Page 1

Брой 20 (750), 21 - 27 май 2012 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

За 17 минути от „Обеля“ до „Черни връх“ с метро

Обект: Втори метролъч, участък от „Обеля“ до п.в. „Надежда“ от км 1+300 до км 3+100 с метростанции 2 и 3 Главен изпълнител „Метробилд 2010“, съставен от „Сиенит“ ООД и „Джи Пи груп“ ООД

Фотограф Мария Съботинова

КОМЕНТАР

9 771310 983000

20 >

20

Тихият град и бързият град Още 3 месеца и София ще има втори метролъч. Ще бъде 11 км дълъг и ще има 11 метростанции, разделен е на два етапа, всеки от които си има лотове и позиции. В този брой представяме участъка от втори метродиаметър от км 1+300 до км 3+100 по бул. „Ломско шосе“ от ул. „Трайчо Велев“ до ул. „Старозагорско въстание“, но като част от втория метродиаметър, от

стр. 19

Силна ценова конкуренция за метрото до летището

метрото и от семейството на метрополитените. И очакваме откриването на метролъч II в края на август – началото на септември. Тогава броят на превозените пътници по двата метродиаметъра ще достигне 450 - 550 хиляди дневно, като метрото ще поеме 30-38% от градския транспорт. Това ще доведе до 18% по-малък трафик и по-малко пътнотранспортни произшествия. Ни-

стр. 20

Засилено международно участие в търга за модернизация на ПСОВ – Пловдив

вото на шума ще падне с най-малко 15-20%. Градът над земята ще бъде тих. Под земята ще се возят по 50 хиляди пътници на час с около 80 км в час и до центъра от четирите периферни точки ще достигат за 10-12 минути. Всичко това с едно билетче за първи и втори метродиаметър. Градът под земята ще бъде бърз и евтин.

стр. 23

Сграда на ул. „Любата” оставя следа в гъсто застроен софийски квартал


2

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

СЕДМИЦАТА

www.gradat.bg

„Кнауф България“ организира дни на отворените врати в завод „Марица“

Лиляна Павлова представи в Плевен проекта „Енергийно обновяване на българските домове“

На 1 и 2 юни „Кнауф България“ отваря врати на завода за гипсови строителни плоскости „Марица“ в с. Медникарово, община Гълъбово. Под мотото „Ние знаем как“ компанията ще представи най-новите тенденции и иновации в практиката си. Всеки гост ще има възможността да се консултира с екип от специалисти, да чуе интересни лекции и да вземе участие в практически демонстрации.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова представи в Плевен проекта „Енергийно обновяване на българските домове“. Проектът се финансира по схемата „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ от оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. Целта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Петдесет сгради са обновени по различни демонстрационни проекти у нас, посочи министър Павлова. Тя уточни че за едно средно статистическо жилище у нас с площ между 50 и 60 кв.м ще са необходими 10 хил. лв., 5 хил. лв. от които се финансират от програмата, а останалите 50% е самоучастието на кандидата. Разчетите на министерството показват, че инвестицията би могла да се върне с осемгодишен кредит и месечна вноска около 35 лв.

Започва проектът за дълбоководно заустване в Златни пясъци Със заем от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) община Варна започва изпълнението на проекта за дълбоководно заустване на отпадните води в Златни пясъци. Началникът на дирекцията за европейски програми и проекти в общината Петър Радушев обясни, че заемът ще бъде безлихвен, а по-късно държавата ще възстанови средствата на общината. Заемът е в размер на 9.348 млн. лв., като се очаква строителството да приключи за няколко месеца.

Община Ловеч започва разработването на интегрирания си план

КЗК спря търг за етап от водния цикъл на Враца

Кметът на община Ловеч Минчо Казанджиев подписа договора за изработване на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Изпълнител е обединението „Ловеч - 2012 АС“ - София. Проектът за интегрирания план трябва да е готов до седем месеца след определяне на зоните за въздействие, но не по-късно от 30 юни 2013 г. Казанджиев подписа и договор с фирма „Поввик“ АД – София, която ще изготви екологични оценки и оценки на съвместимостта на интегрирания план с подробния устройствен план на Ловеч. Работата е по проекта „Подкрепа за разработка на интегриран план за градско възстановяване и развитие на община Ловеч“ по оперативната програма „Регионално развитие“. Общата стойност на проекта е 499 884 лв.

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Враца за откриване на процедура за обществена поръчка за етап II от Интегрирания проект за воден цикъл на града. Според комисията има несъответствия между работния проект и количествените сметки от документацията за участие по отношение брой на водопроводните отклонения, спирателни кранове, улични ревизионни и дъждоприемни шахти и др. Етап II предвижда изграждане на 17 852 м канализационна мрежа, канализационна помпена станция и на 34 148 м водопроводна мрежа във Враца, както и част от магистрален водопровод в Мездра. Прогнозната стойност на поръчката е над 19 млн. лв. без ДДС.

Конференция за пристанищна инфраструктура и брегозащита се организира във Варна през юни

С пускането на втория метролъч обновяват участък от пешеходния бул. „Витоша“

От 20 до 22 юни варненският хотел „Димят“ ще бъде домакин на международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита Coastal Projects 2012. Форумът, който поставя акцент върху използването на превантивни мерки и предотвратяването на бедствия и аварии при управлението на крайбрежни и зони със специфичен географски релеф, се организира от Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство със съдействието на община Варна. По думите на управителя на БАГТС доц. д-р инж. Виктор Ташев идеята на Coastal Projects е да предостави на всички участници шанса да обменят мнение и да почерпят от опита на професионалистите от цяла Европа.

До края на август ще се обнови участък от пешеходната зона на бул. „Витоша“, съобщи пред комисията по околна среда на Столичния общински съвет главният архитект Петър Диков. Участъкът ще е между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Неофит Рилски“, а реконструкцията му ще се изпълни от строителите на метрото в този участък - турската компания „Доуш“. Участъкът, който ще се реконструира, е част от първия етап за реновирането на пешеходната зона на бул. „Витоша“ - от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Солунска“. Вторият етап от пешеходната зона между ул. „Солунска“ и ул. „Алабин“, засега няма да се реализира, тъй като от живеещите в района има възражения срещу предвижданото строителство на подземен паркинг. В пешеходната зона няма да се обособи велосипедна алея, тъй като това би дало предимство на велосипедистите вместо на пешеходците, за които се прави зоната, обясни Диков.

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg

Анна Георгиева - мениджър „Реклама“ 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg

Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg

Наталия Димитрова - мениджър „Ключови клиенти“, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg

Деян Тодоров - програмен директор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg

Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg

Камен Кръстев - мениджър „Бизнес развитие“, 0893540482, kkrastev@ thecitymedia.bg

Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg

Райна Дормишкова - главен редактор, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg

Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg,

Николай Тодоров - отговорен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg

Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg

Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg

Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg

Силвия Ценова - редактор Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg;

Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров

Светла Добрева - редактор Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55;

Силвия Златкова - редактор Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Регионални офиси: Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Абонамент: 02/ 93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

www.gradat.bg

Очаквайте в следващия брой: дебат сблъсква архитектурата и кризата

gradat.bg

3

СЕДМИЦАТА 11 участника продължават в търга за седем обекта от четвъртия пътен етап на ОПРР

На 16 май в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници за избор на изпълнител за строителството на 7 обекта от четвърти етап на пътната схема на оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“. Прави впечатление, че офертите по позиции гравитират около една и съща стойност. Рядко някоя цена надвишава или пада много под останалите. Бяха отворени следните ценови оферти (без ДДС) на допуснатите участници: Обособена позиция 1 включва лот 32: Началото на участъка е малко след кръстовището за с. Борци с път I-7, а краят е при границата между областите Шумен и Разград: • „Инжстройинженеринг“ ЕООД - 4.5 млн. лв. Кризата не е извинение за лоша архитектура, но и архитектурата невинаги е извинение за кризисно• Обединение „Барс АД - Пътинженеринг ООД то състояние на някои проекти, заявиха дванадесет от водещите проектанти, инвеститори и консул2012“ - 4.36 млн. лв. танти по имоти на кръгла маса, организирана от „Градът медиа груп” миналата седмица. В броя на 28 • „Хидрострой“ АД - 6.7 млн. лв. май вестникът ще представи сблъсъкът на мненията им за сградите, които се строят в епохата след гоОбособена позиция - лот 33: Началото на участъка лемия бум. На 15 май в галерия „Гама дизайн“, спечелилата специално отличие от Национия конкурс е в оста на съществуващия Софийски околовръстен „Сграда на годината“ за адаптация на паметник на културата сграда, те не успяха да се разберат за път, а краят е при кръстовището със светофара на всичко, но изковаха съгласие по една важна точка: строителният подем не е вдигнал общото равнище град Перник, кв. „Мошино“, при пресичане на улица на сградите, а по-малкото днес е по-хубаво от масовото изграждане на апартаменти, офиси и молове с четирилентов габарит и разделителна ивица: вчера. Какво още се каза на дебата, четете следващия понеделник. • „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД - 8.99 млн. лв. Пътят Цалапица - Съединение е ремонтиран Ремонтират 12 км третокласни пътища • Обединение „Трейс Запад“ - 8.9 млн. лв. с технологията студено рециклиране в област Русе Обособена позиция 3 представлява лот 34, който се състои от два подучастъка: Българене - СтежероМинистърът на регионалното развитие и благоСтартът на проекта бе поставен със символичво - Божурлук и граница Враца, попадащи в област устройството Лиляна Павлова и председателят на първа копка в село Черешово. Обектът поПлевен: на управителния съвет на Агенция „Пътна инфрапада в лот 20 „Рехабилитация на път III-202 (I• „Пътни строежи - Велико Търново“ АД - 10.6 млн. структура“ инж. Лазар Лазаров инспектираха ре2) – Щръклево - Попово от км 12+000 до км лв. хабилитацията на път III-8005 Цалапица - Съедине16+300, на път III-2102 (II-21) Сливо поле – Бо• Сдружение „Регионални пътища - Север 2012“ 11.7 млн. лв. ние. Пътната отсечка е с дължина 12 километра рисово - Черешово от км 11+500 до км 15+500 и осигурява връзката на общините Съединение, и на път III-5201 Нов град - Джулюница - ПиОбособена позиция 4 - лот 35 се състои от два подучастъка от пътя Луковит – Кнежа в две различни Стамболийски и Родопи с автомагистрала „Траперково от км 3+800 до км 7+800“. Той е част области – Ловеч и Плевен: кия“. Рехабилитацията на пътния участък се фиот втория етап от пътната схема на оператив• Сдружение „Регионални пътища - Север 2012“ нансира от държавния бюджет чрез програма „Осна програма „Регионално развитие“. Изпъл13.1 млн. лв. новен ремонт“ на АПИ. Стойността на обекта е нител е обединение „Мега груп“, Дупница, а • Консорциум „Пътища ПАМ“ - 10.3 млн. лв. 1.77 млн. лв. с ДДС. Министър Павлова обясни, че стойността на договора за строително-монОбособена позиция 5 - лот 37 представлява рехабипо проект за пътя са били предвидени 9 млн. лв., тажните работи е 6.32 млн. лв. с ДДС. Срокът литация и реконструкция на път III-121 Иново - Грано за рехабилитацията на пътя е използвана техза изпълнение е 4 месеца. Строителният наддец - Шишенци - Бойница - Кула, попадащ в област нологията студено рециклиране, която е много позор ще осъществи ДЗЗД „Пътконсулт 2000 – Видин. икономична. Консулт 64“. • Сдружение „Регионални пътища - Север 2012“ 8.7 млн. лв. Обособена позиция 6 - лот 38 е рехабилитация и „Сердика център“ получи отличие за зелена сграда от международен форум реконструкция на път II-56 (I-8) Брезово - Раковски, обхващаща почти цялата дължина на II-56 между На 17 май 2012 г. в Букурещ управляваният от двата града в област Пловдив: „ЕЦЕ Проектмениджмънт“ „Сердика център Со• Обединение „Трейс Запад“ - 9.76 млн. лв. фия“ получи отличието „Зелена сграда на година• „Пътища Пловдив“ АД - 9 млн. лв. та“. Конкурсът SEE Real Estate Awards Gala се ор• „Иса 2000“ ЕООД - 10.5 млн. лв. ганизира от издателска компания Europa Property, Обособена позиция 7: лот 39, който представлява а тази година наградата се връчва за пръв път рехабилитация и реконструкция на отсечка от път в рамките на форума. Раздаването на годишниII-63 Перник - Стрезимировци в област Перник: те награди Europa Property SEE Real Estate Awards • ГБС Инфраструктурно строителство АД - 5.39 млн. лв. Gala & Forum се провежда за седма поредна годи• „СК-13 Пътстрой“ АД - 4.48 млн. лв. на и е единственото по рода си събитие за региона на Югоизточна Европа. Четвъртият етап на ОПРР включва 15 пътни обекта, разделени в две поръчки. В първата влизат седем обекта в областите ПерПод 350 хил. лв. е най-ниската оферта за надзор на обхода на Враца ник, София, Шумен, Плевен, Ловеч, Видин, Пловдив с обща дължина 93.843 км третокласни и 31.368 км На 15 май бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници за определяне на изпълнител на второкласни пътища от републиканската пътна мреконсултантска услуга по строителството на обходния път на гр. Враца: Път I-1 (Е 79) от км 0+000 до км жа с прогнозна стойност 65 216 919 лева. 6+816.60. До отваряне на ценовите оферти бяха допуснати пет фирми и обединения: „Трафикконсулт“ Във втората са включени осем обекта в областите ЕООД - 938 000 лв. (без ДДС); „Рутекс“ ООД - 978 500 лв.; „Пътинвестинженеринг“ АД - 988 000 лв.; Благоевград, Кърджали, Монтана, Ямбол, Добрич, „Ежис Пътища - България“ ДЗЗД - 349 000 лв.; ДЗЗД Сдружение „Пътконсулт 2000 – Три Ес“ – 550 000 лв. Перник, Русе с дължина 109.098 км третокласни и Проектът се съфинансира чрез оперативна програма „Транспорт“. Срокът за изпълнение на обхода е 20 второкласни пътища с прогнозна стойност месеца, а дължината му е 6.816 км. Проектант на участъка е обединение „Трафикконсулт БГ - Илия Бурда“. 56 744 590 лв.


4

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

Метрото и градът Идеята за метрото

идва от презаселването на големите градове и отесняването на улиците. Въпреки че по това време - през ХIХ век, уличното движение не е толкова усилено, хората от онези времена са търсели пространство и придвижване извън уличното движение. Тогава светът е бил съсредоточен основно в Азия, но и в Лондон, Ню Йорк и Париж. За жалост електрическите локомотиви все още не са били изнамерени и проблемът с вентилацията в тунелите е стоял на дневен ред, включително и в дрескода на пътуващите - основно в черно. В България ХХ век

След преброяването през 2011 г. се оказа, че София има 1.3 млн. жители. Те всекидневно пресичат града, за да стигнат до детската градина, училището, работата или пък за да пътуват до близки и далечни градове. Населението на област София, в която попадат Божурище, Ихтиман, Ботевград, Своге, Елин Пелин, Костенец, Копривщица, Драгоман, Сливница, Самоков и др., наброява 250 хил. жители. Повечето от тях пътуват ежедневно до София, за да работят или учат. Така дневното, а понякога и нощното население на София наброява 1.5 млн. души. Според Центъра за градска мобилност още около 250 хил. души влизат в София през работните дни. Те идват от по-далечни дестинации, сред които Пловдив, Благоевград, Пазарджик, Плевен, а често и от морските градове. Така през работната седмица София става обиталище за 1.7-1.8 млн. души. Как те ще преминат през центъра на София? След края на август това ще стане с метрото от първи и втори метродиаметър. Сега може да се използва само първи метродиаметър от „Люлин“ до „Младост III“ и оттам до „Цариградско шосе“, а през 2014 г. – и до летището. След осем години – през 2020 г., кога-

то бъде пуснат в експлоатация и третият метродиаметър, а преди това и разклонението до Бизнес парка на първи метродиаметър, в метрото ще се движат 70% от населението на София. Ако наистина вторият програмен период 2014 - 2020 г. е за зеления транспорт, освен метрото ще има и нови трамваи и много тролейбуси. Автобусите тогава вероятно ще са със слънчеви батерии - това точно е само предположение. Животът под земята

В разговор с инж. Стефан Дерменджиев, ръководител „Инвестиционна дейност“ в „Метрополитен“ ЕАД, той оприличи метрото с подвижен хотел. В него хората прекарват често по около час преди и след работа и на тях им е нужен уют, спокойствие и комфорт. Как това се постига с метростанциите. Според инж. Братоев, изпълнителен директор на метрото, всяка станция си има своя изглед и характер. Като изключим метростанция 8, която е любимата му по сложност, той не предявява предпочитания към нито една, но отбелязва различния им дизайн и

цвят. Обикновено дизайнът на метростанциите по света е в семпъл и модерен стил. Така хората могат да се откъснат от мисълта, че пътуват дълбоко под земята, и да се разтоварят от стреса. Но проектирането на метро не е случайна работа. Елегантната подземна и наземна железница в индустриалния океански град Билбао, доскоро столица на баските, е проектирана от Норман Фостър. Все пак това е архитектът на Райхстага на Берлин, на най-голямото летище в света – хонгконгското. Греди, стълбища и светлини – това е простият дизайн на метростанциите. Входовете им се считат за уникални. Наричани са още el Fosterito(„на Фостерито“, както галено се обръщат баските към Норман Фостър). Конструкцията на трасето и метростанциите представлява стъклени кръгли тръби, които се появяват на нивото на улицата. Стокхолмското метро разполага с няколко подземни станции, чиито входове са издълбани в пещера. Автентичният релеф на пещерата е съхранен, така че да слу-

жи като декоративен елемент на тавана, съчетан с други цветни рисунки. Красивите ''пещерни рисунки'' придават на станцията завършен вид. Московската метростанция „Комсомольская“ е най-известната по линията ''Кольцевая'' и сама по себе си е емблематична за руската столица. Със своята пищност напомня двореца на

Екатерина Велика. Полилеите и жълто-белият цвят на стените и сводовете допълнително допринасят за тази алюзия. В Мюнхен пък е една от най-добре организираните транспортни системи в Европа. Множество линии от влакове, метро, трамваи и автобуси свързват перфектно всички части на града (в строителството на мюн-

хенското метро е участвала и българска фирма). По-рано проектираните станции впечатляват с минималистичния си дизайн, а по-късно построените се отличават с интересна архитектура и дори с изложени произведения на изкуството. От втори метродиаметър на софийското метро най-красиви са метростанциите 2 и 3, смя-

Арх. Петър Диков, главен архитект на София:

Метрото е скелет на града

От тази година метрото започва да работи като система, прехвърляйки се от единия към другия метродиаметър. Това ще повлияе на транспорта, на трафика и икономиката на градското развитие чрез зоните, обслуж-

вани от метрото. Очаквам динамично развитие на всички прилежащи към метродиаметрите територии и на ядрата, които вече се оформят около станциите. Всички виждат какво стана в последните 20 години около бул. „Цариградско шосе“ и бул. „България“. Те се реализираха там, защото имаше добри условия на инфраструктурата. Инвестициите винаги се полепват по добри инфраструктурни трасета. Същото ще стане и с метростанциите. Затова е особено важно какво ще стане есента, когато се пусне вторият метродиаметър. Вие виждате какво стана с бул. „Ломско шосе“, раз-

положен в територията на града, която беше не втора, а трета или четвърта категория, след изграждането на метрото. Частният интерес все още не се е усетил, но в момента, в който заработи и вторият метродиаметър, ще видите какво ще стане с „Надежда“ и „Връбница“. Метрото е гръбнакът на транспорта на София. То помага за създаването на скелета на града. Плътта покрива този скелет. Но трябва да има съответствие между двете нито градът да бъде съсухрен и слаб, нито да се трупа плътност, при която се пука цялата конструкция.


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

ТЕМА У нас ...

И

нвестициите винаги се полепват по добри инфраструктурни трасета. Същото ще бъде и при метростанциите. Затова е особено важно какво ще стане през есента, когато се пусне вторият метродиаметър

Проектът за интегрирания градски транспорт сам по себе си е замислен основно да осигури довеждащ транспорт до метрото, защото то е основополагащо, каза за „Строителство Градът“ Николай Костов, управител на Центъра за градска мобил-

... и по света

Стокхолм

Метростанция 2 - II

та Кирил Зайков, заместник-ръководител на „Инвестиционна дейност“ в „Метрополитен“ ЕАД, въпреки че всяка метростанция има своите особености и красота. Дизайнът на метростанция 2 и 3 е на арх. Ирена Дерлипанска, архитектурният проект на метростанция 2 е на Виолета Димитрова от „Метропроект“, а на метростанция 3 – на арх. Красен Андреев. Конструктивното решение е на „БИАС-М“ с управител инж. Маньо Манев. Метрото е гръбнак на транспорта в София

Москва

Метростанция 3 - II Мюнхен

ност. С всяко пускане на метрото правим анализи на целия градски транспорт и маршрутите на останалите видове транспорт, за да има бързи и синхронни връзки и развръзки. Сега метрото вози над 12%, с втория лъч процентът ще стане 30. Сега 200 хиляди души са ежедневно превозените с метрото, предвижда

се те да станат 450 хиляди. Пътуванията с наземния транспорт няма да намалеят, напомни инж. Костов, защото не всички са близо до метрото. За да ползваш метро, трябва да си в 800-метровата зона от него, а за да ползваш градски транспорт - в 400-метровата зона. Такива са показателите. Има отдалечени ра-

йони, които искат достъп до метрото. От Нови Искър ще има автобус до „Обеля“, откъдето ще се ползват и първи, и втори метродиаметър. Така постепенно сателитният пояс от малки градове край София ще се стича в периферията на столицата, откъдето ще се придвижва с метро. Милена ВАСИЛЕВА

Билбао

Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД:

За 17 минути от „Обеля“ до „Черни връх“ с метро

Метрото е изключително сложен проект, по-сложно е изграждането само на атомна електроцентрала. В него има много системи за управление, сложни конструкции и технологии и сложна под-

5

готовка на документация за кандидатстване за европейски средства. Сега се строят 11 км. Финансирането от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие е за 350 млн. евро. Нашето метро е 2.5 пъти по-евтино от европейските – веднъж поради стандарта, втори път заради правилната подготовка. Успяваме с метрото, защото подготовката на проектите започна през 2006-2007 г. Метрото е за обществена полза Крайната цел е да подобрим средата, в която живеем. Важното е да преминем през центъра на града

бързо, удобно и в по-добра екологична обстановка. С метрото градът получава добра среда за живеене. От „Обеля“ до центъра по втори метродиаметър ще се стига за 8-9 минути. Оттам до „Черни връх“ са 7-8 минути, така общо от „Обеля“ до „Черни връх“ се стига за 16-17 минути. Вторият метродиаметър е с по-трудните участъци. Като технология е труден - минава през централната градска част, под нивото на подземните води, всяка част изисква строго специфични решения. Но не хвалете строителите, докато не си свършат работата. Похвалиш ли ги, се издънват.

Професионалистът

В

сички от Европейския съюз до пътниците в метрото свързват успехите на метрото с личността на инж. Стоян Братоев. Той е добрият мениджър, защото някога е бил добър изпълнител. Ст.н.с. д-р инж. Стоян Братоев е роден на 19 януари 1954 г. Той е строителен инженер със специалност „Тунели и метрополитени“ от 1979 г. През периода 1979 - 1982 г. работи като технически ръководител на софийското метро. От 1982 до 1985 г. е редовен аспирант в Петербургския транспортен институт, в катедра „Тунели и метрополитени“, като през 1985 г. защитава докторат в областта на метростроителството. В периода 1985 - 1992 г. е старши научен сътрудник в НИСИ, а от 1992 г. досега е изпълнителен директор на метрополитена. През периода 1995 - 1998 г. работи като хоноруван доцент по подземно строителство в Минногеоложкия университет. Има 46 научни публикации, сред които и 4 книги. Участва в много научни разработки, ръководства за проектиране и изобретения в областта на подземното строителство. Всяка седмица обикаля всички обекти и прави оперативки с всички експерти на ниво ръководител на проект. Това помага и на по-висшестоящите в съответните компании изпълнителки да проявят интерес към работата по проекта и да посещават оперативките. За колегите си инж. Братоев е работоспособен, точен, упорит, амбициозен, изпълнителен, комбинативен, скромен, твърд и търпелив. Медиите го харесват.


6

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

В очакване на метрото през август С откриването на втория метродиаметър още 250 хиляди души ще ползват подземната железница

„Надеждите” на инвеститорите

О

ще преди метрото да стъпи твърдо на картата на кв. „Надежда”, инвеститорите и търговските вериги заеха позиции, от които да обслужват голямото население на един от най-труднодостъпните от центъра райони на София. Големите проекти все още са само на хартия, но малките, които съответно имат по-малки нужди от финансиране, могат да получат зелена светлина и в трудни времена. Бул. „Ломско шосе” и ул. „Тричко Велев”

МС „Обеля“ Втори метродиаметър: участък МС “Обеля“ - п.в. „Надежда“, обособена позиция от км 1+300 до км 3+ 100 Изпълнител: „Метробилд 2010“ съставен от „Сиенит“ ООД и „Джи Пи Груп“ ООД Подизпълнители: „СК – 13“, „Енергоремонт - Монтажи“ и др. Проектанти и архитекти: „Метропроект“, „БИАС-М“, арх. Красен Андреев, дизайн Ирена Дерлипалска

чко

ев Вел

Три

„ ул.

нав”

ул. „Бели Ду

МС 2

В съществуващия супермаркет Billa, който отваря през 2004 г. на 3500 кв.м застроена площ и с повече от 130 паркоместа, от миналата година е поместен и детски магазин „Хиполенд”.

ЗАЩО ТОЗИ УЧАСТЪК?

Защото в него се прилагат нови технологии, осъществена е нестандартна метростанция, има специфично електрозахранване на метросъставите, иновации в релсовия път. На стр. 8 - 18

бул. „Ломско шосе

Бул. „Ломско шосе” и ул. „Бели Дунав”

МС 3 ул.

„Ха

ат

Вторият метродиаметър от „Обеля“ до „Черни връх“ е с дължина 11 км и 11 метростанции. Изпълнява се от 9 главни изпълнителя, 28 подизпълнителя и 32 доставчика. Стойността му е 350 млн. евро и на обекта работят 4500 души. Щом вторият метролъч бъде завършен, в неговите влакчета ще пътуват около 200 хиляди души на ден. Заедно с първия метродиаметър подземната железница ще обслужва на ден по около 450 хил. души, колкото Пловдив и Пазарджик, взети заедно. Това ще стане в края на август началото на септември. Според изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД Стоян

Братоев вторият метродиаметър е по-трудният за изграждане. Той има три особености. Метростанцията през ЦУМ е безспорно сложен обект. В тази зона метрото преминава под двата действащи метротунела на първи метродиаметър. Затова е направена по модифициран нов австрийски метод, а сечението й е 260 кв.м. Проектът е преработен заради археологията - перонният участък е изграден по тунелен метод и по този начин останките по бул. „Мария Луиза“ са съхранени. В един участък, където е работната шахта, са извадени и преместени част от експонатите, за да се видят. Останали-

те над 5 хил. кв.м са запазени на мястото си. Вторият труден обект е при „Черни връх“. За да не се спира движението при „Хемус“, конструкцията е изпълнена на части. Това налага прибягването до надлъжна фуга по цялата покривна плоча и изграждане по топ даун метод. Тъй като наклонът на трасето от „Хемус“ е 6%, а максимално позволеният за метрото е 4%, перонът на метростанцията остава най-долу, а буферният паркинг се появи над перона. Третият сложен елемент е самата технология в централната градска част. След продължителни обсъждания по какъв начин метрото от над-

ПЪТУВАНИЯТА В СОФИЯ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Ул. „Скопие” През 2009 г. дружеството със специална инвестиционна цел „Арко тауърс” плати рекордните 3.5 млн. лева такса за строително разрешение за комплекс с разгъната застроена площ около 300 хил. кв.м на ул. „Скопие”, недалеч от надлез „Надежда”. Собственик е на терен от 48 декара. Оттогава няма нова информация за проекта, който по предварителни планове трябваше да има офиси, жилища и търговски център.

лез „Надежда“ до „Патриарх Евтимий“ да пресече централната градска част се избира тунелопробивна машина. Само по този метод е възможно да се запазят близостоящите сгради. Къртицата е поръчана от изпълнителя в Германия и

Бул. „Ломско шосе” и ул. „Хан Кубрат” Разположен на четири улици, една от които е бул. „Ломско шосе”, този търговски и офис център, чието строителство на практика е приключило, ще има около 3200 кв.м търговска площ.

нК

убр

На терен от около 14 дка е проектиран многофункционален комплекс с партерен и първи надпартерен етаж с магазини и ресторанти и седем жилищни тела с общо 360 апартамента плюс подземен гараж за 440 автомобила на два етажа по цялата площ на парцела. Срещу имота, собственост на дружеството „Бул жек”, има вписани две възбрани.

ул. „Скопие”

МС „Банишора“

е изработена специално за българските условия. Достигна проходимост 35 м на ден. По целия метродиаметър (9.4 м) се наслагват 7 сегмента, на самите сегменти се монтират неопренови вложки и се извършва инжекционна работа меж-

ду сегмента и почвата. Така се решава проблемът с изолациите. Същата машина премина под фундаментите на Лъвов мост, без да ги достигне, приключи работата си за около година миналия септември. Милена ВАСИЛЕВА

РАЗВИТИЕ НА ПЪТНИКОПОТОКА

ПЪТУВАНИЯТА В СОФИЯ СЕГА 80%

12%

70%

30-38% 35%

60%

Метро

Метро

Травай

22%

Тролей Автобус*

Травай Тролей

53%

Автобус

50% 40% 30% 20% 10%

13%

22%

*Тези данни ще бъдат проверени 2-3 месеца след влизането в експлоатация на втори метродиаметър. Експертите предполагат, че метрото ще поеме част от пътуванията с лични автомобили

0%

13%

1998 г.

2009 г.

май септември 2012 г. 2012 г.

2020 г.


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР ТЕМА

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Кирил Зайков, заместник-ръководител „Инвестиционна дейност“ в „Метрополитен“ ЕАД:

Тунелите и метростанциите са почти 100% завършени Етап I е надлез „Надежда“ - Централна гара - „Света Неделя“ - „Патриарх Евтимий“ - РУМ „Черни връх“. Този участък е с дължина 6.5 км и 7 метростанции. Той почти е завършен. През юни стартират единичните изпитания, през юли – комплексните. Метростанциите 5 „Княгиня Мария Луиза“ и 6 - „Централна жп гара“, конструктивно и архитектурно са завършени. Метростанция 7 „Лъвов мост“ е завършена конструктивно, до края на май или до 15 юни ще е готова и архитектурно. Тунелите меж-

ду станциите в този участък са издълбани с тунелопробивна машина с противоналягане, произведена в Германия. Сега в тунелите се работи по електромеханичната част. Почти за-

вършени са и метростанциите 8, 9 и 10. Извън финансирането от оперативна програма „Транспорт“ останаха метростанциите 8 и 11 с паркингите. За тях бяха обявени отделни търгове за изпълнители. Етап II е разделен на два лота. Лот 2 „Цариградско“ - „Младост“ вече е завършен. Лот 1 е от „Обеля“ до жк „Надежда“ и стартира в началото на 2010 г. В този участък имаше трудности при овладяването на подземните води. Той е дълъг 4.2 км и има 4 метростанции, от ко-

ито една надземна и 1.3 км естакада, останалите 3 метростанции и участъци са под земята и са почти завършени. В отсечката бул. “Бели Дунав“ и „Тр. Велев“ до ул. „Старозагорско въстание“ има две метростанции (2 и 3) и два паркинга. През май завършва архитектурата на станциите, през юни – единичните проби, през юли започват комплексните изпитания. Миналата година беше завършен и ремонтът на „Ломско шосе“, изпълнен от строителите на същия метроучастък.

Докато вози пътници, подземният влак крепи стойностите на имотите

Спорни печалби

Продавачите на жилища в едни от най-големите столични квартали са добре разположени да спечелят от новата инфраструктура. Дали в пари или в побързи сделки, е спорно. „Интересът към имотите, разположени по втори метродиаметър, определено е нараснал, тъй като транспортната достъпност е един от факторите, които влияят при покупката на имот, а метрото като най-бърз транспорт определено има предимство спрямо останалите”, каза Калоян Богданов, маркетинг мениджър на „Адрес недвижими имоти”, попитан от „Строителство Градът”. С продължението му „Обеля” губи ценовото си предимство пред „Надежда”, сочат данни на „Адрес”. „Ако говорим на фи-

Жилища: цени преди кризата и след метрото 1000 2008 г. 2011 г. 900 800 700 600 500 400 Спирка: Обеля Ломско Бели Дунав шосе евро на кв.м

Голямата инфраструктура се прави, за да отпуши задръстения трафик. Но може ли да отпуши и затлачените инвестиции в сгради или продажби на имоти? По трасето на втората метролиния тези ефекти засега са повече пожелания, отколкото действителност. Обаче брокери очакват тунелите на железницата да отворят вратата към по-високи цени на недвижимите имоти около тях.

Източник: "Адрес недвижими имоти" на база офертни цени

нансов език, близостта в дългосрочен план ще намалява рисковия фактор в стойността на имота”, каза пред „Строителство Градът“ Иван Велков, управител на консултантската фирма „Райфайзен имоти” и председател на Националното сдружение „Недвижими имоти”. Но в по-предпочитаните централни райони няма съществени размествания - потвърждение, че там метрото има по-малко въздействие върху цените, показват още данните на „Адрес“. Ръководителят на проучванията в конкурента „Явлена” Младен Митов казва, че то „има много слабо влияние върху крайната цена“ и е фактор, „който трудно би могъл да се определи стойностно”. Покупките на жилища не вървят само по метролинията. Младен

Митов казва, че с изключение на „Лозенец” кварталите, които печелят от втория диаметър, са традиционно интересни за купувачите поради приемливите цени и предлагането на ново строителство при наличие на „много добра инфраструктура”. Нова граница

Но във време, в което всеки имот се изследва под лупа преди покупка, метролинията слага нова разделителна ивица между сградите в един квартал. „Процентната разлика между цените на апартаменти близо до метростанции в сравнение с отдалечените е около 10%”, каза Калоян Богданов. „Продавачите ясно осъзнават този факт и пресмятат близостта на метро като фактор, определяйки цените си.” „Непосредственият ефект е в непосредствена близост до метро-

7

Любомир Христов, заместниккмет по транспорта в Столичната община:

Малка автогара в „Обеля“ ще интегрира метрото с извънградския транспорт Подготвя се проект за демонтаж на тентата пред гарата Централната жп гара ще придобие друг изглед

От четири-пет месеца работим по

станцията”, казва Иван Велков. По-малко риск

Докато големите проекти се продават трудно, а финансирането им граничи с невъзможното, едва ли влаковете ще имат мощността да задвижат плановете за офис кули срещу централната гара, до софийския затвор или срещу хотел „Кемпински”, както това стана със строящата се офис сграда срещу експо центъра на бул. „Цариградско шосе” на разширението първи диаметър. Но съществуващите офис и търговски центрове като „Сити център София” или бизнес сградите около хотел „Кемпински” ще получат „допинг”. „Там, където има добре развита мрежа на метрото, потенциалните клиенти на търговския център или посетители на административния център се увеличават в пъти, казва Иван Велков. С откриването на метростанция в зависимост от това какъв процент от общия транспортен поток в града организира (метрото) посещаемостта почти се удвоява.” Но най-много ще спечелят предприемачите, които ще започнат да изграждат нещо, съобразявайки се вече и с тази инфраструктура, коментира Велков. Деян ТОДОРОВ

организацията на движение на обществения транспорт, свързана с пускането в експлоатация на втората линия на метрото. В специално създадената комисия обсъждаме основната транспортна схема и допълнителните маршрутни линии. Комисията е на мнение, че след пуска на метрото ще се изчакат 2-3 месеца, за да се види движението на пътникопотоците. Това е единственият начин да бъдат стопроцентово установени очакванията и търсенията на гражданите. Нашите идеи са свързани с осигуряване или пренастройване на линии на автобуси от Драгалевци и Симеоново до новата метростанция при кръстовището на „Джеймс Баучер“ с „Черни връх“. Прилагаме същия модел и в другия край на втория лъч, в „Обеля“. До метростанцията в „Обеля“ е предвидена малка автогара. Автобусите от западните територии ще довеждат хората досами метрото. На практика това е интегриран проект за транспорт според съвременните изисквания. Ще търсим възможност да се осигурят радиални връзки на отдалечените места с втория метролъч. Щом пуснем втория метродиаметър, пропускливостта на улиците в центъра на града ще се промени като цяло. Няма да ги има сегашните задръствания и удължаване на времето за пътуване.

при пуска на метрото. Колегите от контрола по строителство подготвят проект за демонтаж на тентата пред гарата, като се отчитат потребностите, свързани с отводняването. Направена е експертиза на конструкцията, която е с 20-годишна гаранция. Самото платнище е с нарушена цялост, но не застрашава безопасността на хората в тази зона. Облагородява се цялата територия около гарата: „СК-13“ прави основен ремонт на „Мария Луиза“. Обновяват се всички подлези в близост до метрото и този при хотел „Принцес“. Ремонтират се тротоарите и спирките на надземния транспорт. Хората от „Надежда“ преживяха

много трудности поради строителството на метрото и ремонта на бул. „Ломско шосе“, имаха лош достъп до обществения транспорт, а и с личен трудно се придвижваха. Но сега имат нов булевард, нова велоалея, ново осветление. „Хидрострой“ извършва рехабилитация на надлез „Надежда“ за 1.9 млн. лв. (за тази година) от бюджета на Столичната община. Надлезът не е ремонтиран от 60-те години. Сега ще направим новите инженерни мрежи, ВиК съоръженията и ще асфалтираме, а догодина ще работим по насипа, по конструкцията на моста и релсовия път на трамвая, минаващ под него. В южната посока на втория метродиаметър също се работи. „ПСТ холдинг“ рехабилитира бул. „Черни връх“. Ремонтира се подлезът при НДК. Всички наземни ремонти ще бъдат завършени за пуска на метрото.


8

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Владимир Житенски, собственик на „Джи Пи груп“ - главен изпълнител:

В хода на строителството променяхме технологиите Разчупихме стереотипа на стандартната метростанция Г-н Житенски, кои са най-големите предизвикателства при организацията на строителството на двата подучастъка от втори метродиаметър, които изграждате в обединение „Метро Билд“? - В края на 2009 г. „Джи Пи груп” ООД се включи успешно в изграждането на столичното метро. Дружеството чрез консорциум „Метро Билд”, е главен изпълнител на метротрасето от втори метродиаметър в участъците: метростанция „Обеля“ – „бул. „Ломско шосе“ - Пътен възел „Надежда” от км 1+800 до км 3+100 и от км 1 + 300 до км 1 + 800, като в същия формат изпълни и възстановяването на бул. „Ломско шосе”, засегнат от изграждането на метротрасето от втори метродиаметър. Изграждането на втори метродиаметър на столичното метро засегна една от найнатоварените входни артерии на града, която свързва периферните квартали с централната градска част и с първата линия на метрото. Предвид спецификата на обекта и обществено значимия му характер същият се оказа едно от сериозните предизвикателства за „Джи Пи груп“ ООД. В този смисъл обекти от подобен мащаб предизвикват по-сериозни проблеми от организационен и технологично-методически характер, което наложи в процеса на изпълнение на строителството дружеството да вложи сериозен ресурс за спазване на поетите договорни ангажименти като срокове, качество и гаранции. Как се строи метро при високи подпочвени води, каквито са софийските? Как обуздахте подземните реки? - Сериозно предизвикателство, разбира се, се оказаха високите подземни води. Нормалните условия за качествено извършване на строително-монтажните работи бяха постигнати чрез постоянно контролирано водочерпене, осъществено след изпълнението на водопонизителни сондажи и линейна дренажна система.

В

снения габарит на трасето с изключително малко покритие над тунелите, поради което нямахме друга опция, освен да прибегнем до иновативно техническо решение. Съвместно с проектантите и възложителя взехме решение да вкараме пешеходния подлез под релсовия път, като така, от една страна, разрешихме проблема, а, от друга - разчупихме стереотипа на стандартната метростанция. Архитектурните и дизайнерските решения, които въведохме, допринесоха за един по-различен и добър облик на метростанциите. В крайна сметка оценката за постигнатото ще оставим на ползвателите в лицето на гражданите.

ладимир Житенски е на 46 години, женен е и има две деца. Той е основател и собственик на „Джи Пи груп” ООД, има над 20-годишен опит в строителството, ръководи екип от над 550 души. Управляваната от него компания е изградила в качеството си на главен изпълнител над 1000 обекта на територията на България, Сърбия, Хърватия, Македония, Гърция, Русия.

В

голяма част от трасето откритият способ бе заменен от изпълнение на т.нар. технология милански способ

О

бекти от подобен мащаб предизвикват по-сериозни проблеми от организационен и технологично-методически характер

Често липсата на точен кадастър изиграва лоша шега на проектантите, а оттам и на строителите. Сблъскахте ли се с подобен проблем? - Сериозно препятствие в процеса на строителството се оказа предоставеният непълен и неточен подземен кадастър. Съществуващите в трасето на обекта дадености не съвпаднаха по план с първоначално зададените в проекта, което наложи допълнителни обследвания и проучвания съвместно с експлоатационните дружества и предпостави изпълнение на допълнителен, непредвиден обем от работа по изместване на наситената подземна инфраструктура.

воначалния вариант на проекта бе предвидено затваряне на бул. „Ломско шосе“ и изпълнението на метроконструкцията по открит способ. С цел да облекчим задаващите се ежедневни проблеми пред гражданите и търговците в района - строителните дейности, свързани с ограниченото им придвижване, по инициатива на възложителя на проекта „Метрополитен” взехме решение за промяна на част от технологията на изпълнение на метроконструкцията. В голяма част от трасето откритият способ бе заменен от изпълнение на т.нар. технология милански способ. По този начин сега е построена метростанция 2 на бул. „Ломско шосе“ заедно с подземния паркинг.

Кои методи и по какви причини приложихте при изграждането на тунелите и метростанциите? Какви технологии използвахте? - Още в началото на строителството знаехме, че изграждането на метрото ще е дълъг и продължителен процес, който ще бъде съпътстван с неминуеми затруднения за живеещите в околните квартали. В пър-

При метростанция 3 пешеходният подлез минава под релсовия път. Това ли е най-екстравагантното решение в двата участъка? - Първоначалният проект беше пешеходният подлез да минава над метростанцията, но впоследствие отчужденията по протежението на бул. „Ломско шосе” отпаднаха. Наложи се да работим в рамките на сте-

Какъв ресурс от хора и машини е всеки ден на обекта? - На участъка от км 1+300 до км 3+100 от втори метродиаметър всеки ден работят над 250 души. Ежедневно използваме капацитета на над 40 тежки и тежкотоварни машини, в това число багери, шлицмашини, самосвали, валяци и други. Така е от започването на работата на 15 декември 2009 г. до днешна дата. Къде се строи по-интересно – под или над земята? - Различните типове обекти предлагат различни предизвикателства. Работата под земята е интересна предвид наличието на много неизвестни, което предполага сблъсък на различни специалисти и техните възгледи. Резултатите, постигнати от нас и нашите колеги - участници в строителството на метрото, показват, че в България има квалифицирани кадри за изпълнението на такъв тип сложни обекти. В заключение искам да благодаря за професионализма и перфектното взаимодействие между участниците в процеса на изграждане на този проект, в частност възложителя в лицето на „Метрополитен” ЕАД, на проектантите - „БИАСМ” ЕООД, „Метропроект” ООД, „ИД Дизайн” ЕООД, и не на последно място за търпението и разбирането, което проявиха гражданите на кв. „Надежда”.


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР ТЕМА

Изпълнението на втори метродиаметър, участък от „Обеля“ до п.в. „Надежда“ от км 1+300 до км 3+100 с метростанции 2 и 3 Метростанция 2

Етап I

Етап II

Етап III

Тунел Надежда

Етап I

Етап II

Етап III

Метростанция 3

Етап I

WWW.GPGROUPBG. COM

Етап II

9

Етап III


10

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Кети Стоянова, мениджър проекти на „Сиенит холдинг” - главен изпълнител:

Геологията на София изисква специфични решения Г-жо Стоянова, кои са най-големите предизвикателства при организацията на строителството на двата подучастъка от втори метродиаметър, които изграждате в обединение „МетроБилд“? Как се строи метро, без да се спира движението по булеварда над него? - Предизвикателство е да се работи на обекта, без да се спира изцяло движението на превозни средства по булеварда. Но по този начин смятаме, че сме полезни на гражданите – намаляваме тяхното неудобство при придвижването в района. За да не спираме изцяло движението, прилагаме нов метод за подземно строителство - милански способ. При него най-напред се изграждат шлицовите стени, после покривната плоча и възстановяването на булеварда и движението по него. След това под защитата на шлицовите стени се гради вътрешната, подземна конструкция на съоръжението. Работим на няколко участъка едновременно. Хората са на двусменен и трисменен режим с цел да се съкрати крайният пусков срок и обектът да се въведе в експлоатация възможно найскоро. Как особеностите на геологията на София се отразяват на строителството на метрото? Кое се оказа по-лесно - да построите метро под „Ломско шосе“ или да изградите устойчив булевард? - Геоложките условия, при които се изгражда втори метродиаметър, са с разнообразен характер – различни геоложки пластове, характеристики и височини. Това налага индивидуален подход към всяко техническо решение – направа на укрепителни съоръжения (шлицови стени или пилоти), водопонижителни кладенци или водочерпене. Проблемът с подпочвените води бе решен с водочерпене по време на изкопните работи и изпълнението на дънните плочи. Единствено в участъка на метростанция 2 използвахме водопонижителни кладенци. Изкопите се изпълняват между вече изградени

К

ети Стоянова e завършила УНСС, специалност икономика и управление на промишлеността. Има 11-годишен стаж като икономически директор на пивоварен завод „Каменица” в Пловдив, а след това девет години е мениджър продажби за Южна България на белгийската компания „Интербрю”. От 2004 до 2007 г. работи като директор корпоративни продажби в “Орел-Г холдинг”, а от март 2008 г. е мениджър проекти на „Сиенит холдинг”.

шлицови стени. Използва се специализирана механизация - най-ново поколение машини с грайферна кофа с автоматично лазерно устройство за поддържане на вертикалността.

П

редизвикателство е да се работи на обекта, без да се спира изцяло движението на превозни средства по булеварда

Р

аботата при цялостен инженеринг е по-добър и предпочитан метод

Кои методи приложихте и по какви причини ги използвахте при изграждането на тунелите и метростанциите? Какви технологии използвахте? - При изграждане на метротунелите и метростанциите използвахме открит способ и милански способ. Самото име на открития способ говори, че строителните работи са на открито. Технологията при него е следната: правят се шлицови стени, изкоп - табан и укрепване на шлицови стени с метални разпонки през 5 м, изкоп до ниво дънна плоча, изпълнение на хидроизолация под дънна плоча, изпълнение дънна плоча, демонтаж разпонки, изпълнение на покривна плоча, изпълнение на хидроизолация на покривна плоча, изпълнение на торкрет и хидроизолация по стени, обратна засипка над покривна плоча. Последният етап е възстановяване на булеварда и

движението по него. При миланския способ изпълнението на подземните работи е при работещ булевард отгоре. При него се започва с направа на шлицови стени, направа на покривна плоча, обратна засипка над покривна плоча и веднага след това възстановяване на улицата и движението по нея. Следва изкоп до ниво дънна плоча, изпълнение на хидроизолация по дъно, изпълнение на дънна плоча, изпълнение на междинни плочи, изпълнение на торкрет и хидроизолация по стени. Инженерингът предпочитан от вас метод на строителство ли е? - Работата при цялостен инженеринг е по-добър и предпочитан метод. Ние поемаме отговорността за всички дейности по проекта – до предаването на обекта за експлоатация, но едновременно с това имаме и свободата на действие. Всичко това ни позволява да сме изключително оперативни и бързи. От какви експерти е съставен добрият екип? Кои проекти са ви донесли най-голямо удовлетворение? Накъде е насочен погледът

ви в бъдеще? - Винаги сме разчитали на добри професионалисти. Много е важно обаче тези знаещи и можещи специалисти да работят в екип – да вярват и се доверяват както на собствените си способности, така и на останалите колеги. Важното е всички да работят като една добре смазана машина. Това е една от основните причини нашият екип да постига отлични резултати. Използвам случая да благодаря на инж. Росен Манолов и инж. Георги Аврамов и на останалите колеги, които работиха в екипа. Кои проекти са ви донесли най-голямо удовлетворение? Накъде е насочен погледът ви в бъдеще? - Удовлетворени сме от всички проекти, по които работим. Сиенит е на пазара над 15 години, като дейността й обхваща жилищно, промишлено и инфраструктурно строителство, изграждането на индустриални зони и логистични паркове. Наши партньори са български и чужди инвеститори, разработваме и наши проекти. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

11

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР ТЕМА

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Изпълнението на втори метродиаметър, участък от „Обеля“ до п.в. „Надежда“ от км 1+300 до км 3+100 с метростанции 2 и 3

Открит способ на двупътен метротунел в участъка от ул. „Бели Дунав“ до бензиностанция „Ромпетрол“ в посока жк „Обеля“. Изпълнена е дънна плоча, хидроизолация по стените и са монтирани разпонки за укрепване на шлицовите стени по време на строителството

Първо ниво по милански метод на подземни гаражи в участъка от ул. „Христо Силянов“ до ул. „Бели Дунав“. На снимката се вижда кофриране на технологични отвори, оставяни в покривната плоча по време на изпълнение на междинните плочи на гаражи в същия участък

Открит способ на двупътен метротунел в участъка от ул. „Илинденско въстание“ до ул. „Христо Силянов“. Изпълнение на кофражни работи за покривна плоча

Монтаж на вентилационна уредба метростанция 3

Състояние на метростанция 3 към юни 2011 г.

Покрит вход на метростанция 3

Метростанция 3

Паркингът на метростанция 2

Метростанция 2


12

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Инж. Светозар Филипов, управител на “Метропроект” ООД - проектант:

На обекта се работи ритмично

“Метропроект” ООД е автор на идейния проект на целия втори метродиаметър и на техническия и работен проект от метростанция “Обеля” и стартовата шахта до надлез “Надежда”, където метрото веднъж е естакада, а после – подземен тунел. Трудностите тук са свързани с пресичането на две реки - Суходолска и Какач. Трябваше да се изработят проекти за бул. “Ломско шосе” и за бул. “Обелски път” и частично да се направят мостовете на р. Какач и на р. Суходолска. Река Какач е в надземната част, докато р. Сухо-

долска при бул. “Хан Аспарух” е в подземна част преди метростанция 4. Що се отнася до участъка при метростанция 2 и метростанция 3, при него се наложиха корекции, а метростанция 3 беше повдиганата. Метростанция 2 е изцяло подземна, благодарение на ситуирането й над нея бяха направени подземни двуетажни паркинги. Подходът към МС 2 е хубав, а на мястото на втория подход, предвиден първоначално за паркинга, в момента проектираме детска площадка (теренът е общински). В тази зона има много сложна подземна инфраструктура. Изграждането на метрото беше свързано и с обновяване на бул. “Ломско шосе”. До МС 2 той запази съществуващия си профил, настилката там беше подменена, но след МС 2 се разви до ”Обелски път” с широкия си профил, който дава чудесна възможност за ускорен трафик,

като в тази зона, особено към “Бели Дунав”, пътят е много натоварен. Геологията е като навсякъде другаде в София – пясъци, чакъли, глинести почви, имаше и много чернозем, иначе казано, почвата беше слаба. Това предизвика проблеми не при строителството на метрото, защото то отиде на дълбокото, но при изграждането на булеварда. Метростанция 2 беше запазена, но конструктивно преработена, а метростанция 3 беше основно преработена, повдигна се и отиде на плиткото с едно много добро решение, пред нея сега има красива чешма – елемент от града. Архитектурният проект на МС 2 е на арх. Виолета Николова, на МС3 – на арх. Красен Андреев, а дизайнът на двете метростанции е на арх. Ирена Дерлипанска. На обекта се работи ритмично, екипът е чудесен.

Арх. Виолета Николова, “Метропроект” ООД, автор на архитектурния проект на МС 2:

Метростанция 2 – светлозелена, екологична и спокойна Метростанция 2 се намира на кръстовището на бул. “Ломско шосе” с ул. “Бели Дунав”. Има един вестибюл, в който се влиза от четирите ъгъла. Първо се стига до него, после се слиза до перона, който е обширен, дължината му е 105 м. От нивото на вестибюла се влиза в подземните паркинги: от едната страна към единия, от другата страна – към другия. Като си остави човек колата, веднага слиза към перона и си взема метрото – нивото на вестибюла съвпада с нивото на входовете към паркингите и това е много удобно. На същото ниво са и касите и турникетите. Във вестибюла има магазини, те са разпо-

ложени по диагонал, впоследствие броят им се поувеличи. Тъй като станцията стана малко дълбока – на 4-5 м под нивото на терена е вестибюлът, има и две групи ескалатори – от външния свят към вестибюла и от вестибюла към

перона, който е на дълбочина 13 м. Предвидени са два странични перона, а влаковете преминават през средата. В “колекцията” метростанции това е светлозелената, екологичната и спокойната. Няма друга в тези цветове.

Водещата шведска компания Systemair произведе и достави десет вентилатора за софийското метро. Всеки от вентилаторите модел AXR 1800-12/21°-6 е с диаметър 1800 mm.


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

13

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР ТЕМА

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Инж. Румен Борисов, проектант на части „Релсов път“ и „Контактна релса“:

За пръв път първоначално шлайфахме ходовата повърхност на релсите В план трасето по бул. „Ломско шосе” от ул. „Тричко Велев“ (км 1+300) до ул. „Старозагорско въстание” (км 3+100) е мечтата на проектанта и строителя – права, скоростта на движение на метровлаковете ще бъде 80 км/ч. В профил обаче трасето е доста разнообразно. От естакадата то слиза стръмно с наклон 35 0/00, за да се осигури пространство за МС 2-II „Бели Дунав” и буферния паркинг над нея, който е от магазин „Билла” до ул. „Христо Силянов”. В участъка на метростанцията и паркинга трасето е с малък наклон от 3 0/00, колкото за надлъжно отводняване на конструкциите и съоръженията. Следва изкачване с наклон 30 0/00 до към ул. „Илинденско въстание”, където метротунелът е непосредстве-

но под пътната настилка на булеварда – така продължава до към ул. „Хаджи Мано Стоянов”, откъдето започва стръмно слизане за минаване под река Суходолска на ул. „Хан Кубрат”. Метровлаковете са мощни машини и надлъжните наклони по трасетата не оказват влияние върху възможността им да се движат с максимално допустима скорост. Метростанция 3-II „Надежда”

е ситуирана на бул. „Ломско шосе” в участъка от ул. „Село Кръвеник” до малко преди ул. „Дравски бой”. Вестибюлът е един – с два входа на ул. „Кирил Дрангов”. Конструктивната особеност на метростанцията с отношение към релсовия път и движение на влаковете

цията са първоначални места за възникване на по-големи дефекти. Чрез системата Контактна релса

е, че има колони в средата, които са между двата коловоза. Подобна на нея е МС 11-II „Джеймс Баучер”, която също е в процес на довършителни работи. Такъв тип станция на участъците на метрото в експлоатация нямаме. Конструкцията на релсовия път е аналогична с тази на участъците в експлоатация. За пръв път предвиждаме по цялото трасе на

метрото на II диаметър първоначално шлайфане на ходовата повърхност на релсите. То се прави със специализирана машина, отнемането на метал е от порядъка на десети от милиметъра, но по данни на водещи железопътни администрации има голям ефект – отстраняват се микропукнатини и микровълни по главите на релсите, останали след валцоването, които при експлоата-

се осъществява непрекъснатото електрозахранване на метровлаковете с прав ток с напрежение 825 V. В частта си по метротрасето тя основно се състои от контактна релса, изолиращи възли на окачване, стоманени носачи (през 2.50 – 5.40 м) и кабелно захранване. Самата релса прилича на ходовите релси, но се монтира с главата надолу, към която се притискат токовземателите на подвижния състав. Контактната релса в участъците на „Метробилд“ е разположена от лявата страна на релсовия път спрямо посоката на движение на влаковете

– в средата между коловозите. Тя е непрекъсната с изключение на участъците при стрелки, където влаковете могат да преминават на съседния коловоз, и при прекъсванията около метростанциите за секциониране на електрозахранването от различните тягово-понижителни станции. Типът на „контактната релса“

за участъка е олекотен 40 kg/m спрямо използваните до този момент контактни релси тип 52 kg/m. Ново е анкерирането на носачите на контактната релса – с шпилки, гайки и смола в пътния бетон вместо с тирфони в предварително заложени дюбели в траверсите.

Îwww.stroitelstvo.info

Пълния текст четете на

Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007 - 2013) www.bgregio.eu Инвестираме във вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България

С шест реализирани обекта Габрово създаде по-привлекателна градска среда Официално откриване на реализираните строително-ремонтни работи на общо шест обекта на територията на община Габрово, която е бенефициент по проект BG161PO001-1.4.05-0047 „Създаване на привлекателна физическа среда на град Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, се състоя на 19 май. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/007 от 16.07.2010 г. Общата му стойност възлиза на 3 954 375.61 лв. от които 217 570.80 лв. са собствен принос на Община Габрово. Проектът се реализира в периода юли 2010 – юли 2012 година. Изпълнените интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие в териториално и функционално обособен участък от градската среда обхващат обектите: 1.Рехабилитация паркова площ кв. Голо Бърдо, Младост; 2.Благоустрояване подходи, междублоково пространство и детска площадка северно от бл. Щастие; 3.Благоустрояване района на Спортна зала „Орловец”;4. Реконструкция на ул. „Аврам Гачев“; 5.Благоустрояване на пространството около мост „Игото” 6. Рехабилитация на градски парк в административен център. Изпълнените строително-ремонтни работи допринасят за повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на града чрез създадени подходящи условия за отдих и рекреация на деца и възрастни посредством възстановяване и рехабилитация на улици, междублокови пространства, зелени площи и обновление на детски площадки със съвременни съоръжения съгласно нормативните изисквания. Площта на интегрирания маршрут е 128 269 м2. Създадени са подходящи условия за отдих чрез възстановяване и рехабилитация на зелени площи и обществени пространства в териториалния обхват, общо 17 220 м2 зелени

площи, 12230 м2 тротоари, пешеходни и велоалеи, 10 259 м2 реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа, оформяне/засаждане на нови 108 бр. дървета и 1 615 бр. храсти. По проекта са възстановени 3 бр. съществуващи и изградени 2 бр. нови детски площадки, монтирани са общо 24 бр. нови детски съвременни съоръжения, подходящи и за деца с увреждания. Естетизирана е градската среда чрез елементи на градския дизайн, като е направено почистване на паметници и декоративни елементи-ремонт на парапети и чешми, поставени са нови кошчета за смет, кашпи, пейки и перголи. Създадени са благоприятни условия на придвижване и свободен физически достъп чрез ремонт на съществуващата алейна мрежа и тротоари. Направена е рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и са изградени обществени паркинги в близост до идеалния център - обособени са общо 133 бр. паркоместа, което позволява неговото разтоварване от неправилно паркирали автомобили, като допринася и за облекчаване на пътно-транспортната обстановка в този участък и по-добра организация на движението. Възобновено е съществуващо и е монтирано допълнително енергоспестяващо осветление в обхвата на проекта – 245 бр. енергоспестяващи осветителни тела. Осъществени са мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като е изградена охранителна система за наблюдение с 15 нови камери. Основен акцент при реализацията на проекта е витализирането на крайречната зона на р. Янтра чрез комплексна интервенция в района на ул. „Аврам Гачев“. Само в този участък са благоустроени 6 552 м2 улична мрежа и 4 959 м2 зелени площи, изградена е 3 050 м2 пешеходна и велоалея, обособени са 71 бр. паркоместа за обществено ползване.

Този документ е създаден в рамките на проект №BG161РО001-1.4.05-0047 “Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


14

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Инж. Маньо Манев, управител на „БИАС – М“ - конструктор:

Направихме нестандартна метростанция открит укрепен способ

милански способ

открит укрепен способ

ул. „К.Дрангов“

милански способ

ул. „Хр. Силянов“

открит укрепен способ

ул. „Бели Дунав“

открит способ

открит укрепен способ

ул. „Старозагорско въстание“

Методи на строителство в участък от МС“Обеля“ до пътен възел „Надежда“

ул. „Тр. Велев“

И

нфраструктурата е важна за града, тя е подчинена на града и е за удобството на града. Като казвам града, имам предвид гражданите. Всяко решение за градската инфраструктура следва да е обвързано с останалите елементи от транспортната схема на града. Метрото е елемент от мобилността на града и хората. Всеки отрязък от него довършва общия силует на подземната железница. Затова проектирането и изпълнението на всеки участък от метрото следва да е в синхрон с останалите.

Метро София. Втори метродиаметър: участък от МС „Обеля“ до п.в. „Надежда“ от км 0+048.729 до км 4+139.236. Обособена позиция от км 1+300.00 до км 3+100.00

Участъкът по бул. “Ломско шосе” от ул. “Тричко Велев” до ул. “Старозагорско въста-

ние” от км 1+300 до км 3+100 с подземните метростанции 2 и 3 се изпълнява от обединение

“Метро Билд”, което извърши и ремонта на бул. “Ломско шосе”. В началото на учас-

тъка метрото влиза под земята. След 230 м тунелите са на дълбочина, позволяваща развитие на двуетажен подземен гараж с ширина 18 м, като първото му подземно ниво навлиза в метростанцията и прави директна връзка с вестибюла. Гаражът е с обща дължина 185 м и е за 120 коли. Метростанция 2, която е под бул. “Бели Дунав”, е безколонен тип с дължина 140 м и ширина 23 и 16 м. Изпълнена е по Top - Down (милански) метод без спиране на движението по време на строителството, включително и на трамвая. Станцията е двуетажна, с голям подлез с търговски зони и четири входа с ескалатори. Участъкът след станцията до ул. “Хр. Силянов” с дължина 335 м е с три подземни нива

– метротунел и 2 нива подземни гаражи. Първото подземно ниво също навлиза 45 м над станцията, като има аналогична връзка с метрото. Конструкцията е с ширина 14 м, изпълнена е по Top - Down метод на два етапа: шлицови стени, горна плоча, плоча над метротунела, дънна и междинна гаражна плоча. Плочите са закачени за шлицовите стени. В гаражите се паркира косо, двустранно и се събират 350 коли. Методът на строителство даде възможност за почти непрекъснато ограничено движение. След ул. “Хр. Силянов” метротунелът се качва бързо под повърхността на булеварда. Конструкцията се изпълни в укрепен с шлицови стени изкоп, като движението от-

страни не беше спирано освен при подменянето на подземните проводи. Поради стеснените условия при метростанция 3 “Надежда” тя бе решена нестандартно на едно подземно ниво с изнесени едностранно служебни помещения. Станцията е с ширина 17 м, странични перони и средни колони между коловозите, позволяващи елегантна конструкция. Вестибюлите са два до двата перона. Под станцията реализирахме пешеходен подлез за връзка между пероните. Станцията е преходна за пътниците и няма търговския вид на метростанция 2. Участъкът след метростанция 3 с дължина около 300 м бе изпълнен в укрепен с шлицови стени изкоп и частично Top - Down способ.

Гаражите при метростанция 2


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

gradat.bg

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР ТЕМА

Арх. Красен Андреев, водещ проектант по част „Архитектура”:

Нестандартно проектно решение отличава метростанция „Надежда“ Проектът за метростанция 3 е съобразен с действащата регулация за района, както и с всички изисквания на нормативната база. Трасето на метрото е разположено по бул. „Ломско шосе”, като при кръстовището с ул. „Кирил Драганов” са потърсени подходите както за метростанцията, така и за подлеза под бул. „Ломско шосе”. Основните предизвикателства

към проектните решения бяха изключително ограничените свободни за застрояване площи в този район на София, тесните тротоари по бул. „Ломско шосе”, малката дълбочина на метротрасето (5.60 м от ниво терен), както и изискването да няма отчуждителни процедури. Всички тези фактори доведоха до нестандартно проектно решение, в което основните различия от всички останали станции са разполагането на входноизходните вестибюли за всеки от двата странични перона поотделно и на едно и също ниво с тях, а пешеходният подлез за пресичане на булеварда е разположен под перонното ниво на станцията. По тoзи начин стълбищата към двата вестибюла не нарушават пешеходното движение по прилежащите тротоари. Асансьорните уредби за хора в неравностойно положение и майки с детски колички са органично обвързани със стълбищните клетки. Поради поголямата дълбочина на пешеходния подлез освен стълби и асансьори за излизащите граждани са предвидени и ескалатори. Архитектурно-функционално решение

На първо подземно ниво са разположени вестибюли и перони. Стълбищата и асансьорите от ниво терен преодоляват височина от 4.40 м и довеждат пешеходците до два вестибюла - североизто-

чен и югозападен. Общото в двата вестибюла са касите, помещения за охрана, турникети за влизане и излизане от метростанцията. В североизточния вестибюл асансьорната уредба е с три спирки: на терена, на ниво вестибюл и в подлеза. В югозападния вестибюл асансьорните уредби са две: едната със спирки на терена и на ниво вестибюл, втората уредба е от вестибюла до ниво подлез. При този случай ще има прекачване за достигане на нивото на подлеза. Прилежащо на този вестибюл са разположени необходимите технически помещения за обслужване на станцията. И в двата вестибюла са предвидени стълбище и ескалаторна уредба от и за нивото на подлеза. Пероните са странични спрямо коловозите. Дължината на перона е 105 м. Ширината на всеки перон е 4.30 м. В оста на коловозите са разположени конструктивни колони. Разстоянието между двата странични перона е 6.90 м. Нивото под перон е с височина 1.85 м и е изцяло техническо. Достъпът до него се осъществява посредством служебни стълби в двата края на пероните. Подлезът е на дълбочина 9.80 м и има изцяло комуникационна функция. Дължината му между стълбите е 16.50 м, а ширината е 5.00 м.

15


16

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Инж. Теодор Осиковски, главен изпълнителен директор на „Енергоремонт холдинг” АД и представляващ

Участието на „Енергоремонт на метрото разширява Г-н Осиковски, как се вписва участието ви в изграждането на софийското метро в портфолиото на „Енергоремонт холдинг” АД? - Софийското метро е първият голям инфраструктурен проект на Столичната община, финансиран от ОП ”Транспорт”, в който участва и нашият холдинг. Заедно с това „Енергоремонт” АД се включва за първи път и в изграждане на обект на „Метрополитен” ЕАД. Изобщо изграждането на метрото е голям и сложен проект и дава чудесна възможност на всички фирми - участнички в работния процес, да покажат и докажат своя потенциал. А ние имаме потенциал да изпълняваме качествено поставените задачи. Имаме и подготвени специалисти и над 40-годишен опит и дисциплина да спазваме сроковете. В състояние сме да извършваме дейности в пълния цикъл на енергийното производство: от широкия спектър инженерингови услуги, които холдингът покрива, през собственото производство на основно енергетично оборудване до дейности по поддръжката и рехабилитацията на енергийни съоръжения в ТЕЦ, ВЕЦ и АЕЦ. „Енергоремонт холдинг“ и дъщерните му осем дружества представляват на практика една изключително гъвкава структура, в която всяко едно от предприятията в състава на холдинга има своето място, роля и уникално значение. Обединявайки своите компетенции и възможности обаче, всички предприятия под шапката на „Енергоремонт холдинг“ успяват съвместно да приложат на практика стратегията за затворен цикъл на работа, която дава възможност на компанията да изпълнява повечето значими проекти от енергийния сектор „до ключ“. Участието в инфраструктурни проекти е част от дългосрочната стратегия за развитие на холдинга и в този смисъл участието ни в изграждането на софийското метро сериозно разширява нашето портфолио. „Енергоремонт холдинг” не участва самостоятелно в изгражда-

И

Обединението „Енергоремонт - Монтажи” доставя оборудването, монтира и въвежда в експлоатация тягово-понизителни подстанции. В изпълнявания от нас участък има общо четири подстанции, от които три са тягови и една е понизителна. Разпределителните уредби средно напрежение (10kV) са на германската Ormazabal, тяговите трансформатори и трансформатори за собствени нужди са на италианската компания GBE, а тяговите изправители и разпределителните уредби за постоянно напрежение (825 V) са на германската компания Balfour Beatty. За първи път „Метрополитен” работи с тези водещи производители.

нж. Теодор Росенов Осиковски е магистър с професионална квалификация „Машинен инженер” – Технически университет, София. Специализирал е „Международни икономически отношения и митническа политика” в Института за следдипломна квалификация на УНСС. Професионалната му кариера в областта на енергетиката започва от „Централна енергоремонтна база” АД, София, където е последователно член на съвета на директорите (СД), председател на СД и прокурист. От 2000 г. е член на СД на „Енергоремонт холдинг“ АД, а впоследствие член на управителния съвет на дружеството, от 2004 г.- изпълнителен директор на холдинга, а от 2007 г. – главен изпълнителен директор. От януари 2008 г. е избран за председател на Българския съюз по заваряване.

И

зграждаме три тягови подстанции и една понизителна

Д

оставяме, монтираме и въвеждаме в експлоатация асансьори и ескалатори за четири метростанции

нето на софийското метро. Кое наложи създаването на консорциум с „Монтажи” ЕАД? - Създаването на обединението „Енергоремонт – Монтажи” е продиктувано от взаимното допълване в обхвата на работа и покриване на техническите изисквания на „Метрополитен” към изпълнителите. „Монтажи” ЕАД също притежават дългогодишен опит в електромонтажните дейности и в големи проекти. При изпълнението на възложената поръчка всеки от нас отговаря за своята част от дейностите. Конкуренцията при избора на изпълнител на участъка беше силна, но успяхме да спечелим, като предложихме най-изгодната оферта на възложителя. В условията на свит пазар в резултат на икономическата криза строителството на софийското метро открива възможности за българските строително-монтажни компании сами или в обединение да изпълняват части от големи проекти с високи специфични изисквания на възложителя. Какви са предизвикателствата за „Енергоремонт холдинг” АД при изграждането на

втория метродиаметър на софийското метро в участъка метростанция ”Обеля” - бул. ”Ломско шосе” - пътен възел ”Надежда”? - Спечелихме обществена поръчка за електромеханична част, електрозахранване, вътрешни електроинсталации и осветление, електрическа автоматика и оборудване, изводни килии СН, ОВ инсталации и климатизация, ВиК инсталации и тунелен водопровод в 4-километровата отсечка, която включва четири метростанции. Това са дейности, които сме изпълнявали и в рамките на други обекти, но обхватът им в проекта на „Метрополитен” ЕАД е по-различен. Самото координиране на дейностите на толкова много изпълнители е сложен, но и много дисциплиниращ процес. Специфичното в този проект за нас е електрозахранването на метросъставите, което е с постоянен ток и контактна релса, каквито има само в метрополитена. Това е първият проект, в който доставяме, монтираме и въвеждаме в експлоатация асансьори и ескалатори на германската компания „Тисен Круп елевейтърс“.

Каква част от възложените ви дейности сте изпълнили? - До момента са изпълнени около 80% от дейностите, а доставката на оборудването е изпълнена 100%. Обектът трябва да бъде завършен до месец юли тази година и ние ще спазим пусковия му срок. Колко служители работят на обекта? - Изпълнението на поръчката осигури заетост на почти 200 специалисти и работници. В зависимост от подобектите, по които се извършват електромонтажни дейности, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване и съоръжения, заетият персонал на обекта е различен като състав и количество. Всички работят професионално и отговорно и използват възможността да покажат високата си квалификация. Всички дейности се изпълняват съгласно техническите изисквания на възложителя и производителите в пълно съответствие с действащите нормативи в България и Европейския съюз и, разбира се, със спазване на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. Как според вас ще се промени качеството на живота в София с пускането в експлоатация на всички метростанции? - Убеден съм, че без ка-


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

gradat.bg

17

ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР ТЕМА

консорциума „Енергоремонт - Монтажи” - изпълнител на електромеханичните дейности:

холдинг”в изграждането портфолиото ни чествена инфраструктура не е възможен успешен бизнес в България. Въвеждането на втория метродиаметър ще спести време за пътуване на бизнеса и ще намали задръстванията в града. Знаете, че всеки инвеститор в нашата страна освен от производствения процес се интересува и от качеството на съществуващата инфраструктура, на транспорта, дали това, което е произвел, може бързо да стигне до пазара, дали служителите могат безпроблемно да стигат до работните си места. Трябва да работим много, за да могат тези въпроси да получат положителни отговори. И аз искам нашата страна да е добро и качествено място за бизнес, защото всички ще спечелим от това. Каква беше изминалата 2011 година за холдинга? - 2011 година беше успешна за „Eнергоремонт холдинг”АД и дъщерните му дружества. Осигурихме 1068 работни места. Печалбата на холдинга преди данъчно облагане за 2011 г. се увеличи със 136 на сто до 6 673 000 лв. в сравнение с 2010 г. Приходите от продажби през 2011 г. достигнаха близо 60 000 000 лв. Някои от големите ни проекти са изграждане на сероочистваща инсталация на 5 и 6 блок на ТЕЦ „Марица-изток 2“ АД, както и модернизацията на тягова подстанция и изграждане на система за телеуправление SCADA за Национална компания „Железопътна инфраструктура”, монтажни дейности на турбина на германската фирма „Сименс” в ТЕЦ „Свилоза” и много други. Работим усилено и в момента. Освен по конкретната задача, свързана със софийското метро, „Енергоремонт холдинг“ АД подписа наскоро договор за концесия с Министерството на икономиката на Република Македония за строителството на три водни централи, чието строителство ще започне през септември 2012 г. и ще продължи три години. Проектът се финансира със заем от Европейската банка за възстановяване и развитие.

ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ

Снимки от работния процес и оборудването, извършени от обединение „Енергоремонт - Монтажи“ при изграждането на втори метродиаметър на софийското метро в участъка метростанция ”Обеля” - бул. ”Ломско шосе” - пътен възел ”Надежда”


18

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА ВТОРИ МЕТРОДИАМЕТЪР

МС „ОБЕЛЯ“ - П.В. „НАДЕЖДА“, ОТ КМ 1+300 ДО КМ 3+100

Д-р.инж. Цветанка НЕШЕВА, главен изпълнителен директор на „ СК-13 ХОЛДИНГ“ АД - изпълнител на релсовия път:

Приложихме конструктивни новости, изпълнихме бързо и точно проекта Г-жо Нешева, кои са специфичните особености в работата по релсовия път от втори метродиаметър както общо, така и в частта от км 1+300 преди МС 2 до км 3+100 при ул. „Старозагорско въстание“? В този участък от метродиаметър II „СК-13“ е главен изпълнител на релсовия път, контактната релса, както и върху естакадата преди това. Релсовият път е с обемно закалени ходови релси, бетонирани двублокови траверси и гумени ботуши за вибро и шумо изолиране от движението на возилата. Съчетават се стръмни надлъжни наклони и хоризонтални криви с радиуси от 410 м. Предизвикателство тук се оказаха изключително съкратените срокове за всички дейности в тези участъци. За тези условия разработихме ефективна технология за монтаж и за бързо довозване и полагане на бетона в релсовия път. Работихме денонощно на две смени и на два фронта едновременно, като през нощта се монтираше и нивелираха релсите и траверсите, а през деня се бетонираше. За целта използвахме два наши екипажа от локомотиви и вагони с бетонова струя и всеки един от тях изминаваше средно по 2 км, за да довози бетона за полагане. При единия фронт се подаваше бетонът от края на тунела на км 1+300, а при другия се возеше бетон от стартовата шахта на ТБМ машината.Ускорихме работата до максимум, за да дадем фронт на електромонтажните дейности и релсовият път в тунелите вече е бетониран. Сега се изпълняват работите по заварява-

не на ходовите релси по алумино-термитен способ, направата на лепените изолирани настави и монтажа на контактната релса. Какъв тип контактна релса се монтира в този участък, какви са нейните особености. И тук ли е използван по-лекият тип? Да, и тук се монтира приложената и вече в експлоатация в участъка на метрото „Младост III“ - „Цариградско шосе“ контактна стоманена релса от по-лек тип. Носачите, върху които тя се монтира, са стоманени и анкерирани в бетона на релсовия път с химически анкери. Този начин на закрепване директно върху бетона, а не върху траверсите се оказа според нас много сполучливо техническо решение, което облекчава текущото поддържане в процеса на

експлоатация. Принципно по идеята ние работихме от 2010 година. Представяхме я и на технически съвет в „Метрополитен“ и правихме прототипи. В окончателния си вариант бе оразмерена и конструирана в работните проекти за новите участъци на втори метродиаметър. Технологията за монтаж на тези елементи изисква много висока степен на точност, тъй като допуските са тесни. Габаритите до стените на тунелите и до преминаващите возила са задължителни и строго определени. И тук имаме приспособени шаблони и система за контрол на качеството на монтажа. Отново от нас се очаква бързина и заради това в този момент работим с повече работни групи. След монтажа ще започнат пробните натоварвания и пускане на напрежение по контактната релса, както това сега се пра-

Изпълнение на контактна релса тип 41. Забележително е, че е поставена върху пътния бетон, а не върху траверсите

ви в другите изцяло завършени участъци на втори метродиаметър. Като познаваме вашия принцип: нови идеи и професионализъм, какви методи – организационни и технологични, използвахте във втория метродиаметър от „Обеля“ до „Надежда“? Този участък на метрото, особено в открития участък върху естакадата над булевардите „Панчо Владигеров“ и „Ломско шосе”, е среща на много нови идеи в областта на релсовия път, контактната релса и поликарбонатното покритие. Описах накратко конструктивните новости. Като строители трябваше да измислим също така как бързо и точно да изпълним проекта. Съчетанието на много елементи в едно сечение на релсовия път изисква работа със специализирани

устройства за укрепване и нивелация преди бетонирането, така че да се монтира точно коловоз. Закупихме и нова специализирана техника за монтажните работи на релсов ход. Що се отнася до темпото, с което бетонирахме релсовия път в тунелните участъци между МС2- II и МС3 - II , там според нас ускорихме процеса до възможния технологичен максимум. Даже и горделиво да звучи, не мисля, че друга фирма у нас досега е постигала подобен напредък за изграждане на бетониран релсов път с двублокови траверси. За това ни помогна и натрупаният опит и собствената ни добре комплектована техника, но още повече добрата и стегната организация на нашите екипи. И не на последно място нашият ентусиазъм и гордост да изграждаме вече от години релсовия път в метрото на София.

Моторна дрезина в стартова шахта (втори метродиаметър)


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

19

ИНФРАСТРУКТУРА Силна ценова конкуренция за метрото до летището

„Станилов“, „Трейс груп холд“ и „Сиенит“ с найниски цени

Трасе на метрото от бул. „Цариградско шосе“ до летище София Летище София Астрал бизнесцентър Брюксел център

София еърпорт център

От 15 подадени предложения две не бяха допуснати до отваряне на ценови оферти След по-малко от три месеца на 17 май бяха отворени ценовите предложения за трите лота от бул. „Цариградско шосе“ до летище София с обща дължина близо 5 км и 4 метростанции, които трябва да бъдат изградени за 28 месеца след старта на строителството. От 15 подадени оферти бяха отворени 13. В лот 1 всички кандидати са допуснати до отваряне на ценови оферти. Във втори и трети лот е отпаднал по един участник: „Стройинжект“ за лот 2 и „Метро Конструкциони 2012“ за лот 3. Най-лесно се изчислява цената на 1 километър метро при лот 1, който е с дължина 1046 м и 1 метростанция. Там стойността варира между 23.4 млн. лв. и 29.7 млн. лв. Цената на първия и

втория участник се различава с около 7 млн. лв. Вторият лот е с дължина 1825 м и 1 метростанция и е по-скъп от лот 1. За него цените – от най-високата до найниската, вървят стъпаловидно, като всяко следващо стъпало сваля цената с около 1013 млн. лв. Така разликата между най-ниската и най-високата стойност възлиза на близо 33 млн. лв. Третият метродиаметър е над земята като естакада или на земята като леко метро. По подадените цени той е съизмерим с лот 1, но има и още една метростанция. Вероятно е по-приятен за строителство, защото не е под земята, и е привлякъл най-много участници – седем. В този лот цените са с наймалка разлика. Маржът

между най-високата и най-ниска оферта е 7.3 млн. лв. Лот 1 е участъкът от действащата вече метростанция „Цариградско шосе“ от км 2+138 до км 3+184 (края на МС 20) и е подземен, както и прилежащата към него МС 20. Лот 2 се простира от МС 20 при км 3+184 до ул. „Поручик Неделчо Бончев“ при км 5+010. И той, и прикрепената към него МС 21 са подземни. Лот 3 е участъкът от ул. „Поручик Неделчо Бончев“ при км 5+010 до летище София при км 7+107 и МС 23. Дълга е 2097 м, от които 1897 м са на открито (от тях 625 м са естакада), МС 22 е на естакада, а МС 23 - наземна. Останалите около 200 м ще бъдат решени или чрез траншея, или тунелно.

Участници ЛОТ 1, ДЪЛЖИНА 1046 М, 1 МЕТРОСТАНЦИЯ „Адвал“ с подизпълнител „Стартинженеринг“ Обединение „Станилов – Метропроект“, съставено от „Станилов“, „Метропроект“ и подизпълнител „Стартинженеринг“ Обединение „Геометро – 20“, в което се включват „Геотехмин“ ООД, „Геострой“ ООД, „Метропроект“ ООД и подизпълнител „Стартинженеринг“ ЛОТ 2, ДЪЛЖИНА 1825 М, 1 МЕТРОСТАНЦИЯ „Стройинжект“ АД с подизпълнител „Стартинженеринг“ “Порр бау“ Гмбх – клон София, с подизпълнители „Стартинженеринг“ и „Геоконсулт“ - Виена „Доуш иншаат ве тиджарет“ АД Обединение „Метро Билд 2012“, съставено от „БИАС – М“ и „GP груп“ ООД

Цена в левове 24 140 222 23 456 789 (най-ниска цена) 29 737 333 недопуснат 96 165 666 82 899 846 77 173 250 63 663 870 (най-ниска цена)

Обединение „Метро Дружба“ включва „Трейс груп холд“, „Мостконсулт“ и Ар Джи Би ООД ЛОТ 3, 2097 М НАД ЗЕМЯТА, 2 МЕТРОСТАНЦИИ Обединение „Метро Конструкциони 2012“. В него се включва българската „Хидрострой-П“ и италианските „Си МБ Корпоратива Муратори“, „Униеко“ корпоративно дружество, „Проджиер“ недопуснат Обединение „Главболгарстрой“ е съставено от ГБС и „ГБС инфраструктурно строителство“ с подизпълнители „Стартинженеринг“ и „Рикат“ ООД 55 323 895 “Аргогруп Екзакт“ ООД – без подизпълнител, без партньори 49 001 313 Обединение „Метро София“, в което влизат „Трейс“ АД, Пи Ес Ай, „Инжпроект“ 53 966 455 Обединение „Метро Сифер“ - в него влизат „Сиенит“ и „Архитекти Серафимови“ 48 954 969 Обединение „Метро Монолит“ ДЗЗД, в него влизат „Монолит“ и „Монолит 3“ 56 271 872 “Хидрострой – Мостовик 2012“ - в партньорство за „Хидрострой“ АД – Варна, и руската „Мостовик“ 51 188 037

Лот 3

жк Дружба 1 Европейски търговски център, The Mall Лот 2

жк Младост 1

жк Дружба 2 Лот 1

жк Младост 1А към Бизнеспарк София

Експоцентър София Кметство Младост

Метро кеш енд кери, Техномаркет


20

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ИНФРАСТРУКТУРА

Засилено международно участие в търга за модернизация на ПСОВ – Пловдив 9 консорциума се включиха в поръчката с прогнозна стойност 53. 5 млн. лв. Девет консорциума с българско и чуждестранно участие се състезават за изпълнението на предстоящата реконструкция, модернизация и доизграждане на градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пловдив. Поръчката е за 53.5 млн. лв. и е част от интегрирания проект за водите на Пловдив, финансиран по линия на оперативна програма „Околна среда”. Това е втората открита процедура, обявена от община Пловдив, която се явява бенефициент на проекта. В нея прави впечатление, че част от българските компании участнички кандидатстват и в първия търг за реконструкция на ВиК мрежата, където се конкурират общо

осем родни обединения и фирми. И в деветте консорциума за пречиствателната станция си партнират български и чуждестранни фирми със сериозен професионален опит. Деветчленната комисия начело със зам.-кмета инж. Димитър Кацарски проведе първото си заседание на 15 май и след обстоен преглед на документите по допустимост на кандидатите ще се насрочи дата за отваряне на ценовите предложения. Ще се избира икономически най-изгодната оферта по следните критерии: техническа оценка – тежест 70 (подпоказатели: консумация на ел. енергия - тежест 50, консумация на реагенти - тежест 10, предложение за проектиране и строителство

Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Пловдив е най-голямата в басейна на р. Марица. Пусната е в редовна експлоатация през 1984. През 1996 - 1999 г. с швейцарска помощ беше направена технологична модерницазия на станцията. С предстоящия проект по ОП „Околна среда“ ще се изгради инсталация за отстраняване на азота и фосфора от отпадните води, ще се рехабилитира механичното стъпало за пречистване и ще се осигури екологосъобразно третиране на утайките

- тежест 40), финансова оценка - тежест 30. Поръчката за ПСОВ

– Пловдив, се провежда по договорните условия на FIDIC (Жълта книга) и включва допълнителни хидроложки проучвания, работно проектиране, строителство, пускане в експлоатация, обучение на персонала и отговорност в гаранционния период на обекта. Предприетата рехабилитация на пловдивската пречиствателна станция е в съответствие с изискванията на евродиректива EN 91/271/EEC за заустване на битови отпадъчни води във водоприемници, определени като чувствителни зони, каквато е р. Мари-

ца. Изготвеният от консултанта Kocks Consult GmbH и партньори идеен проект предвижда: • реконструкция и рехабилитация на стъпалото за механично пречистване на отпадъчните води • въвеждане на третично пречистване на отпадъчните води от биогенни вещества • реализация на достатъчно крайно третиране на утайките по съвременна технология, включително анаеробно стабилизиране на утайките, допълнителни съоръжения за механично обезводняване и система за термично изсушаване

• производство на енергия чрез използване на генерирания биогаз. Проектният дневен отток на отпадъчните води е 200 000 м³/д (ниво 2038 г.), а предлаганият капацитет от 550 000 е.ж. е по-нисък спрямо капацитета съгласно проекта от 1984 г. – 596 333 е.ж. Така предвидената реконструкция ще доведе до намаление на отделяните в атмосферата замърсители, както и до подобряване на заустваните пречистени води, гарантиращи показатели, отговарящи на нормите на водоприемника. Светла ДОБРЕВА

УЧАСТНИЦИ В ТЪРГА Консорциум

Състав

„Униеко-СМБ-Хидрострой-ПЧ.Ч.Ч.”

„Униеко” – Италия, СМБ – Италия, „Хидрострой-П” ЕООД – София, Ч.Ч.Ч. – Италия

„ГБС и партньори”

„Главболгарстрой” АД – София, „Щулц Ланд Аква” ГмбХ - Германия, „Лайн Техникал Солюшън” ГмбХ - Германия, „Промишлено строителство - холдинг” ЕАД, „ГБС-Пловдив”

„ЛЕНА-ИСА”

„Лена инженеринг конструкшън“ и „ИСА 2000” ЕООД - София

МПМ

„Масс България” ООД – Стара Загора, „Понстрой инженеринг” АД – Бургас, МАСС – Турция

„Пловдив инженеринг 2012”

„Копаса” – Испания, „Станилов” ООД, „Трейс груп холд” АД

„СИПАС-ИПС 2012”

„Сидери Драулик Систем” – Италия, „Пасаван Импианти” – Италия, „ИПС Инфраструктури” АД, „Интегрирани пътни системи” АД – София

„Т.М.Е. – СПХ”

„ТермоМеханика Екологика” – Италия, „Строително-предприемачески холдинг” ЕООД – София

„ХидроГинЕкоСтрой”

„Хидрострой” АД – Варна, „Гинслер щал унд Анлагебау” ГмбХ – Австрия, „Строймонтаж” ЕООД – Пазарджик

„КАС Пловдив”

„Сиенит” ООД – Пловдив, CFE – Белгия, „Акваплюс НВ” – Белгия.


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

21

ИНФРАСТРУКТУРА

Два милиарда лева за водна инфраструктура през следващия програмен период Хибридните форми на публично-частно партньорство и еврофондове имат потенциал Два милиарда лева за водна инфраструктура могат да бъдат реално постигнати за следващия програмен период. Общо на 43 млрд. лева се оценяват нуждите на сектора, недостигащите средства могат да бъдат осигурени със съдействието на частния сектор. Освен стандартните ПЧП форми като построй-оперирай-предай или изграждането изцяло с европейски средства е възможно строителство с еврофондове и учредяване на концесия за услуга на водни обекти или пък реализиране на обекти с иновационното хибридно

финансиране, за което опитът засега е доста скромен. Това бе съобщено по време на конференцията „ПЧП във водния сектор“, организирана от в. „Капитал“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предстои реализация на проект за воден кадастър в България, като най-напред предстои търг за консултант, след това за изпълнител и продължителен процес на реализация. Водните асоциации още не са заработили, но те ще вземат основните решения в бъдеще за управление на водите в даде-

Европейски примери за ПЧП APA NOVA - Букурещ, част от групата Veolia Компанията с 2000 служители и 200 млн. евро годишен оборот обслужва 2.5 млн. жители на румънската столица от 2000 г. досега и е давана за пример за концесия в региона в сравнение с отдаденото по същото време, но на друг концесионер, софийско ВиК. Договорът е за 25 години и няма изрично задължение за инвестиции, а за постигане на 24 нива на услуги за срока на договора (англосаксонски модел), като единствената задължителна инвестиция е изграждане на пречиствателна станция за питейни води в CRIVINA-OGREZENI. Началото на концесията е свързано с лошо финансово състояние на ВиК дружествата, технически проблеми, незадоволително качество на питейната вода, липса на надеждно водоснабдяване, ефективност на мрежата под 50%. До 2008 г. повишаването на ефективността доведе до спестявания на обща стойност 349 млн. щатски долара. Концесионерът е инвестирал 259 млн. щатски долара, без да ползва обществени субсидии, като цените се запазват доста под средното ниво за Румъния. Не всички концесии във водния сектор постигат такъв успех, пише в специален доклад на Международната финансова корпорация от февруари 2011 г. Aqualia - Испания Aqualia управлява водния оператор в испанския град Сантандер от 2006 г. по договор за концесия за 25 години с общината и концесионна такса от 72 млн. евро. Дружеството обслужва население от 200 хил. души със 130 души персонал. Общите инвестиции във водоснабдяване до момента са 15 млн. евро. Клиентите заплащат минимална консумация за три месеца от 40 куб. м на специална цена с отстъпки за пенсионери и големи семейства при 8% ДДС. Salzburg AG - Австрия Salzburg AG обслужва 250 хил. жители с 2000 служители. Компанията става частен ВиК оператор през 2010 г. след сливане на активите на общинско и държавно дружество и запазване на публичната собственост. Дружеството обслужва електрическа мрежа 15 км, телекомуникационна мрежа 9 км, газоснабдителна мрежа 1.9 км, ВиК мрежа 850 км, топлофикационна мрежа 200 км. ВиК мрежата обслужва 156 хил. души. Годишните продажби са за около 16 млн. евро, а инвестиционната програма предвижда инвестиции за 25% от нея годишно.

Политиките в областта на ВиК представиха министърът на еврофондовете Томислав Дончев и зам.министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев, модератор на първия панел беше Атанаска Найденова, зам.-кмет на Бургас

ния регион, включително и за избор на воден оператор и евентуални концесии. Обикновено 200 хил. души се смя-

та за граница, над която е интересът на чуждите компании към концесия в даденото населено място. Това изтък-

на зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев. Успехите за 12 години на концесията

Veolia в Букурещ и Плоещ - Румъния, представи Бруно Рош, генерален мениджър на Apa Nova Bucharest - Veolia Apa Romania. Компании като Aqualia с ПЧП в Сантандер, Испания, и Water Service Group с ПЧП в Залцбург, Австрия, представиха своя опит в сектора. Възможностите за подкрепа на инфраструктурни обекти във водния сектор и за ПЧП проекти презентираха представители на Световната банка, ЕБВР, ЕИБ, Международната финансова корпорация. Николай ТОДОРОВ


22

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

ИНФРАСТРУКТУРА

Повечето общини над 10 хил. души са подали апликации по „Околна среда“ В София се проведе първата международна конференция на младите професионалисти във ВиК сектора 90% от общините над 10 хил. души - потенциални бенефициенти по мярката на програма „Околна среда“ за ПСОВ и канализация, вече са подали апликации, които са в оценка. Те ще трябва да бъдат договорени до края на годината и реализирани до края на 2014 г. Това съобщи Евгения Коева от министерството на околната среда по време на Първата международна конференция на младите професионалисти във ВиК сектора. Форумът е организиран от Българската асоциация по водите и международната водна асоциация IWA.

В момента в МОСВ има подадени 112 проектни предложения, приоритетни остават агломерациите с над 10 хиляди еквивалент жители. Близо 80 процента от средствата по оперативна програма „Околна среда“, предназначени за водния сектор, вече са договорени. Около 12,5 на сто от средствата са вече изплатени. Трудностите са при обявяване на тръжните процедури и стартирането на дейностите. Добиването на енергия от биогаз е изгодно само при големи, а не при малки и средни пречиствателни станции за отпадъчни води. Основ-

Пречиствателната станция в Кубратово беше дадена за пример за енергийна ефективност и посетена от участниците в конференцията

ните начини за стимулиране на прилагането на най-добрите възможни

технологии при ПСОВ и когенерацията са свързани със законите, стан-

дартите и съвременните технологични тенденции, изтъкна проф. Румен Арсов от Българската асоциация по водите, който представи състоянието на българския ВиК сектор във встъпителната си реч пред форума. В Сърбия само 20 общини имат пречиствателни станции за отпадъчни води от общо 168 общини, като повечето от съоръженията са над 30 години, съобщи на форума Мая Сремачки от университета в Нови Сад. Съоръженията за пречистване на питейна вода в България са функционални, но са остарели и имат нужда от мащабна модернизация в цялата страна. Това може да стане по време на следващия програмен период по програмата за екологични съоръжения с европейско финансиране, съобщи проф. Петър Калинков от Университета по архитектура, строителство и геодезия по време на втория панел на форума. Напредва работата по изработване на регионалните планове за ВиК и до средата на годината може да бъде представена краткосрочната рамка и прогнози, изтъкна Луиза Бабикян от Egis Bulgaria, работи по мастер плана за обособени територии в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол и Стара Загора. Пречистването на отпадъчните води от фармацевтични продукти, представяне на оценка на риска за хидравлично претоварване и опас-

БЪЛГАРСКИЯТ ВиК СЕКТОР

95% от градското население е свързано с канализация

2.5% от селата имат канализация

10 120 км е общата дължина на канализационната мрежа

90% от канализацията е отпреди 1990 г.

70% от отпадъчните води се третират в 79 ПСОВ

2/3 от 79 пречиствателни станции имат нужда от реконструк

ностите от наводнения в градски райони, избор на подходящи тръби за водопроводни мрежи, приложение на геоинформационните системи за управление на рисковете от наводнения са някои от темите, разгледани от участниците в конференцията. Николай ТОДОРОВ


Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

23

ПРОЕКТИ

Сграда на ул. „Любата” оставя следа в гъсто застроен софийски квартал Тандемът между „Билд системс България” и студиото на арх. Пламен Братков завършва втори обект в „Лозенец” В гъсто застроените по време на строителния бум квартали новите сгради трудно оставят забележима следа. Тандемът от строителния предприемач „Билд системс България” и „АЕДЕС студио”, награждаваното архитектурно бюро на арх. Пламен Братков, се опитва да промени този стереотип с втора поред сграда в кв. „Лозенец” в София. Освен ново застрояване на ъгъла на тесните улици „Любата” и „Тодор Ночев” авторите на този проект, който се очаква да бъде завършен до края на годината, се стремят да открият нов подход към района. Личи си

„През последните години тук беше застроено с кооперации с един основен недостатък – трябвало е да изникнат бързо и това си личи”, отбелязват проектантите в описание на обекта, изпратено на „Строителство Градът”. Сутерен, партер, четири основни и два подпокривни етажа побират 23 апартамента с разнообразни размери и разпределения (включително три мезонета), осем офис и едно търговско помещение и подземен паркинг за 17 автомобила, които

Обект

Жилищна сграда с офиси на ул. „Любата”, София

Инвеститор Проектант

„Билд системс България” АД „АЕДЕС студио” с ръководител арх. Пламен Братков

Главен изпълнител

„Аргогруп екзакт”

Площ на парцела

923 кв.м

РЗП (надземно)

2114 кв.м

РЗП (със сутерен)

2787 кв.м

ще слизат към него чрез подемник (не рампа). Парцелът с площ 923 кв.м отговаря на характера на квартала от миналото, когато тук са преобладавали къщите, много преди атаката на строителните предприемачи. Сега теренът е застроен наполовина (плътност 49.29%), оставяйки място за още седем автомобила и покривайки минимума за жилищата. „Лозенец” е квартал, който традиционно привлича хората с възможности заради близостта си до центъра и наситеността си с ресторанти и магазини. От обратната страна гъстото му застрояване е предизвикателство за всеки следващ проект. Този не прави изключение. Освен да спазят нормативните ограничения и изискванията за удобни жилища те е трябвало да се съобразят със съседен трафопост, малкото разстояние от северната страна („Лю-

бата”), съседен калкан и малко по-свободното разстояние на югоизток благодарение на добавеното клиновидно пространство по протежение на улицата. Тясна цедка

Проектът трябва да мине и през ситото на пазар, в който малки недостатъци стават в непреодолими препятствия. Авторите му не крият, че смесването на камък и дърво в сградата, белег на традиционната българска архитектура, изкристализирал в старите плевни, е можело да бъде спорно решение от гледна точка на продажбите, „но тук за щастие клиентът имаше дълбоко разбиране за ролята на архитектурата и традицията в създаването на градската среда”. Инвеститорът – „Билд системс България” продължава идеите на архитектите с подбор на материали, които отговарят на стату-

Камък и дърво - белег за българската архитектурна традиция. Архитектът: „тук за щастие клиентът имаше дълбоко разбиране за ролята на архитектурата” Визуализации и снимка:„АЕДЕС студио“

Трафопостът: визуално продължава партера. Каменната облицовка се слива с паважа, поставяйки ново начало на сградата по-високо от действителното .(вляво). Грубият строеж е завършен (вдясно)

са на сградата и района – петкамерна дограма и окачена фасада, шестместен асансньор и естествено осветено стълбище. Но не за сметка на превръщането й в поредния огледален

блок. Това не е първата сграда, в която арх. Братков работи с „Билд системс България”. Последната завършена – на ул. „Димитър Хаджикоцев”, пак в „Лозенец”,

миналата година стигна до номинациите в националния конкурс „Сграда на годината”, организиран от „Градът медиа груп”. Изглежда не е било достатъчно. Деян ТОДОРОВ


24

Строителство Градът, 21 - 27 май 2012 г.

gradat.bg

СЪБИТИЯ

ВСУ “Л. Каравелов” връчи дипломите на випуск 2012 На 18 май в Културния дом на Висшето строително училище „Любен Каравелов” се проведе официално тържество за връчване на дипломите на абсолвентите от зимната сесия на випуск 2012. Ректорът доц. д-р инж. Георги Годинячки поздрави абсолвентите от 74-ия випуск и съобщи, че на днешния ден се дипломират 107 абсолвенти. От анкетираните випускници половината вече са започнали работа по специалността и са на мнение, че ВСУ им е дало много добри възможности за реализация. В обръщението към абсолвентите ректорът

на ВСУ се похвали с успешното реализиране на проект „Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда във ВСУ „Л. Каравелов” чрез подобряване на енергийната ефективност на блок 6 и модернизация на библиотеката” с финансовата подкрепа на оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Почетен гост на тържеството беше Анна Петрова – директор на Център за информационно обслужване на образованието към Минис-

Абсолвентите - Магистър след бакалавър - сп. „Строителни конструкции” – 26 завършващи, първенец на випуска инж. Радой Михайлов с отличен успех (5.82) - Магистър след бакалавър - сп. „Технология на строителното производство” – 5 завършващи, от които 4 с отличен успех: инж. Калоян Шопов (5,79); инж. Костадин Раев (5,77); инж. Надежда Димитрова (5,59); инж. Марио Млеканов (5,58) - Магистър „Архитектура” – 42 завършващи. Първенец е арх. Катерина Тончева (5.70), арх. Камен Петров е награден за отличен успех (5,59) - „Бакалавър” - сп. „Строителство на сгради и съоръжения” – 31 завършващи. Първенец на випуска е инж. Милена Семерджиева с отличен успех (5.52) - „Бакалавър” - сп. „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” – 3 завършващи. терството на образованието, младежта и науката. Дипломите за висше

образование бяха връчени от доц. Г. Годинячки и Анна Петрова.

Фотограф Мария Съботинова

Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Advertisement