Elektro-Data 8/9 (2016)

Page 1

DATA

54

Nieuwe producten

OP PAGINA41

WWW.ELEKTRODATA.NL/EZINE

10

PAGINA PAGINA

Hoogrendement DC-vermogen met niet-geïsoleerde DC-DC omzetters

INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

Een RTCC kan het aantal componenten verminderen in slimme meters en alarmklokken en zo de programmeerkosten verlagen.

6

MACHINEBOUW & PRODUCTIE AUTOMATISERING Processoreenheid met geïntegreerde in- en uitvoer kan een economische optie zijn voor compacte toepassingen.

12

PROCESAUTOMATISERING & -CONTROLE IC van halve kubieke millimeter heeft op het substraat geïntegreerde sensoren voor relatieve luchtvochtigheid en temperatuur.

20

ENERGIE & INFRA

WOTS-seminar ‘Energy Efficiency door automatisering’ met cases en oplossingen voor minder energieverbruik in industrie.

32

TEST & MEASUREMENT

Met Bluetooth uitgeruste signaalconditioneringsblokjes voor industriële meeten regelsystemen zijn configureerbaar via app.

38

Electronics & Automation wordt Electronics & Applications Electronics & Applications, dat

in drie dagen. Bij dat seminar-

is de nieuwe naam van de beurs

programma wordt gedacht aan

van 30 mei tot en met 1 juni in hal 7 van de Jaarbeurs Utrecht. Volg de ontwikkelingen rond deze

die tot nu toe werd gehouden als

onderwerpen als Big Data, elek-

beurs op www.eabeurs.nl.

Electronics & Automation. Ook het

tronica voor personal

Voor iedereen die nog wil genieten van een ‘vleugje

beursmotto is nieuw: ‘slim product, slim gemaakt’ en daarmee

healthcare, Tomorrows Elec-

old style E&A’, Electronics & Automation dus, kan

tronics, productontwerp, de

natuurlijk binnenkort naar de WoTS, van 4 tot en

wil beursorganisator FHI onder-

‘donkere fabriek’ en veilige

met 7 oktober in de Jaarbeurs. Daar presenteert de

strepen dat elektronica een steeds

embedded software. Een aantal

elektronicabranche van FHI zich samen met onder

belangrijker onderdeel wordt van

extra projecten, bijvoorbeeld

producten en productbeleving. De

rond startups en crowdfunding,

andere de branche industriële automatisering. U leest er alles over in deze Elektro-Data.

eerste Electronics & Applications

is nog in ontwikkeling.

vindt plaats van 30 mei tot en met

Naast de gebruikelijke ‘harde

www.eabeurs.nl

1 juni 2017.

kern’ van elektronici mikt de

www.wots.nl

De vertrouwde onderdelen van

beurs met de nieuwe formule

de beurs zijn er in 2017 ook weer bij: de live

op (embedded) software-engineers, designers en

productielijn voor de beursgadget, de paviljoens

bezoekers die producten ‘slim’ willen maken, maar

van de Development Club en Plot en het seminarprogramma - met maar liefst negen seminars

geen elektronicakennis hebben. De eerste Electronics & Applications vindt plaats

JAARGANG 35 | AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 | NUMMER 8/9

elektroREDACTIONEEL

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

3

Niet meer begrijpen wat je schrijft of zegt, wat je leest of hoort We kennen allemaal dat spelletje wel, dat je in een kring zit en

dat de helft van de leraren zo beroerd Engels praat dat ze veel

je je buurman een zin in zijn oor fluistert. Die fluistert datgene

moeite hebben om de stof goed te begrijpen.

wat hij heeft verstaan in het oor van zijn buurman en zo gaat de zin het kringetje rond totdat die zin totaal gedeformeerd weer bij

In het wetenschappelijk onderwijs is het niet veel anders

jou uitkomt. Hilariteit alom, zeker omdat er altijd wel een paar

gesteld, en dat is nog veel kwalijker, omdat je daar alle

lolbroeken tussen zitten die expres wat vreemde, meestal schun-

nuances van een taal moet kunnen gebruiken om te begrij-

nige woorden toevoegen.

pen wat er precies wordt bedoeld. Ook het Engels in menig

Het traject van technische communicatie, laten we zeggen de

wetenschappelijk artikel van ‘non-native speakers’ is dermate

communicatie over technieken en producten van leveranciers (de

beroerd, dat een waarschuwing (WARNING: BAD ENGLISH) wel

bron) naar klanten, gebruikers (ja, u, de lezer) verloopt dan wel

op zijn plaats zou zijn. En dan zullen we het maar niet hebben

niet in een kringetje en wordt doorgaans niet gefluisterd. Toch is

over al die steenkolenengelspraatjes…

ook dit pad vol met hobbels en valkuilen die er voor kunnen zorgen dat een boodschap niet aankomt zoals die bedoeld is.

In het lezingenprogramma van de WoTS vind ik gelukkig bij de Nederlandse en Vlaamse sprekers vooral Nederlandstalige lezin-

Het grootste probleem hierin wordt gevormd door de taal, beter

gen. Goed zo, want dan vermijd je tenminste die dubbele vertaal-

gezegd de trend om alles maar in het Engels te communiceren.

en interpretatiestoringsbron, van Nederlands naar Engels bij de

Met één gemeenschappelijke taal –zo is de gedachte– zou je

spreker, en van Engels naar Nederlands bij de toehoorder.

geen vertaalproblemen meer hebben, minder hobbels op die weg van leverancier naar gebruiker. Niets is minder waar. Sterker, het

En tegen die paar sprekers die toch zo nodig een Engelstalige

levert alleen maar meer problemen op, als we afgaan op de alar-

lezing willen houden, zou ik willen smeken: please, do it not!

merende berichtgeving over het oprukkende Engels in het onderwijs. Dat begint al op de middelbare school, waar het tweetalig onderwijs een enorme leerlingenmagneet is; ook mijn kinderen zijn volbloed tto-ers, met een –voor Nederlandse begrippen–

Richard Bezemer, hoofdredacteur Elektro-Data

perfecte beheersing van het Engels. Maar van hen hoor ik ook

(R.Bezemer@mybusinessmedia.nl)

Murrelektronik

NEDERLAND

O

jaar

ELEKTRONICA IN DE SCHAKELKAST

INTERFACE

AANSLUITTECHNIEK

I/O SYSTEMEN

DE BASIS VOOR UW SUCCES Innovatieve oplossingen van Murrelektronik

Î Murrelektronik | WOTS 2016 | HAL 11 stand B018

www.murrelektronik.nl Meer elektroDATA op


NIEUWS

4

Mobotix-camera’s houden Pompeï in de gaten Zo’n 380 dualdome-camera’s van Mobotix gaan er voor zorgen dat vooral toeristen die zich buiten de

CC Nederland is verhuisd

openingstijden binnen de muren Pompeï ophouden zich ervan weerhouden om de oude Romeinse muren en fresco’s te bekladden, bekrassen en beschadigen. De Italiaanse regering is onlangs de ‘Grande Progretto Pompei’ gestart, een initiatief om de opgra-

Door de stevige groei en uitbreiding van het

vingen in Pompeï efficiënter te laten verlopen. Via

producten aanbod heeft CC Nederland meer

dit cameratoezicht worden ook de conservering,

ruimte nodig. Daarom verhuisde CC Nederland

bescherming en restauratie van deze antieke stad

op 29 augustus 2016 naar de Amethistweg

gewaarborgd.

5 in Bleiswijk. In dit moderne pand wil CC

De oplossing voor cameratoezicht in Pompeï is

de dienstverlening nog verder stroomlijnen.

geadviseerd en geïnstalleerd door Metoda, een

Bovendien wordt er op de nieuwe locatie een

lokale partner van Mobotix. “Mobotix voldeed aan

grotere voorraad aangehouden. Dit zorgt voor

alle eisen voor het project en was de enige oplossing die volledig aansluit op de behoeften van

nog snellere levering van de producten naar haar klanten.

de monumentenzorgorganisatie in Pompeï”, zegt Metoda directeur Cesare Gonnelli. “De Mobotix-

www.ccned.nl

camera’s bieden een hoge beeldkwaliteit en werken met een decentrale systeemstructuur. Dat levert een compacte infrastructuur en kostenbesparingen op.”

Murrelektronik verhuist naar Breda

www.mobotix.com

Veilig werken bij testen en meten Veilig werken bij het uitvoeren van metingen is

nect draadloze tools bij high-voltage upgrades

helemaal niet ingewikkeld. Het is een eenvoudige

in een industriële installatie, bij het verwijderen

combinatie van zorgvuldige planning, het uitvoeren van veilige procedures conform de plaat-

van technici uit gevaarlijke energetische gebieden terwijl er nog steeds real-time gegevens

selijke voorschriften en het op de juiste manier

worden verkregen;

gebruiken van de juiste tools. Dat stelt Fluke, dat op de website Safety Solution Centre toegang biedt tot gedetailleerde veilige procedures met

• een lijst met tien dingen om niet te doen bij het uitvoeren van elektrische metingen;

betrekking tot test- en meetinstrumenten voor

• een toelichting op de nieuwste veiligheidsvoorschriften en veiligheidscategorieën;

een breed scala aan toepassingen. Hierbij gaat

• een toepassingsbeschrijving met betrekking tot

het om:

IR-vensters om onderhoudstechnici te bescher-

• een toepassingsbeschrijving over Fluke Con-

men tegen de gevaren van lichtbogen; • hoe op veilige afstand te meten

Vanaf 1 september 2016 is de Nederlandse vestiging van Murrelektronik te vinden in Breda, aan de

met behulp van de Fluke Connect app;

Takkebijsters 3. De reden: Murrelektronik is uit haar

• hoe veilige werkomstandighe-

geleden in Nederland vestigde, is haar klantenkring

jasje gegroeid. Sinds Murrelektronik zich dertig jaar

den in de buurt van bewegende

voortdurend groter geworden. Gert van Dam, sales

machines te verbeteren;

manager Benelux: “Ons motto Stay connected

• een toepassingsbeschrijving over veilige elektrische aarding; • het belang van goede meetkabels en -sondes, en • de waarde van training-seminars.

bevat een volledige bedrijfsfilosofie: Murrelektronik specialiseert zich in het creëren van duurzame verbindingen. Dat doen we niet alleen vanuit technisch oogpunt, maar ook wat betreft de hechte relatie met onze klanten. Om onze groeiende klantenkring perfect van dienst te kunnen zijn, hebben we meer ruimte nodig.”

www.fluke.nl/safety www.murrelektronik.nl


NIEUWS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

5

AR Benelux en CETC41 werken samen

Veilige online monitoring Op het seminar ‘Online monitoring & maintenance’, dat tijdens de

de strategische beslissing van CETC41 om

WOTS plaatsvindt op vrijdagochtend 7 oktober, houdt Sander Kool

verder te groeien buiten China, waar ze al

van Engineering Spirit een lezing over veiligheid en beveiliging van

marktleider zijn en het enige professionele

data. In het verleden is er weinig aandacht besteed aan afluisterbaarheid en inbraakgevoeligheid. Later moest er dan nog even

Elektronische Meetinstituut. CETC41 ontwerpt en produceert elektronische meetinstrumenten en automatische

een beveiligingssausje overheen worden gegoten. Maar is dat wel

Het 41e Instituut van China Electronics

testsystemen in het frequentiegebied van

hacker jouw database vult met nepgegevens? Wat is dan eigenlijk

Technology Group Corporation (CETC41),

microgolf, millimeter golf, optische elektro-

de schade? Zou je bedrijf het overleven?

een fabrikant van RF & Microwave Instru-

nica en communicatie. Het hoofdkantoor

Sander Kool bespreekt encryptie, authenticatie en aandachtspun-

mentatie, heeft recentelijk AR Europe

is gevestigd in de high-tech industriezone

ten voor een goed beveiligde oplossing voor met name draadloze

aangesteld als distributiepartner in Europa

van Bengbu City, provincie Anhui. CETC41

systemen. Engineering Spirit ontwikkelt toepassingen voor online

gebeurd, vraagt hij zich af. Wat zou het effect zijn wanneer een

(met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk, heeft meer dan 3.500 medewerkers.

monitoring en besturing. Netwerken worden gevormd door zowel

Frankrijk, de Benelux en Duitsland). Deze

bedrade als draadloze netwerken, zoals LoRa en 6LoWPan.

nieuwe overeenkomst is een gevolg van

www.arbenelux.com www.engineering-spirit.nl

Veertig jaar Jumo Nederland Jumo Meet- en Regeltechniek is - als dochter van

jaren ‘80 besloten te verhuizen naar de huidige loca-

het Duitse concern Jumo GmbH & Co. uit Fulda - al

tie op de Rijnkade in Weesp. De jaren 80 kenmerken

methoden en wordt het productassortiment uitgebreid.Tegenwoordig werkt Jumo aan het continu

jarenlang een begrip in de industriële sensoren en

zich voor Jumo door de introductie van de dunnefilm

verbreden van het service- en dienstenpakket en

automatiseringsbranche. Sinds 1976 is het bedrijf

profileert het zich steeds meer van componenten-

in Nederland uitgegroeid naar 30 medewerkers, in

technologie voor platina sensoren. Door de ontwikkeling van hightech apparatuur vindt in de jaren

onder meer een verkoop-/adviesafdeling en een

90 een dynamische groei plaats op het gebied van

eigen productie-afdeling.

procescontrolesystemen, smart transmitters, bus-

In 1976 opent Jumo Nederland zijn deuren in Muiden; al snel bleek deze locatie te klein en werd begin

technologie en visualiseringssoftware. In de jaren die volgen ontwikkelt het bedrijf efficiënte productie-

leverancier naar systeemleverancier.

www.jumo.nl

Zilvertron master channel partner Crouzet Crouzet heeft Zilvertron geselecteerd als ‘Master Channel Partner’ wat betekent dat Zilvertron technisch advies, voorraadbeheer en asssemblage voor zijn rekening neemt. Dit resulteert in korte levertijden van onder meer: • DCmind borstelmotoren (met diameters van 42 en 63 mm) die voorzien kunnen worden van planetaire overbrenging en wormwiel overbrenging. • DCmind borstelloze gelijkstroommotoren in

van planetaire overbrenging en wormwieloverbrenging. • DCmind borstelloze gelijkstroommotor met CANopen protocol. Zilvertron stelt dat er nu vanuit een goed geoutilleerde assemblage afdeling, volgens strenge kwaliteitseisen vanuit Crouzet ingericht, snel klanten kunnen worden geholpen, niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten.

de versie van geïntegreerde toerenregeling en positioneerregeling die voorzien kunnen worden

www.zilvertron.com

DMM’s, meettangen, LCR-meters, PQA’s, wattmeters en recorders

T T E I

+31 10 2928787 +32 2 2533120 info.mechatronica@batenburg.nl www.batenburg-mechatronica.com

Meer elektroDATA op


INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

6

Nauwkeurig de tijd bijhouden met real-time klok- en kalendermodule EEN RTCC KAN HET AANTAL COMPONENTEN VERMINDEREN IN SLIMME METERS EN ALARMKLOKKEN Een real-time klok- en kalendermodule kan het aantal componenten verminderen in slimme meters en andere toepassingen en zo de programmeerkosten verlagen. De RTCC modulen van PIC-microcontrollers leveren de noodzakelijke functies voor het nauwkeurig bijhouden van tijd en datum. Ze zijn gemakkelijk te configureren, zijn voorzien van automatische foutkalibratie en hebben een lage eigen vermogensopname. De RTCC komt het best tot zijn recht in combinatie met andere periferiebouwstenen. Voor digitale alarmklokken, slimme energieverbruiksmeters en andere toepassingen bieden PIC microcontrollers een veelzijdige keus aan periferiebouwstenen die met de Eén van de doelstellingen van vrijwel RTCC-module kunnen worden ieder ontwerp is de reductie van het uitgerust.

Figuur 1. Blokschema van de RTCCmodule.

31 december 2099. De module maakt

opgeslagen in de RTCVALx registers.

gebruik van het 24-uurs formaat in

Deze waarden worden vergeleken

aantal noodzakelijke componenten

plaats van het AM en PM 12-uurs

met de door de gebruiker ingestelde

en de programmeerkosten. Met de

principe en de tijd wordt tot op een

alarmwaarden om een alarminterrupt

toepassing van een real-time klok-

halve seconde weergegeven. Het

en kalendermodule (RTCC) voor het

te triggeren als ze met elkaar overeenkomen.

Mary Tamar Tan, Applications

nauwkeurig bijhouden van tijd en

alarm is instelbaar voor 0,5, 1 en 10 s, 1, 10 en 60 minuten, of dag,

Engineer bij Microchip Technology

datum sla je twee vliegen in één klap.

week en maand.

in de ALRMVALx registers. Er wor-

Deze module is geoptimaliseerd voor

In figuur 1 is het blokschema van de

den alarmmaskers gebruikt voor het

minimaal stroomverbruik met nauwe-

module afgebeeld. Er wordt gebruik

instellen van het tijdinterval tussen

lijks of geen tussenkomst van de

gemaakt van een afzonderlijk kloksignaal dat afkomstig is van een extern

elke alarmgebeurtenis indien meerdere periodieke alarmen nodig zijn.

kristal dat oscilleert op 32,768 kHz

De RTCC-pen levert ofwel de secon-

en slimme energieverbruiksmeters; in

van de secundaire oscillator (SOSC)

denklokimpuls, ofwel een alarmimpuls

toenemende mate van belang omdat

van de T1OSC voor bepaalde componenten. Dit zorgt ervoor dat de

met de helft van de frequentie van het

module continu doorloopt, zelfs als de

reerde instellingen.

CPU. Dat kan van pas komen in toepassingen als digitale alarmklokken

steeds meer landen intelligente energiedistributienetwerken (smart grids)

De alarmwaarden worden opgeslagen

alarm, afhankelijk van de geconfigu-

uitrollen.

klok van de CPU wordt afgeschakeld

De module, die beschikbaar is voor

tijdens de diepe slaapmodus.

Configuratie van de periferie

PIC microcontrollers van Microchip,

De 1:16384 vóórdeler van de klok

De gebruiker configureert de tijd

www.microchip.com

omvat een klok en kalender voor

levert de voor de gebruiker zichtbare

door de betreffende waarden voor

stefan.moolenschot@microchip.

0,5 s die er op zijn beurt voor zorgt

jaar, maand, dag, uur, minuten en

com

100 jaar met automatische schrikkeljaardetectie. Het bereik loopt van

dat de RTCC-timer de bijbehorende

seconden in de timerregisters te

(0416) 69 03 99

de eerste seconde op 1 januari 2000

waarden voor seconde, minuut, uur,

schrijven. Er kan echter alleen naar

tot een seconde voor middernacht op

dag, maand en jaar ophoogt die zijn

het RTCC vrijgavebit (RTCEN) en de


AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

7

Figuur 2. Topologie van de VBAT modus.

Figuur 3. Digitale alarmklok implementeert de RTCC module.

RTCVALH en RETCVALL registers

zodra de spanning uitvalt, zodat de

voor een digitale alarmkloktoepassing

module worden geïntegreerd met

worden geschreven als het schrijf-

nauwkeurigheid van de timing hier

is weergegeven in figuur 3. De SOSC

andere periferiemodulen, zoals de

vrijgavebit (RTCWREN) van de RTCC

niet door wordt beïnvloed. Het betreft

levert het kloksignaal voor de RTCC

analoog-naar-digitaal omzetter (ADC)

waardenregisters op één is gezet. Er

hier de VBAT modus, waarbij PIC

en LCD stuurtrappen. De MCU’s voor

is uitsluitend toegang mogelijk tot

microcontrollers beschikken over

module. Als de RTCC-pen is geconfigureerd om de secondenimpuls van

de RTCC timer (RTCVALx) en alarmtimer (ALRMVALx) registers via de

zowel opgenomen vermogensreductie

de klok te leveren, zal LED D1 elke

• dienen te beschikken over een

seconde gaan knipperen. De waar-

overeenkomstige registerpointers.

van de MCU als over een ononderbroken werking van de RTCC via de op

den in de RTCVALx registers worden

spanning- en stroommetingen;

Elke schrijf- of leesactie naar/van het

hardware-gebaseerde voedingsmo-

gemanipuleerd door de firmware om

RTCVALH register verlaagt de RTCC

dus VBAT. Deze modus maakt gebruik

te worden weergegeven op LCD1 via

• moeten een lage eigen vermogensopname hebben;

pointerwaarde met één totdat deze

van een back-up voedingsbron die

de LCD stuurtrap.

• moeten in staat zijn om door een

00 bereikt. Als de RTCC uitgangspen

wordt aangesloten op de VBAT-pen

Het alarminterrupt triggert de CCP

batterij te worden gevoed om onon-

wordt vrijgegeven, kan de gebruiker

zoals weergegeven in figuur 2.

module om een impulsbreedte gemoduleerd uitgangssignaal op te wekken

derbroken werking van de RTCC te

kiezen voor het uitvoeren van ofwel de Een op de chip aanwezige voedingsschakelaar detecteert de spanningssecondenklokimpuls of een alarmim-

dat de piëzo-elektrische zoemer P1

meetdoeleinden: ADC met hoge resolutie voor

waarborgen; • moeten een EEPROM hebben voor

puls, die werkt op de halve frequentie

uitval op de VDD en schakelt de

activeert bij elke alarmsituatie. De

van het alarm. Voor een meer nauw-

VBAT-pen door naar de ingangspan-

keurige timing en om zelfs in diepe

ningbehoudende stabilisator (reten-

tijdsduur van het alarm wordt geregeld via de firmware. De drukknoppen

slaap een ongestoorde werking van

tion regulator). Deze voorziet in een

S1, S2 en S3 worden gebruikt voor

de RTCC te garanderen, wordt SOSC

spanning van 1,2 V op de uitgang van

het instellen van de RTCC begintijd,

microcontrollers die over deze eigenschappen beschikken.

aanbevolen als kloksignaal voor de

de spanningbehoudende stabilisator,

de datum en de alarminstellingen.

De periodieke automatische afregel-

module. Zodra de RTCC wordt vrijgegeven, begint de timer te tellen vanaf

voor de RTCC met zijn kloksignaalbron (mits vrijgegeven) en voor de

Een van de knoppen kan ook worden

functie in de RTCC module kan

gebruikt om het starten van de RTCC

samen met de ADC module worden

het geconfigureerde startpunt. Om te

diepe slaap registers voor algemeen

teller te triggeren.

voorkomen dat er per ongeluk schrijfacties naar het RTCC timerregister

gebruik (DSGPRx). De RTCC blijft

Er zijn enkele demonstratiekaarten

gebruikt voor het uitvoeren van softwarematige temperatuurcompensatie

werken alsof er geen spanningsonderbreking heeft plaatsgevonden. De

van Microchip beschikbaar die kunnen worden gebruikt voor deze toe-

voor het nauwkeuriger bijhouden van

plaatsvinden, wordt aanbevolen om het RTWREN-bit te wissen als er niet

module verlaat automatisch de VBAT

passing. Diverse PIC microcontrollers

ook een ingebouwde LCD stuurtrap

naar het register wordt geschreven.

modus zodra VDD is hersteld.

met de RTCC module hebben even-

De alarmfunctie is configureerbaar

Een van de demonstratiekaarten van

eens een interne LCD stuurtrap die

die rechtstreeks een uitleesvenster kan sturen om in real-time het

van een halve seconde tot een jaar

Microchip die de VBAT-functie ondersteunt is de LCD Explorer Demonstra-

het uitleesvenster (LCD) rechtstreeks

energieverbruik weer te geven. Ook

kan sturen. Andere microcontrollers

hebben ze een externe interface voor

worden herhaald. Elke lees- of schrijfopdracht van/naar het ALRMVALH

tion Board. Deze kaart is voorzien van

kunnen de MSSP module gebruiken

een batterijhouder voor een CR2032

register verlaagt de alarmpointer-

knoopcel van 3 V.

om te communiceren met het uitleesvenster tijdens het weergeven van tijd

het aansluiten van een batterijvoedingsbron via de VBAT-pen, zodat de

en kan naar wens van de gebruiker

waarde met één.

en datum. Digitale alarmklokken

Batterij back-up modus

Een implementatievoorbeeld van de

Energieverbruiksmeters

De RTCC module kan blijven door-

RTCC met de LCD stuurtrap en de

In een component voor het meten

draaien vanaf een back-up batterij

invang-vergelijk-PWM (CCP) modulen

van het energieverbruik kan de RTCC

het registreren van de data en de opslag van kalibratiegegevens. Microchip heeft een aantal 8-bit PIC

de tijd. Deze microcontrollers hebben

RTCC continu kan doorlopen tijdens het uitvallen van de voedingsspanning.

Meer elektroDATA op


INDUSTRIĂ‹LE ELEKTRONICA

8 Binder Nederland

9.C076

Flensinsteekconnector

Transfer Multisort Elektronika

9.D018

SMD-precisieweerstanden name in de meet- en regel-

Transfer Multisort Elektronik heeft

techniek, maar ook in de

het aanbod van SMD-precisieweer-

automotive en gezondheids-

standen uitgebreid met producten

techniek een belangrijke rol.

van de firma Viking. De weerstanden

IP40 en IP67 uitvoeringen zijn

die zijn geproduceerd met thin film-

leverbaar. De standaard draad- technologie hebben een tolerantie lengte is 200 mm; andere leng- van 0,1% en een temperatuurfactor ten zijn op aanvraag leverbaar.

van 25 ppm/°C. De weerstanden zijn beschikbaar op zeven inch rollen van

met draad biedt Binder een nieuw

Karakteristieken van de draad: PVC 0,34 mm2, AWG 22/7, cUL Style

product aan in de sector miniatuur.

1007/1569.

Met de M16 flensinsteekconnector

1.000 stuks en in de detailhandel.

Miniatuur connectors spelen met

TOP Electronics

9.D037

LTE module voor IoT De EC25 is de nieuwe generatie van Quectel’s

GPRS-netwerken om ervoor te zorgen dat er ook

LTE modules. De EC25 levert 150 Mbps downlink

in gebieden zonder 4G- of 3G-dekking verbinding

en 50 Mbps uplink datasnelheid. LTE, de vierde

kan worden gemaakt. De EC25 heeft een flexibel en

generatie mobiel internet en opvolger van UMTS

schaalbaar platform voor het migreren van UMTS/

is compatibel met bestaande EDGE en GSM/

HSPA+ naar LTE.

Nieuw 200 W model

Al meer dan 60 jaar worden onze medisch-gecertificeerde voedingen gebruikt in toepassingen als MRI-, CT en PET-scanners, endoscopen en tandheelkundige apparatuur. Ze zijn getest en beproefd volgens de strengste normen. De NIEUWE CUS200M serie kan met convectiekoeling 200 W leveren, en met een luchtstroom van 1,5 m/s tot 250 W. Hiermee zijn de voedingen ideaal voor medische toepassingen waar hoorbaar geluid niet gewenst is. De voeding heeft een laag profiel (34mm), een stand-by verbruik van minder dan 0,5 W en een optionele 5 V hulpuitgang. Voor toepassingen die meer vermogen vragen, kan ons 350 W model CUS350 M worden ingezet. Voor het ontwerpen van medische apparatuur geeft de TDK-Lambda CUS350M voeding u ‘the power to shape your world’. Meer informatie: www.nl.tdk-lambda.com/cus200m

TDK-Lambda Nederland: +31 (0)6 20 61 87 65


6LoWPAN

Bluetooth

Wi-Fi

SIGFOX Thread

3G/4G LoRaWAN

Ontwerpen voor het Internet of Things Wees onderdeel van de verbonden wereld van morgen Wij staan aan de rand van een nieuwe, verbonden toekomst. Een verwoven wereld met een naadloze en probleemloze interactie tussen mens en machine. Binnen de komende vijf jaar zullen er tientallen miljarden verbonden apparaten in gebruik zijn. Het is nu tijd om de wereld te veranderen. Wat wordt uw aandeel in het IoT?

Meer informatie:

Ga naar RS Online en zoek op IoT


INDUSTRIËLE ELEKTRONICA

10

Hoogrendement DC-vermogen met niet-geïsoleerde DC-DC omzetters BESPAREN OP KOSTEN, GROOTTE EN ENERGIE MET NIET-GEÏSOLEERDE DC-DC OMZETTERS De behoefte van elektronische industriële apparatuur aan DCvermogen bestaat vaak uit een 24 V hoogvermogen uitgang en een aantal uitgangen voor lagere vermogens en spanningen. Traditioneel kan aan deze eisen worden voldaan met verschillende vermogensarchitecturen. Voor laagvermogen toepassingen (300 W of minder) wordt vaak een standaard voeding met meerdere uitgangen geselecteerd. Voor het middel tot hoogvermogen segment (350 W tot 1500 W) hebben modulaire of configureerbare voedingen de voorkeur. Hierbij kan een hoogvermogen 24 V module worden geselecteerd, en kan de gewenste combinatie van andere uitgangsspanningen worden bereikt met enkel- of tweevoudige uitgangsmodules.

De i6A DC-DC omzetter kan ingangsspanningen van 9 V tot 40 V omzetten in uitgangsspanningen van 3,3 V tot 24 V.

Een alternatief is het gebruik van een

instantie gebruik van geïsoleerde

schakelen bij hoge frequenties, maar

hoogvermogen voedingsunit met

omzetters, maar omdat FPGA’s om

het fundamentele verschil is dat de

enkelvoudige uitgang voor de 24 V

steeds lagere spanningen vroegen

niet-geïsoleerde omzetter geen gebruik

en geïsoleerde DC-DC omzetters om

bij hogere stroomsterkten, is hun

maakt van een spanningsomvormer en

de andere spanningen te leveren.

vermogensarchitectuur aangepast.

één uitgang gelijkrichter minder heeft.

Door de vraag naar steeds lagere

Vandaag de dag is het gebruik van

Zonder de spanningsomvormer kan de

spanningen bij hogere stroomsterkten worden hier de niet-geïsoleerde

niet-geïsoleerde POL (Point of Load)

grootte van de omzetter worden verkleind, niet alleen vanwege de afwezig-

DC-DC omzetters steeds populairder.

omzetters gemeengoed. Deze apparaten leveren over een breed bereik

Midden tot hoge DC-vermogens

instelbare spanningen tussen 0,6 V en

ook omdat er minder warmte gepaard

Andrew Skinner, CTO,

kunnen worden verkregen met een

5 V met stroomsterkten tot 100 A. Ze

gaat met het schakelen en er minder

TDK-Lambda EMEA

hoogvermogen voedingsunit met enkelvoudige uitgang voor de 24 V en

zijn ontworpen voor ingangsspanningen tussen 3 V en 14 V.

koperverliezen zijn. De vereenvoudigde schakeling maakt

geïsoleerde DC-DC omzetters om de

Onlangs is de op de industriële markt

voor het 250 W gespecificeerde TDK-

andere spanningen te leveren. Enkel-,

gerichte i6A serie niet-geïsoleerde

Lambda i6A model werkrendementen

twee- en drievoudige uitgangsomzetters kunnen ook off-the-shelf worden

DC-DC omzetters van TDK-Lambda

tot 98% haalbaar bij volle belasting,

geïntroduceerd. Met een breed bereik

met een uitgangsspanning van 20 V

gekocht, in alle veelgebruikte span-

aan ingangsspanningen, van 9 V tot

en een ingangsspanning van 24 V.

ningen. Omdat ze op de printplaat

40 V, kan de uitgangsspanning van

De behuizing met aansluitingspinnen

worden bevestigd kunnen ze dicht bij

deze omzetters worden ingesteld van

de belasting worden geplaatst, zodat

3,3 V tot 24 V. Een uitgangsvermogen

past binnen het industriële standaardformaat van 1/16-de brick en meet

er geen bekabeling nodig is en de

tot 250 W kan worden geleverd, met

slechts 33 x 22,9 x 12,7 mm. Verge-

regeling van de belasting wordt verbeterd. Voor vermogens boven de 100

stroomsterkten tot 20 A.

lijkbaar gespecificeerde geïsoleerde

www.nl.tdk-lambda.com

W kunnen heatsinks of koelventilato-

ben van 92% en met een ¼-de brick

info@nl.tdk-lambda.com

ren worden gebruikt om de geprodu-

Geïsoleerd of niet-geïsoleerd Het verschil tussen een geïsoleerde

(06) 20 61 87 65

ceerde hitte te helpen afvoeren.

en een niet-geïsoleerde omzetter is te

stuk groter zijn. Al met al komt dit

+33 (0)6 72 83 75 77

De communicatie-en computerin-

zien in de afgebeelde schakelingen.

dustrie maakte hiervoor in eerste

Beide schakelingen werken door het

neer op een reductie van 75% in restwarmte en 65% in grootte.

Standnummer: 9.C041

heid van deze grote component, maar

modellen zouden een rendement hebformaat van 60 x 36,8 x 13,2 mm een


AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

11 Koeling niet nodig

unit hoeft te worden opgeslagen, die

Door het hogere rendement kan er

in hogere volumes kan worden aangeschaft wat weer kan resulteren in

zonder geforceerde luchtstroming of een extra heatsink bij hogere temperaturen worden gewerkt. Uit de

extra inkoopkortingen.

derating curves van de i6A blijkt dat

Ook negatief

er tot een omgevingstemperatuur van

Waar je wel bij stil moet staan is

50 °C of hoger gewerkt kan worden

dat een buck converter de ingangs-

zonder geforceerde luchtkoeling, wat

spanning alleen kan reduceren; hij

vergelijkbaar is met de prestaties van

staat niet voor niets bekend als een

de meeste AC-DC voedingen.

step-down omzetter. De omzetter kan

Een kostenbesparing tot wel 50%

dus niet 20 V afgeven als de ingangsspanning 12 V is. Geïsoleerde DC-DC

is een andere goede reden om voor

omzetters zijn ook nog eens in staat

een niet-geïsoleerd product te kiezen. De topologie van de buck omzetter

om positieve of negatieve spanningssignalen te genereren. TDK Lambda’s

voorziet in een breed instelbereik van

i6AN model heeft echter een iets

de uitgangsspanning; in het geval

andere schakeling en is geconfigu-

van de i6A van 3,3 V tot 24 V. Dit kan

reerd om negatieve spanningen tus-

Schakeling van een geïsoleerde omzetter (onder) en een niet-geïsoleerde buck

weer leiden tot extra besparingen in

sen -3,3 V en -30 V te genereren bij

omzetter.

voorraadkosten omdat nu maar één

75 W of 8 A.

TDK-Lambda

9.C041

1000 W voedingen

TDK-Lambda introduceert de PFE1000FA serie voedingen die met

28 en 48 V. Die uitgangswaarden kunnen worden aangepast in een bereik

maximale rendementen van 90% tot

van ± 20%. De voedingen hebben een

4% beter renderen dan de acht jaar

breed ingangsspanningsbereik van 85

geleden gelanceerde voorgangers uit de PFE1000F serie. Geschikt voor

tot 265 VAC en kunnen op vol vermogen werken bij een basisplaattempe-

vermogens van 720 tot 1000 W zijn

ratuur tussen de -40 °C en +100 °C.

deze voedingen ontworpen voor

Alle modellen beschikken standaard

gebruik met een koelplaat in bijvoorbeeld industriële-, MIL-COTS- en

over remote on/off, een optisch geïso-

communicatie-toepassingen waar

wire current sharing’ en een

koelventilatoren niet zijn toegestaan.

12 V standby spanning bij 20 mA.

De PFE1000FA is verkrijgbaar met

Voor de voedingen geldt nu een ver-

nominale uitgangsspanningen van 12,

lengde garantietermijn van vijf jaar.

Telerex

9.C062

Behuizing voor Raspberry Pi B+ OKW introduceert een inklapbare

gaten voor optionele wandmontage.

behuizing voor de Raspberry-print-

De lichtdiodes op de platen zijn

plaat, die bestaat uit één component

van polypropyleen (in mintgroen en

met een scharnier. Plaats de printplaat

framboosrood) en kunnen eenvoudig

in de behuizing en schroef hem even-

worden afgelezen. Ga in omgekeerde

tueel vast. Klap eerst de lange zijden

volgorde te werk om de behuizing te

en daarna de korte zijden omhoog en plaats de behuizing. De mini-

demonteren. Noodzakelijke aanpassingen en het aansluiten van externe

computer kan nu worden gebruikt.

units kunnen snel en zonder gereed-

De bodem heeft ventilatiesleuven en

schap worden gedaan.

leerd ‘module good’ signaal, ‘single

Meer elektroDATA op


MACHINEBOUW & PRODUCTIE AUTOMATISERING

12

Niet-modulaire uitbreiding voor modulair regel- en I/O-systeem PROCESSOREENHEID MET GEÏNTEGREERDE IN- EN UITVOER VOOR COMPACTE TOEPASSINGEN

De kop chargeert enigszins want de Compact CPU 013C is in werkelijkheid wel degelijk modulair want er kunnen net als bij de andere processoren uit de serie losse blokjes uit Vipa’s Sliofamilie aan worden gekoppeld. Alleen heeft de jongste telg in de reeks al een aantal veelgebruikte in- en uitvoervoorzieningen ingebouwd. Bij niet al te veeleisende applicaties hoeven daarom geen losse I/O-modulen meer worden toegevoegd en in die gevallen kan de geïntegreerde uitvoering een economische en compacte optie zijn. Ondertussen blijft het mogelijk om de configuratie in een later stadium uit te breiden.

Anders dan bij de eerder uitgebrachte processoreenheden is bij de CPU 013C al een aantal veelgebruikte I/Ofuncties ingebouwd.

Oorspronkelijk telde het Slio-systeem, de afkorting staat voor Slice I/O, uitsluitend modulen voor in- en uitvoerfuncties. Daar kwamen op een

voor het realiseren van lichte tot middelzware machineregelingen in onder

ingangen waarvan vier zijn te gebrui-

andere productielijnen en gebouw-

kHz en frequentiemetingen tot 100

automatisering.

kHz. Van de 12 digitale uitgangen

gegeven moment processoreenheden

kunnen er twee 16-bit pulsbreedte-

bij zodat de I/O-configuratie kon wor-

Signalen

gemoduleerde signalen produceren

den uitgebouwd tot een zelfstandig

Alle bouwstenen in de Slio-reeks zijn

met een op 1 μs, 0,1 ms en 1 ms

functionerend besturingssysteem. De

10 cm hoog en dat geldt ook voor

instelbare tijdbasis.

Step7-compatibiliteit moest daarbij

de CPU 013C, die verder bijna 15

Voor aanvullende I/O-voorzieningen

PLC-programmeurs een vertrouwde

cm breed en ruim 8 cm diep is. Het

omgeving bieden.

frontpaneel bevat schroefaansluitingen voor twee analoge en 16 digitale

beschikt de module over een connector met de 48-Mbyte/s systeembus

Sindsdien heeft fabrikant Vipa diverse

Standnummer: 11C040

ken voor 32-bit tellerfuncties tot 400

waarop tot 64 functieblokjes kunnen

generaties processoren voor het systeem

worden geklikt. De productfamilie telt

uitgebracht, met de

digitale ingangen dan wel uitgangen,

Compact CPU 013C

1 tot 4 analoge lijnen die spanning,

als meest recente. Deze

stroom of thermische sensoren met

wijkt enigszins af van

12 of 16 bit bemonsteren of die met

zijn voorgangers, in die

een 12- of 16-bit D/A-omzetter een

zin dat het niet gaat om een besturingsmodule

0..10-V of 0..20-mA signaal produceren. Verder omvat de reeks tellers

pur sang maar om een

en frequentiemeters, SSI-lezers,

www.vipa.nl

blokje waarin alvast een

spanningsverdelers, voedingen en

info@vipa.nl

aantal I/O-voorzieningen

(055) 356 42 08

is ingebouwd. Hij zou geschikt moeten zijn

onder andere eenheden met 2, 4 of 8

Via de standaard Slio-bus kunnen tot 64 Sliomodulen worden bijgeschakeld.

poorten voor zowel seriële RS232en RS422/485-overdracht als voor diverse veldbussen, waaronder Pro-


AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

13 fibus, Profinet, EtherCat, Ethernet,

OP en een RS485-aansluiting die ook

van 64 Kbyte is uit te breiden tot 128

producten van de fabrikant. Het werkt

Devicenet, Modbus en CANopen.

kan worden gebruikt met Modbus- en

Kbyte. Een SD-kaartsleuf zorgt voor

met een grafische representatie van

Profibus-protocollen.

achtergrondopslag tot 2 Gbyte.

het automatiseringsproces, zowel wat

Processor

De CPU verwerkt zowel woord- en

Voor het instellen en programmeren

Overigens is de processor zelf al

van de hardware kan het programma

betreft de configuratie als de communicatie en de programmacode. De

uitgerust met diverse communicatie-

bitinstructies als geheeltallige rekenopdrachten in 0,02 Îźs; voor drijvende-

Speed7 Studio worden gebruikt. Dit

ingebouwde databank met product-

faciliteiten. Zo heeft hij twee Ethernet-

komma berekeningen heeft hij 0,12

pakket is behalve voor de Slio-familie

kenmerken en systeemtopologieĂŤn

poorten met ondersteuning voor PG/

Îźs nodig. Het programmageheugen

ook geschikt voor andere Step7-

moet het uitwerken van details zoals variabelen en netwerkinstellingen vereenvoudigen. Voor het creĂŤren van een webgebaseerde visualisatie is voorzien in een bibliotheek met standaardelementen.

Programmaontwikkeling, configureren, communiceren en visualiseren kan met het pakket Speed7 Studio.

Axis & Stuifmeel

10.D061

RVS aandrijvingen

Eltrex Motion

9.C062

EtherCAT servo-aandrijving (EHEDG approved) overbrengingen

stroom (zoals 50 A bij

worden geleverd vanaf 80 x 80 mm

100 V), geavanceerde

tot 400 x 400 mm. Wormwieloverbrengingen worden standaard geleverd

servofuncties en ondersteuning voor EtherCAT

met holle uitgaande as, maar een

en CANopen. Hiermee

Axis & Stuifmeel heeft haar ver-

vaste as kan ook (speciale optie).

is de aandrijving een

koopprogramma uitgebreid met de

Daarbij is er een grote keuze aan

oplossing waar een

gespecialiseerde roestvaststalen

overbrengingsverhoudingen, waarbij

aandrijvingen van de Deense produ-

hoge vermogensdichtheid gewenst is, maar

cent BJ-Gear. De uitbreiding richt zich

afhankelijk van afmetingen en toerental koppels tot bijna 900 Nm mogelijk

vooralsnog op de gespecialiseerde

zijn. De RVS overbrengingen worden

RVS overbrengingen van BJ-Gear, als

vooral in de foodsector gebruikt, maar

Hij weegt 18 gram en is qua volume

hij zeer robuust opgebouwd, zodat

aanvulling op het bestaande aanbod

ook in verpakkingsmachines, medische apparaten, de offshore en in

nog geen 13 cm3. De Gold twitter van

montage op of bij de motor of op

Elmo Motion Control levert toch meer

bewegende delen van de applicatie

maritieme omgevingen.

dan 4000 W aan vermogen, hoge

geen enkel bezwaar is.

van tandwiel/wormwiel overbrengingen. Qua afmetingen kunnen RVS

de inbouwruimte beperkt is. Daarbij is

! !

van

tot wireless

Standnr. WOTS 10.A002

Meer elektroDATA op


MACHINEBOUW & PRODUCTIE AUTOMATISERING

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

14 Zilvertron

10.E012

Compact in-line flow meten voor DN15, DN20 en DN25 kan met de nieuwe EE741 serie Met 1 transmitter en 3 verschillende montage mogelijkheden, kan het verbruik van perslucht, technische en medische gassen worden gemeten in pijp diameters van DN15, DN20 en DN25. Het thermisch meetprincipe van het sensorelement is de basis van een snelle reactietijd en een uitstekende lange termijn stabiliteit. De nauwkeurigheid waarmee de EE741 in lage bereiken werkt komt door de speciale meerpunts kalibratie uitgevoerd onder een druk van 7 bar. Met de DN15, DN20 en DN25 montage blokken, kan dezelfde flowsensor gebruikt worden voor alle 3 pijpdiameters. De pijpdiameter kan ingegeven worden via het optionele display of configuratiesoftware. Zodra de montageblokken in de pijpleidingen gemonteerd zijn, kan de sensor gemakkelijk geïnstalleerd of gedemonteerd worden. Als resultaat hiervan kan de EE741 naast een permanente meting ook gebruikt worden voor tijdelijke of mobiele metingen.

Nauwkeurige dauwpuntmeting tot -60 ° C Td Compacte Dauwpunt Transmitter voor OEM-toepassingen De compacte EE355 dauwpunt transmitter meet dauwpunt tot ± 2°C nauwkeurigheid over het gehele werkgebied. Het instrument biedt een optimale prijs-prestatieverhouding voor OEM-toepassingen in persluchtsystemen, plastic drogers en andere industriële droogprocessen. Met de nieuwe EE355, breidt E+E zijn assortiment dauwpunt transmitter uit met een bereik van -60.. +60°C Td bij een werkdruk tot 20 bar. Net als de andere modellen, is de EE355 voorzien van een speciale auto-calibratie procedure die leidt tot 2°C Td nauwkeurigheid. De gemeten waarden voor dauwpunt, nulpunt of ppm volume concentratie, zijn beschikbaar op de analoge 4-20 mA en op de digitale Modbus RTU uitgangen.

Snel een prototype motorcombinatie

Middels een uitgebreid voorraadpro-

diameter 63 mm als losse motor of

gramma aan Crouzet DCmind borstel-

als combinatie met een planetaire

motoren, DCmind borstelloze motoren

overbrenging met diameter 52 mm.

en vertragingskasten, is Zilvertron in

Ook in de uitvoering met wormwiel

staat snel de gewenste motorcombi-

vertraging in een aantal standaard

natie samen te stellen, te testen en te leveren.

overbrenging verhoudingen. • DCmind borstelloze gelijkstroom-

Het programma bestaat uit:

motoren, vierkant 57 mm inclusief

• DCmind borstelmotoren, motordia-

aanstuurelektronica in de uitvoering

meter 42 mm als losse motor of als

TNi21 (toerenregeling) of SMi21

combinatie met een planetaire over-

(positioneren). Als motor stand alone

brenging met diameter 42 mm.

of in combinatie met planetaire over-

• DCmind borstelmotoren, motor-

brenging diameter 52, 63 of 81 mm.

Phoenix Contact

11.A008

Veiligheidsoplossing ware Safeconf en in het intelligente Smart Safe Outputmoduul verwerkt. Hiervoor zijn voorgedefinieerde functiebouwstenen voor nagenoeg elke toepassing beschikbaar en is geen programmeerervaring vereist. De in Smart Safe IO geïntegreerde diagnose

ONS STANDNUMMER TIJDENS DE WOTS 8C068

Voor meer informatie: CaTeC b.v. Turfschipper 114 2292 JB Wateringen tel. 0174 272330 e-mail : info@catec.nl www.catec.nl

zorgt voor een hogere beschikbaarheid van de machine of installatie en De Smart Safe IO geïntegreerde

geeft extra inzicht bij Remote Service.

safety-oplossing heeft geen Safety

En omdat de Smart Safe IO-modulen

PLC nodig en functioneert ook zonder

naast de gangbare veldbussen ook

veilige bussystemen zoals Profisafe.

via industrieel ethernet netwerken

De benodigde veiligheidsfuncties

communiceren, is zelfs draadloze

worden geconfigureerd met behulp

communicatie van veiligheidssignalen

van de gratis te downloaden soft-

mogelijk.


PRODUCTNIEUWS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

15 Duranmatic

10.A007

Micro-PLC’s De FlexiLogics PLC serie van Renu Electronics bestaat uit een groot aantal CPU modellen met geïntegreerde I/O en daarnaast een uitbreidbare

Engineering, Specials, Services & System Solutions

reeks waarvoor een flink aantal digitale en analoge I/O modules beschikbaar is. Ze zijn specifiek ontwikkeld

BEZOEK ONS OP

voor de onderkant van de industriële automatiseringsmarkt, voor stand-

een ruime variatie van digitale I/O

alone machines waar behoefte is aan

biedt. Zo is er een uitvoering die 8

kleine, compacte en betaalbare PLC’s

digitale in- en 8 digitale uitgangen

die echter wel aan de software-eisen

in combinatie met 4 analoge in- en

van deze tijd voldoen en daarmee een laagdrempelige instap hebben. Dit

2 analoge uitgangen biedt. De uitbreidbare FL005 versie kan voorzien

laatste wordt bij Renu gerealiseerd

worden met maximaal 16 digitale- en

door de toepassing van een volledige

analoge I/O modules. Voor de zwaar-

IEC-61131-3 programmeeromgeving.

dere toepassingen zijn er de FL055 en

Hiermee kan iedere programmeur in

FL100 CPU’s beschikbaar die extra

de hem bekende taal IEC taal aan de

geheugen en een snellere processor

slag. De serie begint met de FL005

met een Ethernet-poort en meerdere

CPU reeks die in een DIN-rail behuizing van 36 x 70 x 100 mm (bxdxh)

USB-poorten combineren.

Camozzi Benelux

11.C037

Componenten voor elektrische aandrijving en 80. Om installatie zo eenvoudig mogelijk te maken zijn de 5E-assen uitgerust met accessoires die aansluiting van de motor op vier punten mogelijk maken.

HAL 10 STAND C028 JAARBEURS UTRECHT

Voor Slimme Besturingsoplossingen 9 9 9 9 9

Servobesturingen Servomotorreductoren Industriële reductoren met servo aanbouwflens Regeneratieve regelaars Frequentieregelaars (< 1,2 MW)

Dit maakt ze geschikt voor toepassingen in de assemblage- en verpakkingssector. De Serie

NIEUW!

Human Machine Interface

6E-cilinders zijn verkrijgMet de komst van de nieuwe C_Elec-

baar in de groottes 32, 40, 50 en 63.

trics divisie introduceert Camozzi

De afmetingen zijn gebaseerd op de

componenten voor elektrische aan-

ISO 15552 standaard, waardoor het

drijving, zoals lineaire assen (Serie

montagemateriaal van pneumatische

5E), elektromechanische cilinders met

cilinders kan worden gebruikt. De

kogelomloopspindel (Serie 6E), bor-

Serie MTS stappenmotoren zijn er in

stelloze motoren (Serie MTB), stap-

de maten Nema 23 en 24 en de Series

penmotoren (Serie MTS) en drivers in

MTB synchrone AC borstelloze motoren zijn leverbaar met een vermogen

de versies DRWS en DRWB, voor de

van 100, 400 en 750 W. Iedere motor-

gecontroleerde aansturing van motorbewegingen. De assen in de Serie 5E

versie kan verbonden worden met de

zijn leverbaar in drie maten: 50, 65

‘QSet’ configuratiesoftware.

T +31(0)88 7865200 F +31(0)88 7865299 E info@elsto.eu

elsto.eu Meer elektroDATA op


MACHINEBOUW & PRODUCTIE AUTOMATISERING

16

Mobiel machines bedienen met Wifi-aanraakscherm BATTERIJGEVOED PANEEL HEEFT DUBBELKERNS PROCESSOR VOOR GRAFISCHE TAKEN

Het belangrijkste verschil tussen de onlangs geïntroduceerde HGW 1031 en de andere bedieningspanelen van Sigmatek is dat deze communiceert via WLAN en op batterijen werkt zodat er geen bekabeling nodig is. Behalve een optionele noodstopknop zijn er geen schakelaars om het systeem te besturen en in te stellen, de bediening loopt grafisch dan wel menugestuurd via het aanraakgevoelige 26-cm kleurenscherm. Evenals bij de bedrade tegenhangers van de jongste generatie beschikt de eenheid over een grafische processor die ook bij complexere visualisaties voor een vloeiende weergave moet zorgen.

Het bedieningspaneel HGW 1031 dat Sigmatek heeft aangekondigd, is vooral bedoeld om de gebruiker meer bewegingsvrijheid te geven. Door de WLAN-verbinding en batterijvoeding kunnen machines en processen vanaf elke gewenste locatie draadloos worden bewaakt en bestuurd. Althans, zolang de afstand niet groter is dan 25 meter want dat is het bereik waar de fabrikant het in zijn aankondiging over heeft. De eenheid zal in de praktijk waarschijnlijk vaak stationair worden toegepast, waarbij hij ten opzichte van de bedrade varianten profiteert van een eenvoudige installatie en het elimine-

In de HGW 1031 is de Ethernet-poort ingeruild voor Wifi met een

ren van de storingsgevoelige kabel.

batterijpakket.

Het mobiele aspect kan de gebruiker helpen een veilige positie te kiezen of een plek die goed zicht geeft op de hele productielijn of juist specifieke onderdelen ervan. Qua uitvoering lijkt het scherm sprekend op de eerder uitgebrachte HGT 1035. Beide zijn ze uitgerust met een resistief aanraakgevoelig kleurenscherm met een diagonaal van 26 cm en een resolutie van 1024 bij 768 beeldpunten. Ook de behuizing is identiek en daarmee de afmetingen

Standnummer: 11E038

van ruim 26 bij krap 23 cm bij een hoogte van iets meer dan 7 cm. Met 1,2 kg is de draadloze variant zo’n 10% zwaarder en dat is uiteraard het gevolg van de batterijen die nodig zijn voor de mobiliteit. De producent gaat ervan uit dat dit gewicht laag genoeg is voor langdurig gebruik. En

Via een grafische ontwikkelomgeving kunnen visualisatie, menu’s en andere

langer dan twee uur tillen zit er niet in,

bedienings- en besturingsaspecten worden geprogrammeerd.

want dan moeten de batterijen weer worden opgeladen. de Edge2-processor. Deze beschikt

ringsmodulen van Sigmatek. Hij zou

info@sigmacontrol.eu

Communicatie

over twee rekenkernen, beide geklokt

dan ook voldoende verwerkingscapa-

(0180) 69 57 73

Verantwoordelijk voor de uitvoering

op 800 MHz. Het is dezelfde CPU als

citeit moeten bieden voor het uitvoe-

van de bedieningsprogrammatuur is

in onder andere de regel- en bestu-

ren van complexe visualisatietaken.

www.sigmacontrol.eu


AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

17 Applicaties kunnen worden gerea-

in het laatste kwartaal van dit jaar op

liseerd met behulp van het ontwik-

de markt komen. In eerste instantie

kelpakket Lasal Screen. De omgeving

gaat het dan om de basisuitvoering.

werkt puur op basis van grafische

Gebruikers die acuut hun machine of

objecten, zoals wijzers, indicatoren,

proces willen afschakelen, moeten

numerieke vensters en diagrammen.

nog even geduld hebben want een

Deze zijn onderling te combineren en

model met een noodstopknop volgt

voor interactie met de gebruiker en de

daarna pas.

Het paneel komt eind

rest van het systeem te koppelen aan

dit jaar uit, de uitvoering

virtuele knoppen, menu’s, logboeken,

met noodstopknop volgt

signalen en alarmen.

later.

Naar verwachting zal de HGW 1031

Lenze

11.D008

Regelaar parametriseren met de smartphone

Murrelektronik

11.B018

Veldbusmodules met IODD

plaatsonafhankelijk worden doorgevoerd. Wanneer een regelaar moeilijk bereikbaar is, of er moet een diagnose gesteld worden van een bewegend machinedeel, dan kan dit op veilige afstand gebeuren, ook al is de Lenze biedt haar i500 frequentie-

machine in bedrijf. De voordelen van

regelaar ook aan met een Wifi-module

het draadloos benaderen van de

en een gratis app. Of het gaat om inbedrijfname, parametrisering of

regelaar zijn evident: meer gebruikersvriendelijkheid, meer comfort en meer

diagnose, aanpassingen kunnen

tijdswinst.

PLC Direct Benelux

10.C047

OPC-UA server OPC-UA server. Met de cMT-SVR100

Bij de veldbusmodules MVK Metaal

in meervoud voorkwam was men ver-

kan eenvoudig verbinding worden

en Impact67 worden de IODD-

plicht deze stappen meerdere malen

gemaakt met de meest uiteenlopende

gegevens van IO-Link-Devices van

te herhalen, dit kostte niet alleen veel

devices, zoals PLCs, controllers en

deelnemende fabrikanten in de

tijd maar was ook foutgevoelig. Ook

veld-I/O. Er zijn meer dan 300 communicatiedrivers beschikbaar. Door

GSDML- file geplaatst. Als nu bijvoorbeeld IO-Link-sensoren of IO-Link-

kunnen IO-Link-Devices over Profinet

een cMT-SVR100 te laten commu-

ventieleilanden in een installatie wor-

profiteren met name fabrikanten van

niceren met deze devices is er geen

den ingezet, dan kan direct informatie

seriematige machinebouw met een

aparte OPC-UA server nodig. Daar-

uit de basisdata gehaald worden en

groot aantal identieke sensoren. Deze

Met de introductie van de cMT-Serie

naast kan met de CMT-viewer app en

de module in korte tijd worden geïn-

mogelijkheid wordt ook bij de Cube67

HMI’s een paar jaar geleden zette

de Easyaccess 2.0 service overal ter

tegreerd. Ter vergelijking: voorheen

IO-Link-Master Module geboden. Alle

Weintek al de nieuwe standaard op

wereld een proces worden gevolgd.

moest iedere nieuwe IO-link-Master

nieuwe IO-Link-Modules van Murr-

gebied van SCADA en visualisering

Omdat OPC-UA platformonafhankelijk

apart in de software geprogrammeerd

elektronik ondersteunen de nieuwste

van processen. Recent heeft Weintek

worden en daar ging bijvoorbeeld

IO-Link specificatie 1.1 en zijn met

de functionaliteit van de software

is kan het worden gebruikt op verschillende systemen zoals Windows,

uitgebreid met een ingebouwde

Android, Linux of Mac.

door een veelvoud aan identieke sensoren veel tijd in zitten. Wanneer dit

IO-Link klasse A- en B-poorten uitgevoerd.

DPV1 worden geïntegreerd. Hiervan

Meer elektroDATA op


MACHINEBOUW & PRODUCTIE AUTOMATISERING

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

18

BEZOEK ONS OP STAND 9D009

UW SOLUTIONPARTNER IN

Connector verbindingen voor industrie, machinebouw en electronica

Connecting the elements Jan van der Heydenstraat 76 2665 JB Bleiswijk Tel. +31 (0)10 5216255 www.lumberg.nl • info@lumberg.nl

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE

Elobau

11.A044

Elincom Electronics

9.C008

Tiltsensor met 360° meetbereik

Half zo grote solid state disk

De elobau N5 CAN tiltsensor

De Apacer SFD25M is een solid state disk met maar de helft van de gangbare

is uitgerust met een CAN-

behuizing. Deze SSD is bedoeld om geïntegreerd te worden in computersyste-

interface en heeft een meetbe-

men waar (te) weinig plek is.

reik van 360°. Kenmerken:

Overige kenmerken:

• Lange levensduur met hoge

• SLC flash vanaf 4 tot 64 GB

betrouwbaarheid door de

• SATA 6.0 Gbps interface

contactloze MEMS technologie

• Maximaal 160/155 MB/s read-write snelheid

• Nulpuntskalibratie via IRafstandsbediening of met

• Werktemperatuur: 0-70 °C of extended: -40-85 °C • Uitgebreide management functies als EEC,

de CAN-Bus (J1939) tijdens

statische en dynamische wear leveling, bad-

gebruik

block management, Smart, Power Failure

• Meetbereik: enkelassig 360° of dubbelassig 180° • Meetbereik met maximaal vier schakelpunten vrij te combineren • In- en uitschakelvertraging • Instelbare vibratiefilter en signaalvertraging • Hoge herhalingsnauwkeurigheid, lage temperatuurdrift • IP67 geclassificeerd • Temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C • Deutsch connector of M12 connector • Kwikvrij

ATA Secure Erase en Trim.


zero Het grootste testlaboratorium – de ruimste keuze – 36 maanden garantie.

... zero Downtime met chainexŽ – de Nr. 1 in bewegende kabels ...

230 m rÄłweg

torsie

chemicaliĂŤn

verticaal

-40 °C / cleanroom

10 m/s snelheid

Bezoek ons: WOTS 2016, Utrecht – Hal 11 Stand 11E026 / Offshore Energy 2016, Amsterdam – Hal 1 Stand 118 Zero downtime voor uw zwaarste applicties met bewegende kabels. chainex kabels worden ontwikkeld en getest in het met 2.750 m² grootste laboratorium in de branche. Met 600 gelÄłktÄłdig uit te voeren tests, 1,4 miljoen elektrische metingen en 2 miljard cycli per jaar vindt u ook voor uw meest veeleisende applicatie de passende kabel. En voordelig in tot 7 kwaliteitsnivo's. 1244 kabels op voorraad maken chainex tot het grootste programma voor bewegende kabelsvoor torsie-, motor-, servo-, hybride-, stuurstroom-, data-, bus-, ethernet- en ďŹ ber optic kabels. Levensduur online berekenen en vandaag nog bestellen met 36 maanden garantie. ÂŽ

plastics for longer life

ÂŽ

ÂŽ

Bekijk meer dan 30 aansprekende testrapporten hier: www.igus.nl/chainextests

Vraag naar een gratis monster: 0346-35 39 32


PROCESAUTOMATISERING & -CONTROLE

20

IC van halve kubieke millimeter meet relatieve luchtvochtigheid CMOSENS-TECHNIEK INTEGREERT CAPACITIEVE SENSOR MET ANALOGE EN DIGITALE CIRCUITS Met zijn SHTW2 zet Sensirion in de eerste plaats in op ruimtebesparing. De component heeft op het substraat geïntegreerde sensoren voor relatieve luchtvochtigheid en temperatuur. Door de seriële overdracht en montage in een flipchip-behuizing kan worden volstaan met twee voedings- en twee datalijnen en de aansluitingen daarvoor passen in een omhulling van minder dan een vierkante millimeter. Het IC bevat behalve de sensoren en I2C-poort ook een analoog/digitaal-omzetter Flink uitvergroot lijkt het heel wat maar de werkelijke afmetingen van dit en een processor. Deze laatste blokje zijn 1,3 bij 0,7 mm. is onder andere verantwoordelijk voor het corrigeren van het uitgangssignaal aan de hand van Als een bouwsteen klein en energiedirect paraat heeft - waar maar vier de tijdens de fabricage geprogrammeerde kalibratiegegevens. zuinig is, gaat het meestal om iets dat aansluitingen op zitten zodat de

tussen 20 en 80% met een tolerantie

bedoeld is voor consumentenelek-

maten beperkt blijven tot 1,3 x 0,7

tronica waarbij telefoons doorgaans

mm en een hoogte van 0,5 mm. Wat

digitaal, na analoge signaalconditionering en A/D-conversie. De geïnte-

als eerste worden genoemd. Bij

voeding betreft kan de component

greerde CPU berekent onder meer de

Sensirions luchtvochtigheidssensor

toe met 1,8 V en komt het verbruik op

temperatuurcompensatie. Bovendien

SHTW2 is dat niet anders, zij het dat

2 μW, althans als hij in de zuinigste

is hij uitgerust met een kalibratiege-

deze ook de jongste en dus nog hippere toepassingsterreinen als slimme

modus staat en 1 maal per seconde

heugen dat tijdens de fabricage is

wordt uitgelezen.

geprogrammeerd om de toleranties

horloges en andere Internet of Things Standnummer: 9D038

van 3 procentpunt. Ook de temperatuurmeting is het meest precies in het middengebied; tussen 0 en 60 graden blijft de afwijking gemiddeld binnen 0,4 °C, richting de uitersten van -30 en +100 graden loopt dat op naar 0,7 à 0,8 °C. Voor de vervaardiging zet de producent zijn Cmosens-proces in, waarmee Mems-onderdelen samen met de analoge en digitale circuits op dezelfde chip kunnen worden ondergebracht. Een waterdampgevoelig membraan vormt de kern van de luchtvochtigheidsopnemer, bij de temperatuursensor is dat een halfgeleiderovergang. Beide grootheden kunnen worden herleid uit de diëlektrische karakteristiek respectievelijk de bandafstand. De verwerking gebeurt grotendeels

te minimaliseren. Ten slotte stuurt

zou moeten aanspreken. In tegenstel-

Kalibratie

de processor de I2C-poort aan en

ling tot bij telefoons is daar nog lang

Het RV-bereik loopt van 0 tot 100

handelt hij configuratie- en uitlees-

geen sprake van marktverzadiging.

procent maar is het meest nauwkeurig

opdrachten af.

Zo constateerde onderzoeksbureau Chetan Sharma zeer recent dat in de VS sinds april de groei van de telecomnetwerken voor het grootste deel niet meer uit de traditionele toestellen komt maar uit IoT-apparaten. Voor de beoogde applicaties staan bijna onveranderlijk kleine afmetingen en een laag stroomverbruik prominent in de ontwerpspecificaties. De www.bmf-systemparts.com

SHWT2 sluit daarbij aan met zijn

Omdat ook een processor met I2C-

Met zijn Cmosens-techniek

info@bmf-systemparts.com

WLCSP - wafer-level chip-scale package voor wie de continu groei-

poort is geïntegreerd, kan worden

combineert de fabrikant Mems-

volstaan met twee voedings- en twee

onderdelen en analoge en digitale

ende lijst omhullingsafkortingen niet

datalijnen.

circuits op een enkele chip.

(040) 851 21 70


PRODUCTNIEUWS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

21 Murrelektronik

11.B018

Praktische mediumkoppeling De mediumkoppeling Modlink Vario Square is vooral geschikt voor machines en installaties waarin de verbinding tussen afzonderlijke componenten, zoals schakelkast, machineonderdelen of werktuigen, regelmatig moet worden onderbroken en weer aangesloten. Via één enkele handgreep kunnen pneumatiek, vloeistoffen en energie aan- en af worden gekoppeld, ook onder druk. Hierbij zorgt het eenvoudig te bedienen snelvergrendelingssysteem voor een

Intronics met “Smart for the future” op de WoTS Vanaf dinsdag 4 t/m vrijdag 7 oktober vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de World of Technology & Science (WoTS) plaats.

aanzienlijke tijdsbesparing. De handgreep, die tevens dient als kabelbinder,

Ervaar op deze beurs de connectivity-oplossingen van Intronics in een live omgeving. In deze omgeving tonen we oplossingen op het gebied van bekabeling, het versturen van data en het bewaken via video van onder andere productieprocessen.

kan in vijf verschillende posities worden vastgezet. De Modlink Vario Square heeft acht steekplaatsen, die naar behoefte kunnen worden gebruikt voor pneumatiek, vloeistoffen en energie. Voor

POWER • Hoog vermogen connectoren • PDU met IP • Powerkabels in diverse uitvoeringen • Klantspecifieke poweroplossingen

de overdracht van energie is er een passend aansluitelement met M12kabels in uiteenlopende pooltallen en coderingen. Dankzij de volledig metalen behuizing is de mediumkopindustriële omstandigheden.

DATA • X-coded M12 connectoren • RJ45 patchkabels en -connectoren • I/O besturingen en componenten • Klantspecifieke dataoplossingen

AE Sensors

VIDEO/ETHERNET • Extensie en distributie • Conversie • Monitoring • Klantspecifieke video-oplossingen

peling geschikt voor gebruik in ruwe

10.A002

Absolute multiturn encoder Tot nu toe moesten multiturn encoders met een vertraging of batterij/accu back-up worden uitgevoerd om het aantal omwentelen te detecteren, op te

FIBER • Conversie van signaal • Fiber bekabeling • Technical fiber • Klantspecifieke fiberoplossingen

slaan en weer op te halen, zelfs tijdens stroomstoringen of stroomloze situaties. De Vert-X 37MT absolute multiturn encoder van Contelec kent deze tekortkoming niet. Het meetsysteem is gebaseerd op het meten van de richting van het magneetveld voor de singleturn positie samen met een magnetische meting voor het aantal omwentelingen (multiturn). De asrotatie levert voldoende elektrische energie om op een betrouwbare manier het toe- of afnemen van het aantal omwentelingen vast te leggen in een vast geheugen zelfs zonder externe voeding.

Gratis bezoekregistratie

Op deze manier voorziet de Vert-X 37MT in een absoluut meetsysteem die zijn positie of waarde nooit verliest ten tijde van afwezigheid van elektrische voeding. De encoder heeft een resolutie van 16 bit voor de positie singleturn en 16 bit

Registreer voor een gratis beurs- en/of seminarbezoek via www.wots.nl met relatiecode: WOTS1161.

voor het aantal omwentelingen. Hij is voorzien van een CAN-uitgang en een nauwkeurigheid van <±0,1°. Materiaal van de opnemer is RVS316 en de beschermingsgraad is IP68. Toepassingen zijn onder andere bij landbouwvoertuigen, on- & offshore, hijskranen en zwaar transport.

strong in connectivity Intronics Postbus 123 3770 AC Barneveld

Tel.: +31 (0)342-407080 sales@intronics.nl www.intronics.nl

Meer elektroDATA op


HAL 10 STAND C028

elsto.eu

Standnr. 10A002 VISIT US AT BOOTH 11B040

WELKOM OP STAND 9D009

World of Electronics 2E Cable Assembly 2E Interconnection

HyTEPS B.V. 9D052 9D052

A&C Solutions BVBA

9D084

A1 Electronics Netherlands B.V.

9A043

ACAL BFI Nederland B.V.

9B086

ACE electronics NV

9A076

Adiform B.V.

9C028

Alex Products B.V.

9B017

Amkor Zeefdruk B.V.

9B008

Anritsu GmbH

9B052

APEM Benelux

9C022

AssemblyPartner

9A065

Avantes B.V.

9B045

Azteco electronics B.V.

9A081

Batenburg Mechatronica B.V.

9B052

Bellmann B.V.

9D080

Beta LAYOUT GmbH

9A024

Binder Nederland B.V.

9C076

BMF Systemparts BV

9D038

C.N. Rood B.V.

9B042

Capable B.V.

9D008

Cobar Europe B.V.

9C044

Comdes Componenten B.V.

9C014

CTS Nederland B.V.

9B052

D&D Mechatronics

9C009

Danielson Europe B.V.

9D023

DARE!! Instruments

9B035

Delta Elektronika B.V.

9B090

Dewetron Benelux

9B052

DGTronik Sp. z o.o.

9B041

Elektor International Media BV

9A004

Elincom electronics B.V.

9C008

Eltrex Motion

9C062

Engineering Spirit

9A012

ErďŹ , Ernst Fisher Gmbh+co.kg

9A036

Eurocircuits N.V.

9A066

EURO-INDEX b.v.

9C048

Faes Cases

9D068

Farnell B.V.

9C023

FEDA/FHI stand

9C002

Flir Systems

9D077

Formit B.V.

9A028

Gepro Electronics B.V.

9A012

Global Electronics B.V.

9B075

Good Will Instruments Euro B.V.

9A042

Hackathon

9A008

H.F. Technology B.V.

9C054

Hielkema Testequipment B.V.

9B052

Hitaltech

9C001

Human Workspace

9B079

Hutronic Telecommunicatie N.V.

9D026

imc Test & Measurement B.V.

wc

HAL 9 / STAND A101 9A101 9C045

INCAA Computers B.V.

9B012

Intemo Special Products B.V.

9A012

Intronics B.V.

9D081

JTAG Technologies

9B052

j.j. bos B.V.

9B052

Kalibra International B.V.

9C082

Kardex Systemen B.V.

9D102

Keysight Technologies Netherlands B.V.

9B086

LEMO Connectors Benelux

9D064

Lumberg Nederland B.V.

9D009

MASER Engineering B.V.

9B052

Metafas B.V.

9C013

Metric Control

9D041

MG Products

9C019

Microtron B.V.

9D029

MYbusinessmedia B.V.

9B024

National Instruments Ned. B.V.

9B036

NHU media

9D022

Nijkerk

9D042

NSI EUROPE

9B028

Ontwerpstudio DUNC B.V.

9A059

PM Komponenten B.V.

9C086

Q.P.I. Group B.V.

9A039

Quad Industries N.V.

9A015

Rodax N.V.

9C062

Rohde & Schwarz Benelux B.V.

9B052

Romal

9A005

Romex B.V.

9B065

RS Components B.V.

9C036

Salland Electronics B.V.

9B018

Samtec Europe Ltd

9C035

Smans N.V.

9A088

SMD-TEC

9A050

Stichting Incas3

9A018

TBP Electronics B.V.

9A060

TDK-Lambda France SAS

9C041

TechAward World of Electronics

9A091

TE Connectivity Nederland BV

9C090

Telerex Nederland B.V.

9C062

TMC Electronics B.V.

9A012

Tooltronics

9B023

TOP-Electronics B.V.

9D037

Tradinco Instrument-Apparaten B.V.

9B052

Transfer Multisort Elektronik

9D018

Trescal B.V.

9C027

TTI Inc.

9C090

TĂœV Rheinland Nederland B.V.

9B052

Van Mierlo Ingenieursbureau B.V.

9A009

V-PC

9A080

Vonk B.V.

9A002

WĂźrth Elektronik Nederland B.V.

9D051

Doorgang Industrial Processing

wc


FEDA Lounge

wc

wc

ENTREE WEST

wc

ENT TREE

Robotica Paviljoen

9D102

9D084

9D068

9D080

9D064

9D026 9D022 9D018 9D052

9D081 9D077

9D042

9D051

9D008

9D038

9D045 9D041 9D037

9D029

9D009

9D023

9C002

9C090

9C086

9C082 9C076

9C062

9C054

9C044

9C036

9C045 9C041 9C035

9B090 9B086

Test & Meet Paviljoen

9C048

wc

9C028

9C027

9C014

9C022

9C023 9C019

9C008

9C013 9C009

ENT TREE

9B052 9B100

9B075

9B045 9B041

9B065

9B035

9B028 9B024

9B018

9B023

9B017

9B012 9B008

9A012

9B079

9B036

wc 9A088

9A080

9A076

9A066

9A060

9A050 9A046 9A042 9A036

9A008

9B042

9A028 9A024 9A018

9C001

9A004

9A100

9A091

9A087

9A081

Catering

9A002

9A101

9A015 9A065

9A059

9A043

9A009 9A005

9A039

Marijkezaal

wc wc

ENTREE ORGANISATIE

PERS

wc

Hackathon

EHBO

Development Club Paviljoen


HAL 10 STAND C028

elsto.eu

Standnr. 10A002 VISIT US AT BOOTH 11B040

wc

WELKOM OP STAND 9D009

World of Automation - Process Automation

HAL 9 / STAND A101

World of Automation - Factory Automation

A-B-T B.V.

8D048

4S Industrie B.V.

10C020

Adesys

8D044

Actemium

11D058

Analytical Solutions and Products B.V.

8D070

AE Sensors B.V.

10A002

Ankersmid B.V.

8C046

ALTHERIS B.V.

11A029

Automatie|PMA

8D002

ATS, Applied Tech Systems B.V.

10A017

Bender Benelux B.V.

8E056

Automatie|PMA

11C001

Bronkhorst Nederland B.V.

8C060

Bege Aandrijftechniek B.V.

Brooks Instrument B.V.

8C001

Bernstein AG

BĂźrkert-Contromatic B.V.

8C065

Bihl + Wiedemann GmbH

CaTeC B.V.

8C068

CC Nederland B.V.

De Gidts & Feldman B.V.

8D045

DEMCON

11C004

DENIOS B.V.

8B008

Dobit N.V.

10A042

Elscolab B.V.

8B026

Duranmatic B.V.

10A007

Endress+Hauser B.V.

8B034

Elobau Benelux BV

11A044

Envico Environment-Control B.V.

8E055

ENGIE Industrial Automation

10A030

Flexim Instruments Benelux B.V.

8B009

Eplan Software & Services B.V.

11A008

8B021

FELTEN Wire & Cable Solutions B.V.

11A007

Ham-Let Benelux B.V.

8E022

Festo B.V.

Honeywell Analytics B.V.

8D045

11C008 11C002

Honeywell B.V.

8D045

Georg Fischer N.V.

11E001 10A027 10B013 10A049

forTop Automation & Energy control B.V.

11A034 10C044

Huba Control AG

8E012

Hellebrekers Technieken B.V.

Ingenieursburo Gommer B.V.

8B022

IFM Electronic B.V.

10A020

Innovative Sensor Technology IST AG

8D001

Isotron Systems B.V.

10B030

8E018

IXON

10A014

Inventech Benelux B.V.

8B066

Keyence International

11E057

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.

8C056

Lapp Benelux B.V.

11B040

8D062

Mark-10

11C003

Mulder Hardenberg B.V.

10A001

8C020

Muller Beltex

11C029

Kobold Instrumentatie B.V.

8B027

Murrelektronik B.V.

11B018

KROHNE Nederland B.V.

8C008

Phoenix Contact B.V.

11A008

Lighthouse Benelux B.V.

8A002

PLC Direct Benelux

10C047

Magnetrol International N.V.

8D038

Raster Products

10A035

Marktechnical B.V.

8D056

Reditech Engineering B.V.

11A013 11B054 11A008

Intation

Keller Meettechniek B.V. KERO Quality B.V. Klay Instruments B.V.

8B017

MCC Instruments GmbH

8C021

Rexel Nederland b.v.

Michell Instruments Benelux B.V.

8C072

Rittal B.V.

ODS Metering Systems B.V.

8E028

Salzmann-Wain Electrical

10D019

PP4C

8B053

Schmalz

10D049

PROCENTEC

8C036

Sick B.V.

10B038

Renishaw Benelux BV

8E058

Stemmer Imaging

SAMSON REGELTECHNIEK B.V.

8B058

Systeme Helmholz Benelux B.V.

10B002

Servomex B.V.

8E061

11A058

Techmation b.v.

8B049

TechAward World of Automation + World of Motion and Drives

Tempcontrol Ind.Electr.Prod. B.V.

8B035

Turck B.V.

10B020

Thermo-Electra B.V.

8D026

Vierpool B.V.

10A038

U-F-M B.V.

8C002

Vaisala Oyj

8C025

Vierpool B.V.

8C026

WIKA Benelux

8D020

Yokogawa Europe Solutions B.V.

8D008

11B028

WeidmĂźller Benelux B.V.

10B041

Wenglor Sensortechniek B.V.

10A050

Doorgang Industrial Processing

wc


FEDA Lounge

wc

wc

11E054

11E038

11E026

11E008

11E020

10E052 10E026

10E012

10E022 10E018

10E036

10E061 11E057 10E021 10E017 11E001

11D058 11D020

11D020

10E011

10E001

11E060

ENTREE WEST

wc

10D062

11D008

10D040

10D022 10D018

10D026

10D012

ENT TREE 11C040

11C028

11C002

11C008

11C003 11C037

10D045

10C048

10C044

10D061 10C062

11C054

10D049

10D025 10D019 10D013 10C038

11C004

10C020

10C028

10C014 10C008

Robotica Paviljoen

11C029 10B041

11C001

11B028

11B018

11B008 10B038

10B052 10B048

10B013

11A044

11A008

11A034

10A050 10A046 10A042 10A038

11A039

11A029

11A013

10B001

10A030

10B041 10B059

11A059 11A055

10B008

10B061

11B053

11A058

10B004 10B020

10B002

11B040

10A020

10A002

11B054

10B030

10C061

10A014 10A008

11A007 10A049

10A043

10A035

10A027

10A017

10A007

10A001

ENT TREE

Test & Meet Paviljoen

wc

Hackathon

wc

8E072

8E068

8E056

8E064 8E058

Catering

Development Club Paviljoen Marijkezaal

8E028

wc 8E061

8E055

8D062

8D056

8E022

8E018

8E012

wc

8E043

8D004 8D074 8D070

8D048

8D044

8D038

8D026

8D008

8D020

8D002 8D045 8D001

8C002 8C072 8C068

8C060 8C056

8C046

8C036

8C008

8C020

8C001

8C025 8C021

8C065

8B066

8C026

8B058

8B034

8B026 8B022

8B008

ENTREE

Lab Highway 8B053

8B049

8B035

8B027

8B021

8B017

8B009

ORGANISATIE

8A002

wc

PERS

EHBO


HAL 10 STAND C028

elsto.eu

wc

VISIT US AT BOOTH 11B040

hal 10 / stand d040 World of Motion & Drives ABI b.v.

11B008

Stäubli Benelux N.V.

10C038

Swanenberg Hydrauliek B.V.

11D020 11A058

Alfagomma Germany GmbH / Dunlophiex

10D040

TechAward World of Automation + World of Motion and Drives

AMCA Hydraulics Controls

10D040

Technifor - Gravograph: Marking & Engraving Solutions

10C062

TELE RADIO BV

10D022

The Text Factory

10E061

Apex Dynamics

11E008

ASI Soest B.V.

10D040

Aventics B.V.

10D012

AXIS & Stuifmeel BV

10D061

TR-Electronic Nederland B.V.

11E020 10D025

B&R IndustriĂŤle Automatisering B.V.

10E036

Trelleborg Sealing Solutions Netherlands B.V.

Balluff B.V.

10A008

tsb-bescom bv

11D020

10B052

VerAutomation BV

10D040

11E060

Brevini Nederland B.V.

VIPA Nederland B.V.

11C037

11C040

Camozzi Benelux B.V.

VSE IndustriĂŤle Automatisering

10C038

Bosch Rexroth B.V.

CG Drives & Automation

10E026

WAGO Nederland B.V.

11B053

10B008

Danfoss B.V.

Wittenstein Benelux

10B061

10C048

DeR-Tec Aandrijftechniek BV

Yaskawa Benelux B.V.

11E038

10C038

Dynamic Drives B.V.

Yaskawa Benelux B.V.

11C040

Zilvertron B.V.

10E012

10B059

EKB Groep B.V.

11D020

Eldra B.V.

11E054

ELSTO Aandrijftechniek

10C028

EMC

10D018

Epe-Goldman B.V.

11D020

ESPS B.V.

11D020

Fence Works B.V.

10E061

Framo Morat B.V.

10E052

Flex-Industries

11D020

GS-Hydro

10D040

HEIDENHAIN NEDERLAND B.V.

10D062

Hupico BVBA

10C038

Igus Nederland GmbH

11E026

Itsme Industrial Automation

11C028

Kolmer Elektromotoren

10D040

KTR Benelux B.V.

10D040

Lenze B.V.

11D008

Marvel

10E001

MCA Molenberg / Stamhuis Lineairtechniek

11C040

Mechatronica&Machinebouw

10D040

Metal Work Nederland

10C008

Mitsubishi Electric Europe B.V.

10C038

Ningbo Degson Electronics Co., Ltd. PowerFlex Fluid Handling Products B.V.

10E011 10D040

Rimas B.V.

11D020

Rockwell Automation B.V.

11C054

Routeco B.V.

11C054

Sigma Control BV

11E038

SIT

10A046

SMC Pneumatics B.V.

10D026

Doorgang Industrial Processing

CATERINGPUNT

EAO Benelux B.V.

Doorgang Industrial Processing

wc


FEDA Lounge

wc

wc

11E054

11E038

11E026

11E008

11E020

10E052 10E026

10E012

10E022 10E018

10E036

10E061 11E057 10E021 10E017 11E001

11D058 11D020

11D020

10E011

10E001

11E060

ENTREE WEST

wc

10D062

11D008

10D040

10D022 10D018

10D026

10D012

ENT TREE 11C040

11C028

11C002

11C008

11C003 11C037

10D045

10C048

10C044

10D061 10C062

11C054

10D049

10D025 10D019 10D013 10C038

11C004

10C020

10C028

10C014 10C008

Robotica Paviljoen

11C029 10B041

11C001

11B028

11B018

11B008 10B052 10B048

10B038

10B013

11A008

11A034

10A050 10A046 10A042 10A038

11A039

11A029

11A013

10A020

10A002

11A044

10B001

10A030

10B041 10B059

11A059 11A055

10B008

10B061

11B053

11A058

10B004 10B020

10B002

11B040

10B030

10C061

11B054

10A014 10A008

11A007 10A049

10A043

10A035

10A027

10A017

10A007

10A001

ENT TREE

Test & Meet Paviljoen

wc

Hackathon

wc

Catering

Development Club Paviljoen Marijkezaal

wc wc

ENTREE ORGANISATIE

PERS

wc

EHBO


PROCESAUTOMATISERING & -CONTROLE

28

Weeggegevens makkelijk toegang geven tot procesautomatisering DIN-RAIL MODULES VERBINDEN LOADCELLS OF REKSTROOKJES MET PROCESBESTURINGEN Penko Engineering heeft onlangs de SGM800 Digitizerserie uitgebreid. De SGM800 Digitizer bestaat nu uit een serie van zes compact uitgevoerde modules die op een DIN-rail worden gemonteerd en loadcells of rekstrookjes probleemloos verbinden met industriële procesbesturingen.

Procesbesturing van weegapplicatie en communicatie van weeggegevens met de SGM800 Digitizer.

Weeginstrumenten direct verbinden

andere, veel gebruikte combinatie:

manier functioneert de SGM Digitizer

met automatiseringssystemen is een

namelijk Profibus met USB en RS485.

als een ware decentrale besturing.

van de actiepunten van Industrie 4.0

Tenslotte communiceert de SGM850

Ook om de SGM Digitizer vanaf een

en Smart Industry. Want ook weegdata zijn belangrijke onderdelen van

met RS232/422 plus de eerder

pc via internet te configureren biedt

genoemde RS485 en USB. Ook voor

Penko software. De gebruiker kan via

Big Data. Daarvoor is het wel nood-

situaties waar met 0/4 - 20/24 mA

een remote verbinding met de SGM

zakelijk dat alle weegdata, die in het

wordt gewerkt is de SGM Digitizer,

Digitizer met G-Cal justeren voor

veld worden verzameld, ook op een

eventueel optioneel, uitgerust met een

iedere plaats op aarde. Deze software

hoger IT-niveau beschikbaar komen.

bijpassende poort. Zodoende is communicatie mogelijk tussen bestaande

berekent namelijk de instellingen

te realiseren, biedt Penko Engineering nu de SGM800 Digitizer: een

loadcells van weegbruggen, silo’s,

plekke. Verder wordt de kalibratie volledig digitaal en dus snel uitgevoerd.

serie gecertificeerde communicatie-

weegsignaal met praktisch elke procesautomatisering.

Om dit bij zo veel mogelijk bedrijven Standnummer 12.D039

modules, geschikt voor verschillende

tanks en elk ander gecertificeerd

op basis van de zwaartekracht ter

Daarvoor beschikt de gebruiker over Pi Mach II, gratis verkrijgbare software van Penko. De USB-poort, die

protocollen en tegelijk inzetbaar voor Procesbesturing

standaard is ingebouwd, kan worden

Behalve voor communicatie via

gebruikt om een back-up te maken of

Protocollen

diverse protocollen met plc’s of

om functies te herstellen.

De zes verschillende uitvoeringen

industriële pc’s is de SGM Digitizer

van de SGM Digitizer communiceren

geschikt als mini-controller voor

Precisie en kwaliteit

alle via USB en RS485. Een type,

decentrale procesbesturingen. De

De SGM Digitizer kan overweg met de

www.penko.nl

de SGM820, voegt daar als derde

software voor procesbesturingen is al

zeer precieze doseerbesturingen van

penko_sales@penko.com

protocol Ethernet aan toe. Een ander

(0318) 52 56 30

model, de SGM830, biedt als extra

beschikbaar; als plug & play applicatie Penko. De datastroom met een snelheid van 1600 metingen per seconde, voor een checkweger, een vulinstal-

CANbus. De SGM840 biedt een

latie of een bandweger. Op deze

decentrale besturing.

24 bits interne resolutie en 100.000


AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

29

WOTS 2016 9B.052 Test- & Mee tpaviljoen

De standaard voor snelle (de)centrale, SYNCHRONE METINGEN

' "#! !# ! ! # !" ' # "# " "#! ‡ 2SVODJ YDQ PRPHQWRSQDPHV JROIYRUP 506 SUR¿HO ' " # $ ! "# " &" " ' # &"

%%% $ #

Meer elektroDATA op


PROCESAUTOMATISERING & -CONTROLE

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

30 Inventech Benelux

8.B066

Viscositeitsmeter voor coatings De Sofine van Sofraser is een in-line viscometer die speciaal ontwikkeld is voor het meten van de viscositeit van coatings en andere viskeuze producten zoals lijmen. De meter is onderhoudsvrij, eenvoudig te installeren en ATEX (II 2G/D Ex d IIC T6) gecertificeerd. De meting is breed inzetbaar binnen uiteenlopende, en zelfs complexe, processen in de coating industrie. Krohne Nederland

8.C008

Watermeter met ingebouwde druk- en temperatuurmeting De Waterflux 3070 V3

dere communicatie opties, waaronder de

elektromagnetische

Modbus RTU voor de overdracht van meet-

flowmeters voor de

gegevens, statusgegevens en actuele waar-

waterindustrie meet

den voor druk, temperatuur en alarmen. De

naast flow ook druk

sensor is beschikbaar met schroefdraadaan-

en temperatuur. De

sluiting G1 en G1,5. De flensuitvoering wordt

versterkerbehuizing

in diameter DN25…200 standaard uitgerust

heeft beschermingsklasse IP 68 waardoor

met roestvast stalen flenzen. De volgens MID MI-001 en OIML R49 gecertificeerde

deze zonder problemen in meetputten die

flowmeter kan nu ook voor grote diameters

regelmatig overlopen geplaatst kan worden.

tot DN600 worden geverifieerd naar OIML

Voor locaties met netspanning, is de van

R49 en MID MI-001 met 0 DN / 0 DN rechte

origine batterij gevoede flowmeter nu ook

in- en uitloopstukken. Met de alles-in-een

verkrijgbaar met een externe FlexPower-unit

watermeter is installatie en bekabeling van

voor aansluiting op 110...230 VAC of 10…30

aparte flow-, druk- en temperatuursensoren

VDC. De unit heeft een interne batterij als back-up, mocht de externe energiebron

niet langer nodig. Omdat ook in- en uitloopstukken niet nodig zijn, kan de Waterflux ook

uitvallen. Het instrument beschikt over meer-

in de kleinste ruimten worden ingebouwd.

tsb – bescom

10.B052

Absolute encoder voor gevaarlijke omgevingen wijde range aan montage- en koppelingsmogelijkheden die installatie in zones 1 en 21 mogelijk maken (volgens de ATEX directive). Kenmerken: • Certificaten voor zones 1 & 21 (olie & gas) en M2 (mijnbouw). De ATEX/IECEx gecertificeerde Profinet

• Ex-proof ‘d’ vlamveilige behuizing.

encoder uit de Ixarc familie magnetische

• Beschikbaar in aluminium en RVS 316L.

roterende codegevers van Posital is ont-

• Beschikbaar met afneembaar aansluithuis,

worpen om veilig te meten in omgevingen waar gevaarlijke niveaus van explosief stof of

radiale of axiale kabelaansluitingen.

explosieve gassen aanwezig zijn. De sensor

• Resolutie: 16 bit singleturn, 14 bit multiturn.

is beschikbaar in een single- en multiturn

• Geen batterij back-up nodig.

uitvoering. Hij wordt aangeboden met een

• IP67 beschermingsgraad.


PRODUCTNIEUWS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

31 Endress + Hauser

8.B034

Stoom-massaowmeter Endress+Hauser introduceert de

stoomkwaliteit te meten. Met de bekende stoom-

Prowirl 200 als Vortex stoom-

kwaliteit kan de meting worden gecorrigeerd zodat

massaflowmeter en stoomkwa-

er een nauwkeurige stoom-massaflowmeting en/

liteitsmeting in ĂŠĂŠn. Een stoom-

of energiemeting ontstaat. Tevens wordt hiermee

massaflowmeting met behulp

een potentieel gevaarlijke situatie herkend. Door

van een volumemeting zoals een

opgestuwd water kan waterslag ontstaan. De Pro-

Vortex kent twee uitdagingen als

wirl 200 geeft alarm als de stoomkwaliteit onder de

het gaat om het bepalen van de

80% zakt.

massaflow uit de volumeflow, druk en temperatuur:

Verder is de Prowirl 200 voorzien van:

stoomtoestand (verzadigde of oververhitte stoom)

• Levenslange garantie op de kalibratie.

en stoomkwaliteit (hoe nat is de stoom).

• Geïntegreerde temperatuursensor voor de

Bij natte stoom zal niet de hele leiding met stoom

X

temperatuurcompensatie.

zijn gevuld, maar er zal ook waterfractie in de lei-

• Geïntegreerde leidingconfiguratie-compensatie.

ding aanwezig zijn. Dit veroorzaakt een aanzienlijke

• Gereduceerde binnendiameter zonder verlies van

meetfout (>40%) omdat de stoomtabellen uitgaan

nauwkeurigheid.

van 100% verzadigde of oververhitte stoom. De

• Dual sense versie voor redundante meting in ÊÊn

Prowirl 200 is op ingenieuze wijze in staat deze

meterbody.

Yokogawa

8.D008

Coriolis massaowmeters en transmitters Yokogawa introduceert onder de

volledig inzicht wordt verkregen in de operations

naam Rotamass Total Insight (TI)

van een procesomgeving. De sensor-productlijnen

een portfolio vierdraads Coriolis

zijn voor specifieke toepassingseisen en procesom-

massaflowmeters en transmitters.

standigheden ontworpen. Zo zijn er uitvoeringen die

Het ontwerp van de meters voorziet

specifiek aansluiten op applicaties met hoge tempe-

gedurende de volledige product-

raturen of hoge drukken of op zeer kritische proces-

levenscyclus in ondersteuning en verlaagt de cost of

sen onder hygiĂŤnische of cryogene omstandighe-

ownership. Het productportfolio omvat zes nieuwe

den. De algemene (Essential) en high-end (Ultimate)

sensor-productlijnen en twee nieuwe transmitters

uitvoeringen van de transmitter worden geleverd

die voor elke toepassing specifiek te configureren

met een AC/DC universele voeding. De transmitters

X X X X X

zijn. Het hart van het ontwerp wordt gevormd door

kunnen flexibel worden geconfigureerd zodat een

X

het zogenaamde Total Insight-concept waarmee

groot aantal functies kan worden geboden.

X X X

Vierpool

8.C026 / 10.A038

IP67 smart camera De Smart Camera P-serie van Datalogic is door de keuze aan lenzen en verlichting in meer dan 70 varianten te configureren. Hierdoor is het mogelijk om op basis van ĂŠĂŠn platform een smart camera toepassing optimaal in te vullen. De P-serie is te configureren met de Impact Lite software. Die bevat meer dan 25 tools, zodat inspectie intuĂŻtief, snel en eenvoudig op te zetten is. De snelheid tot 120 frames per seconde zorgt ervoor dat het productie proces qua snelheid geen limieten heeft en de digitale uitgangen zijn eenvoudig te configureren voor goed/afkeur. De geĂŻntegreerde Ethernet interface is toe te passen in TCP/IP communicatie, alsmede de volgende communicatie protocollen: Data Socket, WebSentinel Socket, HTTP Server, Image Socket, Image FTP Client, Ethernet/IP, ProfiNet IO en Modbus TCP. Een robuuste metalen behuizing zorgt voor een IP67 afdichting. Meer elektroDATA op


ENERGIE & INFRA

32

Automatisering biedt handvat voor minder energieverbruik in industrie WOTS-SEMINAR ‘ENERGY EFFICIENCY DOOR AUTOMATISERING’ OP DINSDAGOCHTEND 4 OKTOBER In de WOTS-seminardrieluik over energie efficiency ligt de focus van ‘Energy Efficiency door automatisering’ op het realiseren van besparingen in energieverbruik door slim gebruik van sensoren, metingen en analyse. Hoe zien de energiestromen eruit? Wat kun je aan data verzamelen? Welke instrumenten gebruik je? Op welke wijze wordt de data geanalyseerd en welke oplossingen ga je implementeren? In de verschillende lezingen van dit seminar wordt de toehoorder aan de hand van concrete praktijkcases langs verschillende instrumentele- en automatiseringsoplossingen geleid. Toepassingen bij zowel kleine, middelgrote als grote industriële partijen komen hierbij aan bod.

Door de slimme combinatie van specifieke instrumentatie (in dit geval ‘clamp-on’ meters) en automatisering kunnen energiebesparingen worden bereikt binnen tal van industriële sectoren.

Het seminar ‘Energy Efficiency door

staalindustrie, waarbij grote (staalma-

oorzaken voor een niet kloppende

automatisering’ tijdens de World of

kers), middelgrote en kleine bedrijven

stoombalans. En hoe je daar door

Technology & Science biedt industri-

in een keten een product maken,

monitoring en meting van natte stoom

ele partijen aanknopingspunten om

schetst Arjan de Bruin (Van der Meer

achter kunt komen, en met die kennis

efficiënter energie te gebruiken. De

& van Tilburg) tot welke obstakels het

tot een energie-efficiënter systeem

insteek van de lezingen is uiteenlo-

verbeteren van de energie efficiëntie

kunt komen.

pend, van organisatorische aspecten

leidt en hoe de betrokken bedrijven en

De spreker van Flexim Instruments

tot aan concrete meetoplossingen.

stakeholders hiermee omgaan.

gaat in op de vele mogelijkheden die

Die partijen kunnen baat hebben bij

er zijn om allerlei energiestromen te

Ketenbenadering

oplossingen van ENGIE, een bedrijf dat

Energie efficiëntie draait om technische en organisatorische efficiëntie.

helpt om tot een 100% duurzame energiehuishouding te komen, en tevens de

meten zonder de leiding te onderbreken. Deze zogenaamde ‘clamp-on’

Door binnen een bedrijf te meten en

beweging naar decentralisatie, zo snel

installaties een interessante oplossing

energieverbruik in kaart te brengen,

en zo kostenefficiënt mogelijk te maken.

omdat het proces niet onderbroken

kunnen hotspots worden geïdentificeerd. Maar wat is de scope en

Roland Schneiders neemt de toehoorder mee in een aantal gerealiseerde

hoeft te worden.

waar liggen de systeemgrenzen?

projecten bij diverse klanten, waarbij er

gaat dieper in op het verbeteren van

Productie vindt plaats in waardeketens. Het afzonderlijk optimaliseren

naast een innovatie inzet van technische installaties ook een slimme vorm

de efficiency en het verhogen van

van de diverse productiestappen

van automatisering is toegepast: SLEM

kan wel eens minder winst opleveren

(Smart Local Energy Management),

Naast een reductie van het brandstofverbruik en het terugdringen van

dan een integrale ketenaanpak. Het

Encharge en de Energy-Navigator.

emissie en onderhoud, wordt ook de

aanpakken van de productieprocessen heeft immers voor verschillende

Instrumentatie en automatisering

aanzienlijk verlengd. De basis hiervoor

schakels in de waardeketen verschil-

De drie andere presentaties hebben

wordt gevormd door de analyse van

www.wots.nl

lende consequenties. Waar de een de

als rode draad de combinatie van

zuurstof en koolmonoxide middels

www.innovation.nl

baten voor zich neemt, wordt van de

Tunable Diode Laser Spectroscopie

www.engie.com

ander verwacht investeringen te doen

specifieke instrumentatie en automatisering, waarbij een grote rol is

www.nl.endress.com

of genoegen te nemen met minder

weggelegd voor overdracht van de

systeem. Meten en automatiseren dus.

www.flexim.com

inkomsten. Hoe kan met deze problematiek worden omgegaan?

technologische kennis. Tomaso Della Vedova en/of Diana Ros

Je kunt je voor dit seminar aanmelden

Aan de hand van een case study in de

Riu (Endress+Hauser) gaan in op de

via www.wots.nl.

www.yokogawa.com/nl

technologie is ook voor bestaande

Arthur Groenbos (Yokogawa Europe)

de veiligheid van industriële heaters.

levensduur van de betreffende heater

in combinatie met een DCS en safety


40 jaar ervaring met DC/DC ENERGIE & INFRA

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

33

Metz Connect

Unshielded bekabelingssysteem

In vele regio’s van de wereld is het gebruik

en Keystone-vorm (UTP module Cat.6A),

van Unshielded aansluittechniek standaard,

een Unshielded Cat.6A installatiekabel (MC

maar ook daar zijn steeds hogere datatrans-

GC500) en de beproefde Shielded Cat.6A

missiesnelheden nodig in dagelijkse indus-

patchkabels die ook perfect geschikt zijn

trie-, kantoor-, datacenter- of thuistoepas-

voor Unshielded Channel-links. De modules

singen. Op grond van deze gestegen eisen

zijn gekeurd volgens Cat. 6A componenten-

aan de transmissiesnelheden biedt Metz

keuring en door de GHMT gecertificeerd.

Connect bij de Unshielded aansluittechniek

De losse module is getest als component

een krachtiger assortiment producten aan.

tot 600 MHz en de link tot 800 MHz. De

Zo is in de toekomst naast de Unshielded Cat.6-variant (transmissiesnelheid tot 1 Gbit)

Unshielded RJ45 connectoren kunnen worden aangesloten zonder speciaal gereed-

ook een Unshielded Cat.6A-variant in Class

schap en zijn geschikt voor de aansluiting

EA beschikbaar met een transmissiesnelheid

van twee- en vierparige datakabels met

tot 10 Gbit Ethernet als aansluitsysteem.

AWG 26/1 tot 22/1 en voor AWG 26/7 en

De behuizingsdelen van de RJ45-modules

22/7 via IDC-snijklemmen. Remote Powering is in beide varianten mogelijk in de

zijn gefabriceerd uit stabiel en bestendig kunststof. Het systeem bestaat uit

EN50155 Gecertificeerd voor spoorwegen Meer dan alleen maar “op de isen afgestemd geconstrueerd” Ruimste keuze uit printplaat-gemonteerde DC-DC-omzetters voor de uitrusting van spoorlijnen en voertuigen Ingangsspanning van 24V tot 110V gelijkspanning

vorm van PoE, PoE plus en UPoE en boven-

Unshielded Cat.6A modules in zwart en

dien zijn de Unshielded Connectoren ook

wit in modulevorm (UAE module Cat.6A)

geschikt voor HDBaseT-toepassingen.

Vermogen van 8W tot 240W CE- & EN50155-gecertificeerd voor de uitrusting van voertuigen

Telerex

9.C062

CE- & EN60950-gecertificeerd voor spoorlijninfrastructuur

EMC-filters

Hoog rendement tot max. 93%

De EMC-filters van Premo voor gelijk-

De gelijkstroomfilters zijn ontwikkeld voor

stroomtoepassingen (FEDC-600P, FEDCS-

PV-omvormers en zijn verkrijgbaar in clas-

1500P-LL en FEDC-1500P-LL) en de

sificaties van 25 A tot 1500 A, met klemmen-

EMC-filters voor wisselstroomtoepassingen

blokken tot 150 A en rails met schroefverbin-

(HCWMGF-1000HV-LL, HCWMGF-1300HV-

dingen tot 1500 A. De maximale operationele

LL en HCWMGF-1600HV-LL), zijn door TÜV

spanning is 1200 V (gelijkstroom). De driefa-

SÜD goedgekeurd overeenkomstig de normen EN 60939-2:2005 en EN 60939-1:2005.

sige EMC-filters voor wisselstroomtoepas-

Temperatuurbereik van -45°C tot +85°C 1ೀx1ೀ, 2ೀx1ೀ, 1/4 en 1/2 brick

singen zijn ontwikkeld voor omvormers in windmolens. De filters zijn verkrijgbaar in een driefasige versie L1, L2, L3 (zonder neutraal) met spanningen van 150 tot 2500 A. Het stroomverlies van de omvormers is minder dan 0,02%.

WE POWER YOUR PRODUCTS elektroDATA op w w w. r e cMeer om - p o w e r. c o m


ENERGIE & INFRA

34 Systeme Helmholz Benelux

10.B002

WiFi-router voor remote maintenance

Wago

10.B008

Relaismodule De Safety relaismodule

Omron

10.C008

Eenvoudige bedrading van besturingspanelen

(750-669/000-003) van De Rex 100 WiFi-

Wago voorziet niet alleen in

Met de Push-In Plus-tech-

router van Systeme

vier veilige relaisuitgangen,

nologie van Omron kan een

Helmholz Benelux

maar ook in tegen fouten

besturingspaneel 60% snel-

biedt een draadloze verbinding

beveiligde digitale ingangen. Dankzij de vier poten-

ler worden bedraad dan met

van installaties

tiaalvrije uitgangskanalen

menblokken. Het Push-In

met het produc-

is deze relaismodule van

Plus-mechanisme van de

tienetwerk van de

conventionele schroefklem-

het I/O-System 750 in staat om hoge capacitieve en

aansluitklem is zodanig ontworpen dat het de

klant. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om via

inductieve lasten tot 48 VAC/60 VDC te schakelen.

schroevendraaier voor je vasthoudt. Dit helpt je om

het gastaccount nog eenvoudiger remote toegang

Bovendien is de module uitgerust met vier veilige

gevlochten draden te plaatsen en maakt ook snel

te krijgen. De router is geschikt voor communicatie met ieder Ethernet device, ongeacht fabrikant. De

terugmeldingangen die bijvoorbeeld voor de bewaking van de schakeltoestanden van de relaiscon-

loskoppelen mogelijk. De voordelen van deze technologie komen op de volgende manieren naar voren:

router is daartoe uitgerust met een switch met drie

tacten kunnen worden gebruikt. De relaismodule

• Gemakkelijk insteken van elektrische bedrading.

of vier Ethernet-poorten. Om het dataverkeer te

ondersteunt een Profisafe-conforme iPar-server die

• Langdurige stabiliteit.

beschermen gebruiken de routers een VPN-tunnel.

bijvoorbeeld bij de vervanging van een apparaat

• Het zicht tijdens het bedraden wordt niet langer

Het protocol daarvoor is Open-VPN; een bewezen

de juiste parameters automatisch en veilig aan de

technologie die borg staat voor een extreem hoog

nieuwe busklem overdraagt. Met uitgangen voor

veiligheidsniveau in de communicatie tussen de

gelijk- en wisselstroom schakelt de I/O-module

engineer en de remote-installatie. De Rex 100 familie omvat tevens een variant voor communicatie via

veilig en potentiaalvrij hoge lasten zoals vermogensrelais en afzonderlijke ventielen. Ook voor het

mobiele 3G- en 4G-netwerken; en een variant voor

koppelen van veiligheidsbereiken van machines tot

een vaste internetverbinding.

geschakelde installaties is dit relais een oplossing.

belemmerd door een schroevendraaier. • Stevige aansluiting met Push-In Plus-aansluitklemmen. • Geschikt voor dunne elektrische bedrading. • Trillingsbestendigheid: deze insteekklemmen hoeven niet nagedraaid te worden.

leverancier van hoogwaardige producten voor de elektrische aandrijf- en vermogenstechniek

het nieuwe A-merk Gecertificeerd - Compleet - Concurrerend

T +31 (0)13 536 01 44

E verkoop@dijkman.com

www.dijkman.com

Meer elektroDATA op


ENERGIE & INFRA

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

35 Murrelektronik

11.B018 CaTeC

AS-i gateways

8.C068

GPRS monitoring systeem Tot dusver was voor AS-interface

De iSense kan aan de hand van

installaties een speciale net-

draadloze GPRS-technologie

voeding met een spanning van

diverse parameters voor gebouwen,

30,5 VDC nodig. Bij installaties met een gering aantal in- en uit-

machines, infrastructuren of voertuigen op afstand monitoren, zelfs op

gangen en kabellengtes tot 50

plaatsen die voorheen onbereikbaar

meter was dit vaak een enorme

leken. Verschillende sensoren voor

kostenpost. Voor dit soort toepassingen zijn er nu de MASI

het meten van energieverbruik,

Power24-gateways. Dankzij deze

gassen, meteorologie en drukken

Binder Nederland

9.C076

Ronde RAL 9002 connectoren

temperatuur, relatieve vochtigheid,

gateways is het mogelijk een standaard netvoeding met een uit-

kunnen worden aangesloten op

Binder heeft op het gebied van de

gangsspanning van 24 VDC te gebruiken. In het gunstigste geval

de iSense. De realtime informatie

grijswitte ronde RAL 9002 connectoren

is dat de netvoeding die al aanwezig is in de schakelkast en die

wordt rechtstreeks verzonden via GPRS, naar een

nu ook connectoren met een heldere

de elektronische componenten van spanning voorziet. Dit leidt tot

centrale database, en is direct toegankelijk via een

grijswitte tint (net als RAL 9002) om

lagere montage- en installatiekosten en levert meer ruimte op in

webserver op een PC, telefoon of tablet voor het

vervuilingen beter zichtbaar te maken.

de schakelkast. Bij omvangrijke installaties met kabellengten van

bekijken en analyseren van de gemeten data. Met

De robuuste connectoren van Polya-

meer dan 50 meter kan de MASI Power24-gateway ook worden

een batterijlevensduur van maximaal vijf jaar en een

gevoed door een 30,5-VDC-netvoeding, zonder dat hiervoor enige

uitgekiend meetconcept zorgt de iSense ervoor dat

mide 66 hebben een grote vormvastheid en stijfheid. Ze zijn inzetbaar bij

wijziging hoeft te worden doorgevoerd in de topologie of aan de

je geen stopcontact of externe bedrading nodig

medische toepassingen en bij industri-

gateway. De MASI Power24-gateways fungeren als interface naar

hebt en lange perioden kan blijven loggen. De unit

ele apparatuur waar een felgekleurde

hogere veldbussystemen. Murrelektronik biedt Power24-gateways

connector gewenst is. De connectoren

voor Profibus, Profinet en Ethernet/IP. De dataontkoppeling die

kan worden toegepast in omstandigheden tussen-20 °C en 60 °C. Lagere temperaturen zorgen

nodig is bij AS-interface is al in de gateway geĂŻntegreerd.

wel voor een verminderde batterijcapaciteit.

op basis van azijn en alcohol.

zijn bestand tegen desinfectiemiddelen

WoTS 2016 / Stand 10B059

* $" & $ ! ') '$ (""$ %& ! ( $# &% ! ! #"% &

ƒ

ƒ

Sterk, robuust en uniek. De Serie 09 joysticks van EAO. Standaard en klantspeciďŹ eke joysticks geschikt voor ruw gebruik in diverse toepassingen.

. Assortiment van standaard joysticks verkrijgbaar . Klantspecifiek is mogelijk . Frontbescherming tot IP65 of IP67 . Geringe inbouwdiepte achterzijde paneel . Deskundig project management

ƒ

+ ))) $" #% "! " *

www.eao.nl

Meer elektroDATA op


ENERGIE & INFRA

36

Meer ruimte op besturingpaneel door kleinere paneelcomponenten 600 NIEUWE PANEELPRODUCTEN BINNEN 18 VERSCHILLENDE PRODUCTCATEGORIEËN Voor het bouwen van besturingspanelen introduceert Omron 600 nieuwe producten binnen 18 verschillende productcategorieën, die allemaal volgens een gemeenschappelijk ontwerpplatform zijn gebouwd. De producten zijn gebouwd op basis van Omrons eigen Push-In Plus-bedradingstechnologie. Het assortiment in-panel componenten omvat elektromechanische en solidstate relais, I/O-relaisklemmen, aansluitklemmen, temperatuurregelaars, timers, meet- en bewakingsrelais, power monitors, voedingen en noodstroomvoedingen (UPS).

Het ontwerpen en bouwen van een modern besturingspaneel wordt steeds complexer en tijdrovender. Paneelbouwers moeten niet alleen voldoen aan steeds strengere internationale en lokale regelgeving, maar worden ook geconfronteerd met de constante druk om de time-to-market te verkorten en de kosten laag te houden. Daar komt nog bij dat ze te maken hebben met een serieus tekort aan personeel, met name vakbekwame werknemers. Omdat er steeds meer functionaliteit in producten met zeer geringe afmetingen wordt ingebouwd, neemt het aantal in panelen gebruikte componenten toe. En de trend is om afmetingen verder te ver-

Eén van de

kleinen of om nog meer functionaliteit

600 nieuwe

in bestaande panelen in te bouwen.

paneelproducten

Omron stelt dat door over te stap-

is de S8VK-S

pen op de kleinere producten van het

voeding.

nieuwe assortiment, meer gestandaardiseerde plaatsing van kabelgoten en componenten mogelijk is, waardoor

in softwarepakketten voor paneelontwerp, waaronder EPLAN en in

de beschikbare ruimte optimaal wordt

de toekomst Zuken E3.series. Ook

benut. De loze ruimte in een paneel

2D- en 3D-CAD-bestanden worden in

zou ten opzichte van het oude model

de meest populaire extensies via de

met 50% horizontaal en 20% verticaal

website beschikbaar gesteld. Hiermee

kunnen worden gereduceerd.

kan de benutting van de ruimte binnen het bedieningspaneel gemakkelijk

Bij het bouwen van een besturingspaneel is het aanbrengen van de

Standnummer: 10.C008

worden geoptimaliseerd.

bedrading bijna altijd de tijdrovendste en kostbaarste klus. Er is veel besturingsbedrading nodig om de produc-

Voeding

ten onderling te verbinden. Met de

is de S8VK-S voeding. Deze heeft

De H3DT-serie smalle timers

Push-In Plus-technologie worden de

een compacte behuizing met 36%

is ontworpen voor montage

draden stevig op de plaats gehouden

minder volume dan voorgangers en

in besturingspanelen. Het

en is er minder insteekkracht nodig.

is geschikt voor zij-aan-zij-montage

stroomverbruik van deze

Eén van de nieuwe paneelproducten

tegen elkaar. Hierdoor is minder

timers is tot 60% lager dan

Informatie

ruimte nodig, wat bijdraagt aan het

dat van voorgangers en

Omron stelt de gegevens voor de

verkleinen van panelen. De voeding

www.industrial.omron.nl

verlaagt de belasting van de

producten beschikbaar via een

werkt stabiel in vele situaties, dankzij

omron-nl@eu.omron.com

gelijkspanningsvoeding voor een

online bibliotheek op de website. De

een betere omgevingsbestendigheid

(023) 568 11 00

compleet bedieningspaneel.

informatie uit deze bibliotheek kan

en een bedrijfstemperatuurbereik van

rechtstreeks worden geïmporteerd

-40 tot 70°C.


ENERGIE & INFRA

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

37 Veiligheidstechniek voor de Machinebouw

w w w . e u c h n e r. n l

MGB

NIEUW

Multifunctional Gate Box 3 interfaces: - EtherNet / IP CIP Safety - ProfiNet / ProfiSafe - Safe OSSD Veiligheidsniveau PLe, Categorie 4 Personaliseerbaar Gedetailleerde diagnose Robuust design

EUCHNER (BENELUX) BV

I

P O S T B U S 11 9

Duranmatic

I

N L- 3 3 5 0 A C P A P E N D R E C H T

10.A007

Modulaire panel PC

I

+31 ( 0 )78 615 47 6 6

I

INFO@EUCHNER.NL

Rittal

11.A008

Dakventilatoren De nieuwe generatie dakventilatoren biedt een luchtverplaatsing die varieert van een passieve uitvoering voor natuurlijke convectie tot aan vermogensklassen van 500, 800 en 1.000 m3/h. Bij een montagevlak van 258 x 258 mm is de luchtverplaatsing maximaal. Omdat in elke vermogensklasse dezelfde montage-uitsparing wordt gebruikt, is een hoge mate van standaardisatie bij de bouwers van besturingen en schakelinstallaties mogelijk. Een nieuwe bevestiging met klemmen resulteert in maximale flexibiliteit bij de montage en demontage van de dakventilatoren. De arretering kan naar keuze buiten of in de kast plaatsvinden. Met behulp van een connectorklem wordt de elektrische

De modulaire M-serie panel PC’s van Winmate is ontworpen vanwege de groeiende vraag naar intelligente automatiseringssystemen met smart displays.

aansluiting eenvoudig tot stand gebracht en dankzij de optimale toegankelijkheid zijn filtermatten snel

De M-serie kan worden geleverd met verschillende displays waarop twee

te vervangen.

verschillende moederborden (in de vorm van een box-PC) met Intel Broadwell

De standaard bescherm-

core i5-5200U of Intel Baytrail E3845 processor gekoppeld kunnen worden.

klasse IP 55 (voorheen IP

Het PC-deel en display zijn door het modulaire systeem makkelijk van elkaar

43) van de dakventilatoren

los te nemen voor service of vervanging. DePC’s zijn voorzien van alle gebruikelijke I/O’s zoals 2 x GB-LAN, 4 x USB, HDMI, VGA en RS232/485. Ze zijn

inclusief filtermat is te

tevens voorzien van een extra 2.5” SSD slot om bij vervanging van de PC de

danken aan een doordacht labyrintsysteem

gegevensdrager eenvoudig te wisselen.

en een hoogwaardig

Door toepassing van een True Flat Display en de aluminium behuizing is het

geschuimde afdichting.

scherm volledig IP65 beschermd. Afhankelijk van de toepassing zijn de displays te kiezen in afmetingen variërend tussen 10.4”en 21.5”. Deze zijn stan-

Hierdoor zijn de dakventilatoren ook geschikt voor

daard voorzien van een projective-capacitive (P-CAP) multi-touchscreen met

ruwe industriële omge-

zoom en swipe-functie.

vingen. Meer elektroDATA op


TEST & MEASUREMENT

38

Signaalconditioneringsblokjes zijn configureerbaar via app TEST-, MEET- EN REGELMODULEN KRIJGEN BLUETOOTH VOOR DRAADLOZE BEDIENING Aan zijn Microblox-familie signaalbewerkingsmodulen heeft Acromag een aantal varianten toegevoegd die zijn uitgerust met Bluetooth. Net als hun voorgangers zijn de blokjes bedoeld voor industriële meeten regelsystemen en voorzien ze in analoge en digitale in- en uitvoerfuncties. Door de draadloze communicatie kunnen ze met een app op telefoon of tablet worden geprogrammeerd, ingesteld, gediagnosticeerd en gekalibreerd. Ook is het mogelijk om langs die weg statusmeldingen te ontvangen en trendgrafieken te creëren.

Alle Microbloxmodulen van de uB-serie hebben dezelfde afmetingen van 3,6 bij 1,1 bij 3,5/2,5 cm.

De modulen uit Acromags Microblox-

ter zijn geïsoleerd en weerstaan con-

reeks zijn ontwikkeld voor het kop-

tinu 350 V gelijkspanning en tot 1500

en procesregelingen. Inzet in industriële omgevingen wordt ondersteund

pelen van sensoren en andere veldap-

V in pieken. Gecombineerd met een

met een operationeel temperatuur-

paraten met data-acquisitiesystemen.

stoorsignaalonderdrukking tot 130 dB

bereik van -40 tot 80 °C, schok- en

Zo kunnen ze worden gebruikt voor

en toleranties vanaf 0,05% zouden de

trillingsbestendigheid volgens NEN-

het isoleren, filteren, converteren en

blokjes zich onder meer moeten lenen

EN-IEC 60028 en EMC-compatibiliteit

versterken van allerlei signalen ten

voor testopstellingen, data-acquisitie

conform NEN-EN-IEC 61000 voor

behoeve van test-, meet- en regelapplicaties. Hoewel ze ook zelfstandig functioneren, zullen ze meestal worden geclusterd op een moederbord. Hiervan zijn uitvoeringen met ruimte voor 4, 8 of 16 eenheden, die onder meer schroefaansluitingen bevatten voor de in- en uitgangen en daarnaast via een DB25-connector toegang tot alle I/O-lijnen bieden. De modulen zijn zonder gereedschap op de moederkaart te klikken en weer te verwijderen www.amplicon.nl

en dat kan gebeuren terwijl het sys-

info@amplicon.nl

teem in bedrijf is.

(010) 529 88 27

Zowel de kanalen onderling als de

De app voor Android en iOS communiceert met de modulen en kan ook

koppeling met de besturende compu-

bijbehorende technische informatie tonen.


AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

39 wat betreft uitstraling en immuniteit. Verder zijn uitvoeringen beschikbaar

kanaal plus in veel gevallen een instelbaar alarm met hieraan gekoppeld

die voldoen aan de specificaties voor

schakelcontact. Er zijn onder andere

toepassing in UL/cUL klasse 1-2 en

varianten voor het inlezen en uitsturen

Atex-zone 2.

van asymmetrische en differentiële

Bluetooth

analoge spanningen bij ingangsbereiken van 10 mV..60 V en 5 tot 10 V aan

Op zich kunnen de dragerbordjes zelf

de uitgang. Verder telt de reeks ver-

als onderdeel van een DIN-railconfiguratie fungeren maar de fabrikant

sies voor thermokoppels en tempe-

verwacht dat gebruikers, vooral bij

en voor de conversie van 0/4..20-mA

ingebedde toepassingen, vaker de

signalen naar spanning en vice versa.

Microblox-afmetingen zullen benutten

Het programma Agility verzorgt de

om een compact systeem te creëren. Elk blokje is 3,6 cm lang en krap 1,1

Bluetooth-communicatie met de blokjes. De app is er in een Android- en

cm breed bij een hoogte van 2,5 cm

iOS-implementatie en kan worden

De moederborden zijn beschikbaar in uitvoeringen voor inbouw en voor DIN-

zonder en 3,5 cm met de connector

gebruikt voor bijvoorbeeld het instel-

railmontage.

meegerekend. Daarvan passen er

len van I/O-bereiken, het kalibreren

acht op een moederkaart van circa 18

van in- en uitgangen en het program-

niveaus aan de ingangen weergeven,

bij 8 cm.

meren van alarmen. Ook kan hij

verzamelen en combineren in een

functies behoort het tonen van technische informatie over het configureren

De modulen hebben steeds één

alarmmeldingen geven en signaal-

trendgrafiek. Tot de ondersteunende

en aansluiten van de modulen.

ratuurvoelers, voor frequentiemeting

Sigmacontrol

11.E038

Absolute drukmeting in de kleinste ruimten

CaTeC

Flowmeting in luchtkanalen

een PT100 (0-300 °C) voor tempera-

De EE650 luchtsnelheid

tuur input. Een nauwkeuriger meet-

transmitter van E+E is

resultaat wordt gegarandeerd, omdat

geschikt voor nauwkeurige,

de omgevingstemperatuur ook mee-

stabiele en betrouwbare

genomen wordt. Naast deze absolute

metingen in luchtkanalen.

druksensor en temperatuur input,

Met de mogelijkheid om

zijn acht digitale ingangen (0,5 ms)

het bereik van 0–10, 0–15

geïntegreerd in deze module met een

of 0–20 m/s zelf in te stellen maakt deze transmitter

grootte van 25 x 104 x 74 mm. Met

8.C068

de geïntegreerde absolute druksensor wordt de behoefte aan een extra

geschikt voor bijna alle

externe druktransmitter geëlimineerd.

Het hart van de EE650 is

De I/O kaart zet het pneumatische

de nieuwe VTQ flow sensor, die werkt

montageflens zorgt voor een juiste

De DM-811 uit de S-DIAS-serie van

signaal rechtstreeks om in een digitaal

volgens het thermische meetprincipe

en nauwkeurige positionering van

Sigmatek kan zeer precies absolute

niveau. Dit vermindert ruimte in de

en is robuust en zeer ongevoelig voor

transmitter in de luchtstroom. De

druk vastleggen. Deze druksensor

besturingskast en extra kosten.

vervuiling. De lange termijn stabiliteit

heeft een meetbereik van 0-1600

kanaalversie kan door de montageflens direct op het kanaal worden

mbar, die bijvoorbeeld gebruikt kan

De DM-811 wordt overal gebruikt waar en het slijtvaste thermisch meetprincipe minimaliseert de vraag voor meet- en regeltechniek voor absolute

worden voor het meten van een drukkamer of een luchtdruk verbinding. De

druk van essentieel belang is zoals bijvoorbeeld in de verpakkingsindustrie,

onderhoud.

analoge uitgang en de reactiesnelheid

Door het design van de EE650, is

zijn door de gebruiker in te stellen met

ingangsmodule is ook uitgerust met

koeltechniek of in compressoren.

het installeren zeer gemakkelijk. De

dipswitches.

T T E I

+31 10 2928787 +32 2 2533120 info.mechatronica@batenburg.nl www.batenburg-mechatronica.com

HVAC-applicaties.

gemonteerd. Het meetbereik, de

Thermal management

Meer elektroDATA op


TEST & MEASUREMENT

40 Heidenhain

10.D062

Absolute meettaster

Magnetrol International

8.D038

Verdringermeter

van de absolute verdeling in de meet-

Magnetrol International lanceert de E3

taster, in combinatie met een goede

Modulevel verdringermeter met een

lineariteit over de gehele meetweg.

verhoogd bereik voor de boventempe-

Mede dankzij de kleine afmetingen

ratuurgrens. E3 Modulevel verdringer-

zijn deze meettasters ook geschikt

meters kunnen vanaf nu temperaturen

voor multipoint–inspectie apparaten.

aan tot +450 °C voor toepassingen

Via de EnDat 2.2- interface is er ook

zonder stoom en tot +425 °C voor

de mogelijkheid van een eenvoudige

toepassingen met stoom. Deze moge-

statusweergave en diagnose. Ook in

lijkheid helpt downstream apparatuur

een snelle inbedrijfname is voorzien

te beschermen door te zorgen voor

en er zijn hoge data-overdrachtssnel-

nauwkeurige, betrouwbare vloeistof-

heden mogelijk. Door het gebruik van

en interface-niveaumeting in extreme

de absolute positie is de gemeten

omstandigheden. Met behulp van

waarde direct bij het inschakelen

LVDT (lineaire variabele differentiaal-

beschikbaar. Tijdens de inbedrijf-

transformator) en meetbereikveer-

De absolute meettasters uit de serie

name kunnen de gegevens uitgelezen

technologie, bieden de E3 Modulevel

Acanto zijn geschikt voor toepassin-

worden, terwijl in bedrijf de diagno-

verdringermeters een stabiel uit-

gen in de ‘in-productie’ meettechniek,

segegevens over de kwaliteit van de

gangssignaal, structurele integriteit en

in meervoudige meetopstellingen

signalen opgevraagd kunnen worden.

gebruiksgemak. Het verticale in-lijn

ĂŠn in geautomatiseerde testopstel-

De meettasters zijn beschikbaar met

ontwerp van de meter resulteert in

lingen. Een hoge nauwkeurigheid

een meetlengte van 12 mm en heb-

een laag gewicht van het instrument

en hoge resolutie wordt mogelijk

ben een dichtheidsklasse IP64 voor

en een vereenvoudigde installatie.

gemaakt door de optische aftasting

toepassing in een productieomgeving.

Intelligent, bus-aansluitsysteem voor digitale sensoren in de industrie – JUMO digiLine

20037

Industrie 4.0 – Op weg naar de toekomst:

• modulair systeem voor flexibele inzet mogelijkheden: vanuit ÊÊn meetlocatie tot een sensoren netwerk met 62 sensoren • veilige procesbewaking door digitale data overdracht • kostenbesparend door herbruikbare elektronica (alleen de sensor wordt verwisseld) • comfortabele keuze van sensor gegevens met JUMO DSM (Digital Sensor Management) • mobiele bewaking van procesgegevens Bezoekt u ons met de gratis JUMO Device App Welkom bij JUMO.

www.jumo.nl

in HAL 8 stand C056


PRODUCTNIEUWS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

41 Thermo-Electra

8.D026

Infrarood thermometer Veiligheidsrelais PNOZsigma – Maximaal functioneren met minimale breedte

De infrarood thermometer CellaTemp PK van Keller registreert de infrarode straling die weerkaatst wordt door een object en zet deze om in een elektrisch signaal.

spotlight helpt om de infrarood thermometer af te stemmen op de hete

De gedetecteerde temperatuur wordt

zone en om de juiste brandpuntsaf-

weergegeven en doorgegeven aan de

stand in te stellen. De LED- spotlight

analoge uitgang voor verdere verwerking. Een combinatie van analoge en

wordt continu verlicht, wat deze deze

digitale linearisatie functie geeft de

mate van bedrijfszekerheid geeft. De

thermometer een signaalverwerking met een hoge resolutie. Zelfs bij grote

spotlight toont tegelijkertijd het brandpunt, de exacte positie en de werke-

temperatuurbereiken is er een zeer

lijke omvang van de meetpunt.

hoge resolutie terwijl de ruis (NETD )

De LED is technisch veilig en er is

zeer laag is. De pyrometer levert ook

geen gevaar voor letsel aan menselijk

stabiele meetwaarden bij snelle responstijden en lage temperaturen. Die

oog. In tegenstelling tot een laserlicht

reactietijd is vanaf 2 ms. De CellaTemp PKL 11 wordt gele-

en is onafhankelijk van de omgevingstemperatuur en werkt altijd met een

verd met een geïntegreerde LED-

constante lichtsterkte. De maximale

spotlight. Deze spotlight is onmisbaar

toegestane omgevingstemperatuur is

voor kleine voorwerpen vanaf een

65 °C zonder koeling.

PNOZsigma

permanente controlefunctie een hoge

, heeft hij geen last van veroudering

doorsnede van 1,2 mm waarbij de

A-B-T

8.D048

Elektromagnetische flowmeters

Veiligheidsrelais PNOZs30 – geschikt voor gangbare motorfeedbacksystemen en naderingsschakelaars.

In het veiligheidsrelais PNOZsigma komt jarenlange ervaring samen met de modernste veiligheidstechniek. Met weinig ruimte bereikt u het maximum aan veiligheid en rentabiliteit. Met een smalle behuizing en grote verscheidenheid in functionaliteit in elk apparaat functioneert PNOZsigma maximaal met een minimale breedte. De PNOZsigma is ruimtebesparend, flexibel, snel en efficiënt. Met veiligheidsrelais PNOZsigma heeft u één apparaat voor vele veiligheidsfuncties.

Sika heeft het meetbereik

Toerentalbewaking met PNOZs30 Bij het stopzetten van de aandrijving moet je bedrijfstoestand veilig worden bewaakt en vastgehouden. Een relais uit PNOZsigma-serie die aan deze eis

van zijn elektromagnetische flowmeters voor OEM applicaties flink uitgebreid, van 1:20 naar 1:60. Het gaat hierbij om de uitvoering met robuust metalen behuizing met een nominale diameter

voldoet is de PNOZs30. Deze zorgt voor de veilige bewaking van stilstand, toerental en draairichting. Hierdoor is voor elke toepassing een passende oplossing voor de toerentalbewaking beschikbaar.

van DN 7, DN10 en DN20. Het vergrote meetbereik maakt het mogelijk om een uitlezing te doen vanaf een

applicaties met een lagere tempera-

lagere flow tot aan een hogere flow

tuur (tot 60 ˚C) en een druk tot aan

dan voorheen. De flowmeter is inzetbaar tot een druk van PN16 en een

PN10 heeft Sika ook een kostengeop-

mediumtemperatuur tot 90 ˚C. Tege-

magnetische flowmeter, uitgevoerd in

lijkertijd met deze innovatie heeft Sika

plastic. Deze uitvoering is beschikbaar

de behuizing geoptimaliseerd en de

in DN 3 tot en met DN25.

timaliseerde versie van deze elektro-

Bestel uw PNOZsigma veiligheidsrelais (webcode 5229) nu snel en eenvoudig in de E-Shop via www. pilz.nl.

mechanische stabiliteit versterkt. Voor Meer elektroDATA op


TEST & MEASUREMENT

42 Endress + Hauser

8.B034

Druktransmittters

Isotron Systems

10.B030

Magnetische sensor met micron resolutie

De Cerabar PMP11, PMP21 en

ledig gelaste hygiënische procesaan-

PMP23 en de Ceraphant PTP31B

sluitingen zonder extra adapters of

en PTP33B compacte absoluut en

O-ringen. Ze hebben de benodigde

atmosferische druktransmitters zijn

certificeringen, zoals EHEDG, 3-A,

in een breed scala van applicaties

FDA, EG1935/2004, IP69-bescher-

inzetbaar. Ze zijn leverbaar in 316L

mingsklasse en zijn geschikt voor

De magnetische sensor MSC500 van

sensorversie. Er is ook een optie om

materiaal met een grote diversiteit

CIP/SIP. Als compacte drukschakelaar

Siko voor het meten van verplaatsin-

referentiepunten achteraf op de mag-

aan procesaansluitingen, in IP69 uit-

wordt de PTP31B / PTP33B ingezet.

gen, hoekverdraaiingen of snelheden

netische tape aan te brengen. De sen-

voering en ATEX gecertificeerd. Voor

Deze druktransmitter is voorzien van

levert digitale, incrementele signalen

sor herkent deze referentiepunten en

hygiënische applicaties is er keuze uit

schakeluitgangen, display met achter-

met een resolutie van 0,1 mm tot

zal deze doorgeven aan de besturing.

de Cerabar PMP23 en de Ceraphant

grondverlichting en statusweergave.

0,001 mm, afhankelijk van het type

Een meerkleurige status-LED verge-

sensor. De gebruiker kan zelf beslis-

makkelijkt inbedrijfstelling en functi-

sen welke signalen daadwerkelijk

onele controle voor de gebruiker. Zo

worden gehanteerd met behulp van

wordt snel weergegeven of de afstand

de optionele kabelextensie KV1C.

tussen sensor en magneetband goed

Deze zijn leverbaar in verschillende

is, of de voedingsspanning intact is

kabellengten van 1 tot 20 meter. De

en of de magneetband/-ring correct

kabel is leverbaar in versies met 4, 5,

wordt gelezen. Met behulp van de

6 of 8 aders. Zo kan met één sensor

programmeertool PT5500 kunnen

worden gekozen voor de eenvoudige

parameters zoals resolutie en puls-

uitlezing van het A+B-signaal of de

interval worden gewijzigd en aan de

geïnverteerde signalen en het perio-

gewenste toepassing worden aange-

dieke indexsignaal. Al deze signalen

past.

PTP33B. Deze zijn voorzien van vol-

etrouwbaar bij kleine stromen mA bij 5 V DC) – De nieuwe ositieschakelaar IN65 O Modulaire opbouw O Verwisselen van de bedieninrichting zonder gereedschap O IP 67

zijn al geïntegreerd in de standaard  Video

BERNSTEIN AG . Tel. +31314 366088 . info@nl.bernstein.eu www.bernstein.eu

SDK doorvoerklem

Alles voor in de schakelkast www.conta-clip.nl | tel: 0495 566046 | sales@conta-clip.nl

Voor Elektronica ontwikkeling, Embedded Software, Windows, Android en iOS Apps en Productontwikkeling kunt u terecht bij Engineering Spirit. Al sinds 1991 voor vele klanten dé creatieve partner voor slimme elektronica toepassingen. Wensen van de klant verwerken wij tot een volledig en geproduceerd product.

Stand: Development Club Paviljoen standnummer: 9A012.

Engineering Spirit BV • www.engineering-spirit.nl


PRODUCTNIEUWS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

43 Batenburg Mechatronica

9.B052

BMF Systemparts

9.D038

Temperatuur kalibratoren

Nauwkeurige digitale vochtsensor

De CTC serie compacte temperatuur kalibratoren van Ametek-

Met de SHT35 introduceert

SHT35 over een confi-

Jofra is, anders dan bij de voorgangers, uitgerust met een kleurenscherm, dat de gebruiker extra informatie biedt en de bedie-

Sensirion de high end ver-

gureerbare alarmfunctie

sie van de SHT3x serie. De

waardoor deze sensor

ning eenvoudiger maakt. Andere verbeteringen zijn: een groter

SHT35 heeft een nauwkeurig-

gebruikt kan worden als

temperatuurbereik en de hogere nauwkeurigheid en stabiliteit.

heid van 1,5% voor relatieve

Het model CTC155 heeft nu een bereik van -25 tot 155 °C en

vochtigheid en een tempera-

een vocht- of temperatuurschakelaar. De SHT35

is ook met een grotere insert uitgerust. Als optie kan een model

tuurnauwkeurigheid van

heeft een footprint van 2,5

gekozen worden met externe referentie-aansluiting. Daarnaast

¹ 0,2 °C. Net als alle sensoren

x 2,5 x 0,9 mm2 en werkt

is de switch testfunctie geoptimaliseerd en de autostepfunctie

binnen de SHT3X serie heeft

uitgebreid. Tenslotte is het gewicht van de CTC kalibratoren afgenomen zodat deze nog makkelijker in het veld kunnen worden

deze sensor een verhoogde intelligentie aan

op een brede voedingsspanning van 2,4 tot 5,5 V. Door de kleine

boord. De functionaliteit bevat onder andere

afmetingen en het zeer lage stroomverbruik

gebruikt.

twee verschillende en door de gebruiker te

is deze sensor uitermate geschikt voor een

selecteren I2C adressen met een communicatiesnelheid tot 1MHz. Verder beschikt de

brede reeks van applicaties, waaronder batterijgevoede toepassingen.

AR Benelux

Programmeerbare DC-voedingen siĂŤntrespons (<50 Îźs) en goede line and load regulering (<0,01% +2 mV; <0,01% +2 mA). Het 3,5 inch TFT display en overzichtelijk frontpaneel dragen bij aan een eenvoudige bediening. De externe trigger, timing functie voor synchronisatie van meerdere units en standaard RS232-interface maken de DP700 een universeel inzetbare voeding, geschikt voor Rigol introduceert de DP700 serie

diverse toepassingen.

150 W lineaire programmeerbare

Andere eigenschappen:

DC-voedingen. Er zijn twee modellen

• Serie- of parallelschakeling voor

beschikbaar: model DP711 enkelvoudig 30 V/5 A en model DP712 enkelvoudig 50 V/3 A. De DP700 zijn lineaire voedingen met zeer lage ruis en rimpel (500 ÎźVrms), snelle tran-

hogere spanning respectievelijke hogere stroom. • Timeruitgang (10 ms tot 99999 s) tot 2.048 groepen. • Vergrendeling frontpaneel.

! !

van

tot niveau

Standnr. WOTS 10.A002

Meer elektroDATA op


TEST & MEASUREMENT

44 tsb – bescom

10.B052

Magnetostrictieve sensoren

imc Test & Measurement

9.C045

Robuuste testmodules De imc Cansasfit serie is geschikt

lopende elektrische systemen van

voor mobiele tests onder moeilijke

voertuigen mogelijk. Tijdens dagelijks

omstandigheden. Ook al zou men de

gebruik is het bijzonder handig dat de

verwijderd worden terwijl de flens en

modules in de motorruimte van een

modules zich als één enkel systeem

sensorstang in de cilinder gemonteerd blijven. Het hydraulisch systeem

auto of truck monteren, dan zorgt de

voordoen – slechts één voeding en

robuuste behuizing voor adequate

hoeft dus niet langer ontmanteld en

bescherming tegen spatwater, vuil en

CAN-bus hoeven te worden aangesloten, de rest is automatisch verbonden

geopend worden. Bijgevolg wordt downtime geminimaliseerd. Ook

trillingen. Met het brede werktemperatuurbereik van de modules (-40 °C

en aangesloten door het klikmecha-

MTS Sensors breidt haar Temposonics GB-serie positiesensoren uit

het aanpassen van de positie van

tot +125 °C), kun je zowel ’s zomer, ’s

LED’s de gebruiker direct informatie

met schroefdraadflens modellen voor

elektro-aansluiting kan naar believen

winters, als in klimaatkamers testen.

over een voedingsstoring of een

gemakkelijke inbouw, vervanging en

gebeuren: je maakt de drie schroeven

Het ontwerp is zo compact dat ze in

defecte sensor en laten de module-

onderhoud. Vrij roterende elektrische

los die de flens op zijn plaats houden,

status zien.

aansluitingen bieden maximale flexibiliteit. Deze platte compacte sensoren

draait de sensorkop ten opzichte van

hele kleine ruimtes passen, zelfs achter de bekledingspanelen in een auto.

de flens naar de gewenste positie en

Met één klik kan de gebruiker de

met alle imc meetsystemen met CAN

zijn geschikt voor industriële omgevin-

vervolgens draai je de drie schroeven

modules zowel mechanisch als elek-

interfaces. De imc systemen slaan de

gen met beperkte inbouwruimte. Set-

weer vast. Het vervangen van de

trisch met elkaar verbinden en boven-

data synchroon op en voorzien in een

points zijn gemakkelijk programmeer-

sensorelektronica gebeurt op dezelfde

dien zonder gereedschap of extra

baar. Hierdoor kan de positiemeter op

manier.

kabels. Bij testritten verkort dit de

interface naar alle gebruikelijke veldbussystemen zoals CAN, LIN, FlexRay

locatie voor specifieke toepassingen

De GB-serie met schroefdraadflens is

installatietijd, de testtijd en reduceert

of XCPoE en ondersteunen ECU pro-

geconfigureerd worden.

beschikbaar met zowel een analoge

de kosten. Deze modules verwerken

tocollen zoals KWP2000, CCP, XCP

niet alleen typische analoge signalen

of OBD-2.

Door de sensorflens met schroefdraad als een SSI output. Een gegarandeerde bedrijfstemperatuur tot 100 °C uit te voeren hoeft de gebruiker niet

nisme. Tevens geven de geïntegreerde

De modules werken naadloos samen

zoals temperatuur en

langer vooraf de oriëntatie of uitlijning

voorkomt voor heel wat toepassingen

spanning, maar ook

van de radiale stekker of kabeluitgang

de nood aan een volumineus koelele-

RPM, verplaatsing,

te bepalen. De elektronicabehuizing

ment. Dankzij MTS Sensor’s Tempo-

snelheid of digitale

van deze nieuwe GB-sensor is inclusief radiale stekker- of kabeluitgang

sonics magnetostrictieve technologie

I/O’s en sturen dit naar

zijn alle GB-modellen bestand tegen

buiten als galvanisch

over 360° roteerbaar ten opzichte van

elektromagnetische interferentie,

de flens-met-sensorstang. Hierdoor

vibratie, schokbelasting, hoge druk

gescheiden CAN-signalen tot 1 Mbit/s.

kan de elektrische connectie naar

en stof. Omdat deze apparaten een

Het brede ingangs-

wens uitgelijnd worden. Als gevolg

absolute positiemeting weergeven,

spanningsbereik

van de modulaire opbouw van de

blijven ze bovendien nauwkeurig hun

(7-50 VDC) maakt het

sensor kunnen sensorelement en

werk doen zonder gekalibreerd te

veilig gebruik van imc

bijhorende elektronica vervangen of

hoeven worden.

Cansasfit in uiteen-

Sick

10.B038

Hybride fotocellen eventuele onbetrouwbare detectie kan er direct actie ondernomen worden. Andere kenmerken: • Hybride fotocellen met ronde én

als bovenop zichtbaar. • Lichtbron: PinPoint-LED, laser of LED. • Variabele connectiemogelijkheden:

rechthoekige bouwvorm in één voor

kabels, pigtails en geïntegreerde

flexibele montage.

connector.

• Voorzien van krachtige achtergrondonderdrukking, LED en laser. • Met AutoAdapt-technologie voor Met de SureSense serie fotocellen is

sterkte-indicator. Deze nieuwe feature

detectie van transparante mate-

er voor elke detectievraag een antwoord. Een SureSense-fotocel kan

maakt een snelle uitlijning mogelijk.

rialen.

Ook in gebruik geeft de indicator con-

• AC/DC in zelfde behuizing.

worden uitgerust met een signaal-

tinu de signaalsterkte weer. Bij een

• Schakelindicatoren zijn zowel voor

• Verschillende uitvoeringen: reflextaster met achtergrondonderdrukking, voorgrondonderdrukking en energetisch; reflector-fotocel en zender-ontvanger. • In Vistal behuizing: negen keer sterker dan ABS-behuizing.


PRODUCTNIEUWS

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

45 imc Test & Measurement

9.C045

Telemetrie bij hoge temperaturen mitters door ĂŠĂŠn ontvanger worden behandeld. De Het imc Caemax Dx-HT telemetriesysteem is

ontvanger klokt iedere transmitter en stuurt dit als

geschikt voor omgevingstemperaturen van

een synchrone datastroom naar buiten.

-40 °C tot +125 ° C. Deze apparatuur is geschikt voor installatie in de motorruimte van voertui-

Bij het Dx-HT telemetrie-systeem worden de signalen zo vroeg mogelijk gedigitaliseerd, namelijk direct

gen, gebruik in klimaatkamers of in tempera-

in de transmitter. De meetdata wordt vervolgens

tuurkritische omgevingen in de werktuigbouw en

digitaal en zonder interferentie met 16-bits verzon-

energiesector.

den. Twee parallelle antennes op de ontvangst-

In plaats van een serie verschillende modules te

module zorgen voor betrouwbare overdracht.

ontwikkelen heeft Caemax er voor gekozen om

Voor gebruik in veeleisende omgevingen kan imc

dezelfde universele transmitter unit te gebruiken

Caemax de transmitter integreren in op maat

voor een reeks verschillende sensoren (rekstroken, thermokoppel, versnellingsopnemer). Een

gemaakte behuizingen. Dit beschermt niet alleen de elektronica en sensoren tegen grote centripetale

enkele transmitter kan tot maximaal zes kanalen

versnellingen, water en vuil, maar zorgt ook voor de

bemonsteren en verzenden. Wanneer ĂŠĂŠn transmitter niet voldoende is, dan

integratie van een tweede spoel voor de inductieve voeding. Hiermee wordt de

kan men er eenvoudig ĂŠĂŠn aan toevoegen: er kunnen tot maximaal vier trans-

opbouwtijd sterk verkort.

WORMWIELVERTRAGINGSKASTEN &FO SVJN CFHSJQ JO EF BBOESJKGUFDIOJFL -FWFSCBBS JO BMMF LXBMJUFJ UFO TPPSUFO FO NBUFO #FHF IFFGU IBBS LFV[F HFNBBLU FO MFWFSU WBO HFSFOPNNFFSEF &VSPQFTF QSPEVDFOUFO FFO GSBBJF TFSJF NBSLUDPOGPSNF FO LXBMJUBUJFG WPPSBBOTUBBOEF XPSNXJFMLBTUFO )PPH JO IFU WBBOEFM TUBBO SFOEFNFOU FO MFWFOTEVVS XBBSCJK EF QSJKT FO MFWFSUJKE FFO CFMBOHSJKLF GBDUPS [JKO

Gateways en Remote access systemen voor PLC’s en industriÍle netwerken Met Netbiter en Anybus producten

Â… XPSNXJFMLBTUFO NFU WSJKF JOHBBOEF BT Â… XPSNXJFMLBTUFO NFU BBO HFCPVXEF OPSNNPUPS Â… PQTUFFLXPSNXJFMLBTUFO Â… TQFMJOHBSNF XPSNXJFMLBTUFO Â… XPSNXJFMLBTUFO NFU JOHFCPVXEF TMJQLPQQFMJOH Â… XPSNXJFMLBTUFO WPPS OFNB PG TFSWPNPUPS Â… XPSNXJFMLBTUFO NFU MJOLTF WFSUBOEJOH Â… XPSNXJFMLBTUFO NFU [JKEJHF XPSNBTTFO Â… XPSNXJFMLBTUFO NFU BGXJKLFOEF PWFSCSFOHJOHFO

Bedreven in aandrijven "5&, Â… 45.

kunnen PLC’s en machines verbonden en gemonitord worden. Ondersteuning van ProďŹ bus, CANopen, Bacnet, ProďŹ net, Modbus, J1939, Ethernet/IP en vele andere netwerken. Wereldwijde remote access functies via transparante VPN verbindingen.

Duranmatic B.V. | Robijn 800 | 3316 KE Dordrecht | T+31 (0)78 631 05 99 | www.duranmatic.nl | info@duranmatic.nl

AMETEK-JOFRA, BEAMEX Kalibratieoplossingen

T +31 10 2928787 E info.mechatronica@batenburg.nl I www.batenburg-mechatronica.com

Meer elektroDATA op


COLOFON / ADVERTEERDERSINDEX

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016

46

Adverteerdersindex AE Sensors AE Sensors Altheris Batenburg Mechatronica Batenburg Mechatronica Batenburg Mechatronica Bege Aandrijftechniek Bernstein Catec Conta Clip Dewetron Benelux Digi-Key Digi-Key Dijkman Elektrotechniek Duranmatic EAO Benelux Elsto Aandrijftechniek Engineering Spirit Euchner Benelux Glyn Benelux

13 43 43 5 39 45 45 42 14 42 29 1 2 34 45 35 15 42 37 30

Colofon igus Intronics Jumo Meet- en Regeltechniek Keller Meettechniek Lumberg Nederland Metz Connect Micro-Epsilon Messtechnik Murrelektronik MYBusinessmedia Ontwerpstudio Dunc Pilz Nederland Recom Power Reichelt electronik RS Components TDK Lambda Vandentempel

19 21 40 40 18 31 35 3 47 34 41 33 48 9 8 29

Redactie

Postbus 58, 7400 AB Deventer Fax: (0570) 50 43 89 e-news@mybusinessmedia.nl Richard Bezemer (hoofdredacteur) Tel. 06 34 65 95 02, r.bezemer@mybusinessmedia.nl José Pot, (eindredacteur) Tel. (0570) 50 43 82, j.pot@mybusinessmedia.nl Theo van Gelder, t.gelder@mybusinessmedia.nl ing. Henk de Vries Tel. (0570) 50 43 81, h.vries@mybusinessmedia.nl Advertenties

Rob Swart, r.swart@mybusinessmedia.nl, 06 22 79 66 33 René Wibbelink, R.Wibbelink@mybusinessmedia.nl, (0570) 50 43 43 of verkoop binnendienst Fatma Zeytun (0570) 504352/ Annet Kreijkes (0570) 504353 orders.engineering@mybusinessmedia.nl Advertenties worden uitgevoerd overeenkomstig de-‘Regelen voor het Advertentiewezen 1990’

Bijlage van: AE Sensors

JE VINDT HET SNELLER OP

Uitgever

Elsbeth Lamfers Tel. (0570) 50 43 27, e.lamfers@mybusinessmedia.nl Een uitgave van MYbusinessmedia b.v., postbus 58, 7400 AB Deventer, Tel. (0570) 50 43 00. Vakblad over industriële elektronica en industriële automatisering voor Nederland en België.

ISSN 0168-2873 Reproductie

Dé ingang voor producten en leveranciers: www.engineersonline.nl. U kunt nu nog sneller en eenvoudiger informatie vinden over producten en leveranciers via onze vernieuwde site www.engineersonline.nl. DIRECT ZOEKEN NAAR PRODUCTEN Ga naar www.engineersonline.nl en klik op ‘zoeken’. U kunt bijvoorbeeld zoeken op naam of op productrubriek. DIRECT ZOEKEN NAAR LEVERANCIERS EN MERKEN Op zoek naar de leverancier van dat ene merk, leveranciers van sensoren, merken in testapparatuur, via de zoekfuncties op www.engineersonline.nl kunt u alle mogelijke zoekcombinaties maken. De zoekresultaten leiden altijd tot één of meer leveranciers die u verder kunnen helpen. Bovendien vindt u bij de leveranciers direct de informatie over de nieuwste producten uit het leveringspakket.

Overname van artikelen, tekeningen en/ of foto’s uit ElektroData is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van de uitgever. © MYbusinessmedia, 2016 ‘Het auteursrecht op de inhoud van dit tijdschrift wordt uitdrukkelijk voorbehouden.’ Door het aanbieden van bijdragen aan dit tijdschrift verklaart de auteur zich accoord met de Standaardpublicatievoorwaarden voor bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgaven. Bescherming persoonsgegevens

MYbusinessmedia legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de (abonnements) overeenkomst. Uw gegevens kunnen door MYbusinessmedia worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit melden aan MYbusinessmedia, t.a.v. afdeling Relatiebeheer, postbus 58, 7400 AB Deventer. Abonnementen

Voor vragen over abonnementen, bezorging en of adreswijzigingen kunt u: Bellen met: - +31 10 289 4008 (international contacts) Faxen naar: +31 10 289 40 73 Mailen naar: klantenservice@elektrodata.nl Schrijven naar: MYbusinessmedia bv Elektrodata Postbus 8632 3009 AP Rotterdam Abonnementstarieven

ENGINEERING SHOP De vernieuwde website www.engineersonline.nl biedt nu ook de mogelijkheid om boeken, dossiers, losbladigen en CD’s te bestellen met informatie over engineering in de volle breedte: van elektronica-ontwerp tot aandrijftechniek, van besturingstechniek tot werktuigbouwkundig construeren. Kijk ook snel naar de speciale aanbiedingen, want op is op!

Jaarabonnement Nederland € 127,50* Jaarabonnement Buitenland € 139,75* Studentenabonnement 50% korting * Prijzen zijn exclusief 6% BTW en € 3,95 administratiekosten exclusief 21% BTW. Jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk geschieden, uiterlijk drie maanden voor het einde van de abonnementsperiode; nadien vindt automatisch verlenging plaats. Verzending en facturering

MYbusinessmedia Basislayout | Opmaak

Colorscan bv, Den Haag, www.colorscan.nl Druk

Drukkerij Roelofs, Enschede


Constructeursdag DE CONSTRUCTEUR: TEKENAAR OF ‘SPIN IN HET WEB’? 29 NOVEMBER 2016

POWERED BY

Constructeur

LOCATIE HIGH TECH CAMPUS EINDHOVEN

Herkent u dit? • Software die zelf het beste ontwerp genereert op basis van belasting of beschikbare ontwerpruimte • Model Based Definition geeft vorm-, p oppervlakteruwheden weer in de juist de juiste gereedschapsbanen en gere

DE CONSTRUCTEUR ZIT E IS DIT DE ‘CON DEZE VRAGEN STAAN CENTRAAL OP DE CONSTRUCTEURSDAG VAN 29 NOVEMBER. MELD U NU ALVAST AAN EN WEES GEGARANDEERD VAN EEN PLAATS!

ENGINEERSONLINE.NL/CONSTRUCTEURSDAG SPONSORED BY:

POWERED BY:

Constructeur


Meer dan 45 jaar ervaring 24 uurs verzending ʇ Meer dan 60.000 producten ʇ ʇ

S R O T C E N N CO trekkelijke .nl tegen aan ... Bij reichelt el geleverd! prijzen en sn

DE REICHELT RECLAMESPOT ULTIMATE PLUG!

rch.lt/vnl

2-polige 6,35 mm-KLINKSTEKKER

FIND OUT MORE Ź

De ultimatePLUG schakelt de instrumentenkabel automatisch uit; op dez bij het wisselen van gita

ALLE ARTIKELEN VAN

• Drie extra klankeigen

DEZE ADVERTENTIE

• Levensduur van mee

DIRECT ONLINE SHOPPEN!

10.000 insteekcycli Draai voor d veran ATTENTIE! Gebruik de stekker uitsluitend voor instrumenten (gitaren). Als u de ultimatePLUG in de uitgang van een versterker steekt, zou deze beschadigd kunnen raken.

A:

MM ET PROGRA NIEUW IN H

KS ULTIMATE

24,33

rch.lt/u0 Ź

PRIMA GEGEVENSOVERDRACHT!

HOOGWAARDIGE HDMI-CHASSIS-BUS in zwarte D-vorm behuizing voor overdracht van digitale tv- en pc-video-formaten inclusief HDTV. • stof- en waterbestendig conform IP65

MICROFOONSTEKKER

• verwijderbare massaverbinding

TINY XLR-STEKKER vanaf

1,85

DF HDMI BU19 BK

REAN T3MC-B REAN T4MC-B REAN T5MC-B

1,85 2,27 2,51

3-polig 4-polig 5-polig

TINY XLR-SPANHULS REAN BRT-L

0,45

4 – 5 mm

10,17

REN & NU ABONNE WINNEN!

Wij verloten elke maand een technisch highlight onder alle nieuwe Newsletterabonnees!

In september verloten wij een extrasnelle 960 GB SSD!

TINY XLR-BUSSEN vanaf

http://rch.lt/NEWSLETTER

VEILIGE STROOMVERBINDING!

2,

02

POWERCON TRUE 1

REAN T3FC-B REAN T4FC-B REAN T5FC-B

2,02 2,40 2,73

3-polig 4-polig 5-polig

vervangt stekkers van laagspanningsapparaten wanneer een zeer robuuste oplossing met een vergrendeling nodig is. • Waterbestend • Stroombelast

Er zijn online meer professionele audio- en video-aansluitingen van REAN: Verlengkabel, 1,5 m

Inbouwstekkerdoos voor apparatuur

PCON VL H071,5 www.rch.lt/rean

REAN a brand of Neutrik AG

Dagtarieven! Prijsniveau: 29.08.2016

10,17

Prijzen in € excl. BTW, excl. verzendkosten · reichelt elektronik, Elektronikring 1, 26452 Sande (Germany)

INTERNATIONALE BETAALMOGELIJKHEID:

EENVOUDIG ONLINE SHOPPEN!

Onze communicatietalen:

www.reichelt.nl BESTEL-HOTLINE: +49 (0)4422 955-360