Page 1

Instrukcja obsługi 51-DO-03/04/rev.C

PaĹşdziernik 2004

Model DO-03/04 System pomiaru rozpuszczonego tlenu z przedmuchem powietrzem


ISTOTNE WSKAZÓWKI PRZECZYTAJ TO ZANIM ZACZNIESZ INSTALACJĘ! Emerson Process Management (Rosemount Analytical) projektuje, wytwarza i testuje swoje produkty tak, aby spełniały wszelkie krajowe i międzynarodowe standardy. Ponieważ urządzenia te są zaawansowanymi technologicznie produktami, należy je prawidłowo instalować, obsługiwać i konserwować, aby zapewnić im ciągła pracę w ich normalnych warunkach. Poniższe instrukcje powinny zostać przyswojone i dodane do Państwa programu bezpieczeństwa podczas instalowania, obsługi i konserwacji produktów Rosemount Analytical. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może być przyczyną jednej z następujących sytuacji: utraty życia, zranienia pracownika, uszkodzenia mienia, uszkodzenia przyrządu i utraty gwarancji. • Przeczytaj całą instrukcję przed instalowaniem, rozpoczęciem pracy z przyrządem i serwisowaniem. • Jeśli czegoś nie rozumiesz w instrukcji, zadzwoń do przedstawicielstwa Emerson Process Management (Rosemount Analytical) w celu uzyskania wyjaśnień. • Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji. • Należy poinformować i przeszkolić cały personel na temat prawidłowej instalacji, eksploatacji i konserwacji produktu. • Należy zainstalować sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w poniższej instrukcji i zgodnie z lokalnymi zasadami i standardami. Każde urządzenie należy podłączyć do właściwych źródeł ciśnienia i prądu. • Aby zapewnić prawidłową eksploatację należy zatrudnić wykwalifikowany personel do instalowania, obsługi, aktualizowania, programowania i konserwacji. • Kiedy wymagane są części zamienne, należy sprawdzić, czy wykwalifikowany personel używa części zamiennych określonych przez Emerson Process Management (Rosemount Analytical). Części nieznanego pochodzenia oraz procedury mogą wpłynąć na pogorszenie warunków pracy przyrządu, spowodować zagrożenie w miejscu pracy lub utratę gwarancji. Zamienniki nieoryginalne mogą spowodować pożary, zwarcia elektryczne lub nieprawidłowe działanie. • Należy sprawdzić, czy wszystkie drzwiczki przyrządu są zamknięte i zabezpieczone pokrywami, za wyjątkiem konserwacji przeprowadzanej przez wykwalifikowany personel, aby zapobiec zwarciom elektrycznym i zranieniu personelu.

OSTRZEŻENIA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM Instalacja połączeń kablowych i serwisowanie produktu wymaga dostępu do poziomów napięć grożących porażeniem, dlatego przed rozpoczęciem serwisu główne zasilanie i styki dołączone do osobnego źródła zasilania muszą być odłączone. Styki przekaźników, wykonane do oddzielenia zasilania muszą być odłączone przed serwisowaniem. Instalacja elektryczna musi być zgodna z przepisami National Electrical Code (ANSI/NFPA70) i/lub innymi stosowanymi krajowymi regulacjami. Nieużywane wejścia rurek kablowych muszą być dokładnie uszczelnione przez niepalne zatyczki, aby zapewnić integralność obudowy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa personelu i ochrony środowiska. Nieużywane otwory rurek muszą być uszczelnione zatyczkami NEMA 4X lub IP65, aby zachować poziom zabezpieczenia wejścia (IP65). Wymagania bezpieczeństwa i wydajności wymuszają, że ten przyrząd musi być dołączony i prawidłowo uziemiony przez zasilanie trzyprzewodowe. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe użycie przekaźników i konfigurację. Nie należy podłączać zewnętrznych sygnałów do przyrządu większych niż 60VDC lub 43V zmienne za wyjątkiem zasilania i zacisków przekaźników. Niezastosowanie się grozi naruszeniem wymagań bezpieczeństwa. Nie należy obsługiwać przyrządu przy bez założone pokrywy przedniej. Prace instalacyjne, obsługę i serwis należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom.

OSTRZEŻENIE Ten produkt nie jest zalecany do użycia w przemyśle lekkim, środowisku mieszkaniowym i przemysłowym przez certyfikat EN50081-2 dla przyrządów.

O tym dokumencie Ta instrukcja zawiera wskazówki do instalacji i obsługi modelu DO-03/04. Poniżej przedstawiono listę wszystkich wersji tego dokumentu. Wersja Data Uwagi A 1/04 To jest początkowa wersja tej instrukcji. Instrukcja została przeformatowana w stylu zgodnym z dokumentacją Emersona oraz zaktualizowana, aby odpowiadać zmianom w oferowanym produkcie. B 5/04 Rysunki i numery części zostały zaktualizowane na stronach 5, 6, 7 i 51. C 10/04 Zauktualizowane specyfikacje, Rozdział 1.0. Emerson Process Management Rosemount Analytical Inc. 2400 Barranca Parkway Irvine, CA 92606 USA Tel: (949) 757-8500 Fax: (949) 474-7250 http://www.raihome.com © Rosemount Analytical Inc. 2004


MODEL DO-03/04

SPIS TREŚCI

SYSTEM POMIAROWY MODEL DO-03/04 SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł

Strona

1.0 1.1 1.2 1.3

SPECYFIKACJE................................................................................................................... 1 Cechy i aplikacje ................................................................................................................... 1 Specyfikacje .......................................................................................................................... 2 Informacje dotyczące sposobu zamawiania ......................................................................... 6

2.0 2.1 2.2

INSTALACJA........................................................................................................................ 7 Rozpakowanie i sprawdzenie................................................................................................ 7 Instalacja ............................................................................................................................... 7

3.0 3.1 3.2 3.3

OKABLOWANIE................................................................................................................... 12 Ogólnie .................................................................................................................................. 12 Okablowanie zasilania, alarmu i wyjścia ............................................................................... 12 Sensor Wiring........................................................................................................................ 16

4.0 4.1 4.2 4.3

WYŚWIETLACZ I OBSŁUGA .............................................................................................. 17 Wyświetlacz........................................................................................................................... 17 Klawisze funkcyjne i sterowanie............................................................................................ 17 Status alarmu ........................................................................................................................ 17

5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA............................................................................ 18 Zmiana poziomów alarmowych............................................................................................. 24 Ustawianie zakresów wyjść................................................................................................... 25 Testowanie wyjść i alarmów.................................................................................................. 26 Wybór opcji wyświetlania ...................................................................................................... 27 Zmiana parametrów wyjścia.................................................................................................. 29 Zmiana parametrów alarmowych .......................................................................................... 31 Kompensacja temperatury i jednostki temperatury............................................................... 35 Redukcja zakłóceń ................................................................................................................ 36 Ciśnienie atmosferyczne ....................................................................................................... 37 Parametry kalibracji głównego czujnika ................................................................................ 38 Kontrola dostępu ................................................................................................................... 39 Priorytet trybów analizatora................................................................................................... 40

6.0 6.1 6.2

KALIBRACJA – TEMPERATURA ....................................................................................... 41 Wprowadzenie....................................................................................................................... 41 Kalibracja temperatury .......................................................................................................... 42

7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN........................................................................... 43 Wprowadzenie....................................................................................................................... 43 Zerowanie czujnika................................................................................................................ 44 Kalibracja czujnika w powietrzu ............................................................................................ 45 Kalibracja czujnika względem przyrządu standardowego..................................................... 47 Kalibracja ciśnienia atmosferycznego ................................................................................... 48

8.0 8.1 8.2

KALIBRACJA – WYJŚCIA PRĄDOWE............................................................................... 49 Wprowadzenie....................................................................................................................... 49 Strojenie wyjść ...................................................................................................................... 49


MODEL DO-03/04

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI (KONTYNUACJA) Rozdział Tytuł

Strona

9.0 9.1 9.2 9.3 9.4

KONSERWACJA.................................................................................................................. 50 Analizator (Model 54eA-01) .................................................................................................. 50 Czujnik tlenu (Model 499ADO-54) ........................................................................................ 50 Sprężarka powietrza.............................................................................................................. 52 Urządzenie do czyszczenia czujnika przedmuchem powietrza ............................................ 53

10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK ............................................................................ 54 Przegląd ................................................................................................................................ 54 Wykrywanie i usuwanie usterek, kiedy pokazywany jest komunikat błędu........................... 54 Wykrywanie i usuwanie usterek, kiedy pokazywany jest komunikat błędu – Temperatura.. 56 Wykrywanie i usuwanie usterek, kiedy pokazywany jest komunikat błędu – Tlen ............... 56 Wykrywanie i usuwanie usterek, nie związanych z problemami pomiarowymi .................... 59 Symulacja wejść – Rozpuszczony tlen ................................................................................. 59 Symulacja temperatury.......................................................................................................... 60

11.0 ZWROT MATERIAŁU ........................................................................................................... 61

SPIS TABEL Tabela Numer Tytuł 5-1 5-2 9-1

Strona

Lista ustawień programowych............................................................................................... 21 Schemat priorytetów trybów sterownika................................................................................ 40 Części zamienne ................................................................................................................... 50


MODEL DO-03/04

SPIS TREŚCI

SPIS RYSUNKÓW Rozdział Tytuł Strona 1-1 Zalecane rozmieszczenie zestawu montażu poręczy, uchwytu konserwacyjnego, obudowy sprężarki powietrza i analizatora 54eA.................................................................. 4 1-2 Wymiary analizatora.............................................................................................................. 4 1-3 Wymiary obudowy ................................................................................................................. 5 1-4 Standardowy czujnik z kablem zintegrowanym .................................................................... 5 1-5 Głowica przedmuchu powietrza ............................................................................................ 5 2-1 Zalecane rozmieszczenie zestawu montażu poręczy, uchwytu konserwacyjnego, obudowy sprężarki powietrza i analizatora 54eA ................................................................. 8 2-2 Montaż na rurze .................................................................................................................... 8 2-3 Mocowanie obudowy sprężarki powietrza na poręczy.......................................................... 10 2-4 Mocowanie i montaż zespołu poręczy .................................................................................. 10 2-5 Instalacja czujnika w zespole czyszczenia głowicy............................................................... 11 3-1 Okablowanie zasilania, przekaźników i wyjścia dla analizatora 54eA .................................. 13 3-2 Model DO-03 — Okablowanie sprężarki przedmuchu powietrza do modelu analizatora .... 54eA 115 Vac........................................................................................................................ 14 3-3 Model DO-04 — Okablowanie sprężarki przedmuchu powietrza do modelu analizatora .... 54eA 230 Vac........................................................................................................................ 15 3-4 Oznaczenie okablowania ...................................................................................................... 16 3-5 Czujnik tlenu ze standardowym kablem................................................................................ 16 3-6 Czujnik tlenu z optymalnym kablem EMI/RFI lub kablem Variopol....................................... 16 4-1 Główny ekran wyświetlacza .................................................................................................. 17 5-1 Drzewo menu dla analizatora 54eA ...................................................................................... 18 5-2 Alarm dolny ........................................................................................................................... 32 5-3 Alarm górny ........................................................................................................................... 32 5-4 Timer interwału...................................................................................................................... 34 7-1 Prąd czujnika jako funkcja stężenia rozpuszczonego tlenu .................................................. 43 9-1 Części czujnika...................................................................................................................... 52 9-2 Części zamienne ................................................................................................................... 53 10-1 Symulacja rozpuszczonego tlenu.......................................................................................... 59 10-2 Konfiguracja trzyprzewodowego czujnika RTD..................................................................... 60 10-3 Symulacja wejść RTD ........................................................................................................... 60


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 1

SPECYFIKACJE

ROZDZIAŁ 1.0 SPECYFIKACJE • KOMPLETNY SYSTEM ZAWIERA czujnik, analizator, głowicę czyszczącą czujnika, sprzęt montażowy i sprężarka powietrza. • CZYSZCZENIE SPRĘŻONYM POWIETRZEM utrzymuje system w działaniu do 3 miesięcy. • KONSERWACJA CZUJNIKA jest szybka i łatwa. • ANALIZATOR SPAKOWANY: czujnik ciśnienia na płycie do w pełni automatycznej kalibracji powietrza, duży wyświetlacz, dwa wyjścia, trzy w pełni programowalne przekaźniki alarmowe. Model DO-03/04 jest kompletnym systemem do określania rozpuszczonego tlenu w basenach napowietrzania ścieków. Składa się z czujnika, analizatora, zespołu do montażu poręczy, głowicy do czyszczenia czujnika i sprężarki powietrza. Timer w analizatorze umożliwia użytkownikowi dopasowanie cykli czyszczenia powietrzem. Model DO-03/04 używa czujnika amperometrycznego pokrytego membraną. Napięcie polaryzujące przyłożone do złotej katody za membraną uniemożliwia dyfuzję tlenu przez membranę i utrzymuje stężenie tlenu w czujniku równe zero. Prąd generowany przez reakcję katody jest proporcjonalny do stopnia dyfuzji tlenu przez membranę. Ponieważ stężenie tlenu w czujniku wynosi zero, dyfuzja i prąd są proporcjonalne do stężenia tlenu w próbce. Konserwacja czujnika jest szybka i łatwa. Wymiana czujnika nie wymaga specjalnych narzędzi. Zakrętka utrzymuje membranę na miejscu. Wymiana roztworu elektrolitu zajmuje kilka minut. Model DO-03/04 zawiera odporny na wstrząsy, łatwy w użyciu analizator Model 54eA. Analizator posiada dwa w pełni programowalne wyjścia 4-20 mA oraz trzy w pełni programowalne przekaźniki alarmowe. Trzywierszowy wyświetlacz pozwala odczytać natychmiastowo poziomy tlenu. Analizator umożliwia zarówno kalibrację powietrzem jak i względem przyrządu laboratoryjnego. Kalibracja powietrzem jest w pełni automatyczna. Wszystko co użytkownik robi, to wstawienie czujnika do wody nasyconej powietrzem i naciśnięcie kilku klawiszy. Czyszczenie czujnika sprężonym powietrzem, które zawiera głowicę czyszczącą i sprężarkę powietrza utrzymuje membranę w czystości, pomaga w utrzymaniu niezawodności, bezproblemowym pomiarze tlenu i zmniejsza konieczność czyszczenia czujnika do konserwacji raz na kwartał. W zaprogramowanych okresach, układ czyszczący dmucha strumieniem powietrza przez membranę, aby usunąć biowarstwę z membrany. Częstotliwość i czas trwania dmuchania powietrzem jest programowalny z analizatora 54eA. Fotografia pokazuje czujnik po dziewięciu tygodniach w basenie napowietrzającym. Katoda jest łatwo widoczna pod membraną. 60-sekundowe dmuchnięcie powietrzem co osiem godzin utrzymuje membranę w czystości. Zamiast sprężarki powietrza można zastosować sprężone powietrze zakładowe. Przekaźnik analizatora 54eA steruje wtedy elektrozaworem.

1


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 1

SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJE – CZUJNIK 499ADO-54 Zakres: 0 do 20 ppm (mg/l) 1 2 3 Mokre części: Noryl Viton EPDM, Teflon , krzem

Katoda: złoto (normalnie nie mokra) Dokładność: ±0.2 ppm przy 25°C

Wyjścia: 2 izolowane wyjścia 4-20mA lub 0-20mA. W pełni programowalne. Wyjścia mogą być przypisane do chloru lub temperatury. Tłumienie wyjścia jest wybierane przez użytkownika. Maksymalne obciążenie przy 100/200 Vac wynosi 550Ω. Alarmy: Przekaźniki 1, 2 i 3 są przypisane do tlenu lub temperatury. Jeden przekaźnik może być także użyty jako timer interwału do obsługi czyszczenia sprężonym powietrzem.

Powtarzalność: ±0,05 ppm 25°C

Przek. 4 – alarm błędu czujnika/analizatora

Czas odpowiedzi: 25 s do 63% końcowego odczytu przy 25°C

Każdy przekaźnik ma dedykowaną diodę LED na panelu czołowym.

Ciśnienie: 0 do 65 psig (0 do 549 kPa abs.) Temperatura: 0 do 50°C)

Styki przekaźników: Przek. 1-3: Klasa A uszczelnienie epoksydowe, SPST, normalnie otwarte

Złącza procesowe: 1 cal MNPT

Przekaźnik 4: uszczelniony epoksydowo klasy C, SPDT rezystywne

Objętość elektrolitu: 25 ml (około)

indukcyjne

Długość kabla (standard): 7,6 m

115 Vac

5,0 A

3,0 A

Długość kabla (maksimum): 91 m

230 Vac

5,0 A

1,5 A

Temperatura i wilgotność otoczenia: 0 do 50°C, Analizator może pracować od -20 do 60°C z pewną utratą dokładności.

SPECYFIKACJE – ANALIZATOR 54EA01 Obudowa: stop pokryty aluminium, NEMA X4 (IP65). Wymiary: 144 x 144 x 132 mm. Wycięcie panelu w rozmiarze DIN. Panel czołowy: Klawiatura membranowa. Trzy zielone diody LED wskazują status alarmu. Dioda czerwona wskazuje stan awarii. Otwory na przewody: PG13.5 lub 1/2 cala końcówki Wyświetlacz: Trzywierszowy LCD, 70 x 35mm. W pierwszym wierszu odczyt pomiaru, w drugim temperatura i wyjście prądowe, trzeci do wyboru przez użytkownika. Wysokość znaków: 1-szy wiersz – 16mm, 2-gi i 3-ci – 7mm. Zasilanie: 100-127 Vac ± 10%, 50/60 Hz ± 6%, 8 W 200-253 Vac ± 10%, 50/60 Hz ± 6%, 8 W RFI/EMI: EN-61326 LVD: EN-61010-1

Wilgotność względna: 95% (maksymalnie) nieskondensowana Korekcja temperatury dla przepuszczalności membrany: automatyczna między 0 a 50°C. Kalibracja: automatyczna kalibracja powietrzem lub kalibracja w stosunku do standardowego przyrządu Zakres czujnika ciśnienia: 113 do 862 mm Hg (150 do 1150 mbar) 1

Noryl jest zarejestrowanym znakiem towarowym General Electric 2

Viton jest zarejestrowanym znakiem towarowym E.I. duPont de Nemours & Co. 3

Teflon jest zarejestrowanym znakiem towarowym E.I. duPont de Nemours & Co.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez poinformowania.

2


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 1

SPECYFIKACJE

SPECYFIKACJE – SPRĘŻARKA POWIETRZA DO SYSTEMU PRZEDMUCHIWANIA Obudowa: włókno szklane wzmocnione poliestrem z pokrywą poliestrową, NEMA 4x (IP65). 302 x 302 x 175 mm). Sprężarka: Bezolejowa, Tłok i cylinder niesmarowany. 1/12 HP silnik pojemnościowy ze stałym podziałem z termicznym zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym. Maksymalne ciśnienie ciągłe: 50 psig (446 kPa abs.) Ciśnienie robocze: 20 psig (239 kPa abs.) Wąż powietrzny: 7,6 m wraz z ABSH Temperatura otoczenia: -15 do 50°C) zakładając pracę nieciągłą Zasilanie: Kod -03: 115 VAC, 60 Hz lub 100 VAC, 50/60 Hz, jednofazowe, 1,3 do 1,4 A, prąd rozruchowy 3,88 A, klasa izolacji B; certyfikat UL Kod -04: 220 VAC, 50 Hz, jednofazowe, 0,6 A, prąd rozruchowy 1,5 A, klasa izolacji A; certyfikat CE

SPECYFIKACJE – GŁOWICA SYSTEMU PRZEDMUCHIWANIA POWIETRZEM

SPECYFIKACJE – ZESPÓŁ DO MONTAŻU PORĘCZY Materiały konstrukcji: Zatyczka wodoodporna: Schedule 40 PVC Zacisk rury i uchwyt: Aluminium Strzemię: stal pokryta cynkiem U-śruby, nakrętki i śruby: stal pokryta cynkiem Podkładki: stal nierdzewna

INFORMACJA DO TRANSPORTU Model DO-03/04 jest dostarczany w pojedynczym pojemniku. Waga w transporcie wynosi 17,5 kg.

WYMAGANIA DLA SYSTEMU POWIETRZA PRZEMYSŁOWEGO (dla klientów korzystających z powietrza przemysłowego zamiast sprężarki) Ciśnienie: 20 psig (239 kPa bezwz.) Przepływ: 0,50 SCFM (14 l/min przy STP) Wąż powietrza: (dostarczany przez klienta) kompatybilny z ¼ cala gwintowaną końcówką do połączenia przy głowicy czyszczenia.

Połączenie procesowe: 1-1/2 cala gniazdo rury PVC Wymiary (średnica x długość): 64 x 273 mm Materiały mokre: PVC, Noryl, Viton Bom rury: 1-1/2 cala 80 PVC, maksymalna długość 3,6 m za zaciskiem montażu poręczy. Bom rury jest dostarczany przez klienta. Maksymalna odległość między sprężarką a czujnikiem: 7,6 m. ABSH jest dostarczany z wężem powietrza 7,6 m.

3


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 1

SPECYFIKACJE

Rys. 1-1 Zalecane rozmieszczenie zestawu montażu poręczy, uchwytu konserwacyjnego, obudowy sprężarki powietrza i analizatora 54eA

Rys. 1-2 Wymiary analizatora

4


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 1

SPECYFIKACJE

Rys. 1-3 Wymiary obudowy

Rys. 1-4 Standardowy czujnik z kablem zintegrowanym

Rys. 1-5 Głowica przedmuchu powietrza

5


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 1

SPECYFIKACJE

INFORMACJE DO ZAMAWIANIA Model DO -03/04 jest kompletnym systemem do oznaczania tlenu w basenach napowietrzania ścieków. Składa się z analizatora 54eA, czujnika tlenu 499ADO-54, głowicy do przedmuchiwania powietrzem ze sprężarką powietrza i wężem oraz uchwytem do montażu poręczy. Dostarczany jest niezbędny sprzęt do montażu analizatora i sprężarki powietrza na poręczy. Końcówki dławika kabli dla analizatora są także dostarczane. Trzy membrany zamienne i butelka roztworu elektrolitu są dostarczane z czujnikiem. Bom rury jest dostarczany przez klienta. MODEL DO SYSTEM DO POMIARU ROZPUSZCZONEGO TLENU z PRZEDMUCHEM POWIETRZEM MODEL DO

Opis System pomiaru rozpuszczonego tlenu

KOD -03 -04

Zasilanie (wymagany wybór) 115 Vac, 60 Hz lub 100 Vac, 50/60 Hz 220 Vac, 50 Hz

DO-03

PRZYKŁAD AKCESORIA DLA ANALIZATORA 54eA

Numer części 9240048-00

Opis Tabliczka, stal nierdzewna, specyficzne oznaczenie

CZĘŚCI ZUŻYWALNE DLA CZUJNIKA Numer części 23502-00 9210264

Opis Zestaw do wymiany membrany z O-ringiem, 3 szt. Roztwór wypełniający czujnik amperometryczny #1, 120 ml

Klienci używający przemysłowego powietrza sprężonego powinni zamówić następujące pozycje w miejsce modelu -03/04: 54e-A-01 Analizator Model 54eA 2002577 Uchwyt do montażu dla modelu 54e, na rurze/na ścianie 23554-00 Zestaw dławików kabli dla Modelu 54e, 5 szt 499ADO-54 Czujnik tlenu 499ADO 24057-00 Uchwyt membrany dla czujnika 499ADO HRMS-02 Zespół uchwytu poręczy dla głowicy czyszczącej (uchwyt, zestaw do konserwacji czujnika i kolanko) 9320101 kolanko, 90° gniazdo żeńskie, PVC 40

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA 9380088 9380089 24051-00 24053-00

Sprężarka powietrza; 115 Vac, 60 Hz lub 100 Vac, 50/60 Hz Sprężarka powietrza; 220 Vac, 50 Hz Sprzęt do montażu obudowy sprężarki powietrza Zestaw O-ringów dla głowicy czyszczenia czujnika (trzy O-ringi i smar)

6


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 2

INSTALACJA

ROZDZIAŁ 2.0 INSTALACJA 2.1 ROZPAKOWANIE i SPRAWDZENIE Sprawdź opakowanie transportowe. Jeśli stwierdzono jakiekolwiek uszkodzenia, proszę się skontaktować z przewoźnikiem. Jeśli nie ma widocznych uszkodzeń, należy rozpakować pojemnik. Sprawdź, czy wszystkie elementy wymienione na liście przewozowym znajdują się w środku. Jeśli czegoś brakuje, należy natychmiast powiadomić o tym Rosemount Analytical. Model DO-03/04 składa się z następujących pozycji. Model lub numer części 54e-A-01 2002577 23544-00 499ADO-54 24057-00 HRMS-02 24049-00 24050-00 24050-01 24051-00 24053-00

Opis Analizator Model 54eA Uchwyt montażowy dla Modelu 54e, na rurę/na ścianę Zestaw dławików kabli dla Modelu 54e, 5 sztuk czujnik tlenu Model 499ADO Uchwyt membrany dla czujnika 499ADO Zespół uchwytu poręczy (uchwyt, zestaw do konserwacji czujnika i kolanko) głowica do przedmuchiwania powietrzem Sprężarka powietrza i obudowa z wężem powietrza (115 VAC) tylko opcja –03 Sprężarka powietrza i obudowa z wężem powietrza (220 VAC) tylko opcja –04 Sprzęt do montażu obudowy sprężarki powietrza Zestaw o-ringów do głowicy czujnika (trzy o-ringi i smar)

Klient musi dostarczyć rurę PCV 80 1-1/2 cala do zatopienia czujnika i czyszczenia głowicy w basenie napowietrzania.

2.2 INSTALACJA 2.2.1 Informacje ogólne 1. Chociaż analizator nadaje się do montażu na zewnątrz, nie należy go instalować w bezpośrednim nasłonecznieniu lub w obszarze o wysokich temperaturach. 2. Analizator należy zainstalować w obszarze, gdzie nie występują lub są zminimalizowane drgania, zakłócenia radiowe i elektromagnetyczne. 3. Aby analizator był wodoszczelny należy zainstalować dostarczone zaślepki w nieużywanych otworach kabli. 4. Należy zachować odstęp analizatora i czujnika co najmniej 30 cm w stosunku do przewodów wysokiego napięcia. Należy również zapewnić łatwy dostęp do analizatora. 5. Należy przewidzieć miejsce do wyjmowania czujnika i dołączonego rurociągu z basenu napowietrzania do serwisu. Uchwyt serwisowy (część numer PN 24048-00) może być użyty do zamocowania rury PVC na poręczy. Rys. 2-1 pokazuje zalecane rozmieszczenie analizatora, sprężarki powietrza i uchwytu serwisowego na poręczy.

7


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 2

INSTALACJA

Rys. 2-1 Zalecane rozmieszczenie zestawu montażu poręczy, uchwytu konserwacyjnego, obudowy sprężarki powietrza i analizatora 54eA 2.2.2 Instalacja analizatora Przy zastosowaniu w Modelu DO-03/04 analizatora 54eA zaleca się montowanie go na poręczy basenu. Patrz Rys. 2-1 i 2-2. 2.2.3 Instalacja obudowy sprężarki powietrza Sprężarka powietrza posiada obudowę z włókna szklanego NEMA 4X. Rys. 2-3 pokazuje jak zamocować obudowę do poręczy. 1. Umieść obudowę z 7.6 m czujnikiem. 2. Sprawdź, aby temperatura otoczenia była w przedziale od-15 do 50°C. Nie wystawiaj obudowy na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Temperatura pracy dla sprężarki powietrza może być większa.

Rys. 2-2 Montaż na rurze

2.2.4 Instalacja zespołu montażu poręczy Zespół montażu poręczy (PN 24048-00) jest dostarczany całkowicie zdemontowany. Należy zmontować i dołączyć cały zespół do poręczy. Patrz Rys. 2-4. Kołek sprężynujący dostarczony z zespołem do montażu poręczy nie jest potrzebny. Nie dołączaj jeszcze uchwytu poręczy do sworznia. Dołącz uchwyt serwisowy (PN 24044-00) do poręczy. Patrz Rys. 2-1. 2.2.5 Montaż rury i uchwytu rury Wsuń rurę PVC przez uchwyt do montażu rury do poręczy. Dokręć śruby, aby uchwyt się nie przesuwał. Zastosuj 1-1/2 calową gotową rurę 80 PVC. Odległość między uchwytem i końcem rury nie powinna przekraczać 3.6 m. Patrz Rys. 2-1 i 2-4.

8


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 2

INSTALACJA

2.2.6 Instalacja czujnika w zespole czyszczenia głowicy 1. Wyjmij czujnik z pudełka. Zdejmij plastikowe zatyczkę zabezpieczającą z końca czujnika. Zachowaj zatyczkę. 2. Zamień radełkową zatyczkę dostarczoną z czujnikiem na gładką (PN 33521-01). Gładka zatyczka jest dostarczana luzem. a. Skieruj czujnik końcówką z membraną do góry. b. Odkręć zatyczkę radełkową. Pozostaw membranę na miejscu. c.

Zakręć gładką zatyczkę na miejsce. Dokręć ręcznie.

d. Skieruj czujnik końcem z membraną w dół. Wstrząśnij czujnikiem kilka razy, tak jak się strząsa termometr lekarski. e. Załóż zatyczkę zabezpieczającą z powrotem za końcówkę czujnika. 3. Odkręć wkręt dociskowy na dole zespołu czyszczenia głowicy czujnika. Parz Rys. 2-5. Wyciągnij głowicę czyszczącą z trzonka. Wyciągasz w stosunku do podwójnej uszczelki o-ring. 4. Naciśnij metalowy znaczek na końcówce szybkozłączki węża z powietrzem i zdejmij końcówkę oraz zawór zwrotny. 5. Odwróć dół kierując gwinty czujnika w stronę rury. Zdejmij zatyczkę zabezpieczającą i wsuwaj o-ring (PN 9550291) na końcówkę czujnika, aż osiądzie na dolnym końcu gwintu skierowanego w dół. O-ring jest w torbie gwintowanej z boku zespołu czyszczenia głowicy. 6. Zakręć czujnik na dół zespołu czyszczącego. Dokręć tylko ręcznie. Załóż wąż powietrza i zawór zwrotny. 2.2.7 Montaż głowicy czyszczącej i rury 1. Przyklej górną część głowicy czyszczącej do rury PVC. Patrz Rys. 2-5. Zastosuj gotową rurę 1-1/2 cala 80 PVC. Wciśnij (nie przyklejaj) kolanko PVC (PN 9320101) do górnej części rury. Kolanko zapobiegnie zbieraniu się wody w rurze. 2. Wprowadź kabel czujnika i wąż powietrzny przez rurę i kolanko. 3. Połącz końcówkę węża powietrznego z gwintowaną końcówką zaworu zwrotnego. 4. Włóż głowicę czyszczącą z powrotem do trzonka. Posmaruj o-ringi niewielką ilością smaru. Załóż i dokręć wkręt dociskowy. 2.2.8 Mocowanie rury do zespołu mocowania poręczy 1. Wsuń język zacisku rury do strzemiączka. Załóż śruby jak to pokazano na Rys. 2-3. 2. Przesuwaj rurę na uchwycie serwisowym, aż będzie gotowa do zatopienia czujnika w basenie.

9


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 2

INSTALACJA

Rys. 2-3. Mocowanie obudowy sprężarki powietrza na poręczy

Rys. 2-4. Mocowanie i montaż zespołu poręczy. Kołek sprężynujący (nie pokazany) dostarczony z zespołem montażu poręczy nie jest używany.

10


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 2

INSTALACJA

Rys. 2-5. Instalacja czujnika w zespole czyszczenia głowicy

11


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 3

OKABLOWANIE

ROZDZIAŁ 3.0 OKABLOWANIE 3.1 OGÓLNIE OSTRZEŻENIE Instalacja elektryczna musi spełniać wymagania National Electrical Code, wszystkie regulacje prawne oraz wszystkie przepisy i standardy dla sprzętu elektrycznego. Instalacja elektryczna I okablowanie musi być wykonane przez wykwalifikowany personel. Pięć otworów na dole obudowy modelu 54eA są odpowiednie do 1/2-calowych złączy lub końcówek rurek (PG-13.5). Otwory z tyłu służą do podłączenia okablowania zasilania i przekaźników alarmowych. Lewy otwór z przodu służy do okablowania czujnika, a prawy otwór z przodu do okablowania wyjścia analogowego. Należy zatkać nieużywane otwory odpowiednimi zatyczkami.

3.2 OKABLOWANIE ZASILANIA, ALARMU I WYJŚCIA Rys. 3-1 pokazuje zaciski zasilania oraz wyjść przekaźnikowych i prądowych. Aby uzyskać dostęp do zacisków należy odkręcić śruby mocujące pokrywę zabezpieczającą i ją zdjąć. Wykonaj połączenia zasilania i alarmu na zaciskach TB3. Wykonaj okablowanie wyjścia analogowego na zaciskach TB2. NIEBEZPIECZEŃSTWO Napięcie występuje na przewodach. Grozi porażeniem lub śmiercią. Styki alarmowe są rozwarte (tzn. bez zasilania) i są normalnie otwarte. Szczegółowa specyfikacja przekaźników opisana jest w Rozdziale 1.0. Na Rys. 3-2 lub 3-3 pokazano szczegóły okablowania Modelu ABSH (systemu przedmuchiwania powietrzem) dla analizatora 54eA. Rys. pokazuje model DO-03 (115 Vac 60 Hz). Rys. 3-3 pokazuje model DO-04 (220 Vac 50 Hz). UWAGA Analizator 54eA posiada cztery przekaźniki alarmowe. Przekaźniki 1, 2 lub 3 są normalnie otwarte (NO) i mogą być użyte do obsługi systemu przedmuchiwania. Schemat okablowania pokazuje zastosowanie przekaźnika alarmu 3. Przekaźnik zastosowany do przedmuchu powietrzem MUSI być skonfigurowany jako timer interwału. Szczegółowe programowanie opisano w Rozdziel 5.6. Dla lepszego zabezpieczenia EMI/RFI, należy stosować ekranowany kabel wyjściowy i dołączyć go do uziemienia sztywną metalową rurką. Podłącz ekran zewnętrzny kabla wyjściowego do złącza uziemienia na zaciskach TB2 (patrz Rys. 3-1). Umieść okablowanie czujnika i sygnału wyjściowego z dala od okablowania zasilania. Nie prowadź kabli zasilania i czujnika w tej samej rurce lub blisko siebie w korytku kablowym. Przewód zasilania AC musi być AWG14 lub większy. Należy połączyć uziemienie z kabla zasilającego do pobliskiego pręta uziemienia. Dobre uziemienie jest konieczne do prawidłowej pracy analizatora. Należy dostarczyć wyłącznik lub przerywacz do odłączania analizatora od głównego zasilania. Zainstaluj odłącznik w pobliżu i oznacz go jako urządzenie odłączające. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM Połączenia AC i uziemienia muszą być zgodne z UL 508 i miejscowymi przepisami. NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ zasilania dopóki połączenia elektryczne nie zostaną zweryfikowane i zabezpieczone.

12


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 3

OKABLOWANIE

Rys. 3-1. Okablowanie zasilania, przekaźników i wyjścia dla analizatora 54eA

13


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 3

OKABLOWANIE

Rys. 3-2. Model DO-03 — Okablowanie kompresora powietrza do przedmuchu do modelu analizatora 54eA 115 Vac

14


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 3

OKABLOWANIE

Rys. 3-3. Model DO-04 — Okablowanie kompresora powietrza do przedmuchu do modelu analizatora 54eA 230 Vac

15


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 3

OKABLOWANIE

3.3 OKABLOWANIE CZUJNIKA 3.3.1 Ogólnie Tabliczka z okablowaniem pokazana na Rys. 3-4 jest tabliczką ogólną. Znajdują się na niej informacje dotyczące innych czujników, np. przewodności i pH, które mogą być stosowane z przyrządem 54eA. Do pomiaru tlenu wykorzystywany jest tylko blok zacisków TB3. 3.3.2 Okablowanie czujnika tlenu Rys. 3-5 pokazuje jak podłączyć czujnik tlenu do analizatora. Chociaż nie jest to standardem z Modelem DO-03/04, dostępna jest opcjonalna szybkozłączka czujnika (Variopol) i kabel. Rys. 3-6 pokazuje jak podłączyć ten czujnika do analizatora.

Rys. 3-4. Tabliczka z okablowaniem

Rys. 3-5. Czujnik tlenu z kablem standardowym.

Rys. 3-6. Czujnik tlenu z optymalnym kablem EMI/RFI lub kablem Variopol.

16


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 4

WYŚWIETLACZ i OBSŁUGA

ROZDZIAŁ 4.0 WYŚWIETLACZ I OBSŁUGA 4.1 WYŚWIETLACZ Rys. 4-1 pokazuje główny ekran wyświetlacza.

Rys. 4-1. Główny ekran wyświetlacza Stężenie tlenu jest wyświetlane w sposób ciągły wielkimi cyframi. Temperatura i prąd wyjściowy są wyświetlane w drugim wierszu. Trzeci wiersz może być skonfigurowany przez użytkownika. W przykładowym trzecim wierszu pokazano poziom alarmu 1 i prąd czujnika.

4.2 KLAWISZE FUNKCYJNE I STEROWANIE Klawisze oznaczone F1, F2, F3 i F4 są wielofunkcyjne. Funkcja pojawia się na głównym wyświetlaczu zaraz powyżej klawisza. Na przykład, F1 jest zwykle oznaczony Exit (wyjście) a F4 może być oznaczone Edit (edycja), Save (zapisz) lub Enter (wprowadź). 1. Aby wejść do głównego menu, naciśnij dowolny klawisz. 2. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ przejdź na wybrane podmenu. Położenie kursora pokazywane jest przez odwrócenie video. UWAGA Kiedy nastąpi dojście do ostatniej pozycji menu, kursor będzie w trzecim wierszu wyświetlacza. Jeśli kursor znajduje się w drugim wierszu wyświetlacza, to znaczy że jest jeszcze więcej pozycji w menu. Kontynuuj naciskając klawisz ↓.

3. Naciśnij Enter (F4), aby wejść do podmenu lub wybrać pozycję w podmenu. 4. Aby zmienić liczbę lub ustawienie naciśnij Edit (F4). Wyświetlacz zmieni się i pokaże kursor na pierwszej cyfrze lub na znaku + lub - . Używaj klawiszy ↑ i ↓, aby zwiększyć lub zmniejszyć cyfrę albo zmienić znak + i -. Używaj klawiszy ← i → , aby przesunąć kursor w lewo lub prawo. 5. Jeśli cała liczba lub słowo są podświetlone, używaj klawiszy ↑ i ↓, aby przewijać listę wyboru. 6. Aby zapamiętać liczbę lub ustawienie w pamięci, naciśnij Save(zapis) (F4). 7. Aby wyjść bez zapamiętywania zmian, naciśnij Esc (F3). 8. Aby wyjść i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij Exit(wyjście) (F1). 9. Aby zakończyć krok kalibracji I pozostawić poprzednią kalibrację, naciśnij Abort (F1). 10. Okazjonalnie będą się pojawiać ekrany informacyjne. Aby wyjść z ekranu informacyjnego I przejść na następny ekran naciśnij Cont (kontynuacja) (F3).

4.3 ALARM STATUS Zielone diody LED (oznaczone 1, 2 i 3) wskazują, kiedy przekaźniki alarmowe 1, 2 i 3 są włączone. Czwarty przekaźnik wskazuje stan awarii. Kiedy wystąpi awaria, czerwona dioda LED (oznaczona FAIL) zaświeca się, pojawi się komunikat błędu, a przekaźniki wyjścia i alarmu zadziałają jak to opisano w Rozdziale 5.5 i 5.6 przy błędnej wartości. Czerwona dioda LED także wskazuje, kiedy włączona jest procedura timera interwału i kiedy osiągnięte zostanie ograniczenie czasowe na timer ograniczenia pobierania. Dalsze informacj4 na ten temat w rozdziale 5.6.

17


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

ROZDZIAŁ 5.0 KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA Rys. 5-1 przedstawia strukturę menu. Rys. 5-1. Drzewo menu analizatora 54eA

18


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Rys. 5-1. Drzewo menu analizatora 54eA (kontynuacja)

19


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Rys. 5-1. Drzewo menu analizatora 54eA (kontynuacja)

20


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

Tabela 5-1 zawiera wykaz ustawień domyślnych i zakres wyborów dostępnych dla każdego ustawienia. Aby zmniejszyć ryzyko błędu przy pierwszej konfiguracji analizatora, wprowadź ustawienia w kolejności pokazanej w tabeli. TABELA 5-1. Wykaz ustawień programowych POZYCJA (SETPOINS) POZIOMY A. Alarmy (Rozdział 5.1)

WYBÓR

USTAWIENIE FABRYCZNE

a. jeśli tlen (ppm) b. jeśli tlen (% nasycenia) c. jeśli temperatura 2. Alarm 2 (górny)

-99 do 99 ppm 0 do 200% -5 do 130°C

0 ppm 0% 0.1°C

a. jeśli tlen (ppm) b. jeśli tlen (% nasycenia) c. jeśli temperatura 3. Alarm 3

-99 do 99 ppm 0 do 200% -5 do 130°C Patrz alarm 2

20 ppm 200 % 130°C Patrz alarm 2

a. jeśli tlen (ppm) b. jeśli tlen (% nasycenia) c. jeśli temperatura 2. Wyjście 1 lub 2: ustawienie 20 mA

-99 do 99 ppm 0 do 200% -5 do 130°C

0 ppm 0% 0.1°C

a. jeśli tlen (ppm) b. jeśli tlen (% nasycenia) c. jeśli temperatura

-99 do 99 ppm 0 do 200% -5 do 130°C

20 ppm 200% 130°C

Tlen, ozon, wolny chlor, całkowity chlor Rosemount standard, Rosemount biopharm,lub inny parowo sterylizowalny ppm, ppb, % nasycenia °C or °F mA lub % pełnej skali mA lub % pełnej skali English, Français, Español, Deutsch, Italiano Patrz rozdział 5.5 Patrz rozdział 5.5 00-99 (najciemniej) On lub off 1 do 60 min

Tlen

1. Alarm 1 (dolny)

B. Wyjścia (Rozdział 5.2 i 5.3) 1. Wyjście 1 lub 2: ustawienie 4 mA

CONFIGURE (konfiguracja) A. Opcje Display (wyświetlacz) (Rozdział 5.4) 1. Pomiar 2. Czujnik (tylko tlen) 3. Jednostki (tylko tlen) 4. Jednostki temperatury 5. Wyjście 1 6. Wyjście 2 7. Język 8. Main display left 9. Main display right 10 Kontrast wyświetlacza 11. Opóźnienie testu 12. Wartość opóźnienia

Rosemount standard ppm °C mA mA English Prąd czujnika Prąd wyjścia 1 50 On 10 min

Ciąg dalszy na następnej stronie

21


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

TABELA 5-1. Wykaz ustawień programowych (kontynuacja) POZYCJA CONFIGURE (konfiguracja) B Wyjścia (Rozdział 5.5)

WYBÓR

USTAWIENIE FABRYCZNE

Oxygen lub temperature Normal

Oxygen Normal

4-20 mA lub 0-20 mA 0-299 sec Hold last value or go to fixed value 0-22 mA 0-22 mA

4-20 mA 0s Hold last value 21 mA 22 mA

Oxygen lub temperature Normal Patrz wyjście 1 Enable, disable lub 20 min timeout

Temperature Normal Patrz wyjście 1 Disable

Temperature Normal

Oxygen Normal

Low, high lub off

High

0 do 20 ppm 0 do 999 ppb 0 do 200% 0 do 10°C 0-99 s none, open, closed

0 ppm 0 ppb 0% 0.1°C 0 sec None

Oxygen lub temperature Normal

Oxygen Normal

Low, high lub off

Low

Fault lub off

Fault

Disable, alarm 1, alarm 2 lub alarm 3 0 do 10,800 s

Disable 600 s

Disable, alarm 1, alarm 2, or alarm 3 0 do 999,9 godz. 1 do 60 0 do 2999 s 0 do 2999 s 0 do 999 s

Disable 24,0 godz. 1 120 s 1s 600 s

1. Output 1 (wyjście 1) a. Measurement (pomiar) b. Control (sterowanie) 2. Output 1 Setup (ustawienie wyjścia 1) a. Current (prąd) b. Dampening (tłumienie) c. Hold mode (tryb hold) d. Fixed hold value (ustalona wartość hold) e. Fault value (wartość błędu) 3. Output 2 (wyjście 2) a. Measurement (pomiar) b. Control (sterowanie) 4. Output 2 Setup (ustawienie wyjścia 2) 5. Hold feature (funkcja hold) C. Alarmy (Section 5.6) 1. Alarm 1 a. Activation method (metoda aktywacji) b. Control mode (tryb sterowania) 2. Alarm 1 setup (ustawienie alarmu 1) a. Configuration (konfiguracja) b. Hysteresis (histereza) jeśli tlen (ppm) jeśli tlen (ppb) jeśli tlen (% saturation) jeśli temperatura c. Delay time (czas opóźnienia) d. Relay fault (przekaźnik alarmu) 3. Alarm 2 a. Activation method (metoda aktywacji) b. Control mode (tryb sterowania) 4. Alarm 2 setup (ustawienia alarmu) a. Configuration (konfiguracja) Reszta ust. alarm 2 taka jak alarm 1 5. Ustawienia alarmu 3 tak jak alarm 1 6. Alarm 4 Alarm 7. Feed limit timer (timer ograniczenia poboru) a. Feed limit (ograniczenie limitu) b. Timeout value (wartość opóźnienia) 8. Interval timer (timer interwału) a. Select alarm (wybór alarmu) b. Interval time (czas interwału) c. Repeats (powtórzenia) d. On time (czas włączenia) e. Off time (czas wyłączenia) f. Recovery time (czas powrotu) Ciąg dalszy na następnej stronie

22


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA TABELA 5-1. Wykaz ustawień programowych (kontynuacja) POZYCJA CONFIGURE (konfiguracja) D.Kompensacja temperatury (Rozdział 5.7) 1. Kompensacja temperatury 2. Ręczna temperatura E. Redukcja (Rozdział 5.8) Redukcja zakłóceń F. Ciśnienie atmosferyczne (Rozdział 5.9) 1. Ciśnienie atmosferyczne 2. Reczne ciśnienie atmosferyczne 3. Jednostki ciśnienia atmosferycznego G. Kalibracja głównego czujnika (Rozdział 5.10) 1. Stabilizacja odczytu a. tlen (ppm) b. tlen (% nacycenia) 2. Czas stabilizacji 3. Wartość stabilizacji zerowania czujnika 4. Zasolenie (promile) H. Zabezpieczenie (Rozdział 5.11) 1. Lock all (blokada wszystkiego) 2. Lock program (blokada programowania) 3. Lock configuration (blokada konfiguracji)

WYBÓR

USTAWIENIE FABRYCZNE

Auto lub manual -15 do 130°C

Auto 25°C

50 lub 60 Hz

60 Hz

Auto lub manual 0.4 - 1.2 atm (lub równoważne jednostki) mm Hg, cal Hg, bar, kPa

Auto 1.00 atm

0 do 20 ppm 0 do 200% 0 - 30 s

0.05 ppm 1% 10 s

0.0 - 99.9 %

0.0 o/oo

000-999 (000 wyłącza) 000-999 (000 wyłącza)

000 000

000-999 (000 wyłącza)

000

mm Hg

23


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.1 ZMIANA USTAWIEŃ ALARMU 1. Przed zmianą ustawień alarmu, sprawdź, czy alarmy są prawidłowo skonfigurowane. Patrz Rozdział 5.6. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Naciśnij Enter (F4).

4. Przesuń kursor na żądany alarm i naciśnij Enter (F4).

5. Pojawi się ekran podobny do pokazanego. Alarm jest dolny, a poziom alarmowy 0.00 ppm. Naciśnij Edit (F4). Przy pomocy klawiszy strzałek zmień ustawiony poziom. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać nową wartość. Naciśnij Exit (F1), aby powrócić do ekranu w kroku 4. Wybierz nowy alarm.

24


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.2 USTAWIANIE ZAKRESÓW WYJŚĆ 1. Ustawianie zakresów wyjść oznacza przypisanie wartości do dolnego (0 lub 4 mA) i górnego (20 mA) wyjścia. Przed ustawieniem zakresów, sprawdź, czy wyjścia są prawidłowo skonfigurowane. Patrz rozdział 5.5. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4) 3. Przesuń kursor na "Output setpoints"(ustawianie wyjść) i naciśnij Enter (F4).

4. Przesuń kursor na żądane wyjście i naciśnij Enter (F4).

5. Ten ekran potwierdza, że wykonywane będą zmiany dla wyjścia 1. Naciśnij Cont (F3), aby kontynuować. W przeciwnym razie naciśnij Abort (F1).

6. Ten ekran pokazuje bieżące ustawienia dla Wyjścia 1. Jeśli wyjście było skonfigurowane na 0-20 mA, w pierwszym wierszu pokaże się "0mA" zamiast "4mA". Aktualna wartość prądu wyjściowego jest pokazana w trzecim wierszu. Przesuń kursor na wybrany wiersz i naciśnij Edit (F4). Przy pomocy klawiszy strzałek zmień ustawiony poziom. Naciśnij Save (F4), aby zapisać nową wartość. Naciśnij Exit (F1), aby powrócić do ekranu w kroku 4. Wybierz inną opcję i kontynuuj.

25


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.3 TESTOWANIE WYJŚĆ I ALARMÓW 1. Dla celów testowych, analizator może być zaprogramowany do generowania symulowanych wyjść i włączania oraz wyłączania alarmów. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4) 3. Przesuń kursor na "Simulated tests"(testy symulowane) i naciśnij Enter (F4).

4. Przesuń kursor na żądane wyjście lub alarm. Można testować zarówno wyjścia jak i wszystkie cztery alarmy. Naciśnij Enter (F4). Pojawi się ekran ostrzegający, że wyjście lub alarm zostaną zmienione. Naciśnij Cont (F3), aby kontynuować. Naciśnij Abort (F1), aby przerwać symulację.

5. Ten ekran pojawi się, kiedy symulowane jest wyjście. Aby zmienić prąd symulacji, naciśnij Edit (F4). Używając klawiszy strzałek zmień prąd na żądaną wartość. Naciśnij Test (F4), następnie Esc (F3). Symulowany prąd będzie generowany przez 10 minut, następnie wyjście powróci do normalnej pracy. Aby zmienić czas symulacji na inną wartość zajrzyj do rozdziału 5.4. Aby zakończyć symulację w dowolnym czasie, naciśnij Exit (F1). 6. Ten ekran pojawi się, kiedy symulowany jest alarm. Aby zmienić stan przekaźnika, naciśnij Edit (F4). Używaj klawiszy ↑ i ↓ do zmiany stanu z otwartego na zamknięty. Naciśnij Test (F4), następnie Esc (F3). Alarm będzie symulowany przez 10 minut, następnie alarm powróci do normalnej pracy. Aby zmienić czas symulacji na inną wartość zajrzyj do rozdziału 5.4. Aby zakończyć symulację w dowolnym czasie, naciśnij Exit (F1).

26


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.4 WYBÓR OPCJI WYŚWIETLACZA 1. Analizator 54eA może być stosowany z innymi czujnikami tlenu produkowanymi przez Rosemount Analytical jak również z czujnikami chloru, monochloraminy oraz ozonu. Użytkownik musi skonfigurować analizator do pracy z odpowiednim czujnikiem. 2. Menu wyświetlacza pozwala także zdefiniować trzeci wiersz wyświetlacza, zmienić wartości czasów opóźnienia, wybrać język inny niż angielski oraz zmienić kontrast wyświetlacza. 3. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 4. Przesuń kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4).

5. Mając kursor na "Display" (wyświetlacz), naciśnij Enter (F4).

6. Pojawi sie ekran po lewej. Domyślne ustawienia pokazane dla “Measure” (pomiar) (Oxygen-tlen) i “Sensor” (czujnik) (RMT Standard) są właściwe dla czujnika 499ADO. Nie trzeba wykonywać żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić jednostki, użyj klawisza ↓ , aby przesunąć kursor na "Meas units"(jednostki pomiarowe) i naciśnij Edit (F4). Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ przewiń listę do wyboru. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać wybór.

27


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.4 WYBÓR OPCJI WYŚWIETLACZA (KONTYNUACJA) 7. Ustaw pozostałe parametry wyświetlacza. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ wybierz żądany parametr. Następnie naciśnij Edit (F4). Klawiszem ↑ wybierz żądaną pozycję. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać wybór.

Temp units (jednostki temperatury) Output 1 (wyjście 1) Output 2 (wyjście 2) Language (język) Display left (wyśw. lewy) Display right (wyśw. prawy) Display Contrast (kontrast wyświetlacza) Timeout (opóźnienie czasowe) Timeout value (wartość opóźnienia czasowego) Polling address (adres sieciowy)

°C lub °F mA lub % pełnej skali mA or % pełnej skali English, Français, Español, Deutsch, Italiano prąd czujnika (I), poziom alarmu 1 (bez jednostek), poziom alarmu 3 (bez jednostek) lub pusty prąd czujnika (I), poziom alarmu 2 (bez jednostek), poziom alarmu 3 (bez jednostek), wyjście 2 lub pusty 00 (najjaśniejszy)-99 (najciemniejszy); kontrast wyświetlacza zmienia się wraz ze zmianą liczby Opóźnienie czasowe po którym wyświetlacz powraca do głównego z dowolnego ekranu jeśli nie jest przyciśnięty żaden klawisz.

Identyfikuje analizator w aplikacjach wielogałęziowych HART.

PRZESTROGA NA TEMAT ZABEZPIECZENIA Analizator używa wartości opóźnienia czasowego do włączania zabezpieczenia dostępu. Kiedy analizator jest odblokowany po wpisaniu kodu dostępu, zabezpieczenie nie włączy się dopóki nie upłynie wartość opóźnienia czasowego. Jeśli opóźnienie czasowe zostanie wyłączone, zabezpieczenie dostępu nigdy się nie włączy.

28


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.5 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA 1. W tym rozdziale opisano jak skonfigurować wyjścia analizatora. Wyjścia mogą być skonfigurowane do reprezentowania rozpuszczonego tlenu lub temperatury. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Ustaw kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4).

4. Ustaw kursor na "Outputs"(wyjścia) i naciśnij Enter (F4).

5. Pięć nagłówków menu dotyczy wyjść. Każde wyjście posiada nagłówek do regulacji i ustawień. Piąty nagłówek umożliwia skonfigurowanie funkcji hold wyjścia. UWAGA Analizator 54eA można zamawiać z opcjonalną funkcją regulatora PID. Wersja analizatora 54eA dostarczana z DO03/04 nie posiada regulacji. Chociaż nagłówek regulacji występuje, to jest nieaktywny. Aby wejść do nagłówka, ustaw na nim kursor i naciśnij Enter (F4). 6. Ustawienia regulacji wyjścia: a. Ustaw kursor na żądanym nagłówku regulacji wyjścia. Naciśnij Enter (F4). b. Kiedy kursor jesy ustawiony na "Output Measurement" naciśnij Enter (F4). c. Naciśnij Edit (F4). d. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ wybierz żądaną opcję: "Process" i "Temperature". "Process" oznacza rozpuszczony tlen. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać wybór. e. Wyświetlacz powraca do ekranu “Output: Process” (wyjście: proces). Naciskaj Exit (F1), aż pojawi się ekran z kroku 5.

29


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.5 ZMIANA PARAMETRÓW WYJŚCIA (kontynuacja) 7. Ustawianie wyjść dla normalnych wyjść: a. Ustaw kursor na żądanym ustawianiu wyjścia i naciśnij Enter (F4).

b. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ w ustaw kursor na żądany parametr. Naciśnij Edit (F4). Używając klawiszy strzałek zmień ustawienie na żądaną wartość i naciśnij Save(F4), aby zapamiętać wartość. Range (zakres): Wybierz 4-20 mA lub 0-20 mA. Dampen (tłumienie): Tłumienie uśrednia prąd wyjściowy, dlatego że wygładza zakłócone odczyty. Wyższe wartości dają większe wygładzenie, ale zwiększają czas odpowiedzi wyjścia. Hold and Fixed Hold: Jeśli analizator jest w trybie hold, wyjścia mogą albo pozostać na ostatniej wartości albo ustawić się na stałej wartości wybranej przez użytkownika. Ustalona wartość musi być z zakresu między 0 a 22.00 mA. Fault (błąd): Jeśli analizator wykryje błąd, wyjście zasygnalizuje go przechodząc na ustalony prąd w zakresie między 0 a 22.00 mA. Dopuszczalne wartości pokazano w Tabeli 5-1. 8. Ustawienia Hold. a. Ustaw kursor na "Hold feature setup" i naciśnij Enter (F4). b. Naciśnij Edit (F4). Klawiszem ↑ wybierz opcję: "Disable feature"(wyłącz funkcję) , "Enable feature" (włącz funkcję) oraz "20 min timeout" (opóźnienie 20min.). Jeśli wybrano "20 min timeout", tryb hold zostanie automatycznie wyłączony po 20 minutach. UWAGA Wybierając "Enable hold" lub "20-min timeout" nie włączamy funkcji hold w analizatorze. Pozwala to tylko użytkownikowi na włączenie funkcji hold, kiedy analizator jest w trybie kalibracji. 9. Użycie funkcji . Jeśli funkcja hold została włączona w kroku 8 powyżej, to po wejściu do menu Calibrate (kalibracja) pojawi się ekran hold. Aby aktywować Hold, naciśnij Edit (F4). Klawiszem ↑ zmień Off na On i naciśnij Save (F4). Wyświetli się "Hold Mode Activated" (tryb hold włączony). Wyjścia i przekaźniki ustawią się na wartości zaprogramowane w kroku 7b. Napis "Hold Mode Activated" (tryb hold włączony) będzie migał na głównym ekranie nawet po wyjściu z menu Calibrate (kalibruj). Aby wyłączyć tryb hold, wejdź do menu Calibrate (kalibruj) i naciśnij Edit (F4). Klawiszem ↑ zmień On na Off i naciśnij Save (F4). Naciśnij Exit (F1) dwa razy, aby powrócić do głównego menu.

30


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.6 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMU 1. W tym rozdziale opisano jak skonfigurować alarmy analizatora. Alarmy 1, 2 i 3 mogą być przypisane do rozpuszczonego tlenu lub temperatury. Dodatkowo alarmy 1, 2 lub 3 mogą być skonfigurowane jako timer ograniczenia pobierania lub timer interwału (patrz kroki 10 i 11). Alarm 4 jest zawsze alarmem błędu. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Ustaw kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4).

4. Ustaw kursor na "Alarms"(alarmy) i naciśnij Enter (F4).

5. Dziewięć nagłówków menu dotyczy alarmów. Alarmy 1, 2 i 3 posiadają nagłówek regulacji i ustawienia. Alarm 4 posiada tylko nagłówek ustawienia. Ósmy nagłówek menu służy do konfiguracji timera ograniczenia poboru a dziewiąty nagłówek do konfiguracji timera interwału. UWAGA Analizator 54eA można zamawiać z opcjonalną funkcją regulatora PID. Wersja analizatora 54eA dostarczana z DO-03/04 nie posiada regulacji. Chociaż nagłówek regulacji występuje, to jest nieaktywny. Aby wejść do nagłówka, ustaw na nim kursor i naciśnij Enter (F4). 6. Ustawienia regulacyjne alarmu: a. Ustaw kursor na żądanym nagłówku regulacji wyjścia. Naciśnij Enter (F4). b. Po ustawieniu kursora na "Activation method" (metoda aktywacji) naciśnij Enter (F4).

31


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.6 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMU (kontynuacja) c. Aby zmienić metodę aktywacji naciśnij Edit (F4). Klawiszem ↑ wybierz jedną z dwóch opcji "Process" lub "Temperature". "Process" oznacza rozpuszczony tlen. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać wybór. d. Wyświetlacz powraca do ekranu "Activate: Process". Naciskaj Exit (F1), aż pojawi się ekran z kroku 5.

8. Ustawianie alarmu dla normalnych alarmów: a. Ustaw kursor na żądanej opcji ustawienia alarmu i naciśnij Enter (F4). b. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ ustaw kursor na żądanym parametrze. Naciśnij Edit (F4). Używając klawiszy strzałek zmień ustawienie na żądaną wartość i naciśnij Save (F4), aby zapamiętać wartość. Na Rys. 5-2 i 5-3 wyjaśniono pojęcia: dolny alarm, górny alarm, histereza i opóźnienie. W Tabeli 5-1 zawarto dopuszczalne wartości i ograniczenia. Domyślny przekaźnik określa, jak przekaźnik będzie działał, jeśli wystąpi błąd lub analizator jest w trybie hold. Alarmy mogą być ustawione na on (Close -zamknięte), off (Open -otwarte), lub pozostawać niezmienione (None).

Rys. 5-2. Dolny alarm

Rys. 5-3. Górny alarm

32


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.6 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMU (kontynuacja) 9. Ustawianie alarmu: Alarm 4 jest dedykowany jako alarm błędu. Kiedy występuje warunek błędu, zapala się czerwona dioda LED na wyświetlaczu. a. Z ekranu nagłówka menu (krok 6) ustaw kursor na "Alarm 4 setup." b. Aby wyłączyć alarm, naciśnij Edit (F4) i klawiszem ↑ zmień "Fault"(błąd) na "Off" (wyłączony) 10. Ustawianie timera ograniczenia poboru: Alarm 1, 2 lub 3 może zostać skonfigurowane jako timer ograniczenia poboru. Timer ograniczenia poboru zapobiega pobieraniu nadmiernej ilości próbki przez automatyczne wyłączenie przekaźnika po ustalonym czasie. a. Z ekranu nagłówka menu (krok 6) ustaw kursor na "Feed limit timer." Naciśnij Enter (F4). b. Po ustawieniu kursora na "Feed limit" naciśnij Edit (F4). klawiszem ↑ przewiń dostępne opcje: disable (wyłączony), AL 1, AL 2 i AL 3. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać wybór. c. Ustaw kursor na "Timeout". Naciśnij Edit (F4) i przy pomocy klawiszy strzałek zmień wartość czasu na żądaną. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać ustawienie. Praca timera ograniczenia poboru. Kiedy wystąpi alarm ograniczenia poboru, na wyświetlaczu pojawi się napis "Feed limit alarm 1" (jeśli wybrano alarm 1). W tym samym czasie zaświeci się czerwona dioda FAIL i alarm 4 zamknie się (jeśli nie jest wyłączony), a wybrany przekaźnik ograniczenia poboru (alarm 1) otworzy się (wyłączy). Wszystkie inne alarmy i wyjścia prądowe pozostaną niezmienione. Przekaźniki pozostaną w opisanym stanie, dopóki nie zostanie naciśnięty klawisz Ack (F2), kiedy to analizator powróci do normalnej pracy a zegar ograniczenia poboru uruchomi się ponownie. UWAGA Naciśnięcie Ack (F2) zatwierdza wszystkie warunki, które spowodowały włączenie się czerwonej diody LED. Jeśli po naciśnięciu F2 wystąpiło nowe wydarzenie, należy ponownie nacisnąć F2, aby zatwierdzić nowe wydarzenie.

33


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.6 ZMIANA PARAMETRÓW ALARMU (kontynuacja) 11. Ustawianie timera interwału: Alarm 1, 2 lub 3 może być używane jako timer interwału. Wybrany przekaźnik otworzy się i zamknie po czasie zaprogramowanym przez użytkownika. Timer interwału jest użyteczny do automatycznego czyszczenia czujników. UWAGA Przekaźnik alarmu użyty do timera interwału nie może być użyty do innych celów. Kiedy sekwencja timera ma miejsce, zarówno wyjście prądowe są ustawione w trybie hold (nawet jeśli hold nie został włączony) a pozostałe dwa alarmy pozostają w swoich domyślnych stanach. a. Z ekranu nagłówka menu (krok 6) przesuń kursor na "Interval timer."

b. Przy kursorze ustawionym na "Interval timer" naciśnij Enter (F4). Klawiszem ↑ przewiń dostępne opcje. Klawiszami strzałek zmień ustawienia. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać. Na rysunku przedstawiono definicję następujących terminów: interwał, powtórki, czas on, czas off i powrót.

Rys. 5-4. Timer interwału Użytkownik musi określić optymalną częstotliwość czyszczenia i trwanie. Na początek można przyjąć, że przedmuch czujnika powietrzem powinien nastąpić przez 60 sekund co osiem (8) godzin. Należy pozostawić 90-sekundowy czas powrotu.

34


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.7 KOMPENSACJA TEMPERATURY I JEDNOSTKI TEMPERATURY 1. W rozdziale 6.1 przedstawiono sposoby, jak temperatura wpływa na pomiar rozpuszczonego tlenu. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Ustaw kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4). 4. Ustaw kursor na "Temperature"(temperatura) i naciśnij Enter (F4).

5. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ przewiń dostępną listę. Aby dokonać zmian naciśnij Edit (F4). Klawiszami strzałek zmień ustawienie na żądaną wartość. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać zmiany. Auto (automatycznie): Przy automatycznej kompensacji temperatury, analizator mierzy temperaturę przy zastosowaniu urządzenia RTD w czujniku. Analizator następnie używa zmierzonej temperatury do obliczenia korekcji przepuszczalności membrany i współczynnika rozpuszczalności tlenu. Manual (ręcznie): Przy ręcznej kompensacji temperatury analizator wykorzystuje temperaturę wprowadzoną przez użytkownika do obliczenia korekcji przepuszczalności membrany i współczynnika rozpuszczalności tlenu. NIE jest stosowana rzeczywista temperatura procesu. NIE należy stosować ręcznej kompensacji temperatury chyba, że różnica między temperaturą kalibracji i pomiaru jest mniejsza niż 2°C. Ręczna kompensacja temperatury jest użyteczna, kiedy uszkodzony jest czujnik RTD, a nie ma czujnika zamiennego. Jeśli wybrano ręczną kompensację temperatury, należy upewnić się, że wprowadzono żadaną temperaturę.

35


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.8 TŁUMIENIE ZAKŁÓCEŃ 1. Aby zminimalizować zakłócenia należy wprowadzić częstotliwość zasilania ac do analizatora. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Ustaw kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4). 4. Ustaw kursor na "Noise rejection"(tłumienie zakłóceń) i naciśnij Enter (F4).

5. Aby zmienić ustawioną częstotliwość, naciśnij Edit (F4). Klawiszem ↑ przełączasz miedzy 50 a 60 Hz. Naciśnij Save (F4), aby zapisać zmianę.

36


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.9 CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE 1. Ciśnienie atmosferyczne jest używane podczas kalibracji powietrzem. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Ustaw kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4). 4. Ustaw kursor na "Barometric pressure "(ciśnienie atmosferyczne) i naciśnij Enter (F4).

5. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ przewiń dostępną listę. Aby dokonać zmian naciśnij Edit (F4). Klawiszami strzałek zmień ustawienie na żądaną wartość. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać zmiany. Bar meas (pomiar ciśnienia): Analizator posiada wbudowany czujnik, który automatycznei mierzy ciśnienie. Aby obejść czujnik ciśnienia należy wybrać "Manual' (ręczny). Sprawdź, czy wprowadziłeś żądaną wartość trzecim wierszu. Podczas kalibracji powietrzem analizator będzie używał ciśnienie atmosferycznego, wprowadzonego w tym kroku, bez względu na to jakie jest prawdziwe ciśnienie. Bar units (jednostki ciśnienia): Wybierz jednostki, w jakich będzie wyświetlane ciśnienie atmosferyczne.

37


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.10 PARAMETRY KALIBRACJI GŁÓWNEGO CZUJNIKA 1. Główny czujnik jest czujnikiem rozpuszczonego tlenu. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Ustaw kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4). 4. Ustaw kursor na "Main sensor cal"(kalibracja głównego czujnika) i naciśnij Enter (F4).

5. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ przewiń dostępną listę. Aby dokonać zmian naciśnij Edit (F4). Klawiszami strzałek zmień ustawienie na żądaną wartość. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać zmiany. Dopuszczalne zakresy podano w Tabeli 5-1. Opcje zależne od wykonywanego pomiaru. Stabilize and Stabilize time (stabilizacja i czas stabilizacji): Aby analizator przyjął dane kalibracyjne, stężenie musi pozostawać w określonym zakresie przez określony czas. Domyślnymi wartościami są 0.05 ppm i 10 s. Zastosowanie małej wartości stabilizacyjnej i długiego czasu stabilizacji jest najlepszym zabezpieczeniem przed kalibracją, gdy odczyt jeszcze się zmienia. Salinity (zasolenie): Zasolenie jest stosowane tylko do pomiarów tlenu. Rozpuszczalność tlenu w wodzie zależy od stężenia rozpuszczonej soli w wodzie. Im większe stężenie soli, tym mniejsza rozpuszczalność tlenu. Jeśli stężenie soli jest większe niż 1000 ppm, dokładność pomiaru może być poprawiona przez wprowadzenie korekcji na zasolenie. Wprowadź zasolenie w promilach (o/oo). Jeden procent to 10 promili.

38


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.11 ZABEZPIECZENIE DOSTĘPU 1. Analizator moze być zaprogramowany, aby wymagał hasła przy dostępie do menu. Istnieją 3 poziomy (level): Level 1 (poziom 1): Użytkownik na tym poziomie może 1. Wyzerować i skalibrować czujnik tlenu 2. Skalibrować czujnik ciśnienia atmosferycznego 3. Zmienić kompensację temperatury z automatycznej na ręczną u wprowadzić temperaturę kompensacji ręcznej 4. Obejrzeć zmienne diagnostyczne. Level 2 (poziom 2): Użytkownik na tym poziomie może 1. Robić to wszystko co użytkonik na 1 poziomie 2. Zmieniać ustawienia alarmu 3. Zmieniać ustawienia wyjść 4-20 mA 4. Ręcznie testowaćwyjścia I wszystkie cztery przekaźniki alarmowe. Level 3(poziom 3) : Użytkownik na tym poziomie ma dostęp do każdej pozycji menu. Tylko użytkownik na poziomie 3 może zmieniać hasła. Osoba bez hasła może tylko oglądać główny wyświetlacz.

2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Program" i naciśnij Enter (F4). 3. Ustaw kursor na "Configure"(konfiguruj) i naciśnij Enter (F4). 4. Ustaw kursor na "Security"(zabezpieczenie) i naciśnij Enter (F4).

5. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ przewiń dostępną listę. Aby wprowadzić hasło naciśnij Edit (F4). Klawiszami strzałek wprowadź trzycyfrowe hasło. Naciśnij Save (F4), aby zapamiętać zmiany. Lock all (blokuj wszystko): Dopóki użytkownik nie wprowadzi hasła "lock all" (blokującego wszystko), to wszystko co może zrobić, to zobaczyć główny ekran. Wprowadzenie hasła "lock all" (blokuj wszystko) umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji na pierwszym poziomie (Level 1). Lock program (blokuj programowania): Wprowadzenie hasła "lock program"(blokuj programowanie) daje użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji na 2 poziomie (Level 2). Lock config (blokuj konfigurację): Wprowadzenie hasła "lock config" (blokuj konfigurację) pozwala użytkownikowi na dostęp do wszystkich funkcji na poziomie 3 (Level 3). Analizator zaakceptuje wyższy poziom kodu dostępu na niższym poziomie. Na przykład, analizator zaakceptuje hasło z poziomu 2 (level 2) na bramce do poziomu 1 (level 1). UWAGI: a. Kod 000 wyłącza zabezpieczenie poziomu. b. Funkcja zabezpieczenia nie działa, dopóki nie upłynie czas bez naciśnięcia klawiatury. c. Warunek hold przedłuży czas opóźnienia. d. Zabezpieczenia zadziała natychmiast, jeśli nastąpił zanik napięcia i powrót. e. Aby przywołać zapomniany kod, naciśnij i przytrzymaj F4 przez pięć sekund, kiedy pojawi się ekran zabezpieczenia. Pojawi się kod dla tego poziomu.

39


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 5

KONFIGURACJA OPROGRAMOWANIA

5.12 APRIORYTET TRYBÓW PRACY ANALIZATORA Analizator model 54eA może funkcjonować w różnych trybach, w zależności od konfiguracji, istniejących warunków procesu i działań, jakie może wykonywać operator. Aby pogodzić możliwe tryby pracy, ustawia się zestaw priorytetów, który określa dokładnie co nastąpi na dwóch (2) wyjściach prądowych i czterech (4) przekaźnikach alarmowych w przypadku wystąpienia różnych trybów pracy w tym samym czasie. Patrz Tabela 5-2 poniżej. Priorytety występują w następującej kolejności (od najniższego do najwyższego): normalny, błąd, timer, hold, ograniczenie pobierania, test. Każde wyjście lub przekaźnik działa jakby był tylko w stanie o najwyższym priorytecie. UWAGA Niektóre z tych funkcji mogą być nieużywane w analizatorze.

TABELA 5-2. Schemat priorytetów trybów analizatora Warunek

Priorytet 1 2 3

Wyjście prądowe 1 Normalny Domyślny Hold

Wyjście prądowe 2 Normalny Domyślny Hold

Normalny Błąd Timer interwału

Normalny

Przekaźnik alarmowy 1 Normalny Domyślny Domyślny/ Normalny1 Domyślny Otwarty1

Przekaźnik alarmowy 2 Normalny Domyślny Domyślny/ Normalny1 Domyślny Otwarty1

Przekaźnik alarmowy 3 Normalny Default Domyślny/ Normalny1 Domyślny Otwarty1

Tryb Hold

4

Hold

Hold

Ograniczenie poboru Symulacja testu

5

Normalny

6

Test1

Przekaźnik alarmowy 4 Otwarty Zamknięty Poprzedni Poprzedni Zamknięty

Test1

Test1

Test1

Test1

Test1

Wskazuje stan JEŚLI ta pozycja została skonfigurowana lub wybrana (tzn. jeśli to jest timer interwału lub timer ograniczenia poboru lub jeśli jest to jeden z testowanych). Nieskonfigurowane lub niewybrane pozycje nie są zmieniane w tym trybie.

1

Definicje warunku: 1. Normalny dotyczy warunków, kiedy nie występuje inny tryb. 2. Błąd oznacza, że przyrząd zdiagnozował warunek błędu. Komunikat błędu jest wyświetlany i świeci się czerwona dioda LED. 3. Timer interwału oznacza, że trwa sekwencja timera. 4. Tryb Hold występuje wtedy, gdy hold jest aktywowany przez operatora (np. w trybie kalibracji). 5. Ograniczenie poboru występuje wtedy, gdy timer ograniczenia poboru osiągnął limit i jest wyłączony po dłuższym czasie włączenia. 6. Symulacja testu jest opisana w rozdziale 5.4. Definicje działania: 1. Normalny jest określony przez warunki procesu lub jak pozycja została skonfigurowana (Rozdział 5.6) 2. Otwarty oznacza wyłączony przekaźnik alarmu (alarm off). 3. Domyślny jest ustawieniem skonfigurowanym dla każdej pozycji, jeśli występuje błąd. (Rozdział 5.6) 4. Zamknięty oznacza włączony przekaźnik alarmowy (alarm on). 5. Hold jest ustawieniem dla wyjścia prądowego skonfigurowanego w Rozdziale 5.5 (ustalona wartość w mA lub ostatnia normalna wartość). 6. Poprzedni jest stanem alarmu przed wystąpieniem trybu. 7. Test jest wartością wprowadzoną przez operatora (mA dla prądu, on lub off dla przekaźnika).

40


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 6

KALIBRACJA - TEMPERATURA

ROZDZIAŁ 6.0 KALIBRACJA - TEMPERATURA 6.1 WPROWADZENIE Czujnik Model 499ADO jest amperometrycznym czujnikiem pokrytym membraną. Kiedy czujnik pracuje, tlen dyfunduje przez membranę i jest wchłaniany przy elektrodzie zaraz za membraną. Reakcja wytwarza prąd, który zależy od stopnia w jakim tlen dyfunduje przez membranę. Stopień dyfuzji, z kolei, zależy od stężenia tlenu i od łatwości przenikania przez membranę (przepuszczalności membrany). Ponieważ przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury, prąd czujnika będzie się zmieniał wraz ze zmianą temperatury. Aby skorygować zmiany prądu czujnika spowodowane przez temperaturę, przetwornik automatycznie stosuje korekcję przepuszczalności membrany, która zamienia prąd czujnika na wartość przy 25°C. Zmiana wynosi około 3%/°C przy 25°C, więc błąd 1°C w temperaturze powoduje 3% błąd odczytu. Temperatura odgrywa dodatkową rolę przy pomiarze tlenu. Czujniki tlenu są kalibrowane poprzez zanurzenie ich w powietrzu nasyconym wodą, które, z punktu widzenia czujnika, jest równoważne wodzie nasyconej tlenem atmosferycznym (w rozdziale 7.0 znajdziesz dodatkowe informacje). Podczas kalibracji, przetwornik oblicza rozpuszczalność tlenu w wodzie korzystając z następujących kroków. Najpierw przetwornik mierzy temperaturę. Z temperatury przetwornik wylicza ciśnienie pary wodnej i korzystając z ciśnienia barometrycznego, oblicza cząstkowe ciśnienie tlenu atmosferycznego. Kiedy przetwornik zna ciśnienie cząstkowe, oblicza równoważną rozpuszczalność tlenu w wodzie korzystając z zależnego od temperatury współczynnika zwanego współczynnikiem Bunsena. Ponadto błąd 1°C w pomiarze temperatury powoduje 2% błąd w rozpuszczalności obliczanej podczas kalibracji i mniej więcej taki sam błąd w dalszych pomiarach. Bez kalibracji dokładność pomiaru temperatury wynosi około ±0.4°C. Należy skalibrować przetwornik jeśli: 1. dokładność ±0.4°C jest niewystarczająca 2. podejrzane jest, że pomiar temperatury jest błędny. Kalibrację temperatury należy wykonać poprzez porównanie odczytu przetwornika z temperaturą mierzoną standardowym termometrem.

41


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 6

KALIBRACJA - TEMPERATURA

6.2 KALIBRACJA TEMPERATURY Umieść czujnik i standardowy termometr w cieczy procesowej. 1. Sprawdź odczyt temperatury analizatora (główny wyświetlacz), aby się upewnić, czy czujnik się ustabilizował. Porównaj temperaturę analizatora ze standardowym termometrem. Odczyty powinny różnić się co najwyżej o 1°C. Jeśli odczyty różnią się o większą wartość, zajrzyj do rozdziału 15.3. Jeśli odczyt wymaga nastawiania przejdź do następnego kroku. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na “Calibrate” (kalibruj) i naciśnij Enter (F4). UWAGA Jeśli w rozdziale 5.5 wybrano Hold, pojawi się ekran funkcji hold. Aby aktywować hold, zobacz do rozdziału 5.5, krok 9. 3. Naciśnij klawisz ↓ dwa razy, aby ustawić kursor na pozycji “Adjust temperature” (ustawianie temperatury), a następnie naciśnij Enter (F4).

4. Naciśnij Edit (F4), aby ustawić temperaturę. Pojawi się ekran poniżej. Używając klawiszy strzałek wprowadź prawidłową wartość temperatury i naciśnij Save (F4). Sterownik wprowadzi wartość do pamięci. Aby porzucić zmiany naciśnij Esc (F3). Naciśnij Exit (F1) trzy razy, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

UWAGA Jeśli Hold było aktywne podczas kalibracji, “Hold Mode Activated” (tryb hold włączony) będzie migał na głównym wyświetlaczu. Powróć z czujnikiem do normalnej pracy i wyłącz Hold. Zobacz do rozdziału 5.5, krok 9.

42


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 7

KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN

ROZDZIAŁ 7.0 KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN 7.1 WPROWADZENIE Jak pokazano na rys. 7-1, czujniki tlenowe generują prąd wprost proporcjonalny do stężenia tlenu rozpuszczonego w próbce. Kalibracja czujnika wymaga wprowadzenia do roztworu nie zawierającego tlenu (standard zerowy) i do roztworu zawierającego znaną ilość tlenu (standard pełnej skali). Standard zerowy jest konieczny, ponieważ czujniki tlenowe nawet kiedy nie ma tlenu w próbce generują niewielki prąd zwany prądem resztkowym. Analizator kompensuje prąd resztkowy odejmując go od mierzonego prądu przed zamianą rezultatu na wartość rozpuszczonego tlenu. Nowe czujniki wymagają zerowania przed umieszczeniem w serwisie, a czujniki powinny być zerowane po każdej wymianie roztworu elektrolitu. Zalecanym standardem zerowym jest 5% siarczyn sodowy w wodzie, chociaż można użyć także beztlenowego azotu. Celem standardu pełnej skali jest ustalenie nachylenia krzywej kalibracji. Ponieważ rozpuszczalność tlenu atmosferycznego w wodzie jako funkcja temperatury i ciśnienia barometrycznego jest dobrze znana, naturalnym wyborem na standard pełnej skali jest woda nasycona powietrzem. Jednakże, woda nasycona powietrzem jest trudna do przygotowania i użycia, więc uniwersalną praktyką jest użycie powietrza do kalibracji. Z punktu widzenia czujnika tlenowego, powietrze i woda nasycona powietrzem są identyczne. Równoważność bierze się stąd, że czujnik rzeczywiście mierzy potencjał chemiczny tlenu. Potencjał chemiczny jest to siła, która powoduje dyfuzję cząsteczek tlenu z próbki do czujnika, gdzie mogą być mierzone. Jest to także siła, która powoduje rozpuszczanie cząsteczek tlenu z powietrza w wodzie, dopóki woda nie jest nasycona tlenem. Kiedy woda jest nasycona, potencjał chemiczny tlenu w dwóch fazach (powietrzu i wodzie) jest taki sam. Czujniki tlenowe generują prąd wprost proporcjonalny do wielkości, przy której cząsteczki tlenu dyfundują przez membranę naciągniętą na końcówkę czujnika. Stopień dyfuzji zależy od różnicy w potencjale chemicznym między tlenem w czujniku i tlenem w próbce. Reakcja elektrochemiczna, która rozbija cząsteczki tlenu wchodzące do czujnika, utrzymuje stężenie (i potencjał chemiczny) tlenu wewnątrz czujnika równy zero. Dlatego, potencjał chemiczny tlenu w samej próbce określa stopień dyfuzji i prąd czujnika. Kiedy czujnik jest kalibrowany, potencjał chemiczny tlenu w standardzie określa prąd czujnika. Nie ma znaczenia, czy czujnik jest kalibrowany w powietrzu, czy w wodzie nasyconej powietrzem. Potencjał chemiczny tlenu jest taki sam w każdej fazie. Normalnie, aby wykonać obliczenie rozpuszczalności w jednostkach wspólnych (jak ppm DO) prościej, wygodnie jest użyć powietrza nasyconego wodą do kalibracji. Automatyczna kalibracja w powietrzu jest standardem. Użytkownik po prostu wkłada czujnik do powietrza nasyconego wodą i utrzymuje w ciśnieniu barometrycznym. Przetwornik monitoruje prąd czujnika. Kiedy prąd jest stabilny, przetwornik zapamiętuje prąd i mierzy temperaturę. Z temperatury przetwornik wylicza ciśnienie pary nasyconej wody. Następnie, wylicza ciśnienie suchego powietrza odejmując ciśnienie pary od ciśnienia barometrycznego. Korzystając z faktu, że suche powietrze zawsze zawiera 20.95% tlenu, przetwornik wylicza ciśnienie cząstkowe tlenu. Kiedy przetwornik zna cząstkowe ciśnienie tlenu, korzysta ze współczynnika Bunsena do wyliczenia równoważnej rozpuszczalności tlenu atmosferycznego w wodzie przy panującej temperaturze. Przy 25°C i 760 mm Hg, równoważna rozpuszczalność wynosi 8.24 ppm. Często zbyt trudnym lub kłopotliwym, aby wyjmować czujnik z medium procesowym do kalibracji. W takim przypadku, czujnik może być kalibrowany w stosunku do pomiaru wykonanego przenośnym przyrządem laboratoryjnym. Przyrząd laboratoryjny typowo używa czujnika amperometrycznego przykrytego membraną, który był kalibrowany względem powietrza nasyconego wodą.

43


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 7

KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN

7.2 ZEROWANIE CZUJNIKA 1. Umieścić czujnik w świeżym 5% roztworze siarczynu sodowego (Na2SO3) w wodzie. Upewnić się, czy pęcherzyki powietrza nie zostały uwięzione przy membranie. Prąd spadnie raptownie najpierw, a następnie stopniowo osiągnie stabilną wartość zerową. Aby monitorować prąd czujnika należy przejść do głównego wyświetlacza. Naciśnij dowolny klawisz, aby przejść do głównego menu. Naciśnij klawisz ↓ dwa razy, aby ustawić kursor na pozycji “Diagnostic variables” (zmienne diagnostyczne). Naciśnij Enter (F4). Prąd czujnika jest w drugim wierszu wyświetlacza. Uwaga na jednostki: nA to nanoampery; µA to mikroampery. Aby powrócić do głównego wyświetlacza, naciśnij Exit (F1) dwa razy. Typowy prąd zerowy dla czujnika 499ADO jest mniejszy niż 50 nA. Nowy czujnik lub czujnik, w którym został wymieniony roztwór elektrolitu może wymagać kilku godzin (sporadycznie nawet całą noc), aby osiągnąć minimalny prąd. NIE ROZPOCZYNAĆ PROCEDURY ZEROWANIA DOPÓKI CZUJNIK NIE PRZEBYWA W ROZTWORZE ZEROWYM CO NAJMNIEJ DWIE GODZINY. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na “Calibrate” (kalibruj) i naciśnij Enter (F4). UWAGA Jeśli w rozdziale 5.5 wybrano Hold, pojawi się ekran funkcji hold. Aby aktywować hold, zobacz do rozdziału 5.5, krok 9. 3. Naciśnij klawisz ↓ dwa razy, aby ustawić kursor na pozycji “Zero main sensor” (zerowanie głównego czujnika), a następnie naciśnij Enter (F4).

4. Pojawi się ekran po lewej. Naciśnij Cont (F3). Dopóki czujnik nie ustabilizuje się na ekranie będzie migać „Wait”. Po zakończeniu zerowania pojawia się komunikat „Sensor zero done” (zerowanie czujnika wykonane). 5. Naciśnij Exit (F1) trzy razy, aby powrócić do głównego wyświetlacza. UWAGA Jeśli Hold było aktywne podczas kalibracji, “Hold Mode Activated” (tryb hold włączony) będzie migał na głównym wyświetlaczu. Powróć z czujnikiem do normalnej pracy i wyłącz Hold. Zobacz do rozdziału 5.5, krok 9. UWAGA Podczas kalibracji mogą się pojawiać komunikaty ERROR (błąd) i WARNING (ostrzeżenie). Jeśli pojawi się komunikat o błędzie (ERROR), naciśnij Exit (F1), aby wyjść z niego i powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli pojawi się ostrzeżenie (WARNING), naciśnij Cont (F3), aby kontynuować kalibrację lub Abort (F1), aby ją opuścić. Kontynuacja kalibracji po pojawieniu się komunikatu ostrzeżenia może spowodować poważne błędy w następnych pomiarach. Pomoc na ten temat można znaleźć w rozdziale 15.4.

44


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 7

KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN

7.3 KALIBRACJA CZUJNIKA W POWIETRZU 1. Wyjąć czujnik z medium procesowego. Miękką szmatką i strumieniem wody z tryskawki wyczyścić membranę. Wytrzeć do sucha. Membrana musi być sucha podczas kalibracji w powietrzu. 2. Nalać trochę wody do zlewki i zawiesić czujnik z membraną około 1 cm powyżej powierzchni wody. Aby uniknąć dryftów spowodowanych zmianami temperatury, należy trzymać czujnik z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. 3. Monitorować odczyt rozpuszczonego tlenu i temperatury. Kiedy odczyty ustabilizują się, można rozpocząć kalibrację. Może to zająć 10 -15 minut, aby odczyt czujnika w powietrzu ustabilizował się. Czas stabilizacji może być nawet dłuższy jeśli temperatura procesu jest znacząco różna od temperatury powietrza. Dla dokładnej kalibracji, temperatura mierzona przez czujnik musi być stabilna. 4. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na “Calibrate” (kalibruj) i naciśnij Enter (F4). UWAGA Jeśli w rozdziale 5.5 wybrano Hold, pojawi się ekran funkcji hold. Aby aktywować hold, zobacz do rozdziału 5.5, krok 9. Naciśnij Enter (F4). Pojawi się ekran pokazany w kroku 5. 5. Naciśnij Enter (F4), aby wybrać “Calibrate in air” (kalibracja w powietrzu)

6. Ten ekran pokazuje ciśnienie atmosferyczne i temperaturę, które będą użyte do kalibracji. Jeśli ciśnienie atmosferyczne lub temperatura są nieprawidłowe, naciśnij Abort (F1). W rozdziale 7.5 opisano procedurę kalibracji ciśnienia. W rozdziale 6.2 opisano procedurę kalibracji temperatury. UWAGA Czujnik ciśnienia atmosferycznego znajduje się wewnątrz obudowy sterownika. Kiedy dławiki kabli są na miejscu, a panel czołowy jest ściśle zamknięty, obudowa jest hermetyczna. Dlatego, kiedy kontroler nagrzewa się i studzi, ciśnienie powietrza zamkniętego w obudowie może się różnic od ciśnienia atmosferycznego. Otwarcie panelu czołowego spowoduje wyrównanie ciśnienia. 7. Naciśnij Cont (F3). Dopóki czujnik nie ustabilizuje się miga “Wait” (czekaj). Po zakończeniu kalibracji w powietrzu, pojawi się komunikat “Air calibration done”(kalibracja w powietrzu zakończona). Wyświetlacz pokaże równoważną rozpuszczalność tlenu atmosferycznego w wodzie przy panującej temperaturze i ciśnieniu.

Ciąg dalszy procedury na następnej stronie…

45


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 7

KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN

8. Naciśnij Exit (F1) cztery razy, aby powrócić do głównego wyświetlacza. UWAGA Jeśli Hold było aktywne podczas kalibracji, “Hold Mode Activated” (tryb hold włączony) będzie migał na głównym wyświetlaczu. Powróć z czujnikiem do normalnej pracy i wyłącz Hold. Zobacz do rozdziału 5.5, krok 9. 9. Podczas kalibracji analizator zapamiętuje mierzony prąd i oblicza czułość. Czułość stanowi prąd czujnika w nA podzielony przez stężenie nasycenia tlenu w ppm. Typowa czułość dla czujnika 499ADO wynosi 1,800 do 3,100 nA/ppm (15 - 25 µA w powietrzu). Aby zobaczyć czułość z głównego wyświetlacza, naciśnij do3olny klawisz, aby wejść do głównego menu. Naciśnij klawisz ↓ raz. Następnie naciśnij Enter (F4), aby wyświetlić zmienne diagnostyczne. Czułość jest w trzecim wierszu na ekranie. Zanotuj jednostki: nA to nanoampery, µA is mikroampery.

UWAGA Podczas kalibracji mogą się pojawiać komunikaty ERROR (błąd) i WARNING (ostrzeżenie). Jeśli pojawi się komunikat o błędzie (ERROR), naciśnij Exit (F1), aby wyjść z niego i powrócić do poprzedniego ekranu. Jeśli pojawi się ostrzeżenie (WARNING), naciśnij Cont (F3), aby kontynuować kalibrację lub Abort (F1), aby ją opuścić. Kontynuacja kalibracji po pojawieniu się komunikatu ostrzeżenia może spowodować poważne błędy w następnych pomiarach. Pomoc na ten temat można znaleźć w rozdziale 15.4.

46


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 7

KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN

7.4 KALIBRACJA CZUJNIKA W STOSUNKU DO PRZYRZĄDU STANDARDOWEGO Przetwornik i czujnik mogą być kalibrowane względem standardowego przyrządu. Dla czujników tlenu zainstalowanych w basenach napowietrzania w oczyszczalni ścieków, kalibracja względem drugiego przyrządu jest często preferowana. Aby dokładnie skalibrować należy zapewnić żeby: 1. Przyrząd standardowy instrument był wyzerowany i skalibrowany względem powietrza nasyconego wodą zgodnie z instrukcją producenta. 2. Czujnik standardowy był włożony do płynu tak blisko jak to możliwe czujnika w procesie. 3. Należy dać odpowiedni czas czujnikowi standardowemu na ustabilizowanie przed kalibracją przyrządu procesowego. 4. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na “Calibrate” (kalibruj) i naciśnij Enter (F4). UWAGA Jeśli w rozdziale 5.5 wybrano Hold, pojawi się ekran funkcji hold. Aby aktywować hold, zobacz do rozdziału 5.5, krok 9. Naciśnij Enter (F4).

5. Pojawi się ekran po lewej. Naciśnij klawisz ↓, aby ustawić kursor na pozycji “Calibrate in process” (kalibracja w procesie), a następnie naciśnij Enter (F4).

6. Naciśnij Cont (F3). Dopóki czujnik nie ustabilizuje się miga “Wait” (czekaj). Jeśli analizator jest zablokowany, to odczyt jest niestabilny. Albo zwiększ wielkość, o jaką stężenie może zmieniać, albo zmniejsz czas stabilizacji. Patrz rozdział 5.10. Powtórz kalibrację. Aby prowadzić dalej obecną kalibrację naciśnij Cont (F3).

7. Kiedy odczyt jest stabilny, pojawi się ekran po lewej. Naciśnij Edit (F4). Przy pomoc klawiszy strzałek zmień stężenie w drugim wierszu wyświetlacza na żądaną wartość. Naciśnij Save (F4), aby zapisać wartość. 8. Naciśnij Exit (F1) cztery razy, aby powrócić do głównego wyświetlacza. UWAGA Jeśli Hold było aktywne podczas kalibracji, “Hold Mode Activated” (tryb hold włączony) będzie migał na głównym wyświetlaczu. Powróć z czujnikiem do normalnej pracy i wyłącz Hold. Zobacz do rozdziału 5.5, krok 9.

47


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 7

KALIBRACJA – ROZPUSZCZONY TLEN

7.5 KALIBRACJA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO 1. Jeśli ciśnienie atmosferyczne mierzone przez analizator nie zgadza się z lokalnym ciśnieniem atmosferycznym, należy skalibrować czujnik ciśnienia. Błąd ciśnienia 3 mm Hg wprowadza błąd około 0.5% w końcowym pomiarze. Podczas kalibrowania odczytu ciśnienia, należy używać rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego. Prognoza pogody i porty lotnicze zwykle podają ciśnienie barometryczne sprowadzone do poziomu morza; nie podają rzeczywistego ciśnienia barometrycznego. Dobrą praktyką jest otworzyć drzwiczki obudowy przed rozpoczęciem kalibracji ciśnienia atmosferycznego. Kiedy zastosowane są dławiki kabli, obudowa analizatora jest hermetycznie zamknięta. Kiedy obudowa analizatora ogrzewa się i schładza, ciśnienie powietrza zamkniętego wewnątrz obudowy może różnić się do 5% od ciśnienia atmosferycznego. 2. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na “Calibrate” (kalibruj) i naciśnij Enter (F4). 3. Naciśnij Enter (F4), aby wybrać “Calibrate main sensor” (kalibracja głównego czujnika).

4. Naciśnij klawisz ↓ dwa razy, aby ustawić kursor na pozycji “Barometric pressure” (ciśnienie atmosferyczne). Naciśnij Enter (F4).

5. Naciśnij Edit (F4). Używając klawiszy strzałek zmień odczyt ciśnienia na żądaną wartość. Naciśnij Save (F4), aby zapisać wartość.

6. Naciśnij Exit (F1) cztery razy, aby powrócić do głównego wyświetlacza.

48


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 8

KALIBRACJA – WYJŚCIA PRĄDOWE

ROZDZIAŁ 8.0 KALIBRACJA – WYJŚCIA PRĄDOWE 8.1 WPROWADZENIE Chociaż wyjścia prądowe są skalibrowane fabrycznie, mogą być również dostrojone na obiekcie, aby dopasować do odczytu ze standardowego miernika prądu. Można stroić zarówno dolne wyjście (0 lub 4 mA) jak i górne (20 mA).

8.2 STROJENIE WYJŚĆ 1. Naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na “Calibrate” (kalibruj) i naciśnij Enter (F4). UWAGA Jeśli w rozdziale 5.5 wybrano Hold, pojawi się ekran funkcji hold. Aby aktywować hold, zobacz do rozdziału 5.5, krok 9. 2. Ustaw kursor na "Output trim” (strojenie wyjścia) i naciśnij Enter (F4).

3. Ekran z ostrzeżeniem przypomina użytkownikowi, że będzie poprawiał prądy wyjściowe. Naciśnij Cont (F3), aby kontynuować.

4. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ ustaw kursor na żądane wyjście i naciśnij Enter (F4).

5. Wybierz “Cal point 1” (0 lub 4 mA) lub “Cal point 2” (20 mA). 6. Ustaw kursor na “Meter” i naciśnij Enter (F4). Zmierz prad wyjściowy skalibrowanym amperomierzem. Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ zmień wyświetlacz, aby pasował do odczytu z amperomierza i naciśnij Save (F4). 7. Ustaw kursor na drugi “Cal point” I wybierz go. Powtórz krok 6. UWAGA Jeśli Hold było aktywne podczas kalibracji, “Hold Mode Activated” (tryb hold włączony) będzie migał na głównym wyświetlaczu. Powróć z czujnikiem do normalnej pracy i wyłącz Hold. Zobacz do rozdziału 5.5, krok 9.

49


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 9

KONSERWACJA

ROZDZIAŁ 9.0 KONSERWACJA 9.1 ANALIZATOR (MODEL 54eA-01) Analizator Model 54eA-01 dostarczany z systemem Model DO-03/04 wymaga tylko niewielkich prac konserwacyjnych. Należy oczyścić obudowę analizatora i płytę czołową przecierając miękką czystą szmatką zmoczoną wodą. Można zastosować łagodny roztwór detergentu. Nie należy używać rozpuszczalników takich jak alkohol, które mogą powodować gromadzenie się ładunków statycznych. Tabela 9-1 podaje pełny wykaz części zamiennych. TABELA 9-1. Części zamienne Numer części 23540-05 23848-00 23849-00 23969-02 23969-06 33281-00 33286-00 33293-00 9010377 9510048

Opis Obudowa, przód z klawiaturą Ekran płyty zasilacza półekran, zasilacz PCB, CPU i zasilacz, skalibrowany, 115/230 Vac PCB, CPU i zasilacz, skalibrowany, 24 Vdc Sworzeń zawiasy Uszczelka, panel czołowy Obydowa, tył Wyświetlacz LCD Zatyczka rurki w obudowie, 1/2 cala

9.2 CZUJNIK TLENU (MODEL 499ADO-54) 9.2.1 Ogólnie Czujnik tlenu wymaga niewielkiej konserwacji. Ogólnie czujnik wymaga zainteresowania, kiedy odpowiedź staje się spowolniona lub zakłócona lub kiedy odczyt dryfuje po kalibracji. 9.2.2 Czyszczenie membrany Chociaż czyszczeni powietrzem pozwala na utrzymanie membrany w czystości, to cienka warstwa szlamu może się gromadzić na membranie. Szlam można usunąć spłukując membranę czystą wodą. Do wytarcia membrany można zastosować miękką szmatkę lub chusteczkę. 9.2.3 Wymiana roztworu elektrolitu i membrany Aby wymienić membranę lub roztwór wypełniający, czujnik należy najpierw wyjąć z głowicy do przedmuchiwania powietrzem. Aby wyjąć czujnik z głowicy do przedmuchiwania powietrzem należy … 1. Para O-ringów i śrubka mocująca utrzymują dwie części głowicy czyszczącej czujnika razem. Odkręć śrubkę mocującą i wysuń spód obudowy, aż będzie wolna. Tera zbędzie łatwo dostępna szybkozłączka węża z powietrzem. 2. Odłącz wąż powietrza naciskając na metalowy występ końcówki i wyjęcie węża z podstawy. 3. Odkręć bazę od czujnika. NIE ZDEJMUJ O-RINGA DOSZCZELNIAJACEGO CZUJNIK DO DOLNEJ OBUDOWY.

50


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 9

KONSERWACJA

Aby zmontować ponownie czujnik i głowicę do przedmuchu powietrzem … 1. Sprawdź O-ring czujnika. Jeśli jest uszkodzony, wymień go. Wyczyść O-ring i wsuwaj go na końcówkę czujnika, aż osiągnie dolny brzeg końcówki gwintowanej. 2. Wyczyść i wysusz dolną część zespołu czyszczenia czujnika. Sprawdź powierzchnię, którą O-ring czujnika doszczelnia, czy jest sucha i gładka. Sprawdź podwójne O-ringi, czy nie są uszkodzone. Jeśli Oringi są zniszczone, należy je wymienić. UWAGA O-ring czujnika i dwa o-ringi głowicy są dostępne w PN 24053-00. 3. Sprawdź, czy powierzchnie uszczelniające O-ring w górnej części zespołu głowicy czyszczącej czujnik są czyste i gładkie. 4. Podłącz ponownie wąż z powietrzem. 5. Posmaruj O-ringi niewielką ilością smaru. Naciśnij dolną część głowicy czyszczącej na górną. Załóż i dokręć śrubkę mocującą. PRZESTROGA Aby wymienić roztwór elektrolitu i membranę... Roztwór może powodować 1. Odkręć uchwyt membrany i zdejmij membranę i O-ring. Patrz Rys. 9-1. podrażnienie. Po połknięciu 2. Przytrzymaj czujnik nad zbiornikiem z katodą skierowaną w dół. może być szkodliwy. 3. Wyjmij zatyczkę i pozwól, aby roztwór elektrolitu wypłynął. 4. Sprawdź katodę. Jeśli katoda jest zmatowiona, oczyść ją oczyść dokładnie wycierając w kierunku istniejących rys (nie wykonuj ruchów okrężnych) papierem ściernym o grubości 400-600. Opłukaj katodę dokładnie wodą. 5. Okręć wtyczkę kilkoma obrotami taśmy izolacyjnej i połóż na boku. 6. Przygotuj nową membranę. Przytrzymaj zespół membrany z zakrętką uformowaną przez membranę i uchwytem membrany skierowanym i do siebie. Napełnij zakrętkę roztworem elektrolitu. Pozostaw membranę napełnioną roztworem elektrolitu i połóż na boku. 7. Trzymaj czujnik pod kątem 45-stopni z katoda skierowaną do góry. Dolewaj roztworu elektrolitu przez otwór, aż wypłynie. Zakręć czujnik w pobliżu gwintu, aby wypuścić pęcherzyki powietrza. Dolej więcej elektrolitu, jeśli to konieczne. 8. Załóż zatyczkę w pocie elektrolitu i zacznij ją zakręcać. Po kilku zakręconych zwojach, obróć czujnik tak, żeby katoda była ustawiona do góry i kontynuuj dokręcanie zatyczki. Nie należy przekręcić zbyt mocno. 9. Umieść nowy O-ring w rowku wokół katody. Zakryj otwory przy podstawie katody kilkoma kroplami roztworu elektrolitu. 10. Włóż małą kolorową sondę, jak wykałaczka ze ściętym końcem, przez port wyrównujący ciśnienie. Patrz Rys. 9-1. UWAGA Nie używaj ostrych sond. Może ona przekłóć przeponę i uszkodzić czujnik. Ostrożnie naciśnij sondę na przeponę kilka razy, aby wymusić przepływ przez otwory przy podstawie katody. Trzymaj przyciśniętą przeponę, dopóki będzie widać wychodzące przez otwór pęcherzyki powietrza. Sprawdź, czy otwory pozostały przykryte roztworem elektrolitu. 11. Umieść kroplę roztworu elektrolitu na katodzie, następnie umieść membranę nad katodą. Zakręć membranę na miejscu. 12. Czujnik może wymagać kilku godzin pracy przy napięciu polaryzującym, aby dojść do równowagi po uzupełnieniu elektrolitu. UWAGA Jeśli membrana lub roztwór elektrolitu zostały wymienione, sprawdź działanie czujnika przed zmontowaniem czujnika i głowicy czyszczącej. Aby wyzerować czujnik, zajrzyj do rozdziału 7.2. Aby wykonać kalibrację powietrzem, zajrzyj do rozdziału 7.3

51


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 9

KONSERWACJA

Rys. 9-1. Części czujnika

CZĘŚCI ZAMIENE 33523-00 9550094 24057-00 23501-00 23502-00 9210264

Zatyczka elektrolitu O-Ring, Viton 2-014 Membrana (gładka zatyczka) Membrana rozpuszczonego tlenu: zawiera jedną membranę i jeden O-ring Zestaw membran rozpuszczonego tlenu: zawiera 3 membrany i 3 O-ringi #1 Roztwór wypełnienia czujnika rozpuszczonego tlenu, 120 ml

9.3 SPRĘŻARKA POWIETRZA (PN 9380088 115Vac lub PN 9380089 220 Vac) Sprężarka powietrza nie ma części do serwisu przez użytkownika. Nie wymaga smarowania. Wielkości bezpiecznika pokazano w tabeli. Bezpiecznik znajduje się pod plastikową zatyczką w kształcie T obok sprężarki powietrza. Zasilanie Bezpiecznik 100-115 Vac AGC-4, 4A, 250V 230 Vac AGC-2, 2A, 250V

ZAGROŻENIE Niebezpieczne napięcie Może spowodować zranienie i śmierć. Przed rozpoczęciem serwisu odłącz zasilanie.

52


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 9

KONSERWACJA

9.4 GŁOWICA DO PRZEDMUCHU POWIETRZEM CZUJNIKA Głowica do przedmuchu czujnika powietrzem. Zdejmij dwa duże O-ringi na podstawie głowicy i O-ring uszczelniający czujnikiem, jeśli są zniszczone lub jeśli widać ślady przeciekania wody do głowicy czyszczącej. Trzy O-ringi są dostępne jako zestaw (PN 24053-00). Patrz Rys. 9-2 na części zamienne.

Rys. 9-2. Części zamienne

Położenie 1 2 3 4 5

Numer części 24049-00 note 24054-00 24055-00 33866-00

Opis głowica czyszcząca czujnik śrubka, 1/4 x 20 x 0.375 SFH zestaw O-ringów, ilość 3 ze smarem baru szybkozłączka i zawór zwrotny Air hose, 25 ft, 1/4-inch ID

Wielkość śrubki podano tylko dla celów informacyjnych. Śrubek nie można kupić w Rosemount.

53


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 10

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

ROZDZIAŁ 10.0 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 10.1 OVERVIEW Analizator 54eA monitoruje sam siebie i czujnik w sposób ciągły. Kiedy analizator stwierdzi awarię czujnika tlenu lub w przyrządzie, wyświetla wtedy komunikat o awarii. Jeśli alarm 4 był włączony, zapala się czerwona dioda FAIL LED i aktywowany jest przekaźnik 4. Wyjścia ustawiają się na wartość 22.00 mA lub inną wcześniej zaprogramowaną wartość w rozdziale 5.5. W rozdziale 10.2 przedstawiono wyjaśnienie komunikatów błędów i zalecane działania korygujące. Analizator wyświetla także komunikaty błędów i ostrzeżeń, jeśli przy kalibracji wystąpiły poważne błędy. W rozdziel poniżej przedstawiono dalszą pomoc na ten temat. Każdy rozdział zawiera także wskazówki do naprawy problemów z innymi pomiarami i kalibracją. Pomiar Temperatura Rozpuszczony tlen

Rozdział 10.3 10.4

Wykrywanie i usuwanie usterek nie związanych z pomiarem opisano w rozdziale 10.5. Aby podglądnąć zmienne diagnostyczne, przejdź do głównego ekranu i naciśnij dowolny klawisz. Ustaw kursor na pozycji “Diagnostic variables”(zmienne diagnostyczne) i naciśnij Enter (F4). Przy pomocy klawiszy ↑ i ↓ przewiń listę.

10.2 WYKRYWANIE I USUWANIE USTERKE, KIEDY POKAZANY JEST KOMUNIKAT BŁĘDU Komunikat błędu

Wyjaśnienie

High input current Check sensor zero Temp error low Temp error high Sense line open Failure factory Failure eeprom

Prąd wejściowy przekracza 210 µA prąd czujnika zbyt wysoki podczas zerowania temperatura mniejsza niż -15°C temperatura większa niż 130°C linia czujnika RTD ma przerwę przyrząd wymaga kalibracji fabrycznej wystąpił błąd weryfikacji zapisu

Patrz rozdział 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.5

54


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 10

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

10.2.1 High input current (wysoki prąd wejściowy) Nadmierny prąd czujnika oznacza, że czujnik tlenu został źle podłączony lub czujnik jest uszkodzony. Sprawdź, czy okablowanie jest prawidłowe, wraz z połączeniami przez skrzynkę połączeniową. Patrz rozdział 3.3. Jeśli okablowanie jest prawidłowe próbuj wymienić czujnik. 10.2.2 Check sensor zero (sprawdź zerowanie czujnika) Prąd czujnika był zbyt duży podczas zerowania czujnika. Typowy prąd zerowy dla czujnika tlenu jest mniejszy niż 50 nA. Zerowanie czujnika zanim prąd zerowy osiągnie stabilną wartość minimalną prowadzi do za niskich wyników. Należy pozostawić odpowiednio długi czas, możliwe że nawet całą noc, aby czujnik ustabilizował się przed rozpoczęciem procedury zerowania. 10.2.3 Temperature error low or high (błąd za niskiej lub zbyt wysokiej temperatury) Błąd temperatury zwykle oznacza, że czujnik RTD ma przerwę lub zwarcie, albo jest przerwa lub zwarcie na przewodach połączeniowych. Po pierwsze, sprawdź wszystkie połączenia kablowe, wraz z połączeniami w skrzynce połączeniowej , o ile jest stosowana. Następnie odłącz przewody RTD IN, SENSE i RETURN przy analizatorze. Zanotuj kolory przewodów i gdzie są dołączone. Zmierz rezystancję między przewodami RTD IN oraz RETURN. Rezystancja powinna być zbliżona do wartości w tabeli w rozdziale 10.7.2. Jeśli element temperaturowy jest rozwarty lub zwarty, czujnik powinien być wymieniony. W międzyczasie należy używać ręcznej kompensacji temperatury. 10.2.4 Sense line open (linia czujnika ma przerwę) Czujnik tlenu 499ADO stosuje czujnik Pt100 w konfiguracji trzyprzewodowej (patrz Rys. 10-2). Przewody do czujnika i powrotu połącz od RTD do obwodu pomiarowego w analizatorze. Trzeci przewód, zwany linią zwrotną, jest podłączony do przewodu powrotu. Linia zwrotna pozwala analizatorowi skorygować rezystancję przewodów doprowadzających i powrotu oraz skorygować zmiany rezystancji przewodów spowodowanych przez zmiany temperatury otoczenia. Jeśli linia zwrotna ma przerwę, sprawdź wszystkie połączenia, wraz z połączeniem przy skrzynce połączeniowej. Następnie sprawdź, czy linia zwrotna ma przerwę. Odłącz przewód zwrotny i powrotu i zmierz rezystancję między nimi. Powinna być mniejsza niż 5Ω. Jeśli linia zwrotna ma przerwę, wymień jak najszybciej czujnik. Analizator może pracować przy przerwie na linii zwrotnej. Pomiar będzie mniej dokładny, ponieważ analizator nie może kompensować rezystancji przewodów doprowadzających. Jednakże, jeśli czujnik jest używane w miarę stałej temperaturze otoczenia, błąd rezystancji przewodów doprowadzających może być wyeliminowany przez kalibrację czujnika w temperaturze pomiaru. Błędy spowodowane przez zmianę rezystancji wraz ze zmianami temperatury nie mogą być wyeliminowane. Aby spowodować pojawienie się komunikatu błędu, podłącz linię zwrotną RTD i zacisk powrotu łącznikiem. 10.2.5 Failure factory and Failure eeprom (błąd fabryczny i błąd eepromu) Wyłącz zasilanie, poczekaj około 30 s, następnie włącz z powrotem zasilanie. Jeśli komunikat błędu nie zniknie, zadzwoń do producenta. W stanach Zjednoczonych telefon (800) 854-8257. Poza Stanami Zjednoczonymi (949) 757-8500.

55


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 10

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

10.3 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK, KIEDY NIE JEST POKAZYWANY KOMUNIKAT O BŁĘDZIE - TEMPERATURA 10.3.1 Temperatura zmierzona przez standard różniła się o więcej niż 1°C od analizatora. A. Czy standardowy termometr, RTD lub termistor są dokładne? Termometry szklane ogólnego przeznaczenia, szczególnie zużyte, mogą mieć zaskakująco duże błędy. B. Czy element temperaturowy w czujniku jest całkowicie zanurzony w cieczy? C. Czy czujnik temperatury standardowej jest zanurzony do właściwego poziomu?

10.4 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK, KIEDY NIE JEST POKAZYWANY KOMUNIKAT O BŁĘDZIE - TLEN Problem Prąd zerowy został zaakceptowany, ale prąd jest większy niż 50 nA Komunikat błędu lub ostrzeżenia podczas zerowania czujnika (prąd zerowy jest za wysoki) Odczyt zerowy jest niestabilny Czujnik może być skalibrowany, ale nie mieści się w przedziale 1800 - 3100 nA/ppm Możliwe ostrzeżenie o błędzie podczas kalibracji w powietrzu Możliwe ostrzeżenie o błędzie podczas kalibracji w procesie Odczyt ciśnienia atmosferycznego jest za wysoki lub zbyt niski Odczyty procesowe są błędne Dryf odczytu Czujnik nie odpowiada na zmiany poziomu tlenu Odczyty są za niskie

Patrz rozdział 10.4.1 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9

10.4.1 Prąd zerowy za wysoki A. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do analizatora? Patrz rozdział 3.3. B. Czy membrana jest całkowicie zakryta roztworem zerowym i nie ma pęcherzyków powietrza przy membranie? Obróć czujnikiem, aby wypuścić pęcherzyki powietrza. C. Czy roztwór zerowy jest świeży i prawidłowo przygotowany? Należy zerować czujnik w 5% roztworze siarczynu sodu w wodzie. Przygotuj roztwór bezpośrednio przed użyciem. Może on stać na półce przygotowany tylko kilka dni. D. Jeśli czujnik był zerowany w azocie, sprawdź, czy azot nie zawiera tlenu a przepływ jest odpowiedni, aby zapobiec wstecznej dyfuzji powietrza o komory. E. Głównym sprawcą prądu zerowego jest tlen rozpuszczony w roztworze elektrolitu wewnątrz czujnika. Długi czas zerowania zwykle oznacza, że pęcherzyki powietrza znajdą się w elektrolicie. Aby zapewnić, że czujnik 499ADO nie zawiera pęcherzyków powietrza, postępuj zgodnie z procedurą napełniania roztworu. Patrz rozdział 9.2. Jeśli roztwór elektrolitu został właśnie wymieniony, należy poczekać kilka godzin na ustabilizowanie się prądu zerowego. W rzadkich przypadkach może wymagać całej nocy do wyzerowania. F. Sprawdź, czy membrana nie jest uszkodzona i wymień jeśli jest taka potrzeba.

56


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 10

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 10.4.2 Odczyt zerowy jest niestabilny. A. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do analizatora? Patrz rozdział 3.3. Sprawdź, czy wszystkie połączenia kablowe są dokręcone. B. Odczyty są często błędne, kiedy nowy lub naprawiony czujnik został włączony po raz pierwszy do pracy. Odczyty zwykle stabilizują się po godzinie. C. Czy odległość między membraną a katodą jest wypełniona roztworem elektrolitu i czy ścieżka przepływu miedzy zbiornikiem elektrolitu a membraną jest czysta? Często przepływ elektrolitu może być uruchomiony przez przytrzymanie czujnika z membraną skierowaną w dół i wstrząśnięcie czujnikiem kilka razy jak termometrem lekarskim. Jeśli wstrząśnięcie nie zadziała, wykonaj poniższe sprawdzenie. Dodatkowych informacji należy szukać w instrukcji czujnika. Sprawdź, czy otwory przy podstawie katody są otwarte (przy pomocy spinacza biurowego przeczyść otwory). Sprawdź także, czy pęcherzyki powietrza nie blokują otworów. Napełnij zbiornik i ustanów przepływ elektrolitu do katody. Szczegółowa procedura znajduje się z w instrukcji obsługi czujnika. 10.4.3 Czujnik może być skalibrowany, ale prąd w powietrzu jest zbyt duży lub za mały A. Czy czujnik jest prawidłowo podłączony do analizatora? Patrz rozdział 3.3. Sprawdź, czy wszystkie połączenia kablowe są dokręcone. B. Czy membrana jest czysta? Membrana musi być sucha podczas kalibracji powietrzem. Kropla wody na membranie podczas kalibracji powietrzem obniży prąd czujnika i spowoduje niedokładność pomiaru. C. Jeśli prąd czujnika w powietrzu jest bardzo niski, a czujnik jest nowy, to albo zablokowany jest przepływ elektrolitu, albo membrana jest uszkodzona. W rozdziale 10.4.2 podano instrukcję jak przywrócić przepływ elektrolitu. Jak wymienić membranę opisano w rozdziale 9.2. D. Czy temperatura nie jest niska? Prąd czujnika jest silnie zależny od temperatury. Prąd czujnika spada około 3% na każdy °C spadku temperatury. E. Czy membrana jest zanieczyszczona? Szlam, olej lub osad stały blokuje dyfuzję tlenu przez membranę, obniżając prąd czujnika. Wyczyść membranę, spłukując ją strumieniem wody z tryskawki lub wycierając membranę miękką chusteczką. Należy także zwiększyć częstotliwość i czas trwania przedmuchu powietrzem. Jeśli czyszczenie membrany i zwiększenie częstotliwości przedmuchu powietrzem nie poprawi odpowiedzi czujnika, wymień membranę i roztwór elektrolitu. Jeśli to konieczne, wypoleruj katodę. Więcej informacji w rozdziale 9.2. 10.4.4 Możliwe ostrzeżenie o błędzie podczas kalibracji w procesie To ostrzeżenie o błędzie pojawia się jeśli odczyt z bieżącego procesu i odczyt zmieniony na odczyt ze standardowego przyrządu znacząco się różnią. A. Czy przyrząd standardowy jest prawidłowo wyzerowany i skalibrowany? B. Czy czujnik standardowy i pomiarowy mierzą tą samą próbkę? Umieść czujniki jak najbliżej siebie. C. Czy czujnik procesu pracuje prawidłowo? Sprawdź odpowiedź czujnika procesu w powietrzu i w roztworze siarczynu sodu. 10.4.5 Odczyt ciśnienia atmosferycznego jest za wysoki lub za niski. A. Czy ciśnienie wewnątrz obudowy jest równe ciśnieniu atmosferycznemu? Czujnik ciśnienia jest wewnątrz obudowy analizatora. Kiedy dławiki kabli są założone a panel czołowy szczelnie zamknięty, obudowa jest hermetyczna. Dlatego kiedy powietrze zamknięte w obudowie rozgrzewa się i schładza, ciśnienie wewnątrz obudowy może się różnić od atmosferycznego. Otwórz drzwiczki, aby wyrównać ciśnienie. B. Jeśli wyrównanie ciśnienia nie rozwiąże problemu, czujnik ciśnienia wymaga kalibracji. Skalibruj czujnik w stosunku do lokalnego ciśnienia atmosferycznego. Należy użyć rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego. Ciśnienie z lokalnego lotniska lub ciśnienie z prognozy pogody jest zwykle skorygowane do poziomu morza. Nie jest to rzeczywiste ciśnienie atmosferyczne.

57


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 10

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 10.4.6 Odczyty procesowe są błędne. A. Odczyty są często błędne, kiedy nowy lub naprawiony czujnik został włączony po raz pierwszy do pracy. Odczyty zwykle stabilizują się po godzinie. B. Czy przepływ próbki jest w zalecanym zakresie? Za duży przepływ próbki może spowodować błędne odczyty. Zalecane prędkości przepływu podano w instrukcji obsługi czytnika. C. Pęcherzyki gazu uderzające w membranę mogą spowodować błędne odczyty. Ustawienie czujnika pod kątem od pionu może zmniejszyć zakłócenia. D. Otwory pomiędzy membraną i zbiornikiem elektrolitu mogą być zatkane. Patrz rozdział 10.4.2. E. Sprawdź prawidłowość okablowania. Zwróć szczególną uwagę na połączenia ekranu i uziemienia. F. Czy membrana jest w dobrym stanie i czy czujnik jest wypełniony roztworem elektrolitu? Wymień roztwór wypełniający i elektrolit. Szczegóły opisano w rozdziale 9.2. 10.4.7 Dryf odczytu. A. Czy temperatura próbki zmienia się? Przepuszczalność membrany jest funkcją temperatury. Stała czasowa odpowiedzi na zmianę temperatury wynosi około 5 minut. Dlatego może dryfować przez jakiś czas po nagłej zmianie temperatury. B. Czy membrana jest czysta? Aby czujnik pracował poprawnie tlen musi swobodnie dyfundować przez membranę. Nalot na membranie zakłóca przechodzenie tlenu, powodując zwolnioną odpowiedź. C. Czy czujnik nie znajduje się w bezpośrednim nasłonecznieniu? Jeśli czujnik znajduje się w bezpośrednim nasłonecznieniu podczas kalibracji powietrzem, odczyty będą dryfować wraz z nagrzewaniem się czujnika. Ponieważ odczyt temperatury jest opóźniony przez prawidłową temperaturę membrany, kalibracja czujnika w bezpośrednim nasłonecznieniu może wprowadzać błąd. D. Czy przepływ próbki jest w zalecanym zakresie? Stopniowe zmniejszenie przepływu próbki powoduje dryf wsteczny. E. Czy czujnik jest nowy lub był ostatnio w naprawie? Nowe lub naprawione czujniki wymagają kilku godzin na ustabilizowanie. 10.4.8 Czujnik nie odpowiada na zmiany poziomu tlenu. A. Czy odczyty zostały porównane z przenośnym sprzętem laboratoryjnym, sprawdź, czy przyrząd laboratoryjny działa prawidłowo. B. Czy membrana jest czysta? Wyczyść membranę i wymień jeśli potrzeba. Zwiększ częstotliwość i czas trwania przedmuchów powietrza. Sprawdź, czy otwory przy podstawie katody są otwarte. Użyj spinacza biurowego, aby usunąć zabrudzenie. Wymień roztwór elektrolitu. C. Wymień czujnik. 10.4.9 Odczyty tlenu są za niskie. A. Niskie odczyty mogą być spowodowane przez zerowanie czujnika, zanim prąd resztkowy osiągnął swoją minimalną stabilną wartość. Prąd resztkowy to prąd , który czujnik generuje nawet wtedy, kiedy nie ma tlenu w próbce. Ponieważ prąd resztkowy jest odejmowany od następnych mierzonych prądów, zerowanie zanim prąd osiągnie minimum może prowadzić do niskich wyników. Przykład: prawdziwy prąd resztkowy (zerowy) dla czujnika 499ADO wynosi 0,05 µA, a czułość oparta na kalibrowaniu w wodzie nasyconej powietrzem wynosi 2,35 µA/ppm. Przyjmijmy, że zmierzony prąd wynosi 2.00 µA. Prawdziwe stężenie wynosi (2,00 – 0,05)/2,35, czyli 0,83 ppm. Jeśli czujnik był zerowany przedwcześnie, kiedy prąd wynosił 0,2 µA, zmierzone stężenie wyniesie (2,00 – 0,2)/2,35, czyli 0,77 ppm. Błąd wynosi 7,2%. Przyjmijmy, ze zmierzony prąd wynosi 5,00 µA. Prawdziwe stężenie wynosi 2.11 ppm, a stężenie zmierzone wynosi 2,05 ppm. Błąd wynosi teraz 3,3%. Bezwzględna różnica między odczytami pozostała taka sama, 0,06 ppm. B. Odpowiedź czujnika zależy od przepływu. Jeśli przepływ jest zbyt mały, odczyty mogą być małe i wrażliwe na przepływ. Przestaw czujnik na miejsce w basenie, gdzie przepływ lub mieszanie jest większe.

58


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 10

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

10.5 WYKRYWANIE I USUWANIE PROBLEMÓW NIE ZWIĄZANYCH Z PROBLEMAMI POMIAROWYMI Problem Brak segmentów wyświetlacza Przekaźniki alarmowe drgają

Działanie Wymienić płytę wyświetlacza 1. Sprawdź poziomy alarmowe. 2. Zwiększ ustawienie opóźnienia histerezy (patrz rozdział 5.6) Nieprawidłowe wyjście prądowe 1. Sprawdź, czy obciążenie wyjścia jest mniejsze niż 600 Ω. 2. Przy małych błędach, dostroić wyjścia (patrz rozdział 8.0) 3. Wymień płytę zasilacza Wyświetlacz zbyt jasny lub zbyt ciemny Zmień kontrast (patrz rozdział 5.4) “Level 1, 2 or 3 security: Lock” – komunikat na Sterownik jest zabezpieczony hasłem (patrz wyświetlaczu rozdział 5.11) “Hold mode activated” - komunikat na wyświetlaczu Steownik jest w trybie hold (patrz rozdział 5.5, kroki 8 i 9) “Simulating output 1 or 2” komunikat na Sterownik symuluje wyjścia (patrz rozdział 5.3) wyświetlaczu “Simulating alarm 1, 2, 3 or 4” komunikat na Sterownik symuluje alarmy (patrz rozdział 5.3) wyświetlaczu

10.6 SYMULACJA WYJŚĆ – ROZPUSZCZONY TLEN Aby sprawdzić działanie sterownika, należy użyć opornika dekadowego, aby zasymulować prąd z czujnika tlenu. A. Odłącz przewody anody i katody od zacisków 1 i 2 na TB3 i podłącz opornicę dekadową, jak pokazano na Rys. 10-1. Nie ma potrzeby odłączania przewodów RTD. B. Ustaw opornicę dekadową na rezystancję pokazaną w tabeli. Czujnik 499ADO

Napięcie polaryzujące -675 mV

Rezystancja 34 kΩ

Spodziewany prąd 20 µA

C. Zanotuj prąd czujnika. Aby podglądnąć prąd czujnika z głównego wyświetlacza, naciśnij dowolny klawisz, aby wejść do głównego menu. Ustaw kursor na "Diagnostics" (diagnostyka) i naciśnij Enter (F4). Prąd czujnika pokazuje się w drugim wierszu na wyświetlaczu. Zanotuj jednostki: µA to mikroampery, nA to nanoampery. D. Zmień rezystancję opornicy dekadowej i sprawdź, czy pokazywany jest prawidłowy prąd. Wylicz prąd z równania: napięcie (mV) prąd (µA) = ------------------rezystancja (kΩ) Rys. 10-1 Symulacja rozpuszczonego tlenu

59


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 10

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

10.7 SYMULACJA TEMPERATURY 10.7.1 Ogólnie. Analizator 54eA akceptuje Pt100 RTD. Pt100 RTD występuje w konfiguracji trzyprzewodowej. Patrz Rys. 10-2. 10.7.2 Symulacja temperatury Aby zasymulować wejście temperatury, podłącz opornicę dekadową do analizatora lub skrzynki połączeniowej jak pokazano na Rys. 10-3. Aby sprawdzić dokładność pomiaru temperatury, ustaw rezystor symulujący RTD na wartość wskazaną w tabeli i zanotuj odczyty temperatury. Zmierzona temperatura może nie być zgodna z wartością w tabeli. Podczas kalibracji czujnika może wystąpić przesunięcie, aby uzgodnić mierzoną temperaturę ze standardowym termometrem. Przesuniecie jest także stosowane do symulowanej rezystancji. Sterownik mierzy temperaturę prawidłowo, jeśli różnica między mierzonymi temperaturami równa jest różnicy między wartościami w tabeli do ±0.1°C. Na przykład, rozpocznij od symulacji rezystancji 103.9 Ω, która odpowiada 10.0°C. Przyjmijmy, ze przesunięcie od kalibracji czujnika było -0.3 Ω. Z powodu przesunięcia analizator wylicza temperaturę używając 103.6 Ω. Wynik wynosi 9.2°C. Teraz zmień rezystancję na 107.8 Ω, która odpowiada 20.0°C. Analizator używa 107.5 Ω do wyliczenia temperatury, więc wyświetlacz pokaże 19.2°C. Ponieważ różnica miedzy wyświetlanymi temperaturami (10.0°C) jest taka sama jak różnica między symulowanymi temperaturami, analizator działa prawidłowo.

Rys. 10-2. Konfiguracja trzyprzewodowa RTD. Chociaż tylko 2 przewody są wymagane do podłączenia RTD do analizatora, zastosowanie trzeciego (a czasem czwartego) przewodu pozwala analizatorowi na korektę rezystancji przewodów i zmian rezystancji przewodów z temperaturą.

Rys. 10-3. Symulacja wejść RTD. Rysunek pokazuje połączenia okablowania dla czujnika zawierającego Pt 100 RTD.

Temperatura (oC) 0 10 20 25 30 40 50 60 70 80 85 90 100

Pt100 (Ω) 100.0 103.9 107.8 109.7 111.7 115.5 119.4 123.2 127.1 130.9 132.8 134.7 138.5

60


MODEL DO-03/04

ROZDZIAŁ 11

ZWROT MATERIAŁU

ROZDZIAŁ 11.0 ZWROT MATERIAŁU 11.1 OGÓLNIE. Przy wysyłaniu przyrządu do naprawy, ważna jest prawidłowa komunikacja między klientem a producentem. Przed wysłaniem produktu do naprawy, należy zadzwonić na numer 1-949-757-8500, aby uzyskać numer autoryzacyjny (RMA).

11.2 NAPRAWA GWARANCYJNA. Poniżej opisana jest procedura zwrotu przyrządu będącego na gwarancji: 1. Zadzwoń do Rosemount Analytical po numer autoryzacyjny. 2.

Aby zweryfikować gwarancję, załącz numer zamówienia fabrycznego. W przypadku pojedynczych części lub podzespołów, trzeba dostarczyć numer seryjny urządzenia.

3.

Ostrożnie zapakować materiały i załączyć “Letter of Transmittal” (patrz gwarancja). Jeśli to możliwe, zapakuj materiały w ten sam sposób jak zostały dostarczone.

4.

Wyślij paczkę na swój koszt na adres: Emerson Process Management Liquid Division 2400 Barranca Parkway Irvine, CA92606 Attn: Factory Repair RMANo. ____________ Mark the package: Returned for Repair Model No. ____

11.3 NAPRAWA POGWARANCYJNA. Poniżej opisana jest procedura dostarczenia do naprawy przyrządu po gwarancji: 1.

Zadzwoń do Rosemount Analytical po numer autoryzacyjny.

2.

Dostarcz numer zamówienia i sprawdź, czy podaj nazwisko i telefon osoby kontaktowej.

3.

Wykonaj kroki 3 i 4 z Rozdziału 11.2.

UWAGA Dodatkowe informacji wymagane przy serwisie zostaną podane przy kontakcie z producentem.

61


MAN_DO 03 04_51-DO-03 04_C_2004-10_PL  

System pomiaru rozpuszczonego tlenu z przedmuchem powietrzem Instrukcja obsługi Październik 2004 51-DO-03/04/rev.C RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM T...

Advertisement