Page 1

Els espais virtuals de les comissions Ricard Granados / Vicepresident 2n dels EIC

LES COMISSIONS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS Dins del nostre col·lectiu dels Enginyers Industrials de Catalunya, les comissions constitueixen òrgans de relació i activitat especialitzats en diferents temàtiques. Les comissions recullen la participació dels nostres membres especialitzats o interessats en una determinada branca tècnica (comissions tècniques), o que desenvolupen la seva professió en un determinat sector (comissions sectorials), o finalment que participen en algun servei del nostre col·lectiu (comissions de serveis). D’una banda, la participació en les comissions tècniques i sectorials, alhora que desenvolupa relacions dins d’una determinada branca d’especialitat o dins d’un sector d’activitat, permet també actuar en la millora tant tècnica com institucional. En aquest sentit, aquestes comissions tècniques i sectorials enquadrades dins del nostre col·lectiu i de l’estructura de govern dels EIC, són importants òrgans d’activitat. Recullen el saber, l’experiència i la relació social en una determinada branca i són una base fonamental de la nostra interrelació tècnica i sectorial amb la societat i amb l’Administració. D’altra banda, les comissions de serveis permeten programar i estructurar els serveis socials, culturals i lúdics que es realitzen en el nostre col·lectiu. L’ACTUACIÓ DE LES COMISSIONS I LA SEVA DIFUSIÓ Tradicionalment, l’actuació de les comissions s’ha portat a terme a partir de les reunions periòdiques dels seus membres, normalment mensuals, que permeten una comunicació i una actuació personal. I s’ha difós al col·lectiu a través dels actes i jornades que programen i dels seus reculls i ressenyes. Així mateix, les publicacions i monografies que preparen permeten no

només la comunicació entre els membres de la comissió sinó també amb la resta dels enginyers. Dins de l’obertura que ens proporcionen les tecnologies de la informació, el web dels EIC ha permès una major difusió de les seves activitats alhora que ha fet possible l’edició de butlletins de comunicació especialitzats. Tanmateix, aquesta difusió externa havia de ser complementada amb la constitució d’uns espais virtuals interns que permetessin una comunicació i interrelació àgil i eficaç dins del si de cada comissió. ELS ESPAIS EIC La constitució dels nostres espais virtuals espais.eic.cat ha permès dotar progressivament les diferents comissions d’una eina potent de relació i intercomunicació entre els seus membres. L’accés es realitza a través de la direcció http://espais.eic.cat. Requereix l’entrada del nom de l’usuari i del seu codi o contrasenya (els mateixos que per accedir als espais reservats del web dels enginyers). L’accés a l’espai de cada comissió està reservat als membres que en formen part. Val a dir, però, que les comissions són obertes i que és important que el col·lectiu hi participi. Per això cal recordar que es pot sol·licitar l’adhesió a alguna d’elles adreçant-se al Departament de Comissions. Els espais de cada comissió estan configurats com a espais de treball que

agrupen notes i anuncis; programació i calendaris; informació interna, i aportacions i comentaris. Sota l’epígraf Novetats, els membres de la comissió poden penjar notícies, anuncis i notes d’interès general per a la resta de membres. Sota l’epígraf Calendari, l’administrador de l’espai de la comissió penja programació i calendaris d’activitat previstos. Sota l’epígraf Arxiu es manté un arxiu de documentació relacionada amb les diferents entrades que figuren al taulell de novetats o al calendari. A Documentació es recullen documents que poden quedar classificats temàticament en la forma que assigni la comissió. I a Membres figuren els constituents de la comissió, que són els que poden accedir al seu espai, amb la informació complementària que s’hagi decidit. Actualment estan en fase de funcionament inicial els espais corresponents a les comissions de Seguretat, Mobilitat, Construcció, Enginyers a les Administracions Públiques, Acció Professional, Acció i Cooperació, així com el Grup de Treball de Química Verda. Progressivament s’aniran incorporant els espais corresponents a la resta de comissions. Cal dir que aquesta és una primera fase. Pel que fa als continguts, està prevista la dotació de blogs que facilitin la comunicació i l’intercanvi dins de cada comissió. En definitiva, els espais dels EIC constitueixen una eina potent per facilitar l’activitat interna de les comissions.

FULLS dels ENGINYERS

9

Els espais virtuals de les comissions  

Article de Fulls dels Enginyers escrit per Ricard Granados / Vicepresident 2n dels EIC.