Page 1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Moduł interfejsu Fieldbus

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Moduł interfejsu Fieldbus Rosemount 3420 UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Dla bezpieczeństwa osobistego i instalacji procesowej oraz w celu wykorzystania wszystkich możliwości urządzenia zalecane jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w tej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek niejasności skontaktować się z najbliższym przedstawicielstwem Emerson Process Management.

UWAGA Urządzenie opisane w niniejszej dokumentacji techniczno−ruchowej NIE jest przeznaczone do pracy w zastosowaniach nuklearnych. Używanie go w zastosowaniach nuklearnych może dawać błędne wskazania. Informacje o urządzeniach do zastosowań nuklearnych można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie Emerson Process Management. Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym koncernu Emerson Process Management. Wszystkie inne znaki są własnością ich prawowitych właścicieli. FOUNDATION jest zastrzeżonym znakiem towarowym Fieldbus Foundation. Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym Schneider Automation, Inc.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Spis treści ROZDZIAŁ 1 Wstęp

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−1 Zawartość instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−1 Pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1−1

ROZDZIAŁ 2 Instalacja

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warunki instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura instalacji modułu interfejsu Rosemount 3420. . . . . . . . . . Procedura montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okablowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podłączenie urządzeń Fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja terminatorów magistrali Modbus . . . . . . . . . . . . . . .

ROZDZIAŁ 3 Konfiguracja

Podłączenie komputera do interfejsu Rosemount 3420 . . . . . . . . 3−1 Sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 Konfiguracja czasu systemowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 Opcje stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Uruchomienie aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Urządzenia polowe Fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Bloki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Funkcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−10 Komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−10 Mapowanie tagów Fieldbus do rejestrów Modbus (przeglądarka stron sieciowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−11 Mapowanie tagów Fieldbus do rejestrów Modbus (FTP) . . . . . . 3−12 Predefiniowane rejestry diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−13 Zbiory snapshot (Snapshot Files) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Konfiguracja zbioru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Edycja zbioru nowego lub istniejącego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−14 Format zbiorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15 Odzyskiwanie zbiorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−15

www.rosemount.com

2−1 2−1 2−1 2−1 2−2 2−2 2−3 2−3 2−3 2−4 2−4


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420 ROZDZIAŁ 4 Obsługa i konserwacja

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnostyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segment Fieldbus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitorowanie danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4−1 4−2 4−2 4−2 4−4

DODATEK A Dane techniczne

Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane metrologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane komunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacja zamówieniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A−1 A−1 A−2 A−2 A−3 A−4 A−5

DODATEK B Informacje o atestach

Certyfikaty urządzenia (w trakcie wydawania) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B−1

ROZDZIAŁ 5 Wykrywanie niesprawności

DODATEK C Wartości parametru STATUS wyjścia Fieldbus SŁOWNIK

Spis treści−2

Terminy sieciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−1 Terminy Fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Rozdział 1

Wstęp

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opisy procedur instalacji i wykrywania niesprawności modułu interfejsu fieldbus Rosemount 3420.

Zawartość instrukcji

Kolejne rozdziały zawierają informacje o instalacji, obsłudze i konserwacji modułu interfejsu fieldbus Rosemount 3420.

Pomoc techniczna

Rozdział 2: Instalacja zawiera instrukcje instalacji mechanicznej i elektrycznej.

Rozdział 3: Konfiguracja zawiera instrukcje przygotowania do eksploatacji i obsługi modułu interfejsu fieldbus Rosemount 3420. Rozdział ten zawiera również informacje o funkcjach programowych, parametrach konfiguracyjnych i zmiennych online.

Rozdział 4: Obsługa i konserwacja zawiera opisy procedur obsługi technicznej urządzenia.

Rozdział 5: Wykrywanie niesprawności zawiera opisy procedur określania źródeł niesprawności w najczęściej występujących usterkach.

Dodatek A: Dane techniczne zawiera dane techniczne urządzenia oraz specyfikację zamówieniową.

Dodatek B: Informacje o atestach zawiera informacje o atestach iskrobezpieczeństwa do prac w obszarach zagrożonych wybuchem, informacje o Dyrektywie ATEX i nnych atestach.

Dodatek C: Kody stanu fieldbus zawiera opis wszystkich kodów stanu wyjścia bloku funkcyjnego fieldbus.

W przypadku konieczności zwrotu urządzenia należy skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Emerson Process Management. Konieczne jest podanie modelu i numeru seryjnego zwracanego urządzenia oraz wykazu substancji, z którymi się stykało. Użytkownik zostanie poinformowany szczególowo o trybie i warunkach zwrotu urządzenia.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420

1−2

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rozdział 2

Rosemount 3420

Instalacja Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-1 Procedura instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-2

INFORMACJE OGÓLNE

Z każdym modułem interfejsu dostarczana jest skrócona instrukcja instalacji (00825−0100−4023) opisująca podstawowe procedury instalacji mechanicznej i elektrycznej. Rysunki wymiarowe przedstawiono w Dodatku A: Dane techniczne. Do wykonania wstępnej konfiguracji urządzenia konieczny jest komputer typu PC wyposażony w kartę sieciową.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy

Instrukcje i procedury przedstawione w niniejszym rozdziale wymagają zachowania szczególnej ostrożności, co zapewnia bezpieczeństwo osób je wykonujących. ( ) Symbol ten wykorzystywany jest w instrukcji do zaznaczenia informacji mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności należy zapoznać się z podanymi niżej zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE

Wybuch może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia: • Nie wolno demontować pokryw przetwornika w obszarze zagrożonym wybuchem, gdy włączone jest zasilanie elektryczne. • Sprawdzić, czy obszar w którym instalowany jest przetwornik jest zgodny z posiadanymi przez to urządzenie certyfikatami do prac w obszarach zagrożonych wybuchem. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia. Jeśli urządzenie instalowane jest w pobliżu przewodów wysokiego napięcia lub w obecności silnych pól elektrycznych i magnetycznych i popełnione zostaną błędy instalacyjne, to na przewodach i zaciskach przetwornika może pojawić się wysokie napięcie. • Przy kontaktach z przewodami i zaciskami zachować najwyższą ostrożność. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia: • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby przeszkolone.

Lokalizacja montażu

www.rosemount.com

Moduł interfejsu Rosemount 3420 może być instalowany w obszarach bezpiecznych i zagrożonych, określonych przez posiadane atesty. Upewnić się, że pokrywy są szczelnie dokręcone, aby uniknąć narażania układów elektronicznych na działanie czynników środowiskowych i wilgoci.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

UWAGA KOFIGURACYJNA Przed podłączeniem segmentu fieldbus do modułu interfejsu 3420, konieczne jest podłączenie modułu do komputera i jego skonfigurowanie. Po konfiguracji funkcji Plug and Play możliwe jest podłączenie segmentów do listwy zaciskowej interfejsu 3420.

PROCEDURA INSTALACJI

Rysunki wymiarowe przedstawiono w Dodatku A: Dane techniczne na stronie A−4. W obudowie będącej odlewem z aluminium znajdują się obwody elektroniczne modułu interfejsu. Płyta przednia posiada dwie pokrywy: pokrywę górną i dolną pokrywę skrzynki przyłączeniowej. Górna pokrywa umożliwia dostęp do zespołu elektroniki obejmującego mikroprocesor, obwody drukowane interfejsu fieldbus, stabilizatory/ terminatory zasilania fieldbus oraz obwód drukowany płytki zasilacza. Pokrywa skrzynki przyłączeniowej umożliwia dostęp do listwy zaciskowej. Do otwarcia pokryw konieczne jest wykręcenie śruby znajdującej się po stronie przeciwnej do zawiasów przy użyciu wkrętaka 1/4 cala.

Procedura montażu

Moduł interfejsu może być zamontowany na obejmie montażowej na ścianie lub na wsporniku rurowym. Montaż modułu interfejsu na obejmie montażowej Do montażu potrzebne są następujące narzędzia i wyposażenie dodatkowe: •

Cztery śruby 15/16 cala

Obejma montażowa

Wiertło 3/8 cala

Klucz nasadowy 1/2 cala

Montaż interfejsu przebiega następująco: 1.

Wywiercić cztery otwory 15/16 cala (7.94 mm) w obejmie montażowej, do której interfejs ma być zamontowany.

2.

Przy użyciu klucza nasadowego 1/2 cala i czterech śrub 15/16 umocować interfejs na obejmie montażowej.

Montaż interfejsu na wsporniku rurowym Do montażu potrzebne są następujące narzędzia i wyposażenie dodatkowe: •

Płyta montażowa z czterema otworami o rozstawie 71 mm w poziomie i o 283 mm pionowo.

Dwie śruby 5/16 cala typu U

Klucz nasadowy 1/2 cala

Montaż interfejsu przebiega następująco:

2−2

1.

Przełożyć jedną ze śrub typu U przez górne otwory w płycie montażowej i wokół wspornika rurowego, a drugą przez otwory dolne.

2.

Przy użyciu klucza nasadowego 1/2 cala dokręcić nakrętki na śrubach typu U.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Uziemienie modułu interfejsu

Jeśli moduł interfejsu 3420 jest montowany w warunkach polowych, to należy uziemić go podłączając kabel do zewnętrznego zacisku uziemienia zapewniający rezystancję uziemienia mniejszą od 1 Ω. Jeśli moduł jest instalowany w sterowni systemu, to podłączenie do masy szafy sterowniczej jest wystarczające. W obu przypadkach należy stosować się do wymagań lokalnych norm elektrycznych.

Okablowanie modułu interfejsu

Kable należy podłączyć do listwy zaciskowej. Dostęp do listwy zaciskowej uzyskuje się po otwarciu pokrywy skrzynki przyłączeniowej, zgodnie z procedurą opisaną na stronie 2−2. Po wewnętrznej stronie pokrywy skrzynki przyłączeniowej znajduje się schemat połączeń elektrycznych. W dolnej części skrzynki przyłączeniowej znajdują się trzy przepusty kablowe 3/4 cala NPT zaślepione fabrycznie plastikowymi zaślepkami. Wraz z modułem interfesju dostarczane są trzy metalowe zaślepki do szczelnego zamknięcia niewykorzystanych przepustów kablowych. Obudowa modułu interfejsu musi być zawsze uziemiona zgodnie z narodowymi i zakładowymi normami elektrycznymi. Najbardziej efektywną metodą uziemienia jest niskoimpedancyjne połączenie obudowy z instalacją uziomową. Wewnątrz skrzynki przyłączeniowej znajduje się wewnętrzny zacisk uziemienia. Śruba tego zacisku oznaczona jest następującym symbolem:

UWAGA Uziemienie obudowy modułu interfejsu przez wykorzystanie gwintów przepustów kablowych może być niewystarczające. Okablowanie powinno obejmować zewnętrzny wyłącznik zasilania lub przerywacz obwodu umiejscowiony w pobliżu modułu interfejsu. Ilustracja 2−1. Przeznaczenie zacisków 20−28 VDC Zasilanie

Modbus

Ethernet

Fieldbus 2

Fieldbus 1

+

-

A

B

+

-

S

S

-

+

+

-

S

S

-

+

Fieldbus 3

Zaciski zasilania modułu interfejsu

Fieldbus 4

3420/3420GA01.EPS

Obudowa

Moduł interfejsu jest zasilany napięciem 24 V dc. Należy zastosować zasilacz o wydajności umożliwiającej zasilanie modułu interfejsu i wszystkich urządzeń fieldbus podłączonych do interfejsu. Moduł 3420 pobiera prąd 500 mA. Każdy z segmentów H1 pobiera około 300 mA prądu. Zaciski zasilania znajdują się po lewej stronie skrzynki przyłączeniowej. Zacisk uziemienia obudowy znajduje się również po lewej stronie.

2−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Podłączenie urządzeń

Sieć Moduł interfejsu jest wyposażony w kartę sieciową 10/100 Base−T Ethernet z gniazdem w części środkowej listwy zaciskowej. Moduł należy połączyć z komputerem, który będzie wykorzystywany do konfiguracji. Połączenie należy wykonać przy użyciu kabla krosowanego podłączonego do gniazda RJ−45 w module interfesju i portu Ethernet w komputerze. Możliwe jest również wykorzystanie standardowego kabla Ethernet i huba Ethernet. Fieldbus Zaciski fieldbus znajdują się po prawej stronie skrzynki przyłączeniowej, w postaci czterech bloków do podłączenia przewodów dodatniego, ujemnego i ekranu. Chociaż dla modułu interfejsu polaryzacja zacisków nie odgrywa roli, to inne elementy segmentu, takie jak skrzynki przyłączeniowe wymagają podłączenia zgodnie z oznaczoną polaryzacją. Modbus W lewej części skrzynki przyłączeniowej znajdują się cztery punkty podłączeń dwuprzewodowych. Interfejs Modbus tworzy para zacisków położona najbardziej na prawo. Interfejs Modbus ma określoną polaryzację. Przewód ujemny należy podłączyć do prawego zacisku (B) a dodatni do lewego (A).

Konfiguracja terminatorów magistrali Modbus

UWAGA: Nie wolno otwierać obudowy części elektronicznej modułu interfejsu 3420 w atmosferze zagrożonej wybuchem. Komunikacja Modbus RTU odbywa się przy wykorzystaniu protokołu RS485. Moduł interfejsu zawiera trzy mikroprzełączniki, które umożliwiają dołączenie terminatorów do obwodu RS485. Przełączniki znajdują się w obudowie części elektronicznej na płytce komunikacji RS485 w części środkowej obudowy. Przełącznik 2 podłącza do magistrali terminator o wartości 120 omów. Terminatory służą do dopasowania impedancji kabla w celu eliminacji odbić sygnału, w szczególności przy długich kablach. Wykorzystanie tego przełącznika zależy od szybkości transmisji i długości kabli w sieci Modbus . Mikroprzełączniki 1 i 3 są podłączone do rezystorów podciągających i obniżających w sieci Modbus. Rezystory te stanowią zabezpieczenie przed interpretacją szumu jako rzeczywistego sygnału, podczas braku komunikacji w sieci. Dla sieci RS−485 konieczny jest tylko taki jeden zestaw rezystorów.

2−4

3420/3420FA01.EPS

Ilustracja 2−2. Konfiguracja sieci Modbus


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rozdział 3

Rosemount 3420

Konfiguracja Urządzenia polowe fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−6 Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−10 Zbiory snapshot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−14

OSTRZEŻENIE

Wybuch może być przyczyną śmierci lub poważnego zranienia pracowników: • W obszarze zagrożonym wybuchem nie wolno otwierać obudowy modułu interfejsu Rosemount 3420. • W celu spełnienia wymagań przeciwwybuchowości pokrywa musi być szczelnie zamknięta.

Sieci prywatne

W celu konfiguracji modułu interfejsu 3420, należy w pierwszej kolejności uruchomić prywatne połączenie sieciowe między komputerem a modułem Rosemount 3420. Możliwe jest to przy wykorzystaniu dedykowanego dla modułu interfejsu 3420 komputera lub innego, który czasowo będzie wykorzystywany do zadań konfiguracyjnych. Jeśli wykorzystywany będzie komputer pracujący dotychczas w innej sieci, to należy zanotować adres jego IP i inne ustawienia sieciowe, by po zakończeniu konfiguracji modułu 3420 można było powrócić do poprzednich nastaw. Jeśli do konfiguracji modułu 3420 wykorzystywany będzie komputer pracujący w innej sieci, to należy wyłączyć zasilanie i odłączyć go od sieci. Konfiguracja modułu interfejsu fieldbus dokonywana jest przy wykorzystaniu przeglądarki sieciowej. Aby uzyskać dostęp do modułu, należy utworzyć prywatną sieć lokalną LAN z podsiecią o adresie 192.168.1.XX. Moduł interfejsu będzie dostępny w tej sieci LAN pod adresem IP 192.168.1.10. Komputer wykorzystywany do konfiguracji musi mieć inny adres IP z tej samej sieci LAN (np. 192.168.1.12). UWAGA Przed opuszczeniem strony przeglądarki, na której wykonywano zmiany, należy kliknąć Submit (Wyślij), w przeciwnym przypadku wszystkie wprowadzone zmiany zostaną utracone.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 1.

W komputerze należy zainstalować Java Plug−in, który można znaleźć na płycie CD dostarczanej wraz z modułem interfejsu. Java Plug−in można również znaleźć na stronie http://java.sun.com/j2se.

2.

Wybrać Windows JRE i zainstalować na komputerze.

3.

Z panelu sterowania wybrać Połączenia sieciowe (Network & Dial−Up), a następnie: a. Wybrać port sieciowy b. Wybrać protokół TCP/IP i kliknąć Własności c. Wybrać ręczne wprowadzanie adresu IP d. Adres IP wpisać 192.168.1.12 e. Maskę podsieci wybrać 255.255.255.0 f. Zrestartować komputer, aby wykorzystać nowo wprowadzone dane.

4.

Przy zastosowaniu krosowanego kabla sieciowego Ethernet połączyć moduł interfejsu Rosemount 3420 z komputerem. Dodać wpis fim3420 do wykazu hostów.

UWAGA Tę czynność należy wykonać tylko raz, przy pierwszym podłączeniu modułu interfejsu. Pominąć ten krok przy kolejnych włączeniach modułu. 5.

Sprawdzić połączenie sieciowe korzystając z wiersza poleceń (w Akcesoriach) wpisując: PING 192.168.1.10. Jeśli pojawi się odpowiedź, to znaczy, że sieć jest skonfigurowana prawidłowo.

Dodanie wpisu do wykazu hostów 6.

W Windows 2000 lub Windows NT odnaleźć zbiór: c:\winnt\system32\drivers\etc\hosts W Windows XP odnaleźć zbiór: c:\windows\system32\drivers\etc\hosts W Window 95 lub Windows 98 przejść do następującego katalogu: c:\windows\...(znaleźć szablon o nazwie hosts.sam).

UWAGA Jeśli w katalogu c:\windows nie ma zbioru o nazwie hosts, to skopiować hosts.sam na zbiór hosts i wyedytować zbiór c:\windows\hosts.

3−2

7.

Wykorzystując edytor tekstowy (na przykład Notatnik), na końcu zbioru dodać następującą linię: 192.168.1.10 fim3420.

8.

Zapisać zbiór. Jeśli wykorzystano szablon host.sam, to zapisać zbiór z wprowadzonymi zmianami jako hosts (bez rozszerzenia).


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 9.

Sprawdzić połączenie sieciowe wpisując w linii poleceń: PING fim3420. Jeśli widoczne są odpowiedzi, to oznacza prawidłowy wpis do zbioru hosts.

10. Otworzyć Internet Eksplorer. 11. Wybrać definicję ustawień sieci LAN (wybrać Narzędzia>Opcje internetowe>Połączenia (Tools>Internet Options> Connections)) i odznaczyć pole wyboru serwera proxy. 12. W przeglądarce wpisać adres: http://fim3420. 13. Nacisnąć Enter. (Powinna zostać wyświetlona strona główna.) 14. W oknie logowania LogOn zalogować się w sposób następujący: a. User: admin b. Password (hasło): fieveladmin

Network (połączenia sieciowe)

W celu określenia parametrów połączenia sieciowego należy kliknąć Setup>3420>Network (Konfiguracja>3420>Połączenia sieciowe). Jeśli moduł jest podłączony do sieci lokalnej LAN lub, gdy w sieci prywatnej będzie podłączonych kilka modułów interfejsu Rosemount 3420, to konieczne jest przypisanie urządzeniu nowego adresu sieciowego. Address (Adres) Można wybrać opcję przyznawania dynamicznego adresu IP przez DHCP lub adresu stałego IP (ilustracja 3−1). Jeśli nie ma pewności co do metody przypisania adresu, to należy skontaktować się z administratorem sieci. UWAGA Jeśli przypadkowo sieć zostanie nieprawidłowo skonfigurowana i nie można skontaktować się z urządzeniem o nowym adresie IP, to należy przywrócić połączenie z urządzeniem w sieci prywatnej, które było wykorzystane do konfiguracji początkowej. W tej sieci moduł 3420 jest dostępny zawsze pod adresem domyślnym IP (192.168.1.10).

3420/ADDRESS_01AB.TIF

Ilustracja 3−1. Adres sieciowy

3−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Domain Name Services (DNS)

W celu określenia nastaw DNS należy kliknąć Setup>3420>Network>DNS (Konfiguracja>3420>Połączenia sieciowe>DNS). Określenie parametrów DNS nie jest konieczne do prawidłowego działania urządzenia, lecz ich skonfigurowanie pozwoli na uzyskanie lepszych informacji diagnostycznych. Jeśli moduł ma nie wykorzystywać nazwy serwera (Nameserver) lub nazwy domeny (Domain name), to należy odpowiednie pola pozostawić puste.

3420/DNS_01AB.TIF

Ilustracja 3−2. Zakładka Domain Name Services (DNS)

Backup Address (adres zapasowy) Adres ten musi być zmieniony tylko w przypadku, gdy sieć lokalna wykorzystuje stałe adresy IP przy komunikacji wewnętrznej z maską podsieci 192.168.1.xxx. Jeśli tak jest, to należy zmienić domyślny adres IP na adres niewykorzystywany przez inne urządzenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z administratorem sieci. W celu zmiany adresu zapasowego IP urządzenia należy kliknąć Setup>3420>Network>Backup Address (Konfiguracja>3420>Połączenia sieciowe>Adres zapasowy). Zmianę adresu należy wykonywać rozważnie, gdyż wprowadzenie nieprawidłowych wartości może spowodować, że moduł interfejsu stanie się niewidoczny, a tym samym nieużyteczny.

3−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Security (Zabezpieczenia)

Rosemount 3420 W celu zmiany praw i haseł dostępu należy kliknąć Setup>3420>Security (Konfiguracja>3420>Zabezpieczenia). Hasła umożliwiają dostęp do aplikacji na różnych poziomach. Administrator może zmieniać wszystkie parametry systemu lub urządzenia polowego. Operator natomiast może zmienić tylko niektóre parametry Fieldbus. Należy zachować szczególną ostrożność przy zmianie hasła administratora. Brak hasła administratora oznacza brak możliwości konfiguracji modułu interfejsu Rosemount 3420. Moduł jest dostarczany z następującymi hasłami domyślnymi:

Tabela 3−1. Hasła domyślne Identyfikator (ID)

Hasło

Executive (exec) Operator (oper) Maintenance (maint) Administrator (admin)

showme runit keepitgoing fieveladmin

Tabela 3−2. Prawa dostępu

Konfiguracja czasu systemowego (System Time Setup)

Identyfikator

Dostęp HTML

Dostęp z poziomu drzewa

Executive (exec)

Z wyjątkiem nastaw fabrycznych (Setup/ factory.html) dostęp do każdej strony (dostęp tylko do odczytu).

Operator (oper)

Brak dodatkowych przywilejów

Dostęp do odczytu tylko do bloków AI i MAI. (Bloki VFD i inne nie są widoczne.) Tak jak powyżej, lecz z dostępem odczytu i zapisu. Wszystkie parametry wszystkich bloków (odczyt−zapis).

Maintenance (maint)

• • • •

Administrator (admin)

• Konfiguracja nastaw sieci (adres, dns, Brak dodatkowych przywilejów ustawienia domyślne). • Ustawienie haseł • Ustawienie czasu systemowego • Ustawienie opcji strony domowej • Możliwość restartu aplikacji

Ustawienie tagów urządzeń Ustawienie tagów bloków Konfiguracja komunikacji Modbus Konfiguracja mapowania rejestrów Modbus • Konfiguracja zbiorów snapshots • Konfiguracja trybu Plug and Play i trybu roboczego

W celu konfiguracji czasu sytemowego należy kliknąć Setup>3420>Time (Konfiguracja>3420>Czas systemowy). Jeśli moduł Rosemount 3420 jest podłączony do sieci i zachodzi potrzeba wykorzystania tej funkcji, to należy wybrać serwer czasu, który zapewni precyzyjne odczyty czasu. Urządzenie będzie działało prawidłowo z wyłączoną tą funkcją, lecz znaczniki czasowe będą mniej dokładne i zachodzi również konieczność uaktualniania czasu dla każdego modułu Rosemount 3420. UWAGA Jeśli nie jest znana właściwa nazwa DNS serwera czasu, to należy podać jego adres IP.

3−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Możliwe jest również ręczne ustawienie czasu systemowego. Realizowane jest to przez odznaczenie opcji “Enable Network Time Protocol”. Możliwe jest wówczas wpisanie daty i czasu w pola “Date” i “Time”. Wprowadzić należy również strefę czasową i datę zmianę czasu dla tej konkretnej lokalizacji.

Opcje strony domowej (Page Options)

W celu konfiguracji strony domowej należy kliknąć Setup>3420>Page Options (Konfiguracja>3420>Strona domowa). Możliwy jest wybór Menu Overview (przegląd menu), Fieldbus Diagnostics (diagnostyka fieldbus) lub Fieldbus Explorer (Eksplorator fieldbus).

Restart aplikacji (Restart App)

W celu ponownego uruchomienia oprogramowania modułu interfejsu 3420 należy kliknąć Setup>3420>Restart Apps (Konfiguracja>3420>Restart aplikacji). Opcja ta nie jest wykorzystywana podczas normalnej pracy urządzenia, lecz może być wykorzystana podczas określania źródeł niesprawności. Wybrać Yes (Tak) w celu ponownego uruchomienia oprogramowania lub No (Nie) dla anulowania. Ponowne uruchomienie zajmuje około 2 minut. Kliknąć na inny ekran w celu jego odświeżenia i kontynuować pracę.

URZĄDZENIA POLOWE FIELDBUS (FIELDBUS FIELD DEVICES)

Moduł interfejsu zbiera dane w oparciu o tagi bloków funkcyjnych w urządzeniach. Jeśli urządzenia nie mają zdefiniowanych tagów, to można je wyedytowć i zdefiniować przy wykorzystaniu przeglądarki i stron modułu interfejsu.

Urządzenia (Devices)

W celu zmiany oznaczenia projektowego (PD TAG) konkretnych urządzeń należy kliknąć Setup>Fieldbus>Device (Konfiguracja>Fieldbus> Urządzenie). PD TAG ulega zmianie po wpisaniu do 32 znaków w oznaczone pole i kliknięcie Submit (Wyślij). Uaktualnienie wartości następuje po około 2 minutach. Eksplorator urządzeń (Device Explorer) W celu wyświetlenia schematu połączeń urządzeń w postaci drzewa należy kliknąć Setup>Fieldbus>Explorer (Konfiguracja>Fieldbus> Eksplorator). W tym widoku przedstawione są wszystkie segmenty i urządzenia podłączone do segmentów w module interfejsu Rosemount 3420. Eksplorator umożliwia przegląd urządzeń, bloków i ich parametrów oraz zapis nowych wartości parametrów. UWAGA Przejście do widoku drzewa połączeń fieldbus możliwe jest również przez kliknięcie zakładki Monitor.

Bloki (Blocks)

3−6

W celu konfiguracji bloków fieldbus należy kliknąć Setup>Fieldbus>Blocks (Konfiguracja>Fieldbus> Bloki). Jeśli bloki funkcyjne urządzenia nie są identyfikowane przez tagi (nazwy urządzeń), to w tym widoku możliwe jest ich zdefiniowanie. Tagi są wykorzystywane do mapowania rejestrów Modbus i innych funkcji w module interfejsu. Nazwy bloków (tagi) mogą mieć maksymalnie 32 znaki z rozróżnieniem dużych i małych znaków. Po wykonaniu wszystkich znaków należy kliknąć Submit (Wyślij). Uaktualnienie wartości następuje po około 2 minutach.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 UWAGA Tagi wszystkich bloków wejść analogowych (AI) i wielokrotnych wejść analogowych (MAI) muszą być niepowtarzalne w każdym module 3420.

Funkcje zaawansowane (Advanced)

W celu przejścia do konfiguracji zaawansowanej fieldbus należy kliknąć Setup>Fieldbus>Advanced (Konfiguracja>Fieldbus> Funkcje zaawansowane). Plug and Play W celu konfiguracji bloków fieldbus należy kliknąć Setup>Fieldbus>Advanced>Plug and Play (Konfiguracja>Fieldbus> Funkcje zaawansowane>Plug and Play). Bloki funkcyjne w urządzeniu nie są skonfigurowane do działania, gdy dostarczane są od producenta. System nadrzędny konfiguruje bloki funkcyjne wtedy, gdy są one potrzebne w danej aplikacji. Wówczas funkcja Plug and Play realizuje tę usługę. Moduł interfejsu Rosemount 3420 zapewnia automatyczną konfigurację urządzeń polowych do typowych aplikacji monitorowania. Jeśli w segmencie zostanie wykryte nowe urządzenie polowe, to oprogramowanie plug and play sprawdza, czy wszystkie bloki AI/MAI w urządzeniu są skonfigurowane do wykonania. Jeśli blok jest już skonfigurowany, to moduł 3420 pozostawia go bez zmian. Jeśli blok nie jest skonfigurowany, to parametrom CHANNEL, XD_SCALE, OUT_SCALE, i L_TYPE zostają przypisane wartości domyślne. Domyślne wartości jednostek dla parametrów XD_SCALE i OUT_SCALE są nadawane zgodnie z konfiguracją funkcji plug and play. Jeśli dla konkretnego urządzenia zachodzi konieczność przypisania wartości innych niż wartości domyślne, to każdy parametr bloku funkcyjnego może być zmieniony przy wykorzystaniu funkcji podglądu drzewa fileldbus (Fieldbus Tree View) w zakładce Monitor. Część parametrów funkcji plug and play zależy od konkretnego urządzenia. Na przykład, dla przetwornika Rosemount 3244MVF konfiguracja kanałów jest taka, że AI1 obsługuje czujnik 1, AI2 czujnik 2. Dla przetwornika Rosemount 3051, AI1 jest przypisany ciśnieniu. Jednocześnie, jednostki przypisywane są zgodnie z konfiguracją plug and play, jak to opisano wcześniej. Jeśli moduł interfejsu Rosemount 3420 i wszystkie urządzenia fieldbus zostały skonfigurowane w żądany sposób, to należy zaznaczyć pole Operating Mode (tryb roboczy). W trybie roboczym moduł 3420 przegląda tylko bloki konieczne do mapowania magistrali fieldbus i zbiory snapshot potrzebne do optymalizacji działania. Jeśli moduł pracuje w trybie konfiguracji (Setup Mode) (tryb roboczy (Operating Mode) niezaznaczony), to wszystkie bloki są przeglądane w celu ułatwienia konfiguracji i przekazania do eksploatacji modułu interfejsu 3420 i podłączonych urządzeń.

3−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

3420/PLUG_01AA.TIF

Ilustracja 3−3. Zakładka Plug and Play

Tabela 3−3. Nastawy domyślne funkcji Plug and Play

Opis Operating Mode (tryb pracy) Enable Plug and Play (aktywna funkcja plug and play) Default Temperature Units (jednostki temperatury) Default Pressure Units (jednostki ciśnienia) Publish 848 AI Blocks (publikacja wszystkich bloków AI w 848) Publish 848 MAI Blocks (publikacja wszystkich bloków MAI w 848)

Nastawa domyślna niezaznaczony zaznaczona deg F mmH2O 68˚F zaznaczona zaznaczona

Przetwornik temperatury Rosemount 848T ma 8 bloków AI i 1 blok MAI. Blok MAI przetwarza jednocześnie osiem sygnałów wejściowych. Szybkość z jaką moduł interfejsu skanuje wszystkie pomiary w urządzeniach segmentu fieldbus zależy od liczby przeglądanych bloków AI i MAI. Na przykład, jeśli przeglądanych jest 13 przetworników Rosemount 848T z blokami MAI, to czas skanowania wszystkich 104 wartości będzie wynosił około 1 sekundy. Jeśli te same 13 urządzeń będzie skanowane w zakresie bloków AI, zajmie to około 6 sekund (patrz tabela poniżej). Tabela 3−4. Czasy skanowania Liczba bloków AI lub MAI skanowanych w każdym segmencie 1 2 4 8 16 32 64 128

3−8

Czas skanowania 0.3 sekundy 0.4 sekundy 0.5 sekundy 0.7 sekundy 1.0 sekunda 2.7 sekundy 3.1 sekundy 7.0 sekund


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Parametry sieci (Network Parameters) W celu wyświetlenia parametrów sieci należy kliknąć Setup>Fieldbus>Advanced>Network Parms (Konfiguracja>Fieldbus> Funkcje zaawansowane>Parametry sieci). W standardowych warunkach roboczych nie należy zmieniać tych wartości. Jednakże, jeśli do segmentu dodane zostanie nowe urządzenie o znacząco innych parametrach komunikacyjnych, to wartości wyświetlane na tej stronie mogą wymagać modyfikacji. Przed zmianą tych parametrów należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Emerson Process Managment.

3420/NETPARAMETERS.TIF

Ilustracja 3−4. Zakładka Parametry sieci

Typy urządzeń (Device Types) W celu wyświetlenia wszystkich aktualnie obsługiwanych urządzeń przez moduł interfejsu Rosemount 3420 należy kliknąć Setup>Fieldbus>Advanced>Device Types (Konfiguracja>Fieldbus> Funkcje zaawansowane>Typy urządzeń).

3420/DEVICES_01AA.TIF

Ilustracja 3−5. Przykład wykazu obsługiwanych urządzeń

3−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

MODBUS

W celu konfiguracji interfejsu Modbus należy kliknąć Setup>Modbus (Konfiguracja>Modbus). Większość z tych nastaw jest oczywista i związana z konfiguracją portu szeregowego, dopasowującą do nastaw urządzeń Modbus Master.

Komunikacja (Communication)

W celu konfiguracji komunikacji z urządzeniami Modbus master należy kliknąć Setup>Modbus>Communication (Konfiguracja>Modbus> Komunikacja). Zmierzone wartości mogą być reprezentowane w postaci liczby całkowitej jednorejestrowej lub w postaci liczby zmiennoprzecinkowej dwurejestrowej (standardowej lub odwrotnej). Urządzenia master Modbus mogą różnić się reprezentacją liczby zmiennoprzecinkowej. Domyślną reprezentacją używaną przez moduł interfejsu 3420 jest reprezentacja standardowa (Standard Floating Point), lecz możliwy jest wybór reprezentacji odwrotnej (Swapped Floating Point), w której odwrotna jest kolejność odczytu danych z rejestrów liczb zmiennoprzecinkowych. Opcja “Response delay time” (opóźnienie czasu odpowiedzi) umożliwia określenie czasu, po którym moduł interfejsu 3420 wysyła sygnał wyjściowy po otrzymaniu żądania z urządzenia master. Część urządzeń master nie jest w stanie natychmiast odczytać odpowiedzi z powodu konfiguracji czasu odbiornika. Parametr ten umożliwia przystosowanie modułu do współpracy z tego typu urządzeniami master. Parametr “Unmapped register response?” (zapis nieprzypisanych rejestrów) umożliwia wybór wartości zapisywanych w rejestrach, dla których nie przypisano tagów.

3420/MODBUS_SERIAL_SETUP.TIF.TIF

Ilustracja 3−6. Zakładka Komunikacja Modbus

3−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Mapowanie tagów fieldbus do rejestrów Modbus (interfejs sieciowy) (Mapping Fieldbus Tags to Modbus Registers (Web Interface))

Rosemount 3420 W celu mapowania tagów fieldbus do rejestrów Modbus należy kliknąć Setup>Modbus>Mapping (Konfiguracja>Modbus>Przypisanie). Funkcja ta pozwala urządzeniu master Modbus odczytać rejestry w module interfejsu, a co za tym idzie parametry z urządzeń Fieldbus. Strona mapowania umożliwia przypisanie numeru rejestru do wyjścia dowolnego bloku funkcyjnego AI lub MAI przez wybór tagu bloku (Block Tag) z rozwijalnej listy. Kliknięcie nagłówka kolumny powoduje sortowanie po numerze rejestru lub nazwie punktu. Jeśli urządzenie ma bloki o tych samych nazwach (Block Names), to zostanie wyświetlony tylko blok dla pierwszego znalezionego urządzenia. Na stronie Fieldbus/Block Setup (konfiguracja fieldbus/bloków) należy sprawdzić, czy nie ma zdublowanych tagów bloków wejść analogowych lub wielokrotnych wejść analogowych.

3420/REGISTERMAP.TIF

Ilustracja 3−7. Zakładka Mapowanie rejestrów

3−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Mapowanie tagów Fieldbus do rejestrów Modbus (FTP) (Mapping Fieldbus Tags to Modbus Registers FTP)

Mapowanie zapisane jest w zbiorze typu csv w module interfejsu 3420 (csv − comma−separated−value, wartości oddzielone przecinkami). W metodzie tej, alternatywnej do mapowania przy użyciu przeglądarki sieciowej, możliwy jest odczyt, modyfikacja i zapis zbiorów csv do modułu interfejsu. Zbiór nosi nazwę modbus.csv i znajduje się w następującej lokacji: /home/fievel/config/modbus.csv Jeśli transfer zbioru odbywa się z poziomu fievel, to można to skrócić do: config/modbus.csv. Poniżej podano przykład niewielkiego zbioru modbus.csv: TT001.OUT.STATUS, 40001 TT002.OUT.STATUS, 40002 TT003.OUT.STATUS, 40003 TT004.OUT.STATUS, 40004 TT848.OUT_1.STATUS, 40005 TT848.OUT_2.STATUS, 45006 TT001.OUT.VALUE, 45001 TT002.OUT.VALUE, 45003 TT003.OUT.VALUE, 45005 TT004.OUT.VALUE, 45007 TT848.OUT_1.VALUE, 45009 TT848.OUT_2.VALUE, 45011 Zasady mapowania rejestrów Przedstawiony powyżej zbiór jest zgodny z zasadami, których należy przestrzegać przy dokonywaniu i modyfikacji mapowania. Najważniejsze zasady to:

3−12

Jeśli dane wyjściowe bloków funkcyjnych AI i MAI są w formacie zmiennoprzecinkowym, to zajmują dwa rejestry. Dlatego nie można mapować następnego w kolejności rejestru do rejestru przypisanego dla wartosci zmiennoprzecinkowej.

Informacja o stanie (Status information) zajmuje jeden rejestr i może być umieszczona w najbliższym rejestrze do zajętych przez informacje o stanie innych tagów.

Rejestry następujące bezpośrednio po sobie muszą być tego samego typu.

Nie wolno wykorzystywać rejestrów 49001 do 49011 (patrz “Predefiniowane rejestry diagnostyczne” na stronie 3−13).


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Wskazówki dotyczące wykorzystania rejestrów Modbus Protokół Modbus umożliwia odczyt sąsiednich rejestrów tego samego typu danych w jednym żądaniu odczytu z urządzenia Modbus Master (w jednym żądaniu odczytu może być odczytanych 127 rejestrów). Aby najefektywniej wykorzystać możliwość odczytu rejestrów zaleca się zastosowanie do poniższych zasad: •

Tagi stanu wyjść Fieldbus (output STATUS) powinny być mapowane do rejestrów w jednym, nieprzerwanym bloku, począwszy od rejestru 40001. Każdy tag wymaga jednego rejestru.

Tagi wartości wyjść Fieldbus (output VALUE) powinny być mapowane do rejestrów w jednym, nieprzerwanym bloku, począwszy od rejestru 45001. Każdy tag wymaga dwóch rejestrów.

Modyfikacja mapowania Fieldbus do Modbus Mapowanie tagów do rejestrów może być wykonane w sposób następujący: 1.

Skopiować zbiór modbus.csv z modułu interfejsu używając FTP (username: fievel, password: fievel).

2.

Otworzyć zbiór modbus.csv przy użyciu Excela.

3.

Zmodyfikować zapisy.

4.

Zapisać zmiany w formacie csv do zbioru modbus.csv.

5.

Załadować zmodyfikowany zbiór modbus.csv do modułu interfejsu używając FTP.

Po załadowaniu moduł interfejsu rozpozna wprowadzone zmiany i po około 20 sekundach rozpocznie działanie z nowym mapowaniem.

Predefiniowane rejestry diagnostyczne (Predefined Diagnostic Registers)

W poniższej tabeli przedstawiono predefiniowane rejestry diagnostyczne. Wymienionych rejestrów nie można wykorzystywać w zbiorze mapowania rejestrów Modbus (modbus.csv). Tabela 3−5. Predefiniowane rejestry diagnostyczne Opis

Rejestr

Current Year (aktualny rok)(1) Current Month (aktualny miesiąc)(1) Current Day (aktualny dzień)(1) Current Hour (aktualna godzina)(1) Current Minute (aktualna minuta)(1) Current Second (aktualna sekunda)(1) Messages Received (liczba komunikatów odebranych) Corrupt Messages Received (uszkodzone komunikaty odebrane) Messages Sent with Exception (error responses) (komunikaty wysłane z odpowiedzią błędu) Messages Sent Count (liczba wysłanych komunikatów) Valid Messages Ignored (when in listen only mode) (liczba zignorowanych komunikatów − tylko w trybie odbioru)

49001 49002 49003 49004 49005 49006 49007 49008 49009 49010 49011

(1) Czas jest podawany w postaci GMT.

Liczba wysłanych komunikatów (Message Sent Count) jest najbardziej użyteczną daną przy określaniu, czy urządzenie Modbus slave znajduje błędy w komunikatach lub odrzuca komunikaty. Jeśli nie występują błędy komunikacji, to liczba komunikatów odebranych i wysłanych powinna być taka sama.

3−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

ZBIORY SNAPSHOT (SNAPSHOT FILES) Konfiguracja zbiorów snapshot (Snapshot File Setup)

W celu wyświetlenia aktualnych informacji zebranych w zbiorach snapshot należy kliknąć Setup>Snapshot (Konfiguracja>Zbiory snapshot). Zbiory snapshot są zbiorami w specyficznym formacie (CSV lub XML), które zawierają okresowo przechwytywane dane i znaczniki czasowe wybranych wartości dla danego urządzenia.

SNAPSHOT_01AA.EPS

Ilustracja 3−8. Zakładka Konfiguracja zbioru snapshot

Dostęp do danych możliwy jest przez system nadrzędny przy wykorzystaniu protokołu sieciowego FTP. Zbiory te są nazywane zbiorami snapshot (Snapshot files).

Nowy zbiór lub edycja istniejącego

Opcja New Snapshot (nowy zbiór) powoduje przejście do ekranu edycji, na którym możliwy jest wybór nazwy zbioru, czasu między kolejnymi zapisami, formatu zbioru i opcjonalnego znacznika czasowego i wartości dla wybranego urządzenia. Wartości do zapisu dodaje się klikając opcję New Entry (Nowy wpis) i wybierając żądany tag z rozwijalnego menu. Po skonfigurowaniu zbioru można kliknąć nazwę zbioru, co powoduje wyświetlenie aktualnej zawartości zbioru.

3−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

EDITSNAPSHOT_01AB.EPS

Ilustracja 3−9. Wygląd strony edycji zbioru

Format zbioru

Formaty zbiorów typu CSV lub XML muszą spełniać poniższe wymagania: •

Zbiór składa się z szeregu linii, które zawierają dwa pola: etykietę wartości i samą wartość.

Pierwszy rekord, który zawiera znacznik czasowy jest opcjonalny. Jeśli opcja znacznika czasowego jest aktywna, to jest ona zawsze pierwszą raportowaną wartością. Wartości czasu podawane są w czasie GMT.

Wybrać możne wszystkie dostępne wyjścia bloków AI lub MAI.

Etykieta każdej wartości jest całkowicie jednoznaczną nazwą wartości. Postać jej jest nastęująca: <tag bloku>. <nazwa parametru>.<nazwa podparametru> Przykład: TT−800−1.OUT.STATUS •

Etykieta jest definiowana przez użytkownika.

Wartość jest tekstową reprezentacją zbieranej wartości. Jeśli nie można odczytać wartości (urządzenie jest offline, itp.), to wpisywana jest wartość w postaci: “error: <opis>”.

Poniżej przedstawiono przykłady rekordów w zbiorach snapshot: Przykład zawartości zbioru Timestamp, 07/05/01 18:00:00.009 TT−800X.FB VFD.TT−800−1.OUT.STATUS,Good_NonCascade: NonSpecific:NotLimited TT−800−1.OUT.VALUE,27.66525 TT−800−1.MODE_BLK.ACTUAL,Auto TT−800−1.OUT_SCALE.UNITS_INDEX,%

Pobieranie zbioru snapshot

Jeśli wyspecyfikowano etykietę, to będzie ono wykorzystywana do etykietowania wartości w zbiorze. Jeśli nie podano etykiety, to w zbiorze zostanie podana nazwa punktu.

Przy użyciu programu lub skryptu do pobrania danych, skopiować (pobrać) zbiór snapshot do komputera. System zarządzający nie jest do tej operacji potrzebny.

3−15


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

a. login ftp: user = fievel, password = fievel b. directory: /home/fievel/snapshot c. filename: określony w konfiguracji zbiorów snapshot •

W celu pobrania zbioru przy użyciu programu ftp w środowisku windows, należy wykonać poniższą procedurę: a. Otworzyć okno wiersza poleceń i przejść do katalogu, gdzie będzie zapisany zbiór. b. Wpisać rozkaz ftp fim3420 (gdzie fim3420 jest nazwą modułu interfejsu 3420, z którym chcemy się połączyć). c. Przy logowaniu podać jako użytkownika i hasło fievel. d. Wpisać cd snapshot. e. Klient ftp windows działa w trybie ascii. W celu przejrzenia zawartości katalogu wpisać dir. Jeśli nazwa zbioru jest znana, to pominąć ten krok i przejść do następnego. f. Wpisać get data.csv (nazwę zbioru). Spowoduje to skopiowanie zbioru do komputera użytkownika. g. Zakończyć działanie programu ftp wpisując quit.

3−16


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rozdział 4

Rosemount 3420

Obsługa Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−1 Diagnostyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−2 Monitorowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−4

INFORMACJE OGÓLNE

www.rosemount.com

Po włączeniu zasilania moduł interfejsu 3420 określa, jakie urządzenia podłączone są do segmentów fieldbus. Jeśli podczas konfiguracji uaktywniono funkcję Plug and Play, to zostaną zainicjalizowane wszystkie nieskonfigurowane bloki funkcyjne. Zaleca się, aby przy pierwszym włączeniu zasilania modułu interfejsu nie były podłączone do niego żadne urządzenia, gdyż wówczas możliwa jest konfiguracja funkcji Plug and Play. Moduł interfejsu przegląda wszystkie bloki wyspecyfikowane w zbiorze mapowania rejestru Modbus lub w zbiorze konfiguracyjnym FTP i uaktualnia wartości co x sekund. Częstotliwość uaktualniania zależy od liczby przeglądanych bloków funkcyjnych w każdym segmencie, zgodnie z wartościami podanymi w tabeli 3−4 na stronie 3−8.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 DIAGNOSTYKA

W celu określenia stanu segmentów fieldbus, komunikacji fieldbus, komunikacji Modbus i parametrów serwerów klienta należy kliknąć zakładkę Diagnostics (Diagnostyka).

Segment fieldbus

Diagnostyka segmentu fieldbus umożliwia szybki przegląd urządzeń podłączonych do modułu interfejsu Rosemount 3420. Diagnostyka pokazuje liczbę segmentów aktywnych i urządzeń podłączonych do każdego segmentu oraz aktualny stan trybu pracy i funkcji plug and play.

Funkcje zaawansowane

Klient/serwer (Client/Server) Diagnstyka klient/serwer zapewnia szczegółowe informacje o aplikacji serwera modułu Rosemount 3420 oraz o przeglądarce klienta, która jest wykorzystywana do przeglądania modułu interfejsu 3420. Statystyka komunikacji Fieldbus Statystyka komunikacji fieldbus zawiera informacje o pakietach fieldbus i szczegółowe informacje o stanie wewnętrznych połączeń komunikacyjnych między procesorem centralnym modułu interfejsu 3420 i kartą stosu (patrz Dodatek C: Wartości stanu Fieldbus). Wartości w polach Messages Transmitted (Komunikaty wysłane) i Good Messages Received (Dobre komunikaty odebrane) powinny ulegać stałemu zwiększaniu w segmentach, które mają zainstalowane urządzenia. Wartość w polach Total retries (Sumaryczna liczba powtórnych prób) powinna być niewielka i ulegać zwiększeniu bardzo rzadko. Wartość w polach Live list changes (Zmiany w wykazie aktywnych urządzeń) może zmieniać się tylko wówczas, gdy urządzenia są dołączane lub odłączane od segmentu. Kliknięcie Refresh (Odśwież) pozwala sprawdzić poprawność komunikacji interfejsu.

3420/FIELDBUSSTATS.TIF

Ilustracja 4−1. Zakładka Statystyka Fieldbus

4−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Statystyka komunikacji Modbus

3420MODBUSSTAT.TIF

Ilustracja 4−2. Zakładka Statystyka Modbus

Strona statystyki komunikacji modbus zawiera informację o danych oraz o pakietach odebranych i wysłanych przez interfejs Modbus slave. W poniższej tabeli przedstawiono predefiniowane rejestry diagnostyczne. Wymienionych rejestrów nie można wykorzystywać w zbiorze mapowania rejestrów Modbus (modbus.csv). Tabela 4−1. Predefiniowane rejestry diagnostyczne Opis

Rejestr

Current Year (aktualny rok)(1) Current Month (aktualny miesiąc)(1) Current Day (aktualny dzień)(1) Current Hour (aktualna godzina)(1) Current Minute (aktualna minuta)(1) Current Second (aktualna sekunda)(1) Messages Received (liczba komunikatów odebranych) Corrupt Messages Received (uszkodzone komunikaty odebrane) Messages Sent with Exception (error responses) (komunikaty wysłane z odpowiedzią błędu) Messages Sent Count (liczba wysłanych komunikatów) Valid Messages Ignored (when in listen only mode) (liczba zignorowanych komunikatów − tylko w trybie odbioru)

49001 49002 49003 49004 49005 49006 49007 49008 49009 49010 49011

(1) Czas jest podawany w postaci GMT.

System nadrzędny Modbus ma dostęp do informacji cyfrowych. Liczba wysłanych komunikatów (Message Sent Count) jest najbardziej użyteczną daną przy określaniu, czy urządzenie Modbus slave znajduje błędy w komunikatach lub odrzuca komunikaty. Jeśli nie występują błędy komunikacji, to liczba komunikatów odebranych i wysłanych powinna być taka sama. Statystyka systemu Statystyka systemu zawiera przegląd zasobów procesora centralnego (CPU) wykorzystywanych przez moduł interfejsu 3420.

4−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 MONITOR

W celu odczytu danych z każdego z urządzeń polowych należy wybrać zakładkę Monitor. Explorator fieldbus przedstawia w postaci drzewa następujące informacje: •

segmenty fieldbus

urządzenia w segmencie

bloki w urządzeniu

parametry w blokach

3420/TREEVIEW3.TIF

Ilustracja 4−3. Widok strony eksploratora fieldbus

W celu zmiany wartości parametru należy wybrać i kliknąć żądany parametr. Zostanie wyświetlone okno dialogowe umożliwiające wybór wartości z listy lub wpisanie bezpośrednie nowej wartości. Wiele parametrów w bloku funkcyjnych nie może być zmieniane podczas działania bloku. W takim przypadku należy najpierw zmienić tryb pracy bloku (MODE) na OUT OF SERVICE. Należy pamiętać o przywróceniu oryginalnego trybu pracy bloku po zakończeniu wprowadzania zmian.

4−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rozdział 5

Rosemount 3420

Wykrywanie niesprawności W celu przeglądu informacji o instalacji urządzenia, konfiguracji, diagnostyki i monitoringu należy wybrać zakładkę Help. Dostępne są również dodatkowe informacje o magistrali fieldbus, urządzeniach fieldbus i module interfejsu Rosemount 3420. Pomoc techniczną można uzyskać w lokalnym przedstawicielstwie firmy Emerson Process Management.

Tabela 5−1. Określanie źródeł nisprawności Objawy (1)

Przyczyna

Zalecane działania naprawcze

Komputer nie może skomunikować się z modułem interfejsu Rosemount 3420

• Sprawdzić, czy do podłączenia wykorzystano skrętkę krosowaną • Przy użyciu rozkazu PING opisanego w rozdziale 3 sprawdzić adres IP i nazwę modułu interfejsu • Sprawdzić, czy przeglądarka ma wyłączoną opcję serwera proksy • Sprawdzić adres IP komputera (patrz opis w rozdziale 3) • Sprawdzić adres zapasowy (patrz opis w rozdziale 3) Zrestartować komputer, aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione.

Urządzenie Fieldbus nie jest widoczne

• Sprawdzić poprawność okablowania i uziemienia oraz czy na końcu każdego segmentu zainstalowano terminator.

Urządzenia nie jest widoczne w segmencie

Nieznana Brak zasilania urządzenia

Problemy z segmentem Niesprawna elektronika

Urządzenie traci komunikację z segmentem(2)

Nieprawidłowe ustawienia sieciowe Nieprawidłowe poziomy sygnałów. Patrz dokumentacja systemu zarządzającego. Zbyt wysoki poziom szumów w segmencie. Patrz dokumentacja systemu zarządzającego.

Niesprawna elektronika Inna

Wyłączyć i włączyć zasilanie. 1. Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do segmentu. 2. Zmierzyć napięcie na zaciskach, powinno wynosić 9–32Vdc. 3. Sprawdzić, czy urządzenie pobiera prąd. Pobór prądu powinien wynosić około 17 mA. 1. Płytka drukowana elektroniki niedokręcona w obudowie. 2. Wymienić układ elektroniczny. Zmienić parametry sieciowe systemu zarządzającego. Sprawdzić w dokumentacji technicznej systemu. 1. Sprawdzić, czy zainstalowane są dwa terminatory. 2. Zbyt długie kable łączące. 3. Uszkodzony zasilacz lub stabilizator napięcia. 1. Sprawdzić poprawność uziemienia. 2. Sprawdzić ekranowanie kabli. 3. Dokręcić zaciski śrubowe kabli. 4. Sprawdzić, czy zaciski zasilania nie są skorodowane lub zawilgocone. 5. Sprawdzić działanie zasilacza. 1. Dokręcić płytkę drukowaną elektroniki. 2. Wymienić układ elektroniczny. 1. Sprawdzić, czy nie ma wody w skrzynce przyłączeniowej.

(1) Czynności naprawcze mogą być podjęte po konsultacji z integratorem systemu. (2) Okablowanie i instalacja 31.25 kbit/s, tryb napięciowy, okablowanie wykonane zgodnie z normą AG−140 wydaną przez fieldbus Foundation.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Tabela 5−2. Komunikaty stanu Fieldbus

Wartość zwracana OUT.STATUS jest Bad (zły):: OutOfService

• Sprawdzić, czy tryb pracy odpytywanego bloku (MODE.TARGET) jest wybrany Auto. • Sprawdzić, czy tryb pracy (MODE.TARGET) bloku przetwornika lub bloku funkcyjnego podłączonego do bloku jest wybrany Auto. • Sprawdzić, czy tryb pracy (MODE.TARGET) bloku zasobów urządzenia zawierającego blok jest wybrany Auto. • Jeśli parametr BLOCK_ERR ma wartość Power_up, to blok nie jest skonfigurowany do pracy i tryb nie może być zmieniony. • Jeśli parametr BLOCK_ERR ma wartość OutOfService, to blok jest skonfigurowany, a wartość sygnału wejściowego nie jest prawidłowa lub tryb pracy nie został wybrany Auto.

MODE.ACTUAL=OOS, MODE.TARGET=AUTO, i BLOCK_ERR=Power_up

• Blok jest nieskonfigurowany. • Moduł interfejsu Rosemount 3420 konfiguruje automatycznie tylko bloki AI i MAI, inne nie. • Do konfiguracji bloku konieczna jest szczegółowa wiedza o systemie fieldbus. Taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko, w przypadku jej wystąpienia należy skonstaktować się z przedstawicielstwem Emerson Process Management.

Komunikat błędu przy zapisie parametru

OUT.STATUS=Bad::ConfigurationError (błąd konfiguracji)

5−2

Działania

Większość parametrów wymaga, aby blok był w stanie OOS przy zapisie parametrów: • Zmienić MODE.TARGET na OOS • Odczekać, aby parametr MODE.ACTUAL zmienił wartość na OOS Wykonać żądaną zmianę parametru: • Zmienić MODE.TARGET na Auto • Odczekać, aby parametr MODE.ACTUAL zmienił wartość na Auto Zmiana parametru została zakończona. Dla bloków AI/MAI: • LTYPE musi być wybrany w sposób właściwy dla danej aplikacji • CHANNEL musi mieć wartość dopuszczalną dla kanału przetwornika • XD_SCALE i OUT_SCALE muszą mieć jednostki (UNITS) i wartości EU_0 i EU_100 dopuszczalne dla aplikacji W przypadku bloków przetwornika: • Konfiguracja czujnika musi być dopuszczalna


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Dodatek A

Rosemount 3420

Dane techniczne Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−1 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−4 Specyfikacja zamówieniowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−5

DANE TECHNICZNE Dane funkcjonalne

Opcje zasilania 20−28 V dc Moduł interfejsu Rosemount 3420 pobiera 500 mA prądu. Przy zasilaniu urządzeń polowych zwiększa się pobór prądu. Moduł interfejsu Rosemount 3420 zasila urządzenia w segmencie H1. Opcjonalne zintegrowane stabilizatory napięcia mogą zapewnić pobór prądu do wartości 288 mA w każdym segmencie fieldbus. Warunki środowiskowe Zakres temperatur otoczenia: −40 do 60˚C z wewnętrznymi stabilizatorami napięcia −40 do 70˚C z zewnętrznymi stabilizatorami napięcia Zakres wilgotności: 0−95% wilgotności względnej (w warunkach bez kondensacji) Zabezpieczenie przed przepięciami Zabezpieczenie przed przepięciami na przewodach komunikacyjnych RS−485 i Ethernet modułu interfejsu Rosemount 3420 spełnia wymagania normy EN61000−4−5 kategoria B. Zakłócenia elektromagnetyczne i radiowe Spełnia wymagania normy EN610004−3 −1978 klasa 2

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Dane metrologiczne

Częstotliwość skanowania poszczególnych wejść w każdym segmencie H1 zależy od liczby urządzeń i typu bloków wejść analogowych zgodnie z poniższą tabelą: Liczba bloków AI lub MAI skanowana w każdym segmencie Częstotliwość skanowania 1 2 4 8 16 32 64 128

0.3 sekundy 0.4 sekundy 0.5 sekundy 0.7 sekundy 1.0 sekunda 2.7 sekundy 3.1 sekundy 7.0 sekund

Przykład: Segment z 13 przetwornikami temperatury 848T wykorzystującymi bloki MAI będzie posiadał 104 wejścia skanowane co 1 sekundę. Jeśli skanowane będą poszczególne bloki AI, to wejścia będą skanowane co około 6 sekund.

Dane konstrukcyjne

Masa 4.85 kg Materiały konstrukcyjne Obudowa Aluminium niskomiedziowe, NEMA 4X i IEC 529 IP65 Stopień skażenia 2 Wykończenie Farba poliuretanowa Uszczelka pokrywy Kauczuk

A−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Dane techniczne komunikacji cyfrowej

Rosemount 3420 RS485 2−przewodowe łącze do pracy sieciowej Modbus Szybkość transmisji: 57600, 38400, 19200 lub 9600 bodów Protokół: Modbus RTU Okablowanie: Skrętka ekranowana, 18 AWG. Maksymalna długość kabla około 1500 m Ethernet Port komunikacji Ethernet 10baseT/ 100MBS Modbus • Obsługa protokołu Modbus RTU z 32 bitowymi wartościami zmiennoprzecinkowymi i całkowitymi jednorejestrowymi. • Rejestry Modbus są przypisane do wejść pomiarowych przez tagi bloków wejść analogowych. • Numery rejestrów Modbus określane są przez użytkownika. • Stan każdej zmiennej jest zapisany i dostępny w rejestrze 16 bitowym. • Konfiguracja interfejsu Modbus jest możliwa przy wykorzystaniu stron sieciowych generowanych przez moduł interfejsu Rosemount 3420. H1 Fieldbus Możliwa jest obsługa do czterech segmentów H1 FOUNDATION fieldbus. Do każdego segmentu H1 można podłączyć do 16 urządzeń fieldbus. Liczba urządzeń zależy od poboru prądu przez każde z urządzeń i typ zastosowanego kabla. Wewnętrzne zasilacze stabilizowane modułu interfejsu 3420 mogą zapewnić do 288 mA prądu do każdego segmentu H1. W aplikacjach temperaturowych wykorzystujących tylko 8 wejściowe przetworniki temperatury 848T, możliwe jest podłączenie do 13 przetworników 848T wykorzystując wewnętrzne stabilizatory napięcia. Każdy segment może opcjonalnie posiadać stabilizator napięcia i terminator. Użytkownik musi podłączyć drugi terminator na zakończeniu polowym segmentu. Jeśli wykorzystywane są zewnętrzne stabilizatory napięcia, to użytkownik musi zainstalować oba terminatory dla każdego segmentu i podłączyć je do modułu interfejsu 3420.

A−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 RYSUNKI WYMIAROWE Ilustracja A−1. Moduł interfejsu fieldbus Rosemount 3420 89 (3.51)

229 (9.02) 71 (2.81)

79 3.12)

283 (11.15) 306 (12.06)

Naklejka z ostrzeżeniami

Dolna pokrywa dostępu do przyłączy elektrycznych

449 (17.40) 62 (2.46)

62 (2.46) Przepust kablowy 3 /4 cala NPT (3 otwory)

289 (11.37)

Śruba uziemienia

UWAGA Wymiary podano w (mm) calach

A−4

115 (4.53)

31 (1.20)

3402/3420AA02, 3420BA02, 3420CA02, 3420DA02.EPS

75 (2.96)


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA Model

Opis urządzenia

3420

Moduł interfejsu Fieldbus

Kod

Zasilanie

A Kod

24 V dc Wyjście

1

RS485 + Ethernet

Kod

Wejścia Fieldbus

A B C D Kod 0 1 2 3 4 Kod N A

Jeden segment H1 Fieldbus Dwa segmenty H1 Fieldbus Trzy segmenty H1 Fieldbus Cztery segmenty H1 Fieldbus Stabilizator zasilania + terminator dla każdego segmentu Brak stabilizatorów i terminatorów (muszą być dostarczone przez użytkownika) Jeden stabilizator zasilania i terminator zainstalowane w obudowie 3420 Dwa stabilizatory zasilania i terminatory zainstalowane w obudowie 3420 Trzy stabilizatory zasilania i terminatory zainstalowane w obudowie 3420 Cztery stabilizatory zasilania i terminatory zainstalowane w obudowie 3420 Opcje komunikacji RS−485 Brak komunikacji RS−485 Modbus RTU

Kod

Opcje komunikacji Ethernet

0

Serwer sieciowy (Webserver)

Kod N1 N5 N6 J1 J2

Inne opcje Certyfikaty do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem (w trakcie uzyskiwania) Atest nieplaności CENELEC typ n (ATEX) Amerykański atest niepalności w strefie 2 wydawany przez producenta − Factory Mutual (FM) Division 2 Atest kanadyjski CSA do pracy w strefie 2 Adeptery Adapter CM 20 Adapter PG 13.5

Typowy numer zamówieniowy:

3420 A

1

A

1 N

0

A−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420

A−6

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Dodatek B

Informacje o certyfikatach

CERTYFIKATY (W TRAKCIE UZYSKIWANIA)

CE Oznaczenie CE Spełnia wymagania Dyrektywy Zgodności Elektromagnetycznej EMC Unii Europejskiej Atesty amerykańskie wydawane przez producenta − Factory Mutual (FM) N5 Przeznaczony do pracy w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; niepalność pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Możliwość stosowania w warunkach polowych i w pomieszczeniach zamkniętych (NEMA 4X). Kod temperatury T4. Atest kanadyjski − Canadian Standards Association (CSA) N6 Przeznaczony do pracy w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D; niepalność pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Możliwość stosowania w warunkach polowych i w pomieszczeniach zamkniętych (obudowa CSA 4). Kod temperatury T4A. N1 Atest niepalności CENELEC typ n (ATEX)

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420

B−2

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Dodatek C

Rosemount 3420

Wartości parametru STATUS Fieldbus W rozdziale niniejszym opisano wszystkie możliwe wartości parametru STATUS wyjścia Fieldbus oraz możliwe przyczyny pojawienia się tych wartości. Tabela ma na celu pomoc przy interpretacji stanu urządzeń Fieldbus.

Stan

Opis

Możliwe przyczyny

0

Bad::NonSpecific:NotLimited

• Nie ma określonej przyczyny dlaczego wartość jest zła • Komunikat do dalszego rozsyłania

1

Bad::NonSpecific:LowLimited

• Nie ma określonej przyczyny dlaczego wartość jest zła • Komunikat do dalszego rozsyłania

2

Bad::NonSpecific:HighLimited

• Nie ma określonej przyczyny dlaczego wartość jest zła • Komunikat do dalszego rozsyłania

3

Bad::NonSpecific:Constant

• Nie ma określonej przyczyny dlaczego wartość jest zła • Komunikat do dalszego rozsyłania

4

Bad::ConfigurationError:NotLimited

• Wartość nie jest użyteczna, gdyż występuje inny problem w bloku. Możliwość określenia ich przyczyny zależy od możliwości detekcyjnych stworzonych przez producenta bloku.

5

Bad::ConfigurationError:LowLimited

• Wartość nie jest użyteczna, gdyż występuje inny problem w bloku. Możliwość określenia ich przyczyny zależy od możliwości detekcyjnych stworzonych przez producenta bloku.

6

Bad::ConfigurationError:HighLimited

• Wartość nie jest użyteczna, gdyż występuje inny problem w bloku. Możliwość określenia ich przyczyny zależy od możliwości detekcyjnych stworzonych przez producenta bloku.

7

Bad::ConfigurationError:Constant

• Wartość nie jest użyteczna, gdyż występuje inny problem w bloku. Możliwość określenia ich przyczyny zależy od możliwości detekcyjnych stworzonych przez producenta bloku.

8

Bad::NotConnected:NotLimited

• Wartość jest wymagana do podłączenia i nie jest podłączona

9

Bad::NotConnected:LowLimited

• Wartość jest wymagana do podłączenia i nie jest podłączona

10

Bad::NotConnected:HighLimited

• Wartość jest wymagana do podłączenia i nie jest podłączona

11

Bad::NotConnected:Constant

• Wartość jest wymagana do podłączenia i nie jest podłączona

12

Bad::DeviceFailure:NotLimited

• Ten stan pojawia się wówczas, gdy źródło wartości jest zakłócone przez niesprawność urządzenia

13

Bad::DeviceFailure:LowLimited

• Ten stan pojawia się wówczas, gdy źródło wartości jest zakłócone przez niesprawność urządzenia

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Stan

Opis

Możliwe przyczyny

14

Bad::DeviceFailure:HighLimited

• Ten stan pojawia się wówczas, gdy źródło wartości jest zakłócone przez niesprawność urządzenia

15

Bad::DeviceFailure:Constant

• Ten stan pojawia się wówczas, gdy źródło wartości jest zakłócone przez niesprawność urządzenia

16

Bad::SensorFailure:NotLimited

• Wartość błędna, lecz urządzenie może określić warunki powstania błędu • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

17

Bad::SensorFailure:LowLimited

• Wartość błędna, lecz urządzenie może określić warunki powstania błędu • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

18

Bad::SensorFailure:HighLimited

• Wartość błędna, lecz urządzenie może określić warunki powstania błędu • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

19

Bad::SensorFailure:Constant

• Wartość błędna, lecz urządzenie może określić warunki powstania błędu • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

20

Bad::NoComm_WithLastUsableValue:NotLimited

• Wartość błędna, która została ustawiona w wyniku komunikacji cyfrowej, aktualnie niedostępnej

21

Bad::NoComm_WithLastUsableValue:LowLimited

• Wartość błędna, która została ustawiona w wyniku komunikacji cyfrowej, aktualnie niedostępnej

22

Bad::NoComm_WithLastUsableValue:HighLimited

• Wartość błędna, która została ustawiona w wyniku komunikacji cyfrowej, aktualnie niedostępnej

23

Bad::NoComm_WithLastUsableValue:Constant

• Wartość błędna, która została ustawiona w wyniku komunikacji cyfrowej, aktualnie niedostępnej

24

Bad::NoComm_WithNoUsableValue:NotLimited

• Wartość błędna, ustawiana wówczas, gdy nie było żadnej komunikacji z tą wielkością od ostatniego trybu pracy Out of Service

25

Bad::NoComm_WithNoUsableValue:LowLimited

• Wartość błędna, ustawiana wówczas, gdy nie było żadnej komunikacji z tą wielkością od ostatniego trybu pracy Out of Service

26

Bad::NoComm_WithNoUsableValue:HighLimited

• Wartość błędna, ustawiana wówczas, gdy nie było żadnej komunikacji z tą wielkością od ostatniego trybu pracy Out of Service

27

Bad::NoComm_WithNoUsableValue:Constant

• Wartość błędna, ustawiana wówczas, gdy nie było żadnej komunikacji z tą wielkością od ostatniego trybu pracy Out of Service

28

Bad::OutOfService:NotLimited

• Wartość błędna, niewiarygodna, gdyż blok nie został skonfigurowany i może być w trakcie konstrukcji przez konfiguratora • Wartość ustawiana wówczas, gdy blok jest w trybie Out of Service

29

Bad::OutOfService:LowLimited

• Wartość błędna, niewiarygodna, gdyż blok nie został skonfigurowany i może być w trakcie konstrukcji przez konfiguratora • Wartość ustawiana wówczas, gdy blok jest w trybie Out of Service

C−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Stan

Opis

Rosemount 3420 Możliwe przyczyny

30

Bad::OutOfService:HighLimited

• Wartość błędna, niewiarygodna, gdyż blok nie został skonfigurowany i może być w trakcie konstrukcji przez konfiguratora • Wartość ustawiana wówczas, gdy blok jest w trybie Out of Service

31

Bad::OutOfService:Constant

• Wartość błędna, niewiarygodna, gdyż blok nie został skonfigurowany i może być w trakcie konstrukcji przez konfiguratora • Wartość ustawiana wówczas, gdy blok jest w trybie Out of Service

64

Uncertain::NonSpecific:NotLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny, dla której wartość ta ma stan nieokreślony • Komunikat do dalszego rozsyłania

65

Uncertain::NonSpecific:LowLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny, dla której wartość ta ma stan nieokreślony • Komunikat do dalszego rozsyłania

66

Uncertain::NonSpecific:HighLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny, dla której wartość ta ma stan nieokreślony • Komunikat do dalszego rozsyłania

67

Uncertain::NonSpecific:Constant

• Nie ma konkretnej przyczyny, dla której wartość ta ma stan nieokreślony • Komunikat do dalszego rozsyłania

68

Uncertain::LastUsableValue:NotLimited

• Stan nieokreślony, zapis tej wielkości został przerwany

69

Uncertain::LastUsableValue:LowLimited

• Stan nieokreślony, zapis tej wielkości został przerwany

70

Uncertain::LastUsableValue:HighLimited

• Stan nieokreślony, zapis tej wielkości został przerwany

71

Uncertain::LastUsableValue:Constant

• Stan nieokreślony, zapis tej wielkości został przerwany

72

Uncertain::SubstituteValue:NotLimited

• Stan nieokreślony, wartość jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

73

Uncertain::SubstituteValue:LowLimited

• Stan nieokreślony, wartość jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

74

Uncertain::SubstituteValue:HighLimited

• Stan nieokreślony, wartość jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

75

Uncertain::SubstituteValue:Constant

• Stan nieokreślony, wartość jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

76

Uncertain::InitialValue:NotLimited

• Stan nieokreślony, wartość parametru wejściowego jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

77

Uncertain::InitialValue:LowLimited

• Stan nieokreślony, wartość parametru wejściowego jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

78

Uncertain::InitialValue:HighLimited

• Stan nieokreślony, wartość parametru wejściowego jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

79

Uncertain::InitialValue:Constant

• Stan nieokreślony, wartość parametru wejściowego jest wpisywana, gdy blok nie jest w trybie Out of Service

80

Uncertain::SensorConversionNotAccurate:NotLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość jest spoza dopuszczalnego zakresu roboczego czujnika • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

81

Uncertain::SensorConversionNotAccurate:LowLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość jest spoza dopuszczalnego zakresu roboczego czujnika • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

C−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Stan

Opis

Możliwe przyczyny

82

Uncertain::SensorConversionNotAccurate:HighLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość jest spoza dopuszczalnego zakresu roboczego czujnika • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

83

Uncertain::SensorConversionNotAccurate:Constant

• Stan nieokreślony, gdy wartość jest spoza dopuszczalnego zakresu roboczego czujnika • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

84

Uncertain::EngUnitRangeViolation:NotLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość leży poza zakresem dopuszczalnym zdefiniowanego dla tego parametru • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

85

Uncertain::EngUnitRangeViolation:LowLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość leży poza zakresem dopuszczalnym zdefiniowanego dla tego parametru • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

86

Uncertain::EngUnitRangeViolation:HighLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość leży poza zakresem dopuszczalnym zdefiniowanego dla tego parametru • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

87

Uncertain::EngUnitRangeViolation:Constant

• Stan nieokreślony, gdy wartość leży poza zakresem dopuszczalnym zdefiniowanego dla tego parametru • Parametr Limits określa, która wartość graniczna została przekroczona

88

Uncertain::Subnormal:NotLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość uzyskana z wartości wielokrotnych jest mniejsza niż żądana liczba dobrych źródeł (Good sources)

89

Uncertain::Subnormal:LowLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość uzyskana z wartości wielokrotnych jest mniejsza niż żądana liczba dobrych źródeł (Good sources)

90

Uncertain::Subnormal:HighLimited

• Stan nieokreślony, gdy wartość uzyskana z wartości wielokrotnych jest mniejsza niż żądana liczba dobrych źródeł (Good sources)

91

Uncertain::Subnormal:Constant

• Stan nieokreślony, gdy wartość uzyskana z wartości wielokrotnych jest mniejsza niż żądana liczba dobrych źródeł (Good sources)

128

Good_NonCascade::NonSpecific:NotLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

129

Good_NonCascade::NonSpecific:NotLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

130

Good_NonCascade::NonSpecific:HighLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

131

Good_NonCascade::NonSpecific:Constant

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

132

Good_NonCascade::ActiveBlockAlarm:NotLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku

133

Good_NonCascade::ActiveBlockAlarm:LowLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku

C−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Stan

Opis

Możliwe przyczyny

134

Good_NonCascade::ActiveBlockAlarm:HighLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku

135

Good_NonCascade::ActiveBlockAlarm:Constant

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku

136

Good_NonCascade::ActiveAdvisoryAlarm:NotLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

137

Good_NonCascade::ActiveAdvisoryAlarm:LowLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

138

Good_NonCascade::ActiveAdvisoryAlarm:HighLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

139

Good_NonCascade::ActiveAdvisoryAlarm:Constant

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

140

Good_NonCascade::ActiveCriticalAlarm:NotLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

141

Good_NonCascade::ActiveCriticalAlarm:LowLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

142

Good_NonCascade::ActiveCriticalAlarm:HighLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

143

Good_NonCascade::ActiveCriticalAlarm:Constant

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma aktywny alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

144

Good_NonCascade::UnacknowledgedBlockAlarm:NotLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku

145

Good_NonCascade::UnacknowledgedBlockAlarm:LowLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku

146

Good_NonCascade::UnacknowledgedBlockAlarm:HighLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku

147

Good_NonCascade::UnacknowledgedBlockAlarm:Constant

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku

148

Good_NonCascade::UnacknowledgedAdvisoryAlarm:NotLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

149

Good_NonCascade::UnacknowledgedAdvisoryAlarm:LowLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

150

Good_NonCascade::UnacknowledgedAdvisoryAlarm:HighLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

151

Good_NonCascade::UnacknowledgedAdvisoryAlarm:Constant

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie mniejszym od 8

152

Good_NonCascade::UnacknowledgedCriticalAlarm:NotLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

153

Good_NonCascade::UnacknowledgedCriticalAlarm:LowLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

154

Good_NonCascade::UnacknowledgedCriticalAlarm:HighLimited

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

155

Good_NonCascade::UnacknowledgedCriticalAlarm:Constant

• Stan dobry, wartość jest dobra i blok ma niepotwierdzony alarm bloku o priorytecie większym lub równym 8

192

Good_Cascade::NonSpecific:NotLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

C−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Stan

Opis

193

Good_Cascade::NonSpecific:LowLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

194

Good_Cascade::NonSpecific:HighLimited

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

195

Good_Cascade::NonSpecific:Constant

• Nie ma konkretnej przyczyny dlaczego wartość jest dobra • Z wartością nie są związane żadne błędy ani warunki specjalne

196

Good_Cascade::InitializationAcknowledge:NotLimited

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametry cascade input, remote−cascade−in i remote− output in)

197

Good_Cascade::InitializationAcknowledge:LowLimited

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametry cascade input, remote−cascade−in i remote− output in)

198

Good_Cascade::InitializationAcknowledge:HighLimited

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametry cascade input, remote−cascade−in i remote− output in)

199

Good_Cascade::InitializationAcknowledge:Constant

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametry cascade input, remote−cascade−in i remote− output in)

200

Good_Cascade::InitializationRequest:NotLimited

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametr obliczeń wstecznych wejścia), ponieważ dolna pętla jest przerwana lub działa w błędnym trybie

201

Good_Cascade::InitializationRequest:LowLimited

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametr obliczeń wstecznych wejścia), ponieważ dolna pętla jest przerwana lub działa w błędnym trybie

202

Good_Cascade::InitializationRequest:HighLimited

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametr obliczeń wstecznych wejścia), ponieważ dolna pętla jest przerwana lub działa w błędnym trybie

203

Good_Cascade::InitializationRequest:Constant

• Wartość ta jest zainicjalizowaną wartością ze źródła (parametr obliczeń wstecznych wejścia), ponieważ dolna pętla jest przerwana lub działa w błędnym trybie

204

Good_Cascade::NotInvited:NotLimited

• Wartość pobierana jest z bloku, który nie ma wybranego docelowego trybu pracy umożliwiającego na wykorzystanie tego wejścia

205

Good_Cascade::NotInvited:LowLimited

• Wartość pobierana jest z bloku, który nie ma wybranego docelowego trybu pracy umożliwiającego na wykorzystanie tego wejścia

206

Good_Cascade::NotInvited:HighLimited

• Wartość pobierana jest z bloku, który nie ma wybranego docelowego trybu pracy umożliwiającego na wykorzystanie tego wejścia

207

Good_Cascade::NotInvited:Constant

• Wartość pobierana jest z bloku, który nie ma wybranego docelowego trybu pracy umożliwiającego na wykorzystanie tego wejścia

208

Good_Cascade::NotSelected:NotLimited

• Wartość jest pobierana z sterownika wyboru (Control Selector), który nie wybrał odpowiedniego wejścia

209

Good_Cascade::NotSelected:LowLimited

• Wartość jest pobierana z sterownika wyboru (Control Selector), który nie wybrał odpowiedniego wejścia

210

Good_Cascade::NotSelected:HighLimited

• Wartość jest pobierana z sterownika wyboru (Control Selector), który nie wybrał odpowiedniego wejścia

C−6

Możliwe przyczyny


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Stan

Opis

Możliwe przyczyny

211

Good_Cascade::NotSelected:Constant

• Wartość jest pobierana z sterownika wyboru (Control Selector), który nie wybrał odpowiedniego wejścia

212

Good_Cascade::DoNotSelect:NotLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, który nie powinien być wybrany przez blok sterownika wyboru z powodu warunków w lub powyżej bloku

213

Good_Cascade::DoNotSelect:LowLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, który nie powinien być wybrany przez blok sterownika wyboru z powodu warunków w lub powyżej bloku

214

Good_Cascade::DoNotSelect:HighLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, który nie powinien być wybrany przez blok sterownika wyboru z powodu warunków w lub powyżej bloku

215

Good_Cascade::DoNotSelect:Constant

• Wartość jest pobrana z bloku, który nie powinien być wybrany przez blok sterownika wyboru z powodu warunków w lub powyżej bloku

216

Good_Cascade::LocalOverride:NotLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, którego nastawy zostały skasowane przez lokalny przełącznik • Stan ten implikuje również stan Not Invited

217

Good_Cascade::LocalOverride:LowLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, którego nastawy zostały skasowane przez lokalny przełącznik • Stan ten implikuje również stan Not Invited

218

Good_Cascade::LocalOverride:HighLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, którego nastawy zostały skasowane przez lokalny przełącznik • Stan ten implikuje również stan Not Invited

219

Good_Cascade::LocalOverride:Constant

• Wartość jest pobrana z bloku, którego nastawy zostały skasowane przez lokalny przełącznik • Stan ten implikuje również stan Not Invited

220

Good_Cascade::FaultStateActive:NotLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, który ma aktywny stan błędu (FAULT−STATE) • Stan ten implikuje również stan Not Invited

221

Good_Cascade::FaultStateActive:LowLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, który ma aktywny stan błędu (FAULT−STATE) • Stan ten implikuje również stan Not Invited

222

Good_Cascade::FaultStateActive:HighLimited

• Wartość jest pobrana z bloku, który ma aktywny stan błędu (FAULT−STATE) • Stan ten implikuje również stan Not Invited

223

Good_Cascade::FaultStateActive:Constant

• Wartość jest pobrana z bloku, który ma aktywny stan błędu (FAULT−STATE) • Stan ten implikuje również stan Not Invited

224

Good_Cascade::InitiateFaultState:NotLimited

• Wartość pobrana z bloku, który chce aby niższy blok wyjść przeszedł w stan błędu (Fault State)

225

Good_Cascade::InitiateFaultState:LowLimited

• Wartość pobrana z bloku, który chce aby niższy blok wyjść przeszedł w stan błędu (Fault State)

226

Good_Cascade::InitiateFaultState:HighLimited

• Wartość pobrana z bloku, który chce aby niższy blok wyjść przeszedł w stan błędu (Fault State)

227

Good_Cascade::InitiateFaultState:Constant

• Wartość pobrana z bloku, który chce aby niższy blok wyjść przeszedł w stan błędu (Fault State)

C−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420

C−8

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420

Słownik Definicje terminów sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słownik−1 Definicje terminów Fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słownik−2

TERMINY SIECIOWE Terminy

Definicja

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol: Protokół do automatycznej konfiguracji parametrów sieci. Zawiera aplikację klienta DHCP (DHCP Client) do uzyskiwania parametrów konfiguracji sieci z serwera DHCP (DHCP server). Network lub Simple Network Time Protocol: Protokół do definiowania czasu systemowego. Zawiera aplikację klienta NTP (NPT client) do synchronizacji czasu systemowego z sieciowym serwerem czasu. Domain Name System: System przypisywania adresów IP do bardziej czytelnych łancuchów znaków nazywanych domenami. Nazwa domeny − niepowtarzalny opis internetu składający się ze znaków oddzielonymi kropkami, np: ta.domena.com.pl File Transfer Protocol: Protokół transmisji zbiorów między komputerami w sieci. Nazwa hosta − niepowtarzalna nazwa w domenie związana z adresem IP urządzenia, np. urzadzenie.ta.domena.com.pl. W tym przykładzie nazwą hosta jest urzadzenie. Hyper Text Markup Language: Format zbioru stosowany do opisu stron przeglądanych w przeglądarkach sieciowych. Hyper Text Transfer Protocol: Protokół określający w jaki sposób serwer sieciowy wymienia dane z przeglądarką sieciową. Internet Protocol: Protokół określający sposób w jaki dane są transmitowane w internecie. Łańcuch jedynek i zer, który maskuje lub ukrywa część sieci o danych adresach IP. Część sieci, w której podłączone jest urządzenie. Adres, do którego stacja może wysłać informację, która będzie mogła być odebrana przez wszystkie urządzenia w sieci. Adres węzła sieci, który działa jako brama do innych sieci.

NTP/SNTP

DNS Domain Name FTP Host Name

HTML HTTP IP Netmask Network Broadcast Gateway

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 TERMINY FIELDBUS Termin

Definicja

Terminator (terminator) Resource Block (blok zasobów)

Urządzenie podłączane na końcu magistrali lub sieci do pochłaniania sygnałów, aby nie mogły one powracać. Blok zasobów zawiera charakterystyczne dla urządzenia parametry, takie jak wersja oprogramowania, wersja sprzętowa i materiały konstrukcyjne. Blok przetwornika zawiera charakterystyczne parametry wejścia/ wyjścia dla funkcjonowania bloku w aplikacji. Należą do nich parametry uniwersalne i specyficzne dla danego urządzenia, takie jak wartości graniczne kalibracji cyfrowej, typ czujnika, numer seryjny czujnika i informacje diagnostyczne czujnika. Blok funkcyjny określa możliwości pomiarowe wysokiego poziomu i możliwości regulacyjne urządzenia. Blok funkcyjny może realizować wiele różnych funkcji zawartych w urządzeniu, takich jak wejście analogowe, wejście dyskretne, wyjście dyskretne, charakteryzacja sygnału, funkcje arytmetyczne, całkowanie, sterowanie PD lub PID, wybór wejść lub wyjście analogowe. Skanowane przez moduł interfejsu Rosemount 3420.

Transducer Block (blok przetwornika)

Function Block (blok funkcyjny)

Analog Input (AI) Function Block (blok funkcyjny wejścia analogowego) Multiple Analog Input (MAI) Function Block (blok funkcyjny wielokrotnych wejść analogowych) Mode (tryb pracy)

Mode: Out of Service (tryb OOS) Mode: Auto

Mode: Manual (tryb ręczny) Macrocycle (makrocykl) Schedule (terminarz) Link Master

Słownik−2

Zapewnia do 8 zmiennych w jednym bloku funkcyjnym, co skraca czas skanowania.

Target − tryb docelowy, żądany przez operatora Actual − aktualny tryb pracy, który z powodu warunków pracy może być inny niż docelowy. Aktualny tryb pracy wyznaczany jest podczas wykonania bloku. Permitted − tryby dozwolone przez tryb docelowy podczas pracy Normal − żądany tryb pracy bloku. W tym trybie algorytm bloku nie jest wykonywany i wszystkie alarmy zostają skasowane. Jest to tryb pracy o najwyższym priorytecie. W tym trybie algorytm bloku jest wykonywany z nowymi wartościami. Stan, jak i tryb są wyznaczane w każdym makrocyklu lub wykonaniu bloku. W tym trybie wartość wyjściowa bloku nie jest obliczana, chociaż może być ograniczona. Tryb wybierany jest bezpośrednio przez operatora przy użyciu urządzenia interfejsu. Czas egzekucji bloku, w którym schemat działania bloku funkcyjnego jest określony. Czas trwania i względny czas rozpoczęcia, w których blok funkcyjny odczytuje sygnały wejściowe i generuje sygnały wyjściowe. Terminarz określa czas, kiedy blok funkcyjny rozpoczyna wykonanie bloku Urządzenie, które może pełnić funkcję aktywnego zarządcy łączy (LAS). Urządzeniem link master staje się urządzenie o najniższym adresie węzła wyłonione w procedurze licytacji.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Rosemount 3420 Termin

Definicja

Link Active Schedule Device (aktywny zarządca łączy)

LAS spełnia pięć funkcji: • Realizuje terminarz wysyłania komunikatów wymuszania danych (compel data CD) do urządzeń w sieci. Jest to funkcja o najwyższym priorytecie. • Wysyła komunikaty sygnałów próbkujących (probe node PN) do niewykorzystywanych adresów w celu detekcji nowych urządzeń w segmencie i dodanie ich do listy aktywnych urządzeń (Live List), jeśli zostaną znalezione. • Okresowo rozsyła wiadomość dystrybucji czasu i czasu łączenia danych • Wysyła komunikaty znacznika (PT) do urządzeń, aby umożliwić im wysłanie niesynchronizowanych danych • Monitoruje odpowiedzi na wysłane znaczniki (PT) i usuwa urządzenia z wykazu aktywnych urządzeń, gdy nie ma odpowiedzi lub dodaje w przypadku zwrotu znacznika. 32 znakowa nazwa urządzenia.

Device Tag (tag urządzenia) Block Tag (tag bloku) Parameter Name (nazwa parametru) Subparameter Name (nazwa podparametru)

32 znakowa nazwa bloku funkcyjnego. Nazwa parametru bloku funkcyjnego. Nazwa podparametru bloku funkcyjnego.

Słownik−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 3420

Słownik−4

00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003


Instrukcja obsługi 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003

Emerson Process Management Emerson Process Management Sp. z o.o. 02−673 Warszawa ul. Konstruktorska 11A Tel (22) 45 89 200 Fax (22) 45 89 231

Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA Tel 1−800−999−9307 Fax (952) 949−7001.

www.emersonprocess.pl

© 2003 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MAN_3420_Interfejs Fieldbus_00809-0114-4023_AA_2003-05_PL  

Moduł interfejsu Fieldbus 00809−0100−4023, wersja AA Maj 2003 Instrukcja obsługi www.rosemount.com