__MAIN_TEXT__

Page 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ & ΤΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΪΟΣ 2016 Αγαπητοί φίλοι, Η ανάγκη της αγοράς για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι υπαρκτή και μεγάλη. Μπορεί να εξασφαλίζει σταθερή και κερδοφόρα εργασία, όχι μόνο για αυτή τη γενιά των σχετικών κλάδων, αλλά και για πολλές επόμενες, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. 4.000.000 κτίρια στην Ελλάδα έχουν τώρα ανάγκη από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Αναρωτιόμαστε γιατί η αγορά δεν προχωράει. Μια εύκολη απάντηση είναι λόγω κρίσης, αλλά η πραγματικότητα είναι πως, οι περισσότεροι από μας και ιδιαίτερα οι καταναλωτές δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το κοινό συμφέρον μας. Οι επαγγελματίες αλλά και οι ιδιοκτήτες των κτιρίων, πρέπει να ενημερωθούν δυναμικά ότι η ενεργειακή αναβάθμιση, προάγει άμεσα την ποιότητα ζωής και βελτιώνει το εισόδημα. Η ενεργειακή αναβάθμιση είτε καλύπτεται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα περιορισμένων κονδυλίων και ωφελουμένων, είτε προέρχεται από ιδιωτική – εθελοντική πρωτοβουλία, σημαίνει μόνο οφέλη και μάλιστα άμεσα. 

Πώς λοιπόν θα πείσουμε σε καιρούς δύσκολους τους πελάτες μας να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση;

Χρειάζεται να περιμένουμε τα προγράμματα επιδότησης και πώς θα λειτουργήσουμε παράλληλα αλλά και ανεξάρτητα από αυτά;

Πόσο γρήγορα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κομμάτια της αγοράς και ποια μπορεί να είναι η άμεση απόδοση;

Μπορούν όλοι οι επαγγελματίες να συμμετέχουν σε αυτή την ανάπτυξη και ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Μπορούν οι καταναλωτές να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της άμεσης αναβάθμισης και πώς μπορούμε να τους αφυπνίσουμε;

Με όλα αυτά τα φιλόδοξα ερωτήματα, προχωράμε για την ανάπτυξη της ενεργειακής κουλτούρας στον κλάδο μας, τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες και τους πελάτες μας.

Παίρνουμε την ανάπτυξη στα χέρια μας.

Ανοίγουμε δρόμους στην αγορά της ενεργειακής αναβάθμισης και συμμετέχουμε ενεργά στο μέλλον μας.

F


Για την ενίσχυση του σκοπού μας, έχουμε κατ’ αρχήν καταγράψει τις κατευθύνσεις, που αποτελούν συνδυασμό επιστημονικών τεκμηριώσεων και επικοινωνιακών ενεργειών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  Τεκμηρίωση - ανάδειξη του θέματος  Συντονισµός & συµµετοχή όλων των επαγγελματιών και των αντίστοιχων φορέων που εμπλέκονται στον χώρο των κατασκευών  Συντονισµός με τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς, που έχουν ως αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση  Απλοποιημένη και αντικειμενική ενημέρωση των καταναλωτών μέσα από επικοινωνιακές ενέργειες που αναδεικνύουν τα οφέλη Τις ενέργειες αυτές αλλά και το συνολικό εγχείρημα επιθυμούμε να το μοιραστούμε και να το αναπτύξουμε από κοινού, με όλους τους συναδέλφους, τους συνεργάτες και προμηθευτές, καθώς και τους αρμόδιους φορείς της κοινωνίας και της πολιτείας.

Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας. Η ανάπτυξη της ενεργειακής κουλτούρας, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει άμεσα στην ποιότητα ζωής όλης της κοινωνικής αλυσίδας. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή την ιδέα, θα έχουν άμεσα οφέλη από τη διαμόρφωση της νέας αγοράς.

Η ανάπτυξη είναι κυρίως για αυτούς που μπορούν να την κατανοήσουν!

Σας καλούμε σε κοινή δράση για την ανάπτυξη της ενεργειακής κουλτούρας. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ          

Παρουσίαση-συζήτηση με τους συνεργαζόμενους φορείς Δημιουργία λογότυπου προγράμματος - «Όλοι για την Ενέργεια" Δημιουργία λίστας αποδεκτών επικοινωνίας Δημιουργία ενημερωτικού newsletter Δημιουργία site-κόμβου για την Ανάπτυξη της Ενεργειακής Κουλτούρας Δημιουργία βασικών σελίδων στα social media Πρόγραμμα καταχωρήσεων & δελτίων τύπου στα media Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου Δημιουργία καμπάνιας για καταναλωτές στα social media Οργάνωση ανοικτής ημερίδας – παρουσίασης προγράμματος

Η ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ* Μέλη της Ομάδας: Γιώργος Καλογεράκης, Γιώργος Ηλιάδης, Θανάσης Δεληγιάννης, Μιχάλης Σαγιάννης, Θάνος Φιλιππίδης, Σωκράτης Ξανθόπουλος *Η ομάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου «Αλουμίνιο & Κατασκευές». Η δράση της είναι διαρκής και οι στόχοι της περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Για συμμετοχή και πληροφορίες, ΣΕΚΑ-210 4945444, ENERGY LINE-210 4512000

Profile for Studio

Ανακοίνωση της Ομάδας "Ανάπτυξη Ενεργειακής Κουλτούρας"  

Ανακοίνωση της Ομάδας "Ανάπτυξη Ενεργειακής Κουλτούρας"  

Advertisement