Page 1

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Przetworniki ciśnienia Rosemount z serii 3051S z protokołem FOUNDATION Fieldbus™ Przepływomierze Rosemount z serii 3051SF z protokołem FOUNDATION Fieldbus™

Początek

Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Tabliczka Krok 3: Obrót obudowy Krok 4: Podłączenie kabli i zasilania Krok 5: Sprawdzenie konfiguracji Krok 6: Kalibracja przetwornika Atesty urządzenia

Koniec

www.rosemount.com


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

© 2009 Rosemount Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością ich prawowitych właścicieli. Nazwa i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Rosemount Inc.

Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317 Tel.: (USA) (800) 999-9307 Tel.: (międzynarodowy) (952) 906-8888 Faks: (952) 949-7001

Emerson Process Management Sp. z o.o.

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska Tel.: +48 22 45 89 200 Faks: +48 22 45 89 231 info.pl@emersonprocess.pl www.emersonprocess.pl

Argelsrieder Feld 3 82234 Wessling Niemcy Tel.: 49 (8153) 9390 Faks: 49 (8153) 939172

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited

1 Pandan Crescent Singapore 128461 Tel.: (65) 6777 8211 Faks: (65) 6777 0947 / (65) 6777 0743

No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing 100013, Chiny Tel.: (86) (10) 6428 2233 Faks: (86) (10) 6422 8586

WAŻNA INFORMACJA Skrócona instrukcja instalacji zawiera tylko podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 3051S (szczegółowe informacje zawierają instrukcje obsługi przetworników 3051S numer 00809-0100-4801 i 00809-0200-4801). Skrócona instrukcja instalacji zawiera również podstawowe informacje o przepływomierzach 3095SFA (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi 00809-0100-4809) i 3095SFC (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi 00809-0100-4810). Skrócona instrukcja instalacji nie zawiera informacji o diagnostyce, obsłudze, serwisie i usuwaniu usterek opisywanych urządzeń. Niniejsza instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie www.rosemount.com.

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne uszkodzenie ciała. • • •

W atmosferze zagrożonej wybuchem nie wolno zdejmować pokryw przetwornika przy włączonym zasilaniu. Do spełnienia wymagań przeciwwybuchowości należy szczelnie dokręcić obie pokrywy przetwornika. Należy upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony przed iskrzeniem i pożarem.

Wycieki mediów procesowych mogą spowodować uszkodzenie ciała lub śmierć. •

Dla uniknięcia wycieków mediów, należy stosować tylko właściwe pierścienie uszczelniające.

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. •

2

Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Przewody mogą być pod wysokim napięciem grożącym porażeniem elektrycznym.


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

KROK 1: MONTAż PRZETWORNIKA Aplikacje do pomiaru natężenia przepływu cieczy 1. Króćce umieścić z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej zaworów. 3. Przetwornik należy zamocować tak, by zawory spustowo-odpowietrzające były skierowane do góry. PRZEPŁYW

Aplikacje do pomiaru natężenia przepływu gazu 1. Króćce umieścić z góry lub z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub powyżej króćców.

PRZEPŁYW Flow PRZEPŁYW

Aplikacje do pomiaru natężenia przepływu pary 1. Króćce umieścić z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej zaworów. 3. Napełnić wodą przewody impulsowe.

PRZEPŁYW

3


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S Montaż panelowy

Montaż na rurze Kołnierz Coplanar™

Kołnierz tradycyjny

Przyłącze gwintowe

4


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Przykręcanie śrub Jeśli montaż przetwornika wymaga zastosowania kołnierzy procesowych, zbloczy lub adapterów kołnierzowych, prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z poniższymi wskazówkami, co zapewni dokładne uszczelnienie i optymalną pracę przetworników. Stosować wyłącznie śruby dostarczone w komplecie z przetwornikiem lub śruby oferowane jako części zamienne przez firmę Emerson. Ilustracja 1 przedstawia typowe zestawy montażowe przetworników oraz informacje na temat odpowiedniej długości śruby, która umożliwia poprawny montaż przetwornika. Ilustracja 1. Typowe zestawy montażowe przetworników A. Przetwornik z kołnierzem Coplanar

C. Przetwornik z kołnierzem tradycyjnym i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi

D. Przetwornik z kołnierzem Coplanar, opcjonalnym zbloczem i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi

4 x 57 mm (2,25 cala) 4 x 44 mm (1,75 cala)

B. Przetwornik z kołnierzem Coplanar i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi

4 x 44 mm (1,75 cala)

4 x 38 mm (1,50 cala)

4 x 44 mm (1,75 cala) 4 x 73 mm (2,88 cala)

Śruby są zwykle wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej. Należy upewnić się, że zostały one wykonane z właściwego materiału, porównując oznaczenia umieszczone na główce śruby z danymi na ilustracji 2. Jeżeli na ilustracji 2. nie pokazano materiału, z którego wykonana jest śruba, należy skontaktować się z lokalnym biurem firmy Emerson Process Managment, aby uzyskać więcej informacji. Śruby należy montować następująco: 1. Śruby ze stali węglowej nie wymagają smarowania, a śruby ze stali nierdzewnej zostały już pokryte smarem, co ułatwia ich montaż. Niezależnie od stosowanej śruby, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych smarów podczas montażu. 2. Dokręcić śruby palcami. 3. Dokręcić śruby naprzemiennie, stosując wstępną wartość momentu obrotowego. Dane na temat wstępnej wartości momentu obrotowego zawiera Ilustracja 2. 4. Dokręcić śruby stosując końcową wartość momentu obrotowego, również naprzemiennie. Dane na temat końcowej wartości momentu obrotowego zawiera Ilustracja 2. 5. Przed zadaniem ciśnienia należy sprawdzić, czy śruby kołnierza przechodzą przez płytę kołnierza.

5


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Ilustracja 2. Wartości momentów obrotowych śrub kołnierza i adaptera kołnierzowego Materiał śruby

Oznaczenia na łbach

Stal węglowa (CS)

Stal nierdzewna (STT)

B7M

316

B8M

316 R

STM 316

Wstępny moment obrotowy

Końcowy moment obrotowy

33,5 Nm

74 Nm

17 Nm

33,5 Nm

316 SW 316

Pierścienie uszczelniające typu O-ring z adapterami kołnierzowymi

OSTRZEŻENIE Niezainstalowanie poprawnych pierścieni uszczelniających typu O-ring adapterów kołnierzowych może być przeczyną wycieków płynów procesowych, co z kolei może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Dwa adaptery kołnierzowe można rozpoznać po charakterystycznych żłobieniach na pierścienie uszczelniające typu O-ring. Należy stosować wyłącznie pierścienie zaprojektowane z myślą o określonym adapterze kołnierzowym, zgodnie z poniższą ilustracją. Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3001 / 3095 / 2024

Adapter kołnierzowy Pierścień uszczelniający

Na bazie PTFE Elastomer Rosemount 1151

Adapter kołnierzowy Pierścień uszczelniający

PTFE Elastomer Przy każdym zdjęciu kołnierza lub adaptera należy dokładnie obejrzeć pierścienie uszczelniające. Jeśli są widoczne uszkodzenia, jak np. ubytki lub nacięcia, pierścień należy wymienić. Po wymianie pierścieni uszczelniających należy ponownie dokręcić śruby kołnierza oraz śruby regulujące odpowiednim momentem obrotowym, kompensując osadzenie pierścieni z PTFE. 6


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

KROK 2: TABLICZKA Tabliczka identyfikacyjna (papierowa) Do identyfikacji danego urządzenia służy papierowa tabliczka identyfikacyjna dostarczana z każdym przetwornikiem. Należy upewnić się, że oznaczenie technologiczne przetwornika (PD Tag field) jest wpisane prawidłowo na obu częściach tabliczki. Oderwać dolną część etykiety i umieścić na tej części „oznaczenie technologiczne”. Może być ono teraz przekazane osobie, która przypisze identyfikator urządzenia do żądanej tabliczki. UWAGA Opis urządzenia (device description) znajdujący się w systemie sterowania musi być taki sam jak podany dla przetwornika. Opisy urządzeń można znaleźć w Internecie na stronie www.rosemount.com lub www.fieldbus.org.

COMMISSIONING TAG Device ID: 0011513051010001440-121698091725

PD Tag: PT- 101

Revision: 23 Support files available at www.rosemount.com

Tear Here Revision: 23 Support files available at www.rosemount.com

Device Serial Number: XXXXXXXXXX

Device ID: 0011513051010001440-121698091725

PD Tag: PT- 101

KROK 3: OBRÓT OBUDOWY Aby ułatwić dostęp do przewodów elektrycznych lub wyświetlacza LCD, należy: 1. Poluzować śrubę blokady obrotu obudowy. 2. W pierwszej kolejności spróbować obrócić obudowę do żądanej pozycji zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Jeśli w ten sposób nie można uzyskać żądanej pozycji, obrócić obudowę w kierunku przeciwnym (maksymalnie o 360° ograniczone zakresem gwintu). 3. Dokręcić śrubę blokady obrotu obudowy.

Obudowa PlantWeb

Skrzynka przyłączeniowa

Śruba blokująca obrót obudowy (3/32 cala)

UWAGA Obrócenie obudowy o 360° może uszkodzić przetwornik.

7


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

KROK 4: PODŁĄCZENIE KABLI I ZASILANIA Połączenie kablowe Kabel segmentu może wchodzić do przetwornika przez dowolne z połączeń przewodów w obudowie. Należy unikać pionowego wprowadzania kabli do obudowy. W miejscach, w których może gromadzić się wilgoć i przedostawać do komory zacisków, zaleca się wykonanie pętli umożliwiających ściekanie wody.

Zasilacz Przetwornik wymaga do poprawnej pracy napięcia na zaciskach w zakresie 9 do 32 V DC (9 do 15 V DC dla FISCO).

Stabilizator napięcia Segment fieldbus wymaga stabilizatora napięcia w celu odizolowania filtru zasilania i odseparowania segmentu od innych segmentów zasilanych z tego samego zasilacza.

Terminatory sygnałowe Każdy segment magistrali Fieldbus wymaga zastosowania elementów zakończenia linii na obu końcach segmentu. Nieprawidłowe zakończenie linii segmentów może spowodować błędy w komunikacji segmentu z innymi urządzeniami.

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Urządzenia zabezpieczające przed przepięciami do poprawnej pracy wymagają uziemienia. Dodatkowe informacje można znaleźć punkcie „Uziemienie”.

Uziemienie Przyłącza uziemienia znajdują się w module czujnika i wewnątrz komory z zaciskami. Przyłącza uziemiające są stosowane w przypadku zainstalowania bloku przepięciowego lub konieczności spełnienia lokalnych przepisów. Więcej informacji o sposobie uziemienia ekranu kabla można znaleźć w Uwadze 2 na str. 8. 1. Zdjąć pokrywę obudowy z oznaczeniem FIELD TERMINALS. 2. Podłączyć parę przewodów i masę w sposób pokazany na Ilustracja 3. a. Nie jest wymagane uwzględnianie biegunowości. b. Ekran kabla powinien: • być krótko przycięty i zaizolowany, tak aby nie miał kontaktu z obudową przetwornika, • być trwale dołączony do punktu zakończenia linii, • być podłączony do dobrze uziemionego źródła zasilania. Ilustracja 3. Okablowanie Jak najmniejsza odległość

Przytnij ekranowanie i zaizoluj

Masa zabezpieczenia przepięciowego

DP

Zaizoluj ekranowanie Jak najmniejsza odległość Podłącz ekranowanie z powrotem do uziemienia źródła zasilania

8

FIELDBUS WIRING


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

3. Założyć pokrywę obudowy. Zaleca się dokręcenie pokrywy tak, by między pokrywą a obudową nie było żadnej szczeliny. 4. Niewykorzystane przepusty kablowe należy uszczelnić i zaślepić.

WAŻNA INFORMACJA Dołączoną do zestawu zaślepkę należy wkręcić do niewykorzystanego otworu przynajmniej na głębokość pięciu obrotów gwintu, aby zapewnić zgodność z wymaganiami przeciwwybuchowymi. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia FOUNDATION fieldbus 3051S (numer dokumentu 00809-0200-4801). Niniejsza instrukcja jest dostępna także w formie elektronicznej na stronie www.emersonprocess.com/rosemount.

KROK 5: SPRAWDZENIE KONFIGURACJI Do podstawowej konfiguracji przetwornika należy korzystać z zamieszczonych przykładów. Zaawansowane konfiguracje opisano w instrukcji obsługi przetwornika serii 3051S z protokołem FOUNDATION Fieldbus (00809-0200-4801). UWAGA Użytkownicy systemu DeltaV powinni korzystać z narzędzia DeltaV Explorer przy konfiguracji bloków zasobów i przetwornika oraz z narzędzia Control Studio w przypadku bloków funkcyjnych.

W celu skonfigurowania bloku AI Parametry konfiguracyjne bloku AI Postępować zgodnie z przykładami podanymi dla ciśnienia, przepływu i poziomu. Parametry Kanał L_Type

Dane 1 = Ciśnienie lub 2 = Temperatura lub 3 = Przepływ masowy Direct (bezpośredni), Indirect (odwrócony) lub Square Root (charakterystyka pierwiastkowa) XD_Scale Skalowanie i jednostki inżynierskie Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Pa kPa mPa

Out_Scale

bar mbar atm

inH2O @ 68°F mmH2O @ 68°F ftH2O @ 68°F

psi g/cm2 kg/cm2 torr

inHg @ 0°C mmHg @ 0°C mmH2O @ 4°C inH2O @ 4°C

Skalowanie i jednostki inżynierskie

Przykład dla pomiarów ciśnienia Parametry Dane Kanał 1 L_Type Direct (bezpośredni) XD_Scale Należy porównać z listą obsługiwanych jednostek inżynierskich. Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Out_Scale Ustawić wartości wykraczające poza zakres roboczy. Przykład dla pomiarów przepływu Parametry Dane Kanał 1 L_Type Square Root (charakterystyka pierwiastkowa) XD_Scale 0–100 KPa Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Out_Scale 0–20 kg/h 9


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount z serii 3051S

00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Przykład dla pomiaru poziomu Parametry Dane Kanał 1 L_Type Indirect (odwrócony) XD_Scale 0–100 KPa Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Out_Scale 0–25 stóp

W celu wyświetlenia ciśnienia na wskaźniku LCD: Parametr Display Parameter Block Type #1 Block Tag Param Index Units Type

Dane 1 Sensor Transducer Block (blok przetwornika czujnika) TRANSDUCER (przetwornik) Primary Variable (główna zmienna procesowa) Auto

UWAGA Aby wyświetlić poziom lub przepływ, należy użyć wyjściowego bloku AI.

KROK 6: KALIBRACJA PRZETWORNIKA UWAGA Dostarczane przez producenta przetworniki są w pełni skonfigurowane fabrycznie zgodnie ze specyfikacją zamówieniową lub zgodnie z wartościami domyślnymi (szerokość zakresu pomiarowego = górna wartość graniczna).

Kalibracja cyfrowa zera Kalibracja cyfrowa zera jest kalibracją jednopunktową, stosowaną do kompensacji wpływu pozycji montażu i ciśnienia statycznego. Podczas kalibracji zera zawór wyrównawczy musi być otwarty, a rurki impulsowe wypełnione medium procesowym. Przetwornik umożliwia skorygowanie błędu tylko w zakresie 3–5% maksymalnego zakresu danego czujnika (URL). Większe błędy punktu zerowego należy skorygować za pomocą parametrów XD_Scaling, Out_Scaling i Indirect L_Type bloku wejścia analogowego AI.

Korzystanie z systemu nadrzędnego Procedurę kalibracji cyfrowej zera można wykonać, jeżeli system nadrzędny obsługuje metody związane z blokiem TRANSDUCER 1400. Jeżeli system nadrzędny nie obsługuje go, postępować zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi przetwornika 3051S z protokołem FOUNDATION Fieldbus 00809-0200-4801.

10


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

ATESTY URZĄDZENIA Lokalizacja zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG – Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited – Pekin, Chiny Emerson Process Management LTDA – Sorocaba, Brazylia Emerson Process Management (India) Pvt. Ltd. – Daman, Indie

Informacje o dyrektywach europejskich Deklaracja zgodności EC z odpowiednimi Dyrektywami Europejskimi dla tego urządzenia jest dostępna na stronie www.rosemount.com. Wersję papierową można uzyskać kontaktując się z naszym lokalnym biurem sprzedaży. Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Firma Emerson Process Management spełnia wymogi dyrektywy ATEX. Dyrektywa w sprawie sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/WE) Modele 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5; (także z opcją P9) Przetworniki ciśnienia – Certyfikat kontroli QS – EC Nr PED-H-20, zgodność z wymaganiami modułu H Wszystkie pozostałe przetworniki ciśnienia Model 3051S – zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice) Wyposażenie dodatkowe: oddzielacze – kołnierz procesowy – zblocze – zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej (Sound Engineering Practice) Elementy wytwarzające spadek ciśnienia, przepływomierze – patrz właściwe skrócone instrukcje instalacji Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/WE) EN 61326-1: 1997 + A1, A2 i A3 – przemysłowa Atesty do pracy w obszarze niezagrożonym wydawane przez producenta Standardowo przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i przeciwpożarowymi. Badania są przeprowadzane w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atesty północnoamerykańskie Atesty FM E5 Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; atest niepalności pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G; obszary zagrożone wybuchem; obudowa typ 4X, niewymagane szczelne osłony kablowe, jeśli urządzenie zainstalowano zgodnie ze schematami Rosemount numer 03151-1003. I5/IE Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupa A, B, C i D; klasa II, strefa 1, grupa E, F i G; klasa III, strefa 1, gdy urządzenie jest podłączone zgodnie z rysunkiem Rosemount 03151-1006; niepalny w klasie I, strefa 2, grupa A, B, C i D, typ obudowy 4X. Informacje na temat parametrów zawiera schemat instalacji 03151-1006.

11


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Atesty kanadyjskie – Canadian Standards Association (CSA) Wszystkie przetworniki zatwierdzone przez CSA do pracy w otoczeniu niebezpiecznym mają atesty wg ANSI/ISA 12.27.01-2003. E6

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C, i D. Atest niepalności pyłów w klasie II i klasie III, strefa 1; Grupy E, F i G; możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, Grupy A, B, C i D, w przypadku zamontowania zgodnie ze schematem instalacyjnym Rosemount nr 03151-1013, obudowa CSA typu 4X; uszczelnienie przepustów nie wymagane.

I6/IF Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli urządzenie zainstalowano zgodnie ze schematami Rosemount 03151-1016; Informacje na temat parametrów zawiera schemat sterowania 03151-1016. Atesty europejskie I1

Iskrobezpieczeństwo ATEX Numer certyfikatu: BAS01ATEX1303X Ex ia IIC T4 (–60°C ≤ Totocz. ≤ 70°C) 1180

II 1G

Tabela 1. Parametry wejściowe Pętla/zasilanie Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 0 nF Li = 0 μH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Przetworniki, z wyjątkiem 3051 S-T i 3051 S-C (z przyłączem gwintowym i Coplanar), nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez klauzulę 6.3.12 normy EN 60079-11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji. Zaciski w 3051 S-T i 3051 S-C muszą być zabezpieczone z klasą ochrony co najmniej IP20. IA

Iskrobezpieczeństwo ATEX FISCO Numer certyfikatu: BAS01ATEX1303 Ex ia IIC T4 (–60°C ≤ Totocz. ≤ 40°C) 1180

II 1 G

Tabela 2. Parametry wejściowe Pętla/zasilanie Ui = 17,5 V Ii = 380 mA Pi = 5,32 W Ci = 0 nF Li = 0 μH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Przetworniki, z wyjątkiem 3051 S-T i 3051 S-C (z przyłączem gwintowym i Coplanar), nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez klauzulę 6.3.12 normy EN 60079-11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji. Zaciski w 3051 S-T i 3051 S-C muszą być zabezpieczone z klasą ochrony co najmniej IP20.

12


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009 N1

Rosemount z serii 3051S

ATEX Typ n Numer certyfikatu: BAS01ATEX3304X II 3 G Ex nAnL IIC T4 (Totocz. = OD –40°C DO 70°C) Ui = maks. 45 V DC IP66 1180 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego przez rozdział 6.8.1 normy 60079-15. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia.

ND

Atest niepalności pyłów ATEX Numer certyfikatu: BAS01ATEX1374X II 1 D Ex tD A20 T105°C (Totocz. = –20°C do 85°C) Vmax = 42,4 V A = 22 mA IP66 1180 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Użytkownik musi zapewnić, aby maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania i natężenie prądu (42,4 V, 22 mA prądu stałego) nie zostały przekroczone. Wszystkie podłączenia do innych urządzeń muszą również spełniać powyższe wymagania, co jest równoważne kategorii „ib”, zgodnie z normą EN 60079-11. 2. Stosowane przepusty kablowe muszą zapewnić stopień ochrony obudowy minimum IP66. 3. Niewykorzystane przepusty kablowe muszą być zaślepione za pomocą zaślepek, gwarantujących stopień ochrony obudowy minimum IP66. 4. Przepusty kablowe i zaślepki muszą być odpowiednie do zakresu temperatur urządzenia i wytrzymywać test udaru 7J. 5. Przetwornik 3051S musi być odpowiednio umocowany, aby zapewnić właściwą klasę ochrony obudowy (moduł SuperModule 3051S musi być prawidłowo przymocowany do obudowy przetwornika, aby zapewnić właściwą klasę ochrony).

E1

Ognioszczelność ATEX Numer certyfikatu: KEMA00ATEX2143X Ex d IIC T6 (Totocz. = –50°C do 65°C) Ex d IIC T5 (Totocz. = –50°C do 80°C) Vmax = 32 V 1180

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Stosowane zaślepki zewnętrzne, dławiki kablowe oraz przewody powinny być odporne na temperaturę 90°C. 2. Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji konserwacji dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. 3. Przetwornik 3051S nie spełnia wymagań normy IEC 60079-1 w klauzuli 5.2, Tabeli nr. 2 dla wszystkich złączy. Informacje dotyczące wymiarów złącz ognioodpornych można otrzymać od firmy Emerson Process Management.

13


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount z serii 3051S

00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Atesty japońskie E4

Ognioszczelność TIIS Ex d IIC T6 Atest

Opis

TC15682 TC15683 TC15684 TC15685 TC15686 TC15687 TC15688 TC15689 TC15690

Przyłącze Coplanar i skrzynka przyłączeniowa Przyłącze Coplanar i obudowa PlantWeb Przyłącze Coplanar, obudowa PlantWeb i wyświetlacz LCD Przyłącze gwintowe ze stali nierdzewnej i skrzynka przyłączeniowa Przyłącze gwintowe ze stopu C-276 i skrzynka przyłączeniowa Przyłącze gwintowe ze stali nierdzewnej i obudowa PlantWeb Przyłącze gwintowe ze stopu C-276 i obudowa Plantweb Przyłącze gwintowe ze stali nierdzewnej, obudowa PlantWeb i wyświetlacz LCD Przyłącze gwintowe ze stopu C-276, obudowa PlantWeb i wyświetlacz LCD

Atesty chińskie (NEPSI) I3

Iskrobezpieczeństwo wg norm chińskich Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Chanhassen, MN, USA): GYJ081078 Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Pekinie, Chiny): GYJ06367 Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Singapurze): GYJ06365 Ex ia IIC T3~T4 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Certyfikowane są tylko przetworniki ciśnienia serii 3051SC, 3051ST, 3051SL i 300S. 2. Dopuszczalne zakres temperatur otoczenia: –60°C do 70°C 3. W atmosferach gazów wybuchowych: Pętla/zasilanie Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 0 nF Li = 0 μH

4. Podczas instalowania urządzeń należy przedsięwziąć środki ochrony w celu zapewnienia, że stopień ochrony będzie wynosić IP20 (GB4208). 5. Kabel pomiędzy przetwornikiem ciśnienia a towarzyszącą mu aparaturą powinien być dwużyłowy, izolowany i ekranowany. Powierzchnia przekroju rdzenia kabla powinna wynosić więcej niż 0,5 mm2. Ekran kabla musi być uziemiony w obszarze wolnym od zagrożeń i izolowany od obudowy. Na okablowanie nie powinny oddziaływać zakłócenia elektromagnetyczne. 6. Współpracujące urządzenia powinny być zainstalowane w bezpiecznym miejscu. Podczas instalowania, obsługi i konserwacji należy ściśle stosować się do wymagań zawartych w instrukcji. 7. Użytkownikom końcowym nie wolno zmieniać wewnętrznych elementów urządzeń.

14


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

8. Przy instalowaniu, użytkowaniu i konserwacji przetwornika ciśnienia należy stosować się do następujących norm: a. GB3836.13-1997 „Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych. Część 13: Naprawy i remontu urządzeń użytkowanych w atmosferach gazów wybuchowych” b. GB3836.15-2000 „Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych. Część 15: Instalacje elektryczne w obszarze niebezpiecznym (innym niż kopalnie)” c. GB3836.16-2006 „Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych. Część 16: Przeglądy i konserwacja instalacji elektrycznych (w obszarze innym niż kopalnie)” d. GB50257-1996 „Kodeks konstruowania i odbioru urządzenia elektrycznego przeznaczonego do pracy w atmosferach wybuchowych oraz projektowanie instalacji urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożenia pożarem” E3

Ognioszczelność wg norm chińskich Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Pekinie, Chiny): GYJ06366 Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Singapurze): GYJ06364 Ex d IIB+H2 T3~T5 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Certyfikowane są tylko przetworniki ciśnienia serii 3051SC, 3051ST, 3051SL i 300S. 2. Dopuszczalne zakres temperatur otoczenia: –20°C do 60°C. 3. Klasa temperatury zależy od temperatury medium procesowego: Klasa temperaturowa

Temperatura medium procesowego

T5

≤ 95°C

T4

≤ 130°C

T3

≤ 190°C

4. Połączenie uziemienia w obudowie powinno być wykonane w staranny sposób. 5. Przy instalowaniu, użytkowaniu i konserwacji przetwornika ciśnienia należy stosować się do ostrzeżeń, „nie wolno otwierać obudowy, gdy obwody są pod napięciem”. 6. Nie powinny występować gazy korozyjne mogące uszkodzić ognioodporną obudowę. 7. W przypadku instalowania w środowisku niebezpiecznym należy zastosować przepust kablowy z certyfikatem NEPSI zapewniający typ ochrony Ex d IIC zgodnie z normami GB3836.1-2000 i GB3836.2-2000. Przy montowaniu przepustu kablowego do przetwornika ciśnienia należy wykorzystać pełne pięć gwintów. 8. Średnica kabla powinna spełniać wymagania zawarte w instrukcji przepustu kablowego. Należy dokręcić nakrętkę zaciskającą. Stare pierścienie uszczelniające należy wymienić. 9. Jeśli miejsce jest niebezpieczne, nie należy prowadzić konserwacji. 10. Użytkownikom końcowym nie wolno zmieniać wewnętrznych elementów urządzeń.

15


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount z serii 3051S

00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

11. Przy instalowaniu, użytkowaniu i konserwacji przetwornika ciśnienia należy stosować się do następujących norm: a. GB3836.13-1997 „Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych. Część 13: Naprawy i remontu urządzeń użytkowanych w atmosferach gazów wybuchowych” b. GB3836.15-2000 „Urządzenia elektryczne przeznaczone do atmosfer gazów wybuchowych. Część 15: Instalacje elektryczne w obszarze niebezpiecznym (innym niż kopalnie)” c. GB50257-1996 „Kodeks konstruowania i odbioru urządzenia elektrycznego przeznaczonego do pracy w atmosferach wybuchowych oraz projektowanie instalacji urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożenia pożarem” Certyfikaty INMETRO I2

E2

Iskrobezpieczeństwo INMETRO Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Chanhassen, MN, USA): CEPEL-Ex-0722/05X Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Brazylii): CEPEL-Ex-1414/07X BR-Ex ia IIC T4 IP66W Ognioszczelność INMETRO Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Chanhassen, MN, USA): CEPEL-Ex-140/2003X Certyfikat numer (urządzenie wyprodukowane w Brazylii): CEPEL-Ex-1413/07X BR-Ex d IIC T5/T6 IP66W

Atesty IECEx E7

IECEx Ognioszczelny Numer certyfikatu: IECExKEM08.0010X Ex d IIC T6 (–50°C ≤ Totocz. ≤ 65°C) Ex d IIC T5 (–50°C ≤ Totocz. ≤ 80°C) Vmax = 42,4 V Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) 1. Stosowane zaślepki zewnętrzne, dławiki kablowe oraz przewody powinny być odporne na temperaturę 90°C. 2. Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji konserwacji dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę.

I7

3. Przetwornik 3051S nie spełnia wymagań normy IEC 60079-1 w klauzuli 5.2, Tabeli nr. 2 dla wszystkich złączy. Informacje dotyczące wymiarów złącz ognioodpornych można otrzymać od firmy Emerson Process Management. Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Certyfikat numer: IECExBAS04.0017X Ex ia IIC T4 (Totocz. = –60°C do 70°C) Pętla/zasilanie Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 0 nF Li = 0 μH

16


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Przetworniki 3051S HART 4–20 mA, 3051S Fieldbus, 3051S Profibus i 3051S FISCO nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez klauzulę 6.3.12 normy IEC 60079-11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji. 2. Zaciski w przetwornikach 3051S-T i 3051S-C muszą być zabezpieczone wg klasy ochrony co najmniej IP20. N7

IECEx typ n Numer certyfikatu: IECExBAS04.0018X Ex nC IIC T4 (Totocz. = –40°C do 70°C) Ui = maks. 45 V DC IP66 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Przetwornik nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez klauzulę 8 normy IEC 60079-15.

IG

Atest iskrobezpieczeństwa IECEx FISCO Numer certyfikatu: IECExBAS04.0017X Ex ia IIC T4 (–60°C ≤ Totocz. ≤ 40°C) Pętla/zasilanie Ui = 17,5 V Ii = 380 mA Pi = 5,32 W Ci = 0 nF Li = 0 μH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Przetworniki 3051S HART 4–20 mA, 3051S Fieldbus, 3051S Profibus i 3051S FISCO nie przechodzą testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez klauzulę 6.3.12 normy IEC 60079-11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji. 2. Zaciski w przetwornikach 3051S-T i 3051S-C muszą być zabezpieczone wg klasy ochrony co najmniej IP20. Atesty łączone Jeśli określono opcjonalne atesty, wówczas tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone do określonej strefy i oznakowane określonymi atestami na tabliczce znamionowej nie może być instalowane w strefie, dla której te atesty nie obowiązują. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenie zostało zainstalowane. K1 K2 K5 K6 K7 KA KB KC KD

Połączenie E1, I1, N1, i ND Połączenie E2 oraz I2 Połączenie E5 i I5 Połączenie E6 i I6 Połączenie E7, I7 i N7 Połączenie E1, I1, E6 oraz I6 Połączenie E5, I5, I6 oraz E6 Połączenie E5, E1, I5 oraz I1 Połączenie E5, I5, E6, I6, E1 oraz I1

17


Skr贸cona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

EC Declaration of Conformity No: RMD 1044 Rev. G We, Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA declare under our sole responsibility that the product,

Model 3051S Pressure Transmitters and Model 300S Housings manufactured by, Rosemount Inc. 12001 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-3695 USA

and

8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9687 USA

to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule.

January 22, 2009 (date of issue)

Larrell De Jong (name - printed) Manager, Global Quality (function name - printed)

18


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Schedule EC Declaration of Conformity RMD 1044 Rev. G EMC Directive (2004/108/EC) All Models WITHOUT ”Operating Frequency and Protocol Code 3” EN 61326-1:1997 with amendments A1, A2, and A3 All Models with ”Output Code X” and ”Operating Frequency and Protocol Code 3” EN 61326-1:2006 EN 61326-2-3: 2006

R&TTE Directive (1999/5/EC) All Models with ”Output Code X” and ”Operating Frequency and Protocol Code 1” EN 301 489-1: V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V1.4.1 2002 EN 60950-1: 2001 EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11) Country Bulgaria France Italy Norway Romania

Restriction General authorization required for outdoor use and public service Outdoor use limited to 10mW e.i.r.p. If used outside of own primises, general authorization is required May be restricted in the geographical area within a radius of 20km from the center of Ny-Alesund Use on a secondary basis. Individual license required.

All Models with ”Output Code X” and ”Operating Frequency and Protocol Code 3” EN 301 489-1: V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V1.4.1 2002 EN 61010-1: 2001 Second Edition EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11)

All Models with ”Output Code X” and ”Operating Frequency and Protocol Code 3” With the Extended Range Antenna option code “WM” Country Restriction Bulgaria France Italy Norway Romainia

File ID: 3051S CE Marking

General authorization required for outdoor use and public service Outdoor use limited to 10mW e.i.r.p. If used ourside of own primises, general authorization is required May be restricted in the geographical area within a radius of 20km from the center of Ny-Alesund Use on a secondary basis. Individual license required.

Page 2 of 4

K:\CE_Declarations\3051S\3051S_RMD1044G.doc

19


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Schedule EC Declaration of Conformity RMD 1044 Rev. G PED Directive (97/23/EC) Model 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5 (also with P9 option) Pressure Transmitters QS Certificate of Assessment - EC No. PED-H-100 Module H Conformity Assessment All other model 3051S Pressure Transmitters Sound Engineering Practice Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold Sound Engineering Practice

ATEX Directive (94/9/EC) Model 3051S Pressure Transmitter BAS01ATEX1303X – Intrinsically Safe Certificate Model 3051S Pressure Transmitter without Output Code ’X’ Equipment Group II, Category 1 G (Ex ia IIC T4) EN60079-0: 2006; EN60079-11: 2007 Model 3051S Pressure Transmitter with Output Code ’X’ Equipment Group II, Category 1 G (Ex ia IIC T4) EN60079-0: 2006; EN60079-11: 2007 BAS01ATEX3304X – Type n Certificate Equipment Group II, Category 3 G (Ex nL IIC T5) EN60079-0: 2006; EN60079-15: 2005 BAS01ATEX1374X – Dust Certificate Equipment Group II, Category 1 D (T105°C) Standards used EN61241-0:2006, EN61241-1:2004 and EN50281-1-1: 1998 Baseefa04ATEX0181X – Mining Certificate Equipment Group I, Category M 1 (Ex ia I) EN60079-0: 2006; EN60079-11: 2007, EN50303: 2000 Baseefa05ATEX0193U – Mining Certificate: Component Equipment Group I, Category M 1 (Ex ia I) EN60079-0: 2006; EN60079-11: 2007, EN50303: 2000

File ID: 3051S CE Marking

20

Page 3 of 4

K:\CE_Declarations\3051S\3051S_RMD1044G.doc


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Schedule EC Declaration of Conformity RMD 1044 Rev. G Model 3051S Pressure Transmitters KEMA00ATEX2143X – Flameproof Certificate Equipment Group II, Category 1/2 G (Ex d IIC T5/T6) EN60079-0: 2006; EN60079-1: 2007; EN60079-26:2007

PED Notified Body Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norway

ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate KEMA [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank 6794687 Baseefa [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

File ID: 3051S CE Marking

Page 4 of 4

K:\CE_Declarations\3051S\3051S_RMD1044G.doc

21


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Deklaracja zgodnoĞci WE Nr RMD 1044 wersja G Firma Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9685 USA deklaruje z peáną odpowiedzialnoĞcią, Īe produkt

Przetworniki ciĞnienia model 3051S i obudowy model 300S wyprodukowany przez Rosemount Inc. 12001 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-3695 USA

i

8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9687 USA

którego ta deklaracja dotyczy, speánia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej, áącznie z ostatnimi uzupeánieniami, zgodnie z zaáączonym wykazem. Deklaracja zgodnoĞci opiera siĊ na zastosowaniu zharmonizowanych standardów i jeĞli tego dotyczy lub jest wymagane, certyfikatów urzĊdów certyfikacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z zaáączonym wykazem.

22.01.2009 r. (data wydania)

Larrell De Jong (imiĊ i nazwisko) Dyrektor ds. jakoĞci globalnej (stanowisko)

22


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Wykaz Deklaracja zgodnoĞci WE RMD 1044 wersja G Dyrektywa elektromagnetyczna EMC (2004/108/WE) Wszystkie modele BEZ „czĊstotliwoĞci roboczej i kodzie protokoáu 3” EN 61326-1: 1997 wraz z uzupeánieniami A1, A2 i A3 Wszystkie modele o „kodzie wyjĞcia X” oraz „czĊstotliwoĞci roboczej i kodzie protokoáu 3” EN 61326-1: 2006 EN 61326-2-3: 2006

Dyrektywa R&TTE (1999/5/WE) Wszystkie modele o „kodzie wyjĞcia X” oraz „czĊstotliwoĞci roboczej i kodzie protokoáu 1” EN 301 489-1: V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V 1.4.1 2002 EN 60950-1: 2001 EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11) Kraj Buágaria Francja Wáochy Norwegia Rumunia

Ograniczenie Wymagane ogólne pozwolenie do wykorzystania poza budynkami i w zastosowaniach publicznych. Przy zastosowaniach poza budynkami ograniczenie do 10 mW EIRP. W przypadku wykorzystania poza prywatnym terenem wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia. Mogą wystĊpowaü ograniczenia w obszarze 20km od centrum Ny-Alesund. Do uĪytku tylko w zastosowaniach drugiej waĪnoĞci. Wymagana oddzielna licencja.

Wszystkie modele o „kodzie wyjĞcia X” oraz „czĊstotliwoĞci roboczej i kodzie protokoáu 3” EN 301 489-1: V 1.2.1 2002, EN 301 489-17: V 1.4.1 2002 EN 61010-1: 2001, wydanie drugie EN 300 328 V 1.6.1 (2004-11)

Wszystkie modele o „kodzie wyjĞcia X” oraz „czĊstotliwoĞci roboczej i kodzie protokoáu 3” z anteną o wiĊkszym zasiĊgu o kodzie opcji „WM” Kraj Ograniczenie Buágaria Francja Wáochy Norwegia Rumunia

File ID: 3051S CE Marking

Wymagane ogólne pozwolenie do wykorzystania poza budynkami i w zastosowaniach publicznych. Przy zastosowaniach poza budynkami ograniczenie do 10 mW EIRP. W przypadku wykorzystania poza prywatnym terenem wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia. Mogą wystĊpowaü ograniczenia w obszarze 20km od centrum Ny-Alesund. Do uĪytku tylko w zastosowaniach drugiej waĪnoĞci. Wymagana oddzielna licencja.

Strona 2 z 4

3051S_DoC_pol.doc

23


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Wykaz Deklaracja zgodnoĞci WE RMD 1044 wersja G Dyrektywa PED (97/23/WE) Przetworniki ciĞnienia modele 3051S_CA4; 3051S_CD2, 3, 4, 5; (równieĪ z opcją P9) Peány certyfikat jakoĞci – WE Nr PED-H-100 Certyfikat jakoĞci Moduá H Wszystkie pozostaáe przetworniki ciĞnienia model 3051S Sound Engineering Practice (Dobra praktyka inĪynierska) WyposaĪenie dodatkowe przetwornika: oddzielacze – koánierz procesowy – zblocze Sound Engineering Practice (Dobra praktyka inĪynierska)

Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Przetwornik ciĞnienia model 3051S Certyfikat iskrobezpieczeĔstwa BAS01ATEX1303X Przetwornik ciĞnienia model 3051S bez wyjĞcia kod „X” Grupa urządzeĔ II, kategoria 1 G (Ex ia IIC T4) EN 60079-0: 2006; EN 60079-11: 2007 Przetwornik ciĞnienia model 3051S z wyjĞciem kod „X” Grupa urządzeĔ II, kategoria 1 G (Ex ia IIC T4) EN 60079-0: 2006; EN 60079-11: 2007 Certyfikat niepalnoĞci typu n BAS01ATEX3304X Grupa urządzeĔ II, kategoria 3 G (Ex nL IIC T5) EN 60079-0: 2006; EN 60079-15: 2005 Certyfikat niepalnoĞci pyáów BAS01ATEX1374X Grupa urządzeĔ II, kategoria 1 D (T105°C) Zastosowane normy EN 61241-0: 2006, EN 61241-1: 2004 i EN 50281-1-1: 1998 Certyfikat dopuszczeĔ do pracy w kopalniach Baseefa04ATEX0181X Grupa urządzeĔ I, kategoria M 1 (Ex ia I) EN 60079-0: 2006; EN 60079-11: 2007, EN 50303: 2000 Certyfikat dopuszczeĔ do pracy w kopalniach Baseefa05ATEX0193U: skáadnik Grupa urządzeĔ I, kategoria M 1 (Ex ia I) EN 60079-0: 2006; EN 60079-11: 2007, EN 50303: 2000

File ID: 3051S CE Marking

24

Strona 3 z 4

3051S_DoC_pol.doc


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

Rosemount z serii 3051S

Wykaz Deklaracja zgodnoĞci WE RMD 1044 wersja G Przetworniki ciĞnienia model 3051S KEMA00ATEX2143X – certyfikat ognioszczelnoĞci Urządzenia grupa II, kategoria 1/2 G (Ex d IIC T5/T6) EN 60079-0: 2006; EN 60079-1: 2007; EN 60079-26: 2007

Instytucja wydająca certyfikat PED Det Norske Veritas (DNV) [numer w wykazie instytucji wydających certyfikaty: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norwegia

Afiliowane instytucje ATEX wystawiające certyfikaty badaĔ WE KEMA [numer w wykazie oficjalnych instytucji: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Holandia Postbank 6794687 Baseefa [numer w wykazie oficjalnych instytucji: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Wielka Brytania

Instytucja ATEX wydająca certyfikaty jakoĞci Baseefa [numer w wykazie oficjalnych instytucji: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ Wielka Brytania

File ID: 3051S CE Marking

Strona 4 z 4

3051S_DoC_pol.doc

25


Skr贸cona instrukcja instalacji

Rosemount z serii 3051S NOTATKI

26

00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009

QIG_3051S FF_00825-0114-4805_DA_2009-03_PL  

Rosemount z serii 3051S 00825-0114-4805, wersja DA Marzec 2009 Skrócona instrukcja instalacji www.rosemount.com Koniec Początek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you