Page 1

Instrukcja obsługi i instalacji

Regulacja przełączników − HDX B2:

Skrzynki przełączników HDX

− Kroki 3−5 zastąpić przez poniższe: 3. W pierwszej kolejności należy ustawić krzywkę zamykającą poluzowując śrubę mocującą płytę krzywki i obracając ją do momentu uzyskania zwarcia kontaktów przełącznika. Dokręcić śrubę mocującą płytę krzywki. 4. Poluzować radełkowaną nakrętkę na płytce krzywki i wyregulować pozycję rozwierającą kontakty. 5. Dokręcić nakrętkę radełkowaną na płytce krzywki.

Ważne Przed instalacją należy upewnić się, że atestacja urządzenia do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem jest kompatybilna z aplikacją, tzn.: ATEX

HDX B2 II 2 GD EEx ed IIC T6, Totoczenia = −20˚C do +55˚C

Wszystkie inne modele HDX (patrz typy ATEX w deklaracji zgodności WE) II 2 GD Ex d IIC T6, Ex tD A21 IP67 T85˚C Totoczenia = −20˚C do +55˚C

7556 BR, HENGELO The Netherlands Deklaracja zgodności WE z Dyrektywą maszynową 98/37/EC, Dodatek IIb. Dyrektywą elektromagnetyczną 2004/108/EC Dyrektywą ATEX 94/9/EC

IECEx Wszystkie modele HDX poza HDX B2 Ex d IIC T6, Ex tD T85˚C Totoczenia = −20˚C do +55˚C Opcjonalne wykonanie „niskotemperaturowe” może pracować w temperaturze do −55˚C.

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Zamontować skrzynkę z przełącznikami na siłowniku przy użyciu zestawu montażowego zgodnie z normą VDI/VDE 3845. 2. Stosować tylko atestowane dławiki kablowe odpowiednie do konkretnej aplikacji. 3. Wykonać połączenia elektryczne zgodnie ze schematami połączeń dostarczanymi z każdą skrzynką z przełącznikami. 4. Nie wolno przekraczać dopuszczalnych parametrów granicznych podanych na właściwych schematach budowy: − Skrzynki HDX, patrz schemat 341.77.030 − Skrzynki HDX B2 z: przełącznik Bartec 07.1501, patrz schemat 341.77.020 wersja A przełącznik Bartec 07.1511, patrz schemat 341.77.020 wersja − 5. Po instalacji sprawdzić, czy pokrywa jest dokładnie dokręcona, a pręt blokujący zamocowany. 6. Przed otwarciem pokrywy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego. 7. Po pierwszym włączeniu zasilania, wersje z obwodami drukowanymi nie mogą być otwierane w atmosferze palnej. Wersje z obwodami elektrycznymi: ASi, DPS i PT2.

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania: „X” = Maksymalna długość ścieżki płomienia wzdłuż tulei wałka nie może przekraczać 0,09 mm.

Przeznaczenie urządzenia: Skrzynka przełączników HDX El−O−Matic jest urządzeniem grupy II kategorii 2 i jest przeznaczona do pracy w obszarach, w których zagrożenie wybuchem w atmosferach wybuchowych powodowanych przez mieszaniny powietrza i gazów, par, oparów lub przez powietrze/pyły jest okazyjne. Dlatego też może być stosowana w (ATEX) strefach 1 i 2 (gazy) i/lub 21 i 22 (pyły).

Uwaga:

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że określone poniżej urządzenie spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed przekazaniem skrzynki przełączników HDX do eksploatacji, należy upewnić się, że maszyna w którą lub na której będzie zainstalowany siłownik elektryczny spełnia wymagania dyrektywy maszynowej. Opis: Zastosowanie: Numer seryjny:

Skrzynka przełączników HDX Patrz paragraf „Przeznaczenie urządzenia” Każda skrzynka ma niepowtarzalny numer seryjny

Dyrektywa elektromagnetyczna i maszynowa Typ: H1, H2, H3, H4, H6, H2+P, H4+P, PR1, PR2, R2, ASI, PT2, DPS Dyrektywa ATEX Typ:

H1, H2, H3, H4, H6, H2+P, H4+P, PR1, PR2, R2, ASI, PT2, DPS Numer certyfikatu ATEX: Baseefa 07 ATEX 0095X Typ: B2 Numer certyfikatu ATEX: Baseefa 03 ATEX0559X Jednostka notyfikacyjna: Baseefa (2001) Ltd, jednostka nr 1180 Health and Safety Laboratory Site Harpur Hill, Buxton, Derbyshire SK17 9JN, Wielka Brytania Normy zharmonizowane: HDX B2: EN 50014: 1997, EN 50019: 2000 Wszystkie inne wersje: EN 60079−0: 2006 EN 60079−1: 2004 EN 61241−0: 2006 EN 61241−1: 2004 Podpis: Nazwisko: Stanowisko: Data:

D.L.Farr Dyrektor zarządzający El−O−Matic B.V. 14 stycznia 2008

Z każdą skrzynką dostarczany jest schemat połączeń elektrycznych. Jeśli schemat nie jest dostępny, należy skontaktować się z firmą El−O−Matic podając dane z tabliczki znamionowej urządzenia. Narzędzia do skrzynek HDX

Regulacja przełączników − zalecania ogólne: Punkty zadziałania przełączników są ustawiane fabrycznie tak, aby zadziałały 5˚ przed pozycją końcową. Jeśli żądana jest inna pozycja zadziałania, należy wykonać poniższą procedurę: 1. Zdjąć pokrywę. 2. Ustawić siłownik w położeniu, w którym żądane jest wskazanie aktualnej pozycji. (W przypadku siłowników z powrotem wymuszanym sprężyną konieczne będzie podłączenie zasilania pneumatycznego). 3. Określić żądaną krzywkę. Krzywka powodująca zwarcie znajduje się od góry, krzywka powodująca rozwarcie znajduje się na dole. 4. Poluzować śrubę blokującą i obrócić krzywkę do zadziałania styków przełącznika. Zadziałanie przełącznika można określić na podstawie dźwięku (kliknięcie) lub mierząc rezystancję na właściwych zaciskach. 5. Dokręcić śrubę blokującą krzywkę. 6. Sprawdzić poprawność zadziałania przełącznika. Jeśli nie działa prawidłowo, wykonać kolejną regulację. 7. Wkręcić pokrywę i zablokować przy użyciu pręta blokującego.

Krzywki ogranicznika Metryczny: nr 1,5 Imperial : 5/64”

Blokada Metryczny nr 4

Metryczny: nr 3 Imperial : 3/32”

Metryczny: nr 2,5 Imperial : 3/32”

Metryczny:Torx T25 lub SW: 10 mm Imperial : 3/32”

El−O−Matic BV, Postbus 223, 7550 AE Hengelo The Netherlands T+31 74 256 100, F +31 74 291 0938, W www.El−O−Matic.com

CLOSED


G

HDX

A

T

I

O

N

A

L

LOCATION HENGELO (O) THE NETHER LANDS Material : Trea t ment :

0 7 A T E X 0095 X

( Tam b = −

0 3 44

˚ C to + 55 ˚ C )

D O N O T O P E N W H IL E A N E XP L O S IV E G AS O R DU S T A T M O S P H E R E IS P R E SE N T

S e w rie s S

it

przykładowe oznaczenie skala 1 : 1

Se

see re− mar k −

Title :

w ri e s S

it

2 otwory o średnicy 1,4 mm średnica podziału 42,5 mm

Rok produkcji Oznaczenie właściwej minimalnej temperatury z zakresu −55˚C do -20˚C Format : Dr n. : Scale : − A4

Na mepla t e ATEX l ab el HD−b ox II 2 GD E x d IIC T6 T8 5˚C Dr w.nr. :

341.7 7 .030

Z = BLACK G = YEL LOW BK = BARE Act ual siz e : 48.5 mm dia. (1 .91 in.) Date :

− ENOC nr. :

02/11/1 9 90

Date :

Par. :

RvD

HE001695 24/04/2007 State :

Released Rev. :

J ∅2

2. 9

10

∅ 3. 2

22. 2

4. 5

∅ 3. 1

1. 8

N

˚ C to + 55 ˚ C )

D O N O T O P E N W H IL E A N E XP L O S IV E G AS O R DU S T A T M O S P H E R E IS P R E SE N T

PRODUKT CERTYFIKOWANY NIEDOZWOLONE MODYFIKACJE BEZ ZEZWOLENIA ZE STRONY INSTUTYCJI NOTYFIKACYJNE

R

X

A

A

IP6 7 Baseefa

II 2 G D E x d I IC T 6 T 85 ˚ C

10. 3 18

Bartec Switch 07.1511

El−O−Matic BV, Postbus 223, 7550 AE Hengelo The Netherlands T+31 74 256 100, F +31 74 291 0938, W www.El−O−Matic.com

Bartec Switch 07.1501

28

HD

( Tam b = −

G

E

c

IP6 7

X

G

T

lo

IECEx Baseefa07ATEX0095X BAS 07.0017X II2 GD Ex tD A21 T85 ˚ CEx d IIC T6 T85˚C 0344

Z

N

lo

Henge H o ll a nd

V

IECEx BA S 0 7 .0017 X Ex tD A21 T85 ˚C

V

s e r ia l n o .:

J

I

Henge H o ll a nd

7550AE

s e r ia l n o .:

ch

± ± ± ± = = = = X. X.X X.XX ANGULAR TOLERANCE LIMITS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED :

BK (3x) (MODEL)

7550AE

− o − m a tic

HDX

H D

El

G

−o −mati

El

ch

Z

0.5 0.2 5 0.1 1/2 ˚

− UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. − REMOVE ALL BURRS AND SHARP CORNERS.

MATERIAŁ : STOP ALUMINIUM O GRUBOŚCI 0,5 mm (<6% MAGNEZU) WIELKOŚĆ : ŚREDNICA 48,5 mm NAPISY : SITODRUK LITERY : 1,5 mm MOCOWANIE : WKRĘTY 2 x NR0,00 ŚREDNICA 1,5 mm DŁUGOŚĆ 3,2 mm OZNACZENIA WARTOŚCI MAKSYMALNE MODEL NAPIĘCIE PRĄD OPIS 1 x PRZEŁĄCZNIK V3 HDX H1 250 AC/DC V 5A 2 x PRZEŁĄCZNIK V3 HDX H2 2 50 AC/DC V 5A 3 x PRZEŁĄCZNIK V3 HDX H3 250 AC/DC V 5A 4 x PRZEŁĄCZNIK V3 HDX H4 2 50 AC/DC V 5A 6 x PRZEŁĄCZNIK V3 HDX H6 2 50 AC/DC V 5A 2 x V3 + POTENCJOMETR HDX H2 +P 2 50 AC/DC V 5A 4 x V3 + POTENCJOMETR HDX H4+P 2 50 AC/DC V 5A 1 X PRZEŁĄCZNIK INDUKCYJNY HDX PR1 30 DC V 250 mA 2 X PRZEŁĄCZNIK INDUKCYJNY HDX P R2 30 DC V 2 50 mA 2 X KONTAKTRON HDX R2 7 0 AC/DC V 100 mA 50 mA POTENCJOMETR + KARTA PT HDX PT2 2 7 DC V 2 x PRZEŁĄCZNIK V3 + KARTA ASI HDX ASI 32 DC V 500 mA 2 x PRZEŁĄCZNIK V3 + KARTA DPS HDX DPS 27 DC V 2 52 mA 2 x PRZEŁĄCZNIK V3 + KARTA CPAS HDX CPAS 32 DC V 16 mA 2 x PRZEŁĄCZNIK INDUKCYJNY + KARTA DPS HDX PR2 DPS 27 DC V 652 mA

QIG_HDX_PL  

„X” = Maksymalna długość ścieżki płomienia wzdłuż tulei wałka nie może przekraczać 0,09 mm. Warunki bezpiecznego stosowania: Specjalne warun...

QIG_HDX_PL  

„X” = Maksymalna długość ścieżki płomienia wzdłuż tulei wałka nie może przekraczać 0,09 mm. Warunki bezpiecznego stosowania: Specjalne warun...

Advertisement