Page 1

Брой 45 (777), 26 ноември - 2 декември 2012 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

www.stanilov.bg

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

Пазар на търговски площи 2012: новите молове

„България мол“ - София. Откриване: 30 ноември. Инвеститор: „Мъркюри“ ЕАД. Главен изпълнител: „Кордеел България“ ЕАД

Третата вълна: разнообразие от марки и концепции

9 771310 983000

45 >

45

Българският пазар на търговски площи очаква третата вълна от шопинг молове, която ще предложи голямо разнообразие от марки и концепции. Пет центъра ще бъдат завършени до края на 2013 г., като „България мол“ отворя врати още в началото на декември. На опашката се нареж-

дат „Парадайс център“, „София Ринг мол“, „Мега мол“ и „Стренд“, след откриването на които общият запас на площи в търговски центрове в страната ще надхвърли 800 хил. кв.м. В така създалата се ситуация консултантите предвиждат, че предсказуемостта на пазара ще се увеличи значително, тъй

като ще стане ясно кои схеми се представят добре и кои няма да са застрашени от новата конкуренция. В резултат нарастващият брой международни инвеститори с по-ниска толерантност към риска ще бъдат привлечени от по-зрелия инвестиционен пазар в България.

Другите големи играчи на пазара на търговски площи - веригите в хранителния сектор, разширяват мрежата си, откривайки магазини на ключови локации в близост до станциите на метрото и в гъсто населени жилищни комплекси, а операторите от сегмента „направи си сам” продължават

своята експанзия в България и превръщат пазара в силно конкурентен. Главните търговски улици от своя страна отчитат най-голяма динамика по отношение на движение на наематели в София, докато обстановката в останалите големи градове в страната остава спокойна.

OЩЕ В БРОЯ: ЯМБОЛ СЪЗДАВА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ЗОНА ВЪРХУ БИВШИ КАЗАРМИ

ТЪРСЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА

СТР. 8 ИНТЕРМОДАЛНИЯ ТЕРМИНАЛ КРАЙ ПЛОВДИВ

СТР. 12


2

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

СТР. 3

СТР. 4-5

„Мегатрон“ отвори нов офис в Русе Плевен с европейски проекти за над 63 млн. лв. от началото на годината „Аркон констракшънс” ще реализира три нови проекта в столицата 100 млн. евро за два европроекта по програма „Конкурентоспособност“ Oдобриха бюджет 2013 г. Дават 9 млн. лева за пречиствателна станция в Септември Владимир Владимиров, изпълнителен директор на „ETEM България“: Работим по най-високата сграда в България - „Капитал Форт“

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА

СТР. 6-9

Новият ОУП на Плевен ще усъвършенства съществуващата територия на града Ямбол създава високотехнологична зона върху бивши казарми На 26 ноември, понеделник, се открива Sofia Architecture Week 2012: Над 20 изложби показват архитектурното богатство и разнообразие

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ

СТР. 10-11

Удължиха сроковете в търга за Северната скоростна тангента Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” раздаде третите си годишни награди Комисията иска от България, Кипър и Португалия да приемат национални мерки относно интелигентните транспортни системи Еврокомисията иска от Германия да я нотифицира за мерките за транспонирането на разпоредбите на ЕС относно застраховането на корабособствениците за морски искове

ЖЕЛЕЗНИЦИ

СТР. 12

Търсят изпълнител за изграждане на интермодалния терминал край Пловдив Съживяват проектната идея за строеж на тунел Троян Кърнаре Словения планира 145 млн. евро инвестиции в жп комуникации

ГРАДСКА МОБИЛНОСТ Метрото превръща в интермодален център

СТР. 13 летище

София

Български и полски кандидат в търга за ITS задание за транспорта на София Само един участник в търга за 10 метровлака

СТР. 14

Въвеждат такси за сигурност и шум на гражданските летища

Месечно изследване на „Райфайзен рисърч“: Растежът на индустрията продължава

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА

Две компании с интерес към изгребване на утайките при порт Варна-запад Един кандидат за драгиране на пристанище Русе след отваряне офертите

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ОТПАДЪЦИ

СТР. 15

Петата конференция по намаляване на загубите на вода: България има водни ресурси, трябва по-умно управление

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

СТР. 16

Енергийна борса ще заработи до юни 2013 Разширяват топлопреносната мрежа в Пловдив

ИКИ

СТР. 17

Инж. Петър Терзиев, директор на ОП „Софпроект – ОГП”: Непрекъснато актуализираме и надграждаме информационната система

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

СТР. 18-30

Консултантите за пазара на търговски площи: Задават се нови концепции и нарастваща конкуренция Какво търсят наемателите при избора на конкретен проект Новите молове излизат със смели концепции Димитър Кехайов, управител на „Сердика център“: Подготвени сме за откриванията на нови конкуренти „Мапеи“ предоставя иновативни продукти от най-висок клас Case Study: „България мол“ е нов търговски комплекс от по-висок клас Арх. Милена Нанова, „Студио 17,5-M“: Концепцията е различна от досега реализираните в България „БИАС-М” ЕООД, проектант, част „Конструкции“: „България мол” е от най-комплексните и сложни проекти Анатоли Павлов, управител на „Рейнарс Алуминиум България“: Сградата притежава един от най-големите остъклени покриви в Европа ОВК проектантите: Решението с активна термодинамична рекуперация осигурява необходимия комфорт с минимум консумирана енергия

КОНКУРС

СТР. 31

Студенти чертаят нова визия за площад „Славейков“

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Камен Кръстев - мениджър „Бизнес развитие“, 0893540482, kkrastev@ thecitymedia.bg Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Николай Господинов - редактор, 0897/846282, ngospodinov@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Ключови клиенти“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: тел./факс 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

3

gradat.bg

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Месечно изследване на „Райфайзен рисърч“

Индустрията се възстановява Растежът на промишлената продукция на годишна база нараства за четвърти пореден месец (2.7%). С това се потвърждава цялостното възстановяване на отрасъла от рецесията, наблюдавано през последните няколко години, за разлика от първите месеци на 2012 г., когато основно поради външни фактори бе налице временно влошаване. С основен принос за положителното развитие през последните два месеца е преработващата промишленост

Продукцията в този подотрасъл започна да се свива на годишна база през ноември 2011 г., но динамиката стана положителна през март т.г. През август нарастването достигна 2.8% на годишна база, най-динамично бе при производството на машини и оборудване (20.2%), ремонт и инсталиране на машини и оборудване (19.5%), производството на електрически съоръжения (14.1%). С по-умерени темпове беше растежът в производство на хранителни продукти, лекарствени вещества и продукти, изделия от каучук и пластмаси и др. Производството в добивната промишленост също отбеляза увеличение през август (5.4% годишно), ускорявайки се спрямо юли, когато бе отчетен растеж от 3.0%. През август бяха активни добивът на неметални материали и суровини, на метални руди. Производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ има признаци на възстановяване, след като през първите седем месеца на годината се свиваше. През август реализира нарастване на годишна база от 1.8% в резултат на подобряване на външната среда и на продължаващо нарастване на вътрешното търсене. Строителната продукция отбеляза годишен растеж с 3.9%

Средно за първите осем месеца на годината увеличението остана сравнително слабо – 0.3%

на годишна база. Благоприятното развитие се дължи на инфраструктурното строителство. За юли и август строителната продукция се увеличи с 8.9% спрямо 2011 г. През август сградното строителство продължи да се свива спрямо година порано с 1-2% годишно. Негативната динамика през последните два месеца се дължи на търговията на едро, като е налице подобрение на търговията на дребно. През юли и август тя нарасна със сходни темпове – 1.3 и 1% реален растеж. Подобрението може да се разглежда като индикатор за продължаващо нарастване на потреблението през третото тримесечие. За втори път в рамките на последните три месеца темпът на инфлация се ускори силно

- през септември неговата месечна стойност достигна 1.1% (регистрираното число два месеца по-рано, през юли, бе 1.5%). Противно на очакванията за известно забавяне на ценовата динамика при храните тя отново отбеляза много високи стойности. Ценовият индекс при тази група стоки се повиши на месечна база с 2.6% (при 0.6% през юли и 0.9% през август). С най-голямо поскъпване се откроиха зеленчуците (7.2%), плодовете (6.0%) и месото и месните продукти (4.3%). Макар и с по-малки темпове, цените на повечето от останалите подгрупи хранителни стоки също се повишиха – например млякото, млечните продукти и яйцата (1.3%), хлябът и зърнените храни (1.2%) и растителните и животинските масла и мазнини (1.1%). Силното поскъпване на храните за момента надхвърля всички очаквания. Една част от него традиционно следва от сезонността през септември, друга може да се обясни със слабите резултати в някои сектори на селското стопанство. Сравнението с 2010 г. обаче, когато реколтата също беше доста слаба, показва, че част от поскъпването може да бъде обяснена с наличието на силни психологически фактори сред търговците.

• През август промишлената продукция отбеляза растеж на годишна база за четвърти пореден месец (2.7%), ускорявайки се спрямо юли (0.8%). • През юли и август строителната продукция също нарасна спрямо година по-рано средно с 3%. • Спадът в реално изражение на оборота в търговията се ускори през август до 4.1% спрямо 0.2% през юли вследствие на динамиката на търговията на едро. Същевременно търговията на дребно започна да нараства на годишна база, което следва да се разглежда като положителен индикатор за потреблението в страната. • Месечната инфлация бе отново висока през септември - 1.1%. Динамиката на цените на храните бе определяща за по-голямото от очакваното покачване на ценовото равнище. В края на 2012 г. е възможна по-висока от прогнозираната годишна инфлация. • През септември безработицата спадна минимално с 0.1 пр. п. до 11.6%. Очаква се обръщане на тенденцията от октомври. • Държавният бюджет завърши деветмесечието с излишък в размер на 248.1 млн. лв. (0.3% от БВП). • Фискалният резерв на правителството възлезе на 7.2 млрд. лв. • Активите на валутния борд достигнаха 15.5 млрд. евро в края на септември, а покритието на паричната маса с резерви се равняваше на 192.3%. • След летния спад в дела на лошите и преструк-

турираните кредити през септември той нарасна и достигна 23.6% от общия обем на кредитите (без овърдрафта) при 23.3% през август. Очаква се тази тенденция на слабо нарастване да продължи и през следващите месеци. • През август 2012 г. текущата сметка завърши с положителен баланс, сходен на този от година порано (579.3 млн. евро), основно поради типични за месеца приходи от туризъм. С натупване за периода януари - август балансът на текущата сметка премина на положителна територия (227.0 млн. евро). • Продължи наблюдаваната тенденция на влошаване на търговското салдо поради по-бързия растеж на вноса спрямо износа. Данните следва да се разглеждат като благоприятни поради продължаващото нарастване на износа и тъй като растежът на вноса е индикатор за възстановяване на вътрешното търсене. • През август финансовата сметка бе отрицателна: -315.1 млн. евро, което се дължеше основно на нетни изходящи потоци по портфейлните инвестиции (-233.2 млн. евро), както и на погасяване на чуждестранни заеми от страна на банките. • С натрупване от началото на годината салдото по инвестициите, различни от преки и портфейлни, се подобри с около 1.4 млрд. евро, което би следвало да има положителен принос за икономическата активност в страната.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2008 6.2 35.4 4658 10 904 3.0 -1.5 23.4 3.0 4.2 0.7 11.1 12.3 7.8 545 26.5 279

2009 -5.5 34.9 4618 10 368 -7.6 -4.9 -17.6 -11.2 -21.0 -18.3 -6.2 2.8 0.6 609 11.8 311

2010 0.4 36.1 4804 10 762 0.6 -0.5 -18.3 14.7 2.4 2.0 8.5 2.4 4.5 647 6.3 331

2011 1.7 38.5 5261 11 433 -0.2 -1.8 -9.7 12.82.6 8.5 5.8 9.5 4.2 2.8 698 7.8 357

2012e 1.5 39.6 5448 11 900 3.7 1.8 1.9 3.0 6.7 0.5 5.5 3.0 4.4 750 7.4 383

2013f 1.5 41.3 5717 12 158 1.8 2.3 3.8

24.3

9.7

10.5

6.6

5.7

5.2

БВП (реален растеж, % ) Номинален БВП (млрд. евро) Номинален БВП на глава от населението (евро) Номинален БВП на глава от населението (евро по ППС) Индивидуално потребление (реален растеж , %) Колективно потреблебние (реален растеж, %) Инвестиции в основен капитал (реален растеж, %) Износ на стоки и услуги (реален растеж, %) Внос на стоки и услуги (реален растеж, %) Индустриално производство (растеж, %) Цени на производител, средногодишни (растеж, %) Потребителски цени, средногодишни (растеж, %) Потребителски цени в края на годината (растеж, %) Средна месечна брутна работна заплата (лева) Средна месечна брутна работна заплата (растеж, % ) Средна месечна брутна работна заплата (евро) Средна брутна работна заплата в промишлеността (растеж , % ) Заети (НРС, хил. души, средногодишно) Заети (НРС, средногодишно, % нарастване) Коефициент на безработица (средногодишно, %) Бюджетен баланс (% от БВП) Публичен дълг (% от БВП) Износ на стоки (млн. евро) Внос на стоки (млн. евро) Търговски баланс (млн. евро) Текуща сметка (млн. евро) Текуща сметка (% от БВП) Нетни преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) Нетни преки чуждестранни инвестиции (% от БВП) Валутни резерви на БНБ (млрд. евро) Валутни резерви на БНБ (% от БВП) Брутен външен дълг (млрд. евро) Брутен външен дълг (% от БВП) Доходност по 10-годишни ДЦК (средногодишно, %) Основен лихвен процент (средногодишно)

3361 3.3 6.3 2.9 13.7 15 204 23 802 -8598 -8182 -23.1 6206 17.5 12.7 35.9 37.2 105.1 5.4 5.2

Кредитен рейтинг по дългосрочен дълг в чужда валута

Текущ

S&P

BBB

Moody's Fitch

Baa2 BBB-

4.0 2.3 8.2 3.1 2.9 784 4.6 401

3254 3053 2950 2898 2910 -3.2 -6.2 -3.4 -1.7 0.4 6.8 10.2 11.2 12.2 12.0 -0.8 -4.0 -2.1 -1.4 -2.0 14.6 16.7 17.0 20.0 19.3 11 699 15 561 20 264 21 286 22 732 15 873 18 325 22 420 25 003 26 958 -4174 -2764 -2156 -3717 -4226 -3116 -533 104 -763 -1123 -8.9 -1.5 0.3 -1.9 -2.7 2505 977 1577 1970 2370 7.2 2.7 4.1 5.0 5.7 12.9 13.0 13.3 13.9 13.8 37.0 36.1 34.7 35.0 33.4 37.8 37.1 35.4 34.4 32.6 108.3 102.8 91.9 86.9 79.0 7.2 5.9 5.4 5.3 2.0 0.2 0.2 0.3 2.1 ПерспекКоментар тива Рейтингът по дългосрочния дълг бе постабилна твърден, а по краткосрочния - повишен до A-2 през юли 2012. стабилна Рейтингът бе повишен през юли 2011 г. стабилна Рейтингът бе потвърден през юли 2012 г. е - оценки, f - прогноза


4

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ „Мегатрон“ отвори нов офис в Русе

Предоговориха условията за финансиране по JEREMIE

Три дружества са купили документи за приватизацията на „Монтажи“

Петте банки в България, които отпускат кредити по гаранционната схема за малки и средни предприятия на инициатива JEREMIE, предоговориха условията за финансиране. Така в нея вече се включват и оборотни кредити, револвиращи кредитни линии и овърдрафт. Причините са ниското търсене на инвестиционни кредити в условията на макроикономическа нестабилност и влошаващата се икономическа среда, което е характерно за цяла Европа. Това посочиха банкери и от представителството на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в България пред „Капитал Daily“. Петте банки са Уникредит Булбанк, Райфайзенбанк, ОББ, СИБанк и Прокредит банк.

„Аркон констракшънс” ще реализира три нови проекта в столицата

Нов офис на фирма „Мегатрон“ ЕАД в Русе беше открит официално през изминалата седмица. Дружеството е дистрибутор на една от най-големите световни компании за производство на земеделска и градинска техника - „Джон Диър“. Новият офис се намира на територията на пристанище Изток, в бившата сграда на митницата и разполага с магазин, склад за оригинални части, шоурум, офиси и зала за срещи. „Мегатрон“ е единственият официален партньор на „Джон Диър“ в България, само „Мегатрон” могат да предложат на българските фермери пълния пакет от продукти и услуги, предлагани от „Джон Диър“, каза при откриването териториалният мениджър на „Джон Диър“ Иван Вовчок. Към момента в „Мегатрон“ работят 55 сервизни специалисти, а с оборудваните 35 сервизни автомобила се осъществява бързото достигане до клиентите, отбеляза изпълнителният директор Ифтах Шахан. Към момента „Мегатрон” подготвя инвестиционен проект за Стара Загора.

Плевен с европейски проекти за над 63 млн. лв. от началото на годината От началото на тази година Плевен подписа договори за европейски проекти за над 63 млн. лв., обяви кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков. В сумата е включен и проектът „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, чието подписване предстои до дни. Мащабният проект е на стойност 27 795 953 лв. За последната година в периода ноември 2011 – ноември 2012 местната администрация изпълнява на различни етапи собствени проекти на стойност над 75 млн. лв. Работи се по дванайсет самостоятелни проекта, сред които проектът за интегриран градски транспорт на стойност над 23 млн., проект за изграждане на шест центъра за деца, лишени от родителска грижа, за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен по ОП „Регионално развитие” на стойност 994 284 лв. и др. Изпълняват единайсет партньорски проекта, възлизащи на над 1.5 млн. лв. Над 200 млн. лв. се очаква да надхвърли съвместният партньорски проект с община Долна Митрополия „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” по оперативна програма „Околна среда”, информира още градоначалникът. Инвестициите в строително-ремонтни работи през тази година надхвърлят 8.7 млн. лв. В града започна строителството на закрит плувен басейн до СОУ „Ив. Вазов” на стойност 2.150 млн. лв. С решение на МС се осигуряват 1 247 800 лева за изграждането на обекта, който ще бъде завършен през 2013. Кметът Димитър Стойков изрази надежда, че за останалата част от цялостната инвестиция ще се търси решение през следващата година.

Това са „Водстрой 98“, „АТ инженеринг 2000“ и „Енемона“, съобщиха от ресорната агенция АПСК. Предстои финалният етап, в който трябва да се подадат офертите. Срокът е 27 декември, като трите дружества трябва да внесат и документи, с които доказват, че отговарят на изискванията за приватизация на строителната компания. Депозитът за участие е 5 млн. лв., а минимална цена за покупката няма. Държавата продава 100% от капитала на „Монтажи“, като това е неин трети опит. При първите два таька и не се появиха кандидати.

Oдобриха бюджет 2013 г. И трите проекта на гръцката компания са за строителството на многоетажни сгради в непосредствена близост до бул. „Тодор Александров”. Върху парцел от 2 дка между улиците „Средна гора“ и „Странджа“ се планира да бъде изграден небостъргач, а на ъгъла с ул. „Опълченска“, на терен с площ 1 дка, ще се издига втората многоетажна сграда. Третият мащабен проект ще бъде реализиран срещу централата на „Лукойл“.

100 млн. евро за два европроекта по програма „Конкурентоспособност“ Става въпрос за изграждане на технологичния парк в София и газовата връзка със Сърбия, и двата проекта са на стойност около 50 млн. евро. Те ще стартират до края на годината, а договорите ще се подишат през следващия месец. Строителството на двата обекта трябва да приключи най-късно през 2014 г.

Депутатите от бюджетната комисия към парламента одобриха бюджета за 2013 г. Разпределиха се и средствата в резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта му за структурни реформи и фискални мерки. От общо 50 млн. лв., заделени по това перо, депутатите отделиха 30 млн. за строителство и ремонти на детски градини. Един милион от резерва ще се отдели за изпълнение на мерки по Закона за устройство на територията. Депутатите решиха допълнителните разходи да се финансират с икономии и за сметка на буферите. Консолидираните приходи ще са в размер на 30.5 млрд. лв., а разходите са планирани за 31.6 млрд. лв. Така бюджетният дефицит и догодина трябва да е 1.1 млрд. лв., което е 1.3% от БВП.(

Дават 9 млн. лева за пречиствателна станция в Септември

„Технополис” - вече и в Габрово

Известната търговска верига за бяла, черна, офис техника и информационни технологии „Технополис“ отвори нов магазин - този път в Габрово. Инвестиция е в размер на 4 млн. лв. Новият магазин е разположен на ул. „Индустриална“ №10, непосредствено до кръстовището на ул. „Лазурна“ и „Великотърновско шосе“. Сградата с площ от близо 4 дка бе вдигната за малко повече от три месеца от сливенската фирма „Стройконсулт“ ЕООД. Това е двайсет и деветият обект в страната. Към магазина има безплатен паркинг за посетителите с 50 паркоместа.

Град Септември ще строи пречиствателна станция за отпадъчни води за 9 милиона лева. Проектът се финансира от оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“, информира „Дневник“. Договорът за предоставянето на средствата беше подписан на 21 ноември, като след изпълнението на проекта над 10 хил. жители ще бъдат свързани към пречиствателна станция. Освен екологичните ползи за града реализацията му ще донесе и много социални и икономически ползи за региона. С рехабилитацията на ВиК мрежата ще се повиши ефективността на водоснабдителната и канализационната мрежа, ще се подобри качеството на питейната вода, ще се спестят водни ресурси и ще бъдат осигурени нови работни места, уточняват от екоминистерството.


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

5

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Владимир Владимиров, изпълнителен директор на „ETEM България“

Работим по най-високата сграда в България - „Капитал Форт“ Г-н Владимиров, ETEM е един от лидерите в разработването на архитектурни решения и системи. По какви проекти работи „ЕТЕМ България“ в момента? - Най-мащабният проект, по който работим в момента, е най-високата сграда в България - „Капитал Форт“, с внушителната височина от 126 м и фасади с площ 36 000 кв.м. Някои от другите проекти, по които работим, са: „Paradise Center София“, „Domko Варна“, „ПИМК Пловдив“, Skopje City Mall, обекти в Украйна, Румъния, Сърбия, Македония и Черна гора. Кои са основните тенденции в областта на фасадния инженеринг и прилагането на архитектурни системи? - Главна тенденция в областта е постигането на максимално високи технически характеристики на продуктите. Основно внимание се обръща на коефициента на топлопреминаване, слънцезащита, дневна светлина, комфорт и постигане на нулево енергийно потребление. Изключително важно е да се постигне правилният баланс между всички тези характеристики, така че да се извлече максимална полза в зависимост от спецификата на сградата. На международно равнище се наблюдава отчитането на фактори като местоположение и ориентация и в зависимост от тях се подбират подходящите за сградата продукти – слънцезащита, прозорци, фасади и пр. На последната конференция Rosenheimer Fenstertage в Германия, организирана от ift Rosenheim, като основна тенденция се открои изключителното внимание към крайния потребител – удобство на използване, дълготрайност и безопасност на продуктите за малки деца, инвалиди и т.н. Каква е визията на ETEM за града на бъдещото? Какви са концепциите, които ЕТЕМ следва в момента? - Концепциите, които следваме, са продиктувани от изискванията и търсенето на пазара, както и от тенденциите, които се налагат на световно равнище. Развиваме се в насока разработване на системи, специално проектирани за нуждите на съответния проект. Ус-

В

ладимир Владимиров е изпълнителен директор на „ЕТЕМ България“ АД (до 2011 - „Стилмет“ АД). Той се присъединява към екипа през 1997 г. като машинен инженер, от 2001 г. до 2005 г. заема позицията производствен директор, а през 2005 е назначен за изпълнителен директор на компанията. Той е магистър по технология на машиностроенето в Технически университет София.

90% от произвежданите индустриални профили бяха от най-ниския сегмент – предимно стандартни сечения, сега 50% са сложни специфични профили от специални сплави. Очевидно натрупаният опит бе оценен от нашите партньори в Германия, защото от тази година, следвайки примера на „ЕТЕМ Гърция“, започнахме производство на профили за автомобилната промишленост.

Р

азвиваме се в насока разработване на системи, специално проектирани за нуждите на съответния проект

В

сферата на производството залагаме на високопроизводителните процеси и автоматизацията

За компанията:

E

TEM е основана през 1971 г. и е част от найголемия металопреработващ холдинг на Балканите. Екип от над 1000 човека в повече от 10 държави проектира и произвежда архитектурни системи и продукти. Някои от проектите, по реализирането на които е участвала компанията, са: Galerie HARFA, Чехия; „Трите кули, Абу Даби, ОА; Silver City; East Park Trade Center; Metropolitan Hotel; „Бизнес парк Варнa“; Executive Heights, ОАЕ; Dubai Silicon Oasis, Дубай, и др.

пешно завършихме дизайна на елементна фасадна система Е 99, която разработихме в съответствие със специфичните изисквания за обекта „Капитал Форт“. При вентилируемите фасади разширяваме максимално гамата от материали, които могат да се използват в комбинация с нашия продукт – тънки листове камък, мрежи, формуван бетон, ламарина и пр. За да отговорим на високите изисквания за енергийна ефективност, проектирахме новата система за прозорци Е 75, осигуряваща минимален коефициент на топлопреминаване. С какво ще се представи ETEM на 20-ото издание на BAU, което ще се проведе през януари в Мюнхен? - Акцент ще поставим върху новата tailor made фасадна система Е 99. Ще представим и новостта при фасадната система Е 85 покривната клапа. При вентилируемите фасади ще наблегнем на разнообразието от материали, които могат да бъдат използвани като обшивка: дърво, метални мрежи, стъкло, перфорирана ламарина, камък. От системите за прозорци и врати ще представим PVC системата Q72, която е подобрена с нови профили и е изключително подходяща за ре-

новиране на сгради. Е 75 ще бъде показана в два варианта – за безфалцови входни врати и за прозорци, които постигат максимална енергийна ефективност. Можете ли да ни дадете кратка информация за износната дейност на завода за алуминиеви профили? Каква част от продукцията се реализира в чужбина и кои са основните пазари, за които изнасяте? - Износът е от голямо значение за нашата фирма и е част от стратегията за бъдещото ни развитие. Ако през 2008 г. той представляваше 50% от продукцията ни, сега вече е 70%. Архитектурните системи ЕТЕМ са добре познати в нашия регион – Балканите. Търговските представителства в Сърбия, Румъния и Украйна работеха още от самото начало на създаването на фирмата. Сега имаме представители и в Македония, Косово, Албания и Кипър. Много сме горди и с факта, че ставаме все по-популярни и в Централна Европа. Имаме обекти, изпълнени с наши системи, в Германия, Англия, Италия, Холандия, Белгия. Имаме дори обект в Манхатън. Освен на архитектурни системи от самото стартиране на производството започнахме износа и на индустриални профили. Ако през 2000 г.

Залагате изключително много на иновациите. Защо тази формула се оказва печеливша и какви инвестиции в напредничави и иновативни концепции предвиждате за следващите няколко години? - Фирма, която не създава нещо ново, няма бъдеще. Винаги сме се ръководели от принципа да търсим новото във всеки детайл - било то при конструирането на нова архитектурна система или при усвояването на ново производство. В областта на архитектурата има широко поле за изява. Нашият избор е в областта на енергийната ефективност и високото строителство. В сферата на производството залагаме на високопроизводителните процеси и автоматизацията. След реализирането на проектите за автомобилната промишленост ще се похвалим с редица новости в областта на обработките на алуминиеви сплави. Какво включва програмата на „ETEM България“ за 2013 г.? - През 2013 г. ще продължим да развиваме нашите архитектурни системи, фокусирайки се върху последните изисквания на архитектурата и строителството. Имаме намерение да промотираме нашите архитектурни системи не само в Централна Европа, а и в Африка и Близкия изток. Очакваме и нови проекти в областта на автомобилната промишленост, поради което започнахме усилена подготовка за сертифициране съгласно стандарта TS 16949. В началото на следващата година ще въведем в експлоатация нови 3500 кв.м производствени площи и ще започнем реализирането на мащабен проект за автоматизиране на производството на стойност 10 милиона евро. Интервюто взе Николай ГОСПОДИНОВ


6

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Проф. арх. И. Никифоров, д.а.н., ръководител на проектантския колектив на „ТПО Варна – Геоарх”:

Новият ОУП на Плевен ще усъвършенства съществуващата територия на града

Н

овият ОУП на Плевен във фаза предварителен проект, напълно окомплектован с графични и текстови материали, бе представен на възложителя община Плевен на 26 октомври. Мащабната разработка е дело на колектив на „ТПО Варна – Геоарх” ООД с управители Георги Митрев и Даниела Запрянова. В нейното изготвяне участват общо двайсет и седем специалисти от различни области начело с главния проектант проф. д-р арх. Иван Никифоров. В колектива са още проф. д-р арх. Стефчо Димитров, проф. Тодор Булев, проф. арх. Тодор Василев, проф. Атанас Ковачев, доц. д-р арх. Недялко Бончев, доц. д-р арх. Минчо Ненчев, арх. Любомир Пеловски, арх. Виктор Бузев, арх. Бойко Балабанов. По част „Геодезия и картография“ са ангажирани още доц. д-р инж. Станислав Василев и доц. д-р инж. Пламен Мал-

Проф. Никифоров, след продължителни дебати и дискусии новият общ устройствен план на Плевен във фаза предварителен проект е вече факт. Как ще се развие градът в следващите 25 години? - В епохата на индустриалната революция и съответстващата бърза урбанизация целта на ОГП (общите градоустройствени планове) бе целесъобразно нарастване и функционално структуриране на градската територия. При съвременния постиндустриален период няма основания за значително нарастване на Плевен, а усилията на ОУП (общия устройствен план) следва да бъдат насочени към усъвършенстване на съществуващата територия и привеждането и в съответствие с новите условия на съвременната бързоразвиваща се комуникативна и полифункционална селищна среда, на нарастващо значение на урбанизацията на отдиха, на безусловно щадящо отношение към природната среда. Какво по-конкретно сочат числата за баланса на територията? - С най-голямо увеличение са площите за рекреационни дейности (27.3%) и за озеленяване, паркове и градини (63.9%), с което се цели подобряване на микроклимата в града. Увеличение се предвижда и на площите за изграждане на техническата ин-

джански, участват специалисти в областите горски и земеделски фондове, комуникационно-транспортни схеми, ВиК, електроснабдяване, газоснабдяване и топлофикация, както и двама икономисти и по един еколог, урбанист и юрист. Припомняме, че изпълнителят бе избран през месец юли 2010 г. след проведена процедура по ЗОП. През лятото на миналата година беше готова концепцията за общ устройствен план на Плевен, а първият вариант на предварителен проект – през месец май тази година. До окончателния вид на предварителния проект се стигна след поредица от обсъждания в САБ и КАБ, КИИП и Камарата на строителите. Така в известна степен се оказаха реални направените по-рано прогнози, че определянето на трите зони за въздействие в бъдещия интегриран план за град-

фраструктура с 11.98%, което отговаря на съвременните изисквания за тази дейност. Демографските проучвания показват намаляване на населението на Плевен и затова не се проектира разширяване на жилищните терени. Предвижда се само реконструкция на съществуващия жилищен фонд и минимално увеличение на жилищни терени за висококатегорийно обитаване (0.2%). Производствените терени се увеличават със 7.4% главно заради включването на държавен терен като резерв за бъдещ стратегически инвеститор. Съществуващите значителни производствени терени, разположени в северната част на града, се преструктурират за логистично-търговски дейности, които нарастват с 23.3%. Всички увеличени строителни площи са за сметка на прилежащите земеделски терени, които се намаляват с 8.69%. С какво са свързани основните предложения на плана? - На първо място ще отбележа запазване на съотношението между урбанизираната и неурбанизираната територия в землището на града и подобряване на тяхното устрояване. Планът предвижда и запазване на съществуващите производствено-складови територии, като новите нужди ще се покриват основно чрез тяхното преструктуриране и частично усвояване на нови, разположени по главните входно-изходни комуникационно-транспортни артерии. Уникалната за града централна градска част, за която общината възложи наскоро работен проект за нейната реконструкция и обновяване, как ще се развие?

- Планът запазва и подобрява пространствената композиция на уникалната за града централна зона с дължина над 2 км, която започва от жп гарата и завършва с регионалния исторически музей. Нейните разнообразни функции се допълват от проектираните два вторични районни центъра, единият от които - “Запад”, разположен в района на жк „Строгозия“, другият - “Изток”, разположен в района на жк “Дружба”. Предвидени са и локални центрове, включващи магазини и услуги за текущо ежедневно обслужване, детска градина, начално училище и др., предназначени за обслужване на прилежащото им население в рамките на пешеходна достъпност. В хода на работата ви зелената система на града и недвижимите културни ценности бяха част от нещата, които предизвикаха острата реакция от страна на архитектурната гилдия на Плевен. Планът в тези системи съобразен ли е с очакванията? - Планът запазва съществуващата зелена система чрез обогатяване на съществуващите зелени клинове като ефективна връзка на централната зона с паркови и лесопаркови площи в околоградската територия. Проектирана е околовръстна на града система от лесопаркове, включващи съществуващи горски площи с дървесна растителност. Планът предвижда безусловно запазване на природните дадености, на защитените местности Кайлъка и Булин дол от „Натура 2000“, както и на специфичния пейзаж около града. За най-значимата нарушена територия – кариера за мергел, се предлага в бъдеще нейното трансфор-

ско възстановяване и развитие ще съвпадне с обсъждането на проекта за общ устройствен план на града, за което все още няма яснота кога точно ще се състои. Липсата на възлагане изпълнението за изготвяне екологична оценка към общия устройствен план към момента със сигурност ще забави приемането на плана от общинския съвет, както планира общинската администрация това да се случи след Нова година. Предстои предварителният проект на ОУП – Плевен да бъде внимателно анализиран и коригиран, за да се подготви в окончателен вид за приложение, каза за в. „Строителство ГРАДЪТ” проф.арх. И. Никифоров, д.а.н., ръководител на проектантския колектив на „ТПО Варна – Геоарх”. Ето какво още сподели проф. Никифоров за предвижданията и основните предложения в плана.

миране в развлекателен център по примера на много подобни случаи от световната практика. Какви са предвижданията на новата комуникационно-транспортна система? - Специално внимание в плана е отделено на комуникационно-транспортната система чрез подобряване на връзките между жилищни и промишлени зони, като е предвидено изграждането на преки транспортни връзки между тях. Структурирана е ясна, йерархично определена първостепенна улична мрежа (ПУМ). Новата комуникационно-транспортна система предвижда доизграждане и реконструкция на структуроопределящи улици, а така също и приоритетно развитие и насърчаване на масовия транспорт и в частност тролейбусния. Заложени са мерки за увеличаване на удобството и качеството на пътуване с масов транспорт, стимулиране и насърчаване на велосипедното и пешеходното движение в града. Обходите на града как са решени? - Проектирани са далечни и близки обходи. Далечните са за изнасяне на транзитното движение вън от градската територия. Източният далечен обход прави важна връзка на магистрала “Хемус” с главен път София – Русе и София – Никопол. Западният далечен обход прави връзка между магистрала “Хемус”, като се отделя от пътя за Ловеч, свързва се с входа в Плевен от София, преминава под жп линията и завършва с Т-образен възел с ГП-3 София – Русе. Така двата далечни обхода - източен и западен, заедно със съществуващия северен обход образуват своеобразен триъгълник око-

ло Плевен, който освобождава напълно града от транзитно движение. Запазена е класификацията на главната улична мрежа, направена в предшестващия комуникационно-транспортен план на града, като са подобрени близките обходи, за да се избегне натоварването на централната зона. Заложени са още близък източен, западен и северен обход на града. Новата транспортнокомуникационната система как решава паркирането в града? - Проектирана е система от буферни паркинги, разположени на подходите към централната градска зона. Предвижда се също така създаване на зони, където се контролира достъпът с лични превозни средства и с различни режими за паркиране. За подобряване на обществения транспорт се предлага разширяване на тролейната мрежа и въвеждане на модерната система на БАТ (Бърз автобусен транспорт). Бихте ли синтезирали по-конкретно предложенията, които сте заложили в тази връзка? - Разширяване и оптимизиране на тролейбусната мрежа, модернизация на подвижния състав, интелигентна система за управление на трафика, облагородяване на спирките на обществения транспорт. Бих искал да отбележа също така, че общият устройствен план на Плевен включва и редица предложения за подобряване на инженерно-техническите мрежи на града - ВиК, ел., топлофикация, газификация. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА Пълния текст четете нa: www.stroitelstvo.info


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

7

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Общ устройствен план на гр. Плевен

63.9% е найголямото увеличение на площите за озеленяване, паркове и градини, следвано

27.3%

от за рекреационни дейности

11.98% увеличение се предвижда на площите за изграждане на техническа инфраструктура

7.4%

Със е увеличението на производствените терени главно заради включването на държавен терен като резерв за бъдещ стратегически инвеститор


8

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА Чрез интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Ямбол създава високотехнологична зона върху бивши казарми Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ямбол

Ямбол да се превърне в икономически, транспортен и търговски център, част от националната ос на урбанизация Стара Загора – Ямбол – Бургас. Да се преодолеят дисбалансите в различните части на града и да се повиши качеството на жизнената среда. Това е визията за Ямбол до 2020 г., която стои в основата на стратегическата рамка на подготвяния интегриран план за градско възстановяване и развитие. Изхождайки от изготвения целеви и проблемен анализ, основните сравнителни предимства и потенциали на града и прилежащия му хинтерланд са ключовото разположение на кръстопътя София - Бургас и Русе - ГКПП Лесово, създадените удобни комуникационни връзки с АМ „Тракия”, окончателното изготвяне и приемане новия общ устройствен

план, богатото културно-историческо наследство и присъствието в икономиката на общината на значими чуждестранни инвеститори. По-с ъщес твените проблеми на Ямбол са ниският жизнен стандарт и намаляващият дял на реално заетите от активното население, негативните демографски процеси и амортизираният сграден фонд в някои от кварталите. За целите на пространствения анализ екипът на обединение „План Ямбол 2020“, изготвящ ИПГВР, използва адекватна информационна платформа, базирана на ArcGIS, за събиране, интегриране, обработка и анализ на събраната база данни, която е от ключово значение за ефективното планиране и управление на територията. При избора на потенциалните зони за въздействие е потърсен

Г

рад Ямбол е административен център на oбласт Ямбол, както и център и единствено населено място на oбщина Ямбол. Разположен е върху територия от 91 км² на двата бряга на река Тунджа. Намира се на 77 км от Черно море. Географското разположение на Ямбол е ключово: на кръстопътя София – Бургас и Русе – ГКПП Лесово на границата ни с Турция. Пускането на магистрала „Тракия“ ще допринася за по-бързи връзки с пазари и транспортни коридори, което е от особено значение за привличането на нови потенциални инвеститори в града комплексен ефект вър- си“ към формулираните ху развитието на цяла- зони, които следва да бъта градска територия. дат обект на интегрираОсобено важен момент, ни интервенции от бъдеза да се избегне изкуст- щия ИПГВР. На територията на веното фрагментиране на градската терито- град Ямбол се оформят рия, е определянето на следните три зони за приоритетните линейни въздействие: връзки между отделните типове градски тери- Зонaта с публични тории, включени в зони- функции с висока обте, както и с контактни- ществена значимост те територии, непосред- представлява територия, ствено граничещи с тях. разположена в централТази интерпретация на ната градска част с площ плана предполага фор- 44.9 ха. Характеризира се мулирането на специ- с концентрация на сграфични линейни „анек- ди с административни и

обществено обслужващи функции, централни пешеходни и паркови зони, спортни обекти с общоградско значение и културно-историческо наследство, които се нуждаят от реконструиране, адаптация и създаване на хармонизирана среда. Зоната със социален характер

е с площ 15.6 ха. Обхваща жилищните квартали в североизточната част на града. В съществуващите жилищни структури с характер на комплексно застрояване е необходимо да се подобри благоустрояването, енергийната ефективност, да се обнови инженерната инфраструктура, усвояване за жилищни нужди (социални жилища). Зоната с потенциал за икономическо развитие

е определена в рамките на съществуващата про-

мишлена зона и обхваща територия с площ 87.8 ха. В границите на зоната е включена и територията на бившата казарма „Червен баир” – за високотехнологична зона, територията на каучукови изделия, общински разсадник, бившe „Аптечно“ и действаща пътностроителна фирма - на север и запад. На юг и запад се включва промишлената територия на бившия „Фомис” и двор на ТКЗС – налични са над 30 частни предприятия. На север и запад границата минава по обходните пътища север и запад. Исторически формираната територия с концентрация на производствени и други бизнес дейности има изградена техническата инфраструктура, както и наличие на свободни общински терени за привличане на нови инвеститори. Светла ДОБРЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

9

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА На 26 ноември, понеделник, се открива Sofia Architecture Week 2012

Над 20 изложби показват архитектурното богатство и разнообразие Прегледът на букурещката архитектура е във VIVACOM Art Hall до 2 декември

„Трансформирай паметника пред НДК“ е изложбата, която представя проектите от едноименния конкурс

• По повод своята 75-годишнина Камарата на архитектите в България участва в тазгодишното издание с изложбата „Детайли от живота на архитектурата“, подредена вдясно от централния вход на НДК. На 22 табла са показани детайли от сгради в София от различни периоди и архитектурни стилове, които много често хората подминават, без да се вгледат и да ги оценят. • В галерия „Алма Матер“ е изложбата Urban Art Therapy, която изследва възможностите за превръщане на негативните градски зони в алтернативни пространства за артистична изява и представя проекти и реализации на художествени намеси на студенти и ученици в областта на изкуството. Целта е да се потърсят различни варианти за използване на средствата на изкуството и културата като „терапия“ за „болните градски зони“, която фиксира общественото внимание към конкретни проблемни места, а в същото време дава варианти за решения извън ежедневната конвенционалност. • Във VIVACOM Art Hall бе открита излож-

бата „Преглед на букурещката архитектура“ по инициатива на КАБ и Anuala de Architectura Bucaresti, която ще представи румънската архитектура. • На 20 ноември бе открита изложба „Нова визия за площад „Славейков” в Централен дом на архитекта, която представя резултатите от конкурса, проведен от Съюза на архитектите в България за идеи как площад „Славейков“ в София може да стане по-притегателно за хората място. • Изложбата „Световно културно наследство на ЮНЕСКО в Германия“ е в Столичната библиотека - 19 подбрани обекта от списъка на UNESCO за Германия. Сред представените обекти са сградите на Баухаус във Ваймар и Десау, индустриалният комплекс Цолферайн в Есен от златната епоха на Рурската област и експериментални жилищни квартали в Берлин от зората на модернизма (1910 - 1933). • Премираните резултати от Е-конкурса за устойчива архитектура в България се представят фоайето на зала 6 на НДК. С цел утвър-

ждаване на устойчивата архитектура в България Камарата на архитектите в България организира конкурса за трета поредна година. В деня на откриването на SOFIA ARCHITECTURE WEEK 2012 - 26 ноември, е церемонията по награждаването. • В Институт „Сервантес“ кураторът Джакобо Гарсия-Герман представя изложбата „Мадрид: културни колажи“ (22.11 – 02.12). Сред включените обекти са Caixa Forum, бившата електроцентрала в стария град, трансформирана от Herzog & de Meuron в културен център; Conde Duque, казарми от 18 век, в които в момента се помещават няколко галерии и музей за съвременно изкуство; Matadero Мadrid, стара кланица, превърната в арт център, окуражаващ всякакви експерименти. • В Чешкия културен център се представя изложбата „Комплекс Албена“, дело на Катерина Дръжкова (Чехия). В този експеримент авторката систематично събира десетки пощенски картички от курорта Албена и въз основа единствено на информацията от тях създава пространствен (3D) макет на курорта. • „Трансформирай паметника пред НДК“ е изложбата, която предста-

вя проектите от едноименния конкурс, организиран от „Трансфор-

матори“ в опит да отвори дискусия как паметникът може да се използ-

ва и да остане част от София, без да е необходимо разрушаването му.


10

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА

Удължиха сроковете в търга за Северната скоростна тангента Агенция „Пътна инфраструктура“ предостави още 10 дни право за подаване на оферти за определяне на изпълнител за проектиране и строителството на Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540. Вместо до 19 ноември оферти се подават до 29 ноември 2012 г. Те ще бъдат отворени не на 20 ноември в 12.30 часа, а на 30 ноември 2012 г. Целта на тръжната процедура е изработване на технически проект и строителство

на базата на приетите варианти за отделните части на идейния проект за Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540, разработен от „Виаплан“. Дължината на трасето е 16.540 км. Разликата между наименованието на обекта в парцеларния план и реалната дължина на обекта по идеен проект е вследствие на промененото трасе на пътя след проведени обществени обсъждания. Тангентата е пригодена за 120 км в час. Милена ВАСИЛЕВА

За проекта СЕВЕРНАТА

СКОРОСТНА ТАНГЕНТА Е ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ

СОФИЯ - КАЛОТИНА,

РАЗДЕЛЕН НА ТРИ ФАЗИ:

• СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА - ЗА 150 МЛН. ЕВРО • ЗАПАДНА ДЪГА НА СОФИЙСКИЯ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТС

ДЪЛЖИНА 8.5 КМ, „ЛЮЛИН“ ДО Р. КАКАЧ С ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ И ОТ Р. КАКАЧ ДО СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА С ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ. СТОЙНОСТТА НА ФАЗАТА Е 80 МЛН. ЕВРО. • СОФИЯ - КАЛОТИНА, ЗА МАГИСТРАЛНОТО ТРАСЕ ДО СЛИВНИЦА Е ОБЯВЕН ТЪРГ. СЪСТАВЕНА ОТ ДВА УЧАСТЪКА: ОТ МАГИСТРАЛА

Оферти се подават до 29 ноември 2012 г.

Решения на Европейската комисия

Транспорт: комисията иска от България, Кипър и Португалия да приемат национални мерки относно интелигентните транспортни системи Европейската комисия поиска от България, Кипър и Португалия да предприемат допълнителни мерки за улесняване на реализацията на интелигентните транспортни системи (ИТС). С Директива 2010/40/ ЕС се подкрепя реализацията на интелигентни транспортни системи при пътния транспорт и връзката му с други видове транспорт. Комисията приема спецификации с цел да гарантира общата и оперативна съвместимост и последователността при реализацията и използването на ИТС. Трите държави членки не са транспонирали изцяло посочена директива в националното си законодателство, въпреки че от тях беше поискано да направят това до 27 февруари 2012 г. Ако съответните държави членки не информират комисията в двумесечен срок за мерките, които са предприели, за да гарантират пълно съответствие с правото на ЕС, комисията може да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС.

Транспорт: комисията иска от Германия да я нотифицира за мерките за транспонирането на разпоредбите на ЕС относно застраховането на корабособствениците за морски искове Комисията поиска от Германия да я нотифицира за националните си мерки за транспониране на разпоредбите относно застраховането на корабособствениците за морски искове. Държавите членки трябваше да транспонират разпоредбите на ЕС, задължаващи корабособствениците да имат достатъчно застрахователно покритие за своите кораби в ЕС, считано от 1 януари 2012 г. В противоречие със своите задължения Германия не е нотифицирала комисията за никакви мерки за транспониране. Задължението за наличие на застраховка гарантира по-добра защита за пострадалите, спомага да се елиминира извършването на морски транспорт, който е под стандартите, и да се възстанови конкуренцията между операторите. Ако в двумесечен срок не бъде получен удовлетворителен отговор, комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Германия.

Железопътен транспорт: комисията иска от Франция да транспонира законодателството на ЕС относно оперативната съвместимост в железопътния транспорт по отношение на тунела под Ламанша

Европейската комисия поиска от Франция да приведе националните си разпоредби в съответствие с Директива 2008/57/ЕО относно оперативната съвместимост на железопътната система, по-специално по отношение на тунела под Ламанша. Целта на директивата е да се постигне оперативна съвместимост в рамките на европейската железопътната система и да се даде възможност на железопътния сектор да се конкурира по-успешно с другите видове транспорт. Законодателството трябваше да бъде въведено до 19 юли 2010 г. Ако Франция не реагира задоволително, комисията може да сезира Съда на Европейския съюз по този въпрос. Комисията започна производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Франция през юни тази година, а сега изпрати мотивирано становище (вторият етап в това производство). Франция има два месеца, за да даде отговор на комисията. Ако в двумесечен срок не бъде получен удовлетворителен отговор, комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу нея.


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

11

ПЪТИЩА - НАГРАДИ

Българска браншова асоциация „Пътна безопасност” раздаде третите си годишни награди

Н

а 20 ноември Българската браншова асоциация „Пътна безопасност” връчи третите поредни годишни награди за ПРИНОС В ОБЛАСТТА НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ. Според ББАПБ традиционните призове са още едно доказателство, че институциите и гражданите няма да спрат де се борят за намаляване на жертвите и щетите от пътнотранспортните произшествия. От Българската асоциация декларират ангажираността си за осъществяване и в България на европейския план за действие за безопасност по пътищата като главните области на действие в него са: спазване на съществуващите правила, съчетани с по-строги мерки за предотвратяване на опасно поведение, повишаване на безопасността на превозните средства чрез подкрепа на технологичното развитие, подобряване на пътната инфраструктура чрез използването на нови информационно-комуникационни технологии. Статистиката за България показва подобри резултати през 2012 г. спрямо 2011 за намаляване на жертвите при ПТП, и като отговор на това от ББАПБ заявиха, че ще продължат да работят в посока за намаляване на жертвите, като продължат работата си заедно с ангажираните институции за по-безопасни пътища в България и Европа.

В категория „Представител на държавната администрация” наградата получи инж. Лазар Лазаров - председател на УС на АПИ (снимка 1, вляво) В категория„Представител на местната администрация” наградата получи Любомир Христов – зам.кмет „Транспорт и транспортни комуникации“ - община София Награда за „Цялостен принос” получи Алекси Кесяков – секретар на Държавно - обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (снимка 2, вляво) В категория „Изявен специалист-консултант” наградата получи Юлиян Тюфекчиев – директор на „Мотт МакДоналд, България“ ЕООД (снимка 3, вляво)

1

В категория „Изявен специалист: представител на МВР”, наградата получи гл. инспектор Богдан Милчев, началникотдел „ Пътна полиция“, гр. София (снимка 4, вляво)

2

В категория „Изявен специалист” наградата получи Дафинка Пангaрова - научен сътрудник в Централен институт по пътни технологии (снимка 5) В категория „Медия” наградата получи Венета Кръстева управляващ партньор на „Градът Медиа Груп“(снимка 6)

3

4

5

6

Фотограф Мария Съботинова


12

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ЖЕЛЕЗНИЦИ

Търсят изпълнител за изграждане на интермодалния терминал край Пловдив Основната цел на инвестиционния проект е да се изгради терминал за интермодални превози в района на жп гара Тодор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив и е разположена на магистралната жп линия София – Пловдив. Самата площадка е от северната страна на гарата, в землището на с. Златитрап, община Родопи. Подходът на автомобилите към терминала ще бъде от запад, като включването ще става директно в републиканската пътна мрежа, без да преминават през населени пунктове

Генерален план, етап 1 2013-2028 г.

На 19 ноември НК „Железопътна инфраструктура” даде старт на тръжната процедура за изграждане на новия интермодален терминал в Южен централен район на планиране - Пловдив. През 2011 г. с правителствено решение инфраструктурното съоръжение беше обявено за обект с национално значение и залегна сред приоритетните проекти по ос 3 на оперативна програма „Транспорт”. Индикативната стойност на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 8 265 672.37 евро. Апликационната форма за финансиране на проекта, подадена от бенефициента НКЖИ, все още е в процес на одобрение от управляващия орган на

ОП „Транспорт“. Консултант по проекта е обединение „НЕТ инжинеринг - Трансгео“. Проектът предвижда върху площ 68 870 кв.м да бъдат изградени: терминална площадка за товаро-разтоварни операции, площадка за складиране на контейнерите в два реда, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП. Предмет на обществената поръчка е изготвяне на технически проект. Изпълнителят на тер-

минала следва да обвърже етапите на проектирането и строителството с изпълнителите по проекта „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив”, подетап „Модернизация на жп отсечката Стамболийски - Пловдив“ и подетап „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември - Пловдив и телекомуникации София Пловдив“. Срокът за изпълнение на интермодалния терминал е 31 месеца, като възложителят НКЖИ не е обявил в обществената поръчка прогнозна стойност. Предстои да бъде обявена и открита процедура за консултант – оценка на съответствие-

Етапи на разитие на интермодалния терминал • Първи етап – 2013 - 2028 г., до достигане на максималния капацитет на терминала. Прогнозните очаквания са през този период максималният оборот да достигне 57 600 товарни единици (TEU) на година. • Втори етап – 2028 - 2040 г. - разширение, с което терминалът да поеме нарастващото търсене. Прогнозният максимален оборот е 83 000 товарни единици (TEU) на година. то на проекта, и строителен надзор. След одобрение на тръжната документация от УО на ОТП ще бъде пусната и поръчка за проджект мениджър на обекта, съобщиха от НКЖИ. Предвижда се едновременно със строителството на терминала да се обяви и концесионна процедура за избор на частен оператор за неговата експлоатация и поддръжка. Негов ангажимент ще

Обща площ на терена 68 870 кв.м, в това число: •зона за изчакване 7 200 кв.м •контролна зона - 287 кв.м •площ за железен път - 6,763 кв.м •обслужваща зона - 27,677 кв.м •зелена площ - 26,665 кв.м •тротоар - 278 кв.м •нова пътна връзка - 3,330 кв.м е доставката и инстали- кори влизането в експлорането на необходимото атация на терминала. Срокът за подаване на оборудване (включително и мобилни кранове), оферти е 10.01.2013 г. което значително ще усСветла ДОБРЕВА

Съживяват проектната идея за строеж на тунел Троян - Кърнаре Турски холдинг и италианско–швейцарски консорциум имат инвеститорски интерес към строежа на тунела Троян - Кърнаре. Това обяви областният управител на Пловдив Здравко Димитров на инициираната от него работна среща с областните управители на Ловеч, Смолян и Пазарджик, кметове, представители на НК „Железопътна инфраструктура”, НТС по транспорт и експерти. Всички участници декларираха готовност с подкрепата на правителството да работят по ре-

ализацията на дълголетната идея. Според предпроектните проучвания, плод на многогодишни изследвания, той предлага много по-добри технически, стратегически и икономически възможности в сравнение с другите два спрягани тунела през Стара планина – под Шипка и Петрохан, но не попада в приоритетно европейско направление и поради това не може да получи финансиране от Кохезионния и структурните фондове на ЕС. При доказана икономическа

Словения планира 145 млн. евро инвестиции в жп комуникации Словенската телеграфна агенция разпространи съобщение, че Словения предвижда 145 млн. евро инвестиции в нови железопътни комуникации. Предложението е на Министерството на устройственото планиране и инфраструктурата, като това са основните инвестиции в жп сектора. Три консорциума са участвали в търга за оперативна съвместимост и GSMR комуникационна инфраструктура. Тази система може да бъде внедрена до края на 2015 г.

целесъобразност най-реалистичния вариант са публично-частното партньорство или концесия е записано в писмото от министъра на транспорта. Проектът следва найнапред да влезе в генералната жп схема на България и в съответните регионални планове. Тунелът Троян – Кърнаре може да е с дължина от 7 до 15 км и да бъде за комбиниран железопътен и автотранспорт по системата ро-ла. „Съвременните постижения в тунелното строителство позволяват използване

на различни иновативни технологии с кратки срокове на изпълнение“, подчерта арх. Валентин Трашлиев, управител на строителната компания „Евро алианс инженеринг“. През 2002 г. проектантски екип от НТС по транспорта с ръководител инж. Делчо Делчев разработва 5 варианта на бъдещата жп линия Троян – Карлово, като базовият тунел варира от 8.3 км до 12.3 км, индикативна стойност 200 млн. долара и е проявен интерес от американски инвеститори. През 2007 г. ита-

Започва основен ремонт на жп отсечките по коридор 10 Табановце - Куманово и Миравци Смоквица в Македония

На работната среща в Пловдив всички участници подкрепиха 100-годишната идея за тунел под Беклемето

лианската консултантска компания „Рина индъстри” прави предпроектно проучване, което предвижда изграждане на тунел с двойна електрифи-

цирана железопътна линия с дължина 15 км и стойност 700 млн. евро. Следващата работна среща е през януари 2013 г. Светла ДОБРЕВА

Няма пречки жп проектът Септември – Пловдив да започне

Няма пречки жп проектът Септември – Пловдив да стартира, Държавното предприятие „Македонски железници - инфраструк- след като преди десетина дни след близо двегодишни процедури на обжалване официално беше подписан договорът за супертура“ стартира проект за основен ремонт на отсечките Табановце - Куманово и Миравци - Смоквица. Проектът включва пълна визия на участъка. Изпълнител е консорциум EPG-ETE, предметът реконструкция на два 25-километрови участъка. Главен изпълни- на договора е „ Оценка на съответствието и строителен надзор тел е Wiebe & Alpine. 7 млн. евро са били отпуснати от правител- за модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив – част от Трансевропейската транспортна мрежа”. Стойността ството на Македония чрез заем от Европейската банка за възна договора е 6 814 225,00 лева без ДДС. становяване и развитие.


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

13

gradat.bg

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Метрото превръща летище София в интермодален център

Първа копка и освещаване на строителството на лот 1, етап 3 - бул. „Цариградско шосе“ - летище София в три позиции, обща дължина 5 км и 4 метростанции. 21 ноември 2012 г. Фотограф Мария Съботинова

Над 136 млн. лв. се инвестират с помощта на оперативна програма „Транспорт” в строежа на метрото от бул. „Цариградско шосе“ до летище София. Проектът ще спомогне за превръщането на летище София в интермодален център. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски по време на старта на проекта миналата седмица. Новата отсечка ще

бъде завършена в началото на 2015 г. при срок за изпълнение 28 месеца. Тогава следва да бъде завършен и участъкът от „Младост III“ до Бизнес парка в „Младост IV“, който в момента е в тръжна процедура и според кмета на Столичната община Йорданка Фандъкова ще стартира през пролетта на 2013 г. В тържествения старт на строителството участваха и министърът по управление на европейските средства Томислав Дон-

Български и полски кандидат в търга за ITS задание за транспорта на София Само две оферти бяха подадени в търга за “Избор на консултант за изготвяне на техническо задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика”. Институтът по транспортни изследвания, София, първи е предал офертата си в деловодството на възложителя Столичната община. Втори са „Оупън скай – ФРИЛ”, Полша. Обединението включва компанията „Оупън скай сървисиз“, Варшава, и Фондът за развитие на гражданското строителство, Гданск. Тръжната документация беше отворена на 19 ноември, срокът за работа на комисията с председател Диана Атанасова изтича след 3 месеца, но оценителите обещаха да приключат работа по-бързо, като преди това отворят и ценови-

те оферти на допуснатите кандидати. Избраният консултант изготвя техническа документация, на базата на която ще направи исканото от него задание. Това означава, че ще проучи съществуващите технологични решения, ще ги систематизира и оцени, както и ще прецени дали всяко от тях е съвместимо с бъдещи приложения на системата и евентуална интеграция между тях. Консултантът ще направи техническо проучване и оценка на съществуващите вградени системи, както и техникоикономическо проучване на съществуващите технологични решения. На основа на тези проучвания той ще предложи задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика. Милена ВАСИЛЕВА

чев, главните фирми - изпълнители на трите подучастъка: „Трейс“, представлявана от председателя на управителния съвет на холдинга Николай Михайлов, „Станилов“ с управител Георги Станилов и „Сиенит холдинг“, представена от Кети Стоянова, мениджър проекти. Инженер консултант на участъка е обединение „Ен Ар Рубикон“. Отсечката от бул. „Цариградско шосе“ до летище София е с обща дължина 5 км, обхваща

Лот 1 е подземен с една метростанция (МС 20): от МС „Цариградско шосе“ (19) при км 2+138 до км 3+184 (края на МС 20). Изпълнител е обединение „Станилов – Метропроект“, съставено от „Станилов“, „Метропроект“ и подизпълнител „Стартинженеринг“. Лот 2 е подземен с една мeтростанция (МС 21) от км 3+184 до км 5+010 при ул. „Поручик Неделчо Бончев“. Изпълнител е „Метро Дружба“, което включва „Трейс груп холд“, „Мостконсулт“ и Ар Джи Би ООД. Лот 3 е надземен с две метростанции (МС22 и МС23), започва от км 5+010 и свършва при летище София, км 7+107. Изпълнител е „Метро Сифер“, в което влизат „Сиенит“ и „Архитекти Серафимови“.

4 нови метростанции и представлява първия лот от етап III на проекта и е разделена на три позиции. Договорите за строителство са в сила от 1 ноември, строителните работи трябва да приклю-

Само един участник в търга за 10 метровлака Първият търг за закупуване на метровлакове със средства от оперативна програма „Околна среда“ се оказа моноспектакъл. Участва само руската „Метровагонмаш“, като документи са били закупени от пет компании, съобщиха от комисията при отваряне на офертите в 14 часа на 19 ноември. До 18 декември, когато изтича срокът за избор на изпълнител, комисията следва да отвори и ценовата оферта на изпълнителя, ако техническото му предложение отговаря на изискванията. Търгът беше обявен на 5 септември и променен на 18 септември. Стойността на един метровлак, включително прилежащата към него окомплектовка (необходими и допълнителни резервни възли, агрегати, стендове, документация) не може да надвишава 9.5 млн. лв. без ДДС, беше записано в коригираното обявление. Удължен с 14 дни

беше и срокът за подаване и отваряне на проектните предложения. Тръжната процедура е за доставка на десет метровлака с дължина на влака 81±3 м, съставено от 4 или 3 съчленени вагона, за нуждите на „Метрополитен“ ЕАД заедно с включената съответна окомплектовка към тях според техническите изисквания на възложителя. В доставката се включват и резервни части за метровлаковете, доставка на бързо износващи се резервни части, уточнени в техническите условия на възложителя, както и възли и агрегати, които са от съществено значение за бърз и качествен ремонт, доставка на стендове и компютърни програми за проверка, диагностика и настройка на специфичните възли и агрегати, извършване на приемнопредавателни изпитания, както и типови изпитания на доставените метровлакове и др. Милена ВАСИЛЕВА

Трасе на метрото от бул. „Цариградско шосе“ до летище София Летище София

Лот 3 жк Дружба 1

Лот 2

жк Младост 1

жк Дружба 2 Лот 1

жк Младост 1А към Бизнеспарк София

ПОЛЗИ ОТ НОВОТО МЕТРО ДО ЛЕТИЩЕТО Превозвани пътници: около 60 000 дневно Спестено време от пътуването: 25 000 човекочаса дневно Намаление на броя на автомобилите в движение: 14 000 дневно Пътуване от летището до централна градска част: 15-16 минути

чат в края на 2014 г., а комплексните пускови изпитания и въвеждането

на трасето в експлоатация – в началото на 2015 г. Милена ВАСИЛЕВА

Метрополитенът прекрати търга за проект на метрото до „Хладилника“, “Рикат“ - в процедура по договаряне за обекта „Метрополитен“ ЕАД прекрати търга за идеен проект за продължението на втори метродиаметър под бул. „Черни връх” през кв. „Хладилника” от изградения оборотен участък след МС II-11“Джеймс Баучер“ при ул. „Елин връх” до ул. „Филип Кутев” с МС II-12 и „Линеен пункт” (съоръжение за оборот и престой на метросъставите с възможност за осъществяване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и помещения за обслужващия персонал и машинистите). В търга участваха „Рикат“ и „Метропроект“, той беше обявен на 15 август 2012 г. Според „Метрополитен“ ЕАД само „Рикат“ ООД е представил оферта, отговаряща на изискванията, посочени в тръжната процедура, но ценовото му предложение надвишава финансовия ресурс, който възложителят може да осигури. Затова „Метрополитен“ изпраща на фирма „Рикат“ покана за участие в процедура на договоряне без обявление по реда на Закона за обществените поръчки.

Разширяват зелената зона в Стара Загора С нови близо 200 паркоместа се разширява зелената зона в Стара Загора от 26 ноември 2012 г. със заповед на кмета Живко Тодоров за въвеждане на режим на кратковременно платено паркиране на моторните превозни средства на централния градски булевард „Цар Симеон Велики“, от западния край на пешеходната зона, до бившето кино „Ж. Диманов“. Нови 7 паркинг автомата за закупуване на талони за кратковременно платено паркиране са монтирани по северната и южната пътна лента на централния булевард в участъка от ул. “Х. Д. Асенов“ до ул.“ Ал. Батенберг“. Общият брой на паркоместата става близо 600, а монтираните апарати за самотаксуване са 42. Целта е през следващата година платените места за паркиране да надхвърлят 1000, за да се въведе и SMS паркиране в Стара Загора. Електромобилите и двуколесните превозни средства паркират безплатно на всички паркинги, собственост на община Стара Загора, и обособените зони за кратковременно паркиране - зелена зона.


14

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА

Въвеждат такси за сигурност и шум на гражданските летища Нови такси за сигурност и за шум (екологична) на гражданските летища заедно със съпътстващите ги компоненти предвиждат промени в Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България. Те бяха приети на заседание на Министерския съвет миналата седмица. Компонентите, свързани със сигурността, са извадени от елементите, формирали досега съществуващите такси за кацане на въздухоплавателните средства, за пътници и за паркиране. Таксите за сигурност на летище Варна до края на годината ще бъдат 1.77 евро за заминаващ пътник, за 2013 г. – 4.36 евро, а от 1 януари 2014 г. – 5.42 евро. За летище Бургас те са съответно 1.21 евро, 2.92 евро и 4.32 евро. До края на годината двете летища няма да плащат такса шум. От началото на 2013 г. се въвежда базова единица от 3.74 евро, която ще се ум-

Шумоизолиращата стена на летище Бургас пред реализация

И

ножава по коефициента, получен като разлика в нивата на шума на съответния тип самолет над минимално допустимите. На летище Пловдив още две години ще се плащат такси с 50% намаление. Те бяха намалени за двегодишен период, който изтича до края на 2012 г. Заради положителния ефект от мярката, довел до договаряне и стартиране на целогодишни редовни полети от аеропорта, за първи път в историята му срокът ще бъде удължен. Таксата за сигурност

на летището се предлага да бъде половината от таксата за пътници, а таксата за шум – 5% от таксата за кацане от 6 ч. до 22 ч. и 10% в нощните часове. Таксата за сигурност за летище Горна Оряховица се предлага да бъде 1.5 евро за заминаващ пътник. Ниската ставка е в съответствие на политиката за привличане на нискотарифни и чартърни компании. Тъй като не е установено вредно влияние на полетите от и до летището върху съседните селищни агломерации, се определя такса

Две компании с интерес към изгребване на утайките при порт Варна-запад Две фирми подадоха оферти в търга за драгиране на утайките от втока на р. Провадийска. И двете компании са с варненска регистрация. Първа по реда на подаване на офертите е „Хидроремонт ИГ“ ООД. Вторият участник е „Строителен и технически флот“ АД. И двете компании представиха необходимите документи, по които шестчленната комисия ще оцени участниците до 27 декември, като преди това бъдат отворени ценовите оферти. Всеки от тях посочи и депо, с което има предварително споразумение за съхранение и приемане на

Комисията Председател: Надежда Терзиева Членове са: Галина Стефанова, Елеонора Жекова, Наталия Христова, Васко Вазов,Евелина Генова, Пламен Захариев утайките, както и готов- Общото годишно колиност за незабавно започ- чество драгирани и деване на рехабилитация- понирани утайки е 120 та. Драгирането на утай- 000 куб.м, като за 2012 ките от р. Провадийска г. месечните количества трябва да се прави всеки драгаж не следва да надмесец, за да бъде пред- хвърлят 15 000 куб.м, а за пазен утаителят, за да 2013 г. да не са повече от се опази канал 2 от зат- 20 000 куб.м. Цената за лачване и за да се осигу- драгиране и депониране ри достъп до пристани- на 1 куб.м маса не следще Варна-запад. Спече- ва да надвишава 10.80 лилият търга ще изпъл- лв. без ДДС. Възложини поръчката за 12 ме- тел на зелената поръчка сеца, като прогнозната е ДП „Пристанищна инстойност на работата е фраструктура“. Милена ВАСИЛЕВА 1. 296 млн. лв. без ДДС.

за шум в размер на 0.15 евро на тон максимално излетно тегло за всички въздухоплавателни средства. Правителството намали базовата национална таксова единица за аеронавигационно обслужване на прелитащите въздухоплавателни средства през въздушното пространство на България от 39.77 евро на 36.56 евро. Увеличен е обаче лихвеният процент за закъснели плащания от 11% на годишна база на 11.57%. Предложената таксова единица е определена след многостранни кон-

деята на община Бургас за изграждане на шумоизолираща стена около летище Бургас (Сарафово) предстои да бъде реализирана. Това стана ясно след среща между представители на община Бургас, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Агенция „Пътна инфраструктура“ и народния представител Иван Вълков. Подробностите и сроковете за строителството на съоръжението ще бъдат обявени след оформяне на юридическите взаимоотношения между страните по проекта и подписването на официален договор. Готов е и техническият проект на съоръжението, финансиран от общината. Предвижда се стената да се изгради по протежение на път I-9 Бургас - Варна. Очаква се да намали нивото на шума с поне 10-15 децибела. Изграждането на шумоизолираща стена около летището е част от мерките, заложени в Стратегическа карта на шума, разработена от общината. Водят се разговори и с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за възможните промени във въздушния трафик над бургаските жилищни комплекси „Изгрев“ и „Славейков“, за да бъде намален шумът от прелитащите самолети. султации с ползвателите на въздушното пространство и е съгласувана и одобрена от Европей-

ската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол). Силвия ЦЕНОВА

Един кандидат за драгиране на пристанище Русе след отваряне офертите Само един кандидат е с валидна оферта за драгиране на пристанище Русе, стана ясно при отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата. Това е „Строителен и технически флот“ АД, Варна, а предложената цена е 479 000 лв. без ДДС. Общо две дружества кандидатстваха за извършване на драгажни работи за оформяне входа към пристанищни терминали Русе-изток и Русе-запад до кота +9.00 по българския стандарт. Прогнозната стойност на драгирането на пристанище Русе е 480 хил. лева за срок на изпълнение 2 месеца. Втора-

РВД обяви търг за консултант по процедурата „Подход с непрекъснато снижение“ Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ обяви търг за предоставяне на консултантска услуга за проучване на приложимостта на процедурата „Подход с непрекъснато снижение“ (Continuous Descent Approach – CDA) при предоставяне на обслужване на въздушното движение в контролирания район на летище София, като обхваща анализ, заключение и препоръка относно възможността за прилагане на процедури за подход с непрекъснато снижение на летище София, като отчита ползите и разходите за ДП РВД, летище София, авиокомпаниите, опериращи на летище София, и ползите за общностите, живеещи в близост до летище София. Срокът за подаване на офертите е 16 часа на 2 януари 2013 г.

Д

о пет работни дни след приключване на работата на комисията ДППИ ще избере изпълнител.

та компания - „Хидроремонт ИГ“ ООД, Варна, бе отстранена от комисията, председателствана от Мария Андонова, старши юрисконсулт в ДП „Пристанищна инфраструктура“, поради несъответствие с изискванията. Очаква се до пет ра-

ботни дни след приключване на работата на комисията възложителят на поръчката ДП „Пристанищна инфраструктура” да вземе решение за избор на изпълнител. Бъдещият изпълнител ще почисти чрез драгиране наносните почви от дъното на лимана, ще направи водолазни огледи, ще извади едрогабаритните предмети с кран или с помощта на водолази ще направи екзекутивна хидрографска снимка след приключване на драгажните работи за 2 месеца. Прогнозната стойност на дейностите е 480 хил. лева. Николай ГОСПОДИНОВ, Силвия ЦЕНОВА

„Пристанище Варна“ обновява електрозахранването от 10А до 11 корабно място „Пристанище Варна“ обяви обществена поръчка за “Рехабилитация ел. захранване на 10А до 11 корабно място, пристанище Варна-запад – първи етап”. Определеният за целта бюджет е до 239 хил. лв. без ДДС. Ще спечели икономически най-изгодната оферта: цена - 70 точки, срок за изпълнение - 10 точки, условия на плащане - 10 точки, и срок за гаранционно обслужване - 10 точки. Срокът за получаване на оферти е 16 часа на 27 ноември 2012 г.


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

15

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ Петата конференция по намаляване на загубите на вода

България има водни ресурси, трябва по-умно управление Вече десета година загубите на вода в страната са средно около 60% и повече, което показва, че взетите мерки са неефективни. По данни на НСИ произведената вода в България е 930 млн. куб.м на година, само 364 млн. се фактурират, а останалата част са загуби - 566 млн. куб.м, заяви Атанас Паскалев, зам.-председател на Българската асоциация по водите. Броят на авариите в България превишава неколкократно европейските стандарти. У нас се инвестира 15 пъти по-малко във водопроводните мрежи - скоростта на подмяна на водопроводната мрежа е 0.1%, а заложеното от международната асоциация по водите - 1.5%, стана ясно на конференцията. От всички загуби на вода една трета са търговски, две трети - физически, но в България търговските са повече, заяви зам.-министърът

на регионалното развитие Добромир Симидчиев. За кражби на вода законодателството предвижда до пет години затвор. Често се прави байпас на водомерите, демонтиране на водомери и различни технически постижения в подходите при кражбата на вода. Зам.-министърът предложи създаването на фокус група към МРРБ, която да работи за намаляване на неотчетените водни количества, да се разпространяват добри практики и да се правят предложения за промени в нормативни актове. Възможно е въвеждането на двойни тарифи - социална цена до едно количество и по-висока над определена консумация. На места в света е въведена дори петстепенна тарифа, каза още Симидчиев. Основният проблем е липсата на достатъчно и добри съоръжения, включително за съхраняване на вода, а водо-

Народното събрание прие водната стратегия

В

Загубите не намаляват, значи нашите мерки не са правилни, подчерта д-р Атанас Паскалев при откриването на конференцията, до него са зам.-министър Добромир Симидчиев, министър Нона Караджова и председателят на БАВ Иван Иванов

проводите са в лошо състояние. Има подходящи технически решения, трябва да започне прилагането им. Европейските фондове осигуряват част от необходимите инвестиции в сектора и затова не се налага те да бъдат калкулирани в цената на водата. Тя обаче зависи и от начина, по който ВиК дружествата упра-

вляват ресурса. Има възможност за осигуряване на инвестиции за 2.4 млрд. лв. за отвеждане и пречистване на водите и за смяна на водопроводите. Инвестициите във ВиК инфраструктурата през следващия програмен период ще бъдат приоритетно, съобщи министър Нона Караджова. Николай ТОДОРОВ

оден съвет от шестима министри – на околната среда, на финансите, на регионалното развитие, на земеделието, на икономиката и на здравеопазването ще одобрява план за инвестициите в сектора. Средствата за сектора се оценяват между 12 и 43 млрд. лв. Съветът ще предлага таксите за водоползване и ползване на водните обекти. Националната стратегия за водите беше приета от парламента на второ четене миналата седмица. В дългосрочен хоризонт не се очаква недостиг на вода с изключение на специални периоди на суша, заяви министърът на околната среда Нона Караджова. Стратегията предвижда всяка област да има един оператор и еднаква цена за цялата територия, цените ще бъдат регулирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Водещата отговорност за водния сектор е на Министерството на околната среда съвместно с министерствата на регионалното развитие, на земеделието и на икономиката. Тези институции ще провеждат държавната политика във водния сектор. Регионалното министерство ще отговаря за водоснабдяването и канализацията, икономиката – за хидроенергетика, а земеделието – за напояването. За всеки един от тези отрасли ще има отраслови стратегии.

Д-р Шарон Янив, мениджър на отдел „Загуби на вода“ в израелската компания A.R.I.:

Намаляване на неотчетените водни количества от водомерите чрез обратна клапа UFR Основен проблем за водоснабдителните дружества е улавянето на малките течове до 7 литра на час. С остаряването на водомерите много често дори още на втората-третата година тяхната чувствителност намалява в зависимост от качеството на водата, примесите на пясък и други частици и честотата на авариите. В голяма част от домовете се регистрират загуби на вода от скрити течове от 10 до 14%, което сумарно съставлява сериозен проблем за водоснабдителните дружества. Това изтъкна по време на Петата международна конференция за загубите на вода д-р Шарон Янив, мениджър на отдел „Загуби на вода“ в израелската компания A.R.I. и преподавател в Technion - Израелски технологиен институт, с курсове по механика на флуидите в околната среда и по хидравлика. Д-р Янив представи опита от намаляване на водните загуби в Кириат Шемона в Израел - град с 23 хил. души население, 2.8 млн. куб. м годишна консумация, 9 хил. водомера и 28% водни загуби. Една от предприетите мерки за намаляване на търговските загуби е подмяната на всички водомери, поставяне на UFR устройства на всеки от тях и въвеждане на система за дистанционно отчитане AMR през 2009 г., което води до намаляване на загубите от 16.4% на 3.7%.

Едно успешно решение - обратна клапа UFR UFR е обратна клапа от ново поколение с просто устройство и висока ефективност в отчитането на загубите на вода в сградните водопроводни инсталации, която отчита неотчетените от водомера количества. Това намалява разликите между отчетите на индивидуалните и общия водомер, което преустановява търговските загуби. Устройството се прилага в повече от 15 държави по света като Израел, САЩ, Бразилия, Италия, Унгария, Словакия, Южна Корея, Испания, Чехия и др. Обратни клапи UFR на израелската фирма ARI се произвеждат с диаметри 15, 20 и 25 мм, а скоро и по-големи. Те се монтират преди или след водомера на абоната и имат предназначението на възвратна клапа, а също осигуряват измерването и на малки водни количества, които водомерът не може да измери. Направени са експериментални изследвания за ефекта при намаляване на неотчетените разходи на вода от водомерите на абонатите. През 2002 г. са монтирани UFR обратни клапи на 52 водомера от водопроводна зона с 14 сградни отклонения в Италия. След двуседмични измервания със и без UFR обратни клапи на водомерите е установено, че при наличие

на UFR обратни клапи са отчетени 9.15% по-големи консумирани водни обеми. Експеримент в Израел през 2005 г. в Йерусалим със 120 UFR обратни клапи е дал намаление на неотчетените водни обеми от водомерите с 9.9%. В Малта са извършени измервания с 26 консуматора, при което ефектът от монтирането на UFR обратна клапа е 6% намаление на неотчетените обеми. Намаляването на неотчетените водни обеми от водомерите на абонатите от 4.67% до 9.15% зависи от вида, класа и надеждността на използваните водомери и условия като качества на водата, честота на авариите по водопроводната мрежа, наличие на въздух във водата и използване на напорни високо разположени резервоари. Според експертни изчисления на проф. Ганчо Димитров от Университета по архитектура, строителство и геодезия откупуването на едно инсталирано съоръжение ще се реализира за период от 1 до 2 години в зависимост от отчетените водни количества в повече - от 10 до 14%, и цената на водата. С нарастване на средната дневна консумация над 0.3 m3/d срокът на възстановяване на изразходваните средства за UFR обратни клапи ще намалява. Експерименти са направени в жк ,,Веселчани” и кв. ,,Студен кладенец” в Кърджали, къде-

то са получени по-големи отчети на водомерите с обратни клапи UFR с 14.4%. Начините за борба с водните загуби са известни - инвестиции в рехабилитацията на водопроводите, подмяна на водомерите, прилагане на система за автоматично измерване на показанията на водомерите AMR, намаляване на малките и скрити течове с UFR обратна клапа, редовна поддръжка, бърз ремонт при аварии. До 20% са средните загуби на вода във водопроводната мрежа на Израел, но в много от градовете нивата са до 5%. Там, където загубите са по-големи, причините най-често са кражби. Три евро за куб.м е цената на водата в Израел, като 60% от нея се добиват чрез десалинизация. Това прави въпроса за загубите на вода особено важен за цялата държава. В момента сградната инсталация на всяка нова сграда, която се строи в Йерусалим, е задължително оборудвана с UFR обратни клапи, съобщи още Шарон Янив. Централната държавна водна компания „Мекорот“ осигурява и доставя водата на местните водни общински разпределителни дружества, а президентът на „Мекорот“ се назначава от парламента на Израел. Инвестициите в израелския воден сектор се осигуряват както от собствените ресурси на водните дружества, така и с целево финансиране от държавата.

Как функционира UFR обратна клапа

UFR обратна клапа е затворена Когато налягането от двете страни на ограничителя е еднакво, пружината избутва буталото в положение „затворено“

UFR обратна клапа започва да се отваря Течът предизвиква понижение на налягането по линията - буталото се премества напред, като издърпва със себе си гуменото уплътнение

UFR обратна клапа се отваря Уплътнението на буталото незабавно се освобождава и водното количество се придвижва бързо напред, като задейства отчитането на водомера

UFR обратна клапа се затваря отново Когато налягането от двете страни на ограничителя се изравни, пружината избутва буталото обратно в положение „затворено“

„У.Ф.Р. България“ АД, екслузивен представител, продуктов мениджър - инж. Димитър Младенов, d.mladenov@ufr.bg


16

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

Енергийна борса ще заработи до юни 2013 Енергийна борса до юни 2013

Трудна тема с много неизвестни - „Електроенергийният пазар”, бе дискутирана тази седмица от големите индустриални енергийни консуматори, различни участници на този пазар и представители на Министерството на икономиката и енергетиката, държавния регулаторен орган (ДКЕВР) и системния оператор (ЕСО). Кога ще е реалният старт на новия пазарен модел в търговията с електроенергия? Реално от януари 2011 г. стартира паралелната работа по действащия и новия пазарен модел, но засега финансовите разплащания се осъществяват единствено по действащия модел. Системният оператор очаква до средата на 2013 г. у нас да заработи

реално електроенергийната борса, като до края на настоящата година се очаква ЕСО да избере на търг банка депозитар. Пречка пред стартирането на борсата обаче се оказват и някои законодателни промени, които да се синхронизират и ще забавят отварянето на борсата поне до юни догодина, прогнозират от ЕСО. „Въвеждането на нов пазарен модел на електроенергия въвежда и нова организация на пазара, отбеляза Виктория Поповска, ръководител на управление “Електроенергиен пазар” в ЕСО. „Не той ще създаде конкуренция на пазара. Конкуренцията ще се появи в момента, когато чисто информационно сме въвели механизмите, има пазарно обединение на зоните и интегриране на

Н

овият модел и организация на електроенергийния пазар не са достатъчни за реална конкуренция в него

операторите, което води до намаляване на разходите за техните услуги.“ В новата организация на пазара трябва задължително да се въведат почасови графици по всички сделки, както и нов модел за прогнозиране и известяване. Според Поповска има няколко нерешени национални приоритети в посока развитие на енергийния пазар. Едно от тях е приемането на промени в правилата

за търговия с електрическа енергия, влезли в сила от август 2010 г. Друг въпрос е лицензирането на доставчиците на последна инстанция (ДПИ) и начините, по които те ще купуват енергията. Функция на ДПИ ще изпълнява, от една страна, общественият доставчик (за присъединените към преносната мрежа клиенти) и, от друга, крайните снабдители за клиентите, присъединени към електроразпределителните мрежи. Трябва да се определи и методиката за включване на тецовете в пазара на балансираща енергия, както и принадлежността на обектите на ВЕИ в т. нар. балансиращи групи (малки ЕРПта, които ще търгуват на свободния пазар). Това се налага поради повишаване разходите за регулиране вследствие завише-

ните мощности от ВЕИ и почасовото свръхнатоварване. Мрежите ниско напрежение засега не се включват в плановете на свободния пазар. Това би станало, когато се намалят цените за регулираната енергия, коментират държавни експерти. Нужни са нови отговорности за производителите на енергия от ВЕИ

Преносната мрежа трябва да се адаптира към „географията“ на ВЕИ, каза Иванка Диловска от Института за енергиен мениджмънт (ЕМИ). По данни на европейския фонд за климата Европа трябва да инвестира като цяло 114 млрд. евро за развитие на мрежите до 2030 г., за да се справи с нарастващия дял на ВЕИ. Според Диловска трябва да се въведат отговорности и за

производителите на зелена енергия към електроенергийната система - към мрежата и разходите, които те предизвикват спрямо мрежата. В момента те нямат отговорности за прогнозирането, не плащат за балансиране и за резервиране на енергия. За да се покрият всички разходи по мрежата, се въведоха и т.нар. добавки - за зелена, кафява енергия (за комбинирано производство от топлофикацииите) и невъзстановяеми разходи. От 1.07.2012 г. ДКЕВР въведе трета добавка, с която сметките на всички потребители се увеличиха с 18.31 лева за вегаватчас електроенергия. По данни на ЕМИ България е на трето място по размер на тези добавки спрямо други 32 държави в Европа. Таня ТОДОРОВА

Разширяват топлопреносната мрежа в Пловдив Проект за разширяване на топлопреносната мрежа в Пловдив предвижда изграждане на ново 656 метра трасе в микрорайон А-12 на „Тракия“, където досега не е имало централизирано топлоснабдяване. За изпълнение на проекта „EVN България Топлофикация“ ще вложи 410 000 лв., като срокът за приключване е 31 декември 2012 г. В проекта е включено и присъединяване към мрежата на целодневна детска градина “Велимира” в района. Ще има временно ограничение за достъпа и паркирането в този район. По време на изкопните дейности дружеството ще подсигури преминаването на пешеходците.

Дават терени за електропровод Добрич Варна Правителството отчужди части от частни имоти за изграждането на електропровод между подстанциите „Добрич” и „Каварна 2”. Пускането му в експлоатация ще доведе до подобряване и стабилизиране на електрозахранването на област Добрич. В района попадат стъпките на пет стомано-решетъчни стълба за обекта. Финансирането на процедурата се осигурява от „Националната електрическа компания” ЕАД. Решението на МС може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.

ЕС не забрани фракинга на шистов газ Европарламентът отхвърли поправката, внесена от някои депутати, да не се разрешава нови операции по метода на хидравлично разбиване (от англ. фракинг) при проучване и извличане и на шистов газ. В момента в България има забрана не само за употреба на тази технология, но и пълно вето от парламента за проучване и добив на шистов газ на територията на страната ни. В резолюция на Комисията по енергетика на ЕС се посочва, че всяка страна членка има правото да реши дали да добива шистов газ, въпреки това е необходим „солиден регулаторен режим“ за всички дейности по отношение на шистовия газ. Засега добив на шистов газ се извършва в Полша, а проучвания се правят в Германия и Великобритания. Евродепутати признават, че са нужни значителни инвестиции за изграждане на нужната инфраструктура, които трябва да бъдат „изцяло покрити от индустрията“. Производство на природен газ в Европа се очаква да намалее в бъдеще, но търсенето му ще продължава да нараства, увеличавайки вноса до 450 млрд. куб.м до 2035 г., отчитат от Европейската комисия. Очаква се догодина комисията да внесе проектозаконодателство за шистовия газ, което подлежи на одобряване от държавите членки и евродепутатите.


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

17

ИКИ Инж. Петър Терзиев, директор на ОП „Софпроект – ОГП”:

Непрекъснато актуализираме и надграждаме информационната система Г-н Терзиев, в Световния ден на географските информационни системи получихте награда за „Дългогодишно стратегическо използване на ГИС за нуждите на ОУП на град София и Столичната община“. Каква е формулата за осъществяване на интелигентно градско планиране? С какъв екип успявате да направите това? - На първо място – разковничето е в осъзнатата необходимост. Още в края на 80те години осъзнавахме като професионалисти, че голям град като София задължително трябва да започне да изгражда и ползва за нуждите на планирането единна база данни в цифров вид. Още тогава това беше станало практика за големите градове в икономически по-развитите държави. Когато на ОП „Софпроект ОГП” се възложи да работи по новия ОУП на София, Столичната община вече беше наясно, че без ползване на най-съвременните технологии няма как да изпълним задачата си. Особено предвид постулата, че такъв план не може да бъде просто един статичен документ, направен „завинаги”, а е част от непрекъснат и интензивен процес. Въпросът се свеждаше до това да изберем най-подходящия софтуер, който да позволява набирането, структурирането и ползването по бърз и удобен начин на големи масиви от данни в графичен и текстов вид, които да станат първо аналитична основа за вземане на пространствени решения, а след това да позволят и интегриране с другите информационни системи на общината и държавата. Засега сме изпълнили първата част от тази грандиозна задача. Невъзможно беше да се справим с нея без използването на ГИС – Столичната община е дом на една пета от българските граждани и данните, които трябваше да се обработят още отначало и които продължават да се генерират и актуализират, са огромно количество. Избрахме продуктите на ESRI като найподходящи за нашите нужди, доказали се в световната практика, и сме доволни от това решение. Софтуерът непрекъснато се усъвършенства и дава нови възможности. Част от екипа ни, директно работещ с ГИС, е същият, с който стартирахме. Хората се учеха „в крачка” как да полз-

информационните системи. Има още много да се желае по отношение улесняването на ползването на данните от кадастралните карти и статистиката за нуждите на планирането на общината.

И

нж. Петър Терзиев е завършил „Пътно строителство” във Висшия инженерно-строителен институт през 1967 г. От 1969 г. до днес е служител на Столичната община – „Софпроект“. Той е един от най-изявените проектанти в областта на пътното строителство. Участвал е в изработването на проекти от улична мрежа в цялата страна, в комуникационни проекти и планове за организация на движението в София и страната, застроителни и регулационни планове. Като директор на ОП „Софпроект – ОГП” е участвал в проекто-проучвателни работи, свързани с организиране, програмиране и координиране на реализацията на общия устройствен план на Столичната община; изготвяне на Закона за устройство и застрояване на Столичната община /ЗУЗСО/; на правилата и нормативите към него. Член е на Съюза на архитектите в България /САБ/ и на Сдружение на пътните инженери и консултанти /СПИК/. От началото на 1998 г. до момента инж. Петър Терзиев е директор на общинско предприятие „Софпроект – ОГП”.

ват системата, но постигнаха забележителни резултати. Сега имаме и млади урбанистки, завършили от първите новата специалност в УАСГ, които дойдоха при нас вече обучени и с отлични умения. Как ГИС системите ви предоставят необходимия интегриран поглед върху общата картина на градската среда? - ГИС позволява по-лесно да правим анализи, да визуализираме пространствени модели и да ползваме различни комбинации от конкретни данни в процеса на работа за различните нива на устройственото и стратегическото планиране и различните видове планове. Възможността за бързо съпоставяне и оценка на вариантни решения е много ценна за нас. Разбира се, ползваме и други софтуери, с които решаваме специфични задачи, представяме разработките си във формат според изискванията, да кажем, на Закона за кадастъра и имотния регистър и работим в режим на обмен с външни експерти. Застъпени ли са според вас в достатъчна степен географските информационни системи в областта на градското планиране? - ГИС тепърва ще имат още по-голямо приложение във всички области на управлението на територията и градското планиране. Много е важно да се постигнат целите, които Столичната община си поставя, за интегриране на

Планирате ли надграждане на ГИС за нуждите на ОУП на град София и Столичната община? Ако да, с какво ще надградите системата? - Нашата информационна система непрекъснато се актуализира, подобрява, надгражда. Ние се стремим не само да разширяваме базата данни, но също да дадем възможност тя да се ползва от много по-голям брой потребители, отколкото е нашият собствен екип, посредством нашия интернет сайт www.sofproect. com. Статистиката за брой посещения на този сайт е впечатляваща – явно той е много популярен, хората ни знаят и ползват активно информацията. Преподаватели в УАСГ препоръчват на студентите и докторантите в областта на урбанизма да го ползват. Това е нормално и е част от нашата мисия – при нас обикновено стартират всички нови практики, ние сме длъжни да даваме професионални решения на проблемите на планирането, възникващи първо тук, в София, като най-голям град в страната. Освен това достъпната и надеждна информация е една от предпоставките за привличане на инвестиции в Столичната община, което е особено важно в икономически труден период, какъвто е настоящият. Конкретно надграждането на нашата ГИС в момента върви в няколко посоки: разширяване обхвата на данните, които предоставя информационната система на „Софпроект – ОГП“, добавяне на нови комуникационни и други пространствени проекти, актуализиране на кадастрални и земеделски имоти, регулационни, подробни и застроителни планове; разширяване на интеграцията на наличната информация със свободните пространствени ресурси: Google maps, Bing maps, Open Street Maps и др.; развиване на системата за предоставяне на услуги с клиенти Autocad, ArcMap и собствени приложения (fat client); добавяне на функционалност към уебстраниците, предоставящи пространствени данни, включително регулиране на достъпа до пространствените ресурси в зависимост от пра-

вата на потребителите, както и добавяне на пространствени анализи и други елементи от ГИС. По какви проекти работите в момента? - Току-що получихме възлагане за изработване на новия общински план за развитие 2014 - 2020 г., който е от изключителна важност. Естествено и неговото изработване ще бъде при активно ползване на ГИС. Други по-важни проекти в различна фаза, по които екипът на ОП „Софпроект - ОГП” работи в момента, са: подробни устройствени планове в различна фаза и степен на готовност – изменение на план за регулация и застрояване на жк „Факултета”, ПРЗ по чл.16 от ЗУТ на части от Студентски град, на вилна зона Градоман, разширение Арбанас – район Банкя, подробен транспортно-комуникационен план на „Крайречен булевард“, актуализация на подробен устройствен план за Южен парк - II част, плюс инвестиционен проект за детски артцентър и скейтпарк в него. Продължаваме с темата за веломрежата – актуализация на проектите за центъра на София „На училище с велосипед” и инвестиционен проект за уличното пространство около НДК, интегриращо автомобилно, пешеходно и велодвижение. Съвсем наскоро бе приета на съвет нашата схема за разполагане на обменни центрове за велосипеди в обхвата на II градски ринг, придружена от 33 подробни схеми за поставяне на велогардероби за обществено ползване, които предстои да бъдат отдадени на концесия. Работим по редица благоустройствени и паркоустройствени инвестиционни проекти – бул. „Витоша”, Студентски парк, част от Северен парк с централния вход, част от Борисова градина, част от зоопарка с проект за спасителен център за животни в него – генплан плюс инвестиционен проект. С цел опазване на съществуващата ценна дървесна растителност съгласно Закона за устройство и застрояване на Столичната община към всички проекти извършваме и ландшафтна оценка. Много важен не само за София е идейният инвестиционен проект за югоизточната дъга на Столичния околовръстен път от „Младост“ до бул. „Цариградско шосе”. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА


18

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ Консултантите за пазара на търговски площи

Задават се нови концепции и нарастваща конкуренция Colliers International Пазарни акценти • С откриването на Galleria Burgas през май 2012 г. модерните търговски площи в България нарастват до 630 000 кв.м, което се равнява на 83 кв.м на всеки 1000 души. • Шведската модна верига Hennes & Mauritz (H&M) откри първите си магазини в страната, избирайки големите търговски центрове в София и морските градове. • 80% от свободните площи на главните търговски улици в София се намират на бул. „Витоша”. Това се дължи основно на продължаващите строителни дейности по изграждане на втория лъч на софийското метро и липсата на ясна стратегия за развитието на булеварда. • Веригите в хранителния сектор разширяват мрежата си, откривайки магазини на ключови локации в близост до станциите на метрото и в гъсто населени жилищни комплекси. • Оператори от сегмента „направи си сам” продължават своята експанзия в България и превръщат пазара в силно конкурентен. Предлагане

Oткриването на новия търговски център Galleria Burgas в морския град доведе до ново раздвижване на пазара на търговски площи. Galleria Burgas добави 35 000 кв.м към нетните отдаваеми площи в страната, които вече достигат 630 000 кв.м. Следващите два търговски центъра, които се очаква да се открият в София - Paradise Center и Bulgaria Mall, които ще увеличат отдаваемите площи с нови 113 000 кв.м. В края на 2013 г. се очаква откриването на друг мащабен проект – Sofia Ring Mall с 69 000 кв.м отдаваеми площи. Повече от година преди откриването в Sofia Ring Mall над 40% от търговските площи вече са договорени с наематели. С това през 2013 г. съотношението средни отдаваеми търговски площи в молове на 1000 души население в България ще бъде 115 кв.м. За сравнение, средните

площи в Европа на 1000 души население възлизат на 247 кв.м. Свободни площи

Средното ниво на свободни площи в търговските центрове в столицата през първите шест месеца на годината остава относително ниско – около 5%. The Mall, Serdika Center и Mall of Sofia отчитат ниски нива на този показател, в рамките на едва 2% до 3%, свободните площи в по-малките търговски центрове в София продължават да се увеличават, достигайки двуцифрени стойности. Свободните площи в търговските центрове извън столицата варират в зависимост от покупателната способност на населението и позиционирането на проекта. През първите шест месеца на 2012 г. ключови наематели от хранителния сектор закриха обектите си в някои от търговските центрове в страната заради проме-

ни в пазарната си стратегия. Все още се наблюдава бавно абсорбиране на отдаваемите площи в градовете, в които е регистрирано пренасищане с новооткрити търговски центрове. Тази тенденция е особено изразена в Русе, където нивата на свободните площи продължават да бъдат над 40%. Главни търговски улици

Главните търговски улици в София отчитат най-голяма динамика по отношение на движение на наематели в сравнение с тези в останалите големи градове в страната. Това се дължи основно на активността на модните оператори, кафенета и ресторанти. Процентът на свободни площи по главните търговски улици в столицата се запазва стабилен спрямо предходния отчетен период (5% през втората половина на 2011г. и 6% през първата половина на 2012 г.). Главните търговски

Свободни площи на главните търговски улици (кв.м) в големите градове в страната

Източник: Colliers International

Съотношение търговски площи в молове на 1000 души население в големите градове в България за 2012 г. и 2013 г.

Източник: Colliers International

улици в Пловдив и Варна остават стабилни по отношение на нивата на свободни площи и движението на наемателите през първата половина на 2012 г. В Пловдив не се наблюдава съществена промяна от началото на 2011 г. – свободните площи възлизат на 3%, същият е и процентът на новите наематели. Във Варна делът на незаетите площи остава 7%, а магазините, които си смениха наемателите – 5%. Наймалко свободни площи, само 2%, се наблюдават на главната търговска улица в Бургас. Магазините, които смениха наемателите си в морския град, са 5%. Високите нива на заетост на главната търговска улица в Бургас се дължат на факта, че до средата на 2012 г. предлагането в сегмента на търговските центрове бе по-ниско в сравнение с другите големи градове като София и Варна. Очаква се стартът на Galleria

Прогноза • Текущите инфраструктурни проекти, чието завършване предстои до края на 2012 г., ще променят човекопотока и географията на потребление в София. • Предстоящото откриване на 2 нови търговски центъра в столицата съществено изостря чувствителността на търговците при оценката им на характеристики като локация, търговски микс и удобство на проекта. • В условията на нарастваща конкуренция някои от съществуващите търговски центрове ще предприемат стратегия за пазарно репозициониране. • Продължава навлизането на пазара на нови модни марки чрез регионални франчайз представителства. Burgas да доведе до промяна на конюнктурата на търговската улица. Биг-бокс

Развитието на софийското метро променя географията на търговията с хранителни стоки. Централните станции на метрото се превръщат в ключови места за пазаруване. Метростанция „СУ

„Климент Охридски” е показателен пример за притегателната сила на метрото. Там се наблюдава умело съчетан търговски микс, включващ формата „квартален магазин” на Billa, дрогерия dm и заведения за бързо хранене. Позициониране в близост до транспортни възли предприема и Piccadilly, които през първата половина

Съотношение на квадратурата на видовете биг-бокс оператори към 1000 души население

Източник: Colliers International


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

19

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ на годината откриха 2 нови магазина от концепцията Daily, именно в непосредствена близост до спирките на метрото. През първото шестмесечие на 2012 г. се наблюдава експанзия „В близост до клиента” на веригите хранителни магазини. Carrefour откри 3 нови супермаркета, 2 в София и един в Бургас. Lidl продължава да покрива все повече локации, като отвори магазини в Бургас, Русе, Стара Загора и Враца, по този начин веригата разполага с 60 магазина в страната. Динамичен и силно конкурентен е сегментът на операторите от типа „направи си сам”. Bauhaus отвори първия си магазин в столицата, заемайки площ от 20 000 кв.м. Същевременно Baumax

разшири мрежата си с два нови обекта в Русе и Варна. Mr. Bricolage откри втори магазин в Пловдив. Търсене

Средната покупателна способност на глава от населението в Европа бележи ръст от 7% за периода 2011/2012 г. и възлиза на 12 774 евро. Средната покупателна способност в България се равнява на 3520 евро на глава от населението, което представлява 28% от средноевропейските данни. Съотношението на търговски площи на 1000 души население средно за Европа се равнява на 247 кв.м. През 2012 г. същият показател за България е равен на 83 кв.м. След откриването на новите проекти през 2013 г. това съ-

отношение ще нарасне до 115 кв.м. Прогнозите за 2013 г. сочат, че покупателната способност в България ще представлява една трета от средноевропейската. В същото време търговските площи на 1000 души от населението ще възлизат приблизително на 50% от средноевропейските данни. Търсенето основно се движи от хранителните вериги, модните оператори и заведенията. Проучване на Colliers, проведено сред 500 български и международни търговски оператори през май 2012 г. с над 20% отговорили, показва, че свитото потребление и високите наемни нива продължават да бъдат сред основните предизвикателства пред сектора и през на-

НАЕМНИ НИВА***(евро/кв.м/месец)

***Наемните нива представляват приблизителното ниво на наем, което може да се постигне при нов договор за помещение от 100 кв.м (чиста използваема площ) с първокласна локация, оптимални технически параметри, изключвайки такса услуги, данъци и такси Източник: Colliers International

стоящата година. Други фактори, влияещи върху развитието на търговските площи, според респонденти са възможностите за кредитиране и конкурентната среда. Въпреки че търговците, участвали в проучването са, предпазливи в оценките си за развитието на сектора и цялостното икономическо развитие на страната, 41% от тях изразяват желание да разширят мрежата си до края на годината. Търговските центро-

ве в София продължават да бъдат най-предпочитаните локации за откриване на нови обекти. Бургас също набира популярност, като 17% от анкетираните компании го посочват като предпочитана локация за отваряне на нови магазини. Наемни нива

През първата половина на 2012 г. наемните нива на главните търговски улици в столицата отчитат спад от бли-

зо 5%. Най-съществено се понижават стойностите им на бул. „Витоша”. Наемите на търговски площи на главните улици в другите големи градове остават стабилни с изключение на Варна, където се наблюдава спад от приблизително 12% единствено във Варна. През първата половина на 2012 г. наемните нива за първокласни локации в търговските центрове остават относително стабилни.

Forton INTERNIONAL Наеми и добиви при главните търговски улици в София

Добиви при първокласните търговски центрове

Наеми на главните търговски улици в София Източник: Forton Преглед

Българският пазар на търговски площи очаква третата вълна от шопинг молове. „Парадайс център“, който отваря врати през март 2013 г., ще бъде най-големият мол в България и ще въведе новото поколение от лайфстайл центрове с множество зони за забавление. След преминаването на тази трета вълна българският пазар ще навлезе в по-зряла фаза с достатъчен запас, разнообразие от марки, ограничено количество бъдещи проекти и в резултат по-предсказуем и стабилен инвестиционен пазар. Предстоящи откривания

През третата четвърт на 2012 г. общата площ шопинг молове в процес на строителство е 239 500 кв.м.

Пет центъра се очаква да бъдат завършени до края на 2013 г. „Българият мол“ (РЗП 33 000 кв.м) ще отвори през ноември 2012 г., а найголемият проект – „Парадайс център“ (РЗП 80 000 кв.м), ще отвори през март 2013 г. „Саут Ринг мол“ (72 000 кв.м РЗП) и „Мега мол“ (24 000 кв.м РЗП) в София и „Стренд“ (30 500 кв.м РЗП) в Бургас са планирани за края на 2013 г. „Парадайс център“ ще бъде първият голям лайфстайл мол в България с повишен акцент върху забавлението. „Стренд“ от своя страна ще е първият открит търговски център в България. Проектните откривания на площи в новите молове ще увеличат общия запас на 833 910 кв.м през 2013 г. Новото предлагане ще окаже натиск за намаля-

ване на наемните нива, но клиентите ще се възползват от по-голямо разнообразие от марки и различни търговски концепции. Инвестиционна активност

Пазарът на търговски площи в България се очаква да стане много по-зрял до края на 2013 г. със завършването на петте търговски центъра, които в момента са в процес на изграждане. По този начин на пазара ще има достатъчен запас от първостепенни търговски площи и в същото време - ограничен запас на предстоящите да се появят на пазара молове. В резултат предсказуемостта на пазара ще се увеличи значително, тъй като ще бъде ясно кои схеми се представят добре и кои няма да са застра-

Източник: Forton

ГОЛЕМИ ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ, ОЧАКВАЩИ СВОЕТО РАЗВИТИЕ Отдаваема площ

Локация

Статус

Bulgaria Mall

33 000

София

в процес на строителство

Mega Mall

24 000

София

в процес на строителство

Paradise Center

80 000

София

в процес на строителство

South Ring Mall

72 000

София

в процес на строителство

Evropa Center

79 000

София

фаза дизайн/задържан

Galleria Varna

38 300

Варна

задържан

Markovo Tepe Mall

17 500

Пловдив

задържан

Trimontium Center

51 000

Пловдив

фаза дизайн/задържан

Strand

30 500

Бургас

в процес на строителство

City Mall Stara Zagora

20 900

Стара Загора

в процес на строителство

Mall Pleven

20 000

Плевен

завършен/задържан

Grand Plaza

37 500

Русе

фаза дизайн/задържан

Danube Mall

15 000

Русе

задържан

Търговски център

Източник: Forton

шени от новата конкуренция. Така нарастващият брой междуна-

родните инвеститори с по-ниска толерантност към риска ще бъ-

дат привлечени от позрелия инвестиционен пазар в България.


20

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

TEMA: НОВИТЕ МОЛОВЕ Иглика Йорданова, мениджър търговски площи в Colliers International:

Какво търсят наемателите при избора на конкретен проект И

Г-жо Йорданова, напоследък няколко големи търговски марки разшириха експанзията си в световен мащаб и стъпиха и на българския пазар. Какво търсят подобни наематели, когато правят избор за присъединяване към даден проект? - Влияние върху решението на световните оператори за избор на един проект пред друг оказват съвкупност от фактори. От водещо значение са локацията и инфраструктурната обезпеченост, които позволяват лесен и бърз достъп до проекта. За наемателите е важно развитието на устойчив търговски микс на търговския център и отличителна концепция, които осигуряват конкурентно предимство в дългосрочен план. Te се нуждаят и от сигурност, че предварително заложената концепция и микс ще бъдат реализирани.

глика Йорданова е мениджър търговски площи в Colliers International. В компанията е от 2002 г. Екипът й предоставя консултантски услуги, касаещи концептуално развитие на търговски центрове, продажба и отдаване на търговски площи под наем. Преди да се присъедини към Colliers, специализира в продажбите и обслужването на клиенти в сферата на бързооборотните стоки. Притежава бакалавърска степен по икономика и магистърска степен по финанси в СУ „Климент Охридски“.

крайни клиенти към дестинацията.

Постигането на адекватни на пазара договорни условия също влияе върху решението на наемателите. Значителна част от големите международни модни брандове и дискаунт вериги се възползват от пазарните условия в момента и продължават експанзията си. Допълнителна привлекателност добавя оформянето на търговска зона от оператори в различни сектори в близост до проекта, което засилва интереса и трафика от

Ще коментирате ли „движението” на наемателите през последната година? Надделяха ли изцяло моловете над търговските улици? - През последната година някои от съществуващите търговски центрове успяха да привлекат нови наематели. Част от тях успяват да утвърдят позициите си именно като подсилят специфични ниши, към които са се насочили. Търговските центрове продължават да са предпочитани пред търговските улици и са приоритет при взимането на решения за експанзия на операторите. Нашите прогнози сочат, че интересът на търговците към главнaта търговска улица в столицата - бул. „Витоша“, ще започне бавно да се възстановява. Връщането на доверието към този тип улици в други-

Признаците на добрата инвестиция Всеки, който наскоро е минавал по бул.“България“ със сигурност е забелязал извисяващата се сграда на „Мол България“. Фасадата привлича погледа с интересни дизайнерски решения и оригиналното си осветление. В строежа на сградата сериозно присъствие имат блокчетата за зидария YTONG. За повече от 20 000 кв.м от вътрешните и външните стени инвеститорите са се доверили на немските блокчета, които се произвеждат от 17 години и в България. Блокчетата YTONG отговарят напълно на нормативно регламентираните съществените изисквания към строежите Носимоспособността е сред най-важните характеристики на използваните при грубия строеж материали, в това число и на зидарските. Декларираната пред потребителите носимоспособност на блокчетата YTONG се гарантира от ефективна система за производствен контрол и се удостоверява с подписана от производителя декларация за съответствие на продукта. Безопасност при пожар. Издръжливостта на висока температура и бавното проникване на топлината през стените от YTONG ги правят естествени прегради по пътя на огъня. Те ограничават разпространението на пожара и на отделяните при горенето задушливи и отровни газове. Изискването за хигиена, опазване на здравето и на околната среда се отнася за целия жизнен цикъл на строителния материал. За производството на YTONG се използват естествени суровини, от които по чист, безотпаден и енергоспестяващ начин се създава порьозен изкуствен камък с изцяло минерален състав.

Способността на материала да „диша” допринася за създаване на хигиеничен и здравословен микроклимат в помещението. Изискването за безопасна експлоатация е свързано с възможностите, които предлагат материалите за изпълнение на проектните решения. В този случай решаващо значение има тяхната обработваемост. Блокчетата за зидария YTONG се режат, рендосват и шлайфат безпроблемно, с лекота могат да им се придадат необходимата форма и размери. Тези качества на блокчетата YTONG значително улесняват спазването на четвъртото съществено изискване към строежите. Материалите, от които са изградени стените, допринасят за защитата от шум във всяка сграда. Специално за вътрешни преградни зидарии се произвеждат блокчета YTONG с по-висока плътност и съответнo по-добри шумоизолационни свойства. При правилно проектиране и изпълнение на зидариите и с използването на блокчета YTONG с необходимата плътност ще бъде налице петото съществено изискване към строящия се дом. Енергийната ефективност на строежите, отнесена към техническите характеристики на използваните зидарски материали, означава само едно – топлоизолационна способност. Външната зидария от новите YTONG extrA+ с дебелина 30 см отговаря на нормите и не се нуждае от никаква допълнителна защита. Тя ограничава в достатъчна степен преминаването на топлина от помещенията към околната среда през зимата и в обратната посока през лятото и осигурява енер-

гийната ефективност на стените – шестият белег на добрия дом. Седмото основно изискване към строежите е устойчивото използване на природните ресурси. YTONG е пример за екологичен продукт на база жизнения му цикъл. Суровините, от които се произвежда, са повече от достатъчни в природата, а при добива им не се замърсява околната среда. Разходите за енергия на YTONG са ниски, а крайният продукт и отпадъкът при производството са напълно рециклируеми. YTONG е отлично решение за стените на всяка сграда – търговски център, административна сграда, еднофамилна къща или жилищен блок.

те големи градове в страната също ще следва тази тенденция. Интересен казус през следващата година ще е развитието на отношенията между наемодател и наемател. При наличието на толкова много конкуриращи се нови и стари търговски площи ще се променят ли условията по договорите за наем? - Динамично променящата се пазарна среда и нарастващата конкуренция накараха и наемодателите, и наемателите да се приспособят бързо към новите условия. И двете страни са изправени пред редица предизвикателства, поради което водещ остава партньорският подход и търсенето на пресечни точки при подсигуряването на работещ бизнес модел за двете страни. Интервюто взе Николай ГОСПОДИНОВ


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

21

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

Новите молове излизат със смели концепции

Н

овата вълна от молове няма да обогати пазара само по отношение на запаса от търговски площи. Очаква се тя да донесе със себе си нови концепции и разбирания за това какво трябва да предлага един търговски център, за да бъде успешен. Проектите ще ни предложат и интересни архитектурни и строителни решения, които ще направят възможно физическото реализиране на амбициозните идеи на инвеститорите. Зад тези концепции стои найвече желанието за привличане на клиенти и задоволяването на всички техни потребности, но и нещо повече - находчивото създаване на такива потребности. Следващият материал представя накратко два от бъдещите проекти, които се очаква да се появят на пазара, като акцентира върху най-характерните им особености.

"Парадайс център"

"Парадайс център" предстои да отвори врати през март 2013 г. Това ще бъде най-големият и първи лайфстайл търговски център в България. Очакваната заетост е над 80%. Към момента в "Парадайс център" са подписани договори за почти 70% от площите, а за други 20% консултантите са в напреднала фаза на преговори. По-големите подписани договори са с "Карфур", на 8000 кв.м, като веригата ще бъде представена с нейната премиум концепция "Карфур Планет"; "Техномаркет&Хоу м" – над 3000 кв.м; детски хипермаркет "Алис Кидс&Хоум", над 1200 кв.м; H&M – почти 3000 кв.м; "Синема сити" – 4500 кв.м; Playground – 3500 кв.м; Orange Fitness – 3500 кв.м; Sofia Event Center – 2500 кв.м; Медицински диагностичен център – 1000 кв.м. Очаква се до края на месеца да бъдат подписани до„Парадайс център“

говори и с други големи търговци. Концепцията „лайфстайл“ означава, че освен стандартните търговски площи молът ще предложи на своите посетители много и различни забавления. Наличието на естествена светлина, водни вътрешни и външни атракции и много зеленина разнообразяват архитектурното решение на мола. Вътрешният дизайн е изпълнен в различни концепции – каньон, булевард, градина и тераса. Разнообразието на концепциите подобрява вътрешното пространство и спомага за по-лесна ориентация. Договорът с "Ориндж фитнес" е за над 4000 кв.м, който освен стандартното фитнес оборудване ще предлага плувен басейн, 25/12.50 м (малък олимпийски размер), зали за скуош, тенис на маса, сауна и други. Изгражда се целогодишна ледена пързал-

Sofia Ring Mall

ка, която се намира на +2 етаж, в непосредствена близост до "Синема сити". Изграждат се 14 зали, като освен 3D ще има и 4D зала – единствена в киносалон в България. Друг наемател ще бъде Playground - около 4000 кв.м – билярд, боулинг, 4D игри и детски кът за най-малките. На терасата на площ от почти 8000 кв.м се изгражда атракционен парк "Парадайс ленд". Ще има 11 атракциона, които ще функционират сезонно. "Парадайс център" разполага с над 3000 кв.м тераси, които са с гледка към Витоша и Южния парк. Инфраструктурата: в момента се разширява бул. "Черни връх" от кръстовището на "Сребърна" и Черни връх в посока Околовръстен път. Към датата на откриване булевардът ще бъде разширен и ще има по 2 ленти във всяка една посока. До края на 2014 г. ще бъде изградена още една

спирка на метрото, като по този начин последната спирка от този метролъч ще стигне ул. "Филип Кутев". Ще има директна (топла) връзка на метростанцията с -1 етаж на центъра. Sofia Ring Mall

Sofia Ring Mall заедно с IKEA формира първата търговска дестинация с регионално значение. Проектът се отличава със стратегическо местоположение, бърз и лесен достъп благодарение на реконструираната Южна дъга на Околовръстния път на София. Sofia Ring Mall ще отвори врати за посетители в края на 2013 г. Разположен до първия и единствен магазин IKEA в България, търговският център предлага отличителна концепция за шопинг и забавление в над 200 магазина, модерен мултиплекс с 10 зали, зона за хранене, открити тераси с изглед към Витоша и детски площадки. Търговският център ще разполага със 175 000 кв.м обща площ

и 69 000 кв.м отдаваема площ, разпределена на 3 етажа. Голяма част от търговските площи в Sofia Ring Mall вече е договорена с ключови наематели, сред които са: "Пикадили", мебелна къща "Явор", Mr.Bricolage, Cine’Grand, "Техномаркет", Public, Intersport, New Look и други. Едно от основните предимства на Sofia Ring Mall е, че ще предлага уникално съчетание от биг-бокс формати заедно с класически шопинг мол микс, което го превръща в търговски център, удо-

влетворяващ широк диапазон от потребности на посетителите. Основни акценти от архитектурна и строителна гледна точка са атриумите, които осигуряват слънчева светлина на зоните за забавления и свободно време на центъра, откритите тераси с изглед към Витоша и съвременните строителни технологии с природосъобразни и енергийно ефективни инженерни системи. Трийсет процента от площта на центъра се предвижда да бъде със зелени площи. Николай ГОСПОДИНОВ


22

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ Димитър Кехайов, управител на „Сердика център“:

Подготвени сме за откриванията на нови конкуренти Г-н Кехайов, вие сте в интересното положение, от една страна, да управлявате търговски център, който вече е стъпил на пазара, и, от друга – да участвате в реализирането на проект, който се очаква в бъдеще да отправи предизвикателство към конкуренцията в сектора. Как се развиват двата проекта най-вече по отношение отдаването под наем? „Сердика център“ е един от търговските центрове с най-високи нива на заетост в страната - приблизително 99% от търговската площ към момента. Именно заради тази висока заетост, разнообразен микс от търговци и висока посещаемост той е предпочитана локация за търговци, разрастващи се на българския пазар. Можем да отчетем сериозен интерес от страна на наематели към „Мега мол София“, който се планира да отвори врати през ноември 2013 г. Имаме подписани договори с наематели за 50% от площите, като допълнително 30% от площите са вече договорени и са изпратени за подписване. Пазарът в София съвсем скоро ще се насити с проекти от типа търговски център. Как според вас трябва да реагират хората, отговорни за управлението и отдаването под наем в моловете, които вече са част от пазара? На какво трябва да заложи един управител в условията на сериозна конкуренция, когато „новото” сякаш примамва купувачите? Ние не трябва да реагираме, а да действаме. Заедно с колегите ни от „Лизинг мениджмънт“ наблюдаваме и следим постоянно ситуацията на пазара и сме подготвени за откриването на нови конкуренти. Поставили сме си много и съвсем ясни цели, като например: увеличаване броя на лоялните клиенти и посетители, позиционирането на „Сердика център“ като моден център не само в София, а и в целия регион, както и изграждането на позитивен имидж, при чието осъществяване ние ще бъдем по-напред от нашите конкурен-

Д

имитър Кехайов е управител на „Сердика център“, София, от самото му създаване. Във фирма ЕЦЕ е от 2007 г., като е преминал през етап на обучение в едни от най-големите центрове на фирмата в Дрезден, Аугсбург и Есен, и е ръководил 2 години търговски център в гр. Бауцен. Завършил е международни икономически отношения в УНСС и магистратура по европейска интеграция в Университета в гр. Хамбург, Германия.

брой клиенти, които се превръщат в наши редовни такива. Друго, което е от решаващо значение за успеха на центъра, са балансираните браншове и миксът от наематели. Ние имаме удоволствието и предимството, че работим с реномирани и световно известни марки и магазини, които за пръв път в България са отворили врати в „Сердика център“, като: Karen Millen, Patrizia Pepe, Calvin Klein, Marc o Polo и много други. Този избор от над 210 магазина е от решаващо значение при избор на дестинация за пазаруване.

С

ледим постоянно ситуацията на пазара и сме си поставили съвсем ясни цели

О

питът, който имаме в управлението на търговски центрове, ни позволява едно много професионално, съобразено с пазара и ефикасно управление на търговския център

П

риблизително 99% е заетостта на търговските площи в „Сердика център“

M

ega Mall ще обслужва ежедневните потребности от стоки и услуги за краткосрочни нужди в близост до дома на потребителите

ти и ще запазим водещите си позиции. В никакъв случай не желаем да подценяваме новите молове, но сме сигурни, че дългогодишият ни опит в управлението на търговски центрове, качественият мениджмънт, както и фактът, че вече от три години имаме успех на пазара в България, ще са наше предимство спрямо конкурентите ни. Ако изключим известната на всички максима за местоположението, кое според вас е най-важното за успеха на един търговски център? Къде в цялата картина стои въпросът за качествения мениджмънт? Доколко той може да даде преимущество на един или друг проект в така създалата се пазарна ситуация? Със сигурност качеството на управление е от голямо значение за успеха на един търговски център. Всеки център мениджър от нашата компания преминава през много задълбочена и практически ориентирана мениджърска програма, преди да поеме определен търговски център. Опитът, който ние имаме - от повече от 40 години в управле-

нието на търговски центрове, ни позволява едно много професионално, съобразено с пазара и ефикасно управление на търговския център. Ние анализираме много стриктно всеки нов планиран проект: район, конкуренти, макро- и микроикономически фактори, както и географски условия, и започваме с управлението още при поставянето на първата копка. Едновременно стартираме с изпълнението на предварително поставените ни цели. Ето и един пример, доказващ свързаността ни с търговския център и качеството на нашия мениджмънт: много от нашите конкуренти след откриването им многократно са си сменили мениджърския екип. В нашия център работи един и същ екип още от отварянето. Всички прекрасно познаваме центъра, заобикалящата го среда и пазара. Разнообразният маркетинг на „Сердика център“ е предпоставка за разпознаването на центъра. Чрез организирането на много интересни събития, които са предназначени и концепирани специално за нашия център, както и чрез мащабна реклама, ние печелим голям

В момента работите по „Мега мол“ в „Люлин“, който, дори само заради дестинацията си, е много интересен проект. Доколко според вас българският потребител е склонен да се откаже от привлекателността на централна градска част и настъпва ли времето, в което ще се посещава най-близкият, а не най-големият и атрактивен търговски център? „Мега мол“ ще бъде един квартален търговски център. Това означава, че той ще обслужва ежедневните потребности от стоки и услуги за краткосрочни нужди в близост до дома на потребителите. За такива покупки не е нужно човек извънредно да ходи до центъра на града или до друг отдалечен център и да губи време. Обектът се намира в квартал „Люлин“ – с над 120 000 жители, с директна връзка до метрото. Потенциалните клиенти са млади (млади семейства) и с големи потребителски нагласи. Това винаги са предимства за успеха на един център и когато имаме всички добри марки и магазини, клиентите със сигурност няма да отидат да се разхождат в пешеходните зони или в други отдалечени центрове, а на връщане от работата ще минат, ще напазаруват и ще се приберат вкъщи. Също така очакваме и хора, които ще се срещат в центъра, за да се забавляват и за да прекарват свободното си време. В началото решаващ ще бъде миксът от наематели. Интервюто взе Николай ГОСПОДИНОВ


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

23

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

„Мапеи“ предоставя иновативни продукти от най-висок клас През последните няколко години големите и модерни търговски центрове се превърнаха в неизменна част от ежедневието на увеличаващото се население в големите градове. Моловете са предпочитани от голяма част от жителите на градовете, тъй като предлагат множество продукти, услуги и забавления, концентрирани на едно място, което спестява време и пътуване. Всеки следващ проект е все по-мащабен, все по-амбициозен и дава заявка за лидерска позиция. За реализирането на подобни мегаструктури са необходими професионалисти с богат опит, доказани във времето фирми изпълнители и не на последно място висококачествени материали, с които да бъде изграден проектът. Макар и само на 3 го-

Използвана е система на „Мапеи“ за полагане на гранитогрес в общите части

дини „Мапеи България“ като дъщерно дружество на световния лидер в производството на строителна химия „Мапеи“ се утвърди като основен производител и доставчик във всички молове на различни видове висококачествени материали за полагане на всякакви видове подови и стенни покрития, както и строителна химия. Широкото портфолио, което предлага

компанията от над 1500 продукта, обединени в 15 различни продуктови линии, дава възможност за предоставяне на най-доброто решение за клиента. Политиката на компанията се основа на принципа да бъде дадено индивидуално решение на всеки отделен казус в зависимост от неговите специфики. „Мапеи“ разполага с отлично подготвен технически екип, който дава

правилните технически решения и оказва съдействие във всеки етап от строителния процес. Изискванията към заобикалящата ни среда нарастват с всеки изминал ден и затова компанията „Мапеи“ не спира да инвестира в своите отдели за развитие и проучване, за да предоставя иновативни продукти от най-висок клас, които едновременно с това да са с грижа към

околната среда. За „Мол България“ бе взето решение да се използва система на „Мапеи „за полагане на гранитогрес в общите части, която се състои от лепило с висока степен на деформируемост, по технология Low Dust, Keraflex Maxi S1. С този доказал се продукт и в други търговски центрове могат да бъдат залепени както познатите от години гранитогрес-

ни плочи 60х60, така и все по-модерните напоследък големи по размер гранитогресни плочи 120х60 и 150х75 и различни видове естествени камъни - както хоризонтално, така и вертикално. За запълване на фугите беше използван висок клас полимерно модифициран фугиращ разтвор на циментова основа Ultracolor Plus, който не позволява образуването на мухъл с Dropeffect ® и технология Bioblock® – против плесен. За уплътняване на дилатационните фуги и връзките под стена бе използван бързо втвърдяващ полиуретанов материал с голям коефициент на еластичност Mapeflex PU 45. „Мапеи“ препоръчва използването на продуктите да се извършва в система, за да се постигат възможно най-добрите резултати.


24

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

CASE STUDY: „БЪЛГАРИЯ МОЛ“

Владимир Андреев, търговски директор на „Кордеел България“ и директор на проекта:

„България мол“ е нов търговски комплекс от по-висок клас

Н

а 1 декември отваря врати най-новият мол в София Bulgaria Mall, на ъгъла на бул. „България“ и бул. „Тодор Каблешков“, проект на инвеститорите от Salamanca Capital Ltd. и London Sofia Property. Търговският център заема площ от 33 000 кв.м, като включва четири подземни нива - паркинг и хипермаркет от приблизително 5600 кв.м, и четири надземни нива с търговска и развлекателни части, проектирани около голямо свободно пространство - архитектурно решение, което осигурява добра ориентация и видимост от и към всяка точка на мола. Тук отваря първия си обект у нас британската верига универсални магазини Debenhams. Сред наемателите в търговския център са H&M, Carrefour, Hippoland, кино Арена, Esprit, Sport Depot, Technopolis, Geox, Guess, Liu Jo, Camper, Spaghetti Company, Thang Long, KFC, Subway, Casyopea, Booktrading, Extreme Kids, Stefanel, Andrews, Fornarina и др. Проект Инвеститор Главен изпълнител Концепция Български проектантски екип Инженер по ФИДИК Площ на парцела Общо РЗП от които Търговски център Подземни паркинги и хипермаркет Подземни паркоместа Срок на строителство

„България мол“ „Мъркюри“ АД „Кордеел България“ MYS „Студио 17.5-М“ „Мъркюри“ АД 13 дка 128 343 кв.м 44 031 кв.м 45 385 кв.м 1114 2011 - 2012 г.

Г-н Андреев, откривате „България мол“ в петък, как се разви проектът във времето? - Много се гордеем с този прекрасен проект, целят екип вложихме много време, мисъл, желание и ентусиазъм в неговата реализация и резултатът си заслужава - това е един различен, уютен, комфортен мол със свободно пространствено планиране, отлична комуникация и бих казал човешки мащаб.Строителството беше динамично. Започнахме през февруари 2011 г. с хидроизолационни работи и фундаментна плоча. До декември м.г. завършихме грубия строеж, успоредно започнахме довършителни работи и инсталации. В снежната зима през декември 2011 г. започнахме и стъкления покрив от 1.8 декара - най-големия в България. Предизвикателство бяха големите студове през януари, но въпреки това успяхме да не се отклоним значително от календарния график. Сракът за завършване съгласно договора ни е 29 ноември, откриването е в петък на 30 ноември, на 1 декември молът ще е отворен за клиенти.

Може би това е първият търговски център в България, който отваря по график. Офис кулата е следващ етап, целта е завършване до края на 2013 г. С височина от почти 90 м това ще бъде една от високите сгради в София. Какъв беше договорът? - Договорът беше designbuild по ФИДИК Жълта книга. Сградата вече има акт 15 и разрешение за ползване, но договорът ни ще приключи с takе over certificate, след което следват две години период за идентификация на дефекти. В момента приключваме разработката на ръководство за експлоатация на сградата и обучение на екипите на инвеститора по поддръжка по всички части.Характерна за договора е гаранцията за непревишаване на разходите, изискана от финансиращата банка Bank of Austria. Това се оказа един дисциплиниращ механизъм и за възложителя и за нас с оглед на не инициирането на твърде много промени и приключването на обекта в рамките на предвидения бюджет. „България мол“ търгов-

ски център от по-висок клас ли е, какви са особеностите на концепцията? - Ще се огранича в отговор на въпроса от гледната точка на изпълнител. Проектирахме и изпълнихме сградата влагайки качествени материали и системи на утвърдени европейски и световни производители, използвайки съвременни технологии и прилагайки стриктно професионални системи за управление на проектирането, качеството, безопасността и организация на строителство. Резултатът е сграда, която би могла да бъде позиционирана в който и да е европейски град. Бюджетът напълно съответстваше на заданието и успяхме в рамките на фиксираната цена да постигнем отличен резултат. Архитектурната концепция е по-различна от прилаганите досега в България. Тя не включва дълги галерии и сложно разпределение с цел хората да обикалят колкото се може повече докато стигнат до желания магазин. „България мол“ има голям централен атриум, който предла-


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

CASE STUDY: „БЪЛГАРИЯ МОЛ“

25

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

Фотограф Мария Съботинова

га визуален контакт и удобен достъп до всички магазини и лесна ориентация. Имаме три етажа вместо обичайните два, на четвърто ниво е food court, детски център и кино. Теренът не е много голям, което осигурява компактност. Молът е много комуникативен, добре структуриран и комфортен. Как протича работата на инженеринг на такъв комплексен обект? - Основното преимущество на подхода Design and Built е, че позволява идеите, заложени на проектно ниво, да бъдат реализирани до край. Всяко проектно решение се взема и на база неговата икономическа ефективност. Така разработената проектна документация отговаря напълно на бюджета за нейната реализация. Това като цяло води до балансирано разпределение на бюджета на една сграда и по-правилно използване на финансовия ресурс. В „България мол“ ние интерполирахме логиката Design and Built към всички компании, изпълняващи сградни системи и инсталации. Част „Архитектура“ разработихме със „Студио 17.5-М“, част „Конструкции“ с „БИАС - М“. Заедно с нашия ключов подизпълнител и партньор „Мар-

кан“ направихме стегнат екип за координация и управление на процеса на проектиране. Струва си да споменем също така, че при договори Design and Built на твърда фиксирана цена рисковете за възложителя са значително намалени и стойността на строежа е сигурна с висок процент преди неговото започване. Не мисля, че в България има много компании, които правят design-build, особено на голям сложен обект. Можете ли да коментирате изпълнението на отделни елементи? - Двойната вентилируема фасада (double skin) с вградени реклами е с 460 дигитално управляеми динамични LED осветителни тела. В първоначалният идеен проект, послужил за основа на договора ни, такава фасада не фигурираше. Идеята беше за нещо като бял куб, който да свети през нощта, да създаде дълбочина. Използваната система за фасадно осветление на Philips предлага неограничен брой комбинации на светлини - динамични и статични варианти. Визията на главния вход е допълнена от LED осветен надпис Bulgaria Mall, обшит от неръждаема стомана, с височина от 3.5 метра и

дължинa от 50 метра по протежението на бул. „Тодор Каблешков“. Всъщност буквите са елементи от носещата конструкцията на сградата. Широко застъпено в сградата е светодиодното осветление, което е дълготрайно и икономично. Сградата предлага най-големия остъклен покрив в България от 1800 кв. м - 36 метра височина от кота нула, с две конструкции - носеща метална и алуминиева система „Рейнарс“, остъкляване на AGS с троен стъклопакет с необходимите параметри, така че да осигури непрегряването на атриума през лятото. Голямо предизвикателство за нас бе изпълнението на архитектурните елементи bulk head в атриума по концепция на „Студио 17.5-М“. Трудността дойде от двойната кривина и в план и в разрез, получава се сложна форма, която с масовите технологии на пазара е трудно постижима. Постигнахме желания резултат използвайки стъклено армиран гипс GRG - технология, позната по света, но все още не и в България. Всеки панел има различна форма и е отлят в калъп, произведен индивидуално за него, което позволява изключително точно изпълнение на проектираните криви. Панелите бяха произ-

ведени от британската компания Gillespie по наши проекти, елементите бяха изработени в Лондон и с 20 тира транспортирани до София. Вложихме много време, енергия, мисъл и финансов ресурс, но това е важен елемент, който създава архитектурата на атриума. Отделихме специално внимание на интериора. Обособени са различни зони за сядане - за кратко пред магазините и покомфортни във food court-а, навсякъде има безжичен интернет, така че на посетителите да прекарват приятно времето в „България мол“. Други специфични елементи са фонтанът на входа, ОВК инсталацията с енергоспестяваща активна термодинамична рекуперация, която за първи път се прилага в голям търговски център в България. Системата за управление на паркинга дава възможност за гъвкавост на мениджмънта на мола и на наемателите - например при определена покупка паркингът да бъде за сметка на магазина или на мола. Сградата също така е в процес на сертифициране по BREEAM. Как избрахте градивата от „Итонг“? - Нямаше много поле за колебание. Комбинацията от цена,

технологичност на работа с продукта, възможност за облекчаване на конструкцията и топлотехнически характеристики бе причина за избора ни. Взаимодействието ви с другите участници в строителния процес? - Много ефективно и резултатно, нямаше как да реализираме проекта без професионалното отношение от нашите възложители. Решавахме проблемите заедно с всички участници като един екип, този подход е част от политиката на „Кордеел“. Радвам се, че успяхме да съберем кампании със сходно разбиране. Ние сме на пазара с дългосрочни планове и избираме и работим с нашите подизпълнители и доставчици с визия за дългосрочно партньорство. Непременно трябва да спомена важната роля на „Студио 17.5-М“ с ръководител на екипа арх. Милена Нанова, „Маркан“ като наш ключов партньор, финансовите мениджъри на проекта Gardiner & Theobald и разбира се екипа на инвеститора „Мъркюри“ ЕАД в ролята си на проджект мениджър и Инженер по ФИДИК. Интервюто взе Николай ТОДОРОВ

Иван Зайков, управител на „Ей Джи Си България“:

Стъклото на „България мол“ – последни технологии за сградите на бъдещето Когато говорим за избор на фасадно стъкло, търговският център „България мол“ има основателен повод за гордост. Тук за пръв път в Европа беше използвано най-новото стъкло на Ей Джи Си – Stopray Ultra 50. Гамата стъкла Stopray Ultra на Ей Джи Си представлява технологична революция, постигайки параметри, досега считани за невъзможни

С иновативното си тройно сребърно покритие Stopray Ultra 50 допуска максимално количество естествена светлина в широките вътрешни пространства, същевременно обаче редуцира слънчевото нагряване и допринася за чувствително по-ниски разходи за вентилация. Досега всички специалисти, ангажирани в избора на

стъкло за фасадно или масово остъкляване, се ръководеха от правилото, че съотношението между светлопреминаване и соларен фактор (селективност) не може да надвишава 2, т.е., допускайки много светлина в помещението, естествено даваме път и на слънчевата енергия, което води до прегряване през лятото и влияе

директно върху сметките за ток за климатизация. Революционното при този вид стъкла е именно отличната селективност, която за пръв път в технологията на производство на стъкла с покритие в световен мащаб надвишава 2. Сградите консумират повече ел. енергия при летен режим, отколкото при зимен, предложихме найдоброто решение за „България мол“ – много нисък соларен фактор, високо ниво на светлопреминаване, отлична топлоизолация. Не бива да пренебрегваме и атрактивната естетична визия – стъклото има изчистен и кристално ясен завършек, с много ниска рефлексия. Покритието Stopray Ultra 50 се нанася винаги върху Planibel clearvision – изключително прозрачното стъкло на Ей Джи Си за

кристално ясен вид и за понижаване на риска от термален шок. Изключително сме доволни, че срещнахме пълната подкрепа и разбиране от страна на инвеститора, главния изпълнител и фасадната фирма. Неведнъж е ставало въпрос, че България е мястото, където най-новите технологии идват първи

че що се касае до качеството на остъкляване на голяма част от сградите, трябва да имаме самочувствие, защото се намираме наистина на европейско ниво. Това важи в още по-голяма степен за „България мол“. Със същото високо качество е и покривното остъкляване, където беше използвано стъкло също от гамата високоселективни стъкла на

Ей Джи Си – Stopray Vision 36 T в двоен стъклопакет с ламинирано стъкло Stratobel. Stopray Vision 36 T е закаляемо стъкло с един от найниските соларни фактори (S.F = 22%) и коефициенти на засенчване (S.C = 0.25) на пазара. Ето защо Stopray Vision 36 T е най-доброто решение за покривно остъкляване през всички сезони. Като компания, активно ангажирана с производството на екологични и рециклируеми материали, Ей Джи Си предложи за проекта „България мол“ само стъкла, които са сертифицирани със сертификата Cradle to Cradle. Това е гаранция, че по време на експлоатационния им период продуктите няма да имат негативно въздействие върху околната среда и са произведени от напълно рециклируеми суровини.


26

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

CASE STUDY: „БЪЛГАРИЯ МОЛ“

Проектантът арх. Милена Нанова, „Студио 17,5-M“:

Концепцията е различна от досега реализираните в България Теренът за изграждане на многофункционален център се намира на ъгъла на булевардите „България” и “Тодор Каблешков” – две от ключовите градски магистрали, които свързват центъра на София с периферните южни жилищни квартали. Това осигурява перфектна достъпност и комуникативност на комплекса. В последните години районът се оформи като търсена локация както за бизнес, така и за обитаване. Обликът на булевард „България” се промени коренно с новите офисни и жилищни сгради, повечето от които с добра архитектура, актуални фасадни решения и материали и добро качество на изпълнението. Това, което определено липсваше в тази част на София, беше съвременен търговски и развлекателен център

Местоположението на обекта, характеристиките на средата и повишените очаквания за качество и рентабилност поставиха сериозни предизвикателства към инвеститора, главния изпълнител и проектантския екип. Концепцията на проекта за „България мол“ е различна от досега реализираните в България проекти. Размерът и формата на строителното петно, функционалните връзки, както и стремежът за създаване на по-богато пространство създадоха предпоставка за тази уникална вътрешна организация. За разлика от останалите молове, където магазините са разположени покрай коридори (пасажи), тук е възприета по-луксозната схема на търговски площи, разположени около централно, богато остъклено атриумно пространство през 4-6 етажа

То впечатлява със своята големина и експресивност. Пулсиращите криви на периферията, мостовете и ескалаторите създават изключителни ракурси и динамика на възприятието. Основните обеми, изграждащи комплекса, са с чиста геометрия и форма, която е характерна за типологията на сградите – търговски център, офиси, кинокомплекс. Компактният блок на мола оформя т.нар. подиум, който свързва отделните елементи на композицията. Стъкленият куб към кръстовището на булевардите „България“ и „Каблешков“ е зна-

ков елемент на комплекса. Двойната остъклена фасада е многопластова. Сама по себе си тя предоставя фон за мащабни рекламни пана, надписи, мултимедия и едновременно с това разкрива част от динамиката на живота вътре в сградата. Тя е решена монохромно, в различни нюанси на бялото и сивото. Акцент създава променящото се осветление на фасадата. Правилната комбинация на търговски марки е от ключово значение за доброто функциониране на обекта. Тя е плод на задълбочен маркетинг и задоволяване изискванията на наемателите, без това да наруши цялостта на търговския център като единен организъм. Организацията на пространството е такава, че създава много благоприятни условия за разполагане на магазините. Разтварящият се в дълбочина атриум дава отлична ориентация, като разкрива всички търговски нива пред посетителите. Местата на ескалаторите и мостовете са избрани така, че да не остават зони встрани от основните комуникации

без да усложняват излишно циркулацията в пасажите. Плановата схема предлага възможности за разнообразни площи, дълбочини и форми за отдаване под наем. Косата линия на фронта на отдаване създава видимост на витрините. Схемата на пасажите предполага ситуиране на големите търговски вериги в дъното, където витрините им са много добре експонирани и представляват естествен завършек на атриумното пространство. Изискванията за по-големи площи са удовлетворени чрез свързване на магазините през

2-3 етажа с вътрешни ескалатори. На пръв поглед съотношението между общите площи – пасажи, фоайета, мостове, и площта за отдаване под наем е по-малко ефективно в сравнение с други търговски центрове. Точно това обаче – богатото пространство, светлината и изисканият стил са новото, различното, което привлича повече наематели и посетители, а това в крайна сметка е от полза за самия мол. Цялостният ефект е постигнат благодарение на правилната планировка, качествените материали и доброто изпълнение. Търговският център включва четири етажа търговски площи за отдаване под наем

– първите три са заети от различни по големина магазини и кафенета, а четвъртият етаж е предназначен предимно за заведения за бързо хранене, кафенета и ресторанти, с тераси с превъзходен изглед към града и планината. Към павилионите са предвидени всички необходими спомагателни и обслужващи помещения. Супермаркетът и група магазини, разположени линейно по фронта му, образуват допълнителна подзем-

Пулсиращите криви на периферията, мостовете и ескалаторите създават изключителни ракурси и динамика на възприятието

на търговска улица на кота -7.60 м. Проектът предвижда разполагане на помещение за кинокомплекс на последния етаж. В южната част на комплекса е разположен стопански двор, който обслужва комплекса. Там е организирана товароразтоварна рампа. Зареждането и отвеждането на отпадъците е решено с шест товарни асансьора. На всеки етаж са предвидени тоалетни за посетители, помещения за чистачки, както и помещение за майки с деца.

Четириетажният паркинг с над 1100 места се намира изцяло под земята и заема почти цялата територия на парцела. Автомобилната връзка между подземните нива е през рампи в югоизточния ъгъл. Предвидени са BMS помещения за управление на сградата, с контролна зала, паркинг мениджър и охрана, както и битови помещения за персонала. Офисите за управление на фирмата са разположени над последния етаж на търговския център. Стъкленият куб към кръстовището на булевардите „България“ и „Каблешков“ е знаков елемент на комплекса

Фотограф Мария Съботинова


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

CASE STUDY: „БЪЛГАРИЯ МОЛ“

27

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

„БИАС-М” ЕООД, проектант, част „Конструкции“:

„България мол” е от най-комплексните и сложни проекти „България мол” е един от най-комплексните и сложни проекти, характеризиращи съвременното строителство в България. Сградата заедно с прилежащата й инфраструктура се отличава със значителна застроена площ – над 13 000 кв.м, РЗП над 128 000 кв.м, а една от секциите в югозападната част на имота ще достигне внушителната височина от 90 м над нивото на терена. Тези параметри на строителния обект поставиха сериозни предизвикателства пред целия проектантски екип. След уточняване заданието и изискванията от страна на възложителя и започване процеса на проектиране в края на 2010 г. конструктивният проект за сградата трябваше да бъде разработен в изключително кратки срокове, така че изпълнението на строителната конструкция да бъде обезпечено от гледна точка проектна документация. Цялостното конструктивното решение

на комплекса се характеризира със следните особености: • строителният изкоп е с дълбочина, надвишаваща 16 м, и е укрепен по целия си периметър с изливни стоманонобетонови шлицови стени, анкерирани на три нива - по отделен проект на проектанско бюро АЕС ООД • главната носеща конструкция на сградата е монолитна стома-

нобетонова, като основните й елементи са фундаментна плоча, вертикални носещи елементи (колони и стени) и хоризонтални подови конструкции (плочи и плоски греди). Проектирани са и допълнителни локални стоманени конструкции в зони, където е по-удачно прилагането на такова проектно решение • сградата на „България мол” е разделена с фуги на 5 конструктивни блока (секции), като в североизточната част на комплекса, прилежаща към него, е построена и сграда със смесено предназначение на „Кристиан-Нейко 90” ЕООД • всички блокове са фундирани върху обща фундаментна плоча, изпълнена 15 м под нивото на терена, като укрепващите шлицови стени по контура на сградата също са използвани за предаване на товарите върху земната основа. Част от дилатационните фуги под кота ±0,00 са премахнати и блоковете са обединени два по два в тази зона. По този начин е подобрено статико-динамичното поведение на конструкцията и е оптимизирано взаимодействието конструкция-земна основа. Под високото тяло в югозападната част на комплекса допълнително са изпълнени сондажно-изливни стоманобетонови пилоти • крановете, участващи в процеса на строителство, бяха помес-

тени в очертанията на сградата и анкерирани във фундаментната плоча. За преминаването им през подовите конструкции бяха предвидени технологични отвори, замонолитени впоследствие. Геоложките условия

в обхвата на строителната площадка са стандартни за района на гр. София, като земната основа под сградата се състои предимно от чакълеста глина. Целият район, в който е изпълнен „България мол”, се характеризира с наличие на подпочвени води на неголяма дълбочина под нивото на терена. Това предопределя изключителната важност на хидроизолацията и безаварийната й работа съвместно със строителната конструкция. По време на строителството бяха взети мерки за водочерпене за временно понижаване нивото на подпочвените води с оглед предотвратяване на проблеми, свързани с тяхното наличие. Като голям търговски обект с прилежащ към него подземен паркинг със значителен брой паркоместа „България мол” се характеризира с големи разстояния между вертикалните носещи елементи

- за осигуряване на комфортно паркиране и улеснен трафик в зоната на паркинга, както и с големи височини на надземните етажи –

Фотограф Мария Съботинова

за осигуряване необходимата светла височина в търговските помещения и преминаване на инсталациите под междуетажните плочи. Това оказва сериозно влияние при разработването на конструктивния проект и повишава неговата сложност. Ко н с т р у к т и в н и я т проект за „България мол” е съобразен както с все още действащите у нас нормативни документи за проектиране на строителни конструкции, така и със съответните еврокодове. Това беше наложено от изискванията на възложителя и стремежа за цялостно осигуряване безопасността и експлоатационната пригодност на сградата. В тази връзка сградата е с високо ниво на сеизмична осигуреност

- носещата конструкция е изчислена за IХ степен на интензивност по скалата на MSK (МедведевШпонхойер-Карник) и Европейската макросеизмична скала, със завишен коефициент на значимост. Съблюдавани са всички предписания на съответния еврокод за осигуряване доброто поведение на сградата при сеизмични въздействия съгласно актуалната теория за капацитивно проектиране. Въз основа гореизложените особености на обекта опитът на проектантския екип в разработването на комплекси от подобен тип е от съществено значение.

Изборът на подходяща конструктивна схема, оптимизирането на работата на строителната конструкция, съгласуването на проекта с технологията на изпълнение и т.н. са фактори, от които до голяма степен зависи икономическият резултат и темповете на строителство. Части от конструкцията на сградата са проектирани като стоманени

- стъпващи върху основната стоманобетонова конструкция. Това е обусловено от техни специфични особености и възможността за по-ефективното приложение на конструкционна стомана за реализирането им. Такива зони в „България мол” са: •Външна ограждаща конструкция (бокс) за кинокомплекс в югоизточната част на сградата. Конструкцията е проектирана стоманена, с минимален възможен брой вертикални носещи елементи и съответно големи подпорни разстояния с оглед осигуряване на широки вътрешни пространства за поместване на кинозалите и оборудването. Затварянето на бокса по външния му контур се изпълнява с термопанели (за фасадите) и трапецовидна ламарина със съответния пакет изолации върху нея (за покрива). •Остъклен покрив (скайлайт) - характеризира се със значителна площ и големи под-

порни разстояния. Това налага прилагането на стоманена конструкция с дъгообразно очертание за постигане на леки напречни сечения и ефирен вид на носещите елементи. Проектът за стоманената конструкция на скайлайта е разработен от проектантско бюро „Бета Консулт 1” ООД. •Пешеходни мостове (пасарелки) във вътрешността на сградата. Това са съоръжения също с големи подпорни разстояния, премостващи отвора, попадащ под проекцията на остъкления покрив. Дължината им надвишава 20 м, което налага изпълнението им с лека стоманена носеща конструкция. По този начин се постига и добър визуален ефект. Проектът за вътрешните мостове също е на проектантско бюро „Бета Консулт 1” ООД. Гореизброените подобекти със стоманена носеща конструкция се отличават със значителна сложност, но в резултат на качествено разработените проекти и детайлното съгласуване с фирмите изпълнители крайният резултат се изрази в много бързото им изпълнение и постигане на търсения ефект във всички аспекти. Пожароустойчивостта на стоманените елементи е постигната чрез обличане с пожароустойчив гипскартон или чрез нанасяне на пожарозащитни лакови покрития в зависимост от спецификата им.


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

stroitelstvo.info

CASE STUDY: „БЪЛГАРИЯ МОЛ“

29

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

Анатоли Павлов, управител на „Рейнарс Алуминиум България“:

Сградата притежава един от найголемите остъклени покриви в Европа Г-н Павлов, как се развиват фасадните технологии в сферата на големите търговски центрове? Кои са основните тенденции и особености? Наблюдава се засилено търсене на енергийно ефективни решения в съчетание с максимална прозрачност и модерен външен дизайн. Наличието на повече естествена светлина привлича посетителите, като при избора си на любимо място за прекарване на свободното време съзнателно или на подсъзнателно ниво те обръщат внимание на настроението, което дава цялостната архитектура на сградата. Нуждата от максимална прозрачност води до все по-големи и тежки стъклопакети, които системите за окачени фасади трябва да могат да поемат. Едно от направленията, в които отделът по научно-развойна дейност на „Рейнарс Алуминиум“ в Белгия работи, за да отговори на пазарното търсене, е именно възможността в нашите системи за окачени фасади, врати, прозорци, плъзгания и т.н. да се вграждат все по-големи и по-тежки стъклопакети. Може да прозвучи нескромно, но считам, че именно „Рейнарс“ притежава найдобрите технологии в това отношение. Кои бяха предизвикателствата, които отправи към вас проектът Bulgaria Mall? Какви изисквания имаше от

А

натоли Павлов е управител на „Рейнарс Алуминиум България” ЕООД, дъщерно дружество на водещия европейски доставчик на алуминиеви архитектурни системи „Рейнарс Алуминиум” – Белгия. Фирмата е на местния пазар от 2006 г. и може да се похвали с няколко ключови за българския пазар реализации като комплекса „Софарма“ и „Литекс тауърс“ в София, „София еърпорт център”, офис сградата на „Винпром Пещера” в гр. Пловдив, административната сграда на ТЕЦ „Марицаизток 3” в с. Медникарово, „Мол Галерия“, Бургас, Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия“ и др.

С

пециално за покрива са формирани два независими екипа от инженери, чиято работа протича паралелно

страна на инвеститорите и проектантите? Сградата притежава един от най-големите остъклени покриви в Европа и мисля, че неговото проектиране беше най-специфичният момент. Бяха формирани два независими екипа от инженери, чието проектиране протичаше паралелно. Единият екип работеше в централата на „Рейнарс” в Белгия, а другият - в „Кристиян Нейко” тук, в София. На определен етап сравнихме разработките, всяка с нейните предимства и недостатъци, взехме решение с коя да бъде изпълнен стъкленият покрив и довършихме проектирането в България. Този подход ни позволи проблемът

Остъкленият покрив на Bulgaria Mall - едно от големите предизвикателства пред проектантските екипи

да бъде разгледан в по-широки рамки, повече специалисти да дадат своя принос за неговото разрешаване и съответно добрият резултат е налице. Друг интересен фрагмент беше и двуслойната фасада около и над главния вход на сградата, която беше съгласувана на проектно ниво с проектантския отдел по специфични проектови решения на „Рейнарс” в Белгия. Фасадното решение в ъглите на сградата също бе стиковано с колегите в Белгия поради тежестта на стъклопакетите там, както и всеки поспецифичен детайл, който се налагаше да бъде изпълнен, за да се реализира напълно архитектурният замисъл.

Какви са спецификите на фасадата, която изпълнихте? Разкажете ни за основните й предимства по отношение на качеството и дизайна? Добрата термоизолация на монтираната алуминиева окачена фасада система Reynaers CW50 в съчетание с отличните коефициенти на топлопреминаване на стъклопакетите, изработени от фирма „Кристиян Нейко“ със стъкла на AGC, е едно от основните предимства. Друго предимство е прозрачността на фасадата, проектирана с цел максимален достъп на естествена светлина в мола. Тази архитектурна идея е постигната посредством големи подпорни разстояния от 6 метра за окачените фасади на първите 3 етажа и инсталирането на стъклопакети с огромни размери в тях. Както вече споменах, това не представлява проблем за системите на „Рейнарс Алиминиум“. И накрая, ако фасадата до голяма степен определя външния облик на една сграда, как изглежда според вас Bulgaria Mall броени дни преди откриването му? Перфектно! И заслугата е на всички, от архитектите до изпълнителите и най-вече на инвеститорите. Използвам случая да благодаря за отличното сътрудничество с главния изпълнител - фирма „Кордеел“, и с инвестироите - LS Property и Salamanca Capital. Интервюто взе Николай ГОСПОДИНОВ

Интересен фрагмент: двуслойната фасада около и над главния вход на сградата


30

Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА: НОВИТЕ МОЛОВЕ

CASE STUDY: „БЪЛГАРИЯ МОЛ“

ОВК проектантът „Маркан ОВК“:

Решението с активна термодинамична рекуперация осигурява необходимия комфорт с минимум консумирана енергия При проектирането на ОВК инсталацията са спазени всички действащи наредби и закони. Цялата сграда се отоплява с изключение на подземните гаражи. Предвидена е общообменна вентилация на цялата сграда, чрез която се поддържат необходимите параметри за оптимален микроклимат. Най-съществени изисквания за поддържане на чистота на въздуха има в нивата на подземния гараж предвид възможността от голяма замърсеност от автомобилните двигатели. Поради различното натоварване на гаража е разработена и изпълнена вентилация чието управление е по ниво на CO. С нарастване на концентрацията на въглероден окис се повишава кратността на въздухообмена. Заложени са

въздухообработващи камери с термодинамична рекуперация

- това решение не е особено разпространено за момента в България.

Системата позволява по-рационално и ефективно оползотворяване на отпадната топлина/ студ и реализиране на икономия на енергия. По-голяма част от сградата е с топловъздушно отопление и охлаждане. Микроклиматът в магазините и пасажа се поддържа чрез климатични камери (покривни централи с активна термодинамична рекуперация, както и рекуперативни блокове с активна термодинамична рекуперация и осигуряване на 100% пресен въздух). В стълбища, тоалетни, складове и други помощни помещения отоплението е конвективно радиаторно. Решението е класическо - във всеки магазин се подава и засмуква въздух. В пасажа също на всеки етаж се подава и изсмуква въздух посредством нагнетателни завихрящи и линейни дифузори и смукателни решетки. В сградата се поддържа надналягане. Зонирането на сградата е много важно поради различното натоварване на всеки тип и място на помещение. Съоръженията са разположени така, че

да се осигури оптимална разпределителна въздуховодна мрежа и да се сведе до минимум преоразмеряването на машините.

Предвидените за обекта климатични инсталации са с клас на филтриране на въздуха G4, като за някои климатични камери е осигурено двустепенно филтриране – G4+F5. Техническото решение с активна термодинамична рекуперация осигурява необходимия комфорт с минимум консумирана енергия, като има възможност за директно използване на енергията на външния въздух за отопление или охлаждане без

използване на топлостудоизточник – т.нар. режим free cooling/free heating. BMS системата осигурява лесно следене на работата на машините и постигнатите параметри

както и възможност за дистанционен пуск/ стоп, без да е необходимо да се ходи до всяка машина. В зависимост от параметрите, които могат да се изведат на операторската станция, могат да се определят и типовете на изписани аларми. От операторската станция се проследява и сработването на отделните компоненти в системата.

Арх. Андреа Момерин, управител на GREENWORKS, консултант по BREEAM по проекта:

При сертифицирането по BREEAM на търговски обекти фокусът се насочва към посетителите на сградата Целта е при настоящите тенденции хората да прекарват повече време в търговските сгради, а и някои от тях да се опитват да предлагат качества на градска среда и социални дейности (независимо дали успяват), все по-голямо значение трябва да отдаваме на качествата на средата за обитаване. Нашата оценка се фокусира в този аспект към качество на въздуха, дневната светлина, здравословната среда, топлинен комфорт, транспортна достъпност и информираност. И тъй като този тип сгради са сериозни потребители на енергия и вода, строителни материали, като същевременно генерират постоянно отпадъци, ние оценяваме много внимателно тези показатели. Това е именно оценката на въздействието им към околната среда в техния жизнен цикъл. BREEAM изисква доста повече от стандартните проекти по отделните им час-

ти. Ние се опитваме да насърчим проектантите и инвеститорите да търсят непрестанно оптимизация и ефективност с поглед към експлоатацията. При „България мол“ направихме детайлен преглед и оценка на влаганите строителни материали. От около 18 месеца работим с екипа, реализирал този проект, и се надяваме след въвеждането му в експлоатация да наберем необходимите ни допълнителни данни и доказателства за успешното сертифициране пред BREEAM, Лондон. Това се надяваме да е поредният успешен пример на устойчиво строителство в България и така да представим първия търговски център в България, сертифициран по BREEAM. Taка всички ще могат да добият представа за качеството устойчивост на сградите и да насърчим трансформацията на строителната среда у нас.


Строителство ГРАДЪТ, 26 ноември - 2 декември 2012 г.

gradat.bg

31

КОНКУРС Приключи конкурс за идеи

Студенти чертаят нова визия за площад „Славейков“ Конкурс на Съюза на архитектите в България провокира 78 студенти в 32 колектива от архитектурните факултети за идеи за площад „Славейков“ и за неговото естетическо оформяне. Настоящият вид е по проект на арх. Станислав Константинов, като се появяват фигурите на Петко и Пенчо Славейкови от скулптура Георги Чапкънов. Занемареният облик, мръсотията, ръждясалите конструкции, затрудненото преминаване поставят въпроса: така ли трябва? Конкурсното журо бе съставено от представители на Съюза на архитектите в България, Съюза на българските художници, Дружество „Синтез интериор дизайн“, Столичната община район „Средец“, Столична община - „Пазари запад“ ЕАД, представители на спонсорите - компаниите „Екса“ и „Арексим“, и на медийните партньори - „Архмедия“ и Градът Медиа Груп. Сред основните приоритети при решението за площад „Славейков“ е изолиране на движението на трамваите от пешеходния поток. Пред-

лаганите линейни решения са най-стандартните, коментира проф. арх. Евлоги Цветков, член на журито. Три са групите проекти - такива, които не запазват книжната търговия и няма павилиони, такива, които запазват сегашния вид на площада и работят с дизайна на павилионите, и проекти, които са свързани с намаляване на нивото, обобщи участията арх. Константин Пеев. По думите на Веселка Симеонова, управител на „Пазари Запад“, книжният пазар е труден за поддържане, няма подходящи складове, но такива книжни средища има и в други градове като Загреб и Париж. Наличието на сцени в средата ще осигури възможност за различни изяви. Дали да се запази книжният пазар обаче трябва да реши Столичният общински съвет. Едни участници в конкурса са разгледали „Славейков“ само като градски площад, други предлагат по-силна намеса с изкопаване на дълбочина, трети го разглеждат като площад с павилиони. Книгите навлизат в началото на

Мястото е емблематично

Председателят на САБ арх. Георги Бакалов връчи наградите и поздрави отличените студенти

Наградите • Наградата на САБ:

• Наградата на „ЕКСА“ АД:

дружество „Синтез, интериор, дизайн“- проект 25 с автори Александър Къркеланов и Савина Лазарова - ВСУ „Любен Каравелов“ • Наградата на СБХ: проект 32 с автори НиколайПетров, Любомира Момчева, Матей Гаров и Живка Георгиева УАСГ • Наградата на „Пазари запад“ ЕАД: проект 34 с автори Петя Вацова и Симона Димитрова - УАСГ

проект 27 с автори Цветослава Петракиева от ЛТУ • Наградата на АРЕКСИМ: проект 31 с автор Ръза Явуз от УАСГ • Наградата на „Архмедиа“: проект 1 с автори Елена Павлова и Ива Белева от УАСГ • Наградата на „ГРАДЪТ Медиа Груп“: проект 13 с автори Екатерина Дочева и Малина Малинова от НБУ

90-те години, но не е задължително да останат,

смята арх. Теодор Тодоров, гл. архитект на ра-

йон „Средец“. Николай ТОДОРОВ

Много е елементарно просто да се махнат книжните сергии и площадът да се превърне в пешеходна улица със заведения, при положение че мястото вече е емблематично. 1. Необходимо е преустройство за естетизиране в духа на съвременните тенденции, като се помисли за скулптурната група Славейкови, за целесъобразността на шадравана и обезопасяване на трамвайното трасе. 2. Ясно разграничаване на функции - комуникационна и търговска - като се създадат условия да бъдат независими. Решението на две нива ще бъде сложно и по-добро. 3. Оптимизиране на търговската част, като се запазят книгите, но се помисли в какъв обем и за вида литература - антикварни книги или неделен пазар, където гражданите да контактуват директно и да си разменят книги, както се прави в много европейски градове. Божидар ХИНКОВ, дипломиран дизайнер, член на журито

Отличието на „ГРАДЪТ Медиа Груп“

Eкатерина Дочева и Малина Малинова, Нов български университет

Eкатерина Дочева и Малина Малинова (вдясно), НБУ ЗАЩО?

Какво е първото нещо, за което се сещаме за площад „Славейков”? Мнозина биха го свързали с книжната търговия, кашоните с книги и боклука вечер. В последните години площадът като книжарница на от-

крито е обект на дискусии – адекватна ли е тази функция? Основната идея е да запазим търговията с книги, но да променим начина, по който тя се осъществява. Целим да направим площада културен център, приятна ло-

кация за срещи, а посетителите му да имат възможността да заемат или да си купят книга сред приятна обстановка. КАК?

Сваляме нивото на част от площада на к. -1.50 - правим богато ос-

тъклени модерни книжарници с квадратура от около 14 кв.м всяка, арт кафене и културно-информационен център. Предвижда се сцена на открито с амфитеатрално сядане, където артисти и любители да изявяват своите таланти,

и възможност за самостоятелни изложби (фотографии, арт инсталации, скулптури, проекти на студенти). На к.+1.50 м създаваме пешеходни алеи с места за отдих, подходящи за срещи или уединение на любителите на книги. Достъпът

до двете нива е осигурен чрез стълбища в двата края. Запазваме водния елемент в центъра, като го смъкваме на к. -0.85 и изграждаме амфитеатрално сядане, терена озеленяваме с органични форми.


ГЛАСУВАЙТЕ ЗА „СГРАДА НА ПУБЛИКАТА“ ОТ 0.00 Ч. НА 01.12.2012 Г. ДО 16.00 Ч. НА 12.12.2012 Г. НА WWW.SGRADANAGODINATA.BG ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВAНЕТО: 12.12.2012, КЕМПИНСКИ ХОТЕЛ ЗОГРАФСКИ, СОФИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 02/ 958 88 33, 850 47 10 WWW.SGRADANAGODINATA.BG ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Строителство Градът  
Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Advertisement