Page 1

Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 1 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

CLASSIC I/O Karty I/O umieszczone w 8-modułowych płytach montażowych

Zasilacze redundancyjne i kontrolery umieszczone w 2 modułowych płytach

Dodatkowe I/O Podsystem I/O Delta V jest łatwy do zainstalowania i konserwacji.

Podsystem I/O Delta V:

■ ■ ■

Podsystem Classic I/O zawiera:

obniża koszty kapitałowe sprzętu;

§

płytę montażową I/O (na szynie DIN do montażu powierzchniowego), na której instalowane są wszystkie komponenty związane z I/O;

§

zbiorczy zasilacz AC/24VDC dla urządzeń obiektowych;

§

interfejs I/O składający się z karty I/O i listwy zaciskowej I/O;

§

szereg kart I/O analogowych i dyskretnych, umieszczonych w uniwersalnej obudowie, które można łatwo umieścić na płycie montażowej I/O;

§

szereg listew zaciskowych I/O, umieszczonych na płycie montażowej, które mogą być wstępnie okablowane przed zainstalowaniem kart I/O.

skraca czas instalowania i obniża wydatki; zwiększa wydajność.

Wstęp Classic I/O jest podsystemem modułowym, który oferuje elastyczność podczas instalacji. Podsystem ten jest przeznaczony do instalacji obiektowych, znajdujących się w pobliżu urządzeń użytkownika. Classic I/O jest wyposażony w zabezpieczenia określające typ, które gwarantują, że właściwa karta I/O jest zawsze umieszczana w odpowiadającej jej listwie zaciskowej. Modułowa struktura, zabezpieczenia określające typ oraz wykorzystanie mechanizmu plug and play sprawiają, że Delta V Classic I/O jest rozsądnym wyjściem dla każdego układu sterowania procesem.

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 2 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Korzyści Obniżenie kosztów kapitałowych sprzętu Modułowa struktura całego systemu. Podsystem Classic I/O został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb rozbudowy systemu. Wszystkie komponenty są w pełni modułowe i mogą być instalowane, gdy 1 system jest pod napięciem . Użytkownik może dodawać płyty montażowe I/O i interfejsy I/O w grupach 8-kanałowych w zależności od potrzeb. Modułowa struktura umożliwia bodowanie systemu od dowolnej liczby kart I/O, 8-modułowych płyt montażowych, kontrolerów mocy i 2-modułowych płyt montażowych i w miarę rozbudowy systemu dodawanie kolejnych I/O DeltaV.

Instalacja etapowa pozwala oszczędzać czas. Po zamontowaniu płyty montażowej I/O można rozpocząć instalację urządzeń obiektowych. Listwy zaciskowe I/O są wtykane bezpośrednio na płytę montażową I/O. Nie ma potrzeby wcześniejszego instalowania kart I/O. Deleted:

Deleted: -

N i e w i e lk i ro z m i a r k a r t s ys te m o w yc h . Znormalizowana nowoczesna konstrukcja elementów I/O umożliwia zainstalowanie płyty montażowej I/O w skrzynce przyłączowej w danym obiekcie, dzięki czemu można znacznie zaoszczędzić cenną przestrzeń sterowni dla innych zastosowań. In s ta la c j a. Zmniejszenie kosztów okablowania jest możliwe dzięki zainstalowaniu Classic I/O w obiekcie, w pobliżu istniejących urządzeń obiektowych. Montaż kontrolera z I/O dodatkowo zmniejsza koszty związane z okablowaniem poprzez wyeliminowanie długich kabli wielożyłowych. Dzięki zintegrowanej konstrukcji podsystemu I/O nie trzeba stosować paneli krosujących. Zmniejsza to jeszcze bardziej całkowite koszty kapitałowe. Wbudowane bezpieczniki i szyny zasilające w porównaniu z zewnętrznymi bezpiecznikami i zewnętrznym rozdziałem mocy wpływają na zmniejszenie kosztów instalacyjnych.

Skrócenie czasu instalacji i obniżenie kosztów Instalacja plug and play ogranicza wydatki. Wszystkie elementy Classic I/O są łączone wtykowo na płycie montażowej I/O. Użytkownik może instalować płyty montażowe I/O przewidując rozbudowę systemu i dokonywać zakupu interfejsów I/O dopiero wtedy, kiedy dodatkowe urządzenia obiektowe będą gotowe do instalacji. 1

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji instalacji w strefie 2 (12P2046) i instrukcji instala cji klasa 1 kategoria 2 (12P1293).

Listwa zaciskowa Classic I/O

Klucze. Interfejsy Classic I/O i listwy zaciskowe posiadają klucze zabezpieczające. Klucze te gwarantują, że właściwa karta I/O jest zawsze umieszczana w odpowiadającej jej listwie zaciskowej. Są one łatwe w użytkowaniu i pozwalają oszczędzać czas.

Deleted: I/O Deleted: niewiarygodnie Deleted: szybkie Deleted: e

Taka konstrukcja umożliwia szybką i efektywną instalację kart w systemie Classic I/O. W razie konieczności wymiany karty I/O, konstrukcja klucza zabezpieczającego gwarantuje, że karta będzie zawsze instalowana prawidłowo. System zabezpiecza przed instalacją niewłaściwego interfejsu I/O.

Deleted: ow Deleted: nie Deleted: Ten Deleted: s Deleted: za Deleted: ow Deleted: niem Deleted: dla Deleted: Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 3 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Zwiększona wydajność

Opis produktu i dane techniczne

Deleted: charakterystyka techniczna

Karty I/O Bezpośrednie dodawanie sprzętu w czasie rzeczywistym. Bezpośrednie dodawanie nowych interfejsów I/O oznacza, że proces nie jest przerywany. Kiedy nowy sprzęt jest dodawany, urządzenie Delta V Explorer zatwierdza go i określa jego podstawową konfigurację.

Dostępny jest szereg analogowych i dyskretnych kart I/O, co pozwala spełnić wymagania różnych aplikacji. Wszystkie karty I/O posiadają znormalizowaną obudowę, która jest wtykana w płytę montażową I/O. Na obudowie wyraźnie określono typ danej karty I/O. Dobrze widoczne diody na obudowie karty I/O sygnalizują stan włączenia zasilania, błąd i stan kanałów znajdujących się w karcie I/O.

Deleted:

Starany dobór najlepszych elementów elektronicznych i zastosowanie powłoki ochronnej sprawiają, że nasze produkty spełniają wymagania techniczne ISA G3 dotyczące korozji. Wszystkie karty impulsowe (dyskretne) mogą być stosowane w aplikacjach pracujących z małą częstotliwością (<125 Hz). Najczęściej używanymi kartami dyskretnymi do zastosowań impulsowych są karty z wejściem dyskretnym 24 VDC. Jeśli użytkownik wchodzi w świat „inteligentnych” instalacji, to może być zainteresowany korzyściami związanymi z magistralami fieldbus typu HART i FOUNDATION. Szczegółowe informacje na temat tych produktów znajdują się w odpowiedniej karcie katalogowej.

Deleted: W przypadku zastosowań dla impulsów o małych częstotliwościach (<125 Hz), można stosować każdą kartę I/O dyskretną. Deleted: szerzej Deleted: Deleted: z Deleted: Deleted: I/O Deleted: Deleted: charakterystyki

Kartę Classic I/O można łatwo zainstalować na płycie montażowej I/O.

Deleted: umieścić Deleted:

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 4 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: Charakterystyka techniczna

Dane techniczne podsystemu Classic I/O: Deleted: spólne w

Warunki otoczenia dla wszystkich interfejs ów I/O Kategoria

Dane techniczne:

Temperatura przechowywania

-40 do 85°C (-40 do 185°F)

Temperatura robocza

0 do 60°C (32 do 140°F)

Wilgotność względna

5 do 95%, nieskraplająca się •

ISA-S71.04-1985 substancje zanieczyszczające zawieszone w powietrzu; klasa G3

Powłoka ochronna

Substancje zanieczyszczające zawieszone w powietrzu

Stopień ochrony

Deleted: Charakterystyka techniczna

IP 20, NEMA 12 •

Miejsca zagrożenia, klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4, lub

ATEX 3 G IIC T4

Strefy zagrożenia*

Wstrząs (uderzenie)

10 g fala ½- sinusoidalna przez 11 ms

Wibracja

Amplituda całkowita 1 mm dla częstotliwości od 5 do 16 Hz; 0,5 g od 16 do 150 Hz

Wymiary

Wysokość 10,7 cm (4,2 cala) Szerokość 4,1 cm (1,6 cala) Głębokość 10,5 cm (4,1 cala)

*Informacje na temat instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem, 2 Strefa zagrożenia znajdują się w instrukcji (12P2046) i instrukcji instalacji: klasa 1 kategoria 2 (12P1293).

Deleted: W kwestii informacji dotyczących Deleted: strefach Deleted: instalacji w strefie 2

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 5 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Karty I/O analogowych Deleted: Charakterystyka techniczna

Dane techniczne karty HART AI, 8 kanałów, 4 do 20 mA Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest izolowany optycznie od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Nominalny zakres sygnału (rozpiętość)

4 do 20 mA

Zakres sygnału

1 do 22,5 mA, z kontrolą przekroczenia zakresu

Prąd magistrali systemowej na kartę (12 VDC znamionowy)

Typowo 120 mA, maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Maksymalnie 300 mA przy 24 VDC (+/-10%)

Dokładność w zakresie temperatur

0,1% rozpiętości zakresu

Rozdzielczość

16 bitów

Powtarzalność

0,05% rozpiętości zakresu

Częstotliwość rolloff

-3 dB przy 2,7 Hz; -20,5 dB przy ½ częstotliwości próbkowania

Kalibracja

Niewymagana

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4

Okablowanie obiektowe

Klasa 1, kategoria. 2, grupy A, B, C, D, T4 2-przewodowe — bez bodźców inicjujących zapłon

2

4-przewodowe — bez wyładowania łukowego 2-przewodowe — ATEX 3 G IIC T4 -nL 4-przewodowe — ATEX 3 G IIC T4 -nA

2

Obwody obiektowe bez bodźców inicjujących zapłon są tak zaprojektowane, że w normalnych warunkach roboczych energia jest ograniczana.

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 6 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Dane techniczne karty HART AO, 8 kanałów, 4 do 20 mA Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Nominalny zakres sygnału (rozpiętość)

4 do 20 mA

Zakres sygnału

1 do 23 mA

Prąd magistrali systemowej na kartę (12 VDC znamionowy)

Typowo 100 mA , maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Maksymalnie 300 mA przy 24 VDC (+/-10%)

Dokładność w zakresie temperatur

0,25% rozpiętości zakresu

Rozdzielczość

12 bitów

Obciążalność wyjścia

20 mA przy zasilaniu 21,6 VDC na obciążeniu 700 Ω

Kalibracja

Informacja przechowywana w pamięci karty

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D T4

Deleted: Charakterystyka techniczna

ATEX 3 G IIC T4 Okablowanie obiektowe

Bez bodźców inicjujących zapłon; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D T4 ATEX 3 G IIC T4 -nL

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 7 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Karta I/O RTD Dane techniczne karty wejścia RTD, 8 kanałów Liczba kanałów RTD na kartę

8

Typy czujników

Układ 2-przewodowy, 3-przewodowy lub 4-przewodowy: rezystancja, Pt100, Pt200, Pt500, Ni120, Cu10, użytkownika

Moc znamionowa magistrali systemowej

12 VDC, 160 mA

Powtarzalność

0,05% rozpiętości zakresu

Kalibracja

Nie wymagana

Rozdzielczość (zależna od typu czujnika)

16 bitów; patrz RTD, specyfikacja czujników rezystancyjnych (następna strona)

Okablowanie

Czujniki 2-, 3- i 4-przewodowe

Typ czujnika

100 Ω, platynowy (Pt 100) 200 Ω, platynowy (Pt 200) 500 Ω, platynowy ( Pt 500) 120 Ω, niklowy (Ni 120) 10 Ω, miedziany, (Cu 10) RTD dostępna na zamówienie

Jednostki

Stopnie C Stopnie F

Zakres temperatur

-200 do 870ºC

Prąd zasilania

Źródło prądu stałego dostarczanego przez kartę

Tłumienie sygnału wspólnego

100 dB przy 50/60 Hz

Impedancja niesymetryczna

>10 MΩ

Blokada typu zwykłego częstotliwości rolloff

100 dB przy 50/60 Hz, -20 dB przy ½ częstotliwości próbkowania

Czas reagowania otwartego RTD

1 sekunda

Czas skanowania

1 sekunda (filtrowanie jest odpowiednie do realizacji detekcji w ciągu 1 sekundy)

Warunki otoczenia Temperatura Robocza Szybkość zmiany Przechowywanie Wilgotność względna Robocza Przechowywanie

Deleted: Charakterystyka techniczna

Deleted: zmienna w Deleted: ości Deleted: charakterystyka techniczna Deleted: typu omowego Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów

Deleted: megaomów

Deleted: l Deleted: a Deleted: owania fizycznej

0 do 60ºC 1ºC na minutę bez pogorszenia pracy -40 do 85ºC 5 do 95% (nieskraplająca się) 5 do 95% (nieskraplająca się)

Strefy zagrożenia

Klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4

Okablowanie obiektowe

Bez inicjacji zapłonu; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4 -nL

Deleted: bodźców Deleted: ujących

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 8 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: Charakterystyka techniczna

RTD - Dane techniczne czujników typu omowego Typ czujnika

Pełna skala

Zakres roboczy

Dokładność przy 25°C

Dryft Rozdzielczość temperaturowy

Rezystancja

0 do 2,000 Ω

0 do 2,000 Ω

± 6,2 Ω

± 0,112 Ω/°C

~0,02 Ω

Pt100

-200 do 850°C

-200 do 850°C

± 0,5°C

± 0,018°C/°C

~0,05°C

Pt200

-200 do 850°C

-200 do 850°C

± 0,5°C

± 0,012°C/°C

~0,05°C

Pt500

-200 do 850°C

-200 do 850°C

± 3,5°C

± 0,063°C/°C

~0,18°C

Ni120

-70 do 300°C

70 do 300°C

± 0,2°C

± 0,006°C/°C

~0,02°C

Cu10

-30 do 140°C

-30 do 140°C

± 2,0°C

± 0,157°C/°C

~0,23°C

Użytkownika

0 do 1000 Ω

0 do 1000 Ω

± 0,4 Ω

± 0,009 Ω/°C

~0,05 Ω

Deleted: odniesienia w Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów

Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów Deleted: omów

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 9 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Karta I/O – termopara / napięcie (mV)

Deleted: Deleted: Charakterystyka

Dane techniczne karty wejściowej 8 kanałowej – pomiar termoparą Liczba kanałów pomiarowych na kartę

8

Rozdzielczość (zależna od typu czujnika)

16 bitów; patrz dane techniczne czujnika termopara / mV (następna strona)

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC. Kanały 1, 2, 3 i 4 są izolowane od kanałów 5, 6, 7 i 8 (weryfikowane przez test fabryczny 1500 VDC). Termopary podłączone do kanałów 1, 2, 3 i 4 nie są izolowane elektrycznie i wzajemnie powinny być w obrębie ± 0,7 VDC. Termopary podłączone do kanałów 5, 6, 7 i 8 nie są izolowane elektrycznie i wzajemnie powinny być w obrębie ±0,7 VDC.

Deleted: a Deleted: y Deleted: 8 kanałów

Typ czujnika mV Termopara

Niskonapięciowe źródło napięcia B, E, J, K, N, R, S, T, nie scharakteryzowana

Moc znamionowa magistrali systemowej

12 VDC, 350 mA

Powtarzalność

0,05% rozpiętości zakresu

Formatted Table Deleted: termoparowych Deleted: lub miliwoltowych Deleted: charakterystyka Deleted: a Deleted: typu Deleted: zmienna w Deleted: ości Deleted: I Deleted:

Częstotliwość rolloff mV Termopara

-25 dB przy 50/60 Hz, -20 dB przy ½ częstotliwości próbkowania -100 przy 50/60 Hz, -200 dB przy ½ częstotliwości próbkowania

Kalibracja

Niewymagana

Jednostki

ºC

Deleted: ¶

ºF Zakres miliwoltów

-100 do 100 mV

Kompensacja zimnych końców

Integralna listwa zaciskowa z kompensacją zimnych końców. Jeden kanał wejściowy może być również skonfigurowany na stosowanie zewnętrznej kompensacji zimnych końców.

Tłumienie sygnału wspólnego

100 dB przy 60 Hz

Impedancja niesymetryczna

>10 MΩ

Blokada trybu zwykłego

60 dB przy 60 Hz

Czas reagowania termopary otwartej

1s

Wykrywanie przerwania obwodu

Tak

Czas skanowania

1 s (filtrowanie odpowiednie do realizacji detekcji w ciągu 1 sekundy)

Deleted: jest Deleted: ow Deleted: n Deleted: a Deleted: fizycznej Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 10 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: Charakterystyka

Dane techniczne karty wejściowej 8 kanałowej – pomiar termoparą

Formatted Table Deleted: a

Warunki otoczenia Temperatura Robocza Szybkość zmiany Przechowywanie

Deleted: y

0 do 60ºC 1ºC na minutę bez pogorszenia pracy -40 do 85ºC

Wilgotność względna Robocza Przechowywanie

Deleted: 8 kanałów

5 do 95% (nieskraplająca się) 5 do 95% (nieskraplająca się)

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4

Okablowanie obiektowe

Bez bodźców inicjujących zapłon; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4 -nL Deleted: ¶ Deleted: Charakterystyka techniczna

Dane techniczne czujników termopary Typ czujnika

Pełna skala

Nieokreślony (bez linearyzacji, bez kompensacji zimnych końcówek)

-100 do 100 mV

Zakres roboczy

-100 do 100 mV

Dokładność

przy 25°C 0,1 mV

Dryft temperaturowy Rozdzielczość

± 0,002 mV/ °C

~ 0,003mV

B

250 do 1810°C

500 do 1810°C

± 2,4°C

± 0,056 °C/ °C

~ 0,18°C

E

-200 do 1000°C

-200 do 1000°C

± 0,6°C

± 0,008°C/ °C

~ 0,07°C

J

-210 do 1200°C

-190 do 1200°C

± 0,8°C

± 0,011°C/ °C

~ 0,05°C

K

-270 do 1372°C

-200 do 1372°C

± 0,5°C

± 0,016°C/ °C

~ 0,18°C

N

-270 do 1300°C

-190 do 1300°C

± 1,0°C

± 0,007°C/ °C

~ 0,10°C

R

-50 do 1768°C

-50 do 1768°C

± 2,1°C

± 0,013°C/ °C

~ 0,14°C

S

-50 do 1768°C

-40 do 1768°C

± 2,2°C

± 0,067°C/ °C

~ 0,24°C

T

-270 do 400°C

-200 do 400°C

± 0,7°C

± 0,001°C/ °C

~ 0,04°C

Deleted: odniesienia w Deleted: scharakteryzowany

Deleted: ¶ Deleted: ¶ ¶

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 11 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: Charakterystyka

Dane techniczne czujników typu mV

Deleted: a

Typ czujnika

Pełna skala

Zakres roboczy

Dokładność przy 25°C

Dryft temperaturowy

Rozdzielczość

Niskonapięciowe

-100 do 100 mV

-100 do 100 mV

0,1 mV

0,002 mV/°C

~ 0,003 mV

Deleted: odniesienia w

źródło napięcia Deleted: ego

Karta I/O z izolowanym wejściem

Deleted: a

Dane techniczne karty izolowanego wejścia, 4 kanały

3 4

3

Liczba kanałów

4

Izolacja CAN/CSA-C22.2 4 Nr.1010.1-92

Instalacja: kategoria II, 2 stopień zanieczyszczenia

Deleted: Charakterystyka Deleted: a

Izolacja kanału - podwójna izolacja 600 VAC. Każdy kanał jest izolowany optycznie od systemu i fabrycznie testowany napięciem 5000 VDC.

Deleted: – system

Izolacja kanał – kanał: podstawowa izolacja 600 V. Kanały są wzajemnie izolowane optycznie i testowane fabrycznie napięciem 3100 VDC.

Deleted: fabrycznie

Wytrzymałość dielektryczna

Kanał – system: 3700 V RMS (RMS = wartość skuteczna) Kanał – system: 2200 V RMS

Deleted: je

Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego

16 bitów

Deleted: y

Częstotliwość filtra dla spadku -3 dB

2,7 Hz

Tłumienie sygnału wspólnego dla DC/50/60 Hz

120 dB

Impedancja wejściowa

10 MΩ

Typy czujników termoparowych

B, E, J, K, N, R, S, T, nie scharakteryzowane

Deleted: :

Deleted: ażdy k

Deleted: t

Deleted: od innego kanału

Typy czujników RTD

PT100, PT200, Ni120, Cu10, oporowe, użytkownika

Zakresy mV i V

Patrz tabele poniżej

Mieszanka typów wejść

Wejścia konfigurowalne niezależnie

Temperatura otoczenia

-40 do 70°C

Kalibracja

Nie wymagana

Montaż

określona szczelina płyty I/O

Moc znamionowa magistrali

12 VDC, 350 mA, nie jest potrzebne żadne zasilanie obiektowe

Dla tej karty wymagany jest podsystem DeltaV w wersji 7.3. Ostrzeżenie: Jeśli w kanale występują niebezpieczne napięcia, to okablowanie kanału przyległego musi być niedostępne.

Deleted: y

Deleted: megaomów

Deleted: systemowej

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 12 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: ¶

Karta izolowanego wejścia - dane techniczne wejścia termoparowego i miliwoltowego

Deleted: Charakterystyka Deleted: a

Pozycja

Deleted: Charakterystyka

Dane techniczne

Błąd linearyzacji

0,003% pełnego zakresu skali

Dokładność kompensacji zimnych końcówek

1,0°C

Typy kompensacji zimnych końcówek

Wyłączona, lokalna, zdalna

Zakres kompensacji zimnych końcówek

-40 do 85°C

Skala temperatury

ITS90

Deleted: a

Wykrywanie przerwanego obwodu (tylko termopara) 0,4 µA DC Czas wykrywania

1s Deleted: Charakterystyka

Dane techniczne czujnika typu termoparowego z izolowanym wejściem

Deleted: a Deleted: odniesienia w

Typy czujników

Dokładność przy 25°C

Dryft temperaturowy

Rozdzielczość znamionowa

Pełna skala

Zakres roboczy

B

1,2°C

0,116°C/ °C

0,09°C

250 do 1810°C

500 do 1810°C

E

0,5°C

0,004°C/ °C

0,05°C

-200 do 1000°C

-200 do 1000°C

J

0,6°C

0,005°C/ °C

0,06°C

-210 do 1200°C

-190 do 1200°C

K

0,5°C

0,013°C/ °C

0,05°C

-270 do 1372°C

-140 do 1372°C

Deleted: scharakteryzowany

N

1,0°C

0,015°C/ °C

0,05°C

-270 do 1300°C

-190 do 1300°C

Deleted: ¶

R

1,7°C

0,083°C/ °C

0,06°C

-50 do 1768°C

0 do 1768°C

S

1,8°C

0,095°C/ °C

0,08°C

-50 do 1768°C

0 do 1768°C

Deleted: Charakterystyka

T

0,7°C

0,025°C/ °C

0,04°C

-270 do 400°C

-200 do 400°C

Nie określony bez linearyzacji lub CJC

0,05 mV

±0,0003 mV/ °C

0,0031 mV

-100 do 100 mV

-100 do 100 mV

Page Break

Formatted Table Deleted: Deleted: a Deleted: / Deleted: izolowanego wejścia

Dane techniczne zakresu izolowanego wejścia mV

Formatted: Centered

Typ czujnika

Zakresy wejściowe

Dokładność przy 25°C

Dryft temperaturowy

Maksymalna rozdzielczość

20 mV

±20 mV

±0,02 mV

0,001 mV/°C

0,0008 mV

50 mV

±50 mV

±0,03 mV

0,0005 mV/°C

0,0017 mV

100 mV

±100 mV

±0,05 mV

0,0003 mV/°C

0,0031 mV

Deleted: odniesienia w Formatted: Centered Formatted: Centered, Space Before: 2 pt, After: 2 pt Formatted: Centered, Space Before: 2 pt, After: 2 pt Formatted: Centered, Space Before: 2 pt, After: 2 pt Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 13 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Karta izolowanego wejścia, RTD - dane techniczne wejścia rezystancyjnego

Deleted: Charakterystyka Deleted: a Deleted: omowego

Pozycja

Dane techniczne

Konfiguracje pomiarowe

2-, 3- i 4–przewodowy

Prąd zasilania

100 µA DC

Skala temperatury

ITS90

Czas wykrycia czujnika otwartego

1s

Czas wykrywania zwarcia

1s

Pt 100 i Pt 200 alfa

0,00385

Deleted: Charakterystyka Deleted: a

Karta izolowanego wejścia, RTD - dane techniczne zakresu wejścia rezystancyjnego

Deleted: Charakterystyka Deleted: a Deleted: omowego

Typ czujnika

Dokładność przy 25°C Dryft temperaturowy Rozdzielczość

Zakres wejściowy czujnika

Pt100

0,5°C

0,018°C/°C

0,05°C

-200 do 850°C

Pt200

0,5°C

0,012°C/°C

0,05°C

-200 do 850°C

Ni120

0,2°C

0,006°C/°C

0,02°C

-70 do 300°C

Cu10

2,0°C

0,076°C/°C

0,23°C

-30 do 140°C

Rezystancja

0,5 Ω

0,018 Ω/°C

0,02 Ω

1 do 1000 Ω

Użytkownika

±0,4 Ω

±0,009 Ω/°C

~0,05 Ω

0 do 1000 Ω

Deleted: odniesienia w

Deleted: oma Deleted: oma Deleted: oma Deleted: omów Deleted: oma Deleted: oma Deleted: oma Deleted: omów

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 14 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: Charakterystyka

Karta izolowanego wejścia - dane techniczne zakresu wejścia napięciowego Typ czujnika Zakres czujnika

Deleted: a

Dokładność przy 25°C

Maksymalna rozdzielczość

Dryft temperaturowy

0,005 V

0,0002 V°C

0,00009 V

0-5V

0-5V

0 - 10 V

0 - 10 V

± 0,010 V

0,0004 V°C

0,00016 V

1-5V

1-5V

0,0005 V

0,0002 V°C

0,00009 V

1V

1V

0,0025 V

0,0002 V°C

0,00015 V

5V

5V

0,005 V

0,0002 V°C

0,00017 V

10 V

10 V

0,010 V

0,0004 V°C

0,0003 V

Deleted: odniesienia w

Deleted: Charakterystyka

Dane techniczne karty HART AI, 16 kanałów, 4 do 20 mA Liczba kanałów

16

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Nominalny zakres sygnału (rozpiętość)

4 do 20 mA

Zakres sygnału

2 do 22 mA, z kontrolą przekroczenia zakresu

Prąd magistrali systemowej na kartę (znamionowo 12 VDC)

Typowo 85 mA, maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Maksimum 600 mA przy 24 VDC

Dokładność w zakresie temperatur

0,2% rozpiętości zakresu

Rozdzielczość

16 bitów

Powtarzalność

0,05% rozpiętości zakresu

Częstotliwość spadku wzmocnienia

-3 dB do 2,7 Hz; -20,5 dB przy ½ częstotliwości próbkowania

Kalibracja

Nie jest wymagana

Wspomaganie komunikacyjne

Przesyłanie zgłoszeń/odpowiedzi HART Raportowanie zmiennych HART Raportowanie statusu urządzeń obiektowych

Czas skanowania Hart

600 – 800 ms (typowo) na udostępniony kanał

Deleted: a

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 15 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: gęstości

Karty I/O dyskretne o dużej rozdzielczości Dane techniczne karty DI, 32 kanały, 24 VDC, styk beznapięciowy Liczba kanałów

32

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Poziom wykrywania dla stanu włączania (On)

>2 mA

Poziom wykrywania dla stanu wyłączania (Off)

<0,25 mA

Impedancja wejściowa

Ok. 5 kΩ

Prąd magistrali systemowej na kartę (znamionowo 12 VDC)

Typowo 50 mA; maksymalnie 75 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

150 mA przy 24 VDC

Potencjał

Stosuje wspólny potencjał

Listwa zaciskowa

32-śrubowa

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4

Deleted: Charakterystyka Deleted: a

Deleted: iloomów

ATEX 3 G IIC T4 Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, 5 T4 6

ATEX 3 G IIC T4 -nA

5

Obwody obiektowe bez wyładowania łukowego są tak zaprojektowane, żeby podczas normalnej pracy nie występował zapłon. Nieiskrzące obwody elektryczne (-nA) są zaprojektowane tak, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się łuków, iskier lub punktów gorących zdolnych do stwarzania zagrożenia zapłonowego podczas normalnej pracy. Normalna praca wyklucza usuwanie lub wstawianie okablowania obiektowego z obwodami wzbudzonymi.

6

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 16 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: Charakterystyka

Dane techniczne karty DO, 32 kanały, 24 VDC, układ high side Liczba kanałów

32

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Zakres wartości wyjściowej

24 VDC ± 10%

Obciążalność wyjścia

100 mA na kanał

Upływ w stanie wyłączenia

Maksymalnie 0,1 mA

Prąd magistrali systemowej na k artę (znamionowo 12 VDC)

Typowo 100 mA; maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

3.2 A przy 24 VDC na interfejs I/O

Potencjał

Stosuje wspólny potencjał

Listwa zaciskowa

32-śrubowa

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4

Deleted: a

ATEX 3 G IIC T4 Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4 -nA

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 17 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Karty I/O dyskretnych Dane techniczne karty DI, 8 kanałów, 24 VDC, styk beznapięciowy

Deleted: a

Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Poziom wykrywania dla stanu włączenia

>2,2 mA

Poziom wykrywania dla stanu wyłączenia

<1 mA

Impedancja wyjściowa

Ok. 5 kΩ

Prąd magistrali systemowej na kartę (znamionowo 12 VDC)

Typowo 75 mA; maksymalnie 100 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

40 mA przy 24 VDC

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4

Okablowanie obiektowe

Bez bodźców inicjujących zapłon; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4 -nL

Dane techniczne karty DI, 8 kanałów, 24 VDC, izolowana Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i od każdego innego kanału i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Poziom wykrywania dla stanu włączenia

>10 VDC

Poziom wykrywania wyłączenia

<5 VDC

dla

stanu

Impedancja wejściowa Prąd magistrali systemowej na kartę (znamionowo 12 VDC)

Deleted: Charakterystyka

Deleted: iloomów

Deleted: Charakterystyka techniczna

5 mA przy 24 V Typowo 75 mA Maksymalnie 100 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Brak

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4

Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4 -nA

Deleted: ¶ Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 18 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Dane techniczne karty DI, 8 kanałów, 120 VAC, izolowana Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu przy 250 VAC i od innych kanałów przy 250 VAC.

Poziom wykrywania przy stanie włączenia

84 do 130 VAC

Poziom wykrywania przy stanie wyłączenia

0 do 34 VAC

Obciążenie wejściowe (czyszczenie styków)

2 mA przy 120 VAC

Impedancja wejściowa

60 KΩ

Prąd magistrali systemowej na kart ę (12 VDC znamionowo)

Typowo 75 mA; maksymalnie 100 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Brak

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D T4

Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2, IIC T4

Dane techniczne karty DI, 8 kanałów, 120 VAC, styk beznapięciowy Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu przy 250 VAC

Poziom wykrywania przy stanie włączenia

>1,4 mA

Poziom wykrywania przy stanie wyłączenia

<0,56 mA

Impedancja wyjściowa

60 KΩ

Prąd magistrali systemowej na kart ę (12 VDC znamionowo)

Typowo 75 mA; maksymalnie 100 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

15 mA przy 120 VAC

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D T4

Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2, IIC T4

Deleted: Charakterystyka techniczna

Deleted: Charakterystyka techniczna

Deleted: ¶

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 19 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Dane techniczne karty DO, 8 kanałów, 120/230 VAC, izolowana Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu przy 250 VAC i od innych kanałów przy 250 VAC

Zakres wartości wyjściowej

20 do 250 VAC

Obciążalność wyjścia

1,0 A ciągle/kanał; 2,0 A maksymalnie/kartę do 60C° (140F°) 3,0 A maksymalnie/kartę do 50C° (122F°)

Upływ w stanie wyłączenia

2 mA maksymalnie przy 120 VAC 4 mA maksymalnie przy 230 VAC

Prąd magistrali systemowej na kart ę (12 VDC znamionowo)

Typowo 100 mA; maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Brak

Konfigurowalne typy kanałów:

Wyjście

Wyjście dyskretne

Wyjście pozostaje w ostatnim stanie ustawionym przez kontroler.

Wyjście impulsowe

Wyjście jest aktywne przez z góry ustalony czas (100 ms do 100 s).

Wyjście ciągłe z modulowaną długością impulsu

Wyjście jest aktywne jako procent ze z góry ustalonego (skonfigurowanego) okresu czasu podstawowego (100 ms to 100 s). Rozdzielczość = 5 ms

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria2, grupy A, B, C, D T4

Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2 IIC T4

Deleted: Charakterystyka techniczna

Formatted: Font: Bold

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 20 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Dane techniczne karty DO, 8 kanałów, 120/230 VAC, układ high side

7

Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu przy 250 VAC

Obciążalność wyjścia

1,0 A ciągle/kanał; 2,0 A maksymalnie/kartę do 60ºC (140ºF) 3,0 A maksymalnie/kartę do 50ºC (122ºF)

Upływ w stanie wyłączenia

2 mA maksymalnie przy 120 VAC 4 mA maksymalnie przy 230 VAC

Prąd magistrali systemowej (12 VDC znamionowo) na kartę

Typowo 100 mA; maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Brak

Zasilanie obiektowe na kartę

3,0 A przy 120 VAC lub 230 VAC

Konfigurowalne typy kanałów:

Wyjście

Wyjście dyskretne

Wyjście pozostaje w ostatnim stanie ustawionym przez kontroler.

Wyjście impulsowe

Wyjście jest aktywne przez z góry ustalony czas (100 ms do 100 s).

Wyjście ciągłe z modulowaną długością impulsu

Wyjście jest aktywne jako procent ze z góry ustalonego (skonfigurowanego) okresu czasu podstawowego (100 ms to 100 s). Rozdzielczość = 5 ms

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria2, grupy A, B, C, D T4

Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2 IIC T4

Deleted: Charakterystyka techniczna

Deleted: . Deleted: . Deleted: ° Deleted: ° Deleted: . Deleted: ° Deleted: °

Formatted: Font: Bold

7

Układ high side oznacza, że sygnał wyjściowy jest włączany z aktywnym stanem wysokim. Włączanie high side zapobiega przepływowi prądu w okablowaniu obiektowym, kiedy nie ma sygnału wyjściowego.

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 21 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Deleted: ¶

Dane techniczne karty DO, 8 kanałów, 24 VDC, izolowana Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i od każdego innego kanału I testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Zakres wartości wyjściowej

2 VDC do 60 VDC

Obciążalność wyjścia

1,0 A

Upływ w stanie wyłączenia

1,2 mA maksymalnie

Prąd magistrali systemowej na kart ę (12 VDC znamionowo)

Typowo 100 mA; maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

Brak

Konfigurowalne typy kanałów:

Wyjście

Wyjście dyskretne

Wyjście pozostaje w ostatnim stanie ustawionym przez kontroler.

Wyjście impulsowe

Wyjście jest aktywne przez z góry ustawiony czas (100 ms do 100 s).

Wyjście ciągłe z modulowaną długością impulsu

Wyjście jest aktywne przez procent z góry skonfigurowanego okresu czasu podstawowego (100 ms to 100 s). Rozdzielczość = 5 ms

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4

Deleted: Charakterystyka techniczna

ATEX 3 G IIC T4 Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa I, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4 –nA

Deleted: ¶ ¶ ¶ Deleted: ¶ ¶

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 22 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Dane techniczne karty DO, 8 kanałów, 24 VDC, układ high side Liczba kanałów

8

Izolacja

Każdy kanał jest optycznie izolowany od systemu i testowany fabrycznie napięciem 1500 VDC.

Zakres wartości wyjściowej

2 VDC do 60 VDC

Obciążalność wyjścia

1,0 A ciągle/kanał; 3,0 A maksymalnie/interfejs I/O

Upływ w stanie wyłączenia

maksymalnie 1,2 mA

Prąd magistrali systemowej na kart ę (12 VDC znamionowo)

Typowo 100 mA; maksymalnie 150 mA

Zasilanie obiektowe na kartę

3,0 A przy 24 VDC na interfejs I/O

Konfigurowalne typy kanałów:

Wyjście

Wyjście dyskretne

Wyjście pozostaje w ostatnim stanie ustawionym przez sterownik.

Wyjście impulsowe

Wyjście jest aktywne przez z góry ustawiony czas (100 ms do 100 s).

Wyjście ciągłe z modulowaną długością impulsu

Wyjście jest aktywne przez procent z góry skonfigurowanego czasu podstawowego (100 ms to 100 s). Rozdzielczość = 5 ms

Bezpiecznik opcjonalny

2,0 A

Strefy zagrożenia

Strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4

Deleted: Charakterystyka techniczna

Deleted:

Deleted: .

ATEX 3 G IIC T4 Okablowanie obiektowe

Bez wyładowania łukowego; klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4 ATEX 3 G IIC T4 –nA

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 23 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Listwy zaciskowe I/O Aby spełnić specyficzne wymagania funkcjonalne i środowiskowe, dostępny jest szereg różnych listew zaciskowych I/O. Listwy I/O i karty I/O, które są funkcjonalnie zgodne i wyposażone w klucze zabezpieczające, co gwarantuje, że tylko karta I/O i odpowiadająca jej listwa zaciskowa I/O mogą być łączone ze sobą wtykowo.

Deleted: rozmaitych Deleted: , Deleted: stosowane razem są Deleted: są Deleted: które są do siebie funkcjonalnie dopasowane

Klucze listew zaciskowych mogą zostać przygotowane wcześniej, co przyspiesza instalację. Dla urządzeń obiektowych, które są umieszczone w bezpiecznej strefie lub dla dyskretnych urządzeń obiektowych, które wymagają większego prądu niż maksymalny określony prąd, przewidziane są standardowe złącza wielowtykowe z 10, 16, 24 lub 40 połączeniami wtykowymi, co umożliwia podłączenie kabla ze złączem wielowtykowym do paneli pośredniczących. Integrator systemów zazwyczaj instaluje te panele. Niskonapięciowe sygnały są prowadzone kablem wstążkowym 0,093 mm² (28 AWG) lub kablem miedzianym z przewodnikami. Dla przyrządów obiektowych wymagających zasilania zewnętrznego dostępna jest 4-przewodowa listwa zaciskowa I/O. Ta szczególna listwa jest stosowana w połączeniu z kartą AI, 4-20 mA.

Klucze funkcyjne

24 wtykowy

10 wtykowy

16 wtykowy

Standardowe masywnie zakończone interfejsy

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 24 z 28

Deleted: 5 Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

TM

Deleted: charakterystykę

Dane techniczne listew zaciskowych I/O i wielowtykowych bloków przyłączeniowych: Pozycja

Dane techniczne

Współczynnik napięcia 250 VAC pomiędzy niepołączonymi sygnałami

4-przewodowe I/O

30 VDC

Prąd maksymalny

1 A na kanał I/O

Strefy zagrożenia

strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4

ATEX 3 G IIC T4

Dane techniczne wielowtykowych bloków przyłączeniowych 10-pinowe przyłącze wielowtykowe 16-pinowe przyłącze wielowtykowe 24-pinowe przyłącze wielowtykowe 40-pinowe przyłącze wielowtykowe Prąd maksymalny

Deleted: Charakterystyka techniczna Formatted: Centered

I/O z bezpiecznikiem

Modele

Deleted: ą

1 A na kanał I/O (model 16-pinowy) 1 A na kabel (10-wtykowy, 24-pinowy)

Współczynnik napięcia

30 VDC pomiędzy nie podłączonymi sygnałami

Maksymalna długość kabla

4 m (13,1 stopy)

Pozycja klucza

Ustawić pozycję klucza w oparciu o typ karty I/O.

Deleted: i I/O zabezpieczone wbudowanym

Deleted: Charakterystyka techniczna Deleted: y Deleted: y blok przyłączeniowy Deleted: pinowy wielowtykowy blok przyłączeniowy Deleted: pinowy wielowtykowy blok przyłączeniowy Deleted: pinowy wielowtykowy blok przyłączeniowy

Ustawienia fabryczne: Model 10-pinowy: B6 Model 16-pinowy: A1 Model 24-pinowy: A3 Model 40-pinowy: B3 Strefy zagrożenia

strefa zagrożenia: klasa 1, kategoria 2, grupy A, B, C, D, T4

ATEX 3 G IIC T4

Deleted: ¶ Section Break (Continuous) Section Break (Continuous)

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 25 z 28

Formatted

... [1]

Deleted: 5 TM

Opcje Poniższa tabela przedstawia zgodność Classic I/O i listew zaciskowych: Zgodność karta I/O - listwa zaciskowa Karta I/O

AI, 8-kanałów, 4–20 mA, HART

Pozycja klucza karty I/O

Zalecana listwa zaciskowa I/O

A1

Listwa zaciskowa I/O

Opcjonalna listwa zaciskowa I/O

4-przewodowa listwa zaciskowa I/O zabezpieczona bezpiecznikiem 16-pinowe przyłącze wielowtykowe (połączenie 2-przewodowe) 24-pinowe przyłącze wielowtykowe (połączenie 4-przewodowe)

16-kanałowa listwa zaciskowa wejścia analogowego

Formatted Table

... [2]

Formatted

... [3]

Deleted: Listwa zaciskowa ...z[4] wbudowanym… Deleted: I/O 4-przewodowa ... [5] listwa zaciskowa I/O …y Formatted ... [6] Deleted: wielowtykowy blok ... [7] niowy Formatted ... [8] Deleted: y Formatted

... [9]

Deleted: wielowtykowy blok ... [10]

AI, 16-kanałów, 4-20 mA HART (praca w trybie simplex)

A2

AO,8-kanałów, 4–20 mA HART

A4

Listwa zaciskowa I/O

Listwa zaciskowa z bezpiecznikiem 16- pinowe przyłącze wielowtykowe

Karta izolowanego wejścia

C2

Listwa zaciskowa z separacją wejścia

NIE DOTYCZY

DI, 8-kanałów, 24 VDC, Izolowane

B2

Listwa zaciskowa I/O

Listwa zaciskowa I/O z bezpiecznikiem 16- pinowe przyłącze wielowtykowe

DI, 8-kanałów, 24 VDC, styk beznapięciowy

B1

Listwa zaciskowa I/O z bezpiecznikiem

Listwa zaciskowa I/O 16- pinowe przyłącze wielowtykowe

DI, 8-kanałów, 120 VAC, izolowane

E4

Listwa zaciskowa I/O

Listwa zaciskowa I/O z bezpiecznikiem

DI, 8-kanałów, 120 VAC, styk beznapięciowy

E1

Listwa zaciskowa I/O z wtopionym bezpiecznikiem

Listwa zaciskowa I/O

Deleted: wbudowanym …I/O ... [19]

DI, 32-kanały, 24 VDC styk beznapięciowy

B3

Listwa zaciskowa 32-kanałowa

40-pinowe przyłącze wielowtykowe

Formatted

DO, 8-kanałów, 120 VAC/230 VAC, izolowana

F4

Listwa zaciskowa I/O

Listwa zaciskowa I/O z bezpiecznikiem

Deleted: y wielowtykowy... [21] blok…niowy Formatted ... [22]

DO, 8-kanałów, 120 VAC/230 VAC, zbocze narastające

F1

Listwa zaciskowa z wbudowanym bezpiecznikiem I/O

Listwa zaciskowa I/O

Formatted

Deleted: wbudowanym …I/O ... [13] y…wielowtykowy blok …niowy Deleted: wbudowanym …I/O ... [14] Deleted: wbudowanym …I/O ... [15] Deleted: I/O Formatted

Deleted: wbudowanym

Listwa zaciskowa I/O

Listwa zaciskowa z bezpiecznikiem I/O 16- pinowe przyłącze wielowtykowe

DO, 8-kanałów, 24 VDC, Zbocze narastające

B6

Listwa zaciskowa z wbudowanym bezpiecznikiem I/O

Listwa zaciskowa I/O 10-pinowe przyłącze wielowtykowe 16-pinowe przyłącze wielowtykowe

DO, 32-kanały, 24 VDC zbocze narastające

B4

Listwa zaciskowa 32-kanałowa

40-pinowe przyłącze wielowtykowe

Termopara, mV

C1

Listwa zaciskowa termopara, mV Uwaga: Jeśli karta termopara, mV jest umieszczona na listwie zaciskowej termopary, to działa ona jako karta termopary.

Listwa zaciskowa I/O Uwaga: Jeśli karta termopara mV jest umieszczona na listwie zaciskowej I/O, to działa ona jako karta mV.

... [20]

... [23]

Deleted: y wielowtykowy blok Formatted

B5

... [16]

Deleted: y…wielowtykowy ... [17] blok …niowy Formatted ... [18]

Formatted

DO, 8-kanałów, 24 VDC, izolowane

... [11]

Deleted: wbudowanym ... [12] y…wielowtykowy blok …niowy Deleted: izolowanego

... [24]

Deleted: niowy Formatted

... [25]

Deleted: pinowy wielowtykowy ... [26] blok przyłączeniowy Formatted ... [27] Deleted: pinowy wielowtykowy ... [28] blok przyłączeniowy Formatted ... [29] Formatted

... [30]

Formatted

... [31]

Formatted

... [32]

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 26 z 28

Formatted

... [33]

Deleted: 5 TM

Informacje dotyczące zamawiania Numer modelu

Opis

Formatted Table

... [34]

Formatted

... [35]

Deleted: cia…ego…owy…blok ... [36] niowy Formatted ... [37]

VE4001S2T1B1

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, izolowana, standardowe przyłącze I/O

VE4001S2T1B2

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, izolowana, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

Deleted: wejścia dyskretnego…blok Formatted

VE4001S2T1B3

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, izolowana, 16-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O

VE4001S2T2B1

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, styk beznapięciowy, przyłącze I/O

Deleted: wejścia ... [40] dyskretnego…y…y…blok Formatted ... [41]

VE4001S2T2B2

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, styk beznapięciowy, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

VE4001S2T2B3

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, styk beznapięciowy, 16-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O

VE4001S2T2B4

Karta wejść dyskretnych: 32 kanały, 24Vdc, styk beznapięciowy, przyłącze I/O

VE4001S2T2B5

Karta wejść dyskretnych: 32 kanały, 24Vdc, styk beznapięciowy, 40-pinowe przyłącze wielowtykowe

... [38] ... [39]

Deleted: wejścia ... [42] dyskretnego…blok …ą…niowy Formatted ... [43] Deleted: wejścia dyskretnego…blok Formatted

... [44]

Deleted: wejścia dyskretnego…y…y Formatted

... [46]

... [45]

... [47]

Deleted: wejścia ... [48] dyskretnego…blok …niowy Formatted ... [49]

VE4001S3T1B1

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 120Vac, izolowana, przyłącze I/O

Deleted: wejścia ... [50] dyskretnego…y…y blok Formatted ... [51]

VE4001S3T1B2

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 120Vac, izolowana, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

Deleted: wejścia ... [52] dyskretnego…blok …niowy Formatted ... [53]

VE4001S3T2B1

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 120Vac, styk beznapięciowy, przyłącze I/O

Deleted: wejścia dyskretnego…blok Formatted

VE4001S3T2B2

Karta wejść dyskretnych: 8 kanałów, 120Vac, styk beznapięciowy, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

Deleted: wejścia ... [56] dyskretnego…blok …niowy Formatted ... [57]

VE4002S1T1B1

Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, izolowana, przyłącze I/O

Deleted: wejścia dyskretnego…blok Formatted

VE4002S1T1B2

Karta wyjść dyskretnych: 8 Kanałów, 24Vdc, Izolowane, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

Deleted: wejścia ... [60] dyskretnego…blok …niowy Formatted ... [61]

VE4002S1T1B3

Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, izolowana, 16-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O

Deleted: wyjścia dyskretnego…blok Formatted

... [62]

VE4002S1T2B1

Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, układ high side, przyłącze I/O

Deleted: wyjścia dyskretnego…y…y Formatted

... [64]

VE4002S1T2B2

Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, układ high side, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

VE4002S1T2B3

Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów, 24Vdc, układ high side, 16- pinowe przyłącze wielowtykowe I/O

Deleted: wyjścia ... [66] dyskretnego…blok …niowy Formatted ... [67]

... [54] ... [55]

... [58] ... [59]

... [63]

... [65]

Deleted: wyjścia dyskretnego…blok Formatted

... [68]

Deleted: wyjścia

... [70]

Deleted: ¶

... [69]


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 27 z 28

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt Deleted: 5

TM

Informacje dotyczące zamawiania (c.d.) VE4002S1T2B4 Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów 24Vdc, układ high side, 10-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O VE4002S1T2B5 Karta wyjść dyskretnych, 32 kanały 24Vdc, układ high side, przyłącze I/O VE4002S1T2B6 Karta wyjść dyskretnych, 32 kanały 24Vdc, układ high side, 40-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O VE4002S2T1B1 Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów 115/230Vac, izolowana, przyłącze I/O

Formatted: Centered Formatted Table Deleted: wyjścia dyskretnego…y…y blok…przyłączeniowy

Deleted: wyjścia dyskretnego…blok …niowy ... [72] Formatted: Centered

VE4002S2T1B2 Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów 115/230Vac, izolowana, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

Deleted: wyjścia dyskretnego…y…y blok…przyłączeniowy

VE4002S2T2B1 Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów 115/230Vac, układ high side, przyłącze I/O

Formatted: Centered

VE4002S2T2B2 Karta wyjść dyskretnych: 8 kanałów 115/230Vac, układ high side, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

... [71]

Formatted: Centered

... [73]

Deleted: wyjścia dyskretnego…blok …niowy ... [74] Formatted: Centered

VE4003S2B1

Karta wejść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, przyłącze I/O

Deleted: wyjścia dyskretnego…blok Formatted: Centered

VE4003S2B2

Karta wejść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, przyłącze I/O

VE4003S2B3

Karta wejść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, 4-przewodowe przyłącze I/O

Deleted: wyjścia ... [76] dyskretnego…blok …niowy Formatted: Centered

VE4003S2B4

Karta wejść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, 16-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O

VE4003S2B5

Karta wejść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, 24-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O

Deleted: wejścia …ego…blok ... [78] niowy Formatted: Centered

VE4003S2B6

Karta wejść analogowych: 16 kanałów 4-20 mA, HART, przyłącze I/O

Deleted: wejścia ... [79] analogowego…blok …niowy Formatted: Centered

VE4003S4B1

Karta wejść analogowych: 8 kanałów, zakresy mV, przyłącze I/O

Deleted: wejścia ... [80] analogowego…y…blok …niowy Formatted: Centered

VE4003S5B1

Karta wejść analogowych: 8 kanałów, termopara, przyłącze CJC

Deleted: wejścia analogowego…y…y Formatted: Centered

... [81]

Deleted: wejścia analogowego…y…y Formatted: Centered

... [82]

Deleted: wyjścia dyskretnego…blok Formatted: Centered

... [75]

... [77]

Deleted: wejścia ... [83] analogowego…blok …niowy Formatted: Centered Deleted: wejścia ... [84] analogowego…blok …niowy Formatted: Centered Deleted: wejścia ... [85] analogowego…blok …niowy

Deleted: ¶


Deleted: charakterystyki

Karta katalogowa Classic I/O Czerwiec 2007—Strona 28 z 28

Deleted: 5 Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

TM

Informacje dotyczące zamawiania (c.d.) Formatted: Centered

VE4003S6B1

Karta wejść analogowych: 8 kanałów, RTD, przyłącze RTD

VE4003S7B1

Karta wejść izolowanych, 4 izolowane kanały dla T/C, RTD, mV, lub Voltów, listwa zaciskowa wejść izolowanych

Deleted: wejścia analogowego…blok …niowy ... [86]

VE4005S2B1

Karta wyjść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, przyłącze I/O

Deleted: cia…e…go…mv…wo ltów…wejścia …ego ... [87]

VE4005S2B2

Karta wyjść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, przyłącze I/O z bezpiecznikiem

Formatted: Centered

VE4005S2B3

Karta wyjść analogowych: 8 kanałów 4-20 mA, HART, 16-pinowe przyłącze wielowtykowe I/O

Deleted: wyjścia …ego…blok niowy ... [88]

Formatted Table

Formatted: Centered

Formatted: Centered

(dc = prąd stały, ac = prąd przemienny, T/C = Termopara, RTD = czujnik RTD)

Warunki wstępne Dla kart 4-kanałowych z izolowanym kanałami i dla 16-kanałowych kart AI wymagany jest system DeltaV 7.3.

Emerson Process Management Sp. z o.o. Konstruktorska 11a 02-673 Warszawa T: 22 45 89 200 F: 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl, info.pl@emersonprocess.pl www.EasyDeltaV.com/reach W przypadku zastosowań w zakresie energetyki, wody i ścieków prosimy kontaktować się z Emerson Process Management Power and Water Solutions: T: 22 45 89 101 www.emersonprocess-powerwater.com © Emerson Process Management 1996—2007 Wszelkie prawa zastrzeżone. DeltaV, projekt DeltaV, SureService, projekt SureService, SureNet, projekt SureNet i PlantWeb są markami jednej ze spółek grupy Emerson Process Management. Wszystkie inne marki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Treść niniejszej publikacji jest prezentowana wy łącznie dla celów informacyjnych i pomimo iż dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia dokładności prezentowanych informacji, to nie należy ich interpretować jako gwarancji lub rękojmi, wyraźnych lub domniemanych, dotyczących produktów lub usług opisanych w niniejszym opracowaniu lub ich użytkowania lub zastosowania. Warunki sprzedaży są określone przez nasze zasady i warunki, które udostępniamy na życzenie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub udoskonalania konstrukcji lub zmiany danych technicznych produktów w każdej chwili, bez powiadomienia.

Deleted: wyjścia …ego…blok niowy…wbudowanym ... [89] Formatted: Centered Deleted: wyjścia …ego…y…y blok…przyłączeniowy ... [90] Deleted: ej…karty i…ej…y…pod…w wersji ... [91]


Page 1: [1] Formatted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:47:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:41:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:24:00

Page 25: [4] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:24:00

Page 25: [5] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:25:00

Page 25: [5] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:25:00

Page 25: [6] Formatted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:26:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:25:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:27:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:27:00

Page 25: [10] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:27:00

Page 25: [11] Formatted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:28:00

Page 25: [12] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:27:00

Page 25: [12] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:28:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:27:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:28:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:32:00

Font: (Default) Arial, 8 pt Page 25: [2] Change

Formatted Table Page 25: [3] Formatted

Not Highlight Page 25: [4] Deleted

Listwa zaciskowa z wbudowanym

I/O 4-przewodowa listwa zaciskowa I/O

y

Not Highlight Page 25: [7] Deleted

wielowtykowy blok Page 25: [7] Deleted

niowy Page 25: [8] Formatted

Not Highlight Page 25: [9] Formatted

Not Highlight Page 25: [10] Deleted

wielowtykowy blok Page 25: [10] Deleted

niowy

Not Highlight Page 25: [12] Deleted

wbudowanym

y

wielowtykowy blok Page 25: [12] Deleted

niowy Page 25: [13] Deleted

wbudowanym Page 25: [13] Deleted

I/O


Page 25: [13] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:28:00

Page 25: [13] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:28:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:28:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:30:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:30:00

Page 25: [14] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:28:00

Page 25: [14] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:32:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:28:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:31:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:31:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Page 25: [17] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:31:00

Page 25: [17] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:32:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:31:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:32:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:31:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:31:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:31:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

y

wielowtykowy blok Page 25: [13] Deleted

niowy Page 25: [14] Deleted

wbudowanym Page 25: [14] Deleted

I/O

y

wielowtykowy blok Page 25: [14] Deleted

niowy Page 25: [15] Deleted

wbudowanym Page 25: [15] Deleted

I/O Page 25: [16] Formatted

Not Highlight y

wielowtykowy blok Page 25: [17] Deleted

niowy Page 25: [18] Formatted

Not Highlight Page 25: [19] Deleted

wbudowanym Page 25: [19] Deleted

I/O Page 25: [20] Formatted

Not Highlight Page 25: [21] Deleted

y wielowtykowy blok Page 25: [21] Deleted

niowy Page 25: [22] Formatted

Not Highlight Page 25: [23] Formatted

Not Highlight Page 25: [24] Formatted

Not Highlight


Page 25: [24] Formatted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:32:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:32:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:42:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:42:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:42:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:42:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:47:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:36:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:37:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:37:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:39:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:39:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:39:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:37:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:38:00

Not Highlight Page 25: [25] Formatted

Not Highlight Page 25: [26] Deleted

pinowy wielowtykowy blok przyłączeniowy Page 25: [27] Formatted

Not Highlight Page 25: [28] Deleted

pinowy wielowtykowy blok przyłączeniowy Page 25: [29] Formatted

Space Before: 0 pt, After: 0 pt Page 25: [30] Formatted

Space Before: 0 pt, After: 0 pt Page 25: [31] Formatted

Space Before: 0 pt Page 25: [32] Formatted

Space Before: 0 pt Page 1: [33] Formatted

Font: (Default) Arial, 8 pt Page 26: [34] Change

Formatted Table Page 26: [35] Formatted

Centered Page 26: [35] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [36] Deleted

cia Page 26: [36] Deleted

ego Page 26: [36] Deleted

owy Page 26: [36] Deleted

blok Page 26: [36] Deleted

niowy Page 26: [37] Formatted

Centered Page 26: [37] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [38] Deleted

wejścia Page 26: [38] Deleted


dyskretnego Page 26: [38] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:40:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:38:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:40:00

Page 26: [40] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:41:00

Page 26: [40] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:42:00

Page 26: [40] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:42:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:42:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:43:00

Page 26: [42] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:43:00

Page 26: [42] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:43:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:43:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:46:00

blok Page 26: [38] Deleted

niowy Page 26: [38] Deleted

wbudowanym Page 26: [39] Formatted

Centered Page 26: [39] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [40] Deleted

wejścia dyskretnego

y

y

blok przyłączeniowy Page 26: [41] Formatted

Centered Page 26: [41] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [42] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [42] Deleted

blok

ą

niowy Page 26: [43] Formatted

Centered Page 26: [43] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [44] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [44] Deleted


blok Page 26: [44] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:46:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:46:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:43:00

Page 26: [46] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:46:00

Page 26: [46] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:47:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:46:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:43:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:35:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 13:35:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:43:00

Page 26: [50] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:48:00

Page 26: [50] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:48:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

niowy Page 26: [44] Deleted

wbudowanym Page 26: [45] Formatted

Centered Page 26: [45] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [46] Deleted

wejścia dyskretnego

y

y blok Page 26: [46] Deleted

przyłączeniowy Page 26: [47] Formatted

Centered Page 26: [47] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [48] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [48] Deleted

blok Page 26: [48] Deleted

niowy Page 26: [49] Formatted

Centered Page 26: [49] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [50] Deleted

wejścia dyskretnego

y

y blok przyłączeniowy Page 26: [51] Formatted

Centered


Page 26: [51] Formatted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [52] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [52] Deleted

blok Page 26: [52] Deleted

niowy Page 26: [53] Formatted

Centered Page 26: [53] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [54] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [54] Deleted

blok Page 26: [54] Deleted

niowy Page 26: [54] Deleted

wbudowanym Page 26: [55] Formatted

Centered Page 26: [55] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [56] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [56] Deleted

blok Page 26: [56] Deleted

niowy Page 26: [57] Formatted

Centered Page 26: [57] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [58] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [58] Deleted

blok Page 26: [58] Deleted


niowy Page 26: [58] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Page 26: [64] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Page 26: [64] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:50:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:49:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

wbudowanym Page 26: [59] Formatted

Centered Page 26: [59] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [60] Deleted

wejścia dyskretnego Page 26: [60] Deleted

blok Page 26: [60] Deleted

niowy Page 26: [61] Formatted

Centered Page 26: [61] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [62] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 26: [62] Deleted

blok Page 26: [62] Deleted

niowy Page 26: [62] Deleted

wbudowanym Page 26: [63] Formatted

Centered Page 26: [63] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [64] Deleted

wyjścia dyskretnego

y

y blok Page 26: [64] Deleted

przyłączeniowy Page 26: [65] Formatted

Centered


Page 26: [65] Formatted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:50:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:50:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:51:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:53:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:53:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:55:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:54:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:44:00

Page 26: [70] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:53:00

Page 26: [70] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:53:00

Page 26: [70] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:53:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:53:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:57:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:00:00

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [66] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 26: [66] Deleted

blok Page 26: [66] Deleted

niowy Page 26: [67] Formatted

Centered Page 26: [67] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [68] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 26: [68] Deleted

blok Page 26: [68] Deleted

niowy Page 26: [68] Deleted

wbudowanym Page 26: [69] Formatted

Centered Page 26: [69] Formatted

Indent: Left: 0 cm, Hanging: 0,47 cm Page 26: [70] Deleted

wyjścia dyskretnego

y

y

blok Page 26: [70] Deleted

przyłączeniowy Page 27: [71] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 27: [71] Deleted

y


Page 27: [71] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:00:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:59:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:57:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:00:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:00:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:57:00

Page 27: [73] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:00:00

Page 27: [73] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:00:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:00:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:57:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:57:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:57:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

y blok Page 27: [71] Deleted

przyłączeniowy Page 27: [72] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 27: [72] Deleted

blok Page 27: [72] Deleted

niowy Page 27: [73] Deleted

wyjścia dyskretnego

y

y blok Page 27: [73] Deleted

przyłączeniowy Page 27: [74] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 27: [74] Deleted

blok Page 27: [74] Deleted

niowy Page 27: [75] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 27: [75] Deleted

blok Page 27: [75] Deleted

niowy Page 27: [75] Deleted

wbudowanym Page 27: [76] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 27: [76] Deleted


blok Page 27: [76] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:58:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:58:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:58:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:58:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:58:00

Page 27: [80] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:01:00

Page 27: [80] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:58:00

niowy Page 27: [77] Deleted

wyjścia dyskretnego Page 27: [77] Deleted

blok Page 27: [77] Deleted

niowy Page 27: [77] Deleted

wbudowanym Page 27: [78] Deleted

wejścia Page 27: [78] Deleted

ego Page 27: [78] Deleted

blok Page 27: [78] Deleted

niowy Page 27: [79] Deleted

wejścia analogowego Page 27: [79] Deleted

blok Page 27: [79] Deleted

niowy Page 27: [80] Deleted

wejścia analogowego

y

blok Page 27: [80] Deleted

niowy Page 27: [81] Deleted

wejścia analogowego


Page 27: [81] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Page 27: [81] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:59:00

Page 27: [82] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Page 27: [82] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:59:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:59:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 08:59:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:02:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:04:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:03:00

y

y blok Page 27: [81] Deleted

przyłączeniowy Page 27: [82] Deleted

wejścia analogowego

y

y blok Page 27: [82] Deleted

przyłączeniowy Page 27: [83] Deleted

wejścia analogowego Page 27: [83] Deleted

blok Page 27: [83] Deleted

niowy Page 27: [84] Deleted

wejścia analogowego Page 27: [84] Deleted

blok Page 27: [84] Deleted

niowy Page 27: [85] Deleted

wejścia analogowego Page 27: [85] Deleted

blok Page 27: [85] Deleted

niowy Page 28: [86] Deleted

wejścia analogowego Page 28: [86] Deleted


blok Page 28: [86] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:04:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:04:00

Page 28: [87] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:04:00

Page 28: [87] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:04:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:04:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:05:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:06:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:06:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:06:00

niowy Page 28: [87] Deleted

cia

e

go Page 28: [87] Deleted

mv Page 28: [87] Deleted

woltów Page 28: [87] Deleted

wejścia Page 28: [87] Deleted

ego Page 28: [88] Deleted

wyjścia Page 28: [88] Deleted

ego Page 28: [88] Deleted

blok Page 28: [88] Deleted

niowy Page 28: [89] Deleted

wyjścia Page 28: [89] Deleted

ego Page 28: [89] Deleted

blok Page 28: [89] Deleted

niowy Page 28: [89] Deleted

wbudowanym


Page 28: [90] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:07:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:07:00

Page 28: [90] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:07:00

Page 28: [90] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:08:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:07:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:09:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:12:00

Page 28: [91] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:09:00

Page 28: [91] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:12:00

Page 28: [91] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:12:00

Page 28: [91] Deleted

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:13:00

Krzysztof Kowalczyk

2007-08-22 09:13:00

wyjścia Page 28: [90] Deleted

ego

y

y blok Page 28: [90] Deleted

przyłączeniowy Page 28: [91] Deleted

ej Page 28: [91] Deleted

karty

i

ej

y

pod Page 28: [91] Deleted

w wersji

PDS_Classic_IO_06-2007_PL  

§ interfejs I/O składający się z karty I/O i listwy zaciskowej I/O; § szereg kart I/O analogowych i dyskretnych, umieszczonych w uniwersalne...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you