Page 1

Õîëáîî áàðèõ хаяг, утас, цахим шуудан: Òýëýã÷ Òîì òýëýã÷

Õàé÷íóóä

Монгол улс,Улаанбаатар, Сөүлийн гудамж-23,Түшиг төв,өрөө-402 Утас: + 976 70100250, Гар утас: + 976 95177895, + 976 99032450 Цахим шуудан: endevelop@gmail.ru Цахим шуудан: www.enerprom.ru

Шèíãýí øàõóóðãàò универсал гар ажиллагаатай багажны èæ áYðäýë «ÑÏÈÍ»


Àøèãëàãäàõ ñàëáàðóóä: Øèíãýíт øàõóóðãàò, óíèâåðñàëü, ãàð àæèëëàãààòàé багажны иж бүрдэл нь осол àâààðын-àâðàх ажиллагааны үед ялангуяа хэт бохирдолтой,хорт хийтэй,чийглэг орчинд хэрэглэхэд зориулагдсан. Эдгээр багажийг осол аваар-аврах ажиллагааны болон гал түймэртэй тэмцэх алба, осол аваар-аврах ажиллагааны техникийг ашигладаг бусад салбар анги,тэрчилэн замын цагдаагийн газарт зориулж тусгайлан боловсруулсан.

2. Òýëýã÷, РС4

4. Õàé÷íóóä, НС20

Үзүүр дэх õ¿÷: 4 òñ Òýëýõ õýìæýý: 120 ìì Îâîð õýìæýý, BxLxH, мм: 72õ275õ94 Æèí: 4,2êã

Хайчлах хүч: 20 òñ Хайчлах ìàòåðèàëûн õàìãèéí èõ äèàìåòð: áîëä, ãàí- 16 ìì õºíãºí öàãààí- 20 ìì Îâîð õýìæýý, BxLxH, мм: 69х187х172 Æèí: 3,86êã

Áàãàæíóóäûí äàâóó òàëóóä: Багаж нь 5-í øèðõýã солигддог толгойтой тул ямар ч байрлалд суурилуулж давчуу,хүрэхэд хүндрэлтэй газар ажил гүйцэтгэх боломж олгодог.Багаж нь бие даасан ажиллагаатай шингэнт шахуургат хөтлөгчтэй дамжуургаар тоноглогдсон тул анхны байрлалд нь түргэн хугацаанд оруулж болох сайн талтай. Авсаархан,болон ажиллуулахад эвтэйхэн.Иж бүрдэл хөнгөхөн (22 кг-аас бага) жинтэй тул нэг хүн ажиллуулах боломжтой.

ÃYéöýòãýõ үйлдэлүүд: 1. Òîì òýëýã÷, РБС1 Үзүүр дэх õ¿÷: 1,0 òñ Òýëýõ õýìæýý:290 ìì Îâîð õýìæýý, BxLxH, мм: 55õ347õ164 Æèí:2,85êã

Тусгай õýëáýðòýé õºø¿¿ðýã íü òóëãóóð ба à÷àà õîîðîíäын çàé áàãà байхад ч хүсэхэд хүндрэлтэй газарт их хүчээр төрөл бүрийн зүйлийг шилжүүлэх, зайлуулах,сөхөж өргөх боломж олгодог. Цувимал төмөр,арматур,яндан хоолой,òºìºð óòàñ ãýõ ìýòийг хайчлахад ашиглагддаг.

3.Áóëàíãèéí òýëýã÷, РУС4 Үзүүр дэх õ¿÷: 4 òñ Òýëýõ õýìæýý:130 ìì Îâîð õýìæýý, BxLxH, мм:60õ192õ150 Æèí: 2,8êã

5. Тас хазагч, КС10 Хайчлах хүч: 11,5 òñ Хайчлах ìàòåðèàëûн õàìãèéí èõ äèàìåòð: 16 ìì Îâîð õýìæýý, BxLxH, мм: 55õ184õ81,ìì Æèí: 2,8êã

Ýíýõ¿¿ áàãàæ нь завсар зайг өргөсгөх,төрөл бүрийн хийц бүтээцийн гажилтийг засах,ачааг шилжүүлэх,өргөхөд зориулагдсан.Багажны биржгэр гадаргуутай үзүүр нь ачаа тээшийг гулсахаас хамгаалдаг.

Булангийн тэлэгч нь хүрэхэд хүндрэлтэй газарт онцлог үйлдлийг хийхэд(төмөр хаалгыг нээх,давчуу орчинд хэвтээ байгаа ачааг сөхөж өргөх гэх мэт) зориулагдсан.

Õàé÷òàé íýãýí àäèë хайчлах, тас хазах áàãàæ áîëãîí àøèãëàäàã. Овор хэмжээ áàãàтай таслах хэсэг нь ил тул хүрэхэд хүндрэлтэй газруудад хэрэглэгддэг.

СПИН на монгольском  

Гидравлический аварийно-спасательный инструмент

Advertisement