Page 1

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

World Class 3000 Analizator tlenu z inteligentnym przetwornikiem polowym IFT 3000

http://www.processanalytic.com


Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ISTOTNE ZALECENIA! Rosemount Analytical projektuje, wytwarza i testuje swoje produkty, aby spełnić wymagania wielu narodowych i międzynarodowych standardów. Ponieważ urządzenia te są zaawansowanymi technologicznie produktami należy je prawidłowo instalować, obsługiwać i konserwować, aby zapewnić im ciągła pracę w ich normalnych warunkach. Poniższe instrukcje powinny zostać przyswojone i dodane do Państwa programu bezpieczeństwa podczas instalowania, obsługi i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może być przyczyną jednej z następujących sytuacji : utraty życia, zranienia pracownika, uszkodzenia mienia, uszkodzenia przyrządu i utratę gwarancji. •

Przeczytaj całą instrukcję przed instalowaniem, rozpoczęciem pracy z przyrządem i serwisowaniem. Jeśli ta instrukcja nie jest właściwa prosimy zadzwonić na numer +22 54 85 200 i właściwa instrukcja zostanie Państwu przesłana.

Jeśli coś jest dla Państwa niezrozumiałe w tej instrukcji prosimy o kontakt z przedstawicielami firmy Emerson Process Management celem wyjaśnienia

Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji

Należy poinformować i przeszkolić cały personel na temat prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu.

Należy zainstalować sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w poniższej instrukcji i zgodnie z lokalnymi zasadami i standardami. Każde urządzenie należy podłączyć do właściwych źródeł ciśnienia i prądu.

Aby zapewnić prawidłową eksploatację do instalowania, obsługi, aktualizowania, programowania i konserwacji należy zatrudnić wykwalifikowany personel.

Kiedy wymagane są części zamienne, należy sprawdzić, czy wykwalifikowany personel używa części zamiennych określonych przez Rosemount Analytical. Części nieznanego pochodzenia oraz procedury mogą wpłynąć na pogorszenie warunków pracy przyrządu i spowodować zagrożenie w miejscu pracy. Mogą to być pożary, zwarcia elektryczne lub nieprawidłowe działanie.

Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwiczki przyrządu są zamknięte i zabezpieczone pokrywami, za wyjątkiem konserwacji przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec zwarciom elektrycznym i zranieniu personelu.

OSTRZEŻENIE Jeśli uniwersalny komunikator HART® model 275 jest używany z tymi przetwornikami, oprogramowanie modelu 275 może wymagać modyfikacji. Jeśli potrzebne są modyfikacje oprogramowania należy skontaktować się z lokalnym serwisem Emerson Process Management lub Punktem Obsługi Klienta pod numerem 1-800-654-7768.

Emerson Process Management Rosemount Analytical Inc. Process Analytic Division 1201 N. Main St. Orrville, OH 44667-0901 T (330) 682-9010 F (330) 684-4434 e-mail: gas.csc@EmersonProcess.com

http://www.processanalytic.com


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SPIS TREŚCI WSTĘP .......................................................................................................................P-1 Definicje.......................................................................................................................P-1 Instrukcje bezpieczeństwa............................................................................................P-2 Słownik terminów .........................................................................................................P-3 Przewodnik szybkiego startu ........................................................................................P-6 1-0 1-1 1-2

OPIS I SPECYFIKACJA ..............................................................................................1-1 Wykaz elementów typowego systemu (zawartość pakietu) ...........................................1-1 Przegląd systemu.........................................................................................................1-2

2-0 2-1 2-2 2-3 2-4

INSTALACJA ..............................................................................................................2-1 Instalacja analizatora tlenu (sonda) ..............................................................................2-1 Instalacja inteligentnego przetwornika polowego (IFT) ..................................................2-9 Instalacja zasilacza grzejnika .......................................................................................2-14 Instalacja sekwensera gazowego do kalibracji wielu sond.............................................2-22

3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6

SETUP.........................................................................................................................3-1 Przegląd ......................................................................................................................3-1 Konfiguracja wyjścia analogowego ...............................................................................3-1 Ustawianie parametrów kalibracji .................................................................................3-1 Ustawianie poziomów alarmu O2 .................................................................................3-2 Konfiguracja obliczeń wydajności .................................................................................3-2 Konfiguracja wyjść przetworników ................................................................................3-2

4-0 4-1 4-2

KALIBRACJA..............................................................................................................4-1 Kalibracja wyjścia analogowego ...................................................................................4-1 Kalibracja systemu .......................................................................................................4-1

5-0 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9

Praca z interfejsem użytkownika (GUI) .....................................................................5-1 Przegląd ......................................................................................................................5-1 Wyświetlacz i sterowanie wersji Deluxe IFT .................................................................5-2 Klawisz pomocy ...........................................................................................................5-3 Linia statusu.................................................................................................................5-3 Schemat menu systemu...............................................................................................5-3 Główne menu...............................................................................................................5-3 Podmenu danych sondy ...............................................................................................5-3 Podmenu kalibracji O2 ..................................................................................................5-4 Podmenu Setup ...........................................................................................................5-4

6-0 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6 6-7 6-8

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK ...................................................................6-1 Przegląd ......................................................................................................................6-1 Specjalne uwagi do wykrywania i usuwania usterek......................................................6-1 Wykrywanie i usuwanie usterek w systemie..................................................................6-1 Problemy z grzejnikiem ................................................................................................6-3 Problemy z komorą ......................................................................................................6-5 Problemy z IFT.............................................................................................................6-7 Problemy z MPS ..........................................................................................................6-8 Problemy z prawidłowością działania(podejrzana odpowiedź procesowa) .....................6-9

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

i


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

7-0

ZWROT MATERIAŁU ..................................................................................................7-1

8-0

DODATKI ....................................................................................................................8-1 Dodatek A ....................................................................................................................A-1 Dodatek B ....................................................................................................................B-1 Dodatek D....................................................................................................................D-1 Dodatek E ....................................................................................................................E-1 Dodatek J.....................................................................................................................J-1

SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Rys. 2. Rys. 1-1. Rys. 1-2. Rys. 1-3. Rys. 2-1. Rys. 2-2. Rys. 2-3. Rys. 2-4. Rys. 2-5. Rys. 2-6. Rys. 2-7. Rys. 2-8. Rys. 2-9. Rys. 2-10. Rys. 2-11. Rys. 2-12. Rys. 2-13. Rys. 2-14. Rys. 2-15. Rys. 2-16. Rys. 2-17. Rys. 2-18. Rys. 2-19. Rys. 2-20. Rys. 4-1. Rys. 4-2. Rys. 4-3. Rys. 4-4. Rys. 5-1. Rys. 5-2.

Kompletny system World Class 3000.......................................................................P-5 Połączenia kablowe systemu World Class 3000 bez HPS i MPS .............................P-8 Typowy pakiet systemu ...........................................................................................1-1 Instalacja typowego systemu...................................................................................1-5 Typowe zastosowanie World Class 3000 z inteligentnymi przetwornikami polowymi 1-6 Instalacja sondy ......................................................................................................2-2 Orientacja opcjonalnego V-deflektora ......................................................................2-7 Zestaw powietrza, połączenia powietrza na obiekcie ..............................................2-8 Widok inteligentnego przetwornika polowego (IFT) .................................................2-9 Konfiguracja łączników na płycie zasilacza ..............................................................2-10 Prowadzenie przewodu sygnałowego ......................................................................2-11 Łączniki na płycie zasilacza IFT...............................................................................2-12 Połączenia kablowe Systemów IFT bez HPS..........................................................2-13 Konfiguracja łączników na płycie mikroprocesora ....................................................2-14 Płyta mikroprocesora IFT ........................................................................................2-15 Konfiguracja łączników płyty połączeń .....................................................................2-16 Połączenia wyjścia płyty połączeń IFT .....................................................................2-16 Widok zasilacza grzejnika .......................................................................................2-17 Widok połączeń kablowych pełnego systemu IFT 3000 z HPS (arkusz 1z 2)............2-18 Połączenia kablowe zasilacza grzejnika ..................................................................2-20 Etykiety wyboru łączników .......................................................................................2-21 Łączniki na płycie głównej HPS ...............................................................................2-21 Moduł MPS .............................................................................................................2-22 Połączenia gazowe MPS.........................................................................................2-23 Połączenia kablowe sondy MPS..............................................................................2-24 Typowy schemat kalibracji.......................................................................................4-4 Przenośny zestaw gazów kalibracyjnych Rosemounta.............................................4-5 Typowy schemat kalibracji przenośnej.....................................................................4-6 Typowy system automatycznej kalibracji .................................................................4-7 Wersja deluxe IFT - Wyświetlacze i sterowanie........................................................5-2 Schemat menu........................................................................................................5-5

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

ii


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SPIS TABEL Tabela 4-1. Tabela 5-1. Tabela 5-2. Tabela 5-3. Tabela 5-4. Tabela 5-5. Tabela 5-6. Tabela 6-1. Tabela 6-2. Tabela 6-3. Tabela 6-4. Tabela 6-5. Tabela 6-6.

Parametry automatycznej kalibracji .........................................................................4-8 Przykładowe komunikaty pomocy............................................................................5-3 Główne menu..........................................................................................................5-3 Podmenu PROBE DATA (dane sondy)....................................................................5-4 Podmenu CALIBRATE O2 (Kalibracja tlenu).............................................................5-10 Podmenu SETUP....................................................................................................5-12 Stałe sprawności .....................................................................................................5-14 Kody statusu IFT .....................................................................................................6-2 Wykrywanie i usuwanie usterek grzejnika ................................................................6-3 Wykrywanie i usuwanie usterek komory ..................................................................6-5 Wykrywanie i usuwanie usterek IFT.........................................................................6-7 Wykrywanie i usuwanie usterek MPS ......................................................................6-8 Wykrywanie i usuwanie usterek z prawidłowością odczytu.......................................6-9

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

iii


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

UWAGA! Tylko jedna sonda może być kalibrowana w jednym czasie. Kalibracje sond muszą być odpowiednio zaplanowane w zastosowaniach wielosondowych.

WSTĘP Celem tego rozdziału jest dostarczenie podstawowych informacji na temat elementów analizatora tlenu World Class 3000, jego funkcji, instalacji i konserwacji. Ta instrukcja zawiera wszelkie informacje na temat analizatora tlenu World Class 3000. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z rozdziałami podającym podstawowe dane oraz o instalacji przed zainstalowaniem monitora emisji. Wstęp przedstawia podstawowe zasady działania analizatora tlenu wraz z charakterystykami pracy i elementów. Pozostałe rozdziały zawierają szczegółowe procedury i informacje niezbędne do prawidłowego zainstalowania i serwisowania analizatora tlenu.

DEFINICJE Poniżej przedstawiono definicje OSTRZEŻENIA, PRZESTROGI i UWAGI znajdujących się w tej publikacji.

OSTRZEŻENIE Wskazuje pracę lub procedurę konserwacyjną, praktykę, warunek, zdanie, itp. Jeśli nie będzie przestrzegana może spowodować zranienie, śmierć lub zagrożenie dla personelu.

PRZESTROGA Wskazuje pracę lub procedurę konserwacyjną, praktykę, warunek, zdanie, itp. Jeśli nie będzie przestrzegana może spowodować uszkodzenie sprzętu lub utratę wydajności.

UWAGA Wskazuje istotną procedurę operacyjną, warunek lub zdanie. ZACISK UZIEMIENIA ZACISK PRZEWODU ZABEZPIECZAJĄCEGO RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM OSTRZEŻENIE: ODNOSI SIĘ DO INSTRUKCJI

UWAGA DO UŻYTKOWNIKÓW Liczba w prawym dolnym rogu każdego rysunku w tej publikacji jest ręcznym numerem rysunku. Nie jest to numer części, ani związane technicznie z rysunkiem.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-1


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DO POŁĄCZEŃ KABLOWYCH I INSTALOWANIA PRZYRZĄDU Poniższe instrukcje bezpieczeństwa mają zastosowanie szczególnie do wszystkich państw członków Unii Europejskiej. Należy się do nich ściśle stosować, aby zapewnić zgodność z dyrektywą niskiego napięcia. Państwa nie będące członkami Unii Europejskiej także powinny stosować się do poniższych zaleceń jak również do lokalnych uregulowań. 1. Odpowiednie połączenia uziemienia powinny być wykonane do wszystkich punktów uziemienia, wewnętrznych i zewnętrznych. 2. Po instalacji lub usunięciu usterki wszystkie pokrywy zabezpieczające i uziemienia powinny być założone. Integralność wszystkich zacisków uziemienia musi być utrzymywana cały czas. 3. Główne przewody zasilające powinny spełniać wymagania IEC227 lub IEC245. 4. Wszystkie przewody powinny być odpowiednie do zastosowania w temperaturze otoczenia większej niż 75°C. 5. Wszystkie dławiki kabli powinny mieć takie wymiary, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie kabli. 6. Aby zapewnić bezpieczną pracę urządzenia, połączenie do głównego zasilania powinno być wykonane przez wyłącznik automatyczny, który odłączy wszystkie obwody przewodzące na wypadek awarii. Wyłącznik automatyczny może także zawierać izolowany wyłącznik do ręcznego wyłączania. Jeśli nie, to musi być wprowadzony inny sposób odłączenia urządzenia od zasilania i wyraźnie oznaczony. Wyłączniki automatyczne lub ręczne muszą być zgodne ze standardem takim jak IEC947. Wszystkie przewody muszą spełniać lokalne standardy. 7. Tam gdzie przyrząd lub pokrywy są oznaczone takim symbolem jak z prawej strony, niebezpieczne napięcie może znajdować się pod spodem. Te pokrywy powinny być zdejmowane tylko kiedy zasilanie jest odłączone od przyrządu — i tylko przez wyszkolony personel serwisowy. 8. Tam gdzie przyrząd lub pokrywy są oznaczone takim symbolem jak z prawej strony, niebezpieczeństwo grozi od gorących powierzchni pod spodem. Te pokrywy powinny być tylko zdejmowane przez wyszkolony personel serwisowy i po odłączeniu zasilania od przyrządu. Pewne powierzchnie mogą pozostać gorące w dotyku. 9. Tam gdzie przyrządy są oznaczone takim przyrządem jak z prawej strony, należy odnieść się do instrukcji operatora po szczegółową procedurę. 10. Wszystkie symbole graficzne użyte w tej instrukcji pochodzą z jednego z następujących standardów: EN61010-1, IEC417 lub ISO3864.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SŁOWNIK TERMINÓW Ekran ścierny Opcjonalny element. który ekranuje sondę od cząsteczek o dużej prędkości odrywanych w strumieniu gazu spalinowego. Automatyczna Kalibracja Automatyczna kalibracja może być wykonywana tylko jeśli system jest wyposażony w sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond MPS 3000. Kiedy kalibracja jest uruchamiana przez operatora lub przez IFT w zaplanowanym okresie, wszystkie działania kalibracyjne są wykonywane przez IFT. MPS przełącza gazy kalibracyjne pod kontrolą IFT. Kalibracja Proces pomiaru gazów o znanym stężeniu i porównanie tego znanego stężenia do rzeczywistej wartości wskazywanej przez przyrząd. Po odczytaniu gazów kalibracyjnych, IFT automatycznie ustawia nachylenie i stałą krzywej kalibracji, aby zapewnić prawidłowy odczyt wartości O2 procesowego. Kompensacja zimnego złącza Metoda kompensacji małego napięcia wytwarzanego przy złączu przewodów termopary w skrzynce połączeniowej sondy. Martwe pasmo Zakres, w którym sygnał może zmieniać się bez zmiany odpowiedzi. W IFT 3000, martwe pasmo jest używane, aby zapobiec cyklicznemu załączaniu i wyłączaniu alarmu w pobliżu poziomu alarmowego. GUI General User Interface. GUI jest interfejsem operatora dla IFT 3000. HART Protokół komunikacyjny korzystający z kluczowania przesunięcia częstotliwości (FSK) do transmisji danych na linii wyjścia analogowego bez wpływania na wyjściowy sygnał analogowy. HPS Zasilacz grzejnika. HPS powinien być używany, aby dostarczać zasialnie do grzejnika sondy jeśli sonda jest w odległości większej niż 45 m od IFT. IFT Inteligentny przetwornik polowy. In Situ Metoda analizy gazów procesowych bez wyjmowania ich ze strumienia procesu. MPS Sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond. MPS może przeprowadzić automatyczną kalibrację gazu sekwencyjnie aż do czterech sond.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-3


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Powietrze odniesienia Dostarcza znane stężenie tlenu do strony odniesienia komory do pomiaru tlenu. Półautomatyczna kalibracja Półautomatyczna kalibracja jest wykonywana, kiedy system nie posiada sekwensera gazu do kalibracji wielu sond MPS 3000. IFT 3000 zadaje zapytanie, aby użytkownik włączał gazy kalibracyjne w czasie wykonywania kalibracji. Termopara Urządzenie elektryczne wykonane z dwóch różnych metali. Termopara wytwarza sygnał milivoltowy proporcjonalny do jego temperatury. V Deflektor Zabezpiecza opcjonalny dyfuzor ceramiczny przed gazami procesowymi. V deflektor musi być ustawiony tak, aby był skierowany w kierunku przepływu gazu procesowego. Patrz rys. 2-2 na wygląd V deflektora.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-4


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ PRZED INSTALACJĄ I WYKONYWANIEM POŁĄCZEŃ KABLOWYCH INTELIGENTNEGO PRZETWORNIKA POLOWEGO ROSEMOUNT IFT 3000 Z SONDĄ WORLD CLASS 3000 1. Jakie jest napięcie zasilające IFT 3000? Napisać napięcie zasilające tutaj __________ 2. Przy pomocy poniższego rysunku, Rys. 1, określić, które części systemu World Class 3000 znajdują się w twoim systemie. Elementy w obszarze zacieniowanym są opcjonalne.

Rys. 1. Kompletny system World Class 3000

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-5


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU Przewodnik szybkiego startu stosuj jeśli ... 1. Stosujesz sondę World Class 3000. 2. NIE używasz żadnych opcjonalnych elementów. Opcjonalne elementy pokazane są w zacienionym obszarze na rys. 1. 3. Jeśli znane ci są wymagania dla inteligentnego przetwornika polowego IFT 3000 i sondy World Class 3000. 4. Jeśli znane ci są procedury zmiany ustawień łączników umieszczonych na IFT 3000, jak to opisano w rozdziale 2, Instalacja. Jeśli nie możesz zastosować przewodnika szybkiego startu, przejdź do rozdziału 2, Instalacja, w dalszej części instrukcji.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-6


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

PRZEWODNIK SZYBKIEGO STARTU DLA SYSTEMÓW IFT 3000 Przed skorzystaniem z przewodnika szybkiego startu, proszę przeczytać “ CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ PRZED INSTALACJĄ I WYKONYWANIEM POŁĄCZEŃ KABLOWYCH INTELIGENTNEGO PRZETWORNIKA POLOWEGO ROSEMOUNT IFT 3000 Z SONDĄ WORLD CLASS 3000” na poprzedniej stronie. 1. Zainstalować sondę we właściwym położeniu w kominie lub przewodzie. W rozdziale 2, paragraf 2-1 podano informacje na temat wyboru położenia sondy. 2. Dołączyć gaz kalibracyjny i powietrze odniesienia do sondy. 3. Sprawdzić ustawienie łączników na płycie zasilacza IFT 3000, płycie mikroprocesora i płycie połączeń, jak pokazano na rys. 2. 4. Zainstalować IFT 3000 w żądanym położeniu. W rozdziale 2, paragraf 2-2 podano informacje na temat wyboru położenia dla IFT 3000. 5. Wykonać połączenia kablowe sondy IFT, jak pokazano na rys. 2. 6. Podłączyć przewody zasilania do IFT, jak pokazano na rys. 2. 7. Włączyć zasilanie IFT 3000. Pozostawić sondę na wystarczający czas, aby osiągnęła normalną temperaturę pracy. Wymagany czas zmienia się w zależności od temperatury procesu i innych zmiennych. 8. Wykonać ręczną (półautomatyczną) kalibrację. Nacisnąć przycisk CAL na GUI. Wybrać podmenu PERFORM CALIBRATION. Na wyświetlaczu pojawi się napis “Press ENTER to start Manual Calibration”. Nacisnąć ENTER, aby rozpocząć proces kalibracji. Wykonywać instrukcję pojawiające się na wyświetlaczu. W rozdziale 4, Kalibracja, można znaleźć więcej informacji na temat wykonywania kalibracji.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-7


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2. Rozkład połączeń kablowych dla systemu World Class 3000 bez HPS i MPS

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-8


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SKRÓTOWY PRZEWODNIK NA TEMAT INTELIGENTNEGO PRZETWORNIKA POLOWEGO IFT 3000 Wykonanie ręcznej (półautomatycznej) kalibracji 1. Dołączyć gaz do górnej kalibracji do końcówki sondy. 2. Nacisnąć klawisz CAL. 3. Wybrać podmenu PERFORM CALIBRATION. 4. Nacisnąć klawisz ENTER. 5. Włączyć gaz do górnej kalibracji. 6. Kiedy odczyt O2 ustabilizuje się, nacisnąć ENTER. 7. Wyłączyć gaz do górnej kalibracji i włączyć gaz do dolnej kalibracji. 8. Nacisnąć Enter. 9. Kiedy odczyt O2 ustabilizuje się, nacisnąć ENTER. 10. Wyświetlacz LCD pokaże “Resistance Check”. Kiedy wyświetlacz zmieni się “Turn off low calibration gas”, wyłączyć gaz do dolnej kalibracji i nacisnąć ENTER. 11. Kiedy odczyt tlenu ustabilizuje się na wartości procesowej, nacisnąć ENTER. Ustawianie wyjścia analogowego 1. Nacisnąć klawisz SETUP. 2. Wybrać podmenu Analog Output. 3. Ustawić SOURCE na O2. Informacje na temat konfiguracji wyjścia analogowego dla uzyskania efektywności lub krzywej z podwójnym nachyleniem O2 można znaeźć w rozdziale 5, Praca. 4. Ustawić AOUT TYPE na żądaną wartość. Należy zauważyć, że ustawienie musi zgadzać się z położeniem przełącznika wyboru wyjścia analogowego. Jeśli wymagana jest późniejsza komunikacja z IFT przy wykorzystaniu komunikatora HART, należy ustawić AOUT TYPE na HART 4-20mA. 5. Wybrać Range Setup i nacisnąć ENTER. 6. Ustawić Xfer Fnct na Lin lub Log, wg potrzeby. 7. Wybrać Range Values i nacisnąć ENTER. 8. Ustawić High End na stężenie tlenu reprezentowane przez górną wartość wyjścia analogowego tj. 20mA lub 10V. 9. Ustawić Low End na stężenie tlenu reprezentowane przez dolną wartość wyjścia analogowego tj. 0 lub 4mA lub 0V. 10. Naciskać klawisz ESC, aż nastąpi powrót do głównego menu.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-9


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SEKWENCJE KLAWISZY KOMUNIKATORA HART

Wsparcie techniczne Hotline: Z wszystkimi problemami technicznymi, należy dzwonić do centrum wsparcia klienta (CSC). CSC działa 24 godziny na dzień, 7 dni w tygodniu. Telefon: 1-800-433-6076 Dodatkowo oprócz CSC, można się kontaktować z Field Watch. Field Watch koordynuje serwisy Rosemounta w Stanach Zjednoczonych i zagranicą. Telefon: 1-800-654-RSMT (1-800-654-7768) Rosemount może być także dostępny przez Internet e-mailowo i na serwisie www: E-mail: GAS.CSC@emersonprocess.com World Wide Web: www.processanalytic.com

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

P-10


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 1 OPIS I SPECYFIKACJA 1-1 LISTA ELEMENTÓW TYPOWEGO SYSTEMU (ZAWARTOŚĆ PAKIETU) Typowy analizator tlenu Rosemounta World Class 3000 z inteligentnym przetwornikiem polowym IFT

3000 powinien zawierać elementy pokazane na rys.1-1. Zapisz numer części, numer seryjny i numer zamówienia dla każdego elementu systemu w tabeli umieszczonej na pierwszej stronie tej instrukcji. 1. Inteligentny przetwornik polowy 2. Instrukcja 3. Sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond (opcjonalny) 4. Zasilacz grzejnika (opcjonalny) 5. Analizator tlenu (sonda) 6. Kabel systemowy 7. Płyta M Adapter ze sprzętem do montażu i uszczelką 8. Zestaw powietrza odniesienia (jeśli nie jest dostarczony MPS) 9. Pakiet komunikatora HART® (opcjonalny)

Rys. 1-1. Typowy pakiet systemu

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opis i specyfikacja

1-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

1-2 PRZEGLĄD SYSTEMU a. Zakres Instrukcja została pomyślana, aby dostarczyć informacji na temat instalowania, uruchamiania, pracy i konserwacji analizatora tlenu Rosemounta World Class 3000 z inteligentnym przetwornikiem polowym IFT 3000. Inteligentny przetwornik polowy (IFT) może współpracować z jedną sondą World Class 3000. IFT posiada wszelkie potrzebne możliwości do sterowania sondą i opcjonalnym sekwenserem gazowym do kalibracji wielu sond MPS 3000. Dodatki na końcu instrukcji opisują szczegółowo każdy element z punktu widzenia wykrywania i usuwania usterek, naprawy i części zamiennych. Współpraca operatora i technika z IFT może się odbywać bezpośrednio na wyświetlaczu i klawiaturze na płycie czołowej lub zdalnie protokołem komunikacyjnym HART®, wykorzystując sygnał wyjściowy 4-20 mA z płyty połączeń IFT. Zastosowania komunikatora HART IFT są opisane w Dodatku J. b. Opis systemu Analizator tlenu Rosemounta (sonda) jest przewidziany do pomiaru stężenia tlenu netto w procesach przemysłowych; tzn., tlenu pozostałego po utlenieniu wszystkich paliw. Sonda jest na stałe umieszczona w wylocie przewodu lub komina i wykonuje swoje zadanie bez użycia systemu próbkującego. Przyrząd mierzy procentową zawartość tlenu odczytując napięcie wytworzone między podgrzaną komorą elektrochemiczną, która składa się z małego dysku z dwutlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru. Obie strony dysku są pokryte porowatymi elektrodami metalowymi. Kiedy pracują we właściwej temperaturze, napięcie wyjściowe w millivoltach komory można wyliczyć z poniższego równania Nernsta:

Gdzie: 1. P2 jest cząstkowym ciśnieniem tlenu w mierzonym gazie po jednej stronie komory, 2. P1 jest cząstkowym ciśnieniem tlenu w powietrzu odniesienia po drugiej stronie, 3. T jest temperaturą bezwzględną, 4. C jest stałą komory, 5. K jest stałą arytmetyczną.

UWAGA! Aby uzyskiwać najlepsze wyniki, należy stosować w przyrządzie czyste i suche powietrze (20.95% tlenu) jako powietrze odniesienia.

Kiedy komora jest w temperaturze pracy i kiedy wzdłuż komory występuje nierówne stężenie tlenu, jony tlenu wędrują ze strony o wyższym ciśnieniu cząstkowym tlenu do tej strony komory, gdzie to ciśnienie jest niższe. Wynikowe logarytmiczne napięcie wyjściowe wynosi około 50 mV na dekadę. Ponieważ moduł wyjścia jest proporcjonalny do logarytmu odwrotności ciśnienia cząstkowego próbki tlenu, sygnał wyjściowy wzrasta, kiedy stężenie tlenu w próbce gazowej maleje. Taka charakterystyka pozwala na to, że analizator tlenu posiada wyjątkową czułość na niskie stężenia tlenu. Analizator tlenu mierzy stężenie netto tlenu w obecności wszystkich produktów spalania, włączając w to parę wodną. Dlatego ta analiza może być określana analizą na mokro. W porównaniu ze starymi metodami, takimi jak aparat Orsat, które wykonują analizę na suchym gazie, mokra analiza będzie zasadniczo wskazywała niższą zawartość procentową tlenu. Różnica będzie proporcjonalna do zawartości wody w strumieniu próbkowanego gazu.

EMF = KT log10(P1/P2) + C

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opis i specyfikacja

1-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

c. Konfiguracja systemu Przyrząd opisany w tej instrukcji składa się z trzech zasadniczych elementów: analizatora tlenu (sonda), inteligentnego przetwornika polowego (IFT) i opcjonalnego zasilacza grzejnika (HPS). HPS jest wymagany, kiedy odległość sondy od elektroniki przekracza 45 m. Występuje również opcjonalny sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond (MPS), aby ułatwić kalibrację sondy. Sondy są dostępne w pięciu opcjach długości, dając użytkownikowi elastyczność zastosowania penetracji miejscowej odpowiedniej do rozmiaru komina lub przewodu. Dostępne sa następujące opcje długości: 18cali (457 mm), 3 stopy (0.91 m), 6 stóp (1.83 m), 9 stóp (2.7 m) lub 12 stóp (3.66 m). IFT zawiera elektronikę, która steruje temperaturą sondy (w połączeniu z opcjonalnym HPS), zasilaczem i posiada izolowane wyjścia, które są proporcjonalne do mierzonego stężenia tlenu. Komora do pomiaru tlenu jest utrzymywana w stałej temperaturze przez modulację cyklu grzejnika sondy. IFT przyjmuje milivoltowe sygnały generowane przez komorę pomiarową i generuje wyjścia, które są używane przez urządzenia dołączone zdalnie. Wyjście IFT jest izolowane i zapewnia liniowość napięcia lub prądu. Zasilacz grzejnika (HPS) może posiadać interfejs między IFT i sondą. HPS zawiera transformator, aby dostarczać prawidłowe napięcie do grzejnika sondy. Obudowa spełnia wymagania specyfikacji NEMA 4X (IP56) na wodoodporność; dostępna jest także opcjonalna obudowa spełniająca wymagania Class 1, Division 1, Group B (IP56) przeciwwybuchowa. Systemy z wieloma sondami i liczne zastosowania IFT mogą potrzebować opcjonalnego sekwensera gazowego do kalibracji wielu sond.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

MPS 3000 posiada automatyczną sekwencję gazów kalibracyjnych aż do czterech sond i IFT do dostosowania automatycznej kalibracji. d. Cechy systemu 1. Unikalne i opatentowane działanie zabezpieczające komorę pomiarową , które automatycznie zabezpieczy komorę pomiarową, kiedy analizator stwierdzi atmosferę redukującą. 2. Napięcie wyjściowe i czułość rośnie wraz ze zmniejszaniem się stężenia tlenu. 3. Przyjazny dla użytkownika sterowany przez menu interfejs operatora z onlinową pomocą kontekstową. 4. Komora wymieniana na polu. 5. Konstrukcja analizatora z odpornej na wilgoć stali 316 LSS. 6. Inteligentny przetwornik polowy (IFT) może być umieszczony aż do 45 m od sondy, kiedy jest używany bez zasilacza grzejnika (HPS). Kiedy system zawiera opcjonalny HPS, HPS może być umieszczony aż do 45 m od sondy a IFT może być umieszczony aż do 364 m od HPS. 7. Wszystkie moduły elektroniczne są adaptowalne do napięć zasilających 100, 120, 220 i 240 V. 8. Do wyboru jest pięć języków do zastosowania z inteligentnym przetwornikiem polowym: angielski włoski francuski hiszpański niemiecki

Opis i specyfikacja

1-3


Instrukcja obsługi

World Class 3000

9. Operator może ustawiać, kalibrować oraz wykrywać i usuwać usterki na dwa sposoby: (a) Opcjonalny ogólny interfejs użytkownika (GUI). GUI znajduje się w obudowie wraz z elektroniką i wykorzystuje wyświetlacz i klawiaturę. (b) Opcjonalny interfejs HART. Linia wyjściowa IFT's 4-20 mA transmituje sygnał analogowy proporcjonalny do poziomu tlenu. Linia niesie także ze sobą wszystkie informacje normalnie dostępne przez interfejs GUI, wyświetlacz i klawiaturę. Te informacje mogą być dostępne w następujący sposób: 1 Rosemount Model 275 Ręczny komunikator – Ręczny komunikator wymaga oprogramowania Device Descriptor (DD) odpowiedniego do World Class 3000. Oprogramowanie DD będzie dostarczone z wieloma jednostkami modelu 275, ale może być także zaprogramowane w istniejącej jednostce w większości biur serwisowych Fisher-Rosemount. 2 Komputer osobisty (PC) –Zastosowanie komputera osobistego wymaga oprogramowania Cornerstone z Module Library (ModLib) dostosowaną do produktu World Class 3000. 3 Wybrane systemy dystrybucji sterowania – Zastosowanie systemów dystrybucji sterowania wymaga sprzętu wejścia/wyjścia (I/O) i oprogramowania, które zezwala na komunikację HART.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

e. Transport analizatora tlenu. PRZESTROGA Ważne jest, aby płyty obwodów drukowanych i układy scalone były transportowane tylko wtedy, kiedy zapewnione zostaną antystatyczne zalecenia, aby uniknąć możliwego uszkodzenia przyrządu. Analizator tlenu został zaprojektowany do zastosowań przemysłowych. Należy traktować każdy element systemu z należytą starannością, aby uniknąć fizycznego uszkodzenia. Sonda zawiera elementy wykonane z ceramiki, która jest wrażliwa na wstrząsy w czasie nieprawidłowego transportu. UWAGA! Pozostawić opakowanie, w którym analizator tlenu dotarł od producenta, na wypadek konieczności transportowania w inne miejsce. Opakowanie zostało wykonane, aby zabezpieczyć produkt. f. Wymagania systemu Przed instalacją analizatora tlenu World Class 3000 z inteligentnym przetwornikiem polowym należy sprawdzić, czy posiadasz wszystkie niezbędne elementy do wykonania instalacji systemu. Sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zintegrowane, aby system był w pełni funkcjonalny. Po sprawdzeniu wszystkich elementów, należy wybrać miejsce montażu i określić jak każdy element będzie umieszczony względem dostępnego zasilacza, temperatur otoczenia, warunków atmosferycznych i łatwości serwisu. Typowa instalacja systemu pokazana jest na rysunku 1-2. Rysunek 1-3 pokazuje typowe połączenia kablowe systemu. Szczegółowy opis instalacji poszczególnych elementów systemu opisano w rozdziale 2.

Opis i specyfikacja

1-4


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 1-2. Typowa instalacja systemu

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opis i specyfikacja

1-5


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 1-3. Typowe zastosowanie World Class 3000 z inteligentnymi przetwornikami polowymi

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opis i specyfikacja

1-6


World Class 3000 Po wybraniu miejsca montażu sondy należy umożliwić łatwy dostęp do sondy. Inteligentny przetwornik polowy (IFT) może być umieszczony w odległości do 45 m odległości kablowej od sondy, kiedy jest używany bez opcjonalnego zasilacza grzejnika (HPS). Kiedy system zawiera opcjonalny HPS, HPS może być umieszczony w odległości aż do 45 m odległości kablowej od sondy, a IFT może być umieszczony w odległości do 364 m odległości kablowej od HPS. Przy sondzie wymagane jest źródło powietrza odniesienia. Ponieważ sonda jest wyposażona w funkcję kalibracji na miejscu należy umożliwić wykonanie połączenia zbiorników gazu kalibracyjnego

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 do analizatora tlenu, kiedy będzie kalibrowana. Jeśli butle z gazem kalibracyjnym będą zawieszone na stałe, wymagany jest zawór zwrotny obok połączeń kalibracyjnych na skrzynce połączeniowej sondy. Zapobiegnie to wydostawaniu się gazu kalibracyjnego oraz kondensacji i korozji powodowanej przez gaz spalinowy. Zawór zwrotny jest dodawany oprócz zaworu odcinającego w zestawie gazu kalibracyjnego lub elektrozaworu w jednostkach sekwensera gazu do kalibracji wielu sond. Dla zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem dostępny jest układ opcjonalny układ Z-purge (Patrz nota AD 106-300B).

Opis i specyfikacja

1-7


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 2 INSTALACJA 2-1 INSTALACJA ANALIZATORA TLENU (SONDA)

OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem instalacji przyrządu należy przeczytać "Instrukcję bezpieczeństwa do połączeń kablowych i instalacji przyrządu" na początku tej instrukcji. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych zranień lub śmierci.

a. Wybór położenia 1. Położenie sondy w kominie lub spalinach jest najważniejsze dla maksymalnej dokładności procesu analizy tlenu. Sonda musi być umieszczona tak, żeby mierzony gaz mierzony był reprezentatywny dla procesu. Najlepsze wyniki osiąga się, jeśli sonda jest umieszczona w pobliżu środka przewodu (40 do 60% wprowadzenia). Punkt zbyt blisko brzegu lub ściany przewodu może nie dostarczać reprezentatywnych próbek, z powodu możliwego rozwarstwienia gazu. Dodatkowo punkt poboru próbki powinien być wybrany tak, żeby temperatura gazu procesowego powinna mieścić się w zakresie od 10° do 704°C. Rysunek 2-1 przedstawia mechaniczne uwarunkowania instalacji. 2. Sprawdzić, czy komin lub przewód nie ma dziur i wycieków powietrza. Obecność takich uszkodzeń znacząco wpłynie na dokładność odczytu tlenu. Dlatego należy albo wykonać niezbędną naprawę, albo zainstalować sondę przed uszkodzeniem.. 3. Sprawdzić, czy obszar nie ma zanieczyszczeń wewnętrznych lub zewnętrznych, które mogą zakłócać instalację. Należy zapewnić wystarczający prześwit do wyjmowania sondy (Rys. 2-1).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

4. Jeśli sonda ma być montowana na zewnątrz, narażona na śnieg i deszcz, należy zapewnić, aby koniec sondy (wystający z komina) był zaizolowany, aby zapobiec gromadzeniu się skondensowanego gazu spalinowego w przewodach gazu kalibracyjnego.

PRZESTROGA Nie należy dopuścić, aby temperatura skrzynki połączeniowej sondy przekraczała 149°C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie przyrządu. Jeśli temperatura skrzynki połączeniowej sondy przekracza 149°C, użytkownik musi wykonać ekran cieplny lub doprowadzić powietrze chłodzące do skrzynki połączeniowej sondy. b. Instalacja mechaniczna 1. Sprawdzić, czy dostępne są wszystkie elementy potrzebne do instalacji sondy. Sprawdzić, czy kable systemowe mają wymaganą długość. Jeśli sonda jest wyposażona w opcjonalny dyfuzor ceramiczny, należy sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony. 2. Sonda może być instalowana w stanie nienaruszonym tak jak została dostarczona. Zaleca się rozmontowanie płyty adaptera do każdej instalacji. UWAGA Ekran ścierny jest zalecany z powodu cząsteczek o dużej prędkości w strumieniu kominowym (taki jak w kotłach opalanych węglem, piecach i kotłach powrotnych). Pionowe lub poziome zaciski wzmacniające są przewidziane do sond 2.75 m i 3.66 m, aby zamocować mechanicznie sondę. Opis na rys. 2-1, arkusz 5. 3. Przyspawać lub przylutować płytę adaptera (Rys. 2-1) na przewodzie.

Instalacja

2-1


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-1. Instalacja sondy (Arkusz 1 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-2


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-1. Instalacja sondy (Arkusz 2 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-3


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-1. Instalacja sondy (Arkusz 3 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-4


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-1. Instalacja sondy (Arkusz 4 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-5


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-1. Instalacja sondy (Arkusz 5 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-6


World Class 3000 4. Jeśli stosowany jest opcjonalny dyfuzor ceramiczny, V deflektor musi być prawidłowo zorientowany. Przed włożeniem sondy sprawdź kierunek przepływu gazu w przewodzie. Należy ustawić V deflektor na sondę, tak aby punkt szczytowy był skierowany w kierunku przepływu (Rys. 2-2). Można o wykonać odkręcając śrubki nastawiające i obrócić V deflektor do żądanej pozycji. Dokręcić z powrotem śrubki ustawiające. 5. Przy poziomej instalacji, skrzynka połączeniowa sondy powinna być ustawiona tak, żeby kabel systemowy opadał pionowo ze skrzynki połączeniowej sondy. W instalacji pionowej, kabel systemowy może być ustawiony w dowolnym kierunku..

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 7. Włożyć sondę przez otwór w kołnierzu montażowym i zakręcić moduł do kołnierza. Kiedy wybrana długość sondy wynosi 2.75 lub 3.66 m, dostarczane są specjalne uchwyty, aby zamontować dodatkowe wzmocnienie sondy wewnątrz komina lub przewodu. Patrz rys. 2-1, arkusz 5.

UWAGA Instalacja sondy Aby spełnić wymagania CE, należy zapewnić dobre połączenie między chassis sondy i ziemią.

6. Jeśli system posiada ekran ścierny, sprawdź opakowanie uszczelnienia przeciwpyłowego. Połączenia w dwu opakowaniach muszą być przestawione o 180°. Sprawdź także, czy opakowania znajdują się w rowkach kielicha, kiedy sonda ślizga się do 15° stożka tłoczącego w ekranie ściernym. UWAGA Jeśli temperatury procesu będą przekraczać 200°C, należy stosować składniki zapobiegające zatarciu, aby później można było łatwo wyjąć sondę.

Rys. 2-2. Orientacja opcjonalnego V Deflektora

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-7


World Class 3000 c. Pakiet powietrza odniesienia Po zainstalowaniu analizatora tlenu (sondy) należy dołączyć zestaw powietrza odniesienia do skrzynki połączeniowej sondy. Zestaw powietrza odniesienia powinien być zainstalowany zgodnie z rysunkiem 2-3.

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 maksimum przy 56.6 L/h maksimum; dostarczany przez jeden z następujących (mniej niż 40 ppm węglowodorów). Ciśnienie wyjściowe regulatora powinno być ustawione na 5 psi (35 kPa). (a) powietrze przyrządu - czyste, suche. (b) Standardowe powietrze z butli z regulatorem do obniżania stopniowego.

d. Wymagania serwisowe 1. Napięcie zasilania: 100, 115 lub 220 Vac jednofazowe, 50 do 60 Hz, 3 A minimum. (Patrz etykieta.) 2. Sprężone powietrze: 10 psig (68.95 kPa) minimum, 225 psig (1551.38 kPa)

(c) Mieszanina gazów sprężona w butli (20.95% tlenu w azocie). (d) inne równoważne czyste, suche, bez oleju.

Rys. 2-3. Zestaw powietrza, połączenia powietrza na obiekcie

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-8


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

2-2 INSTALACJA INTELIGENTNEGO PRZETWORNIKA POLOWEGO (IFT) a. Instalacja mechaniczna Na rysunku 2-4 pokazano widok modułu IFT oraz otwory montażowe i odstępy dla otwierania drzwi. Obudowa NEMA 4X jest przewidziana do montażu na ścianie lub na filarze. IFT powinien być zainstalowany nie więcej niż 364 m od opcjonalnego HPS lub 45 m od sondy, jeśli HPS nie jest zainstalowany w systemie. b. Połączenia elektryczne OSTRZEŻENIE Aby spełnić wymagania bezpieczeństwa IEC 1010 (wymagania Unii Europejskiej), i zapewnić bezpieczną pracę tego przyrządu do głównego zasilania musi być wykonane przez wyłącznik automatyczny (min 10A), który odłączy wszystkie przewody od prądu w sytuacji awaryjnej. Ten wyłącznik automatyczny powinien zawierać także wyłącznik ręczny. Jeśli nie, to inny zewnętrzny sposób odłączenia zasilania musi być umieszczony blisko. Wyłączniki automatyczne muszą spełniać wymagania standardu IEC 947. UWAGA Na rysunku 2-7 pokazano położenie bezpieczników i ich specyfikację. 1. IFT może być skonfigurowany dla napięcia 100, 120, 220 lub 240. Dla napięcia 120 Vac, należy zainstalować łączniki JM8, JM7 i JM1 na płycie zasilacza. Dla napięcia 220 Vac, należy zainstalować łączniki JM6, JM5, JM2 (patrz na rys. 2-5 i 2-7). 2. Dla instalacji gdzie długość kabla jest mniejsza niż 45 m IFT może być

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Rys. 2-4. Widok inteligentnego przetwornika polowego (IFT) skonfigurowany, aby połączyć go bezpośrednio do sondy. Opcjonalny HPS jest dostępny dla długości kabla ponad 45 m. Połączenia elektryczne dla systemu bez HPS powinny być wykonane zgodnie z opisem na schemacie instalacji elektrycznej, rys. 28. Rysunek 2-14 pokazuje połączenia dla systemu wyposażonego w HPS.

Instalacja

2-9


Instrukcja obsługi

World Class 3000 PRZESTROGA Nie instalować łącznika JM6 na płycie mikroprocesora lub JM1 na płycie połączeń, jeśli HPS jest zainstalowany w systemie. Może to spowodować uszkodzenie systemu.

3. IFT musi mieć zainstalowany łącznik JM6 na płycie mikroprocesora (Rys. 2-9 i 2-10), a JM1 na płycie połączeń (Rys. 2-11 i 2-12), jeśli HPS nie jest zainstalowany w systemie. 4. Jeśli MPS nie jest używany w systemie, należy zainstalować zworkę między CAL RET i NO GAS na płycie połączeń. Należy wyjąć zworkę

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 jeśli MPS jest zainstalowany w systemie. Przedstawiono to na rys. 2-8, uwaga 6. 5. Kabel zasilania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa państwa w którym wykonana jest instalacja i powinien być nie mniejszy niż 16, 3 A. 6. Przed doprowadzeniem zasilania do IFT, sprawdzić, czy łączniki są prawidłowo ustawione w IFT (rys. 25, rys. 2-9 i rys. 2-11). 7. Taśma terminala J5 na płycie zasilania jest używana do zasilania IFT. Taśma terminala J6 na płycie zasilacza jest używana do zasilania grzejnika sondy jeśli nie jest używany HPS (Rys. 2-7).

PRZESTROGA Jeśli wybrano nieprawidłowe zasilanie grzejnika, można uszkodzić sondę. Wybór łącznika zasilania HPS pokazano na rys. 2-15. Zawsze aktualizować odnośne naklejki, aby odpowiadały ustawieniom napięcia. Rys. 2-5. Konfiguracja łączników na płycie zasilacza

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-10


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

UWAGA Ogólne zalecenia dotyczące prowadzenia kabli Aby zapewnić zgodność z wymogami Unii Europejskiej i prawidłowe zabezpieczenie przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, wszystkie kable sygnałowe do płyty połączeń, za wyjątkiem kabla sondy, powinny być zapętlone na ferrytowym pierścieniu jak pokazano to na rys. 2-6 (P/N 1L04253H01). Przewody sygnałowe mogą być zgrupowane razem i zapętlone razem przed wyjściem z obudowy. Pierścienie ferrytowe powinny być umieszczone tak blisko jak to jest możliwe punktu wyjściowego. Pierścienie ferrytowe są przewidziane do zastosowań tylko na rynku Unii Europejskiej.

Rys. 2-6. Prowadzenie przewodu sygnałowego

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-11


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-7. Łączniki na płycie zasilacza IFT

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-12


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-8. Połączenia kablowe Systemów IFT bez HPS

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-13


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Wyjścia przekaźnikowe są typowo wysyłane do wskaźnika przyzewowego. 3. Przekaźniki K1 i K2 są konfigurowane przez użytkownika z podmenu sondy SETUP (Tabela 55). Typowo używane są do wskazywania wartości O2 powyżej lub poniżej określonej tolerancji. Przekaźnik OK jest aktywowany, kiedy przyrząd działa prawidłowo.

(Położenie łączników na rys. 2-10) Rys. 2-9. Konfiguracja łączników na płycie mikroprocesora c. Połączenia wyjścia analogowego i wyjścia przekaźnikowego 1. Płyta mikroprocesora ma możliwość wyboru do pracy z napięciem lub prądem. Rys. 2-10 pokazuje położenie przełączników. W trybie napięciowym, wyjście jest w zakresie 0-10 V. W trybie prądowym, wyjście może być skonfigurowane z menu SETUP na 0-20 mA lub 4-20 mA. 2. Wyjście analogowe i wyjście przekaźnikowe są programowane przez użytkownika wg potrzeb. Wyjście analogowe jest typowo przesyłane do rejestratora.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

4. Wszystkie przewody musza spełniać wymagania miejscowych standardów. 5. Należy dołączyć wyjście analogowe i wyjścia przekaźnikowe jak pokazano na rys. 2-12. 2-3 INSTALACJA ZASILACZA GRZEJNIKA a. Instalacja mechaniczna Na rysunku 2-13 pokazano widok zasilacza grzejnika oraz otwory montażowe i odstępy dla otwierania drzwi. Obudowa NEMA 4X jest przewidziana do montażu na ścianie lub na filarze. Zasilacz grzejnika powinien być zainstalowany nie dalej niż 45 m od sondy. Zasilacz grzejnika musi być umieszczony w miejscu nie narażonym na znaczące wahania temperatury otoczenia i zakłócenia elektryczne. Temperatura otoczenia musi być w zakresie od -30° do +60°C.

Instalacja

2-14


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-10. PĹ‚yta mikroprocesora IFT

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-15


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-11. Konfiguracja łączników płyty połączeń

Rys. 2-12. Połączenia wyjścia płyty połączeń IFT

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-16


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-13. Widok zasilacza grzejnika b. Połączenia elektryczne 1. Połączenia elektryczne powinny być wykonane zgodnie z opisem na schemacie instalacji elektrycznej, rys. 2-14. Zaciski kabli są podzielone na dwie warstwy; dolne (FROM PROBE) zaciski powinny być podłączone w pierwszej kolejności, górne (FROM ELECTRONICS) zaciski powinny być podłączone na końcu (rys. 2-15). Każda taśma zaciskowa ma pokrywę zabezpieczającą, która musi być zdjęta przed wykonaniem połączenia. Aby zdjąć pokrywy zacisków, należy odkręcić dwie śruby mocujące pokrywę. Zawsze należy zamontować ponownie pokrywę po wykonaniu połączeń. Wszystkie kable powinny spełniać wymagania lokalnych standardów. UWAGA Położenie i specyfikacja bezpieczników została przedstawiona na rys. 2-17.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

2. Zasilanie: 120, 220 lub 240 Vac. Dla napięcia 120 Vac, należy zainstalować łączniki JM4 i JM1. Dla napięcia 220 lub 240 Vac, należy zainstalować łączniki JM5 (patrz etykieta, rys. 2-16). UWAGA Dla napięcia 100 Vac, zasilacz grzejnika jest dostarczany fabrycznie z innym transformatorem. Korzystając z HPS z transformatorem 100 Vac, należy zainstalować łączniki JM1 i JM4. 3. Przewód zasilania powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa lokalnych standardów i nie może być mniejszy niż 16, 3 A.

Instalacja

2-17


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-14. Widok połączeń kablowych pełnego systemu IFT 3000 z HPS (Arkusz 1 z 2)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-18


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-14. Widok połączeń kablowych pełnego systemu IFT 3000 z HPS (Arkusz 2 z 2)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-19


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-15. Połączenia kablowe zasilacza grzejnika

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-20


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-16. Etykiety wyboru łączników UWAGA Przed włączeniem zasilania do zasilacza grzejnika, należy sprawdzić, czy łączniki JM3, JM6 są wyjęte, a JM7 zainstalowany. Jeśli kabel przekaźnika (rys. 2-14, uwaga 1) jest zainstalowany, JM2 musi być wyjęty z płyty głównej HPS (rys. 2-17). 4. Przed podłączeniem zasilania do zasilacza grzejnika, należy sprawdzić, czy łączniki na płycie głównej, rys. 2-17, są prawidłowo skonfigurowane. Łączniki JM3 i JM6 powinny być wyjęte, a JM7 powinien być zainstalowany. Dodatkowo, sprawdzić, czy łączniki napięcia są prawidłowo zainstalowane, rys. 2-16. Jeśli kabel przekaźnika (rys. 2-14, uwaga 1) nie jest zainstalowany, JM 2 powinien być zainstalowany na płycie głównej zasilacza (rys. 2-17). UWAGA Należy sprawdzić na rys. 2-9 i 2-11 prawidłowość konfiguracji łączników IFT. Łączniki konfiguracji płyty mikroprocesora IFT i płyty połączeń muszą być ustawione prawidłowo, aby HPS działał prawidłowo. Rys. 2-17. Łączniki na płycie głównej HPS

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-21


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

2-4 INSTALACJA SEKWENSERA GAZU DO KALIBRACJI WIELU SOND a. Instalacja mechaniczna Widok modułu MPS na rys. 2-18 pokazuje otwory montażowe i odstępy. Skrzynka została zaprojektowana do montażu na ścianie lub słupie. Moduł MPS powinien być zainstalowany w odległości nie większej niż91 m od sondy, i nie więcej niż 303 m od IFT. Należy zainstalować moduł MPS w takim położeniu, gdzie temperatura otoczenia mieści się w zakresie od -30° do +71°C.

b. Połączenia gazu Rysunek 2-19 pokazuje spód modułu MPS, gdzie wykonane są podłączenia gazu. Wykorzystano podłączenia ¼ cala. 1. Należy podłączyć powietrze odniesienia do INSTR. AIR IN. Zawór regulatora ciśnienia powietrza jest ustawiony fabrycznie na 20 psi (138 kPa). Jeśli ciśnienie powietrza odniesienia wymaga powtórnego ustawienia, należy obrcać pokrętło na górze zaworu aż uzyska się żądane ciśnienie. 2. Należy podłączyć gaz do górnej kalibracji O2 do HIGH GAS. Ciśnienie gazu kalibracyjnego powinno być ustawione na 20 psi (138 kPa).

Rys. 2-18. Moduł MPS

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-22


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

3. Należy podłączyć gaz kalibracyjny O2 do LOW GAS. Ciśnienie gazu kalibracyjnego powinno być ustawione na 20 psi (138 kPa). 4. Należy podłączyć REF AIR OUT do końcówki powierza odniesienia na skrzynce połączeniowej sondy. 5. Należy podłączyć CAL GAS OUT to końcówki gazu do kalibracji na skrzynce połączeniowej sondy. 6. Jeśli MPS jest skonfigurowany dla wielu sond (aż do czterech), należy powtarzać kroki 4 i 5 dla każdej dodatkowej sondy. PRZESTROGA Zawór zwrotny jest wymagany dla każdej sondy dołączonej do MPS, aby zapobiec kondensacji gazu spalinowego w przewodach gazowych. Zawór zwrotny musi być umieszczony między końcówką do kalibracji a przewodem gazowym. c. Połączenia elektryczne Połączenia elektryczne powinny być wykonane zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej pokazanym na rys. 2-20. Wszystkie przewody muszą być zgodne z lokalnymi standardami. Połączenia elektryczne będą występować tylko między pakietem elektroniki i MPS, aby umożliwić automatyczną i półautomatyczną kalibrację.

Jeśli używany jest więcej niż jeden system sond, dodatkowe sondy i pakiety elektroniki należy podobnie podłączyć jak pierwszą sondę. UWAGA Na rysunku 2-20 pokazano lokalizację i specyfikację bezpieczników. 1. Przewody zasilające należy poprowadzić przez końcówkę filaru na spodzie MPS, gdzie jest oznaczenie LINE IN, rys. 2-19. Należy podłączyć przewody zasilające jak pokazano na rys. 2-20 do zacisku LINE IN na płycie zacisków MPS umieszczonej wewnątrz przyrządu. Dokręcić uchwyty przewodu, aby zapewnić prawidłowe mocowanie. 2. MPS jest przystosowany do podłączenia aż czterech sond. Taśmy zaciskowe na płycie zacisków są oznaczone PROBE 1, PROBE 2, PROBE 3 i PROBE 4. Należy wybrać PROBE 1, jeśli to jest pierwsza sonda i pakiet elektroniki na MPS. 3. Wykonać połączenia MPS do IFT jak pokazano na rys. 2-20. Należy prowadzić przewody z płyty zacisków MPS wewnątrz przyrządu przez końcówkę filara na spodzie przyrządu oznaczonego SIGNAL IN, rys. 2-19. Po wykonaniu połączeń dokręcić uchwyty przewodu, aby zapewnić prawidłowe mocowanie.

Rys. 2-19. Połączenia gazowe MPS

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-23


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 2-20. Połączenia kablowe sondy MPS

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-24


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

UWAGA Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy sonda jest włączona i pracuje przed uruchomieniem procesu spalania. Wprowadzenie zimnej sondy do gazów procesowych może spowodować jej uszkodzenie. PRZESTROGA Należy wyłączyć zasilanie sond podczas przestoju. Komora czujnika jest nagrzewana do 736°C. Dodatkowo, jeśli kominy będą spłukiwane wodą podczas przestoju, należy wyjąć sondy, aby nie narażać ich na uszkodzenie wodą.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instalacja

2-25


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 3 SETUP 3-1 PRZEGLĄD Ten rozdział dostarcza informacji o konfiguracji inteligentnego przetwornika polowego IFT 3000. W ty m rozdziale zakłada się, że użytkownik zapoznał się z pracą IFT i umie posługiwać się ogólnym interfejsem użytkownika (GUI). Jeśli potrzebne są dodatkowe informacje na temat pracy IFT lub korzystania z GUI, należy zajrzeć do rozdziału 5, Praca z ogólnym interfejsem użytkownika (GUI). 3-2 KONFIGURACJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO Przy pomocy poniższej procedury należy skonfigurować wyjście analogowe. a.

Nacisnąć klawisz SETUP na klawiaturze GUI.

b. Ustawić Source (Źródło), na wartość pomiaru, który ma być reprezentowana przez wyjście analogowe. Do wyboru jest O2, Efficiency lub Dual Rng O2(podwójny zakres). c. Ustawić Type na żądany typ sygnału. Do wyboru są następujące: HART 4-20mA, 020mA i 0-10V. Wybór musi być zgodny z położeniem przełącznika prąd/napięcie na płycie mikroprocesora IFT. Nieprawidłowy wybór zostanie odrzucony. Należy zauważyć, że jeśli komunikator HART ma być używany do komunikacji z IFT, to należy ustawić wyjście analogowe na HART 4- 20mA. d.

Następny, Range Setup (ustaw. zakresu), zależny jest od wybranego źródła (Source). 1. Source jest ustawiony na Efficiency. Nie ma możliwości ustawienia zakresu, kiedy źródło jest ustawione na sprawność. Zakres wyjścia analogowego jest wtedy ustawiony na sztywno na 0-100% sprawności. 2. Source jest ustawiony na O2. Ustawianie zakresu pozwala na ustawienie funkcji przeniesienia (Xfer Fnct) na wyjście liniowe albo logarytmiczne. Można określić wartości O2 reprezentowane przez górną i dolną wartość wyjścia analogowego.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

3. Źródło ustawione na Dual Rng O2. Ustawianie zakresu pozwala na ustawienie funkcji przeniesienia (Xfer Fnct) na wyjście liniowe albo logarytmiczne. Można określić wartości O2 reprezentowane przez górną i dolną wartość wyjścia analogowego dla zakresu normalnego i górnego. Podmenu Mode Setup zawiera wejścia dla ustawiania trybu zakresu, czy górny zakres jest używany podczas kalibracji i punkt przy którym wyjście przełącza się z normalego zakresu na górny. Pełny opis wszystkich parametrów związanych z konfiguracją wyjścia analogowego podano w tabeli 5-5. 3-3 USTAWIANIE PARAMETRÓW KALIBRACJI Aby prawidłowo skalibrować system World Class 3000, należy ustawić kilka parametrów kalibracji. Te parametry są zwykle ustawiane raz i pozostawiane z tymi wartościami. Te wartości powinny być zmieniane tylko wtedy, gdy system nie jest prawidłowo skalibrowany lub, przy zmianie butli z gazem testowym. a. Nacisnąć klawisz SETUP na klawiaturze GUI. b. Wybrać podmenu Calibration. c. Ustawić High Gas(górny gaz) na stężenie tlenu gazu do kalibracji górnej. Zaleca się dla gazu do kalibracji górnej 8% tlenu w równowadze z azotem. d. Ustawić Low Gas(dolny gaz) na stężenie tlenu gazu do kalibracji dolnej. Zaleca się dla gazu do kalibracji dolnej 0,4% tlenu w równowadze z azotem. e. Parametr Auto Cal określa czy IFT wykonuje kalibrację automatyczną, czy półautomatyczną. Aby wykonywać kalibrację automatyczną, system musi być wyposażony w sekwenser gazu do kalibracji wielu sond. Aby wykonywać automatyczną kalibrację należy ustawić parametr Auto Cal na Yes (tak)

Setup

3-1


World Class 3000 f.

Ustawienie Output Tracks (śledzenie wyjścia) określa, czy wyjście analogowe śledzi odczyt tlenu podczas kalibracji. Ustawienie Output Tracks na No(nie) blokuje wartość wyjścia analogowego na ostatnim zmierzonym odczycie tlenu dopóki kalibracja nie zostanie zakończona.

g. Parametr Cal Interval (częstość kalibracji) ustawia czas w godzinach i dniach między automatycznymi kalibracjami. Kiedy Auto Cal jest ustawiony na NO(nie), ten parametr jest ustawiony na OFF. h. Parametr Next Cal (następna kalibracja) wyświetla czas do następnej zaplanowanej automatycznej kalibracji. Jeśli automatyczna kalibracja nie jest włączona, ten parametr wyświetla Disabled (wyłączone). i.

j.

Parametr Gas Time (czas przepływu gazu) ustawia czas, przez który gaz kalibracyjny płynie podczas automatycznej kalibracji zanim zostaje dokonany odczyt. Ta wartość nie jest używana dla półautomatycznej kalibracji. Parametr Purge Time (czas czyszczenia) ustawia czas po automatycznej kalibracji, zanim system powróci do normalnej pracy. Jest to czas, w którym gazy kalibracyjne są wypłukane z przewodów i system powraca do pomiaru stężenia gazu procesowego.

k. Parametr Res Alarm (alarm rezystancji) wyświetla pozom ustawiony dla górnego alarmu rezystancji. Nie należy zmieniać tego parametru, chyba że w wyniku otrzymanego polecenia od wykwalifikowanego inżyniera z Rosemount Service. l.

Nacisnąć klawisz ESC dwa razy, aby powrócić do głównego menu.

3-4 USTAWIANIE POZIOMÓW ALARMOWYCH O2 IFT posiada alarmy górny i dolny O2. Aby zmienić poziomy alarmowe, należy nacisnąć klawisz SETUP klawiaturze GUI i wybrać podmenu O2 Alarms (alarmy O2). Wartości Hi Alarm (alarmu górnego) i Lo Alarm (alarmu dolnego) są odpowiednio poziomami górnego i dolnego alarmu stężenia tlenu.

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 to stężenie O2 musi spaść poniżej 7.75%, zanim alarm O2 zostanie skasowany. Zapobiega to ciągłemu aktywowaniu i skasowaniu alarmu , kiedy wartość tlenu znajduje się w pobliżu poziomu alarmowego. 3-5 KONFIGURACJA OBLICZEŃ SPRAWNOŚCI Aby włączyć obliczanie sprawności i ustawić stałe sprawności, należy nacisnąć klawisz SETUP na klawiaturze GUI i wybrać podmenu Efficiency Calc (Obliczanie sprawności). Wybór Enable Calc powoduje włączanie i wyłączanie obliczania sprawności. Należy wprowadzić wartości stałych K1, K2 i L3 w odpowiednich polach. Wartości stałych sprawności są wymienione w tabeli 5-6 dla oleju i gazu dla stanów zjednoczonych i Europy. 3-6 KONFIGURACJA WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH IFT posiada dwa przekaźniki, które mogą być indywidualnie konfigurowane. Każdy przekaźnik może być wyzwalany przez trzy odrębne wydarzenia wybrane spośród ośmiu. Aby skonfigurować wyjścia przekaźnikowe należy wykonać poniższą procedurę. a. Nacisnąć klawisz SETUP na klawiaturze GUI. Wybrać podmenu Relay Outputs (wyjścia przekaźnikowe). b. Wybrać K1 Setup lub K2 Setup, aby wybrać odpowiednio konfigurację przekaźnika pierwszego lub drugiego. c. Ustawić Event 1, Event 2 i Event 3, aby ustawić potrzebne wydarzenie wyzwalające. Przekaźnik będzie wyzwalany, jeśli któreś z wybranych wydarzeń nastąpi. Jeśli nie zachodzi potrzeba aktywowania przekaźnika przez trzy wydarzenia, należy ustawić wybrane wydarzenie lub wydarzenia, a pozostałe pozostawić w stanie Off. Należy zauważyć, że zdarzenie TG Low działa tylko kiedy system zawiera sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond MPS 3000. d. Nacisnąć klawisz ESC i wybrać inny przekaźnik. Skonfigurować przekaźnik zgodnie z powyższym opisem. e. Nacisnąć klawisz ESC trzy razy, aby powrócić do głównego menu.

Parametr Alarm DB pozwala na ustawienie martwego pasma alarmu. Kiedy ustawione jest martwe pasmo, wartość O2 musi zmienić się o wartość martwego pasma zanim alarm zostanie skasowany. Na przykład, jeśli Hi Alarm jest ustawiony na 8.00%, a martwe pasmo na 0.25%, Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Setup

3-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 4 KALIBRACJA 4-1 KALIBRACJA WYJŚCIA ANALOGOWEGO Aby wyjście analogowe było zgodne z podaną specyfikacją należy wykonać ręczną kalibrację. Jedynym przyrządem niezbędnym do przeprowadzenia kalibracji jest woltomierz lub amperomierz, zależnie od wybranego trybu pracy. Przed ręczną kalibracją należy odłączyć IFT od wszelkich pętli sterowania.

PRZESTROGA Przed wykonaniem ręcznej kalibracji, IFT powinien być odłączony od wszelkich pętli sterowania automatycznego. Niezastosowanie się do powyższego może spowodować uszkodzenie sprzętu. Po uruchomieniu z menu Setup - Analog Outputs (wyjścia analogowe), procedura kalibracji jest prowadzona samodzielnie. 4-2 KALIBRACJA SYSTEMU a. Przegląd Podstawowym przeznaczeniem analizatora tlenu jest dokładne oznaczenie procentowej zawartości O2 w strumieniu gazu. System powinien być kalibrowany okresowo, aby zapewnić dokładność, która może się zmniejszyć w czasie użytkowania z powodu starzenia komory pomiarowej. Do kalibracji niezbędny jest zestaw dwóch dokładnych gazów kalibracyjnych pokrywających najbardziej interesujący zakres tlenu. Na przykład, 0.4% i 8% dla zakresu tlenu 0-10%. W normalnych warunkach sonda nie powinna wymagać częstej kalibracji. Ponieważ kalibracja jest konieczna, system może być wyposażony w opcjonalny sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond MPS 3000, aby wykonywać w pełni automatyczną kalibrację w regularnych odstępach czasu. Bez MPS, sondy muszą być kalibrowane ręcznie (półautomatycznie).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

b. Kalibracja sondy 1. Funkcjonalność stałych z poprzedniej kalibracji Istnieją trzy zestawy rejestrów używanych do zapamiętania stałych kalibracyjnych. Są to: ostatnia kalibracja, poprzednia kalibracja i obliczenia. Tylko wartości w rejestrze obliczenia są używane do obliczenia wartości tlenu do wyświetlania i reprezentacji w sygnale wyjścia analogowego. Te wartości mogą być zmieniane na dwa sposoby. (a) Operator może zmieniać wartości przez menu SETUP. Operator może ustawiać osobno współczynnik nachylenia i stałą lub zresetować obie do wartości obliczonych podczas ostatniej dobrej kalibracji. Aby zresetować wartości, należy przesunąć kursor na RESET SLOPE & CONST (skasuj nachylenie i stałą) i nacisnąć ENTER. (b) IFT automatycznie zmieni wartości po każdej kalibracji w następujący sposób: Wartości w rejestrach ostatniej kalibracji uaktualniają się po każdej zakończonej kalibracji, nawet jeśli kalibracja zakończyła się niepowodzeniem. Jeśli kalibracja zakończy się pomyślnie, wartości z rejestrów ostatniej kalibracji są kopiowane do rejestrów poprzedniej kalibracji. Jest to wykonywane przed uaktualnieniem rejestrów ostatniej kalibracji. Nowy współczynnik nachylenia i wartość stałej są kopiowane do rejestrów obliczenia. Jeśli kalibracja zakończyła się niepowodzeniem, rejestry poprzedniej kalibracji zachowują swoje wartości, podczas, gdy rejestry ostatniej kalibracji zapisują wartości błędnej kalibracji. Rejestr obliczenia nie jest uaktualniany, kiedy kalibracja nie powiedzie się.

Kalibracja

4-1


World Class 3000 2. Metody kalibracji Istnieją trzy metody kalibracji: ręczna (półautomatyczna), ręcznie uruchamiana automatyczna i w pełni automatyczna. Ręczna (półautomatyczna) kalibracja jest wykonywana bez modułu MPS. Gazy kalibracyjne są włączane i wyłączane przez operatora a IFT jest sterowany sekwencyjnie poprzez procedurę kalibracji przez operatora z klawiatury na płycie czołowej. IFT wysyła tylko zapytania do operatora o prawidłowość działania. Ręcznie uruchamiana kalibracja automatyczna jest wykonywana z MPS. Operator ręcznie uruchamia kalibrację przy IFT lub przez zdalny przełącznik, a IFT steruje pracą modułu MPS i sekwencjonowaniem kalibracji. W pełni automatyczna kalibracja nie wymaga działania ze strony operatora. Ustawienia są takie same jak przy półautomatycznej kalibracji za wyjątkiem tego, że IFT automatycznie uruchamia kalibrację w ustalonych odstępach czasowych. W tym przypadku operator może także uruchamiać ręcznie kalibracje miedzy okresami kalibracji w taki sam sposób jak przy kalibracjach półautomatycznych. c. Ręczna (półautomatyczna) kalibracja 1. Gazy kalibracyjne do ręcznej (półautomatycznej) kalibracji Istnieją dwie opcje na dostarczanie gazów kalibracyjnych do sondy podczas kalibracji półautomatycznej. Pierwsza, oznaczona jako "A", korzysta z napełnialnych butli i nastawialnych 2-stanowych regulatorów ciśnienia.; Druga, oznaczona jako "B", używa butli jednorazowego użytku i jednostanowych regulatorów, aby przygotować przepływ mieszaniny. Normalnie, pierwsza (metoda "A") generuje większe koszty i jest nieprzenośna. Druga ("B") jest mniej kosztowna, przenośna, i waży ok. 4.5 kg.

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Metoda testowa "A" zamocowane zbiorniki i przewody (a) Wymagany sprzęt PRZESTROGA Nie należy używać 100% azotu jako gazu zerowego. Zaleca się, żeby gaz zerowy był między 0.4% i 2.0% O2. Nie należy używać gazów ze stężeniem węglowodorów większym niż 40 ppm. Niezastosowanie prawidłowych gazów spowoduje błędne odczyty. UWAGA Powietrze atmosferyczne nie jest zalecane do zastosowania jako gaz do górnej kalibracji. 8% O2 w równowadze z azotem jest zalecane dla gazu do górnej kalibracji . 1 Dwa zbiorniki z mieszaninami gazowymi do precyzyjnej kalibracji. Zalecane gazy kalibracyjne mają 0.4% i 8.0% tlenu w azocie. Źródłami miszanin gazów kalibracyjnych są: LIQUID CARBONIC GAS CORP. SPECIALTY GAS LABORATORIES 700 South Alameda Street Los Angeles, California 90058 213/585-2154 767 Industrial Road San Carlos, California 94070 415/592-7303 9950 Chemical Road Pasadena, Texas 77507 713/474-4141 12054 S.W. Doty Avenue Chicago, Illinois 60628 312/568-8840 603 Bergen Street Harrison, New Jersey 07029 201/485-1995

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Kalibracja

4-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000 255 Brimley Road Scarborough, Ontario, Canada 416/266-3161 SCOTT ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, INC. SCOTT SPECIALTY GASES 2600 Cajon Blvd. San Bernardino, CA 92411 714/887-2571 TWX: 910-390-1159 1290 Combermere Street Troy, MI 48084 314/589-2950 Route 611 Plumsteadville, PA 18949 215/766-8861 TWX: 510-665-9344 2616 South Loop, West Suite 100 Houston, TX 77054 713/669-0469 2 Jeśli butle gazowe są na stałe zawieszone przy sondzie, wymagany jest ręczny zawór odcinający przy sondzie (między końcówką kalibracji i przewodem gazowym), aby zapobiec przechodzeniu gazu w dół do przewodów gazu kalibracyjnego. Jeśli używany jest sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond MPS 3000, wymagany jest zawór zwrotny przy sondzie. 3 Dwa, 2-stanowe regulatory ciśnienia z membraną ze stali nierdzewnej do zbiornika. Maksymalne wymagane wyjście: 20 psi (138 kPa). 4 Regulator ciśnienia powietrza: 20 psi (138 kPa) maksimum i zasilanie przyrządu czystym suchym powietrzem.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

5 Dwa szczelne zawory odcinające. 6 Różne rurki i końcówki bezolejowe. (b) Kalibracja 1 Typowy układ do kalibracji jest pokazany na rys. 4-1. Należy sprawdzić, czy wszystkie końcówki są dokręcone odpowiednio i wolne od oleju oraz innych zanieczyszczeń organicznych. Niewielkie otwory mogą powodować dyfuzję wsteczną tlenu z atmosfery, nawet pomimo utrzymywania ciśnienia w przewodach..

UWAGA Końcówka gazu do kalibracji sondy posiada zatyczkę uszczelniającą, która musi być na miejscu cały czas za wyjątkiem procesu kalibracji.

Dodatkowo, oprócz precyzyjnej mieszaniny gazów kalibracyjnych, do zasilania przyrządu powinno być stosowane powietrze czyste, suche i pozbawione oleju. PRZESTROGA Dla zapewnienia optymalnej dokładności, kalibracja powinna być wykonywana przy normalnej temperaturze procesu i warunkach pracy.

Kiedy długość przewodu z gazem kalibracyjnym przekracza 1.8 m od szczelnych zaworów, należy zainstalować zawór zwrotny, Rosemount P/N 6292A97H02, obok połączenia gazu do kalibracji przy sondzie, aby zapobiec mieszaniu się przewodu z gazem procesowym oraz kondensacji gazu i korozji.

Kalibracja

4-3


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 4-1. Typowy schemat kalibracji UWAGA Przepływomierz gazu kalibracyjnego należy ustawiać tylko po początkowej instalacji i po zmianie elementu dyfuzyjnego. Nieco mniejszy przepływ gazu do kalibracji może oznaczać zatkany element dyfuzyjny. 2 Ustawić Set regulatory ciśnienia gazu kalibracyjnego i przepływomierz na przepływ 5 SCFH przy 20 psi (138 kPa) dla obydwu gazów. Powietrze odniesienia powinno przepływać jak w normalnej pracy. 3 W paragrafie 4-2d tego rozdziału opisano ustawianie kalibracji dla ręcznej (półautomatycznej) kalibracji i procedurę korzystającą z IFT. 4 Gazy kalibracyjne powinny być włączane i wyłączane przy pomocy zaworów odcinających.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Metoda testowa "B" Gaz kalibracyjny i zestaw serwisowy Rosemounta. (b) Wymagany sprzęt PRZESTROGA Nie należy używać 100% azotu jako gazu zerowego. Zaleca się, żeby gaz zerowy był między 0.4% i 2.0% O2. Nie należy używać gazów ze stężeniem węglowodorów większym niż 40 ppm. Niezastosowanie prawidłowych gazów spowoduje błędne odczyty. UWAGA Powietrze atmosferyczne nie jest zalecane do zastosowania jako gaz do górnej kalibracji. 8% O2 w równowadze z azotem jest zalecane dla gazu do górnej kalibracji . 1

Przenośne zestawy gazów kalibracyjnych Rosemounta (rys. 4-2), Rosemount P/N 6296A27G01, zawierający 8% i 0.4% gazów w przenośnym opakowaniu z regulatorem, wbudowanym zaworem, rurką i adaterami połączeniowymi do podłączenia gazu kalibracyjnego.

Kalibracja

4-4


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Rosemount France 165 Boulevard de Vallmy 92706, Colombes, France Rosemount P/N 3530B07G01 dla sondy 0.4% tlenu w azocie w butli jednorazowej. Rosemount P/N 3530B07G02 dla sondy 8% tlenu w azocie w butli jednorazowej. 1

Rys. 4-2. Przenośny zestaw gazów kalibracyjnych Rosemounta 2

(b) Kalibracja przenośnym zestawem gazów do kalibracji tlenu Rosemounta. 1

Typowy schemat przenośnego układu do kalibracji pokazano na rys. 4-3. Przy kalibracji ręcznej (półautomatycznej), należy zdjąć zatyczki z końcówek kalibracji. Zatyczki muszą być założone z powrotem po kalibracji, aby uszczelnić te końcówki; jeśli się tego nie zrobi może to uszkodzić sondę jeśli ciśnienie procesowe jest lekko ujemne. Powietrze odniesienia powinno przepływać jak w czasie normalnej pracy.

2

W paragrafie 4-2.d tego rozdziału opisano ustawienia ręcznej (półautomatycznej) kalibracji i procedurę z wykorzystaniem IFT.

3

Zakręcić przycisk regulatora z pomiarem zawartości ustawionym na gaz kalibracyjny i wstrzykiwać gaz kalibracyjny przez otwarcie zaworu. Gaz jest otwarty cały czas, kiedy zawór jest otwarty.

Dodatkowe butle gazowe są dostępne w następujących miejscach: Rosemount Analytical Inc. Box 901 Orrville, Ohio 44667 U.S.A. Rosemount Limited Burymead Road Hitchin, Herts. U.K. Rosemount Italy VIA Guido Cavalcanti 8 20127 Milan, Italy Rosemount Spain Saturnino Calleja 6 28002 Madrid Spain

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Zawór zwrotny jest wymagany przy sondzie (między końcówką do kalibracji a przewodem gazowym), aby zapobiec migracji gazów procesowych w dół do linii gazu kalibracyjnego.

Kalibracja

4-5


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 e. Kalibracja w pełni automatyczna 1. Gazy kalibracyjne do w pełni automatycznej kalibracji. Do w pełni automatycznej kalibracji wymagany jest sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond MPS 3000 jak również dwa rodzaje gazów kalibracyjnych.

Rys. 4-3. Typowy schemat kalibracji przenośnej d. Procedura kalibracji ręcznej (półautomatycznej) Poniższa procedura odnosi się do kalibracji uruchamianej przez operatora przez naciśnięcie przycisku CAL na IFT. Kalibracja jest wykonywana ręcznie przez operatora wg kolejności podawanej przez IFT. W systemie bez sekwensera gazu do kalibracji wielu sond MPS 3000 należy wykonać następujące kroki. 1. Nacisnąć SETUP, aby wyświetlić menu SETUP. Wybrać podmenu PROBE CALIBRATION (Kalibracja sondy). Należy sprawdzić, czy Auto Cal(automatyczna kalibracja) jest wyłączona. Ustawić kursor na Auto Cal. Nacisnąć ENTER. Ustawić Auto Cal na NO (nie) jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.

PRZESTROGA Nie należy używać 100% azotu jako gazu zerowego. Zaleca się, aby gaz zerowy powinien zawierać od 0.4% do 2.0% O2. Nie należy stosować gazów ze stężeniem węglowodorów większym niż 40 ppm. Niezastosowanie prawidłowych gazów spowoduje błędne odczyty. UWAGA Powietrze atmosferyczne nie jest zalecane do stosowania jako gaz do górnej kalibracji. Do kalibracji górnej jest zalecany gaz o zawartości 8% O2 w azocie. Dwa zbiorniki z precyzyjnymi mieszaninami gazowymi. Zalecane gazy kalibracyjne mają nominalną zawartość tlenu 0.4% i 8.0% w azocie przy ciśnieniu 20 psi (138 kPa). Typowy system do kalibracji automatycznej pokazano na rys. 4-4.

2. Nacisnąć klawisz CAL. Wybrać podmenu PERFORM CALIBRATION (wykonanie kalibracji).Na wyświetlaczu pojawi się napis "Press ENTER to start Manual Calibration"(Naciśnij ENTER, aby uruchomić ręczną kalibrację). Nacisnąć ENTER, aby uruchomić kalibrację. to start. Należy postępować zgodnie z instrukcją na ekranie. Szczegóły opisane w tabeli 5-4, Podmenu CALIBRATE O2 (Kalibracja O2).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Kalibracja

4-6


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 4-4. Typowy system automatycznej kalibracji

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Kalibracja

4-7


World Class 3000 Tabela 4-1. Parametry automatycznej kalibracji Auto Cal YES/NO

Ustawione na YES (tak)

Output Tracks YES/NO (śledzenie wyjścia)

Konfiguracja śledzenia wyjścia analogowego

Cal Intvl XD XH Ustawia się żądany czas (czasokres kalibracji) między kalibracjami w ilości dni i godzin (max jeden rok) Next Cal. XD XH Wyświetla czas pozostały (następna kalibracja) do rozpoczęcia następnej kalibracji. Ustawia czas do następnej kalibracji (maksymalnie jeden rok) Jeśli nic nie zostanie tutaj wprowadzone, to automatycznie zostanie wprowadzona wartość Cal Intvl i zacznie się odliczanie w dół. . Gas Time 0:00 Czas włączenia gazów (czas gazu) kalibracyjnych w minutach i sekundach; pozostawia wystarczający czas na ustabilizowanie się sygnału . Gas Time 0:00 Czas włączenia gazów (czas gazu) kalibracyjnych w minutach i sekundach; pozostawia wystarczający czas na ustabilizowanie się sygnału . Abort Time 0:00 Czas między funkcjami (czas przerwania) klawiszy zanim procedura kalibracji zostanie przerwana w minutach i sekundach. Res Alarm (alarm rezystancji)

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

2. Ustawianie kalibracji w pełni automatycznej. Aby system IFT mógł kalibrować się automatycznie, należy wprowadzić parametry z podmenu CALIBRATE (pokazane w tabeli 4-1). Kiedy te parametry zostaną ustawione, system rozpocznie kalibrację bez ingerencji operatora, jak to zostało ustawione w parametrze CAL INTVL. 3. Ręcznie inicjowana procedura kalibracji w pełni automatycznej Poniższa procedura odpowiada kalibracji zainicjowanej przez operatora, albo przez zdalny wyłącznik (CAL INIT na płycie połączeń) lub wybranej przy IFT przez naciśnięcie przycisku CAL wykorzystując sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond MPS 3000 (a) Nacisnąć SETUP, aby wyświetlić podmenu SETUP. Wybrać Calibration. Sprawdzić, czy Auto Cal (automatyczna kalibracja) jest włączona. Ustawić kursor na Auto Cal. Nacisnąć ENTER. Ustawić Auto Cal na YES(tak), jeśli dotąd nie zostało to zrobione. (b) Nacisnąć klawisz CAL. Wybrać Perform Calibration (wykonanie kalibracji). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Press ENTER to start Automatic Calibration" (naciśnij ENTER, aby uruchomić automatyczną kalibrację). Nacisnąć ENTER, aby uruchomić. Opis podmenu CALIBRATE O2 w tabeli 5-5.

ustawienie alarmu rezystancji między 50 a 10,000 Ω

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Kalibracja

4-8


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 5 PRACA Z INTERFEJSEM UŻYTKOWNIKA (GUI) 5-1

PRZEGLĄD Należy sprawdzić, czy analizator tlenu, zasilacz grzejnika i inteligentny przetwornik polowy są prawidłowo podłączone. Szczególnie ważne jest, aby uziemienia i ekrany zacisków były wykonane prawidłowo, aby zapobiec tworzeniu się pętli na uziemieniu. IFT jest wyposażony w obwody tłumienia zakłóceń na zasilaczu i przewodach wejściowych sygnału. Prawidłowe uziemienie przy instalacji poprawi dokładność działania. Do wyboru jest pięć języków do zastosowania z inteligentnym przetwornikiem polowym: angielski

włoski

francuski

hiszpański

niemiecki UWAGA Klawiaturę należy przytrzymywać wolną ręką, aby uniknąć odskoczenia drzwiczek IFT. a. Inteligentny przetwornik polowy (IFT) Inteligentny przetwornik polowy może być dostarczony w każdej z dwóch konfiguracji. Są to dwie wersje : prosta i deluxe. Dwie wersje różnią się od siebie następująco : 1. Wersja prosta. Wersja prosta nie posiada wyświetlacza i klawiatury. W tych wersjach konieczny jest zewnętrzny komunikator HART do współpracy. 2. Wersja deluxe (GUI). Wersja deluxe jest znana także jako wersja z interfejsem użytkownika (GUI). IFT zawiera wyświetlacz LED, panel wyświetlacza ciekłokrystalicznego i 8-klawiszowa klawiatura z której można konfigurować sondę i elektronikę, wykonywać kalibrację oraz wykrywać i usuwać usterki.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

b. Urządzenia do komunikacji z protokołem HART Protokół komunikacyjny HART może służyć do współpracy z każdą z powyższych wersji IFT. Aby móc skorzystać ze współpracy przy użyciu protokołu HART potrzebne jest jedno z trzech urządzeń. Są to następujące urządzenia: 1. Ręczny komunikator Rosemount Model 275. Ręczny komunikator potrzebuje Device Descriptor (DD) oprogramowania specjalizowanego do współpracy z produktami World Class 3000. Oprogramowanie DD będzie dostarczane z wieloma modelami urządzeń 275, ale może być także zaprogramowane do istniejącego urządzenia w większości biur serwisowych FisherRosemount. 2. Komputer osobisty (PC). Zastosowanie komputera PC wymaga oprogramowania Cornerstone z Module Library (ModLib) specjalizowanym do produktów World Class 3000. 3. Wybrane systemy sterowania. Zastosowanie dostępnych systemów sterowania wymaga urządzeń wejścia/wyjścia (I/O) i oprogramowania, które umożliwia komunikację zgodną z protokołem HART. Ten rozdział opisuje sterowanie i wyświetlacze IFT dostępne przez interfejs operatora. Parametry pracy są opisane oraz dołączona jest instrukcja jak podglądać i zmieniać parametry. Wszystkie procedury niezwiązane z normalną pracą znajdują się w rozdziale 2, Instalacja lub w rozdziale 6, Wykrywanie i usuwanie usterek.

Praca z interfejsem (GUI)

5-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 5-1. Wersja deluxe IFT Wyświetlacze i sterowanie Numer indexu na rys. 5-1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sterowanie/LED Opis Wyświetlacz LCD HELP DATA CAL

Górna linia wyświetla status systemu, menu i numer sondy. Kontekstowa pomoc (HELP) jest wyświetlana po naciśnięciu klawisza. Klawisz DATA jest używany do dostępu do menu DATA. Klawisz CAL jest używany do dostępu do menu CALIBRATE(kalibracji). SETUP Klawisz SETUP jest używany do dostępu do menu SETUP. ESC Klawisz escape jest używany do wyjścia na wyższy poziom menu lub do rezygnacji ze zmiany parametru. Klawisz strzałki w dół jest używany do przesuwania kursora przy ∨ wyświetlaniu listy lub do zmniejszania wartości parametru. Klawisz strzałki w górę jest używany do przesuwania kursora przy ∧ wyświetlaniu listy lub do zwiększania wartości parametru. ENTER Klawisz ENTER jest używany do wybierania pozycji w niższych poziomach menu, uruchamiania kalibracji lub wyboru parametrów do zmiany. Wyświetlacz LED Wskazuje wartość O2 lub gazu kalibracyjnego. CAL Wskaźnik świetlny kalibracji w toku. TGH Wskaźnik świetlny gazu górnej kalibracji. Gaz górnej kalibracji jest używany w procesie kalibracji. TGL Wskaźnik świetlny gazu dolnej kalibracji. Gaz dolnej kalibracji jest używany w procesie kalibracji.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela 5-1. Przykładowe komunikaty pomocy MENU, podmenu, pomoc lub nazwa parametru PROBE DATA

KOMUNIKAT

CALIBRATE O2

Menu CAL jest używane do uruchomienia i śledzenia kalibracji.

SETUP

Menu SETUP jest używane do konfiguracji IFT 3000.

Nacisnąć klawisz ENTER, aby wejść do menu DATA.

5-5 5-3

Klawisz HELP

Schemat blokowy menu (rys. 5-2) ma służyć pomocą w zapoznaniu się ze strukturą menu systemowego. Schemat pokazuje wszystkie dostępne menu i opcje podmenu dla IFT. Linie pokazują kolejne dostępne poziomy menu. Przejście na następny poziom w dół wykonywane jest po naciśnięciu klawisza ENTER. Aby przejść o poziom wyżej należy nacisnąć klawisz ESCAPE.

Klawisz HELP powoduje wyświetlenie informacji wyjaśniającej na temat menu, podmenu, lub parametru, którego odsyłacz jest najbliższy do naciśnięcia. Klawisz HELP jest niedostępny podczas procedury kalibracji. W tabeli 5-1 pokazano przykładowe komunikaty pomocy. 5-4

LINIA STATUSU

5-6

Górna linia wyświetlacza LCD (1, Rys. 5-1) jest linią status, która zawsze wyświetla status systemu, nazwę menu i poziom O2. Status systemu będzie wyświetlał jedną z poniższych w kolejności priorytetu: a. Off – Sonda została wyłączona, ponieważ IFT nie może sterować temperaturą grzejnika. b. PrbEr – Sonda jest odłączona, zimna lub przewody są odwrócone. c. HtrEr – Błąd grzejnika. d. InCAL – Kalibracja w toku. e. Low O2 – Wartość O2 jest poniżej poziomu alarmowego. f.

HiO2 – Wartość O2 jest powyżej poziomu alarmowego.

g. NoGas – Ciśnienie gazu kalibracyjnego jest z małe. h. CalEr – Błąd kalibracji. i.

ResHi - Rezystancja jest powyżej górnej granicy.

j.

OK - System pracuje prawidłowo.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

QUICK REFERENCE CHART

MAIN MENU Kiedy napięcie jest po raz pierwszy włączone przyrząd znajduje się w głównym menu (Tabela 5-2). Z głównego o menu dostępne są następujące podmenu PROBE DATA (dane sondy) (Tabela 5-3), CALIBRATE O2 (dane sondy) (Tabela 5-4) i SETUP (Tabela 5-5).

Tabela 5-2. Główne menu Wybór menu Opis PROBE DATA Opis w tabeli 5-3. Opis w tabeli 5-4. CALIBRATE O2 SETUP Opis w tabeli 5-5. 5-7

Podmenu PROBE DATA (dane sondy) Podmenu PROBE DATA jest wykazem wszystkich parametrów systemu jak jest on aktualnie skonfigurowany. Aby dostać się do podmenu PROBE DATA, należy nacisnąć w dowolnym momencie klawisz DATA. Klawisze strzałek w górę i w dół służą do przewijania listy. Podmenu PROBE DATA może być tylko przeglądane, a nie zmieniane. Do zmiany parametrów służy podmenu SETUP. Dostępne są dwa podmenu na poziomie PROBE DATA; Process Data (dane procesowe) i Diagnostic Data (dane diagnostyczne). W tabeli 5-3 przedstawiono zawartość menu.

Praca z interfejsem (GUI)

5-3


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

5-8 Podmenu CALIBRATE O2 (kalibracja tlenu)

5-9 Podmenu SETUP

Podmenu CALIBRATE O2 (Tabela 5-4) jest używane do wprowadzania trybu kalibracji. Aby wejść do podmenu CALIBRATE O2, należy nacisnąć w dowolnym momencie klawisz CAL. Klawisze strzałek służą do przewijania listy.

Podmenu SETUP jest używane do wprowadzania wszystkich zmiennych operatora do systemu. Aby wejść do podmenu SETUP wystarczy w dowolnym momencie nacisnąć klawisz SETUP. Aby wybrać parametr do zmiany, należy przejść kursorem do żądanego parametru przy pomocy klawiszy strzałek. Nacisnąć ENTER, aby wybrać żądany parametr. Aby zmienić wartość parametru, należy klawiszami strzałek zmniejszać lub zwiększać wartość. Nacisnąć ENTER, aby zapamiętać zmiany lub ESCAPE, aby zrezygnować ze zmian.

Podmenu CALIBRATE O2 posiada trzy dostępne opcje: Perform Calibration (wykonanie kalibracji), View Constants (podgląd stałych) i Calibration Status (status kalibracji). Tabela 5-4 opisuje zawartość podmenu. Perform Calibration (wykonanie kalibracji) posiada dwie opcje w zależności od ustawienia Auto Cal w ustawieniach sondy. Menu SETUP opisano w tabeli 5-4.

Dostępnych jest sześć opcji w tym podmenu: Calibration (kalibracja), O2 Calculation (obliczanie O2), O2 Alarms (Alarmy O2), Efficiency Calc.(obliczanie sprawności), Relay Outputs(wyjścia przekaźnikowe) i Analog Outputs (wyjścia analogowe). Tabela 5-5 opisuje podmenu SETUP.

Informacje na temat wykonywania kalibracji podano w rozdziale 4, Kalibracja.

Tabela 5-3. Podmenu PROBE DATA (dane sondy) Wybrane podmenu Process Data (dane procesowe)

Diagnostic data (Dane diagnostyczne) Temperature (temperatura)

Voltages (Napięcia)

Output Values (Wartości wyjściowe)

PARAMETR __ O2 % O2 Efficiency __% Stack Temp __DegC

OPIS wartość O2 dla sondy. Wyświetlanie sprawności. Temperatura komina.

Cell Stack Cold Junct

__DegC __DegC __DegC

Temperatura komory pomiarowej. Temperatura komina. Temperatura zimnego złącza.

Cell Cell T/C

__mV __mV

Stk T/C Cold Jnt

__mV __mV

Napięcie komory pomiarowej. Napięcie termopary komory pomiarowej. Napięcie termopary w kominie. Napięcie zimnego złącza.

Analog

__% FS

Napięcie wyjścia analogowego.

K1 State K2 State

OFF/ON OFF/ON

Status przekaźnika 1. Status przekaźnika 2.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-4


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 5-2. Schemat menu (Arkusz 1 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-5


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 5-2. Schemat menu (Arkusz 2 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-6


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 5-2. Schemat menu (Arkusz 3 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-7


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. 5-2. Schemat menu (Arkusz 4 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-8


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

7 Rys. 5-2. Schemat menu (Arkusz 5 z 5)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-9


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela 5-4. Podmenu CALIBRATE O2 (Kalibracja tlenu) SETUP SETTING Wyświetlacz Opis (Patrz tabela 3-5) Perform Calibration Auto Cal w ustawieniu Press ENTER to start Auto MPS uruchomi kalibrację sondy jest na YES Calibration sondy. (TAK) Starting Automatic Calibration (uruchomienie automatycznej kalibracji) High Gas _____% O2 Wartość dla gazu górnej kalibracji O2. Time Left 0:00 Ilość czasu do zakończenia bieżącej fazy testowania w min:s. Cell mV ______mV Napięcie komory pomiarowej. Low Gas _____% O2 Wartość dla gazu dolnej kalibracji O2. Time Left 0:00 Ilość czasu do zakończenia bieżącej fazy testowania w min:s. Cell mV ______mV Napięcie komory pomiarowej. Resistance Check Sprawdzanie rezystancji w Time Left 0:00 toku. Cell _____mV _____C Napięcie komory i temperatura Calibration Complete sondy Purging 0:00 Przewody gazowe są czyszczone gazem kalibracyjnym Cell _____mV _____C Napięcie komory i temperatura Calibration Complete sondy Auto Cal w ustawieniu Press ENTER to start Manual Sekwencja ręcznej kalibracji sondy jest na NO (NIE) Calibration. rozpocznie się po naciśnięciu ENTER. Switch ON high calibration gas. Press ENTER when ready. High gas ______% O2 Wartość gazu do kalibracji górnej O2 Press ENTER when O2 reading is stable. Turn OFF high calibration gas and ON low calibration gas. Press ENTER when ready. Low gas ______% O2 Wartość gazu do kalibracji dolnej O2 Press ENTER when O2 reading is stable. Resistance Check. Sprawdzanie rezystancji w toku. Turn off low calibration gas. Press ENTER when ready. Press ENTER when probe has returned to process. Podmenu

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-10


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela 5-4. Podmenu CALIBRATE O2 (Kalibracja tlenu) Podmenu View Constants (podgląd stałych)

SETUP SETTING (patrz tabela 3-5) Latest Calibration (ostatnia kalibracja)

Wyświetlacz

Opis

Slope _____mV/D

Nachylenie dla sondy z ostatniej kalibracji. Przesunięcie dla sondy z ostatniej kalibracji.. Rezystancja sondy z ostatniej kalibracji. Nachylenie dla sondy z poprzedniej kalibracji. Przesunięcie dla sondy z poprzedniej kalibracji.. Rezystancja sondy z poprzedniej kalibracji. Previous calibration resistance of probe. Czas do następnej kalibracji w postaci liczby dni i godzin. Status nachylenia. Status przesunięcia. Status rezystancji.

Constant _____mV Resist _____ohms Previous Calibration Slope _____mV/D (poprzednia kalibracja) Constant _____mV Resist _____ohms ohms Calibration Status (status kalibracji)

niedostępny

Next Cal XD XH Slope _____ Constant _____ Resist _____

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-11


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Tabela 5-5. Podmenu SETUP

Podmenu Calibration (kalibracja)

O2Calculation

PARAMETRY High Gas

____% O2

Low Gas

____% O2

Auto Cal Output Tracks Cal Intrvl

YES/NO YES/NO XD XH

Next Cal

XH

Gas Time

0:30 - 20:00

Purge Time

0:30 - 20:00

Res Alarm Slope Constant Set Point

50 W – 10 kW mV/D mV °C

OPIS Wartość gazu kalibracji górnej O2 (0.1000% 25.00% O2). Wartość gazu kalibracji dolnej O2 (0.1000% 25.00% O2). MPS wymagane do automatycznej kalibracji. NO, blokuje wyjście podczas kalibracji. Ustawia się czas między kalibracjami w ilości dni i godzin ( maksymalnie jeden rok). czas do następnej kalibracji w ilości dni i godzin ( maksymalnie jeden rok). Ilość czasu, kiedy gazy kalibracyjne są włączone w minutach i sekundach. Daje wystarczający czas na ustabilizowanie wartości. Ilość czasu dla przewodów gazowych na oczyszczenie z gazów kalibracyjnych. Alarm rezystancji ustawiony od 50 do 10,000 Ω. Nachylenie ustawiane między 34.5 i 57.5. Przesuniecie ustawiane między -20.0 i +20.0 mV. Ustawiany na 736 dla sond World Class 3000 lub 843 dla sond 218.

PRZESTROGA Sprawdzić, czy wybrano prawidłowe napięcie przy zastosowaniu HPS 3000 z sondami World Class 3000 lub sondami 218. Prawidłowe ustawienia pokazano na rys. 2-15, Wybór łączników. Jeśli nie został wybrany prawidłowy SET POINT, może nastąpić uszkodzenie sondy.

Reset slope and constants. O2 Alarms (alarmy Hi Alarm tlenu) Lo Alarm

____% O2

Alarm DB

____% O2

Efficiency Calc.

Enable Calc.

YES/NO

(Obliczenia sprawności)

K1 Value

_______

K2 Value

_______

K3 Value

_______

____% O2

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Nacisnąć ENTER, aby zresetować nachylenie i stała do wartości z ostatniej pomyślnej kalibracji. Ustawić wartość górnego alarmu (0.1000% 25.00%). Ustawić wartość dolnego alarmu (0.1000% 25.00%). Ustawić wartość alarmu martwej strefy (0.0000% 25.00%). Wybierz YES (TAK), aby włączyć, NO(nie), aby wyłączyć obliczanie sprawności. Ustawić miedzy 0.0000 i 1.000. Szczegóły w tabeli 5-6. Ustawić miedzy 0.0000 i 1.000. Szczegóły w tabeli 5-6. Ustawić miedzy 1.000 i 20.00. Szczegóły w tabeli 56.

Praca z interfejsem (GUI)

5-12


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela 5-5. Podmenu SETUP (ciąg dalszy) WYBÓR Wyjścia przekaźnikowe

PARAMETRY

OPIS

UWAGA Wyjścia przekaźnikowe K1 i K2 mogą być skonfigurowane na "OFF" lub na każde z ośmiu zdarzeń wymienionych poniżej. Aż do trzech zdarzeń może sterować każdym wyjściem przekaźnikowym. Zdarzenia wybiera się w podmenu SETUP. K1 Setup Off brak efektu. Event 1 1. In Cal sonda przechodzi do statusu kalibracji. Event 2 2. Hi O2 Wyjście przekracza górne ograniczenie alarmu. Event 3 3. Lo O2 Wyjście poniżej dolnego ograniczenia alarmu. Event 1 4. Htr Fail Wystąpił błąd grzejnika sondy. K2 Setup Event 2 5. Cal Fail Błędna ostatnia kalibracja sondy. Event 3 6. TG Low Ciśnienie gazu kalibracyjnego spada za nisko. 7. Cell Res Rezystancja sondy przekracza górne ograniczenie. 8. High Range Za wysoka wartość zakresu wyjścia analogowego została wybrana. SOURCE Analog Output O2 Wybór wartości pomiarowej reprezentowanej przez (wyjście analogowe) wyjście analogowe. Efficiency Dual Rng O2 AOUT TYPE HART 4-20mA Wybór jednej z wymienionych opcji, aby określić 0-20mA dolne i górne ograniczenie wyjścia analogowego. 0-10V Zaakceptowany zostanie tylko wybór zgodny z pozycją przełącznika wyjścia analogowego na płycie mikroprocesora (rys. 2-9). Zdefiniowane ograniczenia odpowiadają dolnym i górnym wartościom % O2 zdefiniowanym w menu Range Setup (ustawianie zakresu) RANGE SETUP (Source nie jest ustawiony na Dual Rng O2) Xfer Fnct Log Wybór funkcji przeniesienia używanej na wyjściu Lin analogowym. Wybór Log nie wpłynie na wyjście kiedy jako Source wybrane jest Efficiency (sprawność) Range Values High End Wprowadzenie wartości górnej i dolnej zakresu 0.000% O2 - 25.00% O2 wyjścia analogowego. Wartość High End (Górna) Low End określa mierzoną wartość O2 odpowiadającą 0.000% O2 - 25.00% O2 górnej wartości wyjścia analogowego, tj., 20mA lub 10V, a wartość Low End (Dolna) określa mierzoną wartość O2 odpowiadającą dolnej wartości wyjścia analogowego, tj., 0mA, 4 mA lub 0V.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Praca z interfejsem (GUI)

5-13


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela 5-5. Podmenu SETUP (ciąg dalszy) WYBÓR PARAMETRY RANGE SETUP Analog Output (wyjście analogowe) (Source jest ustawiony na Dual Rng O2) Xfer Fnct Log Lin

OPIS

Wybór funkcji przeniesienia używanej na wyjściu analogowym. Wybór Log nie wpłynie na wyjście kiedy jako Source wybrane jest Efficiency (sprawność)

Normal Range Values High End 0.000% O2 - 25.00% O2 Low End 0.000% O2 - 25.00% O2

Wprowadzenie wartości górnej i dolnej zakresu wyjścia analogowego dla normalnego zakresu pracy. Wartość High End (Górna) określa mierzoną wartość O2 odpowiadającą górnej wartości wyjścia analogowego, tj., 20mA lub 10V, a wartość Low End (Dolna) określa mierzoną wartość O2 odpowiadającą dolnej wartości wyjścia analogowego, tj., 0mA, 4 mA lub 0V.

Dual Range Setup Mode Setup Range Mode

Nor Ustawia wyjście w zakresie normalnym. mal Auto Pozwala IFT na wybór górnego lub normalnego zakresu pracy w zależności od aktualnej wartości O2 i wartości ustawionych w Mode Setup. High Ustawia wyjście w górnym zakresie. High in Cal Yes/ Wybór Yes(tak), spowoduje używanie zakresu No górnego przy kalibracji sondy. Switches at Wprowadza punkt przełączenia między górnym i 0.000% O2 - 25.00% O2 normalnym zakresem. Wartości O2 powyżej tego (przełączenie przy wartości) punktu spowodują zastosowanie górnego zakresu, a wartości poniżej tego punktu spowodują wybór normalnego zakresu. Wartość O2 musi być poniżej punktu przełączenia o 10% (Wartości "Switches at"), aby spowodować przełączenie z górnego do normalnego zakresu. High Range Values Wprowadzenie wartości górnej i dolnej zakresu wyjścia analogowego dla górnego zakresu pracy. High End Wartość High End (Górna) określa mierzoną 0.000% O2 - 25.00% O2 wartość O2 odpowiadającą górnej wartości wyjścia Low End analogowego, tj., 20mA lub 10V, a wartość Low 0.000% O2 - 25.00% O2 End (Dolna) określa mierzoną wartość O2 odpowiadającą dolnej wartości wyjścia analogowego, tj., 0mA, 4 mA lub 0V. UWAGA: Wyjście przekaźnikowe może być uruchamiane po zmianie zakresów. (Patrz strona 5-12 tabeli 55.) USA

Tabela 5-6. Stałe sprawności EUROPA

STAŁA K1 K2 K3

GAZ 0.407 0.0 5.12

OLEJ 0.432 0.0 5.12

GAZ 0.66 0.0082 12.28

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

OLEJ 0.69 0.0051 8.74

Praca z interfejsem (GUI)

5-14


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 6 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 6-1 PRZEGLĄD W tym rozdziale opisano jak zidentyfikować i usunąć błędy, które mogą powstać w systemie analizatora tlenu. Szczegółowe opisy występują w dodatkach o sondzie, IFT, HPS, MPS i Komunikatorze HART. OSTRZEŻENIE Po usunięciu usterek należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować poważne zranienia lub śmierć. 6-2 UWAGI SPECJALNE DO WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK a. Uziemienie Podstawowe znaczenie ma zastosowanie się do zaleceń dotyczących uziemienia przy instalacji systemu. Należy dokonać bardzo starannego sprawdzenia zarówno przy sondzie jak i elektronice, aby zapewnić że jakość uziemienia nie została zmniejszona podczas poszukiwania usterki. System posiada możliwości 100% efektywnego uziemienia i całkowitej eliminacji pętli na uziemieniu. b. Zakłócenia elektryczne System IFT został zaprojektowany do pracy w środowisku normalnie znajdującym się w pomieszczeniach sterowni lub kotłowni.

Obwody tłumienia zakłóceń są zainstalowane na wszystkich zaciskach i głównych wejściach. Podczas poszukiwania usterek zakłócenia elektryczne generowane w obwodach systemu poszukiwania błędów powinny być określone. Wszystkie ekrany kabli muszą być dołączone do ziemi. c. Nieopakowane obwody scalone IFT używa mikroprocesora i wspomagających obwodów scalonych. Moduł elektroniki wymaga ostrożności podczas transportu przy instalacji w miejscu gdzie spodziewane są poważne drgania, ponieważ może to spowodować nieprawidłową pracę obwodów scalonych. Przewodnik poszukiwania błędów w paragrafie 6-3 i tabeli E-2 w Dodatku E pokazuje wynikające możliwości trybów uszkodzeń. Zaleca się, żeby wszystkie obwody scalone były prawidłowo umieszczone przed rozpoczęciem wykrywania i usuwania usterek przez system. d. Wyładowania elektrostatyczne Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić obwody scalone używane w obwodach elektroniki. Zaleca się, aby użytkownik przenoszący wyjmujący płytę procesora lub obwody scalone na nim znajdował się na uziemionym potencjale.. 6-3 SYSTEMOWE WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Linia statusu IFT wyposażonego w interfejs GUI wyświetla jeden z dziesięciu warunków. Status systemu będzie wyświetlany raz na określony czas w kolejności priorytetowej jak to pokazano w tabeli 6-1.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Tabela 6-1. Kody statusu IFT

Off

Zasilacz grzejnika został wyłączony przez elektronikę. Wyświetlacz pokazuje 0% O2. Kilka warunków może spowodować pojawienie się statusu OFF: 1. Temperatura grzejnika komory jest poniżej -50°C. Przewody termopary mogą być zamieniona. 2. Temperatura komory przekracza o ponad 70°C ustawiony punkt. Grzejnik jest niesterowalny. Może być uszkodzony moduł triaka. 3. Napięcie termopary grzejnika komory pozostaje w zakresie +1.5 mV ponad 4 minuty. Termopara może być zwarta. 4. Napięcie AD590 jest poniżej 50.0 mV (50K lub -223°C). AD590 nie jest podłączone. 5. Napięcie AD590 jest powyżej 363 mV (363K lub 90°C). Jeśli HPS jest używany wraz z IFT, to płyta połączeń IFT ma łącznik JM1 w pozycji łączącej dwa AD590s równolegle.

PrbEr HtrEr

Sonda jest odłączona, zimna lub przewody są zamienione. Błąd systemu grzejnika. Temperatura grzejnik jest ponad +25°C powyżej ustawionego poziomu. Kiedy moduł jest włączony po raz pierwszy, występowanie HtrEr jest normalne. Grzejnik może nagrzewać się przez 0.5 do 1.0 godziny. System jest aktualnie w stanie kalibracji. Jeśli Output Tracks (śledzenie wyjścia) jest ustawione na YES(TAK), wyjście pokazuje zmienne wartości O2. Jeśli Output Tracks jest ustawione na NO(NIE), wyjście utrzymuje stan sprzed kalibracji. Mierzona wartość O2 znajduje się poniżej dolnego ograniczenia alarmu O2. Problem może występować w sondzie jak i w procesie. Mierzona wartość O2 znajduje się powyżej górnego ograniczenia alarmu O2. Problem może występować w sondzie jak i w procesie. Ciśnienie gazu testowego jest za niskie. Przełączniki ciśnienia są ustawione , aby wyzwalać ten alarm przy ciśnieniu 12 do 16 psig (83 do 110 kPa nadciśnienia). Regulatory gazu testowego są zwykle ustawione na 20 do 25 psig (138 do 172 kPa nadciśnienia). Możliwe przyczyny to: 1. Co najmniej jeden przełącznik ciśnienia gazu testowego jest otwarty. 2. Cylinder gazu testowego jest pusty. 3. To jest błąd MPS lub rurociągu. 4. Jeśli MPS nie jest dołączony, sygnały CALRET i NOGAS powinny był połączone na płycie połączeń. Wystąpił błąd podczas ostatniej kalibracji. Może to być jeden z następujących: 1. Nowo obliczona wartość nachylenia jest poza zakresem 34.5 do 57.6 mV/dekadę. 2. Nowo obliczona wartość stałej jest poza zakresem +20.0 do -20.0 mV. 3. Przełącznik ciśnienia gazu testowego otworzył się podczas kalibracji. Sprawdzić, czy właściwe gazy testowe są używane i czy przepływy gazu są właściwie ustawione. Dodatkowe informacje na temat wykrywania i usuwania usterek z MPS podano w Dodatku D. Rezystancja obliczona podczas ostatniej dobrej kalibracji była większa niż High Resistance Alarm (alarm górny rezystancja) ustawiony w ustawieniach kalibracji. Ograniczenia rezystancji mogą być źle ustawione albo występuje problem z sondą. Praca urządzenia jest prawidłowa. Możliwe uszkodzenie w IFT. Sprawdzić, czy dioda LED na płycie mikroprocesora pomoże wyjaśnić problemy. Sprawdzić Problem IFT w tabelach na temat wykrywania i usuwania usterek.

InCal LowO2 HiO2 NoGas

CalEr

ResHi Ok (pusty ekran)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000 6-4

PROBLEM Z GRZEJNIKIEM Przy wykrywaniu i usuwaniu usterek grzejnika, należy najpierw pozostawić system na co najmniej 30 minut, aby ustabilizowała się temperatura pracy. Po okresie nagrzewania, należy obserwować status systemu i napięcia termopary komory oraz zimne złącze AD590. Z grzejnikiem mogą być związane następujące problemy: a. Na linii statusu może pojawić się: HtrEr or OFF.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 b. Wyświetlana wartość O2 wynosi 0%. c. Napięcia termopary komory różnią się od normalnych. Te napięcia można znaleźć przez dostęp do właściwego menu. W IFT, należy wejść do podmenu DIAGNOSTIC DATA w menu PROBE DATA. W tabeli 6-2 opisano problemy związane z wykrywaniem i usuwaniem usterek grzejnika.

Tabela 6-2. Wykrywanie i usuwanie usterek grzejnika Problem Przyczyna Działania naprawcze Status jest HtrEr lub OFF. Napięcie termopary komory < 28.4 mV. Zimne złącze 273 do 330 mV (normalnie). Wyświetlacz O2 = 0% 1. Spalony bezpiecznik lub uszkodzony przewód. Sprawdzić wszystkie bezpieczniki i ciągłość przewodów i naprawić jeśli potrzeba. Sprawdzić, czy łączniki napięcia wejściowego są prawidłowo zainstalowane. Sprawdzić łączniki, czy są prawidłowo skonfigurowane w IFT i HPS, jeśli jest używany. 2. Uszkodzenie grzejnika. W HPS z wyłączonym zasilaniem, sprawdzić rezystancję grzejnika przy J2, zaciskach R/H. Dla grzejnika 44 V, rezystancja powinna wynosić 11 do 14 Ω. Dla grzejnika 115 V, rezystancja powinna wynosić 67 do 77 Ω. Sprawdzić przewody i wymienić grzejnik jeśli potrzeba. Rezystancja grzejnika może być także sprawdzona przy skrzynce połączeniowej sondy: ∗ grzejnik 44 V: zaciski 7 i 8 powinny dać wynik 11 do 14 Ω. ∗ grzejnik 115 V: zaciski 5 i 6 powinny dać wynik 67 do 77 Ω. (Zaciski 6 i 7 oraz 6 i 8 powinny być rozwarte.) 3. Przerwa na triaku. Sprawdzić triak. Naprawić jeśli potrzeba. 4. Uszkodzenie elektroniki. Najpierw sprawdzić i naprawić wszystkie powiązane przewody. Sprawdzić i naprawić elektronikę jeśli potrzeba. 5. Brak izolacji wokół grzejnika. Sprawdzić, czy izolacja jest na miejscu i nieuszkodzona. Naprawić lub wymienić izolację jesli potrzeba.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-3


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela 6-2. Wykrywanie i usuwanie usterek grzejnika (ciąg dalszy) Problem Przyczyna Działania naprawcze Status jest HtrEr lub OFF. Napięcie termopary komory > 28.4 mV. Zimne złącze 273 do 330 mV (normalnie). Wyświetlacz O2 = 0% 1. Uszkodzenie triaka. Sprawdzić triak. Naprawić jeśli potrzeba. 2. Złe ustawienie termopary. Sprawdzić ręcznie elektronikę i zweryfikować ustawienie punktu; typowo 1356°F (736°C). 3. Źle wybrane napięcie grzejnika. Źle ustawione łączniki napięcia HPS. Dla grzejnika 44 V, sprawdzić czy JM7 jest zainstalowany, a JM8 wyjęty. Dal grzejnika 115 V, JM7 jest wyjęty, a JM8 jest zainstalowany. Grzejnik 115 V ma nierdzewną tabliczkę identyfikacyjną zamocowaną na skrzynce połączeniowej. Status jest HtrEr lub OFF. Napięcie termopary komory < 28.4 mV. Zimne złącze < 273 mV. Wyświetlacz O2 = 0% 1. Błąd przewodów, przewody termopary zamienione. Sprawdzić przewody termopary przy zaciskach w skrzynce połączeniowej i przy elektronice. Żółty przewód powinien być dołączony do zacisku 3. Czerwony przewód dołączony do zacisku 4. Należy obejrzeć przewody w HPS (jeśli używany) i w elektronice. Należy zamienić przewody, jeśli potrzeba. 2. Uszkodzona termopara. Przy zimnym złączu odniesienia 77°F (25°C), termopara sondy powinna odczytywać około 29.3 mV. Wymienić uszkodzoną termoparę. 3. Uszkodzony AD590. Przy normalnej temperaturze otoczenia, czujnik zimnego złącza powinien mieć 273 do 330 mV. Wymienić uszkodzony czujnik. Status jest HtrEr lub OFF. Napięcie termopary komory = -40 mV. Zimne złącze 273 do 330 mV (normalnie). Wyświetlacz O2 = 0% 1. Uszkodzone połączenie termopary lub przerwa. Sprawdzić przewody termopary przy zaciskach w skrzynce połączeniowej i przy elektronice. Żółty przewód powinien być dołączony do zacisku 3. Czerwony przewód dołączony do zacisku 4. Należy obejrzeć przewody w HPS (jeśli używany) i w elektronice. Należy zamienić przewody, jeśli potrzeba. 2. Uszkodzenie termopary. Przy zimnym złączu odniesienia 77°F (25°C), termopara sondy powinna odczytywać około 29.3 mV. Wymienić uszkodzoną termoparę.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-4


Instrukcja obsługi

World Class 3000 6-5

PROBLEM Z KOMORĄ Przy wykrywaniu i usuwaniu usterek grzejnika, należy najpierw pozostawić system na co najmniej 30 minut, aby ustabilizowała się temperatura pracy. Po okresie nagrzewania, należy obserwować status systemu i napięcie. Jeśli grzejnik pracuje, należy szukać uszkodzenia w komorze. Jeśli grzejnik nie działa, należy przejść do paragrafu 6-4, Problemy z grzejnikiem. • W linii statusu występuje: Low O2, Hi O2, CalEr, ResHi. • Wartości napięć można znaleźć w odpowiednim menu. Należy wejść do podmenu DIAGNOSTIC DATA w menu PROBE DATA.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 • •

Wyświetlana wartość O2 wynosi od 0% do 99%. Pomocne może być obserwowanie statusu kalibracji i parametrów ostatniej kalibracji: Slope (nachylenie), Constant (stała) i Cell Resistance (rezystancja komory). W menu CALIBRATE, podmenu VIEW CONSTANTS pokazuje wartości poprzedniej kalibracji, a podmenu CALIBRATION STATUS pokazuje ostatnie wartości. Jeśli te wartości wychodzą poza zakres, należy wykonać kalibrację przed rozpoczęciem wykrywania i usuwania usterek komory.

W tabeli 6-3 opisano problemy związane z wykrywaniem i usuwaniem usterek komory.

Tabela 6-3. Wykrywanie i usuwanie usterek komory Problem Przyczyna Działania naprawcze Status jest LowO2. Napięcie komory w mV = -127 mV. 1. Błędne połączenie komory lub przerwa. Jeśli obwód komory ma przerwę, wyjście komory pokazuje około -127 mV. Sprawdzić kable połączeniowe między sondą i elektroniką. Sprawdzić, czy sprężyna sondy dociska mocno do komory. Naprawić lub wymienić uszkodzone przewody, sprężynę lub złącza. 2. Uszkodzenie elektroniki. Wyjście komory jest prawidłowe i wejście do elektroniki też jest prawidłowe. Sprawdzić pakiet elektroniki. W IFT, wymienić mikroprocesor lub płytę interfejsu jeśli potrzeba. W CRE, wymienić płytę DPI, jeśli potrzeba. Status jest ResHi lub CalEr. Napięcie komory w mV = -20 do 120 mV (normalne). 1. Przepływ gazu testowego nie wynosi 5 scfh (2.4 L/min). Sprawdzić przepływ gazu testowego i pobliskie rurociągi. Rotametr powinien pokazywać 5 scfh. Ustawić zaworem iglicowym prawidłową wartość przepływu. 2. Nieprawidłowy gaz testowy. Sprawdzić, czy etykiety na butlach gazu testowego są prawidłowe. Sprawdzić, czy wartości dla gazu górnego i dolnego zgadzają się z etykietami na butlach gazu testowego. (Sprawdzić na mapie menu — SETUP-CALIBRATION, High Gas, Low Gas.) Sprawdzić wszystkie porty, cylindry i przewody gazowe, czy są prawidłowo zamocowane. Zmienić orurowanie jeśli to konieczne. Oznaczyć rury.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-5


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela 6-3. Wykrywanie i usuwanie usterek komory (ciąg dalszy) Problem Przyczyna Działania naprawcze Status jest ResHi lub CalEr. Napięcie komory w mV = -20 do 120 mV (normalne) (ciąg dalszy). 1. Zanieczyszczenia powietrza odniesienia (olej/woda). Wyczyścić lub wymienić przewody i zawory jeśli potrzeba. 2. Zamienione przewody komory. Sprawdzić kable sygnałowe komory od skrzynki połączeniowej sondy do elektroniki i poprawić okablowanie jeśli potrzeba. 3. Zamienione przewody gazu odniesienia i testowego. Przełączyć rurociąg zgodnie z potrzebą. 4. Uszkodzony element dyfuzyjny. Element dyfuzyjny pęknięty, złamany, zatkany lub brak go. Wymienić dyfuzor lub ogranicznik prędkości. Dyfuzory są jednorazowe, ponieważ trudno jest wyczyścić dyfuzor i zachować cienkie otwory niezatkane. Sprawdzanie przepływu i ciśnienia manometrem jest możliwe, ale niepraktyczne. Aby wyczyścić ogranicznik prędkości, należy przedmuchać brud na powierzchni sprężonym powietrzem i wyczyścić moduł w kąpieli ultradźwiękowej. 5. Uszkodzona komora. Niskie wyjście z czujnika komory, kiedy dostarczany jest gaz testowy. Jeśli przepływ gazu testowego jest dobry, a sygnał komory niski, należy wymienić komorę lub poprosić o pomoc SCAN line. Typowe wyjścia komory: Test Gas mV 8.0% 18 do 25 0.4% 76 do 86 6. Praca komory nieprawidłowa z powodu starzenia. Wymienić komorę czujnika jeśli jej rezystancja wzrosła ponad 1 kΩ, a nachylenie obliczone podczas kalibracji spadło poniżej 40 mV/dekadę. 7. Błąd elektroniki. Wyjście komory jest dobre i wejście do elektroniki też jest dobre. Sprawdzić pakiet elektroniki. W IFT, wymienić mikroprocesor lub płytę interfejsu jeśli potrzeba. W CRE, wymienić płytę DPI, jeśli potrzeba. Status jest Res Hi. Napięcie komory w mV = -120 do 20 mV. 1. Zamienione przewody komory. Sprawdzić kable sygnałowe komory od skrzynki połączeniowej sondy do elektroniki i poprawić okablowanie jeśli potrzeba. 2. Zamienione przewody gazu odniesienia i testowego. Przełączyć rurociąg zgodnie z potrzebą. 3. Powietrze odniesienia (azot). Sprawdzić, czy oznaczenia na butlach gazu testowego są prawidłowe. 100% azot nie może być używany jako gaz zerowy, ponieważ zabezpieczenie komory zostanie naruszone i wpłynie na odczyt O2. Powietrze odniesienia powinno być czyste, suche powietrze przyrządu przygotowane z powietrza atmosferycznego z zawartością 20.95% O2.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-6


Instrukcja obsługi

World Class 3000 6-6

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

PROBLEM Z IFT Kiedy podejrzewa się problemy z IFT, to należy spojrzeć na płytę mikroprocesora. Dioda LED może być włączona, wyłączona lub może migać.

W tabeli 6-4 opisano wykrywanie i usuwanie usterek związanych z IFT.

Tabela 6-4. Wykrywanie i usuwanie usterek IFT Problem Przyczyna Działania naprawcze Dioda LED IFT LED jest wyłączona. Uszkodzenie IFT. Uszkodzenie bezpiecznika. Sprawdzić bezpieczniki na płycie zasilacza. Wymienić bezpieczniki jeśli potrzeba. 1. Błąd zasilania. Sprawdzić napięcie zasilania. Sprawdzić lub włączyć zasilanie. 2. Błąd zasilacza. Sprawdzić punkty testowe napięcia na płycie mikroprocesora. Wymienić zasilacza jeśli potrzeba. 3. Uszkodzenie płyty mikroprocesora. Wymienić płytę mikroprocesora. Dioda LED IFT jest włączona. Problem z kablami grzejnika lub komory. 1. Błąd w przewodach. Sprawdzić przewody termopary i grzejnika oraz ciągłość połączeń. Naprawić w razie potrzeby. 2. Ustawienie łączników jest złe. JM1 na płycie połączeń, JM6 na płycie mikroprocesora lub JM9 i JM10 na płycie zasilacza są nieprawidłowo skonfigurowane. Sprawdzić, czy łączniki są ustawione jak poniżej: • Bez HPS, JM1 i JM6 powinny być zainstalowane. • Z grzejnikiem sondy 115 V, JM9 jest zainstalowany. • Z grzejnikiem sondy 44 V, JM10 jest zainstalowany. 3. Linia statusu jest “OFF”. Wyłącz zasilanie i włącz ponownie. Jeśli światło pozostanie włączone, a łączniki i przewody są w porządku, to należy wymienić płytę mikroprocesora. Błąd interfejsu GUI lub LDP (Dioda LED IFT miga). 1. Mikroprocesor jest normalny, ale wskaźniki na płycie czołowej nie działają prawidłowo. Sprawdzić połączenia do interfejsu GUI lub LDP i naprawić lub wymienić w miarę potrzeby.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-7


World Class 3000 6-7 PROBLEM Z MPS Problemy z MPS mogą pojawić się przy statusie C Err, R Hi, TGLow. Odczyt O2 może być od 0% to 99%,

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 a dane sondy będą w normalnych zakresach. Należy rozważyć dwa przypadki, A i B. W tabeli 6-5 opisano wykrywanie i usuwanie usterek związanych z MPS.

Tabela 6-5. Wykrywanie i usuwanie usterek MPS Problem Przyczyna Działania naprawcze Status jest NoGas. Napięcie komory w mV jest między -20 a 120 mV. 1. Błąd regulatora lub rurociągu. Ciśnienie gazu testowego jest małe dla wskazanej sondy [20 do 25 psig (138 go 172 kPa nadciśnienia)]. Sprawdzić ciśnienie gazu testowego [powinno być 20 psig (138 kPa nadciśnienia)], regulator i przewody. Zresetować, naprawić lub wymienić regulator zgodnie z potrzebą. Jeśli tylko jedna sonda ma mały przepływ [mniejszy niż 5 scfh (2.4 L/min)], sprawdzić przewody, zawór iglicowy, złącza i cewkę MPS dla tej sondy. 2. Niski gaz testowy. Wymienić pusty cylinder z gazem testowym na pełny. Sprawdzić stężenie O2. 3. Błąd przewodów. Sprawdzić ciągłość przewodów między MPS i elektroniką. W miarę potrzeb naprawić. 4. Błąd przełącznika ciśnienia. Przełącznik ciśnienia jest fabrycznie ustawiony na 16 psig (68.9 kPa nadciśnienia). Ustawić ciśnienie regulatora gazu testowego na 20 psig (138 kPa nadciśnienia), aby uniknąć nieprzyjemnych alarmów. Wymienić zepsuty przełącznik na nowy, jeśli dostarczanie gazu testowego jest w porządku. Status jest ResHi lub CalEr. Napięcie komory w mV jest między -20 a 120 mV. Błąd CalEr występuje, kiedy nachylenie obliczone na podstawie ostatniej kalibracji było poza zakresem. CalEr może być spowodowany przez nieszczelności, uszkodzony dyfuzor lub komorę czujnika, błędne wartości gazu testowego lub niewystarczający czas dla gazu testowego. Każdy gaz testowy powinien być dostarczany przez co najmniej trzy minuty. 1. Nieprawidłowo ustawiony przepływomierz. Przepływomierz dla każdej sondy musi być ustawiony indywidualnie. Przepływ powinien wynosić 5 scfh (2.4 L/min). 2. Błąd przewodów. Sprawdzić poprawność i ciągłość przewodu między MPS i elektroniką. 3. Błąd rurociągu. Błąd przewodu gazowego lub regulatora. Sprawdzić przewody gazowe, zawory i regulatory ze względu na zatkanie lub korozję. Naprawić lub wymienić w miarę potrzeby. 4. Błąd cewki. Sprawdzić nominalne 24 VDC przy połączeniach HI GAS, LOW GAS, IN CAL i CAL RET. Napięcia powinny spaść o około 4 VDC. Jeśli napięcie występuje, ale cewka nie działa, należy wymienić cewkę. 5. Błąd płyty zacisków. Sprawdzić 24 VDC przy J11 na płycie zacisków. Naprawić lub wymienić płytę zacisków lub złącza jeśli potrzeba. 6. Błąd zasilacza. Sprawdzić bezpieczniki zasilacza i prawidłowość wyjść i obecność napięcie przy J1. Naprawić lub wymienić zasilacz jeśli potrzeba. 7. Błąd zasilania. Sprawdzić bezpieczniki, napięcie zasilające i wyłącznik automatyczny. Naprawić lub wymienić w zależności od potrzeby.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-8


World Class 3000 6-8 PRAWIDŁOWOŚĆ ODCZYTU (ODPOWIEDŹ PROCESU JEST PODEJRZANA) Odczyty O2 nie zawsze mogą się zgadzać ze znanymi warunkami procesu. Taka niezgodność może być pierwszym znakiem problemów w procesie lub z przyrządem World Class 3000.

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Wyświetlacz O2 pokazuje odczyt między 0 a 99%, ale odczyt może być niestabilny. Linia statusu może pokazywać OK, a napięcia PROBE DATA mogą być prawidłowe. W tabeli 6-6 opisano wykrywanie i usuwanie usterek związanych z prawidłowością odczytu.

Tabela 6-6. Wykrywanie i usuwanie usterek z prawidłowością odczytu Problem Przyczyna Działania naprawcze Status jest OK. Napięcie komory w mV jest między -20 a 120 mV (normalne). Wyświetlacz O2 jest stabilny, ale nieoczekiwana wartość. Takie warunki występują przy różnych rodzajach nieszczelności lub błędnych danych wyjściowych. 1. Nieszczelność kołnierza montażowego. Uszczelnić kołnierz i dokręcić prawidłowo śruby. 2. Nieszczelność przewodu gazu testowego. Ponieważ przewód gazu testowego jest cały czas pod dodatnim ciśnieniem, przewód może być testowany cieczą z bąbelkami takim jak SNOOP™. Naprawić lub wymienić w zależności od potrzeb. 3. Uszkodzenie wężyka krzemokauczukowego. Nieszczelność może się pojawić na wężyku krzemokauczukowym w skrzynce połączeń sondy. Wymienić wężyk. 4. Wlot powietrza z nieszczelnego komina. Sprawdzić stan komina, przewodów gazowych i końcówek. Jeśli komin ma wlot powietrza na dolocie do sondy, przemieść sondę lub napraw nieszczelność. 5. Błąd wyjścia analogowego lub rejestratora. Zmierzyć wyjście analogowe w V lub mA, jak o zostało ustawione na płycie wyjścia analogowego i w programie. Jeśli wyjście analogowe jest poza zakresem, wymienić płytę wyjścia analogowego w CRE lub płytę mikroprocesora w IFT. Sprawdzić działanie rejestratora i naprawić, jeśli potrzeba. 6. Losowe zakłócenia szpilkowe wyjścia analogowego do 0 mA dc. Sprawdzić napięcie zasilacza. Jeśli podejrzane, wymienić zasilacz w CRE lub płytę zasilacza w IFT. Status jest OK. Napięcie komory w mV jest miedzy -20 a 120 mV (normalne). Wyświetlacz O2 jest niestabilny. 1. Zmiany procesu. Należy przeanalizować proces pod kątem równomiernego przepływu gazów i materiałów. Sprawdzić pracę tłumików i zaworów sterujących. Naprawić urządzenia procesowe, procedury i przepływy, jeśli trzeba. Zależnie od procesu, niektóre zmiany mogą być normalne. 2. Błąd podkładki pod komorą. Sprawdzić czystość podkładki i styków, wyczyścić jeśli potrzeba. Sprawdzić naciąg sprężyny i wymienić jeśli potrzeba. 3. Błąd uziemienia. Sprawdzić ciągłość wszystkich przewodów oraz czystość połączeń i korozję. Naprawić jeśli trzeba. 4. Nieprawidłowe napięcie na linii. Sprawdzić prawidłowość polaryzacji napięcia i/lub obwody "gorący" i "neutralny".

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wykrywanie i usuwanie usterek

6-9


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 7 ZWROT MATERIAŁU 7-1 Jeśli wymagana jest fabryczna naprawa sprzętu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: a. Należy zabezpieczyć autoryzacyjny numer zwrotny z Biura Sprzedaży Rosemount Analytical lub od przedstawiciela przed odesłaniem sprzętu. Sprzęt musi być zwrócony z pełną identyfikacją wg instrukcji Rosemounta, albo nie zostanie przyjęty.W żadnym wypadku Rosemount nie odpowiada za sprzęt zwrócony bez właściwej autoryzacji i identyfikacji. b. Ostrożnie zapakować uszkodzony element w sztywnym pudełku z wystarczającą ilością materiału chroniącego przed wstrząsem, aby zapewnić, że nie nastąpią dodatkowe uszkodzenia w transporcie. c. W liście na opakowaniu należy opisać szczegółowo: 1. Objawy, na podstawie których stwierdzono, że przyrząd jest uszkodzony. 2. Środowisko, w którym przyrząd pracował (obudowa, warunki atmosferyczne, drgania, zapylenie, itp.). 3. Miejsce, z którego przyrząd został wyjęty. 4. Czy wymagana jest naprawa gwarancyjna, czy pogwarancyjna.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

5. Szczegółowe instrukcje do transportu przy zwrocie przyrządu. 6. zwrotny numer autoryzacyjny. d. Załączyć list na opakowaniu i dowód zakupu oraz wysłać uszkodzony sprzęt zgodnie z instrukcją Rosemounta, zapłaciwszy uprzednio do: Rosemount Analytical Inc. RMR Department 1201 N. Main Street Orrville, Ohio 44667 Jeśli wymagana jest naprawa gwarancyjna, uszkodzony przyrząd zostanie starannie sprawdzony i przetestowany u producenta. Jeśli uszkodzenie zostało spowodowane warunkami wymienionymi w standardowej gwarancji Rosemounta, uszkodzony przyrząd będzie naprawiony lub wymieniony zgodnie z potrzebą, a działający przyrząd zostanie zwrócony do klienta zgodnie z instrukcjami transportowymi dostarczonymi w liście na opakowaniu. Przyrządy nie będące na gwarancji zostaną naprawione u producenta i zwrócone do klienta.

Zwrot materiału

7-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ROZDZIAŁ 8 DODATKI DODATEK A. ANALIZATOR TLENU WORLD CLASS 3000 (SONDA) DODATEK B. ZASILACZ GRZEJNIKA HPS 3000 DODATEK D. SEKWENSER GAZOWY DO KALIBRACJI WIELU SOND MPS 3000 DODATEK E. INTELIGENTNY PRZETWORNIK POLOWY IFT 3000 DODATEK J. KOMUNIKATOR HART MODEL 275D9E – ZASTOSOWANIA DO IFT 3000

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

8-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 1. grzejnik, pręt i płyta tylna 2. zespół dyfuzyjny 3. śruba mocująca 4. komora i kołnierz 5. uszczelka karbowana 6. zespół rury sondy 7. śruba 8. podkładka 9. śruba łańcucha pokrywy 10. łańcuch pokrywy 11. pokrywa skrzynki połączeniowej sondy 12. uszczelka pokrywy 13. schemat okablowania 14. o-Ring 15. śrubki bloku zacisków 16. blok zacisków 17. znacznik bloku zacisków 18. płyta montażowa bloku zacisków

UWAGA: NIE WSZYSTKIE POKAZANE CZĘŚCI SĄ DOSTĘPNE NA OSOBNE ZAMÓWIENIE. LISTA DOSTĘPNYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH W TABELI A-3.

19. śruby skrzynki połączeniowej sondy 20. zacisk węża 21. wężyk 22. połączenie gazu 23. zatyczka uszczelniająca 24. etykieta 25. skrzynka połączeniowa sondy 26. przewody uziemienia 27. uszczelka izolacyjna 28. podkładka 29. śruba

UWAGA: POZYCJA B , RURA Z GAZEM KALIBRACYJNYM, JEST WŁOŻONA DO OTWORÓW A KIEDY SONDA JEST ZŁOŻONA.

Rys. A-1. Analizator tlenu (sonda) widok rozłożony

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-0


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

DODATEK A ANALIZATOR TLENU WORLD CLASS 3000 (SONDA) OPIS OSTRZEŻENIE Należy przeczytać „Instrukcje bezpieczeństwa dla połączeń kablowych i instalacji przyrządu” na początku tej instrukcji. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować ciężkie zranienie lub śmieć.

A-1 ANALIZATOR TLENU (SONDA) – UWAGI OGÓLNE Analizator tlenu (sonda), Rys. A-1, składa się z trzech grup elementów: otoczenia sondy, sondy właściwej i skrzynki połączeniowej sondy, Rys. A-2.

Rys. A-2. Główne elementy sondy

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela A-1. Specyfikacje dla wyposażenia analizatora tlenu. Długości sond, nominalne Ograniczenia temperatury w obszarze pomiaru procesu Standardowe / wyjście prądowe Wskazanie O2 (Wyświetlacz cyfrowy i wyjście analogowe) Prędkość odpowiedzi systemu Rozdzielczość Obudowa HPS 3000 Przepływ powietrza odniesienia do sondy Mieszanina gazów kalibracyjnych Przepływ gazu do kalibracji zasilacz HPS 3000 wymagane zasilanie HPS 3000 temperatura pracy otoczenia HPS 3000 temperatura pracy otoczenia (skrzynka połączeniowa) Przybliżona masa do transportu: 18 cali (457 mm) pakiet 3 stóp (0.91 m) pakiet 6 stóp (1.83 m) pakiet 9 stóp (2.74 m) pakiet 12 stóp (3.66 m) pakiet

1, 2

18 cali (457 mm), 3 stopy (0.91 m), 6 stóp (1.83 m), 9 stóp (2.74 m) lub 12 stóp (3.66 m), zależnie od wymiarów komina 50° do 1300°F (10° do 704°C) 4-20 mA dc sygnał (ustawiony fabrycznie) 0.1% O2 lub ±3% odczytu, który jest większy używając gazów kalibracyjnych Rosemounta mniej niż 3 sekundy (wyjście wzmacniacza) 0.01% O2 transmitowanego sygnału NEMA 4X (IP56) 2 scfh (56.6 L/hr) czyste, suche, powietrze o jakości przyrządu (20.95% O2), regulowane do 5 psi (34 kPa) Zestaw gazów kalibracyjnych Rosemount Hagan No. 6296A27G01 zawiera 0.4% O2N2 nominalnie i 8% O2N2 nominalnie 5 scfh (141.6 L/hr) 100/110/220 ±10% Vac przy 50/60 Hz 200 VA 32° do 120°F (0° do 50°C) 300°F (150°C) max 55 funtów (24.97 kg) 60 funtów (27.24 kg) 65 funtów (29.51 kg) 72 funtów (32.66 kg) 78 funtów (35.38 kg)

1

Wszystkie charakterystyki wydajności są podane przy ustalonych wartościach zmiennych procesowych. Sprzęt zamówiony przy pomocy tego dokumentu będzie dostarczony wg standardów amerykańskich. Klienci potrzebujący wg standardów europejskich powinni wymagać dokumentacji wg standardów EEC i uwzględnić to przy zamawianiu. Temperatury powyżej 1000°F (537°C) mogą wpływać na łatwość wymiany komory na obiekcie. 2

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-2


World Class 3000 A-2

ZEWNĘTRZNE ELEMENTY SONDY Na zewnętrzne elementy sondy składa się komora z tlenku cyrkonu montowana na kołnierzu, zespół do montażu na rurze i zespół ogranicznika prędkości dyfuzji. a. Zespół komory z kołnierzem Podstawowym elementem w zespole komory z kołnierzem, Rys. A-3, jest komora z tlenku cyrkonu stabilizowana itrem. Wytwarza ona sygnał elektryczny, kiedy poziom tlenu na jednej stronie jest w stanie nierównowagi z poziomem tlenu po drugiej stronie. Ten sygnał jest proporcjonalny do różnicy poziomów tlenu. b. Zespół rury sondy Cztery śruby mocują zespół komory z kołnierzem, Rys. A-3, do zespołu rury sondy. Po umiejscowieniu komora znajduje się wewnątrz rury. Zespół rury zawiera kołnierz, który pasuje do kołnierza zamontowanego na kominie (dołączenie do kołnierza sondy pokazano na Rys. A-2). Śruby na kołnierzu na kominie ułatwiają instalację. Jest także rura do przenoszenia gazów kalibracyjnych ze skrzynki połączeniowej sondy do strony procesu komory podczas kalibracji.

Rys. A-3. Zespół komory i rury

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 c. Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji zabezpiecza komorę przed ciężkimi cząstkami oraz izoluje komorę od zmian temperatury. Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji wkręca się na zespół komory z kołnierzem. Klucze do nakrętek okrągłych z wcięciami (zestaw do montażu sondy 3535B42G01) są stosowane do otworów w elemencie ogranicznika prędkości, aby go wyjąć lub zainstalować. Opcjonalny dyfuzor ceramiczny oraz deflektor V, pokazane na Rys. A-4, są dostępne. Zespół dyfuzora ceramicznego jest dostępny także w wersji z chwytaczem płomienia, aby ciepło z komory nie powodowało zapłonu gazów kominowych. Systemy, które używają ekranu ściernego wymagają specjalnego zespołu ogranicznika prędkości dyfuzji ze żłobioną piastą, aby zmieściły się dwie uszczelki przeciwpyłowe. Ten specjalny dyfuzor jest dostępny zarówno w wersji z ogranicznikiem prędkości jak i ceramicznej. Patrz Opcje sondy, rozdział A-6.

Rys. A-4. Opcjonalny dyfuzor ceramiczny i zespół V-deflektora

Dodatki

A-3


Instrukcja obsługi

World Class 3000 d. Komora – informacje ogólne Elementy tworzące komorę są wykonane z niewielką tolerancją i zmontowane z dużą starannością, aby zapewnić dokładny pomiar tlenu. Wszelkie wymiany wymagają uwagi i precyzji w montażu, aby uzyskać dobry rezultat. OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do zaleceń w tej instrukcji może spowodować zagrożenie dla personelu i przyrządów. Należy przeczytać i postępować zgodnie z tą instrukcją. Sonda tlenowa zawiera wewnętrzną elektrodę w zespole komory. Składa się ona z platynowej podkładki i drutu platerowanego platynowoinkonelowego, który wytwarza stałe dla danej komory napięcie opisane równaniem Nernsta.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 b. Grzejnik, który jest spiralnie nakręcony na kwarcowy cylinder i izolowany. c. Termopara chromel-alumel, która działa jako element czujnika dla sterownika temperatury. (niewidoczna na Rys.A-5; umieszczona w pręcie ceramicznym.) d. Podkładka platynowego ekranu, która tworzy elektryczny kontakt z wewnętrzną sondą komory elektrochemicznej. (niewidoczna na Rys. A-5; umieszczona na końcu ceramicznego pręta.) Podkładka jest dołączona do przewodu inkonelowego, który przenosi sygnał do taśmy zacisków. e. Zespół pręta V, na którym mocowany jest zespół wnętrza sondy. f.

Rura przenosząca powietrze odniesienia do komory. Włączane do normalnej konserwacji i serwisowej, do procedur naprawczych elementów sondy.

Z tą podkładką i drutem, stała będzie między -10 a +15 mV. Stała komory jest zanotowana w karcie danych kalibracyjnych dostarczanych z każdą sondą. Każda sonda powinna być kalibrowana i sprawdzona po naprawie lub wymianie komory, podkładki, drutu, grzejnika, termopary lub po zdemontowaniu sondy. A-3 ZESPÓŁ WNĘTRZA SONDY Zespół wnętrza sondy składa się, Rys. A-5, z sześciu głównych części: a. Pręt ceramiczny z czterema otworami przechodzącymi przez długość pręta. Otwory służą jako izolowane ścieżki dla przewodu sygnałowego komory i przewodów termopary.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Rys. A-5. Zespół wnętrza sondy

Dodatki

A-4


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Podczas kalibracji dwa gazy o różnych znanych stężeniach tlenu są wstrzykiwane po kolei prze końcówkę gazu kalibracyjnego. Rura ze stali nierdzewnej dostarcza ten gaz do strony procesu komory. W komorze różnica ciśnienia tlenu miedzy stroną procesu, a stroną odniesienia komory wytworzy wyjście milivoltove proporcjonalne do różnicy poziomów tlenu. Moduł elektroniki może użyć dwóch wyjść milivoltowych spowodowanych przez dwa gazy kalibracyjne do automatycznej lub półautomatycznej kalibracji. PRZESTROGA Nie należy próbować usuwać próbki gazowej przez końcówkę gazową. Gorące gazy z procesu mogą uszkodzić wężyki gazowe w skrzynce połączeniowej sondy. A-5 ZESPÓŁ KABLA System używa 7-żyłowego przewodu do połączenia sondy do pakietu elektroniki. Standardowa długość tego kabla wynosi 20 stóp (6 m), ale dostępne są długości aż do 150 stóp (45 m). Na siedem żył składa się jedna para ekranowana na sygnał milivoltowy komory, jedna para ekranowana typu K dla termopary i trzy pojedyncze 16-przewody dla grzejnika i uziemienia. Zmontowane przewody są owinięte w koszulkę teflonem typu K i w ekranie ze stali nierdzewnej. Teflon i stal nierdzewna są odpowiednie do wysokiej temperatury. Wszystkie metalowe ekrany są izolowane przy sondzie i połączone przez przewody do uziemienia elektroniki.

Rys. A-6. Skrzynka połączeniowa sondy A-4

SKRZYNKA POŁĄCZENIOWA SONDY Skrzynka połączeniowa sondy, Rys. A-6, umieszczona jest w zewnętrznym końcu sondy i posiada taśmę zacisków do połączeń elektrycznych oraz końcówki powietrza odniesienia i gazów kalibracyjnych. Końcówki są do rur nierdzewnych 0.250 cala w module amerykańskim oraz 6 mm w module europejskim. Końcówka kalibracji posiada zatyczkę uszczelniającą, która musi być cały czas założona oprócz kalibracji. Końcówka rury jest także dostarczana do zastosowania z gazem kalibracyjnym podczas kalibracji. Jeśli butle z gazem kalibracyjnym są na stałe zawieszone na sondzie, potrzebny jest ręczny zawór blokujący przy sondzie (między końcówką kalibracji i przewodem gazowym), aby zapobiec kondensacji gazu kominowego pod przewodami gazu kalibracyjnego. Podczas pracy i kalibracji powietrze odniesienia jest dostarczane przez końcówkę do strony odniesienia komory. Daje to systemowi znaną ilość tlenu, aby porównać poziom tlenu w gazie procesowym. Chociaż powietrze otoczenia może być używane do tego celu, dokładność można osiągnąć tylko jeśli używa się powietrza odniesienia.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

A-6

OPCJE SONDY a. Zespół ekranu ściernego Zespół ekranu ściernego, Rys. A-7, jest rurą ze stali nierdzewnej, która otacza zespół sondy. Ekran zabezpiecza sondę przed ścieraniem cząstek i kondensacją korozyjną, umożliwia łatwe wkładanie sondy i działa jako wzmocnienie położenia sondy, szczególnie dla większych długości sondy. Ekran ścierny używa zmodyfikowanego dyfuzora i deflektora V, dopasowanego do pakietu podwójnego uszczelnienia przeciwpyłowego.

Dodatki

A-5


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. A-7. Zespół ekranu ściernego UWAGA W zastosowaniach wysoce ściernych, należy obrócić ekran o 90 stopni przy normalnym przeglądzie serwisowym, aby ustawić nową powierzchnię na ścierny strumień przepływu.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-6


World Class 3000

Rys. A-8. Zespół dyfuzora ceramicznego / zespół uszczelnienia pyłowego Te zmodyfikowane dyfuzory i deflektory V są dostępne w wersji standardowej, Rys. A-8, i w wersji chwytacza płomienia, Rys. A-9. b. Zespół dyfuzora ceramicznego Zespół dyfuzora ceramicznego, Rys. A10, jest tradycyjną konstrukcją dla sondy. Używany już ponad 25 lat zespół ceramicznego dyfuzora daje większą powierzchnię filtrowania dla sondy.

Rys. A-9. Chwytacz płomienia / zespół uszczelnienia pyłowego

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. A-10. Zespół dyfuzora ceramicznego c. Zespół chwytacza płomienia Tam gdzie występuje wysokie stężenie niespalonego paliwa w gazach wylotowych, zaleca się stosowanie chwytacza płomienia, Rys. A-9 i Rys. A11. Zespół chwytacza płomienia zawiera zestaw przegród miedzy komorą i gazami kominowymi. Pozwala to na utrzymanie temperatury komory 1500°F (816°C) i zapobiega zapłonowi się niespalonego paliwa w kominie.

Rysa A-11. Zespół chwytacza płomienia

Dodatki

A-7


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

d. Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji / uszczelnienia przeciwpyłowego Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji / uszczelnienia przeciwpyłowego, Rys. A-12, jest używany w zastosowaniach, gdzie ekran ścierny powinien być stosowany z elementem ogranicznika prędkości dyfuzji. Uszczelnienie przeciwpyłowe składa się z pakietu dwóch pierścieni, aby uchronić zbieraniu się kurzu ściernego wewnątrz ekranu ściernego.

Rys. A-14. Zespół dyfuzora zatyczkowego f. Opcje obejścia sondy

Rys. A-12. Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji / uszczelnienia przeciwpyłowego e. Zespół dyfuzora zatyczkowego Zespół dyfuzora zatyczkowego, Rys. A-13, jest używany w zastosowaniach z wysoką temperaturą, gdzie często problemem jest zastosowanie zatykającego elementu dyfuzyjnego. Ten element może być używany zarówno z jak i bez ekranu ściernego.

W procesach, gdzie gaz kominowy przekracza maksymalna dopuszczalną temperaturę 1300°F (704°C) należy zastosować pakiet obejścia sondy. System obejścia używa 18-calowej(457 mm) lub 3stopowe (0.92 m) sondy montowanej zewnętrznie na kominie lub przewodzie. Gazy procesowe lub wylotowe są kierowane do sondy przez pasywny system próbkowania z rur inkonelowych. Przepływ gazu kominowego indukuje ruch gazów do, przez i poza zespół obejścia. Układ obejścia nie wymaga zastosowania powietrza zasysanego i gaz, który przepływa przez sondę jest zawracany do komina lub przewodu. Pakiet obejścia sondy jest normalnie używany do temperatur procesów od 1300°F (704°C) do 2000°F (1094°C). Wersje dla wyższych temperatur przewidziane są do pracy przy temperaturach aż do 2500°F (1372°C). W tej wersji rury zbierające są wykonane ze specjalnego stopu wysokotemperaturowego. Wymiary i szczegóły montażowe amerykańskich i europejskich systemów są pokazane na Rys. A-15. g. Opcje osłony montażowej sondy

Rys. A-13. Zespół dyfuzora zatyczkowego / uszczelnienia przeciwpyłowego.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Opcja osłony montażowej sondy jest dostępna, aby umożliwić pracę sondy przy temperaturze aż do 2000°F (1095°C). Dla tej opcji dostępna jest odrębna instrukcja.

Dodatki

A-8


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. A-15. Opcje obejĹ&#x203A;cia sondy (Arkusz 1 z 3)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-9


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. A-15. Opcje obejĹ&#x203A;cia sondy (Arkusz 2 z 3)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-10


Instrukcja obsługi

World Class 3000

Numer części 1U0571 1U0571 1U0571 1U0571 1U0571 1U0571 1U0571 1U0571 1U0571

Kod grupy G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Opis 3’ pakiet obejścia ze śrubami ANSI. 6’ pakiet obejścia ze śrubami ANSI. 9’ pakiet obejścia ze śrubami ANSI. 3’ pakiet obejścia ze śrubami JIS. 6’ pakiet obejścia ze śrubami JIS. 9’ pakiet obejścia ze śrubami JIS. 3’ pakiet obejścia ze śrubami DIN. 6’ pakiet obejścia ze śrubami DIN. 9’ pakiet obejścia ze śrubami DIN.

Rys. A-15. Opcje obejścia sondy (Arkusz 3 z 3)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-11


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK SONDY A-7

PRZEGLĄD

1. System nie odpowiada na zmiany stężenia tlenu.

Rozdział o wykrywaniu i usuwaniu usterek sondy opisuje, jak zidentyfikować i usunąć usterki, które mogą wystąpić w zespole sondy.

2. System odpowiada na zmiany, ale nie daje prawidłowego wskazania. 3. System nie daje akceptowalnego wskazania wartości stężenia gazu kalibracyjnego tlenu podczas wykonywania kalibracji.

OSTRZEŻENIE Po wykryciu i usunięciu usterek należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć.

4. Upływa długi czas, aby system powrócił do wartości gazu kominowego po wyłączeniu gazu kalibracyjnego. b. W tabeli A-2 zawarto wskazówki do znajdowania błędów według powyższych objawów.

A-8 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK SONDY a. Błędy sondy

c.

Poniżej wymieniono cztery objawy uszkodzenia sondy.

Tabela A-2. Znajdowanie błędów Objaw Sprawdzić

Rys. A-16 i A-17 przedstawiają różne sposoby rozwiązywania problemów dotyczących sondy.

Uszkodzenie

Naprawa

1. Brak odpowiedzi na zmianę stężenia tlenu: Grzejnik jest zimny, a wyjście termopary w mV jest mniejsze od ustawionego poziomu

Ciągłość termopary

Uszkodzenie termopary

Wymienić termoparę lub zwrócić sondę do Rosemounta

Rezystancja zimnego grzejnika powinna być między 11 Ω to 14 Ω

Uszkodzenie grzejnika

Wymienić grzejnik lub zwrócić sondę do Rosemounta.

Triak O/P do grzejnika

Uszkodzenie elektroniki

Sprawdzić HPS i pakiet elektroniki.

Grzejnik jest gorący a Wykres rejestratora wyjście termopary w mV jest na ustawionym poziomie ±0.2mV Wejście mV komory do elektroniki i wejście mV sondy na skrzynce połączeniowej sondy

Uszkodzenie rejestratora Zobacz do instrukcji rejestratora

Brak napięcia komory przy Wymienić komorę lub zwrócić sondzie podczas sondę do Rosemounta podawania gazu kalibracyjnego Napięcie komory OK, ale Sprawdzić połączenie kabli. brak wejścia do elektroniki. Wystarczające napięcie zarówno przy wejściu elektroniki i w skrzynce połączeniowej sondy.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Sprawdzić pakiet elektroniki.

Dodatki

A-12


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela A-2. Znajdowanie błędów (kontynuacja) Objaw

Sprawdzić

Uszkodzenie

Naprawa

2. System reaguje na zmiany stężenia tlenu, ale nie daje prawidłowego wskazania. Dobra odpowiedź z błędnym wskazaniem

Rejestrator lub zdalny wskaźnik

Błąd kalibracji

Skalibrować rejestrator lub wskaźnik. Szczegóły w instrukcji rejestratora.

Kalibracja systemu

Błąd kalibracji

Skalibrować system.

Montaż sondy i stan komina

Wlot powietrza do komina Usunąć nieszczelność komina lub przenieść sondę.

Wejście napięcia komory Uszkodzenie elektroniki w mV do elektroniki 3. System nie daje Port wejścia gazu dokładnego wskazania kalibracyjnego dla zastosowanego gazu kalibracyjnego.

Ceramiczny element dyfuzyjny 4. Upływa długi czas, Element dyfuzyjny aby system powrócił do wartości gazu kominowego po wyłączeniu gazu kalibracyjnego.

Zablokowany port

Sprawdzić elektronikę Wyczyścić port. Jeśli gaz kominowy jest skondensowany w przewodzie gazu kalibracyjnego, zaizolować tył sondy. Sprawdzić, czy przewody gazu kalibracyjnego są zatkane miedzy kalibracjami i czy zawór zwrotny jest zainstalowany.

Pęknięty, złamany lub brak Wymienić element dyfuzyjny. elementu dyfuzyjnego. Zatkany element dyfuzyjny Wymienić element dyfuzyjny lub element ogranicznika prędkości dyfuzji.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-13


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. A-16. Schemat blokowy problemów dotyczących sondy, #1

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-14


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. A-17. Schemat blokowy problemów dotyczących sondy, #2

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-15


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SERWIS I NORMALNA KONSERWACJA UWAGA PO ZAKOŃCZENIU INSTALACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ, CZY SONDA JEST WŁĄCZONA I PRACUJE PRZED WŁĄCZENIEM PROCESU SPALANIA. WSTAWIENIE ZIMNEJ SONDY DO GAZÓW PROCESOWYCH MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SONDY. Podczas przestojów, jeśli to możliwe, należy zostawić wszystkie sondy pracujące, aby zapobiec kondensacji i przedwczesnemu starzeniu z powodu cykli termicznych. PRZESTROGA Jeśli kominy będą zmywane podczas przestoju, NALEŻY SPRAWDZIĆ, czy sondy są odłączone od zasilania i wyjęte z obszaru mycia. A-9

PRZEGLĄD

Ten rozdział opisuje procedurę konserwacji sondy analizatora tlenu. Opisywane części zamienne są dostępne od Rosemounta. Zestaw do demontażu sondy 3535B42G01 zawiera wymagane klucze. Informacje na temat części zamiennych i ich zamawiania znajdują się w następnych rozdziałach tego dodatku. OSTRZEŻENIE Po naprawie i serwisie sprzętu należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć. A-10 REKALIBRACJA SONDY System analizatora tlenu powinien być skalibrowany przy przekazywaniu do eksploatacji. W normalnych warunkach sonda nie wymaga częstej kalibracji. Kiedy wymagana jest kalibracja, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji do elektroniki. A-11 WYMIANA KOMORY Ten paragraf opisuje wymianę komory do pomiaru tlenu. Nie należy przystępować do Nie należy przystępować do wymiany komory dopóki nie sprawdzono wszystkich innych możliwości nieprawidłowej pracy. Jeśli konieczna jest wymiana komory, należy zamówić zestaw do wymiany komory, Tabela A-3. Zestaw do wymiany komory zawiera zespół komory i kołnierza, pofałdowane uszczelnienie, śrubki nastawcze, śrubki z łebkami gniazdowymi oraz składnik przeciw zatarciu. Elementy są starannie zapakowane chroniąc precyzyjnie

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

wykończone powierzchnie. Nie należy wyjmować elementów z opakowania, dopóki nie będą potrzebne do montażu. Klucze potrzebne do montażu są częścią dostępnego specjalnego zestawu narzędzi, Tabela A-3. OSTRZEŻENIE Należy ubrać rękawice i ubranie chroniące przed gorącem, aby wyjąć sondę z komina. Normalną temperaturą pracy dyfuzora i V-deflektora jest między 600° a 800°F (316° a 427°C). Mogą spowodować groźne poparzenia. Odłączyć i zablokować zasilanie przed rozpoczęciem pracy z elementami elektrycznymi. Występujące napięcie dochodzi do 115 Vac. PRZESTROGA Nie należy wyjmować komory dopóki nie jest pewne, ze wymaga ona wymiany. Wyjęcie może spowodować uszkodzenie komory i podkładki platynowej. Należy przejść przez pełną procedurę wykrywania i usuwania usterek, aby upewnić się, że wymiana komory jest konieczna, zanim się ją wyjmie. a. Odłączyć i odciąć zasilanie elektroniki.. Wyłączyć i odłączyć powietrze odniesienia i gaz kalibracyjny ze skrzynki połączeniowej sondy, Rys. A18. Po założenia ubrania i rękawic chroniących przed gorącem należy wyjąć ostrożnie zespół sondy z komina i pozwolić mu ostygnąć do temperatury pomieszczenia. Nie przystępować do pracy nad przyrządem, dopóki nie osiągnie on wygodnej temperatury do pracy.

Dodatki

A-16


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. A-18. połączenia kablowe komory b. Jeśli sonda korzysta ze standardowego elementu dyfuzyjnego, należy płaskim kluczem wyjąć element dyfuzyjny. c. Jeśli sonda jest wyposażona w opcjonalny ceramiczny zespół dyfuzora, wyjąć i usunąć śrubki nastawcze, Rys. A-19, i wyjąć V-deflektor. Płaskim kluczem z zestawu do demontażu sondy, Tabela A-3, obrócić piastę bez ustalacza. Sprawdzić element dyfuzyjny. Jeśli jest uszkodzony, wymienić go. d. Odkręcić cztery śrubki z łebkami gniazdowymi od zespołu komory z kołnierzem i wyjąć zespół oraz uszczelkę pofałdowaną. Kołnierz komory posiada wycięcie, które może

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

być pomocne, aby ostrożnie podważyć kołnierz z sondy. Należy zauważyć, że podkładka kontaktowa wewnątrz sondy czasem będzie się wtapiać do komory pomiarowej. Jeśli komora jest wtopiona do podkładki kontaktowej należy przycisnąć tył komory do sondy (przeciwnie do ciśnienia sprężyny) i szybko obrócić komorę. Komora i podkładka kontaktowa powinny się rozdzielić. Jeśli podkładka pozostaje dalej przyklejona do komory, należy zainstalować nowy zespół styku/ termopary. Odłączyć przewody komory i termopary w skrzynce połączeniowej sondy i odłożyć komorę od przewodów nadal dołączonych (patrz paragraf A-13).

Dodatki

A-17


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 ustawiona w linii z przejściem gazu kalibracyjnego w każdym komponencie. Nałożyć niewielką ilość smaru antyzatarciowego na gwinty śrub i zakręć je mocno. Moment dokręcenia do 55 in-lbs (4 N•m).

Rys. A-19. Wyjmowanie opcjonalnego dyfuzora i V-deflektora

Rys. A-20. Zestaw do wymiany komory d. Jeśli styk jest uszkodzony, wymienić go i termoparę według opisu w paragrafie A13, Wymiana zespołu styku i termopary. e. Wyjąć i wyrzucić uszczelkę sfałdowaną. Wyczyścić matową powierzchnię rury sondy i ustalacza. Usunąć zadziory i nierówności na powierzchni kawałkiem drzewa i szmatką. Oczyścić gwinty na ustalaczu i piaście. f.

Nałożyć niewielką ilość smaru antyzatarciowego na obie strony uszczelki pofałdowanej.

h. Nałożyć smar antyzatarciowy na gwinty zespołu komory, piastę i śrubki nastawcze. Założyć piastę na zespół komory. Kluczem do nakrętek z okrągłymi wcięciami dokręcić ją z momentem do 10 ft-lbs (14 N•m). Jeśli jest zastosowany założyć V-deflektor, ustawiając szczyt w kierunku przepływu gazu. Zabezpieczyć śrubkami nastawczymi i smarem antyzatarciowym. Dokręcić z momentem do 25 in-lbs (2.8 N•m). W systemie wyposażonym w ekran ścierny, należy zainstalować uszczelki przeciwpyłowe, o 180o względem siebie. i.

Zainstalować ponownie sondę i uszczelkę na kołnierzu komina. Jeśli ekran ścierny znajduje się w kominie, sprawdzić, czy uszczelnienia przeciwpyłowe znajdują się na miejscu, ponieważ one wprowadzają 15o zwężenie.

j.

Włączyć zasilanie na elektronice i monitorować wyjście termopary. Powinno się ustabilizować przy 29.3 ±0.2 mV. Ustawić przepływ powietrza odniesienia na 2 scfh (56.6 L/hr). Po ustabilizowaniu się sondy, należy skalibrować sondę według instrukcji odpowiedniej do posiadanego pakietu elektroniki. Jeśli zostały zainstalowane, należy powtórzyć kalibrację po 24 godzinach pracy.

A-12 WYMIANA OPCJONALNEGO CERAMICZNEGO ELEMENTU DYFUZYJNEGO a. Informacje ogólne Element dyfuzyjny zabezpiecza komorę przed cząstkami w gazach procesowych. Normalnie nie potrzeba go instalować, ponieważ V-deflektor zabezpiecza komorę przed erozją cząsteczek. W trudnych środowiskach filtr może być złamany lub narażony na nadmierną erozję. Należy sprawdzać element dyfuzyjny za każdym razem przy wyjmowaniu sondy. Wymienić, jeśli jest uszkodzony.

g. Zmontować zespół komory i kołnierza, uszczelkę pofałdowaną i rurę sondy. Sprawdzić, czy rura kalibracji jest Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-18


World Class 3000 Uszkodzenie elementu dyfuzyjnego może stać się widoczne podczas kalibracji. Należy porównać odpowiedź sondy z poprzednią odpowiedzią. Pęknięty element dyfuzyjny może powodować wolniejszą odpowiedź na gaz kalibracyjny. Klucze potrzebne do odkręcenia śrubek nastawczych i śrubek z łebkiem gniazdowym w poniższej procedurze dostępne są jako część zestawu specjalnych narzędzi, Tabela A-3. OSTRZEŻENIE Należy założyć rękawice i ubranie chroniące przed ciepłem do wyjmowania sondy z komina. Normalne temperatury pracy dyfuzora i V-deflektora wynoszą od 600° do 800°F (300° do 425°C). Mogą spowodować poważne poparzenia. Wyłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie maksymalne to 115 Vac. PRZESTROGA Nie jest konieczne wyjmowanie komory, dopóki nie jest wiadome na pewno, że wymiana jest konieczna. Komora nie może być wyjęta do sprawdzenia bez uszkodzenia jej. Sprawdzić w paragrafie A-11, Wymiana komory. b. Procedura wymiany 1. Odłączyć zasilanie elektroniki. Odłączyć przewody i wyjąć je, Rys. A-18. Wyłączyć i odłączyć powietrze odniesienia i gaz kalibracyjny od skrzynki połączeniowej sondy. Po założeniu rękawic i ubrania chroniącego przed gorącem, należy ostrożnie wyjąć zespół sondy z komina i pozostawić go do schłodzenia do temperatury pokojowej. Nie przystępować do dalszej pracy z sondą, zanim nie schłodzi się do wygodnej temperatury pracy. 2. Okręcić śrubki nastawcze, Rys. A-19, przy pomocy klucza z zestawu specjalnych narzędzi, Tabela A-3, u wyjąć V-deflektor. Sprawdzić nakrętki nastawcze. Jeśli są uszkodzone, wymienić je na śrubki nastawcze M-6 x 6 ze stali nierdzewnej pokryte smarem antyzatarciowym.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 3. W systemach wyposażonych w ekran ścierny, wyjąć podwójne uszczelki przeciwpyłowe. 4. Kluczem z zestawu specjalnych narzędzi, Tabela A-3, obrócić piastę bez ustalacza. 5. Położyć piastę na widoku. Wyłamać stary element dyfuzyjny dłutem wzdłuż linii cementowej i 3/8-calowym (9.5 mm) wybijakiem przez port cementowy. 6. Wyłamać pozostały element dyfuzyjny uderzając lekko wokół piasty młotkiem. Wyczyścić rowki zaostrzonym narzędziem jeśli potrzeba. 7. Wymienić element dyfuzyjny, przy pomocy zestawu do wymiany wymienionego w Tabeli A-3. Składa się on z elementu dyfuzyjnego, cementu, śrubek nastawczych, smaru antyzatarciowego i instrukcji. 8. Sprawdzić pasowanie wymienianego elementu, aby być pewnym, że siedzenie jest czyste. PRZESTROGA Nie nakładać cementu na element dyfuzyjny, za wyjątkiem, gdy dotyka piasty. Wszelkie resztki cementu na elemencie ceramicznym blokują przepływ powietrza przez element. Ścieranie mokrego cementu z ceramiki tylko wciska cement w pory. 9. Starannie wymieszać cement i włożyć koniec ściśniętej butelki do portu cementowego. Przechylić butelkę i ścisnąć równocześnie obrócić element dyfuzyjny na swoje miejsce. Nie nakładać cementu na górną część elementu dyfuzyjnego. Zapewnić całkowitą penetrację cementu wokół trzech rowków w piaście. Cement powinien się wycisnąć z przeciwległego otworu. Zetrzeć nadmiar materiału z powrotem do otworów i wytrzeć górny występ cementu, aby uformować jednorodne wyokrąglenie. ( Q-Tip jest przydatny do tego.) Wyczyścić wodą wszelki nadmiar cementu z piasty. 10. Pozostawić filtr do wyschnięcia w temperaturze pokojowej na całą noc lub 1 do 2 godzin przy 200°F (93°C).

Dodatki

A-19


World Class 3000 11. Wytrzeć grubą warstwę smaru antyzatarciowego na gwinty i zmatowić powierzchnie piasty dyfuzora i ustalacza. 12. Zamontować ustalacz i piastę dyfuzora dwoma kluczami do nakrętek okrągłych z wcięciem z momentem dokręcenia do 10 ft-lbs (14 N·m). 13. W systemach wyposażonych w ekran ścierny, zainstalować uszczelki przeciwpyłowe połączone o 180° naprzeciw siebie. 14. Zainstalować ponownie V-deflektor, ustawiając szczyt w kierunku przepływu gazu. Założyć smar antyzatarciowy na śrubki nastawcze i dokręcić kluczem. 15. Zainstalować sondę na kołnierzu komina. 16. Włączyć zasilanie elektroniki i monitorować wyjście termopary. Powinno się ustabilizować przy 29.3 ±0.2 mV. Skalibrować sondę zgodnie z instrukcją dołączoną do pakietu elektroniki.

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 Ściskając uchwyty na zaciskach wężyka wyjąć wężyki ze skrzynki połączeniowej sondy, Rys. A-21. Odkręcić cztery śrubki na rogach skrzynki połączeniowej sondy. Wyjąć skrzynkę połączeniową sondy o zespół wnętrza sondy z rury. Położyć na ławce i pozostawić do ostudzenia do temperatury pokojowej. b. Odłączyć przewód przedłużenia komory (pomarańczowy),przewód termopary (czerwony alumel) i przewód termopary (żółty chromel) przez odcięcie połączeń z listwy zacisków, Rys. A-18. c. Odkręcić dwie śrubki, Rys. A-21, podkładki zabezpieczające i płaskie podkładki, które łączą skrzynkę połączeń sondy z zespołem wnętrza sondy. Wyjąć grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej ze skrzynki połączeniowej sondy. Sprawdzić wszystkie o-ringi i uszczelki izolujące; wymienić jeśli zużyte lub uszkodzone.

A-13 WYMIANA STYKU I ZESPOŁU TERMOPARY OSTRZEŻENIE Należy założyć rękawice i ubranie chroniące przed ciepłem do wyjmowania skrzynki połączeniowej sondy i wnętrza sond. Nie należy pracować z tymi elementami dopóki nie wystygną do temperatury pokojowej. Elementy sondy mogą mieć temperaturę nawet do 800°F (427°C). Mogą spowodować poważne poparzenia. Wyłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie maksymalne to 115 Vac. a. Wyłączyć i zablokować zasilanie do elektroniki. Po założeniu rękawic i ubrania chroniącego przed ciepłem zdjąć pokrywę skrzynki połączeniowej sondy.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Rys. A-21. Połączenia mechaniczne skrzynki połączeniowej sondy

Dodatki

A-20


Instrukcja obsługi

World Class 3000 d. Ołówkiem zaznaczyć położenie klipsa sprężystego na pręcie ceramicznym, Rys. A-22. e. Podważyć lub ścisnąć uchwyty na klipsach sprężystych i wyjąć zespół styku i termopary. Zwolnić klipsy sprężyste i sprężynę; wymienić jeśli uszkodzone. PRZESTROGA Należy być ostrożnym przy przenoszeniu zespołu styku i termopary. Pręt ceramiczny w tym zespole jest bardzo delikatny. f.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 g. Zanotować długości przewodów starego zespołu, ponieważ przyda się w kroku (J) przy przycinaniu nowych długości. Przycinanie przewodów nie zawsze jest konieczne. Wyrzucić stary zespół styku i termopary. h. Ostrożnie wprowadzić nowy zespół styku i termopary przez sprężynę płytkową zespołu V-pręta (4, Rys. A-23), sprężynę (9), klips sprężysty (10) (utrzymywany otwarty przez ściśnięte uchwyty), uchwyty rury (11, 13) aż klips sprężysty dojdzie do znaku ołówkiem. i.

Bardzo ostrożnie przynieść nowy zespół styku i termopary i położyć obok starego. Przenieść znaki ołówkiem na nowy pręt.

Zainstalować ponownie uszczelkę izolacyjną na płycie tylnej, wymienić dwie śrubki, o-ringi, podkładki zabezpieczające i podkładki płaskie łącząc skrzynkę połączeń sondy z zespołem wnętrza sondy.

PRZESTROGA Nie przycinać nowych przewodów krócej niż istniejące (stare). Nadmierne przycięcie utrudni prawidłowe wykonanie połączeń i może spowodować potrzebę zakupu nowego zestawu zamiennego. j.

Rys. A-22. Wymiana wnętrza sondy (grzejnik, Vpręt i zespołu płyty tylnej)

1. 2. 3. 4.

pręt ceramiczny grzejnika zespół styku i termopary pręt sprężyna płytkowa

5. 6. 7. 8.

występ pierścieniowy złącze dociskowe przedłużenie płyta tylna

Przyciąć przewody, jeśli to konieczne, jak zapisano to w kroku (g). k. Połączyć kolorowe przewody do prawidłowych zacisków jak to pokazano na rys. A-18. Rosemount zaleca połączenie przewodów termopary bezpośrednio do listwy zacisków. Spowodowane jest to tym, że złącza różnych metali przy przewodach i występach oraz przy występach

9. 10. 11. 12. 13.

sprężyna zespół klipsa sprężystego uchwyt wspólny rury grzejnik krótki uchwyt rury

Rys. A-23. Grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej (Zespół wnętrza sondy) Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-21


World Class 3000 listwy zacisków mogą działać jak dodatkowe złącza termopar. Może to powodować powstanie napięcia, które wpłynie na sygnał wyjściowy termopary. Nie należy zginać bardziej przewodów niż 1/4 cala (6.4 mm) od końca pręta ceramicznego. Założyć przewody tak, aby nie dotykały ścian skrzynki połączeniowej sondy. l.

Wsunąć zmontowaną skrzynkę połączeniową sondy i zespół wnętrza sondy do rury sondy. Aby ustawić w linii rurę gazu kalibracyjnego z odpowiadającym otworem w płycie tylnej (A, B, Rys. A-1), włożyć rysik przez otwór w płycie tylnej i do rury gazu kalibracyjnego. Zakręcić śrubami. Założyć ponownie wężyki i pokrywę skrzynki połączeniowej sondy.

m. Włączyć zasilanie systemu. Monitorować wyjście termopary. Powinno się ustabilizować przy ustawionym poziomie mV ±0.2 mV. Skalibrować ponownie sondę wg instrukcji pakietu elektroniki. A-14 WYMIANA GRZEJNIKA, V-PRĘTA i ZESPOŁU PŁYTY TYLNEJ (ZESPÓŁ WNĘTRZA SONDY; ZAWIERA ZESPÓŁ STYKU I TERMOPARY) OSTRZEŻENIE Należy założyć rękawice i ubranie chroniące przed ciepłem do wyjmowania skrzynki połączeniowej sondy i zespołu wnętrza sond. Nie należy pracować z tymi elementami dopóki nie wystygną do temperatury pokojowej. Elementy sondy mogą mieć temperaturę nawet do 800°F (427°C). Mogą spowodować poważne poparzenia. Wyłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie maksymalne to 115 Vac. UWAGA Wymiana może być wykonana bez wyjmowania sondy z komina.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 a. Odłączyć i zablokować zasilanie elektroniki. Po założeniu rękawic i ubrania chroniącego przed gorącem zdjąć pokrywę sondy. Ściskając uchwyty na zaciskach wężyka wyjąć wężyki ze skrzynki połączeniowej sondy, Rys. A-21. Odkręcić cztery śruby i zdjąć podkładki zabezpieczające (7, 10, Rys. A-24), które mocują skrzynkę połączeniową sondy i wnętrze sondy do rury sondy. Wyjąć skrzynkę połączeniową sondy i zespół wnętrza sondy z rury sondy. Położyć na ławce i pozwolić, aby osiągnęły temperaturę pokojową. b. Odłączyć przewód przedłużenia komory (pomarańczowy),przewód termopary (czerwony alumel) i przewód termopary (żółty chromel) przez odcięcie połączeń z listwy zacisków, Rys. A-18. c. Odkręcić dwie śrubki, Rys. A-21, podkładki zabezpieczające i płaskie podkładki, które łączą skrzynkę połączeń sondy z zespołem wnętrza sondy. Wyjąć grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej ze skrzynki połączeniowej sondy. Wymienić na nowy zespół wnętrza sondy. Zakręcić ponownie śrubki, założyć podkładki zabezpieczające i płaskie podkładki. d. Połączyć kolorowe przewody do prawidłowych zacisków jak to pokazano na rys. A-18. Rosemount zaleca połączenie przewodów termopary bezpośrednio do listwy zacisków. Spowodowane jest to tym, że złącza różnych metali przy przewodach i występach oraz przy występach listwy zacisków mogą działać jak dodatkowe złącza termopar. Może to powodować powstanie napięcia, które wpłynie na sygnał wyjściowy termopary. Nie należy zginać bardziej przewodów niż 1/4 cala (6.4 mm) od końca pręta ceramicznego. Założyć przewody tak, aby nie dotykały ścian skrzynki połączeniowej sondy

Dodatki

A-22


Instrukcja obsługi

World Class 3000

1.

element ogranicznika prędkości dyfuzji

2.

Śrubka z łebkiem gniazdowym [0.25 in.-28 x 0.063 (16 mm)] Zespół komory z kołnierzem Pofałdowana uszczelka Zespół rury sondy

3. 4. 5.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

6.

Uszczelka [4.0 cale (102 mm) x 4.0 cale. x 0.12 cala (3 mm)] 7. śruba z łbem walcowym soczewkowym [8-32 x 0.5 in. (12.7 mm)] 8. Zespół pokrywy głowicy 9. zacisk wężyka 10. podkładka zabezpieczająca (#8 Split) 11. Zespół pręta grzejnika

Rys. A-24. Analizator tlenu (sonda), Przekrój poprzeczny e. Wsunąć zmontowaną skrzynkę połączeniową sondy i zespół wnętrza sondy do rury sondy. Aby ustawić w linii rurę gazu kalibracyjnego z odpowiadającym otworem w płycie tylnej (A, B, Rys. A-1), włożyć przyrząd do ustawiania w linii (znajdujący się w zestawie do demontażu sondy, P/N 3535B42G01) przez otwór w płycie tylnej i do rury gazu kalibracyjnego. Zakręcić śrubami. Założyć ponownie wężyki i pokrywę skrzynki połączeniowej sondy. f.

Włączyć zasilanie systemu. Monitorować wyjście termopary. Powinno się ustabilizować przy ustawionym poziomie mV ±0.2 mV. Skalibrować ponownie sondę wg instrukcji pakietu elektroniki.

A-15 PRZEWODY GAZU KALIBRACYJNEGO I POWIETRZA ODNIESIENIA DLA WYSOKICH TEMPERATUR – PRACA W ŚRODOWISKU POWODUJĄCYM KOROZJĘ Zestaw na wysoką temperaturę w środowisku sprzyjającym korozji jest dostępny, kiedy sonda pracuje w takich warunkach. Zestaw zawiera rury ze stali nierdzewnej i końcówki teflonowe do wnętrza skrzynki połączeniowej sondy. Numer części zestawu to 4843B93G01.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

a. Procedura instalacji OSTRZEŻENIE Należy założyć rękawice i ubranie chroniące przed ciepłem do wyjmowania skrzynki połączeniowej sondy i zespołu wnętrza sond. Nie należy pracować z tymi elementami dopóki nie wystygną do temperatury pokojowej. Elementy sondy mogą mieć temperaturę nawet do 800°F (427°C). Mogą spowodować poważne poparzenia. Wyłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie maksymalne to 115 Vac. 1. Odłączyć i zablokować zasilanie elektroniki. Po założeniu rękawic i ubrania chroniącego przed gorącem zdjąć pokrywę sondy. Ściskając uchwyty na zaciskach wężyka wyjąć wężyki ze skrzynki połączeniowej sondy (Rys. A21).

Dodatki

A-23


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

PRZESTROGA Nie należy używać szczeliwa, kiedy instaluje się rury ze stali nierdzewnej. Przewody gazowe mogą zostać wtedy zanieczyszczone. 2. Najpierw zainstalować rury ze stali nierdzewnej na końcówkach na spodzie skrzynki połączeniowej sondy. Założyć drugi koniec rury na rurę idącą do sondy (Rys. A-25). UWAGA Jeśli występują warunki wysokiej zawartości popiołu i wysokiej prędkości zaleca się ekran ścierny. Aby strząsnąć osad z ekranu, należy obracać ekran o 90° za każdym razem, kiedy sonda jest wyłączana z pracy do serwisu. Rys. A-25. Zestaw do wysokiej temperatury i środowiska sprzyjającego korozji

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-24


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

CZĘŚCI ZAMIENNE Tabela A-3. Części zamienne do sondy Rysunek i numer indexu Rys. A-22 Rys. A-22 Rys. A-22 Rys. A-22 Rys. A-22 Rys. A-23, 2 Rys. A-23, 2 Rys. A-23, 2 Rys. A-23, 2 Rys. A-23, 2 Rys. A-7 Rys. A-7 Rys. A-7 Rys. A-7 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-20 Rys. A-10 Rys. A-8

Numer części 1

3D39441G06 1 3D39441G07 1 3D39441G08 1 3D39441G09 1 3D39441G10 2 3534B56G04 2 3534B56G05 2 3534B56G06 2 3534B56G07 2 3534B56G08 3 3D39003G01 3 3D39003G02 3 3D39003G07 3 3D39003G08 4847B61G01 4847B61G02 4847B61G03 4847B61G04 4847B61G05 4847B61G06 4847B61G07 4847B61G08 4847B61G09 4847B61G10 4847B61G11 4847B61G12 4847B61G13 4847B61G14 4847B61G15 4847B61G16 4847B61G17 4847B61G18 3535B42G01 3534B18G01 3535B60G01

Opis Grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej, 18 cale (45.6 cm) Grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej, 3 stopy (0.9 m) Grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej, 6 stóp (1.8 m) Grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej, 9 stóp (2.7 m) Grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej, 12 stóp (3.6 m) Zespół styku i termopary, 18 cale (45.6 cm) Zespół styku i termopary, 3 stopy (0.9 m) Zespół styku i termopary, 6 stóp (1.8 m) Zespół styku i termopary, 9 stóp (2.7 m) Zespół styku i termopary, 12 stóp (3.6 m) Zespół ekranu ściernego, 3 stopy (0.9 m) Zespół ekranu ściernego, 6 stóp (1.8 m) Zespół ekranu ściernego, 9 stóp (2.7 m) Zespół ekranu ściernego, 12 stóp (3.6 m) Zestaw do wymiany komory, ANSI, bez przewodów Zestaw do wymiany komory, ANSI 18 cali (45.6 cm) Zestaw do wymiany komory, ANSI 3 stopy (0.9 m) Zestaw do wymiany komory, ANSI 6 stóp (1.8 m) Zestaw do wymiany komory, ANSI 9 stóp (2.7 m) Zestaw do wymiany komory, ANSI 12 stóp (3.6 m) Zestaw do wymiany komory, JIS, bez przewodów Zestaw do wymiany komory, JIS 18 cali (45.6 cm) Zestaw do wymiany komory, JIS 3 stopy (0.9 m) Zestaw do wymiany komory, JIS 6 stóp (1.8 m) Zestaw do wymiany komory, JIS 9 stóp (2.7 m) Zestaw do wymiany komory, JIS 12 stóp (3.6 m) Zestaw do wymiany komory, DIN, bez przewodów Zestaw do wymiany komory, DIN 18 cali (45.6 cm) Zestaw do wymiany komory, DIN 3 stopy (0.9 m) Zestaw do wymiany komory, DIN 6 stóp (1.8 m) Zestaw do wymiany komory, DIN 9 stóp (2.7 m) Zestaw do wymiany komory, DIN 12 stóp (3.6 m) Zestaw do demontażu sondy Zespół dyfuzora Zespół piasty z podwójnym uszczelnieniem antypyłowym (do stosowania z ekranem ściernym)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-25


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela A-3. Części zamienne do sondy (kontynuacja) Rysunek i numer indexu Rys. A-9 Rys. A-11 Rys. A-4

Numer części

Opis

3535B63G01 3535B62G01 3534B48G01

Dyfuzor chwytacz płomienia z uszczelnieniem przeciwpyłowym Dyfuzor chwytacz płomienia Zespół V-deflektora (do zastosowania ze standardowym lub przeciwpyłowym ceramicznym dyfuzorem) Zestaw do wymiany elementu dyfuzyjnego Zespół pionowych i poziomych uchwytów 9 i 12 stóp (2.7 i 3.6 m) sonda Zestaw do wysokiej temperatury i środowiska sprzyjającego korozji Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji Zespół ogranicznika prędkości dyfuzji/ uszczelnienia przeciwpyłowego Zespół dyfuzora typu zatyczkowego, 5 mikronów Zespół dyfuzora typu zatyczkowego, 40 mikronów Zespół dyfuzora typu zatyczkowego / uszczelnienie przeciwpyłowe, 5 mikronów Zespół dyfuzora typu zatyczkowego / uszczelnienie przeciwpyłowe, 40 mikronów

Rys. A-19

6292A74G02 1537B70G03

Rys. A-25 Rys. A-1, 2 Rys. A-12 Rys. A-14

4843B93G01 4843B37G01 4843B38G02 4851B89G04 4851B89G05 4851B90G04

Rys. A-13

4851B90G05 1

Grzejnik, V-pręt i zespół płyty tylnej zawiera zespół styku i termopary. Zespół styku i termopary zawiera platynową podkładkę i przewód inkonelowy. 3 Zespół ekranu ściernego zawiera akcesoria niezbędne do jego zastosowania oraz płytę montażową i uszczelkę. 2

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

A-26


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

DODATEK B ZASILACZ GRZEJNIKA HPS 3000 OPIS OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem instalacji przyrządu należy przeczytać "Instrukcję bezpieczeństwa do połączeń kablowych i instalacji przyrządu" na początku tej instrukcji. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych zranień lub śmierci. B-1 OPIS Moduł polowego zasilacza grzejnika Rosemounta HPS 3000 działa jako interfejs między sondą i elektroniką, i zasila grzejnik sondy. Moduł pozwala na zastosowanie sondy z kilkoma różnymi pakietami elektroniki.

HPS jest dostępny w obudowie NEMA 4X (IP56) lub opcjonalnej obudowie przeciwwybuchowej Class 1, Division 1, Group B (IP56), Rys. B-1. Zasilacz grzejnika, Rys. B-2, składa się z płyty głównej, płyty dodatkowej i transformatora, który dostarcza prawidłowe napięcie do grzejnika sondy. Płyty główna i dodatkowa posiadają listwy złączy do podłączenia sondy, elektroniki i zasilacza. HPS jest konfigurowany przy pomocy łączników na napięcie 120, 220 lub 240 Vac. Dla użycia z napięciem 100 Vac, HPS jest fabrycznie wyposażony w specjalny transformator. Transformator 100 Vac może być łatwo zamontowany na obiekcie. Procedura instalacji opisana w paragrafie B-7, Wymiana transformatora; w tabeli B-2 można znaleźć numer części.

Rys. B-1. Polowy moduł zasilacza grzejnika HPS 3000

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-1


Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. B-2. Zasilacz grzejnika, wnÄ&#x2122;trze

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela B-1. Specyfikacje zasilacza grzejnika NEMA 4X (IP56) opcjonalnie - Class 1, Division 1, Group B (IP56) Klasyfikacja elektryczna kategoria II Zakres wilgotności 95% wilgotności względnej Zakres temperatur otoczenia -20° do 140°F (-30° do 60°C) Drgania 5 m/s2, 10 do 500 xyz plane Odległość kabli między HPS 3000 i sondą maksimum 150 stóp (45 m) Odległość kabli między HPS 3000 i CRE 3000 maksimum 1200 stóp (364 m) Odległość kabli między HPS 3000 i IFT 3000 maksimum 1200 stóp (364 m) Przybliżona waga do transportu 12 funtów (5.4 kg)

Klasyfikacja środowiskowa

B-2 ZASADA DZIAŁANIA Zasilacz grzejnika HPS 3000 może wykonywać nieco różne funkcje, zależnie od używanego pakietu elektroniki. Rys. B-3 pokazuje schemat blokowy modułu. HPS posiada transformator do zamiany napięcia zasilającego na 44V, potrzebne do zasilania grzejnika sondy. Przekaźnik, Rys. B-3, może być używany do zdalnego włączania lub wyłączania sondy. Moduł triaka jest używany do włączania i wyłączania grzejnika zależnie od temperatury sondy. Kiedy zasilacz używany jest z elektroniką sterowni CRE 3000 lub inteligentnym przetwornikiem polowym IFT 3000, HPS stosuje funkcję kompensacji temperatury zimnego złącza. To pozwala na użycie

tańszego kabla między HPS i CRE lub HPS i IFT. HPS i pakiet elektroniki może być umieszczony w odległości aż do 1200 stóp (364 m). Kabel standardowy, między sondą i HPS, jest skompensowany względem termopary. To zapobiega powstawaniu dodatkowych złączy miedzy termoparą i kablem wytwarzających napięcie, które może wpłynąć na sygnał wyjściowy termopary. Czujnik temperatury w HPS monitoruje temperaturę przy złączu i wysyła sygnał napięciowy do CRE i IFT. CRE i IFT wykorzystują ten sygnał do skompensowania odczytu termopary sondy przy złączu między skompensowanymi i nieskompensowanymi kablami.

Rys. B-3. Schemat blokowy zasilacza grzejnika

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-3


World Class 3000 W pracy, kiedy zasilacz jest dołączony do elektroniki sterowni CRE 3000, napięcie zasilania przechodzi przez przekaźnik (kiedy jest włączony) i zamieniany na napięcie 44V przez transformator. Jeśli termopara sondy wskazuje, że temperatura sondy spadła poniżej temperatury pracy, sygnał z CRE wyzwala triaka. Triak następnie przekazuje napięcie do grzejnika sondy, który podgrzewa komorę. Odwrotnie zaś, jeśli termopara sondy wskazuje, że grzejnik sondy osiągnął górny zakres temperatury pracy, CRE wyłącza triaka, odłączając napięcie od grzejnika.

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 UWAGA Kiedy wykorzystuje się HPS 3000 z istniejącym pakietem elektroniki, takim jak modele 218, 218A, 225 lub TC200, elektronika nie będzie miała możliwości wejścia/wyjścia do wykorzystania wszystkich funkcji wymienionych w tym rozdziale. Szczegóły można znaleźć w instrukcji IB-106-300NE.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK HPS 3000 B-3

PRZEGLĄD Rozdział dotyczący wykrywania i usuwania usterek HPS 3000 opisuje jak zidentyfikować i usunąć błędy, które mogą powstać przy pracy zespołu HPS 3000. OSTRZEŻENIE Po wykryciu i usunięciu usterek należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

B-4 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK HPS 3000 Wykrywanie i usuwanie usterek HPS 3000 może zachodzić w trakcie pracy sondy w systemie. Nieprawidłowości w jednym systemie mogą powodować wyświetlanie błędu w pakiecie elektroniki. Rys. B-4, B-5 i B-6 dostarczają informacji na temat wykrywania i usuwania usterek.

Dodatki

B-4


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. B-4. Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek HPS, #1

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-5


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. B-5. Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek HPS, #2

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-6


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. B-6. Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek HPS, #3

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-7


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SERWIS I NORMALNA KONSERWACJA B-5

PRZEGLĄD Ten rozdział opisuje serwis i procedurę konserwacji modułu zasilacza grzejnika HPS 3000. Wymienione części zamienne są dostępne u Rosemounta. Numery części i informacje do zamawiania są dostępne w tabeli B-2 e tej instrukcji. OSTRZEŻENIE Po naprawie i serwisie sprzętu należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć.

e. Wyjąć stary transformator. Włożyć na to miejsce nowy transformator i podłączyć ponownie wtyczkę z przewodami jak to zanotowano w kroku d. f.

Założyć uszczelkę i płytę mocującą transformator.

g. Zakręcić nakrętkę na tyle mocno, aby transformator nie ruszał się. h. Założyć pokrywę HPS.

B-8 WYMIANA PŁYTY GŁÓWNEJ B-6 WYMIANA BEZPIECZNIKA Na płycie głównej zasilacza grzejnika (12, Rys. B-7) znajdują się cztery identyczne bezpieczniki 5A. W tabeli B-1 podano specyfikację zamiennych bezpieczników. Aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik, wystarczy po prostu odkręcić śrubokrętem pokrywę skrzynki bezpieczników i wyjąć bezpiecznik. Po sprawdzeniu lub wymianie bezpiecznika, zainstalować ponownie pokrywę. B-7 WYMIANA TRANSFORMATORA OSTRZEŻENIE Po naprawie i serwisie sprzętu należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Odkręcić uwięzione śrubki mocujące pokrywę HPS. Zdjąć pokrywę. c. Odkręcić nakrętkę (25, Rys. B-7) ze szczytu transformatora. Wyjąć płytę mocującą (24) i uszczelkę (22).

OSTRZEŻENIE Po naprawie i serwisie sprzętu należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Odkręcić uwięzione śrubki mocujące pokrywę HPS. Zdjąć pokrywę. c. Odkręcić nakrętkę (25, Rys. B-7) ze szczytu transformatora. Wyjąć płytę mocującą (24) i uszczelkę (22). d. Odłączyć wtyczkę z przewodami od płyty głównej. e. Odkręcić śrubki po obydwu stronach pokryw listew zaciskowych (2). Wyjąć pokrywy listew zaciskowych (4 i 8). f.

Odłączyć taśmę kablową z gniazda na płycie dodatkowej (7).

g. Odkręcić wsporniki po obydwu stronach płyty dodatkowej. Wyjąć płytę dodatkową (7). h. Odkręcić cztery wsporniki podtrzymujące płytę dodatkową.

d. Odłączyć wtyczkę z przewodami od płyty głównej.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-8


Instrukcja obsługi

World Class 3000 i.

j.

Zaznaczyć położenie i kolor każdego przewodu, odłączyć przewody od listwy zacisków na płycie głównej. Odkręcić cztery śrubki (9) mocujące płytę główną do wsporników (10) na płycie montażowej (14).

k. Wyjąć płytę główną (12) l.

Założyć nową płytę główną na wspornikach i zakręcić śrubki wyjęte w kroku j.

m. Połączyć ponownie przewody do listwy zacisków w pozycjach zanotowanych poprzednio w kroku i. n. Zainstalować cztery wsporniki wyjęte w kroku h. Założyć płytę dodatkową na wspornikach wyjętych w kroku g. o. Włączyć z powrotem taśmę kablową do gniazda na płycie dodatkowej. Złożyć pokrywę zacisków. p. Założyć ponownie transformator, zakręcić nakrętkę sześciokątną na tyle mocno, aby transformator się nie ruszał. Włączyć ponownie wtyczkę kablową transformatora do pyty głównej.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Odkręcić uwięzione śrubki mocujące pokrywę HPS. Zdjąć pokrywę. c. Odkręcić nakrętkę (25, Rys. B-7) ze szczytu transformatora. Wyjąć płytę mocującą (24) i uszczelkę (22). d. Zaznaczyć położenie i kolor każdego przewodu, odłączyć przewody od listwy zaciskowej na płycie dodatkowej (7). e. Odłączyć taśmę kablową z gniazda na płycie dodatkowej. f.

Odkręcić dwa wsporniki od płyty dodatkowej. Wyjąć płytę dodatkową (7).

g. Założyć nową płytę na czterech wspornikach na płycie głównej. Założyć wsporniki wyjęte w kroku f. h. Włączyć taśmę kablową do gniazda na płycie dodatkowej. i.

Podłączyć przewody do listwy zaciskowej w pozycjach zanotowanych w kroku d. Założyć pokrywę zacisków.

j.

Założyć pokrywę HPS.

q. Założyć ponownie pokrywę HPS. B-9

WYMIANA PŁYTY DODATKOWEJ PRZESTROGA Kiedy wyłącza się zasilanie HPS, należy także wyłączyć odpowiednia sondą i związaną z nią elektronikę. Po zakończonym serwisie HPS, należy włączyć zasilanie HPS i związanej z nim elektroniki.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-9


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. B-7. Zasilacz grzejnika, widok rozłożony

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-10


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 LEGENDA DO RYSUNKU B-7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

pokrywa obudowy śrubka podkładka zabezpieczająca pokrywa zacisków wspornik podkładka zabezpieczająca płyta dodatkowa pokrywa zacisków śrubka wspornik nakrętka sześciokątna płyta główna bezpiecznik

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

płyta montażowa skrzynka obudowy podkładka zabezpieczająca wspornik śrubka podkładka zabezpieczająca płyta montażowa śrubka uszczelka transformator płyta ustalająca nakrętka sześciokątna

CZĘŚCI ZAMIENNE Tabela B-2. Części zamienne do zasilacza grzejnika Rysunek I numer indexu Rys. B-1 Rys. B-1 Rys. B-1 Rys. B-1 Rys. B-1 Rys. B-1

Numer części 3D39129G01 3D39129G02 3D39129G03 1U05667G01 1U05667G02 1U05667G03

Rys. B-7, 13

1L01293H02

Rys. B-7, 12 Rys. B-7, 7 Rys. B-7, 23 Rys. B-7, 23

3D39080G02 3D39078G01 1M02961G01 1M02961G02

Opis obudowa zwykła HPS (120 Vac) obudowa zwykła HPS (100 Vac) obudowa zwykła HPS (220, 240 Vac) wykonanie przeciwwybuchowe HPS (120 Vac) wykonanie przeciwwybuchowe HPS (100 Vac) wykonanie przeciwwybuchowe HPS (220, 240 Vac) Bezpiecznik, 5A @ 250 Vac, przeciwprzepięciowy, wielkość 5 x 20 mm, typ T do IEC127 Schurter płyta główna płyta dodatkowa transformator (120, 220, 240 Vac) transformator (100 Vac)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

B-11


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

DODATEK D SEKWENSER GAZOWY DO KALIBRACJI WIELOSONDOWEJ MPS 3000 OPIS OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem instalacji przyrządu należy przeczytać "Instrukcję bezpieczeństwa do połączeń kablowych i instalacji przyrządu" na początku tej instrukcji. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych zranień lub śmierci. D-1 OPIS Sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond Rosemounta MPS 3000 umożliwia automatyczną sekwencję gazu kalibracyjnego aż do czterech sond. MPS doprowadza gaz kalibracyjny do wybranych sond pod kontrolą CRE, IFT lub pakietu elektroniki cyfrowej. Pakiet elektroniki może być zaprogramowany przez użytkownika by do automatycznej okresowej rekalibracji lub kalibracji uruchamianej ręcznie z klawiatury na froncie pakietu elektroniki. Parametry kalibracji przechowywane w pakiecie elektroniki mogą być wybrane do automatycznego aktualizowania po każdej kalibracji. MPS jest umieszczony w obudowie NEMA 4X (IP56), Rys. D-1. UWAGA Pojedynczy wielokanałowy MPS nie może być dzielony między kilka modułów elektroniki CRE. MPS, Rys. D-2, składa się z: regulatora ciśnienia powietrza, płyty zacisków, zespołu przepływomierza (jeden na każdą sondę, aż do czterech na MPS), cewki HI GAS, cewki LO GAS, rury rozgałęzionej i zasilacza. Każdy zespół przepływomierza zawiera cewkę sondy. Opcjonalny zestaw Z-purge jest dostępny dla obszarów niebezpiecznych. Patrz informacja o zastosowaniu AD 106-300B.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Rys. D-1. Sekwenser gazowy do kalibracji wielu sond MPS 3000 D-2

ZASADA DZIAŁANIA Typowy automatyczny układ kalibracji pokazano na rys. D-3. Sekwenser gazu kalibracyjnego do wielu sond MPS 3000 pracuje pod kontrolą CRE, IFT lub pakietu cyfrowej elektroniki. Kiedy pakiet elektroniki uruchamia automatyczną kalibrację, cewka sterująca wybraną sondę jest włączana. Następnie, cewka sterująca gaz kalibracyjny 1 (górny O2) załącza się pozwalając, aby gaz kalibracyjny 1 przepłynął do sondy. Kiedy sonda zmierzy stężenie tlenu gazu kalibracyjnego 1, cewka gazowa jest wyłączana. Czas opóźnienia wybrany przez operatora pozwala na to, aby gaz oczyścił się z systemu. Następnie, cewka sterująca gaz kalibracyjny 2 (dolny O2) załącza się pozwalając, aby gaz kalibracyjny 2 przepłynął do sondy. Kiedy sonda zmierzy stężenie tlenu gazu kalibracyjnego 2, cewka gazowa jest wyłączana Automatyczna dla wybranej sondy jest teraz zakończona.

Dodatki

D-1


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. D-2. Sekwenser gazu kalibracyjnego do wielu sond, wnętrze Tabela D-1. Specyfikacje dla sekwensera gazu kalibracyjnego do wielu sond. Klasyfikacja środowiskowa NEMA 4X (IP56) Zakres wilgotności 95% wilgotności względnej Zakres temperatur otoczenia -20° do 160°F (-30° do 71°C) Drgania 5 m/s2, 10 do 500 xyz plane Zewnętrzne zakłócenia elektryczne minimalne zakłócenia Odległość rur między MPS 3000 a sondą maksymalne 300 stóp (91 m) Odległość przewodów między MPS 3000 a pakietem elektroniki maksymalnie 1000 stóp (303 m) Przekaźnik statusu w kalibracji 48V max, 100 mA max Odległość przewodów między MPS 3000 a wskaźnikiem maksymalnie 1000 stóp (303 m) przekaźnika statusu Przybliżona waga do transportu 35 funtów (16 kg)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

D-2


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. D-3. Typowy system automatycznej kalibracji

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

D-3


Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. D-4. MPS z Z-Purge

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

D-4


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK W MPS 3000 D-3

PRZEGLĄD Ten rozdział opisuje wykrywanie i usuwanie usterek dla sekwensera gazu kalibracyjnego do wielu sond. Dodatkowo informacje na temat wykrywania i usuwania usterek można znaleźć w instrukcji pakietu elektroniki.

OSTRZEŻENIE Po wykryciu i usunięciu usterek należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć. D-4 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Tabela D-2 zawiera przewodnik do znajdowania usterek MPS. Schemat blokowy na rys.D-5 podaje inny sposób szukania usterek MPS.

Tabela D-2. Znajdowanie usterek OBJAW

Sprawdzić

Błąd

Naprawa

1. Po włączeniu zasilania na cewkę gaz kalibracyjny nie dociera do sondy.

Gaz kalibracyjny

Za mało gazu kalibracyjnego

Cewka

Uszkodzenie cewki

Zainstalować nowe zbiorniki gazów kalibracyjnych. Wymienić cewkę.

Wyjście zasilacza

Uszkodzenie zasilacza

Wymienić zasilacz.

2. Brak zasilania do cewki

Bezpieczniki w zasilaczu Spalony bezpiecznik

Wymienić bezpiecznik.

Główne zasilanie

Przywrócić zasilanie.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Wyłączone główne zasilanie

Dodatki

D-5


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. D-5. Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek MPS

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

D-6


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SERWIS I NORMALNA KONSERWACJA D-5

PRZEGLĄD Ten rozdział opisuje serwis i rutynową konserwację sekwensera gazu kalibracyjnego do wielu sond MPS 3000. Wymienione części zamienne dostępne są w Rosemount. W tabeli D-3 podano numery części i informacje niezbędne do zamawiania. OSTRZEŻENIE Po naprawie lub serwisie sprzętu należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć.

D-6

e. Odkręcić dwie śrubki (39) i podkładki (38) przytrzymujące pokrywę zacisków (37). Wyjąć pokrywę zacisków. f.

Oznaczyć i wyjąć przewody z zacisków 1 i 4 lub 5 transformatora w zasilaczu (58).

g. Odkręcić dwie nakrętki (60) i podkładki (59) ze śrubek mocujących zasilacz (58). Wyjąć zasilacz. h. Zamontować nowy zasilacz na śrubach dwoma nakrętkami (60) z podkładkami (59). Sprawdzić, czy przewody uziemienia są dołączone do górnej śruby montażowej. i.

Podłączyć przewody rozłączone w kroku f.

Zasilacz (58, Rys. D-6) zawiera dwa identyczne 1A bezpieczniki (3). Należy wykonać poniższą procedurę, aby sprawdzić lub wymienić bezpieczniki.

j.

Założyć pokrywę zacisków (37) dwoma śrubami (38) z podkładkami (39).

OSTRZEŻENIE

l.

WYMIANA BEZPIECZNIKA

Należy wyłączyć i zablokować zasilanie przed rozpoczęciem pracy z elementami elektrycznymi. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Odkręcić pokrywę bezpieczników (40) i wyjąć bezpiecznik. W tabeli D-3 podano specyfikację wymienianych bezpieczników. Po sprawdzeniu lub wymianie bezpiecznika założyć ponownie pokrywę bezpieczników. D-7 WYMIANA ZASILACZA OSTRZEŻENIE Należy wyłączyć i zablokować zasilanie przed rozpoczęciem pracy z elementami elektrycznymi. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Odkręcić dwie uwięzione śrubki przytrzymujące pokrywę MPS (15, Rys. D-6). Zdjąć pokrywę MPS. c. Odkręcić dwie uwięzione śrubki przytrzymujące wewnętrzną pokrywę (16). Opuścić wewnętrzną pokrywę. d. Odłączyć złącze 24V od J11 na płycie połączeń (34).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

k. Dołączyć złącze 24V do J11 na płycie zacisków (34). Zamknąć i zabezpieczyć wewnętrzną pokrywę (16) dwoma śrubkami uwięzionymi. Zamknąć i zabezpieczyć zewnętrzną pokrywę (15) dwoma śrubkami uwięzionymi.

D-8 WYMIANA ELEKTROZAWORU MPS 3000 zawsze ma cewkę HI GAS (63, Rys. D-6) i cewkę LOW GAS zamontowane na płycie przelotowej (11). Każda sonda ma także elektrozawór (9) zamontowany na płycie przelotowej. OSTRZEŻENIE Należy wyłączyć i zablokować zasilanie przed rozpoczęciem pracy z elementami elektrycznymi. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Odkręcić dwie śrubki uwięzione mocujące pokrywę MPS (15, Rys. D-6). Otworzyć pokrywę MPS. c. Odkręcić dwie śrubki uwięzione mocujące wewnętrzną pokrywę (16). Opuścić pokrywę wewnętrzną. d. Odłączyć wtyczki HI GAS (J17), LOW GAS (J18) lub sondy (J13-J16) z gniazda na płycie zacisków (34).

Dodatki

D-7


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. D-6. Sekwenser gazu kalibracyjnego do wielu sond, widok rozłożony

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

D-8


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

LEGENDA DO RYSUNKU D-6 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

obudowa śrubka wtyczka dławik kabla końcówka końcówka węża wyłącznik ciśnieniowy wtyczka elektrozawór śrubka płyta przelotowa podkładka śrubka uszczelka pokrywa zewnętrzna pokrywa wewnętrzna przepływomierz, 10 SCFH przepływomierz, 2.0 SCFH uchwyt śrubka końcówka węża 1/8 cala wąż

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

nakrętka podkładka zabezpieczająca podkładka podkładka śrubka nakrętka podkładka podkładka prowadnik pokrywy śrubka podkładka płyta zacisków wspornik uchwyt montażowy płyta pokrywy podkładka śrubka zakrętka bezpiecznika plastikowa nakrętka przepust manometr śruba

e. Odkręcić pierścień ustalający na środku cewki i zdjąć górną część. f.

Kluczem lub kleszczami wyjąć pozostają część cewki z płyty przelotowej (11).

g. Rozłożyć nową cewkę i wkręcić mniejszą część do płyty przelotowej. h. Umieścić górną część cewki na swoim miejscu i dokręcić pierścieniem ustalającym. i.

Włożyć wtyczkę do właściwego gniazda na płycie zacisków (34).

j.

Zamknąć i zabezpieczyć wewnętrzną pokrywę (16) dwoma uwięzionymi śrubkami. Zamknąć i zabezpieczyć zewnętrzną pokrywę (15) dwoma śrubkami uwięzionymi.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

podkładka zawór spustowy 1/8 cala rura impolenowa złącze kolanko regulator ciśnienia końcówka węża 1/4 cala rura śrubka podkładka wewnętrzna obudowa podkładka śrubka zasilacz podkładka nakrętka śrubka podkładka cewka cewka

D-9 KONSERWACJA REGULATORA CIŚNIENIA a. Nastawienia ciśnienia Regulator ciśnienia (50, Rys.D-6) jest fabrycznie ustawiony na 20 psi (138 kPa). Jeśli potrzeba zmienić ciśnienie, należy to zrobić pokrętłem na górze regulatora ciśnienia. b. Spust kondensacji Aby spuścić nadmiar wilgoci z wewnętrznego obwodu gazowego MPS, okresowo należy odkręcać zawór spustowy (46) na spodzie regulatora ciśnienia (50). Wilgoć popłynie przez winylową rurę spustową (47) na spodzie regulatora ciśnienia (50) i wypłynie na spodzie obudowy MPS (1).

Dodatki

D-9


Instrukcja obsługi

World Class 3000 D-10 NASTAWIENIA PRZEPŁYWOMIERZA W każdym zespole przepływomierza znajdują się dwa przepływomierze. Górny przepływomierz jest fabrycznie ustawiony na 5 scfh. Dolny przepływomierz jest ustawiony na 2 scfh. Jeśli potrzeba zmienić lub ustawić przepływ, należy to zrobić pokrętłem na spodzie odpowiedniego przepływomierza.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 e. Z przodu wewnętrznej pokrywy zainstalować przepływomierz (P/N 771B635H01) do górnego otworu i przepływomierz (P/N 771B635H02) do dolnego otworu. Z boku zabezpieczyć uchwytami. f.

D-11 DODAWANIE SONDY DO MPS Ta procedura jest używana do dodawania sondy do MPS. OSTRZEŻENIE Należy wyłączyć i zablokować zasilanie przed rozpoczęciem pracy z elementami elektrycznymi. a. Wyłączyć zasilanie systemu.

Wyjąć cztery zatyczki brązowe (CAL GAS IN, CAL GAS OUT, REF AIR IN i REF AIR OUT) dla następnej sondy w płycie przelotowej.

g. Zainstalować 1/8" końcówki węża (P/N 1A97553H01) do pustych otworów przy użyciu odpowiedniej końcówki. Dołączyć rurkę. h. Wyjąć brązową zatyczkę (P/N 1A97900H01) i zainstalować cewkę (P/N 3D39435G01). Sprawdzić, czy oringi są prawidłowo założone. i.

Dołączyć wężyki do przepływomierza korzystając z istniejącej instalacji jako wzorca. Przytrzymać przepływomierz podczas podłączania węża.

c. Odkręcić dwie uwięzione śrubki, które mocują pokrywę wewnętrzną (16) i opuścić pokrywę.

j.

Zainstalować złącze przewodu cewki do właściwej pozycji (J14-J16) na płycie zacisków (34).

d. Z boku wewnętrznej pokrywy umieścić przepływomierz obok istniejącego(ych) modułu(ów). Włożyć brzeszczot piłki do metalu w szczelinę otaczającą pozycję dla dwu przepływomierzy i odciąć wybijane oznaczniki.

k. Zamknąć i zabezpieczyć wewnętrzną pokrywę (16) dwoma uwięzionymi śrubkami. Zamknąć i zabezpieczyć zewnętrzną pokrywę (15) dwoma uwięzionymi śrubkami.

b. Odkręcić dwie uwięzione śrubki mocujące pokrywę MPS(15). Podnieść pokrywę.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

D-10


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

CZĘŚCI ZAMIENNE Tabela D-3. Części zamienne do sekwensera gazu kalibracyjnego do wielu sond Rysunek i numer indexu

Numer części

Opis

Rys. D-6, 58

1A97909H01*

zasilacz

Rys. D-6, 9

3D39435G01**

elektrozawór

Rys. D-6, 40

138799-004

bezpiecznik, szybkodziałający, 1A @ 250 Vac, rozmiar: 1/4" średnicy. x 1-1/4” Lg., korpus szklany, bez zwłoki, Bussman nr części BK/AGC-1

Rys. D-6, 40

138799-014

bezpiecznik, szybko działający, 0.5A @ 250 Vac, rozmiar: ¼" średnicy x 1-1/4” Lg., korpus szklany, bez zwłoki, Bussman numer części BK/AGC-1/2

Rys. D-6, 17

771B635H01**

przepływomierz – gaz kalibracyjny

Rys. D-6, 18

771B635H02**

przepływomierz – powietrze odniesienia

1A98631

zestaw dodatków do sondy

1A97953H01**

końcówka węża

4847B46H01**

długość rury

4847B46H02**

długość rury

4847B46H03**

długość rury

4847B46H04**

długość rury

7307A56G02

zawór zwrotny

Rys. D-6, 51

Rys. D-3

*Należy określić napięcie i typ sondy przy zamawianiu **Te pozycje zawierają się w zestawie dodatków do sondy.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

D-11


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

DODATEK E INTELIGENTNY PRZETWORNIK POLOWY IFT 3000 OPIS OSTRZEŻENIE Przed rozpoczęciem instalacji przyrządu należy przeczytać "Instrukcję bezpieczeństwa do połączeń kablowych i instalacji przyrządu" na początku tej instrukcji. Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa może być przyczyną poważnych zranień lub śmierci E-1 OPIS Inteligentny przetwornik polowy Rosemounta IFT 3000 (IFT), Rys. E-1, posiada wszelką niezbędną inteligencję do sterowania sondą i opcjonalnym sekwenserem gazu kalibracyjnego do wielu sond. IFT posiada przyjazny dla użytkownika interfejs ze sterowanym przez operatora menu kontekstowym i on-linową pomocą. IFT może także być używany bez HPS. IFT opiera się na konstrukcji modułowej. Maksymalnie może się w nim znajdować cztery płyty PC z IFT. Każdy IFT zawiera płytę mikroprocesora, płytę zasilacza oraz płytę połączeń. Dodatkowo oprócz tych płyt wersja deluxe IFT posiada także płytę interfejsu użytkownika (GUI) / wyświetlacza LED.

IFT bez wyświetlacza jest znany jako wersja "ślepa" modułu. Ślepy IFT nie posiada interfejsu użytkownika (GUI) i musi być sterowany z zewnętrznego komunikatora HART. a. Płyta mikroprocesora Płyta mikroprocesora zawiera pamięć EEPROM, RAM i timer. Płyta mikroprocesora steruje także grzejnikiem sondy. IFT może być używany w połączeniu lub bez opcjonalnego zasilacza grzejnika HPS 3000 dostarczającego zasilanie do grzejnika w zależności od zastosowania użytkownika. b. Płyta połączeń Płyta połączeń jest używana do komunikacji z IFT do innych elementów w systemie. Wśród tych elementów znajduje się opcjonalny zasilacz grzejnika HPS 3000, opcjonalny sekwenser gazu kalibracyjnego do wielu sond MPS, sonda World Class 3000 (nie będąca na wyposażeniu systemu HPS), wyjście analogowe i wyjścia przekaźnikowe. c. Płyta zasilacza Płyta zasilacza jest konfigurowalna przez użytkownika na pięć różnych napięć zasilających, w tym: 100, 120, 220 i 240 Vac. Dodatkowo napięcie wyjściowe dla grzejnika sondy jest także konfigurowalne, jeśli jest używany poza systemem HPS. d. Płyta interfejsu użytkownika GUI/ wyświetlacza LED (opcjonalna)

Rys. E-1. Inteligentny przetwornik polowy IFT 3000

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Płyta GUI/ wyświetlacza LED, która jest częścią zespołu GUI, posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny 4 linie po 20 znaków i osiem klawiszy. Płyta także posiada wyświetlacz LED, który wskazuje aktualną wartość O2. Wyświetlacz LED posiada wskaźniki LED do kalibracji gazu górnego (TGH), kalibracji gazu dolnego (TGL) i kalibracji (CAL).

Dodatki

E-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

e. Grzejnik (opcjonalny)

komory. Jeśli temperatura komory staje się zbyt wysoka, IFT wyłączy HPS.

Grzejnik jest dostępny dla warunków otoczenia poniżej 32°F (0°C). f. Z-Purge (opcjonalny) Zestaw Z-purge jest dostępny dla zastosowań wymagających zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem. Patrz opis w instrukcji AD 106-300B. E-2 ZASADA DZIAŁANIA Funkcjonalny schemat blokowy IFT, dołączonego do HPS i sondy, jest pokazany na rys. E-2. W pracy IFT monitoruje temperaturę komory przy użyciu termopary sondy. IFT steruje temperaturą

Funkcja kompensacji temperatury zimnego złącza zapewnia dokładność odczytu termopary sondy. Czujnik temperatury w zasilaczu grzejnika monitoruje temperaturę przy złączu między skompensowanym kablem prowadzącym do sondy a nieskompensowanym kablem prowadzącym do IFT. Napięcie z czujnika jest używane przez IFT do kompensacji odczytów termopary sondy dla temperatury przy złączu. Sygnał komory stanowi napięcie proporcjonalne do różnicy stężenia tlenu między dwoma stronami komory. IFT otrzymuje ten sygnał i tłumaczy go na formę określoną przez użytkownika do wyświetlania i/lub wyjścia.

Tabela E-1. Specyfikacje dla inteligentnego przetwornika polowego Klasyfikacja środowiska Zakres wilgotności Zakres temperatury otoczenia Drgania Standardowa odporność na zakłócenia elektryczne Standardowa emisja radiowa zakłóceń elektrycznych Kategoria instalacji Komunikacja HART Wyjścia analogowe Dokładność O2 (wyjście analogowe) Zakres O2 Zasilacz Wymagania na zasilanie Rozdzielczość wyjścia Prędkość odpowiedzi systemu (wyjście wzmacniacza) Czułość rozdzielczości - transmitowany sygnał Wyjście stykowe Deadman Programowalne wyjścia stykowe Płyta GUI / Wyświetlacz LED (opcjonalny)

Przybliżona waga do transportu

NEMA 4X (IP56) 95% wilgotności względnej -20° do 122°F (-30° do 50°C) 2 5 m/s , 10 do 500 xyz plane EN 50 082-1 EN 55 011 Nadnapięciowa Kategoria II (IEC 664) Modulowana na wyjściu analogowym 4-20 mA, tylko izolowane wyjścia : 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 20-0 mA, 204 mA lub 10-0 V 0.1% O2 lub ±3% odczytu, które jest większe korzystając z gazów kalibracyjnych Hagana Wybierany na obiekcie 0-40% (liniowy lub logarytmiczny) 100/120/220/240 ±10% Vac at 50/60 Hz. (w/HPS 3000): 30 W (VA); (w/Model 218 Probe): 275 VA (w/WC 3000 Probe): 275 W (VA) 11 bitów (1 bit = 0.05% wyjścia pełnej skali) mniejsza niż 3 sekundy 0.01% O2 Form-C, 48 Volt max, 100 mA max 2 dostępne, Form-C, 48 V max, 100 mA max 1, z 0.8 calowym (20 mm), 3-znakowy, alfanumeryczny wyświetlacz LED 4-wierszowy po 20 znaków LCD alfanumeryczny wyświetlacz; 8-klawiszowa ogólnego stosowania klawiatura lub komunikator HART 25 funtów (11 kg)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-2


Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. E-2. Schemat blokowy systemu

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-3


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK IFT 3000

E-3

PRZEGLĄD Rozdział na temat wykrywania i usuwania usterek opisuje, jak zidentyfikować i usunąć usterki, które mogą pojawić się w pracy IFT. OSTRZEŻENIE Po wykryciu i usunięciu usterek należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć.

E-4 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK IFT

w kolejności wg priorytetów, jak wskazano to a poniższej liście. Aby wykrywać i usuwać usterki przyrządu, należy sprawdzić w tabeli E-2 na uszkodzenie elementu odpowiadające komunikatowi na wyświetlaczu (Objaw). 1. Off – Sonda została wyłączona, ponieważ IFT nie może sterować temperaturą grzejnika. 2. Param - IFT został odblokowany przy wykorzystaniu hasła użytkownika. 3. Serv - IFT został odblokowany przy wykorzystaniu hasła serwisowego.

Wykrywanie i usuwanie usterek IFT jest wykonywane przez określenie statusu funkcjonalnego płyty mikroprocesora oraz zinterpretowanie statusu wyświetlanego na płycie czołowej.

4. PrbEr - sonda jest odłączona, zimna lub przewody są zamienione.

a. Dioda LED statusu mikroprocesora

6. InCal – Jeśli wyświetlany jest komunikat InCal, system jest właśnie w stanie kalibracji.

Płyta mikroprocesora zawiera diodę LED,a by ułatwić określenie uszkodzenia sprzętu. Wskazania diody LED mogą być następujące: 1. Dioda LED - wyłączona. Błąd IFT lub wyłączone zasilanie; sprawdzić na schemacie blokowym wykrywania i usuwania usterek #1 (Rys. E-3). 2. Dioda LED – świeci się. Uszkodzenie systemu grzejnika; sprawdzić na schemacie blokowym wykrywania i usuwania usterek #2 (Rys. E-4). 3. Dioda LED - miga. Normalna praca mikroprocesora. b. Wyświetlacz LCD statusu sprzętu Linia statusu na interfejsie GUI wyposażonego IFT wyświetla jeden status systemu (jeden na raz)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

5. HtrEr – Jeśli wyświetlany jest komunikat HtrEr, to błąd występuje w systemie grzejnika.

7. LowO2 – Jeśli wyświetlany jest komunikat LowO2, wartość O2 jest poniżej dolnego poziomu alarmowego. 8. HiO2 - Jeśli wyświetlany jest komunikat HiO2, wartość O2 jest powyżej górnego poziomu alarmowego. 9. NoGas – Jeśli wyświetlany jest komunikat NoGas, to nie ma cisnienia gazu kalibracyjnego. 10. CalEr - Jeśli wyświetlany jest komunikat CalEr, to podczas kalibracji wystąpił błąd. 11. ResHi - Jeśli wyświetlany jest komunikat ResHi, to rezystancja komory jest powyżej górnego ograniczenia. 12. OK - Jeśli wyświetlany jest komunikat OK, to system pracuje normalnie.

Dodatki

E-4


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. E-3. Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek IFT, #1

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-5


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. E-4. Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek IFT, #2

Rys. E-5. Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek IFT, #3

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-6


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Tabela E-2. Poszukiwanie błędów IFT wyposażonego w interfejs GUI Objaw

Uszkodzenie elementu

1. Wyświetlacz jest pusty. Możliwe uszkodzenie w IFT. Sprawdzić diodę LED na płycie mikroprocesora. 2. CalEr jest wyświetlany. Powtórzyć sekwencję kalibracji. Jeśli błąd dalej występuje, sprawdzić wszystkie ważne elementy. 3. HtrEr jest wyświetlany. Sprawdzić, czy łączniki są prawidłowo ustawione na IFT. Jeśli system jest wyposażony w HPS sprawdzić w Dodatku B dodatkowe procedury wykrywania i usuwania usterek. 4. NoGas jest wyświetlany.Prawdopodobna awaria MPS. Dodatkowe procedury wykrywania i usuwania usterek MPS 3000 sprawdzić w Dodatku D. *5. HiO2 jest wyświetlany. Prawdopodobne uszkodzenie sondy. Sprawdzić, czy poziom górnego alarmu został prawidłowo wprowadzony. Dodatkowe procedury wykrywania i usuwania usterek sondy sprawdzić w Dodatku A. *6.LowO2 jest wyświetlany. Prawdopodobne uszkodzenie sondy. Sprawdzić, czy poziom dolnego alarmu został prawidłowo wprowadzony. Dodatkowe procedury wykrywania i usuwania usterek sondy sprawdzić w Dodatku A. 7. ResHi jest wyświetlany. Rezystancja przekroczyła górne ograniczenie. Sprawdzić , czy wprowadzona wartość rezystancji jest prawidłowa. Dodatkowe procedury wykrywania i usuwania usterek sondy sprawdzić w Dodatku A. 8. Wyłączony

Sonda została wyłączona ponieważ IFT nie może sterować temperaturą grzejnika.

9. PrbEr

Sonda jest odłączona, zimna lub przewody są zamieniona.

*HiO2 i LowO2 mogą wystąpić w systemie bez awarii systemu.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-7


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

SERWIS I NORMALNA KONSERWACJA E-5

PRZEGLĄD Ten rozdział opisuje serwis i rutynową konserwację inteligentnego przetwornika polowego. Wymienione części zamienne dostępne są w Rosemount. W tabeli E-3 podano numery części i informacje niezbędne do zamawiania. OSTRZEŻENIE Po naprawie lub serwisie sprzętu należy założyć wszystkie pokrywy zabezpieczające i przewody uziemiające. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować poważne zranienie lub śmierć.

E-6

WYMIANA BEZPIECZNIKA Płyta zasilacza (4, Rys. E-6) zawiera cztery identyczne bezpieczniki 5A.. Należy wykonać następującą procedurę, aby sprawdzić lub wymienić bezpiecznik. Dodatkowo, 2 dodatkowe bezpieczniki 5A (F1 i F2) znajdują się w IFT jeśli moduł IFT posiada zainstalowany wewnętrzny grzejnik. OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób.

f. Zamknąć drzwiczki pokrywy (16) i zakręcić śrubkami (17). E-7 WYMIANA TRANSFORMATORA OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Otworzyć drzwiczki pokrywy (16) IFT odkręcając śrubki (17). c. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (13) odkręcając śrubki (14) i zdejmując podkładki (15). d. Odłączyć kabel (1) z gniazda na płycie mikroprocesora (11). Odłączyć kabel zespół interfejsu GUI z gniazd na płycie mikroprocesora, jeśli IFT jest wyposażony w interfejs GUI. e. Starannie oznaczyć kable i wyjąć przewody z listwy zaciskowej na pycie połączeń (12). f.

Jeśli moduł jest wyposażony w opcję grzejnika, wyjąć zespół termowyłącznika (18, 19, Rys. E-8) odkręcając śrubki (13) i wyjmując podkładki (14).

a. Wyłączyć zasilanie systemu.

g. Wyjąć płytę montażową (10) po odkręceniu niezbędnych śrubek.

b. Otworzyć drzwiczki pokrywy (16) IFT odkręcając śrubki (17).

h. Odłączyć wtyczki kabli transformatora z gniazd na płycie zasilacza (4).

c. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (13) odkręcając śrubki (14) i zdejmując podkładki (15).

i.

Wyjąć transformator (9) z obudowy (6) po odkręceniu czterech śrubek (8).

j.

Włożyć nowy transformator do obudowy (6) i zakręcić czterema śrubkami (8).

d. Odkręcić pokrywę i wyjąć bezpiecznik (5). Po sprawdzeniu lub wymianie bezpiecznika, założyć ponownie pokrywę. e. Wymienić pokrywę zabezpieczającą (13) i zakręcić śruby (14) z podkładkami (15).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

k. Włączyć wtyczki kabla transformatora z transformatora (9) do gniazd na płycie zasilacza (4).

Dodatki

E-8


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

1.kabel 2.śruba, M3 x 8 mm 3.podkładka zab., 3 mm (Uwaga2) 4.płyta zasilacza 5.bezpieczniki, 5A 6.obudowa 7.wtyczka 8.śruba, M5 x 8 mm 9.transformator 10.płyta montażowa 11.płyta mikroprocesora 12.płyta połączeń 13.pokrywa zabezpieczająca 14.śruba, M4 15.podkładka 16.drzwiczki pokrywy 17.śruba, M4 18.pin 19.podkładka nylonowa (Uwaga 2) 20.o-ring 21.podkładka nylonowa

Rys. E-6. Inteligentny przetwornik polowy, widok rozłożony

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-9


Instrukcja obsługi

World Class 3000 l. Włożyć z powrotem płytę montażową (10) do obudowy (6) zakręcając odpowiednie śrubki i zakładając podkładki. m. Jeśli został wyjęty, wymienić zespół termowyłącznika (18, 19, Rys. E-8) i zakręcić śrubkami (13) oraz założyć podkładki (14). n. Włożyć ponownie przewody do listwy zacisków na płycie połączeń (12), jak to zostało zanotowane w kroku e. o. Dołączyć kabel (1) do gniazda na płycie mikroprocesora (11). Podłączyć ponownie kabel zespołu interfejsu GUI do gniazda na płycie mikroprocesora, jeśli IFT jest wyposażony w interfejs GUI. p. Wymienić pokrywę zabezpieczającą (13), następnie założyć podkładki (15) i dokręcić śrubki (14). q. Zamknąć drzwiczki pokrywy (16) i zakręcić śrubki (17). E-8

WYMIANA PŁYTY ZASILACZA OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Otworzyć drzwiczki pokrywy (16) IFT odkręcając śrubki (17). c. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (13) odkręcając śrubki (14) i zdejmując podkładki (15). d. Odłączyć kabel (1) z gniazda na płycie mikroprocesora (11). Odłączyć kabel zespół interfejsu GUI z gniazd na płycie mikroprocesora, jeśli IFT jest wyposażony w interfejs GUI. e. Starannie oznaczyć kable i wyjąć przewody z listwy zaciskowej na pycie połączeń (12). f.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 g. Wyjąć płytę montażową (10) odkręcając niezbędne śrubki. h. Jeśli moduł jest wyposażony w opcję grzejnika, odłączyć wtyczkę od J2 na płycie zasilacza (4, Rys. E-6) ściskając znaczniki i wyciągając złącze. i.

Jeśli moduł jest wyposażony w opcję grzejnika, wyjąć zespół wentylatora (7, 10, Rys. E-8) odkręcając śrubki (5) i wyjmując podkładki (6).

j.

Odłączyć wtyczki kabla transformatora z gniazd na płycie zasilacza (4,Rys. E6).

k. Starannie oznaczyć przewody, następnie wyjąć je z listwy zacisków J5 i J6 na płycie zasilacza (4, Rys. E-6). l.

Wyjąć płytę zasilacza (4) z obudowy (6) po uprzednim odkręceniu śrub (2) i wyjęciu podkładek (3).

m. Włożyć nową płytę zasilacza (4) do obudowy (6) i zakręcić ją śrubami (2) uprzednio zakładając podkładki (3). n. Podłączyć przewody jak to zostało zanotowane w kroku k. o. Podłączyć wtyczki kabla transformatora z transformatora (9) do gniazda na płycie zasilacza (4). p. Jeśli został wyjęty założyć zespół wentylatora (7, 10, Rys. E-8) i zakręcić śruby (5) uprzednio zakładając podkładki (6). q. Jeśli została rozłączona, to podłączyć ponownie wtyczkę J2 na płycie zasilacza (4, Rys. E-6). r.

Jeśli został wyjęty, wymienić zespół termowyłącznika (18, 19, Rys. E-8), następnie zakręcić śruby (13), uprzednio zakładając podkładki (14).

s. Zainstalować płytę montażową (10) do obudowy (6) używając odpowiednich śrubek. t.

Podłączyć przewody do płyty połączeń (12) jak to zostało zanotowane w kroku e.

Jeśli moduł jest wyposażony w opcję grzejnika, wyjąć zespół termowyłącznika (18, 19, Rys. E-8) odkręcając śrubki (13) i wyjmując podkładki (14).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-10


Instrukcja obsługi

World Class 3000 u. Podłączyć kabel (1) do płyty mikroprocesora (11). Dołączyć kable zespołu interfejsu GUI do gniazda na płycie mikroprocesora, jeśli IFT jest wyposażony w interfejs GUI.

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 h. Włączyć kabel (1) do gniazda na płycie mikroprocesora. Dołączyć kable zespołu interfejsu GUI do gniazda na płycie mikroprocesora, jeśli IFT jest wyposażony w interfejs GUI.

v. Wymienić pokrywę zabezpieczającą (13) i zakręcić śrubki (14) wraz z podkładkami (15).

i.

Wymienić pokrywę zabezpieczającą (13) i zakręcić śrubki (14) wraz z podkładkami (15).

w. Zamknąć drzwiczki pokrywy (16) i zakręcić śrubki (17).

j.

Zamknąć drzwiczki pokrywy (16) i zakręcić śrubki (17).

E-9 WYMIANA PŁYTY MIKROPROCESORA OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. a. Wyłączyć zasilanie systemu.

E-10 WYMIANA PŁYTY POŁĄCZEŃ OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. a. Wyłączyć zasilanie systemu.

b. Otworzyć drzwiczki pokrywy (16) IFT odkręcając śrubki (17).

b. Otworzyć drzwiczki pokrywy (16) IFT odkręcając śrubki (17).

c. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (13) odkręcając śrubki (14) i zdejmując podkładki (15).

c. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (13) odkręcając śrubki (14) i zdejmując podkładki (15).

d. Odłączyć kabel (1) z gniazda na płycie mikroprocesora (11). Odłączyć kabel zespół interfejsu GUI z gniazd na płycie mikroprocesora, jeśli IFT jest wyposażony w interfejs GUI. e. Wyjąć płytę mikroprocesora (11) po odkręceniu śrubek (2) i wyjęciu podkładek nylonowych (19). PRZESTROGA Należy bardzo ostrożnie wyciągać płytę mikroprocesora, aby nie uszkodzić pinów na połączeniu między płytą mikroprocesora a płytą połączeń. f.

Połączyć nową płytę mikroprocesora (11) do płyty połączeń (12) ostrożnie wsuwając złącze do wtyczki.

g. Założyć płytę mikroprocesora (11) na płytę montażową (10) zakręcając śrubkami (2) i zakładając nylonowe podkładki (19).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

d. Starannie oznaczyć przewody, a następnie wyjąć przewody z listwy zacisków na płycie połączeń (12). e. Wyjąć płytę połączeń (20) po odkręceniu śrubek (2) z podkładkami (3). PRZESTROGA Należy bardzo ostrożnie wyciągać płytę mikroprocesora, aby nie uszkodzić pinów na połączeniu między płytą mikroprocesora a płytą połączeń. f.

Dołączyć nową płytę połączeń (12) do płyty mikroprocesora ostrożnie wsuwając złącze z pinami do wtyczki.

g. Założyć płytę połączeń (12) na płytę montażową (10) mocując ją śrubkami (2) z podkładkami (3). h. Dołączyć ponownie przewody do listwy zaciskowej jak to zostało zanotowane w kroku d.

Dodatki

E-11


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

i.

Wymienić pokrywę zabezpieczającą (13) i zakręcić śrubki (14) wraz z podkładkami (15).

j.

Zamknąć drzwiczki pokrywy (16) i zakręcić śrubki (17).

E-11 WYMIANA ZESPOŁU INTERFEJSU GUI Instrukcja wymiany dotyczy systemów wyposażonych w interfejs GUI. Można to sprawdzić na rys. E-7. OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. a. Wyłączyć zasilanie systemu. b. Otworzyć drzwiczki pokrywy (43, Rys. E-7) IFT odkręcając śrubki (5). 1. śrubka 2. podkładka 3. zespół interfejsu GUI

4. drzwiczki pokrywy 5. śrubka, M4 6. o-ring

c.

Odłączyć kable zespołu interfejsu GUI od płyty mikroprocesora (11, Rys. E-6).

d. Wyjąć zespół GUI (3, Rys. E-7) po odkręceniu śrubek (1) z podkładkami (2). e. Założyć nowy interfejs GUI do wnętrza drzwiczek pokrywy (4) zakładając podkładki (2) i zakręcając śrubki (1). f.

Dołączyć kable zespołu GUI do płyty mikroprocesora (11, Rys. E-6).

g. Zamknąć drzwiczki pokrywy (4, Rys. E7) i zakręcić śrubki (5). E-12 WYMIANA GRZEJNIKA / WENTYLATORA / TERMOWYŁĄCZNIKA Instrukcja wymiany dotyczy systemów wyposażonych w grzejnik / wentylator / termowyłącznik. a. Wymiana grzejnika OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. 1. Wyłączyć zasilanie systemu. 2. Otworzyć drzwiczki pokrywy (1, Rys. E-8) IFT po odkręceniu śrubek (5, Rys. E-7). 3. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (4) po odkręceniu śrubek (2) i zdjęciu podkładek (3). 4. Odłączyć kabel (1, Rys. E-6) z płyty mikroprocesora (11, Rys. E-6).

1.OBSZAR MONTAŻU INTERFEJSU GUI JEST CZĘŚCIĄ DRZWICZEK POKRYWY. CZOŁO INTERFEJSU GUI JEST WEWNĄTRZ IFT, KIEDY DRZWICZKI POKRYWY SĄ ZAMKNIĘTE. 3. NIE WSZYSTKIE POKAZANE CZĘŚCI SĄ DOSTEPNE DO OSOBNEGO ZAKUPU. LISTA DOSTĘPNYCH CZĘŚCI, W TABELI E-3. 21240001

Rys. E-7. Wymiana zespołu interfejsu GUI

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

5. Częściowo zdjąć zespół płyty montażowej (15) z obudowy (23) po odkręceniu odpowiednich śrubek. 6. Odkręcić śrubki (11) z podkładkami (12), aby wyjąć płytę montażową grzejnika (20) z płyty montażowej (15). 7. Odciąć przewody od starego grzejnika (21) zaraz przy grzejniku; potem wyjąć stary grzejnik z płyty montażowej grzejnika (20).

Dodatki

E-12


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

8. Połączyć przewody grzejnika do nowego grzejnika (21) i zamontować nowy grzejnik na płycie montażowej grzejnika (20).

8. Wyjąć stary termowyłącznik (19) z płyty montażowej termowyłącznika (18) po odkręceniu śrubek (16) z podkładkami (17).

9. Zamontować zespół grzejnika (20, 21) na płycie montażowej (15) i dokręcić śrubkami (11) z podkładkami (12).

9. Założyć nowy termowyłącznik (19) na płytę montażową termowyłącznika (18) i zakręcić śrubkami (16) z podkładkami (17).

10. Połączyć wszystkie kable odłączone w kroku 3.

10. Dołączyć przewody do oznaczeń termowyłącznika.

11. Umieścić płytę montażową (15) na obudowie (23) i zakręcić odpowiednimi śrubkami.

11. Założyć zespół termowyłącznika (18, 19) na płytę montażową (15) i dokręcić śrubkami (13) z podkładkami (14).

12. Założyć ponownie pokrywę zabezpieczającą (15) i zakręcić śrubkami (2) z podkładkami (3). 13. Zamknąć drzwiczki pokrywy (1) i zakręcić śrubki (5, Rys. E-7). b. Wymiana termowyłącznika OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. 1. Wyłączyć zasilanie systemu. 2. Otworzyć drzwiczki pokrywy (1, Rys. E-8) IFT po odkręceniu śrubek (5, Rys. E-7). 3. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (4) po odkręceniu śrubek (2) i zdjęciu podkładek (3). 4. Odłączyć kabel (1, Rys. E-6) z płyty mikroprocesora (11, Rys. E-6). 5. Częściowo zdjąć zespół płyty montażowej (15) z obudowy (23) po odkręceniu odpowiednich śrubek. 6. Odkręcić śrubki (13) i zdjąć podkładki (14), a następnie wyjąć płytę montażową termowyłącznika (18) z płyty montażowej (15). 7. Wyciągnąć przewody z oznaczeń termowyłącznika.

12. Połączyć ponownie przewody odłączone w kroku 4.. 13. Umieścić płytę montażową (15) w obudowie (23) i zakręcić odpowiednimi śrubkami. 14. Założyć ponownie pokrywę zabezpieczającą (4) i zakręcić śrubkami (2) z podkładkami (3). 15. Zamknąć drzwiczki pokrywy (1) i zakręcić śrubki (5, Rys. E-7). c. Wymiana wentylatora OSTRZEŻENIE Należy odłączyć i zablokować zasilanie przed pracą z elementami elektrycznymi. Napięcie występujące może dochodzić do 240Vac i może być przyczyną porażenia prądem osób. 1. Wyłączyć zasilanie systemu. 2. Otworzyć drzwiczki pokrywy (1, Rys. E-8) IFT po odkręceniu śrubek (5, Rys. E-7). 3. Zdjąć pokrywę zabezpieczającą (4) po odkręceniu śrubek (2) i zdjęciu podkładek (3). 4. Wyjąć uchwyt montażowy wentylatora (7) z płyty montażowej (15) po odkręceniu śrubek (5) z podkładkami (6). 5. Wyjąć wentylator (10) z płyty montażowej wentylatora (7) po odkręceniu śrubek (9) z podkładkami (8).

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-13


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

6. Odciąć przewody blisko starego wentylatora (10).

9. Zamontować zespół wentylatora (7, 10) na płycie montażowej (15) i zakręcić śrubki (5) z podkładkami (6).

7. Połączyć przewody do nowego wentylatora (10). 8. Zamontować nowy wentylator (10) na uchwyt montażowy wentylatora (7) i zakręcić śruby (8) z podkładkami (9).

1. 2. 3. 4. 5. 6.

10. Założyć ponownie pokrywę zabezpieczającą (4) i zakręcić śrubkami (2) z podkładkami (3). 11. Zamknąć drzwiczki pokrywy (1) i zakręcić śrubki (5, Rys. E-7).

drzwiczki pokrywy śrubka podkładka pokrywa zabezpieczająca śruba podkładka

13. 14. 15. 16. 17. 18.

7. uchwyt montaż. wentylatora 19. 8. podkładka 20. 9. śrubka 21. 10. wentylator 22. 11. śrubka 23. 12. podkładka 24.

śrubka podkładka płyta montażowa śrubka podkładka płyta montażowa termowyłącznika termowyłącznik płyta montażowa grzejnika grzejnik wtyczka elektryczna obudowa podkładka nylonowa

Rys. E-8. IFT z opcjonalnym grzejnikiem

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-14


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

CZĘŚCI ZAMIENNE Tabela E-3. Części zamienne do inteligentnego przetwornika polowego. Rysunek i numer indexu Rys. E-6, 9 Rys. E-6, 12 Rys. E-6, 4 Rys. E-6, 11 Rys. E-7, 3 Rys. E-6, 5

Numer części

Opis

1N04946G01 3D39120G01 3D39122G01* 3D39513G02 1L04279H01 1L01293H02

Rys. E-8, 21 Rys. E-8, 21 Rys. E-8, 10 Rys. E-8, 10 Rys. E-8, 19

1A97964H01 1A97964H02 1M03255G01 1M03255G02 1M03256G01

transformator płyta połączeń płyta zasilacza płyta mikroprocesora zespół interfejsu GUI bezpiecznik, 5A @ 250 Vac, antyprzepięciowy, rozmiar; 5 x 20 mm, typ T do IEC127, Schurter grzejnik, 120V grzejnik, 240V wentylator, 120V wentylator, 240V termowyłącznik

*Przy zamawianiu należy określić napięcie i typ sondy.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

E-15


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

DODATEK J KOMUNKATOR HART MODEL 275D9E ZASTOSOWANIA Z IFT 3000 OPIS J-1 WYKAZ ELEMENTÓW TYPOWEGO ® PAKIETU KOMUNIKATORA HART

J-2 PRZEGLĄD MODUŁU a. Zakres

®

Typowy pakiet Komunikatora HART Model 275D9E powinien zawierać pozycje pokazane na rys. J-1, za wyjątkiem możliwych elementów opcjonalnych. Jeśli wybrano pakiet baterii ładowalnych NiCad, zaleca się posiadanie co najmniej jednego pakietu baterii zapasowych (dla jednego komunikatora HART).

1. 2. 3. 4.

zestaw przewodów (ze złączkami) torba do transportu komunikator pakiet baterii AA alkalicznych lub ładowalny pakiet baterii NiCad (opcjonalny) 5. moduł pamięci

Ta instrukcja dostarcza szczegółowych informacji potrzebnych do zainstalowania i pracy z komunikatorem HART® we współpracy z inteligentnym przetwornikiem polowym World Class 3000. w instrukcji zawarto również informację na temat wykrywania i usuwania usterek.

6. 7. 8. 9. 10.

uchwyt paskowy (ze śrubkami) wieszak (montowany na pasku, opcjonalny) instrukcja obsługi formatu kieszonkowego wtyczka interfejsu do PC (opcjonalna) rezystor obciążenia, 250 W (opcjonalny) ®

Rys. J-1. Typowy pakiet komunikatora HART , Model 275D9E

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-1


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

b. Opis urządzenia

nakładany na sygnał prądowy 4-20 mA przetwornika. Komunikator nie zakłóca sygnału 4-20 mA, ponieważ nie jest dodawana energia netto do pętli.

Komunikator HART (Highway Addressable Remote Transducer) jest ręcznym urządzeniem komunikacyjnym. Posiada łącze komunikacyjne do wszystkich przyrządów opartych na mikroprocesorze, które są kompatybilne z protokołem HART. Ręczny komunikator posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny 8 x 21 znaków i 25 klawiszy. Instrukcja w formacie kieszonkowym, znajdująca się w zestawie komunikatora HART opisuje szczegółowo funkcje wszystkich klawiszy. Aby współpracować z IFT 3000, komunikator HART wymaga połączenia na linii prądowej 4-20 mA i rezystancji obciążenia minimum 250 Ω między komunikatorem i zasilaczem. Komunikator HART wykonuje swoje zadanie korzystając z techniki kluczowania częstotliwości (FSK). Przy użyciu FSK, sygnał komunikacji cyfrowej o wysokiej częstotliwości jest

Komunikator HART może być połączony z komputerem PC, pod warunkiem zainstalowania specjalnego oprogramowania. Aby połączyć komunikator HART z PC, potrzebna jest specjalna przelotka. W dokumentacji komunikatora HART szczegółowo opisano opcję współpracy z komputerem PC. J-3

SPECYFIKACJE Specyfikacje komunikatora HART, Tabela J-1, zawiera informacje fizyczne, funkcjonalne i środowiskowe na temat komunikatora. W tabeli J-1 należy sprawdzić, czy moduł pracuje w odpowiednich warunkach środowiskowych, i czy używana jest prawidłowa opcja ładowania baterii.

Table J-1. HART Communicator Specifications Specyfikacje fizyczne Wyświetlacz

8-wierszowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z wierszem o szerokości 21 znaków (128 x 64 pikseli) Klawiatura Konstrukcja membranowa ze sprzężeniem zwrotnym. 25 klawiszy zawiera: 6 klawiszy działań 4 klawiszy funkcyjnych definiowanych programowo 12 klawiszy alfanumerycznych 3 klawiszy zamiany funkcji Waga ≈ 3 funty (1.4 kg) wraz z bateriami Specyfikacje funkcjonalne Pamięć Pamięć nieulotna. Zachowuje pamięć, kiedy komunikator nie jest włączony. Opisy programu i urządzenia 1.25 MB Dane przetwornika 2K zasilacz pięć baterii AA 1.5V. Ładowalne akumulatorki niklowo-kadmowe są opcjonalne. opcje ładowania baterii 110/120 Vac, 50/60 Hz, wtyczka U.S. 220/230 Vac, 50 Hz, wtyczka europejska 220/230 Vac, 50 Hz, wtyczka UK Mikroprocesory 32-bitowy Motorola typ 68331 8-bitowy Motorola typ 68HC05 Połączenia zestaw przewodów: dwa 4 mm wtyczki banan Ładowarka do baterii: 2.5 mm jack port szeregowy: połączenie z PC przez odpowiednią przelotkę. moduł pamięci: 26 pinowy, 0.1 cala złącze Berga Specyfikacje środowiskowe Zakres pracy 32° do 122°F (0° do 50°C) Zakres przechowywania -4° do 158°F (-20° do 70°C) Wilgotność 0 do 95% wilgotności względnej w warunkach nieskondensowanych poniżej 104°F (40°C) bez błędu Certyfikaty dla obszarów CENELEC - Intrinsic Safety Certification niebezpiecznych Factory Mutual (FM) - Intrinsic Safety Approval Canadian Standards Association (CSA) - Intrinsic Safety Approval

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-2


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

INSTALACJA J-4 POŁĄCZENIA LINII SYGNAŁOWEJ KOMUNIKATORA HART Komunikator HART może być dołączony do linii sygnału wyjścia analogowego IFT w dowolnym punkcie pętli prądowej 4-20 mA. Istnieją dwie metody podłączenia komunikatora HART do linii sygnałowej. Dla zastosowań, w których linia sygnałowa ma rezystancję obciążenia 250 Ω lub większą, należy zastosować metodę 1.

Dla zastosowań, w których rezystancja obciążenia linii sygnałowej jest mniejsza niż 250 Ω, należy stosować metodę 2. 1.

Metoda 1, dla rezystancji obciążenia > 250 Ω Na rysunku J-2 i w kolejnych krokach opisano połączenie komunikatora HART do linii sygnałowej z 250 Ω lub większą rezystancją obciążenia.

Rys. J-2. Połączenia linii sygnałowej, > 250 Ω rezystancja obciążenia

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-3


World Class 3000 OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne zranienia. Nie należy podłączać się do portu szeregowego komunikatora HART lub jacka ładowarki NiCad w atmosferze zagrożenia wybuchem.

1. Wyjście analogowe IFT należy zaprogramować na 4-20 mA. Należy wybrać tryb prądowy na przełączniku prąd / napięcie na płycie mikroprocesora w IFT. 2. Wykorzystując dostarczony zestaw kabli, należy połączyć komunikator HART równolegle do IFT 3000. Należy wykorzystać punkt połączenia w linii sygnałowej wyjścia analogowego 4-20 mA. b. Metoda 2, dla rezystancji obciążenia < 250 Ω Na rysunku J-3 i w kolejnych krokach opisano połączenie komunikatora HART do linii sygnałowej z mniejszą niż 250 Ω rezystancją obciążenia.

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne zranienia. Nie należy podłączać się do portu szeregowego komunikatora HART lub jacka ładowarki NiCad w atmosferze zagrożenia wybuchem. 1. Wyjście analogowe IFT należy zaprogramować na 4-20 mA. Należy wybrać tryb prądowy na przełączniku prąd / napięcie na płycie mikroprocesora w IFT. 2. W dogodnym punkcie, należy przerwać linię sygnałową wyjście analogowe 4-20 mA i zainstalować opcjonalny 250 Ω rezystor obciążenia. 3. Włączyć rezystor obciążenia do złącza pętli (umieszczonego na płycie tylnej komunikatora HART). J-5 POŁĄCZENIA KOMUNIKATORA HART z KOMPUTEREM PC Komunikator HART posiada opcję współpracy z komputerem PC. Należy załadować zaprojektowane w tym celu ® oprogramowanie Cornerstone do PC. Następnie, należy zestawić połączenie komunikatora HART z komputerem PC używając dostarczonej przelotki, która umożliwia dołączenie do szeregowego portu PC (na tylnej płycie komunikatora). W dokumentacji komunikatora HART szczegółowo opisano opcję współpracy z komputerem PC.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-4


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys J-3. Połączenia linii sygnałowej, < 250 Ω rezystancja obciążenia

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-5


Instrukcja obsługi

World Class 3000

IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

PRACA J-6 PRACA OFF-LINE I ON-LINE Komunikator HART może pracować zarówno off-line jak i on-line. Prace off-line są przewidziane jako te, w których komunikator nie jest podłączony do systemu IFT. Prace off-line zawierają również współpracę komunikatora HART z komputerem PC (szczegóły w dokumentacji komunikatora HART dotyczącej współpracy HART/PC). W trybie on-line, komunikator jest podłączony do linii sygnałowej wyjścia analogowego 4-20 mA. Komunikator jest podłączony równolegle z IFT lub równolegle z rezystorem obciążenia 250Ω.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Menu otwierające (wyświetlane na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym) jest różne dla pracy on-line i off-line. Kiedy włącza się zasilanie odłączonego (offline) komunikatora, wyświetlacz LCD wyświetli główne menu. Kiedy włącza się zasilanie podłączonego (on-line) komunikatora, wyświetlacz LCD pokaże menu On-line. Szczegóły są opisane w instrukcji komunikatora HART. J-7 DRZEWO MENU KOMUNIKATORA HART w zastosowaniu z IFT WORLD CLASS 3000 Ten rozdział zawiera drzewo menu komunikatora HART. To menu jest specyficzne dla zastosowań z IFT 3000.

Dodatki

J-6


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. J-4. Drzewo menu dla zastosowania z IFT 3000 (Arkusz 1 z 3)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-7


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. J-4. Drzewo menu dla zastosowania z IFT 3000 (Arkusz 2 z 3) Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-8


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. J-4. Drzewo menu dla zastosowania z IFT 3000 (Arkusz 3 z 3)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-9


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK J-8 PRZEGLĄD Jeśli komunikator HART nie pracuje prawidłowo należy sprawdzić, czy bateria i moduł pamięci są prawidłowo włożone do komunikatora. Należy sprawdzić również numer modelu komunikatora. Dla zastosowania z IFT, należy stosować komunikator HART model numer 275D9E.

Jeśli numer modelu komunikatora HART jest poprawny, I jest prawidłowo zmontowany, należy skorzystać ze schematu blokowego wykrywania i usuwania usterek, Rys. J-5, aby znaleźć i rozwiązać problem. J-9 SCHEMAT BLOKOWY WYKRYWANIA I USUWANIA USTEREK. Przedstawiony jest na rys. J-5.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Dodatki

J-10


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. J-5. Model 275D9E, Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek (Arkusz 1 z 2)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Zwrot materiaĹ&#x201A;u

7-1


World Class 3000

Instrukcja obsĹ&#x201A;ugi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

Rys. J-5. Model 275D9E, Schemat blokowy wykrywania i usuwania usterek (Arkusz 2 z 2)

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

Zwrot materiaĹ&#x201A;u

7-2


World Class 3000

Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001

ZWROT SPRZĘTU DO PRODUCENTA J-10 Jeśli wymagana jest fabryczna naprawa sprzętu należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: a. Należy zabezpieczyć autoryzacyjny numer zwrotny z Biura Sprzedaży Rosemount Analytical lub od przedstawiciela przed odesłaniem sprzętu. Sprzęt musi być zwrócony z pełną identyfikacją wg instrukcji Rosemounta, albo nie zostanie przyjęty.W żadnym wypadku Rosemount nie odpowiada za sprzęt zwrócony bez właściwej autoryzacji i identyfikacji. b. Ostrożnie zapakować uszkodzony element w sztywnym pudełku z wystarczającą ilością materiału chroniącego przed wstrząsem, aby zapewnić, że nie nastąpią dodatkowe uszkodzenia w transporcie. c. W liście na opakowaniu należy opisać szczegółowo: 1. Objawy, na podstawie których stwierdzono, że przyrząd jest uszkodzony. 2. Środowisko, w którym przyrząd pracował (obudowa, warunki atmosferyczne, drgania, zapylenie, itp.). 3. Miejsce, z którego przyrząd został wyjęty. 4. Czy wymagana jest naprawa gwarancyjna, czy pogwarancyjna.

Rosemount Analytical Inc. Dywizja Emerson Process Management

5. Szczegółowe instrukcje do transportu przy zwrocie przyrządu 6. zwrotny numer autoryzacyjny. d. Załączyć list na opakowaniu i dowód zakupu oraz wysłać uszkodzony sprzęt zgodnie z instrukcją Rosemounta, zapłaciwszy uprzednio do: Rosemount Analytical Inc. RMR Department 1201 N. Main Street Orrville, Ohio 44667 Jeśli wymagana jest naprawa gwarancyjna, uszkodzony przyrząd zostanie starannie sprawdzony i przetestowany u producenta. Jeśli uszkodzenie zostało spowodowane warunkami wymienionymi w standardowej gwarancji Rosemounta, uszkodzony przyrząd będzie naprawiony lub wymieniony zgodnie z potrzebą, a działający przyrząd zostanie zwrócony do klienta zgodnie z instrukcjami transportowymi dostarczonymi w liście na opakowaniu. Przyrządy nie będące na gwarancji zostaną naprawione u producenta i zwrócone do klienta.

Zwrot materiału

7-3

MAN_WC 3000_IB-106-300NH_4.1_2001-11_PL  
MAN_WC 3000_IB-106-300NH_4.1_2001-11_PL  

Analizator tlenu z inteligentnym przetwornikiem polowym IFT 3000 Instrukcja obsługi IB-106-300NH Rev. 4.1 Listopad 2001 http://www.processan...

Advertisement