Page 1

.DUWDNDWDORJRZD

Poziom i Przepływ

IP2601 6W\F]HĔ 200

Urządzenia pomiarowe Mobrey z protokołem Profibus w zastosowaniach dla gospodarki wodno-ściekowej Firma Mobrey od wielu lat dostarcza wysokiej jakości urządzenia kontrolnopomiarowe, systemy pomiaru w kanałach otwartych oraz systemy pomiaru gęstości i mętności osadu dla gospodarki wodno-ściekowej. Wiele z naszych urządzeń znalazło uznanie branży, stając się standardem w swojej klasie. Są one z powodzeniem stosowane zarówno w tradycyjnych sieciach analogowych, bazujących na sygnałach 4-20mA jak i cyfrowych wykorzystujących komunikację HART. W ostatnim okresie urządzenia wzbogacono o dodatkową komunikację cyfrową Profibus, co pozwala użytkownikom czerpać korzyści wynikające z redukcji kosztów instalacji i przekazania do eksploatacji oraz spadku kosztów późniejszej obsługi Wszystkie urządzenia Mobrey wyposażone w protokół Profibus dostarczane są z odpowiednimi plikami GSD i PDM co sprawia, iż ich integracja z działającym systemem staje się wyjątkowo prosta. Przegląd dostępnych urządzeń znajduje się w dalszej części broszury.

Przepompownia Kratownia i piaskownia

Osadnik wstępny

komora osadu czynnego wraz z areatorem

Osadnik wtórny

Przepływ na rurociągu tłocznym

Filtry piaskowe

Przepływ wody oczyszczonej Komory fermentacyjne

Zagęszczacz osadu Generacja energii elektrycznej z biogazu

Usuwanie odwodnionego osadu

Oryginalne wydanie: wrzesień 2005, wersja polska: styczeń 2007

Przepływ w kanale burzowym


3RPLDUSR]LRPXLSU]HSá\ZXZNDQDáDFKRWZDUW\FK MSP900SP jest bezkontaktowym, ultradźwiękowym przetwornikiem poziomu. Zasilany z dwu-żyłowej pętli prądowej, za pośrednictwem 10m zintegrowanego kabla. Przetwornik montowany jest w dostarczonym uchwycie nad studnią czerpalną lub kanałem otwartym, gdzie zapewnia precyzyjne monitorowanie poziomu cieczy i przepływu. 

.RPXQLNDFMDF\IURZD 3URILEXV3$ 'RVWDUF]DQ\]SOLNDPL*6'L3'0 .RPXQLNDFMDF\NOLF]QD LDF\NOLF]QDSU]\.ELWV 'RSXV]F]HQLD$7(;  6]F]HJyáRZHLQIRUPDFMH ZNDUFLHNDWDORJRZHM,3 kod zamówienia MSP900SP-A/10

3RPLDUJĊVWRĞFLLPĊWQRĞFLRVDGX

Przetwornik MSM400DP,

- Komunikacja Profibus DP współpracujący z czujnikiem - Dostarczany z plikami GSD ultradźwiękowym firmy Mobrey, - Komunikacja cykliczna pozwala na pomiar i wskazanie prędkości do 12Mbit/s aktualnej wartości procentowej - Dopuszczenia ATEX koncentracji osadu. - Szczegóły w karcie IP257 System znajduje zastosowanie w regulacji procesów wytrącania osadu oraz do monitoringu klarowności. Zakres: 0.15% do 20% ścieki komunalne 1.0% do 50% zawiesiny przemysłowe Temp. pracy: -30°C do +55°C kod zamówienia MSM400DP

3RPLDUSR]LRPXZDUVWZ\RVDGX System MSL600DP został - Komunikacja Profibus DP zoptymalizowany do pracy - Dostarczany z plikami GSD na osadnikach i zagęszczaczach - Komunikacja cykliczna w komunalnych oraz przemysłowych przy prędkości do 12Mbit/s oczyszczalniach ścieków. - Szczegóły w karcie IP261 Zanurzeniowy czujnik ultradźwiękowy pozwala na śledzenie zmian echa, co w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania sygnału zapewnia precyzyjny pomiar poziomu warstwy osadu. Czujnik jest czyszczony sprężonym powietrzem przez wbudowane dysze, co zapobiega osadzaniu zanieczyszczeń. Zakres: 0.3 do 7m kod zamówienia MSL600DP Temp. pracy: -40°C do +55°C

Mobrey Measurement

158 Edinburgh Avenue, Slough, Berks UK SL1 4UE Tel: +44 (0)1753 756600 Fax: +44 (0)1753 823589 e-mail: mobrey.sales@ EmersonProcess.com www.mobrey.com Mobrey GmbH Mobrey Ltd Mobrey inc. Mobrey AB Mobrey SA Mobrey SA-NV

Mobrey Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Tel: +48 22 45 89 200 Fax: +48 22 45 89 231 e-mail: mobrey@mobrey.com.pl www.mobrey.com

Deutschland China USA Sverige France Belgium

tel: 0211/99 808-0 tel: 021 6232 7972 tel: 281 398 7890 tel: 08-725 01 00 tel: 01 30 17 40 80 tel: 02/465 3879

MOBREY

MSL600 Re l a y 1 Re l a y 2 Re l a y 3

ENT

abcdef The right is reserved to amend details given in this publication without notice

PDS_MSM z Profibus_ip2601_PL  
PDS_MSM z Profibus_ip2601_PL  

Filtry piaskowe Osadnik wtórny Zagęszczacz osaduKomoryfermentacyjne Usuwanie odwodnionego osadu Oryginalne wydanie: wrzesień 2005, wersja po...

Advertisement