Page 1

Брой 39 (769), 15 - 21 октомври 2012 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

www.stanilov.bg

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

Градът и сградите: жилища и пазар - България 2012

9 771310 983000

39 >

39

Сега ли е моментът? Жилищното кредитиране през 2012 г. продължи в рамките на обемите от 2011 г., но при по-добри лихви. Пазарът продължава да е свит и потребителите все още са внимателни и трудно взимат решение да задлъжняват,

дори за собствен дом. Разнообразието от ипотечни кредити се увеличава, като освен продуктите с фиксирана лихва на пазара се появиха и нови продукти, позволяващи ползването на гратисни периоди, гъвкавост при упра-

влението на кредита, възможност да се ползват други банкови продукти при преференциални условия и др. Търсенето в следващите 12 - 18 месеца вероятно ще остане слабо с тенденция към подобрение,

предвид че цените са достигнали дъното. Общият брой на издадените разрешителни за строеж в България през 2011 г. остава на нивата от 2010 г. - около 4800 разрешителни за 1.6 млн. кв.м. 2012 г. започна слабо със

само 868 разрешителни, или 27% спад в страната за нови строежи, и 67, или 51% спад, в София. В подобна ситуация пазарът на жилища е гарантиран за решения, осигуряващи сигурност и добра среда. Добър пример

е Residential Park Sofia, който обединява удобна и сигурна жилищна среда, комфортно работно място и близост с природата идеята за град в града, където хората работят, живеят, почиват, пазаруват и спортуват на едно място.

OЩЕ В БРОЯ: УЗАКОНЯВАТ ТЪРПИМИТЕ СТРОЕЖИ, ИЗГРАДЕНИ ДО 31 МАРТ 2001 Г.

SOFIA AIRPORT CENTER Е ПЪРВИЯТ СЕРТИФИЦИРАН ПО LEED

СТР. 6 БИЗНЕС КОМПЛЕКС В БЪЛГАРИЯ

www.grupoetra.com

КЪДЕ СЕ НАМИРА ПАЗАРЪТ НА

СТР. 9 ЖИЛИЩА

СТР. 20


2

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ

СТР. 3-4

Красен Йотов, икономист - „Индъстри уоч“: Eвропейската икономика в нова рецесия през втората половина на 2012 г. Aнализ на „Уникредит“: Икономиката на България ще набере скорост през 2013 г. Кметове и централна власт обсъждат общинските приоритети през следващия програмен период

КОМПАНИИ

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА СТР. 15 Интелигентни за безопасни пътища

транспортни

системи

Двупътен тунел на две нива в Маастрихт - в помощ на градската мобилност Турското министерство на транспорта стана член на ERTICO - ITS Europe Европейска награда за иновативни публични власти, включително и в транспорта

СТР. 5

Алън Леви, президент на Tishman International: Търсим нови възможности за инвестиране в София и България

ГРАДСКА СРЕДА

СТР. 6-7

Узаконяват търпимите строежи,изградени до 31 март 2001 г. Улица „Граф Игнатиев” да стане пешеходна зона Общините получават по-широки правомощия за привличане на инвеститори

ИПГВР

СТР. 8

Дупница с нови икономически зони ИПГВР на Плевен ще се изработи от консорциум от четири фирми

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

СТР. 9-11

Sofia Airport Center е първият сертифициран по LEED бизнес комплекс в България

СТР. 12

Функционалността на BMS системата на Siemens обхваща управлението на климатизирането за всички помещения

ПЪТИЩА - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 16

Новата Морска гара в Бургас трябва да е готова до 31 август следващата година Министерският съвет одобри българско-румънски меморандум за дунавския вътрешноводен транспорт Дават на концесия и пристанищния терминал в Тутракан

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ

СТР. 17

До 3 години ВиК мрежата в Шумен ще е напълно обновена

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 18

Създават Съвет по интелигентни транспортни системи

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

СТР. 19

Газовата връзка с Турция да влезе в „Набуко“

Устойчиви зелени сгради и стандарти

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

ПРИСТАНИЩА - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 13

През ноември обсъждат бъдещето на TEN-T Стартира обществената поръчка за проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

ТЕМА - ЖИЛИЩА 2012

СТР. 20-30

Консултантите коментират Къде се намира пазарът на жилища MBL: Търсенето се задвижва от ниските цени и продажбите на ипотекирани жилища Сolliers International: Средно висок и висок клас жилища „Адрес недвижими имоти“: Купуват се предимно основни жилища

Реконструират бул. „Драган Цанков“ със спестени пари от кръстовището при Телевизионната кула

Тихомир Тошев, управляващ партньор на „Кредит център“ Пазарът на кредитиране на имоти работи при нови изисквания

Започва проектирането на възлови пътни обекти в Пловдив

Новото строителство в София - 9000 жилища за година Case study: Residential Park Sofia

ЖЕЛЕЗНИЦИ - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 14

Обединение с български участник проектира жп отсечки по коридор 10 в Македония Частен консорциум иска да строи 50-километров тунел под Андите Жп транспортът е ключов за развитието на логистиката в Европа

Частна детска градина допълва концепцията за град в града на Residential Park Sofia

ИНВЕСТИЦИИ

СТР. 31

Юлиян Петков, председател на съвета на директорите на „Гипс“ АД: Инвестираме 8 млн. евро в съвременен производствен комплекс

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Камен Кръстев - мениджър „Бизнес развитие“, 0893540482, kkrastev@ thecitymedia.bg Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Таня Тодорова - редактор, 0897/846 274, ttodorova@thecitymedia.bg Николай Господинов - редактор, 0897/846282, ngospodinov@thecitymedia.bg Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - мениджър „Ключови клиенти“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: тел./факс 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Абонамент: 02/93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

3

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Красен Йотов, икономист - „Индъстри уоч“

Eвропейската икономика в нова рецесия през втората половина на 2012 г. Цените на жилищата ще продължат да се колебаят около текущите стойности Стабилизирането на цените на жилищата през 2012 г. не е изненадващо, тъй като потвърждава тенденцията от последните няколко тримесечия на постепенно забавяне на понижението на цените, което показваше, че пазарът на жилища в страната плавно се приближава към равновесие. Въз основа на последните наблюдения обаче все още не може да се правят категорични оптимистични оценки поради ниската и намаляваща активност на пазара, измерена чрез броя сключени сделки, както и заради слабото търсене от страна на домакинствата. Още повече ако вземем предвид вече сигурното навлизане на европейската икономика в нова рецесия през втората половина на 2012 г., което неминуемо ще влоши перспективите за растеж пред българската икономика. Все пак не очаквам да станем свидетели на съществено понижение на цените в следващите месеци. Най-вероятно цените ще продължат да се колебаят около текущите стойности. Най-реалистичният сценарий за жилищния сектор в страната включва стабилизиране на цените и строителната активност около текущите ниски от историческа гледна точка нива. Постепенно ще ставаме свидетели на известно раздвижване на банковото кредитиране, насочено найвече към кредитополучатели със стабилни доходи. При по-песимистичен сценарий на нови силни сътресения на финансовите пазари в еврозоната и неконтролиран фалит на някоя от застрашените страни (Гърция, Испания, Италия) е възможно лихвите на междубанковите пазари отново да се повишат до високи стойности, както беше през 2008 и 2009 г. Икономическата динамика ще се отрази върху склонността на домакинствата да спестяват най-вече по линия на очакванията за по-бавен растеж на доходите и заетостта в следващите 1-2

К

расен Йотов има бакалавърска степен по икономика и магистърска по финанси от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, както и диплома от Центъра за икономически стратегии към „Харвард“. Печелил е награди от икономически конкурси на Българска макроикономическа асоциация и Съюза на икономистите в България. От 2007 г. е икономически анализатор в изследователската и консултантска компания „Индъстри уоч“.

години. В тези условия повечето домакинства вероятно по-скоро ще се въздържат от големи разходи и покупки, в т.ч. на жилища, тъй като възстановяването на потребителското доверие ще се проточи във времето. По време на кризата бяха засегнати най-вече хора с ниска до средна квалификация, заети предимно в строителството, индустрията и някои услуги, както и някои от хората на висши управленски позиции поради свиването на бизнеса като цяло (и по този начин на печалбите и бонусите). Рецесията се отрази сериозно и върху баланса

на собствениците на имоти и на взелите кредит по време на пика на икономиката през 2007 и 2008 г. под влияние на свръхоптимистични очаквания за бъдещето. Възстановяването на покупателната способност за тези групи купувачи ще бъде бавен процес. В следващите няколко години жилищата ще бъдат достъпни найвече за купувачи с повече спестявания, стабилни доходи и ниска задлъжнялост. През следващата 2013 г. не се очаква да има съществен спад на чуждите инвестиции в имоти, които и без това са на много ниски нива в мо-

П

остепенно ще ставаме свидетели на известно раздвижване на банковото кредитиране, насочено най-вече към кредитополучатели със стабилни доходи. При по-песимистичен сценарий на нови силни сътресения на финансовите пазари в еврозоната и неконтролиран фалит на някоя от застрашените страни (Гърция, Испания, Италия) е възможно лихвите на междубанковите пазари отново да се повишат до високи стойности, както беше през 2008 и 2009 г.

П

рез следващата 2013 г. не се очаква да има съществен спад на чуждите инвестиции в имоти, които и без това са на много ниски нива в момента. Основните външни рискове за търсенето на имоти са свързани с възможността рецесията в еврозоната да се окаже по-дълбока и по-дълга от предварително очакваното, което ще намали търсенето за българския износ, 50% от който е предназначен за еврозоната

мента. Основните външни рискове за търсенето на имоти са свързани с възможността рецесията в еврозоната да се окаже по-дълбока и по-дълга от предварително очакваното, което ще намали търсенето за българския износ, 50% от който е предназначен за еврозоната. Друг съществен риск е инфлацията в глобален мащаб да се ускори осезаемо вследствие на неконтролираното пе-

чатане на пари от големите централни банки (в т.ч. и Европейската централна банка), което би намалило пряко разполагаемия доход на българите. Обезценката на еврото спрямо долара вследствие на европейската дългова криза също намалява покупателната способност на домакинствата, тъй като цените на много суровини (например горивата) и стоки (например потребителска електроника) са пряко свързани с курса на щатския долар. Още повече че българите в ролята си на европейците с най-ниски доходи са силно чувствителни към покачването на цените на храните и горивата, които и през 2013 г. ще останат високи. В попесимистичния сценарий eвентуална банкова криза

в Европа отново би замразила финансовите потоци в еврозоната и би затруднила още повече достъпа на българските банки до кредит отвън. Търсенето в следващите 12 - 18 месеца вероятно ще остане относително слабо, но с тенденция към бавно подобрение, имайки предвид, че цените на имотите вероятно вече са достигнали дъното, а домакинствата натрупаха значителни спестявания по време на кризата. Въпреки че домакинствата ще продължат да управляват парите си предпазливо, очаквам постепенно интересът към закупуване на имот да нараства. Какво точно ще се случи ще зависи до голяма степен от (не)реализирането на споменатите външни рискове.


4

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ Според анализ на „Уникредит“

Икономиката на България ще набере скорост през 2013 г. Възстановяването на икономиката на страната ще набере по-голяма скорост през следващата година според последния тримесечен анализ на икономиката от Централна и Източна Европа на Уникредит Булбанк. Положителните прогнози се дължат на намаляването на напрежението на финансовите пазари, възстановяването на доверието на чуждите инвеститори и стабилния темп на усвояване на средствата от Европейския съюз. Индивидуалното потребление ще се повиши през следващата година. Планираните увеличения на минималната работна заплата и пенсиите, замразени през последните три години, ще подкрепят номиналните доходи на средностатистическото домакинство с 3% годишно. Очакванията за

по-слабия ръст на цените на храните ще повишат покупателната способност на населението. На фона на тези фактори оставяме прогнозата за растежа на БВП непроменена на 0.5% за 2012 г. и 1.5% за 2013 г.

коментира Кристофор Павлов, главен икономист на Уникредит Булбанк. През следващата година пречките пред процеса на възстановяване ще останат същите с изключение на по-високите цени на храните, но силата им ще намалее. Като цяло през следващата година с отшумяването на дълговата криза доверието ще продължи да се възстановява. Така натискът за намаляване на задлъжнялостта ще намалее и ще бъдат осигурени стимули за увеличаване на инвес-

тициите и растежа. През второто тримесечие на 2012 г. БВП се повиши с минималните 0.3% спрямо предходните три месеца и с 0.5% в сравнение със същия период на миналата година. Макар и минимално, повишението се дължи на увеличението на индивидуалното потребление и износа през второто тримесечие съответно с 2.4% и 3.4%. През юли инфлацията в България отбеляза найголямото си месечно повишение от четири години насам с 1.5%. Високата инфлация допълнително затруднява възстановяването на сектора на домакинствата. В контекста на високата задлъжнялост на частния сектор и слабото вътрешно възстановяване

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДАННИ И ПРОГНОЗИ БВП (млрд. евро)

2010

2011

2012E

2013F

2014F

36.1

38.5

39.7

41.3

43.7

РЕАЛНА ИКОНОМИКА - ПРОМЯНА НА ГОДИШНА БАЗА (%) БВП

0.4

1.7

0.5

1.5

2.8

Потребление

0.6

-0.2

0.6

1

2.4

Фиксирани инвестиции

-18.3

-9.7

0.7

5.2

9.3

Публични разходи

-0.5

-4.9

-1

0.1

0.1

Износ

14.7

12.8

3.6

3.8

5.4

Внос

2.4

8.5

3.4

4.1

6.5

Месечно възнаграждение, номинално (EUR)

331

362

384

413

446

Безработица (%)

11.3

11.8

12.9

12.7

12

обаче повишението на инфлацията не е изцяло лоша новина. По-високата инфлация спомага за облекчаване на трудностите, пред които са изправени кредиторите, тъй като намалява реалната стойност на дъл-

га. По-високата инфлация създава стимули за потреблението и именно тя може да се превърне в част от лекарството, нужно, за да се спре трупането на кеш, което тежи на възстановяването на инвестициите и

растежа. Прогнозите са средно за цялата 2012 г. инфлацията да достигне 2.5%, а в края на годината да бъде 3%. За следващата година пък се очаква повишението на цените да е средно с 2.7%.

Кметове и централна власт обсъждат общинските приоритети през следващия програмен период

От 14 до 16 октомври 2012 г. в Пловдивския панаир ще се проведе Осмата годишна среща на местните власти в България. Организатор е Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Акцентът на форума тази година е върху ефективността от използването на европейските фондове – равносметка пет години след присъединяването. Ще бъдат обсъждани и приоритетите за следващия програмен период. През първия ден на срещата (14 октомври, неделя) ще бъдат представени разнообразни ефективни общински практики в сферата на социалните услуги, енергийната ефективност, социалното включване, и т.н. От 18.00 се открива традиционното ОБЩИНСКО ЕКСПО, в ко-

ето и тази година участие ще вземат множество фирми, които предоставят услуги за общините. Предвижда се на 15 октомври 2012 г. от 9.30 до 12.30 ч. да се проведат четири паралелни форума по трите „общински” европрограми – ОПРР, ОПОС, ОПРЧР и Програмата за развитие на селските райони под общото заглавие – “Еврофондовете – реалности и поуки”. По време на форумите ще бъдат представени общинските успехи в изпълнението на проекти, финансирани от всяка от програмите - поуки и възможни решения, както и визия за общинските приоритети през новия програмен период. За участие в тези форуми са поканени ръководителите и експерти от Управляващите органи на финансиращите органи. На 15 октомври от 14.30 до 18.00 часа ще се проведе пленарна сесия, посветена на ролята на общините като основен бенефи-

циент при усвояване на средства и приоритетите за 2014–2020. За участие в сесията са поканени министър-председателят, вицепремиерът и министър на вътрешните работи, министрите на регионалното развитие, по управлението на средствата от ЕС, на труда и социалната политика, на земеделието и храните, заместник-министри. Специален гост на дискусията ще бъде и президентът на Република България Росен Плевнелиев. Последният ден – 16 октомври, е посветен на 130-годишнината от първото законодателство за общините след Освобождението – “130 години общинско законодателство в България – поуките от миналото и предизвикателствата на бъдещето”. В края на сесията ще бъдат връчени и традиционните награди на НСОРБ – община и общинар реформатор, партньор и дарител на общините, журналист и медия на общините.


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

5

КОМПАНИИ Алън Леви, президент на Tishman International:

Търсим нови възможности за инвестиране в София и България А

Доволен ли сте от постиженията и резултатите до момента? Да, нашият екип работи здраво за внедряването на визията ни за най-уникалната от всички сгради в България.

Ако погледнем назад, как взехте решението да инвестирате в България? Какви бяха целите ви при стъпването на компанията на този пазар и как ситуацията и целите еволюираха през годините? Видяхме нововъзникващ пазар и много добре образовани млади хора, които са жадни да придвижат страната напред. Разбира се, бихме предпочели да не беше настъпила кризата, но вече усещаме, че тя остава зад нас и икономиката започва все така бавно да се движи отново напред. Все повече международни компании откриват преимуществата да правят бизнес в България и се ориентират към установяване на оперативна дейност тук. Можете ли да сравните този проекта и пазара с подобни във вашата практика? Разбира се, ние имаме дълга история в градските и околоградските проекти, но, честно казано, това е найвълнуващият и най-предизвикателният досега в дългогодишния ни опит. Какво е влиянието на европейските тенденции на българския пазар? Какви бъдещи развития се очакват? Нашето виждане е, че нормата трябва да бъде появата на устойчиви сгради. Това е, което международната общност ще очаква и търси и което е основната причина ние да реализираме първия сертифициран по LEED търговски проект в България. Спестяването на оперативни разходи с приблизително 30% ще бъде прехвърлено на нашите наематели, а здравословната атмосфера на сградата ще бъде оценена от техния персонал. Каква е вашата оценка на състоянието на пазара в България сега, като скорошно развитие и в средносрочни перспективи?

ро, спокойната зимна градина, напредналите технологично ОВИК системи и професионалният мениджмънт са само част от елементите на разработване. Ние дойдохме в София, за да създадем уникална среда за нашите наематели и обществото, и планираме да продължим този тип развитие и занапред. Ще коментирате ли този тип развитие на тази зона и перспективите пред нея? Ние определено бяхме пионерите, но сега други предприемачи осъзнаха предимствата на това съседно на летището местоположение и зоната започва да е все позастроена. Сега, когато започва да се строи метрото, прогнозирам, че ще й се обърне дори още по-голямо внимание, и като резултат ще наблюдаваме допълнително развитие.

лън Леви президент на Tishman International. Той е сертифициран мениджър на имоти от Института по управление на недвижими имоти Washington University’s School of Real Estate. Лицензиран застрахователен брокер и брокер на недвижими имоти в Съединените щати. Член на Съвета на настоятелите на Harvard-Westlake School, член на Изпълнителния комитет на борда на управителите на Cedars-Sinai Medical Center, попечител на архивите на американското изкуство на Smithsonian Institution, член на борда на съветниците в Университета на Южна Калифорния. Алън Леви е почетен консул на Република България за Южна Калифорния.

В

идяхме нововъзникващ пазар и много добре образовани млади хора.

Все още има свръхпредлагане на офис площи клас А, но ние сме окуражени от интереса на потенциалните наематели и агенти. Сега, когато сградата е завършена и готова за реализиране на незабавна заетост, ние сме подготвени за солидна лизингова програма. Можете ли да коментирате конкуренцията в сектора, основните характеристики и тенденциите при подобни

„Т

В

се още има свръхпредлагане на офис площи клас А, но ние сме окуражени от интереса на потенциалните наематели и агенти

проекти и локации? Има ли нови възможности на този пазар? На пазара има, разбира се, и други сгради клас А, но, колкото и нескромно да звучи, не смятаме, че те са толкова технически напреднали, колкото сме ние, а и никоя от тези сгради не предлага спестяването на разходи, гарантирано чрез LEED сертифицирането. Различните функции на проекта като богато озеленените общи зони с паркова среда и езе-

Що се отнася до развитието на този проект какви са първите ви приоритети? Всички складови пространства в нашия логистичен център са отдадени под наем. Така че сега имаме търсене на повече логистични площи, като в момента сме на етап планиране с цел да бъдат реализирани такива. Какви са дългосрочните ви планове и стратегии? Да продължим със строежа на Sofia Airport Center и да търсим нови възможности за инвестиране или разработване в София или на друго място в България.

За компанията

ишман Интернешънъл Къмпанис“ (Tishman International Companies) развива дейност в Съединените щати, Великобритания и Централна и Източна Европа, включително България, Унгария, Чехия, Словакия и Румъния. Фирмата е специализирана в придобиване, развитие, управление и финансиране на търговски недвижими имоти. „Тишман“ е консултант и партньор в смесени дружества заедно с водещи световни институции и частни инвеститори. През 1986 г. „Тишман Интернешънъл“ отвори европейски офис в Лондон, Англия. Оттогава компанията е разработила и управлява над шест милиона кв.м първокласни офис и търговски площи на територията на Обединеното кралство. „Тишман“ осигурява придобиването и управлението на милиони кв.м първокласни недвижими имоти в Европа, сред които няколко големи центрове за хранителни стоки в Чехия за международна компания. Престижният списък с клиенти и партньори на „Тишман“ включва Metropolitan Life (Метрополитън Лайф), New York Life (Ню Йорк Лайф), Teachers Insurance (Тийчърс Иншуърънс), Bank of America (Банк ъф Америка), Grosvenor International (Кросвенър Интернешънъл), Citibank (Ситибанк), American Express (Американ Експрес), Fidelity Investments (Фиделити Инвестмънтс), Lend Lease (Ленд Лийс), HVB Real Estate (Ейч Ви Би Истейт) и редица други.


6

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ГРАДСКА СРЕДА

Узаконяват търпимите изградени до 31 март Депутатите окончателно приеха промените в Закона за С окончателно гласуваните на второ четене промени в Закона за устройство на територията депутатите дадоха „амнистия” на строежите, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон. Такива имоти се квалифицират като търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка, но за това ще се изисква удостоверение от органите, които са овластени да одобряват инвестиционни проекти, предвиждат поправките в ЗУТ. Строежите ще се узаконяват от собственика на земята, лицето, на което е учредено право на строеж, или лицето, което има право да строи в чужд имот.

„Амнистията” ще действа 12 месеца след влизането в сила на поправките. Депутатите гласуваха глоба от 1000 до 5000 лв. за възложител на строеж

който не е изпълнил задължението си да осигури всичко необходимо за започване на строителството. Наказва се с глоба от 100 до 300 лв., ако по друг закон не е предвидено потежко наказание, възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в сроковете по наредбата. От 5000 до 30 000 лв. ще е санкцията за производител на строителни продукти, несъответстващи на изискванията. ДНСК или упълномощено длъжностно лице с мотивирана заповед да спират изпълнението и да забраняват достъпа до строеж от първа до трета категория, който се извършва без влязло в сила

Снимка Булфото

разрешение или при съществени отклонения, както и за използване на неотговарящи на изискванията строителни продукти. Достъпът ще се забранява и ако възложителят не е осигурил строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен.

Кметовете поемат контрола върху незаконни строежи

Правото да спира незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория НС даде на кметовете на общината (района) или упълномощени длъжностни лица. За тези категории строежи

служителите за контрол по строителството в администрацията на всяка община създават и поддържат регистър на издадените наказателни постановления и на влезлите в сила заповеди за премахване на незаконни строежи. При привеждане в изпълне-

ние на заповеди за спиране, за принудително премахване на незаконни строежи служителите имат право да използват на територията на строителната площадка устройства за принудително ограничаване придвижването на автомобили и строителна механизация, устройства за отваряне на прегради и помещения, светлинни и звукови устройства. строителни машини и механизация, технически средства и способи. •Средствата, събрани от общините по ЗУТ – такси, глоби и имуществени санкции, се изразходват само за финансово обезпечаване на контролните им функции и за премахване на незаконните строежи, предвижда законът. •Само лица с дипломи от акредитирано висше училище с квалификация архитект, строителен инженер, инженер,

Общините получават по-широки Парламентът прие на първо четене внесеният от МС Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. С направените законови промени се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се по-

виши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен растеж и целят трайно преодо-

ляване на спада в инвестиционната активност в страната. Предлаганите промени се реализират чрез Оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти

С решение на Съвета за децентрализация на държавното управление към МС от 2010 г. се предвижда по-нататъшно увеличаване на правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. За изпълнението на този ангажимент с проекта на ЗИД на ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В са:

• индивидуално

ад-

П

редвижда се общинските съвети да могат да приемат наредби за насърчаване на инвестиции с общинско значение, с които се определят редът и условията за издаване на сертификат клас В и за прилагане на насърчителните мерки на ниво община

министративно обслужване, включително в съкратени срокове, по отношение предоставяните от общината услуги • предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост.

Стимулите ще се предоставят по реда за насърчаване на инвестиционни проекти от клас А и Б. Към момента в закона съществува насърчителна мярка за придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти частна държавна (ЧДС) или общинска собственост (ЧОС) без търг или конкурс, по пазарно определена цена, за изпълнение на инвестиционни проекти, сертифицирани като клас А, Б или приоритетен. Компетентни органи по прилагане на мярката са областният управител (след съгласуване с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на регионалното развитие и благоустройството или министъра на отбраната) за имоти ЧДС и кметът на общината след решение на общинския съвет за имоти ЧОС. Мярката за прехвърляне на вещни права без търг или конкурс ще се прилага за проекти от клас В, когато не е зая-

вена от друг инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен проект за същия имот - частна общинска собственост. Предвижда се общинските съвети да могат да приемат наредби за насърчаване на инвестиции с общинско значение, с които се определят редът и условията за издаване на сертификат клас В и за прилагане на насърчителните мерки на ниво община. Новите разпоредби няма да изискват допълнителен финансов ресурс от страна на общините, тъй като обслужването на инвеститорите обичайно се извършва от наличната общинската администрация, а прилагането на мярката, свързана с възможността за предоставяне на имоти - частна общинска собственост, се определя от наличието на такива. Дава се възможност Българската агенция за инвестиции да съдейства за промотиране пред заинтересувани инвес-


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

7

ГРАДСКА СРЕДА

строежи, 2001 г.

Улица „Граф Игнатиев” да стане пешеходна зона

устройство на територията урбанист или ландшафтен архитект могат да извършват дейности, свързани с проучване и проектиране. Санкции заплашват общини без общ устройствен план

В 6-месечен срок от влизането в сила на актуализирания закон кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план, трябва да внесат предложение в съответния общински съвет по чл. 124, ал. 1 за изработването на общ устройствен план. Предвидената парична санкция достига 10 000 лв., като наказателното постановление ще се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството. В ЗУТ се регламентира финансирането на изработването на плановете да се подпомага и със средства от държавния бюджет. На общините се прех-

върля и отговорността да одобряват подробните устройствени планове за строителство в курортите. Общините обаче губят правото да застрояват извън урбанизираните територии, ако нямат ОУП до 2016 г., предвиждат поправките в закона. Стратегическото планиране

Системата от документи за стратегическото планиране на пространственото развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегията за интегрирано пространствено развитие, техния обхват и съдържание, както и условията и реда за възлагане, изработване, приемане и прилагане на концепциите и схемите за пространствено развитие, се определят в Закона за регионалното развитие. Светла ДОБРЕВА

Предложението е на арх. Владимир Дамянов, председател на Камарата на архитектите в България, а именно да се изгради пешеходна зона по протежение на трамвайното трасе на ул. „Алабин” и „Граф Игнатиев” до бул. „Евлоги Георгиев”, като се направи връзка с прилежащите зони, включително и облагородяване на вътрешните дворове и пространства в тази част на столицата. Трамвайното трасе се предлага да остане, както е в редица други европейски градове. Това ще бъде един от акцентите в оформената вече зона за въздействие на градската среда в центъра на София (320 хил. кв.м), която Столичният общински съвет трябва да одобри. За реализирането на подобна идея ще се кандидатства за безвъзмездна финансова помощ за проектиране по ОП „Регионално развитие” на стойност 750 хил. лв., като същевременно се търсят и варианти за публично-частни партньорства, тъй като повечето сгради и пространства в този участък

проектно предложение, което да дефинира зона с публични функции в централната градска част на София и впоследствие се изпълни инвестиционен проект, който е част от интегрирания план за градско възстановявяне и развитие. Сроковете Фотограф Мария Съботинова

от центъра на столицата са частни. Вторият акцент в представената преди две седмици карта с предложение за проекти за развитие на централната част на града бе на арх. Николай Баровски, председател на регионалната камара в София. Неговото предложение е да се преосмисли функционалността на централните пространства в града, като се създаде цялостно решение за бул. „Евлоги Георгиев”

в участъка от Орлов мост до НДК и то се съгласува с проектите за транспортна инфраструктура. Мнението му е, че ули-

ците „Шишман” и „6-ти септември” не би трябвало да се включват като пешеходни зони. Необходимо е обаче да се дооформят зоните около бул. „Витоша”. Колегията се обедини около идеята да се оформят две знакови за София пешеходни зони – „Граф Игнатиев” и бул. „Витоша”, като в обсъжданията имаше предложения за отдаване на необходимото внимание и на публичните зони в кварталите на столицата. Тези и други идеи ще бъдат обект на последващи дискусии, свързани с плана за развитие на града. Целта е да се изготви

30 октомври е срокът, в който да се внесе проектното предложение, с което да се кандидатства за финансиране по схемата за техническа помощ на оперативна програма „Регионално развитие”. След одобрение на проекта следва да се изготви най-доброто задание за избор на изпълнител на проектирането, като това ще стане с обявяването на конкурс от страна на Столичната община. Ролята на експертите от архитектурната колегия ще бъде да оформят конкретно задание за проектиране. През февруари 2013 г. реално Столичната община може да сключи договора за получаване на безвъзмездна финансова помощ, като периодът му на изпълнение е 18 месеца.

правомощия за привличане на инвеститори титори на общинските стимули за сертифицирани инвестиции клас В. Предложените в законопроекта разпоредби за разширяване на възможностите на общините за привличане на инвестиции на общинско ниво са предварително съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България. Допълнителен критерий за клас инвестиция - брой създадени нови работни места

Създава се възможност за сертифициране на проекти в сектора на услугите, в частност т.нар. аутсорсинг, при които размерът на инвестицията не е висок, но генерираната заетост е значима. Предвижда се с увеличаването на броя работни места да се намалява изискуемият размер на инвестицията в дълготрайни активи. Нова насърчителна мярка

Въвежда се нова насърчителна мярка за възстановяване на част

от задължителните осигурителни плащания от инвеститора в качеството му на работодател за не повече от 24 месеца от разкриването на съответното работно място. Тя ще се прилага алтернативно на финансовата подкрепа за изграждане на публична техническа инфраструктура. Насърчаването няма да се припокрива със съществуващи други стимули по Закона за корпоративното подоходно облагане (чл.177) и Закона за насърчаване на заетостта (чл. 36, ал. 1, чл. 55в). Възможност за потенциални инвеститори от трети страни

Създава се възможност за придобиване право на пребиваване в България на чужденци от трети страни във връзка с изпълнявани инвестиционни проекти в страната. Включени са и промени, даващи възможности за привилегирована натурализация на основание икономически заслуги. Светла ДОБРЕВА

Позиция БСК: Най-преките пътища за привличане на инвестиции са чрез стимулиране на ПЧП, въвеждане на е-услуги и облекчен достъп до мостово финансиране на европроекти Българската стопанска камара подкрепя мерките за допълнително стимулиране на инвестициите, особено свързаните с насърчаване на разкриването на нови работни места. В същото време сме длъжни да отразим и следните бележки по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, както и опасностите, които биха се появили при неправилно дозиране на предлаганите мерки: 1. Създаването на възможност за издаване на общински сертификати за насърчаване на инвестициите в отделни общини чрез ускоряване на административното обслужване и други общински мерки не променя инвестиционната среда, тъй като и сега тези насърчителни мерки могат да бъдат прилагани, без изрично да са записани в закона. 2. Акцентирането на стимули за нови работни места ще насърчи инвестициите в трудоемките отрасли. 3. Стимулирането на новоразкритите работни места може да доведе до освобождаване и последващо наемане на служители с цел ползване на преференциите. Освен това съществува опасността всяко разширяване на дейността да се представя като отделен проект отново с цел ползване на преференции за новоразкрити работни места. 4. Стимулирането на създаване на нови работни места без инвестиции или с минимални такива не създава гаранции за дългосрочни инвестиционни намерения. Инвеститорите се стимулират за периода на преференцията, след което напускат, тъй като не са обвързани с изградени дълготрайни активи.

5. Наличните и предложени с проектозакона мерки са насочени единствено към едрия бизнес. Малкият и средният бизнес остават извън обхвата на мерките, а точно те имат нужда от подпомагане. За 2-ото тримесечие на 2012 г. на годишна база са загубени 93 хил. работни места. Докато за икономиката това е спад с 2%, за сектора на микро- и семейния бизнес, в т.ч. и самонаетите, спадът е 30%. 6. Спестяването на осигуровки от големите инвеститори ще намали техните разходи, но може да доведе до изкривяване на пазара и неконкурентоспособност на дребния предприемач, който, за да оцелее, ще бъде принуден да мине в сивия сектор. 7. Отсъства анализ на ефекта на вече прилаганите мерки за насърчаване на инвестициите, както и оценка на въздействието на всяка от предложените нови мерки. Българската стопанска камара счита, че за инвеститорите са определящи освен ниските данъчни ставки и стимулите преди всичко общата бизнес среда и нейната предсказуемост, изградеността на инфраструктурата, наличието на квалифицирана работна ръка, стабилността на законодателната и съдебната система, отсъствието на бюрокрация и корупция, неучастието на държавата като играч на пазара, водещо до неговото деформиране. Предлаганите в законопроекта облекчения само за някои не трябва да подменят усилията за прости и ясни правила за всички. Най-преките пътища за привличане на инвестиции са чрез стимулиране на публично-частните партньорства при изграждане на инфраструктурата и публичните услуги, въвеждане на електронен обмен при контакти и услуги на администрацията и облекчаване на достъпа до мостово финансиране с цел усвояване на евросредствата.


8

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ИПГВР И ГРАДСКА СРЕДА

Дупница с нови икономически зони Проблеми на градското развитие са липсата на актуален общ устройствен план и подземен кадастър „Жива природа, развиваща се икономика, повишаващ се социален статус, възраждаща се култура – Дупница през ХХI век.“ Това е визията за развитие на града до 2020 г., формулирана от гражданите, на проведеното на 4 октомври обществено обсъждане по проекта за Интегриран план за градско възстановяване и развитие. В нея се залага на привличането на чуждестранни и български инвестиции, насърчаване на предприемачеството и заетостта, изграждане на добра техническа инфраструктура, подобряване на жилищната среда, парковите пространства и достъпа до културноисторическите забележителности на града, както и развитие на зоните за спорт и отдих. Първият етап от разработването на проекта, в който е направен целеви и проблемен анализ и оценка на средата, приключва на 19 октомври 2012 г. с предложение към Общински съвет - Дупница, за одобряване на бъдещата визия на града и зоните за въздействие, съобщи инж. Люба Живкова, ръководител на консултантския екип на ИПГВР – Обединение „Геотех Линк”, в което участват софийските фирми „Геотехинженеринг” ООД и „ЕвроЛинк” ООД. Публичното обсъждане бе заключителната фаза от поредицата срещи и дискусионни модули, проведени с предста-

вители на различни обществени групи за определяне на зоните за въздействие. Основните проблеми на градското развитие на Дупница са липсата на актуален общ устройствен план и подземен кадастър, на цялостна концепция за централната градска част, неразвити транспортни комуникации. Необходимо е изграждане на скоростен път жк „Бистрица“ – Северна промишлена зона; пътна връзка център – Северна промишлена зона; пътна връзка жк „Бистрица“ – център. Икономическа зона

За целенасочено икономическо развитие е определена зона И1, в която са включени Северната промишлена зона и Новата икономическа зона. Тя е предпочетена от обществеността и бизнеса пред Южната промишлена зона, която беше предложена като вариант от консултантския екип. Зона И1 обхваща 262 679 ха и в нея, въпреки че има голяма концентрация на икономически дейности, са налице и доста неусвоени терени, които са благоприятни за привличане на нови инвеститори, необходими са и значителни инвестиции за изграждане на довеждаща техническа инфраструктура и обновяване на съществуващата в зоната. Публична зона

Централната градска част и кварталите „Лев-

ски“ и „Пейо Яворов“ са обхванати в зоната на публични функции с висока обществена значимост. В нея преобладават сгради с административни и обществени функции, като ще се търси възможност за повишаване на тяхната енергийна ефективност и достъпност и решаване на проблемите, свързани с инженерните мрежи, благоустрояването и озеленяването на центъра на града. Социална зона

В резултат на направените анализи от консултантския екип са идентифицирани 6 потенциални зони със социален характер. От тях на проведеното обществено обсъждане като най-подходяща за целенасочени действия е определена зона С3 – в.з. Дренски рид, Св. Спас, Гиздова махала, Плиска, Люляк, в.з. Реката, Бистрица, Бешика, Тумбата, Елица и парк „Рила”. Тя представлява 28% от градската територия, в която живее 37% от населението на Дупница. Основните проблеми, за които ще се търси финансиране, са енергийно обновяване на сградния фонд; рехабилитация на транспортната и техническата инфраструктура, благоустрояване на градската среда - изграждане на спортни съоръжения и детски площадки за игра, достъпност за хората с увреждания, оптимизиране на здравното об-

служване и реконструкция на болнични заведения. „По време на обсъжданията беше обърнато внимание на необходимостта от повишаване сигурността и подобряване на инфраструктурата в зони С1 (кв. „Каваклия”, населен основно с роми) и С5 (кв. „Байкал“ – жилищен квартал, значително изолиран от ос-

таналата част на града)”, коментира инж. Живкова. За тази цел се подготвя предложение до МРРБ за разширяване на обхвата на икономическата и на публичната зона със следните градски територии: Социална зона С1 да бъде приобщена към икономическата зона И1, с която имат обща граница, и по този начин да се разшири към избраната

зона с икономически потенциал . Социална зона С5 да бъде приобщена към публичната зона П1. Двете зони са свързани с мост за автомобилен транспорт и подлез за пешеходци и велосипеди, тъй като между тях преминава международен път E79, който изолира жк „Байкал“ от останалата част на града. Светла ДОБРЕВА

ИПГВР на Плевен ще се изработи от консорциум от четири фирми С ускорени темпове и в изключително кратки срокове ДЗЗД „План Плевен 2020” - консорциум от четири фирми, включващ „Географика“ ООД, „Интел Ъдвайзърс“ ЕООД, „Сто арх“ ЕООД и „ВАГ“ ООД ще работи по изпълнението на интегрирания план на Плевен, стана ясно по време на пресконференция по проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен”, на която бе представен екипът, който ще разработва плана. Проектът се финансира по ОП „Регионално развитие”. „Целта е да имаме публичен стратегически

документ, разработен и отчитащ баланса на интересите както на местната власт, на бизнеса и най-вече на местната общност. Интегрираният план няма да е поредният план, а инструментът, чрез който ще се планира и управлява територията на Плевен в следващия програмен период. Планът ще стигне до конкретни проекти, което ще отвори възможност на града да се развива с помощта на европейските средства. Проектите, които бъдат заложени в този план, ще бъдат финансирани от бъдещата оперативна програма ”Регионално развитие”, каза ръководи-

телят на екипа от ДЗЗД „План Плевен 2020” доц. д-р Стелиян Димитров. Предстои изготвянето на целеви и проблемен анализ, който ще определи проблемите в териториалното развитие, местата на развитие, ще се оценят сравнителните предимства и ще се определят целевите зони за въздействие – зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за икономическо развитие, зона с преобладаващи публични функции. След това ще се пристъпи към изготвяне на стратегическа рамка, която да формулира цели, мерки и приоритети за развитието на тези зони

през следващия програмен период. По сега действащите инструкции на МРРБ до края на настоящия месец трябва да бъдат определени зоните за въздействие. Кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков акцентира, че стъпвайки на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, градът има възможност да кандидатства за европейски средства за проектиране на стойност 1.1 млн. лв. „Това ще бъде не само значителна икономическа помощ на общината, защото в тази програма не се изисква собствено участие, но ще ни

даде възможност да създадем изключително важни структуроопределящи проекти, за които ще търсим европейски средства”, каза градоначалникът и открои изключителната важност на интегрирания план и всички стъпки по неговото изпълнение. От „План Плевен 2020” имат готовност да работят в два режима, единият от които е експресен и предполага интензивна работа и срещи още през тази седмица, мобилизация за всички – архитекти, инженери, строители и обикновените хора, за да се спази ненормално краткият срок. „Проектът за из-

готвяне на ИПГВР не е изолиран. Той влече след себе си друг проект, който е за конкретно проектиране на зоните и ако ние не спазим този срок, градът има опасност да изгуби парите, насочени към проектиране на тези зони”, каза още доц. д-р Стелиян Димитров. Той не скри, че кратките срокове винаги крият риск от недоглеждане и проблеми. Голямата цел е градът да получи своите възможности за развитие през следващия програмен период, акцентира ръководителят на екипа. Интегрираният план на Плевен трябва да е готов преди юни 2013 г. Силвия ЗЛАТКОВА


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

SMART BUILDINGS

9

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Sofia Airport Center е първият сертифициран по LEED бизнес комплекс в България Общата инвестиция е 350 млн. евро

О

фис сграда А.02 на Sofia Airport Center (SAC) бе тържествено открита от президента на републиката Росен Плевнелиев и столичния кмет Йорданка Фандъкова. Sofia Airport Center е първият бизнес комплекс в България с LEED сертификат за устойчиво строителство. Когато бъде изцяло завършен, ще разполага със 180 000 кв.м офиси клас А, 28 000 кв.м складови площи вече са действащи и изцяло отдадени под наем. Бъдещите плановете включват хотел със 175 стаи и още нови офис и логистични сгради. Общата инвестиция е близо 350 млн. евро, съобщи изпълнителният директор на Tishman International Алън Леви.

„Ние ценим големите инвеститори. София е град с много големи възможности за инвестиции. Искаме да подкрепим всеки, който успява независимо от кризата да инвестира, да строи модерно и енергоефективно. Преди няколко дни открихме първата обществена зелена сграда - детската градина в Кремиковци. Грандиозен комплекс като Sofia Airport Center ще допринесе за един по-приятен за живеене град. След 2 години тук ще преминава и метрото до летището с четири нови станции“, заяви при откриването кметът на София Йорданка Фандъкова. Всички наематели в новата сграда, които подпишат предварителен договор до края на годината, ще ползват безплатно услугите на професионални архитекти и безплатно обзавеждане на зоните за отдих на служителите си. Програмата за стимулиране на фирмите включва зони за отдих или за спорт, което повишава мотивацията на служителите, коментира Олга Стоичкова, мениджър „Отдаване под наем” в Sofia Airport Center. Отдавна са отдадени 100% сградите от смесен тип в логистичния център с 28 хил. кв.м отдаваема

площ, който спечели наградата „Сграда на годината“ през 2009 г. Офисите са изградени над стандартните изисквания на законодателството, за да застанат по-близо до изискванията на глобалните компании. Височината от двойния под до окачения таван е 2.85 метра, което при 7.5 м дълбочина осигурява пълно покритие на работните места с естествено осветление. Наскоро в комплекса отвори врати изцяло оборудвано студио за танци и аероби-

ка за всички наематели в комплекса и служители в района, откриването на ресторант и детска градина са предстоящи. Tishman International Companies развива дейност в Съединените щати, Великобритания и Централна и Източна Европа - България, Унгария, Чехия, Словакия и Румъния, специализирана в придобиване, развитие, управление и финансиране на търговски недвижими имоти. От 1986 г., когато „Тишман интернешънъл“ отвори евро-

„София еърпорт център“

многофункционален бизнес комплекс с LEED сертификат Tishman International

инвеститор проект

Cigler Marani Architects с български партньор „ПроАрх“

проект мениджър консултант по LEED

пейски офис в Лондон, компанията е разработила и управлява над шест милиона кв.м първокласни офис и търговски площи във Великобритания. Списъкът с партньори на компанията включва Bank

17 500 кв.м офиси клас А в сграда с LEED сертификат

Gardiner & Theobald Кори Бенсън

of America, Grosvenor International, Citibank, American Express, Fidelity Investments, Lend Lease, HVB Real Estate и др. Ръководител на направлението за Европа и на проекта в България е Джулиън Едуардс.

28 000 кв.м е първокачественият логистичен център с площ за офиси и складове, носител на наградата „Сграда на годината“

5000 кв.м е паркът, част от общите пространства, пешеходни алеи и открито езеро

350 млн. евро Фотограф Мария Съботинова

Столичният кмет Йорданка Фандъкова разглежда комплекса, до нея са Алън Леви, президент на Tishman International, Джулиън Едуард, директор за Европа, и Олга Стоичкова, мениджър „Отдаване под наем“ на „София еърпорт център“

е предвидената инвестиция общо в комплекса


10

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

SMART BUILDINGS

Алън Леви, президент на Tishman International:

Tishman е лидер в екологичните решения и грижата за наемателите Tishman International винаги е била лидер в новите технологии и екологичните решения в грижата за своите наематели. Проектът в София е пример за целия регион, реализиран от екип, воден от Джулиан Едуардс, управляващ директор Европа за Tishman International. Когато планирахме инвестицията през 2004 г., тук още нямаше нищо. Сега тук изникнаха много сгради, а скоро и метрото ще идва тук. Една трета от целия комплекс от 180 хил. кв.м е реализирана до момента. Инвестицията е близо 350 млн. евро. В новата офис сграда се очаква да работят 10 хил. души.

Р

айонът на летищата е притегателен за различни компании - търговия, транспортния, туристическия, логистичния бизнес, а летище София е много близо до центъра на столицата

Това е четвъртата сграда от целия комплекс. Гордеем се, че по проекта работиха 3000 строители без нито един инцидент. Предстои отваряне на детска градина и на ресторант в района на комплекса. Продължаването на реализацията на инвестицията ще бъде в зависимост от търсенето на логистични и търговски площи. Плановете за

хотел също остават, но най-напред трябва малко да отмине икономическата криза. Няма по-голям стимул за бизнеса от добрата инфраструктура. Концепцията на комплекса дава възможност за работа в паркова среда, за което е нужна голяма площ, което не може да си позволи никой инвеститор в централната градска част.

Кметът Йорданка Фандъкова, Джулиан Едуардс, Алън Леви и Никола Игнатов, мениджър управление на собствеността, разглеждат макета на целия комплекс

Комплексът включва два офис блока, свързани с топла връзка, три логистични комплекса и хотел с лице към булеварда

Ландшафт дизайнът включва 5 хил. кв. м парк с езеро

Винсент Марани, Cigler Marani Architects:

Мая Йовчева, главен проектант, „ПроАрх“:

Зелената среда повишава продуктивността

Проектът в София е много различен от проектирания от нас бизнес парк в Прага, който беше видян и харесан от инвеститорите. Общото е, че хората, които работят в сградите, трябва да имат зелено работно място, което повишава тяхната продуктивност и творчески потенциал. Голямата плоча на всеки етаж - 3500 кв.м, и опън спейс планировката оси-

гуряват възможност за бързо движение и комуникации по хоризонтал, което е нужно и предпочитано от бизнеса. Високите френски прозорци гарантират достатъчно слънчева светлина и зеленина, което подобрява условията на труд и създава адекватна атмосфера. Издигането на сградата върху насип има за цел да избегнем изкопаването на основите, което подобрява нейния въглероден отпечатък. Това даде възможност и за създаването на наричаните още испански стълби. Тук за пръв път в България, доколкото зная, прилагаме т.нар. модулна стъклена фасада от готови панели от профили и стъкло с размери 1.25 на 3.90 м, които на терена направо се сглобяват като пъзел. Елементите са на Rеynaers, стъклото е

Glaverbel. Разгледахме различни възможности за формата на сградата - например кръгова. В крайна сметка се спряхме на блоковата форма, която е максимално икономична и позволява лесно да бъде мултиплицирана. Цялата концепция включва няколко модула, свързани с топла връзка с три такива блока. При инсталациите трябва да споменем технологията VAV - variable air volume. Тя позволява да бъде използван сезонният топъл или студен въздух и също така да се охлажда или отоплява само тази част от сградата, която в момента се нагрява или охлажда. Зеленият покрив и подземният паркинг осигуряват намаляване топлинните острови и съответно намаляват въглеродния отпечатък на проекта. Ин-

тересно е, че самата зимна градина в сградата, макар и много приятна и интересна, има повече психологически и релаксиращ ефект, но няма отношение към LEED сертификацията - тя не е задължителен елемент и не носи зелени точки при оценката на сградата. Проектирането на комплекса започна, когато системата за предварителна сертификация не беше разработена. Трябва да бъдат споменати BMS система за компютризирано управление на инсталациите и оборудването в сградата, висок процент на естествената дневна светлина и лъчисто отопление. Бъдещата хотелска сграда от комплекса ще осигури оживлението, което вкарват такъв тип обекти чрез конференции и събития, фитнес центрове, гости от цял свят.

С инвеститор като Tishman и архитектите от Cigler Marani всичко стана възможно

Първия път, когато посетихме бизнес парка в Прага, проектиран от Cigler Marani Architects, си помислих - как ли ще направим нещо подобно и в България, където нещата се случват толкова трудно? Но се оказа, че с инвеститори като Tishman това е възможно. Помогнахме на архитектите от Cigler Marani Architects с

адаптирането без излишни преработки при пректирането. „София еърпорт център“ е изграден с природосъобразни материали и с най-съвременните системи за намаляване на оперативните разходи до 30% и предоставяне на комфортна и здравословна среда на служителите. Сред характеристиките са енергоспестяващата климатична и вентилационна система (VAV), контролирана от автоматична система за управление на сградата (BMS), съвременни оптични влакна, изобилие от естествена светлина и отваряема двойна стъклена фасада, регулираща топлинното и слънчевото въздействие, 2.85 м светла височина на помещенията и др.


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

SMART BUILDINGS

11

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

Устойчиви зелени сгради и стандарти

У

стойчивите зелени сгради са все по-добре познати и искани от инвеститорите в Европа, а проектанти и строители разучават техните изисквания. Те са много по-икономични за експлоатация през целия си жизнен цикъл, намаляват отпадъците и са изключително ефективни при използване на ключови ресурси като терени, енергия, вода и строителни материали. Зелените сгради предлагат по-здравословна среда, по-удобни са, осигуряват повече дневна светлина, по-чист въздух и по-голям индивидуален контрол на средата, а служителите имат по-голяма продуктивност. Доказателство за устойчивост са системите за сертификация. В някои от държавите по света се използва най-много националната адаптирана система за сертифициране, в други се прилагат водещи световни системи. Тези процеси се организират и координират от национални съвети за устойчиво развитие, какъвто за България е създаденият през 2009 г. Български съвет за устойчиво развитие (Bulgarian Green Building Council BGBC), който е сертифицирал по стандарта DGNB двете офис сгради на „Софарма тауърс“ и мол „Сердика“ в София. • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – САЩ, 1998 г., е най-

Поглед нагоре в зимната градина и атриума

разпространената система в световен мащаб, след Канада и САЩ наймного сертифицирани сгради по LEED има в Индия и в Китай. Системата не се адаптира. В България сертифицирани по LEED са сградата на посолството на САЩ, Sofia Airport Center, Англо-американското училище. Прилаганите системи са различни, но критериите са основно енергийна ефективност, качество на вътрешната среда, устойчиво планиране на терена и управление, материали и ресурси, ефективно управление на водните ресурси, иновации.

ключително от проекта. Използването на водоспестяващи устройства, използването на дъждовната вода и водата от умивалниците, предотвратяването на течовете имат ключова роля. Ефективните напоителни системи пък се комбинират с подходящи местни растения.

Материалите

Енергия и климат

Използването на зелени материали става все по-важно със засилването на ролята на намаляването на отпадъците, които обаче трябва да бъдат заложени още в проекта и да бъдат приложени добри строителни практики. Все по-важна е ролята на рециклираните нискоенергийни материали, които могат да бъдат използвани отново.

Енергийна ефективност и малък въглероден отпечатък са ключът, начините са форма и ориентация на сградата, размер и тип остъкляване, изолация, засенчване, естествена вентилация, дневна светлина. На ниво инсталации фокусът е към климатизацията и вентилацията, осветлението, асансьорите, затопляне на водата и подходящото им измерване. Доста популярни са и сградните енергийни източници - соларни и вятърни инсталации.

Водата

Консумацията на вода и генерирането на отпадъци също зависят из-

Вътрешната среда

Тя трябва да бъде безопасна, здравословна и удобна за обитателите. Това включва топлинен комфорт, контрол на влажността и движението на въздуха, естествена вентилация, дневна светлина и подходящи гледки, запрашеност и качество на въздуха, шумово и вибрационно незамърсяване, достъп на хора със затруднения.

Изглед към булеварда. След построяването си хотелът - част от комплекса с лице към булеварда, ще се изпречва на погледа

Ползите

Най-очевидната полза на устойчива сграда са намалените експлоатационни разходи в период, когато цените на ресурсите непрекъснато растат. Освен неизмеримите предимства за здравето и производителността на персонала консултантите са изчислили за Западна Европа, че чисто финансовите спестявания са около 900 евро за кв.м годишно.

Съществуващите логистични сгради с 28 хил. кв. м площ са отдадени на 100%

Ланд. арх. Ивайло Мустаков:

Реализирахме всички наши идеи за ландшафт дизайн

За реализацията на ландшафт проекта, който в България често се неглижира, много важна е подкрепата на инвеститора, осигуряването на адекватен бюджет, прилагането на нуж-

ните технологии и материали. В случая намерихме пълна подкрепа от инвеститора Tishman International и в резултат реализация на нашите идеи и един отличен проект за озеленяване. Професионално проектираното оформление и озеленяване на околното пространство включва централно езеро и многобройни зелени площи, които ще осигурят привлекателна и мотивираща среда. Интериорното озеленяване е поверено на „Флора градински център“, екстериорното на LDS Plus. Търсената есте-

тика е природосъобразна, пейзажна. Използвани са качествена едроразмерна растителност и много водолюбиви видове. Сертификатът LEED изисква използването на местни видове, които да не консумират много вода. Използвана е специална подземна система за едроразмерните дървета. Водният кръг е основан на система от UV филтри и поливане със сондажна вода. За пръв път се използва системата смарт едж по ръба на зелената растителност, която да предпазва тревата от свличане и обезфор-

мяне. За шкарпите е използвана комбинация от дете-

лина и троскот за запазване на склоновете. Осветле-

нието е вкарано много умело и ефектно.


12

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Функционалността на BMS системата на Siemens обхваща управлението на климатизирането за всички помещения Siemens взе участие основно в изграждането на модерна автоматизирана система за управление на сградата (BMS система), отговаряща на най-съвременните изисквания за зелени сгради. Функционалността на BMS системата обхваща управлението на климатизирането за всички помещения. За всяка сграда е от изключително значение постигането на оптимален комфорт с минимални разходи за енергия, което е основен показател за степента на енергийна ефективност на сградата, коментира инж. Пламен Павлов, ръководител проекти, направление „Сградни технологии“ в сектор „Инфраструктура и градове“ в Siemens България. За Sofia Airport Center използваните функции на BMS системата предлагат най-висок клас А+ на енергийна ефективност и възвръщане на инвестициите за системата в

краткосрочен план. Ядрото на автоматизираната система за управление на сградата включва иновативно решение за стаен контрол, използващ VAV принцип с клапи за променлив дебит на пресния въздух в зависимост от нуждите за всяко помещение. С това решение се постига не само температурен комфорт, но и комфорт на въздуха в помещенията. Предимството на тези контролери е огромната им гъвкавост при изграждането на големи системи, както и лесното им ползване от крайния клиент с помощта на специализиран софтуер за визуализиране мениджмънт станцията Desigo Insight. Основната й роля е централизирано графично визуализиране на всички системи на компютър, от който по удобен начин се предоставя подробна информация за ефективната работа на всяка инсталация, както и въз-

можност за отдалечено управление, промяна на температури и задания и подробни отчети за консумираната енергия от сградата в реално време. Системата за детекция на въглероден двуокис в гаражите е част от BMS системата, използвана за управление на вентилацията, в зависимост от отделените газове при паркиране на автомобили в двете подземни нива на сградата. Инсталирани са високотехнологични CO детектори с инфрачервени сензори, които прецизно измерват количеството отделени газове. Допълнително са интегрирани всички електромери и топло-студомери, предлагащи пълен мониторинг за консумираната енергия. Заложено е и управление на осветлението в зависимост от външната осветеност, като се предлага и опция за допълнително управление по време.

MULTIPOR – един нов високоефективен топлоизолационен продукт за професионално приложение

доц. д-р инж. Стоил Милков – преподавател по строителни материали и изолации, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Катедра „Строителни материали и изолации”

Решаването на проблемите с топлоизолацията на сгради и съоръжения с оглед намаляване на енергийните загуби и въглеродните емисии в атмосферата изисква създаването на нови високоефективни топлоизолационни материали, получени чрез достъпна технология от налични местни суровини. Такъв продукт е MULTIPOR , създаден по съществуващата технология на клетъчния бетон, произвеждащ се от местни суровини – цимент, вар, пясък и вода. Продуктът се характеризира с високи топлотехнически характеристики, съизмерими или превъзхождащи показателите на масово прилаганите в момента топлоизолационни продукти като експандиран пенополистирен и минераловатни продукти (виж таблица 1).

Основните достойнства на продукта са: • Плочите са негорими, като класът по реакция на огън А1, което позволява използването им и за огнезащита; • Като негорим материал той е екологичен, не отдава вредни продукти както в процеса на производство, така и повреме на експлоатация; • Продуктът е дълготраен – не съдържа органични вещества, подлежащи на деструкция по време на експлоатацията; • Минералните плочи Мултипор са твърди и с много добра за топлоизолационен продукт якост на натиск – 350 kPa • Освен това той е високоефективен топлоизолационен продукт с нисък коефициент на топлопроводност; • Има много добра паропропускли-

вост (μ=3), което позволява на ограждащата конструкция да „диша”, без да натрупва влага; • Отличава се със стабилност на размерите при температурни и влажностни въздействия. С тези достойнства тези минерални топлоизолационни плочи са подходящи за топлоизолация на: • Вътрешни стени между отопляеми и неотопляеми помещения;

• Външни стени при съставни зидове; • Тавани над неотопляеми мазета и особено над гаражи; • Подове над неотопляеми мазета. Плочите могат да се използват и за топлоизолация на покриви след разработване на подробен проект и да се включат като елемент от интегрирани топлоизолационни системи за фасадно саниране.

Таблица 1 N

1 2 3

Наименование на продукта

Минерални плочи Multipor Минераловатни плочи Плочи от експандиран пенополистирол

Обемна плътност kg/m3 100-115 80-180 15-30

λ

μ

W/mK 0,045 3 0,035 – 0,040 1 250,041 45

Якост на опън Водопогперпендикулъщане лярно на плоWL чата kg/m2 kPа ≤3 ≥80 ≤5 ≥80 ≤0,5

≥100


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

13

ПЪТИЩА

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

През ноември обсъждат бъдещето на TEN-T

Реконструират бул. „Драган Цанков“ със спестени пари от кръстовището при Телевизионната кула

Бизнес лидери и европейска администрация ще обсъдят сценариите за развитие на транспорта 27 ноември: Бизнес среща

Три ключови събития, свързани с трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), ще се проведат на 27, 28 и 29 ноември 2012 г. в Брюксел. Те се организират от Европейската комисия, като информационният ден се подготвя и провежда съвместно с Изпълнителна агенция TEN-T. Първият от трите форума е известната Бизнес среща. Втория ден се провежда годишната конференция „Дни на TEN-T“, ограничена само до един ден през тази година. Трети поред е информационният ден на агенцията за 2012 година, когато се призовава към представяне на предложения за участие в проектите.

Високо равнище бизнес лидери и избрани представители сред овластените да вземат решения, представители на Европейската комисия ще обсъдят значението транспортните сценарии за икономически растеж и работни места, ролята на европейската транспортна политика и предизвикателствата за насърчаване на глобалната конкурентоспособност на Европа. 28 ноември: TEN-T денят за 2012

Замес тник-председателят на комисията Сийм Калас и отговорен за транспорта комисар, министри, членове на Европейския парламент и ключовите заинтересувани страни ще се съберат заедно, за да обсъдят бъдещото развитие на трансевропей-

С

пециалният фокус ще е върху иновациите и изпълнението на проектите по трасевропейските коридори, като инструмент за постигане на целите на ТEN-T

ската транспортна мрежа. Специалният фокус ще е върху иновациите и изпълнението на проектите по трансевропейските коридори като инструмент за постигане на целите на ТEN-T. 29 ноември: Информационният ден на TEN-T 2012 - покани за предложения

Изпълнителната агенция TEN-T заедно с

Европейската комисия ще представи приоритетите и възможностите за финансиране на проекти по TEN-T за 2012. Ще се предостави практическа информация за това как да се представи успешно предложение за проект, за да получи той финансова подкрепа. Всички TEN-T заинтересувани страни са поканени вече да обърнат внимание на датите в дневния си ред. Допълнителна информация за мястото и времето на конференцията, както и за процедурите по регистрацията ще бъде предоставена на по-късна дата чрез сайта на TEN-T (http://tentea. ec.europa.eu/en/news__ events/events/2012_tent_november_events.htm) и на специалната уебстраница на събитието, която все още е в процес на изграждане. Милена ВАСИЛЕВА

Стартира обществената поръчка за проектиране и строителство на Северната скоростна тангента Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за определяне на изпълнител за проектиране и строителството на Северната скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез оперативна програма „Транспорт“ 20072013 г. Дължината на трасето е 16.540 км. Предмет на обществената поръчка са следните дейности: изработване на технически проект и строителство на отсечката; доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти; осигуряване на терени за временно строителство, складиране на материали и техника; извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; участие

Фотограф Мария Съботинова

В първата седмица на октомври започна цялостна реконструкция на бул. „Драган Цанков“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Пейо Яворов“. Зам.-кметът на София Любомир Христов съобщи, че предложенията, които изпълнителят и проектантът са направили за реализация на кръстовището на две нива при Телевизионна кула, са дали възможност да бъде спестен финансов ресурс и той ще се използва за пълната реконструкция на бул. „Драган Цанков“. Ще се ремонтира и мостът при Перловската река. За по-малко от два месеца бул. „Драган Цанков“ ще бъде цялостно реконструиран: паважната настилка ще бъде подменена с асфалтова, изграждат се канализация, нови пътни платна, тротоари и улично осветление.

Започва проектирането на възлови пътни обекти в Пловдив Фирма „Пътконсулт 2004“ ООД е определена да проектира основния ремонт и разширение на бул. „Коматевско шосе“ от ул. „Ал. Стамболийски“ до входа на кв. „Коматево“ и на бул. „Пещерско шосе“ в участъка бул. „Копривщица“ до ул. „Явор“. Стойността на проектирането на тези два обекта е 115 200 лв. За проектант на „Реконструкция и разширението на бул. „В. Априлов“ в участъка от кръстовището на Централна гара до бул. „6-ти септември“ и продължението на ул. „Проф. Цв. Лазаров“ е определен „Балчев“ ЕООД с оферта 195 000 лв. „Вектор Бул“ ООД е избран за изготвяне на проект за обект „Пробив на водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица– юг“ и основен ремонт на бул. „Руски“ в участъка от кръстовището на Централна гара до бул. „6-ти септември“. Стойността на поръчката е 225 240 лв. Договорите с избраните фирми ще бъдат подписани след изтичане на законоустановения срок за обжалване. Реализирането на част от пътните обекти ще стартира още през 2013 г., съобщиха от община Пловдив. До 15 дни се очаква да бъде обявена процедура за проектиране на новия бул. „Северен“, както и на велоалейна мрежа.

До средата на ноември пускат пътя Търговище - Разград

в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа, и въвеждането му в експлоатация; гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; изпълнение на мерките за информация и публичност. Оценяването на офертите ще се извърши по критерия

„икономически най-изгодна оферта”, като предложената цена носи найголяма тежест - 50 точки. Техническото предложение носи максимум 35 точки, а срокът за изпълнение - 15 точки. Срокът за подаване на офертите е до 19 ноември, а отварянето им е насрочено за 20 ноември. Северната скоростна тангента започва от западната страна на Софийския околовръстен път при км 5+000 и завършва в източната му част при км 27+050. Магистралата е развита над

София, тангира с индустриалните зони на града. Проектният й габарит е М 33, т.е. широчината й е 33 м, има 6 активни ленти за движение (по три в посока) и 2 ленти за принудително спиране. В участъка ще бъдат разположени 5 възела, обслужващи както индустриалните зони и направленията извън град София в северна посока, така и центъра на града. Северният скоростен път преминава през землищата на Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци, Враждебна.

След малко повече от месец трябва да приключи първият етап от ремонта на пътя Търговище - Разград. Пусковият срок на отсечката от село Бистра към града е 15 ноември, съобщи зам. областният управител на Търговище Никола Найденов. На мястото се работи по иновативна технология, която използва разрушения асфалт за полагане на нова настилка. Изкопава се 25-сантиметров пласт от пътя. В него се полага цимент, който се обърква в самата машина. След това с помощта на трамбовъчен валяк сместа се уплътнява, обясни Найденов. За ремонта на 10-километровото трасе са осигурени близо 8 млн. лева. Вторият етап от работата по трасето ще продължи през пролетта на следващата година.

Започва ремонтът на 24 км от пътя към границата с Македония Строителството на лот 40 в участъка Благоевград – Станке Лисичково – ГКПП Македония e от четвъртия етап на пътната схема на оперативна програма „Регионално развитие“. Общата дължина на трасето, което ще бъде рехабилитирано, е 23.463 км. Изпълнител е ДЗЗД „Обединение Агроинженеринг лот 40“. Строителният надзор ще осъществи „Пътинвестинженеринг“ АД.


14

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖЕЛЕЗНИЦИ

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Обединение с български участник проектира жп отсечки по коридор 10 в Македония Започна работата по проектирането на три отсечки от коридор 10. Консорциумът се състои от ILF, Австрия, „ADT Омега“, Гърция, и „Евротранспроект“, България, с подизпълнител македонската „Балкан кънсалтинг“. Подготвителните работи са завършени, изпълнителите са се запознали с предоставените от възложителя материали, вече се работи по геодезията и геологията на трасето. Ще бъдат проектирани три участъка с обща дължина около 65 км по коридор Х и разклонението му коридор ХD. За тях трябва да бъде направено предпроектно проучване за техническите възможности,

Участъкът в проект Участъкът в проект

Участъкът в проект

анализ приходи – разходи, анализ на трафика и прогнози, ОВОС,

да се подготви проектна документация, идеен и работен проект за два

от участъците – първи и трети. Първият участък е

Куманово – Миладиновци, дължината му е 18 км по коридор Х и за

него се очаква работен проект. Вторият участък е Драчево – Велес с дължина 30 км по протежение на коридор Х и се намира близо до границата с Гърция при Гевгелия. Третият участък и Битоля – Кременица с дължина 15 км и по отклонението, наречено коридор ХD. За този отрязък също трябва да се подготви работен проект. Компаниите в обединението са разпределили дейностите си и ще завършат работата си до края на 2013 г. Възложител на проекта е Министерството на финансите на Македония. Милена ВАСИЛЕВА

Частен консорциум иска да строи 50-километров тунел под Андите Проектът на стойност 3.5 млрд. долара предвижда изграждане на частна железопътна линия, наречена „Коридор Аконкагуа между два океана“. Коридорът, който ще свързва железопътни и товарни разпределителни центрове от двете страни на планинската верига, ще бъде с дължина 205 километра. Петдесет и два километра от тях ще бъдат тунел под планината Аконкагуа, която се намира по границата между Аржентина с Чили и е най-високата на американския континент (6962 м). По железопътната линия ще се движат влакове с дължина 750 метра. Те ще се задвижват с електрически двигатели и ще могат да транспортират контейнери, камиони и по-малки влакови композиции. Строителството на линията ще отнеме 10 години, но след като съоръжението бъде завършено, ще спести милиони долари и ще намали значително времето за транспорт на товари.

Жп транспортът е ключов за развитието на логистиката в Европа

Подкрепата за железопътния транспорт чрез европейски законодателни инициативи и инвестиции в инфраструктурата е от ключово значение за развитието на логистиката в Европа в дългосрочен план. Това е сред изводите в доклад на Colliers International, посветен на развитието на логистичния пазар през следващите 10 години. Въпреки че в момента се разчита основно на сухопътен транспорт като най-гъвкав и рентабилен, ефективността на железопътния от гледна точка на цена и екологичност му дават предимство при избора на транспорт за средни разстояния. Железопътният транспорт е по-рентабилен за дълги разстояния и по-подходящ при интермодални превози, тъй като осигурява най-добрата възможност за връзка между товарните пристанища и промишлените центрове, е изводът на консултантите. Според доклада очакваният засилен икономически растеж в Източна Европа през следващото десетилетие и целите за опазване на околната среда на ЕС ще доведат до съществени промени в пазара на логистични имоти и ще оказват натиск за развитие на инфраструктурата на региона.


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

15

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Интелигентни транспортни системи за безопасни пътища Консултация сред ИТС експерти в iMobilityForum как въвеждането на ИТС би повлияло на трафика и пътната безопасност за периода 2011 – 2020 г. показва следното. Броят на загиналите ще бъде намален с 30%, броят на сериозно ранените също ще бъде намален с 30%, пътните задръствания ще спаднат с 15%, енергийната ефективност ще се повиши с 20%, а възможността за получаване на информация в реално време за трафика и от пътуващите ще се увеличи с 50%. Тези данни бяха изнесени по време на на Петата национална конференция по пътища на тема „Безопасност на пътното движение“ в доклада на Асен Миланов, главен секретар на Българската асоциация „Интелигентни транспортни системи“ (БАИТС), „ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност – приоритет при пътна безопасност и сигурност“. Внедряването и прилагането на интелигент-

Внедряване на ИТС в периода 2011 – 2020 г. ще доведе до: • 30% намаление на броя загиналите в Европа • 30% намаление на броя на сериозно ранените в Европа • 15% намаляване на пътните задръствания • 20% повишаване на енергийната ефективност • 50% увеличаване на възможността за получаване на информация в реално време за трафика и от пътуващите

Нови технологии при пътната навигация

ните транспортни системи се основават на Директива 2010/40/ЕС. Необходимо е оптимално използване на данните за пътищата, движението по тях и пътуванията. Основен постулат е непрекъснатост на ИТС услугите за управление на движението и товарните превози и ИТС приложения за пътна безопасност и сигурност. Важен

въпрос е свързването на превозното средство с транспортната инфраструктура. В Италия контролират средната скорост с “Тутор”, което е модерно решение

Комуникацията между превозните средства в реално време е важна за безопасността. Тя се осъществява чрез раз-

положеното в автомобила бордово оборудване. Чрез подобни устройства може да се обменя информация между превозните средства както за задръствания, така и за опасности. Друг начин на набиране на информация в полза на пътната безопасност е комуникацията в реално време между превозното средство

• NAVTEQ приложение • 3D визуализация на градската пътна инфраструктура • Beat the Traffic 3D • Информация в реално време за пътния трафик • Видео визуализация • Скоростта на потока в зона с ПТП • Подробна информация за пътните инциденти и комуникационните устройства. Тя се осъществява чрез разположеното в превозното средство бордово оборудване и крайпътно и/ или околоорбиталното оборудване. Комуникация в реално време между комуникационните устройства (наземни

и/или околоорбитални) чрез съответни интерфейси за обмен на дадена информация е друг метод за информиране и пъна безопасност. Темата ще бъде в центъра на конгрес по интелигентни транспорти системи в края на октомври във Виена.

Двупътен тунел на две нива в Маастрихт - в помощ на градската мобилност В Маастрихт, Холандия, се строи 2.3 км тунел, който ще улесни както връзките между крайните райони на града, така и ще намали трафика, минаващ през центъра. Проектът отчасти се подкрепя от Европейския съюз чрез финансиране по линия на TEN-T в размер на 12.7 млн. евро. Заедно с това той вече се възползва и от допълнителни 5 млн. евро по линия на годишните предложения

по TEN-T 2011, с което общият безвъзмезден бюджет за подземния път става 17.7 млн. евро. Проектът ще премахне съществуващото стеснение на международен път А2 в посока север-юг, броят на лентите ще стане до 8, или по 4 в посока на движение, ще раздели потоците на движение между регионалните и международни пътища и ще превърне трасето в истинска магистрала, която намалява времето за пътува-

не. В допълнение проектът ще даде тласък на интермодална връзка на двете пристанища и летища - в Маастрихт и Лиеж. Изграденият тунелен „комплект“ ще бъде на две нива с две тръби всеки. Всяка тръба ще има две платна за движение. Горните нива ще се свързват с път, водещ на юг до Лиеж или на север до Аахен. По-ниското ниво ще бъде използвано за регионален трафик. Тунелът ще функциони-

ра като истинска магистрала, тъй като, веднъж избрана, посоката няма да може да бъде променена. Тунелът се смята за плитък, ще бъде на дълбочина до 18 м. Над него ще се оформи зелен пояс, наречен The Groene Loper, той ще е с дължина 5 км. По протежението му ще има велоалеи, нивото на шума ще падне с 25%, ще бъде намалена и замърсеността на въздуха.

Тунелът се изгражда по открит способ

Милена ВАСИЛЕВА

Турското министерство на транспорта стана член на ERTICO - ITS Europe

Европейска награда за иновативни публични власти, включително и в транспорта

Турското министерство на транспорта, морското дело и комуникациите стана член на ERTICO - ITS Europe, водещата организация за подкрепа и развитие на интелигентните транспортни системи, в края на септември. Държавната структура се присъединява към останалите 100 партньори, сред които има мобилни оператори, публични власти, научни институти, доставчици на услуги, превозвачи, оператори на транспортни услуги, ползватели, производители на превозни средства. Като стана член на тази организация, турското транспортно министерство се позиционира в сърцето на ИТС индустрията в Европа, съобщават от ERTICO - ITS Europe. Първата голяма работна среща по темата Турция организира през май 2012 г. в Истанбул. На нея присъстваха над 500 представители, за да обърнат внимание на важността на ИТС, да обсъдят стандартите и възможностите интелигентните транспортни системи да бъдат оптимално разположени и използвани.

Европейската комисия дава възможност на най-иновативните публични власти в Европа да получат допълнителна подкрепа за проектите си. Девет награди по 100 000 евро ще бъдат връчени на успешни съществуващи публични инициативи. Победителите ще бъдат обявени през пролетта на 2013 г. Крайният срок за подаване на заявления за участие е 15 февруари 2015 г. Целта на наградата е да насърчи и отличи модерни подходи за оползотворяване на публичните разходи, които представляват средно половината от БВП на Европейския съюз. Примерните проекти могат да бъдат: платформи за начинаещи малки и средни предприятия, инициативи, които предвиждат специални грижи за възрастни хора, екологичен обществен транспорт, нови подходи за професионално обучение или улесняване на предприемачеството и научните изследвания. Повече информация може да намерите на интернет страницата на конкурса: www. ec.europa.eu/admin-innovators


16

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ПРИСТАНИЩА

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Новата Морска гара в Бургас трябва да е готова до 31 август следващата година Портът се готви да посрещне луксозния круизен кораб Celebrity Constellation през есента на 2013 г.

Министерският съвет одобри българскорумънски меморандум за дунавския вътрешноводен транспорт Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между България и Румъния за създаване на смесен българско-румънски междуведомствен комитет за устойчиво развитие на вътрешноводния транспорт в общия българско-румънски участък на река Дунав. Комитетът ще приема и ще осъществява последващ мониторинг на План за действие по общите проекти за подобряване на корабоплаването в съвместния речен участък и на свързаността между двете държави. Той ще идентифицира финансовите ресурси за проектите и ще оказва необходимата подкрепа за навременното изпълнение на плана, ще анализира и двустранната законодателна рамка за поддържане и подобряване на плавателния път и ще прави обосновани предложения за промяна. С подписването на меморандума за разбирателство двете страни дават ясен сигнал за добра координация, желание за съвместно решаване на общи въпроси и успешното им участие в Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Подобряването на комуникациите в българско-румънския регион създава благоприятни условия за задълбочаване на сътрудничеството в икономическата и социалната сфера и поефективното използване на наличните вътрешни ресурси.

Дават на концесия и пристанищния терминал в Тутракан

На 5 октомври 2013 г. на пристанище Бургас официално се очаква да акостира първият круизен кораб с пасажери по утвърдена линия, съобщи изпълнителният директор на „Пристанище Бургас” ЕАД Диян Димов. Това ще бъде Celebrity Constellation с дължина 294 м, 2000 пасажери и 1500 души екипаж.

П

ристанище Бургас ще участва в най-голямото и престижно изложение в Европа от 27 до 29 октомври тази година в Марсилия. На него ще бъде представен и подробният проект на „Зона за обществен достъп Морска гара Бургас”

През септември представители на бургаския порт взеха участие в Третата международна конференция BLACK SEA CRUISE 2012. От 20 до 22 септември в гр. Одеса се срещнаха около 120

представители на круизния бизнес от 18 страни от Европа и Америка. По време на събитието българските представители имаха възможността да проведат срещи с представители на круизните линии и да им представят развитието на проекта „Зона за обществен достъп”, или т.нар. „Супер Бургас“, който е и част от Генералния план за развитие на пристанището и цели отваряне на порта за посетители и граждани на града, а също и развитие на пасажерското и яхтено обслужване. Намеренията за превръщането на Бургас във водеща круизна дестинация в България е свързана с изграждането на Морска гара в града проект, към който проявяват интерес световни круизни компании. Въпреки че Морската гара все още не е изградена, 140-метров кораб с 500 пасажери на него ще акостира на 29 октомври на бургаския порт. Изграждането на Морската гара е част от първия етап на проекта „Зона за обществен достъп Бургас”, за който има осигурено финансиране и се работи активно по думите на Диян Димов. Участниците в акционерното дружество по реализацията на проекта - „Пристанище Бур-

гас“, община Бургас, ДП „Пристанщна инфраструктура”, НК „Железопътна инфраструктура” и БДЖ, вече имат ясна визия за реализирането на първата част на проекта. През ноември миналата година бе одобрен подробният устройствен план на зоната от 1-во до 5-о корабно място (от яхтеното пристанище до склада на „Булгартабак“) с площ 87 000 кв.м. Подробният устройствен план включва рехабилитация на кейовите места, комуникационни системи, нова ел. и ВиК инфраструктура, възстановяване на магазия №1 като Морска гара, из-

П

рез тази година ръководството на порта е съгласувало първите пасажери, които ще посетят бургаското пристанище през 2013 г. като основен порт по круиза, който извършват

граждане на зелени площи, паркинг и други. До месец се очаква

ДП „Пристанищна инфраструктура” да обяви фирмата, спечелила обществената поръчка за инженеринг (проектиране и строителство) на Морската гара, в която оферти подадоха три консорциума. В началото на октомври е внесен за одобрение и проект за изграждане на ВиК мрежата на бъдещата зона от 1-во до 4-то корабно място. До края на месеца се очаква одобрение от Министерския съвет и да бъде обявена процедура за изграждането й, коментира Диян Димов. Морската гара на пристанището трябва да е готова до 31 август 2013 г. Дотогава ще е готова и вертикалната планировка около гарата и пристанището ще е отворено за достъп от граждани и автомобили. Предвиден е паркинг с около 500 места, както и строителството на велоалея. От своя страна община Бургас е стартирала и процедурите за проектиране на двата подхода към зоната откъм Фрегатата и хотел „Приморец“. В бюджета на общината са предвидени и средства за реконструкцията на булевард „Александър Батенберг”. Очакванията са през есента на 2013 г. част от пристанище Бургас-изток да бъде отворена за обществен достъп. Силвия ЦЕНОВА

Кабинетът взе решение да открие процедура за предоставяне на концесия за услуга върху пристанищен терминал Тутракан, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Концесията е за срок 35 години. Концесионерът ще има право да експлоатира услугата срещу получаването на приходи от потребителите й или от трети лица, като ще бъде задължен да осигурява непрекъснатост и ниво на качество на предоставяните услуги, както и да поддържа в експлоатационна годност обекта. Допълнителен предмет на концесията предвижда частично разширение, реконструкция, рехабилитация или ремонт на обекта, както и извършването на съпътстващи дейности. Задължителните инвестиции, които концесионерът трябва да направи през първите седем години от срока на концесията, са в размер не по-малък от 1 158 500 лв. без ДДС, а за целия срок на концесията – не по-малко от 1 797 000 лв. без ДДС. Основната цел на концесията е развитието и модернизацията на пристанищната инфраструктура, повишаване на конкурентоспособността и качеството на услугите в пристанището, както и увеличаване обема на преминаващия през терминала товарооборот и пътникопоток чрез поемане на целия риск по управлението и поддържането на обекта на концесията от професионален търговец.

ЕС ще работи за засилване на конкурентоспособността на морския транспорт Европейският съюз ще работи за засилване на конкурентоспособността на морския транспорт, стана ясно на неформална среща в Лимасол, Кипър, на министрите по въпросите на интегрираната морска политика на ЕС. Форумът бе на тема „Насърчаване развитието на интегрираната морска политика на ЕС: От Лисабон до Лимасол“. От българска страна участие в събитието взе заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Камен Кичев. В рамките на срещата бе приета Декларацията от Лимасол, която има за цел да насърчи развитието и прилагането на иновативната междусекторна политика. Някои от поважните акценти в нея са максималното използване на възможностите за внедряване на иновации при производството на морско оборудване и в корабостроенето в ЕС, съдействие за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“, създаване на нови възможности за заетост чрез увеличаване на производството и проучването на нови източници на възобновяема енергия, подпомагане развитието на морския туризъм в Европа и др. Документът беше подписан в присъствието на президента на Република Кипър Деметрис Кристофиас, председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и комисаря по „Морско дело и рибарство“ на ЕС Мария Даманаки.


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

17

ВОДОСНАБДЯВАНЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ

До 3 години ВиК мрежата в Шумен ще е напълно обновена Влагат нови 76 млн. лв. за подобряването на водния цикъл на града Близо 76 млн. лв. ще бъдат вложени в Шумен по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II“. Проектът, който е продължение на завършилия преди по-малко от година проект, финансиран по програма ИСПА, е изключително нужен за града. С реализацията му Шумен ще има на почти 100% подменена водоканална и водопреносна мрежа. Общата стойност на проекта е 75 712 867 лв. От тях 72 425 998 лв. са безвъзмездна финансова помощ от ЕС и държавата. Останалите 3 286 869 лв. са съфинансиране от страна на община Шумен. Проектът, изпълнен по програма ИСПА, бе предназначен основно за рехабилитация и подновяване на ВиК мрежата на жилищната част на

Шумен. Новият проект е с повече екологична насоченост, коментират от общината. Дейностите ще бъдат разпределени в три лота. Според основните параметри на втория воден цикъл на град Шумен ще бъдат изградени 9 км водопроводи и 32 км канализационна мрежа. Проектът ще обхване крайните градски зони, които досега са били зауствани в открити водоизточници и са замърсявали реките от водосбора на Камчия, която пък се влива в Черно море. Този проблем се отстранява с изпълнението на проекта. След приключването му 99.7% от населението на Шумен ще бъде обхванато с канализация и пречистване. Необхванати ще останат малки зони в местността Смесе, част

Проектът се разпределя в три лота: Лот 1 - доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води с тристепенно очистване - механично, химично и биологично стъпало Лот 2 - изграждане на ВиК мрежа в крайните квартали на града Лот 3 - изграждане на помпената станция в квартал Дивдядово със захранващ водопровод и напорен колектор, който ще свързва отпадните води на квартала с преФотограф Мария Съботинова чиствателната станция. от ул. „Марица“, „Бялата пръст“ и Индустриалния квартал. Пречиствателната станция е първият по важност обект в проекта за доизграждане на водния цикъл на Шумен. В момента там действа само механичното стъпало. Ще бъде изградено би-

Три фирми с оферти за водния проект в Кричим Три участника са подали заявки в търга по водния проект в Кричим. Поръчката за инженеринг е за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ. Позиция едно включва рехабилитация на главни водопроводни клонове – 4127 м, изграждане на главни водопроводни клонове – 1117 м, рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа – 16 974 м, изграждане на

второстепенна водопроводна мрежа – 2469.50 м, изграждане на главни канализационни клонове – 1630 м, изграждане на второстепенна канализационна мрежа – 19 030 м, на нови сградни канализационни отклонения – 1696 бр., преминаване на главен колектор II през река Въча. Поръчката включва и доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа на кв. Крайречен.

Обособена позиция 2 е инженеринг на ПСОВ. Общата прогнозна стойност е 25 990 318.25 лв., гаранцията за участие е 190 хил. лв. за позиция 1 и 56 хил. лв. за позиция 2, срокът на завършване е декември 2014 г. Изискване към участниците е оборот поне 37.8 млн. лева без ДДС за три години общо. Срокът за подаване на документи бе удължен до 1 октомври. Николай ТОДОРОВ

Подготвят търговете за водния проект в Мездра Община Мездра стартира избор на изпълнител за подготовката на търговете за изпълнение на дейностите по проекта за доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция по „Околна среда“. Участникът следва да изготви документации за инженеринг на пречиствателна станция за отпадни води и довеждаща инфраструктура, ВиК мрежа в централната градска част, строителен надзор в процеса на проектиране и строителство на пречиствателната станция, довеждащата инфраструктура и ВиК мрежата в централната градска част, строителство на ВиК мрежа в района на р. Боденска бара и кв. Лещака и довеждащ колектор до ПСОВ и строителен надзор. Срокът за оферти е 15 октомври.

Монтана ремонтира инфраструктурата за питейни и отпадни води По договора по „Околна среда“ за разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на Монтана за 54.5 млн. лв. ще бъде изградена и подновена над 40 км канализационна мрежа, чрез рехабилитацията на 26 км от водоснабдителната мрежа ще се преустановят загубите на вода, които са 75%.

Започва реализацията на четири проекта за 12 млн. лв. в Кочериново Проектът по Програмата за развитие на селските райони е на стойност 4.6 млн. лв. С отпуснатите средства ще бъде изградена 11 км канализация в селото и нова канализация в намиращото се от двете страни на Е-79 село Мурсалево. Проектът трябва да бъде реализиран за четири месеца.

ологично и химично стъпало до очистване на отпадните води от азот и фосфор. Ще бъдат монтирани два когенератора, които ще произвеждат от метана ток от около 250 киловата за нуждите на станцията. Срокът за изпълнение на проекта е 33 месеца, които започват да

текат от датата на сключване на договорите с изпълнителите. В момента община Шумен работи по условията на процедурите по изпълнение на проекта, за да бъдат съгласувани с Министерството на околната среда и водите и с Агенцията за обществе-

ни поръчки, подготвя се и звеното за управление на проекта. Целта е през есенно-зимните месеци всички тръжни процедури да приключат успешно и напролет общината да има готовност за старт на проекта с избрани изпълнители на трите лота. Силвия ЦЕНОВА


18

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА Информационно-комуникационни технологии:

Създават Съвет по интелигентни транспортни системи Съвет по интелигентни транспортни системи (ИТС) ще бъде създаден към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Предвижда се органът да консултира ресорния министър при осъществяване на правомощията му в областта на интелигентни транспортни системи. Неговите задачи ще бъдат да изготвя, приема и наблюдава изпълнението на национален план за действие за внедряване и използване на ИТС и интерфейси с останалите видове транспорт,

да прави предложения за правното регулиране в тази област, за ефективното прилагане на законодателството и т.н. Дейността на Съвета по интелигентни транспортни системи ще се подпомага организационно-технически от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. На последното правителствено заседание бяха предложени промени в Закона за автомобилните превози, с които се въвеждат мерки за по-голяма сигурност при автобусните

превози и се предприемат стъпки за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Със законопроекта на национално ниво ще бъдат приложени разпоредбите на Регламент (ЕС) 181/2011 относно правата на пътниците в автобусния транспорт. Сред примерите за прилагане на ИТС са системите за управление, наблюдение и контрол на движението в градовете и по автомагистралите, системите за безо-

пасност на превозните средства, електронните системи за събиране на пътни такси за изминато разстояние, сателитните системи за навигация по пътищата, единният европейски телефон за спешни и аварийни обаждания (тел. 112) и др. Внедряването на ИТС приложения и услуги ще осигури цялостно подобряване на ефективността и безопасността на пътния транспорт, както и минимализиране на негативното влияние на транспорта върху околната среда. Силвия ЗЛАТКОВА

Осветление:

До края на ноември Борисовата градина ще има ново осветление и видеокамери

До 30 ноември трябва да приключи първият етап от проекта за цялостна реконструкция на Борисовата градина в София. Той включва поставяне на ново осветление и видеокамери на централните алеи на парка и връзките му с булевардите „Драган Цанков” и „Цариградско шосе”, както и подлеза при алея „Яворов“, до ул. „Незабравка“. Работите са изпълнени 70%, като изпълнението е в график, съобщи кметът Йорданка Фандъкова. Над 390 осветителните тела и 30 видеокамери ще следят за безопасността в района. Височината на стълбовете е изчислена така, че мощността на осветлението да покрива определена площ, уточни Атанас Стефанов, технически ръководител на обекта. В централните и страничните алеи на парка ще бъдат монтирани 296 металхалогенни лампи с мощност 45 вата, а в крайните зони осветлението ще бъде с

мощност 35 вата. Стойността на първия етап на проекта е над 1 млн. лв. За следващата година е предвидено изпълнение на втория етап от проекта, който включва реконструкция на настилките и зелените пространства, като ще се започне от входа откъм езерото „Ариана”. За догодина е предвидено и изграждането на ново осветление на бул. „Цариградско шосе” заедно с още няколко столични квартала, дейностите по които са финансирани изцяло от Международен фонд „Козлодуй”. Проектът предвижда и създаване на система за управление на осветлението. Поне 5 млн. лева ще бъдат заложени в бюджета на Столичната община за паркове и градини, като програмата за възстановяването им ще продължи с Южния парк и частта от Докторската градина зад Народната библиотека.

Стартира подмяната на уличното осветление в част от главните артерии на Бургас Община Бургас обяви изпълнителя по обществена поръчка за обновяване на част от уличното осветление в централна градска част на града. Ямболската „Елтър” ще трябва да извърши дейностите по подмяна на старите осветителни тела в района на ул. „Шейново” и няколко локации между бул. ”Христо Ботев” и „Гладстон”, както и на централната улица в село Равнец. Поръчката е на стойност 70 хил. лв. без ДДС. Тя е част от „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Бургас, финансиран от фонд „Енергийна ефективност”, етап 1 – „Входно-изходни и главни градски артерии и централна градска част”, на обща стойност 120 хиляди лева. Фирмата изпълнител обещава да завърши подмяната на уличното осветление до няколко месеца.


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

19

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ

Газовата връзка с Турция да влезе в „Набуко“

Изграждат телемеханика за възлови подстанции в Русе

Страната ни очаква финансова подкрепа и реални действия за реализиране на проекта преди 2018 г. България предлага участниците в газопровода „Набуко“, който трябва да доставя природен газ от Азербайджан през Турция за Европа, да подкрепят финансово строителството на междусистемната газова връзка между България и Турция. В случай че партньорите не се ангажират, връзката ще бъде построена само за аварийни нужди, а финансирането ще е в размер на 100 млн. лв. от „Булгартрансгаз“. Желанието на страната ни е проектът да бъде построен на участъци, като първо се включат България и Азербайджан, а другите страни да могат да ги финансират или да се включат по-късно. Това би намалило разходите на „Булгартрансгаз“.

България е изпълнила всички критерии по проекта „Набуко“, като сме ратифицирали междуправителствено споразумение и споразумения за подкрепа на проекта на териториите на държавите, през които ще преминава трасето на газопровода. В тази връзка България очаква реални действия

за реализиране на проекта преди 2018 г., като отчита подкрепата на Азербайджан. „Набуко” има водеща роля сред главните проекти на Южния газов коридор, който е в състояние да гарантира реална диверсификация на газовите доставки на цяла Европа. Останалите стъп-

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен” Профилактиката на резервоара е от 15 до 30 октомври “Булгартрансгаз” обяви свободен капацитет за нагнетяване на природен газ в подземно газохранилище “Чирен” в размер на 28.96 млн. кубични метра за периода до 15 октомври 2012 г. Договореният и свободен общ технически капацитет за нагнетяване

за седмицата от 15 до 22 октомври е 3.33 млн. м³. Предоставянето на достъп до хранилището се определя от конкретни правила за достъп, определени от компанията. От компанията уведомяват, че поради ремонтните дейности по газопреносната систе-

ма планираната за октомври профилактика на резервоара ще бъде в периода 15 - 30 октомври. На сайта на оператора е публикувана информация за планирания капацитет на добив и съхранение на база месечни и годишни разчети.

ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ЗА ГАЗОВАТА ГОДИНА 2012-2013 Технически капацитет за съхранение на в ПГХ „Чирен” Резерв * Търговски капацитет

Общ

Договорен

Свободен

550 млн.м³

521.04 млн.м³

28.96 млн.м³

250 млн.м³ 300 млн.м³

250 млн.м³ 271.04 млн.м³

0 28.96 млн.м³

*Свободен капацитет за добив/нагнетяване се обявява при наличие на свободен капацитет на съхранение и се разпределя до размера на свободния за съхранение съобразно приетите от компанията правила

ДОГОВОРЕН И СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ В ПГХ “ЧИРЕН” ПО МЕСЕЦИ ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2012 – МАРТ 2013 Месец ноември 2012 декември 2012 януари 2013 февруари 2013 март 2013

Технически Наличен прекъсваем Договорен капацитет капацитет твърд капацитет (млн.м³/месец) (млн.м³/месец) (млн.м³/месец) 60.00 10.00 50.00 75.00 13.00 67.00 95.00 5.00 90.00 75.00 10.00 72.00 25.00 14.00 21.00

*Резервът гарантира сигурността на доставките за потребителите и поддържане на баланса между вноса и потреблението на природен газ

ки за диверсифициране на газовите доставки с приоритет за България са газовата връзка с Румъния, която е в процес на изграждане, конекторът с Гърция, търсенето на природен газ в българския черноморски шелф, както и проектът за газопровод „Южен поток“. Таня ТОДОРОВА

Електроразпределителното дружество „Енерго-про Мрежи“, обслужващо Северна България, стартира проект за обновяване на оборудването в подстанциите „Левента”, „Север”, „Център” и „Приста” в град Русе, както и във възлова станция „Минзухар”, района на Образцов чифлик, съобщават от компанията. В четирите подстанции и във възловата станция се изгражда телемеханика, която дава възможност модернизираните съоръжения да се управляват дистанционно. Монтирането на съвременното оборудване ще повиши надеждността и сигурността на електрозахранването в град Русе и ще намали времето, необходимо за локализиране и отстраняване на възникнали аварии по електроразпределителната мрежа, обясняват от ръководството на компанията. Плановете на компанията са проектът да приключи до края на годината. Общата стойност на инвестицията е 1 милион и 800 хиляди лева. Изпълнението на дейностите по проекта би могло да предизвика краткотрайни смущения в електрозахранването, макар прекъсването на електрозахранването в повечето случаи да се извършва през неактивната част от денонощието, предупреждават от ръководството на компанията.

Модернизират отчитането на електроенергията в Югоизточна България ЕВН продължава процеса по модернизация на отчитането на електроенергията за битови и малки стопански клиенти. В тази връзка ще настъпи промяна в графика за отчитане на консумираната енергия, като се съкрати или удължи отчетният период в рамките на октомври. При последващите месечни отчитания отчетният период ще продължи да бъде както досега, около 30 дни. Еднократната промяна обхваща следните населени места: Св. Влас, кк Слънчев бряг, Ахтопол, Ямбол, Казанлък и с. Леново, община Асеновград.


20

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

TEMA

ЖИЛИЩА 2012

Консултантите коментират

Къде се намира пазарът на жилища MBL: Търсенето се задвижва от ниските цени и продажбите на ипотекирани жилища Пазарни акценти

Икономически акценти

• Регионите на Бургас (527 единици) и Варна (448 единици) са водещи от гледна точка на строителните доставки през първата четвърт на 2012 г. в сравнение с 231 единици, доставени в София през същия период. • Търсенето се задвижва предимно от все още ниските цени и продажбите на ипотекирано жилищно пространство. • Общо 3324 продажби са регистрирани в София през първите три месеца на 2012 г., което е с 45% по-малко в сравнение с обема на сделките през последната четвърт на 2011 г. • Средните цени за продажба на жилищно пространство в София остават стабилни на нива от 750 евро на кв.м, които се задържат от втората половина на 2011 до началото на 2012 г. По данни на НСИ цените за продажба в столицата са намалели с 26% от първата четвърт на 2009 г. • В началото на 2012 г. Бургас продължава да бъде водещ регион от гледна точка на започнатите строежи със 79 сгради - с 41% повече, отколкото в София. • Лихвените проценти намаляха и през май те бяха 7.84% за заеми в местна валута и 7.65% за заеми в евро.

• През първата четвърт на 2012 г. БВП нараства с 0.9%, бележейки ръст от 2% спрямо последната четвърт на 2011 г. По прогноза на МВФ през 2012 г. БВП ще нарасне с 0.8%. • Индексът на потребителските цени през май 2012 г. е 99.9%, като бележи спад с 0.1%. Нивото на инфлацията от началото на годината е 1.6%, докато годишната инфлация (май 2012 – май 2011 г.) е 1.7%. • Чуждестранните инвестиции в страната за първите четири месеца на 2012 г. са 407.2 млн. евро (или 1% от БВП), сравнено с 63.1 млн. евро (0.2% от БВП) за същия период на 2011 г. • Основният лихвен процент слабо се е покачил до 0.16% през юли, след като през май и юни е 0.14% (БНБ). • Средното годишно ниво на безработицата в страната слабо е намаляло до 11% през май 2012 г., докато в София то се запазва 35%.

С икономическата рецесия от 2008 – 2010 г. пазарът на недвижими имоти застана на едно място. В опит да се възстановят от удара финансовите институции затегнаха хватката си върху финансирането на дългове, което впоследствие доведе до пълно замразяване на строителния сектор. Увеличените лихвени проценти по ипотечни заеми, съчетани с ниските нива на приходите, съкратиха търсенето. Впоследствие предлагането на жилищни пространства започна да се коригира, но с бавни темпове. Въпреки че то продължи да нараства през периода на рецесия, промяната беше незначителна. По предварителни данни запасът от жилищата в страната е около 245 млн. кв.м през първата половина на 2012 г., докато жилищният инвентар в

София е близо 35.2 млн. кв.м. Жилищната площ на глава от населението в страната достигна 34 кв.м, като в столицата то е 28 кв.м. Общият брой на новите жилищни единици в София през първата четвърт на 2012 г. е 231, което е почти два пъти по-малко в сравнение с първата четвърт на 2011 г. Новите единици във Варна са 448, а в Бургас – 527, като това са данни само за първите три месеца на годината. Жилищните сгради в София, които са получили разрешения за ползване през първата четвърт на 2012 г., имат обща площ 17 300 кв.м, или с 43% по-малко в сравнение с първата четвърт на 2011 г. Търсене

Настоящото търсене се задвижва предимно от все още ниските цени и продажбите на ипотекирано жилищно прос-

Брой на издадените разрешителни за строеж

София транство, собствениците на което не могат да се справят с финансовата тежест. Банките, които са финансирали ипотеките, не желаят да притежават и управляват имотите и предпочитат да се разпореждат с тях, като ги предлагат на пазара на намалена цена, като това намаление понякога може да достигне

Пловдив

20%. По този начин заемодателят си подсигурява свободен паричен поток, без да регистрира загуби, защото заемите се покриват 80%. Търсенето на жилищно пространство без разрешение за ползване или на груб строеж е значително ограничено, тъй като купувачите предпочитат да инвестират

Нови заеми за покупка на жилища

Източник: MBL

Обем на новите заеми в евро

Обем на новите заеми в левове

Средни лихвени проценти в лева

Варна

Средни лихвени проценти в евро

Бургас

в имоти, които се предлагат със стимулиращи пакети, като например с довършителни работи, паркомясто или гараж. Строителство

Строителната дейност през първите три месеца на 2012 г. беше бавна, като се регистрира спад в обема на стартираното строителство във всички големи градове. Найбележитият спад (53%) в рамките на първата четвърт беше наблюдаван в започнатите жилищни проекти в Пловдив. Строителните стартове в София бяха само 202 в сравнение с 332 сгради в Бургас, 292 във Варна и 259 в Пловдив. В началото на 2012 г. бургаският регион продължава да бъде водещ от гледна точка на стартираните строежи със 79 сгради, което е с 41% повече от София. Общо 382 жилищни сгради с обща застроена площ от 161 300 кв.м

България

Източник: MBL

Предлагане

са започнати в България през първата четвърт на 2012 г. Това е най-ниската стойност, регистрирана от началото на 2010 г. Общият брой на издадените разрешителни за строеж в България през 2011 г. остава на същите нива от 2010 г. – около 4800 разрешителни за обща площ от 1.6 млн. кв.м жилищно пространство. 2012 г. започна слабо - със само 868 разрешителни (или 27% спад за една четвърт), издадени в страната за нови строежи, и 67 (или 51% спад за една четвърт), издадени в София. Пловдивският регион беше водещ от гледна точка на издадените разрешителни за строеж (108) през първата четвърт на 2012 г., докато Варна и Бургас регистрираха за същия период спад от съответно 7% (102 разрешителни) и 50% (93 разрешителни).


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖИЛИЩА 2012

21

TEMA

Сolliers International: Средно висок и висок клас жилища • Комплексите, разположени в покрайнините на София, са сред най-предпочитаните от потенциалните купувачи. Местоположението на даден имот в централните части на столицата вече не е сред основните фактори, определящи избора на ново жилище. • Купувачите на средно висок и висок клас жилищни имоти стават все по-взискателни по отношение качеството на живот, което жилищната среда може да им осигури. Зелените площи, висококачественото строителство, районът и добрата инфраструктура са основните фактори, влияещи при избора на ново жилище.

Предлагане

Сегментът на средно висок и висок клас жилищни имоти в София се състои от 5700 жилищни единици, концентрирани в 39 различни по вид проекта. Тези данни включват изцяло завършени проекти или такива, които са във финален етап, и се състоят от повече от 50 жилищни единици (апартаменти/редови или самостоятелни къщи). По-голямата част от тези проекти са разположени в покрайнините на София и в райони като Симеоново, Драгалевци, Бояна, Малинова долина, Камбаните, както и около главни булеварди като „Черни връх“ и „Симеоновско шосе“. Районът около Панчарево привлича все повече инвеститори като потенциална локация за изграждане на големи жилищни проекти. Голяма част от разглежданите проекти са т.нар. комплекси. Те са разположени в южните покрайни-

ни на София, като в повечето случаи са в близост до главни булеварди. Основните предимства на комплексите са добре развитата им вътрешна инфраструктура, наличието на достатъчно паркоместа, бърз и лесен достъп до центъра на града през главните булеварди и/или околовръстен път, професионално управление на общите части, липса на градски шум, близост до планината, наличие на зелени площи и други. Някои от комплексите предлагат и допълнителни услуги като детски площадки, детска градина, спортна зона, плувен басейн и други. В допълнение на това комплексите създават атмосфера, която благоприятства формирането и поддържането на принадлежност на жителите им към специфична среда и общност. В зависимост от местоположението, качеството на строителството, добрата инфраструктура и цялостната среда комплексите могат да бъдат класифицирани като висок, средно-висок и среден клас. Предлагането на качествени жилищни проекти от средно високия и високия клас е ограничено в сравнение с предлагането на нови жилища от другите сегменти на па-

Източник: Colliers International

зара. Това дава възможност за добри инвестиции в тази ниша. Усвояването на свободни жилищни площи в средно високия и високия клас проекти е приблизително 7%, което ясно показва, че наличните свободни жилища постепенно се изкупуват и с това предлагането намалява. В средносрочна перспектива инвестиционният потенциал за изграждане

Едно от основните изисквания на купувачите е близостта до главен булевард, който осигурява бърз и удобен достъп до центъра на града. В проучване на Colliers 50% от отговорилите предпочитат новопостроени жилища в комплекси, следвани от новопостроените жилища в покрайнините на София (32% от всички респонденти). Според респондентите основните

О

фертните цени за жилища в средновисокия и високия клас са в много широки граници, обикновено между 850 и 1600 евро за кв.м

на нови жилищни проекти в София остава добър. Това се дължи, от една страна, на недостатъчното предлагане на жилищни имоти, които отговарят на изискванията на купувачите, и от друга, на положителната перспектива за стабилност на българската икономика. Търсене

Търсенето е концентрирано основно в южните райони на столицата (включително квартал „Лозенец“) и в подножието на Витоша.

фактори, които оказват влияние при избор на ново жилище, са: район (56%); високо качество на изпълнение (53%); цена (53%); наличие на паркинг/гараж (43%) и наличие на зелени площи (42%). Данните в приложената графика показват, че купувачите стават по-взискателни към качеството на живот, което жилищната среда може да осигури. През изминалата година по-голяма част от сделките, реализирани в средно високия и високия сегмент, са за на-

Фактори при избор на жилище

пълно завършени жилища, като търсенето е предимно на просторни жилища с две или три спални и къщи. По данни от проведеното проучване профилът на купувача в средно високия и високия сегмент е български гражданин, на възраст 26 - 45 години, заемащ управленска позиция или развиващ собствен бизнес. Анализ на Colliers показва, че покупките в средно високия и високия сегмент са реализирани при цени над 150 000 евро. Това е ясна индикация, че сегментът е стабилен и атрактивен за купувачи, които търсят качествен имот, отговарящ на техните изисквания, и са склонни да платят повисока цена за по-високо качество. Търсенето на жилища в проекти от средно високия и високия клас се очаква да се увеличи в условия на стабилност на българската икономика. Намаленото предлагане, от една страна, и увеличеното усвояване, от друга, ще доведат до недостиг на жилищни площи в този сегмент. Това създава атрактивни възможности за бъдещи инвестиции в този сектор.

Цени

Офертните цени за жилища в проекти от средно високия и високия клас остават непроменени в сравнение с 2010 г. Цените за този тип имоти варират в зависимост от локацията, наличието на зелени площи и допълнителни услуги, паркоместата, качеството на изпълнението и изградената инфраструктура. Купувачите се опитват да получат оптимално съотношение цена - качество при покупката на жилище, търсейки допълнителни отстъпки в цената и други услуги (отстъпка в нотариалната такса и/или допълнителни паркоместа). Отстъпките за реализираните сделки са приблизително 10 - 15% от офертната цена. Офертните цени за жилища в средно високия и високия клас са в много широки граници, обикновено между 850 и 1600 евро за кв.м (с включен ДДС). Основните фактори, които определят цената, са функционалното разпределение на жилището, локацията, качеството на строителството, допълнителните услуги, които се предлагат, и цялостната околна среда.

Прогноза Източник: Colliers International

Пазарният сегмент на жилищни имоти от средно висок и висок клас в София е с голям потенциал за инвестиции в нови проекти поради недостатъчното предлагане на имоти, отговарящи на очакванията и изискванията на купувачите.

Koи са предпочитаните жилища на пазара в С офия към момента

•Ограниченото предлагане и увеличеното усвояване на жилищни проекти от средно високия и високия клас е атрактивна възможност за инвестиции в нови проекти в този сектор •Цените на жилищните имоти от средно високия и високия клас проекти, които имат добра локация и инфраструктура, се очаква да останат стабилни •Търсенето в сегмента на жилищни проекти от средно високия и високия клас ще продължи да нараства. Стабилността на българската икономика е фактор, който ще благоприятства тази тенденция.


22

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

TEMA

ЖИЛИЩА 2012

„Адрес недвижими имоти“: Купуват се предимно основни жилища СОФИЯ Kупувачите задоволяват предимно нуждите си от основно жилище

Делът на клиентите, които търсят да закупят жилище за живеене, е близо 90% от участниците на пазара на имоти. Това остава основен двигател на пазара и през последните месеци, като основно се търсят жилища в по-ниския ценови сегмент. Отчитаме и друга позитивна тенденция. Купувачите на имоти за инвестиция постепенно се завръщат

Клиентите започват да предприемат по-смели стъпки, като регистрираме сделки за жилища за и над 100 хил. евро. През последните месеци в София близо 60% от сделките са за имоти на стойност до 50 хил. евро, над 18% - за жилища до 70 хил., а за над 100 хил. евро жилище са купили около 10% от купувачите. С 10% са намалели случаите, в които отстъпката при сделка е над 5 хил. евро. Пазарът на имоти в столицата беше сериозно повлиян от пускането на втория диаметър на метрото

като цените на жилищата в прилежащите квартали по трасето на подземната железница спряха да поевтиняват, а на места се наблюдава дори лек ръст. Подземното движение вече покрива значително по-голям периметър и то като мрежа, а не просто лъч. Това се отразява на неговата функционалност и дава на живеещите в зоните на метрото много повече мобилност и възможности за бързо и лесно придвижване

БУРГАС

Средни продажни цени на кв.м в София 1 000,00 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00

май 2012 г. август 2012 г.

400,00 300,00 200,00 100,00 0,00

ПЛОВДИВ

евро

Източник: „АДРЕС Недвижими имоти“

до ключови за живота на столицата точки. Столичната община вече обяви първите мерки за промени в наземния транспорт в опит да се увеличи периметърът с бърз достъп до метростанциите, като фокусът бе върху кварталите „Надежда“, „Връбница“ и „Лозенец“. Без видима промяна се задържат ценовите нива в кварталите „Люлин“, „Младост“, „Илинден“, „Надежда“. Леко покачване (с около 0.5-1%) има в районите на „Света Троица“, „Мусагеница“, „Банишора“. Активизират се позрелите купувачи – хората над 45-годишна възраст демонстрират с около 14% по-висока активност през последните месеци. Активизирането на по-възрастните купувачи обхваща и пенсионерите, много от които пристъпват към продажба на голямото си жилище, което децата и внуците им са

Наблюдава се раздвижване на пазара. Предпочитат се по-малките жилища, най-вече двустайните апартаменти. Намаляват готовите функционални имоти. И за наем, и за покупка се търсят имоти в широкия център, „Изгрев“, „Славейков“, „Зорница“, където има добре развита инфраструктура, детски градини, училища. Цените са по-ниски от тези в центъра. Бургас бе обявен за най-добрия град за живеене и това привлича и хора от други населени места, както и много чужденци, най-вече руснаци.

напуснали, търсейки самостоятелност. Отчита се и ръст в сделките с участието на българи, завърнали се от чужбина. Увеличен е и броят на двойните сделки – „продавам, за да купя друг имот“

което се дължи до голяма степен на атрактивните промоционални оферти за кредитиране, които банките предлагат. От 100 сделки средно 30 са кредитирани, а при останалите 60 купувачите са платили кеш. Много продавачи решават да се разделят с панелните си апартаменти, които са втори имот в рамките на семейството. Тези хора инвестират парите от продажбата, за да потърсят жилище ново строителство, което да отговаря на нуждите им. Реализирани са и множество продажби на земи, със средствата от които се финансира покупката на апартамент в града.

П

рогнозата на „Адрес недвижими имоти“ до края на годината е за активен пазар, повлиян от добрите условия за кредит и задържащите се ниски цени.

Въпреки че спадът в цените на жилищата продължава, днес той далеч не е със същия темп като отпреди години. На годишна база понижението на цените в големите градове е около 4%.

ВАРНА Морският град е на челни позиции по цени на жилищата

Средната продажна цена на квадратен метър е над 600 евро. Затвърди се тенденцията към стабилизиране на цените. Поради засиления интерес от руски граждани и българи, живеещи в чужбина, ценовите нива в някои райони на

града дори отчитат известно покачване – главно в централните райони и в тези, които се отличават със сгради ново строителство, добра инфраструктура, наличие на градски транспорт и други удобства. Интересът на българските граждани е главно към имоти в ценовите нива между 30 и 60 хил. евро. Това са предимно апартаменти в големите жилищни квартали като „Възраждане“, „Младост“ и „Трошево“. Купувачите с повисок бюджет – между 50 и 80 хил. евро, се насочват към по-централните райони на града като „Тракия”, „Левски”, „Чаталджа”, „Чайка”.

През последните няколко месеца жилищата са се продавали на цени между 520 и 680 евро за квадрат. Търсенето на купувачите е основно в ценовия диапазон от 30 до 40 хил. евро, но реалните предложения за подобни имоти са малко. Тенденцията е валидна за всички райони на града. И ако на останалите видове жилища цените продължават да падат, макар и бавно, особено за новите двустайни монолитни жилища се забелязва тенденция за задържане и дори леко повишение. За раздвижване на пазара обаче не може да се говори – поскоро има инцидентни покачвания на обемите сделки, а търсенето остава на едно ниво. Накратко, то е ниско, а клиентите премислят и подбират много, преди да се стигне до сделка. Забележка: Евентуалното несъответствие в данните на отделните консултанти се дължи на разлика в методологиите им на анализ.


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

23

gradat.bg

ЖИЛИЩА 2012

ТЕМА

Тихомир Тошев, управляващ партньор на „Кредит център“

Пазарът на кредитиране на имоти работи при нови изисквания Спадът на лихвите по кредитите мотивира купувачите на първо жилище

на пазара, което води и до много висок процент на одобрени кредити. Средният размер на ипотечните кредити няколко месеца се задържа под 30 000 евро, което означава средна вноска по кредита от около 400 лева за срок от 25 години - разход, който се смята много нискорисков за средните нива на доходите на домакинствата в България. Намирането на добро жилище в

тези ценови нива става все потрудно, което мотивира някои инвеститори да планират и стартират нови жилищни проекти, като този път преценяват внимателно както местоположението, така и разпределението на проекта като апартаменти и квадратури. Малкото нови проекти се приемат много добре от клиентите и въпреки че „на зелено” сделки почти няма, след достигане на Акт 14 и Акт 15 реализацията на апартаментите не е трудна. Успешните проекти най-често са с 20– 25 апартамента в квартали с добра инфраструктура, в близост до метрото или други удобни връзки на градския транспорт. Такива проекти се оценяват добре и от банките, които осигуряват лесно и достъпно финансиране на купувачите. Спадът на лихвите по кредити

и подобряването на останалите условия по тях мотивират най-вече купувачите на първо жилище, които са около 80% от търсещите финансиране на сделка с имот. Останалите около 20% са клиентите, които искат да повишат стандарта си на живот, като закупят по-голямо жилище с по-добра локация. Тези клиенти търсят най-често тристайни и четиристайни жилища на цени от 70 000 до 100 000 евро. За тези клиенти местоположението и качеството на строителството също са важни, но те имат и много други изисквания, като гледат каква е поддръжката на имота, кои са съседите, търсят близост до центъра на града или паркове и др. Всичко това показва, че макар и все още свит, пазарът на кредитиране и имоти работи при нови изисквания, създава нови правила и нови тенденции. Колко-

са за активен край на годината. Повечето финансови институции вече оповестиха есенните си промоционални предложения, съдържащи най-често пониски лихви по кредитите, както и отстъпки в съпътстващите ги такси и комисиони. От друга страна, има по-голяма активност и в запитванията за кредити от клиентите, като повечето са решени да приключат с покупката на жилище и тегленето на кредита до края на годината. Освен че е традиционно силен период, краят на годината дава повече яснота на потребителите за това как са се справили с финансите си през годината, какви допълнителни постъпления могат да очакват под формата на бонуси, дивиденти и др. и как могат да решат жилищния си проблем по добър и без рисков начин. От това как ще приключи годината зависи и как ще стартира пазарът през следващата календарна година. Нашите очаквания са 2013 г. да бъде видимо по-активна година, да покаже ясно, че дъното при цените на имотите е достигнато, и да донесе по-големи обеми както при сделките с имоти, така и при изтеглените жилищни кредити. Лихвите най-вероятно ще продължат бавното си движение надолу, като за цялата 2013 г. слязат с около 0.5% до нива от 6.25–6.75%.

29113

32825

31212

31117

29497

34860

33228

38352

36245

34298

36240

37960

40595

38366

36860

50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

36980

Среден размер на кредит в евро за януари 2011 - август 2012 34870

Покупките са съсредоточени основно в ниския ценови сегмент

О

т друга страна, има значително подобряване на условията по кредитите, особено при лихвите на ипотеките в левове, които, сравнени с 2011 г., са по-ниски с около 1% и вече са на нива 6.5–7%. Разнообразието от ипотечни кредити се увеличава, като освен продуктите с фиксирана лихва на пазара се появиха и нови продукти

В средносрочен план очакванията на участниците на пазара

34860

като освен продуктите с фиксирана лихва на пазара се появиха и нови продукти, позволяващи ползването на гратисни периоди, гъвкавост при управлението на кредита, възможност да се ползват други банкови продукти при преференциални условия и др. Всички тези промени мотивираха повече желаещи да закупят имот с кредит, но част от тях се сблъскаха с друг проблем – намирането на имот, който да отговори на изискванията им като качество, големина и местоположение, от една страна, и приемлива цена, от друга. Нагласите на купувачите на имоти в големите градове продължава да бъде, че е възможно да се сдобият с двустаен апартамент на цена под 40 000 евро, но тези нагласи все по-трудно се превръщат в реална сделка, особено в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив. Това в момента е най-сериозният проблем на пазара, тъй като текущите цени на имотите се определят като достъпни от по-голямата част от участниците на пазара, относително стабилни са около нивата, достигнати в края на миналата година, а и виждаме първите опити за ръст на цените в някои предпочитани от клиентите квартали на големите градове.

то по-бързо те се уловят и анализират от участниците на пазара – инвеститори, строители, финансови институции, посредници и др., и те настроят работата си да следва тези нови правила и тенденции, толкова побързо ще видим и реална промяна на пазара в посока по-стабилно и устойчиво развитие и по-голям обем сделки.

35650

Разнообразието от ипотечни кредити се увеличава

Т

ихомир Тошев е управляващ партньор на най-голямата компания за кредитно консултиране у нас - „Кредит център”. Председател е на Асоциацията на кредитните консултанти – първото професионално сдружение на кредитните консултанти у нас. Той е изпълнителен директор и на „Фронтекс Интернешънъл” – компания, специализирана в управлението на вземания. Тихомир Тошев е магистър по инженерна икономика и мениджмънт, завършил е „Мениджмънт и маркетинг” към College of North West London, лицензиран оценител е на недвижимо имущество, търговски предприятия, машини и съоръжения.

34593

Жилищното кредитиране през 2012 г. продължи да бъде в рамките на обемите от 2011 г., но при по-добри лихви и годишен процент на разходите. Липсата на ръст в обемите показва, че пазарът продължава да е свит и потребителите все още са внимателни и трудно взимат решение да задлъжняват, дори когато става въпрос за покупка на собствен дом. От друга страна, има значително подобряване на условията по кредитите, особено при лихвите на ипотеките в левове, които, сравнени с 2011 г., са по-ниски с около 1% и вече са на нива 6.5–7%.

Източник: „Кредит център“


24

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЖИЛИЩА 2012

Новото строителство в София 9000 жилища за година Необитаваните жилища в столицата се увеличават от 68 000 през 2001 до над 140 000 през 2011 г.

Зони с различно качество на средата в София

г. до

над 140 000

Модерно предградие

през 2011 г.

Захарна фабрика Банишора Хаджи Димитър Сухата река

Градски център

Васил Левски

Христо Ботев

Враждебна

Към края на 2011 г. ОБЩИЯТ БРОЙ на жилищата в Столич-

аерогара

ната община е

Горна баня

по-голям от този на домакинствата -

Манастирски ливади

459 765

Бояна

Студентски град Младост-3

Драгалевци най-благоприятни условия за живеене (Зона А)

Горубляне

Лозен Симеоново

най-неблагоприятни условия за живеене (Зона Г)

96% масивна стоманобетонна конструкция - панелна или масивна 36%

2011 Столичната община (607 228) е значително по-голям от този на домакинствата (459 765), но високите средностатистически стойности се дължат не на високите стандарти на потребление, а на необитаваните жилища. От екипа, разработил ИПГВР на София,

отбелязват сериозна загуба на жилищен фонд в централната градска част (ЦГЧ). През периода 2001-2011 г. средно по 6000 жилища годишно са сменили предназначението си в офиси. Затихването на функцията обитаване е сериозна заплаха за жизнените функции на ЦГЧ. По-

48

516 502 2001

ра, лоша достъпност и реституция.

Според анализа жилищното потребление в София, изчислено на базата на общия наличен фонд, е сравнимо с това на ЕС (466 жилища на 1000 обитатели). Към края на 2011 г. общият брой на жилищата в

Н

аследеният от прехода висок дял частни жилища (87%) непрекъснато се увеличава (94.4% през 2011 г.)

в перифе

общо

р

607 228

та

Брой жилища в София

панелни сгради

1 94

558 287 в компактния град

През периода 20012011 г. средно по

6000 жилища го-

Конструкция на жилищния фонд в София

общо

607

228 - значително

Бъкстон

ия

но новото строителство се възпрепятства от липса на инфраструкту-

68 000 през 2001

Банкя

Жилищният фонд деградира поради неадекватно управление и поддържане,

а общинският фонд, който е символичен, е и трудно управляем. Капацитетът на жилищните територии по действащия ОУП надхвърля 50% от сегашния фонд и позволява изграждането на над 300 000 нови жилища. Тези данни надхвърлят прогнозите за платежоспособно търсене до 2020 г. три пъти. Проблемите тук са от административен, правен и финансов характер и изискват реформи на национално ниво. По данни от последното преброяване ускорено нараства броят на жилищата. От 516 502 през 2001 г. през 2011 те са 607 228, от който 558 287 - в компактния град и 48 941 - в периферията. Средният темп на ново строителство през последните 10 години е 8 жилища на 1000 обитатели, или около 9000 жилища на година. Намалява относителният дял на жилищата в периферията от 9.2% през 2001 г. на 8% през 2011 г. и съответно на еднофамилното обитаване. Необитаваните жилища в столицата се увеличават от 68 000 през 2001 до над 140 000 през 2011 г. – 23.5%. Засилва се строителната активност в околоградския район,

НЕОБИТАВАНИТЕ ЖИЛИЩА в столицата се увеличават от

Обеля

4% полумасивна, паянтова

Целевият и проблемен анализ от Интегриран план за градско възстановяване и развитие на София (ИПГВР), изготвен от екип, ръководен от проф. Веселина Троева, посочва основните проблеми на жилищната система в столицата. Те включват отсъствието на национална и общинска жилищна политика и администрация, на система за държавно субсидиране, на кредитна система със специализирани ипотечни банки, влошаване на финансовата достъпност до жилище. Отчетена е значително по-слаба жилищна мобилност в София от тази в Европейския съюз.

ради това се препоръчва при определяне на зоната за въздействие, свързана с обществените дейности на центъра, да се съхрани обитаването при реконструкцията му. Наследеният от прехода висок дял частни жилища (87%) плавно и непрекъснато се увеличава (94.4 през 2011 г.), но тенденцията на намаляване в обществения наемен сектор (5.6% - едва 25 900 жилища, от които половината - студентски общежития) е в противоречие с увеличаващото се социално разслоение и уязвимост. Общественият наемен фонд е разпръснат сред етажна собственост, което го прави трудно управляем и неефективен. Появилият се в прехода частен наемен фонд се увеличава, което допринася за жилищната мобилност, но ценовите нива не допускат масова платежоспособност, а голяма част от този фонд сменя предназначението си, особено в центъра. След изследване на компонентите и факто-

дишно са СМЕНИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ В ОФИСИ

рите на околната среда в анализа се посочват зоните с различно качество на средата.

Като най-благоприятни зони за живеене (Зона А) съгласно ОУП са в района на Банкя, южните части на Горна баня, в подножието на Люлин, склоновете на Витоша с прилежащите квартали Бояна, Драгалевци, Симеоново, Горубляне от север и южните части на „Бъкстон“, „Манастирски ливади“, „Студентски град“, „Младост 3“, терените около Лозен, в подножието на Стара планина. Най-неблагоприятни условия за живеене (Зона Г) са територии от района на „Обеля“, „Модерно предградие“, „Захарна фабрика“, „Банишора“, градски център, „Вл. Заимов“, „Хаджи Димитър“, „Сухата река“, „В. Левски“, „Хр. Ботев“, „Враждебна“, както и територията на аерогарата.


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

25

ТЕНДЕНЦИИ

Световното изложение на строителния бранш BAU 2013 от 14 до 19 януари 2013 г. в Мюнхен От 14 до 19 януари 2013 г. в гр. Мюнхен, Германия, ще се проведе водещото световно изложение за строителни материали, строителни системи, архитектура и обновяване на сгради BAU 2013. Очакват се 2000 изложители от над 40 страни, както и 240 000 посетители от цял свят. На площ от 180 000 кв.м изложението налага световните мащаби в сферата на архитектурата, материали и системи за индустриалното и жилищното строителство както за новото строителство, така и при обновяването на сгради. Това е изложението, което събира на всеки две години водещите имена в бранша в световен мащаб на едно място и е задължително за всички, които професионално се занимават с планиране, строителство и оборудване на сгради – инженери и архитекти, строители, строителни предприемачи и търговци на строителни материали. А с представените 50 000 проектантски бюра BAU е и най-голямото изложение в света за архитектите и инженерите. Спектърът на продуктите представя всеобхватно целия свят на строенето – алуминий, стомана, дърво и пластмаси, стъкло, керамика, строителни материали, сухо строителство, готово строителство, строителна химия, асансьори и ескалатори, енергийна и сградна техника, софтуер и хардуер, естествени и изкуствени камъни, изграждане на градски пространства. Заедно с това в центъра на вниманието на изложението BAU 2013 ще бъдат теми, които са значими за бъдещето на строителството и са от огромно значение за всички браншове. Освен утвърдената вече тема „Устойчиво строителство“ на преден план ще бъдат и темите „Енергия 2.0“ и „Развитие на градовете през 21-ви век“. Други топ теми са модернизирането и строенето, съобразено с потребностите на различните генерации/ поколения. Устойчиво строителство

Темата „Устойчиво строителство“ в последно време се превърна в основополагащо понятие за

строителния бранш. Тя е и водеща при изложението BAU. Понятието обхваща не само цялостния жизнен цикъл на сградите (от планиране през използване до разрушаване), в цял свят се създадоха съответните системи за сертифициране на устойчиви сгради. И не само сградите, а и отделните строителни системи също биват оценявани за тяхната устойчивост. На всички е ясно, че в сферата на строителството и в бъдеще ще се дискутират темите за демографските промени, промяната в климата, използването на възобновяемите енергии и урбанизацията през призмата на устойчивото строителство. Ще се мисли в посока устойчивост не просто на отделни сгради, а устойчиво планиране и реализиране на цели квартали и градове. В Европа ще се поставя акцент и върху устойчивото саниране и модернизиране на сградната наличност. Все теми, върху които ще акцентира изложението BAU 2013. Енергия 2.0

Понятието идва от интернет (напр. Web 2.0) и се отнася общо до бъдещето на снабдяването на сгради с енергия и свързаните с това технологични иновации, така както те ще могат да бъдат видени от посетителите на BAU 2013. С „Енергия 2.0“ се има предвид рязко нарастващото значение на възобновяемите енергии, а също и съчетаването на различните източници на енергия – конвенционални и възобновяеми, и пестенето на енергия и енергийната ефективност. BAU 2013 ще даде на посетителите отговори на въпроси като: Какво е енергийното управление на нови сгради? Какъв ще бъде делът на възобновяемите енергии в бъдеще и как те ще бъдат свързани интелигентно към сградната техника? Какви са новите решения при енергийното саниране на сгради? Как ще се отразят темите за енергийната ефективност върху нашето вече построено обкръжение? Каква ще е ролята за в бъдеще на системите за сертифициране и декларациите за опазване на

ето на Земята, което ще наброява 9,3 милиарда души, ще живеят в градове. По тази тема основна роля играят въпроси като потребление на енергия, мобилност, „интегриран“ град, в който сградите са оптимизирани разумно енергийно, енергийно саниране, без да се разрушава идентичността на градския пейзаж, и т.н.

околната среда за строителни продукти и материали? Тези теми ще бъдат дискутирани с реномирани експерти от цял

свят на множеството форуми и конгреси, които ще съпътстват изложението през всичките дни на провеждането му.

Развитието на градовете през XXI век

Статистиките и проучванията сочат, че през 2050 г. 75% от населени-

Всичко това можете да видите и чуете, а също и да създадете ценни контакти с бъдещи бизнес партньори, ако посетите BAU 2013 от 14 до 19 януари 2013 г. в Мюнхен. За информация може да се обръщате към Кремена Вълчева, тел. 02/ 816 3027, kremena.valcheva@ahk.bg.


26

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

TEMA

ЖИЛИЩА 2012

Case study: Residential Park Sofia Град в града

R

esidential Park Sofia (RPS) обединява удобната и сигурна жилищна среда, комфортното работно място и естествената близост с природата. „Паркът” освен голямо разнообразие от апартаменти, редови и еднофамилни къщи предлага търговска зона и офисни площи, съчетаващи едни от най-добрите меджународни практики в архитектурата и строителството, така че да отговарят изцяло на нуджите на жителите и работещите в него. Професионално подбраната комбинация от услуги и търговски обекти в RPS, отличната инфраструктурна обезпеченост, близостта до Business Park Sofia и многообразието от офисни и търговски центрове в околността, превръщат RPS и района в атрактивна дестинация с голям потенциал за развитие. „Паркът” въплъщава идеята за град в града, където хората работят, живеят, почиват, пазаруват и спортуват на едно място. Разговаряхме с г-н Георги Ранчев, управител на Lindner Immobilien Мanagement ЕООД, който затвърди убежденията ни, че

пазарът на жилища принадлежи на уникални решения, гарантиращи сигурност и среда.

Към центъра, летище София

център

Ок ол ов ръ ст ен пъ т

Бизнес парк София

летище София

Към Перник, Кулата Technopolis Como

Околовръстен път Hyunday

Природен парк „Витоша“

Shoping mall

IKEA

София Парк

Към Пловдив


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖИЛИЩА 2012

27

TEMA

Концепции и развитие Още със зараждането на идеята за Residential Park проектът е разделен на три фази (виж мастерплана). С оглед на бъдещото развитие на проекта първата фаза е най-голяма. Тя обхваща и пълното инфраструктурно обезпечаване на проекта, за да могат следващите (втора и трета) фази да бъдат относително безконфликтни за вече живущите и работещи в комплекса хора. Още в първа фаза се реализира 100 % изграждане на инфраструктурата, включваща както вътрешната алейна мрежа, така и външната инфраструктура, която обхваща строителството и довършването на два моста над околовръстното шосе, цялостното изграждане на улица, която в момента се нарича „Рачо Петков Казанджията“, както и рехабилитацията на части от околовръстното шосе, мостове и тунел, свързващ шосето с кв. „Младост“. В комплекса е реализирано изцяло подземно паркиране. Външните паркоместа са само за посетители и са за краткосрочен престой. Инвестициите в инфраструктурата продължават, като следващата фаза е свързана с изграждането на обръщало на автобус 314, който е в движение от 01.09.2012 г. Стартирайки с проекта, след въвеждането в експлоатация става ясно, че в зоната не съществува публичен градски транспорт: „Ние решихме с вътрешна маршрутка осигуряването на транспорта на голяма част от живущите в комплекса. След две години и половина интензивна работа със Столичната община успяхме като част от програмата за свързването на новите метростанции да обосновем пускането на линия 314, като ние имаме ангажимента да изградим обръщало на автобуса с цел да се съкрати маршрутът, който в момента е малко по-дълъг.” Предстои и разширение на метрото до Business Park Sofia, който се намира в непосредствена близост до комплекса. Първата фаза към момента е почти изцяло изградена и реализирана.

След края на строителството на жилищата са довършени озеленяването, поливните системи и вътрешноалейното осветление, след което фокусът се измества върху търговската зона. Фази 2 и 3 са още в процес на планиране, като намерението за фаза 2 към днешна дата е за ре-

Мастърплан вход към търговската част

О

т 5 до 7 % доходност върху имотите, които се купуват с инвестиционна цел.

„О

т стартирането на кризата 2012 г. е найсилната ни година от търговска гледна точка.“

ализирането на еднофамилни къщи. В момента се правят проучвания и се събират резервации. Търговската зона е 100% инвестиция на Lindner, като идеята за нея е да бъде отдавана под наем или обектите в нея да бъдат продавани. Тя е над 70% реализирана и изпълнява и поддържаща функция за зоната. Търговските площи включват пощенски клон, банкомат, аптека, ресторант, бистро, пункт за химическо чистене. В процес е и идентифицирането на правилния оператор на бъдещия магазин за хранителни стоки. С оглед на концепцията „град в града” е реализирана и детска градина, която функционира от началото на лятото: „До средата на ноември очакваме да въведем в експлоатация и спортния център с басейн, фитнес зала, сауна, парна баня, масажни помещения, козметичен салон и зала за танци, които да допълнят палитрата от услуги, които предоставяме. През ноември ще започне да функционира зъболекарски кабинет. Ще има

вход към жилищната част

Фаза 1: завършена 90% Фаза 2: на етап планиране Фаза 3: на етап планиране

и детски клуб” Сградите и помещенията, в които се извършват такъв тип обслужващи дейности, са продадени на частни инвеститори, които поемат ангажимент за определен брой години да

поддържат функцията, като се ангажират да предоставят отстъпки на живущите. В рамките на комплекса са изградени и рекреативни зони, включващи барбекю, детски площадки, открити спорт-

ни съоръжения, беседки, открит шах и др. Общите открити площи разполагат с безплатен Wi-fi: „Хората се чувстват удобно и спокойно при нас. Това е нещото, което според мен от днеш-

на гледна точка е успешно за проекта и това е и основен двигател за продължаващите обеми, които ние реализираме. От началото на кризата 2012 е най-силната ни година от търговска гледна точка.”


28

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

TEMA

ЖИЛИЩА 2012

Case study: Residential Park Sofia

Комунални услуги

Архитектура

Комплексът е изцяло газифициран. Водата в жилищата също се затопля с газ с помощта на котли. Заложени са високи стандарти на изпълнение на контролните уреди, позволява-

Моделът на RPS доказва, че е удачен найвече защото къщите не натрапват със своето присъствие живущите. Сградите са само допълнение към природата. „Ако имаше една поярка архитектура, озеленяването се губи, гу-

бим и уникалните гледки към планината, докато сега в жилищния комплекс фасадите в никакъв случай не те натоварват.” В комплекса има ясни правила за недопускане на промени по фасадите. Конструкциите и цве-

товете на тентите се съгласуват с управлението и това работи в посока запазване визията на комплекса. Акцентът е насочен върху средата, върху спазване на правилата и върху това живущите да се чувстват комфортно.

щи дистанционно отчитане. В осветлението е заложено на енергоспестяващи крушки, които редуцират разходите. При поливната система се използват сондажи, като по този

начин се получава захранване с подпочвени води. Токът във всички къщи е трифазен. Голяма част от тях разполагат с камини, но те поскоро са елемент от интериорното решение.

Разходите за апартамент от 160 кв.м. • Топла вода и отопление (пикови месеци) – 300-350 лв. на месец • Ток – около 50 лв. на месец • Фасилити мениджмънт – 230 лв. на месец + 600 лв. капиталови разходи на година • Гаранционен депозит – еднократен при подписване на договора за покупка – 6 лв. на кв.м = 960 лв.

Профил на купувача Живущите в комплекса са над 1000 души от около 250 семейства. Купувачи са предимно двойки с минимум две деца (на средна възраст между 2 и 10 години), мениджъри средно и високо ниво на международни компании, предприемачи. „Сега се наблюдава и една много интересна тенденция – проблемът със сегментацията на обществото в провинцията е изключително отчетлив. Имаме двойки, които сериозно размишляват върху това какво става с техните деца, къде учат тези деца, как те се позиционират в обществото. Налице е миграция заради образованието. От нас купуват и двойки, при които един от партньорите често пътува в провинцията или чужбина”.

Попитахме г-н Ранчев защо да инвестираме в имот в комплекса?: • От днешна гледна точка флуктуацията на цените на жилищните имоти не е в такива размери, че да предизвиква значителен риск. • При внимателно структурирана инвестиция можете да си гарантирате от 5 до 7% годишна възвращаемост, която твърде скоро ще надвишава нивата на депозитите в първокласните банки.

• Ако приемем, че флуктуациите на цените са към своя край, имайки гарантирана доходност или перспективи за такава, инвестирането в имот е абсолютно релевантна стъпка. • С някои изключения имотите в София продължават да са ликвидни. Особено когато говорим за жилищни имоти, при които имаме утвърдени инфраструктура, локация и среда


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ЖИЛИЩА 2012

29

TEMA

Управление

2012

е най-добрата година за Residential Park, но трудностите в началната реализация са свързани предимно с налаганите високи стандарти, което е голямо предизвикателство пред инвеситорите. Защото можеш да направиш много компромиси с цел продажба, но така компрометираш концепцията. „Ние категорично не сме отстъпвали от стандартите. Ключът за успеха на проекта е свързан със сериозните ангажименти към управлението на комплекса. Той изглежда по този начин и е успешен в продажбите, защото все повече средата е акцентът.” Комплексът разполага с множество по обем зелени пространства и обществени кътчета, които позволяват на живущите да имат условия за отдих. Навсякъде се чисти ежедневно. В договора за управление и поддръжка влизат денонощната охрана, включваща контролнопропускателния пункт и охрана на общите час-

ти, поддръжката на зелените площи и поливната система, снегопочистване на вътрешните алеи. Управлява се процесът на сметосъбиране и сметоизвозване – къде да бъдат поставени контейнерите, колко често да идват сметопочистващите компании, организиране на отделно събиране на отпадъците и следене за спазването му. Отделно са осигурени торбички и за животинските отпадъци. „Най-трудното при реализирането на такъв проект е балансирането между интересите на множество различни по манталитет купувачи. В случаите на нарушение налагаме административ-

100%

събираемост на таксите

ни глоби, които невинаги са възторжено приети от нарушителите, но ние сме изключително фокусирани и отговорни в тази посока.” В комплекса е създаден специален On-line регистър на проблемите по гаранционни и експлоатационни въпроси. Всеки от

живущите може да вкара в системата своята претенция или сигнал, да получи входящ номер и неговата претенция да бъде обработена. Извършва се гаранционен мениджмънт в рамките на фасилити мениджмънта. Ако има гаранционен въпрос, компанията за управле-

ние и поддръжка се ангажира да помогне при съставянето на протокол и да следи за отстраняването на проблема. Това е съществен елемент, който дава допълнителен комфорт. Въпросът с плащането на таксите от живущите е решен изцяло по търговски път – още със

сключването на договор за покупка на жилище те се ангажират с правилника за вътрешния ред и с договорa за управление и поддръжка, който е непрекратяем. “Купувайки си жилище при нас, хората гласуват изключително високо доверие на компанията Lindner и екипа, който управлява проекта. За годините назад сме постигнали 100% събираемост на таксите, което означава, че имаме стабилен договор и че хората са доволни от това, което получават”.

година. Тоест сега, изготвяйки бюджета за 2013 г., ние ще можем да разпределим сумата от лихвите като отстъпка от плащанията на клиентите за 2013 г.” Тези разходи се плащат и от инвеститора, който, ако има непродадени жилища, си плаща като собственик наравно с всички останали. Тоест фасилити мениджмънтът се разпределя между всички собственици. Договорът на всички живущи е с Residential Park Sofia Facility Management АД, което наема като главен изпълнител на фасилити мениджмънт услугите Dalkia Energy Services. Тe разпределят задълженията на фирма за охрана, фирма за почиства-

не и фирма за озеленяване и поддръжка на поливната система, като това са само основните направления. Dalkia Energy Services (DES) осъществяват и енергиен мениджмънт на целия комплекс. RPS FM АД е отговорно за фактурирането, отчетността и събирането на парите. „Живущите не могат да сменят фасилити мениджмънт компанията, но фасилити мениджмънт компанията може да смени главния изпълнител, ако доказано той не си изпълнява задълженията. С оглед на това да нямаме множество административни взаимоотношения всички фирми, които изпълняват отделни видове услуги, се помещават в комплекса”.

Организация и ресурси Инвеститор на проекта е Residential Park Sofia ЕООД (RPS ЕООД). Проджект мениджър и координатор на административното обслужване е Lindner Immobilien Мanagement ЕООД, която се явява представител на инвеститора. Residential Park Sofia държи към датата на последното общо събрание 92% от Residential Park Sofia Facility Management АД (RPS FM АД). Всеки от живущите може да получи в зависимост от типа жилище, което има, различен брой акции, като номиналът за акция е 10 лв. (виж схемата). По този начин собствениците могат да участват активно в управлението на дружеството, което разпределя средствата.

Всяка година RPS FM АД определя бюджет, на база на който два пъти годишно се събират парите за фасилити мениджмънт. „Ние бюджетираме определена сума, след това изразходваме част от нея и накрая изготвяме отчет, който се заверява от одитор.” Всички могат да видят за какво са изразходвани средствата – дали това е бюджетът, който е бил представен авансово предната година. Акционерите имат право на глас при взимане на решения за дейността на дружеството. Така живущите могат да изберат дали да бъдат пасивни или активни потребители - получаването на акции от акционерното

К

ъм момента дружеството разполага със 700 000 лв. в брой – гаранционни и капиталови разходи.

дружество е опция, а не задължение. Освен фасилити мениджмънт такси RPS FM АД събира и гаранционен депозит, с което се гарантира още при встъпване във взаимоотношения по договора, че дори клиентът по някаква причина да пропусне срока на плащане, е наличен буферен ресурс, който да покрие нуждите. Характерно за проекта е наличието на перо „Капиталови разходи”. Създаден е специален гаранционен фонд на комплекса, с който, след като из-

текат строителните гаранции на проекта, има ресурс, с който да се поддържа качеството на сградите и общите части. Той се събира от всички живущи веднъж годишно и е в размер на 600 лв. на всяка единица. Към момента дружеството разполага със 700 000 лв. в брой – гаранционни и капиталови разходи. „Ние ги инвестираме в депозити и ги даваме като отстъпки в намаления на ефективно платените фасилити мениджмънт такси за следващата

Схема: Организация и ресурси Озеленяване и поливни системи

Охрана

Почистване

Фасилити мениджмънт: Dalkia Energy Services Residential Park Sofia Facility Management АД

92%

Residential Park Sofia ЕООД Собственици апартамент - 5 акции х 10 лева = 50 лева редова къща - 10 акции х 10 лева = 100 лева еднофамилна къща - 15 акции х 10 лева = 150 лева Гаранционен депозит - 6 лева на кв.м РЗП еднократно Капиталови разходи - 600 лева на единица годишно


30

Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ЖИЛИЩА 2012

Частна детска градина допълва концепцията за град в града на Residential Park Sofia Тя е първата от веригата детски градини и училище на инвеститора „Джи Ай пропъртис“ ООД

Фотограф Мария Съботинова

Сградата на детската градина е специално проектирана и построена за дейността. Общата площ от 1250 кв.м е разгърната на 3 нива. На първите две са разположени занималните, в които децата спят и се хранят. Допълнително са осигурени помещения за заниманията по чужди езици и изкуства по едно на всеки етаж. В сутерена на детската градина е разположена голяма спортна зала, оборудвана с баскетболен кош, шведски стени, мини футболни врати, огледала, подходящи за заниманията по танци, и др. Към нея има английски двор, който се използва и от помещението за приложни изкуства, разположено на същото ниво. Детската градина разполага с просторен озеленен двор. Част от него е покрита с тартанова настилка, за да могат децата да провеждат обученията си навън, а в останалата част са разположени съоръженията за спорт и игри. В двора се нами-

ра и експериментална зеленчукова градина за децата. Тук те сами засаждат и отглеждат различни култури и се запознават с част от природата и нейния живот. Всички помещения в детската градина са обзаведени според изискванията за обучение и занимания в предучилищна възраст. Маси, столове, пейки, етажерки и легла – всички те са съобразени с детските стандарти. Баните и тоалетните не правят изключение и “малките” им размери позволяват на децата да се обслужват сами, което им помага да развиват своята самостоятелност. В градината са използвани специални подови настилки. Линолеумът е избран в различни цветове за всяка занималня, коридорите и стълбите, а спортната зала е покрита с настилка, която допринася за безопасното провеждане на заниманията. За разлика от цветното подово покритие стените в сградата са решени в

„Д

жи ай пропъртис” ООД (GI PROPERTIES) е създадено през 2009 г. от д-р Валчин Гаров и Атанас Гаров с цел инвестиции в образование и недвижими имоти и тяхното управление. Първият проект на компанията е детската градина “Веселото гардже” в столичния жк „София парк“. Успешната реализация се отбелязва и от официалната му регистрация в Министерството на образованието, младежта и науката с получаване на лиценз за упражняване на дейността, издаден на името на “Джи ай едюкейшън” ООД с предмет на дейност педагогически услуги, включващи целия спектър от образователно възпитателна дейност за деца от предучилищна възраст и учебно възпитателна дейност за деца и ученици от първи до последен гимназиален клас. бяло. Идеята е те да се използват като изложбени или за директно рисуване. По този начин интериорът добива уникалност в унисон с децата. В градината храната е от биопродукти и се доставя от кухня майка. След това се подготвя за консумация в специалното кухненско помещение, оборудвано според изискванията. Децата сами подреждат масите и сервират храната си.

От детската градина споделят: „Трите основни насоки, чрез които екипът работи в посока развитие на детската уникалност, са креативност, толерантност и любознателност. Чрез тях ние вярваме, че децата ще открият и ще споделят с нас найинтересното за тях. И естественото продължение е заедно да вървим напред и да запазим балансa в естественото развитие на децата.”


Строителство ГРАДЪТ, 15 - 21 октомври 2012 г.

gradat.bg

31

ИНВЕСТИЦИИ Юлиян Петков, председател на съвета на директорите на „Гипс“ АД:

Инвестираме 8 млн. евро в съвременен производствен комплекс Новооткритият завод за гипс е един от най-модерните в Източна Европа Можете ли да представите новата инвестиция нашите читатели? - Новата инвестиция е на стойност €8.0 млн. и представлява един от най-модерните в Източна Европа заводи, включващ комплектна инсталация за калциниране на природен гипс, автоматизирана пакетираща и палетизираща система, лабораторен комплекс сертифициран по ИСО 2001 и складов комплекс. Оборудването на комплектната инсталация за калциниране на природен гипс е изцяло доставка на една от водещите в световен мащаб фирми - немската Claudius Peters Project. Заводът ще работи със суровина, добивана в собствения подземен рудник на дълбочина 320 м, като суровината се отличава с уникално качество и чистота и е 100% природен продукт за разлика от суровината на всички останали инсталации, работещи в България. Заводът е с капацитет 80 хил. тона гипс с качество много над стандартите, при 45% намален разход на енергоресурси и при два пъти по-ниски от пределните стойности за Европейския съюз влияния върху околната среда. Какво включва инвестиционната програма на дружеството през последните изминали години, в кратко- и средносрочна перспектива? - Новият завод е третият етап от инвестиционната програма на „Гипс“ АД, стартирала с приватизацията на бившето държавно „Гипс“ ЕАД от страна на „“Гипс инвест“ АД през 2005 г. Първият етап целеше модернизация на подземния добив и подобряване условията на труд и включваше доставката на добивен комбайн тип - KSP-32 ROADHEADER

Общи инвестиции на компанията в завода: 22 млн. лева Инвестиция в инсталацията: 8 000 000 евро Инсталация за калциране на природен гипс с капацитет: 80 хил. тона годишно Капацитет: 14 т на час Доставчик: Claudius Peters Projects В реконструкция: от 2006 г. досега

З

аводът ще работи със суровина, добивана в собствения подземен рудник на дълбочина 320 м, като суровината се отличава с уникално качество и чистота и е 100% природен продукт

Инсталация за калциране на природен гипс е с капацитет 80 хил. тона годишно

Преди два месеца към сградата на завода е открит и нов битов комплекс на миньора

и транспортни средства на стойност €1.5 млн. Изпълнението на втория етап разшири продуктовата гама на предприятието до 27 продукта за строителството, включващо сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа мазилки, шпакловки, за мазки, лепила и грундове и система за топлоизолация „видасистем“. Изграден беше цех за производство на сухи строителни смеси на гипсова и циментова основа с капацитет 50 хил. тона годишно и инсталация за сушене и сепариране на пясък на обща стойност 5 млн. евро. Третият етап, както вече казах, включваше новия завод с комплексна инсталация за калциниране на природен гипс. Не сме забравили и нашите работници. Преди 2 месеца открихме и нов битов комплекс на миньора. Общо към момента инвестициите в „Гипс“ АД доближават €15 млн. В средносрочна перспектива ще инвестираме в подмяна на енергийните мощности в подземния рудник с много по-съвременни. Как се развива пазарът на гипс в България по сегменти, вътрешно търсене и износ, конкуренция и нови технологии? Какви са основните продуктови групи и потребители? - Пазарът на гипс в България, както и целият строителен бранш са в стагнация. Вътрешното търсене е намалено и това води до изостряне на конкуренцията между отделните търговски субекти на пазара. Именно в тези усло-

вия ние предлагаме на пазара продукта на новия ни завод за калциниране на природен гипс, който е с качество по световни стандарти, 100% естествен продукт и екологично чист. Същия продукт ние влагаме и в производството на сухите строителни смеси на гипсова основа. Работим с най-големите фирми в нашия бранш, но не забравяме и по-малките производители и търговци, на които предлагаме същия висококачествен продукт на атрактивни цени. Осъществяваме и износ в съседните Сърбия и Румъния. Ние доставяме суров естествен гипс на два от най-големите циментови заводи в България, а също така и в циментови заводи в съседна Сърбия. Към нашия продукт прояви интерес и един от найциментови заводи в Румъния, с когото в момента водим разговори. Какви са вашите очаквания за развитие на икономиката, на строителния сектор и пазара през 2013 г. и в перспектива? - През 2013 г. се надявам спадът в икономиката общо и в строителния бранш постепенно да спре и да постигнем известна стабилизация. Изгледите в 10-годишна перспектива не са много добри на фона на случващото се в Европейския съюз и САЩ, но се надявам мерките, които се вземат, да доведат до стабилизация и лек ръст на европейската и световната икономика, които да се отразят и на нашата икономика и на строителния бранш.


ЗАЯВЕТЕ СВОЕТО УЧАСТИЕ ДО: 31 ОКТОМВРИ 2012 ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВAНЕТО: 12 ДЕКЕМВРИ 2012 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 02/ 958 88 33, 850 47 10 WWW.SGRADANAGODINATA.BG

ОРГАНИЗАТОР

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

ЗЛАТЕН СПОНСОР

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you