Page 1

Брой 43 (775), 12 - 18 ноември 2012 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

www.stanilov.bg

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

Smart investments, Projects, Players защо в България? Инвестиционен климат 2012 Полша Чехия Словакия Унгария Румъния

Гърция България Издаване на разрешително за строеж Прокарване на електричество Регистриране на собственост Получаване на кредит

В очакване на инвеститорите

9 771310 983000

43 >

43

След бума на недвижимите имоти и възобновяемите енергийни източници навлизането на чуждестранните инвеститори не е толкова интензивно. Някои инвеститори търсят да закупят сграда, други - терени, трети търсят местни партньори

за бизнес. Все пак България като че ли остава доста атрактивна според Българската агенция за инвестиции, коментираха експерти на конференцията BalREc - Smart Investments, Projects, Players. Според анализа на AT Kearnеy потенци-

алните сектори за развитие в България са транспортно оборудване, електроника, хранително-вкусова промишленост, логистика, IT и аутсорсинг, здравеопазване. В момента инвеститорите обаче доста повече мислят за разлика

отпреди. На 5 компании са издадени сертификати за над 100 млн. лв. от началото на годината досега - съществуващи предприятия в България, които бяха замразили своите проекти. Според експертите, ако инфраструктурата съществува, инвеститори-

те сами ще дойдат. В областта на IT и аутсорсинга все още има активност към България, има добри нови проекти, което е добра новина за офис проектите. Други сектори са производството на части и преработвателната индустрия.

OЩЕ В БРОЯ: МРРБ МОЖЕ ДА ФИНАНСИРА ОБЩИ УСТРОЙСТВЕНИ

CASE STUDY: „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“, СОФИЯ: ПЪРВИЯТ ЛАЙФСТАЙЛ И

БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗВА XIV

ПЛАНОВЕ НА ОБЩИНИ

БЪДЕЩИЯТ НАЙ-ГОЛЯМ МОЛ В БЪЛГАРИЯ

СВЕТОВЕН ДЕН НА ГЕОГРАФСКИТЕ

СТР. 6

СТР. 8 - 12

СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЖП ЛИНИЯТА ДИМИТРОВГРАД – СВИЛЕНГРАД СТАРТИРА ПРЕЗ НОЕМВРИ

СТР. 14

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ СТР. 28-30


2

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

СТР. 3-4

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА СТР. 17 Автомобили вместо трамвай в подлеза на НДК

Doing business, Световната банка: В България бизнес се прави по-трудно Coca-Cola Enterprises ще отвори финансов център за услуги в София Кувейт ще инвестира 100 млрд. долара в петролни проекти Спортно–медицински комплекс за 38 млн. лв. изграждат в бургаския квартал „Славейков” Пловдивският панаир става логистичен център на китайския бизнес у нас Иновационни продукти за пътно строителство представи пред бизнеса „Девня цимент”

Нова фаза на интегрирания градски транспорт - с екосредства До 16 ноември приемат оферти за ITS консултант за транспорта в София Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен подготвят партньорски проект за подмяна на тролейбусите Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен подготвят партньорски проект за подмяна на тролейбусите „Булгартабак Трейдинг” пое концесията на спирките в Пловдив

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

СТР. 5

Росен Иванов, управляващ съдружник в Entrea Capital: Пазарът на сливания и придобивания в България през 2012 г.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

СТР. 6

Арх. Лидия Станкова - директор на дирекция „Устройство на територията“ в МРРБ: МРРБ може да финансира общи устройствени планове на общини

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА

СТР. 7

Центърът на Сливен става по-зелен и благоустроен

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

СТР. 8-12

Case study: „Парадайз център“ Проектантите за проекта

Кирил и Антон Маслеви, управители на „Хидромат“ ООД: Хидроизолациите имат много важно значение за дълготрайността и качеството при строителството и експлоатацията на всеки обект

ЖЕЛЕЗНИЦИ - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 14-15

Христо Алексиев, замeстник генерален директор на ДП НКЖИ: Строителството на жп линията Димитровград – Свиленград стартира през ноември Норман Фостър представи предложение за реновацията на Централната железопътна гара в Ню Йорк На 21 ноември завършва ремонтът на път 2 от Черноград до Айтос

КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 16

За обхода на Габрово: испанска вълна в български търг Четири оферти за тол-консултант

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ

СТР. 19

Консорциум „Чиста вода Габрово 2012“ ще изпълнява инженеринга на пречиствателната станция в Габрово Министерският съвет разширява комуникационно-информационната си връзка с други ведомства и министерства

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

СТР. 20

ТЕЦ – Разград, е готова за настоящия отоплителен сезон Цените за достъп за възобновяема енергия остават временни поне 6 месеца

СТР. 22-27

Построй инфраструктурата, инвеститорите сами ще дойдат Индустриалните зони са изключително важни за привличане на стратегически инвеститори Бизнесът предлага: 5% лихва, 5% ДДС за 5 години при покупка на първо жилище Българинът - новият участник на пазара на ваканционни имоти

Основен приоритети за 2014 - 2020 г. Свързаност на Балканите

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ - ТРАНСПОРТНО-

„Пристанищна инфраструктура“ ще прави технически паспорти на сгради и съоръжения

ТЕМА: BALRECИНВЕСТИЦИИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Строителят за проекта

СТР. 18

Качеството на средата ще става все по-важно за офис наемателите В мола: всеки ден нещо да се случва

ТЕМА: ГИС- СВЕТОВЕН ДЕН

СТР. 28-30

България отбелязва XIV Световен ден на географските информационни системи Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България”: Посрещаме Световния ГИС ден 2012 с много постижения в технологично отношение Тудор Трита, основател и изпълнителен директор на ARCHIBUS Solution Center – Румъния: Все повече фирми разглеждат устойчивостта като неразделна част от фасилити мениджмънта

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Камен Кръстев - мениджър „Бизнес развитие“, 0893540482, kkrastev@ thecitymedia.bg Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Николай Господинов - редактор, 0897/846282, ngospodinov@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Ключови клиенти“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: тел./факс 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

3

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Doing business, Световната банка:

В България бизнес се прави по-трудно По качество на бизнес средата България е на 66-о място според новото изследване на Световната банка Doing business при 64-а миналата година. Подобре от България се представят страни като Македония, Армения, Казахстан, Грузия е в челната десетка. Doing business изследва определени показатели в държавите по света - къде е най-бързо и евтино да се регистрира фирма, придобиване на имот, въвеждане в експлоатация на сграда, изпълняване на данъчни задължения, събиране на вземания. Седма година поред Сингапур е найдоброто място за предприемчивите. Следват Хонконг, Китай, Нова Зеландия, САЩ, Дания. Естония - финансовият шампион на ЕС, заема 21-о място след Германия. Грузия отдавна впечатлява със своите реформи и е на девета позиция. Например в Грузия драматично са улеснили присъединяването на предприятие към ел. мрежата - „връзването“ на крайпътен склад минава през 4 процедури и отнема около 70 дни. Благодарение на това страната се е изкачила с цели 38 стъпала до 50-о място по този показател. Прокарването на ток например отнема 130 дни. В развитите държави цената на присъединяване е средно 93% от брутния национален доход на човек от населението, у нас услугата се оказва лукс - 340% от БНД на глава, минава се през 21 инстанции, в развитите държави процедурите са средно 14. По отношение на данъците ниският подоходен данък е предимство. В България фирмата трябва да прави повече на брой данъчни и осигурителни вноски и докато в страните от ОИСР времето за изпълнение на задълженията към хазната е 176 часа годишно, у нас същото отнема 454 часа. В последната година 58% от наблюдаваните от Световната банка държави са направили поне една сериозна реформа за подобряване на бизнес климата. България е в другата половина без реформи. Полша е шампион по реформи за разведряване на бизнес климата тази година по отношение на регистрирането на имоти, плащането на данъци, воденето на дела за изпълнение на контракти и приключване на процедури по несъстоятелност и се е преместила от 74-о на 55-о място. Гърция е улеснила правенето на бизнес в три от категориите - сдобиване със строителни разрешителни, защита на акционерите и опростяване на фалитите.

Държавите от региона в класацията Словакия 46 Унгария 54 Полша 55 Чехия 65 България 66 Румъния 72 ЦИЕ като регион 73 Гърция 78

Някои показатели по държави в региона ПОЛША

ЧЕХИЯ СЛОВАКИЯ РУМЪНИЯ УНГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ

ГЪРЦИЯ

ИЗТОЧНА ЕВРОПА ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ

Издаване на разрешително за строеж Прокарване на електричество Регистриране на собственост Получаване на кредит

България в класацията по показатели Стартиране на бизнес

РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2010 - 2012 Г. СПОРЕД ИЗСЛЕДВАНЕТО DOING BUSINESS

57

Започване на бизнес

Намаляване на началния капитал до 2 лв. в сравнение с 5000 лв. - 2010 г. По-ниски разходи за регистриране на фирма - 2012 г.

Издаване на разрешение за строеж

123

Прокарване на електричество

128

Регистриране на собственост

68

Издаване на разрешително за строеж Достъп до електричество Регистриране на имущество

Получаване на кредит

40

Достъп до кредити

Защита на инвеститорите

49

Защита на инвеститори

Плащане на данъци

91

Плащане на данъци

Плащане през граници

93

Външна търговия

Налагане на договори

86

Решаване на спорове по несъстоятелност

93

Изпълнение на договори Процедура по несъстоятелност

никакви реформи от 2009 г. никакви реформи от 2009 г. никакви реформи от 2010 г. ограничаване на разпространяването на информация от частни кредитни бюра - 2011 г. никакви реформи от 2007 г. Намаляване на социалните осигуровки с 2 пр. п. - 2010 г. Увеличаване на социалните осигуровки с 1,8 пр. п. - 2011 г. въвеждане на електронно подаване на митнически декларации - 2011 г. никакви реформи от 2009 г. увеличаване на правата на обезпечените кредитори - 2011 г.


4

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Coca-Cola Enterprises ще отвори финансов център за услуги в София

Кувейт ще инвестира 100 млрд. долара в петролни проекти Сумата е предвидена за финансиране на петролни проекти в страната и чужбина през следващите пет години, обяви високопоставен представител на петролния сектор, цитиран от АФП. Този петгодишен план е част от дългосрочната стратегия на Кувейт да увеличи производствените си мощности до 4 млн. барела дневно спрямо сегашните 3 млн. Кувейт е третият по големина производител на черно злато в ОПЕК и твърди, че контролира 10% от световните запаси на петрол.

ца. Новият спортен комплекс ще е с осигурени паркоместа и достъп на хората с увреждания. След изтичане на 30-годишния срок на договора с община Бургас за ползване на нейния терен тя ще придобие безвъзмездно правото на собственост върху всички построени съоръжения и сгради.

Пловдивският панаир става логистичен център на китайския бизнес у нас

Спортно–медицински комплекс за 38 млн. лв. изграждат в бургаския квартал „Славейков”

Новото звено ще обслужва само пазарите в Западна Европа, съобщи „Капитал Daily“. Американското бутилиращо дружество работи в седем страни от региона – Белгия, Великобритания, Люксембург, Норвегия, Франция, Холандия и Швеция, като няма връзка с The Cocа-Cola Hellenic Bottling Company, която продава марката в България. Стъпването на българския пазар ще стане факт до лятото на 2013 г. Новият финансов център ще бъде разположен в София. В него ще бъдат наети около 150 души. Дейността на Coca-Cola Enterprises в Западна Европа покрива около 170 млн. клиенти.

На 5 ноември кметът на Бургас Димитър Николов, спортният министър Свилен Нейков и президентът на Българска федерация по борба Валентин Йорданов дадоха старт на проект за изграждане на нов спортно-медицински комплекс. Той се изпълнява от БФБ в партньорство с община Бургас и дружеството „Евробул БФБ“. Теренът, върху който ще строи инвеститорът, е общински, с площ 23 264 кв.м, разположен в жк „Славейков“. И в момента там има съществуваща спортна инфраструктура (открит, покрит басейн, зали), но тя е твърде амортизирана и част от съоръженията от години не са годни за използване. Новият проект включва изграждане на покрит плувен басейн - 25 м. медицински център и фитнес, две многофункционални спортни зали, тренировъчна зала по борба и зала за игри без топка, конферентни зали, хотелска и търговска част. Комплексът ще разполага и с открит плувен басейн с олимпийски размери - 50 м, съоръжен с нови трибуни. Стойността на предвидената инвестиция е около 38 милиона лева, а срокът за изпълнение и завършване на обекта - 24 месе-

Една от най-големите китайски компании - Space Idea International Exhibition Group от Шанхай, ще наеме две палати в панаирния комплекс, за да улесни и разшири достъпа на стоки от азиатската държава у нас. Това съобщи бизнесменът Георги Гергов, като уточни, че предстои подписването на договор. През септември делегация на Space Idea International Exhibition Group посети панаира и започнаха активни преговори за съвместен бизнес между двете компании. Преговорите с фирмата от Шанхай са част от програмата на панаира за улесняване на деловите контакти на България и Балканския полуостров с Китай.

Иновационни продукти за пътно строителство представи пред бизнеса „Девня цимент” Предимствата при използването на HRB (хидравлично свързващо вещество), иновативен продукт, разработен от „Италчименти груп”, бе основната тема на семинара, който се проведе на 8 ноември в „Девня цимент”. Лионел Грин от регионалната делегация на „Ile de France and Haute – Normandie” на Eurovia и Жан–Филип Леху, директор на агенция „Пътища и околна среда” на „Симент Калчя”, представиха пред представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и фирми от бранша френския опит при използването на материала при третирането на почви и студено рециклиране, както и добри практики при реализацията на редица обекти. Хидравлично свързващите вещества за пътища се използват при стабилизиране и подобряване на почвата, стабилизиране на горски пътища и на основни пластове на пътни настилки, основи на жп и метролинии, студено рециклиране на трошенокаменни настилки. Прилагането им води до спестяване на време, подобряване на качествата на земните основи и пътни настилки, до 30% икономия на средства от товаро–разтоварни, транспортни и други разходи, сочи френският опит. Продуктът е иновативен и в екологичен аспект. Произвежда се по специална технология с редуцирани емисии на CO2 и разход на горива и електроенергия. С използването на хидравлични свързващи вещества при реновация на пътни настилки пести и природни ресурси. При студеното рециклиране се използват материали от съществуващите повредени настилки, като така отпада необходимостта от разработване на нови кариерни стопанства. „За АПИ като възложител е много важно да се предлагат нови материали и технологии за реновация на пътища, които освен до по-високо качество ще доведат и до редуциране на стойността и възможността да реализираме повече проекти”, каза на семинара инж. Илияна Захариева, член на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”. Тя представи пред бизнеса проектите, които предстои да се реализират през 2013 г. Посещение на строителната площадка на новата производствена линия на „Девня цимент” бе част от програмата на семинара. Генерален подизпълнител на проекта SINOMA/ CBMI в сътрудничество с български подизпълнители в момента работят по нулевия цикъл на бъдещия модерен завод. Инвестицията в проекта е 160 млн. евро, припомниха от компанията, а очакванията са новата линия да започне работа до лятото на 2014 г.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

5

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Росен Иванов, управляващ съдружник в Entrea Capital:

Пазарът на сливания и придобивания в България през 2012 г. Сключени са 65 сделки на обща стойност 426 милиона евро Какви са тенденциите на пазара на сливания и придобивания през тази година? Кои инвеститори проявяват интерес и кои бяха най-големите реализирани сделки? - Това, което наблюдаваме на пазара, е, че броят на сделките, както и техният размер намаляват. За първите девет месеца на 2012 г. са сключени 65 сделки на обща стойност 426 милиона евро в сравнение със 104 сделки на обща стойност 1.240 милиарда евро за същия период на 2011 г. За съжаление преобладават случаите, в които стратегически транзакции представляват единствената алтернатива на продавачите (реструктуриране на баланса, частична продажба на портфолиа от необслужвани кредити и т.н.). Също така има множество външни фактори, които оказват сериозно отражение върху пазара. Някои от тях са свързани с отдръпването на западни стратегически и финансови инвеститори. Други външни фактори са свързани с макроикономическата ситуация и цялостната пазарна несигурност, която се наблюдава не само в по-малките членки на Европейския съюз (Гърция, Испания, Португалия и т.н.), но и във водещите икономики като Германия и Франция. Що се отнася до позитивни тенденции, има и такива. Например има значителен ръст на интереса, проявяван от източни инвеститори. Независимо от това, че те като цяло са далеч по-заинтересувани от пазари като Турция и Румъния, аз съм оптимист и смятам, че тази тенденция ще се разрасне и ще обхване и България в пълна сила. Що се отнася до по-големите сделки в България за тази година, те са малко: покупката на „Престиж-96“ от CVCI и NBGI Private Equity; продажбата на миноритарен дял от „Приста Ойл Холдинг“ и рефинансирането на изискуем акционерен заем, където ние участвахме; продажбата на германската енергийна компания E.ON Bulgaria на чешката компания Energo-Pro. Можете ли да обособите секторите, в които се наблюдава развитие и интерес по отношение сключването на подобен тип сделки? - Да, най-голям интерес забе-

Р

осен Иванов е управляващ съдружник в Entrea Capital. Преди основаването на компанията е бил част от McKinsey & Co. в Ню Джърси/Ню Йорк, където е работил с клиенти в сферата на потребителските стоки, индустрията и фондове за рисков капитал. Преди McKinsey & Co. той е работил като инвестиционен сътрудник в Европейската банка за възстановяване и развитие, Лондон, където е бил отговорен за структурирането на дългови и дялови инвестиции за Източна Европа. Г-н Иванов започва кариерата си в Procter & Gamble Balkan Markets в Букурещ, където е отговарял за финансовата оценка при лансирането на нови продукти за Югоизточна Европа. Г-н Иванов има магистърска степен по бизнес администрация от Harvard Business School и бакалавърска степен по икономика от Американския университет в България.

лязваме в следните сектори: селското стопанство и земеделие, храни, технологии и телекомуникации и финансови услуги. Според мен може да се очаква сериозно раздвижване във финансовия сектор - банки и лизинг компании, които в определен момент трябва да потърсят начини за реструктуриране на техните портфолиа, съставени от необслужвани заеми. Що се отнася до земеделие и храни, тези сектори продължават да бъдат активни вече няколко години и това е тенденция, която мисля, че ще продължи. Интересна е динамиката, свързана с телекомите в България, където се наблюдава наистина сериозна конкуренция. Кои са проектите, по които работите в момента? - Entrea Capital работи по проекти за набиране на дялово и мецанин финансиране, както и по няколко проекта за закупуване на български компании. Участваме и в преструктуриранията на няколко компании.

първоначален капитал, като се продаде изцяло или продаде основни негови активи и едновременно сключи дългосрочен договор за лизинг на същите с купувача.

E

ntrea Capital е независима консултантска компания в областта на сливанията и придобиванията и корпоративните финанси в България. Компанията е ексклузивен представител за България на M&A International, водеща световна организация в областта на инвестиционното банкиране, сливания и придобивания и набиране на дялово финансиране. Какви трудности срещате по отношение консултирането и финализирането на сделките? - Като цяло проектите, по които работим, са доста комплексни. Те включват работата на множество различни екипи, чиято работа и последваща комуникация с клиенти трябва да бъде координирана внимателно. Това е един от сериозните проблеми, които срещаме и в резултат на който не една или две сделки не са били реализирани. Друг основен проблем е свързан с често срещаните нереалистични ценови очаквания на продавачи и купувачи. Процесът по дю дилиджънс също представлява едно солидно препятствие, което много български компании не успяват да преминат успешно. Причините за това са различни и включват липса на достатъчни човешки ресурси, които да координират процеса, липса на детайлна финансова, техническа и правна информация за компанията в годините, както и наличие на оперативни и финансови дейности и практики, които не отговарят на стандартите и очакванията на купувачите. Последно, липсата на предишен опит в сферата на сливания и придобивания от страна на компании също играе важна роля. Когато клиентите търсят решения извън често използваните възможности за финансиране,

кои са най-често използваните алтернативи за набиране на капитал? - Дяловото финансиране е алтернатива, към която са отворени все повече от по-големите български компании. Този тип финансиране осигурява капитал за развитие и/или средства за частична монетизация на дялове на акционери. Също така дяловото финансиране предлага алтернатива на традиционното банково финансиране, което в много случаи не е достъпно за компании с малко активи или такива, които целят да преследват растеж чрез придобивания и други високорискови стратегии. Друг тип финансиране, което набира все повече привърженици, е мецанин финансирането. Имайки предвид ограничените ресурси от традиционни източници, които могат да бъдат ползвани без рестрикции от компании за преследване на транзакции по придобиване или за други корпоративни нужди, то се явява добра алтернатива на банковия дълг. Независимо от това, че финансовите условия, свързани с него, са по-агресивни от тези на банков дълг, мецанин финансирането следва да бъде разглеждано като евтин собствен капитал, а не като скъп дълг. Последният тип алтернативно финансиране, което всъщност виждаме все по-рядко на пазара, е sell-and-lease-back. При този тип транзакция дадено предприятие може да се справи с липсата на солиден

Как според вас се развива процесът по привличане на чуждестранни инвеститори в България? Кои се оказват най-проблематичните сектори? - Виждаме някои нови инвестиции в секторите на производството и услугите. Аз смятам, че новият закон за инвестициите, който се подготвя в момента, ще доведе до допълнителни облекчения и стимули за международни инвеститори в България. От друга страна, мисля, че ни е нужна доста по-мащабна и ефективна маркетинг стратегия за информиране на чужди инвеститори относно възможностите, които България предоставя. Най-проблематичните сектори, що се отнася до привличане на чуждестранни инвеститори, са високотехнологичните (фармацевтика, биотехнологии, нанотехнологии и т.н.). Като цяло научноизследователската дейност не е на фокус в България, което от своя страна лимитира потенциала на много от секторите със значителна добавена стойност. Производството като цяло също е сектор, който има нужда от значителни чужди инвестиции и модернизация. Очаква ли се реализирането на други големи сделки до края на годината и какви са потенциалните такива за 2013 г.? По какво ще работи Entrea Capital през новата година? - Смятам, че през 2013 ще бъде финализирана продажбата на „БДЖ - Товарни превози“ и на БТК и че ще наблюдаваме цялостни или частични продажби на дялове в различни предприятия от стратегически инвеститори в страната. Entrea Capital има няколко големи проекта, по които да работи през новата година. Както споменах преди, секторите, в които очакваме да имаме най-много работа, са селското стопанство и земеделието, храни, технологии и телекомуникации и финансови услуги. Интерчюто взе Николай ГОСПОДИНОВ Пълния текст четете на www.stroitelstvo.info


6

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Арх. Лидия Станкова - директор на дирекция „Устройство на територията“ в МРРБ:

МРРБ може да финансира общи устройствени планове на общини Основни насоки на приетите изменения и допълнения в ЗУТ •Реформа в областта на стратегическото устройствено планиране и на стратегическото планиране на регионалното развитие, които като ключови елементи на един и същ процес вече са регламентирани в един закон - Закон за регионалното развитие. В него се определиха видовете документи за стратегическо устройствено планиране на национално, регионално и общинско ниво, уредиха се обществените отношения, свързани с тяхното разработване, приемане, актуализиране, както и въпросите, свързани с наблюдението и оценката на изпълнението им. •Изменения и допълнения, свързани с плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (приет с Р-е №560 от 29.07.2010 г. на МС) относно административния контрол по устройство на територията и строителството, дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони, отпадане или облекчаване на някои от извършваните от МРРБ административни услуги. •Усъвършенстване на административния контрол по устройство на територията и строителството с цел ясно разграничаване на правомощията на контролните органи на общинските администрации и на ДНСК. •Увеличаване правомощията на органите на местното самоуправление и местната администрация.

Какво наложи промените в стратегическото устройствено планиране? - Тези промени са от особена важност, тъй като са свързани с подготовката на стратегиче-

ските документи за развитие за следващия програмен период 2014 2020 г. Във връзка с това МРРБ вече е възложило изработването на националната концепция за пространствено разви-

•Прецизиране и допълване на правата, задълженията и отговорностите на административните органи и на участниците в строителния процес. •Изменения, свързани с изискванията за упражняване на дейността на консултантите - оценка на инвестиционния проект за съответствие със съществените изисквания към строежите и извършване на строителен надзор. Лицензионният режим е заменен с регистрационен. Допълнени са и са прецизирани изискванията за регистриране на консултантската дейност и на отговорността и задълженията на консултантите, както и завишаване на санкциите. Промяната е направена във връзка с изпълнението на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на ЕО от 12 декември 2006 г. за услугите, предоставяни на територията на Общия пазар, в която са залегнали принципите за намаляване на разрешителните, лицензионните и регистрационните режими и за облекчаване на административните процедури. •Прецизиране на отделни разпоредби, свързани с възможността за оспорване на административните актове по прилагане на този закон. •Изменения и допълнения с цел синхронизиране с действащото законодателство.

тие със срок за изпълнение до края на 2012 г. Предстои да се подготви и да се внесе за приемане в Министерския съвет проект на наредба, с която ще се определят условията, редът и сроковете

за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепциите и схемите за пространствено развитие така, както е предвидено с изменението на чл. 15 от Закона за регионалното развитие. В 6-месечен срок от влизане в сила на промените в ЗУТ кметовете на общини без общ устройствен план трябва да внесат предложение до ОбС за откриване на процедура. Възможен ли е отпор от по-малките общини, които нямат финансов ресурс? - Този срок е определен с разпоредбата на §123, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗУТ. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба финансирането на изработването на плановете трябва да се подпомага и със средства от държавния бюджет, които да се предвиждат ежегодно в закона за държавния бюджет за съответната година. Възможно е в рамките на бюджета на МРРБ за проектиране на устройствени планове да бъде финансирано изработването на ОУП на някои общини, но изискванията ни са за тях да има изготвени задания за проектиране, които да са съгласувани от Министерството на културата, да има становища от Изпълнителната агенция по горите, ако ще обхва-

щат горски територии, от МОСВ или РИОСВ за определяне на приложимите процедури по реда на ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Изработването на заданията за проектиране може да бъде възложено и на външни експерти. §16, §35, т. 2 и §39 от ЗИД на ЗУТ, които ограничават промяна на предназначението на отделни поземлени имоти, ако същите не съответстват на предвижданията на ОУП за територията на общината или за част от нея, влизат в сила от 1 януари 2016 г. Ако дотогава общините нямат ОУП, ще имат ограничения за промяна на предназначението на поземлени имоти, така че за бойкот не може да се говори, а за ограничения в безразборната промяна на предназначенията. Как ще коментирате предложените изменения, свързани с контрола по строителството и въвеждането в експлоатация на строежите – новите отговорности на общините, размера на глобите, ангажиментите на инвеститорите? - Целта е постигане на ясно разграничаване на правомощията на общинските администрации и правомощията на органите на ДНСК и премахване на досегашното дублиране на функциите в административните производства по контрол на строителството, въведено с изменението на ЗУТ от декември 2005

г. Контролът на строежите от първа, втора и трета категория, които са по-сложни, отговорни и обществено значими, ще се осъществява от органите на ДНСК, а общинските администрации ще имат правомощия за цялостен контрол само за строежите от четвърта, пета и шеста категория. По какви критерии ще се определя кои строежи, изградени преди 31 март 2001 г., са търпими и могат да бъдат узаконени според поправките в ЗУТ? - По предложение, направено от народен представител, с приетия от НС §127 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗУТ се направиха следните изменения в досегашния режим за установяване на търпимост на строежи и за провеждане на процедура за узаконяване на незаконни строежи: 1. Промени се времевият критерий за установяване на търпимост на строежите, за които няма строителни книжа. Досега съгласно §16, ал. 1 от Преходните разпоредби на действащия закон, търпимост можеше да се удостовери за строежи, които са изградени до 7 април 1987 г. След влизане в сила на ЗИД на ЗУТ търпимост ще може да се установява и за строежи, които са изградени до 31 март 2001 г. - датата на влизане в сила на ЗУТ. Интервюто взе Светла ДОБРЕВА Пълния текст четете на www.stroitelstvo.info


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

7

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА

Центърът на Сливен става по-зелен и благоустроен Конкурс за проект: „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” Класиране Арх. Георги Койнов и арх. Станимир Стамов с колектив – първо място Арх. Росица Златанова-Милкова и арх. Петър Чернинков с колектив – второ място Чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и доц. д-р арх. Валери Иванов с колектив – трето място Проф. д-р арх. Александър Александров с колектив – четвърто място Проф. д.а.н. арх. Бойко Кадинов с колектив – пето място

Жури Инж. Иван Манчев – зам.-кмет „Устройство на територията и строителството”, община Сливен Инж. Румен Стоилов – зам.-кмет „Икономическо развитие, програми, проекти и межд. сътрудничество” Арх. Лора Йовчева – главен архитект на община Сливен Инж. Красимир Хаджиминов – директор дирекция „Устройство на територията и строителен контрол” Арх. Мария Каразлатева – КАБ, НИОНКЦ Арх. Мария Борисова – КАБ Арх. Маруся Манова – КАБ Проф. Пеньо Пенев – КИИП, УАСГ

Цел на архитектурния конкурс: По-ефективно използване на територията на центъра и нейното насищане с дейности, подобряване на пешеходния и автомобилния достъп, пластично третиране на пешеходните и зелените площи чрез проектиране на подпорни стени, стълби, рампи, с използване на естествения релеф на терена и възможност за етапна реализация.

Минимален обхват на разработваната територия във фаза концепция или идеен инвестиционен проект: • Същинският център на Сливен, ограничен от булевардите „Цар Освободител”, „Цар Симеон” и ул. „Генерал Скобелев”. В тях са разположени сградите на Митрополията и църквата „Св. Димитър”, на ДТ „Ст. Киров”, на гимназиите – ГПЗЕ „З. Стоянов” и ПМГ „Добри Чинтулов”, хотел „Сливен” и паметникът на Хаджи Димитър • Съществуващата пешеходна зона по бул. „Цар Освободител” от площада пред община Сливен до сградата на НТС, където са разположени и сградите на съда, зала „Сливен” и сградата на читалище „Зора” с действаща театрална зала • Неразработената част от бул. „Цар Освободител” - от сградата на НТС до „Градински мост”. С проведения архитектурен конкурс община Сливен получи идеи за благоустрояване на градския център чрез реконструкция на съществуващите и изграждане на нови участъци от пешеходната зона по бул. „Цар Освободител” - в посока изток до кръстовището при „Градински мост”, в посока запад до ул. „Ген. Скобелев” и в посока юг до бул. „Цар Симеон”. На класирания на първо място проектантски колектив от Сливен с ръководител арх. Георги Койнов и състав арх. Станимир Стамов, арх. Мартин Койнов, ланд. арх. Атанас Стоянов и специалисти инженери ще бъде възложено изработването на инвестиционен проект, с който общината ще кандидатства за финансиране по отворената безвъзмездна схема „Зелена и достъпна градска среда” на ОПРР. Конкурсната разработка на арх. Г. Койнов включва концепция за централното градско ядро и идейни проекти за оформяне на пространството пред общината и съществуващата пешеходна зона по бул. ”Цар Освободител“ и за продължение на пешеходното пространство от НТС до „Градински мост”. Централното градско ядро обхваща територията на пл. „Хаджи Ди-

митър” и в южна посока до бул. „Цар Симеон”. Проектната концепция се придържа към действащия ПУП, но предлага мащабните предвиждания за подземни паркинги и подземно преминаване на бул. ”Цар Освободител” за връзка с ул. ”Великокняжевска” да се отложат за бъдещ етап на реализация поради високата им строителна стойност. Предвижда се редуциране на площта на пл. ”Хаджи Димитър” от север с изграждане на паркинг и зелена площ; оформяне и благоустрояване на по-голямо пространство пред входа на църквата „Св. Димитър”, като се занижава прилежащият терен от север с цел възможност за обикаляне на сградата; изграждане на фонтан и две малки заведения от южната страна на площада; оформяне на паркинг за 110 автомобила на мястото на сегашния с входове от ул. „Аксаков” между двете нови търговски сгради и от ул. ”Ген. Скобелев” южно от „Дебоя”; изграждане на летен амфитеатър, детски площадки и въжен парк. Запазва се цялата едроразмерна растителност и се допълва с нови вечнозелени дървесни видове. Тези предложения заедно с направата на нови декоративни настилки и пластично оформление на зелените

площи с подпорни стени, стълби и рампи в съответствие с естествения релеф според проектантския екип на арх. Г. Койнов биха създали необходимите предпоставки за полифункционално използване на територията на същинския център. Идейното решение за оформяне на пространството пред общината и съществуващата пешеходна зона по бул. ”Цар Освободител” предлага: увеличаване на зелените площи в първата част на улицата, като се комбинират със съществуващите дървета и тяхното оформяне; създаване на нови места за сядане около дърветата, реконструкция на растителните видове в съществуващите зелени площи; ново обзавеждане на пешеходното пространство с рекламни пана, павилиони за вестници, кошчета за смет и др.; нова организация на търговските площи на открито. Пространството пред сградата на общината се решава на две нива поради денивелацията на терена, като се оформят и две функционални зони: южна като обслужваща пешеходна алея пред сградите и северна като представителна и официална пред най-значимата сграда в града. Светла ДОБРЕВА

Пълния текст четете на www.stroitelstvo.info

20 години НСНИ Национално сдружение недвижими имоти има удоволствието да ви покани на тържествено честване на 20-тата годишнина от съсдаване на организацията

на 23 ноември 2012 г. в Шератон София Хотел Балкан Специализиран семинар с регистрация и такса за участие

10,00 ч., зала Роял 2

Тържествено събрание с регистрация

14,30 ч., зала Роял 2

Гала вечеря с резервация и куверт

20,00 ч., зала Сердика

с подкрепата на

Потвърдете вашето присъствие до 16 ноември на тел. 02 988 90, 0879 590 901 или на pr@nsni.bg


8

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Case study: „Парадайз център“, София Първият лайфстайл и бъдещият най-голям мол в България

П

ървият лайфстайл и бъдещият най-голям мол в София и България с 80 хил. кв.м брутна отдаваема площ на бул. „Черни връх“ и бул. „Тодор Каблешков“ очаква откриване в началото на 2012 г., а в момента строителните работи текат с пълна пара. Разнообразието от възможности за прекарване на свободното време ще бъде върху 25 хил. кв.м от общо 190 хил. кв.м площ на самата сграда, с което той става първият атракционен увеселителен център в столицата. Панорамни тераси към Витоша и Южния парк ще предлагат слънце за посетителите плюс ледена пързал-

ка през цялата година, много водни каскади и озеленяване - целта на инвеститорите е това да бъде различният мол с модерна комбинация на търговия и развлечение. Реконструкциите на пътната (и канализационна) инфраструктура в района, подземна връзка с метростанция, паркинг за 1900 автомобила трябва да осигурят липсата на проблеми с достъпа. Докато обектът още се строи, се обърнахме към проектантския екип и към строителя, за да узнаем кое е забележителното на този сериозен обект.

„Парадайз център“

Обект

190 хил. кв.м

РЗП

„Булфелд“

Инвеститор

RTKL

Проектант Български проектант

„ПроАрх“ „Комфорт“

Изпълнител

ПРОЕКТАНТИТЕ ЗА ПРОЕКТА

Пиърс Мохан, водещ проектант, RTKL:

Това ще бъде истински лайфстайл център за София „Парадайз център“ е истински лайфстайл център за София поради факта, че предлага невероятни възможности за търговия на дребно и развлечения в поразяваща и гостоприемна среда. Центърът ще отразява същността на София и ще осигури запомняща се среда, където хората да могат да прекарват добре по всяко време

на деня. Проектът беше развит така, че да подчертава околния пейзаж и да рамкира гледки към Витоша от ресторанта и food court, като темите за природата присъстват и външно, и вътрешно и създават наистина запомнящо се пространство за търговия. Хранителните зони присъстват по все по-специ-

фичен и различен начин - от пазаруване на хранителни продукти, през хранене във food court до изискани ресторанти. Границата между отделните сектори се размива, например между търговията и местата за хранене и вкарване на компоненти на ресторантите в търговията. Разбира се, не може да се подмине огромното

влияние на мобилните технологии върху търговията. Новите стратегии докарват клиентите в магазините и ги задържат там с промоции. Сред тях са още QR пазаруването, интернет пазаруване с получаване на стоката в магазина и др. В момента работим по търговски проекти в Полша, Украйна и Русия, Грузия.

Арх. Илиан Илиев, проектант част „Интериор“ и консултант:

Все повече се залага на качеството на прекараното свободно време, забавленията и храната Основната концепция в „Парадайз мол“ е симбиозата между търговия и забавления, подсилена допълнително от мотиви, създаващи усещането за открити търговски улици и паркова среда. В крак със съвременните тенденции за природосъобразен модел на живот философията на този проект е да предостави максимално натурална среда за клиентите, да се избяга от усещането за затворено, стерилно и изкуствено климатизирано пространство, да осигури разнообразие от природни и градски картини. Самите наименования на отделните елементи много ясно маркират основните внушения, търсени от създателите на проекта – „Градината“, „Каньон“, „Тераса“ и „Булевард“

Това са основните алеи, осигуряващи циркулация на клиенти. Разполагането на такива уникални от проектантска гледна точка акценти – като водопадната каскада през 3 нива, вну-

Прилагаме материали като естествен камък, натурално дърво.

шителна декоративна стена в „Каньон“ с височина около 20 м, многобройни фонтани и гейзери, е символ на един нов подход във формирането на търговските пространства с голям брой обекти за забавления и прекарване на свободното време. Такива са ледената пързалка, разположеният във вътрешността на мола огромен SPA и фитнес комплекс с басейн, най-големият в София кинокомплекс. Откритият атракцион (тип лунапарк) на терасата към food court-a допълнително разнообразява възможностите за приятно прекарване на свободното време с цялото семейство.

Много активно се възползваме от водните ефекти като основен природен, а в случая и интериорен елемент. На места са приложени декоративни метафори на природни форми и явления – например т.нар. звездни небеса са изразителни таванни форми, пластично използващи светлината за създаване на усещането за ясна лятна нощ. Изградена е забележителна пластична стена в „Каньон“ – декоративен израз на отвесен каменен рид с уникални светлинни процепи. Един от многото водни акценти е „Гейзерът“ – пластично решен фонтан с изтласкване на струята на повече от 15 м височина – символичен образ на природната уникалност и сила. Водопадната каскада в основния атриум подсилва усещането за отворено пространство сред природата. Използваните цветове и

форми в настилките и облицовките тематично следват замисъла на всички останали елементи – цветовете са приглушени, земни, топли, естествени. „Парадайз център“ е най-големият проект от тип Mall в България и естествено е обърнато голямо внимание за осигуряването на правилна циркулация на клиентите

както на всяко ниво, така и във височина по етажите. Изградена е затворена триъгълна схема от алеи с няколко ключови атриума, в които се осъществява цялата вертикална комуникация. Правилната комерсиализация с разполагане на ключови наематели на точно определени места генерира човекопоток навсякъде в ком-

плекса. Забавленията, фитнес комплексът и конферентният център обогатяват микса и осигуряват постоянен поток от клиенти и към най-горните нива. Светлината е приета като основен градивен елемент

и средство за внушение. Редуването на пространства с различен

Разположението на мол „Парадайз център“ се характеризира с висока степен на комуникативност - в карето между бул. „Черни връх”, ул. „Сребърна”, ул.”Емилиян Станев” и бъдещото трасе на бул. „Тодор Каблешков”.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

9

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Арх. Мая Йовчева, ръководител на проекта, „ПроАрх“:

Богати обеми, качествени материали, усещане за лукс и висок стандарт „Тодор Каблешков”, както и два изхода към ул. „Сребърна” и към бул. „Черни връх”. Концепцията

Сградата е разположена в карето между бул. „Черни връх”, ул. „Сребърна”, ул. ”Емилиян Станев” и бъдещото трасе на бул. „Тодор Каблешков”. Зоната според общия устройствен план на София е смесена многофункционална. Теренът е с денивелация от 3.50 метра от най-високата до най-ниската си точка. Допустимите параметри според визата за проектиране са плътност на застрояване – не се ограничава, коефициентът на интензивност - не се ограничава, плътност на озеленяване – 40%, максимална етажност – 45 (180.00 м). Комуникацията се осъществява през бул. „Черни връх”, ул. „Сребърна” и бул. „Тодор Каблешков“. Предвиждат се два входа за леки автомобили към подземния паркинг от ул. „Сребърна” и от бул. интензитет на осветеност предлага разнообразна и интригуваща атмосфера. Наличието на множество покривни остъклявания позволява максимална естествена осветеност, особено в ключовите атриуми. За достигане на финалното проектно решение

Сградата представлява търговски и развлекателен център, за който е търсена съвременна визия. В партерния и първия надземен етаж е приложен спокойно стъпващ на терена плътен силует, който да контрастира с динамичната архитектура на последните два етажа, проектирани с богато остъкляване и големи тераси с прекрасна гледка към планината и Южния парк от зоната с атракциите и ресторантите. Търговската част

е разположена на три нива – две надземни и едно подземно. Трите търговски етажа са разделени на няколко зони около трите основни пасажа – „Каньон”, „Тераса” и „Булевард”, и около четирите вътрешни площада – „Южния площад”, „Северния площад”, „Централния площад” и „Градината”. Основна атракция в интериора и екстериора са разнообразните водни ефекти и водопади. В централния атриум ще има изкуствебяха направени редица светлотехнически симулации за осветеност с помощта на специализиран софтуер. Приложени са последните нововъведения в електротехниката за понижаване потреблението на ел. енергия. В „Градината“ са предвидени специ-

но езеро, в което падат водопади от горните нива. При южния вход е предвиден фонтан „Гейзер“, изстрелващ струя до тавана. Около отвора над „гейзера“ също се предвиждат водни ефекти, при отвора на ескалаторите при северния вход са предвидени фонтани. Водни каскади и фонтани ще има и при външните площадни пространства около двата входа. Зоната с ресторантите и атракциите

е на трето и четвърто надземно ниво. На трето ниво са разположени основната зона със заведенията за бързо хранене, няколко ресторанта, всеки от които със собствена тераса, кинокомплекс с 14 зали, боулинг зала с билярд и електронни игри, детски център, ледена пързалка и тераса с атракционни съоръжения на открито. На трето ниво ще бъдат изградени мултифункционална зала за 1000 седящи места, фитнес център с басейн, медицински център, ресторант, бар и зона за катерачи. Пешеходният подход към търговската зона

е разделен на две - единият е организиран дифични по форма слънцезащитни елементи, които по невероятен начин създават една непрекъсната игра на светлини и сенки, наподобяваща усещането в тропическа гора под високата растителност. Масовото събиране на хора в обект от такъв мащаб изисква

ректно откъм ъгъла на ул. „Сребърна” и бул. „Черни връх”, а другият от ъгъла на бул. „Черни връх” и бул. „Тодор Каблешков“. Сградата разполага и с един VIP вход откъм бул. „Тодор Каблешков“ с възможност за спиране на лек автомобил пред вратите. Осигурени са необходимият брой евакуационни изходи за сградата - 11 двойни стълбищни клетки и 2 единични, общо 24 евакуационни стълбища. Четирите надземни етажа

са с височина от 6 до 7.50 м. Светлата височина в търговските етажи е минимум 4.30 м под окачения таван. На ниво -1 подходът към метрото е организиран временно като пазар за зеленчуци до момента, в който се изгради метростанцията. Подземният паркинг

е на 2 нива с два входа от ул. „Сребърна” и от бул. „Тодор Каблешков” и два изхода към ул. „Сребърна” и към бул. „Черни връх” с общо 1774 паркоместа. За достъп до паркингите са предвидени три групи асансьори и ескалатори. специално отношение и проектно третиране на звуковите характеристики на пространствата.

Първата и най-важна задача е да се осигури добра чуваемост в общите пространства. Това до голяма степен дефинира качеството на средата. За целта бе напра-

Фундаментите и изкопите

Налице бяха много високи подпочвени води. Използваната хидроизолация е битум върху фундаментната плоча и полиетиленова мембрана върху шлицовите стени. Вертикалната планировка е решена в съответствие с прилежащите улици. При северния вход голямата денивелация е използвана за постигане на ефектни водни каскади и озеленени площи. Разликата в нивото на тротоара и нивото на влизане в сградата се преодолява с широка екстериорна стълба и ескалатор за външен монтаж. Ще бъдат използвани настилки от гранитни плочи при трите входа и унипаваж в останалите зони около сградата.

ктите на „Винербергер“. За външните стени е избран Porotherm 25 N+F Light заради отличното съотношение между цена и качество. Допълнително производителят помага и със своя опит и експертиза при изграждането и на други големи обекти. Това е лайфстайл мол

При избора на материал за изграждане на стените инвеститорът разглежда и оценява съвместно техническите характеристики на продуктите и разходите за изграждането на стените. Държи се на добрата топлоизолация и якостта на телата за зидария предвид монтирането на окачената фасада. Спира се еднозначно на проду-

Най-характерно за такъв тип търговски центрове е, че не са само място за пазаруване, а човек може да прекара там целия ден. Затова се търси предлагане на богат набор от услуги и забавления за всички възрасти – от ресторантите и кафенетата, местата за спорт, през детските центрове, зоните за атракции и кината до зоната за културни събития на последния етаж. За да може да поеме очаквания брой посетители, сградата е проектирана с просторни вътрешни и външни пространствата. Използвани са максимално големи подпорни разстояния, така че в пасажите да няма колони. Освен с богатите обеми усещането за лукс и по-висок стандарт се постига и с качествените съвременни материали, използвани за изграждането на сградата.

вен акустичен модел на системата от търговски алеи и атриуми. Приложени са максимално акустично ефективни материали, перфорирани повърхности, създадени са релефности във вертикала и по таваните. Отчетен е звуковият ефект на водните еле-

менти. Но тук звукът е използван и като ефект – водните атракции са придружени освен със светлинен, но и със звуков съпровод. Така звукът подобно на светлината и водата като природен феномен бива използван и като интериорно средство.

Градива и фасади


10

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Инж. Илия Алашки, конструктор:

В атриумите подпорните разстояния нарастват до 30 м Какви са особеностите на цялостното конструктивно решение на комплекса? - Основната особеност при „Парадайз център“ е неговата моноблокова конструкция, при която няма температурни и сеизмични деформационни фуги. Погледнат отгоре в план, „Парадайз център“ има форма, наподобяваща равнобедрен триъгълник с катети от по ~200 м и хипотенуза ~300 м. Предимствата на моноблоковата конструкция при този тип сгради са и от архитектурна, и от конструктивна гледна точка. Архитектурно липсата на фуги позво-

лява свободно планиране на вътрешното пространство, атриумите и местоположението на ескалаторите. Конструктивно липсата на фуги подобрява значително сеизмичното поведение на сградата, тъй като запазва центъра на коравина непроменен по височина на сградата в трите подземни нива, където към елементите, поемащи сеизмични сили, се включват и сутеренните стени. Това води до значително намаляване на сеизмичните междуетажни премествания и натоварванията във фундаментната конструкция на сградата. Основната ос при „Парадайз център“

Инж. Борислав Орханиев, ОВК проектант:

BMS системата е задължителна

Основните принципи и изисквания, които се спазват при проектирането на ОВК инсталации, са високо качество, ниска цена, надеждна работа, оптимален комфорт за клиентите. В търговския център се следи температура на въздуха, замърсеност на въздуха, ниво на шум. Повечето материали и съоръжения са вносни. Въпросът какви съоръжения и материали ще се използват се решава основно от инвеститора на обекта. В обекта са изградени климатични системи, които поддържат температурата в сградата през цялата година. По принцип те са въздушни. Правилният избор на ОВК инсталациите, оптималното им зониране, изборът на енергиен източник съобразно функционалните особености на сградата води до оптимизация на енергийните разходи за климатизация. В проекта се реализира само така наречената комфортна климатизация. Както споменах по-горе, основните фактори са високо качество, ниска цена, надеждна работа, оптимален комфорт за клиентите. Автоматичното управление на ОВК инсталациите в сградите чрез т.нар. BMS системи в подобен род обекти е задължително и са реализира в повечето такива обекти в страната. Не може да се говори за оскъпяване на проекта, тъй като допълнителните инвестиционни разходи за системи за управление, които са около 20% от стойността на климатичната инсталация, се изплащат от редукция на експлоатационните разходи.

е 8.40x13.30 м, като в зоната на атриумите подпорните разстояния нарастват до 30 м, а конзолните издавания до 11 м. Какви са специфичните особености при проектиране на големи търговски обекти? - Характерно за търговските мегакомплекси са техните големи размери в план, водещи до специфични особености, за които носещата конструкция трябва да бъде предварително подготвена, отсъстващи при строителството на по-малки сгради. Големите площи и разстояния водят до необ-

ходимост от движение на строителна механизация (бетоновози, бетон-помпи, автокранове) по етажните плочи, множество технологични прекъсвания при бетонирането (работни фуги) и ранно декофриране на елементите за по-голяма обращаемост на кофража и оптимизация на строителния процес. Какво е мястото на новите технологии, материали и иновативни решения? - Конструктивното проектиране като цяло е консервативен процес, който се променя относително бавно във времето. Това е вследствие

Инж. Любка Босилкова, ВиК проектант, „Босилкова“ ЕООД:

Важно е още в идейна фаза да се определят местата на ВиК съоръженията

При проектиране на мащабни многофункционални обекти по част ВиК особено важно е още в идейна фаза да се определят местата на резервоарите за питейни и противопожарни нужди. Да се определят и конструктивно да се заложат местата на канализационните помпени станции. Да се решат основните вертикални инсталационни шахти в лесни за обслужване в публичните зони места. От противопожарна гледна точка сградата да се реши като зони на действие на спринклерната инсталация. Ръчното пожарогасене е отделна система, обхващаща цялата сграда. Най-важното условие при проектирането на ВиК и спринклерна инсталация е при спазване на нормативните документи да се осигури максимален комфорт на наемателите и посетителите по време на бъдещата експлоатация. ВМS системата следи състоянието на противопожарната и водопроводната инсталация. В периода на строителство най-тежката част е многократната преработка на проекта, създадена от динамиката в наемането на магазини, ресторанти, зони за релакс и др. За подобна сграда много внимателно се следи за влагането на всеки материал.

на факта, че при конструкциите на сградите няма прототипи, пробни и тестови модели. Конструкцията на всяка сграда се проектира индивидуално и се изгражда еднократно, без право на експерименти и грешки. Горното с особена сила важи при проектирането на големи търговски комплекси, където поради големия обем на взаимно свързани строително-монтажни работи трябва да се използват само изпитани и доказани в практиката конструктивни и технологични решения. Кои са основните норми за проекти-

ране, които са приложени? - Конструкцията на „Парадайз център“ е осигурена да покрива всички изисквания и на действащите български стандарти БДС, и на единните европейски норми Еврокод. Каква е ролята на опита на проектанта при проектиране на подобни обекти? - Във всяка професионална сфера опитът на съответния специалист има водеща роля за избора и прилагането на оптимизирани решения и постигането на добри технико-икономически показатели.

Инж. Антон Монев, проектант част „Електро“, „Комконтрол“ ЕООД:

Предизвикателство е изборът на концепция за главното ел. захранване

В обекти от такъв мащаб основното предизвикателство е изборът на концепция за главното ел. захранване. Предвидени са две независими захранвания от ЧЕЗ и НЕК и пет трафостанции в обема на сградата, така че товарите да се поемат разпределено. В модела за трафостанциите са заложени еднотипни трафомашини в специализирани кожуси. Това облекчава поддръжката и прави системата много гъвкава при обслужване и аварии. В този обект за пръв път у нас за всички основни захранващи линии от трансформатор до консуматорите по етажите са предвидени шинопроводи. Те позволяват много гъвкаво обслужване на наемателите при промени на магазините, ниски загуби на електроенергия и повишена надеждност на захранването. Консумираната ел. енергия се отчита дистанционно от индивидуални електромери. Навсякъде по пасажите са ползвани висококачествени осветители с ниски загуби и дълъг живот, LED ленти и индукционни лампи. За евакуационното и аварийното осветление е проектирана адресируема система с централна батерия, гарантираща най-надеждна работа и улеснена експлоатация. Слаботоковите инсталации повтарят замисъла в основата на ел. захранването – пълна интеграция, висока надеждност и улеснена експлоатация. Предвидени са всички системи, необходими за един такъв обект – аналогово-адресируеми ПИЦ, работещи в мрежа, алармено-оповестителна система от три централи, работещи в мрежа и съответстващи на EN54, структурна кабелна система с възможности за пренос на данни до 10 Gb и до краен абонат от стандартен тип 1 Gb. Системата е максимално гъвкава при преконфигуриране на база идеологията за консолидационните точки. В цялата сграда има 100% покритие от GSM мрежа и WiFi. Висококачествено видеонаблюдение в целия обект е предвидено с най-модерна техника. Цялата информация се съсредоточва в център за наблюдение, където се получават данни от всички изброени системи, както и от BMS. Дежурният персонал ще може да взима решения за компетентни действия от това място или да се задейства автоматично един от многото планове, свързани със специални ситуации, аварии и др. Всички системи са предвидени за надстрояване и възможност за разширения, понеже са ползвани най-съвременните решения в съответната област.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

11

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ СТРОИТЕЛЯТ ЗА ПРОЕКТА

Атанас Костурков, управител на „Комфорт” ООД:

При мащабни проекти най-важна е организацията на строителството Господин Костурков, „Комфорт“ е главен изпълнител на най-големия търговски център в България – „Парадайз център“. Какви са предизвикателствата при реализирането на подобен обект? - Строителството на „Парадайз център” започна преди почти две години. За тези две години ние трябваше да изградим един много сложен както в архитектурно, така и в конструктивно отношение обект с разгъната застроена площ 190 000 кв.м. Сложността идва оттам, че всичко е голямо – големи междуосови разстояния, големи атриуми, големи отвори, за изпълнението на които е необходим много кофраж, инвентар, механизация, работна ръка и стриктно спазване на технологичния график. Част от конструкцията на сградата може да се разглежда като конфигурация от преплетени мостове, изпълнението на които бе предизвикателство за нас. Комплексът е с три подземни нива, които трябваше да изпълним в много кратки срокове. Огромното количество изкопни работи, над 500 000 куб. м, извозването на земната маса, укрепването на изкопа изискваха много добра организация, осигуряване на транспортна достъпност и спазване на санитарно–хигиенните изисквания. Архитектура на сградата също ни създаде доста трудности при изпълнението. Сградата има много обитаеми тераси, които трябваше да се изпълнят, без да се нарушава цялостната структура на изолациите. Желанието на инвеститора е да изгради емблематичен за България търговски център, с много интересни акценти в дизайна като водопади, гейзери, фонтани и др. Цялостното им инсталационно обезпечаване също усложни самото строителство.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

500 000 куб.м изкопна маса

350 000 кв.м кофраж 22 000 т арматура При избора на инсталации кое бе водещото като показатели? - Цялата сграда е енергоефективна. Всичко се определя от проектантския екип – топлоизолации, хидроизолации и т.н. Кои са предпоставките за успешно реализиране на такъв тип проекти? - Една от предпоставките е гарантираното финансиране. На този обект до момента сме нямали никакви проблеми с плащанията. Всичко друго беше в наши ръце и то бе свързано преди всичко с организация, организация и пак организация. Която съумяхме да осъществим и да изпълним обекта в добри срокове независимо от тежестта на конструкцията и на довършителните работи. На обекта работиха и голям брой подизпълнители. Нашите партньори и подизпълнители са традиционни. Новите, с които се наложи да работим, се справиха много добре. Ние бяхме ангажирани с доставките и на материалите при предварително одобрени мостри от инвеститора. Благодарение на утвърдената в нашата фирма система за организация и управление на строителството нямахме никакъв проблем с доставките на необходимите материали въпреки големите им количества и разнообразието им.

Кое бе по трудно за изпълнение – грубият строеж или довършителните работи? - В грубия строеж най-трудно бе от кота нула нагоре. Подземните нива като изпълнение не бяха проблемни. От кота нула нагоре са още три нива с много големи височини (24–25 м) и с много сложни конструкции. Големи атриуми, сложни греди и колони, плочи с дебелина по 40 см, 60 см. Интериорният дизайн беше възложен на отделна проектантска фирма, която от своя страна разработи доста сложни детайли за тавани и подови настилки в много сложна конфигурация. Изпълнението им предвид голямата площ изисква голяма прецизност, за да се постигне необходимото качество. Сложността идва и от локацията и разположението на обекта. Петното е с триъгълна форма, което затрудни донякъде и конструкторите. Заобиколено е от всички страни с улици, което прави всички фасади видими. Характерно за тях е много голямата квадратура - около 10 000 кв.м. Фасадите са разработени по идея на RTKL – английски проектанти, и са много пластични и с интересни осветявания. Как са решени комуника-

170 000 куб.м бетон 14 кинозали циите вътре и извън сградата? - Доста дебати се водиха около вътрешните комуникации и смятам, че се постигна едно добро решение. Достъпът до самата сграда е много удобен и лесен. Сградата разполага с 3000 паркоместа, от които 1800 закрити. В момента се реконструира бул. „Черни връх”, предстои ремонт и на бул. „Тодор Калешков” в участъка около мола. Трябва да отбележим и вертикалната планировка въпреки малкото пространство, което остана. Влизането в търговския център също е много атрактивно. Заради голямата денивелация един от входовете е решен с ескалатори и е подчертан с водни каскади. Какво трябва да знае още възложителят, за да тече безпрепятствено строителството на един толкова мащабен обект? - Освен да осигури финансирането, трябва да осигури и проекти, което е найголемият проблем на всеки инвеститор. Ако има осигурени инвестиции и оси-

гурен проект, остава само една строителна компания да направи правилната организация на изпълнението. Най-важното при строителството на такъв голям обект е правилната координация между всички строителни дейности в него. Една от основните трудности при подобен обект е вътрешното придвижване на материалите. Понеже обектът е много голям, фактически вътре има изградени цели булеварди, по които се движат тежка техника, лека техника, материали, хора, и едновременно трябва да се работи, да се завършват определени етапи. Трябва стриктно да се спазва технологичният ред, така че да не се забавя един вид работа за сметка на други. Вие сте изпълнител и на „Гранд мол Варна”, който също бе с много голяма площ. Кое е различното в този обект? - Конструкцията на „Гранд мол Варна” беше много лесна за изпълнение. Схемата бе много изчистена, както и довършителните работи. „Парадайз” е лайфстайл център, целият интериор е много луксозен. Тук има над 40 ресторанти, барове и кафенета. Зоната за спорт е над 3000 кв.м с фитнес зала, басейн с мини олимпийски размери, 12.5 х 25 м, скуош, със СПА центрове, сауни и т.н. Като вземем предвид и плейграунда с площ 3000 кв.м, ледената пързалка, имаме един не само търговски, но и развлекателен център. Интериорът, таваните, водопадите, водните ефекти – създава се една много приятна среда за пълноценно прекарване на свободното време. Търговският център е коренно различен от всички останали – и като строителство, и като функция. Интервюто взе Силвия ЦЕНОВА


12

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ Кирил и Антон Маслеви, управители на „Хидромат“ ООД:

Хидроизолациите имат много важно значение за дълготрайността и качеството при строителството и експлоатацията на всеки обект

М

олът Paradise Center е най-големият строен досега търговски център в България с над 80 000 кв.м отдаваеми търговски площи. Той има три подземни нива с кота фундиране минус 14 метра, като дори има водни резеровари на кота минус 18-19 метра. Това съоръжение е огромно предизвикателство както за инвеститиора “Булфелд”, така и за проектантите “Проарх”, за главния изпълнител “Комфорт” и за всички основни подизпълнители.

“Хидромат” подписа договор на 1 февруари миналата година за доставка и полагане на цялостна хидроизолационна система по дъно хоризонтално и по вертикални шлиц стени. Договорът ни предоставя 10-годишна гаранция на предложената хидроизолационна система. По дъно положихме два пласта специализирана SBS (-25 C) битумна изолация 5кг/кв.м, позволяваща работа и в зимни условия, а по вертикалните шлиц стени използвахме американската система за изолации при едностранен кофраж Preprufe. Изпълнихме успешно хидроизолационната система в основи до края на 2011 г.

и впоследствие след проведен конкурс подписахме договор за втория етап - доставка и полагане на XPS топлоизолации и хидроизолации

по покриви, тераси кота 0 и т.н., общо над 35 000 кв.м площи за топло- и хидроизолации. В този обект сме използвали над 20 вида хидроизолационни материали поради различните предназначения: изолация на дъно и стени, неизползваеми покриви, тераси с пешеходни зони, озеленени тераси, тераси с двоен под (дистанционери). По кота 0 има автомобилни рампи, стълбища, пешеходни зони, външни водни атракции, озеленени зони, вътрешни водни басейни и резервоари. За всички тези зони сме използвали различни видове хидроизолации според предназначението на площите. Можем да сравним този обект с изпълнението на държавни обекти. За разлика от държавните обекти, където критерият е само най-

ниска цена, при договарянето с инвеститора “Булфелд” и главния изпълнител “Комфорт” първите въпроси към всички подизпълнители са за други референтни обекти – кога, къде и как са изпълнени. Проверява се дали предоставените факти са истина, преценяват се имиджът, историята и даже оборотите за предходните поне 5 години на компанията. Имаше колеги, офериращи изолации с официален оборот от 10-20 хил. лв. от предходни години, които въобще не бяха изслушвани. Аз например сравнявам избора на подизпълнител с принципа на провеждане на интервю с нов служител. Ние, управителите, задаваме първо въпросите къде, колко и как е работил, каква професионална квалификация има кандидатът, а не започваме с това ще работи ли за минимални 200 лв. на месец. В последните години за спечелване на поръчка на държавен обект критерият “най-ниска

цена”, поне за специалност хидроизолации, е пагубен.

Как ние виждаме ситуацията. Голямата част качествени, грамотни и честни фирми с история и опит се опитват да правят невъзможното в сферата на изолациите. Едновременно да стане качествено, заедно с това възможно най-евтино. Това е почти невъзможна задача, пред която сме изправени всеки ден всички колеги и фирми от бранша. Другата част от фирмите, които печелят държавни поръчки на “най-ниска цена”, са новосъздадени с еднаединствена цел – да си вземат парите от възложителя. После въобще не плащат колкото може повече изпълнени актове и реално те нямат активи, които да покрият задълженията им при съдебна процедура. Когато не се взимат под внимание историята, опитът, референтни обекти, обороти от предходни години, активите и други такива, при държавните поръчки новоизлюпе-

ни фирми ще продължат на мамят честните подизпълнители. Мога да дам пример

с некоректната фирма „РВП Кьоне“, гр. София. Спечелиха търг за реконструкция на железопътен участък Долно Камарци - Буново (http://www.hydromat. bg/bg/mostove_02.html). Възложен ни беше договор 2010 г. за хидроизолацията на железопътните мостове. Правеха се редовно оперативки от министерството на транспорта, от БДЖ, от въпросната фирма с единствената задача да се казва колко е важно да се направи изолацията на жп мостовете бързо и качествено в срок. Реконструкцията завърши успешно, подписаха се актовете и фактурите, държавата се е разплатила към спечелилата търга фирма, но ние като подизпълнител си останахме само с един спечелен съдебен изпълнителен лист за сумата от 200 000 лв., неразплатена към нас. За съжаление тази сума се оказа тотално

загубена поради липса на обезпечителни активи. Ние, разбира се, сме платили и всички данъци на тези изработени и фактурирани пари, реално непостъпили при нас. Не бихме се учудили, ако въпросната фирма даде някъде най-ниска цена при тръжна процедура и отново заработи по същата схема. За съжаление сме убедени, че това не е отделен случай, а порочна практика поради тръжните процедури. В редица водещи държави предизвиканият фалит на една фирма води до съдебни последствия за всички физически лица, които са пряко свързани с това. У нас това несъвършенство води до големи загуби за изрядните платци и онези, които искат да работят честно и качествено. За нас е голяма чест участието ни в “Парадайз център”, тъй като този обект ни даде възможност да си свършим работата както трябва и ни върна уверението, че все пак пазарът може и да е честен и конкурентен.


14

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ЖЕЛЕЗНИЦИ Основни приоритети за 2014 - 2020 г.

Свързаност на Балканите Основен приоритет за новия програмен период е приключването на железопътното направление от сръбската граница през София и Пловдив до пристанище Бургас и до турската/гръцката граница след Свиленград. Активно се работи по подготовката на оставащите елементи от участъка София – Септември, довършващи рамото Пловдив – Бургас проекти, както и линията София – Драгоман, каза за „Строителство Градът“ Христо Алексиев, заместник генерален директор на НКЖИ. С приключване на проектите по това трасе през следващия програмен период България ще има напълно завършено железопътно направление, изградено за скорости на движение на влаковете 160-200 км/ч. и в пълно съответствие с приложимите европейски стандарти и изисквания, гарантиращо оперативна съвместимост на националната железопътна мрежа с европейската. НКЖИ разполага и с „пул” от подготвени проекти, които могат да бъдат реализирани при осигуряване на необходимото финансиране. Сред тях са проект за подновяване на железопътната линия Мездра – Горна Оряховица, проект за рехабилитация на железопътната линия Русе - Варна. Подготвени са проекти за развитие на големите железопътни възли София и Бургас, подготвя се и жп възел Пловдив. С включването на направлението Русе – Горна Оряховица – Димитровград – турска/гръцка граница в основната транспортна мрежа на Европа, която трябва да е изградена до 2030 г., през следващия програмен период следва да стартира и подготовката за бъдеща реализация и на тази железопътна линия. Хоризонталните приоритети – интелигентни транспортни системи и иновации в управлението и услугите, са важни. В началото на 2013 г. ще бъдат обявени поредица от търгове за техническо проектиране на приоритетните жп направления. То ще отнеме около година, а търгове за строителство следва да бъдат обявени в края на 2014 - началото на 2015 г. Дотогава ще са завършени сега строящите се направления. Обявен е и търг за прединвестиционно проучване и изготвяне на идеен проект за жп линията Радомир – Кулата. Към момента няма подписан договор с избрания изпълнител поради обжалване на решението за избор пред КЗК. Този проект също остава за изграждане в периода след 2020 г.

Христо Алексиев, замeстник генерален директор на ДП НКЖИ:

Строителството на жп линията Димитровград – Свиленград стартира през ноември В участъка попадат последните две отсечки от бившия ИСПА проект Пловдив – Свиленград Г-н Алексиев, открихте на 2 юли първите две фази на най-стария ИСПА жп проект Пловдив – Свиленград. Какво остава, за да бъде завършена цялата линия? - Работните проекти за участъците Димитровград – Харманли (изпълнител „Терна“) и Харманли – Свиленград (изпълнител „Порр“, Австрия, и „ПСТ Холдинг“, България) са готови и одобрени. Поетапно през ноември ще стартира строителството на двете отсечки. През месец ноември ще завършим строителните работи в участъка Свиленград – турска граница. Той трябваше да бъде завършен през юни тази година, но през февруари скъсана язовирна дига заля механизацията на изпълнителя, необходима за изграждане на втория по дължина жп мост след Дунав мост 2, дълъг 460 м. Системите за сигнализация и телекомуникации по цялото трасе се изграждат от фирма „Талес”. В трите участъка: Пловдив - Димитровград, Димитровград - Свиленград и Свиленград - турска граница, ще бъде внедрена Европейската система за управление на трафика в железопътния транспорт, ниво 1 (ERTMS I), с нейните прилежащи компоненти: Global System for Mobile Communications – Railway (GSM-R) и Европейската система за контрол и управление на влаковете (ETCS), както и системата за Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Внедряването им ще гарантира сигурността при пътуване с железопътния транспорт. При необходимост ERTMS I ниво лесно може да бъде надградена до ERTMS II ниво. Разликата между двете нива ERTMS най-просто може да се обясни така: първото ниво следи местонахождението на влака през 3-4 минути чрез бализи на релсовия път, които регистрират преминаването на влака и предават сигнал за местоположението му, а второто ниво следи постоянно местоположението на влака чрез спътникова информация.

Х

ристо Алексиев е заместник генерален директор „Стратегия и администрация“ на ДП НКЖИ. Той е на този пост за втори път. От 2007 г. до момента в НКЖИ последователно е бил заместник генерален директор и съветник към управителния съвет на НКЖИ. Христо Алексиев притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения” от УНСС, както и международни сертификати за управление на проекти. Работил е като ръководител проекти в сферата на местното самоуправление и като експертен съветник на кабинета на министъра на транспорта.

П

рез ноември ще обявим процедура за строителството на интермодалния терминал в Пловдив, паралелно с това ще се обяви и процедурата за избор на оператор

П

редстои търг за проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътен възел Бургас

Железопътните проекти за сигнализация и телекомуникация в България досега са реализирани от „Талес“. GSM-R в Европа монтират и инсталират само „Капш“ и „Нокиа – Сименс“. Сред водещите големи компании за телекомуникации и сигнализация са „Талес“, „Алстом“, „Сименс“, „Ансалдо“ и „Бомбардие“. С колко средства по оперативна програма „Транспорт“ остана ДП НКЖИ? - Първоначално в програмата бяха заложени 580 млн. евро. Впоследствие от пътищата към железниците бяха пренасочени 60 млн. евро и от тези вече 640 млн. евро 250 млн. евро бяха отделени за метрото, в резултат на това за жп проектите останаха 390 млн. евро. За всички линейни инфраструктурни обекти, изпълнявани от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“, са подготвени и впоследствие са одобрени формулярите за кандидатстване за финансирането им. Което означава, че финансирането на проектите е одобрено от Брюксел. Рисков ли е проектът Септември – Пловдив? - Доскоро имаше забавяне с подписването на договора за

супервайзър на проекта заради обжалване на процедурата за избор на изпълнител пред КЗК, а впоследствие и ВАС. През ноември предстои подписване на договор с избрания изпълнител, който от своя страна ще даде старт на строителните договори по този проект. Септември – Пловдив е с обща дължина 52 км и е разделен на три части с отделни изпълнители - “Свиетелски“, „Порр“ и консорциум от компании с водещ испанската „ГЕА 21“. Очакванията ни са до края на годината, най-късно в началото на следващата година изпълнителите по трите позиции за строителство на участъка да приключат с проектирането, за да може през март-април 2013 г. да получим разрешение за строеж. По този начин с началото на строителния сезон ще има възможност да започнат строителните дейности в този участък. Към момента проектът не е рисков поради факта, че рисковете за неговото изпълнение бяха сведени до минимум. Също така на 31 август 2012 г. след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив” се подписа дого-


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

15

ЖЕЛЕЗНИЦИ вор с избрания изпълнител – консорциум „ТКБ София – Пловдив” с водеща фирма „Талес”. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. Работата ще приключи месец след завършване на строителството. На този обект също ще бъде внедрена система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS, ниво 1, между Септември и Пловдив, както и GSM-R по цялото трасе София - Пловдив. Зимата забави жп проекта Пловдив – Бургас. Каква е степента на изпълнението му? - По позиция 1, Михайлово – Калояновец, са положени 21 км нов железен път, във втория участък, Стара Загора – Калитиново, напредъкът е 16 км, като паралелно с новия железен път се изпълняват и земни работи. За позиция 3, Церковски - Бургас, има около 75 км готов нов железен път. Засега забавянето е само при позиция 1, изпълнителят мотивира това с тежките атмосферни условия и продължителните валежи през май. Почвите бяха преовлажнени и беше трудно да се работи. Може да се навакса с многосменен режим на работа. По този проект на 21.09.2012 г. беше обявена обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на пет тягови подстанции по обособени позиции”. Сега се прави и преустройство на сигнализацията на Пловдив - Бургас, която е сред най-старите в железниците, предстои да се обяви

процедура за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътен възел Бургас”. Във втория програмен период ще продължим с доизграждане на железопътната линия Пловдив - Бургас, като за целта към момента разполагаме с одобрен формуляр за кандидатстване за финансиране на подготовката на още 6 проекта, които на своя страна ще завършат цялостното обновяване на това трасе. Това са проектите: „Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас”; „Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас”; „Рехабилитация на участък Пловдив – Оризово”; „Модернизация на участък Ямбол – Зимница при спирка Завой”; „Модернизация на участъка Оризово – Михайлово”; „Развитие на жп възел Пловдив”. Каква е стратегията ви за развитие на жп гарите? - Ние не правим само базисна инфраструктура, а залагаме и на интермоделни терминали и обновяване на гаровите здания. За този програмен период още от миналия мониторингов комитет през юни 2011 г. гарите станаха част от ОП „Транспорт“. В този програмен период са включени жп гарите София, Пазарджик и Бургас. За тях от ОП „Транспорт“ са предвидени 20 млн. евро, като българското съфинансиране ще е около 10 млн. лева. На 29 октомври 2012 г. бяха отворени офертите, подадени в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на гаров ком-

Норман Фостър представи предложение за реновацията на Централната железопътна гара в Ню Йорк

Норман Фостър представи предложение за реновацията на Централната железопътна гара в Ню Йорк. Агенция „Новости“ цитира съобщение на архитектурното бюро Foster + Partners, според което проектът предвижда разширяване на обществените пространства на гарата и нейните входове, на околните улици ще бъдат направени широки тротоари, а „Вандербилт авеню“ ще стане изцяло пешеходна. Знаменитата Централна гара се намира на пресечката на 42-а улица и „Парк авеню“ в Среден Манхатън и е разположена на почти 200 дка площ. С 44-те си перона и 67 железопътни линии е най-голямата жп гара в света. В близост до нея се намират 3 метростанции, които поемат пътникопотока от влаковете. През февруари 2013 г. ще отбележи своя 100-годишен юбилей и нюйоркската неправителствена организация Municipal Art Society предложи на архитекта да представи своето виждане за общественото пространство в района през следва-

В

ъв втория програмен период ще продължим с доизграждане на железопътната линия Пловдив - Бургас. Разполагаме с одобрен формуляр за финансиране на подготовката на още 6 проекта, с които ще завършат цялостното обновяване на това трасе: „Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас”, „Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас”, „Рехабилитация на участък Пловдив – Оризово”, „Модернизация на участък Ямбол – Зимница при спирка Завой”, „Модернизация на участъка Оризово – Михайлово”, „Развитие на жп възел Пловдив”

плекс Централна гара София“. Участниците в процедурата са шест: обединение „ГБС-Централна гара София”, Гражданско дружество „ДОУШ-СК-13”, „Терна” АД, обединение „Централна гара 2012”, консорциум „Щрабаг - жп гара София”, Консорциум „Балканстрой Реминг”. Срокът за приключване работата на комисията за избор на изпълнител е 15 февруари 2013 г. Новата Централна гара София следва да отговаря на съвременните изисквания за енергийна ефективност, конструктивна устойчивост, достъп за лица с намалена подвижност и други съгласно действащата в момента нормативна уредба. Предвижда се 30% от консумираната енергия на гарата да се произвеждат от алтернативни енергийни източници. Заложено е обновяване на подлезите, пероните и перонните покрития. Срокът за изпълнение на дейностите по проектиране и строителство е две години. Тръжната документация за избор на изпълнител за проектиране и строителство на „Ремонт на приемно здание на гара Пазарджик” е одобрена от управляващия орган на оперативна програма „Транспорт“ и предстои нейното одобрение от Агенцията по обществени поръчки и стартиране на процедурата. Очаква се строителните дейности да бъдат с продължителност една година и половина. Предстои стартиране на проект „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа”, който е изцяло синхронизиран с плановете на община Бургас за развитието на цялата зона в града като зона за обществе-

щите 100 години. Официалното й откриване ще стане на 2 февруари 2013 г.

На 21 ноември завършва ремонтът на път 2 от Черноград до Айтос

На 21 ноември завършва ремонтът на път 2 от Черноград – Айтос, част от жп проекта Пловдив – Бургас. Той започна в края на септември и ще бъде завършен в края на 2012 г. На 27 септември завърши и строителната дейност по подновяването на железния път и беше възстановено движението на влаковете по път 1 в същото междугарие, Черноград – Айтос. Строително-монтажните работи се изпълняват с помощта на иновативна и високопроизводителна механизация, собственост на италианската Джи Си Еф. Контрактор по този проект е ДЗЗД „Джи Си Еф – СК 13 – ТрейсРейлинфра консорциум“, строителен надзор се упражнява от ДЗЗД „Етаконс-Вито Прато“.

Инвестиции в кадри и обучение на персонала поискаха от жп администрацията

Инвестиции в кадри и обучение на персонал са сред основните приоритети, които експертите от жп администрацията посочиха по време на първия форум от лот 2 по договора за преструктуриране на железопътния сектор в България. Проектът включва изпълнението на 3 договора и ще бъде реализиран от българско-германския консорциум “ИнфраКеър -ТрансКеър” по оперативна програма „Транспорт”. Дейности-

но ползване и „отваряне” на града към морето. Гара Бургас е обявена за паметник на културата и в тази връзка се наложи съгласуване на техническото задание от Националния институт за недвижимо културно наследство. В началото на октомври получихме съгласуваното задание и своевременно започнахме работа по изготвянето на тръжната документация. След нейното одобрение от компетентните органи ще стартира процедурата за избор на изпълнител. Идеята, свързана с изграждането на интермодален терминал в Пловдив, е да се използва възможността за публично-частно партньорство и финансиране от европейските фондове. Чрез съфинансиране по оперативна програма „Транспорт” ще бъде изградена базисната структура, след това той ще бъде отдаден на концесия, като бъдещият концесионер ще отговаря за неговото оборудване. През ноември ще обявим процедура за избор на изпълнител за строителството, като плановете ни са паралелно с това да се обяви и процедурата за избор на оператор. Това ще позволи веднага след приключване на строителните дейности терминалът да влезе в експлоатация. В момента се работи по дефиниране на жп гарите, които да бъдат обновени през следващия програмен период на оперативна програма „Транспорт”. Нашата идея е да рехабилитираме гарите по протежението на железопътните отсечки, в които изграждаме базисната инфраструктура. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА

те по трите позиции ще приключат до септември 2013 г. По време на дискусията експертите от бранша и представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, синдикатите и “ИнфраКеър - ТрансКеър” очертаха проблемните моменти пред администрацията и поставиха развитието и инвестициите в човешките ресурси като основа за промяна на стратегическите нагласи и изграждането на цялостен позитивен имидж в сектора. Изпълнителите от “ИнфраКеър - ТрансКеър” ще изготвят анализ на наличната администрация и персонал, чиято основна цел е стратегическото планиране и укрепване на човешките ресурси. Той ще включва обучения и програми за развитие на мениджмънта в България и чужбина и адаптиране на работещи европейски практики.

Подготвят доклад за ОВОС за проекта за развитие на жп възел София

До 9 ноември ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ приемаше оферти за изпълнител на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за проект „Развитие на железопътен възел София“. Прогнозната стойност на проучването е 65 хил. лв. Изготвянето на доклад за ОВОС за проекта за развитие на железопътния възел София включва разработване на задание за обхвата и съдържанието на доклада, провеждане на консултации с компетентните органи и други специализирани ведомства, разработване на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Развитие на жп възел София” и участие в обществени обсъждания на доклада за ОВОС.


16

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ

За обхода на Габрово: испанска вълна в български търг След гръцкия поход следва испанска вълна в български пътен търг. Две самостоятелни испански фирми и обединение с два испански партньора е доминиращото участие в търга за обхода на Габрово. Българските обединения са две, шестият участник е германско-българско сдружение. Испанските гости са „Аскан“, „Рубау“, които участват самостоятелно, „Геа-21“ АД, Севиля, и „Конструксионес Аранс Асинас“ - Бургос, Испания, които партнират на българската „ПСТ Холдинг“ в сдружение „Път Габрово 2012“ . „Аскан“ е дебютант, фирмата е регистрирана в Кантабрия и е построила пътищата в Северна Испания. „Рубау“ участва във всички обществени поръчки през последните две години, първоначално със

УЧАСТНИЦИ И БАНКОВИ ГАРАНЦИИ Участник Банкова гаранция Обединение ПСВТ ОББ „Макс Бьогл – Инжстрой Габрово 2012“ Уникредит банк, Германия Обединение „Обход Габрово“ Корпоративна търговска банка Сдружение „Път Габрово 2012“ Първа инвестиционна банка „Рубау“ АД, Испания Банка Сантандер “Аскан“ АД, Испания Билбао Биская Архентария

„Софстрой“, а напоследък - без български партньор. „Геа 21“ АД, Севиля, и „Конструксионес Аранс Асинас“ - Бургос, Испания, заедно с варненската „Инжстройинженеринг“ ЕООД ще строят част от жп проекта Пловдив – Септември. В търга за обхода на Габрово ракетата носител за жп проекта Пловдив - Септември „Инжстройинженеринг“ ЕООД този път подпомага германската „Макс Бьогл“, която за последно се появи в търга за лот 2 Дупница - Благоевград на магис-

трала „Струма“. Обединението им се нарича „Макс Бьогл – Инжстрой Габрово 2012“. Едното българско обединение се нарича ПСВТ и е съставено от варненската „Хидрострой“, „Пътни строежи Велико Търново“ АД и „Пътинжерингстрой – Т“, Търговище. Другото българското сдружение е „Обход Габрово“ и в него участват „Трейс Груп Холд“, София, „Интегрирани пътни системи АД“, София, и „ИПС Инфраструктури“, София. Милена ВАСИЛЕВА

Четири оферти за тол-консултант На 6 ноември отвориха тръжните оферти за консултантски услуги, свързани с анализ на възможностите и вариантите за интегрирана електронна система за електронно събиране на такси при ползване на пътната инфраструктура в България. Участниците са четири: •Консорциум „ДоЪЯ Тол България“ с партньори „Дорние Консултинг“ ООД, Именщаад, и „Ърнст енд Янг“ ООД, Щутгарт •Обединение „Инфра“ с партньори „Инфрам а.с.“, Прага, „Инфрапроект Консулт“ ЕООД, България, „Мист Проект“ ООД, България •„Лоджика Чешка република“ ООД, Чешка република •Обединение „Аруп Тийм“ с партньори „Ове Аруп & Партнърс Интернешънъл“ ООД, Англия, „Сентрълпойнт

България“ ЕООД, България, и „Транспорт Лоджик“ ООД, Англия. Дружеството „Дорние Консултинг“ беше определено от Програмата за развитие на ООН да подготви проучване за бъдещо развитие на интелигентни транспортни системи в Кралство Саудитска Арабия, където работи от 10 години, участва като консултант на разширението на летище Франкфурт, в технико-икономически анализ на новото берлинско летище „Бранденбург“, проджект мениджър на разширението на румънския аеропорт в Сибиу и др. „Ърнст енд Янг“ участва с щутгартския си офис, защото в България тяхната дейност е по-скоро одиторска и счетоводна. „Инфрапроект“ от обединение „Инфра“ участва в разработването на ИПГВР – София,

консултант е по проекта за интегриран градски транспорт на Русе и др. „Мист“ също работи по проекти за ИПГВР, ВиК проекти. „Лоджика Чешка република“ е европейски клон на канадска компания. „Аруп“ са независима европейска компания от инженери, дизайнери, консултанти, които работят с Европейската инвестиционна банка, рамков консултант са на „Джаспърс“ в последните 4 години, съветник по проекта за интегриран градски транспорт в София и Бургас Една от последните им изяви е найголямата метростанция в лондонското метро „Кингс Крос стейшън“. Който спечели поръчката, ще я изпълнява цели 36 месеца, прогнозната стойност на проекта е 4 166 666.67 лева, финансирането е от КfW. Милена ВАСИЛЕВА

Проектират пътя Пловдив - Асеновград Смолян за скоростен с пари от бюджета Половин милион лева ще бъдат отпуснати от държавния бюджет за проектирането на високоскоростен път Пловдив - Асеновград - Смолян до границата с Гърция по предложение на вицепремиера Симеон Дянков. Скоростният път попада в разширението на коридорите на Трансевропейската мрежа TEN-T.

Избират проектант за Видин – Ботевград АПИ обяви търг за проекти на Видин - Ботевград, етап I, Видин – Монтана, участък 1 Видин – Димово от км 3+757 до км 39+480 и участък 2 Димово – Бела – Ружинци от км 39+480 до км 61+750. Оферти се подават до 20.12.2012 г.

София обяви повторен търг за тролеи „Столичен електротранспорт“ ЕАД обяви отново обществена поръчка за доставка на нови 50 нископодови съчленени тролейбуса. Прогнозната стойност на сделката е 27.5 млн. евро без ДДС. Оферти се приемат до 20 декември.

Поне 21 пътни проекта в София със заем Над 21 пътни проекта в София ще бъдат финансирани със заем от 50 млн. евро от Европейската инвестиционна банка за 3 години. Част от средствата да отидат за основен ремонт на бул. „Владимир Вазов“, разширение на бул. „Тодор Каблешков“ от жк „Бъкстон“ до бул. „Цар Борис III“, бул. „Сливница“ от бул. „Константин Величков“ до бул. „Петър Дертлиев“, бул. „Цариградско шосе“(от бул. „Яворов“ до бул. „Копенхаген“), бул. „Дондуков“, бул. „Шипченски проход“, пътен възел „Надежда“ и „Искърско шосе“.

Завърши етап I на булевард в „Младост 3“ Завършен е първият етап от новия бул. „А. Сахаров“ в столичния комплекс „Младост“ 3. Отсечката с дължина 970 метра свързва бул. „Александър Малинов“ и метростанция „Младост III“. Подготвя се проект за етап II, който в западна посока ще се свърже и с бул. „Андрей Ляпчев“, а в източна посока - с жк „Дружба“ и с бул. „Цариградско шосе“.

Слагат „кожух“ на нефтопровод през „Хемус“ АПИ търси партньор за доставка и монтаж на защитен кожух на нефтопродуктопровода, пресичащ при км 5+332 трасето на магистрала „Хемус“ от Софийския околовръстен път до пътен възел „Яна“. Прогнозната стойност е 66 хил. лв. Срокът изтича на 12 ноември.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

17

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Автомобили вместо трамвай в подлеза на НДК Нов трамвай с пендел от Петте кьошета до Южния парк по „Бяла черква“ до „Арсеналски“ догодина Трамвайните релси в подлеза на НДК ще бъдат премахнати, за да минават оттам автомобили. Това се предвижда в транспортно-комуникационно решение на главния архитект на София Петър Диков за облекчаване на движението при Петте кьошета, което Столичният общински съвет прие на свое заседание миналата седмица. Бул. „Фритьоф Нансен“ ще стане двупосочен, колите ще имат право да завиват от подлеза надясно към „Черни връх“. Трамваите ще минават отгоре, като за целта подлезът ще бъде покрит в участъка между улиците „Цар Асен“ и „Княз Борис“, обясни арх. Петър Диков. Ще бъде изградено и ново трамвайно трасе. То ще тръгва от пресечката на бул. „Патриарх Евтимий“ с бул. „Ви-

тоша“, където свършва пешеходната зона, и ще продължава по бул. „Витоша“ до входа на Южния парк, след което ще завива наляво по „Бяла черква“ покрай басейна „Спартак” и ще се свързва със съществуващата линия на бул. „Арсеналски“. Новият трамвай ще бъде с пендели, т.е. ще има кабинки за управление и в двата края и врати от двете страни като метрото. Причините за предложенията са откриването на втори метродиаметър и по-специално отсечката от „Света Неделя“ до Кръста, необходимостта от подобряване на пропускателната способност на кръстовището на Петте кьошета, окончателното спиране на трамвайното движение по бул. „Витоша“ и бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, решени-

ето на МС за предоставяне на Военния културен комплекс за нуждите на Районен съд - София, нуждата от преосмисляне на трасетата на градския транспорт в южната част на София и спешната необходимост от премахване на временната трамвайна връзка по бул. „Скобелев“, от бул. „Витоша“ до бул. „Прага“, изградена до пускането на втори метродиаметър. Предложението включва постоянна трамвайна връзка по „Скобелев“, от „Витоша“ до „Прага“, в оста на булеварда, която отговаря на всички норми и стандарти. Предстоят търгове и спиране на трамвая от „Прага“ по „Скобелев“. Реконструкциите на Петте кьошета и в подлеза на НДК се очаква да приключат през следващото лято. Милена ВАСИЛЕВА

До 16 ноември приемат оферти за ITS консултант за транспорта в София До 16 часа на 16 ноември т.г. се приемат предложения за участие в обществена поръчка за “Избор на консултант за изготвяне на техническо задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика”. Търгът е част от проекта за интегриран градски транспорт на София с еврофинансиране. Кандидатите имат пълен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адрес www.sofia. bg. Офертите ще бъдат отворени на 19 ноем-

Подобряват транспортa в центъра на София До месец главният архитект на София Петър Диков ще внесе проект за подобряване на транспортното обслужване на южната част на центъра на София. В него ще се включва създаването на нова тролейбусна линия, свързваща кварталите „Стрелбище“ и „Гоце Делчев“ с метростанция II-10 „Европейски съюз“ край хотел „Хемус”. Тролеят ще минава по булевардите „П.Ю. Тодоров“, „Арсеналски“, „Черни връх“ и „Фритьоф Нансен“.

ври от 10 часа. След като бъде избран, консултантът ще има 90 дни, в които да подготви задание за изпълнител на интелигентни решения за 20-те софийски кръстовища. Прогнозната стойност е 97791.5 лв. без ДДС. Първата част от работата на консултанта е да подготви техническа документация, на нейна основа ще направи техническо задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика. Това включва: •Техническо проучване на съществуващите

технологични решения •Техническо проучване на вградените съществуващи системи: технически одит, оценка за техническа съвместимост • Технико-икономическо проучване на съществуващите технологични решения: икономическа обосновка, технико-икономическа оценка за съвместимост и др. Втората част е подготовката на техническо задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика. Милена ВАСИЛЕВА

„Булгартабак Трейдинг” пое концесията на спирките в Пловдив Кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и изпълнителният директор на „Булгартабак Трейдинг“ АД Борис Захариев подписаха анекс към договора за концесията на спирките от масовия градски транспорт. Ще бъдат изградени модерни спирки и от началото на 2013 г. общината ще получава концесионна вноска в размер на 71 хил. евро годишно. Концесионерът „Елиза-1999” е придобит преди 3-4 месеца от дружеството „Булгартабак Трейдинг“, което бързо намира изход от 10-годишния казус. Изпълнителният директор на „Булгартабак Трейдинг” и управител на „Елиза-1999” Борис Захариев съобщи, че предстои общината да одобри проекта им. 340 спирки, обект на концесията, трябва да са готови до две години, първите 50 модула ще бъдат монтирани в първите месеци на 2013 г. В концесията фигурират 40 павилиона, в анекса са добавени още 50, като за всеки от тях концесионерът ще заплаща допълнително по 240 евро. Срокът на концесията е 20 години.

Нова фаза на интегрирания градски транспорт - с екосредства Проектите за интегрирания градски транспорт навлязоха в нова фаза на финансиране – със средства от оперативна програма „Околна среда“. От тях се възползват пет града на основа на четири критерия: замърсеност на въздуха, наличие на интегрирани планове за градския транспорт, общински превозвач. Според заместник-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева от избраните за този програмен период по оперативна програма „Регионално развитие“ седем града пет отговарят на тези условия: Варна, Плевен, Стара Загора, Бургас и София. Пловдив и Русе отпадат, защото операторът на градския транспорт там не е общински, а частен. Средствата на превозни средства, които се пренасочват към опазване на чистотата на въздуха и промените в климата, или втора фаза на проекта за интегриран градски транспорт, са 380 млн. лева от сектор „Води“. Най-много пари от новата схема по оперативна програма „Околна среда“ ще получи София, като подготвя три проекта за общо 280 млн. лв с почти равен финансов дял. Единият е за 10 мотриси за метрото от „Цариградско шосе“ до Бизнес пар-

ка, чието строителство стартира. Тръжната процедура за метровлаковете вече започна, на 19 ноември предстои отваряне на офертите. Финансирането на поръчката по оперативна програма „Околна среда“ и местното съфинансиране стават по схема, по която се предвиждат следните плащания: аванс 30% след предста-

К

андидати за екофинансиране за 2014 - 2020 г. са програмите „Околна среда“, „Регионално развитие“ и „Конкурентоспособност“ вяне на гаранция за авансово плащане, две междинни плащания - 60% след приемане метровлаковете в заводски условия и 40% след въвеждане метровлаковете в експлоатация. При всяко плащане се приспада пропорционално преведеният аванс. Избраният изпълнител ще има 12 месеца, за да осигури подвижния метросъстав, което оз-

начава до края на 2013 г. Другите две поръчки на Столичната община са за 115 автобуса на метан и за 20 трамвая. Новите трамваи ще са за рехабилитираната линия 7 и за новия трамвай през „Дървеница“ с финансиране по оперативна програма „Регионално развитие“. Доставката на нови трамваи и влакове за метрото се мотивира с по-ниската енергийна консумация и по-малкото вредни емисии от намаляване ползването на лични превозни средства. Останалите четири общини ще закупят тролейбуси - 70 в Плевен, 32 във Варна, 20 в Бургас и 9 в Стара Загора. Общините вече са публикували предварителните обявления за обществените поръчки, но търговете все още не са обявени. Според Ивелина Василева за следващия програмен период политиките по опазване на околната среда и превенция на промените в климата трябва да се интегрират във всички оперативни програми на ниво програмиране. Все още се избистря по коя от оперативните програми ще се финансират подобни мерки – „Околна среда“, „Регионално развитие“ или „Конкурентоспособност“. Милена ВАСИЛЕВА

Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен подготвят партньорски проект за подмяна на тролейбусите Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен ще кандидатстват с партньорски проект за подмяна на тролейбусните паркове по ОП „Околна среда 2007 - 2013” (ОПОС) след откриване на процедура за директно предоставяне на безвъзмездната финансова помощ. Общинските съвети в Плевен и Стара Загора дадоха предварителното си съгласие. Участват и четирите дружества за градски транспорт – „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен, „Бургасбус” ЕООД, Бургас, „Градски транспорт” ЕАД – Варна, и „Тролейбусни превози” ЕООД, Стара Загора. Предстои да бъде подписано споразумение за общинско сътрудничество. Водещ партньор в проекта е община Бур-

гас. Предвижда се провеждане на една окрупнена обществена поръчка за доставка на тролейбуси, която се организира от дружествата за градски транспорт като съвъзложители, като водещата роля е на дружеството за градски транспорт – Бургас. Партньорският проект е с работно заглавие „Подмяна на подвижния състав на тролейбусните паркове в Плевен, Бургас, Варна и Стара Загора”. Общинският съвет в Плевен даде и предварителното си съгласие за ползване на средства от бюджета на община Плевен за времето на изпълнение на проекта или поемане на общински дълг чрез заем от фонд „Флаг“ или заем от друга публична институция за осигуряване финансирането

на текущи разходи, които не се покриват от ОПОС, включително процента на собствен принос, в случай че проектът бъде одобрен за финансиране и за него се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ. В Плевен след подмяната на подвижния състав амортизираните тролеи ще бъдат бракувани. В края на октомври Комитетът за наблюдение на ОПОС одобри нови мерки за финансиране от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС чрез оперативната програма, сред които и мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, свързани с нов подвижен състав за градския транспорт. Силвия ЗЛАТКОВА


18

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА

„Пристанищна инфраструктура“ ще прави технически паспорти на сгради и съоръжения Обявената обществена поръчка обхваща терминали в пет порта - Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), София, обяви открит търг за съставяне на технически паспорти на съществуващи сгради и съоръжения на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, които се управляват от държавното предприятие. Обществената поръчка е в две обособени позиции. Първате е за обследване и оценка на сградите на пристанищата за обществен транспорт с национално значение на България и изработ-

ване на технически паспорти. Тя обхваща: •Пристанище Варна (Варна-изток, Варна-запад, включително Складова база и База СНО Варна, Фериботен комплекс – Варна) •Пристанище Бургас (Бургас-изток, Бургас-запад, включително Складова база Лозово, Росенец, Несебър) •Пристанище Русе (Русе-изток, Русе-център, Русе-запад, Силистра, Фериботен терминал - Силистра, Тутракан, Свищов и Сомовит) •Пристанище Лом (Лом и Оряхово) •Пристанище Видин

(Видин-център, Видинюг, Видин-север и Фериботен комплекс – Видин). Избраният изпълнител следва да обследва сградите, да изготви доклад с предписани мерки за достигане на съществените изисквания към строежите, да състави технически паспорт . Техническите паспорти се изискват по Закона за устройство на територията по график за сградите и съоръженията публична собственост. Втората обособена позиция е за извършване на обследване и оценка на канал 1 и ка-

ПАРАМЕТРИ Срок за купуване на оферти Срок за подаване на оферти Условия за отваряне на офертите Прогнозна стойност без ДДС, в т.ч. - позиция 1 - позиция 2 Срокът за изпълнение на всяка от позициите Критерия за оценка - позиция 1 техническа оценка цена срок за изпълнение - позиция 2 техническа оценка цена

нал 2 в района на пристанище Варна и изработване на технически

17 часа на 21 ноември 2012 г. 17 часа на 28 ноември 2012 г. 11 часа на 29 ноември 2012 г. 1. 740 млн. лв. 1.450 млн. лв. 290 хил.лв. 200 дни Икономически най-изгодна оферта 40 точки 50 точки 10 точки 45 точки 55 точки

паспорт. Това включва проучване и изготвяне на анализ на инженерногеоложките и хидрогеоложките условия и оценка на геодинамичното състояние на бреговете на каналите. Ще се съберат резултатите от предишни наблюдения, проекти, заснемания и геоложки данни, ще се извърши подробен оглед и необходимите геодезически заснемания на място за обвързване на проекта със съществуващата инфраструктура. В обследването се включва и проучване на съществуващите инженерни съоръжения по дъното и бреговете на каналите и тяхното графично изобразяване в подходящ мащаб. Брегозащитните съоръжения по бреговете на каналите ще бъдат заснети и оценени, като това ще е част от проектното решение. Ще бъдат направени точни геодезически и хидрографски измервания за заснемане в координатна система 1970 г. осите на каналите, навигационното обозначаване, ширината по дъното и ширини по откосите и маркиране на точен километраж. Консултантът следва да провери възможностите за разширяване и удълбочaване на каналите съгласно генералния план и ще определи минимални отстояния от осите на каналите за изграждане на съоръжения и определяне на тези граници в координатна система 1970 г. В полза на бъдещи инвестицион-

ни дейности консултантът следва да определи максимално допустими дълбочини за изграждане на съоръжения по дъното и бреговете на каналите и определяне на безопасни граници в план за тези дейности в координатна система 1970 г. С проучването ще се определят максимални безопасни натоварвания на откосите, съобразени с геоложките характеристики на земните пластове. Ще се изисква анализ на състоянието на навигационната система, графично изобразяване на заснеманията и съществуващото положение и определяне на зоната за развитие на съоръженията, пълни хидрографски промери по цялата ширина на каналите, включително откосите, изготвяне на типови напречни профили през характерните точки на съоръженията, изготвяне на картен материал в подходящ мащаб, изчертаване на триизмерни изображения на дъното на каналите в проблемните точки, легализиране на получените данни чрез включването им в кадастралния план на Варна. Авторът на тези проучвания ще представи препоръчителни действия за запазване границите на каналите от стопанска дейност. Окончателното проучване ще бъде публикувано, а засегнатите от него общини, учреждения, юридически и физически лица – информирани. Силвия ЦЕНОВА


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

ВиК

ИКИ

Консорциум „Чиста вода Габрово 2012“ ще изпълнява инженеринга на пречиствателната станция в Габрово

Консорциум „Чиста вода Габрово 2012“ ще изпълнява реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) в Габрово. Сдружението се състои от испанското акционерно дружество за строителство и услуги „Копаса“ и софийските „Технострой България“ ООД и ЕТ „Мирса-93 – Цветан Асенов“. Договорът за строителство е на стойност 10 339 076. 07 лв. без ДДС и бе парафиран на 1 ноември. Това е последният, пети поред договор за строителство в рамките на интегрирания проект за водния цикъл на града. Продължителността на договора е общо 35.5 месеца, от които 23.5 месеца са предвидени за проектиране и изпълнение на строително-мон-

тажни работи, доставки на машини и съоръжения, автоматизация, единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта, обучение на персонала. Периодът за откриване и отстраняване на дефекти, включително надзор и подпомагане на експлоатацията и поддръжката на пречиствателната станция, е дванайсет месеца. Технологичната схема, която предстои да бъде изпълнена, включва рехабилитация на съществуващите съоръжения, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови с цел преобразуването й от едностъпална в двустъпална. С реконструкцията на станцията ще се постигне оптимизиране на технологията на пречистване,

подобряване качеството на пречистената вода, ще се подобрят условията за работа на заетия в ПСПВ персонал, значително ще намалеят разходите за експлоатация и поддръжка. Със старта на реконструкцията на пречиствателната станция за питейни води община Габрово е изпълнила всички ангажименти по сключването на договори за строителство, част от водния проект на града на обща стойност 123 106 289.12 лв. Проектът включва още рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа в три линейни части, както и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води, уточняват от звеното за управление на проекта. Силвия ЗЛАТКОВА

Свиленград стартира проект за 48 млн. лв. за изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция Община Свиленград спечели финансиране от 48.3 млн. лв. за изграждане, реконструкция и модернизация на ВиК мрежата с пречиствателна станция за отпадъчни води в града. Основната част от средствата 46.5 млн. лв., се предоставят безвъзмездно по ОП „Околна среда”. Останалите 1.8 млн. лв. са съфинансиране от общинския бюджет, като повечето от тях вече са вложени в подготовката на проектното предложение, съобщиха от община Свиленград. Според кмета инж. Георги Манолов това е най-големият, отговорен и труден проект, който общината досега е реализирала.

19

gradat.bg

Грандиозното по мащабите си начинание включва проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с довеждаща инфраструктура. Тя ще се намира в района на жп моста, където общината е закупила имоти. Ще се довърши канализацията в квартал „Гебран” и ще се направи реконструкция на водопроводната и на канализационната мрежа в квартал „Изгрев”. Проектът предвижда също и изграждане на канална помпена станция, оборудвана с машини и съоръжения, които ще решат сега съществуващите проблеми с наводняването на улиците „Граничар” и „Край-

речна” при обилни дъждове и високи нива на река Марица. Най-голяма придобивка от проекта ще получат жителите на квартал „Кап. Петко войвода” (Гарата). Там ще се изгради канализация и ще се поднови водопроводната мрежа. След подписването на договора с управляващия орган по ОП „Околна среда” общината ще обяви тръжни процедури за избор на изпълнители по дейностите. Очаква се строителството да стартира през пролетта на следващата година. Според сроковете по програмата всички дейности трябва да приключат до месец юли 2015 г. Светла ДОБРЕВА

Министерският съвет разширява комуникационно-информационната си връзка с други ведомства и министерства Министерският съвет търси изпълнители за доизграждане на комуникационно-информационен възел, свързващ институцията с други министерства, ведомства и областни администрации, както и разширяване на локална информационна мрежа. Обявена е обществена поръчка в три лота: лот 1 за доставка на интегрирана система за гласови и видеокомуникации за нуждите на изградената система за свързаност; лот 2 - доставка на защитени от магнитни излъчвания принтери; и лот 3 – доставка на мрежово оборудване за обновяване и разширяване на съществуващата локална мрежа в МС. Във връзка с постъпили запитвания от страна на участници в търга МС дава повече яснота по от-

делните параметри и технически изисквания към продуктите и системите: •Отбелязаните технически спецификации на комуникационно оборудване за обновяване и разширяване на съществуващата локална мрежа (лот 3) - IOS LAN BASE SSH , Sup 6-E Lite, TwinGig Converter Module и 1300W AC Power Supply (Data and PoE), са ориентир за доставчиците. Допустими са всички технически съоръжения (модули, комуникационни интерфейси и др.), релевантни на тези. •Като специализирани хардуерни апарати за комплексни комуникации (т. 3) освен операционна система - Android 4.0, може да се използва и еквивалентна Оpen source и др., която да покрива останалите технически изисквания.

•Допустими са и еквивалентни устройства, които покриват напълно техническите изисквания описани в документацията. Задължително условие е всички компоненти да бъдат от един производител. •Във връзка с доставката на системи за гласови и видеокомуникации е необходим G.722 протокол за предаване на глас, който предоставя възможност за връзка към системи на различни производители. Той е задължителен от гледна точка на съвместимост с вече изградената система за свързаност на комуникационно-информационния възел. •Софтуерът за свързаност към Gateway е задължително да поддържа едновременно протоколите H.323 и SIP. Таня ТОДОРОВА

Столичната община изпълнява пилотен проект за електронно обслужване Столичната община изпълнява пилотен проект за електронно обслужване на гражданите и бизнеса. Проектът се осъществява в рамките на обособена позиция лот 3 от мащабния проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, който се финансира по оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) с бенефициент Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Общата стойност на проекта е 18 429 864 лв. Лот 3 е насочен главно към развитие на електронни и административни услуги от общините. Интегрираната информационна система на Столичната община (ИИССО) е основата на така наречения „Интелигентен град” и включва в себе си всички информационни системи на града (централна и райони администрации), които следва да функционират като едно цяло. Проектът може да се реализира само като единна съвкупност от организационни схеми, нормативна уредба, стандарти, информационни системи (електронни услуги).

ИИССО се изгражда като система от системи (услуги), функциониращи във висока степен на интеграция. Изграждането се реализира поетапно, като с въвеждането на нови компоненти се разширява обслужването на потребителите, включително следва да се осигуряват услуги, невъзможни при прилагания конвенционален подход за изграждане - реализация, значително надхвърляща възможностите на познатото „едно гише”. Информационната система на Столичната община се изгражда като неразделна част от е-правителството. Значителна част от създаването на условията за изграждане и функциониране на ИИССО вече е разработена и

приета от Столичния общински съвет като норми, стратегия, планове за реализация, стандарти. Изгражда се първи етап на системата за електронни услуги за гражданите и фирмите за 50 електронни услуги. Системата се разработва като типов проект за общините в Република България, финансира се по линия на ОПАК (с бенефициент Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията) и е с пилотно внедряване в Столичната община, показва справка на сайта на Столичната община за извършеното по проекта към 20 август. Силвия ЗЛАТКОВА

Пълния текст четете на: www. stroitelstvo.info


20

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

ТЕЦ – Разград, е готова за настоящия отоплителен сезон

От 2009 г. в топлоцентралата работи когенерационна инсталация с газово-бутални двигатели, с 3 MW инсталирана мощност и достатъчна за настоящия й капацитет

Вече е включено отоплението в училища и детски градини за сметка на общинския бюджет, обяви изпълнителният директор на дружеството инж. Михаил Ковачев. До края на седмицата ще бъдат поетапно включени и битовите абонати в града, които по данни на дружеството са около 3500. Предвижданията на ръководството са през следващата година броят им да се увеличи. Топлофикационното дружество разчита на работеща когенерационна инсталация, захранвана с газово гориво и работеща с бутални двигатели, с 3 MW инсталирана мощност, която е оптимална и достатъчна на този етап. При увеличаване на броя на потребителите и доказа-

на техническа необходимост ще се внедри допълнителна техника, обеща директорът на ТЕЦ-а. В подготовка за настоящия отоплителен сезон са реконструирани около 300 метра топлопреносна мрежа на стойност 150 хиляди лева. Проблемите, които имат други топлофикационни дружества, до известна степен са решени. „Ние сме една от малкото централи, която няма задължения към „Булгаргаз“, като обслужваме текущи задължения”, каза изпълнителният директор. Дружеството кандидатства пред регулаторния орган за утвърждаване на цената на топлинната енергия и определяне на преференциалната цена на електрическа

енергия от комбинирано производство, която да влезе в сила от 1 декември т.г. Предложението на дружеството е близко до това на ДКЕВР, като окончателните стойности ще са ясни след закрито заседание на 12 ноември. Дружеството предлага за утвърждаване следните цени на енергия без ДДС: •преференциална цена на електрическа енергия – 265,55 лв./MWh •индивидуална цена на електрическа енергия – 170,55 лв./MWh •цена на топлинна енергия с топлоносител гореща вода - 94,68 лв./ MWh. Те са изчислени на база добавка по чл. 33, ал. 3 от ЗЕ – 95,00 лв./MWh. Таня ТОДОРОВА

Цените за достъп за възобновяема енергия остават временни поне 6 месеца Най-вероятно след минимум 6 месеца ще могат да се установят постоянни цени за достъп до мрежата, които трябва да поемат производителите на зелена енергия, а Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) ще формулира по своя преценка, каза председателят й Ангел Семерджиев. Цените за достъп ще останат временни, докато електроразпределителните дружества и електросистемният оператор (ЕСО) съберат достатъчно информация за разходите, генерирани от включването в енергийната система на повече от очакваното количество възобновяеми източници. С въвеждането на цените за достъп до мрежата за производителите на зелена енергия биха компенсирали разходите на електроразпределителните дружества и електроси-

стемния оператор, който търпи допълнителни разходи поради спиране на базови мощности, обясни Ангел Семерджиев. Регулаторът подчерта, че ако не бяха въведени цени за достъп, тежестта от повисоките разходи за зелена енергия трябваше да бъде поета от потребителите. Очаква се ДКЕВР да отговори на изпратени от Европейската комисия въпроси за причините и начина за въвеждането на цени за достъп до мрежата. Крайната цена на електроенергията се формира на база цената на конвеционалната

енергия+добавки, включващи зелена енергия, подпомагане на когенерации и невъзстановяеми разходи, припомниха от държавната агенция. Върху цената на електроенергията би повлияло очакваното намаление на цената на природния газ от външните доставчици, отбеляза председателят на ДКЕВР. Това би довело до намаляване на добавката за електроенергия, произведена от когенерации. А според закона за енергетиката операторите са длъжни да изкупуват 100% енергията от когенерационни топлоцентрали. Таня ТОДОРОВА

4 варианта за трасе на газопровода България – Сърбия Приключиха предпроектните проучвания за изграждане на междусистемна газова връзка между България и Сърбия, финансирани по оперативна програма „Регионално развитие“. Извършителят на проучвателните дейности фирма „Газтек“ предлага 4 варианта за трасе на газопровода. Оптималният вариант е с дължина 61.6 км и започва от очистно съоръжение на магистрален газопровод при Нови Искър, преминава през териториите на общините Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман и завършва на границата със Сърбия при Калотина. По този начин газопроводът ще свърже преносните

мрежи на двете страни и ще повиши сигурността на газовите доставки в рамките на вътрешния газов пазар, обосновава се консултантът. Като част от предложението е и изграждане на газопроводни отклонения за снабдяване на градовете Сливница, Драгоман и Годеч. Общият размер на инвестицията за строителство на тръбата на българска територия се очаква да е в размер на 39 млн. евро без ДДС, които ще бъдат осигурени от оперативна програма „Конкурентоспособност“. Окончателното въвеждане в експлоатация на газопровода се планира за края на 2015 г.

Екооценката на проекта „Набуко“ влезе в МОСВ за одобрение Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) в България на газопровода „Набуко“ е подадена за одобрение в Министерството на околната среда и водите, обяви проектната компания „Набуко газ пайплайн България“. Документацията, свързана с изграждането на 420 км трасе на българска територия, което преминава през през 24 общини и 9 области, е твърде голяма по обем. След становище на МОСВ, което се очаква да е в рамките на този месец, проектът ще бъде обявен публично за обсъждане от заинтересовани страни и населението. Следващата стъпка е предоставянето на обществен достъп до доклада за ОВОС и провеждането на консултации по самото трасе, след което документацията ще бъде върната на властите за окончателно одобрение. Управляващият директор на „Националната Набуко компания” Марий Косев заяви, че те ще се съобразят с мнението на всички заинтересовани страни при одобрението на оценката. Според него изпълнението на проекта ще донесе 1 млрд. евро в инвестиции и данъци, ще създаде много работни места и нови бизнес възможности. „Набуко” е най-напредналият проект в Южния газов коридор, който цели да транспортира газ от Каспийския регион и Близкия изток до над 500 млн. потенциални потребители в Европа. Газопроводът ще бъде с обща дължина 3900 км. Предвиденият годишен капацитет е 31 млрд. куб. метра газ. На територията на страната ни тръбата е с дължина 420 км и ще преминава през 24 общини в 9 области. Очакванията са през януари догодина да започне изграждането на междусистемната газова връзка с Турция, която в бъдеще ще е част от „Набуко”.

Находище „Селановци” - нов концесионен договор *Правителството удължи с 15 години срока на концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Селановци” в община Оряхово, в което има все още нереализирани запаси. Концесионерът „Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД ще продължи работата си при условията на сега действащия договор.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

21

TEНДЕНЦИИ

BAU 2013 налага световните мащаби в строителството От 14 до 19 януари 2013 г. в гр. Мюнхен, Германия, ще се проведе изложението BAU 2013, което налага световните мащаби в сферата на архитектурата, строителните материали и системи за индустриалното и жилищното строителство както за новото строителство, така и при обновяването на сгради. Това е изложението, което събира на всеки две години водещите имена в бранша в световен мащаб на едно място и е задължително за всички, които професионално се занимават с планиране, строителство и оборудване на сгради – инженери и архитекти, строители, строителни предприемачи и търговци на строителни материали. А с представените 50 000 проектантски бюра

BAU е и най-голямото изложение в света за архитектите и инженерите. Изложението BAU още веднъж доказва своето значение на магнит за бранша. За следващото издание на BAU на площ 180 000 кв.м се очакват 2000 изложителя от над 40 страни, както и 240 000 посетители

от цял свят. След като 2011 г. беше отбелязан рекорд в броя на посетителите от чужбина, сега тази тенденция се потвърждава и от страна на изложителите 17% повече в сравнение с предходното BAU са чуждестранните изложители. Направеното допитване сред изложителите през 2011 г. сочи, че в голямата си степен фирмите са представени в европейското пространство. Фирми с повече от 250 служители разширяват своя радиус на действие и в Азия и Америка. 39% от фирмите изложители имат траен интерес към пазара в България. По мнение на изложителите четирите мегатренда в сферата на строителството за в бъдеще, които ще определят и международния растеж, са:

енергия, Recycling, строителство, съобразено с потребностите на всички поколения, и мобилност. По традиция продуктовата гама на BAU е разделена на продукти и материали. Спектърът на продуктите представя всеобхватно целия свят на строенето – алуминий, стомана, дърво и пластмаси, стъкло, керамика, строителни материали, сухо строителство, готово строителство, строителна химия, асансьори и ескалатори, енергийна и сградна техника, софтуер и хардуер, естествени и изкуствени камъни, изграждане на градски пространства. Тази доказала се система на разпределение за следващото издание на BAU се допълва и от тематичното подразделяне на продуктите и услугите. Това е замислено най-вече за облекчение на посетителите, така че те да могат да се ориентират по-лесно в огромното разнообразие на портфолиото на изложението. Ето и големите теми: „фасади“, „подови покрития“, „енергийни системи“. Например системи от алуминий или керамика ще могат да бъдат открити в темата „фасади“, строителната химия принадлежи към „подовите покрития“. Посетителите ще могат да се ориентират по определени символи в кои палати се представят продукти, които например се използват във фасадите на сградите. Изложението ще се съпътства от богата рамкова програма

Реномирани референти и специалисти от практиката ще дискутират по теми от всеобщо значение: „Бъдещето на строителството“ – инфраструктурата и градовете, интегрални процеси на проектиране и изпълнение, Parametric Design, енергия; „Архитекти и индустрия в диалог“ – да мислим глобално, да действаме локално, архитектурата и промяната в климата, влиянието на онлайн търговията и шансовете за архитек-

турата и градоустройството, архитектурни проекти Health + Care; „Building the Future“ – Smart Urban Systems, Engineered Materials, Monitoring Architecture, New Nature; „От визията към практиката“ – доклади от практиката, строене за бъдещите поколения, енергийна ефективност, интелигентна урбанизация, ефективно използване на ресурсите. За информация относно посещение на BAU 2013 от 14 до 19 януари 2013 г. в Мюнхен може да се обръщате към Кремена Вълчева, тел. 02/ 816 3027, kremena. valcheva@ahk.bg.


22

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

BALREC

ПАНЕЛ I „ИКОНОМИКАТА: КАПИТАЛ, ФИНАНСИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИИ“

Построй инфраструктурата, инвеститорите сами ще дойдат Чужди компании в България размразяват проекти, необходима е комплексна държавна политика за привличане на инвестициите След бума на недвижимите имоти и възобновяемите енергийни източници навлизането на чуждестранните инвеститори не е толкова интензивно. Някои инвеститори търсят да закупят сграда, други - терени, трети търсят местни партньори за бизнес. Всички обаче се интересуват от подкрепата от държавата, което е по-трудно в криза. Все пак България като че ли остава доста атрактивна според интереса от инвеститорите, съобщи Валентина Александрова, директор секторно инвестиционно обслужване, Българска агенция за инвестиции. Кои са основните сектори двигатели на икономическия растеж в България, коментираха участниците в първия панел „Икономиката: капитал, финансиране, инвестиции“ на конференцията BalREc. От началото на 2012 г. интересът към България нараства

Вземането на решението за инвестиране отнема поне 6-7 месеца, идват различни екипи на компанията, обикалят по различни обекти, запознават се с възможностите за ново строителство, за партньори, разглеждат случаи на други инвеститори в сектора. Сега процесът е доста поудължен, инвеститорите доста повече мислят за разлика отпреди. 250 фирми са направили запитвания от началото на годината, около 50 идват неколкократно в България. На 5 компании са издадени сертификати за над 100 млн. лв. - съществуващи предприятия в България, които бяха замразили своите проекти. От 35 фирми, с които работим активно, 8 подпомагаме индивидуално. Имаме 9 фирми в производството на авточасти, което е много в сравнение с последните три години. В електрониката имаме 5

сериозни фирми, за IT и аутсорсинг - 4, които малко намаляха. Глобалният контекст за привличане на чуждестранни инвестиции

е много конкурентен. Много държави предлагат огромни стимули данъчни, директни субсидии за работно място, безплатна земя, готова инфраструктура, от Китай и Корея до Сърбия, особено за големи инвестиции, над 200 милиона. Много страни дават цялостни пакети. Чехия разви такива пакети за изграждане на цялата инфраструктура за индустриални зони. В България моделът за индустриални зони обаче е малко неясен зони се изграждаха по европейска програма, има специална държавна компания, има частни зони като на „Сиенит“. Въпросът е има ли модел на ПЧП държавата да представя земята на по-добри цени, частните фирми да работят за инфраструктурата и този пакет да се предлага на инвеститорите. Стратегията е „построй инфраструктурата, те ще дойдат“, коментира Росен Иванов, управляващ партньор, Entrea Capital. Наблюдава се повишен интерес от чуждестранни инвеститори към сделките със земеделски земи

- покупки и окрупняване за производство на хранителни продукти, биоземеделие, често и проекти за биомаса, като в същото време наблюдаваме промяна на вида инвеститор - от Западна Европа и САЩ, които насочват своята експертиза в други сектори. Не считам, че законовите ограничения спират инвеститорите, има вече доста голям опит и дори да има рискове за инвеститорите, те могат да бъдат преодолени, коментира Катерина Краева от международната адвокатска кантора Wolf Theiss.

Участниците в панела (отляво надясно): Мартин Гиков, началник на отдел „Финансиране на недвижими имоти“, УниКредит Булбанк, Катерина Краева, адвокат, Wolf Theiss, Росен Иванов, управляващ партньор, Entrea Capital, Атанас Гаров, изпълнителен директор, Colliers International (модератор), Валентина Александрова, директор секторно инвестиционно обслужване, Българска агенция за инвестиции, Николай Коцев, ръководител проекти в ОББ В областта на IT и аутсорсинга все още има активност

към България, има добри нови проекти, което е добра новина за офис проектите. В селското стопанство и храните също има оживление и потенциал и може да има добро влияние върху логистичните проекти. Други сектори са производството на части и преработвателната индустрия. България още не използва потенциала си като транспортен хъб, но това може да се промени със строежа на нови пътища. Предвидимостта има ключово значение за инвеститорите. Това, което се случи във ВЕИ сектора, не е много добра реклама за инвеститорите, които гледат към България като към пазар. Това е драстична промяна на бизнес климата в сектора. За да бъде успешна политиката, е необходима цялостна държавна политика, обобщи модераторът на дискусията Атанас Гаров, изп. директор на Colliers International. Николай ТОДОРОВ

А Н

Секторите с потенциал нализ на AT Kearnеy идентифицира потенциалните сектори за развитие - транспортно оборудване, електроника, хранително-вкусова промишленост, логистика, IT и аутсорсинг, здравеопазване.

България - инвестиционна дестинация?

еобходимо е дългосрочно маркетиране на държавата, глобална реклама и специализирани форуми. По проект по програма „Конкурентоспособност“ за 16 млн. лева. се провеждат инвестиционни форуми по света съвместно с Financial Times. Няколко форума вече са проведени в Лондон, Мюнхен, Дубай, Москва, Париж. Според Росен Иванов отношението към България в чужбина е неутрално или негативно, а интересът е доста умерен. Много помага, когато на форумите се включи компания, която вече е инвестирала в България, като например Exetic на конференцията в Мюнхен, където от разпратени 8000 покани са откликнали 40 компании. Факт е, че страната се разглежда като част от региона, особено от новия тип инвеститори.

Какъв е добрият за финансиране проект

Б

анките са ликвидни, но добрите проекти не са чак толкова много. Един добър за финансиране проект има надеждни и стабилни парични потоци и се предлага от инвеститор с опит и резерви. Една провалена кредитна експозиция трябва да се компенсира с 20-30 нови кредита. Ето защо банките продължават да са много внимателни в анализите и вземането на решенията, коментира Мартин Гиков, началник на отдел „Финансиране на недвижими имоти“, УниКредит Булбанк. За 2012 г. банката е отпуснала 250 млн. лв. в недвижими имоти, добър пример е „Парадайс център“. Наблюдаваме масирано изграждане на портфолиа от банките в сектор земеделие и това ще бъде тенденция. Държавата оказва силна подкрепа на този сектор в момента. Държавен фонд „Земеделие“ ще раздаде един милиард лева по 121-а и 123-а мярка - за подмяна на инвентар и техника, за предприятия за преработка на земеделска продукция, за осигуряване на складови площи, което засилва интереса към банковите продукти в момента, съобщи Николай Коцев, ръководител проекти в ОББ. Забелязваме и засилване на сектора на малкия ритейл - търсене на закупуване на малки търговски площи. Според Коцев ресурсът на IT сектора - програмистите, намалява непрекъснато.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

ПАНЕЛ 2: ИКОНОМИКА НА ГРАДОВЕТЕ С ПРИОРИТЕТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

23

BALREC

Общините търсят партньори от частния бизнес за ПЧП Важна крачка е създаването на високотехнологични паркове Участници: арх. Петър Диков, главен архитект на София, Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София тех парк“, Владимир Гюрджиев мениджър индустриални площи, „Фортън Интернешънъл“, Валери Андреев, изпълнителен директор, Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД, арх. Яни Вълканов, обединене „София ХХI“, Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво развитие на София, арх. Белин Моллов, консорциум „Пловдив 2020“, арх. Цветан Петров, обединение Устойчиво развитие на Бургас, Венета Кръстева, управляващ партньор, „ГРАДЪТ Медиа Груп“ (модератор)

Първият въпрос, който задават чуждестранните инвеститори в България, е има ли данъчни преференции при закупуване на терени, директни субсидии за откриване на нови работни места, на какво ниво е изградената инфраструктура, заяви Владимир Гюрджиев, мениджър „Индустриални площи” във „Фортън Интернешънъл”.

На първо място се търсят изградени логистични и производствени обекти в съществуващи индустриални зони – т.нар. brown fields. Но много често има разминаване между очакванията на инвеститорите и това, което реално виждат на място. За инвестициите на зелено е много важно да се каже, че първата голяма спънка, която компаниите срещат, е липсата на надеждни партньори, или поне липсата на информация за такива. Тези инвеститори търсят на първо място сигурност, прозрачност на цени, срокове, ангажименти на изпълнение. Има сериозен интерес от компании предимно в сферата на автомобилната индустрия, електроника, сервизиране, леки производства. За да дойдат големи инвеститори, трябва да има готови икономически зони. Показателен пример са индустриалните зони „Марица” и „Раковски” край Пловдив, които имат развита инфраструктура и урегулирани терени и затова е налице висока концентрация на инвеститори. Според арх. Яни Вълканов от обединение „София ХХI“,

което подготвя Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на София, основната зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие включва

територия от 1177 ха в източната част на гр. София. Конкурентните й предимства са, че граничи с аерогара София, през нея преминават бул. “Цариградско шосе“ и основният железопътен ареал, което прави територията основна „входна врата“ на София както с въздушен, така и с пътен и железопътен транспорт. Територията на зоната е много разнообразна и атрактивна за инвестиции. Северната й част, около летище София, е привлекателна за фирми, свързани с логистика, транспорт и спедиция, но също така и за производствено-складови бази, хотели и офиси. Основен проблем на тази част от зоната е липсващата инфраструктура във вътрешността на територията, което е пречка за нейното развитие, коментира арх. Вълканов. Главният архитект на София арх. Петър Диков

зададе риторичния въпрос защо, след като България е данъчен рай на Европа, няма все още сериозни инвестиции в ИТ сектора. Според него „в последните 10 години се правиха консумативни инвестиции, които не създават добавена стойност за средата, обществото и развитието на градовете като цяло. Сега вече е дошло време за промяна в инвестиционното мислене най-ясният знак за промяната е проектът „София тех парк“. На един военен терен, който беше предвиден за консуматвна инвестиция (проектът за нов правителствен комплекс), се създава високотехнологичен парк. Борбата за привличане на инвестиции за растеж слезе от ниво държави на ниво региони, а сега на ниво градове, подчерта арх. Диков. Затова София, освен че доизгражда вътрешната си инфраструктура, с подкрепата

на държавата развива външните си регионални връзки с магистралите „Люлин“, „Тракия“, „Хемус“, а вече тече и търг за магистралата от бул. «Сливница» до Калотина. Цялостната политика на Столичната община е да има предвидимост по отношение на планирането. Той призова бизнеса за повече активност в процеса на взимане на решения. Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонда за устойчиво градско развитие на София,

посочи, че не са за изпускане възможностите, които предоставя инициативата „Джесика” за финансиране на иновативни проекти на частните компании, общината и ПЧП, за подобряване на градската среда, обществения транспорт, индустриалните зони и на територията на столицата. През декември ще е готова концепцията на „София тех парк“ и апликационната форма за кандидатстване по ОП „Конкурентоспособност” за осигуряване на 50 млн. евро безвъзмездна помощ за началния старт на проекта, разясни пред участниците арх. Елица Панайотова, изпълнителен директор на едноименната проектна компания. „София тех парк”

е стратегически проект за България, който ще даде коренно различна алтернатива за развитието на бизнеса. Първият научно-технологичен парк в страната ще е платформа за развитие на водещи иновативни компании, инкубатор за стимулиране създаването на нови предприятия, фокусирани върху правенето на бизнес от наука, сподели арх. Панайотова. Подписани са споразумения за сътрудничество със Софийския университет, с Техниче-

ския университет и предстои да се сключат с институтите на БАН, които се занимават с научно-развойна дейност в областта на високите технологии. Високотехнологичен парк също върху военен терен е бъдещата зона с потенциал за икономическо развитие в Града на тепетата според подготвяния интегриран план, посочи арх. Белин Моллов, ръководител на консорциум „Пловдив 2020”

Без подкрепата на бизнеса, на научните среди ние, консултантите, и общината не бихме могли да вземем решението да изберем този специален и в известен смисъл рисков терен в кв. „Гладно поле” за създаване на нова бизнес среда, с потенциал за изграждане на хранителен икономически клъстър заедно с двата уникални образователни ресурса – Аграрния университет и Университета за хранителни технологии. Инвестиционният потенциал на тази зона е за близо 600 000 кв.м застроена площ, в която ще се вложат минимум 120 млн. евро, сочат предварителните разчети. В Пловдив има място за инвестиции и в района на Централна жп гара, определен като зона на публични функции, както и в Първа градска част – зона със преобладаващ социален характер. Според арх. Моллов ИПГВР трябва да се направят така, че фирмите от всички възможни сектори да намерят своето място, като им бъде осигурена подкрепа и по оперативните програми, инструментите „Джесика“, „Джереми“ и по линия на ПЧП. Бургас като най-активно развиващия се град вече е обезпечил инфраструктурно голяма част от своите индус-

триални зони, той е готов да поеме инвеститорите, посочи арх. Цветан Петров, ръководител на екипа за изработване на ИПГВР.

Предвид местоположението на бъдещата икономическа зона в нея трябва да се създадат необходимите функционални и транспортни връзки. През зоната трябва да се изнесе транзитният трафик към Южното и Северното Черноморие и съответно да се обогати с публични функции. Предвижда се в индустриалната зона да се развият интермодален терминал, бизнес парк, център за рециклиране и пр. Общината възнамерява да стимулира инвеститорите, които са готови да инвестират в иновации, зелена икономика. „Проектите за индустриални зони са изключително важни за стратегията на страната за привличане на инвеститори. Национална компания „Индустриални зони” ЕАД е само част от този сегмент, тъй като има много проекти, по които са активни общини и частни предприемачи“, посочи Валери Андреев, изпълнителен директор на „Индустриални зони” ЕАД

В момента тя управлява 8 проекта на над 5000 дка, 4 от тях са в големите градове – София, Варна, Бургас и Русе. Валери Андреев съобщи, че пред финализиране са преговори с инвеститори от сферата на електрониката и автомобилостроенето от Австрия и Германия. Китай също проявява засилен интерес за реализиране на търговска зона, която по всяка вероятност ще е в индустриална зона „София Божурище“, информира Валери Андреев. Светла ДОБРЕВА


24

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

BALREC

ПАНЕЛ 3: ЖИЛИЩА - ПАЗАРИ И ТЕНДЕНЦИИ

Бизнесът предлага: 5% лихва, 5% ДДС за 5 години при покупка на първо жилище Участници: Атанас Буглов, управител на Wienerberger; Георги Ранчев, управител на Residential Park Sofia; Страхил Иванов, управител на „Явлена“; Георги Павлов, изпълнителният директор на „Адрес недвижими имоти“ (модератор); Пламен Андреев, управител на „Планекс Холдинг“; арх. Пламен Мирянов, управител на „Артекс Инженеринг“; Татяна Емилова, мениджър „Жилищни имоти“ в Colliers Internatioanal

Иска ли новото българско поколение да има собствен имот и има ли страната ни модерна жилищна политика? Това бяха двата основни и донякъде риторични въпроса, около които се съсредоточи дискусията в панела за жилищата, част от конференцията BalREc. Участниците в панела излязоха с конкретно предложение с работното име „3х5“, което включва намаляване на данъчната ставка за първо жилище на 5%, създаване на възможности за ограничаване размера на лихвата по кредити за първо жилище на 5% и продължителност на мярката 5 години. Арх. Пламен Мирянов от „Артекс Инженеринг“

поде инициативата, като съобщи, че заедно с другите участници са достигнали до предложение за дискусия с държавата. Той изрази мнението си, че засега няма подобен тип подкрепа от държавата за младите хора, които често казват, че ще напуснат България, защото не могат да си купят жилище. Арх. Мирянов призова за насърчаване на производството на нови, качествени жилища вместо износените панелки. „Посланието ни е: „Това е спешно, това е важно, трябва да се мисли по този въпрос сега. Нека държавата да направи своите стъпки - 5% ДДС, 5% лихва за 5 години. Ние се срещаме с хиляди хора, които искат да си купят свой дом. Цените са ниски, лихвите са ниски, но все още за тях жилището е недостижимо”, каза управителят

на „Артекс Инженеринг“. Той допълни, че браншът жилищно строителство е много сериозен икономически сектор с голям брой заети както в строителството, така и в продажбата на строителни материали, което само по себе си е достатъчна причина да му се обърне по-голямо внимание. Страхил Иванов от „Явлена“

продължи дискусията, обръщайки внимание на факта, че мярката ще доведе до увеличение на сделките, а оттам - и на събираните местни данъци. Той изрази притеснението си, че икономиката буксува, младите хора напускат, а ангажиментът им към техен собствен имот донякъде би бил задържащ фактор. „Имахме 5 години възход, сега 5 години спад. Спадът не е толкова голям само заради земеделските земи”, продължи г-н Иванов. Коментарът му отрази и сериозния интерес към градските имоти, но и липсата на достатъчно информацията за реализираните сделки. Г-н Иванов предложи Агенцията по вписванията да публикува подробна информация, както и да се създаде единна информационна база за всички имоти на пазара. Атанас Буглов от Wienerberger

изрази мнението си, че едва ли има българин, който да не иска да живее в модерно жилище вместо в наследените панелни комплекси. „В България има 3 900 000 жилища. Ако искаме да ги обновим за 100 години, това значи, че трябва годишно

да строим 39 000 жилища, а сега строим едва по 10 000. Ако не започнем скоро да строим, ситуацията ще се влоши значително”, коментира г-н Буглов. Интересни бяха и фактите, посочени по отношение опита на другите страни в сферата на социалните жилища и създаването на собствен жилищен фонд на държавата и общините. Например в Австрия според г-н Буглов 23% от общия брой жилища са собстве-

но. Ние търсим хем да е най-евтино, хем да оставим нещо за поколенията”, сподели г-н Андреев. Той добави, че в момента възможностите ни са изчерпани и че в България жилищна политика няма, което е нехарактерно за една съвременна държава. Според него е добре да се направи модел, отразяващ колко са младите хора, колко от тях ще купят имот, на какъв бюджет трябва да отговаря той и т.н. Пламен Андре-

У

частниците в панела: Предлагаме намаляване на данъчната ставка за първо жилище на 5%, ограничаване размера на лихвата по кредити за първо жилище на 5% и продължителност на мярката - 5 години

ност на държавата и общините. Държавата работи активно по обновяването и поддържането им, като този фонд е насочен и към хора, които не могат да излязат на свободния пазар. Интересното е, че всяка година в Австрия социалните жилища нарастват с 15 000, а в България целият пазар нараства само с 10 000. Пламен Андреев от „Планекс Холдинг“

коментира, че целта на участниците в панела не е да правят бизнес, защото те оперират в повисок сегмент имоти, а да помогнат за това повече хора да имат собствен дом. „Наскоро бях в Австрия и видях само в Залцбург 7-8 нови социални сгради, които бяха изградени с нова емблематична архитектура. При нас е много по-слож-

ев подчерта, че интересът е публично-частен с превес на публичния сектор. Татяна Емилова от Colliers

очерта няколко основни тенденции в сектора. Тя сподели, че в сегмента среден и висок клас комплекси купуват хора, които търсят по-високо качество на живот. Данните сочат 26% ръст при сделките през периода януари - октомври 2012 г. спрямо същия период през миналата година, като повечето сделки са за над 150 000 евро. Купувачите търсят качество, допълнителни паркоместа, зеленина и социална инфраструктура. Георги Ранчев от Residential Park Sofia

от своя страна сподели, че 2012 г. е била успешна за комплекса, като е регис-

триран ръст с 30% в сравнение с миналата година. Въпреки че проектът определено не е за предоставяне на първи дом, Ранчев също не остана безразличен към повдигнатата в началото тема, като сподели, че жилищната политика трябва да стане елемент от социалната политика, като допълни, че в Европа има утвърдена традиция и това е и антикризисна мярка. Г-н Ранчев изрази готовността си за началото на дебат по темата. Той подчерта, че определено трябва да се мисли за това какви да са условията по една такава мярка, така че механизмът да не се използва за отклонение от облагане. В отговор на въпрос от публиката за това на какви условия трябва да отговаря даден имот, за да ползва тези облекчения, участниците изразиха още мнения по темата. Арх. Пламен Мирянов от „Артекс Инженеринг“ сподели, че според участниците в панела това трябва да е имот с цена до 65 000 евро и с квадратура до 75-80 кв.м, а сградите трябва да имат зелен паспорт. Страхил Иванов от „Явлена“ коментира: „Представете си как би изглеждало това облекчение в очите на младите българи, които живеят и работят в чужбина. Те не могат да купят лесно собствено жилище там. България би изглеждала много атрактивно.” Атанас Буглов от Wienerberger допълни: „Може би изглежда смислено да купиш стар имот с 0% ДДС вместо нов с 5% ДДС, както предлагаме. Старият имот обаче изисква постоянни разхо-

ди за саниране и подобрение. Фактът, че по предложената схема успешно се работи в чужбина, доказва, че има смисъл от въвеждането й и в България. Според Пламен Андреев от „Планекс Холдинг“ очакванията са за намаляване на цените с 10-12%. Участниците в дискусията отправиха апел към държавните институции и към бизнеса. Арх. Пламен Мирянов от „Артекс Инженеринг“ заяви, че е нужна подкрепа за осъществяването на идеята. Той изяви желание за постигане на диалог с държавата, като предложи да се създадат групи за дискусии, кръгли маси и работни групи с цел реализиране на тази мярка до края на 2013 г. Георги Павлов от „Адрес недвижими имоти“

който беше в ролята на модератор, също изрази личното си мнение по темата. Той обърна сериозно внимание на факта, че това е политика, която е за следващите 100 години, като целта е повече граждани да получат сравнително добро качество имоти, които да са тяхна собственост. Г-н Павлов добави, че първата крачка вече е направена с данъчното облекчение за лихвите по ипотечни кредити, като сподели, че разполага с информация, че това е струвало на държавата само 2 000 000 лв. „Пазарът е в добра кондикция и е време да мислим освен за нашите фирмени резултати и по–глобално. Наистина българите искат собствен дом. Нека го направим”, заяви в края на дискусията Павлов.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

BALREC

gradat.bg

25

ПАНЕЛ 4: ВАКАНЦИОННИ ИМОТИ – РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРИТЕ

Българинът - новият участник на пазара на ваканционни имоти Българският купувач е новият инвеститор във ваканционни имоти у нас, обяви Мариана Даскалова, търговски директор на Green Life Property Development, по време на есенното издание на BalREc 2012, открита дискусия за развитието на пазара на инвестиционни проекти в България. Българинът е новият участник на пазара на ваканционни имоти, показват данните от анализа на Green Life за последните 6 месеца. Профилът на тези купувачи се оформя от две групи. Българи, живеещи в чужбина, или такива от смесени бракове, които традиционно летуват по българското Черноморие и биха инвестирали в малък апартамент в затворен комплекс на цени 50 - 80 хиляди евро. Втората група са българи, които предпочитат да инвестират в къщи или имоти в Гърция и Испания, но възможността бързо да достигат до родното Черноморие, движейки се по новата магистрала, предизвиква интереса им и към имот за почивка или втори дом у нас. За някои българи е въпрос на престиж да притежават къща на родното Черноморие, което е в основата на сключването на сделки в по-високия сегмент, над 1500 евро/кв.м, отбеляза Мариана Даскалова. В бъдеще интересът на българските купувачи ще е именно в къщи или по-голям имот в затворен комплекс на стойност 200 - 400 хиляди евро. Руските инеститори поделят интереса си между България и Испания

Основен купувач на ваканционни имоти си остават руснаците, но България вече не е толкова предпочитано място за инвестиция за тях. Испания е вече равностоен наш конкурент, отчете Мариана Даскалова. Допреди 6 месеца 70% от руснаците предпочитаха България като инвестиционен фокус, а останалите 30% се разпределяха между Турция, Испания, Черна гора и Чехия. Сега България и Испания имат равен дял по 40% от инвеститорския интерес на Русия в този сегмент, а останалите държави си по-

Н

ад 21 милиарда евро са достигнали преките чуждестранни инвестиции в България, което е с две трети увеличение за периода от 1990 г. досега, сочат данни на Българската агенция за инвестиции

Участници (от ляво на дясно): Ирена Перфанова, президент на ФИАБЦИ - България, Мариана Даскалова, търговски директор на Green Life Property Development, Иван Велков, председател НСНИ (модератор), и Юлиян Георгиев, управляващ съдружник в „Симпли Бългерия” ООД

делят по 20 на сто. Причините за тази промяна са в това, че Испания има по-добър туристически имидж и по-добре развита инфраструктура, смята г-жа Даскалова. Допълнителен фактор в полза на Испания е, че цените, на които се продават имотите в Испания, са от 3 до 5 пъти по-ниски в сравнение с 2008 г. Имот, струващ преди четири-пет години 450 хиляди евро, сега би се продал за 150 хиляди евро. Като цяло нагласите на руския купувач не са се променили. Масовият клиент е готов да инвестира около 60 хиляди евро за имот в България, като изключение прави повисокият сегмент имоти. Руските клиенти са добре информирани, знаят какво търсят и имат изисквания за допълнителни екстри, които те желаят да получат на едно място. Ваканционните имоти са сериозен бизнес

който продължава дълъг период от време, отбеляза Ирена Перфанова. „Ваканционните имоти придават и сериозен облик на държавата ни и чрез тях чужденците оценяват онова, което ние можем да предложим като услуга и да създадем като концепция.” Някои инвеститори стават собственици, а други продават и продължават да ги управляват.

Ирена Перфанова представи данни за чуждестранните инвестиции в страната по региони и сегменти – морски, ски и балнеокурорти, както и развитите у нас голф игрища. Прави впечатление нарастването на гъстотата на населението по време на туристическите сезони до 300% в гр. Банско и между 30 и 100% във всички останали курорти. Това е показател, че трябва да сме подготвени за свърхнатовареността в пикови сезони за различните ваканционни комплекси, отбеляза тя. „Общината и държавата има върху какво да помислят, така че един планински комплекс като Банско да бъде добре управляван и експлоатиран.” През тази година особен интерес към морските ни курорти проявяват страни като Казахстан, Украйна, Сибир. Голф игрищата – атрактивна инвестиция

„У нас има 6 изградени голф игрища, като две от тях са изключително добър пример как трябва да се управлява недвижим имот – „Трейшън клифс“ на Северното Черноморие и „Пирин Голф“ – в района на Банско”, отбеляза г-жа Перфанова. Профилът на купувача, който инвестира в голф комплекси, се оформя от действащи или бъдещи

Проекти до 5000 кв.м РЗП предлагат имоти на двойно по-ниски цени

П

оследните три месеца има активно търсене на ваканционни имоти както от страна на купувачи, така и на инвеститори, показа анализ на компанията Green Life. Инвеститорският интерес се дължи както на рестартирането на стари проекти, така и на появата на нови по-малки проекти, до 5000 кв. метра РЗП. За разлика от комплексите от затворен тип обаче тук клиентите не могат да намерят допълнителни екстри. Тези проекти предлагат имоти на цени почти два пъти по-ниски от останалите на пазара. В този случай инвеститорите са много предпазливи, защото тези проекти не отговарят на масовото търсене от страна на клиентите, а от друга страна, се състезават с един много активен вторичен пазар.

голфъри, както и туристи, които предпочитат инвестицията в подобни комплекси заради уюта и комфорта в тях. И тук класацията се води от руските инвеститори, но поинтересно е, че след тях се нареждат българските купувачи. Българските голф игрища са предпочитани за голфърите от Западна Европа, но те не са сред инвеститорите в имоти, констатира класацията. От тази година има нарастване на броя на турски туристи, които са склонни да инвестират в голф игрищата на България. България – packageholidays дестинация

Картината на пазара на ваканционните имоти не е толкова оптимистична, каза Юлиян Георгиев. Според него България е все още дестинация за нискобюджетни инвеститори. „Инвеститорът, който ние привличаме, продължава да работи на принципа три на цената на едно, което създава се-

риозен проблем за имиджа на нашия пазар и не може да ни измъкне от образа на нискобюджетна дестинация.” Това се случва на фона на израстването на пазара на ваканционни имоти и наличието на сериозни проекти, особено в последните пет години. Другият притеснителен факт е цикличността на националностите на инвеститорите в България, смята той. „Само преди 4 години говорихме, че английските купувачи са добре информирани и съставляват около 80% от купувачите на пазара, които изчезнаха, и на тяхно място днес имаме същата ситуация и данни за руските купувачи.” България има всички дадености да бъде добър пазар, но чуждестранният нискобюджетен инвеститор не е убеден, че неговата инвестиция е добра. Друг важен фактор за развитието и имиджа на пазара на ваканционните

имоти е имиджът на туризма като продукт, смята г-н Георгиев. „Рецептата е ваканционните имоти да се превръщат в един добър туристически продукт, за да могат да генерират приходи.” Изключително място в целия този процес заема и концепцията на всеки проект, защото ваканционният обект като туристически продукт има своите изисквания за качество на средата, услуги и т.н. „Ако липсва добра концепция, този обект ще бъде просто една жилищна сграда, претендираща за ваканционно място, но всъщност не е.” Всички участници в панела се обединиха около тезата, че за да бъде един ваканционен имот добър продукт, следва да се работи в посока бърз достъп, добра инфраструктура и цялостно планиране от страна на държавата и на всички ангажирани с този пазар. Таня ТОДОРОВА


26

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

BALREC

ПАНЕЛ 5: ПАЗАРЪТ НА ОФИСИ

Качеството на средата ще става все по-важно за офис наемателите Участници от ляво на дясно: Верка Петкова, мениджър „Офис площи“ в Colliers International; Тодор Кавръков, мениджър „Отдаване под наем“; Таня Косева-Бошова, изпълнителен директор на Европейския търговски център (модератор); Владислав Кайзеров, мениджър „Офис площи“ във Forton International; Антон Славчев, управител „Aктиви“ в „Сердика офиси“; Олга Стоичкова, менижър „Отдаване под наем“, Sofia Airport Center; Тошо Киров, управител на Hypo Noe First Facility.

Пазарът на офис площи работи на по-ниски, но нормални обороти. Това е една от основните тенденции, които бяха очертани в дискусията за пазара на офиси, част от конференцията BalREc. Според Владислав Кайзеров от Forton почти същите, с леки подобрения през тази година, са нивата на новосъздадените площи – 150 000 кв.м, и усвоените такива – 80 – 90 хил. кв.м. Запасът от проекти, които се очаква да бъдат реализирани, е намалял, като се наблюдава много добра заетост в топ сегмента – над 80%. Данните индикират за стабилност на пазара, при която инвеститорите 0могат да направят реалистична оценка както на действащите, така и на бъдещите си проекти. Верка Петкова от Colliers коментира, че тази година се наблюдават много размествания на наематели

с цел постигането на подобри условия на работа, като отбеляза, че пазарът винаги е готов за смислени проекти. Що се отнася до компаниите - те вече имат изисквания за това да разполагат с баскетболно игрище, тенис корт или т.нар. трета зона, която е специално обособена за извършване на извънработни тип дейности. „Хората вече имат различно усещане за това какво трябва да е ежедневието им” – сподели г-жа Петкова. Антон Славчев от „Сердика офиси“ коментира, че тази година предлагането е на едни разумни наемни нива, а

добрите сгради постепенно се запълват

„За тази година в „Сердика офиси“ сме отдали три пъти повече площи, сравнено с предишната година и половина” – каза Славчев. Той засегна и въпроса за типовете наематели, които според него към момента са основно два. Първият са международните компании, които търсят модерен, ефективен и ефикасен офис, а вторият тип са компании, разполагащи с далеч по-ограничен бюджет, съобразяващи се основно с фактора цена, при които процесът на дългосрочно планиране не е толкова важен. Тодор Кавръков от Търговски център „Европа“ сподели, че към днешна дата в центъра има 90% усвояемост на площите, като наближава моментът за реализиране на нови проекти. „Ние сме изключително внимателни за това добре да премерим инвестициите си”, каза той. По всяка вероятност инвестицията ще е свързана с изграждането на нова офис сграда, от която комплексът има нужда. Експертите от панела изразиха мнение, че най-важното, когато разглеждаме една офис сграда, е нейното качество и нуждата на наемателите от подобрена работна и околна среда. На конференцията бяха представени и ползите за наемателите от това да се помещават в офис сгради със зелен облик. Олга Стоичкова от „София еърпорт център“ коментира, че

една от първите стъпки, които правят големите офис оператори

е да проверят дали в страната ни и в конкретния проект има изградена подходяща инфраструктура, която да отговаря на международните им изисквания. Те целят в дългосрочен план да постигнат по-ниски оперативни разходи и да разполагат с гъвкаво работно пространство. „Работата по зеления облик на нашия проект започна още със самото стартиране. Това, което сме постигнали и което е много важно като цяло за офис сградите, е изграждането на здравословна микросреда”, каза г-жа Стоичкова. Според изследвания, проведени в други страни, подобрената среда може да доведе до 35% намаление на заболеваемостта на служителите и 5–10% подобряване продуктивността на компанията. Стига се дотам, че се подписват и „зелени” договори за наем, които включват определени действия от страна на наемателя, като например намаляване на оперативните разходи и използваното количество електроенергия. Тошо Киров от Hypo Noe First Facility коментира, че инвеститорите трябва сериозно да се замислят върху изграждането на зелени сгради, тъй като и сега, а занапред и още повече, обитаването на именно такива сгради ще е заложен елемент във вътрешнокорпоративните стандарти на международните компании. Антон Славчев от „Сердика офиси“ сподели: „Когато сертифицираме сградите като зеле-

ни, трябва освен подобренията по самата сграда да имаме предвид и образоването на наемателите на сградата за това как по най-добрия начин да се възползват от тези подобрения.” Темата за фасилити мениджмънта на офис сградите

и интегрирането на различните дейности по реализиране и управление на проектите също бе обект на разговора в петия панел. Тошо Киров от Hypo Noe First Facility каза, че за него един от основните проблеми е, че при стартиране на проекта сградата се дели само на етапите на строителство, като не се взима предвид това как тази сграда ще се експлоатира след завършването й. По този начин се разделят и играчите, които участват на различните етапи. Инвеститорът трябва да приобщи към екипа си пропърти и фасилити мениджъри, които своевременно да му дадат нужната информация. Според г-н Киров е много важно техническите решения да се вграждат още в процеса на строителство. Той добави, че във всяка сграда има разходи, които доминират върху останалите, но освен за намаляването на тези разходи трябва да се мисли и за приходите, които могат да постъпят в резултат на добрия фасилити и пропърти мениджмънт. „Много е важно да се осигурят добър енергиен мениджмънт, добро обслужване и създаване на добър имидж на проекта. Само тогава инвеститорът ще инвестира нови средства за подобрения” – коментира

г-н Киров. Участниците в панела засегнаха и въпроса за съдействието от страна на държавата и общините

във връзка с подобряване на инфраструктурата. Тодор Кавръков от Търговски център „Европа“ сподели, че е много важно, когато инвеститорът изгражда инфраструктура и среда, например за целите на сертифицирането на една сграда, да получи и подкрепа от общината, за да може тази среда да стои адекватно като част от градската. Интересен пример е, че в ТЦЕ има изградени веломеста, до които обаче не може да се стига, защото няма изградена велоалейна мрежа. Олга Стоичкова от „София еърпорт център“ даде предложението, когато има голям инвеститор на територията на страната, към него да бъде отправено позитивно послание от държавата – например част от данъците да се връщат обратно под формата на облагородяване на инфраструктурата към обектите. По този начин ще се реализира поне частична координация между дейностите на инвеститорите и държавните органи. Що се отнася до бъдещето на офис сектора в България, всички участници изразиха оптимистични прогнози са следващата 2013 г. от гледна точка на заявки за нови работни места и активност на вече навлезлите на пазара играчи. Очакванията са свързани и със стартирането на нови, все покачествени проекти. Николай ГОСПОДИНОВ

П

редлагането е на едни разумни наемни нива, а добрите сгради постепенно се запълват

П

одобрената среда води до 35% намаление на заболеваемостта на служителите и до 5–10% подобряване продуктивността на компанията

О

битаването на зелени сгради ще е заложен елемент във вътрешнокорпоративните стандарти на международните компании

Н

аближава моментът за реализиране на нови проекти


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

BALREC ПАНЕЛ

gradat.bg

27

6: ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ: ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАЗАРА

В мола: всеки ден нещо да се случва Пет нови проекта ще предложат нови концепции и ще променят навиците на клиентите Участниците в панела (от ляво на дясно): Стефан Косев, управител Regent's Property Advisors, Марин Караколев, консултант на Paradise Center, Давид Давидов, 3D Retail Management Ltd, Иглика Йорданова, мениджър търговски площи, Colliers International (модератор), Драгомир Марков, директор активи, Landmark Property Management, Росен Генев, мениджър отдел „Търговски площи“, Forton International, Aнтония Маврова, адвокат, Wolf Theiss

Какво ще се случи на пазара на търговски площи, след като през 2013 г. обемът им ще нарасне със 147% и пет нови мола излязат на пазара до края на годината в синхрон с тласък в развитието на инфраструктурата, което пък ще преначертае маршрутите на клиентите. На тези въпроси търсеше отговор последният панел на конференцията BalREc. Новите проекти ще допълнят съществуващите търговски центрове,

но ще предложат нови концепции на пазара. За наемателите пък това ще бъде възможност за нов микс от продуктите и нов подход при представянето им. Ще бъдат добавени много допълнителни елементи и много синергия между търговските обекти. Това ще има положително въздействие върху пазара и за навлизане на нови търговци, които досега не са били тук, Росен Генев, мениджър отдел „Търговски площи“, Forton International. Съществуващите молове вече търсят някакво препозициониране в отговор на очакваното стартиране на новите търговски центрове, и едните, и другите се опитват да предложат подобри условия и се опитват да привлекат подобри наематели, които привличат повече посетители, и в същото време да си изпълняват задълженията към търговския център, т.е. подобряват търговския си микс. Според Драгомир Марков, директор активи, Landmark Property Management,

основните оръжия на новите проекти

са, на първо място, известната локация, липсата на такъв търговски център наблизо до момента. Малко е като в автомобилостроенето всеки нов модел представя нови екстри, които до момента не са били представяни. Друго „оръжие“ е уникалната архитектура, все по-важен фактор ще става доброто управление на проекта. Съществуващите центрове се опитват да запазят наемателите си и да задържат определено ниво. Наемателите в България са много предпазливи в какъв търговски център да влязат, дали ще се напаснат. Инвеститорите вече инвестират повече пари с цел спестяване разходите на наемателите, това вече е доста важно, особено в среда на криза. Важно е да се намери компания, която да управлява добре тези системи. Към основните фактори, по които се конкурират отделните проекти, след локацията трябва да добавим по-богатия търговски микс. Много важна е атмосферата за крайния потребител

Търговските центрове вече се преориентират и към начина на прекарване на свободната време. Тук е и мястото на фактора „ентъртейнмънт“, което според мен ще направи един проект попосещаван от другите, заяви Марин Караколев, консултант на Paradise Center. Факт е, че проектите стават доста. Три са новите проекти само в южната част на София. В

началото ще има огромна еуфория за потребителите, но, предполагам, ще има отлив от някои от съществуващите молове, най-малкото от страна на посетителите, за които местоположението е просто по-удобно. Не е важно какво точно се прави, а е важно всеки ден нещо да се случва, казва един британски експерт. Това се предава от уста на уста и се създава усещане и атмосфера на дадения мол, което генерира човекопоток в крайна сметка. Дневната светлина е изключителен позитив за всеки търговски център, това е фактор за всеки клиент. Важно е правилното управление например водните каскади и гейзери да ползват една и съща вода и този разход да не падне върху наемателите. По думите на Давид Давидов, 3D Retail Management Ltd, ключовите характеристики на един мол са всъщност различни комбинации

на основните акценти в особеностите на моловете по принцип. С идването на новите молове се наблюдава и надпревара в инфраструктурната осигуреност. Едни се фокусират върху ентъртейнмънта за привличане на поток, други се фокусират върху утвърдени вериги, но като цяло всеки от търговските центрове ще трябва да се вгледа в своята непосредствена територия, откъдето да дойдат клиентите. Не вярвам много в масовата миграция на клиенти, особено в работни дни, макар и да се случ-

Схема на моловете в София

съществуващи в строеж Метро линии съществуващо съществуващо след 2014

ва през уикенда, но бизнесът се прави през цялата седмица и всеки от новите проекти ще трябва добре да прецени каква група от хора и потенциални клиенти са найудобни. Молът трябва да бъде източник на удобство, място, където да спестиш време и да си набавиш всичко, от което имаш необходимост, а не да отделиш час само за да стигнеш до него. Сигурно това е част от надпреварата в момента - кой от инфраструктурните проекти ще има по-добра обезпеченост в това отношение, да осигури и улесни максимално достъпа до себе си. На посетителя на търговския център трябва да му бъде удобно

на първо място, коментира Стефан Косев, управител, Regent's Property Advisors. Три от новите обекти са в южната част на София. Вече говорим за мол култура в Бълга-

рия, хората ходят там не само да пазаруват, но и да се срещнат с други хора. Това е и идеята на третото поколение молове - не да променят пазаруването на хората, но и да променят прекарването на свободното време. Така че локацията и комплексността на услугите са на първо място. Ако има подходящо предлагане, ще има и търсене. Новите търговски центрове много разсъждават за това какво ще се случи след откриването откъде ще минават клиентите, да няма мъртви коридори без изход, работи се за дизайна и интериора, да бъде удобно и приятно. Според Aнтония Маврова, адвокат от международната кантора Wolf Theiss, вече са налице по-различни отношения между наемодателите и наемателите

- всички са много позрели, готови са за от-

стъпки и няма доминираща страна. За наемодателите е важно да задържат дадена световна марка, а за търговската марка - магазина й точно по същия начин като в чужбина. Трябва да се отбележат и по-кратките фиксирани периоди с опции за продължаване. Интересно е, че наемът се фиксира в зависимост от оборота. По-добрият фасилити мениджмънт може да се окаже един от факторите за предпочитане на даден мол. Няма много нови вериги и имена и това е предизвикателство пред новите молове. Сред проблемите пред търговските площи в момента е намаляване на доверието на потребителите в резултат на кризата и по-ниската покупателна способност, обобщи модераторът на панела Иглика Йорданова, мениджър търговски площи, Colliers International. Николай ТОДОРОВ


28

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА: СВЕТОВЕН ГИС ДЕН

България отбелязва XIV Световен ден на географските информационни системи

В

сяка година през месец ноември светът отбелязва Световния ден на географските информационни системи. Тази година ГИС денят в България ще бъде честван на 14 ноември с множество мероприятия във водещите университети у

нас, както и с официален коктейл, посветен на геопространствените технологии. Събитията се организират под патронажа на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ с любезното съдействие на „ЕСРИ България“, ГИС - Варна, Българската геоинформационна компания и ГИС - София. Провеждането на ГИС ден 2012 е с официалното партньорство на НСОРБ, ФРМС, БАСКОМ, ГГФ на СУ, БАН, Българска картографска асоциация, BGBC, „Зелени Балкани“, БАГИС и с медийната подкрепа на „Строителство Градът“. Честването

на ГИС деня в България цели да популяризира геопространствените технологии; да предостави възможност бизнесът, държавната администрация и образованието да се срещнат, за да обменят опит и споделят своите постижения и виждания за развитието на ГИС у нас. С всяка изминала година ГИС обществото в България се разраства, а ГИС денят добива все по-голяма популярност, обхващайки всички сфери на икономическия живот! Повече информация за отбелязването на ГИС деня по света можете да намерите на http://gisday.com/.

Евгения Караджова, управител на „ЕСРИ България”:

Посрещаме Световния ГИС ден 2012 с много постижения в технологично отношение Въпреки това потенциалът на ГИС технологиите у нас към момента не е достатъчно реализиран Г-жо Караджова, какви са постиженията и предизвикателствата, с които посрещате четиринайсетия поред Световен ден на географските информационни системи? - Всяка година през месец ноември отбелязваме международния ден на географските информационни системи (ГИС). Събитие, на което бизнесът, държавната администрация и образованието се срещаме, за да обменим опит и споделим своите виждания и идеи за прилагане на геопространствените технологии. Събитие, на което отбелязваме технологичните постижения в сферата на ГИС и чертаем посока за бъдещото им развитие. Посрещаме ГИС ден 2012 с много постижения в технологично отношение, с много вяра в тяхното все по-широко прилагане, но и с много предизвикателства. През последните години геопространствените технологии претърпяха бурно технологично развитие и откриха много нови хоризонти пред потребителите. Както често споделя президентът на Esri Inc Джак Данджермонд: „Доскоро ГИС организираше нашите данни, сега ГИС е общият език, на който говорим, на който работим съвместно. В рамките на организацията, с други организации или с целия свят!“ И наистина днес „ГИС е навсякъде“ и може да бъде използван от всеки. Потребителите имат възможност да използват ГИС настолно, в уеб или на терена посредством мобилни устройства. ГИС е вече в облака и се предоставя под формата на софтуер като услуга (SaaS). Потребителите могат да обменят данни, да използват чуж-

Е

вгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност „Компютърна графика“. Тя е дългогодишен представител на българското ИТ общество, пионер във въвеждането на геоинформационните системи (ГИС) в България и признат авторитет в сферата геоинформатиката. През 1995 г. Евгения Караджова създава „ЕСРИ България“, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и частни организации. Член е на Управителния съвет на единствената Асоциация за геопространствена информация в Югоизточна Европа (AGISEE) и на Българската асоциация за геопространствени информационни системи (БАГИС). Тя е сред учредителите на АФСЕА - България, член на управителния съвет на Българската асоциация по картография, както и член на Комисията по законодателна дейност към управителния съвет на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ).

ди ГИС ресурси – карти, услуги, процеси, като за целта географските информационни системи поддържат все повече стандарти и спецификации, за да постигат оперативна съвместимост. Всички тези световни тенденции в сферата на ГИС навлизат и в България – разработваме и внедряваме ГИС приложения на база последните високотехнологични постижения на геопространствените технологии. В България обаче, за да реализираме най-съвременни ГИС приложения, се изправяме и пред много предизвикателства. Едно от основните предизвикателства е липсата на капацитет, в това число липсата на финансови средства и професионален човешки ресурс. В момента повечето проекти се финансират предим-

но по оперативни програми, в които за съжаление не заляга достатъчно разработването на информационни системи. Към много от разработените ГИС приложения, реализирани и внедрени с финансиране по европрограми, се подхожда с проектна ориентация, без ясна визия за бъдещото развитие на тези системи. И не на последно място един от основните проблеми, пред които се изправяме, е тенденцията младите, способни, обучени и образовани специалисти да напускат България. Проблем, който лично аз определям като изключително сериозен, от който произтичат множество други. През тази година компанията ви получи първа награда за цялостна соци-

ална политика с проекта „Активен.БГ“, който стъпва върху най-съвременни Esri ГИС технологии. Какво е развитието на проекта към днешна дата? - На 30 юни миналата година като резултат от продължителна и отдадена работа на целия екип на компанията стартирахме инициативата „Активен.БГ“. Инициатива, която предоставя възможност на жителите да участват активно в подобряване условията на живот в техните райони, подавайки навременна и конкретна информация за забелязани от тях нередности посредством използването на специална онлайн платформа http:// aktiven.bg/. Към момента в социалната инициатива са се присъединили близо 30 публични организации – десетки общини, РИОСВ и ютилити компании, които използват платформата безплатно, за да обработват сигнали на гражданите и да комуникират електронно с тях. Към днешна дата са подадени повече от 4000 сигнала за нередности, без да се броят тези, които вече са обработени и приключени. Наймного сигнали гражданите са подали за улични дупки, неработещо осветление и неправилно паркиране, като най-активни са жителите в общините Бургас, Пловдив и Благоевград. Всичко това говори за факта, че през тази една година, откакто стартира проектът, се наблюдава качествена промяна в процеса на подаване и приемане на сигнали за нередности. Гражданите станаха по-активни, а комуникацията между тях и публичните организации, много по-ефективна. Радваме се, че създадената от нас платформа се прие


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

stroitelstvo.info

29

ТЕМА: СВЕТОВЕН ГИС ДЕН толкова добре и се оказа полезна и успешна. Интегрираните планове на 36 български града, които са в процес на изпълнение, залагат на пространствена информация. В хода на тяхното изготвяне има ли градове, които все още не са предприели стъпки за създаване на интегрирана географска информационна система, и кои са те? - Повечето от организациите, изготвящи интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, използват именно геопространствени технологии за въвеждане, интегриране и анализ на разнообразна по своята същност информация, необходима за планиране и развитие на градската среда. Информация, която е визуализирана и анализирана в ГИС среда, позволява извеждане на основните проблеми и специфичния потенциал за развитие на градовете, позволява залагане на найналежащите, целесъобразни и стратегически значими проекти за града. В тази връзка бих искала да обърна внимание, че така създадените ГИС системи за нуждите на интегрираните планове с цялата въведена в тях информация и данни биха били от изключителна полза за самите общини впоследствие. Изградените ГИС системи биха подпомогнали служителите на общините в изпълнението на всекидневните им оперативни задачи, биха повишили ефективността на работните им процеси и взимането на стратегически информирани решения в целия спектър от общински сфери – от градоустройство, през здравеопазване и образование до опазване на околната среда. Имат ли според вас готовност и необходимия ресурс средните градове да посрещнат предизвикателствата на ГИС технологиите при изготвяне на интегрираните планове, имайки предвид, че в новия програмен период ще се добавят нови между 14 и 16 средни града – центрове с национално или регионално значение? - Ако обърнем обратно вашия въпрос, ще получим отговора – самите ГИС системи са безценен ресурс и помощник в ръцете на градовете, за да посрещнат предизвикателствата не само по изготвяне на интегрираните планове, но и за да отговорят на динамичните предизвикателства на нашето съвремие, балансирайки между често конфликтните интереси на предприемачи, икономика, граждани и околна среда. Географските информационни системи са далеч повече от технология, предназначена и прилагана единствено от го-

лемите градове. ГИС представлява мощен софтуерен инструмент за интелигентно градоустройство, който осигурява нови методи за интегриране на данни и информация от различни източници, за пресъздаване и проектиране на градска среда. Геопространствените технологии представят общата оперативна картина, която интегрира всички обекти, които се намират под, над, във и около града, включително тези, които са във и извън сградите, заедно с тяхната топология. По този начин ГИС осигурява така необходимия системен интегриран поглед върху заобикалящата ни среда и се явява ключов инструментариум при изготвянето на интегрирани планове и впоследствие при тяхното реализиране на практика. В тази връзка географските информационни системи са необходима и приложима технология за градско планиране и развитие независимо от големината на града. Преди дни бе даден старт на мащабен инфраструктурен проект за развитие на високоскоростен широколентов достъп в България – проект, предшестван от задълбочено изследване на възможностите, реализирано в ГИС среда. Какви са предимствата на създадената ГИС базирана информационна система? - Като част от Европейския съюз една от основните задачи, пред които се изправя България, е тази за предоставяне на широколентов достъп на 100% от жителите до 2020 г. Осъзнавайки ключовата роля и значение на геопространствените технологии за реализирането на тази цел, Министерството на земеделието и храните съвместно с това на транспорта, информационните технологии и съобщенията заложиха на най-съвременни ГИС технологии за осъществяване на проучване, анализ и развитие на широколентовия достъп в България. За първи път в България се събра и въведе в единна база данни географска информация за телекомуникационната инфраструктура у нас. ГИС системата позволи да се направи анализ на така наречените бели, сиви и черни зони в зависимост от наличието или липсата на интернет с определени капацитети в селските райони. В ГИС бяха създадени и тематични карти с пространствени анализи, свързани с демографски и социално-икономически данни, потребление на интернет и видове ползвани услуги. Създадената ГИС система заедно с данните и анализите от изследванията подпомогна Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ да вземе решение къде и как да развива широколентовата ин-

фраструктура у нас. И нещо повече - изградената ГИС система предостави възможност в бъдеще данните за мрежите да бъдат актуализирани и допълвани, така че да са се поддържа актуална картина на състоянието на широколентовия достъп в България. Какъв е нереализираният потенциал на ГИС технологиите у нас, които могат да заработят ефективно в полза на бизнес, държавна администрация, общини? - ГИС намира широко приложение в множество сфери на икономиката в България. В някои от тях като околна среда, кадастър, инженерна инфраструктура и отбрана от години се използват геопространствени технологии. В тях има изграден така необходимия ГИС капацитет. В местното самоуправление също се наблюдава широко прилагане на географски информационни системи. Редица ГИС проекти бяха реализирани през последните пет години в тази сфера, по-значимите от които са тези за нуждите на Габрово, Добрич, Бургас, Ямбол, Гоце Делчев, Перник и други. Нараства използването на ГИС и в областта на пътния и железопътния транспорт у нас. През последните години бяха осъществени и редица проекти за нуждите на ютилити дружествата в България. Въпреки всички тези успешно реализирани проекти обаче факт е, че потенциалът на ГИС технологиите у нас към момента не е достатъчно реализиран. Географските информационни системи са мощна технология, посредством която бизнесът може да оптимизира работните процеси и оперативните работи, администрацията да повиши ефективността на всекидневната си работа, да докладва успешно по различните европейки директиви, а общините да реализират ефективно местно самоуправление в диалог с гражданите. До голяма степен остава нереализиран потенциалът на ГИС технологиите и като колаборативна платформа за споделяне и обменяне на данни, ГИС информация и функционалност. Малко са организациите в България, които имат нагласа или готовност да обменят данни, а тези от тях, които го правят, са принудени от съществуващите нормативни изисквания. Надявам се скоро ГИС обществото у нас да осъзнае, че споделянето на данни е от обща полза – качеството на данните се повишава, създава се по-благоприятна среда за развитие на бизнеса, реализират се много нови ГИС приложения, налице е по-голяма прозрачност, публичност, възможност за гражданско участие и обществен диалог. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА

Някои от ГИС проектите на Еsri Inc по света през 2012 Топ номинация за устойчивост за платформата Eye on Earth на срещата за устойчиво развитие на Обединените нации в Рио тази година Eye on Earth обединява научна информация за околната среда с отзивите и наблюденията на милиони обикновени потребители по цял свят. На картите можете да видите информация за качеството на водите в над 22 000 места за къпане, качеството на въздуха от над 2000 станции за наблюдение в Европа, както и нивата на шум в най-големите градове в Европа. Eye on Earth се базира на Esri ArcGIS Online в партньорство с Microsoft и Европейската агенция за околна среда, за да предоставя публично достъпни данни за качеството на въздуха, шумовото замърсяване и данни за водите на всички европейски жители. В партньорството участват още: Европейската агенция за околна среда, Американската агенция за околна среда, Обединеният изследователски център към ЕК, Програмата за околна среда на Обединените нации, агенциите за околна среда на Кувейт, Абу Даби и Афганистан. Eye on Earth предоставя инструменти за създаване на карти, достъп на хиляди готови карти и географски данни онлайн. Eye on Earth платформата дава възможност за споделяне на съдържание с обществото и между различни групи потребители. Правителства, научни институти, неправителствени организации и обществото могат да работят съвместно в тази платформа, за да разбират общите проблеми, да създават политики, да изготвят планове и да взимат мерки, които да подобрят качеството на околната среда.

Правителството на Шри Ланка вече използва ГИС на национално ниво за управление при бедствия В сътрудничество с Офиса на Обединените нации за координация на хуманитарните дейности правителството на Шри Ланка публикува за свободен достъп всички налични географски данни, които могат да бъдат от полза при реакция при природни бедствия. Данните са безплатни и свободно достъпни и могат да се ползват директно от за потребителите с „Есри ArcGIS“ софтуер, който се използва в портала.

ГИС на национално ниво и в Панама Правителството на Панама подписа споразумение за сътрудничество с „Есри“ за използване на ГИС на национално ниво. Така Панама се нарежда наред с другите държави, които използват „Есри ГИС“ технологията на национално ниво – САЩ, Индия, Канада, Австралия, Катар и много др. Върху ArcGIS платформата ще бъдат разработени приложения, които да направят по-ефективни и устойчиви дейностите в сферите на инфраструктура, туризъм, здравеопазване, образование, трафик, вътрешна сигурност и инвестиции. „С ГИС като платформа за междуведомствено сътрудничество в цялата страна Панама може да модернизира своето управление в множество сфери, като спести време и средства“, споделя г-н Данджермонд. „Това също подобрява прозрачността на управлението и повишава възможностите за гражданско участие.“

ГИС технологията спасява човешки животи при урагана „Санди“ Националната метеорологична служба на САЩ публикува прогнози, предупреждения и съвети във връзка с тропическата буря. В отговор на урагана от 1-ва степен от Вирджиния до Масачузетс ГИС специалистите работят непрестанно, като публикуват разнообразни карти с актуалната обстановка и карти, които да помогнат на населението да оцелее. ГИС и динамичните карти се използват в превантивната работа на множество служби – държавни и частни организации, както и за евакуация на населението, планиране и разпределение на подслоните и др.

Изграждане на геопространствената платформа на САЩ Едно от най-значимите развития в изграждането на пространствената инфраструктура на САЩ в последно време е създаването на платформа, която да осигурява среда и да промоцира споделянето на пространствени данни, услуги, карти и приложения на всички нива от администрацията на правителството в САЩ. Платформата http://www.geoplatform.gov/home/ е реализирана на базата на ArcGIS Online на Esri и вече включва огромен набор от карти и приложения от различни организации.


30

Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА: СВЕТОВЕН ГИС ДЕН Тудор Трита, основател и изпълнителен директор на ARCHIBUS Solution Center – Румъния:

Все повече фирми разглеждат устойчивостта като неразделна част от фасилити мениджмънта Г-н Трита, разкажете ни накратко за софтуерните решения за управление на собствеността: защо те са необходими и какви са основните ползи за фирмите? - В един развиващ се пазар, когато натискът върху цените все повече и повече се усеща и в същото време се държи на качеството, компаниите са принудени да търсят нови начини да оптимизират процесите и да намалят крайните разходи, за да останат в бизнеса. Това се отнася както за компаниите, собственици на голямо портфолио недвижими имоти и съоръжения, така и за компаниите, предоставящи пропърти и фасилити мениджмънт услуги. В тази борба ефективният избор е да се използват интегрирани решения за управление на собствеността. - Защо софтуерни решения? В наши дни, когато информационните технологии са навсякъде, когато един мобилен телефон не е вече само телефон, а компютър, когато хората са повече в движение, отколкото в офисите, когато документ и хартия означава губене на време, не е необходимо да се запитваме защо софтуер. Отговорът е очевиден. Какви са най-големите предизвикателства в индустрията и как се развива пазарът в България и Румъния? - Предизвикателства в бранша? Кризата като страничен ефект доведе до образователния компонент на пазара, до клиенти, които търсят няколко пъти, преди да купят, и са все по-взискателни, но плащат същите пари или по-малко. Как да се справим с тези предизвикателства? Като осигуряваме реална добавена стойност за клиентите и удовлетворение за собствените си служители. Защо удовлетворение на собствените служители? Защото в крайна сметка зад всеки бизнес са хората, от хората и за хората. По отношение на развитието на пазара България и Румъния следват един и същ маршрут с подобни ръстове и спадове. На румънския пазар на недвижими имоти се забелязва леко увеличение през 2012 г. в сравнение с 2011 г. при офис и жилищните сгради или дори в търговските площи. Забелязва се въздържание от страна на инвеститорите и стагнация на пазара в контекста на криза, пре-

П

рез 2007 г. г-н Тудор Трита основава ARCHIBUS Solution Center - Румъния, изключителен представител за Румъния на ARCHIBUS Inc световният лидер в ИТ решения и услуги за недвижими имоти, инфраструктура и фасилити мениджмънт. От тази година г-н Трита е председател и на Румънската Асоциация по фасилити мениджмънт. Той взема активно участие в оформянето на зараждащия се пазар на фасилити мениджмънт в Румъния и в същото време насърчава местните инициативи за създаване на Romanian Green Building Council през 2008 г. От 2012 г. „Архибъс“ партнира с „ЕСРИ България“ за предоставяне на софтуерни решения за фасилити мениджмънт и в България.

A

RCHIBUS е №1 решение за управление на недвижима собственост, инфраструктура и съоръжения в света. Системата се използва от 4 милиона потребители по целия свят, като оптимизира управлението над 5 млн. имота и спестява над 100 милиарда долара годишно на фирмите, които я използват.,. ARCHIBUS е достъпна в над 100 страни. Поддържа се чрез глобална мрежа от над 1600 центръра.

дизвикани от несигурността. Пазарът на фасилити мениджмънт (ФМ) е по-зрял, доставчиците на услуги са с цялостна и прозрачна отчетност за клиентите, а клиентите са с квалифициран персонал по отношение на доставчиците на услуги и специфични познания. С кой проект на вашата компания се гордеете най-много? - Има два проекта, които изплуват в съзнанието ми. Първият проект е за петролна компания в Румъния, OMV Petrom - голям проект, включващ управлението на целия „град“, наречен „Петром City“, огромен комплекс, изграден от нула от компанията, управляван от корпоративния отдел за управление на имотите с използване на нашето софтуерно решение ARCHIBUS. Вторият проект е за огромната компания в Турция „Тюрк телеком“. С помощта на системата ARCHIBUS те поддръжат 3 млн. кв.м активи, като извършват управление на площите, собствеността, отдаването под наем, договорните отношения и много други организационни и технически функции. Защо според вас компаниите трябва да инвестират във фасилити мениджмънт софтуер? - Има много причини и много възможни отговори на този въпрос. В зависимост от това кой задава този въпрос някои от възможните отговори са: защото осигурява бърза възвращаемост, защо-

то намалява грешките, защото спестява разходи, защото във всеки бизнес има някои показатели, които, ако искате да растат, имате нужда от такъв вид софтуерни инструменти, тъй като конкуренцията инвестира в софтуер и по този начин има конкурентно предимство, тъй като пазарът и клиентите го изискват. Защото в съвременния свят тенденцията е хартията да се ползва все по-малко, защото... и можем да продължим списъка още много. Вие сте в управлението на фирма с богат опит във фасилити мениджмънт индустрията. Какво ще посъветвате българските фирми, които искат да приложат ФМ софтуер? - Моите препоръки са в няколко аспекта. Най-важното нещо е ясно да определите основните цели и очакваните подобрения. На този етап е добре да се извърши анализ на нуждите. Сравнете различни ИТ решения за вашите нужди с помощта на набор от критерии. За успеха на внедряването от значение е и стабилността на вашия доставчик на решението. За да успеете, ще ви е необходим дългосрочен партньор. Търсете местен партньор, трудно е да контактуваш с някой, който е далеч. Функционалност – най-висока възвращаемост се постига, когато се внедри интегрирано решение, което да може да обхване широк кръг приложни области, за да осигури синергия между процесите в компанията. ФМ обхваща

все повече функции - освен стандартните за управление на техническата поддръжка, инсталации, ремонти, наеми, енергийна ефективност и други вече все повече се търсят софтуерни инструменти за оценка на въздействието върху околната среда, управление на риска и сигурността, осигуряване на регулаторно съответствие и др. Търсете най-добрите бизнес практики, вградени в решенията. ARCHIBUS например предлага множество вградени в системата най-добри практики за оптимизация на ФМ процеси, които могат да се къстамизират за клиента, но стъпват върху дългогодишната експертиза на компанията в цял свят. И още - технологията следва да бъде актуална - най-новите приложения са уеб базирани, което позволява достъп само чрез интернет браузър. Това ще даде възможност за отлична комуникация между фасилити мениджърите и техните вътрешни/външни клиенти. Напоследък все повече се говори за устойчиво развитие и опазване на околната среда. Какъв е приносът на ФМ системите за тези цели? - Айзенхауер преди много години е казал: „Светът трябва да се научи да работи заедно или най-накрая няма да работи изобщо.“ Устойчиво развитие и опазване на околната среда се основава на разбирането за това какво означава да бъдеш активен и да поемаш лична отговорност. Какъв е приносът на ФМ системите за тези цели? Помагат за прилагане на добри световни практики, насоки и стандарти, които могат да помогнат на компанията да се сравни със сходни на нея, да се ориентира с цел формулиране на вътрешни правила и норми и създаване на системи за управление. Те използват ли се в пълен капацитет? Все още не! Това, което е окуражаващо, е, че виждаме все повече фирми, които искат да разгледат устойчивостта като неразделна част от ФМ процесите, и това е тенденция, която ще се ускори. В крайна сметка бих искал да цитирам един наш съвременник, който казва: „Нито една страна не може да се скрие от опасностите на въглеродното замърсяване“, Барак Обама пред парламента на Обединеното кралство. Но ФМ системите и в частност ARCHIBUS дават възможност да оценим, анализираме и намалим своя отпечатък.


Строителство ГРАДЪТ, 12 - 18 ноември 2012 г.

gradat.bg

31

70 ГОДИНИ УАСГ

Международна юбилейна научноприложна конференция УАСГ 2012

О

т 15 до 17 ноември 2012 г. в Университета по архитектура строителство и геодезия - София, ще се проведе Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012. Конференцията е посветена на 70-ата годишнина от създаването на първото Висше техническо училище у нас.

Конференцията се провежда в партньорство с Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и със съдействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Международният научен комитет на конференцията е съставен от известни учени в областта на архитектурата, строителството и геодезията от 14 страни на Европа, Азия и Америка. За участие в юбилейния форум са заявени и представени над 345 научни доклада. По време на конференцията ще бъдат дискутирани съвременните тенденции в областта на архитектурата, строителството и геодезията. В работата на конференцията са заявили участие над 70 чуж-

дестранни автори от над 20 страни в Европа и Америка. Необходимо е специално да бъдат отбелязани авторите на пленарни доклади Бил Хилиер, Bartlett School of Architecture, Лондон, Хелмут Кройс и Хайнц Брандл – Технически университет, Виена, Майкъл Сидерис – Университет на Калгари, Канада, Кулдип Вирди – Aarhus Univercity, Дания, и други. Основните тематични направления на конференцията са „Архитектура и урбанизъм”, „Строителство”, „Транспортно строителство и геотехника”, „Водно инженерство”, „Геодезия, картография и дистанционни методи”, „Математика и физика”, „Инфраструктурни проекти и нормативна база”, „Обществени науки” и „Обучение през целия живот”. Тематичното направление „Архитектура и урбанизъм” е представено в четири основни секции: • Теория и история на архитектурата - Европейски модернизъм, Урбанистична история и генотип, Теория на архитектурата и градовете и Проектиране на сгради и пространствена

Специален гост на последната конференция през 2009 г. бе тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев

структура • Съвременни градски изследвания • Опазване на околната среда – Устойчиво развитие и качество на живот, Енергоефективност и пространствено планиране, Архитектурно проектиране и околна среда • Културно наследство и пространствена конверсия - Архитектурна намеса в исторически контекст, Трансформации на сгради и съоръжения. Тематично направление „Строителство” е представено в следните 5

основни секции:

• Земетръсно инженерство • Механика • Ст ом а н о б е т о н н и конструкции • Четвърти национален симпозиум по стоманени, дървени и пластмасови конструкции • Строителни материали и изолации • Технология, управление и организация на строителството. Тематично направление „Геодезия” е диференцирано в 3 секции:

• Геодезия • Геодезия и геоинформатика

• Приложна геодезия.

Тематично направление „Транспортно строителство” е диференцирано в секции:

• Транспортно строителство • Геотехника. Тематично направление „Математика и физика” е диференцирано в 3 секции:

• Математика • Физика • Автоматизация на инженерния труд. В програмата на конференцията е предвидена церемония за удостояване със званието док-

тор хонорис кауза на проф. Ханс Гьорг Йодъл от Техническия университет във Виена. Презентации на дейности и продукти ще направят български фирми в областта на строителството като „Трейс груп холд“ АД, „Оркикем“ ООД, „Кофражна техника“ АД - Пловдив, „Станилов“ ЕООД, „Свеко Енергопроект“, „Ксела България“ ЕООД, „Руукки България“ ЕООД, „Евро Алианс инженеринг“, System DC90, Белград, и др. Програмата на конференцията четете на www.gradat.bg


ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВAНЕТО: 12 ДЕКЕМВРИ 2012 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 02/ 958 88 33, 850 47 10 WWW.SGRADANAGODINATA.BG

ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you