Page 1

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

四海為家 THE WORLD IS MY HOME Xiao He, statesman of the early Western Han dynasty (193 BC)

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 1


Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Equip de redacció: Alfonso Auguet, Joaquim Calsina, Sergi Escorihuela, Albert Ferrari, Irene Fiol, Ricard Granados, Jordi Guix, Joan Maurel, i Carles Palomo, amb la col·laboració d’ACC10 de la Generalitat de Catalunya, de Casa Àsia de Barcelona, Martha Hobart d’AiB Traductors i Intèrprets.

Maquetació i Disseny Gràfic: Carles Ivanco

onesixstudio.com

Difusió del NEWS: Aquesta edició del NEWS està a l’abast de més de 10.000 enginyers i s’envia per correu electrònic a tots els/les enginyers/res que hagin manifestat el seu interès a rebre’l; a tots els/les assistents/tes de les jornades que s’han organitzat i a les empreses que s’han instal·lat a la Xina i ens donin la corresponent autorització. També es fa difusió als 35.000 ex-alumnes de la UPC a través d’UPCALUMNI. En tot cas, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les teves dades personals s’incorporaran als fitxers del Col·legi Oficial i de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb domicili a la Via Laietana, 39, de Barcelona. Les dades seran usades per a les finalitats pròpies de les entitats com ara l’enviament d’informació, prestació de serveis, celebració de jornades, cursos i altres activitats que puguin ser

del teu interès, per la qual cosa podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de les finalitats esmentades. Entenem que les dades personals facilitades són veraces i et sol·licitem que ens comuniquis qualsevol modificació. Pots exercitar els teus drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades personals de forma gratuïta remetent sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del teu DNI, per un dels mitjans següents: per correu electrònic a lopd@eic.cat, per fax amb la ref. LOPD al 933 100 681 i per escrit, també amb la ref. LOPD, adreçat al Col·legi Oficial i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, a Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. El Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya tenen interès que aquest NEWS

funcioni amb eficàcia i acompleixi les finalitats per les quals s’ha creat, però no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques, ni es fa responsable ni s’identifica amb els comentaris i opinions inclosos en els articles d’opinió. Pots enviar comentaris, suggeriments, subscripcions o la indicació de no voler rebre el NEWS per correu electrònic a l’adreça següent:

xina@mail.eic.cat

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya · c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat


SUMARI NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

04 CORRESPONSALS

22 HISTÒRIA

06 EDITORIAL

24 NOTÍCIES

08 INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

29 YEARLY CALENDAR 2015

20 THIS IS CHINA

30 LINKS D’INTERÈS

8

14

16

20

23

24

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 3


CORRESPONSALS ENGINYERS A LA XINA

Coordinadors Enginyers Xina dels “Chapters”

Shanghai Beijing

Jiaxing Suzhou

Hong Kong Guangzhou

4 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

Jiangmen Kaiping

Shenzhen


SHANGHAI

Alexis Roig

Irene Fiol

Eduard Carreira

Joan Piera

Guillem Pagès

Alexis Lago

Gil Serra

Cristina Castillo

BEIJING

John Waller

JIAXING

SUZHOU

Josep Gayolà

Santi Codina

Javier Ycobalzeta

HONG KONG

Raül Guerra

GUANGZHOU

Miquel Monrós

JIANGMEN

Girbal Balart

Andrés Martin

KAIPING

Albert Ferrari

SHENZHEN

Xavier de Vicente

Marc Boix

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 5


EDITORIAL Carles Palomo i Reixach Cofundador i President del Grup Enginyers Xina del COEIC Director General de Chemfix Products Ltd (Regne Unit)

UN PAS ENDAVANT M’agradaria començar aquesta editorial amb una de les cites més conegudes de Laozi: 千里之行﹐始於足下。 “Un viatge de mil milles comença amb un sol pas.”

A

ixí és com va començar el Grup Xina ara fa 5 anys, amb un sol pas, una reunió de 4 enginyers interessats en apropar la realitat xinesa al col·lectiu d’Enginyers Industrials de Catalunya, de la qual en varen sorgir tota una sèrie de compromisos: crear una publicació mensual, organitzar jornades al Col·legi de la mà d’experts en negocis a Xina, fomentar el networking entre enginyers catalans expatriats en aquest país i enginyers catalans interessats en aquesta cultura i pas a pas aconseguir que el col·lectiu d’enginyers catalans conegués millor tant la cultura xinesa com les oportunitats laborals i comercials que aquesta representa. Des d’aquell 9 de Desembre de 2010, han estat ja moltes les reunions que hem dut a terme, les jornades que hem organitzat, els enginyers catalans expatriats que s’han afegit al projecte com a corresponsals i les publicacions de la revista bimensual del grup, el News Enginyers Xina, de la qual aquesta n’és ja la 20a edició. Han estat 5 anys de molt treball i esforç per arribar fins aquí, però no hi ha dubte que ha valgut la pena. El Grup Xina ha estat un pas molt im-

6 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

portant en la Internacionalització del Col·legi, un pas que arribats a aquest punt permet fer-ne un altre cap a un nivell superior, cap a un nou projecte més global, passant del Grup Xina a la creació de diversos grups a nivell Internacional, per connectar amb el màxim nombre d’enginyers catalans expatriats a tot el món, creant grups a diferents països i un punt de trobada per a tots en el qual poder fer networking entre nosaltres, que ens permeti conèixer-nos millor, apropar-nos a les diferents cultures dels països on estem presents i a descobrir noves oportunitats professionals i empresarials a nivell internacional. Per aconseguir-ho, ja fa uns mesos que estem treballant en una nova web internacional, en la que cada país tindrà la seva secció, oferint contactes i articles sobre la cultura i les notícies més rellevants sobre negocis i tecnologia de cadascun d’ells, però amb les avantatges del format web, és per tant no només un pas endavant pel Grup Xina, sinó també un pas més endavant pel Col·legi i el seu camí cap a la internacionalització. Espero que gaudiu d’aquest darrer News. Ens veiem ben aviat a la nova web internacional!


Carles Palomo i Reixach Co-Founder and Chairman of the COEIC China Engineers Group Managing Director at Chemfix Products Ltd. (UK)

ONE STEP FORWARD I would like to open this editorial with one of Laozi’s most famous quotes: 千里之行﹐始於足下。 “A journey of a thousand miles begins with a single step.”

I

t was with a single step that the China Group began 5 years ago - a meeting of four engineers keen to bring the reality of China to the Catalan Association of Industrial Engineers (COEIC), which resulted in a series of commitments: producing a monthly publication; holding seminars at the Association with experts in business with China; fostering networking between Catalan expatriate engineers in China and Catalan engineers interested in Chinese culture, and step by step helping Catalan engineers to learn more about both Chinese culture and its job and business opportunities. Since that 9th December 2010, we have held many meetings, organised many seminars, many Catalan expatriate engineers have come on board as correspondents, and this is already the 20th issue of the group’s bimonthly magazine, Engineering News China. It has taken five years of hard work and effort to get us here, but there is no doubt that it has been really worth it. The China Group has been a major step forward in making the Association more international,

English Version from where we can now take another step up to a higher level, towards a new, more global project. We are moving from a single China Group to set up several groups at international level to connect with as many Catalan expatriate engineers as possible worldwide, creating groups in various countries and a meeting point for everyone to enable networking between us all. This allows us to get to know each other better, to delve deeper into the various cultures of the countries we work in, and to discover new professional and business opportunities worldwide. To achieve all our goals, we have been working on a new international website for the last few months. It will have specific sections for each country with contact details and articles on culture and business and technology news highlights for each, with the benefits afforded by the website format. This is not only a step forward for the China Group, but also another step forward for the Catalan Association of Industrial Engineers on its path to internationalisation. I hope you enjoy this last newsletter. See you soon on the new international website!

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 7


INFORMACIÓ I ARTICLES D’OPINIÓ

8 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER


NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 9


Algunas reflexiones relacionadas con el “Singles Day”

Gao Wei

Versión en Castellano

Director de ACCIO Pekin

¡Un nuevo récord! Como en otros años, los chinos celebraron el 11 de noviembre sin apenas dormir, porque es el “Singles Day”. ¿Cómo dices? ¡El día de los solteros, para que usted lo entieda! ¿Y...?

tió, campaña publicitaria de por medio, en un día comercial y de compras obligadas.

China vive otro “día de los solteros”, una jornada en la que los récords de consumo se baten año tras año. Tecnología y comercio se dan la mano para que en 24 horas el gigante asiático muestre músculo y enseñe al resto del mundo su potencial de gasto.

las 00:00 en punto se tocó la campana dando comienzo al día. Hasta las 7:45, Tmall, la plataforma de venta online del grupo Alibaba, ya alcanzó el volumen de facturación por un valor de 41.7 mil millones de yuanes (6 mil millones de euros), lo cual iguala la total venta durante cinco días de la estadounidense thanksgiving shopping season del año 2014.

Un evento que se celebra desde los años noventa, cuando los universitarios empezaron una especie de festejo anti-San Valentín, enalteciendo su soltería en un día (11.11) lleno de números uno, cifra ligada a la soltería. La jornada tomó una nueva dimensión cuando en 2009 el gigante del comercio electrónico Alibaba vio una oportunidad de negocio y lo convir-

10 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

“La Vanguardia”, 11 de noviembre de 2015

A

Cuando se cerró el día, la transacción en Tmall batió un nuevo récord: 91.2 mil millones de yuanes (13 mil millones de euros) durante 24 horas, 63 millones de yuanes (9 millones de euros) por cada minuto.


Podemos imaginar la alegría del Sr. Ma Yun, fundador de Alibaba. Cuando en 2009 él decidió aprovechar el “Singles Day” para promover el festival de compra, sólo logró 100 millones de yuanes de venta y no pensaba que durante seis años podría multiplicarlos por 912 veces. Pero en este año el mayor consuelo para el Sr. Ma Yun es que el evento fue acogido por la bolsa de Nueva York donde, desde el primer día de su cotización, Alibaba no ha parado de recibir críticas por parte de los estrictos inversores norteamericanos. El Sr. Ma Yun sabe muy bien a qué viene esta acogida. A partir de 2014, él dejó de utilizar “Singles Day” como nombre del evento y lo sustituyó con “Global Shopping Festival”, porque en el mismo año Alibaba firmó acuerdos con más de 5,000 marcas de 20 países y estableció la primera plataforma de B2C transfronterizo (Tmall Global cross-border B2C platform) ayudando a los consumidores chinos a comprar los productos de importación sin necesidad de salir de su casa. Por fin se apagaron los flashes y el nuevo récord pronto se quedará olvidado. Por mucho que el Sr. Ma Yun haya intentado ocultar el origen de la fiesta, sus compatriotas lo siguen llamando el “Singles Day”. El Sr. Ma Yun sabe muy bien que el éxito es de los 361 millones de consumidores que habitualmente compran online. La mayoría de ellos (324 millones) son gente jóven de 18-35 años y pobre con un ingreso mensual de 1,000-5,000 yuanes (142-714 euros).

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 11


Esta realidad parece ser mentira porque en China son los jóvenes quienes compran coches de lujo, van a restaurantes caros o viajan por todo el mundo. La explicación es muy sencilla: como hijo único de la familia, es el controlador real de las carteras de los padres y abuelos. Ahora entendemos por qué pueden gastar el sueldo del mes a cambio de un iphone de último modelo, por qué son capaces de estar siempre detrás de la moda mientras no tiene ningún céntimo de ahorro en la cuenta, por qué compran aquellas cosas que no necesitan simplemente para experimentar las “nuevas” funciones o atraídos por el nuevo empaquetamiento...Hemos de admirar la inteligencia y la valentía del Sr. Ma Yun porque desde hace 14 años cuando fundó Alibaba no ha dudado que estos hábitos de consumo le traerían infinitas oportunidades de negocio.

Estos hábitos de consumo nos hacen pensar si las experiencias y prácticas comerciales que siempre hemos insistido siguen siendo válidas o no. •

La buena calidad y el buen precio quizá ya dejan de ser las únicas condiciones para garantizar el éxito de venta, sobre todo para productos de consumo. Otros factores como la facilidad de

12 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

pago y la eficiencia logística influyen cada día más en la decisión de compra. •

Mientras la venta clásica ha sido unilateral consistente en la búsqueda de clientes, los usuarios empiezan a tomar la iniciativa buscando proveedores o productos que más les gustan. Por tanto, quizá invertir más en la ampliación de puntos de venta va perdiendo sentido y es necesario dar prioridad a la difusión en nuevos medios de comunicación.

La resistencia de un producto (como los móviles de Nokia) va dejando de ser atractiva yaque los consumidores buscan la personalización, la individualización y la interacción, etc.

La distancia y el desconocimiento dejan de ser una dificultad insuperable para vender a diez mil kilómetros. Empresas como Tmall Global te ayudarán a llevar tus productos a un mercado lejano.

Casi todos los chinos recuerdan la historia entre el Sr. Wang Jianlin y el Sr. Ma Yun, las dos personas más ricas del país. En el mundo occidental, la gente conoce al Sr. Wang Jianlin por su compra del Atlético de Madrid, pero no todo el mundo sabe que este señor es el mayor promotor de centros comerciales en China. Durante una entrevista de televisión, el Sr. Ma Yun dijo que en el año 2020 el comercio electrónico ocuparía el 50% de la total venta al por menor, conclusión que el Sr. Wang Jianlin no estaba de acuerdo. Las dos personas acordaron hacer una apuesta de 100 millones de yuanes a ver quién tendría razón. En realidad, los dos señores son buenos amigos y la apuesta no era más que una broma. Sin embargo, los medios


de comunicación la aprovecharon para crear una discusión teórica sobre los modelos de comercio tradicional y electrónico.

Dutti que abrió en 2014 su tienda online en Tmall y participó también en las promociones del 11 de noviembre.

No sabemos quién va a ganar la “apuesta”, pero el último estudio del Buró Estatal de Estadísticas chino nos ha dado una pista. Según dicho estudio, para el año 2018 la venta online ocupará el 20% de las ventas al menor de bienes de consumo con un valor aproximado de 7,785 mil millones de yuanes (1,112 mil millones de euros). La realidad que estamos viendo es que los dos mode los comerciales se van poco a poco más unidos. De hecho, desde hace tres años Alibaba ha empezado a colaborarse con muchas marcas permitiendo a los consumidores hacer pruebas en tiendas físicas y cerrar la compra online. El ejemplo vivo es Massimo

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 13


Barcelona, guest city at the Hong Kong Business of Design Week

About BCD: BCD promotes the role of design in the creation of social and economic value. With more than 150 business members, BCD runs programs on design-driven innovation, creative entrepreneurship and design export among others. BCD organises the Barcelona Design Week since 2006.

Isabel Roig Managing Director BCD Barcelona Design Centre

English Version

B

arcelona will be the first guest city at the forthcoming Hong Kong Business of Design Week on the first week of December. The project is promoted by the City Council of Barcelona and coordinated by the Institut Ramon LLull, with the strategic involvement of BCD Barcelona Design Centre, FAD Fostering Arts and Design and the Catalonia Trade & Investment from the Catalan Government. From 2006 to 2009, BCD was curating, with the support of the Barcelona City Council, a Barcelona Design Pavilion at the IDT Expo during the Business of Design Week. Six years later, we are back at the BODW as a Guest City. Under the claim Barcelona Inspires Design, the pavilion will present the Barcelona to the audience and will house a couple of exhibitions and a networking space for the twenty companies from the Design Business Trade Mission. BCD has curated the Barcelona Inspires Design Exhibition, a small selection of seventeen diverse objects by companies or designers based in Barcelona from four main sectors: household goods, sports, fashion accessories and industrial. Most of them have been internationally recognised by prestigious design awards.

14 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

The selection aims to showcase companies and designers already selling their products or services in Hong Kong, so visitors may find them familiar. It also aims to be a powerful platform for those wishing to do business in the Hong Kong market and be introduced to a broad design audience during Design Week.


The companies & designers participating at the exhibition are: Gemma Bernal, design; Ànima Barcelona; BD Barcelona Design; Brand Your Shoes; Carpyen; Dosnoventa Bikes; Grifone; Grotesque Shoes; Mediclinics; Mobles 114 editions; nanimarquina; Roca; RS Barcelona; Santa & Cole; Stimulo Design; Simon and Tous. Design Business Trade Mission at the BODW Twenty companies from Barcelona’s area take part in the Design Business Trade Mission organized by BCD with the support of the Barcelona City Council and the Catalan Government (ACCIÓ). These companies are the following: 4-id design network; Ànima Barcelona; BD Barcelona Design; Brand Your Shoes; Carpyen; Dear Design; Domestic Data Streamers; Dosnoventa Bikes; El Nan; Gemma Bernal, design; Grifone; Grotesque Shoes; Innou; Mediclinics; Mobles 114

editions; RS Barcelona; Siarq Advanced Solar Design; Stimulo Design; Workplane Design; Zebra Design and Retail. The program of Barcelona as Guest City will be including also twenty international recognized speakers at the Business of Design Week, some parallel seminars with the collaboration of ESADE Business School and Barcelona Tourism, among others, and the One Day Design Challenge event organized by Roca at the PMQ.

Image: dailyshower.link

AAFF_Faldó Xina color.pdf

1

21/9/15

17:51

meet.barcelona.cat A space for everyone keen to discover Barcelona.


INTERNATIONAL TAXATION 3.0

Lorenzo Jiménez Hidalgo International Tax Advisor en NET CRAMAN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES

T

he international tax scenario has undergone radical changes in recent years. Countless news items and examples point to the fact that most countries are fed up of continuously losing revenues to tax havens. The old practices for international tax advice used until recently, amounting to what we might term ‘international tax evasion’, have become completely obsolete. Setting up a company in a country with low tax rates to which revenues were gradually diverted in a type of masterstroke has not worked for some time now. Mechanisms for sharing financial information between jurisdictions, international tax transparency rules, and regulations on transfer prices and related transactions, among many other measures that have been largely pushed forward by the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), in recent times particularly

16 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

English Version

through its BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) programme, have forever transformed the rules of play. Taxpayers, who are none other than multinational companies and their aggressive plans, now operate in a new scenario that has gone from the practice of ‘treaty shopping’, which entailed choosing à la carte in which jurisdiction to pay taxes and at what price, thanks to the generous ‘tax rulings’ of certain exotic Caribbean countries or the small European jurisdictions, to another context in which they face multiple tax elements that seek to prevent them from achieving their goal of double (and sometimes triple) nontaxation of profit. A whole raft of measures is being implemented to tackle this: cross-border tax rulings agreed upon by various jurisdictions and LOB (limitation of benefit) clauses, such as the ‘principal purpose test’ includ-


ed in the agreements signed between countries, to name but a few. In the midst of all of this is the question of what the current situation is in the Special Administrative Region of Hong Kong. The overhang from the previously beneficial Anglo-Saxon regime, especially from the tax perspective of foreign multinationals seeking to set up shop in the area, must now necessarily be reconciled with its belonging to the People’s Republic of China, with all that that implies, and must also be seen as part of the changing international tax scenario described above. Hong Kong’s stance was made clear following the European Union’s accusation of the Asian region as an ‘uncooperative jurisdiction’ with regard to all of the aforementioned requirements. Indeed, Hong Kong wants to play on the side of the

‘good countries’ and has specifically expressed this in various official statements clarifying the accusations and in particularly tightening the ‘compliance’ required of companies wishing to set up on their territory to enjoy the benefits of an off-shore status (with the normal tax cuts that entails). In sum, when faced with the question of taxation of setting up a new business in Hong Kong, what international companies need to know is that although there are more controls now than there used to be, Hong Kong is still the best location in the area for a number of reasons. The government of Hong Kong has firmly opted to play in the league of modern jurisdictions that comply with the OECD and are not complicit in multinationals’ aggressive international tax fraud plans, although the bill it levies on taxpayers is still not as high as in other territories.

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 17


Is Industry 4.0 the 4th Industrial Revolution?

Rosanna Terminio Managing Partner de Asecorp China

T

he etymology of the word manufacturing comes from the latin manu + factura and literally means “a working made by hand”, a human hand. As language evolves with the events of history and changes in the society, the meaning of manufacturing is getting reshaped by the new technologies that influence our way of “make a work”. The first industrial revolution started in Britain around the 1760s, kicked off by the introduction of the steam engine and the mechanical loom. The second industrial revolution happened in the USA, around the 1840s, thanks to the invention of electricity and transfer lines. Following the progress, Henry Ford invented the auto-mobile that changed people life and the world. The mass production implemented for Ford’s Model T, through simplification and standardization of repetitive tasks, opened the door for a new system of production called Fordism. Ford executive vice president, Delmar S. Harder, invented in the 40s the word automation: autom-atic operation; where automatic means “working by itself”.

English Version

mals or objects) can transfer and share information without the need of human-to-human or humanto-computer interaction. This new environment is called Internet of Things (IoT). It seems now, that we must be ready to experience a 4th Industrial Revolution leaded by the integration of IoT, Cloud Computing, Big Data, Robotics, 3D Printing and Augmented Reality into the factory workshop; plus, its further integration to the whole organization through a management software. This new paradigm is called Industry 4.0 and aims to create an Intelligent Manufacturing System and a Smart Factory. The base for this new production philosophy is the Cyber Physical System, composed by devices with embedded “intelligence”. Together, these devices create intelligent systems, able to coordinate themselves without the human intervention. Cyber physical systems allow higher efficiency and personalisation of the final products and, of course, less people involved in the manufacturing. No hands will be necessary, for making the work.

The third industrial revolution started when the IT and Electronic technologies impacted our lives with the birth of computer around the 1950s, again in the USA. In the 70s the Personal Computer (PC), brought new systems and a new working paradigm that spread into all companies through the 80s and 90s. Internet made the rest. Another invention that has impacted our life is the mobile phone and, especially, its evolution into the Smart Phone. Where Smart is synonym of Intelligent: from Latin from inter- “between” + legere “choose, pick out, read”.

The raising labor costs in China and the needs for a technology push - to support a better quality production and international expansion of Chinese companies - has made the Automation of manufacturing systems an urgent priority expressed by the policy “China 2025”, which aims for China to become a leader in technology by 2025. This priority has been reminded by Xi Jinping when releasing the main core objective to be included in the next China 13th fifth years plan promoting an innovation-driven development:

The evolution of Computing Science and Internet, combined with usable things, has contributed to create a new environment where users (people, ani-

“The “Made in China 2025” initiative will advance the transformation and upgrading of the industrial manufacturing industry so as to make China a com-

18 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER


petitive manufacturing power; “Internet Plus” action plan will promote the in-depth application of information technology to industries, and new technologies, new concepts and new modes will crop up; the urbanization objectives will unleash more labor resources and activate broader market space”. This new paradigm is not limited to China but a global tendency. It will inevitably leave some people out of the market because “obsolete” workers and will open new opportunities and create new profiles necessary for the new factory environment: programmers, data scientists, automation engineers, managers able to use data analytic tools and, more in general, specialized workforce. Being well know that attract real talent is quite a hard task in China, finding new profiles that even do not exist in other markets and that require experience and knowledge about an ideal factory environment, seems like almost impossible. Education and training here has a key role and, of course, this situation brings new opportunities to the foreign talent, especially in those positions where critical thinking and creative analysis are requested. These lasts, are two of the main weaknesses of the present Chinese education system. As always, when it comes to change, the organization, employees and society face some resistance and questions. Do those working in the 80s still remember when the first PC arrived into the company? Some of the employees preferred to work with established paper-based methods. One research has demonstrated that around 15% of the employees in Swiss companies had resisted in using PC on the job by 1987. Internet of things and Smart Factory will undoubtedly have an important impact in the company culture and management culture all over the world similar to the advent of the PC, including in China.

Organizations have to recruit and train the workforce in order to keep employees up to date with the technological advancements. Universities have to equip graduates with the right set of skills, providing interdisciplinary courses between electronics, IT, automation, mechanical engineering and manufacturing engineering. Many Chinese Universities are already actives with International Exchange Programs but a lot still has to be done to create a real base of talents to support this industrial upgrade. This situation is not only a fact in the Chinese market but will be a real challenge worldwide. Factory automation is already a reality but Smart Factories are a future goal and a vision and there is no real field work experience yet. Companies would need to re-think about the HR Management and Development as a key strategic function for the company and provide ‘executive courses’ for the manufacturing workforce. These courses should revolve around new technologies and their impact on the company. Last but not least, for a real success of this new paradigm, workers have to be involved in the design of the final cyber physical system of their own company. Technology has to be adapted to the final – real - user, not vice versa. It is true that this change in the production system requires a huge initial investment and only big companies have the financial capability to face it. Thus, let’s remind again about the advent of the PC. Costs will get down and, sooner or later, all companies will move in this direction if they don’t want to go out of market. SMEs, from one side, should look inside their organization and see what is missing now that can be necessary in the HR department to start implementing a change-oriented culture and, from the other, start saving some financial resources. With change, always comes opportunity.

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 19


THIS IS CHINA Raül Guerra General Manager, South China, HK & Taiwan at Catalonia Trade & Investment

Despesa sanitària a Hong Kong Garantir una assistència sanitària adequada a Hong Kong, requereix un exercici d’avaluació de riscos. Una avaluació que ha de contemplar si ens podem posar malalts i de quina gravetat, per poder contractar una cobertura sanitària privada. A continuació trobareu una comparativa entre la despesa sanitària a Hong Kong i Espanya, i els pagadors. A Hong Kong existeix una sanitat pública, tot i que té moltes limitacions i es troba col·lapsada. Les dades són les següents: la ciutat-país consumeix un 5,2% del seu PIB (http://www.fhb.gov.hk/ 2012) en sanitat. D’aquesta despesa, el 48% és despesa pública, el 16% ho paguen assegurances privades i, atenció, el 36% el paga directament el ciutadà de la seva butxaca. La dada em va generar gran perplexitat, i per tenir una mica de perspectiva he volgut comparar-ho amb l’espanyola. A Espanya la despesa sanitària és del 8,8% del PIB (OCDE 2013), cal tenir en compte que es tracta d’una cobertura universal. Així mateix, és significatiu indi-

20 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

car que es troba per sota de la mitjana dels països de la OCDE. El 70% de la nostra factura surt dels pressupostos generals del govern, un 5% surt del fons de la seguretat social, un 5% d’assegurances privades, i atenció de nou, un 20% directament de la butxaca dels ciutadans. Totes les dades comentades, sobre Espanya, estarien dins de la “normalitat” llevat de l’elevat import en sanitat que alguns ciutadans deuen pagar de la seva butxaca. Tot i així, la diferència entre la despesa que es paga directament de la butxaca entre Espanya i Hong Kong és notable, gaire bé el doble. No m’atreveixo a fer una afirmació absoluta sobre els motius que porten als residents de Hong Kong, a pagar el 36% de la factura mèdica. Però intueixo que té a veure amb la decisió individual per escollir si paguen o no assegurança. Com a referència, una assegurança de prestacions similars al que ofereixen els serveis públics a Europa costa 300 euros/ mensuals.


NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 21


HISTĂ’RIA Chinese bridges

David MartĂ­nez-Robles Universitat Oberta de Catalunya

P

ossessing an effective communications system was without doubt one of the main concerns of all Chinese emperors. The first Chinese empire was based on a well-organized army and tight control of the population. However, the measures taken as the basis of the empire included the unification and standardization of the systems of writing, coinage, weights and measures, and the length of cart axles. The first Qin emperor, famous for his mausoleum and his amazing terracotta army, had been the victor of the two-century long war between the states that controlled the different Chinese territories. Because the roads in each of those warring states had been adapted to a different set of cart axles, communications between the differing territories were difficult, and standardizing the axle dimensions therefore had to be prioritized. The Qin made a huge effort to create an efficient system of roads, which crossed their country from north to south and east to west to link up the capital to the provinces. The emperor controlled a vast territory which included valleys, plateaus and mountainous regions, and all of them had to be absorbed by and articulated in the Qin administrative system. Significantly, the brief Qin empire (221-207 BC) made a huge contribution to the development of engineering in China. Their irrigation and communication infrastructure works

22 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

English Version

are doubtless the most remarkable. Qin power was partly based on ambitious roads through mountainous regions, which relied on the ability of Chinese engineers to build bridges on difficult terrains. As in the contemporary Roman Empire, bridges were very soon made of stone and had both structural and aesthetic purposes. After the fall of the Qin, all Chinese empires inherited the need to maintain and expand communication infrastructures. Given that the historical territories of China were irrigated by some of Asia’s most powerful rivers, and that vast regions had been shaped and economically articulated through human-made canals, building, maintaining and renewing bridges became a core aspect for those infrastructures. Chinese engineers developed several types of bridge. The simplest bridges that can be found in ancient China are beam bridges, which could reach a maximum span of about 20 meters. The construction technique for this kind of bridge improved over the centuries: in the Song dynasty (960-1279), serialized stone beam bridges in Fujian province were (and some still are) incredibly long, stretching up to 1 kilometer and more. Another development in bridge design was the use of a cantilever beam - a beam that is firmly anchored at one end while the other end protrudes horizontally into the gap. This kind of bridge, less frequent, was soon used in China


but its origin was probably the Tibetan plateau and the Himalayan region. Arch bridges –bridges with abutments and archshaped- have probably been the most widely used bridges in China and worldwide. In ancient China, stone arch bridges reached spans of more than 50 meters. Finally, we must also mention suspension bridges. In suspension bridges, the support comes from above, originally by ropes, hanging from two braces and looping down through a curve known as catenary. At first, in their most primitive designs, pedestrians and animals followed the curve of the bridge, but very soon flatplatform suspension bridges were created. Suspension bridges were built in both Europe and Asia, and even in the Americas, but China was the first place where the transition from ropes to iron chains was made. Several historians consider that the first mention of an iron-chain suspension bridge appeared in a text written in the 15th century, which describes how one of those bridges was repaired. This written account testifies that this type of bridge existed in China before anywhere else. Indeed, according to other scholars, Chinese engineers actually began to design iron-chain bridges far earlier, probably during the Sui dynasty (581-618) or not much later, although no clear textual evidence of this remains. In any event, this once again makes China one of the most preeminent agents in the history of engineering.

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 23


NOTÍCIES

Selecció del butlletí d’economia de Casa Àsia China registra nuevas subidas en la bolsa tras el “lunes negro” Las bolsas asiáticas han cerrado en positivo esta última semana incentivadas por las medidas del gobierno chino para frenar la crisis de la bolsa de valores, tras el anuncio del banco central de recortar los tipos de interés y los coeficientes de caja para calmar a los mercados, y también por la reacción optimista de los inversores y gobiernos extranjeros. Informació: elmundo.es abc.net.au Hong Kong sigue líder mundial como la economía con mayor libertad Hong Kong continúa al frente del índice de libertad económica mundial de 2012, seguido por Suiza, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y Canadá, según el nuevo informe del Cato Institute. A continuación, se ubican Australia, Irlanda, el Reino Unido y Suecia. El índice de libertad económica mundial correspondiente a 2012, que se elabora con un retraso de dos años, se situó en 6,96 en una escala de uno a diez Informació: efe.com cato.org

FMI: Informe sobre economía china Informe sobre la evolución, perspectivas y principales problemas de la economía china preparado por el Fondo Monetario Internacional (agosto 2015). Informació: iberchina.org ¿Por qué a China le resultando difícil combatir la desaceleración? Análisis de Alicia García-Herrero para el Instituto Bruegel sobre el drama del mercado bursátil de China. La autora sostiene que el único camino de la eocnomía china hacia el exterior es desapalancarse: más sufrimiento a corto plazo para conseguir posteriormente un crecimiento sostenible. Informació: bruegel.org

mía china alcanzó en 2014 un volumen de 63,61 billones de yuanes (8,95 billones de euros). Informació: agencias.abc.es bloomberg.com China impulsa el comercio exterior con la reducción de tasas China analiza nuevos recortes a las tasas que aplica al comercio exterior con el fin de estimular esta actividad. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma permitirá la detección de los gravámenes sin base legal, que serán eliminados, además de que se incluirá la desaparición de tarifas en puertos, aduanas y agencias de cuarentena. Informació: estrategiaynegocios.net uk.reuters.com

China revisa a la baja su crecimiento económico y lo reduce al 7,3% El gobierno chino ha revisado una décima a la baja el dato de crecimiento estimado, que pasa así a situarse en el 7,3%, frente al 7,4% anunciado inicialmente, lo que representa el menor ritmo de expansión del gigante asiático desde 1990, según informó la Oficina Nacional de Estadística de China. La econo-

China Economic Outlook Completo y actualizado informe de la economía china a cargo de Focus Economics, que analiza los principales indicadores macroeconómicos, y repasa los hitos y desafíos del gigante asiático. Informació: focus-economics.com

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 25


La influencia de China en el resto de economías asiáticas Análisis de Wells Fargo sobre hasta qué punto es determinante China en las economías de la región Asia-Pacífico, tras la debacle bursátil de las últimas semanas. Informació: realclearmarkets.com China privatizará su sector público para evitar la recesión El gobierno chino ha anunciado nuevas directrices para “reformar las empresas estatales” y convertirlas en “entidades de mercado independientes”. Con esta importante reforma el gigante asiático busca que sus empresas estatales sean más eficientes, además abrirá las puertas al capital privado, pero el estado mantendrá el control. Hay más de 150.000 empresas públicas chinas que acumulan activos por 14 billones de euros. Informació: economia.elpais.com wsj.com Empresas europeas en China European Business in China Position Paper 2015/2016”: última edición de uno de los mejores informes que analiza las condiciones para los negocios en China para las empresas extranjeras. Analiza temas horizontales (como fiscalidad, recursos humanos, etc.) así como la situación de los principales sectores. Informació: iberchina.org El Banco Asiático de Desarrollo rebaja su previsión de crecimiento para China y Asia El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) ha rebajado su previsión de crecimiento para China al 6,8% en 2015, por debajo del 7,2% que pronosticó en marzo, en base a la debilidad de la demanda externa. La entidad también ha revisado a la baja el crecimiento de la economía en Asia al 5,8% en 2015 y hasta un 6% en 2016, por debajo de su pronóstico de marzo, del 6,3% para ambos años. Informació: abc.es bbc.com

Cómo las compañías líderes se enfrentan a los desafíos estructurales de Asia Análisis de The Boston Consulting Group sobre cómo algunas empresas extranjeras se enfrentan con recursos innovadores a los desafíos del mercado asiático, y rompen con algunas barreras como entornos regulatorios inciertos o infraestructuras sobrecargadas. Informació: bcgperspectives.com

El gigante alimentario chino Bright completa la compra del español Grupo Miquel El gigante alimentario chino Guangming (Bright Food) ha cerrado la adquisición del Grupo Miquel, la mayor firma española de distribución mayorista de alimentación, por 110 millones de euros. Se trata de la mayor compra de una firma alimentaria europea hasta la fecha por un grupo chino, y Bright planea que conlleve el futuro traslado de instalaciones productivas chinas a España.

La manufactura en China cae a mínimos en seis años y medio La actividad del sector manufacturero de China se contrajo inesperadamente en septiembre a su menor nivel en seis años y medio, según Caixin/Markit, con una caída a 47 puntos en septiembre, su peor nivel desde marzo de 2009. Estos datos avivan el temor de una desaceleración más severa; la actividad manufacturera de la segunda economía mundial se ha contraído en siete meses seguidos.

Informació: cincodias.com

Informació: cnnexpansion.com blogs.wsj.com

Informació: pubdocs.worldbank.org

China se convierte en el primer inversor extranjero del ‘plan Juncker’ La Unión Europea ha anunciado que China se ha convertido en el primer país no miembro de la UE en contribuir con al menos 5.000 millones de euros al ambicioso plan para relanzar el crecimiento en Europa, conocido como Plan Juncker. Con esta inversión el gigante asiático lanza un guiño a la UE mientras ultima su propio banco de inversión. Informació: eleconomista.es spanish.peopledaily.com.cn Ranking de ciudades emergentes en China Un nuevo análisis de The Economist Intelligence Unit (EIU) destaca las ciudades chinas mejor preparadas ante los aumentos rápidos en las poblaciones, los ingresos, la infraestructura y la actividad económica nacional. Informació: eiu.com

26 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

Informe económico de Asia Oriental Informe actualizado del Banco Mundial que asegura que Asia Oriental sigue siendo uno de los principales motores de crecimiento de la economía mundial, lo que representa cerca de dos quintas partes del crecimiento económico global. Se espera que la región crezca 6,5% en 2015, por debajo del 6,8% del año pasado.

Guía de negocios en China 2015 Preparada por la consultora Dezan Shira & Associates, una guía de negocios en China actualizada a 2015, con especial referencia a formas de establecimientos, temas fiscales y de recursos humanos. Informació: iberchina.org China pone en marcha su esperado sistema de pagos internacionales en yuanes China ha puesto en marcha su esperado Sistema de Pagos Internacionales (CIPS), que permitirá el cierre de operaciones transfronterizas de comercio internacional desde y hacia el gigante asiático en su propia moneda, el yuan, un paso clave en su internacionalización. Se espera que el CIPS impulse un mayor uso internacional del yuan, lo que resultará más rápido y barato a partir de ahora. Informació: efe.com scmp.com


El superávit comercial chino aumenta en septiembre por el desplome de las importaciones El superávit comercial de China experimentó en septiembre un alza del 2,2% con respecto al mes anterior al situarse en 376.200 millones de yuanes (52.181 millones de euros), como consecuencia del desplome de las importaciones, que bajaron un 17,7% interanual, mientras que las exportaciones retrocedieron un 1,1%. En concreto, las importaciones chinas supusieron en septiembre un 17,7% menos que el año anterior. Informació: cnbc.com ft.com Perspectivas económicas de AsiaPacífico En Asia, el crecimiento se ha moderado pero la región seguirá mostrando mejores resultados que el resto de la economía mundial, según la actualización del informe del FMI sobre las perspectivas económicas regionales para Asia y el Pacífico, en 2015 y 2016 el crecimiento se moderará ligeramente y se ubicará en un nivel del 5,4%, ajustándose a la evolución internacional. Informació: imf.org Informe Riesgo País. Tercer trimestre 2015 Las crecientes preocupaciones sobre China se han unido a la reacción esperada a la normalización de la FED. Por ello, son factores globales los que están detrás del trimestre volátil y negativo en renta variable de MEs, tipos de cambio y materias primas, según el último informe de Riesgo País del BBVA Research. Info: bbvaresearch.com Gamesa se convierte en el primer fabricante extranjero en certificar turbinas en China Gamesa ha certificado su turbina G97-2.0 MW con un organismo certificador de la Administración Nacional de Energía (NEA) china, un requisito obligatorio para poder comercializar turbinas en China. Gamesa se ha con-

vertido en el primer fabricante extranjero que consigue que una agencia de certificación china le otorgue este reconocimiento. Informació: empresaexterior.com La economía china registra su crecimiento más bajo desde el 2009 El crecimiento económico de China se desaceleró a 6,9% en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior, superando las expectativas pero aún así anotando el menor avance desde la crisis financiera global del 2009, colocando presión para que se implementen más medidas de estímulo para frenar la salida de los inversores. Informació: economia.elpais.com cnnexpansion.com China desbanca a Estados Unidos como país con más milmillonarios China ha superado a EEUU como cuna de grandes fortunas según la lista del Hurun Research Institute. En 2015 China ha añadido 242 ‘milmillonarios’ a lista de los empresarios más ricos y ya suma 596 entradas, por las 537 de EE.UU., el segundo país del ranking. Sumando Hong Kong, Macao y Taiwán, la cifra llegaría a 715 millonarios. Informació: ft.com hurun.net Diez gráficos que demuestran la realidad (no tan catastrófica) que vive la economía china Artículo de Idealista que muestra con diferentes gráficos que China seguirá haciendo ruido, por lo que se pide a los inversores que analicen la situación con perspectiva y no se dejen llevar por las emociones momentáneas a la hora de tomar decisiones.

el 4,35% para los créditos a un año. Además, el emisor chino recortó en 0,5 puntos el coeficiente de caja para los bancos. Este recorte de tipos de interés es el sexto en los últimos once meses, un período durante el cual los tipos de interés han pasado desde el 6% hasta el 4,35%. Informació: elmundo.es blogs.wsj.com China avanza para que 2020 sea el plazo para eliminar controles de capital La plena convertibilidad del yuan y la suspensión de los límites a la entrada y salida de capitales en el gigante asiático se mantienen en la agenda del 13º plan quinquenal. Así, se prevé un anuncio oficial de que 2020 será el plazo para eliminar los controles cambiarios que han impedido que la segunda mayor economía del mundo se integre por completo a los mercados financieros globales. Informació: economia.elpais.com spanish.peopledaily.com.cn Claves sobre el crecimiento de China en el tercer trimestre La economía china registra un crecimiento interanual del 6,9% en el tercer trimestre, continuando con la lenta desaceleración de los últimos años. En cualquier caso, este crecimiento sorprende positivamente al consenso de analistas, que esperaba una mayor ralentización de la economía (hacia el 6,7%). Informació: blogs.cincodias.com

Informació: idealista.com China baja los tipos de interés en 0,25 puntos El Banco Popular de China ha anunciado un recorte de 0,25 puntos en los tipos de interés, que quedan en

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 27


Selecció Infocentre Missió estudi a la Xina - Novembre 2015 - ALIMENTEC L’Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria, Tecnología, Ingredientes y Servicios para la Industria Alimentaria (ALIMENTEC) amb el recolzament d’ICEX, organitza una missió estudi a la Xina, coincidint amb la fira MEAT EXPO de Shanghai, Fira Internacional del sector carni. Aquesta activitat està dirigida a empreses del sector maquinari per a la industria alimentaria i es celebrarà del 25/11/2015 al 27/11/2015. Informació: amec.es icex.es

Participació agrupada a la fira AUTOMECHANIKA SHANGHÁI - Desembre 2015 - SERNAUTO L’Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (SERNAUTO), amb el recolzament d’ICEX, organitza una participació agrupada a la fira AUTOMECHANIKA SHANGHÁI 2015. Aquesta activitat està dirigida a empreses del sector d’equips, components i accesoris d’automoció i es celebrarà del 02/12/2015 al 05/12/2015 a la ciutat de Shanghái. Informació: icex.es

Cobertura integral del 100% dels riscos Informa-te’n trucant a La Mútua dels Enginyers, telèfons 932 954 300 / 662 991 085, per fax al 933 100 638, o enviant un correu electrònic a l’adreça: xina@mutua-enginyers.com


Yearly Calendar 2016 January

S

M

T

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

S

M

6 13 20 27

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

S 1 8 15 22 29

M 2 9 16 23 30

T 3 10 17 24 31

S

M

T

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

S

M

4 11 18 25

W

Th

F 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

6 13 20 27

7 14 21 28

Th 3 10 17 24 31

F 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

Th 5 12 19 26

F 6 13 20 27

Sa 7 14 21 28

W

Th

6 13 20 27

7 14 21 28

F 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

F 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24

F 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

March W 2 9 16 23 30

May W 4 11 18 25

July

September T

W

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S

M

6 13 20 27

7 14 21 28

T 1 8 15 22 29

Th 1 8 15 22 29

November W 2 9 16 23 30

Th 3 10 17 24

S

February

7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23

W 3 10 17 24

Th 4 11 18 25

F 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

S

M

T

W

Th

6 13 20 27

7 14 21 28

F 1 8 15 22 29

Sa 2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

S

M

T

F 3 10 17 24

Sa 4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

S 7 14 21 28

M 1 8 15 22 29

T 2 9 16 23 30

F 5 12 19 26

Sa 6 13 20 27

S

M

T

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

S

M

T

W

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

April

June W 1 8 15 22 29

Th 2 9 16 23 30

August W 3 10 17 24 31

Th 4 11 18 25

October W

Th

F

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

F 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24 31

December

Th 1 8 15 22 29

Chinese public holidays Working weekend Weekend Women's Day (normally it's half-working day holiday for women,but it is not a compulsory holiday) This year the Women's Day is Tuesday.

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 29


LINKS D’INTERÈS Agència per a la competitivitat de l’empresa http://accio.gencat.cat/cat/

CHINA IMPORT AND EXPORT FAIR. Canton Fair Online http://www.cantonfair.org.cn/en/

Casa Àsia www.casaasia.es

Catalonia Trade & Investment http://www.catalonia.com/en/

China International Machine Tool www.cimtshow.com

China Association for Science and Technology www.cast.org.cn

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) www.icex.es China Daily www.chinadaily.com.cn Casa de España . Shanghai casaespanashanghai.com Sinalunya www.sinalunya.com Casal Català de Shanghai www.wix.com/casalshanghai/ccshanghai# Institut Confuci (Barcelona) www.confuciobarcelona.es China Yiwu International Machinery Industry Fair www.jixie-expo.com CHINE PLUS. La revue de presse www.chine-plus.com Federació de la Indústria de la Maquinària a la Xina jjw.mei.gov.cn/english/index.html cmif.mei.gov.cn CHINA BRIEFING. Magazine and Daily News Service www.china-briefing.com BARCELONA-SHANGHAI WOMEN BRIDGE www.bswomenb.com

30 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

ROCA JUNYENT Departament Asian Desk www.rocajunyent.com Portal del Centre de Certificació de la Xina - CQC: China Quality Certification Centre www.cqc.com.cn/english/index.htm Net-Craman Lawyers www.net-craman.com China – CSR MAP (Responsabilitat social corporativa) www.chinacsrmap.org/index_EN.asp Observatorio de la Política China www.politica-china.org Export to China www.e-to-china.com/ Centre europeu per a PIME’s www.eusmecentre.org.cn/ Trader China Directory www.trader-china.com Energy Foundation China http://www.efchina.org/ Casal Català de Shanghai http://casalshanghai.wix.com


Amb el patrocini de:

Amb la col路laboraci贸 i el suport de:

NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER | 31


NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya c/ Via Laietana 39 08003 Barcelona Tel. 933 192 300 / 935 572 049 · www.eic.cat

32 | NEWS ENGINYERS XINA 2015-16 // DESEMBRE - GENER

Profile for Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

News Enginyers Xina - Desembre - Gener 2015-16  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

News Enginyers Xina - Desembre - Gener 2015-16  

La revista internacional dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Profile for enginyers
Advertisement