Page 1

Karta katalogowa FOUNDATION™ FIELDBUS I/O Luty 2007—Strona 1

TM

FOUNDATION™ Fieldbus I/O Karty H1

Sterowanie procesem przy użyciu podsystemu DeltaV FOUNDATION fieldbus I/O .

Podsystem FOUNDATION fieldbus I/O:

ν

zwiększa możliwości wejścia/wyjścia;

ν

wykorzystuje wszystkie możliwości inteligencji urządzenia;

ν

umożliwia komunikację typu multi-drop dla 16 urządzeń na jednym porcie;

ν

umożliwia niezawodne i nieprzerwane sterowanie;

ν obsługuje urządzenia innych firm. Wstęp Sprawny i jednocześnie solidny podsystem I/O FOUNDATION fieldbus I/O jest podsystemem modułowym, komunikującym się cyfrowo z urządzeniami obiektowymi; zwiększa przepustowość I/O i daje dostęp do większej liczby danych procesowych niż tradycyjne podsystemy I/O. Dzięki podsystemowi DeltaV FOUNDATION fieldbus I/O układ sterowania procesem jest efektywny, ekonomiczny i niezawodny. Podsystem znacznie usprawnia diagnostykę urządzeń, które wpływają na strategię sterowania, a także powiadamia operatorów o nieprawidłowym działaniu urządzeń.

Modułowa konstrukcja FOUNDATION fieldbus I/O gwarantuje elastyczność podczas instalacji. Podsystem ten jest przeznaczony do instalowania na obiekcie, w pobliżu istniejących urządzeń obiektowych. FOUNDATION fieldbus I/O jest wyposażony w klucze zabezpieczające, które gwarantują, że właściwa karta I/O jest zawsze umieszczana w odpowiadającej jej listwie zaciskowej. Modułowa struktura, zabezpieczenia określające typ oraz zwiększona przepustowość I/O sprawiają, że FUNDATION fieldbus I/O jest bardzo praktycznym i wygodnym rozwiązaniem systemu sterowania procesem zarówno dla projektantów jak i użytkowników.


Karta katalogowa FOUNDATION™ FIELDBUS I/O Luty 2007—Strona 2

TM

Korzyści Zwiększone możliwości wejścia/wyjścia. Stosowanie FOUNDATION fieldbus I/O zamiast Classic I/O pozwala zwiększyć przepływ informacji. Wykorzystanie zalet komunikacji cyfrowej FOUNDATION fieldbus umożliwia dostęp do dodatkowych danych pochodzących z inteligentnych urządzeń. Pojedynczy przewód tego podsystemu pozwala zebrać więcej informacji niż wiele przewodów podsystemu Classic I/O. Wykorzystanie wszystkich możliwości inteligentnego urządzenia. DeltaV FOUNDATION fieldbus I/O zwiększa zdolność komunikowania się z urządzeniami obiektowymi..FOUNDATION fieldbus I/O nieprzerwanie aktualizuje stan danego urządzenia obiektowego. W przypadku urządzeń z wieloma zmiennymi wszystkie zmienne procesu są dostępne na pojedynczym łączu magistrali obiektowej. Umożliwienie komunikacji typu multi-drop dla 16 urządzeń na jednym porcie. Instalacja FOUNDATION fieldbus I/O na obiekcie, w pobliżu 1 istniejących urządzeń obiektowych zmniejsza koszty okablowania. Montaż kontrolera z I/O dodatkowo zmniejsza koszty związane z okablowaniem poprzez wyeliminowanie konieczności stosowania długich kabli wielożyłowych. Komunikacja typu multi-drop dla nawet 16 urządzeń na jednym porcie znacznie zmniejsza koszty okablowania. Zintegrowana konstrukcja podsystemu FOUNDATION fieldbus I/O eliminuje konieczność stosowania paneli krosujących. Powoduje to jeszcze większe ograniczenie kosztów. Niezawodne i bezprzerwowe sterowanie. System DeltaV wyposażono w automatyczny mechanizm programowy - link active scheduler (LAS), zapewniający niezawodne sterowanie podczas modyfikacji karty lub w przypadku jej uszkodzenia. LAS jest automatycznie przekazywane urządzeniu rezerwowemu w przypadku, gdy karta jest modyfikowana lub uszkodzona. Po wykryciu przez system nowej karty, sterowanie jest automatycznie przekazywane z powrotem do karty interfejsu H1. Proces ten nie wymaga żadnej ingerencji użytkownika.

1

Szczegółowe informacje znajdują sie w instrukcji instalacji w strefie 2 (12P2046) i instrukcji instalacji dla klasy 1, kategoria 2 (12P1293).

Obsługa urządzeń innych firm. System DeltaV zapewnia obsługę urządzeń innych producentów, które z powodzeniem przeszły rygorystyczne testy firmy Emerson Process Management. Testy te gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo oraz umożliwiają użytkownikowi korzystanie z otwartej architektury magistrali obiektowej przy wybieraniu urządzeń obiektowych. Tabele z listą obsługiwanych urządzeń obiektowych znajdują się na stronie 3. Dodatkowe korzyści FOUNDATION fieldbus I/O umożliwia unowocześnienie układu sterowania procesem co daje zwiększone możliwości wejścia/wyjścia oraz poprawia komunikację z inteligentnymi urządzeniami obiektowymi. Istotnym krokiem do poprawy funkcjonalności systemu jest zastosowanie w sterowni wraz z FOUNDATION fieldbus I/O modułu AMSinside. Moduł AMSinside umożliwia dostęp do wszystkich informacji o procesie bezpośrednio z bazy danych urządzeń magistrali FOUNDATION fieldbus, pozwalając na konfigurację, monitorowanie i wykrywanie usterek we wszystkich inteligentnych urządzeniach obiektowych. AMSinside umożliwia dostęp do danych diagnostycznych i o stanie urządzeń oraz pozwala kontrolować ich działanie. Dzięki tej dynamicznej aplikacji możliwa jest poprawa jakości produktu i ograniczenie liczby nieplanowanych postojów. AMSinside umożliwia poprawę produktywności i zwiększa rentowność systemu sterowania procesem. Urządzenia magistrali obiektowej innych producentów niż Emerson Process Management są sklasyfikowane jako urządzenia innych firm. System DeltaV zapewnia obsługę urządzeń innych firm w przypadku gdy pozytywnie przeszły rygorystyczne testy firmy Emerson Process Management i są zarejestrowane przez organizację Fieldbus Foundation. Zaletą otwartej architektury magistrali obiektowej jest dowolność wyboru urządzeń obiektowych różnych producentów. Urządzenia magistrali obiektowej obsługiwane przez system DeltaV Aktualne informacje o urządzeniach magistrali obiektowej, łącznie z wykazem urządzeń i listą urządzeń innych firm, które przeszły test zgodności z systemem DeltaV, znajdują się na stronie internetowej www.easydeltav.com, w zakładce Key Technologies/Fieldbus.


Karta katalogowa FOUNDATION™ FIELDBUS I/O Luty 2007—Strona 3

TM

Opis i dane techniczne produktu diody LED na obudowie karty I/O sygnalizują stan zasilania, błąd i stan dwóch kanałów znajdujących się w karcie I/O.

Podsystem FOUNDATION fieldbus I/O zawiera: ü

karty H1

Karta I/O jest zamknięta w znormalizowanej dla systemów DeltaV obudowie, która jest umieszczana na płycie montażowej. Na obudowie wyraźnie określony jest typ danej karty I/O. Dobrze widoczne

Dzięki zastosowaniu najlepszych komponentów elektronicznych oraz powłoki ochronnej, karta I/O magistrali obiektowej spełnia wymagania techniczne ISA G3 dotyczące korozji.

Karta I/O magistrali obiektowej


Karta katalogowa FOUNDATION™ FIELDBUS I/O Luty 2007—Strona 4

TM

Dane techniczne karty H1, 2 kanały, FOUNDATION Fieldbus Liczba kanałów (portów)

2

Liczba urządzeń obiektowych:

16 na port (zależnie od poboru mocy przez urządzenie – wymogi IS)

Liczba bloków funkcyjnych protokołu 96 na kartę (64 - magistrala obiektowa i 32 - standard DeltaV) Foundation fieldbus Izolacja

Każdy kanał jest izolowany od systemu i od każdego innego kanału i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Nominalny zakres sygnału

Fieldbus FOUNDATION IEC 61158-2

Prąd magistrali systemowej na kartę (znamionowo 12 VDC)

Typowo 200 mA; maksymalnie 300 mA

Zasilanie magistrali obiektowej (karta 2 serii)

9 do 32 VDC, 12mA na kanał

Normy

IEC 61158 warstwa łącza danych

Zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną

Strefy zagrożone* 1) Interfejsy I/O

ISA-S71.04-1985: zanieczyszczenia przenoszone drogą powietrzną; klasa G3

powłoka ochronna

Strefa zagrożona: CENELEC strefa 2 IIC T4 lub klasa 1, kategoria 2. Strefa zagrożona: grupy A, B. C. D T4

2) Obwody obiektowe

*Informacje na temat instalacji w strefach zagrożonych znadują się w instrukcji instalacji w strefie 2 (12P2046) i instrukcji instalacji: klasa 1 kategoria 2 (12P1293).

Informacje dotyczące zamawiania Opis Karta interfejsu I/O Fieldfbus H1 Simplex i płyta montażowa*

Numer modelu VE4017PO

*Informacje dotyczące redundancji znajdują się w karcie ckatalogowej „FOUNDATION Fieldbus I/O – redundancja”.


Karta katalogowa FOUNDATION™ FIELDBUS I/O Luty 2007—Strona 5

TM

Warunki wstępne •

Dla każdego segmentu magistrali konieczny jest zasilacz magistrali obiektowej.

Każdy segment magistrali obiektowej musi być zakończony na obydwu końcach. Dla każdego segmentu zalecane jest stosowanie kostki fieldbus oraz zakończenie magistrali obiektowej.

Emerson Process Management Sp. z o.o. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa T: 22 45 89 200 F: 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl, info.pl@emersonprocess.pl www.EasyDeltaV.com/reach W przypadku zastosowań w zakresie energetyki, wody i ścieków prosimy kontaktować się z Emerson Process Management Power and Water Solutions: T: 22 45 89 101 www.emersonprocess-powerwater.com © Emerson Process Management 1996—2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. DeltaV, projekt DeltaV, SureService, projekt SureService, SureNet, projekt SureNet i PlantWeb są markami jednej ze spółek grupy Emerson Process Management. Wszystkie inne marki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Treść niniejszej publikacji jest prezentowana wyłącznie dla celów informacyjnych i pomimo iż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności prezentowanych informacji, to nie należy ich interpretować jako gwarancji lub rękojmi, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym opracowaniu lub ich użytkowania lub zastosowania. Warunki sprzedaży są określone przez nasze zasady i warunki, które udostępniamy na życzenie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub udoskonalania konstrukcji lub zmiany charakterystyki technicznej produktów w każdej chwili, bez powiadomienia.

PDS_Ff_IO_02-2007_PL  

Karta katalogowa Podsystem F OUNDATION fieldbus I/O: Karty H1 FOUNDATION™ F IELDBUS I/O Luty 2007—Strona 1 Sterowanie procesem przy użyciu p...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you