Page 1


Test


Megalab Mühendislik LTD. ŞTİ. Kontrol Laboratuvarları Megalab Mühendislik Aydın Merkez, Bursa Şube, Muğla, İzmir, Tarsus/Mersin Ofisleri ile ülke genelinde hizmet vermektedir. Megalab Mühendislik Ltd. Şti. Emisyon Ölçümleri, İmisyon Ölçümleri, Çevresel Gürültü Ölçümleri, Kullanma Suyu Analizleri, Atık Su Analizleri, Gıda Analizleri, İş Hijyeni Ölçümleri, Topraklama, Periyodik Kontroller, Kazanlar ve Basınçlı Kaplar, Kaldırma İletme Ekipmanları, Tahribatsız Muayeneler ve Mesleki Eğitimler konusunda faaliyet göstermektedir. Firmamız konusunda uzman personelleri ile en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet sunan sektöründe öncü kuruluşlar arasındadır.

1 www.megalab.com.tr

info@megalab.com.tr


Emisyon, İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri ve Örneklemeleri Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri ○

Yanma Gazları (O2 SO2, NO,NOX, NO2 ,CO, CO2)

İslilik

Hız ve Debi Tayini

Ağır Metallerin Örneklemesi ve Tayini

Sıcaklık ve Nem Tayini

Flor (HF) Örneklemesi ve Tayini

Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC) Örneklemesi

Klor (HCl) Örneklemesi ve Tayini

Toz Örneklemesi ve Tayini

PAH Örneklemesi ve Tayini

Dioksin ve Furan Örneklemesi ve Tayini

İmisyon (Hava Kalitesi) Ölçümleri

Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi

Çöken Toz

Çöken Tozda Ağır Metal (Cd, Pb, Tl)

Partikül Madde (PM 10)

Partikül Madde Kesrinde Ağır Metaller (As, Cd, Ni, Pb)

Pasif Örnekleme Metodu ile SO2 NO2 BTEX, NH3, VOC (C2-C28)

H2S, O3, HF, HCI, Aldehitlerin Örneklenmesi

www.megalab.com.tr

info@megalab.com.tr

Toz Modellemesi

Gaz ve Buhar Kirleticilerin Modellemesi


Akustik, Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri Gürültü Ölçümleri ○

Akustik Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri

ÇED Kapsamında Gürültü Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri ○

Planlanan ve ÇED Kapsamında Değerlendirilen İşletme/Tesisler İçin Hazırlanan Raporlar ○

Planlanan İzne Tabi Tesisler için Akustik Rapor

Ulaşım Sektörü için Akustik Rapor

Toplu Konut Projeleri için Akustik Rapor

Zemin, Bina ve Madencilik Titreşim Ölçümleri

Hazırlanan Raporlar ○

Çevre İznine Tabi İşletmeler için Akustik Raporu

Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

Eğlence Yerleri için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

İşyeri, Atölye ve İmalathaneler için Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

Gürültü Haritalaması

3


İş Hijyeni Ölçümleri Termal Konfor Ölçümü

Gürültü Ölçümü ve Haritalandırılması

Kuru/Yaş Sıcaklık Ölçümü

Ortam Gürültü Ölçümü

Hava Akım Hızı Ölçümü

Kişisel Gürültü Maruziyet Ölçümü

Bağıl Nem (%RH) Ölçümü

Ortam Gürültü Haritasının Hazırlanması

Isı Baskısı (WBGT) Ölçümü

Toz Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri

İşyeri Ortamı Toplam Tozların Konsantrasyonu

Makine Kaynaklı Titreşim

İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

El-Kol Titreşimi

Kişisel Toplam Tozların Konsantrasyonu

Tüm Vücut Titreşimi

Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu

Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Konsantrasyon Tayini Ağır Metal, Silis, Partikül Madde Tayini Kimyasal Maruziyet Ölçümü Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyon Tayini İç ve Dış Aydınlatma Ölçümü

www.megalab.com.tr

info@megalab.com.tr


Periyodik Kontroller Kaldırma İletme Ekipmanları ○

Forklift

Transpalet

Mobil Vinç

Vinç

Kazanlar ve Basınçlı Kaplar ○

Caraskal

Yük Asansörü

Araç Kaldırma Lifti

Kaldırma Platformu

TS EN ISO 9712 Kapsamında Eğitimli Mühendisler Tarafından Gerçekleştirilen Tahribatsız Muayeneler

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri ○

VT Görsel Muayene

UT Ultrasonik Muayene

MT Manyetik Parçacık Muayenesi

Sıvı Penetrant Muayenesi

Kalorifer Kazanı Sıcak Su Kazanı Buhar Kazanı Kızgın Yağ Kazanı Kompresör Hidrofor Hava Tankı Otoklav Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü LPG Tankı Kaldırma İletme Ekipmanları Tahribatsız Muayeneler Topraklama Ölçümü Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü Makinaların Topraklama Ölçümü Jeneratör Topraklama Ölçümü Paratoner Kontrolleri

5


Su, İçme-Kullanma Suyu, Atık Su Analizleri Su, atık su ve yüzeysel suların; yönetmeliklerin belirlediği parametrelerce, belirli periyotlarda analiz edilmesi zorunludur. Laboratuvarımızda yapılan analizler;

Atık Su Analizleri

Su Analizleri

Arıtma Giriş-Çıkış/Deşarj Suları

İçme Suyu

Proses Suları

Kullanma Suyu

Deponi Alanları Sızıntı Suları

Yeraltı Suyu

Kaynak Suyu

Arıtma Tesisi Verimlilik-Performans Analizleri Karakterizasyon Analizleri Akarsu, Göl Suları Analizleri

www.megalab.com.tr

info@megalab.com.tr


Arıtma Çamuru Analizleri Arıtma Çamurlarının toprağa, bitkilere, hayvanlara ve insanlara zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında arıtma çamurunun mevcut kirlilik durumunun öğrenilmesi amacıyla numune alma, ölçüm/analizlerinin yapılması ve raporlanması gerekmektedir. Laboratuvarımızda yapılan analizler; ○

Arıtma Çamuru ve/veya Proses Atığı Analizleri,

Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılabilirlik Analizleri,

Arıtma Çamurlarının ve/veya Proses Atıklarının Atık Yakma Tesislerinde Yakılabilirlik Analizleri

7


Gıda Analiz Laboratuvarı Laboratuvarımızda aşağıda belirtilen analizler yapılmaktadır. ○

Kurutulmuş Meyvelerde ve Yağlı-Kuru Meyvelerde Aflatoksin Analizi

Kuru Meyvelerde Okratoksin A Analizi

Kuru İncirde Hidrojen Peroksit Tayini

Kuru Meyvelerde Kükürtdioksit Tayini

www.megalab.com.tr

info@megalab.com.tr


Eğitimler Mesleki Eğitimler Megalab “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” kapsamında alınması gereken zorunlu eğitimler konusunda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yetkili çalışmaktadır.

Hijyen Eğitimleri 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı resmi gazetede yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince MEB'na bağlı kurumlar tarafından verilen “Hijyen Eğitimleri” kurumumuz tarafından verilmektedir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

9


GeçmiĹ&#x;ten Gelen GĂźvenle GeleceÄ&#x;e YĂźrĂźyoruz

AYDIN MERKEZ

BURSA

MERSÄ°N Ä°smet PaĹ&#x;a Blv. BaltalÄą Ä°Ĺ&#x;hanÄą B Blok Kat:2 Tarsus/MERSÄ°NAdnan Menderes Mahallesi AydÄąn BulvarÄą No: 43 EFELER / AYDIN0256 211 24 040535 462 83 660532 648 29 45info@megalab.com.trinfo@megalab.com.trinfo@megalab.com.tr

MANÄ°SAMinareli ÇavuĹ&#x; Mahallesi Merkez Sokak No:7 D:3 NÄ°LĂœFER / BURSA

Ä°ZMÄ°RMUÄžLA

KeçilikÜy Mah. Mimar Sinan Blv. No:225/A MANİSA0555 435 49 300532 159 05 880542 350 35 000232 250 50 20

 

info@megalab.com.trinfo@megalab.com.trinfo@megalab.com.trMegalab Katalog  
Megalab Katalog  
Advertisement