Page 42

PovratakMesije

Mehdi

Mi takodervjerujemou ponovnidolazakMesije naS (lsa,alejhiselam)onako kakonaso tomeobavjeitava Poslanik,sallallahualejhi ve sellem,u vjerodostojnim hadisima.

To negirajui svi hadisikoji spominjupojavljivanje Mehdijau posljednjimdanimaOvogasvijeta;zatojto su muslimanioni koji öe ratovatiprotiv svojih neprijatelja pod vodstvomMehdija,zatim öe siöi lsa, alejhi selam, koji öedovrlititu bitku.

i jevreje. Kaddode,on öe pobitikr5öane Prvi koga öe on ubiti bit öe vladarjevreja,laZni mesijaDedZdZal.Ubit öe ga u mjestuBabu Ludd u Palestini.Kad ponovo side, Mesija, alejhi selam,od kr5eanai jevrejaneöe prihvatitiniStaosim prelaskana islam,a akoto odbiju,bit ee ubijeni. "Polomit6e krii, ubitisvinjui dokinutidiizju", kao 5tokaZeAllahov Poslanik,sallallahualejhive sellem. Za kr5öaneneöe biti drugog izbora;

ili öe biti pogubljeni ili öe postatimustimani alelhiselam,rukomi sabljomi onih lsaovom, kojiöebitisanJlm.58 muslimana Svihadisikoji govoreo dolaskulsaa,alejhiselam, ono 5to se govorina madridskomi drugim opovrgavaju mirovnimprocesima.

;t n*i.

o;rr* ;;;urrir

lsa,alejhiselam,klanjatöe nanfazza Mehdijem da bi dokazaoda nije do5aosanovimSerijatom, veöda je sljedbenik Muhammeda, sallallhualejhive sellem.Zato öe on klanjatiu dZematuiza Mehdijai ratovatöe zajedno samuslimanima.

Oblastratovai iskuSenja, a ne oblastmira Premasvim vjerodostojnimhadisimaAllahovog Poslanika,sallallahualejhi ve sellem, koji govore o posljednjim danimaSvijeta, vidimoda oni upuöujuna to da öe ova oblastbiti prepunaiskuSenja i ratova,a ne kako oni zagovaraju da öe novi svjetskiporedaktu oblastuöiniti"obla5öu sigurnosti i mira". Poslanik, sallallahu alejhive sellem,rekaoje:

danneöenastupiti svedokRimljani ne "'Sudnji protivvasi koncentrisat buduratovali 0eseu oblasti El-E'amak". U drugojpredajistoji:

poglavlja selam lsa,alejhi o silasku nupoee*u

BO

81

Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  
Kuds - Izmedju istinitog i laznog obecanja  

Kuds, Palestina