Page 1

Karta katalogowa PDS 71-Phosphate3047/rev.A Lipiec 2005

Model CFA3047

Analizator on-line fosforanów • JEDNOPRZYCISKOWA OSŁUGA. Jeden przycisk do uruchamiania, kalibracji i włączania do pracy on-line. • OPCJA WIELU STRUMIENI. Mierzy do sześciu strumieni próbek sekwencyjnie. • RUTYNOWA KONSERWACJA ZAJMUJE PIĘĆ MINUT NA KWARTAŁ. • ROZBUDOWANA DIAGNOSTYKA. Analizator monitoruje krytyczne funkcje i alarmuje użytkownika, kiedy występują problemy. • PRZYGOTOWANE REAGENTY I STANDARDY. Bez przygotowywania roztworów chemicznych i standaryzacji. Reagenty i standardy przychodzą od producenta gotowe do użycia.

APLIKACJE Model CFA3047 analizatora fosforanów jest przeznaczony do określania ortofosforanów w wodzie kotłowej.

CECHY I KORZYŚCI Prostota, łatwość użycia i niezawodność działania charakteryzują Model CFA3047 analizatora fosforanów. Umieść kodowane kolorami słomki w kodowanych kolorami butlach reagentów, umieść zerowe i standardowe słomki we właściwych butlach i naciśnij przycisk. Analizator automatycznie kalibruje się i rozpoczyna pracę. Kiedy pracuje, analizator uruchamia standard zerowy i pełnej skali dwa razy na tydzień. Rutynowa konserwacja jest prosta. Wymieniaj reagenty i standardy raz na kwartał. Wymieniaj pompę zaworową, klucz do niezawodności i łatwej konserwacji Modelu CFA3047 co roku. Całkowity czas konserwacji wynosi co najwyżej godzinę na rok. Używając opcjonalnego wbudowanego wybieraka strumieni, Model CFA3047 może mierzyć do sześciu strumieni sekwencyjnie. Pojedyncze wyjście analogowe jest w standardzie. Znacznik identyfikatora strumieni wskazuje początek każdej nowej próbki. Dostępna jest także opcja wielu wyjść, w której osobne wyjście analogowe jest przypisane do każdego strumienia próbki. W tej opcji każde wyjście zatrzymuje ostatnio zmierzoną wartość aż do odświeżenia. Model CFA3047 analizatora fosforanów posiada pompowy system dostarczania reagentów. Powietrze przyrządu potrzebne do przedmuchiwania systemu nie jest konieczne. Model 3047 używa stabilnego wcześniej zmieszanego czynnika redukującego. Nie ma potrzeby mieszania proszków i płynów przed użyciem reagentów. Model CFA3047 używa wsadowej techniki pomiarowej. Czas odświeżania wynosi 12 minut.


ZASADA DZIAŁANIA Sercem analizatora fosforanów CFA3047 jest pompa zaworowa. Pompa zaworowa posiada osobne elementy pompowania dla próbki, reagentów i standardów. Każdy element pompy składa się z chemicznie obojętnej membrany w otworze. Objętości otworów wynoszą 5 mL dla próbki i standardów oraz 0.2 mL dla reagentów. Pompa próżniowociśnieniowa wciąga i naciska na membranę. Próżnia powoduje wypełnienie komory. Ciśnienie wypycha ciecz z otworu do komory reakcyjnej. Zawory zwrotne zapobiegają przed powrotnym odpływem. Strumień pompowanego powietrza do komory reakcyjnej miesza próbkę i reagenty. Po upływie czasu reakcji, przereagowana próbka jest pompowana do komory pomiarowej. Światło o długości 660 nm z diody LED przechodzi przez próbkę, a fotodioda mierzy natężenie światła. Analizator automatycznie wylicza wartość absorpcji i przekłada wyniki na odczyt stężenia fosforanów. Po zakończeniu pomiaru, powtarzane przepływy świeżej próbki usuwają próbkę przereagowaną z komory pomiarowej i reakcyjnej.

SPECYFIKACJE Zakresy: 0-5 ppm, 0-10 ppm, 0-20 ppm, 0-25 ppm, i 0-50 ppm (jako PO4). Metoda: Fosforany są określane kolorymetrycznie jako kwas fosforomolibdenowy; długość komory zależy od zakresu pomiarowego. Analizator mierzy tylko ortofosforany. Metoda próbkowania: Wsadowa; odświeżanie co 12 minut. Dokładność: ±1% pełnej skali Granica detekcji: ±1% pełnej skali Standardy kalibracji: standard zerowy i pełnej skali dla każdego zakresu pomiarowego. Dokładność standardu pełnej skali wynosi ±1%. Automatyczna kalibracja: Zerowa i pełnej skali: co 72 godziny, trwa ok. 40 min. Zużycie reagentu: 5 L każdego reagentu na kwartał Zużycie standardu: 1 L standardu i 1 L roztworu bazowego na kwartał Wymagania próbki: Przepływ: 10-15 mL/min (minimum) Ciśnienie: <10 psig (<170 kPa) (zatyczka przepływu musi mieć ujście do atmosfery) Temperatura: 0-50°C (32-122°F) Filtr: zalecany 8 mikronowy filtr na wlocie próbki. Opcja wielu próbek: Do sześciu strumieni próbek, mierzone sekwencyjnie. Wyjście pojedyncze (standard): Wyjście odpowiada próbce aktualnie mierzonej. Znacznik identyfikacji strumienia na wykresie rejestratora wskazuje początek nowej próbki. Wiele wyjść (opcjonalnie): Każda próbka posiada swoje własne wyjście. Wyjście zatrzymuje ostatnio

2

Rosemount Analytical

zmierzoną wartość, kiedy analizator przechodzi do następnej próbki. Wyjścia: 4-20 mA lub 0-5 Vdc (nie izolowane). Izolowane wyjście jest opcjonalne. Wymagania na obciążenie dla wyjścia 4-20 mA: 450 Ω (minimum), 1200 Ω (maksimum). Wymagania na obciążenie dla wyjścia 0-5 Vdc: 10kΩ (minimum). Wyjścia nie są skalowalne. Zakres wyjść jest taki sam jak zakres pomiaru. Wyjście równoległe na drukarkę. Standardowe w przyrządzie wielostrumieniowym. Opcjonalne w przyrządzie jednostrumieniowym. Wyjście RS232C jest standardem w przyrządach wielostrumieniowych, opcjonalne w przyrządach z pojedynczym strumieniem. Alarmy: Ogólny: alarmy procesowe dla strumieni 1 do 6, detekcja nieszczelności, uszkodzenie diody LED oraz trwanie kalibracji. Strumień 1: osobne przekaźniki górnego I dolnego alarmu; styki są 2 A przy 250 Vac lub 3 A przy 30 Vdc; opóźnienie czasu on/off wynosi 1 min. Strumienie 2 do 6 (opcja wielu wyjść): jeden przekaźnik alarmu dla każdego strumienia; alarm może być skonfigurowany jako górny albo dolny; styki mają tylko wartości dc: 100 Vdc (maksimum), 10 VA (maksimum), 1.0A (maksimum), 0.5A (makismum - przełączany); opóźnienie czasu przełączania wynosi 1 min. Wyświetlacz: jednowierszowy LCD; 4 1/2 cyfry; odczyt w jednostkach stężenia. Dla opcji wielostrumieniowej, wyświetlacz pozostaje na ostatniej wartości, aż ustabilizuje się odczyt nowego strumienia.


Diody statusu LED: nieszczelność, błąd źródła LED, godziny pozostałe do konserwacji oraz trwanie kalibracji; dla analizatorów wielostrumieniowych diody statusu LED pokazują strumień próbki aktualnie włączony oraz strumień próbki dla którego dane są aktualnie wyświetlane. Środowisko: Zainstaluj w czystym, zadaszonym środowisku. Temperatura otoczenia: 10-45°C (50-113°F). Unikaj zmian temperatury większych niż ±5°C (10°F) w ciągu dwunastu godzin. Wilgotność: 5-95% (nieskondensowana). Nie do stosowania na zewnątrz. Wymiary: Wysokość szafki analizatora: 25.75’’ (654 mm) Wysokość szafki reagentów: 18.25’’ (464 mm) Szerokość: 18’’ (457 mm) w tym zawiasy Głębokość: 16’’ (406 mm) w tym tylne uchwyty montażowe Wymagania miejsca: Montaż na ścianie: potrzeba 18’’ (457 mm) z jednej strony do umożliwienia dostępu do tylnego panelu. potrzeba 12’’ (305 mm) po drugiej stronie na dostęp do panelu wejścia/wyjścia i próbnika przepływowego.

Montaż panelowy: potrzeba 12’’ (305 mm) po obydwu stronach, aby umożliwić dostęp do panelu wejścia/wyjścia i próbnika przepływowego. Masa: 53 kg. Do tego dochodzi do 27 kg pełnej masy reagentów i standardów. Masa analizatora w transporcie: 67 kg Masa reagentów w transporcie: 29 kg na trzy miesiące Zasilanie: Standard: 115 Vac (±10%), 60 Hz, 3A Opcjonalnie: 230 Vac (±10%), 50 Hz, 1.5A Zatwierdzenia agencji: EN 61010-1 EN 55011 EN 50082-1:92

INFORMACJE DO ZAMAWIANIA Model CFA3047 jest wsadowym analizatorem odpowiednim do określenia ortofosforanów w zakresie 0-5 ppm, 0-10 ppm, 0-20 ppm, 0-25 ppm i 0-50 ppm (jako PO4). Zakres musi być określony w czasie zamawiania. Pojedyncze nieizolowane wyjście jest standardem. Izolowane wyjścia oraz wiele wyjść (jedno wyjście dla każdego strumienia próbki) są dostępne jako opcje i muszą być określone w czasie zamawiania. 115 Vac, 60 Hz jest standardem; 230 Vac, 50 Hz musi być określone w czasie zamawiania. Analizator jest dostarczany z trzymiesięcznym zapasem reagentów i standardów. MODEL CHEMPURE ANALIZATOR PRZEPŁYWOWY KOD OPIS 185-A002-01C Ciągły analizator fosforanów, pojedynczy strumień, pojedyncze wyjście. Określ zakres, izolację wyjścia i wymagania zasilania. 185-A002-02C Ciągły analizator fosforanów, dwa strumienie. Określ zakres, izolację wyjścia. pojedyncze wyjście lub wiele wyjść i wymagania zasilania. 185-A002-03C Ciągły analizator fosforanów, trzy strumienie. Określ zakres, izolację wyjścia. pojedyncze wyjście lub wiele wyjść i wymagania zasilania. 185-A002-04C Ciągły analizator fosforanów, cztery strumienie. Określ zakres, izolację wyjścia. pojedyncze wyjście lub wiele wyjść i wymagania zasilania. 185-A002-05C Ciągły analizator fosforanów, pięć strumieni. Określ zakres, izolację wyjścia. pojedyncze wyjście lub wiele wyjść i wymagania zasilania. 185-A002-06C Ciągły analizator fosforanów, sześć strumieni. Określ zakres, izolację wyjścia. pojedyncze wyjście lub wiele wyjść i wymagania zasilania.. 185-A002-01C

3

0 - 5 ppm izolowane wyjście pojedyncze wyjście

Rosemount Analytical

115 Vac

60 Hz PRZYKŁAD


CZĘŚCI I AKCESORIA KOD 185-3047-67C 185-3047-61C 185-3047-70C 185-3047-30C 185-3047-66C 180-1341-08

OPIS Zestaw reagentów na zakres 0-5 ppm. Zawiera trzymiesięczny zapas standardów i reagentów. Zestaw reagentów na zakres 0-10 ppm. Zawiera trzymiesięczny zapas standardów i reagentów. Zestaw reagentów na zakres 0-20 ppm. Zawiera trzymiesięczny zapas standardów i reagentów. Zestaw reagentów na zakres 0-25 ppm. Zawiera trzymiesięczny zapas standardów i reagentów. Zestaw reagentów na zakres 0-50 ppm. Zawiera trzymiesięczny zapas standardów i reagentów. Jednorazowy wkład do filtru (do panelu przepływowego)

UWAGA: Aby zamówić roczną umowę serwisową reagentów i pompy zaworowej, która zawiera wymianę pompy zaworowej, zamów po cztery zestawy z części. Zamienna pompa zaworowa jest dostarczana po rocznym okresie od zakupu. Klient zwraca starą pompę do klienta celem konserwacji.

MOŻLIWOŚĆ ZAMAWIANIA ON-LINE NA NASZEJ STRONIE WWW

http://www.raihome.com Specyfikacje mogą się zmienić bez powiadamiania.

Emerson Process Management Rosemount Analytical Inc. 2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 USA Tel: (949) 757-8500 Fax: (949) 474-7250 http://www.raihome.com © Rosemount Analytical Inc. 2005

PDS_CFA3047_71-Phosphate3047_A_2005-07_PL  

Model CFA3047 analizatora fosforanów jest przeznaczony do określania ortofosforanów w wodzie kotłowej. APLIKACJE CECHY I KORZYŚCI Karta kata...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you