Page 1

solidari

joguines

mercat

pantalles samarretes pantalons camises llibres teclats monitors

trencaclosques

de

segona

I MOLT MÉS!

altaveus impressores recanvis articles per a la teva llar

cotxets

Electrodomèstics vinils cd de música aparells

informàtics pantalles retes

m

pantalons

o

n

camises

i

t

llibres o

joguines

mercat solidari

t r e n c a c l o s q u e s

samarteclats

r

Horari: de 10 a 14 hores

Electrodomèstics vinils cd de música aparells informàtics

p r o d u c t e s d ʻa r t e s a n i a

productes

gi nar

cotxets

u et p guis

ima

tot el q ue

Caldes de Malavella

s

productes dʻartesania

productes

altaveus articles

de

segona

impressores

per

a

la

recanvis teva llar

impressores

recanvis articles per a la teva llar

Ele ct rodomès t ics vinils cd de música aparells informàtics

cotxets joguines mercat

solidari

t r e n c a c l o s q u e s

p r o d u c t e s d ʻa r t e s a n i a

productes

de

segona

altaveus pantalles samarretes pantalons camises llibres teclats monitors

DAVANT DE L’AJUNTAMENT Mercat solidari i anticrisi on hi podreu trobar tot tipus de productes de segona mà! Informació i inscripcions: Oficina de Turisme 972480103. Les inscripcions es realitzaran mitjançant instància entregada de forma presencial a l’Oficina de Turisme o bé a: promocioeconomica@caldesdemalavella.cat.

Organitza:

Fira de les Oportunitats  

Fira de les Oportunitats