Page 1

Брой 33 (763), 3 - 9 септември 2012 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

www.stanilov.bg

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

Новата София Проектите и идеите, които променят града

9 771310 983000

33 >

33

София – стара и нова София не е град музей, не че не би могъл да бъде със старините под и над земята. На 13 септември откриването на изложбата „Новата София” на обновеното ларго трябва да накара по-

гледите да се обърнат едновременно към неговото материално настояще, умовете – към бъдещето му. Докато в следващите дни минувачите по новите настилки на ларго-

то разглеждат проектите, които изграждат бъдещето на столицата, археолози и строители ще продължават с усилията си отдолу, за да открият и подредят старините й. Темата на този брой

предлага панорама на това как най-важните обществени обекти променят града в последните една-две и следващите една-две години. И взема пример от студентската скамейка за разрешава-

нето на въпросите, които ще предопределят неговото бъдеще. Когато вече построените нови улици, кръстовища, метро, обществени пространства и обекти на културното и историче-

ското наследство ще бъдат обединени в единната визия на интегриран план за град, който стъпва на здравата основа на миналото, за да подсигури бъдеще на своите жители.

В БРОЯ РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ,

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

ПЪТИЩА, ЖЕЛЕЗНИЦИ, ЛЕТИЩА,

ГРАДСКА СРЕДА

МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН

ПРИСТАНИЩА

СТР. 13-17

BUILDINGREEN

СТР. 19

ИПГВР

СТР. 6-7

www.grupoetra.com

СИМПОЗИУМ

СТР. 8-12


2

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

СЪДЪРЖАНИЕ ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА СТР. 3 В очакване на добрите времена

Ще правят сигнализация на Септември - Пловдив и телекомуникацията София - Пловдив за над 69 млн. лв.

Строителни обеми за 2 млрд. лева за Q1/2012

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ

СТР. 4-5

Производител на електробуси идва в България по покана да инвестира Намерят ли се 470 млн. лева за инвестиции, Студентски град излиза от София „Техномаркет” преподписа наемите за самостоятелните си магазини Цените на софийските жилища намират опора в метрото Международен инвеститор се отказа от софийски проект за офиси и магазини Търговци напълнили повече от половината от близо 180 хил. кв.м магазини в нови молове

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ГРАДСКА СРЕДА

СТР. 6

Приета е Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 - 2022 г. Конкурс за проект за реконструкция на ЦГЧ на Варна

ИПГВР

СТР. 7

Пловдив очаква над 500 млн. лв. за градско развитие до 2020 г. Резултати от конкурси за ИПГВР

ГРАДЪТ И СГРАДИТЕ

СТР. 8-12

Международен архитектурен симпозиум Aluminium & Glass, 14 - 19 септември 2012 г. Водещ трябва да бъде холистичният подход, инж. Венета Новакова, директор R&D на ЕТЕМ Group Тенденцията е: мисъл за бъдещето, Иван Зайков, управител на „Ей Джи Си България“ Инвеститорите търсят най-доброто за сградите си, Христо Щерев, изп. директор на „Дорма България“ ЕООД Интелигентни фасадни системи се нагаждат към променящата се среда, арх. Абдулмаджид Каранух

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Търсят инвеститор за модернизиране на Централната жп гара в Пловдив

СТР. 13

Магистрала „Тракия“ до Петолъчката вече е готова Лот 3 на „Струма“ ще бъде първи приоритет за следващия програмен период Със Западната дъга на Околовръстното на София стартира проектът „София – Калотина“

ЖЕЛЕЗНИЦИ - ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА СТР. 14-15

ИНФРАСТРУКТУРА

Обновяват Централна жп гара София за година и два месеца

Община и администрация обсъдиха новата жп линия между София и Драгоман

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

СТР. 16

Вторият метродиаметър интегрира транспортната система на София

ПРИСТАНИЩА И ЛЕТИЩА - ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

СТР. 17

Само три обединения оферират в търга за морска гара Бургас Пристанищата в Несебър и Лом - на концесия

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ

СТР. 18

Сключват три договора за 27 млн. лв. за ВиК мрежата в Пловдив Пловдивската „Пътинженеринг” ще изпълнява етап 3 от водния цикъл на Габрово

BUILDINGREEN

СТР. 19

Над 90 държави отбелязват Световната седмица за устойчиво строителство през септември

ТЕМА – НОВАТА СОФИЯ

СТР. 20-29

Обсъждат се зоните за въздействие, проф. д-р арх. Веселина Троева, ръководител на обединение „София XXI”, изпълнител на проекта за ИПГВР на София „София тех парк“ е важен за града и се нуждае от достъп с обществен транспорт, Любомир Христов, заместник-кмет по транспорт и транспортни комуникации на София Обсъждат кръговото на бул. „България“ и бул. „Гешов“ на разширен експертен съвет Българското метро: 425 млн. евро инвестиции за последните три години Градът не като място, а като процес, доц. д-р арх. Елена Димитрова за работата на утрешните урбанисти Дипломните работи на урбанистите показват фактите и проблемите в града В пълнота са представени почти всички пространствени проблеми на различни типове среда за обитаване в големия град

ПРОЕКТИ – КОНКУРСИ, ТЪРГОВЕ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СТР. 30 „Металстрой АМС” довършва грубия строеж на Колодрума за 2.689 млн. лв.

СВЕТОВНА АРХИТЕКТУРА

СТР. 31

Алваро Сиза със специалната награда от биеналето във Венеция

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg

Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg

Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg

Наталия Димитрова - мениджър „Ключови клиенти“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg

Деян Тодоров - програмен директор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg

Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg

Камен Кръстев - мениджър „Бизнес развитие“, 0893540482, kkrastev@ thecitymedia.bg

Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg

Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg

Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg,

Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg

Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg

Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg

Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg

Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg;

Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров

Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55;

Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: тел./факс 968 030, e-mail: sdobreva@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Абонамент: 02/ 93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

3

gradat.bg

ИКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИОННА СРЕДА

В очакване на добрите времена Строителни обеми за 2 млрд. лева за Q1/2012

Б

изнес климатът в България през август се е понижил с 3.3 пункта поради очакванията за влошаване на ситуацията в промишлеността, строителството и търговията. Бизнес климатът в промишлеността вече е по-нисък с 2.8 пункта с прогнози за намалели поръчки от чужбина и основни проблеми - несигурна икономическа среда и недостатъчно търсене. Това показва месечното изследване на Националния статистически институт на основата на анкета на мениджърите в строителството, промишлеността и търговията.

Годишно изменение на строителството (сградно и инфраструктурно) в ЕС за юни 2012 г. в сравнение с юни 2011 г.

* Източник: Евростат. За някои от държавите няма данни за юни 2012 г. Таблицата показва само данни за някои държави с най-голям или най-малък ръст

Доскоро основен фактор за движение на икономиката, износът през 2012 г. вече се очаква да покаже признаци на забавяне като функция на стагниращата европейска икономика. Предстои да видим дали това ще доведе до свиване на нашия дял в световната търговия или до неговото разширяване предвид силните позиции на България в ниския ценови сегмент на много продуктови пазари и бързото пренасочване на част от българските износители към Азия, Латинска Америка и Източна Европа като алтерна-

тива на традиционния западноевропейски пазар, се казва в коментар на изследователската организация „Индъстри уоч“. СМР за 2 млрд. лева

Бизнес климатът в строителството се е влошил с 6.9 пункта по причина увеличения песимизъм на строителните предприемачи за следващите шест месеца. Несигурната икономическа среда, финансовите проблеми и недостатъчното търсене остават основните проблеми. По изчисления на Камарата на строителите в България

над 200 млн. лв. са дълговете на местната власт към строителите, но поради наложени санкции на местната власт по европейски поръчки плащанията към строителите са спрени. Това пък увеличава междуфирмената задлъжнялост и заплашва част от фирмите да изпаднат в практически фалит. За първото тримесечие на 2012 г. строителната продукция е 2 млрд. лв., което е спад с 3.3% спрямо същия период на 2011 г. и с 42% спрямо пика от 2008 г. Като абсолютни обеми инженерното

строителство продължава да е по-малко от сградното с около 150 млн. лв. Анализите на Камарата на строителите в България показват строителни обеми на равнищата от 2006 г. и няма тенденции за увеличаване на обемите, посочва председателят на камарата инж. Светослав Глосов. За последните пет години близо 3600 фирми са заличени от Централния професионален регистър на строителя, като за тази година отпадналите са 596, броят на регистрираните в момента фирми е 3898.

НСИ: Инвестициите са 7.8 млрд. лв. за 2011 г.

Q2/2012: БВП расте с 0.2%

Инвестициите в България през 2011 г. са нараснали с 9.5% до 17.8 милиарда лева по данни на НСИ. Инвестициите в строителство на сгради, машини и съоръжения са отстъпили като дял за сметка на придобиването на земя и на транспортни средства, показват данните от прессъобщението на института. Инвестициите бяха слабото място на икономиката, откакто тя влезе в рецесия през 2009 г. Те растат за първи път на годишна основа от 2008 г. насам, но остават на равнище от около 60% от найсилната година. Но в дългосрочен план увеличаването на активите в икономиката би трябвало да повлияе и на дохода.

През второто тримесечие на 2012 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г. БВП се увеличава с 0.2%. Основен принос за регистрирания икономически растеж имат крайното потребление и бруто капиталообразуването в основен капитал - съответно 1.9 и 1.5%. Износът на стоки и услуги през второто тримесечие се увеличава с 2.4% спрямо предходното тримесечие, а вносът на стоки и услуги - с 5.9%.

И в Евросъюза строителният спад продължава

Ръст на строителството за юни 2012 г. в сравнение с май 2012 г.

Ръст на строителството за юни 2012 г. в сравнение с юни 2011 г.

ЕС-27

-1.7%

ЕС-27

-5.8%

Сградно строителство

-1.4%

Сградно строителство

-5.6%

Инфраструктурно строителство

-2.2%

Инфраструктурно строителство

-9.3%

Румъния

-10%

Португалия

Великобритания

-4.7%

Великобритания -15.5%

Полша

-2.4%

Унгария

Германия

-2%

Словакия

-18.9% -11.1% -11%

Словения

+6.8%

Швеция

+4.6%

Испания

+1.3%

Германия

+3%

Франция

+0.7%

Румъния

+0.1%

2012 г. под знака на европейската дългова криза засега На този фон икономическият растеж в България е минимален, но все пак българската икономика чисто формaлно все още не е в рецесия. Един от водещите индикатори за икономиката е притокът на чужди инвестиции в страната. Това се казва в анализ на „Индъстри Уоч“. От една страна, преките инвестиции в страната продължават да бъдат на много ниски нива в сравнение с периода преди кризата – около 5 пъти по-малко. От друга страна обаче, вече трето поредно тримесечие има ръст на инвестициите, които достигат 1.6 млрд. евро за последните 12 месеца до март 2012 г. при 1.2 млрд. евро точно година по-рано.


4

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Агенцията за приватизация пак търси купувач на „Монтажи” ЕАД Строителят на промишлени и енергийни обекти „Монтажи” ЕАД ще бъде предложен за продажба в трета поред приватизационна процедура, след като предишните две през борсата не успяха. “Монтажи” ЕАД притежава търговска марка и 6 различни сертификата, уточнява пресслужбата на агенцията. Фирмата има 12 клона в страната и представителство в Москва. Притежава недвижими имоти с обща площ от 383 хил. кв.м разгъната площ. Дружеството е участвало в изпълнението на обекти с национално значение като големите топлоелектрически централи в комплекса „Марица-изток”. Съгласно годишния финансов отчет за 2011 то има общи активи 12.335 млн. лв. и чисти активи почти 7 млн. лв. Печалбата му преди данъци намалява от 331 хил. на 5 хил. лв. То е и собственик на значителни имоти.

„Техномаркет” преподписа наемите за самостоятелните си магазини

Ръководството на „Техномаркет” е поставило ключов подпис под 10-годишни договори за наем на цялата си самостоятелна търговска мрежа за продажби на битова техника, ход, който би закрепил стойностите им в светлината на очаквана от дълго време продажба. Информацията беше оповестена в междинния доклад за дейността на East Balkan Properties, инвестиционната компания, която държи 40% от капитала на „Глориент инвестмънт БГ”, дружеството - собственик на хипермаркети, търговски паркове и земя. Останалите дялове в имотите са на основателите и мениджъри на търговската верига Николай Китов и Христо Кусев. EBP е собственик на наследството от Equest Balkan Properties, компанията, която агресивно придобиваше имоти в България по време на инвестиционния бум. Преди година имотите бяха пуснати за продажба, но разнородното качество и местоположения на хипермаркетите може да са отблъснали инвеститорите. „Техномаркет” наема 20 магазина и 4 складови и сервизни обекта в портфейла от общо 35 отделни имота, част от тях отдадени на играчи като bauMax, Praktiker, Billa и Roda. Тези имоти са гръбнакът на търговската мрежа на „Техномаркет”, но в последната година компанията намали зависимостта си от тях благодарение на множество сделки в търговски центрове. Следващата година се очаква да отвори още два – в моловете „Парадайз център” и „София ринг” в София.

Намерят ли се 470 млн. лева за инвестиции, Студентски град излиза от София

Студентски град би могъл съвсем да изгуби основание за името си, ако предложението за преместването му в покрайнините на София и инвестиции, оценявани към момента на 470 млн. лева, се реализират. Терените, които се обсъждат, са в селата край София: Лозен, Нови хан и Панчарево, както и квартал Горубляне в покрайнините на града, съобщи проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет в София, чиято идея е проектът. Панчарево е предпочитаният засега вариант. Инициативата има подкрепата на главния архитект на Столичната община Петър Диков. Според проф. Митев десетилетия на реституция, промени в плановете и допускането на значително ново строителство на жилищни, офис сгради и развлекателни обекти в студентското градче го превърнаха от място за учене в малък Лас Вегас. Плановете предвиждат изграждане на библиотека с читални и компютърна зала, спортни съоръжения и концертна зала. Авторите на идеята са замислили да намерят частни инвеститори, които да построят сградите, а възвращаемостта на вложенията да дойде от отдаването на стаите под наем, недостатъчно и в сегашния вариант на студентския град. Той предвижда и повишаване на качеството им чрез разширение на помещенията и контрол на достъпа.

„Технополис” строи в Габрово хипермаркет 3700 кв.м. За по-малко от четири месеца се очаква да бъде завършен хипермаркет „Технополис” в Габрово, който ще е 29-ят поред от търговската верига за бяла, черна, офис техника и информационни технологии. Символичната първа копка през август направиха кметът на общината Таня Христова и председателят на съвета на директорите на „Технополис – Видеолукс холдинг” Тодор Белчев. Инвестицията е в размер на 4 млн. лв. Търговската верига ще осигури за града на хумора и сатирата 45 нови работни места. Хипермаркет „Технополис” - Габрово, ще бъде разположен на ул. „Индустриална” №10, непосредствено до кръстовището на ул. „Лазурна” и „Великотърновско шосе“. Сградата на новия обект ще заема площ от 3700 кв.м, като търговската зала ще се простира на 2000 кв.м. За улеснение на посетителите ще бъде изграден паркинг с 50 места. Главен изпълнител на обекта е сливенската фирма „Стройконсулт” ЕООД, която към момента е реализирала успешно шест магазина на веригата „Технополис” в градовете Добрич, Перник, Силистра, Монтана, Видин и Хасково с разгъната застроена площ между 3000 кв.м и 3500 кв.м.

Символичната първа копка на обекта направиха кметът на община Габрово Таня Христова и председателят на съвета на директорите на „Технополис – Видеолукс холдинг” Тодор Белчев

„АТ инженеринг 2000” е на път да купи „Техноекспортстрой” за 51 млн. лв.

Цените на софийските жилища намират опора в метрото

След шест месеца и два неуспешни опита за приватизация „Техноекспортстрой” е на път да намери нов собственик – строителната компания „АТ Инженеринг 2000“, съобщи вестник „Капитал”. Първоначалната цена беше 68 млн. лв., но след две процедури, прекратени поради липса на интерес, обвързващата оферта на кандидат-купувача е била 51 млн. лв. според изданието. „Капитал” писа още, че дружеството има около 33 млн. лв. по банкови сметки, но през последните години не е развивало значителна дейност. Дружеството е отчело загуба от 219 хил. лв. и 1.66 млн. лв. приходи миналата година. Имало е инвестиции в жилищни проекти в София и в Боровец. Има и имоти, машини и съоръжения, оценени на 26.3 млн. лв., включително административна сграда в центъра на София.

Докато цените на продадените апартаменти в София продължаваха хода си надолу, имотите, разположени в близост до метрото, устояват на течението, сочат данни на „Адрес недвижими имоти“. „В столицата през юли и август регистрират слаб спад – по-малко от 2.5% спрямо второто полугодие на 2011 година. В кварталите в близост до метрото обаче нивата не отчитат почти никакво понижение, а на места дори се наблюдава лек ръст“, каза агенцията в изявление за медиите. Без видима промяна се задържат ценовите нива в „Люлин“, „Младост“ и „Илинден“, докато метро ентусиазмът се е разпрострял от новите към старите линии, облагодетелствани от подобрения достъп до повече части на града. Няма промени и в „Надежда“. Леко покачване (с около 0.5%-1%) има в районите на „Света Троица“, „Мусагеница“, „Банишора“, пишат от „Адрес“.

Жилищните кредити поевтиняват до предкризисни нива Разходите за финансиране на покупки на жилища са намалели през юли в евро по данни от статистиката на Българската народна банка от 8.19 на 8.12%. Годишният процент на разходите по левови кредити остава стабилен на 8.3%. Те остават малко по-високи от историческото дъно от 8.12% през май. Евровите пълзят надолу и са били на най-ниското ниво от април 2008 г. и на около половин процентен пункт от абсолютното дъно от началото на 2007 г. Поевтиняването се движи върху намалението на лихвите, основната съставка на разходите по кредитите.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

5

ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПАЗАРИ, КОМПАНИИ, СДЕЛКИ Plaza Centers се отказа от софийски проект за офиси и магазини

Plaza Centers, строителен предприемач в търговския сектор в Централна и Източна Европа, е продал обратно мажоритарния си дял в проект за търговски и офис център на мястото на супермаркета „Рамстор” на бул. „Александър Стамболийски” в София, съобщи самата компания в официално изявление. Купувачът е съдружникът й Ори Нив, израелски гражданин и строителен предприемач, един от пионерите на жилищните комплекси от затворен тип в България с проекта „София гардънс”. Стойността на сделката не е известна. От офиса на дружеството, собственик на имота – „Он интернешънал”, казаха за „Строителство Градът”, че на този етап проектът няма да бъде продължен във вида, договорен с Plaza. Според плановете на терена трябваше да бъдат построени 75 хил. кв.м разгъната застроена площ със стойност 75 млн. евро. Plaza Centers купи половината от капитала на проектното дружество, чийто единствен актив е земята под магазина, за малко над 7 млн. евро в началото на 2009 г. Това оставя компанията само с един проект за търговски център с около 20 хил. кв.м отдаваема площ в Шумен, а самия него - под голям въпрос, тъй като инвеститори от този ранг обикновено правят поне по няколко проекта, за да оправдаят присъствието си в един пазар. Plaza Centers е поредният голям строителен предприемач в отрасъла, който трябваше да оптимизира структурата на активите и задълженията си, след като кризата ограничи финансирането за нови обекти, а наемателите и купувачите им се отдръпнаха от периферни пазари като България.

Търговци напълнили повече от половината от близо 180 хил. кв.м магазини в нови молове Следващата вълна търговски центрове в София е на път да запълни дългите алеи от магазини с наематели, докато опасенията на мениджърите на веригите да загубят от предимството си пред конкуренцията надделяват над желанието за печалба според проучване на консултантската фирма за имоти Forton International. „Сериозните наематели не могат да си позволят да не влязат в новите молове, защото отсъствието им от актуалните атрактивни търговски локации ще доведе до загуба на пазарен дял“, каза Сергей Койнов, изпълнителен директор на Forton, в прессъобщение. Поредицата от откривания на нови молове, която започва от ъгъла на булевардите „България“ и „Тодор Каблешков“ в София с 33 хил. кв.м магазини в „България мол“ в края на годината, ще бъде предхождана от период на усилени преговори и подписване на договори, прогнозираха от Forton в съобщение до медиите. До няколко месеца след това трябва да отвори врати и големият колкото две и половина подобни сгради „Парадайз център“. С тях и „София ринг“ по-късно през 2013 г. общите наличности ще се вдигнат с повече от 180 хил. кв.м. „Очакваме значителен брой сделки за площи в Paradise Center и Bulgaria Mall да се сключат през втората половина на 2012 г. Пазарът ги приема с интерес както заради ключовите локации, така и защото са с нови за нашия пазар концепции“, коментира Димитър Киферов, мениджър „Търговски центрове“ във Forton.

Започват търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов е открита процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове на територията на цялата страна с изключение на областите Габрово и София-град, съобщи ведомството на 21 август на интернет страницата си. Заявленията за участие в търга се подават в съответните областни дирекции „Земеделие” по местонахождение на имотите в срок от 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта в местен вестник. Информация за земите от Държавния поземлен фонд, както и за реда и условията за участие на кандидатите, се предоставя от съответните общински служби по земеделие и областни дирекции „Земеделие”. Процедурата е в изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Търгът обхваща около 5% от целия държавен фонд, който към края на 2011 г. е 2.245 млн. декара. Всички освен тези 154 хил. дка били в процес на даване под аренда или включване в горския фонд.


6

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ГРАДСКА СРЕДА

20,1 млрд. лева за България по политиката на сближаване в Европейския съюз Приета е Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 - 2022 г. Правителството прие Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 - 2022 г. С нея се определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната. Стратегията отчита териториалните аспекти, специфичните особености и потенциали за развитие на регионите на страната, като дава териториална насоченост на секторните стратегии и политики. Във визията за развитието на българските региони се акценти-

ра върху подобряването на условията за живот, бизнес и туризъм, като се залага на ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и популяризира регионалната им идентичност. Главната цел на документа е постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект. Тя ще се постигне чрез реализирането на четири стратегически цели. •Стратегическа цел 1

- икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда •Стратегическа цел 2 - социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал •Стратегическа цел 3 – териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество

•Стратегическа цел 4 – балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. Индикативният ресурс за постигане целите на стратегията

е 20.1 млрд. лв. за България по политиката на сближаване в ЕС за новия програмен период 2014 - 2020 г. Най-голям обем от средства ще концентрира стратегическата цел, насочена към постигане на балансирано те-

риториално развитие, свързаност и укрепване на мрежата от градове центрове – 46%, следвана от икономическото сближаване - 42% от средствата, социалното сближаване с 8% и териториалното сътрудничество с 4%. Разпределението на необходимите ресурси за постигане на целите и приоритетите на НСРР се базира на обективния подход, като се отчита броят на населението на територията на съответния район (по данни от 2011 г.). Този подход се допълва от принципа на солидарността и концентрацията на средства за най-необлагодетелстваните райони, като повече средства трябва да бъдат заделени за районите, изпитващи се-

риозни затруднения за преструктуриране на регионалните икономики, адаптиране към промените и преодоляване на последиците от глобалната финансова и икономическа криза. На основа на предвижданията на НСРР за периода до 2022 г. в съдържанието й са включени стратегически насоки за разработване на регионалните планове за развитие за периода 2014 - 2020 г. Те имат за цел да подпомогнат идентифицирането на ключовите насоки на политиката за сближаване в ЕС и по-успешно да впишат развитието на българските райони в рамките на стратегическите цели на ЕС за периода 2014 - 2020 г. Светла ДОБРЕВА

Конкурс за проект за реконструкция на ЦГЧ на Варна 20 000 лв. е наградният фонд на конкурса, обявен от община Варна за идеен инвестиционен проект “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна чрез реконструкция на градска среда“. Целта е единна концепция за безопасна, устойчива, екологична и естетична градска среда чрез идеи за пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, подходящи елементи на градския дизайн - малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско озеленяване, както и създаване на достъпна архитектурна среда. Проектът трябва да предложи и връзка с главната пешеходна зона - римски терми - море, като трасето, по което да се осъществи връзката, се избира от участника. Първият проект ще бъде отличен с 10 000 лв., второ място - 5000 лв., трето – 3000 лв. и

две поощрителни награди по 1000 лв. Срок за подаване на заявления 11 октомври. Обхват на конкурса - седем зони с обща площ 87 758 кв.м

I зона - градинката около катедрален храм „Св. Успение Богородично” II зона - градската градинка зад Операта III зона - площад „Независимост” в граници: от кръстовище бул.”Христо Ботев” и бул. „Вл. Варненчик” до Операта, ул. „д-р Людвик Заменхоф”, ул. „Цар Симеон I”, бул. „Княз Борис I”, ул. „Драгоман Цанков” с ул. „Шумен”, Съдебната палата и Държавния архив IV-VII зони - бул. „Княз Борис I” в частта от площад „Независимост” до бул. „Цар Освободител”, бул. „Сливница” в частта от бул. „Мария Луиза” до входа на Морската градина и градинка „Севастопол” в граници: бул. „Сливница”, бул. „Княз Борис I” и ул. „Ал. Пушкин”, ул. „Л. Каравелов”. Силвия ЦЕНОВА


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

7

ИГПВР

Пловдив очаква над 500 млн. лв. за градско развитие до 2020 г. На 4 септември на обществен форум ще се обсъжда визията, приоритетите и зоните за въздействие на интегрирания план До края на следващата година Пловдив ще има набор от проекти за градско развитие, които ще осигурят възможност на местната власт да кандидатства по оперативните програми през следващия планов период на ЕС за над 500 млн. лв. Това обяви зам.кметът инж. Димитър Кацарски на проведената встъпителна пресконференция по проект “Постигане на устойчиво развитие на гр. Пловдив чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт 2020 г.” За изпълнител чрез проведена поръчка по ЗОП е избран консорциум „Пловдив 2020” ДЗЗД с ръководител арх. Белин Моллов. Водещ партньор е „Велдер Консулт” ООД - София, с участието на „Булплан” ООД - София, „Пауна” ООД - Пловдив,

неса, експерти и граждани, на който ще се представят и обсъдят визията, приоритетите и вариантите за зониране на градската територия, посочи арх. Илко Николов, председател на общинския съвет и на местното дружество на САБ. На 13 септември тези документи ще бъдат гласувани в местния парламент, до 23 септември ще бъдат внесени за съгласуване в МРРБ.

„Ригел-99” ООД - Пловдив, и консултант – Инвестиционно дружество „Алтус” - Унгария. Зониране на градската територия

Първата цел в подготовката на интегрирания план на Пловдив е определяне на трите целеви зони за въздействие, в които чрез привличане публични и частни инвестиции се очаква найголям многопосочен възвращаем ефект, посочи зам.-кметът инж. Димитър Кацарски, ръководител на проекта от страна на общината. Втората ще е социален тип зона за обитаване с акцент върху санирането на многофамилни жилищни сгради и благоустрояване на междублокови пространства. Третата тематична област ще обхваща индустриална зона, която се

ИПГВР - европейската кредитна карта на града

Едната от зоните за въздействие в Пловдив ще обхваща централната градска част, наситена обществени и административни функции, с богато културно наследство и природни забележителности, но с нерешени екологични и транспортни проблеми, неразвит туризъм и пр.

нуждае от преструктуриране и регенерация чрез стимулиране на нови високотехнологични производства и насърчаване на ПЧП. Арх. Белин Моллов изтъкна, че решаваща роля

в този процес ще има навременното включване на всички заинтересувани страни – общинската администрация, браншовите организации – САБ, КАБ, КИИП, бизнеса и неправителстве-

ния сектор и др., с които текат интензивни срещи. На 4 септември ще бъде организиран първият голям обществен форум с представители на местната власт и биз-

След приемането на новия ОУП през 2007 г. интегрираният план ще бъде новото значимо градско събитие в архитектурен, устройствен, бизнес и социален аспект, определящо визията и стратегическите цели на града в условията на програмния период 2014 - 2020 г. Светла ДОБРЕВА

ИПГВР КОНКУРСИ Бургас

Изпълнител е обединение „Устойчиво развитие за Бургас“, в което влизат „Иво Петров Архитекти“ ООД, „Ню Ай“ АД и „Мапекс“ АД. На 24 август се проведе обществено обсъждане на целевия и проблемен анализ на територията. Предстои обществено обсъждане на втори и трети етап от проекта.

Благоевград

ДЗЗД „Консорциум - ИПГВР - Благоевград“ с ръководител инж. Захари Донев стартира през юли изготвянето на Интегрирания план на Благоевград. Стойността на договора е 217 000 лв. без ДДС.

Варна

Консорциум „Интегриран план за Варна 2020“ - „Геоарх“ София и ТПО Варна, изпълнява проекта по договор за 680 000 лв. без ДДС. На 3 септември от 15 ч. ще се проведе обществено обсъждане, на което ще се предложи и дискутира визията за развитие на града до 2020 г., както и идентифицираните от изпълнителя зони за въздействие.

Видин

На 24 август се проведе второто обществено обсъждане по проекта за изготвяне на ИПГВР на Видин, в рамките на което бяха направени предложения за избор на трите зони на въздействие. Изпълнител е „Център за интегрирано развитие на Видин“, включващ фирмите „Арх. Бюро - АМГ“ ЕООД, „ПБ Интексарх“ ЕООД, „Геокад-93“ ЕООД, „Региоплан“ ЕООД, „Риджън Инвест“ ЕООД. Договорът за изпълнение е от месец юли. Междинният доклад е от 27 август.

Габрово

Гражданско сдружение по ЗЗД „Градска визия“, включващо фирмите „Геоконсулт“ ООД, „ЛегаПлан Кънсълтинг Груп“ ООД и „МайкроСтат аналитикс“ ООД, работи по изготвянето на ИПГВР на Габрово. Договорът за изпълнение, чиято стойност е 289 730 лв. без ДДС при първоначална прогнозна 313 540 лв. без ДДС, е от месец април, а решението за възлагане - от 28 февруари т.г.

Добрич

Изпълнител е консорциум „Добрич 2020“ с ръководител арх. Белин Моллов по договор на стойност 175 555 лв. Първото обществено обсъждане на визията, стратегическите цели и зоните за въздействие се проведе на 18 юли 2012 г.

Кърджали

Изпълнител - испанско-българският консорциум „Арнайз и Партньори - Кърджали“ по договор за 185 200 лв. В началото на август на обществен форум ръководителят на екипа Мигел Анхел подробно очерта районите с концентрация на проблемите и възможностите за преодоляване им. Според урбаниста визията на Кърджали за следващите години е градът да се развие като производствен, интегриращ и туристически център. Това включва насърчаване създаването на нови модерни индустрии, изграждане на пречиствателна станция, подходяща пътна инфраструктура и комуникации, заетост и икономическа активност на всички общности.

Карлово Обединение „Визия 2020” с ръководител д-р Стелиян Димитров разработва Интегрирания план на Карлово на стойност 272 000 лв. На 04.09.2012 г. от 17:30 часа в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на трите избрани от експертния екип зони за въздействие с техните характеристики и разположение в рамките на града.

Казанлък Изпълнител на ИПГВР на Казанлък, избран след проведена открита обществена поръчка по ЗОП, е ДЗЗД „Тонзос консулт“ с председател на обединението арх. Ваня Фурнаджиева.

Ловеч Изпълнител на ИПГВР на Ловеч е обединение „Ловеч - 2012 АС“ – София. Договорът, който бе парафиран през месец май, е за близо 400 хиляди лева. Паралелно се работи по изготвяне на екологични оценки и оценки на съвместимостта на интегрирания план с подробния устройствен план на Ловеч. Изпълнението е поверено на фирма „Поввик“ АД – София. Стойността на договора е 39 хил. лева.

Пазарджик Обединение „Устойчиво развитие за Пазарджик” ще разработва ИПГВР - Пазарджик. В него участват консултантската компания „Ню Ай” АД и проектантското бюро „Иво Петров - Архитекти“ ООД. Договорът за 285 хил. лв. бе подписан на 14 август. На 14 септември от 11.00 часа в пленарната зала ще се проведе публично обсъждане по първите 4 етапа от разработването на ИПГВР.

Ще бъдат представени резултатите от изработения целеви и проблемен анализ, проекта на визия за развитие на града до 2020 г. и предложение за зони за въздействие.

Плевен Шестима са участниците в повторната процедура за изготвяне на ИПГВР - Плевен, стана ясно при отваряне на офертите в края на изминалата седмица. Първият участник е ДЗЗД „Градска визия за Плевен” и обединява фирмите „Геоконсулт” ООД, „Лега план” и Майкростат аналитик” ООД. ДЗЗД „План Плевен 2020” включва фирмите „Географика” ООД, „Интел Ъдвайзърс” ЕООД, „Сто арх” ЕООД и „ВАГ” ООД. Третият участник е обединение „Стратегма ППМ“, включващо „Агенция Стратегма” ООД и „Проджект планинг енд мениджмънт” ООД. Следващият участник, консорциум „Таун план”, включва фирмите „Национална агенция за териториално устройство” ООД и „Геоарх” ООД. В две от обединенията - ДЗЗД „Устойчиво развитие за Плевен”и ДЗЗД „Плевен 2020”, участват плевенски фирми. Първото включва плевенската „Иво Петров – архитекти” ООД и „Ню Ай” АД – София. Втората обединява ЕТ „Форум – Александров – Александър Александров”, „Форум Александрови” ООД, плевенската „Проконсулт” ООД и „Геоцентър”, ООД. Очаква се деветчленната комисия, председателствана от зам.–кмета на Плевен инж. Антон Босилков, да излезе с решение на 21 септември.

Силистра Договорът е със ЗЗД „Устойчива развитие за Силистра“, включващо фирмите „Иво Петров Архитекти“ ООД, „Ню Ай“ АД и „Мапекс“ АД, на стойност 208 184 лв. На проведените обществени обсъждания на 20 и 21 август са определени и трите зони за въздействие на ИГВР на града - зона с преобладаващ социален характер (с обхват комплекси „Север“, „Изток“, „Южни“), зона с потенциал за икономическо развитие (Промишлена зона-запад) и зона на публични функции с висока обществена значимост (Център, парк Дунавска градина, Пристанищен район).

Търговище Изпълнител е ДЗЗД „Търговище 2020“, ръководител на екипа - н.с. ик. Стойко Дошеков по договор за 242 800 лв. На 29 август се проведе обществено обсъждане на оценката и зоните за въздействие на ИПГВР.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

9

7 МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН СИМПОЗИУМ ALUMINIUM & GLASS, 14 - 19 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. Инж. Венета Новакова, директор R&D на ЕТЕМ Group:

Водещ трябва да бъде холистичният подход Проектират се нови системи с високи технически показатели, масово се подобрява коефициентът на топлопреминаване както на окачени фасади, така и на вентилируеми Да започнем с повода за нашия разговор - каква е ролята на традиционния международен архитектурен симпозиум Aluminium & Glass от 14 до 16 септември в „Интерхотел Сандански“? - Надявам се да е важна. Аудиторията е съставена от архитекти, инженери, проектанти, строители, производители на дограма и фасади и инвеститори. В началото нашата идея като организатори бе да се представят новите ни продукти и решения. Целта бе да информираме колегията за случващото се както тук, така и по света, като каним изтъкнати лектори, които да споделят своя опит. Развивайки форума, започнахме да представяме цялостни концепции и да разискваме злободневни теми, визирайки връзката между общество – градска среда – архитектура, комплекс от елементи, които няма как да бъдат разисквани поотделно. Преживяванията са били винаги пълноценни – редуването на сериозни сесии със забава се харесва на аудиторията. Достатъчен знак за това е фактът, че форумът предизвиква интерес вече седма година подред. Основно се стремим да събудим любопитството на аудиторията, да провокираме, да изпратим сигнали, които впоследствие да бъдат развити от професионалистите в бранша. Какви са перспективите и тенденциите пред България в областта на качественото строителство? - Вярвам, че има перспективи. В противен случай би било обезнадеждаващо да се работи в сектора. Една от негативните тенденции, която за съжаление се очертава, е хаотичност при организиране на търгове за големи обекти или обществени поръчки, неясни спецификации и изисквания и непознати за гилдията „експерти“, консултиращи проектите. Все още факторът ниска цена е най-високо оценяван, не се спазват принципите на устойчиво развитие и това не е водещ критерий за крайния

избор. Например не се използват максимално местните ресурси и продуктите на локални производители, какъвто е примерът, който дават колегите от Европа и света. Съществува макар и негласна протекция на пазара в някои от развитите европейски страни. Превес имат националните изисквания и без допълнителното одобрение на местна оторизирана институция е много трудно за чуждестранни фирми да навлязат на местния пазар. На практика не е достатъчно продуктът да отговаря на общоприетите европейски норми, които целят да унифицират изискванията на Европейския пазар. При нас е обратно. В пространството на гилдията битува нагласа, че няма професионалисти, тясно специализирани в отделните области, като например слънцезащита, строителна физика, фасаден инженеринг, фасадно осветление и пр. Изявяват се никому неизвестни специалисти, които препоръчват и консултират. Към настоящия момент строителните фирми са тези, които вземат крайното решение за влагане на определен продукт в обекта. Дали те разполагат с толкова широк кръг от специалисти, запознати със спецификите на всеки материал, система, концепция? Липсва екипната работа между архитекта, инвеститора, строителната фирма и фасадния консултант. Ролята на архитекта като диригент на интердисциплинарния екип се загуби, а именно той заедно с неговия екип и допълнително канени експерти е специалистът, който трябва да има главната роля при определяне на подходящите материали и продукти за влагане. И едва след този етап да се премине към уточняване на крайното решение от всички участници в процеса. Може ли да се каже, че кризата е наложила на пазара по-високо качество и в абсолютна стойност по-скъпи системи? - Наистина има засилена конкуренция и всички участници на пазара стават по-прецизни в стремежа си

фактори в начална фаза, мисли се за нулевото енергийно потребление, оптималната комбинация от материали и пр. Заедно с тези колеги реализираме идеята за интердисциплинарните екипи и обсъждаме проекта в цялост още на ранен етап, на фаза идеен проект.

да дадат най-добрата оферта. По-малкият брой проекти успокои пазара, има повече време за трупане на опит и рутина при извършване на основните дейности. Може да се каже, че благодарение на това има подобрение в качеството – важи както за строителите, така и за фирмите - производители на фасади. Добрата новина в последните години е, че фирмите, работещи с наши системи, изнасят готовата си продукция в различни краища на света. Сблъсъкът с различни класни и качествени проектантски бюра и техните изисквания води до прецизиране на монтажа, отделя се по-голямо внимание на детайла, което преминава в качествен краен продукт. Как рефлектират световните зелени и устойчиви тенденции в сектора? - Работи се в насока проектиране на нови системи с високи технически показатели, масово се подобрява коефициентът на топлопреминаване както на окачени фасади, така и на вентилируеми. Тук отново искам да наблегна на холистичния подход – униформата е грешка, а повечето наши сгради са именно такива – униформени. Фасадата не е само растер от алуминий и стъкло 1.20 х 7.5 м например. Тя има много други функции – трябва да се вземат в предвид фактори като местоположение, ориента-

ция. И тези фактори трябва да бъдат взети под внимание и оценени при работата на архитектите и специалистите още в начална фаза. Не е целесъобразно и икономически изгодно изискванията за един проект в Петрич например да са еднакви на изискванията за обект в Чепеларе и вложените материали да са абсолютно еднакви. България е разделена на климатични зони и първото нещо преди определяне на изискванията към обекта е да се преценят особеностите на средата, в която се намира. Целта е да се постигне точен баланс между характеристиките на елементите, съставляващи фасадата. Например при обекти в южните райони на страната може да се заложи на благоприятния ефект от по-скъпа слънцезащита и по-ниска топлоизолация, докато при северните райони и високи места да се наблегне на по-висока топлоизолация и не толкова сериозни вложения за слънцезащита. В тази връзка заедно с архитекти и инженери от различни специалности започнахме да следваме устойчивите концепции. Корпоративната ни концепция еволюира, започвайки от адаптивната фасада, през интердисциплинарните екипи, достигайки до холистичния подход. Най-радостното е, че вече има кръг от архитекти, които следват холистичния подход и оценяват различните

В каква посока е развитието на технологиите в този сектор, като например ЕТЕМ? - Концепциите, които следваме, са в унисон със световните тенденции и изискванията на глобалния пазар. Новата система на ЕТЕМ Е75 за прозорци, осигурява максимална топлоизолация в крак с високите изисквания за енергийна ефективност. Предстои да представим на пазара и новата разновидност на Е75 за входни врати. Успешно приключи и проектирането на система Е70 за повдигане и плъзгане, която позволява структурно остъкляване. Продължаваме с разработването и усъвършенстването на вентилируемите фасадни системи, като се ориентираме към максимално подобряване на енергийните характеристики. Освен че продължаваме дългогодишните си успешни партньорства с производители като Agrob Buchtal и Fischer, разширяваме партньорската си мрежа и стартираме общи проекти със световноизвестни производители на материали, които са подходящи за използване в комбинация с нашите вентилируеми фасадни системи. Системите позволяват използване на широка гама от облицовъчни материали, но ние постоянно се стремим да обогатяваме техните възможности и в тази връзка вече е възможна комбинация с касети от алуминиева ламарина, формуван бетон, тънки листове камък, мрежи. Освен към разширяване на възможностите за избор на материал се насочихме и към разнообразяване на предлаганите видове конзоли. Например удължаване на конзолите, продиктувано от повишените изисквания към коефициента на топлопреминаване и влагане на дебел слой вата.


10

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

7 МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН СИМПОЗИУМ ALUMINIUM & GLASS, 14 - 19 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. Иван Зайков, управител на „Ей Джи Си България“:

Тенденцията е: мисъл за бъдещето Б

Една година след последната годишна среща на експертите по фасадите какви са новостите? - Много осезателно се усеща една тенденция, която мога да обобщя с три думи - мисъл за бъдещето. Изборът на материали се превърна в отговорен и задълбочен процес, в който активно се мисли за околната среда, за поведението на фасадата и цялата сграда по време на нейния жизнен цикъл, включително и последиците от нейното унищожаване след години. Прецизно се избират стъкла, с които ще се постигне минимално енергийно потребление, така че сградата да се впише като един естествен компонент, хармонично взаимодействащ с околната среда и с хората извън и вътре в нея. В каква посока е развитието на технологиите в този сектор, като пример в AGC? - Ей Джи Си много динамично развива и обогатява продуктовата си гама, ние сме производителят на стъкло, който предлага найширока продуктова палитра с различно приложение, като периодично отпадат продукти, които са изживели времето си, и на тяхно място идват нови с усъвършенствани технически параметри и актуална визия. Ей Джи Си например първа в света разработи и пусна на пазара стъкло с коефициент на селективност, поголям от 2. Този коефициент изразява съотношението между преминаването на естествена слънчева свет-

ългария е изключително напред в използването на новите технологии

лина и слънчевата енергия, която допускаме да навлезе в помещението. До много скоро подобни параметри се считаха за технически неизпълними, а ние вече имаме няколко продукта от гамата „Стопрей“ с параметри 60/28 и 49/23. Друго наше постижение е постигането на коефициент на топлопреминаване 0.8 в двоен стъклопакет чрез използването на едно нискоемисийно стъкло и второ стъкло с твърдо покритие Planibel G fast. Това е коефициент, достатъчен за постигане на ефекта на пасивната къща, и такъв стъклопакет е много подходящ за влагане при санирането на съществуващия вече сграден фонд. По този начин се олекотява конструкцията (в сравнение с тройния стъклопакет) и става по-лесна за рециклиране. Стремежът

ни е 90% от нашите продукти да бъдат напълно рециклируеми. Такива са „Лакобел“, „Стратобел“, „Стратофон“ и др. Можете ли да коментирате нови интересни проекти и реализации в последно време? - За радост такива проекти има много и има риск да пропусна някой, но тук искам да спомена „Софарма тауърс“ – уникален за България енергоефективен проект със специално разработена дабъл скин фасада, с променлив соларен фактор през зимата и лятото и оптимално използване на природните ресурси – слънчево греене, естествена светлина, дъждовни и подпочвени води, естествена температура на почвата; „Вертиго тауър“ – една много красива динамична

сграда, която опровергава тезата за статичност в архитектурата, променлива, различна от всеки различен ракурс и през различните сезони; „Астрал бизнес център“ – отново с мисъл за околната среда, използваните стъкла са сертифицирани със сертификата Cradle to Cradle – гаранция за екологичност и пълно рециклиране впоследствие. В момента в процес на изпълнение е друг интересен проект – „България мол“. Интересното при него е, че тук за пръв път в света се използва стъклото Stopray Ultravision – изключително високотехнологичен продукт с иновативно тройно сребърно покритие – стъкло, което прави възможно съществуването на сградата на бъдещето. През изминалата година работихме и върху няколко проекта от голямо обществено значение като метростанции, болници. Новата метростанция на бул. „Витоша“ има неповторим облик, облицована с „Лакобел“, а същият продукт, но в неговата антибактериална версия, беше използван за облицоването на няколко отделения на болницата в Русе.

поради кризата по-висококачествените и по-скъпи в абсолютна стойност продукти намират по-голямо приложение и се продават по-добре? - Много пъти съм го казвал и нищо не се е променило в това отношение – ние в България сме изключително напред в използването на новите технологии; архитекти, проектанти, инвеститори очертават една много положителна тенденция, като залагат на качествени, енергоефективни и високотехнологични продукти. Макар ние самите да имаме склонност да се подценяваме, моите наблюдения върху процесите и строителството в държавите в района показват, че сме изцяло отворени към най-новите постижения, търсим най-доброто и най-качественото. Горд съм, че много от най-новите продукти на Ей Джи Си намират за пръв път приложение в световен мащаб именно в България. За да придобиете представа за мащабите на нашето производство, ще кажа, че със стъклото, произведено за 15 дни в нашите заводи, може да се омотае цялото земно кълбо по екватора.

Какво е състоянието на пазара в региона по държави и какви са различията? Вярно ли е, че

Какви са перспективите и тенденциите пред България в областта на качественото строителство? - При неотдавнашните земетресения с магнитуд 5,6 в България и в Италия видяхме какви са последствията у нас и какви – в Италия. Какво повече да кажа за качественото строителство у нас?

вече започват да се използват иновативни материали като фибростъкла, разновидности на композитни материали, FRP материали (fibre reinforced plastic). Ново изискване, което се наблюдава, е т.нар. оценяване на жизнения цикъл - да се оцени правилно животът на сградата, както и съставляващите я елементи, които трябва да са така подбрани, че животът им, когато действат в цялост, да кореспондира с този на сградата. Цели се максимално намаляване на честите поправки/подмяна и синхронизиране на продължителността на използване на всички елементи, за да се намалят

загубите от ненужното използване на части с прекалено дълъг или къс живот на употреба. Насоката на развитие може да се обобщи така: индустриализация, интеграция на отделни компоненти, интелигентност – възможност за постоянно подобряване, флексабилност, разглобяемост, повторна употреба на материалите и рециклиране, примесени с повече отношение и мисъл за обитателите и за тяхното здраве и комфорт. Теми с продължение, които ще продължим не само да дискутираме, а надявам се все повече да прилагаме в практиката.

Водещ трябва да бъде... Тръгвайки от вентилируемите фасадни системи, се развиваме и в насока разработване на tailor made или bespoke системи. Такава е и нашата елементна фасада Е99, специално проектирана за обект „Капитал форт“. Фазата на разработка на системата завърши успешно, премина се към монтаж на фасадата на обекта. Много се гордеем, че за пръв път български екип проектира подобна tailor made система. Една година по-късно след първата фасадна конференция в България как оценявате новостите на пазара на фасадни системи в страната

или в света? - Трендът в архитектурните форми преминава от тези от Евклидовата геометрия към двойно извити равнини, базирани на B-spline – набор от криви, математически представени чрез полиноми от втора и трета степен, които правят плавна връзка между последователни точки в 3D пространството. Конструирането на геометрично сложни обвивки се развива основно в две насоки – опростяване или bespoke решения, създадени специално за нуждите на проекта. Имайки предвид икономическата криза и ограничените природни ресурси, архитектурната фор-

ма трябва да следва процеса на оптимизация на материалите и енергията. Новите тенденции са оптимизация на формите, унификация на елементите, максимално опростяване на обработките. Цели се постигане на сложна визия, съставена от опростени елементи. Използват се съществуващи системи с малки преработки, които да отговорят на нуждите на съответния проект. Интересен тренд е използване на нови материали и форми, като новите течения в тази област са продиктувани от аеронавтиката, яхтите, автомобилостроенето, ветрогенераторите. Все по-


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

11

7 МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН СИМПОЗИУМ ALUMINIUM & GLASS, 14 - 19 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. Христо Щерев, управител на „Дорма България“ ЕООД:

Инвеститорите търсят най-доброто за сградите си В кризата те са по-склонни да платят повече за гарантирано по-добър продукт Какво е мястото на предлаганите от „Дорма“ продукти в рамките на голямата картина на сградите и фасадите - какви са новостите? - Нашата основна цел е да предлагаме продуктови и системни решения, които да са в услуга на строителния бизнес и да са предпоставка за създаването на висок клас сгради, които се отличават не само с дизайн и функционалност, но и с висококачествени вложени продукти, които създават т.нар. устойчиво строителство, запазващо високите си характеристики напред във времето. Водеща идея в нашата продуктова политика е да сме изцяло ориентирани към пазара и неговите актуални потребности, като успоредно с това се стремим да налагаме и иновативните и високотехнологични продукти на ДОРМА от областта на автоматичните врати и системите за врати. ДОРМА е световен лидер и има много патенти и нововъведения, но те биха били безполезни на пазар, който не може да си ги позволи. Нашата роля е да адаптираме тези продукти, да убедим в техните качества потенциалните клиенти и инвеститори, да диверсифицираме портфолиото си. ДОРМА притежава сертификати за екологични продукти съгласно немските стандарти за 3 от емблематичните си продукти: автомата за затваряне на врати DORMA TS 93 от 2011 г., а на тазгодишното изложение Fensterbau 2012 в Нюрнберг официално бяха връчени и декларациите за екологични продукти (Environmental Product Declarations /EPD) за ST FLEX Green – плъзгаща автоматична врата, и ED 100/250 – оператори за автоматизиране на едностранно отваряеми врати. За наша радост тенденцията в България това да са значими фактори е все почесто срещана. В каква посока е развитието на технологиите в сектора на вратите? - Както всеки продукт, и индустрията на вратите се развива динамично и има

П

ри вратите целта е те да станат по-бързи, по-леки, по-безшумни и по-сигурни

Т

ърсят се по-висок клас продукти, които се отличават с дизайн, функционални предимства и гарантирано качество

И

злизаме от кризата с променени стереотипи и по-малкият обем работа в крайна сметка повиши качеството на строителния продукт

място за развойна дейност. Тя е свързана с постоянно повишаващите се изисквания към системите от гледна точка на енергийна ефективност, сигурност и функционалност. Целта е вратите да станат по-бързи, по-леки, по-безшумни и по-сигурни. За ДОРМА наред с основната мисия да предлага продукти, отличаващи се с първокласен дизайн и гарантиращи дълготрайна ефективна експлоатация, се наблюдават няколко направления, в които фирмата усъвършенства своите продукти. Водеща е сигурността при използване на продуктите – много голям акцент върху ежедневната безаварийна експлоатация на вратите посредством отчитане и предвиждане на всички фактори, оказващи влияние върху нея. Активните и пасивните системи на една сграда при преминаване трябва да отчитат всевъзможни потенциални критични ситуации, нуждите на деца и други специални ползватели на тези врати и т.н. По отношение на енергийната ефективност се мисли по същия начин, например за кръглите въртящи врати, които са активна част от фасадната обшивка на една сграда. В случая важен елемент са програматорите, които имат автоматичен икономичен режим на работа, така че минимализират разходите на енергия и потока на въздуха отвън

навън, циклите на отваряне и затваряне. Какво е състоянието на пазара в региона по държави и какви са различията? Вярно ли е, че поради кризата по-висококачествените и по-скъпи в абсолютна стойност продукти намират по-голямо приложение и се продават по-добре? - Няма сериозни различия между пазара в България и останалите страни от Югоизточна Европа, като бих казал, че за нас беше много по-трудно да се справим с обстоятелствата, наложени от кризата, в сравнение с високо развитите западноевропейски държави. За разлика от тях при нас пазарът бе залят с нискокачествена продукция на драстично ниски ценови нива, което в голяма степен затрудни работата и беше голямо предизвикателство за нас. За щастие вече има осезаеми индикации, че този период е преминал – наблюдава се тенденция инвеститорите да търсят найдоброто за своите сгради, склонни са да платят повече, за да получат гарантирано по-добър продукт, и доказателство за това е, че продуктите на ДОРМА се използват в строителството и довършителните работи на всички по-големи настоящи проекти. Хубаво е, че вече има реални основания да бъдем по-оптимис-

тични. Как оценявате пазарите на различните строителни сегменти - търговски, офиси, хотели, жилища, индустриални, от наблюденията, които имате от търсенето на вашите продукти? - Всеки сегмент през изминалите години реализира своите пикове, спадове и качествени изменения. Значително намалялото жилищно строителство безапелационно се компенсира от бума на търговските сгради в последните години – това са, от една страна, популярни европейски вериги, които разширяват присъствието си на българския пазар, а от друга страна, големият брой молове и търговски центрове на територията на цялата страна. В областта на интериорите, т.нар. довършителни работи, както при жилищата, така и в офис сградите се наблюдават положителни качествени изменения. Намалелият брой обекти се компенсира от високите изисквания към влаганите продукти – търсят се повисок клас продукти, които се отличават с дизайн, функционални предимства и гарантирано качество, което за наш късмет съответства на портфолиото на ДОРМА. Какви са перспективите и тенденциите пред България в областта

на качественото строителство? - В контекста на повишаване качеството на строителството може да се каже, че кризата в икономиката и в частност в строителния бранш изигра своята положителна роля. Бумът отпреди 2008 г. най-вероятно никога няма да се повтори в този си вид и това донякъде има своите положителни страни. Всички излизаме с променени стереотипи и по-малкият обем работа в крайна сметка повиши качеството на строителния продукт. Вече нещата са много по-обмислени, с подчертана дългосрочна визия както относно самия проект, така и при неговото изпълнение. Архитекти, инвеститори и изпълнители осъзнато правят дългосрочни бъдещи проекции на работата си с оглед на това как ще се експлоатира сградата в краткосрочен и дългосрочен план и как ще изглежда на фона на динамично променящата се обстановка. Като се прибавят промените в нормативната уредба и стремежът към устойчиво и екологично строителство, което да пести ресурси и средства при експлоатацията на сградите, може да кажем, че при инвеститорите вече се наложи стереотипът, че премислените и обосновани по-големи инвестиции в крайна сметка се оказват по-икономични и целесъобразни в дългосрочен план.


12

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

7 МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН СИМПОЗИУМ ALUMINIUM & GLASS, 14 - 19 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. Арх. Абдулмаджид Каранух, AEDAS - Лондон:

Интелигентни фасадни системи се нагаждат към променящата се среда Устойчивостта е модерен тренд, но на елементарно ниво проблемите всъщност се маскират, а не се решават Като гост-лектор на форума Aluminium & Glass можете ли да коментирате основните новости и проекти, които ще представите? - Основните акценти ще включват проектиране и строителство на конструкциите и системно проектиране и изпълнение на модерни автоматични фасади, включително компютризиран автоматичен засенчващ екран, който се отваря и затваря в зависимост от посоката на слънчевите лъчи на Al-Bahr Towers на новия главен офис на Abu Dhabi Investment Council в ОАЕ. Тази система за проектиране ще предложи големи предимства на сградата по отношение на комфорта на обитателите, енергийната ефективност, архитектурната и културната идентичност за Абу Даби. Каква е ролята на фасадите и как те еволюират за последните десет години? - Фасадите са всъщност външна сградна обвивка, която действа като посредник между вътрешната и външната среда и контекста. Фасадата се разглежда главно като сградната обвивка, която я предпазва от климатичните условия, представя лицето на сградата и като цяло определя нейната идентичност. През последните десет години фасадите еволюираха много от обикновена обвивка, която предпазва сградата от дъжда и вятъра, до модерна система с различни материали и системно проектиране, което предлага на архитектите и инженерите широк набор от възможности да адресират комплексни въпроси като осветление, противопожарна защита, акустика и др. Видяхме как сградните стандарти се развиха до такова състояние, че статичните фасади беше трудно да им отговорят. Това проправя пътя към по-интелигентни и адаптивни системи, които могат да се нагаждат към променящата се среда и да променят своите характеристики. Какъв е подходът на архитекти и инвеститори в Близкия изток и по света? - Независимо дали става дума

А

бдулмаджид Каранух е завършил архитектура в Бейрут, Computing & Design в University of East London, магистър по фасадно инженерство от University of Bath, Великобритания, със специализация по адаптивни проектни иновации за големи комплекси Adaptive Design Innovation for large scale complex buildings. Участвал при проектирането на редица модерни световноизвестни проекти като кулите Al Bahr в Абу Даби, метрото в Дубай, Световния търговски център - Прищина, Turning Torso – Малмьо, Швеция, Park Place - Дубай, Capital Towers – Дубай, и много др. Част от екипа на AEDAS - Лондон. Гост-лектор в редица световни университети.

за Близкия изток или за целия свят, архитекти и инвеститори рядко са проактивни, когато става дума за инвестиции в проектиране, развиване и внедряване на нови фасадни системи. Повечето като че ли са склонни просто да следват промените на строителните регулации и на основните тенденции, отколкото да търсят други решения. Стъклената архитектура е една от тези тенденции в миналото, а сега виждаме, че устойчивостта е нова тенденция. По принцип устойчивостта изглежда здравословен тренд, но в действителност тя не отива по-далече от удебеляването и увеличаване на стъклените обвивки на сградата (един от главните проблеми за сградната устойчивост), както и снабдяването на сградите с големи площи фотоволтаични панели, поставяне на вятърни турбини на покривите, влагане на подходящи за рециклиране материали. Всъщност архитекти и инженери могат лесно да постигнат добри нива на устойчивост дори като проектират сгради, които все още разчитат на енергия от изкопаеми горива. Всъщност проблеми-

Момент от строителството на кулите Al Bahr в Абу Даби

те за устойчивостта не се разглеждат по истински начин, а по-скоро се маскират. Основните проблеми на устойчивостта се коренят всъщност в правителствените и градските стратегии, формите и материалите на сградите и в крайна сметка социалното поведение и начин на живот на населението и на обитателите. Близкият изток, и в частност района на Персийския залив, се превърна в експериментално поле, където мнозина международни архитекти и инженерни компании пробваха различни граници и тестваха различни нови концепции и идеи. Въпреки че по мое мнение много от експериментите могат да бъдат счетени за здравословни. Какви са новите технологии и материали при фасадите и какви възможности дават те на архитектите? - Преди двадесетина години имаше само десетина възможности за архитектурата от стъкло, от които архитекти и инженери да избират. Сега те са буквално хиляди. Същото се отнася за другите материали като бетон, метални панели, тъкани. Виждаме навлизането на нови технологии като електронно стъкло, което просто регулира своята светлинна пропускливост и видимост в отговор на светлинната интензивност. Видяхме също и навлизането на много леки и гъвкави материали като ETFE, който може да бъде приложен като плоски повърхности или като многослойни въздушни възглав-

ници, което дава на архитекти и инженери възможност за получаване на всяка форма и обвивка. Това предлага голяма гъвкавост по отношение на соларна пропускливост и уединеност. Свидетели сме също така и на развитието на базирани на биополимери материали, които могат да адаптират формата си към променящата се среда. Накрая виждаме и различни изследвания, които експлоатират възможността за използване на естествена растителност върху фасадите или пък които сами стават фасади. По отношение на фасадите каква е ролята на архитекта? - Архитектът винаги е бил считан за лидер на проектантите, особено по отношение на новите технологии, но често тази представа е подвеждаща. Архитектите обаче в зависимост от това как голяма част от архитектурните факултети по света виждат тяхната роля просто нямат необходимото познание и инженерни знания, за да могат да изследват и предлагат нови възможни и надеждни решения. Изследванията, особено в областта на високите технологии и строителството, изискват големи финансови ресурси и достъп до модерни лаборатории - всичко това отвъд капацитета на архитекти, инженери консултанти и голямата част от специализираните контрактори в индустрията. Ето защо повечето от новите технологии, постоянно излизащи на пазара, са по-скоро резултат от технологии, използвани в миналото в други напреднали технологични индустрии като аеронавтика и автомобилостроене. За да могат архитектите и другите участници в строителната индустрия да получат водеща роля в развитието и въвеждането на нови технологии, е необходимо те да обединят усилията си и да създадат академични и практически изследователски центрове, насочени към образоване на различните страни - архитекти, инженери, контрактори, за общите принципи и, на второ място, да дадат възможност за изследване на различните материали и системи от гледна точка на строителния сектор.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ПЪТИЩА И МАГИСТРАЛИ

13

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Магистрала „Тракия“ до Петолъчката вече е готова 14.8 км от лот 4 на аутобана бяха напълно открити на 26 август На две части: на 24 август в посока София – Бургас, а на 26 август в 12.30 часа и в посока Бургас – София, 14.8 км от лот 4 на магистрала „Тракия“ бяха пуснати в експлоатация. Това е лот 4.1 от Ямбол до пътен възел Зимница в близост до Петолъчката, която пък стана кръгово кръстовище. Лот 4.1 включва трасето от км 276+200 до км 290+510 и пътен възел Зимница на „Тракия” при км 290+510 от лот 4 с път I-7. Строителството му

струва 85 млн. лв. чрез оперативна програма „Транспорт“ и с пари от бюджета. Изпълнители са Сдружение „Тракия IV“ ДЗЗД, строителен надзор упражнява обединение „Планинвест – Пловдивинвест лот 4“: Целият 49-километров лот 4 Ямбол – Карнобат е със срок за завършване по договор началото на февруари 2013 г. На откриването на участъка министърът-председателят припомни, че асфалтът на две общо 20-километрови отсечки е бил

положен отново, за да е в пълно съответствие със стандартите. Проверките на мобилните лаборатории за контрол на строителството и сега са на участъка и вземат непрекъснато проби. Сега пътят на „Тракия“ от София върви така: пътен възел Зимница на магистрала „Тракия” с път I-7 при км 290+510 – път I-7 – пътен възел Петолъчката - път I-6 – Карнобат – магистрала „Тракия” – Бургас. В обратна посока трасето е същото.

Със Западната дъга на Околовръстното на София стартира проектът „София – Калотина“ На 22 август започна строителството на участък от Западната дъга на Околовръстното на София от магистрала „Люлин“ до буйната река Какач. В изграждането на 3-километровия участък ще бъдат вложени около 60 млн. лв. чрез оперативна програма „Транспорт“ - от Кохезионния фонд на ЕС и българско съфинансиране. Инвестицията в строителството е почти 50 млн. лв., като отделно са платени 12 млн. лв. за отчуждаване на имоти. На участъка ще бъдат изградени три големи съоръжения с обща дължина 945 м – кръгово движение при бул. „Царица Йоана“, пътен възел на 3 нива при пресичането на булевард „Сливница“, което е и най-сложното съоръжение от обекта, както и нов мост над река Какач. Проектант е ЕТ “Даниела Коларова“. Изпълнител е „Трейс СОП“ ДЗЗД, съставен от „Трейс груп холд“, Пи Ес Ай, „Пътно строителство“ АД - Добрич, и „Станилов

С вода и шампанско администрацията даде път на изпълнителите на първа част от Западната дъга на софийския околовръстен път от магистрала „Люлин“ до река Какач - обединение „Трейс - СОП“ Фотограф Красимир Юскеселиев

ЕООД“, които предложиха цена 39.85 млн. лева без ДДС. Те ще завършат обекта за 22 месеца, или през юни 2014 г. Строителният надзор се упражнява от ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три ес”. Техният договор е 976 500 лв. без ДДС. Отсечката е продължение на магистрала „Люлин“ и е част от европейския транспортен коридор № 4, свързващ Видин с Кулата. От следващото лято магистрала „Люлин“ ще придобие своето първо продължение, а за

следващото ще чака търга за втората част от Околовръстното от река Какач до Северната скоростна тангента. Търговете за Северната тангента и четирилентовия път София – Калотина ще стартират през септември, а строителството им се очаква през пролетта на 2013 г. Общата прогнозна стойност на проектите е 200 млн. евро, но очакванията са при търговете цената да бъде снижена. Проектът София – Калотина е пряката ни връзка със Сърбия.

През 2012 г. бяха въведени в експлоатация

общо 82.3 км от автомагистрала „Тракия“, кое-

то скъси пътя от София до Бургас средно с 1 час.

2014 - 2020:

Лот 3 на „Струма“ - първи приоритет Министерският съвет даде мандат на министъра на регионалното развитие и благоустройството официално да потвърди ангажираността на страната ни с успешното завършване на проекта за изграждане на автомагистрала „Струма“ и намерението изграждането на лот 3 да бъде включено като първи приоритет в пътния сектор през програмен период 2014 - 2020 г. на оперативна програма „Транспорт“. С промени в Закона за пътищата бе създадена Национална компа-

ния „Стратегически инфраструктурни проекти“, която да подготви и изпълни най-сложния лот 3 между Благоевград и Сандански. Дължината на лот 3 е около 67.5 км, почти

колкото останалите три участъка, и включва проблематичното за преминаване Кресненско дефиле. Поради изключителната му сложност изграждането на лот 3 е оценено на почти 1 млрд. евро.

Три компании в надпревара за поддържане на „Тракия“ На 31 август бяха отворени офертите за поддържане на магистрала „Тракия“ - лот 2, лот 3 и лот 4 и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на магистралата. За участие в процедурата са подадени три оферти: • Обединение „Тракия 2013”, съставено от дружествата „ Трейс Груп Холд” АД, „ Родопа Трейс” ЕООД ,„ Трейс Кърджали” АД, „ Пътно поддържане – Сливен” ЕООД , „ Пътстрой Бургас” ЕООД. • Сдружение „ТРЗП – Тракия”, съставено от дружествата „ АЕС – Х” ООД, РТК ООД, „БратПел” ЕООД, „ Еридантранс” ООД, „ Технострой-инженеринг – 99” АД, „ ПСТ – Роудс” ЕООД, „ Пътинженеринг – М” АД, „ ПСТ Холдинг” АД • „Автомагистрали” ЕАД. В рамките на 40 дни комисията ще приключи работата по разглеждането и класирането на офертите.

ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПЪТИЩА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Безопасност на пътното движение От 19 до 22 септември 2012 г. в Несебър ще се проведе Петата национална конференция по пътища с международно участие. Темата й е „Безопасност на пътното движение“ и е посветена на 70-годишнината на УАСГ. Освен Университета по архитектура, строителство и геодезия организатори са и Агенция „Пътна инфраструктура“, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ и Българска браншова камара „Пътища“.

Като научно-приложен форум тя ще допринесе за изпълнение на поетия ангажимент към Европейската харта за пътна безопасност „Да спасим 25 хиляди живота“. Основните доклади ще бъдат изнесени от проф. д-р инж. Кристиан Липолд, декан на факултета по транспортни науки към ТУ – Дрезден, и проф. д-р инж. Райнхолд Майер, специалист по безопасност на движението към ТУ - Дрезден.


14

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ЖЕЛЕЗНИЦИ

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Обновяват Централна жп гара София за година и два месеца По ОП „Транспорт“ са предвидени 20 млн. евро и 10 млн. лева за гарите Пазарджик, Бургас, София и евентуално Варна Година след като Комитетът за наблюдение на оперативна програма „Транспорт“ прие идеята обновяването на жп гара София, а и на други знакови жп станции да стане с европейски средства, Национална компания „Железопътна инфраструктура“

е открита и ще се проведе на четири етапа. Първият е проектиране във фаза идеен проект. Вторият – работен и технически проект. Третият е строителството на обекта, а четвъртият – въвеждане в експлоатация.

обяви открит търг на 28 август 2012 г.

включва и обновен подлез, нови перонни покрития и нови подземни паркинги. И още: •разполагане на търговски обекти и офиси върху оставащите незаети за основната дейност на приемната сграда площи •ще бъде развален и повторно направен железен път в обсега на подлеза •ще се рехабилитира контактната мрежа в зоната на перонните покрития

за идеен, технически и работен проект, доставка и строителство. Финансирането е по оперативна програма „Транспорт 2007 - 2013 г.“, като индикативната стойност за гарови комплекси, сред които и гара Бургас - паметник на културата, е 20 млн. евро, а българското финансиране възлиза на 10 млн. лева. Кандидатите имат месец и 13 дни да предадат офертите си. Тръжната процедура

Обновеното пространство на Централната жп гара

Проектът

Приемното здание е със застроена площ 7519 кв.м и разгъната застроена плащ 24 562,69 кв.м. Тя ще бъде обновена, като изискването е да бъдат използвани възобновяеми енергийни източници за отопляването й и енергийно ефективно осветление и климатизация. След промяна на хидроизолацията на подлеза под пероните ще бъде ремонтиран и железният път в обсега на подлеза, осъществяващ достъп до 11 коловоза (6 перона) с дължина 109 м. Предвиденият вътрешен подземен паркинг е с приблизителна площ 700 кв.м. Ще се направи и пътен подход и външен паркинг на обща площ 5785 кв.м. Ще бъдат ремонтирани 6 стрелочни кабини, системата за информационни надписи и табе-

В тръжната процедура попада сградата на жп гара София, но не и предгаровия площад с подвижната покривна конструкция, отговорност на Столична община

ли, пиктограми, табла за търговска информация и реклами. Ще има нови асансьори и ескалатори на местата, предвидени с архитектурния проект. Ще се подменят 10-те ескалатора (5 за изкачване и 5 за слизане) в пешеходния тунел към пероните от западната страна.

ПОКАЗАТЕЛИ НА ПРОЕКТА НА ГАРА СОФИЯ Приемното здание ЗП Приемно здания РЗП Вътрешен подземен паркинг Външен паркинг Срок за получаване на документи Срок за подаване на оферти Отваряне на офертите

7519 кв.м 24562.69 кв.м приблизителна площ 700 кв.м 5785 кв.м 2 октомври 2012 г. 12 октомври 2012 г. 10 ч. на 15 октомври 2012 г.

БАЛКАНИ С 46 млн. евро от ЕБВР Македония ще строи жп линия към България Македония получи официално 46.4 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с които от догодина ще започне изграждането на жп отсечката Куманово - Беляковце, която трябва да свърже Македония и България. Договорът за заема бе подписан на 21 август. Условията, при които ЕБВР отпуска заема за Македония, са изключително изгодни: срок на изплащане 15 години и гратисен период от четири години при лихва 1.7 процента. Проектът включва реконструкция на вече изградената инфраструктура и цялостно завършване на частта от Беляковце до Крива паланка. Изграждането ще започне през първата четвърт на 2013 г. и ще завърши през 2017 г. Проектът включва реконструкция на вече изградената инфраструктура и цялостно завършване на частта от Беляковце до Крива паланка. По думите на македонския премиер жп линията към България най-после ще стане реалност, а ползите ще бъдат повишена конкурентност на Македония, по-ниски разходи за транспорт и алтернативен транспорт за икономиката. Министърът на транспорта Миле Янакиевски информира, че цялата документация вече е готова и се очаква в средата на следващия месец да бъде насрочен търг за избор на компанията, която ще стои отсечката Куманово - Беляковце. ЕБВР е инвестирала досега повече от 1 милиард евро в над 80 проекта в Македония. Само един кандидат за гара за високоскоростни влакове в Анкара Само една оферта бе подадена в търга на Турските държавни железници за изграждане на гара за високоскоростни влакове в столицата Анкара. Предложението е на консорциум от три компании: „Лимак“, „Колин“ и „Ченгиз“. Председателят на тръжната комисия Исмаил Думан съобщи, че 10 фирми са закупили документация за участие в процедурата, но е била получена само офертата на консорциума. Той обясни, че проектът ще бъде осъществен като публично-частно партньорство по схемата „построй - експлоатирай - предай“ (build-operate-transfer - BOT), каквато е била използвана успешно при строителството на летища в Турция. Според условията на тръжната процедура строителството трябва да продължи не повече от 2 години. Новата жп гара ще се разположи на 21 600 кв. метра на мястото на настоящата гара в Анкара. Предвижда се тя да покрие всички международни стандарти и на нейна територия ще има заведения, както и хотел.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ЖЕЛЕЗНИЦИ

15

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Срещу концесия за срок от 35 години

Търсят инвеститор за модернизиране на гарата в Пловдив Централната железопътна гара е първата в страната, която държавата пуска на концесия за максималния срок от 35 години. Концесионерът ще бъде определен чрез открита конкурсна процедура, реши кабинетът в края на август. Възложител ще е министерството на транспорта. Инвестиции в ново строителство

Ангажимент на бъдещия концесионер ще е проектиране и изграждане в прилежащите на гаровото здание терени на

два ескалатора, три пътнически асансьора, многофункционална обслужваща сграда, включваща помещения за магазия, колетно отделение, спедиция, пощенски услуги, обществени тоалетни, пералня със сушилня и гладачно отделение, офиси, хотел от тип „транзитен”, търговски обекти и места за разполагане на рекламно-информационни елементи. Предоставя се и възможност за построяване на автогара, въпреки че в непосредствена близост с жп гарата се намират автогарите „Юг” и „Родопи”. Инвес-

тициите за първите четири години трябва да са в размер не по-малък от 9 380 650 лв. без ДДС, а за целия срок на концесията – не по-малко от 10 204 430 лв. без ДДС.

Приемното гарово здание, което е паметник на културата, трябва да бъде по най-подходящ начин реставрирано и интегрирано към предложената нова застройка

Концесионни плащания

Еднократното концесионно плащане е в размер на 145 000 лв. без ДДС, а годишното - не по-малко от 290 000 лв. без ДДС. След приключване на дейностите по частично изграждане на обекта на концесията годишното концесионно плащане ще се състои от две

части: фиксирана - не помалко от 412 000 лв. без ДДС, и променлива - не

по-малко от 16 на сто от нарастването на общия размер на брутните при-

ходи от всички дейности за текущата година. Светла ДОБРЕВА

Ще правят сигнализация на Септември - Пловдив и телекомуникацията София - Пловдив за над 69 млн. лв. На 31 август беше подписан договорът за „Проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив. Изпълнител е консорциум „ТКБ София – Пловдив”, водещ партньор в който е фирма „Талес“, Австрия. Договорът е подписан от инж. Милчо Ламбрев, генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“, и Алфред Файдер, изпълнителен директор на фирма „Талес”, Австрия, упълномощен представител на консорциума. Стойността на договора е 69 245 183 лева без ДДС и неговото съфинансиране се осъществява по оперативна програма „Транспорт” 2007-2013. Сро-

Системи за телекомуникации

Системи за сигнализация

Предвидени са проектиране, доставка и изграждане на: •оптични кабели за участъка Септември – Пловдив и в участъците София – Веринско и Костенец – Септември •трансмисионна и мултиплексна система за София - Пловдив •диспечерски системи в участъка София – Пловдив •гарова телекомуникационна апаратура за участъка Септември – Пловдив •GSM-R в участъка София – Пловдив.

Предвидено е проектиране, доставка и изграждане на: •маршрутно-компютърни централизации в гарите Септември, Пазарджик, Огняново, Стамболийски и Тодор Каблешков с всичките им съпътстващи подсистеми и елементи, като се подготвят интерфейси за включване в бъдеща диспечерска централизация •система за безопасно движение в междугарията (автоблокировка с броячи на оси) •Европейска система за контрол на влаковете ERTMS/ETCS ниво 1 за участъка от гара Септември до гара Пловдив •контрол на подвижния състав (устройство за контрол на нагрети букси, устройство за контрол на дерайлирал подвижен състав, контрол на осовото натоварване и др.).

Със завършването на проекта за изграждане на системите за сигнализация в участъка Септември – Пловдив жп трасето ще има ЕRTMS ниво 1

кът за изпълнение на договора е 28 месеца

и включва системи за сигнализация и систе-

ми за телекомуникация.

Община и администрация обсъдиха новата жп линия между София и Драгоман Трасето на новата жп линия между София и Драгоман бе обсъдено от община Драгоман и ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Предстои да бъде обсъждано с местната общественост и заинтересуваните страни. Ще има обществени об-

съждания и по доклада по ОВОС, в резултат на които е възможна промяна на трасето. Следваща стъпка от реализацията на проекта е възлагане на техническо проектиране на железопътната линия. През тази фаза също е възможно жп трасето да бъде променено.

В етапа на техническо проектиране на трасето са заложени съгласувателни процедури с устройствените планове на районите, попадащи в обхвата на изпълнение на проекта. Проектът се съфинансира по оперативна програма „Транспорт” и е с индикативен бюджет

132.26 млн. евро. Железопътната линия София - Драгоман е част от коридор X на Трансевропейската железопътна мрежа. Тя е част от жп трасето Драгоман – София – Пловдив – Бургас, което е основна артерия за товарни превози на територията на България.

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” Обявява открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка при условията на чл. 53, ал. 10, изречение първо, хипотеза „втора” от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с предмет:

„Изработване, доставка и монтаж на кула за доплеров метеорологичен радар в с. Вакарел, община Ихтиман”. Информация за условията за провеждане на избора на изпълнител е публикувана на интернет-страницата на възложителя на адрес: www.bulatsa.com


16

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

МЕТРОПОЛИТЕН, ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Вторият метродиаметър интегрира транспортната система на столицата Стоян Братоев става почетен гражданин на София Вторият метролъч от 11 км, с 11 метростанции от „Обеля“ до „Черни връх“ беше открит на 31 август в присъствието на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, на президента Росен Плевнелиев, на министърпредседателя Бойко Борисов, на кмета на София Йорданка Фандъкова, на почти целия кабинет, на депутати и представители на фирми - участници в изграждането на метрото. Новият метродиаметър превърна българското метро от векторна в мрежова графика, т.е. в истинско метро. Всеки ден с него ще пътуват още по 130 хил. души, или общо по двете линии 330 хил. души. Така метрото ще се ползва от поне една трета от жителите на София. За 10 минути от „Обеля“ и от „Лозенец“ хората ще стигат до центъра, ще пътуват бързо и ще си спестят задръстванията. Участниците в церемонията изказаха своята благодарност към тези, които са работили за метрото, като всеки от тях даде оценка и определение за метрото. 31 август 2012 г. софийското метро е:

„Пример за зелено и устойчиво развитие.“ (Жозе Мануел Барозо) „Плод на усилен професионален труд, политическа воля и европейската солидарност.“ (Росен Плевнелиев) „София ликува, България се гордее с метрото.“ (Росен Плевнелиев) „Най-големият инфра-

Момент от откриването на метростанция „Европейски съюз“ Фотограф Николай Николов

В

секи ден с метрото по двете линии ще пътуват 330 хил. души и от него ще се ползват от поне една трета от жителите на София

структурен проект в България.“ (Йорданка Фандъкова) „Пример за усвояване на европейски фондове по прозрачен начин.“ (Йорданка Фандъкова) „Метрото направи много за града – разшири булеварди, построи паркинги, възстанови знакови сгради, създаде нови работни места, възстанови историята на древна Сердика на площ от 19 хил. м.“ (Йорданка Фандъкова) „Метрото е причина за изграждане един от подземните музеи на открито и разкри София като древен град с история и култура и заедно с

това като нова модерна столица.“ (Йорданка Фандъкова) „Този проект е пример за европейска солидарност, екипна работа и отлично партньорство.“ (Йорданка Фандъкова) „Проектът е свидетелство, че управата на страната и Столичната община желаят да инвестират в бъдещето на столицата и нейните граждани.“ (Жозе Мануел Барозо) „Новият метродиаметър ще усъвършенства транспортната система на София.“ (Жозе Мануел Барозо) „Свързването на метросистемата с историческите за-

Обявиха търг за идеен проект на продължение на метрото до „Хладилника“ „Метрополитен“ ЕАД обяви на 15 август обществена поръчка за изготвяне на идеен проект на продължението на втория метродиаметър до „Хладилника“ за участъка по бул. „Черни връх“ от ул. „Елин връх“ (км 10+452) до ул. „Филип Кутев“ с МС II-12. Кръстовището с ул.“Сребърна“ е началото на северния вестибюл на бъдещата метростанция II-12, която да бъде крайна в продължението на метродиаметъра на юг. Бъдещата станция трябва да бъде с два вестибюла и перон с дължина 100 м, като след нея да се проектира съоръжение за оборот и престой на метросъставите с възможност за осъществя-

За откриването на втория метролъч от Брюксел пристигна председателят на Европейската комисия Жозе Барозу, отляво на снимката е Николай Михайлов, председател на УС на „Трейс груп холд“, главен изпълнител на метрото от бул. „П. Евтимий“ до бул. „Черни връх“

ПАРАМЕТРИ Критерий за оценка на офертите Най-ниската предложена цена Оферти се подават до 12 часа на 26 септември 2012 г. Оферти се отварят в 14 часа на 26 септември 2012 г. Срок за изпълнение на поръчката 3 месеца ване на периодични технически прегледи и малки ремонти, както и на помещения за обслужващия персонал и машинистите, така нареченият линеен пункт. Ситуирането на метростанцията трябва да се съобрази с наличната подземна и наземна инфраструктура и с регулационния план. Финансирането е със сред-

ства на Столичната община. Проектът трябва да съдържа 20 части, сред които и инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, трасе, профили, вертикална планировка и геодезия, архитектура, архитектурно-художествено оформление на интериора, конструкции и още 15 части.

бележителности ще позволи опазването на богатото културно наследство на България.“ (Жозе Мануел Барозо) „Добър пример за интегриране на всички транспортни системи в един голям град.“ (Жозе Мануел Барозо) „Проектът показва какво могат да сторят европейските фондове за гарантиране на растеж и просперитет.“ (Жозе Мануел Барозо) Метрото от „Обеля“ до „Черни връх“ струва 425 млн. евро

Повече от половината от тях са от Кохезионния фонд и Европейския фонд за реги-

онално развитие. Принос има и Столичната община, държавата и Европейската инвестиционна банка. Останалото е трудът на участниците в проектирането, строителството и управлението на проекта. За усърдието и за това, че работи с душа и сърце, ръководителят на „Метрополитен“ ЕАД Стоян Братоев ще бъде обявен за почетен гражданин на София. Новината съобщи кметът на столицата Йорданка Фандъкова. Общината ще раздаде награди и на всички участници в строителството на метрото. Милена ВАСИЛЕВА

За 1.353 млрд. евро азиатската част на Истанбул вече има метро В средата на август турският премиер Реджеп Тайип Ердоган откри първата метролиния в азиатската част на Истанбул, строена 7 години, за 3.1 млрд. турски лири (1 353 150 000 евро). Новото метро свързва двата най-големи квартала в азиатската част на града - „Кадъкьой“ и „Картал“. Разстоянието ще се изминава за 32 мин. Станцията в „Кадъкьой“ се намира в близост до т.нар. олимпийски пристанищен клъстър, който ще бъде изграден, ако Истанбул спечели домакинството на лятната олимпиада през 2020 г., за което се състезава с Мадрид и Токио. Линия М4 с дължина 21.6 километра обхваща 16 подземни станции

и 144 вагона, които се движат през интервал от 90 секунди и ще превозват 700 000 пътника дневно. Това е най-голямата инвестиция в историята на турската република. С пуска на новата линия ще бъдат спрени от движение 572 автобусни и 1227 микробусни линии, а така също се очаква да бъде намалено използването на хиляди лични автомобили, като се очаква това да облекчи значително трафика в азиатската част на мегаполиса с 13 млн. жители. Градската управа е изчислила, че годишно ще бъдат спестявани по 1.1 млрд. турски лири (около 500 млн. евро) от гориво, поддръжка и разходи за ремонти на уличната мрежа.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ПРИСТАНИЩА

17

ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

Само три обединения оферират в търга за морска гара Бургас Комисията ще оповести резултати от разглеждането и оценката на офертите до 28 септември 2012 г. План на морска гара Бургас

В близост до 2-ро кейово място ще се разположи новата морска гара Бургас

Деветчленна комисия отвори офертите и провери документите на трите обединения, които участваха в търга за проектиране и строителство на нов пътнически терминал от второ до четвърто корабно място на пристанище терминал Бургас–изток. Той е с индикативна стойност 3.3 млн. лв. без ДДС и ще бъде международен круизен.Председателят на комисията капитан Стоян Димитров, директор на Териториално поделение – „Пристанище Бургас“, обяви старт на процедурата и обяви имената на участниците по реда на внасяне на документите.

Комисията оповести състава на обединенията при отваряне на тръжната документация на всеки от тях. Участниците са: • Консорциум „Техномашпрогрес ТВП“, съставен от „Техномашпрогрес” ООД, „Вамос” ООД, „Проно” ЕООД. Водещ партньор е „Техномашпрогрес” ООД. • Консорциум „Супер Бургас“ се състои от „Щрабаг” ЕАД, Strabag AG (и двете - водещи партньори), „Понсстрой инженеринг” ЕАД. • ДЗЗД Обединение „Терминал Б“ е съставено от 6 партньора: „Ла Инженеринг” ЕООД,

Документът е приложен към тръжната документация

СГРАДИ, УЛИЧНА И АЛЕЙНА МРЕЖА Алеи и паркинги в УПИ Тротоари, пешеходни площи и паркова алейна мрежа Зелени площи Зелени площи в УПИ

Съществуващи обществени сгради Съществуващи жилищни сгради Съществуващи сгради на техн. инфраструктура Нови общствени сгради Улици и паркинги

„БД Арх” ЕООД, „МММ строителни конструкции” ООД, ДЗЗД „БГ Дивелъпмънт” (обединение на „Кънстръкшън България“ и две физически лица), „Експерт 95” ЕООД, и „Комфорт” ООД. Критерий за оценка е икономически най-изгодната оферта (общо 100 точки), получена в резултат на оценка на техниче-

ското предложение с тежест 80 точки, и цена 20 точки. По-голямата тежест в оценката на офертите се пада на техническото предложение. Неговите 80 точки са разпределени така: 20 са за идейното предложение, 60 точки са за концепция (15 т. за методология и организация на проектирането, 20 т. за методология и организа-

УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ Жилищна устройствена зона с преобладаващо средно застрояване (Жс) Устройствени зони (Оо) и УПИ с конкретно предназначение за обществено обслужване Терени за площни обекти на техн. инфраструктура (Тевк) Терени за транспортна инфраструктура (Тти) Самостоятелни терени за озеленяване на улици и сервитути (Тзв)

ция на строителството, 15 т. за организация и план на изпълнението). Комисията, в чийто състав влизат специалисти на ДП „Пристанищна инфраструктура”, експерти от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, община Бургас и външни експерти, ще оповести резултатите от разглеждането и

оценката на офертите до 28 септември 2012 г. Предмет на поръчката е инженеринг на сграда за нов пътнически терминал със съответните външни връзки, озеленяване, пристанищна инфраструктура и трафик кула. Срокът за завършване на обекта е октомври 2013 г.

според инвестиционното предложение (с относителна тежест 5 на сто), бизнес предложението (с относителна тежест 5 на сто), предложението за средногодишния товарооборот (с относителна тежест 25 на сто), размера на годишното фиксирано концесионно плащане (с относителна тежест 50 на сто) и размера на променливото концесионно плащане (с относителна тежест 15 на сто).

Предоставянето на концесиите ще създаде условия за ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура, интегриране на българската транспортна система в европейската, прозрачни и хармонизирани условия за конкуренция на транспортния пазар и осигуряване на добра бизнес среда. Освен това ще се осигури заетост за местното население.

Милена ВАСИЛЕВА, Силвия ЦЕНОВА

Пристанищата в Несебър и Лом - на концесия Правителството открива процедури за предоставяне на концесии за услуга върху пристанищните терминали Несебър и Лом. Срокът на двете концесии е 35 години, а концесионерите ще бъдат определени в открита процедура. Основен предмет на концесиите е извършване на пристанищни услуги, управление и поддържане в експлоатационна годност пристанищните терминали, а допълнителни-

ят предмет – частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост, и съпътстващи дейности по чл. 116а от ЗМПВВППРБ. Бъдещият концесионер на пристанищен терминал Несебър трябва да направи задължителни инвестиции в размер не по-малък от 680 000 лв. без ДДС през първите 10 г. и поне 2.18 млн. лв. за целия срок на концесията. Концесионерът на пристанищен терминал

Лом ще трябва да инвестира за първите четири години не по-малко от 6 375 000 лв., включително и разходите за закупуване на техника и активи на „Пристанищен комплекс Лом” ЕАД. Инвестициите от петата година до края на срока на концесията трябва да са над 16 062 000 лв. Критериите за комплексна оценка на офертите, които ще бъдат подадени за пристанищен терминал Несебър, са

инвестиционно предложение (с относителна тежест 30%), бизнес предложение (с относителна тежест 15%), предложение за фиксираната част на годишно концесионно плащане (с относителна тежест 30%) и предложение за променлива част на годишното концесионно плащане (с относителна тежест 25%). Офертите, подадени за пристанищен терминал Лом, ще се оценяват

Община Бургас ще модернизира рибарското пристанище в Сарафово

Рекордни количества товари са преминали и през пристанище Лом от началото на годината

Пристанище Варна с изключителен товарооборот за седемте месеца на годината

Министерският съвет учреди безвъзмездно право на строеж върху морското дъно в полза на община Бургас, което ще позволи доизграждане и разширение на рибарското пристанище Сарафово със средства по оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. Пристанището в кв. Сарафово е предназначено за швартоване, домуване и престой на рибарски кораби. То се ползва за разтоварване на улов от прясна риба и аквакултури, без да се извършва обработката им на място.

През кейовете на порта, за първите 7 месеца на 2012 г. са преминали общо 285 323 тона товари, което е 11% повече спрямо 2011 г. При повечето товари има увеличение, като най-висок ръст се наблюдава при зърнени храни, въглища, изкуствени торове и метали.Само през месец юли са обработени 83 947 тона товари. През пристанището са изнесени 105 066 тона зърно, което е два пъти повече в сравнение с миналата 2011 г. Добрите резултати продължат и през август.

Рекордни количества товари са преминали през пристанище Варна от началото на годината. Само през месец юли са обработени 1,146 млн. тона. За първите 7 месеца на 2012 г. през кейовете на порта са преминали общо 5,350 млн. тона товари, което е 16% повече спрямо успешната за държавното дружество 2011 г. Увеличение се отчита при почти всички товари - зърнени храни, контейнери, цимент, кринкер, шрот, захар, кокс, руди и концентрати, скрап, дървен материал, наливно олио и нефтопродукти. Спад има единствено при вноса на въглища.


18

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, ОТПАДЪЦИ

Сключват три договора за 27 млн. лв. за ВиК мрежата в Пловдив В друг търг девет консорциума се състезават за реконструкция на ГПСОВ за 53.5 млн. лв. Вече са известни изпълнителите по първата тръжна процедура на община Пловдив по интегрирания воден проект. В нея се включиха осем български консорциума и компании. Етапът обхваща подмяната на 16.1 км второстепенна канализационна мрежа и 14 км водопроводи с 800 сградни отклонения в четири квартала на север от Марица, рехабилитацията на 2.8 км от колектор VII и изграждане на негов дубльор по бул. „Дунав”. Възлагането е по FIDIC – Червена книга, с прогнозна стойност 31.841 млн. лв. без ДДС. Участниците подаваха оферти по три обособени позиции с основен критерий за оценка „най-ниска цена”. Пред финализиране е втората тръжна про-

цедура по интегрирания воден проект. Девет консорциума с българско и чуждестранно участие се състезават за реконструкция, модернизация и доизграждане на ГПСОВ за 53.5 млн. лв. Изпълнителите се избират по икономически най-изгодна оферта по следните критерии: техническа оценка – тежест 70 (подпоказатели: консумация на ел. енергия тежест 50, консумация на реагенти - тежест 10, предложение за проектиране и строителство - тежест 40); финансова оценка - тежест 30. Възлагането е по FIDIC (Жълта книга) и включва допълнителни хидроложки проучвания, работно проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на персонала и

отговорност в гаранционния период на обекта. Изготвеният от консултанта Kocks Consult GmbH и партньори идеен проект предвижда реконструкция и рехабилитация на стъпалото за механично пречистване на отпадъчните води; въвеждане на третично пречистване на отпадъчните води от биогенни вещества и екологосъобразно третиране на утайките. Интегрираният проект за водите на град Пловдив – фаза 1 е на обща стойност 145 млн. лв. Той бе изготвен по програма ИСПА, строителството му ще се финансира от програма „Околна среда”. Община Пловдив има споразумение с МОСВ и се очаква до края на 2012 г. оценката на Брюксел. Светла ДОБРЕВА

КЛАСИРАНЕ И ПОБЕДИТЕЛИ СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИЯ КРИТЕРИЙ „НАЙ-НИСКА ЦЕНА” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖАТА НА КВАРТАЛ (ЧАСТ)10 БУЛ. „ДУНАВ” – „БРЕЗОВСКО ШОСЕ” Предлагана цена Класиране Участник (в лв. без ДДС) „Понс-Дж Пи Аква ПроПърво място - победител Консорциум 15 895 198,32 джект” Второ място Консорциум „Воден цикъл Пловдив” 15 979 977,14 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В КВАРТАЛИ (ЧАСТИ) 1-1 И 1-2” Предлагана цена Класиране Участник (в лв. без ДДС) Първо място - победител Обединение „Станилов – Трейс” 4 977 377,69 Второ място Консорциум „Воден цикъл Пловдив” 5 146 463,68 Консорциум „Понс-Дж Пи Аква ПроТрето място 5 840 449,00 джект” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В КВАРТАЛИ (ЧАСТИ) 2 И 3 Предлагана цена Класиране Участник (в лв. без ДДС) Първо място Консорциум „Воден цикъл Пловдив” 5 919 695,20 Второ място Обединение „Станилов – Трейс” 6 030 386,77 Консорциум „Понс-Дж Пи Аква ПроТрето място 6 123 992,65 джект”

Пловдивската „Пътинженеринг” ще изпълнява етап 3 от водния цикъл на Габрово Пловдивската „Пътинженеринг” ЕООД ще изпълнява етап 3 от интегрирания проект за водния цикъл на Габрово, договорът бе подписан преди дни след обществена поръчка на стойност 11 966 428.02 лв. без ДДС. Продължителността за строителство е две годинисъгласно ФИДИК „Червена книга“. Ще бъде коригирано силно амортизираното състояние на водоразпределителната мрежа и високото налягане в нея. Етапът включва осем подобекта - рехабилита-

ция на мрежата на квартали Радичевец, Йонковото и Любово, водоем „Любово“, кв. „Беленци”, главен клон от ПСПВ до разпределителна шахта, рехабилитация на дерета ВиК, Маркотея, Бялката, Хаджицонев мост, Стадион, рехабилитация на мрежа на кв. Радичевец, на кв. Лисец и изграждане на канализационната мрежа на квартал Беленци. Първият договор бе за етап 1 на „Драгиев и Ко“ ООД на стойност 13 864 065.35 лв. без ДДС. Изпълнението на този етап е разделено на две части,

Stucky разработва идейния проект на „Горна Арда“ Швейцарската компания Stucky разработва идейния проект на каскада „Горна Арда“, след като спечели конкурса на ХЕК „Горна Арда“, съобщи областният управител на Кърджали Иванка Таушанова. Идейният проект трябва да бъде готов до месеци. В процедурата са участвали две чуждестранни и едно смесено дружество. Предстои осъвременяване на старата концепция съобразно изискванията за ефективност, екологичност и икономическа целесъобразност. Интересът към размразяването на проекта е голям, инвестициите се оценява на 300 млн. евро.

като последователно ще бъдат изпълнени девет подобекта. Вторият договор беше подписан на 27 юли за реконструкцията на ПСОВ с обединение „ГБС-Биогест-Габрово“ - „Главболгарстрой“ АД, „Бора“ ЕООД, „Биогест интернационал“ - Германия, и подизпълнител „Димас“ АД на стойност 19 341 913. 90 лв. без ДДС. Общината планира съвместяването на рехабилитацията с ремонт на улици и частичен ремонт на тротоари. Силвия ЗЛАТКОВА

Търговище избира изпълнител на рехабилитация на ВиК мрежата

Очаква се резултат от търга за рехабилитация на мрежата във Враца

Община Търговище започна избор на изпълнител на строителните работи по проекта за рехабилитация на 26 км ВиК мрежи в града с тръби полиетилен с висока плътност по безизкопна технология или траншейно. Предварителната стойност на рехабилитацията е приблизително 13.3 млн. лева без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 20 август.

Обединение „СК Враца Участник Цена с ДДС 2012“, „Понсстройинжене- Обединение „СК Враца 2012“ 20 147 480 лв. „Понсстройинженериг“ 21 436 034 лв. ринг“ ЕАД и „Водпроект“ „Водпроект“ ДЗЗД 21 550 817 лв. ДЗЗД са допуснати до ценови оферти за реконструкция на водопроводната мрежа и удължаване на канализационната мрежа на Враца - етап 2. Ценовите предложения бяха отворени от комисия с председател Марияна Рашева - директор на звеното за изпълнение на интегрирания проект за водния цикъл на Враца. Прогнозната стойност в търга е 21 760 497 лв. с ДДС, критерият е икономически най-изгодна оферта.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

19

BUILDINGREEN

Над 90 държави отбелязват Седмицата за устойчиво строителство през септември Българският съвет за устойчиво развитие организира на 14 септември втора годишна конференция Sustainability Forum Sofia – Global Green Growth Beyond Buildings ключовата роля на сградите и градските структури

Световната седмица за устойчиво строителство се провежда ежегодно в средата на септември и е инициирана от Световния съвет за устойчиво строителство – най-значимата неправителствена организация в сферата на устойчивото развитие и строителство в света, обединяваща над 20 000 организации в повече от 90 държави Тази година Седмицата за устойчиво стро-

ителство ще се проведе между 17-21 септември, в рамките на която чрез различни инициативи в цел свят ще се подчертае значението на устойчивите сгради и градски структури за изграждането на устойчива среда и създаване на здравословни и природосъобразни обитаеми пространства. Събитията по време на седмицата акцентират върху

за създаване на устойчива среда и са насочени към архитекти, инженери, проектанти, проектни мениджъри, бизнеса, представители на националната и регионална власт на найвисоко ниво, научните среди, студенти и всички заинтересувани от сферата на устойчивото строителство. В България световната седмица за устойчиво строителство се отбелязва от Българския съвет за устойчиво развитие – официален член на Световния съвет. На 14 септември в рамките на втората годишна конференция Sustainability Forum

ASTROPOL 4.6mm Високата топлоустойчивост прави “Astropol” 4.6 mm, идеалната хидроизолация за директното полагане на горещо валираният асфалтобетон.

Италианската APP модифицираща добавка осигурява лекота при полагането особено при високите летни темеператури както на основата, така и при самото полагане.

Sofia – Global Green Growth Beyond Buildings в хотел „Хилтън“ лидерите в зелената индустрия ще се срещнат и в София, за да обменят информация и да обсъдят новите тенденции и продукти, трансформиращи световния пазар. Тази година форумът цели ясно да дефинира основните аспекти на устойчивото градско развитие

– социални, икономически, екологични, както и приноса на интелигентния град за справяне със съвременните проблеми. Събитието е структурирано в три основни панела – Глобален устойчив растеж, Устойчиви градове и Зелена мобилност. В рамките на панелите

ще бъдат представени и дискутирани политики на европейско и национално ниво, законодателни и финансови стимули и тенденции на пазара. Основен акцент ще бъде поставен върху устойчивото планиране на градските структури и инструментите за успешно реализиране на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. За да се даде възможност на участниците да се фокусират върху специфични въпроси и да задълбочат практическите си познания по конкретни теми, ще бъдат организирани 6 професионални интерактивни семинара (уъркшопа) паралелно с основната част на събитието. Проектан-

ти, инвеститори, архитекти и производители ще имат възможността да разгледат по-отблизо конкретни въпроси и да проведат дискусии с партньори и лектори от международния бизнес. Българският съвет за устойчиво развитие е единствената организация в България, официален член на Световния съвет за устойчиво строителство и член на Международния борд на страните от Централна Европа. За регистрация и повече информация посетете официалния сайт на конференцията:www. morethangreen.bgbc.bg или www.bgbc.bg или се обадете на тел: 02 964 13 20.

БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ВНОС ОТ ИТАЛИЯ ЗА НОВИ И ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С „ТС – 2009г.“ на АПИ,

“Astropol” - 4.6 mm е полимер модифицирана хидроизолационна мембрана, синтезирана от дестилиран битум, модифицирана с полиолефини и подбрани кополимери, които осигуряват добра адхезия към основата и гъвкавост при ниски температури.

Комбинацията от хидроизолацията “Astropol” 4.6 mm и скрита фуга “Serviseal B” за дилатации до ±10мм, предлагана от “Хидромат” ООД е перфектното решение за защита на връхната конструкция на стоманобетонните мостове.

1309 София, бул. „Т. Александров“ 132, тел. 02/ 929 20 15, 920 47 77, факс 02/ 920 15 66 e-mail: hydromat-ltd@mbox.contact.bg, www.hydromat.bg


20

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

НОВАТА СОФИЯ

Арх. Веселина Троева, ръководител на обединение „София XXI“, изпълнител на проекта за ИПГВР на София:

Обсъждат се зоните за въздействие Работим по идентифициране на проекти и проектни идеи Арх. Троева, на какъв етап е интегрираният проект за градско развитие на столицата? - Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. София е във втори етап от работата – определяне на зони за въздействие, предадени на възложителя за обсъждане на 3 август. Етапът приключва на 15 октомври, когато предаваме и втория междинен доклад за изпълнението на договора. Успоредно с тази основна и най-отговорна задача работим и по идентифицирането на проекти и проектни идеи. Подготвили сме индикативния списък, който придружава зоните за въздействие и също е отворен за обсъждане и допълване. Можете ли да коментирате основните трудности при избора на зоните за развитие? - Трудностите при определяне на зоните за въздействие в гр. София произлизат от факта, че това е най-големият град в страната, който продължава да нараства, и независимо от множеството реализирани проекти до момента има много квартали и зони с натрупани проблеми и необходимост от спешното им решаване. За да се обхване цялата територия на града, екипът беше разделен на групи, проведоха се много срещи, консултации и посещения на място, резултатите от които се обсъждаха на редовните работни срещи на експертите. Екипът има предимството да познава добре града, тъй като повечето експерти са работили през последните години по различни проекти за София – Общинския план за развитие, Областната стратегия, Общия устройствен план, Екологичната оценка на плана и неговото изменение, инфраструктурни проекти за финансиране от европейски фондове и програми, значителни инвестиционни проекти и творчески инициативи. Това дава и определени предимства – изградени добри контакти със Столичната община, натрупана информация и знания, планова осигуреност. В допълнение следва да се посочи и отзивчивостта на представителите на общината за предоставяне на информация и обсъждане на идеи. Работата по определянето на зоните преминава през няколко етапа – определяне на структурните единици; определяне на потенциални те-

вата София“, където сме поканени за участие по повод празника на София през септември. Подготвяме сценария за представянето на ИПГВР София, на 2 декември в НДК по време на Архитектурна седмица - София. Завършили сме работата по експертния избор на зони за въздействие, осигурили сме достъп до материалите в сайта на проекта (www.sofiaxxi.eu) и на сайта на Столичната община (www. sofia-agk.com), а от 3 август и във фоайето на УАСГ, където на 3 септември т.г. ще се проведе общественото обсъждане. Приключи анкетирането на гражданите на столичния град, което обхваща над 400 души, а материалите се обработват.

З

авършили сме работата по експертния избор на зони за въздействие, осигурили сме достъп до материалите в сайта на проекта (www. sofiaxxi.eu) и на сайта на Столичната община (www.sofiaagk.com), а от 3 август и във фоайето на УАСГ, където на 3 септември т.г. ще се проведе общественото обсъждане

Р

азнообразието от проекти прави работата по интегрирания план поразлична от устройственото планиране и създава условия за реализиране на значителна част от идеите на Общия устройствен план на Столичната община

В

торият етап от работата по ИПГВР на София приключва на 15 октомври, когато предаваме и втория междинен доклад за изпълнението на договора

ритории за градско възстановяване и развитие и тестване по формалните критерии за допустимост; определяне на зони за приоритетна намеса, тествани по група критерии, свързани с мащаба на очаквания ефект от обновяването на локално и общоградско ниво, обществената значимост на очакваните резултати, възможностите за концентрация на ресурси и очаквания синергичен ефект; определяне на зоните за въздействие след ранжиране и систематизиране на резултатите в интегрална оценка; обобщаване на резултатите от обществените обсъждания и анкетните проучвания. Многообразието от дейности по изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие, някои от които никога досега не са били част от ангажиментите на архитекта или урбаниста, прави работата по ИПГВР малко по-трудна, но изключително интересна. Какви са проведените до момента обсъждания и какво показаха те? - До момента са проведени поредица от обсъждания, първото от които беше съвместна инициатива с „Градът медия груп“ през април по време на конференцията BalREc, посветена на управлението на „интелигентните градове“. Тогава беше проведена и анкета сред присъстващите представители на професионалните среди и на бизнеса, резултатите от която показаха 90.8% подкрепа за първоначалните идеи, предложената визия и стратегическите цели. Сред най-важните предимства на града бяха посочени култур-

ното наследство (35.7%) и зелената система (29.8%). Бяха организирани и три кръгли маси (фокус групи) – с представители на бизнеса, на управлението, на професионалните среди, свързани с развитието на града, и с чужденци, живеещи, работещи или инвестиращи в София. За по-голяма ефективност и достоверност на резултатите беше проведено предварително обучение на медиатори и анкетьори, в което се включиха и наймладите специалисти от специалностите „Архитектура“ и „Урбанизъм“ на УАСГ. В началото на юни първите резултати от работата по ИПГВР - София, бяха докладвани пред представители на Столичния общински съвет, заместник-кметове на СО, председатели и членове на постоянни комисии. В края на юни бяха проведени срещи на екипа, разработващ ИПГВР София, с всички 24 районни администрации на територията на столицата. Оттам нататък паралелно се провеждаха експертни срещи със зам.кметове на Столичната община, с представители на важни за развитието на града институции, с представители на бизнеса и академичните среди. Проведени са няколко срещи със Столичната община – дирекция „Архитектура и градоустройство“, с кмета на СО г-жа Йорданка Фандъкова и нейния екип, за изясняване на потенциала на територията на града и проектната готовност по приоритетите в развитието на града, с Асоциацията за развитие на София. Тоест вече сме започнали работата и по задачите от следващия етап. В момента разпечатваме материалите за изложбата „Но-

Какво е мястото на бизнеса – неговите нужди и изисквания? - Погрешно е да се мисли, че бизнесът намира място предимно в зоните с потенциал за икономическо развитие, за бизнес и производствени дейности. Основно изискване към интегрираните планове е да създадат условия за привличане на частни инвеститори за иницииране на публично-частни партньорства и за реализиране на проекти във всички зони за въздействие при разпределяне на финансовата тежест между представителите на бизнеса и общината. Практиката от реализирането на подобни интегрирани планове за градско възстановяване и развитие в други европейски страни показва, че частните инвестиции надхвърлят публичните, но това не означава пренебрегване на публичния интерес. Интересите на бизнеса също са защитени, а инвестицията в зоните за въздействие носи и много добавена стойност. Това донякъде обяснява и големия интерес към интегрираните планове, включително и от фирми, които до момента изобщо не са се занимавали с градско планиране и обновяване. Не е възможно обаче да бъдат удовлетворени всички изисквания на бизнеса, ако инвестиционните намерения не попаднат в избраните зони на въздействие, и това вероятно ще породи напрежение. Но е изключително важно да се погледне в перспектива, да се осъзнае очакваният синергичен ефект от обновената градска среда, която впоследствие ще разкрие много повече и по-добри възможности за бизнес.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

НОВАТА СОФИЯ

Каква е визията за развитие на града, която ще бъде определена с плана? - Визия „София 2020“ е обвързана със стратегическите документи от по-високо йерархично равнище в европейски, национален и локален аспект, тя отразява вижданията от досегашни разработки за столицата като град на мъдростта, толерантността и културното многообразие. Търсили сме баланса между амбициите и реализма, между мечтите и предизвикателствата, като сме отчели потенциала на града и ограничителите за неговото развитие в средносрочен и дългосрочен план. Предложихме една нестандартна визия като формулировка, базирана на разбиранията на колектива за значението и ролята на столичния град и неговите природни и културни богатства. В нея сме отправили 4 кратки послания - съчетание от ключови думи, с комплексен урбанистичен и многопластов смисъл за развитието на града: - София - град на хората и за хората: Вдъхновяващ, ангажиращ и приобщаващ жителите си ИПГВР на София има уникален характер, който поставя на първо място хората, които живеят, работят, творят,

21

ТЕМА

инвестират или посещават града. София ХХI век ще им предложи красива, вдъхновяваща, безопасна и приобщаваща среда, която ще изгради чувството за принадлежност, съпричастност, идентичност и гордост. - София - интелигентен и съзидателен град: стимулиращ знанието, иновациите и творчеството. София е не само административната, но и културната столица на страната, с огромен човешки потенциал, висококачествени образователни и изследователски институции, културни центрове и традиции. Това може да изведе града до равнището на водещите центрове за иновации и съвременни технологии, изкуство и култура. - София - автентичен и жизнен град: съхраняващ миналото си и отворен към бъдещето. София е град с богато културно напластяване, съхранено през вековете, с хармонично стилово, религиозно и естетическо съжителство на културното наследство и традиционна толерантност, които искаме да превърнем в неразделна част от неговия живот. - София - зелен и привлекателен град: опазващ околната среда и ефективно използващ ресурсите си

Н

ай-много спорове имаше при оценката на социалните зони - поради по-големия брой критерии, различното състояние на техническата и транспортната инфраструктура, социалния статус, състоянието на сградния фонд и околната среда

О

т средата на май работим и по Етап 3 на ИПГВР, който включва няколко задачи

София през ХХI век ще съхрани не само зелената система и връзките с планините, но ще доразвие онези асоциации, идеи и инициативи за зелено планиране, зелено строителство и зелена икономика, с които ще обогати принципите за зелени градове в Европа. Всяко от предложените във визията за развитие на София ключови послания покрива определени аспекти от развитието на града в съответствие с принципите на интегрираното градско планиране. В първото послание водещи са социалните аспекти, като акцентът е върху човека. Във второто послание водещи са икономическите аспекти с акцент върху иновациите и креативността. Третото послание покрива архитектурно-пространствените и културно-историческите аспекти. Четвъртото включва екологичните аспекти и ефективното използване на ресурсите. Какви са основните идеи, около които се обединяват експертите? - Идеите на ИПГВР на София са съобразени с основните принципи на градското обновяване. Първият принцип на концентрация изисква да се намери оптималният размер на зоните за въздействие, така

че да се почувства ефектът от вложените инвестиции и реализираните проекти не само в самите зони, а и в съседните територии. Всички членове на екипа се обединяват около заложените в методическите насоки изисквания зоните за въздействие да обединяват териториално и функционално свързани „структурни единици” (квартали) със сходни характеристики. В конкретния случай това са 145 урбанистични единици със сходни устройствени, физически, социални и функционални характеристики, използвани при изготвянето на ОУП, адаптирани за целите на анализа и комплексната оценка в ИПГВР. Всички експерти бяха единодушни също и по отношение на централната зона и нейните граници, защото освен богатото културно наследство в централната част на града има много неизползван потенциал, остарял сграден фонд, концентрация на важни административни обекти и огромна потребност от развитие на разнообразни функции, които ще съхранят жизнеността в сърцето на града. Единодушни сме и по отношение на онези индустриални зони, в които има както общински терени с възможности за нови бизнес иници-


22

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ативи, така и терени с потенциал за конверсия и обновяване и съчетаване на публични и частни инвестиции. В повечето случаи това са територии, които формират първите впечатления при навлизането в града – портите на града. Най-много спорове имаше при оценката на социалните зони както поради по-големия брой критерии от три различни групи, на които те трябва да отговарят, така и поради различното състояние на техническата и транспортната инфраструктура, социалния статус на жителите, състоянието на сградния фонд и на околната среда. Водещи в окончателното решение на колектива са както резултатите от приложения ГИС модел, така и значимостта на тези зони за цялостното развитие на града, обхватът на територията за активна намеса, броят на засегнатите жители, наличието на инвестиционен интерес, подкрепата от жителите на града. Какви са стъпките и сроковете във времето, които следват оттук нататък по проекта? - Следващите стъпки са найважните на този етап - общественото обсъждане, приемането на зоните за въздействие от общинския съвет на Столичната община и предаването на резултатите в МРРБ до 23 септември. Мотивите, резултатите от трите етапа на подбор и предложенията са предоставени на възложителя, за да има достатъчно време за запознаване с материалите. Предстои насрочването на сесията, на която ще докладваме и ще очакваме решението на общинските съветници. От средата на май работим и по Етап 3 на ИПГВР, който включва няколко задачи идентифициране на заинтересувани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др., обхванати в изпълнението на ИПГВР; идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособените зони; изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включваща и график за провеждане на съгласувателни и отчуждителни процедури. В този етап попадат още няколко задачи, свързани с допълнителни обществени обсъждания и работа с целеви групи, изготвяне на бюджет на ИПГВР, на система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана. Продължителността на етапа е общо 10 месеца, а краят му е предвиден за средата на март 2013 г. Графикът е стъпаловиден и почти всеки месец завършваме някоя от задачите и започ-

НОВАТА СОФИЯ ваме работата по следващата. От 15 октомври, т.е. след одобряването на зоните за въздействие от УО, ще започнем работа по процедурите за екологичната оценка на ИПГВР, които съгласно действащото законодателство при спазване на предвидените срокове също отнемат много време. Надявам се приетата от ВЕЕС на МОСВ екологична оценка на изменението на ОУП, както и на докладите за ОВОС на важни инвестиционни предложения и проекти през последните 2 години да улеснят този процес. Паралелно с това ще подготвим заданията за ПУП или за изменение на приети подробни устройствени планове за територии в обхвата на ИПГВР, както и задания за важни инвестиционни проекти. Последните два месеца са предвидени за систематизиране на всички материали и за изготвяне на окончателния интегриран план за градско възстановяване и развитие на София, който ще се различава по обем и съдържание от предаваните по отделните етапи материали от изследвания, анализи, оценки, анкетни проучвания, обществени обсъждания и други и ще бъде единен синтезен документ, обединяващ изводите от всичко това. Окончателната дата за предаване на интегрирания план е 15 май 2013 г. и по всяка вероятност работата по задачите от този последен етап също ще започне по-рано. Какво ще последва след завършването на плана? - Това е най-често задаваният въпрос, на който се очаква отговор. Първото, което би следвало да се припомни, е, че в следващия програмен период все още ще се преодоляват последиците от икономическата криза. Това налага прецизно насочване на инвестициите за реализиране на проектите в ограничен брой приоритетни области за постигане на заложените цели. За градовете с одобрени интегрирани планове за възстановяване и развитие това ще означава концентриране на ресурсите в определените и приети зони за въздействие и изпълнение на добре подготвените проекти, насочени към постигане на целите за намаляване на социалните и икономическите различия, за трайно подобряване на физическите и екологичните параметри на градската среда и качеството на живот. За София това би означавало вместо разпилени из целия град отделни реализации, граничещи със занемарени сгради и пространства, последователно и координирано проведени действия и реализирани проекти за подобряване на техническа-

Н

е е възможно обаче да бъдат удовлетворени всички изисквания на бизнеса, ако инвестиционните намерения не попаднат в избраните зони на въздействие и това вероятно ще породи напрежение

П

ървото, което би следвало да се припомни, е, че в следващия програмен период все още ще се преодоляват последиците от икономическата криза. Това налага прецизно насочване на инвестициите за реализиране на проектите в ограничен брой приоритетни области за постигане на заложените цели

Н

адявам се ИПГВР да провокира творческото мислене на бъдещите инвеститори, за да се преодолеят недостатъците от еднотипността в реализираните проекти за молове, офис сгради и комплекси, бизнес паркове и жилищни квартали от затворен тип (изградени включително и в централната част на града)

та инфраструктура, на градската мобилност, на зелената система, на сградния фонд, на икономическата и социалната активност, за развитие на иновациите и за ефективно използване на ресурсите. Това ще доведе до увеличаване потенциала на града, до разкриване на неговите уникални характеристики и отварянето му пред света с цялостно обновени централна част, жилищна зона заедно с най-хубавите градски паркове и зона за икономически дейности, свързани със знанието, съвременните технологии и иновациите, която да привлече за реализация и част от човешкия капитал на столицата. Предложените за избор зони за въздействие в София на предстоящата сесия на Столичния общински съвет, изготвени по формулата „4+3+2+1“ за окрупнени урбанистични единици със сходни пространствени и функционални характеристики, са следните: - 4 линейни обекта от общоградско значение, имащи важната задача да осъществяват връзката между зоните за въздействие:

Бул. “Източна тангента“ Бул. „Западна тангента“ Бул.“Тодор Каблешков“ Трети метродиаметър. - 3 зони за въздействие с преобладаващ социален характер:

Североизток - „Хаджи Димитър“, „Сухата река“, „Васил Левски“, „Левски“ - В, „Левски“ - Г, „Христо Ботев“ Северозапад - „Обеля“, „Връбница“, „Надежда“, „Свобода“, „Лев Толстой“, „Триъгълника“, „Модерно предградие“ Запад – „Красна поляна“, „Разсадника“, „Западен парк“, „Илинден“, „Гевгелийски“, „Света Троица“, „Фондови жилища“, „Захарна фабрика“, „Факултета“. - 2 зони за въздействие с потенциал за икономическо развитие:

Изток – НПЗ „Искър“, СПЗ „Слатина“, „Къро“, БАН 4-и км, 7-и – 11-и км Север – НПЗ „Илиянци“, НПЗ „Военна рампа“, Задгаров район. - 1 зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост:

Център – ЦГЧ, Южен парк, Борисова градина. Те обхващат най-важните липсващи елементи от транспортната инфраструктура; най-проблемните жилищни комплекси по отношение качеството на жизнената среда и сградния фонд; най-големите ромски квартали – „Факултета“ и „Христо Ботев“; двете най-големи промишлени територии в компактния град – Север-

ния и Източния промишлен район, в които е концентрирана индустриалната база на града с най-голям потенциал за развитие на модерни производства и научноизследователски дейности; най-големите градски паркове, които са неразделна част от средата за обитаване; главният градски център, концентриращ функции и дейности с национално значение и уникално културно наследство със световна значимост. С ИПГВР се очаква да се реализират важни инфраструктурни проекти от общоградско значение, които ще позволят нормално функциониране на комуникационнотранспортната система, за да се почувства цялостният ефект от завършените проекти. Очаква се също да се реши отдавна отлаганият проблем с небалансираната структура на града, маркиран във всички стратегически документи, чрез преодоляване на различията в качеството на жизнената среда между северните и южните територии и отчасти между западните и източните райони. От реализираните проекти и комплексните интервенции за подобряване на физическата и бизнес среда би следвало да се повиши конкурентоспособността на съществуващите предприятия и да се подобри инвестиционната атрактивност на София за привличане на нови производства. Разкритото, социализирано и валоризирано културното наследство на града, интегрирано в цялостна система от публични пространства и съчетано с добре планирана стратегия за градски туризъм и маркетинг, ще постави София на световната туристическа карта. Ще се стимулират различни източници за съфинансиране на проектите за градско обновяване, ще се използват повече възможности за финансов инженеринг и ще се повиши инвестиционният интерес на частния сектор. Надявам се, че ИПГВР ще провокира творческото мислене на бъдещите инвеститори, за да се преодолеят недостатъците от еднотипността в реализираните проекти за молове, офис сгради и комплекси, бизнес паркове и жилищни квартали от затворен тип (изградени включително и в централната част на града). Това ще обогати гамата от проекти за сгради и комплекси, от които градът и неговите жители от всички възрасти и социални групи имат много по-голяма потребност – на културата и изкуствата, на развлеченията и спорта, на знанието и съвременните технологии. Те ще станат част от една по-печеливша стратегия за развитието на столичния град. Интервюто взе Николай ТОДОРОВ


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

НОВАТА СОФИЯ

23

ТЕМА

Любомир Христов, заместник-кмет по транспорт и транспортни комуникации на София:

„София тех парк“ е важен за града и се нуждае от достъп с обществен транспорт През 2013 г. бул. „България“ ще се превърне в строителна площадка Г-н Христов, кои са транспортните проекти, които определят облика на столицата? - Метрото е на първо място. Днес (31 август) успешно открихме проекта за втората линия. Метрото е бързо, чисто, удобно, по-малко парникови газови, намалява времето за пътуване, предлага сухи и топли станции през зимата, прохладни и спокойни през лятото. Добавената стойност на метрото се крие именно във всички тези спестявания на време за хората, чийто ежедневен пробег е свързан с придвижването им от дома до работното място. Получихме подкрепа на Европейската комисия и това е добър стимул за динамичното развитие на метрото. Жозе Мануел Барозу подкрепи развитието на проекта към летище София. Очаква се одобрението на управляващия орган и Европейската комисия да потвърди финансирането. Предстои да се водят преговори за финансирането на подземната железница към „Бизнес парка“. Тогава ще бъдат обявени и търговете. До края на годината ще бъде предаден и проектът за третия метродиаметър. Подписани ли са договорите с изпълнителите за метрото до летището, приключи ли обжалването на третия лот? - Договорите са подписани. Изпълнителите остават тези, които сме избрали, предстоят процедури по отчужденията и проектирането, строителството ще започне най-вероятно през зимата. Ще бъде ли разширен бул. „Тодор Каблешков“ в частта към „Хладилника“? - За тази част не е предвидено финансиране. Той ще бъде разширен между „Борис III“ и бул. и „Бъкстон“, за да се осигури транспортна връзка, жизнено важна за този район. Работи се по проектната готовност на бул. „Тодор Каблешков“. Там е предвидена трамвайна линия (по общ устройствен план). Ще се опитаме да обвържем булеварда със „София тех парк“ на 4-ти километър. Трамвай по „Г. М. Димитров“ през „Цариградско шосе“ е в идейна фаза. Говори се, че след кръговото на 4-ти км в посо-

Л

юбомир Христов е завършил Университета за национално и световно стопанство. Работил е в Министерството на отбраната - Национален координационен център за логистична подкрепа по преминаването през територията на България на войските на КФОР и НАТО по операция „Джойнт гардиън“ в област Косово, и в агенция „Автомобилна администрация“. От 2009 г. е заместник-кмет по транспорт и транспортни комуникации на Столичната община.

Т

ретата линия на метрото и втората фаза на проекта за интегриран градски транспорт са най-важните проекти за 2014 - 2020 г.

Ч

акаме одобрение на управляващия орган за международния консултант, който да изготви задания за интелигентните транспортни системи. До края на 2013 искаме да изпълним голяма част от проекта за интегрирания градски транспорт

ме ценовите оферти. До тази процедура бяха допуснати три обединения – около групата на „Трейс“, около групата на „СК 13“ и италианско обединение. Разликата между най-ниската и най-високата цена е 60%. Винаги сме имали притеснения от прекомерно ниските цени. Някои от фирмите в стремежа си към понижаване на цената подценяват сложността на обекта. Предстои комисията да вземе решение по този въпрос и тогава ще съобщим цените.

ка към басейна на ЦСКА ще има ново кръгово, от което ще тръгне път към гърба на „Карфур“. Така ли е ? - Тепърва трябва да минат градоустройствените процедури. На първа идейна фаза има подобни идеи. Освен автомобилен път за такъв голям проект като „София тех парк“ е нужен обществен транспорт. Времето доказа необходимостта от обществен транспорт до „Бизнес парк София“, където са събрани да работят много хора. Сега метрото реши много проблеми на хората. Щом стигне до „Бизнес парка“ и до летището, придвижването и в тези посоки ще се улeсни. По същия начин и „София тех парк“ ще се нуждае от обществен транспорт. Сега работим по това. Второто важно за „София тех парк“ е европейското финансиране, за да стигнем до същинската реализация на проекта. Той е много важен за града. Реши ли се съдбата на кръстовището на Лъвов мост? - За кръстовището на Лъвов мост има избран изпълнител. Комисията за защита на конкуренцията потвърди решението на Столичната община. Чака се следваща фаза на обжалване. Провеждаме разговори с Европейската инвестиционна банка за осигуряване на целия финансов ресурс. Имаме добър аргумент –

спестени са 15% от средствата в резултат на тръжните процедури. Общата стойност на кръстовищата на две нива 90 млн. лв. без Лъвов мост. Договорените средства надхвърлят тази сума и при наличие на спестявания очакваме и това кръстовища да влезе в проекта на ЕИБ. Очакваме финализирането на преговорите да стане до края на годината и тогава да започнем проектирането. Защо остава светофарът на „Гешов“ - бул. „България“, след като на второ ниво ще има кръгово за левите завои? - Този въпрос е вечен. Компютърните модели са доказали, че това е най-ефективният вариант. Дълго зелено за направо и надясно и леви завои на кръгово изчистват бързо кръстовището. Светофарът не остава, за да се намалява скоростта при преминаването през кръстовището, но ще играе и тази роля. Ние нямаме опит с кръговите кръстовища. Сами по себе си успокояват темпото. Както казват пътищарите, един светофар ще накъса движението и няма да попречи на проходимостта на кръстовището. Няколко лота от проекта за интегрирания градски транспорт са в ход. Има ли резултат от търга за трамвая по бул. „България“? - Миналата седмица отворих-

Кога ще бъде обявен търгът за строителството на новия трамвай покрай Семинарията към „Дървеница“? - Сега се работи по проектирането и устройствените въпроси, както и по отчуждаването, за да се засегне малка част от горския фонд, ако се налага нещо да изсичаме, да са единични бройки. Строителството на трамвая ще остане за следващата година. През септември-октомври ще приключим с градоустройството. За този обект се изготвя и акустичен проект. През следващата седмица (тази – бел. ред.) ще има решение за търга за новите тролеи. Чакаме одобрение на управляващия орган за търга за международния консултант, който да изготви задания за интелигентните транспортни системи. До края на 2013 искаме да изпълним голяма част от проекта – 750 нови превозни средства, 600 информационни табла, 20-те кръстовища с ИТС решения, строителството на двете трамвайни линии – до голяма степен. Кои са най-важните транспортни проекти за София през следващия програмен период? - Третата линия на метрото и втората фаза на проекта за интегриран градски транспорт. Акцент слагаме върху електротранспорта, рехабилитацията на трамвайни трасета, изграждането на нови и закупуването на подвижен състав. Те са съпоставими с влаковете за метрото и със собствени средства няма да се справим. Имаме добър шанс с министрите, които ще управляват оперативните програми, да кандидатстваме и да осигурим европейски средства. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА


24

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

НОВАТА СОФИЯ

Кръстовищата - предизвикателство Шумозащитни елементи ще предпазят живеещите до От края на миналата година започна изпълнението на проекта за изграждане на кръстовище на две нива с финансиране от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). По него се финансират

София. Шестият проект, който е в етап кандидатстване, е за площад „Лъвов мост“. Те не са първите пресичания на две нива, изградени в столицата, но са доброто решение за повишаване капацитета на съществуващите.

пет кръстовища:

• бул. „Андрей Ляпчев“ - бул. „Андрей Сахаров“ • бул. Пейо К.Яворов – бул. „Драган Цанков“ • Семинарията - бул. „Н. Й. Вапцаров“ • бул. „Акад И. Е. Гешов“ - ул. „Георги Софийски“ • бул. „Акад. И. Е. Гешов“ - бул. „България“. Те са на обща стойност 90 млн. лв., каквато е стойността на договорите след тръжните процедури, уточнява зам.кметът по транспорта на

Целта на високите кръстовища е:

• да се намалят задръстванията, да се увеличи пропускливостта • да се спестят вредните газове, особено в пиковите сутрешни и вечерни часове. Първият проект за кръстовищата на две нива вече върви към финалната фаза. През това лято след малко закъснение и глоба за изпълнителя мостът „Лапчев“ „Сахаров“ беше предаден

в експлоатация. През декември завършва проектът за кръстовището на бул. „Гешов“ и бул. „България“. По договор то следваше да бъде построено за 310 дни през пролетта (март) на 2013 г. Но след корекции в конструктивните предложения и промени в организацията на строителството обектът ще бъде изпълнен в края на тази година. Мостът вече е пуснат за движение. Сега се работи основно по съоръжението и укрепването на откосите. До отоплителния сезон ще бъдат готови и топлопроводите. Голям интерес събуди кръговото на бул. „България“ - бул. „Иван Гешов“. В средата на септември публичният проект ще се проведе разширен екс-

„Иван Гешов“ и „Георги Софийски“

П

роектът предлага мост по „Георги Софийски“, а основното трасе на бул. „Иван Гешов“ ще мине траншейно под него. Двуетажното кръстовище е първа част от проекта. Втората е при „Иван Гешов“ и бул. „България“. Общата стойност е 32 млн. лв.,

проектант е варненската „Инжконсултпроект“, като за „Гешов“ „Георги Софийски“ са предвидени 9.5 млн. лв., а за „Гешов“ и „България“ - 23 млн. лв. Изпълнителят на тези две кръстовища е „Балканстрой“. Избраният метод е пилотно фундиране за по-бързо завърш-

ване на моста на „Георги Софийски“ и пускане на движението по него. Над пилотите ще бъде положена стоманобетоновата плоча. Сега се работи по укрепване на съоръжението, като движението по моста вече пуснато и са възстановени маршрутите на превозните средства.

пертен съвет, който да обсъди предложения проект. Неговият живот ще бъде поне 50 години и подобна инвестиция изисква обмисляне и обсъждане. Той в най-общи линии предлага кръгово на второ ниво, което сваля скоростта, укротява движението и решава проблема с левите завои на бул. „България“. Но светофарите на ниво терен на „България“ и „Гешов“ си остават. Това поражда много въпроси – защо кръгово и светофари. Според компютърните модели и проучванията на експертите най-добрата формула е дълго зелено за правото и дясното движение и леви завои на второ ниво, които предпазват от формиране на конфликтни точки и увеличават проходи-

мостта на кръстовищата. Експертите препоръчват поддържане на постоянна по-ниска скорост, отколкото висока скорост в дадена отсечка, и след това задръстване. В много държави има многолентови кръгови кръстовища със светофарно регулиране, което не забавя

а увеличава пропускливостта. По кръговото на Телевизионната кула се работи и то ще бъде завършено през ноември, когато изпълнителят ще се премести на втория си обект – при Семинарията и бул. „Вапцаров“. В момента строителят прави уточнения по трасето на пътя в близост до старата жп линия. Според Любомир Христов, зам.-кмет

по транспорта на Столичната община, е важно трасето да не засегне горските масиви. До края на годината изпълнителят ще получи разрешение за строеж. Лъвов мост прави успешни стъпки да се включи в проекта на ЕИБ за кръстовищата на две нива и разчита на спестени средства (15%) от предварително отделените. Преговорите ще завършат до края на годината. На две нива е временното решение за пътя на трамвай №7 по „Скобелев“. Окончателното решение за трасето на трамвайната връзка от бул. „България“ към НДК и останалата част от града ще бъде взето през следващата година. Милена ВАСИЛЕВА

„Иван Гешов“ и „България“

В

исокото кръгово на „Гешов“ - „България“, или втората част от проекта „Гешов“, чака одобрение от направление „Архитектура и градоустройство“. Там е внесено транспортнокомуникационното решение за кръгово движение на второ ниво. То ще поеме левите завои, а

бул. „България“ ще стане градска магистрала без светофари. Такова беше очакването, но сега се появи вариант със светофари. Елемент от кръговото ще бъдат соларни панели, които да осигурят отопление на северната част от кръга, за да няма по него заледявания и за да не се задържа сняг. Ре-

ализацията на проекта е предвидена за началото на 2013 г., като преди това ще се прави идеен и технически проект. Високото над 7 м кръгово е синхронизирано с метростанция 8 от третия метродиаметър, която ще използва подлеза на „България“ и „Гешов“ като свой вестибюл.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

НОВАТА СОФИЯ

25

ТЕМА

за решение на трафика в София кръстовището на „Иван Гешов“ и „ Георги Софийски“

Площад „Лъвов мост“

Т

ранспортният възел „Лъвов мост“ е разработен на три нива и съчетава три вида транспорт – автомобилен, електротранспорт и метро. На ниво терен е разположено кръговото движе-

ние при пресичането на бул. „Сливница“ и бул. „Мария Луиза“, като по този начин се следва и кръговата форма на площада в съответствие със застрояването на района. На това ниво се запазва старият

Лъвов мост, а кръгът се затваря с два допълнителни дъгообразни моста, почти симетрично разположени от двете страни на стария. Пътното движение ще минава по кръга, а по стария мост по бул.“Мария

„Андрей Ляпчев“ и „Андрей Сахаров“

М

еталното съоръжение на „Ляпчев“ и „Сахаров“ е ситуирано така, че кръстовището свързва бул. „Сахаров“ с ул. „Св. Киприян“ чрез мост над бул. „Андрей Ляпчев“ в „Младост“. Монта-

жът на металния мост на бул. „Ляпчев“ и бул. „Сахаров“ започна през май. Цялото съоръжение се състои от три части. За монтажа на всяка от тях са необходими по около две седмици. Мос-

тът вече е завършен . По план трябваше да бъде готов през юни, но беше завършен със закъснение през юли. Подобно съоръжение не е правено в България през последните 25 - 30 години.

Луиза“ ще вървят трамваите. Бул. „Сливница“ минава под кръга и моста и над новопроектираното метро в тунелни траншеи от двете страни на канала, където също ще се дви-

жат автомобили и автобуси. По бул. „Сливница“ са предвидени и два транспортни подлеза. Под реката на площад „Лъвов мост“ в посока бул. „Мария Луиза“ минава двупътният метротунел и пешеходен

подлез, които са част от проекта за метрото. Все още се очаква процедурата на обжалване, за да се потвърди, че избраният изпълнител ще изпълни проекти при осигуряване на финансиране от ЕИБ.

„Драган Цанков“ и „Пейо Яворов“

К

ръговото е решено с траншея на бул. „Яворов“ при Телевизионната кула. Разрешението за строеж е от 10 април 2012 г. Кръговото е на ниво терен, а бул. „Пейо Яворов“ потъва в траншея. Елементите на кръга са следните: • Двулентово платно

за кръгово движение с ширина на лентите по 4 м всяка. • Всички входове и изходи на рампите, успоредни на бул. „П. К. Яворов“, са двулентови с ширини 2 по 3.00 м. Ширините на лентите по бул. „Драган Цанков“ следват естествения габарит на булеварда - 2 по 3.50 м.

Ще бъдат изградени подпорни стени по западната и източната страна на бул.“Пейо Яворов“ с обща дължина 2 по 407 м и два надлеза над бул. „П. К. Яворов“ по кръговото кръстовище с булевард „Драган Цанков“. Ширината на пътното платно е 14 м, на настилката е 8 м.


26

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

НОВАТА СОФИЯ

Българското метро: 425 млн. евро инвестиции за последните три години София вече има 31 км подземна железница с 27 метростанции Днес

До 2008 г. София растеше по-скоро на височина. Оттогава насам тя активно започна да се развива в дълбочина. Метрото в София е найголемият инфраструктурен проект в София през последните три години. За този период в неговото изграждане са инвестирани 425 млн. евро. Това включва строителството на втора метролиния от “Обеля” до “Лозенец” и част от първа - от “Младост” до “Цариградско шосе”, включително паркингите, депото и влакчетата. Така завършените през 2012 г. участъци стават 13.5 км с 13 метростанции – от тях 2.2 км, 2 метростанции и 6 влака са по първа метролиния, а 11.3 км и 11 метростанции, 12 влака и разширение на метродепото - по втора. Сега София има 31 км подземна железница с 27 метростанции. Утре

От есента на 2012 г. и началото на 2013 г. започва изграждането на етап III от проекта, включващ два лота: • лот 1: бул. „Цариградско шосе“ – жк “Дружба” – летище с дължина 5 км и 4 метростанции • лот 2: жк “Младост

31 км дължина

27 метростанции

18 метровлака

350 000 пътника

25% дял от градския транспорт

75 000 тона/г. по-малко парникови газове

I” - „Бизнес парк“ в жк “Младост IV” с дължина 2.7 км и 3 метростанции. Срокът за завършването им е краят на 2014 г. През 2011 г. с финансиране от Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОП „Транспорт” е започната подготовката на проекта за линия 3 на метрото в София - жк “Левски” – кв. “Герена” – “Орлов мост” – НДК – бул. “България” – “Красно село” - жк „Овча купел”. Тя ще има надземни участъци с дължина 9 км и 7 км подземни с общо 19 метростанции. Строителството на линията е предложено за включване в ОП ”Транспорт” през програмния период 2014 - 2020 г. Метрото за София

Изчерпаната пропускателна способност на уличната мрежа вече се подкрепя от над 30-те километра метро. Големите потоци от хора, които тръгват всеки ден от периферията на града, могат да стигнат до центъра за 10-12 минути. Вече към 350 хил. пътника ще ползват всеки ден метрото – това е около ¼ от жителите на града. На всеки час се превозват по 50 хиляди пътника. Трафикът намалява с около 20%, а метрото вече заема 25% от градския

П

На 31 август беше открит вторият метродиамеметър от „Обеля“ до „Черни връх“, с което метрото стана дълго 31 километра. Още тази есен започва строителството на продължението на първи метролъч до летиФотограф Николай Николов щето и проектирането на още два километра от „Черни връх“ към „Хладилника“

транспорт. Вместо да “висят” по час - час и половина в задръстване, хората се движат с до 80 км в час и бързо се прибират у дома. (За какво ли използват освободеното време?) Парниковите газове намаляват със 7075 хил. тона на година, а пътнотранспортните произшествия – с 18%. Всичкото това са ползи от метрото за София. С откриването на втория метро лъч 500 души ще са на работа в новото метро. То се изплаща от

ОСНОВНИ ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА МЕТРОТО Обща дължина според генералната схема

63 км с 65 МС

Обща дължина според генералната схема с отклоненията

80 км и 84 МС

Средно разстояние между станциите

1100 м за I и II линия, 900 за линия III

Максимална превозна способност в едно направление

50 хил. пътника в час

Минимално допустим интервал на движение

1.5 мин.

Максимална скорост на движение по трасето

80 км в час

Брой превозени пътници на ден след изграждане на линиите от генералната схема

1.1 млн. пътника на ден

българските и европейските данъкоплатци.

Внимание! Вратите се затварят. Следваща

станция... Милена ВАСИЛЕВА

Вчера

рез 1889 г., когато България вече има железница – Баронхиршовата, от Сарамей (близо до Белово), където спира железният път, до София се пътува половин ден с файтон или малко повече с бричка. По онова време София наброява 30 хиляди жители. Точно толкова, колкото сега всекидневно пътуват от периферията на града към нейния център с метро за 10-12 минути. За онази София казват, че имала три физиономии и два периода на преустройство: София от турско време, покрита с асми и турски кафенета, и полуразрушена София след благоустройствения план на Димитър Петков, по който се появяват първите съвременни улици след множество сблъсъци с гражданите и намеса на пожарната като помирител. Поради липса на инженери тогавашната нова столица излиза изпод ръцете на майстори строители – македонци и трънчани. Там, където сега са метростанциите “Европейски съюз” и “Джеймс Баучер” (най-дълбоката метростанция) в кв. “Лозенец”, тогава са се ширели прочутите вишневи градини на Курубаглар – място за дуели. Там, където сега е Централната жп гара с едноименната метростанция, някога е имало поле, по което са пасели овце. За лъвовете на днешния Лъвов мост, построен през 1890 г., се говорело, че нямат езици, за да не могат да кажат колко е откраднато при изграждането на моста. На ъгъла на площад “Бански”, покрай който минава метрото, ня-

кога се е намирало голямото кафене “Македония”, а долепено до него – миниатюрното “Арменско кафене”. Такова е било разположението на силитe по онова време. По пътя към прочутата сега метростанция “Сердика”-II, отляво и отдясно е имало пазари, магазини и ресторанти – дрогерия “Златен лъв”, гостилница “Цариград”, в която са сервирали супа за 15 стотинки, готвено – за 50 ст., и печено за 75 ст. Сега София е “влязла” в четвъртата си физиономия – европейски град на няколко нива. И независимо че има непоправими мизантропи, тя продължи напред. Това могат да кажат тези, които са преминали “цветния път на младостта”.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

НОВАТА СОФИЯ

27

ТЕМА

Доц. д-р арх. Елена Димитрова за работата на утрешните урбанисти:

Градът не като място, а като процес

„Н

овата София - Next Generation”, част от изложбата „Новата София”, която се открива на 13 септември ще представи панорама от дипломни работи на студенти от специалностите „Архитектура” и „Урбанизъм” в Университтеа по архитектура, строителство и геодезия. Освободени от натиска на инвеститори, печалби или бюджетна оскъдица, техните разработки осветяват проблеми и тенденции в града, които заслужават общественото внимание. Моделират алтернативни посоки за развитие на града, които произлизат от неговата действителност и дори са възможни. В този брой предлагаме коментарите на двама от техните дипломни ръководители – доц. д-р арх. Елена Димитрова, сред чиито възпитаници имаше отличници от пролетната дипломна сесия, работили по темата за София, и гл. ас. д-р Милена Ташева-Петрова (на следващите страници).

Макар че дипломните проекти не се разработват с целта да бъдат реализирани, те стъпват на факти от действителността. Кои са тези факти и проблеми, които според вас следва да бъдат адресирани в градското развитие на София? - Дипломните проекти не предполагат непосредствена реализация, но са добър шанс за изразяване на професионална позиция. Струва ми се, че най-важното тяхно послание в случая е свързано с необходимостта от промяна в мисленето - за града като процес (социален и пространствен) с неговите движещи сили и сблъсъци и за планирането като дейност със комплексни причини и резултати. Все още в полето на градското планиране у нас липсва нагласа за стратегическо мислене, умение да се формулират ясни цели, да се обосноват приоритети, да се сравняват варианти и да се прави избор между тях; много често липсва и мотивация, и умение за диалог с обществото. Днешна София е изправена пред предизвикателства, много от които са общи за съвременните европейски градове в стремежа им да осигурят енергийно ефективен, социално справедлив и природосъобразен начин на живот. Непосредствено важни в София са осигуряването на качествена среда за обитаване, труд и отдих, защитата на публичните и зелени градски пространства, опазването и социализирането на културното наследство, поддържането на ефективна градска мобилност. За съжаление много често в стремежа си да настигнем света следваме чужди пътеки, вместо да потърсим свои; задоволяваме се с фрагментарни решения; забравяме, че съграденото или разрушеното днес предопределя бъдещи шансове за жителите на града. Сред отличените тази година проекти имаше такъв за преструктурирането на жилищен комплекс и за регенерацията на кв. „Захарна фабрика“. Какво можем да научим от тези разработки? - Двата дипломни проекта демонстрират професионален кураж - авторите им не се поколебаха да откроят такива проблеми от живота на съвременна София, по които няма лесен отговор (и зато-

Д

оц. д-р арх. Елена Димитрова стъпва във Висшия институт за архитектура и строителство (по-късно станал днешнитя Университет за архитектура, строителство и геодезия) през 1971 г., за да следва архитектура. Дванайсет години по-късно постъпва на работа във висшето училище, след още седем става доктор. А след още 29 години дипломни работи на нейни възпитаници ще бъдат изложени в центъра на София като част от изложбата „Новата София“, за да поощрят обществения разговор за развитието на града.

Р

азглеждам дипломните работи като призив за цялостна промяна в мисленето за града и в подходите за неговото планиране и управление.

Г

радският процес е единен и промените в градските елементи пораждат многопосочни следствия – невинаги можем да ги предвидим, помежду им.

ва урбанистичната ни практика все още ги заобикаля или търси частични решения), но които са жизнено важни за бъдещето на града. Двете разработки поставиха проблематиката си в широката европейска рамка, анализираха урбанистични концепции и прилагани другаде подходи, но ги отнесоха към конкретния социопространствен контекст, който изследваха задълбочено, с любов и съпричастност. Бъдещето на панелните комплекси е неотложна тема за София, по която все още липсва задълбочен дебат и цялостно аргументирана визия. Тя има сложни технически, икономически, нормативни аспекти, но и комплексни социални, културни и екологични измерения. В аналогична ситуация сме, когато трябва да решим с какво искаме да заменим вече изоставените промишлени територии в постиндустриалния град, какви алтернативи предлагат на градската общност и зад какви ценности застават урбанисти и

архитекти. И в двата случая става дума и за измеренията на професионалната етика осмислянето на ценността на наследеното и отговорността за интегрирането му в тъканта на града. С какви мотиви насърчавате студентите си да се подготвят именно в тази посока? Кое прави тези градоустройствени проблеми актуални? - Работата по спечелване на студентите по урбанизъм за каузата на българските градове започва още в първата ни среща, когато всеки първокурсник представя себе си и родния си град. Студентите ни изучават широк спектър от дисциплини, нужни за задълбоченото познаване и планиране на града. Успоредно с това в рамките на лекционните модули, практическите занимания и сътрудничеството с конкретни български общини коментираме приемствеността в градското развитие и анализираме проблемите и възможностите за позитивна промяна. Стараем се да използваме ефективно и международния академичен обмен – нашите студенти отиват да учат навън един или два семестъра, мотивирани да съпоставят своите знания и възможности с тези на колегите си в Европа, но и да получат знания и умения, приложими в българските условия. Така че изборът на тема от страна на дипломанта е проверка за ефективността на цялостния образователен процес в програмата по урбанизъм. Кое според вас е най-ценното в идеите за градско развитие, които дипломните работи от тази и предходни години поставят? - Разглеждам дипломните работи като призив за цялостна промяна в мисленето за града и в подходите за неговото планиране и управление – преодоляването на технократичното мислене за града, аргументирането на стратегически поглед върху градските

процеси, търсенето на силните страни в една градска ситуация, анализът на неизползвания потенциал на градската структура, откриването на пътища за обединяване на всички заинтересувани от положителната промяна. Това, че дипломните работи не са приложими на практика, не означава, че не предлагат решения, които могат да бъдат приложени. От разработките на ваши студенти, свързани със София, кое бихте извели на преден план като решение на съществени градски проблеми? - Бих откроила като професионално добре защитен и реално приложим в днешната урбанистична практика интегралният подход към града и планирането му. Градският процес е единен и промените в градските елементи пораждат многопосочни следствия – невинаги можем да ги предвидим - помежду им. В някои от дипломните работи за София са убедително методически обосновани и приложени на добро професионално ниво съвременни методи и инструменти за анализ на пространствените структури. Обект на интерес са и градската мобилност, и енергийната ефективност, и публичните градски пространства. Видимите проблеми на градската мобилност в София например не могат да бъдат решавани поединично, без да се отчете връзката им с потребностите и моделите на поведение на конкретни групи в града и възможностите им за достъп до ключови градски места. Постигането на по-добра енергийна ефективност на града не се изчерпва с топлоизолирането на сградите – то изисква преценяване на енергийната консумация при различни типове сградни структури, средства за придвижване и пространствени характеристики на градската среда, очакваните климатичните промени. Интервюто взе Деян ТОДОРОВ


28

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

НОВАТА СОФИЯ

Гл. ас. д-р арх. Милена Ташева-Петрова:

Дипломните работи на урбанистите показват фактите и проблемите в града В пълнота са представени почти всички пространствени проблеми на различни типове среда за обитаване в големия град В 10-годишното развитие на специалност „Урбанизъм” в УАСГ са се дипломирали седeм випуска в ОКС бакалавър и пет випуска ОКС магистър, като темите за развитието на София присъстват във всеки дипломен семестър. Ако трябва да се направи карта, която съдържа всички зони и тематични области, засегнати в техните разработки, би се получила много важна схема за политици, администратори, професионалисти и жителите на града. Тя с много голямо приближение би показала фактите и проблемите в градското развитие на София и съответно идеите, закодира-

ни в заглавията на дипломните разработки. Всички разработки са съобразени с ОУП на град София и Столичната община и съответно с последвалото изменение, действащото законодателство в областта на устройство на територията и актуалните документи на ЕС. Някои дипломни разработки засягат Столичната община, целия град или големи градски територии или райони. В дипломата работа „Метрорегион София 2020“ (Велислава Джамбазова - випуск 2012, магистър) е направен опит да се преведат и синхронизират целите на Европа 2020 на местно ниво

Г

л. ас. д-р арх. Милена Ташева-Петрова е преподавател в Университета по архитектура, строителство и геодезия и урбанист с дълъг опит, работила в екипи, разработвали градоустройствени проекти и екологични оценки. Завършила е УАСГ и университета „Хъмбърсайд“ във Великобритания.

(СО) след проведен задълбочен сравнителен анализ на подобни документи от съвременната европейска практика. Среда за обитаване

Разработките

пред-

ставят в пълнота почти всички пространствени проблеми на различни типове среда за обитаване в големия град: панелните комплекси, централна градска част, периферните квартали и необлагодетелстваните квартали. Идеи за обновяване на панелните комплекси са представени в два проекта, като всеки от тях прилага различни методични подходи: проектен със заглавие „Едропанелните жилищни комплекси – урбанистични проблеми и перспективи – „Младост 4“ (Магдалена Генкова - випуск 2007, бакалавър) и сценариен за обновяване на „Люлин” (Силвия Чакърова - випуск 2012, магистър). Сериозно присъства и темата за развитието на територии, попадащи в т.нар. Витошка яка. В дипломните работи на Благой Петков (випуск 2011, магистър) и Биляна Гелева (випуск 2012, магистър) са засегнати проблемите, свързани с идентичността на тези квартали и липсата на механизми за разрешаване на проблемите, свързани с презастрояването, с комуникацията във и между кварталите и с общественото обслужване. Анализирани са проблемите, произтичащи от съжителството между местни и новозаселили се жители – проблеми, с които практикуващите колеги в сферата на устройственото планиране се сблъскват често по време на обществени об-

П

очти всяка визия за града или определена градска зона и придружаващата я пространствена концепция задължително съдържа отговорите на въпросите: как, с какви средства, от кого и за колко време?

П

очти от всички дипломни проекти можем да научим, че градското планиране не е елитарна дейност, която се извършва в стерилна обстановка и която е насочена само към представителните зони в града

съждания, но изходът на които се свежда до формални възражения и узаконяване на процеси и тенденции, протекли в продължение на десетилетия. Трафик, мобилност, работа

В контекста на развитието на София като модерна европейска столица пустеещите и неефективно използвани зони за труд са друга обща тема, към която дипломантите проявяват траен интерес. Значителна част от дипломните разработки са свързани с обновяването и конверсията на монофункционални пространствени структури в условията на глобална конкуренция и синергия между локализациите, местните процеси на деиндустриализация и необходимостта от подобряване на екологичните характеристики на тези територии. В дипломната работа на тема „Сценариен подход за обновяване и развитие на промишлени зони - София НПЗ„Военна рампа” Владимир Хаджиев (випуск 2012, магистър) предлага и оценява въздействието на три сценария за развитие на съответната територия – благоустройство, регулиране и регулиране и конверсия. Водещи теми в дипломните проекти са и мобилността и разрешаването на проблемите с трафика. Наред с мащабните проекти за


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

stroitelstvo.info

НОВАТА СОФИЯ развитието на „Метрополитена” дипломантите проявяват интерес и към създаването на условия за немоторизирания транспорт в ЦГЧ (Евгения Петкова – випуск 2010, бакалавър) и в града (Димитър Трифонов - випуск 2009, магистър). Обществени ства

простран-

Темата за публичните пространства в града е широка застъпена, като анализите и идете за развитие са фокусирани върху знаковите за столичани градски пространства, градските паркове, големите столични пазари, новите градски молове и малките публични пространства в кварталите. В дипломната работа „Молът и градът: Проявленията на мола като лабиринт” (Йордака Колева - випуск 2008, бакалавър) е направен анализ на локализацията, функционалното съдържание и пространствените характеристики на моловете в София (функциониращи и в процес на проектиране и строителство), разположени-

29

ТЕМА

Г

радското планиране е интерактивен, незавършен адаптивен процес, в който приложението на всяка една политика оказва въздействие и отпечатък върху пространственото развитие

ето им по отношение на административното деление на град София и предвижданията за развитието на центровата система в одобрения през 2007 г. ОУП на град София и Столичната община. Отчетен е фактът, че моловете в България, и по-специално тези в София, все още представляват затворени фрагментарни структури, които нямат отношение към градската среда и не отчитат местния социокултурен контекст. Култура

С културния живот и публичните пространства на София са свързани дипломните разработки на Мария Маразова (випуск 2012, бакалавър) „Развитие на активни и достъпни публични пространства в централната градска част на София” и Мария Иванова (випуск 2011, бакалавър) „София – културна столица на Европа 2019“. В първата са съставени стратегия и концепция за развитие на публичното пространство на територията зона “Възраждане“ - „Красно село”, а във

втората са разгледани две подходящи за ревитализация зони: „Подуяне“ - „Черковна“ - фабриката „Зрънчо“ и ул. „Шишман“. В контекста на подготвяната кандидатура на София за европейска столица на културата през 2019 г. тези проекти са интересни, защото освен за популяризиране на българската култура те дават идеи и за подобряването на качеството на градския живот и създаването на мощни социално-икономически импулси за развитието на столичния град. Спорт

Голяма група дипломни проекти визират развитието на територии и мрежи от обекти за спорт и рекреация като контрапункт на непрекъснато увеличаващия се натиск върху зелената система на града и възможност за оптимално оползотворяване на нейните рекреационни, свързващи и интеграционни функции. Ангел Бондов (випуск 2012, магистър) анализира разположението на големите столич-

ни футболни стадиони, урбанистините характеристики на средата, възможностите за реконструкция и разнообразяване свързаните с тях обекти и предлага възможни площадки за ситуиране на нов национален стадион. Планиране за всички

Почти от всички дипломни проекти можем да научим, че градското планиране не е елитарна дейност, която се извършва в стерилна обстановка и която е насочена само към представителните зони в града. То е адресирано към обикновените хора без значение от възрастта им и е насочено към защитата на публичния/общностния интерес. Почти всяка визия за града или определена градска зона и придружаващата я пространствена концепция задължително съдържа отговорите на въпросите: как, с какви средства, от кого и за колко време? Въпреки че някои разработки на пръв поглед може да са извън фокуса на пространственото планиране, те след-

ва да ни напомнят, че градското планиране е интерактивен, незавършен адаптивен процес, в който приложението на всяка една политика (социална, икономическа, транспортна, селскостопанска и т.н.) оказва въздействие и отпечатък върху пространственото развитие. Прилагането на принципите на интегрираното планиране, съчетано с акцента върху пространствените аспекти на развитието в рамките на дипломния семестър, без последните да са задължително обвързани с административни ограничения, са отлична възможност за експерименти, разработването на пилотни проекти и тестване на иновативни практики. Динамиката на сложността на днешния ден повече от всякога изискват съчетаването на различни съвременни методи за планиране и използване на различни инструменти, за да може да бъдат предоставени опции пред политици, администратори, инвеститори и граждани за споделеното бъдеще на столичния град.

Нов вид инфраструктура за нова София? ЕСРИ ГИС – ключова технология за изграждане на така необходимата пространствена инфраструктура на града София търси новия си облик.

транствената инфраструктура. Те позволяват всеки елемент – от отделната сграда до всекидневния ни маршрут, да бъде лесно планиран, визуализиран и анализиран. Само няколко клика с мишката и готово! А за да можем да проектираме и управляваме интелигентно транспортни системи, инженерна инфраструктура, сграден фонд и града като цяло, ние трябва да анализираме голям обем от такава взаимосвързана пространствена информация. И тук на помощ идва ЕСРИ ГИС технологията.

И това е факт!

През последните няколко години инфраструктурните проекти в столицата набраха скорост. Свързани бяха двата лъча на Софийското метро. Увеличи се броят на двуетажните кръстовища. Ключови градски пространства и обществени сгради получиха нова европейска визия. Като добавим и разкопките под ларгото, проектите за Музея на София и Българския Лувър, София наистина пое по пътя към Европа. В Европа обаче, умните градове са наясно, че физическата инфраструктура не е достатъчна, за да превърне градската среда в по-привлекателно място за живот. За да бъде планиран интелигентно и управляван устойчиво, градът се нуждае и от интегрирана пространствена инфраструктура. Нуждае се от Географски информационни системи (ГИС). „Допреди няколко години нашите урбанисти и архитекти използваха традиционните архитектурни маке-

ЕСРИ предоставя в ръцете на урбанисти и архитекти мощни ГИС решения

ти и програми в комбинация с принтирани карти и скици, за да представят и планират развитието на града“, споделя г-н Дерик Лу, управител на „Geomatic Services“, град Ленгли. “Сега, с помощта на ЕСРИ ГИС технологията, те имат възможност да моделират 3D целия град заедно с

всички обекти в него и топологията между тях. С помощта на ЕСРИ ГИС технологията те изградиха пространствената инфраструктура на града,

на базата на която анализират, проиграват сценарии и управляват устойчиво заоби-

калящата ни градска среда.“ И наистина, всичко, което се случва, се случва някъде в пространството. Всичко, което се съдържа на педя площ, може да бъде подробно описано, и всяка промяна да бъде своевременно отразена. Именно в това се крие силата на ГИС технологиите и прос-

За повече информация за Esri CityEngine: http://www.esri.com/software/cityengine/features.html За контакти: Есри България, info@esribulgaria.com , +359 2 806 59 69

за изграждане на пространствена инфраструктура и реализиране на практика концепцията за умния град – град, който управлява интелигентно своите системи и оптимизира използването на ограничените ресурси. Град, който оставя в миналото планирането и проектирането на „парче“.


30

Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

ПРОЕКТИ - КОНКУРСИ, ТЪРГОВЕ, ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

„Металстрой АМС” довършва грубия строеж на Колодрума за 2.689 млн. лв. В най-скоро време община Пловдив ще обяви тръжна процедура и за довършителните работи на обекта На 22 август общинска комисия начело със зам.-кмета на община Пловдив инж. Димитър Кацарски отвори ценовата оферта на единствения кандидат в откритата процедура за приключване на фаза „груб строеж” на новата многофункционална спортна зала с покрит колодрум за 8000 зрители. „Металстрой АМС“ оферира 2 689 667 лв. без ДДС, която не превишава лимитната стойност на обществената поръчка – 2 693 000 лв. без ДДС. Фирмата - изпълнител и на първия етап на строежа, предвижда за 238 календарни дни да извърши доставка и монтаж на покривното покритие по система „Линдаб билдингс“, обезводняване на изкопа и подземното ниво и противопожарна защита на металната скелетна конструкция. Поръчката е само за приключване на груб строеж поради изискването на новия собственик – община Пловдив, за актуализация на проекта за вътрешното функционално съдържание на залата с цел покриване на по-голям брой видове спорт. Двама кандидати наддаваха в обществената поръчка за извършване на консултантска дейност. „Консултантска

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Община Бургас Реконструкция и изграждане на съществуващи игрални и нови детски и спортни площадки на територията на община Бургас, разпределени по зони, на две обособени позиции, както следва : 1–ва обособена позиция (зона): ТД „Зора”, ТД „Освобождение“ ТД „Приморие“ и съставни селища, 2–ра обособена позиция (зона): ТД „Изгрев“, ТД „Възраждане”, ТД „Долно Езерово” и съставни селища Срок за оферти: 8.10.2012 г. Индикативна стойност: 2 500 000,00 лв.

Община Габрово Изпълнение на СМР на обекти от туристическата инфраструктура в община Габрово Обособена позиция 1: „Извършване на СМР в 7 обекта „туристическа инфраструктура” в АИР Боженци: 1. Реставрация и адаптация на административна сграда, АИР Боженци; 2. Реставрация и адаптация на Старо школо, АИР Боженци; 3. Реставрация и адаптация на Ново школо, АИР Боженци; 4. Паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР Боженци; 5. Благоустрояване и рехабилитация на улична настилка (калдаръм), АИР Боженци; 6. Реставрация и консервация на къща Дончо Попа; 7. Реставрация и консервация на къща Митю Станев“ Обособена позиция 2: „Извършване на СМР на обект „Реновация на туристическа инфраструктура в АЕК Етъра” Обособена позиция 3: „Извършване на СМР в 2 обекта „туристическа инфраструктура” в град Габрово – 1. „Реставрация и адаптация на музейна сграда, УПИ I – Музей, кв. 294, на ул. „Николаевска” № 3, гр. Габрово”; 2. „Консервация, реставрация и адаптация на Дечкова къща, гр. Габрово” Срок за оферти: 24.09.2012 г. Индикативна стойност: 3 117 473,00 лв.

Строителството на спортния комплекс започна през април 2008 г. върху 12-декаров терен, собственост на ПКД „Цар Симеон 1898”. Две години по-късно то беше стопирано, поради изчерпаният финансов ресурс, който колоездачното дружество акумулираше чрез отстъпеното възмездно право на строеж на обществени и жилищни сгради върху останалата част от 37-декаровия им терен на бул. „Асеновградско шосе”.

Столична община

този в Манчестър и многофункционалните зали в Палма де Майорка (Испания), Рио де Жанейро (Бразилия), Алкмаар (Холандия), Аделаида (Австралия). Многофункционалната зала е със застроена площ 9800 кв.м и РЗП 26 840 кв.м. Съоръжена е с 3000 кв.м комбинирано спортно игрище за волейбол, хандбал, баскетбол и десетина вида спорт. На 1 м над него под формата на асиметрична елипса е развита велопистата с олимпийски размери: 250 м дължина и 7 м ширина и виражи от 12 до 42 градуса.

Община Костенец

инженерна група” ООД и обединение „СпортКом” с участници „Микс инженеринг” – Пловдив, и „Микс инженеринг” – София, получиха равен брой точки по техническото оценяване. На отварянето на ценовите оферти стана ясно, че „Консултантската инженерна група” дава пониска цена – 58 500 лв. без ДДС, в сравнение с другия кандидат, чието предложение е за 63 773 000 лв. без ДДС. Общата сума, гласувана от правителството за придобиване, доизграждане и въвеждане в експлоатация на спортния комплекс, е 15 млн. лв.

До момента по бюджета на община Пловдив за 2012 г. са отпуснати 7 768 111 лв. за правото на собственост върху имота и незавършения строеж. Строителството на спортния комплекс започна през април 2008 г. върху 12-декаров терен, собственост на ПКД „Цар Симеон 1898”. Две години по-късно то беше стопирано поради изчерпания финансов ресурс. Уникалното спортно съоръжение в Пловдив е проектирано под ръководството на световноизвестния холандски архитект Сандер Даума, чието дело са Олимпийския колодрум в Атина и

Светла ДОБРЕВА

Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общинския културен институт – театър „София” Срок за оферти: 28.08.2012 г.

Консервационно-реставрационни работи (КРР) и строителномонтажни работи (СМР) на обект: късноантична крепост при прохода Траянова врата, община Костенец Срок за оферти: 26.09.2012 г. Индикативна стойност: 2 058 349,00 лв.

Община Разград Строителен надзор по проект „Абритус-мистика и реалност“ Срок за оферти: 19.09.2012 г. Индикативна стойност: 40 675,00 лв.

Община Добрич Изграждане на четири броя центрове за настаняване от семеен тип в град Добрич. Срок за оферти: 21.09.2012 г. Индикативна стойност: 1 981 005,00 лв.

Община Бургас Консултант за реконструкция на мостик и предмостово пространство Срок за оферти: 20.09.2012 г. Индикативна стойност: 20 000,00 лв.


Строителство ГРАДЪТ, 3 - 9 септември 2012 г.

gradat.bg

31

СВЕТОВНА АРХИТЕКТУРА

Алваро Сиза със специалната награда от биеналето във Венеция

Алваро Сиза получи специалната награда за цялостно творчество на 13-ата международна архитектурна експозиция на биеналето във Венеция, награждаването беше на 29 август. Журито е с президент Виел Аретс - Холандия, Кристин Файрайс - Германия, Робърт Стърт - САЩ, Бенедета Талиабуе - Италия, и Алан Ентоб - Великобритания. Известният португалски архитект е завършил архитектура в Порто, в момента е гост-професор на редица университети по света, между които и тези в Харвард и Лозана.

Биеналето във Венеция е един от основните световни арт форуми на нечетна година като филмовият фестивал също е част от него. България е участвала през 2008 г., проф. д-р арх. Георги Станишев беше куратор на изложбата с името The Young Architects с участието на AEDES STUDIO, DESET, I/O ARCHITECTS, MMXX, PLUS ARCHITECTURE, RG PROJECTS, STUDIOPIPEROV, STUDIO TANIA GLEBOVA, ZOOMSTUDIO.

Призовете 2012

Cino Zucchi - Copycat. Empatia e invidia come generatori di forma, 2012 Офисът на фондацията Ibere Camargo в Порто Алегро, Бразилия, по проект на Алваро Сиза

Golden Lion Най-добро национално участие - Япония Architecture possible here? Homefor-All Naoya Hatakeyama; Kumiko Inui; Sou Fujimoto; Akihisa Hirata Ръководител: Toyo Ito

Специални отличия Полша Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great powers Katarzyna Krakowiak Ръководител: Hanna Wroblewska

Golden Lion Най-добър проект Torre David / Gran Horizonte, 2012 Urban-Think Tank (Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner), Justin McGuirk and Iwan Baan

САЩ Spontaneous Interventions: Design Actions for the Common Good Ръководител: Cathy Lang Ho

Silver Lion Най-обещаваща практика Grafton Architects (Yvonne Farrell and Shelley McNamara)

Русия i-city Ръководител: Григорий Ревзин Cino Zucchi Copycat. Empatia e invidia come generatori di forma, 2012

Най-добро национално участие - Япония


И З Л О Ж Б А

Н О В АТА СОФИЯ

Проект на

В партньорство със СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Генерален спонсор

Златни спонсори

13 септември - 2 октомври 2012, София Пешеходната зона на комплекс „Антична Сердика“ - Ларгото

„НОВАТА СОФИЯ“ - публичните и частните проекти, които променят облика на града сега „НОВАТА СОФИЯ next generation“ - визията на младите архитекти и урбанисти за облика на града в бъдеще Основни раздели: • Управление на териториите • Градска среда • Транспортна инфраструктура • Трафик и мобилност • Управление на ресурсите • Новите сгради на София • Next generation ГРАДЪТ

Откриване: 13 септември, 18.00 ч., комплекс „Антична Сердика“ - Ларгото www.novatasofia.bg

Строителство Градът  

Вестникът за строителство