Page 1

Брой 40 (770), 22 - 28 октомври 2012 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

Жилища: време за проекти Втори дом - защо България

9 771310 983000

40 >

40

Качествените жилищни и ваканционни имоти имат купувачи и в кризата Продължава интерeсът на чужденците към недвижимите имоти у нас. Причините за предпочитанията - красива природа, море и планина, модерно строителство, добър транспорт до страната и цени в пъти по-ниски - в Мос-

ние и функция и прави планирането на новите комплекси от страна на предприемачите особено важно. Клиентите предпочитат апартаменти в затворен комплекс на удобно място, с детски кът, спортни съоръже-

ква например те са до 35 пъти по-високи. Купувачите от Русия и бившите съветски републики са на първо място, плахо се завръщат и британци. Свитият пазар обаче не дава възможност за компромиси с фактори като изложение, разпределе-

ния и други екстри. Цените в зимните курорти са между 600 и 700 евро, за сравнение - през 2008 г. кв.м е струвал 1200 евро. В летните курорти при 500 - 1600 евро през 2008 г. през 2011 цените вече са 400 - 900 евро. Добрата инфраструк-

тура и нивото на уреденост на целия район винаги са оказвали сериозно влияние върху избора. От значение са наличието на добри пътища в туристическите зони, транспортните връзки, достъпът до пистите в зимните курорти и до

плажа при летните. Според бизнес експерти, ако местната власт осигури комфортна среда, инвеститорите по-смело ще разполагат комплексите си, а отражението върху туризма и имотния пазар ще бъде позитивно.

OЩЕ В БРОЯ: ДОСТЪПНАТА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА - ДЪЛГОСРОЧЕН ПРОЦЕС С УСТОЙЧИВ ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

VIII ГОДИШНА СРЕЩА НА БЪЛГАРСКИТЕ

СТР. 5 МЕСТНИ ВЛАСТИ

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА ЩЕ

СТР. 6 - 9 ИНСПЕКТИРА ДУНАВ МОСТ 2

СТР. 18

Железопътно строителство и съоръжения www.sk13.com


2

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

СТР. 3

Прогноза на Райфайзенбанк:

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

СТР. 4-5

Ръст на икономиката до 1.5% за 2012 г. Норберт Шварцмюлер, регионален мениджър и директор на „Винербергер“: Достъпната жилищна политика - дългосрочен процес с устойчив потенциал за развитие

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

СТР. 6-9

Националното сдружение на общините за подготовката на следващия планов период: Внимателно и балансирано програмиране, регулиране на правилата, увеличаване капацитета на общините Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова: С усилията на общините ще бъдат разплатени 1 млрд. лв. до края на 2013 г. VIII годишна среща на българските местни власти Националното сдружение на общините връчи призовете си за 2012 г.

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

СТР. 10-13

Арх. Белин Моллов, ръководител на консорциум „Пловдив 2020”, разработващ интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив: В разработването на плана се стремим да мислим като предприемчиви стопани Йорданка Фандъкова, кмет на София: София - състояние на проектите в края на 2012 111 заявления за енергийно обновявяне на домовете Жилищната сграда „Арт грийн” събира класика и актуалност

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА СТР. 15 Национален план ще насърчава производството и използването на екоавтомобили ОП „Транспорт“ и „Метрополитен“ ЕАД подписват договор за безвъзмездна помощ за третия етап от метрото

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 16-17

Обявиха търга за прединвестиционно проучване на Русе – Свиленград Правителството одобри споразумение за консултантски услуги между АПИ и Световната банка Откриха над 12 км третокласна пътна мрежа в област Русе, рехабилитирана по ОПРР Удължават срока на търга за надлеза над товарна жп гара в Бургас Започна разширението на бул. „Черни връх“ между улиците „Сребърна“ и „Филип Кутев“ Пътната агенция синхронизира българските норми за тунели с европейските

ЖЕЛЕЗНИЦИ - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 18

Инж. Симеон Евтимов, ръководител на Звеното за изпълнение и управление на проекта за втори мост на р. Дунав при Видин – Калафат: Европейската инвестиционна банка ще инспектира Дунав мост 2 Проектозакон премахва противоречие между български и европейски жп разпоредби

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 19

Стартира концесия и на пристанищния терминал Русецентър До 31 октомври набират оферти за изграждането на нов път на летище Варна

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ

СТР. 20

59 млн. лева за интегрирания воден проект на Раковски Изграждат 50 км ВиК мрежа в Първомайци Приключи корекцията на река Поповска

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

СТР. 21

130 хил. лв. за ремонт на електроразпределителната мрежа в София „Булгартрансгаз“ търси изпълнител за очистване на транзитен газопровод 2

ТЕМА - ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ СТР. 22-30 Инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс холдинг”: Все повече руски клиенти се ориентират към градски имоти Комплекс „Акварел” – новият проект на „Планекс“ Тони Кийн, президент на Международната фасилити мениджмънт асоциация (ИФМА): Предизвикателствата са устойчивото развитие на сградите и квалификацията Чуждестранните купувачи търсят в България имоти от типа „втори дом” Мариана Даскалова, търговски директор на „Грийнлайф“: Общината има огромна роля за подобряването на инфраструктурната среда Първа копка на новата част от Green Life Beach Resort Наемният индекс на луксозните имоти в Европа е нараснал само с 0.5%

ЮБИЛЕЙ

СТР. 31

70 години Университет по архитектура, строителство и геодезия

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Камен Кръстев - мениджър „Бизнес развитие“, 0893540482, kkrastev@ thecitymedia.bg Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Николай Господинов - редактор, 0897/846282, ngospodinov@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Ключови клиенти“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: тел./факс 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

3

gradat.bg

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Прогноза на Райфайзенбанк:

Ръст на икономиката до 1.5% за 2012 г.

П

о-добрите от очакваните данни за брутния вътрешен продукт за първите две тримесечия на 2012 г. През тази година основният двигател на възстановяването на икономиката е вътрешното търсене, потреблението през първото полугодие се е увеличило в реално изражение с 3.2% на годишна база, а инвестициите – с 9.8%. Това показва месечният икономически анализ на Райфайзенбанк.

Развитието на икономиката от началото на годината накара анализаторите да ревизират прогнозата си за растеж на брутния вътрешен продукт за 2012 г. от 1.0% на 1.5%. Промяната с 0.5 процентни пункта отразява по-благоприятното развитие на показателите в сравнение с предвижданията от пролетта. През втората половина на годината динамика ще продължи с по-ниски темпове, за цялата година предвижданията на потреблението са с около 3.5%, а на инвестициите – с 5.8%. За 2013 г. прогнозата за икономическия растеж е намалена, промяната отразява два фактора - по-високият растеж през 2012 г. като базов ефект, от друга страна - продължаващата несигурност в еврозоната вследствие на липсата на устойчиво решение на проблема с държавните дългове. До средата на 2013 г. еврозоната ще се развива слабо, което ще се отрази и на българския износ. В случай че мерките, които предприема ЕЦБ, окажат по-осезателен стабилизиращ ефект на пазарите, може да видим и по-благоприятни развития през следващата година. През август инфлацията се нормализира след сравнително рязко-

Баланс спестявания – инвестиции (% от БВП, анюализирани)

БВП по компоненти на крайното използване (реален растеж на год. база, %)

то повишаване на ценовото равнище през юли, а безработицата спада минимално под влияние на сезонните ефекти, без да се вижда реално отражение на икономическия растеж на пазара на труда. С най-голям принос бе ръстът на потреблението

за нарастването на БВП през периода април юни 2012 г. Растежът му надхвърли очакванията и достигна 4.9% на годишна база спрямо 1.4% през първо тримесечие и спад от 0.3% през 2011 г. Най-динамично развитие демонстрира потреблението на домакинствата, което се увеличи с 6.2% спрямо година по-рано, надхвърляйки обемите, регистрирани през вторите тримесечия на годините по време на икономическия бум в страната. Като положителен фактор за нарастването на потреблението може да се посочи подобрението на очакванията на домакинствата. Индексът на доверието на потребителите се повиши към юли, а очакванията за бъдещото финансово състояние на домакинствата започна да се покачва още през април, като през същия месец започнаха да спадат очакванията за безрабо-

тицата през следващите 12 месеца. Усещането за по-голяма сигурност на доходите и работните места води до по-ниска склонност към спестяване и съответно нарастване на потребителските разходи. Стимул за потреблението на домакинствата е и продължаващото нарастване на доходите. Най-голямата част от тях са компенсациите на наетите лица, които от март 2011 г. реализират положителен номинален темп на изменение на годишна база, 2.3% през второто тримесечие на 2012 г. Трансферите от държавния бюджет към домакинствата, като например пенсии, помощи и стипендии, които заемат значителен дял сред източниците на финансиране на потреблението, се увеличиха номинално с 6% спрямо април - юни 2011 г. При разглеждане на данните за потреблението следва да се има предвид и ефектът от „изсветляването” на оборотите в търговията. От началото на април влезе в сила изискването за свързване на касовите апарати на търговците с компютърните системи на Националната агенция за приходите, което оказа влияние за нарастване на отчетените разходи за потребление.

ПРОГНОЗИ

САЩ (реален растеж на БВП, %) Еврозона (реален растеж на БВП, %) Германия (реален растеж на БВП, %) Свят (реален растеж на БВП, %) БЪЛГАРИЯ БВП (реален растеж, % ) Номинален БВП (млрд. евро) Потребление (реален растеж , %) Инвестиции (реален растеж , %) Инвестиции в основен капитал (реален растеж, %) Износ на стоки и услуги (реален растеж, %) Внос на стоки и услуги (реален растеж, %) Инфлация (средногодишна, %) Инфлация (в края на годината, %) Средна месечна брутна работна заплата (левове) Средна месечна брутна работна заплата (растеж, %) Заети (НРС, хил. души, средногодишно) Заети (НРС, средногодишно, % нарастване) Коефициент на безработица (средногодишно, %) Бюджетен баланс (% от БВП) Публичен дълг (% от БВП) Текуща сметка (млн. евро) Текуща сметка (% от БВП) Нетни преки чуждестранни инвестиции (млн. евро) Нетни преки чуждестранни инвестиции (% от БВП)

2012 стара нова прогноза прогноза 2.0 2.0 -0.3 -0.5 0.7 0.7 4.0 3.5

2013 стара нова прогпрогноза ноза 1.0 1.0 0.8 0.2 1.1 0.8 4.5 4.1

1.0 39.7 0.7 1.5 2.3 1.2 1.1 2.7 3.1 732 4.9

1.5 39.6 3.5 6.5 1.9 2.6 6.7 3.0 4.4 750 7.4

2.5 41.7 2.0 5.0 7.1 5.0 5.4 3.1 2.9 764 4.4

1.5 41.3 1.9 3.5 3.8 3.0 4.0 3.1 2.9 784 4.6

2 906 -1.5 11.9 -2.2 20.0 260 0.7 1485 3.7

2 898 -1.7 12.2 -1.4 20.0 -763 -1.9 1970 5.0

2 935 1.0 11.5 -1.8 19.2 227 0.5 1940 4.7

2 910 0.4 12.0 -2.0 19.3 -1123 -2.7 2370 5.7

• През второто тримесечие БВП нарасна с 1% на годишна база, като темпът

се запази близък до отчетения в началото на годината. Неочаквано силно увеличение бе реализирано от вътрешното търсене • С най-голям принос бе потреблението на домакинствата. Неговият растеж се ускори до 6.2% вследствие на подобрените очаквания, доходи и покупателната способност на потребителите. Влияние оказа и чисто статистическият ефект от свързването на касовите апарати с НАП • Спестяванията в икономиката следват тенденция на спад в синхрон с намаляването на общото усещане за несигурност • Инвестициите нараснаха с 2.1% за тримесечието, като за полугодието увеличението им достигна близо 10% на годишна база • По-благоприятното от очакваното развитие на вътрешното търсене доведе до повишаване на прогнозата ни за растежа на БВП до 1.5% за годината (спрямо 1% в предходната прогноза), както и на предвижданите стойности за вноса и дефицита по текущата сметка • Месечната инфлация през август възлезе на 0.5%, като темпът се нормализира след по-рязкото поскъпване през юли. В края на 2012 г. се очаква по-голямо от предвижданото до началото на лятото нарастване на ценовото равнище • Безработицата спадна до 11.7% през август, повлияна от сезонни фактори. Икономическият растеж не намира положително отражение на пазара на труда • Държавният бюджет реализира умерен дефицит от 92.7 млн. лв. през август, но с натрупване от началото на годината балансът остана положителен. По предварителни изчисления резултатите от септември са също благоприятни • Динамиката на кредитите и депозитите остана в познатите граници. Делът на лошите и преструктурираните кредити отбеляза минимален спад до 23.3% • За периода януари - юли 2012 г. нетните ПЧИ в страната достигнаха 743.1 млн. евро, нараствайки с 455 млн. евро спрямо същия период на миналата година. Финансовият поток от началото на годината по инвестиции, различни от преки и портфейлни, се подобри с близо 1.4 млрд. евро спрямо периода януари - юли 2011 г., основно по линия на банковия сектор


4

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Allianz Real Estate планира да засили дейностите си по кредитиране в Европа

Това заяви главният изпълнителен директор на компанията Оливиер Пиани, цитиран от онлайн изданието Property EU. „Полагаме сериозни усилия на дълговия фронт. Наемаме хора за бизнеса ни във Франция и Германия. Искаме да правим онова, което правим в САЩ от години - там на застрахователните дружества се падат 20-30% от пазара на кредитиране“, посочи Пиани. „Единствената причина да не го направим по-рано беше, че маржовете в Европа бяха твърде ниски поради конкуренцията от страна на банките“, допълни той. Allianz има намерение да удвои световния си портфейл от кредити за имоти от 6 млрд. евро през 2012 г. до 12 млрд. евро през следващите 3 до 5 години.

Европейската банка за възстановяване и развитие отпуска заем от 22 млн. евро на „Олива“ - Кнежа „Олива“ е един от най-големите производители на слънчогледово олио в България. Финансирането е за разширяване на производството. Парите са за построяване на ново съоръжение за пресоване на слънчогледовото семе, купуване на ново оборудване за извличане на олио, изграждане на нов силоз и подобряване на връзките с местните фермери. 9 млн. евро от заема ще бъдат капиталова инвестиция, а останалите пари ще бъдат използвани като оборотни средства. Компанията е спечелила проект по оперативна програма „Конкурентоспособност“ за модернизация на производството, става ясно от годишния доклад за дейността й.

„Енерго-про” купува ВЕЦ „Енергия холдинг“

Още 150 млн. евро за Холдинговия фонд по JEREMIE

Чешката „Енерго-про“ иска да купи контролираната от Гриша Ганчев ВЕЦ „Енергия холдинг“, става ясно от съобщение на Комисията за защита на конкуренцията. След сделката „Енергопро“ ще затвърди позициите си в сектора. През лятото тя купи електроразпределителното дружество на „Е.ОН България“, а от години вече притежава още 8 водни централи, обединени в три каскади. Ако сделката с Ганчев приключи успешно, чешката компания ще стане най-големият частен собственик на водни централи в страната, вторият играч при водните централи след държавната НЕК, а вероятно и един от най-големите чуждестранни инвеститори на годината. В структурата на холдинга, който купуват чехите, влизат шест фирми с общо 13 водни централи.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ ще предостави допълнително 150 млн. евро на Холдинговия фонд по JEREMIE за въвеждането на нов финансов инструмент - предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска в подкрепа на бизнеса. Основната му цел е подобряването на достъпа до заемен ресурс от страна на малките и средните предприятия чрез значително намаление на предлаганите лихвени нива от страна на кредитните институции. Предвижда се нивото на лихвения процент към малките и средните предприятия да бъде 0% върху частта по финансирането, предоставено по JEREMIE, и пазарни лихвени нива върху частта, предоставяна от кредитните институции. Българските малки и средни предприятия ще могат да използват нисколихвените кредити както за финансиране на свои инвестиционни проекти, така и за нуждите си от оборотни средства. Максималният срок на заемите ще бъде 10 години.

Потенциалът на фасилити мениджмънта в България е голям Потенциалът за професионално управление на държавния и на общинския сграден фонд в България е много голям, с очаквания в следващите две години за акцент върху сградите на учебните и лечебните заведения – детски градини, училища, университети, болници и др. Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и Международната фасилити мениджмънт асоциация (ИФМА) подготвят специално споразумение, съобщиха председателите на двете организации Тошо Киров и Тони Кийн. Броят на компаниите за фасилити мениджмънт в България се запазва на фона на финансовата и икономическата криза, но липсват квалифицирани кадри, показва специален секторен анализ на Българската стопанска камара.

„Адванс терафонд” с 60 млн. лева приходи от продажби Дружеството със специална инвестиционна цел „Адванс терафонд“ е продало 16 372 дка земеделска земя през септември, съобщиха от фонда. Така от началото на годината до края на септември той се е разделил с близо 70 хил. дка земи при средна цена 869 лв. на декар. Приходите от продажби са почти два пъти над тези от миналата година и достигат 60.2 млн. лв. „Адванс“ продава активно земи едва от миналата година. През септември дружеството е купило 1500 дка терени при средна цена на придобиването 573 лв. на декар. С това общо притежаваните земи са 246 194 дка. По-голямата част от купените земи са вече отдадени под аренда – над 90%, съобщават от фонда. Средната цена за наема им е 26.85 лв. за декар, но за новата стопанска година 2012-2013 е 36 лв. Очакваните пари за предишната, която приключва тази година, са близо 6 млн. лв., с 5% ръст спрямо 2010-2011 г.

873 млн. евро преки чуждестранни инвестиции в България

Започва ежегодния електронен конкурс „Устойчивата архитектура в България 2020-8“

Преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали с 68% до 873 млн. евро за първите осем месеца на годината, но това се дължи главно на отпуснати заеми от чуждестранни компании към дъщерните им дружества в България, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ). Под формата на вътрешнофирмени заеми в страната до август са постъпили 324 млн. евро повече, отколкото за същия период на 2011 г., инвестициите в дялов капитал са се увеличили с 56 млн. евро, а от вече натрупаните печалби са изтеглени 19.1 млн. евро. Така нетното увеличение на инвестициите у нас е 356 млн. евро.

За утвърждаване на устойчивата архитектура в България и в съответствие с член първи от Закона за устройство на територията на Република България за трета поредна година Камарата на архитектите в България организира: Електронен конкурс (е-конкурс) „Устойчивата архитектура в България - 2020-8“. Електронният формат цели използването на зелен подход и свеждането до минимум на въглеродния отпечатък на конкурса при провеждането му. (www. gradat.bg)

Образование, транспорт, инфраструктура – приоритети в бюджет 2013 на Столичната община Структура на местните оперативни разходи

Макроикономическа рамка

Други 21% Градски транспорт 21%

Дофинансиране държавни дейности 3%

Здравеопазване 3% Фирми за почистване 20%

България ЕU 27 2009

2010

Проектобюджетът на София за 2013 г. е 1.214 млрд. лв. Той е с около 60 млн. лв. по-малък в сравнение с тазгодишния. Причината е, че разходите за строителството на метрото са направени в по-голямата си част, уточни кме-

2011

2012

2013

тът на София Йорданка Фандъкова, която заедно със заместника си Дончо Барбалов представи пред журналисти бюджета на Столичната община миналата седмица. 526 млн. лв. ще са собствените приходи на кметството, трансфери-

Дейности отпадъци текущи 5% Образование текущи 8%

те от държавния бюджет ще са 283 млн. лв., а останалите приходи ще са по линия на европейски програми, заеми и приходи от приватизация. За три години ще бъдат вложени 100 млн. лева в основни ремонти и строежи на нови улици и бу-

Общинска администрациа 4% Осветление 4% Култура 4% Ремонт на улична мрежа 6%

леварди с натоварен трафик, какъвто е бул. „Цариградско шосе“. (Изборът на останалите тепърва предстои.) Те ще бъдат от заем от Европейската инвестиционна банка, каза Дончо Барбалов. Други 28 млн. лева са предвидени за догодина

2012 2013 2012/ 2013 Градски транспорт - суб90 95 106,00% сидия Почистване 87 88,5 102,00% Дейности отпадъци - текущи 33,3 23,8* 71,00% Образование - текущи 32,8 33,6 102,00% Ремонт улична мрежа 27 28 104,00% Култура 17,3 18,2 105,00% Осветление 16 17,9 112,00% Общинска администрация 19,2 14,8 77,00% Здравеопазване 13 13,5 104,00% Дофинансиране държавни 6,8 13,2 194,00% дейности Други 87,3 92,3 106,00% Общо 429,7 438,7 102,00% Капиталови разходи 93,3 87,3 94,00% ОБЩО 523 526 101,00% (млн. лева)

за изкърпване на кварталните улици. За капиталови разходи се предвиждат 493 млн. лв., като увеличения има за градския транспорт ( 95 млн. лв. вместо 90 млн. лв. за т.г.), фирмите по чистота ще получат 88.5 млн. лв., а не както сега - 87 млн.

лв. Лек ръст има и на разходите за образование. За догодина те ще са 33.6 млн. лв. Повишават се и парите за културни прояви – на 18.2 млн. лв. За сметка на увеличените разходи общината ще свие предвиденото за администрацията.


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

5

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Норберт Шварцмюлер, регионален мениджър и директор на „Винербергер“:

Достъпната жилищна политика - дългосрочен процес с устойчив потенциал за развитие Целият свят е все още обхванат от силна финансова криза. Как определяте бизнес средата в България в този контекст и как вашата компания се развива в тази среда? - Аз съм в групата на „Винербергер“ вече повече от 25 години и в момента съм регионален изпълнителен директор, отговорен за Унгария, Румъния, България и Украйна. Видял съм и периода на растеж на региона, и периода, в който пазарът е под голямо напрежение и спад и се сблъскваме с напълно нова ситуация. Според мен се справяме доста умело в България. На първо място нашият основен бизнес е насочен към жилищното строителство. Когато взехме решението да инвестираме в България, имаше бум на строителството и ние видяхме потенциала за развитие. След началото на финансовата криза през 2009 г. управлението на риска в банките се промени драстично и затова финансовите ресурси бяха силно ограничени, което рефлектира пряко върху строителния сектор. Какво решение вижда „Винербергер“ в такава ситуация? - Поради промяната в политиката в началото на 90-те години както в България, така и в други страни като Унгария и Румъния наблюдавахме тотална промяна към изцяло частно финансиран пазар. Всички знаем, че в политическата система от близкото минало голяма част от строителството е било организирано от държавата. Основната идея за частния сектор от строителството е добра, но това, което липсва тук, е секторът „помежду“. Аз съм от Австрия, а в страни като Германия и Австрия жилищата под наем, собственост на жилищни асоциации в ПЧП с държавата, са голям сектор, който образува устойчива част от пазара. Това е възможно, защото представлява дългосрочна инициатива, в която държавата играе съществена роля и подкрепя със субсидии. Целта е да се осигури на населението достъпна жилищна среда, базирана на група от хора с добри доходи, която обаче все още нямат възможност да си позволят собствеността, защото е твърде скъпо, дори и в страни като Австрия и Германия. И тук аз виждам поле за развитие. Това, разбира се,

е свързано и с политическа активност. Тази система не е от точно чист капитален интерес, а е повече от интерес за обществото - да се подкрепи населението с качествено строителство. А структурата на наемния пазар дава възможности за добри решения. Как оценявате жилищното строителство в България и как виждате реализирана идеята за достъпни жилища? - Ние сме активни предимно в сферата на новото строителство. И доколкото знам, много малка част от новото строителство е с цел отдаване под наем. Според мен обаче това е сектор с добър потенциал. Нека анализираме житейския път на един млад човек, който расте, създава семейство и постига по-добра финансова стабилност във времето. Когато младият човек порасне, той се отделя от семейството си (типичният случай например в Австрия). Първо напуска дома на родителите си и докато следва, първото му евтино жилище обикновено е общежитие. След това, когато има партньор, намира първото си самостоятелно жилище под наем, някъде в града, където намира и първата си работа. Идва момент, когато ще създаде свое собствено семейство и ще очаква първото си дете. Тогава да има достъпно жилище би означавало да наеме апартамент от 60 до 80 кв.м, достатъчни за двама души в очакване на първото си дете. Децата не са големи и 60-70 кв.м може да бъдат добра основа за семеен живот. Тук човек не се нуждае от голяма инвестиция за това. Подписва дългосрочен договор за наем с ясни разходи. И след години, когато вземе решение, че може закупи собственост, било то самостоятелна къща или по-голям апартамент, може лесно да върне този апартамент на съответната асоциация. Това повишава и мобилността в обществото. Ако се замислите, в България да се инвестира в апартамент с всички допълнителните разходи крие рискове. От друга страна, разбира се, собствеността е нещо, което дава сигурност на човек. В България тя е на едно от първите места в света (над 95%). Затова по мое мнение да се създаде „достъпен наемен сектор“ ще доведе до тази система, която по-горе нарекох „помежду“. Сега има твърде голяма пропаст по пътя меж-

Н

орберт Шварцмюлер е роден във Виена през 1959 г. Завършва строителното и икономическото си образование във Виена. От 25 години работи за „Винербергер“. Понастоящем е изпълнителен директор за Унгария, Румъния и България и Украйна. ду наем и да имаш собстве- 10-15 или дори 20% ръст и ност. Да не говорим, че това след това пазарът има постое и добра възможност за биз- янен спад с по 10-20% на гонес развитие, тъй като тези дина, на което сме свидетели жилища (говоря от позици- днес. Свръхкапацитетите на ята на австрийския опит) са всички тези инвестиции са с много високо качество. За- поставени под въпрос. В този щото когато държавата под- смисъл устойчивостта е нещо крепя изграждането на жили- много важно. ща, тя е много внимателна и Спомням си думите на бивзадава критерии за енергий- шия СЕО – г-н Райтхофер, на ефективност например, за който казваше при всяка среограничаване на разходите по ща с политици, че ръст от поддръжка и др. Така и стро- 2-3% всяка година е устойчив ителните фирми са принуде- и по-добър за пазара от тези ни да осигурят добро качест- големи конюнктурни цикли во с оптимизирани разходи, а с по 30-процентни и повече и наемите за тези жилища ще стъпки. А и индустриалните сектори не могат да осигурят могат да бъдат достъпни. И това няма да се случи от толкова бързо по-големи от само себе си. В Австрия на- своите капацитети. Последопример този процес е започ- вателността в тези процеси се нал още след Втората светов- нуждае от политическа среда. на война. Тогава са сформиКаква ще бъде ролята на рани асоциации и ПЧП с цел „Винербергер“ в реализапредлагане на достъпни жицията на концепцията лища. за “достъпни жилища“? Това е дългосрочен процес. Няма място за краткосроч- - Ние сме водещ производини цели, които обикновено тел в сектора на строителните поставят инвестиционните материали, затова приемаме компании в ситуация, в която много сериозно своята роля правят големи инвестиции, а в подкрепата си на подобни разчитат на много кратък пе- проекти. И като международриод от време за растеж при но представена компания би-

„В

хме искали да комуникираме възможностите за растеж на пазара на жилищното строителство. Затова търсим контакт с експерти и дискутираме как да доведем тези добри практики в България, която вече е част от Европейската общност, за да направим тези строителни решения достъпни за българския потребител. Тази идея в чист вид ще работи единствено в един много специфичен сегмент, но и идеята зад това е различна. Затова и самият сектор е наречен „с нестопанска цел“ или „с лимитирани стопански цели“. Когато държавата подкрепя този проект, тя има право и да изисква. Например може да изисква тези лимитирани печалби да бъдат инвестирани обратно в проекта. Това са някои от специфичните предварителни условия, които задържат парите в жилищния сектор. Какво още е необходимо за постигането на тази цел? - Необходими са дискусии и промяна на манталитета. И „Винербергер“ търси партньори за дискусия относно една такава политика. Опитваме се да приближим още до пазара и да комуникираме и други инициативи, които вече се случват на ниво ЕС. Така както се подкрепя финансово инфраструктурата например, чрез регионални проекти за развитие. Ние виждаме жилищния сектор като част от потенциала за подкрепа от страна на ЕС. Ние комуникираме темата все повече в Брюксел и поставяме въпроса защо жилищната политика е извън подкрепата на ЕС и не се счита като част от проект за развитие на инфраструктурата в държавите членки. Хората трябва да живеят тук и сега. Според нас жилищната политика трябва да стане част от инфраструктурната подкрепа. Нужно е държавата да зададе рамките, в които концепцията за достъпни жилища да може да се случи и развива в дългосрочен план.

инербергер“ стъпва на българския пазар в края на 2004 като „Винербергер“ ЕООД. Дейността на компанията обхваща всички процеси - от производството, въвеждането на пазара и сертифицирането, търговията и техническото консултиране при проектиране и производство на широка гама системи от керамични изделия с марките POROTHERM и TERCA. Компанията стартира с внос от Унгария и Румъния на керамични блокове с вертикални кухини с марка POROTHERM – един изцяло нов, но очакван и търсен от пазара качествен продукт. Заводът в Луковит (пуснат в експлоатация през 2007 г.) е първият завод на фирмата от ново поколение в Европа. Инвестицията от 25 млн. евро обхваща комплексна реконструкция и модернизация на предприятието. Оборудването е в съответствие с най-новите технически стандарти, внедряване на най-нови технологии за редуциране на енергията за производство, както и подобряване условията на труд и създаване на благоприятна работна атмосфера, отговаряща на изискванията за безопасност на труда и здравните норми в страната.


6

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Националното сдружение на общините за подготовката на

Внимателно и балансирано на правилата, увеличаване Н ад 500 общински лидери – кметове, председатели на общински съвети, общински съветници и ключови експерти, обсъдиха с представители на централната власт визията и приоритетите за следващия 7-годишен програмен период и актуалните тенденции в развитието на местното самоуправление по време на Осмата годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) от 14 до 16 октомври в Пловдив. „Българските институции осъзнаваме своите отговорности и по-важното работим заедно, в синхрон, по важните за страната ни предизвикателства. В днешните трудни времена гражданите очакват от нас не само да координираме своите действия, но и взаимно да се подкрепяме, за да имаме видими и бързи резултати”, заяви председателят на сдружението и кмет на община Пазарджик Тодор Попов на официалната пленарна сесия, в която взеха участие президентът Росен Плевнелиев, премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Цветан Цветанов и министрите Лиляна Павлова, Томислав Дончев и Тотю Младенов. През 2012 г. акцентът на форума беше поставен върху ефективността на използването на европейските фондове – една равносметка пет години след присъединяването. Как заедно да се привлече по-голям финансов ресурс и кои да са приоритетите за следващия програмен период. „С усвояването на еврофондовете много от българските общини вече са натрупали опит. Те знаят как се подготвят и управляват качествено европейски проекти. Въпреки постигнатия напредък необходимостта бъдещето на страната и на общините да не се решава на парче, а чрез интегриран подход и дългосрочни приоритети, остава на дневен ред”, заяви в своето обръщение към местните лидери президентът Росен Плевнелиев. Стъпка в правилната посока е изготвянето на Закона за управление на средствата от ЕС, който ще спомогне за създаването на една ефективна нормативна рамка за управление на еврофондовете в следващата финансова перспектива 2014 - 2020. От своя страна общините поставиха за съвместно решаване все още липсващия механизъм за споделено компенсиране на финансовите корекции, несъвършенствата на ЗОП, създаващи предпоставки за обжалване на всяка втора процедура по проекти с еврофинансиране.

Резервите на общините по бюджет 2013

ПЪРВО: увеличение на изравнителната субсидия с минимум 29 млн. лв., като най-широко използван от общините източник за финансиране на местните дейности и за съфинансиране на европроекти

ВТОРО: увеличение на средствата за ремонт и поддържане на силно амортизираната общинска пътна инфраструктура с 25 млн. лв. и на целевата субсидия за капиталови разходи с 18 млн. лв.

ТРЕТО: намаляване на дисбалансите във финансираните от държавата делегирани дейности, с акцент върху грижата за децата и потребителите на социални услуги ЧЕТВЪРТО: необходимост от работещи механизми за осигуряване на средства за съфинансиране на общинските проекти и за справедливо и обективно споделяне на непредвидените допълнителни финансови отговорности

ПЕТО: подобряване на нормативната база за по-ефективно и отговорно управление на ресурсите

Тодор Попов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Пазарджик:

Умно да оползотворим силните си страни През последните години, черпейки европейски ресурс, постигнахме доста и няма да е пресилено, ако спомена, че ефектът от нашата работа се отразява върху живота на всяко семейство в населените места, за които разработихме и защитихме проекти. Не извършихме „чудеса”, но създадохме и продължаваме да създаваме по-добри условия за заетост, социално приобщаване, достъпност и сигурност, изградихме и продължаваме да градим все повече европейски пътища, училища, детски градини, паркове, зелени площи, екологична инфраструктура. Постигнахме немалко резултати, пътят ни никак не беше лесен, по-скоро труден. Тук, на този форум, обаче е мястото да споделим безпокойството си от макрорамката на бюджет 2013 г. Съобразявайки се с икономическото положение на страната, предложихме мерки, които не изискват голям ресурс, но са ключови за изпълнение на проектите на общините от настоящия програмен период. Засега не сме постигнали съгласие с Министерството на финансите по три важни пункта, на които ние изключително много държим: завишаване на изравнителната субсидия на общините като най-широко използван от тях източник за финансиране на местните дейности и за съфинансиране; допълване на кредитния ресурс на фонд ФЛАГ; въвеждане на механизми за преодоляване на последиците от наложените финансови корекции. За да избегнем отново пропуснати първи години в усвояването на евросредствата и последващо догонване, очак-

ваме и по-добра чуваемост и подкрепа за нашите предложения, тъй като през предстоящата и следващата година ние можем да бъдем гарант за устойчивост и продължаване на начертаните политики. Да започнем с реформите. Независимо от постигнатото на национално ниво все още остават проблемите, свързани със сложните, неунифицираните, често променящи се правила и процедури; недобрата съгласуваност и допълняемост на мерките по различните програми; забавянията в процеса по оценка на проектните предложения и извършването на плащанията; липсата на средства за осигуряване на съфинансиране и покриване на финансовия дефицит по проектите; финансовите корекции; все още недостатъчния административен капацитет на структурите, отговорни за управлението и разходването на средствата. Считаме, че положителен напредък в тази посока е одобряването на концепцията за закон за управление на европейските фондове. Необходимо е законът да унифицира процеса на използването на европейските фондове и да даде яснота, устойчивост и сигурност за всеки участник в системата. Да оптимизира и опрости правилата и процедурите за кандидатстване, изпълнение и наблюдение на проектите по програмите. Натрупаният ни опит е ценен и ние изразяваме готовност активно да участваме в разработването на закона и максимално да подпомогнем дейности, насочени към подобряването на системата за използване на средствата от ЕС. Понастоящем един от най-големите ни проблеми, забавящ процеса на разходването на средствата, непозволяващ извършването на прецизно планиране, въвеждащ голяма несигурност както за стартирането, така и за изпълнението на дейностите по проектите ни, е Законът за общест-

вените поръчки. Тук трябва да обмислим въвеждането на кардинални промени, които да редуцират броя на обжалванията, да съкратят сроковете за постановяване на решенията на компетентните инстанции и да позволят предварителното изпълнение на процедурите. Законови промени по отношение съкращаване на срокове за издаване на документи за кандидатстване и изпълнение на проектите са наложителни и в други нормативни актове като ЗУТ, ЗДС, ЗООС, законите за водите и горите. Общинските ни приоритети за новия програмен период не търпят значителни промени. Планираме мерки и дейности за подобряване на базисната инфраструктура, развитие на човешкия капитал и насърчаване на заетостта, създаване на стойност, основаваща се на знанието, и формиране на по-конкурентоспособна и по-екологична икономика, укрепване на институционалния капацитет. Като сериозно предизвикателство определяме способността ни да защитим и договорим удовлетворяваща ни бюджетна рамка. Даваме си сметка, че в този процес общините нямаме право на апатия и бездействие, на „скриване зад гърба на министерствата”, на наблюдаване „отстрани”. Следва активно да участваме в планирането и да подкрепим и обединим усилията си с централната власт за говорене в един глас и лобиране пред службите на комисията в предстоящите преговори. Трябва да заявяваме, че очакваме обективна оценка на постигнатия напредък. Още повече че доказахме наличие на политическа решимост и постоянство, запазихме финансовата дисциплина и сме ярък контраст на политическата нестабилност в съседните ни държави. Умно да оползотворим силните си страни, въведените за първи път от нас добри практики, сочени за пример на старите страни членки.


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

7

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ следващия планов период 2014 - 2020:

програмиране, регулиране капацитета на общините

Президентът Росен Плевнелиев:

Да гледаме на еврофондовете като катализатор на икономическо и социално развитие

В следващия програмен период проектите за индустриални и технологически фактори ще

получат нови възможности за финансиране с европейски средства. Не по-малко важно от полагането на асфалта е какво ще се движи по асфалта, какво ще произвежда, продава и изнася България. Устойчивият растеж на българските региони трябва да бъде базиран на реформи на местно ниво, конкурентоспособност и добра бизнес среда. Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, както и в Закона за публично-частното

партньорство предоставят нови възможности за българските общини. Затова българските общини трябва да бъдат активни в създаването на партньорства с бизнеса. Осъществяването на административната реформа и създаването на електронно правителство както на национално ниво, така и на електронна община са задължителни. Общините, които инвестират в създаването на електронни услуги, със сигурност увели-

чават ефективността си и създават конкурентоспособна среда и предимства. Това ще доведе до просперитет. Към 2020 България трябва да има силни региони, общините да работят и управляват заедно, растежът да бъде постигнат преди всичко чрез устойчивост и сътрудничество. Ето защо процесът на децентрализацията следва да продължи, да се задълбочи и да бъде финансово и кадрово обезпечен.

Министър-председателят Бойко Борисов:

Договорените средства за общински проекти са 6 млрд. лева

През тези три години вие и ние като управление успяхме да на-

правим така, че да нямаме нито една спряна програма от ЕС, и днес да можем да кажем, че държавната и общинската администрация се научиха да правят проекти. Към момента договорените средства за реализацията на общински проекти възлизат на 6 млрд. лв., като 1 млрд. лв. вече са разплатени. Това показва, че независимо от партийната принадлежност на кмето-

вете през последните години взаимодействието и сътрудничеството между местните власти и правителството дава положителни резултати. За хората са видими промените - обновената градска среда, училища и детски градини, спортни съоръжения, опери и театри. Уверен съм, че България ще получи одобрение за преразпределение на средства

по Програмата за развитие на селските региони, което ще допринесе за промяната на цялостния облик на малките населени места. Поемам ангажимент да обсъдим още веднъж предвидените в бюджета за догодина средства за изравнителни плащания към общините, като ще потърсим възможности за увеличаването им с 15 млн. лева.

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев:

В заключителна фаза е Законът за управление на средствата от европейските фондове

Тези кметове, които имаха смелостта, умението и упоритостта, започнаха да променят българските градове. Говорим не само за физическото обновяване, но и за инвестиции в образование, в социалната сфера и в по-доброто административно обслужване. Нещо обаче по-важно - това се случва, спазвайки най-високите стандарти за планиране, възлагане, отчитане, публичност, прозрачност. Хвър-

лихме много усилия в това процедурите да са по-оптимизирани с приетите промени в ЗОП, увеличихме размера на авансовите плащания специално за общини, приехме методика за финансовите корекции, която изчисти системата от грешки, възстанови доверието на Брюксел към страната. Но най-трудното предстои. През следващата година трябва да довършим започнатите проекти без забавяне, с необходимото качество и в същото време да довършим подготовката на следващия програмен период. В унисон със стратегията „Европа 2020“ ЕС слага акцент върху интелигентния растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; устойчив растеж насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна иконо-

мика с по-ефективно използване на ресурсите; приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. В същото време България запазва правото да инвестира във всички свои текущи нужди, включително инвестициите в базисна инфраструктура. Другата добра новина е, че обемът средства, с които България ще разполага, за да обезпечи развитието на общините, няма да е по-малък, а дори по-висок от този в настоящия програмен период. Създадени са гаранции на европейско ниво, че подкрепата от всички фондове ще е част от една система с общи стратегически цели. В заключителна фаза е Законът за управление на средствата от евро-

пейските фондове. Той ще позволи разпиляната нормативна уредба да бъде събрана на едно място, както и ясно регламентирани задължения на управляващите органи и сроковете за обработка на документи и за плащания. Предвиждат се повече права за бенефициентите, включително възможността за кандидатстване с един интегриран проект по няколко оперативни програми с една апликационна форма. Планирани са опростени правила за проектите с по-ниска стойност. Много поясна демаркация между оперативните програми и програмата за селските райони, намаляване на конкурентното начало и даване на превес на предварително дефинираните проекти, които ще са обект на директна процедура.

Фотограф Мария Съботинова


8

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова:

С усилията на общините ще бъдат разплатени 1 млрд. лв. до края на 2013 г. „2012

г. беше годината на научените уроци, но 2013 г. ще бъде годината на големите предизвикателства“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при встъпителното си слово в рамките на годишната среща на Националното сдружение на общините в Пловдив. Пред кметовете тя направи обстоен преглед на изпълнението на ОП „Регионално развитие“ през първия програмен период 2007 - 2013 г. Четири основни предизвикателства

стоят пред общините и МРРБ през 2013 г. Първото предизвикателство е успешното приключване на първия за България програмен период. „През следващата година трябва да обединим усилията си на 100% да договорим проектите по ОПРР. Целта ни е 3.131 млрд. лв. да останат в България”, посочи Павлова. Второто предизвикателство за 2013 г. са разплащанията. Не можем да се делим на „ние, МРРБ“ и „вие – общините“, а трябва да работим така, че да успеем да усвоим и съответно да разплатим минимум 1 млрд. лв. Всеки 1 лв. от тази сума, който не успеем да сертифицираме, ще трябва да върнем на ЕК. Това означава да „режем” от проектите, посочи министър Павлова. За да не се стига до прекратяване на договори за безвъзмездна помощ, е необходимо общините да съумеят да минимализират обжалванията на обществените поръчки, които в момента обхващат 90% от всички обявени процедури, да преодолеят огромните забавяния при сформиране на проектните екипи и изготвяне на тръжните документации, както и неспазване на графиците за изпълнение на дейностите. Третото предизвикателство според нея е програмирането за новия планов период 2014 2020 г. и успешното финализиране на преговорите с ЕК за финансовата рамка. По ОПРР ми-

нистър Павлова смята, че ще може да бъде договорен по-голям ресурс, отколкото е сегашният. Тя поиска от присъстващите кметове да държат на качествената подготовка и изпълнение, за да не им се налагат финансови корекции. Местните власти трябва да подготвят качествени проекти за следващия програмен период, така че реалното изпълнение на новата ОПРР да започне още през 2014 г. Четвъртото предизвикателство за 2013 г. е определено от предстоящите за провеждане през нея избори. Догодина не трябва да допускаме да забавим темпото, тъй като заради посочените три предизвикателства тя е особено важна за нас, каза министър Павлова. Червена лампа за 50% oт договорите в изпълнение

Пред присъстващите на срещата на местните власти и кметове министър Павлова представи анализ на сключените досега договори по ОПРР на обща стойност 2.793 млрд. лв. От тях са разплатени 908 млн. лв., или 32% от размера на договорираните средства, и 29% от бюджета на ОПРР. На принципа на светофара в т.нар. зелена зона попадат проекти за 360 млн. лв., чието изпълнение върви по план; в жълтата зона са проекти за 650 млн. лв., които изискват повече внимание и усилия, и в рисковата червена зона са 739 проекта на стойност 997 млн. лв., т.е.

Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 1.10.2012 г.

50% oт общия обем договори в изпълнение. Основната причина за случаите на висок риск - липса на сключени договори с изпълнители за основните дейности – строителство и/или строителен надзор. Министър Павлова заяви пред кметовете, че от октомври до декември ще бъдат проведени съвместни срещи с бенефициентите, чиито проекти са установени като рискови, с цел обсъждане на възможните сценарии за постигане на срочното им изпълнение. Като най-рискови строителният министър определи 31 договора за общински здравни заведения на стойност 140 млн. лв. За 10-те месеца от подписването им има избран само един изпълнител. Втората група застрашени проекти са по схемата „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” за 107 млн. лв. Със сериозно забавяне в изпълнението са и проектите за развитие на туристическите атракции. Под риск са и найсложните проекти по ОПРР – за интегрирания градски транспорт в седемте големи града на обща стойност над 400 млн. лв. Интегрираното градовете

развитие

на

Министър Павлова изтъкна и изключителната важност на

Публикувани 47 схеми за предоставяне на БФП на обща стойност 3.131 млрд. лв., или 100% от бюджета на ОПРР (3,131 млрд. лв.) • Брой подадени проектни предложения – 1773 • Общ брой сключени договори – 972 с общ размер на предоставената БФП – 2.793 млрд. лв., или 89% от бюджета на ОПРР • Общ размер на плащанията по договори - 908 млн. лв., или 32% от размера на договорираните средства и 29 % от бюджета на ОПРР • Към края на 2012 г. очакван брой сключени договори 1009 с общ размер на БФП 2.947 млрд. лв., или почти 94% от бюджета на ОПРР • Към края на 2012 г. очакван размер на плащанията – 1.028 млрд. лв., или 37% от размера на договорените средства и 33% от бюджета на ОПРР интегрираните планове за градско възстановяване, които ще бъдат задължителен елемент за финансиране по оперативните програми на ЕС за следващите 7 години на градовете. С безвъзмездни средства по ОПРР на стойност 21.2 млн. лв. тяхната подготовка вече стартираха избраните 36 общини бенефициенти. Към 24 септември в УО на ОПРР са внесени за оценка зоните за въздействие на 23 общини, останалите 13 общини са поискали удължаване на срока. Общините, които успеят да изготвят своите интегрирани планове с приоритизирани проекти до края на 2013 г., ще могат още през 2014 г. да кандидатстват за еврофинансиране по всички оперативни програми, посочи министър Павлова. Тя подчерта, че през следващия програмен период по ОПРР ще се подкрепя само интегрираното развитие на градовете в строителните граници. Всички други населени места в състава на техните общини ще се финансират по програмите за развитие на селските райони. За целта ще бъде разширен списъкът на избираемите градове – към сегашните 36 ще се

добавят нови 14-16 средни града – центрове с национално или регионално значение. Определянето им ще стане на базата на подготвяната Национална концепция за пространствено развитие, която трябва да бъде окончателно приета от Комитета за наблюдение по ОПРР през месец декември 2012 г. Новоизбраните градове ще получат също безвъзмездни средства – около 4.9 млн. лв., за подготовка на ИПГВР през 2013 г. Интегрираните планове ще се разработват за цялата им територия, а не в три зони за въздействие. Инвестициите по JESSICA

През следващия програмен период инициативата JESSICA ще бъде отворена за всички градове - бенефициенти на ОПРР, информира кметовете министър Павлова. Проектите ще се финансират на конкурентен принцип, като ще бъде значително разширен обсегът на допустимите за инвестиции дейности. Новите направления ще са: спортна инфраструктура, туристическа инфраструктура, бизнес зони и др. Светла ДОБРЕВА

Финансово изпълнение на ОПРР 1.10.2012 г.

Приоритетна Приоритетна Приоритетна Приоритетна Приоритетна Общо ос 1 ос 2 ос 3 ос 4 ос 5


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

9

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ VIII годишна среща на българските местни власти

Националното сдружение на общините връчи призовете си за 2012 г. ОБЩИНА РЕФОРМАТОР

ОБЩИНАР РЕФОРМАТОР

Община Белене категория „малка община” (до 20 хил. жители) Община Разград категория „средна община” (от 20 до 60 хил. жители) Община Русе категория „голяма община” (над 60 хил. жители)

Кметът на Русе Пламен Стоилов (в средата с грамотата), кметът на Белене Петър Дулев и зам.-кметът Критерии за присъждане: на Разград инж. Ценка Таракчиева получиха призовете брой участия на пред- за община реформатор за 2012 г. от председателя на ставители на община- сдружението Тодор Попов

та в контактни и работни групи, срещи с минис- ни комисии, постоянни котерства, парламентар- мисии на НСОРБ; брой на

представените предложения и становища.

ОБЩИНСКИ ДАРИТЕЛ Д-р инж. Лъчезар Цоцорков, изп. директор на „Асарел-Медет” АД – категория „малка община”, с лично дарение от 2 292 500 лв. и корпоративно дарение от 4 290 950 лв. за общините Панагюрище и Стрелча

Делян Млъзев – кмет на община Елена – категория „малка община” (до 20 хил. жители) Таня Христова – кмет на община Габрово – категория „средна община” (от 20 до 60 хил. жители) Донка Михайлова – кмет на община Троян – категория „средна община” (от 20 до 60 хил. жители) Албена Атанасова – зам.кмет на Столичната община - категория „голяма община” (над 60 хил. жители) Критерии за присъждане: брой участия в контактни и работни групи, постоянни комисии и други инициативи на НСОРБ; брой на представените предложения и становища; брой учас-

Зам.-кметът на Столичната община Албена Атанасова, кметът на Троян Донка Михайлова, кметът на Елена Делян Млъзев и кметът на Габрово Таня Христова (отляво надясно) бяха удостени с приза „Общинар реформатор“ за активното си участие в дейността на организацията

тия в обучителни семи- вител на НСОРБ във фонари като лектор; брой руми на други организаучастия като предста- ции.

МЕДИЯ НА ОБЩИНИТЕ

Кирил Маринов – категория „голяма община”, лично дарение от 700 000 лв. От името на д-р инж. Лъчезар Цоцорков призът за общински дарител получи Александър Чобанов - директор за община Монтана „Човешки ресурси“ в „Асарел-Медет“ (вляво)

Критерии за присъждане: предоставеното даре- стигнати социални резулфинансова стойност на ние; предназначение и по- тати.

ОБЩИНСКИ ФИНАНСИСТ С ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС Христина Александрова – билност на общината и/ директор на дирекция „Фи- или подобрено финансонанси”, община Габрово во състояние спрямо предходната година, в т.ч. и Критерии за присъждане: от управление на привлеопит в областта на мест- чени средства; резултати ните финанси - най-малко от външни одити на об10 години; брой предста- щината от компетентни вени становища и предло- органи през последните жения за мотивиране на три години; участие в орпозиции на НСОРБ при за- ганизирането и провеждаконодателни промени или нето на национални форудруги инициативи, свър- ми или други инициативи зани с управлението на на НСОРБ за подобряване местните финанси; при- на финансовото управленос за финансовата ста- ние на общините.

Критерии за присъждане: брой публикации (предавания) по теми на местното самоуправление за годината; задълбочено и компетентно отразяване на проблемите; коректно отразяване на засегнатите теми. Присъдената на вестник „Строителство Градът“ награда МЕДИЯ НА ОБЩИНИТЕ беше връчена на г-жа Венета Кръстева, управител на „Градът Медиа Груп“. За обективното и задълбочено отразяване на дейността на местните власти тя получи почетна грамота, плакет и подарък - карта на общините в България.

Христина Александрова - директор на дирекция „Финанси“ в община Габрово, стана Общински Финансист за 2012 г.

ПАРТНЬОР НА ОБЩИНИТЕ Ново село, Македония – категория „средна община”, партньорство и изпълнение на съвместни проекти с община Сандански АЕЦ „Козлодуй” ЕАД – категория „средна община”, цялостен принос за развитието на община Козлодуй „Холсим” АД – категория „голяма община”, значителни инвестиции в инфраструктурата и благоустройството на община Враца

Вестник „Строителство ГРАДЪТ” – за трайно, обективно и задълбочено отразяване на проблемите, достиженията и живота в общините

Критерии за присъждане: брой осъществени съвместни проекти с общините или с НСОРБ; стойност на проектите и постигнат ефект от реализация на проектите; друга подкрепа за дейността на общините или на НСОРБ; поддържане на трайни и стабилни партньорски отношения с общини и с НСОРБ.

ЖУРНАЛИСТ НА ОБЩИНИТЕ Ивайло Станчев, в. „Банкер” – катего- Критерии за присъждане: рия „печатна медия”, първа награда брой публикации (предавания) по теми на местното самоуправление за годинаГеорги Марчев, в. „Капитал” и в. „Капита; честота на участие и отразяване на тал дейли” – категория „печатна медия”, пресконференции на НСОРБ и общините; втора награда задълбочено и компетентно отразяване Миглена Георгиева, ТВ7 – категория „те- на проблемите; коректно и правдиво отразяване на засегнатите теми левизионна медия” Фотограф Мария Съботинова


10

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА Арх. Белин Моллов, ръководител на консорциум „Пловдив 2020”, разработващ интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Пловдив:

В разработването на плана се стремим да мислим като предприемчиви стопани Арх. Моллов, защо в Пловдив се фокусирахте върху малки по-обхват, но сериозни като дейности и въздействие зони? - Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е „бизнес план“, програма за интегрирано осъществяване на секторните политики и стратегии на общината съобразено с възможностите на пространственото планиране. Този подход се прилага, за да се постигнат по-ефективни резултати от влагането на различни видове ресурси в обновяването и развитието на градовете. Изисква се прилагане на т.нар. принцип на концентрация – прецизно оценяване на плюсове и минуси, възможности и рискове за подбор на градски зони, където преимуществено да се насочат финансовите и организационните ресурси на общината. Практиката показва два подхода в определянето на зоните. Единият е очертаване на по-широки зони, покриващи големи територии от града. Този подход дава известна гъвкавост в определяне на конкретните проекти, но размива идеята за концентрация на усилията и често води до нереалистични идеи за проекти или до силно намаляване на ефекта от прилагане на интегрираното планиране. Другият подход е стриктно придържане към принципа за концентрация. Той е по-труден, изисква сериозна предварителна подготовка, политическа и обществена подкрепа и много добра организация в процеса на планирането, проектирането и изпълнението. Ние (екипът на изпълнителя и възложителят община Пловдив) съзнателно избрахме втория подход. В разработването на плана ние се стремим да имаме поведението на добри и предприемчиви стопани, които имат съзнанието и желанието да „капитализират“ собствеността си. Определянето на зона с потенциал за икономическо развитие е насочено към създаване на нова бизнес среда, която да обслужи хранителния клъстър с високотехнологичен парк, по-общо казано, да намери конкретен подход към осъществяване на европейския приоритет за изграждане на икономика, базирана на знанието. Обосновката за избор на Гладно поле като зона за въздействие включва смяната на ориентацията на про-

В

разработването на плана ние се стремим да имаме поведението на добри и предприемчиви стопани, които имат съзнанието и желанието да „капитализират“ собствеността си

мишлеността от производство на стоки в избор на технология за производство на стоки, т.е. друго съвременно ниво на икономическа активност. Днешните халетата за машинно производство вече отстъпват място на изграждането на интелектуални инкубатори за развитие на технологии. Пловдив е град на науката на Южен централен район. Привличането и развитието на научния потенциал може да стане само с изграждане на привлекателна среда, отговаряща на високите съвременни изисквания. Изборът на района на централната жп гара на Пловдив за зона на публични функции с висока обществена значимост цели ликвидирането на т.нар. диафрагми, запушващи града, за да се увеличи рязко градската проходимост. Предизвикателството за зоната е осигуряването на изключително важните за града транспортни потоци в посо-

ка север-юг (под жп ареала), изток-запад - с изграждане на южната тангента с необходимите комуникационни развръзки. Наред с това зоната има потенциал за изграждане на обществено обслужващи сгради, офиси, хотели, както и богато озеленени терени, попадащи в сервитута на ареала. В зоната попадат и обществено обслужващи обекти – магазини: „Билла”, „Бриколаж”; административни сгради: на жп управление, както и на фирми с терени в района. Тук се намира и сграда на бившата цигарена фабрика, чието адаптиране за нови функции би отключело възможностите за регенерация и вдъхване на нов живот за други сгради и терени, загубили своята предишна функция. Контактната зона на жп ареала изобилства с такива сгради и територии. Накрая защо избрахме първа градска част като зона за въздействие с преобладаващ социален характер. Те-

риторията е в непосредствена близост до Стария град. Нашата цел е да се преодолее изолацията на архитектурно-историческия резерват, като се създаде система от приемновходни пространства около него - от Понеделник пазара до бул.“Шести септември“. Зоната контактува с централната градска част и съдържа антични паметници с уникално културно-историческо значение. Едновременно с това територията е разположена по поречието на р. Марица и включва в себе си остров Адата. Живеещите в зоната са с разнороден етнически състав: преобладаващо българи, но със значими групи турско, циганско и арменско население. В избрания район се намират и единствените за града Пловдивска духовна семинария и Център за социални услуги. Кои принципи на устойчивото развитие трябва задължително да заИзбрани зони за въздействие Зона с преобладаващ социален характер Зона на публични функции с висока обществена значимост Зона с потенциал за икономическо развитие

Зони на влияние на зоните за въздействие Влияние на зоната със социален характер Влияние на зоната с висока обществена значимост Влияние на зоната с потенциал за икономическо развитие

Аналитични териториални единици Жилищни територии Територии с обществени функции Индустриални и складови терени

легнат в интегрираните планове? - Устойчивото развитие това е развитие, което обезпечава нуждите на сегашното поколение, без да прави компромиси с възможността на бъдещите поколения да удовлетворяват своите собствени потребности и да осъществяват своите мечти. Това е философия, която цени икономическата изгода само тогава, когато тя не ощетява природата, историческото и културно наследство и правата на човешката личност. Общите принципи и стратегии, очертани в Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове, са: осигуряване на висококачествени обществени места; модернизиране на инфраструктурите, подобряване на енергийната ефективност; стимулиране на иновации; специално внимание на изостаналите квартали в контекста на града като цяло; подобряване на физическата среда; укрепване на местната икономика и местния пазар на труда; провеждане на политика за образование и обучение на деца и младежи; осигуряване на ефективен градски транспорт на поносими цени. Какво е мястото на бизнеса в ИПГВР? - В този процес диалогът е основата за постигане на консенсус между общините, гражданите и икономическите оператори за получаване на ефект от съвместното използване на публични и частни ресурси. ИПГВР е съвкупност от свързани във времето проекти, действия и инвестиционни намерения, в които ролята на бизнеса е от особено значение. Нашата практика от последните години показва, че липсата на координация и сътрудничество между инициативите на общината и тези на бизнеса не води до желаните резултати за развитие на местната общност. Прилагането на публично-частните партньорства, включването на местната академична, научна и образователна общност в инициативите на бизнеса и с подкрепата на общината са едно от ключовите предимства на интегрирания подход в планирането и прилагането на практика европейския приоритет за развитие на икономика, основана на знанието, високите технологии и пестенето на ресурси. Интервюто взе Светла ДОБРЕВА


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

11

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА Йорданка Фандъкова, кмет на София:

София - състояние на проектите в края на 2012 В края на месеца ще бъдат готови депото за твърди битови отпадъци в село Яна и пречиствателната станция, които са част от интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на София. Това съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова в интервю за сутрешния блок на БНТ. В същото време изпълняваме и проект за рекултивация и затваряне на депото в Долни Богров, който е на стойност 36 млн. лева и срок на изпълнение 3 години, допълни Фандъкова. Вече имаме и решение по ОВОС, за да може в рамките на този проект да се запълва свободен капацитет с отпадък. В момента се изграждат две компостиращи инсталации, за които има одобрено финансиране, и в края на 2013 година около 40 000 тона отпадъци – зелени и хранителни – ще бъдат обработвани в тези две инсталации. Фандъкова потвърди, че забавяне има. Проектът все още се съгласува между различните служби, като припомни, че процедурата за избор на изпълнител е била повторена по искане на Брюксел и са били изпълнени всички условия, поставени от Европейската комисия. Забавянето се дължи отчасти и на обсъждането дали да има държавна помощ за проекта или не,

обясни столичният кмет. Когато започнем изграждането на инсталацията за механично-биологично третиране на отпадъците, ще мога да кажа и съвсем точно и конкретно кога ще бъде готова тя, подчерта Йорданка Фандъкова. Запитана за проблемите с паркирането в София, Фандъкова информира, че вече работят два буферни паркинга по линията на метрото – на „Ломско шосе“ и на „Цариградско шосе“. Очакваме в края на месеца да заработи и буферният подземен паркинг на „Черни връх“, информира столичният кмет, като подчерта категорично, че няма алтернатива на платеното паркиране в центъра на София. Йорданка Фандъкова посочи програмата на общината за паметниците, която се реализира през последните две години. В момента се извършва цялостна реставрация на паметника на Цар Освободител, вече няма и обезглавени паметници в Борисовата градина. Пространството около паметника на Патриарх Евтимий е обновено, като е завършено в срок. Мястото се освежи, монтирано е художествено осветление, допълнително съм възложила да бъдат поставени дървени скари върху пейките, тъй като по проект те бяха без тези скари и е малко студено

през зимата и топло през лятото, каза още Фандъкова. Това допълнително ще бъде съгласувано с НИПК и ще бъдат монтирани тези скари. В рамките на цялостната програма за обновяване на парковете в София до края на месец ноември ще бъде готов първият етап от проекта за Борисовата градина за монтиране на осветление и видеонаблюдение. Следващата година залагаме няколко знакови пространства, най-интересното от които е Докторската градина, която ще бъде ремонтирана по проект на стойност 800 хил. лева. В отговор на въпрос за ремонтите на вътрешнокварталните улици столичният кмет подчерта, че в момента се правят такива ремонти. По искане на кварталните кметове парите за тези ремонти са насочени към улиците с най-голямо движение. За следващата година планираме да отделим допълнителни средства за цялостна реконструкция на големите булеварди – в момента се ремонтират бул. „Драган Цанков“ и участък от бул. „Черни връх“, до края на ноември трябва да приключи ремонтът на бул. „Братя Бъкстон“. Това ще ни позволи да спестим средства, за да ги насочим именно към малките улици отново следващата година, съобщи още Йорданка Фандъкова.

111 заявления за енергийно обновявяне на домовете Одобрени са 8 в София и 3 в Хасково 111 са подадените заявления в страната по програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради, обявиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство по повод стартирането на информационната кампания по проекта. Отпусканата в рамките на тригодишната програма (2012 - 2015 г.) безвъзмездната финансова помощ по ОП „Регионално развитие” е над 50 млн. лв. и би стигнала за около 200 жилищни сгради, обяви ресорният министър Лиляна Павлова. Половината от необходимите средства трябва да осигурят собствениците на домове или да търсят нисколихвен банков кредит. За неуспелите да се включат в този финансов лимит ще има финансиране и през следващия програмен период 2014 - 2020 г., но условията няма да са същите, коментират от МРРБ. Прогнозата на министър Павлова е, че европейското финансиране след 2014 г. ще е помалко, като идеята е със законодателни промени да се забрани частичното саниране най-късно през 2020 г. Одобрени са 8 проекта в София и 3 в Хасково

от общо 36 града в страната, обяви екипът по проекта. Сред най-активните са софиянци, и то живеещите предим-

но в централната градска част. „Програмата е важна за София, защото ще създаде нова визия на града”, каза кметът Йрданка Фандъкова. От подадените 28 заявления са одобрени едва 8 и това съвсем не е достатъчно, допълни г-жа Фандъкова. По данни на общината на територията на София има 36 000 панелни сгради с над 200 хиляди жилища, първите от които са строени в началото на 50-те години на XX век. Предимството за жителите на София е, че кандидатите по тази програма ще могат да кандидатстват с предимство за облагородяване на междублоковите пространства по програма „Зелена София” на Столичната община. Освен това общината подготвя 12 типови проекта за панелни сгради, с които ще подпомогне заснемането на сградите и възстановяването на документацията за тях. Във всички 24 района на София са предвидени срещи на домоуправителите с представители на регионалното министерство, общините и мениджърите по проекта. Информационната кампания за енергийно обновяване на домове е покрила 26 от 36-те града. Сред напредналите в санирането градове е и Смолян, където има подадени 10 заявления,

но там има и доста обновени сгради по проекта за демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради по програма на ООН и МРРБ. Стимулите

Ползите от обновяването на домовете са намаляване на енергийните разходи за отопление над 60%, както и повишаване стойността на имота. Инвестираните средства средно от 6 до 8 хиляди лева за жилище до 100 кв. метра се откупуват за период от 8 до 10 години, показват прогнозните данни. Като допълнителни ползи за собствениците в София е освобождаването от такса за издаване на разрешение за строеж и ползване на тротоарно право за 15 или 20 дни при изпълнението на строителните работи. Първата одобрена сграда по проекта е в столичния кв. „Изток” и представлява 6-етажен панелен блок. След одобрението на проекта следва подготовка на индикативния бюджет за строителните дейности, след което ще бъде подписано споразумението за изпълнението на обновителните работи. Строителството ще започне през март или април 2013 г., като преди това ще бъде направен енергиен одит на сградата.


12

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Жилищната сграда „Арт грийн” събира класика и актуалност

В

сърцето на стария градски център „Артекс инженеринг” АД представя новопостроената си сграда на улица „Оборище” на ъгъла с ул. „Буная“. В атрактивна близост до софийските театри, операта, катедралата „Свети Александър Невски“, централните градски паркове, административни и банкови институции, „Арт грийн“ се превръща в безценно бижу, намерило своето място на улицата на най-прозорливите столичани, които от 130 години насам строят своите домове именно тук. В присъщия на мястото дух тя събира класика и актуалност, световни тенденции и българска взискателност към дома.

Кои са най-ярките особености на архитектурата и пространствената концепция на сградата на ул. „Оборище“? „Арт грийн“, или изкуството да „бъдем зелени”. Но тук не става дума за жилищна сграда в полите на Витоша, в близост до София... Лицето на фасадата удивлява със съчетанието на модерния дизайн и непреходността на класическите форми. Сградата е необикновена и все пак се вписва органично в района заради своите чисти линии и зеленината си. Безспорно най-впечатляващото в нея е т.нар. зелена фасада – интегрирана система от панели, покрити с естествена растителност, която сякаш откъсва сградата от съвременното строителство и я тласка в бъдещето. Поради гъсто застроената среда сградата „отстъпва” стъпаловидно във височина, за да могат да бъдат спазени отстоянията до съседните сгради. Покривът е сводово покритие с вградени ивици естествено осветление, явяващи

се като светлинни акценти в интериора на мезонета. Изтънчената игра на форми и материали в „Арт грийн“ освежава зоната и приковава към себе си погледите. Как концепцията за устойчиво развитие и строителство присъства в проекта – среди и вътрешни решения? Принципът за безкомпромисен комфорт и сигурност на „Артекс инженеринг” АД се реализира и в „Арт грийн“ чрез подбрани материали и изпитани модерни технологии. Взимайки предвид високата сеизмична активност в София, компанията осъществява специален план за гарантиране на устойчивостта на сградата при земетръс. Фасадните стени са изградени от висококачествени, високоекологични керамични тухли Wienerberger. Изключително е и вниманието при подбора на производителите на бетонните смеси. При избора на доставчик основни критерии са качеството на цимента и добавъчните ма-

Инвеститор и изпълнител

„Артекс инженеринг“ АД

Проектант

„Артекс инженеринг“ АД

РЗП общо

2985,4 кв.м

Надземна част РЗП

2595.4 кв.м

Сутереннно ниво Етажи Гаражи

390 кв.м 9 (8 надземни и 1 сутерен) 10 двойни гаража с възможност за паркиране на 20 автомобила

Б

езспорно най-впечатляващото в сградата е т.нар. зелена фасада – интегрирана система от панели, покрити с естествена растителност, която сякаш откъсва сградата от съвременното строителство и я тласка в бъдещето

териали, техният произход и не на последно място – технологията, по която се произвежда. Качеството и съответствието на марката на бетона взискателно се контролира и следи за всяка доставка. Армировката се доставя от проверени и изпитани с годините доставчици, като показателите за носимоспособност се контроли-

рат и чрез лабораторни изпитания по инициатива на„Артекс инженеринг” АД. Високият клас петкамерна дограма Reynaers с троен стъклопакет (съответно с прозрачно, соларно и нискоемисийно К стъкло) намалява топлинните загуби през зимата и ограничава преминаването на UV лъчи и топлина през лятото.

Приложена е модерна технология и при изпълнението на звукоизолацията против ударен шум в подовете на помещенията, под замазката, чрез направата на т.нар. плаващ под с полагане на високотехнологична звукоизолационна мембрана Fonas Tex. Това са само примери от комплексните грижи за шумо- и топлоизолацията, сигурността, дълготрайността и икономиче-

ската целесъобразност на жилището. При „Арт грийн“ специфично е чувствителното занижаване на енергийните разходи на домакинството, дължащо се на зелените фасади, които осигуряват изолация и през зимата. Този тип сгради през зимата са по-топли, а през лятото - похладни, което намалява енергопотреблението за отопление и охлаждане. Зелените фа-


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

13

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ садни стени служат и като естествена звукоизолация и значително намаляват шума и външните вибрации. Но в „Артекс инженеринг” АД винаги е важало правилото, че има двама клиенти индивидуалният човек и градът. Затова и компанията приема инициативата не само да предоставя естетически издържани и качествени жилища, но и да допринася за понататъшното развитие на българското строителство, да служи като пример за това каква трябва да е българската строителна фирма. Грижата не само за клиентите на „Артекс“, но и за обществото се проявява и в „Арт грийн“. Т.нар. живи сгради служат като „климатици” на града, тъй като понижават топлината, излъчвана от автомобилите, бетона, асфалта и другите сгради. На свой ред озеленените тераси и фасадни стени могат да намалят с 50 до 90% оттичащите се води при дъждове, предотвратявайки наводнения и задръстване на канализационните системи. С пренаселването на столицата нуждата от екоконцепции е неизбежна. Затова и „Артекс инженеринг” АД се ангажира да предлага не просто жилищна площ на своите клиенти, а среда с условия за високо качество на живот. На първите две нива са проектирани общо четири магазина – по два на всяко етажно

А

С

пренаселването на столицата нуждата от екоконцепции е неизбежна. Затова и „Артекс инженеринг” АД се ангажира да предлага не просто жилищна площ на своите клиенти, а среда с условия за високо качество на живот.

В

духа на всички сгради на „Артекс” и „Арт грийн“ е строена по актуални световни технологии и е завършена прецизно до последния детайл. Накрая с удовлетворение и отговорност фасадата е подписана: „Артекс”

ниво, като помещенията на второ ниво са достъпни откъм улица „Оборище” посредством вътрешни стълбищни клетки. Магазинните нива са с голяма етажна височина – по 3.5 м, което от своя страна обуславя по-голямата височина за апартаментите, намиращи се на 3-ия етаж на сградата (първи жилищен). Предвидените апартаменти са общо осем, разположени по един или два на етаж. Като цяло големи – те са с две, три и четири обширно решени спални, с лични бани и дрешници към тях. Разпределенията са предвидени да служат безупречно, като на първо място е поставяно максималното удобство на клиента. Въпреки това планировката на пространството допуска промяна според желанията на собственика. Преобладаващото изложение на апартаментите е юг и изток, като дневните са ориентирани предимно на юг. В утвърдения стил на „Артекс“ всички общи части на сградата са с луксозно изпълнение - настилки и облицовки от естествен камък, окачени тавани със скрито осветление, огледала и множество акценти по индивидуален архитектурен детайл. Как са решени основните трудности, характерни за обитаването в гъсто застроена градска среда – озеленяване, паркира-

не, комуникации? „Арт грийн“ е разположена в близост до едни от главните пътни артерии на София (бул. „Ситняково“, „Цариградско шосе“, „Евлоги Георгиев“), което позволява улеснен достъп до центъра на столицата, както и до популярни търговски обекти. Макар и не в неприкосновена близост до метрото, сградата се намира на комуникативна локация, непосредствено до трамвайни, автобусни и тролейбусни спирки. Поради гъсто застроения район паркирането е решено в сутеренно ниво на сградата, достъпно посредством вход с автомобилен асансьор откъм улица „Буная”. Асансьорът е високотехнологичен, отговарящ на всички последни европейски стандарти. Управлението става посредством микропроцесорна система. Всеки гараж е предназначен за паркиране на два автомобила при монтиране на автоматична подемна система за паркиране на две нива. Озеленените стъпаловидни тераси и изцяло озеленената челна фасада на сградата изиграват положителна роля в екобаланса на зоната като цяло. „Арт грийн“ в духа на всички сгради на „Артекс” е строена по актуални световни технологии и е завършена прецизно до последния детайл. Накрая с удовлетворение и отговорност фасадата е подписана: „Артекс”.

Дизайнерските решения на входните врати на апартаментите на всеки етаж са проектирани индивидуално за сградата

Модерната визия на входното фоайе се вписва в цялостния облик и концепцията на сградата със своите правилни форми и кубични енергоспестяващи лампи

За компанията:

РТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ е основана като малка строителна фирма през 1993 г. Създадена е с идеята един ден да може да застане наравно с най-успешните строителни компании в света, да бъде пример за отговорност и честност, както и символ на безкомпромисно качество в строителството. През последните години АРТЕКС прераства в голяма строително-инвестиционна компания, със собствени проектанско бюро и агенция за продажба на недвижими имоти. Днес АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ осигурява работа на над 1200 души – собствен екип, строителни бригади и подизпълнители. Основен предмет на дейността на компанията е цялостното проектиране, инвестиране и строителство на обществени и жилищни сгради, както и проектиране и изпълнение на интериорни пространства. В АРТЕКС се стремим не просто към красиво изглеждащи сгради, а към пълно съвършенство! Хармонията на функционалност с красота, на лукс с истински домашен уют и лекота на обитаване!

Представителният вход на сградата откъм ул. „Оборище“ сякаш декларира високото ниво на строителство и лукса с гранитните си рамки, вградени диодни лампи и видеодомофони


14

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Първата сграда в България с BREEAM сертификат вече е факт На 18 октомври сграда 15 от Търговски център „Европа“ в София получи първия за България BREEAM сертификат. Сградата е постигнала оценка 56.25%, което е равносилно на степен „много добър“ (Very Good) по оценителската скала на BREEM. Сграда 15 отговаря на изискванията за офиси и складове клас А със своята висока експлоатационна ефективност, здравословна среда на труд и социално отговорна употреба на природните ресурси. При стартиране на процеса за оценка през ноември 2011 г. сградата е била заета 35%. В момента тя има 100% заетост на офис помещенията. Инвеститорът Веселин Балевски коментира при връчването: „Искам да благодаря на г-н

Мартин Таунзенд, директор на BREEAM, връчва сертификата на инвеститора Веселин Балевски

Мартин Таунзенд – директор на BREEAM, за това, че днес лично е тук, на целия екип за работата, на арх. Йордан Христов – проектант на сгра-

дата, и на инж. Валери Дойчинов от „К&К Инженеринг“ – изпълнител на обекта. Още от самото начало ние заедно си поставихме за цел да на-

правим сграда, която никой да не може да подложи на критика, и мисля, че успяхме в своето начинание.“ Някои от най-зелени-

те отличителни черти на сграда 15 са: специалните външни щори, модерната шумоизолация, интериорното осветление, съобразено с европейски-

те стандарти за работна среда с най-добри показатели, високоефективният контрол на температурата, разделното събиране на отпадъците.

Мартин Таунзенд, директор на BREEAM:

Сградата е пример за съчетаване на устойчивост и икономически растеж Какво дава сертификатът BREEAM на сградата като проект в сферата на недвижимите имоти? - Цялата идея на този сертификат е за идентифициране на най-добрите практики. Така че BREEAM е свързан с проектиране на сгради, базирано именно на най-добрите практики. Тук не говорим само за най-доброто в България, но и за най-доброто в световен мащаб. Когато правиш толкова хубава сграда, каквато имаме тук, виждаш, че не става въпрос само за ефективност на средата - намаляване потреблението на енергия и вода например, но и за създаването на привлекателност на пространството. Разговарях с наемателите и те са щастливи да бъдат тук. Радват се на дизайна, на красотата, на спокойствието. Качеството на сградата и начинът, по който е построена, й придават наистина голяма стойност, включително и от корпоративна гледна точка, от гледна точка на проект в сферата на недвижимите имоти.

М

артин Таунзенд е директор на системата за оценка на устойчиво строителство и сгради BREEAM. Присъединява се към BRE Global компанията, която я разработва, поддържа и развива, през 2008 г. с цел да подпомогне развитието й в международен план. Става ясно, че тук еки- на недвижимите имопът се е постарал много ти като за възможност и в тази посока и е взел да спечелят пари, отдана сериозно задачата да вайки пространства под превърне проекта в ус- наем, но не разбират, че пешен. Голямо внима- ако хората в сградата не ние е обърнато на въ- са щастливи, те няма да трешното пространство бъдат продуктивни и и устойчивостта. Тази едва ли ще останат дълсграда е пример за това го в нея. как можеш да създадеш Кои са основните ефективност и иконокритерии, по които мическа перспектива. присъждате този Много хора мислят за сертификат? един проект в сферата

- Осветление, енергия, вода, социално благоденствие, транспорт и много други. Всички тези проблеми са удостоени с определен брой кредити. Тези кредити идентифицират най-добрите световни практики. Така че ние даваме представа какви трябва да бъдат ефективността на енергията, системите за отопление и вентилация и т.н. Цялата информация е класифицирана по категории и всеки, който се докосне до нея, може да види какво е необходимо да направи, за да постигне определено ниво на ефективност. Това е изключително добър и успешен начин да помогнем да професионалните проектанти да научат какво се случва по света. Така те ще анализират и одобрят именно най-добрите практики, които впоследствие да „осиновят“ - това е наистина важно. На събитието в посолството (организираният на 17.10.2012 г. в британското посолство семинар на тема „Зелената икономика: предизвикателства и възможности за бизнеса” - бел.

ред.) ми направи голямо впечатление, че много хора в България вече започват да оценяват реализирането на една BREEAM сграда като успешен проект. Все повече са подражателите на идеята да се строят сгради, които ще останат дълго занапред, ще оказват слабо негативно влияние върху околната среда и ще бъдат привлекателни не само за местните, но и за чуждестранните компании. Кое е най-същественото предимство на сграда 15? - Качеството на тази сграда е наистина много високо. Тя е пример за съчетаване на устойчивост и икономически растеж. Освен това мисля, че е много трудно да си първи, защото ти си този, който въвежда концепцията на BREEAM в страната. В бъдеще консултантската част и снабдителната верига ще са ясни, но когато си пръв, не е толкова лесно. Реализирането на следващата сграда ще е по-опростено, защото архитектите, инженерите и другите хора от екипа ще знаят какво тряб-

ва да се постигне, а още повече - те ще го имат за пример пред очите си. Затова смятам, че следващата сграда ще е дори още по-добра. И именно за това надграждане се опитваме да помогнем и ние. Караме хората да се замислят „как можем да стигнем по-далеч и да направим дори добрите неща още по-добри”. Това е голямо предизвикателство, защото така се създават стандарти. И тук не говорим за това да се поставят ограничения или да се отбелязват извършени дейности. Става въпрос за това да позволиш на архитектите и инженерите наистина да работят заедно – да събереш екипи от специалисти и да ги накараш да мислят по определени проблеми и да намират велики решения. Защото на пазара на недвижими имоти да имаш страхотна сграда означава да разполагаш със страхотни хора, които да мислят върху нея, да я проектират и да я направят възможно най-добра за наемателите. Това е могъща комбинация. Интервюто взе Николай ГОСПОДИНОВ


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

15

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Национален план ще насърчава производството на екоавтомобили Предвиждат се по-ниски прагове за клас инвестиция в електрически и други екологични превозни средства В Закона за насърчаване на инвестициите

Министерският съвет прие Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, в България за периода 2012 - 2014 г. Целите и насоките

в плана са групирани така: •стимулиране производството на електрически и други екологични превозни средства, включително на окомплектоващи изделия и части за тях •стимулиране на научноизследователската и развойната дейност за развитие на екологичните превозни средства и системи за зареждане, като се осигури финансова подкрепа за насърчаване на изследванията в нови технологии и материали, свързани с развитието на устойчива мобилност •стимулиране на по-

Снимка: greenfudge.org

треблението и търсенето на новите екологични превозни средства •ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за ЕПС (електрически превозни средства) и ХПС (хибриди) •повишаване на осведомеността и капацитета на заинтересованите страни и население-

то за същността, целите и ползите от развитието на устойчива мобилност •насърчаване развитието на устойчива градска мобилност чрез улеснения за гражданите и градско планиране, за да се стимулира развитието на електрическата мобилност в градовете.

се предвижда насърчаване производството на електрически и други екологични превозни средства чрез въвеждане на по-ниски прагове за клас инвестиция и допълнителни стимули за приоритетни проекти. Заради необходимостта от иновации ще бъде въведена нова регулативна рамка за инвестиционния процес. Националният иновационен фонд ще се превърне в институция за провеждане на дългосрочна иновационна политика. По ОП „Конкурентоспособност” е осигурена финансова подкрепа за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги, а по Норвежката програма за сътрудничество в процес на подготовка финансова подкрепа за стимулиране на екоиновациите и иновативни

производства в сектора. Предвижда се да бъдат въведени всички изисквания за стандартизация на електрическите съединители за зареждане и техническа съвместимост, за електробезопасността и електромагнитната съвместимост и др.

В

ъвеждат се преференциални такси при първоначална регистрация и регламентиране на категориите електрически превозни средства и хибриди

П

Зелените обществени поръчки

о ОП „Конкурентоспособност” е осигурена финансова подкрепа за развитие на стартиращи иновативни предприятия

също са включени в плана. Това са обществените поръчки с екологични изисквания. Замислено е да се проучат възможностите за преференции за годишния данък на автомобилите в зависимост от екологичните характеристики на превозните средства. Записано е и въвеждане на преференциални такси при първоначална регистрация и регламентиране на категориите ЕПС и ХПС и ускорено изграждане на зарядна инфраструктура за тях. Милена ВАСИЛЕВА

Третия етап от метрото получи безвъзмездна помощ Министерският съвет даде съгласие управляващият орган на оперативна програма „Транспорт“ 2007 - 2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с „Метрополитен“ ЕАД в размер на 215 млн. лева. Те ще бъдат използвани за проекта за разширение на метрото в София - Етап III, съставен от два лота: лот 1 „Цариградско шосе“ - летище

София“ и лот 2 „Младост 1 - Бизнес парк в „Младост 4“, преди окончателното му одобрение от Европейската комисия и при условие на договаряне над бюджета на приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари“. Поради напредналия стадий на подготовката за изпълнение на дейностите по проекта участъкът „Цариградско шосе“ - летище София бе включен в обхвата на оперативна

програма „Транспорт“ с решение на комитета за наблюдение на програмата от декември 2011 г. С решение от юни 2012 г. бе одобрено и включването на втория участък „Младост I“ - Бизнес парк в „Младост 4“. Подадената междувременно апликационна форма за участъка до летището беше изтеглена, в нея беше включена и тази за участъка „Младост I“ - Бизнес парк в „Младост 4“ и внесена отново в управляващия орган и Европейската комисия. Тези

причини налагат отпускане на средства преди одобряване на формуляра за кандидатстване от ЕК. По лот 1 тръжните процедури за трите позиции са проведени и са сключени договори за изпълнителите. Предстоят първи копки. За лот 2 тръжните процедури са обявени, отварянето на офертите засега е предвидено за 12 ноември. Очаква се тръжните процедури да приключат в началото на 2013 г.

„Спаси метрото“ изпрати протестно писмо до ЕК за проекта на трети метродиаметър „Спаси метрото“ протестира срещу решение на експертния съвет от края на миналата година, който имаше за цел да избере окончателното трасе на трети митродиаметър. Писмото е изпратено до Европейската комисия, главния архитект на София, изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД, кмета на СО, министър-председателя и министъра на транспорта. В него пише така: „По време на експортния съвет главният архитект на Столичната община Петър Диков позволи на Гражданска интернет инициатива „Спаси метрото“ да изнесе презентация на своята концепция за трасиране на трети метродиаметър и след това предложи на съвета да гласува нашето трасе за територията на жк „Овча купел“. В протокола, който описва взетите решения обаче, се оказа, че е вписано трасе, което не е гласувано и дори не е обсъждано на съвета.

Етап 3 на разширението на метрото

Лот 1

За двата лота се отпуска безвъзмездна финансова помощ от 215 млн. лева

Лот 2

Милена ВАСИЛЕВА

Виена въвежда масово електробусите от януари 2013 г. Виена ще бъде първата европейска столица с изцяло електрически автотранспорт. От януари 2013 г. всички градски автобуси ще са електрически, а зареждането на акумулаторите им няма да отнема повече от 15 минути, гордеят се от компанията Wiener Linien според местно издание Heute. Новите превозни средства не само ще бъдат екологични, но ще пестят и енергия – при спирането на машините специална система ще преобразува кинетичната енергия в електрическа. Автобатериите ще издържат до 150 км, климатичната и отоплителната им инсталация ще бъдат изцяло електризирани, а зареждащото устройство ще бъде монтирано в самия автобус. Поръчани са 12 превозни средства, всяко от които е с капацитет 44 седящи места, а първият електробус вече е в експлоатация. Изпълнители на мащабния проект са Siemens и италианската Rampini.


16

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Обявиха търга за прединвестиционно проучване на Русе – Свиленград Агенция „Пътна инфраструктура“обяви на 16 октомври малка поръчка за „Изработване на прединвестиционно проучване по направлението на скоростен път Русе - Свиленград с приблизителна дължина 300 км”. Целта на обществената поръчка е изясняване на инвестиционното намерение и определяне на подходящ вариант за реализация на скоростния път Русе - Свиленград. Прогнозната стойност на поръчката е 66 хил. лева. Оферти се приемат до 17 часа на 23 октомври 2012 г. Ще бъде избрана икономически най-изгодната оферта.

П

Прединвестиционните проучвания трябва да отговарят

на следните характеристики: 1. Вариантните решения – изцяло по ново трасе (изключение може да бъде направено за участъка от път II-55 Дебелец – Гурково) 2. Обходи на населените места 3. Пресичане с пътища от републиканската пътна мрежа на две нива 4. Проектна скорост Vпр. = 120 км/ч 5. Габарит, включващ: 2 платна за движение във всяка посока, брой ленти за движение – 2 х 2 х 3.75 м ленти за движение, разделителна ивица (3.50 м), банкети 2х1.50 м. Предварителните проучвания се оформят в доклад,

рез май 2012 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова оповести проекта за публично-частно партьорство: изграждане на трасе по маршрута Русе - Бяла - Велико Търново - Хаинбоаз – Свиленград – Истанбул. Новият скоростен път следва да е с дължина 300 км, а индикативната му стойност - 1 млрд. евро. Интерес към проекта проявиха Катар и Турция, но в края на септември Турция се отказа от тристранното участие. Решението за създаването на малка проектна компания, която да извърши предварителните проучвания и анализи за изграждането на пътя, беше взето на среща между делегации на трите държави на 26 юни в София. В преговори бе постигната договореност до 15 юли да бъде създаден Надзорен комитет на експертно ниво с по двама представители, определени от трите правителства. До 20 септември 2012 г. той трябваше да одобри окончателния текст на тристранен Меморандум и да изработи всички необходими документи за създаване на малката проектна компания. В края на септември Турция се отказа от участие в проекта. На 17 октомври беше обявен търгът за прединвестиционно проучване.

Corridor IV Corridor V Corridor VII Corridor VIII Corridor IX Corridor X Via Egnatia Adriatic Corridor

Трасето на пътя Русе - Свиленград е част от паневропейски коридор, свързващ Европа с Истанбул, Турция, и Близкия Изток

който трябва да съдържа осем основни характеристики. Първо, следва да изясни и аргументира необходимостта и целесъобразността от изграждането на скоростен път Русе – Свиленград. Второ, да определи подходящо ситуационно развитие на пътя, което означава варианти и избор на трасе на пътя, обвързаността му със съществуващи и проектирани обекти и съоръжения, топографски особености на терена, демографски и стопански особености на ра-

Правителството одобри споразумение за консултантски услуги между АПИ и Световната банка Агенция „Пътна инфраструктура“ ще получи експертната техническа помощ на Световната банка за подобряване на управлението на пътния сектор, постигане на оперативна и финансова стабилност и ускоряване усвояването на средствата от Европейския съюз според споразумение между пътната агенция и Международната банка за възстановяване и развитие, одобрено от МС. Тъй като споразумението предвижда финансови ангажименти за държавата като средства за съфинансиране, както и арбитражно уреждане на евентуални спорове, документът следва да бъде ратифициран със закон от Народното събрание. Средствата за прилагане на споразумението ще бъдат осигурени от приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Транспорт 2007 – 2013”.

йоните, местоположение, прогнозна интензивност и задължителни точки на пътя. Ще се събират данни и доказателства за целесъобразността от реализацията на инвестиционното намерение, включително определяне на приблизителна стойност - директно трасе, пътни възли, големи съоръжения, тунели и др. Авторът ще трябва да проучи и потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита за опазване на защитените зони и обек-

тите на културно-историческото наследство. Предвидени са геоложки, хидрогеоложки, хидроложки и др. инженерни проучвания, технико-икономическа обосновка, избор на подходящ вариант. Ще бъдат определени основните технически параметри на пътя: проектната скорост, допустимите геометрични елементи на трасето в план и профил, широчината на пътното платно и настилка, вида на настилката, възможни решения и направления, които да бъдат раз-

Откриха над 12 км третокласна пътна мрежа в област Русе, рехабилитирана по ОПРР Откриха за експлоатация над 12 км третокласна пътна инфраструктура в област Русе, която е рехабилитирана по оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“. Проектът е включен в Лот 20 „Рехабилитация на път III-202 (I-2) – Щръклево - Попово от км 12+000 до км 16+300, на път III-2102 (II-21) Сливо поле – Борисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и на път III-5201 Нов град Джулюница - Пиперково от км 3+800 до км 7+800” на ОПРР.

Община Лом обяви търгове за ремонт на IV клас пътища „Ремонт на обекти от четвъртокласна пътна мрежа на община Лом за 2012 г. с три подобекта“. Прогнозната стойност е 73 333 лв. Ще бъдат изкърпени единични дупки и деформирана настилка с гореща асфалтова смес с дебелина 4 см ръчно, предвижда се оформяне, почистване, полагане, уплътняване и обкантване на кръпките и всички свързани с това дейности и др. Оферти се подават до 29 октомври 2012 г., те ще бъдат отворени на 1 ноември 2012 г.

За проекта

К

Показатели за оценка

омплексната оценка се получава като сбор от цената (40 т.), срока за изпълнение (30 т.) и техническото предложение (30 т.). Оценката на ценовата оферта се определя по формулата: Ц = Ц min х 40 Цy. В тази формула Ц min е минимално предложената цена от цените на всички участници. Цу е конкретната цена на оценявания участник. работени в следващата фаза на проектиране, основните характеристики и основните елементи на пътя, характеристики на земната основа и начина на фундиране, вида на пътната конструкция,

пресичания на пътя с други пътища и жп линии и други съоръжения на техническата инфраструктура. Ще бъдат проучени и териториите, попадащи в обхвата на пътя. Милена ВАСИЛЕВА

Тази седмица свалят тентата на Централна гара Свалянето на шатрата над Централна гара се планира за края на тази седмица. То ще продължи няколко дни. Все още се изготвя проект за демонтажа на съоръжението и план за организация на движението в зоната. Тентата ще бъде свалена от „Главболгарстрой“, без общината да плати за това на дружеството. Платнището се скъса през февруари и оттогава досега се търси решение за премахването му.

Поправки в закон ограничават времетраенето на археологическите разкопки Поправките в Закона за културното наследство, одобрени преди десетина дни от правителството и внесени в парламента, свиват правомощията на археолозите при поява на исторически ценности по ново инфраструктурно трасе и времетраенето на разкопките. Разрешението за спасителни проучвания ще се издава от председателя на съвета за теренни проучвания, който ще бъде назначаван пряко от министъра на културата. Ако възложител на проучването е държавна институция, каквито са пътната агенция, правителството, НКЖИ и др., в процедурата за обществената поръчка предварително ще бъдат вписани срокове за разкопките и средствата за тях.


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Удължават срока на търга за надлеза над товарна жп гара в Бургас До 16 часа на 22 октомври се подават оферти за изпълнение на строително-монтажни работи на „Надлез над товарна жп гара - град Бургас, в участъка от бул. „Проф. Якимов“, в частта от индустриален жп коловоз (пресичане на едно ниво) до ул. „Крайезерна“, с пътен възел при пресичането на ул. „Одрин“, естакада над ул. „Одрин“ и жп коловозите и временна пътна връзка (непълен възел) с ул. „Крайезерна“ - втори и трети етап“. Те ще бъдат отворени в 11 часа на 23 октомври в община Бургас. Целият проект ще се реализира в три етапа. Първият етап е извън предмета на настоящата поръчка. Работите се изпълняват по отделна обществена поръчка със срок за реализация юни

2012 г. Той включва реконструкция на съществуващите ВиК комуникации, дъждопреливник, отливен канал и заустващо съоръжение, монтаж на обсадни тръби с хоризонтален сондаж под жп коловози за питеен и промишлен водопроводи и канализация. Предмет на настоящата поръчка са вторият и третият й етап. Вторият е с прогнозен срок за реализация 8 месеца. Той включва директно трасе от началото при ул. „Проф. Якимов“ до началото на естакадата, връзките на едно ниво в посоките Варна - Бургас и Бургас - Варна по ул. „Одрин“, стоманобетонни подпорни стени и покривни елементи, конструкция на естакада-надлез - устой 1, включително и пилотното фундиране. Предвидена

Пътната агенция синхронизира българските норми за тунели с европейските Агенция „Пътна инфраструктура“ търси автор на „ Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели”. Съществуващите „Норми за проектиране на пътни и железопътни тунели” са от 1988 г. и не съответстват на Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 г. и не кореспондират на Наредба №1/2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на България. Това налага разработване на „Норми за проектиране на пътни тунели” и „Техническа спецификация за пътни тунели”. Прогнозната стойност на поръчката е 66 хил. лв. Срокът за изпълнение на поръчката е 180 календарни дни от подписване на договора. Оферти могат да се подават до 17 часа на 25 октомври 2012 г. Ще

е реконструкция на кабели средно и ниско напрежение, телефонни кабели, реконструкция на ВиК и разпределителни газопроводи, улично осветление, огради, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели и осветление. Третият етап също е с прогнозен срок за изпълнение 8 месеца. Тук попада естакада-надлез над ул. „Одрин“ и жп коловози, връзка на естакадата с ул. „Крайезерна“ в посока от бул. „Проф. Якимов“ към пътя Варна - Созопол и от посока Созопол - Варна към бул. „Проф. Якимов“. В този етап също има работа по улично осветление, огради, пътни знаци и маркировки, комуникационни кабели и осветление, а така и биологично укрепване и ландшафтно оформление.

Започна разширението на бул. „Черни връх“ между улиците „Сребърна“ и „Филип Кутев“ Стартира първият етап от проекта за разширение на бул. „Черни връх“ от ул.“Сребърна“ до Околовръстното, който включва трасето до ул. „Филип Кутев“. Етапът е на стойност около 2 млн. лева. Движението в тази зона е спряно за месец и половина. Реконструкцията предвижда цялостен ремонт на пътните платна, разширение на съществуващия габарит, нови тротоари и осветление, реконструкция на електроснабдителната мрежа, комуникации и водопровод. Изпълнител е „Метро Трейс“. Зам.кметът по транспорта Любомир Христов съобщи, че до улица „Филип Кутев“ не са използва-

ни публични средства за отчуждаване, тъй като собствениците на терените, оценявайки факта, че инвестициите на общината подобряват достъпа до техните имоти, са оформили процедура на дарение на тези терени. Предвиден е обходен маршрут по улица „Филип Кутев“, покрай Зоологическата градина, след това отново връщане на булевард „Черни връх“. В обратната посока движението ще се извършва по същия начин. Вторият етап от разширението на булевард „Черни връх“ ще е от улица „Филип Кутев“ в посока околовръстния път. „Вероятно следващата година ще ус-

ATLAS COPCO Оборудване за тунелно и минно строителство

О

ферти могат да се подават до 17 часа на 25 октомври 2012 г.

бъде избрано предложението с най-ниска цена. Разработката трябва задължително да бъде съобразена с изискванията на Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 г., с Наредба №1 за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на България, в Наредба №2 РД-02-202 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, с Наредба 4 от 2000 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти и други.

17

Атлас Копко България София 1528 Бул. „Искърско шосе“ 7, ТЦ „Европа“, сграда 3, офис 4 тел.: 02/ 489 31 78, факс: 02/ 9999 764 office.sofia@bg.atlascopco.com

www.atlascopco.com

пеем да приключим с проектирането и отчуждителните процедури. Най-големият проблем са отчуждителните процедури, тъй като, за да приложим регулацията, трябва да бъдат инвестирани почти 10 млн. лева, каза Христов. Според главния архитект Петър Диков са необходими средства за завършване на разширението през 2013 г. При представянето на бюджета на СО за 2013 г. стана ясно, че за ремонта на улиците ще се тегли заем от Европейската инвестиционна банка. Кои булеварди ще бъдат обновени през 2013 г. все още не е ясно, защото се правят проучвания преди избора им.


18

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖЕЛЕЗНИЦИ

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Инж. Симеон Евтимов, ръководител на Звеното за изпълнение и управление на проекта за втори мост на р. Дунав при Видин – Калафат:

Европейската инвестиционна банка ще инспектира Дунав мост 2 Строителството приключва до края на ноември 2012 г., остават довършителните работи

Т

ази седмица един от кредиторите на Дунав мост 2 – Европейската инвестиционна банка, ще провери как се използват отпуснатите на проекта средства. Инспекцията се провежда по график и е втората за тази година. Останалите съфинансиращи институции също следят за правилното влагане на отпуснатите безвъзмездни или заемни средства. Българско-румънското споразумение за Дунав мост 2 е сключено през 2000 г., финансовият меморандум по ИСПА е от 2005 г. Стойността на обекта по меморандум е 226 млн. евро. Досега за него по документи са похарчени 207 млн. евро.

Инж. Евтимов, какво е изпълнението на строителните работи на Дунав мост 2? - Физичeското изпълнение към края на септември 2012 на Дунав мост 2 е 89%, остава монтажът на последния сегмент от основната конструкция на моста, който ще завърши до края на октомври. Конструкцията на моста ще бъде напълно затворена и ще има сухопътна връзка между двата бряга на реката около 15 ноември. Остава да се завърши преходът между жп естакадата и основния мост. От българския бряг железопътната линия подхожда със завой и стъпва върху пътната конструкция на моста в плавен преход до изравняване на нивата на двете части. Жп линията е разположена в сре-

ско дружество за управление, поддържане и експлоатация на съоръжението.

дата на връхната конструкция на моста, което според мнението на специалистите я прави по-икономична от финансова гледна точка, дава възможност за интересни решения в двата края на моста и решава проблема с денивелацията между румънския и българския бряг. За прилежащата инфраструктура вече се пристъпва към извършването нa 72-часови проби на различните системи и съоръжения и се очаква до края на ноември да има акт 15. Кога ще бъдат завършени основните строителни работи? - Изпълнителят FCC е поел ангажимент с адендум към договора да завърши строителството до края на ноември. Довършителните работи обаче няма да бъдат завършени в този срок. Полагането на хидроизолация, асфалтово покритие, горно строене и контактна мрежа за електрификация на железницата ще се правят през зимата, ако тя е благоприятна. За да бъде въведен в експлоатация, следва да е създадено и българско-румънско търгов-

Докъде са стигнали преговорите за неговото формиране? - Преговорите следваше да започнат още през февруари 2012 г., но поради правителствените промени в Румъния техният екип все още не е получил мандат за преговори. След срещата на транспортните министри на двете страни преди около десетина дни беше получено уверение, че преговорите може да започнат до края на ноември. Създаването на дружеството при оптимистичен вариант ще стане през първата половина на 2013 г. В него дяловото участие на двете страни ще бъде по 50%. В екипа се очаква да работят около 50 души, като във финансовия му отдел ще са около 30, останалите специалисти ще са ангажирани в технически отдел по контрол и поддръжка на състоянието на моста, в администрация и в прогнозен сектор. Каква такса ще се събира и на каква стойност? - Предвидено е да се събира такса за преминаване само от автомобилния транспорт. Тази такса е различна от пътните и железопътните инфраструктурни такси, които ще продължат да се събират от съответните пътни и железопътни администрации. В досегашните разчети, свързани с финансовите прогнози, условно е приета такса за преминаване на автомобил 6 евро, а за ТИР – 37 евро. Какво е оскъпяването на Дунав мост 2? - Оскъпяване означава да

Проектозакон премахва противоречие между български и европейски жп разпоредби

Изтече срокът за набиране на предложения за проекти по програма „Марко Поло”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува проект на закон за отмяна на Закона за приемане на декларация по смисъла на чл. 42, §1 от Конвенцията за международни железопътни превози (СOTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн. Целта е той да бъде подложен на обществено обсъждане. През 2007 г. в МТИТС е постъпило искане на ЕК България да предприеме действия във връзка с противоречието между законодателството на Европейските общности и Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2006 г.) в частта на притурките към конвенцията. Те са в основата на новия проектозакон.

След удължаване на крайния срок за подаване на документи в рамките на поканата за 2012 г. по програмата на ЕС „Марко Поло“ с близо месец той изтече на 19 октомври. Поканата за набиране на предложения беше публикувана на 20 юни 2012 г. Програмата е от основните инициативи на ЕС в подкрепа на интермодалния транспорт за намаляване на задръстванията по пътищата и подобряване на екологичността на транспортната система чрез прехвърлянето на товари от шосейния към железопътния и вътрешноводния транспорт, както и към морските превози на къси разстояния. След началото на „Марко Поло” през 2003 г. повече от 500 компании са получили финансова подкрепа за проекти.

Ф

изичeското изпълнение към края на септември 2012 на Дунав мост 2 е 89%, остава монтажът на последния сегмент от основната конструкция на моста, който ще завърши до края на октомври

З

а прилежащата инфраструктура вече се пристъпва към извършването нa 72-часови проби на различните системи и съоръжения и се очаква до края на ноември да има акт 15

сме надвишили стойността на финансовия меморандум, който възлиза на 226 млн. евро. Стойността на моста по тръжна цена е почти 100 млн. евро, след признаване на искове, включително и промените на фундирането, тя стана 131 млн. евро. Цената на прилежащата инфраструктура по тръжна документация е 62.5 млн. евро, към настоящия момент тя е 72 млн. евро. Договорът с инженера на моста първоначално беше 6.343 млн. евро, сега е 15 млн. евро. За прилежащата инфраструктура от 2.7 млн. евро стойността на супервизията достигна 5.8 млн. евро. Още веднъж искам да повторя, че всички допълнителни плащания са минали през нужното одобрение и те не оскъпяват самия проект, тъй като не сме надхвърлили бюджета по финансов меморандум. Колко иска е отправила България към изпълнителя и колко той има към възложителя? - България е отправила 4 иска по отношение на моста, единият от които е остойностен, а изпълнителят е предя-

вил 23 иска, но от тях сега са останали 16. За прилежащата инфраструктура възложителят не е предявявал искове, изпълнителят има 21 иска, от които сега са валидни 17. Останалите валидни искове тепърва ще се оценяват и ще решат окончателната цена на моста, напълно възможно е тя да не надхвърли цената по финансов меморандум. Това, че има адендум към основния договор, спира ли предявяването на неустойки от страна на възложителя? - Не. Този механизъм се управлява от инженера и предстои да се направи и ще бъде завършен след приключване на строителството. Моля ви, обяснете с две думи уникалността на моста. - Конструкцията е непрекъсната греда, изпълнена чрез конзолен монтаж и укрепена с ванти, има кутиеобразно напречно сечение, мостът е сложен и комбиниран - пътен и железопътен. От този тип в страната няма друг такъв. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА

Промени в Закона за железопътните превози дават право на НКЖИ да стане превозвач

Правителството даде мандат на МТИТС и МФ да преговарят с KFW IPEX-Bank за мотрисите „Дезиро“

Проектопромени в Закона за железопътните превози, подготвени и от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и публикувани на сайта му, дават право на собствениците на железопътна инфраструктура да извършват и превози с влак. В България такъв собственик е ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“. Сега дружеството няма право на транспортна дейност, а има задължението да строи, поддържа и управлява железните пътища, като събира такси за ползването им от превозвачите.

Правителството прие решение, с което дава мандат на Министерствота на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на финансите да започнат преговори с KFW IPEX-Bank за разсрочване на задълженията на „Холдинг Български държавни железници“ ЕАД към германската финансова институция. Компанията е финансирала закупуването на мотрисни влакове „Дезиро” от „Siemens“ AG. Към 16 октомври 2012 г. общият размер на необслужените задължения (задълженията с настъпил падеж) на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към KFW IPEX-Bank е в размер на 41 431 992.29 евро.


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

19

ЛЕТИЩА, ПРИСТАНИЩА

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Стартира концесия и на пристанищния терминал Русе-център След старта на концесията на пристанище Русе-запад правителството открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Русе-център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Срокът на концесията е 35 години. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура по следните критерии: •размер на фиксираната част на годишното концесионно плащане (50 на сто относителна тежест) •размер на променливата част на годишни концесионни плащания (25 на сто относителна тежест) •предложение за срока на концесията (20 на сто относителна тежест) •бизнес предложение (5 на сто относителна те-

З

адължителните инвестиции за първите шест години от срока на концесията трябва да са в размер не по-малък от 766 000 лв. без ДДС, а за срока на концесията – поне 1 648 500 лв. без ДДС.

жест). Задължение на концесионера е управлението на пристанищните услуги и осигуряване на тяхната непрекъснатост и ниво на качество, поддържане в експлоатационна годност на обекта, извършване на частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост, и на съпътстващи дейности по Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристани-

щата на Република България. Задължителните инвестиции за първите шест години от срока на концесията трябва да са в размер не по-малък от 766 000 лв. без ДДС, а за срока на концесията – поне 1 648 500 лв. без ДДС. Очакваните резултати от реализирането на концесията са привличане на инвестиции, подобряване условията за мобилност на пътници, засил-

До 31 октомври набират оферти за изграждането на нов път на летище Варна Строителство на път за достъп до сграда на отдел „Поддръжка“ на летище Варна планират от аеропорта. Новият път ще се намира в зона „въздух”, която е с контролиран достъп, и ще свързва настоящия перон с изкуствена настилка със съоръженията на новоизградената сграда на поддръжката. В сградата са разположени офиси, работилници, гаражи и складове, които ще обслужват наземната и транспортната техника на летището. Прогнозният трафик

е с интензивност около 52 превозни средства на денонощие, включително специфична наземна обслужваща техника, която ще се поддържа в гаражите. Срокът за подаване на офертите в обявената от „Фрапорт” процедура за избор на изпълнител е до 31 октомври. Сред изискванията към участниците е да са вписани в централния професионален регистър на строителите за първа категория, втора група строежи, да имат минимум пет години опит в изпълнението

на пътища и настилки на обекти първа категория съгласно ЗУТ и да са изпълнили поне пет такива проекта, да разполагат със собствена асфалтова база и лицензирана лаборатория или да имат сключени договори с такива. Срокът за изпълнение не трябва да надвишава 90 календани дни, а гаранционният срок да не е по-малко от пет години, считано от датата на въвеждане в експлоатация на строежа. Критерият за възлагане е най-ниска цена. Силвия ЦЕНОВА

Проверяват консултантски договор за контейнерни терминали на Варна и Бургас

Предстои рехабилитация на перонна пътека за рулиране на летище Варна

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ избра адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ да изготви правно становище за 40 хил. лв. по договор за консултантски услуги (технически проект и строителен надзор) за проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас”, който е подписан между ДП „Пристанищна инфраструктура” и смесено дружество между „Мофат и Никол” (Moffatt & Nichol) и „Ориентал консалтантс компани лимитид“ (Oriental Consultants Company Limited) с препоръки за уреждане на отношенията на предприятието с консултанта по посочения договор. При необходимост адвокатското дружество ще подпомогне водене на преговори, размяна на кореспонденция с цел сключване на споразумение за уреждане на отношенията, произтичащи от посочения по-горе договор, и предоставяне на правни съвети за отделен хонорар до 40 хил. лева.

До 23 октомври приемат оферти за ремонта на перонна пътека за рулиране “Е“ на летище Варна в участък между подход за МС5 и МС5А. Изпълнителят ще извърши строителни работи на писта за рулиране с дължина приблизително 350 м и на стоянки за самолети. Той е длъжен да предостави пълния обхват на работите по изпълнение на рехабилитацията. Дейностите следва да отговарят на изискванията, посочени в Анекс 14 на ИКАО, за отводняване, размери и характеристики на повърхността/настилката. Срокът за завършване на строителството не бива да прескочи 15.12.2012 г. Изпълнителят трябва да разполага със собствена асфалтова база и/или договор за доставка на необходимото количество, а също и със собствена лицензирана лаборатория и/или да има договор с такава. Възложител е „Фрапорт туин стар еъпрорт мениджмънт“ АД, летище Варна.

ване на туристическия обмен между туроператорите в страната и чужбина, достигане на определени нива на качество на обслужване и нива на сигурност и безопасност на услугата, осигуряване на приходи в държавния бюджет от годишни концесионни плащания и дължимите корпоративни данъци за срока на концесията, повишаване на заетостта на местното население и развитие на транспорта и туризма в

региона на Русе. В началото на август беше обявена процедура за предоставяне на концесия за управление и поддържане на пристанищен терминал Русе-запад. Инвестиционната програма включва задължителни за срока на концесията инвестиции в размер не по-малък от 7.410 млн. лв., от които не по-малко от 4.650 млн. лв. за първите шест години. Другият проект на територията на пристанище Русе е зимовникът за плавателни съдове на река Дунав. Той ще бъде

завършен по механизмите на публично-частното партньорство. Поради липсата на финансов ресурс повече от седем години проектът стои недовършен, въпреки че в него са били инвестирани около 20 милиона лева по предприсъединителната програма ФАР и от държавния бюджет. Зимовникът ще осигури престой през цялата година за 26 плавателни съда и яхти с гарантирана дълбочина в акваторията 3.50 м и при ниско корабоплавателно ниво. Милена ВАСИЛЕВА


20

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ

59 млн. лева за интегрирания воден проект на Раковски

Изграждат 50 км ВиК мрежа в Първомайци

Фирми от Италия, САЩ, Португалия, Австрия, Германия и България кандидатстват за изграждане на пречиствателна станция и канализация в града Проект на стойност 58 898 776 лв. ще изгради канализацията на град Раковски и ще инвестира в изграждането на пречиствателна станция. Той предвижда частично изграждане на главни колектори и пречиствателна станция (ПСОВ) за нуждите на над 17 000 жители. Предвидени са 73.5 км нова канализационна мрежа и реконструкция на над 77 км водопроводна мрежа, с което се цели да се подобри качеството на водата и да се намалят авариите. Вече са обявени процедури за избор на изпълнител на строителство-

то, за техническа помощ за управление на проекта и за одит. Срокът за подаване на оферти за изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) е 5.11.2012 г. Сред кандидатите има фирми от Италия, САЩ, Португалия, Австрия, Германия и България, обявяват от общината. Стартът на строителните дейности е планиран за началото на следващата година, като срокът им за изпълнение е краят на 2014 г. Предстои да се обяви решението за избор на изпълнител на техническа помощ за управление на проекта, като изборът

ще е между 6 кандидата. За одит на проекта кандидатстват 3 фирми, като на 28 септември са отворени ценовите оферти. Предстои да бъдат обявени и процедурите по дейностите за авторски и строителен надзор. Основната цел на проекта е осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Изграждането на пречиствателна станция би гарантирало пречистване на отпадните води на 100% от населението. По думите на кмета на града Иван Антонов общината е на път да реши сериозно на-

зряващ екологичен проблем предвид ползването към настоящия момент на септични ями в домакинствата, което създава сериозна опасност от замърсяване на подпочвените води. Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ с договор за безвъзмездна финансова помощ, като 44 553 891 лв. се финансират от Кохезионния фонд, 11 138 473 лв. са национално съфинансиране и 3 206 412 лв. ще са инвестиция на община Раковски. Срокът за реализация на проекта е до 9.04.2015 г. Таня ТОДОРОВА

Започна изграждането на канализационната и водоснабдителна мрежа на с. Първомайци, община Горна Оряховица. Със символична първа копка започна изпълнението на проекта „Изграждане на канализация и доизграждане на водопровод на с. Първомайци”. Изпълнител е “Каро трейдинг” ООД – София. Реализирането на проекта ще осигури нова 43 км канализационна мрежа и доизграждане на около 7 км водопроводна мрежа. Отпадъчните води на селото ще бъдат включени към Регионалната пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) - Горна Оряховица - Долна Оряховица – Лясковец, като по този начин ще се предотврати замърсяването на р. Янтра. Финансирането на проекта е около 12.7 млн. лв. по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, съфинансиран от Кохезионния фонд със 7.3 млн. лв. и национално съфинансиране от 1.8 млн. лв. Община Горна Оряховица участва с малко над 3 млн. лв. Крайната дата за приключване на проекта е април 2015 г.

Приключи корекцията на река Поповска Приключва третият етап от корекциите на река Поповска в град Попово, част от проекта за реализация на мерки за предотвратяване на наводнение от реката, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Целта на проекта е предотвратяване на риска от преливане и наводнения от река Поповска, преминаваща през централната част на града. Извършени са строително-монтажни дейности по почистване, рехабилитация и възстановяване на проводимостта и реконструкцията на отделни участъци от речното корито, като е изправен участък от около 60 метра по течението на реката. Общата стойност на строително-монтажните работи възлиза на 568 129.84 лв. без ДДС, като финансовият принос на община Попово по проекта е 5%. Остава отчитането на проекта и извършването на стандартните проверки по него.

Депото за твърди отпадъци край Асеновград е готово за експлоатация Една година след началото на изграждането на регионалното депо за твърди отпадъци, което ще обслужва общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки, то е готово за експлоатация. Готови са двете основни клетки с общ обем 230 хиляди м³, като тази за твърди битови отпадъци е с вместимост 150 хиляди м³, а останалата част е за строителен отпадък. По данни на общината досега са инвестирани над 4 млн. лв., като се очаква комплексно разрешително за работа на депото. В рамките на депото се предвижда и изграждане на ретензионен басейн за инфилтрата (2207 куб. м) от бъдещата градска пречиствателна станция. Готови са и административните сгради, като обектът е обезопасен и готов за работа. Предстои да се получи доставката на превозваща техника. Това е първият етап от проекта за регионалното депо за неопасни битови отпадъци, част от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009 – 2013 г.).

Общини без площадки за едрогабаритни отпадъци ще плащат по-високи екотакси Кметовете на общините трябва да осигурят площадки за едрогабаритни или опасни отпадъци от домакинствата в населени места с над 10 000 жители. Съгласно Закона за управление на отпадъците това трябва се случи до средата на 2014 г. Общините, които не се справят с тази задача, ще плащат с 15% по-високи екотакси. Площадката трябва да е оградена, да има навес и разделение за различните видове отпадъци. Законът предвижда също административни сгради, училища, търговски обекти, хотели да събират разделно своите отпадъци, да разполагат с контейнери за хартия, стъкло и пластмаса и метал от 1 януари 2013 г., да имат сключени договори с фирми, упълномощени да извозват боклука.


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

21

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

130 хил. лв. за ремонт на електроразпределителната мрежа в София През октомври започна ремонт на кабели средно напрежение в централните части на София и изграждане на съоръжения за присъединяване към електроразпределителната мрежа, съобщават от ЧЕЗ. Общата стойност на на вложените през месеца средства в столицата е 409 хил. лв. „ЧЕЗ Разпределение България” инвестира през октомври близо 1.9 млн. лева за развитие, реконструкция и модернизация на елек-

троразпределителната мрежа в Западна България. Двата най-големи проекта, които стартират през месеца, са в област Плевен. Ще бъде реконструиран 20-киловолтовият електропровод „Рашов“, който ще подобри електрозахранването в община Мездра. Инвестицията е 160 хил. лева. Прави се реконструкция и на мрежа ниско напрежение в село Тученица, която ще е на стойност 150 хил. лева.

Почти един милион лева са предвидени за района на Северозападна България

За реконструкция на въздушните мрежи ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла в Ябланица ще бъдат изразходвани 277 хил. лв, а в Кнежа – 140 хил. лв. За подобряване на качеството на електрозахранването на територията на Югозападна България са предназначени 456 хил. лева. В община Кюстендил започва

реконструкция на въздушна мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на стойност 100 хил. лв. И този месец продължават възстановителните дейности на съоръженията, пострадали от земетресението в област Перник. Изграждат се три нови трафпоста и се реконструират съществуващите мрежи ниско напрежение. Стойността на тези съоръжения е 62 хил. лв. 103 хил. лв. се влагат и в Благоевград, където се изграж-

дат нови кабелни линии ниско напрежение по договори за присъединяване. Дружеството се грижи за захранването на повече от 2 млн. клиенти в Западна България, като поддържа електроразпределителна мрежа с дължина от над 60 хил. км. За периода 2008 г. до края на 2011 г. са подменени близо 30% от мрежата и са намалени технологичните загуби средно от 22% на 13.45% в резултат на направените инвестиции и въвежда-

нето на добри европейски практики. За рехабилитация, модернизиране и развитие на електроенергийната инфраструктура на Западна България са вложени общо общо 293 млн. лева. „ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма, чиято цел е клиентите ни да получават максимална сигурност и качество на електрозахранването", каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. Таня ТОДОРОВА

"Булгартрансгаз" търси изпълнител за очистване на транзитен газопровод 2 Стартира продажбата на „Топлофикация – Шумен” Комбинираният оператор за пренос и доставка и съхранение на природен газ обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на очистващи съоръжения към транзитен газопровод №2 за Турция, Гърция и Македония. Предвижда се изграждане на четири броя съоръжения за очистване на газопровода, с площадки и монтаж на два броя пускови камери Dn 1200, Pn 5.4 Mpa в компресорна станция "Кардам" и село Рупча, както и два броя приемни камери със същите технически параметри като пусковите в с. Одринци и КС “Лозенец”. Предвиждат се доставка на материали и оборудване, строително-монтажни дейности и подготовка на цялостна техническа документация и кадастрално заснемане. Срокът за получаване на оферти е 16 ноември 2012 г.

С решение на общинския съвет в Шумен бе дадено началото на приватизацията на „Топлофикация – Шумен”. Предлагат се на търг 100% от капитала на дружеството, състоящ се от 9.7 млн. поименни акции с номинална стойност 1 лев. Купувачът трябва да представи банкова гаранция от 750 000 лв., като минималната конкурсна цена за акциите се запазва на 100 000 лв. Бъдещият купувач ще трябва да инвестира не по-малко от 1 млн. лева в следващите три години, но ще може и да определи броя работни места в предприятието. Едно от изискванията към купувача e още „Топлофикация – Шумен“ да заработи и възстанови топлоподаването за града най-късно за сезон 2013–2014 г. Кандидатите ще трябва да представят и банкови гаранции в размер на 1 млн. лева.


22

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

ТЕМА

Чуждестранните купувачи търсят в България имоти от типа „втори дом” „Адрес недвижими имоти“ за пазара на ваканционни имоти

Ч

Средна цена на ваканционните имоти в евро/кв.м.

Балчик Кранево Златни пясъци Варна

Боровец

708

Слънчев бряг

1275

Банско

594

Пампорово

Созопол 734

1244

731

604

1016 1367

1422

1810

1233

893 578

Бургас 1125

724

797 1305

уждестранните купувачи са най-вече граждани на Русия и бившите съветски републики

Приморско

912 821

1803 1698

2008 г. 2012 г. Продължава интерeсът на чужденците към недвижимите имоти у нас. Предпочитанията към България са предизвикани от красивата природа и съчетанието на море и планина на близко разстояние. Цените на имотите са много по-ниски в сравнение с техните страни, строителството е модерно, а транспортът до страната – добър. Изборът на чужденците се определя от особеностите на техните нации и от личните им потребности и покупателна способност.

Голяма част от чуждестранните купувачи търсят в България имоти от типа „втори дом” близо до морския бряг или в зимните курорти. Наблюдава се интерес и към къщи във вътрешността на страната. В момента у нас чуждестранните купувачи на недвижими имоти са най-вече граждани на Русия и бившите съветски републики - Украйна, по–рядко Казахстан, Узбекистан, Литва, Латвия и Естония. Традиционно интересът на тази група клиенти е насочен към морето, но има сделки и в Банско, Боровец и Пампорово. Основната причина за големия им интерес към България е много ниската цена на имо-

тите. Красноречив пример е, че за квадратен метър цената в Москва достига 35 пъти повече от тази в България. Търсят се напълно обзаведени имоти по възможност за целогодишно използване, на цени от 30 000 до 60 000 евро. Руснаците се интересуват и от имоти в големите морски градове Варна и Бургас поради активния социален живот, кипящ в тях през цялата година, моловете и доброто здравно обслужване. Има интерес и към селски къщи в добро състояние, ново или старо строителство (след ремонт), които са на по-ниски цени и дават възможност за постоянно обитаване и които се намират в райони с добра инфраструктура и в близост до голям град. Донякъде покупката от страна на руснаците на имоти в чужбина и България се дължи на курса на рублата. Основната причина е, че кризата в еврозоната доведе до намаляване на цените в любимите на руснаците пазари

– Франция, Испания, България, Португалия, Кипър. Най-силният сезон, в който руснаците купуват имоти извън родината си, е от октомври до февруари, когато тем-

пературите са ниски и всички мислят за топлото слънце в другите държави. Преди около пет години само богатите руснаци имаха възможност да си купят имот извън границите на Русия. Днес много хора от средната класа оглеждат и купуват имоти в чужбина, защото считат това за добра инвестиция, като някои дори взимат кредит. Анализите показват, че от 2007 година насам броят на руснаците, които искат да инвестират до 30 000 евро, се увеличава значително, но в същото време тези, които искат да инвестират над 100 000 евро, намалява. Това е напълно видимо и на пазара на имоти в България. Руските граждани, купуващи у нас, определено са с по-скромни финансови възможности. Например 40% от руските купувачи в чужбина търсят имот между 100 000 и 250 000 евро, 10.5% - над 500 000 евро. Те обаче купуват в Монако, САЩ, Испания, Швейцария или в английската столица Лондон. Например интересът към Ню Йорк се е удвоил през последните 2 години, като средностатистическият купувач там е бизнесмен между 40 и 45 години, семеен, с деца. Половината от

Т

ърсят се напълно обзаведени имоти на цени от 30 000 до 60 000 евро

Процент на чуждестранните купувачи на недвижими имоти в България за 2012 г.

65,00% 15,00% 3,00% 5,00% 1,00% 1,00% 1,00% 7,00% 2,00%

Източник: „Адрес недвижими имоти“

чуждестранните клиенти в САЩ са от Русия и Украйна, като купуват имоти в най-добрите сгради на централните места на цени над 500 000 евро. Някои от руснаците даже започват да продават имоти в скучния според тях Лондон, за да си купят в Ню Йорк. Все пак има и купувачи, които търсят по-луксозни имоти и у нас

- апартаменти и самостоятелни къщи, разполагащи с морска панорама или в близост до ски писти и намиращи се в затворени ваканционни комплекси, които предлагат редица допълнителни услуги. Има плах интерес към

недвижими имоти и от страна на британците. Интересен е фактът, че според нова класация за най-желаните дестинации за инвестиции в имоти от британците нашата страна се нарежда на осмо място. Активност на пазара на недвижими имоти се наблюдава и от гръцките граждани главно в планинските курорти Банско и Разлог, но интерес има и към Благоевград и Сандански. В повечето случаи те предпочитат напълно обзаведени апартаменти. Южните ни съседи инвестират в имоти, които ползват лично или отдават под наем. Има епизодични запитвания от страна на холандски купувачи, ко-

ито предпочитат Северното Черноморие и Банско. Символичен интерес има от германци за Южното Черноморие, което е атрактивно и за клиентите от Словакия, Чехия, Унгария и Полша. Напоследък се наблюдава и увеличено търсене на пазара на недвижимите имоти в България и от страна на съседните ни държави – Македония, Сърбия и Румъния. Ситуацията на пазара на недвижими имоти у нас показва, че има търсене главно на жилищни имоти. Клиентите са добре информирани за пазарната обстановка в България. Тук могат да намерят това, което търсят, при изгодни за тях цени и условия.


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

23

gradat.bg

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

Зони с различно качество на средата в Пловдив

Русе: Към 2011 г. построените жилища са 85 003 Зони с различно качество на средата в Русе

бул. „България“

л. бу

бул. „България“

Пловдив: Жилищният фонд e 149 408 жилища

ТЕМА

“ ки вс а н ду ри „П

ик“ Липн бул. „

г“ бур

осе

ош рск

е Пещ

.„ бул

. бул

нкт

„Са

тер Пе

най-благоприятни условия за живеене най-неблагоприятни условия за живеене

В целевия и проблемен анализ от интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Пловдив е отбелязано, че осигуреността на населението с жилища (по данни от преброяНАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ ЖИЛИЩА СА ПОСТРОЕНИ в периода 1970 - 1989 г., общо

77 063, представляващи 51.59% от НАЛИЧНИТЕ ЖИЛИЩА В ГРАДА

ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД са построени

22.07%

от жилищните сгради в града

22.07%

В от сградите са разположе-

51.59% от жи-

ни лищата

ване 2011 г.) е 401 жилища/1000 души. От гледна точка на общия наличен фонд по показателя - “брой жилища/1000 обитатели”, град Пловдив има по-ниски показатели (401/1000) от средноевропейските (420/1000). Този показател се деформира сериозно от наличното количество необитавани жилища (30 169 жилища), или 21.20% от жилищния фонд. Затова и стойности на макропоказателя, близки до 420/1000, се отчитат не като означаващ висок стандарт на жилищна задоволеност, а като индикатор за необитаван фонд. От наличните 18 828 сгради в град Пловдив обитавани са 17 074, което е един относително висок процент спрямо средните за България и представлява 90.68% от общия брой. Жилищният фонд в гр. Пловдив към 1.02.2011 г. наброява общо 149 408 жилища. Най-голям брой жилища са построени в периода 1970 - 1989 г., общо 77 063, представля-

Жилищен фонд на гр. Пловдив към 1.02.2011 г.

18 828 сгради 17 074 обитавани

90.68%

1754 9.31% необитавани

общо 149 408 жилища

ващи 51.59% от наличните жилища в града. През този период са построени 22.07% от жилищните сгради в града. Това показва, че в 22.07% от сградите са разположени 51.59% от жилищата. Това е периодът на масовото строителство на многофамилни жилищни сгради. Подобно на всички големи градове около половината от жилищния фонд тогава е строен по индустриален способ с доминиращ дял на панелните жилища. След изследване на компонентите и факторите на околната среда в анализа се посочват зоните с различно качество на средата. Като най-благоприятни се посочват парк “Отдих и култура”, една ивица от 100 до 200 м около поречието на реката, “зелените” части от хълмовете и непосредствено прилежащата им територия; като благоприятна се определя зоната на север от реката, приблизително до бул. ”България”; на юг - кв. “Христо Смирненски-запад”, “Пещерско шосе” - до бул. ”Руски”, около 50 м от източното подножие на “Хълм на освободителите”, бул. ”6ти септември” - ул. ”Бр. Велешки” - “Цариградско шосе”; като най-неблагоприятна е югоизточната част на кв. “Въстанически”, Южната промишлена зона, югоизточната част на жк “Тракия”.

Целевият и проблемен анализ от ИПГВР на Русе отбелязва, че според преброяването от 2011 г. към 1.02.2011 г. в общината жилищните сгради са 26 141 бр. с 85 003 жилища. До началото на 1980 г. в общината са построени 16 309 жилищни сгради, или 62.4% от жилищните сгради, респективно за периода са построени 46 649 жилища, или 54.9% от жилищния фонд. За останалия период 1980 – 2001 същите данни са: 9837 жилищни сгради (37.6% от фонда) с 38 331 построени жилища (45.1% от жилищата). Констатацията е, че почти половината от жилищния фонд е на възраст под 30 години. В град Русе жилищните сгради са общо 14 419 бр., а жилищата 73 348 – средно по 5.1 жилища в една сграда. Обитаеми са 8707 сгради (60.4%), необитаемите са 1158 (8%) и 4545 сгради са за временно обитаване (31.5% вили). Последният висок дял на необитаемите сгради се дължи на слабия интерес на предприемачите към тях, а делът на временно обитаваните сгради показва, че значителна част от населението разполага с второ жилище за сезонно ползване и отдих. Средната полезна площ на жилището е 66.7 кв. м, а жилищна-

та – 49 кв. м. В обитаемите сгради са налични кръгло 45 000 бр. при 43 708 общ брой семейства в Русе, което представлява добра степен на задоволеност в момента, но при тенденцията към повишаване на жилищния стандарт градът към 2020 г. ще се нуждае от нов, допълнителен жилищен фонд. Зоните с различно качество на средата показват, че проблеми със замърсяване на въздуха има основно в зона 1, която обхваща териториите на жк “Централен южен район”; кв. “Веждата”, кв. “Нова махала”, жк “Мидия Енос”, жк “Хъшове”, жк “Родина” (1, 2 и 3), жк “Здравец”, жк “Здравец - север“, жк “Изток”, кв. “Възраждане - юг”, жк “Цветница” - част юг; жп гара, Централна промишлена зона и Зона 2, която обхваща Централен северен район” (стара градска част), жк “Възраждане”, жк “Цветница” - северна част. В зона 4 състоянието на атмосферния въздух се определя като мно-

го добро с изключение на участъците, които граничат с натоварените бул. “Хр. Ботев”, “Гоце Делчев” и ул. “В. Левски”. Зони 5 и 6 обхващат извънградската територия на общината. Като цяло в нея състоянието на атмосферния въздух е много добро. ПОЧТИ ПОЛОВИНАТА ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД е на възраст под

30 години

В ОБИТАЕМИТЕ СГРАДИ са налични

45 000 бр. при 43 708 общ брой семейства в Русе

Жилищен фонд на гр. Русе към 01.02.2011 г.

общо 73 348 жилища

14 419 сгради 8707 обитавани

64.4%

31.5%

най-неблагоприятни условия за живеене

8707 сгради за временно обитаване 1158 8% необитавани

най-благоприятни условия за живеене


24

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

Инж. Пламен Андреев, управител на „Планекс холдинг”:

Все повече руски клиенти се ориентират към градски имоти Г-н Андреев, започнахте реализация на мащабен жилищен проект. Означава ли това, че има промяна на жилищния пазар? - В момента решението дали да се започне или не даден проект минава през много задълбочен анализ. За разлика отпреди, когато имаше достатъчно голямо търсене и когато можеха да се направят известни компромиси с качество на изложението, с качество на разпределението и функцията, сега вече всички тези параметри се гледат много по-подробно. Оптимизират се абсолютно всички елементи на функцията и стойността на проекта. Подходът ни в случая бе в дадената територия да тестваме пазара, като започнем с един пилотен проект – „Акварел 1”, който не е рисков, с по–малка квадратура, с по-малко жилища за продаване. И ако първият проект е успешен, тогава да пристъпим към разширяване на проекта - приобщаване на допълнителни терени, изграждане и обединяване в обща концепция и т.н. Смятам, че в новите условия пазарът се стабилизира и с много повече внимание и предпазливост можем да продължим напред. Това е валидно само за жилищни или и за ваканционни проекти? - Ваканционни проекти може да се каже, че почти няма в момента. Специално ние не проявяваме в момента интерес към инвестиции във ваканционни комплекси. Защо не проявявате интерес в момента към инвестиции във ваканционни комплекси? - Защото, ако има някакви продажби на ваканционни жилища в момента, те са на толкова ниски цени, че не се оправдава рискът. И то основно са в района на Слънчев бряг, там, където има добра туристическа инфраструктура. Търси се примерно тип хотелска стая, някакъв вид студио, което да бъде в порядъка на 25 – 30 000 евро. Това е несъпоставимо с ангажимента, който поема един строител да го проектира, да го финансира и да не знае дали ще го продаде в крайна сметка. Освен това непрекъснато през последните години се променя тенденцията, както и пропорцията между българи и руснаци като купувачи

разумни граници на търсенето – да разполагаме с необходимия асортимент от апартаменти. Пазарът е изключително сложен и труден както за договаряне, така и за достигане до сделка. Стана факт чуждите купувачи да минават през представители на руските посреднически фирми в България. Много малко са сделките, при които руският купувач идва директно да купи – обикновено минава през филиал на посредническа фирма или български партньор на руска фирма.

А

ко има някакви продажби на ваканционни жилища в момента, те са на толкова ниски цени, че не се оправдава рискът

П

ри градските имоти основно се търсят апартаменти. Предпочитат се незавършени, за да може всеки да си възложи допълнително завършването по негов избор. Това продължава като тенденция отпреди, тук няма промяна

А

ко в резюме мога да обобщя какво се е променило на жилищния предприемачески пазар – преди вярно, че се мереше, но и бързо се режеше. Сега принципът е „седем пъти мери, един път режи“

на градски имоти. Все повече руски клиенти се ориентират към купуването на градски имоти за сметка на ваканционните. Преди две години, условно казано, бяха около 58% руски купувачи и 42% българи. Но миналата година например беше точно обратното – около 60% българи, 40% руснаци. При руснаците бюджетите се поограничават, падат леко надолу. Преди, ако говорехме, че повечето руснаци купуват в порядъка от 80 000 до 100 000 евро, в момента границата е 50 – 80 000 евро. Какъв тип градски имоти се търсят предимно? - Основно се търсят апартаменти. Предпочитат се незавършени, за да може всеки да си възложи допълнително завършването по негов избор. Това продължава като тенденция отпреди, тук няма промяна. Търсенето обаче се променя много динамично. Това налага гъвкав подход още при проектирането, за да могат да се обединяват или разделят жилищата. Примерно преди години се търсеха големи апартаменти, после изведнъж се промени търсенето – към малки на по-ниска стойност. Сега има нова тенденция. Започват да се търсят апартаменти с две спални, с минимална площ, но с две спални. Как реагирате на тази динамика? - Етапността на проектиране на комплекс „Акварел” ни позволи да реагираме. Вторият етап бе проектиран с големи апартаменти, които препроектирахме на по-малки. В хода на проектирането на трети етап имахме възможност да отговорим в някакви

Това загуба на доверие в предприемачите ли е? - Не. По-скоро е в полза на сигурността, че някой, на когото могат да имат доверие, може да им проучи предприемача, проекта, до каква степен рискува, като инвестира в покупка на зелено, и т.н. Репутацията на предприемача става все по-важен фактор, дори пред цената. Значи отново има интерес към покупките на зелено? - Не е отново. При нас този интерес не е спирал. Защото възможностите за избор са повече. „Акварел 1” беше продаден до завършването му изцяло. Не са много – 26 апартамента, но последната продажба беше преди завършването на обекта. Към момента сме започнали строителството и продаваме „Акварел 2”. Около 20% от апартаментите са договорени още при първа копка. Там апартаментите са около 60, а общо за целия комплекс засега са между 200 и 220. В окончателен вариант комплексът ще има 260 – 270 апартамента. Има ли разлика в търсенето на българските и руските купувачи? - Не бих казал, че има разлика в критериите на търсенето. В момента се търси възможно най-доброто. Купувачите не са капризни, но са достатъчно взискателни. Кога ще бъде завършен изцяло комплексът? - Планираме периодът на изграждане да бъде съобразен с прогнозните продажби и съответно прогнозното финансиране на строителството. „Акварел 2” планираме да бъде завършен до лятото на 2014 г. А „Акварел 3” – до лятото на 2016 г. Т.е. ние отсега планираме един четиригодишен период на строителство

и продажби. За четири години трябва да продаваме по 60 – 70 апартамента годишно (което считаме за възможно в песимистичен вариант) и за това време да сме завършили комплекса. Ние можем да го завършим и за 1.5 година, но не можем да го продадем за това време. Тоест и тук отново се слага мярката. Колко да инвестираме? Толкова, колкото можем да продаваме. И все пак в резюме какво се промени в подхода на предприемачите при започването на нови проекти? - Ако в резюме мога да обобщя какво се е променило на предприемаческия пазар, разбираме жилищния – преди вярно, че се мереше, но и бързо се режеше. А сега принципът „седем пъти мери, един път режи“ е много по-актуален. Тоест разумът е в много, много по-развита форма, отколкото емоцията, която беше преди няколко години. Всяко нещо се гледа детайлно. Ние гледаме максимално да сме запознати с проекта, максимално да сме го оптимизирали, дори и като строителна стойност и образуване на продажната му цена. Там нещата също се променят. Не можем да разчитаме на по-висока от пазарната цена, която е актуална към момента. При факта, че земята е твърде скъпа, се налага да правим много сериозна актуализация на строителните разходи. Още от самото проектиране, през конструкцията до довършителните работи. Единственото, което не подлежи на коментар, е качеството. Такава ли ще е тенденцията през следващата година? - Това илюстрира 2013, 2014, 2015 и 2016 г. на този етап. Оптимизация, сериозност, отговорност към клиента, залагане на дългосрочна възвращаемост, залагане на дългосрочна перспектива в отношенията с клиента. Не е без значение това, че с нашите клиенти ние оставаме дългосрочно свързани както по отношение на бъдещата експлоатация и поддръжка на сградата, така и по отношение на тяхното лично обслужване – сервиз, плащане на данъци и т.н. Това са все неща, които помагат на успеха на продажбите, особено от чуждите купувачи. Интервюто взе Силвия ЦЕНОВА


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

25

ТЕМА

Комплекс „Акварел” – новият проект на „Планекс“ Части от фасадата на „Акварел 2“ са покрити с облицовка от дървени елементи, а парапетите на терасите са от триплексно стъкло за максимална видимост към парка и морето

Първата сграда от комплекса вече е завършена и реализирана на пазара

Комплекс „Акварел” е най-новата инвестиция на „Пи Ел Ейч инвест” ООД, част от „Планекс холдинг”, във Варна. Застрояването е върху три самостоятелни парцела и ще се реализира поетапно. Проектът е разработен от „Е – Арх” ООД с ръководител арх. Мартин Христов. Първият етап от комплекса - „Акварел 1“ вече завършен. В момента се реализира „Акварел 2“, който се планира да бъде готов до лятото на 2014 г. При завършването на грубия му строеж ще стартира изпълнението на „Акварел 3“, който трябва да бъде завършен до лятото на 2016 г. Строителството се изпълнява от „Планекс” ООД. След успешната реализация на първия етап от комплекса – малка сграда с 26 апартамента, послужила като тест за пазара и локацията, проектът е разширен с приобщаване на нови терени, които позволяват да се развие комплекс от затворен тип, подчинен на обща концепция. Основната идея, заложена в комплекса, е съвременният начин на живот в екологична околна среда - съчетание между функционална архитектура и съвременен дизайн, адекватен на местоположението. Комплекс „Акварел” е разположен в един от най-предпочитаните райони за живеене във Варна – жк „Бриз”. Районът е с удобни транспортни връзки до центъра на града и туристическите комплекси. Основното му предимство е близостта до Морската градина и най–вече хубавата морска панорама.

Морска панорама сред борова гора?

Теренът, върху който е развит комплексът, има две основни предимства – денивелацията и съществуващата борова гора, което позволява да се създаде специфична микросреда с богато озеленяване и екологична вътрешна инфраструктура. Основната цел при проектирането е да се запазят в максимална степен съществуващите дървета, дори и да не са в много добро състояние. Предварително е направен дендрологичен анализ на дървесните видове и състоянието им. Сградите са ситуирани в свободните пространства между съществуващите дървета. А денивелацията на терена позволява те да се разположат така, че да осигуряват усещане за уединение и индивидуалност в естествена природна среда. Архитектурата

на сградите е изчистена и функционална, като е обърнато особено внимание на детайлите. С цел индивидуалност и разчупване на монотонността на средата вторият и третият етап от комплекса са с различна архитектура. Вторият етап, който се състои от една сграда с 56 апартамента, е с типична съвременна „морска“ архитектура. Части от фасадата са покрити с облицовка от дървени елементи, а парапетите на терасите са от триплексно стъкло за максимална видимост към парка и морето. „Акварел 3” се състои от три свободно стоящи сгради с общо 7 входа.

Сградите ще се изпълняват и въвеждат в експлоатация поетапно. Условно застрояването е разделено на три подобекта. Архитектурата на сградите и цветовото решение са в унисон със заобикалящата ги гора. Дори визията на балконите е снимка на гората, която е стилизирана и апликирана във вид на отвори като пиксели върху балконските елементи. Те ще бъдат изпълнени с HPL плочи. Постигната е договореност да бъдат доставени с перфорацията, която ще бъде изпълнена в заводски условия по предварително зададен дизайн. Решението толкова впечатлява производителя, че инвеститорът е получил предложение за включване на обекта в рекламния каталог на фирмата като илюстрация на възможностите за работа с материала. Апартаментите са с максимално остъкляване и отваряне към околния пейзаж. Планирането и функционалността

са водещи в проекта. Оптимизирани са броят апартаменти, обслужвани от една стълбищна клетка. Въпреки оскъпяването на проекта с оглед на повече асансьори на една стълбищна площадка са разположени не повече от пет апартамента. Функционалното разпределение на жилищата е направено с цел удобство при експлоатацията, за да не се налагат преустройства от бъдещите клиенти. Общите части на сградите са с индивидуален дизайн и цветови решения, където е възможно - с естествено осветле-

„Акварел 3” се състои от три свободно стоящи сгради с общо 7 входа. Архитектурата на сградите и цветовото решение са в унисон със заобикалящата ги гора Обект Площ на на УПИ ЗП РЗП Обща РЗП Апартаменти Общо паркоместа

ние и вентилация. Пред партерните апартаменти са предвидени индивидуални пространства, оформени в синхрон с останалото озеленяване. Удобствата за живот и почивка отново са акцент в проектирането

Заради запазване на съществуващото озеленяване няма много свободни площи и възможности за оформяне на открити места за спорт и забавления. Това е компенсирано с изграждането на покрит басейн с дължина 15 м с малък СПА център, които позволяват целогодишна експлоатация. СПА центърът ще разполага със сауна, парна баня и помещение за терапевт. Предвиден е и фитнес център с площ 150 кв.м. Планирани са и няколко зали с различни функции – тенис на маса, за игра на деца и др. Ще се изгради и клуб за живеещите –

„Акварел 2” 3030 кв.м 1 264 кв.м 4 529 кв.м 5 182 кв.м 56 бр. 64 бр.

„Акварел 3“ 6234 кв.м 2119 кв.м 9335 кв.м 12 865 кв.м 118 бр. 131 бр.

Обект Площ на УПИ ЗП РЗП Обща РЗП Брой апартаменти Паркоместа

снек-бар с интересна зона за ползване през летния сезон. Апартаментите се предлагат с инсталирана климатична мултисплит система, домофонна система, оптични връзки – интернет, TV и др. Комплексът е от затворен тип с контролиран достъп. Услугите по поддръжката включват ежедневно почистване на общите части на сградите, поддръжка на озеленените площи, видеонаблюдение в комплекса, поддръжка на инсталациите, асансьорите, както и денонощна охрана и портиер.

ска площадка, която ще бъде с индивидуален дизайн и изцяло от естествени материали. Планински извор с малко езеро ще допълва усещането за близост с природата. Допълващото озеленяване е също елемент от цялостното решение. Много сериозно внимание ще се обърне на подбора на материалите. Външните настилки ще бъдат с естествени материали - дървени траверси, естествени павета, камък и т.н. Навсякъде, където има възможност, ще се оформят кътове за почивка, места за сядане и др.

Благоустрояване на територията

Паркирането

Благоустройствените мероприятия ще са изцяло с екологична насоченост. Ще бъдат изградени удобни комуникационни връзки между всички части на комплекса. Предвидена е голяма дет-

е решено с подземни паркинги в две от по-големите сгради. Вътре в комплекса не се предвижда паркиране. Оформени са няколко открити паркоместа, предназначени за гости на комплекса. Силвия ЦЕНОВА


26

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

Мариана Даскалова, търговски директор на „Грийнлайф“:

Общината има огромна роля за подобряването на инфраструктурната среда Зимните курорти са подвластни изцяло на вторичните сделки, а летните комплекси концентрират интереса на руснаците Г-жо Даскалова, как оценявате състоянието на пазара на ваканционни имоти в момента - като развитие в годините след 2008 г., в момента и като близки перспективи? - Пазарът на ваканционни имоти след 2008 г. претърпя някои осезаеми промени. За последните 3-3.5 години пазарът в Банско например претърпя спад в цените с около 50%. В същото време имотите в морските курорти държат малко по-стабилни нива. В момента пазарът се движи в две посоки – зимните курорти са подвластни изцяло на вторичните сделки, а летните комплекси концентрират интереса на руснаците. В краткосрочен план очакваме стабилизиране и на двата пазара, наблюдаваме позитивни тенденции и известен ръст спрямо обемите от 2010-2011 г. Какви са измененията в предпочитанията на купувачите и ценовите нива и тяхното движение? - Купувачите предпочитат апартаменти с 1 спалня, в затворен комплекс, разположен на удобно място, с детски кът, спортни съоръжения и други допълнителни екстри. Те търсят имоти, в които да имат всички необходими удобства и чието съотношение цена качество да е по силите им и съобразено с общата картина на пазара в момента. Цените в зимните курорти са между 600 и 700 евро, като през 2008 г. кв.м е струвал 1200 евро. В летните курорти нивата се движат между 500 и 1600 евро през 2008 г., докато през 2011 се движат между 400 и 900 евро. Има ли тенденция ваканционните жилища да се превръщат в постоянни места за живеене? - Някои руснаци, предимно в пенсионна възраст, започват да превръщат закупените от тях имоти на морето в постоянни места за живеене. В Бургас има примери за цели руски семейства, които търсят не само имот, но и постоянни начини за препитание. Срещат се и английски семейства, които купуваха у нас по време на силния интерес от страна на британците към нашия пазар на имоти.

М

ариана Даскалова е търговски директор и част от екипа на „Грийнлайф“, строително-предприемаческа фирма с ваканционни селища по Южното Черноморие и в района на Банско, от 2007 г. Кариерата й преди това преминава през позиции като специалист продажби в сектора на фармацевтичната промишленост, генерален мениджър в международна хотелска верига, мениджър екип в застрахователна компания, проект мениджър в туристическа компания и специалист „Връзки с обществеността, маркетинг и реклама“ в строителна компания. Завършила е Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Маркетинг и управление на индустрията“, както и Института по съобщенията, специалност „Икономика и организация на съобщенията“.

О

т значение са и транспортните връзки, достъпът до пистите в зимните курорти и този до плажа при летните

З

а последните 3-3.5 години пазарът в Банско например претърпя спад в цените с около 50%. В същото време имотите в морските курорти държат малко постабилни нива

Ц

ялостно на пазара се продават добре единствено качествените комплекси, които наистина отговарят на изискванията на съвременния купувач

Какъв е профилът на купувача в момента и как той се променя? - Основните купувачи остават руснаци, като има и леко завръщане на англичаните. Обикновено те са семейства с деца, едно или две, като родителите са на възраст между 25 и 35 години. Появяват се и някои по-възрастни купувачи, но не можем да говорим за сериозно изменение в профила през последните години. Напоследък забелязваме и растящ интерес от страна на някои български купувачи. Какви са търсените имоти? - Ваканционен имот – апартамент с една спалня, в затворен тип комплекс, който предлага условия, достатъчни за пребиваването на семейство с деца вътре в рамките на този комплекс. Много е важна близостта до основната атракция на дадената локация – т.е. ски писта или морето, в зависимост от това за какъв тип имот говорим. От значение са и удобства като добро обзавеждане, детски кът, както и спортна зона. Цялостно на пазара се продават добре единствено качествените комплекси, които наистина отговарят на изискванията на съвременния купувач. Какви са основните проекти, по които работите в момента? - В момента стартираме нова фаза от летния ни комплекс край Созопол. Ние имахме голям успех с първите етапи на комплекса, които вече два сезона успешно функционират и на хотелски принцип, което ни даде основание да продъл-

К

упувачите предпочитат апартаменти с 1 спалня, в затворен комплекс, разположен на удобно място, с детски кът, спортни съоръжения и други допълнителни екстри

О

сновните купувачи остават руснаци, като има и леко завръщане на англичаните. Обикновено те са семейства с деца, едно или две, като родителите са на възраст между 25 и 35 години

жим уверено. First Line, както нарекохме този етап от Green Life Beach Resort, ще бъде построена до година и половина. Тя е планирана да отговаря на всички изисквания на клиентите, поради което ние успешно продаваме имотите в нея на зелено. Каква е зависимостта от степента на завършеност, пакет услуги, наличие на обществени услуги, на инфраструктура, на паркиране, и как те рефлектират върху продажбите? - Разбира се, всеки от тези фактори оказва сериозно влияние върху пазара. Добрата инфраструктура и нивото на уреденост на целия район оказва влияние върху нагласата на купувачите. В случай че те не са на достатъчно добро ниво, ние се стараем да компенсираме, като предложим на клиентите си всички услуги, от които те се нуждаят, в рамките на комплекса. По-лесна обаче остава продажбата на имоти в районите, където инфраструктура-

та е привлекателна за купувачите. Какво е взаимодействието и ролята на местната власт, върху какво те трябва да се концентрират, за да подобрят средата? - Нееднократно сме заявявали, че общината има огромна роля за подобряването на инфраструктурната среда. От съществено значение е наличието на добри пътища в туристическите зони. От значение са и транспортните връзки, достъпът до пистите в зимните курорти и този до плажа при летните. Препоръчително е местната власт да осигури комфортна среда, в която инвеститорите с по-голяма смелост да решат да разположат комплексите си. Ако и двете страни свършат работата си качествено, отражението върху туризма ще бъде изключително позитивно и осезаемо ще повиши активността и състоянието на българския пазар на имоти. Интервюто взе Николай ТОДОРОВ


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

27

ТЕМА

Първа копка на новата част от Green Life Beach Resort

Н

а 1 октомври тази година бе направена първата копка на новите апартаменти от фаза First Line, част от Green Life Beach Resort. Първите си новодомци First Line посрещна през юни тази година. Фазата е съставена от 9 сгради, в които са проектирани 310 апартамента. От началото на този месец стартира и строителството на новите 160 апартамента.

Трета фаза на First Line - първа копка

Според изпълнителния директор на компанията Green Life, който направи първата копка на новата част на First Line, повече от половината апартаменти са продадени. Новите апартаменти ще могат да посрещнат своите първи собственици през 2014 година. От Green Life залагат на постигането на добри резултати, като се стремят да удовлетворят изискванията и нуждите на своите клиенти. В рамките на фаза First Line в комплекса са изградени плувен басейн, пул бар, магазин за хранителни стоки, както и зона за релакс и масажи. Жилищата вътре са разделени на студиа, апартаменти с една или с две спални, като съществува възможност за обединяване и получаване на жилища, които отговарят

на изискванията на всеки клиент. Апартаментите се намират на около 2 минути пеша от плажа Green Life Beach, а бъдещите собственици ще могат да използват както всички екстри в тази фаза, така и всички останали услуги и удобства, предлагани в Green Life Beach Resort на преференциални цени. Към тях се включват ресторанти, заведения, басейни, детски център, зони за спорт, зони за релакс и т.н.. Близостта до плажа е характерна не само за новата фаза First Line, но и за целия комплекс Green Life Beach Resort. Комплексът бе избран за сграда на годината 2011 в категорията „Ваканционни комплекси” и се намира на около 5 минути с автомобил от центъра на Созопол. Обзавеждането е издър-

Първа фаза - „Парадайс дюн“

жано в съвременен стил с функционални мебели и напомня средиземноморската архитектура. Общата квадратура до момента е над 65 000 кв.м, като поне половината от целия комплекс е покрита със зелени площи. От компаниятаинвеститор обикновено залагат на удобствата и наличието на зеленина в комплексите си, избягвайки излишното презастрояване. Застроената част в Green Life Beach Resort заема малко над 25% от общата площ. Обособени са три вътрешни двора с богато озеленяване, зони за отдих, пешеходни алеи, спортна зона на 2000 кв.м и водни площи. Коaмплексът разполага с ресторант, сладкарница, както и с открит и закрит детски кът, което го прави изключително подходящ за ваканция за цялото семейство.

Всички сгради са изградени в средиземноморски стил. При строителството им са използвани съвременни технологични материали, осигуряващи комфорт и ниски експлоатационни разходи.

Специфичните фасадни елементи се явяват непринудено продължение на околната среда. Външното фасадно осветление излъчва приглушена светлина, което придава специфична визия на комплекса през

Трета фаза на First Line - завършен

Втора фаза - „Парадайс гардънс“

нощта. Използването на дърво и естествен камък при изграждането на отделните части от ландшафтния проект допринася за хармонията между архитектура и природа.


28

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ

Тони Кийн, президент на Международната фасилити мениджмънт асоциация (ИФМА):

Предизвикателствата са устойчивото развитие на сградите и квалификацията Т К

Г-н Кийн, какви са основните предизвикателства в сектора на фасилити мениджмънт глобално? - На първо място те са свързани с устойчивото развитие, което днес е най-големият приоритет пред държавите и икономиките в света - постигане на устойчивост на сградния фонд и поддържане на зелените стандарти. Само две години след сертифицирането до 40% от сградите могат да не отговарят на покрития стандарт, ако не бъдат поддържани по правилния начин. На второ място, но не по важност, са новите технологии и навлизането на иновациите и технологиите - сградите стават все по-умни, тяхното управление е все покомплексно и технологизирано. Целият сграден фонд се управлява от хората. Тяхното развитие и управление е в ръцете на хората, които е необходимо да бъдат все по-добре подготвени. Професията на фасилити мениджъра е изключително предизвикателство и става все по-важна. Нашата цел е тя да бъде все повече първи избор на младите хора в колежа и университета и те да се подготвят за тази кариера. Това вече се случва в САЩ, искаме да става все по-често и в целия свят.

Как ще помогнете на българския фасилити мениджмънт сектор? Подписахме специално споразумение с Българската фасилити мениджмънт асоциация, БГФМА. То ще улесни трансфера на техники и методи - за работа с публичния сектор за популяризиране на услугите на фасилити мениджъра, за повишаване на качеството на работната сила, на образователното ниво и подготовката на кадри в сектора. IFMA предлага няколко програми за онлайн обучение FM Professional, Sustainable FMP, Certified FMP, обсъждаме с българската асоциация тези програми да бъдат използвани. Как оценявате потенциала за управление на сградите от публичния сектор? - Традиционно най-голям е потенциалът в сектори като търговски обекти, банки, болници, учреждения, обра-

они Кийн е главен изпълнителен директор и президент на Международната асоциация за фасилити мениджмънт със седалище в Хюстън. Тони Кийн е сертифициран експерт по фасилити мениджмънт. Завършил е с отличие Университета на Синсинати със специалност по счетоводство и управление, посещавал е курсове по MBA в Университета на Дейтън и Университета на Джорджия. Преди 2010 г., когато става изпълнителен директор на асоциацията, Кийн има богат опит в неправителствения сектор като ръководител последователно на редица асоциации - NACE International, Optical Society of America, Construction Specifications Institute, Institute of Industrial Engineers.

огато една сграда има фасилити мениджмънт, тя със сигурност има история и документация, което повишава нейната цена

В

САЩ администрацията задължително обявява обществени поръчки - над 40 хил. души работят в тази индустрия в самите държавни структури плюс още 90 хил. души като част от частни компании за фасилити мениджмънт

О

чаква се Законът за публично-частното партньорство, който влиза в сила от януари 2013 г., да има добър ефект върху сектора като основа за аутсорс на услуги за фасилити мениджмънт

П

рез 2011 г. фасилити мениджмънт бизнесът за първи път е създал над 5% от БВП на страните от еврозоната

С

Международната асоциация за фасилити мениджмънт IFMA

ъздадената през 1980 г. организдация IFMA е най-голямата световна организация в сектора на фасилити мениджмънт с най-сериозно световно признание с над 20 хил. члена в 78 държави, организирани в 126 секции и 16 съвета, които управляват над 37 млрд. кв. фута недвижими имоти. IFMA сертифицира фасилити мениджъри, извършва проучвания, осигурява образователни програми и защитава интересите на сектора.

зование. Държавният и общинският сграден фонд имат огромен неизползван потенциал. В САЩ те задължително обявяват обществени поръчки - над 40 хил. души работят в тази индустрия в самите държавни структури плюс още 90 хил. души като част от фирми за фасилити мениджмънт. В България трябва да се работи в тази насока, за което ще съдействаме. Как ще коментирате ролята на фасилити мениджъра? - Това е млада професия, която директно въздейства върху живота и производителността на хората. На първо

място са хората, които определят развитието на сектора и имат нужда от непрекъснато повишаване на образователното ниво. Правителствата и публичната власт трябва да инвестират в обучението и хората като голям собственик на сграден фонд. Според едно изследване един долар, вложен от федералното правителство в САЩ в обучение на хора по фасилити мениджмънт, има три долара възвращаемост. Какво е значението на сектора за комфорта на хората и за сградите? - Фасилити мениджмънтът може да спомогне за по-

добряване на комфорта на ползвателите на тези сгради, а от друга страна, за драстично намаляване на разходите по експлоатацията, подобряване на енергийната ефективност, намаляване на разходите за отопление и климатизация, консумативи и др. Този бизнес обаче не само е свързан със сигурността и здравето на хората - качеството на въздуха в сградите, правилното обработване на отпадъците, енергийна ефективност. Създаването на добър имидж на сградата е един от факторите, които повишават цената на сградата. Интервюто взе Николай ТОДОРОВ

В България няма достатъчно образователни програми в сектора

Е

два от четири години в Софийския университет съществува магистърска програма по фасилити мениджмънт, от тази година програма за пропърти мениджмънт стартира и в УНСС. Предстоят разговори с професионалните гимназии за създаване на специалност по фасилити мениджъмнт, съобщава Тошо Киров, председател на Българската асоциация за фасилити мениджмънт, БГФМА. БГФМА е неправителствена организация, създадена през 2008 г., с над 40 физически и юридически лица. Нейните цели са развитие на професионалните качества, повишаване на престижа на професията, сътрудничество с институции и съсловни организации.


ARCHIBUS – FM решение №1 в света е вече в България ARCHIBUS – интелигентното софтуерно решение за ефективно управление на всички дейности, свързани с фасилити мениджмънт и управление на портфолио имоти Съвременните икономически условия поставят големи предизвикателства пред компаниите в областта на управлението на активи и спестяването на оперативни разходи. Сградите са един от основните замърсители на околната среда, което наред с нарастващата нужда от осигуряване на добри условия и комфорт за обитателите прави процеса по управлението им сериозна задача. За улеснение на всички дейности, свързани с управлението на имоти и съоръжения, все повече компании използват специализиран софтуер за фасилити мениджмънт (ФМ), с който спестяват разходи и време. Тази година ЕСРИ България стана официален дистрибутор на ARCHIBUS - решение №1 в света на инфраструктурния и фасилити мениджмънт. ARCHIBUS, Inc. е основана през 1982 г. и днес оперира в над 130 страни по света. Със своите 4 млн. потребители в над 16 000 организации, тя е найголемият доставчик на ФМ софтуер в света. ARCHIBUS е интегрирано ИТ решение за корпоративно управление на недвижима собственост и прилежащи съоръжения. Софтуерът предоставя инструменти за управление на всички дейности, свързани с фасилити мениджмънта и управлението на портфолио имоти. ARCHIBUS предлага много повече от отговор на въпросите: какво имам; къде се намира; как да го поддържам, осигурявайки средства за осъществяването на по-ефективна експлоатация на активите, намаляване на разходите и повишаване координацията на отделните звена и външните доставчици. ARCHIBUS се интегрира с ESRI ГИС и AutoCAD, което позволява на потребителите да „влизат“ в сградите, за да въвеждат, визуализират и анализират необходимата им информация по съответните скици и планове. ARCHIBUS се състои от модули, които обслужват всички аспекти от фасилити мениджмънта на дадена организация – от управление на площи, през техническа поддръжка и отдаване под наем до управление на инвентар. Модулите могат да бъдат комбинирани свободно, за да отговорят възможно най-точно на търсената функционалност: • Управление на имоти • Управление на капиталови проекти • Планиране и управление на пространството • Управление на преместването • Управление на активите • Управление на енергията и риска • Управление на сгради • Услуги за работното място Компаниите, които използват ARCHIBUS, спестяват разходи за управление на сгради още в първите три месеца след въвеждането на системата в експлоатация. Възвръщането на инвестицията (ROI) стига до повече от 400%, а спестените разходи – над 30%.

Над 4 млн. потребители от различни компании управляват повече от 5 млн. сгради в 190 страни благодарение на ARCHIBUS Решенията на ARCHIBUS са внедрени в малки и големи компании от цял свят. Веригата Carrefour използва ARCHIBUS като интегрирана и автоматизирана система за планиране и отчитане на пространство и активи, с което осигурява по-рентабилно разпределение на пространството в реално време. Philips Lighting Turnhout е световен лидер в областта на осветителната техника и разполага с 25 сгради на обща площ приблизително 150 000 квадратни метра. За управление на сградите и съоръженията си компанията успешно прилага модулите на ARCHIBUS Space Management, Preventive Maintenance, Furniture & Equipment Management. Друг успешен пример за внедряване е в турската телекомуникационна компания Turk Telekom, която управлява своите 18 000 сгради и повече от 31 000 служители благодарение на ARCHIBUS. Основните ползи от прилагането и използването на ARCHIBUS са: • Снижаване на експлоатационните разходи и разходите за управление. • Използване на йерархична връзка между обектите (имоти, сгради, площи, инсталации, инвентар, служители) за лесно управление на процесите, свързани с тях. • Предоставяне на актуална информация и едновременен достъп до нея на различни потребители независимо от тяхната платформа или местоположение. • Интегрирано управление на собствеността, с поглед върху всички подсистеми. Приложението на ARCHIBUS в работата на една компания подобрява изключително оперативната координация и прозрачността на работните процеси, което го прави най-доброто решение за управление на собствеността в света.

Повече информация за ARCHIBUS можете да намерите на http://archibus.com/ Повече информация за ЕСРИ България можете да намерите на http://esribulgaria.com/ За контакти: ЕСРИ България, info@esribulgaria.com, тел: (359 2) 806 59 69


30

Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЖИЛИЩА: ВРЕМЕ ЗА ПРОЕКТИ. ВТОРИ ДОМ - ЗАЩО БЪЛГАРИЯ?

Наемният индекс на луксозните имоти в Европа е нараснал само с 0,5% Л

Наемният индекс на луксозните имоти „Knight Frank”* в ключови градове по света е нараснал с 2.3% през годината до юни. Корпоративното търсене, особено в развиващите се световни пазари, задвижва повишаването на наемите и помага да се компенсира европейската колебливост. Въпреки че годишният ръст на индекса е 2,3% през годината до юни, тази скромна производителност остава далеч зад двуцифрения ръст отпреди 2008 г., което показва, че преобладаващите икономически условия продължават да възпрепятстват растежа. Нивата на наемните индекси на луксозни имоти в световните градове са неразривно свързани със заетостта, бизнес доверието и наемането на работа. На високите равнища на световния наемен пазар корпоративното търсене е все по-влиятелно

диктувайки до 85% от търсенето за наем на луксозни имоти в някои градове. Както се случва и на пазара на продажби на луксозни имоти, тези градове, които генерират силно външно търсене,

12-месечна промяна в наемите

• Наемният индекс на луксозните имоти Knight Frank нарасна с 2.3% през годината до юни като само в последните три месеца от периода той нарасна с 1% • Индексът сега е с 12% над нивата от рецесията през втората четвърт на 2009 г. • Ръстът на наемите е най-голям в развиващите се пазари • Наемният индекс на луксозните имоти в Европа е нараснал само с 0,5% през 12-те месеца до юни поради „мудните” пазари на труда • Наемният индекс на луксозните имоти в Лондон, Ню Йорк и Хонконг е нараснал съответно с 25.7%, 23.9% и 35.6% в сравнение с нивата от рецесията

Средна промяна в наемите на луксозни имоти Q2 2012 г. (%)

НАЕМЕН ИНДЕКС НА ЛУКСОЗНИТЕ ИМОТИ KNIGHT FRANK, Q2 2012 Г. 12-месечна % 6-месечна 3-месечна промяна (юни % промяна % промяна 2011 – юни (дек. 2011 – (март ‘11 – 2012 г.) юни 2012 г.) юни 2012 г.) Найроби Африка 17.2% 11.1% 5.0% Тел Авив Близък изток 8.3% 3.3% 1.8% Гуангдзъ Азиатско-Тихоок. 8.2% 4.0% 1.9% Ню Йорк* Северна Америка 7.3% 7.2% 7.0% Шанхай Азиатско-Тихоок. 6.6% 4.9% 1.3% Пекин Азиатско-Тихоок. 5.6% 1.8% 3.4% Цюрих Европа 5.0% 5.0% 0.0% Торонто Северна Америка 3.6% 1.3% 0.0% Дубай Близък изток 3.3% 3.3% 2.0% Сингапур Азиатско-Тихоок. 0.9% 0.4% - 0.1% Женева Европа 0.0% 0.0% - 1.4% Лондон Европа - 0.1% - 0.6% - 0.2% Хонконг Азиатско-Тихоок. - 0.2% - 0.1% 1.7% Москва Европа - 3.2% - 1.0% - 6.8% Кейптаун Африка - 8.4% 1.1% 0.0% Манама Близък изток - 18.1% - 16.9% - 0.2% Източник: Жилищно проучване на Knight Frank, Милър Самюел/ Пруденшъл Дъглас *Манхатън

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Град

Регион

имат и най-силния подем на наемите, откакто глобалната рецесия удари през 2008 г. Наемите на луксозни имоти в Лондон, Ню Йорк и Хонконг са нараснали съответно с 25.7%, 23.9% и 35.6 % в сравнение с нивата от рецесията. Най-новите резултати показват, че наемите на луксозни имоти продължават да се покачват в Ню Йорк, докато ръстът им е по-слаб в Лондон и Хонконг. Джема Скот, Началник корпоративни услуги в Knight Frank, споделя: „Сегашната слабост на Лондон по отношение търсенето на луксозни имоти за наем не се дължи на по-широка тенденция на спад в търсенето от страна на наемателите. По-скоро недостъпността на имотите от финансова гледна точка и слабото състояние на лондонската икономика в последно време ограничават възможностите за ръст на наемите.” Г-жа Скот добавя: „Обемите на отдаването под наем бяха силни през второто тримесечие, когато започването на олимпийските игри накара някои корпоратив-

ни наематели да пристигнат по-рано, за да си осигурят най-добрите имоти. Търсенето от американски и френски наематели се оказа особено силно.” В Манхатън наемите на луксозни жилища са на най-високите си нива след рецесията. Подобряването на регионалната икономика, увеличаването на заетостта и стриктното банково кредитиране помогнаха наемите да се покачат. В това време потенциалните купувачи избраха да станат наематели заради твърде строгите правила за ипотечно кредитиране

В Хонконг и Сингапур нагорещеният през последните години пазар на продажби стана свидетел на повишения на цените съответно с 76.5% и 31.2% от рецесията насам. Натискът по отношение на финансовата достъпност, повишаването на лихвените проценти и нарастващото търсенето от страна на чуждестранни наематели повишиха наемите на луксозни имоти. Но цените за наем в Хонконг и Сингапур все още изостават, с ръст съответно

от 35.6% и 20.6% за същия период. С увеличаването на бизнес глобализацията

Найроби Тел Авив Гуангдзъ Ню Йорк* Шанхай Пекин Цюрих Торонто Дубай Сингапур Женева Лондон Хонконг Москва Кейптаун Манама

Номер

Източник: Жилищно проучване на Knight Frank Непретеглена средна промяна в наемите на луксозни имоти

промяна (%)

Развиващите се пазари укрепват наемния индекс на луксозните имоти

Резултати за втората четвърт (Q2) на 2012 г.:

бъдещият ръст на наемите вероятно ще се фокусира върху развиващите се световни пазари

Присъствието на Найроби, Тел Авив и Гуандзъ на върха на класацията през това тримесечие не е случайно. В рязък контраст с много западни икономики Кения, Израел и Китай се очаква да отбележат ръст на БВП съответно с 4.7%, 2.3% и 7.8% през 2012 г., което се дължи в голяма част на рязкото увеличение на чуждестранните инвестиции. *Наемният индекс на луксозните имоти „Knight Frank” се използва от инвеститорите и предприемачите при наблюдаване и сравняване състоянието на наемните нива на луксозни имоти в ключовите световни градове. Индексът е съставен на тримесечна база, като се използват данни от мрежата световни офиси и изследователски екипи на Knight Frank.

12- месечна промяна (%)

3- месечна промяна (%)

Източник: Жилищно проучване на Knight Frank Регионален анализ Непретеглена средна годишна промяна в наемите по региони

12- месечна промяна (%)

уксозните имоти – по-голяма площ, повисоки цени, уникално местоположение, високо качество на строителството и довършителните работи. От една страна, тези имоти са част от жилищния пазар и са попили някои от неговите основни характеристики. От друга обаче, това е сектор, който е проправил собствена пътека и налага свои правила, което ни задължава да анализираме случващото се на него през последната година. Решихме да разширим нашия поглед и да почерпим информация от доклада на Knight Frank за наемните нива на луксозните имоти по света.

Северна Америка

Африка Азиатско Европа - Тихоок.

Близък изток

Източник: Жилищно проучване на Knight Frank


Строителство ГРАДЪТ, 22 - 28 октомври 2012 г.

gradat.bg

31

ЮБИЛЕЙ

70 години Университет по архитектура, строителство и геодезия 1882 г.

История на висшето строително образование в България 4 октомври 1942 г.

Евлоги и Христо Георгиеви и 6 милиона златни лева за “едно висше училище в един град на България или Румелия, което да носи името “Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово” и в което научните предмети, които се преподават, да бъдат преимуществено от положителните науки с приложение към индустрията”. Допълнително са дарени и 800 000 лв. и терен за построяването.

Открита е тържествено първата учебна година в Строително-архитектурния факултет по строително инженерство и земемерно инженерство. За пълното откриване на ВТУ се определя срок от 5 години, като в този срок се предвижда да се открие и Машинно-технологичен факултет. • Обучението е строго, със задължително присъствие на лекции и упражнения и проверочни колоквиуми по всяка дисциплина два пъти в семестъра.

1945 – 1953 г. 1891 г. Учредено е Дружество на българските архитекти и инженери.

1911 г. Настоятелството е решило да отдели от порасналия на 15 млн. златни лв. фонд 8 млн. златни лева за самостоятелно висше техническо училище, независимо от университета.

1921 г. Със Закона за Министерството на народното просвещение от 1921 г. Висше техническо училище за приложни знания “Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Карлово”.

1939 г.

Първи конгрес на Съюза на българските инженери и архитекти.

1941 г.

Приетият от Народното събрание закон излиза в Държавен вестник на 12 юни 1941 г. С него се основава Висше техническо училище (ВТУ) в София, управлявано от академичен съвет под надзора на Министерството на народното просвещение.

1942 – 1944 г. Висше техническо училище (ВТУ) • Уреден е временен правилник за ВТУ. В него са определени характерът, целите и ме-

тодите на учение във ВТУ. • Утвърден е и специален Правилник за избиране на първите редовни преподаватели, които се назначават най-малко една година преди откриването на съответния отдел и задължително се командироват на специализация в известни висши технически училища в чужбина за една година. • Изработени са учебните планове за отделите по строително инженерство и по земемерно инженерство. С царски указ са назначени първите 5 професори на Висшето техническо училище, които се командироват в Цюрих и Виена. • Министърът на обществените сгради, пътищата и благоустройството предоставя сградата на бул. ”Драган Цанков” за нуждите на ВТУ. Осигуряват се допълнителни помещения в лабораториите на университета на ул. ”Московска” и в Агрономическия факултет на бул. ”Драган Цанков”. • Открита е библиотека със стотици ценни технически книги. • Образуван е фонд “Научни цели” за издаване на научни трудове и учебници, за който Столичният общински съвет дава помощ от 500 хил. лв. • Министерството на народното просвещение отпуска 300 хил. лв. за студентския стол. • Приети са първите 100 студенти с конкурс от 545 кандидати и високи балове.

Държавна политехника: през годините последователно се откриват следните факултети, които в края на периода са 8: Висшето техническо училище и Държавната политехника от 1942 до 1953 г. дават на страната 1367 строителни инженери, в т.ч. хидро- и културинженери, 1077 архитекти, 264 инженер-земемери, над 2000 инженери от другите специалности и повече от 2000 студенти, които продължават образованието си в новосъздадените институти след 1953 г. • Възпитаниците на ВТУ за този период построяват Хаинбоаз, термоелектрическите централи “София”, “Република”, “Марица З”, язовирите “Росица” (впоследствие “Ал. Стамболийски”), “Тополница”, “Васил Коларов”, “Георги Димитров”, химическият комбинат в Димитровград, слаботоковият и силнотоковият завод в София, целулозният завод на гара Кричим, обувният завод в София, консервните комбинати в Свищов и Бойчиновци, заводът за пектин край Перник, памукопредачната фабрика “Ернст Телман”, подбалканската жп линия с 5-километровия тунел “Козница” и много др. • Качеството на първите випускници, особено в областта на строителното инженерство и архитектурата, е изключително. Това до голяма степен се дължи на завършилите в Европа първи професори учредители, специализирали в Австрия и Швейцария и съставили първите учебни планове въз основа на тези от висшите технически училища в Цюрих и Виена, както и на начина и организацията на обучението.

1953 – 1963 г.

Инженерно-строителен институт (ИСИ)

1963 – 1977 г.

Висш инженерно-строителен институт (ВИСИ)

През 1970 г.

делегация на Министерството на науката и просветата преговаря във Виена за взаимното признаване на дипломите, първата специалност, която австрийците признават за равностойна на тяхната, е строителното инженерство.

1977 – 1995 г.

Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС)

1995

до момента Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) • За 66 години от полагане на основите на висшето техническо и строително-архитектурно образование основателите и възпитаниците на днешния УАСГ създават и развиват традициите на българската школа по строителство, архитектура и геодезия. • Българските строителни инженери, архитекти и геодезисти през годините проектират и изграждат всички обекти на общественото, жилищното, промишленото, хидротехническото и транспортното строителство на съвременна България. • Голяма част от архитектите и строителните инженери на УАСГ се реализират професионално в страни от всички континенти, проектират и построяват множество обекти в страните от Европа, Азия, Африка и Америка и пренасят българските традиции в обучението и практическата реализация в чужди държави.


ЗАЯВЕТЕ СВОЕТО УЧАСТИЕ ДО: 31 ОКТОМВРИ 2012 ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВAНЕТО: 12 ДЕКЕМВРИ 2012 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 02/ 958 88 33, 850 47 10 WWW.SGRADANAGODINATA.BG

ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Строителство Градът  

Вестнкът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you