Page 15

Строителство ГРАДЪТ, 5 август - 1 септември 2013 г.

gradat.bg

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИЯТ ГРАД

15

TEMA Кристоф Гьобьойош, архитект и интериорен дизайнер

Историческата сграда в модерния град старинна обвивка и модерна функция

Нашата задача беше в сградата на Банка ДСК на ул. „Московска“ в София, проектирана и строена като банка в началото на ХХ век, да бъдат разположени офисите на висшия мениджмънт, на оперативния мениджмънт и частно банкиране на партера със зали за преговори. Сградата е паметник на културата и повечето от вътрешните пространства трябваше да бъдат запазени и възстановени. Спечелихме поръчката в София в ограничена тръжна процедура, банка ДСК е част от унгарската OTP. След оценката и приемането на нашия проект от мениджмънта на банката получихме тяхната подкрепа и съдействие по време на целия строителен процес. В сграда - паметник на културата, разпределението, допълнителното оборудване, осветлението и конструкцията са проектирани за по-различен начин и условия на работа от днешните.

С цел създаване на адекватни работни условия се наложи да направим редица промени. Решихме да запазим и да възстановим много от историческите елементи и да развием новите функции по модерен начин като офисите на партера със стъклени прегради, които създават атмосфера на достъпност. Някои инсталации като ОВК оборудването са скрити зад дървени панели, модерната осветителна система е разположена под ори-

гиналните гипсови архитрави на тавана. Исторически сгради в съвременния град

Редица исторически градове и сгради в Европа се налага да бъдат модернизирани, тъй като пазят своето историческо значение при съвременна функция. Много са важни енергийната и функционалната модернизация, една сграда остава в добро състояние само ако се използва, ако се обитава и се полагат грижи за нея. Концепции и подходи

Един подход към възстановяване на историческа сграда, както е в случая, е уважение към нейната ценност и сериозно възстановяване, като в същото време координирано се въвеждат новите изисквания със съвременни елементи - модерни решения в историческа обстановка, ценности от идентичен характер, но с модерно качество, което понякога налага подмяна на старите елементи. Другият начин - посложен и не толкова ефективен от гледна точка на крайната модернизация, е проектантът постоянно да се придържа към старите ценности, да създава и да прилага новите елементи съобразно духа на старата сграда по правилата на реконструкцията. В някои случаи, като при осветлението например, невинаги има адекватно съвременно решение. Този метод се прилага в случаите, когато сградата е поставена под стриктна защита като културен паметник.

Profile for Строителен Инженер

Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded