Page 1

haurtzaindegia kulturetxea bulegoak eguneko zentroa

c liburua 04 Arkitektura 05 Eraikuntza 06 Egitura ikaslea: Eneritz Trigueros Amantegui | tutorea: Ula Iruretagoiena Busturia | 2013 azaroa


Durango trenbidearen trazaduragatik oso baldintzatua egon da, baina honen soterramendua (2012ko abenduaren 17an) okasio ezin hobea da hutsik geratuko diren lursailak aprobetxatzeko eta Durangok dituen beharrak asetzeko, hirigintza modelo berri bat aplikatuz. Proiektu honek aukera hau aprobetxatu nahi du, eta eraikinaren eremuan soilik zentratu beharrean, Durangoko hiri trama osatuko duen proposamen bat aurkezten du. Proiektua fase desberdinetan garatzen da: azterketa, akondizionamendua, aktibazioa eta dentsifikazioa. Garapen motel bat burutzean datza fase bakoitza moldagarria delarik. Modu honetan, gaur egungo beharrak asetzen dira etorkizuneko hiria konprometitu gabe. Transformazio urbanoa zehazteko orduan, Durango 7 zona ezberdinetan banatuko da (a, b, c, d, e, f eta g) beraien izaeraren arabera banatzen direnak, baina beti ere erabakiak herri mailan aplikatuz eta eskala txiki eta handiaren arteko korrelazioa bultzatuz. Hirigintza proiektua egin ostean, D zona aukeratzen da garatzeko, trenbidearen soterramenduak eragingo dituen onuren adibide adierazgarriena delako. Izan ere, zona honek Durangoko alde zaharra eta eremu berrienak lotzen ditu. Zonalde honetan zentratuz, helburu nagusia sortuko diren fluxu berriak indartzea da. Lotura berri horiek bermatzeko, eraikinaren espazioaz baliatuz, behe oinan espazio hutsa proposatzen da estalitako eremu publiko bat lortzen delarik. Eraikina lau erabilerek osatzen dute: haurtzaindegia, kulturetxea, bulegoak eta nagusien egoitza. Erabilera hauek aukeratzearen arrazoia hauek Durangon ez egotea edo distantziagaitik irisgarriak ez izatea da. Gainera, eraikinak adin guztietako erabiltzaileak izango ditu eta ordutegi desberdinetan erabiliko da. Erabilera hauetariko bakoitzak eraikinaren unitate barruan indibidualki funtzionatuko badu ere, espazioen duplikazioak ekiditzeko eta adin talde desberdinen arteko sinergia bultzatzeko espazio amankomun batzuk proposatzen dira.

Eneritz Trigueros Amantegui | DuranGO | 2013 azaroa


ARKITEKTURA | 1

04 Arkitektura

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


2 | trena durangon

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


ARKITEKTURA | 3

arkitektura aurkibidea 1. d zona

5

1.1 Zergatik d zona?

5

1.2 d zonaren kokapena Durangon

6

1.3 Proiektu eremua

7

1.4 Lan eremuko argazkiak

8

1.5 d zonako arau subsidiarioak

11

1.6 Eraikiko dena

12

2. DENONA

13

2.1 Proiektuaren helburuak

13

2.2 Eraikin tipologia

14

2.3 Proiektu idea

16

3. Programa

18

3.1 DENONA

18

3.2 Azalera taula

20

3.3 Axonometrikoa

21

3.4 Hazten jarraitzeko aukera

22

4. Planoak

23

4.1 Kokapen planoa

23

4.2 Kanpo pabimentazioa

24

4.3 Oinplanoak

25

4.4 Begetazioa estalki eta bestelako lorategietan

31

4.5 Altxaerak

38

4.6 Ebaketak

42

4.7 Atxaerak benetako magnitudean

50

5. Arkitektura arduratsua

53

5.1 Eraikina diseinatzerakoan

53

5.2 Eraikuntza prozesuan: aurrekoitzitasuna

53

5.3 Eraikina erabiltzerakoan: estrategi bioklimatikoak 56 6. Bisualizazioak

57

7. Erreferentzi arkitektonikoak

65

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


4 | trena durangon

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


1. d zona

ARKITEKTURA | 5

1.1 Zergatik d zona? d zonak trenbidearen soterramenduaren onuren adibide onena dela kontsideratzen da eta horregatik zona hau da garatuko dena. Interes handiko zona izateko arrazoiak hauek dira:

Polikiroldegia Atletismo gunea

Igerilekua

• Komertzio eta gune dentsoenen arteko lotura. Durangoko komertzio gehienak Alde Zaharrean kokatzen dira, eta Durangoko auzune dentsoena (Murueta Torre) ,non komertziorik ez dagoen, lotuko ditu modu zuzenean. Orainarte, lotura hau pasaguneetarako soilik murriztu da. Berrikuntza honek onura asko suposatuko ditu herriko oinezko fluxuetan.

MURUETA TORRE Landako ikastetxea

Bus parada

Anbulategia Elkartegia

• Durango zahar eta berriaren arteko nodoa. Alde Zaharra eta Durangoko auzune berrienak (Ibaizabal eta Landako gunearen ingurua) lotzen ditu.

• Eraikin eta espazio publikoen sekuentzia. Ipar-Hego ardatzean eraikin publikoen sekuentzia ematen da eta hauen arteko jarraitasuna bideratu nahi da. • Kalitatezko gune peatonalen jarraitasuna bermatzeko aukera. Alde Zaharra eta Landako guneko espazio peatonalen arteko lotura puntua da eremu hau.

Landako gunea Maristak ikastxea Ibaizabal parkea

Hauek dira d zonak aurkezten dituen aukera eta arriskuak: •

Kafe Antzokia

Aukerak

Musika eskola

Oinezko lotura berriak

Zonaren kokapena dela eta eraikinaren irisgarritasun ona.

Mañaria errekarekin erlazioa sortzeko aukera.

Eraikin baten kokapenak zonaldea aktibatzeko aukera.

Epaitegia Tren geltokia

Gaur egun existitzen ez diren edo irisgarriak ez diren erabileren kokapena herriaren zentruan.

zinema

Ezkurdi parkea Jesuitak ikastetxea

Arriskuak: Eskala ezberdin askoko eraikinak. Puntu honetan eskala aldaketa handia dago eta proposatzen den eraikinak eskala hauen arteko trantzizioa bideratu behar du. –

Pilotalekua

Santa Maria

Altuera ezberdinen arteko trantzizioa. Eskalekin gertzen den moduan, altueratan ere aldaketa oso nabari bat ematen da puntu honetan eta eraikina honi moldatu behar zaio. –

San Agustin

Liburutegia

* trenbideeko pasagune zaharrak Histori museoa

Udaletxea

ALDE ZAHARRA

Pinondo etxea Santa Ana

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


6 | d zona

1.2 d zonaren kokapena Durangon N

1/5000 0

50

100

200m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


3.972 m2

ARKITEKTURA | 7

1.3 Proiektu eremua N

1/1000 01

23

5m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


8 | d zona

1.4 Lan eremuko argazkiak

10

11

14

5 4

6

3 7 2 9

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

1

8


ARKITEKTURA | 9

1

4

3

2

5

6

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


10 | d zona

7

8

10

11

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

9

12


ARKITEKTURA | 11

1.5 d zonarako arau subsidiarioak

OR\CO-N-05.dgn 08/06/2006 11:48:42

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


12 | d zona

1.6 Eraikiko dena 2013ko Uztailean etxebizitza eraikin hau eraikitzen hasi ziren. Hauek dira proiektu honek eskaintzen dituen alderdi positibo eta negatiboak: •

Alderdi positiboak Ekintzaile pribatua dela eta, dirua lortuko da inguruko lursailen urbanizazioa finanziatzeko. –

Alderdi negatiboak: –

Ez da Iparralde-Hegoaldearen arteko lotura bideratzen.

Errepide berria dela eta, ez da espazio peatonalaren kontinuitatea ematen. Errepide honek presentzi handia du. –

Harresi efektuarekin ez da bukatzen, orainarte trenbidearen instalakuntzek okupatu duten azalerak orain errepide sistema berriek okupatuko dituzte. –

Trenbideak Durangar guztiei kendu izan dien azalera hauek berrezkuratzean, ez dituzte herritar guztiek aprobetxatzeko aukera izango, soilik etxebizitza hauen erabiltzaileek. –

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


ARKITEKTURA | 13

2. DENONA 2.1 Proiektuaren helburuak •

Durangorentzako artikulazioa izan. IKONOGARRITASUNA

• FLUXU BERRIAK sortu. Ipar-hego ardatzari garrantzia eman eta eki-mendebalde ardatzak eta bigarren mailako beste fluxuak potentziatu.

KALITATEZKO ESPAZIO PUBLIKOAK sortu.

Mañaria errekara hurbiltzeko aukera izateko BERDEGUNEA sortu.

• Denontzako den eraikina sortu, trenak herritar guztiei kendu dizkien lursailak berrezkuratzean, guztion probetxurako izatea.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


14 | DENONA

2.2 Eraikin tipologia Eraikin bolumen eta espazioa diseinatzen hasi aurretik eraikin tipologi ezberdinak kontsideratu ziren eta hauek d zonari eskainiko zizkioten onura eta kalteak aztertu ziren. Azkenengo bi tipologien konbinazio bat egitea erabaki zen.

dorrea etxe irla

+

+

“inkono”garritasuna ipar-hego lotura ondo bideratu

barne espazio interesgarria ipar-hego lotura ona

-

inguruko espazioekin erlazio eskasa erabilera ezberdinen artean harreman xumea

sorturiko espazioen kalitate baxua erabilera guztientzat ez dago sarrera independientea inguruko espazioekin erlazio gutxi funtzion altasun baxua

“u” topografia + +

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

ipar-hego lotura modu monumentalean

ipar-hego lotura zuzena hegoaldeko plaza kalitatezkoa

-

-

eskala handiegiko espazio irekia erreferentzi falta klimatikoki funtzionamendu txarra

orientazioa inguruko espazioekin erlazio eskasa erabilera ezberdinen artean harreman eza


ARKITEKTURA | 15

bloke zulatua + armiarma +

ipar-hego lotura zuzena estalitako espazio handi bat sortzen da erabileren orientazio ona

espazio-erlazio onak erabileren arteko lotura eskasa

bolumen eta erabilen arteko erlazio eskasa inguruarekin erlazio pobrea

ameba

bloke indibidualak (moriyama house)

+

+

funtzionaltasuna kanpo azalaren malgutasuna bolumen bakoitzak behar duen klima edukitzeko aukera espazio estali handi bat

ipar-hego lotura eraikinean integraturik funtzionaltasuna kalitatezko espazio-plazak bolumen bakoitzaren indibidualtasuna

ipar-hego lotura eskasa inguruarekin erlazio baxua

kafea 2. solairu batean

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


2.3 Proiektu idea

Mugarra

nbidearen soterramenduari esker lortzen diren herri fluxu berrian bermatzeko, hauen jarraitasuna eraikean zehar ere egingo da, behe oineko espazio hutsez baliatuz.

Sta. Maria eliza

2.3.1 Herri fluxuen jarraitasuna eraikinean zehar Untzillatz

16 | DENONA

2.3.2 Ingutuko mendi eta espazioen bisualak indartu

Bolumenen kokapena diseinatu zenean, inguruko espazioen bisualizazioa kontutan eduki zen.

elkartegia Landako gunea

Eki-mendebalde ardatza. Trenbidearen soterramenduari esker lorturiko kale berria.

Ipar-hego ardatza. Komertzio gune (Alde Zaharra) eta auzune berri eta dentsoenekin lotura

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

kafe antzokia


2.3.3 Bolumenaren garapena ARKITEKTURA | 17

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


18 | programa

3. Programa

3.1.2 Pribatutasun maila ezberdinak Mota askotariko erabiltzaileak direla eta, pribatutasun maila ezberdineko espazioak proposatzen dira. Modu honetan, erabiltzaile guzien beharrak asetu nahi dira eta ekintza bakoitza burutzeko beharrezkoa diren instalakuntzak eskaintzea. Sarrera orokorra zein indibidualak proposatzen dira.

3.1 DENONA

3.1.1 Erabilea indibidualen bolumenak

sarrera

Eraikina lau erabilera indibidualek osatzen dute: kulturetxea, haurtzaindegi, nagusientzako eguneko egoitza eta ekintzaileentzako bulegoek. Erabilera hauek aukeratzearen arrazoia Durangon hauek ez egotea (eta LZP-ak proiektuan barneratzea) edo distantziagatik herritar guztiei irisgarriak ez izatea da. Gainera, eraikinak adin guztietako erabiltzaileak izango ditu, giza kohesioa bideratuz.

kulturetxea 2 barne espazioak: 1.106,2 m 2 kanpo espazioak: 145,4 m guztira: 1.251,6 m2 haurtzaindegia 2 barne espazioak: 730,5 m 2 kanpo espazioak: 253,8 m guztira: 984,6 m2 nagusientzako eguneko egoitza 2 barne espazioak: 1.243,5 m 2 kanpo espazioak: 293,6 m guztira: 1.537,1 m2 ekintzaileentzako bulegoak 2 barne espazioak: 367,4 m 2 kanpo espazioak: 131,2 m 2 guztira: 498,6 m

3.1.2 DENONA

espazio elkarbanatuak Erabilera indibidualetan espazioen duplikazioa ekiditzeko elkarbanaturiko erabilera batzuk proposatzen dira: proiekzio gela, bilera gelak, ordenagailu gunea, jangelak, eszenatoki kuboa, taberna, erabilera ezberdinetarako espazioak, terrazak.

bitarteko espazioa

bitarteko espazioa

bitarteko espazioa

bitarteko espazioa

kulturetxea

haurtzaindegia

nagusi egoitza

ekintz. bulegoak

sarrera idibiduala

sarrera idibiduala

sarrera idibiduala

sarrera idibiduala

3.1.3 Komunikazio bertikal indibidualak

Erabilera indibidual hauek eraikinaren unitate barruan indibidualki funtzionatzen badute ere, espazioen duplikazioak ekiditzeko eta adin talde desberdinen sinergiak bultzatzeko espazio amankomunak proposatzen dira elkarbanaturiko plataforman.

DENONA 2 barne espazioak: 1.401,9 m 2 kanpo espazioak: 2.578,8 m 2 guztira: 3.980,7 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

DENONA espazioak Espazio publikoak dira. Kale goratu (+4.00m) modura ulertu daiteke, erabilera bolumen ezberdinak lotzen dituena.

Erabilera bolumenen indibidualtasuna bermatzeko komunikazio bertikal unitarioak proposatzen dira .


3.1.4 Pribatutasun maila ezberdinen eragina espazioan

ARKITEKTURA | 19

haurtzaindegia haurtzaindegia

bitarteko espazioa

ekintzaileentzako bulegoak

nagusientzako eguneko zentroa

espazio elkarbanatuak

DENONA espazioak

Pribatutasun maila ezberdinek espazioan eragiten dute ere, honen neurriak konformaturik. Zenbat eta publikoago, orduan eta espazio handiagoa, altuagoa eta zabalagoa.

a ebaketa

1

2

5

10

20m

espazio elkarbanatuak

0

bitarteko espazioa

haurtzaindegia

DEDONA espazioak

1/250

+113,95

+114,12

i ebaketa

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

1/250 0

1

2

5

10

20m


20 | programa

3.2 Azalera taula

DENONA

KULTURETXE

HAURTZAINDEGIA 2

-1

2

NAGUSI EGOITZA

EKINTZAILE BULEGO

2

2

Galdara gela: 23,3 m 2 Elek kontagailu: 8,8 m 2 Besteak: 21,2 m

Galdara gela: 24,8 m 2 Elek kontagailu: 8,6 m 2 Besteak: 15,6 m

Galdara gela: 35,7 m 2 Elek kontagailu: 8,2 m 2 Besteak: 35,2 m

Galdara gela: 16,2 m 2 Elek kontagailu: 5,9 m 2 Besteak: 15,5 m

32,1 m2

49 m2

79,1 m2

37,6 m2

KULTURETXE

DENONA

2

4

Bulegoa: 22,4 m 2 Bulegoa: 22,4 m Sarrera bilera gela: 2 38,2 m Besteak: 23 m2

HAURTZAINDEGIA Klimatizazio insta. gela: 2 8,3 m Solairu birtuala: 101,5 m2 109,8 m2

0

Kanpo espazio 2 babestua: 429,5 m Kanpo espazio 2 babestua: 110,2 m 2 Besteak: 22,5m

Exposaketa gela:114 m Besteak: 31,1m2 146,1 m2

562,2 m2

2

Denbora laburrerako jolas gunea: 118,8 m2 2 Aldagela: 14,4 m 2 Bilera gela: 17,8 m 2 Bilera gela: 17,8 m 2 Bulego: 11,5 m 2 Kanpo jolasleku: 198 m 2 Besteak: 29,2 m

2

2

Itxaron gela: 36 m 2 Bulego: 11,1 m 2 Bulego: 11,1 m 2 Bilera gela: 51,1 m 2 Bulego: 25,8 m Besteak: 63,1m2

EKINTZAILE BULEGO Klimatizazio insta. gela: 2 7,3 m Solairu birtuala: 77,1 m2 84,4 m2

109,1 m2

2

Sarrera: 63,2 m 2 Kontsulta gela: 18,4 m 2 Kontsulta gela: 19,5 m Ariketa fisikoetarako 2 gela: 145,4 m 2 Aldagela: 6 m 2 Lorategi: 48,6 m 2 Besteak: 62,5 m

NAGUSI EGOITZA

Sarrera: 22,3 m Besteak: 21,6 m2

198,7 m2 5

Klimatizazio insta. gela: 2 9,3 m Solairu birtuala: 189,4 m2

Sarrera bilera gela: 2 31,1 m 2 Laborategi: 27,2 m 2 Ikasgela: 24,8 m Besteak: 26 m2

37,6 m2

198,7 m2 109,1 m2

378,3 m2

357,5 m2

Gela 2 urte: 51,2 m2 2 Gela: 2 urte: 51,2 m 2 Jolas gela: 51,4 m Kanpo-barru espazio 2 bitartekoa: 53,4 m 2 Umeen jangela: 54,7 m 2 Besteak: 11,4 m

Itxaron gela: 57,4 m 2 Jangela: 92,2 m Jangela kanpo-barru espazio bitartekoa: 2 87,2 m Besteak: 13,2 m2

6 1

Sarrera bestibulua: 2 183,1 m 2 Info puntu: 21,2 m Egongela sarreran: 2 19,3 m Kafetegi mahai gune: 2 60,1 m Kafetegi mahai gune: 2 69 m Ordenagailu gunea: 2 34,5 m 2 Egongela: 24,2 m 2 Bilera gelak: 44,1 m 2 Proiekzio gela: 71,2 m 2 Ludoteka: 106,9 m Erabilera anitzetarako 2 espazioa: 98,3 m Eszenatoki kuboa: 2 61 m 2 Terraza: 75,6 m 2 Balkoia: 18,7 m 2 Terraza: 38,7 m Erabilera lotura “kaleak”: 2 530,1 m Besteak: 77,6 m2

Liburu kontsulta gela: 2 124,7 m Irakurketa gela: 2 137,4 m Besteak: 18,2 m2 280,3 m2

2

116,1 m2 250,1 m

Aktibitate estalkia: 2 1045,7 m 1045,7 m2

109,1 m2 7

2

Klimatizazio insta. gela: 2 4,1 m 2 Solairu birtuala: 105 m

2

273,3 m

109,1 m2

GUZTIRA barne 2 espazioak: 1401,9 m GUZTIRA kanpo 2 espazioak: 2578,8 m

GUZTIRA barne 2 espazioak: 1106,2 m GUZTIRA kanpo 2 espazioak: 145,4 m

GUZTIRA barne 2 espazioak: 730,5 m GUZTIRA kanpo 2 espazioak: 253,8 m

GUZTIRA barne 2 espazioak: 1243,5 m GUZTIRA kanpo 2 espazioak: 293,6 m

GUZTIRA barne 2 espazioak: 367,4 m GUZTIRA kanpo 2 espazioak: 131,2 m

GUZTIRA ERAIKIA: 3980,7 m2

GUZTIRA ERAIKIA: 1251,6 m2

GUZTIRA ERAIKIA: 984,6 m2

GUZTIRA ERAIKIA: 1537,1 m2

GUZTIRA ERAIKIA: 498,6 m2

GUZTIRA BARNE ESPAZIOAK: 4849,5 m2

1533,5 m2 2

Espazio erabil anintza: 2 67,3 m 2 Bilera gela: 22,1 m Besteak: 19,7 m2

2

Bulegoak 65,5 m Kanpo-barru espazio 2 bitartekoa 37,1 m 2 Office: 3,4 m Besteak: 10,1 m2

2

2

Ikasketa gela: 97,6 m 2 Ikasketa gela: 64,4 m 2 Ikasketa gela: 19,4 m 2 Ikasketa gela: 19,4 m 2 Terraza: 40,4 m Besteak: 78,4 m2

Gela 1 urte: 33,7 m2 2 Gela: 1 urte: 33,7 m 2 Logela: 14,6 m 2 Logela: 14,6 m 2 Terraza: 55,8m Besteak: 13,2 m2

319,6 m2

165,6 m2

Solairu erabil anintza: 2 99,9 m Besteak: 9,2 m2

Gela 0 urte: 33,7 m2 2 Gela: 0 urte: 33,7 m 2 Logela: 14,6 m 2 Logela: 14,6 m Besteak: 13,2 m2

Erlajazio karta joko gela: 2 79,2 m Egongela lasaia: 2 95 m Besteak: 24,5m2

109,8 m2

198,7 m2

Eskulan tailerra: 95,3 m Gela erabil anitza: 2 92,2 m 2 Terraza: 55,6m Besteak: 11,2m2

2

Bulegoak 65,5 m 2 Terraza: 54,1 m Besteak: 18,9 m2 138,5 m2

GUZTIRA KANPO ESPAZIOAK: 3402,8 m2 GUZTIRA ERAIKIA: 8252,3 m2

254,3 m2

3

Estalki begetala: 2 837,9 m 837,9 m2

109,1 m2

2

Bulegoak 65,5 m Besteak: 18,9 m2 84,4 m2

*Besteak atalean komun, biltegi, sukalde eta eskailera bestibuloak kontsideratzen dira.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


3.3 Axonometrikoa ARKITEKTURA | 21

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


22 | programa

3.4 Hazten jarraitzeko aukera Eraikina fase aurreratu batean aurkezten da, baina hirintza geldoaren kontzeptuarekin jarraitzeko, DENONA-k ere garapena izan dezake. Eraikina hazi daiteke herriaren beharrak asetzeko. 3.4.1 d zonaren akondizionamendua Trenbidearen soterramenduaren ondorioz, lursailak erabiltzeko beharrezkoa den pabimentazio eta begetazioa. 3.4.2 Aktibazioa Erabilera pribatuen behe oinak eraikitzen dira, lursail berriak aktibatzeko asmoarekin. 3.4.3 Bigarren aktibazioa Elkarbanaturiko plataforma eraikitzen da, erabiltzaileen sinergiarako. 3.4.4 Dentsifikazioa Aurekezten den proiektuan erabilera pribatuen lehen hazkuntza bat erakusten da. Gainera, etorkizuneko hazkuntzak irudikatzeko asmoz, sore metalikoz osaturiko solairu birtualak proposatzen dira, solairu berriek okupatuko dutena erakusteko.

solairu birtualak: solairu berrientzako komunikazio bertikala proposatzen da

d zonaren akondizionamendua

Aktibazioa

Bigarren aktibazioa 3.4.5 Bigarren dentsifikazioa Eraikinak hazten jarraitu dezake, herriaren beharrak asetzeko. Hazkuntza hau indibiduala da bolumen bakoitzean, beharren araberakoa. Eraikuntza berri hauen fatxadak arinak izango dira, zurezkoak edo metalezkoak. hirietako beste hazkuntzen irudia imitatzeko asmoz. Dentsifikazioa

Bigarren dentsifikazioa

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


N

Ezkurdi plaza

epairegia

1/1000

01 23

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

N

0

1/1000 1

Kokapen planoa 2

3

5m

Ma単aria erreka

gaztetxea

azoka

Santa Maria

kafe antzokia

Landako gunea

Denona

P P

musika-eskola

Ibaizabal parkea

Jesuitak ikastetxea

4. Planoak ARKITEKTURA | 23

4.1 Kokapen planoa

5m

Correos


24 | planoak

4.2 Kanpo pabimetazioak 4.2.1 Pabimentazio eta berdeguneen jarraitasuna eraikineko behe oinean zehar Landako guneko espazio publikoan erabili izan diren pabimentazio berezi eta eskala txikiko berdeguneak eraikinean zehar luzatu egiten dira, espazio publikoaren jarraitasuna bermatzeko eta hiri ardatzak markatzeko.

Norabide nagusiak:

Pabimentazio printzipala:

Eskala txikiko berdeguneak:

Norabide nagusiak kolore gorriko hormigoi isuriarekin adieraziko dira. Ardatz hauek eraikinean zehar luzatuko dira, Alde Zaharretik datorren hiri ardatza indartseko.

Haritz hostoak inprimaturik dituen hormigoi aurrekoitzizko 750x1000mm-ko plakak. Plaka hauek eraikina zeharkatuko dute, norabide nagusia indartzeko asmoarekin.

Berdegune hauek ere jarraitasuna bideratzeko eraikinerarte luzatuko dira erritmo eta konposizio berdina jarraituz.

4.2.2 Bestelako pabimentazioak Trenbidearen memoria mantentzeko pabimentazioa. Trenbideko errailak mantentzea erabakitzen den guneetan hormigoi isuria erabiliko da. –

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

Eraikinaren inguruko pabimentazioa. Gris tonalitate ezberdineko hormigoizko baldosak erabiliko dira. –

Berdegunetan zapaltzeko pabimentazioa. Berrada hazten usten duten hormigoizko plaka zulatuak. –


Landako gunea

4.3 Oin planoak

ARKITEKTURA | 25

Plateruena plaza Ibaizabal parkea

Kafe Antzokia

musika eskola

gaztetxea

Ma単aria erreka

zinema

N

Behe oina N

Sarrera oina

(+0.00)

1/500 0

24

10

20m

1/500 0

2

4

6

10 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


c

26 | planoak

-3.00

f

d

d -3.00

-3.00

-01 oina N

(-3.00)

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m

f


c

i

+0.00

ARKITEKTURA | 27

+0.00 f

a

e

e

+0.92

+0.00 d

d

+0.00

+0.00

b

Ma単aria erreka

+0.00

g

Behe oina N

g

(+0.00)

1/250 gaztetxea 0

1

2

5

10

20 m f

a

i Montebideo kalea

c

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


i

c

28 | planoak +4.00

+4.00

f

+4.00

+4.00

a

e

e

+2.00

+4.00 +2.12

+0.92

+0.00

+3.32

+4.00

d

+4.00

+4.00

+4.00

+4.00

+4.00

d

b

+4.00 +4.00

+4.00

+4.00

+4.00

01 oina N

g

(+4.00)

g

+4.00

+4.00

1/250 0

1

2

5

10

20 m f

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

a

i

c


c

ARKITEKTURA | 29

f

+6.00

a

e

e

d

d

+7.20

+8.00

+7.20

+8.00

b

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

g

g

02 oina (+7.20)

+8.00

N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

f

c

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


i

c

30 | planoak

f

+6.00

a

e

e

+8.00 +0.00

+10.40

d

d +10.40

+8.00 +7.20

+8.00

b

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

g

g

03 oina (+10.00)

+8.00

N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

f

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

a

i

c


4.4 Begetazioa estalki eta bestelako lorategietan

ARKITEKTURA | 31

Belardiak:

Bedarrak:

Belardi iraunkor eta erresistentea zapaldua izateko.

Landare tapiz estaltzaileak:

Nassella tenuissima:

Aptenia (Aptenia Cordifolia):

Cynodon Dactylon: Bedar iraunkorra Hosto plumatsua urtaro guztian.

Ur gutxi behar du.

Hosto iraunkorra.

15-30 zm-ko altuera.

Lorak udan. 5-10 zm-ko altuera.

Festuca glauca: •

Sedum (Sedum Cauticolum):

Bedar iraunkorra

Stenotaphrum Secundatum

Hostoaldi iraunkorra. Ur gutxi ehar du. 15-30 zm-ko altuera. Udaberrian zurtoin bertikalak. •

5-15 zm-ko altuera.

Miscanthus:

Zaintza gutxikoa. •

Pennisetum Clandestinum:

Oreja de Ratón (Dichondra Rapens):

Pastu iraunkorra Bedaxka intentsua. Purpura koloreko lorak. Ur gutxi behar du. 75-150 zm-ko altuera.

Hosto iraunkorra. 2-5 zm-ko altuera.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


32 | planoak

Landare bizikorrak:

Hosto iraunkorreko landarak:

Alchemilla mollis:

Aromatikoak:

Ajuga (Ajuga peptans):

Hosto iraunkorra.

Landare iraunkorra.

Lorak udaberritik udazkenera.

Lora urdina udaberritik udazkenera.

Ez du eguzki izpi zuzenik behar.

10-50 zm-ko altuera.

30-50 zm-ko altuera

Propietate diuretiko eta zikatrizantea.

Jenjibre basatiarra (Asaraum Canadense):

Ezkaia (Thymus):

Hosto iraunkorra. Lorak udaberrian. 5-30 zm-ko altuera.

Brokelete (Alyssum Serpyllifolium):

Sukaldaritzan erabiltzen da. •

Hosto iraunkorra.

Hosto iraunkorra.

Ez du eguzki izpi zuzenik behar.

Lorak udaberri eta udan.

30-50 zm-ko altuera.

5-20 zm-ko altuera.

Romero (Rosmarinus Officinalis):

Hosto iraunkorra. •

Aspidistra Elatior:

Anemona (Anemone Ranunculoides):

Lorak udaberri eta udazkenean. 50-100 zm-ko altuera.

Hosto iraunkorra. •

Salbia (Plantae Magnoliophyta):

Lorak udaberrian.

Ez du eguzki izpi zuzenik behar.

Hosto iraunkorra.

30-50 zm-ko altuera.

Lorak udaberrian.

Zaintza gutxikoa.

5-20 zm-ko altuera.

Heletxoak (pteridopikurta Asplembulbiferum):

Hosto iraunkorra. Lorak udaberri eta udazkenean.

Hortensia de Invierno (Bergenia Crassifolia): 20-50 zm-ko altuera. Medizinala eta sukaldaritzan.

Hosto iraunkorra.

Megafolioa (hosto handiak).

Hosto iraunkorra.

Ez du eguzki izpi zuzenik behar.

Lorak neguan.

20-70 zm-ko altuera.

30-45 zm-ko altuera.

Oso gogorra, zaintza gutxikoa.

Zaintza gutxikoa.

Oregano:

Hosto iraunkorra. •

Apar lora (Tiarelle Cordifolia):

Paniculata (Gysophila Paniculata):

45 zm-ko altuera. Sukaldaritzan erabiltzen da.

Hosto iraunkorra.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

Ez du eguzki izpi zuzenik behar.

Lorak udaberrian.

5-10 zm-ko altuera.

90-120 zm-ko altuera.

Lorak 30 zm-rarte (udaberrian).

Zaintza gutxikoa.


i

c

ARKITEKTURA | 33

f

a

e

e

+10.40 d

d +10.40

+8.00 +7.20

+8.00

b

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

04 oina

g

g

(+13.60)

+8.00

N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

f

a

i

c

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


i

c

34 | planoak

f

a

e

e

+10.40 d

d

+8.00 +7.20

b +8.00

+8.00

+8.00

+8.00

05 oina N

g

g

(+16.80)

+8.00

1/250 0

1

2

5

10

20 m

f

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

a

i

c


i

c

ARKITEKTURA | 35

f

a

e

e

d

d +16.80

+10.40

+8.00 +7.20

b +8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

06 oina N

g

g

(+20.00)

1/250 0

1

2

5

10

20 m

f

a

i

c

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


i

c

36 | planoak

f

a

e

e

d

d +16.80

+10.40

+8.00 +7.20

b +8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

N

g

g

07 oina (+23.20) 1/250 0

1

2

5

10

20 m

f

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

a

i

c


i

c

ARKITEKTURA | 37

f

a

e

e

d

d +16.80

+10.40

+8.00 +7.20

b +8.00

+8.00

+8.00

+8.00

+8.00

estalkia N

g

g

1/250 0

1

2

5

10

20 m

f

a

i

c

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


38 | planoak

4.5 Altxaerak

kulturetxea

gaztetxea

ekintzaileentzako bulegoak

haurtzaindegia

kafe antzokia

+114,05

+111,,82 +110,55

Mendebaldeko altxaera 1/250 0

1

2

5

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

10

20m

Ma単aria erreka

Uribarri kalea


ARKITEKTURA | 39

kulturetxea

nagusien eguneko egoitza

gaztetxea

haurtzaindegia

musika eskola

Landako gunea

Montebideo kalea

+114,05

Ma単aria erreka

Hegoaldeko altxaera 1/250 0

1

2

5

10

20m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


40 | planoak

nagusien eguneko egoitza

ekintzaileentzako bulegoak

haurtzaindegia

kafe antzokia Landako gunea

+113,85

+114,28

Ekialdeko altxaera 1/250 0

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

1

2

5

10

20m


ARKITEKTURA | 41

kulturetxea

nagusien eguneko egoitza gaztetxea

haurtzaindegia

ekintzaileentzako buleagoak

Musika eskola

Landako gunea

Trenak zeharkatzen

+113,80

+11,23

Iparraldeko altxaera

Ma単aria erreka

1/250 0

1

2

5

10

20m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


42 | planoak

4.6 Ebaketak

nagusientzako eguneko zentroa

ekintzaileentzako bulegoak

haurtzaindegia

a ebaketa 1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20m


ARKITEKTURA | 43

kulturetxea

nagusientzako eguneko zentroa

Musik

+114,18

+114,07

+111,52 Ma単aria erreka

b ebaketa 1/250 0

1

2

5

10

20m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


44 | planoak

nagusientzako eguneko zentroa

ekintzaileentzako bulegoak

haurtzaindegia

+113,95

+114,05

c ebaketa 1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20m


ARKITEKTURA | 45

kulturetxea

nagusientzako eguneko zentroa gaztetxea

+114,05

+111,52

e ebaketa

Ma単aria erreka

1/250 0

1

2

5

10

20m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


46 | planoak

kulturetxea

haurtzaindegia

+114,05

+113,90

f ebaketa 1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20m


ARKITEKTURA | 47

kulturetxea

nagusientzako eguneko egoitza

haurtzaindegia

+114,12

+114,05

+111,71 Ma単aria erreka

g ebaketa 1/250 0

1

2

5

10

20m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


48 | planoak

kulturetxea

haurtzaindegia

+114,12

+113,95

h ebaketa 1/250 0

1

2

5

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

10

20m


ARKITEKTURA | 49

haurtzaindegia

+113,95

+114,12

i ebaketa 1/250 0

1

2

5

10

20m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


50 | planoak

4.7 Altxaerak benetako magnitudean

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


ARKITEKTURA | 51

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


52 | planoak

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


5. Arkitektura arduratsua

5.2 Eraikuntza prozesuan: AURREKOITZITASUNA

ARKITEKTURA | 53

Eraikuntza sistemak erabakitzerakoan sistema aurrekoitziak aukeratu ziren, elementu hauek dituzten onura guztiengatik. Eraikuntza da ingurugiroan inpaktu gehien suposatzen duen sektorea. Eraikuntza prozesu eta eraikinen erabilerak, zein hauen desmuntaian baliabide ekologikoen %40 eta %60 arteko kontsumoa suposatzen du. Horregatik, eraikuntza fase guztietan gastu hau kontutan edukitzea beharrezkoa da.

Materialak aukeratzerakoan erabileren desberdinatasuna adierazi nahi izan da. Elkarbanaturiko plataformarentzako zurezko listoiak aukeratu dira eta bolumen indibidualentzako hormigoi aurrekoitzizko panelak. Eraikuntza sistemak aukeratzerakoan AURREKOITZITASUNAri eman zaio lehentasuna. Hauek dira sistema mota hauek erabiltzearen alderdi positiboak:

5.1 Eraikina diseinatzerakoan •

Muntaia errezago eta bizkorragoa

5.1.1 Eraikinaren orientazioa

Eraikuntza prozesuan hondakin murrizketa

DENONA eraikinaren orientazio nagusia Ipar-Hego da. Eraikinaren irekiera nagusiak hegoalderantza daude, Iparralderantza hutsuneak txikiagoagoak direlarik.

Zehaztasuna eraikuntzan

Akabera aukera ugariak

Desmuntaraiko errestasuna. Errresilentzia.

5.1.2 Eraikinaren transformagarritasuna Eraikina transformagarria izateko diseinatua izan da, hau da, programaren situazioa eraikina “hazten” jarraitzeko idearekin egin da. Horrela, eraikina lehenik programaren espazio batzuk bakarrik hartzen ditu, beharrezkoa den azpiegitura soilik eraikiz. Ondoren, herriaren beharrak handituz doazenean, eraikinak programa gehitu dezake, eraikin berri bat eraikitzea ekidituz.

Hauek dira erabilitako elementu aurrekoitziak: 5.2.1 Egitura aurrekoitzia: hormigoizko prelosa forjatuak. Egitura sistema honekin argi handiagoak lortzen dira, muntaia prozesua errazteaz gain.

5.2.2 Ibil daitekeen estalkirako zurezko sistema aurrekoitzia: Alderantzizkaturiko estalki sistema gainean kokaturiko eraikuntza sistema.

Zurezko kanporako tarima

Zurezko listoiak

Polipropilenozko euskarriak Hormigoi polimerozko luzeetarako drenaia

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


54 | planoak

5.2.3 Elkarbanaturiko plataformaren zurezko listoizko fatxada. Fatxada honetan inpermeabilizazio modura UV izpiei erresistentzia duten delta lamina erabiliko da, kolore beltzekoa, horrela listoen artean ikusten, itzala indartuko du, eta elementu hauen dimentsioa handitu. Hiru motako fatxada egongo dira, espazioaren beharren araberakoa. Fatxada itsua (irudian adierazten dena), hutsune beharrik ez duena CLT panel euskakarri bidez eraikitzen da. Fatxada transluzidoa, pribatutazun maila bat beharrezko denean, zurezko listoi eta beiratekin osatuko da. Fatxada gardena (xehetasunean adierazten dena) oihal horma eta beirate bidez eraikiko da, estaltzen den espazioaren tamainaren araberakoa izango dena.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


5.2.4 Bolumen indibidualen hormigoi aurrekoitzizko fatxadak.

ARKITEKTURA | 55

Panel hauen neurri maximoa 3,2m x12m-koa da. Panelak egiturara lotzeko tako mekaniko eta plaka metalikoak erabiliko dira. Plaka hauek egitura osatzerakoan bere barne hartuko dute zurruntasuna bermatzeko. Fatxaden estankotasun termiko eta hidrikoa bermatzeko junta bikoitza proposatzen da. Akaberari dagokionez molde plastiko bidezko raiatu bat aukeratzen da, materialaren eskala murrizteko. Barne akaberari dagokionez, aurrekoitzatusuna ere erabili da, igeltsuzko panelen bidez eraikiko baita.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


56 | planoak

5.3 Eraikina erabiltzerakoan: estrategi bioklimatikoak Eraikina erabiltzerakoan gastu energetiko gehien suposatzen duena erakinean tenperatura egokia izatea da. Horregatik, DENONA proiektatzerakoan estragi bioklimatiko batzuk izan ziren kontutan gastu hau murrizteko asmoarekin. Elementu hauekin eguzki erradiazio zuzena sortzen duen beroa ekiditzea nahi da, horrela, eraikina hozteko beharrezkoa den energia murriztea lortuz.

Neguan. Eguzki radiazio bidezko bero irabaziak. Eguzki radiazioaren aprobetxamendu maximoa lortu nahi da hegoalderantzako beirate handiekin. Honekin eraikina berotzen lagundu nahi da, horrela beroa sortzeko energi gutxiago behar izateko.

Udan. Bentilazio gurutzatua. Gabaz eraikinaren tenperatura bajatzeko bentilazio natural gurutzatua erabil daiteke, eraikinak hegoalde zein iparraldean dituen irekidurak aprobetxaturik.

Udan. Eguzki erradiazioaren eragin zuzena ekidin. Isolamendu naturala. Estalki begetala. Eguzki erradiazioaren eragin zuzena ekiditzeko eraikinak soluzio arkitektoniko ezberdinak eskaintzen ditu, hala nola, bolumen indibidualetako lehio babes elementuak edo elakarbanaturiko “espazioetako bitarteko espazioak�.

Zeinbait alderditan erakinak estalki begetala izatea espazio hauen isolamendu extra bat bermatzen du.

ekainak 21 12.00

abenduak 21 12.00 estalki begetala: isolamentu termikoa bentilazio gurutzatua ekainak 21 12.00

abenduak 21 12.00

ekainak 21 12.00 estalki begetala: isolamentu termikoa

estalki begetala: isolamentu termikoa abenduak 21 12.00 bentilazio gurutzatua ekainak 21 12.00 abenduak 21 12.00

bentilazio gurutzatua bentilazio gurutzatua

haizetik babesturiko kanpo espazioa

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


6. Bisualizazioak

Eskalada gunea. Kulturetxe eta kirol ekintzetako bolumen indibidualetako fatxadetako bat eskalada egiteko erabil daiteke.

Landako guneko espazio publikoaren muga espazialla. DENONA eraikinarekin espazioaren 3.fatxada proposatzen da, eta eraikin publiko hauen arteko erlazioa indartu.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

ARKITEKTURA | 57


58 | bisualizazioak

Ekintzaileentzako bulego eta nagusientzako eguneko egoitzaren arteko estalki zatia. Erabiltzaileek estalkia beraien aktibitateak jorratzeko erabil dezakete.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


ARKITEKTURA | 59

Haurtzaindegi ondoko espazio babestua. Sare metaliko batez umean sartu-irtena kontrolatu nahi da.

Kanpo espazio babestuak. Negu suabeak direla eta, kanpo espazio hauek arrakasta handia dute. Gainera, haitzetik babesteko itxiturak proposatzen dira, beraz, gune hauen konfort termikoa ia urte guztian zehar erabiltzeko egokia izango dira. Mota honetako bi espazio nagusi aurki daitezke Durangon, Santa Maria Elizako portikoa eta Ezkurdi parkeko arkupea. Denonak, herriari mota honetako hirugarren espazio bat eskaini nahi dio.

Patio nagusia.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


60 | bisualizazioak

Sarrera espazioa. DENONA kale goratua moduan uler daiteen espazioa. Altuera eta zabalera handineko gunea. Kale funtzioa osatzen duten atalei mikromortairuzko pabimentazio gogorra aplikatuko zaie, eta elkarbanaturiko espazioei aldiz, zurezkoa. Espazio honetaik balkoira irtetzea posiblea da, Landako guneko plazaren 3. fatxada osatzen duen espaziora. Altuera bikoitzaz baliatuz, nagusi egoitzako bigarren solairutik espazio hau ikustea posible izango da.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


ARKITEKTURA | 61

Elkarbanaturiko espazioen sekuentzia. DENONA kalean zehar espazio elkarbanatuen sekuentzia bat ematen da. Kasu honetan ludoteka, eszenatoki kuboa eta kafetegiko gune bat ikus daitezke. Hauen pabimentazioa zurezkoa izango da. Espazio hauen altuerari dagokionez, sarrera espazioa baino baxuagoak dira, baina erabilera altuerak baino altuagoak.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


Erabilera anitzerako espazioa. Ekintzaileentzako bulego eta nagusientzako eguneko egoitzaren artean kokatzen den espazio honetan erabilera asko osatu daitezke, eskaintzen duen oina libre eta altuera handiari esker.

62 | bisualizazioak

Bitarteko espazioak. Espazio publiko eta pribatuen arteko trantsizioa eta kanpo espazio eta barruko espazioen arteko trantsizioa. Erabilera pribatuen bolumenen hazkunde espazioa da.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


ARKITEKTURA | 63

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

cmky


64 | hirgintza planen zaharkitzea

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


7. Erreferentzi arkitektonikoak

ARKITEKTURA | 65

Biblioteca Parque EspaĂąa. Giancarlo Mazzanti Conjunto Educacional Normandie Niemen.

Hollande BĂŠthune Social Housing. FRES Architectes

Mercado de Sanchinarro. Nug

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


66 |

erreferentzi

Oasis Cancer Care Center. WE Architecture

House S. becker architekten

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

Park Block Renovation, Luquiao Old Town. TM Studio

NEO Bankside. Gillespies

The camping effect KPMN architects


ERAIKUNTZA | 67

05 Eraikuntza

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


68 | trena durangon

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


ERAIKUNTZA | 69

eraikuntza aurkibidea 1. Xedea

71

2. Deskribapen orokorra eta justifikazioa

71

2.1 Egitura

71

2.2 Fatxada

71

2.3 Estalkiak

73

2.4 Babes elementuak eta solairu birtualak

74

2.5 Barne akaberak

74

2.6 Kanpo espazioetako pabimentuak

75

3. Eraikuntza xehetasunak

77

A. Erabilera bolumen indibidualen xehetasunak

77

B. Erabilera bolumen indibidual eta elkarbanaturiko plataformaren arteko lotura puntuak

81

C. Elkarbanaturiko plataformaren xehetasunak

83

D. Behe solairuko kanpoaldeko xehetasunak

90

E. Sarrera eskaileren eta harmailen xehetasunak

91

4. Banaketa bertikalak eta akaberak

93

4.1 Banaketa bertikalak

93

4.2 Sabai eta zoruen akaberak

95

4.3 Banaketa bertikal eta akabera planoak

96

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


70 | trena durangon

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


2.2 Fatxada

Fatxadak osatzeko 3 material nagusi erabiliko dira: hormigoia, zura eta beira. Kasu gehienetan elementu aurrekoitziak aukeratuko dira, muntaia errazteko eta zabor kantitatea murrizteko asmoz.

HUTSUNEAK.

ERAIKUNTZA | 71

Hutsuneen presentzia markatzeko hauei bastidore bat gehituko zaie zurezkoa izango dena. Bastidore hauen sakontasuna ezberdina izango da orientazio bakoitzerako, horrela, hegoaldean udan itzala emateko erabiliko dira.

Materialek eraikinaren idea nagusiarekin jarraituz, barneko pribatutasun maila erakuztea dute helburutzat. •

Erabilera indibidualetarako bolumenen fatxadak: –

1. Xedea Dokumentu honen xedea eraikinean erabiliko diren eraikuntza sistemak azaltzea eta hauek justifikatzea da. Azkenik, eraikineko xehetasun tipoak azalduko dira.

2. Deskribapen orokorra eta justifikazioa 2.1 Egitura

HORMIGOIZKO PANEL AURREKOITZIAK.

Hormigoia moduko materiale zurrun eta pisutsua aukeratu da, erabilera pribatuenak bertan gertatzen direlako. Elementu aurrekoitziak erabiltzea aukeratu da. Panel hauen neurri maximoa 3,2 m x 12 m-koak dira. Modulazio bat aplikaturik, konposaketa bat sortu da. Panelak egiturara lotzeko tako mekaniko eta plaka metalikoak erabiliko dira. Plaka hauek egitura osatzerakoan bere barne hartuko dute zurruntasuna bermatzeko. Lotura puntuak panelen lau alboetan egitea zaiatuko da.

Panelen arteko juntek garrantzi handia izango dute fatxadaren konposaketan, horregatik hauek diseinatzerakoan aurretik aplikaturiko modulazioa erabiliko da. Bestalde, junta hauek garrantzi handia izango dute fatxadaren esnkotasun termiko eta hidrologikoan. Horregatik junta bikoitza erabiltzea erabaki da, kanpoko seiatu bituminosoak uraren sarrera ekidituko du, eta barruko seiatuak aldiz, presio aldaketa bidez aire sarrera ekidituko du. Erorketatik babesteko sare metalikoa erabiliko da, eraikinean dauden baranda eta protekzio elementuek erabiliko duten materiale bera. Elementu hauek ere aurretik aipaturiko modulazioa erabiliko dute. Beirateei dagokionez, aluminiozko arotzeria aukeratu da, zubi termikoaren haustura duena. Mota honetako arotzeriek flexibilitate handia dute moldatzeko, eta arotzeria berdina erabiliz, eraikin guztiko beharrak asetu nahi dira. Gainera, ez dute inolako mantenimendurik behar. Arotzeria korrederoa izango da.

Egitura elementu aurrekoitzi eta insitu sorturiko elementuek osatuko dute. • Zutabe eta habeak: insitu konformaturiko hormigoi armatuzko zutabe eta habeak erabiliko dira.

Forjatuak: Forma erregularreko forjatuak. PRELOSA. Forjatu hauek eraikitzeko prelosa aurrekoitziak erabiliko dira, eraikuntza prozesua errazteko eta argi handiak lodiera gutxirekin lortzeko asmoarekin, forjatu mota hauen pisua oso baxua delako. Erabileretako bolumenetan argi txikiagoak erabiliko dira, eta elkarbanaturiko plataforman argi handiagoak erabiliko dira. –

Akaberari dagokionez, panel hauek askatasun handia eskaintze dute, kolo eta texturari dagokionez. Eraikin honen kasuan, hormigoiaren kolore gris tono ezberdinak erabiltzea erabaki da, materiale honen nortasuna mantentzeko asmoz. Texturari dagokionez, panelen eskala murrizteko, enkofratua imitatzen duen textura aukeratu da.

Forma irregularreko forjatuak. LAUZA TRINKOAK. Forjatu hauek lauza trinko bidez soluzionatuko dira. –

• Zimenduak: aktuazio eremuko lurraren kalitatea ona denez, azaleko zimentazioa erabiltzea erabaki da. Hormigoi armatuzko zapata eta karga hormak erabiliko dira.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


72 | deskribapena

Erabiliko den beira bikoitza izango da 6-15-6-koa.

Elkarbanaturiko plataformako fatxada

Fatxadako materiale nagusia zurezko listoiak eta oholak izango dira. Fatxada honetan inpermeabilizazio modura UV izpiei erresistentzia duten delta lamina erabiliko da, kolore beltzekoa, horrela listoen artean ikusten, itzala indartuko du, eta elementu hauen dimentsioa handitu.

Lau motako fatxada egongo dira, espazioaren beharren araberakoa. Fatxada itsua. Hutsune gabeko fatxada. Elementu euskarri moduan CLT panelak izango dituena. –

Fatxada gardena. Kanpo-barru bitarteko espazioak sortzeko irekitzen diren beirateak proposatzen dira. Altuera handieneko puntuetan oihal hormak erabiliko dira eta hauek irekitzea posible diren lehio edo ateak ere izango dituzte. Beirateak aurretik deskribatu direnak izango dira. Oihal hormal aldiz, ondorengoak: –

Fatxada transluzidoak. Pribatutasun maila bat behar den espazioetan erabiliko dena. Beirate eta zurezko listoi bidezkoa izango da fatxada. Metalezko azpiegitura bat erabiliko da hau esuteko. –

Fatxada irekia edo balkoia. Itxitura gabekoa. Bi forjatuen estaldura zurezko listoizkoa izaten jarraituko du. –

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


Estalki begetala.

ERAIKUNTZA | 73

Bi motako estalki begetalak erabiliko dira : extensiboa eta intsentsiboa. Lehenengoan, mantenimendu gutxiko landare tapizanteak erabiliko dira, eta honek babes termiko extra bat emango dio estalkiari. Nahikoa da 15 zmko sustrato geruzarekin.

2.3 Estalkiak Bi estalki nagusi proposatzen dira. Alde batetik, trantzitablea den zurezko estalkia eta bestetik, estalki begetala. •

Zurezko estalki trantsitablea.

Bigarrenak, intensiboak, aldiz, landare altuagoak, bizigarriak,... onartzen ditu. Helburu bakarra ez da babes termikoa baizik estalkian lorategi bat sortzea ere. Gutxienez 20 zm-ko sustrako kapa beharrezkoa da.

Estalkia erabiltzeko zurexko pabimentazioa proposatzen da, elkarbanaturiko plataformaren estalkiarekin jarraitzeko asmoz. Zurezko pabimentu hau termikoki trataturiko pinu radiata materialekoa izango da, zeina oso ekologikoa da, ez duelako prozesuan elementu kimikorik erabiltzen eta espezie hau oso ugaria delako gure inguruan. Ohol hauek pestaña sistema baten bidez elkar lotuko dira Arrastel eta plastikozko euskarri batzuen gain apoiaturik joango da, bere azpian isolamendurako lagunduko duen aire kamara bat utzirik.

Honetaz gain. estalki “alderantzizkatua” (cubierta invertida) sistema erabiliko da, inpermeabilizazioaren babeserako. Horrela, malda sortzeko mortairuaren gainean, inpermeabilizazioa jarriko da eta ondoren honen gainean isolamendua.

Bi estalki begetal hauek eraikuntza sistema bera erabiliko dute. Aurretik azaldu den “alderantzizko” estalki sistema. Bi kasuetan, nahiz eta beharrezkoa ez izan, isolamendua gehituko da, babes termikoa handiagotzeko.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


74 | deskribapena

2.4 Babes elementuak eta solairu birtualak •

Babes baranda

Estalkiko baranda altxairu herdoilgaitzezkoa izango da eta itxitura elementu modura kable eta soldadura bidez lotuko den sare metaliko galbanizatua erabiliko da.

2.5 Barne akaberak •

Banaketa elementuak

Posible den kasuetan aurrekoitziak diren elementuetara joko da. Banaketa elementuak igeltsuzko plaka aurrekoitziekin eraikiko dira. Banaketa elementu hauek eraikitzeko montante eta langeta metalikoak erabiliko dira eta hauen barnean lana de roca isolatzaile termikoa. Kalitate altuagoa eskeini nahi den banaketa elementuetan plaka bikoitza jarriko da.

Berjak eta solairu birtualak

Estalkiko saskibaloi kantxa, edo behe solairuko elementu banatzaileak eraikitzeko altzairu herdolgaitzezko azpiegitura eta sare metalikoa erabiliko dira. Eraikuntza sistema bera erabiliko da solairu birtualak irudikatzeko. Hauek erabilera indibidualetako bolumenen azken solairuan kokatuko dira, etorkizunean hasiko balira zer espazio okupatu duten adierazteko.

Erabilera indibidualetako sabai faltsua

Sabai faltsuak eraikitzeko igeltsuzko plaka aurrekoitziak ere erabiliko dira, eraikuntza sistema berdina erabiliko duena.

• Erabilera indibidualetako eta elkarbanaturiko plataformako espazio pribatuenen zorua

Espazio atseginagoak lortzeko asmoz arrastel gainean kokaturiko tarima erabiliko da. Tarimaren azpian isolamendu termikoa jarriko da. Gainera, pvczko manta bat ere erabiliko da, eraikitze sistema honen kualidade akustikoak hobetzeko.

Elkarbanaturiko plataformako sabaiko akabera

Kasu honetan Sabaia eraikitzeko zurezko aplakatu bat erabiliko da. Nukleoa lamina fenolikoz osatua egongo da eta azken akabera trataturiko zur naturalekoa izango da.

Elkarbanaturiko plataformako espazio publikoenen zorua

Mikromortairua erabiliko da, itxura industrial bat emateko. Materiale hau oso erresistentea da. Akabera matea aukeratzen da. Eraikitzeko nibelazio zementu kapa bat isuritzen da eta honen gain mikromortairuko kapa. Lodiera minimoa 20mm-koa.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


Hormigoi isurizko pabimentazioa

Trenbiderean memoria historikoa mantentzeko, honek okupatzen zuen lur atalean hormigoi isurizko pabimentazioa erabiliko da.

Hormigoi aurrekoitzizko baldosak

Pabimentazio mota hau eraikinaren azpiko espazioetan erabiliko da. 200x400x45mm. Kolorea: %20 gris iluna %40 gris medio %40 gris klarua. Juntak: 10 mm mortairuz beteak.

2.6 Kanpo espazioetako pabimentazioak •

Hormigoizko baldosa handiak

Landako Guneko hormigoi plaken jarraipena egingo da, zirkulazio fluxua irudikatzeko zoruan.

Lorategietako pabimentazioa

Lorategietan pasua bideratzeko hormigoizko pabimentu permeablea proposatze nda. Belarra zuloetatik hasi ahal izango da. 400x400 mm. Zuloak 50x20 mm-koak.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

ERAIKUNTZA | 75


76 | xehetasunak

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


3. Eraikuntza xehetasunak A.1 A.2

A.1 A.2

A.1 A.2

A.1 A.2

A.1 A.2

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea

IT. ITXITURA IT.01 Sare metaliko galbanizatua. Kable metalikoz lotua IT.02 Altzairuzko herdoilgaitzezko azpiegitura. 50x50mm-ko perfila IT.03 Azpiegitura metalikoa heltzeko burdineria. Azpiegitura metalikoa torloju bidez heldua IT.04 Pletina metalikoa tirafondo bidez lotua. l:10mm IT.05 Hormigoizko panel aurrekoitzia. l:150mm Kolorea: grisa. Akabera: gomazko molde bidezko textura Egiturara lotura: tako mekaniko eta plaka metaliko bidezko lotura lehorra. IT.06 Hormigoizko panelak egiturara lotzeko plaka metaliko eta tako mekanikoa IT.07 Materiale bitumoniso bidezko seiatua IT.08 Aire kamara. Arinki bentilaturiko aire kamara. 50 mm IT. 30 Isolatzaile termikoa. Poliestireno extruitua hormigoi aurrekoitzizko panelera itsatsia. 30mm

A XEHETASUNAK: Erabilera bolumen indibidualen xehetasunak

A.1 XEHETASUNA. Solairu birtualen akabera

A.2 XEHETASUNA. Hormigoi aurrekoitzizko panelen eta solairu birtualen arteko lotura

ES. ESTALKIA ES.01 Zurezko kanporako tarima Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko tarima Neurriak: 140x15000x20 mm Lotura: xaflak elkar lotzeko eta hauek arrastreletara lotzeko pletina metalikoak erabiliko dira ES.02 Zurezko tarima lotzeko pletina metalikoak ES.03 Zurezko arrastrelak 50x30 mm ES.04 Polipropilenozko euskarriak. Altuera aldakorrekoak Isolamendu termikoaren gain geruza banatzaile bat ezarriko da euskarri euskarri hauek kokatu aurretik ES.05 Poliestireno extruidutuzko plaka zurruna. l:50mm Mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatuko du plaka ES.06 Mintz iragazgaitza. l:4mm eta 200 gr/m2 ko dentsitatezkoa ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da AK. AKABERAK AK.01 Banda elastikoa seiatu akustikoa lortzeko. Isolamendu akustikoa bermatzeko perfil autoitsazkorra eta kautxozko zinta erabiliko dira. 25 mm AK.02 Igeltsuzko plaka aurrekoitzi bikoitza. 2x13 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa AK.03 Isolatzaile termikoa. Lana de roca 70 mm AK.04 Igeltsuzko plakentzako montanteak. 500mm-ro kokatuak. Obalo formako perforazioarekin, instalakuntzen pasua bideratzeko AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.06 Igeltsuzko plaka aurrekoitzia. 25 mm AK.07 Sabai faltsua eusteko azpiegitura. Forjatura tako batekin lotua dagoen ziri roskante batetik igeltsuzko plaka eutsiko duen angularra lotua

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

ERAIKUNTZA | 77


78 | xehetasunak

A.3 XEHETASUNA. Forjatu eta hormigoi aurrekoitzizko panelen arteko lotura eta hutsuneen goiko xehetasuna A.3

A.3

A.4

A.4

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.07 Hedatze junta. 30mm-ko fibrazko taula, polisulfatozko seiante bidez egiturara lotua. EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea

A.4 XEHETASUNA. Forjatu eta hormigoi aurrekoitzizko panelen arteko lotura eta hutsuneen behe xehetasuna

IT. ITXITURA IT.01 Sare metaliko galbanizatua. Kable metalikoz lotua IT.02 Altzairuzko herdoilgaitzezko azpiegitura. 50x50mm-ko perfila IT.05 Hormigoizko panel aurrekoitzia. l:150mm Kolorea: grisa. Akabera: gomazko molde bidezko textura Egiturara lotura: tako mekaniko eta plaka metaliko bidezko lotura lehorra. IT.06 Hormigoizko panelak egiturara lotzeko plaka metaliko eta tako mekanikoa IT.07 Materiale bitumoniso bidezko seiatua IT.08 Aire kamara. Arinki bentilaturiko aire kamara. 50 mm T.09 Aluminiozko arotzeria korrederoa. Beira bikoitza 6-12-6 IT.10 Aluminiozko arotzeria finkoa. Beira bikoitza 6-12-6 IT.11 Premarkoa IT.30 Isolatzaile termikoa. Poliestireno extruitua hormigoi aurrekoitzizko panelera itsatsia. 30mm

AK. AKABERAK AK.01 Banda elastikoa seiatu akustikoa lortzeko. Isolamendu akustikoa bermatzeko perfil autoitsazkorra eta kautxozko zinta erabiliko dira. 25 mm AK.02 Igeltsuzko plaka aurrekoitzi bikoitza. 2x13 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa AK.03 Isolatzaile termikoa. Lana de roca 70 mm AK.04 Igeltsuzko plakentzako montanteak. 500mm-ro kokatuak. Obalo formako perforazioarekin, instalakuntzen pasua bideratzeko AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.06 Igeltsuzko plaka aurrekoitzia. 25 mm AK.07 Sabai faltsua eusteko azpiegitura. Forjatura tako batekin lotua dagoen ziri roskante batetik igeltsuzko plaka eutsiko duen angularra lotua AK.08 Zurezko tarima. Pinuzko tarima. Juntak: matxi-enbratua. z: 150 mm l: 1000 mm AK.09 Arrastekak eta isolatzailea. 30x30 mm-ko zurezko arrastelak gomazko juntekin inpaktu zaraten transmiziorako Isolatzaile termikoa. Lana de roca 30 mm AK.10 Manta akustikoa eta pvc-zko hezetasun hesia. 15 mm AK.11 Behe oholtza “rodapiĂŠâ€?. Zuriz pintaturiko MDF oholtza. AK.12 Junta elastikoa AK.13 Zurezko ohola. l:50 mm

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


A.5 XEHETASUNA. Hormigoi aurrekoitzizko panelen eta behe solairuko lauzaren arteko lotura

ERAIKUNTZA | 79

A.5

A.5

A.5

1/20 0

100

500

1000 mm

EG. EGITURA EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea

ZI. ZIMENTAZIOA ZI.01 Hormigoi armatuzko solarria. l:250mm ZI.02 Garbiketa hormigoia. 50mm ZI.03 Polietilenozko lamina. 100 gr ZI.04 Lur konpaktatua. 150mm ZI.05 Lur naturala IT. ITXITURA IT.05 Hormigoizko panel aurrekoitzia. l:150mm Kolorea: grisa. Akabera: gomazko molde bidezko textura Egiturara lotura: tako mekaniko eta plaka metaliko bidezko lotura lehorra. IT.07 Materiale bitumoniso bidezko seiatua IT.08 Aire kamara. Arinki bentilaturiko aire kamara. 50 mm IT.30 Isolatzaile termikoa. Poliestireno extruitua hormigoi aurrekoitzizko panelera itsatsia. 30mm

AK.09

AK.10 AK.11 AK.12

Arrastekak eta isolatzailea. 30x30 mm-ko zurezko arrastelak gomazko juntekin inpaktu zaraten transmiziorako. Isolatzaile termikoa. Lana de roca 30 mm Manta akustikoa eta pvc-zko hezetasun hesia. 15 mm Behe oholtza “rodapié”. Zuriz pintaturiko MDF oholtza. Junta elastikoa

KA. KANPOALDEA KA.01 Baldosa. Materiala: hormigoi aurrekoitzia. 200x400x45mm. Kolorea: %20 gris iluna %40 gris medio %40 gris klarua Juntak: 10 mm mortairuz beteak KA.02 Mintz iragazgaitza. l:5mm eta 250 gr/m2 ko dentsitatezkoa

ES. ESTALKIA ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da

AK. AKABERAK AK.01 Banda elastikoa seiatu akustikoa lortzeko. Isolamendu akustikoa bermatzeko perfil autoitsazkorra eta kautxozko zinta erabiliko dira. 25 mm AK.02 Igeltsuzko plaka aurrekoitzi bikoitza. 2x13 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa AK.03 Isolatzaile termikoa. Lana de roca 70 mm AK.04 Igeltsuzko plakentzako montanteak. 500mm-ro kokatuak. Obalo formako perforazioarekin, instalakuntzen pasua bideratzeko AK.08 Zurezko tarima. Pinuzko tarima. Juntak: matxi-enbratua. z: 150 mm l: 1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


80 | xehetasunak

1/20 0

A.6

XEHETASUNA. Hormigoi aurrekoitzizko panelen sotoaren arteko lotura

100

500

1000 mm

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.07 Hedatze junta. 30mm-ko fibrazko taula, polisulfatozko seiante bidez egiturara lotua. EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea EG.09 Sotoko euste horma. Hormigoi armatua

ZI. ZIMENTAZIOA ZI.01 Hormigoi armatuzko solarria. l:250mm ZI.02 Garbiketa hormigoia. 50mm ZI.03 Polietilenozko lamina. 100 gr ZI.04 Lur konpaktatua. 150mm ZI.05 Lur naturala ZI.06 Sotoko hormigoi armatuzko lauza. 300 mm ZI.07 Karga hormako zapata jarraia. Hormigoi armatua ZI.08 Legar betelana ZI.09 Mintz iragazgaitza. l:5mm eta 250 gr/m2 ko dentsitatezkoa ZI.10 Inpermeabilizazioa. Inprimazio bituminozoa mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatua ZI.11 Drenaia tutu porotsua

A.7 XEHETASUNA. Soto eta zimentazioaren arteko lotura

IT. ITXITURA IT.05 Hormigoizko panel aurrekoitzia. l:150mm Kolorea: grisa. Akabera: gomazko molde bidezko textura Egiturara lotura: tako mekaniko eta plaka metaliko bidezko lotura lehorra. IT.06 Hormigoizko panelak egiturara lotzeko plaka metaliko eta tako mekanikoa IT.08 Aire kamara. Arinki bentilaturiko aire kamara. 50 mm IT.30 Isolatzaile termikoa. Poliestireno extruitua hormigoi aurrekoitzizko panelera itsatsia. 30mm

AK. AKABERAK AK.01 Banda elastikoa seiatu akustikoa lortzeko. Isolamendu akustikoa bermatzeko perfil autoitsazkorra eta kautxozko zinta erabiliko dira. 25 mm AK.02 Igeltsuzko plaka aurrekoitzi bikoitza. 2x13 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa AK.03 Isolatzaile termikoa. Lana de roca 70 mm AK.04 Igeltsuzko plakentzako montanteak. 500mm-ro kokatuak. Obalo formako perforazioarekin, instalakuntzen pasua bideratzeko AK.08 Zurezko tarima. Pinuzko tarima. Juntak: matxi-enbratua. z: 150 mm l: 1000 mm AK.09 Arrastekak eta isolatzailea. 30x30 mm-ko zurezko arrastelak gomazko juntekin inpaktu zaraten transmiziorako Isolatzaile termikoa. Lana de roca 30 mm AK.10 Manta akustikoa eta pvc-zko hezetasun hesia. 15 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

A.6 A.7

A.6 A.7

AK.11 AK.12 AK.19 AK.23

AK.24 AK.25

Behe oholtza “rodapié”. Zuriz pintaturiko MDF oholtza. Junta elastikoa Mikromortairu geruza. 20mm Igeltsuzko plaka aurrekoitziA. 20 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa Igeltsuzko plakentzako montanteak. 46mm-ko zabalera 500mm-ro kokatuak Igeltsuzko enluzitua. 20 mm

KA. KANPOALDEA KA.01 Baldosa. Materiala: hormigoi aurrekoitzia. 200x400x45mm. Kolorea: %20 gris iluna %40 gris medio %40 gris klarua Juntak: 10 mm mortairuz beteak

BE. BEGETAZIOA BE.02 Lamina geotextila. 200 gr/m2 BE.03 Drenaia lamina. 30 mm Lamina hau geruza banatzaile baten gainean kokatuko da


B XEHETASUNAK: Erabilera bolumen indibidual eta elkarbanaturiko plataformaren arteko lotura puntuak B.1 B.2

B.1

XEHETASUNA. Bolumen indibidual eta elkarbanaturiko plataformaren arteko goi lotura

B.1

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.07 Hedatze junta. 30mm-ko fibrazko taula, polisulfatozko seiante bidez egiturara lotua. EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea

IT. ITXITURA IT.05 Hormigoizko panel aurrekoitzia. l:150mm Kolorea: grisa. Akabera: gomazko molde bidezko textura Egiturara lotura: tako mekaniko eta plaka metaliko bidezko lotura lehorra. IT.07 Hormigoizko panelak egiturara lotzeko plaka metaliko eta tako mekanikoa IT.08 Aire kamara. Arinki bentilaturiko aire kamara. 50 mm T.09 Aluminiozko arotzeria korrederoa. Beira bikoitza 6-12-6 IT.10 Aluminiozko arotzeria finkoa. Beira bikoitza 6-12-6 IT.11 Premarkoa IT.12 Uraren sarrera ekiditzeko pletina metalikoa IT.30 Isolatzaile termikoa. Poliestireno extruitua hormigoi aurrekoitzizko panelera itsatsia. 30mm

ES. ESTALKIA ES.01 Zurezko kanporako tarima Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko tarima Neurriak: 140x15000x20 mm Lotura: xaflak elkar lotzeko eta hauek arrastreletara lotzeko pletina metalikoak erabiliko dira ES.02 Zurezko tarima lotzeko pletina metalikoak ES.03 Zurezko arrastrelak 50x30 mm ES.04 Polipropilenozko euskarriak. Altuera aldakorrekoak Isolamendu termikoaren gain geruza banatzaile bat ezarriko da euskarri euskarri hauek kokatu aurretik ES.05 Poliestireno extruidutuzko plaka zurruna. l:50mm Mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatuko du plaka ES.06 Mintz iragazgaitza. l:4mm eta 200 gr/m2 ko dentsitatezkoa ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da

B.2

B.1

B.2

AK. AKABERAK AK.01 Banda elastikoa seiatu akustikoa lortzeko. Isolamendu akustikoa bermatzeko perfil autoitsazkorra eta kautxozko zinta erabiliko dira. 25 mm AK.02 Igeltsuzko plaka aurrekoitzi bikoitza. 2x13 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa AK.03 Isolatzaile termikoa. Lana de roca 70 mm AK.04 Igeltsuzko plakentzako montanteak. 500mm-ro kokatuak. Obalo formako perforazioarekin, instalakuntzen pasua bideratzeko AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.06 Igeltsuzko plaka aurrekoitzia. 25 mm AK.07 Sabai faltsua eusteko azpiegitura. Forjatura tako batekin lotua dagoen ziri roskante batetik igeltsuzko plaka eutsiko duen angularra lotua AK.08 Zurezko tarima. Pinuzko tarima. Juntak: matxi-enbratua. z: 150 mm l: 1000 mm AK.09 Arrastekak eta isolatzailea. 30x30 mm-ko zurezko arrastelak gomazko juntekin inpaktu zaraten transmiziorako Isolatzaile termikoa. Lana de roca 30 mm AK.10 Manta akustikoa eta pvc-zko hezetasun hesia. 15 mm AK.12 Junta elastikoa AK.13 Zurezko ohola. l:50 mm AK. 14 AK.14 Zubi termikoa hausteko isolatzailea. Beira zelularra. 300 mm AK.15 Zur aplatuarentzako azpiegitura metalikoa 30x30ko perfil tubularra. Lotura puntuak 500mm-ro AK.16 Zur kontratxapatuzko aplakatua. Nukleoa lama fenolikoz osatua eta azken akabera trataturiko zur naturalezkoa. 20 mm AK.17 Suspentzio sistema. Altzairu galbanizatuzko euskarriak. AK.18 Altzairu galbanizatuzko errailak. Zur listoiak klip sistema bidez lotuko dira errail hauetara

B.2

XEHETASUNA. Bolumen indibidual eta elkarbanaturiko plataformaren arteko behe lotura

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

ERAIKUNTZA | 81


82 | xehetasunak

B.3

B.4

B.4

B.3

B.3

XEHETASUNA. Argizulo eta elkarbanaturiko plataformaren arteko lotura

1/20 0

100

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.07 Hedatze junta. 30mm-ko fibrazko taula, polisulfatozko seiante bidez egiturara lotua. EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

B.4 XEHETASUNA. Argizulo eta bolumen indibidualen arteko lotura

IT. ITXITURA IT.05 Hormigoizko panel aurrekoitzia. l:150mm Kolorea: grisa. Akabera: gomazko molde bidezko textura Egiturara lotura: tako mekaniko eta plaka metaliko bidezko lotura lehorra. IT.06 Hormigoizko panelak egiturara lotzeko plaka metaliko eta tako mekanikoa IT.07 Materiale bitumoniso bidezko seiatua IT.08 Aire kamara. Arinki bentilaturiko aire kamara. 50 mm IT.16 Arrastelak. Zurezko arrastelak 50x50mm neurerrikoak. Egitura torloju bidez lotuak IT.17 Arrastelak eta isolatzailea. Zurezko arrastela 50x50 mm neurrikoa torloju bidez lotua Zur fibrazko isolatzaile termikoa l:50mm IT.18 Egur fibrazko taula. l:25 mm IT.19 Inpermeabilizazioa. Delta oihala. UV izpiak jasaten dituen inpermeabilizazio oihala junta irekiko fatxadetan erabiltzeko aproposa. Kolorea: beltza Dentsitatea: 520 gr/m2 IT.20 Zurezko listoak. 50x50 mm-ko neurrikoak Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko listoiak IT.23 Anklaia pletina. Montantea egiturara lotzeko pletina. Lotura torloju bidez IT.27 Beirate bikoitza. 8-15-8 IT.30 Isolatzaile termikoa. Poliestireno extruitua hormigoi aurrekoitzizko panelera itsatsia. 30mm IT.34 Luzernariorako altzairuzko azpiegitura. 100x200 mm-ko perfila IT.35 Luzernarioaren langeta perfila. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x70mm IT.36 Luzernarioaren montantea. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x100mm IT.37 Luzeetarako euri uren kanaloi metalikoa. IT.38 Akabera pletina metalikoa

AK. AKABERAK AK.02 Igeltsuzko plaka aurrekoitzi bikoitza. 2x13 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa AK.03 Isolatzaile termikoa. Lana de roca 70 mm AK.04 Igeltsuzko plakentzako montanteak. 500mm-ro kokatuak. Obalo formako perforazioarekin, instalakuntzen pasua bideratzeko AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.06 Igeltsuzko plaka aurrekoitzia. 25 mm AK.08 Zurezko tarima. Pinuzko tarima. Juntak: matxi-enbratua. z: 150 mm l: 1000 mm AK.09 Arrastekak eta isolatzailea. 30x30 mm-ko zurezko arrastelak gomazko juntekin inpaktu zaraten transmiziorako Isolatzaile termikoa. Lana de roca 30 mm AK.10 Manta akustikoa eta pvc-zko hezetasun hesia. 15 mm AK.11 Behe oholtza “rodapiĂŠâ€?. Zuriz pintaturiko MDF oholtza. AK.12 Junta elastikoa AK.14 Zubi termikoa hausteko isolatzailea. Beira zelularra. 300 mm AK.16 Zur kontratxapatuzko aplakatua. Nukleoa lama fenolikoz osatua eta azken akabera trataturiko zur naturalezkoa. 20 mm


EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea

C.1

C XEHETASUNAK: Elkarbanaturiko plataformaren xehetasunak

C.1

XEHETASUNA. Estalki begetal eta oihal hormaren arteko lotura

BE. BEGETAZIOA BE.01 Sustrato begetala. min 200mm BE.02 Lamina geotextila. 200 gr/m2 BE.03 Drenaia lamina. 30 mm Lamina hau geruza banatzaile baten gainean kokatuko da BE.04 Errekarria. Kolorea: gris iluna kanporako pinturarekin pintatuak. Tamainak: 20-70mm tartekoak

C.1

C.1

ES. ESTALKIA ES.05 Poliestireno extruidutuzko plaka zurruna. l:50mm Mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatuko du plaka ES.06 Mintz iragazgaitza. l:4mm eta 200 gr/m2 ko dentsitatezkoa ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da ES.08 Hormigoi polimero aurrekoitzizko luzeetarako drenaia kanala 50x180mm ES.10 Inpermeabilizazioa. Inprimazio bituminozoa mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatua IT. ITXITURA IT.14 Mortairua IT.15 Hormigoizko bloke aurrekoitziak. Mortairuz elkar itsatsiak IT.16 Arrastelak. Zurezko arrastelak 50x50mm neurerrikoak. Egitura torloju bidez lotuak IT.17 Arrastelak eta isolatzailea. Zurezko arrastela 50x50 mm neurrikoa torloju bidez lotua Zur fibrazko isolatzaile termikoa l:50mm IT.18 Egur fibrazko taula. l:25 mm IT.19 Inpermeabilizazioa. Delta oihala. UV izpiak jasaten dituen inpermeabilizazio oihala junta irekiko fatxadetan erabiltzeko aproposa. Kolorea: beltza. Dentsitatea: 520 gr/m2 IT.20 Zurezko listoak. 50x50 mm-ko neurrikoak Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko listoiak IT.21 Langeta perfila. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x140mm IT.22 Tapeta horizontala. 52mm IT.23 Anklaia pletina. Montantea egiturara lotzeko pletina. Lotura torloju bidez IT.24 Oihal hormaren montantea. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x140mm IT.25 Tapete bertikala. 52 mm IT.26 Beirate bikoitza. Beira opazifikatua eguzki erradiazioaren eragin zuzena ekiditzeko 8-15-8 IT.27 Beirate bikoitza. 8-15-8 IT.28 Atearen aluminiozko perfila. 40x60 mm-ko perfila IT.29 Beirate bikoitza. Atea osatzeko beiratea. 6-6 AK. AKABERAK AK.15 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.13 Zurezko ohola. l:50 mm AK.15 Zur aplatuarentzako azpiegitura metalikoa 30x30ko perfil tubularra. Lotura puntuak 500mm-ro AK.16 Zur kontratxapatuzko aplakatua. Nukleoa lama fenolikoz osatua eta azken akabera trataturiko zur naturalezkoa. 20 mm

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

ERAIKUNTZA | 83


84 | xehetasunak

C.2 XEHETASUNA. Zurezko estalki transitable eta oihal hormaren arteko lotura

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea ES. ESTALKIA ES.01 Zurezko kanporako tarima Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko tarima Neurriak: 140x15000x20 mm Lotura: xaflak elkar lotzeko eta hauek arrastreletara lotzeko pletina metalikoak erabiliko dira ES.02 Zurezko tarima lotzeko pletina metalikoak ES.03 Zurezko arrastrelak 50x30 mm ES.04 Polipropilenozko euskarriak. Altuera aldakorrekoak Isolamendu termikoaren gain geruza banatzaile bat ezarriko da euskarri euskarri hauek kokatu aurretik ES.05 Poliestireno extruidutuzko plaka zurruna. l:50mm Mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatuko du plaka ES.06 Mintz iragazgaitza. l:4mm eta 200 gr/m2 ko dentsitatezkoa ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da ES.08 Hormigoi polimero aurrekoitzizko luzeetarako drenaia kanala 50x180mm ES.09 Altzairu herdoilgaitzezko rejilla ES.10 Inpermeabilizazioa. Inprimazio bituminozoa mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatua

1/20 0

100

500

1000 mm

AK. AKABERAK AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.13 Zurezko ohola. l:50 mm AK.16 Zur kontratxapatuzko aplakatua. Nukleoa lama fenolikoz osatua eta azken akabera trataturiko zur naturalezkoa. 20 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

C.2

IT. ITXITURA IT.01 Sare metaliko galbanizatua. Kable metalikoz lotua IT.13 Altzairu herdoilgaitzezko baranda IT.15 Hormigoizko bloke aurrekoitziak. Mortairuz elkar itsatsiak IT.16 Arrastelak. Zurezko arrastelak 50x50mm neurerrikoak. Egitura torloju bidez lotuak IT.17 Arrastelak eta isolatzailea. Zurezko arrastela 50x50 mm neurrikoa torloju bidez lotua Zur fibrazko isolatzaile termikoa l:50mm IT.18 Egur fibrazko taula. l:25 mm IT.19 Inpermeabilizazioa. Delta oihala. UV izpiak jasaten dituen inpermeabilizazio oihala junta irekiko fatxadetan erabiltzeko aproposa. Kolorea: beltza. Dentsitatea: 520 gr/m2 IT.20 Zurezko listoak. 50x50 mm-ko neurrikoak Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko listoiak IT.21 Langeta perfila. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x140mm IT.22 Tapeta horizontala. 52mm IT.23 Anklaia pletina. Montantea egiturara lotzeko pletina. Lotura torloju bidez IT.24 Oihal hormaren montantea. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x140mm IT.25 Tapete bertikala. 52 mm IT.26 Beirate bikoitza. Beira opazifikatua eguzki erradiazioaren eragin zuzena ekiditzeko 8-15-8 IT.27 Beirate bikoitza. 8-15-8

C.2

C.2

C.2

C.2

C.2 C.2

C.2


ERAIKUNTZA | 85

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua.

C.3 XEHETASUNA. Estalki begetal eta zurezko estalki transitablearen arteko lotura

BE. BEGETAZIOA BE.01 Sustrato begetala. min 200mm BE.02 Lamina geotextila. 200 gr/m2 BE.03 Drenaia lamina. 30 mm Lamina hau geruza banatzaile baten gainean kokatuko da

C.3

C.3

C.3

ES. ESTALKIA ES.01 Zurezko kanporako tarima Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko tarima Neurriak: 140x15000x20 mm Lotura: xaflak elkar lotzeko eta hauek arrastreletara lotzeko pletina metalikoak erabiliko dira ES.02 Zurezko tarima lotzeko pletina metalikoak ES.03 Zurezko arrastrelak 50x30 mm ES.04 Polipropilenozko euskarriak. Altuera aldakorrekoak solamendu termikoaren gain geruza banatzaile bat ezarriko da euskarri euskarri hauek kokatu aurretik ES.05 Poliestireno extruidutuzko plaka zurruna. l:50mm Mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatuko du plaka ES.06 Mintz iragazgaitza. l:4mm eta 200 gr/m2 ko dentsitatezkoa ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da ES.10 Inpermeabilizazioa. Inprimazio bituminozoa mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatua IT. ITXITURA IT.04 Pletina metalikoa tirafondo bidez lotua. l:10mm IT.15 Hormigoizko bloke aurrekoitziak. Mortairuz elkar itsatsiak

AK. AKABERAK AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.15 Zur aplatuarentzako azpiegitura metalikoa 30x30ko perfil tubularra. Lotura puntuak 500mm-ro AK.16 Zur kontratxapatuzko aplakatua. Nukleoa lama fenolikoz osatua eta azken akabera trataturiko zur naturalezkoa. 20 mm

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


86 | xehetasunak

EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.02 Momentu negatiboen armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.06 Hormigoi armatuzko 2.mailako habea zuntxo funtzioa beteko duena EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea ES. ESTALKIA ES.06 Mintz iragazgaitza. l:4mm eta 200 gr/m2 ko dentsitatezkoa ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da

C.4 XEHETASUNA. Balkoiaren xehetasuna

IT. ITXITURA IT.01 Sare metaliko galbanizatua. Kable metalikoz lotua IT.13 Altzairu herdoilgaitzezko baranda IT.15 Hormigoizko bloke aurrekoitziak. Mortairuz elkar itsatsiak IT.16 Arrastelak. Zurezko arrastelak 50x50mm neurerrikoak. Egitura torloju bidez lotuak IT.17 Arrastelak eta isolatzailea. Zurezko arrastela 50x50 mm neurrikoa torloju bidez lotua Zur fibrazko isolatzaile termikoa l:50mm IT.18 Egur fibrazko taula. l:25 mm IT.19 Inpermeabilizazioa. Delta oihala. UV izpiak jasaten dituen inpermeabilizazio oihala junta irekiko fatxadetan erabiltzeko aproposa. Kolorea: beltza. Dentsitatea: 520 gr/m2 IT.20 Zurezko listoak. 50x50 mm-ko neurrikoak Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko listoiak IT.21 Langeta perfila. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x140mm IT.22 Tapeta horizontala. 52mm IT.23 Anklaia pletina. Montantea egiturara lotzeko pletina. Lotura torloju bidez IT.24 Oihal hormaren montantea. Materiala: aluminioa zubi termikoaren hausturarekin. 52x140mm IT.25 Tapete bertikala. 52 mm IT.27 Beirate bikoitza. 8-15-8 IT.28 Atearen aluminiozko perfila. 40x60 mm-ko perfila IT.29 Beirate bikoitza. Atea osatzeko beiratea. 6-6

C.5 XEHETASUNA. Forjatu eta oihal hormaren arteko lotura balkoia dagoenean C.6 XEHETASUNA. Bi zoru materialen arteko lotura

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

AK. AKABERAK AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.08 Zurezko tarima. Pinuzko tarima. Juntak: matxi-enbratua. z: 150 mm l: 1000 mm AK.09 Arrastekak eta isolatzailea. 30x30 mm-ko zurezko arrastelak gomazko juntekin inpaktu zaraten transmiziorako Isolatzaile termikoa. Lana de roca 30 mm AK.10 Manta akustikoa eta pvc-zko hezetasun hesia. 15 mm AK.13 Zurezko ohola. l:50 mm AK.15 Zur aplatuarentzako azpiegitura metalikoa 30x30ko perfil tubularra. Lotura puntuak 500mm-ro AK.16 Zur kontratxapatuzko aplakatua. Nukleoa lama fenolikoz osatua eta azken akabera trataturiko zur naturalezkoa. 20 mm AK.17 Suspentzio sistema. Altzairu galbanizatuzko euskarriak. AK.18 Altzairu galbanizatuzko errailak. Zur listoiak klip sistema bidez lotuko dira AK.20 Nibelaziorako zementu morteroa. 50 mm AK.21 Perfil metalikoa. Pabimentuaren konformazioan lagunduko duen perfil metalikoa. AK.22 Pabimentaziorako dilatazio junta. Neoplenoa

C.7 XEHETASUNA. Forjatu eta oihal hormaren arteko lotura


ERAIKUNTZA | 87

C.8

XEHETASUNA. Irekitzen diren beirateen babeserako barandaren xehetasuna EG. EGITURA EG.01 Konpresio kapa. Hormigoia eta banaketa armadura EG.03 Poliestireno hedatuzko gangatila. 90 mm EG.04 Prelosa. 65mm-ko lodiera eta 1250 mm-ko zabalerako hormigoi aurrekoitzizko prelosa. Dentsitate handiko hormigoiz konformatua. Armadura aurrekoitzirik dator hormigoiak hartua eta frabrikan osatua. EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea

C.8

C.8

C.8

C.8

IT. ITXITURA IT.01 Sare metaliko galbanizatua. Kable metalikoz lotua IT.04 Pletina metalikoa tirafondo bidez lotua. l:10mm IT.09 Aluminiozko arotzeria korrederoa zubi termikoaren hausturarekin. Beira bikoitza 6-12-6 IT.10 Aluminiozko arotzeria finkoa zubi termikoaren hausturarekin. Beira bikoitza 6-12-6 IT.12 Uraren sarrera ekiditzeko pletina metalikoa IT.16 Arrastelak. Zurezko arrastelak 50x50mm neurerrikoak. Egitura torloju bidez lotuak IT.17 Arrastelak eta isolatzailea. Zurezko arrastela 50x50 mm neurrikoa torloju bidez lotua Zur fibrazko isolatzaile termikoa l:50mm IT.18 Egur fibrazko taula. l:25 mm IT.19 Inpermeabilizazioa. Delta oihala. UV izpiak jasaten dituen inpermeabilizazio oihala junta irekiko fatxadetan erabiltzeko aproposa. Kolorea: beltza. Dentsitatea: 520 gr/m2 IT.20 Zurezko listoak. 50x50 mm-ko neurrikoak Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko listoiak AK. AKABERAK AK.05 Isolatzaile termiko eta akustikoa. Zeluloza plaka AK.08 Zurezko tarima. Pinuzko tarima. Juntak: matxi-enbratua. z: 150 mm l: 1000 mm AK.09 Arrastekak eta isolatzailea. 30x30 mm-ko zurezko arrastelak gomazko juntekin inpaktu zaraten transmiziorako Isolatzaile termikoa. Lana de roca 30 mm AK.10 Manta akustikoa eta pvc-zko hezetasun hesia. 15 mm AK.14 Zubi termikoa hausteko isolatzailea. Beira zelularra. 300 mm AK.17 Suspentzio sistema. Altzairu galbanizatuzko euskarriak. AK.18 Altzairu galbanizatuzko errailak. Zur listoiak klip sistema bidez lotuko dira

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


88 | xehetasunak

IT. ITXITURA IT.01 Sare metaliko galbanizatua. Kable metalikoz lotua IT.09 Aluminiozko arotzeria korrederoa zubi termikoaren hausturarekin. Beira bikoitza 6-12-6 IT.10 Aluminiozko arotzeria finkoa zubi termikoaren hausturarekin. Beira bikoitza 6-12-6 IT.13 Altzairu herdoilgaitzezko baranda IT.16 Arrastelak. Zurezko arrastelak 50x50mm neurerrikoak. Egitura torloju bidez lotuak IT.17 Arrastelak eta isolatzailea. Zurezko arrastela 50x50 mm neurrikoa torloju bidez lotua Zur fibrazko isolatzaile termikoa l:50mm IT.18 Egur fibrazko taula. l:25 mm IT.19 Inpermeabilizazioa. Delta oihala. UV izpiak jasaten dituen inpermeabilizazio oihala junta irekiko fatxadetan erabiltzeko aproposa. Kolorea: beltza. Dentsitatea: 520 gr/m2 IT.20 Zurezko listoak. 50x50 mm-ko neurrikoak Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko listoiak T.39 CLT zurezko panel kontralaminatuak. Fatxadaren elementu euskarria izango da. 100 mm IT.40 Altzairuzko azpiegitura. 50x50 mm-ko perfil tubularra. Zurezko listoiak eusteko IT.41 Bigarren mailako altzairuzko azpiegitura. 30x30 mm-ko perfil tubularra. Zurezko listoiak eta azpiegitura nagusia lotzen dira torloju bidez. AK. AKABERAK AK.03 Isolatzaile termikoa. Lana de roca 70 mm edo 46 mm aldagarria azpiegituraren tamainaren funtzioan AK.23 Igeltsuzko plaka aurrekoitziA. 20 mm Tirafondo bidez montanteetara lotua Kanpo akabera: zuri absolutu koloreko pintura plastikoa AK.24 Igeltsuzko plakentzako montanteak. 46mm-ko zabalera 500mm-ro kokatuak

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

C.11

C.10

C.11 C.9

C.12

C.11 C.9

C.11 C.12


Elkarbanaturiko plataforman kanpo-barru bitarteko espazioen fatxada aukera ezberdinak

C.9 XEHETASUNA. Fatxada itxia. CLT panelak + zurezko listoiak

ERAIKUNTZA | 89

C.10 XEHETASUNA. Fatxada zeharrargia. Beirate + zurezko listoiak

C.11 XEHETASUNA. Fatxada gardena. Beiratea

C.12 XEHETASUNA. Fatxada irekia edo balkoia

*leienda hurrengo orrian

*leienda hurrengo orrian

*leienda hurrengo orrian

1/20 0

100

500

1000 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


90 | xehetasunak

KA. KANPOALDEA KA.01 Baldosa. Materiala: hormigoi aurrekoitzia. 200x400x45mm. Kolorea: %20 gris iluna %40 gris medio %40 gris klarua Juntak: 10 mm mortairuz beteak KA.02 Mintz iragazgaitza. l:5mm eta 250 gr/m2 ko dentsitatezkoa KA.03 Solidarizazio junta. Neoprenoa KA.04 Belarra hazten uzten duten hormigoizko baldosa aurrekoitziak. 400x400 mm. Zuloak 50x20 mm-koak

D XEHETASUNAK: Behe solairuko kanpoaldeko xehetasunak

BE. BEGETAZIOA BE.01 Sustrato begetala. min 200mm BE.02 Lamina geotextila. 200 gr/m2 BE.03 Drenaia lamina. 30 mm Lamina hau geruza banatzaile baten gainean kokatuko da ES. ESTALKIA ES.37 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da IT. ITXITURA IT.23 Anklaia pletina. Montantea egiturara lotzeko pletina. Lotura torloju bidez IT.31 Langeta perfila. Materiala: aluminioa. Beiratea enkolatua doa langetara, langetaren presentzia minimoa izateko IT.32 Beirate sinplea. 8 mm. Beirate honek ez du aislamendu termikoa ziurtatu behar, espazio ireki bateko espazioa konformatzen duelako. IT.33 Montantea. 52x140 mm. Beiratea enkolatua doa azpiegituraren presentzia minimoa izateko

ZI. ZIMENTAZIOA ZI.01 Hormigoi armatuzko solarria. l:250mm ZI.02 Garbiketa hormigoia. 50mm ZI.03 Polietilenozko lamina. 100 gr ZI.04 Lur konpaktatua. 150mm ZI.05 Lur naturala

D.1 XEHETASUNA. Solarri eta lorategien arteko lotura puntua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

D.2 XEHETASUNA. Solarriaren xehetasuna

D.3 XEHETASUNA. Babes beirateen xehetasuna

D.4

XEHETASUNA. Barne lorategien xehetasuna


E.1 XEHETASUNA. Eskailera eta forjatuaren arteko lotura

E.2 XEHETASUNA. Eskailera eta euste hormaren arteko lotura E XEHETASUNAK: Sarrera eskaileren eta harmailen xehetasunak

Xehetasun honetan sarrera nagusiko eskailera erakusten da. Harmailek eraikuntza sistema bera izango dute.

EG. EGITURA EG.08 Hormigoi armatuzko zutabea EG.10 Hormigoi armatuzko lauza trinkoa EG.11 Hormigoi armatuzko habea ZI. ZIMENTAZIOA ZI.01 Hormigoi armatuzko solarria. l:250mm ZI.02 Garbiketa hormigoia. 50mm ZI.03 Polietilenozko lamina. 100 gr ZI.04 Lur konpaktatua. 150mm ZI.05 Lur naturala ZI.07 Karga hormako zapata jarraia. Hormigoi armatua ZI.08 Legar betelana ZI.09 Mintz iragazgaitza. l:5mm eta 250 gr/m2 ko dentsitatezkoa ZI.10 Inpermeabilizazioa. Inprimazio bituminozoa mintz iragazgaitzetik geruza banatzaile batek banatua ZI.11 Drenaia tutu porotsua ZI.12 Hormigoi armatuzko euste horma.

AK. AKABERAK AK.15 Zur aplatuarentzako azpiegitura metalikoa 30x30ko perfil tubularra. Lotura puntuak 500mm-ro AK.16 Zur kontratxapatuzko aplakatua. Nukleoa lama fenolikoz osatua eta azken akabera trataturiko zur naturalezkoa. 20 mm AK.17 Suspentzio sistema. Altzairu galbanizatuzko euskarriak. AK.18 Altzairu galbanizatuzko errailak. Zur listoiak klip sistema bidez lotuko dira errail hauetara AK.26 Zurezko ohola. l:30 mm AK.27 Zurezko azpiegitura. Altuera aldakorra maldaren araberakoa AK.28 Zurezko azpiegitura heltzeko burdineria. Azpiegitura metalikoa torloju bidez heldua AK.29 Pletina metalikoa. Zurezko azpiegitura heltzen duen burdineria egiturara lotzeko pletina. Lotura torloju bidezkoa da

E.3 XEHETASUNA. Euste horma eta zapataren arteko lotura

BE. BEGETAZIOA BE.01 Sustrato begetala. min 200mm BE.02 Lamina geotextila. 200 gr/m2 BE.03 Drenaia lamina. 30 mm Lamina hau geruza banatzaile baten gainean kokatuko da ES. ESTALKIA ES.04 Polipropilenozko euskarriak. Altuera aldakorrekoak Isolamendu termikoaren gain geruza banatzaile bat ezarriko da euskarri euskarri hauek kokatu aurretik ES.06 Mintz iragazgaitza. l:4mm eta 200 gr/m2 ko dentsitatezkoa ES.07 Malda sortzeko mortairua. %1 eta %2ko malda tartea onartuko da ES.08 Hormigoi polimero aurrekoitzizko luzeetarako drenaia kanala IT. ITXITURA IT.20 Zurezko listoak. 50x50 mm-ko neurrikoak Materiala: kanporako erresistentzia lortzeko termikoki moldaturiko pinu radiatazko listoiak

E.1 E.2

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

ERAIKUNTZA | 91


92 | xehetasunak

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


4. Banaketa bertikalak eta akaberak

ERAIKUNTZA | 93

4.1 Banaketa bertikalak: A TIPOA Erabilera indibidualeko bolumenak. Hormigoi aurrekoitzizko panelak. A Erabilera indibidualeko bolumenen fatxada. Hormigoi panelak kolore gris ilunekoak izango dira eta gomazko molde baten bidez enkofratua imitatzen duen textura izango dute.

-Hormigoi aurrekoitzi plaka. 150mm -Poliestireno extruitu plaka. 30 mm -Aire kamara. 50 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 70 mm -Isolatzailea lana de roka. -Igeltsu plaka bikoitza. 2x13 mm

A1 A oinarrizko tipoaren aldagaia gela hezeak dauden kasuetarako.

-Hormigoi aurrekoitzi plaka. 150mm -Poliestireno extruitu plaka. 30 mm -Aire kamara. 50 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 70 mm -Isolatzailea lana de roka. -mm -Hezetasun erresistentsia duen geltsu plaka. 20 mm

A2 Isolamendua beharrezkoa ez den kasuetarako, biltegiak...

-Hormigoi aurrekoitzi plaka. 100mm -Igeltsuzko enluzitua. 20 mm -Pintura plastikoa

A3 Barne fatxadetarako. Elkarbanaturiko plataforman bolumen indibidualak irakurtzea nahi den kasuetarako.

-Hormigoi aurrekoitzi plaka. 100mm -Poliestireno extruitu plaka. 30 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 46 mm -Isolatzailea lana de roka. -mm -Igeltsu plaka bikoitza. 2x13 mm

A4 A4 oinarrizko tipoaren aldagaia gela hezeak dauden kasuetarako.

-Hormigoi aurrekoitzi plaka. 100mm -Poliestireno extruitu plaka. 30 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 46 mm -Isolatzailea lana de roka. -mm -Hezetasun erresistentsia duen igeltsu plaka. 20 mm

B TIPOA Elkarbanaturiko plataforma. Zurezko listoiak eta beirateak. B Elkarbanaturiko plataformaren oinarrizko fatxada. Kanpo akabera zurezko listoiak dira. Elementu euskarria 100mmko CLT panela da.

-Zurezko listoiak. 50x50 mm -Inpermeabilizaziorako delta oihala. -mm -Zur fibrazko taula. 20mm -Arrastelak bi norabideetan. 50x50 mm -Zur fibrazko isolatzailea. 50 mm -CLT panela. 100 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 46 mm -Isolatzailea lana de roka. -Igeltsu plaka bikoitza. 2x13 mm

B1 Elkarbanaturiko plataforman pribatutasuna beharrezkoa den espazioetan. Zurezko listoiak azpiegitura metaliko batekin lotuko da.

-Zurezko listoiak. 50x50 mm -Azpiegitura metalikoa bi norabideetan. -Beira bikoitza. 6-12-6 Altzairuzko arotzeria

B2 Kanpo-barru espazioen oinarrizko fatxada. Beirate hauek korredera bidez ireki daitezke eta horrela espazio hauek kanpo-barru espazioetan bilakatuko dira.

-Beira bikoitza. 6-12-6 Altzairuzko arotzeria

B3 Barne fatxadetarako. Elkarbanaturiko plataforma barruan fatxada irakurtzea nahi den kasuetan.

-Zur laminatuzko aplakatua. 20 mm -Isolatzaile termikoa. Zeluloza plaka -Azpiegitura metalikoa. 30x30 mm -CLT panela. 60 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 46 mm -Isolatzailea lana de roka. -Igeltsu plaka. 20 mm

B4 B3 oinarrizko tipoaren aldagaia gela hezeak dauden kasuetarako.

-Zur laminatuzko aplakatua. 20 mm -Isolatzaile termikoa. Zeluloza plaka -Azpiegitura metalikoa. 30x30 mm -CLT panela. 60 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 46 mm -Isolatzailea lana de roka. -Hezetasun erresistentsia duen igeltsu plaka. 20 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


94 | banaketa akaberak

C TIPOA Barne banaketak. Igeltsuzko plaka aurrekoitziak. C Barne banaketak.

-Igeltsu plaka bikoitza. 2x13 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 70 mm -Isolatzailea lana de roka. -Igeltsu plaka bikoitza. 2x13 mm

C1 Barne banaketak gela hezeekin kontaktuan.

-Igeltsu plaka bikoitza. 2x13 mm -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 70 mm -Isolatzailea lana de roka. -Hezetasun erresistentsia duen igeltsu plaka. 20 mm

D TIPOA Karga hormak. Hormigoi armatuzko karga hormak eta akaberak. D Karga hormen oinarrizko akabera bolumen indibidualen fatxada osatzeko.

-Hormigoi aurrekoitzizko aplakatua. 30mm -Hormigoi armatuzko karga horma. -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 40 mm -Isolatzailea lana de roka. -Igeltsu plaka. 20 mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

D1 D tipoaren aldagarria gela hezeak dauden kasuetarako.

-Hormigoi aurrekoitzizko aplakatua. 30mm -Hormigoi armatuzko karga horma. -Altzaitu galbanizatuzko azpiegitura. 40 mm -Isolatzailea lana de roka. -Hezetasun erresistentsia duen igeltsu plaka. 20 mm

D2 D tipoaren aldagarria elkarbanaturiko plataforman fatxada ikustea nahi denean erabiliko da.

-Hormigoi aurrekoitzizko aplakatua. 30mm -Hormigoi armatuzko karga horma. -Azpiegitura metalikoa. 30x30 mm -Isolatzaile termikoa. Zeluloza plaka -Zur laminatuzko aplakatua. 20 mm

D4 Lur azpian dauden karga hormen oinarrizko horma tipoa.

-Pintura plastikoa -Igeltsuzko enluzitua. 20 mm -Hormigoi aurrekoitzizko aplakatua. 30mm -Hormigoi armatuzko karga horma. -Inpermeabilizazio bituminosoa -Inpermeabilizazio lamina -Drenaia lamina


E TIPOA

F TIPOA

Baranda eta solairu birtualak. Sare metaliko galbanizatua.

Beirateak.

E Sare metalikoa bai solairu birtualak osatzeko baita baranda funtzioa betetzeko.

-Sare metalikoa -Altzairu herdolgaitzezko azpiegitura

ERAIKUNTZA | 95

F1 Beiratea. Aluminiozko arotzeria. Elkarbanaturiko plataforman beiratea erabiliko da hutsunearen altuera 4m baino gutxiago denean.

-Aluminiozko arotzeria -6-12-6 beirate bikoitza

F2 Oihal horma. Montante eta trabesainuak aluminiozkoa dira. Oihal horma hutsunearen altuera 4m baino gehiagoko hutsuneetan erabiliko da.

-Aluminiozko arotzeria -8-15-8 beirate bikoitza

F3 Bi su sektore banatzen duten beirateak. Bai arotzeria bai beirek erresistentzia berezia izango dute. Suhesi elementuak gehitu behar zaizkio.

-Aluminiozko arotzeria -10-12-10 beirate bikoitza

4.2 Sabai eta zoruen akaberak: Planoetan erabiliko diren sinboloen azalpena da hurrengoa. S: sabaia Z: zorua Materialak: •

z: zura

i: igeltsua

m: mikromortairua

p: pintura

c: mikrozementua

b: kanporako hormigoizko baldosa aurrekoitziak

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


4.3 Banaketa bertikal eta akaberen planoak:i

96 | banaketa akaberak

-01 oina

N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


ERAIKUNTZA | 97

Behe oina

N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


98 | banaketa akaberak

01 oina

N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


ERAIKUNTZA | 99

02 oina

N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


100 | banaketa akaberak

03 oina

N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


ERAIKUNTZA | 101

04 oina

N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


102 | banaketa akaberak

07 oina

06 oina

05 oina N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


EGITURA | 103

06 Egitura

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


104 | trena durangon

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 105

egitura aurkibidea 1. Xedea

107

2. Egitura sistemaren deskribapena

107

2.1 Dimentsionamendu kriterioa: publiko-pribatu

107

2.2 Zimentazioa

107

2.3 Elementu linealak: zutabe eta habeak

107

2.4 Forjatuak: lauza eta prelosa

107

2.5 Egituraren banaketa: dilatazio juntak

108

2.6 Hazten jarraitzeko aukera

108

3. Kontutan izandako legeria

109

4. CTE-SE

109

4.1 CTE-SE

109

4.2 CTE-SE-AE Akzioak

110

4.3 CTE-SE-C

114

5. Egitura planoak

116

6. Egitura kalkulua

126

6.1 Zimentazioa

126

6.2 Zutabeaak

132

6.3 Habeak

139

6.4 Karga hormak

152

7. Egitura xehetasunak

159

7.1 Zimentazio xehetasunak

159

7.2 Behe solairuko egitura xehetasunak

160

7.3 Lauzen xehetasunak

161

7.4 Zutabe loturen xehetasunak

162

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


106 | trena durangon

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


Zapaten desplazamendua eta asentu diferentzialak ekiditzeko, lotura riostra habeak proposatzen dira. Hauek batez ere fatxaden alineazioetan kokatuko dira, kutlturetxearen zimentazioan, hau bolumen altuena delako, eta egonkortasuna bermatu nahi den beste puntu batzuetan. Habe hauen dimentsionamendua ezbedina izango da lotzen dituen zapata kasu bakoitzerako.

1. Xedea Dokumentu honen xedea eraikina eusteko diseinatu den egitura azaltzea da. Lehenik, egitura deskribatuko da, gero, aplikaturiko legeria justifikatuko da, ondoren, egitura planoak adieraziko dira, eta azkenik, xehetasunak azalduko dira.

2. Egitura sistemaren deskribapena

Prelosak bi funtzio nagusi izango ditu obran, losa arindu moduan funtzionatuko duen forjatuaren enkofratua izan, eta behin forjatua bukatua dagoenean, beharrezkoak diren armatu positiboak bere baitan izatea.

Sotoak euste horma bidez soluzionatuko dira eta hauen azpian zapata jarraiak kokatuko dira. Elementu hauek ere hormigoi armatuzkoak izango dira.

Egitura mota hau erdi aurrekoitzia da. Aurrekoitzitasunaren onura guztiak ditu (akabera, segurtasuna, materiale hondakin gutxi, bizkortasuna eraikitzean,...) eta baita in situ eraikitzearenak (lotura hobeak, monolitotasuna, forjatuen jarraitasuna,...).

Erreka alderako euste horma ere hormigoi armatuzkoa izango da eta hau ere zapata jarrai gainean asentatuko da.

Forjatu hau edozein obra motara moldatu daiteke, eta edozein karga motarako egokia izango da.

2.3 Elementu linealak

Hauek dira prelosen onura nagusiak: Kalitate handiko akaberak. Altzairuzko enkofratuak erabiltzen direnez, ez dira kokerak agertuko. Prelosak ikusiak utzi daitezke, bestelako elementuen (igeltsua, sabai faltsuak,...) beharrik gabe, eta honek kostea murriztuko du. –

Zutabe zein habeak hormigoi armatuzkoak izango dira. Egitura portiko nagusi eta bigarren mailako habeekin osatua dago. Zutabeak Zutabeak hormigoi armatuzkoak izango dira. Dimentsionamenduari dagokionez, publiko-pribatu kriterio berdinak erabiliko da, non espazio pribatuenetan dimentsio txikienak egongo dira, eta publikoenetan handiagoak. Gainera, kulturetxeko espazioan altuera handiagoa denez, dimentsioak ere handiagoak izango dira. Habeak Habeak hormigoi armatuzkoak izango dira, estaltzen duten argiaren araberako altuera izango dutenak, beti ere kriterio berdina jarraiturik, espazio pribatuenetan altuera gutxiago eta publikoenetan altuera handiagokoak izango dira.

Argi handiak. Mota honetako forjatu hauek argi handiak estali ditzazkete lodiera oso txikiekin. Armadura aurretentsatua denez, eta ez plakak autoportanteak direnez, zerbitzu ona eskainiko dute, armadura txikiekin (ez direlako sobredimentsionatuak egongo autoportantea ez delako). –

Suarekiko erresistentzia oso altua da RF180rarte heldu daiteke.

Manipulazio erraza. Plaken tamaina txikia dela eta oso erraza izango da garraiorako eta obran kokatzeko. –

Egituraren arintasuna. Poliestireno hedatuzko gangatilek forjatuaren pisua arinduko dute. Beharrezkoa den kasuetan egituraren trinkotasuna ere lortu daiteke hormigoi bidez. –

2.4 Forjatuak Egitura elementu guztiak hormigoi armatuzkoak izango dira eraikinak dituen neurriak osatzeko materiale egokiena kontsideratu delako.

Forjatuak bi motakoak izango dira. Forjatuen forma geometrikoa erregularra denean, prelosak erabiliko dira, eta forma irregularra denean, losa trinkoak.

2.1 Dimentsionamendurako kriterioa: publiko-pribatu

Lauza trinkoak

Egitura argien dimentsionamendua aukeratzerakoan, egiturak estaltzen duen espazioaren izaera izango da kontutan. Hau da, espazio pribatuenetan, bolumen indibidualetan, argi txikiak proposatzen dira portiko nagusienetarako. Horrela, forjatu, zein elementu linealek, habe eta zutabeek, hartzen duten lodiera txikiagoa da, eta hau egokia da espazio hauetarako, non altuera txikiagoa den.

Forjatuaren forma geometrikoa irregularra denean, lauza trinkoa erabiliko da. Forjatu mota hauek habe nagusien gainean apoiatzen dira. Lodiera estaltzen duten espazioaren araberakoa izango da. Forjatu hauek bi norabide perpendikularretan egingo dute lan, kargak habeetara transmititurik.

Bestalde, espazio publikoenetan, non altuera handiagoa den, egiturak estaltzen dituen argiak handiagoak izango dira, egitura elementuen lodierak ez duelako espazioaren altueran eragingo.

Prelosak

Hauek dira egitura osatzen dituzten elementuak:

2.2 Zimentazioa Azaleko zimentazio zuzena proposatzen da oso konpakataturiko are gainean apoiatzen dena. Soto gabeko guneetan isolaturik eta zentraturiko zapata isolatuak proposatzen dira. Kasu batzuetan, ez-zentratuak izango dira zapatak, ezaugarri geometrikoengatik. Dilatazio juntetan kokatzen diren zapatak, edo neurri handiko zutabeen azpiko zapatak konbinatuak izango dira.

Instalazioen integrazioa. Forjatu mota hauetan oso erraza izango da instalazioen pasoa egitea. –

Forjatuen forma geometrikoa erregularra denean hormigoizko prelosa aurrekoitziak erabiliko dira. Prelosa hauek 1,2m neurrikak izango dira, eta forjatuaren lodiera estaltzen duen espazioaren araberakoa izango da. Prelosa hormigoizko plaka lau pretentzatu batek eta armatu termosolatuak osatzen dute. Prelosa hauen luzeera modagarria da, forjatu bakoitzaren neurrietara egokitzeko, zabalera 1,2mkoa delarik beti. Modulazio honekin osatzen ez diren hutsuneak hormigoiz osatuko dira. Forjatuaren funtzionamendua osatzeko poliestireno hedatuzko gangatilak gehituko zaizkio eta konpresioan funtzionatuko duen hormigoia izango da azken geruza.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

EGITURA | 107


108 | deskribapena

2.5 Egituraren banaketa: dilatazio juntak Egitura bost bolumen nagusitan banatzen da lau dilatazio junta proposatzen direlarik, aldaketa termikoek akzioak ez eragiteko.

2.6 Hazten jarraitzeko aukera Eraikinak etorkizun batean hazten jarraitzeko aukera izango du. Horregatik, kalkulua egiterakoan estalkian karga extra bat suposatu da, zeinak egitura arin baten pisua modelizatzen du. Horregatik, etorkizun batean, eraikina haziko balitz, zurezko egitura batekin adibidez egin beharko luke.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 109

3. Kontutan izan den legeria DB-SE Seguridad estructural DB-SE-A-E Acciones en la edificación DB-SE-C Cimentaciones 4.1.2 Dokumentazioa NCSE02 Norma de construcción sismoresistente Memoria. Memorian kalkulurako erabili izan diren sinplikazio metodoak azaldu behar dira eta modeloa egiteko jarraituriko pausuak. Matearilen eta terrenoaren propietate mekanikoak ere aipatu behar dira. Gainera, erabilitako geometria eta dimentsioak azaldu behar dira, kontsideratu diren akzioak eta zein kontrol mota aplikatuko den. Ordenagailu bidez eginiko kalkuluak programa identifikatuz osatuko dira. –

EHE Instrucción de hormigón estructural EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecucción de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados.

Planoak. Eraikitzailearentzako xehetasun nahikoa edukiko dute. Gainera lotura puntuen xehetasun konkretuak adierazi beharko dira. –

4.1.3 Dimentsionamendua eta analisi estrukturala Eraikin baten konprobazio estrukturalak bete beharrekoak:

4. CTE-SE

Dimentsionamendu garrantzitsuenak zehaztu behar dira

Kontutan izango diren akzio eta modeloak zehaztu behar dira

Proposatzen diren dimetsioetarako estado limiteak ez direla gainditzen konprobatu behar da –

Berifikazioetan denboraren pasoa kontutan izango da.

4.1 CTE-SE. Seguridad estructural 4.1.4 Koefiziente partzialetan oinarrituriko berifikazioak 4.1.1 Aplikazio esparrua eta kontutan hartzekoak

Betebeharrak:

Beste legeri baten faltan, zerbitzu aldia 50 urtekoa izango da.

Ed,dst Ed,stb Non Ed,dst=akzio desestabilizanteak eta Ed,stb=akzio estabilizanteak

4.1.2 DB-SErekin batera aplikatu beharreko beste legeria batzuk DB-SEtik aplikatuko diren atalak: DB-SE-AE Acciones en la edificación DB-SE-C Cimientos CTEtik aplikatuko diren beste atalak: – –

Erresistentziaren kalkulu balorea: Egituraren erresistentzi kalkulutik fk, kalkulu erresistentzia lortzeko fd materialen segurtasun koefizientea aplikatuko da. Fletxak: Eraikuntza elementuentzako fletxa onargarria 1/400 kontsideratuko da banaketa tabikeak arruntak direlako Itxura kontsideratzen denean 1/300 fetxa onartuko da. Kondizio hauen konprobazioa bi puntu ortogonal desberdinetan egin behar dira. Desplazamendu horizontalak: Eraikuntza elementuen osotasuna kontsideratzen denean: – Eraikinaren altueraren 1/500 desplazamendu totala aztertzerakoan – Solairu baten altueraren 1/250 desplazamendu lokala aztertzerakoan

Erresistentzia nahikoa dagoela kontsideratu daiteke baldin: Ed Rd Non Ed akzioen efektuaren kalkukua eta Rd erresistentziaren kalkulua Kalkuluak garatzeko ondorengo konbinazioak egin behar dira karga iraunkor eta aldakorren artean.

DB-SI Seguridad en caso de incendio

CTE-az gain aplikatu beharreko beste legeriak: NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación – EHE Instrucción de hormigón estructural – EFHE Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados –

Akzio iraunkorrak Aurretentsatua

Bibrazioak: Akzio dinamikoen frekuentzia eraikinaren frekuentzi propioetatik banatu behar dira. Eraikinaren “pública concurrencia” zonetan frekuentzia 7Hz baino handiagoa dela zihurtatu behar da erabiltzaileen sorturiko bibrazioak egitura ez kolapsatzeko.

Akzio aldakorrak Bestelako akzio aldakorrak

Denboraren efektua: Akzio kimiko, fisiko eta biologogikoen ondoren eraikinaren estabilitatea zihurtatu behar da

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


110 |

DB-SE k

4.2 CTE-SE-AE Acciones en la edificación

-01 solairua

+02 solairua

+05 solairua

Behe solairua

+03 solairua

+06 solairua

+01 solairua

+04 solairua

+07 solairua

KARGA IRAUNKORRAK (G) 4.2.1 Pisu propioa Egitura elementu, itxitura elementu, tabikeria, arotzeria eta akaberen pisu propioa hartu behar da kontutan. –

2 – Tabikeaen pisua kontsideratzekoan honen pisua 1,2 kN/m baino gutxiago denenan, uniformeki banaturiko karga moduan kalkulatu ahal izango da, pisuaren balioa metro karratuko altuerarekin biderkatuz.

4.2.2 Lurraren akzioa. Balio hau DB-SE-C ataletik kalkulatuko da.

Forjatu eta akaberen karga iraunkorrak.

Zoru tipo

Osagarriak

2

Pisua (kN/m )

Forjatu: 20+5 prelosa

3,68 kN/m

Akabera: tarima

0,4 kN/m

Forjatu: 25+5 prelosa

4,06 kN/m

Akabera: tarima

0,4 kN/m

Forjatu: 35+5 prelosa

4,80 kN/m

Akabera: tarima

0,4 kN/m

Forjatu: 25+5 prelosa

4,06 kN/m

Akabera: mikromortairu

0,62 kN/m

Forjatu: 35+5 prelosa

4,80 kN/m

Akabera: mikromortairu

0,62 kN/m

Forjatu: lauza trinkoa

6,86 kN/m

Akabera: mikromortairu

0,62 kN/m

Forjatu: lauza trinkoa

6,86 kN/m

Akabera: tarima

0,4 kN/m

2

A tipo

4,08 kN/m 2 2

2

B tipo

4,46 kN/m 2 2

2

C tipo

5,20 kN/m 2 2

2

D tipo

4,68 kN/m 2 2

2

E tipo

5,42 kN/m 2 2

2

F tipo

7,48 kN/m 2 2

2

G tipo

7,26 kN/m Forjatu: lauza trinkoa

H tipo

2

6,86 kN/m

2 2

Akabera: estalki begetala Forjatu: 35+5 prelosa

I tipo

2

P. totala (kN/m )

2

7,11 kN/m 2

0,25 kN/m 4,80 kN/m

2 2

Akabera: estalki begetala

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

5,05 kN/m 2

0,25 kN/m


EGITURA | 111

-01 solairua

+02 solairua

+05 solairua

Behe solairua

+03 solairua

+06 solairua

+01 solairua

+04 solairua

+07 solairua

Elementu linealen karga iraunkorrak: Fatxada tipo

Osagarriak

Pisua (kN/ml)

Zurezko listoiak A tipo

3,94 kN/ml CLT panelak Zurezko listoiak

B tipo

Azpiegitura metalikoa

2,13 kN/ml

C tipo

Beiratea

1 kN/ml

D tipo

Hormigoizko panel aurrekoitziak

6,48 kN/ml

E tipo

Barne banaketak

*

Beiratea

* Barne banaketen pisua uniformeki banaturiko karga moduan aplikatuko da 0,402 2 N/m balioarekin. Eskaileren apoioa 6 kN/m2-koa izango da bolumen indibidualetan. 2

Igogailuen apoioa 5,2 kN/m -koa kontsideratuko da.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


112 |

DB-SE k

KARGA ALDAKORRAK (Q)

-01 solairua

+02 solairua

+05 solairua

Behe solairua

+03 solairua

+06 solairua

+01 solairua

+04 solairua

+07 solairua

4.2.3 Karga aldakorrak. Erabilera gainkargak. Orokorrean erabilera gainkargen aplikazioa uniformeki banaturiko karga bat moduan kalkulatu daiteke. Horretarako, 3.1 taulatik hartuko dira baloreak zona bakoitzeko baloreen araberakoa izango dena. Balore hauek erabilera normalaren araberako balio guztiak kontsideratzen dira: pertsonak, altxairiak, konduktuak,...

* Hegalean dauden forjatuei 2kN/m-ko gainkarga gehitu zaio bere ertz guztietan. –

Gainkargen murriztea

Euste elementu horizontalen (habeak,..) kalkulurako kargen murrizketa egingo da 3.2 taularen arabea A,B,C,D erabilera motetan. Berdina egingo da elementu bertikalen (zutabe, horma,...) kalkulurako.

4.2.4 Baranda eta elementu banatzaileekiko akzioak Balioa 3.3 taulatik lortuko da. Elementu banatzaileek (tabikeak,...) 3.3 taulako balioen erdia jasan beharko dute.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 113

4.2.5 Haizea Haizearen eragina erakinaren formaren eta eraikinaren neurrien araberakoa da. Haizearen akzioa indar perpendikular bat moduan suposatuko da eraikinaren puntu jakin batean ondorengo formularekin kalkulatuko dena: qe = qb . ce . cp non, qe haizearen presio dinamikoa da eta 5kN/m2 dela suposatu daitekeena ce exposizio koefizientea dena, eraikinaren altuera puntuaren araberakoa dena. 8 solairu baino gutxiagoko eraikin urbanoetan 2m-ko altuera konstantea kontsideratu daiteke. Balore hauek 3.4 taulatik lortu daitezke

4.2.6 Akzio termikoak Eraikinak eta bere elementuek deformazio eta aldaketa geometrikoak izango dituzte tenperatura aldaketengatik. Aldaketa hauen neurria baldintza klimatiko, orientazioa eta eraikinaren kokapenaren araberakoak izango dira. Tenperatura aldaketek batez ere egituran izango dute eragina eta egitura elementuetan tentsioak sortu. Egituran dilatazio juntak proposatzen badira efektu hauen eragina murriztu egiten da. Hormigoizko egitura izanda, 40 m baino luazeagoak diren elementuak ez egotea da aproposa. Eraikinaren formagatik 4 dilatazio junta proposatzen dira.

dilatazio junta 04

cp koefiziente eoliko edo presiozkoa dena eta forma eta orientazioaren araberakoa dena eta 3.5 taulatik lortu daitekeena.

dilatazio junta 01

Eraikinetan haizearen akzioa orientazio guztietan konprobatuko da. Orientazio guztietan haizearen sentzua bi norantzatan kalkulatuko da. Gainera, haizearen akzioa indar tangentzialak ere suposatuko dira fatxadarekiko paraleloak. Hauentzako koefizienteak 0,02koak izango dira baldin akabera leunak izan edo 0,04koa latza bada akabera. Estalki laueko eraikinetan akzioak sukzio efektua sortuko dute, eta honek segurtasunaren alde egingo duenez, ez da kontsideratuko.

dilatazio junta 03

Horrela, hau izango da Denona eraikinean kontsideratuko den haizearen karga. 2

qb = 0,5 kN/m ce = 1,3 cp = 0,7 cs = -0,35

qe = qb . ce . cp qe(p) = 0,455 kN/m2 qe(s) = 0,2275 kN/m2

dilatazio junta 02

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


114 |

DB-SE k

4.3 CTE-SE-C Cimientos Zimentazioen portaeraren baldintzak eraikinaren bizi iraupen guztian zihurtatu behar dira. 4.3.1 Kalkulu oinarria –

Kalkulu metodoak

Dimentsionamendua Teoria de los Estados Límites Últimos (DB-SE 3.2.1 atalaren arabera) eta Estados Límites de Servicios (DB-SE 3.2.2 atalaren arabera) kalkulatuko da. Zimentazioaren funtzionamendua euste kapazitatearen (erresistentzia eta estabilitatea) eta zerbitzuaren aptitudeako kalkulatu beharko dira. –

Berifikazioak

Estados Límites-en berifikazioak egiteko aukeraturiko zimentazio sistemarentzako eta lur motarentzako egokiak diren modeloetan oinarriko da. –

Akzioak

DB-SE-AE-ren araberako akzioak kotsideratu dira eta lurrak tranmititzen dituen akzio geoteknikoak DB-SE ataleko 4.3, 4.4 eta 4.5 ataletatik ataratakoak.

Deskribapen hau eginda, estudio geoteknikoa egiteko baldintzak 3.3 taulatik (sondeo distantzi maximoak eta sakontasuna) eta 3.4 taulatik (sondeo kantitatea eta penetrazio jarraiko frogen ordezkatze portzentaia).

4.3.2 Justifikazio geoteknikoa 4.2.7 Elurra Elurraren akzioa estalki baten gain lekuko klimaren, elur kantitatearen, eraikin edo estalkiaren formaren, haizearen efektuaren eta aldaketa termikoen araberakoa da. 1.000 m baino baxuagoko altitudean kokatzen diren eraikinetan elur karga 1,0 kN/ m2 dela suposatuko da.

Estudio geotekniko bat egitea derrigorrezkoa izango da zimentazioaren aukeraketa aproposa egiteko asmoarekin. –

Orokortasunak

Zimentazioaren analisi eta dimentsionamendua egiteko lursailaren ezaugarriak, eraikinaren tipologia eta ingurua ezagutzea izango dira beharrezkoak. –

Lurraren ezagutzea

KARGA AKZIDENTALAK Lehenik eraikin tipoa zehaztuko da. 4.2.8 Lurrikarak NSCE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación legeriaren arabera erregulatua egongo da.

KONTSIDERATU DIREN BALIO GEOTEKNIKOAK

4.2.9 Suteak Suteen ondorengo akzioak DB-SI atalean definitzen dira. Suhiltzaileen ibilgailua kokatuko den gunean zoruaren erresistentzia 20 kN/m2-koa izango da. 4.2.10 Inpaktua Eraikin baten inpaktuagatik sortzen diren akzioak masa, geometria eta inpaktatzen duen gorputzaren abiaduraren araberakoa izango da, hala nola deformazio kapazitatearen araberakoa. Erabileragatik ez da inpaktu akzio kontsideragarririk egongo.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

-2 m Zimentazio kota

Ondoren, lurrraren ezaugarriak adieraziko dira. Lurra kalitate onekoa dela kontsideratuko da, baina zimentazio mota ezberdinak konbinatuko direnez, T2 motako lurra adieraziko da.

-4 m (sotoak) Zimentaziorako estratu mota

Are oso dentsoa

Tentsio maximo onargarria

3 kp/zm

Lurraren pisu espezifikoa

2 kg/dm

Lurraren marruskadura angelua

Kohesioa

6,4 Tn/m

Bultzada aktiboa

100 Tn/m

Bultzada pasiboa

100 Tn/m

2 3

2 2 2


ERABILIKO DEN ZIMENTAZIOA

EGITURA | 115

Deskribapen orokorra Azaleko zimentazio zuzena erabiliko da. Sotorik ez dauden tokietan zapata isolatuak erabiliko dira, zeinak zutabeek transmitituriko karga jasango duten. Zapata hauek -1,5m-ko sakonera batean kokatuko dira. Zapa isolatu hauek arriostratu egingo dira egiturari egonkortasuna gehitzeko. Bestalde, sotoa dagoen eraikin zatietan zapata jarraia erabiliko da euste hormaren kargak jasotzeko. Zapata jarrai hauek -3,6m-ko sakonera batean kokaturik egongo dira. Azkenik, errekarantzako alderdian euste horma jarrai bat kokatuko da.

Euste elementuak Erreka aldean euste horma bat proposatzen da, inguruko beste gune batzuetan hormigoizko elementu aurrekoitziak erabiltzen dira, hemen soluzio berdina erabiliko da. Pantaia modura erabiliko denez eta sanonera gutxi duenez, ez du elementu sekundariorik beharko. 4.3.3 Zimentazio elementuen kalkua Onarturiko tentsioaren kalkulua –

Zapata isolatuak

Presio diagrama ezberdinak kontsideratuko dira eragiten duten kargen araberakoa. Zapata zentratuen kasuan karga bertikala, eta momentu gabekoa suposatzen da eta presio banaketa diagrama laukizuzen erregularra suposatuko da. Karga bertikal eta momentuak dauden kasuetan, eskinako zapatetan. diagrama laukizuzena ere kontsideratzen da. –

Arriostraturiko zapatak

Zapatak arriostraturik daudenean zapata-habe-zapata aztertuko da. Kasu honetan alderantzizkaturiko habe moduan kalkulatu beharko da eta lurrari presioa bi zapaten bidez transmitituko zaio.

Zapatetan egin beharreko konprobazioak –

Puntsonamendu eta ebakitzailearen konprobazioa

EHE-08 instrukzioaren S2 atalaren arabera egin beharko da. Vu2 (trakzioak sorturiko agotamendu bidezko ebakitzailea) instrukzioaren atal horretako ebakitzaileak baino txikiagoa izan behar da. Puntsonamenduan aldiz, ebakitzaileak sorturiko tentsio tangentziala zutabearen inguruan eta 2d distantzian aplikatuak, ez du tentsio tangentzial maximoa baino handiagoago izan behar. –

Flexiora konprobazioa

EHE-08 instrukzioko S1 atalaren arabera, 0,15b puntuan koktzen diren hormigoizko zutabeak kontsideratuko dira. Armaduraren kalkulua horren arabera egingo da, konpresio armadura beharrezkoa ez delarik. Kokaturiko armadura minimoa 30 zm-ko distantzi maximoa izango dute baren artean eta ondorengo kuantia minimoa bete beharko du: B 400 S 1,0 ‰ B 500 S 1,0 ‰ Materiala Hormigoi armatua. HA-25 hormigoia eta B400s altzairua. Euste hormen kalkulua Dimentsionamendu eta armatua –

Dimentsionamendu eta armatua planoetan irudikatuko dira. Kuantia minimoak betetzen dira EHE-ko (Instrucción de hormigón estructural)tik 42.3.5 taulan esaten denaren arabera. Exekuzio baldintzak Zapatak kokatu aurretik garbiketa hormigoi geruza bat isuri beharko da.

Bultzaden determinazioa

Bultzaden balioa determinatzeko bultzada koefizientea erabiliko da Coulomb-en teoriaren araberakoa. Maila freatikoaren goiko lursail guztiak hezeak kontsideratuko dira eta maila freatikoaren azpiko bultzada aldiz, lurrarena eta presio hidrostatikoarena izango da. Bultzada hauek beti osagai horizontal bat izango dute beti. hormaren geometriaren araberakoa. Hormaren pisu propioa ere kontsideratu beharko da.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


116 | Egitura planoak

5. Egitura planoak

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma / euste horma Zapata isolatua

Zapata jarraia Zimentazio kota Zutabeak

-3.60 kotako zimentazioa N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


EGITURA | 117

Egitura ardatzak

Riostra habea

Dilatazio juntak H.A.zko lauza Karga horma / euste horma Lauza mallazoa Zapata isolatua Karga norabidea Zapata jarraia Forjatu bukatu kota Zimentazio kota Zutabeak

-1.50 kotako zimentazioa N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


118 | Egitura planoak

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

Behe oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


EGITURA | 119

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

+01 oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


120 | Egitura planoak

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

+02 oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


EGITURA | 121

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

+03 oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


122 | Egitura planoak

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

+04 oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


EGITURA | 123

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

+05 oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


124 | Egitura planoak

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

+06 oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

20 m


EGITURA | 125

Texto

Egitura ardatzak Dilatazio juntak Karga horma Zutabea Habeak

H.A.zko lauza

Lauza mallazoa

Karga norabidea Forjatu bukatu kota H.A. betelana prelosa forjatuetan

H.A. prelosa aurrekoitzia

+07 oineko egitura N

1/250 0

1

2

5

10

20 m

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


126 | egitura xehetua

6.1 Zimentazioa Hormigoia: HA-30/P/20/IIa Zementua: CEMII Agregatuen tamaina max.: 20mm Ur-zementu proportzioa: 0,60 Altzairu mota: B 500 s Erresistentzi minorazio koefizienteak: Hormigoia c=1,5

6. Egitura kalkulua

Altzairua s=1,15 fyd= fyk / s Akzioen maiorazio koefizienteak (kontrol maila normala): Karga iraunkorrak: 1,5

Egituraren kalkulu xehetua lortzeko bi bide erabili dira. Alde batetik, hasierako neurri batzuk lortzeko “Números gordos en el proyecto de estructuras” (Juan Carlos Arroyo Portero) liburua erabili da. Ondoren, kalkulu xehetua egiteko CYPE programa bidez egin da. Ondoren adierazten diren emaitzak laburpen bat dira, proiektuaren ulermenerako beharrezkoak diren datuak adieraziko dira.

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

Karga aldakorrak: 1,6 1/50 05

0

100

200mm


EGITURA | 127

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


128 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 129

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


130 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 131

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


132 | egitura xehetua

6.2 Zutabeak Hormigoia: HA-30/P/20/IIa Zementua: CEMII Agregatuen tamaina max.: 20mm Ur-zementu proportzioa: 0,60 Altzairu mota: B 500 s Erresistentzi minorazio koefizienteak: Hormigoia c=1,5 Altzairua s=1,15 fyd= fyk / s Akzioen maiorazio koefizienteak (kontrol maila normala): Karga iraunkorrak: 1,5 Karga aldakorrak: 1,6

1/50 05

0

100

200mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 133

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


134 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 135

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


136 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 137

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


138 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 139

6.3 Habeak Hormigoia: HA-30/P/20/IIa Zementua: CEMII Agregatuen tamaina max.: 20mm Ur-zementu proportzioa: 0,60 Altzairu mota: B 500 s Erresistentzi minorazio koefizienteak: Hormigoia c=1,5 Altzairua s=1,15 fyd= fyk / s Akzioen maiorazio koefizienteak (kontrol maila normala): Karga iraunkorrak: 1,5 Karga aldakorrak: 1,6

1/50 05

0

100

200mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


140 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 141

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


142 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 143

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


144 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 145

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


146 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 147

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


148 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 149

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


150 | egitura xehetua

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


EGITURA | 151

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


152 | egitura xehetua

6.4 Karga hormak Hormigoia: HA-30/P/20/IIa

Zementua: CEMII Agregatuen tamaina max.: 20mm Ur-zementu proportzioa: 0,60 Altzairu mota: B 500 s Erresistentzi minorazio koefizienteak: Hormigoia c=1,5 Altzairua s=1,15 fyd= fyk / s Akzioen maiorazio koefizienteak (kontrol maila normala): Karga iraunkorrak: 1,5 Karga aldakorrak: 1,6 1/100 0

100

200

300

500 zm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


6.4.1 Karga horma tipo 01

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

EGITURA | 153


154 | egitura xehetua

6.4.1 Karga horma tipo 01

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


6.4.2 Karga horma tipo 02

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

EGITURA | 155


156 | egitura xehetua

6.4.3 Karga horma tipo 03

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


6.4.3 Karga horma tipo 03

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

EGITURA | 157


158 | egitura xehetua

6.4.4 Sotoko euste hormak

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


7. Egitura xehetasunak 7.1 Zimentazio xehetasunak 1/50 05

0

100

200mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

EGITURA | 159


160 | xehetasunak

7.2 Behe solairuko egitura xehetasunak 1/50 05

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

0

100

200mm


7.3 Lauzen xehetasunak

EGITURA | 161

1/50 05

0

100

200mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa


162 | xehetasunak

7.4 Zutabe loturen xehetasunak 1/50 05

0

100

200mm

Eneritz Trigueros Amantegui | Denona | 2013 azaroa

Book C: Architecture, Construction & Structure  

After doing the urban project , D urban area is selected for further development, as it is the best example of the benefits of the undergrou...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you