Page 1

Брой 13 (743), 2 - 8 април 2012 г., цена 1.50 лв.

www.gradat.bg

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

КОМЕНТАР

Стратегическа инфраструктура България 2012 Преди няколко години България обяви инфраструктурата за тотален приоритет. Не беше трудно, при положение че в миналото е направено малко за поддържането й в годно състояние и още по-малко – за развитието й. Как да се разсърдиш на ново метро, магистрала, която спасява човешки животи, или (някой ден) влак, който идва навреме? Но кажем ли, че всичко е приоритет, рискуваме да изречем безсмислица. В преговорите за седемгодишния бюджет на Европейския съюз икономически развитите страни (с изградената си инфраструктура) казаха на изоставащите като България, че инфраструктурата не е самоцел, а че трябва да служи на целите на растящата, приобщаваща и устойчива икономика. България ускори темпото на използване на европейската помощ за инфраструктурата. Но колкото и да e голяма, тази помощ няма да е достатъчна, за да реши всички проблеми. Европа сложи общите приоритети на преден план, тоест приоритетизира ги. България остава да реши как да подходи към тези, които са само нейни.

стр. 19-23

9 771310 983000

13 >

13

ТЕМА: Интегрирани усилия за по-добър градски транспорт Седем български града модернизират транспортните си системи до 2014 г. с 210 млн. евро по програма „Регионално развитие“ стр. 26

стр. 27

стр. 30

Проектират втори гребен Новите форми на Жилища в София: тероризъм засилиха Нов и хубав, евтин и готов: канал със зона за отдих и развлечения в Пловдив изискванията към морската няма такъв имот Символичната първа копка се планира Недостигът на завършено строителство сигурност през август, финансиране ще се търси в българската столица постоянства

по Jessica


2

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

СЕДМИЦАТА

www.gradat.bg

Завършват Дунав мост 2 през ноември

Екологичният съвет при МОСВ одобри проекта за тунел под Шипка

Мостът при Видин-Калафат ще бъде завършен до края на ноември. Такава е уговорката с изпълнителите и темповете, с които се работи, показват, че тя ще бъде спазена. Това съобщиха министрите Ивайло Московски и Томислав Дончев, които направиха инспекция на строителната площадка. Възможно е в този срок да не бъдат завършени единствено асфалтирането на моста и изолацията, които изискват температура на въздуха 10 градуса, уточни Московски. До момента изпълнението на проекта е 72 процента, а на прилежащата инфраструктура - 88 процента. Финансовото изпълнение на проекта е около 85 процента.

В края на март Висшият екологичен експертен съвет при Министерството на околната среда и водите одобри докладите за екологична оценка на проекта за изграждане на обход на град Габрово с тунел под връх Шипка. Предвижда се тунелът да е дълъг около 3.2 км и пътят до него да има връзка с югозападното обходно трасе на Габрово. Югозападното обходно трасе е елемент от проекта за обход на град Габрово и е част от инвестиционното предложение, което в цялост е предмет на екологичната оценка.

Балчик инвестира над 18 млн. лв. във водната си инфраструктура Община Балчик ще инвестира повече от 18.8 млн. лева за изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на пречиствателната станция за отпадни води, съобщиха от кметската управа. Проектът, получил финансова подкрепа по оперативна програма „Околна среда“, предвижда и разширяване на канализационната мрежа в Бал-

През април започва премахването на въздушните кабели на операторите

чик. Точката на заустване ще бъде преместена на 1 миля навътре в морето, а вълноломът около пречиствателната станция ще бъде ремонтиран. Канализационната мрежа ще бъде разширена с близо 6500 метра в квартал „Изток“ и вилните зони „Сборно място“ и „Кулака“. Ще бъде рехабилитирана и водоснабдителната мрежа.

Община Пловдив подготвя тръжни процедури за довършване на колодрума Общината вече е собственик на многофункционалната спортна зала в Пловдив, съобщи кметът на града Иван Тотев. Договорът с колоездачното дружество „Цар Симеон“ е подписан, отпуснатите от правителството 7 768 111 лв. са преведени. Две-три седмици ни трябват, за да се запознаем с всички детайли, и след това стартираме процедурите за възлагане на строителството, обясни Тотев. Едва след това ще е ясна точната цена за завършване на строежа. По думите на Тотев до края на следващата година залата най-вероятно ще е готова.

Осем кандидата за супервизия на част от западната дъга на Околовръстното шосе Даваме старт на горещо лято за строителния контрол, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Обръщаме се най-вече към операторите и интернет доставчиците – всички висящи във въздуха кабели трябваше отдавна да са премахнати. Призоваваме ги да го направят доброволно, преди да пристъпим към принудително изпълнение от средата на април, каза Павлова. Директорът на ДНСК Милка Гечева информира, че регионалните звена на дирекцията са определили датите за премахването на висящите кабели и са избрани изпълнители на премахването.

Отсечката започва от пътния възел на магистрала „Люлин“ и продължава до река Какач, или около 700 м след бул. „Сливница“ по посока към Северната скоростна тангента. Участниците са: „Трафикконсулт БГ“; ДЗЗД „Пътконкулт – 2000 – Три Ес“; „Пътинвестинженеринг“ АД; „Интегра инженеринг“ ЕООД; „Трансконсулт Бг“; „Трафикконсулт БГ“; „Рутекс“ ООД; „Ежис – Пътища България“ ДЗЗД; „Ен Ар – Инфрам 1“ ДЗЗД. Търгът се провежда по условието най-ниска цена и сред изискванията е в екипа на консултанта да има геодезист.

Пирдоп строи пречиствателна станция за 44 млн. лв. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Пирдоп Цанко Цанов направиха първа копка на нова пречиствателна станция и нова ВиК мрежа в Пирдоп. Те са включени в интегрирания воден проект „Изграждане на ПСОВ с извънплощадкови съоръжения и мрежи. Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа - община Пирдоп“. Срокът за строежа на 57 км ВИК мрежа в града, на колектор и пречиствателна станция е септември 2014 година. С проекта ще бъдат пречиствани по 1 млн. куб. метра вода годишно.

Агенциите за имоти пак искат закон за себе си

Националното сдружение „Недвижими имоти“ обяви, че пише закон за професията на агентите, с което ще превърне в по-последователно усилие дългогодишният стремеж на гилдията. Без да представи конкретни текстове от проекта си, НСНИ даде да се разбере, че четирите крайъгълни камъка в него са задължителна регистрация на фирмите като агенти (по-лекият вариант за контрол в сравнение с разрешителния режим), създаването на нова браншова камара, която да води регистъра, да следи за спазването на правилата и да изключва от него провинилите се, въвеждането на застраховки за отговорността на брокера при сделка и задължителните изисквания за образованието му.

Издава: Балпекс ООД Управител: инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Райна Дормишкова - директор „Връзки с институциите“, 0897/846275, rdormishkova@thecitymedia.bg Деян Тодоров - програмен директор, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Регионални офиси: Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg

Редакционен екип: Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558

Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Банкова сметка на Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Абонамент: 02/ 93 76 349; e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка за абонамент: „Икономедиа“ АД „Алфа банка“ - Клон „България“, BG67 CRBA 9898 1001 0740 62, BIC: CRBABGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

СЕДМИЦАТА

www.gradat.bg До началото на април приключват текущите ремонти на улици в Плевен 1.3 млн. лв. ще бъдат вложени за ремонт на улици в Плевен и населените места от общината, съобщи кметът Димитър Стойков. Възстановяването на уличната настилка започва с основните пътни артерии и подходите към жизненоважни институции като Втора клинична база, към която води включената в обиколката ул. „Мария Кюри“. 46 улици са включени в първия етап на ремонтните дейности. Общата площ е 600-700 кв.м, а възстановяването им ще приключи до началото на април, уточни Ренета Иванова, управител на фирмата изпълнител „Инжстрой“.

Столичният кв. „Лагера“ с нова детска площадка

Нова тематична детска площадка „Градът“ е изградена в парка на столичния комплекс „Лагера“. Детският кът е направен по всички съвременни изисквания, каза кметът на София Йорданка Фандъкова. До края на април предстои да бъдат завършени още осем детски площадки в парковете „Овча купел“, „Герена“, „100 години София“, „Св. св. Петър и Павел“, „Южен парк III част“. През тази година предстои изграждането на нови пет площадки в градини - „Докторски паметник“, „Славейкови дъбове“, „Св. Георги Победоносец“, „Буката“ и в Южния парк при входа откъм ул. „Козяк“. В момента се избират изпълнители за тях и се очаква площадките да са готови до средата на юни.

БАВ организира дискусия за промените във водния сектор Дискусия „Предстоящи промени във водния сектор в Република България”, организирана от Българската асоциация по водите, на шестото издание на „Вода София 2012” на 28 март. В нея участваха повече от 150 експерти - от ДКЕВР, НСОРБ, народни представители, ВиК управители. Ще обобщим в становище пред парламентарната комисия по околна среда изказаните предложения, съобщи Иван Иванов, председател на БАВ. В презентацията си зам.-министърът на околната среда Ивелина Василева акцентира върху мерките за постигане на добро състояние на водите чрез плановете за управление на речните басейни, интегриране на политиката по опазване на водите в отрасловите политики на икономиката – енергетика, промишленост, напояване, ВиК, изграждане на водната инфраструк-

Кабинетът: Спираме строителството на АЕЦ „Белене“

На заседанието си миналата седмица правителството прие решение, с което отменя три решения на Министерския съвет от 2004 г. и 2005 г., свързани със строителството на ядрена централа в Белене. На министъра на икономиката, енергетиката и туризма беше възложено да внесе предложение за изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Изграждането на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“ с произведеното вече оборудване е по-реалистично. Освен това строителството на 1000 МW ядрена мощност е по-близо до финансовите възможности и енергийните нужди на България.

3

тура по „Околна среда”. Зам.-министърът на регионалното развитие Добромир Симидчиев представи ЗИД на Закона за водите и дейността на язовирите в България. Целите на предложените промени са ясно дефиниране на публичната държавна и общинска собственост, децентрализирано управление на ВиК системите чрез асоциации по ВиК във всяка област, повишаване на отговорностите на държавата и общините към предоставяне на ВиК услуги.

Правителството гласува над 13 млн. лв. за инфраструктурни обекти в Пловдив Оставащите близо 13.5 млн. лева от сделката за софийския боклук ще отидат за реконструкцията и изграждането на нови важни за Пловдив инфраструктурни обекти. Приетото от общинския съвет преразпределение на средствата беше гласувано от Министерския съвет, съобщи кметът на Пловдив инж. Иван Тотев, който участва в изминалото заседание на правителството. Министрите приеха обосновката на община Пловдив за предприетите реконструкции на пътната мрежа. Основно ще бъдат преасфалтирани големите булеварди, сред които са „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“, „Шести септември“, „Александър Стамболийски“, „Асеновградско шосе“. Ще се довършат последните участъци от разширенията на „Руски“ и „Марица-юг“. В края на март община Пловдив обяви обществена поръчка за изпълнители на пътностроителните работи. Тръжната процедура е обособена в седем позиции.

През 2012 г. София ремонтира осем транспортни обекта

Осем транспортни обекта ще бъдат изцяло ремонтирани, реконструирани и доизграждани през тази година. Половината от тях се финансират със средства по оперативна програма „Транспорт“, а останалите - със средства от общинския бюджет. Миналата седмица започна цялостна реконструкция на бул. „Черни връх“ от бул. „България“ до бул. „Никола Вапцаров“, където ще бъде извършен и ремонт на уличното осветление и изграждане на нови тротоари. Предстои и ремонт на бул. „Кн. Мария Луиза“, до края на август ще се ремонтира и подлезът на НДК, както и ще се довърши подземният паркинг под бул. „Черни връх“. За ремонта на булеварда, паркинга и подлеза общината е осигурила 6.5 млн. лв. от бюджета си.

„Баумит“ отвори консултативен център за енергийна ефективност в Габрово Центърът е съвместна инициатива на „Баумит България“ и Прокредит банк, които обединяват усилията си да разяснят на домакинствата от габровските общини възможностите, които им предоставя програмата за енергийна ефективност в дома (REECL). Програмата REECL е разработена от Европейската банка за реконструкция и развитие, Европейската комисия и Агенцията за енергийна ефективност заедно с български банки. Основна дейност по тази програма

е топлоизолирането. Всяко домакинство или сдружение на собственици, което получи кредит за топлоизолиране по програма REECL, има право да ползва и безвъзмездна помощ. Помощта е в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на проекта. За 16 години в България са изолирани над 10 млн. кв. м. фасади с Баумит топлоизолационни системи, сертифицирани по европейските норми европейско техническо одобрение (ETAG 004).


4

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

До края на 2014 г. седем града с модернизиран градски транспорт Пет от проектите са в процес на одобрение Седемте големи града в страната - София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе и Плевен, ще модернизират градския си транспорт благодарение на средствата, осигурени по оперативна програма „Регионално развитие”. Общата стойност на операция 1.5 “Системи за устойчив градски транспорт” е приблизително 411 млн. лева, или 210 млн. евро, а основната и цел – изграждане на ефикасни, достъпни и устойчиви градски транспортни системи. Първият голям проект, който бе одобрен от

Европейската комисия през август 2011 г. и може да бъде наречен пилотен, е за интегриран градски транспорт на Бургас. Общата му стойност е 67 млн. евро, от които 56 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по линия на ОПРР. На 20 юли 2011 г. управляващия орган на ОПРР одобри и втория голям проект, насочен към подкрепа за интегриран градски транспорт в Столичната община. Проектът е на стойност 62.624 млн. евро, от които 50 млн. евро безвъзмездно финансиране.

Очаква се всеки момент проектът да бъде одобрен и от Брюксел. На 15 ноември 2011 г. бе отворена схемата BG161РО001/1.5 – 03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града“ към приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, операция 1.5. „Системи за устойчив градски транспорт“. Пет общини - Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Русе, получиха покана да предоставят проектни предложения за директно предоставяне на без-

възмездна финансова помощ. Общият размер на схемата влиза на 203 655 639.43 лева. До 15 март, когато изтече срокът за подаване на документите и петте общини подадоха своите проекти. Четири от тях ще се одобряват от управляващия орган на ОПРР, а петият – на Варна, ще чака одобрение и от Брюксел. Всички проекти са изготвени на базата на предпроектни проучвания за всеки град с външни консултанти (виж таблицата) и в съответствие с изискванията на Европейската коми-

сия. Проектите на градовете съдържат различни компоненти, съобразени с допустимите дейности за финансиране и особеностите и условията във всяка община. Но всички са с една цел – подобряване на достъпността, повишаване на привлекателността на градския транспорт, създаване на алтернативни модели на придвижване и подобряване на качеството на живот в градовете. Което се надяваме да бъде факт до края на 2014 г. за седемте големи града в България.

Допустими дейности за финансиране • Разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол чрез въвеждане и подобряване на системите за управление и информационно обслужване (например центрове за управление на трафика, централизирана компютърна система, детекторни станции за превозни средства, дистанционно сменяеми информационни табла, кантари, комуникационни подсистеми) • Подобряване на достъпността на градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, ясно визуално означаване на линиите, разписания, разбираеми и за хора с намалено зрение, информация за незрящи и др. • Обновяване на транспортната инфраструктура – контактна мрежа, подобряване на спирки, бази за ремонт и поддръжка и оборудване • Развитие на инфраструктурна маршрутна мрежа с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони • Осигуряване на система за защита от шума – осигуряване на трамвайните линии с антивибрационни и шумозащитни елементи • Разработване и подобряване на системи за обществен градски транспорт, използващи автобуси, трамваи, тролеи, които отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на възобновяеми/алтернативни енергийни източници в градския транспорт • Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, включително системи за видеонаблюдение и други във връзка с развитието на интегрирана система за градски транспорт • Изграждане/реконструкция/рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи за пешеходци и велосипедисти, подлези, транспортна инфраструктура, включително свързани дейности като поставяне на указателни знаци, маркировка и други като част от интегрираната система за градски транспорт • Мерки във връзка с организация на паркирането в близост до възлови точки на масовия градски транспорт

Силвия ЦЕНОВА

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ОПЕРАЦИЯТА • Създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с помалко потребление на енергия

• Изграждане на подостъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт

• Повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт

• Въвеждане на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси

• Осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение

Kонсултант

Стойност на проекта в евро

Етап на развитие

София

„Джаспърс” – „Аруп”

62 000 000

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Внесен за одобрение в ЕК

Бургас

„Джаспърс” – „Аруп”

67 071 840

Одобрен от ЕК на 18. 08. 2011 г. Подготовка на тържни процедури

Варна

ROM – ИТК – Трафикконсулт БГ

57 400 000

Подаден проект Очаква одобрение от УО Предстои внасяне за одобрение в ЕК

Консорциум „Планет С. А. – Денко С. А.”

22 653 610

Подаден проект Очаква одобрение от УО

„УИГ Интернешънъл”ООД

14 929 384

Подаден проект Очаква одобрение от УО

„Екорис 2010”

11 000 000

Подаден проект Очаква одобрение от УО

„Инфрапроект консулт” ЕООД

15 000 000

Консултантът продължава работа

Община

Пловдив Стара Загора Плевен Русе


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

5

ТЕМА

Деница Николова, главен директор „Програмиране на регионалното развитие“ в МРРБ:

Целта е постигане на устойчиво развит транспорт Вече се изпълнява първият одобрен проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ На 22 август 2011 г. бе подписан договорът със Столичната община по проект „Интегриран столичен градски транспорт” по ОПРР на стойност 122 млн. лв., от които 98 млн. лв. безвъзмездна помощ. Столичната община е публикувала покана по ЗОП за следните процедури: реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. ”България” от бул. ”Витоша” до ухо „Борово”; доставка на специализиран автомобил за поддръжка на контактна мрежа; доставка на 50 нови нископодови съчленени тролейбуса. Първият одобрен подобен проект, който вече се изпълнява, е „Интегриран градски транспорт на Бургас”. Общата стойност е 131 млн. лв., от които 101 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Община Бургас е публикувала покана по ЗОП за следните процедури: доставка на автобуси за масов градски транспорт; избор на звено за изпълнение на проект и разработване на тръжни документи за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проекта; изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи. На 15 ноември 2011г. УО на ОПРР публикува схема: „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” по операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”. Общият размер на схемата възлиза на 203 655 639,43 лева. В рамките на крайния срок за подаване на проектните предложения (15 март 2012 г.) общините Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен подадоха проектни предложения.Тъй като за община Русе консултантът беше избран на покъсен етап, проучването приключи в началото на месец февруари 2012 г. и в момента тече процес на съгласуване на документацията. Крайният

Д

еница Николова е главен директор на дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в МРРБ и ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие”. Магистър по финанси от УНСС със специализация „Управление на европейски структурни фондове” от Института по публична администрация и европейска интеграция, България.

срок за приемане на работата на консултанта е през април 2012 г. София

Проектът за интегриран градски транспорт е част от цялостна стратегия на Столична община за развитие на обществения транспорт, която предвижда до 2020 г. да бъдат направени следните инвестиции: Добавяне на още 2030 натоварени кръстовища към интелигентната система за контрол на движението, развита като част от настоящия проект. Изграждане на четири нови трамвайни линии. Въвеждане на осем нови тролейбусни линии; реконструкция на шест трамвайни линии и реконструкция и модернизация на инфраструктурата и сградите на депо „Красна поляна“. Купуване на 50 нископодови тролейбуса, 50 съчленени нископодови трамвая за междурелсие от 1009 мм и 30 съчленени нископодови трамвая за междурелсие от 1435 мм и четири специализирани превозни средства за ремонт на контактната кабелна мрежа. Монтаж на 600 електронни информационни табла, подмяна на 500 спирконавеса, купуване на 50 апарата за зареждане на смарт карти и инсталиране на звуково-сигнална и информационна система в пре-

возните средства на градския транспорт. Компонентите, които ще бъдат реализирани в рамките на ОПРР 2014-2020 г., ще бъдат базирани на планираните инвестиции в стратегията на Столична община, като конкретният им обхват ще бъде обект на изследване на ново предпроектно проучване.

финирал проектни компоненти, които се предлагат за изпълнение през следващия програмен период на ОПРР обновяване на автопарка на масовия обществен градски транспорт; оптимизация/преструктуриране на мрежата; автобусни ленти/приоритетни мерки. Проектът в настоящия период включва компонент „Проучване за планиране на градския транспорт“, сред чиито цели е средносрочно планиране на градската транспортна система – подготовка за следващия програмен период на ОПРР. В рамките на този компонент изложените по-горе дейности предстои да бъдат допълнително разработени и уточнени.

Бургас

Варна

Успешното реализиране на проекта се разглежда като основа за втора фаза на модернизация на градския транспорт, включваща следните компоненти: изграждане на буферни паркинги на ключови места по BRT маршрута; модерен терминал за междуселищни превози; мултимодален транспортен терминал до жп гара, обединяващ автобусен, морски и железопътен транспорт; интегрирана система за управление и контрол на трафика. Тези елементи ще бъдат реализирани извън проекта, финансиран от ОПРР 2007-2013. В дългосрочен план община Бургас разглежда и възможността за изграждане на градска железница (трамвайна линия).

Реализирането на инвестиционните мерки по проекта за интегриран градски транспорт на Варна се разглежда като основа и първи етап за изграждане, развитие, модернизация и стимулиране както на градския обществен транспорт, така и на немоторизираните видове транспорт. С цел гарантиране на ефективност и устойчивост на постигнатите резултати община Варна възприе цялостна визия за бъдещото надграждане и устойчивост на системата за градски транспорт, изразяващо се във: въвеждане на платено паркиране и синя зона за централните градски части; разширяване на веломрежата в града и разработване и внедряване на система за отдаване на велосипеди под наем; допълнителни мерки за подобряване на достъпността и насърчаване на МГОТ. Системите за плате-

Пловдив

В рамките на предпроектното проучване изпълнителят е де-

но паркиране и отдаване на велосипеди под наем ще бъдат изпълнени в кратки срокове с финансиране от общинския бюджет. В дългосрочен план община Варна предвижда развитие на BRT системата чрез включване на нов/и коридор/и, по-нататъшно подновяване на подвижния състав и развитие на информационната система за пътниците. Стара Загора

В рамките на предпроектното проучване изпълнителят е определил следните компоненти, които да бъдат включени в следващия програмен период. Това са: въвеждане на система за електронно таксуване; рехабилитация на въздушно-контактна мрежа - реконструкция на отсечки, които не са включени в настоящия период; разширение на тролейбусната инфраструктура и рехабилитация на токоизправителна станция; монтиране на антипаркинг колчета по тротоарите на главните улици с цел предотвратяването на неправилно паркиране и повишаване на пътната безопасност. Русе

Съгласно общинския план за развитие 20072013 основните приоритети на общината са подобряване на транспортната достъпност и безопасността на движение (строителство и ремонт на улици, пешеходни зони и велоалеи) и реконструкция и оптимизиране на обществения транспорт (реконструкция и доизграждане на контактната тролейбусна мрежа, изграждане на централизирана система за управление на трафика).

Поради съществуващото ограничение в предоставяната БФП предложените от консултанта компоненти не могат да бъдат изпълнени в техния максимален обхват. За следващия програмен период общината би могла да разшири обхвата на компонентите, които ще се изпълнят по настоящия проект: система за управление на обществения транспорт и електронни информационни табла, рехабилитация на тролейбусната инфраструктура, изграждане на допълнителни велосипедни алеи. Освен това община Русе би могла да включи и други компоненти като обновяване на подвижния състав. Изборът на компоненти за следващия програмен период е въпрос, който общината трябва да реши на база на отделно предпроектно проучване. Плевен

По време на процеса на подготовка на проекта са идентифицирани мерки и дейности, които са следващите необходими стъпки за развитие на системата на обществен транспорт, простиращи се извън програмния период 2007-2013 г. Това са: подмяна на подвижен състав; система за електронно таксуване; завършване обновяването на въздушно-контактна мрежа - реконструкция на отсечки, които не са включени в настоящия период; усъвършенстване на системата за управление на обществения транспорт и на интелигентната транспортна система; система за управление на транспортната инфраструктура; Проектът в настоящия период включва компонент „Програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения“, който ще зададе стратегическа рамка, която да бъде основният инструмент за подготовка на общината при кандидатстването й за съфинансиране на инвестиционни проекти през следващия програмен период.


6

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

Любомир Христов, заместник-кмет по „Транспорт и транспортни комуникации“ на София:

Обявени са два търга по проекта за интегрирания градски транспорт До края на годината предстоят още пет търга Колко тръжни процедури са обявени по проекта за интегриран градски транспорт в София? Какъв е графикът за развитие на проекта оттук нататък? - По проекта за интегриран градски транспорт в София към момента е обявена открита процедура за „Рехабилитация на трамвайната линия по бул. „България”. Офертите, подадени от участниците, ще бъдат отворени в началото на май. Обществени поръчки са обявени и за „Доставката на 50 нови съчленени нископодови тролейбуса“ и на специализирано превозно средство за поддържане на контактната мрежа - двете дейности също са част от проекта. Отварянето на офертите е предвидено за края на април, като до няколко месеца ще бъдат избрани изпълнители. През следващите три месеца предстои да бъдат стартирани и изпълнени още две тръжни процедури за: - избор на консултант

З

а изграждането на „Интелигентната система за управление на трафика“ ще бъде обявена обществена поръчка

В

края на годината обявяват търг за трамвайната линия от Семинарията до Студентски град (жк „Дървеница”)

за разработване на технически спецификации за изграждане на интелигентна система за управление на трафика - избор на консултанти за извършване на строителен надзор и финансов одит. Изграждането на интелигентната система за управление на трафика ще бъде отделна обществена поръчка. Изграждането и пускането в експлоатация на трамвайна линия

от Семинарията до Студентски град (жк „Дървеница”) е друга процедура от проекта, чието обявяване е предвидено за края на годината. Тази година е предвидена и процедура за избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на електронни информационни табла на спирките на градския транспорт”. Как този проект ще бъде надгра-

П

редвидена и процедура за избор на изпълнител за „Доставка и монтаж на електронни информационни табла на спирките на градския транспорт”

ден през следващия програмен период? Кои проекти предлагате да попаднат в „Интегрирания градски транспорт“ 2014 - 2020 г.? - Проектът за интегриран градски транспорт (програмен пе-

риод 2007 - 2013) е част от цялостна стратегия на Столичната община за развитие на обществения транспорт, която предвижда до 2020 г. да бъдат направени следните инвестиции: •Добавяне на още 2030 натоварени кръсто-

вища към интелигентната система за контрол на движението, развита като част от настоящия проект •Изграждане на четири нови трамвайни линии •Реконструкция на шест трамвайни линии и реконструкция и модернизация на инфраструктурата и сградите на депо „Красна поляна” •Закупуване на 50 нископодови тролейбуса, 50 съчленени нископодови трамвая за междурелсие от 1009 мм и 30 съчленени нископодови трамвая за междурелсие от 1435 мм и четири специализирани превозни средства за ремонт на контактната кабелна мрежа. Компонентите, които ще бъдат реализирани в рамките на оперативна програма „Регионално развитие“ 2014 - 2020 г., ще бъдат базирани на планираните инвестиции в стратегията на Столичната община, като конкретният им обхват ще бъде обект на изследване на ново предпроектно проучване. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА

Проектът за транспорта на София за 62 млн. евро вече е в ход Общата стойност на проекта за интегриран градски транспорт на София е 61.685 млн. евро, от които 42.5 млн. евро ще са от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Европейската банка за възстановяване и развитие отпуска заем до 5.958 млн. евро на Столична община за съфинансиране на проекта. Столична община ще бъде подкрепена в изпълнението и експлоатацията на проектните компоненти от „Център за градска мобилност“ ЕООД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Софийският проект за интегрирания градски транспорт беше одобрен на 20 юли

2011г. от управляващия орган на ОПРР. От първоначално предложените 8 компонента в него постепенно отпаднаха три. Компонентът за интелигентна система за управление на движението се състои от оборудване и улични работи, за да се даде приоритет на превозните средства на градския транспорт на сигнализираните кръстовища. Ще бъде инсталиран на 20 кръстовища, така че да се осигури приоритет на градския транспорт при отчитане на движението в реално време. На 7 от тях ще бъдат извършени физически работи за подобряване експлоатация-

та им. Ще бъдат инсталирани 600 електронни информационни табла на спирки на градския транспорт на натоварени кръстовища в централните части и кварталите на града. Съществуващият тролейбусен парк е остарял и с високи разходи за поддръжка. По този компонент се предвижда закупуване на 50 нови тролейбуса по линиите 1, 2, 5 и 9. Новите тролеи ще имат подобрена достъпност за хора с увреждания. Тролеите ще имат и рампа за инвалидни колички и свободно пространство за тях в интериора. Новата трамвайна

Компоненти • Компонент 1: „ITS” • Компонент 2: „Електронни информационни

табла” • Компонент 5: „Нови тролейбуси” • Компонент 6: „Нова трамвайна линия от

Семинарията до Дървеница” • Компонент 8: „Рехабилитация на релсовия път по бул. България” линия от Семинарията до Дървеница включва 2 подкомпонента: - изграждане на около 2.8 км нов двоен трамваен релсов път от кръстовището на ул. „Стоян Михайловски” с бул. „Пейо К. Яворов” до кръстовището на бул. „Св. Климент Охридски” с бул. „Г.М. Димитров”

- реконструкция на 1.8 км релсов път по протежение на бул. „Св. Климент Охридски” до обръщателно ухо „Дървеница“. Така ще се осигурят нови 11 трамвайни спирки в София – 4 подменени автобусни спирки по „Никола Габровски“, 3 нови на бул. „Д-р Г.М.Димитров“ и

4 модернизирани изоставени спирки по бул. „Св. Климент Охридски“. Рехабилитацията на релсовия път по бул. „България“ ще осигури 80% нов участък на баластова призма и 20% нов участък на бетоново легло, като бетоновите участъци ще бъдат по кръстовищата и в подлеза, изградени по начин, отговарящ на съвременните стандарти и изискващи много малка поддръжка на релсовия път. Този вариант включва обновяването на 7 спирки, включително и ремонт на пероните и електронни информационни табла. Милена ВАСИЛЕВА


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

7

ТЕМА

В Бургас: Приключват една обществена поръчка, в ход са още две Търсят проектант на BRT коридора, терминали и велоалеи, проектът е за 67 млн. евро До седмица трябва да стане ясно името на фирмата, избрана да изпълнява функциите на управляващо звено на проекта за интегриран градски транспорт на Бургас. Община Бургас обяви процедурата за избор на изпълнител в средата на януари. През февруари бяха обявени още две обществени поръчки, свързани с изпълнението на проекта. Първата е за доставка на автобуси за масов градски транспорт на стойност 38 480 172 лв. без ДДС. Поръчката е разделена на две обособени позиции. Доставката на 28 бр. нископодови дизелови съчленени (18 м) автобуса за масов градски транспорт е на стойност 18 022 191 лв. За доставка на 39 бр. нископодови метанови (CNG) солови (12 м) автобуса за масов градски транспорт са предвидени 20 457 981 лв. И в двете суми освен доставката на автобуси влиза и допълнителното им оборудване за обслужването им и обучение на персонала. Срокът за купуване на доку-

ментацията е до 30 април. Офертите могат да се подават до 10 май, а отварянето им е насрочено за 11 май 2012 г. Втората поръчка е за “Изготвяне на технически инвестиционни проекти за бърза автобусна линия, терминали и система от велосипедни алеи”. Прогнозна стойност без ДДС 2 210 087 лв. Срокът за получаване на документите изтича на 16 април, а за подаване на офертите – на 26 април. Проектът за интегриран градски транспорт на Бургас предвижда изграждането на качествено нова транспортна схема - като разположение, честота, скорост, качество и достъпност. Изграждането на бърза автобусна линия (BRT) е гръбнакът на проекта. Планираното трасе на BRT линията започва от двата жилищни комплекса „Изгрев” и „Славейков”, разположени в северната част на компактния град. Двете северни разклонения се събират при кръговото кръстовище до хотел „Мираж”, след ко-

ето продължават на юг по бул. „Стефан Стамболов” до ул. „Сан Стефано”. В зоната южно от Бургаския свободен университет, на ул.”Сан Стефано”, се предвижда да бъде обособена атрактивна централна автобусна спирка. След това трасето на бързия автобус продължава по ул. „Христо Ботев”, ул. „Цар Петър”, бул. „Иван Вазов”, ул. „Индустриална” и през ул. „Спортна” до бул. „Тодор Александров”. По-нататък трасето преминава през кръговото кръстовище на пътен възел „Юг“ по ул. „Захари Стоянов”, откъдето влиза в жк ”Меден рудник”. Общата дължина на BRT маршрута възлиза приблизително на около 15 км. Проектантите трябва да предложат решение и за терминали „Автогара Юг“ и в кв. „Меден рудник”. Съществуващата в момента автогара е разположена върху терен с площ от 2926 кв.м и сграда с РЗП 300 кв.м. Сегашната автостанция “Меден рудник “ разполага с кръгово обръ-

КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА БУРГАС” Компонент

Стойност лв.

Доставка на нови автобуси (нискоемисионни)

38 480 172

Въвеждане на система за бърз автобусен транспорт (BRT)

26 096 639, 69

Въвеждане на приоритетна за автобусите светофарна система

2 346 996

Въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна маршрутна мрежа Централна автобусна спирка с атрактивен дизайн

782 332

Електронна билетна система

3 911 660

Информация за пътниците в реално време по спирките и в автобусите

2 444 787

Система за мониторинг и контрол на обществения транспорт

1 955 830

Автобусна работилница и депо

4 400 617

Дизел и метан станция за обслужване на автобуси

2 933 745

Реконструкция на автобусни терминали - автогара до ж.п. гара и автобусен терминал в ж.к. Меден Рудник

7 040 988

Изграждане на мрежа от велосипедни маршрути

3 774 751

Пешеходни надлези

2 835 953

щало за автобуси и тролейбуси и едноетажна сграда за персонала. И двата терминала трябва основно да се модернизират, като акцентът е върху нискоетажното застрояване. В поръчката са включени и изготвяне на технически инвестиционни проекти за централна автобусна спирка, мрежа от велоалеи с дължина 20.2 км, оптимизиране на съществуващи-

те светофарно регулирани кръстовища и изграждане на светофарна система с приоритет за автобусното движение на масовия градски транспорт. Трябва да се направи и анализ на съществуващата транспортна схема с предложения за оптимизирането й - въвеждане на една бърза автобусна линия (BRT), въвеждане на три нови автобусни линии с интервал на

пристигане на автобусите от 10 минути и преустройване на шест съществуващи автобусни линии. Проектът за интегриран градски транспорт на Бургас е на стойност е 67 млн. евро, от които 56 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по линия на ОПРР. Официалният край на проекта е предвиден за 30 ноември 2013 г. Силвия ЦЕНОВА

Красимир Стойчев, зам.-кмет по бюджет, финанси, икономика и стопански дейности на община Бургас:

Има голям интерес към обществените поръчки На какъв етап се намира изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт на Бургас? - Проектът е в пълен ход. Вече сме обявили три обществени поръчки по проекта. Първата е за избор на звено за управление на проекта. Осем фирми подадоха оферти в регламентирания срок, които се разглеждат в момента. Следващата седмица предстои да бъде избран и изпълнителят. Втората поръчка е за доставка на автобуси. Тя е с по- голям срок предвид високата й цена. Третата е за избор на проектант на BRT линията. И към двете поръчки има голям интерес както от чуждестранни компании, така и от български в консорциум с чуждестранни партньори. Какво предстои? - Надяваме се звеното за уп-

Какви интелигентни транспортни системи сте заложили в проекта? - Абсолютно всички. Ще имаме електронно управление на трафика, информационни табла по спирки и автобуси, електронно таксуване с брайлова опция, видеонаблюдение, JPS системи, интелигентно управление на всички светофари, ранно оповестяване на бедствия и т.н. равление на проекта да заработи до месец. Неговата задача ще бъде да подготви останалите обществени поръчки – за изграждане сегрегираните (BRT) линии, видеонаблюдение, рентбайк системата и т.н. – да ги стиковаме в една обща архитектура и да създадем стройна организация за изпълнението им.

Как ще се подобри достъпността? - В проекта са заложени различни мерки за подобряване на достъпността – нископодови и накланящи се към тротоарите автобуси, звукова сигнализация по спирките и в автобусите. Предвиждате ли реорганизация на съществуващата мрежа на град-

ския транспорт? Каква и какво искате да постигнете с нея? - Да. Искаме да направим „метро на колела“. Това ще постигнем с BRT линията, която ще обслужва всички квартали и центъра на града. Предвиждаме отклонение и до летище Бургас. Ще реорганизираме линии, пет линии ще отпаднат. Изграждането на паркинги по BRT линията и по периферните спирки и възможността да се ползва автобус и паркинг с 1 билет ще доведе до намаляване на трафика. Реорганизацията на мрежата ще доведе до намаляване на вредните емисии на година с 1750 т годишно. Работите ли по други проекти, които могат да се разглеждат като надграждащи проекта за интегриран градски транспорт?

- Да. В момента започва изпълнението на два. Единият е „Супер Бургас“, който цели отварянето на централната градска част към пристанището. Предстои да стартираме с изграждането на пасажерски терминал и отваряне на достъпа до старото пристанище. Вторият е за рехабилитацията на остров Света Анастасия. През април ще купим пасажерско корабче, което ще свързва мостика с острова. Как този проект ще бъде надграден през следващия програмен период? - Проектът за интегриран градски транспорт на Бургас трябва да приключи до 2013 г. За следващия програмен период подготвяме трасета например за бързи трамваи. Интервюто взе Силвия ЦЕНОВА


8

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

Смарт светофари облекчават трафика в Пловдив от 2015 г. Целият проект е на стойност 22 млн. евро Към ефективно и устойчиво подобрение на услугите в обществения превоз, управлението на трафика и насърчаване на велосипедизма е насочен проектът за интегриран градски транспорт на Пловдив, който ще се реализира в следващите три години по линия на ОП „Регионално развитие”. В 370-хилядния град с над 280 000 посетители годишно се предвиждат ефективни решения за повишаване на пътната безопасност, намаляване на задръстванията и ограничаване на растящата тенденция за придвижване с лични МПС чрез модернизиране на обществената транспортна система, оптимизиране на сигнализацията и координирането на пътния поток и изграждане на всеобхватна веломрежа. Като резултат от изпълнението на проекта в периода 2014 - 2031 г. се очаква да бъде постигнат значителен екологичен ефект – спестяване на приблизително 3253 тона CO2, 9 тона Nox и 0.25 тона фини прахови частици (ФПЧ10). Състояние на транспортната система

Системата на обществения транспорт на Пловдив се състои от 34 маршрута, обслужвани от автобуси (30 линии) и тролейбуси (4 линии), покриващи мрежа от 808 км. Всичките шест фирми превозвачи са частни и работят по договори с община Пловдив. Годишно превозните средства изминават 19 497 494 км, от които 18 678 441 км от автобуси и 819 053 км от тролейбуси. Освен това обществения транспорт допълват така наречените маршрутни таксита, работещи по 10 отделни маршрута. В рамките на град Пловдив има 110 сигнализирани кръстовища и пешеходни пътеки, контролирани от светофари. Има два съществуващи велосипедни маршрута с обща дължина 10.7 км - по про-

тежение на Гребния канал и по бул. „Санкт Петербург“ - бул. „Освобождение“ - ул. „Менделеев“. Последната реконструкция на част от бул. „България” добави още 0.9 км велосипедни алеи. Центърът на Пловдив е доминиран от двукилометрова непрекъсната пешеходна улица. Обхват на проекта

Общата стойност на проекта „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Пловдив” възлиза на 22 653 610 евро (44 306 610 лв. с ДДС), от тях 18 020 000 евро безвъзмездна помощ от ЕС, 3 180 000 национално съфинансиране и 1 453 610 евро собствен принос на община Пловдив като бенефициент. Консултантски екип на „Планет С.А. - Денко С.А” подготви предпроектното проучване и апликационната форма за кандидатстването по безвъзмездната схема на ОПРР. Въз основа на проведените подробни изследвания на транспортната система на града и сравнителен анализ на няколко алтернативни варианта в проекта на Пловдив са включени три основни компонента, осигуряващи интегриран подход към насърчаване на устойчиви видове транспорт. Това са: система за управление на градския транспорт (СУГТ); светофари и контрол на трафика и изграждане на 48 км велосипедни алеи. Заделени са и средства за проучване и бъдещо планиране на градския транспорт. Системата за управление на градския транспорт (СУГТ)

ще позволи ефективно управление на автопарка, мониторинг на пътникопотока в реално време и електронно таксуване. Общата инвестиция за нейното придобиване и въвеждане в експлоатация се оценява на 10 970 580 евро (21 456 589.48 лв. с включен ДДС).

Предвижда се изграждане на бекофис за управление на автопарка (БУА), включващ централен сървър; оборудване на 285 превозни средства с бордови устройства, които ще обслужват едновременно системата за продажба на електронни билети и системата за информация на пътниците, предаватели и електронни панели за показване на информация в автобусите, както и монтиране на електронни информационни панели на 354 автобусни спирки. За електронното таксуване на пътниците ще се инсталират 677 валидатора на карти с чип, автомати (TVM-и) за зареждане на карти; 285 автомата за продажба на билети тип „бордови” в автобусите, 41 автомата за билети на избрани спирки и 50 автомати за билети на закрити места. Ще бъдат закупени и 150 ръчни портативни контролни устройства за откриване на измами и нередовни карти. Светофарен контрол на трафика в реално време

ще замени и модернизира съществуващата светофарна инфраструктура в централната част на града, където понастоящем превозните средства на градския транспорт се движат с ниски скорости. Системата осигурява приоритет на обществените превозни средства, които изостават от графика на сигнализираните кръстовища, безопасно пресичане на пешеходците и позволява адаптиране на режимите на светофарите към нуждите на движението в реално време. По проекта се предвижда монтиране на съвременни контролери и трафик детектори на всички кръстовища в контролираната зона, които ще бъдат свързани с центъра за управление на трафика (ЦУТ) през UMTS/ HSPDA (3G) или LTE (4G). Превознитe средства на ОТ ще бъдат

От 2008 г. в мониторинговия център на ОП „Организация и контрол на транспорта” има внедрен и успешно функциониращ софтуерен продукт (SmartTracker Passenger) за оперативен контрол и GPS проследяване на маршрутните разписания и точно отчитане пробега на автобусите по линиите на масовия градски транспорт

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА Разходи без ДДС€ ДДС(€) (20%) 9 142 150 1 828 430 2 805 280 561 056

СУГТ Светофари и контрол Велосипедни алеи (вл.3% разходи за стр.надзор и 6 141 503 1 228 301 10% непревидени) Проучване за планиране на град300 000 60 000 ския транспорт Обща стойност на компонентите 18 388 933 3 677 787 Управление на изпълнението на 357 174 71 435 проекта 2% Информация и публичност 0,5% 89 294 17 859 ФИНАНСОВ ОДИТ (Макс. допустими разходи) 42 608 8 522 Общо инвестиционни разходи 18 878 008 3 775 602

Разходи с ДДС(€) 10 970 580 3 366 366

Разходи с ДДС(лв ) 21 456 589 6 583 981

7 369 804

14 414 083

360 000

704 099

22 066 720

43 158 752

428 609

838 286

107 152

209 572

51 129 22 653 610

100 000 44 306 610

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА Брой автобуси, оборудвани за електронна продажба на билети Брой спирки с автомати за билети Брой спирки с електронни информационни табла Брой автобуси, оборудвани с електронни информационни табла Брой автобуси, оборудвани със система, позволяваща приоритет на светофарите Брой сигнализирани кръстовища, осигуряващи приоритет на ОТ Брой сигнализирани кръстовища в СУТ Дължина на веломрежата

285 41 384 285 285 19 50 47.8 км

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ Брой курсове на обществения транспорт 2011 г. Брой курсове на обществения транспорт 2031 г. Брой нови пътници в обществения транспорт (достигнат през 2031 г.) Дял на пътуванията с обществен транспорт 2011 г. Дял на пътуванията с обществен транспорт 2031 г. Брой пътувания с велосипед на ден 2031 г. Спестено време за пътуване на година (средно 2014 - 2031 г.) Намаление на емисиите на CO2 годишно (средно 2014 - 2031 г.) Намаление на инцидентите Брой души, ползващи се от проекта Брой хора с увреждания, ползващи се от проекта Брой на създадени временни работни места Брой на създадени постоянни работни места

оборудвани с радиопредаватели, които ще изпращат искане за приоритетно преминаване на контролерите на

кръстовището. Светофарни дисплеи за обратно отброяване на времето са предвидени само за светофари за

51.8 млн. 52.7 млн. 7.100 души 20,4% 18,6% 27.150 пътувания/ ден 400 500 пътникочаса 3.250 тона 5,5% 370.000 5.000 180 35

пешеходци (задействане чрез натискане на бутон), тъй като за превозните средства ще има динамична сигна-


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ лизация. Посредством оптична мрежа СCTV камери за наблюдение на движението ще изпращат информация към Центъра за управление на трафика. Предвижда се и замяна на всички светофари в контролираната зона с LED технология, която осигурява подобра видимост, значителна икономия на енергия и много ниски разходи за поддръжка. Системата за контрол на трафика ще обхване приблизително 6.1 кв. км територия, в която се намират 42 сигнализирани кръстовища и 8 пешеходни пътеки, контролирани от светофари. На 19 от сигнализираните кръстовища ще се внедри приоритетен режим за обществения транспорт. Центърът за управление на трафика ще бъде инсталиран в съществуващата сграда на ОП „Организация и контрол на транспорта“ на ул. „Райко Даскалов“ 46. Общата стойност на компонент „Светофари и светофарен контрол“ е 3 366 336 евро (6 583 981 лв. с включен ДДС). Всеобхватна веломрежа

ще позволи да се отдели велосипедният трафик от моторизирания, като това ще допринесе за намаляване на произшествията. Предвижда се рехабилитация на 11 км съществуващи велосипедни алеи и изграждане на нови 37 км велоалеи. Това ще осигури на града обширна мрежа за велосипеди, дълга 48 км. Ще се изградят и съоръжения за безплатен паркинг на ключови места като училища, обществени сгради, големи предприятия и др. Предвидени са общо 690 велостоянки за цялата мрежа. Предвижда се веломрежата да се изгради на три етапа. Първият (13.4 км) обхваща изпълнение на вече проектирани маршрути, както и подобрения на съществуващи, разширяване на мрежата на север по бул. „България” през бул. „В. Априлов” и предоставяне на по-лесен достъп до центъра на града чрез бул. „Руски“. Вторият етап (11.5 км) предвижда разширяване на мрежата на запад чрез свързване на тази, изградена в етап 1 с бул. „Пещерско шосе” през бул. „Копривщица” и разширяване на юг, включително бул. „Н. Вапцаров”, ул. „Акад. Петър Динеков”, ул. „Калиакра” и ул. „Македония”. На трети етап (12.2 км) ще се разширят вече съществуващите маршрути в жк „Тракия”, по бул. „Марица-юг” в източна посока. Цената на всички строителни дейности и услуги се оценява на 7 369 804 евро (14 414 083 лв. с ДДС). Светла ДОБРЕВА

9

ТЕМА

Инж. Александър Държиков, зам.-кмет „Транспорт, обществен ред и сигурност” в община Пловдив:

Искаме да свържем Пловдив и околоградските селища с надземен S-bahn Инж. Държиков, кога реално очаквате да стартират тръжните процедури по проекта за интегриран градски транспорт на Пловдив? - В подадената в Управляващия орган на ОПРР апликационна форма за проекта имаме разписани подробни графици за обявяване на тръжните процедури по отделните компоненти. През септември, когато се надявам да е финализиран договорът с МРРБ за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, ще започне изготвяне на идейни проекти за новите светофари и велосипедни алеи, които трябва да са готови до края на 2012 г. Също така през тази година трябва да бъдат избрани технически консултант, отговарящ за цялостното изпълнение на проекта, и правен консултант. Планирали сме през 2013 г. да се проведат тръжните процедури за системата за управление на градския транспорт (СУГТ), светофарната система и трите етапа от веломрежата. Същинското изпълнение на отделните компоненти ще се извърши през 2014 г., и през първото тримесечие на 2015 г. окончателно трябва да приключи въвеждането им в експлоатация. Говорим за създаване на по-ефективен и бърз масов транспорт, но в същото време по проекта община Пловдив не може да получи безвъзмездно финансиране за нов автопарк. Как насърчавате частните оператори, обслужващи общинската транспортна система, да обновяват своите превозни средства? - Общината е заинтересувана от обновяване на автопарка на обществения транспорт и това е залегнало като изискване в по-голяма част от договорите с фирмите превозвачи. От януари 2013 г. те трябва да заменят стария подвижен състав с превозни средства с минимум клас Евро III. В момента автопаркът на частните оператори е далеч от тази цел - 54% от автобусите (166 от общо 310 автобуса) са със стандарт, по-нисък от Евро III. Наскоро общинският съвет прие нов механизъм за разпределяне на средствата за субсидии и компенсации на фирмите, извършващи вътрешноградски превоз, който влиза в сила от 01.04.2012 г. Чрез него превозвачите ще се дотират не на реално изминати километри, както беше досега, а на при-

веден пробег, отчитащ екологосъобразността на двигателите. Това означава, че колкото по-висок клас е дадено превозно средство, всеки изминат от него километър ще се умножава с по-висок коефициент, като максималният 1.8 е за електротранспорт. Така считаме, че ще стимулираме по-нататъшното модернизиране на автопарка към още по по-чисти превозни средства. До няколко месеца ще бъде внесена за приемане в общинския съвет и Методика за оценка качеството на превозите и комфорта на пътуване по линиите на масовия градски транспорт на територията на община Пловдив. От 2008 г. в мониторинговия център на ОП „Организация и контрол на транспорта” има внедрен и успешно функциониращ софтуерен продукт (SmartTracker Passenger) за оперативен контрол и GPS проследяване на маршрутните разписания и точно отчитане пробега на автобусите по линиите на масовия градски транспорт. До месец май ще бъде въведен софтуер, с който в интернет в реално време ще се дава информация след колко време даден автобус пристига на дадена спирка и има ли закъснение и с колко минути. Това на практика ще запълни тази необходима за пътниците информация до внедряване на системата за управление на градския транспорт (СУГТ). Ще има ли Пловдив удобни спирки на масовия градски транспорт? - Автобусните спирки са в много лошо състояние, с влошаващи се навеси или изобщо без такива. Няма информация на спирките за обслужваните линии и няма график на услугата. Плановете на общината за изграждане на нови заслони на 314 спирки чрез договор за концесия не са довели до ре-

зултат все още, въпреки че е сключен преди 8 години. Има създадена с решение на ОбС комисия от общинските съветници, която в срок от три месеца трябва да излезе с решение дали е възможно прекратяване на концесията. Затова сме изместили поръчките за електронната информационна система на спирките за 2013 г., за да може да решим този заплетен концесионен казус. Ако се развали договорът с концесионера „Елиза 1999”, в кратки срокове ще подготвим типов модул и до края на годината с планираните в бюджета около 180 000 лв. ще монтираме част от новите заслони, а останалите - през 2013 г. Предвижда ли се актуализиране на общинската транспортна схема, насочено към ефективно обслужване на пътниците от всички части на града? - Налице е по-голямо предлагане на обществен транспорт, т.е. броят на маршрутите и интервалите, на които се движат превозните средства, надвишава търсенето. Не съществува диференциация между пиковите и извънпиковите часове или сезоните в годината, има много дублиращи се маршрути по основните артерии, няколко от линиите, минаващи през центъра, проявяват признаци за неравномерност на търсенето на двата края на маршрута и т.н. Тролейбусната мрежа показва най-слаба производителност (по отношение на надеждност, средна скорост, обем на пътници, високи оперативни разходи). В последните години е налице намаляване на тролейбусни услуги, подвижният състав е остарял и някои линии са заменени от автобуси. Трябва да се вземе решение или да се откажем от услугата, или да се инвестира в съживяване на тролейбусния парк, който за

съжаление отдавна е приватизиран. Налице е неяснота при определяне на броя на пътниците, обслужвани от МОПТ. Това е основен параметър на транспортната система и е необходима надеждна оценка както за целите на планирането, така и за справедливото разпределение на компенсациите и субсидиите. С внедряването на системата за управление на трафика и мониторинг на пътникопотока вече ще можем реално да предприемем действия за промени в транспортната схема. В момента тече конкурс за редовна линия до летище Пловдив, което е извън рамките на града. Предстои изготвяне и приемане на „Генерален план за организация на движението” (ГПОД) в Пловдив. - Пловдив е един от малкото градове в страната, които имат създадени и утвърдени планови документи за своето бъдещо развитие, касаещи усъвършенстване на транспортната инфраструктура – Общ устройствен план и План-схема на комуникационнотранспортната система. Има и утвърдена синя зона. След проведена обществена поръчка вече имаме избран изпълнител – „Мотт Макдоналд”, за изготвяне на Генерален план за организация на движението (ГПОД). Предстои подписване на договора, който е със срок три месеца. Фирмата разполага със собствен софтуер за обследване на улиците и има опит в изработването на генерални планове за организация на движението на София, на лондонското летище „Хийтроу“ и др. Какви проектни идеи за модернизиране на обществения транспорт имате за следващия планов период? - Има голяма вероятност по оперативните програми през следващия период на ЕС 2014 - 2020 г. да можем да кандидатстваме за изграждане на надземен S-bahn, свързващ Пловдив и най-близките околни селища. Това е особено важен приоритет, чрез който ще осигурим по-ефективен обществен транспорт и достъп до икономически развиващите се крайградски зони. За целта трябва да разработим общ транспортен проект със съседните общини Марица и Родопи. Интервюто взе Светла ДОБРЕВА


10

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

Проектът за интегриран транспорт на Варна, основан на добри световни практики Бърз коридор, система от велоалеи и интелигентни системи за управление и обслужване предвижда проектът за 57 млн. евро „Постарахме се да приложим в проекта почти всичко от добрите световни практики.” С тези думи започна представянето на проекта за интегриран градски транспорт на Варна Петър Радушев, директор на дирекция „Международно сътрудничество, проекти и програми” в община Варна. Проектът е на стойност 57 480 000 евро, от които 46.5 млн. евро са безвъзмездно финансиране от оперативна програма „Регионално развитие”. Заложеният срок за приключването му е септември 2014 г. Повишаване на привлекателността и степента на използване на масовия градски обществен транспорт е една от целите на проекта във Варна. Едва 26% от пътуванията в града се извършват с градския транспорт. С него се придвижват основно пенсионери и ученици, сочат изводите от анализа на състоянието на градския транспорт. Статистиката показва, че един автобус във Варна превозва средно по 500 души на ден. Броят на хората, които се предвижват с градския транспорт, намалява непрекъснато през последните години. До голяма степен тази тенденция се дължи на бавния автобусен транспорт, остарелите автобуси и липсата на интегрирана билетна система, отчитат специалистите. Как може да бъде преобърната тази тенденция показва проектът за интегриран градски транспорт на Варна, който предвижда редица мерки, обобщени в десет компонента. Автоматизираната билетна система

ще осигури поставянето на 60 машини за продажба на билети (МПБ), по една на всяка спирка в посока, 12 на стратегически места на територията на града и 132 в превозните средства. Предвидени

са още 370 устройства за валидиране на билети във всички автобуси, въвеждането на предплатени смарт карти и преносими устройства за проверката им. Система за осигуряване на предимство

на превозните средства на масовия градски обществен транспорт (МГОТ) на кръстовищата ще осигури предимство на 27 кръстовища по трасето на BRT коридора. Система за информация на пътниците в реално време

Ще бъдат поставени 60 информационни табла на спирките, по едно за всяка спирка по BRT коридора. Всяко превозно средство по BRT коридора ще бъде оборудвано с електронни информационни табла за пътниците в превозните средства с информация за номер на линията, направление, име на следващата спирка. Център за управление на МГОТ

Компонентът включва закупуване на софтуер за автоматична локализация на превозните средства (регистрира закъснения, води статистика за експлоатацията, изчислява времето за пристигане на спирките и пренася данните до съответните терминали), както и доставка и монтаж на съответния хардуер. Бърз обществен транспорт – коридор (BRT)

с дължина почти 15 км ще бъде изграден по линията на автобус 148. Разстоянието между спирките ще е 500 м, а честотата на автобусите през 3 мин. (пик) и 5-7 мин. (извън пик). Линията ще се обслужва от 26 бр. съчленени и четири резервни автобуса. Ще бъдат изградени две нови единични BRT спирки, рехабилитирана 267.5 хил. кв.м пътна настилка, подновени бордюри – 59.4 км, обща площ на поставе-

ните пътни знаци – 455 кв.м. Линията ще може да обслужва 3500 - 4500 пътници в сутрешния пик и 42 000 - 50 000 дневно. С въвеждането на бързия коридор общината се надява да откаже голям брой хора от ползването на личен автомобил.

ществуващите. На възлови места ще се поставят съоръжения за паркиране на велосипеди, общо 50 бр., всяко с 8 до 12 места. Паралелно ще се провежда и мащабна информационна кампания за насърчаване на колоезденето като природосъобразен и екологичен транспорт.

Подвижен състав

Новият подвижен състав ще отговаря на най-високите стандарти за достъпност. Ще бъдат купени 30 съчленени автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6, за BRT линията, 20 единични автобуса с дизелови двигатели, емисионен клас ЕВРО 6, и 20 единични автобуса с двигатели на сгъстен природен газ. Съоръжения за колоездене

Изграждане на три трасета за велоалеи с обща дължина 14.5 км ще осигури възможност за алтернативно придвижване. Първото е от кв. Владиславово към централна градска част с дължина 7.905 км. Второто, което ще свързва “Варна тауърс” с катедралата, е с дължина 3.465 км. Третото е от сградата на община Варна до Техническия университет и с дължина 3.082 км. Допълнително ще бъдат изградени и 1.622 км велоалеи, които ще свързват трите новоизградени основни алеи и досега съ-

Три крайни спирки

Владиславово, „Бриз“ и Аспарухов мост ще бъдат основно подобрени. Предвижда се рехабилитация на пътната настилка, нови бордюри, подновяване и облагородяване на пешеходните зони и местата за изчакване на превозните средства, ремонт на диспечерски офиси, в т.ч. подобряване условията за краткотраен отдих на водачите на превозни средства. Подобрения в производствено-техническата база (ПТБ)

Почти 1.5 млн. лв. ще се вложат в подобряване в депото. Проектът предвижда изграждане на съоръжения за отделяне на зоната за поддържане и ремонт на автобусите на сгъстен природен газ, ремонт на електрическата система в халетата за техническо обслужване и ремонт, нови системи за пожароизвестяване и детекция на газ, ремонт на халета, контактна мрежа, ново оборудване за ремонт на подвижния

състав и рехабилитация на пътната настилка на територията на ПТБ. Мерки за подобряване на достъпността

Понижени тротоари до спирките, нова специална настилка на спирките и рампите срещу заледяване, налична информация за движението на превозните средства на сайта на общината, както и посредством приложение за мобилни телефони, ще подобрят достъпността до градския транспорт. За хора със специфични потребности са предвидени звукова сигнализация за слепи хора на кръстовищата, на автобусните спирки и в автобусите, рампи за инвалидни колички в 30 от старите превозни средства на масовия градски транспорт. Ще бъдат закупени и три нови микробуса за трудно подвижни хора. Поставяне на информационни табла на спирките, визуализиращи маршрутна мрежа, местоположение и възможни връзки с други линии, както и разписание за движение на превозните средства, обозначаване в разписанието автобусите за трудно подвижни пътници ще улеснят придвижването в града, особенно на туристите през лятото. За да се осъществи проектът в предвидени-

КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ВАРНА №

Компонент

Стойност лв.

1

Автоматизирана билетна система

8 599 452

2

Система за осигуряване на предимство на превозните средства на Масовия градскиобществен транспорт (МГОТ) на кръстовищата

1 993 032

3

Система за информация на пътниците в реално време

2 945 548

4

Център за управление на МГОТ

1 425 601

5

Бърз обществен транспорт – коридор (BRT)

31 781 696

6

Подвижен състав

50 100 000

7

Съоръжения за колоездене

6 367 741

8

Подобрения за 3 крайни спирки – Владиславово, Бриз и Аспарухов мост

1 579 578

9

Подобрения в производствено-техническата база (ПТБ)

1 432 559

10 Мерки за подобряване на достъпността

2 113 200

те параметри,

освен одобрение от управляващия орган и от Брюксел е необходимо и общинското дружество „Градски транспорт” да придобие „Транстриумф”, частен превозвач, който обслужва част от линиите в града. При изготвяне на проектното предложение консултантите по проекта дадоха становище, че за допустими партньори по тази схема са определени общинските компании за обществен градски транспорт, контролирани 100% от общините, и препоръка община Варна да възложи всички вътрешноградски превози на вътрешен оператор, в случая общинското дружество “Градски транспорт” ЕАД. Вследствие на тази препоръка общински съвет - Варна, през август миналата година взе решение, с което упълномощава съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД да извърши всички необходими правни и фактически действия за закупуване на 100% от акциите на „Транстриумф холдинг” АД, както и да сключи договор за банков кредит за финансиране на сделката. Между двете дружества е сключен предварителен договор за покупко–продажба. Към момента общинската фирма все още води преговори с банки за отпускане на кредит в размер на почти 10 млн. евро срещу всичките Ӝ активи. Община Варна ще гарантира в полза на „Градски транспорт“ дълг в размер до 5 400 000 лв. за кредита, решиха общинските съветници към местния парламент на редовно заседание на 28 март. Местните депутати одобриха и официално писмо за поемането на ангажимент пред HYPO NOE Gruppe Bank AG за превеждането на дължимите суми по кредита. Силвия ЦЕНОВА


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

11

ТЕМА

Иван Луков, председател на постоянната комисия „Транспорт”, Общински съвет - Варна:

27 кръстовища ще осигуряват предимство на бързия автотранспорт О

Какви проблеми на градския транспорт във Варна ще се решат с изпълнението на проекта за интегриран градски транспорт? - Общественият транспорт във Варна страда от всички проблеми, характерни и за други големи градове: стар автобусен и тролейбусен парк, ниски експлоатационни скорости, скъпи тарифи за пътуване, особено за пътуванията с прекачване, ниско качество на услугата, липса на адекватна информация за пътниците, високи експлоатационни разходи и минимална дължина на обособени ленти за превозните средства на масовия градски обществен транспорт. В съответствие с европейската политика, заложена в ОП РР за развитие на устойчиви системи за градски транспорт, изразяващи се в атрактивен, бърз, леснодостъпен и щадящ околната среда градски транспорт, въвеждане на автоматизирани системи за контрол на трафика и управление на процесите в градския транспорт и разработването на програми за изграждане на велосипедни алеи, община Варна одобри визия за развитие на ефективен, привлекателен и устойчив градски транспорт. Какви интелигентни транспортни системи са заложени в проекта? - Различни. Например внедряването на електронна автоматизирана билетна система, която ще замени съществуващата такава за продажба на билети в превозните средства от кондуктори, които изпълняват и ролята на контрольори. Целта на системата е да се намалят експлоатационните разходи и тези, свързани с билетни измами, да се облекчи пътуването и да се събира надеждна статистическа информация, необходима за оптимизиране планирането и развитието на мрежата. Машините за продажба на билети следва да предлагат всички видове билети за обществения градски транспорт. Те ще зависят от специфичната тарифна структура, договорените отстъпки. Но по правило следва да включват единични билети, абонаментни карти - месечни или с друг срок на валидност,

за система за осигуряване предимство на превозните средства на МГОТ на всички светлинно регулирани кръстовища по BRT коридора чрез автоматизирано управление на светофарните уредби. В технологично отношение системата следва да бъде изградена на три архитектурни нива, а именно: 1 – регистриране на събитие; 2 – заявка за предимство; 3 – осигуряване на предимство: актуализация/ настройване на софтуера на съществуващите контролери, управляващи секциите на светофарните уредби по BRT коридора; инсталиране на инфрачервени ресивъри от двете страни на всеки светофар по BRT коридора; инсталиране към оборудването в самото ПС на трансмитер. Системата ще осигури предимство на ПС на МГОТ на всички 27 светлинно регулирани кръстовища по трасето на предложения BRT коридор, а точното им местоположение е представено на картата.

сигуряването на предимството за превозните средства на градския транспорт по протежение на коридора се очаква да спести по 3'20“/ курс по време на сутрешния час пик, или общо 23 работни часа/ден. Очаква се пътниците да спестяват средно по 1'50“/пътуване, или общо 1200 пътникочаса дневно

безплатни билети, билети, карти с отстъпки, билети за пътуване по зони, както и билети с прекачване. Къде ще минава трасето на бързия коридор? - Осигуряването на предимството за превозните средства на градския транспорт по протежение на коридо-

Скорости на МБТ

Скорости при светофар МБТ Община 0 до 10 МБТ Консултант Участъкова скорост 10 до 20 0 до 10 20 до 30 10 до 20 20 до 30 30 до 50 30 до 50 0

0.5

1

1.5

ра се очаква да спести по 3'20“/курс по време на сутрешния час пик, или общо 23 работни часа/ден. Очаква се пътниците да спестяват средно по 1'50“/пътуване, или общо 1200 пътникочаса дневно. Този компонент включва проектиране, доставка и инсталиране на оборудване

Как този проект ще бъде надграден през следващия програмен период 2014 – 2020? - След като се реализира този проект, се предвижда да се развие транспортът към кварталите Аспарухово и Галата и да се изгради връзката север – юг. Силвия ЦЕНОВА


12

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

Инж. Димитър Наков, зам.–кмет по „Устройство на територията” в община Русе:

Четиринайсет ще са обществените по проекта за интегриран транспорт Инж. Наков, както знаем, проектът на Русе тръгна най-късно, минус или добавена стойност беше това за подготовката на самия проект? - Единственият недостатък бяха кратките срокове, в които трябваше да се направи анализ на нуждите и да бъде подготвен проектът. Всичко друго смятам, че беше в плюс, защото имахме опита на другите градове, можехме да черпим информация относно отделните компоненти и препоръки предварително. Как е разчетен проектът на община Русе като финансови параметри, компоненти? - Като финансови параметри общата стойност възлиза на 29.5 млн. лв. грубо. От тях 27 млн. 143 хил. лв. е размерът на европейското финансиране, 1 млн. 135 хил. лв. е собственият принос на община Русе. Отделно имаме недопустими разходи в размер на 2 млн. и 60 хил. лв. От наша страна сме се ангажирали да изградим някои нови улични отсечки с цел разширяване на достъпността на градския транспорт в определени територии. Имаме осем компонента, по които работим. Първият компонент включва електронна система за таксуване на пътниците. Вторият компонент това е системата за контрол и управление на обществения транспорт, включително и електронни информационни табла. Към тази система интересното е, че включваме система за управление на трафика и позициониране на возилата, видеонаблюдение на основните кръстовища в града. Следващият компонент е улесняване на достъпа на обществения градски транспорт по един от основните натоварени булеварди „Цар Освободител“, който започва от Дунава до централната жп гара, където се предвиждат реконструкции на някои кръстовища, оформяне на бус ленти и отново организация на движението. Кръстовищата, които са предвидени по този булевард за реконструкция, са при бул. „Съединение“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Липник“. Последното кръстовище при бул. „Липник” е едно от основните и най-натоварените в града. За него се предвижда също реконструкция, организация на движението. Четвъртият компонент е свърз-

И

зпълнението на основните функции на градския транспорт в Русе е разпределено между общината и операторите, на които с договори за обществена услуга е възложено извършването на обществен превоз на пътници по определени маршрути. Търговските дружества, които обслужват линиите от масовия градски транспорт са „Еггед Русе” АД, „Шанс-99” ООД и „Геокомерс” ООД. Тролейбусният транспорт на града се осъществява от „Еггед Русе” АД – публично-частна компания с акционери община Русе и „Еггед България” ЕАД. За осъществяване на превозите, към настоящия момент дружеството оперира с 46 бр. тролеи (собствени и наети) по 9 линии. „Шанс-99” ООД оперира с 39 бр. автобуси собственост на дружеството по 16 линии. „Геокомерс” ООД осъществява дейността си по обслужването на пътници на територията на гр. Русе с 20 превозни средства, всички собственост на дружеството по 4 автобусни линии. Тролейбусният транспорт почти напълно обхваща територията на града. Изключение правят само най-отдалечените райони и вилни зони, които се обслужват изцяло от автобуси.

ване на жк „Родина” с центъра и довършване на подлеза под жп линията, която минава през града. Подлезът ще осигури връзка на обществения градски транспорт както за автомобили, така и за пешеходци и автомобилисти. По този начин кв. „Родина“ може да се обвърже с директен достъп, като досега се обикаляше около километър. В бъдеще може да се говори и за други квартали, които могат да надграждат това и да се връзват и с него. Този

подлез е чакан от русенци повече от петнайсет - двайсет години. Ползите от неговата реализация ще са спестяване на време, освобождаване на други натоварени кръстовища и т.н., като се дава възможност за нова организация на автобусните линии. Последващият компонент е свързан с подобряване на достъпността на обществения градски транспорт в един от големите русенски квартали, кв. „Чародейка“. Тук предвиждаме ре-

конструкция на четири броя кръстовища, изцяло нов план за организация на движението, ще се реконструират някои улици, ще изградим една вътрешноквартална улица, по която ще се движи общинският градски транспорт, и ще може да разширим обхвата на самия транспорт, който обслужва в момента тази територия. Това е изцяло наше участие, на община Русе. По този компонент европейското финансиране е само в реконструкцията на четири броя кръстовища и новия план за организация на движението - всичко друго е наша грижа с нова-

та улица, нови спирки. В този компонент нашето участие е водещо. Следващият компонент е изграждане на велоалеи. Целта е подобряване безопасността на велосипедистите, привличане към този вид придвижване на повече граждани. Няколко са ефектите - екологичен, облекчаване на натовареността на уличната мрежа и трафика. Към този компонент предвиждаме изготвяне на генерален план (мастерплан) на велосипедната мрежа, който да бъде приет за целия град. Също така тук има проектиране на 14 км изграждане на велосипедна


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

поръчки на Русе мрежа в града. Следващият компонент е рехабилитация на тролейбусната инфраструктура. Това включва рехабилитация на съществуващите стълбове, на контактната мрежа. В местата, където е необходимо, ще бъдат заменени изцяло основни елементи. Във връзка със самата експлоатация ще се направи пребоядисване на стълбовете, укрепване на някои от тях, които в момента са дефектирали, някои, които не могат да бъдат укрепени, ще бъдат подменени, като ще се извършат и технически ремонти на останалите елементи. В този компонент е предвидена и подмяна на стрелките по кръстовището на бул. „Цар Освободител” с бул. „Липник” във връзка със затрудненията, които изпитват в момента при движение тролеите от тролейбусната фирма. За там сме предвидили след реконструкцията на това кръстовище да бъдат подменени съществуващите стрелки с автоматични. Последният компонент е подобряване достъпа до спирките за обществен транспорт и безопасността на пешеходци и велосипедисти на бул. „България“. Тук имаме голям трафик от Дунав мост, този булевард разделя града на две части. В момента съществуващите подлези и един надлез са неподдържани, в недобро състояние, не осигуряват необходимото ниво на обслужване, хората се принуждават да пресичат пътното платно и стават инциденти. Целта е съоръженията да бъдат приведени в годност за експлоатация. В проектното предложение заложени ли са конкретни трасета на велоалеите и как ще се определят те? - Смятаме първо да се изготви и приеме мастърпланът за велосипедната мрежа. Желанието ни е с участието на гражданското общество на гр. Русе да

определим тези участъци от велосипедната мрежа, които ще бъдат изградени на този етап. Кои от компонентите са с най-голяма финансова тежест? - Малко под 9 млн. лв. са разчетени за компонент 3 - Улесняване на достъпа на обществения градски транспорт по един от основните натоварени булеварди - бул. „Цар Освободител“. Компонент 4 - довършване на подлеза под жп линията за вързване на жк „Родина“ с централната градска част, е около 5 млн. лв., като това са от допустимите разходи. Компонентът за рехабилитация на тролейбусната инфраструктура е за около 2.7 млн. лв., електронната система за таксуване на пътниците е около 2.5 млн. лв. Останалите компоненти са с по-малки стойности, т.е. под тези суми. Има ли Русе действащ генерален план за организация на движението? - В момента тази роля изпълнява план-схемата за комункационнотранспортната система към ОУП на Русе, актуализирана към 2006 г. Тя посочва бъдещото развитие на уличната мрежа, къде би трябвало да се извърши реконструкция на съществуващи улици, изграждане на нови. Смятаме, че в момента тя може да послужи и да изиграе донякъде ролята на генерален план за организация на движението, базирали сме се на нея. Кога могат да стартират първите поръчки по проекта? - Надяваме се първите поръчки за СМР и проектиране да стартират още есента на тази година. По проекта предстои да бъдат обявени четиринайсет обществени поръчки по график. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА

13

ТЕМА

Проект за 29 млн. лв. спасява Русе от транспортните „клопки“ Работата ни по проекта започна с анализ на състоянието на обществения градски транспорт в града и приоритетите на общината в областта на транспорта и развитието на транспортната система, каза Розалина Козлева, управител на „Инфрапроект консулт“, консултант по проекта. След това идентифицирахме основните проблеми и обсъдихме с общината възможностите за тяхното решаване. Проектът се състои от 8 компонента, стойността му е 29 млн. лева с ДДС и ще бъде изпълнен за 3 години. Целта е устойчиво развитие на градския транспорт в града

Това, което консултантите подготвят, е базисен етап на градския транспорт. Неговата основна особеност е той да може да бъде надграждан, т.е. да има развитие и еврофинансиране през следващия програмен период, а също и подкрепа чрез други финансови източници. В Русе има множество автобусни линии. Гръбнакът са автобусите и тролейбусите. Според консултантите в централната градска част основен трябва да е тролейбусният транспорт като екологично чист. На тази база един от осемте компонента

е за рехабилитация на тролейбусната инфраструктура (7). Оказва се, че в Русе има много линии на градския транспорт, няколко оператора, а няма достатъчно пътници, които да осигурят рентабилност на сектора, т.е. няма ефективност. От своя страна пътниците нямат стимул да ползват 2-3 линии на градския транспорт, защото трябва да ползват 2-3 билетчета. Така се стига до следващия компонент единна електронна система за таксуване (1), която позволява с един билет или с едно плащане за пътуване да се ползват няколко линии и няколко транспортни оператора. Електронната система за таксуване дава информация как да да се оптимизира транспортната система, защото дава данни на коя спирка колко пътници са се качили, да се предложи стимули-

раща система за таксуване. Например в събота и неделя – по-ниски цени, извън пикови часове намалени цени, т.е. предлага се модерна система за оптимизиране на цените. Особеност на Русе е спецификата на пътните артерии, които до голяма степен поставят града сега в клопка. Основната пътна артерия, използвана от градския транспорт, е бул. „Цар Освободител“, по който минава над 80% от общия пътникопоток. Улесняването на достъпа на обществен градски транспорт по бул. „Цар Освободител” (3) става и основен компонент в проекта с индикативен бюджет от 10.4 млн. лв. с ДДС. Така за булеварда, който има достатъчен габарит, консултантите са предвидили: • места за паркиращи автомобили, които да не пречат на останалото движение • в отделни отсечки има бус лента, за да се ускори градският транспорт • оптимизиране режима на работата на светофарните уредби на кръстовищата по протежението на булеварда с цел постигане на зелена вълна. В обхвата на същия компонент влиза и едно от местата, където се осъществява основното прекачване на пътниците, представляващо голямо кръгово движение, което се нуждае от редизайн. Предложеното решение е доизграждането на пешеходен подлез под кръговото. Другият компонент е система за управление и контрол на трафика (2). Той е свързан с монтиране на специални GPS системи в превозните средства. Ще бъдат монтирани камери за видеонаблюдение на 15 основни кръстовища и електронни табла за разписанието на съответните превозни средства на 50 от най-натоварените спирки на градския транспорт. През центъра на Русе минава жп линията от София за Букурещ. Това е другата бариера за развитието на града, която показва, че от гледна точка на транспортната комуникация Русе не е добре изграден. Зад жп

линията остава цял квартал, който има много лоша достъпност от центъра. Затова консултантите предлагат нов компонент - изграждане на подлез за градски транспорт, автомобили, пешеходци и велосипедисти (4). Сред споменатите бариери е бул. „България“, който е част от републиканската пътна мрежа и отцепва кварталите, намиращи се зад булеварда, от другата част на града. За свързването на двете части има подлези и надлез над жп линията, които са в близост до спирки на градския транспорт и се нуждаят от рехабилитация - това е компонент 8. С цел улесняване достъпността на живущите в кв. „Чародейка“ до обществен градски транспорт (5) чрез подобряване състоянието на уличната мрежа. Ще бъде рехабилитирана една улица и изграден нов уличен участък и нови спирки, по които ще се движи обществен транспорт и ще обслужва южната част на квартала. Тъй като тези дейности като разходи не отговарят на изискванията за допустимост за финансиране по ОПРР, те ще се финансират от общината. Със средства на ОПРР

ще бъде финансирано само реконструирането на четири кръстовища в кв. „Чародейка“, също част от проектния компонент. Шестият компонент са велоалеите (6). Депото за тролейбуси

е болен за общината въпрос. Тролейбусното депо е собственост на „Русе-Общински автотранспорт” ЕООД - дружество в несъстоятелност с едноличен собственика на капитала община Русе. Депото е включено в масата по несъстоятелността на дружеството и към настоящия момент са обявени 7 публични продажби, но поради липса на инвеститорски интерес все още собствеността върху него не е прехвърлена. Към настоящия момент депото се ползва под наем от оператора „Еггед Русе” ЕАД, който е смесено дружество, създадено между израелската „Еггед” и община Русе. Ако депото беше собственост на общината, би могло да е обект на проекта за интегрирания градски транспорт. Ако се уреди собствеността на депото, това би могъл да бъде обект за интервенция в следващия програмен период. Милена ВАСИЛЕВА

П

роектът за интегрирана система за градски транспорт на град Русе е насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт. С него община Русе ще кандидатства за финансиране със средства на Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1.5.”Системи за устойчив градски транспорт”. Стойността на проекта е 29 млн.лв. с ДДС и се състои от осем взаимосвързани и взаимодопълващи се компонента. На този етап се отразяват забележките от страна на Управляващия орган на ОПРР по отношение на изготвяния пакет документи от страна наконсултанта.

Компоненти на проекта • Електронна система за таксуване • Система за контрол и управление на трафика • Улесняване на достъпа на обществения град-

ски транспорт по бул. „Цар Освободител” • Изграждане на подлез за свързване на кв. Ро-

дина с центъра • Подобряване достъпността до обществения

градски транспорт в кв. Чародейка • Изграждане на велоалеи • Рехабилитация на тролейбусната инфраструк-

тура • Подобряване достъпа до спирките на ОГТ и безопасността за пешеходци и велосипедисти на бул. България


14

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

Обновяват тролейбусния транспорт, Предвижда се увеличение на пътуванията Стара Загора отдава приоритет на алтернативните и екологосъобразни форми на придвижване чрез модернизиране на електротранспорта и разширяване на веломрежата. По този начин ще се подобри качеството на атмосферния въздух и ще се намали шумовото замърсяване, от които страдат 140-хилядите жители на града. Проектът за модернизиране на обществения транспорт на Стара Загора, финансиран по ОПРР, е на стойност 14 929 384 евро, от тях 665 178 евро е общинското съфинансиране. Консултантският екип на „УИГ Интернешънъл” разработи и предложи на общината осем сценария за усъвършенстване на транспортната инфраструктура и автопарка. На своя сесия, проведена на 30 юни 2011 г., общинският съвет избра сценарий 2Б,

който включва следните проектни компоненти: • подмяна на 14 тролейбуса на над 24-годишна възраст • закупуване на спе-

циализиран автомобил за ремонт и поддръжка на контактната мрежа • рехабилитация на въздушно-контактната мрежа • модернизация и поддръжка на съществуващите пет токоизправителни станции (ТИС) • ново оборудване и частичен ремонт на сградата на тролейбусното депо • изграждане на 8.3 км велоалеи • строителство на 80 тротоарни рампи за хора с увреждания, полагане на пътна хоризонтална маркировка, монтаж на антипаркинг съоръжения • рехабилитация на 119 спирки на градския транспорт • внедряване на електронна информационна система на спирките на градския транспорт (телематика). С реализиране на предвидените мерки в инвестиционното предложение се предвижда увеличение на придвижванията с градски транспорт със 7%

и намаляване с до 2% на пътуванията с лични

В Стара Загора успоредно с обновяването на тролейбусния парк ще се рехабилитира и въздушно-контактната мрежа, изградена преди повече от 24 години

МПС в града. Значително ще се подобри основната инфраструктура за достъп до спирките на градския транспорт в града, безопасността на транспортните услуги и надеждността на обществения превоз. Хората с увреждания, които са общо 3712, в т.ч. 300 души с инвалидни колички и около 3000 с детски колички, ще се възползват от рампите и тролейбусите с нисък под, предвидени по

проекта. Изграждането на мрежа от велоалеи, свързваща централната част на Стара Загора с основни райони, парк „Бедечка” и новия парк в „Самара 1”, ще допринесе за намаляване на пътните задръствания и за по-устойчивата мобилност. Въвеждането на информационна система ще бъде първата стъпка в използването на нови „умни” технологии

за градския транспорт на Стара Загора. Предлага се частично въвеждане на телематика, която е част от цялостна интелигентна транспортна система (ИТС). Системата ще включва инсталиране на електронни информационни табла, подаващи информация в реално време, на всички съществуващи спирки на градския транспорт (119 на брой). Със средства от общинския бюджет вече е започна-

ло снабдяването на автобусите и тролейбусите с необходимите GPS устройства, които, от една страна, ще послужат за контрол на превозвачите, а от друга, за внедряване на електронната информационна система по спирките. За финансиране през следващия програмен период остава предложеното от експертния екип въвеждане на автоматична система за таксуване (АСТ). Светла ДОБРЕВА

Йордан Николов, зам.-кмет „Общинска собственост, стопанска политика, транспорт и екология”

Внедряваме специализиран софтуерен модул за подобряване Г-н Николов, защо в проекта не е обхванат автобусният подвижен състав и какви стъпки предприемате за неговото обновяване? - Автобусният парк на града не е включен в проекта, тъй като е изцяло частна собственост. Линиите от общинската транспортна схема на гр. Стара Загора са възложени след проведен конкурс на фирма „Автобусни превози” ООД за срок от 10 години (до 2019 г.). До март 2007 г. фирмата беше общинска собственост, а след извършена приватизация в момента е изцяло частна. В приватизационния договор на фирмата е залегнало поетапно подменяне на съществуващия към датата на покупката автобусен парк.

От три години фирмата подменя остарелия подвижен състав, като се внасят рециклирани автобуси, фабрично оборудвани за работа на метан.

Предвиждате ли внедряване на софтуерни системи за ефективен контрол и наблюдение за изпълнение на маршрутните разписания и отчита-

не пробега на автобусите по линиите на масовия градски транспорт? - Община Стара Загора е сключила договор с фирма „Трафик контрол“ ООД за изработване на специализиран софтуерен модул „Градски транспорт”. Неговата цел е подобряване на ефективността на организацията на обществения транспорт в гр. Стара Загора. Софтуерът позволява да бъде визуализирано върху карта движението на транспортните средства в реално време и изготвяне на справочна информация за минали периоди, при което времето за тръгване и пристигане по всяка от автобусните и тролейбусните линии, а също и спирките по маршрута се определят от

общината. В звено „Градска мобилност” на общината ще се извършва ежедневно и ежемесечно отчитане на извършения маршрутен пробег, контрол за неосъществени курсове, реализация на маршрутните разписания, спиране на спирките с последващо отваряне на вратите на транспортното средство. Ще се отчита допълнителният пробег, извършен от транспортния оператор по обективни причини – ремонт на пътя, пътни произшествия и др. Следенето на броя на пътниците и наличието на празни курсове ще осигурява информация за осъществяването на периодичен анализ на целесъобразността и ефективността на транспортната схема.

На следващо място е предвидено инсталиране на електронна информационна система, информираща чакащите на спирките граждани за времето на пристигане на превозните средства. Тази дейност представлява и елемент от Проекта за интегриран градски транспорт в частта му „Телематика по автобусните спирки”. Предвижда се също възможност за осигуряване на информация за разписанието и движението на колите от градския транспорт чрез мобилен телефон. Съществува възможност за въвеждане на автоматично таксуване на карти и билети чрез четящи устройства в транспортните средства. Следва да се отбележи, че са предприети мерки за ускоряване от


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

15

ТЕМА

спирките и веломрежата в Стара Загора с градски транспорт със 7% след 2014 г., проектът е за 15 млн. евро КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ НА СТАРА ЗАГОРА Програмен период Програмен период 2007 - 2013 2014 – 2020 Подвижен състав Подмяната на четиринадесет (14) тролейбуса на над 24-годишна възраст - 560 000 000 евро Закупуване на специализиран автомобил за ремонт и поддръжка на контактната мрежа - 250 000 евро без ДДС Инфраструктура Модернизация и поддръжка на Модернизация и подтролейбусната мрежа) в 7 придръжка на тролейоритетни участъка: „Столетов”, бусната мрежа в „Ремиз”, „Петко Енев”, „ Загоре”, осем приоритизира„Железник”, „Верея” Тролейбусно ни участъка. депо - 1 886 000 евро без ДДС Рехабилитация на четири токоизправителни станции (ТИС 1,2 4 & 5) - 628 000 eвро без ДДС Оборудване и ремонт на тролейбусно депо - 95 000 евро без ДДС на антипарСтроителство на 8,3 км велоалеи - Монтаж кинг съоръжения по 907 000 евро с ДДС главните улици Строителство на 80 тротоарни рампи за хора с увреждания - 35 000 евро с ДДС Полагане на пътна хоризонтална маркировка 14400 кв. м - 65 000 евро с ДДС Рехабилитация на 119 спирки 164 000 евро с ДДС Оперативни Въвеждане на сисВъвеждане на информационна тема за автоматично система по спирките (телематика) таксуване - 5 650 000 - 2 4444 000 евро без ДДС евро без ДДС

1. Стара Загора е един от седемте големи града в България включен в европейски проект по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Бюджетна линия: BG161PO001 /1.5-03/2011. Обща стойност на проекта –14 929 384 ЕВРО Съфинансирането от община Стара Загора в размер на - 665 178 ЕВРО; Срок за изпълнение на проекта - 36 месеца след подписване на договор с ОПРР; Предвидени дейности : • Закупуване на 14 нови тролейбуса и специализиран автомобил за ремонт на въздушно контактна мрежа (ВКМ); • Ремонт на 7 участъка от въздушно контактна мрежа (ВКМ), 4 токоизправителни станции и тролейбусно депо; • Изграждане на велоалеи – 8,3 км, рампи за хора с увреждания – 80 бр., обновени спирки на градския транспорт; • Информационна система на спирките на градския транспорт. ДЕЙНОСТИ: 1. Подвижен състав – 5 600 000 евро без ДДС • закупуване на нови тролейбуси, с нисък под, несъчленени, с три врати, снабдени с рампа за пътници в инвалидни колички: предвижда се подмяна на четиринадесет (14) тролейбусни коли на възраст над 24 години. С подновяването на подвижния състав ще се подобри качеството и сигурността на услугите за обществен транспорт, както и надеждността на видовете градски транспорт, като по този начин ще се привличат повече пътници. • Закупуване на специализиран автомобил: за ремонт и поддръжка на въздушно-контактна мрежа (ВКМ). Ав-

томобилът ще е снабден с изолирана платформа за работа с хидравлично повдигане и завъртане. Цена – 250 000 евро без ДДС 2. Инфраструктура • Рехабилитация на ВКМ: • инсталиране на нови тролейбусни стрелки с дистанционно управление; • нови кръстовки, секторни изолатори и компенсатори; • подмяна на изолационните възли на конзолите; • подмяна на носещата и фиксираща мрежа с материали, неподлежащи на корозия; • защита от корозия на стълбовете и конзолите; • подмяна на контактния проводник • Цена – 1 886 000 евро без ДДС Рехабилитация на токоизправителни станции №1, №2, №4, и №5 – 628 000 без ДДС ; Рехабилитация на тролейбусно депо – ремонт, оборудване – 95 000 евро без ДДС ; Изграждане на велоалеи – 907 000 евро с ДДС • изграждането на мрежа от велоалеи, която да свързва централната част на Стара Загора с основни райони, парк „Бедечка” и новия парк в „Самара 1“. Този проект ще допринесе за намаляване на пътните задръствания и ще подобри качеството на живот в Стара Загора, като допринесе и за устойчивата мобилност. Общата дължина на велоалеите е приблизително 8,3 км. Хоризонтална маркировка върху пътна настилка 14400кв.м. – 65 000 евро с ДДС Рехабилитация на 119 спирки за обществен транспорт – 164 000 евро с ДДС ; Изграждане на рампи за хора с увреждания – 35 000 евро с ДДС • изграждане на 80 рампи (59 двойни и 21 единични) към тротоарите на главните кръстовища с цел да се подобри достъпа до спирките на ГТ и мобилността като цяло за хората с увреждания . • Рехабилитация на 119 спирки за обществен транспорт – 164 000 евро с ДДС ;

в община Стара Загора:

организацията на обществения транспорт страна на превозвачите на процеса по монтиране на хардуерните елементи (техническите устройства) на автобусния и тролейбусния парк с цел до средата на годината GPS системата за проследяване и контрол да бъде въведена в експлоатация. Необходима ли е актуализиране на общинската транспортна схема, насочено към ефективно обслужване на пътниците от всички части на града? - Към настоящия момент не се предвижда актуализиране на общинската транспортна схема. Сега съществуващите автобусни и тролейбусни линии задоволяват потребностите на жителите на града. При възникване на необходимост

общинската администрация разработва и предлага на общинския съвет - Стара Загора, да одобри промени в съществуващите линии или утвърждаване на нови. Залагате ли средства за модернизиране на светофарната система с внедряване на съвременни технологии за регулиране на транспортния трафик и за видеонаблюдение на основите кръстовища в града? - Общо 15 са светофарните уредби, включени в системата за контрол. Чрез сверяването им на всеки час от централен компютър в звено „Градска мобилност” се осъществява контрол за функционирането на режим „зелена вълна”.

При възникнала повреда или прекъснат обмен с контролерите по места се оповестява поддържащата устройствата фирма за отстраняване на неизправностите. Възнамеряваме да въведем нова система, обхващаща чрез видеокамери основните пътни артерии в града, която чрез наблюдение върху интензивността на трафика ще позволи гъвкаво регулиране на времевите отстояния за превключване на светофарните уредби. През настоящата година не е предвидено финансиране за модернизиране на съществуващата или изграждане на нова, посъвременна светофарна система. Проучваме възможността за финансиране на такъв проект, като той стане част от

Проекта за интегриран градски транспорт по оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, ще се търси финансиране и чрез други програми, ако това е необходимо. Предвижда ли се подобряване на организацията на движение в Стара Загора? - На първо време планираме въвеждане на голям брой еднопосочни улици, като ефективна мярка за решаване на проблема с паркиране на автомобилите и частично разтоварване на трафика по кръстовищата от първостепенната улична мрежа, чрез подобрения на организацията на движение в тях. Извършва се проектиране и уширяване на спирките на градския транспорт и

подобряване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация. Цели се и подобряване на провеждането на трафика и намаляване на задръжките в светлинно регулираните кръстовища чрез оптимизиране на светофарните „цикли” с използване на по-нови и усъвършенствани методологии и програмни продукти. Ще бъде извършена цялостна ревизия и корекция на хоризонталната маркировка по бул. „Патриарх Евтимий”, като се включат допълнително два леви завоя. Това ще наложи оптимизация на „зелена вълна” по бул. „Патриарх Евтимий” и проектиране на „зелена вълна” по бул. „Славянски”. Предвидено е въвеждане и планиране на светлинно регулира-

не за кръстовищата на ул. „Августа Траяна” и бул. „Руски”, бул. „Ген. Столетов” и ул. „Д-р Стоянович”, както и монтиране на нови светофари по бул. „Гурко”. В дългосрочен аспект е планирано да се създаде концепция за провеждане на трафика и намаляване на движението в централната градска част. Приоритет е внедряването на интелигенти транспортни системи в масовия обществен градски транспорт. Като мярка за подобряване на организацията на движение е планирано светофарните уредби да са свързани и да се реализират адаптивни цикли на светофарните уредби. Планира се въвеждане и на видеонаблюдение. Интервюто взе Светла ДОБРЕВА


16

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

Инж. Антон Босилков, зам.-кмет „Териториално развитие, строителство и общинска собственост” в община Плевен за проекта „Интегриран градски транспорт“:

Проектът ни възлиза на 11 млн. евро Един от основните компоненти е строителство на ново тролейбусно депо за близо 7 млн. евро

Е

фективно и устойчиво подобрение в предоставянето на услугата градски транспорт и регулиране на трафика – с това най-общо са свързани очакванията по проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен“, който трябва да стартира още през тази година. Една от основните задачи на общинското ръководство преди подаване на проектното предложение беше Г-н Босилков, как е разчетен проектът и кои са основните му компоненти? - Проектното ни предложение е депозирано за оценка. Проектът е разделен на две части с оглед на това, че втората част от проекта ще бъде реализирана през следващия програмен период след 2014 г., в който ще се даде завършен вид на тролейбусната мрежа в града. В него са заложени доста дейности, които са разпределени в дванайсет компонента. Те са свързани с изграждане на система за управление на обществения транспорт, на ново тролейбусно депо, разширяване на тролейбусната мрежа, реконструкция и подобрения на тролейбусната мрежа, изграждане на интелигентна система за управление на трафика, облагородяване на спирките за обществен транспорт, изграждане на нови велоалеи, безопасност на движението, като последният компонент е свързан с програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения. Три от компонентите останаха за следващия програмен период система за електронно таксуване, подмяна на подвижния състав (на самите тролейбуси) и изграждане на система за управление на транспортната инфраструктура. Очаква се до края на годината да се подпише договор с управляващия орган ОПРР. Предвижда се продължителността на проекта да е около две години, като ще обхване периода 2013 – 2015 г., завършването е предвидено за февруари-март 2015 г. По отношение на достъпността - има ли обхванати нови градски територии и кои са те? - Наистина в града има квартали, които не са обезпечени. В тази връзка предвиждаме разширяване на тролейбусната мрежа с три нови участъка. Предвижда се още изграждане на две велоалеи, които да свържат части от града с вече съществуващата велоалея и да осигурят достъп с велосипед граждани до уникалния парк „Кайлъка“. Едната велоалея ще започ-

свързана с намаляване на собственото участие в проекта, акцентира по време на редовен брифинг в общината неотдавна кметът на Плевен проф. Д-р Димитър Стойков. Той посочи, че редуцирането е от 32-33% общинско участие до под 10%, с което на практика съфинансирането ще падне на около 2 млн. лв.

Кое наложи редуцирането на велоалеите от близо 30 км в идейния проект на 10 км в окончателния? - Ние се съобразяваме и със самоучастието на общината в реализирането на този проект, тъй като работим по много други проекти, които смятаме, че също са важни за града, така че евентуално към втория етап може да се помисли и за реализирането на останалата част от волоалеите, но на този етап ще бъдат само две.

Основни компоненти на проекта: •Компонент 1 Изграждане на

система за управление на обществения транспорт

•Компонент 2 Ново тролей-

бусно депо

•Компонент 3 Разширяване

на тролейбусната мрежа – изграждане на 3 нови участъка

•Компонент 4 Реконструкция

и подобрения на тролейбусната мрежа

•Компонент 6 Интелигент-

на система за управление на трафика

•Компонент 7 Облагородява-

не на спирките за обществен транспорт

•Компонент 8 Велоалеи - две

велоалеи с обща дължина около 10 км

•Компонент 11 Безопасност

на движението

•Компонент 12 Програма за

устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения

не от района на жп гарата, от площад „Иван Миндиликов“ и ще мине по „Княз Ал. Батенберг“, покрай сградата на ОАПС и „Билла“, излиза на ул. „Васил Левски“. Оттам от началото на пешеходната зона, минавайки пред площад „Възраждане“, ще се включи към велоалеята, която е пред завършване до читалище „Съгласие“, по която ще се стига до „Кайлъка“. Другата нова велоалея започва от кръстовището на ул. „Пирот“ и „Хаджи Димитър“ в „Девети квартал“, слиза по ул. „Стоян Заимов“, минава по ул. „Хемус“ и на кръстовището с ул. „Добрич“, покрай чешмата на „Балаклия“ се включва в участъка до СОУ „Йордан Йовков“ към съществуващата велоалея. Това са двете велоалеи, които ще изградим по проекта с обща дължина близо 10 км.

На практика кои от допустимите дейности, включени в проектното предложение, са с най-голяма тежест? - Основната тежест през първия етап, пада върху изграждане на ново тролейбусно депо в жк „Дружба“ в терен с площ от около 15 дка срещу МБАЛ „Свети Панталеймон“. Имаме изготвени ПУП и идеен проект за депото, предстои да бъде разработен работен проект. Също така ще откроя новите линии, реконструкцията и рехабилитацията на съществуващите линии. Огромно внимание се обръща и на безопасността на движението. В чисто финансов аспект как е разчетен проектът? - Във финансов аспект стойността на проекта възлиза на 11 млн. евро. Основната част от тази сума, както споменах, е за изграждането на депото

– тя е от порядъка на 7 млн. евро. Около 300 хил. евро са предвидени за изграждане на велоалеи и т.н. За следващия програмен период е твърде рано, не знаем условия и не мога да се ангажирам със стойности. Създавате общинско предприятие „Център за градска мобилност“ за осъществяване целите на проекта по препоръка на консултанта… Какви са очакванията ви? - Това зависи от решението на общинския съвет (бел. ред. - сесията на общинския съвет ще се проведе на 3 април). Към това звено смятаме да бъдат придадени автогарата, общинските паркинги. Желанието ни е общинското предприятие да заработи възможно най-бързо. Предложението за избор на директор на общинското предприятие ще бъде внесено най-вероятно на следващото заседание на общинския съвет през месец април. Предстои да бъде обявен конкурс Община Плевен е в процес на разработване на транспортно–комуникационната схема, кога очаквате да се финализира работата по нея? - Транспортно-комуникационната схема е част от общия устройствен план на града, който е в процес на разработване. Очакваме в началото на май да бъде готов предварителният проект. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА Почти приключва изграждането на първата велоалея в града, която свързва центъра на Плевен с парк „Кайлъка“. Изпълнението е поверено на плевенската фирма „Инжстрой“ ЕООД. Проектът се реализира по ОП „Регионално развитие“


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНТЕГРИРАН ТРАНСПОРТ

17

ТЕМА

Инж. Антон Антов, зам.-ръководител на екипа, изготвил проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен”:

Общественият транспорт на Плевен е един от най-добре функциониращите в големите градове

Какво показаха проучванията ви? - Сравнителният анализ на експлоатационните параметри на линиите на градския транспорт в Плевен показва значителни разлики на натоварванията с пътници на тролейбусните маршрути и на интервалите на след-

С какво най-общо са свързани препоръките и насоките за развитие в контекста на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен“? - В резултат от проучванията и от обсъжданията с об-

ществеността и администрацията беше прието, че за да се постигне подобряване на транспортното обслужване на населението, е необходимо да се използват допълнителни резерви в няколко направления: •Планиране на маршрутните мрежи (трасета, линии, спирки) и оптимизиране на експлоатационните планове (разписания, интервали на следване и пр.) в съответствие с потребностите за обслужването на градските територии. Това на практи-

ка означава оптимизиране на транспортната схема, но също така и нейното динамично и непрекъснато обновяване. •Управляване на превозния процес в реално време и взаимодействие на линиите с информиране на пътниците и водачите за актуалната транспортна обстановка. •Перспективно (средносрочно) планиране на градската транспортна инфраструктура, насочено към увеличаване на относителния дял на електро-

ствената инфраструктура на градския транспорт – модернизация на спирките, на гаражите, сервизите и пр. •Взаимодействие между градските транспортни системи, осигуряване на приоритетност и на максимално добри експлоатационни условия за обществения превоз на пътници. •Подобряване на параметрите на качеството на транспортното обслужване – точност, надеждност, безопасност и пр. За тази цел е необходим непрекъснат контрол на експлоатационния процес. •Формиране на ефикасни публични управленчески структури. •Устройване на единен център за контрол и управление на градския транспорт в реално време. Препоръките, формулирани, проверени и обосновани чрез проекта, включват подробни разработки и конкретни инвестиционни предложения по компоненти. Интервюто взе Силвия ЗЛАТКОВА

бул. „Ге орги К очев“

н“

Индустриална зона Изток

ра „Дой бул.

ване на автобусите. В устройствен аспект ясно се открояват тролейбусните линии, които обслужват големите жилищни комплекси и ги свързват с централната градска част, и важни райони и обекти (например железопътната гара и автогарата). Те работят с интервали на следване 5 минути във върхов час. Обслужването е надеждно, запълването на возилата е задоволително. Това са линиите, които формират общото положително впечатление от системата на градския транспорт на град Плевен и също така положителната оценка на гражданството. От автобусните линии само една се движи с интервал 15 минути и спада към категорията на задоволително обслужващите. Повечето от автобусните линии са с интервали на движение над 40 минути, обикновено с едночасов интервал. Не дублират тролейбусните маршрути изцяло, макар че в значителни участъци в центъра съвпадат с тях. В официалната транспортна схема, отразена и в договорите с частните автобусни превозвачи, маршрутите им са дефинирани така, че да обслужват градските територии, които не са покрити от тролейбусната мрежа. Това особено важи за активните зони около II клинична база и направлението по улица „Дойран”. Отделен въпрос е какво качество на обслужването се предлага, доколкото повечето от линиите се движат с едночасов интервал.

транспорта.

•Подобряване на производ-

бул. „Георги Кочев“ бул. „Х р.Бот ев“

С какво най-общо се характеризира общественият транспорт в Плевен? - Общоизвестен факт е, че общественият превоз на пътници в град Плевен в сравнение с други големи български градове е един от най-добре функциониращите. Значителният превес на тролейбусните превози е благоприятен за градската среда.

П

ървите улици, които проектира инж. Антон Антов, когато започва кариерата си, са в Плевен. Разработки е правил за Варна, София и други градове в страната. Инженер е по транспортно планиране и организация на движението. Десетилетия е работил в структурите на транспорта в страната. С богат опит в областта на транспортното планиране и териториалното устройство, инфраструктурата и особено в железниците. При изготвянето на проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен” на инж. Антов е поверено методическото ръководство.

в“ л.азо ул. „В

Инж. Антов, какво включваше работата по проекта „Интегриран градски транспорт на Плевен”? - Най-напред бих искал да отбележа, че проектът за интегриран градски транспорт е разработен за подпомагане на общинските ръководства на големите български градове със средствата на европейското сътрудничество и прилагането на най-добрите практики за формирането на устойчива градска среда. Вижданията на община Плевен са насочени към подобряване на транспортното обслужване на населението, подобряване на градската среда чрез развитието на оптимизирана система на електротранспорта, подобряване на ефективността на публичните разходи за градските транспортни системи. Основополагащите документи за визията на общинската администрация са Общинският план за развитие на община Плевен 2002 - 2013 г. и Областната стратегия за развитие на община Плевен 2005 - 2015 г. Като бенефициент на проекта община Плевен конкретизира изискванията си към проекта в няколко насоки, а именно разширяване и оптимизиране на маршрутната мрежа на градския транспорт, подобряване на важни обекти на транспортната инфраструктура (улични кръстовища, автогарата, производствената база – тролейбусно депо и др.), подобряване на уличната инфраструктура, подобряване на механизмите на планирането и на подготовката на проектите.

Скобелев парк

парк Кайлъка

Депозирания за оценка проект предвижда изграждане на три нови участъка. Единият започва от кръстовището на бул. „Георги Кочев“ и бул. „Русе“ и завършва на кръстовището на бул. „България“ и ул. „Климент Охридски“. Той е с дължина 1120 метра, като маршрутът му обхваща бул. „Европа“ и ул. „Климент Охридски“ в посока жк „Дружба 3“. Другият участък ще обслужва „Девети квартал“. Започва от кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Стоян Заимов“ и завършва на обръщалото на Втора клинична база. Приблизителната дължина на този участък е около 2.2 км и обхваща улиците „Стоян Заимов“, „Пирот“, ул. „Хаджи Димитър“, покрай ЦДГ „Пролет“, ул. „Ген. Вл. Вазов“, стадион „Белите орли“, обръщалото. Третият участък ще разшири обхвата на мрежата в кв. „Мара Денчева“. Този нов участък ще започне от кръстовището на ул. „Сан Стефано“ и „Христо Ботев“ и ще обхване квартал „Мара Денчева“ и жк „Кайлъка“ с обща дължина около 2.2 км и маршрут – бул. „Христо Ботев“, ул. „Ильо войвода“, минава покрай двата гробищни парка, ул. „Райски кът“ и обратно до пресичането на ул. „Сан Стефано“, при обръщателната на Моста в парк „Кайлъка“.


18

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ТЕМА Economist Intelligence Unit и Siemens: European Green Cities Index

Транспорт и интелигентни системи

Градовете в Европа са във фокуса на проучването European Green Cities Index на Economist Intelligence Unit и световния концерн Siemens по повече от пет основни показателя - емисии CO2, сграден фонд и енергийна ефективност, транспорт, води и отпадъци.

Повече от половината хора по света живеят в градовете, които консумират повече от половината ресурси и създават повече от 80% от парниковите емисии. Обитаването на толкова много хора на едно място създава специфични изисквания към околната среда и поради всестранната интеграция необходимост от все поумни градски системи за транспорт. Градският транспорт е една от ключовите области, където градовете имат директна възможност да въздействат върху избора на жителите как да се придвижват. Това се извършва чрез организирането и разширяването на автобусната мрежа, но потребителите могат да

бъдат директно насърчени да вървят повече пеша и да ползват велосипеди - възможно найзелените опции, чрез специални велосипедни алеи, пешеходни зони и субсидии за велосипеди. В Стокхолм са изведени три приоритета

На първо място, възможността на жителите да имат лесен достъп до публичните или частни транспортни алтернативи, които са зелени, безопасни и удобни. На второ, правителствената политика, която да насърчава използването на такива алтернативи. На трето място, прилагането на зелени технологични решения в автомобилите и инфраструктурата.

Политики

В Стокхолм е въведен данък върху автомобилите в градския център от август 2007 г. с под-

крепата на жителите в центъра и въпреки несъгласията на живеещите в крайградските територии. Въвеждането на данъка е увеличило пътуващите с градския транспорт с 5% дневно, а приходите се използват за намаляване на задръстванията и за подобряване на средата в града. Целта е градът не само да не поощрява шофирането на собствен автомобил, налице е обществена подкрепа за осигуряване на зелена обществена алтернатива, така че хората да имат право на избор. Амстердам също има много добри постижения в транспорта и прилага набор от рестрикции и насърчения. Географията и традициите правят карането на велосипеди един от водещите начини за придвижване. Освен създаването на специални зони за велосипедисти, където автомобилите нямат достъп, градската управа се опитва да улесни велосипедистите - от даването на информация за трафика до безплатно и безопасно паркиране с гаранция срещу кражби - сериозен проблем в града. Технологии

И други градове използват такси за задръствания, но това, което отличава Стокхолм, е новаторският подход и експериментирането с нови технологии. Стокхолмската компания за градски транспорт има найголемия брой автобуси на етанол в света, въведени още от 1989 г. Компанията е изпробвала изключително голям брой

модерни разработки, а интелигентната система за управление използва различни принципи за събиране на информация и управление на трафика като предоставяне на информация на водачите за избор на маршрут, регулиране на светофарите и промяна на съдържанието на променливи пътни знаци. Все пак въвеждането на нови технологии е трудно и

Г

радският транспорт е една от ключовите области, където градовете имат директна възможност да въздействат върху избора на жителите как да се придвижват скъпо - трябва да се плати цената на всички проблеми, които не са били предвидени. С времето премията за риска от въвеждане на зелени нововъведения намалява, но не напълно. Дори след 20 години опит използването на етанол в градския транспорт на Стокхолм е по-скъпо от дизеловите варианти. Тъй като компанията за градски транспорт обаче е общинска, заплащането на по-високи цени е оправдано от гледна точка на политическата воля за налагане на такива решения и за заплащане на по-високата цена. Николай ТОДОРОВ


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

19

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, БЪЛГАРИЯ 2012

Стратегическата инфраструктура от край до край Докато еврофондовете ще бъдат горивото на проектите в средносрочен период, вратите постепенно се отварят за публично-частните партньорства

И

нерцията на инфраструктурния бум в България ще продължи да бъде подхранвана с европейски пари и след 2014 г. Но вратите постепенно се отварят за публично-частни партньорства, които да попълнят очертания от президент и министри на регионалното развитие и благоустройството, транспорта и околната среда и водите на седмата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура, България 2012” недостиг в някои от ключовите сектори.

НЕ ВСИЧКО Е ЕВРОФОНДОВЕ „Не всичко е само еврофондове, не всичко е във възможностите на бюджета и инвестиционните заеми, които министерствата могат

да вземат”, каза президентът Росен Плевнелиев на откриването. „Много се радвам, че законът (за ПЧП) е на финалната права и сега

е много важно да го облечем с няколко работещи бързи успеха по отношение на публично-частните партньорства. Все си мисля, че в

областта на тол-системите България ще направи своето категорично и ясно решение, ще намерим правилното стратегическо парт-

ньорство.” Министрите Лиляна Павлова, Ивайло Московски и Нона Караджова сложиха заявките си за инвестиции на

масата само за да стане ясно, че е малко вероятно те да бъдат удовлетворени в цялост от финансовата рамка на ЕС.

евро), които може да инвестираме в различен тип инфраструктура, очаквам през следващия програмен

период тази сума да не е по-малка, дори да е по-голяма минимум с половин милиард”, каза министърът по

управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. Дори недостатъчни

за всички потребности, достъпът до тези средства е един успехите за новите членки на Европейския съюз,

успели да се разберат с колегите си базовата инфраструктура да бъде финансирана и занапред.

на Павлова и добави, че 2.8 млрд. от сумата биха могли да дойдат за най-важните от проекти като европей-

ска помощ. Колегата й от транспорта Ивайло Московски добави към тях още 6 млрд. евро. Приоритети до 2020 г.

са модернизирането на железниците и разширението на метрото в София. Министърът на околната среда и водите

Нона Караджова каза, че общата позиция с регионалното министерство е средствата за ВиК да се удвоят до 5 млрд.

лева, или малко над 2.5 млрд. евро, в сравнение с разполагаемите за настоящия бюджетен период.

ства и балансът на всички интереси вероятно ще отвори по-широко вратата за публично-частни партньорства в повечето сектори на твърдата инфраструктура. Пътищата ще започнат с въвеждането на електронна, базирана на глобална система за локализиране тол-система и електронна винет-

ка, изграждането на които се очаква към 2014 г. След софтуера ще дойде ред на хардуера. Лиляна Павлова каза, че проекти за 1.5 млрд. евро ще търсят различни от европейските източници на финансиране: „публично-частно партньорство, заемни средства, държавен бюджет..., за да доизградим всички скорост-

ни пътища, магистрала „Черно море”, за да може тази картина, която видяхте, да бъде завършена.” „За всички нас е ясно, че само от еврофондове (сумата) не би могла да се осигури и трябва да се вземе и политическо решение доколко може да се ползват заемни средства, доколко са-

мата държава би могла да участва в тези проекти, доколко е целесъобразно и рационално да се ползва и публичночастното партньорство, основно концесии”, каза Ивайло Московски. Той даде знак, че ще се върви по досегашния път на концесиите за изграждане и управление на пристанища и летища.

развитие на публичночастни партньорства с общините, за изграждане на системи за сепариране

на полезните компоненти... Това е бъдещето.” „Тези от вас, които се чудят къде да си вложат

парите, каква дейност да захванат, ето това е една добра инвестиция в областта на рециклиране на

строителните отпадъци и битовите отпадъци”, каза екоминистърът.

НЕ ПО-МАЛКО „Ако към момента за седемте оперативни програми разполагаме с близо 10.5 млрд. лева (около 5.5 млрд.

НА СКОРОСТ Реализирането на програмата за пътно строителство би погълнало над 4 млрд. евро до 2020 г., каза Лиля-

МУСКУЛИ И УМ Докато стратегията за развитие на ЕС слага ударението преди всичко върху икономиката, заетостта и екологията, България също ще трябва да балансира между мускулите и ума. „Когато говорим за стратегическа инфраструктура... не трябва да коментираме и мислим само в рамките на

пътища, пречиствателни станции, железопътни линии и всякакви форми на транспортни решения. За България също така е важна дигитализацията, достъпът до широколентов интернет, електронното правителство, енергийната ефективност”, каза президентът Плевнелиев. Недостигът на сред-

ОГРОМНА НИША Докато парламентът все още обсъжда текстовете на законопроекта за управление на отпадъци-

те, Нона Караджова призова бизнеса да се подготви. „Това е една огромна ниша за нашия бизнес за

Деян ТОДОРОВ


20

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, БЪЛГАРИЯ 2012 Пътища

Конференция на равносметката Новите теми са: публично-частното партньорство, индексация на строителните договори заради цените на горивата и петролните продукти

Т

ази пролет завърши седемгодишният цикъл на конференцията „Стратегическа инфраструктура“. В библейски смисъл седмото й издание я превърна в конференция на равносметката. Шест години работихме заедно с администрацията и бизнеса на „полето“ на инфраструктурата, като всяка година заделяхме по нещо за Седмата, когато „земята“ ни трябваше да си почива, за да роди идеите за Осмата. Какво се случи?

Само за една година – 2011, по оперативна програма „Транспорт“ е предоставена безвъзмездна финансова помощ в размер на 1.1 млрд. евро, или два пъти повече от периода 2007 - 2010 г. Изплатени са над 308 млн. евро, или три пъти повече от периода 20072010 г. Изпълнението на прогнозите ЛОТАР е до-

бро. Няма риск от загуба на средства. Допуснати са изключително малко грешки. Според баланса на еврофондовете: •Предоставената безвъзмездна помощ е 1 841 825 997 евро, или 92% •Сключени са договори с изпълнители за 1 676 343 035 евро, или 84% •Верифицирани са разходи за 505 414 317 евро, или 25%

Особено актуални на пътния панел от седмото издание на конференцията бяха видеофилмите с кадри от построените участъци на магистралите •Сертифицираните са 23% от разходите, или 456 863 532 евро •Европейската комисия е възстановила 373 639 097, или 23%.

Затова 2011 г. е найуспешната до момента в изпълнението на оперативна програма „Транспорт“. Такава е равносметката според Гали-

на Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съ-

общенията, управляващ орган на програмата, по време на Седмата годишна конференция „Стратегическа инфраструктура България 2012“.

Бизнесът:

В епицентъра на битумния трус

В

изказването си за трудните условия на работа при договори, сключени на ниски цени, и голям скок на цените на битума шефът на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров повдигна завесата за темата, по която всички говорят, но официално нищо не се казва. Той отприщи страховете, недоволството, активността и желанието на бизнеса на глас да изрече необходимостта от политически решения за цените на горивата и петролните продукти. По време на седмата конференция „Стратегическа инфраструктура, България 2012“ направихме анкета с въпроса кой ще победи - битумът или българските фирми. Ето отговорите на бизнеса.

Стефан Чайков, председател на Българска браншова камара „Пътища“:

Общите загуби за бизнеса ще достигнат 100 млн. лева Най-големият проблем е, че в момента няма механизъм, който да защити строителния бизнес от форсмажорните обстоятелства цените на горивата и битума. Най-вече на битума, защото там има диспропорция в степента на увеличение на петрола спрямо степента на увеличение на цената на битума. Той се отнася с особена сила за големите инфраструктурни обекти, играни през 2009–2010 г. Там общите загуби за бизнеса ще достигнат 100 милиона лева. Това не е възможно да бъде поето от фирмите, защото на практика ще ги ликвидира. Предложихме на администрацията да организираме дискусия по този процес. Самата браншова камара предложи справедлив защитен механизъм. В крайната цена да се отчита само факторът увеличение на цената на битума. Никой не може да предвиди ситуацията в Иран. За нас като браншова камара това

е най-важната цел, върху която работим в момента. Включително сме направили запитване до Агенцията по обществените поръчки за законовата допустимост за включване на подобен механизъм в бъдещите договори. Следващият програмен период се гради в момента. Сега е важно да защитим нашите фирми от подобни изненади.

Павел Диковски, председател на Сдружението на пътните инженери-консултанти:

Договорът не е догма Никой не може да предвиди накъде ще тръгне цената на битума – цената е плаваща величина. На първо време, където е възможно, трябва да се намалят темповете. Но има обекти, където това не може да стане. Такъв е „Тракия“. Смятам, че трябва да се преразгледат договорите. Договорите по ФИДИК разрешават искове от страна на изпълнителя при форсмажарни обстоятелства. А това са форсмажорни обстоятелства. Има търгове, които са играни доста отдавна - през 2009 г., а са стартирали едва миналата година. Как фирмите да са пресметнали тогава колко ще струва битумът сега? Договорът не е догма – това беше идеята „Прегьов“, която е грешна.

Цветан Цонев, главен изпълнителен директор на „Трейс груп холд“:

Възложителят да бъде по-малко алчен оттук нататък, а строителите да бъдем по-малко страхливи, че ще останем без работа Бизнесът е поставен в трудна ситуация. Бизнесът си има своята вина – възложителят също. Правото на силния е да изстиска всичко от слабия. Друг е въпросът дали силният може без слабия. Тогава спрямо кого ще е силен? Ние носим отговорност за това, което сме подписали и трябва да го спазваме. И все пак искам да кажа, че има едно основно правило, което е двигател на фондовите борси. Те, фондовите борси, се движат главно от алчността и страха. Пренесено в посока на това, за което говорим, моето пожелание е възложителят да бъде по-малко алчен оттук нататък, а строителите да бъдем по-малко страхливи, че ще останем без работа.


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

21

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, БЪЛГАРИЯ 2012 Карстен Расмусен, ръководител на направлението за България в ГД “Регионална политика“ на Европейската комисия, не успя да се присъедини към конференцията, но в интервю за в. „Строителство Градът“ постави висока оценка на транспортните проекти. Предизвикателствата от изпълнението на първите договори

анализира Лазар Лазаров, председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Негово е признанието, че сключените през 2010 г. година строителни договори са тежки за фирмите, изпълнители на магистрала „Тракия“, като най-тежък от тях е е договорът за лот 2 Стара Загора – Нова Загора. Защото до този момент договорите бяха сключвани на основата на ФИДИК и имаше възможност за предявяване на искове от страна на изпълнителя, а и търгуването не беше по критерий най-ниската цена. А сега цените на горивата и петролните про-

дукти (в случая – на битума) скочиха много. За първи път пътната администрация демонстрира разбиране към ситуацията на строителните компании. Може би съзнава, че ситуацията е обща. Няма връщане назад към постоянните анекси, каза Лазар Лазаров. Нека при бъдещи конкурси компаниите да имат предвид рисковете, които залагат в цената. Инж. Лазаров се обърна към експлоатационните дружества с апел за акуратност. Като съгласуват проектите на АПИ, да го правят експедитивно и да отразяват правилно наличие на техническа инфраструктура, и то на местата, на които тя се намира на практика. Тръжните процедури си остават проблем, същото се отнася и за отчужденията. Разплащанията са навременни, дори бързи, което се дължи и на ритмичната дейност на управляващия орган. Преходът към следващия програмен период

От 2011 г. се подгот-

Андрей Цеков, изпълнителен директор на „Главболгарстрой холдинг“:

Трябва да има лимитиран кръг от възможности за корекции Далеч съм от мисълта да има клаузи, които да дават прекален либерализъм по отношение на цените. Те би трябвало да са стабилни и фиксирани. Това е правилото. Но трябва да има определен лимитиран кръг възможности да се прави корекция. Най-добрият подход би бил да се възприеме модел на договорите от типа на ФИДИК. В сравнение с един класически ФИДИК договор нашите са по-стриктни по отношение на изпълнителя. Проблемът е хармонизирането на този механизъм с разпоредбите на нашия Закон за обществените поръчки, който практически не дава възможност за ценови корекции.

Иван Иванов, изпълнителен директор на „ПСТ холдинг“:

Това си е форсмажор Цените на горивата направиха скок над 100% . Никой разумен изпълнител не може да направи дългосрочен анализ на това. Това си е форсмажор, който може да бъде приложен към който и да било договор.

Представителите на изпълнителите на магистралите имаха какво да кажат и да покажат, най-лаконичен бе председателят на новосъздадената компания за бъдещите инфраструктурни проекти Асен Антов (най-вляво)

вят проектите за следващия програмен период. През 2012 г. започна подготовката на лот 2 на магистрала „Струма“ ще се търгува по критерия икономически най-изгодната оферта и инженеринг. Ако инженерингът се окаже по-добрата форма за строителите и възложителите, той ще бъде приложен през следващия програмен период 2014 – 2020 г. – такава е идеята на пътната администрация. За магистрала „Черно море“ ще търси публич-

но-частно партньорство. Тол-системата трябва да бъде готова през 2015 г. - ще се постараем да намерим изпълнител чрез публично-частно партньорство, който да я изгради и тя да бъде GPS базирана, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. Инфраструктурният критик инж. Румен Йовчев постави въпроса за поддържането на пътищата. Попита още кога ще се рехабилитират обекти, обновява-

Георги Станилов, управител на „Станилов“ ЕООД:

Да се избират фирми, които строят качествено и в срок От едната страна са горивата – скочиха и влияят на цената. От другата страна са търговете. Така се унищожава бизнесът. Много важно е много добре да се подготвят тръжните документи и който иска да строи качествено и бързо, да участва. Като се каже икономически изгодна оферта, да се избират фирми, които се справят, които строят в срок и качествено, които нямат забележки при издаване на акт 16, а не такива, които са се изхвърляли на 10 обекта и се хващат на единадесетия, за да го провалят.

Лазар Лазаров, председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Търсим възможност битумът да влезе в индексационната кошница Водим постоянни разговори с Българска браншова камара „Пътища“ за възможност за включване на бутимните материали в индексационната кошница. Битумите нямат акциз, тъй като се произвеждат от наш производител. При нива в цената на битума от 450 лв. за тон и цена на дизела 1.70 лв. за литър сега да се стигне до 1300 лв. за тон и 2.30 лв. за литър дизел – това е голямо предизвикателство и ние търсим решение.

ни през периода 1994 2004 г. „Стартираме нов принцип с автомагистрала „Люлин” – вече няма да плащаме за това колко дупки са закърпени, а за нивото и качеството на поддържането“, каза министър Павлова. По въпроса за рехабилитация на обектите от периода 1994 - 2004, Лазар Лазаров отговори така: „Сега рехабилитираме пътища, което не са били ремонтирани от 1976 г. Всичко по реда си. И аз искам да правим освежаване на пътищата

на всеки 7 години, както е в Германия. Но такъв е бюджетът.“ Мечтата на шефа на пътната агенция е да има бюджет като през 2007 г. - 750 млн. лева, а не три пъти по-малко. Изпълнителният директор на Национална компания „Стратегическа инфраструктура“ Асен Антов отправи най-краткото послание: „Повече чуваемост, повече комуникация между страните в строителния процес. Вече сме тръгнали в тази посока.“ Милена ВАСИЛЕВА

Асен Антов, изпълнителен директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“:

И за компетентния изпълнител е невъзможно да предвиди движението на глобалните пазари В световната практика се приема, че при договори с продължителност, по-голяма от 2 години, е разумно да бъде включвана клауза за индексация. Логиката е, че дори за един компетентен изпълнител е практически невъзможно да предвиди движението на глобалните пазари и да включи в цената си съответните резерви. У нас най-често въпросът се повдига във връзка с повишаване на цените на битума и горивата, но всъщност стои по абсолютно същия начин и по отношение на останалите основни фактори, определящи цената – агрегати, стомана, цимент, труд. Няма законови пречки индексация да бъде включена в строителните договори и това е правено у нас. Необходимо е обаче точно да бъде отговорено на няколко въпроса: • след какъв срок да влиза в сила клаузата за индексация – например 2 години • какъв процент от повишението на цените да бъде поеман от изпълнителя – например 15% • каква е тежестта на цената на съответния материал спрямо общата цена – трябва да бъде изчислена според характера на строителните работи, защото например делът на битума към общата цена е различен за ново строителство на път и рехабилитация. Следва да се отбележи също така, че веднъж влязла в сила клаузата за индексация, не е задължително да води само до оскъпяване, а може всъщност и да намалява цената. Подобна ситуация имаше при някои договори преди години, когато за известен период цените на битума и горивата падаха.


22

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, БЪЛГАРИЯ 2012 Николаус Хаджитеодосиу, технически директор на „Актор“ АСД:

В АПИ знаят за проблема и мисля, че подготвят решение

Железници

Наръчник за жп проекти

Според нашите първи калкулации цените на горивата и битума трябваше да се качат най-много с 10% - по 5% на година. Сега цените на горивата са по 25-30% повисоки. Същият е проблемът и с битума. Опитваме се да се справим. В АПИ знаят за проблема и мисля, че подготвят решение. В другите страни имат формула, по която преизчисляват скока на цените. Първа е цената в офертата и след това на всеки три месеца се слага ревизираната цена, защото пазарът се променя. Ако цената върви нагоре, се коригира, ако тръгне надолу – пак се коригира. Фирмите не могат да предвидят развитието на глобалния пазар, откъдето се влияят цените на горивата. Затова е необходима защита.

Валентин Трашлиев, изпълнителен директор на „Евро алианс инженеринг“ АД:

У нас твърдата договорена стойност става фетиш Безспорно има голяма тежест при повишаване на цените на горивата, защото нашата техника работи с голям разход на горива. От друга страна обаче, това има и известен отрезвяващ ефект. Това предполага много добра логистика, оптимално натоварване на машините, които да не работят на празен ход, изключително добра организация преди започването на един проект. Разбира се, в никакъв случай не адмирирам повишаването на цените в този вид. Защото у нас съотношението между цена и покупателна способност е много голямо. Когато става въпрос за битумни смеси и асфалтни, цената им пряко оскъпява проекта. Там строителните фирми трудно могат да повлияят. Трябва тези неща да се отчитат и коригират. През последните години преиграваме с приетата твърда договорена стойност в българските проекти, превръщаме я във фетиш. Никъде в Европа не се робува на понятието твърда договорена стойност. Дефицитът трябва да избие нанякъде.

Росен Колелиев, управител на „Пътища и мостове“ ЕООД: Държавата не може да гарантира цените на битума, значи трябва индексация Трябва да е като в цял свят. Дългосрочните договори, които сключваме за поддържане на пътищата, нямат клаузи за индексация. Договорите по ОПРР – също. Фирмите отиват към декапитализация при това двойно увеличаване на битума и на горивата. При положение че срокът на договора е по-дълъг от половин година, държавата трябва да реагира. Държавата не може да гарантира цените на битума, значи трябва да има индексация.

Свобода Николова, управител на „Пътконсулт“:

Никой не е очаквал, че така ще поскъпнат горивата и петролните продукти Най-голямото предизвикателство са цените на петролните продукти. Никой не е очаквал, че така ще поскъпнат горивата. Очаква се разбиране от пътната администрация. Търговете по ОПРР се провеждаха по най-ниска цена и фирмите рискуваха и дадоха много ниски цени, което ще се отрази на изпълнението им през тази година. Част от обектите бяха спрени и това може да даде отражение на качеството на строителните работи.

Ричард Кери, директор на проекта за електрификация „Пловдив - Свиленград“, представи видеоклип на Карстен Расмусен за напредъка на проекта

Докато пътният сектор прави равносметка по стартирали вече проекти от оперативна програма “Транспорт“, железниците са на етапа на уроците от завършващи ИСПА проекти, какъвто стартира Пловдив - Свиленград. Ричард Кери, директор проект „Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив – Свиленград по коридори IV и IХ“ и член на БАКФЖС, предложи да се основе работна група, водена от ДП НКЖИ, която да отрази уроците от проекта Пловдив - Свиленград на едно място като в наръчник. Той ще включва управление на риска при големите проекти, „списък с контролни точки“, водене на регистър с проектните рискове – от концепция до завършване, редовен „независим“ официален преглед на риска през етапите на развитие на проекта. Важно е за всички проекти да се използват най-добрите международни практики, каквито са договорите по ФИДИК. Голямото предизвикателство е

До края на годината два етапа от разширението на столичния метрополитен ще бъдат завършени, съобщи изпълнителният директор на „Метрополитен“ Стоян Братоев

управлението и изпълнението на железопътните проекти.

За това си твърдение заместник-директорът на ДП НКЖИ Христо Алексиев се мотивира с провежданата в предприятието реформа. С помощта на финансовия инструмент „Джаспърс“ НКЖИ подготви нов механизъм за управление на проектите. Всеки проект ще си има ръководител и звено, което да отговаря за него. Трудността при жп проектите обикновено се свързва с по-голямата им продължителност от пътните. Голяма част от елементите, техниката за строителство, а дори и релсите за влаковете с висока скорост не се произвеждат в България - същото се отнася и за медните въжета. Христо Алексиев предложи създаване на специален закон

Пристанище Варна вече изостава с много от товарооборота на пристанището в Констанца, констатира изпълнителният директор на „Пристанище Варна“ Данаил Папазов по време на третия панел

за големите инфраструктурни проекти, тъй като те изискват специални грижи и умения. Той препоръча прецизност в подготовката на нормативен акт за публично-частното партньорство, както и възстановяване на работата по свързване на пристанищата със железниците. Успехът на проекта за метрото

се дължи на изпреварващата ни подготовка. Така ще процедираме и при третия метродиаметър. Това каза изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД Стоян Братоев.

Нашата политика е да имаме проектна готовност дори и при липса на финансиране. Така ще бъдем напълно готови при осигуряване на средства. Следващите метропроекти за изпълнение са третият метродиаметър и разширението на първия метродиаметър към Бизнес парка и лифта на Симеоново, уточни Братоев. Първият пробен влак ще тръгне по отсечката между „ Младост“ до „Цариградско шосе“ на 10 април. След това влаковете ще започнат тестово да се движат по цялото трасе. Милена ВАСИЛЕВА


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

23

СТРАТЕГИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА, БЪЛГАРИЯ 2012

Невидима и все по-важна ВиК инфраструктурата е отпреди 50 години и е време за подмяна, отпадъците да станат ресурс

З

аринати сме с отпадъци в България и трябва да преодолеем модела да третираме отпадъците единствено с депониране. Базисната екологична инфраструктура е невидимата инфраструктура - извън градовете и под земята - съоръженията за преработка и депониране на отпадъци, канализацията, пречиствателните станции за отпадъчни води, изтъкна министър Нона Караджова. Какво е направено през последните две години? Приключване на големи договори по програма ИСПА, ускоряване на про-

ектите по „Околна среда“ и реални разплащания над 900 млн. лева. Голямата цел е до 2020 г. основната част от нея да е подменена и изградена. През 2011 г. по ОПОС бяха одобрени 26 проекта със средна стойност 30-40 млн. лева във водния сектор. През 2012 г. общините бенефициенти ще стартират своите процедури за изпълнители на предпроектни проучвания, проектиране и подготовка на проектите за строителство, вече има шест сключени договора за строителство, очаква се сключване на договори за 900 млн. лева.

Водите и ВиК инфраструктурата са приоритет на двете министерства - на околната среда и водите, за което на конференцията говориха съответно министър Нона Караджова и министър Лили Павлова

ВОДИТЕ МРРБ и ВиК реформата

Водоизточниците и водохващанията до границите на населеното място да станат публична държавна, а ВиК мрежата и пречиствателните станции - публична общинска собственост. ВиК операторите да се окрупнят на 28 от 52, наредба да определи изисквания към тях и евентуално лицензиране. Да се въведе децентрализирано управление чрез асоциациите по ВиК и да бъде изготвен правилникът за тяхното функциониране. Такива бяха основните моменти в политиките във ВиК сектора и подготвяните промени в Закона за водите, представени от Добромир Симидчиев, зам.министър на регионалното развитие. ВиК и „Околна среда“

Около 80% е изградеността на канализацията за агломерациите в обхвата на европейските директиви - над 2 хил. жители, съобщи Ивелина Василева, зам.-министър на околната среда. По „Околна среда“ договорените средства са 2.2 млрд. лв., или 63.6% от бюджета на програмата, изплатените са 11.4%. В изпълнение са 120 договора - 46 за техническа помощ, 33 за строителство, 30 за подготовка и строителство на ВиК

Панел 6 и 7 бяха с фокус върху управлението на водите и отпадъците. На съседната снимка: със закъснение от заседание в парламента пристигна председателят на комисията по околна среда Искра Михайлова, за повече ПЧП в сектора от името на общините призова Тодор Попов, кмет на Пазарджик и отскоро председател на НСОРБ

инфраструктура. В оценка са 75 проектни предложения за ВиК инфраструктура за агломерации над 10 000 е.ж. за 3 млрд. лв. Изпратени за оценка в Европейската комисия са проектите на Добрич и Пловдив. За агломерации между 2000 и 10 000 е.ж. крайният срок за подаване на проектите е 15 август, процедурата е за 300 млн. лв. За наваксване на изоставането по ИСПА

от средата на 2009 г. бяха изградени и въведени в експлоатация 5 регионални депа за отпадъци, обслужващи 29 общини, 15 пречиствателни станции за отпадъчни води, 2 пречиствателни станции за питейни води на

София. Беше изградена 246.1 км водопроводна и 182.3 км канализационна мрежа. Бяха обновени ВиК мрежите на Варна, Кюстендил, Търговище, Горна Оряховица, Смолян, Шумен, Балчик и Пазарджик (с. Ивайло). Това са само някои от успехите в реализацията на проекти, които анализира Цвета Димитрова, директор „Европейски и международни проекти“, МОСВ. ЕСРИ ГИС решенията са изключително подходящи

за интегрирано управление на водна инфраструктура, подчерта Миглена Кузманова, маркетинг мениджър „ЕСРИ България“. Esri ГИС се използва за стра-

тегическо планиране, за оценяване, управление на активи и др. и обхваща целия цикъл - анализ, проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг и контрол и др. Основни трудности при ВиК проектите

коментира Андрей Цеков, гл. изп. директор на „Главболгарстрой холдинг“ - качеството на проектната документация, изходните данни, финансовите и институционални възможности на общините. Пред капацитета на управляващия орган на оперативната програма има предизвикателства - голямо количество проекти за оценка и реализация, дълъг процес на одобрение и кратък срок на изпълнение.

Строителството на ВиК инфраструктура е бавен процес - на промени в проекта, рисковете се прехвърлят върху строителя, сроковете на изпълнение са съкратени, а плащанията се бавят. Комплексни решения във водния сектор

предлага „Шнайдер електрик България“. Найден Хинков, КАМ мениджър, изтъкна как да бъде подобрен процесът на проектиране, за да се намалят инвестиционните и експлоатационните разходи и изграждането на надеждна система на управление. „Шнайдер електрик“ притежава всички необходими решения, има опит в над 100 държави, съвместимост с междуна-

родни стандарти, мрежа от международни и локални партньори, голяма инсталирана база. От 15 години в България се развиват безизкопните технологии,

български проект е печелил най-престижното отличие NO-DIG AWARD. Те се прилагат изключително успешно при рехабилитация и изграждане на нови тръбопроводи, преминаване под автомобилни и жп пътища, сгради и др. Изкопните дейности са минимални, с минимум механизация, с малка работна площадка, не се отбива трафикът, изтъкна Стефан Желязков, председател на Българската асоциация за безизкопни технологии.

ОТПАДЪЦИТЕ Обсъжданията на проектозакона за отпадъците в Народното събрание

на второ четене в комисия в момента са много бурни, изтъкна председателят на комисията по околна среда Искра Михайлова. Документът има 200 члена, досега сме получили над 240 предложения и работата е бавна. Внесеният от Ми-

нистерския съвет проект има умерено реалистична философия, докато някои народни представители имат максималистични цели. Отпадъците все още не са станали ресурс в България, а забавянето в това отношение е вървене назад. Проектът въвежда изискванията на Директива

2008/98/ЕС

и създава условия за преминаване към “рециклиращо общество”, съобщи Теодора Желева, началник-отдел „Управление на битови и строителни отпадъци“, МОСВ. Въвеждат се икономически инструменти за насърчаване на оползотворяване на отпадъците, особено хартия, метал,

стъкло, пластмаса. Формулират се задълженията на общините особено за биологичните, опасните и нерециклируемите отпадъци, запазват се съществуващите изисквания за създаване на сдружения на общини. Утвърждава се новата петстепенна йерархия - предотвратяване, подготовка за повторна упо-

треба, рециклиране, получаване на енергия, депониране. Държавата прехвърля отговорности на общините

но не осигурява ресурси и правомощия. Страхуваме се от възможностите за привличане на частни партньори, но в публичния сектор няма ре-

сурси да се правят ефективни политики. Общините са във фокуса на прилагането на Закона за управление на отпадъците и затова гласът им трябва да се чува, изтъкна кметът на Пазарджик и председател на Националното сдружение на общините в България Тодор Попов. Николай ТОДОРОВ


24

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНФРАСТРУКТУРА Христо Алексиев, зам.-генерален директор на ДП НКЖИ:

Обявяваме търговете за терминала в Пловдив в средата на 2012 г. Изборът на оператор ще става паралелно със строителството на терминала Г-н Алексиев, какво показват проучванията за необходимостта от интермодални терминали? Каква е нагласата за работа с частния сектор в това отношение? - С финансиране по оперативна програма „Транспорт” за периода 2007 - 2013 г. в стратегическите насоки на ДП НКЖИ са заложени прединвестиционни проучвания, в които ще се направи подробен анализ на предлаганите услуги, съществуващи и потенциални клиенти, прогнози на товаропотоците. Въз основа на тези изследвания ще се определи необходимостта от изграждане на нови терминали и възможни терени за тяхното разполагане за регионите на София и Русе. Самото изграждане на интермодалните терминали в тези райони ще се реализира през следващия програмен период по ОП „Транспорт“ 2014 - 2020 г. Намеренията на ДП НКЖИ са до 2020 г. железницата да разполага с мрежа от терминали за интермодални превози. Кой проект се реализира през този програмен период? - Предвижда се изпълнение на проект „Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на развитие в България – Пловдив”. Индикативната стойност на проекта е 8.00 млн. евро, със срок за изпълнение на договора за „Проектиране и строителство на интермодалния терминал” 20 месеца. Терминалът ще се изгради на гара Тодор Каблешков, която е част от железопътен възел Пловдив и е разположена на магистрална жп линия София – Пловдив. Кога ще бъдат обявени търговете за строителство и за избор на оператор за интермодалния терминал в Пловдив? - В средата на 2012 г. се планира да стартират тръжните процедури за избор на консултант за „Строителен надзор и оценка на съответствието” и изпълнител за „Проектиране и строителство на интермодален терминал Пловдив”. Предвижда се едновременно със строителството на терминала да се извършат и дейностите, свър-

Х

ристо Алексиев е заместник генерален директор „Стратегия и администрация“ на ДП НКЖИ. Той е на този пост за втори път. От 2007 г. до момента в НКЖИ последователно е бил заместник генерален директор и съветник към управителния съвет на НКЖИ. Христо Алексиев притежава магистърска степен по „Международни икономически отношения” от УНСС, както и международни сертификати за управление на проекти. Работил е като ръководител проекти в сферата на местното самоуправление и като експертен съветник на кабинета на министъра на транспорта.

Д

о средата на тази година железницата от Пловдив до Димитровград ще получи акт 16 и линията ще влезе в редовна експлоатация

Н

амеренията на ДП НКЖИ са до 2020 г. железницата да разполага със мрежа от терминали за интермодални превози

зани с избора на оператор за неговата експлоатация. Необходимо условие за бъдещата експлоатация на терминала е договорът с оператора да стартира преди приключване на строителните дейности с цел избраният оператор да достави и инсталира необходимото оборудване за експлоатация на терминала (включително и мобилни кранове), което значително ще ускори влизането в експлоатация на терминала. Кои апликационни форми се подготвят, кои са изпратени в Брюксел и чакат одобрение? - Към настоящия момент ДП НКЖИ подготвя няколко формуляра за кандидатстване със следните проекти: •Инструмент за подготовка на жп проекти по трансевропейската транспортна мрежа •Проектиране на участъка София - Септември от железопътна линия София Пловдив •Проектиране на строителството на железопътната линия Видин •София, жп участъци Видин - Медковец и Медковец - Руска Бяла - Изграждане на интермодален терминал в Южен Централен район на планиране в България - Пловдив •Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София. Така нареченият Инструмент включва всички дейности, които е необходимо да извърши ДП НКЖИ като бенефициент по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. за подго-

товка на четири проекта до фаза „зрял проект“: •Развитие на железопътен възел София •Развитие на железопътен възел Бургас •Модернизация на железопътна линия София - Перник - Радомир •Модернизация на железопътна линия София - Драгоман. Това е условие за одобрение на визираните проекти от ЕК и реализирането им през планов период 2014 - 2020 г. Техническата помощ включва и дейности по подготовка на формуляри за кандидатстване за осигуряване на финансиране, необходимо за реализация на инфраструктурните проекти. Тъй като ЕК одобрява само големи проекти, т.е. проекти с индикативна стойност над 50 млн. евро, можем да се похвалим, че към днешна дата и трите подадени към ЕК формуляра за кандидатстване за големите инфраструктурни проекти Пловдив - Бургас, Септември - Пловдив и Първомай - Свиленград са одобрени за съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС. За финансиране на проекти със средства от настоящия планов период не се предвижда подаване на формуляри към ЕК. По отношение на проектите, които споменах, че са във фаза на подготовка, ще подадем съответните формуляри за кандидатстване след 2014 г. То ще става съобразно одобрения списък с приоритетни проекти за периода 2014 - 2020 г.

Кои са приоритетите за 2012 г. и за 2014 – 2020 г.? Какво е мястото на жп възел София сред приоритетните проекти? - Един от основните приоритети на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г. цели развитието на железопътната инфраструктура и интегрирането й в транспортната мрежа на ЕС, а част от фирмената стратегия на ДП НКЖИ е да завърши приоритетното направление изток-запад. •Основен проект за следващия програмен период ще бъде модернизацията на железопътния участък от София до Септември, от една страна, и от друга модернизация на железопътната линия София - Драгоман. •По направлението север-изток, приоритетен за нас остава проектът за модернизация на жп линията Видин София, който е част от 30-те приоритетни проекта на Европейския съюз. •Жп линията София - Перник - Радомир също е част от политиката на предприятието поради факта, че той се разглежда като част от проекта „Модернизация на железопътната линия Видин - София - Кулата”, част от мрежата ТINА и в това отношение е много важен за България. Както казах, част от т.нар. Инструмент за подготовка на жп проекти по трансевропейската транспортна мрежа, е и проект: „Развитие на железопътен възел София”. Ще бъде извършено проектиране на линейната жп инфраструктура, която включва 29 междугария. Общата дължина на железопътните линии без индустриалните клонове (включително и Кремиковския пръстен) възлиза на 249 км, а гарите, формиращи Софийския жп възел, са 22 броя. Основната цел на ДП НКЖИ в рамките на настоящия планов период е чрез предоставянето на финансов ресурс от ОП „Транспорт“ да се изготвят документи, необходими за стартиране на процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за техническото проектиране и изпълнение на съпътстващите проектантски дейности до подготовка на железопътен възел София до фаза „зрял проект”. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

25

ИНФРАСТРУКТУРА Станимир Механджийски, ръководител-програма, „Телелинк“ ЕАД:

Конвенционалните системи за сигурност не гарантират достатъчно ниво на защита Вече има успешни проекти в изнасянето на ИТ процесите Как се отразява кризата на системните интегратори в България и в региона? - Според нас здравословно. Генерират се повече идеи, професионалистите оцеляват и продължават напред. До каква степен изнасянето на ИТ процеси е популярна услуга и как работи тя в България? - Все още в България това не е прието като добра практика, въпреки че виждаме все повече примери. От наша страна също можем да кажем, че имаме успешни такива проекти и продължаваме да се развиваме в това направление.

Какви са техническите средства, предлагани от „Телелинк“ за системите за гарантиране на сигурнос-

тта на летищата и пристанищата като държавна граница? - В тази връзка в „Телелинк“ работим с ви-

Управителният съвет на Камара на архитектите в България (КАБ) уведомява делегатите, че

Десетото общо отчетно-изборно събрание на КАБ ще се проведе на 3, 4 и 5 май 2012 г. в комплекс „Сол Несебър Ризорт”, гр. Несебър. Начало – 10.00 часа на 3 май 2012 г.

ДНЕВЕН РЕД 1. Отчет за дейността на Управителния съвет за периода 2008 – 2012 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за периода 2008-2012 г.; 2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 2008 – 2012 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за периода 2008-2012г.; 3. Приемане на доклад за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за 2011 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КДП за периода 2011 г.; 4. Изслушване на одиторски доклад и приемане на годишен финансов отчет за 2011 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема ГФО за 2011 г.; 5. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и техните председатели за дейността им през 2011 г.; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет и техните председатели за дейността им през 2011 г.; 6. Избор на Председател и членове на УС с мандат от четири години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на УС с мандат от четири години; 7. Избор на Председател и членове на КС с мандат от четири години; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател и членове на КС с мандат от четири години; 8. Приемане на Бюджет на КАБ за 2012 г. Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджет на КАБ за 2012г.; 9. Отмяна на Професионалния кодекс на КАБ на основание § 4 на ДР от същия и приемане на нов Професионален кодекс; Проект за решение: ОС на КАБ отменя действащия Професионалния кодекс на КАБ и приема нов Професионален кодекс; 10. Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ с оглед привеждане в съответствие с изискванията на ЗКАИИП; Проект на решение: ОС на КАБ приема изменения и допълнения на Устава на КАБ; 11. Изработване на доктрина за стратегическо развитие на КАБ; Проект на решение: ОС на КАБ приема доктрина за стратегическо развитие на КАБ; 12. Разни. Делегатски карти ще се получават от 8.30 до 9.45 часа на 3.05.2012 г.

сок клас системи за сигурност, даващи много повече информация за сигурността на обекта. Това са периметрови системи на принципа на сензорни кабели, детектиращи опити за интервенция с точност до един метър, както и термално видеонаблюдение, позволяващо охрана на обектите независимо от метеорологичните условия и липсата на осветеност. Този подход значително увеличава сигурността на летищата и пристанищата като специфични обекти, свързани с държавната ни граница. Каква техника помага за сигурността на критични-

те елементи от водната инфраструктура - водозахващащи зони, пречиствателни станции за питейни води и т.н. - В тази насока смятаме, че може да се работи много. В момента се използват масово конвенционални системи за сигурност, които според нас не гарантират достатъчно ниво на защита. Подходът следва да се промени и да се заложи на висок клас решения, които да елиминират човешкия фактор и да гарантират сигурността на обектите. И това трябва да се случи превантивно, а не постфактум. Можете ли да ко-

ментирате осигуряването на адекватни системи за сигурност, актуален ли е този въпрос за предстоящите инфраструктурни обекти? - Смятам, че темата за сигурността на този тип обекти не се засяга достатъчно и пропускът по мое мнение е на ниво проектиране. Още с раждането на проектите на хартия следва да се обмислят и залагат сериозни решения, гарантиращи сигурността на обектите и хората в тях. Липсата на адекватни решения на проектно ниво пречи за последващата реализация на професионални системи за сигурност.


26

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ИНФРАСТРУКТУРА

Новите форми на тероризъм засилиха изискванията към морската сигурност Наредба № 53/2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите в пристанищата действа в България вече осем години

С

амоубийственият бомбен атентат срещу американския ескадрен миноносец „Коул” през 2000 г., терористичните атаки на 11 септември 2001 г. в Ню Йорк и потапянето на френския супертанкер „Лимбург” през 2002 г. доведоха до необходимостта от преоценка и анализ на досегашните форми на терористични актове по суша, въздух и вода. Този процес намери своето отражение в инициативите на Международната морска организация (IMO) в Лондон за създаване на работна група по морска безопасност към Комитета по морска безопасност през февруари 2002 г. Целта на работната група е да подготви предложения за промяна на международната нормативна уредба, регламентираща търговското корабоплаване. Подготвените и одобрени на експертно ниво промени станаха решения на Дипломатическата конференция по морска сигурност, състояла се в Лондон от 9 до 13 декември 2002 г. На тази конференция са приети Правила за повишаване на морската сигурност, регламентирани в Глава XI-2 на Конвенция СОЛАС-74 (SOLAS-74) и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code). Впоследствие

Европейският съюз прие Регламент (ЕО) 725/2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и пристанищните съоръжения и Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността по пристанищата. Всичко това намери отражение в българското законодателства чрез Наредба №53/2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите в пристанищата. В изпълнение на разпоредбите на Наредба №53 е създаден Съвет по сигурността, който се състои от трима съпредседатели: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на вътрешните работи и министърът на финансите или упълномощени от тях лица. Съветът е консултативен орган към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за стратегическо планиране и осъществяване на консултации, съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане на сигурността на корабите и пристанищата. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ръководи, координира и контро-

лира дейностите по сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните съоръжения, осъществявайки функциите си чрез Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА). Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” изпълнява функциите на „компетентен орган по морската сигурност“, който координира, привежда в действие и изпълнява надзор за прилагане на мерките за сигурност, предвидени в разпоредбите на Регламент 725/2004 на Европейския парламент и на съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжени и Директива №2005/65/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 26 октомври 2005 г. Изпълнителният директор на ИАМА изпълнява функциите на „контактна точка за морската сигурност“, която е орган, служещ за контактна точка за Европейската комисията и другите държави членки на Европейския съюз. Изпълнителният директор на ИАМА подпомага и информира Европейската комисия относно привеждането в действие и прилагането на мерките за морска сигурност, предвидени в разпоредбите на Регламент 725/2004 на Европейския парламент и на съвета от 31 март 2004 г.

относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения. Основен елемент от постигането на сигурността на пристанището е извършването на оценка за сигурност

Оценката представлява определяне на значимите елементи на пристанищната инфраструктура, които трябва да бъдат защитени. Към оценката спада определянето на рисковете и заплахите за пристанищната инфраструктура, както и вероятността от възникването на ри-

В света на глобализацията големите световни пристанища като това в Ротердам (на снимката) лесно могат да станат обект на терористични атаки

между отделните пристанищни терминали на пристанището и т.н. На базата на оценката за сигурност се разработва и поддържа план за сигурност на пристанището, като се отчита взаимодействието кораб – пристанище и се установяват правомощията на органите и задълженията на организациите и лицата във връзка с постигането на сигурността на пристанището или пристанищното съоръжение. Планът за сигурност на пристанището установява процедурите, които трябва да се следват, мерките, които трябва да се въведат, и

О

рган за сигурност на пристанището е всеки оператор на пристанищно съоръжение

скове и заплахи с оглед установяване и степенуване на мерките за сигурност. Оценката изисква още определяне, избор и класиране по приоритет на мерки за противодействие и на промени в процедурите, както и тяхното ниво на ефективност с цел намаляване на уязвимостта. В оценката на сигурността задължително се определят всички зони на пристанището, в които трябва да се постигне сигурност. Определят се мерките за сигурност, в това число и тези, които са необходими, с оглед функционалните връзки и взаимодействие

действията, който трябва да бъдат предприети. Орган за сигурност на пристанището е всеки оператор на пристанищно съоръжение. Органът за сигурността е отговорен за наличието, изпълнението и поддържането на плана за сигурност. Органът за сигурността на пристанището е длъжен да осигурява и поддържа технически средства за постигане на сигурността на пристанището, да определи офицер по сигурността на пристанището и да създаде пристанищен съвет за сигурност. Пристанищният съвет за сигурност е помо-

щен орган за съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане на сигурността на съответното пристанище или пристанищно съоръжение. Пристанищният съвет се състои от председател, който е директорът на териториалното поделение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) в района на конкретното пристанище, секретар - офицер по сигурността, който е служител на ДППИ, членове – всички офицери по сигурността на пристанищните съоръжения в територията на пристанището, както и представители на ДАНС, МВР и ИАМА. Пристанищният съвет за сигурност е натоварен с редица функции

касаещи постигането на сигурността на пристанището. Всеки орган за сигурност определя офицер по сигурността на пристанищното съоръжение, на което оперира. Офицерът по сигурността е служител на пристанищния оператор и лице за контакти с представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите по въпросите на сигурността на пристанището или приста-

нищния терминал. Офицерът по сигурността на пристанището провежда първоначален оглед на сигурността на пристанището или пристанищното съоръжение, като отчита съответната оценка по сигурността на пристанището. Той прилага плана за сигурност на пристанището, провежда тренировки във връзка с неговото изпълнение и извършва редовни проверки по сигурността с цел гарантиране постоянното прилагане на мерките за сигурност. Така описаните процедури са в съответствие с международните нормативни документи и националното законодателство. Тяхното изпълнение подлежи на проверка от Европейската комисия. В тази връзка през периода 17 21.10.2011 г. инспектори от Европейската комисия извършиха проверка на пристанище Варна и пристанище Бургас за прилагането на Регламент 725/2004 г. за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения и Директива 2005/65 за сигурността на пристанищата. По време на проверката бяха направени незначителни забележки, отразени в окончателните доклади на комисията. За отстраняване на допуснатите слабости са изготвени планове за действие, съдържащи коригиращи мерки, срокове и отговорници за отстраняване на забележките.


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

27

ИНВЕСТИЦИИ Жилища в София

Нов и хубав, евтин и готов: няма такъв имот Недостигът на завършено строителство в българската столица постоянства С едно натискане на клавиша 30 хиляди евро се превръщат от депозит в разплащателна сметка. Потупвате джоба, за да се уверите, че удостоверението, че можете да теглите 60 хил. жилищен кредит в следващите шест месеца, е там. Пръстът е на спусъка, само да се появи цел – три-, а защо не четиристаен апартамент, ново строителство, в разумен (а защо не престижен) софийски квартал (благоустроен, с градски транспорт, не много далеч от центъра). Само че идеалната цел не се появява. Какъв строителен бум?

София изпитва постоянстващ недостиг на ново строителство, ако се сравни с другите столици в Централна и Югоизточна Европа, показват данни, събирани и предоставени на „Строителство Градът”от REAS, варшавска консултантска фирма. Въведените в експлоатация жилища на хиляда души в българската столица през 2011 г. са били 0.9, по-малко от една трета от броя им през 2008 г. Това е било най-ниското ниво в региона и едва над половината от следващата в класацията столица – литовската (без да са отчетени Букурещ, Будапеща и Братислава). „Заедно с Букурещ София остана на найниските нива по жилищно строителство, измерено на хиляда жители, през последните 10

години”, каза Максимилиан Мендел, директор на международните проучвания в REAS, в писмен отговор на въпроси на „Строителство Градът”. „Такъв беше случаят и по време на годините на бума, който всъщност беше по-скоро бум на цените, отколкото на строителството”, добави той. Без бързане

Ако искате да купите, едва ли бързате, тъй като цените все още падат – по данни на Националния статистически институт квадратният метър старо строителство в София е струвал 743 евро в края на миналата година. С две прекъсвания цените са се търкаляли надолу на всеки три месеца, общо с повече от 40% от върха през 2008 г. и 7.2 на сто само за последните 12 месеца. И това е само малко повече от средното за страната. Разбира се, старото строителство идва със старите съседи и старите проблеми на стари инсталации, недостатъчно поддържани входове и покриви и нуждата от ремонт на самия имот. При новото ги няма, но там цените са според квадратните метри: към всеки 3 квадратни метра (без терасите и стените) предвидете разходи за половин до един в общи части в зависимост от сградата. Поне изборът, смятате, все още е голям, след като продажбите (на всички видове имоти) паднаха до около половината от 2008 г.

през 2010 и 2011 г. Според REAS средната офертна цена за ново строителство в София е била 860 евро на квадратен метър в края на 2011 г., с 36% под историческия връх в третото тримесечие на 2008 г. Българската компания „Райфайзен имоти”, която следи и старо, и ново строителство, отчита почти 30% намаление в София за същия период. Чакане

Мислите и най-вероятно още чакате, преглеждайки набързо едни и същи предложения в интернет. Разрешенията за строеж на нови жилища миналата година са били малко под 1100, едва една пета от броя им през 2008 г. Това е едва една десета от теоретично необходимото темпо на подмяна от 2% от сградния фонд на година. А дори този показател е твърде консервативен, защото се основава на 50 години сре-

Ново жилищно строителство - София 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Брой имоти с разрешение за ползване

ден живот на една сграда, без да вземе предвид колко точно сгради трябва да бъдат подменени в конкретната година. Макар да признават, че наличностите за продан също не са малко, брокери казват, че постепенно каймакът им се топи. Колкото повече жилища са продадени в една сграда, толкова повече време отнема всяка следваща продажба, тъй като обикновено остават по-малко желаните имоти. Следващите купувачи по-трудно намират това, което желаят. Наличностите за продан в комплекси от затворен тип с по повече от 50 имота са намалели от 20 на 18% от общо около 5700 единици през 2011 г., каза консултантската фирма Colliers International на 7 февруари тази година. Техните цени варират в широки граници, но стигат до около 1600 евро на квадратен метър.

Ново жилищно строителство 12,0 10,0

Завършени жилища на хиляда жители

София

Прага

Букурещ*

Вилнюс

2009 г.

2010 г.

2011 г.

8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Източник: Национален статистически институт

2008 г.

Източник: REAS ResidenalAdvisors, Варшава *Няма данни за 2011 г.

Разминаване

На пръв поглед парадоксално почти десетилетие се говори за строителен бум, а се оказва, че купувачите нямат толкова голям избор. Разминаването между разрешенията за строеж и въведените в експлоатация домове може да обясни донякъде този парадокс. През 2006 и 2007 г., когато ентусиазмът беше във върха си, в София е одобрено построяването на над 13 хиляди апартамента, сочи официалната статистика. В следващите три години са въведени в експлоатация под 9 хиляди, последната – под хиляда, по НСИ (според REAS – малко повече). От една страна, найвероятно подновени разрешения за строеж и препроектирани сгради изкривяват обобщените данни. От друга – значителна част от предлагането остава разкрачено между разрешението за строеж и разрешението за ползване. Така на пазара остават не чак толкова много довършени проекти и множество, които са в различен етап и с различни шансове да бъдат доведени докрай. Други свидетелства подсказват, че случващото се по върховете на пазара дава отражение и по низините. „Макар... исканията им за кредит да се удовлетворяват бързо, много потребители срещат труд-

ности при намирането на подходящия имот“, казаха от „КредитЦентър”, фирма от групата на „Адрес недвижими имоти”, която посредничи между купувачи и банки. „Интересите на купувачите са насочени главно към двустайни апартаменти, но често те не отговарят на всички изисквания, което в крайна сметка създава известни затруднения за сключването на добра сделка“, пише в анализа й за активността на пазара през февруари. Потенциал

Встрани от текущите проблеми на купувачите и продавачите българската столица съхранява и солиден дългосрочен потенциал за ново строителство според статистиката. „Сравнима отправна точка между различните пазари е жилищният фонд на хиляда жители. Този показател е изненадващо нисък в София – 426 на хиляда жители. Само Букурещ има по-ниско ниво сред столиците от Централна и Източна Европа в Европейския съюз”, казва Максимилиан Мендел. „Не бива да се забравя и качественото измерение: голям дял от жилищния фонд е в лошо състояние. А също размерите и устройството на съществуващия фонд не отговаря на настоящите очаквания и нужди на купувачите.” Деян ТОДОРОВ


28

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

stroitelstvo.info

КОНКУРС

Конкурсът „Ideal Standard Баня на годината 2011“ отличи иновативни решения Пет иновативни решения за баня отличи конкурсът „Ideal Standard Баня на годината 2011“. При очаквани само три приза бяха връчени пет награди на финала на осмото издание на ежегодния конкурс. Две първи награди бяха присъдени в категория Solutions – на Десислава Средкова за проекта Smallust и на Виолета Шатова за проекта Natural. Двете победителки в тази категория получиха приза „Ideal Standard Баня на годината 2011” и бяха наградени с посещение

на изложението 100% Design в Лондон, найголямото изложение за интериор и архитектура във Великобритания. Поощрителна награда в категория Experience зарадва създателите на проекта „Утопия“, архитектите Мариела и Стефан Иванови, които грабнаха още един приз, пазен до последно в тайна “Баня на медиите 2011”. Приза “Баня на публиката 2011” грабна Кирил Станев от студио V7bg, чийто проект „Моята баня е моят храм” спечели любовта на публиката, гласувала

онлайн на официалния уебсайт на конкурса. Авторите на 10-те номинирани проекта представиха и защитиха идеите си пред професионалното жури на 29 март. Събитието се проведе в Червената къща в София в присъствието на професионалисти дизайнери и архитекти, студенти по архитектура и дизайн, приложни изкуства, медии, представители и партньори на „Идеал Стандарт – Видима” АД. Конкурсът, проведен под мотото „Еволюция на банята, вдъхновена от ре-

Проектът Smallust на Десислава Средкова

Авторката е убедена, че всеки има нужда от своя малък рай, кът за уединение, за споделяне, за отмора или за страст. Малките бани също заслужават внимание. Проектът Smallust доказва, че дори и в скромните 6 кв.м могат да се внесат SPA елементи. Създателката на про-

екта черпи вдъхновение от два природни продукта - млякото и меда, които често се ползват и за SPA процедури. В една от прилежащите на ваната стени е оформена ниша, от която би могло да се спусне панел, изравняващ повърхността над ваната. Така тя може да се из-

ползва дори за маса за масажи. Десислава Средкова завършва Техническия университет във Варна със специалност „Инженерен дизайн”. През 2010 г. получава магистърска степен от университета NAVA в Милано, специалност „Интериорен дизайн”.

Проектът „Утопия“ на архитектурно студио „Мархис” - Мариела и Стефан Иванови

„Утопия“ е проект, вдъхновен от едноименния трактат на Томас Мор. Въображаемият остров е всъщност биотопна баня, в която водеща е динамиката, а санитарната керамика на Ideal

Standard от колекцията Simply U е акцент. Банята е изцяло остъклена към спалнята, а преходът става през двойна врата. За авторския екип, създал проекта, няма нищо по-съвършено и чисто

от природата. Растенията с техните цветове и нюанси, водата, естествената светлина и сенки, всеки изгрев и залез, всяко пълнолуние, всичко това е част от динамиката на живота.

алния живот”, постави във фокуса си върховия дизайн, иновациите и функцията, свързана със задоволяването на специфични потребности, вдъхновени от реалния живот – мотото на марката Ideal Standard, което номинираните в конкурса дизайнери и архитекти превъплътиха в интригуващи проекти на бани. Професионалното жури на конкурса, председателствано от арх. Иван Александров, в състава на което имаше изтъкнати интериорни дизайнери - арх. Албена

Владимирова-Андреева, Никки Канделеро и Владислав Василев, отличи призьори в двете категории. Като част от журито арх. Пенка Станчева участва в събитието чрез видеообръщение към колегите си и гостите на събитието. Компанията, организатор на конкурса, „Идеал Стандарт – Видима” АД беше представена в журито от Христо Караиванов – директор „Маркетинг и продажби“, и Лазар Лазаров – търговски директор, клъстър „България“, на „Идеал Стандарт интернешънъл“.

Конкурсът „Ideal Standard Баня на годината“ отличава най-добрите дизайнерски решения за баня, които се характеризират с творческо използване на продуктите на Ideal Standard, характерна атмосфера и стил, хармониращи естетика и практичност, нетрадиционни и оригинални хрумвания. Началото е поставено през 2004 г. и оттогава се провежда ежегодно. От 2011 г. конкурсът насочи вниманието си изцяло към 3D проекти на бани. Силвия ЗЛАТКОВА

Проектът Natural на Виолета Шатова

В проекта Natural властва комбинацията „земя, въздух и вода“, която е отразена и на фотографията със 7-те рилски езера. Земята в банята е изразена чрез речните камъчета и илюзията за дървен мост на пода, водата – във ваната и под душа, а въздухът – в два-

та прозореца в тавана, от които струи светлина и се разкрива небето. Максимално близо до природата са търсени всички материали. В подкрепа на идеята Natural е и избраната колекция смесители CeraMix Blue, които използват по-малко вода и енергия, запаз-

ват чистотата на водата, но и не правят компромис с удобството. Виолета Шатова се дипломира като архитект преди една година в Нов български университет. Започва работа по специалността си преди шест години, а в момента упражнява самостоятелна практика.

Проектът „Moята баня е моят храм” на Кирил Станев

Авторът на проекта „Moята баня е моят храм” определя банята като свещена зона, храм за зареждане с жизнена енергия и за наслада на сетивата. Отражение на нас самите, на нашата същност и духовен мир. Продуктите на Ideal Standard са красивите

детайли на този храм, а към тях са добавени елементите, основа на пълноценния релакс - вода, дърво, метал, огън и камък. Те се оказват ключови при пресъздаването на естествения природен баланс в този изключителен храм. Кулминацията на банята е

изумителната вана, разположена на впечатляващ постамент. Интериорният дизайнер Кирил Станев завършва образованието си в Лондон и е работил в Англия, Канада и Швейцария, а в България създава собствено дизайнерско студио.


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

29

BUILDINGREEN Нискоенергийна университетска сграда в Санта Барбара

Сграда, достойна за Института по опазване на природната среда „Брен Хол“

Е

стествено е новата сграда на Института по опазване на природната среда „Брен Хол“ към Калифорнийския университет в Санта Барбара да бъде проектирана, като ударението се постави върху високите й енергийни характеристики. Те са постигнати чрез максимално използване на естествената вентилация и дневната светлина, монтиране на бяла отражателна мембрана на покрива, предвиждане на ефективно изкуствено осветление с автоматично регулиране, инсталиране на отоплителна система с 85% ефективност. Фотоелектрическата система на покрива произвежда до 10% от електроенергията, необходима на сградата. Водата се икономисва чрез арматура с нисък дебит и автоматични датчици на мивките. Значителна част от използваните строителни материали са рециклирани.

По предварителна оценка мерките за намаляване на потреблението на електроенергия, газ и вода ще се откупят с направените икономии за по-малко от 13 години. Основни показатели

Нова образователна сграда, построена през 2002 г. Застроена площ – 7880 кв.м. Енергийна ефективност – с 32% по-висока от стандартите. Стойност на мерките за икономия на енергия и вода – 1.5 млн. долара (или 8% от бюджета на проекта); срок на откупуването им – 13 години. Сертификат LEED* на Американския съвет за зелено строителство (U.S. Green Building Council). Описание на обекта

Институтът „Брен Хол“ е постоянно действаща лаборатория за опазване на околната среда. Неговата нова сграда е разположена

в кампуса на Калифорнийския университет в Санта Барбара (на 100 мили северозападно от Лос Анджелис) и е осъществена като пилотен проект за демонстриране на икономически рентабилни и енергийноефективни технологии и дейности. Проектирана е по критериите за присъждане на платинен сертификат LEED („Лидер в енергийноефективното и екологичното проектиране“), най-високата категория по националната система за оценка на енергийноефективни и екологосъобразни сгради на Американския съвет за зелено строителство. Осъществените мерки за енергийна ефективност дават право на проекта да кандидатства за финансова подкрепа в размер на 87 хил. долара по програмата „Икономии чрез проектиране“. Основните стратегии за

постигането на високи енергийни характеристики на сградата и съответно на желаната енергийна ефективност са: осигуряване на естествена вентилация чрез отваряеми прозорци и малки прозорчета за проветряване над вратите; максимално оползотворяване на естествената светлина чрез големи прозорци на фасадите и специални осветителни отвори на покрива; намаляване на охладителния товар на сградата чрез монтиране върху покрива й на бяла, отразяваща слънчевите лъчи мембрана. Фотоелектрическата система, инсталирана на покрива, произвежда до 10% от необходимата за сградата електроенергия. Електрическото осветление е високоефективно – с луминесцентни лампи за директно и индиректно осветление, с електронни баласти и датчици

за присъствие. За различните функционални зони осветлението е програмирано с различна плътност (найвисока на работните места) – по този начин нормативната мощност е намалена с над 20%. Климатичната система е с променлив дебит на отработения въздух. Интегрираното охлаждане се осигурява от чилър, който е свързан с изградената в кампуса тръбна мрежа с охладена вода. Котелът, с 85% ефективност и ниско равнище на емисиите, е свързан с топло-

обменници за подаване на топлинна енергия. Сградата е включена към системата за електронен мониторинг, информация и управление на потреблението на енергия на цялата територия на кампуса. С цел икономия на вода водопроводната арматура, инсталирана навсякъде в сградата, е с нисък дебит, а на мивките са монтирани автоматични датчици. Парковото пространство е оформено със сухолюбиви растения, които се поливат с рециклирана вода.

Трите избрани проекта са от сборника „99 успешни практики“ - част от поредица учебно-информационни материали, които включват още изданието „Зелен Витрувий“ и „Десет книги за зелената архитектура“, издадени в четири тома. Поредицата е съставена и издадена от Центъра за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ в рамките на проекта „Знания за енергийната ефективност в частни и обществени сгради“, финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие


30

Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

ПРОЕКТИ

Проектират втори гребен канал със зона за отдих и развлечения в Пловдив Символичната първа копка се планира през август, финансиране ще се търси по JESSICA

О

лимпийският гребен канал в Пловдив може да се превърне в Световен център на гребните спортове с изграждането на дублиращо водно трасе. През март градът заяви своята кандидатура за три международни състезания, най-голямото от които е световното първенство по гребане през 2017 г. Общинската администрация категорично застава зад проекта за втори Гребен канал независимо от това кой е против и какви му са аргументите, обяви неотдавна кметът Иван Тотев.

Освен сериозни приходи за града от провеждането на спортни мероприятия от висок ранг ще се създаде една изключително привлекателна зона за водни атракции и отдих на пловдивчани. Инвестиционните намерения на общината са около Гребната база да се оформят

нови пешеходни и велоалеи, да се разшири и модернизира зоологическата градина, да се изгради кампус от шатрен тип за зелени училищни занимания на децата. По предварителни разчети за цялостната реализация ще са необходими 5-6 млн. лв. Община Пловдив вече под-

Гребният канал е построен по международни стандарти, одобрени от FICA, с дължина 2.200 м, ширина 120 м и дълбочина 3 м. Дублиращато съоръжение е необходимо изискване за провеждане на състезания от световна величина (за загряване и охлаждане на спортистите), като през останалото време ще може да се ползва за водни атракции и аматьорски спорт

готвя бизнес, план за да кандидатства за финансиране по инициатива-

та JESSICA. Целеви средства ще се търсят и от Министерството на физическото възпитание и спорта. Изграждането на втори гребен канал се подкрепя и от Българската федерация по гребане, чийто председател арх. Светла Оцетова е един от авторите на идейното предложение заедно с арх. Илко Николов и арх. Невен Митев. За цялостната планово-проектна осигуреност на инвестиционната инициатива община Пловдив е заделила 200 000 лв. в бюджета за 2012 г. Символичната първа копка на дублиращия гребен канал ще бъде направена през август, когато Пловдив е домакин на световното първенство по гребане за младежи и девойки. Конкурсна процедура за комплексно проектиране

До началото на юни ще бъде обявена конкурсната процедура по ЗОП за изготвяне на комплексен инвестиционен проект, съобщи арх. Невена Узунова-Балчева, директор на дирекция „Устройство на територията” в община Пловдив. Това ще е една комплицирана задача, която ще включва изменение на Подробния паркоустройствен застроителен и регула-

ционен план на спортен комплекс „Отдих и култура“, и изготвяне на технически инвестиционен проект за дублиращ гребен канал. Тъй като проектната територия попада в границите на екологична мрежа „Натура 2000“, ще бъде възложена и екологична оценка, в т.ч. оценка за съвместимост на изменението на ПУППППРЗ. Територията, предвидена за изграждане на дублиращ гребен канал, по данни от скицапредложение е с приблизителна площ 10.40 ха. Това представлява помалко от 5% от урбанизираната територия за озеленяване и спорт (Зоз и Зса) с площ от 208.26 ха, което не противоречи на разпоредбите на чл.32, ал.1, т.З от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. В средата на март общинският съвет одобри планово-техническото задание за изменение на ПУП-ППРЗ на спортен комплекс „Отдих и култура”. Предстои избор на външен изпълнител за изготвяне на заданието за техническия проект. До 29 март се приемаха оферти в обявената малка обществена поръчка, чийто срок за изпълнение е 30 календарни дни. Едва след неговото одобрение ще се обяви конкурсната процедура за изготвяне на комплексния инвести-

ционен проект. Местоположение и обхват

Предложеното трасе на дублиращ канал за загряване на състезатели се ситуира в прилежащата територия северно от основното съоръжение - гребен канал, като преминава през УПИ Ill - гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено обслужващи дейности, УПИ П - парк, УПИ IV спортно атрактивно селище, XIX - спортно атрактивно селище от кв.1 по плана на спортен комплекс „Отдих и култура“. Естествени граници на инвестиционното намерение, предмет на ПУП, са: р. Марица от север, устието на р. Първенецка - от запад, ново урегулирани територии от „Прослав-контактни територии” и улица от югозапад, а продължението на бул.“6 ти септември“ от юг. Съгласно заданието в проекта за изменение на ПУП следва да се направят инженерни проучвания, в т.ч. геоложки, геотехнически, хидрогеоложки, хидроложки и др.; геодезическо и дендрологично заснемане на територията; технико-икономическа обосновка за определяне на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестицион-


Строителство Градът, 2 - 8 април 2012 г.

gradat.bg

31

ПРОЕКТИ Предложение за изграждане на дубрилащ гребен канал за загряване на състезателит

2 1 3

3

3

1 3

1 4

3

1 3

1. Водни атракции 2. Лифт за водни ски 3. Леки пешеходни мостове 4. Допълнителен гребен канал

Трасето на втория гребен канал попада в територията на Подробен паркоустройствен, застроителен и регулационен план на спортен комплекс „Отдих и култура“ Пловдив, одобрен 2001 г. Според изготвеното от арх. Светла Оцетова, арх. Илко Николов и арх. Невен Митев идейно предложение за изменение на устройствения план дублиращото съоръжение ще се ситуира северно от основното съоръжение - гребен канал, като преминава през УПИ III - Гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и обществено обслужващи дейности, през УПИ II - парк, през УПИ XX - обсл. дейности, през УПИ IV - спортно атрактивно селище, и през УПИ XIX - спортно атрактивно селище, от кв. 1 по плана на спортен комплекс „Отдих и култура“.

ното намерение, в т.ч. за избор на подходящ негов вариант; изследване на техническата инфраструктура и т.н. С проекта ще се определи необходимият терен, отговарящ на изискванията от описанието на инвестиционното намерение за създаване на комплекс за водни спортове и развлечения за специализирано професионално и широко обществено ползване с по-

добекти съгласно внесената за разглеждане в ЕСУТ - Пловдив, скица-предложение. Необходимо е да се предвиди място за атракционната инфраструктура - обслужващи сгради, градинска кафетерия и др., за обиколна алейна мрежа разделно обособена за пешеходци и велосипеди, открити площадки за отдих. Трябва да се урегулира и оптимизира съществуващата зоо-

логическа градина, като се прецени възможността за нейното разширяване, както и да се регулира терен за кампус от шатров тип за зелено училище. Задължително изискване е да се осигури транспортно обслужване на новообразуваните УПИ, както и места за паркиране в близост. Основни технически характеристики на дубли-

ращия канал

Дублиращото водно съоръжение е необходимо изискване за провеждане на състезания от световна величина (за загряване и охлаждане на спортистите), като през останалото време ще може да се ползва за водни атракции и аматьорски спорт. Новопроектираният канал е с площ около 120 дка и заедно със съществуващия ще създадат една

водна площ от 470 дка, която ще подобри микроклимата на града, като ще намали средно с 2-3 градуса летните температури. Според заданието се предвижда да е с естествени брегове, без бетонови намеси и дълбочина не повече от 1.50 м, като нивото на водата следва да бъде еднакво с това на съществуващия гребен канал. Ширината на новото трасе ще е не по-малка от 50 м, като

се обособяват две връзки - при финала и старта на съществуващия гребен канал. С направата на уширения на подходящи места ще се оформи зона за водни ски и други водни атракции. Новото трасе заедно със съществуващия гребен канал следва да отговарят на световните стандарти за провеждането на международни състезания. Светла ДОБРЕВА

Строят нов шоурум на OPEL на Голямоконарско шосе в Пловдив Пловдивският автокомплекс „Стефанов мотърс” ще бъде разширен с нови експозиционни площи в съответствие с последните корпоративни стандарти на General Motors за развитие на дилърската мрежа на марките „Опел“ и „Шевролет“ в Европа. Търговско-сервизната база е разположена на една от възловите входно-изходни артерии на Пловдив – Голямоконарско шосе.

Обект Инвеститор Проектант Площ УПИ ЗП съществуващи сгради ЗП ново строителство РЗП ново строителство ЗП краен етап РЗП краен етап Озеленени площи Конструкция и техническо изпълнение

Функционално решение

С новия проект съществуващият автосалон поема продажбите на автомобили „Шевролет”, а новопроектираната сграда е изцяло съобразена с дизайнерските изисквания за шоурум на „Опел”, обясни главният проектант арх. Петко Прокопиев. Разположения в дълбочина сервиз ще обслужва и двете марки. Ситуиран с лице към пътя, новият шоурум на „Опел“ оформя

Комплексът е предназначен за продажба и обслужване на автомобили от марката “Опел” и “Шевролет”. Всички функционални връзки, съдържание, площи и размери са съобразени с корпоративните изисквания на General Motors.

представителната част на комплекса, свързана с достъпа на посетители. Съществуващият паркинг се разширява до 114 паркоместа, които включват 44 за посетители, 30 за автомобили експонати, 12 за тест автомобили и 28 за служебния персонал. Сградата е решена еднопространствено с обособени зони за кли-

енти и експонати, кътове за сядане, санитарни възли и рецепция за сервизно обслужване. Във височината на шоурума е предвиден частичен втори етаж с офиси и заседателна зала за персонала. Предвид денивелацията на терена спрямо пътя с цел избягване на излишни насипи под шоурума се предвижда изпъл-

нение на подземен етаж – склад за негорими едрогабаритни части и детайли с достъп чрез покрита рампа. Пред фасадите са предвидени експозиционни площи. От юг, на калкан със съществуващата сграда, е разположено проходно приемно помещение (direct reception) на „Опел” с пряка връзка към автосервиза.

Шоурумът „Опел” ще се строи чрез смесена строителна система – сглобяема конструкция от предварително напрегнати стоманобетонови елементи и монолитно изпълнение на подземен етаж и частично второ ниво. Покривната конструкция е елегантна, с еднореброви покривни панели AQUARIUS и зенитно осветление чрез сандвич полиестерни плоскости и сводове от алуцинк. Конструкцията е видима, с окачени освет-

Разширение на Автокомплекс „Стефанов мотърс”, Пловдив “Стефанов мотърс” ЕООД Арх. Петко Прокопиев 7523 кв.м 1621 кв.м 713 кв.м 1392 кв.м 2334 кв.м 3312 кв.м 2225 кв.м

ление и климатични тела по детайл. Фасадите ще се изпълняват с панели тип KINGSPAN METALLIC GREYROCK KC100 чрез хоризонтален монтаж и фасадно остъкляване. Настилките са гранитогрес за шоурума и битовите помещения, ламинат за офисите и шлайфан бетон за подземния етаж. Като втори етап на строителството ще се реализира предвиденият малък склад за автоаксесоари с метална конструкция. Светла ДОБРЕВА


23 април 2012 Кемпински хотел Зографски, София

23 април 2012

Конфенеренция за публичните и частните проекти, които подобряват Организатор Кемпински хотел Зографски, София условията за живот и бизнес

Основни акценти на събитието: SMART CITIES. Интелигентно управление на ГРАДЪТ. Визия и стратегия за развитие на София. София – модели и проекти за обединяване усилията на публичния и частния сектор за развитието на ГРАДЪТ.

Партньори

ОПРР СТОЛИЧНА ОБЩИНА КАБ САБ КИИП НСНИ

Златен спонсор

Интегриран план за градско развитие и възстановяване - София. Програми и инвестиции в стратегическа инфраструктура. Развитие на устойчива транспортна схема. Проект за интегриран градски транспорт в София. Управление на ресурсите - вода, отпадъци, енергия, осветление, отопление. Иновативни интелигентни решения и енергийна ефективност. Рециклиране на опасни и неопасни отпадъци в София. Зелените публични проекти в София. SMART BUILDINGS. Инвестиционен климат. Инвестиционни проекти. Недвижими имоти. Устойчиво развитие на RE сектора. Пазар на офиси - по-умни градове за по-умни работни места. Умните жилищни проекти, който променят София. Търговски зони и градска среда. Територии за ПЧП в развитието на ГРАДЪТ. Зелените частни проекти в София. www.balrec.bg

Със съдействието на

Строителство Градът  

Вестникът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you