Page 1

Instrukcja instalacji sterowników do nowych urządzeń


Uwaga: W celu dodania nowych sterowników należy wyłączyć system AMS i AMS Server znajdujący się w dolnym pasku.

Z zakładki AMS wybieramy Add Device Type Manually.

Wskazujemy docelowe źrodło pliku.


W docelowym folderze musi znajdować się plik ddinstal, w którym są zawarte dane szczegółowe drivera. Folder 000026 oznacza typ producenta, w tym przypadku Rosemount. Pod folder 003a, oznacza typ urządzenia, w tym przypadku jest to Vortex 8800D. W podfolderze 003a, znajdują się docelowe sterowniki do urzadzeń.


Zgłasza się urzadzenie, które chcemy dodać.

Sterownik automatycznie dodawany jest do bazy urzadzeń.


Sterownik instaluje siÄ™ w katalogu: AMS\Devices\HART\000026

Sterownik zainstalowanego urzÄ…dzenia widzimy w AMS w Device Templates.

MAN_AMS 7.0_Inst sterownikow nowych urzadz_PL  
MAN_AMS 7.0_Inst sterownikow nowych urzadz_PL  

Instrukcja instalacji sterowników do nowych urządzeń Wskazujemy docelowe źrodło pliku. Z zakładki AMS wybieramy Add Device Type Manually. W...

Advertisement