Page 1

Брой 33 (716), 12 - 18 септември 2011 г., цена 1.50 лв.

www.stroitelstvo.info

WWW.MAPEI.COM

ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ

КОМЕНТАР

Зоната на столичното летище

Бизнес в движение

9 771310 983000

33 >

33

„Астрал Бизнес Център“ Инвеститор: „Астрал Пропърти Мениджмънт“ ООД Проектант: ЛП Консулт Сектор АРХ Изпълнител: СК „Арнаудов“ ЕООД Инвеститорски контрол: „Микс Консултинг Груп“ АД стр. 7

Инвеститорите в имоти гледат с несигурност към края на 2011 Централна и Източна Европа вървят към най-силната следкризисна година

Висок залог В раздела си за инфраструктура изданието „Светът през 2011” на списание Economist обръща внимание на възхода на аеротрополисите като тенденция, която вероятно ще се засилва в следващите години. Това са големите градски образувания, които се формират около значими летища. Според урбанистите те все повече ще играят ролята на пристанищата като фактор за развитието на градовете: входове за потоците от хора и товари със съответните нужди от обслужване, работна сила и нови бизнес възможности за развитие на инфраструктурни услуги и недвижими имоти. София е далеч от Франкфурт, дори от Виена, да не говорим за Инчеон в Корея. Но глобализацията, технологиите и динамичният характер на икономиката правят малко вероятно значението на аерогарата да отслабне. От центрове за разпределение на пътници и товари летищата все повече са места, на които бизнесът и градските общности взаимодействат с външния свят. Когато кризата дойде, предприемачите отпуснаха натиска за развитие на тази територия. Но когато тя си отиде, най-вероятно фундаменталните фактори за развитието й отново ще са налице.

стр. 9

Интермодалният терминал в Пловдив ще изпревари софийския 52 млн. евро ще бъдат пренасочени към други проекти

стр. 26

Готов е предварителният проект на новия общ устройствен план на Ямбол Предвижда се разширяване на жилищните и производствените зони на града


2

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

СЕДМИЦАТА

www.stroitelstvo.info

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ОБЩИНИ

Внасят проектозакона за публично-частното партньорство в парламента

Възстановяват стария пешеходен мост над р. Чая в Асеновград

Правителството одобри проект на закон за публично-частното партньорство. Законите за концесиите и за обществените поръчки в някои случаи дори ограничават възможностите за партньорство с частния сектор. ПЧП е дефинирано като дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори и един или повече частни партньори за дейност от обществен интерес. ПЧП ще бъде приложимо за всички обекти на социалната инфраструктура, „безплатните” за потребителите обекти на техническата инфраструктура - текущо и зимно поддържане на пътища, жп гари, обекти на жп инфраструктурата, събиране, депониране и преработване на битови отпадъци и др. Дефинирани са формите и условията за финансова подкрепа от публичния партньор за проекти, при които частният партньор не получава приходи от потребителите на дейността. Предлага възстановяване на конкурсните процедури „състезателен диалог” и „договаряне с обявление”, но в ограничени случаи. В сега действащия закон единствената допустима процедура след измененията през 2008 г. остана откритата процедура, която поради липсата на гъвкавост не позволява избор на частен партньор в случаите на правна или финансова сложност.

Със средства от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии започват ремонтно-укрепителни работи на пешеходния мост на ул. „Капитан Петко Войвода“ в Асеновград. През август общината подписа договор с фирма „Пътстрой“ ООД – Стара Загора. Компанията се ангажира да възстанови опасното съоръжение за 41 календарни дни срещу 203 693 лв. с ДДС. Това е най-старият от петте моста над река Чая в чертите на Асеновград. Още през 2008 г. експертиза доказа предаварийното състояние на съоръжението. Особено опасна е връхната конструкция, която ще бъде изцяло подменена, а долното строене ще се реконструира.

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

ТРЕНД

СВЯТ

Община Велики Преслав ще укрепва коритото на река Драгоевска по европейски проект

Строителната продукция за 2010 г. е 11.5 млрд. лева

Коритото на река Драгоевска ще бъде укрепено по проект за над 1 милион лева, спечелен от община Велики Преслав по оперативната програма „Регионално развитие“. Това съобщи кметът Димо Бодуров при представянето на проекта. Той обясни, че корекция ще бъде направена на 620-метров участък от горното течение, който крие найголям риск от наводнения при обилни валежи. Реалните дейности по проекта ще започнат през март следващата година. Крайният срок за изпълнение е 30 октомври 2012 г.

Строителната продукция за 2010 г. е 11.5 млрд. лева, от които 7.8 млрд. лева са строително-монтажни работи. В сектора работят 149 522 души, придобитите дълготрайни материални активи са били за 528 млн. лева. Фирмите в Централния професионален регистър на строителя са 3247 при над 5 хиляди фирми преди време. От 2008 г. насам строителният бизнес не само в България, но и в Европейския съюз бележи значителен спад. Снижението на годишна база спрямо предишната година в България е още 2.6 процента. Това съобщи при откриването на дискусионен форум на Камарата на строителите в България нейният председател инж. Светослав Глосов. Според него над 90% от средствата в строителния бранш през следващата година ще влязат у нас чрез оперативните програми „Регионално развитие“ и „Транспорт“ на Европейския съюз. Очакваме нови обекти през следващата година, главно в инфраструктурното строителство, строителството на пречиствателни станции, съоръжения по различни проблеми на ВиК развитието, транспорт. Процесът на саниране, който предстои след март следващата година, е сериозен шанс за малките и средните фирми и вероятно голяма част от тях ще се включат в него, заяви още инж. Глосов.

Социален център получи 10-хилядния сертификат LEED в САЩ

ПРОЕКТИ Стартира нов етап в обновяването на Римския стадион в Пловдив С решение на областния управител на Пловдив инж. Иван Тотев са обявени две конкурсни процедури във връзка с реализацията на проекта „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване“, който се финансира с безвъзмездната финансова помощ на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн чрез Европейския финансов механизъм. Едната обществена поръчка е за изработка и доставка на детайли и обзавеждане, на мултимедийни устройства и осветителни тела за презентационния център, откритата зона и панорамната стена на Античния стадион. В ход е и процедура по организация на норвежко-български център за градска археология. Целта е да бъдат проведени два модула на обучение в рамките на реализацията на проекта - до 30.04.2012 г. В обучението могат да участват млади специалисти с интереси в археологията.

Американският съвет за зелено строителство (US Green Building Council, USGBC) връчи 10 000-ия сертификат LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) на скромен обществен център в Санта Крус, щата Калифорния. Сградата на Live Oak Resource Center е проектирана от местната архитектурна фирма Boone Low Ratliff Architects. Тя ще подслонява няколко общински социални програми, класни стаи и конферентни зали, което я прави достъпна и за обществено ползване. Двуетажната сграда има фотоволтаична система, система за пречистване на дъждовната вода, отварящи се прозорци, а при строителството са използвани рециклирани и бързо възобновяеми материали.

Издава: Балпекс ООД Управител:

Редакционен екип:

инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg

Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg

Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg

Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg

Деян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg

Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg

Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47

Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg;

10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg

Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg

Регионални офиси:

Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg

Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg

Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров

Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg

Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg,

Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg

Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg

Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bg Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД: „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSF Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД, София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

3

Лиляна Павлова е новият министър на регионалното развитие и благоустройството Един от досегашните заместници на Росен Плевнелиев - Лиляна Павлова, оглави Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това стана след като Росен Плевнелиев депозира оставката си заради участието си в предстоящите избори за президент. Промените бяха гласувани от Народното събрание и новият министър се закле на 9 септември. По думите на премиера Бойко Борисов Павлова е много добър експерт, с отлична репутация в Брюксел и поставянето й на поста ще осигури приемственост във ведомството. „Лиляна Павлова е моят човек“, каза Росен Плевнелиев. Магистралите остават приоритет, категорична е Павлова. За този

финансов период разполагаме с 1 млрд. лева за приоритетната инфра-

структура и те са налични. Опасност да ги загубим няма. Най-важното

е, че имаме проектна готовност и те са за над 1 млрд. лева. За следващия

СЕДМИЦАТА

програмен период на ЕС, МРРБ ще преговаря за увеличение на бюджетния ресурс. Именно сега е моментът да изградим дългосрочна програма с ясни приоритети за мащабните инфраструктурни проекти. Трябва да спрем да работим на парче, а с конкретика, заяви пред Народното събрание Лиляна Павлова. На кратка церемония в петък Плевнелиев благодари на екипа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което по думите му вече е едно от добре работещите, и предаде символичния ключ на министър Павлова. Девет години след първия си пост в МРРБ - експерт в Координационно звено по ИСПА в

периода 1999 – 2002 г., Лиляна Павлова вече е министър. Тя e завършила „Международни икономически отношения“ в Университета за национално и световно стопанство и магистърска степен „Публична администрация и европейска интеграция“ във Варненския свободен университет. Доктор по икономика. От 2002 до 2009 г. е началник-отдел в дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите. От 6 август 2009 г. е зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството с ресор Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, Дирекция „Изпълнителна агенция - Програма ФАР“, Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти“.

www.stroitelstvo.info

ИНФРАСТРУКТУРА Русе става регионално летище Няма интерес към концесионирането на летищата Русе и Горна Оряховица. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Найвероятно летище Русе ще бъде дадено на общината за развитие на регионалните нужди на областта. Идеята летище Букурещ да използва летище Русе за нискотарифни полети отпадна след обновяването на букурещкия аеропорт, каза още Московски. По думите му за летището в Горна Оряховица се обмисля нова стратегия. Към сега предложения за концесия карго терминал Пловдив ще се прибави цялото летище. От транспортното министерство смятат, че така то

ще бъде по-атрактивно за бъдещи инвеститори. В момента летище София отделя целия си диви-

Започва изграждането на интегрирана система за наблюдение по границата с Турция

Общински път в Разградско става републикански

Правителството възложи на министъра на вътрешните работи да създаде организация за изграждане до 30 юни 2015 г. на интегрирана система за наблюдение по границата с Турция в участъка ГКПП Лесово - устието на река Резовска. За целта ще бъде осъществена процедура по ЗОП с прогнозна стойност до 23 млн. евро. 75 на сто от средствата за реализацията на интегрираната система ще са от Фонда за външни граници на Европейския съюз, останалите ще се осигуряват целево от държавния бюджет. Проектът е включен в Многогодишната програма 2010-2013 по ФВГ, одобрена от Европейската комисия през март. С изпълнението му ще се повиши съществено сигурността на българско-турската граница, определяна като една от външните граници на ЕС с голям миграционен натиск от граждани на трети страни, пише в съобщение на Министерския съвет.

Правителството обяви части от два пътя - публична общинска собственост, в Разградско за публична държавна собственост и от тях състави нов третокласен път от 4.6 км с начало при отклонението от републикански път II-49 Разград - Кубрат и с край на км 3+713 от началото на общинския път RAZ2110. Причина за решението е натовареността на участъка, която през последните години нараства значително. Промяната на собствеността на общинския път в републикански ще даде възможност за кандидатстване по оперативните програми за отпускане на средства за рехабилитация и модернизация.

дент от 8-10 милиона лева годишен доход за летище Балчик. Идеята е то да бъде обновено, защото анализите са показали, че към него има голям интерес, коментира транспортният министър. Що се отнася до летище София, концесионният анализ ще стартира до края на септември. Той ще даде отговор на въпроса дали аеропортът ще бъде отдаден на концесия. Ако е посилно за държавата да се справи с разширението му, тя ще го направи. В противен случай ще се обсъди вариант за публично-частно партньорство, каза министър Московски, като повтори, че концесия на летище София трябва да има, но не на всяка цена.

Приключи ремонтът на моста „Чавдар“ в София Ремонтът на мостовото съоръжение приключи със седмица по-рано. По време на строителните работи е санирана конструкцията, подменена е пътната настилка и са ремонтирани тротоарите и парапетите. Общината отдели за реконструкцията 1.75 млн. лв. Гаранцията на изпълнението на ремонтните работи е 5 години, каза кметът Йорданка Фандъкова. Мостът „Чавдар” е 40-ото съоръжение от дългосрочната програма за възстановяване и реконструкция на мостовете в София, обясни още Фандъкова. Според нея до 2 години и половина в града трябва да бъдат реконструирани всички мостове.

www.stroitelstvo.info


4

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ТРЕНД Доклад на Световната банка:

Не трябва да се отлага жп реформата в Югоизточна Европа ТEN-T и Паневропейски жп коридори

Напредък в институционалните реформи

Великобритания Great Britain Германия Germany Sweden Швеция Холандия Netherlands Denmark Дания Австрия Austria Швейцария Switzerland Полша Poland Czech Republic Чехия Румъния Romania Portugal Португалия Slovakia Словакия Norway Норвегия Естония Estonia Литва Lithuania Italy Италия Словения Slovenia Bulgaria България Латвия Latvia Belgium Белгия Hungary Унгария Finland Финландия Spain Испания Luxembourg Люксембург France Франция Greece Гърция Ирландия Ireland

827 826 825 809 788 788 757 739 738 722 707 700 698 691 684 676 665 652 650 649 637 636 630 581 574 559

333

Advanced Напреднали

Индекс за либерализацията на товарния и пътнически жп транспорт

В срок On Schedule

Либерализацията на жп системите в Европейския съюз официално започва със серия от директиви през 1991 г. и 1995 г. с отваряне на пазара чрез регулиране на достъпа до инфраструктурата и оперативната съвместимост в Европа и разделяне на инфраструктурата от транспортните операции. Предвидените реформи включват: •разделяне на транспортните услуги и управлението на инфраструктурата, кръстосаното субсидиране да се избягва •достъпът до инфраструктурата да бъде прозрачен и недискриминиран •създаване на независим регулаторен орган за наблюдение на железопътния пазар, който да действа като агенция за уреждане на конфликти •въвеждане на система за таксуване на инфраструктурата на базата на принципа за пределните разходи с надценки при определени обстоятелства •хармонизирани условия за издаване на лицензи на железопътните предприятия, които са валидни в целия ЕС.

Изоставащи Delayed

В обема на трафика на железниците в Югоизточна Европа и Турция се наблюдава значителен спад още през 2009 г., влияние за това оказа и международната финансова криза от края на 2008 г. В повечето случаи това има за резултат сериозно влошаване на финансовото състояние на държавните железници. В Румъния през 2010 г. бяха обявени мащабни съкращения. Ситуацията е подобна и в БДЖ, които ще имат нужда от допълнителни държавни помощи. Урокът е ясен: не е разумно да се отлага реформата в сектора в добри икономически времена, защото последствията може да бъдат много лоши при реална криза. Това пише в специален доклад на Световната банка за жп инфраструктурата от юли т.г. Освен привеждане в съответствие с изискванията на директивите на Европейския съюз реформата ще гарантира, че когато се появи частна конкуренция, държавните железници ще бъдат конкурентоспособни без субсидиране. Основните цели пред железопътната реформа в Европа още от 1990 г. са увеличаване на конкуренцията, по-добри международни железопътни товарни превози с интегрирани услуги, ефективно използване на капацитета, създаване на единно жп пространство, да се намали спадът на дела на жп пътни и товарни превози. Държавните железопътни компании се налага да променят културата си и да станат по-ориентирани към бизнеса, да се фокусират върху нуждите на клиентите и да предоставят рентабилни услуги, което е малко вероятно да се осъществи, докато са защитени от държавата и нямат конкуренция. Железниците могат да осигурят ефективни

транспортни решения за общи товарни и високообемни движения от пристанищата. По отношение на пътническите услуги те играят ценна икономическа и социална роля в междуградските коридори на големите градове и селските райони. Основната цел на доклада е да послужи като призив към съответните органи - транспортните и финансовите министерства, железопътните компании, за спешната нужда от ускоряване на процеса на реформата. За страните, които се стремят към членство в ЕС, бързото преминаване към тази реформа ще увеличи значително шанса за получаване на положително становище от ЕС.


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

5

sg.stroitelstvo.info

ТРЕНД

Международна интеграция

Въпреки последните тенденции в транспортните услуги към гъвкавост и прехвърляне на трафика към пътищата за дълги разстояния той е по-добър поради икономии от мащаб и възможни големи обеми, което го прави много атрактивен потенциален пазар. Разширяването на

Качество на жп инфраструктурата

общата жп мрежа на Европейския съюз в новите държави членки създава нови възможности за жп товарни превози предвид капацитета на осите изток - запад и растежа на търговията между ЕС-15 и ЕС-12 и страните - кандидатки за членство. Този потенциал обаче не е реализиран през последните години. Югоизточна Европа е пресечена от маршрутите на TEN-T и паневропейските жп коридори. Железопътната мрежа в страните от Югоизточната европейска транспортна организация (SEETO) се припокрива с паневропейските коридори, включва 4615 км линии и се състои от 3 коридора и 6 маршрута. Общата дължина на коридорите е 3083 км и 1532 км маршрути. Не всички участъци на железопътните коридори са завършени - например 210 км между Албания и Македония липсват. Резултатите от анализите на SEETO показват, че през 2008 г. само 12.8% от жп мрежата е

Германия Югоизточна Европа Полша Румъния Турция България Сърбия Хърватия Словения Босна и Херцеговина ФИРОМ Федерация Босна и Херцеговина Албания р. Сръбска Косово Източник: UIC

била в добро състояние, а 70.8% в средно добро състояние. Трите главни коридора, които съвпадат с паневропейските в региона, са коридор Vb, коридор VIII, коридор X. Състоянието на жп коридорите в Югоизточна Европа и Турция като цяло не е добро от гледна точка на постигнати скорости. Тест по коридор X обаче разкри, че скоростта може да се увеличи драстично, ако се намалят закъсненията поради пресичане на границите - дори и без мащабни подобрения на инфраструктурата. В редица страни по-

добрението на основната железопътна инфраструктура до 160 км/ч не е толкова необходимо от икономическа гледна точка, колкото значителното намаляване на граничните контролно-пропускателни закъснения. Направеният тест по коридор X може да послужи като урок на правителствата и компаниите в региона какво може да се постигне дори само с координиране и съвместна работа без сериозни инвестиции в инфраструктура. Много са причините за ограничения напредък на жп реформата в Югоизточна Европа и Турция.

Албания

Босна и Херцеговина

Сърбия

ФИРОМ

Румъния

Черна гора

Турция

Полша

България

Словения

Хърватия

Унгария

Естония

Източник: World Economic Forum

Размер на жп мрежата по страни, км

Черна гора

Латвия

Литва

Забележка: По-ниската стойност на индекса отговаря на по-високо качество

Чехия

Десет страни са включени в доклада, а в шест от тях има повече от една действаща железопътна компания - в България, Хърватия, Румъния, Македония и Черна гора транспортните услуги са отделени от инфраструктурата. Става дума за Албански железници, Босна и Херцеговина - ZFBH и ZRS, БДЖ и НКЖИ България, Хърватски железници, Косовски железници, Македония ЖПТ и „Македония железопътна инфраструктура“, Montrecargo - Черна гора, „Жп инфраструктура Черна гора“ и „Жп транспорт Черна гора“, Румъния CFR - Calatori, CFR Marfa и CFR, Сръбски железници и Турски железници TCDD. Регионът Югоизточна Европа и Турция вътрешно се различава много по отношение на трафика и размера на мрежата. Той включва два сравнително големи транспортни сектора - Турция и Румъния, три средно големи железници - България, Хърватия и Сърбия, и няколко малки - Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Албания и Косово. Развитието на трафика се определя главно от Турция и Румъния, които формират над 60% от него, докато Босна и Херцеговина, Македония, Черна гора, Албания и Косово регистрират дял от 4.5%. За целите на анализа трафикът е разгледан в две групи: западни балкански страни, Турция, Румъния и България.

Общият жп трафик в региона е по-малък от обема на жп превозите на Полша, а общият размер на мрежата е близък до този на Германия. Железопътният трафик е по-нисък през 2009 г. в сравнение с 2001 г. или 2005 г. и е намалял от 56.202 млн. трафик единици през 2005 г. на 45.059 млн. единици през 2009 г. За региона на Западните Балкани развитието на трафика е поположително и нараства постоянно от 2001 и намалява едва при финансовата криза. Регионът има общ трафик от 9.381 млн. единици през 2009 г. - малко под нивото през 2005 г., но с 22% повече от 2001 г. Общият трафик е намалял много по-рязко в десетте проучвани страни, отколкото в държавите от ЕС през 2005-2009 г. Става дума за общо намаление с 20%, но докато ръстът в Турция е с 8%, в Румъния превозите са спаднали с 38%, а в България - с 30%. За отбелязване е, че обемът на пътническия трафик е особено нисък в региона за разлика от превоза на товари.

Словакия

Оперативно и финансово сравнение

В държавните железници работят много хора, а реформата изисква съкращения. Финансовата криза в края на 2008 г. оказа голямо влияние върху жп трафика и резултатите в България и Румъния, което доведе до големи съкращения и планове за преструктуриране на държавните компании. Протекционизмът действа като фактор в забавянето на промяната, защото жп реформата води до конкуренция от чуждестранни и местни оператори, което става причина държавните компании изгубят пазарен дял, ако не се адаптират.


6

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ИНВЕСТИЦИИ

Пак на мода Идването на H&M в София е новината от миналата седмица, която връща вниманието към изграждащите се търговски центрове Ако обичате да пазарувате в новите търговски центрове, се подгответе за 2012 г., която се очаква да донесе поне няколко нови за България модни марки. А ако моловете са ви интересни като професионалист в строителството и инвестициите, годината ще бъде не помалко интересна заради състезанието за наематели между четири софийски проекта, които са в най-благоприятно положение да се възползват идването на H&M и New Look, евентуално и на няколко британски универсални и модни вериги, които също проучват пазара. Растяща конкуренция

На 5 септември централата на H&M в Стокхолм обяви, че фирмата е подписала първия си договор за наем в България. Магазинът с площ 2200 кв.м трябва да заработи през пролетта в търговския център The Mall на столичния булевард „Цариградско шосе”. Седмица по-рано и около три преди откриването на хипермаркета IKEA Апостолос Петалас, главният изпълнителен директор на представителя на марката за Гърция, Кипър и България Fourlis Group, каза пред „Строителство Градът”, че в следващите 12 месеца тряб-

ва да отвори врати първият магазин за дамска младежка мода New Look. Компанията получи представителството на веригата за България и Румъния по-рано тази година. Подобно на H&M Петалас уточни, че се разглеждат възможностите за влизането на New Look в съществуващ търговски център. Строителният предприемач ZBS, който строи търговския център „Странд” в Бургас, не крие опитите си да въвлече в партньорство нови имена, предимно от Острова, които имат силни франчайз практики в чужбина. Ако и когато те отворят, ще имат нужда и от основа на солиден пазар като София. Междувременно найголемият моден търговец в света Inditex избра конкурентния проект „Галерия Бургас” за флагмана си Zara и младежката марка Bershka, знак, че веригите не са спрели разширяването на географията си, дори да присъстват в България. Преразпределение

Това става на фона на тенденцията за оптимизиране на присъстващи от години на пазара вериги. Mango например така и не отвори в The Mall в София. „Не че пазарът се е оп-

„З

а H&M беше време да влязат”

H&M привлече тълпи от купувачи при откриването на първия си магазин в Москва в началото на 2009 г. Компанията агресивно се разраства в Източна Европа в поReuters следните години

равил, напротив, той се свива”, казва бившият изпълнителен директор на супермаркетите „Пикадили” Стефан Косев, който е инвестирал в собствени обекти за бързо хранене и услуги, докато ръководи бизнеса си с недвижими имоти Regent’s Property Advisors. „Дори добри марки, които имат потенциал за успех в София и в страната, не могат да бъдат развивани заради липсата на финансиране в момента.” На софийския пазар, където според консултанта Colliers International незаетост-

та към средата на годината е била скромните 4% и около 2-3 на сто в последното поколение търговски центрове, не е толкова лесно да се намерят единични помещения с подобен размер. Но затварянето на съществуващи магазини продължава, други променят концепцията си и намаляват площите. H&M се възползва именно от такава ситуация. „За H&M беше време да влязат”, казва Стефан Косев. Между Румъния и Турция България е била бялото петно на картата на веригата, което сега ще бъде по-

пълнено. Насищането на мрежата дава възможност за спестяване в области като управление, логистика и търговска политика в региона. „Виждаме голям потенциал за разширяване в страната”, каза Карл-Йохан Першон, главен изпълнителен директор на H&M, в официалното изявление на веригата. С големия си асортимент, силния си моден имидж и сравнително ниските цени H&M вероятно ще се прицели в част от клиентите на магазини като Zara или NewYorker. Но така ще ги стимулира да из-

лязат и на нови местоположения, за да не губят позиции. Три от четирите новостроящи се мола в София пряко атакуват смятаните за по-богати южни столични райони - района от витошките квартали до НДК и от бул. „Александър Малинов” до бул. „България”. Миналата седмица консултантът Colliers обяви, че е избран главен изпълнител на търговския център „София ринг” до IKEA на околовръстния път и „Бистришко шосе” и че се очаква той да отвори врати през 2013 г. Четвъртият, чието изграждане не е започнало, ще бъде в „Люлин”, където още няма предлагане от този вид и мащаб. Това вероятно ще бъде един от факторите, на които строителните предприемачи разчитат, при положение че са на път почти да удвоят наличното предлагане в молове до повече от 320 хил. кв.м. „Моловете, които са на хубаво място, ще спечелят”, казва Стефан Косев. Деян ТОДОРОВ


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

7

ИНВЕСТИЦИИ

Инвеститорите в имоти гледат с несигурност към края на 2011 Централна и Източна Европа върви към края на най-силната следкризисна година

Надвиснала опасност

Окуражаващите темпове на възстановяване

Финансова несигурност

Банките скоро може отново да станат виновник за забавянето на пазарите на имоти. „Трудностите на междубанковия пазар могат отново да създадат вторични ефекти за кредитополучателите, а достъпността и цената на кредита да повлияят отрицателно на сделките с имоти”, каза през PropertyEU в края на август Роб Уилкинсън, главен инвестиционен директор на AEW, който отговаря за активи на стойност 17 милиарда евро. Директорът на проучванията на CBRE за региона Джос Тромп казва, че подновената иконо-

Q-тримесечие

мическа несигурност вероятно ще доведе до засилен фокус върху първокачествените недви-

жими имоти. Последната криза показа, че несигурността в Западна Европа може да

пресече капиталовия поток на изток. Евентуалното разпалване на европейската дългова криза

Източник: CB Richard Ellis

Инвестиции в недвижими имоти в Централна и Източна Европа

Брой сделки

на пазарите обаче вече са помрачени от безрадостните перспективи за европейската икономика по средата на тежка дългова криза. В отделно проучване CBRE казва, че макроикономическите рискове започват да влияят на поведението на наемателите и инвеститорите в офис сгради. Компаниите са започнали да отлагат преместванията и разширяванията на офисите си, което вече забавя темпото на усвояване на площи в Европа. Изключението е Москва. „Като цяло инвеститорите остават предпазливи към второстепенните пазари предвид рисковете от влошаване на европейската икономическа перспектива”, потвърди Ели Мицегеоргиу, директор на европейските проучвания на лондонската компания за имоти Savills, в информационния й бюлетин за европейските пазари. Въпросите с държавните дългове ще продължат да хвърлят сянка върху крехката и несигурна перспектива пред европейската икономика, каза и агенцията Knight Frank, цитирана от електронното издание PropertyEU на 6 септември. Според компанията това не може да не окаже влияние върху доверието на наемателите и инвеститорите.

Обем в млн. евро

Докато 2011 едва беше прехвърлила средата си, инвестициите в недвижими имоти в Централна и Източна Европа успяха да изкачат следкризисен връх. Глобалната консултантска фирма за имоти CB Richard Ellis казва в свое проучване, че към средата на август тази година вече е била четвъртата най-силна като приток на капитали в региона - 6.9 милиарда евро от началото й. Сега обаче оптимизмът е застрашен от европейската финансова криза, която прави кредиторите и инвеститорите предпазливи. „Полша и Русия остават главните двигатели на обемите инвестиции в имоти, с повече от 70% от обема, отчетен в тези две страни”, каза CBRE. Притокът от инвестиции е издигнал цените на първокачествените активи. Стойностите са нараснали с 0.9% във второто от първото тримесечие, едно от найсилните нива на растеж в Европа тази година. На годишна основа растежът е 3.5%, а средните пазарни цени за първокласни активи остават с 14.6% под равнището, достигнато в края на 2007 г. Дори неравномерно разпределен, потокът от пари успя отчасти да прелее и в България, където за първи път от почти две години бяха разменени активи в пазарни сделки. Смяната на собствеността на „Мол София”, „Изток тауър”, „Ритейл парк Пловдив” и хипермаркетите Praktiker (София и Варна) и супермаркета „Пикадили” (Варна) показа, че има купувачи за активи със стабилни приходи. Но пропадането (на този етап) на сделките със сградите на „Орифлейм” в София и мебелни магазини и супермаркет в Стара Загора беше знак, че продажбите не се случват на всяка цена.

може да задуши преждевременно възстановяването на инвестициите в източната периферия.


8

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ИНФРАСТРУКТУРА

Поредица от ключови пътни договори предстои да се сключат в Босна. Държавната фирма „Магистрали Босна и Херцеговина“ ( Autoceste FBiH) публикува покана за подаване на документи за предварителна квалификация за 10-километрова отсечка от общоевропейски коридор Vс Влаково - Лепеница. Тя е част от лот 2 Влаково - Тарцин (20.25 км) на магистралния проект. Цената, на която ще се търгува участъкът от този лот, все още не е известна, съобщават от World Highway. Ориентировъчно може да се спомене колко струва изграждането на тунел при Вийенац - 62 млн. евро. Договорът за него беше подписан наскоро със

На стр. 9

Към „Ботевградско шосе“

×

×

ка нс лка Ба

Босненски връзки

Сегашното шосе пресича полосата на аерогарата и не позволява да се изпълни „сляпо кацане“ при мъгла

ми Ми м„ Къ

Договорът за отсечката от румънската магистрала, която трябваше да бъде построена от Bouyagues, дъщерна фирма на Colas, но беше отменен по рано тази година, е възложен на Astaldi и Max Boegl. Astaldi спечелиха и проекта за модернизация на вторият участък от железопътната линия Варшава - Лодз в Полша. Договорът за 350 милиона евро включва и изграждане на подземната станция на Лодз Fabryczna. Astaldi и германската Max Boegl предложиха оферта за проектиране и строителство на автомагистрала А2 на стойност от 118 милиона евро без ДДС, за 22.49 милиона евро за километър. Държавната компания автомагистрали и държавни пътища в Румъния, която работи под ръководството на Министерството на транспорта и инфраструктурата, прекрати договора си с Colas след претенции за това, че не са завършили проекта за 14 км от магистралата. Colas твърдят, че ще са необходими допълнителни 16 млн. евро за завършване на проекта и това ще отнеме още 24 месеца. Държавните експерти смятат, че работата ще струва 32 млн. евро по-малко отколкото Colas предлагат, и в това число времето за проектиране и изпълнение на участъка от автомагистралата ще бъде намалено от 24 на 15 месеца. Очаква се проектът да бъде отворен за движение през 2012 г. Финансирането ще бъде частично осигурено от Европейската инвестиционна банка и от кохезионните фондове на Европейската комисия. Astaldi изграждат и 6 км от новото метро в центъра на Варшава, което ще свързва Rondo Daszynskiego с Dworzec Wilenski в североизточните покрайнини, от другата страна на река Висла. Проектът включва седем станции и трябва да бъде завършен през 2013 г. 80 милиона евро бяха отпуснати от Европейската банка за възстановяване и развитие за подпомагане на подобренията на метро-системата в Варшава. Заемът ще бъде използван за модернизиране на варшавското метро чрез въвеждането на 35 нови енергийно ефективни влакове, които ще намалят емисиите на CO2. Тези нови влакове ще се движат по съществуващата железопътна линия и по втората железопътна линия, която е в процес на изграждане от Astaldi.

Полоса летищ е

тен път Oколовръс

Румънски и полски договори за Асталди

Стара жалба спира изграждането на 700-метров път край летище София

Надлез „Кривина“

Геометрично решение на „Обходен път на улица „Местност Нова махала“ между бул. „Ботевградско шосе“ и село Кривина събира прах три години заради обжалване. Проектът за обход на „Местност Нова махала“ е подготвен през 2008 г., инвеститор е „Софстрой“ АД. Желанието на държавата и общината е да се разреши конфликтната точка. Проектът има за цел да измести селски път, който сега пресича полосата на летище София и създава впечатлението, че е напълно нормално автобусът за Кривина да преминава през софийския аеропорт. Освен че не е европей-

ско, шосето през аерогарата пречи на самолетите да извършват така нареченото сляпо кацане при мъгла, защото може да срещнат автобус по пътя си. Пътят е четвърти клас. Дължината му е 600 м в първата си част и още 145 м - във втората. Преди да стигне до полосата, той свива вляво по посока към околовръстния път на София, преминава покрай няколко къщи, „близва“ парцел, чийто собственик обжалва процедурата, и стига до околовръстния път, където се влива в него. Втората му част е близо до надлеза на Кривина, където може да се качи на околовръстното или да

слезе от него. Параметрите на пътя са: две платна по 3.50 м, два банкета по 1.50 м и канавки. За осъществяване на проекта е предвидено поетапно решение в шест последователни етапа, като временната организация на движението е разделена на четири етапа. Автор на проекта е инж. Живка Зюмбюлева от „Рутком проект“ ЕООД. Какво предстои оттук нататък: • разумен изход от съдебната процедура • отчуждителни дейности • изграждане на помалко от километър четвъртокласен път. Милена ВАСИЛЕВА

600 м е дължината на първата част на пътя

145 м е дължината на втората му част

2х3.50 м е габаритът

4-и клас е категорията на пътя


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

9

ИНФРАСТРУКТУРА

Интермодалният терминал в Пловдив ще изпревари софийския 52 млн. евро ще бъдат пренасочени към други проекти

Н

КЖИ предлага и втори пакет проекти - четирите основни гари по трасето Драгоман - София - Свиленград/Бургас. Това са гарите София, Пловдив, Стара Загора и Бургас.

Проблеми с осъществяването на терминала в София най-вероятно ще възпрепятстват изграждането му през този програмен период. Предвидените за него средства на стойност 52 млн. евро ще бъдат пренасочени към други проекти, съобщи Христо Алексиев, зам. генерален директор на „Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Кандидати за това финансиране, както и за парите от провалящия се проект Батин - Белене са няколко проекта. На първо място е интермодалният терминал в Пловдив за 11 млн. евро, който има готова всякаква информация, като до края на ноември ще има и апликационна форма. Освен нужните документи за кандидатстване по оперативна програма „Транспорт“ проектът е снабден със стратегия за публично-частно партньорство. Според Христо Алексиев базисната инфраструктура ще бъде изградена със средства от ОПТ, а паралелно ще се търси оператор, който ще осигури оборудване, техника и логистика за

терминала. Втори в листата на чакащите проекти е софийското метро от „Цариградско шосе“ до летище София. НКЖИ предлага и втори пакет проекти четирите основни гари по трасето Драгоман София - Свиленград/ Бургас. Това са гарите София, Пловдив, Стара Загора и Бургас. Първи ще бъдат реализирани проектите в София и Пловдив. Стойността на пакета за четирите гари е 50 млн. евро, като за софийската са предвидени 30 млн. евро, а за пловдивската - над 11 млн. евро. Решението за софийската гара се очаква до края на годината, одобрението на новите проекти се очаква да стане след мониторинговия комитет на ОПТ през декември т.г. Софийската гара трябва да бъде осъществена в периода 2012 - 2014 г. Най-вероятно през този програмен период ще бъде започната и старозагорската гара. Вземането на решение за бургаската гара ще бъде по-трудно, тъй като тя е паметник на културата. Милена ВАСИЛЕВА

Напредъкът по програма „Транспорт“

П

о оперативна програма „Транспорт“ са договорени 66% от средствата и са разплатени 15%. Вложените около 400 млн. евро ще доведат до икономически ефект от над 900 млн. евро.

От стр. 8 словенската предприемаческа фирма „Приморие“. Тя е участвала в изграждането на пречиствателни станции в България. Проектът ще бъде завършен за 30 месеца. Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем на стойност 70 млн. евро за магистралата Баня Лука - Добой ( с обща дължина 72 км), която свързва югозападния район на Босна и Херцеговина с коридор Vс. Заемът ще осигури част от средства за участък с дължина 36.6 км, който трябва да бъде завършен до края на 2014 г. Заемът ще бъде одобрен за период от 15 години и 3 години гратисен период.

Строят тунел по коридор IV в Румъния Консорциум от „Асталди“, „Еврокънстракт Трейдинг 98“ и „Астралром“ ще изгради нов тунел в Румъния като част от участъка Орасте - Сибиу, включен в магистралата по коридор IV Надлек Констанца. Тунелът се намира между км 71+870 и 72+210 и ще струва 113.56 млн. евро. Министерството на транспорта в Румъния планира да разпредели около 84.3 млн. евро за ремонтни дейности на 183.5 км части от пътища в областите Караш - Северин, Тимиш, Тулча, Лаломита и Брашов.


10

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ИНФРАСТРУКТУРА

До края на месеца избират изпълнител на лот 1 от водния проект на Враца Общината подготвя документация за обществена поръчка за втория етап от реконструкцията на ВиК мрежата на града

Д

о края на септември трябва да бъде избран изпълнителят на „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца - етап I“ в рамките на Интегрирания проект за водния цикъл на Враца. Прогнозната стойност на поръчката е 32 045 200 лв. без ДДС.

Петнайсет оферти на фирми и консорциуми от страната, региона и с чуждестранно участие са подадени, стана ясно при отварянето на офертите по време на първото заседание на комисията за избор на изпълнител на 19 август. От тях 6 са самостоятелните участници, останалите са обединения, като едно от тях има рекорден брой партньори - десет. Обект на поръчката е осъществяване на строително-монтажни работи по изграждане

на 29 618 м канализационна мрежа (включително канализационна помпена станция кв. „Кулата“) и на 43079 м водопроводна мрежа във Враца. Строителството (реконструкция) и разширението на водоснабдителната и канализационната система на Враца ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и подзаконовите му нормативни актове и с общите договорни условия на ФИДИК за строителство на стро-

ителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя („Червена книга”, първо издание 1999 г.). Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца. Сред иконо-

мическите и финансовите възможности, на които трябва да отговарят участниците, е общият оборот от изпълнени договори през последните три години да не е по-мал-

ко от 45 млн. лв. без ДДС, оборотът от договори, сходни с предмета на настоящата поръчка за същия период, да не е по-малко от 10 млн. лв., както и да разполага със

свободни средства по кредитна линия или собствен финансов ресурс за финансиране на работите в размер на не по-малко от 4 млн. лв. Техническата оцен-

Още за проекта •Продължава работата на комисията за оценка на подадените 12 предложения за „Инженеринг за реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води във Враца”. Подписан е договорът с избрания изпълнител по обществена поръчка „Техническа помощ на звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) - ”Сдружение Проджект - Консултинг - Враца” ООД. •Приключила е обществената поръчка за избор на изпълнител за „Изпълнение на мерки за информация и публичност“ в рамките

на проекта. Има подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията, поради което договорът ще бъде сключен след приключване процедурата по обжалването, уточниха от Звеното за управление на проекта. •В края на август беше подписан договорът за „Проучване, проектиране и упражняване на авторски надзор за обект: Захранващ водопровод от язовир „Среченска бара” до Враца по проект „Интегриран проект за водния цикъл на Враца” между община Враца и обединение „Реко инженеринг” ЕООД. До-

говорът е в три етапа – първи и втори етап е „Проучване и проектиране”, с времетраене 147 календарни дни, а третият етап -„Авторски надзор”, е с времетраене 800 календарни дни, колкото е приблизителното времетраене на строителството на магистралния водопровод. Пак в последните дни на август беше подписан и договорът за одит по проекта с избрания изпълнител „Глобъл одит сървисез” ООД. Строителният мениджмънт и строителен надзор ще изпълнява консорциум с португалско участие „Консулгал бг партнърс” ООД.

Съюз на архитектите в България, дружество Плевен, с подкрепата на Камара на архитектите в България, регионална колегия - Плевен, с медийното партньорство на в. „Строителство Градът”

организират ”Регионален преглед на архитектурата - Плевен 2011г.” от 3 до 7 октомври 2011 г. на пл. ”Възраждане” - гр.Плевен под егидата на община Плевен Изисквания към таблата: Материал: платно от винил; размери L=100 cm, H = 200 cm + 2 x 3 cm подгъв с по 3 мет. халки за закрепване към конструкцията; празна ивица от 10 cm по цялата горна част на таблото за допълнително поставяне от организаторите на стикер със знаците на „САБ”, ”КАБ”, ”Регионален преглед на архитектурата - Плевен 2011 г.” и на участниците догодина в София - „Национален преглед на архитектурата - 2012 г.” Допуска и участието на готови разпечатани материали с размер 96.5х96.5 или формат А2 (84.1х59.4см) с покритие,устойчиво на атмосферните условия

На изложбата могат да участват проекти и реализаци в периода 2008 – 2011 г. и тя няма да има конкурсен характер.

Срокът за представяне на таблата е 15 септември 2011 г. заедно със CD За контакти и допълнителна информация: тел. 064 801 980 – Емилия Тонкова, технически секретар, e_mail адрес: sab_pleven@mail.bg; kab_pleven@abv.bg


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

11

ИНФРАСТРУКТУРА ка на предложението ще е с по-голяма тежест от 60 точки при оценката. Тя ще се формира от оценка на предложената концепция за изпълнение, на предложената оценка на риска и предложените мерки за опазване на околната среда. С по-малка тежест от 40 точки ще е показателят финансова оценка. Паралелно с отварянето на тръжните досиета община Враца подготвя документация за обществена поръчка за втория етап от реконструкция на водоснабдителна мрежа, удължаване на канализационна мрежа и реконструкция на канализационна мре-

жа на града в рамките на проекта, който е най-мащабният интегриран воден проект, финансиран по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” в България. Проектът за водния цикъл на град Враца е на стойност 136 373 288.07 лв., от които съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС в размер на 98 818 893. 59 лв., 24 704 722.42 лв. се осигуряват от държавния бюджет и 12 849 672.06 лв. – от община Враца. Асоцииран партньор по проекта е „Водоснабдяване и канализация” ООД, Враца. Силвия ЗЛАТКОВА

Участници в търга за „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на Враца – Етап I”: 1. Консорциум „КРАМ - КОПЕКС” • - „Крам комплекс груп” ЕАД • „Копекс” ЕООД 2. „Райкомерс конструкшън” АД 3. „Газстроймонтаж” АД 4. „Станилов” ЕООД 5. Консорциум ДЗЗД „Сдружение Враца” • „Корект” ООД • „Иванов – 53” • „Строителство и възстановяване” • „Мистрал Стоянова – Стоянов” ЕООД • „Инертстрой Калето” • „Строителна компания” • „Опал – 94” • „Аквагруп” ЕООД • „Хидрострой – Перник” • „Заводски строежи” 6. Консорциум ДЗЗД „Воден цикъл 2011” • „Водстрой 98” АД • „Интегрирани пътни системи” АД • „ДАР 55” ЕООД 7. Консорциум „Копаса – Галчев: Вода Враца” • „Акционерно дружество за строителство и услуги Копаса” • „Галчев инженеринг груп” АД 8. Обединение „ГБС - Енергоремонтстрой” – Враца • „Главболгалстрой” АД • „ГБС инфраструктурно строителство” АД • „Енергоремонтстрой” ЕООД 9. Обединение „Трейс” – Враца • „Трейс груп холд” • Пи Ес Ай 10 „Понсстройинженеринг” ЕАД 11. „Обединение Воден цикъл Враца 2011” • „СК - 13 холдинг” АД • „СК – 13 Пътстрой” АД 12. Обединение „Воден проект Враца” • „САД С. А.” • „Строително-предприемачески холдинг” 13. Обединение „Враца 2011 - Благоевград” • „Агромах” ЕООД • „Лудвиг Пфайфер Хохунд Тийфбау“ ГМБХ 14. „Хидрострой” АД 15. „Пътностроителна техника” АД

Плевен иска ГИС за ВиК инфраструктурата си Разработването на Географска информационна система (ГИС) на ВиК инфраструктурата на Плевен, която ще даде възможност да се извърши цялостен хидравличен анализ на системата, е в основата на проектно предложение на местната администрация. Преди дни община Плевен подаде формуляр за участие в глобалния проект на компания IBM предизвикателството „Интелигентен град”. Предизвикателството „Интелигентен град” е тригодишна инициатива на корпоративното гражданство на IBM, която дава шанс на 100 града в света да бъдат управлявани интелигентно. Проектът дава възможност на градовете да внедрят специ-

ализирани системи на управление, базирани на анализ на ключовите им проблеми, като увеличава техния капацитет да събират и анализират информацията относно предизвикателствата, пред които се изправят. Основна цел на проектното предложение е да се внедри интелигентно решение за намаляване загубите на питейна вода, тъй като загубите на този ценен ресурс е един от големите проблеми на града. Намаляването на загубите до ниво на допустими стойности може да стане чрез използване на интелигентни решения за мониторинг и контрол на водоснабдителната система. Данните за системата са на хартиен но-

сител и често с неустановен статут. Поради това преди всичко е необходимо да се разработи ГИС на ВиК инфраструктурата, която ще даде възможност да се извърши този цялостен хидравличен анализ на системата. Анализът ще даде ясна представа за конкретните проблеми. Необходимо е да бъдат изготвени още актуален проект (идеен част ВиК) за гр. Плевен; проект за разделяне на водоснабдителната система на обособени водомерни зони (DMA District Metered Area). Целта е да се измерят подадените и консумирани водни количества и налягане, което след анализ води до локализиране на течовете в системата. И още да бъдат изготвени проек-

ти на зони за управление на налягането, които да бъдат изградени. Предвижда се първоначално изграждане на две пилотни водомерни зони, както и на система за мониторинг и управление на водоснабдителната система (вкл. и обособените водомерни зони) в реално време, закупуване на специализирано техническо оборудване, хардуер и софтуер за обезпечаване на горните дейности. На приблизително около 385 000 щатски долара възлизат разходите по посочените дейности, като прецизирането на бюджета ще е възможно след изготвяне на пълния комплект техническа документация. Силвия ЗЛАТКОВА


12

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ТЕМА

Опит за летене Превръщането на зоната около софийското летище в делови център се забави, но не спря

Съществуващи и новостроящи се офис сгради се виждат от входа на сграда A.02 в „София еърпорт център“. Новото строителство вече променя облика на района

Ако някой ден сутрешното задръстване ви хване на бул. „Брюксел” малко преди естакадата да се спусне към стария терминал на летището, огледайте се наоколо. Зелени поляни, прекъснати тук-там от фасада на нова офис сграда, покрива на нов логистичен център или улица, не се срещат начесто на 15-20 минути с кола от центъра на голям град като София. А ако не беше икономическата криза, към днешна дата най-вероятно нямаше да ги видите. На основа данни на bcc.bg „Строителство ГРАДЪТ” преброи поне 12 сравнително големи сгради в района, чието строителство се предвиждаше. Още толкова са тези, които са построени, главно логистични центрове и няколко офис сгради, които са довършени или могат скоро да бъдат готови. Няколко билборда указват къде са местата, където други инвеститори са предвиждали „първокласни” бизнес паркове и хотели. Има ги и срещу билдинга на Ръководство „Въздушно движение”, и малко по-нататък, където улицата завива към терминала. В обратната посока към стария ВИП терминал кулата на един кран показва, че има и нови обекти, по които

се работи. Според информационната табела това ще е бизнес център и хотел. Името на проекта - „Ибис”, е същото като на веригата евтини бизнес хотели на Accor и буди съмнение за връзка между двете. Наблизо трябваше да се строи „Леон тауър” с почти 40 хил. кв.м разгъната застроена площ, офис сграда, съпътствана от хотел. Маршрутът към новия Терминал 2 преминава над „Искърско шосе” и покрай намиращия се на него „Търговски център Европа”, после отляво остава довършващият се комплекс „Брюксел център”, вдясно - готовите сгради „Порше център” и „Авто юнион център”, после „Астрал бизнес център”, зад който се подава първата офис сграда на бизнес парка „София еърпорт център”. Складовете са още повече: DHL, TNT, „Интерлогистика”, UniMasters и „КавенОрбико” са в самостоятелни сгради. Офисите и дистрибуционните центрове на FedEx и UPS също не са далеч.

те незастроени терени, които са на практика на само два светофара разстояние от центъра на града, изместиха целта

Районът традиционно е предпочитан от куриерски и логистични бизнеси. Сградите на Unimasters и DHL, и „Астрал бизнес център“ в дъното

на застрояването, стойността и наемите са поголеми. Tishman International Companies, най-големи-

О

бемите незастроени терени, които са на практика на само два светофара разстояние от центъра на града, изместиха целта на строителните предприемачи и към офисите, в които интензивността на застрояването, стойността и наемите са по-големи

на строителните предприемачи и се придвижиха към офисите, в които интензивността

ят инвеститор в района до момента с проект за бизнес парк на 140 декара, даде пример, ко-

гато смени първоначалната си идея за изграждане на предимно логистичен център със строителството на повече офис сгради и помалка складово-офисна част. Но пък преместването на „Нова телевизия” и влизането на IBM в „Порше център”, а по-скоро - и на „ИКАП България” в „Авто Юнион център”, показват, че тази зона има привлекателни черти за бизнеса. „Реално офис сградите в района, които имат разрешение за ползване, са напълно заети”, казва Джулиан Едуардс, който управлява проекта на Tishman.

Естествено привличане

Компаниите, занимаващи се с търговия, транспортни, спедиторски и куриерски услуги, са естествено привлечени от услугите, предлагани от аерогарата и митницата. Но обеми-

Основите на продължението на бул. „Брюксел“ към новия терминал на летището стоят недовършени. Придвижването на проекта ще ограничи един от проблемите с трафика в района - натоварването на светофара на бул. „Брюксел“ и ул. „Продан Таракчиев“ и кръстовището й с бул. „Христофор Колумб“, в пикови часове

Труден пазар

Проекти като „София еърпорт център” или откриващия се тази седмица „Астрал бизнес център” обаче се реализират на пазар, в който обемът незаети офиси е около 350 хил. кв.м, или малко повече от една четвърт от общите наличности съвременни площи в София. Близостта до центъра е колкото плюс, толкова и минус за местоположението: компаниите, които биха искали да го използват, могат да работят достатъчно ефективно и на други места. В момент, в който равновесието между търсене и предлагане е нарушено, много мениджъри използват възможността да се приближат до центъра на цена, която преди три и половина години биха платили за офис в покрайнините на София. По данни на Colliers International типичните наеми в периферни райони са били около 7.58 евро на кв.м месечно към средата на годината вследствие от завишеното предлагане. Те са намалели с повече от една трета от годините на бума. В периферията на града са и 65% от наличностите и 70% от незаетите площи. Това означава, че сградите в района трябва да се осланят на нещо повече от местоположението. Отговорът на инвеститорите е, че те са нови и в тях са вградени по-добри технологии, отколко-


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

13

ТЕМА

СЪЩЕСТВЕНИ ОФИС ПРОЕКТИ В РАЙОНА НА АЕРОГАРАТА - ЗАВЪРШЕНИ И В СТРОЕЖ 1. „Порше център” Разгъната застроена площ

11 хил. кв.м

Отдаваема площ

8 хил. кв.м (търговски и офис) Терминал 1

2. „Авто юнион център” Разгъната застроена площ

28 хил. кв.м

Отдаваема площ (офиси)

10 100 кв.м

Отдаваема площ (шоурум)

10 500 кв.м

7 6

8 2 5 1

3. „София еърпорт център” Разгъната застроена площ (целия проект)

Терминал 2

256 хил. кв.в

4 3

10 11

- Логистичен център Отдаваема площ

28 хил. кв.м

9

- Сграда А.02 Отдаваема площ

17 500 кв.м

4. „Астрал бизнес център” Разгъната застроена площ

10 355 кв.м

Отдаваема площ

7200 кв.м

12

5. „Брюксел център” („Блу офис” и „Хилтън Гардън Ин”) Разгъната застроена площ

45 хил. кв.м

Отдаваема площ (офиси)

20 хил. кв.м

6. „Ибис” (хотел и офис комплекс) Разгъната застроена площ

12 хил. кв.м

7. „Леон тауър” Разгъната застроена площ

51 хил. кв.м

Отдаваема площ (офиси)

32 хил. кв.м

РАБОТЕЩИ ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ 8. „Кавен Орбико” Разгъната застроена площ

12 хил. кв.м

9. „Интерлогистика” Разгъната застроена площ

2500 кв.м

10. „Орбит” Разгъната застроена площ

8200 кв.м

11. „Юрогейт” Разгъната застроена площ

8500 кв.м

12. Търговски център „Европа” Разгъната застроена площ

то в повечето от съществуващите. Две тенденции може да окажат положително въздействие за този наемен пазар в следващите месеци. „В стремежа си да оптимизират разходите за имоти много наематели, които заемаха офис площи в центъра на града, започнаха да търсят офиси в широкия център и периферните райони”, казва Colliers в последното си проучване. „Благо-

50 хил. кв.м

дарение на доброто съотношение между предлаганата цена и качество се наблюдава тенденция на преместване на компании от малки офиси, разположени в жилищни кооперации, към съвременни офис сгради.” Но при положение че предлагането в района на аерогарата (над 40 хил. кв.м в строеж или новозавършени) е около 40% от нетно усвоените офи-

си в София миналата година (наети минус освободени), този пазар ще има нужда или от по-значително оживление сред наемателите, или от покатегорично утвърждаване като нов бизнес район. На стабилни основи

За разлика от офисите привлекателността на зоната за бизнесите, свързани със самото летище, изобщо не е помрачена.

За тях тази територия е това, което е центърът на града за офис наемателите. Макар че наемите за първокачествени сгради са продължили да намаляват в София под въздействие на отслабеното от рецесията търсене и все пак увеличаващите се алтернативи извън града, те все още са най-високите за страната. Цените са спаднали с 11% до 4 евро на кв.м месечно средно

от началото на годината, но голяма част от усвояването в първата й половина е било съсредоточено в проекти около аерогарата като „София еърпорт център” и „Търговски център Европа”. Всичко това предопределя характера на зоната като повече транспортен, отколкото делови. Но пък новото строителство може да промени облика на местоположенията,

тъй като добавя услуги и довежда нов бизнес. А инфраструктурните подобрения се очаква да засилят в значителна степен достъпа с обществен транспорт и да облекчат трафик ситуацията. Кризата прекъсна превръщането на софийското летище в нов бизнес район на София, но не е задължително да го е предотвратила. Деян ТОДОРОВ


14

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ТЕМА

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

Летище София - концесия, разширение или ремонт

П

рез последните години в световен мащаб се наблюдава тенденция за възлагане на функциите по управлението, експлоатацията и инвестициите в летищата на частни оператори. Това е характерно особено за страните от ЕС като Великобритания, Австрия, Белгия, Германия, Италия, Дания, Швейцария, Словения, Гърция и Турция. Голяма част от държавите, които още не са предоставили летищата на частни оператори, в момента активно подготвят или изпълняват проекти в тази насока.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува Покана за заявяване на интерес, програма за участие в концесиониране на българските летища. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията получи съгласието на правителството да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия на летище София

още през април 2011 г. Според публикуваната информация във връзка с проекта „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София“ правителството на България има сключени договори за финансиране на проекта с Европейската инвестиционна банка (60 млн. евро), Предприсъединителния фонд на ЕС ИСПА (50 млн. евро) и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие (40 млн. долара). Наличието на тези международни споразумения изключва възможността

за сключване на договор за концесия до приключване на срока на действие на финансовите договори. В момента оператор на летище София е едноименното държавно дружество. Миналата година компанията отчете печалба от 14 млн. лв. Според Министерството на транспорта е възможно още в началото на следващата година летище София да премине в частни ръце и да получи много сериозни инвестиции. Вече има заявен интерес от няколко големи компании, но засега без конкретни оферти. Бъдещият договор с частния инвеститор ще бъде от порядъка на минимум 30 години. 100 милиона евро е взетият кредит за построяването на терминал 2 и ремонта на пистата преди 4 години,. Затова и част от условията към бъдещия концесионер ще бъдат 120-милионна инвестиция в цялостна модернизация и покриване на взетите заеми. По думите на министъра на транспор-

та, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски процесът трябва да бъде съгласуван с Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, чиято позиция е важна за анализа, който трябва да се направи, и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие, който финансира изграждането на пистовата система на новия терминал на летище София. В края на май изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Борислав Стефанов съобщи за канадско-американско обединение ADC&HAS, проявяващо интерес към концесията на летище София. В него влизат оператор на летище, летище и голям канадски пенсионен фонд. ADC&HAS скоро са участвали и в търга за концесия на летището в Загреб. От министерството съобщиха, че концесията няма да се състои на всяка цена, а само ако ползите са поголеми в сравнение с тези досега. Във връзка с нарастването на пътникопотока на летище София, ограничения му капацитет и липсата на възможно финансиране за развитието на инфраструктурата и повишаване на конкурентоспособността евентуална бъдеща концесия на летището ще спомогне за реализирането на проекти по изгражда-

Бъдеща концесия на летището ще спомогне за реализирането на проекти по изграждането на нов карго терминал, нов ВИП терминал и на нов терминал за генерална авиация

нето на нов карго терминал, нов ВИП терминал и на нов терминал за генерална авиация. Ще се подобри цялостната инфраструктура на летището, ще се изградят нови складове за самолетно гориво. Нова директива на ЕС предвижда бъдещият концесионер да събира всички такси, включително три нови, въвеждането на които се предлага с промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Трите нови такси са за използване на аеронавигационните светотехнически средства, за шум и за сигурност. Те значително ще повишат приходите на летище София, но ще увеличат разходите на авиокомпаниите и ще повишат цените на билетите, смятат от Асоциацията на български-

те авиокомпании. Икономически показатели

За юни 2011 г. показателите на пътникопотока на летище София затвърждават положителната тенденция от предходните месеци. Капацитетът на двата терминала на аерогарата е 4.2 млн. пътници на година, а с 1 682 307 обслужени пътници за първите шест месеца на 2011 г. столичното летище подобрява собствения си рекорд от предходната година с цели 8.4 %. Стабилна е тенденцията на възстановяване на товарните обеми. За първите шест месеца на 2011 г. на летище София са обработени 7642 тона въздушни пратки, като ръстът е от 7.5% в сравнение с предходната година.

Сегментът с най-бърз темп на растеж през последната година са вътрешните линии. Бъдещи разширения

Разширяване на съществуващите терминали на летище София на стоянките за автобуси на Терминал 2 изграждане на нови пътеки за рулиране. Така ръководството на държавната компания „Летище София“ ще се опита да увеличи капацитета и пропускателната способност на управляваната от нея аерогарата. Целта е увеличаване на пътниците, а оттам и на приходите на дружеството. Постъпленията трябва да нараснат и след изграждане на още магазини на летището, които да се отдават под наем. В момента се про-

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Необходима е актуализация на генералния план на летище София В момента правим задълбочен анализ, който да ни покаже какво ще бъде бъдещето на летище София. Ако този анализ покаже, че в следващите години ще бъдат необходими сериозни инвестиции за неговото развитие, естествено ще дойде следващият въпрос – откъде да бъдат намерени тези средства. Един от вариантите е да се търси вариант на публич-

но-частно партньорство. Един от мотиви-

те за отдаването на концесия на летището е при бъдещето му развитие инвестициите да се извършват и финансират от частен инвеститор, без да се използват бюджетни финансови средства, без държавата да поема финансови задължения. Следва да се има предвид, че обновената инфраструктура на летището - новата писта и новият пасажерски Терминал 2, въведени в екс-

плоатация през 2006 г., вече приближават проектния максимален капацитет. Необходимо е да се извърши актуализация на генералния план на летището, с която актуализация се определят основните направления за развитие на летището и се акцентира на тези, които към настоящия момент не са развити достатъчно. Естествено, какъвто и вариант да изберем

за бъдещото развитие на летището, ние трябва да работим за подобряване на връзките от и до него. Плановете са метрото да продължи от „Цариградско шосе“ към летището, като се изградят нови 3 или 4 станции. За момента това продължение е планирано за следващия програмен период, но не е изключено да се случи и през този при наличието на свободни

средства по ОП „Транспорт”. За подобряване на връзките до летището тази година Столичната община направи много, като изцяло ремонтира булевард „Брюксел“, който е основната пътна артерия, по която се стига до него. Съществува проект и за неговото удължаване до Терминал 2, като се обсъждат вариантите за неговото финансиране.


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ ектират разширенията. Според новия директор на летище София Веселин Пейков вложенията в тези разширения ще са от собствените средства на компанията. За Терминал 2 се предвижда разширение на перона, което ще позволи по-близко паркиране на самолетите и по-лесно транспортиране на пътници и багаж до тях. Площта за пристигащи пътници на Терминал 2 също ще бъде увеличена. Проектира се и разширение на автобусната стоянка с около 1 дка, което ще позво-

ли отварянето на още четири изхода за извеждане на пътници на втория терминал на аерогарата. На 18 август беше подписан договор за изграждането на новата контролна летищната кула. Ще я изгражда „Главболгарстрой“. Стойността е 14.8 млн. лв. с ДДС, като изпълнителят обещава да изгради кулата за помалко от десет месеца. Проектът се финансира изцяло от ДП „Ръководство на въздушното движение“. Елена ДИАМАНДИЕВА Милена ВАСИЛЕВА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ Година

Пътници

Товарни пратки в тона

Към 31 юни 2010

1 551 925

7100

Към 31 юни 2011

1 682 307

7 642

8.4%

7.5%

Ръст

М

Бъдещето

естоположението на летищата и либерализацията в икономическите отношения на България със страните от ЕС предоставят множество възможности за превръщане на нашите летища в съвременни транспортни центрове, които да генерират допълнителна икономическа активност. По-голямата част от тях са разположени по протежение на коридори от Трансевропейската транспортна мрежа и са в близост до туристически или промишлени центрове. Според министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски при наличие на подходящи условия - политически, икономически, капацитетни, София би могла да се развие като регионален хъб (разпределителен център) за междуконтинентален трафик.

Б

Летищата в България

ългария разполага с пет действащи летища за обществено ползване, три нефункциониращи летища и около 150 летателни площадки. Неопериращи поради незадоволително състояние на инфраструктурата в момента са летищата Русе, Стара Загора и Търговище. В последните години се наблюдава засилване на въздушния трафик към България в резултат от либерализацията и членството на страната в Европейския съюз. Нарастването му се разпределя неравномерно, като основният пътникопоток е насочен към и от летищата София, Варна и Бургас. Същевременно другите две функциониращи летища – Горна Оряховица и Пловдив, нямат необходимия трафик за покриване на разходите за поддържане на дейността си. Гражданските летища за обществено ползване се предоставят на концесия по реда, предвиден в Закона за концесиите и при спазване условията на специалния закон – Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). Когато предмет на концесията е правото на експлоатация върху обособена част от летище или правото на експлоатация върху услуга, освен риска от изграждането и/или управлението и поддържането на обекта на концесията концесионерът поема и риска от присъединяване на обекта към необходимата за експлоатацията му техническа инфраструктура.

15

ТЕМА

Търси се ново място за интермодалния терминал в София В процес на изпълнение е подготовката на фаза 1 на интермодалния терминал. В момента се търсят технически решения за връзка на терминала със съществуващата инфраструктура съгласно влезлия в сила подробен устройствен план, отговориха на въпрос на „Строителство Града“ от транспортното министерство. Тъй като на последното заседание на Комитета за наблюдение представителите на бизнеса изразиха несъгласие с местоположението му, се обсъжда възможността за актуализиране на предпроектните проучвания за определяне на ново място на терминала в град София, каза в интервю за „Строителство Градът“ транспортният министър Ивайло Московски. Според сегашния проект интермодалният терминал, фаза I, е разположен между гара Подуяне и гара Разпределителна. Обжалване забави подробния устройствен план, а оттам и отчуждителните процедури за интермодалния терминал в София. Обжалвана беше заповедта на заместникминистъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на подробен устройствен план за местността квартал „Христо Ботев“ пред Административен съд София-град. Съдът определи жалбата като неоснователна и производството по делото беше прекратено. Според предварителни изчисления в началния период на действие при първата фаза на интермодалния терминал в него ще бъдат обработвани около 100-110 камиона. Разрастване до към 150160 камиона се очаква до третата-четвъртата година. Щом бъде постигнато това число, ще се премине към изграждане на втората фаза. При завършено строителство на третата фаза се планира достигането до капацитет от около 900-950 камиона, обработени в терминала.

Проект Възложител Финансиране

Интермодален терминал София Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Оперативна програма „Транспорт“, приоритетна ос 3 Да се облекчат и подобрят условията за прехвърляне на пътници и Цел товари от един вид транспорт към друг и да се насочи трансферът на пътници и товари към по-екосъобразните видове транспорт. Части на проекта - фаза I и фаза II Строителството на вход, пътна връзка, офиси, митница, помещения за поддръжка, товаро-разтоварни зони и линии, стрелки, хале за ремонтни дейности, зона за съхранение на празни контейнери. По проект са предвидени 4 коловоза - по две двойки от север и от Фаза I юг със 750 м дължина всеки от тях. В началото товаро-разтоварните операции ще стават с мобилни повдигачи. В проекта е включено и трасе за портален кран, но той на I фаза няма да заработи. Индикативната 25. 900 млн. евро, от тях 22.015 млн. евро от ЕФРР и 2.885 млн. стойност на фаза I евро национално финансиране. Изготвянето на идейния и работния проект след одобряване на Статус на фаза I ПУП. Завършен е анализът на разходите и ползите, процес на отчуждителни процедури, предстои търг Старт на търг за 2011 г. строителство Срок на строи2 г., до края на 2013 г. телство Втора фаза включва двойно удължаване на коловозите и почти двойно разширение на товаро-разтоварната площадка, което ознаФаза II чава разширение на площта от 100-110 дка с още 70-80 дка. Изграждане на складови бази и офиси за фирми, които ще бъдат позиционирани директно в зоната на терминала (разширение с 500600 дка). Така ще се формира товарно селище, с което страната ни Фаза III ще може да се включи в общоевропейската мрежа на модерните интермодални терминали. Срок за завършване на трите 2020-2021 г. фази


16

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ТЕМА

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

Транспортни решения за софийското летище Довършват бул. „Брюксел“ през 2012 г. Софийското летище има интересно местоположение в по-ниската част на зоната в близост до „Враждебна“. Мечтаните връзки до него са метрото и бъдещото развитие на бул. „Брюксел“. От благоустройствена гледна точка от ремонт се нуждаят всички улици, които водят до аеропорта. Метро до летището

Преди по-малко от месец Европейската комисия одобри аплика-

състава на „Евро алианс“), както и три подизпълнителя. Обектът се състои от 2 метростанции, дължината на участъка 2.140 км, паркинг под „Цариградско шосе“ за 1300 автомобила и ще бъде завършен през май 2012 г. Етап II е съставен е от две подчасти и следва да бъде завършен през 2014 г. Първата е от бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Искърско шосе“. Дължи-

Легенда: трасе на III метродиаметър със станция прекачване на метро

Г

отов е проектът за нов „обходен” път, който ще свързва бул. „Ботевградско шосе“ с Околовръстния път през кв. „Нова махала“, с което ще се избегне преминаването през сервитутната зона на летището. Все още обаче не е влязло в сила изменението на подробния устройствен план, което не позволява стартирането на обхода, съобщиха от Столичната община.

ционната форма на разширението на метрото, в което се включва и етап I (от общо два етапа) от трасето на метрото в посока към летище София, което в момента се изпълнява. Строителството на участъка от жк „Младост 1“ до бул. „Цариградско шосе“ започна на 15 февруари 2010 г. Търгът за този

ната му е 2.870 км и са предвидени 2 подземни метростанции. Втората е от бул. „Искърско шосе“ до летище София. Дължината й е дължина 2.090 км и включва естакада и 2 надземни метростанции. В посока североизток, но отдалечено от летището, ще върви и третият метродиаме-

прекачване на трамвай трасе на I метродиаметър със станция трасе на II метродиаметър със станция трамвайна линия съществуваща трамвайна мрежа съществуваща тролейбусна мрежа съществуваща автобусна мрежа

прекачване на тролейбус прекачване на автобус прекачване на влак Паркинг P+R

В посока североизток, но отдалечено от летището, ще върви и третият метродиаметър. За него все още не е избран вариант за изготвянето на проект и не е ясно дали ще мине по бул. „Владимир Вазов”

премине към изготвяне на идеен проект. Свързването на първия метродиаметър с третия метродиаметър се предвижда да стане на спирката на метрото при Софийския университет. Връзка на двата метродиаметъра около летището не се предвижда. Булевард ”Брюксел” свързва центъра на

София и магистрала „Тракия“с летището

Булевард „Брюксел” е основната пътна артерия, по която найудобно може да се стигне до летище София. Чрез него и „Цариградско шосе” летище София има връзка с центъра на града в западна посока и с магистрала „Тракия” – в източна посока. Има проект за развитието на бул.

„Брюксел”, по който е започнало и строителството на новата пътна връзка с новия терминал на летище София. Възложител е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Довършването на обекта ще струва приблизително 13 млн. лв. и се предвижда за 2012 г., казаха от Столичната община.

На 30 октомври 2010 г. след преустройство бул. „Брюксел” беше пуснат в експлоатация. Той върви успоредно на бул. „Христофор Колумб” и достига до Терминал 1 на летище София. 2.1 км пътно платно с изцяло обновено мостово съоръжение, с хидроизолация, положен асфалт и износващ асфалтобетон с обща дебелина 10 см бе из-

П

реди по-малко от месец Европейската комисия одобри апликационната форма на разширението на метрото, в което се включва и етап I (от общо два етапа) от трасето на метрото в посока към летище София, което в момента се изпълнява

участък беше спечелен от обединение „Метро Младост“, в което влизат двете дъщерни дружества на „Трейс груп холд“ АД - Пи Ес Ай АД, Стара Загора, и „Трейс-София“ ЕАД, София, и компаниите от „Евро алианс“ - „Адвал“ АД и „Стройинжект“ АД (компании в

тър. За него все още не е избран вариант за изготвянето на проект и не е ясно дали ще мине по бул. „Владимир Вазов”, в момента тече обществено обсъждане, съобщиха от Столичната община. Очаква се в началото на септември да се избере един от петте варианта и да се

Чрез бул. „Брюксел” и „Цариградско шосе” летище София има връзка с центъра на града в западна посока и с магистрала „Тракия” – в източна посока. Има проект за развитието му, по който е започнало и строителството на новата пътна връзка с новия терминал на летище София


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ градено от „ГБС-Инфраструктурно строителство“. Гаранцията на ремонтирания участък е пет години, а основният му ремонт е направен за първи път с пари от републиканския бюджет - общо 15 млн. лева. Това е един от най-натоварените булеварди в столицата, свързващ югоизточните квартали „Младост“ и „Дружба“ с летище София. Годишно по него преминават шест милиона автомобила. Източната тангента връзка на северните градски територии с летище София

От северните градски райони до летище София удобно може да се стигне по така наречената Източна тангента. Връзката й с бул. ”Ботевградско шосе” дава излаз към магистрала „Хемус”. Предстои изготвяне на инвестиционен проект за Източната тангента. Готов е проектът за нов „обходен” път, който ще свързва бул. „Ботевградско шосе“ с околовръстния път през ул. „Нова махала“, с което

ще се избегне преминаването през сервитутната зона на летището. Все още обаче не е влязло в сила изменението на подробния устройствен план, което не позволява стартирането на обхода, съобщиха от Столичната община. Източната тангента е градска магистрала от втори клас според общия устройствен план на София. Тя осигурява връзки между северните и южните части на града в източната половина на територията на София. Градската магистрала има за цел основно да осигури движение за транзитните потоци, а не толкова обслужване на прилежащите територии. Източната тангента се простира от бул. „Цариградско шосе“ до Северната скоростна тангента. По този начин тя се явява важен транспортен участък от връзката между автомагистрала „Люлин“, Северната скоростна тангента и автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“. Милена ВАСИЛЕВА Елена ДИАМАНДИЕВА

17

ТЕМА

Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД

Стартираме търг за летището, след като бъде осигурено финансиране

Ще работим по тръжната процедура и апликационната форма паралелно Инж. Братоев, участъкът от метрото от „Цариградско шосе“ до летище София има ли апликационна форма? Подготвяме апликационна форма за частта от бул. „Цариградско шосе“ до летище София. Готови са тръжните документи, почти готов е анализът разходи - ползи. Общата индикативна стойност на обекта според оперативна програма „Транспорт“ е 130 млн. евро. До октомври ще е готова черновата на апликационната форма. Предполагаме, че ще бъде завършена до края на годината. За да я внесем, трябва да има осигурено финансиране. За обявяване на тръжни процедури също е необходимо да е ясно финансирането. Ако се освободят средства в рамките на оперативна програма

„Транспорт“, идеята е да се използват за метрото към летището. Можем да работим паралелно апликационна форми и да обявим търгове. Важното е да има финансиране. Една тръжна процедура ли ще обявите

за цялата отсечка от метрото до летището? Отсечката от бул. „Цариградско шосе“ до летище София е разделена на две позиции за целите на бъдещия търг. Първата позиция е от

бул. „Цариградско шосе до „Дружба“ и свършва малко след „Искърско шосе“ и жп прелеза - на ул. „Неделчо Бончев“. Дотам ще е подземната част с дължина 2.8 км. Метростанцията в тази част е подземна. За отсечката ще бъде обявен отделен търг. Втората част е от ул. „Неделчо Бончев“ до летището и е естакада. Там теренът е мочурлив и затова е избрано надземно решение. Входът на летището е на 10 м от входа на терминал 2, а метростанцията е долепена до подземния паркинг от изток. Дължината на естакадния участък е 2 км. За него също ще бъде обявен отделен търг. Чисто технологично двете части са различни и по тази причина, а и за целите на тръжните процедури ги разделихме на две. Милена ВАСИЛЕВА


18

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ТЕМА

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

Офисът на Tishman оставя зелена следа в полето до аерогарата Докато очаква наематели за първата си изцяло административна сграда, проектът „София еърпорт център” подканя посетителите си да помислят в каква среда биха искали да работят Толкова е тихо, че не можеш да повярваш, че си в София. Паркингът пред офиса-мостра, едноетажна административна сграда с площ 580 кв.м, на бизнес парка „София еърпорт център” следобед е далеч от обичайната представа за работно място в столицата. Вместо шум на клаксони от движещи се автомобили, строителни машини и автоаларми той е заобиколен от обширни пространства, с естествена флора и дори разнообразна фауна, на 10 минути с автомобил от Софийския университет. „Посетителите смятат, че се чува шум от самолетите, но траекторията им е от другата страна на летището и тук наистина е спокойно”, казва мениджърът „Отдаване под наем” Олга Стоичкова, преди да продължим към почти готовата първа изцяло офис сграда в проекта на бул. „Христофор Колумб”, недалеч от втория терминал на столичната аерогара. Среда за бизнес

Бизнес парковете станаха популярни заради комбинацията от поддържана среда и допълнителни услуги. В разполагащия се нашироко в парцела от около 140 декара „София еърпорт център” има заведение за хранене, приемна за химическо чистене, към които с откриването на първата офис сграда се очаква да се прибави и кафене, на по-късен етап се мисли дори за футболни игрища. Вече е изградено изкуствено езеро, което се намира в

бъдещия център на бизнес парка. Засега оживлението в късния следобед е съсредоточено около трите сгради от смесен тип в логистичния център с 28 хил. кв.м отдаваема площ, който спечели наградата „Сграда на годината” през 2009 г. Първата изцяло административна сграда с около 17 500 кв.м се очаква да бъде въведена в експлоатация в края на тази или началото на следващата година. Зелени амбиции отвъд стандартите

Проектът „София еърпорт център” не е първият бизнес парк в България, но е първият, който се изгражда по американския стандарт за зелено строителство LEED. Етикетите за екологично устойчиви сгради все още срещат малко разбиране сред наемателите, но инвеститорите - американските компании Tishman International Companies и GE Capital Real Estate, са убедени, че зад тях стои повече от имидж на отговорност към околната среда. Проектът, разработен от чешките архитекти Cigler Marani в сътрудничество с „ПроАрх“, е съобразен с изискванията на екостандарта още от началото. Темата за устойчивото строителство в сградите винаги започва с целта намаляване на емисиите парникови газове, но завършва с удобството на обитателите. Олга Стоичкова казва, че офисната сграда разполага с вентилационна система с капацитет 75 кубични метра на час на човек при нор-

С по 3500 кв.м на всеки от петте надземни етажа тази сграда би трябвало да е цел по-скоро на големите наематели. Капацитетът на вентилационната система я прави подходяща и за компании с голям персонал, например аутсорсинг фирмите

Фотограф Мария Съботинова

С изключение на някои довършителни работи, озеленяването и полагането на асфалт на външния паркинг сграда А.02 е готова. Завършено е и езерото до нея. С отварянето й то също ще бъде напълнено

З

а свободното време вече е изградено изкуствено езеро, което ще се намира в бъдещия център на бизнес парка. То бъде напълнено с вода, а околните пространства - озеленени, в момента, в който първата офис сграда вече има наематели

мално 35-40 за последното поколение офис блокове. Офисите са изградени над стандартните изисквания на законодателството, за да застанат по-близо до изискванията на глобалните компании. Освен пожароизвестителна има и спринклерна пожарогасителна система. Височината от двойния под до окачения таван е 2.85 метра, което

при 7.5 метра дълбочина осигурява практически пълно покритие на работните места с естествено осветление. Две подземни паркинг нива ще осигурят 257 паркоместа, а в допълнение са обособени 38 около сградата за външни посетители. Те са допълнени с безплатен паркинг за 100 велосипеда със съблекалня. Обитателите на сградата ще имат на раз-

Офисът-мостра прилича на градина - тук инвеститорът е изложил на показ идеята за създаването зелена работна среда

Параметри на целия проект 140 дка Парцел 100 хил. кв.м Офиси 28 хил. кв.м Логистични площи 250 млн. евро Обща инвестиция 61 млн. евро Вложени до момента Параметри на офис сграда А.02 24 хил. кв.м Разгъната застроена площ 17 500 кв.м Отдаваема площ 257 места Паркинг за наематели

положение и зимна градина. За да достигне до това ниво, до момента само в тази пететажна сграда с разгъната застроена площ около 24 хил. кв.м са вложени 28 милиона евро. Този проект все още е далеч от пълния си мащаб. В крайния му вид се предвиждат общо около 100 хил. кв.м офиси и хотел, които инвеститори-

те казват, че ще строят с темпо, зависещо от развитието на пазара. Въпреки обезсърчаващите обеми незаети площи в София Олга Стоичкова посочва, че работещите околни сгради са пълни с наематели. Те подкрепят развитието на територията като бизнес район, в който „София еърпорт център” има мащабите да стане естествен център.

Логистичният център в проекта е изцяло нает в складовата си част. Същото важи и за две трети от офис площите, които са от обратната страна на тази и още две сгради


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

19

ТЕМА

Джулиан Едуардс, управител на „Тишман мениджмънт кампъни“:

Кой район на София може да се похвали с чисто нови сгради и развиваща се инфраструктура Господин Едуардс, кои са особеностите на офисите в района на летище за наемателите? - Обичайно районът на летищата е притегателен за различни типове компании. Разбира се, наемателите от търговията, транспортния, туристическия, логистичния бизнес са сред очевидните. Има и голяма група разнородни компании, които търсят инфраструктурната обезпеченост на летищните зони, а това е концентрация на няколко вида бърз и удобен транспорт, хотели и др. Специално летище София не попада под общ знаменател с другите европейски летища, защото е много близо до централната зона и с автомобил отнема не повече от 10-15 минути по двата скоростни булеварда. По тази причина в района е концентриран сериозен обем бизнес. Близостта на аерогарата до града в действителност предимство ли е или недостатък за един проект на наемния пазар? - За избора на която и локация да говорим в София, винаги се взимат под внимание районите, в които живеят служителите. Летището не е жилищна зона и по тази причина конкуренцията на другите проекти се от-

Н

е смятам, че интересът е нисък. Реално офис сградите в района, които имат разрешение за ползване, са напълно заети.

разява. И все пак това не е недостатък, а предимство, защото обликът на този район се изгражда от модерно ново строителство, съобразено със съвременните архитектурни тенденции, както и нови булеварди и ме-

Д

жулиан Едуардс се присъединява към Tishman International Companies преди около 20 години, за да оглави дейността на компанията в Европа. Той е развил и управлявал недвижими имоти на приблизителна стойност от 250 млн. евро във Великобритания и Ирландия, както и 500 хил. кв.м търговски и жилищни площи. Като управител на „Тишман мениджмънт кампъни“, дъщерното дружество на американската компания в България, се грижи за проекта „София еърпорт център“ и другите й инвестиции, сред които е и сградата на куриерската фирма TNT в района на аерогарата.

тро. Коя друга част на столицата може да се похвали с това? Смесването на функции се оказа от полза за проекта „София еърпорт център“, доколкото търсенето за логистични площи на това местоположение остана по-силно, а конкуренцията - по-оскъдна, отколкото в офис сектора. Но дали тази тенденция е достатъчно силна, за да предизвика ефект на преливане на интереса на наемателите към много по-голямата офис част на проекта? - Опитът ни показва, че комплексите със смесени функции носят по-малък риск, което се и доказа. Интересът към нашите логистични площи продължава да е силен, въпреки че сме ги отдали напълно. Наемателите ни са големи международни компании и те привличат свои контрагенти и клиенти също към нашия комплекс. Така се създава оперативна и продуктивна работна среда. Какви са причините за относително по-ниския интерес към тази територия в сравнение с „Цариградско шосе“ или същинската част на „Бизнес парк София“? - Не смятам, че интересът е нисък. Съвсем нормално е в сегашната ситуация наемателите да подписват договори с наемо-

датели, които вече са пуснали в експлоатация сградата си. Също така концепцията на нашия комплекс е да дава възможност да работиш в паркова среда, за което е нуж-

на голяма площ, а това не може да си позволи никой инвеститор в централната градска част. Развитието на инфраструктура-

та на територията на летището ще получи силен тласък с разширението на метрото и бул. „Брюксел“. Колко дълго би отнело на наем-

ния пазар да разпознае това подобрение, след като строителството на тези обекти започне? - С оглед на това, че обявените срокове за строежи се спазват, смятаме, че доверието ще бъде оправдано и при започване на строителните работи интересът ще се засили. Няма по-голям стимул за бизнеса от добрата инфраструктура. Доколкото следим идейните проекти, освен метро и булевард се предвиждат още интересни обекти в непосредствена близост, което значително ще повиши качеството на предлагането.


20

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ТЕМА

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

Сграда, която не може да Инвеститорът AH Holding залага на близостта до летището

П

огледната отгоре, тази сграда прилича на око и символиката не е случайна. От това място лесно можеш да наблюдаваш и трудно можеш да останеш незабелязан. „Астрал бизнес център”, наскоро завършеният проект, разработен от архитектурното бюро на арх. Атанас Панов „ЛП Консулт” за компанията, собственик на туроператора „Астрал Холидейз”, се намира на ъгъла на бул. „Христофор Колумб” и ул. „Продан Таракчиев”, на маршрута на всички пристигащи и заминаващи от новия терминал на столичната аерогара.

На място

С това място собственикът на сградата си е гарантирал, че ще попадне в полезрението на мениджърите на международните компании, които планират бизнес в България, още с пристигането им. В малка икономика като българската много често решението къде да се разположи офисът се взема в чужбина. Не на последно място тази сграда е разположена и на „входа” към новия бизнес район в околностите на втория терминал на аерогарата. След нея по „Продан Таракчиев” се нареждат складовете на няколко логистични компании, а зад нея по бул. „Христофор Колумб” - повечето от построените в последните години офис сгради. Нова идентичност

На всичкото отгоре това означава и повече конкуренция за оскъдните в последните години наематели. За инвеститора: търсене на висок стандарт в строителството, представителство и идентичност, които да отговарят на международния характер на мястото. Отговорът е инсталационни решения, осигуряващи експлоатирането на сградата по най-високи съвременни стандарти за клас А офис. Те включват система за управление, с която може отделно да се отчита потреблението на всеки индивидуален наемател. Сградата има съвременни противопожарни системи и два независими енорго-

захранващи източника, охранителна система и контрол на достъпа. Нарастващата загриженост на наемателите за пълните експлоатационни разходи и чувствителността към опазването на околната среда намират отражение в повечето нови офис сгради. Не на последно място този проект може да се похвали с енергоефективна двойна фасадна система (double-skin технология). Пространството между двата слоя на обвивката на „Астрал бизнес център” помага за смекчаване на екстремните температурни разлики и по този начин предпазва сградата от прегряване и преохлаждане, ефективно ограничавайки потреблението на енергия в найстудените и най-горе-

„А

страл бизнес център” е разположен на входа на София и на входа на новия бизнес район в околностите на втория терминал на аерогарата щите дни. Пет високоскоростни асансьора Kone MonoSpace осигуряват комуникациите между етажите. Типичният офис етаж има плоча с размер 744 кв.м, подхо-

дящо решение за нормалните заявки на компаниите на българския пазар. Двете паркинг нива осигуряват място за 63 автомобила, по едно на всеки 62 кв.м използваема офис площ. Покривите са озеленени. Освен създаването на по-благоприятна среда за служителите на компаниите, които ще наемат офисите, зелените покриви имат характеристики, които също подпомагат пестенето на енергия, тъй като предпазват от претопляне последните етажи. От друга страна, отслабват натоварването върху канализационните системи, тъй като поемат част от дъждовните води. Дебелината на олекотения почвен субстрат е 60 см над шоурума (на партерно ниво), което дава възможност за засаждане на ниски и средновисоки дървестни видове. С 2.8 метра светла височина на сградата всички офис части се радват на естествено осветление, без да са необходими компромиси с гъвкавото разпределение на работните места, осигурено от двойния под. Климатичната, отоплителната и вентилационната система се разполагат в окачен таван. Взаимно допълващи се функции

Първите етажи на сградата, която има 10 надземни и две подземни (паркинг) нива, са предвидени за търговия с цел взаимното допълване на функциите й. Партерът с големи витрини използва предимството на местоположението и се предлага като шоурум. На разположение на наемателите ще има конферентни зали с площ 295 кв.м на първия етаж с мобилни стени DormaMoveo, така че да се осигури гъвкаво разпределение на пространството според конкретния повод. Бизнес ресторант и кафе-бар на втория етаж ще допълнят предлаганите услуги за обитателите на сградата и намиращите се в околността фирми. Без да поразява с ма-

Сградата в момента е на маршрута на всички, пътуващи към летището. Евентуалното продължение на естакадата на бул. „Брюксел” към втория терминал би подобрила значително достъпа

щаба си, „Астрал бизнес център” със сигурност е на точното място да се възползва от подобрението на инфраструктурата и развитието на района на летището като бизнес зона. И няма начин да остане незабелязан.

Обект

„Астрал бизнес център”

Инвеститор

„Астрал пропърти мениджмънт”

Проектант

„ЛП Консулт”, „Сектор Арх” с ръководител арх. Атанас Панов

Изпълнител Застроена площ РЗП (включително подземна)

„Строителна компания Арнаудов” 876 кв.м 10 356 кв.м

Местоположението предопределя в известна степен характера на наемателите. Естествените клиенти са компании, чиито бизнес интереси надхвърлят градските и националните граници


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

21

ТЕМА

да остане незабелязана и идентичността на „Астрал бизнес център“ Само още един фасаден слой осигурява няколко функции повече: интегрирана слънцезащита, буфер срещу прегряване и преохлаждане, защита от вятъра

Представителни общи части...

... и бързи комуникации благодарение на високоскоростните асансьори Kone

На разположение на наемателите ще има конферентни зали с площ 295 кв.м на първия етаж с мобилни стени

Двойният под е предпоставка за гъвкаво разпределение на работните места. Светлата височина е 2.8 метра

Място за почивка: озеленените тераси са отличителна характеристика на „Астрал бизнес център”

Двойната фасада е емблематична за сградата. Но външният вид не е единственото: тя осигурява по-добра енергийна ефективност


22

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ТЕМА

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

Христо Гълбачев, изпълнителен директор на „АСТРАЛ Холидейз“ АД и „АСТРАЛ пропърти мениджмънт“:

Идеята ни беше да направим сграда, която не е правена в България досега Софийското летище е една от най-търсените бизнес локации Какви бяха вашите очаквания за търсенето на офиси в района на летището като бизнес местоположение? Как се промениха те до завършването на сградата? - Като цяло очакванията ни бяха оправдани от реалността. Започнахме да разработваме проекта в един недотам развит допреди 2-3 години район около летище София, където не можеше да се очаква голямо търсене, но бяхме запознати с намеренията на други инвеститори, намеренията на правителството и общината да се изгради метродиаметър в тази посока и за цялостно подобряване на инфраструктурата до района. Това даваше ясна индикация, че този периметър ще се обособи като една прекрасна бизнес среда. Днес това вече е факт. Според много специалисти и анализатори това е една от най-търсените бизнес локации, което като цяло оправда нашите предварителни проучвания. Мога да кажа, че имахме големи очаквания и те се оправдаха. Софийското летище не е твърде отдалечено от центъра на града, което означава, че проектите в района не биха имали толкова уникални конкурентни предимства спрямо разположените в други нецентрални части на София. От разстоянието на времето предимство или недостатък се оказва за офис проектите близостта до летището? - И преди, и сега определяме локацията като важно предимство, но не и единственото - да си еднакво близо до летището и до центъра е голямо предимство! Предимствата са многобройни - и сградата, и самото изпълнение, и инфраструктурата, и целият обект. Като част от туристическа компания какви са предимствата за вашия отрасъл от разполагането на офис представителен или център за обслужване на клиенти, в района на

обособено място за обяд или конферентна зала за мероприятие.

Х

ристо Гълбачев - председател на Борда на директорите на AH Holding. Изпълнителен директор на „АСТРАЛ Холидейз“ АД. Изпълнителен директор на „АСТРАЛ Пропърти Мениджмънт“

А

нгел Драганов – зам. председател на Борда на директорите на AH Holding. Изпълнителен директор на „АСТРАЛ Пропърти Мениджмънт“

С

градата на „АСТРАЛ бизнес център“ е на 10 етажа и с подземен паркинг на 2 етажа. Тя разполага с луксозна рецепция, голям шоурум, конферентен център със семинарни зали, ресторант с тераса, панорамна площадка на покрива със скай бар и 7 етажа модерни офис площи за отдаване под наем.

Т

ехническото оборудване на сградата включва „интелигентна“ климатизация, системи за сигурност с видеонаблюдение, датчици, система за гасене на пожар, автоматична система за управление на сградата и др.

летището? - Както знаете, ABC Sofia e част от AH Holidng, в който е и „АСТРАЛ Холидейз“. Смело мога да твърдя, че това един от най-големите и най-бързо развиващите се туроператори в България, специализирал се в самолетните програми. Ето колко важно е за нас да бъдем близо до летището, почти всяка седмица имаме

полет до някоя дестинация или изпращаме група или някой ВИП гост, или посрещаме чужденци. Там ще бъде и нашият кол-център. Как се ориентирахте към конкретните особености на проекта като ниво на представителност, технически характеристики, предлагане на допълнителни услуги - конферентни

зали, заведения и др.? Как се съчетават те с търсенето от наематели изобщо, както и в конкретния район около аерогарата? - След като бяхме избрали локацията, беше време да мислим какъв ще бъде строежът - от типа „като всеки друг” или ще направим сграда, която само по себе си ще привлича наемателите си. Имаме всички екстри, за които сме помислили и които са важна част от ежедневието на всяка реномирана фирма - да има

„А

На какво се основава изборът ви на отличителните за сградата архитектурни и строителни решения - силует, фасада, постигане на определени характеристики за енергийна ефективност и удобства за наемателите? Какво ви струват те и като размер на цялата инвестиция (включително земята), но и от гледна точка на рентабилността на проекта? - Тръгнахме с ясната идея да направим нещо, което не е правено в България или е рядко срещано. Ще водим следната политика под мото като „Премести стария офис в нов и по-хубав на същата цена” или „Вашият офис има ли си летище“. Положителните страни на сградата започват от архитектурната визия на „Окото“, през двойната фасада, озеленения покрив, системата за управление на сградата. Високата енергийна ефективност ще гарантира ниски експлоатационни разходи на наемателите и индивидуалното им отчитане. Интериорните решения - те не могат да бъдат описани, а просто трябва да се видят. Инвестицията е над 10 милиона евро, възвращаемостта е 7-9 години.

СТРАЛ пропърти мениджмънт“ е част от групата „Ей Ейч холдинг“ (AH Holding), която включва шест независими компании. „АСТРАЛ Холидейз“ е водещ туроператор в областта на изходящия и входящия туризъм, създаден през 1995 г. Фирмата има десет офиса в България и предлагащ чартърни полети и пълен кръг туристически услуги, 6 IATA локации за самолетни билети, корпоративен травъл мениджмънт като представител на BCD Travel от 2007 г., хотелски дистрибуционни услуги като представител на Pegasus Solution и TRUST за България, организатор на конференции и делови прояви. „АСТРАЛ Транстурс“ предлага автомобили под наем, трансфери, автобусен и автомобилен транспорт. „ТРАВЪЛ ШОПИНГ ЦЕНТЪР“ е доставчик на бизнес решения за туристическата индустрия, генерален представител на авиокомпаниите Fly NIKI/Air Berlin от 2010 г. „ТИРС“ е интернет система за хотелски резервации в България. Eй Джи Ди Ес предоставя софтуерни продукти за туризма, технологична поддръжка на сайтове и системи, оптимизация, разработка на резервационни системи „АСТРАЛ пропърти мениджмънт“ е дружество, специално създадено за проекта „АСТРАЛ бизнес център“.


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ЗОНАТА НА СТОЛИЧНОТО ЛЕТИЩЕ

23

ТЕМА

Стъпка по стъпка

„Търговски център Европа“ очертава развитието на зоната на летището Когато началото на проекта е поставено през 90-те години, това е било предимно място за съхранение и обработка на товари. С времето сградите порастват, а покрай товарите идват и все повече офис служители Може да се спори дали компаниите избират района на летището за офиса си заради самата аерогара или заради местоположението й в очертанията на града. Този въпрос губи смисъла си, когато става дума за офисите, прикачени към складовете на фирмите в бизнеси като търговия на едро и дребно или транспорт. „Общото за всички типове наематели е желанието да спестят време и разходи за транспорт и комуникации, без да правят компромиси с работната среда”, убеден е Валери Дойчинов. Като управител на „К енд К инженеринг”, компания за управление на инвестиционни проекти, той е участвал в разработването на „Търговски център Европа”, първия комплекс в района, който предлага съвременни складови и офис пространства. На едно място

Много компании предпочитат да държат на едно място склада и офиса си - така пестят от непрекъснати пътувания, улесняват се управлението и контролът. „В средата на 90-те години липсата на комбинация от офиси и складове на един адрес възпрепятстваше нормалното развитие на всеки бизнес, припомня Дойчинов. Складови помещения с добро качество, лесен достъп и добра локация почти нямаше.” Растеж

Разположеният на 70 декара до бул. „Искърско шосе”, до естакадата на бул. „Брюксел” „Търговски център Европа” на практика очертава посоката на развитие на района на аерогарата. В началото в него са построени складови площи за логистична компания, вносителя на електрони-

ка „К енд К” (компанията - майка на веригата „Техномаркет”) и складовете на Б.Н.К., основния инвеститор в комплекса. Впоследствие са добавяни нови сгради, включително склада на „Козметик плюс”, собственик на козметичните вериги Beauty Zone и Douglas. С последната сграда 15, завършена миналата година, той се разраства до разгъната застроена площ около 50 хил. кв.м. Дойчинов казва, че основна цел на инвеститорите е да използват близостта до летището и да предложат център със складови и прилежащи към тях офиси, като стъпват на бързите връзки към важните пътни артерии на столицата и така да намалят разходите за транспорт за наемателите. „За логистичните фирми и тези, занимаващи се с дистрибуция, определящи са самостоятелността на използваните складове, бързият достъп до булевардите „Цариградско шосе” и „Ботевградско шосе” и градската локация на комплекса, което подобрява качеството на услугите им”, казва мениджърът.

З

а утвърдените компании са определящи затвореният тип комплекс с голям набор от услуги в него, луксозно изпълнени офиси и складове и присъствието на други компании с добро реноме в страната и извън нея

Валери Дойчинов

ктът, че „Търговски център Европа” се намира в рамките на града с удобен градски транспорт, благоприятства едновременно бизнеса и лесния достъп на служители и посетители до комплекса. В допълнение добрата бизнес среда, която създаваме, развива отношенията между наемателите от различни браншове и разкрива възможности за допълнително сътрудничество”, казва Валери Дойчинов. Сега на свой ред развитието на проекта помага за пазарната му реализация. Това дава възможност на инвеститорите да се насочат и

към други типове клиенти в момент, в който традиционните търговски фирми са под натиск заради спадналото потребление. „За утвърдените компании са определящи затвореният тип комплекс с голям набор от услуги в него, луксозно изпълнени офиси и складове и присъствието на други компании с добро реноме в страната и извън нея.” Отрасълът на информационните технологии е главна цел за много от наемодателите. „За компаниите в сферата на IT услугите и комуникациите е определящ факторът, че сме готови

да отговорим на всички техни специфични изисквания и нужди към оборудване, свързаност и оформление на офис площите”, казва Валери Дойчинов. Еволюция

Търговците на едро са оценили това местоположение най-вече защото са били принудени да го посещават често. През 90-те години, когато е започнало изграждането й, базата е търсена заради близостта до летището. Увеличеният трафик в центъра обаче започва да пречи на работата им и заради това те започват постепенно да освобож-

дават апартаментите, които са заемали дотогава. „За търговците на едро е определящо наличието на достатъчно паркоместа в комплекса и пространство за обслужване на техните клиенти”, добавя Дойчинов. „Благодарение на икономическия растеж в страната нуждите на бизнеса от нови складове и офиси се увеличиха, а впоследствие се увеличиха възможностите на наемателите и размерът на търсените площи. Това накара компаниите да търсят обособени за целта затворени комплекси извън топ центъра, но оставащи в динамичната част на града.” Като първи проект в района „Търговски център Европа” показва еволюцията на територията около аерогарата. В нея все още логистиката заема централна роля, но нарастващ брой компании оценяват предимството й като място за своя офис.

Количествени натрупвания, качествени изменения

Натрупването на обекти създава възможност за реализиране на икономии от мащаба: проектът е допълнен със заведения, спортен център, зелени и водни площи, автомивка и сервиз за смяна на гуми. Освен това обитателите му могат да работят подобре заедно, а собствениците - по подобряването на инфраструктурата, предлаганите услуги или управлението и поддръжката. „Комбинацията от близостта до аерогарата, изходите на София към магистралите „Тракия” и „Хемус” и фа-

Последната завършена сграда в „Търговски център Европа“ в началото на тази година Фотограф Мария Съботинова


24

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ИНТЕРВЮ Арх. Илко Николов, зам.-председател на Съюза на архитектите в България и председател на САБ - дружество Пловдив:

Имам една мечта – Пловдив да бъде успешен и богат град Арх. Николов, преди месец взехте участие в ежегодния международен фестивал за архитектура и дизайн „Балтийски бриз”, на който архитекти, дизайнери бизнесмени от Русия, Латвия, Литва, Украйна, Беларус, Австрия обсъждаха урбанистични тенденции в планирането на населените места и съвременни средства за тяхното финансиране. Бихте ли споделили кои са най-важните предпоставки за устойчивото развитие на съвременния град? - Най-важното за устойчивия прогрес на един съвременен град е наличие на дългосрочна стратегия и адаптивна визия за неговото развитие. Това се основава на планиране на дейностите в рамките на цялостната концепция за града в дългосрочен период и тяхното поетапно реализиране, съобразено с приоритетите на обществото и възможностите за финансиране. Все прости и елементарни неща, които всеки ги знае и които в Пловдив в последните години не се случват. Какво става на практика – хвърлят се много пари за изработване на стратегически документи – Общ устройствен план, Общински план за развитие на Пловдив 2005-2013 г., Районна устройствена схема, които впоследствие се оказват или неприложими поради несъобразяване с реалните дадености, или невъзможни за финансиране в планираната последователност, или направо откровено нежелание (или по-лошото – неумение) от страна на общинската администрация да изпълнява предвижданията на тези нормативни документи, което по закон е длъжна да прави. Като че ли общите устройствени планове се оказват непригодни към съвременното динамично и непланомерно развитие на градовете, които търпят периоди на разширение и стагнация. По какъв начин интегрираните планове за градско възстановяване и развитие ще отключат потенциала на местната икономика и за подобряване на градската среда? - На пръв поглед е така, ако

не се познава обаче чл. 127 ал.9 от ЗУТ - „ Кметът на общината да представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на общината... и да прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага.” Очевидно законодателят е отчел високата динамика на съвременния живот, освен това е поставил този процес по контрола на реализирането на ОУП на общинския съвет. ОУП на община Пловдив е приет от ОбС на 05.09.2007 г. Три години по-късно – на 16.12.2010 г., ОбС - Пловдив, взима решение за изменение на ОУП – без изискващите се по закон междинни доклади, без анализ за съпоставка на реалностите с предвижданията на ОУП, без дори да е изпълнена и малка част от Програмата за спешни мерки и Етапен план за реализиране на ОУП. Така че не трябва да търсим вината в методиката, а в нейното неприлагане от тези, на които това е служебно задължение. Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИГПВР) са един изключително важен инструмент за осигуряване на безвъзмездно европейско финансиране за трите вида градски зони, които подлежат на планиране – зона с преобладаващ социален характер, зона с потенциал за икономическо развитие и зона за публични функции. Обектите и дейностите по този план ще бъдат финансирани целево в периода 2014-2020 г. В този смисъл прецизното планиране, широкото обществено обсъждане и подробно изготвеният бизнес план за реализация на зоните от ИПГВР ще бъдат катализатор за подобряване на бизнес климата в града. Дано община Пловдив не изтърве пак срока – инициативата на САБ - дружество Пловдив, чрез мое писмо с конкретни предложения до община Пловдив за стартиране на работата по интегрираните планове беше от август 2010 г. И не трябва да забравяме, че ИПГВР не са панацея – те са един от инструментите на общината за обезпечаване на икономически растеж. Има много неразработен потенциал – този на висшите учебни заведения, възможностите за стимулиране на малкия и средния бизнес чрез партньорство с общината за ев-

ропейско финансиране, чрез публично-частно партньорство. Вие обявихте, че влизате в надпреварата за кмет на Пловдив с цел да работите за възстановяване на Пловдив като икономически и духовен център на Южна България. Като председател на САБ – Пловдив, искахте да инициирате създаване на реален обществен форум за обсъждане и формиране на насоки за устройство и изграждане на града с участието на НПО и други граждански структури. - Не искам да политизирам прекалено, но дългогодишният ми опит като ръководител на една активна обществена организация като САБ показа, че с усилията и възможностите на обществените организации, пък било то и професионално изявени, в пловдивски условия не може да се постигне почти нищо. Явно единственият възможен начин за пряко въздействие върху процесите е реално участие в управлението – цел, която съм си поставил. Средството за постигане на тази цел се нарича Нов обществено-политически модел и представлява пряко участие на гражданското общество в управлението, определено от съвременни политически рамки чрез коалиция от доказани демократични дяснореформистки партии. Така че продължаваме идеята за обществен форум за обсъждане и формиране на насоки за устройство и изграждане на града, но с политически средства. В каква посока ще промените развитието на Пловдив? - Няма как да променя из-

веднъж развитието на Пловдив, защото от години насам такова липсва. Мога обаче със засиленото участие на гражданското общество в управлението, чрез водещите позиции на техните представители да инициирам реализацията на средносрочна програма, която ще изведе Пловдив на полагаемото му се челно място в късата листа на богатите и успешни европейски градове. Пловдив е замрял, Пловдив е обезличен, градът губи идентичността си, няма отношение към основните си градообразуващи фактори – река Марица и тепетата. Пловдив трябва най-после да се обърне към реката си - тези 3.5 км от реката в града трябва да станат „Новото лице на Пловдив” - място за туристически атракции, развлечения, спорт, активен отдих, синтез на изкуствата, водни каскади и фонтани, плажове и всички други идеи, които пловдивчани ще предложат. Тепетата на Пловдив – възстановяване на занемарената им външност и насищане с нови активности не само на хартия, както е в момента. Развитие на общ транспортен комплекс „Централна гара”, завършване на градския жп пръстен, терминална връзка Централна жп гара – летище Пловдив. Организиране на истински интегриран градски транспорт, а не палиативните мерки, заложени в подготвяния проект, касаещ електронно таксуване, градски автобусен транспорт и няколко неориентирани велоалеи. Паркиране, паркиране, паркиране - актуализиране и реализиране на общия транспортно-комуникационен план на база съществуващи и „забравени” готови планове и програми.

Изграждане на голяма многофункционална зала и голяма концертна зала. Реализация на големите водни проекти – южен обходен колектор, водоснабдяване „Въча”. Задължително изготвяне на съвместни проекти със съседните общини - развитие на индустриални паркове Пловдив - община Марица по Голямоконарско шосе и по оста Пловдив - Асеновград, развитие на зони за отдих съвместно с община Родопи с финансиране по европейски програми. Всеки един от тези мегапроекти при правилно функционално, инфраструктурно и пазарно планиране може да бъде самофинансиращ се, да носи приходи от данъци и такси, да открие нови работни места. Кои според вас са найефективните механизми за привличане на инвестиционен ресурс в общините? - На първо място са еврофондовете. На второ място са механизмите на публичночастното партньорство – „мръсна“ дума за Пловдив, но е крайно време това да се промени – голяма част от европейските програми финансират единствено проекти, структурирани на база ПЧП. Създаване на благоприятен бизнес климат – ограничаване на монополното влияние, създаване на преференциални условия за инвеститори в Пловдив чрез намаляване на такси и данъци, подпомагане чрез общината на еврофинансиране на малкия и средния бизнес. Силен приоритет е развитието на туристическата индустрия – имаме огромен неизползван културен, исторически, археологически, природен потенциал. Пловдив е градът с най-стари културни традиции в България. Задължително трябва да върнем този статут на града ни. Пловдив да стане сърцето на модерна България. Имам една мечта – Пловдив да бъде успешен и богат град. Най-свободният, най-красивият, най-гостоприемният град. Тази мечта днес е необходимост за всеки от нас. Интервюто взе Светла ДОБРЕВА

Î

Пълния текст четете на www.stroitelstvo.info


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

25

БРАНШ Проф. Иван Трифонов, съпредседател на организационния комитет на Четвъртата национална научнотехническа конференция по пътища с международно участие:

Иска ми се да приложим добрия чужд опит в нашата практика - Няма връзка с това. Тук става въпрос за рецепти за асфалтови смеси, за видове асфалтови покрития, за преимущества и недостатъци на различните покрития, за новите материали и технологии.

Проф. Трифонов, каква е равносметката от проведените досега три национални научнотехнически конференции по пътища на Универнитета по архитектура, строителство и геодезия? Какъв е интересът към тях? - На първо място е обмяната на опит. Тук се събират проектанти, строители, надзорници, специалисти по поддържането на пътищата. Участвайки в тази конференция, те се запознават с докладите на известните специалисти от Германия и Австрия и изтъкнати наши специалисти по проблемите, които сме предвидили за обсъждане на конференцията. Освен обмяна на опит този форум спомага за повишаване на квалификацията на специалистите и затова интересът към нея е много голям. Всяка година броят на участниците се увеличава. През 2008 г., когато проведохме първата конференция, започнахме със 114 специалисти. На третата бяха 150 участници. Вероятно тази година ще достигнат 170-180. Средно годишно броят на участниците се увеличава с около 20. Бялата книга на транспорта от март 2011 г. поставя въпроса за по-ниски емисии на въглероден диоксид при производството на асфалт. Това ли е причината тази година да бъде избрана темата за асфалтовите покрития?

Как подбирате темите и лекторите за конференцията? Каква дискусия очаквате от тазгодишния форум? - От първата конференция досега изработихме подход към темите и стил на конференцията: търсим проблем, който се явява по пътищата от нашата мрежа, и експерти главно от Германия и Австрия с опит в решаването му. Те споделят опита си, български специалисти също разказват за своите наблюдения и така участниците научават добрите практики в Европейския съюз. За конференицята през 2008 г. след тежката зима, в която в автобуси останаха в снежните преспи заради непочистени пътища, поканихме проф. Ралф Рос от Института по пътища и железници в Техническия университет в Карлсруе да ни запознае с проблемите при зимното поддържане в Германия. По същия начин постъпихме и при втората конференция. Недостигът на средства за пътищата изисква оптималното им разпределяне и разходване за поддържане и реконструкция. По темата поканихме декана на строителния факултет на Техническия университет във Виена проф. Йохан Лицка, внедрил специална методика в Австрия по поддържане на пътните настилки – така да се влагат средства, че да има оптимален ефект. Третата конференция се проведе малко след като Германия промени през 2010 г. нормите си за проектиране на пътища и магистрали. За новите нормативни до-

кументи говориха техните автори Кристян Липолд и Гюнтер Вайцзер. За тази конференция избрахме асфалтови покрития, защото това е много интересна и актуална тема. Всички познават състоянието на нашите пътища – пукнатини, дупки, коловози се появиха през последните години. Затова и поканихме големия експерт по проблемите на асфалтовите настилки проф. д-р инж. Фромул Вернер да ни запознае с опита в Германия. Не на последно място очакваме лекцията на бившия заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и сегашен министър Лиляна Павлова с тема “Регионално развитие – част “Пътища”, а също и председателя на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” Сергей Михалев да представи приоритетите на агенцията. Ние имаме много добри специалисти по асфалтови покрития, които ще покажат своите технологии. Достатъчно ли са средствата за развитие на науката в сектор “Пътища” в УАСГ? - Какво значи достатъчно? Никакви ги няма. В нашата катедра “Пътища” не си спомням да е възложена, разработена и финансирана някаква по-сериозна тема. Попадали са малки задачи – експертизи, но сериозно изследване няма. И в целия университет е така. Подпомагат ли фирмите университета с финансиране за наука? - В Европейския съюз фирмите финансират научноизследователски звена, за да може да се развива науката в сектора. За съжаление в България това още не е станало. Средствата и за тях не достигат и няма финансиране за

фирмите. Държавата все още е задлъжняла към фирмите с големи суми и това ги кара да затягат коланите. Третата конференция беше в София, но сега пак се връщате в Несебър. - Много по-добре е конференцията да не е в София. Добре е, когато специалистите са на едно място и общуват по време на конференцията, почивките, обяда. В София не се създава обстановка и възможност всички да се съберат на едно място и да дискутират. От кои чужни страни има участници? - Участниците са от

Германия, Австрия, Италия, Гърция, Полша. Румънци и сърби досега не сме имали. Какъв ефект очаквате от конференциите? - Това, което ми се иска, е чутото от специалистите на конференцията да се възприеме и да се вложи в нашата практика. Това ще доведе до по-добро качество на строителството на пътища, до използване на нови технологии и материали. Така се прилага чуждият опит. Нашите специалисти, които се занимават със зимното поддържане, си взеха поука след конференцията през 2008 г.

След форума по управление на настилките се заговори по-активно, че трябва да се съберат данни за пътищата, говорихме да се започне с описа и създаване на база данни найнапред в една област, за да се види как ще тръгне. Но сега средствата за това не достигат. Третата конференция за нормите за проектиране на пътищата беше много интересна. Българските норми са много свързани с германските. Нашите са от 2000 г., германските – от 2010 г. На 10-15 години нормите трябва да се обновяват, т.е. предстои подобна промяна. Интервюто взе Милена ВАСИЛЕВА


26

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Готов е предварителният проект на новия общ устройствен план на Ямбол Предвижда се разширяване на жилищните и производствените зони на града Да предложи адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на Ямбол и да формулира подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация, е рамковата цел на подготвящия се в момента нов общ устройствен план. Вече е изготвен предварителният проект и предстои неговото обществено обсъждане на 13 септември, след което и одобрение от Експертния съвет по устройство на територията в общината. Общият устройствен план на града и землището му е възложен на „Проарх“ АД след обществена поръчка. В проектантския екип с ръководител арх. Иван Димчев участват арх. Емил Леков, арх. Галин Василев, арх. Радосвета Едрева, ик. Стойко Дошеков и ик. Юлия Спиридонова. Действащият в момента ОУП е от 1973 г., не само физически, но и морално остарял, разработен при различни социално-икономически и законови постановки. Новият план има хоризонт 15-20 години и прогнозно население 75-80 хил. души. УРБАНИСТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ

Социално-икономическото и урбанистичното развитие на общината зависят до голяма степен от възможностите й за интегриране със съседните общини и области от Югоизточна България и разширяване на трансграничното сътрудничество с Турция. От особено значение за обособяването му като транспортен и логистичен център е преминаването на трасето на автомагистрала „Тракия“ и на скоростната жп линия София - Бургас. На базата на комплексните проучвания са определени основните принципи на проектното решение: •доразвиване на съществуващата градска структура •усъвършенстване на

архитектурния облик чрез нови строителни системи и идеи за обитаване – малко- и средноетажни групи, терени за еднофамилни сгради в зелена среда •усъвършенстване на комуникационната мрежа при осигуряване на напречни връзки север - юг, доразвиване на жизнено важни направления изток - запад, бърз достъп до основните притегателни центрове, приобщаване на комуникационно изолираните квартали •развиване на центровата система, обогатяване на пешеходната ос •осигуряване на необходимите рекреационни зони чрез доразвиване на зелената система и местата за отдих и спорт. Предварителният проект обхваща две основни зони – жилищна и производствена, конкретизирани с решения за усвояване на територията. За Ямбол е характерно изграждането на жилищната зона на изток от р. Тунджа, докато териториите от западната страна са промишлени. Обслужването и връзката се осъществяват с радиална улична мрежа с недостатък претоварването на градския център с транзитно движение и затруднената връзка между периферните зони и вторичните центрове. За избягването им се предвиждат околовръстни тангенциални улици или градски рингове. Извънселищна територия

Жилищни зони •Включване на терени източно от жк „В. Левски” и жк „Възраждане”. Проведени са множество процедури по смяна на предназначението на земите и има новоизградени жилищни сгради. Територията ще се обслужва комуникационно основно от новопредвиденото продължение на ул. „Руен” до връзката й с ул. „Граф Игна-

Г

рад Ямбол е самостоятелна община и административен център на едноименната област в югоизточната част на страната. Територията му е 90.72 кв. км и граничи от всички страни с община Тунджа, която изцяло попада в неговото гравитационно поле. Градът е разположен на двата бряга на р. Тунджа и датира от повече от 17 века. Ямбол отстои на 350 км от София, на 92 км от най-голямото ни търговско пристанище Бургас и на 67 км от новия ГКПП Лесово-Хамзабейли, който ще подобри значително трафика между България и Турция. Заема 12-о място в страната по брой на населението – 74 132 души. тиев”. •Усвояване на терени за малкоетажно жилищно застрояване, заключени от „Специален терен” на запад, южно от жк „Д-р Дончев” и Болничен комплекс и северно от продължението на ул. „Н. Петрини”. •Усвояване на част от придобитите от общината терени в м Червен баир за жилищни нужди Производствени зони и ядра •Западна посока: Предложение за включване в регулационни граници на терен северно от пътя Сливен - Ямбол, подходящ за логистични дейности, в непосредствена близост до трасето на АМ „Тракия”. Предложени са за включване в регулация и усвоените терени от бившия стопански двор и фирма „Синтер”. •Северна посока: Предлага се включване в регулация на терени в м Старото летище - южно и източно от специалния терен, където вече има изградени мощности. Има и нови предложения за територии между Северния обход и „Воинтех”. Най-мащабното предвиждане в тази зона е преотреждането на Специалния терен за производствени нужди в далекоперспективен план. Основното му предназначение ще бъде развитие на иновативни производства и при интерес – на технологичен парк.

•Източна посока: Нови пунктове в района на „източния обход” и пътя за с. Черган. Източно от района на учебния комплекс в кв. „Зорница” се предлага изграждане на зона за развойна и научна дейност. •Южна посока: Предлага се навлизане в регулационните черти на града на усвоените територии за производствено-складови дейности в кв. „Тракия” и тези южно от жк „Каргон” и „Възраждане”. Такива терени има и от двете страни на път I-7 за Елхово, под жк „Граф Игнатиев” и „Диана”. С проекта се предлагат и земи с право на смяна на предназначението за производствено-складови дейности. Селищна територия

Жилищна зона Предвижда развитие на централната част чрез реконструиране на съществуващия сграден фонд; интензификация на застрояването чрез въвеждане на нови многофункционални устройствени зони – Ц и Ц1; създаване на хармонизирана среда около елементите на културно-историческото наследство. Предлага се усвояване за жилищни нужди на незастроени терени в Първи район и кв. „Хр. Ботев”. Зелената система в предлагания й вид обвързва жилищните и обслужващите територии и хармонизира средата за ежедневен и седмичен отдих.

Производствени зони Устройственото решение се базира на максималното уплътняване на съществуващите зони, обогатени с обосновани локални намеси на „безвредна промишленост”, развитие на малки и средни предприятия и перспективно развитие на инвестиционни проекти от национално и местно значение. КОМУНИКАЦИОННОТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

План-схемата на комуникационно-транспортната система е разработена в съответствие с предвижданията на ОУП. Целта е да се анализират възможностите за развитие на транспортно-комуникационната система като основен фактор за териториалното развитие на урбанизираната среда. Направено е проучване на възможностите на съществуващата транспортна система, връзките й с републиканските и общинските пътища, обществения транспорт, проблеми на паркирането, пешеходното движение, и др. Градът е тангиран от изток от първокласния път I-7 Румъния – Шумен – Ямбол – Лесово - Турция, по който се осъществяват основните транспортни кореспонденции с центъра на Югоизточния район – Бургас, и с Черноморието, със Северна България и Турция. Връзката с новостроящото се трасе на магистрала „Тракия” ще се осъществява чрез три пътни възела тип „непълна детелина” при пресичанията с път II-53 Ямбол - Кабиле - Жельо войвода - Калояново и с път I-7 между Веселиново и Зимница. За извеждане на транзитното движение са изградени Северен обходен път (Републикански път III-5303), Западен обходен път (част от Републикански път III-555), Източен обходен път (част от Републикански път III5305) и Южен обходен

път (част от Републикански път II-53). Тези пътища не оформят цялостен ринг, а са отделни пътни участъци. Особено тежко е положението с обходен път „Юг“. Липсата на връзка с обход „Запад“ вкарва транзитното и тежкотоварно движение в чисто жилищни територии с много тесни улици като „Атанас Кратунов”, „Яворов” и „Клокотница”. Вече е изготвен проект за рехабилитация на обход „Юг“ и връзка с обход „Запад“ с пътен възел над жп линия София Бургас и предстои неговата реализация. За провеждане на предвидената с ОУП улична и пътна мрежа е необходимо изграждането на 11.56 км нови улици, два нови пътни възела с непълни развръзки с мостове над жп линия на ул. „Ат. Кратунов” и на продължението на обход Запад, пет нови моста на р. Тунджа, и изграждане и реконструиране на 20 кръстовища, от които 4 кръгови. ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Неразделна част от плана са разработените правила и норми за прилагане, които да гарантират запазване и развитие на съществуващите части на града, оформяне на облика му при съобразяване с новите европейски изисквания за устойчиво развитие и рационалното използване на теренните ресурси. Създават се нови устройствени зони с определен режим на ползване и застрояване, които трябва да се съблюдават при по-нататъшното изработване на ПУП. Паралелно с окончателния проект на ОУП ще се изготвят и интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за три зони на общината, която е сред 36-те агломерационни центъра с финансиране по програма „Регионално развитие”. Светла ДОБРЕВА


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Елементи на територията на населеното място 1 I. СЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ 1. Нето терени за обитаване (жилищни квартали) 2. Терени за обществено обслужване, в т.ч. за: 2.1. обекти за образованието 2.2. здравеопазване 2.3. делово и административно обслужване 2.4. спорт и развлечение 3. Терени на производствените обекти, в т.ч. на: 3.1. промишлените предприятия 3.2. транспортните предприятия 3.3. търговско-снабдителните предприятия 4. Терени на трансп. техн. инфраструктура, в т.ч. на: 4.1. първостепенната улична мрежа 4.3. железопътния транспорт 4.4. автомобилния транспорт 5. Зелени площи за широко общ. ползване, в т.ч. на: 5.1. паркове, скверове и др. подобни 6. Терени за специални нужди ОБЩА ПЛОЩ НА СЕЛ. ТЕРИТОРИЯ ( т.1 до т.6 вкл.) II. ИЗВЪНСЕЛИЩНА ТЕРИТОРИЯ 7. Селищни образувания 8. Земеделски територии, в т.ч.: 8.1. обработваеми земи 8.2. необработваеми земи 8.3. земи по §4 9. Горски територии, в т.ч.: 10. Водни течения и водни площи 11. Терени на трансп. техн. инфраструктура 12. Терени на инж. инфраструктура 13. Други (специални, гробища, кариери) ОБЩА ПЛОЩ НА ИЗВЪНСЕЛ. ТЕРИТОРИЯ ( т.7 до т.13 вкл.) ОБЩА ПЛОЩ НА ЗЕМЛИЩЕТО ( I+II = т.1 до т.13 )

обща площ в ха. 2

Предвиждане по устройствения план % от обща % от на жител на жи- площ обща тел в обща кв.м. кв.м. площ ха. площ 3 4 5 6 7

445,9 121,57 65,61 20,3 0,92 34,74 609,79 486,76 6,91 65,99 158,76 45,53 48,18 25,01 162,21 148,27 179,08 1677,31

26,58 7,24 3,91 1,21 0,05 2,07 36,38 29,02 0,41 3,93 9,46 2,71 2,87 1,49 9,67 8,83 10,67 100

57,78 15,75 8,5 2,63 0,11 4,5 79,01 63,07 0,89 8,55 20,57 5,89 6,243 3,24 21,03 19,21 23,2 217,34

545,44 167,46 65,61 20,3 2,84 78,71 754,98 631,95 7,02 72,54 171,01 53,6 48,18 25,01 246,82 167,7 73,54 1959,25

27,83 8,54 3,34 1,03 0,14 4,01 38,53 32,25 0,35 3,7 8,76 2,73 2,45 1,27 12,59 8,55 3,75 100

68,18 20,93 8,2 2,53 0,35 9,83 94,37 78,99 0,87 9,06 21,38 6,7 6,02 3,12 30,85 20,96 9,19 244,9

216,67 5945,99 4762,4 1154,79 28,8 772,06 165,18 58,13 36,12 194,55

2,93 80,51 64,45 15,62 0,38 10,44 2,23 0,78 0,48 2,63

28,07 770,51 617,12 149,64 3,73 100,04 21,4 7,53 4,68 25,21

216,67 5659,03 4605,73 1024,5 28,8 772,06 165,18 63,15 36,12 194,55

3,04 79,67 64,8 14,41 0,4 10,86 2,32 0,88 0,5 2,73

27,08 707,41 575,71 128,06 3,6 96,5 20,64 7,89 4,51 24,31

7388,7

100

957,44

7106,76

100

888,345

9066,01

100

1174,79 9066,01

100

1133,25

Съществуващо положение

27


28

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ИЗЛОЖЕНИЕ Кремена Вълчева, „Германо-Българска индустриално-търговска камара“:

Мюнхен Expo Real 2011 - участниците на пазара търсят нови бизнес модели Н

Г-жо Вълчева, официален представител на кои германски панаири е Германо-Българската индустриално-търговска камара? - Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) е официален представител за България на шест от най-големите германски панаири – Дюселдорфски, Кьолнски, Лайпцигски, Мюнхенски, Нюрнбергски и Франкфуртски, и подпомага български изложители и посетители на германските панаири и изложения. ГБИТК е част от световната мрежа на германските външнотърговски камари. Ние действаме като свързващо звено между икономиките на двете дър-

жави. Целта ни е да разкриваме нови възможности за бизнес пред нашите германски, български и международни клиенти. При нас членуват повече от 450 фирми, институции, организации и физически лица. ГБИТК представлява и

Федералната провинция Бавария. В момента готвите поредното издание на EXPO REAL 2011, което ще се проведе от 4 до 6 октомври непосредствено след известния в цял свят

Октоберфест. Защо препоръчвате българско участие и посещение на Мюнхен? - С гордост мога да заявя, че представляваме един от най-големите панаири не само в Германия, но и в световен мащаб. Мюнхенският международен панаир със своите 40 специализирани изложения годишно е доказан форум за строителната индустрия, недвижимата собственост, транспорт и логистика, технологии, електроника, лазери и ИТ, спорт, мода и туризъм. Често ми се случва при разговор с фирми или клиенти само при споменаването на Мюнхенския панаир да видя усмивки и да чуя поредната история за перфектната организация в Мюнхен, за сключените договори, за новите и старите клиенти, с които през деня си обсъждал бизнес партньорството, а вечерта си пил с тях по бира и си се наслаждавал на топлата и приятелска атмосфера на Мюнхен. Ще спомена само няколко важни причини, за да посетите Мюнхенския панаир на изложението EXPO REAL 2011. Най-голямото изложение за недвижима собственост и инвестиционни проекти в Европа ви дава възможността да създадете ценни контакти, нови клиенти и партньори. На EXPO REAL 2010 си дадоха среща над 36 800 професионалисти от 71 страни, а 78% от участниците на предишното издание казват, че са успели да си намерят нови бизнес партньори. Участниците в EXPO REAL отразяват целия спектър на бизнеса за недвижима собственост: инвеститори и финансисти, проектанти и проектни мениджъри, консултанти и посредници, хора, управляващи корпоративна собственост, архитекти и представители на градове и иконо-

а EXPO REAL 2010 си дадоха среща над 36 800 професионалисти от 71 страни

мически региони. EXPO REAL е мястото, където да заявиш своето присъствие в бранша на недвижимата собственост. Изложението включва и богата конферентна програма – участието във всички форуми и дискусии е включено в цената на входната карта. Посетителите имат възможност в рамките на трите дни на изложението да участват в 5 форума и да чуят повече от 100 доклада на известни международни

П

осетителите имат възможност в рамките на трите дни на изложението да участват в 5 форума и да чуят повече от 100 доклада на известни международни референти

референти по въпросите на инвестиционни и финансови стратегии, концепции за устойчивост и тенденциите в бранша на недвижимата собственост. Как се развива изложението през годините? - Историята на EXPO REAL от стартирането си през 1998 г. досега е success story. Изложението винаги е имало претенциите да бъде форум, който да носи реална полза на участниците си – и винаги досега е успявало. Въпреки световната финансова криза, довела през 2009 г. до сри-

вове с 30% до 50% при много панаири за недвижима собственост, EXPO REAL продължава да гради добрата си репутация – отчита спад само от 15%, което от своя страна води до успокояване на участниците и фокусиране върху диалога за бъдещето на пазара. 2010 г. беше успешна и обявена за година на новия шанс: EXPO REAL бележи ръст от 4% изложители и 1000 участници повече, което е знак за глътка въздух и възстановяване на бранша след кризата. Важните играчи на пазара вече насочиха своя поглед напред в търсене на нови пазарни сегменти, нови бизнес модели и тенденции, но с фокус върху осигуряване на трайно и стабилно развитие на бранша. А не се и съмняваме, че тази година положителното развитие ще продължи. Как е представена България на форума? - България присъства още от 2005 г. със собствени изложители на EXPO REAL, изложението през годините е посещавано от повече от 100 фирми – инвестиционни посредници, фирми, развиващи и управляващи инвестиционни проекти, представители на бизнес паркове, архитекти, проектантски бюра, агенции за недвижими имоти. Според резултатите от анкетата, направена сред посетителите през 2010 г., 97% от тях възнамеряват през 2011 година отново да посетят изложението. Но да оставим цифрите настрана. Моето мнение е, че участието в едно изложение от мащаба на EXPO REAL е задължително за българските фирми в сферата на недвижимата собственост – да създадат контакти, да сверят часовниците си. Просто защото на едно място срещаш всички, които са в бранша.


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

29

ПРОЕКТИ

В началото на 2012 „Мосю Бриколаж“ в Плевен ще е в нова сграда До няколко месеца „Мосю Бриколаж“ в Плевен ще е в нова сграда. Строителството й започна от края на август и трябва да приключи през януари. Изпълнител е „АТ инженеринг 2000”, консултант е „Графити” ООД с управител инж. Валентин Митев. Проектната разработка е на „Емил Крумов &Ко” ООД по част „Конструктивна” и арх. Валери Ценов по част „Архитекту-

ра”. Инвеститор е „Билла недвижимости”, договорът за наем е с „Доверие-Брико” АД. Към момента магазин на френската верига функционира в търговски център „Технолукс“. Новият магазин е пристройка на калкан към „Билла маркет“ до кооперативния пазар. Застроената площ на сградата на ул. „Асен Халачев” №2 е 2264 кв.м, разгъната площ – 2397

кв.м. Обектът ще се изгради върху част от паркинга към ул. „Княз Александър I Батенберг“. Одобреният ПУП е за имот с площ от 11 496 кв.м за обществено обслужващи дейности. Размерите на сградата са 60.5 м на 51.2 м като начупен контур. Сградата е едноетажна, над приемното помещение има второ ниво с мениджърски офис и обслужващи помещения.

Паркингът е със 140 места. Съществуващият вход за леки автомобили от ул. „Ал. Батенберг” ще се измести с 19 м на изток. Проектното решение по ВиК предвижда изместване на съществуващ канал ф500 мм. В част ОВК са разработени климатична инсталация - MRV система – за търговска зала, мултисплит система за административни помещения и др.

Магазин Бриколаж – пристройка към БИЛЛА маркет Плевен (до Кооперативен пазар)

Обект

Възложител

„БИЛЛА Недвижимости”

Проектант

„Емил Крумов &Ко.” ООД „АТ инженеринг 2000”

Изпълнител

2264 кв.м

ЗП

133 кв.м

ЗП второ ниво

2397 кв.м

РЗП

11496 кв.м

Площ на имота

„Графити” ООД

Консултант

Пред завършване е първият „Т маркет” в града Още в началото на годината веригата „Лидл“ откри първия си магазин с РЗП 1811 кв.м на ул. „Георги Кочев“ до „Технополис“. Веригата е с проектна готовност за втори магазин със застроена площ 1974 кв.м в западната част на града в „Сторгозия“. През април отвори врати строителният хипермаркет „Баумакс“ от 12 хил. кв.м - петият на компанията в България. През пролетта започна работа и вторият магазин „Пени“ на бул. „Христо Ботев“. В момента пред завършване е първият „Т маркет” в жк „Сторгозия“. Кризата промени плановете на „Билла“. След пуска на обекта в „Сторгозия”

в застой остана строителството на обект в квартал „Дружба“, където веригата трябваше да влезе под наем с четвърти обект. През април „Билла“ преформатира магазина си до Кооперативния пазар, като в част от площта влезе под наем веригата за детски стоки „Хиполенд”. В момента компанията инвестира в нова сграда за „Мосю Бриколаж“. Освен тях към момента в града работят един магазин „Метро“, два „Кауфланд“, шест магазина „Лайф“ от местния инвеститор „Роко Бароко“ и няколко магазина „Фантазия”. Веригата „Карфур”, основен наемател в

Метро

7 са магазините от местната верига супермаркети „Лайф“

Баумакс

Лидл

Пени Маркет Т-Маркет Билла Мосю Брикокалж Карфур Кауфланд Елемаг

4 обекта са на местната верига супермаркети „Фантазия“

„МОЛ Плевен“, се очаква да стъпи в града през пролетта на 2012 г. според подписания в началото на годината договор. Силвия ЗЛАТКОВА

Хиполенд Билла Мосю Бриколаж

Лидл

действащи в момента предстоящо откриване до края на 2011 г. предвидени за 2012 г. проектно решение

Пени Маркет Кауфланд

Европроект връща славата на художествените занаяти в село Орешак Община Троян ще вложи близо 1,5 млн. лева за превръщането на „Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата“ – с. Орешак в атрактивна туристическа дестинация Кметът на Община Троян Минко Акимов и управителят на фирма „Кадет Консулт-Строй“ ЕООД Виден Виденов подписаха договор за обновяване на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуства“ в село Орешак. Подписването на договора стана публично пред медиите и граждани на общината на специално организирана пресконференция. Ремонтните дейности на изложбения комплекс в село Орешак ще бъдат реализирани по проект BG161PO001/3.1-02/2009/011 „Развитие на туристически атракции в община Троян” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. „Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата” в село Орешак е една от забележителностите на общината, обяви кметът на Община Троян г-н Минко Акимов. Изложбеният комплекс е построен точно преди 40 години и за този период не е извършван някакъв по-сериозен ремонт, а е само поддържан. Това е накарало и общината да кандидатства за финансиране по програма за регионално развитие, за да може да бъде обновен комплексът, който е една уникална атракция за живеещите в региона, а и за множеството туристи, които го посещават. Явно проектът е бил добър щом сме спечелили, подчерта Минко Акимов. Проектът

е на обща стойност 1 465 108,68 лв., като 219 766,30 лв. са съфинансирани от Община Троян. „Очаква се ремонтът на изложбения комплекс да приключи за няколко месеца, а след обновяването това да допринесе за увеличаване броя на туристите в общината. Нашите амбиции са да възвърнем славата на изложението и да го направим отново средище за провеждане на международни събития, каквото то е било преди години”, обясни Минко Акимов. „Основната цел на проекта е насочена към подобряване на туристическа-

та среда чрез решения, които насърчават развитието на традиционния масов туризъм”, обяви ръководителят на проекта от страна на Община Троян, инж. Николай Хитров. Към момента изложбените зали имат нужда от обновяване, реконструкция и модернизация, за да отговарят на съвременните изисквания за подобен род съоръжения. В проекта е заложено да бъдат извършени различни ремонтни дейности на 7 от 9-те изложбени зали плюс входа на изложбения комплекс и административната обслужваща сграда. Част от ремонтите, които предстои да бъдат извършени, са свързани с фасадно саниране и подмяна на покривна конструкция, дограма, ел.инсталация, осветителни тела и подови настилки. Очакваме след реализиране на заложените в проекта ремонтни дейности да превърнем националното изложение в село Орешак в атрактивна туристическа дестинация, подчерта инж. Хитров. Виден Виденов, управител на „Кадет Консулт-Строй“ ЕООД – фирмата изпълнител на проекта, се ангажира да изпълни ремонтните дейности качествено и в срок. Управителят на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуства“ в село Орешак – Иван Чакъров, изрази надежда, че след реализирането на проекта изложението ще се превърне в духовно средище, в което гостите не само ще разглеждат експонатите, но ще видят и начина им на изработка, а при някои занаяти дори сами ще могат да измайсторят предмети, влагайки в тях личен вкус и художествен усет.


30

Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTANT SERVICES) REPUBLIC OF BULGARIA MUNICIPAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECT CONSULTING SERVICES Loan No 78340 Project ID No: P099895-II, Contract No MIDP-CS-QCBS-3 “Construction supervision for Studena Dam” Expressions of interest The Republic of Bulgaria has received financing from the World Bank towards the cost of the Municipal Infrastructure Development Project and it intends to apply part of the proceeds for payment under Contract No. MIDP-CS-QCBS-3 for consulting services. The Consultant shall do “Construction supervision for Studena Dam” required for the rehabilitation of Studena dam. Studena Dam is situated in the Struma River valley at around 0, 5 km upstream of the village of Studena and at about 15km upstream of the town of Pernik, Sofia region. It was built with the main purpose of creating a storage capacity for the river flows of Struma River and its tributaries Matnitsca River and Kladnitsa River, aimed at providing for potable and industrial water supply in the area of Pernik, power production and flood protection of arable lands downstream of the dam. The dam reservoir stores water flows from its own catchment area and additional water quantities coming into the reservoir by means of Vladayski and Palakariyski feeder canals. Studena Reservoir scheme includes: concrete buttress dam with front spillway and stilling basin, bottom outlet with stilling basin, intake tower, penstock, hydro power plant, headrace channel and feeder canals. Currently the hydro-mechanical equipment is strongly worn out and technically outdated, with the exception of the spillway gates and the new control valves on bottom outlet pipes, the rest of the equipment is at the end of its period of operation. The pressure piping of the water intake is heavily corroded. Control and Instrumentation System (C&I) on Sudena dam is in the end of mileage life. Sudena dam has no electronic system for data processing and data storage from the observation. The Consultant shall be required to: • Act as “Consultant” according to the Bulgarian legislation pursuant to Article 166, 167 and 168 of the Spatial Development Act (SDA), (State Gazette of the Republic of Bulgaria, No. 1/2001 and the subsequent revisions), where the Consultant have to perform: (i) an assessment

of the investment design's conformity and (ii) construction supervision during the construction period • Act as “Engineer/ Project Manager” in accordance with the TOR and contract conditions as they are specified in the World Bank Standard Bidding Documents /SBD/ for procurement of Works, where the Engineer is to administer and supervise the design and construction contracts as an agent of the Employer. The Consulting services will be required for approximately 46 (forty six) months from the Contract signing, of which 10 (ten) months for design period activities, 24 (twenty four) months for construction period activities and 12 months for Defects Notification Period . The Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria now invites eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested consultants must provide information indicating that they are qualified to perform the services, including: • Profile of the consultant – date and place of registration, overall experience in the field of the assignment, human resources (general experience and qualifications of the main personnel, number of years in the company), financial capacity (annual turnover for the past five years, annual turnover in the field of the assignment for the past five years). • ISO 9001:2008 Certificate for a quality management system. The scope of the certificate shall meet the subject of this assignment. • Experience in similar projects and in provision of similar services in the past five years. List and short description of the assignment, including the name of the client, place, implementation period and value, etc. have to be presented. • Experience in the region. Information on the local and regional experience in similar projects • References from previous Clients In addition to the required information Consultants may provide brochures and other related documents. The Consultants are informed that a Valid License for assessment of the investmentdesign’s conformity and construction supervision in accordance with the requirements of the Bulgarian Spatial Development Act (SDA) shall be obligatory at contract signature. Consultants may associate to enhance their qualifications. The “association” may take the form of a Joint Venture. In case of a Joint Venture (JV), all members of the JV will be evaluated jointly for the

purpose of short listing and shall be jointly and severally liable for the assignment and shall sign the contract in case of award is made to that JV group. Interested consultants should clearly indicate the structure of their “association” and the duties of the partners in their application. Unclear expression of interests in terms of “in association with” and/or “in affiliation with” and etc. may not be considered for short listing. Keeping one expression of interest per firm as principle, a consultant firm may decide whether it wishes to participate as an individual consultant or as a partner in a joint venture. Please note that a firm shall submit only one EOI in the same selection process either individually as a consultant or as a partner in a joint venture. No firm can submit an EOI individually and as a partner of a joint venture in the same selection process. Consultants who are interested in and would like to submit their Expression of Interest for more than one contract should confirm that they have sufficient financial and human resources to carry out more than one such contract as relevant, and that for each different contract the Consultants should provide in their proposals different individuals in the teams of key personnel. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers published May 2004 and revised in October 1, 2006 and May 1, 2010. Consultants will be selected based on quality and cost selection (QCBS). Interested consultants may obtain further information at the address below from 09:00 to 15:00 office hours. Expressions of interest must be submitted in one (1) original in English and two (2) copies of the above information to the address below by the 30th of September, 2011, 16:00 p.m. (Sofia local time) and should be clearly marked “Construction supervision for Studena Dam”, Contract No MIDP-CS-QCBS-3. Address for information and submission of Expressions of Interest: Ministry of Regional Development and Public Works Investments Directorate Room 503, fifth floor Municipality Infrastructure Development Project Attn. Kalina Shopova, Project Coordinator 17-19, Sv. Sv. Kirill and Metodii Street, 1202 Sofia, Republic of Bulgaria Tel: +359 2 9405338 Fax: +359 2 9872517 E-mail: KShopova@mrrb.government.bg Web site: http://www.mrrb.government.bg Working hours: 09:00 to 16:00


Строителство Градът, 12 - 18 септември 2011 г.

sg.stroitelstvo.info

BUILDINGREEN Чужд опит от Китай

Изследователски център комбинира архитектура и енергийна ефективност Зеленото строителство се превръща от отличителна в задължителна черта за обществените сгради. Пестенето на енергия е основен принцип при проектирането. Налагането на енергийно ефективните обществени сгради е значително по-труден процес за разлика от тенденциите в жилищното строителство. Една от първите сгради в Китай, дала пример за зелено строителство, е изследователският център към престижния пекински университет Tsinghua. Проектът е плод на съвместната работа на италиански и китайски екипи с главен архитект Марио Кукунела. В това време на бурно строителство зелената архитектура има предимство, защото заедно с нарастващия брой строителни площадки се увеличава и отделеният въглероден диоксид. Количеството на вредните емисии е от особено значение за големите

Южната фасада с главния вход

видни крила, заключващи озеленено дворно пространство. Именно от тази страна се намира и главният вход на института. Присъствието на зеленина в случая играе не само естетическа, но и функционална роля. Растителността спомага за редуциране на количествата въглеродни емисии и поради тази причина е разположена по цялата стъпаловидна фасада. Заедно с нея по начленената структура

U

-образната форма е следствие от редица проведени тестове и компютърни симулации, целящи да открият оптималното решение за оползотворяване на енергията градове като Пекин. Ето защо въпреки по-високата цена е важно създаването на енергоефективна сграда. Другата съществена причина е смисловото обвързване на функция и концепция – изследователският център за околна среда дава пример за екологичност, като започва от самия себе си. Сградата включва десет наземни и два подземни етажа, като общата застроена площ е 20 000 кв.м. Идеята за енергоефективност е заложена още в композицията. Поради тази причина северната фасада е опростена и затворена, докато южната е оформена от две стъпало-

са разположени и фотоволтаични панели, които осигуряват част от енергийните нужди на сградата. 190 соларни модула доставят до 20kW, като същевременно засенчват терасите и по този начин предпазват фасадата от прегряване. Поради липсата на панели от източната и западната страна слъцезащитата се осъществява чрез хоризонтално щамповано остъкление с външни бленди и щори отвътре. Гладката междинната част на южната фасада е предпазена с хоризонтални стъклени ламели, част от които се завъртат с цел да се контролират температурата и количеството

светлина в помещенията. Поради тази причина прозорците са от двойно стъкло. Сградата притежава интелигентна система от сензори, които отчитат интензивността на светлината и увеличават до максимална степен използването на естествена светлина. Заедно с тях инфрачервени сензори засичат влизането и излизането от помещенията, което спомага и за осъществяването на контрол в сградата. Въздухообменът се регулира от система, интегрирана в пода. Използваният въздух се освобождава, когато се засече повисоко ниво на въглероден диоксид в помещението. Охлаждането се осъществява чрез тръбопровод по тавана, по който тече студена вода. По същия начин през него през лятото минава топла вода. Основното електрозахранване е от газ-генератори. Отделената от тях топлина се използва за климатичната инсталация. При необходимост климатичната система може да бъде захранвана и на ток. Друга екологична черта е събирането на дъждовната вода, която заедно с пречистената отпадна вода се използва за обслужването на санитарните помещения. При нормална експлоатация сградата намалява с 58% количеството на емисиите на въглероден диоксид. Този процент може да се

повиши и до 80. Сградата достигна максималния си капацитет, като работи 95% на природен газ и 5% на соларна енергия. Пламена ГЕОРГИЕВА

Фрагмент от югозападната фасада

31


Строителство Градът  

вестникът за строителство