Page 1

Eletta Monitor przepływu

Instrukcja instalacji i obsługi

Modele V1 i V15 40A2E6

1


Spis treści 1 Informacje ogólne .............................................................. 3 1.1 Opis .............................................................................................. 3 1.2 Dane techniczne .......................................................................... 4

2 Instalacja ............................................................................. 7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Rozpakowanie przesyłki ............................................................... 7 Procedury przed instalacją ........................................................... 7 Instalacja czujnika ........................................................................ 8 Montaż oddzielny czujnika i jednostki sterującej .......................... 9 Instalacja i wymiana jednostki sterującej ..................................... 11 Spadek ciśnienia ......................................................................... 13 Instalacja elektryczna .................................................................. 15

3 Obsługa .............................................................................. 16 3.1 3.2 3.3 3.4

Zasada działania, pomiary DP .................................................... 16 Zmiana zakresu pomiarowego .................................................... 16 Zmiana kierunku przepływu. ....................................................... 18 Regulacja punktu przełączania, V1 i V15 .................................... 19

4 Wykrywanie usterek .......................................................... 20 4.1 Weryfikacja pomiarów przepływu ................................................ 20 4.2 Połączenia elektryczne ................................................................ 21 4.3 Części zamienne ......................................................................... 22

5 Tabele ................................................................................. 23 5.1 Zakresy pomiarowe ..................................................................... 23 5.2 Masy i wymiary ........................................................................... 24

6 Schemat budowy ............................................................... 25 6.1 V−GL/FA ...................................................................................... 25 6.2 V−GSS/FSS ................................................................................ 27

2

40A2E6


1 Informacje ogólne 1.1 Opis Monitor przepływu Eletta jest wykorzystywany do regulacji i pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów w rurociągach o średnicy od 15 mm do 500 mm (większe średnice jako opcja). Są one produkowane od ponad 50 lat i znane ze swej niezawodności. Można je stosować wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie wymagania bezpieczeństwa pracy, wysokiej wydajności i trwałej instalacji. Zakłady produkcyjne Eletta Flow AB w Szwecji posiadają certyfikat ISO9001 od roku 1996, ISO14000 od 2002 roku i spełniają wymagania Dyrektywy 97/23/EG (dyrektywa dla urządzeń ciśnieniowych PED). Działanie przepływomierza Eletta opiera się na sprawdzonej zasadzie pomiaru spadku ciśnienia przy użyciu wymiennych kryz, dla różnych zakresów pomiarowych. Przepływomierze działają przy użyciu dwóch różnych zakresów ciśnień różnicowych, 50−200 mbar dla typu V1 i 22−500 mbar dla typu V15, zależnie od zamówionego zakresu przepływu. Takie same zakresy mają modele A2 i A5, S2 i S25 oraz R2 i R5. Z powodu zasady działania urządzenia, prawidłowa instalacja urządzenia (opisana w rozdziale 2.3) jest warunkiem koniecznym do prawidłowego działania przepływomierzy. Monitory Eletta model V1 i V15 sygnalizują określony przepływ z dokładnością lepszą od 2% przy prawidłowej instalacji urządzenia. (Dokładne informacje można znaleźć w rozdziale 1.2 „Dane techniczne”) Urządzenie składa się z dwóch głównych części: czujnika pomiarowego w postaci wstawiki rurowej do montażu i jednostki sterującej. Czujnik pomiarowy jest częścią montowaną w rurociągu procesowym, a jednostka sterująca montowana jest bezpośrednio (standard) lub zdalnie do czujnika. Jednostka sterująca zawiera przełącznik (SPDT) oraz listwę zaciskową. W jednostce sterującej znajduje się również mechanizm do zmiany nastawy alarmu przepływu. Czujnik pomiarowy dostępny jest z wieloma różnymi przyłączami procesowymi: Przyłącza gwintowe z gwintami BSP lub NPT o średnicy od 15 mm (1/2”) do 40 mm (1−1/2”), w zależności od wybranego materiału konstrukcyjnego. Kołnierzowe (międzykołnierzowe) od DN15 / PN16 (ANSI 1/2”/150 lbs) do DN500 / PN16 (ANSI 20”/150 lbs), w zależności od wybranego materiału konstrukcyjnego. Jednostki z przyłączami kołnierzowymi zgodnymi z normą DIN są koloru niebieskiego, jednostki z przyłączami kołnierzowymi zgodnymi z normą ANSI są koloru zielonego (> 50 mm < 200 mm), dla łatwej identyfikacji w warunkach polowych. Jednostki sterujące V1 i V15 wyposażone są w jeden, dowolnie regulowany w całym zamówionym zakresie przepływów mikroprzełącznik, który może sygnalizować alarm wysokiego lub niskiego natężenia przepływu.

40A2E6

3


1 1.2 Dane techniczne Jedyną różnicą między V1 i V15 stanowi współczynnik zakresowości pomiarów natężenia przepływu, tzn. V1 ma współczynnik zakresowości 1:2 (na przykład: 50−100 l/min), a V15 ma współczynnik 1:5 (na przykład: 40−200 l/min). Powtarzalność: <±2% wartości nastawy punktu przełączania. Zaleca się taki wybór zakresu przepływu w monitorze przepływu, aby natężenie normalne przepływu znajdowało się w środku zakresu pomiarów przepływu. Należy upewnić się, że nastawa wartości alarmowej leży w zakresie pomiarów natężenia przepływu. Na przykład: Jeśli maksymalne natężenie przepływu wynosi 110 l/min, a normalne natężenie przepływu wynosi 90 l/min, należy wybrać monitor przepływu Eletta V1 z zakresem przepływu 60−120 l/min. Ciśnienie: Maksymalnie 16 bar (232 psi), wyższe ciśnienia jako opcja. Minimalnie: do prawidłowego działania urządzenia konieczne jest ciśnienie statyczne w rurociągu około 0,7 − 1,0 bar. Temperatura: Jednostka sterująca −20˚C do 90˚C, standard −20˚C do 120˚C, opcja Dolna wartość graniczna temperatury nie dotyczy monitorów przepływu wyposażonych w miękkie części wykonane z FPM, dla których najniższa temperatura wynosi −5˚C. Wyższe temperatury procesowe są możliwe przy zdalnej instalacji jednostki sterującej (patrz montaż zdalny, rozdział 2.4). Czujnik pomiarowy: Odcinki rurowe (GL dla wszystkich wielkości i dla 40 mm ≤ FA ≤ 100 mm) są wyposażone w elementy dystansowe trzymające płytę kryzy wykonaną w poliamidu (PA) i mogą służyć do pomiarów cieczy i gazów o temperaturze do 150˚C. W przypadku wyższych temperatur procesowych zaleca się zastosowanie czujników ze stali nierdzewnej, w których nie ma elementów dystansowych. Patrz ilustracja 9.

4

40A2E6


1 Przyłącza procesowe: DN15 − 40 (1/2” − 1−1/2”) w modelach GL DN15 − 25 (1/2” − 1”) w modelach GSS DN15 − 400 (1/2” − 16”) w modelach FA DN15 − 500 (1/2” − 20”) w modelach FSS Jednostka sterująca: IP43 (NEMA 3 R), standard IP65 (NEMA 4), opcja Stop aluminium, alodynowany i pokrywany farbą epoksypoliestrową 1 dławik kablowy z mosiądzu niklowanego (w dostawie) Opcjonalnie wskaźnik lokalny: Urządzenia z serii V nie są wyposażone w lokalny wskaźnik wartości przepływu lub nastawy przepływu. Jednakże na pokrywie jednostki sterującej można zainstalować „Wskaźnik”, który zamawiany jest jako opcja. Służy on jedynie do wskazania czy jest przepływ, czy nie. „Wskaźnik” nie może być wykorzystywany jako dokładny wskaźnik pomiarowy natężenia przepływu. Jeśli zachodzi konieczność dokładnych i bezpośrednich pomiarów natężenia przepływu, zaleca się zastosowanie monitorów przepływu z serii S, które wyposażone są w duży, czytelny wskaźnik zegarowy o średnicy 135 mm. Monitory z serii V można zmodyfikować w warunkach polowych, aby uzyskać monitor z serii S ze wskaźnikiem. W takim przypadku prosimy o kontakt z producentem. Wskazanie alarmu: W monitorach z serii V nie ma wizualnego wskaźnika, czy mikroprzełącznik jest zwarty lub rozwarty. Wskazanie stanu mikroprzełącznika przy użyciu diody LED może być zamówione jako opcja. Dane techniczne mikroprzełącznika: Standardowo styki mikroprzełącznika są posrebrzane. Histereza: 10% Napięcie: maksymalnie 460 VAC Prąd: maksymalnie 15 A Obciążenie indukcyjne: 0,02 A przy 230 VAC 0,03 A przy 125 VDC 1 A przy 30 VDC Typ: SPDT (jednoprzerwowy przełączny) W przypadku instalacji iskrobezpiecznych, zaleca się zamówienie mikroprzełączników ze złoconymi kontaktami, które lepiej nadają się do pracy przy napięciach i prądach wynikających z norm Ex. Uwaga: W chwili druku niniejszej instrukcji obsługi nie są dostępne atesty ATEX lub inne typu Ex.

40A2E6

5


1 Materiał: Obudowa czujnika i membrany: Typ GL: SM 2862 (B.S. CZ132) bezcynkowy stop miedzi. Typ GSS: stal nierdzewna do zastosowań morskich SS 2564 (ASTM B 667). Typ FA: <DN50 (ANSI 2”): stop miedzi. >DN50 (ANSI 2”): żeliwo pokryte epoksypoliestrem. Typ FSS: stal nierdzewna SS 2343 (316). Materiał membrany: • Włókno wzmacniane hydratyzowaną gumą nitrylową (HNBR), standard we wszystkich modelach, poza modelami ze stali nierdzewnej. • Włókno wzmacniane gumą EPDM, opcja dla wszystkich modeli. • Włókno wzmacniane gumą fluoryzowaną (FPM), standard w modelach ze stali nierdzewnej, opcja dla innych. Materiał pierścieni uszczelniających i uszczelnień: Patrz materiały membrany. Element dystansowy (modele FA i GL): Element dystansowy utrzymuje płytę kryzy wewnątrz rury czujnika we wszystkich modelach GL i modelach 40 mm ≤ FA ≤ 100 mm. W wersji standardowej wykonany jest z poliamidu (PA). Maksymalna temperatura dla cieczy i gazów wynosi 120˚C. W przypadku czujników o innej wielkości, element dystansowy wykonany jest ze stali nierdzewnej SS 2343 (316). Iskrobezpieczeństwo (Ex i): Monitory przepływu z serii V nie mają atestu do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex). Przeciwwybuchowość: Monitory przepływu z serii V nie mają atestu do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem (Ex). Atesty CE: Monitory przepływu Eletta spełniają wymagania Dyrektywy Niskonapięciowej UE 72/23/EEC (EN 60 204−1, część 1) i Zgodności Elektromagnetycznej zgodnie z Dyrektywą 89/336/EEC (EN 50081−1 i 50082−2). Zgodne są również z właściwymi częściami Dyrektywy PE (urządzeń ciśnieniowych) 97/23/EG. Na życzenie użytkownika wysyłamy kopie wydanych certyfikatów.

6

40A2E6


2 Instalacja 2.1 Rozpakowanie przesyłki Dziękujemy za zakup naszego urządzenia i prosimy o rozpoczęcie instalacji od sprawdzenia zawartości przesyłki zgodnie z listem przewozowym. Przed rozpakowaniem należy sprawdzić, czy paczka nie nosi żadnych zewnętrznych uszkodzeń. W przypadku wystąpienia zewnętrznych uszkodzeń, które doprowadziły do uszkodzenia monitora przepływu znajdującego się wewnątrz paczki, należy zwrócić się do firmy przewozowej/dostawcy z żądaniem wymiany urządzenia (lub pokrycia kosztów wymiany). Sprawdzić zgodność informacji podanej na tabliczce znamionowej monitora z zamówieniem, aby upewnić się, że otrzymano właściwe urządzenie zgodne z zamówieniem. Wszystkie monitory są pakowane oddzielnie w plastikowych osłonach po jednej lub po dwie sztuki w pudełku. Plastikowe osłony mają za zadanie uniemożliwić przedostanie się ciał obcych do wnętrza czujników, co mogłoby spowodować nieprawidłowe działanie monitora po jego zainstalowaniu. Pudełko wykonano z materiału z recyklingu przyjaznego dla środowiska. Wszystkie odpadki należy utylizować w sposób powodujący jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

2.2 Procedury przed instalacją Uwaga!!! Przed rozpoczęciem instalacji lub prac konserwacyjnych należy odłączyć wszystkie źródła zasilania elektrycznego! Monitor musi być zainstalowany w najniższym punkcie instalacji rurociągu w przypadku pomiarów cieczy i w najwyższym w przypadku pomiarów gazów. Sprawdzić należy również, czy przewidywany kierunek przepływu medium przez rurociąg jest zgodny z kierunkiem wskazanym na monitorze. Na czujniku znajduje się czerwona strzałka wskazująca prawidłowy kierunek przepływu (w przypadku czujników ze stali nierdzewnej strzałka jest wygrawerowana na korpusie). Jeśli kierunek nie jest zgodny, to zgodnie z informacjami w rozdziale 3.3 „Zmiana kierunku przepływu” należy wyregulować wewnętrzny wskaźnik kierunku przepływu. Zmiana kierunku przepływu w czujnikach ze stali nierdzewnej (FSS/GSS) jest niemożliwa w warunkach polowych bez zamawiania nowego czujnika. Szczegółowe informacje można uzyskać w lokalnym biurze firmy Eletta Flow AB lub Emerson Process Management. Sprawdzić, czy czujnik ma właściwe przyłącze gwintowe lub kołnierzowe, pasujące do przyłączy procesowych w rurociągu. Jeśli jednostka sterująca będzie zamontowana zdalnie, to znaczy czujnik i jednostka sterująca będą instalowane w innych miejscach, sprawdzić, czy plastikowe przyłącza są nieuszkodzone lub nie mają otworów uniemożliwiających prawidłowe działanie. Plastikowe przyłącza nie mogą być wykorzystywane w temperaturach powyżej 90˚C/16 bar. Jeśli temperatury procesowe przekraczają te wartości temperatury i ciśnienia, należy zastosować przewody rurowe miedziane lub ze stali nierdzewnej, kompatybilne z mierzonym gazem lub cieczą (patrz rozdział 2.4). 40A2E6

7


2 2.3 Instalacja czujnika Uwaga!!! Przed rozpoczęciem instalacji czujnika należy upewnić się, że rurociąg nie znajduje się pod ciśnieniem i nie przepływa przez niego ciecz lub gaz! Czujnik może zostać zainstalowany w dowolnym kierunku, poziomo lub pionowo, lecz kierunek przepływu medium przez niego powinien być zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie. Zgodność kierunków jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania monitora przepływu. Orurowanie powinno być sztywne i nienarażone na drgania, należy również unikać wykonywania połączeń rurowych między czujnikiem a jednostką sterującą. Jeśli rurociąg nie jest wytrzymały, to zaleca się wykorzystanie otworów montażowych M6 (tylko w urządzeniach z serii GL) znajdujących się na tylnej stronie czujnika, do umocowania czujnika do ściany lub sztywnej obejmy. Odcinki prostoliniowe po stronie dolotowej i wylotowej monitora nie mogą być za krótkie, gdyż pojawiać się mogą wówczas zakłócenia przepływu prowadzące do wskazywania nieprawidłowych wartości przepływu. Zaleca się montaż odcinków prostoliniowych o długości co najmniej 10−15 średnic rurociągu po stronie dolotowej i 5 średnic po stronie wylotowej. (Patrz ilustracja 1). Instalacja czujnika

Ilustracja 1 Taki sposób montażu pozwala uzyskać stabilny profil przepływu wewnątrz rurociągu, a co za tym idzie, uzyskać prawidłowe wyniki pomiarów. Należy jednak pamiętać, że jest praktycznie niemożliwe określenie, gdzie przepływ staje się stabilny po wystąpieniu zakłóceń przepływu, tak więc powyższe informacje należy traktować tylko jako zalecenia.

8

40A2E6


2 Na odcinkach prostoliniowych nie mogą znajdować się zawory, kolana, reduktory. Każde takie źródło zakłóceń przepływu powinno znajdować się przed, a najlepiej za odcinkami prostoliniowymi. Jeśli instalowana jest wersja z przyłączem gwintowym, czyli wersje GL i GSS, należy upewnić się, że do montażu nie są wykorzystywane tak zwane „złączki wkrętne”. Mają one zazwyczaj znacząco mniejszą średnicę wewnętrzną niż średnica rurociągu, nawet w przypadku, gdy wielkość gwintu jest właściwa. Może spowodować to powstanie tak zwanego „jet stream” cieczy lub gazu, który zmniejsza ciśnienie różnicowe i jest przyczyną nieprawidłowych pomiarów. Czujniki z przyłączem gwintowym mają następujące średnice wewnętrzne: GL− i GSS 15 = 16 mm GL− i GSS 20 = 21 mm GL− i GSS 25 = 26 mm GL−40 = 41 mm Należy upewnić się, że jednostka sterująca, jeśli montowana jest bezpośrednio na czujniku, umieszczona jest od góry czujnika a nie od dołu, gdyż zapobiegnie to gromadzeniu się cieczy w obudowie membrany. Jeśli medium może zawierać cząsteczki stałe, to należy rozpatrzyć zainstalowanie właściwego filtra w rurociągu. Czujniki z przyłączem kołnierzowym, modele FA i FSS, muszą być właściwie ustawione względem kołnierzy procesowych i nie mogą być narażone na powstawanie naprężeń podczas dokręcenia śrub mocujących. Modele kołnierzowe dostarczane są wraz z uszczelką płaską, której montaż jest zalecany, gdyż jej wymiary są dopasowane do przyłącza kołnierzowego. Upewnić się, że uszczelka jest umieszczona prawidłowo i nie zakłóca przepływu przez czujnik. Ważne jest również, aby rurociąg i kołnierz miały tę samą średnicę wewnętrzną jak czujnik. Niedopasowanie może spowodować błędne lub niewłaściwe pomiary natężenia przepływu. W razie potrzeby należy umocować monitor przy użyciu sztywnej obejmy. Umocowanie obejm do monitora przepływu nie nastręcza trudności (patrz powyżej), lecz zaleca się ich umocowanie po stronie dolotowej i wylotowej, co pozwala uniknąć niepotrzebnych naprężeń w obszarze instalacji.

2.4 Montaż oddzielny czujnika i jednostki sterującej Czasami z powodu drgań, wysokich temperatur lub braku miejsca konieczny jest oddzielny montaż czujnika i jednostki sterującej. Dzięki temu, że monitor przepływu Eletta wykorzystuje ciśnienie różnicowe generowane przez kryzę zamontowaną w rurociągu i kieruje je przez niezależne przyłącza do jednostki sterującej, możliwy jest podział monitora przepływu na dwa oddzielne urządzenia. Ciśnienie podawane jest przez plastikowe lub metalowe przewody rurowe, zależnie od medium, ciśnienia i temperatury. Standardowo, wraz

40A2E6

9


2 z monitorem dostarczane są dwa przewody rurowe o długości 1,75 m, średnicy 6 mm, wykonane z plastiku PA, które wytrzymują ciśnienia do 16 bar i temperatury do 90˚C. Wraz z przewodami dostarczane są specjalnie wykonane adaptery, które montuje się na czujniku i jednostce sterującej. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania przewodów rurowych metalowych (z miedzi lub stali nierdzewnej), użytkownik musi sam je zapewnić. Jeśli wykonywane są pomiary substancji chemicznych ciekłych lub gazowych, dostawca przewodów musi poinformować o możliwości ich zastosowania. Do wykonania połączeń można stosować tylko przewody o średnicy zewnętrznej 6 mm, gdyż tylko takie pasują do złączy w urządzeniu. Nie ma ograniczeń dotyczących długości przewodów rurowych, lecz zaleca się montaż jednostki sterującej jak najbliżej do czujnika. Nie będzie wówczas żadnych problemów z kalibracją w warunkach polowych. Uwaga!!! Oba przewody rurowe giętkie/sztywne muszą mieć dokładnie tę samą długość, aby zapewnić taki sam spadek ciśnienia. Montaż zaworów odcinających (nie wchodzą w skład dostawy) na przewodach rurowych giętkich/sztywnych umożliwi odcięcie urządzenia od medium procesowego i wymianę/naprawę jednostki sterującej przy pełnym ciśnieniu procesowym oraz bez przerywania procesu technologicznego. Montaż standardowego zblocza trój− lub pięciozaworowego (nie wchodzi w zakres dostawy) umożliwi spust zgromadzonego powietrza/gazu lub skroplin oraz wyrównania ciśnienia w obu przewodach przy weryfikacji zera przepływomierza. Jeśli do doprowadzenia ciśnienia do jednostki sterującej wykorzystywane są przewody rurowe giętkie/sztywne, to czujnik może być zainstalowany w dowolnym położeniu, poziomo lub pionowo, z przyłączeniami ciśnieniowymi z góry, z dołu lub z boku (patrz rozdział 2.3). Oddzielny montaż czujnika i jednostki sterującej w modelach GL/FA 123

Adapter jednostki sterującej

Zawór do płukania

Przyłącza rurowe

Obejma

Przewody rurowe miękkie/ sztywne Adapter czujnika

Czujnik −GL/FA

10

Ilustracja 2 40A2E6


2 Oddzielny montaż czujnika i jednostki sterującej w modelach GSS/FSS

Zawór do płukania

Przewody rurowe miękkie/ sztywne

Adapter jednostki sterującej

Przyłącza rurowe

Adapter czujnika

Ilustracja 3

Należy wybrać właściwe miejsce do montaży jednostki sterującej. Urządzenie można umocować do ściany, rury lub innego sztywnego wspornika przy użyciu dostarczonej obejmy montażowej. Aby wykorzystać zalety dużego i czytelnego wskaźnika zegarowego, jednostka sterująca powinna być zamontowana w miejscu dobrze widocznym i łatwo dostępnym do prowadzenia prac obsługowych i konserwacyjnych. Wybór miejsca montażu powinien uwzględniać ewentualny dalszy rozwój instalacji procesowej. Zainstalować przewody rurowe giętkie/sztywne rozpoczynające od strony czujnika. Sprawdzić, czy długość rurek jest wystarczająca do połączenia z jednostką sterującą. Adapter w czujniku ma wygrawerowane oznaczenia (+) i (−), takie same znajdują się na adapterze jednostki sterującej. Połączyć przewodami przyłącza zgodnie z ich oznaczeniami (+ z +) i (− z −). Wcisnąć przewody rurowe w przyłącza i ostrożnie dokręcić nakrętki. W ten sam sposób podłączyć rurki w jednostce sterującej. Przy pierwszym napełnieniu systemu pomiarowego, upewnić się, że w przewodach rurowych między czujnikiem a jednostką sterującą nie zostało uwięzione powietrze. Pęcherze powietrza mogą powodować błędne odczyty natężenia przepływu.

2.5 Instalacja i wymiana jednostki sterującej Monitory przepływu Eletta charakteryzują się budową modularną, która pozwala na modyfikację/wymianę i dodanie nowych funkcji do już zainstalowanych urządzeń poprzez wymianę jednostki sterującej lub czujnika. Jeśli użytkownik ma zamiar zmodyfikować urządzenie z serii V lub S z mikroprzełącznikiem mechanicznym na urządzenie z serii A zawierające wyjście analogowe, lokalny wyświetlacz ze wskaźnikiem słupkowym i dwa niezależne, regulowane 40A2E6

11


2 styczniki, to wykonanie takiej modyfikacji nie jest skomplikowane. Należy zamówić jednostkę sterującą o żądanym zakresie pomiarów natężenia przepływu, z właściwym pokrętłem nastawy lub bezpośrednim odczytem wartości mierzonej. Po zamówieniu użytkownik otrzymuje jednostkę sterującą wraz z obudową membrany. Upewnić się, że został zamówiony właściwy materiał konstrukcyjny obudowy membrany i części miękkich (membrana, pierścienie uszczelniające i dźwignia membrany). Użytkownik otrzymuje jednostkę sterującą już przetestowaną, skalibrowaną i gotową do podłączenia do czujnika, bez żadnych regulacji i kalibracji na instalacji. Wszystkie monitory przepływu Eletta działają przy takim samym zakresie ciśnień różnicowych w swoim zakresie pomiarowym (patrz rozdział 1.1). Jeśli użytkownik posiada czujnik oznaczony −GL lub GSS (−FSS), procedurę należy rozpocząć od sprawdzenia, czy system nie znajduje się pod ciśnieniem, gdyż tego typu czujniki nie posiadają żadnych wewnętrznych zaworów umożliwiających odcięcie czujnika od ciśnienia procesowego. Wyłączyć zasilanie elektryczne i odłączyć kable od zacisków mikroprzełącznika. Jeśli użytkownik posiada czujnik oznaczony −FA, zawory odcinające znajdują się pod mosiężnym kolanem, które łączy jednostkę sterującą z czujnikiem. Obrócić zawory w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu, co powoduje odcięcie jednostki sterującej od ciśnienia i umożliwia jej demontaż. Jeśli użytkownik posiada czujnik oznaczony −FSS, możliwe jest zamówienie zblocza zaworowego, które nie stanowi wyposażenia standardowego. W czujnikach −GL: poluzować cztery (4) śruby z łbami sześciokątnymi, które mocują obudowę membrany (nie wolno zdejmować niebieskiej obudowy membrany) do czujnika i w razie konieczności wymienić dwa pierścienie uszczelniające w wybieraku kierunku przepływu na nowe, właściwe medium procesowego. Zainstalować nową jednostkę sterującą i dokręcić mocno cztery (4) śruby. W czujnikach −GSS: poluzować dwie (2) śruby z łbami sześciokątnymi, które mocują obudowę membrany do czujnika i w razie konieczności wymienić pierścienie uszczelniające na nowe, właściwe medium procesowego. Zainstalować nową jednostkę sterującą i dokręcić mocno dwie (2) śruby. W czujnikach −FA: zamknąć dwa (2) zawory odcinające w sposób opisany powyżej i odkręcić cztery (4) śruby z łbami sześciokątnymi, które mocują obudowę membrany. Zdjąć obudowę membrany i w razie konieczności wymienić dwa pierścienie uszczelniające na nowe, właściwe medium procesowego. Zainstalować nową jednostkę sterującą i dokręcić mocno cztery (4) śruby. Nie zapomnieć o otwarciu dwóch (2) zaworów odcinających, aby monitor mógł działać prawidłowo! W czujnikach −FSS: jeśli monitor wyposażony jest w zblocze zaworowe, można zamknąć dwa (2) zawory odcinające w celu odcięcia ciśnienia 12

40A2E6


2 procesowego od obudowy membrany. W innym przypadku należy sprawdzić, czy przewody rurowe i układ pomiarowy nie są pod ciśnieniem. Poluzować dwie śruby , które mocują obudowę membrany i w razie konieczności wymienić dwa pierścienie uszczelniające na nowe, właściwe medium procesowego. Zainstalować nową jednostkę sterującą i dokręcić mocno dwie (2) śruby. Jeśli zainstalowane jest zblocze zaworowe, nie zapomnieć o otwarciu dwóch (2) zaworów odcinających, aby monitor mógł działać prawidłowo! Podłączyć kable elektryczne zgodnie z nowymi możliwościami jednostki sterującej. Szczegółowe informacje dotyczące okablowania, patrz rozdział 2.7 „Instalacja elektryczna”.

2.6 Spadek ciśnienia Monitor przepływu Eletta mierzy ciśnienie różnicowe, i dlatego powoduje powstanie określonego spadku ciśnienia podczas działania. Istnieją dwa różne typy spadków ciśnień, rzeczywisty spadek ciśnienia (apd) i stały spadek ciśnienia (ppd). Poniżej zostanie wyjaśniona różnica między tymi dwoma spadkami. Płyta kryzy zainstalowana w monitorze przepływu Eletta zmniejsza przekrój przepływu wewnątrz rurociągu. Na kryzie powstaje wówczas spadek ciśnienia. Jest to wielkość zwana rzeczywistym spadkiem ciśnienia. Rzeczywiste spadki ciśnień (zakres pomiarowy ciśnienia różnicowego) podano w rozdziale 1.1 „Opis”. Obliczenia natężenia przepływu wykorzystują ten spadek ciśnienia do obliczeń rzeczywistego natężenia przepływu (patrz obliczenia poniżej). Rzeczywista spadek ciśnienia jest chwilowym stanem ciśnienia i monitory przepływu Eletta działają w tym zakresie ciśnień różnicowych. Po przepłynięciu medium przez monitor, ciśnienie próbuje powrócić do wartości początkowej i standardowo, po drodze równej 10 do 15 średnic wewnętrznych rurociągu, przepływ staje się liniowy i w pełni rozwinięty. W wyniku strat energii na tarcie w czujniku przepływu ciśnienie nie jest w stanie powrócić do wartości sprzed czujnika. Ten spadek ciśnienia nazywa się stałym spadkiem ciśnienia. Stały spadek ciśnienia (ppd) może być wyznaczony w przybliżeniu na podstawie zależności: Δρ(ppd) = Δρ(apd)(1−β2), gdzie: Δρ(ppd) Δρ(apd) Δρ β

= stały spadek ciśnienia = rzeczywisty spadek ciśnienia = pomiar ciśnienia różnicowego = stosunek d/D (stosunek średnicy otworu w kryzie i wewnętrznej średnicy rurociągu.

Oznacza to, że dla normalnego zakresu β (0,2 − 0,7) typowa wartość stałego spadku ciśnienia zawiera się w granicach od 0,96 Δρ do 0,51 Δρ.

40A2E6

13


2 Przykład: Dla monitora przepływu Eletta V1−GL15 o zakresie przepływu 10−20 l/min, poniższe obliczenia mogą być wykorzystane jako obliczenia przykładowe: otwór kryzy = 10,20 mm średnica wewnętrzna = 16 mm Δρ β 2) = 0,594Δρ Δρ. Daje to wartość β = 10,20/16,00, a w rezultacie (1−β Rzeczywisty spadek ciśnienia (ciśnienie różnicowe) dla natężenia przepływu 15 l/min w powyższym przykładzie będzie wynosił 112,5 mbar (patrz obliczenia pod ilustracją 4). Uwzględniając powyższe rozważania, przy przepływie 15 l/min opisywany monitor przepływu będzie charakteryzował się stałym spadkiem ciśnienia równym: 0,594 * 112,5 mbar = 66,82 mbar. Krzywa spadku ciśnienia na wykresie (ilustracja 4) może być traktowana tylko orientacyjnie. Rzeczywisty spadek ciśnienia

% maksymalnego natężenia przepływu dla zakresu pomiarowego

Ilustracja 4 Do obliczenia rzeczywistego spadku ciśnienia w mbar należy wykorzystać poniższe zależności: Poniższe wzory mogą być wykorzystane do obliczenia rzeczywistego spadku ciśnienia dla danego natężenia przepływu, jeśli natężenie przepływu jest inne niż w przykładzie: Δρ(apd) = (Q/Qmax)2 * 200 i Δρ = (Q/Qmax)2 * 550 14

dla współczynnika zakresowości skali 1:2 dla współczynnika zakresowości skali 1:5 40A2E6


2 Q = rzeczywiste natężenie przepływu Qmax = maksymalne natężenie przepływu monitora przepływu (zainstalowana kryza) Δρ = rzeczywisty spadek ciśnienia w mbar Przykład: Monitor przepływu Eletta typ V1−GL15, zakres natężeń przepływu 10−20 l/min Korzystając ze wzoru Δρ(apd) = (Q/Qmax)2 * 200, co daje Δρ(apd) = (15/20)2 = 112,5 mbar

2.7 Instalacja elektryczna Uwaga!!! Instalacje elektryczne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników i przed rozpoczęciem jakichkolwiek podłączeń/rozłączeń należy upewnić się, że zasilanie elektryczne jest odłączone! Przed podłączeniem jakichkolwiek kabli należy sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z podanym w danych technicznych urządzenia (patrz rozdział 1.2 „Dane techniczne”). Kabel zasilający należy przeprowadzić przez dławik kablowy PR 22,5/PG 16. Obudowa wyposażona jest w dwa przepusty kablowe, wykorzystać należy ten, który lepiej pasuje do istniejącej instalacji kablowej. Nie wolno instalować monitorów przepływu z serii V w obszarze zagrożonym Ex. Zaciski w listwie przyłączeniowej są opisane na ilustracji 6. Śruba zacisku uziemienia znajduje się pod listwą zaciskową.

3 2 1

1,5

51 1,2

2 1 ,75

Schemat okablowania

1 = C (wspólny) 2 = NO (normalnie otwarty) 3 = NC (normalnie zamknięty)

Na ilustracji przedstawiono sytuację, gdy przepływ jest równy zero lub poniżej punktu nastawy

Ilustracja 6 40A2E6

15


3 Obsługa 3.1 Zasada działania, pomiary DP Działanie monitorów przepływu Eletta opiera się o sprawdzoną zasadę pomiarów ciśnienia różnicowego wytwarzanego przez ostrokrawędziową kryzę. Jest to najprawdopodobniej najstarsza i najszerzej stosowana metoda pomiaru, głównie z powodu swojej prostoty, relatywnie niskich kosztów i dużej ilości wyników badań umożliwiających dokładne określenie zachowania monitora przepływu. W czujniku, przegroda o stałej powierzchni (płyta kryzy) powoduje powstanie spadku ciśnienia, które doprowadzane jest dwoma rurkami pomiarowymi (z obu stron kryzy) do jednostki sterującej. Pomiar spadku ciśnienia umożliwia wyznaczenie natężenia przepływu przy użyciu wzorów matematycznych. W najprostszej postaci można zapisać, że Q = sqrt(Δρ). W większości monitorów Eletta, ciśnienie różnicowe jest podawane i mierzone mechanicznie przez gumową membranę, na którą działa ciśnienie procesowe cieczy/gazu. Mechanizm przekształca ciśnienie na przesunięcie mechaniczne, które następnie oddziałuje na nastawny mikroprzełącznik. Monitory Eletta są testowane i dopuszczone do użytku zgodnie z wymaganiami oznaczenia CE. (Kopię certyfikatu można znaleźć na stronie www.eletta.com.)

3.2 Zmiana zakresu pomiarowego Monitory przepływu Eletta wyposażone są w czujnik z kryzą, który nie wymaga kalibracji po wymianie i umożliwia w warunkach polowych łatwą zmianę zakresu pomiarowego natężenia przepływu. Taką wymianę można wykonać we wszystkich czujnikach poza modelami GSS/FSS, gdzie konieczne jest zamówienie całkowicie nowego czujnika. Poniżej opisano procedury zmiany zakresu pomiarowego. Jedynym elementem, który należy wymienić jest płyta kryzy w czujniku. Możliwe jest zamówienie i zmiana zakresu pomiarowego właściwego do wymagań danej aplikacji, jeśli tylko nowe natężenie przepływu mieści się w dopuszczalnym zakresie pomiarowym posiadanego monitora przepływu Eletta (patrz tabela natężeń przepływu w rozdziale 5.1). Przy każdorazowej modyfikacji monitora przepływu w warunkach polowych, przed złożeniem zamówienia zaleca się kontakt z lokalnym dystrybutorem, który pomoże w doborze prawidłowej kryzy. W pierwszej kolejności należy opróżnić rurociąg, aby nie był pod ciśnieniem i nie zawierał medium!

16

40A2E6


3 Czujniki z przyłączem gwintowym −GL: Odkręcić śruby, które mocują czujnik między kołnierzami w rurociągu (nie wolno odkręcać części gwintowanych z rurociągu). Wyjąć tylko taką liczbę śrub, aby możliwe było wypchnięcie monitora z rurociągu, zazwyczaj wystarczy odkręcić jedną śrubę z najwyższego położenia. Wyjąć jeden z elementów dystansowych mocujących płytę kryzy. Wymienić płytę kryzy na nową, nie ma ona określonego kierunku montażu. Zainstalować ponownie element dystansowy mocujący płytę kryzy wewnątrz czujnika. Zainstalować monitor w rurociągu, dokręcić silnie śruby, aby nie było nieszczelności. Czujniki ze stali nierdzewnej z przyłączem gwintowym −GSS: W tym modelu płyta kryzy jest niewymienna i w celu zmiany zakresu pomiarowego konieczna jest wymiana całego zespołu kryzy. W celu wymiany całej płyty kryzy z uchwytem należy wykonać czynności opisane dla modelu −GL. Zdjąć jednostkę sterującą ze starego czujnika (zespół kryzy) i zainstalować nowy czujnik. Zainstalować monitor w rurociągu, dokręcić silnie śruby, aby nie było nieszczelności. Czujniki z przyłączem kołnierzowym −FA: Wykonać powyżej opisaną procedurę w celu wyjęcia czujnika spomiędzy kołnierzy przyłączy procesowych rurociągu, zwrócić uwagę, że pierścienie dystansowe są mocowane przy użyciu dwóch śrub, które należy odkręcić przed wyjęciem płyty kryzy i ponownie wkręcić po założeniu nowej kryzy. Czujniki ze stali nierdzewnej z przyłączem kołnierzowym −FSS: W tym modelu płyta kryzy jest niewymienna i w celu zmiany zakresu pomiarowego konieczna jest wymiana całego zespołu kryzy. W celu wymiany całej płyty kryzy z uchwytem należy wykonać czynności opisane dla modelu −FA. Zdjąć jednostkę sterującą ze starego czujnika (zespół kryzy) i zainstalować nowy czujnik. Zainstalować monitor w rurociągu, dokręcić silnie śruby, aby nie było nieszczelności. Należy zawsze sprawdzić, czy wskutek niecentrycznego ustawienia uszczelki nie zakłócają przepływu medium przez czujnik. Po wymianie płyty kryzy i zmianie zakresu pomiarowego zaleca się zmianę tabliczki identyfikacyjnej na nową, z nowym zakresem pomiarowym. Nowa tabliczka znamionowa dostarczana jest wraz z płytą kryzy, gdy jest zamawiana oddzielnie. Sprawdzić, czy sygnały wyjściowe podawane do PLC, wyświetlaczy, komputera odzwierciedlają nowy zakres pomiarów. Zmiany ustawienia może wymagać mikroprzełącznik, w rozdziale 3.5 opisano procedurę regulacji przełącznika.

40A2E6

17


3 3.3 Zmiana kierunku przepływu. W przypadku modeli GL, w pierwszej kolejności należy opróżnić rurociąg, aby nie był pod ciśnieniem i nie zawierał medium! W przypadku modeli FA zamknąć zawory odcinające, patrz rozdział 2.5. Przy zamówieniu użytkownik musi określić w jakim położeniu będzie pracował monitor przepływu , tzn. od której strony będzie wpływało medium do czujnika (patrz ilustracja 8). Wybierak kierunku przepływu jest umieszczony między obudową membrany a czujnikiem i określa kierunek przepływu. Patrz strona 29/ 30 „Widok perspektywiczny”, element 18. Wybierak można ustawić w dwóch położeniach „R” i „L”. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny, monitor przepływu został zamówiony z błędnie ustawionym wybierakiem, można zmienić jego ustawienie w warunkach polowych. Możliwe jest również zamówienie nowego wybieraka kierunku przepływu jako części zamiennej. Uwaga: Część dostępna tylko do modeli −GL i −FA, w przypadku modeli −GSS i −FSS patrz rozdział 3.2 i 2.2. Określenie kierunku przepływu

R

L Ilustracja 8

W celu zmiany ustawienia wybieraka należy poluzować cztery śruby z łbami sześciokątnymi, które mocują obudowę membrany do czujnika. Zdjąć obudowę membrany uzyskując dostęp do wybieraka kierunku przepływu, który jest umocowany przy użyciu dwóch śrub. Wykręcić obie śruby i zmienić ustawienie wybieraka. Upewnić się, że cztery pierścienie uszczelniające są zamontowane prawidłowo gwarantując szczelność połączeń. Zamontować obudowę membrany na czujniku i silnie dokręcić cztery śruby z łbami sześciokątnymi. Należy również pamiętać o zmianie kierunku ustawienia czerwonej strzałki na czujniku (modele −GL i −FA), aby wskazywała nowy kierunek przepływu. 18

40A2E6


3 3.4 Regulacja punktu przełączania, V1 i V15 Wszystkie monitory przepływu Eletta są fabrycznie testowane i kalibrowane zgodnie z wymaganiami złożonymi w zamówieniu. Jeśli zamawiający nie określi wartości przełączania dla alarmu przepływu, ustawiana jest wówczas wartość w połowie zakresu pomiarów przepływu (przepływ zmniejszający się). Na przykład, jeśli zakres przepływu wynosi 10 do 20 l/min, przełącznik zostanie ustawiony na wartość 15 l/min, przy przepływie malejącym. Uwaga! Każdy monitor przepływu Eletta jest kalibrowany na specjalnym stanowisku, przełącznik jest ustawiany w referencyjnych warunkach przepływu. Należy podkreślić, że w rzeczywistych warunkach procesowych, profil przepływu może być inny niż w warunkach testowych ze względu na obecność zaworów, przyłączy, kolan i innych elementów zakłócających przepływ. Z tego powodu wartość natężenia przepływu, dla której następuje zadziałanie przełącznika może być trochę inna niż wartość teoretyczna. Możliwa jest regulacja punktu przełączania/alarmu w warunkach polowych przez mechaniczną zmianę położenia mikroprzełącznika. W celu zmiany nastawy przełącznika należy zdjąć pokrywę i przekręcić pokrętło w żądane położenie. Skala pokrętła zegarowego jest taka sama jak skala na płycie czołowej. Włożyć wkrętak w wycięcie w pokrętle i ustawić je w żądanym położeniu. Obrót pokrętła powoduje przesunięcie płyty, na której zamontowany jest przełącznik. Jeśli użytkownik ma możliwość zmierzenia rzeczywistej wartości natężenia przepływu, wówczas można bardzo precyzyjnie nastawić punkt przełączania mikroprzełącznika. Założyć pokrywę. Patrz ilustracja 6.

174A2E6

1,5

51 1,2

2 1 ,75

Regulacja alarmu wysokiego/niskiego przepływu w V1/V15

Pokrętło regulacyjne

Ilustracja 6

40A2E6

19


4 Wykrywanie usterek 4.1 Weryfikacja pomiarów przepływu Należy podkreślić, że wszystkie monitory przepływu Eletta są indywidualnie kalibrowane i regulowane dla wody w specjalnie do tego zbudowanym laboratorium przepływu. Oznacza to, że monitory są kalibrowane/regulowane w warunkach referencyjnych, z właściwą długością odcinków prostoliniowych po stronie dolotowej i wylotowej, pomiary wykonywane są zawsze dla tego samego medium, w stałych warunkach ciśnienia, temperatury i przepływu. Jeśli okaże się, że natężenie przepływu wskazywane przez monitor Eletta będzie różnić się od wskazań przepływomierza referencyjnego na instalacji, może być to spowodowane kalibracją przepływomierza referencyjnego w innych warunkach referencyjnych oraz tym, że monitory na instalacji pracują w innych warunkach procesowych niż były stosowane podczas kalibracji. Kalibracja monitorów Eletta dotyczy natężenia przepływu, a nie ciśnienia. Monitor nie generuje alarmu: − Czy podłączone jest zasilanie? − Czy monitor zamontowany jest zgodnie z rzeczywistym kierunkiem przepływu? Sprawdzić, czy strzałka na zewnątrz czujnika wskazuje kierunek zgodny z kierunkiem przepływu medium; w przypadku czujników GL i FA sprawdzić ustawienie wybieraka kierunku przepływu. Podnieść jednostkę sterującą i sprawdzić ustawienie wybieraka. − Czy w rurociągu jest przepływ medium? Czy jest on wystarczająco duży, aby wygenerować mierzalne ΔP? − Czy w czujniku jest odpowiednia do aplikacji kryza? Sprawdzić wartość wybitą na płycie kryzy (numer modelu kryzy i przepływ). − Jeśli przy montażu monitora na wlocie zainstalowano zwężenie, sprawdzić, czy średnica wewnętrzna jest wystarczająco duża, aby uniknąć efektu dyszy opisanego w rozdziale 2.3. Sprawdzić również w tabeli minimalną właściwą średnicę wewnętrzną. W rozdziale 3.1 opisano w jaki sposób monitor powoduje powstanie ciśnienia różnicowego. Monitory Eletta działają przy dwóch różnych ciśnieniach różnicowych, w modelach V1 maksymalne ΔP jest zawsze 200 mbar, a w modelach V15 maksymalne ΔP jest zawsze 550 mbar. Oznacza to, że przy maksymalnym ΔP natężenie przepływu wynosi 100% w każdym monitorze przepływu zamontowanym na każdym czujniku. Umożliwia to łatwe przenoszenie jednej jednostki sterującej z jednego czujnika do drugiego w celu, na przykład weryfikacji pomiarów. Nie ma znaczenia wielkość/średnica czujnika, gdyż urządzenia pracują dla takiego samego ΔP na każdym czujniku i dla każdej jednostki sterującej.

20

40A2E6


4 Możliwa jest również weryfikacja nastawy punktu alarmowego w monitorze Eletta przy wykorzystaniu innego przepływomierza podłączonego do instalacji lub po wymontowaniu monitora i umieszczeniu go w stanowisku testowym, jeśli są takie możliwości. Jeśli nie można zweryfikować działania monitora w sposób wyżej opisany, należy przesłać monitor do lokalnego dystrybutora lub bezpośrednio do producenta. Jeśli z jednostki sterującej wydostaje się ciecz/gaz procesowy: Najczęstszą usterką jest złamana dźwignia membrany, mały wałek ze stali nierdzewnej przechodzący przez gumową uszczelkę i umocowany na końcu do membrany. Jeśli monitor został narażony na działanie zbyt wysokiego ciśnienia (ponad 16 bar/232 psi) lub gdy medium procesowe jest zbyt agresywne dla materiału uszczelnienia, może nastąpić uszkodzenie uszczelki. Jeśli tak się stało, prawie zawsze następuje zniszczenie obwodu drukowanego i dlatego zachodzi wówczas konieczność wymiany całej jednostki sterującej, jako części zamiennej. Nie wolno wymieniać tylko samej dźwigni membrany, gdyż zazwyczaj niemożliwe jest w warunkach polowych ponowne skalibrowanie monitora typu V do prawidłowych nastaw. Przed zamówieniem nowej jednostki sterującej należy z tabliczki znamionowej na monitorze odczytać numer seryjny urządzenia, zakres pomiarowy natężenia przepływu i medium procesowe. Użytkownik bez żadnych kłopotów może w warunkach polowych wymienić uszkodzoną jednostkę sterującą na nową, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek kalibracji (szczegółowy opis wymiany jednostki sterującej podano w rozdziale 2.5). Jeśli zostało zamówione specjalne wykonanie monitora przepływu, tzn. monitor nie jest wykonany standardowo, to w pierwszej kolejności należy określić rodzaj miękkich części (membrana i uszczelki) zainstalowanych w monitorze. Możliwe jest zamówienie trzech różnych typów części gumowych (patrz rozdział 1.2) i dlatego tak ważne jest określenie wykonania materiałowego.

4.2 Połączenia elektryczne Należy zawsze zwrócić uwagę, czy przetwornik jest poprawnie zasilony (patrz dane techniczne w rozdziale 1.2) i sprawdzić poprawność wykonania podłączeń elektrycznych (patrz rozdział 2.7). Po zdjęciu pokrętła z jednostki sterującej monitora można określić, czy nie ma elementów uszkodzonych lub spalonych. Jeśli uszkodzeniu uległ obwód drukowany, nie należy próbować go naprawić. Należy odczytać z tabliczki znamionowej na monitorze numer seryjny urządzenia, zakres pomiarowy natężenia przepływu i medium procesowe i zamówić nową jednostkę. Nie jest możliwe zamówienie samego obwodu drukowanego, gdyż kalibracja nowego obwodu musi być wykonana razem z jednostką sterującą. Użytkownik otrzyma nową jednostkę sterującą z obudową membrany i będzie samodzielnie mógł ją zamontować na istniejącym czujniku przez przykręcenie tylko czterech śrub. (Szczegółowe informacje patrz rozdział 2.5). 40A2E6

21


4 4.3 Części zamienne Dokładamy wszelkich starań by nasze monitory przepływu były trwałe i niezawodne. W razie konieczności zamówienia części zamiennych, w rozdziale 6.1 można znaleźć rysunek perspektywiczny budowy monitora z zaznaczonymi wszystkimi częściami wymiennymi. Jeśli monitor przepływu Eletta seria V pracuje w aplikacji krytycznej, zaleca się posiadanie w magazynie identycznej, skalibrowanej jednostki sterującej, gdyż jej wymiana to odkręcenie tylko czterech śrub. Czujniki składają się z nieruchomych części wykonanych ze stopów miedzi i stali nierdzewnej, i bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu.

22

40A2E6


5 Tabele 5.1 Zakresy pomiarowe

Możliwe jest zamówienie mniejszego zakresu pomiarowego niż podany w tabeli dla każdej wielkości rurociągu, ale nie można zamówić większego zakresu pomiarowego.

40A2E6

23


5 5.2 Masy i wymiary

Masa

Szerokość

Masa

Szerokość − patrz tabela

Masa

Szerokość

Masa

Szerokość − patrz tabela * Przybliżona masa

24

40A2E6


6 Schemat budowy 6.1 V−GL/FA Część Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

40A2E6

Pokrywa Śruba Listwa przyłączeniowa Mikroprzełącznik Pokrętło regulacyjne Obudowa Dławik kablowy Dźwignia Obudowa membrany Membrana Sprężyna membrany Pokrywa membrany Śruba Śruba z podkładką Pasek sprężysty Pierścień uszczelniający Śruba Wybierak kierunku przepływu Śruba, podkładka, nakrętka Korpus GL Pierścień uszczelniający Płyta kryzy GL Pierścień uszczelniający Element dystansowy GL Kołnierz z gwintem GL Łącznik FA Pierścień uszczelniający Zawór odcinający Śruba Pierścień uszczelniający Korpus FA Pierścień uszczelniający Płyta kryzy FA Element dystansowy FA Śruba i podkładka

Liczba 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 4 1 4 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 4

25


6

26

40A2E6


6 6.2 V−GSS/FSS Część Opis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

40A2E6

Pokrywa Śruba Listwa przyłączeniowa Mikroprzełącznik Pokrętło regulacyjne Obudowa Dławik kablowy Dźwignia Obudowa membrany Membrana Sprężyna membrany Pokrywa membrany Śruba z podkładką Pierścień uszczelniający Pasek sprężysty Śruba Płyta kryzy/czujnik FSS Płyta kryzy/czujnik GSS Kołnierz z gwintem GSS Śruba, podkładka, nakrętka Pierścień uszczelniający Zblocze do FSS (opcja) Zawór odcinający (opcja)

Liczba 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 2 1 2 1 1 2 4 2 (1) (2)

27


6

28

40A2E6

MAN_V1 V15 Eletta_PL  

Modele V1 i V15 Instrukcja instalacji i obsługi 1 40A2E6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you