Page 1

Instrukcja instalacji P/N 20002169, Rev. D Marzec 2008

Czujniki Micro Motion速 ELITE速 Instrukcja instalacji


©2008, Micro Motion, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ELITE i ProLink są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Micro Motion, Inc.; MVD oraz MVD Direct Connect są znakami towarowymi firmy Micro Motion, Inc., Boulder, Kolorado. Micro Motion jest zastrzeżoną nazwą handlową firmy Micro Motion, Inc., Boulder, Kolorado. Logo Micro Motion i Emerson są znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Emerson Electric Co. Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.


Przed przystąpieniem do instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji Niniejsza instrukcja opisuje sposób instalacji czujników Micro Motion® ELITE®. Zawiera ona następujące informacje: Obsługa Klienta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1 Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2 Instalacje europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2 Opcje instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2 Transport czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6 Kolejne kroki procedury instalacji Wybór lokalizacji montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 7 Orientacja czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 11 Montaż czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 12 Okablowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 17 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 21 Informacje dodatkowe Dopuszczalne ciśnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 21 Przyłącza do przedmuchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 22 Dyski zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 23 Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 24

Obsługa Klienta Pomoc techniczną można uzyskać w Biurach Obsługi Klienta Micro Motion: • W Stanach Zjednoczonych, telefon 800-522-MASS (800-522-6277) (połączenie bezpłatne) • W Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, telefon +1 303-527-5200 (USA) • W Azji: -

W Japonii, telefon 3 5769-6803

-

W innych krajach, telefon +65 6777-8211 (Singapur)

• W Europie: -

W Wielkiej Brytanii, telefon 0870 240 1978 (połączenie bezpłatne)

-

W innych krajach, telefon +31 (0) 318 495 555 (Holandia)

Klienci spoza Stanów Zjednoczonych mogą również kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Micro Motion za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem International.MMISupport@Emerson.com. Określanie przyczyn niesprawności Informacje o przyczynach niesprawności można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika.

Instrukcja instalacji

1


Przed przystąpieniem do instalacji

Dane techniczne Pełne dane techniczne urządzenia można znaleźć w karcie katalogowej czujników, która jest dostępna na stronie internetowej Micro Motion pod adresem www.micromotion.com. Definicje Termin przetwornik MVD™ oznacza jeden z poniższych modeli przetworników: • Modele 1500, 1700, 2400S, 2500 i 2700 • Modele 3500 i 3700 Termin czujnik wysokotemperaturowy ELITE oznacza jeden z modeli o następujących kodach: • CMF200A, CMF300A, CMF400A lub CMFHC3A • CMF200B lub CMF300B Termin czujnik skrajnie wysokotemperaturowy ELITE oznacza jeden z modeli o następujących kodach: • CMF200C, CMF300C, CMF400C lub CMFHC3C • CMF200E lub CMF300E Instalacje europejskie To urządzenie Micro Motion spełnia właściwe Dyrektywy Unii Europejskiej, jeśli zostało zainstalowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji instalacji. Deklaracja zgodności EC zawiera wykaz dyrektyw odnoszących się do danego urządzenia. Deklaracja zgodności wraz ze wszystkimi właściwymi Dyrektywami Europejskimi oraz wszystkie Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX dostępne są w internecie pod adresem www.micromotion.com/atex i w lokalnym przedstawicielstwie firmy Micro Motion. Informacje na temat urządzeń zgodnych z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych znajdują się na stronie www.micromotion.com/documentation. Opcje instalacji Czujnik stanowi część przepływomierza typu Coriolis. Drugą część stanowi przetwornik. Czujniki ELITE dostępne są z następującymi interfejsami do przetworników: • Przetwornik zintegrowany Model 2400S lub zmodyfikowany procesor lokalny (patrz Ilustracja 1). • Ze zintegrowanym procesorem lokalnym, który można podłączyć kablem 4-żyłowym do zdalnego przetwornika lub zdalnego systemu nadrzędnego użytkownika (patrz Ilustracja 2). • Ze skrzynką przyłączeniową, którą można podłączyć kablem 9-żyłowym do zdalnego przetwornika lub zdalnego procesora lokalnego (patrz Ilustracja 3). • Modele wysokotemperaturowe i skrajnie wysokotemperaturowe wyposażone są w przepust elastyczny, na którym można zamontować przetwornik Model 2400S, przetwornik Model 1700/2700, procesor lokalny lub skrzynkę przyłączeniową (patrz Ilustracja 4).

2

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Przed przystąpieniem do instalacji

Ilustracja 1

Czujnik ELITE z przetwornikiem Model 2400S lub zmodyfikowany procesor lokalny

CMF010 Strzałka kierunku przepływu

Tabliczka z atestami

Przyłącze procesowe

Przyłącza do przedmuchu lub dyski zabezpieczające (opcja)

Otwory do montażu alternatywnego

Tabliczka kalibracyjna

Przetwornik Model 2400S lub zmodyfikowany procesor lokalny

CMF025, CMF050 lub CMF100 Strzałka kierunku przepływu Przyłącze do przedmuchu (opcja)

Tabliczka kalibracyjna

Przyłącze procesowe

Tabliczka z atestami Przetwornik Model 2400S lub zmodyfikowany procesor lokalny

CMF200, CMF300, CMF400 lub CMFHC3 Strzałka kierunku przepływu (w modelu CMF400 strzałka oznaczająca kierunek przepływu znajduje się pod kolektorem) Przyłącze procesowe Przyłącze do przedmuchu (opcja) Przetwornik Model 2400S lub zmodyfikowany procesor lokalny

Tabliczka z atestami

Tabliczka kalibracyjna

Instrukcja instalacji

3


Przed przystąpieniem do instalacji

Ilustracja 2

Czujnik ELITE z procesorem lokalnym

CMF010 Strzałka kierunku przepływu

Tabliczka z atestami

Przyłącze procesowe

Przyłącza do przedmuchu lub dyski zabezpieczające (opcja)

Otwory do montażu alternatywnego

Tabliczka kalibracyjna Obudowa procesora lokalnego

CMF025, CMF050 lub CMF100 Strzałka kierunku przepływu

Przyłącze procesowe

Przyłącze do przedmuchu (opcja) Tabliczka z atestami Tabliczka kalibracyjna

Obudowa procesora lokalnego

CMF200, CMF300, CMF400 lub CMFHC3 Strzałka kierunku przepływu (w modelu CMF400 strzałka oznaczająca kierunek przepływu znajduje się pod kolektorem)

Przyłącze procesowe

Przyłącze do przedmuchu (opcja)

Obudowa procesora lokalnego Tabliczka z atestami Tabliczka kalibracyjna

4

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Przed przystąpieniem do instalacji

Ilustracja 3

Czujnik ELITE ze skrzynką przyłączeniową

CMF010 Przyłącze procesowe

Strzałka kierunku przepływu

Tabliczka z atestami

Przyłącza do przedmuchu lub dyski zabezpieczające (opcja)

Otwory do montażu alternatywnego

Tabliczka kalibracyjna Skrzynka przyłączeniowa

CMF025, CMF050 lub CMF100 Strzałka kierunku przepływu

Przyłącze procesowe

Przyłącza do przedmuchu (opcja) Tabliczka z atestami Tabliczka kalibracyjna Skrzynka przyłączeniowa

CMF200, CMF300 lub CMF400 Strzałka kierunku przepływu (w modelu CMF400 strzałka oznaczająca kierunek przepływu znajduje się pod kolektorem)

Skrzynka przyłączeniowa

Tabliczka kalibracyjna

Instrukcja instalacji

Przyłącze procesowe

Przyłącza do przedmuchu (opcja)

Tabliczka z atestami

5


Przed przystąpieniem do instalacji

Ilustracja 4

Czujnik wysokotemperaturowy lub skrajnie wysokotemperaturowy ELITE Strzałka kierunku przepływu

Przyłącze procesowe

Przetwornik, procesor lokalny lub skrzynka przyłączeniowa (Przedstawiono przetwornik Model 2400S) Przyłącza do przedmuchu (opcja) Przepust elastyczny CMF200A, B, C lub E CMF300A, B, C lub E CMF400A lub C CMFHC3A lub CMFHC3C

Tabliczka kalibracyjna

Tabliczka z atestami

Transport czujnika Czujnik można podnosić za dowolną część z wyjątkiem układu elektroniki. W przypadku przenoszenia i transportu dużych czujników należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi środka ciężkości, które zawiera Ilustracja 5. Ilustracja 5

Środek ciężkości dużego czujnika

Odl. A

Środek ciężkości czujnika jest określany na podstawie odległości A. Dokładne położenie środka ciężkości zależy od ciężaru kołnierza. W tabeli podano wartości w mm (in.) przy opróżnionym czujniku. Model

6

Odl. A

CMF200

225–264 (8.84–10.38)

CMF300

223–313 (8.79–12.31)

CMF400

208–262 (8.17–10.3)

CMFHC3

257–365 (10.12–14.36)

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Wybór lokalizacji montażu

Krok 1 Wybór lokalizacji montażu Miejsce instalacji czujnika należy wybrać stosując się do zaleceń opisanych w tym rozdziale. Poniższe ogólne wskazówki pomagają w wyborze właściwej lokalizacji czujnika. Całkowite wypełnienie rurek pomiarowych Dla uzyskania optymalnej jakości działania, podczas pracy rurki czujnika muszą być zawsze wypełnione medium procesowym. Instalacje w obszarze zagrożonym wybuchem Czujnik może być instalowany w obszarze zgodnym z oznaczeniami na tabliczce z atestami (patrz Ilustracje 1–4). W przypadku instalacji wymagających iskrobezpieczeństwa, czujnik musi być zainstalowany zgodnie z instrukcjami instalacji atestowanych Micro Motion dostarczanymi wraz z czujnikiem i zgodnie dostępnymi na stronach internetowych Micro Motion pod adresem www.micromotion.com. Nieprawidłowa instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem może być przyczyną eksplozji. Podczas instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem należy stosować zalecenia znajdujące się w instrukcjach firmy Micro Motion dla instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem dostarczanych wraz z przetwornikiem lub dostępnych na stronie internetowej firmy Micro Motion. W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem na terenie Europy należy stosować się do normy EN 60079-14, jeśli nie obowiązują normy narodowe.

Wymagania środowiskowe Dopuszczalne temperatury otoczenia i procesowe czujnika przedstawiają Ilustracje 6 i 7. • Modele czujników ELITE inne niż wysokotemperaturowe i skrajnie wysokotemperaturowe, patrz Ilustracja 6. • Wysokotemperaturowe i skrajnie wysokotemperaturowe czujniki ELITE, patrz Ilustracja 7.

Instrukcja instalacji

7


Wybór lokalizacji montażu

Limity temperatury otoczenia i temperatury procesowej dla czujnika ELITE (wszystkie modele z wyjątkiem wysokotemperaturowych i skrajnie wysokotemperaturowych) Montaż zdalny przetwornika; użycie skrzynki przyłączeniowej

80 (176)

60 (140)

60 (140) 45 (113)

40 (104) 20 (68) 0 (32) –20 (–4) –40 (–40) –60 (–76) Montaż zdalny przetwornika; użycie skrzynki przyłączeniowej –80 (–112)

240 (464)

204 (400)

180 (356)

120 (248)

60 (140)

0 (32)

–60 (–76)

–120 (–184)

–180 (–292)

–100 (–148) –240 (–400)

Temperatura otoczenia dla procesora lokalnego lub przetwornika w °C (°F)

Ilustracja 6

Maksymalna temperatura procesowa w °C (°F)

Uwagi: 1. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż –40°C (–40°F), procesor lokalny lub przetwornik Model 2400S musi zostać ogrzany do lokalnej temperatury otoczenia z zakresu od –40°C (–40°F) do +60°C (+140°F). Nie zaleca się długotrwałego przechowywania podzespołów elektronicznych w temperaturze otoczenia niższej od –40°C (–40°F). 2. Atesty dopuszczające do użytkowania w rejonach niebezpiecznych mogą narzucać niższe limity temperatury. 3. Rozszerzona opcja montażowa umożliwia zaizolowanie obudowy czujnika bez zakrywania przetwornika, procesora lokalnego lub skrzynki przyłączeniowej, ale nie wpływa na dopuszczalne temperatury. 4. Niniejszy wykres podaje jedynie ogólne informacje dotyczące wyboru opcjonalnych układów elektronicznych. Jeśli warunki procesu są zbliżone do warunków oznaczonych szarym kolorem, użycie opcjonalnych elementów elektronicznych poza skrzynką przyłączeniową może nie być wskazane. Prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy Micro Motion.

8

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Wybór lokalizacji montażu

Limity temperatury otoczenia i procesowej dla wysokotemperaturowych i skrajnie wysokotemperaturowych czujników ELITE

80 (176)

350 (662)

60 (140) 40 (104) Modele wysokotemp.

20 (68) 0 (32)

Modele skrajnie wysokotemp. –20 (–4) –40 (–40) –60 (–76) Montaż zdalny przetwornika; użycie skrzynki przyłączeniowej –80 (–112)

450 (842)

427 (800)

400 (752)

350 (662)

300 (572)

250 (482)

200 (392)

150 (302)

100 (212)

50 (122)

0 (32)

–100 (–148) –50 (–58)

Temperatura otoczenia dla procesora lokalnego lub przetwornika w °C (°F)

Ilustracja 7

Maksymalna temperatura procesowa w °C (°F)

Uwagi: 1. Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż –40°C (–40°F), procesor lokalny lub przetwornik Model 2400S musi zostać ogrzany do lokalnej temperatury otoczenia z zakresu od –40°C (–40°F) do +60°C (+140°F). Nie zaleca się długotrwałego przechowywania podzespołów elektronicznych w temperaturze otoczenia niższej od –40°C (–40°F). 2. Atesty dopuszczające do użytkowania w rejonach niebezpiecznych mogą narzucać niższe limity temperatury.

Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem mogą dodatkowo ograniczać temperatury: otoczenia i procesową. W przypadku oznaczenia ATEX „T”, patrz dokumentacja ATEX dostarczana wraz z czujnikiem lub dostępna na stronach internetowych Micro Motion pod adresem www.micromotion.com. Standardy IECEx i NEPSI stosują te same zakresy temperatur co ATEX „T”. Dopuszczalne temperatury otoczenia zgodne z normami UL i CSA zawiera Tabela 1. Tabela 1

Dopuszczalne temperatury otoczenia zgodne z normami UL i CSA

UL

Modele czujników Wszystkie modele

CSA

Wszystkie modele

Podzespoły elektroniczne Skrzynka przyłączeniowa Procesor lokalny Skrzynka przyłączeniowa

°C Maksymalnie +40 Od –40 do +40 Maksymalnie +60

°F Maksymalnie +104 Od –40 do +104 Maksymalnie +140

Wszystkie modele oprócz CMF400 CMF400

Procesor lokalny Przetwornik 2400S Przetwornik 2400S

Od –40 do +60 Od –40 do +60 Od –50 do +60

Od –40 do +140 Od –40 do +140 Od –58 do +140

Instrukcja instalacji

9


Wybór lokalizacji montażu

Maksymalne długości kabli Jeśli przetwornik jest zamontowany z dala od czujnika, maksymalna odległość między nimi zależy od typu kabla. Patrz Tabela 2. W przypadku wysokotemperaturowych i skrajnie wysokotemperaturowych czujników ELITE obowiązują następujące zasady: • Dla czujników z przetwornikiem 1700/2700 lub 2400S przetwornik uznaje się za integralną część czujnika, dlatego nie obowiązuje Tabela 2. • W przypadku czujników ze skrzynką przyłączeniową lub procesorem lokalnym limity, które zawiera Tabela 2, obowiązują tylko dla okablowania między skrzynką przyłączeniową lub procesorem lokalnym a przetwornikiem zdalnym. Długość elastycznego przewodu, na którym zamontowana jest skrzynka przyłączeniowa lub procesor lokalny, nie musi być brana pod uwagę. Tabela 2

Maksymalne długości kabla

Typ kabla

Przekrój kabla

Maksymalna długość

9-żyłowy kabel Micro Motion do przetwornika MVD lub procesora lokalnego

Nie dotyczy

20 m (60 ft)

9-żyłowy kabel Micro Motion do wszystkich innych przetworników

Nie dotyczy

300 m (1000 ft)

4-żyłowy kabel Micro Motion

Nie dotyczy

300 m (1000 ft)

(1)

4-żyłowy kabel użytkownika Kable zasilania (VDC)

Kable sygnałowe (RS-485)

0,35 mm2 (22 AWG)

90 m (300 ft)

0,5 mm2 (20 AWG)

150 m (500 ft)

0,8 mm2 (18 AWG)

300 m (1000 ft)

2

300 m (1000 ft)

0,35 mm (22 AWG) lub większy

(1) Firma Micro Motion zaleca korzystanie z kabla Micro Motion.

Odcinki prostoliniowe Czujniki Micro Motion nie wymagają odcinków prostoliniowych rurociągu po stronie dolotowej i wylotowej. Zawory W specjalnych warunkach można wyregulować zero przepływomierza. W przypadku przeprowadzania zerowania za pomocą funkcji automatycznego zerowania przetwornika konieczne jest zatrzymanie przepływu przez czujnik i napełnienie rur czujnika płynem procesowym w typowych warunkach procesowych. Zawór użyty do zatrzymania przepływu w tej sytuacji powinien znajdować się za wylotem czujnika. Istnieje możliwość przywrócenia fabrycznej nastawy zera przepływomierza. Więcej informacji o procedurze zerowania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z przetwornikiem.

10

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Orientacja czujnika

Krok 2 Orientacja czujnika Czujnik będzie działał prawidłowo w każdej pozycji, jeśli tylko rurki pomiarowe będą wypełnione przez medium procesowe. Zalecane pozycje montażu czujników ELITE przedstawia Tabela 3. Czujnik nie wymaga dodatkowych elementów mocujących – kołnierze mocują czujnik w dowolnym położeniu. Tabela 3

Zalecane pozycje montażu czujników

Model czujnika

Aplikacja

Zalecana pozycja montażu

CMF010

Wszystkie aplikacje

Rurki poziomo Rurociąg poziomy

CMF025, CMF050 i CMF100

Ciecze

Rurki pionowo do dołu Rurociąg poziomy

Gazy i zawiesiny

Rurki pionowo do góry Rurociąg poziomy

CMF200, CMF300, Ciecze CMF400 lub CMFHC3

Rurki pionowo do dołu Rurociąg poziomy

Gazy

Rurki pionowo do góry Rurociąg poziomy

Zawiesiny

Pozycja flagowa Rurociąg pionowy

Strzałka kierunku przepływu Czujnik na obudowie posiada strzałkę (patrz Ilustracje 1–4), która pomaga w konfiguracji przetwornika. Jeśli jest możliwe, to zainstalować czujnik tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem przepływu medium. Rurociąg pionowy Jeśli czujnik jest zainstalowany w rurociągu pionowym, to ciecze i zawiesiny powinny przepływać przez czujnik w kierunku do góry. Gazy mogą przepływać w kierunku do góry lub do dołu.

Instrukcja instalacji

11


Montaż czujnika

Krok 3 Montaż czujnika Należy podjąć odpowiednie działania, aby zminimalizować moment obrotowy i naprężenia na złączach procesowych. Aby zmniejszyć ryzyko kondensacji lub gromadzenia się wilgoci, przepusty kablowe nie powinny być skierowane do góry (jeśli jest to możliwe). Przepusty kablowe skrzynki przyłączeniowej lub procesora lokalnego mogą być dowolnie obracane w celu ułatwienia okablowania. Czujnik można podnosić za dowolną część z wyjątkiem układu elektroniki. W przypadku przenoszenia i transportu dużych czujników należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi środka ciężkości, które zawiera Ilustracja 5, strona 6. Ilustracja 8 przedstawia sposób montażu czujnika. Nie należy używać czujnika do podtrzymywania rurociągu. Czujnik nie wymaga użycia dodatkowych elementów mocujących. Kołnierze mocują czujnik w dowolnym położeniu. Figure 8

Montaż czujnika ELITE

Uwagi: • Czujnik można podnosić za dowolną część z wyjątkiem układu elektroniki. • Nie należy używać czujnika do podtrzymywania rurociągu. • Kołnierze mocują czujnik w dowolnym położeniu.

12

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Montaż czujnika

Czujnik CMF010 może być montowany w sposób opcjonalny (Ilustracja 9), w przypadku rurociągów o małych średnicach lub rurociągów elastycznych. Ilustracja 9

Opcjonalny sposób montażu czujników CMF010

Jeśli rurociąg nie stanowi podparcia dla czujnika, to czujnik należy zainstalować przy użyciu śrub, tak jak pokazano na Ilustracji.

2 śruby dostarczane przez użytkownika • M8 (5/16 in.) maksymalna średnica • 58 mm (2 1/4 in.) minimalna długość

Skrzynka przyłączeniowa lub procesor lokalny (pokazana skrzynka przyłączeniowa) • Skrzynka przyłączeniowa może być obracana (przed podłączeniem kabli) w celu uzyskania dostępu do otworów montażowych • Procesor lokalny nie może być obracany w celu uzyskania dostępu do otworów montażowych

Jeśli jest konieczne, to należy zainstalować sztywne elementy dystansowe (np. stalowe podkładki) Powierzchnia montażu – jeśli stosowane są wsporniki instalacji procesowej, to muszą być umocowane do tej samej powierzchni co czujnik

Instalowanie elementów elektronicznych na przedłużeniu W przypadku zamówienia czujnika z przedłużeniem dla elementów elektronicznych należy zamontować przedłużenie. Aby zainstalować elementy elektroniczne na przedłużeniu: 1. Wokół gniazda przepustowego znajduje się metalowy pierścień zaciskowy (Ilustracja 10). Zdjąć pierścień i odłożyć go na bok. Zostanie on wykorzystany później w celu przymocowania przedłużenia do czujnika. 2. Czujnik jest dostarczany z plastikową nakrywką zakrywającą wtyki gniazda przepustowego. Należy zdjąć plastikową nakrywkę i wyrzucić ją. 3. Wewnątrz przedłużenia znajduje się plastikowa wtyczka (Ilustracja 11). Wyjąć plastikową wtyczkę i wyrzucić ją. 4. Przedłużenie umieścić na gnieździe przepustowym i ostrożnie obrócić, tak aby wycięcia w gnieździe przesuwnym zostały odpowiednio ustawione. Zachowując ostrożność, aby nie uszkodzić wtyków gniazda przesuwnego, wepchnąć przedłużenie do gniazda przesuwnego, aż zostanie całkowicie załączone. 5. Założyć pierścień zaciskowy na gniazdo przesuwne. Dokręcić śrubę pierścienia momentem 1,5–2 Nm (13–18 in.-lb).

Instrukcja instalacji

13


Montaż czujnika

Ilustracja 10 Gniazdo przesuwne, plastikowa nakrywka i pierścień zaciskowy Plastikowa nakrywka – zdjąć i wyrzucić Pierścień zaciskowy – zdjąć, ale nie wyrzucać

Śruba pierścienia zaciskowego

Gniazdo przesuwne

Ilustracja 11 Mocowanie przedłużenia do pomiarów temperatury na czujniku

Przetwornik model 2400S lub udoskonalony procesor lokalny – wstępnie zainstalowany na przedłużeniu

Śruba pierścienia zaciskowego – po załączeniu przedłużenia śrubę należy dokręcić momentem 1,5–2 Nm (13–18 in.-lb)

Przedłużenie – ostrożnie ustawić wycięcia na dole przedłużenia z wycięciami w gnieździe przesuwnym, aby prawidłowo przymocować przedłużenie

Plastikowa wtyczka – zdjąć i wyrzucić

Gniazdo przesuwne – upewnić się, że wycięcia są odpowiednio ustawione i umożliwiają prawidłowe przymocowanie przedłużenia

14

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Montaż czujnika

Montaż podzespołów elektronicznych czujników wysokotemperaturowych i skrajnie wysokotemperaturowych Do czujników wysokotemperaturowych ELITE i skrajnie wysokotemperaturowych dołączony jest wstępnie zamontowany elastyczny przewód o długości 812 mm (32 in.). Przepust ten wymagany jest do certyfikacji urządzenia. Dołączany fabrycznie przetwornik Model 2400S, przetwornik Model 1700/2700, procesor lokalny lub skrzynka przyłączeniowa jest połączona z końcem elastycznej rurki kablowej. Podzespoły elektroniczne należy zamontować do ściany lub słupa za pomocą dostarczonego wspornika (Ilustracja 12). Ilustracja 12

Montaż podzespołów elektronicznych czujników wysokotemperaturowych i skrajnie wysokotemperaturowych ELITE Przetwornik, procesor lokalny lub skrzynka przyłączeniowa (przedstawiono Model 2400S)

Wspornik montażowy Wspornik montażowy

Przepust elastyczny Do zamocowania wspornika do ściany użyć śrub 4 × 8 mm (5/16 in.)

Do zamocowania wspornika do słupa użyć 2 dostarczanych przez użytkownika śrub w kształcie U 8 mm (5/16 in.)

Przepust elastyczny

Instalacja czujników bezkołnierzowych Czujniki bezkołnierzowe, które nie mają kołnierzy procesowych lub innych przyłączy, są montowane między kołnierzami rurociągu. W wersji bezkołnierzowej dostępne są czujniki Model CMF025, CMF050 i CMF100. Wraz z czujnikiem bezkołnierzowym dostarczany jest specjalny zestaw instalacyjny. Zawiera on następujące części: • 4 śruby dwustronne kołnierza • 8 nakrętek do śrub kołnierza • 2 pierścienie centrujące, które pomagają w centrowaniu czujnika między śrubami W celu instalacji czujnika bezkołnierzowego należy wykonać poniższą procedurę, patrz Ilustracje 13 i 14: 1. Sprawdzić, czy wytrzymałość śrub dostarczonych w zestawie jest odpowiednia do przyłącza procesowego. 2. Nałożyć pierścienie centrujące na oba końce czujnika bezkołnierzowego, a następnie umieścić czujnik między kołnierzami procesowymi w rurociągu (Ilustracja 13). Zalecana jest instalacja uszczelek płaskich. (Firma Micro Motion nie dostarcza uszczelek.) 3. Włożyć śruby w otwory obu przyłączy procesowych i nakręcić nakrętki. Dokręcić nakrętki palcami. 4. Obrócić pierścienie centrujące w kierunku, w którym następuje wypchnięcie śrub na zewnątrz (Ilustracja 14). Obrócić oba pierścienie do momentu scentrowania czujnika. 5. Przy użyciu klucza dokręcić naprzemiennie nakrętki, tak aby zapewnić szczelność połączenia. Instrukcja instalacji

15


Montaż czujnika

Ilustracja 13 Montaż czujnika bezkołnierzowego Czujnik bezkołnierzowy Przyłącze procesowe

Śruba kołnierza Pierścień centrujący Uszczelka płaska (dostarczana przez użytkownika) Nakrętka

Ilustracja 14 Wykorzystanie pierścieni centrujących Obrócić pierścień...

Czujnik bezkołnierzowy

...aby wypchnąć śruby na zewnątrz

Pierścień centrujący czujnik

Śruba kołnierza

16

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Okablowanie

Krok 4 Okablowanie Instalacje w obszarze zagrożonym wybuchem Jeśli czujnik jest instalowany w obszarze zagrożonym wybuchem, to sprawdzić czy informacje o posiadanych atestach wybite na tabliczce znamionowej czujnika są zgodne z klasyfikacją obszaru, w którym czujnik jest instalowany. Nieprawidłowe uszczelnienie obudowy może narazić układy elektroniczne na działanie wilgoci, co może spowodować błędy pomiarów lub awarię przepływomierza. Sprawdzić i nasmarować wszystkie uszczelki i pierścienie uszczelniające. Dokładnie zamknąć oraz docisnąć wszystkie pokrywy obudowy i przepusty kablowe.

Opcje instalacji Czujnik jest dostępny w jednej z następujących konfiguracji: • Przetwornik zintegrowany Model 2400S (wszystkie modele) lub Model 1700/2700 (tylko dla modeli wysokotemperaturowych i skrajnie wysokotemperaturowych). Nie ma konieczności montowania przewodów elektrycznych między czujnikiem a przetwornikiem. Przejdź do Uziemienie na stronie 21. • Z procesorem lokalnym łączonym kablem 4-żyłowym ze zdalnym przetwornikiem (wymagany kabel 4-żyłowy); patrz Połączenie procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem przy użyciu kabla 4-żyłowego na stronie 17. • Z procesorem lokalnym łączonym ze zdalnym systemem nadrzędnym (wymagany kabel 4-żyłowy); patrz Instrukcja instalacji przepływomierza Micro Motion MVD™ Direct Connect™. • Ze skrzynką przyłączeniową łączoną kablem 9-żyłowym ze zdalnym przetwornikiem lub zdalnym procesorem lokalnym (wymagany kabel 9-żyłowy); patrz Połączenie skrzynki przyłączeniowej ze zdalnym przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzędnym przy wykorzystaniu kabla 9-żyłowego na stronie 20. Połączenie procesora lokalnego ze zdalnym przetwornikiem przy użyciu kabla 4-żyłowego W celu podłączenia 4-żyłowego kabla łączącego procesor lokalny z przetwornikiem należy wykonać poniższe kroki. 1. W celu ekranowania kabla łączącego procesor lokalny z przetwornikiem należy wykorzystać jedną z poniższych metod: • Jeśli stosowany jest kabel nieekranowany w metalowej osłonie rurowej zapewniającej ekranowanie na całym obwodzie, to przejść do strony 19 (krok 6 procedury okablowania). • Jeśli instalowany jest dławik kablowy użytkownika z kablem ekranowanym lub zbrojonym, to zakończyć ekrany w dławiku kablowym. Zakończyć zarówno oplot kabla zbrojonego, jak i ekrany kabli ekranowanych. Nie wolno podłączać przewodów uziemienia do wewnętrznej śruby uziemienia procesora lokalnego. Przejść do strony 19 (krok 6 procedury okablowania). • Jeśli instalowany jest dławik kablowy Micro Motion w obudowie procesora lokalnego: - Przygotować kabel i założyć koszulkę termokurczliwą w sposób opisany poniżej. Koszulka termokurczliwa może być stosowana w przypadku kabli, w których ekran składa się z folii, a nie jest wykonany z plecionki. Przejść do kroku 2 procedury okablowania poniżej. - W przypadku kabli zbrojonych, gdzie ekran składa się z plecionki, przygotować kabel w sposób opisany poniżej, lecz nie stosować koszulki termokurczliwej. Przejść do kroku 2 procedury okablowania poniżej. 2. Zdjąć pokrywę z obudowy procesora lokalnego. 3. Nasunąć nakrętkę dławika i wkładkę zaciskową na kabel. Instrukcja instalacji

17


Okablowanie

Ilustracja 15 Dławik kablowy Micro Motion i koszulka termokurczliwa 114 mm (4 1/2 in.) 19 mm (3/4 in.)

Nakrętka dławika

Wkładka zaciskowa dławika 22 mm (7/8 in.)

22 mm (7/8 in.) Korpus dławika

Koszulka termokurczliwa

4. Od strony procesora lokalnego kabel należy przygotować w sposób następujący (w przypadku kabla zbrojonego pominąć kroki d, e, f i g): a. Zdjąć 114 mm (4 1/2 in.) koszulki kabla. b. Zdjąć przezroczystą taśmę wewnątrz koszulki kabla i usunąć materiał wypełniający znajdujący się między żyłami. c. Zdjąć folię ekranującą z przewodów, pozostawiając odsłoniętych 19 mm (3/4 in.) folii lub oplotu oraz przewodów uziemienia i rozdzielić przewody. d. Owinąć przewody uziemienia dwukrotnie wokół odsłoniętej folii. Nadmiar przewodów odciąć. Ilustracja 16 Owinięcie przewodów uziemiających

e. Nasunąć ekranowaną koszulkę termokurczliwą na odsłonięte przewody uziemienia. Koszulka musi całkowicie zakryć przewody uziemienia. f. Ogrzać koszulkę (120°C [250°F]) w celu jej obkurczenia zwracając uwagę, by nie spalić kabla.

18

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Okablowanie

Ilustracja 17 Założenie koszulki termokurczliwej

g. Nasunąć wkładkę zaciskową dławika tak, by koniec wkładki dotykał do koszulki termokurczliwej. h. Owinąć koszulkę folią ekranującą lub oplotem na długości o 3 mm (1/8 in.) większej niż pierścień uszczelniający. Ilustracja 18 Owijanie folią ekranującą

i. Zainstalować korpus dławika kablowego w przepuście obudowy procesora lokalnego. Ilustracja 19 Korpus dławika i obudowa procesora lokalnego

5. Przełożyć przewody przez korpus dławika i złożyć dławik dokręcając nakrętkę dławika. Jeśli zachodzi potrzeba, to pozostawić wewnątrz obudowy procesora lokalnego nadmiar kabla umożliwiający obrót obudowy procesora lokalnego bez zniszczenia kabli. 6. Zidentyfikować przewody w kablu 4-żyłowym. Kabel 4-żyłowy dostarczany przez Micro Motion składa się z jednej skrętki przewodów 0,80 mm2 (18 AWG) (czerwony i czarny), która powinna być wykorzystana do zasilania VDC i jednej skrętki przewodów 0,35 mm2 (22 AWG) (zielony i biały), która powinna być wykorzystana do komunikacji RS-485. Podłączyć cztery przewody do ponumerowanych zacisków w procesorze lokalnym (Ilustracja 20).

Instrukcja instalacji

19


Okablowanie

Ilustracja 20 Podłączenie kabli do procesora lokalnego Zmodyfikowany procesor lokalny

Standardowy procesor lokalny Zacisk 3 RS-485/A (przewód biały)

Zacisk 1 Zasilanie + (przewód czerwony)

Zacisk 4 RS-485/B (przewód zielony)

Zacisk 4 RS-485/B (przewód zielony)

Zacisk 1 Zasilanie + (przewód czerwony) Zacisk 2 Zasilanie – (przewód czarny)

Zacisk 3 RS-485/A (przewód biały)

Wewnętrzna śruba uziemienia obudowy procesora lokalnego • Do podłączenia z instalacją uziomową (gdy czujnik nie może być uziemiony przez instalację procesową i lokalne normy wymagają uziemienia wewnętrznego) • Nie podłączać przewodów uziemienia do tego zacisku

Zacisk 2 Zasilanie – (przewód czarny)

7. Założyć i dokręcić pokrywę obudowy procesora lokalnego. 8. Dodatkowe instrukcje okablowania przetwornika można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika. Uwaga: Nie wolno uziemiać ekranu kabla 4-żyłowego i przewodów uziemienia od strony przetwornika. Połączenie skrzynki przyłączeniowej ze zdalnym przetwornikiem lub zdalnym systemem nadrzędnym przy wykorzystaniu kabla 9-żyłowego W celu podłączenia 9-żyłowego kabla łączącego czujnik z przetwornikiem lub procesorem lokalnym należy wykonać poniższe kroki. 1. Przygotować i zainstalować kabel zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji Micro Motion Przygotowanie i instalacja kabla 9-żyłowego. 2. Włożyć odizolowane końcówki przewodów w zaciski śrubowe. Nie mogą pozostać widoczne odizolowane przewody. 3. Przewody podłączyć zgodnie z kodem kolorów. Sposób okablowania od strony przetwornika lub zdalnego procesora lokalnego opisany jest w dokumentacji przetwornika. 4. Dokręcić śruby mocujące przewody. 5. Sprawdzić stan techniczny uszczelek, a następnie szczelnie dokręcić pokrywę skrzynki przyłączeniowej i wszystkie pokrywy obudowy przetwornika lub procesora lokalnego.

20

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Uziemienie

Krok 5 Uziemienie Czujnik może być uziemiony przez rurociąg (warunkiem jest, aby płaszczyzny przyłączy procesowych były przewodzące) lub wykorzystując wewnętrzną lub zewnętrzną śrubę uziemienia znajdującą się na przetworniku, procesorze lokalnym lub skrzynce przyłączeniowej. Nieprawidłowe uziemienie może być przyczyną błędnych pomiarów. Uziemić przepływomierz do ziemi lub do lokalnej instalacji uziomowej.

Jeśli brak jest norm narodowych, to przy uziemieniu czujnika zastosować się do poniższych zaleceń: • Zastosować przewód miedziany o przekroju 2,0 mm2 (14 AWG) lub większym. • Przewody uziemiające muszą być jak najkrótsze, o impedancji mniejszej od 1 Ω . • Podłączyć przewody uziemiające bezpośrednio do uziomu lub zgodnie z normami zakładowymi.

Dopuszczalne ciśnienie Tabela 4 przedstawia dopuszczalne wartości ciśnienia dla czujników ELITE. Tabela 4

Dopuszczalne wartości ciśnienia dla czujników ELITE Kołnierz EN-1092

Dopuszczalne ciśnienie (w barach) Materiał wg ≤50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 427°C Uwaga ASTM

PN

Typ

Płyta czołowa

Opis

40

11 kołnierz szyjkowy

B1

Kołnierz, EN 1092-1 PN40 Forma B1 (304)

304

40,0

34,4

30,8

28,0

26,0

24,1

23,0

22,0

21,4

1

40

11 B2 i D Kołnierz, EN 1092-1 kołnierz PN40 Formy B2 i D szyjkowy (316)

316

40,0

40,0

36,3

33,7

31,8

29,7

28,5

27,4

26,9

2

100

B2 i D Kołnierz, EN 1092-1 11 PN100 kołnierz Formy B2 i D (316) szyjkowy

316

100,0 100,0 90,9

84,2

79,5

74,2

71,4

68,5

67,3

2

40

32/02 kołnierz luźny

28,0

26,0

24,1

23,0

22,0

21,4

3

B1

Kołnierz, EN 1092-1 Pierścień 40,0 PN40 Forma B1 C-22 / (kołnierz luźny) kołnierz 304

34,4

30,8

1. Dopuszczalne ciśnienie ograniczone ze względu na rodzaj kołnierza (dla rurek pomiarowych wykonanych z materiału nr 304). 2. Dopuszczalne ciśnienie ograniczone ze względu na rodzaj kołnierza (dla rurek pomiarowych wykonanych z materiału nr 316). 3. Dopuszczalne ciśnienie ograniczone ze względu na rodzaj kołnierza (dla rurek pomiarowych wykonanych ze stopu C-22).

Instrukcja instalacji

21


Przyłącza do przedmuchu

Przyłącza do przedmuchu Jeśli czujnik wyposażony jest w przyłącza do przedmuchu, to muszą być one uszczelnione w trakcie eksploatacji czujnika. Po zdjęciu zaślepek przyłączy do przedmuchu, obudowa czujnika musi być przedmuchana przy użyciu argonu lub azotu i ponownie szczelnie zamknięta. Przedmuch obudowy zabezpiecza części wewnętrzne. Fabrycznie czujnik jest czyszczony z tlenu i uszczelniany. Jeśli zaślepki przyłączy do przedmuchu nie były nigdy odkręcane, to nie ma potrzeby czyszczenia lub uszczelniania czujnika. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Micro Motion. Demontaż zaślepki przyłącza do przedmuchu Jeśli zaślepka przyłącza do przedmuchu została zdemontowana, to konieczne jest przedmuchanie obudowy czujnika. Demontaż zaślepki przyłącza do przedmuchu powoduje zanieczyszczenie dodatkowej osłony czujnika i możliwość narażenia użytkownika na działanie medium procesowego. Podczas zdejmowania zaślepek przyłącza do przedmuchu należy zachować ostrożność. Niewłaściwe ciśnienie w obudowie czujnika może być przyczyną poważnego zranienia pracowników obsługi. Zdjęcie zaślepki przyłącza do przedmuchu powoduje konieczność płukania obudowy czujnika przy użyciu suchego, obojętnego gazu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w procedurze przedmuchu obudowy czujnika.

Procedura przedmuchu obudowy Przed wykonaniem procedury przedmuchu obudowy należy zapoznać się z poniższą instrukcją. Nie ma potrzeby wykonywania tej procedury, jeśli zaślepki przyłączy do przedmuchu nie były demontowane. 1. Wstrzymać proces technologiczny lub przełączyć urządzenia sterujące na sterowanie ręczne. Przeprowadzenie procedury czyszczenia podczas działania przepływomierza może wpłynąć na dokładność pomiarów. Przed przystąpieniem do przedmuchu obudowy należy wyłączyć instalację procesową lub sterowanie procesem przełączyć na sterowanie ręczne.

2. Zdemontować obie zaślepki przyłączy do przedmuchu z obudowy czujnika. Jeśli wykorzystywana jest instalacja rurowa do czyszczenia, to otworzyć zawory odcinające. 3. Przygotować zaślepki przyłączy do przedmuchu do ponownej instalacji owijając ich gwinty 3–5 zwojami taśmy z Teflon®. 4. Podłączyć zasilanie azotem lub argonem do przyłącza wlotowego do przedmuchu lub do przyłącza wlotowego instalacji przedmuchowej. Przyłącze wylotowe pozostawić otwarte. • Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wprowadzenia brudu, kurzu, wody, ciał stałych oraz innych zanieczyszczeń do wnętrza obudowy czujnika. • Jeśli gaz do przedmuchu jest cięższy od powietrza (jak na przykład argon), to przyłącze wlotowe umieścić niżej niż wylotowe, tak aby gaz powodował przepływ powietrza od dołu do góry. • Jeśli gaz do przedmuchu jest lżejszy od powietrza (jak na przykład azot), to przyłącze wlotowe umieścić wyżej niż wylotowe, tak aby gaz powodował przepływ powietrza od góry do dołu. 5. Sprawdzić szczelność przyłącza wlotowego, by nie mogło nastąpić zassanie powietrza do wnętrza obudowy lub instalacji przedmuchowej.

22

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Dyski zabezpieczające

6. Czas przedmuchu jest równy czasowi potrzebnemu na wymianę objętości gazu wewnątrz czujnika na gaz obojętny. Dla każdego czujnika czas ten jest inny. Patrz Tabela 5. Jeśli wykorzystywana jest instalacja do przedmuchu, to należy zwiększyć czas o czas potrzebny do wymiany objętości gazu znajdującego się w przewodach doprowadzających. 7. Nie wolno dopuścić do powstania nadciśnienia w obudowie czujnika. Po odpowiednim czasie zamknąć dopływ gazu i natychmiast uszczelnić przyłącza wlotowe i wylotowe wkręcając zaślepki przyłączy do przedmuchu. Jeśli podczas pracy ciśnienie wewnątrz obudowy czujnika jest większe od ciśnienia atmosferycznego, to kalibracja pomiarów gęstości przepływomierza będzie niedokładna. 8. Sprawdzić szczelność zaślepek, by nie mogło nastąpić zassanie powietrza do wnętrza obudowy czujnika. Tabela 5

Czas wymagany do przedmuchu obudowy czujników ELITE

Model czujnika

Natężenie przepływu l/godz. (ft3/hr)

Czas(1) minuty

CMF010

566 (20)

1

CMF025

566 (20)

1

CMF050

566 (20)

2

CMF100

566 (20)

5

CMF200

566 (20)

12

CMF300

566 (20)

30

CMF400

566 (20)

55

(1) Jeśli wykorzystywana jest instalacja do przedmuchu, to należy zwiększyć czas przedmuchu o czas potrzebny do wymiany objętości gazu znajdującego się w przewodach doprowadzających.

Dyski zabezpieczające Jeśli czujnik posiada dyski zabezpieczające, to powinny być one zainstalowane w przyłączach do przedmuchu. Dyski zabezpieczające muszą być zainstalowane podczas eksploatacji czujnika. Po wyjęciu dysku zabezpieczającego, wnętrze obudowy czujnika należy przedmuchać (patrz Procedura przedmuchu obudowy na stronie 22). Głównym zadaniem dysków zabezpieczających jest odpowietrzenie medium procesowego z wnętrza obudowy czujnika w przypadku uszkodzenia rurek pomiarowych. Niektórzy z użytkowników podłączają instalację odpowietrzającą do przyłącza dysków zabezpieczających, aby ułatwić odprowadzanie uwalnianego medium procesowego. Nie wolno przebywać w obszarze uwalniania medium pod ciśnieniem. Medium wydostające się pod dużym ciśnieniem może spowodować poważne zranienie lub śmierć pracowników obsługi. Po wyjęciu bezpiecznika ciśnieniowego należy stosować instrukcje dotyczące przedmuchu obudowy zawarte w Procedura przedmuchu obudowy na stronie 22. Nadmierne ciśnienie w obudowie czujnika może spowodować poważne obrażenia ciała.

Więcej informacji o dyskach zabezpieczających można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Micro Motion.

Instrukcja instalacji

23


Zwrot urządzenia

Zwrot urządzenia Przy zwrocie urządzenia należy zastosować się podanych poniżej procedur obowiązujących w firmie Micro Motion. Procedury te gwarantują zgodność z wymaganiami firm transportowych oraz zapewniają bezpieczeństwo pracowników Micro Motion. Niezastosowanie się do tych zaleceń spowoduje odmowę przyjęcia zwrotu urządzenia. Informacje o zasadach zwrotu urządzeń przedstawione są na stronie www.micromotion.com, można je również uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Micro Motion (patrz strona 1). Urządzenia nowe i nieużywane Pojęcie urządzeń nowych i nieużywanych określa urządzenia, które nie zostały wyjęte z oryginalnego opakowania. W przypadku nowych i nieużywanych urządzeń konieczne jest wypełnienie formularza zwrotu urządzeń (Return Materials Authorization). Urządzenia używane Wszystkie urządzenia niezaklasyfikowane jako nowe i nieużywane są traktowane jako urządzenia używane. Muszą być one całkowicie oczyszczone przed zwrotem. Urządzenia używane muszą być wysłane wraz z formularzem zwrotu urządzeń (Return Materials Authorization) i deklaracją dekontaminacji (Decontamination Statement) z wszystkich mediów, z którymi stykało się urządzenie. Jeśli nie jest możliwe wypełnienie deklaracji dekontaminacji (np. dla mediów dopuszczonych do kontaktu z żywnością), konieczne jest dołączenie deklaracji potwierdzającej dekontaminację ze wszystkich substancji obcych, które stykały się z urządzeniem.

24

Czujniki Micro Motion® ELITE®


Instrukcja instalacji

25


©2008, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. P/N 20002169, Rev. D

*20002169* Najnowsze informacje o produktach Micro Motion można znaleźć na stronie internetowej www.micromotion.com

Micro Motion Polska Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa T (22) 45 89 200 F (22) 45 89 231

Micro Motion Inc. USA

Micro Motion Asia

Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T +1 303-527-5200 +1 800-522-6277 F +1 303-530-8459

Emerson Process Management 1 Pandan Crescent Singapore 128461 Republika Singapur T +65 6777-8211 F +65 6770-8003

Micro Motion Europe

Micro Motion Japan

Emerson Process Management Neonstraat 1 6718 WX Ede The Netherlands T +31 (0) 318 495 555 F +31 (0) 318 495 556

Emerson Process Management 1-2-5, Higashi Shinagawa Shinagawa-ku Tokyo 140-0002 Japonsko T +81 3 5769-6803 F +81 3 5769-6844

QIG_ELITE_PN20002169_D_2008-03_PL_korekta  
QIG_ELITE_PN20002169_D_2008-03_PL_korekta  

Instrukcja instalacji P/N 20002169, Rev. D Marzec 2008 Instrukcja instalacji