Page 1

Брой 47-48 (730-731), Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г., цена 1.50 лв.

www.stroitelstvo.info

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

КОМЕНТАР

2011

9 771310 983000

47 >

47

стр. 22

Изпълнени са 82% от метрото Обявиха търга за подземната железница от бул. „Цариградско шосe“ до летището

стр. 25 Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Издигаме кандидатурата на София за европейска столица на културата стр. 26

„Кингс табако” инвестира 45 млн. лв. в нов завод в Пловдив В проектирането и строителството са заложени найсъвременни енергоспестяващи технологии и материали

По-добрата година 2011 беше най-добрата от последните три години по много показатели – икономически растеж, напредък на инвестициите в инфраструктура, довършването на проекти за сгради. Някой би казал, че ще е най-добрата и от следващите три. Ние не смятаме така. И имаме няколко довода. Ако 2010 беше годината на магистралите, 2011 г. беше тази, в която инфраструктурните инвестиции се разшириха към нови стратегически магистрални проекти или железниците. Инфраструктурата е основата за достъп до суровини, труд и пазари – три стълба за привличането на чужди инвеститори. През 2011 г. беше натрупан значителен опит от властите в изграждането на обществени проекти – сгради и обществени пространства. Компаниите, които се приспособиха към условията, показаха, че могат да реализират жизнеспособни начинания и в трудни времена. Дори това да не е достатъчно, припомнете си, че „Емпайър стейт билдинг” в Ню Йорк е построена по време на Великата депресия. В крайна сметка кризите идват и си отиват, построеното остава.

стр. 13 - 20

Всички номинирани и наградени в „Сграда на годината“ 2011


2

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

СЕДМИЦАТА

www.gradat.bg

БЪЛГАРИЯ Конкурсът „Ideal Standard Баня на годината 2011“ е отворен за участние

Проф. д-р инж. Красимир Петров е новият ректор на УАСГ Общото събрание на Университета по архитектура, строителство и геодезия избра проф. д-р инж. Красимир Петров за ректор със 116 гласа. Досега той беше заместник-ректор по учебната дейност в университета. Ръководител е на катедра „Хидромелиорации“ на Хидротехническия факултет. Специалността му е „Хидромелиоративно строителство“ (Водостопански изследвания и напоителни системи и съоръжения). Научните му интереси са свързани с управление на водните ресурси, околната среда, напоителните системи, отводнителните системи и корекции на реки, почвознание, газоснабдяване и др. Член е на Сдружението на независимите експерти в околната среда (СНЕОС), на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и има пълна проектантска правоспособност по водно строителство.

До 20 февруари 2012 г. е отворена регистрацията за участие в конкурса „Ideal Standard Баня на годината 2011“. За участие се допускат авторски 3D проекти на бани, създадени с продукти Ideal Standard. Могат да участват интериорни дизайнери, архитекти, студенти по архитектура и дизайн, приложни изкуства, студия и фирми с колективни проекти, които представят авторски предложения. Участващите 3D проекти ще се състезават в две категории - Experience (баня с размер до 12 кв.м) и Solutions (баня с размер до 6 кв.м.). Форматът поставя пред участниците предизвикателството на неограниченото въображение и творческо използване на продуктите Ideal Standard.

„Градът медиа груп“ получи две награди на FIABCI - България „Градът медиа груп“, издател на вестник „Строителство Градът“, беше определен за медиен партньор на годината от българския клон на Международната федерация за недвижими имоти - FIABCI, а програмният директор и редактор на страниците „Инвестиции“ във вестника Деян Тодоров - за журналист на годината в категория „Недвижими имоти“. FIABCI е сдружение на професионалисти в недвижимите имоти с 66-годишна история. „Градът медиа груп“ беше медиен партньор на Европейския конгрес на FIABCI, който се проведе за втори път в София миналата есен успоредно със Седемнадесетата конференция на CEREAN (Централноевропейска мрежа на асоциациите за недвижими имоти).

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ София, Бургас и Нова Загора с по две награди от конкурса „Зелена община“ Столична община, община Русе и община Нова Загора взеха големите награди на шестото издание на конкурса „Зелена община“, подкрепен от Националното сдружение на общините в България. София и Русе получиха награди за реализиран проект от голяма община за благоустройство на градската зелена система: Столичната община - за реконструираната част от Южния парк, а община Русе - за реконструирания централен площад. Кметът на Нова Загора Николай Грозев също си тръгна с две награди - за реализиран проект от малка или средна община и за уникалния сух фонтан на новия градски площад. Американският посланик Джеймс Уорлик връчи на кмета на София Йорданка Фандъкова специалната награда за устойчиво развитие на градската зелена система. Втората специална награда за устойчиво развитие журито присъди на община Бургас, която бе отличена и в категорията за зелено спортно съоръжение с тревно покритие. Лясковец получи награда за проекта си за малкия и големия парк на града в категорията проекти за благоустройство на градската зелена система. Журито присъди и две поощрителни награди: на община Павел баня за проект, реализиран от гражданите на общината, и на село Чавдар, за активносттта и ефективността в усвояването на средства от европейските фондове за благоустройство на зелената система.

Възложиха технически проект за пешеходна зона с подземен паркинг-гараж на бул. „Витоша”

Пловдив търси по-добра визия за центъра с архитектурен конкурс Архитектурен конкурс за естетизация на главната пешеходна ос на Пловдив ще бъде обявен до няколко месеца, съобщи кметът на града Иван Тотев. Конкурсът за проектиране трябва да обхване естетизацията на сградите и пешеходните зони по ул. „Кн. Ал. Батенберг“, пл. „Джумая“ и ул. „Райко Даскалов“, включително нейното продължение до р. Марица. Системата от улични ансамбли по тази централна градска ос е обявена за групова културна ценност и е част от историческата зона „Филипопол - Тримонциум — Пловдив“. С проекта ще се търси единна концепция на градската среда – цветово оформление и художествено осветление на сградите, подходящи елементи на градския дизайн – рекламни модули, енергоспестяващо нощно улично осветление, както и по-масирано озеленяване, посочи арх. Илко Николов, председател на ОбС - Пловдив. Основен проблем на главната пешеходна зона е нарушената автентичност на партерните етажи, както и присъствието на реклами, несъобразени с архитектурата на сградите.

Област Русе се подготвя със стратегия до 2020 г.

До Коледа трябва да бъде формулирана стратегическата рамка на Областната стратегия за развитие на област Русе, която ще стане и част от Националната стратегия 2020, стаОбщинските предприятия „Софпроект – ОГП” и на ясно на работна среща на 15 декември, свикана от об„София – Проект” ще правят технически проект на ластния управител Стефко Бурджиев, на която беше постаархитектурно-благоустройственото оформление на вено началото на разработването на стратегията за област пешеходна зона с подземен паркинг-гараж на бул. „Витоша”. Това стана ясно след заседание на Общин- Русе в периода 2014 - 2020 г. Зам.-кметът по европейско разския експертен съвет по устройство на територията, витие Страхил Карапчански предложи да бъде подготвен покойто се проведе на 15 декември. Съветът разгледа вече от един сценарий за развитието на областта. Карапчандвата варианта - на екип с ръководител проф. арх. То- ски предложи още да бъдат разработени определен брой критични индикатори за отделните секторни полидор Булев и на екипа на „Софпроект – ОГП”. тики, за да може да се проследи динамиката в различните сфери на икономическия и социалния живот. Издава: Балпекс ООД Управител:

Редакционен екип:

инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg

Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg

Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg

Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg

Деян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg

Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg

Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47

Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg;

10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Регионални офиси:

Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg

Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров

Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg

Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg,

Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg

Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg

Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

Кметът на Сливен разваля договори за водния цикъл

Внасят идейния проект за обхода на София от „Бъкстон“ до „Люлин“ в АПИ

По предписание на две министерства - на околната среда и на регионалното развитие, община Сливен е развалила рамковите споразумения за водния цикъл, сключени от предишния кмет Йордан Лечков. Новият кмет на града Кольо Милев съобщи, че е прекратил договори за над 38 млн. лв. с фирми, близки до предшественика му, за да могат да бъдат деблокирани европейските средства за общината. Сега общината трябва да обяви нови тръжни процедури за избор на изпълнител на изграждането на ВиК мрежата на града.

До 2013 г. ЕС ще инвестира 14 млрд. евро в пречистване на води Около 14 млрд. евро ще са инвестициите в Европейския съюз през периода от 2007 г. до 2013 г. в инфраструктура за събиране или пречистване на отпадъчни води в съответствие с Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (UWWT). Целта е да не се допуска възможност за вредни въздействия на човешките и промишлените отпадъчни води върху човешкото здраве и околната среда, се посочва в съобщение на представителството на Европейската комисия в България. Последният доклад за прилагането на тази директива, отнасящ се за периода 2007-2008 г., показва, че е постигнат добър напредък в провежданите дейности, като в същото време все още има възможност за допълнително подобряване на процента на спазване на изискванията за канализация и пречистване на отпадъчните води. Европейската комисия възнамерява да подпомага страните членки при финансирането на проекти посредством кохезионните фондове; важна роля при финансирането ще имат и други европейски институции, като например Европейската инвестиционна банка.

ПРОЕКТИ Къщата-дърво от Варна влезе в сборник с 1000 най-добри сгради на европейската архитектура

До края на годината идейният проект на Софийския околовръстен път от бул. „Бъкстон“ до магистрала „Люлин” ще бъде внесен в Агенция „Пътна инфраструктура“. Преди това ще бъдат отстранени забележките по него на Общинския експертен съвет по устройство на територията, който се състоя на 16 декември. Разработката е съвместна на ОП „Софпроект – ОГП” и ОП „София – проект” и екип от външни специалисти. Целта е проектът да бъде разгледан на експертен съвет в началота на 2012 г., за да се вземе окончателно решение по него, а търговете за инженеринг да бъдат обявени до средата на годината.

3

Първата копка на газовата връзка с Гърция ще е през март През март 2012 г. правим първа копка на газовата връзка с Гърция, съобщи премиерът Бойко Борисов по време на шестата годишна среща на бизнеса с правителството. По думите на премиера строителството се е забавило, защото по трасето са намерени много паметници на културата. Основният приоритет е „Набуко“, но там нищо не се случва, допълни Борисов. Транскаспийският газопровод ще даде възможност за доставка на газ от Южния газов коридор, каза икономическият министър Трайчо Трайков по повод енергийната диверсификация.

12 оферти в надпреварата за идеен проект на лот 2 на магистрала „Струма“ Стартира откритата процедура за определяне на изпълнител на идеен проект за 34-километровия участък между Дупница и Благоевград от магистрала „Струма“. Документи подадоха 12 участника: Сдружение „Судоп – ИКП“, съставено от фирмите „Инжконсултпроект“ ООД и „Судоп Прага“ АД; „Трафик консулт БГ“ ЕООД; „Трансконсулт 22“; „Рутекс“ ООД; „Виа План “ЕООД; „Пътпроект“ ЕООД; „Серинг“ ООД, Испания; „Илия Бурда“ ЕООД; „Пътпроект - 2000“ ООД; „Консорциум Леджеко– ESG – ИВМ строй“, Италия; „НюИтинженеринг“ЕООД; „К В консулторес“, Испания. Спечелилият търга следва да подготви идейния проект за 115 дни, след което ще бъде обявен търг за инженеринг по икономически най-изгодна оферта.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Архитектурен конкурс ще изследва и насърчи строителството на пасивни къщи На 16 януари 2012 г. е официалният старт на конкурса за проект на пасивна къща, иниициран от „Пасивна къща България“. Тогава ще бъде представена и програмата на конкурса. Организацията отправя предизвикателство към архитектурната общественост, която да разработи достъпни, нискоенергийни, еднофамилни къщи, с което да насочи вниманието на обществеността към този нов тип на енергийноефективно строителство и да насърчи проектирането и строителството на пасивни къщи в България. Проектите трябва да бъдат предадени до 16 март 2012 г., а до 25 март е гласуването, чрез което ще бъдат определени 10-те финалисти в конкурса. Официалното обявяване на решението на международното жури за победителите в конкурса ще бъде на 2 април.

ИНВЕСТИЦИИ През януари пускат 9-мегаватова фотоволтаична централа край Сливен

Високотехнологичната „Къща-дърво“ във Варна на арх. Борислав Игнатов е единствената българска сграда, включена във второто издание на престижния сборник „1000 x European Architecture“ на издателството Braun Publishing. Луксозният англоезичен том съдържа 1024 страници, 5000 илюстрации и излезе преди броени дни на пазара на цена от 125 евро. Braun Publishing е издателство, специализирано в областта на архитектурата и дизайна. Тазгодишният му сборник показва 1000 сгради в Европа, проектирани от водещи световни имена и изгряващи нови звезди в архитектурата. Проектът на арх. Игнатов, който е в компанията на последните реализации на Сантяго Калатрава, Норман Фостър и Заха Задид, е уникален преди всичко със съвременната си устойчива екоконцепция, развита с отчитане на особеностите на терена и с респект към природата.

АББ в България ще завърши 9 MW фотоволтаична централа, която се конструира край град Сливен. Проектът на стойност около 50 млн. лв. е притежание и се конструира от българския клон на корейската фирма SDN, която е специализирана в изграждането на фотоволтаични паркове. „SDN къмпъни“ АД проектира, доставя и ще въведе в експлоатация PV частта на инсталацията. АББ е отговорна за електрическата токова променлива част от централата: дизайн, доставка на оборудване и материали, инсталация, сухи трансформатори. Проектът се очаква да бъде завършен през януари 2012. Сред общите проекти на двете компании са соларните паркове „Самоводене“ (20 MWp), „Златарица“ (25 MWp), „Остър камък“ (5 MWp).

www.gradat.bg


4

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

TEMA Правителството: имаме стабилност, чакаме растеж

Растеж по време на криза - на коя скорост се движи България, беше темата на първия дискусионен панел. В него участваха председателят на КРИБ Огнян Донев, премиерът Бойко Борисов, еврокомисарят Кристалина Георгиева, избраният президент Росен Плевнелиев, министърът на икономиката Трайчо Трайков, политологът Иван Кръстев (на снимката отдясно наляво), които слушат министъра на финансите Симеон Дянков

Г

арантирахме си стабилността през 2011 г., сега можем да мислим за растеж и реформи, приоритет за управлението през следващата година ще бъде ръстът на икономиката. Това беше основното послание на членовете на правителството на Шестата годишна конференция на бизнеса с правителството, организирана от в. „Капитал“ и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Тази година форумът премина под мотото „Европа - презареждане“. Държавата трябва да насърчава износа, за да се уве-

Бизнесът: имаме конкретни изисквания

Държавата трябва да насърчава износа, за да се увеличи икономическият растеж, много е важно да се предприемат мерки за подобряването на образованието и подготовката на кадрите са някои от предложенията на бизнеса до правителството

личи икономическият растеж. В същото време бизнесът трябва да заложи на повишаване на качеството на продуктите и услугите си, за да бъде по-конкурентоспособен. Много е важно да се предприемат мерки за подобряването на образованието и подготовката на кадрите. Премиерът получи списък от предложения от КРИБ, които председателят на работодателската организация Огнян Донев представи в речта си при откриването, и веднага отхвърли искането за узаконяване на незаконните строежи срещу 10% еднократен данък.

България е между трите страни в Европа заедно с Естония и Люксембург, които имат най-малка нужда от фискална консолидация. Това е изключително постижение в тези условия, защото за повече от половината страни в ЕС това е сериозен проблем, посочи еврокомисарят Кристалина Георгиева. Страната ни държи добри позиции и по очакван растеж през 2012 г., като е малко след първенците Естония, Словакия, Латвия и Литва. Еврокомисарят посочи и успехите при усвояване на еврофондовете, където допреди няколко години България се нареждаше на опашката.

Еврокомисар Кристалина Георгиева:

България е между трите страни с най-добри фискални показатели Преди две години при първото ми участие на тази среща основният въпрос беше как светът да се научи да работи в условията на по-ограничено кредитиране. Държавите трябва да се научат да живеят според приходите си и да управляват добре разходите. Миналата година говорихме за политиките за подпомагане на растежа. За България това е улесняване работата на бизнеса, подобряване на производителността на икономиката, опростяване на администрацията. В момента има съмнение в способността на Европейския съюз да се справи със собствените си проблеми, а не всеки да се спасява поединично.

Европейската комисия излезе с оценка за бъдещето на растежа за 2012 г. и по-нататък и препоръките, приети с пълно одобрение в Съвета, са пет: диференцирана фискална консолидация в полза на растежа, възстановяване на нормалното кредитиране, банките да са добре капитализирани, ускоряване на структурните реформи, адресиране на проблема с безработицата, която и в България мина 10%, модернизиране на публичната администрация, така че да сме по-конкурентоспособни. България е между трите страни, които имат най-малко нужда от фискална консолидация, защото вече сме я направили, имаме много

Някои причини за изоставане на ЕС от САЩ и новите икономики • Процентът от работещите в Европа е по-нисък, от-

нисък дефицит - под 3%, и външен дълг - 14-16% от БВП, докато тези проблеми са много големи за повече от половината от страните от ЕС. Имаме позитивна перспектива за 2012 г. Сред основните ни задачи е да печелим конкурентоспособност, защото от 2000 до 2010 г. по производителност на труда Европа продъл-

колкото в САЩ, по различни социални причини, а пенсионната възраст е по-ниска • Отработените часове на един зает са по-малко. Старите страни членки трябва да използват повече опита на по-гъвкавите нови държави • По-малко са инвестициите в изследователската дейност на всички нива. В Европа, за да започне да се прилага един патент, са нужни 32 хил. евро, в САЩ - 1850 евро, в Япония - 1550 евро • В Европа има повече пречки от административен характер - средно отиват за откриване на фирма 15 дни, в САЩ - 6, в Испания - 45 дни жава да бъде 2/3 от тази на САЩ и дори по-зле. В България, най-бедната страна в ЕС, производителността на труда обаче нараства. За България има една важна тема - усвоява-

нето на еврофондовете, което за нас е животоспасяващо. Страната беше на опашката, вече не сме, България е подобре от Италия. Общият процент за Европа е 30%, вътре в страните

трябва да се работи повече. Енергийната ефективност е огромна възможност за малкия сектор. Тези възможности са критични за България в момент, когато големите инвестиции ги няма. На последното заседание на Съвета на Европа се взе решение да се консолидира Европа във фискален план. Европа има всичко необходимо за излизане от дълговата криза. От тази криза Европа ще излезе по-силна. България има големи постижения, но и трябва да се работи - в административната реформа, електронното правителство, в хората, особено към малкия и средния бизнес. Бизнес средата може да ни извади напред и желая от все сърце успех!


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ПРИОРИТЕТИ 2012

5

ТЕМА

Министър-председателят Бойко Борисов:

Новоизбраният президент Росен Плевнелиев:

Нашите приоритети са Остава да се направи финансова стабилност, въ- дългосрочната програма 2020 трешна сигурност, растеж 8. Имаме обща амбиция и волята да постигнем по-добри резултати за България. Приоритетите на президента са приоритети и на правителството. Имаме вече доста постигнати резултати. През последните 7-8 месеца в Европа има изключителна активност на европейско ниво - извънредни срещи и съвети. В много от случаите се знае какъв е проблемът, но 27-те държави са толкова различни, че няма единомислие. Кои са причините за кризата, не са ли ги знаели политиците? В Европа отдавна се е знаело, че споразумението от Маастрихт не се спазва. Държави със 120% дълг са живеели с повече, отколкото са разполагали. България трябва да се гордее като пример за фискална дисциплина в цяла Европа в момент, когато се ревизират рейтингите на останалите европейски държави. Вкарването на до 3% дефицит в конституцията се оказа една изпреварваща мярка за стабилност. Според „Муудис“ въпреки големия срив в бюджета в резултат на световната криза през 2009 г. българското правителство провежда политика на финансова дисциплина и така България постигна забележително подобрение, което през юли доведе до единственото повишение на кре-

Новоизбраният президент Росен Плевнелиев посочи, че неговата заявка от първия ден в президентството са десет приоритета – „десет божи заповеди”. Справедливостта за гражданите е първият от тях. Тя представлява бърза, ефективна система на правораздаване, защото „сигурно на много места в страна има „Цар-Кировци”. На второ място е рязкото подобряване на бизнес средата. „България може да бъде център на инвестициите в региона. Ако сега сме на 74-то място по бизнес среда в света, то догодина можем да сме на 50-то място“, коментира бъдещият президент. Трети приоритет са работещите институции. Те могат да гарантират правила, добра бизнес среда, както и равен старт за всички. Според него работещи институции могат да се постигнат чрез административна реформа и създаване на електронно правителство. Четвъртият приоритет на Плевнелиев е „инфраструктура за модерна България“. Пети са енергийната ефективност, енергийната независимост и енергийната либерализация. Енергийната ефективност ще увеличи автоматично богат-

1. 2.

дитния рейтинг на държава от Европейския съюз, откакто започна глобалната криза през 2007 г. Затова България твърдо участва в Пакта за финансова стабилност. Два са най-важните приоритети на Европейската комисия в момента, те са и наш приоритет - Пактът за финансова стабилност и електронното правителство. В България вече три министерства и пътната агенция работят с електронни документи, в момента се работи по въвеждането и за другите министерства, които досега са си правили собствени системи, надяваме се до 7-8 месеца да имаме повече резултати. Това е мярка срещу корупцията, срещу хилядите загубени часове на администрацията, срещу опашките на гражданите. Финансова стабилност, вътрешна сигурност, растеж това са нашите приоритети.

3.

4. 5.

ството на българите, смята Плевнелиев, защото 1 млн. жилища, от които 750 хил. панелни, след като се санират, ще увеличат цената си до 15 млрд. евро. На 1 млн. семейства ще паднат сметките и ще се увеличи покупателната способност, а това е двигател за икономиката. Шести приоритет е България на регионите. Бъдещият президент увери, че приоритетите на местните елити ще бъдат интегрирани в националната програма за развитие. Седми приоритет е репутацията на България. Според Плевнелиев има много поводи за това да изтъкнем положителните си страни. Той посочи като пример за това фактът, че финансово сме по-добре от Италия. „България може да надгради успеха си, моженето си и да се бори за по-добра репутация”, обяви новоизбраният президент.

6. 7.

Осми приоритет са науката, образованието и иновациите. Плевнелиев подчерта, че само 500 000 са заетите в секторите с висока добавена стойност. По думите му в секторите с ниска добавена стойност в момента работят 2,5 млн. души, което може да се промени в дългосрочен план именно чрез подоброто образование. Девети приоритет е културното и духовното развитие на България. Според него страната ни може да се възползва от културното си богатство, за да привлече повече клиенти в областта на туризма и оттам - повече средства в икономиката си. Плевнелиев посочи, че в момента у нас се строят 13 музея. Като десети приоритет той постави двигателите на растежа. „През последните две години българската икономика показа гъвкавост и изцяло се преориентира от икономика на кредитите и строителството на молове и апартаменти към икономика на експорта“, заяви Плевнелиев. От 23 януари с поемането на президентските функции Плевнелиев заяви, че заедно с всички, които имат готовност „ще изготвим нашия приоритет 2020. Отивам в президентството не за да упражнявам власт, а за да върша работа“, заяви новият президент на България.

9.

10.

Бизнесът: Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България:

Отново инвеститорите трябва да спасяват положението Една година след последната ни среща конфедерацията на работодателите е нараснала от 10 хил. на 12 500 члена, браншовите организации са 68, което ни прави най-национално представената работодателска организация. Сега срещата ни с правителството се провежда в условията на икономическа криза. Всичко като че ли започна с фаустовския договор между банкери и политици. Политиците се погрижиха емисионните банки да осигурят неограничена ликвидност на финансовия сектор. В замяна банките предоставиха евтини кредити на клиенти, купувачи и на държавите. Дълговата криза завърши тази практика. Отново инвеститорите са тези, които трябва да спасяват положението Известен факт е, че винаги се стига до катастрофа, когато централните банки започнат да финансират в големи размери държавите. На-

Някои от предложенията на КРИБ ДАНЪЦИ •Връзка с НАП на фискалните устройства прио-

растването на задлъжнялостта трябва да се спре. Необходими са структурни реформи, повишаване на конкурентоспособността на всички европейски икономики, за да се гарантира икономически растеж. В КРИБ разработваме пакет от мерки за насърчаване на добросъвестните работодатели от правителството, които не изискват финансов ресурс, а само по-добра организация. Нека да видим от разговорите с правителството кое може да бъде направено.

ритетно на бетонови възли, търговци на едро на зърно, автотърговци, храни, всички търговци и складове на едро •Признаване на данъчен кредит за всички леки автомобили и разходите за тях, осигуряване на контрол на всички сервизи •Екокомпонента към годишните данъци на автомобилите •Облагане с данъци и осигуровки по аналог при драстично разминаване в секторите - туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, готово облекло, охранителен сектор, въвеждане на глоби за работника при работа без трудов договор •Фирми, които използват нелицензионен софтуер, да не бъдат допускани до обществени поръчки •Въвеждане на данък върху земеделската земя, единна ставка, от която 50% се опрощават за обработваемите площи •Еднократна амнистия за лихви по бюджетни плащания

•Данъчни облекчения за многодетни семейства •Конкретни данъчни стимули за клъстърите •Въвеждане на принципите на саморегулация

на секторите по примера на КСБ и Националната лозаро-винарска камара ИКОНОМИКА •Преглед на всички концесии •Модерна европейска регулация на отношения-

та между доставчиците и хипермаркетите •Предсрочно въвеждане на европейската директива за разплащане на държавата, общините и бизнеса •Заплащане на такса смет само на основата на количеството отпадъци •Създаване на златен регистър на компании, изрядни по ДДС •Възстановяване на ДДС в Европейския съюз до 30 дни •Намаляване на наказателните лихви до ОЛП+10% •Аутсорсинг на административни услуги към авторитетни и международни доставчици


6

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ПРИОРИТЕТИ 2012

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков:

България е от малкото страни с реални условия за растеж „Правителството на ГЕРБ осъзнава нуждата от реформи. Когато се правят навреме, ползите от тях са много явни“, заяви вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков и посочи за пример реформите в митниците. „Всички митничари минаха през тест. Оказа се, че голяма част не знаят каква им е работата и затова днес митниците са с 1000 човека по-малко“, обясни той. По думите на вицепремиера контрабандата на цигари е намалена наполовина - от 43% през 2010 г. до 25% през тази година. Близо двойно се е увеличила събираемостта на акцизите от алкохол от началото на мандата на сегашното правителство, добави Дянков. Дянков посочи, че миналата година е имало забавяне по от-

„П

равителството на ГЕРБ осъзнава нуждата от реформи. Когато се правят навреме, ползите от тях са много явни“

ношение на реформата по различни причини и лобистки интере-

си, но сега се налага тя да се направи. „Имаме вече и опит, когато се забавим, когато не сме сигурни в една реформа, как тя идва пак след това, но с много повече напрежение“. Вицепремиерът посочи като пример пенсионната реформа и припомни, че през март 2010 г. той и социалният министър Тотю Младенов са предложили именно промяната, която миналата седмица парламентът прие. Продължават реформите и в държавната администрация. „Ако има пенсионна реформа, печелят всички. От концесиите печелят икономическото министерство и бизнесът. Това дава перспективи за растеж.“ Според вицепремиера важното, което често се забравя, е, че популизмът никога не печели от реформи.

Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма:

Отваряме енергетиката, променяме администрацията зара. Тази рефома е с множество точки – изваждането на електроенергийния системен оператор от Националната електрическа компания, либерализацията на газовия пазар чрез интерконекторите и развитието на местния добив и т.н.

Няма среща на политици в която и да е област, която да не започва или свършва с енергетиката. Първата реформа: разширяване на хоризонта

Новите технологии не бива да се подценяват. Не само в чисто технически план, а и начинът, по който функционират икономиката и обществото. Очаква се през 2020 г. вятърната енергия да достигне мрежов паритет, тоест да струва колкото конвенционалната. Същото важи за слънчевата. Новото четвърто поколение ядрени централи ще бъдат два или три пъти пъти по-ефективни, отколкото сегашните, при използването на горивото. Шистовият газ: рискове има при всяко ново нещо, въпросът е как се развиват технологиите, за да гаранти-

Административната реформа

рат нашата сигурност и да бъдат от икономическа полза. Към всички тези развития ние трябва да имаме изключително отворен мироглед. Това е първата реформа в моите области, защото в енергетиката никога не се е гледало с широк мироглед. Тя не бива повече да бъде смятана за черна кутия, в която гледат само малцината избрани. Това е в синхрон и с европейската политика за либерализация на па-

Променяме начина, по който държавната администрация гледа на бизнеса – от философията на дойна крава към философията предлагане на услуги на минимална цена. Предстои определяне на методология за цените на административните услуги. Имаме план за намаляване на административната тежест и принципа на мълчаливото съгласие при регистрационни режими, който Народното събрание прие.

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз:

Пет, а не седем оперативни програми през 2014 - 2020 Поради новите реалности в България и новия дневен ред в кохезионната политика на Европейския съюз през следващия програмен период ще се обединят два от трите инфраструктурни инструмента, а оперативните програми от 7 ще станат 5 – „Техническа помощ“ и „Административен капацитет“ нямат основания да са самостоятелни. Целта е парите да се движат по-бързо до тези, които имат нужда от тях. Създадоха се правила – да не се прекрачва 3-процентният бюджетния дефицит, промени се Законът да обществените поръчки... Но тези реформи са по-скоро еволюционни. Революционни, радикални промени биха надценили устойчивостта на конструкцията на системата. Революционна промяна би било да се направи едно централизирано звено за управление на европейскигте средства и да има силни областни администрации, включени в този

проект. Реформите са задължителни – във водния сектор, железниците, здравеопазването, за да може страната да ползва бонус от 5-процентният резерв от допълнително финансиране. В подвижен състав на железниците ще се инвестира, след като се изгради инфраструктурата и се реформира секторът. Реформите, които частично ще бъдат финансирани с еврофондове, ще са свързани и с концесии 2014 - 2020. Никой не иска да вкарва милиарди в нереформирани сектори. За да станат устойчиви реформите, е необходима законодателна инициатива, но за нея е нужен широк консенсус. Всяка оперативна програма следва да има електронно подаване и електронно отчитане на документи – сега го имат 3 програми (ОП “Транспорт”, ОП ”Околно среда”, ОП ”Регионално развитие”) от 7-те, в началото на 2012 към тях ще се

присъедини и ОП ”Конкурентоспособност”. България е договорила 63% (10 млрд. лв.) от еврофондовете, сертифицирани са 24%, 2.8 млрд. лв.(18%) са плащанията. От тези 2.8 млрд. лв. 1.3 млрд. влизат пряко в икономиката. При пълно усвояване на евросредствата 10% от брутния вътрешен продукт биха се дължали на еврофондовете. За следващата година 5-6% от БВП ще се дължи на европейски средства, те ще съставят 15% от бюджета. Европейските средства вече са съществена част от публичното финансиране.


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ПРИОРИТЕТИ 2012 Еврофондовете

Чуждите инвестиции

Третата реформа е свързана с начина, по който се усвояват европейските фондове по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Искаме от принципа „За какво има пари” да минем на принципа „Пари за това, от което имат нужда фирмите”. Това може да стане и с инструментариума на грантовете, както и с финансовия инженеринг. Според мен трябва да продължат и двата вида инструменти във възможно най-добрия микс.

Бизнес имотите могат да бъдат добра основа за развитието на сектора на аутсорсинга на бизнес процеси. Държавата може да аутсорсва бизнес услуги, включително фасилити мениджмънт. Защо трябва всички институции да си стоят в собствени сгради, вместо да ги продадат, да вземат пари и във времето да ползват услугите на тези, които знаят как да ги представят най-качествено и на най-ниска цена.

Още една реформа

Бих добавил още една реформа, която в по-голямата си част се случи. Единният концесионен орган е първа и много голяма крачка. Оттук предстои да видим какви да бъдат методологиите за определяне на концесионните такси, както и дали са ни необходими и допълнителни органи за контрол на изпълнението на концесиите и по икономически и по екологични показатели.

Туризмът

е доброто дете на българската икономика. Тази и следващата година има безпрецедентно много средства за туристическа реклама. Тази са 22 милиона лева, догодина ще бъдат 26 млн. лева при 6-8 млн. лева преди. По програмите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се отпускат средства за развитието на културно-историческия туризъм. Колкото и да са много средствата, пак не са достатъчни.

7

ТЕМА Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

След БДЖ идват реформите в пощите Двата тежки нереформирани сектора в транспортното министерство са БДЖ и пощите. Железниците са консервативна система, лесна за манипулиране. Няма накъде повече да се отлагат реформи в БДЖ. Целта е да спасим държавния оператор. Ако го постигнем, ще дадем дългосрочна стабилност. Другата опция е този оператор да престане да съществува. Тогава щетите за държавата ще са още по-големи. Обемите на железниците в този вид не са по силите на държавата. Затова оптимизираме пътническите превози. През този програмен период в железопътна инфраструктура се вкарват 1.2 млрд. лева чрез Оперативна програма “Транспорт”. На тази основа ще се подобри транспортната услуга. Едва тогава можем да искаме подвижен състав, който да съкрати времето за пътуване

и да подобри качество на услугата. Що се касае до товарните превози – за тях има стратегия за приватизация. Сегашният оператор не плаща такси на НК „Железопътна инфраструктура”. Трябва ни някой, който да вдигне компанията на крака и да плаща на НКЖИ. Затова ще се премахнат излишни звена, което е съпроводено и със съкращаване на хора. Като инвестираме в сигнализация, на практика означава редуциране на персонал. Сега 1 км железен път се поддържа от 4.3 души, ние трябва да достигнем европейския стандарт от 2.5. Електроснабдителното дружество е голямо перо и затова го отделяме. Това, което се прави по Оперативна програма “Транспорт” и в преговорите със Световната банка, ще даде дългосрочна стабилност за

двете компании в сектора – и това е добро и за бизнеса. Но за да е завършен процесът, пътят на товарите, са необходими и добри пристанища, интермодалност. Там в голяма степен ще търсим публично-частно партньорство – и за морските, и за речните пристанища. Ако стабилизираме железниците, излизат пощите. Аз не съм привърженик на либералния модел, но той е приложен от предишните управляващи за пощите. Там бързата либерализация е довела до

много дефекти – крайният срок за либерализация на универсалната пощенска услуга е 2014 г., а предишните управляващи са взели решение това да е 2010 г. И в този сектор ни предстоят непопулярни реформи и социално недоволство. Реформираме и сектора за информационните технологии. Сега се работи по 3 проекта. Проектът за електронна идентичност се доведе до по-голям обем на ползвателите на електронния подпис. Проектът за шириколентов достъп до интернет проучва над 800 общини и ще има огромен ефект. Целта е цялото правителство да мине на електронен документооборот, което дава сигурност и точност. По отношение на аутсорсването - голяма част от услугите на “Автомобилна администрация” могат да бъдат аутсорсвани.


8

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ТЕМА

ПРИОРИТЕТИ 2012

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Фактори за регионален растеж

С

приключването на 2012 изминават поредните 12 месеца от настоящия програмен период, в който европейските фондове са основният инструмент за провеждането на регионални политики и извършването на публични инвестиции. Попитахме министъра на регионалното развитие и благоустройството кои са най-важните приоритети до края му и кои са важните политики, които ще бъдат заложени за изпълнение от 2014 г. натататък.

гиони, богатото културно-историческо наследство и традиции благоприятстват развитието на устойчиви форми на туризъм и креативни индустрии. Туризмът може да интегрира и мобилизира средите на бизнеса и да се развие като по-мащабна икономическа дейност. Така бихме постигнали и диверсификация на икономиката на селските райони. Едновременно с това ще бъде по-лесно да се създадат привлекателни работни места за младите хора, а миграционните процеси ще бъдат повлияни благоприятно. За да се намалят негативните тенденции за растеж в регионите, трябва да насочим своите усилия към подобряване качеството и достъпа до образоследвало да се насърчи технологичното обновле- вателни, здравни, социални и културни услуги, какние, особено на малките и средните предприятия, то и на взаимодействието които са ключови за реги- между образователните, оните. Промотирането на научноизследователските институции и бизнес секвисокотехнологични пазарни продукти за износ и тора. За осъществяването на регионалната политивъвеждането на “зелени” технологии могат да подо- ка ключова роля играе човешкият фактор. Затова е брят качествено позицинеобходимо целенасочеонирането на предприятията. Информационните но да се инвестира в капаи комуникационните тех- цитета на националните, нологии предлагат много регионалните и местните нови възможности за тях. власти. За ускоряване процесиТе са важен фактор за регионална конкурентоспо- те на растеж е важно да се собност, който влияе вър- акцентира върху създаваКак биха могли да се намалят междурегионални- ху скоростта на промени- нето на макрорегионални мрежи и трансгранични те и вътрешнорегионални- те и териториалното разпределение на икономиче- инициативи. С висок поте различия тенциал за развитие на реската активност. Това може да стане, гионално сътрудничество Специфичните дадекато се създадат устойчиности на българските ре- е Стратегията на Европейво работещи фирми. Би За устойчивия регионален растеж е важно да има ясна и споделена визия. Тя трябва да съответства на стратегическите цели и приоритети на Националната програма за развитие на България 2020, Стратегия „Европа 2020”, Националната стратегия за регионално развитие 2012 2022 г., както и на Националната програма за реформи. Това би довело до по-ефективно и резултатно инвестиране в развитието на регионите на страната, както и до по-ефикасна и въздействаща политика през следващите години. Интегрираният подход при разработването на стратегически документи изисква тясна координация на публичните политики. Тя е най-ефективна на регионално ниво, тъй като факторите за растеж се различават значително. За да се реализират инвестиции във всички сфери, отговорност на държавните институции е да създават подходящата нормативна и институционална рамка. Важна роля обаче имат и големите фирми в България. Все пак те са потенциални инвеститори, които разполагат със значителен финансов и експертен ресурс.

И

нтегрираният подход при разработването на стратегически документи изисква тясна координация на публичните политики. Тя е най-ефективна на регионално ниво, тъй като факторите за растеж се различават значително

ския съюз за Дунавския регион. Изграждането на нови партньорства в този план е предизвикателство за инвеститорите. Подкрепата и активното участие на 14-те страни в Дунавската стратегия както на политическо, така и на институционално ниво създава предсказуема и в голяма степен нерискова среда. Чрез тях се дава възможност за реализация на редица инвестиционни възможности за бъдещото развитие на макрорегиона. Регионите в следващия програмен период

За програмния период 2014 - 2020 Европейската комисия предлага създаването на Обща стратегическа рамка (ОСР). Тя включва европейските фондове и Кохезионния фонд. ОСР обхваща целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Те са описани като ключови действия от всеки фонд и механизмите за съгласуване с икономическите политики и политиките за заетостта на държавите членки и на Съюза. Координацията на национално ниво се осъществява в рамките на Договора за партньорство. Той ще замести сегашната Национална стратегическа референтна рамка, в която е стратегията на съответната държава членка, нейните приоритети и ор-

ганизацията за ефективно и ефикасно използване на фондовете по ОСР за работа по стратегия „Европа 2020“. В момента се изготвя социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР) за програмния период 2014 - 2020 г., който се фокусира в 6 тематични направления: •Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони •Изследване на специфичните териториални характеристики •Изследване на градското развитие •Анализ на националните секторни политики от регионално значение •Анализ на капацитета и възможностите за управление и изпълнение на проекти •Анализ на източниците на финансиране за регионалното развитие. Анализът ще бъде изпълнен на 5 етапа: •Първи - общ анализ – декември 2011 •Втори - фокусиране на анализа – юни 2012 •Трети - формулиране на основни изводи и SWOT анализ – октомври 2012 •Четвърти и пети – преработване, засилване на фокуса и актуализиране на анализа. Според изводите от социално-икономическия анализ и концепцията за пространствено развитие ще бъде актуализирана концепцията за двигатели за растеж и агломерационните зони в България. Концепцията за пространствено развитие ще послужи за координация на териториалните измерения на секторните политики. Тя ще даде възможност общините да кандидатстват както по ОПРР за финансиране на градските територии, така и по Програмата за развитие на селските райони, чрез която да получават средства. На този етап е рано да бъдат формулирани конкретни приоритети за периода 2014 - 2020, тъй като това е обвързано с изготвяне на анализи, координация със секторните министерства, обсъждане с всички заинтересовани страни и социалните, икономическите и институционалните партньори. В обхвата на следващата Оперативна про-

грама „Регионално развитие” ще попаднат инвестиции, идентифицирани като приоритетни. Това обаче ще стане, след като бъдат отчетени социалноикономическите и териториалните характеристики на регионите. До 2013 г. приоритет е разработването на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. Тези стратегически документи са насочени към трайното подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на конкретни територии с нереализиран потенциал. Времевият хоризонт е 2020 г. Плановете обхващат 36 български града. JESSICA и финансовият инженеринг

Финансовият инженеринг е пилотен за настоящия програмен период модел за усвояване на ресурс от структурните фондове на ЕС. През 20142020 този подход ще бъде застъпен в много по-широка степен поради възможността за последващо използване на вложените средства. Тъй като инвестициите в градски проекти са дългосрочни, резултатите от JESSICA и възвръщаемостта на вложения ресурс ще бъдат налични през следващия програмен период. В настоящия програмен период използваме пилотно и схема за финансов инженеринг за финансиране на обновяване на многофамилни жилищни сгради. Ресурсът по инструментите за финансов инженеринг ще бъде значително увеличен в периода 2014 - 2020 г. Намерението на Европейската комисия е нарастването да бъде от настоящите 5% до 15% от Европейския фонд за регионално развитие. Обхватът на инструментите за финансов инженеринг също ще бъде разширен. Сегашните 3 направления - малки и средни предприятия, градска среда и енергийна ефективност, ще станат 7. Чрез този механизъм ще могат да се финансират и проекти още 4 сектора – пътният, водният, туристическият и този за околната среда. Енергийна ефективност в жилищния фонд

България е единствената страна - членка на ЕС, която е успяла да договори възможността да се пре-


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ПРИОРИТЕТИ 2012 доставя грант от 50% от стойността на сградата на сдруженията на собствениците за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в техните сгради. Двете задължителни обследвания по всеки проект пък се покриват на 100% от оперативната програма. Чрез схемата ще се реализира един постоянен диалог между МРРБ, общините, сдруженията на собственици. Така предприемаме първите стъпки за установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради. Всички, които са обновени, ще бъдат освободени от данък от 3 до 10 години в зависимост от постигнатата категория и изпълнените мерки за енергийна ефективност. Планираме мащабна кампания, която да запознае широката общественост с възможностите за финансиране на обновяването, критериите и правилата за оценка, необходимите мерки, които трябва да се предприемат от собствениците, както и ползите за тях от участието им в програмата. Така вярваме, че ще възвърнем доверието на гражданите в структурните фондове като средство за финансиране на мерки за обновяване на жилищни сгради. Съгласно стратегията „Европа 2020“ един от основните приоритети на Общността за следващия програмен период е намаляване на вредните въглеродни емисии с 20% и повишаване енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия с 20 на сто до 2020 г. В преговорите за новите регламенти за следващия програмен период министерството на регионалното развитие защитава позиция за включване към допустимите разходи и на конструктивно-ремонтни дейности, които подкрепят мерките за енергийната ефективност. Целта е да постигнем комплексни резултати в обновяването на сградите и устойчивост. За разлика от настоящия програмен период през 2014 - 2020 г. не се предвижда таван на средствата за енергийна ефективност. МРРБ ще защитава увеличаването на тези средства в ОПРР за следващия програмен период. Изграденият от нас модел, който функ-

ционира надеждно и заслужава да бъде мултиплициран, ще бъде силен аргумент в тази посока пред ЕК. Заключенията от Петия кохезионен доклад акцентират върху разширеното използване на инструментите за финансов инженеринг. Считаме, че натрупаният опит с пилотната схема в настоящия период ще ни даде възможност да разширим обхвата на финансирането с нисколихвени заеми след 2014 г. ВиК секторът

е пряко свързан с цялостното икономическо и социално развитие на страната. Качеството на ВиК услугите определя облика на населените места и възможностите за привличане на инвестиции. Затова реформирането на този отрасъл е сред основните приоритети на МРРБ. Промените в закона

ТЕМА на мрежите, реконструкцията и модернизацията на системите също е проблемно. Затруднения срещаме и при осигуряване на квалифициран персонал за поддържане на системите и управление на активите, както и с географската неравнопоставеност по отношение достъпа и добиването на питейна вода. Предвиждаме да планираме развитието на ВиК системите, както и да повишим капацитета на участниците в реформата – асоциациите по ВиК, операторите, представителите на общинската и държавната администрация. Планираме да организираме управлението на инфраструктурата на териториален принцип. Така ще бъде осигурена равнопоставеност между жителите по отношение качеството и цената на ВиК услугите. Развитието на систе-

С

регионалните ВиК планове развитието на системите ще се планира за 25 години напред. Чрез тях ще можем да набележим приоритетните проекти за следващия програмен период

преди 3 години са свързани главно с регламентирането на собствеността на ВиК инфраструктурата като публична държавна и общинска собственост. Те засягат и обособяването на територии за предоставяне на

мите ще се планира дългосрочно за 25 години напред, като се изготвят регионални генерални планове за цялата страна. Чрез тях ще можем да набележим приоритетните проекти за следващия програмен период.

К

онцепцията за пространствено развитие ще даде възможност общините да кандидатстват както по ОПРР за финансиране на градските територии, така и по Програмата за селските райони

услугите, които да съвпадат с тези на действащите регионални ВиК оператори. Управлението на системите се осъществява от асоциации по ВиК и общините. Проблемите, пред които сме изправени, са свързани с неравнопоставеността на малките спрямо големите обособени територии по отношение качеството на услугите и инвестициите. В момента няма възможност да се генерират достатъчно приходи за осигуряване на модерна техника за експлоатация и поддръжка. Финансирането за разширяването

9

Регионалните генерални планове ще съдържат анализ на състоянието и нуждите на ВиК системите и съоръженията, както и на цената и качеството на услугите. В тях ще бъдат отразени целите и приоритетите за развитието на ВиК системите и съоръженията, като избраните вече изпълнители трябва да изготвят 3 вида инвестиционни програми - краткосрочна, средносрочна и дългосрочна. Актуалните магистрални и пътни проекти

До края на този програмен период ще про-

дължи доизграждането на трите лота на магистрала „Тракия”. Работи се по лот 1 и лот 2 на „Марица”, лотове 1 и 2 на „Хемус” в участъка Софийски околовръстен път - пътен възел „Яна“, лотове 1, 2 и 4 на магистрала „Струма” и четирилентовото трасе Калотина – София. Ще продължи реконструкцията и модернизацията на първокласните пътища Кърджали - Подкова, Враца - Ботевград. В проект е и пътят Видин – Монтана. Пред изграждане са обходните пътища на градовете Враца, Монтана и Габрово. Общата стойност на посочените проекти е около 900 млн. евро. Концесиите на плажове

В областта на публично-частното партньорство ще продължи водената политика по подобряване на общите туристически условия по черноморското крайбрежие и конкретно предоставяне на нови концесии за услуги и наеми за морските плажове. Гарантира се устойчиво развитие на черноморското крайбрежие и съсредоточаване усилията върху контрола и управлението на морските плажове. При контрола по изпълнение на концесионните договори се въвеждат нови видове мониторинг, за да има ясни и обективни форми на контрол. Целта е да се постигне пълна прозрачност и равнопоставеност във взаимоотношенията държава-бизнес. Също така се предприемат действия за подобряване на координацията и партньорството между ведомствата, отговарящи за провеждане на държавната политика в областта на концесиите. Подготвят се законодателни промени, свързани с изменение на Закона за устройството на черноморското крайбрежие. Основните промени са по отношение въвеждането на облекчена процедура за предоставяне на концесии за морските плажове. Увеличава се максималният срок за концесиите. Регламентират се дейностите по финансиране и контрол на договорите за наем и се въвеждат легални дефиниции и понятия. По този начин условията пред бизнеса за получаване на концесии ще бъдат облекчени, а изискванията, при които те да се осъществяват – ясно регламентирани.

Горещи теми Магистрали и пътища Кои са основните проекти, предвидени за периода 2014-2020? - Основните проекти по Оперативна програма „Транспорт” за 2014-2020 са на обща прогнозна стойност 2.508 млрд. евро и обхващат магистралите: · „Струма” – ЛОТ 3; · „Хемус” – участък Ябланица-Велико Търново и участък Велико Търново-Шумен, Софийски околовръстен път – разширение на Западната дъга; · тунел под връх „Шипка”; · скоростните пътища Русе – Велико Търново и Русе – Шумен. Предвиждаме и изграждането на още скоростни пътища, които са алтернативни на основните проекти. Те включват Видин-Монтана, „Рила“, Гюешево – Дупница, „Черно море“, Варна-Дуранкулак, Пловдив-Асеновград. Общата индикативна стойност на тези проекти е 1.517 млрд. евро.

Енергийна ефективност в жилищните сгради Как ще продължи инициативата на МРРБ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по схемата на ОПРР? - Натрупаният опит при изпълнението на инициативата JESSICA в партньорство с Европейската инвестиционна банка и проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и Програмата за развитие на ООН даде възможност да бъде структурирана схема с комбинирано използване на безвъзмездна финансова помощ и финансов инженеринг. Средствата от ОПРР са 63 млн. лв. Те се разпределят така: · 50 млн. лв. за безвъзмездна помощ, която ще бъде дадена на сдруженията на собствениците от дирекция „Жилищна политика” като конкретен бенефициент по схемата; · 13 млн. лв. за предоставяне на нисколихвени заеми и банкови гаранции от инструмент за финансов инженеринг по подобие на JESSICA. През юли 2011 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по линия на Оперативна програма “Регионално развитие”. За всяка одобрена за финансиране жилищна сграда собствениците ще получат като безвъзмездна финансова помощ максимум до 50% от стойността на обекта, а останалите 50% собствениците трябва да осигурят със свои или заемни средства. Допустимите дейности за подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради включват: · извършване на обследване; · топлоизолация, подмяна на дограма; · локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др. Обследването на конструкцията и това за енергийна ефективност ще се покриват изцяло от проекта. През ноември т.г. Управляващият орган на ОПРР обяви открита процедура за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване“. Чрез него ще се предоставят заеми и гаранции по тях на сдружения на собственици и/или на собственици на самостоятелни обекти за енергийна ефективност. Санирането обхваща многофамилни жилищни сгради на територията на 36 общини. Кандидати по процедурата могат да бъдат всички кредитни и финансови институции, регистрирани в Българска народна банка по Закона за кредитните институции. Офертите им ще бъдат оценявани на база икономически най-изгодно предложение. Критериите са следните: лихви за крайните кредитополучатели; такси за предоставяне на банкови гаранции; осигуряване гратисен период на предоставените кредити; осигуряване на съфинансиране за предоставяне на кредити; годишна такса за управление на средствата от ОПРР. Задължително условие е кандидатите да имат офиси в центровете на шестте района по NUTS-2 в България – София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Видин. Крайният срок за подаване на оферти е 16:00 ч. на 16 януари 2012 г.


10

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

BUILDINGREEN Посланикът на САЩ в София Джеймс Уорлик:

Трябва да прокарваме път на зелените строителни технологии Стабилната регулаторна и бизнес среда ще подсигури устойчиво инвестиране Кои са главните предизвикателства пред мерките за енергийна ефективност и дейностите на държавно равнище? - Главното предизвикателство пред насърчаването на енергийната ефективност е идентифицирането на специфични промени в съществуващите политики, които да прокарват път на зелените строителни технологии в жилищата, бизнес офисите и държавните институции. В САЩ ние прилагаме мерки за окуражаване на подобренията във вече съществуващите къщи. Налице са данъчни облекчения за използването на енергоспестяващи съоръжения, продукти за осветление и изолация. Има данъчни облекчения и за собствениците на индивидуални жилища и сгради, които прибягват до инсталирането на слънчеви панели и (или) се възползват от други, алтернативни енергийни източници. През 2007 г. в България бе сложено началото на механизъм за покриване на разходите, направени за използването на енергоспестяващи технологии в съществуващите многофамилни структури. Най-голямото предизвикателство пред България е подобряването на енергийната ефективност в по-старите къщи, за много от които са характерни ниската термална ефективност и разточителните системи за топлинно разпределение. Подобренията, направени в моята резиденция в София, са доказателство колко голямо може да бъде въздействието върху намаляването на вредните въздействия посредством прилагането на сравнително евтини технологии в една вече съществуваща среда. Подобренията могат да включват прости промени, като осигуряващ изолация прозоречен слой, енергоспестяващи крушки и компютърно регулирани термостати, които бързо и многократно се изплащат. Българите са сред европейците с най-висок процент жилищна собственост. Промените в моя дом показват някои лесни начини да се подобри този толкова важен актив, да се спестят пари и да се окаже благотворно влияние върху околната среда.

голяма енергийна ефективност на обществените сгради. Това, което може да се заимства от опита на САЩ, е правителството да има водеща роля, като работи в тясно сътрудничество с частния сектор.

Ц

елта на нашата демонстрация е да покажем, че не са необходими големи инвестиции за постигане на забележителни икономии. Сградата на посолството на САЩ в София е първото здание на американско посолство в света, сертифицирано по Leed. Постигането на изискванията на Лигата на зелените посолства със сградите в София е извършено със съдействието на Българския съвет за устойчиво развитие, обясни посланик Уорлик. Част от демонстрацията беше тур на електромобила „Шевролет Волт“.

Бихте ли коментирали политиката на Европейския съюз в този смисъл и какво според вас може да бъде заимствано от опита на САЩ в тази област? - Преди две години президентът Обама изправи федералното правителство пред предизвикателството да изпълнява водеща роля в сферата на енергийната ефективност. Като първото американско посолство със сертификат за водеща роля в енергийния и екологичен дизайн посолството в София е на предната линия в провеждането на тази инициатива. А като част от инициативата на държавния секретар Хилари Клинтън за дипломация с екологична насоченост нашето посолство бе избрано за пилотно проучване за сгради с нулева нетна консумация на енергия. Целта на това усилие е да бъдат използвани най-модерните технологии и стратегии, за да намалим консумацията на енергия от външни източници и тя все повече да клони към нулата. Известно ми е, че в момента Европейският съюз обсъжда нова директива за енергийна ефективност, която ще изисква от страните членки да създадат допълнителни стимули за енергийна ефективност и ще призовава за по-

Каква е главната цел на инициативата, която организирахте като домакин на 13 декември? Каква е американската политика по въпроса в България? - Моята резиденция беше избрана измежду единайсетте американски посланически резиденции в Европа, за да бъде подложена на енергоспестяващи подобрения като част от Инициативата за енергийна ефективност в Европа. Из цялата резиденция са инсталирани съоръжения, подобряващи енергийната ефективност с цел да се намалят вредните въздействия. Подобренията бяха извършени под егидата на Лигата на зелените посолства, която цели да направи „зелени” дипломатическите ни сгради по света. Това стана възможно благодарение на нашето партньорство с „Алианс за пестене на енергия”, Българския съвет за устойчиво развитие и седем компании от частния сектор, сред които ЗМ, „Данфос”, „Джонсън кънтролс”, „Белкин”, „Филипс”, „Наягара консървейшън продъктс”, „Интърфейс Флор” и „Шевролет”. Продуктите, инсталирани в моя дом, включват изолиращо прозоречно покритие, енергоспестяващи осветителни тела и подово покритие, което не уврежда околната среда. За случая „Шевролет” ни даде назаем чисто нов автомобил „Волт” – първият електрически автомобил, задвижван от два електрически източника. Що се отнася до политиката на посолството на САЩ, ние преследваме две от главните цели, поставени от президента Обама пред държавното управление: да бъдем за пример с водещата си роля в областта на енергийната ефективност и опазването на околната среда, както и до 2015 г. да удвоим износа на САЩ.

Как може да бъде насърчен бизнесът, за да стане част от „зеленото” движение за енергийна ефективност? - Правителството може да играе водеща роля със своя пример, но успехът на зеленото движение всъщност зависи от частния сектор. По-рано този месец президентът Обама даде указания през следващите два месеца всички федерални служби да направят енергоспестяващи подобрения на стойност, не по-малко от два милиарда долара. В добавка 60 частни компании, както и болници, градове, щати, колежи и университети заявиха вкупом, че ще направят подобрения на енергийната ефективност за още два милиарда долара посредством енергоспестяващи съоръжения, инсталирани върху собствена площ от 1.6 милиарда квадратни фута, което грубо се равнява на 500 сгради с размерите на Емпайър стейт билдинг. Тези инвестиции са част от „По-добри сгради” - строителна инициатива на президента Обама, целяща до 2020 г. да се подобри с 20% енергийната ефективност в търговските сгради. С инициативата ще бъдат намалени сметките за използваната от бизнеса енергия с 40 милиарда долара годишно, а според един доклад това би създало 114 000 работни места. Можем да говорим за успешни енергоспестяващи проекти, осъществени и в София. Комплексът офиси на компания „Тишман” е първата търговска сграда в България със сертификат за водеща роля в енергийния и екологичен дизайн. Англо-американското училище получи наименованието „Сграда с най-голяма екологична устойчивост в България за 2010 г.”. Хотел „Хилтън” в София спести невероятни суми от сметките си за електричество сред инсталирането на 3М прозоречен слой и е с намерението да инсталира соларни панели на покрива си. Какви енергийни проекти в България са най-обещаващи? - Обещаващи са проектите, които позволяват на България да черпи от собствени-


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

11

BUILDINGREEN те си енергийни ресурси. Знаем, че в своите граници България разполага с потенциал от газови запаси и може да постигне по-голяма независимост, ако черпи от тези запаси. Също така обещаваща е възможността България да свърже своята енергийна инфраструктура със съседни страни, за да се насърчат износът и диверсификацията. Регионалните газопроводи, които свързват отделните страни, са добър пример как може да се постигне това. По отношение на сектора за възобновяема енергия в България има разработени проекти, някои вече в стадий на приложение, в областта на водната, слънчевата и вятърната енергия и страната е на път да осъществи условията, поставени й от Европейския съюз. В бъдеще възобновяемата енергия ще става все по-важна част от енергийната система в България. Жизненоважно е да бъде създадена стабилна регулаторна и бизнес среда, за да се подсигури устойчиво инвестиране в тази развиваща се област. Ако се спрем на една поширока перспектива, неотдавна Европейският съюз поде инициативата Connecting Europe Facility,

за да въведе и затвърди принципите на партньорството между държавата и частния сектор. Какво е отношението на САЩ към тази инициатива – в какъв смисъл трябва да се има предвид и да се използва този инструмент? - Европейските икономики ще бъдат облагодетелствани от замисъла на Европейския съюз да инвестира 50 милиарда евро не само в традиционната, но и в дигиталната инфраструктура. Гарантираните ресурси и технологии на частния сектор са фактор, умножаващ ефикасността на правителствените действия, и са невероятен начин да се даде тласък на новаторството. Подобренията в моята резиденция са отличен пример за едно успешно партньорство между държавния и частния сектор. Партньорството между Лигата на зелените посолства и „Алианс за пестене на енергия” е най-голямото известно ни подобно партньорство с участие на Държавния департамент, благодарение на което се появиха чудесни примери за постигнати успехи в областта на енергийната ефективност с важната роля на много продукти американско производство.

Лига на зелените посолства

Л

игата на зелените посолства е инициатива на Държавния департамент на САЩ за насърчаване на международното сътрудничество в областта на енергийната ефективност и чистите технологии в сътрудничество с Министерството на енергетиката на САЩ, Министерството на търговията на САЩ, компании от енергийния сектор, американските износители на чисти технологии и заинтересованите страни в международен план. Визията на лигата е да предостави нови икономически възможности, да насърчава износа, да стимулира американските инвестиции в енергийни и екологични технологии и същевременно да се обърне внимание на важни политически и екологични предизвикателства, като например енергийната сигурност и изменението на климата, обясниха нейният председател Брус Орек, посланик на САЩ във Финландия (вдясно), и Лондън ван Дайк (вляво), специален съветник по въпросите на околната среда в Държавния департамент на САЩ, и Барбара Лапини, търговски аташе (най-вляво). В лигата участват 80 посолства на САЩ по света, сред тях е сградата на посолството в София. 12 са резиденциите на посланици по цял свят, които прилагат „зелените“ стандарти, сред тях е и „домът“ на посланика на улица „Велико Търново“ в София.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ПОСТРОИ ЩА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА КЪ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ В ДИЗАЙНА? ААР ГЕЕРТ ВАН ДЕР ОЙТЕЛ ТИ) (М30 АРХИТЕК

НАШИЯТ ОТГОВОР: ДА! С ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИТЕ РЕШЕНИЯ НА РЕЙНАРС Най-новите прозоречни системи на Рейнарс Алуминиум покриват най-високите стандарти за енергоефективно строителство, включително за пасивни къщи. В допълнение към отличните топлоизолационни показатели, нашите нискоенергийни системи имат изключително добра устойчивост на ветрово натоварване и водоплътност, като същевременно не ограничават свободата на дизайна. Здравината им прави възможно изпълнението на големи прозорци с цел максимално проникване на естествена светлина в помещенията. Рейнарс - решения за цял живот.

www.reynaers.bg

Алуминиеви системи за врати, прозорци, плъзгания, окачени фасади, слънцезащита и вграждане на фотоволтаици


ИНИЦИАТИВАТА

Н

ационалният конкурс „Сграда на годината“ има традиции в благотворителните начинания - с неговата подкрепа са събирани средства за възстановяването на Боянската църква и на музея на Колю Фичето. Този път обаче погледът беше обърнат от миналото към бъдещето. Конкурсът учреди стипендия на името на най-великия български строител, която ще бъде давана на студенти от IV курс по специалности, свързани с архитектурата и строителството. Първата стипендия беше връчена на бъдещия строителен инженер от Университета за архитектура, строителство и геодезия Веселка Кунчева.

Победители и номинации

стр. 14-20

Най-добрите идеи, най-добрите реализации ...

Т

ринадесет нови и възстановени сгради бяха отличени в юбилейното десето издание на Националния конкурс „Сграда на годината 2012”, минало под знака на опазването на историческото наследство, възстановяването и подобряването на градската среда и инфраструктура и намаляването на последствията върху околната среда. В десетилетие, ми-

нало под знака на строителен бум и завършило с глобална криза, конкурсът даде повод за размисъл върху ценностите, заложени в основите на сградите: дълготрайност, целесъобразност на формата и функцията, запазване на културно-историческото наследство, опазване на околната среда и повишаване на градската естетика. Затова цялостните градоустройствени решения при

балансирано смесване на предназначенията, високото строително качество, иновациите в замисъла и в технологиите на проектите, прилагането на мерки за намаляване на потреблението на ресурси, възстановяването на паметниците и инвестициите във висококачествени обществени сгради за спорт и образование заеха предните места в оценките на журито.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и Венета Кръстева, управляващ партньор на „Градът медиа груп“, откриха юбилейната церемония по връчване на наградите „Сграда на годината“

В десетото издание на Националния конкурс „Сграда на годината“, проведен под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с подкрепата на браншовите организации в архитектурата и строителството, участваха 64 проекта, завършени през последните 12 месеца. Двама министри и един кмет си тръгнаха със ста-

туетки от церемонията, в която на преден план бяха инвестициите в образование, спорт и култура. Думата криза беше често срещана в изказванията на наградените, но победителите отчетоха тъкмо поради това като двойно по-голям успех продължаващото повишаване на качеството на сградния фонд и приключилите инвестиции.

Положителен ефект

„Усилията и работата, която свършихме, дават положителен ефект“, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на откриването на церемонията. „Основните инвестиции в сферата на образованието продължават“, допълни министърът на образованието Сергей Игнатов, след като

получи статуетката за новия корпус на Априловската гимназия в Габрово. „Ако нямаше кризи и не ги преодолявахме, нямаше да има еволюция“, каза той. Нови мостове

Възстановени исторически сгради заеха специално място в конкурса. За тях беше отделена специална категория.

В нея участваха пет сгради, а три бяха отличени - с основна награда, наградата на публиката, гласувала в интернет, и специална награда, присъдена от журито. „Паметниците са мостът, по който минаваме от миналото към бъдещето“, подчерта главният архитект на София Петър Диков, връчил отличието в тази категория.


14

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

Категория „Сграда на публиката“ 2011

Наградата на публиката за Морското казино в Бургас Местоположение: Бургас Инвеститор: Община Бургас Архитект: „Фрибул” ООД – арх. Юлия Железова, инж. Галина Андонова Изпълнител: Сан Сити ООД Конструктор: инж. Явор Иванов

Връщането на емблематичното за Бургас Морско казино на жителите на града след реконструкцията и превръщането му в обществен и културен център беше разпознато от публиката на конкурса, която го избра за носител на „Сграда на публиката“ за 2012 г. с интернет гласуване. Построено през 1938 г. Морското казино оформя емблематично пространство от територията на Приморски парк – Бургас. Уникалната постройка, вписана деликатно в стръмния скат, повлияна от европейския модернизъм, е оценена и сградата е декларирана като единична архитектурно-строителна културна ценност с предварителна категория – “ансамблово значение”, през януари 2007 г. Реставрацията и адаптацията на сградата са подчинени на макси-

ят за нов живот Културен център “Морско казино” опазва качеството, визията, структурата, основните материали на културната ценност и пренася устойчиво във времето традиции, познания, култура, памет. Сградата е първа категория, съгласно ЗУТ и е декларирана като единичен архитектурно-строителен паметник на културата с предварителна категория - “ансамблово значение”, (писмо 3924 от 19.01.2007 год.) на НИПК, гр. София.

мално опазване структурата, пластичното и обемно въздействие на оригинала. Обновената програма на сградата се вмести в рамките на стария застроен обем. Частичните вътрешни промени са в зоната на четириетажното тяло и са продиктувани от необходимостта за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. Работата по проекта и архитектурните намеси са осъществени под строгия контрол на Националния институт за недвижимото културно наследство. Възродени-

Министър Лиляна Павлова връчи наградата на кмета на Бургас Димитър Николов (горе). Сградата е знакова за града

Категория „Паметници на културата“ 2011 Номинации

The Residence Exclusive Club, София

Банка ДСК - Финансов център, Русе

„Гамма дизайн“ - шоурум за мебели и офис, София

„Юнион пропърти“, Пловдив

Къщата на Яблански е с отличие в конкурса „Сграда на годината” за възстановяването на архитектурен паметник Местоположение: София Инвеститор: Болса ЕООД Проектант: Иноарх ЕООД, арх. Илка Дишлиева & Пост Скриптум ЕООД арх. Пенка Станчева Изпълнител: ЦСТ Строй Инжинеринг Конструктор: инж. Любомир Дончев

The Residence Exclusive Club, по-известен като Къщата на Яблански, спечели наградата „Сграда на годината” за 2011 г. в категорията „Паметници на културата”. Построена през 1906-1907 година по поръчка на финансиста Димитър Яблански и по проект на австрийския архитект Фридрих Грюнангер, сградата победи заради възвръщането на целия й блясък и благодарение прецизното възстановяване на оригиналния й външен вид. В типологично отношение сградата е изявен представител на архитектурата на жилищните сгради на българ-

ския социален елит и е емблематична за София. Новата й функция на луксозен клуб с комплекс от заведения продължава историческото й развитие и в същото време подсилва обществения й характер и я приобщава към града. Проектът реабилитира едно от найоживените и важни обществени места в центъра на София, на метри от Софийския университет и Народното събрание. Внася значително подобрение в техническото качество на сградата, без това да е за сметка на културно-историческата й стойност. Проектантите са подходили внимателно към съществуващата конструкция, разпределение и интериор. Намесата им с два асансьора е върху южната (второстепенна) фасада. Решенията на вътрешните пространства започват с възстановяване на съществуващата пластика, укрепване и ретуширане, както и възстановяване на липсващите елементи, които поради повтаряемостта си

Главният архитект на София Петър Диков връчи статуетките на управителя на „Болса“ Станислава Георгиева, проектантите Илка Дишлиева и Пенка Станчева и инж. Владимир Тодоров, главен инженер на „ЦСТ Строй инженеринг“

можеха да се възстановят чрез заснемане. Проби и анализ на всички използвани от оригиналния декоратор Андреас Грайс материали са анализирани в лаборатория във Виена. Пространствата и всички акцентни елементи в тях са запазени. Орнаменти-

те по стените във входното фоайе, дървената ламперия в централното фоайе, централното стълбище с масивния си дървен парапет и огледалото, витражът на тавана на втория етаж са възстановени изцяло на базата на малкото оцелели оригинални елементи от интериора.


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

15

Категория „Спорт, култура, образование“ 2011

Спонсор:

Номинации

Многофункционална спортна зала „Арена Армеец“

Нов учебен корпус на Национална Априловска гимназия

Аудиторен комплекс на медицинския университет

Зала „Арена Армеец”: Победител в категория „Спорт и култура” Инвеститор: Национална спортна база ЕАД Архитект: Тилев архитекти ООД Изпълнител: Главболгарстрой АД Конструктор: Иркон ООД Конструктор: инж. Явор Иванов

„Арена Армеец” изведе София на световната карта на градовете с подходящи съоръжения за големи спортни и културни събития. Един от най-мащабните строителни проекти в България беше построен за 18 месеца. Журито на Националния конкурс „Сграда на годината” оцени високо както постижението в изпълнението й, така и характеристики като найголямата произвеждана в страната стоманена конструкция с надлъжни отвори 120 метра във вътрешната и 78 метра във външната част и напречен размер 98

метра. Оборудването й отговаря на всички съвременни изисквания, а оптималната й натовареност със събития е осигурена от възможността да се практикуват над 30 вида спорт. Снабдената с автоматична система за управление сграда е построена по високи стандарти за безопасност за до 19 хиляди посетители при концерти. Новата спортна зала е явление за България и с размерите си, и с това, че е една от най-големите публични инвестиции в развитието на спорта. Строителството й доведе до значителни подобрения в района, като разширява функциите му и го приобщава още повече към спортния и културния живот на града. Журито все пак отправя една препоръка към града: да бъдат проучени възможностите и да се намери по-добро транспортно решение.

Министърът на спорта Свилен Нейков и главният изпълнителен директор на „Сименс България“ Боряна Манолова

Министърът благодари на изпълнителите, а президентът на „Главболгарстрой“ Симеон Пешов (вляво) по-късно му върна жеста

Априловската гимназия е образователната „Сграда на годината” Инвеститор: Министерство на образованието, младежта и науката Архитект: арх. Владимир Михов Изпълнител: Консорциум ИЛСТРОЙ – ИНСТА Конструктор: инж. Божидар Лиловски Конструктор: инж. Явор Иванов

Габровската Априловска гимназия, чиито корени тръгват от първото светско училище в България, основано през 1835 г., е „Сграда на годината” 2011 г. в категория „Спорт, култура, образование”. Новият й корпус заслужи високата оценка на журито на Националния конкурс със създаването на съвременни условия за учебен труд. Цялостният външен вид, който продължава в съвременна форма композиционните и естетически особености на старата сграда, завършва уникалния културен комплекс, по оста на който са разположени паметника на Васил Априлов и централното тяло на старото училище. Габаритите и геометрията на сградата са изведени от старите крила на Априловската гимназия. Новата сграда е отличена и заради начина, по който функционално приобщава съществуващия физкултурен салон към общата структура на сградния комплекс и ергономично усвоява свързващите пространства. Тя повишава качеството на съпътстващите учебната дейност услуги с бюфет и библиотека.

Кметът на София и бивш министър на образованието Йорданка Фандъкова връчи статуетките на бившите си колеги Сергей Игнатов, който сега заема поста, и директора на Националната Априловска гимназия Анна Маринова (на преден план горе)


16

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

Категория „Многофункционални комплекси“ 2011

Спонсор:

Номинации

„Търговски център Европа“ - Сграда 15 и комплекс, София

„Варна тауърс“, Варна

„Сити център“, Стара Загора

„Търговски център Европа” взе наградата „Сграда на годината” като многофункционален комплекс Местоположение: София Инвеститор: БНК ООД Проектант: арх.Йордан Христов Изпълнител: К енд К Инженеринг ООД Конструктор: инж. Валентин Чобанов

„Сграда 15” е финалният акорд на „Търговски център Европа”, с който бизнес комплексът в столичния квартал „Дружба” затваря кръга от услуги с предоставянето на офиси и складове в един от малкото райони, където индустриалните площи рядко остават незаети, а допълнителните услуги към тях са рядкост. Комплексната реализация на 70 декара включва 15 сгради, които

освен офиси и складове предлагат магазини, заведения за хранене, висококачествена техническа инфраструктура, обществени и водни площи. Широкият паркинг и лесният транспортен достъп улесняват логистиката на всеки ползвател. Естественото осветление на складовите площи с прозорци и светлинни куполи за пренасяне на слънчева светлина е едно от решенията, които правят „Сграда 15” нискоенергийна. Системите за управление на сградата, обществените пространства със зелени площи, поливани от собствен водоизточник, и общият мениджмънт на комплекса са другите му черти, спечелили журито и клиентите.

Веселин Балевски, управител на БНК и инвеститор в „Търговски център Европа“, благодари на кмета на район „Искър“ след получаването на статуетката (вдясно). Той, арх. Йордан Христов и управителят на „К енд К инженеринг“ Валери Дойчинов получиха наградите си от Антон Дончев, управител на „ГЕЦЕ България“

Категория „Обществени сгради с бизнес предназначение“ 2011

Спонсор:

Номинации

„Софарма бизнес тауърс“, София

„Перформ бизнес център“, София

„Полиграфия офис център“, София

„Астрал бизнес център“, София

„Софарма бизнес тауърс” спечели Местоположение: София Инвеститор: „Софарма имоти” АДСИЦ Проектант: „Архитектоника студио” ООД Изпълнител: „Телекомплект” АД Конструктор: План 31 сглобяеми конструкции ООД

Победителят в категория „Обществени сгради с бизнес предназначение“ е „Софарма бизнес тауърс“. В офис кулите журито видя цялостно решение за удовлетворяване на нуждите на бизнеса без конфликт с градската среда благодарение на осигуряването на допълнителен обем площи за търговия и услуги (11 хил. кв.) и 480 паркоместа в границите на парцела. Разположението на комплекса на първия метродиаметър и в близост до основната пътна артерия на столицата му осигурява всички възможности за използване на градски транспорт, които са налични в Со-

фия. Децентрализираната система за климатизация и вентилация, осветеността на площите в дълбочина благодарение на иновативната фасада, интегрирала осветлението и слънцезащитата, и представителните общи части подсигуряват необходимите условия за удобно използване на сградите в съответствие с тяхното бизнес предназначение. Проектът повишава качеството на район, в който традиционно преобладават административните и бизнес функции, но повечето от сградите в който имат нужда от обновяване. В „Софарма бизнес тауърс“ обемно-пространственото решение и видимостта от различни точки на града е в подкрепа на идентичността на корпоративните обитатели на сградите. Използваното кристално стъкло във фасадата допринася за динамичния външен вид на сградите през различните часове на деня. Не на последно мяс-

Изпълнителният директор на „Софарма имоти“ Борис Борисов благодари на проектантите, представлявани на церемонията от арх. Димитър Паскалев (вляво). Сградата получи и специална награда за принос в енергийната ефективност от управителя на „Рейнърс Алуминиум България“ Анатоли Павлов (първият вдясно). Основната награда в категорията беше представена от управителя на „Алукьонигщал България“ Климентин Чернев (до него)

то разпределенията на офис площите и големината на етажите създават достатъчно предпоставки за гъвкава-

та им употреба за нуждите както на по-малки, така и на по-големи компании.


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

Спонсор:

stroitelstvo.info

17

Категория „Корпоративни и административни сгради“ 2011 Номинации Административно-търговски и складово-производствен комплекс на Ви Джи Еф, София

„ИПО сервиз“, складове и офиси, София

Банка ДСК - Финансов център, Русе

„Юнион пропърти“, Пловдив

Ви Джи Еф печели награда в категорията „Корпоративни сгради” Местоположение: София Инвеститор: Ви Джи Еф ООД Проектант: Амфион ЕООД, арх. Борислав Богданов и арх. Георги Цикалов, Панидеа ЕООД- арх. Раймондо Флакомио интериор Изпълнител: СП Консулт ЕООД Конструктор: ВИПРОДЖЕКТ ООД, инж.Васил Пенчев

Компаниите обикновено избират къде да разположат главните си сгради в зависимост от това дали лесно могат да общуват с партньори и клиенти. Новата производствена, складова и офис сграда на Ви Джи Еф ЕООД отговаря на тези изисквания. Тя е отличена заради уникалността на дизайна в подкрепа на корпоративната идентичност на инвеститора, гъвкавото съчетаване на търговска, производствена и административна функция, благоустрояването на района и разположението и достъпността, които съответстват на основния бизнес на ползвателя. Местоположението й с лице на бул. „Цветан Лазаров” в

столичния кв. „Дружба” осигурява бързи връзки както с другите райони на столицата, така и с основните магистрали към останалата част от страната. Осигурени са всички предпоставки за максимална удовлетвореност на клиентите на Ви Джи Еф ООД чрез бърз достъп, удобство при паркиране, оптимална организация на простраството за бързо и качествено обслужване, приятна и екологична среда. Засадени са над 20 вида декоративна растителност, сред които иглостни и широколистни дървета; иглолистни колоновидни и стелещи се форми; широколистни храсти и други. Зелените площи се допълват от затревени трафик зони с паркинг елементи. Използваните системи за дограма, покривна и фасадна топлоизолации допринасят за постигнето на висока енергийна ефективност и съответно ниски разходи за отопление и климатизация. Последният етаж е предвиден за спорт и отдих на служителите на фирмата. Обособени са помещения за фитнес, екобар, сауна, бани и съблекални.

Отдясно наляво: Инж. Иван Тунев, изпълнителен директор на „Ви Джи Еф“, управителят на „Дорма България“ Христо Щерев, архитектите Раймондо Флакомио („Панидея“), Борислав Богданов („Амфион“), управителят на „Ви Джи Еф“ Владимир Кабадозов, инж. Георги Велев („ВиПроджект“) и главният проектант арх. Георги Цикалов („Амфион“)

Категория „Хотели“ 2011

Спонсор:

Номинации

„Хотел-галерия Графит“, Варна

„Рачев хотел резиденс“, Арбанаси

Хотел с ресторант и спа център 6АТО, София

Хотел-галерия „Графит” е хотелът на 2011

Местоположение: Варна Инвеститор: Графит Галери ЕООД Проектант: Архис Проект ООД Изпълнител: Тимбилд ЕООД Конструктор: АЕК Груп ООд, инж. Илия Алашки

С архитектура и смесване на предназначения, които са призвани да заменят престоя с прежинвявания, хотел-галерия „Графит” се отличава от обичайния образ на хотелите. Архитектурното решение, иновациите и уникалността на идеята, характерът (или по-скоро характерите) на пространствата в сградата й донесоха най-високата оценка на журито в категорията „Хотели”. Насищането на неголямата сграда с множество пред-

назначения, необходими не само за основната й функция, но и за центъра на морската столица, я разграничи от останалите участници в тази категория. Оживяването на околната среда благодарение на образа и обществените й функции е друго нейно предимство. В космополитната урбанистична среда между Икономическия университет, бившата Търговска академия Варна, и католическата църква „Св. Михаил”, новата сграда въвежда най-новите тенденции в модерната световна архитектура, демонстрирайки успоредно с това дискретна визия – естествен съвременен фон за красивите стари сгради по протежението на бул.”Княз Борис I” и ул.”Македония”.

Васил Кънев, бизнес лидер на Ideal Standard International за Централна и Източна Европа, връчи статуетките проектанта Арх. Георги Бачев (вляво) и директора на „Графит Галери“ Елена Косева


18

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

Категория „Търговски сгради“ 2011

Спонсор:

Номинации

Търговски комплекс - IKEA, София

„МОЛ Галерия“, Стара Загора

„Гамма дизайн“ - шоурум за мебели и офис, София

Търговски център „Лекси“, Пловдив

IKEA е „Търговска сграда” на 2011 г. Местоположение: София Инвеститор: Хаус Маркет България ЕАД Проектант: Ателие Серафимов Архитекти ООД, арх. Танко Серафимов Изпълнител: Терна България АД Конструктор: Ателие Серафимов Инженеринг ООД - инж. Веселина Василева & КК Проект ЕООД инж. Кирил Михайлов

Отварянето на мебелния магазин IKEA през 2011 г. беше знак за зрелостта на сектора на търговията на дребно, но и основание инвеститор, строител и проектант да получат наградата „Сграда на годината” в категорията на търговските обекти и комплекси. Нейните отличителни характеристики следват общата за веригата концепция, но специално в София появата й беше сред задвижващите сили за реализирането на един от най-важните инфраструк-

турни проекти за града – разширението на Южната дъга на околовръстния път между квартал „Младост” и „Симеоновско шосе”. Исторически търговията е силата, предизвикала развитието на градовете, и ролята на IKEA в този смисъл е оценена от журито от строителни професионалисти, представители на бизнеса и общественици. Със своя силует, обем и цветно решение магазинът става визуален и локационен репер за бурно развиващите се територии на южната дъга. Ясно изразената денивелация на терена е наложила решение, различаващо се от стандартните за IKEA типови магазини, без да се противопоставя на задължителните изисквания. Чрез използваните материали и детайли е осигурена необходимата енергийна ефективност и устойчивост на сградата. Проблемът с изграждането на общодостъпна среда е решен оптимално.

Джордж Василакис, финансов мениджър на „Хаус маркет“, и арх. Танко Серафимов си тръгват с награди (вляво), връчени им преди това от инж. Явор Оташлийски (вдясно), ръководител „Регионален център“ на Knauf AMF за България

Специална награда за адаптация на паметник на културата беше присъдена за „Гамма дизайн” Местоположение: София Инвеститор: „Динев” EООД Проектант: „Архитектурна група Цонков”, арх. Симеон Цонков Изпълнител: ЕТ Титанстрой, инж. Свилен Петков Конструктор: инж. Михаил Михайлов

Възстановяването на сграда, архитектурен паметник на културата, в центъра на София, при намирането на предназначение, което съответства на съвременните потребности на това място, беше отличено от журито със специална награда в категорията „Търговски сгради”. Получи я мебелният салон и офис на „Гамма дизайн”. Сградата, построена през 1890 г., сто години по-късно е жертва на пожар и срутване. Собственикът й решава тя да бъде възстановена, а не изгубена завинаги и заменена от ново строителство. Отличена е заради запазването и повторното използване на оригиналния й вид и местоположение. Плюс е приобщаването й към града благодарение на обществената й функция. Всички инсталации са изпълнени наново съобразно високи съвременни изисквания за функциониране на сградата, в това число климатична система, като така са издигнали техническото качество на обекта до съвременно ниво. Интериорните пространства са изчистени с висока степен на гъвкавост с оглед функцията на шоурума и така осигуряват висока ефективност в използването му. Общата грижа за градската среда, проявена при запазването на паметника, и благоустрояването на околното пространство му донесоха висока оценка от специалистите и обществениците в журито.

Предприемачът Георги Динев и арх. Симеон Цонков (вляво) взеха специалното отличие, след като впечатлиха журито със запазването на историческа сграда в центъра на столицата


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

19

Категория „Ваканционни комплекси“ 2011

Спонсор:

Номинации

Green Life Beach Resort етап “ Paradise Gardens & Town House

Аква клуб „Котвата“, Сапарева баня

ПЕНЕЛОПЕ ПАЛАС, Помория

Български розови градини, Поморие

Green Life Beach Resort печели наградата „Сграда на годината” за ваканционен комплекс Местоположение: Созопол Инвеститор: Грийнлайф-София ЕООД Проектант: Танков архитекти ООД Изпълнител: Алекс Строй ООД, КСМ СТРОЙ ООД Конструктор: инж.Асен Страшимиров, инж. Галин Димитров

Paradise Gardens & Town House, вторият етап от Green Life Beach Resort край Созопол, спечели наградата „Сграда на годината” в категорията ваканционни комплекси благодарение на прецизния отговор, който дава на нуждите на купувачите и посетителите на курортите. С богато озеленяване, зони за отдих, пешеходни алеи, спортна зона на 2000 кв.м и впечатляващи водни площи комплексът осигурява на място всички най-важни удобства на туристите, без значение дали са собственици или гости. С едва 25% плътност на застро-

Спонсор:

яването и 50% озеленяване на парцела с площ 65 декара този проект е отговор на склонността на туристите да избягват шумните, пренаселени и презастроени курорти. Петнадесетте къщи и 180 апартамента с обща разгъната площ от 13 489 кв.м имат отделни тераси, от които се откриват гледки към морето и басейните в окъпания със зеленина вътрешен двор. Специфичните фасадни елементи - непринудено продължение на околната среда, са сред отличителните черти на архитектурното решение, което не подчинява околната среда, а се подчинява на нея. Журито е преценило, че цялостното инфраструктурно решение – транспортно и инженерно и като обществено обслужване, превръща този комплекс в генератор на качествена курортна среда, която повишава общото качество на традиционния морски туризъм в България.

Арх. Атанас Танков, инж. Александър Бачев и Сухат Мехрем вземат статуетките си, след като изпълнителният директор на GreenLife Property Development Теофил Петров (вдясно) е получил своята от изпълнителния директор на „Етем България“ Владимир Владимиров

Категория „Производствени и логистични сгради“ 2011 Номинации

Реконструкция и модернизация на инсталация за излужване /МБИ/ - SX-EW, Панагюрище

Складово-производствена сграда с административна част на фирма „Термосист - България“ АД

Промишлено предприятие за производство на автомобили, Баховица

Ловешкият автомобилен завод е производствената сграда на 2011 г. Местоположение: с. Баховица Инвеститор: ЛИТЕКС МОТОРС АД Проектант: КВАДРА 04 ЕООД арх. Здравко Здравков Изпълнител: МАРКАН ООД Конструктор: инж. Милчо Илиев

Заводът, който върна и Ловеч и България в автомобилостроенето, беше определен за „Сграда на годината” в категорията „Производствени и логистични сгради”. Съвременните строителни решения, отговарящи на високи изисквания за енергийна ефективност, достъпна среда и гъвкавост на технологичното оборудване, бяха оценени от журито на конкурса. Също толкова голяма тежест имаха и последствията за икономическото развитие на региона, който е сред

най-обеднелите в България в последните две десетилетия, както и върху националната икономика, която все повече ще се осланя на износа и увеличаването на добавената стойност в промишленото производство. В проекта са изградени няколко производствени цеха – логистичен склад, заваръчен цех с три поточни линии за заварки; бояджийски цех; цех за финален монтаж; логистични площи; помощни сгради, паркинги и административна сграда със столова за работниците и персонала. По този начин се създават условия за ефективно производство, а наличието на завода подобрява възможностите за привличането на нови инвеститори в съпътстващите го производства на детайли, развойна дейност, снабдяване и търговия.

Главният мениджър на „Евромаркет груп“ Димитър Илчев каза, че в новата история на България не е имало такова събитие в сферата на машиностроенето, след което раздаде статуетките на Илия Терзиев, изпълнителен директор на „Литекс моторс“, арх. Здравко Здравков, ръководител на проектантския екип на „Квадра 04“, и инж. Владимир Пешев, проект мениджър на „Маркан“


20

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

Категория „Зелени сгради“ 2011

Спонсор:

Номинации „Астрал бизнес център“, София

„Софарма бизнес тауърс“

Клиентски енергиен център - Приморско, на „EVN България“

„Софарма бизнес тауърс” е зелената сграда на 2011 Инвеститор: „Софарма имоти” АДСИЦ Архитект: „Архитектоника студио” ООД Изпълнител: „Телекомплект” АД Конструктор: План 31 сглобяеми конструкции ООД

„Софарма бизнес тауърс”, комплексът с разгъната застроена площ 51 хил. кв.м, 480 паркоместа, над 24 хил. кв.м офиси и търговски център с 11 хил. кв.м площ, е уникален по мащабите и реализацията си проект за Източна Европа, чиито постижения в областта на зеленото строителство му донесоха наградата и в категорията„Зелени сгради”. Двуслойната фасада на сградата е пионерско решение, специална разработка на архитект Димитър Паскалев („Архитектоника студио”) и Хелмут Кьостер (K ster Lichtplanung), Германия. Тънката двойноостъклена обвивка на

сградата има вградени, автоматично управлявани според слънцегреенето оптични щори, които осигуряват мека дифузна дневна светлина в дълбочина на помещенията през 80% от работното време в годината, намалявайки нуждата от енергия както за осветление, така и за охлаждане в летните месеци. Пълната децентрализация на автоматизираните системи за отопление и вентилация позволява регулирането им според индивидуалните условия в отделните части на сградата, без това да е за сметка на възможността за естествена вентилация чрез отваряне на прозорците. Цялостната концепция за единство на решенията е подчинена на амбицията да се пести до 50% от обичайно използваната енергия определени от стандартите за сгради клас А.

Отляво надясно: инж. Илиян Колев (изпълнител, „Телекомплект“), арх. Димитър Паскалев („Архитектоника студио“) и Борис Борисов („Софарма имоти“) излязоха за втори път на подиума, за да вземат награди. Този път ги връчи Иван Зайков, управител на „Ей Джи Си глас България“

Категория „Жилищни сгради и комплекси“ 2011

Спонсор:

Номинации

Резиденция Анастасия, София

Жилищна сграда в Лозенец, София

Жилищна сграда „Браила“, Пловдив

Жилищна сграда, Бургас

„Eсте хоум енд спа“, София

„Есте хоум енд спа” е отличен като жилищен комплекс на 2011 г. Местоположение: София Инвеститор: Eсте Пропъртис ЕООД Проектант: ЮА Архитекти ЕООД Изпълнител: Eсте Пропъртис ЕООД Конструктор: инж. Явор Иванов

Пълнотата на градоустройственото решение с голям вътрешен двор със зелени площи, обществени пространства и детски площадки, както и пълен набор от услуги – от супермаркет, през банков клон и други магазини до спа център, качеството и естетиката на довършителните работи, безкомпромисното отношение в подбора на материали за топло- и звукоизолация донесоха наградата „Сграда на годината” за жилищния комплекс „Есте хоум енд спа”. Поетапното изграж-

дане на 247-те апартамента в столичния кв. „Изток” завърши през май 2011 г. и внесе значително подобрение в благоустрояването и жизнената среда на района. Екипът от инвеститори, строители и архитекти получи признание и за вниманието към всеки детайл, включително осигуряването на широки подземни паркинги и гаражи на две и три нива, които са удобни за маневриране, специални места за външните тела на климатиците и тяхното дрениране и датчици за движение на стълбищните площадки и в подземния паркинг. Цялостният външен вид, енергийно ефективната фасада, естетиката на довършителните работи са най-важните архитектурни достойнства на „Есте хоум енд спа” според журито в конкурса „Сграда на годината”.

Инвеститорът Георги Домусчиев получава наградата от търговския директор на „Винербергер България“ Цанко Миланов (вляво). Под светлината на прожекторите застанаха архитектите Юли Анков и Поли Анкова и изпълнителния директор на „Есте пропъртис“ Борис Балев за изпълнител


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

21

ИНФРАСТРУКТУРА

Усвоени са 893 млн. лева по ОП “Транспорт“ „Супер Бургас“ отпада от програмата, в нея влизат метрото от Цариградско шосе до летището, интермодалният терминал и жп гара София

П

рез лятото на 2012 г. завършва първият жп проект по ОП“Транспорт“: жп линията Свиленград - турска граница, лотове 2 и 3 на магистрала „Тракия“ и двата етапа на софийското метро

Сертифицирани са над 893 млн. лева, или 23% от Оперативна програма „Транспорт“, което означава, че те са минали през всички български и европейски проверки, съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски при представянето на напредъка на програмата на 15 декември в София. Договорирани са 3.4 млрд. лв., или 87% от програмата. Разплатени са 830 млн. лв., което представлава 21% от средствата по ОП “Транспорт“. На последния мониторингов комитет на 9 декември е решено да се отложи изпълнението на строителната част на проекта Батин - Балене, като 110 млн. евро от него се пренасочват към разширението на метрото от бул. „Цариградско шосе“ към летището, към Централна жп гара (20 млн. евро от общо необходими 30 млн. евро) и интермодалния терминал в Пловдив. Проектът Батин - Беле-

не не отпада, за него през този програмен период са отделени 10 млн. евро за продължаване на проучванията. През 2011 г. стартираха пет пътни проекта - двата лота на магистрала „Марица“, отсечката Кърджали - Подкова, лот 1 на магистрала „Струма“, 8.5-километровият участък от магистрала „Хемус“ и един жп проект - Пловдив - Бургас. По думите на министър Московски през 2011 г. е предоставена безвъзмездна помощ в размер на 1.1 млрд. евро, или почти два пъти повече от периода 2007-2010 г., а изплатените през 2011 г. 308 млн. евро са три пъти повече от изплатените в целия период 2007-2010 г. До края на годината се очаква одобрението на

Ж

п участъкът Крумово - Димитровград ще получи акт 15 до края на 2011 г.

апликационната форма за жп проекта Първомай - Септември, както и за магистрала „Марица“ и жп линията Септември Пловдив. Целите на програмата за 2012 г. са да се запази темпът на работа, съобщи Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“, управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт“. До средата на 2012 г., максимум до третото тримесечие на годината, ще бъдат сключени всички договори по програмата. През лятото на 2012 г. завършва първият жп проект по ОП “Транспорт“ - жп линията Свиленград - турска граница, лотове 2 и 3 на магистрала „Тракия“ и двата етапа на софийското метро. Договорени са 94% от предвидените до 2013 за железници

Жп проектът Свиленград - границата е ос-

С

къпен с 10.3 млн. лева поради повдигане на нивелетата. Това съобщи Стилян Кротнев, директор на дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“ в Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Продължава строителството в жп отсечката Михайлово - Калояновец, част от жп проекта Пловдив - Бургас. Върви проектирането по проекта Септември - Пловдив. Търгът за строителство ще се забави, тъй като няма избран супервайзър - тръжната процедура се обжалва. Прокуратурата проверява търга за жп линията Димитровград – Свиленград. Държавата се разплати с 6-те подизпълнителя на магистрала „Люлин“

Софийското метро, магистралите „Тракия“ и Люлин“ са обявени от председателя на Европейската комисия Ману-

офийското метро, магистралите „Тракия“ и Люлин“ са обявени от председателя на Европейската комисия Мануел Жосе Барозу за добри европейски практики в инфраструктурата

ел Жосе Барозу за добри практики, пише в специално писмо до министър-председателя Бойко Борисов. Така започна представянето на пътната част от Оперативна програма „Транспорт“ председателят на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров. Изпълнението на лот 1 Стара Загора - Нова Загора на магистрала „Траакия“ е 70%. Завършени са 62% от строителните работи на лот 3 Нова Загора - Ямбол на „Тракия“. До Нова година ще е завършен и пътен възел „Нова Загора“. Изпълнението на лот 4 Ямбол - Карнобат на „Тракия“ е около 50%. 20% от трасето на лот 1 Оризово - Димитровград на магистрала „Марица“ е освободено от хумусния слой. Активно се строи по лот 2 Димитровград Харманли на „Марица“. Отсечките Враца - Ботевград, Западната дъга на Околовръстното и Северната скоростна тангента, обходите на Габрово, Монтана и Враца остават за началото на следващата година. Милена ВАСИЛЕВА

Î

Още по темата на стр. 22

ОП „ТРАНСПОРТ“

87% или 1.742 млрд. евро, е предоставената безвъзмездна финансова помощ по ОП“Транспорт

60% или за 1.181 млн. евро, са сключените договори

23% или 462.375 млн. евро, верифицирани разходи

21% или 428.1 млн. евро, изплатена безвъзмездна помощ

23% или 456. 863 млн. евро, сертифицирани разходи

374.6 млн. евро възстановени от ЕК средства


22

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ИНФРАСТРУКТУРА

Изпълнени са 82% от метрото Обявиха търга за подземната железница от бул. „Цариградско шосe“ до летището Генерална схема за развитие линиите на метрото в София

Разширението на метрото и в третия му етап ще бъде с европейски средства. Това реши комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Транспорт“ на 8 декември, съобщи по време на прегледа за напредъка на програмата изпълнителният директор на „Метрополитен“ ЕАД инж. Стоян Братоев. Ден преди това стартира търгът за изпълнител на „Проект за разширение на Метро София: II етап - I диаметър, участък „Бул. Цариградско шосе (МС19) - ж.к. Дружба - Летище София (МС23)“. Предстои обявяване на процедура за супервайзър. Участъкът от бул. “Цариградско шосе“, където е метростанция (МС)

19, до летище София с метростанция 23 е втори етап от разширението на първи метродиаметър. Общата му дължина е 4.960 км, като подземни са около 2.870 км с 2 метростанции, а надземни и наземни - около 2.090 км с 2 метростанции. Поръчката е разделена на три обособени позиции. Обособена позиция 1

е участък от бул. „Цариградско шосе“ (МС 19) от км 2+138,90 до км 3+184,90 (края на МС 20). Основната част на участъка е подземна с дължина 1046 м и включва една подземна метростанция – МС 20, с дължина около 141 метра. Тази отсечка е тунелно преминаване по нов австрийски метод. Обособена позиция 2

е участък от км 3+184,90 (края на МС 20) до ул. „Поручик Неделчо Бончев“ на км 5+010,00. Участъкът е подземен с дължина 1825 м и включва подземната метростанция 21 с дължина около 173 метра. Този участък ще се строи по открит способ, каза инж. Братоев. Обособена позиция 3

е участък от ул. „Поручик Неделчо Бончев“

при км 5+010,00 до летище София (МС 23) при км 7+107,00. Трасето в този участък е наземно и надземно (тип естакада) и включва две метростанции – надземна МС 22 с дължина около 163 м и наземната МС 23 с дължина около 146 м. Обхватът на работите по трите обособени позиции включва подготовка на работен проект на базата на идеен проект, разработен от фирма „Рикат“. В обхвата на поръчката се включва и преустройството на инфраструктурните обекти, засягани от строителството на обекта. Според инж. Братоев очаква се обектът да получи разрешение за строеж през март 2012 след одобряване на апликационна форма, а строителството да стартира през второто тримесечие на 2012 г. Строителството на двата етапа от метрото върви по график. Изпълнени са 82%. Срокът за влизане в екплоатация за първия етап е август 2012 г., а за участъка от „Младост“ до бул. „Цариградско щосе“ (лот 2) от етап 2 може да бъде завършен през май 2012 г. Двата етапа имат одобрена апликационна форма.

Два буферни паркинга по метродиаметър III

С

лед забележка на „Джаспърс“, че на третия метродиаметър не са предвидени буферни паркинги, „Метропроект Прага“ подготвя два, чието местоположение се проучва, каза инж. Стоян Братоев при представяне на проекта за метрото. Проектът за третия метродиаметър ще бъде заваршен през 2012 г., през 2013 г. ще се одобрява апликационната форма, за старт на строителството е предвидено началото на 2014 г. Одобреното на 28 октомври трасе на третия метродиаметър започва от „Ботевградско шосе“, на пресечната точка с Източната тангента, където се намира и буферният паркинг. Оттам тръгва по бул. „Владимир Вазов“, като върви наземно (през централната градска част е подземно). Като стигне до ул. „Мадрид“, продължава към Военна академия, където има метростанция, след това „спира“ на Софийския университет, където прави връзка с първи метродиаметър, следва нова метростанция на паметника на „Патриарх Евтимий“, а на НДК - връзка с втори метродиаметър. Оттам поема към баня „Мадара“ (където се пресичат „Георги Софийски“ и „Пенчо Славейков“), върви под Медицинска академия, по ул. Кюстендил“ влиза към ул. „Житница“ и щом пресече бул. „Цар Борис III“, излиза на открито. По бул. „Линкълн“ минава през „Овча купел“ и стига до съвместна спирка с железницата за Перник. Така всеки метродиаметър има съвместна гара и пресича по една жп линия: първи - при гара Искър, втори - на Централна гара, и третият - в „Овча купел“.


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

23

ИНФРАСТРУКТУРА

Удвояват Южната дъга на Околовръстния път на Пловдив Обявена е обществена поръчка за изготвяне на проект за скоростен път с четирилентов габарит и дължина 18.870 км Южната дъга от Околовръстния пръстен на Пловдив ще бъде проектирана като скоростен път с четирилентов габарит и дължина 18.870 км. Тази силно натоварена пътна отсечка осъществява транспортната връзка с магистрала „Тракия” и съответно връзката на Софийска, Пазарджишка и Пловдивска област със Смолянска и Кърджалийска област. Агенция „Пътна инфраструктура” обяви миналата седмица процедура по Закона за обществените поръчки за изготвяне на идеен и технически проект за привеждане към габарит Г 20 на участъците от път III-805 (път I-8 Пазарджик - Пловдив ПВ Царацово - Съединение от км 0+000 до км 4+120) и път II-86 (път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян от км 0+000 до км 14+750). Целта е да се проучат минимум две възможни технически решения за изграждане на второ пътно платно чрез максимално използване на съществуващия път и изработване на технически проект по приетия вариант. Предвидената проектна скорост е 100 км/ч. Реализацията на новия габарит трябва да е съобразена с елементите на пътя и прилежащите терито-

рии - мостове над реки и канали, пътни възли и кръгови кръстовища, пресичане на жп линия, успоредно разположен ГОК (главен отводнителен колектор) „Марковски колектор”, съществуващи изградени крайпътни обекти, както и съществуващи подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура. В проекта трябва да залегне също надеждно отводняване на пътното тяло, както и енергоспестяващо осветление (LED лампи, газоразрядни осветители или др.). Изисква се проучване на възможността връзката на Южната дъга с бъдещото трасе на Югоизточния обход от кръгово кръстовище (проект 2008 г.) да се осъществи на второ ниво чрез естакада. По този начин ще се осигури безконфликтно пресичане на пътя Пловдив - Асеновград Смолян - Рудозем, който също е предвиден за четирилентов скоростен път. При проучване на вариантите за удвояването на околовръстното шосе трябва да се предложат решения за рехабилитация на пътните съоръжения и пътните връзки на съществуващите пътни възли - пътен възел „Царацово” и п.в. с път III-375. Техническият проект

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА Срок за получаване 13.01.2012 г., 17 ч., на конкурсни документи цена: 40 лв. Срок за получаване на оферти 23.01.2012 г., 17 ч. 24.01.2012 г., 12:30 ч., Отваряне на офертите сграда на АПИ

Териториален обхват на проекта: За път III-805 километражът расте от I-8 на север, така че: • Начална точка – км 0+000 кръгово кръстовище при пресичането с II-86 и I-8 • Крайна точка – км 4+120 ПВ „Царацово” За Път II-86 • Начална точка – км 0+000 кръгово кръстовище при пресичането с III-805 и I-8 • Крайна точка – км 14+750 кръгово кръстовище по проект за път II-56 “Югоизточен обход на гр. Пловдив“

ще се изработва по приетия вариант с влязло в сила решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и съгласуван идеен проект. Въз основа на него ще се изготви и парцеларен план, по който ще се извършват отчуждителни процедури за новото пътно трасе, пътни възли, пресичания и реконструирани обекти на техническата инфраструктура. Общият срок за изпълнение на поръчката е 240 календарни дни, а прогнозната й стойност е 583 330 лв. без ДДС. Светла ДОБРЕВА

Важен елемент от Южната дъга е кръговото, открито през 2008 г., което „разплита“ движението към пътища II-56, I-8 и III -805


24

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

Тръбите AQUALINE качество с европейски стандарти Използването на термопластични системи за водоснабдяване, газифициране и напорно отводняване на урбанизираните територии, промишлеността и селското стопанство отдавна е факт. Полиетиленът за напорни системи PE-HD 63, 80 и 100 се е наложил като предпочитан материал поради лесния монтаж, ниско тегло и, разбира се, ценовите предимства пред алтернативите като чугун, стомана, стоманобетон, етернит, керамика и др. Полиетилен (PE) е най-широко използваният материал за полагане на напорни тръбопроводни системи за доставка на питейна вода. Високата степен на гъвкавост, добрата еластичност и химическа устойчивост са впечатляващи. С дългия експлоатационен живот (над 100 години) полиетиленовите тръбни системи могат да намалят общите разходи в експлоатацията на инфраструктурната мрежа. Но за да се постигнат тези показатели, трябва да бъдат изпълнени определени условия за полагане и експлоатция, тъй като PE тръбите притежават висока устойчивост на вътрешно налягане, но са с меки повърхности, особено външната част на тръбата. С цел да се предотвратят последствията от външни въздействия върху повърхността на тръбите се налага полагането на тръбопроводите да се извършва в/у предварително положена пясъчна подложка, а засипването на тръбите с инертни материали - с определена зърноме-

трия. Разбира се, всички тези мероприятия по подготовката за полагане на тръбопроводите са разход и време за изпълнителя на тръбопровода, както и разход за възложителя при неспазване на изискванията за полагане от страна на изпълнителя. В днешно време тръбите, фитингите и компонентите по водоснабдителните мрежи могат да бъдат използвани и полагани с методи, които бяха немислими само преди 20 години. Съвременните методи за полагане изискват нови видове тръби със специални свойства, затова е нужно да се подобри материалът по такъв начин, че да бъде постигнато високо ниво на устойчивост към външни механични повреди. Това може да се реализира с новия материал PE 100 RC (“RC”- resistance to cracking = устойчивост на пукнатини), специално разработен за алтернативни методи за полагане на тръби и рехабилитация на положени тръбопроводни системи. PE 100 RC е по-нататъшното развитие на доказания PE100 материал, с изключително висока устойчивост на бавното нарастване на пукнатини от силно концентрирани натоварвания. Така тръби от PE 100 RC са подходящи особено за специалните изисквания по процедурите за безтраншейно полагане. AQUALINE е предложението на „Пайплайф България“ - тръби, изработени от материала PE 100 RC, с необходимото качество, отговарящо на европейските стандарти за производ-

ство, и в частност употребата на първично оцветен и сертифициран гранулат. Диаметрите, в които се произвежда AQUALINE RC, са в диапазона DN/OD 32 DN/OD 400, съответно с номинално налягане - PN10 SDR17, PN16 SDR11 и PN25 SDR 7,4. Свързването на тръбите се осъществява посредством челно или електрофузионно заваряване, като връзката на тръби от PE100RC директно с тръби от PE100 е напълно възможна и допустима и по нищо не се отличава като технология и време за заварка от свързването на две тръби от PE100. При свързване на тръбопроводите се използват доказаните фитинги от полиетилен висока плътност (PE-HD), съответно за челно или електрофузионно заваряване. Механичните фитинги от стомана или чугун също са съвместими за използване. AQUALINE RC е оптимално подходящ за следните инсталации и методи:

•Полагане без пясъчна подложка - подходящо за всички класове почва. •Полагане в изкоп без пясъчна подложка, т.е. използват се директно изкопаните земни маси за обратното засипване, без да е необходима употребата на инертни материали (пясък, баластра, фракция и т.н.). Подложката от подходящ материал в съответствие с изискванията на работещите стандарти и норми невинаги е възможно. Транспортът на подходящия материал за изграждането на обекта може да доведе

PE100 RC-Aqualine RC се отличават с: • висока устойчивост на бавното нарастване на пукнатини, получени по стените на тръбите при самото полагане или получени след полагането • много добра устойчивост към силно концентрирани натоварвания и поради това имат изключително дълъг живот дори и при трудни условия • без използване на инертни материали за полагане • дълъг експлоатационен живот, дори при тежки условия. • произведени от последно поколение полиетилен PE100 RC • отговарят на всички приложими стандарти • подходящи са за специални приложения и различни начини на полагане благодарение на отличните качества на материала. Благодарение на подобренията, направени по полиетилена, както и тръбите и фитингите, произведени от този материал, областите на приложение са се увеличили. до високи разходи. Отта” се установява досстриктно спазване на пада необходимостта от та трудно и късно, осоизискванията за поладепониране на излишна- гане на тръбопроводи бено ако е по метода та почва „тръба в тръба“ (рипо открит способ, т.е. лайнинг). Използванетраншейно. При всич•Хоризонтално прото на AQUALINE RC е ки други методи съмивно пробиване за предпочитане и при ществува риск от меха•Фрезероване труднодостъпни терени, нично въздействие вър•Техника земна ракъдето е по-практичху външния слой на кета но да се ползват изкотръбата, което води до •Рилайнинг паните земни маси пред компрометиране рабоскъпото осигуряване на тата на инсталирания Защо да използваме инертни материали за тръбопровод при пусAQUALINE RC вместо подложки и засипване, кането му в експлоатастандартния PE100. което е видно и от следция. В работен режим PE100 е прилония сравнителен анализ. за съжаление „аварияжим единствено при Сравнение на абсолютните разходи при полагане на тръба от PE100 с пясъчна подложка и обваловка и полагане на тръба от PE100RC без инертни материали.

За контакти посетете нашият сайт www.pipelife.bg


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

25

ИНТЕРВЮ Йорданка Фандъкова, кмет на София:

Издигаме кандидатурата на София за европейска столица на културата С

Г-жо Фандъкова, на кои проекти залагате през 2012 г. за осигуряване на качествена градска среда? На каква стойност са те и кои са източниците на финансиране? Продължаваме последователно с изпълнение на приоритетните задачи. Имаме ясен график на започнатите проекти. За мен е важно отговорното отношение към развитието на София във всички сфери, защото градът е голям и има много задачи. Започнахме изграждането на инфраструктурни обекти и те трябва да бъдат продължени и реализирани. Предстои пускането на метрото в двата участъка – „Младост“ – бул. „Цариградско шосе” (през май 2012 г. и кв. „Надежда“ – „Св. Неделя“ - кв. „Лозенец” (през август 2012 г.). По време на Комитета за наблюдение по ОП „Транспорт” преди дни бе обявено, че изграждането на метрото от бул. ”Цариградско шосе” до летището ще се финансира по оперативна програма „Транспорт”. Планирано е участъкът да бъде завършен до края 2014 г. През 2012 г. продължава строителството на 8 детски градини, започнали тази година. Ще започне изграждането и на още 4 нови детски градини. София има и потенциал за привличане на туристи чрез представяне на природното и културно-историческо наследство. В тази посока съществено е развитието на града като един от европейските културни центрове. Затова и издигаме кандидатура на София за европейска столица на културата през 2019 г. Общината предвижда значителни средства за осигуряване на качествена градска среда: 27 млн. лв. за поддържане на уличната мрежа, 16 млн. лв. за поддържане и текущи разходи за улично осветление, 33 млн. лв. за лятно почистване. За енергийна ефективност в общинския бюджет са включени 1.5 млн. лв. за различни мерки и още 3.4 млн. лв. за довършване на проекта за 9 училища, започнати 2011. От други източници прибавяме 8 млн. лв. от фонд „Козлодуй” за капиталови инвестиции в улично осветление – нови осветителни тела и система за управление. Вече са подадени апликационните документи.

пускането на отсечката от жк „Младост“ до бул. „Цариградско шосе“ догодина ще заработи и първият буферен паркинг. С пускането на втория лъч на метрото ще имаме и рехабилитирани булеварди „Мария Луиза“ и бул. „Черни връх“ от хотел „Хемус“ в южна посока

З

а енергийна ефективност в общинския бюджет са включени 1.5 млн. лв. за различни мерки и още 3.4 млн. лв. за довършване на проекта за 9 училища, започнати 2011. Прибавяме 8 млн. лв. от фонд „Козлодуй” за капиталови инвестиции в улично осветление

В

началото на следващата година ще започне вторият проект за кръстовища на две нива - при телевизионната кула. Ще започне реконструкция и на надлез „Надежда“

Как привличате инвеститори? Кои бъдещи инвестиции ще подпомогнат развитието на София? През последните години София безспорно става все подобър град за живеене. Инвестициите в изграждане на метрото, нови улици, поддръжката и по-доброто почистване повишават интереса на бизнеса към града. През 2011 г. безвъзмездните европейски средства в София са над 1 млрд. лв. Работим и по проекти за следващия програмен период (2014 - 2020 г.). Сред тях отново е метрото, само че с третия метродиаметър, както и разширението на първи до „Бизнес парк София“. Подготвят се интегриран проект за централна градска част, проект за технологичен парк. Голям инфраструктурен проект е Северната скоростна тангента, която осигурява връзка между околовръстен път, пътя София – Калотина и магистралите „Хемус” и „Тракия”. За следващия програмен период се предвижда обновление на трамвайния парк, както и изграждане на нови трамвайни трасета и реконструкция на съществуващи. София също е предвидим партньор на бизнеса. Спазваме нашето обещание и не предлагаме увеличение на да-

нъците и основните такси през 2012 г. Напредва подготовката по създаването на консултативния съвет по финансови и икономически въпроси. В него ще влязат изявени представители на бизнеса, които ще съветват общината по различни въпроси, включително и подобрение на бизнес климата. Чрез кои транспортни инфраструктурни проекти ще продължите да променяте облика на столицата и през 2012 г.? С пускането на отсечката от метрото от жк „Младост“ до бул. „Цариградско шосе“ ще заработи и първият буферен паркинг. С пускането на втория лъч на метрото ще имаме и рехабилитирани булеварди „Мария Луиза“ и бул. „Черни връх“ от хотел „Хемус“ в южна посока. Ще се обнови изцяло и бул. „Братя Бъкстон“ от бул. „Т. Каблешков” до „Околовръстен път“, където започна изграждане на новата канализация, заедно с реконструкция на водопроводи. Предвижда се в началото на следващата година да започне и вторият проект за кръстовища на две нива. Това е при телевизионната кула. С тези нови кръстовища се очаква да се облекчи трафикът. Ще започне реконструкция

на надлез „Надежда“. Продължава работата по Софийския околовръстен път. Столичната община подготви и проекти за западната дъга на околовръстния път. Готов е проектът за участъка от „Бъкстон” до магистрала „Люлин“ през „Горнобански път“. Столичната община подготви и проект за околовръстен път от автомагистрала „Люлин”, през бул. ”Европа” до река Какач. За този участък Агенция „Пътна инфраструктура” извършва отчуждителни процедури и провежда процедура за избор на изпълнител. Очаква се строителството да започне през 2012 г. Ще продължи програмата за изграждане на велоалеи, както и за ремонт на пешеходни подлези по бул. „Ботевградско шосе“, при румънското посолство, при бул. „Пенчо Славейков“ и бул. „Витоша“, по линия на метрото ще бъдат обновени и подлезите при музея „Земята и хората“. В началото на 2012 г. ще бъде обявена обществена поръчка за електронна система за таксуване в градския транспорт. Кои екологични проекти ще допринесат да повишите качеството на живота в града - кои проекти ще се изпълняват през 2012 г? Продължава изграждането на канализация. Това са проекти в район „Овча купел”, Илиенци, Суходол, „Модерно предградие” и др. Продължаваме с програмата за реконструкция на паркове. През 2012 г. ще започне първият етап от Борисовата градина. Ще се изгради ново осветление. В началото на годината ще бъде завършен и проектът за възстановяване на пешеходното пространство на бул. ”Цар Освободител” от Орлов мост до бул. ”Васил Левски”. Ще проведем отново процедура за пространството на „Патриарх Евтимий”. Това са проекти, които допринасят за подобряване на градската среда. Започна изпълнението на първа фаза – депото, от проекта за система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община на стойност 183 млн. евро. Финансирането ще се осигури от ОП “Околна среда”, заем от ЕИБ, общинско и национално финансиране.


26

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ПРОЕКТИ

„Кингс табако” инвестира 45 млн. лв. в нов завод в Пловдив В проектирането и строителството са заложени най-съвременни енергоспестяващи технологии и материали Цигарената компания „Кингс табако” инвестира 45 млн. лв. в изграждането на завод за производство на висококачествени тютюневи изделия в Пловдив, първата нова цигарена фабрика, правена в България в последните 30 години. Предприятието ще заработи през 2012 г. и ще бъде оборудвано с найново поколение високоскоростни машини за първична обработка на тютюна, производство и пакетиране на цигари. „Целта на предприетата инвестиционна инициатива е увеличаване производствения ни капацитет. Имаме нужда от това заради повишеното търсене на проду-

ктите и почти двойното увеличение на продажбите на марките на компанията на външните пазари. Освен това искаме да модернизираме производствения комплекс и да повишим качеството на крайните си продукти”, съобщиха за в. „Строителство Градът” от ръководството на „Кингс табако”. В строеж

Производственият комплекс ще бъде изграден на обща площ от 74 хил. кв.м в Северната индустриална зона на Пловдив. Подготвителните работи по проекта започнаха през август. Старата недосторена 17-етажна сграда на „Ро-

гошко шосе“ №1 на бившата Цигарена фабрика, която след приватизацията на „Булгартабак” – Пловдив, е част от материалните активи на но-

ОБЯВА ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА Тръжна комисия към „Овергаз Инк.” АД, на основание утвърдена вътрешнофирмена Инструкция за провеждане на търг за избор на доставчик на стока или услуга, обявява открита процедура за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Изпълнение на довършителни СМР по части и въвеждане в експлоатация на обект: УЧЕБЕН КОМПЛЕКС, находящ се в гр.София, УПИ XVI, кв.18, СОР Младост-2” Документацията за участие можете да получите в офиса на Тръжната комисия – гр. София, ул. „Филип Кутев“ 5, от Еню Кузманов, тел. 02/4283 495, всеки работен ден от 900 до 1200 часа и от 1330 до 1700 часа или по електронна поща, не покъсно от два работни дни преди крайния срок за представяне на предложенията. Тръжните документи се предоставят срещу копие от документ за внесена такса от 840 лв. ( осемстотин и четиридесет лева) с ДДС по банкова сметка на „Овергаз Инк.” АД в ББ, клон Фритьоф Нансен, ул. Фритьоф Нансен 9, гр.София BIC: UBBSBGSF; IBAN: BG23UBBS 8423 1010 8260 12. Таксата не подлежи на възстановяване. Копие от документа за внесена такса можете да изпратите на факс: 02/962 17 24 или на електронен адрес: eniu_kuzmanov@overgas.bg. За издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите данните на фирмата и МОЛ. На кандидатите закупили тръжна документация ще бъде предоставена възможност за оглед на обекта. Краен срок за представяне на предложения за участие в откритата процедура – 16 часа на 10.01.2011 г. Предложенията да бъдат адресирани до Тръжна комисия към „Овергаз Инк.” АД: София 1407, ул. Филип Кутев № 5, запечатани в непрозрачен плик и представени от кандидата или от негов пълномощник, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или куриер. Всички кандидати ще бъдат поканени да присъстват при разглеждане и оценяване на предложенията. Разходите за закупуване и изготвяне на предложението в съответствие с тръжната документация са за сметка на кандидата.

вия собственик „Кингс табако“, беше взривена, а площадката - разчистена. Същинското строителство на завода стартира на 1 ноември. Консултант на проекта е доктор Фрийдеман Ройтер и екипът му от професионалисти от Inno.Tob, Германия. Главен проектант е пловдивски екип на „МБ Проект” с водещи архитекти Михаил и Ганка Богданови и конструктор инж. Емил Бакърджиев. Като изпълнители към момента участват пловдивските фирми „Техстрой” и „Хева инженеринг”. Разгънатата застроена площ на фабриката е 11 500 кв.м. Тя ще разполага със склад за суровини, цех за първична преработка на тютюна, цех за производство на цигари, опаковъчен цех, склад готова продукция. Производствената сграда е от стоманобетонна сглобяема конструкция, стоманобетонна основа, колони, греди и 2Т покривни панели. Фасадата й ще бъде изпълнена от термоизолационни панели и алуминиева дограма. Две трети от площта на новия завод са реконструкция на съществуваща сграда и една трета е ново строителство. Предвидена е и административно-битова сграда с РЗП 3800 кв.м. Офисната част е 7-етажна, с модерна архитектурна визия, оформена със стъклопакет с найвисок коефициент на

Обект

Предприятие за производство на цигари и висококачествени тютюневи изделия, СИЗ - Пловдив „Кингс табако” ЕАД – Пловдив

Инвеститор

„МБ Проект” – Пловдив

Проектант Изпълнител

„Техстрой” ЕООД, „Хева инженеринг” ООД

Площ имот

74 000 кв.м

РЗП

16 500 кв.м

топлопреминаване, каменни облицовки и метални фасадни елементи. Халето за поддържащи дейности заема 1200 кв.м. В проекта е заложено и построяването на съвременен логистичен център с напълно автоматизирани складове на площ от около 1000 кв.м. Енергийно ефективна сграда

При проектирането и строителството на новата производствена база на „Кингс табако” ще бъдат използвани най-модерни енергоспестяващи технологии и материали. Фасадата и покривът на сградите ще бъдат топлоизолирани, за да се минимализират загубите на енергия. Производствената сграда ще разполага със система за управление на въздуха, която ще прави възможно наличието на различен климат в различните производствени цехове според нуждите на продукцията и работещите. Административната сграда пък ще разполага с датчици за движение, които ще контролират

осветлението в помещенията и ще минимализират ненужния разход на електрическа енергия. Допълнителен акцент в архитектурния проект е поставен върху озеленяването на района, което ще обхване 15 хил. кв.м. Новата фабрика ще осигури 400 работни места. От ръководството на фирмата са се погрижили да създадат максимално комфортна работна атмосфера на служителите си, като условията на труд ще отговарят на всички европейски изисквания. За доставката на модерното оборудване „Кингс табако” са се доверили на най-утвърдените световни фирми от индустрията като ITM, GD, Hauni, VIT. „Перлата” в короната на инвестициите на „Кингс табако” ще бъде вертикалната кула за изсушаване на тютюна – най-иновативната технология в момента. Тя, както и останалата част от оборудването за първичната преработка на тютюна ще бъдат доставени от Garbuio Dickinson. Светла ДОБРЕВА


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

27

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Италианска компания настанява производството си в Ловеч Инвестициите до края на 2012 ще достигнат 11 млн. евро 11 млн. евро ще достигнат инвестициите на „Йобекс България” до края на 2012 в Ловеч. Компанията се позиционира в града на люляците, като изцяло изнася производството си на градинска мебел от Италия, каза за „Строителство Градът” Серджу Пицути, един от акционерите на дружеството и собственик на изграждащата се фабрика в България. За реализацията на инвестиционната инициатива се обединяват водещите италиански производители „Стилияк” АД, „Лоло Дуе” ООД. Производството в Ловеч ще се разположи върху почти 25 дка в Северна индустриална зона. Към първоначално закупените близо 15 дка ще бъдат добавени

нови 10 дка в съседство в процес на закупуване. С това теренът на италианските инвеститори ще се окрупни, за да стане възможно на трети етап да се изгради и логистичен склад. До края на тази година „Йобекс България” се очаква да финализира първия етап от строителството на новия завод – производствено хале 1 с административно-битова част. Застроената площ на халето е 3000 кв.м, разгънатата 3320 кв.м. Сградата е едноетажна без сутерен с частично второ ниво за административно-битова сграда. Проектът е на колектив с проектанти по част „Архитектурна” арх. Юлияна Агушева и проектант по част „Конструктивна” инж. Мария Рашева. Към обек-

та е изграден самостоятелен трафопост. Главен изпълнител по част „Конструктивна” е „Етерна 2006”. В строителството участват ловешката „Милепрес”, плевенската „Стил бетон” и софийската „МИВ инженеринг” по част „Електро”. Консултант е „Инвестстрой” ЕООД. На първия етап се очаква да бъдат ангажирани 50 души на две смени. Ще се стартира с производството на дюшеци за градински люлки и шезлонги, като за пет месеца трябва да бъдат ушити 1 млн. бройки, уточниха от фирмата инвеститор. През 2012 г. е планирано изграждането на втора производствена сграда с 5000 кв.м застроена площ. На трети етап трябва да бъде из-

До края на тази година „Йобекс България” ще финализира първия етап от строителството на новия завод – производствено хале 1 с административно-битова част. През 2012 г. е планирано изграждането на втора производствена сграда с 5000 кв.м застроена площ, а на трети етап трябва да бъде изграден логистичен склад върху 9000 кв.м

граден логистичен склад с 9000 кв.м. Около 150 души ще бъдат ангажирани в производството и логистиката. До началото на 2013 г. годишният оборот от произвежданата продукция в Ловеч трябва да достигне 30 млн. лв. Силвия ЗЛАТКОВА

Обект Подобект Инвеститор Проектант Изпълнител Консултант РЗП - I етап

Завод за производство на градинска мебел Производствено хале 1 с административно-битова част „Йобекс България” ООД арх. Юлияна Агушева „Милепрес” – Ловеч, „Стил бетон” – Плевен, „МИВ инженеринг” „Инвестстрой” ЕООД 3320 кв.м


28

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

ИНВЕСТИЦИИ

H&M зареди българската си експанзия с втори магазин в София С подписа върху договор за 2500 кв.м в „Сердика център” компанията отхлабва напрежението върху пазара Когато модните магазини H&M отворят следващата пролет в София и Варна, този бизнес в България ще е станал една идея по-международен. На повече от 2000 кв.м в три търговски центъра (засега) произлязлата от Швеция верига ще заеме едно от челните места при модните предложения в голям формат между Peek&Cloppenburg и Zara. Последното попълнение, за което стана ясно миналата седмица, ще заздрави позицията на „Сердика център” на бул. „Ситняково” в София. На 2500 кв.м този магазин очертава като флагман на компанията в България.

6900 кв.м Обща площ на трите магазина, за които H&M има договори в момента

260 хил. кв.м

Новата вълна

H&M е част от нова вълна търговски марки в модата, дали заявки за активно разширяване първо в София, но и в страната от следващата година нататък. Peacocks влезе чрез представител в същия мол през есента, а гръцкият търговец Fourlis се очаква да обяви първите договори за британската верига New Look, след като получи правата за развитието й в България. Идването на още едно от големите европейски имена в търговията на дребно ще се отрази добре на собствениците на търговски центрове и строителните предприемачи, които ще могат да запълнят големи площи дори при наеми, които са с повече от една трета под върховите от 20072008 г. От друга страна, ще накара някои от помалките конкуренти да се свият на пазар, на който продажбите и в обеми, и в чисти приходи вече три години вървят надолу. По данни на Colliers International към средата на годината (когато тези сделки вероятно са били обект на преговори) свободните търговски площи в столицата са били около 4% от наличните, а наемите – с около 10% по-ниски от 2010 - 35 евро на кв.м за магазини

H&M ще засили позицията на „Сердика център“, мола с над 50 хил. кв.м и над 210 магазина на столичния бул. „СитСнимка: ECE няково“, който работи от март 2010 г.

Завършени търговски центрове 400 350 300 250 200 150 100 50 0

Пламен Илчев:

347 260

72

2006

15,5

53

2007

2008

73 0 2009

2010

2011

2012-2013

По години Отдаваема търговска площ, в хил. кв.м

от 100 кв.м (и значително по-ниски за ключови големи наематели). Вторични ефекти

Българската кампания на няколкото нови вериги има шанса да даде импулс на пазаруването в шопинг моловете, което пострада силно от свиването на потреблението, тъй като покупки на неосновни и дълготрайни стоки бяха отлагани от българските домакинства в последните години. Ниското потребление, което теглеше икономиката надолу през 2009 и 2010 г., се очаква да нарасне с 1.5 на сто тази, но да се забави до 1.2% увеличение следващата година според последната икономи-

Източник: Forton Interna onal, проектите

ческа прогноза на Уникредит Булбанк. „Тъй като става въпрос за една от най-успешните модни марки в света, откриването на магазина ще повлияе изключително благоприятно върху броя на посетителите, тъй като всички очакват появата на марката в България. При откриването на магазина ще очакваме толкова посетители, колкото в първите дни, след като „Сердика център” отвори своите врати”, каза Пламен Илчев, изпълнителен директор на германската компания „ЕЦЕ проектмениджмънт България”, която е един от собствениците и мениджър на центъра, в писмен отго-

вор на въпроси на „Строителство Градът”. Разположени в средния (по българските разбирания) до ниския (по западните) сегмент като цени, тези марки могат и да повлияят представата, че търговските центрове са твърде скъпо предложение за мнозинството българи. Договор с компания като H&M ще има и по-непосредствено въздействие върху моловете, които успеят да я привлекат. Големи договори от порядъка на две и повече хиляди квадратни метра имат пряко въздействие върху заетостта и общата оферта на един търговски център и действат като силен довод за при-

„П

ри откриването на магазина ще очакваме толкова посетители, колкото в първите дни след като „Сердика Център” отвори своите врати”

съединяването на мнозинството по-малки търговци към него. „Навлизането на H&M на пазара в България и в частност в „Сердика център“ - София, ще доведе до общо намаляване на незаетите площи, тъй като чрез световноизвестната

Нова отдаваема търговски площ в пет проекта за молове, предвидени за откриване не по-късно от края на 2013 г.

марка търговският център става по-атрактивен и все повече търговци ще желаят да наемат магазини в него”, коментира Илчев. То увеличава и възможностите пред другите играчи на пазара, особено тези, които строят с перспектива 2012-2013 г. Още около 260 хил. кв.м отдаваема площ ще се изсипят в пет нови мола в София и Бургас до първата половина на 2013 г. Над пазара висят още около 90 хил. кв.м в почти довършени проекти в Пловдив, Варна, Стара Загора и Плевен. Дори при продължаващата експанзия на веригите, хапката изглежда твърде голяма. Строителният предприемач Майлс Самърфийлд, който планира да отвори „България мол” на едноименния столичен булевард в края на 2012 г., каза пред „Строителство Градът” в по-ранно интервю: „Няма да е възможно да постигнем оборот, харчене спрямо количеството брутна отдаваема площ, така че всички да печелят, вероятно не и в следващите пет години.” Идването на H&M едва ли ще промени положението, но все пак е нещо. Деян ТОДОРОВ


Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

29

БРАНШ 20 години А.Д.А. – „Архитектурно-дизайнерска агенция“ ООД

Нямаме проект, който да не обичаме и да не можем да споделим

Двадесет години са достатъчно дълъг период, за да направим изводи и самооценки. Ето някои от тях. Считаме, че в една професия на компромисите ние не преминахме границата, зад която компромисът се превръща в конформизъм. В нелесните времена зад гърба ни винаги сме държали на професионализма, на качеството, на максимално добрата услуга и с това на цената си. Стила си изградихме като стремеж да обхванем и в широчина, и в дълбочина проблема, поставен от заданието, да уважим и голямото, и малкото. Ето защо проектите ни обвързват в неделимо цяло нивата градоустройство, архитектура и интериор. Проектите ни са подробни и с максимална координация между архитектурни и инженерни планове. Изрядни сме до перфекционизъм и в невидимите за клиента ни неща, в техническите решения и в детайла. След като през 90-те години финансирахме проектната си дейност чрез строително предприемачество, се научихме да зачитаме като първи приоритет времевите и бюджетните ограничения на клиентите си. Гордеем се, че няма проект зад гърба ни, който да не обичаме и да

не можем да споделим. Във всеки проект сме търсили оригинални образ и форма, но никога за сметка на програмата и ползването. Ако трябва с по една дума да характеризираме стила и подхода ни, думите са контекстуалност и адекватност. Ще отбележим някои неща, в които смятаме, че А.Д.А. е между пионерите, макар и в един доста скромен локален контекст.

Ние сме първата частна архитектурна практика, която се разви в посоката на по-мащабен архитектурен бизнес. Комплекс „Бокар“ е все още единственият съвременен комплексен проект, пресъздал градска среда от квартали, улици и площад, а жилищен комплекс „Бъкстон-2000“ е първият проект у нас с контролиран достъп и среда. Реконструкцията на хотел „Гергана“ определи още в началото на 90-те принципния подход в обновяването на курорт Албена, а собствената ни сграда, проектирана по същото време, е първата изцяло офисна сграда след 1989 г. у нас. В края на 90-те проектирахме и първата бизнес сграда клас А у нас – IBC на 4-и километър. Участвахме и в проекта за ETC - най-високата

сграда в София. В много от проектите ни, макар и в малък мащаб, сме били от първите в експериментално приложение на широко достъпни сега технически решения. Струва си да отбележим и някои свои “открития”.

Като например, че процесът е често по-интересен и по-стойностен от артефакта. Че и в малкия проект можеш да правиш голяма архитектура. Че и при найкратки срокове архитектурната идея преминава през всички нужни за развитието й фази. Че не трябва нито за миг да се изгубва елементът на забавлението. Че споделянето на опита, познанието и отношението ни към професията с повече от 100 млади архитекти е може би по-значимото, което сме направили досега за съвременната българска архитектура. Че една от най-възнаграждаващите страни на професията ни са създадените приятелства: с колеги, партньори и клиенти. Между тях си струва да отбележим архитектурните приятелства с фирмите ZGF, HPP, YRM и А&N, прераснали в лични отношения на базата на изграденото доверие върху споделени ценности и знания за правенето на архитектура.

Има две главни неща, за които си струва и да съжаляваме.

Първото е, че поради оскъдния или труден пазар голяма част от нашите идеи останаха архитектура на хартия, а няколко от найзначимите проекти с наше участие бяха замразени. Второто е, че няма дори как да разкажем за скъпоценен за нас опит, придобит в резултат от неуспех в спечелване на поръчка. Такъв опит е например тримесечната ни работа със ZGF и ARUP по конкурса за летищата Варна и Бургас през 2009. Двадесет години А.Д.А.

се бори с егото, стимулирано във всеки у нас още на студентската скамейка от идеята за архитекта “герой”, архитекта “пър-

вомайстор”. Това, което ни обединяваше при създаването на А.Д.А. и впоследствие в развитието й, бе разбирането, че съвременната архитектура изисква екипен подход и устойчиво поведение. Като резултат А.Д.А. отдавна означава и може повече от всеки от нас поотделно, а всеки проект на А.Д.А. има собствен живот, в който никой

от участниците не знае всичко, но крайният резултат е дело на всички. И независимо че отношенията в компанията ни еволюираха и се трансформираха неколкократно с хода на времето, днес А.Д.А. може да бъде сравнена наистина с едно голямо семейство. Иво ПАНТЕЛЕЕВ, Кристиана НИКОЛОВА, Румен ПЪРВАНОВ


30

Строителство Градът, 19 декември 2011 г. - 8 януари 2012 г.

stroitelstvo.info

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Община Плевен пита КАБ и САБ за концепцията на Общия устройствен план Това може да забави изработването на предварителния проект Община Плевен иска официалните становища на колегиите на Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България за концепцията на Общия устройствен план (ОУП), въпреки че реално няма време те да бъдат отразени в плана, стана ясно на работна среща миналата седмица. Концепцията бе представена на възложителя - община Плевен, още в края на лятото и обявена на сайта на местната администрация. Тя е част от структурирането на плана, самият той в процес на разработване във фаза предварителен проект. По договор от края на миналата година изпълнителят - обединение „ТПО Варна – Геоарх“ с ръководител на колектива арх. Георги Митрев, трябва да го представи на община Плевен на 17 януари.

Срещата, на която присъстваха водещи плевенски архитекти, председателите на колегиите на КАБ и САБ в Плевен, главният архитект на града арх. Константин Гулишев, както и представители на местната администрация, предизвика разгорещени дебати. Защо тази концепция се обсъжда едва сега и не е разгледана по-рано, защо след като година се работи по Общия устройствен план, едва сега за първи път се иска мнението на архитектурната гилдия на града, се вълнуваха архитектите. Те отчетоха много пропуски в предложението. Въпреки че опорният план трябва да е основа за изготвяне на ОУП, сме свидетели на тоталното му неглижиране, а той е заданието. Нито една схема не е представена коректно – и

Работната среща в общината миналата седмица предизвика повече въпроси, отколкото даде отговори за посоката за бъдещото развитие на Плевен

транспортна, и озеленяване, и урбанизация, и отреждане, казаха архитектите. Специалистите са категорични, че в плана може да залегне ново зониране с нови показатели върху промишлената територия, така че да даде известни ограничения. Градът няма необходи-

мост от развиване извън сега съществуващите граници, акцентира главният архитект на града Константин Гулишев Очаква се областната колегия на КАБ и дружеството на САБ в Плевен да представят конкретни писмени предложения, те бъдат дадени като препоръки към проектанския колек-

тив, който да се съобрази с тях в хода на работата си. Дали предложенията, които тепърва предстои да бъдат направени, ще се вземат предвид, след като са депозирани по-малко от месец преди изтичането на крайния срок за предаване на предварителния проект на ОУП, е един от многото въпроси, които си задават

архитектите. Освен предварителния проект проектантите трябва да представят и анализ на екологичното въздействие от транспорта, битови и други замърсявания, който да послужи за възлагането с обществена поръчка и на самия екологичен проект и оценка за съвместимост. Той трябва да извърви процедурата едновременно с общия план. Как точно обаче ще стане това ще бъде ясно найрано в началото на следващата година. По всяка вероятност ще бъде предложено удължаване на срока за изпълнение на договора с изпълнителите. Общината също изрази неудовлетвореност от представените материали месец преди края на срока за предаване на предварителния проект. Силвия ЗЛАТКОВА


Строителство Градът  

вестникът за строителство

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you