Energynomics Magazine Summer 2022 issue

Page 1

as

Q2/2022 50 lei

Florin Pop

Al doilea val de regenerabile se bazează pe proiecte fotovoltaice The second wave of renewables is based on photovoltaic projects

124

Christina Verchere, CEO OMV Petrom

OMV Petrom a început deja călătoria către viitorul energiei OMV Petrom already started the journey to the future of energy WITH THE SUPPORT OF

Daniel Naftali

Hidroelectrica s-ar putea lista până la finalul acestui an 062

Hidroelectrica could be listed by the end of this year 112


SINCE 1974

MADE TO MEASURE PRESSURE

keller-druck.com/custom-solutions
EDITORIAL

Un an ca un montagne russe

A

cest an a început ca un montagne russe și a fost marcat de evenimente pe care cu greu le-am fi putut prevedea. Am început cu o criză a prețurilor la energie, apoi a venit războiul din imediata apropiere, în condițiile în care economia nu depășise cu totul din presiunile provocate de pandemia de COVID-19. Pe de altă parte, am avut deja o schimbare semnificativă în legislație, deoarece am transpus cel de-al patrulea pachet energetic al UE. Astfel, investitorii au un plus de confort, ceea ce se vede în prezent într-un val solid de investiții în tehnologiile cu emisii reduse de carbon. Totodată, sunt în pregătire noi schimbări și se pregătesc strategii pentru foarte multe sectoare legate de energie. Nu doar preocupările legate de climă, ci și temerile legate de securitatea în aprovizionare și de un preț accesibil la energie sunt factorii care determină autoritățile, companiile și toți experții implicați să muncească încă și mai mult. Multe întrebări își așteaptă încă răspunsurile, de exemplu cum vom proteja consumatorii vulnerabili, cum vom gestiona toate aceste potențiale investiții și fonduri europene și cum poate guvernul să vină cu măsuri care să abordeze problema accesibilității fără a compromite securitatea în aprovizionare pe termen mediu și lung și, de asemenea, fără a ieși din tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon. Trebuie să fim rapizi și trebuie să fim precauți. Trebuie să fim îndrăzneți și trebuie să ne luăm timpul necesar pentru a ne pregăti chiar și pentru ceea ce pare de neimaginat. O comunicare puternică și sinceră va fi cheia reușitei într-o perioadă atât de complicată.

A year as a roller coaster

O comunicare puternică și sinceră va fi cheia reușitei într-o perioadă atât de complicată.

Strong open communication is the key for our success in such complicated times. Varinia Radu Founding Partner & CEO Wing Media Energy Consulting

T

his year has started as a roller coaster and it has been marked by events that we could hardly foresee. We started with an energy prices crisis, then came the war next door, as the economy was not yet fully out of the COVID-19 pandemic induced stress. On the other hand, we already had a significant change in legislation as we transposed the 4th EU Energy Package. This created additional comfort for investors, and there is now a clear hype in low-carbon technologies investments. Already, new changes are under way and strategies are being prepared for so many energy related sectors. Not only the climate concerns but also the fears related to the security of supply and the affordability of energy are the drivers of renewed efforts from the authorities, the companies and all the experts involved. Many questions are still waiting for their answers, such as how to protect vulnerable consumers, how will we manage all these potential investments and European funds, and how can the government come up with measures that are both tackling the affordability without compromising the security of supply in the medium and long term and also without derailing the transition towards low carbon economy. We have to be fast, and we have to be cautious. We have to be daring, and we have to take our time to prepare even for the unthinkable. Strong open communication is the key for our success in such complicated times.

Q2 2022


SUMAR

/ CONTENT

GENERAL INTEREST

018 O nouă paradigmă energetică

A new energy paradigm

022 Cristina Prună: Trebuie să atragem mai rapid fondurile europene

Cristina Prună: We need to attract European funds faster

054

028 Finanțare, acțiuni și apeluri de proiecte

Funding, actions and calls for projects

054 Victor Gânsac: Securitatea cibernetică este un proces ce trebuie gestionat în mod continuu

022

Victor Gânsac: Cyber security is a process that needs to be managed continuously OIL&GAS

062

062

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: OMV Petrom a început deja călătoria către viitorul energiei

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: OMV Petrom already started the journey to the future of energy

068 Legea offshore deschide calea către investiții majore la Marea Neagră

Offshore law paves the way to major investments in the Black Sea

068

072 Securitatea energetică în Europa de Est

Energy security in Eastern Europe

076 Înlocuirea gazelor naturale din Rusia

Russian natural gas substitution

084 Compensarea funcționează, plafonarea nu!

Compensation works, capping not at all!

4

072


090 Marian Năstase: Erodarea capitalurilor amenință investițiile

Marian Năstase: Capital erosion threatens investment

094 Obiectivele principale ale REPowerEU

REPowerEU's main objectives ELECTRICITY

094

104 Fosta termocentrală Doicești - cel mai bun amplasament pentru primul SMR din România

090

Doicești former thermal power plant - the best location for the first SMR in Romania

108 Reglementatorii europeni susțin menținerea mecanismelor actuale de stabilire a prețurilor

European regulators support maintaining current price‑setting mechanisms

114 Daniel Naftali: Hidroelectrica s-ar putea lista până la finalul acestui an

Daniel Naftali: Hidroelectrica could be listed by the end of this year

104

120 Hidroelectrica – listare duală sau nu

Hidroelectrica - dual listing or not

124 Florin Pop: Al doilea val de regenerabile se bazează pe proiecte fotovoltaice

Florin Pop: The second wave of renewables is based on photovoltaic projects

130 114

19 companii și peste 600 de participanți la Forum: Carieră în industria energetică

19 companies and over 600 participants at the Forum: Careers in the Energy Industry

134 Către un viitor cu emisii reduse de carbon

124

A Low-Carbon Future

Q2 2022


SUMAR

/ CONTENT

RENEWABLES

146 Pentru dezvoltarea în Europa de Sud-Est a unui lanț de producție pentru regenerabile For the development of a production chain for renewables in South-East Europe

152 Recomandările CE pentru acordarea mai rapidă a autorizațiilor EC recommendations on speeding up permit-granting procedures

146

THERMO

164 CE Oltenia – tranziția de la cărbune la regenerabile CE Oltenia – the transition from coal to renewables

152

168 Mintia caută investitori pentru 800 MW Mintia seeks investors for 800 MW

172

168

O nouă strategie pentru alimentarea cu energie termică în București New strategy for thermal energy supply in Bucharest

178

164

Dreptul la încălzire The right to heating

Founding Partner & CEO VARINIA RADU varinia.radu@energynomics.ro

Chief Editor GABRIEL AVĂCĂRIȚEI ISSN 2344 – 6447

a product by

gabriel.avacaritei@energynomics.ro

Senior Editor BOGDAN TUDORACHE bogdan.tudorache@energynomics.ro

Address: 13 Tudor Stefan St, 4th floor, 1st District, Bucharest 011655 www.energynomics.ro Printed at

Strategic Partners

6

office@energynomics.ro

DHM

Art Director LILIANA BOGDAN

Business Development Executive CLARA IAMANDI clara.iamandi@energynomics.ro

Events Manager DENISA NICOLA denisa.nicola@energynomics.ro

Media Manager RALUCA GĂLEATĂ raluca.galeata@energynomics.ro

lili.bogdan@energynomics.ro

Photographer MIHAI CONSTANTINEANU

Senior Business Developer GABI PETREA

Legal affairs GABRIELA CURELEA

gabi.petrea@energynomics.ro

gabriela.curelea@energynomics.ro


018

022

028

054

GENERAL INTEREST Q2 2022


GENERAL INTEREST

| macro

Războiul din Ucraina inflamează inflația, dar accelerează tranziția verde The war in Ukraine feeds inflation, but accelerates the green BOGDAN TUDORACHE transition

D

acă gestionarea adecvată a lichidității și ancorarea așteptărilor inflaționiste se află printre sintagmele cele mai uzitate de banca națională, fiind principalii vectori ai acțiunilor BNR, conceptul care stă la baza întregii politici macroprudențiale este țintirea inflației. Anul acesta țintirea inflației a devenit o sarcină greu de îndeplinit, fiind imposibil de controlat prețurile piețelor din afara României. Inflația a fost accentuată de războiul din Ucraina, generând reacțiile băncilor centrale – prin majorări de dobândă și reacția fermă la presiunile asupra cursului de schimb. Dată fiind ținta ambițioasă de 2,5% pentru 2022, deja depășită de peste 5 ori (13,76% aprilie 2022 vs aceeași lună a anului 2021), inflația se va potoli probabil din a doua jumătate a anului, când efectul de bază al creșterii prețurilor se va estompa. Între timp, BNR menționează un ”control ferm exercitat de banca centrală asupra lichidității de pe piață și al așteptărilor privind creșterea pe mai departe a ratei dobânzii-cheie”. România este o economie preponderent bazată pe consum. Românii economisesc în perioade de creștere și scot banii din bănci, mutându-i în valută în perioade de criză, sau cheltuiesc mai mult în perioade cu hiperinflație, de frica majorărilor ulterioare. Doar în luna martie, românii au retras din bănci și fonduri de investiții peste 1 miliard de euro, care probabil au fost reconvertiți în valută; în primele luni ale anului BNR a consemnat o scădere a consumului populației și o creștere cu aproape 20% a depozitelor populației în valută, în aprilie 2022, față de aprilie 2021. Există și opinii conform cărora

8

I

f the proper management of liquidity and the anchoring of inflationary expectations are among the mantras of a national bank, as they are the main vectors of the NBR's actions, the concept underlying the entire macro-prudential policy is targeting inflation. This year, targeting inflation has become a difficult task, as it is impossible to control the prices in the markets outside Romania. Inflation was exacerbated by the war in Ukraine, sparking reactions from central banks - through interest rate hikes and a strong reaction to exchange rate pressures. Given the ambitious target of 2.5% for 2022, already exceeded more than 5 times (13.76% April 2022 vs the same month of 2021), inflation will probably subside in the second half of the year, when the basic effect of price increases will fade. Meanwhile, the NBR mentions a "firm control exercised by the central bank over market liquidity and expectations regarding the further increase of the key interest rate". Romania is predominantly a consumption-based economy. Romanians save during periods of growth and withdraw money from banks, moving them into foreign currency in times of crisis, or spend more


Economia României urmează să încetinească până la 2,6% în 2022, deoarece inflația ridicată erodează venitul disponibil, iar războiul din Ucraina afectează sentimentul economic, lanțurile de aprovizionare și investițiile. banii scoși din bănci s-au văzut zdravăn în consum – o astfel de mișcare întreține ciclul actual al creșterilor de prețuri și inflamează deficitul comercial – însă deo­camdată nu există date care să o susțină. Mai cu seamă că în minuta BNR din luna mai se specifică, pentru ultimele luni, o descreștere semnificativă a consumului populației, reflectată și de indicatorul economic mai slab. ”După o creștere puternică în 2021, economia României urmează să încetinească până la 2,6% în 2022, deoarece inflația ridicată erodează venitul disponibil, iar războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei afectează sentimentul economic, lanțurile de aprovizionare și, în cele din urmă, investițiile”, spun oficialii Comisiei Europene. Și Banca Mondială și-a revizuit în scădere, la 1,9%, estimarea privind creșterea economică a României pentru anul în curs, de la 4,3% în ianuarie. În schimb, în contraefect, probabil din toamnă vor începe să curgă banii europeni, acum aflați în plin proces de alocare prin intermediul diverselor programe și linii de finanțare. Comisia Europeană a promis o majorare a tuturor fondurilor existente și o accelerare în procesul birocratic de aprobare și licențiere

during periods of hyperinflation, for fear of further increases. In March alone, Romanians withdrew more than 1 billion euros from banks and investment funds, which were probably converted into foreign currency; in the first months of the year, the NBR recorded a decrease in the consumption of the population and an increase of almost 20% in the deposits of the population in foreign currency, in April 2022, compared to April 2021. There are also opinions according to which money taken from banks was directed into consumption - such a move maintains the current cycle of price increases and inflames the trade deficit - but there is currently no data to support it. "After strong growth in 2021, Romania's economy is set to slow to 2.6% in 2022 as high inflation erodes disposable income, and Russia's war of aggression against Ukraine affects economic sentiment, supply chains and, ultimately, investments", say the officials of the European Commission. The World Bank also revised its estimate for Romania's economic growth for the current year down from 4.3% in January. On the other hand, the autumn will see the start of European money flows, as they are now in the

Romania's economy is set to slow to 2.6% in 2022 as high inflation erodes disposable income, and the war in Ukraine affects economic sentiment, supply chains and, ultimately, investments.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| macro

Prognoza economică de primăvară 2022 pentru România (16.05.2022) Spring 2022 Economic Forecast for Romania (16/05/2022) Cea mai recentă prognoză macroeconomică pentru România. Comisia Europeană publică un set complet de previziuni macroeconomice pentru UE și statele sale membre în primăvară (mai) și toamnă (noiembrie) și publică previziuni intermediare care actualizează PIB-ul și cifrele inflaţiei în timpul iernii (februarie) și vara (iulie). The latest macroeconomic forecast for Romania. The European Commission publishes a full set of macroeconomic forecasts for the EU and its Member States in spring (May) and autumn (November) and publishes interim forecasts updating GDP and inflation figures in winter (February) and summer (July). Indicators Indicators

2020

2021

2022

2023

GDP growth (%, yoy) GDP growth (%, yoy)

-3,7

5,9

2,6

3,6

Inflation (%, yoy) Inflation (%, yoy)

2,3

4,1

8,9

5,1

Unemployment (%) Unemployment (%)

6,1

5,6

5,5

5,3

General government balance (% of GDP) General government balance (% of GDP)

-9,3

-7,1

-7,5

-6,3

Gross public debt (% of GDP) Gross public debt (% of GDP)

47,2

48,8

50,9

52,6

Current account balance (% of GDP) Current account balance (% of GDP)

-5,8

-7,0

-7,5

-7,3

Sursa/Source: ec.europa.eu

a proiectelor, așa încât toate investițiile să poată fi efectuate într-un timp cât mai scurt, necesar pentru asigurarea securității energetice. Una din consecințele inflamării inflației va fi, însă, majorarea dobânzilor pentru creditele de investiții (pentru toate creditele, de altfel), fapt ce va afecta cofinanțarea bancară, când abia se pusese la punct sistemul contractelor bilaterale (PPA). Proiectele devin mai greu de amortizat, iar ratele câștigurilor (IRR-urile) se vor întinde pe perioade mai mari. În următoarele 12 luni, BNR va Inflația mai mare și măsurile populismajora dobânda la peste 4,25%. te de sprijin guvernamental vor duce și la majorarea salariilor în sectorul In the next 12 months, the NBR privat. În fine, un alt factor de creștere will increase the interest rate a costurilor proiectelor este majorarea to over 4.25%. prețurilor la materiile prime. Totodată, va trebui ca băncile să finanțeze neplata creditelor pentru nouă luni, ceea ce le va obliga să echilibreze bilanțurile prin taxarea suplimentară a bun-platnicilor. Iar Banca Centrală Europeană va majora dobânzile în acest an, fapt ce va presa și mai tare cursul de schimb leu-euro, văzut de analiștii CFA la 5,04-5,08 lei/euro pentru următoarele 6 și, respectiv, 12 luni. În următoarele 12 luni, BNR va majora dobânda la peste 4,25%, mai spun analiștii CFA. Așadar, va urma o perioadă tensionată și intensă, iar bancherii și companiile nu vor prea avea timp sau apetit pentru un ceai de tei.

4,25%

10

process of being allocated through various programs and funding lines. The European Commission has promised to increase all existing funding and speed up the bureaucratic process of approving and licensing projects so that all investments can be made in the shortest possible time to ensure energy security. One of the consequences of inflation will be, however, an increase in interest rates on investment loans (for all loans, by the way), which will affect bank co-financing when the bilateral contracting system (PPAs) has just been set up. Projects become harder to repay, and earnings rates (IRRs) will extend over longer periods. Higher inflation and populist government support measures will lead to higher wages in the private sector, too. Finally, another factor in increasing project costs is the increase in commodity prices. At the same time, banks will have to finance non-payment of loans for nine months, which will force them to balance their sheets by means of extra charging for the good clients. The European Central Bank will increase the interest rates, too, this year, which will put even more pressure on the leu-euro exchange rate, seen by CFA analysts at 5.04-5.08 lei/euro for the next 6 and 12 months, respectively. In the next 12 months, the NBR will increase the interest rate to over 4.25%, CFA analysts say. Therefore, a tense and intense period will follow, and bankers and companies will not have much time or appetite for a lime tea.GENERAL INTEREST

˘ / war | razboi

De peste 100 de zile

RUSIA DISTRUGE UCRAINA

I

nvazia rusească în Ucraina, care urmărea să cucerească și să ocupe întreaga țară, a fost redusă la o ofensivă sângeroasă pentru a controla cât mai mult teritoriu posibil în est și în sud. "Ucraina l-a forțat de două ori pe Putin să își redefinească în scădere obiectivele militare. Ucraina a învins Rusia în bătălia de la Kiev, forțându-l pe Putin să își reducă obiectivele militare ulterioare la capturarea oblasturilor Donețk și Lughansk din estul Ucrainei. Ucraina l-a împiedicat să atingă și acest obiectiv, obligându-l să se concentreze doar pe finalizarea cuceririi regiunii Lughansk", scrie unul dintre cele mai recente rapoarte zilnice ale Institutului pentru Studiul Războiului. După mai bine de 100 de zile de război, ofensiva rusă la nivel operațional și strategic pare să fi atins nivelul maxim. Din ce în ce mai mulți experți se așteaptă ca, în timpul verii, fie Ucraina să aibă șansa de a relua contraofensiva la nivel operațional pentru a împinge înapoi forțele rusești, fie Rusia să-și reducă din amploarea atacurilor pentru a-și consolida controlul administrativ asupra zonelor deja ocupate, pregătindu-se în același timp pentru următoarea invazie. Se pare că Occidentul și-a epuizat instrumentele diplomatice și economice de persuasiune, în condițiile în care se abține să decidă un embargo total asupra importurilor de petrol și gaze rusești. Până pe 25 mai, au fost înregistrate peste 6,5 milioane de deplasări ale refugiaților în afara Ucrainei, potrivit agenției ONU pentru refugiați UNHCR. În același timp, autoritățile au raportat peste 2 milioane de reveniri în țară. În interiorul Ucrainei, multe persoane blocate nu își pot satisface nevoile de bază, inclusiv accesul la alimente, apă și medicamente. De la debutul invaziei rusești, o treime dintre ucraineni au fost forțați să își părăsească locuințele, ceea ce descrie cea mai mare criză de acest tip la nivel global.

12


For more than 100 days

RUSSIA DESTROYING UKRAINE

T

he Russian invasion of Ukraine that aimed to seize and occupy the entire country has been reduced to a bloody offensive to secure as much territory as possible in the east and south. “Ukraine has twice forced Putin to define down his military objectives. Ukraine defeated Russia in the Battle of Kyiv, forcing Putin to reduce his subsequent military objectives to seizing Donetsk and Lug hansk oblasts in eastern Ukraine. Ukraine stopped him from achieving that aim as well, forcing him to focus on completing the seizure of Lughansk Oblast alone”, wrote one of the latest daily reports from the Institute for the Study of War. After more than 100 days of the war, the Russian offensive at the operational and strategic levels seems to have culminated. More and more experts expect that during the summer, whether Ukraine will be given the chance to restart its operational-level counteroffensives to push Russian forces back, or Russia will reduce the scope of its attacks in order to cement its administrative grip to the regions already occupied while preparing for the next invasion. The West looks like it exhausted its diplomatic and economic tools of persuasion, as it refrains to decide on a total embargo on the Russian oil and gas imports. As of May 25, more than 6.5 million refugee movements have been recorded out of Ukraine, according to the UN Refugee Agency UNHCR. At the same time, authorities have reported more than 2 million movements back into the country. Inside Ukraine, many people who are trapped are unable to meet their basic needs including food, water and medicines. Since the onset of the Russian invasion, one-third of Ukrainians have been forced from their homes. This is the largest human displacement crisis in the world today.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

˘ / war | razboi

Prețurile la energie explodează

Energy prices explode

1.3 Organizația Mondială a Comerțului a anunțat că războiul ar putea reduce creșterea PIB‑ului mondial cu până la 1,3 puncte procentuale în acest an. The World Trade Organization announced that the war could lower global GDP growth by as much as 1.3% this year.

14

I

nvadarea Ucrainei de către Rusia și sancțiunile fără precedent impuse împotriva celei din urmă de Statele Unite ale Americii, Europa și alte țări au un impact puternic negativ asupra economiei globale. Pe lângă confruntarea militară din Ucraina, blocajul economic se face simțit peste tot în lume, în special în Europa. Banca Mondială a progno­zat o scădere impresionantă de 45,1% a PIB‑ului Ucrainei, în timp ce economia Rusiei, supusă unor sancțiuni occidentale severe și confruntată cu retragerea capitalului internațional, ar urma să se contracte de asemenea cu 11,2%. La rândul său, Organizația Mondială a Comerțului a anunțat că războiul ar putea reduce creșterea PIB-ului mondial cu până la 1,3 puncte procentuale în acest an și ar putea reduce creșterea comerțului mondial de la 4,7% la o valoare cuprinsă între 2,4% și 3%. Prețul petrolului este acum cu 75% mai mare decât înainte de 24 februarie. Cotațiile futures ale țițeiului Brent au fost susținute de faptul că UE continuă să negocieze cu Ungaria în ceea ce privește interzicerea importurilor de petrol din Rusia. Ungaria a declarat că nu poate susține un embargo impus de UE dacă nu se va ajunge la un acord cu privire la toate problemele pe care le-ar aduce sancțiunea, deoarece este nevoie

R

ussia’s invasion of Ukraine and the unprecedented sanctions imposed against Russia by the United States, Europe and other countries are negatively impacting the global economy. Beside the military confrontation in Ukraine, the economic standoff takes its toll across the world, especially in Europe. The World Bank forecast a staggering 45.1% drop in Ukraine’s GDP, while Russia’s economy, under heavy Western sanctions and experiencing the flight of international capital, is also expected to contract by 11.2%. In turn, the World Trade Organization announced that the war could lower global GDP growth by as much as 1.3% this year and cut global trade growth from 4.7% to between 2.4% and 3%. The oil prices are now by 75% higher than before February 24. Brent crude futures were supported by as the EU continues to haggle with Hungary over banning oil imports from Russia. Hungary said it could not back the EU’s embargo until the there was a deal on all issues the sanction would bring, as it requires up to 4 years and heavy investments to transition away from Russian crude. Fuel price rose by around 40% compared to the ave­ rage prices between 2019 and 2021; however, the


de până la 4 ani și de investiții mari pentru a înlocui țițeiul rusesc. Prețul carburanților a crescut cu aproximativ 40% față de prețurile medii din intervalul 20192021; prețurile la benzină și motorină erau oricum pe o tendință ascendentă încă din mai 2021. Contractele futures pentru gazele naturale din UE au scăzut de la nivelul record de 226 de euro pe MWh (euro/MWh), atins pentru scurt timp în martie, la 87 euro/MWh la sfârșitul lunii mai, cu aproape 12% mai mare decât prețul de dinainte de 24 februarie. Cu toate acestea, prețul gazului în Europa este de aproape 4 ori mai mare decât nivelurile din urmă cu un an. Depozitele de gaze din Europa sunt pline în proporție de 45%, iar UE a ajuns la un acord pentru ca fiecare țară să atingă cota de 80% înainte de 1 noiembrie. Prețurile medii lunare angro pentru energia electrică în UE au crescut, de asemenea, de 4 ori în ultimele 12 luni, iar majoritatea țărilor au adoptat scheme de sprijin care afectează puternic deficitele bugetare naționale. Bruxelles-ul are de rezolvat o ecuație foarte complicată: "Avem nevoie de norme fiscale care să aibă în vedere sustenabilitatea finanțelor publice, dar, în același timp, să creeze spațiu pentru investițiile publice", în formularea lui Paolo Gentiloni, comisarul european pentru economie. Înainte ca investițiile pentru tranziția energetică să producă efecte, inflația este supapa de urgență. În zona euro, inflația anuală a fost de 7,4% în aprilie 2022, iar în România de 13,8%.

prices for gasoline and diesel were already on an upward trend from May 2021. The EU natural gas futures declined from the record 226 euros per MWh (euro/MWh), briefly touched in March, to 87 euro/MWh at the end of May, less than 12% higher than the price before Feb 24. However, the gas price in Europe is almost 4 times higher the levels a year before. The gas deposits in Europe are 45% full, and a deal at the EU level for each country to reach 80% by November 1st. The Prețul petrolului este acum average monthly electriccu 75% mai mare decât înainte ity wholesale prices in the de 24 februarie EU also increased 4 times in the last 12 months, and The oil prices are now most of the countries adoptby 75% higher than before February 24. ed support schemed which strongly impedes on the national bud­getary deficits. Brussels has a very complicated equation ahead: “We need fiscal rules that look to public finances sustainability, but at the same time, create space for public investment”, as Paolo Gentiloni, EU Commissioner for Economy, has put it. Before investments for energy transition to bear fruits, inflation acts as an emergency valve. Annual inflation in the Euro area was 7.4% in April 2022, and 13.8% in Romania.

75%

Q2 2022
GENERAL INTEREST

| guest writer

O nouă paradigmă energetică A new energy paradigm

C

onflictul început în luna februarie, între Rusia și Ucraina și, simultan, între Rusia și Occident, ne arată, poate din nou și foarte intens, faptul că tensiunile politice sau militare pot avea consecințe radicale, conducând la schimbări de strategii regionale sau globale în toate celelalte domenii: financiar, diplomatic, energetic. Dependența de gazele rusești este un subiect amplu, deja prezent pe agenda internațională de o lungă perioadă, dar recentele evenimente par a grăbi luarea de decizii ce păreau total imposibile în anii trecuți. Numeroase grupuri de reflecție, printre care Atlantic Council din SUA, desfășoară încă din martie 2022 ample dezbateri în căutare de strategii și soluții pentru eliminarea dependenței de gaze și petrol din Rusia. Recent, Uniunea Europeană a impus sancțiuni istorice pentru a reduce accesul petrolului rus pe piața UE. La rândul său, Rusia a început să sisteze furnizarea de gaze către țări membre ale UE.

18

T

he conflict started in February between Russia and Ukraine and simultaneously between Russia and the West shows us, perhaps very intensely, that political or military tensions can have radical consequences, leading to changes in regional or global strategies in all other areas: financial, diplomatic, energy. Dependence on Russian gas is a broad topic, already on the international agenda for a long time, but recent events seem to speed up making decisions that seemed complete impossible some years ago. Numerous think tanks, including the US Atlantic Council, have been conducting extensive debates since March 2022 in search of strategies and solutions to eliminate dependence on Russian gas and oil. Recently, the European Union imposed historic sanctions to reduce Russian oil access to the EU market. In turn, Russia has begun to stop supplying gas to EU member states. Only 10% of the EU’s gas needs are covered by domestic production, while Russia typically supplies 41 % of the rest of the bloc’s needs, i.e. the equivalent of 155 billion cubic metres, mainly through pipelines and around 15 billion cubic metres of liquefied natural gas (LNG). The United States has already positioned itself in the race for the future of European energy, countering energy dependence on Russia


Doar 10% din necesarul de gaze al UE este acoperit de producția internă, în timp ce Rusia furnizează în mod obișnuit 41% din restul nevoilor blocului comunitar, respectiv echivalentul a 155 miliarde de metri cubi, în principal prin conducte și aproximativ 15 miliarde de metri cubi sub formă de gaze naturale lichefiate (GNL). Statele Unite ale Americii s-au poziționat deja în cursa viitorului energetic european, contracarând dependența energetică față de Rusia pe baza furnizării a 15 miliarde de metri cubi de gaze naturale lichefiate pe piața Uniunii Europene în acest an. Un grup de lucru SUA-EU a fost deja format în acest sens și se lucrează la variante ce ar permite furnizarea către piața europeană a 50 de miliarde de metri cubi de GNL suplimentar, până cel puțin în 2030. În paralel, piața SUA și guvernul de la Washington arată deschidere pentru energia nucleară civilă sub formă de SMR, în special spre Europa Centrală și de Est, poziționând astfel această tehnologie ca un jucător adițional pe piață. În 2020 și 2021, se discuta, se luau decizii și se stabileau strategii legate de un proces de decarbonizare totală până în 2030; acum, la nivel național sau regional se iau decizii privind redeschiderea nedorită a unor mine de cărbune și accelerarea proceselor investiționale din zona regenerabilă și de tehnologie verde. Suplimentar crizei militare din Europa, recenta criză a prețurilor energiei electrice și a gazului, forțează toate guvernele să găsească soluții rapide de protejare a populației sau a companiilor consumatoare de energie. Soluțiile identificate recent – creșterea taxelor pentru producătorii de energie regenerabilă, în România – sunt un paliativ modest pentru balansarea bugetului statului care periclitează totodată atractivitatea viitoare a climatului investițional din România, tocmai în zonele cele mai interesante pentru dezvoltarea de noi capacități de producție. În intervențiile oficiale, absolut toți producătorii de energie electrică, indiferent de profil, au transmis același mesaj autorităților, au subliniat importanța predictibilității fiscale, au cerut evitarea manevrelor legislative bruște, pentru a permite dezvoltarea unor strategii pentru noi investiții. Cu toate acestea, răspunsul autorităților a fost varianta cea mai simplă, cea a suprataxării imediate și pentru o lungă perioadă de timp.

based on the supply of 15 billion cubic meters of LNG to the European Union market this year. A USEU working group has already been formed and is working on variants that would allow 50 billion cubic metres of additional LNG to be delivered to the European market by at least 2030. In parallel, the US market and the Washington government show openness to civilian nuclear energy in the form of SMR, especially towards Central and Eastern Europe, thus positioning this technology as an additional player in the market. In 2020 and 2021, there were discussions, decisions and strategies for a total decarbonisation process by 2030; now, at national or regional level, decisions are taken on the unwanted reopening of coal mines and speeding up investment processes in the renewable and green technology area. In addition to the military crisis in Europe, the recent crisis in electricity and gas prices is forcing all governments to find quick solutions to protect people or energy-intensive businesses. The solutions recently identified — increasing taxes on renewable energy producers in Romania — are a modest palliative for balancing the state budget that also jeopardises the future attractiveness of the investment climate in Romania, precisely in the most interesting areas for the development of new production capacities. In official interventions, absolutely all power producers, regardless of their profile, sent the same message to the authorities, they stressed the importance of fiscal predictability, called for the avoidance of sudden legislative changes, in order to allow the development of strategies for new investments. However, the reply of the authorities was the simplest option, that of immediate surcharge and for a long time. On the one hand, we have the opportunity based on non-reimbursable European funds, which

Alex Șerban Senior Fellow & Director for Romania, Scowcroft Center for Strategy & Security, Atlantic Council

Piața SUA și guvernul de la Washington arată deschidere pentru energia nucleară civilă sub formă de SMR, în special spre Europa Centrală și de Est.

The US market and the Washington government show openness to civilian nuclear energy in the form of SMR, especially towards Central and Eastern Europe.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| guest writer

Pe de o parte, avem oportunitatea bazată pe fonduri europene nerambursabile, ce pot schimba pozitiv, prin investiții majore, harta generării de electricitate. De cealaltă parte, avem noi taxe care pot bloca complet entuziasmul abia regăsit al investitorilor în energia regenerabilă. O nouă componentă energetică, deja foarte prezentă în discursul guvernamental și demarată la nivel de proiect în România este cea a energiei nucleare. Această nouă componentă, cea a reactoarelor modulare mici (SMR), este o opțiune care poate răspunde la nevoia de echilibrare a rețelei energetice naționale, în condițiile în care din 2035 va trebui să producem aproape 65% din electricitate din surse regenerabile. SMR-urile sunt planificate să fie construite în zone ale României unde producția de energie regenerabilă nu este încă dezvoltată, iar rețeaua poate absorbi aceste volume. Energia nucleară este deja considerată energie verde în țări precum Franța și poate deveni rapid o formulă de compromis acceptabiDin 2035 va trebui să lă pentru multe țări din Europa, în producem aproape 65% special în Europa Centrală și de Est și din electricitate din surse a spațiului „Inițiativei Celor Trei Mari” regenerabile. unde aproape toate țările au tradiție From 2035 we will have sau proiecte în dezvoltare în domeniul to produce almost 65% nuclear. of electricity from O noutate, aflată și ea în discuție în renewable sources. prezent, o reprezintă parcurile hibride eoliene și solare, care, în afara eficienței energetice clare sau a costurilor relativ mici de investiție (unele dintre aceste parcuri sunt de fapt un „update” la actualele parcuri eoliene, la care se adaugă componenta solară), pot aduce o îmbunătățire substanțială în ceea ce privește echilibrarea rețelelor naționale de transport a energiei electrice. Transelectrica, administratorul rețelei naționale a României, a demarat consultări cu ANRE și companiile producătoare, pentru a formula un cadru legal adecvat, ce va permite în viitorul foarte apropiat deschiderea de parcuri hibride pilot. O altă variantă, aflată pe masa de lucru în noul context energetic este recenta adoptare a legislației privind gazele din Marea Neagră. Subiectul, întârziat de ani buni în ceea ce privește adoptarea unei legislații atractive, ar putea aduce avantaje din două perspective: va reduce parțial dependența de gazele provenind din Rusia și va genera aporturi financiare serioase la bugetul de

65

20

can positively change, through major investments, the map of electricity generation. On the other hand, we have new taxes that can completely block the newly recovered enthusiasm of investors in renewable energy. A new energy component, already very present in the government discourse and started at project level in Romania, is that of nuclear energy. This new component, the small modular reactors (SMRs), is an option that can respond to the need to balance the national energy grid, while from 2035 we will have to produce almost 65% of electricity from renewable sources. SMRs are planned to be built in areas of Romania where renewable energy production is not yet developed and the grid can absorb such volumes. Nuclear energy is already considered green energy in countries such as France and can quickly become an acceptable compromise formula for many countries in Europe, especially in Central and Eastern Europe and the “Three Seas Initiative” space where almost all countries have a tradition or are developing nuclear projects. A novelty, which is also currently under discussion, is the hybrid wind and solar parks, which, apart from clear energy efficiency or relatively low investment costs (some of these parks are actually an “update” to the current wind farms, where the solar component is added), can bring a substantial improvement in balancing the national electricity transmission networks. Transelectrica, Romania’s TSO, has started consultations with ANRE and the market to formulate an appropriate legal framework that will allow in the very near future the opening of pilot hybrid parks. Another option, which is on the table in the new energy context, is the recent adoption of the legislation on the Black Sea gas. The subject, delayed for years in adopting attractive legislation, could bring benefits from two perspectives: it will partially reduce the dependence on gas coming from Russia and will generate serious financial contributions to the state budget, and may even become the saving solution for avoiding eternal overcharges of Romanian companies. The courage with which the Romanian state and the companies Romgaz and OMV Petrom have engaged in this new energy formula, so much needed, is to be appreciated. However, we will soon see concretely what are the financial, technical capabilities


stat, putând chiar să devină soluția salvatoare pentru evitarea eternelor suprataxări ale companiilor din România. Este de apreciat curajul cu care statul român și companiile Romgaz și OMV Petrom s-au angajat în această nouă formulă energetică, atât de necesară. Totuși, vom vedea în curând, concret, care sunt capabilitățile financiare, tehnice și posibilele consecințe ale interferenței „sancțiunilor” internaționale și ale „amenințărilor” militare din Marea Neagră. Parteneriate strategice cu țări și companii din domeniul offshore din SUA, UE, Marea Britanie, dar și Orientul Mijlociu și Asia, pot aduce o bogată experiență în acest domeniu. România ar avea capacitatea de a-și asigura din producția proprie necesarul de energie electrică și gaze naturale, fără a mai depinde de importuri. Pentru aceasta este necesar ca statul să termine construcția termocentralei de la Iernut, dar mai ales să demareze proiectele de extracție din zonele offshore din Marea Neagră. Dacă la platforma Ana se pot extrage gaze naturale în acest an, pentru investițiile în platforma Neptun Deep mai este încă nevoie de clarificări. Americanii de la Exxon Mobil s-au retras din acest proiect tocmai din cauza unei legislații neprietenoase și din cauze supraimpozitării resurselor energetice extrase din subteran, dar au lăsat în urmă un proiect „la cheie” pe care trebuie să îl valorificăm. În fine, România, prin operatorul de sistem Transgaz, a semnat la Davos un acord (roadmap agreement) pentru dezvoltarea strategică a proiectelor de infrastructură a gazelor naturale în România care vor contribui la tranziția către o infrastructură de gaze verzi. Se anticipează că investițiile în infrastructura de transport al gazelor vor stimula dezvoltarea economică în regiunea celor trei mări, sprijinind în același timp securitatea energetică europeană și tranziția energetică în zonă. Urmează la Riga, Summitul Celor Trei Mări, din luna iunie, cu noi evoluții în proiecte dedicate celor trei domenii principale: energie, infrastructură și digitalizare. Suntem, din nou, la o răscruce importantă de drumuri, iar perspectivele de a reveni la situația energetică din anii din urmă sunt foarte reduse. Este momentul ca România să dea dovada maturității depline și să devină actorul energetic care a înțeles cel mai bine partitura.

and possible consequences of the interference of international “sanctions” and military “threats” in the Black Sea. Strategic partnerships with countries and offshore companies in the US, EU, UK, but also the Middle East and Asia can bring a wealth of experience in this field. Romania would have the capacity to secure its own electricity and gas needs from its own production, without being dependent on imports. For this it is necessary for the state to complete the construction of the Iernut power plant, but above all to start the extraction of gas from the offshore areas of the Black Sea. If the Ana platform can extract natural gas this year, for investments in Neptune Deep platform there is still need for clarifications. The Americans at Exxon Mobil withdrew from this project precisely because of unfriendly legislation and the over taxation of energy resources extracted from the underground. They left behind a “turnkey” project that we need to capitalise on.

Se anticipează că investițiile în infrastructura de transport al gazelor vor stimula dezvoltarea economică în regiunea celor trei mări.

Investments in gas transmission infrastructure are expected to boost economic development in the three seas region. Finally, Romania, through the system operator Transgaz, signed in Davos a document (a roadmap agreement) for the strategic development of natural gas infrastructure projects in Romania that will contribute to the transition to a green gas infrastructure. Investments in gas transmission infrastructure are expected to boost economic development in the three seas region, while supporting European energy security and energy transition in the area. Riga is next, with the Three Seas Summit in June, where new developments are expected in projects dedicated to the three main areas: energy, infrastructure and digitalisation. We are again at an important crossroads, and the prospects of returning to the energy situation in recent years are very low. It is time for Romania to show full maturity and to become the energy actor who understood the score best.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| perspective / perspectives

Cristina Prună:

Trebuie să atragem mai rapid fondurile europene We need to attract European funds faster

S

BOGDAN TUDORACHE

ecuritatea energetică depinde de predictibilitatea legislativă și de încrederea pe care o oferim investitorilor, iar aici suntem deficitari, susține Cristina Prună, deputat USR, vicepreședinte al Camerei Deputaților. ”România are o șansă importantă prin Planul Național de Redresare și Reziliență, o a doua componentă a relansării investițiilor. Numai în componenta Energie avem 1,6 miliarde de euro destinate sectorului energetic”, a mai spus Cristina Prună, vicepreședinte al Comisiei pentru industrii și servicii al Camerei Deputaților, în cadrul unui interviu exclusiv oferit Energynomics.

Cum afectează războiul din Ucraina investițiile companiilor românești? Ce ar trebui să facă fir­ mele românești din segmentul energiei pentru a accelera investițiile și pentru a ne asigura independența energetică față de livrările din Rusia? Războiul din Ucraina a afectat în mod negativ economia la nivel global. Companiile românești au trecut prin două crize globale succesive, pandemia și războiul. Provocările pentru companiile românești au fost extraordinare, iar guvernul a reușit mai degrabă să încurce lucrurile, adâncind criza prin plafonarea prețurilor la energie. În pandemie au existat o serie de probleme precum perturbarea lanțurilor de aprovizionare, digitalizarea afacerilor în mod accelerat, restricționarea liberei circulații. Astăzi, întreaga economie se confruntă cu explozia prețurilor la energie. Șantajul politic practicat de Federația Rusă folosindu-se de dependența aproape exclusivă a Europei de gazul din această țară este inacceptabil și ne arată că nu te poți baza pe dictatori criminali. Cristina Prună Deputat USR, vicepreședinte al Camerei Deputaților USR deputy, vice-president of the Chamber of Deputies

22


Deși prețurile la energie au explodat în România, avem totuși resursele noastre indigene. Dependența de gazul rusesc este acum la aproximativ 28%. Din păcate, România a ratat o oportunitate uriașă în anul 2018 când am fi putut să avem un cadru care să permită investitorilor să înceapă exploatările de gaze din Marea Neagră. Pentru o imagine de ansamblu, România importa doar 10% din necesarul de gaze naturale în anul 2017. Din cauza politicilor economice de plafonare a prețurilor în zona de energie am ajuns, în timp, la 28%. Securitatea energetică nu depinde doar de companiile private sau de stat. Depinde în primul rând de predictibilitatea legislativă și de încrederea pe care o oferim investitorilor, iar aici suntem deficitari. Curentul subtil xenofob, antiinvestitori străini, care se simte la vârful administrației, inclusiv în încercările de numiri în poziții cheie în companiile de stat, fac un mare deserviciu țării. În paralel, trebuie să-i protejăm pe cei care cu adevărat au nevoie de protecție împotriva creșterii prețurilor la energie și să încetăm cu această risipă populistă utilizată în prezent. România are o șansă importantă prin Planul Național de Redresare și Reziliență, o a doua componentă a relansării investițiilor. Numai în componenta Energie avem 1,6 miliarde de euro destinate sectorului energetic. Din păcate, în loc să ne focusăm pe implementare și să dăm drumul la bani în economie, apar tot mai multe tendințe de rediscutarea actualului plan pentru a direcționa mai mulți bani către clientela partidelor aflate la guvernare. Fondul de Modernizare, a treia mare sursă investițională, încă nu este operațional pentru operatorii economici. Aici se regăsesc mai bine de 10 miliarde de euro suplimentar pentru România până în 2030. Din păcate, aici stăm foarte prost față de alte țări care au creat scheme multianuale pentru atragerea acestor fonduri. Este cert că direcția decarbonării economiei este cea în care mergem în deceniile care urmează, iar companiile din sectorul energetic care se vor adapta la acest deziderat, inclusiv cu ajutorul fondurilor puse la dispoziție de UE, își vor consolida capacitatea de a răspunde în viitor la fluctuațiile economiei. Care sunt principalele măsuri pe care trebuie să le ia statul român pentru a proteja consu­ matorii vulnerabili? Avem o lege a consumatorului vulnerabil, dar ea nu este suficientă. Vedem că deja aceasta nu

E

nergy security depends on the legislative predictability and the trust we offer to investors, and here we are in deficit, says Cristina Prună, USR deputy, vice-president of the Chamber of Deputies. "Romania has an important chance through the National Reco­ very and Resilience Plan, a second component of the relaunch of investments. In the Energy component alone, we have 1.6 billion euros for the energy sector ", said Cristina Prună, vice-president of the Commission for industries and services of the Chamber of Deputies, in an exclusive interview for Energynomics.

How does the war in Ukraine affect the in­ vestments of Romanian companies? What should Romanian companies in the energy segment do to accelerate investment and en­ sure our energy independence from delive­ ries in Russia? The war in Ukraine has negatively affected the global economy. Romanian companies have gone through two successive global crises, the pandemic and the war. The challenges for Romanian companies have been extraordinary, and the government has managed to confuse things, deepening the crisis by capping energy prices. There have been a number of problems in the pandemic such as disruption of supply chains, accelerated business digitization, and restriction of free movement. Today, the entire economy is facing an explosion in energy prices. The political blackmail practiced by the Russian Federation using Europe's almost exclusive dependence on gas in this country is unacceptable and shows us that you cannot rely on criminal dictators. Although energy prices have exploded in Romania, we still have our indigenous resources. Dependence on Russian gas is now at about 28%. Unfortunately, Romania missed a huge opportunity in 2018 when we could have had a framework that would allow investors to start gas ex-ploitation in the Black Sea. For an overview, Romania imported only 10% of the natural gas needs in 2017. Due to the economic policies of cap-ping prices in the ener­gy area, we reached, in time, 28%. Energy security is not just about private or state-owned companies. It depends primarily on the predictability of the legislation and the

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| perspective / perspectives

mai este de actualitate deoarece sumele acordate nu sunt actualizate cu prețurile din piață. Guvernul continuă să risipească banii alocând resurse bugetare inclusiv pentru consumatori care nu sunt strict într-o condiție de vulnerabilitate. În același timp, principalul mod în care consumatorii vulnerabili pot fi protejați îl reprezintă investițiile în eficiență energetică. Cu cât un consumator vulnerabil este mai eficient energetic, cu atât acesta va fi mai protejat față de aceste fluctuații de preț. Scopul final este să scoatem cât mai mulți oameni din sărăcie energetică, nu doar să suportam o parte din costul facturilor. Legislația actuală face exact opusul, din păcate, prin acordarea de ajutoare celor care nu au cu adevărat nevoie. Vă dau un simplu exemplu: o persoană cu venituri peste medie care locuiește la casă și a putut investi în eficiență energetică se încadrează acum în acele plafoane de preț. Așadar cineva cu venituri reduse este pedepsit deoarece nu a avut bani pentru a reduce consumul și atunci nu primește ajutor de la statul român. Această discriminare trebuie să fie cât mai repede eliminată. Trebuie să aplicăm măsuri unitare și echitabile pentru toți românii. Eu acum spre exemplu achit acel tarif preferențial la energie pentru că am un consum extrem de redus, sub 100 kWh/lună. Este normal ca un parlamentar să achite un preț plafonat, dar două familii care locuiesc în același tip de casă să nu beneficieze de niciun fel de sprijin? Nici măcar nu pot renunța la avantajul prețului plafonat. De ce nu se vrea reducerea accizelor și TVA din domeniul energetic, inclusiv în zona com­ bustibililor? Ce alte măsuri ar trebui luate pentru a proteja consumatorii? Este o întrebare extrem de bună și ea ar trebui adresată coaliției PSD-PNL care guvernează România cu majoritate de peste 60% din parlamentari. Noi am propus această măsură tocmai pentru ca acel sprijin

24

confidence we offer to investors, and here we are in deficit. The subtle xenophobic current, antiforeign investors, which feels at the top of the administration, including in the attempts to appoint key positions in state-owned companies, do a great disservice to the country. At the same time, we need to protect those who really need protection from rising energy prices and stop this populist waste of today. Romania has an important chance through the National Recovery and Resilience Plan, a second component of the relaunch of investments. In the Energy component alone, we have 1.6 billion euros for the energy sector. Unfortunately, instead of focusing on implementation and launching money into the economy, there are more and more ideas to re-discuss the current plan in order to direct more money to the clientele of the governing parties. The Modernization Fund, the third largest source of investment, is not yet operational for economic operators. Here are more than 10 billion euros supplement for Romania until 2030. Unfortunately, here we stand very badly compared to other countries that have created multi-annual schemes to attract these funds. It is certain that the direction of decarbonisation of the economy is the one we are heading in the coming decades, and companies in the ener-gy sector that will adapt to this goal, including with the help of EU funds, will strengthen their capacity to respond to future fluctuations of the economy. What are the main measures that the Roma­ nian state must take to protect vulnerable consumers? We have a vulnerable consumer law, but it is not enough. We see that this is no longer relevant because the amounts granted are not updated with market prices. The government continues to waste money by allocating budgetary resources, including to consumers who are not strictly vulnerable. At the same time, the main way in which vulnerable consum-ers can be protected is to invest in energy efficiency. The more energy efficient a vulnerable consumer is, the more protected they will be from these price fluctuations. The ultimate goal is to get as many people out of energy poverty as possible, not just to bear some of the cost of the bills. The current legislation does the exact opposite, unfortunately, by providing aid to those who do not


să fie unitar aplicat și să nu fie create anomalii la nivelul piețelor de energie electrică și gaze naturale. În privința prețurilor la carburanți acolo, din punctul meu de vedere, este vorba despre un singur lucru: statul nu vrea să piardă venituri. Jumătate din prețul unui litru de combustibil se duce la stat sub formă de TVA și accize. Dacă prețul crește, statul încasează mai mult din TVA. Numai de la începutul anului și până la sfârșitul lunii aprilie statul a încasat suplimentar din TVA-ul la carburanți aproximativ 1,5 miliarde de lei. În ceea ce privește energia electrică și gazul natural acolo lucrurile stau și mai bine pentru statul român. Peste 2,3 miliarde de lei în plus în perioada septembrie 2021 - martie 2022. Alte măsuri care ar fi putut fi luate urgent, concomitent cu reducerea taxelor care intră în componența prețului energiei electrice și gazelor naturale, pentru a proteja consumatorii, ar fi fost acordarea unor vouchere pentru consumatorii vulnerabili pe perioada sezonului rece pentru achitarea facturilor la gazul natural. În același timp, programele naționale de tipul “Casa verde fotovoltaică” ar trebui să devină funcționale. Ceea ce se întâmplă la fondul de mediu este cu adevărat inacceptabil. Vedem din nou cum lipsa de eficiență a statului nu se răsfrânge doar asupra mediului de afaceri, ci și a oamenilor de rând. Producția de energie din surse proprii va putea da un grad crescut de siguranță și o reducere mult mai substanțială pe termen lung a costurilor cu energia electrică. Care credeți că va fi mixtul optim energetic al României pentru următoarea perioadă? Cum putem accelera tranziția către regenerabile – eolian onshore și offshore, solar și hidrogen? În viziunea liberală, mixul energetic este dat de piață. Fără subvenții sau impozite suplimentare. Din păcate nu trăim vremuri normale și este important să ne uităm către ce se îndreaptă lumea. În primul rând, va avea loc o descentralizare a surselor de producția de energie electrică. Din ce în ce mai mulți consumatori, fie industriali, fie casnici își vor produce singuri energia și unii dintre ei vor furniza în rețea acea energie. Această producție va fi într-o proporție covârșitoare din surse regenerabile. În al doilea rând, țintele puse la nivel european obligă statele membre să renunțe la combustibilii fosili. Așadar, pe măsură ce timpul trece vom vedea un

really need it. Let me give you a simple example: a person with an above average income who lives at home and has been able to invest in energy efficiency now falls within those price caps. So someone with low income is punished because he did not have money to reduce consumption and then does not receive help from the Romanian state. This discrimination must be eliminated as soon as possible. We must apply unitary and fair measures for all Romanians. For example, I now pay that preferential energy tariff because I have an extremely low consumption, below 100 kWh / month. Is it normal for a parliamentarian to pay a capped price, but two families living in the same type of house do not receive any support? I can't even give up the advantage of the capped price. Why don't we want to reduce excise duties and VAT in the energy field, including in the area of fuels? What other measures should be taken to protect consumers? This is an extremely good question and it should be addressed to the PSD-PNL coalition that governs Romania with a majority of over 60% of parliamentarians. We proposed this measure precisely so that that support is uniformly applied and that no anomalies are created in the electricity and natural gas markets. As for the fuel prices there, from my point of view, there is only one thing: the state does not want to lose revenue. Half of the price of a liter of fuel goes to the state in the form of VAT and excise duties. If the price goes up, the state collects more VAT. From the beginning of the year alone until the end of April, the state collected an additional 1.5 billion lei from VAT on fuels. In terms of electricity and nat-ural gas, things are even better for the Romanian state. Over 2.3 billion lei more between September 2021 and March 2022. Other measures that could have been taken urgently, at the same time as reducing the taxes that make up the price of electricity and gas, to protect consumers, would have been to issue vouchers for vulnerable consumers during the cold season to pay natural gas bills. At the same time, national "Green House Photovoltaic" programs should become operational. What is happening in the background is really unacceptable. We see again how the inefficiency of the

Accelerarea investițiilor este simplă: predictibilitate legislativă, atragerea fondurilor europene disponibile și mai puțin “stat” în companiile de stat.

Accelerating these investments is simple: legislative predictability, attracting available European funds and less “state” in stateowned companies.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| perspective / perspectives

aport din ce în ce mai mic al acestora. Sigur, nu trebuie să renunțăm la securitatea energetică în acest proces de tranziție, iar gazul natural va fi cheie pentru noi. Vom folosi în continuare sursele de energie hidro și nucleară în același timp cu investiții masive în stocarea de energie. Hidrogenul va juca un rol important pe termen mediu în transporturi sau în rețele închise de distribuție prin conducte unde consumul industrial este semnificativ (spre exemplu în sectorul îngrășămintelor chimice). Transportul acestuia pe rețeaua existentă este problematic din cauza limitărilor tehnice cu privire la procentul de mix, care din estimările specialiștilor nu poate depăși 20%. Unele studii spun că amestecul de 20% H2 ar putea realiza în cel mai bun caz o reducere cu doar 7% a emisiilor de CO2, iar finanțarea mixtă va crește progresiv prețul gazului care trebuie compensat de guvern prin subvenții (nesustenabile) sau plătite de consumator. Deci, am risca să ajungem iar într-o spirală a subvențiilor care se vor regăsi tot în factura consumatorului final. În ceea ce privește energia eoliană offshore, avem un potențial extraordinar în Marea Neagră care ar trebui fructificat cât mai repede. Avem în lucru un proiect de lege la Comisia pentru industrii din Camera Deputaților. Însă nu este suficient, mai e nevoie și de planul de amenajare a spațiului maritim și clarificarea mai multor aspecte privind responsabilitățile în rândul instituțiilor. În aceste condiții, mixul echilibrat ar fi reprezentat de regenerabile (eoliană, fotovoltaică) dublate de

26

state affects not only the business environment, but also the common people. Own-source energy production will be able to provide a higher degree of safe-ty and a much more substantial reduction in electricity costs in the long run. What do you think will be Romania's optimal energy mix for the next period? How can we accelerate the transition to renewables – onshore and offshore wind, solar and hydrogen? In a liberal perspective, the energy mix is given by the market. No additional subsidies or taxes. Unfortunately, we do not live in normal times and it is important to look at what the world is going through. First, there will be a decentralization of electricity production sources. More and more consumers, whether industrial or domestic, will produce their own energy, and some of them will supply that energy to the grid. This production will be overwhelmingly from renewable sources. Secondly, European targets are forcing Member States to abandon fossil fuels. So, as time goes on, we will see less and less of them. Of course, we must not give up energy security in this transition process, and natural gas will be key for us. We will continue to use hydro and nuclear energy sources at the same time as massive investments in energy storage will happen. Hydrogen will play an important role in the medium term in transport or


capacități de stocare, hidro și nucleară folosind gazul natural pentru a face această tranziție posibilă. Accelerarea acestor investiții este simplă: predictibilitate legislativă, atragerea fondurilor europene disponibile și mai puțin “stat” în companiile de stat. Ce trebuie făcut pentru accelerarea inves­ tițiilor din domeniul electromobilității și al eficienței energetice? Pentru fiecare domeniu abordarea este diferită și complexă. Investițiile în electromobilitate înseamnă în primul rând infrastructura de încărcare, ori aici avem prin PNRR prevăzute peste 15.000 de noi stații de încărcare pentru mașini electrice. Nu este însă suficient. Tranziția către electromobilitate trebuie să vină la pachet cu investiții masive pe zona de infrastructură de transport și distribuție a energiei electrice. De cealaltă parte, eficiența energetică trebuie să se concentreze în primul rând pe consumatorii vulnerabili și pe industrie. Pentru infrastructura statului există aproximativ 2 miliarde de euro tot prin PNRR. Consumatorii vulnerabili au nevoie de sprijin țintit prin alocarea unor bugete de la nivel local și central cu scopul final de a degreva statul pe termen lung de la acordarea acelor ajutoare pentru încălzire. În același timp, industria trebuie impulsionată și toate schemele de finanțare trebuie să conțină elemente inovative pentru reducerea consumurilor de combustibili (gaz, energie electrică).

in closed pipeline distribution networks where industrial consumption is significant (for example in the chemical fertilizer sector). Its transport on the existing network is problematic due to technical limitations on the percentage of mix which in the estimates of specialists cannot exceed 20%. Some studies say that a 20% H2 mixture could at best reduce CO2 emissions by just 7%, and mixed financing will gradually increase the price of gas that has to be offset by the government through (unsustainable) subsidies or paid by the consumer. So, we risk ending up again in a spiral of subsidies that will be reflected in the final consumer's bill. In terms of offshore wind energy, we have tremendous potential in the Black Sea that should be realized as soon as possible. We are working on a bill in the Committee on Industries of the Chamber of Deputies. But it is not enough, there is also a need for the maritime spatial planning plan and clarification of several issues regarding the responsibilities among the institutions. Under these conditions, the balanced mix would be represented by renewables (wind, photovoltaic) doubled by storage capacity, hydro and nuclear using natural gas to make this transition possible. Accelerating these investments is simple: legislative predictability, attracting available European funds and less “state” in state-owned companies. What needs to be done to accelerate invest­ ment in electromobility and energy efficiency? The approach for each area is different and complex. Investments in electromobility mean first of all the charging infrastructure, or here we have through NRRP provided over 15,000 new charging stations for electric cars. But it is not enough. The transition to electromobility must be accompanied by massive investments in the area of electricity transmission and distribution infrastructure. On the other hand, energy efficiency must focus primarily on vulnerable consumers and industry. There is about 2 billion euros for the state infrastructure, also through NRRP. Vulnerable consumers need targeted support by allocating local and central budgets with the ultimate goal of relieving the state of the long-term relief from heating aid. At the same time, the industry needs to be boosted and all financing schemes need to contain innovative elements to reduce fuel consumption (gas, electricity).

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| calendar

Finanțare, acțiuni și apeluri de proiecte Funding, actions and calls for projects

R

omânia beneficiază de fonduri în valoare de 29,18 miliarde euro pentru implementarea Planului Național pentru Redresare și Reziliență (PNRR), din care granturi în valoare de aproximativ 14,24 miliarde euro și împrumuturi în valoare de 14,94 miliarde euro. Au fost încasate deja două tranșe de prefinanțare în valoare cumulată de aproximativ 3,79 miliarde euro, în decembrie 2021 și în ianuarie 2022. Până în prezent, autoritățile par să fie reușit să îndeplinească la limită fiecare dintre angajamente asumate. În următoarele 4 luni, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, MIPE, urmează să lanseze peste 30 linii de finanțare printre care și apelul pentru digitalizarea companiilor așteptat de mediul de afaceri încă din 2020. În total, până la finalul lui 2023 vor fi lansate 71 de apeluri de proiecte, cu o valoare totală de 13,78 miliarde de euro. Șapte dintre acestea țin de Ministerul Energiei și însumează un buget de aproape 1,7 miliarde de euro. Cea mai mare sumă – aproape 600 de milioane de euro – este alocată mediului privat, pentru instalarea de noi capacități de producție de energie din surse regenerabile. Este de altfel și cel mai avansat program, cu apelul de proiecte deja lansat la finalul lunii martie și cu termenul de depunere a proiectelor prelungit cu încă două săptămâni.

28

R

omania benefits from funds amounting to 29.18 billion euros for the implementation of the National Plan for Recovery and Resilience (PNRR), of which grants amounting to about 14.24 billion euros and loans amounting to 14.94 billion euros. Two prefinancing instalments of a cumulative amount of around 3.79 billion euros have already been received in December 2021 and January 2022. To date, the authorities seem to have been able to fulfil each of the commitments made right before the deadline. In the next 4 months, the Ministry of Investments and European Projects — MIPE is expected to launch more than 30 funding lines, including the call for the digitalisation of companies expected by the business environment as early as 2020. In total, 71 calls for projects will be launched by the end of 2023, with a total value of 13.78 billion euros. Seven of them belong to the Ministry of Energy and total a budget of almost 1.7 billion euros. The largest amount - almost 600 million euros - is allocated to the private sector for the installation of new renewable energy production capacities. It is also the most advanced program, with the call already launched at the end of March and the deadline for submitting projects extended by another 2 weeks.


6 APELURI PÂNĂ ÎN LUNA IULIE Urmează, până la finalul lunii iunie, lansarea a încă cinci apeluri de proiecte, însumând peste 610 milioane de euro. Circa 300 de milioane vor susține dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în termoficarea urbană. 150 de milioane de euro vor fi la dispoziția companiilor interesate de achiziționarea și instalarea de capacități de stocare a energiei în baterii. Pentru hidrogen – achiziționarea de instalații / echipamente pentru construirea de capacități noi, inclusiv extinderea de capacități de producție a hidrogenului verde – sunt pregătite 115 milioane de euro. 50 de milioane de euro vor fi împărțite pentru sprijinirea unor lanțuri industriale de producție și/sau asamblare și/sau reciclare în energie. Obiectivul este dezvoltarea de unități de producție în lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție, asamblare și reciclare) pentru o capacitate anuală totală de fabricație și de asamblare a bateriilor de cel puțin 2 GW. 60 de milioane de euro sunt alocate unui apel de proiecte pentru eficiență energetică în industrie, planificat să fie lansat până pe 1 iulie, pentru ca semnarea contractelor să se producă înainte de jumătatea lunii decembrie. Pentru acesta, ghidul de finanțare va fi disponibil încă din luna iunie. VALUL RENOVĂRII Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Admi­ nistrației, MDLPA, are în responsabilitate cele mai importante resurse financiare, un total de peste 2,7 miliarde de euro. Au fost lansate deja schemele de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice (1,17 miliarde de euro) și în clădiri rezidențiale multifamiliale (1 miliard de euro), cu obiectivul de a avea contractele semnate până la finalul acestui an. Alte 575 de milioane de euro sunt disponibile pentru unitățile administrativ teritoriale (UAT) pentru proiecte de reabilitare moderată a clădirilor publice, cu același termen final asumat pentru semnarea contractelor. Până la finalul lunii mai, MDPLA a primit peste 1.300 de cereri, cele mai multe (703) pentru renovarea energetică a clădirilor publice, program pentru care mai erau disponibile aproape 400 de milioane de euro. Cu 180 de cereri depuse, toate fondurile disponibile fuseseră deja depășite. Aceeași situație se regăsea și în cazul renovării integrate a clădirilor rezidențiale multifamiliale, cu 30 de cereri depuse, respectiv în cazul

6 CALLS BY JULY By the end of June, five more calls for projects will be launched, amounting to over 610 million euros. Around 300 million euros will support the development of flexible and high-efficiency gas production capacities for cogeneration of electricity and heat (CHP) in urban district heating. 150 million euros will be available to companies interested in the purchase and installation of energy storage capacities in batteries. For hydrogen — the purchase of installations/equipment to build new capacities, including the expansion of green hydrogen production capacities — 115 million euros are prepared. 50 million euros will be shared to support industrial energy production and/or assembly and/or recycling chains. The objective is to develop production units in the value chain of PV cells and panels (production, assembly and recycling) for a total annual battery manufacturing and assembly capacity of at least 2 GW. 60 million euros are earmarked for a call for energy efficiency projects in industry, planned to be launched by July 1st, for contracts to be signed before mid-December. For this, the funding guide will be available as early as June. THE RENOVATION WAVE The Ministry of Development, Public Works and Administration — MDLPA is responsible for the most important financial resources, a total of over 2.7 billion euros. Energy efficiency and resilience grant

2.7 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, MDLPA, are în responsabilitate cele mai importante resurse financiare, un total de peste 2,7 miliarde de euro. The Ministry of Development, Public Works and Administration — MDLPA is responsible for the most important financial resources, a total of over 2.7 billion euros.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| calendar

renovării energetice moderate a clădirilor rezidențiale multifamiliale pentru comunități expuse riscului de sărăcie, cu 11 cereri depuse. Pentru renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale mai erau disponibile 120 de milioane de euro, după depunerea a 419 cereri de finanțare. În cazul reabilitării moderate a clădirilor publice, deși erau 150 de cereri depuse, bugetul disponibil depășea 530 de milioane de euro. Până la finalul lunii octombrie, MIPE trebuie să lanseze apelul de proiecte pentru investiții în eficiență energetică și energie din surse regenerabile în sectorul rezidențial și al clădirilor. Este vorba despre 50 de milioane de euro sun forma unei garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea Băncii Europene pentru Re­con­ struc­ție și Dezvoltare (BERD). TRANSPORT NEPOLUANT Tot la MDLPA este programul menit să asigurare infrastructura pentru transportul verde, mai exact puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice, în valoare de 165 de milioane de euro, din fonduri europene și încă 50 de milioane de euro de la bugetul de stat. Obiectivul principal al aceste scheme este să susțină dezvoltarea unei infrastructuri de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice cu baterie. Municipiile reședință de județ (inclusiv fiecare sector din municipiul București) vor asigura instalarea și montarea unui număr de minim 45, respectiv 44 de stații de reîncărcare/UAT. Alte municipii vor putea solicita sprijin pentru instalarea a minimum 10 stații, 6 în cazul orașelor și 2 pentru comune. Costurile pot fi

schemes have already been launched in public buildings (1.17 billion euros) and multi-family residential buildings (1 billion euros), with the objective of having contracts signed by the end of this year. Another 575 million euros are available for territorial administrative units (ATUs) for projects for moderate rehabilitation of public buildings, with the same final deadline for signing contracts. By the end of May, MDPLA had received more than 1,300 applications, mostly (703) for energy renovation of public buildings, for which almost 400 million euros were available. With 180 applications submitted, all available funds had already been covered. The situation is the same on the integrated renovation of multi-family residential buildings, with 30 applications submitted, i.e. in the case of moderate energy renovation of multi-family residential buildings for communities at risk of poverty, with 11 applications submitted. For moderate or deep energy renovation of multi-family residential buildings, 120 million euros were still available after 419 applications for funding were submitted. In the case of moderate rehabilitation of public buildings, although there were 150 applications submitted, the available budget exceeded 530 million euros. By the end of October, MIPE must launch the call for projects for investments in energy efficiency and renewable energy in the residential and building sectors. 50 million euros is a portfolio guarantee to be implemented as a contribution to InvestEU by the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). CLEAN TRANSPORT Also at MDLPA is the program designed to provide infrastructure for green transport, namely recharging points for electric vehicles, worth 165 million euros, from European funds and another 50 million euros from the state budget. The main objective of these schemes is to support the development of publicly accessible recharging infrastructure for battery electric vehicles. The municipalities of county residence (including each sector in Bucharest) will ensure the installation and installation of a minimum of 45 and 44 recharging stations/ATUs respectively. Other municipalities will be able to request support for the installation of a minimum of 10 stations, 6 in the case of cities

30


acoperite integral prin finanțarea alocată prin PNRR, pentru achiziția și montajul stațiilor de reîncărcare. Sunt eligibile punctele de reîncărcare lentă a autovehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 22 kW și punctele de reîncărcare rapidă a vehiculelor electrice cu o capacitate minimă de 50 kW, cu condiția ca UAT‑ul să asigure terenul necesar amplasării punctelor de încărcare și funcționare a acestora. Valoarea finanțării pentru un proiect este de minimum 50.000 euro/ beneficiar și de maximum 2 milioane euro/beneficiar, cu câte 107,25 milioane de euro prevăzute pentru a fi contractate în 2022 și 2023. Până la 1 iunie, erau 48 de cereri depuse pentru realizarea de puncte de încărcare a mașinilor electrice și 54 de milioane de euro disponibile. Cele 146 de cereri depuse pentru înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public au acoperit peste 60% din bugetul disponibil, în principal autobuzele de 12-18 metri fiind interesante pentru UAT-uri. Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția de vehicule nepoluante are alocate 580 de milioane de euro, din bani europeni și încă 174 de milioane de euro din bugetul de stat.

and 2 for communes. The costs can be fully covered by the NRPR funding for the purchase and installation of recharging stations. Slow recharging points for electric motor vehicles with a minimum capa­city of 22 kW and fast recharging points of electric vehicles with a minimum capacity of 50 kW shall be eligible, provided that the ATU provides the necessary land for the construction of the charging points and their operation. The amount of funding for a project is at least 50.000 euros per beneficiary and a maximum of 2 million euros per beneficiary, with 107.25 million euros foreseen to be contracted in 2022 and 2023. By June 1, there were 48 applications for electric car charging points and 54 million euros still available. The 146 applications submitted for the renewal of the public transport fleet covered more than 60% of the available budget, mainly 12-18 meters buses being interesting for the ATUs. The renewal of the public transport fleet through the purchase of clean vehicles has allocated 580 million euros, from European money and another 174 million euros from the state budget.

FONDUL DE MODERNIZARE - CONCRETIZAT Deocamdată, Comisia Europeană a aprobat inves­ tiții totale de circa 1,5 miliarde de euro în domeniul energiei pe care România le va implementa prin Fondul de Modernizare, a anunțat ministrul Energiei. Fondul pentru Modernizare sprijină investițiile în modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice, inclusiv finanțarea proiectelor de investiții la scară mică, în concordanță cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030 și cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Acordul de la Paris și contribuie la atingerea obiectivelor pactului ecologic european prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde. România a transmis spre aprobare cel puțin 19 proiecte de investiții, între care 9 au legătură cu planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia, iar restul cu eforturile Transelectrica de întărire, modernizare și extindere a rețelei de transport al energiei electrice. Fondul de Modernizare transferă 2% din toate certificatele scoase la licitație către 10 țări din Europa Centrală și de Est cu venituri mai mici, pentru a crea veniturile necesare pentru modernizarea sistemelor lor energetice și pentru a sprijini eficiența energetică.

MODERNISATION FUND — MATERIALISED For now, the European Commission has approved total investments of about 1.5 billion euros in energy that Romania will implement through the Modernisation Fund, the Energy Minister announced. The Modernisation Fund shall support investments in modernising energy systems and improving energy efficiency, including the financing of small-scale investment projects, in line with the objectives of the Union’s 2030 climate and energy policy framework and the long-term objectives set out in the Paris Agreement, and contribute to the achievement of the objectives of the European Green Deal by supporting a socially just transition to a green economy. Romania submitted for approval at least 19 investment projects, including 9 related to the restructuring plan of the Complexul Energetic Oltenia, and the rest to Transelectrica’s efforts to strengthen, modernise and expand the electricity transmission network. The Modernisation Fund designates 2% of all auctioned allowances to 10 lower-income Central and Eastern European countries, to create reve­ nue for modernising their energy systems and

580 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public prin achiziția de vehicule nepoluante are alocate 580 de milioane de euro, din bani europeni. The renewal of the public transport fleet through the purchase of clean vehicles has allocated 580 million euros, from European money.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| calendar

România va primi 11,98% din această cotă, care în prezent este calculat că ar însemna peste 275 de milioane de certificate ETS pentru perioada 2021-2030.

supporting energy efficiency. Romania will receive 11.98% of the Modernisation Fund allowances, which is currently set to comprise of over 275 million EUAs for the period 2021-2030.

FONDUL DE MODERNIZARE - PERSPECTIVE Noi apeluri de proiecte sunt așteptate, în condițiile MODERNISATION FUND — PERSPECTIVES în care sumele de care dispune România sunt cu mult New calls for projects are expected, given mai mari, depășind 15 miliarde de euro. Potrivit EY, în that the amounts available to Romania are much perioada 2022-2030, prin intermediul a opt prograhigher, exceeding 15 billion euros. According to EY, me-cheie, sunt anticipate investiții în energie regebetween 2022 and 2030, through eight key pronerabilă, infrastructură energetică, centrale pe gaz, grams, investments in renewable energy, energy energie nucleară, cogenerare, eficiență energetică și infrastructure, gas plants, nuclear power, cogenproducția de biocombustibili. eration, energy efficiency and biofuel production Pe 4 mai 2022, guvernul a adoptat, la propunerea are anticipated. Ministerului Energiei, cadrul instituțional și financiar On 4 May 2022, the Government adopted, at de implementare și gestionare a fondurilor the proposal of the Ministry of Energy, the alocate României din Fondul pentru institutional and financial framework Modernizare, urmând să fie publicafor the implementation and mante domeniile de investiții aferente agement of the funds alfiecărui program-cheie și, ulterior, located to Romania from România dispune de peste 15 miliarde de euro pentru să fie întocmite ghidurile specithe Modernisation Fund. It fondul de modernizare. fice pentru fiecare domeniu de is expected the Specific Guideinvestiții. Venind în sprijinul comlines for each investment area The amounts available to paniilor, EY România a dezvoltat to be drawn up. In support of Romania exceeding platforma online EY Energy FiT the companies, EY Romania has 15 billion euros for the (Financing Transition). EY Energy developed the online platform EY modernization fund. FiT este o platformă al cărei scop Energy FiT (“Financing Transition”). este să îi ajute pe investitori să identifice EY Energy FiT is a platform whose goal is oportunitățile de finanțare pentru proiectele pe to help investors identify funding opportunities care le planifică pentru perioada următoare. for the projects they plan for the coming period.

15

ALTE SURSE DE FINANȚARE Investițiile în domeniul energetic vor fi susținute și prin Programele Operaționale (PO) aferente perioadei 2021-2027, cu implementare până în 2030. În acest sens, sunt alocări financiare prin PO Tranziție Justă (2,03 miliarde de euro, pentru tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic), PO Dezvoltare Durabilă (4,615 miliarde de euro, din care aproximativ 850 milioane de euro pentru sectorul energiei) și PO Regional (4,018 miliarde de euro, din care peste 1 miliard de euro dedicați sectorului energiei). O altă sursă de finanțare pentru proiecte de eficiență energetică este programul de efi­ciență energetică în clădirile publice, derulat de Administrația Fondului de Mediu. Cu un buget total de 280 milioane de euro pentru anul 2022, acest program se adresează unităților administrativ teritoriale. Primul apel de proiecte este prevăzut pentru luna septembrie 2022.

32

OTHER SOURCES OF FUNDING Energy investments will also be supported by the 2021-2027 Operational Programs (OPs) with implementation until 2030. In this respect, there are financial allocations through the OP Just Transition (2.23 billion euros for the transition to a climate-neutral economy), the Sustainable Development OP (4.615 billion euros, of which approximately 850 million euros for the energy sector) and the Regional OP (4,018 billion euros, of which over 1 billion euros are dedicated to the energy sector). Another source of funding for energy efficiency projects is the energy efficiency program in public buildings, run by the Environmental Fund Administration. With a total budget of 280 million euros for 2022, this program is addressed to territorial administrative units. The first call for projects is scheduled for September 2022.


Regenerabile Renewables

Hidrogen Hydrogen

Baterii, stocare energie Batteries, energy storage

Rețele gaze naturale/hidrogen Natural gas / H2 network

Decarbonizare Decarbonisation

Încălzire centralizată CHP

Eficiență energetică industrie Industrial energy efficiency

Guvernanță corporativă, legislație, regulamente Corporate governance, legislation, regulations

START

T4/Q4 2021

T1/Q1 2022

Reforme Reforms Investiții Investments Termene Timeframe

T2/Q2 2022

1.695 MW de capacitate pe cărbune dezafectată 1,695 MW coal capacity decommissioned

Apeluri de proiecte subvenționate în regenerabile (950 MW) Project calls for RES grants (950 MW)

Semnarea contractului pentru dezvoltarea unei centrale de cogenerare cu o capacitate instalată de minimum 300 MW Contract signing for development of a CHP plant with a minimum installed capacity of 300 MW

Semnarea contractului pentru electrolizoare cu o capacitate de producție de 100 MW Contract signing for electrolyzers with 100 MW production capacity

T3/Q3 2022 Semnarea contractului pentru instalarea unei capacități de stocare a energiei de 240 MW / 480 MWh Contract signing for installation of 240 MW / 480 MWh energy storage capacity

Semnarea contractului pentru dezvoltarea unei capacități anuale de 200 MW de producție de celule și panouri fotovoltaice. Contract signing for development of 200 MW annual manufacturing capacity for PV cells and panels

Semnarea contractului pentru instalarea unei capacități anuale de 2 GW de producție și asamblare de baterii Contract signing for installation of 2 GW annual capacity for battery manufacturing and assembly

T4/Q4 2022

Apeluri de proiecte pentru eficiență energetică industrială Decarbonization Project calls for industrial energy efficiency

Intrarea în vigoare a Legii privind decarbonizarea Decarbonization Act entry into force

T1/Q1 2023 2.355 MW de capacitate de cărbune dezafectată 2 355 MW coal capacity decommissioned

Îmbunătățirea guvernanței corporative în cadrul companiilor energetice de stat Improving corporate governance in state-owned energy companies

Dezvoltarea unui mecanism de stimulare a eficienței energetice industriale Mechanism development to stimulate industrial energy efficiency

T4/Q4 2023 Creșterea competitivității și decarbonizarea încălzirii și răcirii Increasing competitiveness and decarbonisation of heating & cooling

Prima rundă de licitații CfD: semnarea de contracte pentru o capacitate de 1.500 MW de energie regenerabilă Round 1 CfD tenders: 1,500 MW renewable capacity contracts signed

T2/Q2 2024 Semnarea contractului pentru construcția rețelei de distribuție a H2 în Oltenia Contract signing for construction of H2 distribution network in Oltenia

Dezvoltarea cadrului legislativ și de reglementare pentru hidrogen și soluții de stocare Development of legislative and regulatory framework for hydrogen and storage solutions

T3/Q3 2023 Elaborarea și aplicarea unei metodologii de evaluare a impactului politicii fiscale asupra mediului Development and application of methodology for assessing the environmental impact of fiscal policy

T2/Q2 2025 Instalarea a 950 MW în capacități de producție din surse regenerabile pe baza subvențiilor din 2022 Installation of 950 MW renewable generation through the 2022 grants

T2/Q2 2023

Listarea unei participații minoritare la Hidroelectrica (până la 15%) Minority stake Listing in Hidroelectrica (up to 15%)

Intrarea în vigoare a noii legi a energiei electrice New Electricity Law entry into force

T4/Q4 2025

Runda 2 de licitații CfD: semnarea de contracte pentru 2.000 MW în capacitate suplimentară instalată pe bază de energie regenerabilă Round 2 CfD tenders: signing contracts for 2,000 MW additional installed RES capacity

Instalarea de capacități de 3.780 MW de producție de hidrogen verde (pe capacitate pe baza contractelor din 2022) cărbune dezafectată Installation of green hydrogen 3,780 MW production capacity (following coal capacity 2022 contracts) decommissioned

T2/Q2 2026 Atingerea obiectivului de 3.000 MW în capacitate instalată suplimentară din surse regenerabile de energie Reaching the target of 3,000 MW additional installed capacity from RES

Implementarea a 50 de proiecte industriale de eficiență energetică Implementation of 50 industrial energy efficiency projects

Instalarea de capacități de Instalarea unor capacități de Dezvoltarea capacității locale de stocare a energiei de producție de celule și panouri fabricare / asamblare a bateriilor: > 2 GW >240 MW / 480 MWh fotovoltaice de >200 MW (pe baza contractelor din 2022) Installation of energy Installation of manufacturing Developing the local battery storage capacities: >240 MW capacities of >200 MW PV cells and manufacturing / assembly capacity: > 2 GW (following 2022 contracts) / 480 MWh panels

T1/Q1 2030 Rețeaua de distribuție H2 nou construită va absorbi cel puțin 20% H2. Toate instalațiile noi vor fi pregătite pentru H2 Newly built H2 distribution network will uptake at least 20% H2. All new installations will be H2 ready

Instalarea unei capacități de cogenerare de cel puțin 300 MW (pe baza contractelor semnate în 2022) Installation of CHP capacity of at least 300 MW (following contracts signed in 2022)

T1/Q1 2032 Rețeaua de distribuție hydrogenready va prelua 100% H2 H2 ready distribution network will uptake 100% H2

4.590 MW de capacitate pe cărbune dezafectată 4,590 MW coal capacity decommissioned

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| evenimente / events

T PNRR – analize de etapă

NRRP - milestone reviews

P

reocupările Ministerului Energiei țin de rezolvarea problemelor stringente dintre care unul dintre cele mai importante este creșterea capacității de generare și implicit creșterea volumului de energie pus la dispoziție către consumatorii finali, a precizat Dan Drăgan, consilier al ministrului Energiei, în cadrul evenimentului „Linii de finanțare prin PNRR – ce proiecte au șanse mai mari”, organizat de Energynomics, pe 7 aprilie. Oficialul s-a referit la măsurile pe termen scurt, ordonanțe de urgență de plafonare a prețurilor la energie, care „au venit în ajutorul consumatorilor industriali și consumatorilor casnici. Apoi, avem schemele de exceptare pentru plata certificatelor verzi, ajutorul pentru industriile energointensive, precum și instrumentele de finanțare din

34

he concerns of the Ministry of Energy are related to solving the pressing problems, one of the most important of which is the increase of generation capacity and implicitly the increase of the volume of energy made available to final consumers, said Dan Drăgan, adviser to the Minister of Energy, during the event „NRRP funding lines – which projects stand a better chance”, organized by Energynomics. The official referred to the short-term measures, emergency ordinances for capping energy prices, which “came to the aid of industrial and household consumers. Then we have the exemption schemes for the payment of green certificates, the aid for energy-intensive industries, as well as the financing instruments from the National Recovery and Resilience Plan (NRRP) and through the Modernization Fund.” Referring to NRRP, Dan Dragan reminded that the ministry has just launched the call for projects for the realization of new generation capacities from renewable sources, photovoltaic and wind. “There are 457 million euros, we are waiting for projects for two months, and after analyzing the projects, we will proceed to sign the financing contracts. I would like to point out that this is the first time that a call for projects is so flexible, in the sense that we are addressing all market participants, producers with experience in the field of generation, but also industrial consumers.” The ministry expects the project evaluation and appeals analysis to be completed between August and September 2022. Dan Drăgan specified that during this quarter, so until the end of June, new calls for projects will be launched through NRRP, for the production of hydrogen through electrolyzers and for the cogeneration of high efficiency for the thermal needs in urban areas. The first axis launched from NRRP has a budget of 457.7 million euros available, being possible a subcontracting up to 595 million euros, and the session is open from March 31 to May 31, said Roxana Mircea, Managing Partner, REI Group. “REI prepares the funding applications and writes the projects, then we work with the beneficiary until it receives all the money. We have almost 60 colleagues in nine regional offices and we specialize in larger projects and energy. We have been working with the


Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Fondul de Modernizare.” Referindu-se la PNRR, Dan Drăgan a reamintit că ministerul tocmai a lansat apelul de proiecte pentru realizarea de noi capacități de generare din surse regenerabile, fotovoltaic și eolian. “Sunt 457 de milioane de euro, așteptăm proiecte două luni de zile, urmând ca după analiza proiectelor să purcedem la semnarea contractelor de finanțare. Vreau să precizez că este prima dată când un apel de proiecte este atât de flexibil, în sensul în care ne adresăm tuturor participanților din piață, producătorilor cu experiență în domeniul generării, dar totodată și consumatorilor industriali.” Ministerul se așteaptă ca evaluarea proiectelor și analiza contestațiilor să se încheie în perioada august-septembrie 2022. Dan Drăgan a precizat că în cursul acestui trimestru, deci până la finalul lunii iunie, să fie lansate noi apeluri de proiecte prin PNRR, pentru producția de hidrogen prin electrolizoare și pentru cogenerarea de înaltă eficiență pentru termia urbană. Prima axă lansată din PNRR are disponibil un buget de 457,7 milioane de euro, fiind posibilă o supracontractare până la 595 milioane euro, a apreciat Roxana Mircea, managing partner, REI Group. „REI întocmește cererile de finanțare și scrie proiectele, apoi rămânem cu beneficiarul până își primește ultimii bani. Avem aproape 60 de colegi în nouă birouri regionale și suntem specializați pe proiecte mai mari și energie. Lucrăm de 10 ani cu Ministerul Energiei – au existat diverse scheme și sunt în continuare – HG 495, OUG 181 pentru certificate verzi. Am avut și programul operațional infrastructură mare (POIM) în cadrul căruia semnăm acum, după mult timp, primele contracte pe cogenerare. Ne bucură faptul că există numeroase proiecte, însă ne îngrijorează faptul că vom avea de-a face cu un soi de loterie în ceea ce privește modul în care vor fi selectate proiectele. Avem aproape 1.000 de clienți pentru care realizăm exclusiv partea de scriere și implementare a proiectului. Acordăm o atenție deosebită procedurilor de achiziție, unde sunt multe aspecte delicate care țin de respectarea termenelor și modul cum se întocmește documentația, mai ales pe proiecte mai complexe cu componente de construcții”, a spus ea. Referindu-se la primul apel de proiecte lansat prin PNRR, cel pentru investiții în capacități de generare

Ministry of Energy for 10 years. Various schemes have been and they are ongoing – GD 495, GEO 181 for green certificates. We also had the Large Infrastructure Operational Program (POIM) under which we are now signing, after a long time, the first cogeneration contracts. We are glad that there are many projects, but we are concerned that we will be dealing with a kind of lottery in terms of how the projects will be selected. We have almost 1,000 clients for whom we exclusively do the writing and implementation of the project. We pay special attention to procurement procedures, where there are many delicate issues around meeting deadlines and how documentation is drawn up, especially on more complex projects with construction components,” she said.

Este prima dată când un apel de proiecte este atât de flexibil, în sensul în care ne adresăm tuturor participanților din piață, producătorilor cu experiență în domeniul generării, dar totodată și consumatorilor industriali.

Is the first time that a call for projects is so flexible, in the sense that we are addressing all market participants, producers with experience in the field of generation, but also industrial consumers. Dan Drăgan Consilier al ministrului Energiei Adviser to the Minister of Energy

Referring to the call for projects on the first axis of NRRP, that of investments in generating capacities from renewable sources, Roxana Mircea anticipated that “there will be less than a thousand of projects, because the time is quite short. We are talking about big and very big companies, where decisions are difficult to make, it takes time until the projects are approved.” If there had been a six-month deadline for submitting projects, the competition would have been much higher. Under current conditions, Roxana Mircea expects between 500 and 1,000 projects to be submitted. There will probably also be smaller applicants, but the 0.2MW threshold must be respected and

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| evenimente / events

din surse regenerabile, Roxana Mircea anticipat că “Nu vor fi mii de proiecte, pentru că timpul este destul de scurt. Vorbim de companii mari și foarte mari, unde deciziile se iau greu, durează până se aprobă proiectele.” Dacă ar fi existat un termen de șase luni pentru depunerea proiectelor, competiția ar fi fost cu mult mai mare. În condițiile actuale, Roxana Mircea anticipează că vor fi depuse între 500 și 1.000 de proiecte. Probabil vor exista și aplicanți mai mici, însă trebuie respectat pragul de 0,2MW și se punctează ca 50% din proiecte să fie pentru autoconsum. Vor exista și proiecte mari, de producție, care vor renunța la cele 15 puncTrebuie respectat pragul te acordate pentru autoconsum, a de 0,2MW și se punctează mai spus Roxana Mircea. Pentru proca 50% din proiecte să fie pentru autoconsum. . iectele de producție și vânzare de energie vor exista finanțări din Fondul de The 0.2MW threshold must be Modernizare, în a doua jumătate a anurespected and it is estimated that 50% of the projects lui, cu alocări mai mari, iar pentru stocare will be for selfse acordă în plus 10 puncte, a adăugat ea. consumption. Proiectele finanțate prin axa deschisă acum trebuie finalizate la 31 iunie 2024. Un lucru bun care apare în ghidul final, a remarcat Roxana Mircea, este faptul că este permisă demararea proiectului de investiție imediat după depunerea proiectului la Ministerul Energiei.

0.2

E NEVOIE DE CLARIFICĂRI Prețul energiei a crescut și orice investiție nouă pare să nu mai aibă nevoie de grant – aducând din start randamente IRR suficiente. Pe de altă parte, situația actuală este una de criză și dă un semnal de alarmă companiilor, care trebuie să se protejeze de acest preț al energiei, în condițiile în care pe durata tranziției energetice o volatilitate crescută a prețului este foarte probabilă, a spus Sebastian Staicu, senior project finance manager, BCR. BCR sprijină investițiile realizate prin intermediul PNRR, însă mai este nevoie de câteva clarificări, a spus el. ”Trebuie să ne protejăm de volatilitatea prețurilor. Chiar dacă avem acum în piață un preț de 200-250 de euro/MWh, asta nu înseamnă că aceste prețuri pot fi luate în calcul pe termen lung. Orice investiție în regenerabile este o investiție pe termen lung – de 10-15-25 de ani, finanțările ajungând și ele la perioade de până la 15 ani”, a spus el.

36

it is estimated that 50% of the projects will be for self-consumption. There will also be large production projects that will give up the 15 points awarded for self-consumption, said Roxana Mircea. There will be funding from the Modernization Fund for energy production and sales projects in the second half of the year, with higher allocations, and an additional 10 points for storage, she added. Projects financed through the current axis must be completed by June 31, 2024. A good thing that appears in the final guide, noted Roxana Mircea, is that it is allowed to start the investment project immediately after submitting the project to the Ministry of Energy. CLARIFICATIONS ARE NEEDED The price of energy has risen and any new investment does not seem to need a grant – bringing sufficient IRR returns from the start. On the other hand, at present, we are in a crisis and it alarms the companies, which must protect themselves from this price of energy, given that during the energy transition increased price volatility is very likely, said Sebastian Staicu, Senior Project Finance Manager, BCR. BCR supports the investments made through NRRP, but some clarifications are needed, he said. “We need to protect ourselves from price volatility. Even if we now have a market price of 200-250 euros per MWh, this does not mean that these prices can be taken into account in the long run. Any investment in renewables is a long-term investment – of 10-15-25 years, with financing duration reaching the same period”, he said. BCR has two dedicated NRRP product lines. The first product is dedicated to energy efficiency, especially for self-consumption production, such as rooftop solar power plants. “We also work with several partners specializing in energy services that we can recommend to customers.” A second product is dedicated to production capacities that are not dedicated to self-consumption. “We believe that this National Recovery and Resilience Plan – NRRP is welcome. We believe that any percentage of NRRP funding is welcome. We think that a minimum option could be a 25% share in European funds from NRRP, which already creates a great advantage in accessing bank financing. We know that investors want to go up to leverage of 70-75%,


BCR are două linii de produse dedicate PNRR. Primul produs este dedicat eficienței energetice, în special pentru producția pentru autoconsum, cum ar fi centralele solare de acoperiș. ”Lucrăm și cu câțiva parteneri specializați în servicii energetice pe care îi putem recomanda clienților”. Un al doilea produs este dedicat capacităților de producție care nu sunt dedicate autoconsumului. ”Credem că este binevenit acest Plan Național de Redresare și Reziliență – PNRR. Credem că este binevenit orice procent de finanțare din PNRR. Noi ne-am gândit că o variantă minimă poate fi un 25% fonduri europene din PNRR, care deja creează un avantaj mare și în accesarea de finanțare bancară. Știm că investitorii vor să mergem până la leverage-uri de 7075%, dar este mai greu acest lucru, în special din cauza faptului că piața contractelor bilaterale de energie (PPA) este încă în formare”. INDUSTRIA ARE NEVOIE DE COGENERARE PNRR nu acoperă, deocamdată, cogenerarea pentru industrie, a spus Cristian Athanasovici, BDM, Kawasaki Gas Turbine Europe. PNRR vizează în mod special reducerea amprentei de carbon. ”Când vine vorba despre reducerea amprentei de carbon ne gândim la cei trei piloni pe care i-a stabilit Uniunea Europeană și Parlamentul european – Decarbonare, Descentralizare și Digitalizare. Toate proiectele care vor fi finanțate prin aceste ghiduri PNRR trebuie să urmărească acești piloni de bază”, a spus Cristian Athanasovici. ”Au apărut cele trei ghiduri în dezbatere publică, pentru regenerabile, hidrogen și cogenerare. Din cele trei, în momentul de față, numai cel pentru regenerabile a fost deschis pentru apel de proiecte, celelalte două se pare că sunt în așteptare. Nu știm ce se întâmplă cu celelalte două – din informațiile pe care le am au fost făcute destul de multe comentarii și observații în perioada de dezbatere publică. Eu, personal, am făcut observații la ghidul pentru cogenerare, care, din păcate, se adresează numai unui anumit sector, și anume numai sectorului de încălzire urbană, deci pot aplica doar UAT-urile responsabile pentru încălzirea populației. Pentru cogenerare în industrie nu a apărut nimic pe PNRR și suntem curioși cum va fi abordată soluția aceasta, recomandată și de Uniunea Europeană, în sectoarele industriale”, a spus Athanasovici.

but this is more difficult, especially due to the fact that the market for bilateral energy contracts (PPA) is still in its infancy.” INDUSTRY NEEDS COGENERATION NRRP does not cover cogeneration for industry yet, said Cristian Athanasovici, BDM, Kawasaki Gas Turbine Europe. NRRP is specifically aimed at reducing the carbon footprint. “When it comes to reducing the carbon footprint, we think of the three pillars set by the European Union and the European Parliament – Decarbonisation, Decentralization and Digitalization. All the projects that will be financed through these PNRR guides must follow these basic pillars”, said Cristian Athanasovici.

Trebuie să ne protejăm de volatilitatea prețurilor. Orice investiție în regenerabile este o investiție pe termen lung – de 10-15-25 de ani, finanțările ajungând și ele la perioade de până la 15 ani.

We need to protect ourselves from price volatility. Any investment in renewables is a long-term investment – of 10-15-25 years, with financing duration reaching the same period”. Sebastian Staicu senior project finance manager, BCR

“The three Guides have appeared in public debate, for renewables, hydrogen and cogeneration. Of the three, at the moment, only the one for renewables has opened the call for projects, the other two seem to be on hold. We do not know what happens to the other two – from the information we have received, quite a lot of comments and observations have been made during the public debate. Personally, I have commented on the Cogeneration Guide, which, unfortunately, only addresses a certain sector, namely only the district heating sector, so I can only apply the ATUs responsible for heating the population. Nothing has appeared on NRRP for cogeneration in industry and we are curious how this solution, also recommended by the European Union, will be addressed in the industrial sectors”, said Athanasovici.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| evenimente / events

”Din perspectiva Kawasaki, care este un furnizor de echipamente de cogenerare, această soluție trebuie să coabiteze cu soluțiile de producere a energiei din surse regenerabile. În această coabitare trebuie să știm cu toții cum dimensionăm aceste soluții. Trebuie să vedem ce facem cu energia de care avem nevoie pe timpul nopții. Folosim stocare? Cât de mult investim în stocare? Care sunt costurile și cât de mult ne uităm la un combustibil clasic, cum ar fi gazul natural, sau, mai nou, la un alt combustibil, cum ar fi hidrogenul? Părerea mea este că în momentul de față, în România, suntem relativ departe de a putea gândi niște soluții viabile pe hidrogen. Eu, personal, aș lăsa această problemă a hidrogenului în mâna platformelor chimice care știu să facă hidrogen, sau au hidrogenul ca un produs secundar din diferite procese tehnologice”, a mai spus el. Kawasaki produce turbine cu gaze și motoare cu ardere internă care pot fi utilizate în multe aplicații și domenii. Echipamentele funcționează atât pe gaz natural, cât și pe hidrogen. ”Kawasaki are un program foarte ambițios și bine pus la punct pentru tot ceea ce înseamnă hidrogenul, dar trebuie să luăm în calcul și posibilitatea de utilizare a CO2 rezultat din gazele arse. Am stat de vorbă cu manageri de companii din diferite sectoare industriale și am observat că sunt foarte interesați să utilizeze CO2 rezultat din gazele arse. Avem aplicații și avem în România companii care pot să utilizeze acest CO2”, a mai spus el. PARTICULARITĂȚILE INDUSTRIEI CHIMICE Industria chimică are particularități care impun numeroase clarificări când vine vorba de PNRR, a spus Mihai Aniței, freședintele federației industriei chimice Metachim. ”PNRR este o mare provocare pentru România, în special pentru câteva domenii, și o mare șansă, pentru transporturi sau zona pentru venit minim de incluziune. Așa cum am constatat, însă, nu este o șansă pentru industrie, și în special industria chimică. Avem foarte multe probleme care trebuie rezolvate, precum cea a ipotecii”, a spus el. Băncile trebuie să ofere finanțare în cazul clădirilor ipotecate ale clienților, emițând o scrisoare de garanție că nu vor executa ipoteca clientului, în caz de neplată, timp de cinci ani. Problema a fost ridicată în Executiv, care urmează să vină cu o propunere în acest sens. Totodată, vor avea loc întâlniri

38

“For Kawasaki, which is a supplier of cogeneration equipment, this solution must coexist with renewable energy production solutions. In this cohabitation we all need to know how to size these solutions. We need to see what we do with the energy we need at night. Do we use storage? How much do we invest in storage? What are the costs and how much do we look at a classic fuel, such as natural gas, or, more recently, another fuel, such as hydrogen? In the case of hydrogen, my opinion is that at the moment, in Romania, we are relatively far from being able to think of some viable solutions for hydrogen. Personally, I would leave this hydrogen issue in the hands of chemical platforms that know how to make hydrogen, or already have the hydrogen as a by-product of various technological processes,” he said. Kawasaki produces gas turbines and internal combustion engines that can be used in many applications and fields. The equipment runs on both natural gas and hydrogen. “Kawasaki has a very ambitious and well-developed program for all that hydrogen means, but we must also consider the possibility of using CO2 from flue gases. I talked to managers of companies in different industrial sectors and I noticed that who are very interested in using the CO2 resulted from burning natural gas. We have applications and we have companies in Romania that can use this CO2”, he added. THE PARTICULARITIES OF THE CHEMICAL INDUSTRY The chemical industry has particularities that require numerous clarifications when it comes to NRRP, said Mihai Aniței, President of the Metachim Chemical Industry Federation. “NRRP is a great challenge for Romania, especially for several areas, and a great chance for transport or the area for minimum inclusion income. As we have seen, however, this is not a chance for industry, especially for the chemical industry. We have a lot of problems to solve, such as the mortgage,” he said. Banks must provide financing for customers’ mortgaged buildings by issuing a letter of guarantee that they will not foreclose on the customer’s mortgage in the event of default for five years. The issue has been discussed in the Executive, which is to come up with a proposal in this regard. At the same


Viitoarele instalații de cogenerare Future Cogenerations Plants H2-Compresor + H2-Depozitare H2-Compressor + H2-Storage

Panouri solare Solar panels

Fermă eoliană Wind farm

H2

Electricitate/ Electricity H2 Cererea de energie Power demand

Grid Grid

Energie în exces/ Excess power Energie/ Power

Electrolizor Electrolyzer

Turbină cu gaz (H2 și NG) Gas turbine (H2 and NG)

Emisii de gaz/ Exhaust gas

Cerere industrială de abur / căldură, termoficare Industrial steam / heat demand, district heating Retur/ Return Livrare/ Supply Cazan de căldură reziduală Waste heat boiler

Gaze naturale/ Natural gas

Sursa/Source: Kawasaki Gas Turbine Europe

cu reprezentanții băncilor, pentru a se ajunge la un numitor comun în ceea ce privește acest capitol, au afirmat vorbitorii din cadrul conferinței organizate de Energynomics. În același timp, Mihai Aniței afirmă că și cererea certificatului de urbanism și a autorizației de construcție pe clădirile deținute ridică noi probleme. ”Acestea nu ar trebui impuse, ci ar trebui să existe doar un studiu de rezistență. Apoi, autoconsumul de 100% se pare că nu este eligibil și, la fel, eligibilitatea pentru emitenții de CO2 – nu este foarte clară, din studiul ghidului.” Nu este foarte clar nici dacă se pot realiza mai multe proiecte pentru aceeași companie sau același grup de companii, ”și nu știm de ce cogenerarea nu se aplică și pentru industrie”. ”Suntem interesați de toate cele trei axe, industria chimică are nevoie în special de cogenerare, unde IRR-ul este foarte eficient. La fel, hidrogenul este o specialitate a industriei chimice, nu am înțeles și nu este clar specificat care este zona de finanțare, și, la fel, suntem interesați de stocarea de CO2 – probabil va intra la decarbonizare. Industria chimică este un producător foarte mare de CO2 și o soluție alternativă până la eliminarea CO2-ului este stocarea sau folosirea lui. Cred că în viitorii 10 ani stocarea ar fi o soluție”, a conchis el.

CO2

CCS / CSU CCS / CSU Pentru stocare/ To stack

time, there will be meetings with the representatives of the banks, in order to reach a common denominator regarding this chapter, said the speakers from the conference organized by Energynomics. At the same time, Mihai Aniței states that the application of the urbanism certificate and the construction authorization on the owned buildings raises yet another problem. “These should not be imposed, but there should be only one resistance study. Then, 100% self-consumption seems to be ineligible and so is the eligibility for CO2 emitters – not very clear from the study of the Guide”. It is not very clear whether several projects can be carried out for the same company or the same group of companies, “and we do not know why cogeneration does not apply to the industry.” “We are interested in all three axes, the chemical industry especially needs cogeneration, where IRR is very efficient. Similarly, hydrogen is a specialty of the chemical industry, which we have not understood and it is not clearly specified what the financing area is. We are also interested in CO2 storage – it will probably enter decarbonization. The chemical industry is a very large producer of CO2 and an alternative solution to the elimination of CO2 is its storage or use. I think that in the next 10 years storage would be a solution”, he concluded.

Conferința “Linii de finanțare prin PNRR – ce proiecte au șanse mai mari” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri BCR, Electroservice RB, Kawasaki Gas Turbine Europe, Metachim, REI Group.

The conference “NRRP funding lines – which projects stand a better chance”, was organized by Energynomics, with the support of our partners BCR, Electroservice RB, Kawasaki Gas Turbine Europe, Metachim, REI Group.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| stiri , / news

Raiffeisen Bank a lansat Cadrul pentru Obligațiunile Sustenabile Raiffeisen Bank a publicat primul său Raport pentru obligațiunile verzi, emise în 2021 și Cadrul pentru Obligațiuni Sustenabile, prin care banca va aloca fonduri atrase prin emisiuni de obligațiuni sustenabile, verzi sau sociale, către proiecte durabile, aliniate strategiei sale de sustenabilitate – clădiri verzi, proiecte de energie regenerabilă, de eficiență energetică, transport și agricultură ecologice, proiecte de prevenire și control al poluării, economie circulară, administrarea durabilă a resurselor de apă, dar și proiecte sociale – acces la servicii esențiale de sănătate, educație și infrastructură, locuințe accesibile și finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din regiuni subdezvoltate la nivel național. În 2021, în premieră pentru piața românească de capital, Rai­ ffeisen Bank a plasat cu succes primele două emisiuni de obligațiuni verzi în lei listate vreodată la Bursa de Valori București (BVB), dar și cea mai mare emisiune corporativă plasată și listată la BVB.

Chimcomplex majorează salariile angajaților cu 24,5% Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producător de polioli din Europa de Est, anunță majorarea semnificativă a salariilor angajaților săi începând cu luna iunie 2022. Venitul mediu brut lunar (cu tichetele de masă incluse) crește de la 5.750 la 7.150 lei. Dacă sunt incluse în această medie și veniturile managerilor și primilor 30 de specialiști salariul mediu pe companie crește de la 7.200 la 8.980 lei. Decizia survine în contextul în care angajatorii din privat își mențin bugetele de creșteri salariale de 5-7% pentru 2022, iar cele mai mari creșteri salariale din industriile

Raiffeisen Bank launched its Sustainable Bond Framework Raiffeisen Bank has published its first Green Bond Report, issued in 2021, and the Sustainable Bond Framework, through which the bank will allocate funds attracted through sustainable bond issues, green or social, to sustainable projects, in line with its sustainability strategy – green buildings, renewable energy projects, energy efficiency, green transport and agriculture, pollution prevention and control projects, circular economy, sustainable management of water resources, but also social projects – access to essential health services, education and infrastructure, affordable housing and financing small and medium-sized enterprises in underdeveloped regions at the national level. In 2021, for the first time for the Romanian capital market, Raiffeisen Bank successfully placed the first two issues of green bonds in lei ever listed on the Bucharest Stock Exchange (BVB), but also the largest corporate issue placed and listed on BVB.

40

petrolului, chimiei și energiei nu depășesc 10%.

Chimcomplex will increase employees’ salaries by 24.5% Chimcomplex, the largest chemical plant manufacturer of polyols in Eastern Europe, announces a significant increase in the salaries of its employees starting with June 2022. The company approved the largest salary increase so far, so that the average gross monthly income (with meal vouchers included) increases from 5,750 to 7,150 lei, that is, by 24.5%. If the incomes of managers and the first 30 specialists are included in this average, then the average salary per company increases from 7,200 to 8,980 lei. The decision was taken at a time when private employers maintain their budgets of salary increases of 5 to 7% for 2022, and the largest salary increases in the oil, chemistry and energy industries do not exceed 10%.


CE și România - acord pentru stimularea investițiilor în IMM-uri EC and Romania - agreement to stimulate investment in SMEs Comisia Europeană a semnat un acord de contribuție cu România în scopul utilizării Fondului InvestEU ca instrument de sprijinire a punerii în aplicare a planului național de redresare și reziliență. Potrivit Bruxelles-ului, acesta este primul acord încheiat în cadrul așa-numitului „compartiment pentru statele membre” al programului InvestEU, un nou mecanism care le permite statelor membre să aibă contribuții voluntare la Fondul InvestEU pentru a finanța operațiuni financiare suplimentare în cadrul InvestEU. Astfel, vor fi deblocate peste 700 milioane euro sub formă de garanții financiare suplimentare alocate României în cadrul InvestEU.

European Commission signed a contribution agreement with Romania on Wednesday in order to use the InvestEU Fund as a tool to support the implementation of the national recovery and resilience plan. According to Brussels, this is the first agreement reached in the so-called “Member States compartment” of the InvestEU program, a new mechanism that allows the Member States to make voluntary contributions to the InvestEU Fund to finance additional financial operations within InvestEU. Thus, over 700 million euros in the form of additional financial guarantees allocated to Romania within InvestEU will be released.

Economia României a crescut cu 5,2% în primele trei luni din 2022

Romania’s economy grew by 5.2% in the first three months of 2022

Economia României a crescut cu 5,2% în primul trimestru al acestui an față de trimestrul precedent, în timp ce față de perioada similară a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. La începutul lunii mai, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în scădere cu 1,4 puncte procentuale, la 2,9%, estimarea de creștere a economiei românești pentru acest an, de la 4,3% cât previziona anterior.

Romania’s economy grew by 5.2% in the first quarter of this year compared to the previous quarter, while compared to the same period last year, the recorded advance was 6.5%, according to data from the National Institute of Statistics. At the beginning of May, the National Commission for Strategy and Forecast revised down by 1.4 percentage points, to 2.9%, the growth estimate of the Romanian economy for this year, from 4.3% previously.

CE și-a înjumătățit estimările privind creșterea economiei românești în 2022 EC halved its estimates for the growth of the Romanian economy in 2022 După o creștere robustă în 2021, economia României ar urma să încetinească la 2,6% în 2022, pe măsură ce inflația reduce veniturile disponibile, iar războiul din Ucraina afectează încrederea în economie, lanțurile de aprovizionare și investițiile, se arată în previziunile economice de primăvară, publicate de Comisia Europeană (CE). Comparativ, în luna februarie, înainte de invadarea Ucrainei, Executivul comunitar estima că economia României va înregistra un avans de 4,2% în acest an. De asemenea, CE a revizuit, în jos, și estimările privind evoluția economiei românești în 2023, când Produsul Intern Brut ar urma să înregistreze un avans de doar 3,6%, față de accelerarea de 4,5% prognozată în luna februarie. În paralel, Comisia Europeană și-a majorat semnificativ prognoza de inflație pentru acest an în cazul României, de la 5,3% cât estima în februarie, până la 8,9% conform previziunilor de primăvară, urmând ca în 2023 inflația să se reducă la 5,3%, când ar urma să se resimtă efectul de bază.

After robust growth in 2021, Romania’s economy is expected to slow to 2.6% in 2022, as inflation reduces disposable income and the war in Ukraine affects confidence in the economy, supply chains and investment, according to the spring economic forecast published by the European Commission (EC). In comparison, in February, before the invasion of Ukraine, the Community Executive estimated that the Romanian economy will register an advance of 4.2% this year. The EC also revised downwards the estimates regarding the evolution of the Romanian economy in 2023, when the Gross Domestic Product would register an advance of only 3.6%, compared to the 4.5% acceleration forecast in February. At the same time, the European Commission has significantly increased its inflation forecast for this year in the case of Romania, from 5.3% as estimated in February, to 8.9% according to spring forecasts, and inflation will slow in 2023 at 5.3% when the basic effect would be felt.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

Spring Cocktail 2022

| evenimente / events

O poziție favorabilă trebuie menținută prin investiții

A favorable position is to be enforced by investments

GABRIEL AVĂCĂRIȚEI

Î

n urmă cu un an ne-am întâlnit aici, la Spring Cocktail, în condiții de izolare și credeam că este cel mai rău lucru pe care l-am putea trăi, a declarat Bogdan Badea, CEO al Hidroelectrica, la cea de-a IX-a ediție a Spring Cocktail, organizat de Energynomics. „Acum trecem printr-o criză cu mult mai complicată, una foarte neplăcută, totuși, o criză generatoare de oportunități, cu siguranță”, a adăugat el, înainte de a se referi la oportunitățile pe care le aduce această criză. A fost una dintre ideile afirmate în mod repetat de toți vorbitorii, începând cu Alexandra Bocșe, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale a României. Ea a vorbit despre conflictul din Ucraina și impactul acestui conflict asupra tranziției ecologice și asupra politicilor climatice, în viitorul apropiat. Schimbările climatice au loc mai repede decât au anticipat oamenii de știință, a subliniat ea. „În ultima lună am văzut cum politicienii și factorii de decizie au fost foarte concentrați pe evenimentele din Ucraina și s-a acordat mai puțină atenție schimbărilor climatice”, a menționat ea.

Dacă am fi avut o iarnă rece resursele de gaz nu ar fi fost suficiente pentru industrie și clienți. Chiar trebuie să ne ocupăm de asta și să ne asigurăm că România va avea cu adevărat securitate în aprovizionare pentru anul viitor.

If we had had a cold winter the gas resources would not have been sufficient for industry and customers. We really have to work on this and to make sure that Romania really gets the security of FRANK HAJDINJAK supply for the next year. Vicepreședintele Centrului Român al Energiei Vice President of the Romanian Energy Centre

42

A

year ago we met here at the Spring Cocktail in conditions of isolation and lockdown and we believed it was the worst thing we might experience, said Bogdan Badea, CEO of Hidroelectrica, at the 9th edition of Spring Cocktail, organized by Energynomics. “Now, we are in a much more complicated crisis, a very unpleasant one, but an opportunity generating crisis, for sure”, he added, before addressing the opportunities this crisis brings to us. It was one of the ideas repeatedly affirmed by all of the speakers, starting with Alexandra Bocșe, State Counsellor with the Romanian Presidential Administration, She talked about the conflict in Ukraine and the impact of that conflict on the green transition and on climate policies in in the near future. Climate change is happening faster than initially envisioned by scientists, she underlined. “Over the last month we have seen politicians and decision-makers being quite focused on the events in Ukraine and less attention was paid to climate change”, she noted.

A CHANCE FOR COOPERATION “However, over the last month we also have seen signs that are making us to be hopeful when it comes to our ability to tackle climate change. We have seen the international community acting together showing unity showing determination when it comes to responding to what's happening in Ukraine and we need the same unity and determination to tackle climate change”, Alexandra Bocșe said. On Romania, “first of all we are in a European framework so we need to stick to the European framework. As the president also mentioned, on the mid and long term we are committed to promoting low carbon energy sources. […] At the same time, the conflict in Ukraine is creating some opportunities to work with our strategic partners, for instance to work with the United States on non-carbon energy sources. There is an


ȘANSA LA COOPERARE „Cu toate acestea, în ultima lună am văzut și semne care ne fac să fim plini de speranță când în legătură cu capacitatea noastră de a aborda schimbările climatice. Am văzut comunitatea internațională acționând împreună, dând dovadă de unitate, dând dovadă de hotărâre atunci când vine vorba de a răspunde la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Avem nevoie de aceeași unitate și hotărâre pentru a aborda schimbările climatice”, a spus Alexandra Bocșe. Referindu-se la România, ea a spus că „în primul rând, trebuie să ne menținem în cadrul european, din care facem parte. După cum a menționat și președintele, pe termen mediu și lung ne angajăm să promovăm sursele de energie cu emisii scăzute de carbon. […] În același timp, conflictul din Ucraina creează anumite oportunități de a lucra cu partenerii noștri strategici, de exemplu pentru a lucra cu Statele Unite în ceea ce privește sursele de energie fără carbon. Există, de asemenea, o oportunitate de a lucra îndeaproape cu vecinii noștri la diferite proiecte strategice energetice în domeniul transportului de energie sau al producerii de energie și există, de asemenea, o oportunitate pentru noi, ca națiune, să fim mai uniți. Există posibilitatea ca partidele politice să susțină împreună proiecte de interes național”, a mai spus Alexandra Bocșe. „Odată cu încetarea restricțiilor pandemiei, am crezut cu adevărat că vom reveni la ceea ce credeam că ar putea fi o nouă normalitate”, a declarat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom. „A apărut o nouă criză care face ca pandemia să pară ceva nesemnificativ”, a spus ea, referindu-se la războiul din Ucraina, cu consecințele sale umanitare uriașe și turbulențele economice pe care le-a declanșat. România se află într-o poziție relativ favorabilă, fiind una dintre puținele țări din regiune cu un mix energetic diversificat, bazându-se în mare măsură pe resursele naționale, a admis ea. „Dar această poziție este fragilă, trebuie consolidată și pentru aceasta este nevoie de investiții pentru a ne asigura că deblocăm acest mare potențial pe care îl are România”, a adăugat Christina Verchere. MARK DAVIS (BERD): INVESTIȚIA DE CAPITAL ESTE EXISTENȚIALĂ ÎN TRANZIȚIA ECOLOGICĂ Efectele războiului au lovit România și Europa înainte de a începe, prin prețurile ridicate la energie, care s-au adăugat unor presiuni inflaționiste deja manifeste, a declarat Mark Davis, director regional

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| evenimente / events

Alexandra Bocșe

Tatiana Iosiper

Consilier de Stat Departa­mentul Climă și Sustenabilitate, Președinţia României State Counsellor, Head of the Climate and Sustainability Department, Presidential Administration

reprezentant special CEO OMV Petrom pentru energie și CEO OMV Petrom diplomaţie climatică, Ministerul Afacerilor Externe Special Envoy for Energy and Climate Diplomacy, Ministry of External Affairs, Romania

Christina Verchere

pentru România și Bulgaria la BERD. Acum, cu războiul aproape de granițe, apar oportunități reînnoite de acțiune coordonată pentru a aborda tranziția ecologică și a construi o economie puternică în jurul acesteia. „Ceea ce mai devreme ar fi părut motive întemeiate pentru a amâna, își pierde relevanța în raport cu costurile lipsei de acțiune”, a spus el. România a evoluat destul de bine ca țară de când a aderat la Uniunea Europeană, crede Mark Davis. Sunt șanse ca România să se plaseze ca „un lider al secolului XXI”, bazându-se pe avantajele imense, printre care Mark Davis a menționat, „consolidarea statului de drept și investițiile străine directe semnificative, accesul la piețe, activitatea economică și generarea de exporturi”. Oficialul BERD a cerut ca discursurile să devină acțiune inclusiv prin intermediul unui „grup activ de coordonare care să implice toate părțile interesate”. HIDROELECTRICA ARE MULTE INVESTIȚII Deja, pandemia a accelerat digitalizarea, iar acesta este un lucru foarte bun, a spus Bogdan Badea. “Cu doar câțiva ani în urmă, să cumpărăm laptopuri și software pentru angajații noștri părea un fel de lux, dar când am fost loviți de pandemie, ne-am dat seama că trebuie să investim mult și rapid în digitalizare, în munca de la distanță și în comunicare. Cu mult efort, am reușit să facem asta – am avut în izolare oameni din centralele hidroelectrice și au fost multe probleme de logistică cu care ne-am confruntat.”

44

Mark Davis

Elena Popescu

Directorul regional al BERD pentru România și Bulgaria Regional Director, Romania & Bulgaria EBRD

Director General al Departamentului pentru Politici Energetice, Ministerul Energiei General Director for Energy Policies, the Minister of Energy

opportunity also to work closely with our neighbors on different strategic projects energy in the field of energy transport or power generation and there is also an opportunity for us as a nation to come together. There is an opportunity for coalitions across political parties to support projects in our national interest”, Alexandra Bocșe said. “With the pandemic restrictions coming off, we really believed that we were entering back into what we thought it could be a new normal”, said Christina Verchere, CEO of OMV Petrom. A new crisis came that really makes the pandemic look tiny for us”, she said, referring the war in Ukraine, with its huge humanitarian consequences and the economic turmoil it unleashed. Romania is in a relatively favorable position, as one of the few countries in the region with a diversified energy mix relying to a large extent on the national resources, she agreed. “But this position is fragile, it needs to be reinforced and for this you need investments to make sure that we unlock the potential which there is so much in Romania”, Christina Verchere added. MARK DAVIS (EBRD): CAPITAL INVESTMENT IN GREEN TRANSITION IS EXISTENTIAL The effects of the war hit Romania and Europe before it started, through high energy prices on top of inflationary pressure, said Mark Davis, Regional Director for Romania and Bulgaria with EBRD. Now, with the war close to its borders, renewed opportunities arise


Corina Popescu

Bogdan Badea

Zoltan Nagy-Bege

Dan Ungureanu

Frank Hajdinjak

CEO Electrica SA CEO Electrica SA

CEO Hidroelectrica CEO Hidroelectrica

Vicepreședintele ANRE Vicepresident ANRE

Business Development Leader CEE & CIS Renomia Gallagher Business Development Leader CEE & CIS Renomia Gallagher

Vicepreședintele Centrului Român al Energiei Vice President of the Romanian Energy Centre

Unul dintre aspectele cheie este legislația. “Trebuie să clarificăm legislația, trebuie să fie mai simplă, să eliminăm etapele birocratice care ne întârzie în finalizarea unor investiții în centralele noastre. Ne bucurăm foarte mult că Parlamentul tocmai a început să înțeleagă unde sunt unele dintre cele mai mari probleme pentru investițiile în hidrocentrale. Hidroelectrica are multe investiții în diverse stadii de dezvoltare și nu vorbim de eforturile unei singure companii. Vorbim despre poporul român, despre centrale electrice construite de sute de mii de oameni, de orașe întregi dezvoltate în jurul fiecărei construcții! Asemenea obiective de investiții trebuie finalizate pentru a pune în aplicare o strategie pragmatică foarte concretă și dinamică prin care să valorificăm resursele pe care le avem”, a pledat Bogdan Badea. „Realitatea cu care ne confruntăm trebuie să ne oblige să întreprindem acțiuni concrete. Avem resurse, trebuie ca în anumite locuri să schimbăm legislația și arhitectura pieței de energie electrică pentru a putea echilibra cumva situația, inclusiv prețurile foarte mari pe care le vedem în prezent. Noi nu suntem mulțumiți de aceste prețuri mari, pentru că situațiile extreme conduc la măsuri extreme, iar noi suntem foarte mulțumiți de o piață liberă, neafectată de intervenția administrativă, în care fiecare companie să își poată arăta valoarea și să contribuie la bunăstarea țării și a sectorului energetic”, a mai spus directorul general a Hidroelectrica.

for coordinated action to address the green transition and build a strong economy around it. “What earlier may have seemed like important reasons to delay, pale in contrast to the costs of stasis”, he said. Romania has evolved rather good as a country since it acceded to the European Union, Mark Davis believes. Chances are for Romania to place itself as “a 21st-century leader”, building on the vast benefits, among which Mark Davis mentioned, “strengthened the rule of law and significant FDI, access to markets, economic activity and export generation”. The EBRD official urged for putting speeches to action through “an active coordination group involving all stakeholders”. HIDROELECTRICA HAS MANY INVESTMENTS Already, the pandemics accelerated digitalization, and this is a very good thing, said Bogdan Badea. “Only a few years ago, buying laptops and software

Când am fost loviți de pandemie, ne-am dat seama că trebuie să investim mult și rapid în digitalizare, în munca de la distanță și în comunicare.

When the pandemics stroke, we realized we need to invest a lot and fast in digitalization, remote work BOGDAN BADEA and communication. CEO Hidroelectrica

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| evenimente / events

LĂSAȚI COMPANIILE SĂ LUCREZE Corina Popescu, CEO al Electrica SA, a avertizat că din decembrie 2019 „lucrurile din România nu merg în direcția bună”, deși odată cu aprobarea Pactului Ecologic, „toată lumea din domeniul energetic a fost foarte entuziasmată”. Vorbind despre războiul din Ucraina, ea a salutat interconectarea celor două sisteme electroenergetice din Ucraina și Republica Moldova cu cel european, ca fiind una dintre cele mai importante acțiuni de sprijin pentru Ucraina. „Sunt mândră să spun că specialiștii din România au fost parte din acest efort prin care am exportat securitate în aprovizionare în aceste două țări”, a spus Corina Popescu. Ea i-a îndemnat pe factorii de decizie din audiență să creeze împreună un cadru adecvat pentru ca România să construiască viitorul de care avem nevoie. „Trebuie să stabilim o legislație adecvată, trebuie să oprim intervențiile, trebuie să lăsăm companiile să facă ceea ce știu să facă”, a insistat ea.

CREȘTEREA PRODUCȚIEI ȘI SCĂDEREA CONSUMULUI Zoltan Nagy-Bege, vicepreședintele ANRE, a vorbit despre curajul necesar pentru a anticipa viitorul, în astfel de circumstanțe. „Dacă ne întoarcem nu mai demult decât 2020, în piața de energie am văzut prețuri de 25-30 de euro pe megawatt oră (euro/MWh). Anul acesta am văzut deja prețuri de 500 euro/MWh pe piața europeană. Pe piața de gaze, în vara lui 2020 am văzut că cele mai mici prețuri erau de 3,5 sau 3,6 euro/MWh, iar în urmă cu doar câteva săptămâni am văzut 350 de euro/MWh. Așa că, pare că sunt șanse mai mari să câștigi la loterie decât să ghicești prețurile la energie”, a explicat el. Criza ne afectează pe toți, a continuat el, companiile,

46

for our employees seemed some kind of a luxury, but when the pandemics stroke, we realized we need to invest a lot and fast in digitalization, remote work and communication. With a lot of effort, we managed to do that – we had some of our people in the power plants isolated, and there were many logistics problems we faced.” One of the key aspects is the legislation. “We have to clarify the legislation, it has to be simpler, to eliminate the bureaucratic stages delaying us in finalizing some investments in our power plants. We are very happy the Parliament just started to realize where there are some of the biggest problems for investment in the hydropower plants. Hidroelectrica has many investments in various stages of development, and they are not just one company’s efforts. We are talking about the Romanian people, about power plants built by hundreds of thousands of people, by entire cities built around each construction! Such investment objectives must be finalized in order to put in place a very concrete and dynamic pragmatic strategy capitalizing on our resources”, pleaded Bogdan Badea. The reality we face “must push us to take concrete actions. We have the resources, we need to change the legislation in certain places and the architecture of the power market so that we can balance somehow the situation, including the very high prices we see at this moment. We are not happy with these high prices, because extreme situations lead to extreme measures, and we were very happy with a free market, not impacted by administrative intervention, where each company can show its value and contribute to the well-being of the country and of the energy sector”, the CEO of Hidroelectrica added. LET THE COMPANIES DO THEIR WORK Corina Popescu, CEO of Electrica SA, warned that since December 2019, “the things in Romania were not going in the right direction”, although once the Green Deal approved, “everybody from the energy field was very enthusiastic”. Talking about the war in Ukraine, she saluted the interconnection of the two electro-energy systems in Ukraine and the Republic of Moldova with the European one, as one of the most important support actions for Ukraine. “I am proud to say that specialists from Romania made things happen and now we have exported security of supply for those two countries”, said Corina Popescu.


guvernul, instituțiile, precum și autoritățile de reglementare. „Ne-am concentrat pe găsirea de soluții, cu unele măsuri pe termen scurt pentru a sprijini consumatorii în aceste vremuri dificile. De acum încolo, trebuie să ne concentrăm pe soluțiile pe termen mediu care probabil se vor concentra pe două aspecte: creșterea producției și scăderea consumului”, a spus el. Ambele sunt importante, a insistat Zoltan NagyBege, iar ambele implică investiții, mai ales în partea de producție. RISCURILE PLAFONĂRII PREȚURILOR Frank Hajdinjak, vicepreședintele Centrului Român al Energiei (CRE), a avertizat cu privire la „direcționarea greșită”, prin măsuri implementate ca reacții pe termen scurt în fața crizei. Plafonarea prețurilor reduce presiunea de a investi în eficiența energetică, a menționat el. „Dacă doriți să reduceți consumul de energie și gaz, dacă doriți să reduceți utilizarea petrolului în viitor, atunci trebuie să renunțați la plafonare”. Există foarte multe domenii la care încă putem lucra, a mai spus Frank Hajdinjak și, între acestea, securitatea în aprovizionare va fi o problemă imensă în perioada următoare. „Am avut noroc în această iarnă. Dacă am fi avut o iarnă rece resursele de gaz nu ar fi fost suficiente pentru aprovizionarea industriei și a clienților. Chiar trebuie să ne ocupăm de asta și să ne asigurăm că România va avea cu adevărat securitate în aprovizionare pentru anul viitor”, a adăugat el. Nu este cel mai bun moment pentru a fi în industria asigurărilor, a declarat Dan Ungureanu, business development leader CEE & CIS Renomia Gallagher: „Observăm o mulțime de mișcări pe piața globală a asigurărilor, deoarece majoritatea marilor jucători

She urged the decision makers in the audience to set up together a proper framework for Romania if we want to build the right future. “We need to set up the proper legislation, we need to stop the interventions, we need to let the companies to do what they know to do”, she insisted. RAISING THE PRODUCTION AND LOWERING THE CONSUMPTION Zoltan Nagy-Bege, vice-president of ANRE, talked about the courage needed to talk about the future in such circumstances. “If we go back just in 2020 on the power market we've seen prices of 25-30 euros per megawatt hour (euros/MWh). This year we've seen prices with 500 euros/MWh already in the European market. On the gas market, in the summer of 2020 we've seen that the lowest prices were 3.5 or 3.6 euros/MWh and just a couple of weeks ago we've seen 350 euros/MWh. So, I have the feeling that you have better chances on the lottery than forecasting the energy prices at this moment”, he explained. This crisis it is affecting us all, he continued, the companies, the government, the institutions, the regulator, as well. “We are concentrating on finding solutions, with some short-term measures to support the consumers in these difficult times. From now on, we have to concentrate on the midterm solutions which probably are focused on two things: raising the production and lowering the consumption”, he said. Both are important, insisted Zoltan Nagy-Bege, and both are involving investments, especially in the production side. THE RISKS OF CAPPING PRICES Frank Hajdinjak, vice-president of the Romanian Energy Center (CRE) warned against “steering in

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| evenimente / events

din sectorul asigurărilor nu își asumă deja niciun risc pentru Rusia și Belarus”. În același timp, „acesta este cel mai bun moment în care să le dovedim efectiv clienților că suntem consultanții de risc de care au nevoie, să ne dovedim abilitățile și să le prezentăm clienților noștri care sunt alternativele”. IEȘIREA DIN DEPENDENȚĂ Tatiana Iosiper, reprezentant special pentru energie și diplomație climatică în Ministerul Afacerilor Externe al României, a vorbit despre măsurile pe care Uniunea Europeană le preconizează ca răspuns la agresiunea rusă în Ucraina. Ea a apreciat că UE are toate instrumentele pentru a elimina complet dependența energetică a Rusiei până la sfârșitul deceniului. Ea a reluat, de asemenea, avertismentul secretarului general al UE cu privire la graba de a reveni la combustibilii fosili în contextul războiului din Ucraina. „Situația cu care ne confruntăm acum va avea implicații de durată, dar va reduce vulnerabilitățile noastre strategice, ne va crește securitatea energetică și va deschide calea pentru noi reduceri de emisii în anii următori”, a concluzionat Tatiana Iosiper.

the wrong direction”, with measures implemented as a short time reaction to the crisis. Capping prices reduces the pressure to invest into energy efficiency, he noted. “If you want to reduce energy and gas consumption, if you want to reduce use of oil in the future, then you have to get out of this”. There are many-many areas we can still work on, Frank Hajdinjak also said and, among them, security of supply will be an immense issue over the next period. “We were just lucky this winter, if we had had a cold winter the gas resources would not have been sufficient for the supply of the industry and the customers. We really have to work on this and to make sure that Romania really gets the security of supply for the next year”, he added. It is not the best time to be on the insurance industry, said Dan Ungureanu, Business Development Leader CEE & CIS Renomia Gallagher: “We are seeing a lot of movements on the insurance global market, as all the majority of the big players in the market already are not taking on any risks on Russia and Belarus”. On the same time, “this is the best moment in which to actually prove to the clients that we are the risk consultants for them, to show our capacities and what are the alternatives for our clients” OUT OF DEPENDENCY Tatiana Iosiper, Special Envoy for Energy and Climate Diplomacy, in the Romanian Ministry of External Affairs, talked about the measures the European Union envisage in response to Russian aggression in Ukraine. She said the EU has all the tools to completely eliminate the energy dependency of Russia by the end of the decade. She also echoed the EU secretary general warning against rushing to use fossil fuel because of the war in Ukraine. “What we're going on through right now it's going to have lasting implications and but will reduce our strategic vulnerabilities, will increase our energy security and will pave the way for further emissions reductions in the years to come”, concluded Tatiana Iosiper.

Spring Cocktail 2022 a fost organizat de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri Dacia, Hidroelectrica, OMV Petrom, Renault, Powertis, Renomia Gallagher, Transgaz. Romanian Energy Center a fost partenerul strategic al Spring Cocktail 2022.

48

Spring Cocktail 2022 was organized by Energynomics, with the support of our partners Dacia, Hidroelectrica, OMV Petrom, Renault, Powertis, Renomia Gallagher, Transgaz. Romanian Energy Center was the strategic partner of the Spring Cocktail 2022.GENERAL INTEREST

| evenimente / events

Digitalizarea este o certitudine într-o lume tot mai impredictibilă Digitalization is a certainty in an increasingly unpredictable world

A

L

a DigitALL 2022 am pledat încă o dată pentru convergența necesară, pentru că este inevitabilă, a mai multor domenii economice într-o lume conectată, virtuală, bazată pe date, a realităților digitale. Dincolo de comunicarea prin intermediul platformelor digitale, suplinind imposibilitatea întâlnirilor fizice, toate sectoarele și activitățile economice importante – printre care energia, finanțele, transportul, comunicațiile – avansează către realități digitalizate care fac ca frontierele sectoriale să se estompeze și invită la abordări similare în toate domeniile. “E un moment foarte dificil pentru orice reprezentant al unei companii să discute despre digitalizare sau orice alt subiect – una din caracteristicile care influențează acum foarte mult business-urile fiind doza de impredictibilitate”, a subliniat Liviu Drăgoi, sales manager la ACE Industrial Software Solutions. “Cu cât doza de impredictibilitate crește, cu atât businessurile sunt bulversate și nu mai știu ce să facă. În acest aflux de impredictibilitate în care înotăm de aproape trei ani cred că singura certitudine pentru orice business este o investiție pentru a face businessul mai reactiv, mai ușor adaptabil. Iar digitalizarea

50

t DigitALL 2022 we advocated once again for the necessary – because the inevitable – convergence of several economic fields in a connected, virtual, data-driven world of digital realities. Beyond seeing each other mainly on digital communication platforms, all important economic sectors and activities – among them energy, finance, transportation, communication – advance towards digitalized realities which make the boundaries blurry and invite to similar approaches across all the fields. “It’s a very difficult time for any company representative to discuss digitalization or any other topic – one of the characteristics that now greatly influences businesses is this dose of unpredictability”, highlighted Liviu Drăgoi, Sales Manager ACE Industrial Software Solutions. “The higher the dose of unpredictability, the more businesses are upset and don’t know what to do. In this influx of unpredictability in which we have been swimming for almost three years, I believe that the only certainty for any business is an investment to make the business more reactive, more easily adaptable. And that’s exactly what digitalization provides. An investment in digitalization, at the moment, cannot be considered a lost investment, because, probably, it is the only area that will remain constant in the years to come”, explained Liviu Drăgoi. “We see that strategies are being re-arranged, but an investment in digitalization certainly remains and brings value to any company”, he added. “Aveva offers a range of solutions ranging from entry-level, say, SCADA monitoring solutions, to advanced platform solutions that allow data integration and visualization based on the interests of operators,” he said, when explaining the benefits of smart platforms and data flow management. EATON PROPOSED THE BRIGHTLAYER CONCEPT Eaton’s new concept, Brightlayer, proposes a number of intelligent energy management solutions to reduce costs, both operational and other types


exact asta asigură. O investiție în digitalizare, în momentul de față nu poate fi considerată o investiție pierdută, pentru că, probabil, este sigurul domeniu care va rămâne constant în anii ce urmează”, a explicat Liviu Drăgoi. ”Vedem că se rearanjează strategii, dar investiția în digitalizare cu siguranță rămâne și aduce valoare oricărei companii”, a mai spus el. ”Aveva oferă o serie de soluții ce variază de la soluțiile entry-level, să zicem, de monitorizare SCADA, până la soluții pe platforme avansate, care permit integrarea datelor și vizualizarea lor în funcție de interesul operatorilor”, a mai spus el, exemplificând beneficiile platformelor inteligente și de management al fluxurilor de date. EATON A PROPUS CONCEPTUL BRIGHTLAYER Noul concept al Eaton, Brightlayer, propune o seamă de soluții inteligente de management al energiei care să ofere reducerea cheltuielilor, atât operaționale, cât și a altor tipuri de cheltuieli, au anunțat reprezentanții companiei. În contextul noii piețe energetice, rolul prosumatorilor devine esențial. Țările europene fac eforturi pentru a deveni independente din punct de vedere energetic, în noul context trasat de conflictul din Ucraina. ”Țările din Europa încearcă să devină independente din punct de vedere energetic, încearcă tot mai mult să se mute pe zona de fotovoltaice, însă această zonă este destul de greu de gestionat. Prin urmare, Eaton vine cu soluții de stocare și management al energiei – toate situațiile în care consumatorii devin și producători”, a subliniat Gabriel Tache, country sales manager la Eaton Romania. SAS: SEGMENTUL DE PROGNOZĂ A CRESCUT PUTERNIC Segmentul de predicție și cel de decizie analitică au crescut foarte mult în ultimii ani, în România, a spus Florin Răducu, Senior Account Executive la SAS Romania. ”Oferim soluții în patru zone majore: Corporate Analysis – soluții de analiză statistică pe zona de procurement – departamente financiare și de gestiune a firmei; pe zona de Customer Intelligence, profiluri de clienți, pentru oferte personalizate, call‑center‑e, next best decision – capacitatea de a personaliza oferte; soluții pe zona de Assets Management și Grid (mentenanță, forecast de energie și prețuri).

Mircea Bica (Nova Power and Gas), Liviu Drăgoi (ACE Industrial Software), Oana Bucur (FPPG), Cosmin Ghiţă (Distribuţie Oltenia)

Gabriel Avăcăriţei (Energynomics), Mihai Dârzan (Procesio), Florin Răducu (SAS România)

Theodor Livinschi (partnerg-i), Daniel Pisaru (Safetech), Andrei Covatariu (UNECE), Augustin Ionescu (Siemens România)

of expenses, the company’s representatives announced. In the context of the new energy market, the role of prosumers is becoming essential. European countries are working to become energy independent in the new context of the Ukraine conflict. “European countries are trying to become energy independent, they are trying more and more to move to the photovoltaic area, but this area is quite difficult to manage. Therefore, Eaton comes with energy storage and management solutions – all situations in which consumers become producers. It is difficult to manage at the network level. In addition, due to the interconnection, the problem of cybersecurity is growing – and these days we have seen some more

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| evenimente / events and more critical situations in some important manufacturers of electric cars”, underlined Gabriel Tache, Country Sales Manager Eaton Romania.

Yugo Neumorni (CIO Council)

Marinel Stănilă (Safetech)

Mircea Modran (Electrica SA)

Iordan Mincă (Eaton)

Prognoza (forecast) e o zonă pe care avem o creștere în cifră dublă, în ultima perioadă, în România. Există, totodată, un interes foarte crescut pe zona de decizie”, a afirmat Florin Răducu. ”SAS este considerat lider mondial în zona de inteligență artificială și data science”, a adăugat el. MARI PROVOCĂRI În prezent, mediul online, în general, și cel energetic, în particular, se confruntă cu provocări deosebite, a spus Augustin Ionescu, Head of Digital Grid Smart Infrastructure, Siemens România. ”În Marea Britanie, 24% din atacurile cibernetice din 2021 au fost îndreptate împotriva rețelelor electrice. Asta spune mult inclusiv în legătură cu cerințele din piața furnizării. Energia trebuie să fie fiabilă, să te poți baza pe ea oricând, să fie eficientă și sustenabilă. Necesitățile industriei impun soluții care să fie performante, să optimizeze ciclul de viață al produselor și să fie flexibile”, a explicat el. ”Siemens răspunde acestor provocări, acestor nevoi ale rețelei electrice printr-o abordare holistică care se referă la trei elemente principale: oamenii, procesele și tehnologia.” Nova Power & Gas se axează pe digitalizare, a precizat Mircea Bica, CTO în cadrul companiei. Am

52

SAS: THE FORECAST SEGMENT HAS GROWN STRONGLY The prediction segment and the analytical decision segment have increased a lot in recent years, in Romania, said Florin Răducu, Senior Account Executive, SAS Romania. “We offer solutions in four major areas: Corporate Analysis – statistical analysis solutions in the area of procurement – financial and management departments of the company; Customer Intelligence – customer profiles, for personalized offers, call-centers, next best decision – the ability to customize offers; Asset Management and Grid Solutions (maintenance, energy forecasting and pricing). The forecast is an area where we have a double-digit increase, lately, in Romania. There is, at the same time, a very high interest in the decision area”, said Florin Răducu. “SAS is considered a world leader in the field of artificial intelligence and data science”, added Florin Răducu. BIG CHALLENGES Currently, the online environment in general and the energy environment in particular are facing particular challenges, said Augustin Ionescu, Head of Digital Grid Smart Infrastructure, Siemens Romania. “In the UK, 24% of cyber-attacks in 2021 have been directed against electricity networks. That says a lot, including on the demands from the supply market. Energy must be reliable, so that you can count on it at any time, it must be efficient and sustainable. The needs of the industry require solutions that are efficient, optimize the life cycle of products and be flexible”, he explained. “Siemens is responding to these challenges, to these needs of the power grid through a holistic approach that addresses three main elements: people, processes and technology.” Nova Power & Gas focuses on digitalization said Mircea Bica, CTO of the company. We are among the first to adopt to the new Network Code, he added. “We use digital solutions in all these activities, including the distribution of energy. In the supply side, we have digital solutions for process automation, from contracting to invoicing”. Since 2014, the company has become a producer of renewable energy – photovoltaic. “We apply digital


fost printre primele companii care au reușit să se adapteze cerințelor noului cod de rețea, a mai spus el. ”Folosim soluții digitale în toate aceste activități, inclusiv în distribuția energiei electrice. În partea de furnizare avem soluții digitale de automatizare a proceselor, de la contractare și până la facturare”. Din 2014, compania a devenit producător de energie regenerabilă – fotovoltaică. „Aplicăm soluții digitale de monitorizare și eficientizare a producției, iar ultimul proiect pe care l-am dezvoltat și pus în funcțiune anul trecut, în septembrie – o centrală pe gaz natural care furnizează servicii de sistem, complet automatizată, folosește tehnologie digitală de ultimă oră atât în partea de procese interne, cât și în partea de interfață cu operatorii de rețea – respectiv cu operatorii de sistem – respectiv Transelectrica. Suntem foarte bine ancorați în piața de energie electrică, atât din punct de vedere comercial, cât și pe diverse tehnologii”, a adăugat Mircea Bica. RĂSPUNSUL PROCESIO În România, peste 90% din IMM-uri se confruntă cu probleme legate de arhitecturile software și peste 80% din companiile europene raportează probleme în acest spectru, a declarat Mihai Dârzan, CEO Ringhel. ”Digitalizarea este construită pe software, iar software-ul este scris de oameni. Realitatea este, însă, că doar trei oameni din 1.000 sunt capabili să scrie software la nivel mondial, ceea ce este foarte puțin”, a subliniat el, prezentând decalajul dintre cererea de soluții software și disponibilul de resurse umane. Răspunsul este software-ul pus să facă automatizare, pentru că “astfel obții rezultate mai bune, mai rapid și la un preț corect”. “Am creat Procesio, o platformă de integrare, o platformă de service sau iPaaS (integration Platform as a Service) care permite să creezi software într-un mod vizual, codând sau construind configurații fără să scrii cod deloc”, a explicat Mihai Dârzan. Capacitatea tehnică din industria utilităților depinde foarte mult de factorul uman, iar în zona de securitate cibernetică sunt foarte puțini specialiști, a subliniat și Daniel Pisaru, Chief Commercial Officer, Safetech Innovations. ”Sunt multe investiții în zona de securitate, se achiziționează în fiecare zi instrumente noi, însă, dacă ele sunt doar puse în infrastructură și nimeni nu veghează asupra a ce alerte pot genera acele instrumente – atunci instrumentele există degeaba”, a avertizat el.

solutions for monitoring and streamlining production, and the last project we developed and put into operation last year, in September – a natural gas plant that provides system services, fully automated – uses state-of-the-art digital technology both in the internal processes part and in the interface part with the network operators and with the system operators – respectively Transelectrica. We are very well placed in the electricity market, both from a commercial point of view and based on various technologies”, added Mircea Bica. THE ANSWER PROCESIO n Romania, over 90% of SMEs face problems related to software architectures and over 80% of European companies report problems in this spectrum, said Mihai Dârzan, CEO of Ringhel. “Digitalization is built on software, and software is written by people. The reality is, however, that only three out of 1,000 people are able to write software worldwide, which is very little”, he insisted, presenting the gap between the demand for software solutions and the availability of human resources. The answer is software created to do automation, because “this way you get better results, faster and at a fair price.” “We created Procesio, an integration Platform as a Service (iPaaS), that allows you to create software in a visual way, coding or building configurations without writing code at all”, explained Mihai Dârzan. The technical capacity of the utility industry depends heavily on the human factor, and there are very few specialists in the area of cyber security, said Daniel Pisaru, Chief Commercial Officer, Safetech Innovations. “There are many investments in the security area, new instruments are purchased every day, but if they are only put in the infrastructure and no one watches over what alerts those tools can generate – then the tools are in vain”, he signaled. Conferința “DigitALL 2022” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri ACE – Industrial Software Solutions, Eaton Electric, Nova Power & Gas, Procesio, SAS Romania, Safetech Innovations, Siemens România.

The conference “DigitALL 2022” was organised by Energynomics, with the support of our partners ACE – Industrial Software Solutions, Eaton Electric, Nova Power & Gas, Procesio, SAS Romania, Safetech Innovations, Siemens România.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

| securitate cibernetica˘ / cyber security

Victor Gânsac:

Securitatea cibernetică este un proces ce trebuie gestionat în mod continuu Cyber security is a process that needs to be managed continuously

S

afetech Innovations este o companie de securitate informatică activă de peste 10 ani. În ultimii 5-6 ani, modificările legislative au presat pentru un plus de conștientizare cu privire la protecția datelor personale și la măsurile ce țin de siguranța cibernetică, mai ales în organizațiile etichetate drept strategice. Pandemia a accelerat introducerea de soluții digitale în mediul public și la nivelul companiilor, iar războiul Rusiei împotriva Ucrainei a accentuat riscurile. Stimate domnule Victor Gânsac, ați constatat modificări semnificative de atitudine și com­ portament din partea companiilor din domeniul energetic în aceste domenii, în ultimii ani? Dar în ultimele luni? Modificările semnificative de percepție asupra securității cibernetice au început să se observe din ce în ce mai puternic la nivelul companiilor din energie începând cu anul 2018. Până la acel moment, sectorul energetic nu era reglementat din punctul de vedere al securității cibernetice, iar gradul de conștientizare a nevoilor de securitate cibernetică era foarte scăzut. Însă, din 2018, fenomenul securității cibernetice a

S

afetech Innovations has been an active IT security company for over 10 years. In the last 5-6 years, legislative changes have pushed for more awareness about personal data protection and cybersecurity measures, especially in organizations labeled as strategic. The pandemic has accelerated the introduction of digital solutions in the public and corporate environment, and Russia's war against Ukraine has exacerbated the risks. Dear Mr. Victor Gânsac, have you noticed any significant changes in attitude and behavior on the part of energy companies in these fields in recent years? What about during the last few months? Significant changes in the perception of cybersecurity have begun to be seen more and more strongly in energy companies since 2018. Until then, the energy sector was not regulated in terms of cyber security, and awareness of cyber security needs was very low. However, in 2018, the phenomenon of cyber security began to be heavily publicized following cyber-attacks that took place globally (ransomware attacks) Since then, energy companies have realized that a massive cyber-attack can lead to disruption their activity and implicitly to negative effects from a socio-economic point of view. In addition, in 2020, the implementing rules of Law 362/2018 on ensuring a high level of security of networks and information systems began to appear. As a result, energy companies have been forced to comply with security rules and have been open to accessing cybersecurity solutions. Recently, the war in Ukraine and the cyber-attacks that have taken place in recent months have raised interest rates, with more and more companies in Romania being worried that they are potential targets of such attacks, for geographical reasons. The phenomenon of accelerated digitization must also be taken into account, which, although it comes with a number of clear advantages for both companies and employees, has a significant disadvantage because it increases the surface area of cyber-attacks. Victor Gânsac CEO Safetech Innovations

54


început să fie puternic mediatizat în urma atacurilor cibernetice care au avut loc la nivel global (atacuri de tip ransomware). Din acel moment, companiile din energie au conștientizat faptul că un atac cibernetic masiv poate duce la întreruperea activității lor și implicit la efecte negative din punct de vedere socio-economic. În plus, în anul 2020 au început să apară normele de aplicare ale legii 362/2018 privind asigurarea unui nivel ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice. Prin urmare, companiile din energie au fost obligate să se conformeze cu normele de securitate și au fost deschise să acceseze soluții care să le ofere securitate cibernetică. În ultima perioadă, războiul din Ucraina și atacurile cibernetice care au avut loc în ultimele luni au ridicat gradul de interes, tot mai multe companii din Romania fiind îngrijorate de faptul că sunt potențiale ținte ale unor astfel de atacuri, din motive geografice. De asemenea, trebuie avut în vedere și fenomenul digitalizării accelerate, care deși vine la pachet cu o serie de avantaje clare atât pentru companii, cât și pentru angajați, are și un dezavantaj semnificativ deoarece sporește suprafața atacurilor cibernetice. Care sunt zonele de acțiune în care puteți adu­ ce valoare adăugată partenerilor din industria energetică? Safetech Innovations poate aduce valoare adăugată în toate etapele de implementare a securității cibernetice în cadrul companiilor din energie. Serviciile noastre de securitate cibernetică se traduc prin identificarea vulnerabilităților și riscurilor, realizarea de planuri de măsuri, implementarea securității

În anul 2023, companiile vor trece prin audituri obligatorii, efectuate de către auditori independenți acreditați de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Starting 2023, companies will go through mandatory audits, performed by independent auditors accredited by the National Directorate of Cyber Security. What are the areas in which you can add value to your energy industry partners? Safetech Innovations can add value at all stages of implementing cyber security in energy companies. Our cybersecurity services translate into identifying vulnerabilities and risks, developing action plans, implementing cybersecurity, implementing organizational and technical measures, 24/7 monitoring of cyber security alerts, and prompt response to security incidents. We already have experience in providing consulting services in the development of architectures and security of SCADA infrastructures for companies in the energy industry, for example, electricity producers, electricity and gas distributors both in Romania and in countries in Europe, Asia and America. What is the most important challenge facing the local and global energy sector, from the

Q2 2022


GENERAL INTEREST

Safetech Innovations este una dintre puținele companii din România eligibile să efectueze toate tipurile de audit de securitate cibernetică.

Safetech Innovations is are among the few companies in Romania eligible to perform all types of cyber security audits.

56

| securitate cibernetica˘ / cyber security

cibernetice, implementarea de măsuri la nivel organizațional și tehnic, monitorizarea 24/7 a alertelor de securitate cibernetică și răspunsul prompt la incidentele de securitate. Avem deja experiență în furnizarea de servicii de consultanță în dezvoltarea de arhitecturi și securizare infrastructuri SCADA pentru companii din industria energetică, de exemplu, producători de energie electrică, distribuitori de energie electrică și gaz atât din România cât și din țări din Europa, Asia și America. Care este cea mai importantă provocare cu care se confruntă sectorul energetic local și global, din perspectiva unui mare furnizor de soluții tehnice și profesionale cum este Safetech? Companiile din energie reprezintă infrastructuri esențiale la nivelul societăților și economiilor locale și globale. Perturbarea funcționării acestora are un impact semnificativ pe toate planurile. Fiind în plin război cibernetic, acestea pot fi ținta unor atacuri statale, atacuri care de obicei sunt devastatoare pentru companii, iar impactul la nivel local sau mondial poate fi semnificativ. Au fost în ultimii ani câteva exemple de astfel de incidente. Unul dintre acestea este US Colonial Pipeline, care în mai 2021 a fost ținta unui atac cibernetic ransomware critic din cauza scurgerii în online a unei singure parole. Acesta este cel mai mare atac cibernetic asupra infrastructurii din istoria SUA. La vremea respectivă, în urma atacului, autoritățile au declarat stare de urgență în 17 state americane de-a lungul coastei de Est și Washington. Totodată, atacul respectiv a provocat și lipsuri majore de combustibili, precum și cozi lungi benzinăriile din sectoarele afectate. De asemenea, ulterior au fost semnalate și alte atacuri cibernetice la instalațiile de petrol și gaze din Europa, care au perturbat operațiunile mai multor companii de transport și depozitare a petrolului din Germania, Belgia și Țările de Jos. Securizarea acestor infrastructuri reprezintă o provocare și pentru noi, atât din perspectiva riscului la care se supun companiile, dar și din faptul că măsurile pe care le implementăm nu trebuie să afecteze sau îngreuneze funcționarea infrastructurilor ICS/SCADA. Safetech și-a creat încă din 2015 competențe și expertiză în domeniul securității cibernetice a infrastructurilor esențiale (ICS/SCADA) atât prin certificări specifice ale experților tehnici

perspective of a large provider of technical and professional solutions such as Safetech? Energy companies are essential infrastructures for local and global companies and economies. Disruption of their operation has a significant impact on all levels. Being in the midst of cyber warfare, they can be the target of state-ordered attacks, which are usually devastating for companies, and the impact can be significant locally or globally. There have been several examples of such incidents in recent years. One of them is the US Colonial Pipeline, which in May 2021 was the target of a critical ransomware cyber-attack due to of a single password which leaked online. This is the largest cyber-attack on infrastructure in US history. At the time of the attack, authorities declared a state of emergency in 17 US states along the east coast and Washington. Other cyber-attacks on oil and gas installations in Europe were later reported, disrupting the operations of several oil and gas storage companies in Germany, Belgium and the Netherlands. Securing these infrastructures is also a challenge for us, both in terms of the risk to which companies are exposed, but also in terms of the fact that the measures we implement must not affect or hinder the operation of ICS / SCADA infrastructures. Since 2015, Safetech has created skills and expertise in the field of cyber security of essential infrastructures (ICS / SCADA) both through specific certifications of technical experts and through the implementation of security solutions in essential infrastructures worldwide. At the same time, we have STI CERT, our private cyber security incident response center through which we monitor 24/7 customers in the industrial field. Is there a specificity of the organizations in the energy field that require your assistance? Energy production, transmission and distribution are based on process information systems (ICS / SCADA) and then our assistance is absolutely necessary. At the same time, we are talking about operational technology (OT), which refers to control and safety systems and equipment involved in industrial processes. These systems are critical to the business of companies, without which they cannot function. ICS / SCADA systems have a high degree of reliability, but unfortunately, in the past they were not designed in terms of cyber security. The need for interconnection


cât și prin implementare de soluții de securitate în infrastructuri esențiale la nivel mondial. Totodată, avem și STI CERT, centrul nostru privat de răspuns la incidente de securitate cibernetică prin care monitorizăm 24/7 clienții din domeniul industrial. Există un specific anume al organizațiilor din domeniul energetic care vă reclamă asistența? Producția, transportul și distribuția de energie se bazează pe sisteme informatice de proces (ICS/SCADA) și atunci asistența noastră este absolut necesară. Totodată, vorbim și de tehnologia operațională (OT), care se referă la sistemele de control și siguranță și la echipamentele implicate în procesele industriale. Aceste sisteme sunt critice pentru activitatea companiilor, fără de care ele nu pot funcționa. Sistemele ICS/SCADA au grad mare de fiabilitate, dar din păcate, în trecut nu au fost gândite din punct de vedere al securității cibernetice. Nevoia de interconectare și acces de la distanță în astfel de rețele a creat și riscuri majore de securitate cibernetică. Care sunt obligațiile legale în privința securității informatice care obligă companiile din dome­ niul energetic la adoptarea unor anume măsuri de protecție? Există standarde de tipul ISO, care îmbunătățesc performanțele și cresc buna reputație a companiilor care le adoptă? Securitatea cibernetică a companiilor din energie nu este reglementată unitar la nivel internațional. Țările dezvoltate au elaborat anumite norme de securitate cibernetică, precum NERC în SUA.

and remote access in such networks has also created major cyber security risks. What are the legal obligations regarding in­ formation security that oblige energy com­ panies to adopt certain protection measures? Are there ISO standards that improve perfor­ mance and increase the good reputation of the companies that adopt them? The cyber security of energy companies is not uniformly regulated at the international level. Developed countries have developed certain cybersecurity standards, such as NERC in the United States. For the security of energy companies, and of others, at the European level, in 2016, the NIS Directive was issued - Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 - on measures for a common high level of security networks and information systems in the EU. This directive has been transposed into national law by Law 362/2018. Thus, Romanian companies operating in the energy sector must comply with this law. Currently, companies are in the process of compliance, and in 2023 they will go through mandatory audits, performed by independent auditors accredited by the National Directorate of Cyber Security. Safetech Innovations, as well as ten employees of the company, are certified as cyber security auditors. We are among the few companies in Romania eligible to perform all types of cyber security audits - special, common and general for operators of essential services that have not fulfilled their obligation to perform a self-assessment of network and information systems security and to notify CERT-RO.

Q2 2022


GENERAL INTEREST

10 Safetech Innovations, precum și zece angajați din cadrul companiei sunt atestați ca auditori de securitate cibernetică. Safetech Innovations, as well as ten employees of the company, are certified as cyber security auditors.

| securitate cibernetica˘ / cyber security

Pentru securitatea companiilor din energie, și nu numai, la nivel european, în 2016, a fost emisă Directiva NIS - Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 - privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune. Această directivă a fost transpusă în legislația națională prin Legea 362/2018. Astfel, companiile din România care activează în sectorul energiei trebuie să se conformeze cu această lege. În prezent, companiile sunt în plin proces de conformare, urmând ca în anul 2023 să treacă prin auditurile obligatorii, efectuate de către auditori independenți acreditați de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Safetech Innovations, precum și zece angajați din cadrul companiei sunt atestați ca auditori de securitate cibernetică. Suntem printre puținele companii din România eligibile să efectueze toate tipurile de audit de securitate cibernetică – special, comun și general pentru operatorii de servicii esențiale care nu și-au îndeplinit obligația de a efectua o autoevaluare a securității rețelelor și sistemelor informatice și de a notifica CERT-RO. În afară de piața locală, Safetech activează și la export, în țări precum SUA, Luxemburg sau Olanda. Este în vreun fel diferită înțelegerea importanței securității cibernetice în afara României? La nivel internațional, în special în occident, gradul de conștientizare privind securitatea cibernetică este mult mai ridicat. La fel și zona de reglementare, unde cele mai avansate sunt organizațiile din SUA, unde reglementările au fost implementate cu mulți ani în urmă, existând multe instituții pentru standardizarea securității cibernetice: NIST, NERC și altele. Totodată, România este pe drumul cel bun în această direcție. Legea 362/2018 și celelalte reglementări în domeniu ne arată că interesul este la un nivel ridicat pentru a fi în conformitate cu cerințele din domeniu, dar și faptul că țara noastră deține capacitatea tehnică și umană pentru a fi la același nivel cu celelalte țări din regiune. În ultimele luni, atacurile cibernetice au deve­ nit parte din informația pe care o primim zilnic la știri, iar România este direct și transparent vizată. Presupun că nu există soluții imediate de protecție în fața unor atacuri țintite...

58

Beside the local market, Safetech also oper­ ates in exports to countries such as the USA, Luxembourg and the Netherlands. Is there any understanding of the importance of cy­ ber security outside of Romania? Internationally, especially in the West, there is a much higher awareness of cyber security. So is the regulatory area, where the most advanced are the US organizations, where the regulations were implemented many years ago, there are many institutions for the standardization of cyber security: NIST, NERC and others. At the same time, Romania is on the right track in this direction. Law 362/2018 and other regulations in the field show us that the interest is at a high level to be in line with the requirements in the field, but also the fact that our country has the technical and human capacity to be at the same level as other countries in the region. . In recent months, cyber-attacks have be­ come part of the information we receive daily on the news, and Romania is directly and transparently targeted. I assume that there are no immediate solutions to protect against targeted attacks... What are the basic measures that companies in the in­ dustrial sector, in particular the energy sec­ tor, could take in this context of maximum cyber risk? Cyber security cannot be implemented overnight. Cyber security is a process based on risk analysis that must be managed continuously and that must be part of the organizational culture of a company. The dynamics are high in terms of vulnerabilities and risks, and therefore companies need to constantly adapt by implementing technical and organizational measures. A very important measure to be implemented is the continuous monitoring of security alerts. Regardless of the number of cyber security solutions implemented, if their alerts are not constantly monitored and promptly intervened, the attacks will be successful. At the same time, educating all parties involved in the business environment about cybersecurity risks is fundamental in these times when digitalization is ubiquitous and continues to grow at an accelerated pace.


Care ar fi totuși măsurile elementare pe care companiile din domeniul industrial, în particu­ lar sectorul energetic, le-ar putea adopta în acest context de maxim risc cibernetic? Securitatea cibernetică nu se implementează peste noapte. Securitatea cibernetică este un proces bazat pe analize de risc ce trebuie gestionat în mod continuu și care trebuie să facă parte din cultura organizațională a unei companii. Dinamica este mare în ceea ce privește apariția vulnerabilităților și a riscurilor și, prin urmare, companiile trebuie să se adapteze în permanență prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice. O măsură foarte importantă care trebuie implementată este monitorizarea continuă a alertelor de securitate. Indiferent de numărul de soluții de securitate cibernetică implementate, dacă alertele acestora nu sunt monitorizate în permanență și nu se intervine prompt, atacurile vor avea succes. În același timp, educarea tuturor părților implicate în mediul de business cu privire la riscurile din domeniul securității cibernetice este fundamentală în aceste vremuri în care digitalizarea este omniprezentă și continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat. Credeți că ar putea fi introdus un program de sprijin guvernamental, finanțat eventual prin PNRR, pentru generalizarea acestor măsuri elementare de protecție cibernetică în compa­ niile din România, inclusiv IMM-uri? Responsabilitatea implementării securității cibernetice revine fiecărei companii în parte. Având în vedere că internetul nu are granițe între țări, guvernele nu pot implementa la nivel macro soluții de securitate care să protejeze la nivel național companiile și instituțiile în ceea ce privește securitatea cibernetică – spre exemplu, apărarea granițelor de către poliție și armată. Guvernele pot, totuși, să impună măsuri legislative și să asigure programe de sprijin financiar, deoarece securitatea cibernetică reprezintă un cost semnificativ pentru companii. Investițiile în securitatea cibernetică nu se recuperează în timp, prin profit, ele funcționează ca o poliță CASCO, reduc efectele negative asupra companiilor în cazul unui atac cibernetic. Credem că este esențial să se găsească soluții pentru sprijinirea și educarea companiilor în aspecte de securitate cibernetică, având în vedere și cifrele legate de explozia atacurilor ransomware, care sunt în acest moment de ordinul sutelor pe minut, în toată lumea.

Educarea tuturor părților implicate în mediul de business cu privire la riscurile din domeniul securității cibernetice este fundamentală în aceste vremuri în care digitalizarea este omniprezentă și continuă să se dezvolte într-un ritm accelerat.

Educating all parties involved in the business environment about cybersecurity risks is fundamental in these times when digitalization is ubiquitous and continues to grow at an accelerated pace. Do you think that a government support pro­ gram, possibly funded by PNRR, could be introduced to generalize these basic cyber protection measures in Romanian companies, including SMEs? The responsibility for implementing cyber security lies with each company. Because the Internet has no borders between countries, governments cannot implement macro-level security solutions that protect companies and institutions in terms of cyber security for example, the protection of borders by the police and the military. Governments can, however, impose legislation and provide financial support programs, as cybersecurity is a significant cost to companies. Investments in cyber security do not recover over time, for profit, they function as a CASCO policy, reduce the negative effects on companies in case of a cyber-attack. We believe that it is essential to find solutions to support and educate companies in cybersecurity issues, given the figures related to the explosion of ransomware attacks, which are currently in the hundreds of per minute, worldwide.

Q2 2022062

090

072

OIL & GAS


OIL & GAS

| interviu / interview

Christina Verchere, CEO OMV Petrom:

OMV Petrom a început deja călătoria către viitorul energiei OMV Petrom already started the journey to the future of energy BOGDAN TUDORACHE

Î

ntre războiul din Ucraina și tranziția către energia verde, OMV Petrom s-a angajat să investească peste 11 miliarde de euro în următorii ani. Potrivit directorului general al OMV Petrom, compania consideră că gazele naturale sunt esențiale atât pentru tranziția energetică a României, cât și pentru securitatea energetică. „România are un mare potențial și cu afluxul uriaș de fonduri europene accesibile prin Planul de Redresare și Fondul de Modernizare vom putea stimula tranziția energetică și vor genera creștere economică”, ne-a mai spus Christina Verchere. Care este opinia dumneavoastră cu privire la eforturile de a accelera toate proiectele ener­ getice și liniile de finanțare din România și UE în ansamblu, pentru a ne asigura independența energetică față de aprovizionarea cu resurse energetice din Rusia? Lucrez în domeniul petrolului și al gazelor de aproape 30 de ani și nu-mi amintesc să fi văzut vreodată o astfel de volatilitate și un grad ridicat de incertitudine în sectorul nostru cum vedem în prezent. Vedem o combinație de factori care ne-au adus aici, începând cu nevoia de energie mai curată, dezechilibrul dintre cerere și ofertă provocat de redresarea economică rapidă post-covid și culminând cu războiul din Ucraina. Este clar acum, în condițiile în care conflictul din Ucraina nu dă semne de rezolvare rapidă, că importanța producției interne, a diversificării surselor și a unor lanțuri de aprovizionare pe care sa ne putem baza sunt esențiale pentru Europa în lupta sa de a reduce dependența de petrolul și gazele rusești. Pentru a ajunge în acest punct, avem nevoie de combinația potrivită de investiții private și publice, de o legislație previzibilă și stabilă și de voința politică

62

C

aught in between the war in Ukraine and the green energy transition, OMV Petrom committed to invest more than 11 billion euros in the next years. The CEO OMV Petrom told us the company believes natural gas is crucial for both Romania’s energy transition and energy security. “Romania has an enormous potential and with the huge influx of funding accessible through the Recovery Plan and the Modernization Fund we’ll be able to drive the energy transition and generate economic growth”, said Christina Verchere. What is your view about what can be done in order to accelerate all of the energy develop­ ments and financing lines in Romania and the EU as a whole, in order to ensure our energy independence from Russian supplies? I’ve been working in the oil and gas sector for almost 30 years, and I don’t remember ever seeing such volatility and uncertainty in our sector. It’s a combination of factors that led us here, starting with the need for cleaner energy, the supply-demand unbalances triggered by the post covid economic recovery and culminating with the war in Ukraine. It is clear now, with the conflict in Ukraine showing no sign of a quick resolve, that the importance of domestic production, of diversification of sources and the reliable supply chains are paramount for Europe in its struggle to lower the dependence of the Russian oil and gas. In order to reach the above, we need the right mix of private and public investment, predictable and stable legislation, and the political will to pursue it. Romania has an enormous potential and with the huge influx of funding accessible through the Recovery Plan and the Modernization Fund we’ll be able to drive the energy transition and generate economic growth.


Christina Verchere CEO OMV Petrom

Q2 2022


OIL & GAS

| interviu / interview de a o implementa. România are un mare potențial și cu afluxul uriaș de fonduri europene accesibile prin Planul de Redresare și Fondul de Modernizare vom putea stimula tranziția energetică și vor genera creștere economică.

2

BILLION EURO

Ne-am angajat să investim până la 2 miliarde de euro în proiectul Neptun Deep, dintr-un total de 11 miliarde de euro incluse în planul de investiții necesar transformării companiei noastre. We are committed to invest up to 2 billion euro in Neptune Deep, out of a total of 11-billion-euro investment plan to transform our company.

64

Care sunt următorii pași în privința investițiilor în proiectul Neptun Deep? Proiectul Neptun Deep răspunde mai multor nevoi în același timp - securitatea energetică, tranziția energetică și dezvoltarea economică a României. Acest proiect este elementul central al strategiei noastre pentru un viitor cu emisii mai scăzute de dioxid de carbon. Ne-am angajat să investim până la 2 miliarde de euro în acest proiect, dintr-un total de 11 miliarde de euro incluse în planul de investiții necesar transformării companiei noastre. Această transformare este necesară pentru a îndeplini atât obiectivele de mediu, cât și nevoile energetice ale României. În perioada următoare, vom analiza conținutul final al Legii Offshore și impactul acesteia asupra proiectului Neptun Deep. În orice proiect de o asemenea anvergură, decizia finală de investiție ia în considerare o serie de factori economici, fiscali și de piață. Viabilitatea economică a investiției depinde de factorii-cheie menționați și de stabilitatea acestora pe durata proiectului. Care sunt planurile de accelerare a investițiilor OMV Petrom, având în vedere conflictul din Ucraina? Avansăm cu viteză maximă în cazul proiectelor asupra cărora avem un grad ridicat de control. La sfârșitul anului 2021 am lansat strategia noastră de transformare pentru un viitor cu emisii scăzute de dioxid de carbon, pentru care ne-am angajat să investim 11 miliarde EUR in următorii 9 ani. Ne concentrăm asupra gazelor naturale – ca factor-cheie pentru tranziția energetică – și asupra dezvoltării unui portofoliu mai ”verde”, care să includă sursele regenerabile de energie, biocombustibilii, hidrogenul și mobilitatea electrică. Peste o treime din investițiile noastre vor sprijini tranziția către activitățile cu emisii scăzute și zero de dioxid de carbon. Ne propunem astfel să ajungem la Net Zero pentru operațiunile noastre până în 2050. Am început deja investițiile în proiecte specifice din cadrul strategiei și urmează sa vedem progresul acestora in viitor.

What is the current agenda regarding the next steps of Neptune Deep investments? Neptune Deep looks to address energy security, energy transition and economic development for Romania and is the central piece of our strategy to a lower carbon future. We are committed to invest up to 2 billion euro in this project, out of a total of 11-billion-euro investment plan to transform our company to meet both environmental targets and the energy needs of Romania. In the upcoming period, we will analyze the final content of the Offshore Law and its impact on the Neptune Deep project. In any project of such scale, the final investment decision considers a series of economic, fiscal and market factors. The economic viability of the investment depends on key factors and on their stability for the duration of the project.

How is OMV Petrom changing gears and speed­ ing up investments, in the light of the recent conflict in Ukraine? We are at full speed where we can control a particular project. At the end of 2021 we launched our transformation strategy for a low-carbon future, for which we put forward investments of 11 billion euros for the next 9 years. We focus on natural gas – as a key enabler for energy transition - and on developing a greener portfolio that includes renewables, biofuels, hydrogen, and electric mobility. Over a third of


Care va fi rolul gazului în perioada următoa­ re, în contextul pieței românești și a celei regionale? Gazele naturale sunt absolut necesare pentru tranziția energetică a României și pentru asigurarea securității sale energetice. Ele au un rol esențial în atenuarea volatilității producției din surse regenerabile - care se preconizează că va crește – și asigură, în același timp, o producție de energie mai curată. Este, de asemenea, o soluție pentru decarbonizarea sectorului de transport, în special a transportului pe distanțe lungi, prin utilizarea GNL sau GNC. Includerea gazului în taxonomie demonstrează potențialul său de a contribui la o tranziție echitabilă în Europa. Din fericire, România are acces la rezervele semnificative de gaze naturale din Marea Neagră. Dezvoltarea gazului din Marea Neagră, nu numai în România, ci și în Turcia, Bulgaria și Georgia, este o soluție pentru a avea surse alternative de gaze. Unde și când vedeți rolul gazului diminuat până la eliminare și rolul hidrogenului cres­ când, având în vedere strategia europeană “Fit for 55’ și Green Deal? Cum ar trebui să ac­ celerăm tranziția verde, prin ce măsuri? În România, gazele naturale reprezintă aproximativ 30% din mixul de energie primară și vor continua să joace un rol semnificativ în următorul deceniu. Se preconizează că cererea de gaze va crește cu 20% până în 2030 față de 2019, susținută în principal de noile capacități de producere a energiei electrice pe bază de gaz care vor deveni operaționale, precum și de creșterea treptată a cererii gospodăriilor. După 2030, se estimează că cererea internă de gaze naturale va scădea, pe măsură ce sunt prognozate rate de exploatare mai scăzute ale centralelor electrice pe bază de gaze naturale, în timp ce ponderea surselor regenerabile în mixul de energie electrică va crește. Cu toate acestea, în opinia noastră, gazul va continua să joace un rol-cheie în sistemul energetic românesc până în 2040, pe fondul unei cereri tot mai mari pentru producția de hidrogen. În ceea ce privește hidrogenul, se preconizează că cererea din România va crește semnificativ în 2040. Ne propunem să surprindem această oportunitate, analizând producția hidrogenului obținut din gaze naturale, albastru sau turcoaz, dar și hidrogenul verde, produs cu ajutorul energiei regenerabile.

our investments will support the shift towards low and zero carbon business. We aim to reach net zero operations by 2050. We already started investments in specific projects, and we look forward to announcing their progress in the future. What will be the role of gas in the Romanian and regional approach, in the next period? We believe natural gas is crucial for Romania’s energy transition and to ensure energy security. It has a critical role in mitigating the volatility of renewable capacities – which are expected to increase, while ensuring cleaner power production. It’s also a solution for decarbonizing the transportation sector, especially long-distance transportation, by using LNG or CNG. The inclusion of gas in the EU Taxonomy shows its potential to contribute to a just transition in

Gazele naturale sunt absolut necesare pentru tranziția energetică a României și pentru asigurarea securității sale energetice.

We believe natural gas is crucial for Romania’s energy transition and to ensure energy security. Europe. Fortunately, Romania has access to the significant natural gas reserves in the Black Sea. Development of the Black Sea gas, not only in Romania, but also in Turkey, Bulgaria and Georgia, is a solution for alternative gas sources. Where and when do you see the role of gas stopping and the role of hydrogen starting, in our future, also having in mind ‘Fit for 55’ and the Green Deal? How should we accelerate the green transition, by what measures? In Romania, natural gas represents approximately 30% in the primary energy mix and it will continue to play a significant role in the next decade. Gas demand is expected to grow by 20% by 2030 compared to 2019, supported mainly by new gas-fired power generation capacities coming online, as well as gradual increase in household demand. Post-2030, domestic natural gas consumption is estimated to decrease, as lower operating rates for

Q2 2022


OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

Cum a afectat războiul din Ucraina piețele noastre de energie? În opinia dumneavoastră, când și cum pot piețele să se calmeze și să re­ vină la nivelurile de dinainte de criză? Războiul din Ucraina a adâncit criza care a urmat eliminării restricțiilor din lockdown și a adus in primplan dependența Europei de sursele rusești, atât pentru petrol, cât și pentru gaze. În timp ce companiile au început să se îndrepte către surse alternative, prețurile la energie, care erau deja crescute în urma redresării economice post-covid, au crescut și mai mult, ajungând la recorduri pentru ultimii 8 ani. Vedem, de asemenea, o volatilitate foarte mare în acest domeniu. Atunci când prețurile din domeniul energiei sunt ridicate, exista un impact pentru toată lumea - de la consumatori la economie, în general, și la companii. Prețurile ridicate vin cu costuri crescute și incertitudine în materie de reglementare, lucruri pe care nicio companie nu dorește să le vadă. Este un mediu complex care arată încă o dată cât de important este pentru o națiune sa-si dezvolte propriile resurse și cat de importanta este diversificarea surselor și interconectarea. Care este abordarea OMV Petrom în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei și ce acțiuni în do­ meniul CSR ați întreprins după începerea răz­ boiului din Ucraina? Războiul din Ucraina a generat o criză umanitară majoră, așa cum nu s-a mai văzut în Europa în ultimii 75 de ani. De la începutul conflictului din Ucraina ne-am alăturat eforturilor publice de a ajuta refugiații ucraineni fie direct, prin angajații din stațiile de alimentare, fie prin sprijinirea unor organizații emblematice precum UNICEF, Crucea Roșie Română, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Fundația SMURD.

66

gas-fired power plants are forecast, while the share of renewable sources in the electricity mix increases. However, in our view, gas will continue to play a key role in the Romanian energy system through 2040, with increasing demand for hydrogen production. As for hydrogen, the demand in Romania is expected to grow significantly by 2040. We intend to capture this opportunity, by looking into hydrogen obtained from natural gas, blue or turquoise, but also into hydrogen produced using renewable energy. How did the war in Ukraine affect our energy markets and when, in your view, and how can the markets calm down and come back to precrisis levels? The war in Ukraine has steepened the crisis that followed the removal of lockdowns and shed light on Europe’s dependency on the Russian sources, both for oil and gas. While companies started to shift towards alternative sources, energy prices, that were already up following post covid economic recovery, increased even higher reaching 8 years records. In addition, we also see extremely high volatility. When energy prices are high, everybody is impacted - from consumers to the economy in general and to businesses. High prices come with increased costs and regulatory uncertainty, which no business wants to see. It is a complex environment that shows once again how fundamental it is to develop a nation’s own resources and the importance of diversified sources and interconnection. What is OMV Petrom’s approach regarding helping Ukraine and CSR actions, after the war in Ukraine started? The war in Ukraine has generated a humanitarian crisis as never seen in Europe in the last


interviu / interview | OIL & GAS Peste 1 milion de euro au fost alocați acestor organizații pentru a sprijini activitățile de asistență la frontieră, precum și servicii integrate, inclusiv reîntregirea familiei și restabilirea legăturilor familiale, informarea și consilierea, terapia psihologică și consilierea juridică. Ce ne puteți spune despre schimbarea de stra­ tegie a companiei și noii piloni ai OMV Petrom privind sustenabilitatea? Sustenabilitatea este pe deplin integrată în strategia noastră pentru 2030. Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai importante provocări globale și susținem obiectivele stabilite de Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Atenuarea schimbărilor climatice este o prioritate strategică pentru afacerea noastră și ne angajăm să facem parte din soluția pentru tranziția către o energie mai curată. Obiectivul nostru pe termen lung este de a atinge Net Zero pentru operațiunile noastre până în 2050. Până în 2030, ne propunem să reducem emisiile generate direct și indirect din activitățile noastre (scop 1,2 și 3) cu aproximativ 20% față de 2019. Pentru a realiza acest lucru, intenționăm să investim aproximativ 35% din totalul investițiilor în noi domenii cu emisii scăzute și zero de carbon și ca aceste noi linii de business să genereze 15% din profitul nostru până în 2030. Începem astfel transformarea companiei pentru un viitor cu emisii mai scăzute de carbon. Putem face acest lucru doar prin investiții, prin stimularea inovației și introducerea de noi tehnologii și pregătind oamenii cu aptitudinile necesare pentru viitor. Când vorbim despre viitorul energiei, noi am început deja această călătorie. Vrem să aducem mai aproape de clienții noștri soluții mai curate pentru mobilitate și să alimentăm avioanele cu combustibil durabil pentru aviație (SAF). Vrem să folosim deșeurile agricole pentru a produce combustibili regenerabili de a doua generație și să investim în proiecte fotovoltaice, ca sursă majoră de energie curată. Și pe măsură ce avansăm în această tranziție, avem nevoie de certitudinea aprovizionării din sursele tradiționale de energie. Producția de gaze offshore bifează toate avantajele posibile – susține securitatea energetică, este mai curată și contribuie la prosperitatea economica în Romania.

75 years. Since the beginning of the conflict in Ukraine we joined the public efforts for helping the Ukrainian refugees either directly, through our people in the filling stations or by supporting flagship organizations such as UNICEF, Romanian Red Cross, the Foundation for Civil Society Development and the Foundation for SMURD. More than 1 million euros were allocated to these organizations to support assistance activities at the border as well as integrated services, including family reunification and restoring family links, information and counseling, psychological therapy and legal advice. How about the change in strategy and the new sustainability pillars that OMV Petrom follows? Sustainability is fully embedded in our 2030 strategy. Climate change is one of the most important global challenges and we support the goals set forth by the Paris Climate Change Agreement. Mitigating climate change is a strategic priority for our business, and we are committed to be part of the solution for the transition to cleaner energy. Our long-term goal is to achieve net zero operations by 2050. By 2030, we target to reduce Scope 1 to 3 intensity emissions by about 20% compared to 2019. To achieve this, we plan to invest approximately 35% of the total investment into low and zero carbon new businesses and for these businesses to generate 15% of our profit by 2030. Thus, we are starting the transformation of our company to a lower carbon future. And we can only do that by investing, by enabling innovation and modern technologies and by equipping our people with the right skills for the future. When talking about the future of energy, we have already started the journey. We are looking to bring cleaner solutions for mobility to our customers, and to fuel planes with sustainable aviation fuel. We want to use agricultural waste to make second generation renewable fuels and to invest in photovoltaics, as a major source of clean energy. And as we go through this transition we need energy security of the traditional energy sources. The offshore gas production is ticking all the right boxes – it underpins energy security, it is cleaner and brings economic prosperity to Romania.

Q2 2022


Legea offshore deschide calea către investiții majore la Marea Neagră Offshore law paves the way to major investments in the Black Sea

A

doptată în luna mai și promulgată câteva zile mai târziu, noua formă a legii offshore promite să permită demararea exploatării resurselor de gaze naturale din perimetrul Midia, fără amenințarea unui arbitraj internațional invocat deja de Black Sea Oil and Gas. Încă și mai important, investitorii vor putea să analizeze oportunitatea deciziei de investiții în perimetrul Neptun Deep, chiar dacă într-un context de piață cu mut mai complicat decât în urmă cu câțiva ani. Nu doar riscurile geopolitice și militare de la Marea Neagră trebuie evaluate acum, ci și viitorul comercializării de gaze naturale în Europa, pe parcursul primelor decenii de tranziție energetică accelerată. Pe de altă parte, transformarea OMV Petrom, și chiar a grupului OMV, într-o companie energetică a viitorului depinde în mod esențial de resursele de la Marea Neagră, cele care i-ar putea garanta baza de funcționare pentru încă 2-3 decenii. Legea 157, din 2022, promulgată, amendează Legea nr. 256/2018 în 10 puncte esențiale și modifică Anexa privind formula de calcul pentru impozitul asupra veniturilor suplimentare. Sunt incluse în același tratament fiscal și perimetrele petroliere onshore de adâncime. CLARIFICĂRI ȘI EXTENSII Modificările introduse la articolul 2 clarifică înțelesul sintagmei “regimul fiscal specific aplicabil

68

A

dopted in May and promulgated a few days later, the new form of the Offshore law promises to start the exploitation of natural gas resources in the Midia perimeter without the threat of international arbitration already invoked by Black Sea Oil and Gas. Even more importantly, investors will be able to analyse the opportunity of investing in the Neptune Deep perimeter, even though in a much more complicated market context than some years before. Not only geopolitical and military risks in the Black Sea must now be assessed, but also the future of gas trading in Europe during the first decades of accelerated energy transition. On the other hand, the transformation of OMV Petrom, and even of the OMV Group, into an energy company of the future depends essentially on the resources from the Black Sea, which could grant them an operating base for another 2-3 decades. Law 157/2022, promulgated, amends Law 256/2018 in 10 essential points and amends the Annex on the calculation formula for the additional income tax. Deep onshore oil perimeters are also included in the same fiscal regime.

CLARIFICATIONS AND EXTENSIONS The amendments introduced in Article 2 clarify the meaning of the term “specific tax regime applicable to exploration, development, exploitation and abandonment activities”, the one in relation to which investors interested in the Black Sea exploitation project requested stability guarantees included in the law. This article also clarifies the notion of “investments in the upstream segment” and defines


cale deschisa˘ / open path | OIL & GAS Nouă grilă de impozitare și deducerea investițiilor New tax grid and deduction of investments Cele mai drastice modificări a apărut la articolul 19 – cel referitor la cadrul de impozitare și deducerea investițiilor din impozitul pe veniturile suplimentare. Astfel, este acceptată deducerea investițiilor, într-o limită maximă de 40% din totalul impozitului pe veniturile suplimentare, față de 30%, anterior. În ceea ce privește aplicarea impozitului pe venitul suplimentar, se introduce un nou prag minim, de 85 de lei/MWh (față de 45 de lei/MWh, în legea din 2018), astfel că noua grilă, valabilă începând cu 1 ianuarie 2023, va arăta astfel: din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 85 lei/MWh și mai mici sau egale cu 100 lei/MWh;

The most drastic changes occurred in Article 19 — the one on the taxation framework and the deduction of investments from the additional income tax. Thus, the investment deduction is accepted, up to a maximum of 40% of the total additional income tax, compared to 30 % previously. Regarding the application of the additional income tax, a new minimum threshold of 85 lei/MWh is introduced (compared to 45 lei/MWh, in the 2018 law) is introduced, so that the new grid, valid from 1 January 2023, will look as follows:

15%

of the additional revenues obtained following the practice of prices higher than 85 lei/MWh and less than or equal to 100 lei/MWh;

din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 100 lei/MWh și mai mici sau egale cu 115 lei/MWh;

30%

of the additional revenues obtained following the practice of prices higher than 100 lei/MWh and less than or equal to 115 lei/MWh;

din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 115 lei/MWh și mai mici sau egale cu 130 lei/MWh;

35%

of the additional revenues obtained as a result of prices higher than 115 lei/MWh and less than or equal to 130 lei/MWh;

40%

of the additional revenues obtained following the practice of prices higher than 130 lei/MWh and lower or equal to 145 lei/MWh;

50%

of the additional revenues obtained following the practice of prices higher than 145 lei/MWh and lower or equal to 160 lei/MWh;

55%

of the additional revenues obtained following the practice of prices higher than 160 lei/MWh and lower or equal to 175 lei/MWh;

din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 175 lei/MWh și mai mici sau egale cu 190 lei/MWh;

60%

of the additional revenues obtained following the practice of prices higher than 175 lei/MWh and lower or equal to 190 lei/MWh;

din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 190 lei/MWh.

70%

of the additional revenues obtained as a result of prices higher than 190 lei/MWh.

din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 130 lei/MWh și mai mici sau egale cu 145 lei/MWh; din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 145 lei/MWh și mai mici sau egale cu 160 lei/MWh; din veniturile suplimentare obţinute în urma practicării unor preţuri mai mari decât 160 lei/MWh și mai mici sau egale cu 175 lei/MWh;

activităților de explorare, dezvoltare, exploatare și abandonare”, cel în legătură cu care investitorii interesați de proiect de exploatare de la Marea Neagră au solicitat garanții de stabilitate incluse în lege. Tot în acest articol se clarifică noțiunea de “investiții în segmentul upstream” și se definește perimetrul petrolier onshore de adâncime, drept acel perimetru petrolier localizat pe uscat unde se efectuează lucrări la adâncimi mai mari de 3.000 de metri. La articolul 18 se clarifică faptul că noul regim fiscal se va aplica și la perimetrele petroliere offshore și/ sau onshore de adâncime aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022, incluzând, deci, proiectul

the deep-sea onshore oil perimeter as the landbased oil perimeter where works are carried out at depths of more than 3,000 meters. Article 18 clarifies that the new tax regime will also apply to the deep offshore and/or onshore oil perimeters in the process of being executed on 1 January 2022, thus including the Midia project of Black Sea Oil and Gas and the Neptune Deep project of OMV Petrom and Romgaz. INVESTMENT FUND The new offshore law stipulates that the amounts owed by holders of oil agreements relating

Q2 2022


OIL & GAS

| cale deschisa˘ / open path Midia al Black Sea Oil and Gas și proiectul Neptun Deep al OMV Petrom și Romgaz.

200 200 de miliarde de metri cubi (de circa 20 de ori mai mult decât producția anuală onshore recentă – 10 miliarde de metri cubi). The current reserves estimated in the Black Sea are about 200 billion cubic meters (about 20 times more than the recent annual onshore production — 10 billion cubic meters).

70

FOND DE INVESTIȚII Noua lege offshore prevede că sumele datorate de titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetrele offshore și onshore de adâncime ca impozit asupra veniturilor suplimentare se colectează într-un cont special. Acesta ar urma să fie “utilizat pentru finanțarea înființării și extinderii rețelelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor la sistemul național de transport gaze naturale”. Apare, totuși, și mențiunea „precum și alte investiții stabilite prin hotărâre a guvernului”, ceea ce permite un comportament adaptat la realitățile anilor viitori, când conductele de gaze naturale ar putea să nu mai fie cea mai potrivită destinație de investiții. Formularea este suficient de vagă pentru a permite investiții în orice domeniu va considera potrivit un guvern viitor. ANGAJAMENTE ȘI RELAXĂRI Prin noua formă a articolului 20, este eliminată orice ingerință a autorităților în modul în care companiile de explorare vor dispune de volumele de gaze naturale produse (preț, comercializare, ofertare și/ sau vânzare). Apar totuși, de fiecare dată, mențiuni precum “cu excepția prevederilor legale obligatorii din România precum si ale Uniunii Europene” și “în acord cu legislația națională precum și cu principiile Uniunii Europene de piață liberă”. Formulările lasă suficient spațiu de manevră autorităților naționale, dar oferă investitorilor o garanție prin invocarea principiilor UE privind piața liberă. Companiile nu mai sunt obligate să vândă o anumită cotă din producție pe piața internă, iar prețurile pentru gazele extrase nu vor fi reglementate. Guvernul poate totuși să introducă restricții temporare de preț și vânzare în vederea asigurării consumului clienților casnici și producătorilor de energie termică destinată populației, precum și a celor necesare îndeplinirii obligațiilor subsumate mecanismelor europene de solidaritate. Aceste măsuri vor fi limitate în timp și scop și se vor aplica în mod proporțional cantităților totale de gaze naturale din producția internă. În plus, contractele bilaterale de tranzacționare a cantităților de gaze exploatate din perimetrele reglementate de prezenta lege vor fi notificate, pentru monitorizare, Autorității Naționale de Reglementare

to deep offshore and onshore perimeters as a tax on additional revenues shall be collected in a special account. It would be "used to finance the establishment and expansion of natural gas distribution networks and connections to the national natural gas transmission system". However, there is also the mention "as well as other investments established by Government decision", which allows a behavior adapted to the realities of the coming years, when natural gas pipelines may no longer be the most suitable investment destination. The wording is vague enough to allow investment in any area it will deem appropriate a future government. COMMITMENTS AND RELAXATION By the new form of Article 20, any interference by the authorities in the way exploration companies will dispose of the volumes of natural gas produced (price, marketing, bidding and/or sale) is eliminated. However, there are always references such as "except for the mandatory legal provisions in Romania and the European Union" and "in accordance with national law and the principles of the European free market". The wording leaves enough room for maneuver for national authorities, but offers investors a guarantee by invoking EU free market principles. Companies are no longer obliged to sell a certain share of production on the domestic market, and prices for extracted gas will not be regulated. However, the government may introduce temporary price and sales restrictions in order to ensure the consumption of household customers and heat generators intended for the population, as well as those necessary to fulfil the obligations under the European solidarity mechanisms. These measures will be limited in time and purpose and will apply proportionately to the total quantities of natural gas in domestic production. In addition, bilateral contracts for trading the quantities of gas exploited within the perimeters covered by this law will be notified for monitoring to the National Energy Regulatory Authority. These quantities “will be offered in advance for sale, with priority, to the Romanian State, through the National Administration of State Reserves and Special Issues”, which will accept or refuse the offer within 7 days of receipt of this offer. In the event of refusal, the holders of the agreements are entitled to continue with the sale of these quantities to third parties, but at prices necessarily higher than the price offered to the Administration.


în Domeniul Energiei. Aceste cantități “vor fi oferite în prealabil spre vânzare, cu prioritate, statului român, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”, care va accepta sau refuza oferta în termen de 7 zile de la recepția acestei oferte. În caz de refuz, titularii acordurilor au dreptul să continue cu vânzarea acestor cantități către terți, dar la prețuri obligatoriu mai mari decât cel prețul oferit către Administrație. În fine, a fost eliminată sancțiunea cu “amendă corespunzând cu 10% din cifra de afaceri din anul în care s-a constatat abaterea”. NU MAI DEVREME DE 2027 Dacă totul decurge bine, am putea avea primele molecule de gaz la finalul anului 2026, a apreciat Cristian Hubati, membru al Consiliului Director al Federației Patronale Petrol și Gaze, într-o conferință organizată de EM360 și România Durabilă. După ce nevoia noastră internă va fi acoperită, ne-am putea transforma într-un real furnizor de energie și pentru alte state, a adăugat Pavel Popescu, președintele Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților. Impactul bugetar al investițiilor în gazele din Marea Neagră s-ar putea situa la 5 miliarde lei anual, au calculat experții PwC România, într-un studiu comandat de Federația Patronală Petrol și Gaze. “În contextul actual, în care războiul dintre Rusia și Ucraina, dar și obiectivele Pactului Ecologic European (Green Deal) pun presiune asupra utilizării gazelor naturale pe termen lung, gazele din Marea Neagră sunt avantajul competitiv și biletul către independența energetică a României”, a declarat Andreea Mitiriță, Partner, tax services, PwC Romania. Rezervele curente estimate în Marea Neagră sunt de aproximativ 200 de miliarde de metri cubi (de circa 20 de ori mai mult decât producția anuală onshore recentă – 10 miliarde de metri cubi).

Finally, the “fine corresponding to 10% of the turnover in the year in which the violation was found” was removed. NOT EARLIER THAN 2027 If everything goes well, we could have the first gas molecules at the end of 2026, said Cristian Hubati, member of the Board of Directors, Oil and Gas Employers’ Federation, at a conference organised by EM360 and Sustainable Romania. Once our domestic need is met, we could turn into a real energy supplier for other states, added Pavel Popescu, chairman of the Committee on Defence, Public Order and National Security of the Chamber of Deputies.

Gazele din Marea Neagră sunt avantajul competitiv și biletul către independența energetică a României.

The Black Sea gas is the competitive advantage and the ticket to Romania’s energy independence, Andreea Mitiriță Partner, Tax Services, PwC Romania

The budgetary impact of investments in Black Sea gas could be 5 billion lei annually, PwC Romania experts calculated in a study commissioned by the Oil and Gas Employers Federation. “In the current context, in which the war between Russia and Ukraine, but also the objectives of the Green Deal, put pressure on the long-term use of natural gas, the Black Sea gas is the competitive advantage and the ticket to Romania’s energy independence,” said Andreea Mitiriță. Partner, Tax Services, PwC Romania. The current reserves estimated in the Black Sea are about 200 billion cubic meters (about 20 times more than the recent annual onshore production — 10 billion cubic meters).

Q2 2022


OIL & GAS

| guest writer

Securitatea energetică în Europa de Est Energy security in Eastern Europe

A

Radu Magdin, Analist global și consultant Global analyst and consultant

72

ctuala situație geopolitică este extrem de dinamică și face ca Uniunea Europeană să-și regândească structura parteneriatelor cu statele care nu fac parte din blocul comunitar, în baza formatelor deja existente, dar și a provocărilor ce se multiplică în contextul războiului dus de Federația Rusă în Ucraina. În timp ce relația cu Rusia a fost dintotdeauna dificil de gestionat, ca urmare a instrumentalizării politice a securității energetice a continentului european, Statele Unite ale Americii continuă să demonstreze sprijin consistent, rămânând un aliat de încredere pentru statele membre ale UE și pentru Uniune în ansamblul său, atât din punct de vedere politic, cât și strategic, economic și ca garant al securității europene din punct de vedere militar, dar și energetic. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în estul Europei a atras din nou SUA către zona noastră, cu maximă intensitate și atenție. România, la rândul său, s-a poziționat ca pilon de bază în zona Mării Negre din punct de vedere politic și al securității, indiferent de culoarea politică a administrațiilor de la Washington. Dacă au existat diferențe de poziționare între administrațiile Trump și Biden, de exemplu, în ceea ce privește implicarea militară în regiune, păstrând desigur proporțiile care au fost influențate de gradul de agresivitate al Moscovei în regiune pe timpul celor două președinții, aceste diferențe nu s-au regăsit neapărat și în ceea ce privește securitatea energetică, dialogul politic pe această componentă având o vigoare similară în ambele contexte. În relația cu România, dimensiunea economică rămâne esențială, iar SUA continuă să promoveze prosperitate economică în regiune, să sporească crearea de locuri de muncă și să întărească securitatea națională printr-o rețea globală a celor mai mari companii în comerțul internațional din lume. De altfel, și politicile României au rămas în mod neechivoc pro-vestice după '89, odată ce revoluția a pus capăt comunismului. Alături de apartenența europeană și euroatlantică, Parteneriatul Strategic cu Statele

T

he current geopolitical situation is extremely dynamic and makes the European Union rethink its partnership structure with non-community states, based on the already existing formats, but also on the challenges that multiply in the context of the war waged by the Russian Federation in Ukraine. While the relationship with Russia has always been difficult to manage, as a result of its political instrumentalisation of the energy security of the European continent, the United States of America continues to demonstrate consistent support, remaining a reliable ally for the EU Member States and the Union as a whole, both politically and strategically, economically and as a guarantor of European security from a military but also energy point of view. What is happening in Eastern Europe has again attracted the US to our area, with maximum intensity and attention. Romania, in turn, has positioned itself as a basic pillar in the Black Sea area from a political and security point of view, regardless of the political color of the Washington administrations. If there were differences in position between the Trump and Biden administrations, for example, in terms of military involvement in the region, certainly keeping in mind the proportions that were influenced by Moscow’s aggressiveness in the region during the two mandates, these differences were not necessarily transferred in terms of energy security, the political dialogue on this component having similar vigour in both contexts.


Unite este esențial, obiectivul principal urmărit de noi fiind amplificarea cooperării bilaterale pe toate componentele sale. Vedem totodată faptul că relațiile dintre Statele Unite și România s-au consolidat în ultimii 30 ani, iar colaborarea pe obiective comune s-a amplificat, în special în ceea ce privește progresul economic și democratic, domeniul apărării, dar și în sectorul energetic. Investițiile și securitatea energetică au fost identificate ca elemente esențiale pentru cooperarea dintre cele două țări încă din 2011, când a fost adoptată "Declarația comună privind parteneriatul strategic pentru secolul XXI". Astfel, pe lista sectoarelor în care marile corporații americane sunt active astăzi (auto, farmaceutic, agricultură, al bunurilor de larg consum și IT&C), se observă o creștere semnificativă și în ceea ce privește energia. Unul dintre cele mai importante și recente semnale ce dovedesc sprijinul american pentru România îl reprezintă colaborarea pentru consolidarea securității energetice, prin parteneriatul dintre Nuclearelectrica și NuScale, care va crește capacitatea de producție a energiei electrice, dar și prin prezența Black Sea Oil & Gas (BSOG), care va spori producția de gaze naturale extrase din Marea Neagră, în special odată cu adoptarea Legii Offshore. Astfel, anul acesta ne așteptăm ca primele gaze din Marea Neagră să fie extrase și introduse în sistemul național de transport al gazelor naturale de BSOG - companie parte din fondul de investiții Carlyle Group, care a decis în 2015 să investească

In relation to Romania, the economic dimension remains essential, and the US continues to promote economic prosperity in the region, increase job creation and strengthen national security through a global network of the largest companies in international trade in the world. Moreover, Romania’s policies remained unequivocally pro-Western after '89, once the revolution ended communism. Alongside European and Euro-Atlantic membership, the Strategic Partnership with the United States is essential, the main objective pursued by us being to enhance bilateral cooperation on all its components. We also see that the relations between the United States and Romania have strengthened during the last 30 years, and the collaboration on common objectives has increased, especially in terms of economic and democratic progress, defence, but also in the energy sector. Investments and energy security have been identified as key elements for cooperation between the two countries since 2011, when

Dacă avantajele aduse în anii următori de SUA vor fi folosite inteligent, țara noastră poate deveni un pol de stabilitate și securitate energetică, cel puțin în Europa de Est.

If the advantages brought by the US in the coming years will be used intelligently, our country can become a pole of stability and energy security, at least in Eastern Europe. the “Joint Declaration on Strategic Partnership for the 21st Century” was adopted. Thus, on the list of sectors in which large American corporations are active today (auto, pharmaceutical, agriculture, consumer goods and IT & C), energy is one to see significant increases. One of the most important and recent signals proving the American support for Romania is the collaboration to strengthen energy security, through the partnership between Nuclearelectrica and NuScale, which will increase the electricity production capacity, but also through the presence of Black Sea Oil & Gas (BSOG), which will increase the production of natural gas extracted from the Black Sea, especially with the adoption of the Offshore Law.

Q2 2022


OIL & GAS

| guest writer

în producția de gaze din zăcămintele concesionate în Marea Neagră. Momentul este crucial: prețurile pe piața de gaze naturale sunt în continuă creștere, războiul din Ucraina pune la îndoială măsura în care Uniunea își mai poate baza securitatea energetică pe Rusia, iar discuțiile cu privire la sancțiunile aplicate Moscovei în urma invaziei vor trebui, mai devreme sau mai târziu, să se aplece ferm asupra importurilor de gaze naturale. Totodată, până în 2030, România ar putea deveni prima țară din Europa cu un reactor modular mic (SMR) construit de SUA prin compania NuScale Power, după Până în 2030, România ar ce operatorul român de centrale putea deveni prima țară din nucleare Nuclearelectrica și compaEuropa cu un reactor modular nia de tehnologie nucleară NuScale au mic (SMR). anunțat deja care este amplasamenBy 2030, Romania could tul unde va fi construit primul SMR, cu become the first country sprijin financiar din partea US Eximbank. in Europe with a small modular reactor Intenția acestui organism de a finanța (SMR) proiecte mari de investiții în România a fost exprimată prin semnarea unui memorandum de înțelegere cu Ministerul Energiei încă din 2020. Sectorul nuclear a fost, totodată, și unul al planificării îndelungate, dar fără succes în ultimul deceniu. Partenerii americani au dovedit că sunt angajați în ceea ce privește parteneriatul cu noi după doar trei ani de la semnarea memorandumului de înțelegere cu Nuclearelectrica, în timp ce încercarea de a dezvolta sectorul energetic românesc printr-un parteneriat cu China, inițiat în 2015, a eșuat. România trebuie să acționeze pragmatic în ceea ce privește creșterea capacității de producție a energiei, să caute resurse și să consolideze parteneriatele necesare pentru a deveni cu adevărat un hub energetic în regiune, limitând în același timp la maximum dependența de importuri și în special dependența de gazul rusesc, chiar dacă este mai mică în comparație cu alte state vecine. De asemenea, acum este un moment foarte bun ca România să-și asume un grad de maturitate mai mare în relația cu UE și cu toți partenerii externi, printre care și SUA, și să-și stabilească obiective clare la nivel politic și instituțional, dar cu viziune pe termen lung. Dacă avantajele aduse în anii următori de SUA vor fi folosite inteligent, țara noastră poate ajuta regiunea mult mai mult decât o face în prezent, depășind noi etape către a deveni un pol de stabilitate și securitate energetică, cel puțin în Europa de Est.

2030

74

Thus, this year we expect that the first gas in the Black Sea will be extracted and introduced into the national gas transmission system by BSOG — a company part of the Carlyle Group investment fund, which decided in 2015 to invest in the production of gas from the fields leased in the Black Sea. The moment is crucial: prices on the natural gas market are constantly rising, the war in Ukraine questions the extent to which the EU can still base its energy security on Russia, and talks on sanctions imposed on Moscow following the invasion will sooner or later have to be firmly focused on natural gas imports. At the same time, by 2030, Romania could become the first country in Europe with a small modular reactor (SMR) built by the US through NuScale Power, after the Romanian nuclear power plant operator Nuclearelectrica and nuclear technology company NuScale have already announced the location where the first SMR will be built, with financial support from US Eximbank. The intention of this body to finance large investment projects in Romania was expressed by signing a Memorandum of Understanding with the Ministry of Energy as early as 2020. The nuclear sector has also been one of long-term but unsuccessful planning in the last decade. US partners have proven that they are committed to partnering with us just three years after the signing of the Memorandum of Understanding with Nuclearelectrica, while the attempt to develop the Romanian energy sector through a partnership with China, initiated in 2015, failed. Romania needs to act pragmatically in terms of increasing energy production capacity, seeking resources and strengthening the partnerships needed to truly become an energy hub in the region, while minimising dependence on imports and especially dependence on Russian gas, even if it is smaller compared to other neighbouring states. Also, now is a very good time for Romania to show a higher degree of maturity in its relationship with the EU and all foreign partners, including the US, and to set clear objectives at political and institutional level, but with a long-term vision. If the advantages brought by the US in the coming years will be used intelligently, our country can help the region much more than it currently does, going beyond new steps towards becoming a pole of stability and energy security, at least in Eastern Europe.


s, tiri / news | OIL & GAS

OMV Petrom se alătură Black Sea ClimAccelerator

OMV Petrom, cea mai mare companie integrată de energie din sud-estul Europei, susține Black Sea ClimAccelerator, un program dedicat finanțării start-up-urilor care inovează pentru un viitor mai sustenabil. Programul va sprijini unele dintre cele mai promițătoare start-up-uri din România și Bulgaria. Acestea vor beneficia de finanțări pentru implementarea soluțiilor propuse în valoare totală

de 300.000 de euro, precum și de mentorat, consultanță de specialitate și pregătire pentru atragerea de investiții. Soluțiile eligibile în Black Sea ClimAccelerator pot aborda teme precum susținerea economiei circulare prin tehnologie, soluții de reducere a emisiilor de carbon, tehnologii verzi pentru un mediu mai curat, managementul deșeurilor și altele.

OMV Petrom joins Black Sea ClimAccelerator OMV Petrom, the largest integrated energy company in Southeast Europe, supports Black Sea ClimAccelerator, a program dedicated to financing start-ups that innovate for a more sustainable future. The program will support some of the most promising start-ups in Romania and Bulgaria. They will benefit from funding for the implementation of the proposed soluti-

ons in a total amount of 300,000 euros, as well as mentoring, specialized advice and training to attract investment. Eligible solutions in Black Sea ClimAccelerator can address issues such as supporting the circular economy through technology, carbon reduction solutions, green technologies for a cleaner environment, waste management and more.

Shell ar putea reveni în România cu GNL

Shell could return to Romania with the LNG

Shell s-ar putea reîntoarce în România, după o absență de aproape 15 ani, cu divizia de gaz natural lichefiat. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, încurajează revenirea Shell pe piața românească și realizarea de proiecte pe termen lung ”în special sectorul gazului natural lichefiat”. Într-o întâlnire cu reprezentanții companiei Shell, a căror delegație a fost condusă de Youssef Zoubi, șeful diviziei GNL- gaz natural lichefiat - pentru Europa și Africa, discuțiile s-au axat pe importanța gazului natural lichefiat în contextual energetic actual, “o soluție viabilă privind reducerea dependențelor de import și creșterea siguranței aprovizionării”, a scris Popescu pe pagina sa de Facebook.

Shell could return to Romania, after an absence of almost 15 years, with the liquefied natural gas division. The Minister of Energy, Virgil Popescu, encourages the return of Shell on the Romanian market and the realization of long-term projects, “especially the liquefied natural gas sector”. In a meeting with representatives of Shell, whose delegation was led by Youssef Zoubi, head of the LNG division – liquefied natural gas – in Europe and Africa, the discussions focused on the importance of liquefied natural gas in the current energy context, “a viable solution to reduce import dependencies and increase the security of supply,” Popescu wrote on his Facebook page.

Q2 2022


OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

Scenariile propuse de Future Energy Leaders (FEL) România Scenarios proposed by Future Energy Leaders (FEL) Romania

Înlocuirea gazelor naturale din Rusia Russian natural gas substitution

P

e o piață energetică deja afectată de pandemia de COVID-19, invazia Ucrainei de către Federația Rusă testează reziliența pieței unice europene și a mecanismelor de piață liberă. În fața creșterii virulente a prețurilor autoritățile europene se văd obligate să răspundă cu măsuri de sprijin pentru consumatorii finali și recomandări pentru ieșirea din criză.

EVALUAREA SITUAȚIEI DIN PERSPECTIVA TRILEMEI ENERGETICE Escaladarea conflictului ruso-ucrainean a amplificat efectele crizei energetice și reclamă regândirea modelului de piață, aducând în prim plan: dezideratul

76

I

n an energy market already affected by the COVID-19 pandemic, the invasion of Ukraine by the Russian Federation is testing the resilience of the European single market and free market mechanisms. Faced with the rampant price rise, European authorities are forced to respond with support measures for end consumers and recommendations for exiting the crisis.

ASSESSMENT OF THE SITUATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE ENERGY TRILEMMA The escalation of the Russian-Ukrainian conflict has amplified the effects of the energy crisis and calls for a rethinking of the market model, bringing


securității energetice, măsuri pentru ameliorarea efectelor prețurilor la energie pentru consumatorul final și accelerarea tranziției energetice ca soluție pentru eliminarea dependenței de importurile de energie din Federația Rusă. Obiectivele Comisiei Europene (CE), observă FEL România, sunt profund ancorate în conceptul trilemei energetice - instrumentul utilizat de World Energy Council pentru a evalua „starea de sănătate” a sistemului energetic al unei țări, definit prin următorii piloni: securitate energetică, echitate socială și sustenabilitate climatică. A devenit evident că securitatea energetică se află în topul celor mai stringente probleme identificate la nivel european, urmată îndeaproape de accesibilitatea prețurilor la energie, element asimilat echității sociale. Sustenabilitatea climatică, al treilea pilon al trilemei, nu a fost abandonat, dar sunt semne de întrebare cu privire la ritmul și maniera în care trebuie realizată tranziția energetică, în noul context, dominat de intenția CE de renunțare rapidă la importurile de energie dinspre Federația Rusă. Future Energy Leaders România afirmă că “echilibrul celor trei obiective depinde de conștientizarea faptului că tranziția energetică nu este neapărat un proces liniar și că nu există o rețetă unică care să asigure atingerea obiectivului neutralității climatice”. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE DE ROMÂNIA Analiza FEL România subliniază că autoritățile au trecut de la ameliorarea prețurilor la energie (echitate socială) către asigurarea securității energetice. A fost reintrodusă obligația de înmagazinare și a fost accelerată promovarea Legii offshore, cu prevederi care se referă inclusiv la exploatarea gazelor naturale onshore de mare adâncime, acționând astfel în linie cu acțiuni prioritare trasate ulterior prin RePowerEU.

to the forefront the goal of energy security, measures to improve the effects of energy prices for the final consumer and accelerate the energy transition as a solution to eliminate dependence on energy imports from the Russian Federation. The objectives of the European Commission (EC), observes FEL Romania, are deeply anchored in the concept of the energy trilemma — the tool used by the World Energy Council to assess the “health status” of a country’s energy system, defined by the following pillars: energy security, energy equity and environmental sustainability. It has become clear that energy security is at the top of the most pressing problems identified at European level, followed closely by the affordability of energy prices, an element assimilated to energy equity. Environmental sustainability, the third pillar of the trilemma, has not been abandoned, but there are questions about the pace and manner in which the energy transition needs to be achieved, in the new context, dominated by the EC’s intention to quickly phase out energy imports from the Russian Federation. Future Energy Leaders Romania states that “the balance of the three objectives depends on the awareness that the energy transition is not necessarily a linear process and that there is no single recipe to ensure the achievement of the climate neutrality objective.” ACTIONS TAKEN BY ROMANIA FEL Romania’s analysis highlights and salutes that the authorities have shifted from improving energy prices (social equity) to ensuring energy security. The obligation to store was reintroduced and the promotion of the Offshore Law was accelerated, with provisions including the exploitation of

Analiza de față reprezintă perspectiva tinerilor profesioniști în energie reuniți în cadrul Future Energy Leaders România (FEL România), programul de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), parte din rețeaua globală a Future Energy Leaders, dezvoltată de World Energy Council. Autori: Georgian Albu și Rareș Hurghiș, cu contribuții din partea lui Lucian Pamfile, Cristina Păun, Cristian Tătaru și Cezar Axintescu și cu implicarea lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă – AEI.

This analysis is the perspective of young energy professionals in Future Energy Leaders Romania (FEL Romania), the youth program of the Romanian National Committee of the World Energy Council (CNR-CME), part of the global network of Future Energy Leaders, developed by the World Energy Council. Authors: Georgian Albu and Rareș Hurghis, with contributions from Lucian Pamfile, Cristina Păun, Cristian Tătaru and Cezar Axintescu and with the involvement of Dumitru Chisăliță, president of the Association Intelligent Energy — AEI.

Q2 2022


OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

Impactul măsurilor propuse de FEL România la nivel național (mld. mc)

The impact of the measures proposed by FEL Romania at national level

Consum scenariu existent Existing consumption scenario

Impact propuneri termen scurt Impact of short-term proposals

Impact propuneri termen mediu Impact propuneri termen lung Impact of medium term proposals Impact of long-term proposals

Producţie curentă de gaze naturale Current natural gas production

Producţie nouă de gaze naturale New natural gas production

Producţie de biometan Biomethane production

Importuri Imports

Reducerea consumului de gaze* Reducing gas consumption*

Cerere estimată de gaze naturale Estimated demand for natural gas

Sursa/Source: Analiză FEL România.

Autoritățile au lansat noi inițiative pentru identificarea de surse adiționale de energie, în special, de gaze naturale, prin stabilirea de noi parteneriate cu state precum Israel, Azerbaidjan, Turcia și Qatar, acțiuni de asemenea consistente cu dezideratul RePowerEU de a identifica soluții alternative față de gazul rusesc. IMPORTURI NECESARE Acutizarea conflictului a determinat autoritățile europene să anunțe pachete de sancțiuni din ce în ce mai severe la adresa Federației Ruse, ceea ce a determinat un răspuns tot mai dur, inclusiv prin utilizarea gazelor naturale ca armă geopolitică, în cazurile Poloniei și al Bulgariei din data de 27 aprilie, precum și în cazul Finlandei, din data de 21 mai. Sistarea aprovizionării cu gaze naturale provenite din spațiul rusesc, indiferent de cauze, va genera dificultăți Uniunii Europene în demersul de refacere a stocului de gaze la un nivel de minimum 80%, așa cum recomandă Comisia Europeană. Deși este improbabil ca Federația Rusă să decidă unilateral sistarea livrărilor de gaze naturale, acest scenariu nu poate fi

78

deep-sea onshore natural gas, thus acting in line with priority actions subsequently drawn through RePowerEU. The authorities have launched new initiatives to identify additional energy sources, in particular natural gas, by establishing new partnerships with states such as Israel, Azerbaijan, Turkey and Qatar, also consistent with RePowerEU’s desire to identify alternative solutions to Russian gas. IMPORTS NEEDED The escalation of the conflict prompted European authorities to announce increasingly severe sanctions packages against the Russian Federation, prompting an increasingly harsh response, including through the use of natural gas as a geopolitical weapon, in the cases of Poland and Bulgaria on 27 April, as well as in the case of Finland on 21 May. The discontinuation of natural gas supply from the Russian space, regardless of the causes, will cause difficulties for the European Union to restore the gas stock to a minimum of 80%, as recommended by the European Commission. Although it is


exclus, întrucât cauze obiective / de forță majoră ar putea determina limitări în aprovizionarea spațiului european cu gaze naturale sau, din altă perspectivă, fie UE, fie Gazprom ar putea decide stoparea unilaterală a tranzitului gaze naturale începând chiar din acest an. Iarna blândă a permis recuperarea decalajelor înregistrate și atingerea unui nivel adecvat al stocurilor de gaze naturale înmagazinate la nivel european. Totuși, chiar și în scenariul aplicării tuturor acțiunilor recomandate prin RePowerEU, comunitatea europeană se va confrunta în continuare cu un deficit de aproximativ 24 de miliarde de metri cubi pentru a acoperi consumul estimat pentru anul 2022. Astfel, analiza FEL România arată că perspectiva refacerii stocului de gaze la nivelurile impuse de UE este improbabilă în lipsa menținerii importurilor pe timpul sezonului cald, sau, cel puțin, fără a induce o problemă de lichiditate pe piața europeană de profil.

unlikely that the Russian Federation will unilaterally decide to stop natural gas supplies, this scenario cannot be ruled out, as objective/force majeure causes could lead to limitations in the supply of natural gas to the European space or, from another perspective, either the EU or Gazprom could decide to unilaterally stop gas transit starting this year. The mild winter has made it possible to catch up and achieve an adequate level of natural gas stocks stored at European level. However, even in the scenario of applying all actions recommended by RePowerEU, the European community will still face a deficit of around 24 billion cubic meters to cover the estimated consumption for 2022. Thus, the analysis of FEL Romania shows that the prospect of restoring the gas stock to the levels imposed by the EU is unlikely in the absence of maintaining imports during the hot season, or at least without inducing a liquidity problem on the European market.

REZERVELE DE GAZE ALE ROMÂNIEI Producția de gaze naturale s-a situat în România în anii 2020-2021 la un nivel de aproximativ 9 miliarde de metri cubi pe an (mmc/an), iar consumul la un nivel de aproximativ 12 mmc/an, având astfel un grad de dependență față de importuri de aproximativ 25% din consum (circa 3 mmc/an, din care aproximativ 15 puncte procentuale (adică 1,8 mmc/an) reprezintă dependența față de gazul rusesc. Este o pondere scăzută, comparativ cu țări din Sud-Estul Europei, precum Bulgaria (97%), Ungaria (83%), Grecia (66%) sau Germania (46%). Conform estimărilor BP, România dispune de aproximativ 100 mmc rezerve actuale de gaze naturale, care în ritmul actual de consum ar ajunge pentru aproximativ 9 ani. Potențialul suplimentar de care dispune România ca rezerve de gaze naturale provin din: a) Perimetrul Midia (Black Sea Oil & Gas, offshore, 20-30 mmc, cu o producție anuală de 1 mmc, cu potențial de începere a exploatării în vară anului 2022, pentru aproximativ 25 de ani (până în 2047) b) Perimetrul Caragele (Romgaz - onshore, 30 mmc, cu o producție anuală de 1 mmc, cu potențial de începere a exploatării în anul 2023 (până în 2050) c) Perimetrul Neptun Deep (OMV Petrom și Romgaz - offshore, 50 mmc, cu o producție anuală de 4 mmc, cu potențial de începere a exploatării în anul 2027, pentru aproximativ 13 ani (până în 2040)

ROMANIA’S GAS RESERVES Romanian natural gas production in 20202021 was at a level of approximately 9 billion cubic meters per year (bcm/year), and consumption at a level of about 12 bcm/year, leading to a degree of dependence on imports of around 25% of consumption (about 3 bcm/year, of which about 15 percentage points (i.e. 1.8 bcm/year) is dependence on Russian gas. It is a low share compared to countries in South-Eastern Europe, such as Bulgaria (97%), Hungary (83%), Greece (66%) or Germany (46%). According to BP estimates, Romania has about 100 bcm of current natural gas reserves, which, at the current consumption rate, would be enough for about 9 years. Romania’s additional potential of natural gas reserves comes from: a) Midia Perimeter (Black Sea Oil & Gas, offshore, 20-30 bcm, with an annual production of 1 bcm, with potential to start operation in summer 2022, for about 25 years (until 2047) B) Caragele Perimeter (Romgaz — onshore, 30 bcm, with an annual production of 1 bcm, with potential to start operation in 2023 (until 2050) C) Neptun Deep Perimeter (OMV Petrom and Romgaz — offshore, 50 bcm, with an annual production of 4 bcm, with the potential to start exploitation in 2027, for about 13 years (up to 2040) D) Trident perimeter (Lukoil and Romgaz — offshore, 30 bcm)

2035 Producția de gaze naturale și din alte perimetre offshore, după anul 2035, are potențialul de a transforma România dintr-o țară net importatoare în una net exportatoare. Production of natural gas from other offshore perimeters after 2035, has the potential to transform Romania from a net importing country to a net exporting country.

Q2 2022


OIL & GAS

| analiza˘ / analysis d) Perimetrul Trident (Lukoil și Romgaz - off­ shore, 30 miliarde mc) În total, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, a estimat un potențial de 200 mmc de gaze naturale în Marea Neagră, care ar acoperi consumul României pentru aproximativ 17 ani. La o producție anuală de 5 mmc pe an, respectiv o perioadă de exploatare de 18 ani, ar însemna încă 90 mmc de gaze naturale, pe lângă rezervele enumerate mai sus și presupunând că nu tot potențialul de 200 miliarde mc poate fi exploatat, ci aproximativ 85%. FEL România subliniază faptul că exploatarea zăcămintelor potențiale de gaze naturale se încadrează aproape perfect în cadrul orizontului 2030 – 2050 propus de Comisia Europeană pentru tranziția energetică și atingerea obiectivului de neutralitate

Garanția traversării cu succes a sezonului rece 2022-2023 depinde în mare măsură de un efort conjugat între autoritățile publice centrale și entitățile private de profil.

The guarantee of the successful crossing of the cold season 2022-2023 depends largely on a joint effort between central public authorities and private entities. FEL ROMANIA climatică. Astfel, pentru România, utilizarea gazului natural în procesul tranziției energetice în conjuncție cu un plan de reconversie/extindere a infrastructurii de gaze naturale în sensul compatibilizării rețelelor de transport și distribuție cu hidrogenul și alte gaze verzi reprezintă o strategie viabilă. ALTE SURSE DE GAZE NATURALE Capacitatea tehnică totală de import a României este de 26 de miliarde de metri cubi pe an (mmc/an). Fără a lua în considerare rutele din Ucraina, capacitatea scade la 9,59 mmc/an, respectiv 4,28 mmc/an dacă nu luăm în considerare ruta Kardam (BG) - Negru Vodă. O altă sursă care ar putea acoperi importurile de gaze naturale din Federația Rusă o reprezintă biometanul. Potențialul tehnic maxim al României privind producția de biometan este de aproximativ 6 mmc pe an, din care aproximativ 30% din zona de agricultură și creșterea animalelor, iar 20% din prelucrarea

80

In total, the National Agency for Mineral Resources estimated a potential of 200 bcm of natural gas in the Black Sea, which would cover Romania’s consumption for about 17 years. At an annual production of 5 bcm per year, i.e. an operating period of 18 years, would mean another 90 bcm of natural gas, in addition to the reserves listed above and assuming that not the full potential of 200 billion cubic meters can be exploited, but only about 85%. FEL Romania points out that the exploitation of potential natural gas deposits falls almost perfectly within the 2030-2050 horizon proposed by the European Commission for the energy transition and the achievement of the climate neutrality objective. Thus, for Romania, the use of natural gas in the process of energy transition in conjunction with a plan for the conversion/extension of natural gas infrastructure in the sense of compatibility of transmission and distribution networks with hydrogen and other green gas is a viable strategy. OTHER SOURCES OF NATURAL GAS Romania’s total technical import capacity is 26 billion cubic meters per year (bcm/year). Without considering routes from Ukraine, capacity decreases to 9.59 bcm/year, respectively 4.28 bcm/year if we do not consider the Kardam (BG) — Negru Voda route. Another source that could cover natural gas imports from the Russian Federation is biomethane. Romania’s maximum technical potential for biomethane production is about 6 mmc per year, of which about 30% of the agriculture and animal husbandry area and 20% of waste processing and recovery. At a rate of 20%, Romania would benefit from about 1.2 mmc of biomethane per year to inject it into the network, thus leading to “greening the network” and covering about one third of the import needs. PROPOSED ACTIONS In the short term (12 months), FEL Romania’s proposals concern the promulgation of the offshore law and the optimisation of legislation related to oil exploration/exploitation, as well as the contracting of new volumes of imported natural gas. On the same time horizon, the authors consider the natural gas storage segment. Beyond the obligation included and among the recommendations of the European Commission (at least 80% of the storage


și valorificarea deșeurilor. La un grad de fructificare de 20%, România ar beneficia de circa 1,2 mmc de biometan pe an, pentru injectarea acestuia în rețea, ducând astfel la “înverzirea rețelei” și acoperind aproximativ o treime din necesarul de import. ACȚIUNI PROPUSE Pe termen scurt (12 luni), propunerile FEL România se referă la promulgarea legii offshore și optimizarea legislației incidente explorării/ exploatării petrolului, precum și contractarea de noi volume de gaze naturale din import. Pe același orizont de timp, autorii iau în calcul segmentul de stocare a gazului natural. Dincolo de obligativitatea inclusă și între recomandările Comisiei Europene (cel puțin 80% din capacitatea de stocare), se impune promovarea celor 2 proiecte de pe lista 5 PCI: capacitatea de extracție la depozitul Bilciurești (Depogaz) la 20 de milioane de metri cubi pe zi și creșterea ratelor de extracție / injecție până la 5 milioane mc/zi și capacitatea de înmagazinare până la 600 de milioane de metri cubi la Depomureș. Se impune promovarea acțiunilor pentru finalizarea interconectorului IGB (Grecia Bulgaria), dar și desfășurarea unor campanii de comunicare privind eficiența energetică și consumul de energie, inclusiv pentru ajustarea comportamentului de consum pe timpul iernii, în condițiile în care o reducere cu un grad Celsius a temperaturii ambientale ar putea reduce consumul cu 7%. Astfel, prin implementarea primelor două măsuri pe termen scurt, România ar putea renunța în totalitate la gazul rusesc și ar reduce cu o treime necesarul de import. Pe termen mediu (3-5 ani), FEL România pledează pentru începerea producției de gaze naturale din perimetrul Caragele (onshore) și creșterea capacității de injecție / extracție respectiv de stocare a gazelor naturale prin cele 2 proiecte ale României de pe lista 5 PCI. Celelalte măsuri sunt din afara sectorului de petrol și gaze, printre care: accelerarea investițiilor în generarea de energie electrică din surse de energie regenerabilă (eolian și fotovoltaic), implementarea investițiilor din PNRR care vizează capacități de stocare prin baterii la nivelul de 240 MW până în 2026, stimularea investițiilor în capacități de producție a hidrogenului verde (din surse de energie regenerabilă) care să înlocuiască parțial sau total producția actuală de hidrogen din gaz natural (circa 0,4 miliarde mc de

Mixul de consum al gazului natural în România The natural gas consumption mix in Romania 0.1%

6.6%

3.2% 34.6% 27.1%

28.4%

Consum rezidenţial și comercial Residential and commercial consumption Consum în industrie Consumption in industry Consum pentru generarea de energie electrică Consumption for electricity generation Producţie de hidrogen Hydrogen production Consumuri specifice* Specific consumption*

*Consumurile specifice reprezintă consumurile asimilate activităţilor din sectorul gazelor naturale sau consumuri ale operatorilor în legătură cu procesele tehnologice specifice (consum tehnologic, consum energetic și abaterile datorate instrumentelor de măsură) Specific consumption represents consumption assimilated to activities in the natural gas sector or consumption of operators in connection with specific technological processes (technological consumption, energy consumption and deviations due to measuring instruments) Sursa/Source: Analiză FEL România.

capacity), it is necessary to promote the Romanian 2 projects on the list of 5 projects of common interest (PCI): increase the extraction capacity at Bilciureşti Deposit (Depogaz) at 20 million cubic meters per day and increasing extraction/injection rates up to 5 million m³/day and storage capacity up to 600 million cubic meters in Depomureș. It is necessary to promote actions to complete the IGB interconnector (Greece Bulgaria), but also to carry out communication campaigns on energy efficiency and energy consumption, including for adjusting consumption behaviour in winter, given that a reduction in ambient temperature by one degree Celsius could reduce consumption by 7%. Thus, by implementing the first two measures in the short term, Romania could completely abandon Russian gas and reduce its import needs by one third. In the medium term (3-5 years), FEL Romania pleads for the start of the production of natural gas in the Caragele perimeter (onshore) and the increase of the injection/extraction capacity and storage of natural gas through the 2 projects of Romania on the list of 5 PCIs. The other measures are outside the oil and gas sector and they include accelerating investments in electricity generation from renewable energy sources (wind and photovoltaic), implementing NRPR investments targeting battery storage

Q2 2022


OIL & GAS

| analiza˘ / analysis

gaz natural este folosit în prezent pentru a produce hidrogen); măsuri de creștere a eficienței energetice în clădiri și industrie. Pe termen lung (5-10 ani), este vizată începerea producției de gaze naturale din perimetrul Neptun Deep (2027, offshore), care ar acoperi o jumătate din producția actuală a României de gaze naturale. De asemenea, autorii insistă că este important ca România să înceapă producția de gaze naturale și din alte perimetre offshore, după anul 2035, acestea având potențialul de a transforma România dintrRomânia dispune de o țară net importatoare în una net aproximativ 100 mmc rezerve actuale de gaze naturale, care ar exportatoare. Alte măsuri propuse ajunge pentru aproximativ 9 ani. sunt începerea producției de biometan, reconsiderarea explorării / exploatăRomania has about 100 bcm of current natural gas reserves, rii gazelor de șist, reducerea pierderilor which would be enough tehnologice a companiilor de transport și for about 9 years. distribuție a gazelor naturale, prin investiții în rețele, dezvoltarea surselor de generare a energiei electrice din surse nucleare, atât reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, cât și adoptarea tehnologiei reactoarelor mici modulare (SMR) nucleare.

100

SITUAȚIA ROMÂNIEI România poate fi percepută ca privilegiată ținând cont de producția proprie de gaze naturale, obligația de înmagazinare reintrodusă prin OUG 27/2022 și din perspectiva unor surse adiționale din Marea Neagră. Pe termen scurt, România ar putea substitui importul de gaze naturale din Federația Rusă, în special prin măsuri de exploatare a unor noi resurse de gaze naturale, respectiv prin eficientizarea consumului la nivel național. Pe termen mediu și lung, analiza FEL România arată că România ar putea deveni un pol de stabilitate energetic regional în măsura în care își exploatează întregul potențial. Totuși, FEL România avertizează că aceste avantaje nu trebuie să fie interpretate ca un garant al securității în aprovizionare. “Garanția traversării cu succes a sezonului rece 2022-2023 depinde în mare măsură de un efort conjugat între autoritățile publice centrale și entitățile private de profil”, afirmă FEL România, care lansează un apel pentru instituirea unei platforme de colaborare, pentru a identifica cele mai bune soluții pentru scenariul cel mai pesimist - sistarea totală a aprovizionării cu gaze naturale dinspre Federația Rusă.

82

capacities at 240 MW by 2026, stimulating investments in green hydrogen production capacity (using renewable energy sources) to partially or totally replace the current production of hydrogen from natural gas (about 0.4 billion cubic meters of natural gas is currently used to produce hydrogen); measures to increase energy efficiency in buildings and industry. In the long term (5-10 years), natural gas production in Neptune Deep (2027, offshore), which would cover half of Romania’s current production of natural gas, is targeted. The authors also insist that it is important for Romania to start production of natural gas from other offshore perimeters after 2035, with the potential to transform Romania from a net importing country to a net exporting country. Other proposed measures are the start of biomethane production, reconsideration of shale gas exploration / exploitation, reduction of technological losses of natural gas transmission and distribution companies, through investments in networks, development of electricity generation sources from nuclear sources, both Cernavodă reactors 3 and 4, and the adoption of nuclear small modular reactor technology (SMRs). THE SITUATION OF ROMANIA Romania can be perceived as privileged taking into account its own natural gas production, the storage obligation reintroduced by GEO 27/2022 and from the perspective of additional sources available at the Black Sea. In the short term, Romania could replace the import of natural gas from the Russian Federation, in particular by measures to exploit new natural gas resources, i.e. by making consumption more efficient at national level. In the medium and long term, FEL Romania’s analysis shows that Romania could become a pole of regional energy stability to the extent that it exploits its full potential. However, FEL Romania warns that these advantages should not be interpreted as a guarantor of security of supply. “The guarantee of the successful crossing of the cold season 2022-2023 depends largely on a joint effort between central public authorities and private entities,” says FEL Romania, which calls for the establishment of a collaborative platform, to identify the best solutions for the worst-case scenario — the total cessation of natural gas supply from the Russian Federation.OIL & GAS

| alerta˘ / alert

Compensarea funcționează, plafonarea nu!

Compensation works, capping not at all!

P

lafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale este suportată de furnizori de peste jumătate de an, ceea ce va duce la încetarea activității unor furnizori, avertizează asociația companiilor din acest sector. ”Sumele necesare acoperirii diferențelor rezultate din aplicarea plafonărilor sunt foarte mari, […] ne așteptăm ca în viitorul apropiat o serie de furnizori să își înceteze activitatea”, a declarat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER, într‑o scrisoare deschisă adresată premierului României.

84

T

he cap on electricity and gas prices has been borne by suppliers for more than half a year, which will lead to the cessation of the activity of some suppliers, warns the association of companies in this sector. “The amounts necessary to cover the differences resulting from the application of the capping are very high, [...] we expect some suppliers to cease their activity soon,” said Laurenţiu Urluescu, President of AFEER, in an open letter addressed to the Romanian PM.


Asociația Furnizorilor de Energie din România – AFEER a cerut Guvernului României să se implice în “deblocarea urgentă a procesului de decontare și plată a sumelor aferente plafonării prețurilor la energie datorate furnizorilor de energie”. Solicitarea publică a fost adresată, totodată, ministrului Energiei, Virgil Popescu, și președintelui ANRE, Dumitru Chiriță. Membrii AFEER își exprimă îngrijorarea profundă privind viitorul furnizorilor de energie electrică și gaze naturale, care reclamă mari probleme de ordin financiar. După 7 luni de la intrarea în vigoare a prevederilor privind compensarea, exceptarea și plafonarea prețurilor la energie (electrică și gaze naturale), unele dintre instituțiile statului român continuă să nu respecte legislația, acuză AFEER, “ceea ce afectează extrem de grav activitatea furnizorilor, cu efecte negative pe întreg lanțul energetic, de la producător la consumator”. În contextul creșterilor explozive ale prețurilor la energie electrică și gaze naturale, AFEER a considerat, încă de la începutul crizei energetice, că măsuri pentru sprijinirea consumatorilor atât casnici, cât și non-casnici sunt absolut necesare. Asociația a atenționat că legislația prin care se introduc aceste măsuri trebuie să fie clară, cu termene, responsabilități și penalități bine definite pentru toate părțile implicate astfel încât să poată fi aplicată fără a induce pierderi furnizorilor și fără a afecta companiile din energie. MECANISM DE COMPENSARE ȘI PLAFONARE Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, statul român a aprobat o legislație prin care, într-o primă fază, exceptarea, compensarea și plafonarea prețurilor sunt suportate de către furnizori, pentru ca, în etapa a doua, prin decontarea acestor cheltuieli către furnizori, efortul financiar să fie preluat la buget. Astfel, furnizorii cumpără din piață energie electrică și gaze naturale la prețurile pieței și emit facturile către consumatori la prețurile din contracte, dar încasează de la aceștia doar sumele care rezultă după aplicarea compensărilor și plafonărilor. Facturile conțin, pe lângă prețul efectiv al energiei, și costurile de transport, de distribuție, sumele aferente programelor de promovare a energiei regenerabile și a cogenerării de înaltă eficiență (certificatele verzi și bonusul de cogenerare), precum și accizele și TVA-ul către bugetul de stat. Prețul final al energiei electrice este limitat în prezent, prin legislația în vigoare, la valori între

The Romanian Energy Suppliers Association AFEER asked the Romanian Government to get involved in “the urgent unblocking of the settlement and payment process of the amounts related to the capping of energy prices owed to energy suppliers”. The public request was also addressed to Energy Minister Virgil Popescu and ANRE President Dumitru Chiriță. AFEER members express their deep concern about the future of electricity and gas suppliers, wrning for major financial problems. Seven months after the entry into force of the provisions on compensation, exemption and capping of energy prices (electricity and natural gas), some of the Romanian state institutions continue not to comply with the legislation, claims AFEER, “which severely affects the activity of suppliers, with negative effects throughout the energy chain, from producer to consumer”. In the context of explosive increases in electricity and gas prices, AFEER considered, since the beginning of the energy crisis, that measures to support both domestic and non-household consumers are absolutely necessary. The Association warned that the legislation introducing these measures must be clear, with well-defined deadlines, responsibilities and penalties for all parties involved so that it can be applied without inducing losses to suppliers and without affecting energy companies. COMPENSATION AND CAPPING MECHANISM In order to support consumers, the Romanian state has approved legislation whereby, in the first phase, exemption, compensation and price caps are borne by suppliers, so that, in the second stage, by settling these expenses to suppliers, the financial effort will be taken over to the budget. Thus, suppliers buy electricity and natural gas at market prices and issue invoices to consumers at contract prices, but only collect from them the amounts resulting from the application of the compensations and capping. The invoices include, in addition to the actual energy price, the transmission, distribution costs, the amounts related to the programs for the promotion of renewable energy and high-efficiency cogeneration (green certificates and cogeneration bonus), as well as excise duties and VAT to the state budget. The final price of electricity is currently limited by the legislation in force to values between 0.68 lei/kWh and 1 leu/kWh, and for natural gas —

Q2 2022


Prețul final al energiei electrice este limitat în prezent, prin legislația în vigoare, la valori între 0,68 lei/kWh și 1 leu/kWh, iar la gaze naturale – între 0,31 lei kWh și 0,37 lei/kWh. The final price of electricity is currently limited by the legislation in force to values between 0.68 lei/kWh and 1 leu/kWh, and for natural gas — between 0.31 lei kWh and 0.37 lei/kWh.

0,68 lei/kWh și 1 leu/kWh, iar la gaze naturale – între 0,31 lei kWh și 0,37 lei/kWh. Astfel, deși furnizorii încasează doar aceste prețuri minimale, sunt nevoiți să plătească sumele întregi către producătorii de energie (energia electrică și gazele naturale, inclusiv certificatele verzi și bonusul de cogenerare), tarifele de transport și distribuție, precum și taxele către stat (accize și TVA). Cadrul de reglementare referitor la măsurile de sprijin al consumatorilor a prevăzut la început (noiembrie 2021 - ianuarie 2022) aplicarea plafonării numai pentru consumatorii casnici, ulterior aceasta fiind aplicată și în cazul consumatorilor noncasnici, fapt ce face ca cea mai importantă componentă a schemei de ajutor introdusă prin legislație să o reprezinte plafonarea prețurilor. Chiar dacă au făcut față cu greu acestei presiuni suplimentare, prin eforturi financiare proprii sau susținute fie de către acționari, fie prin împrumuturi bancare, furnizorii și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau prin aplicarea legislației, subliniază AFEER, care constată că “Din păcate, unele instituții ale statului nu-și îndeplinesc responsabilitățile ce le revin în conformitate cu legislația incidentă!” COMPENSAREA REPREZINTĂ DOAR O MICĂ PARTE Procesul de decontare aferent compensării facturilor de energie ale consumatorilor casnici, proces desfășurat prin Ministerul Muncii și ANPIS, este complet funcțional, decontările fiind realizate la termenele prevăzute în legislație. Dar sumele aferente compensării reprezintă doar o mică parte din schema de ajutor introdusă prin OUG 118/2021. După 7 luni de la intrarea in vigoare a primei

86

between 0.31 lei kWh and 0.37 lei/kWh. Thus, although suppliers only collect these minimum prices, they have to pay full amounts to energy producers (electricity and natural gas, including green certificates and cogeneration bonus), transmission and distribution tariffs, as well as taxes to the state (excise duties and VAT). The regulatory framework for consumer initial support measures (November 2021 - January 2022) foreseen the application of the capping to households only, but then it also applied to non-household consumers, making the most important component of the aid scheme introduced by the legislation to be the price capping. Even if they have struggled to cope with this additional pressure, using their own financial efforts or backed by either shareholders or bank loans, suppliers have fulfilled their duties by applying the legislation, points out AFEER, which notes that “Unfortunately, some state institutions are not fulfilling their responsibilities under the relevant legislation!” COMPENSATION IS ONLY A SMALL PART The settlement process related to the compensation of household energy bills, carried out through the Ministry of Labor and ANPIS, is fully functional, settlements being made within the deadlines stipulated in the legislation. But the compensation amounts represent only a small part of the aid scheme introduced by GEO 118/2021. 7 months after the entry into force of the first legislation in this regard, the process of carrying out the settlement of the capping amounts still does not work. “The amounts necessary to cover the


alerta˘ / alert | OIL & GAS legislații în această privință, procesul de realizare a decontării sumelor aferente plafonării încă nu funcționează. ”Sumele necesare acoperirii diferențelor rezultate din aplicarea plafonărilor sunt foarte mari, până acum fiind suportate integral din fondurile proprii ale furnizorilor sau acționarilor acestora și din credite bancare angajate de către aceștia. Amânarea plății acestor sume către furnizori va avea un impact semnificativ asupra întregului sistem energetic, cu consecințe majore în întreaga piață de energie electrică și gaze naturale, din cauza imposibilității furnizorilor de a realiza plățile în amonte, respectiv către producători și către operatorii de transport și distribuție, dar și către bugetul de stat. Având în vedere că băncile, prin depășirea expunerilor, sunt din ce în ce mai reticente în a împrumuta furnizorii, ne așteptăm ca în viitorul apropiat o serie de furnizori să își înceteze activitatea”, a explicat Laurențiu Urluescu, președintele AFEER. IMPACT MAJOR ȘI RISCURI PE MĂSURĂ Asociația atrage atenția că dispariția oricărui furnizor “ar putea provoca un risc la fel de mare și pentru ceilalți participanți la piață, prin întreruperea plăților pe lanțul comercial. Clienții furnizorului care își încetează activitatea ar trebui preluați în portofoliul furnizorului de ultimă instanță de la acel moment, ceea ce implică atât prețuri posibil mai mari pentru clienții respectivi, cât și o presiune suplimentară pentru furnizorul de ultimă instanță. În situația încetării activității mai multor furnizori într-un interval scurt de timp, putem asista la un efect de domino, în care nici furnizorii de ultimă instanță, în succesiunea lor conform listei definite lunar de ANRE, să nu poată acoperi întregul necesar de consum al noilor clienți, fie din indisponibilitatea cantităților pentru achiziție (lichiditate scăzută), fie din rațiuni financiare”. De asemenea, expunerea mare a băncilor în domeniul energiei duce la dificultăți majore în finanțarea noilor investiții, numărul potențialilor semnatari de Investment PPA scăzând considerabil. PROPUNERILE AFEER În aceste condiții, AFEER propune următoarele măsuri, a căror implementare urgentă ar reduce presiunea la care este expusă piața de energie: • datoriile statului către furnizori să fie compensate cu obligațiile de plată ale furnizorilor către bugetul de stat

differences resulting from the application of the capping are very high, so far is fully borne by the own funds of suppliers or their shareholders and bank credits committed by them. Deferral of payment of these amounts to suppliers will have a significant impact on the whole energy system, with major consequences throughout the electricity and gas market, due to the impossibility of suppliers to make upstream payments, i.e. to producers and transmission and distribution operators, but also the state budget. Given that banks, by overcoming their exposures, are increasingly reluctant to lend suppliers, we expect some suppliers to cease their activity soon", explained Laurențiu Urluescu, President of AFEER.

Având în vedere că băncile, prin depășirea expunerilor, sunt din ce în ce mai reticente în a împrumuta furnizorii, ne așteptăm ca în viitorul apropiat o serie de furnizori să își înceteze activitatea.

Given that banks, by overcoming their exposures, are increasingly reluctant to lend suppliers, we expect some suppliers to cease their activity soon. Laurenţiu Urluescu Președintele AFEER / President of AFEER

MAJOR IMPACT AND MAJOR RISKS The Association points out that the disappearance of any supplier “could cause an equally high risk for other market participants by interrupting payments on the commercial chain. “Customers of the outgoing supplier should be taken over in the portfolio of the supplier of last resort at that time, implying both potentially higher prices for those customers and additional pressure on the supplier of last resort. In the event of cessation of the activity of several suppliers within a short period, we might see a domino effect, in which even suppliers of last resort, in their succession according to the list defined by ANRE monthly, cannot meet the full consumption needs of new customers, either because of the unavailability of the purchasing money (low liquidity) or for financial reasons”. Moreover, the high exposure of energy banks leads to major difficulties in financing new investments, with the

Q2 2022


OIL & GAS

| alerta˘ / alert

ASOCIAȚIA FURNIZORILOR DE ENERGIE DIN ROMÂNIA - AFEER,

number of potential signatories of PPA Investments decreasing considerably.

înființată în anul 2006, cuprinde, în prezent, un număr de 37 de membri, furnizori și traderi licențiați și activi pe piața de energie electrică și/sau de gaze naturale, care asigură furnizarea energiei atât către consumatori persoane fizice, cât și către IMM-uri și consumatori din toate categoriile de agenți economici care activează în România, cu o cotă de piață de circa 90% din consumul final de electricitate și 65% din consumul final de gaze naturale.

THE ASSOCIATION OF ENERGY SUPPLIERS IN ROMANIA — AFEER, established in 2006, currently comprises 37 members, suppliers and traders licensed and active in the electricity and/or natural gas market, ensuring the supply of energy both to private consumers and to SMEs and consumers from all categories of economic agents operating in Romania, with a market share of about 90% of final electricity consumption and 65% of final gas consumption. • neaplicarea penalităților pentru sumele plătite către bugetul de stat cu întârziere de către furnizori, acestea urmând a fi calculate de la data încasării sumelor decontate de Ministerul Energiei • garantarea de către stat a creditelor furnizorilor de energie până în momentul decontării complete a sumelor datorate • modificarea procedurii de decontare, în sensul că, în cazul unor neconcordanțe între sumele transmise de furnizor și cele constatate de autorități, să se deconteze sumele asupra cărora nu există obiecțiuni, urmând ca acelea ce necesită verificări suplimentare să facă obiectul reconcilierii ulterioare. De asemenea, AFEER i-a informat, solicitând sprijin pentru rezolvarea acestei situații, pe președintele României și pe liderii partidelor din coaliția de guvernare, pentru a conștientiza – cu toții – impactul pe care nerealizarea decontării plafonărilor îl poate avea asupra întregii activități de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei electrice și gazelor naturale, precum și asupra consumatorilor. GAZE MAI SCUMPE DE 4 ORI Prețul gazelor naturale pe piața cea mai relevantă pentru vestul Europei a coborât sub nivelul de dinainte de începutul războiului din Ucraina. În ultimele zile din mai, cotațiile TTF variau în apropiere de 80 de euro pe MWh, ușor sub nivelul din

88

AFEER’S PROPOSALS In these circumstances, AFEER proposes the following measures, the urgent implementation of which would reduce the pressure on the energy market: • state debts to suppliers to be offset against suppliers’ payment obligations to the state budget • non-application of penalties for amounts the suppliers paid late to the state budget, e.g. these to be calculated from the date of receipt of the amounts settled by the Ministry of Energy • state guarantee of credits from energy suppliers until full settlement of amounts to receive • amendment of the settlement proceeds to the effect that, in the event of inconsistencies between the amounts transmitted by the supplier and those established by the authorities, the amounts to which there are no objections should be settled, and those which require further verification will be subject to subsequent reconciliation. AFEER also informed, and asked for support for solving this situation, the President of Romania and the leaders of the ruling coalition parties, to become aware of the impact that the failure to settle the capping can have on the entire activity of generation, transmission, distribution and supply of electricity and natural gas, as well as on consumers. 4 TIMES MORE EXPENSIVE GAS The price of natural gas in the most relevant market for Western Europe fell below the pre-war level in Ukraine. In the last days of May, FTT quotes ranged around 80 euros per MWh, slightly below the level of February 23. Even with this decline, prices were almost four times higher than a year ago. Traders’ explanations invoke a solid increase in stock levels and stable Russian gas flows to Europe. Gas filling levels in Europe are close to the five-year average (45%) and they are likely to reach a minimum of 80% by November, according to Gas Infrastructure Europe. Stock recovery in the EU is also supported by the bloc’s efforts to obtain significant volumes of US LNG. Traders also appear to be less concerned about supply risks as major European buyers have found ways to bypass EU sanctions and comply with Kremlin requirements.


23 februarie. Chiar cu acest declin, prețurile sunt de aproape 4 ori mai mari decât cu un an în urmă. Explicațiile traderilor invocă o creștere solidă a nivelului stocurilor și fluxurile stabile de gaze rusești către Europa. Nivelurile de umplere a depozitelor de gaze din Europa sunt aproape de media pe cinci ani (45%) și sunt șanse de a atinge nivelul minim de 80% până în noiembrie, consideră Gas Infrastructure Europe. Refacerea stocurilor în UE este susținută și de eforturile blocului comunitar obține volume importante de GNL din SUA. De asemenea, traderii par a fi mai puțin îngrijorați de riscurile în aprovizionare în condițiile în care marii cumpărători europeni au găsit forme de a ocoli sancțiunile impuse de UE și s-au conformat cerințelor Kremlinului. Cu circa 10 TWh în depozite, România umpluse la finalul lunii mai ceva mai mult de 30% din capacitățile sale de stocare. Pe de altă parte, în ofertele de pe site-ul ANRE, cea mai ieftină opțiune pentru consumatorii din București era de 576 de lei pe MWh (circa 116 euro), preț de furnizare, din care 532 de lei MWh era prețul gazelor naturale (circa 107 euro). Oferta ENGIE e Celsius, era una fără abonament și cu preț variabil, în baza unui contract valabil până pe 31 martie 2023. Cel mai mare furnizor de gaze naturale pentru populație, a transmis, pe final de mai, o nouă ofertă de preț celor care nu au trecut pe în piața concurențială și cărora le expirau contractele. Prețul oferit începând cu 1 iulie era de 570 de lei pe MWh, fără TVA (circa 111 euro). IMPACT AMÂNAT Deși prețul din contract crește de aproape 3 ori, acești clienți nu vor resimți mult din scumpire, pentru că prețurile sunt plafonate. Până pe 31 martie 2023, prețul final plafonat pentru populație este de 310 lei/MWh, cu toate taxele incluse. Și E.On, al doilea mare furnizor de gaze naturale pentru populație, a trimis în mai o nouă ofertă de preț celor care nu au trecut în piața concurențială și cărora le expiră contractele. Prețul propus este de 2,3 ori mai mare decât cel anterior, dar factura va crește cu doar 10%, pentru că prețul este plafonat până în aprilie 2023. După această dată, în lipsa unei prelungiri a măsurilor de sprijin, clienții vor plăti 550 lei pe MWh. E.On își anunță clienții că acest plan tarifar prețul de furnizare al gazelor naturale va fi variabil și va putea fi actualizat „conform evoluției pieței”.

With about 10 TWh in warehouses, Romania filled more than 30% of its storage capacities at the end of May. On the other hand, in the offers on the ANRE online platform, the cheapest option for consumers in Bucharest was 576 lei per MWh (approximately 116 euros), supply price, of which 532 lei MWh was the price of natural gas (about 107 euros). The eCelsius from ENGIE offer was one with no subscription and variable price, based on a contract valid until 31 March 2023. The largest supplier of natural gas to the population sent, at the end of May, a new price offer to those who did not enter the competitive market and whose contracts expired. The price offered to start from 1 July was 570 lei per MWh, excluding VAT (approximately 111 euros).

AFEER i-a informat pe președintele României și pe liderii partidelor din coaliția de guvernare, pentru a conștientiza – cu toții – impactul pe care nerealizarea decontării plafonărilor îl poate avea asupra întregii activități.

AFEER informed the President of Romania and the leaders of the ruling coalition parties, to become aware of the impact that the failure to settle the capping can have on the entire activity. IMPACT POSTPONED Although the price in the contract increases almost 3 times, these customers will not feel much of the price because the prices are capped. Until March 31, 2023, the final capped price for the population is 310 lei/MWh, with all taxes included. E.On, the second-largest supplier of natural gas for households, also sent a new price offer in May to those who have not switched to the competitive market and whose contracts are expiring. The proposed price is 2.3 times higher than before, but the bill will increase by just 10% because the price is capped until April 2023. After that date, unless the support measures are extended, customers will pay 550 lei per MWh. E.On announced to its customers that this tariff plan the gas supply price will be variable and may be updated "according to market developments".

Q2 2022


OIL & GAS

| industrie / industry

Marian Năstase, Alro:

Erodarea capitalurilor amenință investițiile

Alro: Capital erosion threatens investment

Nu avem expuneri față de clienți sau furnizori cheie din Rusia sau din Ucraina și nu există alte sancțiuni care să afecteze afacerile grupului Alro.

We have no exposure to customers or key suppliers in Russia or Ukraine and there are no other sanctions affecting Alro Group's business..

C

reșterea costurilor cu certificatele de emisii de carbon și distorsiunile de pe piața românească a energiei electrice au accentuat majorările de preț, România devenind importator net prin închiderea complexurilor pe cărbune. Economia, deja slăbită, a trebuit să treacă printr-o nouă criză, iar companiile care au rezistat pe piață au făcut-o cu costuri considerabile, iar în anumite domenii am asistat la reduceri ale activității unor companii sau închideri definitive. În acest context, accelerarea investițiilor ar putea fi imposibilă, capitalurile fiind erodate de contextul ultimilor doi ani, spune Marian Năstase, președintele Consiliului de Administrație al Alro Slatina, în cadrul unui interviu exclusiv oferit Energynomics. Cum afectează războiul din Ucraina inves­ tițiile companiilor românești și ce ar trebui să facă firmele românești pentru a accelera procesul investițional și pentru a ne asigura independența energetică față de livrările din Rusia? România, ca de altfel, întreaga Uniune Europeană, se confruntă cu o criză energetică reprezentată de

T

BOGDAN TUDORACHE

he increase of the costs with the carbon emission certificates and the distortions on the Romanian electricity market accentuated the price increases, and Romania became a net electricity importer as it closed the coal complexes. The already weakened economy has had to go through a new crisis, and the companies that have survived the market have done so at considerable cost, and in some areas we have seen reductions in the activity of some companies or permanent closures. In this context, accelerating investment could be impossible, as capital has been eroded by the context of the last two years, says Marian Năstase, Chairman of the Board of Directors of Alro Slatina, in an exclusive interview with Energynomics.

How does the war in Ukraine affect the in­ vestments of Romanian companies and what should Romanian companies do to accelerate the investment process and ensure our en­ ergy independence from deliveries in Russia? Romania, like the rest of the European Union, is facing an energy crisis represented by prohibitive prices, even before the current conflict, amid rising costs with carbon emissions certificates. In addition, the distortions on the Romanian electricity market accentuated the price increases of the megawatt hour (MWh). Moreover, although no one forced us, we have assumed a coal capacity closure schedule which was completely unsynchronized with the commissioning of new renewable capacities, which has created a gap of several years in which we will be net importers of very large quantities of energy. Marian Năstase Președintele Consiliului de Administrație Alro Slatina

Chairman of the Board of Directors of Alro Slatina

90


cotații prohibitive, încă dinaintea conflictului actual, pe fondul creșterii costurilor cu certificatele de emisii de carbon. În plus, distorsiunile de pe piața românească a energiei electrice au accentuat majorările de preț ale megawatt-ului-oră (MWh). Mai mult decât atât, deși nu ne obliga nimeni, ne-am asumat un calendar de închidere a capacităților pe cărbune complet nesincronizat cu punerile în funcțiune de capacități noi regenerabile, ceea ce a creat o falie de câțiva ani în care vom fi net importatori de energie și pe cantități foarte mari. Adăugând la aceasta și efectele crizei sanitare, constatăm că economia era deja slăbită, companiile care au rezistat pe piață au făcut-o cu costuri considerabile, iar în anumite domenii am asistat la reduceri ale activității unor companii sau închideri definitive. În acest context, accelerarea investițiilor ar putea fi imposibilă, capitalurile fiind erodate de contextul ultimilor doi ani. Mai mult, înainte de a discuta despre independență energetică, este necesar să analizăm cu foarte mare atenție piața energiei electrice, pentru a fi luate măsurile care se impun pentru limitarea tranzacțiilor speculative și pentru a permite companiilor consumatoare de energie să încheie contracte pe această piață. Cum este afectată Alro de situația din Ucraina? Cum au evoluat prețurile principalelor materii prime și la ce vă așteptați în piața metalelor de la Londra / piața internațională din perspecti­ va prețurilor, în perioada următoare? Cum vă va afecta producția? Grupul Alro a continuat să își vândă produsele pe piețele sale tradiționale din Uniunea Europeană. Noi

Adding the effects of the health crisis, we find that the economy was already weakened. The companies that survived the market did so at considerable cost, and in some areas we have seen reductions in the activity of some companies or permanent closures. In this context, accelerating investment may be impossible, as capital has been eroded by the context of the last two years. Moreover, before discussing energy independence, it is necessary to look very carefully at the electricity market, in order to take the necessary measures to limit speculative transactions and to allow energy consuming companies to conclude contracts on this market. How is Alro affected by the situation in Ukraine? How have the prices of the main raw materials evolved and what do you expect in the London metal market / international mar­ ket in terms of prices in the next period? How will production affect you? The Alro Group continued to sell its products in its traditional markets in the European Union. We have no exposure to key customers or suppliers in Russia or Ukraine and there are no other sanctions affecting the Group's business. There are also no financing or other types of trade or financial flows with Russia. Internationally, the prices of aluminum on the London Metal Exchange has continued to rise in recent months, which has led to an increase in our revenues, but this has been offset by the unprecedented rise in energy prices. If we analyze the data from the first quarter of this year, we see that at

Q2 2022


OIL & GAS

| industrie / industry

nu avem expuneri față de clienți sau furnizori cheie din Rusia sau din Ucraina și nu există alte sancțiuni care să afecteze afacerile grupului. De asemenea, nu există niciun fel de finanțări sau alte tipuri de fluxuri comerciale sau financiare cu Rusia. La nivel internațional, cotația aluminiului la Bursa Metalelor de la Londra a continuat să crească în ultimele luni, ceea ce a dus la o majorare a veniturilor noastre însă, aceasta a fost anulată de creșterea fără precedent a prețurilor energiei. Dacă analizăm datele din primul trimestru al acestui an, vedem că la nivelul Grupului Alro a fost înregistrată o creștere a costului bunurilor vândute cu 48%, față de primul trimestru din 2021, ceea ce a dus la o pierdere netă de 18 milioane de lei, în primul trimestru al acestui an, deși cotația La nivelul Grupului Alro aluminiului a fost într-un contia crescut costul bunurilor vândute cu 48%, față de primul nuu trend ascendent. Așa se face trimestru din 2021. că am decis suspendarea temporară a activității în trei din cele cinci hale de At the level of the Alro Group there was an increase in the electroliză și am cumpărat și procesat cost of goods sold by 48%, metal primar rece de pe piață, reducând compared to the first astfel consumul total de energie electrică, quarter of 2021. dar, în același timp, menținându-ne producția totală de aluminiu.

48%

Ce ar trebui să facă statul român pentru a aju­ ta în continuare industria aluminiului? Care sunt principalele subvenții de care ați bene­ ficiat și cum vă afectează creșterea prețurilor certificatelor de carbon și a prețurilor gazelor și energiei? Cred că este nevoie de o decizie strategică de accelerare a implementării măsurilor de sprijin adoptate de UE, dar, așa cum spuneam, este nevoie ca industria românească să aibă acces la energie, fără a fi obligată să o achiziționeze de la traderi mai mari sau mai mici, care anul trecut au denunțat unilateral contractele existente, pentru a vinde mai scump la bursă energia contractată deja de noi. Dacă dorim să avem industrie, investiții, taxe și impozite achitate la zi și fără întârziere, așa cum a făcut Alro în mod continuu și permanent, este obligatoriu să avem un acces corect la energia românească. Alro și industria românească, nu beneficiază, în momentul actual, de subvenții la prețul energiei electrice. În acest moment, nu există scheme de subvenționare pentru consumatorii industriali implementate de statul român. Înțelegem că

92

the level of the Alro Group there was an increase in the cost of goods sold by 48%, compared to the first quarter of 2021, which led to a net loss of 18 million lei, in the first quarter of this year, although the price of aluminum was in a continuous upward trend. That's why we decided to temporarily suspend the activity in three of the five electrolysis halls; we bought and processed cold primary metal on the market, thus reducing the total consumption of electricity, but at the same time, maintaining our total aluminium production. What should the Romanian state do to fur­ ther help the aluminum industry? What are the main subsidies you have received and how are the rise in carbon prices and gas and energy prices affecting you? I think that a strategic decision is needed to accelerate the implementation of the support measures adopted by the EU, but, as I said, it is necessary for the Romanian industry to have access to energy, without being forced to buy it from traders, smaller or bigger, which, last year, unilaterally terminated the existing contracts, in order to sell for more money the energy already contracted by us. If we want to have industry, investments, taxes and duties paid on time and without delay, as Alro has done continuously and permanently, it is mandatory to have a correct access to Romanian energy. Alro and the Romanian industry do not currently benefit from subsidies for the price of electricity. At this moment, there are no subsidy schemes for industrial consumers implemented by the Romanian state. We understand that there are steps taken in this regard, but I cannot tell you the status of these steps. The European Union has implemented a support scheme to offset the indirect costs of emissions (ETS) that we have paid through the cost of energy. This scheme has been transposed in Romania for the years 2019 and 2020, although it has been implemented at EU level since 2012, and another compensation mechanism will be implemented for 2021-2030. The source of the funds obtained by Romania for offsetting was from the auctioning of greenhouse gas emission allowances allocated to our country by European Union legislation. What are the main investments in energy ef­ ficiency and sustainable green investments


există demersuri făcute în acest sens, însă nu vă pot spune care este stadiul acestor demersuri. Uniunea Europeană a implementat o schemă suport pentru compensarea costurilor indirecte cu emisiile (ETS) pe care noi le-am plătit prin costul energiei. Această schemă a fost transpusă, în România, pentru anii 2019 și 2020, deși la nivelul UE este implementată din 2012, urmând ca pentru 2021-2030 să fie implementat un alt mecanism de compensare. Sursa fondurilor obținute de România pentru compensare a fost din licitarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite țării noastre prin legislația Uniunii Europene. Care sunt principalele investiții în eficiență energetică și investiții sustenabile, verzi, pe care le-ați realizat recent și pe care le aveți în vedere pe termen mediu și lung? Alro a investit peste 700 de milioane de dolari de la privatizare până în prezent în tehnologie, eficiență energetică și protecția mediului. Programele de eficiență energetică au condus la reducerea consumului de electricitate, prin modernizarea echipamentelor, dar și prin înființarea unei ecotopitorii, facilitate de reciclare a deșeurilor din aluminiu, cu o capacitate de 35.000 de tone, aluminiul produs aici necesitând un consum de energie cu aproximativ 95% mai mic comparativ cu tehnologia primară, prin electroliză. De asemenea, în ultimii 10 ani Alro a făcut investiții în protecția mediului, prin dezvoltarea unei capacități suplimentare la halda de deșeuri ecologice, a pus în funcțiune instalații de filtrare și de tratare a gazelor aferente secțiilor Turnătorie si EcoTopitorie, a montat stații de recirculare și de tratare a apei industriale la secțiile Turnătorie, Anozi și Electro-Energetică și a modernizat sistemele de ardere la cuptoarele ce utilizează gaz natural.

that you have made recently and that you are considering in the medium and long term? Since privatization, Alro has so far invested more than 700 million dollars in technology, energy efficiency and environmental protection. Energy efficiency programs have led to a reduction in electricity consumption, by modernizing equipment, but also by setting up an Eco-Melter, an aluminum waste recycling facility with a capacity of 35,000 tons, the aluminum produced here requiring energy consumption with about 95% lower compared to primary technology by electrolysis. Also, in the last 10 years, Alro has made investments in environmental protection, by developing an additional capacity at the ecological waste dump, put into operation filtration and gas treatment facilities related to the Foundry and Eco-Foundry sections, installed recirculation and treatment of industrial water in the Foundry, Anode and ElectroEnergy sections and modernized the combustion systems for natural gas furnaces. When do you think you will restart the closed units and operate at full capacity? The restart of the three electrolysis halls is estimated for next year, provided we secure our electricity needs at competitive prices. Unfortunately, as time goes on, we notice a lack of interest in solving the problems facing the industry, so the restart of the halls is starting to have a greater degree of uncertainty.

Când credeți că veți reporni unitățile închise și veți funcționa la capacitate optimă? Repornirea celor trei hale de electroliză este estimată pentru anul viitor, cu condiția să ne securizăm necesarul de energie electrică, la prețuri competitive. Din păcate, pe măsură ce trece timpul, constatăm lipsa de interes în rezolvarea problemelor cu care se confruntă industria, așa că repornirea halelor începe să aibă un grad de incertitudine din ce în ce mai mare.

Q2 2022


OIL & GAS

| noua filosofie / new mindframe

Obiectivele principale ale REPowerEU REPowerEU's main objectives

Î

n urma agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei împotriva Ucrainei, în martie 2022, liderii UE au convenit în cadrul Consiliului European să elimine treptat dependența Europei de importurile de energie rusești cât mai curând posibil. Recentele întreruperi ale aprovizionării cu gaze a Bulgariei și Poloniei demonstrează urgența de a aborda lipsa de fiabilitate a aprovizionării cu energie din Rusia. REPowerEU include patru direcții de acțiune: 1. economisirea energiei, 2. diversificarea aprovizionării, 3. înlocuirea rapidă a combustibililor fosili prin accelerarea tranziției Europei către energie curată, 4. combinarea inteligentă a investițiilor și reformelor. Luate împreună, aceste acțiuni vor transforma structural sistemul energetic al UE, a anunțat Comisia Europeană. ECONOMII DE ENERGIE Economisirea este cea mai rapidă și mai ieftină modalitate de a face față crizei energetice actuale. Scăderea consumului de energie reduce facturile mari la energie ale gospodăriilor și companiilor pe termen scurt și lung și scade importurile de combustibili fosili ruși. Reducerea consumului de energie prin creșterea eficienței este o componentă vitală a tranziției către o energie curată, care sporește reziliența economiei UE și protejează competitivitatea acesteia împotriva prețurilor ridicate ale combustibililor fosili. Fit for 55 urmează să scadă consumul de gaze cu 30% până în 2030, peste o treime din aceste economii provenind din îndeplinirea obiectivului

94

F

ollowing Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine, in March 2022, EU leaders agreed in the European Council to phase out Europe’s dependency on Russian energy imports as soon as possible. The recent gas supply interruptions to Bulgaria and Poland demonstrate the urgency to address the lack of reliability of Russian energy supplies. REPowerEU encompasses four directions for action: 1. save energy, 2. diversify supplies, 3. quickly substitute fossil fuels by accelerating Europe’s clean energy transition, 4. smartly combine investments and reforms. Taken together, these actions will structurally transform the EU’s energy system, announced the European Commission.

ENERGY SAVINGS Savings are the quickest and cheapest way to address the current energy crisis. Reducing energy consumption cuts households’ and companies’ high energy bills in the short and long term, and decreases imports of Russian fossil fuels. Reducing energy consumption through higher efficiency is a vital component of the clean energy transition which increases the resilience of the EU economy and shields its competitiveness against high fossil fuel prices.


DIVERSIFICAREA IMPORTURILOR DE ENERGIE În urma mandatului acordat de Consiliul European din martie, Comisia și statele membre au instituit o platformă energetică a UE pentru achiziționarea în comun voluntară de gaze, GNL și hidrogen. La 5 mai, Comisia și Bulgaria au înființat un prim grup operativ regional, ca parte a Platformei UE de achiziționare a energiei, în coordonare cu vecinii din sud-estul Europei. Platforma energetică a UE va îndeplini trei funcții de sprijinire a achiziționării în comun de gaze: • Agregarea și structurarea cererii • Utilizarea optimizată și transparentă a infrastructurii de import, stocare și transport a gazelor • Informare internațională

Fit for 55 would lower gas consumption by 30% by 2030, with more than a third of such savings coming from meeting the EU energy efficiency target. Updated modelling assesses the impact of the phase-out of Russian fossil fuel dependence in terms of higher energy prices and lower use of natural gas. A further reduction of energy consumption compared to the previous Energy Efficiency Directive proposal and higher renewable energy targets would enable the EU to fully meet the REPowerEU objectives, with other parts of the Fit for 55 package unchanged. The Commission, therefore, proposes to increase to 13% the binding target in the Energy Efficiency Directive. In addition, the Commission invites the Parliament and Council to enable additional savings and energy efficiency gains in buildings through the Energy Performance Fit for 55 urmează să scadă of Buildings Directive and to uphold the consumul de gaze cu 30% ambition of the Commission's proposal for a Regulation on Ecodesign for Suspână în 2030. tainable Products Fit for 55 would lower gas DIVERSIFYING ENERGY IMPORTS consumption by 30% Following the mandate by the Europeby 2030. an Council in March, the Commission and the Member States have set up an EU Energy Platform for the voluntary common purchase of gas, LNG and hydrogen. On 5 May, the Commission and Bulgaria set up a first regional task force, as part of the EU's Energy Purchase Platform, in coordination with neighbours in the south-east of Europe. The EU Energy Platform will fulfil three functions supporting common purchase of gas: • Demand aggregation and structuring • Optimised and transparent use of the import, storage and transmission gas infrastructure • International outreach

STIMULAREA REGENERABILELOR PENTRU ÎNLOCUIREA COMBUSTIBILILOR FOSILI Pe baza modelării impactului și a fezabilității, Comisia propune creșterea obiectivului prevăzut de Directiva privind energia din surse regenerabile la 45% până în 2030, de la 40% în propunerea de anul trecut. Astfel, capacitățile totale de producere a energiei din surse regenerabile ar ajunge la 1.236 GW până în 2030, comparativ cu 1.067 GW, cum prevedea Fit for 55 pentru 2030.

BOOSTING RENEWABLE ENERGY FOR SUBSTITUTING FOSSIL FUELS Based on its modelling of impacts and feasibility, the Commission is proposing to increase the target in the Renewable Energy Directive to 45% by 2030, up from 40% in last year’s proposal. This would bring the total renewable energy generation capacities to 1,236 GW by 2030, in comparison to 1,067 GW by 2030 envisaged under Fit for 55 for 2030.

UE în materie de eficiență energetică. Modelarea actualizată evaluează impactul eliminării treptate a dependenței de combustibili fosili din Rusia în ceea ce privește prețurile mai mari la energie și utilizarea mai scăzută a gazelor naturale. O reducere suplimentară a consumului de energie în comparație cu propunerea anterioară din directiva privind eficiența energetică și obiective mai ridicate privind energia din surse regenerabile ar permite UE să îndeplinească pe deplin obiectivele REPowerEU, în condițiile în care alte părți ale pachetului Fit for 55 ar rămâne neschimbate. Prin urmare, Comisia propune creșterea la 13% a obiectivului obligatoriu prevăzut de Directiva privind eficiența energetică. În plus, Comisia invită Parlamentul și Consiliul să permită economii suplimentare și creșterea eficienței energetice a clădirilor prin Directiva privind performanța energetică a clădirilor și să susțină ambiția propunerii Comisiei de regulament privind proiectarea ecologică a produselor durabile.

30%

Q2 2022


OIL & GAS

| evenimente / events

Proiectul Hidrogen – România avansează rapid Project Hydrogen - Romania is making rapid progress

P

arte a unei rețele dinamice de companii globale, centre de cercetare și consorții transnaționale – Alianța Europeană pentru Hidrogen – România are șansa redesenării sistemului său energetic pentru a-l pregăti pentru viitor; un viitor construit în jurul energiilor regenerabile și al sistemelor de stocare și conversie pe scară largă, pe baza infrastructurii existente și a resurselor naturale proprii. ”Noi acum suntem într-un stadiu în care hidrogenul trece de la chimie la energie”, a spus Ioan Iordache, președintele Asociației pentru Energia Hidrogenului, în cadrul conferinței “Proiectul Hidrogen – primii pași în România”, organizate de Energynomics, pe 26 aprilie. “Acum nu mai discutăm de hidrogen ca element folosit în procese tehnologice diverse, ci de hidrogen ca vector pentru energie. Asta va însemna o cantitate imensă de hidrogen care trebuie produsă și utilizată. Ne interesează hidrogenul curat, obținut din surse cu emisii cât mai reduse de carbon. Europa are planuri mari, până în 2050, legate de hidrogenul curat, din electroliză. Iar România trebuie să urmeze această tendință”, a adăugat el. Ioan Iordache s-a referit la trei proiecte europene în care Asociația pentru Energia Hidrogenului a fost parte: HyUnder, HyLAW și TeacHy. Proiectul HyUnder a studiat posibilitatea stocării hidrogenului în caverne de sare subterane, pe sezoane. ”În România avem acest potențial și suntem printre primii care am studiat și am pus pe hârtie acest lucru. Sunt companii de renume în Europa care au participat în acest proiect,

96

P

art of a dynamic network of global companies, research centers and transnational consortia – the European Hydrogen Alliance – Romania has the chance to redesign its energy system to prepare it for the future; a future built around renewable energies and large-scale storage and energy conversion systems, building on existing infrastructure and available natural resources. “We are now at the stage where hydrogen is moving from chemistry to energy”, said Ioan Iordache, president of the Romanian Association for Hydrogen Energy (AEHR), during the conference “Project Hydrogen – the first steps in Romania”, organised by Energynomics, on April 26. “Now we are no longer talking about hydrogen as an element used in various technological processes, but hydrogen as a vector for energy. This will mean a huge amount of hydrogen that needs to be produced and used. We are interested in clean hydrogen, obtained from as low carbon sources as possible. Europe has big plans by 2050 for clean hydrogen from electrolysis. And Romania has to follow this trend”, he added. Ioan Iordache referred to three European projects in which the Hydrogen Energy Association was part of: HyUnder, HyLAW and TeacHy. The HyUnder project studied the possibility of hydrogen storage in underground salt caverns over seasons. “In Romania we have this potential and we are among the first to study and put this on paper.


precum Shell, Hinicio sau E.ON. Și în cadrul proiectului HyLAW au participat mai mulți actori din Europa care au studiat barierele administrative și legislative referitoare la hidrogen și pile de combustie. În cadrul proiectului TeacHy am participat, împreună cu Politehnica din București și mai mulți parteneri, dezvoltând numeroase proiecte – ultimul proiect este dezvoltarea unei curricule europene de master pentru ingineri, pentru a înțelege, a învăța mai bine și a aprofunda domeniul hidrogenului și pilelor de combustie”, a afirmat Iordache. El a prezentat o listă de 10 companii din România mari producătoare de hidrogen: Azomureș, Chimcomplex, Erdemir Târgoviște, Hoeganaes Buzău, Interagro, Liberty Galați, Lukoil – Petrotel, OMV Petrom, Petromidia (Rompetrol) și Saint-Gobain – Air Liquide. SOLUȚII DE LA SOLAR TURBINES România și-ar putea atinge obiectivul referitor la hidrogen în proporție de 100% până în 2030, a apreciat Benoit Fécamp, Market Development Manager for Alternative Fuels, Hydrogen, Decarbonization, Process Off-gas la Solar Turbines. Solar Turbines reprezintă unul din cei mai mari producători de turbine pe gaz, cu peste 16.000 de unități vândute în toată lumea. Divizie a Caterpillar, Solar Turbines are 8.000 de angajați și 65 de birouri și puncte de vânzare, precum și instalări în peste 100 de țări. ”Hidrogenul nu este o noutate pentru noi, lucrăm cu hidrogen de circa 40 ani și am acumulat o experiență masivă în operarea și securizarea rețelelor de hidrogen. Am avansat până la o pondere de operare cu 83% hidrogen la arderea în turbine. Avem 55 e unități pe hidrogen în operare, cu peste 2 milioane de ore de operare, inclusiv cinci sisteme Titan 130 SoLoNOx”, a mai spus Benoit Fécamp, precizând că Solar Turbines este în măsură să ofere încă de azi turbine cu gaz alimentate 100% cu hidrogen. POTENȚIALUL ROMÂNIEI România poate deveni o ”Vale a Hidrogenului Albastru” în Uniunea Europeană, întrucât deține resurse de gaze, capacități de stocare a carbonului și industrie variată care poate utiliza această resursă, a afirmat, marți, Ionuț Ciubotaru, vicepreședinte pentru Dezvoltarea Afacerilor, OMV Petrom. „În momentul acesta suntem al doilea producător de gaze din UE după Țările de Jos și avem marea oportunitate de a deveni primul producător de gaz natural din Uniunea Europeană, dacă vom accesa resursele de gaze din Marea Neagră, cu toate avantajele pe care această investiție le poate

There are renowned companies in Europe that have participated in this project, such as Shell, Hinicio or E.ON. Several actors from Europe also participated in the HyLAW project, studying the administrative and legislative barriers related to hydrogen and fuel cells. Within the TeacHy project, we participated, together with Politehnica from Bucharest and several partners, in developing numerous projects — the last project is the development of a European Master Curriculum for Engineers, in order to understand, learn better and deepen the field of hydrogen and fuel cells”, said Iordache. He presented a list of 10 major companies in Romania producing hydrogen: Azomures, Chimcomplex, Erdemir Targoviste, Hoeganaes Buzău, Interagro, Liberty Galați, Lukoil – Petrotel, OMV Petrom, Petromidia (Rompetrol) and Saint-Gobain – Air Liquide. SOLUTIONS FROM SOLAR TURBINES Romania could reach its 100% hydrogen target by 2030, considers Benoit Fécamp, Market Development Manager for Alternative Fuels, Hydrogen, Decarbonization, Process Off-gas at Solar Turbines. Solar Turbines is one of the largest producers of gas turbines, with more than 16,000 units sold worldwide. A Caterpillar’s division, Solar Turbines has 8,000 employees and 65 offices and outlets, as well as installations in more than 100 countries. “Hydrogen is not something new to us, we have been working with hydrogen for about 40 years and we have accumulated a massive experience in operating and securing hydrogen networks. We’ve advanced to an 83% hydrogen operating weight when burning in turbines. We have 55 hydrogen units in operation, with over 2 million operating hours, including five Titan 130 SoLoNOx systems”, he said, adding that Solar Turbines is able to offer even today gas turbines fired with 100% hydrogen. ROMANIA'S POTENTIAL Romania could become a “Blue Hydrogen Valley” in the European Union, as it has gas resources, carbon storage capacity and a diverse industry that can use this resource, said on Tuesday Ionut Ciubotaru, Vice President for Business Development, OMV Petrom. We are currently the second largest gas producer in the EU after the Netherlands and we have the great opportunity to become the largest natural gas producer in the

10 10 companii din România mari producătoare de hidrogen: Azomureș, Chimcomplex, Erdemir Târgoviște, Hoeganaes Buzău, Interagro, Liberty Galați, Lukoil – Petrotel, OMV Petrom, Petromidia (Rompetrol) și Saint‑Gobain – Air Liquide. 10 major companies in Romania producing hydrogen: Azomures, Chimcomplex, Erdemir Targoviste, Hoeganaes Buzău, Interagro, Liberty Galați, Lukoil – Petrotel, OMV Petrom, Petromidia (Rompetrol) and Saint Gobain – Air Liquide.

Q2 2022


OIL & GAS

| evenimente / events Parteneriatul european pentru tehnologiile cu hidrogen European Partnership for Hydrogen Technologies Depozitare și Distribuţie H2 H2 Storage & Distribution 22 proiecte/ 22 Projects 55,8 milioane de euro/ € 55.8 million

3% 5%

Aria H2 H2 Valleys 3 proiecte/ 3 Projects 35 de milioane de euro/ € 35 million

6% 287 de proiecte sprijinite pentru 1,08 miliarde EUR (*)

H2 Utilizări finale H2 End Uses • Aplicaţii de transport/ Transport Applications • Căldură și energie curată/ Clean Heat and Power

69%

17%

287 projects supported for € 1.08 bn (*)

Producţie H2 H2 Production

159 proiecte/ 159 Projects 739,6 milioane de euro/ € 739.6 million

Sursa/Source: European Partnership

• Electroliză/ Electrolysis • Altele/ Other routes (*) Suport similar cu al altor surse de finanţare: 1,08 miliarde EUR (*) Similar leverage of other sources of funding: € 1.08 bn

aduce în ceea ce privește locurile de muncă, veniturile la bugetul de stat și independența României de importuri. Dacă nu vom accesa aceste resurse, Price-Waterhouse-Coopers a previzionat că 50% din necesarul de consum de gaz va veni din import în anul 2030”, a spus Ciubotaru. În plus, România poate stoca dioxid de carbon în rezervoarele goale de țiței și gaze. „Evident, trebuie făcute teste și trebuie ajustată legislația, dar există posibilitatea aceasta, trebuie să o luăm în calcul și să avem în vedere că putem deveni unul dintre cei mai mari stocatori din UE de dioxid de carbon”, a continuat oficialul de la OMV Petrom.

Energia va fi mult mai scumpă, iar cuvântul de ordine va fi intrarea masivă a regenerabilelor în piață.

Energy will be much more expensive and the word of order will be the massive entry of renewables into the market. Cătălin Stancu Associated Senior Expert, Horváth Totodată, țara noastră are o industrie variată unde se poate utiliza hidrogen. „România are o diversitate industrială foarte bună, ceea ce ne conduce la ideea că vom avea în viitor, probabil, consumatori locali de hidrogen. Toate aceste trei argumente le folosesc pentru a vă aduce în vedere un concept pe care încercăm să îl promovăm, acela că România poate deveni o «Vale a Hidrogenului Albastru» în UE”, a mai spus Ciubotaru.

98

Cross-cutting Cross-cutting 46 proiecte/ 46 Projects 65 de milioane de euro/ € 65 million

57 de proiecte/ 57 Projects 181 de milioane de euro/ € 181 million

European Union, if we access the gas resources of the Black Sea, with all the benefits that this investment has in terms of jobs, state budget revenues and Romania’s independence from imports. If we do not access these resources, PriceWaterhouse-Coopers has forecast that 50% of gas consumption will be imported in 2030,” said Ciubotaru. In addition, Romania can store carbon dioxide in empty oil and gas deposits. “Obviously, tests need to be done and legislation needs to be adjusted, but there is a possibility, we need to consider it and keep in mind that we can become one of the largest carbon dioxide stockers in the EU,” OMV Petrom official continued. At the same time, our country has a diverse industry where hydrogen can be used. “Romania has a very good industrial diversity, which leads us to the idea that we will probably have local hydrogen consumers in the future. I use all these three arguments to bring to your attention a concept that we are trying to promote, that that Romania can become a ‘Valley of Blue Hydrogen’ in the EU,” Ciubotaru added. ELIMINATION OF DEPENDENCE ON RUSSIA RELY ON HYDROGEN European plans regarding the development of the energy industry and the reduction of dependence on imports have changed radically with the invasion of Ukraine, says Cătălin Stancu, Associated Senior Expert, Horváth.


ELIMINAREA DEPENDENȚEI DE RUSIA DEPINDE DE HIDROGEN Planurile europene referitoare la dezvoltarea industriei energetice și reducerea dependenței de importuri s-au schimbat radical odată cu invazia din Ucraina, spune Cătălin Stancu, Associated Senior Expert, Horváth. ”Am intrat într-o logică cu mult diferită față de ce planificasem, asta în condițiile în care oricum Green Deal-ul era pe un trend ascendent și se încerca ajungerea la un acord care să crească țintele de decarbonare de la 40 la 55%, restul țintelor vechi să crească spre 40%, la fel și eficiența energetică. Se întâmplă evenimentul nenorocit din 24 februarie și brusc toată Europa realizează că suntem mult prea dependenți de sursele de energie dintr-o singură țară – Rusia”, a subliniat el. Cifrele Comisiei Europene (CE) arată că suntem dependenți în proporție de 27% de petrolul rusesc, și de 40% în ceea ce privește gazele rusești, în condițiile în care Europa e dependentă în proporție de 90% de importurile de gaze. Dependența pe cărbune este de 50%. ”Piața energiei se schimbă dramatic. Viziunea CE este că trebuie să fim mai permisivi cu producția de energie pe cărbune, după cum susține Franz Timmermans. Dar, în condițiile în care nu vor fi afectate politicile referitoare la CO2, energia va fi mult mai scumpă, iar cuvântul de ordine va fi intrarea masivă a regenerabilelor în piață”, a mai spus Cătălin Stancu. Regenerabilele au cel mai mic cost unitar anual de producție și nu pot fi controlate de nici un mare jucător, pentru a crea dependență. COOPERARE ”Este foarte important să dezvoltăm conexiunile româno-bulgare din domeniul hidrogenului”, a spus Daria Vladikova, președinte al Asociației Bulgare pentru Hidrogen, Pile de Combustie și Stocare de Energie. Deocamdată, în Bulgaria nu există mașini sau infrastructură pe hidrogen, dar prognoza pentru anul 2025 arată că vor exista 120 de vehicule și 5 stații de încărcare, iar în 2030 – 600 de vehicule și 14 stații de încărcare, a mai spus Daria Vladikova. Deocamdată nici Bulgaria nu are aprobată o strategie a hidrogenului, ea există, însă, în draft și va fi aprobată în cadrul planului național de redresare. În același timp, municipalitatea din Sofia lucrează la conversia autobuzelor locale prin dotarea cu motoare axate pe pile de combustie, a mai spus ea.

“We went into a very different situation from what we had planned, given that the Green Deal was on an upward trend anyway and it was trying to reach an agreement that would increase the decarbonisation targets from 40 to 55%, the rest of the old targets to increase to 40%, and energy efficiency, too. The wretched event happens on February 24 and suddenly all of Europe realises that we are too dependent on energy sources in one country — Russia,” he insisted. European Commission (EC) figures show that we are 27% dependent on Russian oil and 40% in terms of Russian gas, while Europe is 90% dependent on gas imports. Dependence on coal is 50%. The energy market is changing dramatically. The EC’s vision is that we need to be more lenient with coal-fired energy production, as even Franz Timmermans argues. But, given that CO2 policies will not be affected, energy will be much more expensive and the word of order will be the massive entry of renewables into the market”, said Cătălin Stancu. Renewables have the lowest annual unit cost of production and they cannot be controlled by any large player to create dependency. COOPERATION “It is very important to develop the RomanianBulgarian connections in the field of hydrogen”, said Daria Vladikova, President of the Bulgarian Association for Hydrogen, Fuel Cells and Energy Storage. So far, there are no hydrogen cars or infrastructure in Bulgaria, but the forecast for 2025 shows that there will be 120 vehicles and 5 charging stations, and in 2030-600 vehicles and 14 charging stations, Daria Vladikova said. Bulgaria has not yet approved a hydrogen strategy, but it exists in the draft and will be approved under the National Recovery Plan. At the same time, Sofia’s municipality is working on the conversion of local buses by equipping fuel cell engines, she said. Conferința online “Proiectul Hidrogen – primii pași în România” a fost organizată de Energynomics, cu sprijinul partenerilor noștri Electroservice RB, Horváth, Linde Gas, Solar Turbines.

The conference “Project Hydrogen – the first steps in Romania”, organized by Energynomics, with the support of our partners Electroservice RB, Horváth, Linde Gas, Solar Turbines.

Q2 2022


OIL & GAS

| stiri , / news

GSP a semnat cu canadienii de la Trillion Energy Grup Servicii Petroliere (GSP) a semnat un acord de servicii de foraj offshore cu Trillion Energy International pentru programul de foraj 2022 – 2023 în zăcământul de gaze din subbazinul South Akcakoca (SASB), aflat pe teritoriul maritim al Turciei. Perimetrul SASB cuprinde o suprafață totală de 12.385 ha, fiind unul dintre cele mai mari proiecte de producție și dezvoltare de gaze naturale situate în Marea Neagră. Programul de foraj al Trillion Energy International acoperă 2022-2023 și include forarea a 5 puțuri de pe platformele existente de producție, utilizând platforma GSP Uranus. Grup Servicii Petroliere este lider regional în sectorul de servicii integrate offshore pentru industria de petrol și gaze. Compania operează o flotă extinsă și diversificată de platforme mobile de foraj offshore, nave multifuncționale de asistență și aprovizionare offshore, nave pentru construcții marine, instalare conducte submarine. De asemenea, deține și operează cea mai puternică macara plutitoare din bazinul Mării Negre, GSP Neptun, cu o capacitate de 1.800 de tone.

Rompetrol – investiție de 4,2 milioane de dolari la Vega Ploiești

GSP signed with Trillion Energy of Canada Grup Servicii Petroliere (GSP) has signed an offshore drilling service agreement with Trillion Energy International for the 20222023 drilling program in the South Akcakoca sub-basin (SASB) gas field, in Turkey’s maritime territory. The SASB perimeter covers a total area of 12,385 ha, being one of the largest natural gas production and development projects located in the Black Sea. Trillion Energy International’s drilling program covers 2022-2023 and includes drilling 5 wells on existing production platforms using the GSP’s Uranus platform. Grup Servicii Petroliere is the regional leader in the integrated offshore services sector for the oil and gas industry. The company operates an extensive and diversified fleet of mobile offshore drilling rigs, multifunctional offshore support and supply vessels, marine construction vessels, and submarine pipeline installation. It also owns and operates the most powerful Black Sea floating crane in the Black Sea basin, GSP Neptune, with a capacity of 1,800 tons.

100

Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol), a finalizat o investiție de 4,2 milioane de dolari în modernizarea Instalației de Distilare în Vid (DV) din cadrul rafinăriei Vega Ploiești. Proiectul va contribui la îmbunătățirea proceselor operaționale și va avea, de asemenea, un impact pozitiv în ceea ce privește creșterea gradului de protecție a mediului înconjurător. În 2022, Rompetrol Rafinare a planificat o producție de aproximativ 140.000 de tone de bitum, cu circa 20.000 de tone peste nivelul atins în 2019, an în care a fost obținută cea mai mare cantitate de bitum, până în prezent.

Rompetrol – 4.2 mln. Dollars investment at Vega Rompetrol Rafinare, a member company of the KMG International Group (Rompetrol), has completed a 4.2 million USD investment in the modernization of the Vacuum Distillation (DV) Plant at the Vega Ploieşti refinery. The project will help to improve operational processes and will also have a positive impact in terms of increasing the protection of the environment. In 2022, Rompetrol Rafinare planned a production of approximately 140 thousand tons of bitumen, with about 20 thousand tons above the level reached in 2019, the year in which the largest amount of bitumen was obtained, so far.


Strategie de decarbonizare a rețelei de transport de gaze Decarbonization strategy for the gas network Banca Europeană pentru Investiții (BEI) și Transgaz au semnat un acord privind furnizarea de servicii de consultanță pentru elaborarea și dezvoltarea unei strategii de decarbonizare a rețelei de transport gaze naturale din România. “Astfel de proiecte sunt deosebit de oportune în contextul geopolitic actual”, a declarat Christian Kettel Thomsen, vicepreședinte al BEI. Experții BEI vor colabora cu reprezentanții Transgaz pentru a analiza starea rețelei de transport de gaze naturale a României, precum și inventarul emisiilor de GES și politicile privind vulnerabilitatea climatică. Strategia va include măsuri care să contribuie la reducerea emisiilor în cadrul rețelei, precum și criterii de adaptare pentru atenuarea riscurilor climatice, subliniind necesarul investițional și sursele de finanțare relevante, acolo unde este cazul.

The European Investment Bank (EIB) and Transgaz have signed an agreement for the provision of advisory services to prepare and develop a decarbonisation strategy for Romania’s gas network. “Projects such as this one are particularly timely in view of the current geo-political context”, said Christian Kettel Thomsen, EIB VicePresident. EIB experts will work alongside Transgaz staff to analyse the status of Romania’s gas network as well as its GHG emission inventory and climate vulnerability policies. The strategy will include measures to help reduce emissions within the network, as well as adaptation criteria to mitigate climate risks, highlighting investment needs and relevant financing sources where relevant.

Austria își va majora la 58% rezervele strategice de gaze Austria will increase its strategic gas reserves by 58% Guvernul Austriei a decis să își majoreze rezervele strategice de gaze la 58,5% – cât să acopere consumul timp de două luni de iarnă – pentru a reduce dependența de Rusia, în perspectiva unei posibile opriri a furnizării. Planul, care mai trebuie aprobat de Parlament, prevede, de asemenea, conectarea tuturor instalațiilor de înmagazinare la rețeaua de gazoducte austriece și renunțarea la capacitățile pe care companiile nu le utilizează. În acest fel, rezerva strategică de gaze va crește cu 7,4 TWh, de la 12,6 TWh în prezent la 20 TWh (plus 58,7%), ceea ce va permite acoperirea consumului timp de două luni de iarnă. Volumul suplimentar de gaze din rezerva strategică austriacă nu va proveni din surse rusești, scopul fiind de a reduce dependența de Rusia, de unde provine 80% din cantitatea importată.

The Austrian government decided on Wednesday to increase its strategic gas reserves to 58.5% – enough to cover consumption for two winter months – to reduce dependence on Russia, having in mind a possible supply shutdown. This plan, which must be approved by Parliament, also provides for the connection of all storage facilities to the Austrian gas pipeline network and the abandonment of capacity that companies do not use. In this way, the strategic gas reserve will increase by 7.4 TWh, from 12.6 TWh currently to 20 TWh (plus 58.7%), which will cover consumption for two winter months. The additional volume of gas from the Austrian strategic reserve will not come from Russian sources, the aim being to reduce dependence on Russia, from where 80% of the imported quantity comes.

Q2 2022


OIL & GAS

| stiri , / news

Ajutor la strategia pentru hidrogen Banca Mondială ne va ajuta cu un set de materiale în privința reglementărilor tehnice în ceea ce privește hidrogenul, a anunțat vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. „Avem consultanță de la Banca Mondială și se pare că ne vor ajuta cu un set de materiale în privința reglementărilor tehnice în ceea ce privește hidrogenul. Vorbim despre rețele, pregătirea rețelelor de gaze pentru injectarea de hidrogen

ș.a.m.d. Pe partea de licențe, cred că deja de anul trecut a fost modificată reglementarea care se referă la emiterea licențelor”, a mai spus Nagy-Bege. Anterior, secretarul de stat în Ministerul Energiei Constantin Ștefan anunțase că ministerul de resort a inițiat demersurile pentru elaborarea strategiei naționale privind producerea energiei din hidrogen, în contextul în care România se confruntă cu o criză energetică și cu criza provocată de războiul din Ucraina.

Help for the hydrogen strategy The World Bank will help us with a set of materials on technical regulations regarding hydrogen, Zoltan Nagy-Bege, vice-president of the National Energy Regulatory Authority (ANRE), said. „ We have advice from the World Bank and it seems that they will help us with a set of materials regarding the technical regulations regarding hydrogen. We are talking about grids, preparing gas grids for hydrogen injection and so on. On the licensing side, I think that the regulations

regarding the issuance of licenses have already been modified since last year”, Nagy-Bege also said. Previously, the Secretary of State in the Ministry of Energy, Constantin Ştefan, announced in a conference that the relevant ministry initiated the steps for the elaboration of the national strategy regarding the production of hydrogen energy, in the context in which Romania is facing an energy crisis caused by the war in Ukraine.

Polonia a reziliat acordul privind Yamal

Poland terminated the Yamal agreement

Autoritățile de la Varșovia au reziliat acordul cu Rusia vizând furnizarea de gaze naturale prin gazoductul Yamal, după ce Polonia a respins solicitarea de a plăti în ruble pentru combustibilul livrat de Rusia, iar Moscova a răspuns prin întreruperea livrărilor de gaze la finele lunii aprilie. Decizia autorităților de la Varșovia nu afectează livrările de gaze din Germania spre Polonia prin conducta Yamal, care este operată de o companie poloneză. Grupul polonez de gaze PGNiG a comunicat grupului rus Gazprom încă din 2019 că nu va reînnoi acest contract, care urma să expire la finele lui 2022. Gazprom a anunțat la finele lunii aprilie suspendarea livrărilor de gaze spre Bulgaria și Polonia, după ce aceste state membre ale Uniunii Europene au refuzat să își achite facturile la gaze în ruble, așa cum a cerut Vladimir Putin.

Warsaw authorities announced on Monday that they have terminated the agreement with Russia on the supply of natural gas through the Yamal gas pipeline, after Poland rejected the request to pay in rubles for fuel supplied by Russia, and Moscow responded by interrupting gas supplies at the end of April. The Warsaw authorities’ decision did not affect German gas supplies to Poland via the Yamal pipeline, which is operated by a Polish company. Polish gas group PGNiG had told Russia’s Gazprom group in 2019 that it would not renew the contract, which was due to expire at the end of 2022. Gazprom announced in late April the suspension of gas supplies to Bulgaria and Poland after EU member states refused to pay their gas bills in rubles, as Vladimir Putin had demanded.

102


114

124

ELECTRICITY


ELECTRICITY

| avem un plan / we have a plan

Fosta termocentrală Doicești cel mai bun amplasament pentru primul SMR din România Doicești former thermal power plant the best location for the first SMR in Romania

T

1,2

erenul fostei termocentrale de la Doicești este cel mai bun amplasament pentru primul reactor modular american de mici dimensiuni (SMR) din România, a anunțat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Amplasamentul a fost identificat în urma unui studiu aprofundat realizat cu fonduri în valoare de 1,2 milioane de dolari primite de Nuclearelectrica la începutul anului 2021, în cadrul unui grant oferit de USTDA pentru a identifica și evalua diferite soluții pentru implementarea reactoarelor modulare mici în România.

1,2 milioane de dolari au fost alocate pentru identificarea amplasamentului de la Doicești.

DE LA CĂRBUNE, LA NUCLEAR Fosta termocentrală de la Doicești “a obținut toate calificările în ceea ce $ 1.2 million has been allocated privește securitatea, fiind considerat to identify the Doicești site. adecvat în această fază conform criteriilor de proiectare și principiilor de securitate ale reactoarelor modulare mici NuScale”, a declarat Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica. Amplasamentul se află în prezent în proprietatea grupului E-INFRA, deținut de antreprenorii clujeni Teofil Mureșan, Simion Mureșan și Marian Pantazescu. Acesta intenționa inițial să construiască mai multe centrale pe gaz și solare la Doicești, a scris profit.ro, însă a intrat în parteneriat cu Nuclearelectrica după debutul căutărilor companiei de stat românești pentru cel mai bun loc de amplasare a SMR. Nu există încă informații cu privire la formula de parteneriat pentru dezvoltarea proiectului, respectiv dacă terenul va fi vândut, închiriat sau pus la dispoziție în altă modalitate. "Implementarea reactorului modular de mici dimensiuni de la NuScale pe amplasamentul de la Doicești va avea beneficii dovedite în materie de securitate energetică și de mediu prin generarea de

104

T

he site of the former Doiceşti thermal power plant is the best location for the first US-designed small modular reactor (SMR) in Romania, the Minister of Energy, Virgil Popescu, announced. The site was identified following an in-depth and thorough examination process conducted within a $1.2 million USTDA grant awarded to Nuclearelectrica in early 2021, to identify and assess several sites across Romania for SMR deployment. FROM COAL TO NUCLEAR The former Doicești power plant “achieved all the qualifications in terms of safety, appropriate for NuScale’s design and the most advanced criteria and safety principles”, said Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica. The site is currently owned by the E-INFRA group, owned by Cluj entrepreneurs Teofil Mureșan, Simion Mureșan and Marian Pantazescu. It originally intended to build more gas and solar power plants at Doicești, profit.ro wrote, but entered into a partnership with Nuclearelectrica after the Romanian state-owned company began searching for the best site for the SMR. There is no information yet on the partnership formula for developing the project, i.e. whether the land will be sold, leased or otherwise made available. "The deployment of NuScale's smallscale modular reactor at the Doicești site will have proven energy security and environmental benefits through the generation of safe, stable, affordable and clean emission-free energy. In addition, the project will bring direct socio-economic benefits to the community it serves and generate continued prosperity for the industry and regional economy. I thank our American partners for supporting and sustaining Romania's nuclear programs, a bilateral strategic


energie sigură, stabilă, accesibilă și curată, fără emisii. În plus, proiectul va aduce beneficii socio-economice directe comunității pe care o deservește și va genera prosperitate continuă pentru industria și economia regională. Le mulțumesc partenerilor noștri americani pentru că au sprijinit și au susținut programele nucleare din România, un parteneriat strategic bilateral început în anii 1980", a declarat ministrul Popescu. NUCLEAR ȘI FOTOVOLTAICE Comunitatea din Doicești are, de asemenea, potențialul unor beneficii multiple, susține Ministerul Energiei, referindu-se la avansul proiectului prin care NuScale și Nuclearelectrica își propun implementarea în România, în acest deceniu, a primei centrale electrice NuScale cu 6 module, de 462 MWe. Se estimează că centrala electrică NuScale cu 6 module va genera 193 de locuri de muncă permanente, 1.500 de locuri de muncă în construcții, 2.300 de locuri de muncă în producție și va ajuta România să evite producerea a 4 milioane de tone de emisii de CO2 pe an", afirmă instituția. "Ne uităm la același amplasament pentru a instala și capacități fotovoltaice suplimentare, în paralel cu cele nucleare”, a mai anunțat Cosmin Ghiță, vorbind despre modularitatea reactorului NuScale și despre faptul că acesta poate fi pornit și oprit cu ușurință, ceea ce permite mai multă flexibilitate în operare decât în cazul reactoarele tradiționale. “Considerăm că aceasta este o oportunitate care ne permite să instalăm capacități semnificative de generare din surse regenerabile în

partnership that began in the 1980s," said Minister Popescu. NUCLEAR AND PHOTOVOLTAICS The community of Doicești also has the potential for multiple benefits, says the Ministry of Energy, referring to the progress of the project through which NuScale and Nuclearelectrica aim to implement Romania's first 462 MWe 6-module NuScale power plant this decade. The NuScale 6-module power plant is expected to generate 193 permanent jobs, 1,500 construction jobs, 2,300 production jobs and help Romania avoid 4 million tons of CO2 emissions per year," the institution says. “We are looking at the same site to also deploy some extra solar capacity, in conjunction with this”, Cosmin Ghiță also announced, mentioning the modularity and the way the NuScale reactor can be shut on and off easily, which allows for increased flexibility in operation than traditional reactors. “We see this as an opportunity to enable more deployment of renewables at the same site. All in all, we are looking at a total of around 600 MW of installed capacities in between the two, but we need to confirm this through more studies”, he explained. Romania, together with US partner NuScale, plan to complete the construction of the first commercial SMR in 2027-2028, close to the date when Unit 1 of the Cernavodă Nuclear Power Plant with an installed capacity of 700 MWh will be shut down for rehabilitation works.

Reactorul modular de mici dimensiuni NuScale NuScale's small-scale modular reactor

Q2 2022


ELECTRICITY

| avem un plan / we have a plan

același loc. În total, ne gândim la un total de aproximativ 600 MW în capacități instalate, dar aceasta va trebui să fie confirmată de studii ulterioare", a explicat el. România, alături de partenerul american NuScale, ar vrea să finalizeze construcția primului SMR comercial în 2027-2028, aproape de data când Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă cu o putere instalată de 700 MWh va fi oprită pentru lucrări de reabilitare. Directorul general Cosmin Ghiță s-a referit la costurile care sunt avute în vedere. Abia odată cu decizia privind amplasamentul luată, poate începe lucrul la studiile tehnice și inginerești adaptate condițiilor reale din teren, a precizat el. “În baza acestora și a bugetelor rezultate va fi luată decizia finală de investiție”, a spus Ghiță. Pentru a oferi un nivel de așteptări, oficialul Nuclearelectrica a invocat studiile internaționale cu privire la costul comparativ al tehnologiilor de generare a electricității. “Dacă pentru cărbune, avem circa 90 de dolari pe MW de electricitate produsă, pentru energia nucleară produsă în centrale mare, vorbim despre circa 70 de dolari pe MW, în cazul SMR nivelul costului este de circa 60 de dolari pe MW. Ca urmare, avem un profil economic favorabil”, a spus Cosmin Ghiță. HUB SMR ÎN ROMÂNIA Tehnologia SMR a NuScale cea mai matură în ceea ce privește aprobările, fiind prima și singura tehnologie SMR din lume care a primit aprobarea din partea Comisiei SUA de Reglementare Nucleară în august 2020, are în același timp și cele mai avansate planuri de implementare, cu contracte deja confirmate pentru dezvoltarea componentelor sale. Potrivit Ministerului Energiei, în urma selectării amplasamentului, România are potențialul de a implementa primele reactoare modulare mici din Europa și de a deveni un catalizator pentru implementarea SMR în regiune, în special în alte țări din cadrul Inițiativei celor Trei Mări care doresc să își consolideze securitatea energetică cu o sursă de energie sigură, stabilă, accesibilă și curată și să își atingă în același timp obiectivele de decarbonizare. "Fiind printre primele țări care se alătură demersului de independență energetică cu una dintre cele mai

106

General Manager Cosmin Ghiță referred to the costs that are being considered. Only once the decision on the location has been taken can work begin on technical and engineering studies adapted to the real conditions on the ground, he said. "On the basis of these and the resulting budgets, the final investment decision will be taken," Ghiță said. To provide a level of expectation, the Nuclearelectrica official cited international studies on the comparative levelized cost of electricity based on different generation technologies. "If for coal, we have about 90 dollars per MW of electricity produced, for nuclear power produced in large plants, we are talking about 70 dollars per MW, in the case of SMR the cost level is about 60 dollars per MW. As a result, we have a very good economicity," said Cosmin Ghiță.

SMR HUB IN ROMANIA NuScale's SMR is the most mature SMR technology in terms of approvals, being the first and only SMR technology in the world to receive approval from the US Nuclear Regulatory Commission in August 2020, also has the most advanced deployment plans, with contracts already confirmed for the development of its components. According to the Ministry of Energy, following the site selection, Romania has the potential to deploy the first small modular reactors in Europe and to become a catalyst for the implementation of SMR in the region, especially in other Three Seas Initiative countries that want to strengthen their energy security with a safe, stable, affordable and clean source of energy while achieving their decarbonisation goals. "Being among the first countries to join the drive for energy independence with one of the most advanced nuclear energy technologies, NuScale's innovative small modular reactor technology, Romania will gain a leading position and multiple socio-economic benefits: it has the potential to become a base for supporting the production and assembly of SMR components and a centre for training and education of future operators and specialists." Minister Counselor for Commercial Affairs for European Union and Senior Commercial Officer for Europe, Department of Commerce Mike Lally announced the US-Romania Workplan on SMR nuclear cooperation. Mike Lally insisted on the opportunity for Romania and the US to develop an extensive


avansate tehnologii de energie nucleară, tehnologia inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale, România va obține o poziție de lider și multiple beneficii socio-economice: are potențialul de a deveni o bază pentru susținerea producției și asamblarea componentelor SMR și un centru de pregătire și formare a viitorilor operatori și specialiști.” Ministrul-consilier pe probleme comerciale pentru Uniunea Europeană și Director comercial principal pentru Europa în Departamentul Comerțului, Mike Lally, s-a referit la planul de lucru SUA-România privind cooperarea în domeniul nuclear SMR. Mike Lally a insistat asupra oportunității ca România și SUA să dezvolte un lanț valoric industrial extins legat de SMR, în țară și în regiune. România va dezvolta primul simulator pentru camera de comandă a unui SMR NuScale din Europa, care va fi utilizat pentru formarea noii generații de ingineri. SIMULATOR PENTRU CAMERA DE COMANDĂ Conform programului FIRST - Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (infrastructura de bază pentru utilizarea responsabilă a tehnologiei reactoarelor modulare de mici dimensiuni), Statele Unite vor pune la dispoziția României un simulator de reactor nuclear de mici dimensiuni (SMR), pentru ca România să poate pune bazele unui Centru E2 la Universitatea Politehnica din București. Centrul E2 va ajuta la avansarea obiectivelor României de a deveni lider în amplasarea securizată și sigură a reactoarelor SMR și crearea unui centru educațional și de instruire în domeniul SMR în regiune. Decizia vine ca urmare a Acordului inter-guvernamental de cooperare cu privire la programul de energie nucleară al României (IGA), semnat în decembrie 2020, prin care s-a consolidat o relație de mai multe decenii în domeniul dezvoltării energiei nucleare de uz civil. „Îmi face plăcere să ne îndeplinim angajamentul pe care ni l-am luat prin Pachetul Nuclear Futures, pe care l-am anunțat la conferința COP 26 în luna noiembrie” – a declarat subsecretarul de stat pentru controlul armelor și securitate internațională, Bonnie Jenkins – “acela de a pune la dispoziția României un simulator SMR care să sprijine programul ambițios pentru energie nucleară al României și obiectivul acesteia de a deveni un centru SMR regional”. “Nu există un partener mai bun ca România în regiune”, a mai afirmat oficialul american.

industrial value chain related to SMRs in the country and in the region. Romania will develop Europe's first NuScale SMR control room simulator, which will be used to train the next generation of engineers. CONTROL ROOM SIMULATOR Under FIRST - the Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology program, the United States will provide Romania with a NuScale small modular reactor (SMR) simulator for Romania to establish an E2 Center at University Politehnica in Bucharest. The E2 Center will further Romania’s goals of becoming a leader in secure and safe

Dacă pentru cărbune, avem circa 90 de dolari pe MW de electricitate produsă, pentru energia nucleară produsă în centrale mare, vorbim despre circa 70 de dolari pe MW, în cazul SMR nivelul costului este de circa 60 de dolari pe MW. Ca urmare, avem un profil economic favorabil.

If for coal, we have about 90 dollars per MW of electricity produced, for nuclear power produced in large plants, we are talking about 70 dollars per MW, in the case of SMR the cost level is about 60 dollars per MW. As a result, we have a very good economicity. COSMIN GHIŢĂ Directorul general al Nuclearelectrica Deputy General Manager, Nuclearelectrica

SMR deployment and an SMR educational and training hub in the region. This announcement builds upon the U.S.-Romania Intergovernmental Agreement for cooperation on Romania’s nuclear power program (IGA) signed in December 2020, cementing a multi-decade relationship on civil nuclear advancement. „I am pleased to fulfill the commitment we made in our Nuclear Futures Package which I announced at COP26 in November” – said Undersecretary of State for Arms Control and International Security Affairs Bonnie Jenkins – which is “to provide Romania with an SMR simulator to support Romania’s ambitious nuclear energy program and goal to be a SMR hub in the region”. “We have no better partner in the region than Romania”, the US official added.

Q2 2022


ELECTRICITY

| model de piata , ˘ / market design

Reglementatorii europeni susțin menținerea mecanismelor actuale de stabilire a prețurilor

European regulators support maintaining current price‑setting mechanisms

A

genția UE pentru Cooperarea Auto­ rităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) consideră că actuala organizare a pieței UE ar trebui păstrată. Într-un raport cuprinzător publicat săptămâna trecută, ACER identifică modalități de organizare a pieței adaptate exigențelor viitorului, de a menține energia electrică la prețuri accesibile și de a asigura integrarea unei ponderi tot mai mari de surse regenerabile de energie. Astfel, guvernele ar trebui să aplice mai întâi de toate un sprijin direct și direcționat pentru clienții vulnerabili, precum transferurile de numerar și reducerile de TVA. Acestea ar trebui să evite denaturarea pieței prin măsuri precum plafoanele tarifare, așa cum au fost introduse de multe țări, între care România, Spania și Portugalia. Motivul pentru prețurile actuale ridicate ale energiei electrice este prețul gazului, nu modelul de piață, concluzionează raportul. ACER apără modelul de piață cu plata de tip „pay-as-clear”, împotriva modelului propus „pay-asbid”, cu argumente extrase din situații anterioare consemnate și analizate în California (2000) și Marea Britanie (2001), precum și pe studii cum ar fi brieful de politici al Școlii de Reglementare de la Florența „Dinamica recentă a prețurilor la energie și îmbunătățirea pieței pentru viitoarea tranziție energetică” (ianuarie, 2022). Actuala criză energetică este, în esență, un șoc al prețului gazelor, care are un impact și asupra prețurilor la electricitate, consideră ACER. Odată cu redresarea economică din 2021, cererea globală de gaze a revenit la nivelurile anterioare pandemiei și a depășit oferta.

108

T

he EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) considers the EU’s current market design is “worth keeping”. In a comprehensive report published last week, ACER identifies ways to futureproof market design, keep electricity affordable and ensure the integration of an ever-increasing share of renewables. Thus, governments should first apply targeted, direct support to vulnerable customers, such as cash transfers and VAT reductions. They should avoid distorting the market with measures like price caps, as introduced by many countries, among them Romania, Spain and Portugal. The reason for the current high electricity prices is the price of gas, not the market design, the report concludes. ACER defends the ‘pay-as-clear’ market design model, against the proposed ‘pay-as-bid’ model, based on previous situations in California (2000) and Great Britain (2001), and also on studies like the Florence School of Regulation’s policy brief “Recent energy price dynamics and market enhancements for the future energy transition” (January 2022). The current energy crisis is in essence a gas price shock, which also impacts electricity prices, considers ACER. With the economic recovery in 2021, global gas demand bounced back to pre-pandemic levels and outstripped supply. Despite increasing LNG deliveries to Europe (linked with the rise in gas prices), sharply decreasing Russian gas pipeline supplies and the related geopolitical uncertainty put strong upward pressure on prices. In 2022, Russia’s invasion of Ukraine heightened the crisis resulting in unprecedentedly high gas and electricity prices that severely impact consumers, retail suppliers, market participants and others.


În pofida creșterii livrărilor de GNL către Europa (în conexiune cu creșterea prețurilor la gaze), scăderea drastică a livrărilor de gaze naturale din Rusia prin conducte și incertitudinea geopolitică aferentă au exercitat o puternică presiune în sus asupra prețurilor. În 2022, invazia Rusiei în Ucraina a acutizat criza, ceea ce a dus la prețuri la gaze și energie electrică fără precedent, care au un impact grav asupra consumatorilor, furnizorilor cu amănuntul, participanților pe piață și altora. Deși această evaluare ACER a fost realizată în contextul actualei crize energetice, autorii săi precizează că materialul are în vedere se axează în principal "o perspectivă pe termen mai lung asupra modelului pieței angro de energie electrică a UE, în conformitate cu sarcina inițială încredințată ACER de către Comisia Europeană". Cu mult înainte de momentul culminant al crizei actuale, modelul pieței angro de energie electrică a UE a făcut obiectul unor dezbateri (în cercurile tehnice, academice și politice), în special cu privire la faptul dacă actuala concepție a pieței este potrivită din perspectiva obiectivului, având în vedere schimbările semnificative necesare pentru a realiza tranziția către o energie curată sau dacă și, în caz afirmativ, în ce măsură, modelul de piață ar necesita ajustări suplimentare. BENEFICII DE 34 DE MILIARDE DE EURO ÎN FIECARE AN Raportul afirmă că schimburile transfrontaliere de energie și integrarea piețelor de energie electrică au adus beneficii de 34 de miliarde de euro pe an în ultimul deceniu. O piață europeană a energiei mai integrată și mai interconectată este mai rezilientă, consideră ACER, iar fluxurile transfrontaliere de energie electrică contribuie la evitarea reducerii în alimentare sau chiar a întreruperilor și la îmbunătățirea securității energetice. Un exemplu al modului în care integrarea pieței atenuează deficitul de aprovizionare este situația din Belgia din iarna 2018-2019. Întreruperile neplanificate și neobișnuit de mari ale centralelor nucleare din Belgia au dus la o producție insuficientă pentru a satisface cererea. Operatorul belgian al sistemului de transport (TSO) și vecinii săi au maximizat în comun capacitatea de import în Belgia. Ulterior, importurile Belgiei alocate prin cuplarea piețelor pentru ziua următoare au crescut brusc. Mai precis, importurile orare ale Belgiei au atins, în medie, aproape

Although this ACER assessment was realized under the circumstances of the current energy crisis, its authors made it clear that the document’s main focus is “a somewhat longer-term perspective on the EU’s wholesale electricity market design, in line with the original task assigned to ACER by the European Commission”. Well before the height of the current crisis, the EU’s wholesale electricity market design has been the subject of debate (in technical, academic as well as policy circles), in particular as to whether the current market design is fit-for-purpose given the significant changes needed to deliver the clean energy transition or whether, and if so, to what extent, the market design would need further adjustment. 34 BILLION EUROS BENEFITS EACH YEAR The report shows that cross-border trade of energy and the integration of electricity markets brought 34 billion euros a year in benefits over the last decade. A more integrated and interconnected European energy market is more resilient, considers ACER, and cross-border flows of electricity help to avoid curtailment or even blackouts and improve energy security. One example of how market integration alleviates supply shortage refers to the situation in Belgium in winter 2018-2019. Unplanned and unusually large nuclear power plants outages in Belgium led to a shortage of generation to meet demand. The Belgian Transmission System Operator

Q2 2022


ELECTRICITY

2021 În 2021, Comisia Europeană a cerut Agenției UE pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) să evalueze modelul de piață a energiei electrice din UE pornind de la creșterea prețurilor energiei electrice. Raportul publicat la 29 aprilie 2022 este răspunsul ACER la această cerință. In 2021 the European Commission tasked the EU Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) to assess the design of the EU electricity market in light of rising electricity prices. The report published on April 29, 2022 is ACER response to this task.

110

| model de piata , ˘ / market design

2,5 GWh în ultimul trimestru al anului 2018, comparativ cu mai puțin de 0,85 GWh pentru aceleași luni ale anului 2017, reducând astfel deficitul local de capacitate de producție. Un alt caz se referă la evoluția exporturilor și importurilor în Franța în 2021. În primele zece luni ale anului 2021, întrucât prețurile energiei electrice în Franța au fost mai mici decât pe piețele învecinate, Franța a fost un exportator net (așa cum s-a întâmplat frecvent în trecut). Cu toate acestea, în noiembrie și decembrie, situația s-a inversat, deoarece Franța s-a confruntat cu întreruperi semnificative ale centralelor nucleare. Timp de mai multe zile în cursul acestor două luni, sistemul energetic francez a devenit un importator net, atenuând creșterea bruscă a prețurilor la energie electrică în Franța și sporind securitatea în aprovizionarea cu energie electrică. POLITICI MAI PUȚIN INTERVENȚIONISTE Măsuri de urgență prost concepute ar putea pune în pericol beneficiile greu de obținut ale integrării pieței energiei electrice, avertizează ACER. Beneficiile se datorează structurii pieței angro de energie, care permite comerțul transfrontalier între statele membre și îmbunătățește securitatea aprovizionării pe o arie geografică mai mare. Structura pieței energiei electrice facilitează, de asemenea, adoptarea semnificativă a producției de energie din surse regenerabile, a cărei accelerare se va dovedi a fi o condiție prealabilă pentru realizarea în ritm susținut a traiectoriei ambițioase de decarbonizare a UE. Inițiativele în curs de desfășurare pentru a pune în continuare în aplicare actuala concepție a pieței prin intermediul unei serii de norme și regulamente UE existente vor aduce beneficii suplimentare. Pe de altă parte, măsurile de urgență prost concepute sau denaturarea semnalelor de preț prin intervenția în formarea prețurilor de pe piață ar putea duce la un regres în ceea ce privește integrarea pieței UE și concurența generală, punând astfel în pericol beneficiile obținute până în prezent și, eventual, crescând costul total al tranziției energetice în viitor. Astfel, ACER pledează pentru opțiunile de politică cel mai puțin intervenționiste, ori de câte ori este posibil. Raportul enumeră diferite măsuri în funcție de riscul lor potențial de denaturare a pieței.

(TSO) and its neighbours jointly maximised import capacity into Belgium. Subsequently, Belgium's imports allocated through day-ahead market coupling increased sharply. More specifically, Belgium’s hourly imports reached almost 2.5 GWh on average in the last quarter of 2018 compared to less than 0.85 GWh for the same months of 2017, thus alleviating the local shortage of generation capacity. Another case refers to the evolution of exports and imports in France in 2021. During the first ten months of 2021, as electricity prices in France were lower than in the neighbouring markets, France was a net exporter (as indeed has frequently been the case in the past). In November and December, however, the situation reversed as France faced significant nuclear power plant outages. For many days during these two months the French power system became a net importer, mitigating the sharp increase of electricity prices in France and enhancing French security of electricity supply. LESS INTERVENTIONIST POLICIES Ill-designed emergency measures could endanger hard-earned benefits of electricity market integration, warns ACER. The benefits are due to the structure of the wholesale energy market enabling cross-border trade between Member States and improving security of supply across a larger geographical area. The electricity market design also facilitates the significant uptake of renewable generation, the acceleration of which is likely to prove a prerequisite for achieving the EU’s ambitious decarbonisation trajectory at pace. Ongoing initiatives to further implement the current market design via a number of existing EU rules and regulations will deliver additional benefits. Conversely, ill-designed emergency measures or distorting price signals by interfering in market price formation may roll back EU market integration and overall competition, thereby endangering the benefits achieved up until now and possibly increasing the overall cost of the energy transition up ahead. Thus, ACER advocates for the least interventionist policy options wherever possible. The report lists different measures according to their potential risk for market distortions. Windfall taxes are not among the most preferred policy options. Windfall taxes are difficult to implement, jeopardise investor confidence and might deter necessary investments in Europe’s energy transition.


Prezentare generală a evenimentelor și a elementelor fundamentale ale pieței care influențează prețurile gazelor în UE, contract TTF lunar înainte (EUR/MWh), (mai 2021 - aprilie 2022) Overview of events and market fundamentals driving EU gas prices, TTF month-ahead contract (EUR/MWh), (May 2021 - April 2022) Phase 1

250

Russian invasion of Ukraine (End-February 2022)

Uncertainty on Russian supply; Nord Stream 2 appeals BNetzA's ruling, exports across Yamal cease, low injections into Gazprom-held storage (Fall 2021)

150

• Tight LNG supply; • Narrow pipeline flows (Summer 2021)

• Higher than expected Russian flows • Reassessment of supply diversification options (Mid-March 2022)

02 /2 02 2

01 /2 02 2

12 /2 02 1

10 /2 02 1

09 /2 02 1

08 /2 02 1

07 /2 02 1

06 /2 02 1

0

11 /2 02 1

High LNG imports do not fully offset the effects on prices of limites Russian flows (-25% YoY) and low storage stocks (at 7-year low) (Dec 2021 - Feb 2022)

Sursa / Source: ACER, pe baza datelor ICIS Heren / ACER based on ICIS Heren’s price data

Impozitele excepționale nu se numără printre cele maipreferate opțiuni de politică. Impozitele excepționale sunt dificil de pus în aplicare, pun în pericol încrederea investitorilor și ar putea descuraja investițiile necesare în tranziția energetică a Europei. UN MODEL DE PIAȚĂ PENTRU TRANZIȚIA ENERGETICĂ În viitor, traiectoria ambițioasă de decarbonizare a UE necesită o transformare rapidă și masivă în toate sectoarele, consideră ACER. Având în vedere că electrificarea sporită a cererii de energie este una dintre cele mai avantajoase modalități de reducere a emisiilor din economie în general, această traiectorie va fi probabil determinată în mare parte de decarbonizarea sectorului energiei electrice. Integrarea pieței energiei electrice în statele membre ale UE va fi esențială pentru a continua această decarbonizare a sectorului energetic la costuri mai mici, asigurând, la rândul său, securitatea aprovizionării prin posibilitatea de a apela la

MARKET DESIGN FOR THE ENERGY TRANSITION Going forward, the EU’s ambitious decarbonisation trajectory requires fast and massive transformation across sectors, considers ACER. Given enhanced electrification of energy demand is amongst the most cost-efficient ways to drive down emissions from the wider economy, this trajectory is likely to be driven in large part by the decarbonisation of the electricity sector. Electricity market integration across EU Member States will be key to pursue such power sector decarbonisation at lower cost, in turn ensuring security of supply by being able to draw on neighbouring jurisdictions in times of need. Put differently, whilst increased energy independence vis-à-vis (particular) third-countries is a policy objective of growing importance, realising this may well depend on enhanced energy interdependence amongst EU Member States. Thus, the market design will need to facilitate a massive rollout of low-carbon generation, and in

Q2 2022

04 /2 02 2

50

03 /2 02 2

100

05 /2 02 1

Phase 3

Sizeable increase in EU LNG supply (+110% YoY) (End-December 2021)

200

EUR/MWh

Phase 2


ELECTRICITY

| model de piata , ˘ / market design

jurisdicțiile vecine în caz de nevoie. Altfel spus, în timp ce creșterea independenței energetice față de (anumite) țări terțe este un obiectiv politic de o importanță crescândă, realizarea acestui obiectiv ar putea depinde de o mai mare interdependență energetică între statele membre ale UE. Astfel, modelul de piață va trebui să faciliteze o introducere masivă a producției de electricitate cu emisii reduse de dioxid de carbon și, în special, a producției din surse regenerabile, caracterizată prin costuri inițiale ridicate de investiții, asigurând în același timp că resursele flexibile completează producția intermitentă din surse regenerabile acolo unde și când este necesar. În legătură cu aceasta, este probabil ca volatilitatea prețurilor în sistemul de energie electrică să crească în anii următori, ceea ce indică o creștere a nevoilor de flexibilitate a sistemului. Prin urmare, este necesar un model de piață care să transmită semnale de preț adecvate pentru a satisface nevoile de flexibilitate în viitor, din nou, acolo unde și când este necesar. Evaluarea subliniază, de asemenea, necesitatea de a îmbunătăți procesele de autorizare, pentru a accelera dezvoltarea rețelelor de energie electrică și pentru a spori opțiunile de flexibilitate, în special flexibilitatea sezonieră. PRINCIPALELE 5 RECOMANDĂRI 1. Îmbunătățirea funcționării piețelor de energie electrică pe termen scurt peste tot ACER evidențiază patru astfel de domenii relevante pentru o mai bună integrare a pieței UE: atingerea obiectivului minim de capacitate interzonală de 70% până în 2025 (îmbunătățind astfel comerțul cu energie electrică între statele membre); introducerea cât mai curând posibil a cuplării piețelor bazate pe fluxuri în regiunile centrale și nordice; integrarea piețelor naționale de echilibrare și revizuirea actualelor zone de licitație din UE pentru a îmbunătăți semnalele de preț la nivel local. 2. Stimularea tranziției energetice prin inter­ mediul unor piețe eficiente pe termen lung Piețele pe termen lung și instrumentele de acoperire a riscului (hedging) îmbunătățite necesită mai multă atenție pentru a stimula investițiile masive necesare în viitor. În prezent, aceste piețe pe

112

particular renewable generation characterised by high upfront investment costs, while ensuring that flexible resources complement intermittent renewable production where and when needed. Related to this, price volatility in the electricity system is likely to increase in the years ahead, indicating increasing flexibility needs of the system. Hence the market design will need to send adequate price signals to meet flexibility needs going forward, again where and when needed. The assessment also highlights the need to improve permitting, speed up the roll-out of electricity grids and increase flexibility options, in particular seasonal flexibility. TOP 5 RECOMMENDATIONS 1. Making short-term electricity markets work better everywhere ACER highlights four such areas relevant for enhanced EU market integration: meeting the minimum 70% cross-zonal capacity target by 2025 (thus enhancing electricity trade between Member States); rolling out flow-based market coupling in the Core and Nordic regions as soon as possible; integrating national balancing markets; and reviewing the current EU bidding zones to improve locational price signals. 2. Driving the energy transition through effi­ cient long-term markets Long-term markets and improved hedging instruments need more attention to drive the massive investments needed up ahead. Currently, such longterm markets lack liquidity, particularly beyond three years in the future. ACER highlights that access for smaller market participants to Power Purchase Agreements (PPAs) could be improved (e.g. through public guarantees); that liquidity could be further stimulated via so-called ’market-making‘ efforts to help independent companies, traders etc. compete with large established firms (e.g. via tenders, mandatory measures or financial incentives); that national forward markets should be further integrated; and that collateral requirements imposed on market participants could benefit from being reviewed. 3. Increasing the flexibility of the electricity system Enhanced flexibility resources, covering also seasonal flexibility needs, will be key for the electricity system going forward. Here, freely determined and


termen lung sunt lipsite de lichiditate, în special pentru intervale de peste trei ani. ACER subliniază faptul că accesul participanților mai mici de pe piață la acordurile bilaterale de achiziție de energie electrică (PPAs) ar putea fi îmbunătățit (de exemplu, prin garanții publice); că lichiditatea ar putea fi stimulată în continuare prin așa-numitele eforturi de "creare a pieței" pentru a ajuta companiile independente, comercianții etc. să concureze cu marile firme (de exemplu, prin licitații, măsuri obligatorii sau stimulente financiare); că piețele naționale la termen ar trebui să fie mai bine integrate; și că cerințele de garanție impuse participanților de pe piață ar putea beneficia de o revizuire. 3. Creșterea flexibilității sistemului de ener­ gie electrică Resursele de flexibilitate îmbunătățite, care să acopere și nevoile de flexibilitate sezonieră, vor fi esențiale pentru sistemul de energie electrică în viitor. În acest caz, semnalele de preț liber determinate și competitive sunt instrumente neprețuite pentru a arăta adevăratele nevoi de flexibilitate a sistemului. 4. Protejarea consumatorilor împotriva volati­ lității excesive, acceptând compromisurile in­ evitabile Ar trebui avute în vedere măsuri specifice de protecție a consumatorilor vulnerabili în perioadele de prețuri ridicate susținute, fără a limita, în același timp, capacitatea, de exemplu, a comunităților energetice sau a agregatorilor de a furniza servicii energetice inovatoare în beneficiul sistemului și, prin urmare, al consumatorilor. 5. Combaterea barierelor care nu țin de piață și a obstacolelor politice Statele membre ar trebui să aibă în vedere o mai bună coordonare a abordărilor și a planurilor de desfășurare a infrastructurii de producție și de rețea la scară largă, ca o condiție prealabilă probabilă pentru desfășurarea eficientă și accelerată a acestor investiții. Aceasta, la rândul său, se va baza pe o mai mare atenție acordată perspectivelor și nevoilor transfrontaliere, în completarea perspectivelor naționale. În plus, abordarea barierelor și a factorilor de întârziere recurenți în calea implementării infrastructurii rămâne esențială.

Evoluția prețurilor la energie electrică de uz casnic (cenți EUR/kWh) și a procentului de la an la an (febr 2021 - febr 2022) Evolution of household electricity prices (EUR cents/kWh) and % year-on-year (Feb 2021 - Feb 2022) Warsaw (PL) Zagreb (HR) Budapest (HU) Valletta (MT) Bucharest (RO) Luxembourg (LU) Sofia (BG) Ljubljana (Sl) Riga (LV) Lisbon (PT) Bratislava (SK) Paris (FR) Vilnius (LT) Berlin (DE) Dublin (IE) Tallinn (EE) Nicosia (CY) Stockholm (SE) Copenhagen (DK) Helsinki (FI) Vienna (AT) Prague (CZ) Athens (GR) Madrid (ES) Amsterdam (NL) Rome (IT) Brussels (BE)

-6%

-1%

-1% 0%

5%

Feb-22 5%

5%

9% 9% 12% 18% 26%

11% 13%

31% 33%

38%

55% 64% 5

10

15

20

20%

20%

39%

0

Feb-21

25

43% 49% 55% 80%

30

35

99% 40 45 50 EUR cents/kWh

Sursa /Source: ACER, bazat pe Vaasa ETT/ACER based on Vaasa ETT

competitive price signals are invaluable instruments for showing true system flexibility needs. 4. Protecting consumers against excessive vol­ atility whilst addressing inevitable trade-offs Targeted measures to protect vulnerable consumers should be considered in times of sustained high prices, whilst not limiting the ability of e.g. energy communities or aggregators to provide innovative energy services for the benefit of the system and thus also consumers. 5. Tackling non-market barriers and political stumbling blocks Member States should consider enhanced coordination of approaches to and plans for large-scale generation and grid infrastructure deployment, as a likely prerequisite for the efficient and accelerated roll-out of such investment. This in turn will rely on greater attention being paid to cross-border perspectives and needs, supplementing more national perspectives. In addition, addressing barriers and recurrent delay factors to infrastructure roll-out remains key.

Q2 2022


ELECTRICITY

| piata , de capital / capital market

Daniel Naftali:

Hidroelectrica s-ar putea lista până la finalul acestui an

BOGDAN TUDORACHE

Hidroelectrica could be listed by the end of this year

Daniel Naftali vicepreședinte și director executiv al Franklin Templeton România, administrator al Fondului Proprietatea Vice President and Executive Director of Franklin Templeton Romania, administrator of Fondul Proprietatea

P

entru Hidroelectrica, listarea este o oportunitate unică de accelerare a dezvoltării sale, inclusiv prin creșterea accesului companiei la surse suplimentare de finanțare pe termen lung și prin implementarea celor mai bune practici în materie de guvernanță corporativă, transparență și sustenabilitate, susține Daniel Naftali, deputy portfolio manager, Fondul Proprietatea. În perioada imediat următoare, Fondul Proprietatea și Hidroelectrica vor selecta sindicatul de bănci care va intermedia oferta publică, a declarat Naftali, într-un interviu exclusiv oferit

114

T

he IPO is a unique opportunity for Hidroelectrica to accelerate its development, including by increasing the company's access to additional sources of long-term financing and by implementing best practices in corporate governance, transparency and sustainability, says Daniel Naftali, Deputy Portfolio Manager, Fondul Proprietatea. In the immediate future, Fondul Proprietatea and Hidroelectrica will select the syndicate of banks that will broker the public offering, Naftali said in an exclusive interview with Energynomics.


Energynomics. Totodată, a fost făcută propunerea unei listări duale, a mai spus el.

At the same time, a dual listing has been proposed, he added.

Cum afectează războiul din Ucraina investițiile companiilor românești și ce ar trebui să facă firmele românești pentru a accelera investițiile și pentru a ne asigura independența energeti­ că față de livrările din Rusia? Șocul reprezentat de războiul din Ucraina va avea cu siguranță efecte economice pe termen lung. La nivel european, războiul din Ucraina a condus la întărirea angajamentului pentru accelerarea tranziției către energia verde, prin sprijinirea investițiilor din surse de energie regenerabilă și totodată pentru sprijinirea industriei în vedere înlocuirii utilizării combustiilor fosili. În ceea ce privește independența energetică, strict din punctul de vedere al consumului intern de gaz natural și al securității în alimentarea cu gaz, România se află într-o situație favorabilă comparativ cu alte țări europene, beneficiind de faptul că o proporție semnificativă a cererii interne este asigurată din producția domestică. Chiar și așa, piețele de energie fiind integrate, creșterea prețului energiei este resimțită direct și în țara noastră. Pentru accelerarea investițiilor de către companiile românești, este important ca acestea să aibă în vedere selectarea atentă a proiectelor în funcție de gradul de maturitate al pregătirii acestora, de nivelul de aliniere la obiectivele și cerințele europene și, sigur, în funcție de fezabilitatea lor financiară pe termen lung. Este evident că un mediu de reglementare fiscal echitabil și stabil este foarte important pentru a încuraja companiile românești din domeniul energiei să investească, un exemplu negativ în acest sens fiind suprataxarea veniturilor suplimentare realizate de producătorii de energie electrică, măsură care a fost extinsă recent cu 12 luni până la data de 31 martie 2023. Totodată, este important ca măsurile de protejare a consumatorilor finali adoptate de guvern să fie corect calibrate și clar limitate în timp, astfel încât mediul concurențial și deciziile de investiții să nu fie afectate negativ pe termen lung.

How does the war in Ukraine affect the in­ vestments of Romanian companies and what should Romanian companies do to accelerate investments and ensure our energy inde­ pendence from Russian supplies? The shock of the war in Ukraine will certainly have long-term economic effects. At European level, the war in Ukraine has led to a stronger commitment to accelerate the transition to green energy by supporting investments from renewable energy sources and supporting industry to replace the use of fossil fuels. In terms of energy independence, strictly in terms of domestic natural gas consumption and security of gas supply, Romania is in a favourable situation compared to other European countries, benefiting from the fact that a significant proportion of domestic demand is provided from domestic production. Even so, the energy markets being integrated, the increase in energy prices is felt directly in our country as well. In order to accelerate investments by Romanian companies, it is important that they consider the careful selection of projects according to the degree of maturity of their preparation, the level of alignment with the European objectives and requirements and, of course, according to their longterm financial feasibility. It is obvious that a fair and stable fiscal regulatory environment is very important in order to encourage Romanian energy companies to invest, a negative example being the over taxation of additional revenues made by electricity producers, a measure that was recently extended by 12 months until March 31, 2023. At the same time, it is important that the measures to protect final consumers adopted by the Government are correctly calibrated and clearly limited in time, so that the competitive environment and investment decisions are not adversely affected in the long term.

Care sunt principalele avantaje ale listării unei companii de dimensiunea Hidroelectrica? Prin listarea pe piața de capital, Hidroelectrica va deveni una dintre cele mai vizibile companii

What are the main advantages of listing a company the size of Hidroelectrica? By listing on the capital market, Hidroelectrica will become one of the most visible electricity producers

Este important ca măsurile de protejare a consumatorilor finali adoptate de Guvern să fie corect calibrate și clar limitate în timp.

It is important that the measures to protect final consumers adopted by the Government are correctly calibrated and clearly limited in time.

Q2 2022


ELECTRICITY

| piata , de capital / capital market

Perioadele lungi în care companiile funcționează cu consilii de administrație și conduceri executive cu mandate interimare fac foarte dificilă formularea și implementarea strategiilor și măsurilor pe termen mediu și lung.

Long periods in which companies operate with boards and executive directors with interim mandates make it very difficult to formulate and implement medium and long-term strategies and measures. producătoare de energie electrică la nivel european, având în vedere valoarea companiei și dimensiunea portofoliului său de producție a energiei electrică din surse 100% regenerabile, aproape exclusiv hidro. Pentru Hidroelectrica, listarea este o oportunitate unică de accelerare a dezvoltării, inclusiv prin creșterea accesului companiei la surse suplimentare de finanțare pe termen lung. Totodată, prin listarea la bursă Hidroelectrica va implementa cele mai bune practici în materie de guvernanță corporativă, transparență și sustenabilitate, proces care va continua și va fi permanent îmbunătățit și după momentul listării, având în vedere noul statut de companie listată al Hidroelectrica. Pentru piața de capital din România, listarea Hidroelectrica va însemna un pas decisiv către promovarea la statutul de piață emergentă a pieței de capital din România de către MSCI, un obiectiv important pentru economia românească, având in vedere creșterea semnificativă a atractivității pieței de capital locale. Nu în ultimul rând, listarea Hidroelectrica va oferi un nivel de referință în ceea ce privește valoarea de piață a activelor din domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile, element extrem de important în contextul nevoii de accelerare a investițiilor în capacități suplimentare de producție a energiei electrice. Care sunt principalele obstacole în calea listă­ rii Hidroelectrica? Orice listare implică un proces complex de pregătire a companiei pentru noul statut de companie publică, listată pe piața bursieră. Hidroelectrica se află într-o situație extrem de favorabilă, beneficiind de

116

in Europe, given the value of the company and the size of its 100% renewable electricity production portfolio, almost exclusively hydro. For Hidroelectrica, listing is a unique opportunity to accelerate development, including by increasing the company’s access to additional long-term financing sources. At the same time, Hidroelectrica will implement best practices in corporate governance, transparency and sustainability, a process that will continue and will be continuously improved after the listing, considering Hidroelectrica’s new listed company status. For the Romanian capital market, the listing of Hidroelectrica will mean a decisive step towards the promotion to the emerging market status of the Romanian capital market by MSCI, an important objective for the Romanian economy, given the significant increase in the attractiveness of the local capital market. Last but not least, the listing of Hidroelectrica will provide a benchmark for the market value of renewable electricity generation assets, which is extremely important in the context of the need to accelerate investments in additional electricity generation capacities. What are the main obstacles to listing Hidroelectrica? Any listing involves a complex process of preparing the company for the new public company status, listed on the stock market. Hidroelectrica is in an extremely favorable situation, benefiting from the financial, managerial and organisational resources needed to successfully complete such a process. At the same time, the listing of Hidroelectrica on the stock exchange will take place as a result of the successful completion of the public offer for sale (IPO) of at least 15 % of the shares held by Fondul Proprietatea within Hidroelectrica, a very large transaction and must be properly prepared and structured, so that as many investors as possible are interested in investing in the company and can participate in the IPO when it is launched. Obviously, any IPO is subject to the risk posed by the evolution of market conditions, but what we, together with the company, the intermediation syndicate and other consultants need to ensure, in the preparation of the IPO and the listing, is that Hidroelectrica and Romania receive maximum attentionfrom investors.


resursele financiare, manageriale și organizaționale necesare pentru a duce la capăt cu succes un astfel de proces. Totodată, listarea la bursă a Hidroelectrica va avea loc ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de vânzare ( “IPO”) a minimum 15% din acțiunile deținute de Fondul Proprietatea în cadrul Hidroelectrica, o tranzacție foarte mare și care trebuie pregătită si structurată corespunzător, astfel încât cât mai mulți investitori să fie interesați sa investească în companie și să poată participa în cadrul IPO-ului în momentul în care acesta este lansat. Evident, orice IPO este suspus riscului reprezentat de evoluția condițiilor de piață, dar ceea ce noi, împreună cu compania, cu sindicatul de intermediere și cu ceilalți consultanți trebuie să ne asigurăm, în pregătirea IPO‑ului și a listării, este că Hidroelectrica și România beneficiază de atenție maximă din partea investitorilor. Cum va avea loc listarea Hidroelectrica, pe ce ringuri bursiere și când estimați că ar putea avea loc? Adunarea Generală a Acționarilor din data de 31 martie 2022 a aprobat listarea companiei la Bursa de Valori București in baza unei ofertei publice de vânzare realizate de acționarul Fondul Proprietatea în baza acțiunilor pe care le deține în cadrul Hidroelectrica. Prima fereastră de oportunitate pentru realizarea listării Hidroelectrica este trimestrul 4 al acestui care reprezintă și o țintă, într-adevăr ambițioasă, pentru realizarea listării. Având în vedere că listarea a cel puțin 15% din acțiunile Hidroelectrica reprezintă o tranzacție foarte mare la nivel internațional, considerăm că există argumente puternice în favoarea și a unei listări duale internaționale, în plus față de listarea pe Bursa de Valori București, pentru a face IPO-ul accesibil tuturor categoriilor de investitori. Subliniem faptul că în perioada imediat următoare, Fondul Proprietatea împreună cu Hidroelectrica vor selecta sindicatul de bănci care va intermedia oferta publică și va realiza listarea la bursă. Este o etapă extrem de importantă, deoarece odată sindicatul de intermediere selectat, vom intra în perioada efectivă de pregătire specifică oricărui IPO în care băncile, împreună cu ceilalți consultanți și managementul Hidroelectrica, vor definitiva propunerea pentru investitori (equity story) și în paralel vor începe să colecteze feedbackul investitorilor instituționali cu privire la Hidroelectrica si IPO în vederea structurării si pregătirii optime a tranzacției.

How will the listing of Hidroelectrica take place, on which stock market rings and when do you estimate that it could take place? The General Meeting of Shareholders of March 31, 2022 approved the listing of the company on the Bucharest Stock Exchange on the basis of a public sale offer made by Fondul Proprietatea shareholder based on its shares in Hidroelectrica. The first window of opportunity for Hidroelectrica listing is the fourth quarter of this, which is also an ambitious target for listing. Given that the listing of at least 15% of Hidroelectrica’s shares represents a very large international transaction, we believe that there are strong arguments in favour of a dual

Q2 2022


ELECTRICITY

| piata , de capital / capital market

Conduceri interimare

The Interim Leadership

· TRANSELECTRICA – Gabriel Andronache este președintele Directoratului, numit pe 25 decembrie 2021, pentru un mandat de 6 luni · ROMGAZ – Aristotel Jude este director general interimar din 16 februarie 2021, cu mandate succesive de 2 luni · ELECTRICA SA – Alexandru Chiriță este director general interimar din 17 mai 2022

· TRANSELECTRICA – Gabriel Andronache is the President of the Directorate, appointed on December 25, 2021 for a 6-month term · ROMGAZ – Aristotel Jude is the acting General Director since February 16, 2021, with successive mandates of 2 months · Electrica SA – Alexandru Chiriță is the acting General Director since May 17, 2022

Care sunt riscurile pe care le ridică decizia Tribunalului București privind anularea pro­ cedurii de recrutare și selecție a membrilor Directoratului Hidroelectrica? În baza informațiilor disponibile în prezent, nu credem că decizia Tribunalului București va afecta obiectivul listării. Totodată, întrucât este vorba despre un litigiu încă nesoluționat definitiv, Hidroelectrica informând public asupra intenției sale de a utiliza calea apelului în instanță, este dificil să oferim comentarii pe acest subiect. Credeți că în companiile de stat românești sunt respectate suficient regulile de guvernanță corporativă? Ce ar trebui să facă firmele pen­ tru a le respecta cât mai strict? România are una din cele avansate legislații privind guvernanța corporativă în companiile de stat, implementată încă din anul 2011 prin Ordonanța de Urgență 109. Din experiența Fondului Proprietatea putem spune că de-a lungul timpului nivelul de implementare al guvernantei corporative a cunoscut fluctuații semnificative în special în ceea ce privește selecția si numirea membrilor consiliilor de administrație, respectiv a directorului general. Una din cele mai mari probleme, cu care ne confruntăm la nivelul companiilor din portofoliu, este reprezentată de lipsa de continuitate în implementarea standardelor de guvernanță de-a lungul timpului, conducând la perioadele lungi în care companiile funcționează cu consilii de administrație și conduceri executive cu mandate interimare, făcând foarte dificilă formularea și implementarea strategiilor și măsurilor pe termen mediu și lung.

118

international listing, in addition to listing on the Bucharest Stock Exchange, in order to make the IPO accessible to all categories of investors. We point out that in the next period, Fondul Proprietatea together with Hidroelectrica will select the syndicate of banks that will intermediate the public offer and make the listing on the stock exchange. This is an extremely important step, because once the brokerage syndicate selected, we will enter the effective preparation period specific to any IPO in which banks, together with the other consultants and Hidroelectrica management, will finalise the proposal for investors (equity story) and in parallel will begin to collect feedback from institutional investors on Hidroelectrica and IPO for optimal structuring and preparation of the transaction. What are the risks posed by the decision of the Bucharest Tribunal to annul the recruit­ ment and selection procedure for the mem­ bers of the Hidroelectrica Directorate? Based on the information currently available, we do not believe that the decision of the Bucharest Tribunal will affect the objective of the listing. At the same time, as it is a dispute that has yet to be settled definitively, Hidroelectrica informing the public of its intention to use the appeal in court, it is difficult to comment on this issue. Do you think that corporate governance rules are sufficiently respected in Romanian stateowned companies? What should companies do to keep them as strict as possible? Romania has one of the advanced laws on corporate governance in state-owned companies, implemented since 2011 by Emergency Ordinance 109. From the experience of Fondul Proprietatea we can say that over time the level of implementation of the corporate governance experienced significant fluctuations in the selection and appointment of board members, respectively of the general manager. One of the biggest problems we face at the level of the companies in the portfolio is the lack of continuity in the implementation of governance standards over time, leading to long periods in which companies operate with boards and executive directors with interim mandates, making it very difficult to formulate and implement medium and long-term strategies and measures.ELECTRICITY

| disputa˘ / dispute

Hidroelectrica – listare duală sau nu Hidroelectrica - dual listing or not

F

ondul Proprietatea a anunțat că se așteaptă ca listarea pe bursă a cel puțin 15% din acțiunile Hidroelectrica să genereze un interes major din partea investitorilor și să conducă la o tranzacție de 2-3 miliarde de dolari. Condiția este ca listarea să fie una duală, Bursa de Valori București și London Stock Exchange. Guvernul României și-a asumat prin Planul Național de Reziliență și Redresare (PNRR) finalizarea listării Hidroelectrica până la 30 iunie 2023. Încă din 2020, Hidroelectrica a finalizat selecția consultantului juridic (Dentons) și a celui privind piața de capital (equity advisor) (STJ) pentru oferta publică inițială (IPO). Pregătirea unui IPO este totuși un proces relativ complicat și de lungă durată, care

120

F

ondul Proprietatea expects the listing of at least 15% of Hidroelectrica’s shares on the stock exchange to generate major investor interest and lead to a 2-3 billion dollars transaction. The condition is that the initial public offering (IPO) be a dual listing, the Bucharest Stock Exchange and the London Stock Exchange. The Romanian Government has undertaken through the National Resilience and Recovery Plan (NRRP) to complete the listing of Hidroelectrica by 30 June 2023. As early as 2020, Hidroelectrica has finalized the selection of the legal advisor (Dentons) and the equity advisor (STJ) for the initial public offering (IPO). Preparing for an IPO is however a relatively complicated and lengthy process, which could take at least 6-9 months, estimates representatives of the Fondul Proprietatea. Fondul Proprietatea (FP) officials have announced that they are prepared to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) as soon as possible to seek shareholder approval for an initial public offering based on shares held by the Fund. At the same time, “given the FP’s commitment


ar putea să se întindă pe o perioadă de cel puțin între 6-9 luni, estimează reprezentanții Fondului Proprietatea. Oficialii Fondului Proprietatea au anunțat că sunt pregătiți să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) cât mai curând posibil pentru a solicita aprobarea acționarilor pentru o ofertă publică inițială, realizată pe baza acțiunilor deținute de Fond. Totodată, “având în vedere angajamentul FP de a efectua IPO-ul cu propriile acțiuni, Hidroelectrica ar trebui să inițieze imediat pregătirea pentru a deveni o companie publică listată (activități de due diligence juridic, actualizarea planului de business/ equity story, pregătirea raportărilor financiare și nonfinanciară, asumarea angajamentele în materie de ESG etc)”. În opinia Fondului Proprietatea (FP), “listarea Hidroelectrica ar reprezenta cel mai mare IPO al unei companii românești realizat vreodată, depășind de mai multe ori ca valoare IPO-ul Electrica și potențial depășind de peste 10 ori valoarea celui mai ridicat IPO efectuat exclusiv pe BVB (Digi Communications)”. Din această perspectivă, listarea Hidroelectrica va fi una mare inclusiv la nivel european. Pentru un IPO de succes, susține FP, “cererea brută reprezentată de valoarea cumulată a ordinelor plasate de investitori într-un IPO este necesar să se situeze între de 2 și de 3 ori dimensiunea actuală a IPO-ului (cererea alocată)”. În cazul Hidroelectrica, “acest lucru înseamnă că este necesar să generăm din partea investitorilor o cerere brută pentru acțiunile Hidroelectrica de peste 6 miliarde de dolari”, sume care nu pot fi atrase doar din piața bursieră de la București. Oficialii FP au invocat încă 12 argumente în favoarea listării duale, din perspective precum accesul investitorilor, nivelul free float-ului (numărul de acțiuni al unei companii, care se tranzacționează liber la bursă), riscurile de eșec al IPO-ului, beneficiile din perspectiva expunerii de care va beneficia compania și România, precum și impactul potențial asupra obținerii de către BVB a statutului de piață emergentă. SUSȚINERE PENTRU LISTAREA DOAR LA BVB Conform deciziilor adunărilor generale ale Hidroelectrica, s-a hotărât listarea doar la Bursa de Valori București, a subliniat Adrian Tănase, director general la Bursa de Valori București (BVB), la cea de-a patra ediție a Forumului Energiei organizat de

to conduct the IPO with its own shares, Hidroelectrica should immediately start preparing to become a listed public company (legal due diligence activities, updating the business plan/equity story, preparing financial and non-financial reporting, assuming ESG commitments, etc)”. According to the Fondul Proprietatea, “the listing of Hidroelectrica would represent the largest IPO of a Romanian company ever made, surpassing Electrica’s IPO several times in value and potentially exceeding by more than 10 times the value of the highest IPO made exclusively on the BVB (Digi Communications)”. From this perspective, Hidroelectrica’s listing will be a big one even at the European level.

Listarea Hidroelectrica ar reprezenta cel mai mare IPO al unei companii românești realizat vreodată, depășind de mai multe ori ca valoare IPO-ul Electrica și potențial depășind de peste 10 ori valoarea celui mai ridicat IPO efectuat exclusiv pe BVB ( Digi Communications).

The listing of Hidroelectrica would represent the largest IPO of a Romanian company ever made, surpassing Electrica’s IPO several times in value and potentially exceeding by more than 10 times the value of the highest IPO made exclusively on the BVB (Digi Communications). Conform opiniei Fondului Proprietatea (FP) According to the Fondul Proprietatea

For a successful IPO, says FP, “gross demand represented by the aggregate value of orders placed by investors in an IPO is required to be between 2 and 3 times the actual size of the IPO (allocated demand)”. In the case of Hidroelectrica, “this means that it is necessary to generate gross investor demand for Hidroelectrica shares of more than $6 billion”, which cannot be attracted from the Bucharest stock market alone. FP officials cited 12 other arguments in favour of the dual listing, from perspectives such as investor access, the free float level, the failure risks, the benefits of a much wider exposure for the company and Romania, and the potential impact on the BVB’s emerging market status.

Q2 2022


ELECTRICITY

30 iunie 2023 Data finalizării listării Hidroelectrica Hidroelectrica listing completion date

122

| disputa˘ / dispute

Financial Intelligence. “Noi, ca și opinie a operatorului de piață, credem că este o decizie bună să se listeze doar aici”, a apreciat Adrian Tănase. În opinia CEO-ului BVB o listare duală nu generează automat o evaluare mai bună a companiei. În plus, legat de capacitatea pieței din București de a absorbi o tranzacție de o asemenea amploare, Adrian Tănase s-a referit la companiile a căror valoare de free float este comparabilă cu acest deal: “Avem Banca Transilvania, a cărei valoare de free float este comparabilă cu acest deal. Deci, putem spune că avem o capacitate de absorbție pentru astfel de companii, cu astfel de evaluări de free float”. Nu trebuie să ne raportăm la valoarea totală de piață a unei companii, îndeamnă oficialul BVB, ci trebuie să menținem comparațiile la nivelul valorilor de free float. “Inclusiv Fondul Proprietatea are o valoarea comparabilă de free float cu ceea ce se intuiește a fi valoarea acestui deal. Din această perspectivă și având în vedere că am fost promovați la statutul de piață emergentă, nu identificăm bariere de acces al investitorilor pe piața din România.” Adrian Tănase a mai subliniat faptul că în IPO‑uri comparabile ca mărime desfășurate în regiune, precum Allegro, listată în 2020 exclusiv pe piața din Polonia, într-un IPO de 2,3 miliarde de dolari, 70% dintre cumpărători se regăsesc în structura acționariatului Băncii Transilvania. “Ne-am uitat și în acționariatul Verbund, care este un peer (companie comparabilă) pentru Hidroelectrica, la top 20 din acționariat. Din acest top 20, excluzând cei doi acționari strategici, rămân 18. Din cei 18 acționari, 15 au deja prezență în România sau activitate în România.” În plus, la nivel local, a mai spus Tănase, “avem fondurile de pensii cu capacitate destul de mare de a investi în acest deal. Avem și investitori cu foarte multă lichiditate și în sistemul bancar, ne putem aștepta și din partea investitorilor individuali să participe în această tranzacție”. Încă un argument în favoarea listării exclusiv pe piața bursieră de la București ține de obiectivul de promovare la statutul de piață emergentă de către agenția MSCI, a mai spus directorul BVB. “Pe criteriile MSCI, avem acum trei sau patru companii care îndeplinesc criteriile de dimensiune, fără Hidroelectrica. Problema la noi este de lichiditate. [...] Lichiditatea pe care agențiile de rating o iau în calcul este cea din piața locală, ori un dual listing ar genera o

SUPPORT FOR A BVB ONLY IPO According to the decisions of Hidroelectrica's general meetings, it was decided to list only on the Bucharest Stock Exchange, Adrian Tănase, General Manager of the Bucharest Stock Exchange (BVB), underlined at the fourth edition of the Energy Forum organised by Financial Intelligence. "We, as a market operator, believe that it is a good decision to list it only here", said Adrian Tanase. According to the CEO of BVB, a dual listing does not automatically generate a better valuation of the company. In addition, regarding the ability of the Bucharest market to absorb a transaction of such magnitude, Adrian Tănase referred to companies whose free float value is comparable to this deal: "We have Banca Transilvania, whose free float is comparable to this deal. So, we can say that we have the absorption capacity for such companies with such free float valuations." We should not relate to the total market value of a company, urges the BVB official, but we should keep comparisons at the level of free float values. "Even Fondul Proprietatea has a comparable free float value to what is intuited to be the value of this deal. From this perspective, and given that we have been promoted to emerging market status, we do not identify any barriers to access for investors to the Romanian market." Adrian Tănase also pointed out that in comparable IPOs in the region, such as Allegro, listed in 2020 exclusively on the Polish market in a 2.3 billion dollars’ worth IPO, 70% of the buyers are also in the shareholder structure of Banca Transilvania. "We also looked into the shareholding of Verbund, which is a peer to Hidroelectrica – at the top 20 in shareholding. Of this top 20, excluding the two strategic shareholders, 18 remain. Of the 18 shareholders, 15 already have a presence or activity in Romania." In addition, at the local level, said Tănase, "we have pension funds with quite a lot of capacity to invest in this transaction. We also have investors with a lot of liquidity in the banking system, so we can expect individual investors to participate in this deal". Another argument in favour of listing Hidroelectrica exclusively on the Bucharest stock market is the objective of being promoted to emerging market status by the MSCI agency, the BVB director added: "On the MSCI criteria, we now have three or four companies that meet the size criteria, without Hidroelectrica. The problem for us is liquidity. [...] The liquidity that the rating agencies take


mutare a lichidității pe o altă piață, care nu va fi luată în calcul de MSCI. Din acest punct de vedere, [...] credem că listarea doar la București este decizia care maximizează șansele să fim upgradați la statutul de piață emergentă de către MSCI”. Deja, printr-o modificare recentă de regulament, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a redus la o zecime proporția de acțiuni pe care o companie o poate lista pe o bursă străină prin Certificate Globale de Depozit (GDR-uri). Astfel, dacă va vinde un pachet de 15% din companie, FP va putea lista doar 1,5% pe o bursă străină, iar dacă își va vinde întreaga deținere, de 20%, proporția pe care o poate plasa în străinătate este de 2%. Guvernul României și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, finalizarea listării a cel puțin 15% din acțiunile Hidroelectrica până la 30 iunie 2023. MAI BINE FĂRĂ FURNIZARE Fondul Proprietatea speră ca ”IPO-ul Hidroelectrica să fie cel mai mare făcut în Europa Centrală și de Est în ultimii șase-șapte ani”, a afirmat Marius Dan, vicepreședinte senior al Franklin Templeton, administratorul Fondului Proprietatea, într-un interviu acordat Agerpres. ”Sperăm ca IPO-ul Hidroelectrica să fie cel mai mare IPO făcut în Europa Centrală și de Est în ultimii șase-șapte ani. Valoarea pe care noi o estimăm, în funcție de pachetul vândut, în funcție de multiplii la care se va vinde compania, valoarea tranzacției ar putea fi între 2,3 – 2,5 miliarde de dolari la un nivel minim, până la 4 miliarde de dolari dacă vom vinde 15% din companie. ”Bineînțeles, dacă condițiile o vor cere și vom vedea foarte multă cerere pentru acțiunile Hidroelectrica, Fondul Proprietatea ar putea vinde chiar întreg pachetul de acțiuni, 20%, ceea ce bineînțeles ar fi benefic pentru lichiditate, pentru free float ulterior, după ce se va realiza tranzacția”, a spus Marius Dan. Reprezentantul fondului de investiții speră ca listarea să fie gata în acest an, până la 15 noiembrie. O astfel de listare este deosebit de importantă pentru economia țării, va fi ca un magnet pentru a atrage investitorii străini, care așteaptă de mult cotarea pe bursă a producătorului de energie, a adăugat el. Totodată, Dan susține că Hidroelectrica este mai valoroasă dacă rămâne doar cu active de producție de energie și nu cumpără furnizori sau distribuitori.

into account is that of the local market, or a dual listing would generate a shift of liquidity to another market, which will not be taken into account by MSCI. From this point of view, [...] we believe that listing only in Bucharest is the decision that maximises the chances of being upgraded to emerging market status by MSCI". Already, by a recent regulatory change, the Financial Supervisory Authority (FSA) has reduced to one tenth the proportion of shares a company can list on a foreign exchange through Global Depositary Receipts (GDRs). Thus, if it sells a 15% stake in the company, the FP will only be able to list 1.5% on a foreign exchange, and if it sells its entire holding of 20%, the proportion it can place abroad is 2%. The Romanian Government has undertaken through the National Recovery and Resilience Plan NRRP, to complete the listing of at least 15% of Hidroelectrica shares by June 30, 2023. BETTER WITHOUT THE SUPPLY SEGMENT Fondul Proprietatea hopes that “Hidroelectrica’s IPO will be the largest in Central and Eastern Europe in the last six to seven years,” said Marius Dan, senior vice president of Franklin Templeton, the administrator of Fondul Proprietatea, in an interview for Agerpres. “We hope that Hidroelectrica’s IPO will be the largest IPO made in Central and Eastern Europe in the last six to seven years. The value we estimate, depending on the package sold, depending on the multiples at which the company will be sold, the value of the transaction could be of between 2.3 – 2.5 billion dollars at a minimum level, up to 4 billion dollars if we sell 15% of the company. “Of course, if the conditions demand it and we see a lot of demand for Hidroelectrica shares, Fondul Proprietatea could even sell the entire package of shares, of 20%, which of course would be beneficial for liquidity, for the free float, after we will complete the transaction,” said Marius Dan. The representative of the investment fund hopes that the listing will be ready this year, by November 15. Such a listing is particularly important for the country’s economy, it will be like a magnet to attract foreign investors, who have long been waiting for the energy producer to be listed on the stock exchange, he added. At the same time, Dan claims that Hidroelectrica is more valuable if it remains only with energy production assets and does not buy suppliers or distributors.

1.5% Dacă Hidroelectrica va vinde un pachet de 15% din companie, FP va putea lista doar 1,5% pe o bursă străină, iar dacă își va vinde întreaga deținere, de 20%, proporția pe care o poate plasa în străinătate este de 2%. If Hidroelectrica sells a 15% stake in the company, the FP will only be able to list 1.5% on a foreign exchange, and if it sells its entire holding of 20%, the proportion it can place abroad is 2%.

Q2 2022


ELECTRICITY

| EnergynomicsTalks

Florin Pop (EnergoBit):

Al doilea val de regenerabile se bazează pe proiecte fotovoltaice The second wave of renewables is based on photovoltaic projects

G

Florin Pop Directorul general al EnergoBit Deputy General Manager, EnergoBit

124

rupul EnergoBit este deja parte din noul val al regenerabilelor în România, ne-a confirmat directorul general Florin Pop, la EnergynomicsTalks, într-un dialog despre potențialul de dezvoltare a lanțului valoric de producție în industria energetică din România. Volumul proiectelor pe care EnergoBit le are în lucru este de circa 10.000 MW, în proiecte aflate în diferite stadii. Dintre acestea, “aproximativ 2.500 MW au depășit deja etapa obținerii autorizației tehnice de racordare”, a precizat Florin Pop. “La foarte multe proiecte la care lucrăm avem incluse și elemente de stocare”, a mai spus oficialul de la EnergoBit. “Ca regulă generală, recomandăm utilizarea unor facilități de stocare care reprezintă circa 10% din puterea instalată în producție, așa că la un parc de 10 MW, recomandăm utilizarea unei soluții de stocare de aproximativ un megawatt.” Dincolo de această opțiune, experții companiei insistă pe necesitatea de a dezvolta capacitățile de interconectare cu țările din jur. “Stocarea îți permite să fii independent într-o zonă geografică, dar secolul XXI este foarte caracterizat de globalizare și de interacțiune”, a mai spus Florin Pop, observând că primul val de regenerabile din România a dominant de tehnologia eoliană și s-a manifestat concentrat în puține zone din țară. “Acum, proiectele fotovoltaice sunt mai numeroase și sunt distribuite pe teritoriul întregii țări. Sunt foarte multe proiecte care apar în zona de vest, în zona de nord. în zona Transilvaniei, unde avem un deficit foarte, foarte mare de producție... Un lucru pe care l-am amintit și în care cred foarte, foarte mult ține de interconectare. Problema foarte mare se pune la nivelul orelor de vârf, când consumul crește foarte mult. Dar cererea de vârf în România este decalată cu o oră față

T

he EnergoBit Group is already part of the new wave of renewables in Romania, confirmed the general manager Florin Pop, at EnergynomicsTalks, in a dialogue about the development potential of the production value chain in the Romanian energy industry. At present, EnergoBit is involved in a total of 10,000 MW in projects in different stages. Of these, "approximately 2,500 MW have already passed the stage of obtaining the technical connection authorization", stated Florin Pop. "Many of the projects we are working on include energy storage," said the EnergoBit official. "As a general rule, we recommend the use of storage facilities representing about 10% of the installed capacity in production, so at a 10 MW park, we recommend the use of a storage solution of approximately one megawatt."


de Ungaria sau față de Austria. Cererea de vârf din România este decalată 2 ore sau 2 ore și jumătate față de Germania. În momentul în care există o rețea foarte dezvoltată de transport a energiei electrice pe distanțe mari, cum se întâmplă în zona nordică a continentului (Norvegia, Danemarca, Suedia, Marea Britanie) sau în extremitatea vestică (Spania, Portugalia, Franța), poți, teoretic, să funcționeze pe mai multe intervale orare cu cerere la vârf acoperind nevoile vecinilor de la est și vest.” Sunt semne clare că societățile din grupul clujean vor juca un rol semnificativ și în următorii ani de dezvoltare a capacităților de producție a energiei din surse regenerabile, după cel pe care l-au avut în primul val. “În perioada anilor 2009-2014, au fost instalați în România aproximativ 3.000 MW în capacități eoliene și aproximativ 1.4000 MW megawați în sectorul fotovoltaic. Firma EnergoBit a fost implicată în

Beyond this option, the company's experts insist on the need to develop interconnection capabilities with the surrounding countries. "Storage allows you to be independent in a geographical area, but the 21st century is characterized by strong globalization and interaction," said Florin Pop, noting that the first wave of renewables in Romania was dominated by wind technology and was concentrated in few areas of the country. "Now, there are more photovoltaic projects and they are distributed throughout the country. There are many projects in the west, in the north, in Transylvania, where we have a very, very large production deficit... I mentioned it before and I believe very, very much in the importance of interconnection. The big problem is the peak hours, when consumption increases greatly. But the peak demand in Romania is one hour behind Hungary or Austria. The peak demand in Romania is 2 hours or 2 and a half hours behind

MARIFLOR – Primul “prosumator” din Transilvania – sistem fotovoltaic de autoproducere energie electrică The first "prosumer" in Transylvania photovoltaic system for self-production of electricity

Q2 2022


ELECTRICITY

| EnergynomicsTalks

realizarea de proiecte de energie regenerabile care au totalizat mai mult de 2.000 MW, cu precădere în domeniul eolian, dar și în proiecte fotovoltaice”, a rememorat Florin Pop. Numele EnergoBit era asociat în acea perioadă în principal cu proiectul de la Fântânele-Cogealac, vreme de un deceniu cel mai mare parc eolian onshore din Europa. De atunci, compania operează și un dispecerat energetic la Constanța prin care sunt administrate de la distanță mai multe unități de producție. “Ceea ce le propunem partenerilor noștri nu este doar un proiect punctual, ci o colaborare pe douăzeci de ani”.

Firma EnergoBit a fost implicată în realizarea de proiecte de energie regenerabile care au totalizat mai mult de 2.000 MW, cu precădere în domeniul eolian, dar și în proiecte fotovoltaice.

EnergoBit was involved in the realization of renewable energy projects that totaled more than 2,000 MW, mainly in the wind field, but also in FLORIN POP photovoltaic projects. Directorul general al EnergoBit Deputy General Manager, EnergoBit

Grupul EnergoBit are patru mari linii de business, între care activitatea de producție, în două fabrici. “Producem în momentul de față echipamente electrice de medie și joasă tensiune, între care posturile prefabricate în anvelopă de beton, transformatoarele de distribuție cu pierderi ultra-reduse, celulele de medie tensiune, de distribuție primară și secundară și, sigur, o gamă foarte variată de tablouri electrice de distribuție, de automatizări și SCADA”, a precizat Florin Pop. România are bune perspective a dezvolta lanțul de producție industrială pentru industria energetică, apreciază oficialul de la EnergoBit, “pentru că inteligență există, personal calificat putem găsi”. România suferă încă efectele unor decizii luate în anii ’90 și la începutul anilor 2000, când mari actori din zona energiei au dezvoltat capacități de producție în țări ca Polonia, Ungaria sau Cehia, pentru că aceste țări au beneficiat mai repede de mecanisme PHARE și de aderarea la Uniunea Europeană. “Astăzi, aceste capacități de producție acoperă piețele interne, ba chiar unele componente ajung în România”, a subliniat Florin Pop.

126

Germany. At a time when you have a highly developed long-distance electricity transmission network, as is the case in the northern part of the continent (Norway, Denmark, Sweden, the United Kingdom) or in the far west (Spain, Portugal, France), you can, theoretically, to operate on several hourly intervals with peak demand covering the needs of your eastern and western neighbors.” There are clear signs that the companies from EnergoBit group will play a significant role in the next years of developing the production capacities of energy from renewable sources, after the one they played in the first wave. “During the years 2009-2014, approximately 3,000 MW in wind capacity and approximately 1,4000 MW megawatts in the photovoltaic sector were installed in Romania. EnergoBit was involved in the realization of renewable energy projects that totaled more than 2,000 MW, mainly in the wind field, but also in photovoltaic projects ", recalled Florin Pop. The name EnergoBit was associated at that time mainly with the Fântânele-Cogealac project, the largest onshore wind farm in Europe for a decade. Since then, the company also operates an energy dispatch center in Constanța through which several production units are managed remotely. “What we propose to our partners is not just a one-time project, but a twentyyear collaboration”. The EnergoBit Group has four major business lines, including production in two factories. “We currently produce medium and low voltage electrical equipment, including prefabricated concrete tire substations, ultra-low loss distribution transformers, medium voltage cells, primary and secondary distribution and, of course, a wide range of electrical distribution, automation and SCADA switchboards", stated Florin Pop. Romania has good prospects for developing the industrial production chain for the energy industry, according to the EnergoBit official, "because there is intelligence, and we can find qualified personnel". Romania is still suffering from the effects of decisions taken in the 1990s and early 2000s, when major players in the energy sector developed production capacity in countries such as Poland, Hungary and the Czech Republic, as these countries have benefited more quickly from PHARE mechanisms and from the accession to the European Union. "Today, these production capacities cover their domestic markets, and some components even reach Romania", Florin Pop underlined. We can think of producing wind turbines and


Ne putem gândi să producem în România turbine photovoltaic panels in Romania, as well as all the eoliene și panouri fotovoltaice, precum și toate celeother elements needed. “For a photovoltaic project, lalte elemente de care e nevoie. “La un proiect fotothe cost of the panels represents maybe 50% of voltaic, costul panourilor reprezintă poate the value of the investment. If we include 50% din valoarea investiției. Dacă incluthe value of the land and the develdem valoarea pământului și costurile opment costs, the panels can be cu dezvoltarea, panourile repreeven less than 50%. But La un proiect fotovoltaic, zintă chiar mai puțin de 50%. Dar there are many more comcostul panourilor reprezintă sunt mult mai multe componente, ponents, there are cables, for poate 50% din valoarea investiției. sunt cabluri, de exemplu, pe care example, that we produce in le producem în România. Putem Romania. We can think about For a photovoltaic project, the cost of the panels represents să ne gândim la dezvoltarea de the development of power maybe 50% of the value of electronică de putere, dar nu treelectronics, but we must not igthe investment. buie să ignorăm inteligența de care nore the intelligence that is needed este nevoie în etapele premergătoare, in the preliminary stages, the preparade pregătirea a proiectelor – proiectare, studii tion of projects - design, studies, etc. Then, etc. Apoi, România are resurse foarte bine dezvoltate Romania has very well developed resources in the în zona de software, care într-un proiect fotovoltaic, software area, which in a photovoltaic project, for de exemplu, este responsabilă de controlul automatiexample, is responsible for automated control and zat și de operarea de la distanță”, spus Florin Pop. remote operation", said Florin Pop. Al doilea departament din cadrul grupului EnerThe second department in the EnergoBit group goBit este responsabil de inginerie electrică și exceis responsible for electrical engineering and excels in lează “în soluții de măsură, de contorizare și analiza a "solutions for measuring, metering and analyzing the calității energiei electrice, în soluții de protecții și în quality of electricity, in protection solutions and in soluții SCADA”. Al treilea mare departament reunește SCADA solutions". The third major department brings activitățile de antreprenoriat general în domeniul together general contracting activities in the field of energiei electrice. “Ce încercăm noi să facem este să electricity. “What we are trying to do is more than just nu ne prezentăm în fața partenerului doar cu o echipresenting ourselves to the partner with a team of pă de project manageri, ci să acoperim cât mai mult project managers, but to cover as much as possible of este posibil din viața complexă a unui proiect mare. the complex life of a large project. We have developed Am dezvoltat în interiorul firmei capacități de proiecwithin the company design capabilities, energy audit tare, capacități de audit energetic, producție, soluții capabilities, power generation, electrical engineering de inginerie electrică și propunem echipe de execuție solutions and we propose our own execution teams. proprii. După realizarea unui proiect complex, suntem After completing a complex project, we stay beside alături de beneficiarul final și îi oferim servicii de opethe final beneficiary and offer our services for operatrare instalații energetice și de service.” ing and servicing the energy installations." Tot ceea ce ne dorim și ne trebuie, tot ce visăm să Everything we want, we need and dream of dofacem depinde de energie, iar securitatea sistemului ing depends on energy, and the security of the energy energetic și independența energetică trebuie tratate system and energy independence must be treated ca priorități naționale, a încheiat Florin Pop, în opinia as national priorities, concluded Florin Pop, in whose căruia sectorul energetic a făcut față cu brio perioaopinion the energy sector has coped brilliantly with dei de pandemie, cu toate provocările ei. “Cred că în the pandemic period, against all the challenges. "I beRomânia încă nu s-au făcut simțite efectele războiulieve that the effects of the war in Ukraine have not lui din Ucraina. Derapajele din ultimele luni, în lanțurile yet been felt in Romania. The problems of the last de aprovizionare și în realizarea proiectelor, sunt în months, in the supply chains and in the realization of continuare determinate de pandemia de COVID-19. the projects, are still determined by the pandemic of Din păcate, în viitorul apropiat vom simți mai puternic COVID-19. Unfortunately, in the near future we will impactul războiului din Ucraina”, a avertizat directorul feel more strongly the impact of the war in Ukraine", general al EnergoBit. warned the general manager of EnergoBit.

50%

Q2 2022


ELECTRICITY

| investitie , / investment

Două stații electrice retehnologizate de Transelectrica

Two power stations refurbished by Transelectrica

T

ranselectrica a inaugurat în luna mai o investiție de peste 60 de milioane de lei retehnologizarea stației electrice Hășdat, din județul Timișoara. Lucrările, demarate în anul 2018, au fost executate de Asocierea Siemens Energy SRL – SC Tempos Serv SRL, lider de asociere fiind Siemens Energy SRL. Retehnologizarea stației de 220/110 kV Hășdat, pusă în funcțiune în anul 1970, a avut drept scop aducerea instalațiilor la un nivel de siguranță și fiabilitate corespunzător zonei din punct de vedere energetic, prin utilizarea tehnologiilor moderne utilizate pe plan mondial. Investiția va contribui la creșterea calității serviciului de transport al energiei și la creșterea siguranței în alimentarea consumatorilor racordați la rețeaua electrică de transport. Retehnologizarea nivelurilor de tensiune de 220 kV și 110 kV creează premisele reducerii costurilor cu mentenanța, precum și pentru monitorizarea și diagnoza de la distanță a echipamentelor. Stația 220/110 kV Hășdat este importantă în mod deosebit pentru zona centrală a Transilvaniei și a Văii Jiului, având în vedere că asigură alimentarea

128

T

ranselectrica inaugurated in May an investment of over 60 million lei — the retrofitting of the Hășdat power station in Timisoara County. The works, started in 2018, were carried out by Siemens Energy SRL Association — SC Tempos Serv SRL, the association leader being Siemens Energy SRL. The retrofitting of the station of 220/110 kV Hăşdat, initially commissioned in 1970, aimed to bring the installations to a level of safety and reliability corresponding to the area from an energy point of view, using modern technologies used worldwide. The investment will help to increase the quality of the energy transport service and increase the security of supply to consumers connected to the electricity transmission grid. The retrofitting of 220 kV and 110 kV voltage levels creates the premises for reducing maintenance costs, as well as for remote monitoring and diagnosis of equipment. The 220/110 kV Hăşdat station is especially important for the central area of Transylvania and Jiu Valley, given that it provides the supply of 110/20


9,000 unor stații de 110/20 kV, din gestiunea distribuitorului de energie electrică, stații din care se alimentează consumatori extrem de importanți din zonă. De asemenea, la nivelul de 220 kV se asigură preluarea în sistem a energiei produse de Centrala Hidroelectrică Retezat. Retehnologizarea Stației Electrice de Transformare 220/110 kV face parte dintr-un amplu plan investițional de modernizare și dezvoltare a rețelei electrice de transport, cu o valoare de aproximativ 5 miliarde de lei pentru următorii 10 ani. În aprilie, Transelectrica a mai recepționat lucrările de retehnologizare și extindere a stației 400 kV Medgidia Sud, în tehnologie GIS (Gas Insulated Substation), o investiție de peste 58 de milioane de lei. Prin procesul de retehnologizare a stației au fost implementate tehnologii avansate privind echipamentul primar și secundar (sistem de comandă-control, protecție și automatizare). Stația 400 kV Medgidia Sud contribuie la evacuarea în condiții de siguranță a puterii produse în CNE Cernavodă, precum și a energiei electrice produse în centralele eoliene din zona Dobrogea și va deveni stație de interconexiune a Sistemului Electroenergetic Național (SEN) cu Sistemul Energetic Bulgar. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA gestionează și operează o rețea de peste 9.000 de kilometri de linii electrice aeriene de înaltă tensiune (400 kV, 220 kV și 110 kV) și 81 de stații electrice de transformare pe teritoriul întregii țări.

kV stations, from the management of the electricity distributor, stations from which are powered by extremely important consumers in the area. Also, at the level of 220 kV it is ensured that the energy produced by the Retezat Hydroelectric Power Plant is taken into the system. The retrofitting of the 220/110 kV Electrical Transformation Station is part of an extensive investment plan for modernisation and development of the electricity transmission network, with a value of approximately 5 billion lei for the next 10 years. In April, Transelectrica also received the works of retrofitting and expansion of the 400 kV station Medgidia Sud, in GIS technology (Gas Insulated Substation), an investment of over 58 million lei. Through the process of refurbishment of the station, advanced technologies on primary and secondary equipment (control-control, protection and automation system) were implemented. The 400 kV station Medgidia Sud contributes to the safe evacuation of the power produced in the Cernavoda NPP, as well as of the electricity produced in the wind plants in the Dobrogea area and will become the interconnection station of the National Electricity System (SEN) with the Bulgarian Energy System. Transelectrica SA manages and operates a network of over 9,000 kilometers of high-voltage overhead lines (400 kV, 220 kV and 110 kV) and 81 transformer power stations throughout the country.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA gestionează și operează o rețea de peste 9.000 de kilometri de linii electrice aeriene de înaltă tensiune Transelectrica SA manages and operates a network of over 9,000 kilometers of high-voltage overhead lines.

Q2 2022


ELECTRICITY

| cariera˘ / career

19 companii și peste 600 de participanți la Forum: Carieră în industria energetică 19 companies and over 600 participants at the Forum: Careers in the Energy Industry

19

companii și peste 640 de persoane au participat la ediția din acest an a evenimentului Forum: Carieră în industria energetică, organizat de Asociația Inginerilor Energeticieni și Electricieni – AIEE în parteneriat cu Facultatea de Energetică a Universității Politehnica din București. În intervalul 9-15 mai, evenimentul a inclus Ziua Porților Deschise la Facultatea de Energetică, prezentări de companii, zonă de expoziție, workshopuri și vizite tehnice prin care studenții și tinerii ingineri să fie informați asupra direcțiilor de dezvoltare în domeniul ingineriei energetice. Aceștia au avut ocazia să cunoască mai bine numeroase companii precum operatorul de transport

130

19

companies and more than 640 people participated in this year's edition of Forum: Careers in the Energy Industry, organized by the Association of Energy and Electrical Engineers - AIEE in partnership with the Faculty of Energetics of the Polytechnic University of Bucharest. From 9 to 15 May, the event included an Open Day at the Faculty of Energetics, company presentations, an exhibition area, workshops and technical visits to inform students and young engineers about the development directions in the field of energy engineering. They had the opportunity to get to know many companies such as transmission and system operators (Transelectrica), power generation


și sistem (Transelectrica), producere energie (Nuclearelectrica, Hidroelectrica), furnizare de energie (ENGIE și Monsson), rafinare și distribuție de produse petroliere (Rompetrol), producători de echipamente și soluții energetice (Siemens Energy, Eximprod Grup, Phoenix Contact, Signify, ACE Industrial Software Solutions, Honeywell), antreprenori generali (Electromontaj, Enevo Group, Adrem), dezvoltatori de proiecte fotovoltaice (VOLT, Heliopolis). Adrian Săcuiu, Managing Partner Volt, a prezentat istoria primilor ani de antreprenoriat în energie și a explicat că este posibil să pornești de la zero, atunci când ai limpede ceea ce vrei să faci. “Am reușit să instalăm o capacitate de generare de energie electrică de un megawatt din surse fotovoltaice într-o lună, cu 12 oameni”, a afirmat Adrian Săcuiu, pentru a ilustra nivelul de competent atins de echipa Volt. Majoritatea vorbitorilor au insistat ca studenții interesați de un loc de muncă în industria energetică să nu neglijeze cursurile, cu scuza că obțin experiență practică. Perioada de școală pune bazele unei pregătiri teoretice pe care cu mult mai greu o poți construi mai târziu. De asemenea, mai multe îndemnuri similare i-au avertizat pe tinerii profesioniști în energie să evite ca primele locuri de muncă să fie în zona de vânzări sau să se desfășoare preponderent online sau la distanță. “Este nevoie de experiență practică, iar un inginer bun are nevoie de lucrul în teren, cu dificultățile și cu provocările care țin de aplicarea și interpretarea în lumea reală a formulelor învățate la școală”, este o recomandare lansată pe mai multe voci. Toate cele 19 companii parteneri caută să atragă noi angajați din rândul studenților și tinerilor absolvenți. Niciun reprezentant al companiilor nu a insistat asupra unui profil standard de candidat, dar toți s-au referit într-o formă sau alta la seriozitate. “Asta înseamnă să duci la capăt o sarcină pe care ai primit-o”, a spus Cristian Pîrvulescu, CEO Enevo Group. Companiile mari s-au referit mai degrabă la oportunitățile de dezvoltare a carierei în cadrul unor organizații active peste tot pe glob. Cele mai mici au vorbit despre flexibilitate și disponibilitatea de a identifica precis dorințele fiecărui nou membru în echipă. Răzvan Encică, director general la Phoenix Contact, i-a invitat pe tinerii participanți să se înscrie în competiția xplore 2023 Technology

(Nuclearelectrica, Hidroelectrica), energy supply (ENGIE and Monsson), refining and distribution of petroleum products (Rompetrol), manufacturers of energy equipment and solutions (Siemens Energy, Eximprod Grup, Phoenix Contact, Signify, ACE Industrial Software Solutions, Honeywell), general contractors (Electromontaj, Enevo Group, Adrem), developers of photovoltaic projects (VOLT, Heliopolis). Adrian Săcuiu, Managing Partner Volt, presented the history of the first years of entrepreneurship in energy and showcased that it is possible to start from scratch when you are clear about what you want to do. "We managed to set up a one megawatt photovoltaic power generation capacity in one month with 12 people", said Adrian Săcuiu, to illustrate the level of competence achieved by the Volt team.

Răzvan Encică Director general al Phoenix Contact General Manager of Phoenix Contact

Q2 2022


ELECTRICITY

| cariera˘ / career

Răzvan Encică, director general la Phoenix Contact, i-a invitat pe tinerii participanți să se înscrie în competiția xplore 2023 Technology Award. Participanți din întreaga lume sunt așteptați să se înscrie până în septembrie 2022. Răzvan Encică, Managing Director at Phoenix Contact, invited the young participants to apply to xplore 2023 Technology Award. Participants from all over the world are expected to enlist before September 2022. Award. În continuarea unui angajament de aproape 100 de ani, Phoenix Contact inspiră și sprijină tinerii pentru a-și pune în aplicare ideilor pentru o lume durabilă. Pentru ca aceste idei să devină realitate, participanți din întreaga lume sunt așteptați să se înscrie până în septembrie 2022, trimițând un videoclip de 100 de secunde în care să își explice visul. Vor fi alese 100 de echipe, iar fiecare echipă va primi un voucher pentru bunuri în valoare de peste 3.000 de euro și de livrarea gratuită a celor mai potrivite componente, selectate din peste 100.000 de tehnologii și produse Phoenix Contact, pentru punerea în practică a ideii propuse. Din cele 100 de echipe, juriul internațional va desemna 25 de echipe finaliste care vor fi invitate în Germania. În cadrul unui eveniment de amploare, în octombrie 2023, participanții își vor prezenta inovațiile tehnice cu toate funcțiile și caracteristicile. Juriul va selecta apoi până la trei dintre cele mai bune idei din fiecare categorie. Jucători importanți din energetica românească au venit în întâmpinarea participanților cu workshopuri de dezvoltare tehnică și personală, care au stârnit interesul celor 230 de participanți. Siemens Energy, Rompetrol, Nuclearelectrica și

132

Most speakers insisted that students interested in a job in the energy industry should not neglect their courses under the pretext of getting practical experience. The school time lays the foundation for a theoretical training that is much harder to build on later. Several similar exhortations have also warned young energy professionals to avoid their first jobs being in sales or predominantly online or remote. "Practical experience is needed, and a good engineer needs to work in the field, with the difficulties and challenges that come with applying and interpreting formulas learned in school to the real world," is one recommendation voiced by many. All 19 partner companies are looking to attract new employees from students and young graduates. None of the company representatives insisted on a standard candidate profile, but all referred in one form or another to seriousness. "This is to carry out a task you've been given," said Cristian Pîrvulescu, CEO of Enevo Group. The large companies talked more about the career development opportunities in organisations active across the globe. Smaller ones talked about flexibility and a willingness to accurately identify the wishes of each new team member. Răzvan Encică,


Transelectrica au fost partenerii Gold ai evenimentului, care au susținut workshopuri. Ultimele două zile ale evenimentului au fost oferit oportunitatea participanților de a avea acces la obiective energetice importante din țară. Vineri, 13 mai 2022, 20 de vizitatori ce au trecut pragul Dispecerului Energetic Național, având șansa de a vedea la lucru din interior “creierul” Sistemului Energetic Național. Cea de a șasea zi a evenimentului, 14 mai 2022, a regăsit 53 de participanți la cea mai mare hidrocentrală din România, Porțile de Fier I. Pentru pasionații de hidroenergetică, vizita a fost cu totul specială deoarece luni, 16 mai 2022, s-au sărbătorit 50 de ani de la inaugurarea centralei. Tot în cadrul evenimentului a avut loc și vizita tehnică la singura centrală nucleară din țară, Nuclearelectrica deschizându-și porțile pentru 20 de participanți. Acestora li s-a prezentat sistemul CANDU, modul de funcționare a centralei nucleare, rolul energiei nucleare in sistemul energetic național și au vizitat Simulatorul Full Scop. Evenimentul Forum: Carieră în industria energetică s-a dovedit unul necesar, ca un răspuns la cererea tot mai mare de resurse umane pe piața muncii, dar și la necesitatea ca tinerii să aibă o expunere eficientă în fața marilor companii.

Managing Director at Phoenix Contact, invited the young participants to apply to xplore 2023 Technology Award. Continuing a commitment of almost 100 years, Phoenix Contact inspire and support young people in implementing their ideas for a sustainable world. To make this idea a reality, participants from all over the world are expected to enlist before September 2022, by sending a 100-second video explaining their ideas. 100 teams will be elected and each team will receive a voucher for goods valued at over 3,000 euros and can have the most suitable components, selected from more than 100,000 Phoenix Contact tehnologies and products, for their own solution delivered free of charge. From the 100 teams, the international jury will nominate 25 finalist teams that we will invite to Germany. During a huge event, in October 2023, the participants will present their technical innovations with all their functions and features. The jury will then select up to three best ideas in each of the categories. Major players in Romanian energy came to meet the participants with technical and personal development workshops, which aroused the interest of the 230 participants. Siemens Energy, Rompetrol, Nuclearelectrica and Transelectrica were the Gold Partners of the event, which held workshops. The last two days of the event offered participants the opportunity to gain access to some of the most important locations for energy in the country. On Friday, 13 May 2022, 20 visitors crossed the threshold of the National Energy Dispatcher, having the chance to see the "brains" of the National Energy System at work from the inside. The sixth day of the event, 14 May 2022, found 53 participants at Romania's largest hydropower plant, Porțile de Fier I. For hydropower enthusiasts, the visit was extra special because Monday, 16 May 2022, marked the 50th anniversary of the plant's inauguration. The event also included a technical visit to the only nuclear power plant in the country, with Nuclearelectrica opening its doors to 20 participants. They were introduced to the CANDU system, the operation of the nuclear power plant, the role of nuclear energy in the national energy system and visited the Full Scop Simulator. The event "Forum: Careers in the Energy Industry" proved to be a necessary one, as a response to the growing demand for human resources on the labour market, but also to the need for young people to have an effective exposure to big companies.

Q2 2022


ELECTRICITY

| solutii , / solutions

Recomandări pentru companiile de distribuție a energiei electrice Recommendations for electricity distribution companies

Către un viitor cu emisii reduse de carbon

A Low-Carbon Future

Cel mai cunoscut mecanism de flexibilitate este cunoscut sub numele de management activ al rețelei, care poate fi susținut de o piață locală pentru tranzacționarea flexibilității.

The best known flexibility mechanism is known as active network management, which can be supported by a local market for flexibility trading.

134

E

misiile de CO2 sunt o preocupare tot mai presantă la nivel global. Prin urmare, strategiile de combatere a schimbărilor climatice, precum Acordul de la Paris (COP 21) și inițiativele Uniunii Europene pentru o economie cu emisii scăzute de carbon, sunt esențiale. De exemplu, în Europa, sectorul energetic are cel mai mare potențial de reducere a emisiilor de CO2, datorită surselor de generare a energiei cu emisii scăzute și digitalizării rețelelor. Operatorii de distribuție au acum responsabilitatea de a identifica modalități inteligente de a gestiona echipamentele clienților. Acestea includ panourile fotovoltaice (PV), sisteme de stocare a energiei cu baterii (BESS) și vehicule electrice (EV) care pot produce sau absorbi energie electrică conectată la tensiune medie (MT) sau joasă (JT) dincolo de contorul clientului final. Într-un sistem descentralizat cu resurse energetice distribuite (DER) la nivel MT și JT, rețelele vor evolua către soluții în care consumul și producția devin din ce în ce mai locale. Prin urmare, soluțiile de management al rețelei trebuie să gestioneze congestiile locale prin soluții locale descentralizate. Aceste nevoi apar pe rețelele de medie tensiune, dar însă și mai mult în rețelele de joasă tensiune. De aceea, furnizorii de tehnologie propun sisteme avansate de management al distribuției (ADMS) mai extinse și mai puternice, cu module ADMS care abordează aspecte ale congestiei locale.

STRATEGII DE REDUCERE A EMISIILOR DE CO2 Operatorii de rețea se confruntă cu noi provocări din mai multe motive. Acestea includ variabilitatea energiei regenerabile pe partea de furnizare și clienții care vor oferi flexibilitate pe zona de cerere. În plus, consumul de energie electrică este în creștere în sectorul tehnologiei comunicațiilor (rețele de telecomunicații, centre de date). Aceasta reprezintă un nou nivel de complexitate pentru operatori, necesitând capabilități avansate de control, inclusiv control în timp real pentru a

C

O2 emissions are a rapidly growing global concern. Therefore, strategies to combat climate change, such as the Paris Agreement (COP 21) and European Union initiatives toward a low-carbon economy, are essential. For example, in Europe, the power sector has the greatest potential to reduce CO2 emissions, thanks to low-emissions power generation sources and the digitalization of networks. Today’s distribution utilities are tasked with finding intelligent ways to manage customer equipment. These include photovoltaic (PV) panels, battery energy storage systems (BESS), and electric vehicles (EVs) that can produce or absorb electricity connected at the medium voltage level or below behind a customer’s meter. In a decentralized world with more distributed energy resources (DER) at an MV and LV level, networks will evolve toward solutions where consumption, and more importantly, production, are becoming increasingly local. Therefore, network management solutions must manage local congestions through decentralized local solutions. These needs emerge on MV networks, but even more so in LV networks. As a result, technology providers see even more extensive and powerful advanced distribution management systems (ADMS), with ADMS modules that address aspects of local congestion.

STRATEGIES FOR REDUCING CO2 EMISSIONS Grid operators are facing new challenges for a number of reasons. These include renewable energy variability on the supply side and customers providing flexibility in the future on the demand side. In addition, electricity consumption is increasing in the communication technology sector (telecommunication networks, data centers). This creates new complexity for the operators, requiring advanced control capabilities, i.e. control in real-time to master renewable energy variability. This is made possible using digitalization solutions,


administra variabilitatea energiei regenerabile. Acest lucru este posibil prin intermediul soluțiilor de digitalizare, iar rețelele de distribuție pot integra necesarul în creștere al DER din partea cererii și ofertei. Vechile reguli tradiționale de planificare, cum ar fi conexiunile DER ferme, cunoscute și sub denumirea de abordarea „adaptați și uitați”, și întărirea rețelei, arată limitări în capacitatea de integrare a DER. Noile strategii de planificare și operare, cum ar fi planificarea locației, conexiunile nonferme și strategiile fără întăriri permit, de asemenea, optimizarea investițiilor în rețea, adică minimizarea instalării soluțiilor tradiționale și reducerea supra investițiilor în rețea. Datorită digitalizării, noile soluții de flexibilitate pot fi valorificate pentru gestionarea dinamică a capacității. Cel mai cunoscut mecanism de flexibilitate este cunoscut sub numele

and distribution networks can integrate the growing realm of DERs on the supply and demand side. Former traditional planning rules, such as firm DER connections, known also as the “fit and forget” approach, and building new conductors, show limitations in the DER hosting capacity. New planning and operation strategies, such as locational planning, non-firm connections, and non-wires strategies also allow network investments optimization, i.e. minimizing the installation of traditional solutions and reducing grid over-investment. Thanks to digitalization, new flexibility solutions can be leveraged for dynamic capacity management. The best known flexibility mechanism is known as active network management, which can be supported by a local market for flexibility trading.

Q2 2022


ELECTRICITY

| solutii , / solutions Evoluția emisiilor de GES într-un scenariu de 1,5°C GHG emissions’trajectory in a 1.5°C scenario

5000

4000

MtCO2eq

3000

2000

1000

0 2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

Altele non-CO2 Non-CO2 other Non-CO2 din agricultură Non-CO2 Agriculture Rezidenţial Residential Transport Transport Terţiar Tertiary Industrie Industry Tehnologie de decarbonizare Carbon Removal Technologies Energie Power LULUCF LULUCF Emisii nete Net emissions

În Europa, sectorul energetic are cel mai mare potenţial de reducere a emisiilor de CO2. Reţelele de distribuţie electrică avansate din punct de vedere tehnologic sunt relevante pentru decarbonizarea mai multor sectoare, cum ar fi sectoarele energetice și cele de transport. In Europe, the power sector has the greatest potential to reduce CO2 emissions [3]. Technologically advanced electrical distribution networks are relevant for the decarbonization of several sectors, such as the power and the transport sectors.

de management activ al rețelei, care poate fi susținut de o piață locală pentru tranzacționarea flexibilității. DIGITALIZAREA REȚELEI FACE POSIBILĂ DECARBONIZAREA Factorii care determină adoptarea microrețelelor: Microrețelele pot rezolva o varietate de provocări legate de electricitate. Adesea, aceste soluții sunt ecologice și mai durabile decât generarea tradițională pe bază de resurse fosile. • Scăderea rezilienței rețelei • Optimizarea costurilor energetice și abilitarea prosumatorilor • Înlocuirea energiei fosile • Accesul la energie pentru 1,2 miliarde de oameni • Integrarea vehiculelor electrice În mai multe părți ale lumii, rețeaua electrică îmbătrânește și are o rezistență redusă în fața perturbărilor sau instabilității, mai ales atunci când este confruntată cu vreme severă. În plus, prosumatorii (consumatorii care produc energie electrică) au nevoie de integrarea descentralizată a energiei pentru reducerea valorilor facturilor și un mix energetic mai ecologic. Acesta este un factor favorizant în special în SUA și Europa, unde se manifestă tendințe precum clădiri inteligente, campusuri și comunității energetice ale cetățenilor. În cele din urmă, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), cererea mondială

136

NETWORK DIGITALIZATION MAKE DECARBONIZATION POSSIBLE Factors that drive microgrid adoption: Microgrids can solve a variety of electricity challenges. Often these solutions are environmentally-friendly and more sustainable than traditional fossil power generation. • Decreasing grid resilience • Energy cost optimization and prosumer empowerment • Fossil energy replacement • Access to energy for 1.2 billion people • EV integration In several parts of the world, and especially in the United States, the power grid is aging and has little resilience in front of disruption or instability, especially when presented with severe weather. Moreover, prosumers (consumers who produce electricity) require decentralized energy hosting for a bill reduction and greener energy mix. This is particularly a driver in the U.S. and Europe with smart buildings, campus, and citizen energy communities’ trends. Finally, according to the International Energy Agency (IEA), the world’s electrical energy demand is expected to increase by approximately 40 percent by 2030 as an estimated 1.2 billion people gain access to energy and also due to new appliances, such as EVs in many parts of the world.


de energie electrică este de așteptat să crească cu aproximativ 40% până în 2030, deoarece se estimează că încă 1,2 miliarde de oameni vor avea acces la energie și, de asemenea, datorită noilor consumatori, cum ar fi vehiculele electrice în multe părți ale lumii. IMPLEMENTAREA MICROREȚELELOR Printre factorii care permit dezvoltarea micro­ rețelelor, descentralizarea este o tendință majoră care ar putea ajuta la abordarea problemelor energetice menționate mai sus. La începutul secolului XX, centralizarea producției de energie electrică a însemnat un progres semnificativ, permițând economii de scară și îmbunătățirea eficienței centralelor. Centralizarea secolului al XX-lea a crescut, de asemenea, gradul de utilizare a energiei electrice. Astăzi, însă, situația a evoluat considerabil și utilitățile trebuie să ofere energie mai multă și mai curată unui număr mai mare de oameni, la un nivel de reziliență ridicat. Au apărut schimbări tehnice și economice majore. S-au înregistrat progrese substanțiale în descentralizarea resurselor energetice, cum ar fi energia solară și sistemele de stocare cu baterii. IoT (internetul obiectelor) este operațional, generând noi capabilități de cooperare și optimizare. Acești factori permit apariția de noi ecosisteme energetice, cum ar fi micro rețelele, care oferă o modalitate de a aborda problemele noastre energetice. Reziliența poate fi obținută prin capacitatea micro rețelei de a se insulariza de rețeaua principală și de a fi autosuficientă. Mai mult, atunci când se prognozează vreme severă, microrețelele pot fi pregătite prin adoptarea intenționată a unei strategii de prevenție. Optimizarea costurilor energetice poate fi realizată prin capacitatea sistemului de control al micro rețelei de a utiliza cea mai bună combinație de resurse, cum ar fi

IMPLEMENTATION OF MICROGRIDS Among the factors enabling microgrids, decentralization is one major development that could help address the energy issues mentioned above. In the early twentieth century, the centralization of electricity production made significant progress, enabling economies of scale and improved plant efficiency. Twentieth-century centralization also increased the overall use of electrical power. Today, however, the situation has evolved considerably and utilities need to provide more and cleaner ener­ gy to a larger number of people, with high resilience. Major technical and economic changes have also occurred. There has been substantial progress in

Scan the QR code for more details

Categorii de microrețele Categories of microgrids

Connectat la rețea Grid-tied

Insularizabil Island-able

În afara rețelei Off-grid

Q2 2022


ELECTRICITY

| solutii , / solutions

stocarea energiei, solar, cogenerare, flexibilitate termică și participarea la serviciile de echilibrare a rețelei. Prin urmare, microrețelele reprezintă un mijloc de amânare a investițiilor pe partea de utilități și pot atenua presiunile pe care le suportă rețelele de distribuție. Autoconsumul și producția de energie regenerabilă pot fi susținute de capacitatea de control al microrețelei de a integra energie regenerabilă la prețuri accesibile, de a reduce emisiile de CO2 și de a reduce costurile cu combustibilul. Noii consumatori de electricitate, cum ar fi EV-urile, pot fi integrate prin strategii de încărcare care iau în considerare curba de sarcină la nivel local și prognoza meteo pentru a potrivi producția din PV și încărcarea EV. Accesibilitatea energetică poate fi obținută prin microrețele scalabile la un cost rezonabil, atunci când se află într‑o zonă îndepărtată sau departe de rețeaua principală, prin intermediul microrețelei autosuficiente. DECARBONIZAREA PRIN APARATE DE COMUTARE ECOLOGICE Pe lângă soluțiile amintite care vizează reducerea emisiilor de CO2, precum optimizarea integrării DER, reducerea cererii de vârf în rețele, introducerea de microrețele și optimizarea integrării vehiculelor electrice, mai sunt strategii suplimentare, între care utilizarea unor tehnologii adecvate ecologice. SF6 CONTRIBUIE LA PROVOCĂRILE CLIMATICE Sistemele de energie electrică utilizează aparate de comutație, dispozitive de întrerupere a circuitului care controlează fluxul de curent electric prin oprirea sau pornirea curentului între punctele A și B. Fiecare piesă a tabloului de distribuție trebuie să poată întrerupe curenții electrici, să se izoleze și să asigure funcționarea în siguranță a rețelei.

decentralizing energy resources, such as solar energy and battery storage systems. The IoT (internet of things) is operational, driving new cooperation and optimization capabilities. These factors enable the emergence of new energy ecosystems, such as microgrids, which offer a way to tackle our energy issues. Resilience can be achieved through the microgrid’s ability to island itself from the main grid and to be self-sufficient. Moreover, when severe weather is forecasted, the microgrid can be prepared by intentionally adopting a precautionary strategy. Energy cost optimization can be achieved through the microgrid control system’s capability of using the best mix of resources such as energy storage, solar, CHP, thermal flexibility, and the participation to grid-balancing services. Microgrids therefore are a means for investment deferrals on the utility side and can alleviate stress in distribution grids. Renewable energy self-consumption and production can be obtained through the microgrid control capability to integrate affordable renewable energy, reduce CO2 emissions, and lower fuel costs. New electrical loads such as EVs can be integrated through charging strategies that consider local load curve and weather forecasting to match PV and EV charging. Energy accessibility can be obtained through scalable microgrids at a reasonable cost, when in a remote area or far from the main grid, because of microgrid’s self-sufficiency. DECARBONIZATION THROUGH ENVIRONMENTALLY FRIENDLY SWITCHGEAR Besides the mentioned solutions aimed at reducing CO2 emissions, such as optimizing DER integration, reducing peak demand in networks, introducing microgrids, and optimizing EVs’ integration, there are additional strategies that contribute to a low-carbon future, such as the choice of suitable environmentally friendly technologies. SF6 CONTRIBUTES TO THE CLIMATE CHALLENGES Electrical power systems use switchgear, which are circuit interruption devices that control the flow of electrical current by stopping or starting the current between points A and B. Every piece of switchgear must be able to break electrical currents and must insulate itself and ensure safe operation of the network.

138


Astăzi există peste 30 de milioane de întreruToday there are over 30 million units of medipătoare de medie tensiune instalate în întreaga um-voltage switchgear installed worldwide using lume care folosesc hexafluorura de sulf (SF6). SF6 sulfur hexafluoride (SF6). SF6 accomplishes its își îndeplinește scopul foarte bine și este foarte fipurpose very well and is highly reliable – it’s been abil – este folosit și de încredere de zeci de ani. Cu used and trusted for decades. However, SF6 is a toate acestea, SF6 este un gaz cu efect de seră și greenhouse gas and contributes to the climate contribuie la provocările climatice cu care challenges we face today. Therefore, the ne confruntăm. Prin urmare, industria electrical switchgear industry unaparatelor electrice de comutație derstands that SF6 must be hanînțelege că SF6 trebuie manidled carefully, and it has Există peste 30 de milioane pulat cu atenție și a dezvoltat developed strategies to de întrerupătoare de medie strategii pentru a reduce, conreduce, control, and limit the tensiune în lume care folosesc trola și limita utilizarea SF6 în usage of SF6 in medium volthexafluorura de sulf (SF6). întrerupătoarele de medie tenage switchgear. Today there are over 30 million siune. units of medium-voltage SF6-FREE MEDIUM VOLTAGE switchgear using sulfur TEHNOLOGIE DE MEDIE TECHNOLOGY hexafluoride (SF6). TENSIUNE FĂRĂ SF6 Some equipment manufacturers, Unii producători de echipamente, including Schneider Electric, are cominclusiv Schneider Electric, s-au angajat să gămitted to SF6 alternatives. They seek to make sească alternative la SF6. Ei caută să eficientizeze the most of an SF6-free transition by addressing la maximum tranziția fără SF6 abordând patru prefour critical concerns: cost efficiency for the cusocupări critice: eficiența costurilor pentru clienți, tomers, improved sustainability, peace of mind for durabilitate îmbunătățită, lipsa riscurilor pentru săhealth and safety, and a responsible installed base nătate și siguranță și un management responsabil management. al activelor existente. New medium voltage switchgear technology Noua tehnologie de comutație de medie tenthat uses vacuum interruption and air insulation siune care utilizează întreruperea în vid și izolarea allows top technology providers to avoid SF6. And cu aer permite furnizorilor de tehnologie de vârf să while air-insulated switchgear for MV applicaevite SF6. În plus, de multă vreme se știe despre întions has long had a reputation of being too large trerupătoare izolate cu aer pentru aplicațiile de MT compared to gas technology, this is no longer the că sunt prea mari în comparație cu cele pe bază de case. Today’s alternatives to SF6 switchgear are gaze. Acum nu mai este cazul. Alternativele moderas compact as gas versions, and cost-effective. It’s ne sunt la fel de compacte și rentabile ca și versiuthe ideal alternative to the status quo. Furthernile cu gaz. Mai mult, întrerupătoarele sustenabile more, sustainable MV switchgear reduces greenpentru MT reduc emisiile de gaze cu efect de seră house gas emissions by eliminating the need to eliminând nevoia unui nou gaz care să înlocuiască create a new gas to replace SF6 and avoiding the SF6 și evitând problemele legate de scurgeri, recapproblems with end-of-life recapture, recycling, tare, reciclare la sfârșitul duratei de utilizare. and leakage. Pe măsură ce dependența noastră de electriAs our reliance on reliable electricity increases, citatea fiabilă crește, trebuie să evolueze modul în the way in which we produce, distribute, and use care producem, distribuim și folosim energia. Întreenergy must also evolve. SF6-free switchgear is rupătoarele fără SF6 fac parte din revoluția enerpart of our energy revolution because it reduces getică, deoarece reduc amprenta de carbon a rețelei the power grid’s carbon footprint compared with electrice în comparație cu utilizarea SF6. the use of SF6. Companiile care folosesc tehnologii MT pot Businesses using MV technologies are now emacum să facă alegeri sustenabile și au capacitatea powered with sustainable choices and the ability to de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră alecut their own greenhouse gas emissions by choosgând echipamente verzi. ing green equipment.

30

Scanați codul QR pentru mai multe detalii

Q2 2022


ELECTRICITY

| stiri , / news

AEI: România nu va fi niciodată independentă energetic România nu va fi niciodată independentă energetic, întrucât sacrificiile economice și sociale ar fi foarte mari, la fel cum s-a întâmplat în regimul Ceaușescu în anii 1980, a afirmat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. „Independența energetică este un țel pe care, în ultimii 30 de ani, îl reluăm o dată la 10 ani. Este un țel cel puțin ridicol, ca să nu spun mai mult. România nu este și nici nu va fi niciodată independentă energetic. Cred că nici n-ar trebui să ne dorim atât de mult să fim independenți energetic, întrucât sacrificiile sociale și economice ar fi foarte mari. Ar fi de genul sacrificiilor pe care regimul Ceaușescu le-a făcut în anii ’80 pentru ca România să devină independentă din punct de vedere financiar și rezultatele le-am văzut cu toții”, a spus Chisăliță. În opinia sa, importante sunt securitatea energetică și reziliența, precum și resursa umană și naturală, care este foarte prost gestionată, cu pierderi foarte mari.

AEI: Romania will never be energy independent

Agista achiziționează 15% din Eplus Smart Energy

Romania will never be energy independent, as the economic and social sacrifices would be very high, just as it happened in the Ceausescu regime in the 1980s, said Dumitru Chisăliţă, president of the Intelligent Energy Association. “Energy independence is a goal that we have been resuming every 10 years for the last 30 years. It’s at least a ridiculous goal, to say the least. Romania is not and will never be energy independent. I don’t think we should want to be so energy-independent that the social and economic sacrifices would be so great. It would be like the sacrifices that the Ceausescu regime made in the 1980s for Romania to become financially independent, and we have all seen the results,” said Chisăliţă. In his opinion, energy security and resilience are important, as well as human and natural resources, which are very poorly managed, with very high losses.

Agista, un fond de investiții dedicat IMM-urilor, parte a Impetum Group, achiziționează un pachet de 15% în compania românească Eplus Smart Energy, ce furnizează servicii de management al energiei. Serviciile Eplus includ citirea contoarelor de energie electrică și gaz, analiza și eficientizarea datelor la implementarea proiectelor de contorizare inteligentă, completate de soluții de automatizare și digitalizare a proceselor industriale și soluții de creștere a eficienței energetice pentru toate tipurile de clienți.

Agista acquires 15% of Eplus Smart Energy Agista, an investment fund dedicated to SMEs, part of Impetum Group, acquires a 15% stake in the Romanian company Eplus Smart Energy, which provides energy management services. Eplus’ services range from reading electricity and gas meters, analyzing and streamlining data to implementing smart metering projects, complemented by industrial process automation and digitization solutions, and solutions for increasing energy efficiency for all types of customers.

140


50 de ani de la inaugurarea sistemului de la Porțile de Fier

50 years since the inauguration of the Iron Gates system Hidroelectrica a aniversat jumătate de secol de la inaugurarea celui mai important obiectiv hidroenergetic din România, Porțile de Fier I, una dintre cele mai impunătoare construcții hidrotehnice din Europa și cea mai mare de pe Dunăre. “Hidroelectrica are în curs investiții extrem de importante – aproape 150 de milioane de lei, pentru buna funcționare a amenajării hidroelectrice: protecția suplimentară a disipatorului barajului deversor, lucrări de modernizare a instalațiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice și la instalația de acționare hidraulică aferentă barajului deversor, precum și modernizarea sistemului de diagnoză și monitorizare, lucrări de reabilitare a ecluzei”, a declarat ministrul Energiei.

Hidroelectrica celebrated half a century since the inauguration of the most important hydropower objective in Romania, SHEN Iron Gates I, one of the most imposing hydrotechnical constructions in Europe and the largest on the Danube. “Hidroelectrica has extremely important investments in progress – almost 150 million lei, for the proper functioning of the hydroelectric facility: additional protection of the overflow dam sink, modernization works of the electrical installations related to the hydromechanical equipment and to the hydraulic drive installation related to the overflow dam, such as and modernization of the diagnosis and monitoring system, sluice rehabilitation works,” said the Minister of Energy.

ACUE cere excluderea furnizorilor din sistemul de plafonare a prețurilor Statul român ar trebui să analizeze dacă, la nivelul politicilor de intervenție, modelul de sprijin pentru consumatorii de energie, prin folosirea furnizorilor ca intermediari pentru prefinanțarea sistemului de plafonare și compensare, este cel mai fericit, a declarat Daniela Dărăban, director executiv al Federației ACUE. “În momentul de față, suntem într-o situație de stagnare de facto, pentru că problemele furnizorilor nu sunt rezolvate. [...] Companiile au mers înainte, au aplicat toate prevederile legale, probabil că foarte multe s-au finanțat la rândul lor ca să poată să prefinanțeze aceste scheme și la finalul zilei totul ține de credibilitate”, a insistat ea, subliniind că la șase luni de la introducere “acest sistem nu funcționează”.

ACUE calls for the suppliers to be excluded from the price cap system The Romanian state should consider whether, at the level of intervention policies, the model of support for energy consumers, by using suppliers as intermediaries for pre-financing for the capping and compensation system, is the best that can be, said Daniela Dărăban, executive director of the ACUE Federation. “At the moment, we are in a situation of de facto stagnation, because the problems of the suppliers are not solved. […] The companies went ahead, applied all the legal provisions, probably a lot of them financed themselves in order to be able to pre-finance these schemes and at the end of the day everything is about credibility,” she insisted, pointing out that six months after its introduction "this system is not working".

Q2 2022


ELECTRICITY

| stiri , / news

Electrohold promite digitalizare și servicii electronice în Bulgaria Electrohold, parte a celui mai mare holding public din Bulgaria, Eurohold, anunță investiții de aproape 300 de milioane de leva pentru digitalizarea și modernizarea rețelei de distribuție și a serviciilor EDG West, până la sfârșitul anului 2023. “Pregătim rețeaua pentru noua generație de energie electrică și, în același timp, lucrăm cu seriozitate pentru a ne îndeplini angajamentul principal – întreținerea celei mai mari rețele din țară și furnizarea fără întreruperi”, a declarat Karel Kral, CEO al Electrohold Group Bulgaria. Electrohold Bulgaria gestionează activitățile celor șapte companii pe care Eurohold le-a achiziționat anul trecut de la compania cehă de energie CEZ Group, prin intermediul Companiei de Electricitate din Europa de Est B.V. Grupul are aproape 3 milioane de clienți și cuprinde cele mai importante companii din sectorul distribuției, furnizării și tradingului cu energie electrică din Bulgaria.

Distribuție Oltenia investește în două dispecerate noi

Electrohold promises digitalization and e-services in Bulgaria Electrohold, part of Bulgaria's largest public holding company Eurohold, announces investments of almost 300 million leva for the digitalization and modernization of the distribution network and services of EDG West by the end of 2023. “We are preparing the grid for the new generation of electricity and at the same time we are working hard to meet our main commitment – maintenance of the largest grid in the country and non-stop supply”, said Karel Kral, CEO of Electrohold Group Bulgaria. Electrohold Bulgaria manages the activities of the seven companies which Eurohold acquired from the Czech state energy company CEZ Group last year, through its wholly-owned Eastern European Electric Company B.V. The group has nearly 3 million customers and includes the leading companies in Bulgaria’s electricity distribution, supply and trade.

142

Distribuție Oltenia a anunțat noi investiții, în valoare de peste 2 milioane de lei în două dispecerate noi, de rezervă. Acestea vor completa schema de proiecte digitale care îmbunătățesc experiența consumatorilor de energie din Oltenia și parțial Muntenia (Argeș și Teleorman), cu impact direct în reducerea timpului mediu de remediere a incidentelor și deranjamentelor, susține compania. În plus, până la finalul anului, Distribuție Oltenia va implementa tehnologie nouă pentru o parte din stațiile de lucru ale dispecerilor săi, dar și în soluția de telecomunicație voce folosită în gestionarea evenimentelor din rețea și în managementul deranjamentelor către echipele operative de teren.

Distribuţie Oltenia invests over in two new dispatch centers Distribuție Oltenia announced new investments, worth over 2 million lei in two new, spare dispatch centers. They will complete the scheme of digital projects that improve the experience of energy consumers in Oltenia and partially Muntenia (Argeș and Teleorman), with a direct impact in reducing the average time to fix incidents and disturbances, the company claims. In addition, by the end of the year, Distribuție Oltenia will implement new technology for some of its dispatchers’ workstations, but also in the voice telecommunication solution used in managing network events and managing disruptions to field operations teams.


ANRE anunță platforma de schimbare rapidă a furnizorului de energie ANRE announces platform for rapid change of energy supplier Platforma unică la nivel național destinată schimbării de către clienții finali a furnizorului de energie electrică și gaze naturale va fi gata anul acesta, a afirmat Dumitru Chiriță, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Platforma va reduce timpul de schimbare a furnizorului de la 21 de zile la 24 de ore. „Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile în proporție de 98%”, a precizat Chiriță. „Provocările din ultimii ani ne obligă să luăm decizii rapide și eficiente pentru a atenua efectele crizelor pe care le parcurgem. Una dintre soluții este promovarea energiei regenerabile, dublată de creșterea capacității de stocare în vederea atenuării dezechilibrelor din sistem, fapt care ar conduce la reducerea sau eliminarea dependenței de gazul din import și ar contribui la atingerea obiectivelor asumate la nivel european”, a mai spus președintele ANRE.

The national platform for the change of electricity and natural gas suppliers by end customers will be ready this year, said Dumitru Chiriță, president of the National Energy Regulatory Authority. Through the platform, the end customer reduces the time to change the supplier from 21 days to 24 hours. “The project is 98% funded by European non-reimbursable funds”, stated Chiriţă. “The challenges of recent years have forced us to make quick and efficient decisions to mitigate the effects of the crises we are experiencing. One solution is to promote renewable energy, coupled with increased storage capacity to mitigate system imbalances, which would reduce or the elimination of dependence on imported gas and would contribute to the achievement of the objectives assumed at European level,” added the ANRE president.

Oradea – bani din PNRR pentru tramvaie și stații de încărcare electrice Oradea continuă să își modernizeze sistemul de transport în comun prin achiziția de noi tramvaie și stații de încărcare electrice, anunță Transilvania Business. Consilierii locali a aprobat pe 17 mai, depunerea spre finanțare prin PNRR a unui proiect de peste 16 milioane de euro, cu finanțare 100% nerambursabilă, care prevede achiziția a șapte tramvaie noi precum și a 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice. Valoarea unitară a unui tramvai este de 8,7 milioane de lei (fără TVA), respectiv 1,7 milioane de euro (fără TVA), în timp ce valoarea unitară a unei stații de încărcare pentru vehicule electrice este de 123 de mii de lei (fără TVA), respectiv 25.000 euro (fără TVA).

Oradea - NRRP money for trams and electric charging stations Oradea continues to modernize its public transport system by purchasing new trams and electric charging stations, reported Transilvania Business. Local councilors approved on May 17, the submission for funding through the PNRR of a project of over 16 million euros, with 100% non-reimbursable funding, which provides for the purchase of seven new trams and

45 charging stations for electric vehicles. The unit value of a tram is 8.7 million lei (excluding VAT) or 1.7 million euro (excluding VAT), according to the opportunity study approved by the City Council of Oradea, while the unit value of a charging station for electric vehicles is 123 thousand lei (excluding VAT) or 25,000 euro (excluding VAT).

Q2 2022146

152

RENEWABLES


RENEWABLES

| RESInvest 2022

Pentru dezvoltarea în Europa de Sud-Est a unui lanț de producție pentru regenerabile For the development of a production chain for renewables in South-East Europe

Marea Neagră este o resursă cheie pentru energia regenerabilă. Avem la dispoziție fonduri generoase pentru dezvoltarea energiei regenerabile.

The Black Sea is a key resource for renewable energy. We have generous funds at our disposal for the development of renewable energy. VIRGIL POPESCU Ministrul Energiei Energy Minister

146

P

e 17 mai, conferința RESinvest a reunit peste 400 de persoane din comunitatea energiei solare și eoliene din toată Europa, într-un apel comun la acțiune – dezvoltarea unui lanț de producție funcțional în Europa de Sud-Est. Momentul a fost perfect ales, cu o zi înainte de lansarea Planului de Acțiune RE-Power EU al Comisiei Europene, menit să asigure independența energetică a Europei și să accelereze dezvoltarea energiei solare și eoliene. Ministerul Energiei din România și-a confirmat sprijinul pentru industria energiei verzi și a evidențiat oportunitățile din sectorul offshore. „Marea Neagră este o resursă cheie pentru energia regenerabilă – astăzi votăm legea offshore care va avansa acest domeniu. Avem la dispoziție fonduri generoase pentru dezvoltarea energiei regenerabile – trebuie doar să aveți proiecte mature pentru a le accesa,” a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu. Ideea a fost întărită de premierul Nicolae Ciucă, acesta afirmând că „energia regenerabilă este calea către securitatea energetică, iar România va elimina treptat combustibilii fosili. Alocăm peste 2 miliarde de euro pentru a sprijini capacitățile de producție, în special pentru baterii, panouri solare și echipamentele auxiliare”.

O

n 17 May, the RESinvest conference brought together more than 400 people from the solar and wind community from all over Europe, in a joint call to action – the development of a functioning production chain in South-Eastern Europe. The moment was perfectly chosen, one day before the launch of the European Commission’s RE-Power EU Action Plan, aimed at ensuring Europe’s energy independence and accelerating the development of solar and wind energy. The Romanian Ministry of Energy confirmed its support for the green energy industry and highlighted the opportunities in the offshore sector. “The Black Sea is a key resource for renewable energy – today we are voting on the offshore law that will advance this area. We have generous funds at our disposal for the development of renewable energy – you just need to have mature projects to access them," Energy Minister Virgil Popescu said. The idea was reinforced by Prime Minister Nicolae Ciucă, stating that “renewable energy is the way to energy security, and Romania will gradually eliminate fossil fuels.” We are allocating more than 2 billion euros to support production capacities, in particular for batteries, solar panels and ancillary equipment.”


SIMPLIFICAREA PROCEDURILOR La RESinvest, România, Bulgaria, Grecia și Croația si-au reafirmat obiectivele. Grecia face eforturi pentru „simplificarea procedurilor de autorizare, pentru a reduce procesul de la 6-7 ani la 2 ani”, a declarat Alexandra Sdoukou, secretar general pentru energie și resurse minerale în cadrul Ministerului Mediului și Energiei din Grecia. Bulgaria depune eforturi similare și „lucrează la finalizarea unei legi pentru energia eoliană offshore, pe lângă adoptarea unei noi legislații pentru contracte pentru diferență (CfDs) pentru energie eoliana si fotovoltaica”, a declarat Radoslav Ribarski, președintele Comisiei parlamentare pentru energie. UE apreciază potențialul din regiune și îndeamnă guvernele naționale să acționeze mai rapid pentru a sprijini dezvoltarea lanțului de producție din sud-estul Europei. „Aveți ceea ce este necesar pentru a deveni un lider în domeniul energiei regenerabile: soare abundent, vânt și porturi maritime. UE va continua să facă totul pentru a sprijini dezvoltarea continuă a lanțurilor de producție, în principal prin Consiliul European pentru Investiții și prin planurile de redresare și reziliență. Acesta nu este doar un obiectiv climatic, ci o prioritate geostrategică”, a declarat Kerstin Jorna, Director General pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri la Comisia Europeană. SUNT MULTE OPORTUNITĂȚI Succesul acestui plan înseamnă mult mai mult decât instalarea de noi capacități de producție – va implica dezvoltarea unui lanț de valoare complex, care include totul, de la fabricarea de componente pentru parcuri eoliene și solare, până la servicii digitale și recalificare. „Există un curent nou aici în România”, a declarat Walburga Hemetsberger, CEO al SolarPower Europe. „Sunt atât de multe oportunități în acest moment din partea UE. Trebuie să lucrăm cu toții împreună, să ne unim forțele din centrele noastre de recalificare, pentru a dezvolta un lanț de producție eficient.” România produce deja generatoare, rulmenți și sisteme electrice pentru turbine, și găzduiește cel mai mare centru de tehnicieni în energie regenerabilă din sud-estul Europei, a subliniat CEO-ul WindEurope, Giles Dickson. „China afirmă că vrea să facă parte din tranziția energetică a Europei. Ei bine, a vrea nu înseamnă a obține. Noi avem nevoie de echipamente fabricate in UE, locuri de muncă pentru cetățenii europeni, și independență energetică.

SIMPLIFIED PROCEDURES At RESinvest, Romania, Bulgaria, Greece and Croatia reaffirmed their objectives. Greece is working to “simplify permitting procedures to reduce the process from 6-7 years to 2 years,” said Alexandra Sdoukou, Secretary-General for Energy and Mineral Resources at the Greek Ministry of Environment and Energy. Bulgaria is working on the completion of law on offshore wind energy, in addition to adopting new legislation for contracts for difference (CfDs) for wind and photovoltaic energy, said Radoslav Ribarski, chairman of the parliamentary energy committee. The EU appreciates the potential in the region and urges national governments to act faster to support the development of the South-Eastern European production chain. “You have what it takes to become a leader in renewable energy: abundant sun, wind and seaports. The EU will continue to do everything to support the continued development of production chains, Peste 2 miliarde de euro mainly through the European Investsunt alocați pentru a sprijini ment Council and the Recovery and capacitățile de producție a Resilience Plans. This is not just a energiei regenerabile. climate goal, but a geostrategic priMore than € 2 billion is ority," said Kerstin Jorna, Directorearmarked to support General for Internal Market, Industry, renewable energy Entrepreneurship and SMEs at the Eugeneration capacity. ropean Commission.

2

A LOT OF OPPORTUNITIES The success of this plan means much more than the installation of new production capacities – it will involve the development of a complex value chain that includes everything from manufacturing components for wind and solar farms to digital services and retraining. “There is a new trend here in Romania,” said Walburga Hemetsberger, CEO of SolarPower Europe. “There are so many opportunities on the part of the EU right now. We all need to work together, join forces from our retraining centers to developing an efficient production chain.” Romania already produces generators, bearings and electrical systems for turbines, and is home to the largest renewable energy technicians in southeastern Europe, WindEurope CEO Giles Dickson said. “China says it wants to be part of Europe’s energy transition. Well, wanting doesn't mean getting. We need equipment manufactured in the EU, jobs for European citizens, and energy independence.

Q2 2022


RENEWABLES

| RESInvest 2022

Țări, tehnologii și industrii – trebuie să lucrăm cu toții împreună”, a subliniat Giles Dickson. În sprijinul acestei idei, vicepreședintele RWEA, Adrian Borotea, a adăugat că „recalificarea este un succes românesc uimitor care merită să fie împărtășit și îmbunătățit. Avem în România cel mai mare centru de recalificare a minerilor din Europa”. „Suntem pe un drum cu totul nou, iar discuția implică acum mult mai mult decât ținte”, consideră Carlo Pignoloni, președintele RWEA și CEO al Enel România. ”Este vorba despre fundamentul economic și social din spatele acestora. Suntem la cel mai potrivit moment pentru a începe o promovare eficientă a acestei oportunități de investiții în fața actorilor locali și globali,” a explicat el. Astăzi, obiectivele Europei în materie de climă și securitate energetică converg, a adăugat Mihai Bălan, director executiv al RPIA. „Nu trebuie să înlocuim o dependență de importurile de gaze fosile cu o altă dependență, cea față de importurile de tehnologii regenerabile din lanțuri de aprovizionare instabile. Este timpul ca România să capteze cât mai multă valoare din ceea ce are de oferit tehnologia, atât din punct de vedere social, cât și economic, și să-și dezvolte capacitățile interne de producție”, a susținut el. CERERE MARE ȘI ÎN CREȘTERE Până la finalul anului, între 200 și 300 MW în noi capacități fotovoltaice urmează să se conecteze la rețea, am aflat de la Mihai Bălan, la Energynomics­ Talks, într-un dialog care a anticipat RESInvest 2022. “Este vorba despre proiecte mari, utility-scale, iar pentru anul viitor prognozele sunt încă și mai bune”, a completat Mihai Bălan. Cererea este puternică și în creștere în România, la fel cum se întâmplă în Europa, a completat el, nu doar din partea investitorilor mari. O piață solară este matură atunci când segmentul prosumatorilor este foarte bine dezvoltat, crede Mihai Bălan. “Noi nu suntem acolo, dar asta înseamnă doar că avem mult de lucru și

RESinvest este conferința oficială a industriei de energie regenerabila. Conferința este realizată la inițiativa RWEA (Asociația Română pentru Energie Eoliană) și RPIA (Asociația Română pentru Energie Fotovoltaică) și beneficiază de vizibilitate și sprijin la nivel European prin WindEurope și SolarPower Europe.

148

Countries, technologies and industries – we all have to work together," said Giles Dickson. In support of this idea, RWEA Vice-President Adrian Borotea added that "requalification is an amazing Romanian success that deserves to be shared and improved. We have in Romania the largest mining retraining center in Europe.” “We are on a whole new path and the discussion now involves much more than targets,” says Carlo Pignoloni, President of RWEA and CEO of Enel Romania. It is about the economic and social foundation behind them. We are at the best time to start an effective promotion of this investment opportunity to local and global actors," he explained. Today, Europe’s climate and energy security objectives converge, added Mihai Bălan, Executive Director of RPIA. “We must not replace a dependency on fossil gas imports with another dependency on imports of renewable technologies from unstable supply chains. It is time for Romania to capture as much value as possible of what technology has to offer, both socially and economically, and to develop its internal production capacities. HIGH AND GROWING DEMAND By the end of the year, between 200 and 300 MW of new photovoltaic capacity will be connected to the grid, said Mihai Bălan, at EnergynomicsTalks, in a dialogue a few days before RESInvest 2022. "I am talking about big projects, utility-scale, and for next year the forecasts are even better", Mihai Bălan added. Demand is strong and growing in Romania, just as it is in Europe, he added, not just from large investors. A solar market is mature when the prosumer segment is very well developed, believes Mihai Bălan. "We are not there, but that only means that we have a lot of work to do and that there is a lot of room for growth" from the demand side, a demand for which there is not enough supply.

RESinvest is the official conference of the renewable energy industry. The conference is organized at the initiative of RWEA (Romanian Wind Energy Association) and RPIA (Romanian Association for Photovoltaic Energy) and benefits from visibility and support at European level through WindEurope and SolarPower Europe. You can watch the registration of the event here.


Adrian Borotea (RWEA), George Agafiţei (Guvernul României), George Niculescu (Secretar de Stat)

Alexandra Sdoukou (Ministerul Mediului și Energiei din Grecia)

Radu Căprău (OMV Petrom)

Carlo Pignoloni (Enel România)

Giles Dickson (WindEurope)

Clark MacFarlane, CEO NE Europe and Middle East, Siemens Gamesa Renewable Energy

Christian Kettel Thomsen (EIB)

că avem un mare spațiu de creștere” din partea cererii, o cerere pentru care nu există suficientă ofertă. Există, deci, o piață pentru capacități regenerabile și tehnologii de producere și utilizare energiei curate. De aceea trebuie să dezvoltăm lanțul valoric în România, pentru că “este momentul să captăm cât mai mult din valoarea economică și socială pe care tehnologia o poate aduce unei țări”, a subliniat Mihai Bălan. O analiză publicată de SolarPower Europe în 2021 – EU Market Outlook for Solar Power - arata că în Europa sunt 49 de companii care produc module solare, 9 care produc invertoare, doar 4 care produc celule solare și 3 care produc bare și discuri de silicon. Raportul identifica o singură companie producătoare de polisiliciu și niciun furnizor pentru industria fotovoltaică mai la est și mai la sud de Ungaria. “Vrem să producem în România turbine eoliene, panouri fotovoltaice, invertoare, electrolizoare, baterii, pompe de căldură și toate tehnologiile care țin de energie curată și de tranziția energetică”, a spus Mihai Bălan. Nu e vorba doar despre oportunitatea de a acoperi nevoile pieței locale, ci de un potențial important în întreaga piață europeană. “Capacitățile de producție existente la nivel european nu vor face

Corneliu Bodea (ADREM, CRE)

There is, therefore, a market for renewable capacity and clean energy production and use technologies. That is why we need to develop the value chain in Romania, because "it is time to capture domestically as much of the economic and social value that technology can bring to a country," said Mihai Bălan. An analysis published by SolarPower Europe in 2021 - EU Market Outlook for Solar Power - shows that 49 companies in Europe produce solar modules, 9 that produce inverters, only 4 that produce solar cells and 3 that produce silicon bars and disks. The report identified just one polysilicon company and no suppliers to the photovoltaic industry further east and further south of Hungary. "We want to produce in Romania wind turbines, photovoltaic panels, inverters, electrolysers, batteries, heat pumps and all technologies related to clean energy and energy transition," said Mihai Bălan. It is not just about the opportunity to cover the needs of the local market, but about an important potential in the whole European market. "Existing production capacities at the European level will not meet the demand of the coming years, so Romania must

Q2 2022


RENEWABLES

| RESInvest 2022

Răzvan Lupulescu (Enel Group)

Walburga Niculescu (SolarPower Europe), Mihai Bălan (RPIA)

față cererii din următorii ani, așa că România trebuie să fie ambițioasă pentru a atrage investitorii”, a mai spus directorul executiv al RPIA.

be more ambitious and attract investors," said the executive director of RPIA.

RĂSPUNSURI LA BLOCAJE ȘI RISCURI Energia eoliană a devenit o prezență naturală între principalele surse de producere a energiei în România, a reieșit dintr-un dialog purtat cu Adrian Borotea, vicepreședintele Asociației Române pentru Energie Eoliană – RWEA. Asociația consideră că, în privința cotei de energie regenerabilă, Romania are potențial eolian, viabil financiar, ca sa realizeze mai mult de 38% în 2030. Creșterea țintelor, creșterea prețurilor pe piețele de energie electrică, conflictul din Ucraina, lansarea apelurilor pentru PNRR, în curând pentru Fondul de Modernizare și Just Transition Fund, precum și deschiderea băncilor de a finanța capacități noi de producție energie regenerabilă au un impact favorabil asupra investitorilor, care au demarat proiecte, obținând deja avize tehnice de racordare (ATR) pentru o capacitate eoliană însumată de 1.600 MW și contracte de racordare pentru 5.180 MW. „Sunt multe proiecte în stadiul ready-to-build, urmând ca lucrările de construcție să demareze în a doua jumătate a anului”, a precizat Adrian Borotea. Un element de întârziere este durata ridicată a termenele de racordare, cel puțin în zona Dobrogea. Conflictul din Ucraina, suprapus peste pandemie, a prelungit termenele de livrare ale echipamentelor și a ridicat costul acestora, a precizat reprezentantul RWEA. “Din aceste motive, estimăm că până în 2025 se vor pune în funcțiune 1.500-2.000 MW în energie eoliană.” În plus, impactul contextului economic și politic internațional afectează și dezvoltarea de noi capacitați de producție a energiei regenerabile. Realizarea unui parc eolian se face în strânsă legătura cu planul de dezvoltare al Transelectrica, respectiv cu capacitatea rețelei de transport de a prelua energia

150

RESPONSES TO BOTTLENECKS AND RISKS Wind energy has become a natural presence among the main sources of energy production in Romania, was one of the ideas in our conversation with Adrian Borotea. The association considers that concerning the share of renewable energy Romania has wind potential, financially viable, to achieve even more than 38% in 2030. Rising targets, rising prices in electricity markets, the conflict in Ukraine, calls launched through NRRPs, soon for the Modernisation Fund and Just Transition Fund, as well as the interest of banks to finance new renewable energy generation capacities, have a favourable impact on investors, who have started projects, already obtaining Technical Connection Notices (ATRs) for a total wind capacity of 1.600 MW and connection contracts for 5.180 MW. “There are many projects at the ready-to-build stage, and the construction works will start in the second half of the year”, said Adrian Borotea. One of the reasons for delays is represented by the connection deadlines, at least in the Dobrogea area, are for 2025 or later. The conflict in Ukraine, overlapped with the pandemic, extended the delivery deadlines of the equipment and raised its cost. “For the above reasons, we estimate that by 2025 1,500-2.000 MW of wind power will be put into operation.” In addition, the impact of the international economic and political context also affects the development of new renewable energy production capacities. The construction of a wind farm is made in close connection with Transelectrica’s development plan, respectively with the capacity of the transmission network to accept the energy produced in a specific location. The availability of funds (through


produsă într-o anumită locație. Disponibilitatea de fonduri (prin PNRR, de exemplu) pentru noi investiții nu acoperă și problemele producătorilor de turbine, afectați la rândul lor de conflictul din Ucraina și de criza economică – lipsa de materiale specifice, creșterea costurilor acestora și a transportului, noile reguli ale taxonomiei -, în special pentru produsele din China. “În ceea ce privește forța de muncă, în România suntem într-o situație fericită. Proiectul nostru, Renew Academy, are primii absolvenți, specialiști în energie eoliană, convertiți din lucrători in Valea Jiului”, a subliniat Adrian Borotea. La fel ca în peste tot în lume, dificultățile administrative par a rămâne cele mai relevante obstacole în calea noilor proiecte eoliene. Inclusiv Comisia Europeană vrea să accelereze tranziția verde a blocului comunitar și totodată să își reducă dependența de combustibilii fosili din Rusia prin autorizarea, în decursul unui singur an, a unor proiecte din domeniul energiilor regenerabile. “Considerăm că statul are rolul primordial în definirea țintelor de energie regenerabilă (pentru orizontul 2030 și ulterior), a parcursului și mijloacelor (legislație primară și secundară, inclusiv definirea schemelor de sprijin – PPA, CfD), a unor surse de finanțare (fonduri europene si românești) și desigur, în implementare, prin emiterea de avize și autorizații în termenele legale, cât mai scurte cu putință. Printre măsurile propuse de către RWEA, menționez centralizarea obținerii de avize într-un one-stop-shop, accelerarea depunerii digitale a documentațiilor necesare, scurtarea timpilor de avizare, accesarea de către operatorii de transport și distribuție a energiei electrice a fondurilor europene, în vederea racordării mai rapide a noilor producători eolieni”, a mai explicat Adrian Borotea.

NRRPs, for example) for new investments does not cover the problems of turbine producers, which are also affected by the conflict in Ukraine and the economic crisis – the lack of specific materials, the increase in their costs and transport, the new taxonomy rules – especially for Chinese products. This leads to delays in the implementation of projects. “As far as the workforce is concerned, we are in a happy situation in Romania. Our project, Renew Academy, has the first graduates, wind energy specialists, converted from workers in Jiu Valley”, highlighted Adrian Borotea. As is the case all over the world, administrative difficulties seem to remain the most relevant obstacles to new wind projects. The European Commission itself also wants to accelerate the bloc’s green transition and reduce its dependence on Russian fossil fuels by authorising renewable energy projects in a single year. “We believe that the state has the primary role in defining renewable energy targets (for 2030 and beyond), the path and means (primary and secondary legislation, including the definition of support schemes – PPA, CfD), and some funding sources (European and Romanian funds) and of course, in implementation, by issuing opinions and authorisations within the legal deadlines, as short as possible. Among the measures proposed by RWEA, I mention the centralisation of obtaining opinions in a one-stop-shop, speeding up the digital submission of the necessary documentation, shortening approval times, and access by transmission and distribution operators of European funds, to connect new wind producers more quickly”, Adrian Borotea also said.

Proiectul nostru, Renew Academy, are primii absolvenți, specialiști în energie eoliană, convertiți din lucrători în Valea Jiului.

Our project, Renew Academy, has the first graduates, wind energy specialists, converted from workers in Jiu Valley. ADRIAN BOROTEA Vicepreședintele RWEA RWEA Vice-President

Q2 2022


RENEWABLES

| ghid / guidance

Recomandările CE pentru acordarea mai rapidă a autorizațiilor EC recommendations on speeding up permit-granting procedures

C

omplexitatea, varietatea și durata excesivă a acestor proceduri constituie un obstacol major în calea unei implementări rapide indispensabile a energiei din surse regenerabile și și în calea creării în Uniune a unui sistem energetic mai sigur, mai sustenabil și mai accesibil din punct de vedere financiar, a admis Comisia Europeană. Întârzierile din cadrul procesului de prelucrare a autorizațiilor pentru proiecte periclitează atingerea la timp a obiectivelor energetice și climatice și determină creșterea costurilor proiectelor. Aceste întârzieri pot conduce, de asemenea, la implementarea unor instalații de energie din surse regenerabile mai puțin eficiente. Astfel, CE a adoptat 28 de recomandări pentru statele membre UE, organizate în 10 categorii, printre care capitolele pentru proceduri mai rapide și de mai scurtă durată, resurse umane si competențe suficiente, proceduri clare și digitalizate, îmbunătățirea coordonării interne abordează birocratizarea criticată de mediul de afaceri din toate țările. Un capitol dedicat insistă asupra facilitării acordurilor de achiziție de energie electrică.

DE INTERES PUBLIC MAJOR În primul rând, CE afirmă că planificarea, construirea și exploatarea instalațiilor de producție a energiei din surse regenerabile, racordarea lor la rețeaua de energie electrică, de gaz și de căldură, precum și rețeaua aferentă în sine și activele de stocare se califică pentru cea mai favorabilă procedură disponibilă în procedurile lor de planificare și de acordare a autorizațiilor și sunt considerate ca fiind de interes public major și în interesul siguranței publice. Statele membre ar trebui să instituie termene clar definite, accelerate și cât mai scurte cu putință pentru toate

152

T

he complexity, variety and excessive duration of permit-granting procedures constitutes a major barrier to the swift necessary deployment of renewable energy and to achieving a more affordable, secure and sustainable Union energy system, admitted the European Commission. Delays in processing project authorisations put at risk the timely reaching of energy and climate targets and increase the cost of the projects necessary to do so. Delays can also lead to the installation of less efficient renewable energy installations due to dynamic innovation. Thus, the EC adopted 28 recommendations for the EU member states, organized in 10 categories, among which the chapters on faster and shorter procedures, improving internal coordination, clear and digitalised procedures, and sufficient human resources and skills address the bureaucratization criticized by businesses in all countries. A dedicated chapter insists on facilitating power purchase agreements.


etapele necesare în vederea acordării autorizațiilor de construcție și de exploatare a proiectelor. Durata procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru instalarea echipamentelor de energie solară în structuri artificiale ar trebui să fie limitată la cel mult trei luni. Autoritățile naționale ar trebui să elaboreze un proces unic și unificat de depunere a cererilor pentru întreaga procedură administrativă de solicitare și de acordare a autorizațiilor. Ar trebui să se acorde prioritate cererilor simultane în raport cu cele secvențiale, în cazul în care sunt necesare autorizații diferite, inclusiv pentru proiectele de rețea interrelaționate. Statele membre trebuie să se asigure că organismele lor însărcinate cu acordarea autorizațiilor și autoritățile responsabile cu efectuarea evaluărilor de mediu dispun de personal adecvat și suficient, cu competențe și calificări relevante. GHIȘEU UNIC ȘI APROBARE TACITĂ Statele membre ar trebui să stabilească un ghișeu unic pentru acordarea autorizațiilor pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile,

OVERRIDING PUBLIC INTEREST First of all, the EC recommends that the planning, construction and operation of plants for the production of energy from renewable sources, their connection to the electricity, gas and heat grid and the related grid itself and storage assets are presumed as being in the overriding public interest and in the interest of public safety. Member states should establish clearly defined, accelerated and as short as possible deadlines for all the steps required for the granting of permits to build and operate renewable energy projects. The duration of the permit-granting procedures for the installation of solar energy equipment in artificial structures should be limited to a maximum of three months. National authorities should create a single unified application process for the entire administrative permit application and granting process. Simultaneous applications should be prioritised over sequential applications if different authorisations are required, including for related grid projects. Member states should ensure sufficient and ade­ quate staffing, with relevant skills and qualifications,

Q2 2022


RENEWABLES

1 Statele membre ar trebui să stabilească un ghișeu unic pentru acordarea autorizațiilor pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile. Member states should design a one-stop-shop for granting permits for renewable energy projects.

154

| ghid / guidance

astfel încât să limiteze la strictul necesar numărul de autorități implicate și să sporească la maximum eficiența. CE cere introducerea unor norme prin care să asigure faptul că lipsa unui răspuns, în termenele stabilite, din partea autorității sau autorităților competente conduce la acceptarea unei anumite cereri în etapa relevantă a procedurii de acordare a autorizațiilor pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile (așa-numita „aprobare tacită din partea administrației”), cu excepția cazului în care răspunsul autorităților respective este necesar în temeiul legislației Uniunii sau al legislației naționale. Statele membre ar trebui să introducă și proceduri complet digitalizate de acordare a autorizațiilor și mijloace de comunicare electronice, pentru a înlocui utilizarea hârtiei. Informațiile relevante, inclusiv modele de cereri, studii și date de mediu, precum și informații privind opțiunile pentru participarea publicului și taxele administrative. Statele UE ar mai trebui să instituie un punct de contact însărcinat cu monitorizarea periodică a principalelor blocaje din cadrul procesului de acordare a autorizațiilor și cu soluționarea problemelor întâmpinate de dezvoltatorii de proiecte în domeniul energiei din surse regenerabile. De asemenea, ele vor trebui să comunice Comisiei, o dată la doi ani, începând cu luna martie 2023, toate informațiile detaliate disponibile cu privire la stadiul punerii în aplicare a acestor recomandări. CE va examina punerea în aplicare a prezentei recomandări după doi ani de la adoptare și va evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare. SPRIJIN PENTRU PROIECTELE INOVATOARE Statele membre ar trebui să le permită solici­ tanților să actualizeze la timp specificațiile tehnologice ale proiectelor lor, în intervalul dintre depunerea cererii de autorizare și etapa de construcție a proiectelor, pentru a facilita adoptarea de tehnologii inovatoare. În plus, autoritățile naționale sunt încurajate să instituie spații de testare în materie de reglementare pentru a acorda scutiri specifice de la cadrul legislativ sau de reglementare național, regional sau local pentru tehnologiile, produsele, serviciile sau abordările inovatoare, cu scopul de a facilita acordarea autorizațiilor în sprijinul implementării și al integrării în sistem a energiei din surse regenerabile, a stocării sau a altor tehnologii de decarbonizare. Statelor membre li se cere să stimuleze participarea cetățenilor, inclusiv a celor din gospodăriile

for their permit-granting bodies and environmental assessment authorities, by using the Union and national funding opportunities available.

ONE-STOP-SHOPS AND POSITIVE SILENCE Member states should design a one-stop-shop for granting permits for renewable energy projects in such a way as to limit the number of authorities involved to what is necessary and maximise efficiency. The EC calls for the introduction of rules such that the lack of a reply from the competent authority or authorities, within the established deadlines, results in the acceptance of a given request at the relevant stage of a permit-granting procedure for renewable projects (so-called “positive administrative silence”), unless their reply is required by Union or national legislation. Member States should also introduce fully digital permit-granting procedures and e-communication to substitute the use of paper. Relevant information should be made available to project developers centrally as part of an online manual of procedures, including templates for applications, environmental studies and data, as well as information on options for public participation and administrative charges. Member States should also set up a contact point tasked with regularly monitoring the main bottlenecks in the permit-granting process and addressing the issues encountered by renewable energy project developers. They are also expected to communicate to the Commission, every two years starting in March 2023, all available detailed information on the state of implementation of these recommendations. The Commission will review their implementation after two years and assess whether further measures are required. SUPPORT FOR INNOVATIVE PROJECTS Member states should allow applicants to update the technology specifications of their projects in the time between the permit application and the construction of projects to facilitate the uptake of innovative technologies. In addition, the national authorities are encouraged to put in place regulatory sandboxes to grant targeted exemptions from the national, regional or local legislative or regulatory framework for innovative technologies, products, services or approaches, to facilitate permit-granting in support of the deployment and system integration of renewable energy,


cu venituri mici și medii, și a comunităților de energie la proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile, precum și să ia măsuri pentru a încuraja transferarea beneficiilor tranziției energetice asupra comunităților locale, sporind astfel nivelul de acceptare și de angajament al publicului. Tot astfel, ar trebui să fie încurajată implicarea timpurie a publicului în definirea planurilor de amenajare a teritoriului și utilizarea multiplă a siturilor. O MAI BUNĂ IDENTIFICARE ȘI AMENAJARE A TERENURILOR Un capitol solid abordează necesitatea ca statele membre să identifice rapid zone terestre și marine adecvate pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile, care să fie compatibile cu planurile lor naționale privind energia și clima și cu contribuția lor la atingerea obiectivului revizuit pentru 2030 privind energia din surse regenerabile. În cadrul acestui proces de cartografiere, anumite zone limitate și clar definite ar trebui desemnate ca deosebit de adecvate pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile (zone prioritare pentru energia din surse regenerabile), evitând totodată, pe cât posibil, zonele valoroase din punct de vedere ecologic și acordând prioritate, printre altele, terenurilor degradate care nu pot fi utilizate pentru agricultură. Statele membre ar trebui să limiteze „zonele de excludere”, în care nu poate fi dezvoltată energia din surse regenerabile, la strictul necesar și să raționalizeze cerințele privind evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile, în măsura în care este posibil din punct de vedere juridic. A fost adoptată o recomandare specifică în ceea ce privește “ uciderea sau perturbarea unor specimene individuale de păsări sălbatice și din specii protejate”, care nu ar trebui să fie considerată drept “un obstacol în calea dezvoltării proiectelor în domeniul energiei din surse regenerabile”. Totuși, chiar și unor astfel de proiecte le poate fi solicitat “ să integreze, după caz, măsuri de atenuare menite să prevină, pe cât posibil, în mod eficace, uciderea sau perturbarea, monitorizând eficacitatea acestora și luând măsuri suplimentare, în funcție de necesități, pe baza informațiilor obținute în urma monitorizării, pentru a se evita orice impact negativ semnificativ în rândul populației din speciile vizate”.

storage, and other decarbonisation technologies, in line with Union legislation. Member states are asked to stimulate the participation of citizens, including from low and middle-income households, and energy communities in renewable energy projects, as well as take measures to encourage passing the benefits of the energy transition on to local communities thus enhancing public acceptance and engagement. Also, early public involvement to define spatial plans and promote the multiple use of sites should be encouraged.

BETTER IDENTIFICATION AND PLANNING OF LOCATIONS A solid chapter addresses the need for member states to swiftly identify suitable land and sea areas for renewable energy projects, commensurate with their national energy and climate plans and their contribution to reaching the revised 2030 renewable

Statele membre ar trebui să limiteze „zonele de excludere”, în care nu poate fi dezvoltată energia din surse regenerabile, la strictul necesar.

Member States should limit ‘exclusion zones’, where renewable energy cannot be developed, to the necessary minimum. energy target. As part of this mapping process, limited and clearly defined areas should be designated as particularly suitable for the development of renewable energy (renewable go-to areas), while avoiding as much as possible environmentally valuable areas and prioritising inter alia degraded land not usable for agriculture. Member States should limit ‘exclusion zones’, where renewable energy cannot be developed, to the necessary minimum and they should streamline environmental impact assessment requirements for renewable energy projects to the extent that is legally possible. A dedicated recommendation was adopted with respect to “the killing or disturbance of individual specimens of wild birds and protected species”, which should not be considered as “an obstacle to the development of renewable energy projects”. However, such projects can be required “to integrate, as appropriate, mitigation measures to effectively prevent as much as possible killing or disturbance, by monitoring

Q2 2022


RENEWABLES

| ghid / guidance

SIMPLIFICAREA RACORDĂRII LA REȚEA Statele membre ar trebui să pună în aplicare planificarea pe termen lung a rețelei și să prevadă investiții compatibile cu expansiunea planificată a capacităților de producție a energiei din surse regenerabile, cere CE, luând în considerare cererea viitoare și obiectivul privind neutralitatea climatică. Este nevoie de proceduri simplificate pentru retehnologizarea instalațiilor existente de energie din surse regenerabile, inclusiv proceduri pentru evaluările de mediu, și să adopte o procedură de notificare simplă pentru racordarea acestora la rețea acolo unde nu se preconizează niciun impact negativ semnificativ asupra mediului sau la nivel social. În ceea ce privește operatorii de sistem, aceștia trebuie 1. să aplice o procedură transparentă și digitală pentru aplicațiile de racordare la rețea, 2. să furnizeze informații privind capacitatea rețelei și 3. să optimizeze utilizarea capacității rețelei prin autorizarea utilizării acesteia de către centrale electrice care combină mai multe tehnologii complementare. De asemenea, statele membre ar trebui să garanteze securitatea juridică în ceea ce privește reconfigurarea conductelor de gaze naturale pentru transportul hidrogenului, indicând în mod clar ce autorizații vor fi necesare și permițând păstrarea drepturilor obținute în temeiul autorizațiilor existente.

156

their effectiveness and, in the light of the information obtained from monitoring, taking further measures as required to ensure there is no significant negative impact on the population of the species concerned”.

EASIER GRID CONNECTION Member states should implement long-term grid planning and investment consistent with the planned expansion of renewable energy production capacities, asked the EC, taking into account future demand and the objective of climate neutrality. Simplified procedures should be established for repowering existing renewable energy plants, including streamlined procedures for environmental assessments, and adopt a simple-notification procedure for their grid connections where no significant negative environmental or social impact is expected. With respect to the system operators, they are asked to 1. apply a transparent and digital procedure for grid connection applications, 2. provide information on grid capacities, 3. optimise the use of grid capacity by allowing its use by power plants combining multiple complementary technologies. Also, member states should provide legal certainty for the repurposing of natural gas pipelines to hydrogen by clearly stating which authorisations will be required and allowing the grandfathering of their existing authorisations.


s, tiri / news | RENEWABLES

Monsson are contracte pentru zeci de turbine eoliene în Europa Monsson Operation, parte a grupului Monsson, cu sediul la Constanța, a câștigat un contract de amplasare de turbine eoliene Nordex în mai multe țări scandinave, potrivit unui anunț făcut de Sebastian Enache, business development manager în cadrul MonssonPLC. “De anul viitor, Monsson Operation se pregătește să instaleze

și în Romania”, a spus Enache, adăugând că este vorba despre instalarea a 90 de turbine. “Avem nevoie de peste 100 de tehnicieni în următoarele patru luni”, a mai completat Enache. Veniturile lunare pentru aceste poziții ajung la 5.000 de euro, a mai spus el.

Monsson won contracts to install dozens of wind turbines in Europe Monsson Operation, part of the Monsson group, based in Constanța, has won a contract to place Nordex wind turbines in several Scandinavian countries, according to an announcement made by Sebastian Enache, business development manager at Monsson-PLC. “From next year, Monsson Operation is preparing

to install in Romania as well,” said Enache, adding that he speaks about the installation of 90 turbines. “We need more than 100 technicians in the next four months,” Enache added. The monthly income for these positions reaches 5,000 euros, he added.

Enel Green Power are cel mai mare parc eolian din Spania

Enel Green Power has its largest wind farm in Spain

Enel Green Power España a conectat la rețea parcul eolian de 180 MW Tico Wind, marcând lansarea oficială a celui mai mare parc eolian din Spania. Instalația situată în orașul Villar de los Navarros, provincia Zaragoza, a însemnat o investiție în valoare de 181 de milioane de euro. Proiectul, a cărui construcție a început în luna mai 2021, a inclus cursuri de formare privind asamblarea panourilor, întreținerea și operarea centralelor solare, ca parte a unui plan de a crea valoare comună în comunitățile locale în care își desfășoară activitatea. În Spania, compania a instruit mai mult de 2,100 de persoane pentru lucrări de reînnoire, permițând intrarea lor pe o piață a forței de muncă în plină expansiune.

Enel Green Power España (EGPE) connected the 180 MW wind farm Tico Wind to the grid, marking the official launch of its largest wind farm in Spain. The facility located in the town of Villar de los Navarros, province of Saragossa, involved an investment amounting to 181 million euros. The project, whose construction began in May 2021, included training courses on panel assembly and maintenance and operation of solar plants as part of a plan to create shared value in the local communities where it operates. In Spain, the company has trained more than 2,100 people in renewal works, enabling their entry into a booming labor market.

Q2 2022


˘

Simtel crește accelerat

Accelerated growth for Simtel

14 În total, primul trimestru a însemnat semnarea a 14 noi contracte ce vizează instalarea de centrale fotovoltaice cu o putere instalată cumulată de 17 MWh. In total, the first quarter meant the signing of 14 new contracts aimed at installing PV plants with a combined installed power of 17 MWh.

158

C

ompania de inginerie și tehnologie Simtel Team crește accelerat, valorificând noul val investiții în surse regenerabile. În raportul trimestrial transmis investitorilor, fondatorii Simtel vorbesc despre îmbunătățirea rezultatelor financiare, despre deschiderea unor noi centre regionale, despre atragerea de capital și trecerea companiei pe piața principală a Bursei de Valori București. În contextul extinderii portofoliului de clienți, Simtel a raportat o creștere cu 57% a cifrei de afaceri, care a ajuns la 9,7 milioane de lei în T1 2022. Datorită controlului costurilor și a creșterii stocului de panouri fotovoltaice precum și alte materiale, la sfârșitul anului trecut, cheltuielile din exploatare au crescut într-un ritm mult mai lent (5,36%, 9,2 milioane de lei) decât veniturile, ceea ce a dus la un rezultat operațional pozitiv de 0,5 milioane lei, față de o pierdere operațională de 0,6 milioane lei înregistrată în T1 2021. Rezultatul net a fost de 0,3 milioane lei, față de o pierdere netă de 0,8 milioane lei în T1 2021. Raportul trimestrial precizează că Simtel a recuperat creanțe comerciale de 16,6 milioane lei, ceea ce a dus la întărirea poziției de numerar până la 2,7 milioane lei, în condițiile în stocurile au crescut cu 45%, până la 31,2 milioane lei. Compania anunță că va continua “politica de deținere de stocuri semnificative mai ales în contextul actual caracterizat de provocările pe lanțul de aprovizionare și de cererea în creștere pentru astfel de produse”. Simtel a lansat, în mai 2022, o operațiune de majorare a capitalului social, și a aprobat emiterea

E

ngineering and technology company Simtel Team is growing rapidly, capitalising on the new wave of investments in renewable sources. In the quarterly report sent to investors, Simtel’s founders talk about improving financial results, opening new regional centers, attracting capital and moving the company to the main market of the Bucharest Stock Exchange. In the context of expanding its customer portfolio, Simtel reported a 57 % increase in turnover, which reached 9.7 million lei in Q1 2022. Due to cost control and the increase in the stock of photovoltaic panels and other materials, at the end of last year, operating expenses increased at a much slower rate (5.36%, 9.2 million lei) than revenues, which led to a positive operating result of RON 0.5 million, compared to an operational loss of 0.6 million lei recorded in Q1 2021. The net result was 0.3 million lei profit, compared to a net loss of 0.8 million lei in Q1 2021. The quarterly report states that Simtel recovered trade debts of 16.6 million lei, which led to the strengthening of the cash position up to 2.7 million lei, as the stocks increased by 45% to 31.2 million lei. The company said it would continue “the policy of holding significant stocks especially in the current context of challenges in the supply chain and growing demand for such products”. Simtel launched in May 2022 an operation to increase the share capital, and approved the issuance between 2022-2025 of one or more nominative bond issues, with a total value of up to 50 million lei. The


profil˘ / profile | RENEWABLES

în perioada 2022-2025 a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni nominative, cu o valoare totală de până la 50 de milioane de lei. Rata dobânzii va fi fixă sau variabilă de până la 9%, după caz și cu o scadență care nu va depăși cinci ani. Obiectivul este să acceseze capitalul necesar “pentru a continua extinderea afacerii și a proiectelor” cu partenerii– marile rețele de discountere și retailerii de amenajări interioare și exterioare – care au numeroase proiecte în plan. În plus, Simtel are peste 50 de proiecte fotovoltaice de implementat prin programul Electric UP, alte minim 10 proiecte de 5-600 kW fiecare pentru companii din industrie, prelucrare și servicii, dar și capacități importante aflate în proces de negociere. În ianuarie 2022, Simtel a cumpărat de la Termoelectrica S.A. (în faliment) un teren din județul Brăila, pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic, cu o putere totală instalată de aproximativ 8-10 MWp. După dezvoltarea proiectului, respectiv obținerea tuturor avizelor pentru construcție, valoarea de piață a proiectului Ready to Build va fi de aproximativ 500.000 de euro, iar după construcția la cheie, valoarea estimată a proiectului va fi de aproximativ 6 milioane de euro, precizează compania. Un alt proiect important, agreat în martie 2022, este implementarea la cheie a unei instalații fotovoltaice pentru CTP Invest Bucharest. Aceasta va fi proiectată și construită pe 11 clădiri situate în CTPark Bucharest West, amplasat pe Autostrada A1, la km 23, în baza fiecărei comenzi de achiziție transmisă de către CTP conform acordului cadru. Puterea instalată a instalației fotovoltaice va fi de maximum 11 MWp. În total, primul trimestru a însemnat semnarea a 14 noi contracte ce vizează instalarea de centrale fotovoltaice cu o putere instalată cumulată de 17 MWh. În plus, Simtel are o comandă fermă pentru construcția a 100 de centrale electrice fotovoltaice, fiecare a câte 3 kWp pentru operatorul de telefonie mobilă Telekom România, centrale ce se adaugă la celelalte 300 construite deja de Simtel în anul 2021.

interest rate will be fixed or variable up to 9%, as applicable and with a maturity not exceeding five years. The objective is to access the necessary capital “to continue expanding the business and projects” with partners — large discount networks and interior and outdoor retailers — who have many projects in plan. In addition, Simtel has over 50 photovoltaic projects to be implemented through the Electric UP program, another 10 projects of 5-600 kW each for companies in the industry, processing and services, but also important capacities in the negotiation process. In January 2022, Simtel bought from Termoelectrica S.A. (in bankruptcy) a land in Brăila County for the development of a photovoltaic park, with a total installed power of about 8-10 MWp. After the development of the project, i.e. obtaining all the approvals for the construction, the market value of the Ready to Build project will be about 500,000 euros, and after the turnkey construction, the estimated value of the project will be În contextul extinderii about 6 million euros. portofoliului de clienți, Simtel Another important project, a raportat o creștere cu 57% a agreed in March 2022, is the turnkey cifrei de afaceri. implementation of a photovoltaic inIn the context of expanding its stallation for CTP Invest Bucharest. It customer portfolio, Simtel will be designed and built on 11 buildreported a 57 % increase ings located in CTPark Bucharest West, in turnover. located on the A1 motorway, km 23, based on each purchase order submitted by CTP according to the framework agreement. The installed power of the photovoltaic installation will be up to 11 MWp. In total, the first quarter meant the signing of 14 new contracts aimed at installing PV plants with a combined installed power of 17 MWh. In addition, Simtel has a firm order for the construction of 100 photovoltaic power plants, each of 3 kWp for mobile operator Telekom Romania, which adds to the other 300 already built by Simtel in 2021.

57%

Q2 2022


RENEWABLES

| stiri , / news

BMW vrea investiții în regenerabile Bayerische Motoren Werke (BMW) explorează noi investiții în energie solară, geotermală și hidrogen, a anunțat directorul de producție Milan Nedeljkovic, avertizând că interzicerea importurilor de gaz rusesc va bloca industria. Producătorul auto german, care s-a bazat în proporție de 54% pe gazele naturale pentru consumul său de energie din 2021, analizează la ce fabrici poate monta panouri solare și dezvoltă planuri cu autoritățile locale pentru a transporta hidrogen către uzina sa din Leipzig, Germania. „Hidrogenul este extrem de potrivit pentru a reduce sau chiar a înlocui cererea de gaze”, a declarat Nedeljkovic. „Industria auto este responsabilă pentru aproximativ 37% din consumul Germaniei de gaze naturale”, a răspuns Nedeljkovic, când a fost întrebat ce se va întâmpla la fabricile BMW în eventualitatea opririi livrărilor de gaze din Rusia. „Nu doar BMW, ci întregul sector se va bloca”, a avertizat oficialul. Noua uzină din Debrețin, Ungaria, care, susține BMW, ar urma să fie prima din lume ca va funcționa fără combustibili fosili, va fi puternic dependentă de energia solară, iar grupul auto analizează și folosirea energiei geotermale, a explicat Nedelkjovic.

BMW wants investment in renewables Bayerische Motoren Werke (BMW) is exploring new investments in solar, geothermal and hydrogen energy, production director Milan Nedeljkovic said on Monday, warning that a ban on Russian gas imports would block the industry. The German carmaker, which has relied 54% on natural gas for its 2021 energy consumption, is looking at rooftops of plants to install solar panels and is developing plans with local authorities to transport hydrogen to its plant in Leipzig, Germany. “Hydrogen is extremely suitable to reduce or even offset gas demand,” Nedeljkovic told. “Our industry is responsible for about 37% of Germany’s natural gas consumption,” Nedeljkovic said when asked what would happen to BMW plants in the event of a shutdown of gas supplies in Russia. “Not only BMW, but the entire sector will be blocked,” the official warned. The new plant in Debrecen, Hungary, which BMW claims would be the first in the world to operate without fossil fuels, will be heavily dependent on solar energy, and the car group is also looking at the use of geothermal energy, Nedelkjovic said.

160

ENGIE va construi un parc fotovoltaic de 8,6 MWp pentru Saint-Gobain România ENGIE Romania și Saint-Gobain România au anunțat încheierea unui parteneriat pentru construirea celui mai mare parc fotovoltaic din România, amplasat pe terenul fabricii de sticlă a companiei. Rezultatul acestui parteneriat va fi un sistem de panouri fotovoltaice, cu o capacitate instalată de 8,6 MWp, pentru producerea de energie regenerabilă ce deservește situl industrial de la Călărași. Energia produsă va fi folosită 100% pentru autoconsum. Panourile fotovoltaice montate la sol vor asigura aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al fabricii de sticlă de la Călărași, fiind evitate peste 2.400 de tone de CO2 pe an. Cantitatea de energie verde produsă este estimată la peste 14.000 MWh/an.

ENGIE to build an 8.6 MWp photovoltaic park for Saint-Gobain Romania

ENGIE Romania and Saint-Gobain Romania have announced a partnership to build the largest photovoltaic park in Romania, located on the site of the company’s glass factory. The result of this partnership will be a photovoltaic panel system, with an installed capacity of 8.6 MWp, for the production of renewable energy serving the industrial site in Călărași. The energy produced will be used 100% for self-consumption. Ground-mounted photovoltaic panels will provide about 20% of the Călărași glass factory’s electricity needs, avoiding more than 2,400 tons of CO2 per year. The amount of green energy produced is estimated at over 14,000 MWh/year.


wpd România: Avem proiecte de 1,6 GW în eolian onshore și fotovoltaic

wpd Romania: We have projects of more than 1.6 GW in onshore wind and PV Grupul german wpd a semnat pe 6 mai 2022 un acord cu fondul american GIP pentru vânzarea diviziei eoliene offshore, incluzând cele două proiecte din Marea Neagră de 1.900 MW. În urma tranzacției, wpd își întărește capacitatea financiară și se concentrează în continuare pe activitățile eoliene onshore și fotovoltaice, care vor ajuta atingerea obiectivelor grupului de dublare a capacităților deținute în proprietate de la 2.500 MW la 5.000 MW până în 2024. wpd România face parte din grupul wpd, care dezvoltă și operează parcuri eoliene onshore, offshore și solar și este implicată activ în 30 de țări din Europa, Asia, Chile și SUA, având sediul central în Bremen. Compania germană a realizat deja parcuri de energie eoliană cu o putere de 5.620 MW și pregătește noi proiecte cu un total de 13.900 MW eolian onshore și 2.300 MWp energie solară.

The German group wpd signed an agreement on May 6, 2022 with the American fund GIP for the sale of the offshore wind division, including the 2 projects in the Black Sea of 1,900 MW. Following the transaction, wpd strengthens its financial capacity and continues to focus on onshore wind and photovoltaic activities, which will help achieve the group’s goals of doubling its capacity from 2,500 MW to 5,000 MW by 2024. wpd Romania is part of the wpd group, which develops and operates onshore, offshore and solar wind farms and is actively involved in 30 countries in Europe, Asia, Chile and the USA, being headquartered in Bremen. The German company has already built 5,620 MW of wind farms and is preparing new projects with a total of 13,900 MW of onshore wind and 2,300 MWp of solar energy.

România este în top 30 Corporate Power Purchase Agreement Index Romania qualified in top 30 Corporate Power Purchase Agreement Index Securitatea energetică a ajuns în fruntea listei de priorități a guvernelor, ca urmare a instabilității geopolitice și a creșterii în spirală a prețurilor la gaze, iar România s-a calificat în topul primelor 30 de companii din indexul PPA, a anunțat EY. Evaluarea a inclus 12 parametri cheie, care acționează ca un indicator al potențialului PPA al companiilor. “Raportul reprezintă o recunoaștere a potențialului pieței locale pentru astfel de instrumente care pot contribui la reducerea costurilor cu energia și la stabilitatea prețurilor pe termen lung pentru companiile mari consumatoare de energie, oferind în același timp contractele pe termen lung solicitate de dezvoltatori pentru a finanța noi investiții”, a precizat Mihai Drăghici, director, consultanță, EY România. Guvernele din întreaga lume caută să accelereze și să extindă domeniul de aplicare al programelor lor de energie regenerabilă pentru a contribui la reducerea dependenței de energia importată, potrivit celui de-al 59-lea indice EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI).

Energy security has risen to the top of government priority lists in the wake of geopolitical instability and spiralling gas prices and Romania qualified in top 30 Corporate Power Purchase Agreement (PPA) index, according to EY. The assessment included 12 key parameters, which act as a proxy for corporate PPA potential. “The report is a recognition of the local market potential for such instruments that can contribute to energy cost reduction and long-term price stability for energy intensive companies while offering the long-term contracts required by developers to finance new investments in renewables,” says Mihai Drăghici, Director, Consulting, EY Romania. Governments around the world are looking to accelerate and broaden the scope of their renewables programs to help reduce reliance on imported energy according to the 59th EY Renewable Energy Country Attractiveness Index (RECAI).

Q2 2022


RENEWABLES

| stiri , / news

Patru țări vor să majoreze de zece ori capacitatea eoliană offshore a UE Germania, Belgia, Țările de Jos și Danemarca s-au angajat să construiască o capacitate de energie eoliană de cel puțin 150 GW în Marea Nordului, până în 2050, pentru a crea „o uzină de energie verde” pentru Europa. Comisia Europeană a prezentat un plan de 210 miliarde de euro pentru eliminarea dependenței Europei de petrolul și gazul rusesc până în 2027 și pentru a accelera tranziția la energia verde. Investițiile UE în energia regenerabilă ar urma să ajungă la 86 miliarde de euro. Aproximativ 150 GW vor fi suficienți pentru a alimenta 230 de milioane de locuințe europene, dar ambiția celor patru țări este să folosească energia verde pentru a produce hidrogen și combustibili ecologici pentru industria grea și transport. Dacă aceste obiective vor fi atinse, va însemna o creștere de aproape zece ori a capacității eoliene offshore a UE.

Four countries want to increase the EU’s offshore wind capacity tenfold Germany, Belgium, the Netherlands and Denmark have pledged to build at least 150 GW of wind power in the North Sea by 2050 to create a “green power plant” for Europe. The European Commission on Wednesday unveiled a 210 billion euro plan to eliminate Europe’s dependence on Russian oil and gas by 2027 and speed up the transition to green energy. EU investment in renewable energy

is expected to reach 86 billion euro. About 150 GW will be enough to power 230 million European homes, but the four countries’ ambition is to use green energy to produce hydrogen and green fuels for heavy industry and transport. If the targets are met, there will be a ten-fold increase in the EU’s offshore wind capacity.

CE cere României să transpună directiva privind regenerabilele

EC calls on Romania to transpose the Renewable Energy Directive

Comisia Europeană a transmis avize motivate Croației, Ciprului, Germaniei, Greciei, Ungariei, Irlandei, Luxemburgului, Poloniei, Portugaliei și României pentru că nu au transpus integral normele UE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001. Directiva oferă cadrul juridic pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice, al încălzirii și răcirii și al transporturilor din UE, inclusiv instituirea unui obiectiv obligatoriu la nivelul UE pentru 2030 privind atingerea unei ponderi de cel puțin 32% a energiei din surse regenerabile și include măsuri de asigurare a faptului că sprijinul pentru energia din surse regenerabile este rentabil, precum și de simplificare a procedurilor administrative pentru proiectele privind energia din surse regenerabile.

The European Commission decided on Thursday to send reasoned opinions to Croatia, Cyprus, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Luxembourg, Poland, Portugal and Romania for failing to fully transpose EU rules on promoting the use of renewable energy in Directive (EU)2018/2001. This directive provides the legal framework for the development of renewable energy in the EU’s electricity, heating and cooling and transport sectors. The directive sets a binding EU target for 2030 of at least 32% of renewable energy and includes measures to ensure that support for renewable energy is costeffective, as well as simplifying administrative procedures for renewable energy projects.

162


164

168

THERMO


THERMO

| confirmare / confirmation

CE Oltenia – tranziția de la cărbune la regenerabile CE Oltenia — the transition from coal to renewables

C

omisia Europeană a publicat măsurile aprobate în cadrul ajutorului de stat de restructurare în favoarea CE Oltenia și a planului de restructurare aferent, un document construit pe doi piloni principali: construirea de noi capacități bazate pe energie solară și gaze și reducerea capacităților existente pe bază de lignit. Planul a fost aprobat de Guvernul României și de Comisia Europeană și trebuie implementat ca măsură necesară de retehnologizare și menținere în activitate a CE Oltenia, în condițiile în care compania reprezintă o componentă esențială a sistemului energetic național.

APROAPE 4 MILIARDE DE EURO Costurile totale de restructurare se ridică la 3,94 de miliarde de euro. Din această sumă, aproximativ 2,7 miliarde de euro sunt fonduri de la stat care includ și un grant de aproximativ 896 de milioane de euro din Fondul de Modernizare, destinat noilor investiții. Contribuția proprie a CE Oltenia va fi de 1,27 miliarde de euro, având ca sursă veniturile din vânzările de energie electrică și parteneriatele și creditele atrase de CE Oltenia. Mărimea și structura contribuției proprii a CE Oltenia la efortul total de restructurare de 3,94 miliarde de euro este unul dintre criteriile care au stat la baza deciziei favorabile a CE. Astfel, compania a putut demonstra că alături de sumele încasate din contractele de vânzare de electricitate a atras surse considerabile, suplimentare din credite bancare și contribuții ale partenerilor selectați la proiectele noi. PARTENERIATE PENTRU SPV Parteneriatele sunt în curs de negociere și vor conduce la înființarea de SPV-uri – companii de proiect care vor sta la baza dezvoltării proiectelor noi – în cursul anului 2022.

164

T

he European Commission has published the measures approved under the restructuring State aid to CE Oltenia and the related restructuring plan, a document built on two main pillars: building new capacities based on solar and gas and reducing existing lignite-based capacities. The plan has been approved by the Romanian Government and the European Commission and must be implemented as a necessary measure for the refurbishment and maintenance of CE Oltenia, given that the company is an essential component of the national energy system. ALMOST 4 BILLION EUROS The total restructuring costs amount to 3.94 billion euros. Of this amount, about 2.7 billion euros are state funds which also include a grant of approximately 896 million euros from the Modernisation Fund for new investments. The own contribution of CE Oltenia will be 1.27 billion euros, based on


revenues from electricity sales and partnerships and loans attracted by CE Oltenia. The size and structure of CE Oltenia’s own contribution to the total restructuring effort of 3.94 billion euros constitute one of the criteria underlying the EC’s favourable decision. Thus, the company was able to demonstrate that, along with the amounts collected from the contracts for the sale of electricity, it attracted considerable, additional sources from bank loans and contributions from selected partners to the new projects. PARTNERSHIPS FOR SPV The partnerships are under negotiation and will lead to the establishment Costurile totale de of SPVs - project companies that will restructurare se ridică la underpin the development of new 3,94 de miliarde de euro. projects - in 2022. The Joint Company Establishment The total restructuring costs (SPV) measure was a mandatory eleamount to 3.94 billion ment of the restructuring plan of CE euros. Oltenia in order to avoid distortions of competition and to ensure its own contribution to the restructuring cost of 3.94 billion euros. The establishment of the subsidiary on lignite is also a measure that prevents cross-subsidisation and thus distortions of competition. The same chapter of measures includes the outsourcing of Craiova II unit, a measure that is implemented according to the initial schedule in the form of a division, the new legal entity will have the same shareholding as CE Oltenia. It is a first measure that contributes to the creation of a viable player to operate based on an integrated model, from the production to the transmission and distribution of thermal energy and which will be able to access similar financing to those used by CE Oltenia for new projects. The measure concerning the establishment of the lignite subsidiary involves the creation of a separate legal and accounting entity from CE Oltenia, which will integrate the production of lignite-based electricity, maintained under a capacity reserve regime. The holding structure, which will be reached in the future following the steps described in the Restructuring Plan, is a widespread model throughout the world.

3.94

Măsura constituirii de societăți mixte (SPV) a reprezentat un element obligatoriu al planului de restructurare a CE Oltenia pentru a fi evitată denaturarea concurenței și pentru asigurarea contribuției proprii la costul de restructurare de 3,94 miliarde euro. De asemenea, înființarea filialei pe lignit este o măsură care previne subvenționarea încrucișată și, deci, denaturarea concurenței. La același capitol de măsuri se înscrie și externalizarea Craiova II, o măsură care se implementează conform calendarului inițial sub forma divizării, noua entitate juridica urmând sa aibă același acționariat ca CE Oltenia. Este o primă măsură care contribuie la crearea unui jucător viabil care să opereze având la bază un model integrat, de la producție până la transport și distribuție a energiei termice și care va putea să acceseze finanțări similare cu cele folosite de CE Oltenia pentru proiecte noi. Măsura privind înființarea filialei pe lignit presupune crearea unei entități cu personalitate juridică și contabilă separată de CE Oltenia, care va integra

REDUCTION OF EMISSIONS CE Oltenia will give up coal starting in 2026. Only 3 groups, amounting to 1,000 MW, will be maintained

Q2 2022


THERMO

| confirmare / confirmation activitatea de producție de energie electrică pe bază lignit, menținută în regim de rezervă de capacitate. Structura de holding, la care se va ajunge în viitor în urma parcurgerii etapelor descrise în Planul de Restructurare, este un model larg răspândit în toată lumea.

600 Pentru a susține acest efort de restructurare, CE Oltenia va angaja, pe durată determinată, 600 de persoane pe posturi de lăcătuș mecanic, electrician și sudor în activitatea minieră. To support this effort, CE Oltenia will hire, on a fixed-term basis, 600 people in positions such as mechanical locksmith, electrician and welder in mining activity.

REDUCEREA EMISIILOR Complexul Energetic Oltenia va renunța la cărbune începând cu anul 2026. Doar trei grupuri, însumând 1.000 MW, vor fi menținute ca rezervă strategică până în 2030. Se va putea produce energie pe bază de cărbune doar în caz de nevoie. În urma procesului de decarbonare, emisiile vor scădea de la 8,4 milioane de tone de CO2 în 2022, la 4,1 milioane de tone în 2025 și 3,7 milioane tone în 2030, în condițiile în care vor fi folosite capacitățile de rezervă pe bază de lignit. În noul context energetic global, planul de restructurare oferă un grad de flexibilitate, având în vedere că este nevoie de suplimentarea producției interne. Astfel, există posibilitatea unor măsuri suplimentare, temporare, ale căror efecte pot fi ajustate până la încheierea perioadei de restructurare. Anul acesta, compania a luat deja măsuri pentru o suplimentare a producției de cărbune cu 900.000 de tone, ceea ce ar livra în final o energie totală de 600.000 MW, într-una dintre capacitățile deja existente la Rovinari, Turceni sau Ișalnița. Pentru a susține acest efort, CE Oltenia va angaja, pe durată determinată, 600 de persoane pe posturi de lăcătuș mecanic, electrician și sudor în activitatea minieră. Mai mult de jumătate au fost deja angajați și vor începe activitatea luna aceasta. Este o măsură temporară, gândită pentru acest context dificil și care poate fi activată fără ca, la finalul implementării planului, să schimbe structura acestuia. INVESTIȚII CE Oltenia a planificat realizarea a 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW și a două centrale pe gaz în ciclu combinat însumând 1.325 MW, la Ișalnița și Turceni. Cea mai mare parte a finanțării va veni din Fondul de Modernizare – fond care face distincție între investiții prioritare și neprioritare. Astfel, parcurile fotovoltaice în valoare de aproape 671 de milioane de euro sunt încadrate la proiecte prioritare, și vor fi finalizate până în 2024, iar investițiile în cele două

166

as a strategic reserve until 2030. Coal-fired energy can only be produced in case of need. As a result of the decarbonisation process, emissions will decrease from 8.4 million tons of CO2 in 2022 to 4.1 million tons in 2025 and 3.7 million tons in 2030, with lignite-based reserve capacities being deployed. In the new global energy context, the restructuring plan offers a degree of flexibility as domestic production needs to be increased. Thus, there is a possibility of additional, temporary measures, the effects of which can be adjusted until the end of the restructuring period. This year, the company has already taken steps to increase coal production by 900,000 tons, which would eventually deliver a total energy of 600.000 MW, in one of the already existing capacities in Rovinari, Turceni or Işalnita. To support this effort, CE Oltenia will hire, on a fixed-term basis, 600 people in positions such as mechanical locksmith, electrician and welder in mining activity. More than half have already been employed and will start work this month. It is a temporary measure, designed for this difficult context and can be activated without changing its structure at the end of the implementation of the plan. INVESTMENTS CE Oltenia planned to build 8 photovoltaic parks with a total capacity of 735 MW and two gas plants in combined cycle amounting to 1.325 MW, in Işalnita and Turceni. Most of the funding will come from the Modernisation Fund — a fund that distinguishes between priority and non-priority investments. Thus, photovoltaic parks worth almost 671 million euros are classified under priority projects and will be comple­ ted by 2024, and investments in the two gas plants are considered non-priority investments and will be completed in 2026 with low funding from the Fund. In addition to funding from the Modernisation Fund, the projects will benefit from bank financing, as well as from the own contribution of CE Oltenia and project partners. OMV Petrom and Tinmar will be partners of Oltenia Energy Complex in 9 of the 10 projects. The project for which CE Oltenia is still looking for partners is the one to build an 850 MW gas plant in Işalnita, for which the company has relaunched the selection process. The partner is called to contribute cash to


centrale pe gaze sunt considerate investiții neprioritare și vor fi finalizate în 2026 cu finanțare redusă din Fond. În afara finanțării din Fondul de Modernizare, proiectele vor beneficia de finanțare bancară, precum și de contribuția proprie a CE Oltenia și a partenerilor de proiect. OMV Petrom și Tinmar vor fi partenerii Complexului Energetic Oltenia în 9 dintre cele 10 proiecte. Proiectul pentru care CE Oltenia mai caută parteneri este cel de realizare a unei centrale de 850 MW pe gaz la Ișalnița, pentru care compania a relansat procesul de selecție. Partenerul este chemat să contribuie cu numerar la înființarea unui SPV, pentru a acoperi necesarul de finanțare pe lângă suma provenită din Fondul de Modernizare (50% din valoarea proiectului) și alături de finanțările bancare de tip project finance pe care SPV-ul le va atrage. Data limita până la care se pot înscrie companiile interesate este 26 septembrie 2022. PROFITABILITATE Astfel, restabilirea profitabilității la sfârșitul perioa­dei de restructurare – care este un criteriu esențial într-un ajutor de stat pentru restructurare – a fost îndeplinită prin măsuri de optimizare a capacităților existente și extinderea portofoliului cu includerea proiectelor noi: centralele pe gaze natural și parcurile fotovoltaice cu o capacitate instalată totală de cca. 2000 MW. În perioada 2023-2025, blocurile 4 Rovinari, 4 Turceni și 7 Ișalnița vor fi în rezervă de capacitate, iar în perioada 2026-2030, blocurile 5 Rovinari, 6 Rovinari și 5 Turceni vor fi în rezervă de capacitate. Funcționarea acestor blocuri va fi dictată de rațiuni legate de securitatea aprovizionării cu energie sau de condițiile de piață. Pentru a îndeplini criteriul privind structurarea și remunerarea adecvată a ajutorului de restructurare, au fost incluse mai multe acțiuni viitoare din partea ambilor acționari semnificativi – statul român și Fondul Proprietatea – care au legătura cu participarea la operațiunile de capital. În plus, autoritățile române s-au angajat să implementeze o cesiune suficientă de acțiuni ale statului român în CE Oltenia, până la sfârșitul perioadei de restructurare în 2026, astfel încât să se asigure o remunerare suplimentară a componentei de grant din ajutorul de stat. Cesiunea a cel puțin 20% din drepturile de proprietate se va face printr-o ofertă publică de acțiuni.

the establishment of an SPV, in order to cover the financing needs in addition to the amount from the Modernisation Fund (50% of the project value) and the project finance financing that the SPV will attract. The deadline for interested companies to register is September 26, 2022. PROFITABILITY Thus, the restoration of profitability at the end of the restructuring period — which is an essential criterion in State aid for restructuring — has been fulfilled through measures to optimise existing capacities and extend the portfolio to include new projects: natural gas plants and photovoltaic parks with a total installed capacity of approx. 2 000 MW. In the period 2023-2025, 4 Rovinari, 4 Turceni and 7 Işalnita blocks will be in capacity reserve, and

between 2026-2030, 5 Rovinari, 6 Rovinari and 5 Turceni blocks will be in capacity reserve. The operation of these blocks will be dictated by reasons related to the security of energy supply or market conditions. In order to meet the criterion of appropriate structuring and remuneration of restructuring aid, several future actions were included by both significant shareholders - the Romanian State and Fondul Proprietatea - related to participation in the capital operations. In addition, the Romanian authorities undertook to implement a sufficient divestment of the Romanian State’s shares in CE Oltenia by the end of the restructuring period in 2026, to ensure an additional remuneration of the grant component of the State aid. The transfer of at least 20% of the property rights will be made through a public offer of shares.

Q2 2022


THERMO

| noroc bun / good luck

Mintia caută investitori pentru 800 MW Mintia seeks investors for 800 MW

P

ână la sfârșitul lunii august, dar nu mai devreme de 15 iulie, centrala termoelectrică Mintia își va găsi cumpărătorul, în urma unei proceduri de vânzare prin licitație publică pentru care și-au exprimat interesul 11 companii sau consorții din 8 țări. Prețul de pornire acceptat de creditori este de 91,2 milioane de euro, fără TVA, dar investitorii trebuie să își asume realizarea unei noi capacități energetice de 800 MW pe gaz metan și energie regenerabilă, până la finele anului 2026, cu respectarea tuturor condiționalităților de mediu. Dacă activul nu va fi valorificat la prima licitație, din 15 iulie, procedura se va relua în data de 29 iulie 2022, apoi în 12 august 2022 și ulterior în 26 august 2022, în aceleași condiții de preț. “Suntem încrezători că vom realiza această vânzare, care are toate șansele să devină cea mai importantă valorificare din insolvență din ultimii ani", a spus Emil Gros, asociat coordonator al Expert Insolvență SPRL, administratorul judiciar al CE Hunedoara, societatea care deține activele termocentrale de la Mintia.

168

B

y the end of August, but no earlier than 15 July, the Mintia thermal power plant will find its buyer, following a public tender procedure for which 11 companies or consortia from 8 countries have expressed interest. The starting price accepted by the lenders is 91.2 million euros, excluding VAT, but the investors have to commit to build a new 800 MW of power capacity on methane gas and renewable energy by the end of 2026, respecting all environmental conditions. If the asset is not sold at the first auction on 15 July, the procedure will resume on 29 July 2022, then on 12 August 2022 and again on 26 August 2022 under the same price conditions. "We are confident that we will achieve this sale, which has every chance of becoming the most important recovery from insolvency in recent years," said Emil Gros, coordinating partner of Expert Insolvență SPRL, the insolvency administrator of CE Hunedoara, the company that owns the assets of the Mintia thermal power plant. WHO ARE THE POTENTIAL BUYERS Of the 4 companies registered in Romania in the race for the Mintia assets, one (Optimus Redac SRL) was only established in April 2018, and the Ministry of Finance's website does not provide any information on its financial results or number of employees. A second (Turbo Energy Power SRL) is actually a Moldovan company controlled by Victor Slivinschi


CINE VREA SĂ CUMPERE Dintre cele patru companii înregistrate în România aflate în cursa pentru activele de la Mintia, una (Optimus Redac SRL) este înființată abia în aprilie 2018, iar site-ul Ministerului de Finanțe nu oferă nicio informație despre rezultatele financiare sau numărul de angajați. O a doua (Turbo Energy Power SRL) este de fapt o societate din Republica Moldova, controlată de Victor Slivinschi, în calitate de general manager. Site-ul oficial include o listă extinsă de recomandări din parte unor parteneri solizi precum Rompetrol, Lukoil Electrocentrale București sau Strabag – companii pentru care Turbo Energy Power a realizat proiecte de achiziții, reparații, întreținere și modernizare. Pe segmentul de regenerabile, societatea prezintă două proiecte la hidrocentrale din Republica Moldova. GSP Power este parte din Grup Servicii Petroliere (GSP), companie deținută de Gabriel Comănescu. Acesta anunța încă de acum un an că este interesat de achiziționarea tuturor activelor termocentralei Mintia, pentru a construi o centrală de producție de energie pe gaze. “Proiectul va fi unul mai complex, vor fi două grupuri cu o capacitate totală de 800 MW”, spunea Comănescu. În fine, Romgaz este încă o companie din România care este interesată de achiziția activelor Mintia – sau cel puțin era. Evoluția dezamăgitoare a proiectului de la Iernut, pusă în balanță alături de proiectul amplu de la Caragele, care este mai aproape de activitatea de bază a Romgaz, și mai ales de implicarea companiei în proiectul offshore Neptun Deep, face destul de puțin probabil un interes solid din partea principalului producător de gaze naturale din România. Doi pretendenți vin din Canada: Jade Power Trust și Milenium Financial Exchange Corp Canada. Ambele companii par mai degrabă investitori financiari, cu mențiunea că Renovatio Group deține 22,5% din unitățile de fond ale primului. Jade Power deține deja active în sectorul regenerabilelor din România: 62 MW în eolian (East Wind și Baia) și 16,6 MW din care o parte în parcul solar de la Corabia. Cea de-a doua companie canadiană prezintă online preponderent proiecte în Africa. Șanse mai mari par a avea cele două asocieri. Mai întâi, cea dintre Aukera BV Belgia și Mitsubishi Corporation - prima este o companie specializată în etapele de planificare și operaționale ale proiectelor energetice, cu un accent puternic pe tranziția energetică și cu mai mulți români în echipă, între care Cătălin Breabăn, cofondator al Aukera, și Radu Enache, fost head

as general manager. The official website includes an extensive list of recommendations from solid partners such as Rompetrol, Lukoil Electrocentrale Bucharest or Strabag - companies for which Turbo Energy Power has carried out procurement, repair, maintenance and modernisation projects. In the renewables segment, the company is presenting two projects at hydropower plants in the Republic of Moldova. GSP Power is part of Grup Servicii Petroliere (GSP), a company owned by Gabriel Comănescu. He announced a year ago that he was interested in acquiring all the assets of the Mintia thermal power plant to build a gas-fired power plant. "The project will be more Cu o istorie de peste complex, there will be two groups 50 de ani, Termocentrala Mintia a fost oprită anul trecut with a total capacity of 800 MW," în luna martie. Comănescu said. Finally, Romgaz is yet another Romanian company inWith a history of more than 50 years, the Mintia power terested in acquiring Mintia's assets plant was shut down last - or at least it was. The disappointing year in March. evolution of the Iernut project, weighed against the large Caragele project, which is closer to Romgaz' core business, and especially the company's involvement in the offshore Neptune Deep project, makes solid interest in Mintia from Romania's main gas producer quite unlikely. Two suitors come from Canada: Jade Power Trust and Millennium Financial Exchange Corp Canada. Both companies look more like financial investors, with the caveat that Renovatio Group owns 22.5% of the former's fund units. Jade Power already owns assets in the Romanian renewable sector: 62 MW in wind (East Wind and Baia) and 16.6 MW of which part in the Corabia solar park. The second Canadian company has mainly projects in Africa, according to their website. The two associations seem to have better chances. First, the one between Aukera BV Belgium and Mitsubishi Corporation - the former is a company specialized in the planning and operational phases of energy projects, with a strong focus on energy transition and with several Romanians in the management team, including Cătălin Breabăn, co-founder of Aukera, and Radu Enache, former head of project development at wpd Romania. Then there is the largest Japanese company, with extensive activities in the energy sector and a strong footprint in natural gas.

50

Q2 2022


THERMO

| noroc bun / good luck

91.2 Prețul de pornire acceptat de creditori este de 91,2 milioane de euro, fără TVA, dar investitorii trebuie să își asume realizarea unei noi capacități energetice de 800 MW pe gaz metan și energie regenerabilă, până la finele anului 2026, cu respectarea tuturor condiționalităților de mediu. The starting price accepted by the lenders is 91.2 million euros, excluding VAT, but the investors have to commit to build a new 800 MW of power capacity on methane gas and renewable energy by the end of 2026, respecting all environmental conditions.

170

of project development la wpd România. A doua este cea mai mare companie niponă, cu activități extinse în domeniul energetic și o amprentă solidă în domeniul gazelor naturale. Consorțiul BKB Consortium Korea reunește AKEDA, Hyundai Power Systems și BKB este deja implicat în investiții în domeniul energiei în alte țări din Europa și Asia, precum și pe alte continente. Toamna trecută, oficialii sud-coreeni au vizitat termocentrala și au confirmat interesul de a investi în producția de energie electrică pe bază de gaze naturale și panouri fotovoltaice. Enery Element GmbH (Enery Element) este o societate mixtă între investitorul austriac în infrastructura energetică Enery Development GmbH (Enery) și dezvoltatorul proiecte Element Power RE GmbH (Element). Enery Element activează în sectorul producției de energie și își extinde în prezent operațiunile în România și Bulgaria. În fine, șanse mici par a avea și companiile Power China și Mass Energy Group Holding Amman (Iordania). CE SE SCOATE LA VÂNZARE Cu o istorie de peste 50 de ani, Termocentrala Mintia a fost oprită anul trecut în luna martie, iar toți cei 700 de angajați au fost concediați colectiv în luna august, primind plăți compensatorii în valoare de câte 10.000 de euro fiecare și ajutor de șomaj timp de doi ani. Situată în sud-vestul Transilvaniei, pe malul râului Mureș, la 9 km distanță de orașul Deva, centrala a dispus de cinci grupuri energetice destinate producției de energie electrică și termică, alimentate cu cazane de abur. Energia electrică produsă era livrată în sistemul național prin intermediul stației de interconexiune Mintia de 110kV220 kV și 400 kV. Centrala a fost pusă în funcțiune în trei etape: 1969 - 1971 (etapa 4x210 MW), 1977 - grupul 5 și 1980 - grupul 6 de câte 210 MW fiecare. Grupul 3 a fost retehnologizat în anul 2009 la 235 MW. De la punerea în funcțiune și până la finele anului 2011, termocentrala Mintia a livrat 204 TWh din energia electrică necesară României și a consumat 117 milioane tone de cărbune. Termocentrala Mintia este compusă din terenuri (3.297.807 metri pătrați) și construcții, precum și bunurile mobile și echipamentele aferente. Nu tot ceea ce este al termocentralei va fi, însă vândut. Conducta de apă, care alimentează comunele Vețel și Șoimuș, va fi dată comunității, operatorul Apa Prod urmând să o administreze, susține administratorul judiciar al CE Hunedoara, citat de publicația Mesagerul Hunedorean.

The BKB Consortium Korea brings together AKEDA, Hyundai Power Systems and BKB, and it is already involved in energy investments in other countries in Europe and Asia as well as on other continents. Last autumn, South Korean officials visited the thermal power plant and confirmed their interest in investing in natural gas-fired power generation and photovoltaic panels. Enery Element GmbH (Enery Element) is a joint venture between Austrian energy infrastructure investor Enery Development GmbH (Enery) and project developer Element Power RE GmbH (Element). Enery Element operates in the sector of energy generation and they are currently expanding their operations in Romania and Bulgaria. Finally, Power China and Mass Energy Group Holding Amman (Jordan) also seem to have little chance. WHAT'S ON SALE With a history of more than 50 years, the Mintia power plant was shut down last year in March and all 700 employees were collectively dismissed in August, receiving compensation payments of 10,000 euros each and unemployment benefits for two years. Located in south-western Transylvania, on the banks of the Mureș River, 9 km from the town of Deva, the power plant had five power units for the production of electricity and heat, powered by steam boilers. The electricity produced was delivered to the national system via the 110kV220 kV and 400 kV Mintia interconnection station. The plant was commissioned in three stages: 1969 1971 (stage 4x210 MW), 1977 - group 5 and 1980 - group 6 of 210 MW each. Group 3 was upgraded in 2009 to 235 MW. From commissioning to the end of 2011, the Mintia power plant has delivered 204 TWh of Romania's electricity needs and consumed 117 million tons of coal. The Mintia power plant consists of land (3,297,807 square meters) and buildings, as well as related movable assets and equipment. However, not everything that belongs to the power plant will be sold. The water pipeline, which supplies the communes of Vețel and Șoimuș, will be given to the community, with the operator Apa Prod managing it, says the bankruptcy administrator of CE Hunedoara, as quoted by Mesagerul Hunedorean.


s, tiri / news | THERMO

România este al cincilea consumator de lignit din UE Romania is the fifth largest consumer of lignite in the EU Uniunea Europeană a consumat în 2021 aproximativ 277 milioane de tone de lignit, cu 26% mai puțin decât în 2018, iar 97% din consumul total de lignit în UE a avut loc în șase țări: Germania (46%), Polonia (19%), Cehia (11%), Bulgaria (10%), România (6%) și Grecia (5%), arată datele publicate de Eurostat. Tot în 2021, UE a produs 57,2 milioane de tone de huilă, cu 27% mai puțin decât în 2018. Numărul statelor membre care produc huilă a scăzut de la 13 țări în 1990 la doar două state membre în 2021: Polonia, responsabilă pentru 96% din producția totală a UE, și Cehia pentru restul de 4%. Peste jumătate din țările UE au o rată de dependență de importuri mai mare de 90% când vine vorba de huilă, însă în cazul a șapte state membre (Grecia, Luxemburg, Croația, România, Cipru, Belgia și Suedia) rata de dependență de importuri este mai mare de 100%, ceea ce înseamnă că aceste state importă mai multă huilă decât utilizează, de obicei pentru a-și face stocuri. În 2020, Rusia a furnizat mai mult de jumătate (55,6%) din importurile de huilă ale UE, urmată de SUA (17,2%) și Australia (15,3%).

The European Union consumed approximately 277 million tons of lignite in 2021, 26% less than in 2018, and 97% of total lignite consumption in the EU took place in six countries: Germany (46%), Poland (19%), The Czech Republic (11%), Bulgaria (10%), Romania (6%) and Greece (5%), according to data published by Eurostat. Also in 2021, the EU produced 57.2 million tons of black coal, 27% less than in 2018. The number of black coal-producing Member States fell from 13 countries in 1990 to just two Member States in 2021: Poland, responsible for 96% of total EU production, and the Czech Republic for the remaining 4%. More than half of EU countries have an import dependency rate of more than 90% when it comes to black coal, but in the case of seven Member States (Greece, Luxembourg, Croatia, Romania, Cyprus, Belgium and Sweden) the import dependency rate is of more than 100%, which means that these states import more coal than they usually use to stock up. In 2020, Russia supplied more than half (55.6%) of EU black coal imports, followed by the US (17.2%) and Australia (15.3%).

Q2 2022


THERMO

| strategie / strategy

O nouă strategie pentru alimentarea cu energie termică în București New strategy for thermal energy supply in Bucharest

A

ctualizarea recentă (pe 29 martie 2022) a “Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București” (Strategia) a produs un document asumat de majoritatea politică la nivel local în care sunt incluse nu doar descrierea stării de fapt, ci și câteva elemente concrete de acțiune pentru transformarea modului în care locuitorii Capitalei au acces la apă caldă și căldură. Strategia a fost aprobată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară TERMOENERGETICA Bucu­rești Ilfov, care reunește municipiul București, orașul Popești-Leordeni și comuna Chiajna și care a delegat, încă din 2019, către Compania Municipală Termoenergetica București SA gestiunea directă a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare în arealul deservit. TREI SCENARII PLUS ÎNCĂ UNUL Pentru realizarea unui sistem care, funcționând în condiții de eficiență energetică și de protecție a mediului să asigure necesarul de energie termică al consumatorilor din București, la un preț de cost cât mai scăzut au fost analizate comparativ patru scenarii de alimentare cu energie termică a consumatorilor: Scenariul I - sistem centralizat (existent), Scenariul II - sisteme centralizate zonale, Scenariul III - sisteme individuale, Scenariul IV - sistem mixt și competitiv. Au fost evaluate avantajele și dezavantajele în funcție de 5 criterii de mediu (cantitatea de emisii de CO2 raportată la energia echivalentă produsă și reducerea poluării distribuite în zonele de locuințe), sociale (impactul lucrărilor de realizare a investiției asupra stării de bine a populației și impactul costului investiției directe asupra situației economice a populației) și financiare (nivelul investiției). Scenariul IV și scenariul I au obținut cele mai bune scoruri, 84, respectiv 80,5 din 100. Sistemul

172

T

he recent update (on March 29, 2022) of the “Strategy for the central heating of consumers in Bucharest” (‘The strategy’) produced a document assumed by the political majority at local level, which includes not only the description of the status, but also some concrete elements of action to transform the way in which the inhabitants of the Capital have access to hot water and heat. The strategy was approved by the Intercommunity Development Association Bucharest Ilfov Termoenergetica, which brings together the municipality of Bucharest, the city of Popesti-Leordeni and Chiajna and has delegated, as early as 2019, to the Municipal Company Termoenergetica Bucharest SA direct management of the public heat supply service, the production, transport, distribution and supply activities in the area served. THREE SCENARIOS PLUS ONE MORE In order to achieve a system that, operating under conditions of energy efficiency and environmental protection to ensure the thermal energy needs of consumers in Bucharest, at a lower cost price four scenarios of thermal energy supply to consumers were analysed and compared: Scenario I — centralised system (existing), Scenario II — zonal centralised systems, Stage III — individual systems, Scenario IV — mixed and competitive. Advantages and disadvantages were assessed against 5 environmental (quantity of CO2 emissions relative to equivalent energy produced and reduction of pollution distributed in housing areas), social (impact of the investment works on the well-being of the population and the impact of the cost of direct investment on the economic situation of the population) and financial (level of investment) criteria. Scenario IV and scenario I got the best scores, respectively 84 and 80.5 out of 100. The existing centralised system has a very good score (9) on both


centralizat existent are un punctaj foarte bun (9), la ambele criterii de mediu. Scenariul mixt și competitiv are doar 8 puncte din 10 la criteriile de mediu, dar a obținut maxim de puncte la criteriul financiar, cu cea mai mică valoare a investiției estimate, rezultând din utilizarea unei părți din structura existentă. La aceasta se adaugă avantajul că în acest scenariu “costul investiției îl suportă investitorii privați” și nu, direct, consumatorii finali sau municipalitatea.

environmental criteria. The mixed and competitive scenario has only 8 out of 10 points on the environmental criteria, but obtained maximum points in the financial criterion, with the lowest value of the estimated investment, resulting from the use of part of the existing structure. In addition, the advantage is that in this scenario ‘the cost of the investment is borne by private investors’ and not directly by the final consumers or the municipality.

PROIECȚIA NECESARULUI DE ENERGIE TERMICĂ În orice scenariu, revitalizarea alimentării cu energie termică din municipiul București se poate realiza doar prin implementarea unui program amplu de investiții, atât la nivelul consumatorilor, cât și la nivelul surselor de producere, a rețelelor de transport și distribuție a energiei termice. Încă de la etapa proiectării necesarului de energie termică viitoare, Strategia ia în considerare un sistem care “va fi reabilitat și modernizat, pierderile de energie termică ajungând la valorile admise de tehnologiile existente, performante”. Astfel, pornind de la datele anului 2016, proiecția arată un necesar anual de energie termică la nivelul consumatorilor de circa 4 milioane de Gcal/an, în 2025, în tendință descrescătoare până la 3,87 milioane de Gcal/an, în 2030 și 3,7 milioane de Gcal/an, în 2036. La limita surselor de producție a energiei termice, necesarul proiectat este coboară, de asemenea, de la 5,74 milioane

PROJECTION OF THERMAL ENERGY REQUIREMENTS In any scenario, the revitalisation of the thermal energy supply in Bucharest can be achieved only by implementing an extensive investment program, both at the level of consumers and at the level of sources of production, of the transmission and distribution networks of thermal energy. From the stage of designing the future heat demand, the strategy considers the system “will be rehabilitated and modernised, with heat losses reaching the values allowed by existing, functional technologies”. Thus, starting from 2016 data, the projection shows an annual heat demand for consumers of about 4 million Gcal/year in 2025, in a decreasing trend to 3.87 million Gcal/ year, in 2030 and 3.7 million Gcal/year in 2036. From the production perspective, the projected data also shows a decline from 5.74 million Gcal/year in 2016 to 4.91 million Gcal/year in 2025 and 4.4 million Gcal/ year in 2036.

Q2 2022


| strategie / strategy

Evoluția necesarului de energie termică în SACET The evolution of the thermal energy demand in SACET

7.000 6.000 5.000 4.000

Pierderi (%) Loss (%)

28.20% 28.20% 26.60% 25.00% 23.58% 21.99% 20.39% 19.55% 18.29% 17.92% 17.55% 17.18% 16.80% 16.44% 16.06% .15.71% .15.71% .15.74% .15.78% 15.82% 15.82% 15.82% 15.82% 15.82% 15.82% 15.82%

THERMO

3.000 2.000

Producţie (mil. de Gcal/an) Production (mil. Gcal/year)

Consum (mil. de Gcal/an) Consumption (mil. Gcal/year)

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

0.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

1.000

Sursa/Source: Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București, AMRSP/ Centralized heat supply strategy for consumers in Bucharest, AMRSP

de Gcal/an, în 2016, la 4,91 milioane de Gcal/an, în 2025 și 4,4 milioane de Gcal/an, în 2036. Ipotezele centrale pentru aceste proiecții sunt că reabilitarea termică a clădirilor racordate la sistemul de termoficare va înregistra o rată medie anuală de 3% în intervalul 2017-2022 și va urca la 5%, în intervalul 2023-2038. „Îmbunătățirea izolației termice a apartamentelor este de așteptat să aibă un impact semnificativ asupra necesarului maxim orar de energie termică și, în consecință, asupra consumului anual de energie termică, reducerea fiind de circa 20% pentru fiecare apartament reabilitat.” Impactul deconectărilor este anticipat să fie contrabalansat de volumul reconectărilor și al consumatorilor noi, în vreme ce “optimizarea performanței operaționale a rețelelor de transport și distribuție a căldurii”, ar putea conduce la pierderi totale de energie termică în sistem după finalizarea lucrărilor de circa 15%, comparativ cu aproape 30% în prezent. Autorii precizează de asemenea, că rezultatele obținute reflectă evoluția necesarului de energie termică pe perioada considerată incluzând efectele estimate prin aplicarea măsurilor de creștere a eficienței energetice la nivelul consumatorului final, modificarea comportamentului consumatorului final, precum și modificarea condițiilor climatice. INVESTIȚII ÎN NOI SURSE DE PRODUCȚIE În Scenariul IV, elementele centrale sunt diversificarea surselor de producție a agentului termic, utilizarea rețelei existente, construcția unor rețele

174

The central assumptions for these projections are that the thermal rehabilitation of the buildings connected to the district heating system will have an average annual rate of 3% in 2017-2022 and will rise to 5% between 2023-2038. “Improving the thermal insulation of apartments is expected to have a significant impact on the maximum hourly heat demand and, consequently, on the annual heat consumption, the reduction being about 20% for each rehabilitated apartment.” The impact of disconnections is anticipated to be counterbalanced by the volume of reconnections and new consumers, while “optimising the operational performance of heat transmission and distribution networks” could lead to total heat losses in the system after completion of works of around 15%, compared to almost 30% now. The authors also state that the results obtained reflect the evolution of the thermal energy needs during the period considered including the effects estimated by applying measures to increase energy efficiency at the level of the final consumer, modification of the behavior of the final consumer, as well as the changes in the climate conditions. INVESTING IN NEW SOURCES OF PRODUCTION In Scenario IV, the central elements are the diversification of the thermal agent production sources, the use of the existing network, the construction of alternative distribution networks. As regards the thermal supply variants, in addition to


secundare de distribuție. În privința variantelor de alimentare cu agent termic, pe lângă actualul sistem reprezentat de Termoenergetica SA care achiziționează agent termic de la CET-urile existente, este nevoie de noi operatori ai rețelelor de distribuție zonale care produc și/sau achiziționează de la unități de producție noi (centrale de cvartal, centrale de bloc și de scară, unități în cogenerare, alte surse acceptate de legislația europeană, precum surse geotermale). Sunt incluse, de asemenea, sursele proprii, precum centrale de apartament pe gaz natural sau energie electrică, pompe de căldura sau orice alte surse omologate. Investițiile în noi surse de producție vor avea în vedere consumatorii deserviți de noi operatori delegați prin contractele întocmite de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov (ADITBI), iar necesarul investițional, puterea instalată și tipul de sursă folosită vor fi detaliate de către potențialii investitori în cadrul ofertei, precizează Strategia. De asemenea Primăria Municipiului București va pune la dispoziție terenuri aflate fie în proprietatea acesteia, fie în proprietatea societății Termoenergetica pentru a dezvolta noi investiții în infrastructură de producție de agent termic, element ce se va stipula în caietul de sarcini întocmit de ADITBI și “va avea o detaliere clară (număr cadastral etc)”. Pentru alimentarea unor zone de consum situate la distanțe mari față de sursele ELCEN existente, se propune realizare unor surse de cogenerare de înaltă eficiență în zona Colentina și în zona Aviației. Apare în Strategie și realizarea investiției de valorificare energetică a deșeurilor menajere din municipiul București, care face obiectul unui proiect prioritar inclus în POIM 2013. Investițiile în sistemul centralizat vor avea inclusiv racordarea CET Sud, CET Vest și CET Progresu la sistemul de transport gaze naturale. Pentru centralele ELCEN, este prevăzută renunțarea eșalonată la echipamentele cu durată de viață depășită și realizarea unor unități noi de cogenerare care să răspundă criteriilor de cogenerare de înaltă eficiență. Noile echipamente vor fi cicluri combinate gazeabur, cu funcționare pe gaze naturale (combustibil de bază) sau motorină (combustibil de rezervă). CET Titan ar urma să fie reactivată “într-o configurație corespunzătoare situației actuale privind consumul de energie termică din zona sa de acțiune”, iar centrala termică de la Casa Presei să fie modernizată

the current system represented by Termoenergetica SA which acquires thermal agent from existing CETs, new operators of the area distribution networks are needed who produce and/or purchase from new production units (district or block thermal units, cogeneration units, other sources accepted by European legislation, such as geothermal sources). It also includes own sources such as natural gas or electricity heating units in the apartments, heat pumps or any other approved sources. Investments in new production sources will take into account the consumers served by new operators delegated through the contracts drawn up by the Intercommunity Development Association Bucharest Ilfov Termoenergetica (ADITBI), and the investment

În Scenariul IV, elementele centrale sunt diversificarea surselor de producție a agentului termic, utilizarea rețelei existente, construcția unor rețele secundare de distribuție.

In Scenario IV, the central elements are the diversification of the thermal agent production sources, the use of the existing network, the construction of alternative distribution networks. needs, installed power and type of source used will be detailed by the potential investors in the offer. Also, the Bucharest City Hall will provide land either owned by it or owned by Termoenergetica in order to develop new investments in thermal agent production infrastructure, which will be stipulated in the specifications drawn up by ADITBI and “they will be clearly described (cadastral number, etc)”. In order to supply heat to consumption areas located at long distances from existing ELCEN sources, high-efficiency cogeneration units are proposed to be built in the Colentina area and in the Aviatorilor area. The strategy also includes the realisation of the investment for energy recovery of household waste in Bucharest, which is the subject of a priority project included in the LIOP 2013. Investments in the centralised system will include the connection of CET South, CET West and CET Progresu to the natural gas transmission system. For ELCEN plants, it is foreseen to phase out outdated equipment and to develop new cogeneration units

Q2 2022


THERMO

| strategie / strategy prin echiparea cu unități de cogenerare de înaltă eficiență.

that meet the high-efficiency cogeneration criteria. The new equipment will be combined gas-steam cycles with operation on natural gas (basic fuel) or diesel (back-up fuel). CET Titan would be reactivated “in a configuration corresponding to the current state of heat consumption in its area of action”, and the thermal power plant at Casa Presei would be upgraded by equipping with high-efficiency cogeneration units.

PLAN DE ACȚIUNI Strategia enumeră șase acțiuni care trebuie întreprinse pentru ca Scenariul IV, desemnat ca optim, să înceapă să devină realitate. Mai întâi de toate, este nevoie de modificarea contractului actual încheiat între ADITBI și Termoenergetica, astfel încât să fie eliminată prevederea de exclusivitate. Apoi, ACTION PLAN compania trebuie să realizeze raportul cu privire la The strategy lists six actions to be taken in order situația actuală a rețelei de transport și distribuție for Scenario IV to become a reality. First of all, the cura agentului termic. Simultan, dar ținând cont de rent contract between ADITBI and Termoenergetica acesta, urmează să fie identificate terenurile din needs to be amended so as to eliminate the exclusivzona urbană, dar și din zona limitrofă ity provision. The company then has to report pentru a dezvolta noi capacități on the current state of the thermal agent de producție a agentului tertransmission and distribution network. mic, pentru acestea urmând Simultaneously, but taking it să fie verificate și aduse la into account, the lands in the Șase acțiuni trebuie întreprinse pentru ca zi documentațiile juridice și urban area, but also in the surScenariul IV, desemnat ca optim, clarificate statutul în fiecarounding area, are to be identified in să devină realitate. re caz. order to develop new thermal agent ADITBI și Termoenergeproduction capacities: Their legal Six actions need to be taken in order for Scenario IV to tica vor opera apoi o împărțire documentation has to be checked and become a reality. a rețelei de termoficare care va updated for clear status for each land. ține cont în principal de terenurile ADITBI and Termoenergetica will then identificate, starea rețelei și puterea operate a division of the district heating netnecesară în alimentarea fiecărei zone nou create work that will mainly take into account the identified odată cu renunțarea la monopolul actual al Termolands, the state of the grid and the power needed to energetica. power each newly created area with the abandonÎn urma acestor clarificări, ADITBI va realiza un ment of the current monopoly of Termoenergetica. caiet de sarcini, un draft de contract de delegare Following these clarifications, ADITBI will produce a gestiunii serviciului de termoficare (producție, the tender specifications, a draft contract for the distribuție și/sau furnizare) și va scoate la licitație delegation of the management of the district heatterenurile pe care se poate desfășura producție de ing service (production, distribution and/or supply) agent termic. “Licitația va fi adjudecată investitoand will auction the land on which heat production rului care oferă prețul cel mai bun pentru teren și can take place. “The auction will be awarded to the cu unica destinație de producție de agent termic”, investor who offers the best price for the land and precizează Strategia. with the sole use of thermal agent production,” the Potrivit documentului, alegerea oricărei alte surstrategy says. se de încălzire (centrală proprie, pompe de căldura, According to the document, the choice of any centrală de bloc/scară, centrală de cvartal etc.) va other heating source (own heating unit, heat pumps, fi reglementată printr-o procedură simplificată, apliblock or district heating unit etc) will be regulated by a cată de toți operatorii de rețea, și “va avea scopul simplified procedure, applied by all network operators, de a facilita concurența între diferite variante de and “will aim to facilitate competition between differîncălzire care includ și sistemul centralizat”. În fine, ent heating variants including the centralised sysurmează ca modalitatea de acordare a gestiunii tem”. Finally, the method of awarding management (concesiune sau vânzare) să fie reglementată prin(concession or sale) will be regulated by a decision of tr-o hotărâre de Consiliu General. the General Council.

6

176


s, tiri / news | THERMO E.ON: Pompele de căldură sunt mult mai eficiente decât centralele pe gaz Datorită eficienţei energetice ridicate, a costurilor reduse de funcţionare, durabilității și confortului pe care-l oferă, pompele de căldură se profilează tot mai mult ca o alternativă solidă pe piața soluțiilor de încălzire și răcire pentru acasă, susțin specialiștii E.ON. În România, 66% dintre locuitori locuiesc în case și 34% în apartamente, conform datelor Eurostat (2020), iar principalele surse de încălzire sunt sobele pe lemne, urmate de centralele termice pe gaz. ”Pompele sunt mai fiabile și mai sigure decât orice sistem de încălzire bazat pe combustie și pot asigura confortul dorit cel puțin 25 de ani. Ele asigură încălzirea pe timpul iernii, chiar și la tempera-

turi foarte scăzute – unele modele fiind testate la -400C, asigură răcirea pe timpul verii și apa caldă menajeră pe tot parcursul anului”, spun ei. O pompă de căldură poate avea o eficiență energetică de 500% (COP5), altfel spus produce de 5 ori mai multă energie decât consumă și este de 5 ori mai eficientă decât o centrală termică pe gaz, iar radamentul mediu anual este 3,5 (COP). Este bine de știut că o pompă de căldură de tip aer-apă consumă aproximativ 6.500 kWh anual pentru încălzire, răcire și prepararea apei calde menajere, pentru un imobil cu o suprafață până în 150 mp.

E.ON: Heat pumps are much more efficient than gas boilers Due to their high energy efficiency, low operating costs, durability and comfort, heat pumps are increasingly emerging as a viable alternative to the home heating and cooling solutions market, say E.ON specialists. In Romania, 66% of the inhabitants live in the houses and 34% in apartments, according to Eurostat data (2020), and the main sources of heating are wood stoves, followed by gas boilers. “Heat pumps are more reliable and safer than any combustion-based heating system and can provide the desired comfort for at least 25 years. They provide heating during the winter, even at very low tempera-

tures – some models are tested at -400C, provide cooling during the summer and the domestic hot water throughout the year,” they say. A heat pump can have an energy efficiency of 500% (COP5), in other words it produces 5 times more energy than it consumes and is 5 times more efficient than a gas fired boiler, and the average annual yield is of 3.5 (COP). It is good to know that an air-towater heat pump consumes approximately 6,500 kWh per year for heating, cooling and domestic hot water preparation, for a building with an area of up to 150 sqm.

Q2 2022


THERMO

| manifest / manifesto

Dreptul la încălzire The right to heating

D

Cristina Prună Deputat USR USR Deputy

Claudiu Năsui Deputat USR USR Deputy

178

eputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună au lansat în dezbatere publică un document de politici publice menit să anime eforturile de identificare a unor soluții de modernizare și transformare a sistemului de termoficare din București. Inițiativa vine la câteva săptămâni după ce “Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor din municipiul București” a fost actualizată printr-un vot majoritar al consilierilor municipali. Materialul USR pornește de la o constatare – “Sistemul de termoficare centralizat de stat din București este în colaps” – și avertizează că la ritmul actual de execuție ar dura 100 de ani pentru ca investițiile prevăzute acum pentru reparații și modernizări să fie finalizate. “Avem nevoie de o schimbare de sistem”, este premisa de la care pornește documentul USR. “Trebuie să dăm bucureștenilor posibilitatea de a alege cu ce vor să se încălzească pentru a crea competiție, iar sistemul centralizat să poată fi împins să se modernizeze” este strategia. Mai concret, alternativa la monopol este “să dăm dreptul bucureștenilor de a alege cu ce vor să se încălzească și să creăm o piață liberă inovatoare și competitivă”. Alternativele la care fac referire autorii sunt încălzirea pe gaz sau pe energie electrică: „Pe gaz, alternativele sunt centrale de apartament, de bloc sau de cvartal. Pe energie electrică alternativele sunt centrale termice electrice. Pe lângă acestea există și posibilitatea producerii energiei electrice prin panourilor fotovoltaice sau a căldurii prin pompe de căldură. Pe lângă acestea există soluții care prevăd și folosirea potențialului geotermal din nordul Bucureștiului.” USR enumeră avantajele deschiderii la con­cu­ rență a sistemului de termoficare din București, pe care o consideră esențială pentru modernizarea acestuia, întrucât „concurența stimulează inovația, calitatea și prețurile mici”, iar decizia ar trebui plasată la nivelul utilizatorului final, “fiecare bucureștean în parte”. Pentru aceasta, propunerile USR, în deschiderea

U

SR MEPs Claudiu Năsui and Cristina Prună have launched a debate on a public policy document aimed at encouraging efforts to identify solutions to modernise and transform the heating system in Bucharest. The initiative comes a few weeks after the "Centralised heat supply strategy for consumers in Bucharest" was updated by a majority vote of municipal councillors. The USR material starts from an observation "The centralized state heating system in Bucharest is collapsing" - and warns that at the current rate of execution it would take 100 years for the investments now planned for repairs and modernization to be completed. "We need the system to be changed" is the premise of the USR document. "We need to give residents the choice of what they want to heat with in order to create competition, and the centralised system can be pushed to modernise" is the strategy. More concretely, the alternative to monopoly is “to give the people of Bucharest the right to choose what they want to heat with and create an innovative and competitive free market." The alternatives referred to by the authors are gas or electricity heating: "On gas, the alternatives are apartment, block or district heating units. For electricity, the alternatives are electric heating units. In addition, there is the possibility of producing electricity with photovoltaic panels or heat with heat pumps. In addition, there are also solutions that make use of the geothermal potential in the north of Bucharest." USR lists the advantages of opening up the heating system in Bucharest to competition, which it considers essential for its modernisation, as "competition stimulates innovation, quality and low prices", and the decision should be placed at the level of the end user, "each individual inhabitant of Bucharest". To this end, USR's proposals, opening a consultation process with experts and decision-makers in the heating sector, are: STRENGTHENING THE RIGHT TO CHOOSE BETWEEN DIFFERENT HEATING ALTERNA­ TIVES FOR THE CITIZENS OF BUCHAREST. Specifically, in the authors' opinion, the procedures for disconnection from Termoenergetica must be simplified and accelerated. ATTRACTING PRIVATE INVESTORS IN THE HEATING SYSTEM, with the possibility for them to attract European funds for investment in the


unui proces de consultare cu experții și decidenții din sectorul termoficării, sunt: ÎNTĂRIREA DREPTULUI DE A ALEGE PEN­ TRU BUCUREȘTENI ÎNTRE DIFERITELE ALTER­ NATIVE DE ÎNCĂLZIRE. Concret, în opinia autorilor, procedurile de debranșare de la Termoenergetica trebuie să fie simplificate și accelerate. ATRAGEREA DE INVESTITORI PRIVAȚI ÎN SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE, cu posibilitatea pentru aceștia de a atrage inclusiv fonduri europene pentru investiții în modernizarea sistemului. Diversificarea producției, furnizării și distribuției prin eliminarea monopolului și exclusivității Termoenergetica. AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIRE. Subvenția acordată în prezent pentru prețul apei calde și căldurii plătite de bucureșteni să fie acordată direct bucureștenilor sub forma unui ajutor pentru încălzire pentru orice soluție aleg. Perspectiva ar fi ca Termoenergetica să devină doar unul dintre furnizorii de apă caldă pentru bucureșteni, care ar putea să se încălzească prin centrale de cvartal, construite privat sau de către primăriile de sector, centrale de bloc, centrale individuale sau să folosească energie electrică pentru a se încălzi. TARIFE DECISE DE TERMOENERGETICA. Un al patrulea pas propus de USR este instituirea dreptului companiei Termoenergetica de a-și stabili singură tarifele, rămânând ca Primăria să stabilească subvenția pentru încălzire care revine fiecărei gospodării din București. Propunerile concrete din documentul prezentat par a fi în parte inconsistente – nu este limpede în ce măsură operatorii privați ar fi interesați să investească într-un sistem de distribuție din care clienții sunt încurajați să se retragă sau în construirea unui nou sistem de distribuție pentru a-l înlocui pe cel existent, vechi, uzat și ineficient. Nu este imediat clar nici în ce fel ar putea fi înlocuită în viitorul apropiat subvenția plătită în prezent de Primărie. Aceasta este necesară, în sume tot mai mari în fiecare an, pentru a ține, cu mare dificultate, pe linia de plutire operatorul de transport și distribuție, precum și producătorii de energie termic, în principal ELCEN. Extracția oricărei sume din această subvenție, pentru a fi transferată pentru obiective oricât de generoase, ar conduce imediat la colapsul financiar al întregului sistem. În fine, ultima măsură pare imposibil de aplicat înainte de modificarea amplă a întregului model de piață în segmentul de termoficare.

modernisation of the system. Diversification of production, supply and distribution by eliminating Termoenergetica's monopoly and exclusivity. HEATING AID. The subsidy currently given for the price of hot water and heat paid by Bucharest residents should be given directly to Bucharest residents in the form of heating aid for whatever solution they choose. The prospect would be that Termoenergetica would become just one of the suppliers of hot water for Bucharest residents, who could heat themselves with district heating plants, built privately or by the district councils, heating units for each block, individual heating units or electricity-based heating. TARIFFS TO BE DECIDED BY TERMOENER­ GETICA. A fourth step proposed by USR is to establish Termoenergetica's right to set its own tariffs, so that the City Hall would remain to only set the heating subsidy for each household in Bucharest.

Trebuie să dăm bucureștenilor posibilitatea de a alege cu ce vor să se încălzească pentru a crea competiție, iar sistemul centralizat să poată fi împins să se modernizeze.

We need to give residents the choice of what they want to heat with in order to create competition, and the centralised system can be pushed to modernise. The concrete proposals in the document presented appear to be partly inconsistent - it is not clear to what extent private operators would be interested in investing in a distribution system from which customers are encouraged to withdraw or in building a new distribution system to replace the old, worn-out and inefficient one. It is also not evident how the subsidy currently paid by the city could be replaced in a near future. The subsidy is needed, in ever increasing amounts each year, to keep the transmission and distribution operator and then the thermal power producers, mainly Elcen, afloat with great difficulty. Extracting any amount of this subsidy, to be transferred to objectives however generous, would immediately lead to the financial collapse of the entire system. Finally, the last measure seems impossible to apply before a broad change in the entire market model in the heating segment.

Q2 2022


THERMO

| stiri , / news

10 milioane de euro pentru reabilitarea punctelor termice din Oradea Primăria Oradea a demarat un proiect european de circa 10 milioane de euro, fără TVA, pentru reabilitarea sistemului de termoficare – etapa III – puncte termice. Sunt vizate 42 de puncte termice din municipiu, unde vor fi modernizate instalațiile interioare și vor fi automatizate instalațiile pentru monitorizarea parametrilor termici. Primăria a lansat licitația pe SEAP licitația pentru lucrările de proiectare și execuție. În continuarea celor două etape anterioare, etapa a III-a va definitiva reabilitarea rețelei de transport și va consolida reabilitarea și modernizarea SACET Oradea prin reabilitarea de puncte termice și rețele de distribuție.

Germania e pregătită să repornească termocentralele pe cărbune

10 million euro for the rehabilitation of heating points in Oradea Oradea City Hall has started a European project of about 10 million euros, excluding VAT, for the rehabilitation of the heating system – stage III – heating points. The project concerns 42 heating points in the municipality, where the interior installations will be modernized and the installations for monitoring thermal parameters will be automated. The City Hall has launched the tender on SEAP for the design and execution works. Following the two previous phases, phase III will complete the rehabilitation of the transmission network and will consolidate the rehabilitation and modernization of DHS Oradea through the rehabilitation of heating points and distribution networks

180

Germania intenționează să repornească termocentralele pe cărbune și petrol, în situația în care Rusia va opri livrările de gaze către cea mai mare economie europeană. Un proiect legislativ consultat de Bloomberg, arată că gazele naturale, care anul trecut au fost responsabile pentru 15% din producția de electricitate a Germaniei, trebuie să fie direcționate cu prioritate spre industrie și încălzirea locuințelor, în situația în care vor apărea probleme de aprovizionare. La nevoie, termocentrale pe cărbune cu o capacitate de 8,5 gigawați precum și termocentrale pe petrol cu capacități mai mici, care în prezent nu funcționează, vor fi puse în stand-by, ceea ce va permite operatorilor să furnizeze electricitate la cerere.

Germany is ready to restart coal-fired power plants Germany plans to restart coal and oil-fired power plants in the event that Russia shuts off gas supplies to Europe’s largest economy. A legislative project consulted by Bloomberg shows that natural gas, which last year accounted for 15% of Germany’s electricity production, must be directed primarily to industry and home heating, in the event of supply problems. If needed, 8.5 Gigabit coalfired power plants and lower-capacity oil-fired power plants, which are currently out of order, will be put on standby, which will allow operators to supply electricity on demand.


Chimcomplex anunță un profitde 14,6 milioane de euro în T1 Chimcomplex announces 14.6 million euros profit in T1 Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producător de polioli din Europa de Est, raportează pentru primul trimestru 2022 majorarea cu 23,2% a cifrei de afaceri față de cea din aceeași perioadă a anului 2021. Compania a obținut un profit net de 72 milioane lei (14,6 milioane de euro), cu o cifră de afaceri de 612 milioane lei (123,7 milioane euro). Evoluția a fost determinată de prețurile de vânzare care au crescut la majoritatea produselor finite valorificate de companie, ca urmare a creșterii costurilor de fabricație, ca urmare a majorării prețurilor de achiziție la utilități. În contextul economic schimbat al primelor 3 luni din 2022 Chimcomplex a continuat să realizeze producții maxime de polioli. Victor Avram, CEO Chimcomplex, explică: „Primul trimestru arată că modelul nostru de afaceri este unul de succes, chiar și în perioade de criză”. Oficialul subliniază că rezultatele bune, în contextul economic special și total schimbat față de 2021, permit companiei să își confirme toate obiectivele pentru întregul an.

Chimcomplex, Eastern Europe’s largest chemical polyols producer, reports a 23.2% increase in turnover for the first quarter of 2022 compared to the same period in 2021. The company reported a net profit of 72 million lei (14.6 million euros) with a turnover of 612 million lei (123.7 million euros). The development was driven by sales prices that increased for most of the finished products valued by the company due to higher manufacturing costs as a result of higher purchase prices for utilities. In the changed economic context of the first 3 months of 2022 Chimcomplex continued to achieve maximum polyol production. Victor Avram, CEO Chimcomplex explains: “The first quarter shows that our business model is successful, even in times of crisis”. The official points out that the good results, in the particular and totally changed economic context compared to 2021, allow the company to confirm all its objectives for the full year.

Mine de magneziu și grafit din 2023

Magnesium and graphite mines, starting from 2023 Procesul de redeschidere a minelor de magneziu și grafit ar putea începe în 2023, cu anumite condiționări privind calitatea în ceea ce privește minele de grafit, a anunțat ministrul Economiei, Florin Spătaru. „Voi face un apel către membrii Parlamentului pentru adoptarea în regim de urgență a unor astfel de acte normative pentru că avem nevoie de ele: avem un mare producător de aluminiu, avem doi mari producători din industria automotive și avem industrie orizontală extrem de puternică. Avem nevoie de aceste resurse. Ne propunem ca până la sfârșitul anului să finalizăm aprobarea acestor acte normative, urmând ca investițiile efective să poată să fie realizate începând cu 2023”, a precizat Florin Spătaru, citat de Agerpres.

The process of reopening the magnesium and graphite mines could start in 2023, with certain quality conditions regarding the graphite, the Minister of Economy, Florin Spătaru, announced. “I will appeal to the members of the Parliament for the urgent adoption of such normative acts because we need them: we have a large aluminum producer, we have two large producers in the automotive industry and we have an extremely strong horizontal industry. We need these resources. We intend to finalize the approval of these regulations by the end of the year, so that the actual investments can be made starting with 2023,” said Florin Spătaru, according to Agerpres.

Q2 2022


EDITORIAL

Când nu ajunge, alege cu grijă!

I

ndustria energetică românească are acum înainte toate oportunitățile. Energia regenerabilă, susținută cu bani, strategii și încrederea publicului. Gazele naturale, offshore și pe uscat, în zăcămintele de mare adâncime, pentru centrale în cogenerare de înaltă eficiență, pentru localitățile care vor fi conectate la rețea, pentru stocare și pentru acoperirea nevoilor vecinilor noștri, ca substitut la gazul rusesc. Energia nucleară, atât cea produsă în unitățile tradiționale de mari dimensiuni, existente și viitoare, cât și cea generată în SMR. Energia hidro, cea din centralele aproape finalizate, indiferent cât de mici sau de mari, din centralele care urmează să fie modernizate în curând, dar și din proiecte exotice, cum ar fi cea de-a treia unitate de la Porțile de Fier sau centrala de acumulare prin pompaj de la Tarnița-Lăpuștești, mereu în cărți. Există, de asemenea, bani și termene

clare pentru demararea unor operațiuni semnificative în domeniul bateriilor elec­ trice, al electrolizoarelor pentru hidrogen, al eficienței energetice și al renovării clădirilor. Ceea ce pare să lipsească este forța umană de a planifica și de a executa toate acestea. Pentru prima parte, cel mai probabil ne vom mulțumi cu soluțiile sub-optimale – strategii prost concepute, apeluri de proiecte insuficient dezbătute, actualizări legislative și de reglementare cu puncte oarbe vizibile de la bun început etc. Pentru cea din urmă, nu există nicio modalitate de a găsi și de a implica atâtea persoane calificate câte sunt necesare pentru a lansa și a executa atâtea proiecte. Cu toții – și fiecare dintre noi – trebuie să alegem dintre atâtea promisiuni strălucitoare doar pe cele cu cele mai mari șanse de a deveni realitate, și să lăsăm în urmă visurile fără acoperire.

When not enough, choose carefully!

A

ll the opportunities are here for the Romanian energy industry now. Renewables, supported with money, strategies and public trust. Natural gas, on offshore and deep onshore, for high-efficiency cogeneration plants, for the cities to be connected to the grid, for storage and securing the needs of our neighbours, as a substitute for the Russian gas. Nuclear power, both the one produced in traditional largescale units, existing and future, but also the one generated in SMRs. Hydro energy, from almost-completed power plants, no matter how small or big, from reservoirs soon to be refurbished, and from exotic projects, like the 3rd unit at the Iron Gates, or the ever re-surfacing Tarnița-Lăpuștești pumpedstorage plant.

182

There are also money and clear deadlines for starting significant operations in electric batteries, hydrogen electrolyzers, energy efficiency and building renovation. What we seem to lack is the human power to plan and execute all this. For the first, we will most probably settle for the sub-optimal – poorly conceived strategies, insufficiently debated calls for proposals, legislative and regulatory updates with blind spots evident from the very beginning etc. For the latter, there is no way to find and engage the necessary number of qualified people for starting and running such a portfolio of projects. We all – and each of us – need to select from all the bright promises only that which is most probably to become real, and leave the pipe dreams behind.


Industria energetică românească are acum înainte toate oportunitățile.

All the opportunities are here for the Romanian energy industry now.

Gabriel Avăcăriței Redactor-șef energynomics.ro Magazine Chief Editor energynomics.ro Magazine

Q2 2022BENEFICII Pe baza experienței dovedite în ultimii 9 ani, echipa Energynomics concepe, organizează, setează și derulează campanii complexe integrate B2B prin intermediul canalelor de comunicare online.

I. CONCEPT ȘI DESIGN • Concept (temă, agendă, desfășurător) și format Webinar Energynomics • Elemente de identitate vizuală a brandului (design și layout foto și banners) • Suport în realizarea de prezentări ppt, pdf

II. MANAGEMENT ȘI ORGANIZARE • Coordonarea și managementul desfășurării evenimentului • Managementul participanților (invitații transmise către baza de date propusa de partener, Reminder, Last Call, follow-up telefonic, mesaj post-event etc) • Asigurarea condițiilor tehnice necesare pentru un eveniment de succes

III. COMUNICARE ȘI PROMOVARE PRE-EVENIMENT • Pagină web dedicată în platforma de comunicare energynomics.ro • Promovare în social media (Facebook și LinkedIn) • Cel puțin 3 mesaje online către lista de destinatari ai Newsletterelor Energynomics

IV. COMUNICARE ȘI PROMOVARE POST-EVENIMENT • Articol post-eveniment pe site-ul energynomics.ro, promovat în social media • Articol post-eveniment inclus în newsletter-ul energynomics.ro • Articol post-eveniment în revista energynomics.ro Magazine

V. MODERARE WEBINAR Gabriel Avăcăriței, Redactor Șef Energynomics • Coordonează discuția • Îi implică pe vorbitori și pe participanți într-un dialog interactiv • Sintetizează mesajele transmise de-a lungul conferinței, pentru a menține un dialog consistent, în care temele să fie abordate din cât mai multe perspective.