Page 1

Karta katalogowa PDS 71-320HP Marzec 2000

Model 320 HP Czujnik do pomiaru pH wody o wysokiej czystości • ODPORNA NA KOROZJĘ I CHRONIĄCA

PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKA KONSTRUKCJA umożliwia montaż w każdych warunkach.

• KONSTRUKCJA CZUJNIKA zapewnia

dokładne i stabilne pomiary pH w wodzie o wysokiej czystości.

• ELEKTRONICZNIE EKRANOWANA SZKLANA ELEKTRODA zabezpiecza przed szumami związanymi z ładunkami elektrostatycznymi.

• STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: przepływomierz i zawór iglicowy dla zapewnienia dokładnych i stabilnych pomiarów.

• WYPOSAŻONA W UCHWYT do trzymania elektrod w czasie kalibracji.

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE Czujnik 320HP Rosemount Analytical do pomiaru pH w wodzie o wysokiej czystości, gdzie zawartość substancji przewodzącej jest bardzo mała (przewodność medium poniżej 50 µS/cm).

Zestaw pomiarowy zamontowany jest na płycie wykonanej z ABS, która może być zamontowana na ścianie lub przy użyciu odpowiednich uchwytów na 2-calowej rurze.

Wymóg ten jest spełniony w czujniku 320HP dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji elektrody odniesienia i łącznika elektrolitycznego.

Oporność elektryczna wody o wysokiej czystości jest bardzo wysoka. Tego rodzaju ciecze mogą generować znaczący ładunek elektrostatyczny podczas przepływu po nieprzewodzącej (plastykowej) powierzchni.

Zestaw pomiarowy składa się z: - komory przepływowej wykonanej z 316 SST, - elektrody szklanej, - elektrody referencyjnej dwustopniowej specjalnej konstrukcji łacznikiem elektrolitycznym, - termoelementu, - przepływomierza, - zaworu iglicowego, - wodoszczelnej puszki połączeniowej z opcjonalnie zamontowanym przedwzmacniaczem.

Ten ładunek elektrostatyczny musi zostać odprowadzony do ziemi w odpowiedni sposób; w przeciwnym wypadku ładunek ten zbiera się na elektrodzie pH o wysokiej impedancji i powoduje zakłócenia pomiarów. Odpowiednie odprowadzenie ładunku elektrostatycznego w czujniku model 320PH zapewnia dobrze uziemiona metalowa komora przepływowa. Komora ta spełnia także rolę ekranu chroniącego przed wpływem zewnętrznych zakłóceń od przewodów zasilających, urządzeń elektrycznych o dużym poborze mocy oraz im podobnych.


ZASADA DZIAŁANIA

DANE TECHNICZNE

Dokładność pomiarów wartości pH w wodzie o wysokiej czystości zależy od stabilności potencjału łącznika elektrody odniesienia. Jego konstrukcja zapewnia minimalne zmiany potencjału łącznika spowodowane przez zmieniające się natężenie przepływu wody o wysokiej czystości przez powierzchnię łącznika. Przepływomierz i zawór iglicowy służą do zapewnienia stałego, niewielkiego przepływu medium mierzonego, co zapewnia stały potencjał elektrody odniesienia.

Rodzaj czujnika: przepływowy. Materiał części zwilżanych: Kynar, Buna-N, szkło, stal nierdzewna, ABS, Teflon2, Viton2, Polipropylen. Zakres pomiarowy: od 0 do 14 pH. Temperatura próbki: od 4 C 71 C. Wymagane ciśnienie próbki: 35-70 kPa(g) Natężenie przepływu próbki: stałe w zakresie od 3,03 do 9,1 l/h Przyłącza procesowe: 1/4" zaciskowe. Elektroda odniesienia: Uszczelniona o dwustopniowym łączniku elektrolitycznym. Elektroda pomiarowa: Szklana, GPHT (0-14 pH). Liniowość pomiaru pH: 0-2 pH 97%, 2-12 pH 99%, 12-13 pH 96%, 13-14 pH 92% Masa / Masa wysyłkowa: 4.4 kg / 5.0 kg 2

Teflon i Viton są zastrzeżonymi znakami towarowymi E.I. duPont de Nemours & Co.

MILIMETRY OKOŁO

CALE

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA

WEJŚCIE KABLOWE 3/4“ FPT

PŁYTA M0NTAŻOWA Z ABS O GRUBOŚCI 1/4“

WYCIĘCIE MONTAŻOWE

WYLOT PRÓBKI 1/4“ ZACISKOWE (KYNAR)

PODWÓJNE ZŁĄCZE

ELEKTRODA ODNIESIENIA O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI

ELEKTRODA

1

UZIEMIENIE

TERMOELEMENT

PRZEPŁYWOMIERZ 0.5-4.0 GPH

1

Dostarczane rozłączone. Użytkownik instaluje i podłącza zasilanie

ZAWÓR IGLICOWY PÓŁKA NA ELEKTRODY

WLOT PRÓBKI 1/4“ ZACISKOWE (KYNAR)

SPOSÓB MONTAŻU I RYSUNKI WYMIAROWE DLA OPCJI 50, 54, 55 i 56

2 Rosemount Analytical

1


MILIMETRY CALE OKOŁO

PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA

PŁYTA M0NTAŻOWA Z ABS O GRUBOŚCI 1/4“

WYCIĘCIE MONTAŻOWE

PODWÓJNE ZŁĄCZE

WYLOT PRÓBKI 1/4“ ZACISKOWE (KYNAR)

ELEKTRODA ODNIESIENIA O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI

ELEKTRODA

1

UZIEMIENIE

TERMOELEMENT

1

ZAWÓR IGLICOWY PÓŁKA NA ELEKTRODY

PRZEPŁYWOMIERZ 0.5-4.0 GPH

1

WLOT PRÓBKI 1/4“ ZACISKOWE (KYNAR)

Dostarczane rozłączone. Użytkownik instaluje i podłącza zasilanie

SPOSÓB MONTAŻU I RYSUNKI WYMIAROWE DLA OPCJI 57

Rosemount Analytical 3


INFORMACJE O ZAMAWIANIU Przepływowy czyjnik do pomiaru pH wody o wysokiej czystości model 320HP (przewodność wody <50 µS/cm). Czujnik zbudowany jest z: komory przepływowej wykonanej ze stali nierdzewnej 316, elektrody odniesienia Kynar z dwustopniowym łącznikiem elektrolitycznym o specjalnej elektrodzie szklanej pH, termoelementu i skrzynki przyłączeniowej z opcjonalnie wbudowanym przedwzmacniaczem. Po stronie wlotowej komory wejściowej znajduje się przepływomierz i zawór iglicowy do pomiaru przepływu medium mierzonego. Wszystkie elementy są zamocowane na płycie z ABS przystosowanej do montażu naściennego lub na rurze. Może współpracować z większością przetworników pH i analizatorów Rosemount.

Model 320HP

PRZEPŁYWOWA GŁOWICA DO POMIARU pH WODY O WYSOKIEJ CZYSTOŚCI

Kod 10

Elektroda pomiarowa Ogólnego stosowania pH

Kod

Przedwzmacniacz, termoelement (należy wybrać jedną z opcji)

50

Przedwzmacniacz, 3K do współpracy z przetwornikiem 1181pH

54

Przedwzmacniacz, Pt100 współpracy z modelami do 1054A/B, 2054 i 2081

55

Brak przedwzmacniacza, Pt100 do współpracy z modelami 54, 3081, 81, 2081, 4081, 1055

56

Przedwzmacniacz, Pt100 do współpracy z SCL-P

57

Przedwzmacniacz, Pt100 do współpracy z modelem 2700

58

Przedwzmacniacz, Pt100 do współpracy z modelami 54, 1055, 81, 3081, 4081

Kod

Opcje

30

Zestaw do montażu na rurze 2"

40 Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej (podać oznakowanie) Typowy numer zamówieniowy: 320HP 10 50 30

UWAGA: Przy zamówieniu czujnika należy uwzględnić kabel połączeniowy odpowiedni do współpracującego analizatora/przetwornika: NUMER CZĘŚCI # 9200000

OPIS (BELDEN 8722) do opcji 50, 54, 4 żyłowy ekranowany

661-646983

Do opcji 55; 4 żyłowy, 1 współosiowy

661-892884

Do opcji 56; 7 żyłowy

661-898695 9200273

Do opcji 57; 5 żyłowy do modelu 2700 Do dyspozycji 58; 10 żyłowy

FISHER ROSEMOUNT Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa tel.: +4822 548 52 00, fax: +4822 548 52 31 http://www.emersonprocess.pl

PDS_320HP_PDS 71-320HP_2000-03_PL  

• KONSTRUKCJA CZUJNIKA zapewnia • ODPORNA NA KOROZJĘ I CHRONIĄCA PRZED WPŁYWAMI ŚRODOWISKA KON- STRUKCJA umooliwia montaa w kaadych warunkac...

Advertisement