Page 1

‫أعذب األشعار‬

‫ولما قسا قلبً وضاقت مذاهبً‬

‫جعلت رجائً نحو عفوك سلما‬

‫تعاظمنً ذنبً فلما قرنته‬ ‫بعفوك ربًّ كان عفوك أعظما‬ ‫فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل‬

‫تجود وتعفو منّة وتك ّرما‬ ‫‪‬‬ ‫ولدتك إذ ولدتك أمك باكٌا‬ ‫والقوم حولك ٌضحكون سرورا‬ ‫فاعمل لٌوم أن تكون إذا بكوا‬

‫فً ٌوم موتك ضاحكا مسرورا‬


‫تعصً اإلله وأنت تظهر حبه‬ ‫هذا لعمري فً الفعال بدٌع‬ ‫لو كان حبّك صادقا ألطعته‬

‫‪‬‬

‫ٌحب مطٌع‬ ‫المحب لمن‬ ‫إن‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫شكوت إلى وكٌع سوء حفظً‬ ‫فأرشدنً إلى ترك المعاصً‬

‫وأخبرنً بأن العلم نور‬ ‫ونور هللا ال ٌهدى لعاصً‬ ‫‪‬‬

‫ال تسأل ّن بنً آدم حاجة‬

‫وسل الّذي أبوابه ال تحجب‬

‫هللا ٌغضب إن تركت سؤاله‬

‫وبنً آدم حٌن ٌسأل ٌغضب‬


‫تفكّرت فً حشري وٌوم قٌامتً‬

‫وإصباح خد ّي فً المقابر ثاوٌا‬ ‫فرٌدا ً وحٌدا ً بعد عز ورفعة‬ ‫رهٌنا بجرمً والتّراب وسادٌا‬ ‫تفكّرت فً طول الحساب وعرضه‬ ‫وذ ّل مقامً حٌن أعطى كتابٌا‬

‫ولكن رجائً فٌك ربً وخالقً‬ ‫بأنك تعفو ٌا إله خطائٌا‬

‫‪‬‬ ‫رأٌت الذنوب تمٌت القلوب‬ ‫وٌورث الذ ّل إدمانها‬ ‫وترك الذنوب حٌاة القلوب‬ ‫وخٌر لنفسك عصٌانها‬


‫ّ‬ ‫ومن‬ ‫إلهً أنت ذو فضل‬

‫وإنًّ ذو خطاٌا فاعف عنً‬ ‫وظنًّ فٌك ٌا ربًّ جمٌل‬ ‫فحقّق ٌا إلهً حسن ظنً‬ ‫‪‬‬

‫ولرب نازلة ٌضٌق لها الفتى‬ ‫ّ‬ ‫ذرعا وعند هللا منها المخرج‬ ‫ضاقت فلما استحكمت حلقاتها‬ ‫فرجت وكنت أظنّها ال تفرج‬


‫خ ّل الذنوب صغٌرها‬ ‫وكبٌرها ذاك التقى‬ ‫واصنع كماشً فوق أرض‬ ‫الشوك ٌحذر ما ٌرى‬ ‫ال تحق ّرن صغٌرة‬

‫إن الجبال من الحصى‬ ‫‪‬‬ ‫إن هلل عبادا فطنا‬

‫طلّقوا الدنٌا وخافوا الفتنا‬ ‫نظروا فٌها فل ّما علموا‬ ‫جعلوها ل ّجة واتّخذوا‬

‫لحً وطنا‬ ‫أنّها لٌست‬ ‫ّ‬ ‫صالح األعمال فٌها سفنا‬


‫لسانك ال تذكر به عورة امرىء‬ ‫فك ّل ّّك عورات وللنّاس ألسن‬ ‫وعٌنك إن أبدت إلٌك معاٌبا‬ ‫فصنها وقل ٌا عٌن للنّاس أعٌن‬ ‫‪‬‬

‫نعٌب زماننا والعٌب فٌنا‬ ‫وما لزماننا عٌب سوانا‬ ‫ونهجو ذا الزمان بغٌر ذنب‬

‫ولو نطق الزمان بنا هجانا‬ ‫‪‬‬ ‫وإنًّ ألرى الذنب أعرف قدره‬ ‫وأعلم أ ّن هللا ٌعفو وٌغفر‬ ‫لئن عظم الناس الذّنوب فإنها‬

‫وإن عظمت فً رحمة هللا تصغر‬

أعذب الأشعار  
أعذب الأشعار  
Advertisement