Page 1

Брой 2 (830), 13 - 19 януари 2014 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

www.balkanstroy.com

Транспорт и транспортна инфраструктура

Луксозно по коридор Ориент - Източно Средиземноморие

9 771310 983000

02 >

2

От 13 декември 2013 г. влезе в сила новият Регламент на ЕС № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на

Решение № 661/2010/ЕС. Той посочва България като страна, в която преминава новият коридор Ориент - Източно Средиземноморие, който върви по трасето на бившите коридори 4, 10 и 8 и осигурява връзка на Северно, Балтийско, Средизем-

но и Черно море. По него са и основните приоритети на България в транспортната инфраструктура. С река Дунав страната ни фигурира и в коридора Рейн - Дунав. Ако за 2014 - 2020 получим 1.6 млрд. евро европейско финансиране

за транспортна инфраструктура, в края на 2020 г. ще пътуваме луксозно по коридор Ориент - Източно Средиземноморие, което означава по „Струма“, „Марица“, „Тракия“, „Люлин“, София – Калотина, Видин – Монтана и по жп трасетата от

сръбската граница през София до Свиленград и Бургас. Засега прогнозният бюджет по ОП“Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 предвижда 1.2 млрд. евро европейска помощ по цени от 2011 г.

OЩЕ В БРОЯ: СОФИЯ ИЗПЪЛНЯВА 47 ПРОЕКТА С ФИНАНСИРАНЕ ОТ

9 КАТЕГОРИИ В ЧЕТВЪРТОТО ИЗДАНИЕ НА АРХИТЕКТУРНИЯ

ТЪРСЯТ ПАРИ ЗА ПОДЗЕМЕН МУЗЕЙ НА АНТИЧНИЯ

ЕС ЗА 2.88 МЛРД. ЛЕВА

КОНКУРС WHATA AWARDS 2013

ТЕАТЪР НА ФИЛИПОПОЛ

СТР. 6-7

СТР. 8-9

СТР. 12


2

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

Проектират зелен градски център на Карлово

3

Изследване на Forton:

Димум край Белене се превръща в конкурентна туристическа атракция

Търговията с бизнес имоти ще нарасне през 2014 г.

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

4-5

13

Новоизграденият общински плувен комплекс в Плевен с акт 16

15 кандидата за парковото пространство пред НДК Обявяват конкурс за реновиране на сградата на СБХ

ЖЕЛЕЗНИЦИ, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

14

Стратегическият документ на България за европей-

Търг за проектиране на жп линията Пловдив – Бургас,

ските фондове за 2014 – 2020 г. е публикуван за пуб-

фаза 2

лично обсъждане

Спирките в Стара Загора с електронни

4-звезден хотел „Holiday Inn – Международен панаир Пловдив“ отваря врати през 2015 г.

информационни табла до април 2015 г. Удължиха срока за подаване на оферти за тяговите

Високотехнологична компания стъпва в Плевен

подстанции в Стара и Нова Загора

Реставратор на недвижими културни ценности - най-

ПЪТИЩА, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

новата професия

15

Sofia Airport Center получи първия за България златен

Още 10 дни приемат документи за ITS на 20 кръстови-

LEED сертификат за офис сграда

ща в София

Нараства търговията с Турция, Китай, Русия и Украйна Ако се увеличи тежестта на наказанията за кражби на метали, те ще намалеят с 50%

ВИК, ОТПАДЪЦИ

16 - 17

Стартира първият етап от геотермалната отоплителна система на Златоград

Пощенска банка с нови преференциални условия по

МОСВ даде зелена светлина на депото за отпадъци в

жилищно-ипотечни кредити

Благоевград

Министерството на икономиката и енергетиката няма да се разделя

Предсрочно завърши проект за превенция срещу наводненията в Ихтиман

Рекорден ДДС и данъци, внесени в бюджета

ИНФОРМАЦИОННОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Туризмът генерира 13.6% от БВП

ИНТЕРВЮ

6-7

18

МРР ще работи по изготвянето на няколко информационни системи през 2014 г.

Йорданка Фандъкова, кмет на София: Изпълняваме 47 проекта с финансиране от ЕС за 2.88 млрд. лева

КОНКУРС

8-9

ТЕМА ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

9 категории в четвъртото издание на архитектурния

Транспортната инфраструктура остава приоритет

конкурс WhATA Awards 2013

Пътища

Архитектите от WhATA - Анета Василева, Жана Стои-

Лот 3 „Струма“, „Хемус“ - проектиране

лова, Николай Ангелов и Христо Говедаров: Архитектурната 2013 е една доста добра година, по-

Железници Пристанища

добра от 2012

ГРАДСКА СРЕДА

19-29

10-13

Интересни идеи за центъра на Ловеч събра студент-

Метро

СВЕТОВЕН ОПИТ

30-31

ски архитектурен конкурс

Доклад на Price Waterhouse and Coopers:

Търсят пари за подземен музей на Античния театър на

Лошата инфраструктура в градовете намалява продук-

Филипопол

тивността на компаниите с до 40%

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Бизнес развитие“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Редакция: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Елина Николчева - редактор, 0897/846 282, enikolcheva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, dkadrev@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: ул. Г.М. Димитров №5, ет.1, офис 1, тел./факс 032/ 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: ул. Мусала №10, Дом на архитекта, тел. 052/ 63 22 52, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: ул.Дойран №160 ет.3; офис 309, тел. 064/ 800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

3

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Изследване на Forton:

Търговията с бизнес имоти ще нарасне през 2014 г. През 2014 г. възстановяването на пазарите на бизнес недвижими имоти ще се ускори и ще бъде придружено от по-силен интерес към инвестиционните сделки, прогнозира консултантската фирма Forton, партньор за България и Македония на международната компания Cushman & Wakefield.

И

нвестициите ще се увеличат

М

естни играчи ще купуват свръхзадлъжнели проекти

През 2013 г. се наблюдава подобрение в повечето пазарни сегменти

- по-висока заетост на качествените офис сгради при стабилни наеми, експанзия на международните търговски вериги и продължаващи инвестиции в производства. Това са обективни причини да очакваме по-силен интерес към инвестиционните сделки през следващата година, казва Михаела Лашова, изпълнителен директор на Forton. От една страна, на пазара има все по-голям избор от висококачествени активи, които са подходящи за международни инвеститори. Не е изключено да видим първите подобни сделки с офис сгради от дълго време. От друга - допълва тя, през 2014 г. очаквам тенденциите при инвестициите от миналата година да бъдат продължени и да видим повече примери за сделки, продиктувани от свръхзадлъжнялост на проектите или на техните инвеститори. Българските купувачи ще останат активни в подобни случаи, особено в сектора на търговските площи. Поради това се очаква засилено търсене на услуги по управление на имоти.

И кредиторите, които влизат във владение на проблемни имоти, и новите инвеститори са наясно, че само професионалното управление може да запази и евентуално повиши стойността на активите. Тъй като за банките това не е основен предмет на дейност, те търсят компании за управление, които познават пазара и

имат необходимия опит, казва Мая Балтаджиева, мениджър „Управление на имоти“ във Forton. В допълнение от Forton очакват активизиране и на строителството. Във втората половина на 2013 г. тенденцията за намаляване на новото строителство на офис сгради в София беше прекъсната от два нови проекта. Очакваме и стартирането на първите логистични проекти, предназначени за свободния наемен пазар, тоест обръщане на настоящата тенденция строителството да бъде или изключително за собствено ползване, или за предварително определен наемател, казва Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални площи“ във Forton. Друг сектор, към който интересът на инвеститорите нараства, е жилищното строителство. В резултат броят сделки с терени ще се увеличи през 2014 г.

Строителните предприемачи активно търсят урегулирани имоти в традиционни жилищни квартали, за да се възползват от стабилизацията на жилищния пазар.“ От компанията обръщат внимание, че прогнозата се характеризира с определена степен на несигурност. Тя е предизвикана от рисковете от промяна на мест-

ната политическа обстановка, които биха обезкуражили потреблението и инвестициите, или по-бавно от очакваното възстановяването на европейската икономика, което би повлияло негативно на износа. Офис площи

Изнасянето на съпътстващи административни дейности от Западна Европа към държави с ниски разходи като България продължи през 2013 г. Тенденцията беше особено силна във втората половина на годината, когато Comverse отвори първи, а Sutherland - втори офис в София. Тези събития са положителен сигнал за пазара. Обикновено това са само първите им стъпки и в мнозинството от случаите следват разширения, казва Станимира Пашова, мениджър „Офис площи“. Компаниите дадоха още доказателства за конкурентните предимства на България като квалифицирана работна ръка, ниски разходи за данъци, труд и издръжка на офис. Във втората половина на годината видяхме, че вълната започва да се разпростира почувствително и в другите големи градове извън София като Пловдив и Варна. Проучване на Forton сред офис наемателите,

проведено в края на 2013 г., показа, че те търсят

висококачествени помещения, разположени по главни булеварди, с отличен градски транспорт. През 2013 г. заетостта на повечето проекти, които отговарят на изискванията им, се увеличи чувствително. На някои ключови бизнес локации вече виждаме натиск за повишение на офертните наеми, предизвикан от намалелите свободни площи и постоянното търсене. Очакваме те да се установят твърдо на двуцифрени нива в евро на квадратен метър на месец във висококачествените сгради“, казва още Станимира Пашова. Търговски площи

Строителните предприемачи остават движеща сила за пазара на търговски площи. Общо 139 хиляди квадратни метра търговски центрове в строеж се очаква да бъдат завършени през 2014 г. Веригите продължават да търсят нови местоположения, проекти и пазари, но имат едно наум по отношение на нивата на конкуренцията. Те разглеждат с предимство пазарите, където има по-малко предлагане или само един доминиращ проект. Силният интерес към „Панорама мол“ в Плевен е доказателство за това, казва Росен Генев, мениджър „Търговски площи“ във Forton. От страната на търсенето през

2014 г. очаквам водещи отново да бъдат директно представените международни марки за сметка на местните франчайз представители. От 2010 г. насам „Панорама мол“ е първият търговски център, който ще бъде завършен извън четирите най-големи града в България. В края на годината 65% от общо 17 500 кв.м в мола вече са отдадени под наем. Индустриални площи

През 2013 г. разширяването на съществуващи производства, основно в автомобилния отрасъл, беше движещата сила за пазара на индустриални и логистични площи. „Монтюпе“ пусна в ход новите си мощности в Русе, а „Язаки“ – в Сливен. „Стандарт профил“ и „Теклас“ обявиха планове за разширения, а „Бер Хела термоконтрол“ започна строителство в държавната индустриална зона в Божурище, до София. „Броят и обхватът на тези събития ни показва, че те не са случайни. Благодарение на ниските производствени разходи България си издейства по-широко място във веригата на доставките в автомобилния отрасъл. Към него можем да добавим и производството на електрооборудване и електроника“, казва Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални и логистични площи“ във Forton.

У

слугите по управление на имоти стават все по-търсени

А

утсорсинг компаниите излизат извън София

З

апочва строителство на нови логистични площи и жилища

П

редприемачите ще търсят повече земя


4

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ 15 кандидата за парковото пространство пред НДК 15 оферти са били подадени в Столичната община по обявения конкурс „Избор на изпълнители на СМР за проект: „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване“. Офертите бяха отворени на 9 януари, а до 9 юни комисия ще представи протокол с резултатите от конкурса. Председател на комисията е Ралица Маджарова, директор на дирекция „Зелена система“ към Столичната община. Проектът е на стойност 14.3 млн. лв. и ще бъде финансиран по ОП „Регионално развитие“. Сред участниците за отделните позиции в конкурса са ДЗЗД „Цветомания“, в което участват фирмите „Цветомания“ и „Агроспектър“. Тяхното предложение е за позиция 2, която включва „Паркоустройство и автоматизирана поливна система“. За същата позиция оферти са подали и фирмите „Водстрой 98“ АД и „Пропланц“ ЕООД. По позиция 1 - „Паркови и тротоарни настилки с велотрасета, улично и парково осветление“ – оферта е подадена от ДЗЗД „ПСТ-НДК 2014“, в което участват компаниите „ПСТ холдинг“ и „Димов къмпани“ ЕООД. За същата позиция е предложението и на „СК-13 Пътстрой“АД. Обединение „Красива София 2014“ включва 3 фирми – „Пътища и съоръжения“, „Улично осветление“ и „Унимекс“, които са предложили оферта по позиция 1. Конкуренти ще са им и фирмите от обединение „Красива столица“ – „Трейс груп холд“ и „Старт инженеринг“. Останалите участници са „Мега пътища 2014“ (в обединението влизат „Мегаинвест-холд“ и „Пътища и мостове“), „Про-Планст“, „ТТХ-РБ Озеленяване София“ (TH Consulting, „Техно-04“, RB Green), „Естетика 2014“ („Флорекс“, „Комунална техника“, Home Garden TT, „Торент“), „Водоснабдяване и канализация“, „София сити строй 2014“ („Градска среда“, „Миг 23“), „Полид“ и „Лирекс БГ Сектрон“ („Сектрон“ и „ЛирексБГ“).

Обявяват конкурс за реновиране на сградата на СБХ

Съюзът на българските художници (СБХ) обяви международен явен архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за „ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕНОВАЦИЯ И ФАСАДНО ОФОРМЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР ГР. СОФИЯ, УЛ. „ШИПКА“ №6“. Информацията за конкурса ще бъде обявена на сайта wwwshipka6.com.

Стратегическият документ на България за европейските фондове за 2014 – 2020 г. е публикуван за публично обсъждане Проект на Споразумението за партньорство на България за периода 2014 - 2020г. е публикуван за второ публично обсъждане. Това е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове в България през периодa 2014 – 2020 г. Проектът е разработен от междуведомствена работна група под ръководството на вицепремиера Зинаида Златанова, в която участват представители на администрацията и на широк кръг партньори – неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др. Споразумението за партньорство определя четири стратегически приоритета, чрез които в страната да се изпъл-

няват Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството: • Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж • Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж • Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж • Добро управление и достъп до качествени обществени услуги. Неофициалните преговори с Европейската комисия по споразумението стартираха през м. април 2013 г., като в периода 23.07.– 07.08.2013 г. се проведе и първото му публично обсъждане. В края на ноември 2013 г. бяха получени коментари на Европейската комисия, като основните забележки са свързани с това, че инвестициите се насочват в твърде много области, че е необходимо засилване на регионалния подход и че следва да бъдат финализирани национални стратегии в ключови сектори като здравеопазване и административна реформа. Публичното обсъждане се провежда на портала за обществени консултации www.strategy.bg и на Единния информационен портал www.eufunds.bg, като коментари и предложения по документа може да се изпращат до края на януари. Очаква се официалните преговори по документа да стартират до началото на месец март.

4-звезден хотел „Holiday Inn – Международен панаир Пловдив“ отваря врати през 2015 г. InterContinental Hotels Group (IHG®), един от най-големите хотелски оператори обяви подписването на договор за изграждането на хотел „Holiday Inn – Международен панаир Пловдив“ в България. Планирано е хотелът да отвори врати под тепетата през 2015 г. „Holiday Inn – Международен панаир Пловдив“ ще работи по договор за франчайз с „Петров комерс“ ЕООД. Компанията притежава новопостроена офис сграда, която ще бъде превърната в четиризведен хотел с 68 стаи. Разположена е на ъгъла на бул. „Дунав” и бул. „Васил Левски”, в близост с изложбените площи на Пловдивския панаир, който всяка година привлича повече от 600 000 посетители. В момента се финализира техническият проект за хотела и до 15 февруари се очаква да бъде издадено разрешение за строеж. „Нашият хотел залага на печеливша формула – много удобства, съчетани с приятно открито лоби и добро обслужване в град с богата история и култура. С нетърпение очакваме както чуждестранни, така и местни туристи, които да отседнат при нас“, заяви Ангел Петров, управител на фирма „Петров комерс“ ЕООД, която е собственик на хотел „Диамант” на Слънчев бряг. Името на хотела „Holiday Inn – Международен панаир Пловдив“ няма отношение с едноименното акционерно дружество, съобщиха от пресцентъра на националния изложбен център. Питър Вермер, директор развитие за Централна и Източна Европа, отбеляза: „Ние сме развълнувани от нашето разширяване в България. Хотелският пазар започва да набира инерция, тъй като международни марки вече постигат голям напредък и навлизат на пазара. Брандът на Holiday Inn продължава да се отъждествява с гости и собственици, които търсят хотели, предоставящи добро обслужване и достъпни локации“. Holiday Inn е част от IHG, която в момента празнува своята 10-годишнина като международен хотелски оператор. Към днешна дата има 281 хотела на Holiday Inn в Европа, планирани са още 25, които ще отворят врати през следващите три до пет години.

Високотехнологична компания стъпва в Плевен Високотехнологичната американска компания „Нексънс”, базирана във Франция, иска да стъпи в Плевен. Предвижда се да бъдат изградени 10 хил. кв.м производствени, складови и офисни площи, да бъдат открити дългосрочно 500 работни места. Инвестицията е около 8 млн. лв. Очаква се до есента на 2014 да бъде реализиран първият етап с 4 млн. лв., съобщи на пресконференция председателят на общинския съвет в Плевен Дарин Ангелов. Искането за замяна на инвестиционното намерение на „Плевен ритейл център” ООД (ПРЦ) бе депозирано за разглеждане в общинския съвет на заседание в края на ноември. Предстои да бъде сключено споразумение между ПРЦ и община Плевен на база на договор за сътрудничество с „Нексънс“. След първия етап от инвестицията се очаква община Плевен да вдигне наложените тежести върху имота за около 1 млн. лв. Става дума за незастроен общински терен 37 дка, закупен през 2006 г. от „Плевен ритейл център” ООД, върху който трябваше да бъде изграден търговски комплекс от типа мол. Първият етап включва производствено съоръжение от около 3000 кв.м, склад от 1000 кв.м, офиси, паркоместа и социално-битови помещения с обща площ от около 1000 кв.м за високотехнологично производство на кабели и кабелни системи за автомобилната индустрия. „Нексън” е публична компания, базирана във Франция, с над 100-годишна история, глобален лидер в производството на кабели и кабелни системи, с присъствие в 40 страни и търговска дейност в цял свят. За нея работят около 25 хил. служители. За 2012 г. реализира продажби над 7 млрд. евро. Има сериозно присъствие в Румъния и планира разширяване на бизнеса в съседни държави.

Реставратор на недвижими културни ценности - най-новата професия Списъкът на професиите за професионално образование и обучение бе допълнен с две нови професии в сферата на строителството - „реставратор-изпълнител“ и „техник-реставратор“ на обекти от културното наследство - недвижими културни ценности. Списъкът с професии за обучение включва вече 239 професии с различна трудност, свързани с различни икономически дейности – туризъм, икономика, селско стопанство, строителство, социални дейности и др. Реставратор-изпълнителят реставрира конструктивни елементи на сгради, съоръжения и обекти от културното наследство - недвижими културни ценности, като изпълнява кофражни, армировъчни, бетонови и зидарски работи, дърводелски работи, полага мазилки и шпакловки, прави облицовки и настилки, боядисва и изпълнява тапетни и декоративни работи. Курсистите по професията „Техник реставратор” ще трябва да покрият хорариум от 960 часа, а за „Реставратор-изпълнители” – 660 учебни часа. Поне половината от часовете са предназначени за практически умения - в работилница или на конкретни работни места. В курсове могат да бъдат включени лица с диплома за средно образование. Все още няма лицензирани центрове, които да предлагат обучение. Една от причините е, че са посочени високи изисквания към обучаващите институции - например учебната работилница трябва да разполага със специализирани инструменти за реставрация на конструкции и на декоративни елементи. Реставратор-изпълнител е една от професиите, по които ще бъдат обучени безработни лица по програма КЛИО, финансирана по Националния план за действие по заетостта през 2014 г.

Sofia Airport Center получи първия за България златен LEED сертификат за офис сграда Бизнес комплексът Sofia Airport Center (SAC) получи златен сертификат LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) за първата си изцяло офис сграда А2. Това е втората най-висока възможна оценка според международно признатата система за оценяване и тя се дава от Американския съвет за устойчиво строителство след щателно отчитане на различни показатели на сградата. Такъв сертификат притежават само още два проекта в Югоизточна


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

5

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Европа. В България Sofia Airport Center е единственият бизнес комплекс, притежател на златен LEED сертификат. Подобно високо ниво на сертифициране е много рядко достижимо в Европа, отбелязва Алан Д. Леви, президент на Tishman International. Ние сме изключително доволни, че след като се справихме дори по-добре от планираното, получихме по-високо ниво на сертификация, отколкото очаквахме, допълни Леви. Сертифицирането се базира на детайлна оценка на устойчивостта на сградата. Сред редицата отчетени фактори са водната и енергийна ефективност, материалите и суровините, използвани при изграждането, постигнатия в сградите микроклимат, процеса на създаване и унищожаване на отпадъците и др. Оценявани са също така и аспекти като това колко добре се вписва проектът в местната обкръжаваща среда и как информацията за сградата достига до наемателите и служителите в нея.

Нараства търговията с Турция, Китай, Русия и Украйна През януари - ноември 2013 г. износът на България за страни извън Европейския съюз се увеличава с 3.6% спрямо съответния период на 2012 г. и е в размер на 15.9 млрд. лв. Основни партньори са Турция, Китай, Руската федерация, Гибралтар, Украйна и Сърбия, които формират 50.5% от износа за трети страни. Вносът на България за първите единадесет месеца на 2013 г. намалява с 0.6% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 18.8 млрд. лв. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна. През ноември 2013 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 10.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.8 млрд. лева. Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - ноември 2013 г. е отрицателно и е на стойност 2 896.1 млн. лв. При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни” (28.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (36.3%). През периода януари - ноември 2013 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 40.3 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава със 7.1%. През ноември 2013 г. общият износ възлиза на 3.9 млрд. лв. и се увеличава с 1.8% спрямо същия месец на предходната година. През периода януари - ноември 2013 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 46.5 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1.1% повече спрямо същия период на предходната година (табл. 1 и 2 от приложението). През ноември 2013 г. общият внос се увеличава с 2.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.4 млрд. лева.

за подготовка на проект на нов наказателен кодекс. Асоциацията предлага с лишаване от свобода от една до десет години да бъдат наказвани виновните за кражба на кабели, електропроводници, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи на електрически уредби на електропреносната или електроразпределителната мрежа, елементи или части от подвижния железопътен състав, железния път или пристанищни съоръжения, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи или части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или от воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата, металосъдържащи културни ценности или части или елементи от тях. През 2012 г. броят на площадките за скрап в страната е бил 2372, а през 2013 г., прилагайки изискванията на Закона за управление на отпадъците, техният брой е 889. Наблюденията на БАР са, че над 1000 са незаконните площадки. Те работят незаконно по три начина - като автоморга, чрез разрешение само за пластмаса и хартия (където не се изисква банкова гаранция) или без никакво разрешение - абсолютно нелегално.

Пощенска банка с нови преференциални условия по жилищно-ипотечни кредити

Пощенска банка обяви промоционални условия по жилищно-ипотечните си кредити. Специални отстъпки са предвидени и за клиентите със собствено жилище. До 1 март кредит „Активен дом“ с пакет „Лесен живот“ се предлага без такса за усвояване от 1.5%, което ще помогне на кредитополучателите да получат повече средства за реализиране на плановете си. Промоциите включват включват такса за кандидатстване, без такса за усвояване на кредит от млади семейства, намалени месечни такси за управление за нови клиенти и 2% по-ниска лихва за първата година. Предсрочното погасяване със собствени средства след третата година ще бъде без такса. Специалните условия важат за кредити, заявени до 1 март 2014 г.

Министерството на икономиката и енергетиката няма да се разделя

Номинално изменение в стойностния обем на износа на България за трети страни за периода 2012 - 2013 година (Спрямо същия месец на предходната година)

Ако се увеличи тежестта на наказанията за кражби на метали, те ще намалеят с 50% Увеличаване на санкциите в Наказателния кодекс за незаконното приемане или съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, без да се притежава необходимото разрешение за тази дейност по закон и нарушителите да се наказват с лишаване от свобода от една до пет години, са само част от предложенията, които са представени от Българската асоциация по рециклиране (БАР) за обсъждане в рамките на създадената през миналата година при Министерството на правосъдието работна група

Държавното дружество БЕХ ще продължи да има своята ключова роля в усилията за балансиране на системата на енергетиката и няма да се закрива, каза министър Драгомир Стойнев. Цената на електрическата енергия за бита и бизнеса ще остане стабилна на нивата, които бяха постигнати от 1 януари с последното намаление. Износът на електрическа енергия се движи средночасово 1300 МВт, което спрямо май 2013 г., преди освобождаването му от добавките за пренос, е с пъти повече. Стратегическите проекти, по които МИЕ работи, ще продължат и през 2014 г. да се развиват - „Южен поток“, където по инициатива на България ЕК прие ролята на водеща страна в преговорите с Русия за изграждане на газопровода. Проектът за изграждане на газова междусистемна връзка България – Гърция е в напреднала фаза в етап на съгласувания за одобрение на трасе и площадки в двете страни и проектиране на газопроводната система. Другият проект за изграждане на газова връзка България – Сърбия също напредва в своята реализация, а в края на ноември 2013 г. МИЕ стартира открита процедура за въз-

лагане на обществена поръчка за проектирането, авторския надзор и консултантските дейности по изграждането на връзката. Връзка България – Румъния на практика е изградена, като в момента се провеждат последните тестови работи и предстои пускането в експлоатация на тръбата. В сферата на ядрената енергетика са договорени 293 млн. евро за продължаване извеждането от експлоатация на блокове 1 - 4 на АЕЦ „Козлодуй“ при първоначално предложени от ЕК 185 млн. евро. Изготвен е докладът за ОВОС за изграждане на 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй”. Завършен е също технико-икономическият анализ за изграждане на новата ядрена мощност. Дейностите по проучване за избор на предпочитана площадка са в заключителен етап, като е взето решение на Министерския съвет за започване на преговори с Westinghouse Electric за структуриране и финансиране на проект за изграждане на 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй“ по технология АР-1000.

Рекорден ДДС и данъци, внесени в бюджета По предварителни данни през декември 2013 г. бизнесът е внесъл в бюджета рекорден размер ДДС и данъци. Безпрецедентно е връщането на дължимия ДДС в пълен размер и срок – до края на декември фирмите получиха обратно 541 822 839 млн. лева ДДС. Със 131 милиона от актуализацията на бюджета са изплатени всички просрочени задължения по договори. За първи път за последните две години отчитаме реален растеж на брутния вътрешен продукт - за третото тримесечие на 2013 г. на годишна база ръстът е 1.5% с прогноза за икономически растеж над 2%, съобщиха от икономическото министерство. По предварителни данни на БНБ за юни - октомври 2013 г. привлечените преки чуждестранни инвестиции са в размер на 496 млн. евро в сектори като преработваща промишленост; транспорт, складиране и съобщения; добивна промишленост; търговия. За последните 7 месеца по Закона за насърчаване на инвестициите сертифицирани и в процес на сертифициране са проекти за 95 млн. лв., предвиждащи 510 нови работни места. За постигане на целта по реиндустриализация на икономиката стартираме и работа по потенциални проекти за инвестиции в автомобилната промишленост на стойност 1.2 млрд. лв., създаващи над 8500 работни места, каза Стойнев. Във фокуса на МИЕ тази година ще бъде отговорността към малките и средните предприятия, припомни още министърът. Амбицията ни е да заложим бъдещи възможности за тях и чрез дългосрочните инструменти на Националния иновационен фонд и новата програма „Иновации и конкурентоспособност“. През 2014 г. за Националния иновационен фонд (НИФ) се отдели рекордната сума от 20 милиона лева. Предходната 2013 г. средствата са 0 лева, подчерта министърът. Прогресивно намалява отрицателното търговско салдо, за юни - септември 2013 г. спадът му е с 12.8%. За периода на настоящото правителство са събрани 42.1 млн. лв. неизплатени концесионни възнаграждения и са усвоени 783 629 лв. с ДДС от банкови гаранции на неизрядни концесионери.

Туризмът генерира 13.6% от БВП Българската туристическа индустрия вече отчита показатели над средното световно и европейско равнище. Тя генерира 13.6% от БВП, докато световният показател е 9%. Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за януари - октомври 2013 г. са 2 839.5 млн. евро, което е с 4.9 % повече спрямо 2012 г. Очакваният брой чуждестранни туристи за 2013 г. е над 7 милиона - с 5.6% повече от 2012 г. Прогнозата за приходите от международен туризъм за дванадесетте месеца на 2013 г. са 3048 млн. евро (4.5 % ръст спрямо 2012 г.). Подготвен бе план за устойчиво развитие на туризма с хоризонт до 2030 г. във връзка с разработването на дългосрочна стратегия за сектора. В момента се анализират 3 големи инфраструктурни проекта в сектора за над 650 млн. евро. С привличането на повече такива инвестиции България ще стане разпознаваема и желана туристическа атракция с висококачествен продукт, като същевременно ще се осигури максимална заетост, особено в полупланинските и планинските райони.


6

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ИНТЕРВЮ Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Изпълняваме 47 проекта с финансиране от ЕС за 2.88 млрд. лева Паралелно с реконструкцията на Женския пазар живеещи в района ремонтират фасадите на жилищата си Г-жо Фандъкова, изпълнението на ИПГВР на София започна с реконструкцията на два от пазарите в града. Кои ще са по-големите проекти от плана, чиято реализация ще започне през тази година? - Миналата година обновихме втората част от пазара „Димитър Петков” и започна реконструкцията на Женския пазар. Важно е, че част от живеещите в района на Женския пазар изпълняват предписанията ни за ремонт на фасадите. Вече има две-три сгради с нов облик. След ремонта тази част на София може да се превърне в приятно място както за пазар, за да запазим традицията му, така също и в място за разходка и културни прояви. Проектът беше иницииран от гражданско сдружение. Хората, живеещи наоколо, участваха в процедурите, одобряваха проектирането. Столична община стартира разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София и изготви индикативен списък с около 200 обществено значими обекта на стойност над 1 млрд. лв., попадащи в неговия обхват. Столичният общински съвет окончателно прие доклада за плана в края на миналата година. Интегрираният план е основен документ за привличане на средства по програма „Региони в растеж”. Първите конкурси в съответствие с плана са факт. В момента са подадени проектите за 4 зони в центъра. Участието на архитектурни екипи е значително, кандидатстват общо 39 проекта. Завърши общественото представяне и обсъждане в съюза на архитектите, след Нова година започна работа и журито. През 2013 година направихме важна стъпка в посока утвърждаване на конкурсното начало при промяната в архитектурния облик на града. Конкурсът обхваща четири централни зони на града: бул. „Евлогий и Христо Георгиеви”; ул.„Граф Игнатиев” с прилежащите й пл. „Джузепе Гарибалди”, пл. „П. Р. Славейков” и пл. „Патриарх Евтимий; Градската градина, градината около Руската църква; територията, заключена между ул.„Георги С. Раковски”, ул. „Московска”, пл. „Васил Левски”. Планираме

П

ланираме апликационните форми за еврофинансиране на четирите централни зони на София да са готови през 2014 г., за да може реализацията им да започне през 2015 г.

П

рез тази година ще продължи изграждането на четвъртото кръстовище на две нива в София - на бул. “Пейо Яворов“ и бул. “Стоян Михайловски“, след кръстовището при Телевизионната кула, и ще започне строителството на петото и шестото: при бул. “Академик Иван Гешов“ и бул. „България“ и при Лъвов мост

през 2014 г. да са готови апликационните форми за кандидатстване, за да може реализацията да започне от 2015 г. Предстои обявяването на конкурси за Княжеската и Борисовата градина. Реализацията на заложените в индикативния списък проекти ще допринесе за чувствително обновяване и модернизиране на градската среда. Средствата в актуалния вариант на ОП „Региони в растеж“ са крайно недостатъчни за изпълнение на голяма част от проектите, включени в ИПГВР. Затова, имайки предвид основната политика на ЕС, насочена към хората като краен бенефициент, настоях при разпределението на средствата да се отчита броят на жителите, чийто живот ще бъде положително повлиян от влагането на тези средства. В София по данни на Националния статистически институт населението е

1.3 млн. жители. Как ще изглежда „Витошка” напролет, ще има ли воден елемент там? Ще бъдат ли изградени велоалеи по успоредните на „Витошка” улици? - Бул. „Витоша“ ще е пешеходна зона със зеленина и места за отдих. Видяхме миналото лято след ремонта - улицата стана привлекателно място за гражданите и за много публични събития на открито. По отношение на фонтана получихме много интересни идеи от студентите от Националната художествена академия. Предстои експонирането им на място, за да получим мнението на гражданите и да изберем най-подходящия проект за градската среда. Кои са най-важните транспортни проекти

на столицата за следващия програмен период и на каква стойност са те, кои стартират през 2014 г.? - Инвестициите в изграждане, основен ремонт и рехабилитация на улици от първостепенната улична мрежа за 2014 г. са планирани в размер на 123.8 млн. лева. За сравнение, през миналата година са били три пъти по-малко - 40 млн. лева. Тези сериозни инвестиции осъществяваме с помощта на привлечени европейски средства, както и чрез мащабната програма за ремонти на уличната мрежа, одобрена от Европейската инвестиционна банка с финансиране на 50%. За изграждане на кръстовища на 2 нива, улици, булеварди и пробиви са планирани 71 млн. лв. Движението ще е затруднено. Ще има временна организация по време на строителството. Предвиждаме да не се затваря напълно пътният участък, но ще има стеснения на пътните платна. Общо 54 млн. лв. са планирани за три естакади на Лъвов мост, на Семинарията, където вече се работи, и на кръстовището на „Гешов“ и „България“. Вече започна мащабната програма за реконструкция на улици и булеварди с изграждането на бул. „Копенхаген“, което вече приключи, и с ремонта на надлеза при Горубляне. Предстои реконструкция на бул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Опълченска“. Основни ремонти ще се правят на „Цариградско шосе“ в участъка от Четвърти километър до летището, „Ботевградско шосе“, „Сливница“, „Дондуков“, „Прага“, Арсеналски“, „Раковски“ от „Дондуков“ до ул. „Козлодуй“. Изцяло ще бъдат обновени и 15 квартални улици. Ще се ремонтират и 8 мостови съоръжения за 3.2 млн. лв. По проекта за интегриран столичен градски транспорт след проведена процедура за доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбуса предсрочно в София е доставен и първият произведен тролейбус. След като бъдат направени необходимите изпитания, в края на януари 2014 г. тролеят ще бъде пуснат за движение в града. През 2014 г. трябва да пристигнат и останалите превозни средства. Така близо 100% от тролейбусния парк ще бъде обно-

вен. През тази година трябва да пристигнат и всички нови трамваи по проекта, финансиран чрез ОП „Околна среда”, по който пристигнаха 10 метровлака. В началото на тази година ще стартира и реконструкцията на трамвайна линия №7 в участъка по бул. „България“ от бул. „Витоша“ до ухо „Борово“. Това ще стане след одобрение на работния инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж на обекта. По коя програма ще бъде финансирано метрото? - Разширението на първия лъч към бизнес парка и летището - двата участъка, които в момента се изграждат, се финансира по ОП „Транспорт”. Разширението на втория лъч до ул. „Сребърна“ също ще е по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. Метрото е изключително успешен проект не само за София, а и за България. Освен това се подкрепя изцяло от Европейската комисия. Настоящият министър на транспорта Данаил Папазов пое през миналото лято пред мен много ясен ангажимент да бъде включен централният участък от третия лъч, чиято стойност е 320 млн. евро, в ОП „Транспорт”. Какъв е интересът към типовите проекти за саниране на блоковете, които Столичната община изработи? Доколко активни са хората, колко проекта са раздадени вече? - Знаете, че общината предоставя типовите проекти безплатно, след като проведе конкурс, и бяха разработени типови проекти за всички възможни секции панелни жилищни сгради в София. До момента само три етажни собствености са се възползвали от тях. Планира се да реализираме пилотен проект за два блока в жк „Дружба“, където над 50% от жилищата са общинска собственост. Жилищата се намират на добро място, тъй като до 150 м от тях в края на 2014 г. - началото на 2015 г. вече ще има метро. Общината заедно с университети има намерение да кандидатства за финансиране от новия държавен инвестиционен фонд с резерв 500 млн.


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

7

ИНТЕРВЮ лв. за саниране на общежития. За тях общината също има готови проекти. По оперативна програма „Регионално развитие” 2007 2013 г. за изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове” са подадени 110 заявления за интерес от София, от тях 18 са внесли документи за изпълнение за внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради. Дори и всички подадени заявления в столицата да бъдат одобрени и финансирани, техният брой е изключително малък на фона на сградите, нуждаещи се от енергийно обновяване. Предвид това заложеният финансов ресурс в ОПРР 2014 - 2020 г. по подприоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни и административни сгради” е недостатъчен и несъобразен с големината на града и сградния фонд, който е необходимо да бъде обновен. На територията на Столична община има 608 992 жилища. Около една трета от тях са панелни (200 579) и съставлява 28.5% от панелния фонд за страната, което надвишава общия брой на панелните жилища в Пловдив, Варна, Бургас и Русе, взети заедно. Готова ли е София за Европейска културна столица? Кои проекти се надявате да бъдат реализирани в краткосрочен план, за да се оформи европейският облик на града?

- София и Югозападният район имат всички шансове да спечелят тази престижна надпревара. Получихме доверие да продължим в състезанието. В процеса на подготовка на кандидатурата се включиха гражданите, творците, образователната общност, бизнесът и това е оценено от журито в първия етап на конкурса. Европейска столица на културата е гражданска кауза, която обединява. Не случайно и много световноизвестни личности дадоха своя авторитетен глас за София. Сред тях са Енио Мориконе, Андреа Бочели. Продължаваме с упоритата работа. Обсъдихме с Националния съвет на религиозните общности провеждането на фестивал на различните религии, защото едно от знаковите за града неща е символът на толерантността. Какво е състоянието на спортните съоръжения в София и какви спортни обекти предстои да бъдат реализирани в следващите години? - В последните години правим целенасочено инвестиции в общинската спортна база – училища, детски градини, както и площадки в жилищните квартали. Тази година реконструирахме физкултурния салон на 81 СОУ, където изградихме нова многофункционална спортна зала, фитнес, както и физкултурен салон и басейн към 88 СОУ. В базата на „Спортна

Изграждане на кръстовището на две нива при Семинарията

Женският пазар в реконструкция

Фотограф Мария Съботинова

София” обновихме три футболни игрища, в кв. „Враждебна“ изградихме футболно игрище. Изградихме 3 мултифункционални стрийт фитнес площадки в 3 районни администрации и предстои откриването на още 14 стрийт фитнес площадки. По инструмента JESSICA може да се кандидатства за изграждане на зала за кънки в „Младост” и мултифункционален авто-мотоцентър, за които има готови проекти. Възможностите за отдих и масов спорт на открито се развиват в проектите за парк „Възраждане” и спортно-рехабилитационен комплекс, както и в Западния парк, където ще търсим публичночастно партньорство. На какви средства от европейските фондове се надява София като столица за периода 2014 2020 г. и за кои проекти ще бъдат разпределени те? - Важно е да продължи устойчивото развитие на града в основните приоритети, които сме заложили в подготовката на проекти. Имаме готовност по основните приоритети. В писмо до министър-председателя настоявам за пореден път София да получи подобаващото й се място в следващия програмен период при планирането на европейските средства от 2014 до 2020 г. Поводът е, че в работния проект на новата програма „Региони в растеж” е предвидено столицата да получи само 120 млн. евро до 2020 г. Кои проекти е обсъждала Столична община за финансиране от фонда „Растеж и региони“ освен проекта за реконструкция на бул. „Скобелев“? - През настоящия програмен период работихме активно за осигуряване на проектна готовност. Искам да подчертая, че в настоящия програмен период Столична община в резултат на активна работа и успешно защитени проекти има в процес на изпълнение общо 47 проекта с финансиране от програми на ЕС на обща стойност 2.88 млрд. лв. От тях 29 проекта са по оперативни програми на ЕС на стойност 2.877 млрд. лв. Когато бъде обявена възможността за кандидатстване, в зависимост от параметрите на фонда „Растеж и региони“ ще подадем проекти за изграждане на нови детски градини, спортни зали в училища и модернизиране на училища и детски градини. Интервюто взеха Елина НИКОЛЧЕВА и Милена ВАСИЛЕВА Пълния текст четете на www.stroitelstvo.info

Проекти в София по оперативните програми ОП „Региони в растеж“ •Реконструкция и облагородяване на централната градска част на София •Цялостна модернизация на сградите и прилежащите дворни пространства на 24 училища и детски градини (14 училища и 10 детски градини) в районите „Надежда“, „Красна поляна“, „Илинден“ и „Връбница“ •Обновяване на 3 социални заведения – центрове за временно настаняване и кризисен център за деца в риск, в районите „Илинден“, „Красна поляна“ и „Надежда“ •Обновяване на 6 културни институции – общински културни институти, театри и читалища, в районите „Надежда“, „Средец“, „Оборище“ и „Връбница“ •Интегриран градски транспорт етап II – изграждане на нова и рехабилитация на съществуващи трамвайни линии ОП „Околна среда“ Подготовка на проекти за: Поетапно изграждане на вътрешно- кварталните мрежи на: •кв. Горубляне •кв. Суходол •кв. „Модерно предградие” Изграждане на инженерната инфраструктура на м. Сливница - III eтап, район „Люлин“ Изграждане на ВиК мрежата на селата Чепинци, Световрачане и Негован в район „Нови Искър” Изграждане на ВиК мрежа на с. Волуяк, район „Връбница“ Изграждане на ВиК мрежа на с. Владая, район „Витоша“ Изграждане на ВиК мрежа на с. Требич, район „Надежда“ ОП „Транспорт“ Изграждане на част от трети метродиаметър: кв. „Левски“- ЦГЧ - кв. „Овча купел”

Строителство и ремонт на улици и булеварди в София през 2014 г. Основен ремонт и рехабилитация на основни градски артерии •Архитектурно и благоустройствено оформление на бул. „Витоша“ – етап 3 от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“ •бул. ”Ботевградско шосе” от ул. ”Летоструй” до СОП, включително и прилежащите съоръжения •бул. „Цариградско шосе“ от надлез при бул. „Г.М.Димитров“ до надлез при бул. „Ал. Малинов“, вкл. съоръженията; •Основен ремонт на транспортен възел „Надежда“ – релсов път •ул. „Сливница от бул. „Константин Величков“ до бул. „Петър Дертлиев“, включително и надлезът при Захарна фабрика •бул. „Никола Мушанов“ от бул. „Възкресение“ до ул. „Житница“ и на бул. „Овча купел“ от ул. „Житница“ до бул. „Цар Борис III“ •бул. “Прага“, в участъка от бул. “Ген.Скобелев“ до бул. “Пенчо Славейков“ •ул. „Професор доктор Иван Странски“ и ул. „Академик Стефан Младенов“ •основен ремонт на ул. „Кумата“ и ул. „Нарцис“, район „Витоша“ •ул. „Г.С.Раковски“ от бул. „Княз Дондуков“ до ул. „Козлодуй“ •бул. „Арсеналски“. Изграждане на улици, булеварди, пробиви •Доизграждане на ул. „Обиколна“ от бул. „Копенхаген“ до бул. „Цветан Лазаров“ •Разширение на бул.„Опълченска” от бул.„Сливница” до бул.„Т. Александров” •Разширение бул. ”Т. Каблешков” от бул. „Братя Бъкстон“ до бул. „Цар Борис III“ •Пробив бул. „Петър Дертлиев” •Изграждане на ул. “Войводина могила” •Изграждане на ул. „Гоце Делчев“, ул. 3004 и 3005, район „Люлин“ •Изграждане на ул. “Петър Манджийски”, с. Панчарево •Реконструкция на кръгово кръстовище ул. “Папрат” - ул. “Захари Зограф” •Изграждане на улица, свързваща ул. „Феникс“ и ул. „Промишлена“, район „Овча купел“; •Улици, тангиращи кв. 18б, м. Суха река-запад при социален дом, район „Подуяне“+ •Транспортен достъп до улица-тупик от о.т.28а до о.т. 28г при ОДЗ, с. Герман,


8

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

КОНКУРС

9 категории в четвъртото издание на архитектурния конкурс WhATA Awards 2013 Онлайн гласуването е до 15 януари

Н

агради в 9 категории ще бъдат раздадени на 4-ото поред издание на WhATA Awards 2013. Гласуването се извършва онлайн (на сайта им http:// whata.org) до 15 януари, а наградите ще бъдат раздадени в края на месеца. WhATA са четирима млади архитекти - Анета Василева, Жана Стоилова, Николай Ангелов и Христо Говедаров, завършили УАСГ през 2003 г.

„WhATA харесват архитектура с манифест, дизайн с чувство за хумор и самоиронията във всичките й проявления”, казват архитектите за себе си. Погледът, който четиримата предлагат към архитектурните събития от изминалата година, е на моменти ироничен, но едновременно с това показва и много от положителните тенденции у нас.

Номинираните Категория „Архитектурно събитие на годината”

Sofia Architecture Week се премести в Пловдив Изложба 10 години I/O архитекти Изложба на студио Conveyer Архитектура от България проби в Wallpaper Категория „Архитектурна тенденция на годината“

Български градове се състезават за Европейска културна столица (а общините работят с отворени млади хора) Ударно се експонират археологически обекти Правят се повече архитектурни конкурси Категория „Сграда на годината“

Red Apple, София Детска градина KiTA, Драгалевци Палеонтологичен музей, село Дорково Хотел Sense, София Жилищна сграда Hilltop, София

Един от номинираните барове - на ул.“Оборище“

Собственикът на Walltopia Ивайло Пенчев е номиниран за Личност на годината заради организирания от компанията международен конкурс за сграда

Фонтанът на „Витошка“ е номиниран в категория „Бъг на годината“

Жилищната сграда Red Apple е номинирана в категория „Сграда на годината“

Детската градина KITA в кв. „Драгалевци“ е сред номинираните за „Сграда на годината“

Изложбата на „I/O Архитекти“ е сред номинираните в категория „Събитие на годината“

Категория „Ресторант/бар на годината“

JJ's Bar на ул. „6-ти септември“ Ателие на ул. „Оборище“ Новите барове и кафенета по бул. „Витоша“ Категория „Градски бъг на годината“

Проектът за кръгово кръстовище на Лъвов мост Метростанция 20 на софийското метро Фонтанът на „Витошка“ “Стъклената” къща на „Кристал“ Бизнес център и СПА хотел “Земята и хората” на Околовръстното Категория „Нормалност на годината“

One More Cinema Новите тротоари в центъра на София Уличните акции на Destructive Creation Категория „Книга на годината“

Holidays After the Fall „I/O архитекти“ Категория „Личност на годината“

„Група Град“ Ивайло Пенчев Протестиращите от юни Категория „Архитектурна тенденция на годината“

Български градове се състезават за Европейска културна столица (а общините работят с отворени млади хора) Ударно се експонират археологически обекти Правят се повече архитектурни конкурси


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

9

КОНКУРС Архитектите от WhATA - Анета Василева, Жана Стоилова, Николай Ангелов и Христо Говедаров:

Архитектурната 2013 е една доста добра година, по-добра от 2012 Как изглеждаше през очите на екипа на WhATA архитектурата у нас през 2013 г.? - През годината нещата ни изглеждаха доста песимистични - и в архитектурата, и извън нея. Докато избирахме номинираните в т.нар. ни “Годишни архитектурни награди” - също. Но когато завършихме статията с номинациите и си я прочетохме, изведнъж се оказа, че сме написали доста положителен текст и добрите примери всъщност са повече от лошите. И архитектурната 2013 всъщност е една доста добра година, по-добра от 2012, да не говорим за по-минали, в които положителните ни категории стояха празни, а за сграда на годината награждавахме будка на паркинг например. Самоизненадахме се, така да се каже. Съизмерими ли са тенденциите у нас с тези в Европа например? По отношение на сградните решения, на градската среда? - Не. През 2013 започнахме да пишем от време на време и в холандското списание А10 като кореспонденти за България. Всеки месец трябва да представяме кратки материали за интересни български сгради. Е, връщат ни половината - тези, които тук считаме за впечатляващи, се оказва, че не са интересни в европейски контекст. Те са просто редки примери на нормално добра архитектура, които тук за съжаление все още са рядкост. Това, което в Европа се счита за нормално и никой не забелязва, ако се случи у нас, предизвиква невиждан възторг - например ремонтирането на тротоарите. Хубаво е вече да минем този начален етап и да вдигнем малко естетическия праг на т.нар. нормалност в българската архитектура и градска среда. Какви са недостатъците и предимствата на българския контекст? - Всъщност твърде сме вътре в този контекст, за да можем да преценим. Затова ще стъпим на раменете на титани: Миналата година Йордан Жечев от рекламната агенция DDB изнесе презентация на TEDxBG защо си струва да се остане в България. Една от причините му беше, че тук, където всичко е мно-

W

hATA са родени през 1978 г. в България. Завършват архитектура в УАСГ през март 2003 г. WhATA (преди да станат WhATA) печелят специална награда на Международния студентски конкурс в рамките на Световния конгрес на архитектурата, Берлин 2002, с проекта си Berlin — Make Your Own City.

Т

ова, което в Европа се счита за нормално и никой не забелязва, ако се случи у нас, предизвиква невиждан възторг - например ремонтирането на тротоарите. Хубаво е вече да минем този начален етап и да вдигнем малко естетическия праг на т.нар. нормалност в българската архитектура и градска среда..

О

т две години имаме и онлайн гласуване, в което се включват 300 - 400 наши читатели. Много интересно, че резултатите от това гласуване доста често съвпадат с нашето, което само може да ни радва

го лошо и сиво, е достатъчно да направиш само едно нещо малко по-хубаво от останалите, за да изпъкнеш, докато в чужбина трябва да си скъсаш задника от правене не просто на хубави, а на отлични неща и пак няма да те забележат. Цинично погледнато, това може би е предимство и в архитектурен БГ контекст (но оттук идва и несъизмеримостта ни с европейската архитектура от миналия въпрос). А недостатъците на контекста ги знаем всички. Достатъчно оценени ли са архитектите в България? Има ли достатъчно архитектурни събития, награди, конкуренция? - Не, не са оценени достатъчно архитектите в България, няма достатъчно архитектурни събития, награди и конкуренция. Има още много работа, за да се комуникира по-добре с хората архитектурата и архитектурният продукт (а именно сгради), в които всички живеят. С какво се отличава вашият конкурс? Кой определя победителите? Имате онлайн гласуване, то ли определя край-

WhATA за тенденциите през 2013 г.:

Ц

ели 8 български града бяха кандидати за Европейска столица на културата 2019, а 4 от тях продължиха на втори кръг. Това число може и да звучи смешно за дереджето на България, но всъщност тези кандидатури доведоха до интересни инициативи и здравословна конкуренция между градовете. А общините започнаха да работят с отворени млади хора (които обикновено ги критикуват), вместо да оставят кандидатурите си в ръцете на заспали чиновници. Дали заради усвояване на евросредства, или за да се изгради добър образ на България пред чужденците, напоследък има бум в експонирането на археологически обекти. Някои са бутафорни, но други са добре направени. Малка базилика в Пловдив напри-

мер, която е имала късмета на млади архитекти, необременени от съмнителния български модел за експониране на археология. В резултат имаме културни детайли и добър ландшафт. Сградата обаче би имала смисъл, ако наистина се обживее с редовни културни събития. Вече можем да впишем като тенденция и архитектурните конкурси - тази година обявените общински конкурси са доста. Дори повече, отколкото един среднозает архитект може да си позволи. Все още обаче никой от тези конкурси не е дал очаквания резултат - реализирана сграда или градска среда. Стискаме палци количеството да доведе до качество и дано един поне се реализира.

ния избор? - Направихме наградите на шега преди четири години и смятаме, че са забавна рекапитулация на всяка изминала архитектурна година. Затова и нашата класация се отличава със субективизъм. В началото ние избирахме и номинираните, и победителите. От две години обаче имаме и онлайн гласуване, в което се включват 300 - 400 наши читатели. Много интересно, че резултатите от това гласуване доста често съвпадат с нашето, което само може да ни радва. Всъщност цялата ни класация е израз на нашето отношение към архитектурната ситуация в България и затова в нея са важни не само номинираните сгради, събития и бъгове, но и думите под тях. Как оценявате големите градоустройствени конкурси в столицата? Какви са недостатъците при провеждането им? - Основният недостатък на всички БГ конкурси е, че не се осъществяват. Другите по-малки недостатъци, които обаче водят към първия, са, че се правят проформа, с лошо задание, неадекватно жури и с много задкулисни интереси, които изначално ги обричат на неуспех. В тази връзка градоустройствените конкурси в София са само частен пример от голямата картинка. Как според вас ще изглежда архитектурният живот в столицата в следващите години? Какви тенденции очаквате да се оформят? - Иска ни се да вярваме, че усилията на младите и активни архитекти за промяна на публичните пространства ще дадат резултат. Все отнякъде трябва да се започне. Интервюто взе Елина НИКОЛЧЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

9

КОНКУРС Архитектите от WhATA - Анета Василева, Жана Стоилова, Николай Ангелов и Христо Говедаров:

Архитектурната 2013 е една доста добра година, по-добра от 2012 Как изглеждаше през очите на екипа на WhATA архитектурата у нас през 2013 г.? - През годината нещата ни изглеждаха доста песимистични - и в архитектурата, и извън нея. Докато избирахме номинираните в т.нар. ни “Годишни архитектурни награди” - също. Но когато завършихме статията с номинациите и си я прочетохме, изведнъж се оказа, че сме написали доста положителен текст и добрите примери всъщност са повече от лошите. И архитектурната 2013 всъщност е една доста добра година, по-добра от 2012, да не говорим за по-минали, в които положителните ни категории стояха празни, а за сграда на годината награждавахме будка на паркинг например. Самоизненадахме се, така да се каже. Съизмерими ли са тенденциите у нас с тези в Европа например? По отношение на сградните решения, на градската среда? - Не. През 2013 започнахме да пишем от време на време и в холандското списание А10 като кореспонденти за България. Всеки месец трябва да представяме кратки материали за интересни български сгради. Е, връщат ни половината - тези, които тук считаме за впечатляващи, се оказва, че не са интересни в европейски контекст. Те са просто редки примери на нормално добра архитектура, които тук за съжаление все още са рядкост. Това, което в Европа се счита за нормално и никой не забелязва, ако се случи у нас, предизвиква невиждан възторг - например ремонтирането на тротоарите. Хубаво е вече да минем този начален етап и да вдигнем малко естетическия праг на т.нар. нормалност в българската архитектура и градска среда. Какви са недостатъците и предимствата на българския контекст? - Всъщност твърде сме вътре в този контекст, за да можем да преценим. Затова ще стъпим на раменете на титани: Миналата година Йордан Жечев от рекламната агенция DDB изнесе презентация на TEDxBG защо си струва да се остане в България. Една от причините му беше, че тук, където всичко е мно-

W

hATA са родени през 1978 г. в България. Завършват архитектура в УАСГ през март 2003 г. WhATA (преди да станат WhATA) печелят специална награда на Международния студентски конкурс в рамките на Световния конгрес на архитектурата, Берлин 2002, с проекта си Berlin — Make Your Own City.

Т

ова, което в Европа се счита за нормално и никой не забелязва, ако се случи у нас, предизвиква невиждан възторг - например ремонтирането на тротоарите. Хубаво е вече да минем този начален етап и да вдигнем малко естетическия праг на т.нар. нормалност в българската архитектура и градска среда..

О

т две години имаме и онлайн гласуване, в което се включват 300 - 400 наши читатели. Много интересно, че резултатите от това гласуване доста често съвпадат с нашето, което само може да ни радва

го лошо и сиво, е достатъчно да направиш само едно нещо малко по-хубаво от останалите, за да изпъкнеш, докато в чужбина трябва да си скъсаш задника от правене не просто на хубави, а на отлични неща и пак няма да те забележат. Цинично погледнато, това може би е предимство и в архитектурен БГ контекст (но оттук идва и несъизмеримостта ни с европейската архитектура от миналия въпрос). А недостатъците на контекста ги знаем всички. Достатъчно оценени ли са архитектите в България? Има ли достатъчно архитектурни събития, награди, конкуренция? - Не, не са оценени достатъчно архитектите в България, няма достатъчно архитектурни събития, награди и конкуренция. Има още много работа, за да се комуникира по-добре с хората архитектурата и архитектурният продукт (а именно сгради), в които всички живеят. С какво се отличава вашият конкурс? Кой определя победителите? Имате онлайн гласуване, то ли определя край-

WhATA за тенденциите през 2013 г.:

Ц

ели 8 български града бяха кандидати за Европейска столица на културата 2019, а 4 от тях продължиха на втори кръг. Това число може и да звучи смешно за дереджето на България, но всъщност тези кандидатури доведоха до интересни инициативи и здравословна конкуренция между градовете. А общините започнаха да работят с отворени млади хора (които обикновено ги критикуват), вместо да оставят кандидатурите си в ръцете на заспали чиновници. Дали заради усвояване на евросредства, или за да се изгради добър образ на България пред чужденците, напоследък има бум в експонирането на археологически обекти. Някои са бутафорни, но други са добре направени. Малка базилика в Пловдив напри-

мер, която е имала късмета на млади архитекти, необременени от съмнителния български модел за експониране на археология. В резултат имаме културни детайли и добър ландшафт. Сградата обаче би имала смисъл, ако наистина се обживее с редовни културни събития. Вече можем да впишем като тенденция и архитектурните конкурси - тази година обявените общински конкурси са доста. Дори повече, отколкото един среднозает архитект може да си позволи. Все още обаче никой от тези конкурси не е дал очаквания резултат - реализирана сграда или градска среда. Стискаме палци количеството да доведе до качество и дано един поне се реализира.

ния избор? - Направихме наградите на шега преди четири години и смятаме, че са забавна рекапитулация на всяка изминала архитектурна година. Затова и нашата класация се отличава със субективизъм. В началото ние избирахме и номинираните, и победителите. От две години обаче имаме и онлайн гласуване, в което се включват 300 - 400 наши читатели. Много интересно, че резултатите от това гласуване доста често съвпадат с нашето, което само може да ни радва. Всъщност цялата ни класация е израз на нашето отношение към архитектурната ситуация в България и затова в нея са важни не само номинираните сгради, събития и бъгове, но и думите под тях. Как оценявате големите градоустройствени конкурси в столицата? Какви са недостатъците при провеждането им? - Основният недостатък на всички БГ конкурси е, че не се осъществяват. Другите по-малки недостатъци, които обаче водят към първия, са, че се правят проформа, с лошо задание, неадекватно жури и с много задкулисни интереси, които изначално ги обричат на неуспех. В тази връзка градоустройствените конкурси в София са само частен пример от голямата картинка. Как според вас ще изглежда архитектурният живот в столицата в следващите години? Какви тенденции очаквате да се оформят? - Иска ни се да вярваме, че усилията на младите и активни архитекти за промяна на публичните пространства ще дадат резултат. Все отнякъде трябва да се започне. Интервюто взе Елина НИКОЛЧЕВА


10

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

Интересни идеи за центъра на Ловеч Интересни идеи за развитието на централната градска част на Ловеч лансира студентският архитектурен пленер–конкурс. Те се очаква да влязат трайно в бъдещото разви-

тие на града и при понататъшното развитие да намерят място за реализация в новия програмен период 2014 2020 г. „Разработките съдържат много ценни

предложения, от които градът има нужда”, е оценката на председателя на петчленното жури арх. Петко Еврев от Националния център за териториално развитие. В няколко от

проектите част от вижданията се повтарят, което е показателно за стабилността на идеите, обобщи арх. Еврев. Целта на студенския архитектурен пленер– конкурс, който се про-

ПЪРВА НАГРАДА:

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:

ката с пригодена такава за зимни условия. Пред входа на Покрития мост се предлага разширяване на пешеходната ходова линия. Основна цел е да се получи приветливо и достъпно за всички пространство. Част от сградата на старата община откъм улицата се предлага за отстраняване. На първо ниво се изгражда информационен център, който да ориентира туристите към забележителностите на града.

Наградата бе присъдена и за удачно обвързване на съществуващата пешеходна зона с новосъздадената крайречна зона при покрития и при пешеходния мост, както и сполучливото решение за подхода към покрития мост. „Когато започвахме работа по този проект, за нас от основно значение бяха реалните нужди на града. Настроенията на гражданите ни доведоха до извода, че Ловеч няма особена нужда от радикални промени, а по-скоро от привличане на средства, например чрез туризъм”, споделят при представянето на проекта си неговите автори. Те са категорични, че мястото на туриста е найвече в старата част на града, а оттам именно крайречното пространство между двата пешеходни моста се явява вход за гостите на Ловеч към новия град. Именно това и фактът, че река Осъм е основен композиционен елемент за Ловеч, са причините в хода на разработката екипът да наблегне на

крайречното пространство като забележително, приятно, зелено. За целта е предвидено ограничаване на скоростта на движение и преместваме съществуващите паркинги в нов механизиран паркинг в сградата на старите хали. За да се обвърже пешеходната улица с крайречната зона, са създадени две нови композиционни оси. Проектът предлага разчистване на ситуираните там търговски площи и затваряне за автомобилно движение. Начало на тези оси се явява пешеходното пространство при паметника пред Съдебната палата. Предложението за това пространство е демонтиране на паметника и изграждане на нови зелени площи с места за сядане. Тези две оси намират своя композиционен завършек на две тераси към реката, решени като експозиционни пространства, посветени на достиженията на Ловеч. Основен проблем се явяват северният и южният подход

към крайречната зона. На север, откъм площада, се предлага връзка чрез система от рампи и тераси, която прави плавен преход от хоризонталната площадка на моста до крайречната зона. На юг, откъм покрития мост, се предлага връзка чрез стълби от двете страни на моста с началото на пешеходната зона на града при Бароковите къщи. За това пространство се предвижда преработване на рампата към покрития мост в стълба, премахване на сградата на старата община и поместване на информационен център в южния край на хотел Ловеч. Резултатът от тези промени е постигане на едно обединено пешеходно пространство с начало площада пред общината и край пред покрития мост, разделяне на пешеходните потоци между сега съществуващата пешеходна улица и новата крайречна и образуване на междинни връзки между тях чрез двете оси изток - запад.

Цветина Кривошиева - УАСГ, Малина Малинова и Христина Маевска – НБУ, София Основните акценти в проекта са велоалеята по разливната тераса покрай река Осъм, подходът към реката откъм покрития мост и откъм бившите хали и предвиждането на информационен център на мястото на старата община. Велоалеята започва от алеята Баш-бунар и продължава до Алеята

ГРАМОТА НА „ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП“: Разработката предвижда промяна на пешеходната зона посредством зеленина, пейки, осветителни тела и кошчета. На зелена и водна площ се залага на мястото на скулптурата до съдебната палата, за която се предлага демонтаж. За комфорта на пешеходците според авторите на разработката ще допринесе предложението за цветно преграждане откъм улицата на пешеходната зона. Заложена е промяна на настил-

обхванати пешеходната зона и двете транспортни артерии – „Търговска“ и „Осъмска“ - пространство, което в последните 25 години не е преосмисляно, но е най-важната връз-

Цвета Гочева и Борислава Симеонова - НБУ, София

Разработката цялостно решава проблемите на територията, обект на конкурса

Разработката дава интересно решение за оформяне на пространството при покрития мост и ситуиране на информационния център в него

веде в Ловеч в края на миналата година, бе да предложи градоустройствено решение за зоната от площада пред общината до транспортния мост за кв. „Вароша“. В разработките са

на космонавтите, като подходът към нея се осъществява чрез рампи, а на горното ниво на улицата, успоредно на алеята, се предвижда озеленяване и премахване на съществуващия паркинг. Подходът откъм покрития мост също е осъществен чрез рампа, като при основите на моста се предвиж-

да обновяване на облицовката и монтиране на стъклени рамки, в които да се поставят снимки и текст, описващи историята на моста. От другата страна на моста се предвижда вкопан обем, който представлява информационен туристически център. С това решение се цели да не се нарушава

силуетът на града при влизането в него и да се разкрие гледка към покрития мост и стария град. Последната намеса е в пространството около съдебната палата - оформя се с озеленяване и пейки, предлага се премахване на съществуващия паметник и разкриване гледка към реката.

Деница Янкова – ВСУ „Любен Каравелов”, Димитър Тодоров – НБУ, и Ивайло Илиев – УАСГ, София

С цел освобождаване на пространство за усвояване на зелени площи в града е предвидено изграждане на подземен паркинг. Променя се функцията на старите хали, като предложенията са две - зала за танци или музей. Изцяло пешеходната зона има за цел да привлече човекопотока към облагородената вече крайречна зона. В проекта се залагат озеленяване, улично осветление и пей-

ки. И още - изграждане на трибуни с изглед към водната сцена, предложение за лятно кино - екран в реката, създаване на атракции - водни колела и крайречна линия на занаятите. За хората в неравностойно положение разработката предлага по-лесен достъп. Грамотата бе присъдена за новаторското екипно мислене на представителите на трите ВУЗ-а, които показаха как може да се работи интегрирано.

Разработката предлага интегрирани новаторски идеи


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

11

ГРАДСКА СРЕДА

събра студентски архитектурен конкурс ка между архитектурно-историческия резерват „Вароша“ и централната градска част, връзка в исторически план, но същевременно конфликтна, защото в нея се сливат пе-

шеходно и транспортно движение. В зоната има сгради, строени през различни периоди, предимно с административни и обществени функции и с различен архитектурен об-

НАГРАДА НА „ЕКО ЛОВЕЧ” АД: Разработката дава и интересно решение със съвременни методи за пространството в района на паметника. Концепцията на проекта се състои в разделянето на централната градска част на три зони и опит за решаване на проблемите на всяка една от тях. Лошо ситуиране на паметника, намалена видимост от страната на пешеходната зона, среща на пешеходното движение с транспортното и липса на място за сядане са основни проблеми в зоната около паметника до съдебната палата. Проектът предлага поставяне на интерактивна инсталация от светещи стълбчета, които при допир променят цветовете

си и могат да насочат хората към различни ключови места - съществуващия подход към реката или Покрития мост. В зоната се поставят пейки, осветителни тела и зелена преграда с височина 90 см за смекчаване на конфликтното събиране на потоците. Предложенията за крайречната зона, в която според авторите на разработката липсва добро оформление и ивицата е непривлекателна и необезопасена, са свързани с акцентиране върху т.нар. пробиви, които играят ролята на основни подходи за пешеходците. Предлага се реновиране на сградата на бившите хали в зала за танци, изграждане на ве-

СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ: В основата на концепцията стои мотивът за съживяването на крайречната зона и обвързването й с централната градска зона. Залага се на мотива за „зелен град“ - изграждане на множество зелени площи, велоалеи, обхващащи почти целия град, както и решения за паркирането в централната градска част. Идеята на авторите на разработката за обновяването на крайречната зона е да се получи приятно място за почивка

на гражданите чрез отделни елементи на градския дизайн. Предвижда се изграждането на велоалея по дължината на река Осъм и връзка с Баш Бунар. Продължава и на север, като идеята е да се свърже и тази част на града с централната. Предвидено е разширение на трибуните под конзолата на хотел „Ловеч“. На мястото на общинския паркинг, който се премахва, се изгражда зелена зона с гледка към реката и детска площадка. За сградата на Халите

раз. Територията, предмет на разработката, е включена в една от зоните на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ловеч. Как да се оформи и

Предлага се сградата на халите да бъде премахната и на нейно място да се развие паркова среда и пространство за разширяване на Виенската сладкарница. В зоната покрай реката се предвжда пешеходна алея и двупосочна велоалея. Началото на пешеходния и веломаршрута е от панорамния мост. Алеята продължава под мостовете и накрая се влива в пешеходната зона на парка „Баш бунар“. По

участниците в пленера дадоха своите виждания. Най-добрите идеи на екипите, участвали в пленера ще бъдат обобщени в доклад – анализ на конкурса, който

ще бъде представен на вниманието на общински съветници, експерти в община Ловеч, информира главният архитект на града Силвия Средкова. Силвия ЗЛАТКОВА

Габриела Райнова и Ивета Мигарова - НБУ, и Тихомир Петров – УАСГ, София лоалея, свързваща града с Баш-бунар. Връзката и в конкретната зона се осъществява от две рампи в двата края. Проектното предложение предвижда терасата под козирката на хотел „Ловеч“ да слезе на долното ниво на крайречната зона. Решението е за поставяме парапет покрай алеята и заведение на мястото на съществуващия общински паркинг и още един участък от интерактивната инсталация за обединяване на „пробива“. Според авторите на разработката сградата на старата община в зона около подхода към Покрития мост е твърде висока и нарушава цялостния мащаб. Те са на мнение, че тя „притис-

ка“ и „закрива“ Покрития мост, а прилежащият тротоар е тесен и затруднява потока на пешеходци. Предложението е за частично премахваме старата община, като се запази част от северната й фасада и се превърне в информационен център. Разработката предвижда разширяване на тротоара, премахване „кашпата“ пред Покрития мост и уширението за временен престой, изравняване нивото на тротоара и осигуряване плавно преминаване към рампата за моста. Предлага се и решение за цялостно оформление на настилките и осветяване на важните моменти от разглежданата територия.

Предлага се повече зеленина, интересно разделяне на пешеходното и транспортното движение

Маргарита Василева – ВСУ „Л. Каравелов”, Виктория Станчевска и Марио Стоянов от НБУ – София се предлага там да се помести закрит паркинг на няколко нива. Предлага се възвръщане на стария облик на моста на Кольо Фичето от 1925-1931 г. по проекта на арх. Олеков, защото се смята, че въздействието е по-голямо - стилово се съчетава със старите къщи от „Вароша“. Смята се, че неговият по-масивен вид ще придава тежест на мястото, а горното му осветление засилва художествено атмосферата. Предвижда се премахваме старата община и на

СЕРТИФИКАТ ЗА УЧАСТИЕ: Основни промени в градоустройственто решение са обособяването на еднопосочно движение по главната транспортна улица пред хотел „Ловеч“ в посока излизане от града и еднопосочно движение по улицата зад хотела с цел освобождаване на повече пространство около него. Паметникът пред съдебната палата се премахва и се оформя кръстовище и малко пространство пред входа.

пространството пред Виенската сладкарница, да се изгради връзка на пешеходната с крайречната зона, която да поеме част от функциите на рекреация и отдих – по тези въпроси

нейно място - озеленена площ с интерактивни табла за посетителите на града и местните хора. В парка се залага на интерактивни лампи, които да излъчват информация за обектите в град Ловеч. Туристически информационен център се помества в покрития мост. В конфликтната точка – мястото, където се среща пешеходната зона и бул. „България”, е ситуиран каменният паметник, който се предлага да бъде преместен извън обхвата на задачата.

Разработката залага на мотива „зелен град“

Изгражда се озеленена площ и на оста, идваща от улицата откъм река Осъм се поставя символично за града люляково дърво. Централната пешеходна зона между

съдебната палата и общината се обновява с настилка от щампован бетон и озеленяване. Пред фасадата на съдебната палата се поставят пейки и ниска растителност.

Теодора Василева и Василена Николова – ВСУ „Любен Каравелов” – София продължението й се подреждат улични лампи със специален дизайн, които освен осветлението осигуряват и добро разпределение на звука чрез тонколони, нужни при шоуто „Звук и светлина“, наблюдавано най-добре от панорамния мост. Обособяват се места за сядане и почивка, зеленина и цветни групи. Общинският паркинг се премества от другата страна на моста покрай реката.

Обособяване на еднопосочно движение по главната транспортна улица пред хотел „Ловеч“


12

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

Търсят пари за подземен музей на Античния театър на Филипопол Общински институт „Старинен Пловдив“ кандидатства за финансиране към Американски посланически фонд Общински институт „Старинен Пловдив” кандидатства за финансиране на проект за подземен музей на Античния театър на Филипопол пред Посланическия фонд за опазване на културното наследство – 2014 г. чрез Посолството на САЩ. Фондът ежегодно отпуска грантова помощ за реставрация на исторически сгради и археологически паметници, и за консервационна обработка на културни предмети и колекции. Проектът, разработен от екип с ръководител арх. Румяна Пройкова, предвижда реставрация, консервация и експониране на засводените пространства под сцената (орхестра) на пловдивския амфитеатър. Разкритите археологически структури са датирани от късноелинистически, римски и късноримски периоди (от II в. преди н.е. до VI в. сл. н.е.). С проекта се цели съхраняване на автентичния матери-

ал, оставен незащитен и нереставриран близо 40 години. Изготвено е решение за социализация на подземните пространства като активен културен музей, подходящ освен за експониране на самите археологически структури и за разнообразни ювелирни изложби и камерни представления. За по-цялостно разкриване на високия културно-исторически потенциал на обекта ще бъдат използвани съвременни мултимедийни техники. Освен подземното ниво проектът включва и естетично оформяне на южния силует на Трихълмието, останал занемарен през последните тридесет години, освобождаване на панорамната тераса над тунела с гледка към Родопите. Цялото околно пространство ще бъде облагородено с много зеленина и интересни акценти. Реализацията на про-

Проектът предвижда дейности по реставрация, консервация и експониране на разкритите подземни пространства, изкопаване на дренажен канал за спиране на все по-агресивното въздействие на подпочвените води и монтиране на художествено осветление. Снимка Георги Кожухаров

екта, ако бъде одобрен, трябва да стартира преди 30 септември 2014 г. и да завърши не по-къс-

но от 30 септември 2016 г. Стойността на исканата грантова помощ е 78 000 долара, а общин-

ският принос, изразен в съпътстващи дейности, възлиза на 44 000 долара, съобщи директорът

на ОИ „Старинен Пловдив” г-жа Амелия Гешева. Светла ДОБРЕВА

Проектират зелен градски център на Карлово Община Карлово стартира проектна подготовка за реконструкция и обновяване на градския център, който заедно със старинната част е включен в зоната на публични функции с висока обществена значимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. По проект „Зелен градски център”, финансиран с 550 000 лв. по ОПРР, вече е обявена обществена поръчка за възлагане на цялостна концепция и работен инвестиционен проект за благоустрояване на централната зона на Карлово. Проектната разработка трябва да предложи интегрирани решения за осем обекта: изграждане на пешеходна зона по ул. „Водопад“, изграждане и възстановяване на парк „Водопад“, реконструкция и рехабилитация на централен площад „20-и

Централният площад „20-и юли“ и градският площад „Васил Левски” ще бъдат превърнати в притегателно място за срещи и разходка на жителите на града, среда за младите хора за провеждане на културни мероприятия, фестивали, концерти и др.

юли“ и градски площад „Васил Левски“, на ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Петко Събев“, „Т. Каблешков“ и три улици в стария град. Към момента в центъра на Карлово няма изградени пешеходни и

велосипедни алеи, парковата среда е с нарушени визуални качества и амортизирано градинско обзавеждане. Градските площади са с разрушени и износени настилки, нефункциониращи са фонтаните и во-

дните каскади, уличното озеленяване е недостатъчно, липсва видеонаблюдение и достъпна архитектурна среда. Пешеходната зона по ул. „Водопад“ ще се изгражда в частта от площад „20-и юли“ до ста-

Срок за получаване на документи

3.02.2014 г., 17 ч.

Срок за подаване на оферти

13.02.2014 г.,10 ч.

Отваряне на офертите

14.02.2014 г., 11 ч.

рата текстилна фабрика. Промяната на режима на движение по улицата ще даде възможност за богато озеленяване и формиране на „зелен клин“, който осъществява връзката между централната градска и извънградска структура, както и обвързване на реката. Централният площад „20-и юли“ и градският площад „Васил Левски” ще бъдат превърнати в притегателно място за срещи и разходка на жителите на града, среда за младите хора за провеждане на културни мероприятия, фестивали, концерти и др. С нови пешеходни и велосипедни алеи, парково енергоспестяващо осветление, детски и спортни площадки и озеленени площи ще се

благоустроява парк „Водопада”. Цялостна рехабилитация на пътните настилки, тротоарите, озеленяването и осветлението, с изграждане на велоалеи и видеонаблюдение, е заложена за ул. „Ал. Стамболийски” в частта от кръстовището с ул. „Теофан Райнов“ до кръстовището с ул. „Ген. Карцов“, на ул. „Петко Събев” и на ул. „Т. Каблешков”. Предвидена е и реконструкция на три улици в стария град - ул. „Васил Левски”, ул. „Тодор и Ана Пулеви”, ул. „Пека Попова”. Общата прогнозна стойност на поръчката за проектиране на 8-те обекта е 442 000 лв. без ДДС. Крайният срок за тяхното разработване е 30.05.2014 г. Светла ДОБРЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

13

ГРАДСКА СРЕДА

Димум край Белене се превръща в конкурентна туристическа атракция Античният римски кастел Димум ще се превърне през 2014 в конкурентоспособна културно-историческа атракция, която самостоятелно или като част от по-голям пакет туристически услуги да привлича туристите, е амбицията на община Белене с реализацията на проекта „Димум – античната митница на Мизия”. Проектът на стойност 1 654 155 лв. се реализира по оперативна програма „Регионално развитие”. Дейностите по реставрация, възстановка и експониране на античния римски кастел Димум изпълни „Обединение Паметници на културата“ ООД, София. Стойността на договора е 772 193.13 лв. без ДДС. Рехабилитацията на туристическата инфраструктура, необходима за подобряване на достъпа до туристическата атракция, осъществи

„Пътища“ ООД, Велико Търново. Стойността на договора за изпълнение на строителните дейности е в размер на 416 723.73 лв. без ДДС. По проекта са реализирани още маркетин-

гови и рекламни дейности, публичност и визуална идентификация на проекта, обучение за персонала, пряко зает в обекта. За подобряване достъпа до туристическа-

та атракция е направен основен ремонт на 166 м от ул. „Персин”, основно ремонтиран е участък от 250 метра по ул. „България”, обобщиха на заключителна пресконференция по

проекта кметът на Белене Момчил Спасов и ръководителят на проекта Маргарита Перникова. Изградени са тротоари, велоалеи, направени са подмяна на настилката на уличните

платна и асфалтиране, подменени са бордюрите. По проекта е изработен диорамен макет на римски кастел Димум и реплика на златна купа с букели, открита на о. Персин. Римският град Димум в Белене е обявен за паметник на културата от национално значение през 1965 г. Античният Димум е бил част от укрепителната система на дунавския лимес на Римската империя. Паметникът е със значителна историческа, художествена, научна и познавателна стойност и може да се превърне в оригинална и желана туристическа дестинация. Уникалността му се свързва с откритите останки на първия, най-древен митнически пункт в Мизия (римска провинция, обхващаща днешна Северна България), когато река Дунав става граница на Римската империя. Силвия ЗЛАТКОВА

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Новоизграденият общински плувен комплекс в Плевен с акт 16 През декември новоизграденият общински плувен комплекс в Плевен получи акт 16. На дневен ред е взимане на решение от местния парламент за най-удачния вариант за стопанисването и експлоатацията му. За целта временна комисия ще изготви предложения, реши на последното си заседание през 2013 общинският съвет в града. Плувният комплекс бе изграден от „Главболгарстрой“ АД, София, по проект на ЛЕСС ЕООД с проектант по част „Архитектурна“ арх. Емил Стоянов. Строителния надзор осъществи „Кимтекс ЛС“ ООД с управител Людмил Георгиев. Комплексът е със застроена площ 1046 кв.м и разгъната 1388 кв.м, разположен в двора на плевенското СОУ «Иван Вазов». Сградата се състои от сглобяема стоманобетонна конструкция, в която е разположен басейнът, и от монолитна част за обслужващи и допъл-

ващи дейности. Басейнът е с размери 25/12.50 метра. Входът е от северозапад, откъм ул. «Иван Вазов». Там е разположено фоайето, където по проект е предвидено място за кафе. От фоайето има директна връзка с басейна. Вляво от него са разположени обслужващите помещения – съблекални с душове и санитарни възли, а след тях е предвидено място за кабини за сауна, парна баня и джакузи. На втория етаж са изпълнени помещения за солариум, масаж, релакс, антицелулитни процедури, фитнес зала и още една група обслужващи площи, предназначени за посетители, които няма да посещават басейна. От фоайето има връзка и с втория етаж към СПА и фитнес центъра. В сутерена са разположени съоръженията за обслужване на басейна. Комплексът е с осигурен достъп за лица в неравностойно положение. Сградата е изпълнена с необхо-

димите топлоизолации. Подовите настилки са от теракота и гранитогрес, а в залата за фитнес е специална гумирана настилка. Таванът навсякъде е окачен. Сградата е захранена с ТЕЦ. Припомняме, че подготовката за реализацията стартира още през 2008 г., когато бе изготвен и одобрен архитектурният проект. В началото на 2011 г. бе обявена процедурата за избор на изпълнител за строителството и за надзора. Реализацията на обекта стана възможна с финансовата помощ от държавата. На последното за миналата година заседание на експертния съвет по устройство на територията към местната администрация бе гледан проект за едноетажна пристройка - топла връзка към СОУ „Иван Вазов”, където да се разположат помещения за охрана, продажба на закуски и сервизно. Силвия ЗЛАТКОВА


14

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ЖЕЛЕЗНИЦИ, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Търг за проектиране на жп линията Пловдив – Бургас, фаза 2 Това е първата обществена поръчка за жп проект 2014 - 2020 Национална компания „Железопътна инфраструктура“ обяви търг за подготовката на проект “Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, фаза 2“. Проектирането следва да бъде изпълнено за 18 месеца. Финансирането е от ОП „Транспорт“. Ще спечели икономически най-изгодната оферта, като цената има тежест 30 точки, а техническата оценка общо 70 точки. От тях 25 са за „Стратегия и методология за изпълнение на дейностите“, 25 точки са за „Анализ на рисковете по проекта“, а за взаимодействия, организация и ключов персонал - 20 точки. Подготовката на проекта включва:

Етап I – Прединвестиционно проучване и избран сценарий, включващи дейности по преглед, изготвяне при необходимост на допълнителни разработки и/или актуализация на наличните проекти и извършване на предпроектни проучвания. Етап II – Проектира-

не, включващо и дейности по изготвяне и съгласуване на идейни проекти и подготвителни дейности за строителство. Етап III – Заключителни дейности, включващи резюме за всеки от проектите в обхвата на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“, както и за проекта като цяло, и окончателен доклад. Резултатите, които трябва да бъдат постигнати от консултанта, са за проектите „Развитие на жп възел Пловдив“ и „Подготовка за строителството на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас” да бъдат: изготвени прединвестиционни проучвания; изготвени идейни проекти, ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат, изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос и др. В обхвата на поръчката е подготовката на проекти за:

П1 - „Развитие на жп възел Пловдив” П2 - „Подготовка за

Строителството на жп линията Пловдив – Бургас, фаза 1

строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, включващ дейностите: изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас; премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас; изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив

– Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d); рехабилитация на жп участък Пловдив – Оризово; модернизация на жп участък Оризово – Михайлово; модернизация на жп участък Ямбол – Зимница при гара Завой; реконструкция на стрелковото развитие на гара ьция на контактната мрежа в междугарието Зимница –

Спирките в Стара Загора с електронни информационни табла до април 2015 г. В началото на януари 2014 г. община Стара Загора обяви открита процедура за проектиране, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система в масовия обществен транспорт. Това е последната голяма обществена поръчка по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт” в града, финансиран с 28 903 503 лв. по ОПРР. Предвижда се инсталиране на електронни информационни табла, подаващи информация в реално време, на всички 119 спирки в града. Предлаганата телематика трябва да включва:

•Обмяна на информация в реално време между контролните центрове

Срок за получаване на документи 7.02.2014 г., 17:30 ч. 17.02.2014 г., 16:00 ч. Срок за получаване на оферти 18.02.2014 г., 11:00 ч. Отваряне на оферти

на системата и централната база данни •Осигуряване на двупосочна телекомуникация между превозните средства и контролните центрове •Осигуряване на информация за пътниците по отношение на разписания и движение на МГТ. За целта се предвижда инсталиране на бордови компютри в 90 превозни средства, изграждане на команден сървърен център и монтаж на електронни системи за визуализация на потребителската информация на 119 спирки. Основно изисква-

не към информационната система е да бъде съвместима и отворена за последващото й разширение с други приложения като: подаване на пътна информация посредством мобилни устройства; информация за градския транспорт от център за обслужване на клиенти/уебсайт; информация относно естеството и причините за закъснения; безжична интернет връзка в превозните средства на МГТ и др. В проекта следва да бъдат заложени и технически възможности за бъдещото свързване на телематиката със системи за автоматично таксу-

ване на пътниците, управление и контрол на трафика, паркирането и видеонаблюдението с цел изграждане на цялостна интелигентна транспортна система за управление на градската мобилност. Стойността на поръчката

е лимитирана до 4 923 449.98 лв. без ДДС - до 143 401.46 лв. за изработване на проект за информационна система и до 3 508 759.02 лв. за изпълнение и въвеждане. От кандидатите се изисква да са реализирали минимум един сходен договор за проектиране и изграждане на телематика в градския транспорт. Срокът за изпълнение на поръчката е не по-късно от 30 април 2015 г. Светла ДОБРЕВА

Фотограф Мария Съботинова

Срок за получаване на документи

16:45 ч. на 31.01.2014 г.

Срок за получаване на оферти

16:45 ч. на 10.02.2014 г.

Отваряне на оферти

10:00 ч. на 11.02.2014 г.

Церковски, включително гара Стралджа; рехабилитация на жп отсечка Стралджа – Церковски; ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат;

изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос; внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас. Милена ВАСИЛЕВА

Удължиха срока за подаване на оферти за тяговите подстанции в Стара и Нова Загора ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ промени условията по търга за тяговите подстанции в Стара Загора и Нова Загора. Вместо до 16:45 ч на 23.01.2014 г. документи ще се купуват до 16:45 ч. на 06. 02. 2014 г. Вместо до 16:45 на 13.01.2014 г. оферти ще се подават до 16:45 ч. на 27. 01. 2014 г. Отварянето на предложенията ще стане в 10:00 ч. на 07.02.2014 г., а не на 24.01.2014 г. Наименованието на поръчката е :„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС (тягови подстанции), СП (секционни постове) и СР (секционни разединители) от ЦДЦ (централен диспечерски център) Пловдив”. Включват се: строителни и монтажни работи по общо изграждане на тягови подстанции; система тип Scada (система за събиране и контрол на данни) или еквивалентна на нея; услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението; инженерни услуги по проектиране и конструиране; система за видеонаблюдение; трансформатори; оборудване на подстанция.


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

15

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Още 10 дни приемат документи за ITS на 20 кръстовища в София От юли 2014 г. светофарите на най-натоварените кръстовища в столицата ще дават предимство на градския транспорт До 23 януари 2014 г. се подават документи за участие в търга за ITS на 20 кръстовища в София. Това е най-очакваният търг по проекта за интегриран градски транспорт на столицата с финансиране от ОП „Регионално развитие“. Стойноста на поръчката е 8 175 369.4 лева без ДДС. Крайният срок за завършване на работата е 23 юни 2014 г. Очаква се през юли 20 кръстовища в София – най-натоварените, да са с ITS. Предмет на търга е доставка, монтаж и интегриране на Интелигентна система за управление на трафика (ИСУТ), Intelligent Transport Systems (ITS), на територията на Столична община. Към доставката и монтажа на оборудване за 20 кръстовища на територията на Столична община и 750 превозни средства на масовия градски транспорт се добавят и необходимите за цялостното функциониране на системата компоненти и прилежащ софтуер.

20 кръстовища с интелигентни транспортни системи (ITS) 80% от трафика в столицата преминава през тях

бул.“Левски“ и ул.“Оборище“ Ректората

бул. „Евл. Георгиев“ и ул.“Оборище“

бул. „Прага“ и бул. „П.Славейков“

бул. „България“ и бул. „Ив. Гешов“

7 25

24 бул. „Цар Борис III“ и ул. „Житница“

16 17 9

1

22

6 5 3 4 2

пл. „Орлов мост“

14 бул. „Евл. Георгиев“ и ул. „Гурко“

12

21

15

бул. „България“ и бул. „Гоце Делчев“ бул. „България“ и ул. „Т. Каблешков“

бул. „Еминеску“ и бул. „Шипченски проход“

23

бул. „Н. Петков“ и бул. „Борис III“

Поръчката включва:

•Система за адаптивно градско управление на трафика за минимум 20 кръстовища •Решение за приоритизиране на превозни средства от обществения транспорт за минимум 20 кръстовища •Портал за подаване на сигнали от граждани за състоянието на движението по пътищата, за пропуски в организацията на движението и за безопасността на пътната инфраструктурата или система от подобен характер. Участниците следва да притежават необходимото техническо оборудване и приложим софтуер за изпълнението на обществената поръчка: •специализирани автомобили с кран – поне един •изкопна машина – поне една •автовишка – минимум три •вибрационна плоча за уплътняване – три •ръчни къртачи за бетон – два •фугорез за изрязване на бетон и асфалт – два •софтуер за симулации, съвместим с ползвания от

бул. „Ал. Дондуков“ и бул. „В. Левски“

бул. „Г.М.Димитров“ и бул. „Др. Цанков“

20

19 бул. „Ал. Малинов“ и бул. „А. Сахаров“

бул.“България“ и бул. „Черни връх“ бул. „Ал. Малинов“ и бул. „А. Ляпчев“

бул. „Евл. Георгиев“ и бул. „Др. Цанков“

бул. „Г.М.Димитров“ и бул. „Н. Габровски“ бул. „Яворов“ и ул. „Ст. Михайловски“

Първи метродиаметър

Разширение на трамваен маршрут 2

Втори метродиаметър

Трамваен маршрут 18 - закрит

Трети метродиаметър

Релсов път по бул. „България“ от бул. „Витоша“ до ухо „Борово“

Съществуващ релсов път от трамваен маршрут 2

Тролейбусни маршрути 1, 2, 5 и 9

Столична община (PTV Vissim) - собствен или с право за ползване на такъв. Цената носи 50 от общо 100 точки. 47 точки носи оценката за качество на техническото предложение за подобряване на трафика с подпоказатели: контролер на светофарна уредба, бордово устройство, радиомодем. Срокът за гаранционна поддръжка има тежест 3 точки. Милена ВАСИЛЕВА

Закупуване на документи

до 16 часа на 13.01.2014 г.

Оферти се подават

до 16 часа на 23.01.2014 г.

Оферти се отварят

в 10 часа на 24.01.2014 г.

Състав на екипа • Ръководител на проекта • Системен архитект: напреднала компетенция и познания по архитектурна рамка (architecture

framework) за развитие на корпоративни архитектури; (архитектурната рамка установява обща практика за създаване, интерпретиране, анализ и използване на архитектурни описания в определена област на приложение). Той следва да притежава TOGAF или еквивалентен сертификат, да има напреднала компетенция и познания в методите за оценка и контрол на риска в IT системи да притежава сертификат - Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) или Management of Risk Foundation/Practitioner, или еквивалент; добри познания на международна методика на одит на информационни системи; да притежава сертификат Certified Information Systems Auditor или еквивалент; добри познания, отнасящи се към ИТ добри практики за привеждане на ИТ услуги към реални бизнес нужди; да притежава сертификат IT Infrastructure Library (ITIL) или еквивалент. • Технически координатор - да има минимум 3 г. опит в работата със специализиран софтуер за симулация на трафика, който да е 100% съвместим с използвания софтуер от Столична община - PTV Vissim, и да притежава PTV Vissim сертификат/диплома за преминат курс на обучение. Това означава да има практически опит с инсталирането и настройката на предлаганите трафик контролери и да притежава сертификат/диплома за преминат курс на обучение, издаден от производителя на предлаганите контролери.


16

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ВИК, ОТПАДЪЦИ

Стартира първият етап от геотермалната отоплителна система на Златоград Изпълнител е Обединение “Геопс - Минстрой” Кметът на Златоград Мирослав Янчев подписа в края на декември м.г. договор с Обединение “Геопс - Минстрой” за изграждане на подобект 1 по проект “Изграждане на геотермална отоплителна система на град Златоград”. Със стартирането на строителните дейности родопската погранична община осъществява една от приоритетните си цели за оползотворяване на енергията на геотермални води от находище „Ерма река”. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е седем месеца, а цената е 2 915 094,28 лв. с ДДС. Финансирането е целево със средства от ПУДООС. Подобект 1 от проекта включва изграждане на водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален водоизточник.

Г

еотермалното находище в Златоград е общинска собственост и заема площ от 30 кв. км. То няма естествен излаз на територията на РБългария и добивът на геотермални води може да се реализира с помпи, имащи напор не по-малко от 330-360 м. Хидротермалната система включва две обособени, но спрегнати находища – “Ерма река” (България) и “Термес” (Гърция). В хидрогеоложкия доклад за преоценка на ресурсите, изготвен през 2011 г. от проф. д-р инж. Павел Пенчев и инж. геолог Величко Величков, е оценен регионален експлоатационен ресурс на хидротермалната система от 54 л/с., а със Заповед № РД – 87/ 31.01.2012 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден експлоатационен ресурс на находище “Ерма река” до 27 л/сек.

Предвижда се прокарване и оборудване на сондаж (860 м) в с. Ерма река за улавяне на минералните води, оборудван с помпа и автоматика. Проектният дебит на добивното

съоръжение е 27 л/сек. Останалите три подобекта на геотермалната отоплителна система, които предстои да бъдат финансирани и изградени, са:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ 1164 София, бул. “Христо Смирненски” N1; тел: 02/969 20 73; Факс 02/969 20 70; www.kiip.bg; e-mail: kiip@mail.bg; ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ ОТЧЕТНИ СЪБРАНИЯ НА РК НА КИИП - 2014 Г. Регионална колегия

Дата

Час

Място

Благоевград

21.02.2014

13:00

Зала 5 (партер) на община Благоевград, ул. „Г. Измирлиев 1

Бургас

07.02.2014

9:00

Офиса на РК Бургас – к-с „Лазур“ , бл.152, ет.1

Варна

19.02.2014

16:00

Зала „Европа“ в Фестивален и конгресен център

В. Търново

11.02.2014

15:00

Голямата зала на община Велико Търново

Видин

20.02.2014

17:00

Ресторант „Класик”в залата на II етаж

Враца

14.02.2014

17:00

Малката зала на Дома на науката и техниката

Габрово

07.02.2014

17:30

Ритуалната зала на община Габрово

Добрич

07.02.2014

17:00

Зала 203 на Международен колеж „Албена”

Кърджали

12.02.2014

15:00

Зала 209 в сградата на Дома на техниката, ул. „Булаир“ 35

Кюстендил

15.02.2014

09:00

Зала 2 в сградата на НТС, бул. „Македония“ 2

Ловеч

20.02.2014

13:00

Зала 109 на дом „Преслав“, ул. „Търговска“ 24

Монтана

08.02.2014

10:00

Конферентната зала на х-л „Монтана“

Пазарджик

19.02.2014

13:00

Конферентната зала на х-л „Тракия“

Перник

12.02.2014

17:00

Малкия салон на Двореца на културата

Плевен

18.02.2014

16:00

Зала „Плевен”, пл. „Възраждане“

20.02.2014

13:00

Аулата на Техническия университет - филиал Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов“ 25

Разград

07.02.2014

16:00

Заседателната зала на НТС

Русе

19.02.2014

16:00

Зала „Слави Шарков” на Драматичен театър „Сава Огнянов”

Силистра

07.02.2014

17:00

Залата на Ресторант „България”, ул. „Илия Блъсков“ 7

Сливен

07.02.2014

16:00

Парк хотел Централ

Смолян

14.02.2014

17:30

Конферентната зала на х-л „Кипарис Алфа”

Стара Загора

18.02.2014

15:30

Зала 1 на хотел „Железник” (партера. вход от ул. „Парчевич”)

София-град

19.02.2014

13:00

Зала 1 и 2 на хотел „Родина“, ул.”Ген.Тотлебен” 8

София - област

15.02.2014

10:00

Залата 120 на УАСГ

Пловдив

Търговище

14.02.2014

16:00

Комплекс „Мизия”

Хасково

20.02.2014

12:00

Заседателната зала на хотел „Родопи“

Шумен

11.02.2014

15:00

Залата за провеждане на сесии в община Шумен

Ямбол

07.02.2014

16:30

Заседателната зала на община „Тунджа“

• подобект 2 - изграждане на тръбопровод с тръби от епоксидна смола, армирани с намотани на кръст стъкловлакна, топлоизолиран, с дължина 13 500 м

• подобект 3 - изпълнение на сграда на геотермална централа в Златоград, оборудвана с техника за контрол на налягането в тръбопровода и за контрол температурата на водата от градската мрежа. - подобект 4 - строителство на градска топлопре-

носна мрежа с предварително изолирани стоманени тръби, изграждане на седем абонатни станции за отопление на осем обществени сгради, изпълнение на два моста с дължина 18 м и 32 м за преминаване през реката в града. Светла ДОБРЕВА

МОСВ даде зелена светлина на депото за отпадъци в Благоевград Екоминис терс твото даде зелена светлина за изграждане на регионална система за управление на отпадъците - регион Благоевград, обслужваща общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево. В писмо, изпратено в началото на тази година до благоевградския кмет д-р Атанас Камбитов, се посочва, че оценката на доклада за въздействие върху околната среда е положителна. От писмото, подписано от министър Искра Михайлова, става ясно, че предложените от общината най-добри налични техники, предвидени за изграждането на депото, също са получили одобрение и могат да бъдат прилагани. Така се удостоверява, че заложените технически методи в бъдещата работа по проекта отговарят на всички стандарти и норми за опазване на околната среда. По този начин се дава зелена светлина за изпълнението на проекта и продължаването на заложените в закона процедури. Регионалната система

ще се реализира на площадката на съществуващото сметище в с. Бучино и с. Българчево с площ 106 дка. Прогнозната й стойност е 28.5 млн. лв. Плановете са през 2014 г. да започне изграждането на първата клетка на депото, инсталация за предварително сепариране на отпадъците, съоръжение за

компостиране на зелени отпадъци, както и цялата им съпътстваща инфраструктура. Миналата година екоминистерството прехвърли към ПУДООС финансирането на първия етап на проекта. Вторият етап ще включва строежа на 2-ата клетка и рекултивацията на съществуващото сметище. Светла ДОБРЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

17 ВИК

Предсрочно завърши проект за превенция срещу наводненията в Ихтиман Общата стойност е 773 365 лв. През 2012 г. община Ихтиман спечели проект BG161РО001/4.1-04/2010/041 „Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал“ на обща стойност 773 365.27 лв. Безвъзмездната помощ от ОПРР е в размер на 657 360.48 лв., съфинансирането от републиканския бюджет е 77 336,53 лв., осигуреното от общината собствено финансиране е 38 668,26 лв. Проектът следваше да се реализира за срок от две години, но с усилията на общината и избрания изпълнител на строителството - „Биад - С“ ООД, през декември 2013 г. всички дейности бяха изпълнени и бе издаден Акт 16 за обекта. След серията наводнения и претърпените огромни материални щети през 2005 и 2008 г. населението на град Ихтиман, общинската и държавната инфраструктура и бизнесът вече са защитени от бъдещи природни бедствия. Районът топографски е застрашен от такива събития при обилни дъждове или бурно снеготопене. Специална защита получиха обектите на електроразпределителното дружество, които са обекти с повишен риск предвид разположението им в града. Изградените три участъка на отводнителния канал са с обща дължина 1944,88 м. Изпълнени са преходи между отделни-

Проект Обща стойност Безвъзмездна помощ от ОПРР Съфинансиране от републиканския бюджет Собствено финансиране на община Ихтиман Срок за изпълнение

„Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал“ 773 365.27 лв.

те участъци, които вече са част от транспортната мрежа на града, заустването на съществуващия колектор, както и 8 водостоци и метални парапети, гарантиращи спокойното преминаване в района. Община Ихтиман е малка община, която пострада няколко пъти от природните рискови фактори. Градът е построен в Ихтиманската котловина, където пресечеността на терена, съществуващите в близост водосбори, съчетани с

657 360.48 лв. 77 336,53 лв. 38 668,26 лв. 16.03.2012-16.03.2014 г.

проливни дъждове и бурно снеготопене, редовно създават проблеми на населението, бизнеса, общинските и държавните власти. В северната част на града през 2005 и 2008 г. мащабните наводнения засегнаха не само жилищните квартали, но потопиха и жп гарата на Ихтиман, както и съоръжения на електроразпределителното дружество, които са част от националната инфраструктура.

Момент от заключителната пресконференция

Николай ТОДОРОВ

Кой ще се възползва от проекта •Собствениците на имоти в района, който се наводнява - около 5700 на брой •Живеещите в тези жилища - над 10 000 човека, ако се включат всички засегнати, макар и някои от тях в по-малка степен, общо защитената територия на града е в размер на 542 дка •Електроразпределителното дружество в района, доставчиците на телекомуникационни услуги •Всички жители на град Ихтиман – 14 000 души, които ежедневно използват пътната инфраструктура, засягана от прииждащите води •Намаляват бъдещите разходи на общината за възстановяване на пропаданията по 52 километра пътища, на компрометираната или отнесена пътна настилка при наводнения.


18

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

МРР ще работи по изготвянето на няколко информационни системи през 2014 г.

П

вече е доставен пакет софтуерни услуги за ГИС.

о изготвянето на няколко информационни системи ще работи през тази година Министерството на регионалното развитие. Две от тях ще се реализират по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК” на регионалното министерство, финансиран по ОП „Околна среда”. В края на ноември бяха подписани договорите с изпълнителите за изготвяне на техническите задания и други документи за реализацията на информационни системи в две обособени позиции. Първата – за цялостно техническо задание, предложение за критерии и методика за оценка и препоръки за минимални изисквания за избор на изпълнител за реализацията на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите; втората - за реализацията на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения. Техническото задание по първата позиция подготвя „Битмап”, по втората – „ГАП Консулт” ООД. Общата стойност на двата договора е в размер на 53 330 лв. без ДДС. Същинските процедури предстоят. Единната информационна система (ЕИС) за ВиК услугите се изгражда като подсистема на Единната информационна система за управление на регионалното развитие и чрез нея се осигуряват публичен достъп на потребителите до информация за развитието и регулирането на ВиК услугите в страната. До 20 януари включително ще се приемат оферти по обявената процедура по същия проект по ОПОС за специализирани консултантски услуги за подпомагане на асоциациите по ВиК и ВиК операторите при актуализиране на списъци на активи и изготвяне на административни и технически документи, договори, доклади, справки и анализи с прогнозна стойност 600 000 лв. Избраният екип от експерти ще обезпечи текущо подпомагане дейността на асоциациите по ВиК и 51 ВиК оператора. Документацията за участие в процедурата се получава до 10 януари. Създаване на Единна информационна система (ЕИС) за ВиК услугите и регистри на асоциациите по ВиК и ВиК операторите

По проекта ще се прави първоначално проучване и анализ за изясняване на всички детайли по изпълнение на дейността от избрания изпълнител, ще се проектира ЕИС и два броя регистри, проект на структура на базата данни и проект на функционалност и интерфейс. Проектът на ЕИС и регистрите ще трябва да отрази всички приложими изисквания на Закона за водите, ще се доставя базов хардуер (сървъри и др.) и ГИС софтуер, лицензи, система за управление на бази данни и др.

Разработването на ЕИС и регистрите ще се осъществи при съблюдаване на всички изисквания на подробното техническо задание, тестване и внедряване – ЕИС. Регистрите ще бъдат инсталирани в МРР и ще се докаже, че функционалните им възможности отговарят на изискванията. Всички налични данни, които трябва да се поддържат в тях, ще бъдат събрани и приведени в подходяща електронна форма. Предвижда се още: въвеждане на изработената база данни за ползване от потребителите на системата; внедряване в информационната система на МРР и обучение на минимален набор на експерти от МРР за поддръжка и надграждане (upgrade) на системата. Предвид спецификата на управляваната от ВиК операторите инженерна инфраструктура, обособените територии, на които оперират, и промените в тях, в изискванията към регистъра ще бъдат поставени условия за описание на характеристиките на операторите чрез геопространствени данни. Ще се изгради информационна система, която ще обслужва всички операции, свързани с поддържане, ползване, актуализиране и работа с регистъра на ВиК операторите и асоциациите по ВиК. Въвеждането на данни в ЕИС и регистрите ще включва поддейностите: събиране и изследване на различните налични източници на данни; преформатиране и интеграция на различните формати, стандарти и типове цифрови данни; цифровизация на данни, налични единствено на хартиен източник; изграждане на обща база данни в цифров вид, подходящ за ползване и от други ЕИС в рамките на МРР. Освен изискваните от Закона за водите показатели за дейността на ВиК операторите в регистрите ще се събират и съответно съхраняват данни за и от инфраструктурните системи на ВиК операторите и съот-

„Б

итмап” подготвя техническото задание за реализацията на Единна информационна система за ВиК услугите и регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите

„Г

АП Консулт” ООД подготвя техническото задание за реализацията на Информационна система за водностопанските системи и съоръжения

ветното ниво на покритие с водоснабдителни услуги и ниво на покритие с канализационни услуги; бизнес планове на ВиК операторите; данни от регионалните генерални планове (РГП) за ВиК и инвестиционните програми към тях; разрешителни; данни за ВиК системите; състав и организационна структура на ВиК операторите и други данни. Очаква се до година и половина – две проектът по тази информационна система да бъде изцяло завършен.

Създаване на информационна система на активите - водостопански системи и съоръжения (ИС на ВСС). През тази година трябва да стартира нейното изготвяне. Дейността ще се осъществява на етапи. В текущия програмен период (2007 2013) ще бъде реализиран етап 1 от създаването на ИС, която ще включва: технически дизайн и разработка на системата, пилотно тестване; избор, закупуване и внедряване на система за управление на бази данни; създаване на данни за водостопанските системи и съоръжения, като приоритетно в етап 1 ще се изгражда база данни за язовирите; импорт и миг-

рация на данни; внедряване в информационната система на МРР и обучение на минимален набор на експерти от МРР за поддръжка и надграждане (upgrade) на системата. На по-късен етап ИС на ВСС ще включва информация за всички водостопански системи и съоръжения, държавна и общинска собственост, и ще бъде поддържан от МРР чрез информацията, подавана от операторите на съоръженията. В рамките на тази дейност по проекта се финансира и разработката на технически паспорти на 9 комплексни язовири за питейно водоснабдяване в системата на МРРБ. Създадените технически данни за 9-те язовира ще се въведат в създадената ИС на ВСС, като ще обезпечат първоначалното й захранване с необходима информация и ще създадат модел, по който да бъдат съставени техническите паспорти и за останалите язовири и съоръжения, които следва да бъдат регистрирани в ИС на покъсен етап. Геопространствената информационна система (ГИС) на МРР се финансира по ОП „Регионално развитие”. По нея

Договорът с изпълнителя за реализацията на проекта „Оптимизиране и интегриране на геопространствена информационна система на Министерството на регионалното развитие“ бе подписан през октомври м.г. – изпълнител е консорциум „Регис ДЗЗД“, в състава на който са „ЕСРИ България” и „Йоана 05”. Проектът предвижда усъвършенстване на съществуващата система за подобряване на информационнокомуникационната среда, осигуряване на оперативна съвместимост по отношение на базови геоданни, използвани от различни ГИС и гарантиране на модерно обслужване чрез предоставяне на уебуслуги. Системата ще интегрира данни от различни административни звена, така че за гражданите, бизнеса и институциите да бъде осигурен бърз и лесен достъп до единна информационна система. Публичният достъп до базата данни чрез единна ГИС ще улесни значително инвестиционния процес и ще спомогне за предотвратяване на злоупотреби. В ход е процедура за избор на изпълнител за изготвяне на Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление (СИСРОГУ) на Министерството на регионалното развитие по проект „Усъвършенстване на управлението на националната политика за развитие на електронното управление чрез разработване на секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление и въвеждане на механизми за консултация и координация на МРР и останалите въвлечени в процеса страни за постигане на синергия на проектите на национално, регионално и местно ниво“. Финансирането се реализира по оперативна програма „Административен капацитет“. Поръчката е с три обособени позиции. Първата - за изпълнител на „Секторна информационна стратегия за регионално, общинско и градско управление“, втората – за изпълнител на „Механизми за консултация и координация“, и третата – за изпълнител за „Създаване на електронен регистър на всички заинтересувани групи и инструменти за промотиране на разработките на СИСРОГУ и нормативната уредба“. Проектът на секторна информационна стратегия и програмата за изпълнението й се изготвят в контекста на Общата стратегия за електронно управление. Силвия ЗЛАТКОВА


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

19

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕМА

Транспортната инфраструктура остава приоритет С публикуваното за обществено обсъждане споразумение за партньорство с Европейската комисия за втория програмен период 2014 - 2020 средствата за транспортна инфраструктура продължават да водят класацията. С появата на новия Инструмент за свързване на Европа с общ бюджет – над 400 млн. евро, жп, речният и отчасти пътният ще получат допълнително финансиране. Транспортната инфраструктура отново остава водеща, както и през настоящия период, с безвъзмездна помощ от 1.6 млрд. евро. Така е според неодобрените от Министерския съвет текстове, които нямат резолюция и от Европейската комисия. Засега страната прогнозно кандидатства за 963 млн. евро от Кохезионния фонд (85% от общия бюджет), 207 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (85%), 100 млн. евро допълнително от Европейския фонд за регионално развитие, 38 млн. евро за техническа помощ, или общо 1.207 млрд. евро европейска

помощ по цени от 2011 г. Към тях прибавяме и 360 млн. евро по Инструмента за свързване на Европа. Остават предизвикателствата и въпросите без отговор: • Ако железниците получат 1 млрд. евро от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и от Инструмента за свързаност на Европа, какви влакове ще се движат по тях? Държавата ще продължи ли да субсидира БДЖ с по 200 млн. лева на година, или ще купи нов подвижен състав? Дали ще има нови оператори, които разполагат със съвременен подвижен състав? • Ще бъдат ли железниците оперативно съвместими с европейските? • Как паралелно ще се управляват и усвояват евросредства по програмата ОПТ 2007 - 2013 и ОПТТИ 2014 2020? Очаква се до средата на годината да има официално одобрение на новите оперативни програми, което ще позволи да се изпратят в Брюксел подготвените апликационни форми. Милена ВАСИЛЕВА

15 инфраструктурни проекта се изпълняваха през 2013 г. Миналата година стартираха: • 25.04 - Изграждане на метро участъка от “Младост”1 до “Младост”4 • 26.04. - Изграждане на обхода на Враца • 16.05. - Изграждане на обхода на Габрово • 31.07.- Изграждане на Лот 2 на АМ “Струма” • 22.08.- Рехабилитация на Централна жп гара София • 19.09.- Изграждане на обхода на Монтана • 12.11.- Изграждане на БУЛРИС (втора фаза) • 18.11.- Рехабилитация на жп гара Пазарджик Пет обекта бяха въведени в експлоатация • 20.01 - разширение на метро депото в кв. “Обеля” (част от Етап II) • 09.05. - жп линията Свиленград – турска граница • 12.07. - участък Ямбол – Карнобат от АМ “Тракия” (Лот 4) • 23.07. - Лот 1 на АМ “Струма” • 19.08. - връзката на АМ “Хемус” със СОП

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТ В ЕВРО КЪМ ДЕКЕМВРИ 2013 Г. (СПРЯМО БЮДЖЕТА НА ОПТ) Предоставена безвъзмездна финансова помощ (БФП) 2 003 481 166 Сключени договори с изпълнители (допустими за БФП) 1 855 546 839 Изплатени средства (БФП) 1 079 710 590 Сертифицирани разходи към ЕК (само ЕС) 799 877 302 Получени траншове от ЕК (само междинни) 770 309 544

100% 92.6% 54% 49.2% 47.4%

ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИ ЗА ОП “ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014 - 2020 Г. Проекти Финансиране Жп проекти: Видин – Медковец, София – Септември, Пловдив – Бургас, София – Перник – Радомир, София – Драгоман, жп възел София и жп 35 млн. евро възел Бургас Пътни проекти: лот 3 на АМ “Струма”; Видин – Монтана; АМ “Хемус” над 10 млн. евро Интермодален терминал в Русе 2.5 млн. евро Софийското метро, основно трети метродиаметър 1.67 млн. евро Общо за подготовка на проекти над 49 млн. евро

Постигнати резултати • Рехабилитирани са над 200 км жп линии • Изградени са 18 км нови жп линии • Изградени са 13 нови метро станции с 13 км метро линии • Изградени са над 140 км автомагистрали • Два пъти повече пътувания с метрото • Двойно увеличение от 20% на 40% на дела на пътуванията по метро учас-

тъците, изградени по ОП „Транспорт“ през 2013 г. спрямо 2012 г. • 2012 г. - 35 000 (176 000) среднодневно пътувания • 2013 г. - 96 000 (240 000) среднодневно пътувания • 2015 г. - прогнозирани нови 84 000 пътувания на ден (от етап III)

ПРОГНОЗЕН БЮДЖЕТ ЗА ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 - 2020 Г.

963 млн. евро от Кохезионния фонд (85% от общия бюджет)

207 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие (85%)

100 млн. евро допълнително от Европейския фонд за регионално развитие

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТ В ЕВРО КЪМ ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ПО ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ принос на ОПТ

инвестиционна стойност

985 108 226 909 587 365

изплатени от бюджета на ОПТ

38 млн. евро

947 879 929

за техническа помощ

810 992 097

528 455 289 426 738 512

Общо

453 390 735

429 655 000

1. 207 млрд. евро

176 221 604 48 081 318 34 750 000 5 255 625 железопътен

пътен

метро

подобряване на корабоплаването

европейска помощ по цени от 2011 г.


20

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Пътища Бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“

П

рез 2013 г. бяха завършени магистрала „Тракия“, за която вече има одобрен окончателен доклад, лот 1 на магистрала „Струма“, частта от „Хемус“ от Софийския околовръстен път до пътен възел „Яна“. През 2014 г. ще бъдат завършени магистрала „Марица“, лот 4 на „Струма“, обхода на Враца и Кърджали – Подкова.

Софийския околовръстен път до пътен възел „Яна“

Лот 4 на АМ „Тракия“

МАГИСТРАЛА „СТРУМА“ Лот 4 завършва през 2014, лот 2 - през 2015

От магистрала „Струма“ се изпълняват лот 2 Дупница – Благоевград и лот 4 Сандански – Кулата. Автомагистра ла “Струма” е част от Трансевропейската транспортна мрежа по направление на Общоевропейски транспортен коридор IV в отсечката от пътен възел “Даскалово” до ГКПП Кулата. Остават за изграждане 116 км от Дупница до ГКПП Кулата, като Агенция „Пътна инфраструктура“ е бенефициент на европейските средства в лот 2 Дупница - Благоевград (37.48 км) и лот 4 (14.70 км) Лот 2 Дупница – Благоевград (37.48 км)

Строител: Консорциум „Струма – Лот 2” с главен контрактор „ГБС“

Първа копка на лот 2 на АМ „Струма“

Лот 2 на АМ „Струма“

- 358 722 000.00 лв. с ДДС Строителен надзор: ДЗЗД „Обединение Струма-ПП” - 2 949 843 лв. с ДДС Срок за изпълнение 22 месеца. Строително разрешение получиха 11 км от трасето на лот 2, започ-

ва проектиране за останалата част от лота. Строителството на отсечката Дупница – Благоевград завършва през март 2015 г. Лот 4 Сандански - Кулата (14.70 км)

Строител: „Актор“ 67 176 000 лв. с ДДС

Строителен надзор: „ П ът и н в е с т и н же н е ринг” АД - 356 419,20 лв. с ДДС Старт на строителство – 5 април 2012 г. Срок за изпълнение 23 месеца Лот 4 няма да бъде завършен до март 2014, както е по договор.

Предстои подписване на договор за изпълнение на инженерните мрежи – отново с „Актор“, изпълнител на основните строителни работи по лота. Подземната инфраструктура е причина за удължаване на времето за строителство с 90 дни. Така Сан-

дански – Кулата ще влезе в експлоатация през юли 2014 г. Все още в зоната на „Струма“ има незавършени отчуждения (3 дка, но на много собственици). В края на 2013 г. Министерският съвет одобри финансиране за 10 обекта на АПИ.

2014 г. Лот 2 Харманли – Свиленград на „Мари-

ца“ няма да бъде открит през февруари 2014 г. Инженерните мрежи от-

ново са причина за забавяне на строителството на магистралата.

МАГИСТРАЛА „МАРИЦА“ Лот 2 няма да бъде открит през февруари 2014, новата по-късна дата за лот 1 е юни 2014

Общата стойност за строителството на АМ “Марица”, лот 1 и лот 2, е 203 810 385 евро. От тях 80%, или 163 048 308 евро, са безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС чрез ОПТ. Автомагистрала “Марица” е разположена по протежение на Трансевропейската транспортна мрежа и ще свързва автомагистрала „Тракия“ при възел „Оризово“ с Капитан Андреево на българско-турската граница.

Лот 1 Оризово - Димитровград от км 5+000 до км 36+400 (31.4 км)

Строител: консорциум „Кооператива Муратория Чементисти – Чи Ем Чи, ди Равена“ - 133 129 678,00 лв. без ДДС Строителен надзор: обединение „Т7/СНИК“, Пловдив - 565 000,00 лв. без ДДС Начало на строителните работи: 20 октомври 2011 г. Очаквано завършване на строителството: 2014 г. Изпълнителите подготвят график за наваксване на забавянето на лот 1 Димитровград – Харманли на магистра-

ла „Марица“. Промени в сроковете на договора бяха направени неколкократно. Новата дата е фиксирана в края на юни 2014 г. Лот 2 Димитровград - Харманли - от км 36+400 до км 70+620 (34.220 км)

Строител: Сдружение „Марица хайуей - 122 137 000 лв. без ДДС Строителен надзор: Консорциум „Рутекс ЕТЕ“, София - 666 000 лв. без ДДС Начало на строителните работи: 26 юли 2011 г. Очаквано завършване на строителството:


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

21

ТЕМА

ПЪТ Е-85 (I-5) КЪРДЖАЛИ – ПОДКОВА През януари пускат в експлоатация първокласния път

Път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново” от км 0+000 до км 2+368 е част от Трансевропейската транспортна мрежа – коридор №9, свързващ Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. От българската страна новият път, свързващ маршрута до Подкова, е завършен по програма ФАР ТГС. Пътят между Русе и Маказа е от първи клас и е част от път E-85 на територията на България. Той е един от четирите първокласни маршрута, прекосяващи България от

север на юг, и е основната връзка по направлението „Север-юг”. С реализацията на този проект ще бъде продължена изградената част от границата до Подкова и ще бъде модернизирано цялото направление от Кърджали до границата с Гърция. Проектът е разделен на два подобекта: Подобект 1 - Включващ основен ремонт (рехабилитация) на обект: път I-5 Кърджали – разклон Джебел от км 342+639,41 до км 350+858,31, дължина 8. 219 км, I клас път, проектна скорост - 80 км/ч и 50 км/ч, 6 по-големи пътни кръстовища, 6 големи съоръжения. Участъкът е завършен. Издаден

е Акт 16. На 16.11.2012 г. е издадено разрешение за ползване от ДНСК. Подобект 2 – Представлява ново строителство - II-ри етап на

път I-5 (Е 85) разклонът Джебел – Подкова от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368. Главната

отводнителна артерия е р. Връбница с нейните леви притоци – реките Читак дере, Безименна и Голяма река. Пътят е I клас, проектната скорост е 80 км/ч за директното трасе и 60 км/ч за връзката за с. Фотиново. Дължина: 24.227 км директното трасе и 2.368 км връзката за с. Фотиново, габарит 10.50 м, 7 пътни кръстовища. При пътната връзка “Фотиново” или 2 пътни кръстовища, 8 големи съоръжения. Строител: Дружество по ЗЗД „Кърджали Подкова” с водещ партньор „Интегрирани пътни системи” АД, София, и партньори „Пътстроинженеринг” АД, Кърджали, „Пътно строи-

телна компания ЕС БИ ЕС” AД, Стара Загора, „Пътстрой” ООД, Стара Загора. Стойност на договор за СМР: 38 387 455 лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 26.08.2011 г. Срок за изпълнение: 25 месеца. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения: 5 години, за пътни съоръжения: 10 години. Строителен надзор: ДЗЗД ”Инфраструктура - магистрални пътища”. Стойност на договор: 226 800 лв. с ДДС Авторски надзор: ”Рутекс”ООД – София, и „Виа план” ЕООД, София. Проектът се забави заради съоръжението на р. Върбица.

Шипка. Изпълнител: Консорциум ПСВТ с партньори „Хидрострой“ АД, Варна, „Пътни строежи - Велико Търново“ АД, гр. Велико Търново, „Пътинженерингстрой - Т“ ЕАД, Търговище. Стойност на договора за СМР: 92 940 000 лв. с ДДС.

Дата на издаване на разрешение за строеж за Първи етап от км 0+000 до км 7+670: 15.05.2013 г. Срок за изпълнение: 540 календарни дни. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години, за пътни съоръжения - 10 години. Строителен надзор: ДЗЗД „Обединени консултанти” с партньори „Трансконсулт - БГ” ООД, София, „Трафик холдинг” ЕООД, Аксаково, „Рубикон инженеринг” ООД, Варна. Стойност на договора: 1 096 032 лв. с ДДС. Околовръстният път на Габрово чака решението на Върховния административен съд по доклада за оценка на въздействието върху околната среда, за да се продължи работата по апликационната форма.

ОБХОД НА ГАБРОВО Околовръстният път на Габрово чака решението на ВАС за доклада за ОВОС

Обходът на Габрово – Фаза 1 - участък от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, обща дължина: 23.254 км, двулентов път с габарит 10.5 м, проектна скорост: 7080 км/час, тунел с дължина 540 м от км 12+420 до км 12+960, 5 моста и виадукта, 4 пътни възела, 4 кръстовища. Обходният път на Габрово е част от Трансевропейския транспортен коридор №IХ Букурещ - Русе - Димитровград - Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока север–юг. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът, са: Русе – Велико Търново – Шип-

ка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа). Фаза 1 от проекта се изпълнява през програмен период 2007 - 2013 и включва следните участъци: - Етап I от км 0+000 до км 7+670, обща дължина - 7.670 км - рехабилитация. Първият етап започва от кръстовището, от което обходният път се отделя от път I-5 В. Търново – Габрово и завършва преди пътен възел “Поповци” на път II44 Севлиево – Габрово. - Етап II от км 7+670 до км 10+940.74, обща дължина - 3.270 км – рехабилитация и реконструкция. Вторият етап е от пътен възел с път II44 Севлиево - Габрово до с. Чехлевци (пътно кръстовище с път III-4404). Трасето на участъка ми-

нава западно от кв. Войново и завършва в село Чехлевци. - Етап III от км 10+940.74 до км 16+010, обща дължина - 5.069 км – ново строителство. Третият етап е от пътно кръстовище с път III4404, с. Чехлевци до пътен възел „Дядо Дянко” на град Габрово (път III5006). - Етап IV от км 16+010 до км 20+124.50, обща дължина - 4.115 км ново строителство. Четвъртият етап е от пътен възел „Дядо Дянко” (път III-5006) на град Габрово до кв. „Радецки“ (пътно кръстовище за етапна връзка до път I-5 – Шипченски проход). Етапна връзка от км 0+000 (съвпадащ с км 20+124.50 от основното трасе) до км 3+130, обща дължина – 3.130 км – ново строителство. При км 20+124,50 източно от

ОБХОД НА МОНТАНА Завършват байпаса на Монтана през февруари 2015 г.

Обходният път на Монтана е път I-1 (Е79) от км 102+060 до км 114+512.20. Обектът е по маршрута на общоевропейския транспортен коридор № V и е отсечка от участъка Видин – Ботевград. По път Е-79 се осъществяват транспортните връзки между три европейски държави – Румъния, България и Гърция. С пускането в експлоатация на

втория мост над р. Дунав при Видин – Калафат се увеличават транзитните потоци в Северозападна България, като направлението ще се използва по-интензивно като найкъс маршрут между Западна, Централна Европа и Бяло море, а също и като връзка на Европа с Азия. Обща дължина: 12.452 км, проектна скорост: 100 км/час (80 км/ час), габарит Г 20 м. Строител: Дружество по ЗЗД „Обход Монтана” с водещ партньор „Трейс

Груп Холд” АД, София, и партньор „Пи Ес Ай“ АД, Стара Загора. Стойност на договор за СМР: 46 572 618.11 лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 05.08.2013 г. Срок за изпълнение: 480 календарни дни. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години, за пътни съоръжения - 10 години. Строителен надзор: Обединение „Ен Ар – Инфрам - 2”. Стойност на договора: 1 512 000,00 лв. с ДДС.

ВЕЦ “Малуша” се отделя вдясно етапна връзка с дължина 3.130 км. Етапната връзка служи за връзка на обхода на Габрово с Шипченския проход (РП I-5) и ще се ползва като алтернативен маршрут при евентуално неотложно затваряне на тунела под връх


22

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБХОД НА ВРАЦА Обходът на Враца ще бъде завършен в средата на 2014 г.

Обходът на Враца е път I-1 (Е79) от км 0+000 до км 6+816.60. Обектът е част от общоевропейски транспортен коридор №IV Дрезден/ Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул. Обходният път на Враца е отсечка от участъка Видин – Ботевград на първо-

класен път I-1/Е-79/ Видин - София - ГКПП Кулата. Обща дължина: 6,817 км, двулентов път с габарит 10.5 м, проектна скорост: 90 км/час, пътен възел тип „Тромпет” с 1 подлез, 2 четириклонни кръстовища, 1 кръгово кръстовище, 1 жп прелез с автоматична бариера. Строител: дружество по ЗЗД „Обход Враца” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД , София, и партньор „Пи Ес Ай“ АД, Стара Заго-

ра. Стойност на договор за СМР: 14 600 989.45 лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 24.04.2013 г. Срок за изпълнение: 360 календарни дни. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години, за пътни съоръжения - 10 години. Строителен надзор: „Трафик холдинг” ЕООД. Стойност на договора: 1 125 600,00 лв. с ДДС. Обходът на Враца ще бъде завършен в средата на 2014 г.

АМ „КАЛОТИНА - СОФИЯ“ Лот 1, Западна дъга на СОП, участък 1 – Път II18 СОП в участъка от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780

Западната дъга на СОП се явява естествено продължение на АМ „Люлин” и чрез нейното изграждане ще се осигури необходимата устойчивост на реализирания с европейски средства проект. Изграден, обектът ще осъществява връзка от и към Сърбия с изграждащите се магистрали в България. Така ще се хомогенизира транзитният поток посока север-юг. Обща дължина: 3.009 км, директно трасе с три ленти в посока и два довеждащи пътя за достъп с общ габарит 46.0 м, проектна скорост: 100 км/час, пътен възел „Царица Йоанна“ с естакада над бул. „Царица Йоанна“, пътен възел при бул. „Сливница“, мост над р. Какач по направление Калотина, мост над р. Какач при км 0+745. Изпълнител: Дружество по ЗЗД „Трейс СОП“. Стойност на договор за СМР: 47 820 000.00

Западна дъга на СОП

лв. с ДДС. Дата на издаване на разрешение за строеж: 03.09.2012 г. Срок за изпълнение: 22 месеца. Гаранционни срокове: за СМР без пътни съоръжения - 5 години, за пътни съоръжения - 10 години. Строителен надзор: Дружество „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три ес“, стойност на договор: 1 171 800,00 лв. с ДДС. Авторски надзор: ЕТ “Людмил Коларов – Канел“. Стойност на договора: 96 000лв. с ДДС

Продължава строителството на първата част от Западната дъга на Софийския околовръстен път от магистрала „Люлин“ до река Какач. Участък Калотина - Драгоман

с финансиране по Инструмента за свързаност на Европа. През февруари 2014 г. след посещение на Европейската комисия в България ще бъде обявен търг за София – Калотина. С финансиране от

ПРИОРИТЕТИ 2014 - 2020

О

сновен приоритет за 2014 - 2020 г. е изграждането на лот 3 на магистрала „Струма“, но бенифициент на средствата по трасето е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Финансиране през 2014 - 2020 ще получи част от трасето София - Калотина - от Калотина до Драгоман (12 км), но средствата за него са по Инструмента за свързване на Европа и възлизат на около 40 млн. евро общо. Останалите 18 км до Храбърско ще разчитат на ОП“Транспорт и транспортна инфраструктура“ Очаква се финансиране за пътното трасето Видин - София, разделено на Видин - Монтана, Монтана - Враца и Враца - Мездра. През тозо програмен път изграждането на четирилентовото трасе започна с обходите на Монтана и Враца. Приоритет остава и тунелът под Шипка.

Инструмента за свързаност на Европа ще бъде построен участъкът Калотина – Драгоман, а за трасето до пътен възел „Храбърско“ ще се търси финансиране. До ноември се очаква да бъде одобрена апликационната форма на София – Калотина. Лот 1, Западна дъга на СОП, участък 2

Чака се решението на ВАС Участъкът е от р. Какач до Северната скоростна

тангента. Чака се решението на ВАС за прекратяването на процедурата за втората част от Западната дъга на СОП от р. Какач до Северната скоростна тангента. Решението на институцията ще предопредели развитието на процедурата – или избор на изпълнител, или нов търг. Строителството и на тази част от околовръстното ще започне през 2014 г. Северната скоростна тангента

напусна ОП „Транспорт“ и се присъедини към ОПРР.

Предстои подписване на договор Северната скоростна тангента е д дължина 16. 5 км, от тях 7 км съоръжения , 3 пътни възела. След решението на Върховния административен съд до края на януари подписват договора за проектиране и строителство на дъгата. Европейската комисия вече е определила за допустима апликационната форма и се очаква в най-скоро време тя да бъде одобрена. Строителните работи ще започнат най-вероятно през април. Милена ВАСИЛЕВА

Пътни проекти с бенефициенти АПИ и НКСИП

Русе - Варна

СП Видин Монтана АМ Хемус, частично Път Е-79 “Мездра Ботевград

АМ Струма, лот 3

Тунел под връх “Шипка”


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

23

ТЕМА

Лот 3 на „Струма“ и „Хемус“ - проектиране Бенефициент Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

О

т оперативна програма „Транспорт“ са предвидени 10 млн. евро за подготовка на пътните проекти за лот 3 на магистрала „Струма“, магистрала „Хемус“ и Видин – Монтана (този път е с бенефициент АПИ). НКСИП е бенефициентът с гарантирано финансиране през 2014 - 2020 за лот 3 на „Струма“. Изграждането на участъка в Кресненското дефиле е гаранция за еврофинансирането на останалите три лота от магистрала „Струма“.

МАГИСТРАЛА „ХЕМУС“: Предстои избор на проектант и автор на ОВОС

Пред завършване е актуализацията на предпроектните проучвания на магистрала „Хемус“. Търговете за проектиране на първия етап от проекта (около 60 км от Ябланица до път II35 между Плевен и Ловеч) и изготвяне на доклад по ОВОС за цялото трасе са вече обявени. При спазване на графика и липса на обжалване проектант ще бъде избран през март 2014, а проектът ще бъде готов в края на 2014 г. Предстои стартът на търга за проектиране и на втория етап от проекта за „Хемус“ – около 85 км между пресичането с път II-35 и път I-5. През месец юли 2013 г. между НКСИП и управляващия орган на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG161PO004- 2.0.010018 за „Подготовка за доизграждане автомагистрала „Хемус“ на стойност 5 246 400 лв. Всички дейности са финан-

сирани от оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 г. със средства от Кохезионния фонд. Строителството се разглежда в контекста на програмен период 2014 - 2020 г. - На 21 януари отварят офертите за ОВОС на „Хемус“ - На 24 януари отварят предложенията за идеен проект на „Хемус“. Магистрала „Черно море“: на концесия

По отношение на магистрала „Черно море“ през 2013 г. бяха актуализирани и разширени изготвяните през годините предпроектни проучвания, за да се провери възможността за реализация на проекта като публично-частно партньорство (т.е. концесия по нашето законодателство), напомни Асен Антов. Приоритети 2014 - 2020 по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“

Лот 3 на магистрала „Струма“ с индикативна стойност 600 млн. евро.

МАГИСТРАЛА „СТРУМА“, ЛОТ 3 БЛАГОЕВГРАД – САНДАНСКИ: Tърговете за строителство на пътната част стартират през майюни 2014 г.

През 2013 г. бяха сключени трите основни договора за подготовката на АМ „Струма“ – за проектиране, съветник и консултант по околната среда. Проектирането е по график. Завършен е първият етап от проекта на пътната част, предстои предаване на тунелната през януари 2014 г. Пътната част ще бъде напълно готова през април 2014 г. Това ще позволи стартиране на търговете за строителство на пътните подучастъци от проекта през май-юни 2014 г. и съответно начало на строителството през 2015 г., каза Асен Антов, председател на управителния съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Поради по-голямата сложност на проекта на тунелната част датите за предаване са предвидени с около 6 месеца след пътната част. Това означава, че тръжни процедури за тунела в Кресненското дефиле ще може да започнат в края на 2014, а през втората половина на 2015-а да стартира същинското строителство. Това ще позволи завършване на целия проект в рамките на програмния период – до 2017 г. на пътните участъци и до 2020–2021 г. на тунелната част. На 10.06.2013 г. между НКСИП и управля-

АМ „Хемус“

ващия орган на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG161PO0042.0.010019 за подготовката на лот 3 като част от проект „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“ на стойност 10 557 724 лв. Всички дейности са финансирани от оперативна програма „Транспорт“ 2007 2013 г. със средства от Кохезионния фонд. Автор на идеен проект на лот 3 на „Струма“: Обединение „Виа план - Амберг“, начална дата 29.07.2013 г., крайна дата 16.02.2015. Продължителност 567 дни (81 седмици; 18.9 месеца). Договорна стойност 1 999 950 лв. без ДДС. Стратегически съветник: Обединение „Свеко - Бурда“. Начална дата 28.06.2013 г. Крайна дата 28.06.2015 г. Продължителност 730 дни (104 седмици; 24.3 месеца). Договорна стойност 1 183 000.00 лв. без ДДС. Екологичен съветник: „Данго проект консулт“ ЕООД. Начална дата 29.07.2013 г. Крайна дата 16.02.2015 г. Продължителност 567 дни (81 седмици; 18.9 месеца). Договорна стойност 64 770.00 лв. без ДДС. Изпълнител на наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони

Кресна и Кресна-Илинденци: „Чухъл“ ЕООД. Начална дата 13.03.2013 г. Крайна дата 07. 03. 2014 г. Продължителност 359 дни (51 седмици; 12 месеца). Договорна стойност 19 700.00 лв. без ДДС. Доставка на система за мониторинг на трафика по път Е-79 (I-1) в участъка между Крупник и Кресна: „Трафик нетуърк со-

люшънс“. Начална дата 19.07.2013 г. Крайна дата 16.08.2013 г. Продължителност 28 дни (4 седмици; 0.9 месеца). Договорна стойност 49 720.00 лв. без ДДС. Работата е завършена, предстои финално плащане. •На 14 януари отварят офертите в търга за геологията на Кресненското дефиле и тунел „Железница“.

АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград до Крупник, с дължина от 21 км, от км 359 до км 377+600 или 378+400 при п.в. „Черниче“, включително тунел с дължина от 2.1 км близо до Железница.

Лот 3.2 между п.в. „Крупник“ и п.в. „Кресна“. Този участък с приблизителна дължина 15.2 км от км 379+600 или 378+400 при п.в. „Черниче“ до км 396+510 (при п.в. „Кресна“), преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел в Кресненското дефиле с обща дължина около 15 км.

Лот 3.3 от Кресна до Сандански, 24.25 км, от км 396+510 (п.в. „Кресна“) до 420+760.22.


24

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

TEMA

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Железници Бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура“

П

рез 2013 г. беше завършен участък от първия жп проект с еврофинансиране в България Пловдив – Свиленград, това е отсечката Свиленград – граница с Турция (на снимката). През тази година предстои да бъде въведен в експлоатация завършеният участък Пловдив – Калояновец от проекта Пловдив – Бургас.

ЖП ПРОЕКТ ДИМИТРОВГРАД - СВИЛЕНГРАД: Инж. Петър Димитров, ръководител на проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай - Свиленград”:

Има забавяне в строителството на двата участъка Проектът „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай - Свиленград” е на стойност по БФП 663 316 861 лева с ДДС. Разделен е на три позиции. Съществуващата железопътна линия в участъка е еднопътна. Поради финансовите ограничения не се предвижда удвояване на железопътната линия, но новата железопътна линия ще осигури по-висока степен на пропускателна способност и ще гарантира безопасността на движението на влаковете. Позиция 1 –„Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км.” Стойност на договора за строителство: 142 800

000 лв. без ДДС Строител: „Терна“ АД, Гърция Строителен надзор: Консорциум между „Типса“, „Систра“, „Луис Бергер“, „Рубикон инженеринг“ и „Традемко“ Обхватът на договора с гръцката фирма „Терна“ АД включва проек-

тиране, обновяване/възстановяване и строителни работи по железен път, съоръжения и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли с приблизителна дължина от 36 километра. Съгласно условията на договора е предвидено строителните дейности да приключат през август 2014 г. Към настоящия момент физическото изпълнение възлиза на 35%, а финансовото – около 34%. Позиция 2 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.” Стойност на договора за строителство: 122 322

351 лв. без ДДС Строител: Сдружение

„Железопътна инфраструктура 2011”, съставено от „Порр“, Австрия, и „ПСТ холдинг“, България Строителен надзор: Консорциум между „Типса“,

„Систра“, „Луис Бергер“, „Рубикон инженеринг“ и „Традемко“ Договорът със сдружение „Железопътна инфраструктура 2011” включва проектиране, обновяване/възстановяване и строителни работи по железен път, съоръжения и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград с приблизителна дължина от 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км. Съгласно условията на договора е предвидено строителните дейности да приключат през август 2014 г. Физическият напредък при този участък към момента е 15%, а финансовото изпълнение – около 22%. За позиция 1 и позиция 2

Към настоящия момент има забавяне в изпълнението на строително-монтажните работи по двата строителни договора в резултат на: • Забавяне на проектирането от изпълнителите в следствие на променени изисквания на общините (различни от тръжните проекти) и възникване на необходимост от допълнителни земеотчу ждения поради промяна в проектите • Забавяне на издаването на строителни разрешения, поради множе-

ство сложни и продължителни съгласувателни процедури и допълнителни изисквания от компетентните институции • Забавена реакция от съответните институции (общини, областни дирекции, министерства) и срок за съгласуване, подълъг от законоустановения

• Новооткрити археологически обекти в обхвата на договора за изграждане на жп отсечка Димитровград - Харманли – в хода на реализиране на строителните работи са открити четири нови археологически обекта – 2 обекта в землището на с. Нова Надежда и 2 обекта в земли-

щето на с. Преславец. Съгласно договора с НАИМ – БАН за археологическо наблюдение след отнемане на хумуса в участъците, за които има издадено разрешение за строеж, беше установено, че се засягат нови археологически структури с научна стойност. Строителството в тези участъ-


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ци не може да продължи, преди да бъдат проведени съответните мероприятия (разкопките/ проучването/наблюдението) съгласно Закона за културното наследство и трасето да се освободи за строителни дейности от

страна на Министерството на културата. ДП НКЖИ в качеството си на възложител, изпълнителите и управляващият орган на оперативна програма „Транспорт” предприемат всички необходими действия

за избягване или поне минимализиране на забавянето при изпълнението на работите. Провеждат се редовни административни и технически срещи, поддържа се постоянен контакт с различните организации и ведомства

и с изпълнителите и общините за ускоряване на напредъка на проектирането, навременно разрешаване на възникналите проблеми, оптимизиране на работните програми и постоянен контрол на изпълнението и спазването

25

TEMA на разчетените графици. Позиция 3 – „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.” Стойност на договора за

строителство: 21 368 018

лв. без ДДС Строител: „Старт инже-

неринг” АД Строителен надзор: Кон-

сорциум между „Типса“, „Систра“, „Луис Бергер“, „Рубикон инженеринг“ и „Традемко“.

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ И СКАДА НА НА ЖП ПРОЕКТ ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД:

Общото физическо изпълнение на проекта е 57% Договорът „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX. Проектиране и строителство за изграждане на системите за сигнализация, телекомуникация и СКАДА за цялата жп линия” е сключен по програма ИСПА на 5.09.2007 г. между МТИТС, в качеството на възложител, и международен консорциум „Талес” & „Алкател–Лусент“ - из-

пълнител. Съгласно Решение на Европейската комисия от 22.12.2011 г. договорът е с преходно финансиране по програма ИСПА и оперативна програма „Транспорт“. В тази връзка на 30.07.2013 г. е подписано Допълнително споразумение №3, по силата на което ДП НКЖИ поема правата и задълженията по договора за осигуряване на изпълнението му по оперативна програма „Транспорт”. Съгласно До-

пълнително споразумение №3 /30.07.2013 г. крайният срок за завършване по договора е 22.07.2015 г. Стойността на договора е 45 637 265 евро без ДДС: • Компонент на договор по ИСПА - 32 211 442 евро • Компонент на договора по ОП „Транспорт“ - 13 425 823 евро. Към момента всички дейности по договора се изпълняват в срок. Общото физическо изпълнение е 57%.

ЖП ПРОЕКТ СЕПТЕМВРИ - ПЛОВДИВ: Инж. Иван Бакалски, ръководител на проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа”:

Проектът остава рисков, стартът му е през януари Проектът „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив е част от Трансевропейската железопътна мрежа”. Той е на обща стойност 630 626 259 лева и е приоритетен за ДП НКЖИ. Представлява част от проекта за модернизация на железопътната линия София – Пловдив, определен с решение №509/08.07.2011г. на Министерския съвет като обект с национално значение. Септември - Пловдив остава проект с висок риск. Основна причина за това е късното стартиране на дейностите по договорите за строителство поради продължилото на няколко инстанции обжалване на процедурата за избор на консултант за оценка на съответствието и строителен надзор. Въпреки допуснатото по обективни и независещи от ДП НКЖИ причини закъснение консултантът, изпълнителите и експертите от НКЖИ полагат усилия за ускоряване на процесите и навременно решаване на възникнали проблеми, за да бъде

завършен проектът до средата на 2015 г. Изготвили сме план за управление на рисковете, който ежемесечно се актуализира. Целта е навременно идентифициране и набелязване на мерки за смекчаването им. Към настоящия момент е приключено техническото проектиране и има издадени разрешения за строеж. Извършват се подготвителни дейности и доставки на основни материали. На 13.12.2013 г. и на 18.12.2013 г. бяха подписани протоколи Образец 2A за откриване на строителна площадка съответно за Позиция 3 и Позиция 1 и 2 на проекта. През януари предстои започване на основните строителни дейности. По проекта са извършени разплащания в размер на 38 758 255 лева с ДДС – основно за проектиране, подготвителни дейности и доставки на основни материали, което представлява 12% от одобрените средства за безвъзмездна финансова помощ. Позиция 1 – „Модерни-

зация на железопътната отсечка Септември

– Пазарджик в границите от начало стрелка №2 (km 102+014) по път №1 и край стрелка № 6 (km 102+070) по път №2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка №5 (km 119+624) по път №1 и край стрелка №1 (km 119+692) по път №2 източна гърловина гара Пазарджик, включително гарите Септември и Пазарджик” Стойност на договора за строителство по Позиция 1: 57 083 580,24 лв.

без ДДС Строител: Консорциум

„Свителски - РВП Кьоне” Строителен надзор:

Консорциум EPG-ETE Позиция 2 – „Модер-

низация на железопътна отсечка Пазарджик – Стамболийски в границите от край стрелка №5 (км 119+624) по път №1 и край стрелка №1 (км 119+692) по път №2 на източна гърловина гара Пазарджик по път №2 на западна гърловина гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски” Стойност на договора за строителство: 49 842

820,26 лв. без ДДС

Строител: ДЗЗД „Ай Джи Ей – жп инфраструктура“ Строителен надзор:

Консорциум EPG-ETE Позиция 3 – „Модер-

низация на железопътна отсечка Стамболийски - Пловдив в границите край стрелка №3 (км 138+755) по път №1 и начало стрелка №1 (км 138+810) по път №2 на западната гърлови-

на гара Стамболийски до начало стрелка №2 (км 154+564) по път №1 и край стрелка № 4 (км 154+606) по път №2 на западна гърловина гара Пловдив, включително гара Тодор Каблешков” Стойност на договора за строителство по позиция 3: 50 934 435,25 лв.

без ДДС Строител: „Порр Бау“

Консорциум EPG-ETE „Проектиране и изграждане на системите за сигнализация в участък Септември - Пловдив и телекомуникации София - Пловдив” Стойност на договора:

69 245 183 лв. без ДДС Изпълнител: Консорциум „ТКБ София - Пловдив”

ГмбХ

Строителен надзор:

Строителен надзор:

Консорциум EPG-ETE


26

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

TEMA

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЖП ПРОЕКТ ПЛОВДИВ – БУРГАС: Инж. Иво Янакиев – ръководител на проект „Рехабилитация на железопътни участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас”:

Целта е завършване на целия проект до септември 2015 г. Проектът „Рехабилитация на железопътни участъци от железопътната линия Пловдив - Бургас” е на стойност по БФП 343 182 673 лева с ДДС. Строителните работи по всички действащи договори се изпълняват в съответствие с работните програми на изпълнителите. Позиция 1 – „Рехабилитация на железопътната отсечка Mихайлово - Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21км” Стойност на договора за строителство: 29 652 343

лв. без ДДС Строител: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра консорциум“ Строителен надзор: ДЗЗД „Етаконс - Вито Прато” По позиция 1 строителството в участък Михайлово - Калояновец е завършено. Съставен е Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15). Извършват се подготвителни дей-

ности за назначаване на държавна приемателна комисия за установяване годността за ползване на строежа и получаване на разрешение за ползване. За тази позиция финансовото изпълнение е около 80%, като разплатените средства са 28 236 032,93 лева с ДДС. Позиция 2 – „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой – Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км“ Стойност на договора за строителство: 151 536

000 лв. без ДДС Строител: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра консорциум“ Строителен надзор: ДЗЗД „Етаконс - Вито Прато” Втората позиция по проекта обхваща участъка Стара Загора – Зимница. В отсечките Ста-

ра Загора – Нова Загора и Кермен – Безмер строителството на железния път и контактната мрежа е завършено. В посочените отсечки продължават дейностите по ремонт на осигурителната техника и секционните постове в гарите. Усилено са работи по железния път и контактната мрежа в участъците Нова Загора – Коньово – Кермен и Безмер – Ямбол – Завой – Зимница. Очаква се строителството да завърши в договорения срок

през 2014 г. Физическият напредък на дейностите е 78%, а финансовото изпълнение - около 62 %, като разплатените средства са 113 056 479 лева с ДДС. Позиция 3 – „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски, с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включител-

но главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички спирки и гари между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км” Стойност на договора за строителство: 135 780

506 лв. без ДДС Строител: ДЗЗД „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс Рейлинфра консорциум“ Строителен надзор: ДЗЗД „Етаконс - Вито Прато” Третият строителен договор по проекта обхваща участъка Церковски – Бургас. Нов железен

ОБНОВЯВАНЕ НА ЖП ГАРИ: Инж. Ивайло Дженев – ръководител отдел „Изпълнение на малки проекти“:

Строителството на жп гара София започва до пролетта, а в Пазарджик завършва до края на 2014 г. Гара София

Проектът „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – II етап“ възлиза на 96 951 164,00 лева, от които общата стойност на допустимите за финансиране от БФП разходи е 72 916 41906 лева. Обновяването на две от трите гари вече е в ход. Договорите за обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София“ стартираха през септември 2013 г. Към настоящия момент проектът е в процес на проектиране, като в първото

тримесечие на 2014 г. ще стартира и строителството. Срокът за завършване на обекта е краят на 2015 г. Изпълнител за проектиране и строителство:

Обединение „ГБС – Централна гара София” Строителен надзор: Обединение ТРТ. Общата стойност на проекта е 57 007 874.21 лева

без ДДС, която включва договор за проектиране и строителство на стойност 55 962 874.21 лева без ДДС и договор за оценка на съответствието и строителен надзор на стойност 1 045 000 лева без ДДС. Гара Пазарджик

През ноември бяха подписани договорите за обект „Преустройство и саниране на приемно зда-

ние гара Пазарджик – II етап“. Предстои откриване на строителна площадка с подписването на акт образец 2. Проектира се част „конструктивна“ за укрепване на конструкцията на гарата. Ще се извършват СМР на приемно здание, магазия и подлез. Обектът следва да приключи през трето или четвърто тримесечие на 2014 г. Инвестицията в модернизацията на жп гара Пазарджик възлиза на 3.6 млн. лв. Срокът за изграждане е 7.5 месеца. Ремонтът започва с демонтаж на старите панели, като работата на строителите ще става поетапно в три зони, така че да се запази достъпът до гишетата за билети и чакалнята. По сградата, подлеза под перона (също част от проекта) магазията ще се

работи паралелно. Проджект мениджър:

„Калистратов груп“ проджект мениджър. Изпълнител: обединение „Вектор инженеринг“, съставено от „Вектор“, „Старт инженеринг“, арх. Нина Лозанова – архитект на проекта. Строителен надзор: обединение „Рубикон - Ен Ар 2“ Гара Бургас

Процедурите за избор на изпълнител и строителен надзор за обект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа“ се обжалват. Към момента няма решение на КЗК. Индикативните срокове за изпълнение на обекта са 20 месеца, от които 4 месеца за проектиране и 16 месеца за строителство.

път е положен по протежение на 100 км от железопътната линия. В хода на изпълнение на строителството възникнаха непредвидени обстоятелства, свързани с геологията в региона, за преодоляване на които се налага да се извършат допълнителни по вид и обем строителни работи, които трябва да приключат в края на 2014 г. При тази позиция физическият напредък на дейностите е 68%, а финансовото изпълнение е около 60%, като разплатените средства са 96 990 426 лева с ДДС. Забавянето на целия проект е нежелателно. Това е свързано със завършването на ОП „Транспорт” 2007 - 2013. Полагат се максимални усилия до септември 2015 г. възстановяването, ремонтът и модернизацията на тяговите подстанции да е факт. За комплектоване на обекта беше обявен търг за обновяване на тяговите подстанции по проекта. След прекратяването му беше обявена повторна обществена поръчка.


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

27

ТЕМА

Пристанища Бенефициент ДП „Пристанищна инфраструктура”

Т

ри значими проекта, свързани с модернизация на инфраструктурата и услугите на българските речни и морски пристанища, се финансират по ОП „Транспорт” 2007 - 2013 г. Бенефициент по проектите е ДП „Пристанищна инфраструктура”, а общата им стойност е над 64 млн. лв. Със завършването им пристанищата в България ще разполагат със съвременна речна информационна система в българския участък на р. Дунав, с информационна система за управление на корабния трафик и географска информационна система за управление на пристанищната инфраструктура.

„Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС”

Общата одобрена стойност на договора е в размер на 35 378 913 лева. С реализирането на проекта ще бъде изградена система за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по р. Дунав. Реализацията на проекта е обособена в три фази. Първата фаза: „Създаване на речна информационна система”, бе изпълнена от Обединение „БУЛРИС 2009“, а официалният старт на проекта бе даден в началото на юни 2010 година. В края на август 2011 г. успешно преминаха последните тестове за локална работоспособност на подсистемите по обектите в източната част на река Дунав. Изпълнител на втората фаза на проекта - лот 2, разширяване обхвата на услугите и системата, е ДЗЗД „БУЛ РИС 2”, който обединява компаниите „Транзас марин интернешънъл АБ“ - Швеция, „Транзас медитерейниън САС“ - Франция, и българската „Телелинк“. Стойността на договора за разширяване на системата БУЛРИС, сключен през април 2013 г., е 9 494 000 лв. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Центърът за речни информационни услуги в Русе ще бъде завършен до средата на 2014

В края на ноември 2013 г. приключиха основните строителни дейности по изграждането на Центъра за речни информационни услуги, Русе. Началото на строителството бе дадено през декември 2012 г. Концепцията и проектът на РИС центъра са на екип на архитектурно студио ВАМОС с ръководител арх. Николай Симеонов, строителството

и оборудването са възложени на „Консорциум Дунав” с водещ партньор „Крис груп” ООД. Общата стойност на инвестицията е 5 986 752 лв. (без ДДС), от които 5 088 739 лв. се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а 898 012 лв. - от държавния бюджет. Изграждането на РИС центъра е част от фаза 2, лот 1, на проекта. Реконструират кейовата стена на входа на пристанищен терминал Русе-запад до края на 2014 г.

Предвижда се цялостно реконструиране на съоръжението, което е разположено в непосредствена близост до изграждащия се център за речни информационни услуги. В подготвителния етап бе извършено заснемане на пукнатини, каверни и видими деформации по съществуващата кейова стена. Съществуващата наклонена кейова стена ще бъде частично разрушена, като горните 3-4 метра ще бъдат изградени вертикално, а конструкцията ще бъде подсилена. Дължината на новата реконструирана кейова стена е 145 м. Предвижда се по протежение на кея да бъде монтирано специализирано оборудване: съоръжения за безопасно приставане на плавателните средства, корабно електрозахранване, осветление и водоснабдяване, в това число и за противопожарни нужди. Пешеходният достъп при високи води от плавателен съд до короната на кея и обратно ще става чрез понтон. „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) фаза 3”

Започна третият етап от развитието на системата за управление на корабния трафик VTMIS На 21 декември ДП „Пристанищна инфраструктура” подписа договор с Консорциум „Транслинк” за строител-

ни дейности, доставка и монтаж на оборудване за разширяване на системата за управление трафика на плавателните съдове. Срокът за изпълнение е до средата на 2014 г. Стойността на договора е 27 735 686 лв. (без ДДС). Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) фаза 3” предвижда да се разшири и доокомплектова системата, като включи в обхвата всички български черноморски пристанища, заливите, каналите и плавателните езера. Предстои и изграждане на национален център за електронен документооборот в морския транспорт, който на практика ще приложи принципите на електронното управление в сектора „Воден транспорт“. Общата стойност на проекта „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3” е 39 145 117,96 лв. В рамките на проекта се изграждат и бреговите центрове за управление на корабния трафик в Бургас и Варна. Договорът за проектирането и изпълнението им официално бе подписан в края на юни 2012 г. Изпълнител е ДЗЗД „Мидия - Диана комерс“. Стойността на възложените дейности е 3 767 700 лв. без ДДС. Очаква се двете трафик-кули да бъдат завършени до края на юни 2014 г.

В края на ноември 2013 г. приключиха основните строителни дейности по изграждането на Центъра за речни информационни услуги и бе подписан Акт 14 за приемане конструкцията на сградата Трафик кула Варна

„Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”

Прототипна версия на системата бе публично представена през декември миналата година. До този момент географската информационна система съдържа информация за терминал Варна-запад, но до края на 2014 г. ще обхване всички пристанища с национално значение. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” управлява собствеността на 15 пристанищни терминала, разположени в българската част на река Дунав, и 11 – по черноморския бряг. Общата им площ е 6 550 000 кв.м и до края на годината цялата информация за тях ще е налична през географската информационна система. Проектът за изграждане на географска информационна система на пристанищата е на стойност близо 6 млн. лв. Изпълнител е консорциум „ГеоПорт“ (обединение на „Технологика“ ЕАД, „Интерграф Италия“ ООД и „Геотехноинженеринг“ ЕООД). Силвия ЦЕНОВА

Трафик кула Бургас

Сградите за бреговите центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването във Варна и Бугас са проектирани от екип на „Вамос“ с ръководител арх. Николай Симеонов


28

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТЕМА

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Метро Бенефициент „Метрополитен“ ЕАД

П

рез миналата година разширението на метрото, етап I и II, получи одобрен окончателен доклад. Пак през миналата година беше завършено и де пото за метровлакове в „Обеля“. През тази година се работи по етап 3 от разширението на метрото от бул. „Цариградско шосе“ към летище София и от „Младост 1“ към бизнес парка. ПредОт миналата година се работи по етап 3 на разширението на метрото, който се състои от два лота. На някои места строителните работи ще са приключени още през 2014 г. и ще започнат довършителните, но крайният срок за предаване на двата лота от третия етап е април 2015 г., когато се изпълват 2 години от старта на строителството му, каза инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД. Според тръжните процедури лот 1 и лот 2 струват 119. 479 млн. евро, в т.ч. от Кохезионен фонд 93.410 млн. евро и местно съфинансиране - 16.499 (национален бюджет), и 9.480 млн. евро – Столична община

стои старт на строителството на подземна железница от „Джеймс Баучер“ до „Хладилника“, чака се да приключи обжалването. Търговете за подземната част от третия метродиаметър са пред старт - ще бъдат обявени в края на януари, а строителството им ще започне през есента на 2014 г. Метрото от бул. „Цариграско шосе“ до летище София

ул. „Мадрид“ Орлов мост

о шосе градск в е т о Б бул.

Позиция 1 е подземна с една метростанция (МС 20): от МС „Цариградско шосе“ (19) при км 2+138 до км 3+184 (края на МС 20). Изпълнител е обединение „Станилов – Метропроект“, съставено от „Станилов“, „Метропроект“ и подизпълнител „Стартинженеринг“.

ул. „Шипка“

МС Св. Кл. Охридски МС Стадион Васил Левски

МС 23

МС Фр. Ж. Кюри

бу л. Ца ри гр ад ск ош ос е

МС 22

МС 21

МС Г. М. Димитров МС Мусагеница

МС 20

МС Младост 1

Позиция 3 е надземна с две метростанции (МС 22 и МС 23), започва от ул. „Поручик Неделчо Бончев“ при км 5+010 и свършва при летище София, км 7+107 и МС 23,625 м от него са естакада. Ще бъде изпълнен от обединение „Метро Сифер“, в което влизат „Сиенит“ и „Архитекти Серафимови“.

МС ИЕЦ - Цариградско шосе МС Младост 3

МС 14

МС 16

Позиция 2 е подземна с една мeтростанция (МС 21) при км 3+184 до км 5+010 при ул. „Поручик Неделчо Бончев“, включва и МС 21. Лот 2 ще бъде построен от обединение „Метро Дружба“, което включва „Трейс груп холд“, „Мостконсулт“ и Ар Джи Би ООД.

МС 15

I метродиаметър II метродиаметър III метродиаметър метростанция

Метрото от „Младост I“ до Бизнес парк София Позиция 1 обхваща участъка от МС 13 („Младост I“ , км 15+450) до км 17+000 и МС 14 и 15 и ще бъде изпълнявана от обединение „Метро билд Младост“, съставено от „Джи Пи груп“ ООД, „Станилов“ ЕООД, „Инженеринг груп 04“ ЕООД, „БИАС-М“ ЕООД (1%) Позиция 2 е от км 17 при МС 15 до км 18+070 и МС 16 при бизнес парка в „Младост IV“. Тя ще бъде изпълнена от обединение „Геометропро Б.П.“, съставено от „Геотехмин“ООД, „Геострой“АД, „Метропроект“, България.

Метрото от „Цариградско“ до летището: изпълнени са 38% Лот 1 е участъкът бул. „Цариградско шосе“ жк „Дружба“ - летище София”

Финансирането е от Европейския фонд за

регионално развитие и местно чрез оперативна програма „Транспорт“ – ЕФРР и местно. Апликационната форма е одобрена от ЕК на

12.12.2012 г. Началото на строителството е 21.11.2012 г., завършването е предвидено за април 2015 г. Дължината на лота е

5 км с 4 метростанции, в т.ч. 2 подземни и 2 на естакада. Ст роителс твото включва инженерни мрежи, конструкции,

архитектура, 18 системи за управление и функциониране, изграждане на обновен бул. “Кръстьо Пастухов“ над метрото с нова инфраструктура.

Прогнозният брой превозвани пътници на ден е 52 хил. Лот 1 е разделен на три позиции с различни изпълнители.

Строителство на тунела в жк „Дружба” и на МС „Дружба” по открит способ

Фасада и вход в МС „Летище” пред входа на пътническия терминал

Строителството на естакадния участък преди летището

Проект за метростанция „Дружба” до бул. „Цветан Лазаров“

Проект за надземната метростанция в НПЗ “Искър”

Проект за метростанция МС 21 на бул. „Искърско шосе”


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

29

ТЕМА

Подземната железница от „Младост 1“ до Бизнес парка: завършени са 25% Лот 2 е участъкът жк „Младост 1“ - бизнес парк в жк „Младост 4”. Началото на строител-

ството е 25.04.2013 г., завършването е предвидено за 25.04.2015 г. Дължината на трасе-

МС „А. Малинов“

ни мрежи, конструкции, архитектура, 18 системи за управление и функциониране, из-

то е 2.8 км, метростанциите са 3. Строителството включва инженер-

граждане на обновен и разширен бул. „Александър Малинов“ над метрото с нова инфра-

МС „А. Балан“

структура. Прогнозният брой превозвани пътници на ден е 32 хил.

МС „Бизнеспарк“

Трети метродиаметър: търгове за строителство през януари Третата метролиния е разположена подземно в централната градска част – 60%, и открито, в периферните части на града – 40%. Тя има капацитет за класическо метро. Одобреното трасе е: бул. „Вл. Вазов“ - бул. “Евлоги Георгиев“ - Орлов мост – НДК - „Красно село“ - жк „Овча купел”. Дължината на третата метролиния е 16.5 км с 18 метростанции. Откритите участъци са 7 км с 9 метростанции, подземните участъци – 9.5 с 9 метростанции. Прогнозният пътнически поток е 170 хил. Трасето е разделено на етапи. Етап 1

е бул. „Вл. Вазов“ - Орлов мост - НДК- бул. “България“ - кв. “Красно село” с дължина 8.5 км и 9 метростанции. Трасето е подземно. Строителството включва тунели по щитов (тунелен) метод, метростанциите ще се строят по открит способ с изключение на МС ”Орлов мост”. Прогнозната стойност без подвижния състав е 280 млн. евро. Междинното депо ще струва 40 млн. евро. Времетраенето на строителството е 4 години. Прогнозното начало е есента на 2014 г. Спорове за трасето е имало за входовете и из-

ходите на метростанциите. Променен е методът на строителство на метростанцията при Орлов мост – от открит способ към тунелен. Така при Орлов мост ще бъдат засегнати само 150 кв.м зелена площ без дървета. При открития способ на строителство застрашени са били 4000 кв.м от територията. Корекции има и на станцията на „Патриарх Евтимий“ и „Граф Игнатиев“. Вместо през входа на нотариата изходът се преориентира към тротоара, за да не засегне новата градинка. Търгове ще бъдат обявени за подземната част – от „Красно село“ до Малък театър „Зад канала“. Дължината на участъка е 7.5 км, предвидени са 8 метростанции (около половината от третия метродиаметър). Стартът на обществените поръчки е предвиден за края на януари. В тръжната процедура целият участък ще е разделен на 4 лота. Единият от тях е за пробиване на тунел с тунелопробивна машина, останалите три са за 2 или 3 метростанции и цялото оборудване на прилежащия участък от около 2-2.5 км. В лотовете за метростанциите се включва цялата електромеханична част на прилежащия

А

Схема за развитие на линиите в краткосрочна прогноза до 2020 г. Интермодални връзки на линиите с отделните видове трарнспорт

Р

А

Р Етап 2, 3 : от МС14 до ПС19 След 2016/20 г.

А Етап 2, 3 : от МС14 до ПС19 След 2016/20 г.

Р

А

А

Р Етап 1: от МС6 до ПС14 2014 - 2018 г.

Р

2013 - 2015 г.

А 2014 - 2015 г.

А

I метродиаметър II метродиаметър

Р

III метродиаметър метростанция

Р

буферен паркинг

2013 - 2015 г.

А автогара интермодален и жп транспорт

участък и релсовия път, защото изграждането на тунела е чисто строителна работа. Строителството на тази част от третия метродиаметър ще започне вероятно през есента

А на 2014 г. Етап 2

е кв. „Красно село“ - жк „Овча купел“ - околовръстно шосе и жп линия София – Перник. Дължината е 4 км с 5 ме-

тростанции. Прогнозната стойност е 80 млн. евро. Строителството ще продължи 2.5 години. Етап 3

е бул. “Ботевградско шосе“ - бул. „Вл. Вазов“

ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛЗИ ОТ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ЕТАП I, ЕТАП II И ЕТАП III НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР Обществени ползи 2012 2015 Дължина на линиите 31 км/27 МС 40 км/35 МС Брой превозвани пътници (хиляди пътници на ден) 280 380 Висока превозна способност 50 хил. пътници/час във всички периоди Висока скорост на пътуване до 80 км/ч за цялото метро Време на пътуване до центъра на града 10 - 15 минути от всички краища на метрото Дял в системата на градския транспорт 25% 30% Намаление на трафика 18% 25% Намаление на ПТП 12 % 18% Намаление на вредните газове (хил. тона г.) с 59 хил. т 79.5 хил. т Спестено време на гражданите на София (хиляди човекочаса дневно) 75 115

(жк “Левски“, кв. “Герена“, жк „Хаджи Димитър“). Дължина 4 км и 4 метростанции. Прогнозната стойност е 80 млн. евро, времето за строителство е 2.5 г. Милена ВАСИЛЕВА

2020 г. (прогноза) 57 км/54 МС (48 км с 46 МС) 550 (480)

около 50% (46%) 35% (32%) 25% (23%) 110 хил. т (105) 160 (130)


30

Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

СВЕТОВЕН ОПИТ Доклад на Price Waterhouse and Coopers:

Лошата инфраструктура в градовете намалява Поглед върху ролята на инфраструктурата Според данните на Световната банка лошата инфраструктура в развиващите се градове води до увеличаване на разходите за бизнеса и може да намали продуктивността на компаниите до 40 на сто. Петото издание на Cities of Opportunity: Building the future („Градове на възможностите: Изграждайки бъдещето“) проследява представянето на 27 от ключовите световни градски центъра. Това проучване се фокусира върху настоящите инфраструктурни прогнози, незадоволените нужди на градовете и прогнозите за нивата на потенциала на градската инфраструктура във всяка от 27-те дестинации. Някои от прогнозите от изследването на Price Waterhouse and Coopers (PWC) се отнасят към 2025 г. Когато става въпрос за градско оцеляване и за основнитe инфраструктурни нужди, Ню Йорк и Лондон се очертават като градове с по-високи бъдещи нужди от жилища, отколкото Йоханесбург например. Днес двете световни финансови столици все още трябва да работят за надграждане на капацитета на летищата си, за да могат да обслужат очаквания ръст, се казва още в изследването. От петте града, които ще трябва да разширят обема на учебните си заведения, нито един не е в Азия или Латинска Америка. Всички те се намират в Северна Америка или Европа - Лондон води класацията с нужда от 7000 допълнителни класни стаи, а Сан Франциско е начело в процентно съотношение. Документът изразява количествено нуждата от капиталови и инфраструктурни проекти за успешното развитие на градовете – дом на повече от половината световно население в наши дни и на 70 на сто от хората през 2050 г. И докато Рим не е бил построен за един ден, комплексът от причини за това невинаги е така видим, както пътищата и акведуктите, останали след него. Истината е, че градът е много повече от хората, обществените и частните сгради, енергия-

Г

Специфични направления, в които изобразените градове се представят над очакваното: • Покритие на транзитните трасета – Стокхолм,

• Наличност, разнообразие, разходи и качество

Сан Франциско, Берлин

на жилищата – Берлин, Сингапур, Сидни • Качество на живот – Торонто, Берлин, Мадрид • Културна жизненост – Берлин • Зелени пространства – Стокхолм, Берлин • Достъп до интернет и качество на услугата – Сингапур, Сеул, Хонконг • Среден размер на класовете в основното училище – Москва, Милано, Мадрид, Мексико сити • Библиотеки – Мексико сити, Москва

• Качество на системите на обществения транс-

порт – Сеул, Хонконг • Пътни превозни средства – Мексико сити, Куала Лумпур • Политики спрямо задръстванията и модерна, надеждна и ефективна система за обществен транспорт – Сингапур, Берлин • Въздушен транспорт – Чикаго, Куала Лумпур • Хотелска база – Шанхай, Милано

Специфични направления, в които посочените градове се представят под необходимото: • Покритие на транзитните трасета - Абу Даби, Лос

Анжелис • Качество на системите за обществен транспорт – Абу Даби • Пътни превозни средства – Токио, Торонто • Политики спрямо задръстванията и модерна, надеждна и ефективна система за обществен транспорт – Лос Анжелис, Мумбай, Шанхай, Мексико сити, Сао Пауло • Въздушен транспорт – Ню Йорк, Мексико сити, Сидни, Токио, Торонто • Хотелска база – Сидни, Токио, Сингапур та, водата, образованието и здравеопазването. Много повече от пазарите, парковете и забавленията и със сигурност повече от статистическото прибавяне на числа и икономически показатели. Градът представя човешката цивилизация в една от най-напредничавите й форми. Именно затова връзката между инфраструктурата и градския живот е толкова дълбока, неразделима и трансформираща се, че канализира просперитета в социалното обога-

тяване и по този начин в по-високо качество на живот. Акценти от проучването

Някои от „градовете на възможностите“ се представят слабо, докато други дори над очакваното. Градовете, които се представят над очакваното, са тези, в които инфраструктурата е поставена като по-значима от очакваните ползи от нея (съизмерена с БВП на глава от населението). Аналогично по-слабо се представят градовете, в

• Наличност, разнообразие, цена и качество на жи-

лищата – Москва, Мексико сити • Качество на живот – Абу Даби, Истанбул, Мексико

сити, Мумбай • Културна жизеност – Абу Даби, Мумбай • Зелени пространства – Хонконг, Сингапур, Токио • Достъп до интернет и качество на услугата – Ми-

лано, Буенос Айрес, Сао Пауло • Среден размер на класовете в началните училища – Шанхай, Пекин, Сингапур • Библиотеки – Абу Даби, Сингапур. които инфраструктурните промени са оценени на по-ниско ниво от очакваните ползи от нея. Като допълнение осем града – Хонконг, Мексико, Милано, Москва, Шанхай, Сингапур, Сидни и Торонто, са групата най-вече от узрели и все по-замогващи се градове, което поставя нуждата от взимане на поцялостен и интегриран подход към инфраструктурата. Седем от изследваните градове – Берлин, Чикаго, Лондон, Мадрид, Париж, Сан Франциско

и Стокхолм – са в групата на развитите градове, три са в графата „развиващи се“ – Йоханесбург, Куала Лумпур и Сеул. Разбира се, съществуват специфични причини и за по-доброто, и за по-слабото представяне на конкретния град. Например лошият обществен транспорт в Лос Анджелис е следствие от разрастването на градските райони, изключително високото ниво на автомобилна собственост и първоначалния градски план, който е

радовете по света, развиващи се и развитите, ще трябва да разширят капацитета на болниците, тъй като световното население застарява. Пекин, Шанхай и Сао Пауло ще имат най-голяма нужда от повишен капацитет, следвани от Ню Йорк, Истанбул и Лондон

създал големи разстояния между жилищните и търговските зони. Хонконг се нарежда на седмо място по качество на живот

точно след Берлин и Токио, доказвайки, че дори развиващ се гъстонаселен град като него може да се състезава с млади и мобилни урбанисти със световните знакови примери. Поглеждайки към 2025 г., се виждат и някои изненади. Например Ню Йорк и Лондон ще имат по-високо бъдещо търсене на жилища,

отколкото Йоханесбург в абсолютна стойност. Друго заслужаващо внимание обстоятелство е демографският обрат с очевидни инфраструктурни последици. От петте града, които ще трябва да увеличат обема на класните стаи, нито един не е в Азия или Латинска Америка. Всички са в Северна Америка или Европа, като Лондон води с най-голяма нужда от допълнителни 7000 класни стаи. В процентно отношение Сан Франциско е начело на класацията с 27%. В абсолютни стойности най-голямо търсене на жилища ще има в Пекин, Шанхай, Сао Пауло, Мумбай и Истанбул.


Строителство ГРАДЪТ, 13 - 19 януари 2014 г.

gradat.bg

31

СВЕТОВЕН ОПИТ

продуктивността на компаниите с до 40% за успеха на градовете Лос Анджелис Стокхолм Първична инфраструктура Основна инфра-структура

Резултат

Резултат

наличие, разнообразие, цена и качество на жилищата

23

23

Задръствания и ефикасност на обществения транспорт

9

27

Официално лицензирани таксита на 1000 души

2

22

Среден обем на началните училища

22

21

Система на здравеопазването

15

25

покритие на 100 кв.км на транзитните трасета

4

26

9

25

20

3

26

27

23

19

23

19

Качество на обществения транспорт „Напреднала” Пътникопоток по въздух (милиони) инфра-струкЦифрова икономика тура Достъп на училищата до интернет Университетски проучвания

Качество на живот

качество на живот

18

25

Културна жизненост

25

14

Обществени рекреационни и зелени пространства % от общата градска площ

15

27

Библиотеки с обществен достъп на 100 000 души

15

27

Замърсяване на въздуха

21

18

Продължителност на живота

24

18

АКО ЛОС АНДЖЕЛИС БЕШЕ СТОКХОУМ? Допълнителни нужди: Км транзитните тра- 2,200 сета Милиони въздушни пътници

14

Km2 обществени рекреационни и зелени пространства

340

Библиотеки с обществен достъп

350

Градовете по света, развиващи се и развитите, ще трябва да разширят капацитета на болниците, тъй като световното население застарява. Пекин, Шанхай и Сао Пауло ще имат найголяма нужда от повишен капацитет, следвани от Ню Йорк, Истанбул и Лондон. Развити градове като Сан Франциско, Торонто, Стокхолм и Чикаго също ще имат по-високи в дялово отношение нужди от болници. Най-голяма нужда от енергия

ще има в развиващите се градове, тъй като развитите продължават да разработват енергоспестяващи стратегии. Както развитите, така и развиващите се градове

ще имат в бъдеще нарастващо търсене на масов транспорт. Докато развиващите се градове ще трябва да разширят

транспортните си мрежи, много от развитите градове ще се нуждаят от допълнителна инфраструктура. Най-динамичните днес градове

– Пекин, Истанбул, Москва, Мумбай, Ню Йорк, Сао Пауло, Сеул и Шанхай – ще трябва да добавят към инфраструктурата си пътуването по въздух (така, както правят например Хонконг или Лондон). Ролята на инфраструктурата в градския живот

Градската инфраструктура в това изследване е категоризирана според ролята, която всеки елемент от нея има в една от четирите фази на това, което се счита за еволюционно развитие на градовете. Първата – фазата на „оцеляване” на всяко зараждащо се градско общество, посреща найелементарните нужди на хората – от вода, през подслон до елементарен стокообмен (занаятчии и търговци например).

Втората – „основната фаза”, обхваща значително по-изтънчени (но все още основни) нужди, които са едноврменно индивидуални и социални: т.е. те защитават или подобряват жи-

вота както на индивида, така и на обществото като цяло. Тези инфраструктурни нужди (както и социални стоки) са най-вече канализация, болници, училища, електропреносна мрежа и елементарен транспорт, представен главно от пътища, автобуси и градски превоз. Последните две фази от еволюцията на градската инфраструктура довеждат модерния град към неговите най-сложни, обхватни и цялостни

ЛОС АНДЖЕЛИС И СТОКХОЛМ Сравнение между два развити града – голям и малък

КЛАСИРАНЕ В НИЗХОДЯЩ РЕД НА АКТУАЛНОТО ИНФРАСТРУКТУРНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ, ЗАПОЧВАЙКИ ОТ ВЪРХА НА КЛАСАЦИЯТА БВП на глава от Население населението

Извод: Стокхолм се представя значително по-добре в следните зони: масов транзит, качество и ефикасност на обществения транспорт, решение на проблема с трафика, здравеопазване, интернет достъп и качество на услугата, зелени пространства и достъп до обществени библиотеки.

Стокхоум

$88,874

869,055

Сидни

$68,770

4,475,822

Торонто

$56,341

2,833,287

Париж

$103,779

2,265,648

Лондон

$53,408

7,969,342

Сан Франциско

$118,218

814,644

Ню Йорк

$87,061

8,408,519

Чикаго

$64,017

2,647,094

Токио

$43,285

13,024,768

Берлин

$32,884

3,473,836

Лос Анджелис се представя по-добре в сферата на културната жизненост и въздушния капацитет за пътници.

Хонконг

$30,382

7,200,302

Сингапур

$52,081

5,233,927

Лос Анджелис

$59,546

3,817,835

Сеул

$24,079

9,898,835

Мадрид

$35,364

3,300,443

Милано

$68,928

1,330,462

Москва

$21,340

10,712,778

Пекин

$12,172

16,806,429

Буенос Айрес

$25,388

3,004,160

Куала Лумпур

$16,493

1,695,441

Шанхай

$23,838

14,331,149

Мексико сити

$25,191

8,904,514

Абу Даби

$95,748

794,729

Йоханесбург

$12,130

4,398,512

Сао Пауло

$18,964

11,353,194

Истанбул

$11,979

13,224,235

Мумбай

$3,738

12,529,580

Двата града имат подобни показатели по отношение на жилищата, цифровата икономика и рециклирането.

форми. Третата фаза, т.нар. напреднала, включва технологии, масов транспорт, въздушен, железопътен и воден транспорт. Тук са и търговската собственост (като офиси и бизнес паркове), и инфраструктурата, насочена към защита от бедствия. На този етап градската урбанизация е високоразвита, напредничаво ориентирана и ясно насочила процесите на планиране към продължаващо икономическо и

устойчиво развитие. Като цяло при развитите градове резултатите на малките градове по отношение на инфра-

структурата са по-добри от тези на големите (макар те да не изостават много назад). Елина НИКОЛЧЕВА


Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you