Page 1

Брой 3 (831), 20 - 26 януари 2014 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

www.stanilov.bg

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

www.knauf.bg

www.balkanstroy.com

Екологична инфраструктура България 2014

Старт на 40 нови обекта

9 771310 983000

03 >

3

Повече от 40 първи копки на проекти за пречиствателни станции, канализация и системи за управление на отпадъците в цялата страна с финансиране по програма „Околна среда“ са направени през миналата година. Стойностите

им са стандартни за такъв тип обекти - средно от 15 млн. до 50 млн. лв., но има и по 100 млн. лв. Като резултат се очаква намаляване на заустването на непречистени отпадни води от средни по размер градове директно в големи бъл-

гарски реки като Искър, Марица или Камчия. Системите за управление на отпадъците често включват и сортиращи инсталации, а претоварните станции ще пестят време и енергия за обслужване на отпадъците от населените места.

В България вече присъстват европейските големи производители, които осигуряват машини, материали и технологии за системите за водопречистване и управление на отпадъците. Световни изложбени форуми като IFAT в

Мюнхен демонстрират най-новите възможни решения в сектора. Повечето от изпълнителите - строителни обединения с натрупан опит, обещават спазване на сроковете и откриване на обекта до края на 2014 г.

OЩЕ В БРОЯ: ПРЕЗ 2014 Г.

ЕВРОПАН 12:

29 ФИРМИ С ОФЕРТИ ЗА ОБЕКТИ ОТ

НАД 440 МЛН. ЛВ. ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЛОВДИВ СТР. 7

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“

СТР. 10-11

PLUG & PLAY CITY

СТР. 14-15


2

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

3

Два нови нископодови трамваи пристигнаха в София Бургас очаква новите тролеи през април

Анализи и прогнози: Ипотечно кредитиране и жилища

Новите 30 тролея за варненския „Градски транспорт“ пристигат до средата юли

Обратно към покупки на зелено през 2014 г.?

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

4

Българска компания стана най-големият представител на Microsoft Dynamics за Европа

ПРИСТАНИЩА, ЛЕТИЩА

Подготвя се проектът за топлоцентрала в Никопол

Допуснаха две фирми до отваряне на цени в търга за пристанищен терминал Русе

Станимира Пашова е новият мениджър офис площи във Forton

5

Ръст на обслужени пътници отчитат летищата в България

ОБРАЗОВАНИЕ

Иглика Йорданова, изп. директор, Colliers International: Имотният сектор е функция от икономиката на страната

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

13

Концесионният анализ за летище София ще е готов през март

Четиридесет успешни години в Европа: Daikin Europe N.V.

ИНТЕРВЮ

Само един участник в търга за инженеринг на инфраструктура в Русе по проекта за ИГТ

14-15

ЕВРОПАН 12: PLUG & PLAY CITY

6

500 млн. лв. за растеж и устойчиво развитие на регионите

ТЕМА

16-29

225 проекта се изпълняват по програма „Околна среда“

Становище на НСОРБ

Кога ще започне строителството на четирите язовира

ГРАДСКА СРЕДА

7-9

Над 440 млн. лв. за развитие на Пловдив през 2014 г. Пловдивският зоопарк се сдобива с нови експозиционни площи и атракциони

Бургас: Прекратиха поръчката за избор на изпълнител на ремонта на ВиК мрежите в с. Рудник и м.с. Черно море

София кандидатства с три проекта за 22 млн. лв. от фонд „Региони”

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Подписаха последния строителен договор по водния проект на Враца

9

Във Видин започна изпълнението на воден проект за над 75 млн. лв. Преглед на ВиК проектите, стартирали през 2013 г.

В Габрово изградиха два центъра за настаняване от семеен тип 29 фирми с оферти за обекти от „София тех парк“

Столичната компостираща инсталация - официално завършена Започна изграждането на претоварна станция - Несебър

ИНФРАСТРУКТУРА

11-12

Новата транспортна програма 2014 - 2020 г. ще стартира с жп проекта Русе – Варна До месец избират геолог за тунелите на лот 3 на магистрала „Струма“ ВАС отхвърли жалбите за обхода на Габрово Избраха проектант за обхода на Казанлък Завърши ремонт на път в община Харманли Отчуждават имоти за изграждането на нов път към прохода Кадъ боаз със Сърбия Обединение „Стройдепо Плевен“ е избрано за изпълнител на тролейбусно депо в Плевен

Приключва строителството на клетка 1 на депо „Братово–запад” Строителството на депото край с. Стожер върви с бързи темпове Проекти за управление на отпадъците, стартирали през 2013 г. Световните производители - с интегрирани решения за IFAT 2014

ИЗЛОЖБА

31

„Светлина и дух“ - първата мултимедийна изложба за Владимир Димитров-Майстора

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Бизнес развитие“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Редакция: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Елина Николчева - редактор, 0897/846 282, enikolcheva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, dkadrev@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: ул. Г.М. Димитров №5, ет.1, офис 1, тел./факс 032/ 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: ул. Мусала №10, Дом на архитекта, тел. 052/ 63 22 52, e-mail: stsenova@thecitymedia.bg Плевен: ул.Дойран №160 ет.3; офис 309, тел. 064/ 800 474, e-mail: szlatkova@thecitymedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

3

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Анализи и прогнози

Ипотечно кредитиране и жилища Разработване на иновативни и добре сегментирани продукти, гъвкавост в предлагането, пониски лихви и уверен ръст в търсенето характеризира пазара на жилищно кредитиране за 2013 г. според анализ на Пощенска банка. Изминалата година ще бъде запомнена с изразен ръст от 30% в търсенето на жилищни кредити. За 2013/Q1 банката отчете 25% ръст на запитванията, за второто - 31%, а за третото - 35%, коментира Румен Радушев, началник на управление „Жилищно кредитиране” в Пощенска банка. Анализът изтъква промени в поведението на потребителите за последните 5 години.

Клиентите имат подобра финансова грамотност, прозрачността е водещ фактор за избора на кредит, искат да упражняват контрол върху средствата си и да усещат, че са активна страна. Пазарът бе основно в четирите големи града, 75% от жилищните кредити през 2013 г. се отпускат в София, Пловдив, Варна и Бургас. Над 80% от клиентите предпочитат левовото кредитиране при среден размер от 50 000 лв. Най-търсеният имот е тристайното монолитно жилище в район с добра инфраструктура. През годината Пощенска банка предложи за пръв път в България иновативен продукт „Спестовен жилищен кредит”, а с кредит „Новодомци“ банката одобри преференциални кредити за млади семейства за 10 млн. лв. Пощенска банка оглави класацията за България „Най-динамичните банки” на сп. Forbes в категория „Ипотечни кредити”. Въпреки усложнената обстановка Уникре-

О

дит Булбанк отчита нарастващ пазарен дял - до 16.1%, в кредитите, с което утвърждава позицията си на лидер в кредитирането. Общият клиентски портфейл отчита положителни годишни изменения от 0.7% в банкиране на дребно. Пазарният дял при кредитите на граждани и домакинства е в размер на 13.4%, а на ипотечните кредити нараства с 0.5% и е в размер на 17.8%, като и при двата вида заеми пазарът отчита годишен спад от 0.2%. Съотношението на нередовни кредити/общо кредити преди провизии се покачва през октомври 2013 г. спрямо същия месец година по-рано, съобщава Екатерина Кирилова, директор „Маркетинг и клиентски сегменти“ в Уникредит Булбанк. През 2013 г. се наблюдава понижен интерес спрямо предходната година от клиентите към кредитите в евро с фиксирана лихва за сметка на увеличаващия се интерес към кредитите с атрактивни плаващи лихвени проценти в левове

Hаблюдава се устойчива тенденция на ръст в броя сделки с имоти, финансирани с ипотечен

кредит в 5 от областните градове - София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора. Спадът на пазара на имоти засяга предимно сегментите на ваканционните имоти, офисите и търговските площи, докато при жилищния пазар се наблюдава активизиране на купувачите. Търсенето на жилища в средния ценови клас до 70 000 евро нараства за сметка на ниския сегмент. Наблюдава се слаб ръст при сделките с жилища от високата ценова категория, над 150 000 евро. Очакванията са тенденцията да се запази и през следващата година. Хората обаче все още продължават да бъдат по-предпазливи при тегленето на кредит

заради несигурността в бъдещето, страха от продължаващата криза, високите нива на безработица и съществуващата вероятност от загуба на доходи. Тенденцията за понижаване на лихвите по кредитите ще продължи и през следващата година, като домакинствата най-вероятно ще останат предпазливи при вземането на финансови реше-

ния в среда на бавен ръст на доходите, ниски пенсии, високи цени на храните и пасивен пазар на недвижимите имоти. Някои тенденции в кредитирането

•Намаляване и приближаване на лихвените нива по ипотечни кредити в левове и евро •Запазване на тенденцията за увеличение на отпуснатите ипотечни кредити в левове спрямо тези в евро •Увеличаване на средния размер при ипотечните кредити от 64 000 лв. за 2012 г. на 67 000 лв. за 2013 г. •Запазване на средния срок при ипотечните креди от 22 г. Поради по-ниските доходи голяма част от клиентите продължават да теглят кредитите си за дълъг срок, за да облекчат месечния си бюджет с по-ниски месечни вноски •Увеличаване на средния размер при потребителските кредити от 12 500 лв. за 2012 г. на 14 000 лв. за 2013 г., като се запазва средният срок, за който се отпускат, от 8 години •Минимален ръст в обемите при ипотечните кредити спрямо 2012 г.

2013 г. и депозитите

тминаващата година беше белязана от спад на лихвените проценти по банковите депозити и от данъка върху доходите от лихви по срочни депозити на физически лица. Въведеният данък не се отрази върху потребителското поведение на населението и не доведе до сериозна загуба на интерес от страна на домакинствата - почти всички банки на пазара предложиха алтернатива на срочния депозит като разнообразни безсрочни разплащателни и спестовни сметки с атрактивни лихвени условия. Това е причината за значителния ръст от 36.5% на привлечения ресурс по тези сметки за последните 12 месеца (за сравнение при срочните депозити ръстът е 4.9%). Това коментира Екатерина Кирилова, директор „Маркетинг и клиентски сегменти“ в УниКредит Булбанк. Спестяванията на населението продължиха да нарастват с по-бавни темпове в сравнение с предходните две години. Към края на октомври 2013 г. те са се увеличили с близо 1.6 млрд. лв. от началото на годината и достигат рекордните 36.5 млрд. лв., което е ръст от 8.5%. Спестяванията в левове нарастват двойно в сравнение с тези в евро. Политическата и икономическата обстановка в страната продължи да оказва сериозно влияние върху потребителското поведение на населението. Според национално представително проучване на Института за икономически изследвания към БАН, според което близо 60% от анкетираните отговарят, че при никакви условия не биха прибегнали до банков кредит, а само за октомври 2013 г. българинът е спестил 360 млн. лв., което е двойно повече от сумата през септември.

С

Очакванията за 2014 г.

ъвсем очаквано лихвените проценти по депозитите ще продължат да спадат, като можем да очакваме те да достигнат нивата преди кризата. На този етап банковата система е свръх-ликвидна, като банките по-скоро търсят начини за пласиране на привлечения ресурс, отколкото целенасочено да се стремят да привличат нови обеми на висока цена. По-ниските лихвени проценти едва ли ще се отразят на спестяванията на населението и те ще продължат да нарастват, но с доста по-бавни темпове. Въпреки че за българина спестовните и депозитните сметки си остават най-предпочитаното средство за спестяване, не е изключено раздвижване и при другите финансови деривати. В търсене на инструменти за получаване на по-висока доходност и справяне с инфлацията е много вероятно депозантите да насочат част от спестяванията си към придобиващите все поголяма популярност взаимни и доброволни пенсионни фондове като средство за дългосрочно спестяване и осигуряване на добър жизнен стандарт за годините след пенсиониране.

Обратно към покупки на зелено през 2014 г.? Догодина ще станем свидетели на изграждане на немалко нови жилищни проекти в комуникативни райони. С около 10% ще се повиши активността на пазара на жилища през 2014 г., а ценовите нива ще варират в зависимост от качествата на конкрет-

ния имот, гласи прогнозата на АДРЕС. Основен двигател на пазара ще бъдат хората със стабилни доходи и спестени пари. Очаква се лихвите по депозитите да паднат през следващите 12 месеца, а цените на имотите да преустановят спа-

да си, коментира Георги Павлов, изпълнителен директор. Пазарът се очаква да бъде без сътресения. Спадът на цените е минало, жилищата в търсените квартали ще повишат цените. Вече се усеща недостиг на имоти, новото строителство е

дефицитна стока, дори някои качествени сгради в строеж са продадени 70%. Има интерес за покупка и на фаза разрешително за строеж от утвърдени строители и на търсени локации. Досега средната цена е около 50 000 евро, тази стойност ще се покачи

до 55 000 – 60 000 евро. Очаква се да се появят и повече купувачи за инвестиция - до момента около 9%, но техният дял може да достигне 15%. Профилът на желаното жилище не се променя - комуникативна локация, добра инфра-

структура, среден етаж и разпределение, ефективно използване на пространството. Разминаването между търсене и предлагане бе последният негативен резултат от кризата, коментира Калоян Богданов, маркетинг мениджър на АДРЕС.


4

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Българска компания стана най-големият представител на Microsoft Dynamics за Европа Компанията LLP Dynamics България бе придобита от австрийския инвестиционен фонд New Frontier Group. Фондът притежава някои от най-големите IT компании в региона, като XAPT е компанията, която внедрява Microsoft Dynamics ERPи Microsoft Dynamics CRM. След придобиването българската компания LLP Dynamics се слива със софтуерния гигант XAPT. New Frontier Group има оборот над 250 млн. евро годишно. Основното направление, по което LLPDynamics България работи, е внедряване на системи за управление на бизнеса – ERP системи. Компанията е водещ партньор на Microsoft за продуктите Microsoft Dynamics AX и NAV, приложими в средни и големи бизнес компании на европейския пазар. LLP Dynamics има опит във внедряването на системите на „Майкрософт“ повече от 10 години.

Подготвя се проектът за топлоцентрала в Никопол Водят се разговори за рестарт на проект на фирма „Енемона” за изграждане на топлоцентрала в Никопол, обяви на пресконференция областният управител на плевенска област Илиян Йончев. С министерството на икономиката е коментиран интересен чуждестранен инвеститор, който да поеме проекта. През 2008 „Eнемона“ АД получи сертификат за инвестиция клас А за проект „Енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса и изграждане на топлофикационна електроцентрала на биомаса „Никопол“. Залагаше се на инвестиция от около 100 млн. лева в централа за производство на енергия от биомаса в Никопол, която трябваше да бъде осигурена чрез собствени средства на дружеството и различни международни финансови институции. Заради настъпването на кризата тогава проектът не се осъществи. Инвестиционното намерение на „Енемона“ предвижда-

ше да реализира проект за енергийно оползотворяване на селскостопанска биомаса чрез когенерационна централа в Никопол. Горивото, с което трябваше да работи централата, беше от 90% слама и 10% други селскостопански отпадъци. Припомняме, че планираната мощност на централата тогава беше 50 МW при производство на електроенергия с мощност 15 МW. Предвиждаше се централата да захранва с пара за технологични нужди завода за преработка на картон „Майр-Мелнхоф Никопол“ АД и да осъществи топлоснабдяване на обществени и жилищни сгради в Никопол. Друг чуждестранен инвеститор в областта е чуждестранна компания, която иска да изгради в Плевен завод за производство на кабели и кабелни системи за автомобилната индустрия. На 23 януари предстои областният управител да се срещне с инвеститорите.

Четиридесет успешни години в Европа: Daikin Europe N.V. Точно преди четиридесет години европейската централа на Daikin Industries Ltd. отваря врати в Остенде, Белгия. От 01.10.1973 г. японският специалист в климатичните инсталации Daikin обслужва европейския пазар, Африка и Близкия изток. През годините Daikin Europe N.V. се превърна в лидери в европейския пазар на климатични инсталации. В момента Daikin Europe N.V. Белгия имат 1600 служители. Производството е насочено главно към съвременни системи за отопление и охлаждане за домашно, търговско и промишлено приложение. Освен в Остенде Daikin Europe N.V. разполага с клонове в Пилзен и Брно в Чехия, Чечина и Милано в Италия, Гюглинген в Германия, Крамлингтън в Англия и Хендек в Турция, с общо около 5400 работни места. Миналата година отчетеният оборот е 1.85 млрв. евро, което е 20.1% от общия оборот на Daikin Group. Японската компания Daikin Industries Ltd. е създадена през 1924 г в Япония като производител на климатични инсталации. Компанията сега е водеща в сферата на HVAC-R

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПРОЕКТ „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България”, MIS-ETC Code 171

Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 Във връзка с изпълнение на проект с реф. № 2SR-1.2-1 „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на трансграничния регион Румъния-България”, финансиран с Финансово решение от Европейския фонд за регионално развитие № 1054В/09.02.2012г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007–2013 г. на 16 януари 2014 г. бяха проведени първата пресконференция за публично представяне на проекта и информационен семинар. Двете информационни мероприятия бяха организирани от Областна администрация Плевен в качеството й на партньор по трансграничния проект. Сред поканените бяха всичките 11 партньори от българска и от румънска страна, както и областни администрации, общини и институции от област Плевен, неправителствени организации и социално-икономически партньори. Областна администрация Плевен представи на присъстващите напредъка и изпълнението на проекта, чиито главни цели са реализиране на цялостна оценка на социалното, икономическото и териториалното сближаване на трансграничен регион Румъния – България, разработване на Стратегия за устойчиво териториално и икономическо развитие на трансграничния регион Румъния – България, създаване на подробна и оперативна база данни за територията на трансграничния регион, разработване и прилагане на съответни пилотни проекти като основен принос за по-нататъшно устойчиво изпълнение, повишаване на осведомеността за общите проблеми и устойчиви решения в зоната и ефективно промотиране на рaегиона. В рамките на проекта Областна администрация Плевен представи изпълнението и на интегрирания си пилотен проект за разработване на Регионална схема за пространствено развитие на Област Плевен. Проектът е стратегически за България и Румъния и се изпълнява в рамките на Приоритетна ос 1 „Достъпност”, Ключова област на Интервенция 1.2: „Развитие на информационните и комуникационни мрежи и услуги в трансграничната зона” и е на обща стойност 6 813 222, 50 Евро за всичките партньори. Водещи в изпълнението му са Министерството на регионалното развитие и публичната администрация - Румъния и Министерството на регионалното развитие България. За повече информация: www. pleven-oblast.bg.

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

www.cbcromaniabulgaria.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 е финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

(отопление - Heating, вентилация - Ventilation, климатизация - Air Conditioning и замразяване Refrigeration) системите по цял свят. В края на 2013 г. Карл Ливенс оглави DAIKIN Central Europe като нов изпълнителен директор. Той наследява Мартин Круц, който отива в централата на Daikin Европа, в Брюксел.

Станимира Пашова е новият мениджър офис площи във Forton Станимира Пашова е новият мениджър офис площи в консултантската компания в сферата на бизнес имотите Forton. Преди това Пашова е национален мениджър в „Забар Мениджмънт“ ЕООД, където заедно с екипа си управлява над 12 инвестиционни проекта с общ бюджет над 25 млн. евро. Изключително съм щастлива, че успяхме да привлечем човек от бранша, с богат опит на пазара, който е бил в позицията на управляващ офис сгради и познава и разбира нуждите и мотивите на собствениците на офис сгради, коментира Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. Преди да започне работа в „Забар Мениджмънт ЕООД, където постъпва през 2007 г., Пашова е търговски директор в „Елта Консулт“ – асоцииран партньор на CBRE за България. Там тя отговаря за консултантските дейности по управление на офисни и търговски обекти, пазарни проучвания и инвестиционно консултиране. Висшето си образование по международни икономически отношения Пашова получава в УНСС, където завършва и аспирантура по управление на проекти. Специализира Project management във Виенския икономически университет.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

5

ИНТЕРВЮ Иглика Йорданова, изп. директор, Colliers International:

Имотният сектор е функция от икономиката на страната Г-жо Йорданова, нека да започнем от края на миналата година - на последната конференция BalREc през ноември експертите говориха за умерен оптимизъм и че политическата ситуация не е попречила на развитието на сектора на имотите - как ще коментирате развитието на ситуацията в страната? - Секторът на недвижимите имоти е функция от икономиката на страната и фактори като политическа и икономическа стабилност и предвидимост няма как да не повлияят пряко или непряко върху решенията на субектите на пазара. За привличане на инвеститорите значимо остава създаването на адекватна административна и инфраструктурна рамка, наличието на квалифицирани кадри и инвестиции в образованието, стимули за бизнеса - все фактори, които зависят от стабилността и последователността в планирането и реализацията в политически и икономически план. Горе-долу по това време вие бяхте на MAPIC - какво бихте споделили за участието си и изводите, които си направихте, за работата ви в България? Какво е новото в концепциите и тенденциите в ритейл сегмента? - За нас MAPIC безспорно е глобален барометър за тенденциите в ритейл средите. Като участник в това международно събитие за 10-а поредна година екипът на Colliers България има възможност да следи и анализира динамиката на ритейл сегмента, развитието на нови тенденции, както и интензитета на интереса към региона и нашия пазар в частност. MAPIC 2013 се отличи от форумите през предходните няколко години с отчетлива тенденция за позитивизъм в нагласите на повечето участници за ритейл сегмента. Представителите на бранша посочваха като основания за това тенденциите на растеж в приходите си, успешното реструктуриране на бизнеса си или разширяването към нови пазари с положителен резултат. Участието ни на форума се характеризира с изключи-

Е

мблематичен пример за концепцията „360°-во изживяване“ е Sofia Ring Mall, който ще отвори врати през тази година и ще предоставя възможности за забавление и използване на свободното време в съчетание със силен микс от водещи оператори във всеки сегмент, превръщайки се в дестинация

З

оните за забавление и отдих, наличието на светлина в офисите, комуникативната и гъвкава работна среда, индивидуалното паркинг място са онези фактори, които допълват предимствата на работното място и играят все по-важна роля

телно интензивна програма и срещи с повечето от водещите международни играчи. Отчитаме интерес за експанзия във и към страната както от нови, така и от вече присъстващи на местния пазар оператори. Намеренията за директно навлизане на пазара все още са в по-скромни мащаби в сравнение с други европейски столици и отстъпват като дял пред желанието за намиране на местен фрайнчайз партньор. При търговските формати тенденциите са насочени към мултифункционални проекти, които предлагат на своите посетители „360°-во изживяване“, превръщайки ги в притегателен градски микроцентър за пазаруване, забавления, културни и спортни дейности на цялото семейство. Стана дума, че търгуваните обеми за отдаване на офиси клас А са добри, къде стоят цените? - Средните наемни нива в София се запазват стабилни през втората половина на 2013 г., докато при проектите клас А се правят първите опити в посока на лек ръст, дължащ се на тяхното постепенно абсорбиране. От какво значение са допълнителните удобства за офис наемателите джагите за IT служителите, повече паркинг места за работещите във фармацевтични компании и друго? - Следим отблизо нагласите и потребностите на пазара, като влагаме ресурси в проучвания на мотивите на новите офис наематели и техните изисквания. В тази връзка още преди време заговорихме за поколението Y и важността на достъпа до удобства и приветливата и стимулиращата общуване среда. Факторите, които определят избора на работно място на служителя през последните години, стават все по-комплексни. Зоните за забавление и отдих, наличието на светлина в офисите, комуникативната и гъвкава работна среда, индивидуалното паркинг място са онези фактори, които допълват предимствата на работното място и играят все по-важна роля. Предлагането от своя страна отговаря на търсенето при реализацията на новите офис проекти.

Пазарът на търговски площи - „Парадайс център“ беше обявен за първия лайфстайл мол, но Sofia Ring Mall се рекламира като лайфстайл дестинация - какво ще бъде новото при него? Как ще коментирате като цяло насищането с търговски площи в София? - България отговаря достойно на всички световни тенденции в сегмента. Инвеститорите на местния пазар реализират качествен продукт, съобразен с изискванията на клиенти и ритейлъри. Доказателство за тази добра адаптивност е високата заетост на големите търговски центрове в София. Емблематичен пример за концепцията „360°-во изживяване“ е Sofia Ring Mall, който ще отвори врати през тази година и ще предоставя възможности за забавление и използване на свободното време в съчетание със силен микс от водещи оператори във всеки сегмент, превръщайки се в дестинация. Когато анализираме насищането на пазара с молове, задължително трябва да вземем предвид какво представляват тези търговски центрове като концепция, дали се припокриват като съдържание с конкурентни проекти, или предлагат нови за клиента продукти, услуги, индивидуални и социални активности. Plaza West е замислен и се реализира именно като проект, който ще покрие западната част на София с широк спектър от водещи играчи във всеки от сегментите. Променя ли се мястото на главната търговска улица? - Главната търговска улица в София продължава да бъде притегателна сила за модните оператори. Доказателство за това е и откриванeто на H&M на бул. „Витоша“ през втората половина на 2013 г. Вътрешен анализ на Colliers показва, че за втората половина на годината 44% от бул. „Витоша“ се заемат от модни оператори, следвани от сегмента на заведенията с 12%. Какво е търсенето на индустриални площи, какви са вашите прогнози? - Двигател на търсенето в сегмента „Индустриални и

логистични площи“ през втората половина на 2013 г. бяха основно фармацевтични компании, дистрибутори, логистични оператори и компании, свързани с производства на компоненти за автомобилната индустрия и електрониката. Продължава тенденцията на изнасяне логистиката на компаниите в бързооборотния сектор. По отношение на инвестициите в нови логистични проекти през последните месеци няма завършени големи такива в България. За сметка на това се наблюдава по-висока активност по отношение на обявилите намерение да стартират строеж през 2014 г. Осъществяването им ще доведе до раздвижване в сегмента в полза на модерните индустриални площи. През 2014 г. предвиждаме и завишено търсене от страна на леката промишленост. Може да се очаква, че по-високият ръст на европейската икономика през втората половина на изминалата 2013 г. ще благоприятства за по-отчетлива активност на чуждите инвеститори на пазара през тази година. Икономиката е за хората - нараства ли тяхното благосъстояние и как се отразява върху закупуването на жилищни имоти - какви са те и какви са тенденциите? - 2013 г. може да се характеризира като годината на „готови за действия“ купувачи. Това са клиенти, които през последните години са отлагали решението си за нов дом - било то поради несигурност или в изчакване на още по-добри пазарни условия. Нашият анализ на Colliers отчита ръст от 15% при броя на сделките през 2013 г. спрямо 2012 г. Едно по-ясно изразена тенденция е ръстът в покупките на жилищни единици в т.нар. комплекси с инвестиционна цел - това са 14% от всички продадени жилища през 2013 г. Този тип купувачи предпочитат да не държат свободен паричен ресурс, а да подсигурят инвестициите си, купувайки имот, който би запазил стойността си във времето благодарение на качеството на строителството, функционалността, добрата среда и поддръжката на имота. Интервюто взе Николай ТОДОРОВ


6

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

500 млн. лв. за растеж и устойчиво развитие на регионите Министерският съвет одобри условията, реда и критериите за избор на проекти и програми по новата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, по която са предвидени 500 млн. лв. в държавния бюджет. С акта правителството изпълни заложените от Народното събрание изисквания за гарантиране на прозрачното разходване на средствата по тази програма, както и за избор на проекти и програми, реализирането на които да е насочено към постигане на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, повишаване на конку рентоспособността на икономиката и създаване на възможност за генериране на заетост и доходи. Постановлението определя секторите, в които могат да се финансират проекти и програми – ВиК, управление на отпадъ-

ците и други свързани с околната среда дейности; транспортна инфраструктура; социална и културна инфраструктура (училища и обучителни центрове, болници и здравни звена, спортни зали и съоръжения, културни, обществени и др. публични сгради); други сектори, подкрепящи социално-икономическото развитие. В документа е предвидено създаване на Междуведомствен съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проектни и програмни предложения на конкурентен принцип. Ръководител на този орган се предвижда да бъде министърът на финансите, а негови членове да са министрите на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие, на инвестиционното проектиране, на транспорта, информационните технологии и на съобщенията, на околната среда и во-

Щ

е бъде спазена предварителната договореност при обсъждането на програмата проектите да не надхвърлят 15 млн. лв.

С

писъкът на проектите и отговорните за тяхното изпълнение институции, както и съответното финансиране, ще се определят с постановление на Министерския съвет

дите и председателят на Националното сдружение на общините в Република България. Възлагат се функции на областните управители по набирането и номинирането на конкретни проекти/програми с регионално и

местно значение, предложени от общините от съответната област, след което да ги представят за оценка, приоритизиране и подбор на Междуведомствения съвет. Областните управители няма да имат правото да отхвърлят проекти на

общините, така се елиминират възможностите за налагане на „сито“ по политически съображения по места. „Очаквам около 150 млн. лв. да са желанията за финансиране на проекти на централната администрация, останалите средства ще предоставим на общините. Няма направено предварително разпределение на средствата по региони”, уточни финансовият министър Чобанов. Макар че не е изрично разписано, ще бъде спазена предварителната договореност при обсъждането на програмата проектите да не надхвърлят 15 млн. лв., посочи той. Министерството на финансите няма да кандидатства със свой проект по тази програма и няма да има конфликт на интереси при избора на проекти за финансиране. Регламентирани са и критериите, съгласно които Междуведомственият съвет ще извърш-

ва оценка и класиране на проектите. Предвижда се предложенията за програми от структури на централната администрация на изпълнителната власт да се представят в Министерството на финансите. Министърът на финансите внася предложение в Министерския съвет за тяхното одобряване. Списъкът на проектите и отговорните за тяхното изпълнение институции, както и съответното финансиране, ще се определят с постановление на Министерския съвет. За прозрачното разходване на средствата, предоставени за финансиране на одобрените проекти, е предвидено наблюдение на тяхното изпълнение и представяне на периодични доклади, както и изготвянето на годишен отчет за напредъка. Предвидена е възможност и за прекратяване на финансирането на даден проект. Светла ДОБРЕВА

Становище на НСОРБ НСОРБ приветства подготовката на ясна регламентация за реда, условията и критериите за финансиране на проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. От гледна точка на равнопоставеност, прозрачност и обективност при подбора и оценките на проектите НСОРБ има следните принципни бележки и предложения: Първо: По равнопоставения достъп до ресурси за проектите на министерствата и общините Наложително е да се извърши предварително разпределение на ресурса между общинските и държавните проекти (например 70:30). Това ще намали конфликта с двойствения статут на министрите при одобряването на проектите за финансиране - от една страна, като извършващи подбор на общински предложения и от друга - като кандидати за ресурс за своите министерства. На тази основа е наложително да се въведе планираното ограничение върху стойността на проектите за общините и за министерствата - т.е. до определен размер при отчитане на наличния ресурс.

Второ: По критериите за оценка Липсват обективни и измерими критерии, които да гарантират равнопоставена оценка и класиране на проектите. Голяма част от включените в чл. 7, т.нар. критерии нямат измерим показател и би следвало да се заложат като изискване за допустимост. Например: съответствие с програмата на правителството, принос за икономическо развитие, подобряване на жизнената среда и т.н. останат 3-4 измерими количествено показателя, които да позволяват и на кандидатстващите институции да извършат вътрешен подбор на своите проекти. Също така би следвало да се дава предимство на проекти от общини и области с по-висока от средната за страната безработица, от региони и общини, в които са насочвани сравнително по-малко национални и европейски ресурси през последните 7 години. Трето: По секторите, обект на финансиране (чл.5) Тук трябва да се помисли в двете посоки - разширяване в сектори с потенциал на растеж и свиване и конкретизиране за сектори с много ресурсоемки проекти (предвид наличния ресурс), а именно:

•секторът на туризма е един

от водещите с потенциал за генериране на растеж и заетост във всички региони на страната ни. С оглед на това е удачно да се обсъди включването на туристическата инфраструктура като сектор обект на финансиране. •в много от регионите инвестициите в тържища и пазари, индустриални зони, бизнес паркове, логистични центрове и др. инфраструктура за подкрепа на бизнеса също биха могли да генерират допълнителен растеж и развитие •предложението за финансиране на проекти и програми в транспортна инфраструктура следва внимателно да се обмисли. Това предполага инвестиции в пътна, железопътна, летищна, пристанищна и др. инфраструктури, включително гранично-пропускателни пунктове. Във връзка с ограничения ресурс на програмата и голямата стойност на инвестициите в някои от тези сектори е удачно секторът да се сведе само до инвестиции в пътна инфраструктура и благоустройствени дейности. Четвърто: По реда за кандидатстване Предлагаме прередакция на чл.6 Чл.6. (1) Депозирането на кон-

кретни проекти/програми с регионално и местно значение се извършва въз основа на предложения от общините пред областните управители от съответна област. Не по-късно от 5 работни дни след депозирането им областните управители представят проектите и програмите на Междуведомствения съвет след проверка за допустимост и пълнота на изискваната документация. (2) Членовете на Министерския съвет представят в Министерството на финансите предложения за проекти и програми, които да бъдат финансирани от Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. (3) Проектите/програмите се представят във вид на проектно предложение с попълване на апликационна форма. Пето: По дейността на Междуведомствения съвет липсват регламенти за неговата дейност, заседания, начин за вземане на решения Настояваме в ПМС да се заложат само принципите: минимален кворум, консенсусни решения, предварителна информираност и предоставяне на материали, а в заключителните разпоредби да се включат следните

текстове: § 2. В 10-дневен срок от приемане на постановлението Междуведомственият съвет приема Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет § 3. В 20-дневен срок от конституирането му Междуведомственият съвет утвърждава правила за подбор и методика за оценка на проектите, образците на документи и срокове за подаване на проектите. Правилникът за дейността на Междуведомствения съвет да определи: •реда за свикване на заседания •реда за работа на секретариата и достъпа до информация на представители на членовете на съвета •правила за упълномощаване при обективна невъзможност от участие на членовете •неприсъствено гласуване •други вътрешни процедури. Шесто: Критерии за прекратяване на финансирането Да се дадат критерии за прекратяването на финансирането (чл. 14), например: •при отказ на бенефициента •при неизпълнение на планираната дейност в определените срокове.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

7

ГРАДСКА СРЕДА

Над 440 млн. лв. за развитие на Пловдив през 2014 г. Планират се инвестиции в подобряване на инфраструктурата, реновиране на културни ценности, саниране на детски градини Бюджет 2014 на община Пловдив е балансиран, с реалистични приходи, умерени разходи и премерен риск, оповести кметът инж. Иван Тотев при официалното му представяне преди внасянето за гласуване в общинския съвет на 23 януари. Заложеният финансов ресурс в размер на 219 257 495 лв. е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със ЗДБРБ за тази година. Още 223 016 679 лв. се инвестират в развитието на града по проекти с европейско финансиране. Така общата приходна рамка на Пловдив за 2014 г. ще достигне 442 млн. лв. В проектобюджета

не е включено очакваното финансиране за обекти с поети ангажименти от държавата, като напр. 12 млн. лв. за довършване на многофункционалната спортна зала с покрит колодрум, 2 млн. лв. за аварийния ремонт на моста на бул. „В. Априлов”. Близо 40 процента от проектобюджета на община Пловдив отиват за образованието, съобщи в публичната презентация кметът Тотев. За общинското здравеопазване са предвидени над 13 млн. лв., 12 млн. лв. са за култура, като 1.8 млн. лв. отиват за културни прояви като част от подготовката на Пловдив в кандидатурата му за ев-

ропейска столица на културата през 2019 г. 38 512 934 лв. е капиталовата програма

За текущи ремонти са планирани 13 559 107 лв., а за капиталови разходи - 24 953 827 лв. Над 13 млн. лв. са за подобряване на пътната инфраструктура. Сред приоритетните обекти е основният ремонт на надлез „Скобелева майка”, който включва и преасфалтиране на бул. „Цариградско шосе”, включително и кръстовището на бул. „Освобождение“, на стойност 4 млн. лв. Вече е обявена поръчката за избор на изпълнител. През тази година ще старти-

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2014 Г. Текущ ремонт на паважни, тротоарни, калдъръмени, алейни и асфалтови настилки на територията на община Пловдив Изграждане на нова ЦДГ в район „Западен“ ОР на транспортно съоръжение „Скобелева майка“, изграждане на лента за ляво завиване от бул. „Цариградско шосе“ към бул. „Освобождение“, преасфалтиране на „Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ до пътен възел „Скобелева майка” Преасфалтиране на улици по предложения на районните администрации Основен ремонт на мост на р. Марица по бул. „В. Априлов” Преустройство на административна сграда на бул. „6-ти септември“ в центъра за градска мобилност ОР на бул. „Македония“ - от ул. „Даме Груев „ до бул. „Н. Вапцаров“ Реконструкция на ул. „П.Д.Петков“ от ул. „Богомил“ до бул. „Кн. М. Луиза” Преасфалтиране на бул. „Христо Ботев” (южно платно) Изграждане на зоологическа градина Пробив на Водна палата - I етап (изграждане на кръгово кръстовище), вкл. преасфалтиране на „Цар Борис III Обединител“ до бул. „6-ти септември “ 900 000 лв. Текущи ремонти на улици, извършвани от районите Мерки по енергийна ефективност на общински сгради на територията на община Пловдив, по Международен фонд „Козлодуй“ Изграждане и реконструкция на ул. „Кап. Г. Цанев“ Рехабилитация на ул. „Димитър Талев“ - след бул. „Ал. Стамболийски“ до Околовръстен път Текущ ремонт по договори от 2013 г. Реконструкция на ул. „Богомил“ от ул. „П. Д. Петков“ до бул. „Източен“ Реставрация на археологически комплекс „Одеон“ ОР и изграждане на 3D Планетариум на регионалния природонаучен музей Изграждане и ремонт на улично осветление Повишаване на безопасността на пешеходците чрез осветяване на 50 бр. пешеходни пътеки Текущ ремонт на къщи в Стария град Изграждане на улично осветление на бул. „Македония“ и в АИР „Старинен Плавдив“ Изграждане на детски и спортни площадки Изграждане на културно-информационен център на Античния стадион на Филипопол Доставка и монтаж на 18 000 зрителски седалки, ново информационно табло, доставка и монтаж на 120 VIP седалки на стадион „Ботев“ Изграждане на модерен лъчетерапевтичен комплекс в „Комплексен онкологичен център - Пловдив“ ЕООД (съфинансиране) Саниране на 10 ЦДГ Част Проектиране

2 542 254 лв. 2 432 540 лв. 2 000 000 лв.

1 600 000 лв. 1 178 947 лв. 1 504 800 лв. 1 500 000 лв. 1 350 000 лв. 1 200 000 лв. 1 060 000 лв.

1 464 564 лв. 1 080 702 лв. 400 000 лв. 385 000 лв. 472 124 лв. 120 000 лв. 320 000 лв. 462 258 лв. 431 000 лв. 50 000 лв. 250 373 лв. 150 000 лв. 756 530 лв. 425 220 лв. 760 640 лв. 497 000 лв. 2 079 000 лв. 3 083 966 лв.

ра и първият етап от комуникационния пробив на Водната палата, предвиждащ изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Цар Борис III Обединител” и бул. „Марица-юг” до Панаирния мост за 900 000 лв. За основен ремонт са предвидени ул. „П. Д. Петков” от ул. „Богомил” до ул. „Кап. Райчо” с изграждане на паркинг (1.350 млн. лв.), бул. „Христо Ботев” от автогара „Юг” до бул. „Н. Вапцаров” (1.2 млн. лв.), бул. „Македония” от ул. „Даме Груев” до бул. „Н. Вапцаров” (1.5 млн. лв.). За текущи ремонти на вътрешноквартални улици – над 3 млн. лв., за тротоари и пешеходни зони в центъра – 2.5 млн. лв. Близо половин милион са предвидени за изграждане и ремонт на уличното осветление. С 250 хил. лв. продължават ремонтите на къщи в Стария град, с 320 хил. лв. предстои да бъде завършен проектът за одеона, който ще се превърне в поредната антична сцена в града, финализиран ще бъде и вторият етап от проекта за Римския стадион. 200 хил. лв. са заложени за нови археологически проучвания съвместно с екипа на археологическия музей. През годината стартира и първият етап от изграждането на зоологическата градина върху 40 вместо досегашните 9 декара, ще завърши реконструкцията на Природонаучния музей, където ще бъде открит уникален 3D планетариум. За внедряване на мерки за енергийна ефективност в 10 детски градини са заложени 2 млн. лв. В капиталовата програма са планирани близо 2.5 млн. лв. и за строителството на нова детска градина в район ”Западен”. Осигуряването на проектна готовност също е важна част от инвестиционната политика на община Пловдив, тъй като при подходящи европейски програми и схеми ще може да се кандидатства за

финансиране, коментира кметът инж. Иван Тотев. Общо 3 млн. лв. ще бъдат отпуснати за проектиране на важни обекти, сред които са продължение на бул. „Ал. Стамболийски” от „Кукленско шосе” до бул. „Асеновградско шосе”, новият мост на р. Марица, разширение на ул. „Царевец” и „Пещерско шосе”. През тази година ще завърши проектирането на дублиращия гребен канал, който ще се финансира по програма ДЖЕСИКА. Осем проектантски бюра, едно от Венеция, кандидатстват в обявения архитектурен конкурс за нова визия на бившия партиен дом с внедряване на мерки за енергийна ефективност, за който са предвидени 100 000 лв. Ще се работи по изготвянето на липсващи досега подробни устройствени планове в много квартали в града.

В процес на изпълнение са 23 европроекта на обща стойност 223 016 679 лв.

През 2014 г. се очаква реален старт на строителните дейности по интегрирания воден проект за над 122 милиона, за който има избрани изпълнители. Найприоритетен за града е проектът за модернизация и развитие на устойчив градски транспорт за близо 44.5 млн. лв., подчерта кметът Тотев. Пред финализиране са договорите с изпълнителите за изпълнение на проекта за възстановяване на Цар-Симеоновата градина, която се финансира с 5 млн. грант от ОПРР, 4 млн. лв. съфинансиране от общината и заем от ФЛАГ за 3 млн. лв. за подземен паркинг под езерото, който е под въпрос заради обжалване пред ВАС от областния управител. Светла ДОБРЕВА

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕС „Интегриран проект за водите на град 122 376 509 лв. Пловдив – Фаза 1” „Модернизация и развитие на устойчив 44 306 947 лв. градски транспорт в град Пловдив” „Изграждане на модерен лъчетерапевти9 907 943 лв. чен комплекс в „Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД” „Изграждане на зелена и достъпна град- 14 235 072 лв. ска среда в гр. Пловдив – Възстановяване на Цар Симеоновата градина” „Изпълнение на мерки за ЕЕ на 28 об9 094 609 лв. ществени сгради в гр. Пловдив“ - фонд Козлодуй Подобряване на ЕЕ на сградите на: ЦДГ 3 474 582 лв. „Зорница“, СОУ „Св. Константин Кирил Философ“, СОУ „Константин Величков“, Детски ясли „Слънчо“, ОМГ „Акад. Кирил Попов“, СОУ „Братя Миладинови“, ОП „Чистота“ в град Пловдив „Социална инфраструктура в гр. Пловдив 3 751 180 лв. – модел за по-добра грижа за децата” „Устойчиво пречистване на водата и оп3 181 268 лв. ции за повторно ползване на хранителните вещества (SuWaNu) по програма „Region of knowledge” „Изграждане на Общностен център в об2 715 425 лв. щина Пловдив” „Изграждане на младежки център в гр. 2 243 320 лв. Пловдив” „Подкрепа за достоен живот” 2 717 518 лв. „ПЛОВДИВ през 2014-2020 г. - интелиген- 1 466 136 лв. тен, устойчив, желан европейски град” „Разработване и внедряване на Интегри846 000 лв. рана информационна система на община Пловдив“ „Изграждане на комплекс за социално593 347 лв. здравни услуги за деца от 0 до 3 год. и техните семейства“ „По пътищата на цивилизацията” 470 744 лв.


8

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

Пловдивският зоопарк се сдобива с нови експозиционни площи и атракциони Проектираните хабитати осигуряват на животните максимално близка до естествената им среда През 2014 г. ще стартира мащабната реновация и модернизация на пловдивския зоопарк, разположен в непосредствена близост с Гребната база в парк „Отдих и култура”. Вече е одобрен идейният проект, който предвижда близо четирикратно увеличение на площта на зоологическата градина – към сегашните й 9.2 дка се добавят нови 31.2 дка. На два етапа в рамките на 2 години ще се извърши реконструкция на съществуващата инфраструктура, изграждане на нови експозиционни площи и увеличаване на многообразието от животински видове, създаване на зони за отдих и рекреация за посетителите, както и нови паркови места за автомобили и автобуси. Планираната инвестиция възлиза на 3 млн. лв., като за тази година от общинския бюджет са осигурени 1 млн. лева. Проектът е разра-

ботен от екип на „Грал дизайн” с водещ архитект Григор Ставракев. В разработката са заложени най-съвременни стандарти и природосъобразни строителни технологии за осигуряване на най-безопасна и комфортна среда за обитателите и посетителите на зоопарка. В новопроектираните хабитати са заложени зелени и водни площи, заграждения от естествени материали, декоративни ландшафтни елементи (съборени дървета, дънери, скални масиви от естествен и изкуствен камък ) и пр., обясни арх. Ставракев. Също така са предвидени хранилки, поилки , хралупи, навеси и помещения за защита при неблагоприятни климатични условия. В зоопарка ще има представители на различни видове животни: хищници (кафява мечка, вълци, лисици, пор, рисове, язовци, еноти, носати мечета, скун-

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ Площ съществуващ зоопарк 9200 кв.м Площ проектна разработка 40 400 кв.м - Паркинги 30 коли, 4 автобуса - Детски площадки 2 бр. x 200 кв.м - Учебно-развлекателен център 1920 кв.м - Входна зона 140 кв.м - Обслужваща зона 1500 кв.м - Екоцентър 100 кв.м - Търговски обект 60 кв.м - Кафе 60 кв.м - Езеро с водоплаващи птици 1700 кв.м - Фламинго, щъркели и жерави 1000 кв.м - Мечки 3000 кв.м - Лопатари 1000 кв.м - Благородни елени 1500 кв.м - Сърни 475 кв.м - Козирози и ватуси 1400 кв.м - Камили и др. 1100 кв.м - Бизони и др. 1500 кв.м - Антилопи 1000 кв.м - Вълци 900 кв.м

ксове, сурикати и др.); тревопасни (лопатари, благородни елени, сърни, козирози, ватуси, лами, камили и др.); маймуни (макак резус, мона, мармозетки); птици (езеро с водоплаващи, зона за газещи птици (щъркели, жерави, фламинго), бягащи птици (нанду), папагали, хищни и пойни птици); гризачи; голям терариум за крокодили и водни костенурки; аквариуми с риби от фауната на река Марица. В зоопарка ще се изгради нова алейна мрежа от трамбована глинеста пръст. Към всеки хабитат са обособени по няколко зони за наблюдение. Оградите и загражденията са оразмерени според габарита на обитаващите животни, като стремежът е да не пречат на визуалния им контакт с посетителите. За целта са заложени ровове, водни площи, стъклени заграждения, електропас-

тири, дървени огради и метални заграждения само при по-големите животински видове. В проектното решение също така са предвидени зони за отдих и почивка, детски площадки, зони за атракции, търговски обекти, учебно-развлекателен център, екоцентър, контактна зона с домашни животни и обслужваща зона. Учебно-развлекателен център

е свободно ситуиран в близост с главния вход. Овалната сграда е на два етажа и сутерен. Комуникацията за посетителите се осигурява с рампи с минимален наклон, които осигуряват връзката между отделните нива, включително и покрива. Отделно са осигурени асансьор и стълбищна клетка за по-бърз достъп. Покривните пространства над сутерена и втория етаж са превърнати в озеленени прос-

транства за атракции, отдих и панорамна гледка към зоопарка и гребния канал. В сутерена на сградата е разположен голям терариум със зала за наблюдения и по-малки аквариуми и терариуми. На партерното ниво са проектирани фоайе с информация, кафе, зала за 5D прожекции и представления, магазин. На втория етаж са офисните помещения на зооветеринарния комплекс.

щия вход. Състои се от три части, обединени под една обща козирка. Включва каси за посетителите, информация, охрана, магазин за сувенири. Сградата е на едно ниво със стоманобетонна скелетна конструкция. Носещата конструкция на козирката е метална, като по периферията е облицована с алуминиеви композитни панели тип ETALBOND, а като покритие е заложен зелен покрив.

Обслужващата зона

Екоцентър

е със самостоятелен автомобилен достъп и е свързана посредством обслужващи алеи с останалата територия на зоопарка. В нея са разположени всички складови и хладилни помещения за храна на животните, кухня, ветеринарна амбулатория и паркинг за техниката.

е предвиден в близост с учебно-развлекателния център и контактната зона с домашните животни. Предвидена е зала за занимания и лекции с екологичнообразователна и природозащитна насоченост. Сградата е с дървена скелетна конструкция и едноскатен покрив, завършващ с дъговидна пергола с покритие тип ondulin.

Входната зона

е разположена на мястото на съществува-

Светла ДОБРЕВА

Легенда Гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и общ. обсл. дейности

Съществуващи сгради Зелена площ Нови хабитати Нови хабитати Водна площ Главни алеи Обслужващи алеи Детска площадка Скални масиви - Декоративни ландшафтни елементи - Съществуващо, запазващо се дървесно озеленяване - Зони за наблюдение ост. скален масив 15 куб.м ост. скален масив 10 куб.м ост. скален масив 5 куб.м


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

София кандидатства с три проекта за 22 млн. лв. от фонд „Региони”

Кметът на София Йорданка Фандъкова и зам.-кметът по инвестиции и строителство Ирина Савина представиха проектите Фотограф Мария Съботинова

Три проекта на обща стойност 22 млн. лв. е подготвила Столичната община за кандидатстване за финансиране от фонд „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Първият от тях е свързан с транспортната инфраструктура, а останалите два – с образователната. Проектите ще бъдат внесени за одобрение на 20 януари при областния управител Росен

7 млн. лв. за транспортен достъп до Военното НДК

15 млн. лв. са общо парите за образователна инфраструктура, разпределени между:

12 нови детски градинии и разширения

4 нови спортни зали в училища

8 проекта за реконструкция на училищни дворове

Малинов. Изграждане на транспортен достъп до Военното НДК (където ще бъде преместен Софийският районен съд) е първият от трите подготвени проекта. Той е оценен на 7 млн. лв. и финансирането му не е заложено в бюджета на общината. Проектът предвижда трамвайната линия да бъде изместена към 20-о училище и да бъде изградена връзка на сградата на Военното НДК с бул. „Скобелев”. Вторият и третият проект са свързани с подобрения на образователната инфраструктура. Ще бъдат направени разширения на детски градини, ще бъдат построени и нови сгради в някои от кварталите. Общият брой на новите групи, които ще бъдат разкрити, е 43 (проектите обхващат 12 детски градини). В рамките на двата проекта е заложен и ремонт на 8 училищни двора, ще бъдат изградени спортни салони в четири училища. Дворът на Испанската гимназия ще има нов облик наесен, ако бъде одобрено финансирането на проектите. Сред другите училища, където ще се подменя дворната настилка и ще се изграждат нови игрални площадки, са 90 СОУ, 105 СОУ, 122 СОУ, 21 СОУ, 95 СОУ и 24 СОУ. Със салони ще се сдобият 98 ОУ, 37 СОУ

9

в жк „Люлин” и 48 ОУ в район „Сердика”, чиято спортна зала е била разрушена, защото е била опасна. Зам.-кметът по „Инвестиции и строителство” към Столичната община Ирина Савина уточни, че в дворовете, в които е необходимо, ще се прави и дренаж и отводняване. Ако бъдат одобрени проектите, тяхната реализация би могла да започне още лятото след избор на изпълнител, допълни кметът на София Йорданка Фандъкова. Разширения на три гимназии

са заложени в бюджета на Столичната община за тази година. Това са Френската гимназия, Първа английска гимназия и 133 СОУ. Новата постройка на Френската гимназия ще се намира в двора й и там ще се помещава физкултурният салон. В момента училището използва за спорт пригодени зали на последния етаж на сградата. Ново училище

В процес на изграждане е ново училище в Герман. Първата копка беше направена в края на миналата година. Проектът се финансира от общината и е разработен от „Тилев архитекти” ООД. Изпълнител е „Булстрой груп” ООД след проведена процедура по ЗОП. Елина НИКОЛЧЕВА

В Габрово изградиха два центъра за настаняване от семеен тип В Габрово изградиха два центъра за настаняване от семеен тип. Те ще бъдат нов дом за деца, напускащи социални институции, и ще осигуряват на своите обитатели домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. С тържествен водосвет и пожелания за успех на новата социална услуга в присъствието на заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева, кмета на града Таня Христова на 13 януари беше открита сградата на един от двата центъра за настаняване от семеен тип в Габрово. В двете новопостроени къщи в кварталите „Трендафила“ и „Борово“, в които вече приключи строителството и доставката на оборудването, са използвани възобновяеми енергийни източници и е изпълнен пакет от мерки, осигуряващи тяхната енергийна ефективност. Къщата в кв. „Трендафила“ е първият обществен обект в Габрово, разполагащ с термопомпа земя-вода, чрез която се осигурява отоплението на сградата. Земният колектор е разположен на 2 метра под основите на зданието, а дължина на тръбите, които отвеждат топлината към инсталацията, са с обща дължина 2000 метра. В дворните пространства на къщите са изградени общо пет детски площадки

със съоръжения, кътове за отдих и игри на открито и дори зеленчукова градина. Проектът на стойност 1 503 569 лв. се финансирана по схемата „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” на оперативна програма „Регионално развитие”. Стойността му изцяло се покрива със средства по

програмата. Проектите за двете сгради са на „Парк Студио“ ЕООД - София. Изпълнението бе поверено на ДЗЗД“ КТ Строй“ със седалище в София. Консултантската дейност за упражняване на строителен надзор по време на строителните работи реализира „Агенция „Стройконтрол-ВТ“ ООД. Силвия ЗЛАТКОВА


10

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

29 участника с оферти за обекти от „София тех парк“ 29 са фирмите и обединенията, които са подали оферти за изграждане на три от обектите от „София тех парк“ – инженеринг на строителната площадка, на бизнес инкубатор и на иновационен форум. По първата обявена от дружеството обществена поръчка вече има избран изпълнител „Ростер“ ООД. Предмет на заданието е „Разрушаване на сгради и разчистване на терена по проект „Научно-технологичен парк“.

ска зона за обучение чрез опити и пространства за временни изложби, като те могат да заемат едно или две нива от сградата. Входът към експериментариума ще бъде непосредствено свързан с входното фоайе и разположения там гардероб за посетители. На входното ниво в сградата ще се разположат пространства за временни изложби и инсталации, а на горното ниво ще се аранжират постоянните тематични интерактивни зони.

Останалите обекти

Пешеходен мост

До 17 февруари е срокът, в който могат да се подават документи за участие за инженеринг на обект „Лаборатории и офиси“, а ден по-късно ще бъдат отворени и пликовете на участниците. 24 февруари е крайната дата за предложенията за изграждане на обект „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“.

Предвижда се експериментариумът да е свързан с териториите от срещуположната страна на булевард „Цариградско шосе” чрез пешеходен мост, преминаващ над булеварда и влизащ директно в новопроектираната сграда.

Обектът „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост”

е със стратегическо местоположение в Научно-технологичния парк (НТП) и има функция на входно-разпределителен център за целия комплекс. „Освен че посреща и информира идващите за първи път на територията на НТП, експериментариумът предоставя изложбена площ, на която дори най-малките посетители ще могат да се изживеят като откриватели“, коментират от „София тех парк“. Разгънатата застроена площ на обекта е около 3800 кв.м и е предвидено в него да се събират около 500 души. Сградата ще е отделена от терена и повдигната на колони, а пространството под нея ще е павирано и озеленено като неразделна част от парковата среда. Ще бъде обособена малка зала за лекции, обучения и конференции. Тематични пространства

Заданието предвижда изграждането на интерактивна тематична дет-

Обект „Лаборатории и офиси“

Сградата ще се състои от функционално обособени блокове, предназначени за лаборатории, и такива, в които могат да се настаняват офиси. Отделните блокове ще са достъпни от общо фоайе.

Инженеринг Площадка • ДЗЗД Обединение инженеринг парк • ДЗЗД Консорциум Страбаг-Страбаг АГ Австрия – Щрабаг ЕАД България • ДЗЗД Арго Мега София Тех Инженеринг Бизнес инкубатор • ДЗЗД Консорциум за инженеринг за проектиране и изграждане • „Главболгарстрой“ АД • „ГЕОБЕЛ-ТЕХ“ • ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД Универсал -РИКАТ • ДЗЗД Стройтех УПБ • Сдружение Соф Тех Парк • ДЗЗД Консорциум Техно-Ин • Обединение „Бъдеще за иновативния бизнес“ • ДЗЗД обединение ЗУМ ПРИМА • „Балканстрой“ АД • ДЗЗД „АРГО ВАНИКА СОФИЯ ТЕХ“ Лабораториите ще тромагнитна съвместибъдат обособени в ня- мост, облачни компюколко групи: за високо- търни технологии и спопроизводителни изчис- деляне на CAD програмления (ЛВИ), биофар- ни продукти. мацевтични продукти и технологии, вещества, Обемно-пространствелаборатории по биоин- ната композиция форматика – „БиоИн- на сградата е съставена фоТех“, по киберсигур- от две Г-образни тела с ност (CERT лаборато- различна височина, зария), за бързо прототи- ключващи помежду си пиране и производство, открит вътрешен двор. по виртуална и разши- Високото тяло е с четири рена реалност, за струк- надземни етажа и частитурен анализ и проверка чен сутерен. Крилата му на пропуски на електри- заграждат вътрешния чески системи, по елек- двор от югозападна и сетробезопасност и елек- верозападна посока. Ни-

Инженеринг Иновационен форум • „Маркан“ ООД • „ГБС-Пловдив“ АД • „Парк Сити“ ДЗЗД • „Консорциум ССС-Иновационен форум“ • „Балканстрой“ АД • „Обединение Телекомплект-ТА“ ДЗЗД • „Сдружение Технопарк 2013“ • ДЗЗД „София Техногруп-2013“ • „Обединение ЗУМ Прима“ ДЗЗД • „Обединение Софийски иновационен форум“ ДЗЗД • „Консорциум Аргогруп Ваника Иновационен форум“ • „Техноимпортекспорт“ АД • „Обединение НТП 2013“ • „Монолит София“ АД • Обединение ДЗЗД КОРДЕЕЛ АТМ ФОРУМ СОФИЯ ското тяло е на два над- изследователски лабораземни етажа без суте- тории. Блокове 2 и 3 са рен и загражда вътреш- предимно с офис площи ния двор от югоизточна и конферентни зали с и североизточна посока. изключение на две лабоДвете тела са свързани ратории, които се намипомежду си чрез едно- рат в блок 3. Блок 6 предетажна топла връзка на ставлява обходен покрит приземния етаж, коя- коридор около вътрешто обхожда вътрешния ния двор, оформен от блокове 1 – 5. двор от три страни. Сградата ще има шест блока, разделени посред- Паркирането на автомоством деформационни били фуги, като блокове 1,2 и ще става в многоетаж3 са във високото тяло, ния паркинг на комплеа блокове 4 и 5 са в ни- кса, намиращ се в съседското. Блокове 1, 4 и 5 са ство. заети изцяло с научноЕлина НИКОЛЧЕВА

Сграда Лаборатории и офиси

Сграда Етажен паркинг

Сграда собственост на МО

Сграда Иновационен форум

Сграда Бизнес инкубатор

Експериментариум и посетителски център


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

11

ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗНИЦИ

Новата транспортна програма 2014 - 2020 г. ще стартира с жп проекта Русе – Варна Държавни 30 млн. лв. през 2014 г. ще отидат за подвижен състав на БДЖ Пред старт е търгът за строителството на жп линията Варна – Русе. Това е първият проект, с който ще бъде открита новата оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 2020 г.“. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов по време на отчета си за свършеното през 2013 г. за приоритетите през 2014 г. През юни 2014 г. ще стартират процедурите за част от скоростното трасе Калотина – София (10 км от Калотина до Храбърско) по новия Инструмент за свързаност на Европа, като така нареченото повикване на заявилите интерес ще стане от Брюксел. През февруари

българската администрация очаква посещение на европейски експерти от Главна дирекция „Транспорт и мобилност“ - тогава ще бъдат уточнени схемите на търгове по механизма Connecting Europe Fassility. Още през май ще бъдат търгувани пътните участъци на лот 3 на магистрала „Струма“, а за края на 2014 г. се предвижда стартът на жп проекта Карнобат – Синдел. Завършен е одитът на НКЖИ по отношение на провежданите там обществени поръчки, докладът е внесен в прокуратурата, съобщи министър Папазов. Заданието за търга за изпълнител на транспортната стратегия 2015 - 2025 г. е готово, предстои обществена поръч-

К

ка за избор изпълнител, а договорът следва да е сключен до края на април 2014 г. За 2014 г. са предвидени 30 млн. лв. за закупуване на подвижен състав на БДЖ. С 80 млн. лв. е намаляла задлъжнялостта на БДЖ. Компанията е върнала 66 млн. лв.

на кредитните институции, към които е задлъжняла, за 10 години се разсрочват дълговате й към KfW, НКЖИ, „Алианц“, „Депа“, Пощенска банка и др., като финалните разговори по схемите предстоят през февруари във Виена. Милена ВАСИЛЕВА

За БДЖ

ъм май 2013 г. БДЖ са имали общи задължения 724 млн. лв. Към края на 2013 г. намалението им е до 624 млн. лв., загубата ще бъде в рамките на около 5 млн. лв., като миналата година БДЖ приключи с над 30 млн. лв. загуба, каза министърат на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов. Ефект дава и новата система за билети, като през първата седмица от работата й чрез нея са закупени над 550 билета. Следващата стъпка е да се разшири системата до всички линии и всички гари в България, обяви министърът. През тази година се залага ръст от около 1.5 млн. тона товари, превозени от БДЖ „Товарни превози”, а дружествата да мине трайно на печалба. По думите на министъра най-голямото предизвикателство е преструктурирането на ремонтната дейност. В момента в БДЖ има над 12 пункта, в които се извършва ремонтна дейност. Те ще бъдат обединени и съкратени до няколко бройки, като доста от хората ще бъдат пренасочени, обясни министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

До месец избират геолог за тунелите на лот 3 на магистрала „Струма“ Два консорциума участват в търга за геоложки проучвания за изграждането на магистрала „Струма“, лот 3 Благоевград - Сандански, в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница. Обществената поръчка е обявена от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, финансирането е от оперативна програма „Транспорт“. Първият участник е „Геопс – Геотехника кон-

султ“, той обединява три компании: •„Геопс – Болкън дрилинг сървисиз“ ЕООД •„Геотехника – АБС“ ООД •„Старт консулт“ ЕООД. Обединението няма да използва подизпълнител. Вторият по реда на внасяне на офертите е консорциум „Гео Струма“ ДЗЗД, той включва също три фирми: •„Аква груп – В“ ЕООД •„Софгео – Линт 2006“ ООД •„Бордо – Инженеринг“

ЕООД. Участникът не предвижда подизпълнител. Комисията ще избере изпълнител до месец. Той ще подпомогне работата на проектантите в частта за тунелното строителство. Стойността на поръчката е 2 млн. лв. без ДДС. Ще спечели този, който даде по-ниска цена. Обединението от геолози ще работи 378 дни в подлотовете: 3.1 Благоевград - Крупник, където е тунелът при с. Железни-

ца с дължина 2.6 км, и 3.2 Крупник - Кресна, където според тръжната документация са предвидени един или два тунела (около 13 км). Геоложките проучвания в тези участъци имат за цел да осигурят необходимите геоложки данни и информация за етапа на изготвяне на проектите за тунелите. Председател на комисията е Меглена Пеева. Членове са Татяна Инчовска, Петър Харизанов, Християн Кукушев, Георги Христов.

ВАС отхвърли жалбите за обхода на Габрово

Избраха проектант за байпаса на Казанлък

Тричленен състав на ВАС отхвърли на 9 януари жалбите против решението на МОСВ да одобри обход на Габрово. Жалбите са на Сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България“, Николай Цветанов Николов, Росен Петев Димов и Петър Христов Петров против решение на министъра на околната среда и водите № 4-2/2012 г. по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено на 03.04.2012 г., за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение за „Път I-5 „Обход на град Габрово от км 0+000 до км 30+673.48 с тунел под връх Шипка, етапна връзка при км 20+120 с дължина 3130 м (от км 0+000 до км 3+130) и съпътстващата инфраструктура (въздушни ел. провод, т.т. линии и хидросъоръжения). Те се отнасят до I и II етап на рехабилитацията на съществуващото трасе; за III етап (от км 10+939 до км 16+010) по „син“ вариант, за IV етап (от км 16+010 до км 20+120) и етапна връзка (от км 0+000 до км 3+130) по „червен“ вариант; за V етап с тунел под връх Шипка с дължина 3220 м (от км 20+120 до км 24+400 от км 27+620 до км 30+673.48) по „червен“ вариант. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура”. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Подписан е договор с класирания на първо място участник в обществената поръчка за изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: „Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6”. Това е „Рутекс” ООД, цената е 129 576 лв. без ДДС. Проектантът ще предложи варианти за обходен път на Казанлък, подобряване на транспортноексплоатационните характеристики на направлението Габрово – Стара Загора по първокласен път I-5, както и изработване на парцеларен план за засегнатите от проектното решение имоти.

Завърши ремонт на път в община Харманли Община Харманли в партньорство с DIMOSTINETERRESTIKI - организация на местните власти в Северна Гърция, приключи съвместен проект на стойност 3 284 178 лв., безвъзмездно финансиран по програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 20072013 г.”. В рамките на проекта успешно бе рехабилитиран пътят между Поляново и Константиново с дължина 5 км, важна връзка между Харманли и Симеоновград, от съществено значение за българско-гръцкия граничен регион. Строително-ремонтните работи са изпълнени от ГД „АБ – Асфалт и бетон” – Хасково, а строителният надзор е осъществен от „Екоинженеринг” ЕООД, Кърджали.

Комисията отвори офертите за геологията на лот 3 на „Струма“ на 14 януари, месец по-късно изпълнителят ще бъде избран Фотограф Мария Съботинова

Отчуждават имоти за изграждането на нов път към прохода Кадъ боаз със Сърбия Процедура за отчуждаване на имоти в землището на с. Салаш, община Белоградчик, обяви със заповед от 8 януари т.г. областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов. Обявлението е във връзка с предстоящото строителство на 5-километров пътен участък от с. Салаш до границата с Република Сърбия. В тази част на българската северозападна граница при прохода Кадъ боаз ще се изгради нов граничен контролно-пропускателен пункт. В проекта на АПИ е предвидена рехабилитация и реконструкция на Път III - 1102 „Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб – Салаш – граница с Република Сърбия” от км 45+582 до км 50+075.52. С реализацията на обекта ще се ускори откриването на ГКПП на българско-сръбската граница при Салаш – Ново корито. В напреднала фаза е подготовката на проекта и от сръбска страна. Изграждането на нов път и на пропускателен пункт до граничещото със Сърбия с. Салаш са приоритетни за Видинския регион проекти от 2005 г. За откриването на ГКПП Салаш – Ново корито има сключено споразумение от 2007 г. между тогавашните президенти на България и Сърбия, както и междуправителствена спогодба, утвърдена с решение на Министерския съвет от май 2009 г.


12

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Обединение „Стройдепо Плевен“ е избрано за изпълнител на тролейбусно депо в Плевен Цената на консорциума е 5.8 млн. лв. без ДДС. Четири бяха допуснатите до отваряне на ценови оферти Обединение „Стройдепо Плевен“, в което влизат „Инфраструктурно строителство“ ЕООД, София, и „Келет УТ“ ООД, Унгария, с опит в изграждането на подобни съоръжения, е определено за изпълнител на инженеринговата поръчка за ново тролейбусно депо в Плевен. Комисията с председател зам.кметът на община Плевен Алексей Зелов, ръководител на проекта, е дала 100 точки за общата оценка на офертата им. Ценовото предложение за проектиране и изграждане на съоръжението е за 5 799 904 без ДДС. Само четирима от общо шестте участници в процедурата бяха до-

пуснати до етапа на отваряне на ценовите оферти. Съгласно обявения критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта”, на второ място е класирано „Монолит - Хоризонт МК“ ДЗЗД обединение с изцяло плевенско участие, включващо фирмите „Хоризонт Иванов“ ЕООД, „Монолит“ ООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Иво Петров архитекти“ ООД с обща оценка от 98.421 точки и ценова оферта в размер на 5 988 975 лв. без ДДС. Обединение „Старт инженеринг - Станилов Плевен 2013“ е класирано на трето място с обща оценка 94.938 точки и на четвърто - „АТГ Плевен“ ДЗЗД, София с 94.716 точки.

Класираните участници

Техническа оценка Предложена по показатели цена (без ДДС)

Обща оценка

1. Обединение „Стройдепо Плевен“ Показател Т1 – 20 („Инфраструктурно строителство“ точки; Т2 – 10 точки 5 799 904,58 лв. ЕООД, София, и „Келет УТ“ ООД, Ун- и Т3 – 20 точки гария)

100 точки

2. Обединение „Монолит – Хоризонт Показател Т1 – 20 МК“ ДЗЗД („Хоризонт Иванов“ ЕООД, точки; Т2 – 10 точки 5 988 975 лв. „Монолит“ ООД, „Инжстрой“ ЕООД и и Т3 – 20 точки „Иво Петров архитекти“ ООД)

98,421 точки

3. „Старт инженеринг – Станилов Показател Т1 – 20 Плевен 2013“, София („Старт инжене- точки, Т2 – 5 точки, ринг“ АД, София и „Станилов“ ЕООД, Т3 – 20 точки София)

94,938 точки

5 807 102 лв.

4. „АТГ Плевен“ ДЗЗД, София („АТ ин- Показател Т1 – 20 точки; Т2 – 10 точки 6 485 237,23 лв. женеринг 2000“ ООД, София, и „Гии Т3 – 20 точки гастрой“ ООД, София)

При техническата оценка всички участници са получили равен брой точки по два от показателите Т1 - срок за изготвяне на инвестиционния проект - 20

Два нови нископодови трамвая пристигнаха в София

точки, и Т3 - срок за изпълнение - 20 точки. Изключение прави показател Т2 - гаранционен срок, при който Обединение „Старт инженеринг - Станилов Плевен

94,716 точки

2013“, София, са оценени с 5 точки, а останалите три допуснати участници са „АТГ Плевен“ ДЗЗД, София, Обединение „Стройдепо Плевен“ и Обединение „Монолит

- Хоризонт МК“ - с по 10 точки, стана ясно при отваряне на ценовите предложения. Най-висока оферта за изпълнение е дала „АТГ Плевен“ ДЗЗД, София - 6 485 237,23 лв. без ДДС, най-ниска - „Старт инженеринг - Станилов Плевен 2013“, София - 5 807 102 лв. без ДДС. Два от участниците „Монолит - Авис Пътища и мостове“ ДЗЗД и Обединение „Транспорт Плевен 2014“ с регистрация в Пловдив, са отстранени заради несъответствия в техническото предложение и заради неизпълнение на минималните изисквания за съдържание на документацията. Силвия ЗЛАТКОВА

Бургас очаква новите тролеи през април През април ще започне поетапното доставяне на 22-та нови тролейбуса в Бургас, с което ще завърши цялостното обновяване на автопарка на градския транспорт в града. Доставката на екологичните превозни средства се финансира по ОП „Околна среда”. Поръчката е обща за четири града – Варна, Бургас, Плевен и Стара Загора. Доставчик на общо 100-те тролейбуса, които ще обслужват градския транспорт в градовете, е „Шкода електрик”. Новите тролеи в Бургас ще бъдат синьо-бели в синхрон с новите автобуси, които обновиха автопарка на „Бургасбус“. През тази година предстои реализацията на голяма част от компонентите на проекта за интегриран градски транспорт на Бургас. С въвеждането на електронната билетна система хартиените билети ще останат в историята. Предстои изграждане на автогара Юг, Централна автобусна спирка до Бургаския свободен университет, нови автобусни терминали в „Меден рудник” и „Изгрев”. Ще бъдат пуснати в експлоатация двете бързи автобусни линии „Меден рудник” – център – „Славейков” и към „Изгрев”. Ще започне изграждането на цялостно видеонаблюдение, а също и на център за управление на транспорта и контрол на движението. Ще бъде изпълнен първият етап от проекта за разширение на мрежата от велоалеи в Бургас и свързването й с цялостната система по проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас”.

Само един участник в търга за инженеринг на инфраструктура в Русе по проекта за ИГТ Двe от общо 20 нови нископодови трамвайни мотриси пристигнаха в София миналата седмица. Мотрисите са закупени със средства по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г. по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на трамвайни мотриси“, осъществен съвместно между Министерството на околната среда и водите и Столичната община. Стойността на един трамвай е 1 660 000 евро, а общата стойност на проекта е 66.3 млн. лв. Мотрисите са произведени в Полша и са изцяло нископодови. Оборудвани са с видеонаблюдение и с климатична сис-

тема за водача и за пътниците. С пускането им в експлоатация ще се намалят разходите за поддръжка и консумация на електроенергия, ще се увеличи експлоатационната скорост и ще се подобри надеждността и удобството за пътниците. Те са предназначени за обновената линия №7, чийто ремонт се забави. Сега се движат по линия №1. Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова, министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, посланикът на Полша в България Лешек Хенсел и представители на институции присъстваха на церемонията. „Преди Нова година пристигнаха 10 нови влака за столичното метро,

започнаха да идват новите трамваи, тролеи и си пожелаваме успех при финализирането на процедурата по новите автобуси“, каза кметът Йорданка Фандъкова. „Чрез средствата, отпуснати от ОПОС, ние виждаме промяна в качеството на обществения транспорт на столицата. Екологичните измерения на проекта са безспорни. От работата на 20 трамвая ние ще спестим над 5 хиляди тона вредни емисии въглероден диоксид, каза министър Искра Михайлова. Пускането на новите превозни средства съвпадна с отбелязването на 113 години от пускането на първия трамвай в столицата на 1 януари 1901 г. Милена ВАСИЛЕВА

Само един участник представи оферта в търга за проектиране и строителство за изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки в кв. „Чародейка“ и за рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез в Русе, предвидени за изпълнение по проекта „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“. Това е Консорциум „Чародейка 2014” - дружество по ЗЗД, в чиито състав влизат фирмите „Пътинженеринг” ООД, Русе, „Трансконсулт Инженеринг” ООД, София, „Мостремонт 97”, София. Максималният финансов ресурс на възложителя - община Русе, за настоящата поръчка е 1 615 565 лв. без ДДС. Търгът е в две обособени позиции. Първата е за проектиране и строителство за изграждане на улица, реконструкция на кръстовища и изграждане на автобусни спирки в кв. „Чародейка“ с прогнозна стойност 931 498 лв. без ДДС. Втората позиция е свързана с проектиране и строителство за рехабилитация на три пешеходни подлеза и един надлез на бул. „България“, Русе, с прогнозна стойност 684 066 лв. без ДДС. Общият бюджет на проекта, който се реализира по оперативна програма „Регионално развитие”, е в размер на 29 379 324 лв.

30 тролея за варненския „Градски транспорт“ пристигат до средата юли Машините за 28 млн. лева се очаква да пристигнат в средата на юли месец тази година, каза кметът на Варна Иван Портних. Според подписания договор през септември доставката на новите тролеи във Варна трябваше да се извърши поетапно от юни до септември. На проведената през миналата седмица среща с представителите на „Шкода”, доставчик на тролейбусите, е договорен по-кратък срок за доставка, съобщи кметът на Варна Иван Портних. Както и в Бургас, новите тролеи ще са сини с бели линии. Ще разполагат с 25 седящи места. Машините ще бъдат хибридни и ще могат да се движат на ток и на дизел, като без електричество ще могат да изминават до 4-5 км. Гаранционният срок на тролеите ще е 37 месеца, или 210 000 км. Срокът за реализация на проекта за интегриран граски транспорт на Варна до края на 2015 г. ще бъде спазен, увери кметът. В момента вървят съгласувателни процедури на тръжните документи в Управляващия огран. От община Варна се надяват те да приключат до края на януари и да стартира обявяването на обществените поръчки.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

13

ПРИСТАНИЩА, ЛЕТИЩА

Концесионният анализ за летище София ще е готов през март Пристанище Варна - с рекорден товарооборот за 2013 г. Концесионният анализ на летище София ще бъде завършен през март тази година, каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщения Данаил Папазов. Миналата седмица той отчете дейността на ведомството и представи приоритетите за 2014 г. След завършване на анализа ще се вземе политическо решение дали летище София ще бъде концесионирано отделно или заедно с летище Балчик. Според министър Папазов летището в Балчик следва да се отдели от софийското. Той не подкрепя концесия на софийския аеропорт, който

има стабилна печалба - за 2013 г. тя е 12.748 млн. лв. при 9.498 млн. лв. за 2012 г. Терминал 1 на летище София най-вероятно ще бъде рехабилитиран. Бъдещото му развитие ще е ясно след разработването на генералния план за развитие на софийското летище, търгът за който предстои, каза Христо Щерионов, изпълнителен директор на „Летище София“ ЕАД. Отново се очакват концесионери за летищата в Горна Оряховица и Пловдив. Министърът е на мнение, че варненският порт не бива да се дава на концесия. Миналата година пристанището регистри-

ра рекорден товарооборот – 10.800 млн. тона. Според предишни изявления на министъра е добре на територията на

пристанище Варна да се изгради контейнерен терминал с финансиране от фонд „Растеж и устойчиво развитие на реги-

оните” - Министерският съвет одобри условията, реда и критериите за избор на проекти и програми по новата публич-

на инвестиционна програма миналата седмица. По нея са предвидени 500 млн. лв. в държавния бюджет. От тях за общините са отделени 350 млн. лв., а за държавни институции - 150 млн. лв., основно за ремонт на републикански пътища и за изграждането на контейнерния терминал във Варна. Процедурата за концесионирането на порт Лом вече завърши (пристанището се управлява 100% от частен оператор), 75% от дейностите на пристанище Бургас са концесионирани, предстои решение на КЗК за пристанище Несебър. Милена ВАСИЛЕВА

Допуснаха две фирми до отваряне на цени в търга за пристанищен терминал Русе На 14 януари в ДП “Пристанищна инфраструктура“ отвориха ценовите офертите само на две фирми, участвали в търга за обновяването на пристанищен терминал Русе: „Днепър М“ ЕООД, Русе, и „Трансстрой Варна“ АД. Комисията обяви и резултатите от проучване на техническите показатели. Комисията обяви, че

тръжното досие на третия участник - „Перла МС“, не е било разглеждано, тъй като кандидатът не е представил трите плика в един общ пакет, както се изисква по закон, а поотделно. По тази причина „Перла МС“ беше дисквалифицирана от участие в тръжната процедура. „Днепър М“ ЕООД“ получи 70 точки от тех-

ническата обосновка и 100 точки за срок, а общият бал на компанията от първия етап на търга е 48 точки. Цената на русенската фирма е 272 988.12 лв. без ДДС. „Транстрой Варна“ АД получи 55 точки за техническата обосновка, 30 точки за срок, или общо от първия етап – 28 точки. Цената на „Трасстрой Варна“ АД е по-ниска

от тази на „Днепър М“ ЕООД и е 266 844.13 лв. без ДДС. Според тръжните условия ще спечели икономически най-изгодната оферта, която се изчислява на основа на комплексна оценка. В нея срокът за изпълнение има 20% дял, а техническото предложение и цената – по 40%. Най-вероятният по-

бедител е „Днепър М“ ЕООД. Обществената поръчка е за „Рехабилитация на настилки в пристанищен терминал Русеизток с два подобекта: рехабилитация на рампен жп коловоз и рехабилитация на площадка за обособяването й в открит склад”. Търгът беше обявен с решение № РД-10-29/

от 13 ноември 2013 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ откри процедура за избор на изпълнител. Офертите за участие се приемаха до 17.30 часа на 16.12.2013 г. и бяха отворени в 10.30 часа на 17.12.2013 г. в Главното управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” в София. Милена ВАСИЛЕВА

Ръст на обслужени пътници отчитат летищата в България Успешна 2013 г. отчитат летищата София, Варна и Бургас, за които годината се характеризира с ръст на обработени пътници, привлечени нови авиокомпании и реализиране на инвестиции в подобряване на инфраструктурата и обслужването. Летище София обслужи над 3.5 милиона пътници през 2013 г.

Летище София приключи 2013 г. с рекордните 3 504 326 обслужени пътници (+1,1%). За пръв път от 2007 г. насам, когато преобладаващата част от полетите бяха прехвърлени на новооткрития терминал 2, над 1 млн. пътници са обслужени на терминал 1. Близо 2.5 млн. пътници са обслужени на терминал 2. Пътувалите по международни редовни линии са 91% от общия пътникопоток за 2013 г., 5% е делът на пасажерите по вътрешни линии, а

организираните туристи са 3%. С превозени над 1 милион пътници авиокомпания „България Еър“ остава водеща за софийския аеропорт пред Wizz Air със 723 хил. пътници и Lufthansa с близо 362 хил. пътници. През 2013 г. на летище София са излетели и кацнали 40 526 самолета (-7,6%). Намаление се наблюдава във всички пазарни сегменти. Най-устойчиви остават товарните полети. Редовни полети по разписание са изпълнявани до 45 дестинации, обслужвани от 19 авиокомпании, сред които две нискотарифни. Традиционно най-предпочитаните направления през изтеклата година остават Лондон, Виена и Париж. В края на миналата година бе открито и разширението на галерията за пътници на терминал 2, с което се повиши капацитетът на терминала и се осигури до-

пълнителен по-висок комфорт в обслужването на пътниците, спазвайки изискванията за сигурност и безопасност на тези от шенгенското пространство и извън него. Инвестицията е около 2 млн. лв., финансирането е съвместно на „Летище София“ ЕАД и РВД, а капацитетът е повишен с около 200 000 пътници. С по-добри резултати летище София приключва 2013 г. и по отношение на обслужения товаропоток. Обработени са общо 17 039 тона товарни и пощенски пратки (с 0.8 тона повече от 2012 г.). Годишният ръст при товарите е 5%, а натоварените и разтоварени пощенски пратки са се увеличили с 3.6%. Нови пътнически терминали отвориха врати на морските летища

3.8 млн. е броят на обслужените пътници през 2013 г. на летищата във

Варна и Бургас, управлявани от концесионера “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД. Това е 5.5% ръст спрямо 2012 г. Основни пазари на летище Варна остават Русия и Германия. За летище Бургас това са Русия и Великобритания. За поредна година руският пазар е на първо място по брой обслужени пътници и на двете летища с голям процент на нарастване спрямо предходната година. Съществен ръст бележат пътуващите от и за Беларус. Дестинация Москва отново води челните позиции по брой пътници през 2013 г. През 2013 г. завършиха двата нови терминала на морските летища за 150 млн. лв., важни за Черноморието и за развитието на туристическата индустрия. Летище Бургас с нов рекорд

от обслужени почти 2.5

млн. пътници (+4.2%) през 2013 г. Най-много са пътуващите от Русия, с 20% ръст спрямо предходната година. След тях се нареждат пътниците от Великобритания и Германия. Традиционно най-силните месеци на летище Бургас са юли и август. На 9 август за едно денонощие са обслужени 37 579 пътници. Първите три найпредпочитани дестинации от и до летище Бургас са Москва, Лондон и Санкт Петербург. Новите направления от 2013 г. са Норвегия, Франция, Полша, Австрия, Русия, Грузия, Гърция. През 2013 на летище Бургас оперираха общо 145 авиокомпании, от които 7 са новите клиенти. 8% ръст на обслужените пътници на летище Варна през 2013 г.

Техният брой достигна 1.32 млн. и това е найдобрата година от 2008 г. насам. (Припомняме,

че летището оперира рехабилитираната писта за излитане и кацане от на февруари 2012 г.) На 2 август 2013 г. бяха обслужени 19 380 пътници - най-големият брой за един ден в цялата история на летище Варна. Най-много са пътуващите от Русия, с ръст от 11% спрямо предходната година, следват ги пътуващите от Германия и по вътрешни линии (София). Най-популярните дестинации на летище Варна за 2013 са Москва, София, Санкт Петербург. Спрямо миналата година интересът и към трите дестинации е по-голям. През 2013 г. летище Варна обслужва нови дестинации в Норвегия, Турция, Словакия, Полша, Дания, Русия, Гърция, а от и до летище Варна полети изпълняваха 131 авиокомпании, като 13 от тях са нови клиенти на летището. Силвия ЦЕНОВА


14

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНКУРС

ЕВРОПАН 12

PLUG & PLAY CITY ЕВРОПАН е конкурс за архитектура и градоустройствено планиране, създаден през 80-те години под егидата на френското министерство на културата и комуникациите. Oт двадесет години повече от двадесет държави участват в него. Основните цели са улесняване достъпа до държавни поръчки на млади архитекти до 40-годишна възраст. ЕВРОПАН свързва всеки две години младите архитекти, урбанисти и пейзажисти с градовете и техните управляващи поради потребността на общините от иновативни идеи за развитие. Предложените от участниците идеи се журират в продължение на 6 месеца. След официалното обявяване на финалистите започва работата на ателието за развитие на печелившите проекти със съдействието на кметовете и общините, предложили терени за конкурса. Темата тази година беше „Адаптиращият се град“. В ЕВРОПАН 12 участваха 17 държави от Европа с 51 работни терена. 51 града получиха 2412 проекта, разработени от 2412 екипа (1 до 10 души). Бяха обявени 106 печеливши: 43 първи награди и 63 втори. Българският екип на ЕВРОПАН 12

Членовете на екипа - Рада, Радост и Драго, са състуденти от училището по архитектура „Ла Вилет“ (École Nationale Supérieure de Paris - La Villette). Дипломират се през 2012 и 2013 г. и през последната година решават да участват заедно в конкурса. Това е възможност да работят заедно в екип с намерение да стартират архитектурно ателие, ориентирано към новите технологии и устойчивото развитие. Адаптиращият се град, или как да се приспособим към ритъма на непрекъснатите промени в градската среда

Терен, предоставен от община Руан

Темата поставя актуалните проблеми и пред извикателства на нашето време и бъдещето на градовете. Различните общини в Европа имат нужда от идеи и концепции, иновативни предложения, които да спомогнат определянето и свързването на промените в заобикалящата ги урбанистична среда. Темата включва значими проблеми като транспорт, екология, устойчиво развитие и най-вече дългогодишно планиране на развитие на града. PLUG & PLAY CITY

Проектът PLUG & PLAY CITY беше отличен през декември в новата категория ”Забележителен проект”. Наградата беше специално създадена, за да отличи проекта заради иновативността и смелостта в областта на градоустойството и устойчивото развитие. Проектът предлага два последователни във времето етапа на развитие на квартала около гарата на град Руен (на река Сена, между Хавър и Париж). Концепцията е базирана на развиващите се в Холандия плаващи платформи (floating applications), които позволяват да сe моделира градският пейзаж според нуждите на града и неговите жители. Тези платформи са решение на проблема с адаптивността на града и същевременно позволяват обмен на тези градски функции между различните общини. Проектът обръща внимание на 3 основни аспекта в развитието на избрания терен: транспорт и инфраструктура, икономическо развитие и екология. Транспорт и инфраструктура

Първи етап - Test & Learn

Френското министерство на транспорта предвижда създаването на нова линия на високоскоростния влак (TGV) да минава през Руен до 2030 г. Теренът, предложен за конкурса от общината на Руен, ще посрещне новата гара, но в момента той е откъснат от града и неговото развитие е ограничено. За да се свърже теренът (гара и остров) с останалата част от града, екипът предлага да се създадат пътища за пешеходците и велосипедистите и да се подобри пътният транспорт. За целта са създадени 2 нови моста (един от които изцяло пешеходен) и спирка на автобус и трамвай на острова. Освобождава се от трафик брегът между гарата и реката. Разширява се улица „Десо“ (между гарата и квартала на юг), за да приеме промените в трафика. Най-важната цел на екипа е да включи реката в градската инфраструктура и да обедини различните видове транспорт в един мултимодален транспортен център. За


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ

да се постигне желаният ефект, се създава пристанище на острова и докове за плаващите апликации. Икономическо развитие

Икономиката се раздвижва с пристигането на новия влак. Около гарата е създаден мултимодален бизнес център, посветен на новите технологии, развивани в Нормандия – автомобилостроене, авиация и т.н. Трудно е да се предвиди развитието на града в следващите 20 или 50 години, затова екипът предлага да се остави място за плаващите апликации, които позволяват бързо и евтино да се променя пейзажът на града. Един ден градът има нужда от музей, на другия - от концертна зала, и двете са възможни, без да има нужда градът да инвестира средства в нови строежи. Екология

За да се предоставят зелени пространства на терена, екипът решава да работи по концепцията за градско земеделие - практика да се отглеждат земеделски култури в градска среда (на покриви на сгради, в междублокови пространства). Тази система обхваща цял спектър традиционни дейности, свързани с производство като преработка, търговия, разпределение и потребление. Също така тези места, предназначени за земеделие, могат да бъдат използвани за почивка и отдих. С този подход се осигурява икономическа жизненост и бизнес предприемачество на острова. Съвременните инициативи за планиране и дизайн са по-отзивчиви към този модел на градското селско стопанство, защото той се вписва в рамките на настоящия обхват на устойчив дизайн. Определението ни позволява множество интерпретации и размишления върху днешното време и култура. Често това е свързано с политическите решения за изграждане на устойчиви градове. На базата на тези принципи и идеи са развити два етапа.

Екип: Рада Томалевска, Драгомир Денков, Радостина Събева

Първи етап: Test & Learn (пробвай и научи)

Този първи сценарий работи върху проблеми в близко бъдеще и дава решения за развитието на квартала на гарата в Руен. Бившата индустриална зона с изоставена железопътна инфраструктура е реконструирана и се превръща в основна пътна платформа в града. Гарата е разширена и свързана с мултимодален бизнес център, привличащ инвестиции в квартала. Цялостната комуникация на града с региона зависи от засилване на транспорта и търговията по самата река Сена. Проектът представлява нов тип моделиране на крайбрежието на Сена чрез новосъздадени докове, които да приемат различни плаващи платформи като част от града. Всяка една платформа може да изпълнява специфична функция – плуващ театър, библиотека, спортни съоръжения или зелени паркови пространства. След като плаващите апликации бъдат тествани, може да бъде оценено тяхното въздействие върху развитието и обновяването на града. Плаващите платформи могат да се включат в системата на града за определено време и после, когато вече не са нужни, могат да отплават за Париж или Хавър и да бъдат използвани там.

Плаващите апликации по поречието на реката

Втори етап: Плаващ град по Сена

След тестване на платформите и влиянието им върху града се преминава на втори етап: мутиплицирането на системата по цялата река. Този сценарий отчита скоростта, с която се променят градската среда, социалните и културните нужди на нашето общество. Тази идея е в ядрото на предложението, което се простира до 2100 г. Плаващите апликации позволяват да се трансформират и преместват по реката цели части от града там, където са нужни, включително жилища, съоръжения, инфраструктура. Целта е да се избегне цикълът „строеж експлоатация - разрушаване” както и различните градове да споделят едни и същи съоръжения. Вече създаденият мултимодален център е отцепен на отделна платформа, влакът минава под реката, за да стигне до гарата. Гарата и пристанището се намират на едно и също място, свързвайки успешно града по вода и релси с целия окръг и стимулирайки икономическото развитие. Инфраструктурните елементи са също плаващи по водата платформи със смесени функции – транспорт и жилища. Реката е използвана за транспорт и производство на чиста енергия (платформи със соларни панели, еолиени и т.н.). Този вид транспорт е най-екологичния и евтин и защо тези плаващи платформи да не бъдат разпространени и по река Дунав. Представете си, че един ден може да има плуващ градски театър между Виена и Видин.

15

Втори етап - плаващ град


16

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

225 проекта се изпълняват по програма „Околна среда“

П

о оперативна програма „Околна среда“ се изпълняват 225 проекта. Успешно са изпълнени 141 проекта с усвоени 199 млн. лв. Към 13 декември 2013 г. по програмата са сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 5.668 млрд. лв., или 160% от общия размер на средствата. Плащанията по вече сключените договори са в размер на близо 1.496 млн. лева, или близо 43% от общия ресурс на програмата.

Сектор „Води“ Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух.“

Към 13 декември 2013 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлиза на близо 4.349 млрд. лв. (около 174% от средствата за сектора). Изплатени са близо 1.186 млрд. лв. (около 48% от средствата за сектора). По приоритетната ос се изпълняват 130 договора

за безвъзмездна финансова помощ (16 за техническа помощ, 15 за изграждане на ВиК инфраструктура, 26 за подготовка и изграждане на ВиК инфраструктура, 63 за изграждане на ВиК инфраструктура, 1 проект за укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, 4 проекта за разработване на планове за управление на риска от наводнения, 1 проект за повишаване капацитета на териториалните структури на Главна

Сектор „Отпадъци“ По приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци.”

Към 13 декември 2013 г. общият размер на договорените средства по приоритетната ос възлиза на 837 млн. лв. (или близо 117% от бюджетна на ос 2). Изплатени са около 180 млн. лв. (над 25% от бюджета

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, за реакция при наводнения, 1 проект за Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения и 3 проекта за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт). Изградени и реконструирани са канализационна мрежа с дължина 151 км

и водопроводна мрежа с дължина 81 км. В резултат на това близо 229 800 жители се ползват от реконструирана и рехабилитирана ВиК мрежа, а отпадъчните води на 155 000 жители са присъединени към пречиствателни съоръжения. Изградени са 8 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)

– Троян, Хисаря, Вършец, Руен, Провадия, Сопот, Лозница и Пирдоп, които обслужват 74 169 жители и пречистват 77 243 куб.м отпадни води на ден. Успешно са приключени всички проектни дейности и са извършени окончателни плащания по 94 договора по прона ос 2). По приоритетната ос се изпълняват 24 договора на стойност 826 млн. лв.

• 4 договора за техническа помощ, 19 договорa за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в Аксаково (Варна), Борово (Бяла), Ботевград, Бургас, Видин, Габрово, Добрич, Луковит, Малко Търново, Никопол, Панагюрище, Перник, Плевен,

цедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Общата усвоена безвъзмездна финансова помощ по тези проекти възлиза на близо 62.7 млн. лв. По процедурата за инфраструктура са приключили 10 договора за БФП на общините Бургас (кв. Долно Езерово), Вълчи дол, Вършец, Главиница, Каварна, Перник, Попово, Приморско, Столичната община и Хисаря с общ размер на усвоена безвъзмездна финансова помощ от 106 млн. лв.

млн. лв. По процедура BG161PO005/10/ 1.11/02/16 за „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”

в изпълнение са 26 проекта на общините – Айтос, Балчик (кк Албена), Балчик (за града), Бургас (кв. „Меден рудник“), Бургас (кв. Сарафово), Варна (кк Златни пясъци), Гълъбово, Дряново, Дулово, Елин Пелин, Елхово, Ихтиман, Каварна, Кюстендил, Левски, Нова Загора, Пазарджик, Попово, Приморско (Китен), Радомир, Разград, Разлог, Сандански, Смолян, Столична, Тутракан и Чирпан на обща стойност 918

до 20 февруари 2012 г. са подадени общо 85 проектни предложения. В процес на изпълнение са 63 договора за БФП с общините Аксаково, Банско, Белене, Благоевград, Ботевград, Бургас (Горно Езерово), Бургас (Банево, Ветрен и Минерални бани), Бяла (Варна), Бяла (Русе), Бяла Слатина, Варна, Велики Преслав, Видин, Димитровград, Етрополе, Исперих, Казанлък, Карлово, Кнежа, Козлодуй, Костинброд, Кричим, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Луковит, Мездра, Момчилград, Монтана, Несебър, Нови Пазар, Павликени, Панагюрище, Петрич, Пещера, Пирдоп, Поморие, Провадия, Първомай, Раднево, Раковски, Свиленград, Свищов, Севлиево, Септември, Силистра, Сливен, Созопол, Сопот, Стара Загора, Средец, Стамболийски, Столична община (Банкя), Столичната община (Суходол), Столичната община (Владайски колектор), Столичната община (Сливница), Тервел, Тро-

Разлог, Самоков (Костенец), Столичната община, Стара Загора, Хасково и Ямбол и 1 договор за изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания. Успешно изпълнени са 24 проекта по процедурата за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти. Общата усвоена БФП по

тези проекти възлиза на 10.2 млн. лв. На 19 декември 2012 г. Европейската комисия одобри и втора фаза на проекта „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община“, в рамките на която се предвижда изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъците като дълготрайно решение за управле-

По процедура № BG161PO005/10/ 1.11/03/19 “Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.“

ян, Трявна, Хисаря, Шумен, Червен Бряг и Ямбол на стойност 2.280 млрд. лв. Изпратени за оценка в ЕК са и проектите на Добрич – фаза I, Асеновград и Пловдив. В рамките на приоритетната ос се изпълняват 2 големи проекта - „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” и „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово”, на обща стойност близо 241 млн. лева. Изпълнен е проектът на Басейнова дирекция - Благоевград, за разработване на планове за управление на речните басейни. Към 13 декември 2013 г. са пуснати в експлоатация 23 обекта в 16 общини:

Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград, Вълчи Дол, Хисаря, Бургас, Столичната община, Казанлък, Каварна, Троян, Перник, Главиница, Попово, Лозница и Руен. Очаква се до края на 2015 г. да бъдат изградени или реконструирани над 1925 км канализационна инфраструктура, над 1367 км водопроводна инфраструктура и 61 пречиствателни станции, отговарящи на европейските изисквания. Изградените съоръжения ще обхванат 2.5 млн. жители. нието на битовите отпадъци на София. Стойността на тази фаза на проекта е около 200 млн. лв. Приключени са дейностите по изграждането на две депа - в Ботевград и София, които ще обслужват население от над 1.6 млн. жители, ще бъдат с общ обем над 3 млн. куб.м, капацитет за депониране над 170 хил. т годишно и над 70% от отпадъците ще бъдат оползотворени.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

ТЕМА

Параметри на някои от проектите Община

Проект

Аксаково

Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води

Асеновград

Рехабилитация на ВиК мрежата с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград

Балчик

Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ и разширяване на канализационната мрежа

Балчик (кк Ал- Рехабилитиране на ПСОВ - Албена бена) Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата Белене водопроводна мрежа Бургас Рехабилитация и разширение на ВиК мрежите в кв. Сарафово Бургас Инвестиционни проекти за ВиК мрежа - „Меден рудник“ Развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на кв. Банево, Ветрен и МинералБургас ни бани Бургас ПСОВ - кв. „Меден рудник“, 2 етап: Разширение“ Бургас Управление на питейните и отпадъчните води в кв. Горно Езерово Бяла Слатина Интегриран проект за водния цикъл Бяла, Русен- Интегрирано управление на водите на територията на Бяла - етап I ско Модернизация на ПСОВ - Варна, 2 етап и изграждане на канализационна помпена станция Варна „Акациите” и тласкател Развитие на инфраструктура за отпадъчни води в агломерация кк Златни пясъци, община ВаВарна рна Видин Рехабилитиране и разширяване на ВиК система Димитровград Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа по десния бряг на река Марица Добрич Интегриран проект за подобряване на водния сектор Исперих Интегриран проект за водния цикъл на Исперих Казанлък Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Карлово Доизграждане и модернизация на ГПСОВ и канализационна мрежа Кнежа Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежа - 1 етап на ПСОВ Козлодуй Интегриран инвестиционен проект във водния сектор Кричим Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на КуКубрат брат и разширение на ПСОВ Кърджали Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор, разширение и Ловеч Подобрение на ВиК система Луковит Интегриран проект за подобряване на водния сектор Мездра Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ Момчилград Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежа и изграждане на ГПСОВ Монтана Разширение и рехабилитация на ВиК мрежи Събиране и пречистване на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев Несебър бряг – Равда Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитаПазарджик ция и разширяване на ВиК мрежа Панагюрище Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор Пещера Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ Фаза 1: Реконструкция на ВиК мрежата – етап 1, и реконструкция и модернизация (инженеПловдив ринг) на ПСОВ – Пловдив Поморие Реконструкция и разширение на ПСОВ, рехабилитация на ВиК мрежи Приморско Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен Провадия Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ Първомай Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай Частично изграждане на главни колектори и канализационна мрежа, ПСОВ и паралелна реРаковски конструкция на съществуваща водопроводна мрежа Свиленград Изграждане, реконструкция и модернизация на ВиК мрежа, ПСОВ Свищов ПСОВ и довеждащ колектор Изграждане на районна ПСОВ, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконСилистра струкция на водопроводна мрежа Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на каналиСливен зационната мрежа Доизграждане на третично стъпало на ГПСОВ и на канализационна мрежа и съвпадаща воСмолян допреносна мрежа за кв. „Каптажа”, кв. „Смолян”, кв. „Райково” и кв. „Устово” и др. Созопол Интегриран проект за водния цикъл на Созопол - 1 етап Сопот Модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа Стамболийски Канализация и ГПСОВ Стара Загора Интегриран воден проект за Стара Загора Тервел Разширение и реконструкция на ПСОВ, мрежа Троян Изпълнение на 2 етап на интегриран проект Трявна Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води и довеждащ колектор Търговище Рехабилитация на ВиК мрежите Хисаря Реконструкция на ВиК мрежа Червен бряг Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води Шумен Интегриран воден цикъл - II-ри етап Ямбол Изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на ВиК мрежа

17

СТАТИСТИКА НА ОТПАДЪЦИТЕ

Обща стойност, лв. 13482600 100 млн. лв (за оценка в ЕК)

Срок на завършване 16.02.2015 г.

18 884 558

12.2014 г.

32 445 369

12. 2014 г.

42 392 916

29.07.2015 г.

19 132 711 16 300 000

20.04.2014 г. 23.01.2014 г.

30 951 630

15.11. 2015 г.

23 313 852 11 227 085 23 670 850

30.01.2015 г. 03.02.2015 г. 26.03.2015 г.

40 396 597

28.08.2015 г.

18.4 млн. т

41 555 185

30. 06.2015 г.

е общият капацитет на депата

48 069 312

10.06.2015 г.

75 021 684 13 274 504 115 000 000 49 768 510 22 974 967 15 191 338 33 210 836 27 816 635 33 852 990

26.02.2015 г. 09.03.2015 г. 12. 2014 г. 26.01. 2015 г. 08.12.2015 г. 31.12.2014 г. 28.02.2015 г. 20.10.2015 г. 31.12.2014 г.

46 432 021

30. 06. 2015 г.

69 970 080 81 25 543 33 666 132 20 317 528 25 487 933 54 544 238

18.07.2015 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 10.06.2015 г. 31.12.2014 г.

98 000 000

31.12.2014 г.

49 822 725

31.12.2014 г.

58 806 031 28 715 233

14.03.2015 г. 29.08.2014 г.

142 211 705

31.12.2014 г.

93 000 000 42 419 124 18 688 716 36 007 563

31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 31.12.2014 г. 05.09.2015 г.

58 898 776

31.12.2014 г.

48 132 968 29 225 156

31.12.2014 г. 31.12.2014 г.

72 552 549

31.12.2014 г.

63 528 000

31.12.2014 г.

41 195 567

31.12.2014 г.

9 съоръжения

77 400 000 35 280 095 41 413 381 40 399 582 17 700 000 29 486 105 13 141 649 17 700 000 33 326 009 24 213 390 75 712 867 93 092 225

31.12.2014 г. 08.12.2014 г. 31.12.2014 г. 30.09.2014 г.

за рециклиране на едрогабаритни и отпадъци от строителство и разрушаване

2015 г.

11.02.2015 г. 21.10.2014 г. 29.11. 2014 г. 17.12.2014 г. 17.04.2015 г. 19.06.2015 г. 31.03.2015 г.

96 общини обхващат регионалните системи

1905 населени места обхващат регионалните системи:

4.03 млн. души е обслужваното население

6.2 млн. т е общият капацитет на клетките, които се изграждат по ОПОС

11 бр. с капацитет

294 хил. т годишно са сепариращите инсталации

17 бр. с капацитет

180 хил. т годишно са компостиращите инсталации:

9 бр. са претоварните станции

10 центъра за рециклиране

45 хил. кв. км (близо 41% от територията на страната) е територията, която обхващат регионалните системи


18

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

Кога ще започне строителството на четирите язовира Проект „Развитие на общинската инфраструктура” се осъществява със заем от Световната банка от 81 млн. евро и национално съфинансиране 20 199 375 евро. Той се реализира от Министерството на регионалното развитие чрез Звеното за изпълнение на проекта. Всички поръчки се из-

вършват по правилата на Световната банка. Проектът включва следните три компонента:

Компонент 1: Подпомагане изпълнението на проекта Компонент 2: Изготвяне на 51 регионални генерални планове за водоснабдяване и канали-

зация, покриващи цяла България, с изключение на София Компонент 3: Предоставяне на стоки и услуги за завършването на яз. „Луда Яна” с прилежащата пречиствателна станция за питейни води, на яз. „Пловдивци” с ПСПВ, на яз. „Нейковци” с ПСПВ и рехабилитация

на яз. „Студена”. За тяхното доизграждане и рехабилитация, включително и строеж на пречиствателни станции за питейни вьоди, са предвидени 75 млн. евро, а за проектна подготовка (прединвестиционни проучвания, актуализация на работни проекти, ПУП, строителен надзор,

одити и консултантски услуги) – 5.12 млн. евро. 21 млн. евро са предназначени за изготвяне на 48 регионални и 40 градски генерални планове за развитие на водоснабдяването и канализацията в цялата страна. Проектът ще се изпълнява в периода 2010-2015 г., а погасяването на зае-

ма ще става между 2017 г. и 2028 г. В момента се провеждат процедури с предварителен подбор на основата на QCBS (Quality Control Based Selection) за подготовка на прединвестиционни проучвания, работни проекти и тръжни документи за четирите язовира.

• довършване на строителството на пречиствателната станция за питейни води • бетонови и монтаж-

ни работи по водовземната кула, монтажни работи по основния изпускател. В момента водоснабдяването в някои селища в региона на Плачковци и Трявна се осигурява от повърхностни водоизточници и извори с непостоянен дебит. В резултат на това при продължително засушаване проблемът с водоснабдяването става особено сериозен. Изграждането на язовир „Нейковци” е от особена важност за населението и региона. Той не само ще гарантира качествено и сигурно водоснабдяване, но и ще спомогне за устойчивото развитие на територията и ще я превърне в още по-привлекателно място за отдих и туризъм.

• монтажни работи по водовземната кула, основния изпускател и ПСПВ • възстановяване на нарушени терени при

строителството. В момента водоснабдяването на община Рудозем и община Мадан се осъществява от 67 водоизточника - водохващания от повърхностни води и язовири. Те са с непостоянен дебит и в пряка връзка с повърхностния отток - в лятното маловодие дебитът рязко спада, а през пролетното и есенното пълноводие качеството на водите се влошава. Подаваната вода от язовира ще се пречиства с ПСПВ, преди да бъде доставена до консуматорите. Изграждането на яз. „Пловдивци” ще осигури качествено и надеждно водоснабдяване за населението в градовете Рудозем, Мадан, Средногорци и на около 35 селища в района на Смолян с около 40 000 жители.

Язовир „Нейковци“ Язовир „Нейковци” се намира в долината на р. Нейковска, над кв. „Нейковци” на Плачковци и на около 7.5 км южно от Трявна. Строителството му е започнало през 1978 г., но е прекъсвано няколко пъти, окончателно е спряно през 2001 г. Съоръжението включва: язовирна стена, отбивна галерия, цилиндрична водовземна кула, основен изпускател, инжекционна галерия, челен преливник на левия скат, две събирателни деривации с 4 водохващания и пречиствателна станция за питейни води. Язовирната стена е каменнонасипна с асфалтобетонова диафрагма и е изградена до височина около 16 м, което е около 30%.

Изготвено е техническо задание за проектиране, строителен надзор и супервизия на язовира.

Необходимо е извършването на следните видове дейности: • по стената: каменен насип, асфалтобетоно-

ва диафрагма, изграждане на контролно-измервателна система, челен преливник с бързоток и изхвъргач

Язовир „Пловдивци“ Язовир „Пловдивци” е разположен в южната част на Родопите, област Смолян, близо до границата с Гърция, на 14 км от Рудозем. Проучването и проектирането са извършени през 1980 - 1985 г. Проектът се състои от язовирна стена, отбивен яз (включен в тялото на стената), водовземна кула с шахтов преливник и основен изпускател, отбивна галерия и пречиствателна станция за питейни води. Язовирната стена е каменнонасипна с асфалтобетонова диафрагма и двуредна инжекционна завеса с дълбочина 35 м. Към момента стената е изградена на височина около 20 м (около 38% от планираната височина). Язовирът е разположен на р. Искрец. Строителството на язовира, планиран с общ

обем на завирената вода 2.45 млн. куб.м, започва през 2000 г. През 2001 г. изграждането е прекъснато. В рамките на Проект за развитие на общинската инфраструктура по Компонент 3 е сключен договор със „СВЕКОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД за проучване и проектиране на яз. „Пловдивци“ и ПСПВ. Въз основа на изготвеното техническо задание за проектиране проектантът е извършил обследване на строителните площадки и изпълнените съоръжения и е представил идеен и технически проект за завършване изграждането на хидровъзела. За обекта яз. „Пловдивци“ и ПСПВ е сключен договор за супервизия с ДЗЗД „FICHNER - РУТЕКС“.

Необходимо е извършването на следните видове дейности:

• по язовирната стена: каменен насип, асфалтобетонова диафрагма, из-

граждане на контролноизмервателна система и траншеен преливник • изграждане на пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ)


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

19

ТЕМА

Язовир „Луда Яна“ Язовир „Луда Яна” се намира на около 2 км североизточно от Панагюрище. Строителството е започнало през 1986 г. и е прекъснато през 2000 г. Обектът се състои от язовирна стена, водовземна кула, отбивен тунел, основен изпускател, преливник, пречиствателна станция за питейни води. Язовирната стена е проектирана като насипна. Тя е изградена до кота около 569.00. Водоплътният елемент е глинено ядро, фундирано върху стоманобетонова плоча, разположена над инжекционната галерия. Във връзка със завършването в рамките на Проект за развитие на общинската инфраструктура е сключен

договор за проучване и проектиране на яз. „Луда Яна“ и ПСПВ, включващ авторски надзор по време на строителството и изготвяне на работни чертежи и детайли, с „КАРАВОКИРИС и партньори“. Въз основа на изготвеното техническо задание за проектиране проектантът е извършил обследване на строителните площадки и изпълнените съоръжения и е разработил идеен проект за завършване изграждането на хидровъзела. Необходимо е извършването на следните основни видове строителни дейности: • по стената: каменен насип, бронята върху водния откос, глиненото ядро, изграждане на контролно-измервателната система

• монтажни работи по водовземната кула и основния изпускател • изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

В общините Панагюрище, Пазарджик и Стрелча през периода на лятното маловодие се прилага режим на водоснабдяването, докато

през сезоните на пълноводие качеството на водата е лошо. Към момента водата, довеждана от терасата на река Марица, идва от система с по-

вече от 20-годишна експлоатация с 4 помпени станции. Техническата годност на съоръженията се поддържа с високи експлоатационни разходи и големи количества електроенергия. Изграждането на язовир „Луда Яна” предлага разрешаване на проблема с осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването и драстичния режим на вода в последните години. Язовирът следва да осигурява качествено и надеждно водоснабдяване на Панагюрище и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски, Елшица и още пет селища от общини Пазарджик и Стрелча. Съществува техническа възможност и за водоснабдяване на община Лесичево.

изпускател •ремонт и подмяна на хидромеханичното оборудване на водовземната кула и основния изпускател

•схема за временно водоснабдяване на гр. Перник и региона по време на извършването на рехабилитационните работи.

Язовир „Студена“ - рехабилитация на стената Язовир „Студена” е разположен в долината на река Струма, на около 0.5 км над с. Студена и на около 15 км от Перник. Изграден е в периода 1953 - 1955 г. основно с цел регулиране на водите на р. Струма и притоците й Мътница и Кладница, за промишлено и питейно водоснабдяване в района на Перник, за енергодобив и защита на обработваемите земи от наводнения. Язовирът регулира водите от собствен водосбор и допълнителни води чрез събирателните канали „Владайски” и „Палакарийски”. Схемата на язовира включва: бетонна язовирна стена с челен преливник и енергогасител, водовземна кула, напорен тръбопровод, водноелектрическа централа, деривационен канал след ВЕЦ. Обемът му е 25.2 млн. куб.м.

Сключен е договор със „СВЕКОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД за проучване и проектиране, включващ авторски надзор по време на строителството и изготвянето на работни чертежи и детайли. Въз основа на изготвеното техническо задание проектантът е извършил обследване на язовирната стена и съоръженията и е представил идеен проект за извършване рехабилитацията на хидровъзела. Вследствие на повече от 60-годишната експлоатация на съоръжението без ремонти са установени различни дефекти. Хидромеханичното оборудване на яз. „Студена“ е амортизирано и остаряло технически. В по-добро експлоатационно състояние са таблите на преливника и регулиращите затвори на основните

изпускатели. Язовирът не разполага със система за електронна обработка и съхранение на данни от контролно-измервателната система. Извършени са следните дейности:

•преоценка на хидроложката безопасност на база на актуализираните данни •оценка на сеизмичната безопасност на язовира и спомагателните съоръжения •пълни конструктивни обследвания и проучвания • инженерно-геоложки проучвания на основата и инжекционната завеса. В изготвения идеен проект са дадени решения относно:

•рехабилитация на язовирната стена •ремонт на инжекци-

онната завеса •ремонт и възстановяване на дренажните сондажи •ремонт на напорния водопровод и основния

По някои от компонентите - проектиране или консултант, изпълнители са избрани. Предстои избор на изпълнители за строителство на четири язовира: • яз. „Пловдивци“ - обем 2 450 000 куб.м • яз. „Нейковци“ - обем 4 800 000 куб.м

• яз. „Луда Яна“ - обем 19 940 000 куб.м • яз. „Студена“ (реконструкция) - обем 25 300 000 млн. куб.м

Язовир

Проектант

Супервизия

Изпълнител

„Пловдивци“

СВЕКО Енергопроект

ДЗЗД „Рутекс-Фихтнер“

предквалификация

„Луда Яна“

„Г. Каравокирис и партньори инженерни консултанти С.А. - Едафос инженерни консултанти С.А“

процедурата не е приключила

предстои търг

„Нейковци“

Избран е изпълнител за обследване на площадката и изготвяне на проекти, подписването на договора предстои

предстои търг

предстои търг

„Студена“

СВЕКО Енергопроект

процедурата не е приключила

предстои търг


20

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

Подписаха последния строителен договор по водния проект на Враца Предстои МРР да издаде разрешение за строеж за подмяната на 34-километровия азбесто-циментов водопровод В края на миналата година бе подписан последният строителен договор по интергирания воден проект на Враца. Договорът е за изпълнението на рехабилитацията на стоманения и реконструкцията на съществуващия захранващ азбесто-циментов водопровод от язовир „Среченска бара” до Враца. Изпълнител е консорциум „МС-ТЕХНО-ХИДРО” ДЗЗД, съставен от „Бетон“ АД – Бургас, „Техноекспортстрой“ ЕАД – София, и „Хидроконструкция“ АД – Букурещ, Румъния.

Стойността му е 55 605 924 лв. с ДДС. Договорът предвижда СМР по рехабилитацията на стoманения магистрален водопровод от яз. „Среченска бара” до Враца и пълна реконструкция и подмяна с чугунени тръби на съществуващия азбесто-циментов водопровод, за което МРР предстои да издаде разрешение за строеж. Очаква се до пролетта да стартират строителните дейности по реконструкцията. Ще бъде направена и подмяна на капаци на съоръженията по водопровода, рехабилитация на същест-

вуващите и монтаж на пет нови катодни станции, подмяна на спирателни кранове и въздушници. Ще бъде подменен съществуващият азбесто-циментов водопровод със сферочугунени тръби от последно поколение, ще се изградят нови шахти за отклонения и управление, ще се направи преминаване през р. Ботуня при с. Стояново. Проектната дължина на водопровода е 34 085 м. От тях предмет на изпълнение и финансиране на тази обществена поръчка по ОП „Околна среда” са 33 300 м. Изпълнителят ще

извършва строителство, съвместявайки ЗУТ и общите договорни условия на FIDIC. Припомняме, че това беше единствената оферта, която постъпи по обявената през лятото на миналата година поръчка за захранващия водопровод. Интегрираният проект за водния цикъл на Враца на обща стойност 136.3 млн. лв. е най-големият в процес на изпълнение, финансиран по ОПОС в сектор „Води“. Договорът за изпълнението му е от декември 2009 г. с продължителност 72 месеца. Бене-

фициент е община Враца, а ВиК - Враца, е асоцииран партньор. Реалното строителство започна в края на 2012. Останалите строителни договори в изпълнение по проекта са свързани с инженеринг за реконструкция на ПСОВ на стойност 15 777 158.85 лв. без ДДС с изпълнител ДЗЗД ВМВ, в което влизат „Водстрой 98“АД, „Велдер инженеринг“ ООД и турската „Масс арътма системлери“; Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на

Враца – етап 1, на стойност 30 399 899 лв. без ДДС с изпълнител ДЗЗД „Воден цикъл 2011“, в което са „Водстрой 98“ АД, „Интегрирани пътни системи“ АД и „Дар 55“ ЕООД“; Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – етап 2, на стойност 17 863 362 лв. без ДДС с изпълнител „Понсстройинженеринг“ ЕАД. Строителния мениджмънт и надзор по проекта изпълнява „Консулгал БГ партнърс“ ООД. Силвия ЗЛАТКОВА

Във Видин започна изпълнението на строителни работи за над 75 млн. лв. В ход е усилена работа по проекта „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин”. Стартът на строителните дейности бе даден на 9 декември миналата година. Строителството ще бъде реализирано в изключително кратки срокове. Проектът е за над 75 млн. лв., от които общинското участие е около 2 млн. и 700 хил. лв. Финансирането е от Кохезионния фонд и структурни фондове по оперативна програма “Околна среда”. Партньор на община Видин е “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Видин. Изпълнител за линейните обекти по проекта

е обединение „Панония Аква” с водеща фирма в обединението софийската „Станилов” ЕООД и партньори „Водоканалстрой” ООД - Бургас, и „Аква темпус” ООД, София. Цената на договора е малко над 44 млн. и 380 хил. лв. В момента се извършват строително-монтажни работи, свързани с напорна канализация. Изгражда се нов колектор от канална помпена станция №1 до пречиствателната станция за отпадни води. Изпълнени са и положени 1200 м полиетиленови тръби Ф630. Прави се паралелно и изкоп за водопровод от каналната към помпената станция, както и из-

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА ВЪВ ВИДИН Общ бюджет по проекта Източник на финансиране

копни работи за канализация. Работи се по улиците „Железничарска”, ”Иван Срацимир” и ”Чепино”. Предстои дейностите да продължат по улиците ”Александър Батенберг”, „Акад. Стефан Младенов” и улици в жк ”Александър Стамболийски” (ул. ”61” от бул. ”Панония”, ул. ”62”, ул. ”62“, ул. ”63”). Извършващото се строителство е на базата на предоставена от изпълнителя програмаграфик и утвърдена от строителния надзор на

75 021 684 лв. ОПОС

обекта. Организацията на движението по улиците, където се работи, е съобразено с проект, съгласуван от КАТ. През месец февруари ще започне строителството на пречиствателната станция на гр. Видин на стойност 25 млн. и 100 хил. лв. Изпълнител на договора от края на месец юли м.г. за проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин, е ДЗЗД „Понс – Вабаг – Еко Видин 2013”, София.

Какво предвижда инвестиционният проект • Обща дължина на водопроводната мрежа в

рамките на проекта – 13 648 м • Общ брой на сградни водопроводни отклонения в рамките на проекта (включително новоизградени и рехабилитирани) – 670 бр. • Обща дължина на канализационната мрежа в рамките на проекта (включително рехабилитирана и новоизградена) – 13 850 м • Общ брой на сградни канализационни отклонения в рамките на проекта (включително новоизградени и рехабилитирани) – 957 бр. • Напорна канализация от канална помпена станция №1 до новоизграждащата се пречиствателна станция за отпадни води, гр. Видин • Реконструкция на канална помпена станция №1 и на канална помпена станция №5 • Проектиране и изграждане на пречиствателната станция на гр. Видин


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

21

ТЕМА

Бургас: Прекратиха поръчката за избор на изпълнител на ремонта на ВиК мрежите в с. Рудник и м.с. Черно море Община Бургас прекрати процедурата за избор на изпълнител на интегрирания проект за управление на питейните и отпадъчни води в с. Рудник и м.с. Черно море, която бе обявена през ноември. Причината е открити грешки в количествените сметки за канализацията, което води до промяна на прогнозната стойност на поръчката. Проектът, чиято индикативна стойност бе над 16.4 млн. лв. без ДДС, ще се финансира чрез оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на дейности по опазване на околна-

та среда (ПУДООС) и бюджета на община Бургас. Срокът за изпълнение на строителните дейности е две години и половина след подписването на договора. Предстои обявяване на нова обществена поръчка. До момента община Бургас има изпълнени три проекта по ОПОС, свързани с модернизация на ВиК инфраструктурата и пречисването на водите, а в изпълнение са още четири. В напреднал етап на реализация е интегрираният проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и

отпадъчни води на кварталите Банево, Ветрен и Минерални бани, стартът на който бе даден през април 2013 г. Проектът включва изграждане на ПСОВ с капацитет 10 560 жители, около 45 км нова канализационна и 3.5 км водоснабдителна мрежа за трите квартала и рехабилитация на 38.9 км водоснабдителна мрежа. Стойността му е 30.9 млн. лв., а срокът за завършване – 2015 г. Сериозно напредна изпълнението и на „Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бур-

гас“. Инвестиционният проект е на стойност 11.2 млн. лв. и предвижда цялостното изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в Горно Езерово. Готови са работните проекти за пречиствателната станция и предстои издаване на разрешение за строеж. До момента по проекта са изпълнени главни канализационни колектори от битова канализация - 1190 м, второстепенна канализационна мрежа - 6500 м, сградни канализационни отклонения - 259 бр., колектори от дъж-

довна канализация - 5000 м., реконструкция на водопроводна мрежа - 5400 м и сградни водопроводни отклонения - 238 бр. Остава да бъдат изградени още канално-помпена станция, 1677 м битова канализация, 906 м дъждовна канализация и да се реконструират 3863 м водопроводна мрежа. Предстои удвояване капацитета на ПСОВ „Меден рудник“, както и реализирането на интегрирани водни проекти за гр. Българово, с. Рудник и м.с. Черно море. Предстои също така изграждането на ПСОВ в с. Маринка.

Преглед на ВиК проекти, стартирали през 2013 г.

До eсента в Раковски ще заработи пречиствателна станция за отпадъчни води

По график се движат строителните работи по мащабния интегриран воден проект на Раковски. До есента на 2014 г. в града ще бъде пусната модерна пречиствателна станция за отпадъчни води и ще бъдат изградени 71,680 км нова канализационна мрежа, и реконструирани 74,485 км водопроводи. Проектът е на обща стойност 58.8 млн. лв. и се финансира от ОП „Околна среда”. Реалният старт беше даден на 11 април с изпълнение на линейната инфраструктура. До момента са изградени 38.941 км канализационна мрежа, близо 30 км е реконструираната водопроводна мрежа, изградени са около 7 км нови главни канализационни колектори и са реконструирани 281 м съществуваща канализационна мрежа. Изпълнени са 2047 сградни канализационни отклонения, както и 1659 сградни водопроводни отклонения. В края на октомври започна изграждането на ПСОВ, като към настоящия момент са изпълнени изкопите, положени са бетонът и фундаментните плочи и са изградени част от стените на селектор, биобасейн и аеробен стабилизатор и на вторичен хоризонтален съединител, посочи кметът. Технологията за строеж на ПСОВ е гъвкава и иновативна, като ще се гарантира механичното и биологичното третиране на отпадъците за 17 000 екв. жители в града. Този капацитет може да се увеличи с до 25% при разрастване на инфраструктурата и населението в града. Главен изпълнител на строителните работи е обединение „ГБС Раковски 2012”, в което участват „ГБС-Пловдив” АД, „Главболгарстрой” АД I София и „ГБС – Инфраструктурно строителство” АД. В Панагюрище са реконструирани над 2420 м канализационна мрежа и 1274 м водопроводи

Интегрираният инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, който стартира на 17 септември 2013 г., се изпълнява по предварително изготвения линеен график. До март 2015 г. ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет 19 000 е.ж., 32.721 км рехабилитирана и нова ка-

нализационна мрежа и 23,732 км водопроводи. Общата стойност на проекта по ОПОС е 55 278 651 лв. Главен изпълнител е ДЗЗД “Аква груп 99”. До края на миналата година са реконструирани над 2420 м канализационна мрежа и 1274 м водопроводна мрежа. През февруари ще започне строителството на ПСОВ - Видин

През февруари се очаква да започне строителството на Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Видин, на стойност 25 милиона и 100 хиляди лева. Изпълнител по договора за проектиране и строителство на ПСОВ е ДЗЗД „Понс – Вабаг – Еко Видин 2013“. Целият проект за водния цикъл е повече от 75 милиона лева, от които общинско участие е около 2 млн. и 700 хил. лв. Финансирането е по оперативна програма “Околна среда”. Към момента стартира усилена работа по проекта „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България”. До края на 2014 г. Червен бряг ще има обновена водна инфраструктура

Проектът „Подобряване и изграждане на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Червен бряг“, който е в процес на изпълнение, е на стойност над 24 млн. лв. и се реализира по ОПОС. Обединение „Водни съоръжения“ ДЗЗД, състоящ се от две фирми, едната от които със седалище в Братислава, е изпълнител на инженеринга на пречиствателната станция за отпадни води. Договорът е на стойност 10.5 млн. лв. без ДДС. Обединение „В.Д. Червен бряг“ ДЗЗД, състоящо се от софийските фирми „Дикрас“ ООД и „Водстрой 98“, реализира изпълнението на проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа. Договорът е за около 8 млн. лв. без ДДС. Изпълнението на проекта включва изграждане и оборудване на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализацията на града, както и частичен ремонт на водопроводната мрежа. С реализацията на проекта ще се реши един дългогодишен проблем във ВиК сектора на Червен бряг, като се изгради устойчи-

ва система за отвеждане на отпадъчните води на града, ще се повиши качеството на съществуващите ВиК услуги и ще се намали отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в р. Искър. Община Кнежа обяви поръчка за близо 700 хил. лв. по водния си проект

Община Кнежа обяви поръчка за изпълнение на част от допълваща водопроводна мрежа от общата ВиК мрежа на град Кнежа. Планираните дейности включват удължаване на главни водопроводни клонове с 460 м, в т.ч. главен водопроводен клон 2 -173 м., главен водопроводен клон 1 - 287 м. Поръчката включва още рехабилитация на 5240 м второстепена водопроводна мрежа, на 2781 м сградни водопроводни отклонения, както и пълно възстановяване на съществуващите настилки и тротоари. Прогнозната й стойност е 678 434.39 без ДДС. Обявеният срок за изпълнение на поръчката е не по-късно от 1 септември 2014 г. Документацията се получава до 14 февруари, оферти се приемат до 24 февруари включително. Поръчката се осъществява в рамките на проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – I етап и изграждане на ПСОВ – гр. Кнежа”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда”. Общият бюджет на проекта, чието изпълнение започна през май 2012, е в размер на 33 138 396 лв. В ход е реализацията на инженеринга на водния проект на Луковит

Обединение „Еко Панега” ще реализира инженеринга на водния проект на Луковит. Договорът с изпълнителя е на стойност 26 606 271 лв. без ДДС и трябва да бъде реализиран за 16 месеца, считано от края на ноември м.г. В неговия обхват са работни проекти за линейна ВиК инфраструктура, за ПСОВ и довеждаща инфраструктура, строително-монтажни работи за изграждане на канализационн мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на настилките, изграждане на ПСОВ, довеждаща инфраструктура, оборудване и обучение на персонала. Строителният надзор по


22

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

проекта ще изпълнява „Икар консулт“ АД, София. Асоцииран партньор на община Луковит по проекта, който се реализира по ОПОС, е „ВиК“ АД – Ловеч. Общата му стойност е 34 036 505 лв. До март 2015 община Бяла Слатина ще е с обновена водна инфраструктура

До март 2015 се очаква да приключи „Интегриран проект за водния цикъл на град Бяла Слатина“. Изпълнението е поверено на дружество по ЗЗД „Райкомерс Аква Дизайн Арема”. Договорът е на стойност 21 838 382 лв. Строителният надзор се изпълнява от „Пловдивинвест“ АД. Дейностите стартираха преди близо девет месеца, в края на април м.г. С реализацията на проекта се изграждат пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), довеждащ път до пречиствателната станция с дължина 1.062 м, довеждащ електропровод до ПСОВ (вкл. и трафопост) – външно ел. захранване 20 kV с обща дължина 1.417 м, водопровод до ПСОВ с дължина 8285 м; прави се реконструкция на водопроводни клонове по трасето на канализационни, които са предвидени за подмяна, реконструират се канализационни клонове, които компрометират експлоатацията на ПСОВ. Проектът предвижда възстановяване на пътната настилка по улиците, по които ще се изграждат нови или ще се подменят стари канализационни клонове и ще се реконстриурат водопроводи с дължина 9382 м. По проекта ще се извърши и доставка на машини и съоръжения - основни елементи на пречиствателната станция за отпадъчни води. Асоцииран партньор на община Бяла Слатина по проекта е „ВиК“ ЕООД, гр. Враца. Общата му стойност е в размер на 22 848 633 лв. В Нови пазар изпълняват проект за 36.7 млн. лв.

На 8 октомври със символична първа копка започна проект „Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на Нови пазар“ на стойност 36.7 млн. лв. Проектът е с голямо екологично значение, тъй като отпадъчните води попадат в р. Крива, оттам - в р. Провадийска, в Белославското езеро и накрая в Черно море. Инвестиционният проект е разработен от консорциум „Проект консулт“. Ще бъде реконструирана над 30 км канализационна и над 20 км водопроводна мрежа. По този начин ще се намалят загубите на питейна вода с 30%. Над 12 хил. жители ще бъдат свързани към новоизградената ПСОВ. Изпълнител на етап от проекта е „ВиК-ПСОВ Нови пазар 2013“ ДЗЗД. Дружеството спечели поръчката за инженеринг. В неговите ангажименти са и строителството на пречиствателното съоръжение, довеждащата инфраструктура, доставката и монтажа на съоръжения. Стойността на поръчката е 7 741 639 лв. без ДДС. Строителният надзор ще изпълнява сдружение „Динея“. Изпълнението трябва да приключи до 17 декември 2014 г. Община Аксаково ще е с изцяло изградени ВиК мрежи до 2015 г.

В началото на 2015 г. община Аксаково ще влезе в списъка на десетте български общини с изцяло изградени ВиК мрежи, каза кметът инж. Атанас Стоилов на първата копка на проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково“ за 13.4 млн. лв. След приключването му през февруари 2015 г. общината планира мащабно преасфалтиране на улиците в града. По проекта е предвидено 6 км реконструкция на улична канализационна мрежа, 4 км нова канализационна мрежа и да бъде реконструирана над 8 км водопроводна мрежа. Изпълнител е „Одесосстрой“ ООД.

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

Подобряват водния цикъл на Исперих с 49.7 млн. лв.

През юли стартира изпълнението на първия етап от интегриран проект за водния цикъл на град Исперих на обща стойност 49.7 млн. лв. Ще бъде изградена около 46 км канализационна и реконструирана 16 км водопроводна мрежа. В резултат на проекта присъединеността към канализационната мрежа ще достигне 100%, а загубите на питейна вода ще се намалят с 18%. Предстои разширение на ПСОВ - Исперих, с биологично стъпало. Проектът ще се реализира на два етапа. Първият предвижда канализационна мрежа с дължина 5017 м и реконструкция на водопроводната мрежа 2455 м и е на стойност 3 787 895.34 лв. без ДДС. Ще се подменят и всички прилежащи към 116 сградни отклонения. Изпълнител е обединение „Консорциум - ВиК - Исперих, 2013“. Очаква се строителството да приключи през 2015 г. В Сливен са разкрити две строителни площадки по проекта за водния цикъл

От началото на януари се работи активно на две строителни площадки по проекта за водния цикъл на град Сливен, съобщиха от общината. Процентното изпълнение на строително-монтажните работи за последните два месеца е около 5%”, съобщиха от общината. Извършени са по-тежките дейности, свързани с отливането на дъждопреливниците и отливните канали. Към момента се изпълняват именно строително-монтажните работи на отливния канал на дъждопреливника на бул. „Стефан Караджа” в квартал „Клуцохор”. На отливните канали на дъждопреливниците на бул. „Христо Ботев”, а също и на този при автогарата в частта от бул. „Цар Симеон” до бул. „Хаджи Димитър”. Строително-монтажни работи се извършват по главения колектор от бул. „Хаджи Димитър” през градинката между блокове 35 и 37, както и по профилите по ул. „Дунав”, в участъка бул. „Христо Ботев” и „Иван Вазов”, а също и по ул. „Щросмайер”участък между ул. „Одрин” и „Сливница” в централната градска част. От общинското ръководство изразиха надежда, че със започването на дейностите по полагането на тръбите по проекта фирмата изпълнител - ДЗЗД „Хидропартньори” („Водстрой 98” АД, „Балканстрой – София” АД и „Балканстрой” АД), ще навакса изгубеното време и ще изпълни проекта в срок до края на годината. Общата му стойност е 63 528 000 лв. Друг важен проект за Сливен, който трябва да се реализира през 2014 г., е довършването на пречиствателната станция за питейни води. Вторият еатп от реконструкцията на ПСОВ - Варна, стартира през декември

Обединение „Варна ПСОВ“ ДЗЗД, обединение между БКС – София и „Хидрострой“, е изпълнител на втория етап от реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция за отпадъчни води във Варна. На 2 декември официално бе подписан договорът за възлагане, с което на практика започва изпълнението на проекта, който трябва да приключи окончателно до началото на октомври 2015 г. Общата стойност на договора, включващ проектиране и строителство, е 34 454 400 лв. с ДДС. С реализацията на обекта ще бъде изпълнен последният етап от модернизацията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Изпълнението на втория подобект, включен в проекта – канално-помпена станция „Акациите“ и тласкател, започна в началото юни. Чрез нея ще се прехвърлят отпадъчните води от три варненски подрайона и Приморски

парк във втори горнопоясен колектор, който е гравитачен до ПСОВ - Варна. Изпълнител на строително-монтажните работи е „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Общата стойност на проекта, финансиран по ОП „Околна среда”, който се осъществява от община Варна в партньорство с общините Аксаково и Белослав, е 41 557 185 лв. Асоцииран партньор по проекта е „ВиК – Варна“ ООД. Три кандидата за доизграждане на пречиствателната станция в Шумен

Три обединения от фирми са подали оферти в търга за изпълнител на инженеринг (проектиране и строителство) на биологично стъпало за отстраняване на азот и фосфор в ПСОВ - Шумен, по проект „Интегриран воден цикъл на Шумен – втори етап“. Това са „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД - София, консорциум „Хидро-Гинцлер-Еко“ - Варна, с участници: „Хидрострой“ АД София, „Гинцлер Щал унд Анлаген бау“ ООД - Австрия, „Еко – проект 2000“ ООД - София. Третият кандидат е „Обединение Шумен“ от Шумен, в който влизат: „Автомагистрали Черно море“ АД - Шумен, „ИСА 2000“ ООД София, „АГУА Ресидиус Имедио Амбиенте“ - Испания. Общата стойност на проект „Интегриран воден цикъл на Шумен – втори етап“ е 75 712 000 лв. Проектът е разделен на девет лота. Останалите два лота, свързани със строителство, са лот 2 „Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и съпътстващата водопроводна мрежа на гр. Шумен – етап 2“ на стойност 31 315 456 лв. и срок за изпълнение 25 месеца и лот 3 „Изграждане на помпена станция за отпадни води Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ – Шумен. Стойността е 2 284 536, а срокът за изпълнение - 24 месеца. Останалите лотове са свързани с осъществяване на технически контрол, авторски надзор, одит, техническа помощ, публичност и доставка на оборудване. В момента е в ход процедура за избор на изпълнител на лот 2. За лот 3 са завършени работните проекти и е избран изпълнител – ДЗЗД „Консорциум ПСОВ Дивдядово 2013”. Единадесета ПСОВ по програма „Околна среда“

Разширението, реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция в Провадия е част от проект по програма „Околна среда 2007-2013 г. “. Общата стойност е 17.2 млн. лв. Реконструираната и модернизирана ПСОВ ще решава екологични проблеми, свързани с чистотата на Черно море. Новата схема включва механично и биологично третиране на отпадъчните води и механично обезводняване на утайките. Реализира се чрез отделни стъпала за приемане и пречистване на отпадните води с отстраняване на биогенни елементи преди заустването им в р. Провадийска, която се влива във Варненско-Белославския езерен комплекс. Станцията е проектирана за 16 000 е.ж. До декември 2013 г. по ОПОС са изградени единадесет ПСОВ. Четири от тях са в период на изпитание. ПСОВ - Провадия, е третата официално открита пречиствателна станция за тази година. Свиленград: стартира изграждането на водната инфраструктура на града

Водният цикъл на Свиленград е на обща стойност 48.1 млн. лв. и включва пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет за 20 903 еквивалент жители, която ще доведе до подобряване на екологичното равновесие и намаляване на замърсяването на Марица. По проект ще бъде изградена около 24 км канализационната мрежа и около 16 км реконструирана водопроводната мрежа. Очаква се строителството да приключи в края на 2014 г.


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 Стартира водният цикъл на Кърджали

Проектът за водния цикъл на Кърджали се финансира по програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и е на стойност 69.9 млн. лв. Повече от 53 000 жители на града ще усетят ефекта от изпълнението му, над 5000 граждани ще имат нова канализационна мрежа, над 6000 ще имат вече рехабилитирана и модернизирана канализационна мрежа. Мездра: пречиствателна станция за отпадъчни води

Проект „Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Мездра” е на стойност 20.3 млн. лв. Това е най-големият инфраструктурен обект в общината. След неговото завършване в река Искър ще постъпват вече пречистени води. Проектът е един от малкото в България, които започват без обжалване на процедурите за избор на изпълнители. Станцията ще осигури механично и биологично пречистване на битовите, промишлени и други отпадъчни води. Наличието на добра водоснабдителна и канализационна структура благоприятства привличането на инвеститори, особено що се отнася до развитие на туризъм и отрасли от леката промишленост. Реализацията на проекта ще позволи да се намали здравният риск за хората и ще даде положителен екологичен ефект върху състоянието на околната среда в района като цяло. Ямбол: стартира най-мащабният инфраструктурен проект в общината

Целта на водния цикъл е не само да приключим веднъж завинаги проблема с липсата на канализация на най-стария ямболски квартал Каргон, но и всички отпадъчни води на града, включително от индустриалната зона, да се пречистват в бъдещата пречиствателна станция, заяви кметът Георги Славов. Проектът се финансира от програма „Околна среда 2007-2013 г.”, общата му стойност е 93,4 млн. лв. Ще бъдат новоизградени над 25 км битова канализация, ще бъдат рехабилитирани 2 км канализационна и 18 км водоснабдителни мрежи. Предстои строителство на главни колектори, които ще отвеждат отпадъчните води от индустриалната зона и от жилищни квартали в бъдещата градска пречиствателна станция за отпадъчни води, която е с капацитет за 110 417 екв. жители. Започна изграждането на канализационна мрежа в кв. „Кирково“ на Велики Преслав

Проект ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” се финансира от програма „Околна среда 2007 - 2013 г.” и е на стойност 11.7 млн. лв. Той предвижда 6 км нова канализация, реконструиране на 6 км водоснабдителна мрежа и изграждане на довеждащ колектор до съществуващата градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Градът има изградена ГПСОВ, която е финансирана от държавния бюджет, но не е свързана към канализационната мрежа и още не е пусната в експлоатация. С реализиране на проектните дейности се очаква преустановяване на замърсяването на водите на р. Голяма Камчия. В Стамболийски - пречиствателна станция и доизгрждане на канализация

Официално бе направена първа копка по проект ”Канализация и ГПСОВ на община Стамболийски”, общата стойност е 41 млн. лв. Той включва доизграждане на около 30 км канализационната мрежа и ПСОВ с капацитет 22 577 екв. ж. На първия етап до нея ще постъпват и ще се пречистват водите от Стамболийски и Йоаким Груево с възможност на втория етап да бъдат включени и

други населени места от общината. Ще бъдат създадени 50 работни места. Строителството трябва да приключи през декември 2014 г. Започна проект за изграждане на водната инфраструктура на Първомай

В Първомай започнаха строителните дейности по проект “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” с кв. Любеново. Проектът се финансира от програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и е на стойност 36 млн. лв. По проект за техническа помощ община Първомай е усвоила 664 хил. лв. Предстои изграждането на 20 км канализационна мрежа, 19 км водоснабдителна мрежа, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 20 хиляди е.ж. Това е най-големият проект, който общината е изпълнявала, до този момент няма изградена ПСОВ.

23

ТЕМА падъчни води” е на стойност над 46 млн. лв. С полагането на 38.5 км нова канализационна мрежа и с реконструкцията на 35.5 км водопроводна мрежа ще се избегнат проблемите с изтичането на замърсени отпадъчни води към почвата, ще се намалят до минимум авариите във водопреносната мрежа и ще бъдат предотвратени огромните загуби на вода. Очаква се да приключи до началото на ноември 2014 г. Ботевград: започва водният проект

Проектът „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Ботевград (ГПСОВ), довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея” е на стойност 20.1 млн. лв. Изграждането на ГПСОВ ще предотврати замърсяването на околната среда с непречистени канализационни води на речния басейн на р. Искър. По проект ще бъде изградена около 6 км нова канализационна мрежа, която ще обслужва 22 524 реални жители.

Севлиево: проект за 18.9 млн. лв.

Водният цикъл на град Монтана

Инвестиционният проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево се финансира от програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и е за 18.9 млн. лв. Той включва реконструкция и доизграждане на 16.3 км канализационната мрежа и 5.4 км водопроводната мрежа.

Направена бе първа копка на разширението и рехабилитацията на канализационната и водоснабдителната мрежа на Монтана на стойност 55 млн. лв. Предстои изграждане на нова канализационна мрежа с дължина 42 км и подмяна на водопроводната по улици с обща дължина 16 км. Половината от улиците на Монтана са със сменени водопроводи, поради което подлежащите за подмяна са по-малко. Камен Пешов - председател на надзорния съвет на „ГБС Холдинг”, водеща организация на изпълнителя обединение „Монтана 2012”, подчерта, че за петнайсет месеца областният град ще се превърне в строителна площадка и добави, че фирмата изпълнител ще спази срока до септември 2014 г.

Интегриран проект за Стара Загора

Интегрираният ВиК проект за Стара Загора е на обща стойност 40.3 млн. лв. е един от големите проекти. С него ще се завърши целият воден цикъл на града. Ще бъде изградена, рехабилитирана и модернизирана около 27 км канализационна мрежа и реконструирана над 2 км водоснабдителна мрежа. За интегрирания воден проект общината получи от МОСВ грамота за най-бързо преминал през оценка европейски проект. ВиК инфраструктурата на Банско се обновява с 90 млн. лв.

С 90 млн. лв. финансиране от програма “Околна среда 2007 - 2013 г.” ще се обнови ВиК инфраструктурата на Банско. с проекта „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ” ще се намалят загубите на питейна вода, които в момента са около 42%. В резултат от новоизградената ПСОВ ще се преустанови заустването на непречистени отпадъчни води в р. Глазне, респ. в речния басейн на р. Места, и ще се повиши жизненият стандарт в населеното място. Момчилград изгражда ПСОВ

Един от големите проекти в област Кърджали ще доведе до промяна в качеството на живот и на услугите на над 10 хил. жители е на стойност над 25 млн. лв. С реализацията му ще се модернизира и доизгради ВиК мрежата, която е изграждана през 70-те години на миналия век. Загубите на вода от водопроводната мрежа са около 63%. Изграждането на ГПСОВ ще доведе до намаляване на замърсяването от прякото заустване на непречистени отпадъчни води в р. Върбица, която се влива в язовир „Студен кладенец“. С подмяната на 10.3 км водопроводни тръби ще се намалят многобройните аварии и загуби на вода и ще подобрят качествата на питейната вода. Изграждането на нова и реконструкцията и разширението на 16 км канализационна мрежа ще предотврати преливането на отпадни води в сухо време. Стартира проект за водната инфраструктура на Кубрат

Проектът „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на Кубрат и разширение на пречиствателна станция за от-

Несебър с пречиствателна станция за отпадни води за 222 хил. души

Стартира проектът „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води от агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда” на стойност 98 млн. лв. Дейностите по проекта включват разширение и модернизация на ПСОВ – Равда, която да събира и пречиства отпадните води на Несебър, Слънчев бряг и Равда с капацитет 222 хил. екв. ж. и дълбоководно заустване в Черно море на пречистените отпадъчни води на 2.5 км. Пускът е до края на 2014 г., ще се подобри състоянието на отпадните води. Пречиствателните съоръжения на разширената станция през следващите 25 години ще обслужват освен Несебър, Равда и Слънчев бряг, Св. Влас, Ахелой, Каблешково, част от Поморие и Тънково. Започна строителстото на ПСОВ в Кричим

„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Кричим’’ се финансира от програма и е на стойност 33.1 млн. лв. До две години трябва да има 100% канализация на града. С полагането на 26 км ВиК мрежа и с рехабилитирането на 22 км водоснабдителна мрежа ще се подобри съществуващата система за управление на питейните и отпадъчни води на територията на града. Очаква се 100% свързаност на жителите към канализационната мрежа. Замърсяването на варненския плаж ще бъде прекратено до една година

Първата копка по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна - втори етап и изграждане на Канално - помпена станция „Акациите” и тласкател, гр. Варна” беше направена през юни м.г. Проектът е на обща стойност 41.5 млн. лв. Чрез изграждането на помпената станция и тласкателя битовите отпадъчни води ще се отвеждат до пречиствателната станция и няма


24

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

да замърсяват морето. В момента поради строителството в района, дори и при сухо време, се стига до преливане на колектор “Чайка”, който събира водите и замърсяването на крайбрежната зона и морската вода. Най-големият проект в община Поморие

Реално стартира проектът „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие, и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, на стойност 96 млн. лв. Чрез дълбоководното заустване ще бъде опазено морето, каза кметът Иван Алексиев. Проектът на Пещера е за 26.2 млн. лв.

„Модернизацията на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера” на стойност 26.2 млн. лв. включва рехабилитирането и изграждането на около 28 км ВиК мрежа. Новата пречиствателна станция за отпадъчни води ще бъде с капацитет 25 хил. екв. ж. Проект за подобрение на ВиК системата на Ловеч

Проектът за „Подобрение на водоснабдителната и канализационна система на град Ловеч“ за 8.2 млн. лв. предвижда доизграждане на 6.6 км канализационна мрежа и 6.1 км рехабилитирана и новоизградена водопроводна мрежа в кварталите Дръстене и Гозница, в Източна и Северна индустриална зона, изграждане на съоръжение за третиране на фосфорната замърсеност на отпадъчните води в ПСОВ, ще се изгради дюкер от дъждопреливник в кв. „Вароша“ под река Осъм. Този проект надгражда предишен – за пречиствателната станция на Ловеч. Проектът ще бъде изпълнен за срок от 22 месеца от обединение „Инфраструктура – Ловеч“ – София.

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

Трети проект по „Околна среда“ за Хисар

Търговище: стартира рехабилитация на ВиК мрежата

С реализацията на проекта Хисар ще има напълно пречистени отпадъчни води. Общата стойност на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Хисар: изграждане на битова и дъждовна канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир в град Хисаря и реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа в кв. Момина баня, кв. Веригово и кв. Миромир“ е 33.3 млн. лв. и трябва да приключи през декември 2014 г.

Проектът „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище” за 17.7 млн. лв. включва подмяна и доизграждане на 10 км канализационна и около 25 км водопроводна мрежи и ще доведе до намаляване на загубите на питейна вода, които сега са 75%.

Созопол: започна строителството на водния проект

Интегрираният проект за водния цикъл на Созопол е на стойност над 75 млн. лв. С отпуснатите средства община Созопол ще подобри състоянието на амортизираната ВиК мрежа и ще изгради пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще има капацитет да поеме отпадните води от 65 хил. еквивалент жители. Нови над 22 хил. жители и гости на града ще бъдат обслужвани от рехабилитираната и модернизирана канализационна мрежа. Тервел започна строителството на водна инфраструктура

Проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ - Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на град Тервел” е на стойност 17.7 млн. лв. Ще се извърши рехабилитация на част от водопроводната мрежа на града с дължина 12 км, ще се реконструира около 6 км и изгради 5.5 км нова канализационна мрежа. 11 000 жители ще бъдат облагодетелствани от разширената и реконструирана ПСОВ.

Столичната община започна изграждането на дубльора на ляв владайски колектор

Даден бе старт на строителните работи по проект „Изграждане на дубльор на ляв владайски колектор”. Проектът на обща стойност 34 млн. лв. се финансира по ОПОС. Той включва изграждането на главен канализационен колектор с дължина 5 км, който ще обслужва близо 200 000 жители от „Княжево”, “Горна баня“, „Овча купел 1 и 2”, „Красна поляна”, м. Карпузица, м. Овча купел, м. Факултета, м. Разсадника-Коньовица, м. Разсадника-Бежанци, м. Фондови жилища, „Западен парк”, м. Работнически жилища, м. Захарна фабрика. Строителните дейности ще приключат през юни 2014 г. Стартира проект „Инженерна инфраструктура на м. бул. „Сливница“ - II етап

Проектът „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. „Сливница“ - II етап, между улица „Минск“ и бул. „Панчо Владигеров“ се изпълнява по програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е на обща стойност 5.6 млн. лв. В резултат ще бъде изградена 4.13 км канализационна мрежа и реконструирана 2.24 км водопроводна мрежа. Новоизградената канализационна мрежа ще отвежда отпадните води към Софийска пречиствателна станция за отпадни води „Кубратово“. Дейностите трябва да приключат през 2014 г.

Фотограф Мария Съботинова


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

25

ТЕМА

Столичната компостираща инсталация официално завършена В края на 2013 г. бе подписан договорът за инженеринг на завода за отпадъци На 21 декември кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова подписа договор с обединение “Актор - Хелектор“ за проектиране и изграждане на Завод за механично биологично третиране на отпадъци с производство на РДФ гориво. Това стана след получаване на официално писмо от Европейската комисия, в което се посочва, че са отпаднали всички съмнения по подадените сигнали и потвърждава, че Европейската комисия не е установила нарушения на европейското законодателство, както и след получено положително становище от МОСВ. Срокът за изграждане на съоръжението е 19 месеца. Очаква се през пролетта да започне реалното строителство. Това се случи след една отменена поръчка с избран изпълнител и дълго обжалване пред КЗК и ВАС - от общината и от два от отстранените кандидати. В края на 2011 г. строежът беше спрян от Европейската комисия, защото Брюксел поиска Столичната община да преработи проекта. През ноември 2011 г. общината изпрати за одобрение преработения вариант, а в края на февруари 2012 г. от комисията най-после обявиха, че този път са удовлетворени. Едва тогава стартира и сегашният търг. Заводът представлява фаза 2 на проекта за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община.

Първият етап - депото в Садината и инсталацията в Хан Богров

През 2011 г. Европейската комисия одобри първата фаза на проекта по ОПОС с 50.54 млн. евро - депото за неопасни отпадъци, инсталация за третиране на зелени отпадъци, инсталация за третиране на биоотпадъци, инженерна инфраструктура и др. По договор с обединение „Геотехмин – Униеко“ през 2012 г. бе завършена част от първия етап от проекта депо за неопасни отпадъци „Садината“. Година по-късно, в деня на подписване на договора за завода - 21 декември 2013 г., от ДНСК бе издадено разрешение за ползване на компостиращата инсталация за третиране на разделно събрани биологични и зелени отпадъци в Хан Богров - още една част от първата фаза на проекта. Всички около 40 000 т биологични отпадъци на столицата вече ще се преработват на площадката в Хан Богров. Площадка е с площ 7000 кв.м с две инсталации за зелени и за биоотпадъци. След разграждането им от получения биогаз ще се произвежда електрическа енергия за 1600 домакинства в България, а отпадните продукти при работата на инсталацията ще са под 1%. Договорът за изпълнение беше сключен на 6 юни 2012 г. между общината и обединение „Егерсман&Ко“ („Егерсман“, „АТ Ин-

Депото в Садината, завършено през 2012 г

женеринг 2000“ и „Диана комерс 1“) - за проектиране и строителство на компостиращата инсталация „Хан Богров“. Целият проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община“ е на обща стойност 360 млн. лв., от които 218 млн. лв. са от Европейския фонд за регионално развитие чрез програма „Околна среда“, 38 млн. лв. от държавния бюджет и 104 млн. лв. от Столичната община, като 35 млн. лв. от тях общината ще осигури със заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Проект за оползотворяване на модифицирано твърдо гориво

(RDF - Refuse Derived Fuel) подготвя „Топлофикация - София“. Заводът за механично биологично третиране ще

Инсталацията за изгаряне на модифицирано гориво RDF вече има идеен проект и избрана площадка

произвежда 180 хил. т RDF годишно, от които ще се получават приблизително 19.5 MW електрическа енергия и 58 MW топлинна енергия, т.е. за 30% от клиентите на топлофикационното дружество. Инсталацията ще бъде разположена на съществуващата площадка на ТЕЦ „София“ за

използване на инфраструктурата. През летния период тя ще произвежда топла вода, а в отоплителния ще работи комбинирано с природен газ. „Топлофикация - София“ е приключила с първия етап - избор на консултант - датската компания Ramboll, на технология, площад-

ка и идеен проект и задание за ОВОС. Той се финансира с 1.5 млн. евро от Международния фонд „Козлодуй“. За втората фаза - същинското строителство, общината ще търси 130 млн. евро от европейски програми през следващия програмен период. Николай ТОДОРОВ

Започна изграждането на претоварна станция - Несебър В землището на с. Равда вече се изгражда Претоварна станция за отпадъци – Несебър, част от проекта “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран по “Околна среда 20072013 г.“ на обща стойност 43.2 млн. лв. Претоварната станция цели оптимизиране на транс-

порта на дълги разстояния посредством високоефективни транспортни средства за пренасяне на отпадъците на далечни разстояния. Станцията е разположена в землището на с. Равда, местност Мерата, с основна площадка от 12 дка. Изграждането й ще включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до реги-

оналното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1000 - 2500 т на месец. Проектът за регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас включва необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци на територията на регион Бургас - об-

щините Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка на Регионално депо в с. Братово–запад с обем 450 000 куб.м и капацитет за депониране 400 000 тона отпадъци, възстановяване на (рециклируеми) материали с капацитет 10 000 т/г.;

съоръжение за компостиране с капацитет 5 000 т/г.; съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет 50 000 т/г. за строителни и 15 000 т/г. за едрогабаритни отпадъци; склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци, изграждане на две претоварни станции - в Несебър и в Карнобат, и до-

веждаща инфраструктура до тях. Регионалната система за управление на отпадъците ще обслужва 210 населени места, обитавани от близо 400 000 души. Бенефициент по проекта е община Бургас в партньорство с общините Средец, Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе.


26

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

Приключва строителството на клетка 1 на депо „Братово–запад” Пред завършване е строителството на клетка 1 на Регионалното депо за битови отпадъци „Братово - запад”. Депото е компонент от проекта за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Бургас“, финансиран от ОП“Околна среда“. Общата стойност на проекта е 43 231 121 лв., а срокът за изпълнение 44 месеца - от 25 август 2011 г. до 25 април 2015 г. Проектът включва проектиране и изграждане на първа клетка от Регионално депо „Братовозапад“, монтиране на съоръжения за сепариране, открито компостиране и рециклиране на строителни отпадъци, изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци от бита, изграждане на две претоварни станции в Несебър и Карнобат и довеждаща инфраструктура до тях, доставка на машини и съоръжения за експлоатация на регионалното депо и двете претоварни станции. Депо „Братово–запад”

Клетка 1 е с капацитет 400 000 тона отпадъци и обем 450 000 куб.м. Към момента е изградена дре-

нажната система под дъното, както и обходните скатови канавки. Извършват се изкопно-насипни работи по оформяне леглото на клетката и за достигане на проектните нива и вътрешните експлоатационни пътища. Изградена е 70% от опорната дига. Сградата за съхранение на опасни отпадъци на площадката, отредена за екопарк, е завършена в груб строеж. Продължават дейностите по изграждане на канализация и изгребна яма, маслоуловител и резервоар. Стартирано е и външното ел. захранване до обекта. Изпълнител на проектирането и строителството на депото е консорциум „Бургас еко депо 2012“, в който влизат „Пътстрой Бургас“ ЕООД, „Екокем – Палвелу“ ООД и „Строймонтаж“ ЕООД. Стойността на поръчката е 16 865 647 лв. без ДДС. Претоварна станция Карнобат

На 24 юни миналата година започна изграждането на Претоварна станция за отпадъци – Карнобат, която е вторият компонент от Регионалната система за уп-

равление на отпадъците в регион Бургас. Претоварната станция ще бъде разположена на площадка от 7.9 дка, на около 4 км от гр. Карнобат. Тя ще обслужва общините от Карнобат и Сунгурларе с възможност да поеме и отпадъците от общините Айтос и Руен. Изпълнител на инженеринга (проектиране и строителство) е ДЗЗД „Пътстрой Карнобат консорциум“, а стой-

ността на договора - 3 806 750 лв. без ДДС. Претоварна станция Несебър

В края на август миналата година бе даден стартът и на изграждането на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) – Несебър. Тя е разположена в землището на с. Равда, ще обслужва общините Несебър и Поморие и ще има претоварващ и транспортен

капацитет от 15 000 тона годишно. Изграждането й включва съоръжение за компактиране и претоварване за транспорт до регионалното депо, техника за транспорт на дълги разстояния, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, площи за сепариране и компостиране, площадкова инфраструктура и оборудване. Изпълнител на инженеринга е консорциум

„Претоварна станция за отпадъци – Несебър”, а стойността на договора – 4 946 000 лв. без ДДС. На 24 януари изтича срокът за подаване на оферти в обществената поръчка, обявена от община Несебър за доставка на техника и оборудване за обслужване на дейността на претоварната станция. Прогнозната й стойност е 1 565 368 лв. без ДДС. Силвия ЦЕНОВА

Строителството на депото край с. Стожер върви с бързи темпове Вече е оформена първата клетка на регионалното депо край с. Стожер, строителството на което започна през септември миналата година. Строежът на депото е част от проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”, финансиран от ОПОС, и общата стойност на проекта е 38.8 млн. лв. В регионалната система за управление на отпадъците е включено изграждането на първа клетка от регионално депо Стожер с обем 240 000 куб.м и капацитет за депониране на 240 000 тона отпадъци, съоръжения за сепариране на отпадъците с капацитет 41 200 т/г., компостираща инсталация с капацитет до 1647 т/год. и две претоварни станции - в Тервел и Балчик, как-

то и довеждащата до депото инфраструктура. На територията на депото ще бъде изграден и склад за временно съхранение на опасни отпадъци с капацитет 255 тона. Изпълнител на строителството на регионалното депо край Стожер е обединение ”Депо Добрич 2013”, с водещ партньор „Станилов” ЕООД. В обединението влизат още италианската фирма „Данеко импианти”, „Пътно сроителство” АД - Добрич, и „Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения” - София. Стойността на договора за строителство е 12 968 000 лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 48 седмици, от които 22 седмици за изпълнение на строителните дейности. На 22 октомври 2013 г. стартираха строител-

ните дейности на втория обект от проекта - „Претоварна станция за твърди битови отпадъци гр. Балчик”. Изпълнител е ДЗЗД “Балчик-БСГ“, обединение между „Булстрой груп“ ООД и „Хидростроителство“ ООД. Претоварната станция за отпадъци

ще обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич. Теренът на площадката е в близост до местност Момчил, на около 6 км от град Балчик южно от пътя Дуранкулак - Ва-

рна. На ПСО Балчик ще постъпват около 12 351 т. отпадъци на година. На 14 ноември 2013 г. стартира строителството и на третия обект от проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич - „Претоварна станция

за твърди битови отпадъци гр. Тервел”. Изпълнител е ДЗЗД “Тервел ТБО 2013“, в състава на което влизат „Пътища и мостове“ ЕООД - Варна, и „Пътно строителство“ АД - Добрич. Строителния надзор ще се осъществява „Трафик холдинг“ ЕООД – Варна. Претоварната станция за отпадъци ще обслужва общините Тервел и Никола Козлево. Теренът се намира в землището на гр. Тервел на около 2 км западно от пътя гр.Тервел – с. Честименско на територията на незасегната част от съществуващото депо за отпадъци. На терена на претоварната станция е резервирана площ, върху която в бъдеще общините могат да изградят площадка за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци. Силвия ЦЕНОВА


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

27

TEMA

Проекти за управление на отпадъците, стартирали през 2013 г. Състояние на някои от проектите към края на 2013 г.

Видин

Силистра

ОП „Околна среда” 2007-2013

Русе

Проекти пред старт за строителство Проекти в процес на оценка

Монтана

Проекти, които са получили покани за финансиране, но не са подали проект

Ловеч Севлиево

Изграждане, реконструкция и модернизация на регионални депа Изграждане на сепариращи инсталации В експлоатация

Благоевград: МОСВ даде зелена светлина за депото за отпадъци в с. Бучино

В началото на януари МОСВ даде зелена светлина за изграждане на регионална система за управление на отпадъците - регион Благоевград, обслужваща общини: Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. В писмо, изпратено до благоевградския кмет д-р Атанас Камбитов, се посочва, че оценката на доклада за въздействие върху околната среда е положителна. От писмото, подписано от министър Искра Михайлова, става

Самоков Панагюрище Дупница

Стара Загора

Варна

Бургас Созопол

Пазарджик Благоевград

Асеновград

Разлог

Хасково Харманли

Лъки Смолян

Малко Търново

Кърджали Мадан

в строеж

ясно, че предложените от общината най-добри налични техники, предвидени за изграждането на депото, също са получили одобрение и могат да бъдат прилагани. Така се удостоверява, че заложените технически методи в бъдещата работа по проекта отговарят на всички стандарти и норми за опазване на околната среда. Регионалната система ще се реализира на площадката на съществуващото сметище в с. Бучино и с. Българчево с площ 106 дка. Прогнозната стойност на проекта е 28.5 млн. лв. Плановете са през 2014 г. да започне изграждането на първата клетка на депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. Този първи етап на проекта ще се финансира от ПУДООС.

Ямбол

Костенец

Сандански Гоце Делчев

Програма ИСПА

Все още не са приключили процедурите за изпълнител и надзор за регионална система за управление на отпадъците. Поръчката е разделена на два обекта - депо за неопасни отпадъци, етап 1, със системи за събиране на инфилтрата и сметищния газ, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, за рециклиране на строителни отпадъци, площадкова и довеждаща инфраструктура. Подобектът включва депо за инертни отпадъци – етап 1. Общата стойност по ОПОС е 34.4 млн. лв.

Провадия

Велико Търново

Перник

Национално финансиране

Аксаково: Избират изпълнител и надзор на РСУО в регион Варна

Шумен

Габрово

София

В експлоатация

Никопол

Луковит

Ботевград

В строеж

в експлоатация

Плевен Враца

Добрич

Борово

поле. Строителството стартира на 1 декември 2010 г. Проектът е за 17.5 млн. лв., от които по „Околна среда“ - 14.5 млн. лв. Общата площ е 130 дка в землището на с. Трудовец. Проектът включва първа клетка на регионалното депо за неопасни битови отпадъци. Главен изпълнител е обединение „Инфрастрой“ - „Обществено строителство Агробилд“, „Енергоремонтстрой“, „Пътно поддържане“ и „Пътища и съоръжения“. Проектът за регионален център за рециклиране на отпадъци официално стартира на 13 октомври 2011 г. - ПЧП между общината и българско–чешката фирма „Франком“ АД на стойност 2 253 306 лева. Новият завод ще рециклират 25 хил. т отпадъци годишно. След изграждането на инсталацията 80% от общото постъпило количество ще се насочват за рециклиране и преработка и само 20% ще отива на депото.

Ботевград: Първото завършено депо по „Околна среда“ функционира, инсталация за рециклиране в строеж по ПЧП

Дупница: Обществени обсъждания за депото край с. Джерман

Първото регионално депо за битови отпадъци с пари от „Околна среда“ от края на 2012 г. обслужва 56 хиляди души от общините Ботевград, Правец и Етро-

През май в Джерман, Грамаде, Радловци и Кюстендил се проведоха обществени обсъждания за избора на площадка за регионално депо край с. Джерман.

Съоръжението ще се използва от Дупница, Бобов дол, Кюстендил, Невестино, Сапарева баня, Трекляно. Стойността на проекта за регионално депо е около 28 млн. лв. Перник: Консорциум „Кракра“ изпълнява инженеринг на завод за преработка на отпадъците

Строителството на регионална система за управление на отпадъците в кв. „Тева“ стартира преди месец. Проектът по „Околна среда“ за 21.4 млн. лв. върху 20 декара включва регионално депо за неопасни отпадъци за 1 570 000 куб.м и завод за сепариране и компостиране за 170 населени места от общините Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън. Консорциум „Трейс Кордеел Перник“ изпълнява депото по договор за 8 031 570.43 лева без ДДС за девет месеца. През изминалата седмица кметът Росица Янакиева подписа договор за инженеринг на завод за преработка на отпадъците с представители на консорциум „Кракра“ на стойност 5 210 596 лв. без ДДС и срок за изпълнение 7 месеца. Панагюрище: Пет консорциума с оферти за

изграждане на регионалната система за управление на отпадъците

Пет консорциума, сред които един с португалско участие, кандидатстват за изпълнители на регионалната система за управление на отпадъците в регион Панагюрище. Офертите се отвориха на 8 януари т.г. и оценката им се очаква да приключи до средата на февруари, съобщиха от община Панагюрище. Прогнозната стойност на поръчката е 12.345 млн. лв. без ДДС. До 10 февруари е срокът за подаване на оферти в откритата процедура за избор на изпълнител за доставка на машини и оборудване за регионалната система, включително и доставка на съдове и техника за транспортиране на разделно събиране на зелени отпадъци. Стойността на поръчката е до 1.995 млн. лв. без ДДС. Проектът “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Панагюрище” предвижда изграждане на клетка за битови отпадъци, съоръжение за компостиране на зелени отпадъци, сепарираща инсталация, довеждаща инфраструктура, както и доставката на машини

и съоръжения, стационарно и мобилно оборудване. Депото ще е с обем 71 718 куб.м и капацитет 54 025 тона и ще обслужва около 30 хиляди жители от общините Панагюрище и Стрелча. Периодът на експлоатацията му ще е до 2021 г. Договорът за безвъзмездна помощ е на обща стойност 17.3 млн. лв., а срокът за приключване е до края на 2014 г. Пазарджик: Първа копка на новото депо през лятото

До края на януари ще е готов работният проект за първата клетка на новото регионално депо за неопасни отпадъци на регион Пазарджик. Разработката е възложена на “Баугрунд Институт Книрим” ООД - София. Следващата стъпка е да се стартира процедурата по избор на фирма, която да извърши строителните дейности. Очаква се първата копка да бъде през лятото. Финансирането се осигурява от ПУДООС и ще е на стойност малко под 10 млн. лв. Разлог: Депо край с. Баня и Долно Драглище

От юли 2012 г. е подписан договор за финансиране с ОПОС с община Разлог за проект за 12.2 млн. лева с общините Банско, Бели-


28

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

TEMA

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 ла договора с избрания изпълнител („Иринополис“ ДЗЗД, гр. София) на Регионалния център за управление на отпадъците, включващ клетка 1, съпътстваща инфраструктура, ПСОВ за битови води, събирателен център за рециклиране и инсталация за сепариране и закрито компостиране на смесени общински и зелени отпадъци. За трите претоварни станции поръчките за изпълнители са проведени поотделно от съответните общини: в Казанлък е обединение „ГЕОДЕПО ДИМАС“, в Гурково - ДЗЗД „Екосистема Гурково“ и в Гълъбово - „Консорциум Гълъбово“ ДЗЗД. Строителен надзор на целия проект ще упражнява обединение „Консултантска Инженерна група - Ай Си Консулентен Цивилтехник“.

ца и Якоруда. Ще бъдат изградени първа клетка, площадка за компостиране на зелени отпадъци, довеждаща и вътрешна инфраструктура за обслужване на депото. Ще бъдат закупени машини и съоръжения за експлоатация. Системата за управление на отпадъците ще бъде разположена на границата на землищата на селата Баня и Долно Драглище. Стара Загора: Изграждането на регионалното депо ще започне през 2014 г.

Строежът на регионалната система за управление на отпадъците на регион Стара Загора се забави поради промяна в Закона за горите, която предвижда терен от 220 дка горски фонд от площадката в

с. Ракитница да бъде закупен. Заради тази процедура строителството на депото се очаква да стартира през февруари-март 2014 г. Екологичният проект се финансира с 52 млн. лв. по ОП „Околна среда”, в който основен бенефициент е община Стара Загора с партньори общините Раднево, Гълъбово, Опан, Чирпан, Братя Даскалови, Казанлък, Гурково, Николаево, Павел баня, Мъглиж и Твърдица. По проекта ще бъдат изградени четири основни обекта: Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора, и три претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово. Заради обжалвания пред КЗК и ВАС община Стара Загора все още не е финализира-

Хасково: Обжалване на поръчките за изпълнител и техническа помощ забавя старта на строителството

Първата копка на Регионална система за управление на отпадъците на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани се очаква да бъде направена до края на февруари, когато се очаква да приключат делата във ВАС по обжалване на поръчките за изпълнител и техническа помощ, съобщиха от община Хасково. Спечелилият кандидат за строителство на регионалното депо е ДЗЗД „Хасково Басура”, в което участват фирмите „Еко Традекс Груп” АД, „Гимекспорт” АД и „Сити - път” ЕООД. За упражняване на инвеститорски контрол и

строителен надзор има сключен договор с „Ен Ар Консулт” ЕООД. Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци в регион Хасково ще бъде изграден в землището на с. Гарваново, община Хасково. Договорът за финансиране по ОПОС беше подписан на 14 януари 2013 г. и е на обща стойност 29.3 млн. лв. Около 154 хил. жители на трите общини ще бъдат обслужвани от новата регионална система, която ще включва регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците с годишен капацитет 42 076 тона, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, пречиствателна станция за отпадни води, довеждаща инфраструктура и др. Ще има и система за улавяне на биогаз, с което ще намали риска от самозапалване и ще подобри безопасността на работа. Шумен: Функционира модерно депо за неопасни отпадъци

От края на 2012 г. Шумен разполага с модерно депо за битови отпадъци край кв. Дивдядово. Депото бе изградено на два етапа и разполага с три клетки. Клетка 1 се експлоатира в момента. Клетка 2 е в средната част на депото и е разделена на две с площ 28 дка и капацитет 210 232 куб.м и срок за запълване 5 години и 7 месеца. Клетка 3 е с площ 31 дка и капацитет 176 691 куб.м и със срок за запълване 4 г. и 8 месеца. Вторият етап от изграждането на депото се финансира от ПУДООС. В момента община Шу-

мен разглежда варианти за изграждане на инсталации за сепариране на отпадъци, компостиране и др., включително и с ПЧП за постигане на целите, поставени от новия закон за управление на отпадъците. Ямбол: ВАС се произнесе в полза на община Ямбол по спора за регионалното депо

Върховният административен съд излезе с окончателно решение в полза на община Ямбол и проекта за регионално депо за неопасни отпадъци. С произнасянето си от 13 януари 2014 г. петчленен състав на ВАС отхвърли жалбата на сдружение ДЕН, с която де факто се блокираше стартирането на проекта, в който участват още четири общини - Тунджа, Нова Загора, Сливен и Стралджа. „Това беше справедливото решение, което очаквахме и бяхме убедени, че ще се случи. Формалният опит на тази псевдоекологична организация да провали строителството на новото депо в крайна сметка срещна аргументите на върховните съдии”, коментира кметът на Ямбол Георги Славов. Решението на ВАС е категорично – няма и не е имало необходимост да се прави ОВОС за елементите на техническата инфраструктура, тъй като те не съставляват нов етап от строителството на депото. Става дума за охранителен канал, трасе на канализация от стопански двор, трасе на система за движение на инфилтрата, трасе на подземен ел. кабел. Освен това линейните съоръжения не попадат в никаква за-

щитена зона, следователно не съществува вероятност от пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, популации и др., се изтъква още в мотивите на съда. „Гражданите на Ямбол изпитаха на гърба си ефекта от обжалванията на проекта – и през 2013 г., а и сега - през 2014, плащаме 1 млн. лева отчисления за това, че още нямаме съвременно депо”, допълва кметът Георги Славов. Той припомни, че като водеща организация в сдружението на общините, които ще експлоатират новото депо, община Ямбол е направила всичко необходимо, за да защити и подготви за реализация този проект – има избран изпълнител - „Еко Ленд” ДЗЗД с партньори „Водстрой 98” АД и „Пътстрой-92” АД от София, също така строителен надзор и одит. Сега до реалния старт на строителството на депото остава да се минат няколко съгласувателни процедури, които са почти изцяло в компетенциите на Министерството на земеделието и храните, на Областна администрация – Ямбол, и на община „Тунджа”. Две регионални системи за отпадъци се изграждат на територията на Плевенска област

Две регионални системи за отпадъци изграждат на територията на Плевенска област. Регионалната система в Плевен ще обслужва шест общини от областта. Освен Плевен отпадъците си тук ще извозват общините Гулянци, Долни Дъбник,


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

Долна Митрополия, Искър и Пордим. Проектът е на обща стойност 27 795 953,90 лв. и включва изграждането на първа клетка от регионалното депо с капацитет 785 500 хил. тона и период на експлоатация четиринайсет години – от 2014 до 2028 г. Освен клетка за отпадъци системата ще включва сепарираща и компостираща инсталация, както и център за предаване на отпадъци. Изпълнител е ДЗЗД „РСУП – 2013“ – гр. Пазарджик“, в което влизат фирмите „Строймонтаж“ - Пазарджик, „Химремонтстрой“, „МУ-Т Унгария“ и „Евроасфалт епито еш шолгалто“ – Унгария. Договорът за проектиране и строителство с изпълнителя е на стойност 17 549 910 лв. Строителният надзор изпълнява ДЗЗД „Рутекс – АТИ“ – София, техническата помощ по проекта е на ДЗЗД „Тенгер 2013“ Шумен. Теренът, който е отреден за строителство, е с площ 203 дка. С реализацията на първия етап ще бъдат усвоени между 60 и 65% от площадката, а с предвиденото бъдещо разширение - и останалата част от имота. Изпълнението на всички дейности, включени в първия етап от проекта, се предвижда да се реализират в рамките до април 2015 г. Общата стойност на проекта в Никопол е 43 170 924 лева, срокът за изпълнението е също април 2015 г. Депото ще обслужва общините Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени и ще е на площ около 174 дка. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Калипсо”, в което участват строителните компании „Водстрой 98” АД и

„Енерго Ремонт Строй” АД. Първият етап от проекта предвижда на площадката в Санадиново да бъдат изградени 1-ва клетка на депо за неопасни отпадъци, комбинирана инсталация за сепариране, съоръжения за компостиране, ПСОВ, сгради за персонала, поддръжката и ежедневните дейности, на вътрешни пътища, обособяване на зона, запазена за съхранение на почвата и бъдещото разширяване на площадката, зелени площи, изграждане на довеждаща техническа инфраструктура до площадката на регионалната система - ВиК, електроснабдяване, довеждащ път. Поради голямата отдалеченост на община Павликени проектът предвижда изграждането на площадка за предварителна обработка на отпадъци и претоварване в превозни средства за дълги разстояния. Площадката е разположена югозападно от съществуващо общинско депо на град Павликени и заема обща площ 10 328 дка. 30.6 млн. лв. за изграждането на Регионална система за управление на отпадъците за регион Велико Търново

Община Велико Търново ще получи безвъзмездна финансова помощ от 30.6 млн. лв. за изграждането на Регионална система за управление на отпадъците за регион Велико Търново. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, кметовете на община Велико Търново Даниел Панов и на община Горна Оряховица Добромир Добрев, който е и председател на управител-

ния съвет на сдружение „За чисти селища“ подписаха на 15 януари договор за предоставяне на средствата. Общата стойност на проекта е 33.5 млн. лв. и се финансира от оперативна програма „Околна среда“. „Този проект е жизненоважен за нашия регион и нашите общини. С пълната подкрепа на Министерството на околната среда и водите се надяваме от последни да станем първи и бързо да се включим в сроковете на изпълнение“, каза кметът на община Горна Оряховица. Проектът включва изграждане на първа клетка за депониране с капацитет за 173 776 хил. тона отпадъци годишно. Ще бъде изградена и инсталация за механично третиране на отпадъците с капацитет 50 хил. тона годишно, както и за компостиране с капацитет от 28 хил. тона годишно. Общият капацитет на депото ще бъде 673 359 тона годишно и ще обслужва около 175 хиляди души от 279 населени места. Партньори по проекта за изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново са общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, както и сдружение „За чисти селища“. Нова процедура, която е в ход, ще определи изпълнителя на депото в Луковит

В началото на декември община Луковит рестартира поръчката за изграждане на Регионален център за управление на отпадъци - гр. Луковит, след като пър-

29

TEMA

воначално обявената бе прекратена. Прогнозната стойност не е посочена в обявлението. Поръчката включва изграждане на първа клетка на регионалното депо за общински отпадъци, на приемна зона, състояща се от КПП, административна сграда, електронна везна и портален монитор, изграждане на общински център за рециклиране, на пречиствателна станция за инфилтрат, инсталация за компостиране на зелени отпадъци, изграждане на гараж – работилница, инсталация за измиване на гуми, навес за верижни машини, вътрешната инфраструктура. Проектът „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за регион Луковит” се финансира по ОП „Околна среда”. Община Габрово обяви поръчка за комплексна доставка по проекта си за регионална система за отпадъци

Поръчката е за доставка и монтаж на оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово” по ОП „Околна среда”, включващо комплексна доставка на един брой инсталация за изгаряне на депониен газ. Прогнозната й стойност е 146 000 лв. без ДДС. Крайният срок за изпълнението й е 31 март 2014 г. До 24 януари се получава документацията за участие, оферти се приемат до 3 февруари включително. В края на миналата година бяха подписани четири договора за доставки и монтаж на оборудване по проекта. Регионалната система за управление на отпадъ-

ците да бъде въведена в експлоатация предсрочно до края на 2014 г. е желанието на кметовете на Габрово и Трявна. Проектът се реализира по оперативна програма „Околна среда“ и общата му стойност е 26 235 646.30 лв. без ДДС. Община Ловеч възложи актуализация на проекта за депото

В края на миналата година община Ловеч възложи актуализация на проект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин” за Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци”. Изпълнител е „Баугрунд Институт Книрим” ООД. Стойността на договора е 165 540 лв. с ДДС. Актуализацията на проекта е необходима, за да бъдат включени допълнителните съоръжения, с което ще бъде изградена цялостна система за третиране на отпадъците съгласно съществуващите в момента нормативи. Проектирането на допълнителните съоръжения ще бъде на основата на данни от действащия проект и ще засегне проектираните площ за депониране, дренажна система; ВиК система, газова система и др. елементи на обекта. Това налага цялостна актуализация на проекта, включваща проектиране на допълнителните съоръжения и преработка на съществуващото проектно решение. „Баугрунд Институт – Книрим“ ЕООД са изработили проекта за „Депо за твърди битови отпадъци, община Ловеч“, променено по силата на нормативната уредба в „Регионално

депо за неопaсни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин“ – I ви етап. С решение на общото събрание на Регионално сдружение в областта на отпадъците между общините Ловеч, Летница и Угърчин през 2010 г. е определена необходимостта от изграждане към Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин на допълнителни съоръжения за третиране на отпадъци – сепарираща инсталация; компостираща инсталация и площадка за строителни отпадъци. Малко Търново: Регионална система за управление на отпадъците

Община Малко Търново стартира проекта за регионална система за управление на отпадъците на обща стойност 6,5 млн. лв. Този ден ще го отбележим с края на дългия и сложен процес по подготовката и с началото на строителството на един от най-важните проекти за община Малко Търново. За Малко Търново е приоритетен туризмът, а туризъм не може да има, когато няма отговорно отношение към обезвреждането на отпадъците. Искаме да живеем в синхрон с природата, за да оставим Странджа чиста за поколенията, каза кметът Илиян Янчев. Регионалната система за управление на отпадъците включва изграждането на депо за неопасни отпадъци и изграждане на мобилна сортираща линия и ще обслужва 4 хил. души. Очаква се количеството на отпадъците, третирано в рамките на РСУО, да е 1138 тона годишно. Срокът за строителство е една година.


30

Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЕКОЛОГИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014

Световните производители - с интегрирани решения за IFAT 2014 Водещият световен панаир за технологии за околната среда се провежда от 5 до 9 май в Мюнхен

IFAT е водещият панаир за управление на води, канализация, отпадъци и материали, където водещите участници в сектора представят последните си продукти, решения и услуги. През 2012 г. той постави своеобразен собствен рекорд - 2939 от 54 държави върху 215 000 кв.м изложбена площ. Посетителите са 125 000, от които 75 000 от Германия и 50 000 от чужбина. Сред страните на произход на изложителите най-активни са Австрия, Италия, Швейцария, Русия, Холандия, Дания, Чехия, Турция, Полша и Испания. Панаирът покрива целия обхват на екологични технологии и услуги и включва голям брой паралелни събития и прояви. Изложителите включват производители, частни търговски и експлоатационни дружества, инженерингови компании, консултанти и доставчици на услуги, правителствени агенции, общински дружества, образователни и изследователски институции, браншови организации и НПО. Паралелната програма включва над 300 конференции и семинари с 16 хил. участници - възможност за презентации, технически дискусии и др. Мотото на панаира е resources. innovations. solutions. Германската федерация на индустрията за управление на отпадъци, отпадни води и материали (BDE) остава ключов партньор на форума. Фокусът е върху думата ресурси - отпадъците и отпадните води все повече се разглеждат като ресурс и нов, динамичен сектор на икономиката. Messe Munchen International е сред водещите панаири в света с около 40 търговски изложения за капиталови и потребителски стоки и ключови високотехнологични индустрии, над 30 000 изложители и около два милиона посетители. През последните години нараства тенденцията за организиране на нови търговски панаири в Азия, Русия, Близкия изток и

Южна Америка. Системите за пречистване на отпадните води и за дезинфекция са най-актуални

Добиването на вода, третирането на отпадните води и канализацията са основните теми на изложението. Обемите на световния пазар на системи за дезинфекция за вода и отпадни води се очаква да достигне 3 млрд. долара през 2019 г. по оценка на консултантите Frost & Sullivan, за 2012 г. оценките са за 2 млрд. долара с прогноза за годишен ръст от около 6%. Друга причина за тези тенденции са по-строгите регулационни мерки за питейната вода, за третирането на отпадните води в Европейския съюз и САЩ. В момента около 60% от продажбите в този сектор са към общини и 40% на индустриални потребители. Хлориране, озониране, електролиза, ултравиолетово облъчване, микрофилтрация, термично третиране - широка гама от решения и техники за унищожаване на бактериите. Енергийният потенциал на отпадъците

Пречистването на отпадните води вече е само едно начало - нараства интересът към енергийния потенциал на отпадните материали, води и газове. В европейската директива за депонирането от 1999 г. декларираната цел е максималното намаляване на депонираните отпадъци. През 2012 г. европейският пазар за когенерация достига 4.22 млрд. долара, а до 2016 г. - 4.94 млрд. долара. Великобритания и Полша са разглеждани като най-атрактивните и активни пазари, следвани от Германия, Франция и Скандинавия - пионери в сектора, които вече започват модернизация на своите мощности. През следващите пет години се очаква да започнат експлоатация общо 125 съоръжения с капацитет от 40 млн. тона отпадъци годишно. Друг важен

И

Какво ще покажат компаниите на IFAT 2014

зложителите на IFAT имаха възможност да се срещнат с представители на специализиранатa преса от цял свят на 7 и 8 януари в Международния конгресен център. Сред участниците бяха водещи компании в сектора. Siemens ще представи интегрирани оптимизирани решения за управление на водите, енергийна ефективност и конкретни решения, съобщи Роналд Вранкен, ръководител на сектора за индустриални продукти и автоматизация. Grundfos ще представи нови помпи за отпадни води с повишен капацитет и Demand Driven Distribution решения за намаляване на течовете, каза Джаки Янг, маркетинг мениджър на продукти за водния сектор. ACO Tiefbau има разработени нови отводнителни решения и маслоуловители. Испанският производител на машини AUSA ще презентира новото решение iLink - многофункционални машини за комунални услуги и почистване, информира Алберто Ортега, генерален мениджър за продажбите. Alfa Laval представя цялостни решения за пречистване на отпадни води - от оборудване до технологии и препарати. Специализираната германска компания MACHEREY-NAGEL има разработен нов анализатор на химически и биомолекулярни качества на водата по 80 показателя. Daimler ще демонстрира серия машини за комунално обслужване с марката Mercedez.

процес е използването на метан от преработката на отпадъците. В Германия през 2013 г. над 1200 гВтч електричество са генерирани от ПСОВ - колкото е необходимо за 360 хил. домакинства годишно, като само 1200 от общо 10 хил. ПСОВ в страната използват когенерационни технологии. Дори преди да бъде използвана за когенерация, енергията от отпадните води може да бъде използвана чрез система за термообмен поради постоянната й температура между 12 и 20 градуса, която може да бъде използвана за охлаждане или отопление на сгради - до 6% от всички сгради в Германия. В момента там функционират около 35 подобни инсталации. По същия начин може да се използват и изгорелите индустриални газове. Продуктов обхват на изложението

•Вододобив •Третиране на питейна и ка-

нализационна вода

•Водоснабдяване и канализация •Брегозащита и борба с наводненията •Депониране на отпадъци и рециклиране •Енергия от отпадъци •Улично почистване, поддръжка и зимно обслужване •Третиране на стари сметища •Третиране на отпадъчни газове •Борба със замърсяването на въздуха •КИП и А, лабораторни технологии •Научноизследователска дейност и технологичен трансфер •Услуги във ВиК и сектора на отпадъците.

ОЧАКВАНИЯ ЗА IFAT 2014

5 - 9 май Международен панаир, Мюнхен

Над 3000 изложители

230 хил. кв.м изложбена площ

IFAT по света

•IE Expo - Шанхай, 20 - 22 май 2014, очаквани 900 изложители •IFAT Индия - Мумбай, октомври 2014 •IFAT Евразия - Истанбул, октомври 2014. Николай ТОДОРОВ

56 колективни представяния


Строителство ГРАДЪТ, 20 - 26 януари 2014 г.

gradat.bg

31

ИЗЛОЖБА

„Светлина и дух“ - първата мултимедийна изложба за Владимир Димитров-Майстора 24-26 януари 2014 г., „София Ивент Център“ (SEC), ет.3, Парадайз център Националният дарителски фонд „13 века България“ с подкрепата на „ГРАДЪТ медиа груп“, представя първата иновативна мултимедийна изложба, посветена на Владимир Димитров– Майстора. Иновативният за България проект е изложба от нов тип, преобръщаща представите ни за експониране на художествени творби в зала. Емблематични и помалко познати творби на Майстора – рисунки, платна, скици, графики, автопортрети, се представят с помощта на високотехнологичен софтуер и „оживяват“ в огромни полиекрани пред зрителя във визуална феерия със собствена хореография, симфония от цвят, звук и светлина. Видеоартът прави възможно хипердетайлното вглеждане в картините, изследва акценти от техниката и уникалното използване на цвета от художника, наричан още „иконографът на българското лице“.

Проектът с времетраене 25 минути ще се разгърне в зала с размери 21 на 25 м с височина на стените 5 м и 360-градусова панорама. Проектът е реализиран от Национален дарителски фонд „13 века България“ с подкрепата на Министерството на културата, Столичната община, Асоциацията за развитие на София, „ГРАДЪТ Медиа Груп“, „София Ивент Център“ (SEC), Художествената галерия „Владимир Димитров-Майстора“, Кюстендил, Художествената галерия „Борис Денев“, Велико Търново, Художествената галерия „Никола Маринов“, Стара Загора, J Point и Delmar Te, медийни партньори — БНТ, творчески екип - „ВИП медия“. Откриването е на 24 януари от 19 ч. в „София ивент център“, „Парадайз център“, ет. 3, бул. „Черни връх“ 100. Изложбата може да бъде разгледана до 26 януари, 2014 г. от 10 до 19 часа.

В

ладимир Димитров - Майстора е eдно от големите имена в българската живопис от първата половина на ХХ век, изявява се в портретния и пейзажния жанр и в битовата композиция. Неговите портрети и композиции притежават изразителни цветове, идеалистичен рисунък и силно символно излъчване. Роден през 1882 г. в с. Фролош в семейството на бежанци, завършва прогимназия в Кюстендил. С доброволно събрани от съгражданите си средства учи в Художественото индустриално училище (днес НХА) при Петко Клисуров, Жеко Спиридонов, Антон Митов, Иван Мърквичка и други. През Балканската и Първата световна война е военен художник в състава на Рилската дивизия. След войните се утвърждава като художник, отхвърлящ академизма. От 1924 до 1951 г. живее в кюстендилското с. Шишковци. Тематиката на творбите му е свързана предимно с хората и природата: „Моми“, „Девойка от Кюстендилско“, „Жетварка“, „Жетвари на обяд“, „Селско момиче сред макове“ и др. Контакти за организирано посещение с беседа за групи и ученици: Мила Старейшинска-Ангелова НДФ „13 века България“, тел. +359 879 539126


Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you