Page 1

Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Rev BB Sierpień 2005

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Rev BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 Wersja elektroniki przetwornika Rosemount 248 Do montażu w główce Do montażu szynowego Wersja komunikatora HART® Wersja opisów urządzeń komunikatora HART

4 1 5.1 Dev v1, DD v1

UWAGA Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Pełne zrozumienie i zastosowanie się do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz prawidłowe działanie urządzeń. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z biurem przedstawicielskim firmy Emerson Process Management. Telefon: (48) 22 45 89 200.

UWAGA Urządzenia NIE są przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urządzeń nieposiadających atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych może być przyczyną niedokładnych pomiarów. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze przedstawicielskim firmy Emerson Process Management.

Zespoły do monitorowania temperatury Rosemount 248 są chronione wieloma patentami amerykańskimi. Liczne patenty w wielu krajach.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Spis treści ROZDZIAŁ 1 Wstęp

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−1 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−1 Opis ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−2 Opis instrukcji obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−2 Opis przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−2 Warunki działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−3 Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−3 Przygotowanie do eksploatacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−3 Mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−3 Elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−3 Środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−3 Zwrot urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1−4

ROZDZIAŁ 2 Instalacja

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−1 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−1 Montaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−3 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−4 Typowa instalacja europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−4 Typowa instalacja amerykańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−5 Praca sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−8 Ustawienie przełączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−8 Stany alarmowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−8 Okablowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−8 Podłączenie czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−8 Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−11 Przepięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−12 Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−12

ROZDZIAŁ 3 Konfiguracja

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−1 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−1 Przygotowanie przetwornika do eksploatacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−2 Przełączenie pętli na sterowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−2 Program AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−2 Zapis zmian dokonanych w programie AMS . . . . . . . . . . . . . . . . .3−2 Komunikator Model 375 HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−3 Schemat menu komunikatora HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−3 Sekwencje naciskania klawiszy − skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−4 Przegląd danych konfiguracyjnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−5 Sprawdzenie wyjścia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−5 Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−5 Zmienne informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−8 Diagnostyka i obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−9 Praca sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−14

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 248

00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

ROZDZIAŁ 4 Obsługa i konserwacja

Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−1 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−1 Kalibracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−2 Kalibracja cyfrowa przetwornika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−2 Diagnostyka sprzętowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−4 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−4 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−5 Sprzęt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−5 Komunikator polowy 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4−6

DODATEK A Dane techniczne

Dane techniczne przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−1 Funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−1 Konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−3 Metrologiczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−3 Dane techniczne czujników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−6 Czujniki termoelektryczne − IEC 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−6 Czujniki termoelektryczne − ASTME 230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−6 Czujniki rezystancyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−6 Osłony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−7 Rysunki wymiarowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−8 Informacje zamówieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−10

DODATEK B Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . . Atesty amerykańskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty australijskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atest brazylijski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atesty japońskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombinacje atestów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schematy instalacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treści−2

B−1 B−1 B−2 B−3 B−3 B−3 B−3 B−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Rev BB Sierpień 2005

Rozdział 1

Rosemount 248

Wstęp Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . strona 1−1 Opis przetworników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2 Warunki pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−3 Zwrot urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−4

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez pracowników obsługi. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi. • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników. • Nie wolno zdejmować pokrywy główki przyłączeniowej w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora HART Model 375 w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy główki przyłączeniowej są dokładnie dokręcone. Nieszczelności mogą być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników obsługi. • Nie wolno demontować osłony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej. • Przed podaniem ciśnienia procesowego zainstalować i dokręcić osłony lub czujniki. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. • Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 248

00809−0100−4825, Rev BB Sierpień 2005

INFORMACJE OGÓLNE Instrukcja obsługi

Niniejsza instrukcja stanowi pomoc przy instalacji, obsłudze i konserwacji przetworników i zespołów do monitorowania temperatury Rosemount 248. Rozdział 1: Wstęp • Informacje ogólne • Wpływ warunków pracy Rozdział 2: Instalacja • Montaż • Instalacja • Ustawienie przełączników • Okablowanie i zasilanie Rozdział 3: Konfiguracja • Konfiguracja przetwornika • Wykorzystanie komunikatora polowego 375 do konfiguracji przetwornika Rozdział 4: Obsługa i konserwacja • Kalibracja • Konserwacja urządzenia i komunikaty diagnostyczne Dodatek A: Dane techniczne • Dane techniczne przetwornika i czujnika • Rysunki wymiarowe • Informacje zamówieniowe Dodatek B: Atesty • Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem • Schematy instalacyjne

Przetwornik

Model 248 − charakterystyczne cechy: • Akceptuje sygnały z szerokiej gamy czujników • Konfiguracja przy wykorzystaniu protokołu HART • Układy elektroniczne są całkowicie zahermetyzowane w żywicy i zamknięte w metalowej obudowie, dzięki czemu przetwornik charakteryzuje się wyjątkową trwałością i długoczasową niezawodnością • Niewielkie rozmiary i dwie opcje obudowy umożliwiają montaż w warunkach polowych i w sterowni systemu • Zespół obejmujący przetwornik, czujnik, obudowę, osłonę i wydłużenie może być zamawiany przy zastosowaniu jednego numeru zamówieniowego Firma Rosemount oferuje pełną gamę główek przyłączeniowych, czujników i osłon termicznych tworzących kompletny punkt pomiaru temperatury (nie wszystkie elementy mogą pasować do przetwornika Rosemount 248) opisane w następującej literaturze technicznej: • Karta katalogowa Czujniki temperatury i zespoły, tom 1 (00813−0100−2654). • Karta katalogowa Czujniki temperatury i zespoły, tom 2 (00813−0100−2654). • Karta katalogowa Czujniki temperatury i zespoły, tom 3 (00813−0100−2654).

1-2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Rev BB Sierpień 2005

Rosemount 248

WARUNKI PRACY Ogólne

Czujniki elektryczne temperatury, takie jak czujniki termoelektryczne i rezystancyjne, generują niewielki sygnał proporcjonalny do mierzonej temperatury. Przetwornik Rosemount 248 zamienia ten niewielki sygnał z czujnika na standardowy sygnał 4–20 mA dc, który jest względnie nieczuły na długość przewodów i zakłócenia elektryczne. Ten sygnał jest przesyłany do sterowni systemu w układzie dwuprzewodowym.

Konfiguracja

Przetwornik może zostać skonfigurowany przed lub po instalacji. Zaleca się skonfigurowanie przetwornika przed instalacją, w warunkach warsztatowych, co zapewni prawidłowość działania i umożliwia zaznajomienie użytkownika z nowym urządzeniem. Przed podłączeniem komunikatora HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli sygnałowej są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. Szczegółowe informacje przedstawiono na stronie 3−2.

Mechaniczne

Lokalizacja Przy wyborze miejsca instalacji i pozycji przetwornika należy uwzględnić możliwość dostępu do niego. Montaż specjalny Dostępne są specjalne obejmy montażowe do montażu przetwornika Rosemount 248 w główce na szynie DIN.

Elektryczne

Prawidłowa instalacja elektryczna jest gwarancją uniknięcia błędów związanych z rezystancją doprowadzeń czujnika i zakłóceniami elektrycznymi. W środowiskach o dużym poziomie zakłóceń elektrycznych należy zastosować kable ekranowane. Do komunikacji z komunikatorem polowym 375 konieczna jest obecność w pętli prądowej rezystancji z zakresu od 250 do 1100 omów. Kabel należy podłączyć do przetwornika przez przepust kablowy w główce. Zostawić właściwy prześwit do zdjęcia pokrywy.

Środowiskowe

Moduł elektroniki przetwornika jest zalany na stałe w obudowie, co zapewnia odporność na wilgoć i korozję. Sprawdzić, czy atesty posiadane przez przetwornik są adekwatne do obszaru zagrożonego wybuchem, w którym ma pracować przetwornik. Wpływ temperatury Przetwornik działa zgodnie ze specyfikacją w zakresie temperatur otoczenia od −40 do 85˚C. Ciepło z medium procesowego przepływa z osłony czujnika do obudowy przetwornika. Jeśli przewidywana temperatura główki przyłączeniowej jest bliska lub wyższa od temperatury dopuszczalnej, to należy rozważyć zastosowanie dodatkowej izolacji osłony lub złączki wkrętnej przedłużenia, lub możliwość zdalnego montażu przetwornika. Na ilustracji 1−1 przedstawiono przykładowe zależności między wzrostem temperatury obudowy przetwornika a długością przedłużenia osłony.

1-3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Rev BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Ilustracja 1−1. Wzrost temperatury główki przetwornika Rosemount 248 w funkcji długości przedłużenia

50 40 5 81 ˚C

˚C

20 10

250

0 75

Tem pera tura Te mp pro . ces ow proces a owa

˚C Temp. procesowa

100

125

150

175

200

225

Długość przedłużenia (mm)

Przykład Dopuszczalna temperatura przetwornika wynosi 85˚C. Jeśli temperatura otoczenia wynosi 55˚C i ma być mierzona temperatura procesowa 800˚C, to maksymalny dopuszczalny wzrost temperatury główki przyłączeniowej przetwornika jest równy maksymalnej dopuszczalnej temperatury przetwornika odjąć temperaturę otoczenia (85 − 55˚C) czyli 30˚C. W takim przypadku przedłużenie o długości 100 mm spełnia te wymagania, lecz przedłużenie o długości 125 mm zapewnia margines bezpieczeństwa 8˚C, i zmniejsza wpływ temperatury na przetwornik.

ZWROT URZĄDZENIA

Przed zwrotem urządzenia należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management. Należy podać wówczas następujące informacje: •

Model urządzenia

Numery seryjne

Nazwę medium, z którym stykało się ostatnio urządzenie

Z biura klient otrzyma •

Numer autoryzacji zwrotu urządzenia (RMA)

Instrukcje i procedury, które należy wykonać w przypadku urządzeń stykających się z mediami niebezpiecznymi

UWAGA Jeśli urządzenie stykało się z materiałami niebezpiecznymi, to obligatoryjne jest wypełnienie specjalnej karty materiałów niebezpiecznych (MSDS), która musi zostać dołączona do zwracanego urządzenia.

1-4

3044-0123A

30

0 54

Wzrost temperatury główki ponad temperaturę otoczenia (˚C)

60


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rozdział 2

Rosemount 248

Instalacja Informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . strona 2−1 Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−3 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−4 Ustawienie przełączników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−8 Okablowanie polowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−8 Zasilane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−11

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi. • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników. • Nie wolno zdejmować pokrywy główki przyłączeniowej w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy główki przyłączeniowej są dokładnie dokręcone. Nieszczelności mogą być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. • Nie wolno demontować osłony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej. • Przed podaniem ciśnienia procesowego zainstalować i dokręcić osłony lub czujniki. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. • Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Ilustracja 2−1. Schemat procedury instalacji

START

Kalibracja w warsztacie

NIE

INSTALACJA POLOWA

TAK

Montaż przetwornika

KONF. PODSTAWOWA

Typ czujnika

Okablowanie przetwornika

Liczba przewodów

Włączenie zasilania

Jednostki

KONIEC

Zakres pomiarowy

Tłumienie

WERYFIKACJA

TAK

Symulacja czujnika

Dokładność zgodna ze specyfkacją?

Patrz Rozdział 4: Obsługa i konserwacja

2−2

244-244_03A

NIE


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

MONTAŻ

Rosemount 248 Przetwornik należy zainstalować w wysokim punkcie biegu osłon kablowych, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przedostania się wody do wnętrza obudowy. Przetwornik Rosemount 248R można zainstalować bezpośrednio na ścianie lub szynie DIN. Przetwornik Rosemount 248H można instalować: • W główce przyłączeniowej lub w główce uniwersalnej zamontowanej bezpośrednio na zespole czujnika • Zdalnie od czujnika przy wykorzystaniu główki uniwersalnej • Na szynie DIN przy użyciu opcjonalnego zacisku mocującego. Montaż przetwornika Rosemount 248 na szynie DIN W celu umocowania przetwornika na szynie DIN należy zamontować specjalny element montażowy (część numer 00248−1601−0010) na przetworniku w sposób przedstawiony na ilustracji 2−2.

Ilustracja 2−2. Montaż uchwytu na przetworniku Rosemount 248 Śruba montażowa

Uchwyt

248_248-06A

Przetwornik

2−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 PROCEDURY INSTALACYJNE

Przetwornik Rosemount 248 może być zamówiony jako zespół z czujnikiem i osłoną lub jako osobna część. Jeśli przetwornik Rosemount 248 jest zamawiany bez zespołu czujnika, to należy wykorzystać poniższe procedury do jego instalacji.

Typowa instalacja europejska

Montaż przetwornika w główce z czujnikiem typu DIN 1. Umocować osłonę do instalacji procesowej lub do ściany przewodu rurowego lub zbiornika. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed przyłożeniem ciśnienia procesowego. 2. Dołączyć przetwornik do czujnika. Włożyć śruby montażowe przetwornika przez otwory w płycie montażowej czujnika i umocować pierścienie zaciskowe (opcja) w wyżłobieniach każdej ze śrub przetwornika. 3. Podłączyć czujnik do przetwornika (patrz strona 2−10). 4. Włożyć zespół czujnika z przetwornikiem w główkę przyłączeniową. Wkręcić śruby montażowe przetwornika w otwory w główce przyłączeniowej. Umocować przedłużenie do główki przyłączeniowej. Wsunąć złożony zespół do osłony. 5. Nałożyć dławik kablowy na kabel ekranowany. 6. Umocować dławik kablowy do kabla ekranowanego. 7. Przełożyć końcówki kabla przez przepust kablowy do wnętrza główki przyłączeniowej. Podłączyć i dokręcić dławik kablowy. 8. Podłączyć końcówki kabla ekranowanego do zacisków zasilania przetwornika. Nie dotykać przewodów i zacisków. 9. Założyć i dokręcić pokrywę główki przyłączeniowej. Aby spełnione były wymagania norm przeciwwybuchowości, pokrywy obudowy muszą być silnie dokręcone. B

A

D E

2−4

F

A = Przetwornik Rosemount 248

D = Śruby mocujące przetwornik

B = Główka przyłączeniowa

E = Czujnik do montażu zintegrowanego z wolnymi końcówkami

C = Osłona

F = Przedłużenie

3144-0433QIG

C


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Typowa instalacja amerykańska

Rosemount 248 Montaż czujnika w główce z czujnikiem z przyłączem gwintowym 1. Umocować osłonę do instalacji procesowej lub do ściany zbiornika. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed przyłożeniem ciśnienia procesowego. 2. Wkręcić potrzebne złączki wkrętne i adaptery. Gwinty złączki i adaptera uszczelnić taśmą silikonową. 3. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub dla spełnienia wymagań norm lokalnych należy uszczelnić spust. 4. Przełożyć końcówki kabla czujnika przez przedłużenie i adaptery do główki przyłączeniowej. Włożyć przetwornik w główkę przyłączeniową. Wkręcić śruby montażowe przetwornika w otwory w główce przyłączeniowej. 5. Wsunąć złożony zespół do osłony. Gwinty adaptera uszczelnić taśmą silikonową. 6. Zainstalować osłonę kablową przewodów sygnałowych w przepuście kablowym główki przyłączeniowej. Gwinty osłony kablowej uszczelnić taśmą silikonową. 7. Przełożyć przewody okablowania polowego przez osłonę do wnętrza główki przyłączeniowej. Podłączyć końcówki czujnika i zasilania do przetwornika. Nie dotykać przewodów i zacisków. 8. Założyć i dokręcić pokrywę główki przyłączeniowej. Aby spełnione były wymagania norm przeciwwybuchowości, pokrywy obudowy muszą być silnie dokręcone. A

D

B

C

E A = Gwintowana osłona

D = Główka uniwersalna

B = Czujnik z przyłączem gwintowanym

E = Przepust kablowy

C = Standardowe przedłużenie

2−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Przetwornik do montażu na szynie ze zintegrowanym czujnikiem Najbardziej złożony zespół składa się ze: • zintegrowanego czujnika z listwą przyłączeniową • zintegrowanej główki przyłączeniowej typu DIN • standardowego przedłużenia • gwintowanej osłony. Szczegółowe informacje o czujnikach i elementach montażowych można znaleźć w karcie katalogowej czujników (numer 00813−0101−2654). Aby złożyć zespół pomiarowy należy wykonać procedurę opisaną poniżej. 1. Umocować przetwornik do szyny lub panelu. 2. Umocować osłonę do rury lub ściany zbiornika. Zainstalować i dokręcić osłonę przed przyłożeniem ciśnienia procesowego. 3. Umocować czujnik do główki przyłączeniowej i zamontować cały zespół w osłonie. 4. Umocować właściwej długości przewody czujnika do zacisków w listwie przyłączeniowej. 5. Zamocować i dokręcić pokrywę główki przyłączeniowej. Dla spełnienia wymagań przeciwwybuchowości pokrywy muszą być szczelnie dokręcone. 6. Poprowadzić przewody z zespołu czujnika do przetwornika. 7. Podłączyć przewody od czujnika i zasilania do przetwornika. Należy unikać kontaktu z odsłoniętymi przewodami i zaciskami. Ilustracja 2−3. Typowy sposób montażu przetwornika do montażu szynowego z użyciem zdalnego czujnika do montażu zintegrowanego Przetwornik do montażu szynowego

Czujnik do montażu zintegrowanego z listwą zaciskową Główka przyłączeniowa

Przewód do czujnika z dławikiem kablowym

Gwintowana osłona

2−6

248-0000C04A

Standardowe przedłużenie


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Przetwornik do montażu na szynie z czujnikiem wkręcanym Najbardziej złożony zespół składa się z: • czujnika wkręcanego z wolnymi końcówkami • wkręcanej główki przyłączeniowej • zespołu złączki i adaptera • gwintowanej osłony Szczegółowe informacje o czujnikach i elementach montażowych można znaleźć w karcie katalogowej czujników (numer 00813−0101−2654). Aby złożyć zespół pomiarowy należy wykonać procedurę opisaną poniżej. 1. Umocować przetwornik do szyny lub panelu. 2. Umocować osłonę do rury lub ściany zbiornika. Zainstalować i dokręcić osłonę przed przyłożeniem ciśnienia procesowego. 3. Wkręcić potrzebne złączki wkrętne i adaptery. Gwinty złączki i adaptera uszczelnić taśmą silikonową. 4. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub dla spełnienia wymagań norm lokalnych należy uszczelnić spust. 5. Wkręcić czujnik w główkę przyłączeniową. 6. Umocować przewody czujnika do zacisków w listwie przyłączeniowej. 7. Umocować przewody z przetwornika do zacisków w listwie przyłączeniowej. 8. Zamocować i dokręcić pokrywę główki przyłączeniowej. Dla spełnienia wymagań przeciwwybuchowości pokrywy muszą być szczelnie dokręcone. 9. Podłączyć przewody od czujnika i zasilania do przetwornika. Należy unikać kontaktu z odsłoniętymi przewodami i zaciskami.

Przetwornik szynowy

Główka przyłączeniowa do czujnika wkręcanego

Standardowe przedłużenie

Czujnik wkręcany

248-0000A04B

Ilustracja 2−4. Typowy sposób montażu przetwornika do montażu szynowego i czujnika wkręcanego

Gwintowana osłona

2−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 PRACA WIELOKANAŁOWA

Możliwe jest podłączenie kilku przetworników do jednej linii zasilającej, tak jak pokazano na ilustracji 2−5. W takim przypadku cały system pomiarowy może zostać uziemiony w jednym punkcie − ujemnym zacisku zasilacza. Przy tego typu połączeniach należy rozważyć celowość podłączenia UPS lub zasilania akumulatorowego na wypadek zaniku zasilania. Diody przedstawione na ilustracji 2−5 mają za zadanie blokowanie niepożądanego ładowania lub rozładowania akumulatorów zasilania awaryjnego.

Ilustracja 2−5. Praca wielokanałowa Zasilanie awaryjne

RLead

Przetwornik nr 2

RLead

Zasilacz dc

Wskaźnik lub sterownik nr 1

Wskaźnik lub sterownik nr 2 Rezystancja 250 Ω do 1100 Ω, jeśli brak rezystancji obciążenia

Do innych przetworników

USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKÓW Tryb awaryjny

W trakcie pracy przetwornik monitoruje w sposób ciągły poprawność swojego działania. Procedura diagnostyczna składa się z serii testów powtarzanych cyklicznie. W przypadku wykrycia uszkodzenia czujnika lub przetwornika, sygnał analogowy na jego wyjściu zostaje ustawiony na stałą wartość wysoką lub niską, w zależności od pozycji przełącznika wyboru trybu alarmowego. Jeśli temperatura czujnika osiągnie wartość spoza zakresu pomiarowego, to sygnał przyjmuje wartość nasycenia: 3,90 mA przy konfiguracji standardowej (3,8 mA przy konfiguracji zgodnej z normą NAMUR) i 20,5 mA przy konfiguracji standardowej i zgodnej z normą NAMUR. Wartości te mogą być zmieniane w warunkach fabrycznych i polowych przy użyciu komunikatora Model 275 HART lub programu AMS. Opisy procedur zmiany poziomów alarmowych i nasycenia przy użyciu komunikatora 375 przedstawiono na stronie 3−11. UWAGA Uszkodzenie mikroprocesora powoduje zawsze wygenerowania stanu alarmowego wysokiego, niezależnie od wybranego stanu alarmowego. Wartości sygnałów alarmowych zależą od wybranej konfiguracji: standardowej, zgodnej z NAMUR lub specjalnej. Szczegółowe dane podano w tabeli A−2 w rozdziale “Ustawienia sprzętowe i programowe trybów awaryjnych.”

OKABLOWANIE

2−8

Zasilanie przetwornika odbywa się przez okablowanie sygnałowe. Należy stosować standardowe przewody miedziane gwarantujące, że napięcie na zaciskach przetwornika nie spadnie poniżej 12,0 V dc. Sprawdzić, czy warunki pracy przetwornika są zgodne z atestami do prac w obszarach zagrożonych wybuchem. Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

3044-0131A

RLead Przetwornik nr 1


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Jeśli czujnik zainstalowany jest w obszarze, w którym obecne są wysokie napięcia, to w przypadku błędnego okablowania lub uszkodzenia czujnika na przewodach czujnika i zaciskach przetwornika może powstać niebezpieczne dla życia napięcie. Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami. UWAGA Nie wolno podłączać wysokiego napięcia (np. napięcia zasilania ac) do zacisków przetwornika. Zbyt wysokie napięcie może zniszczyć przetwornik. (Maksymalne napięcie na zaciskach czujnika i zasilania przetwornika może wynosić 42,4 V dc.) Schemat podłączeń przy pracy wielokanałowej opisano powyżej. Do przetworników można podłączyć szeroką gamę czujników rezystancyjnych i termoelektrycznych. Przy podłączaniu czujników patrz ilustracja 2−7 na stronie 2−10. W celu podłączenia przetwornika należy: 1. Zdjąć pokrywę listwy zaciskowej (jeśli jest). 2. Podłączyć przewód biegnący od dodatniego zacisku zasilacza z zaciskiem przetwornika oznaczonym “+”, a ujemny z zaciskiem “–” (patrz ilustracja 2−6). Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami. 3. Dokręcić zaciski śrubowe. 4. Założyć i dokręcić pokrywę (jeśli jest). Aby były spełnione wymagania przeciwwybuchowości, wszystkie pokrywy muszą być szczelnie dokręcone. 5. Włączyć zasilanie (patrz “Zasilanie”).

Ilustracja 2−6. Podłączenie przetwornika Rosemount 248

Zaciski zasilania, komunikacyjne i czujnika

Podłączenie komunikatora HART

250 Ω ≤ RL ≤ 1100 Ω

Zasi− lacz

33 (1.3) 44.0 (1.7) 12.9 (0.51)

Komunikator HART

24.5 (0.97) Uwaga: Pętla sygnałowa może być uziemiona w dowolnym punkcie lub pozostać nieuziemiona. Uwaga: Komunikator 375 może być podłączony do dowolnego zacisku w pętli sygnałowej. Dla uzyskania komunikacji cyfrowej konieczna jest obecność w pętli rezystancji między 250 i 1100 omów.

Podłączenie czujnika

Przetwornik Rosemount 248 może współpracować z szeroką gamą czujników rezystancyjnych i termoelektrycznych. Na ilustracji 2−7 przedstawiono prawidłowe podłączenie czujnika do przetwornika. W celu zapewnienia prawidłowego podłączenia należy zgiąć końcówkę każdego przewodu, włożyć ją w zacisk w listwie przyłączeniowej i dokręcić śrubę. Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami. 2−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Ilustracja 2−7. Schemat podłączenia czujników

1

2 3 4

2−przewodowy rezystancyjny iΩ

1 2

3 4

3−przewod.* rezyst. iΩ

1 2 3 4

1 2 3 4

4−przewod. rezyst. iΩ

Termoel. i mV

* Firma Emerson Process Management stosuje głównie czujniki 4−przewodowe. Możliwe jest stosowanie tych czujników w układzie 3−przewodowym nie podłączając jednej z końcówek i zabezpieczając ją taśmą izolacyjną

Czujnik termoelektryczny lub wejście miliwoltowe Czujnik termoelektryczny może być podłączony bezpośrednio do przetwornika. Przy zdalnym montażu należy zastosować właściwy przewód połączeniowy. Przy podłączaniu sygnałów miliwoltowych na wejście miliwoltowe należy stosować przewody miedziane. W przypadku dużych odległości należy stosować kable ekranowane. Czujnik rezystancyjny lub sygnał omowy Przetwornik umożliwia podłączenie różnych czujników rezystancyjnych 2−, 3−, 4−przewodowych oraz z kompensacją doprowadzeń. Jeśli przetwornik zamontowany jest zdalnie od czujnika, to będzie działał zgodnie ze specyfikacją bez kalibracji, jeśli rezystancja przewodów będzie mniejsza od 60 omów na przewód (jest to równoważne 2000 m kabla 20 AWG). W takim przypadku kabel między czujnikiem a przetwornikiem musi być ekranowany. W przypadku czujnika dwuprzewodowego, przewody połączone są szeregowo z czujnikiem, co znacząco zwiększa błąd pomiaru, jeśli długość doprowadzeń przekracza 1 m przewodu 20 AWG (około 0,15˚C/m). W przypadku większych odległości należy podłączyć trzeci lub czwarty przewód w sposób opisany powyżej. Wpływ rezystancji doprowadzeń − wejście czujnika rezystancyjnego Przy stosowaniu czujnika rezystancyjnego 4−przewodowego efekt rezystancji doprowadzeń jest wyeliminowany i nie wpływa na dokładność pomiarów. W przypadku czujnika rezystancyjnego 3−przewodowego nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wpływu rezystancji doprowadzeń, gdyż rezystancja poszczególnych przewodów może być różna. Zastosowanie tego samego rodzaju przewodów ogranicza błędy do minimum. W czujniku 2−przewodowym błąd jest duży, gdyż rezystancja doprowadzeń dodaje się bezpośrednio do rezystancji czujnika. W przypadku czujników 2− i 3−przewodowych kolejnym źródłem błędu jest zmiana rezystancji przewodów doprowadzeń pod wpływem zmiany temperatury. W poniższej tabeli podsumowano podstawowe błędy pomiarowe. Tabela 2−1. Przykładowe podstawowe błędy pomiarowe

Typ czujnika

Przybliżona wartość błędu

4−przewodowy czujnik rezystancyjny 3−przewodowy czujnik rezystancyjny

Brak (nie zależy od rezystancji doprowadzeń)

2−przewodowy czujnik rezystancyjny

2−10

± 1,0 Ω odczytu na jeden om niezrównoważonej rezystancji doprowadzeń (niezrównoważona rezystancja doprowadzeń = maksymalna różnica rezystancji dowolnych dwóch przewodów doprowadzeń) 1,0 Ω odczytu na om rezystancji przewodów doprowadzeń

644-0000B01A

Schemat podłączeń czujników do przetwornika Rosemount 248


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Przykłady obliczania wpływu rezystancji doprowadzeń Warunki pomiarowe: Długość kabla: Niezrównoważenie rezystancji doprowadzeń w temperaturze 20˚C: Rezystancja/długość (18 AWG Cu): Współczynnik temperaturowy Cu (αCu): Współczynnik temperaturowy Pt(αPt): Zmiana temperatury otoczenia (ΔTotoczenia): Rezystancja czujnika w 0˚C (Ro):

• •

150 m 1,5 Ω 0,025 Ω/Ω˚C 0,039 Ω/Ω˚C 0,00385 Ω/Ω ˚C 25˚C 100 Ω (dla Pt 100)

Pt100 4−przewodowy: Brak wpływu rezystancji doprowadzeń. Pt100 3−przewodowy:

Niezrównoważenie przewodów Podstawowy błąd = ---------------------------------------------------------------------------------( α Pt × R o ) ( α Cu ) × ( ΔT otoczenia ) × ( Niezrównoważenie przewodów ) Błąd wskutek zmiany temp. = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( α Pt ) × ( R o )

Niezrównoważenie rezystancji przewodów widziane przez przetwornik = 0.5 Ω 0.5 Ω Błąd podstawowy = ------------------------------------------------------------------------------- = 1.3°C ( 0.00385 Ω / Ω°C ) × ( 100 Ω ) Błąd wskutek zmiany temperatury o ± 25˚C ( 0.0039 Ω / Ω°C ) × ( 25 °C ) × ( 0.5 Ω ) = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- = ± 0.13°C ( 0.00385 Ω / Ω°C ) × ( 100 Ω )

Pt100 2−przewodowy:

Rezystancja doprowadzeń Błąd podstawowy = ---------------------------------------------------------------------( α Pt × R o ) ( α Cu ) × ( ΔT otoczenia ) × ( Rezystancja doprowadzeń ) Błąd wskutek zmiany temp. = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( α Pt ) × ( R o )

Rezystancja doprowadzeń widziana przez przetwornik = 150 m × 2 przewody × 0,025 Ω/m = 7,5 Ω 7.5 Ω Błąd podstawowy = --------------------------------------------------------------------------------- = 19.5 °C ( 0.00385 Ω / Ω °C ) × ( 100 Ω ) Błąd wskutek zmiany temperatury o ± 25 ˚C ( 0.0039 Ω / Ω°C ) × ( 25 °C ) × ( 7.5 Ω ) = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- = ± 1.9 °C ( 0.00385 Ω / Ω°C ) × ( 100 Ω )

ZASILANIE

W celu nawiązania komunikacji cyfrowej z przetwornikiem minimalne napięcie zasilania musi wynosić co najmniej 18,1 V dc. Napięcie nie może spaść poniżej wartości określonej na ilustracji 2−6. Jeśli napięcie spadnie poniżej napięcia minimalnego podczas konfiguracji przetwornika, to przetwornik może błędnie zinterpretować informacje konfiguracyjne. Zasilacz powinien dawać stałe napięcie zasilania o tętnieniach mniejszych od 2%. Całkowita rezystancja obciążenia jest sumą rezystancji doprowadzeń oraz rezystancji wszystkich urządzeń (sterowniki, wskaźniki, itp.) działających w pętli sygnałowej. Jeśli stosowana jest bariera iskrobezpieczna, to należy uwzględnić jej rezystancję.

2−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Ilustracja 2−8. Możliwości obciążania przetwornika

Maksymalne obciążenia = 40,8 x (Napięcie zasilania – 12,0)

750 500 250

Zakres roboczy

0 1012,0 20 30 40 42,4 Napięcie zasilania (V dc)

Przepięcia

Przetwornik jest odporny na działanie ładunków elektrostatycznych i na przepięcia, lecz nie na wszystkie. Przepięcia o dużej energii, powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych, przy działaniu spawarek, silników i urządzeń elektrycznych o dużym poborze mocy mogą spowodować uszkodzenie przetwornika i czujnika. Aby zabezpieczyć przetwornik przed tego typu uszkodzeniami należy zainstalować przetwornik w specjalnej główce wraz z barierą przeciwprzepięciową Model 470. Szczegółowe dane można znaleźć w karcie katalogowej numer 00813−0100−4191.

Uziemienie przetwornika

Przetwornik działa poprawnie zarówno, gdy prądowa pętla sygnałowa jest uziemiona, jak i wówczas gdy nie jest. W przypadku pętli nieuziemionej niektóre układy odczytujące mogą działać nieprawidłowo. Jeśli sygnał jest zaszumiony, to należy pętlę uziemić w jednym punkcie − najlepiej jest uziemić ujemny zacisk zasilacza. Nie wolno uziemiać prądowej pętli sygnałowej w więcej niż jednym punkcie. Przetwornik jest izolowany elektrycznie do 500 V ac rms (707 V dc), tak więc układ wejściowy może być uziemiony w dowolnym punkcie. Jeśli stosowany jest czujnik termoelektryczny uziemiony, to punkt uziemienia stanowi uziemienie sygnału wejściowego. UWAGA Nie wolno uziemiać kabli sygnałowych na obu końcach. Nieuziemiony czujnik termoelektryczny, wejście miliwoltowe, wejście czujnika rezystancyjnego lub wejście rezystancyjne Każda instalacja procesowa wymaga właściwego sposobu uziemienia. Uziemienie należy wykonać zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu czujnika lub spróbować uziemić zgodnie z przedstawionymi niżej możliwościami, rozpoczynając od opcji 1 (najczęściej stosowana):

2−12

644_08A

Obciążenie (Ω)

4–20 mA dc 1322 1100 1000


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Opcja 1: 1. Połączyć ekran okablowania czujnika z obudową przetwornika (tylko jeśli obudowa jest uziemiona). 2. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urządzeń. 3. Okablowanie sygnałowe uziemić tylko od strony zasilacza. Przetwornik Pętla 4−20 mA Czujnik

Miejsce uziemienia

Opcja 2 (dla nieuziemionej obudowy): 1. Połączyć ekran okablowania czujnika z ekranem czujnika. 2. Sprawdzić poprawność połączenia ekranów i ich odizolowane od obudowy przetwornika. 3. Ekran uziemić tylko od strony zasilacza. 4. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urządzeń. Przetwornik Pętla 4−20 mA

Czujnik

Miejsce uziemienia Ekrany połączyć razem, odizolować elektrycznie od przetwornika

Opcja 3: 1. Uziemić okablowanie czujnika od strony czujnika. 2. Sprawdzić czy okablowanie czujnika oraz ekrany okablowania są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie łączyć uziemienia okablowania czujnika z uziemieniem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić tylko od strony zasilacza. Przetwornik Pętla 4−20 mA Czujnik

Miejsce uziemienia

2−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Wejścia uziemionego czujnika termoelektrycznego 1. Uziemić okablowanie czujnika od strony czujnika. 2. Sprawdzić czy okablowanie czujnika oraz ekrany okablowania są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie łączyć uziemienia okablowania czujnika z uziemieniem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić tylko od strony zasilacza. Przetwornik Pętla 4−20 mA Czujnik

Miejsce uziemienia

2−14


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rozdział 3

Rosemount 248

Konfiguracja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 3−1 Przygotowanie do eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−2 Program AMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−2 Komunikator polowy 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−3 Komunikacja sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−14

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi. • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników. • Nie wolno zdejmować pokrywy główki przyłączeniowej w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy główki przyłączeniowej są dokładnie dokręcone. Nieszczelności mogą być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. • Nie wolno demontować osłony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej. • Przed podaniem ciśnienia procesowego zainstalować i dokręcić osłony lub czujniki. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. • Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 248 PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI

00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Aby przetwornik Rosemount 248 działał prawidłowo muszą zostać skonfigurowane podstawowe parametry. W wielu przypadkach wszystkie te zmienne są definiowane fabrycznie. Konfiguracja może być wymagana wówczas, gdy przetwornik nie został skonfigurowany lub zmienne konfiguracyjne wymagają uaktualnienia. Przygotowanie do eksploatacji składa się z testowania przetwornika i weryfikacji danych konfiguracyjnych. Przetworniki mogą być konfigurowane zarówno on−line, jak i off−line przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS. Podczas konfiguracji on−line przetwornik jest połączony z komunikatorem HART. Dane wprowadzane są do rejestrów roboczych komunikatora i przesyłane bezpośrednio do przetwornika. Konfiguracja off−line polega na zapisie konfiguracji w pamięci komunikatora HART, który nie jest podłączony do przetwornika. Dane są przechowywane w pamięci stałej i mogą być przepisane do pamięci przetwornika w dowolnym momencie. Przygotowanie do eksploatacji w warunkach warsztatowych przed instalacją przy użyciu komunikatora polowego 375 lub programu AMS pozwala sprawdzić, czy wszystkie elementy przetwornika działają prawidłowo. W celu przygotowania przetwornika w warunkach warsztatowych należy podłączyć komunikator HART (lub AMS) w sposób przedstawiony na ilustracji 2−6 na stronie 2−9. Przed podłączeniem w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli regulacyjnej są podłączone zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. Komunikator HART lub AMS podłączyć w dowolnym punkcie pętli sygnałowej do zacisków oznaczonych “COMM” na listwie przyłączeniowej. Nie podłączać do zacisków “TEST”. Unikać narażania układów elektronicznych na działanie atmosfery ustawiając zwory przetwornika w warunkach warsztatowych.

Przełączenie sterowania w pętli na sterowanie ręczne

Przed wysłaniem lub żądaniem wysłania danych, które mogą przerwać działanie pętli lub zmienić sygnał wyjściowy przetwornika, należy przełączyć sterowanie urządzeń w pętli na sterowanie ręczne. Komunikator HART wyświetla komunikat informujący o konieczności przełączenia sterowania. Potwierdzenie nie powoduje przełączenia pętli, konieczne jest wykonanie oddzielnej czynności.

AMS

Jedną z podstawowych korzyści stosowania inteligentnych urządzeń jest łatwość ich konfiguracji. Program AMS umożliwia łatwą i szybką konfigurację alarmów i powiadamiania. Na ekranach wykorzystano różne kolory dające wizualną informację o stanie przetwornika oraz wskazujące na konieczność wykonania konkretnych czynności. • Ekran szary: wskazuje, że wszystkie informacje zostały zapisane w przetworniku • Kolor żółty na ekranie: zmiany zostały wykonane w programie, lecz nie zostały wysłane do przetwornika • Kolor zielony na ekranie: wszystkie aktualne zmiany zostały wysłane do przetwornika • Kolor czerwony na ekranie: alarm, który wymaga szybkiej reakcji

Wprowadzenie zmian przy użyciu programu AMS

Kliknąć prawym klawiszem na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. 1. Na dole ekranu kliknąć Apply. 2. Na ekranie “Apply Parameter Modification” wprowadzić żądane informacje i kliknąć OK. 3. Po dokładnym zapoznaniu się z ostrzeżeniem kliknąć OK.

3−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

KOMUNIKATOR POLOWY 375

Rosemount 248 Komunikator polowy 375 może komunikować się z przetwornikiem ze sterowni systemu, przy bezpośrednim podłączeniu lub po podłączeniu w dowolnym punkcie pętli sygnałowej. W celu uzyskania komunikacji komunikator należy podłączyć równolegle do przetwornika lub rezystora obciążenia (patrz ilustracja 2−6). Wejścia komunikatora nie mają określonej polaryzacji. Unikać dotykania przewodów i zacisków. Nie należy podłączać kabli do portu szeregowego lub złącza ładowania akumulatorów NiCd w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Przed podłączeniem komunikatora w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenie pracujące w pętli regulacyjnej są podłączone zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. Wszystkie wprowadzone zmiany należy wysłać do przetwornika wykorzystując klawisz “Send” (F2). Szczegółowe informacje dotyczące komunikatora 375 można znaleźć w instrukcji obsługi (http://www.fieldcommunicator.com/suppmanu.com).

Schemat menu komunikatora HART On−line Menu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

DEVICE SETUP PV is PV PV AO % RNGE PV LRV PV URV

1. PROCESS VARIABLES

Opcje wytłuszczone posiadają kolejne opcje do wyboru. Dla ułatwienia obsługi, kalibracji i konfiguracji niektóre z funkcji, takie jak określenie typu czujnika, liczby przewodów i wartości granicznych mogą być wykonywane na różnych poziomach menu. 1. TRANSMITTER VARS 2. PV is 3. Snsr 1 4. AO 5. % rnge 6. PV LRV 7. PV URV 8. PV LSL 9. PV USL 10.PV Damping

1. Snsr 1 Digital Reading 2. Terminal Digital Reading

1. 2. 3. 4.

1. TEST DEVICE

Loop Test Self test Master Reset Status

2. CALIBRATION

2. DIAGNOSTICS AND SERVICE

1. SNSR 1 TRIM 2. D/A trim 3. Scaled D/A trim

3. Write Protect 1. VARIABLE MAPPING

1. PV is 2. SV is 3. Variable re−map

3. CONFIGURATION 1. SENSOR 1

1. Connections 2. SNSR 1 SETUP

1. Snsr 1 Input Trim 2. Snsr 1 Trim−Fact 3. Active Calibrator 1. 2. 3. 4. 5.

2−wire Offset Snsr 1 Units Snsr 1 Damp Snsr LSL Snsr USL

3. Sensor S/N 2. SENSOR CONFIGURATION 2. TERMINAL TEMP

1. PV RANGE VALUES 2. ALARM/ SATURATION 3. DEVICE OUTPUT CONFIGURATION

4. DEVICE INFORMATION

5. MEASUREMENT FILTERING

4. REVIEW

1. 2. 3. 4.

Terminal Units Terminal Damp Terminal LSL Terminal USL

1. 2. 3. 4. 5.

AO Alarm Type Low Alarm High Alarm Low Sat. High Sat.

3. HART OUTPUT 1. 2. 3. 4. 5.

Tag Date Descriptor Message Final Assembly number

1. 2. 3. 4. 5.

50/60 Hz Filter Active Calibrator Open Sensor Holdoff Intermit Detect Intermit Thresh

Dane wprowadzane przez użytkownika 1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PV LRV PV URV PV Damping PV Units Apply Values PV LSL PV USL Min. Span

1. 2. 3. 4.

Poll Addr Num Req Preams Burst Mode Burst Option

Revision #s Sensor Review Dev Outputs Review Device Information Measurement Filtering

Menu Review zawiera wszystkie informacje zapisane w przetworniku Rosemount 248. Obejmują one informacje o urządzeniu, czujniku, konfiguracji wyjść i wersji oprogramowania.

3−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Skróty klawiszowe

Rosemount 248 W poniższej tabeli przedstawiono skróty klawiszowe dla najczęściej wykorzystywanych funkcji.

Tabela 3−1. Skróty klawiszowe dla przetwornika Rosemount 248 Funkcja

Skrót klawiszowy

Funkcja

Skrót klawiszowy

Active Calibrator (aktywna kalibracja)

1, 2, 2, 1, 3

Poll Address (adres sieciowy)

1, 3, 3, 3, 1

Alarm/Saturation (alarm/nasycenie)

1, 3, 3, 2

Process Temperature (temp. procesowa)

1, 1

AO Alarm Type (typ alarmu wyjścia analogowego)

1, 3, 3, 2, 1

Process Variables (zmienne procesowe)

1, 1

Burst Mode (tryb nadawania)

1, 3, 3, 3, 3

PV Damping (tłumienie zmiennej procesowej)

1, 3, 3, 1, 4

Burst Option (opcje nadawania)

1, 3, 3, 3, 4

PV Unit (jednostki zmiennej procesowej)

1, 3, 3, 1, 3

Calibration (kalibracja)

1, 2, 2

Range Values (wartości graniczne)

1, 3, 3, 1

Configuration (konfiguracja)

1, 3

Review (przegląd)

1, 4

D/A Trim (kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego)

1, 2, 2, 2

Scaled D/A Trim (kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego w innej skali)

1, 2, 2, 3

Damping Values (tłumienie)

1, 1, 10

Sensor Connection (podłączenie czujnika)

1, 3, 2, 1, 1

Date (data)

1, 3, 4, 2

Sensor 1 Setup (konfiguracja czujnika 1)

1, 3, 2, 1, 2 1, 3, 2, 1, 4

Descriptor (opis)

1, 3, 4, 3

Sensor Serial Number (numer seryjny czujnika)

Device Info (informacja o urządzeniu)

1, 3, 4

Sensor 1 Trim (kalibracja cyfrowa czujnika 1)

1, 2, 2, 1

Device Output Configuration (konfiguracja wyjścia)

1, 3, 3

Sensor 1 Trim−Factory (kalibracja fabryczna czujnika 1)

1, 2, 2, 1, 2

Diagnostics and Service (diagnostyka i obsługa)

1, 2

Sensor Type (typ czujnika)

1, 3, 2, 1, 1

Filter 50/60 Hz (filtr 50/60Hz)

1, 3, 5, 1

Software Revision (wersja oprogramowania)

1, 4, 1

Hardware Rev (wersja sprzętu)

1, 4, 1

Status

1, 2, 1, 4

Hart Output (wyjście HART)

1, 3, 3, 3

Tag (oznaczenie projektowe)

1, 3, 4, 1

Intermittent Detect (detekcja niesprawności czujnika)

1, 3, 5, 2

Terminal Temperature (temperatura zacisków)

1, 3, 1, 2, 1, 2, 1

Loop Test (test pętli)

1, 2, 1, 1

Test Device (test urządzenia)

LRV (Lower Range Value) (dolna wartość graniczna)

1, 1, 6

URV (Upper Range Value) (górna wartość graniczna)

1, 1, 7

LSL (Lower Sensor Limit) (dolna wartość graniczna pracy czujnika)

1, 1, 8

USL (Upper Sensor Limit) (górna wartość graniczna pracy czujnika)

1, 1, 9

Measurement Filtering (filtracja pomiarów)

1, 3, 5

Variable Mapping (mapowanie zmiennej)

1, 3, 1

Message (komunikat)

1, 3, 4, 4

Variable Re−Map (mapowanie zmiennej)

1, 3, 1, 5

Num Req Preams (wymagana liczba nagłówków)

1, 3, 3, 3, 2

Write Protect (zabezpieczenie przed zapisem)

1, 2, 3

Open Sensor Holdoff (funkcja opóźnienia detekcji rozwartego czujnika)

1, 3, 5, 3

2−Wire Offset (przesunięcie poziomu stałego dla czujnika 2−przewodowego)

1, 3, 2, 1, 2, 1

Percent Range (sygnał jako % zakresu)

1, 1, 5

3−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Przegląd danych konfiguracyjnych

Rosemount 248 Przegląd wszystkich danych konfiguracyjnych domyślnych jest konieczny, aby sprawdzić, czy są one właściwie dobrane dla aktualnej aplikacji, w której ma pracować przetwornik Model 248. Przegląd (Review) Skrót klawiszowy

1, 4

Po uaktywnieniu funkcji Review można przejrzeć wartości wszystkich parametrów. Sposób zmiany paramterów konfiguracyjnych opisano poniżej.

Sprawdzenie wyjścia

Przed uruchomieniem przetwornika należy sprawdzić nastawy parametrów wyjścia cyfrowego. Zmienne procesowe (Process variables) Skrót klawiszowy

1, 1

Opcja definiuje sygnały wyjściowe przetwornika Rosemount 248. Menu Zmienna procesowa wyświetla zmienne procesowe obejmujące mierzoną temperaturę, procent zakresu pomiarowego, sygnał wyjścia analogowego i temperaturę zacisków przetwornika. Te zmienne są w sposób ciągły uaktualniane. Główną zmienną procesową jest sygnał analogowy 4−20 mA, a drugą zmienną temperatura zacisków przetwornika.

Konfiguracja

Aby przetwornik Rosemount 248 działał prawidłowo muszą zostać skonfigurowane podstawowe parametry. W wielu przypadkach wszystkie te zmienne są definiowane fabrycznie. Konfiguracja może być wymagana wówczas, gdy przetwornik nie został skonfigurowany lub zmienne konfiguracyjne wymagają uaktualnienia. Przypisanie zmiennych (Variable Mapping) Skrót klawiszowy

1, 3, 1

Menu Variable Mapping (przypisania zmiennych) wyświetla kolejno zmienne procesowe. Aby zmienić przypisanie zmiennych w przetworniku 248 należy wybrać 5 Variable Re−Map. Po wyświetleniu ekranu Select PV (wybór zmiennej procesowej) należy wybrac opcję Snsr 1 (czujnik 1). Dla pozostałych zmiennych można wybrać sensor 1 (czujnik 1), terminal temperature (temperatura zacisków), lub not used (brak). Główną zmienną procesową jest sygnał analogowy 4–20 mA. Wybór typu czujnika (Select Sensor Type) Skrót klawiszowy

1, 3, 2, 1, 1

Opcja Connections umożliwia wybór typu czujnika i liczby przewodów. Możliwy jest wybór następujących typów czujników: •

2−, 3− lub 4−przewodowe rezystacyjne platynowe Pt 100, Pt 200, Pt 500 lub Pt 1000: α = 0,00385 Ω/Ω/˚C

2−, 3− lub 4−przewodowe rezystancyjne platynowe Pt 100 α = 0,003916 Ω/Ω/˚C

2−, 3− lub 4−przewodowe rezystancyjne niklowe Ni 120

2−, 3− lub 4−przewodowe rezystancyjne miedziane Cu 10

Termoelektryczne typ B, E, J, K, R, S i T IEC/NIST/DIN

Termoelektryczne DIN typ L, U

Termoelektryczne ASTM typ W5Re/W26Re 3−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 •

Sygnał miliwoltowy –10 do 100 mV

Sygnał rezystancyjny 2−, 3− lub 4−przewodowy 0 do 2000 omów

Pełną ofertę czujników, osłon i elementów montażowych można uzyskać w lokalnym biurze firmy Emerson Process Management. Wybór jednostek (Set Output Units) Skrót klawiszowy

1, 3, 2, 1, 2, 2

Opcja Set Output Unit umożliwia wybór jednostek zmiennej procesowej. Możliwy jest wybór jednej z następujących jednostek: •

Stopnie Celsjusza

Stopnie Fahrenheita

Stopnie Rankine’a

Kelwiny

Omy

Miliwolty

Filtr 50/60 Hz (50/60 Hz Filter) Skrót klawiszowy

1, 3, 5, 1

Opcja 50/60 Hz Filter definiuje filtr elektroniczny właściwy dla danej częstotliwości sieci zasilającej przetwornik. Odpowiednie ustawienie opcji umożliwia tłumienie zakłóceń w pętli pomiarowej. Temperatura zacisków (Terminal Temperature) Skrót klawiszowy

1, 3, 2, 2

Opcja Terminal Temp definiuje jednostki temperatury zacisków przetwornika. Tłumienie zmiennej procesowej (Process Variable (PV) Damping) Skrót klawiszowy

1, 3, 3, 1, 4

Opcja PV Damp zmienia odpowiedź przetwornika na szybkie zmiany sygnału wejściowego. Określenie właściwej wartości tłumienia zależy od wymaganego czasu odpowiedzi przetwornika, stabilności sygnału oraz innych wymagań dotyczących dynamiki pętli sterującej. Domyślna nastawa stałej tłumienia wynosi 5,0 sekund i może być zmieniana w zakresie od 0 do 32 sekund. Wybrana wartość tłumienia wpływa na czas odpowiedzi przetwornika. Jeśli wybrano zero, to funkcja tłumienia jest wyłączona i sygnał wyjściowy przetwornika reaguje tak szybko na zmianę sygnału wejściowego, jak pozwala algorytm pomiaru temperatury przez czujnik (patrz strona 3−12). Zwiększenie wartości tłumienia zwiększa czas odpowiedzi przetwornika. Przy włączonym tłumieniu wartość sygnału wyjściowego obliczana jest zgodnie z następującą zależnością: Wartość tłumiona = P + (N−P) x (1 − exp(−t/T)) P = poprzednia wartość tłumiona N = nowa wartość z czujnika T = stała czasowa U = czas uaktualniania 3−6


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Sygnał wyjściowy z przetwornika, po skoku sygnału wejściowego podąża za nim (zgodnie z powyższym równaniem) modyfikując swoją wartość o około 63% wielkości tego skoku po okresie równym stałej tłumienia. Na przykład, tak jak pokazano na ilustracji 3−1, jeśli nastąpi szybka zmiana temperatury od 100 do 110 stopni i tłumienie ma wartość 5,0 sekund, to przetwornik oblicza i generuje nowy odczyt korzystając z powyższego równania. Po 5 sekundach sygnał wyjściowy będzie równy 106,3 stopnia (63% zmiany sygnału wejściowego) i będzie zbliżał się do wartości rzeczywistej zgodnie z podanym równaniem.

Sygnał wejściowy Sygnał wyjściowy

Czas (sekundy)

644-644_01A

63% sygnału wyjściowego

Temperatura

Ilustracja 3−1. Zmiana w czasie sygnału wejściowego i wyjściowego przy tłumieniu ustawionym na pięć sekund.

Przesunięcie poziomu stałego dla czujnika rezystancyjnego 2−przewodowego (2−Wire RTD Offset) Skrót klawiszowy

1, 3, 2, 1, 2, 1

Opcja 2−wire Offset (Przesunięcie poziomu stałego dla czujnika rezystancyjnego 2−przewodowego) umożliwia użytkownikowi wprowadzenie rezystancji doprowadzeń czujnika 2−przewodowego, co pozwala przetwornikowi na korekcję błędu pomiaru temperatury wynikającego z rezystancji doprowadzeń. Brak kompensacji rezystancji doprowadzeń czujników 2−przewodowych powoduje często niedokładne pomiary temperatury. Dokładne informacje − patrz strona 2−10. W celu wykorzystania tej opcji wykonać poniższe kroki: 1. Po zainstalowaniu czujnika i przetwornika Rosemount 248 zmierzyć rezystancję doprowadzeń czujnika 2−przewodowego. 2. Z menu HOME wybrać kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urządzenia), 3 Configuration (konfiguracja), 2 Sensor Configuration (konfiguracja czujnika), 1 Sensor 1 (czujnik 1), 2 Snsr 1 Setup (konfiguracja czujnika 1) i 1 2−Wire Offset (rezystancja doprowadzeń). 3. Wprowadzić zmierzoną wartość rezystancji. Wartość ta musi być podana jako wartość ujemna (–), aby kalibracja była prawidłowa. Przetwornik będzie wykorzystywał tę wartość do korekcji błędów spowodowanych rezystancją doprowadzeń.

3−7


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Zmienne informacyjne

Rosemount 248 Dostęp do zmiennych konfiguracyjnych przetwornika uzyskuje się wykorzystując komunikator HART lub inne urządzenie komunikacyjne. Poniżej przedstawiono opis zmiennych informacyjnych. Obejmują one parametry definiujące przetwornik, zmienne nastawiane fabrycznie oraz inne informacje. Przy każdym z parametrów podano jego opis oraz właściwy skrót klawiszowy. Oznaczenie projektowe (Tag) Skrót klawiszowy

1, 3, 4, 1

Zmienna Tag (oznaczenie projektowe) jest najprostszym sposobem identyfikacji i rozróżniania przetworników przy pracy sieciowej. Zmienna ta służy do oznaczenia elektronicznego przetwornika zgodnie z wymaganiami aplikacji. Oznaczenie projektowe jest automatycznie wyświetlane na ekranie komunikatora polowego 375, gdy podłączony jest on do przetwornika przy włączeniu zasilania. Oznaczenie projektowe może składać się maksymalnie z ośmiu znaków i nie ma żadnego wpływu na wartość zmiennej procesowej. Data (Date) Skrót klawiszowy

1, 3, 4, 2

Date (data) jest zmienną definiowaną przez użytkownika, która powinna zawierać datę ostatniej zmiany konfiguracji przetwornika. Data nie ma żadnego wpływu na działanie przetwornika i komunikatora polowego 375. Opis (Descriptor) Skrót klawiszowy

1, 3, 4, 3

Zmienna Descriptor (opis) stanowi nazwę elektroniczną konkretnego urządzenia dłuższą niż jego numer. Opis może składać się maksymalnie z szesnastu znaków i nie ma żadnego wpływu na wartość zmiennej procesowej, działanie przetwornika i komunikatora 375. Komunikat (Message) Skrót klawiszowy

1, 3, 4, 4

Zmienna Message (komunikat) gwarantuje dokładną identyfikację przetwornika przy pracy sieciowej. Komunikat może składać się z 32 znaków i jest przechowywany wraz z innymi danymi konfiguracyjnymi. Komunikat nie ma żadnego wpływu na działanie przetwornika i komunikatora polowego 375. Numer seryjny czujnika (Sensor Serial Number) Skrót klawiszowy

1, 3, 2, 1, 4

Zmienna Sensor s/n (numer seryjny czujnika) zawiera numer seryjny czujnika. Zmienna ta wykorzystywana jest do identyfikacji czujnika i śledzenia informacji o kalibracji czujnika.

3−8


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Diagnostyka i obsługa (Diagnostics and Service)

Rosemount 248 Test urządzenia (Test Device) Skrót klawiszowy

1, 2, 1

Opcja Test Device (test urządzenia) inicjuje procedurę testową, bardziej wymagającą niż ta przeprowadzana w sposób ciągły przez przetwornik. Menu Test Device zawiera następujące opcje: •

1 Loop test − powoduje sprawdzenie układów wyjściowych przetwornika, integralności pętli sygnałowej oraz poprawności działania urządzeń rejestrujących lub pomiarowych pracujących w pętli sygnałowej.

2 Self Test − inicjuje test samego przetwornika. W przypadku wykrycia błędów wyświetlane są kody błędów.

3 Master Reset − wysyła rozkaz głównego resetu (master teset), powoduje wyłączenie przetwornika i jego przetestowanie. Master reset ma taki sam skutek jak chwilowe wyłączenie i ponowne włączenie zasilania.

4 Status − zawiera wykaz błędów. ON wskazuje na problem, a OFF wskazuje na jego brak.

Test pętli (Loop Test) Skrót klawiszowy

1, 2, 1, 1

Opcja Loop Test powoduje sprawdzenie układów wyjściowych przetwornika, integralności pętli sygnałowej oraz poprawności działania urządzeń rejestrujących lub pomiarowych pracujących w pętli sygnałowej. Aby zainicjalizować test pętli należy wykonać następującą procedurę: 1. Miernik referencyjny podłączyć do przetwornika do zacisków testowych lub szeregowo w układzie zasilania w pętli sygnałowej. 2. Z ekranu HOME wybrać kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urządzenia), 2 Diag/Serv (diagnostyka/obsługa), 1 Test Device (test urządzenia), 1 Loop Test (test pętli) przed wykonaniem testu pętli. 3. Wybrać poziom sygnału analogowego, który ma wygenerować przetwornik. Po zapytaniu CHOOSE ANALOG OUTPUT wybrać 1 4mA, 2 20mA lub wybrać 3 Other (inna) aby ręcznie wpisać wartość z przedziału 4 − 20 mA. 4. Sprawdzić, czy podłączony w pętli miernik referencyjny wskazuje żądaną wartość prądu. Jeśli odczyt jest inny, to albo układy wyjściowe przetwornika wymagają kalibracji cyfrowej, albo miernik jest niesprawny. Po zakończeniu procedury testowej, komunikator powraca do ekranu testu pętli, co umożliwia wybór innej wartości sygnału wyjściowego. Master Reset Skrót klawiszowy

1, 2, 1, 3

Opcja Master reset powoduje zresetowanie układów elektronicznych bez wyłączania zasilania. Przy master resecie nie następuje przywrócenie nastaw fabrycznych.

3−9


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Aktywna kalibracja (Active Calibrator) Skrót klawiszowy

1, 2, 2, 1, 3

Funkcja Active Calibrator Mode (aktywna kalibracja) uaktywnia lub wyłącza funkcję pulsacji prądu. Przetwornik standardowo pracuje zasilając czujnik impulsami prądowymi, co ułatwia detekcję uszkodzenia czujnika, lecz niektóre urządzenia kalibracyjne wymagają prądu stałego. Przy włączonej funkcji Active Calibrator przetwornik przestaje wysyłać impulsy prądowe i zaczyna zasilać czujnik prądem stałym. Wyłączenie funkcji Active Calibrator powoduje przejście do normalnej pracy z impulsami prądowymi, co umożliwia diagnostykę czujnika. Po jej zakończeniu przetwornik ustawia funkcję aktywnej kalibracji w takim stanie, jak była przed rozpoczęciem kalibracji cyfrowej. Funkcja aktywnej kalibracji jest funkcją czasową i zostaje wyłączona po wyłączeniu i włączeniu zasilania oraz po wykonaniu Master Reset przy użyciu komunikatora polowego 375. UWAGA Przed przekazaniem przetwornika do ponownej eksploatacji funkcja Active Calibrator musi zostać wyłączona. Gwarantuje to realizację wszystkich możliwości diagnostycznych przetwornika Rosemount 248. Włączenie lub wyłączenie funkcji aktywnej kalibracji nie powoduje żadnych zmian wartości kalibracji cyfrowych czujnika zapisanych w przetworniku. Przegląd czujnika (Sensor Review) Skrót klawiszowy

1, 4, 2

Funkcja Signal Condition (przetwarzanie sygnału) umożliwia odczyt lub zmianę dolnej i górnej wartości granicznej zmiennej procesowej, zakresu roboczego czujnika i tłumienia czujnika. Blokada zapisu (Write Protect) Skrót klawiszowy

1, 2, 3

Funkcja Write Protect (blokada zapisu) umożliwia zabezpieczenie danych konfiguracyjnych przetwornika przed przypadkowymi lub nieautoryzowanymi zmianami. W celu uaktywnienia funkcji blokady należy wykonać poniższą procedurę: 1. Z ekranu HOME wybrać kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urządzenia), 2 Diag/Service (diagnostyka/serwis), 3 Write Protect (zabezpieczenie przed zapisem). 2. Wybrać Enable WP (uaktywnienie blokady zapisu). UWAGA W celu wyłączenia funkcji zabezpieczenia przed zapisem w przetworniku Rosemount 248, należy powtórzyć powyższą procedurę zamieniając Enable WP na Disable WP (wyłączenie blokady zapisu). Wyjście HART (HART Output) Skrót klawiszowy

1, 3, 3, 3

Funkcja HART Output umożliwia zmianę adresu sieciowego, określenie wymaganej liczby nagłówków, zainicjowanie trybu nadawania lub zmianę opcji trybu nadawania. 3−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Wartości alarmowe i nasycenia (Alarm and Saturation) Skrót klawiszowy

1, 3, 3, 2

Funkcja Alarm/Saturation umożliwia przegląd nastaw alarmów (Hi lub Low). Funkcja ta umożliwia również zmianę wartości poziomów alarmowych i nasycenia. W celu zmiany ich wartości należy wybrać 2 Low Alarm (stan alarmowy niski), 3 High Alarm (stan alarmowy wysoki), 4 Low Sat. (stan nasycenia niski), lub 5 High Sat (stan nasycenia wysoki). Wprowadzić żądaną wartość, która musi zawierać się w następujących granicach: •

Stan alarmowy niski musi zawierać się między 3,50 i 3,75 mA

Stan alarmowy wysoki musi zawierać się między 21,0 i 23,0 mA

Stan nasycenia niski musi zawierać się między niskim stanem alarmowym plus 0,1 mA a 3,9 mA.

Przykład: Stan alarmowy niski 3,7 mA. Tak więc stan nasycenia niski musi być następujący: 3,8 ≤ S ≤ 3,9 mA. •

Stan nasycenia wysoki musi zawierać się między 20,5 mA a wysokim stanem alarmowym minus 0,1 mA.

Przykład: Stan alarmowy wysoki 20,8 mA. Tak więc stan nasycenia wysoki musi być następujący: 20,5 ≤ S ≤ 20,7 mA. Informacje dotyczące trybu alarmowego podano na stronie 2−8. Zmiana zakresu Zmiana zakresu pomiarowego definiuje punkty graniczne oczekiwanego zakresu pomiarowego. Dopasowanie wartości granicznych do oczekiwanych zmian zakresu pomiarowego zwiększa jakość działania przetwornika; przetwornik mierzy najdokładniej, gdy zakres pomiarowy odpowiada zakresowi zmian temperatur procesowych. Wartości graniczne zakresu pomiarowego (PV Range Values) Skrót klawiszowy

PV URV = 6 PV LRV = 7

Funkcje PV URV (górna wartość graniczna zakresu pomiarowego) i PV LRV (dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego), znajdujące się w menu PV Range Values (wartości graniczne), umożliwiają zdefiniowanie wartości granicznych zakresu pomiarowego. Szerokość zakresu pomiarowego definiowana jest przez dolną wartość graniczną (LRV) i górną wartość graniczną (URV). Wartości graniczne można zmieniać tak często, jak to konieczne, by odzwierciedlić zmiany warunków procesowych. Z ekranu PV Range Values wybrać 1 PV LRV w celu zmiany dolnej wartości granicznej lub 2 PV URV w celu zmiany górnej wartości granicznej. UWAGA Zmiany zakresu nie można mylić z kalibracją cyfrową. Mimo, że zmiana zakresu dopasowuje sygnał wejściowy z czujnika do sygnału wyjściowego 4–20 mA, tak jak w konwencjonalnej kalibracji, to nie zmienia ona interpretacji sygnału wejściowego przez przetwornik.

3−11


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Funkcja monitorowania pracy czujnika (funkcja zaawansowana) Funkcja monitorowania czujnika (Intermittent Sensor Detect) ma na celu ochronę przed impulsami zmian temperatury spowodowanymi przerywaną pracą czujnika (przerywana praca czujnika to praca, gdy rozwarcie czujnika trwa krócej niż czas uaktualniania pomiaru). Przy dostawie przetwornik ma włączoną ON funkcję monitorowania czujnika i wartość progową ustawioną na 0,2% szerokości zakresu wyjściowego. Przy wykorzystaniu komunikatora HART można funkcję włączać i wyłączać i ustawiać wartość progową w zakresie od 0 do 100% szerokości zakresu wyjściowego przy użyciu komunikatora HART. Zachowanie przetwornika przy funkcji monitorowania włączonej Przy włączonej funkcji monitorowania ON czujnika możliwa jest eliminacja pulsacji sygnału wyjściowego spowodowanych przerywaną pracą czujnika. Zmiany temperatury procesowej (ΔT) mniejsze od wartości progowej będą wpływać w sposób standardowy na sygnał wyjściowy. Zmiana temperatury ΔT o wartość większą od wartości progowej powoduje uaktywnienie algorytmu monitorowania czujnika. Rzeczywiste rozwarcie czujnika spowoduje przejście przetwornika do trybu alarmowego. Wartość progowa powinna być wybrana tak, by umożliwić właściwą dla danej aplikacji fluktuację temperatury; wartość za duża umożliwi zadziałanie algorytmu monitorowania i odfiltrowania zakłóceń; wartość za mała będzie powodować zbyt częste uaktywnienie algorytmu. Przy dostawie przetwornik ma wartość progową ustawioną na 0,2% szerokości zakresu wyjściowego. Zachowanie przetwornika przy funkcji monitorowania wyłączonej OFF Przy wyłączonej funkcji monitorowania czujnika OFF przetwornik generuje sygnał wyjściowy proporcjonalny do wszystkich zmian temperatury, nawet tych będących konsekwencją chwilowych zakłóceń lub rozwarć czujnika. (Zachowanie czujnika jest równoważne ustawieniu wartości progowej na wartość 100%.) Nie będzie występowało opóźnienie reakcji sygnału wyjściowego spowodowane monitorowaniem zachowania czujnika. Wartość progowa uszkodzenia czujnika (Intermittent Threshold) Skrót klawiszowy

1, 3, 5, 4

Możliwa jest zmiana fabrycznej nastawy wartości progowej równej 0,2%. Wyłączenie funkcji monitorowania rozwarcia czujnika (Intermittent Sensor Detect) OFF lub pozostawienie jej włączonej ON i zwiększenie wartości granicznej poza podane wyżej granice nie wpływa na czas potrzebny czujnikowi do wygenerowania sygnału alarmu w przypadku detekcji rozwarcia czujnika. Przetwornik może jednak wygenerować błędny odczyt temperatury na czas równy czasowi uaktualnienia pomiaru (patrz ilustracja 3−3) równy wartości progowej (100% wartości dopuszczalnej czujnika jeśli funkcja monitorowania czujnika jest wyłączona OFF). O ile nie jest żądana żądana szybka reakcja układu, to zaleca się włączenie funkcji monitorowania czujnika ON i ustawienie wartości granicznej na 0,2%.

3−12


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Ilustracja 3−2. Reakcja przetwornika na rozwarcie czujnika

20

Stan alarmowy wysoki

15

Odpowiedzi standardowo rozwartego czujnika

10

Błędny sygnał temperatury do wartości progowej w obu kierunkach (100% sygnału wyjściowego jeśli funkcja monitorowania jest wyłączona) jest możliwy, gdy nastąpi detekcja rozwartego czujnika.

5 0 0

0,2

0,4

0,6 0,8 1,0 Czas (sekundy)

1,2

1,4

1,6

644-644_03

Sygnał wyjściowy przetwornika (mA)

25

Pominięcie rozwarcia czujnika (Open Sensor Holdoff) Skrót klawiszowy

1, 3, 5, 3

Funkcja Open Sensor Holdoff, przy normalnej nastawie, umożliwia zwiększenie odporności przetwornika Rosemount 248 na zakłócenia elektromagnetyczne. Funkcja realizowana jest programowo poprzez dodatkową weryfikację stanu czujnika przed aktywacją alarmu przez przetwornik. Jeśli dodatkowe sprawdzenie nie potwierdza rozwarcia czujnika, alarm nie jest generowany przez przetwornik. W przypadku użytkowników wymagających szybszej detekcji rozwarcia czujnika przez przetwornik Rosemount 248, funkcja pomięcia rozwarcia czujnika może być ustawiona na krótszy czas. Przy takim ustawieniu przetwornik zgłasza rozwarcie czujnika bez dodatkowego sprawdzenia.

3−13


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

PRACA SIECIOWA (MULTIDROP COMMUNICATION)

Rosemount 248 Praca sieciowa oznacza podłączenie kilku przetworników do jednej linii komunikacyjnej. Komunikacja między systemem zarządzającym a przetwornikami odbywa się w sposób cyfrowy, przy niekatywnych sygnałach analogowych z przetworników. Większość przetworników Rosemount może pracować w sieci. Protokół HART umożliwia podłączenie maksymalnie 15 przetworników do pojedynczej skrętki przewodów. Komunikator polowy 375 umożliwia testowanie, konfigurację i formatowanie przetworników Rosemount 248 pracujących w sieci, w sposób identyczny jak przy połączeniu bezpośrednim. Instalacja sieciowa wymaga uwzględnienia częstotliwości pomiarów każdego z przetworników, typów przetworników oraz długości przewodów komunikacyjnych. Każdy z przetworników jest identyfikowany przez swój adres (1–15) i odpowiada na rozkazy zdefiniowane w protokole HART.

Ilustracja 3−3. Typowy schemat połączeń w przypadku pracy sieciowej Impedancja zasilacza Zasilacz

4–20 mA

250 Ω

Komunikator ręczny Komputer lub DCS

Interfejs HART

Przetwornik Model 248 HART

Na ilustracji 3−3 przedstawiono schemat typowego połączenia sieciowego. Schematu tego nie należy traktować jako schematu do wykonania instalacji kablowej. Szczegółowe informacje na temat pracy sieciowej można uzyskać w biurze Emerson Process Management. UWAGA Przetworniki Rosemount 248 mają fabrycznie ustawiony adres sieciowy 0, co umożliwia im pracę jednostanowiskową z sygnałem wyjściowym 4−20 mA. Uaktywnienie komunikacji sieciowej polega na zmianie adresu sieciowego na dowolny z zakresu od 1 do 15. Taka zmiana powoduje zablokowanie sygnału analogowego na poziomie 4 mA. Zablokowaniu ulega również tryb alarmowy wyjścia prądowego.

3−14


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rozdział 4

Rosemount 248

Obsługa i konserwacja Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 4−1 Kalibracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−2 Diagnostyka sprzętowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−4 Komunikaty diagnostyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−5

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Instrukcje i procedury opisane w niniejszym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności przez personel obsługi. Informacje dotyczące czynności mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ostrzeżenia ( ). Przed wykonaniem oznaczonych tym symbolem czynności należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych wskazówek może spowodować śmierć lub zranienie pracowników obsługi. • Prace instalacyjne mogą wykonywać tylko osoby odpowiednio przeszkolone. Wybuch może spowodować śmierć lub zranienie pracowników. • Nie wolno zdejmować pokrywy główki przyłączeniowej w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu elektrycznym. • Przed podłączeniem komunikatora w atmosferze zagrożonej wybuchem należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia pracujące w pętli prądowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub przeciwwybuchowości. • Upewnić się, że posiadane atesty są adekwatne do obszaru, w którym pracuje przetwornik. • Wymagania atestów przeciwwybuchowości są spełnione tylko wtedy, gdy wszystkie pokrywy główki przyłączeniowej są dokładnie dokręcone. Nieszczelności mogą być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. • Nie wolno demontować osłony i czujnika podczas pracy instalacji technologicznej. • Przed podaniem ciśnienia procesowego zainstalować i dokręcić osłony lub czujniki. Porażenie elektryczne może być przyczyną śmierci lub zranienia pracowników. • Zachować szczególną ostrożność przy kontakcie z przewodami i zaciskami.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 KALIBRACJA

Kalibracja przetwornika zwiększa dokładność działania systemu pomiarowego umożliwiając wykonanie korekty względem krzywej charakteryzacji fabrycznej w wyniku cyfrowej zmiany interpretacji przez przetwornik sygnału wejściowego z czujnika. Aby zrozumieć działanie kalibracji cyfrowych konieczne jest rozróżnienie zasad działania przetworników smart i przetworników analogowych. Przetworniki smart są charakteryzowane fabrycznie, dostarczane są z zapisaną w pamięci standardową krzywą charakterystyki czujnika. Przetwornik wykorzystuje te informacje do uzyskania zmiennej procesowej wyrażonej w wybranych jednostkach, zależnej od sygnału z czujnika. Kalibracja przetwornika Rosemount 248 może obejmować następujące procedury: • Kalibracja cyfrowa wejścia czujnika: cyfrowa zmiana interpretacji przez przetwornik sygnału wejściowego • Kalibracja cyfrowa wyjścia: kalibracja sygnału wyjściowego przetwornika względem referencyjnej skali 4−20 mA • Kalibracja cyfrowa wyjścia w innej skali: kalibracja sygnału wyjściowego przetwornika względem innej, referencyjnej skali wybranej przez użytkownika

Kalibracja cyfrowa przetwornika

Podczas kalibracji można wykonać jedną lub kilka procedur kalibracyjnych. Mogą być wykonane następujące procedury kalibracyjne: • Kalibracja cyfrowa wejścia czujnika • Kalibracja cyfrowa wyjścia • Kalibracja cyfrowa wyjścia w innej skali Kalibracja cyfrowa czujnika (Sensor Input Trim) Skrót HART

1, 2, 2, 1, 1

Kalibrację cyfrową czujnika należy wykonać wówczas, gdy wartość zmiennej cyfrowej nie umożliwia uzyskania zgodności z urządzeniami działającymi w instalacji technologicznej. Kalibracja cyfrowa czujnika powoduje kalibrację czujnika i przetwornika w jednostkach temperatury lub jednostkach sygnału wejściowego. Funkcja kalibracji cyfrowej czujnika powoduje utratę certyfikatu NIST systemu pomiarowego, chyba że źródło sygnału wejściowego ma certfikat NIST. Funkcja Sensor Trim (kalibracja cyfrowa czujnika) umożliwia cyfrową zmianę interpretacji przez przetwornik sygnału wejściowego, tak jak pokazano na ilustracji 4−1. Kalibracja cyfrowa czujnika gwarantuje dopasowanie systemu pomiarowego składającego się z czujnika i przetwornika do wymagań konkretnej aplikacji przy wykorzystaniu źródła o znanej temperaturze. Kalibracja cyfrowa czujnika może być procedurą atestowania systemu lub może być stosowana w aplikacjach, które wymagają jednoczesnej kalibracji czujnika i przetwornika.

4−2


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 W celu wykonania kalibracji cyfrowej czujnika w przetworniku Rosemount 248 należy wykonać poniższą procedurę: 1. Podłączyć urządzenie kalibracyjne lub czujnik do przetwornika. Patrz ilustracja 2−6 na stronie 2−9 lub schemat wewnątrz pokrywy przetwornika od strony komory przyłączeniowej. (Jeśli wykorzystywana jest funkcja aktywnej kalibracji, patrz strona 3−10) 2. Podłączyć komunikator do pętli sygnałowej przetwornika. 3. Z ekranu Home wybrać kolejno 1 Device Setup (konfiguracja urządzenia), 2 Diag/Service (diagnostyka/serwis), 2 Calibration (kalibracja), 1 Sensor 1 Trim (kalibracja czujnika 1), 1 Sensor 1 inp trim (kalibracja wejścia czujnika 1). 4. Po przełączeniu sterowania urządzeń w pętli na sterowanie ręczne wybrać OK. 5. Odpowiedzieć na zapytanie aktywnego kalibratora. 6. Wybrać 1 Lower Only (tylko wartość dolna) lub 2 Lower and Upper (dolna i górna) po komunikacie SELECT SENSOR TRIM POINTS. 7. Nastawić urządzenie kalibracyjne na żądaną wartość (w zakresie pomiarowym czujnika). Jeśli kalibracji cyfrowej podlega zespół czujnik− przetwornik, to umieścić czujnik w kąpieli, piecu lub bloku izotermicznym o znanej temperaturze i odczekać do ustabilizowania się odczytu. 8. Po ustabilizowaniu się temperatury nacisnąć OK. Komunikator wyświetli wartość sygnału wyjściowego w zależności od wartości sygnału wejściowego generowanego przez urządzenie kalibracyjne. 9. Wprowadzić wartość dolnego lub górnego punktu kalibracji cyfrowej w zależności od wyboru dokonanego w kroku 6. Kalibracja cyfrowa wyjścia lub kalibracja cyfrowa wyjścia w innej skali Kalibracje cyfrowe wyjścia należy wykonać wówczas, gdy wartość cyfrowa głównej zmiennej procesowej jest zgodna z lokalnymi standardami, lecz wyjściowy sygnał analogowy odczytywany przez zewnętrzne urządzenie nie jest prawidłowy. Kalibracja cyfrowa wyjścia kalibruje przetwornik względem referencyjnej skali 4–20 mA; kalibracja cyfrowa wyjścia w innej skali kalibruje do skali wybranej przez użytkownika. Konieczność przeprowadzenia tych kalibracji można określić na podstawie testu pętli (patrz “Test pętli” na stronie 3−9).

Ilustracja 4−1. Schemat pomiaru temperatury

Moduł elektroniki przetwornika Konwersja analogowo− cyfrowa sygnału Kalibracja cyfrowa czujnika i wejścia omy/mV

Wejście analogowe

Mikroprocesor

Komunikator HART

Konwersja cyfrowo− analogowa sygnału Kalibracja cyfrowa wyjścia lub wyjścia w innej skali

Wyjście HART

Wyjście analog.

4−3


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Kalibracja cyfrowa wyjścia (Output Trim) Skrót HART

1, 2, 2, 3

Funkcja D/A Trim (kalibracja cyfrowa wyjścia) umożliwia zmianę sposobu konwersji sygnału wejściowego na sygnał wyjściowy 4–20 mA (patrz ilustracja 4−1 na stronie 4−3). Zaleca się okresową kalibrację cyfrową wyjścia, co gwarantuje precyzję pomiarów. W celu kalibracji cyfrowej wyjścia należy wykonać poniższą procedurę: 1. Z ekranu HOME wybrać kolejno 1 Device setup, 2 Diag/Service, 2 Calibration, 2 D/A trim (kalibracja cyfrowa wyjścia). Po przełączeniu sterowania urządzeń w pętli na sterowanie ręczne wybrać OK. 2. Po komunikacie CONNECT REFERENCE METER do przetwornika podłączyć precyzyjny miernik referencyjny. Miernik podłączyć szeregowo w pętli prądowej. Po podłączeniu miernika referencyjnego wybrać OK. 3. Po komunikacie SETTING FLD DEV OUTPUT TO 4 MA wybrać OK. Na wyjściu przetwornika zostanie wygenerowany prąd równy 4,00 mA. 4. Zapisać wartość wskazywaną przez miernik referencyjny i wpisać ją do komunikatora po komunikacie ENTER METER VALUE prompt. Komunikator wyświetli zapytanie, czy wartości wskazywana i wygenerowana są sobie równe. 5. Jeśli wskazanie miernika referencyjnego jest równe zadanej wartości sygnału wyjściowego wybrać 1 Yes (tak) i przejść do kroku 6. Jeśli nie są równe to wybrać 2 No (nie) i przejść do kroku 4. 6. Po wyświetleniu komunikatu SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20 MA wybrać OK i powtórzyć kroki 5 i 6, aż wskazanie miernika referencyjnego będzie równe sygnałowi wyjściowemu przetwornika. 7. Po przełączeniu sterowania urządzeń w pętli na sterowanie automatyczne wybrać OK. Kalibracja cyfrowa wyjścia w innej skali (Scaled Output Trim) Skrót HART

1, 2, 2, 4

Funkcja Scaled D/A Trim (kalibracja cyfrowa w innej skali) dopasowuje punkty 4 i 20 mA do wybranej przez użytkownika skali, innej niż 4 − 20 mA (na przykład 2–10 V). Procedura kalibracji cyfrowej w innej skali polega na podłączeniu do przetwornika precyzyjnego miernika referencyjnego i wykonaniu procedury kalibracji cyfrowej wyjścia.

DIAGNOSTYKA SPRZĘTOWA Konserwacja

Przetwornik Rosemount 248 nie posiada ruchomych części i dlatego też nie wymaga prawie żadnych prac konserwacyjnych. Sprawdzenie czujnika W celu sprawdzenia czy czujnik jest uszkodzony należy wymienić go na inny sprawny lub podłączyć przetwornik bezpośrednio do sprawnego czujnika sprawdzając jednocześnie poprawność okablowania czujnika. Podłączyć nowy standardowy czujnik lub specjalny po konsultacji z firmą Emerson Process Management.

4−4


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

KOMUNIKATY DIAGNOSTYCZNE Sprzęt

Jeśli zachodzi podejrzenie niesprawności przetwornika mimo nieobecności komunikatów diagnostycznych na wyświetlaczu komunikatora HART, to w tabeli 4−1 podano podstawowe testy pozwalające na sprawdzenie poprawności działania układów elektronicznych i stanu przyłączy procesowych. Podano cztery główne objawy niesprawności oraz zalecane działania naprawcze.

TABELA 4−1. Najbardziej prawdopodobne przyczyny niesprawności. Objawy

Potencjalna przyczyna

Zalecane działania

Przetwornik nie komunikuje się z komunikatorem HART

Pętla sygnałowa

• Sprawdzić, czy w pętli znajduje się rezystancja co najmniej 250 omów między zasilaczem a komunikatorem polowym 375. • Sprawdzić napięcie zasilania. Jeśli podłączony jest komunikator polowy 375, a w pętli rezystancja 250 omów, to napięcie zasilania na zaciskach przetwornika musi wynosić co najmniej 12,0 V (dla całego zakresu sygnałów wyjściowych 3,75 do 23 mA). • Sprawdzić, czy nie ma zwarć lub rozwarć oraz uziemienia w kilku punktach. • Sprawdzić tabliczkę znamionową czujnika. W przypadku niestandardowych instalacji przetwornika i za długich przewodów komunikacyjnych może być konieczne odczytanie oznaczenia technologicznego i wpisanie go do komunikatora w celu zaincjowania transmisji.

Sygnał wysoki na wyjściu

Niesprawny czujnik lub brak połączenia

• Podłączyć komunikator polowy 375, wywołać funkcję testu przetwornika i zbadać sprawność czujnika. • Sprawdzić, czy czujnik nie jest rozwarty. • Sprawdzić, czy zmienna procesowa nie jest poza zakresem pomiarowym.

Pętla sygnałowa

• Sprawdzić poprawność działania zacisków, łączników i gniazd.

Zasilanie

• Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosić ono co najmniej 12,0 V (dla całego zakresu sygnałów wyjściowych 3,75 do 23 mA).

Moduł elektroniki

Błędny sygnał wyjściowy

Sygnał za niski lub brak sygnału wyjściowego

• Podłączyć komunikator polowy 375, wywołać funkcję testu przetwornika i zbadać sprawność modułu elektroniki. • Podłączyć komunikator polowy 375 i sprawdzić czy punkty kalibracji zakresu pomiarowego mieszczą się w dopuszczalnym zakresie pracy czujnika.

Pętla sygnałowa

• Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosić ono co najmniej 12,0 V (dla całego zakresu sygnałów wyjściowych 3,75 do 23 mA). • Sprawdzić, czy nie ma zwarć lub rozwarć oraz uziemienia w kilku punktach. • Podłączyć komunikator polowy 375 i wywołać test pętli generując sygnały 4 mA, 20 mA oraz wybrane przez użytkownika.

Moduł elektroniki

• Podłączyć komunikator polowy 375, wywołać funkcję testu przetwornika i zbadać sprawność modułu elektroniki.

Czujnik

• Podłączyć komunikator polowy 375, wywołać funkcję testu przetwornika i zbadać sprawność czujnika. • Sprawdzić, czy wartość zmiennej procesowej mieści się w zakresie pomiarowym.

Pętla sygnałowa

• Sprawdzić napięcie zasilania na zaciskach przetwornika; musi wynosić ono co najmniej 12,0 V (dla całego zakresu sygnałów wyjściowych 3,75 do 23 mA). • Sprawdzić, czy nie ma zwarć lub uziemienia w kilku punktach. • Sprawdzić poprawność polaryzacji sygnału wyjściowego. • Sprawdzić impedancję pętli. • Podłączyć komunikator polowy 375 i wykonać test pętli. • Sprawdzić izolację kabli.

Moduł elektroniki

• Podłączyć komunikator polowy 375 i sprawdzić czy punkty kalibracji zakresu pomiarowego mieszczą się w dopuszczalnym zakresie pracy czujnika. • Podłączyć komunikator polowy 375, wywołać funkcję testu przetwornika i zbadać sprawność modułu elektroniki.

4−5


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Komunikator polowy 375

Rosemount 248 Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich komunikatów diagnostycznych mogących pojawić się na ekranie komunikatora polowego 375 wraz z ich krótkim opisem. Parametry zostały w tekście komunikatu zaznaczone jako <parametr>. Odwołanie do innego komunikatu jest zaznaczone jako [inny komunikat].

TABELA 4−2. Komunikaty diagnostyczne komunikatora polowego 375 Komunikat

Opis

Add item for ALL device types or only for this ONE device type Command Not Implemented Communication Error

Pytanie do użytkownika, czy opcja dodawana do menu klawisza skrótu ma odnosić się do wszystkich urządzeń czy tylko do tego podłączonego. Podłączone urządzenie nie może wykonać tej funkcji (tego rozkazu). Urządzenie przesyła odpowiedź, która informuje, że wysłany przez komunikator rozkaz jest nieprawidłowy lub komunikator nie rozumie odpowiedzi przychodzącej z urządzenia. Dane konfiguracyjne urządzenia zawarte w pamięci komunikatora są niekompatybilne z urządzeniem, do którego mają zostać przesłane. Podłączone urządzenie jest zajęte wykonywaniem innego zadania. Urządzenie nie odpowiada na wysłany rozkaz. Urządzenie jest zablokowane do zapisu i dane nie mogą zostać przepisane. Urządzenie jest zablokowane do zapisu i dane nie mogą zostać przepisane. Nacisnąć klawisz YES w celu wyłączenia zasilania komunikatora i utraty danych nie wysłanych. Pytanie do użytkownika, czy wartość zmiennej znajdującej się w wykazie menu klawisza skrótu ma być wyświetlana po dokonaniu modyfikacji opcji menu klawisza skrótu. Pytanie do użytkownika, czy wysłać dane konfiguracyjne z pamięci przetwornika do urządzenia. Po naciśnięciu klawisza SEND nastąpi przesłanie danych. Szerokość pola dla aktualnej zmiennej arytmetycznej przekracza wartość wyspecyfikowaną w formacie opisu urządzenia. Dokładność aktualnej zmiennej arytmetycznej przekracza wartość wyspecyfikowaną w formacie opisu urządzenia. Pytanie po wyświetleniu statusu urządzenia. Odpowiedź przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo określa, czy następnych 50 komunikatów o statusie będzie wyświetlonych, czy nie. Został wprowadzony niedozwolony znak przy edycji zmiennej. Część daty określająca dzień jest nieprawidłowa. Część daty określająca miesiąc jest nieprawidłowa. Część daty określająca rok jest nieprawidłowa. Część będąca wykładnikiem potęgi, przy zapisie wykładniczym, jest nieprawidłowa. Wartość nadana edytowanej zmiennej jest niekompletna. Komunikator poszukuje urządzeń pracujących w sieci o adresach od 1 do 15. Pytanie do użytkownika czy zmienna znajdująca się w wykazie menu gorącego klawisza może być edytowana i zmieniana przez użytkownika, czy nie. W pamięci konfiguracyjnej komunikatora nie ma danych konfiguracyjnych dostępnych do konfigurowania offline lub gotowych do przesłania do urządzenia. Nie znaleziono urządzenia o adresie zero przy wyłączonej funkcji automatycznego przeszukiwania lub nie ma żadnych urządzeń o adresach 1−15 jeśli komunikator ma włączoną funkcję przeszukiwania. Nie ma menu klawisza skrótu w opisie tego urządzenia. Brak jest dostępnych opisów urządzeń wykorzystywanych do konfigurowania urządzenia offline. Brak jest dostępnych opisów urządzeń wykorzystywanych do wykonania funkcji symulacji urządzenia. Brak jest menu o nazwie ""upload_variable"" w opisie urządzenia. To menu jest konieczne do wykonania konfiguracji offline dla tego urządzenia. Wybrane menu lub edytowana wartość nie zawierają ważnych elementów. Komunikat pojawia się, jeśli użytkownik próbuje wyłączyć zasilanie komunikatora przed przesłaniem zmodyfikowanych danych danych lub przed zakończeniem wykonywanej procedury. W pamięci konfiguracyjnej komunikatora znajdują się dane konfiguracyjne poprzednio podłączonego urządzenia. Naciśnięcie RETRY ponowia próbę przesłania danych, a naciśnięcie OK powoduje wykasowanie danych i odłączenie urządzenia. Brak pamięci do zapisu kolejnych opcji dodawanych do menu gorącego klawisza. Niepotrzebne procedury powinny zostać usunięte. Komunikat wymagający potwierdzenia skasowania danych zawartych w pamięci konfiguracyjnej komunikatora przez przepisanie danych z urządzenia do komunikatora lub procedurę konfigurowania offline. Odpowiedź uzyskuje się przez naciśnięcie odpowiedniego klawisza definiowanego programowo. Naciśnij klawisz definiowany programowo OK. Komunikat ten pojawia się zazwyczaj po komunikacie o błędzie w działaniu lub po wykonaniu przez komunikator czynności związanych z wymianą danych. Edytowana i przesłana do urządzenia wartość została źle określona. Odpowiedż ""Yes"" na ten komunikat powoduje przywrócenie oryginalnej wartości zmiennej.

Configuration memory not compatible with connected device Device Busy Device Disconnected Device write protected Device write protected. Do you still want to shut off? Display value of variable on hotkey menu? Download data from configuration memory to device Exceed field width Exceed precision Ignore next 50 occurrences of status?

Illegal character Illegal date Illegal month Illegal year Incomplete exponent Incomplete field Looking for a device Mark as read only variable on hotkey menu? No device configuration in configuration memory No Device Found No hotkey menu available for this device. No offline devices available. No simulation devices available. No UPLOAD_VARIABLES in ddl for this device No Valid Items OFF KEY DISABLED Online device disconnected with unsent data. RETRY or OK to lose data. Out of memory for hotkey configuration. Delete unnecessary items. Overwrite existing configuration memory

Press OK. Restore device value?

4−6


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Komunikat

Opis

Save data from device to configuration memory

Komunikat informujący, że po naciśnięciu klawisza definiowanego programowo SAVE nastąpi przepisanie danych konfiguracyjnych z urządzenia do pamięci konfiguracyjnej komunikatora. Komunikat informujący o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z urządzenia do pamięci konfiguracyjnej komunikatora. Komunikat informujący o przepisywaniu danych konfiguracyjnych z pamięci konfiguracyjnej komunikatora do urządzenia. Komunikat informuje, że wartości niektórych parametrów danych konfiguracyjnych nie zostały określone. Należy nadać wartości tym zmiennym, w przeciwnym razie do urządzenia mogą zostać przesłane błędne dane. Nacisnąć ""YES"" w celu przesłania nie przesłanych jeszcze danych i wyłączenia komunikatora. Nacisnąć ""NO"" w celu wyłączenia zasilania komunikatora, co powoduje utratę nie przesłanych danych. Komunikat informuje o przesłaniu niepełnych danych konfiguracyjnych. Komunikat informujący o niesprawności podłaczonego urządzenia. Jednostki inżynierskie dla tej zmiennej były edytowane i zostały zmienione. Należy najpierw wysłać nowe jednostki do urządzenia, a dopiero potem edytować zmienną. W pamięci konfiguracyjnej komunikatora znajdują się dane konfiguracyjne poprzednio podłaczonego urządzenia. Dane muszą zostać przesłane do urządzenia lub zostaną skasowane. Wskazówki do zmiany kontrastu wyświetlacza ciekłokrystalicznego komunikatora polowego 375.

Saving data to configuration memory. Sending data to device. There are write only variables which have not been edited. Please edit them. There is unsent data. Send it before shutting off? Too few data bytes received Transmitter Fault Units for <variable label> has changed. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent. Unsent data to online device. SEND or LOSE data Use up/down arrows to change contrast. Press DONE when done. Value out of range <message> occurred reading/writing <variable label> <variable label> has an unknown value. Unit must be sent before editing, or invalid data will be sent.

Wartość zmiennej wprowadzona przez użytkownika nie zawiera się w dopuszczalnych granicach wyspecyfikowanych w opisie urządzenia. Komunikat może wskazywać na zbyt małą liczbę danych przesłanych z komunikatora, błąd przetwornika, błędny kod odpowiedzi, błędną odpowiedż, błędne pola zmiennych wprowadzanych, błędy odczytu lub/i zapisu, itp; zwrócono każdy inny kod klasy odpowiedzi niż SUCCESS przy czytaniu konkretnej zmiennej. Dokonano edycji zmiennej związanej z tą nazwą zmiennej. Należy przesłać związaną z nazwą zmienną przed jej edycją.

4−7


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

4−8


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Dodatek A

Rosemount 248

Dane techniczne Dane techniczne przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−1 Dane techniczne czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−6 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−8 Informacje zamówieniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A−10

DANE TECHNICZNE PRZETWORNIKA Dane funkcjonalne

Sygnały wejściowe Wybierane przez użytkownika. Rodzaje czujników − patrz tabela “Dokładność” na stronie A−5. Sygnał wyjściowy 2−przewodowy 4–20 mA, liniowy względem temperatury lub sygnału wejściowego; sygnał cyfrowy nałożony na sygnał analogowy 4–20 mA dostępny dla komunikatora HART lub nadrzędnego systemu sterowania. Izolacja Izolacja galwaniczna wejścia od wyjścia 500 V ac rms (707 V dc) dla 50/60 Hz Zasilanie Wymagany zewnętrzny zasilacz. Przetwornik działa w zakresie napięć zasilania od 12,0 do 42,4 V dc na zaciskach przetwornika, co daje możliwość obciążenia wyjścia rezystancją od 250 do 1100 Ω. Przy obciążeniu rezystancją 250 Ω wymagane jest napięcie zasilania minimum 17,75 V dc. Maksymalne napięcie zasilania 42,4 V dc. Dla potrzeb komunikacji cyfrowej HART pętla prądowa musi być obciążona rezystancją od 250 do 1100 Ω.. Nie należy podejmować prób komunikacji cyfrowej, jeśli napięcie na zaciskach przetwornika jest mniejsze od 12 V dc. Dopuszczalna wilgotność otoczenia 0–99% wilgotności względnej bez kondensacji Zalecenia NAMUR Przetwornik Rosemount 248 spełnia wymagania następujących zaleceń NAMUR: • NE 21 − Zgodność elektromagnetyczna (EMC) dla urządzeń laboratoryjnych i przemysłowych • NE 43 − Norma poziomu zaniku sygnału informacyjnego w przetwornikach cyfrowych • NE 89 − Norma dla przetworników temperatury z cyfrowym przetwarzaniem sygnału

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Zabezpieczenie przed przepięciem Moduł typu 470 zabezpiecza przed przepięciami powstającymi na skutek wyładowań atmosferycznych, działania spawarek, urządzeń o dużym poborze prądu oraz styczników. Szczegółowe dane techniczne bariery Model 470 podano w karcie katalogowej 00813−0100−4191. Dopuszczalne temperatury Działanie • −40 do 85˚C Składowanie • −50 do 125˚C Czas gotowości do pracy Osiągnięcie dokładności katalogowej po mniej niż 5 sekundach od włączenia zasilania, gdy stała tłumienia jest ustawiona na zero sekund. Czas uaktualniania W przybliżeniu co 0,5 sekundy Niestandardowe poziomy alarmowe i nasycenia Niestandardowe poziomy alarmowe i nasycenia (określane przez użytkownika) mogą być konfigurowane fabrycznie w przypadku zamówienia opcji kod C1. Wartości te mogą być zmieniane w warunkach polowych przy użyciu komunikatora HART. Sygnalizacja awarii Wartości sygnałów alarmowych zależą od wyboru trybu pracy standardowej, niestandardowej lub zgodnej z normami NAMUR (Zalecenia NAMUR NE 43, czerwiec 1997). Wartości sygnałów w przypadku trybu standardowego i zgodnego z NAMUR podano poniżej: TABELA A−1. Parametry robocze

Wyjście liniowe Stan wysoki Stan niski

Standard

Zgodne z normą NAMUR

3,9 ≤ I ≤ 20,5 mA 21,0 ≤ I ≤ 23,0 mA (domyślnie) I ≤ 3,75 mA

3,8 ≤ I ≤ 20,5 mA 21,0 ≤ I ≤ 23,0 mA I ≤ 3,6 mA

Niektóre uszkodzenia sprzętowe, takie jak uszkodzenie mikroprocesora, powodują zawsze wygenerowanie sygnału wyjściowego większego niż 23 mA.

A−2


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Dane konstrukcyjne

Rosemount 248 Przyłącze komunkatora HART Zaciski komunikacyjne umocowane na stałe w bloku przyłączeniowym Materiały konstrukcyjne Obudowa elektroniki i blok przyłączeniowy • Noryl wzmacniany włóknem szklanym Główka przyłączeniowa uniwersalna (kod opcji U) i Rosemount (kod opcji A) • Obudowa: aluminium niskomiedziowe (kody opcji U i A) Stal nierdzewna (kody opcji G i H) • Wykończenie: poliuretan • Pierścień uszczelniający pokrywy: Buna−N Główka BUZ (kod opcji B) • Obudowa: aluminium • Wykończenie: lakier aluminiowy • Pierścień uszczelniający pokrywy: kauczuk Montaż Przetwornik Rosemount 248 może być zainstalowany bezpośrednio na ścianie lub na szynie DIN. Przetwornik Rosemount 248 może być zainstalowany w główce przyłączeniowej lub główce uniwersalnej bezpośrednio na czujniku lub zdalnie lub na szynie DIN przy użyciu opcjonalnego zacisku mocującego (patrz tabela A−8). Masa Kod 248H 248R U B C A S G H

Opcja Przetwornik do montażu w główce Przetwornik do montażu szynowego Główka uniwersalna Główka BUZ Główka z polipropylenu Główka Rosemount Główka z polerowanej stali nierdzewnej Głowka przyłączeniowa Rosemount (stal nierdzewna) Główka uniwersalna

Masa 42 g 250 g 520 g 240 g 90 g 524 g 537 g 1700 g 1700 g

Stopień ochrony obudowy Główka uniwersalna (kdo opcji U) i przyłączeniowa Rosemount (kod opcji A) mają klasę ochrony zgodną z normami NEMA 4X, IP66 i IP68. Główka uniwersalna z gwintem 1/2 cala NPT ma klasę ochrony zgodną z normami CSA Enclosure Typ 4X. Klasa ochrony główki BUZ (kod opcji B) wynosi IP54.

Dane metrologiczne

Test zgodności elektromagnetycznej NAMUR NE 21 Przetworniki Rosemount 248 spełniają wszystkie wymagania normy NAMUR NE 21. Parametr Ładunki elektrtostatyczne Promieniowanie Napięcie niszczące Przepięcia Przewodnictwo

Parametry dopuszczalne 6 kV przy kontakcie bezpośrednim 8 kV przy wyładowaniu w powietrzu 80−1000 MHz przy 10 V/m AM 1 kV dla wejścia izolowanego 0,5 kV między przewodami sygnałowymi 1 kV między przewodem sygnałowym a masą 150 kHz do 80 MHz dla 10 V

Wpływ Brak Brak Brak Brak Brak

A−3


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Oznaczenie CE Przetwornik Rosemount 248 spełnia wszystkie wymagania normy IEC 61326: uzupełnienie 1, 1998. Wpływ zmian napięcia zasilania Mniejszy niż ±0,005% szerokości zakresu pomiarowego na jeden wolt zmiany napięcia. Wpływ drgań Przetwornik Rosemount 248 przetestowano w następujących warunkach i nie stwierdzono żadnego wpływu na jego dokładność: Częstotliwość

Drgania

10 do 60 Hz 60 do 500 Hz

Ampiltuda 0,21 mm Przyspieszenie 3 g

Stabilność Czujniki rezystancyjne i termoelektryczne mają stabilność ±0,1% odczytu lub 0,1˚C (większa z tych dwóch wartości) na 12 miesięcy. Autokalibracja Obwody przetwarzania analogowo−cyfrowego automatycznie kalibrują się dla każdej temperatury przez dynamiczne porównanie zmiennej pomiarowej z wewnętrznymi elementami wzorcowymi o wyjątkowej dokładności i stabilności. Podłączenie czujników

1 2 3 4

2−przewodowy rezystancyjny iΩ

1 2

3 4

3−przew.* rezyst. iΩ

1 2 3 4

1 2 3 4

4−przewod. rezystanc. iΩ

Termoel. i mV

* Firma Emerson Process Management stosuje głównie czujniki 4−przewodowe. Możliwe jest stosowanie tych czujników w układzie 3−przewodowym nie podłączając jednej z końcówek i zabezpieczając ją taśmą izolacyjną

A−4

644-0000B01A

Schemat podłączeń czujników do przetwornika Rosemount 248


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Dokładność przetwornika i wpływ temperatury otoczenia UWAGA Dokładność i wpływ temperatury otoczenia jest większą z dwóch wartości podanych w tabeli: błędu stałego lub procentu zakresu pomiarowego (patrz przykład poniżej).

TABELA A−2. Rodzaje czujników, dokładności i wpływ temperatury otoczenia dla przetwornika Rosemount 248 Czujnik

Zakres pomiarowy ˚C

Wartość stała

Czujniki rezystancyjne 2−, 3−, 4−przewodowe Pt 100(2) (α = 0,00385) –200 do 850 Pt 100(3) (α = 0,003916) –200 do 645 Pt 200(2) –200 do 850 Pt 500(2) –200 do 850 Pt 1000(2) –200 do 300 Ni 120(4) –70 do 300 Cu 10(5) –50 do 250 Czujniki termoelektryczne(6) Typ B(7) 100 do 1820 Typ E(7) –50 do 1000 Typ J(7) –180 do 760 Typ K(7) –180 do 1372 Typ N(7) –200 do 1300 Typ R(7) 0 do 1768 Typ S(7) 0 do 1768 Typ T(7) –200 do 400 DIN Typ L(8) –200 do 900 DIN Typ U(8) –200 do 600 Typ W5Re/W26Re(9) 0 do 2000 Sygnał miliwoltowy –10 do 100 mV Wejście rezystancyjne 0 do 2000 Ω 2−, 3−, 4−przewodowe

Wpływ temperatury otoczenia przy zmianie temperatury o 1,0 ˚C (1)

Dokładność % zakresu

Wartość stała

% zakresu

0,2˚C 0,2˚C 1,17˚C 0,47˚C 0,23˚C 0,16˚C 2˚C

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1

0,006˚C 0,006˚C 0,018˚C 0,018˚C 0,010˚C 0,004˚C 0,06˚C

±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004

1,5˚C 0,4˚C 0,5˚C 0,5˚C 0,8˚C 1,2˚C 1˚C 0,5˚C 0,7˚C 0,7˚C 1,4˚C 0,03mV 0,7 Ω

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1

0,056˚C 0,016˚C 0,016˚C 0,02˚C 0,02˚C 0,06˚C 0,06˚C 0,02˚C 0,022˚C 0,026˚C 0,064˚C 0,001mV 0,028 Ω

±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004 ±0,004

(1)Zmiana temperatury otoczenia dotyczy zmiany dokładności dla przetwornika skalibrowanego fabrycznie dla temperatury 20˚C, (2)IEC 751, 1995 (3)JIS 1604, 1981 (4)Edison Curve No. 7 (5)Edison Copper Winding No. 15 (6)Całkowita dokładność pomiarów: dokładność + 0,5˚C, (7)Monografia NIST 175, IEC 584 (8)DIN 43710 (9)ASTME 988−96

Przykład obliczania dokładności przetwornika Do pomiarów wykorzystywany jest czujnik rezystancyjny Pt 100 (α=0,00385), zakres pomiarowy 0 do 100˚C: dokładność ±0,2˚C. Przykład obliczania wpływu temperatury Przetworniki mogą być zainstalowane w miejscu, gdzie temperatura otoczenia zawiera się w przedziale –40 do 85˚C. Każdy przetwornik jest charakteryzowany fabrycznie dla tego zakresu temperatur. Do pomiarów wykorzystywany jest czujnik rezystancyjny Pt 100 (α=0,00385), zakres pomiarowy 0 do 100˚C dla temperatury otoczenia 30˚C. Wpływ temperatury: 0,006˚C x (30 − 20) = 0,06˚C

A−5


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Całkowity błąd przetwornika Największy możliwy błąd: Dokładność + Wpływ temperatury= 0,2˚C + 0,06˚C = 0,26˚C Najbardziej prawdopodobny błąd całkowity: 0,2 2 + 0,06 2 = 0,21°C

DANE TECHNICZNE CZUJNIKÓW Czujniki termoelektryczne – IEC 584

Dotyczy czujników z tabeli A−5 na stronie A−10 i tabeli A−6 na stronie A−10 Konstrukcja Czujniki termoelektryczne firmy Rosemount zgodne z normą DIN oraz z adapterem 1/2 cala spełniają wymagania klasy dokładności 1 normy IEC 584. Złącze termoelektryczne jest spawane laserowo gwarantując najwyższą dokładność pomiarów. Przewody doprowadzeń Czujnik, wewnętrzne – 18 SWG (16 AWG) drut (max), 19 SWG (18 AWG) drut (min.). Zewnętrzne, typ J i K – skrętka minimum 0,8 mm, izolacja PTFE. Kod kolorów zgodny z normą IEC 584. Rezystancja izolacji Minimalna 1000 MΩ dla 500 V dc w temperaturze pokojowej

TABELA A−3. Charakterystyka czujników termoelektrycznych DIN i 1/2 cala NPT

Element

Typ J

Materiały (kolor przewodu)

Fe (+ czarny), NiCr (+ zielony), CuNi (− biały) NiAl (− biały) 1,4541 (AISI 321) Inconel 600 – 40 do 750 – 40 do 1000 ±1,5 ˚C lub ±0,4% temperatury mierzonej, większa z tych wielkości

Materiał osłony Zakes temp, (˚C) Dokładność, DIN EN 60584−2

Czujniki termoelektryczne – ASTME 230

Typ K

Dotyczy czujników z tabeli A−7 na stronie A−14 Konstrukcja Czujniki termoelektryczne Rosemount z adapterem1/2−cala są wytwarzane przy wykorzystaniu drutów ISA Typ J lub K o specjalnej dokładności. Złącze termoelektryczne jest spawane, gwarantując najwyższą dokładność pomiarów. Przewody doprowadzeń Czujnik, wewnętrzne – 16 AWG drut (max), 18 AWG drut (min.). Przewody zewnętrzne – 20 AWG, izolacja PTFE. Kod kolorów zgodny z normą ASTM E−230 Rezystancja izolacji Minimalna 1000 MΩ dla 100 V dc w temperaturze pokojowej

TABELA A−4. Charakterystyka czujników termoelektrycznych DIN i 1/2 cala NPT

A−6

Element

Typ J

Materiały (kolor przewodu) Zakres temp (C) Dokładność Materiał osłony

Żelazo/konstantan (biały/czerwony)

Typ K

Chromel/Alumel (żółty/czerwony) 0 do 760˚C 0 do 1150˚C ±1,1˚C lub ±0,4% temperatury mierzonej, większa z tych wielkości Stal nierdzewna 304 Inconel


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Czujniki rezystancyjne

Rosemount 248 Typ czujnika Rezystancyjny 100 Ω w temperaturze 0˚C, α = 0,00385 Ω/Ω/˚C. Dokładność Spełnia wymagania klasy dokładności B normy IEC 751 Zakres temperatur –50 do 450˚C Samopodgrzewanie czujnika 0,15 K/mW przy pomiarze metodą określoną w normie DIN EN 60751:1996 lub minimalnie 16 mW wydzielonej energii koniecznej do spowodowania błędu pomiaru temperatury o 1˚C przy pomiarze wody przepływającej z prędkością 0,91 m/s Czas odpowiedzi 9 sekund − maksymalny czas osiągnięcia 50% odpowiedzi czujnika w teście wykonywanym przy płynącej wodzie zgodnie z normą IEC 751 lub 12 sekund potrzebne do osiągnięcia 63,2% odpowiedzi czujnika dla wody przepływającej z prędkością 0,91 m/s. Błąd zanurzenia Minimalna głębokość zanurzenia 60 mm przy testach zgodnych z normą IEC 751. Rezystancja izolacji Minimalna 500 MΩ dla 500 V dc w temperaturze pokojowej Materiał osłony kabla Stal nierdzewna 321 przy konstrukcji z izolacją mineralną Przewody doprowadzeń Izolowana PTFE, powlekana skrętka miedziana 22 AWG

Osłony

Materiały Osłony wykonane z pręta: stal nierdzewna 316L (1.4404) Osłony rurowe: 1.4571 (316 Ti) Konstrukcja Korpusy osłon wykonane są z prętów metalowych i rur profilowanych. Przyłącza kołnierzowe spawane są do korpusów osłon, poza kołnierzami o klasie ANSI 900 i wyższej, które są spawane całkowicie. Wykończenie powierzchni wynosi 0,8 μm (32 μ in. CLA.N6). Dostępne są certyfikaty materiałów konstrukcyjnych (kod opcji Q8) i testów ciśnieniowych (kod opcji R01). Osłony z przyłączem kołnierzowym są zgodne z normami ASME B 16.5 (ANSI), DIN 2519, 2527, 2633, 2635 i DIN 2526 Typ C Wszystkie typy i wykonania materiałowe osłon przedstawiono w karcie katalogowej tom 1, 2, i 3 czujników temperatury i wyposażenia dodatkowego.

A−7


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 RYSUNKI WYMIAROWE Przetwornik 248R do montażu szynowego

Przetwornik 248H do montażu w główce (powiększony)

95,25 (3.75)

33 (1.3) 25,9 (1.02)

44 (1.7) 123,5 (4.86)

48,77 (1.92)

12,9 (0.51) 24,5 (0.97)

Wymiary podano w milimetrach (calach)

Obudowy

Główka przyłączeniowa

Główki przyłączeniowe BUZ i propylenowa (kody opcji B i C) oraz główka mini ze stali nierdzewnej (kod opcji S)

Naklejka z atestami

Główka uniwersalna(1) (Kody opcji H i U)

112 (4.41) 96 (3.76)

118 (4.65) 104 (4.09)

Naklejka z atestami

95 (3.74) 84 (3.331)

78 (3.07)

72 (2.84) 75 (2.93) 100 (3.93)

95,35 (3.75) Śruba typu U do montażu na rurze 2 calowej

(1) Śruba typu “U” jest dostarczana z każdą główką uniwersalną, jeśli czujnik nie został zamówiony w postaci zamontowanej w obudowie. Jeśli główka może być zintegrowana z czujnikiem, to śruba typu “U” nie musi być wykorzystana.

A−8


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Przykłady zestawów przetwornika Model 248 z czujnikiem i osłoną Osłona rurowa i czujnik typu DIN

Osłona wykonana z pręta czujnik typu DIN

Osłona z prętem, odsadzenie wkręcane i czujnik 1 /2 cala NPT ze sprężyną Główka uniwersalna

Główka przyłączeniowa

Główka przyłączeniowa BUZ

N

N

N 60 (2.3)*

60 (2.3) U

U U

Sensors_0000b01e, 0000C01C, 0000A01i

40 (1.6)

25 (1.0)

* 80 (3.2) w przypadku kołnierzy Class 900 i większych N = Długość odsadzenia, U= Głębokość zanurzenia osłony, wymiary podano w mm (cale) WIĘCEJ OPCJI PODANO W SPECYFIKACJACH ZAMÓWIENIOWYCH

Interfejs konfiguracyjny 248C Option 1: HART Interface Box 0,61 m Przewody konfiguracyjne

114 (4.5) On Off

l

ck

s on

ning

84 (3.3)

See

war

ba

labe

38 (1.5)

+

1,83 m − wstążka

A−9


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIOWA

TABELA A−5. Przetwornik Rosemount 248 bez lub z czujnikami typu DIN i osłonami typu rurowego (mm) Opis urządzenia 248H

Przetwornik temperatury typu Smart DIN B do montażu w główce

Kod

Sygnał wyjściowy

A

Protokół HART

Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

A Dotyczy kodów obudowy B

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem (należy sprawdzić dostępność konkretnych atestów) I1 Iskrobezpieczeństwa CENELEC A, B, N E1 Ognioszczelności CENELEC ATEX A N1 Niepalności CENELEC Typ n A, B NC(1) Niepalności CENELEC Typ n Component N ND Niepalności pyłów CENELEC A I5 Iskrobezpieczeństwa FM i w klasie I, strefa 2 A, B, N E5 Przeciwwybuchowości FM A K5 Iskrobezpieczeństwa, przeciwwybuchowości FM i w klasie I, A strefa 2 I6 Iskrobezpieczeństwa CSA i w klasie I, strefa 2 A, B, N K6 Iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości CSA i w klasie I, A strefa 2 I7 Iskrobezpieczeństwa SAA A, B, N E7 Ognioszczelności SAA A N7 Niepalności SAA Typ n A, B I2 Iskrobezpieczeństwa CEPEL A, B, N I4 Iskrobezpieczeństwa JIS A, B, N E4 Ognioszczelności JIS A NA Bez atestów A, B, N Kod

Obudowy

A B C(2) G S(2) N

Główka przyłączeniowa Rosemount, DIN IP68, Aluminium Główka przyłączeniowa BUZ, DIN IP54, Aluminium Główka przyłączeniowa z polipropylenu, DIN Główka przyłączeniowa Rosemount, DIN IP 68, stal nierdzewna Główka przyłączeniowa, DIN B IP66, polerowana stal nierdzewna Bez obudowy

Kod

Przepust kablowy

1 2(3) 0

1

D

E

M20 x 1.5 /2 cala NPT Brak obudowy

Kod

Typ czujnika

ZR ZJ ZK XA(4) NS(5)

PT 100 rezystancyjny Typ DIN Czujnik termoelektryczny Typ J Typ DIN Czujnik termoelektryczny Typ K Typ DIN Czujnik zamówiony oddzielnie i zamontowany na przetworniku Brak czujnika NA

Rodzaj

ciąg dalszy na następnej stronie

A−10

C

Typ 4−przewodowy, pojedynczy, IEC Nieuziemiony, pojedynczy, IEC Nieuziemiony, pojedynczy, IEC NA NA


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Tabela 5 − ciąg dalszy

Kod

Wyposażenie dodatkowe

Długość odsadzenia N050 50 mm (1.97 cala) N115 115 mm (4.53 cala) N130 130 mm (5.12 cala) Przyłącze procesowe osłony rurowej, 1.4571 (316 Ti) zgodna z normą NAMUR G02 Przyłącze gwintowe, 1/2 cala BSPT (R1/2) G04 Przyłącze gwintowe, 3/4 cala BSPT (R3/4) G20 Przyłącze gwintowe, 1/2 cala BSPF (G1/2) G22 Przyłącze gwintowe, 3/4 cala BSPF (G3/4) G38 Przyłącze gwintowe, 1/2 cala NPT G40 Przyłącze gwintowe, 3/4 cala NPT L02 Przyłącze gwintowe, 1 cal Class 150 H02 Przyłącze gwintowe, DN 25 PN 16 H08 Przyłącze gwintowe, DN 25 PN 25/40 H14 Przyłącze kołnierzowe, DN 40 PN 25/40 Głębokość zanurzenia U075 75 mm (2.95 cala) Dodatkowe opcje U100 100 mm (3.94 cala) W niniejszej karcie katalogowej przedstawiono jedynie część oferty firmy Emerson Process U115 115 mm (4.53 cala) Management. Pełną ofertę czujników i wyposażenia dodatkowego można znaleźć U160 160 mm (6.30 cala) w następujących kartach katalogowych: U200 200 mm (7.87 cala) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 1 (karta numer 00813−0100−2654) U220 220 mm (8.66 cala) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 2 (karta numer 00813−0200−2654) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 3 (karta numer 00813−0301−2654) U250 250 mm (9.84 cala) U300 300 mm (11.8 cala) U400 400 mm (15.7 cala) Opcje specjalne C1 Konfiguracja specjalna poziomów alarmowych i nasycenia, określenie pól daty, opisu i komunikatu A1 Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan wysoki CN Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan niski C4 Kalibracja 5−punktowa (kod opcji Q4 powoduje wydanie certyfikatu kalibracji) Q4 Certyfikat kalibracji (standardowa kalibracj 3−punktowa; w celu uzyskania kalibracji 5−punktowej wybrać opcje C4 i Q4) F6 Filtr sieciowy 60 Hz Q8 Certyfikat materiału osłony R01 Test ciśnieniowy osłony Typowy numer zamówieniowy:

248H

A

E1 A

1

ZR

N050

G22 U160

Q4

(1)Model 248H z atestem niepalności CENELEC Typ n Component nie stanowi atestu dla systemu pomiarowego jako całości . Wymagany jest dodatkowy atest. Przetwornik musi być zainstalowany tak, by spełnić wymagania klasy ochrony co najmniej IP54. (2)Sprawdzić dostępność u producenta. (3)Adapter z gwintem 1/2 cala jest stosowany wówczas, gdy zamówiono opcję obudowy A lub B z czujnikami o kodach ZR, ZJ, lub ZK. (4)Kod ten należy podać wówczas, gdy zespół czujnika zamawiany jest przy użyciu oddzielnego numeru zamówieniowego (z jednej z kart katalogowych czujników). (5)Opcja dostępna tylko z kodem obudowy N.

A−11


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 TABELA A−6. Przetwornik Rosemount 248 bez lub z czujnikami typu DIN lub z adapterem 1/2 cala i osłonami wykonanymi z pręta (mm) Opis urządzenia 248H

Przetwornik temperatury typu Smart DIN B do montażu w główce

Kod

Sygnał wyjściowy

A

Protokół HART

Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

A Dotyczy kodów obudowy B

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem (należy sprawdzić dostępność konkretnych atestów) I1 Iskrobezpieczeństwa CENELEC A, B, U, N E1 Ognioszczelności CENELEC ATEX A, U N1 Niepalności CENELEC Typ n A, B, U NC(1) Niepalności CENELEC Typ n Component N ND Niepalności pyłów CENELEC A, U I5 Iskrobezpieczeństwa FM i w klasie I, strefa 2 A, B, U, N E5 Przeciwwybuchowości FM A, U K5 Iskrobezpieczeństwa, przeciwwybuchowości FM i w klasie I, A, U strefa 2 I6 Iskrobezpieczeństwa CSA i w klasie I, strefa 2 A, B, U, N K6 Iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości CSA i w klasie I, A, U strefa 2 I7 Iskrobezpieczeństwa SAA A, B, U, N E7 Ognioszczelności SAA A, U N7 Niepalności SAA Typ n A, B, U I2 Iskrobezpieczeństwa CEPEL A, B, U, N I4 Iskrobezpieczeństwa JIS A, B, U, N E4 Ognioszczelności JIS A, U NA Bez atestów A, B, U, N Kod

Obudowy

A B C(2) G S(2) H U(3) N

Główka przyłączeniowa Rosemount, DIN IP68, aluminium Główka przyłączeniowa BUZ, DIN IP54, aluminium Główka przyłączeniowa z polipropylenu, DIN Główka przyłączeniowa Rosemount, DIN IP 68, stal nierdzewna Główka przyłączeniowa, DIN B IP66, polerowana stal nierdzewna Uniwersalna główka przyłączeniowa, DIN IP68, stal nierdzewna Uniwersalna główka przyłączeniowa, DIN B IP68, aluminium Bez obudowy

Kod

Przepust kablowy

(4)

1 2(5) 0

C

D

D

E

M20 x 1.5 1 /2 cala NPT Bez obudowy

Kod

Typ czujnika

DR DJ DK AR AJ AK XA(6) NS(7)

Rezystancyjny PT 100 Typ DIN Czujnik termoelektryczny Typ J Typ DIN Czujnik termoelektryczny Typ K Typ DIN Rezystancyjny PT 100 Adapter 1/2 cala ze sprężyną Czujnik termoelektryczny Typ J Adapter 1/2 cala ze sprężyną Czujnik termoelektryczny Typ K Adapter 1/2 cala ze sprężyną Czujnik zamówiony oddzielnie i zamontowany na czujniku Brak czujnika Nie dotyczy

Konstrukcja

ciąg dalszy na następnej stronie

A−12

C

Typ 4−przewodowy, pojedynczy czujnik, IEC Nieuziemiony, pojedynczy czujnik, IEC Nieuziemiony, pojedynczy czujnik, IEC 4−przewodowy, pojedynczy czujnik, IEC Nieuziemiony, pojedynczy czujnik, IEC Nieuziemiony, pojedynczy czujnik, IEC Nie dotyczy Nie dotyczy


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Tabela 6 − ciąg dalszy

Kod

Wyposażenie dodatkowe

Długość odsadzenia N035 35 mm (1.38 cala) N080 80 mm (3.15 cala) N110 110 mm (4.33 cala) N135 135 mm (5.32 cala) N150 150 mm (5.90 cala) Przyłącze procesowe osłony wykonanej z pręta, 316L (1.4404) T08 Przyłącze gwintowe, 1/2 cala BSPT (R1/2) T10 Przyłącze gwintowe, 3/4 cala BSPT (R3/4) T26 Przyłącze gwintowe, 1/2 cala BSPF (G1/2) T28 Przyłącze gwintowe, 3/4 cala BSPF (G3/4) T44 Przyłącze gwintowe, 1/2 cala NPT T46 Przyłącze gwintowe, 3/4 cala NPT T48 Przyłącze gwintowe, 1 cal NPT T90 Przyłącze gwintowe, M24 x 1.5 T98 Przyłącze gwintowe, M20 x 1.5 F04 Przyłącze kołnierzowe, 1 cala Class 150 F10 Przyłącze kołnierzowe, 11/2 cala Class 150 F16 Przyłącze kołnierzowe, 2 cale Class 150 F28 Przyłącze kołnierzowe, 11/2 cala Class 300 F46 Przyłącze kołnierzowe, 11/2 cala Class 600 F64 Przyłącze kołnierzowe, 1/2 cala Class 900/1500 D04 Przyłącze kołnierzowe, DN 25 PN 16 D10 Przyłącze kołnierzowe, DN 25 PN 25/40 D16 Przyłącze kołnierzowe, DN 40 PN 16 Dodatkowe opcje Głębokość zanurzenia W niniejszej karcie katalogowej przedstawiono jedynie część oferty firmy Emerson Process U075 75 mm (2.95 cala) Management. Pełną ofertę czujników i wyposażenia dodatkowego można znaleźć U100 100 mm (3.94 cala) w następujących kartach katalogowych: U150 150 mm (5.91 cala) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 1 (karta numer 00813−0100−2654) U225 225 mm (8.86 cala) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 2 (karta numer 00813−0200−2654) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 3 (karta numer 00813−0301−2654) U250 250 mm (9.84 cala) U300 300 mm (11.8 cala) Opcje specjalne C1 Konfiguracja specjalna poziomów alarmowych i nasycenia, określenie pól daty, opisu i komunikatu A1 Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan wysoki CN Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan niski C4 Kalibracja 5−punktowa (kod opcji Q4 powoduje wydanie certyfikatu kalibracji) Q4 Certyfikat kalibracji (standardowa kalibracj 3−punktowa; w celu uzyskania kalibracji 5−punktowej wybrać opcje C4 i Q4) F6 Filtr sieciowy 60 Hz Q8 Certyfikat materiału osłony R01 Test ciśnieniowy osłony Typowy numer zamówieniowy:

248H

A

I1 A

1

DR N080

T08

U250

CN

(1)Model 248H z atestem niepalności CENELEC Typ n Component nie stanowi atestu dla systemu pomiarowego jako całości. Wymagany jest dodatkowy atest. Przetwornik musi być zainstalowany tak, by spełnić wymagania klasy ochrony co najmniej IP54. (2)Sprawdzić dostępność u producenta. (3)Obudowa kod opcji U nie może być stosowana z czujnikami kody DR, DJ lub DK. (4)Adapter M20 x 1.5 jest stosowany wówczas, gdy zamówiono obudowę kod opcji U z czujnikam77i o kodach AR, AJ lub AK. (5)Adapter z gwintem 1/2 cala jest stosowany wówczas, gdy zamówiono opcję obudowy B. (6)Kod ten należy podać wówczas, gdy zespół czujnika zamawiany jest przy użyciu oddzielnego numeru zamówieniowego (z jednej z kart katalogowych czujników). (7)Opcja dostępna tylko z kodem obudowy N lub U.

A−13


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 TABELA A−7. Przetwornik Rosemount 248 bez lub z czujnikami 1/2 cala ze sprężyną i osłonami wykonanymi z pręta (cale) Opis urządzenia 248H

Przetwornik temperatury typu Smart DIN B do montażu w główce

Kod

Sygnał wyjściowy

A

Protokół HART

Kod

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

A Dotyczy kodów obudowy

B

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem (należy sprawdzić dostępność konkretnych atestów) I1 Iskrobezpieczeństwa CENELEC A, B, U, N E1 Ognioszczelności CENELEC ATEX A, U N1 Niepalności CENELEC Typ n A, B, U NC(1) Niepalności CENELEC Typ n Component N ND Niepalności pyłów CENELEC A, U I5 Iskrobezpieczeństwa FM i w klasie I, strefa 2 A, B, U, N E5 Przeciwwybuchowości FM A, U K5 Iskrobezpieczeństwa, przeciwwybuchowości FM i w klasie I, A, U strefa 2 I6 Iskrobezpieczeństwa CSA i w klasie I, strefa 2 A, B, U, N K6 Iskrobezpieczeństwa i przeciwwybuchowości CSA i w klasie I, A, U strefa 2 I7 Iskrobezpieczeństwa SAA A, B, U, N E7 Ognioszczelności SAA A, U N7 Niepalności SAA Typ n A, B, U I2 Iskrobezpieczeństwa CEPEL A, B, U, N I4 Iskrobezpieczeństwa JIS A, B, U, N E4 Ognioszczelności JIS A, U NA Bez atestów A, B, U, N Kod

Obudowy

A B C(2) G S(2) H U(3) N

Główka przyłączeniowa Rosemount, DIN IP68, aluminium Główka przyłączeniowa BUZ, DIN IP54, aluminium Główka przyłączeniowa z polipropylenu, DIN Główka przyłączeniowa Rosemount, DIN IP 68, stal nierdzewna Główka przyłączeniowa, DIN B IP66, polerowana stal nierdzewna Uniwersalna główka przyłączeniowa, DIN IP68, stal nierdzewna Uniwersalna główka przyłączeniowa, DIN B IP68, aluminium Bez obudowy

Kod (4)

2 0

D

E

Przepust kablowy 1

/2 cala NPT Bez obudowy

Kod

Typ czujnika

UR UJ UK XA(5) NS(6)

Rezystancyjny PT 100 Adapter 1/2 cala, ze sprężyną Czujnik termoelektryczny Typ J Adapter 1/2 cala, ze sprężyną Czujnik termoelektryczny Typ K Adapter 1/2 cala, ze sprężyną Czujnik zamówiony oddzielnie i zamontowany na czujniku Brak czujnika Nie dotyczy

Konstrukcja

dalszy ciąg na następnej stronie

A−14

C

Typ 4−przewodowy, pojedynczy czujnik, IEC Nieuziemiony, pojedynczy czujnik, ASTM Nieuziemiony, pojedynczy czujnik, ASTM Nie dotyczy Nie dotyczy


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Tabela 7 − ciąg dalszy

Kod

Opcje

Długość odsadzenia N003 3 cala (76.2 mm) N006 6 cala (152.4 mm) Przyłącze procesowe osłony typu prętowego, 316L (1.4404) T25 Przyłącze gwintowe, 3/4 cala NPT T27 Przyłącze gwintowe, 1 cal NPT F34 Przyłącze kołnierzowe, 11/2 cala Class 900/1500 F58 Przyłącze kołnierzowe, 1 cala Class 150 F60 Przyłącze kołnierzowe, 11/2 cala Class 150 F62 Przyłącze kołnierzowe, 2 cale Class 150 F78 Przyłącze kołnierzowe, 11/2 cala Class 300 F96 Przyłącze kołnierzowe, 11/2 cala Class 600 Głębokość zanurzenia (długość izolacji termicznej 0.5 cala) U002 2 cale (50,8 mm) U003 3 cale (76,2 mm) Dodatkowe opcje U004 4 cale (101,6 mm) W niniejszej karcie katalogowej przedstawiono jedynie część oferty firmy Emerson Process U005 5 cali (127 mm) Management. Pełną ofertę czujników i wyposażenia dodatkowego można znaleźć U006 6 cali (152,4 mm) w następujących kartach katalogowych: U007 7 cali (177,8 mm) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 1 (karta numer 00813−0100−2654) U008 8 cali (203,2 mm) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 2 (karta numer 00813−0200−2654) • Czujniki temperatury i wyposażenie dodatkowe, Tom 3 (karta numer 00813−0301−2654) U009 9 cali (228,6 mm) U010 10 cali (254 mm) U012 12 cali (304,8 mm) U015 15 cali (381 mm) U018 18 cali (457,2 mm) Opcje specjalne C1 Konfiguracja specjalna poziomów alarmowych i nasycenia, określenie pól daty, opisu i komunikatu A1 Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan wysoki CN Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan niski C4 Kalibracja 5−punktowa (kod opcji Q4 powoduje wydanie certyfikatu kalibracji) Q4 Certyfikat kalibracji (standardowa kalibracja 3−punktowa; w celu uzyskania kalibracji 5−punktowej wybrać opcje C4 i Q4) F6 Filtr sieciowy 60 Hz Q8 Certyfikat materiału osłony R01 Test ciśnieniowy osłony Typowy numer zamówieniowy: 248H A K5 U 2 UR N003 T25 U004 F6

TABELA A−8. Interfejs konfiguracyjny 248C Model Opis urządzenia 248C

Oprogramowanie konfiguracyjne do komputerów PC

Kod

Opcje sprzętowe

0

Tylko oprogramowanie (bez modemu)

1

Oprogramowanie z interfejsem 248C HART (interfejs szeregowy z zasilaczem przetwornika)

2

Oprogramowanie z modemem szeregowym HART

3

Oprogramowanie z modemem USB

Typowy numer zamówieniowy: 248C 1 (1)Przetwornik Rosemount 248H z atestem niepalności CENELEC Typ n Component nie stanowi atestu dla systemu pomiarowego jako całości. Wymagany jest dodatkowy atest. Przetwornik musi być zainstalowany tak, by spełnić wymagania klasy ochrony co najmniej IP54. (2)Sprawdzić dostępność u producenta. (3)Obudowa kod opcji U nie może być stosowana z czujnikami kody DR, DJ lub DK. (4)Adapter z gwintem 1/2 cala jest stosowany wówczas, gdy zamówiono opcję obudowy B z czujnikami o kodach opcji UR, UJ,lub UK. (5)Kod ten należy podać wówczas, gdy zespół czujnika zamawiany jest przy użyciu oddzielnego numeru zamówieniowego (z jednej z kart katalogowych czujników). (6)Opcja dostępna tylko z kodem obudowy N lub U.

A−15


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 TABELA A−9. Przetwornik 248R do montażu szynowego Model

Opis urządzenia

248R Przetwornik temperatury Smart do montażu na szynie DIN Kod Sygnał wyjściowy A 4−20mA z cyfrowym sygnałem HART Kod Certyfikaty urządzenia I1 Iskrobezpieczeństwo ATEX NC Niepalność ATEX Typ n I5 Iskrobezpieczeństwo FM w klasie I, strefa 2 I6 Iskrobezpieczeństwo CSA w klasie I, strefa 2 I7(1) Iskrobezpieczeństwo IECEx I2(1) Iskrobezpieczeństwo CEPEL I4(1) Iskrobezpieczeństwo JIS NA Bez atestów Kod Opcje Opcje specjalne C1 Konfiguracja specjalna poziomów alarmowych i nasycenia, określenie pól daty, opisu i komunikatu A1 Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan wysoki CN Poziomy sygnału analogowego zgodne z normą NAMUR, NE43: alarm stan niski C4 Kalibracja 5−punktowa (kod opcji Q4 powoduje wydanie certyfikatu kalibracji) Q4 Certyfikat kalibracji (standardowa kalibracja 3−punktowa; w celu uzyskania kalibracji 5−punktowej wybrać opcje C4 i Q4) F6 Filtr sieciowy 60 Hz Typowy numer zamówieniowy: 248R A I1 Q4 (1) Sprawdzić dostępność u producenta

TABELA A−10. Wyposażenie dodatkowe przetwornika Rosemount 248 Opis części

Numer części

Elementy mocujące

Główka uniwersalna ze stopu aluminium – przepust M20 Główka uniwersalna ze stopu aluminium – przepust 1/2 NPT Główka przyłączeniowa Rosemount ze stopu aluminium – przepust M20, gwint przyłącza czujnika M24 Główka przyłączeniowa Rosemount ze stopu aluminium – przepust 1/2 NPT, gwint przyłącza Przetwornik czujnika M24 Główka przyłączeniowa BUZ ze stopu aluminium – przepust M20, gwint przyłącza czujnika M24 Główka przyłączeniowa BUZ ze stopu aluminium – przepust 1/2 NPT, gwint przyłącza czujnika M24 Obejma do Zestaw zewnętrznej śruby uziemienia szyny Zestaw do montażu przetwornika Model 248 na szynie DIN (szyna symetryczna) Standardowa pokrywa do główki uniwersalnej lub Rosemount

Zestaw pierścieni zatrzaskowych (do składania czujników DIN)

00644−4420−0002 00644−4420−0001 00644−4410−0023 00644−4410−0013 00644−4196−0023 00644−4196−0021 00644−4431−0001 00248−1601−0001 03031−0292−0001 00644−4432−0001

Tabliczki znamionowe • Bez dodatkowych opłat • Maksymalnie 20 znaków • Obudowa przetwornika, czujnik i osłona zostaną oznaczone zgodnie z wymaganiami użytkownika Oznaczenie projektowe • Bez dodatkowych opłat • W pamięci przetwornika można zapisać maksymalnie 8 znaków. Jeśli nie wyspecyfikowano inaczej, to oznaczenie projektowe będzie składać się z 8 pierwszych znaków oznaczenia z tabliczki znamionowej. A−16


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Konfiguracja Jeśli przetwornik i czujnik będą zamawiane jako jeden zestaw, to przetwornik zostanie skonfigurowany w sposób właściwy do zamówionego czujnika. Jeśli przetwornik zamawiany jest oddzielnie, to przetwornik będzie dostarczony w następującej konfiguracji (jeśli nie wyspecyfikowano inaczej): Typ czujnika Wartość 4 mA Wartość 20 mA Tłumienie Sygnał wyjściowy Poziom alarmowy Filtr napięcia zasilania: Oznaczenie:

Czujnik rezystancyjny, Pt 100 (α=0.00385, 4−przewodowy) 0 ˚C 100˚C 5 sekund Liniowy względem temperatury Wysoki 50 Hz Patrz oznaczenie projektowe

Opcje W poniższej tabeli przedstawiono wymagania dotyczące konfiguracji użytkownika. Kod opcji

Wymagania

C1: Konfiguracja fabryczna (wymagana karta konfiguracyjna)

Data: dzień/miesiąc/rok Opis: 16 znaków alfanumerycznych Informacja: 32 znaki alfanumeryczne Wyjście analogowe: poziomy alarmowe i nasycenia A1: Zgodność z normą NAMUR Patrz tabela 1 na stronie 2 CN: Zgodność z normą NAMUR, Patrz tabela 1 na stronie 2 alarm stan niski Q4: Certyfikat kalibracji Obejmuje kalibrację 3−punktową dla wartości 0, 50 i 100% sygnału analogowego i cyfrowego C4: Kalibracja 5−punktowa Przetwornik będzie poddany 5−punktowej kalibracji dla wartości 0, 25, 50, 75 i 100% wyjściowego sygnału analogowego i cyfrowego. Do stosowania z certyfikatem kalibracji Q4. F6: Filtr zasilania 60 Hz Skalibrowany przy zastosowaniu filtru zasilania 60 Hz zamiast filtru 50 Hz

A−17


Instrukcja obsługi

Rosemount 248

A−18

00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Dodatek B

Rosemount 248

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. . strona B−1 Schematy instalacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona B−3

ATESTY DO PRACY W OBSZARACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Atesty amerykańskie(1)

Atesty amerykańskie wydawane przez producenta − Factory Mutual (FM) I5 Iskrobezpieczeństwo i niepalność: Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, II, III, strefa 1, grupy A, B, C, D, E, F, G. Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C, D. Iskrobezpieczeństwo i niepalność tylko w przypadku podłączenia zgodnego ze schematami montażowymi Rosemount numer 00248−1055. Kody temperaturowe: T5 (Totoczenia = –40 do 75˚C) T6 (Totoczenia = –40 do 40˚C) TABELA 1. Parametry dopuszczalne Pętla/zasilanie

Czujnik

Ui = 30 Vdc Ii = 130 mA Pi = 1,0 W Ci = 3,6 nF Li = 13,8 μH

Uo = 45 Vdc Io = 26 mA Po = 290 mW Co = 0,4 nF Lo = 49,2 mH

E5 Przeciwwybuchowość: Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II, strefa 1, grupy E, F i G. Atest zapłonu pyłów w klasie III, strefa 1 tylko w przypadku podłączenia zgodnego ze schematami montażowymi Rosemount numer 00644−1049. Kod temperatury: T5 (Totoczenia = –40 do 85˚C) Atesty kanadyjskie − Canadian Standards Association (CSA) I6

(1)

Sprawdzić dostępność atestu u producenta.

www.rosemount.com

Iskrobezpieczeństwo: Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D w przypadku podłączenia zgodnego ze schematami montażowymi Rosemount numer 00248−1056. Kody temperatury: T5 (Totoczenia = –50 do 60˚C) T6 (Totoczenia = –50 do 40˚C) Możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D.


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

K6 Iskrobezpieczeństwo, przeciwwybuchowość i niepalność: Atest I6 oraz dodatkowo: Atest przeciwwybuchowości do stosowania w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Atest zapłonu pyłów w klasie II, strefa 1, grupy E, F i G. Atest zapłonu pyłów w klasie III, strefa 1 tylko w przypadku podłączenia zgodnego ze schematami montażowymi Rosemount numer 00644−1059. Możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D Kod temperatury: temperatura otoczenia od −50˚C do 85˚C.

Atesty europejskie(1)

Atesty CENELEC I1 Iskrobezpieczeństwo CENELEC Numer certyfikatu: BASEEFA03ATEX0030X Oznaczenie ATEX: II 1 G 1180 EEx ia IIC Kody temperatury: T5 (–60 ≤ Totoczenia ≤ 80˚C) T6 (–60 ≤ Totoczenia ≤ 60˚C) Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X):

Przetwornik musi być zainstalowany w obudowie, która zapewnia stopień ochrony co najmniej IP20. Obudowy niemetaliczne muszą mieć rezystancję powierzchniową mniejszą od 1 GΩ. Obudowy ze stopu lekkiego lub cyrkonu muszą być zabezpieczone przed uderzeniem i tarciem. E1 Atest ognioszczelności CENELEC Numer certyfikatu: KEMA99ATEX8715 Oznaczenie ATEX: II 2 G 1180 EEx d IIC Kody temperatury: T6 (–40 ≤ Totoczenia ≤ 65˚C) N1 Atest niepalności CENELEC Typ n Numer certyfikatu: BAS00ATEX3145 Oznaczenie ATEX: II 3G EEx nL IIC Kody temperatury: T5 (–40 ≤ Totoczenia ≤ 70˚C) NC Atest niepalności CENELEC Typ n Component Numer certyfikatu: BASEEFA03ATEX0032U Oznaczenie ATEX: II 3G EEx nA IIC Kody temperatury: T5 (–60 ≤ Totoczenia ≤ 80˚C) T6 (–60 ≤ Totoczenia ≤ 60˚C) ND Atest niepalności pyłów CENELEC Oznaczenie ATEX: II 1 D 1180

(1)

Sprawdzić dostępność atestu u producenta.

B−2


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Atesty australijskie(1)

Rosemount 248 Atesty australijskie − Standard Australia Quality Assurance Service (SAA) I7

Iskrobezpieczeństwo SAA Ex ia IIC E7 Przeciwwybuchowość SAA Ex d IIC N7 Niepalność SAA Typ n Ex n

Atesty brazylijskie(1)

Atesty Centro de Pesquisas de Energia Eletrica (CEPEL) I2

Atesty japońskie(1)

Iskrobezpieczeństwo CEPEL

Atesty Japanese Industrial Standard (JIS) I4 Iskrobezpieczeństwo JIS E4 Przeciwwybuchowość JIS

Połączenia atestów(1)

K5 Połączenie atestów I5 i E5.

SCHEMATY INSTALACYJNE

Instalacja zgodna z przedstawionymi schematami zapewnia spełnienie wymagań odpowiednich atestów. Schematy Rosemount Drawing 00248−1055, Rev AD, 2 strony Schemat instalacji iskrobezpiecznej i niepalnej zgodnej z normami Factory Mutual Schematy Rosemount Drawing 00644−1049, Rev AD, 1 strona Schemat instalacji przeciwwybuchowej zgodnej z normami Factory Mutual Schematy Rosemount 00248−1056, Rev AB, 1 strona Schemat instalacji przeciwwybuchowej i niepalnej zgodnej z normami Canadian Standards Association Schematy Rosemount Drawing 00248−1057, Rev AD, 1 strona Schemat instalacji iskrobezpiecznej zgodnej z normami IECEX Schematy Rosemount Drawing 00644−1059, Rev AE, 1 strona Schemat instalacji przeciwwybuchowej zgodnej z normami Canadian Standards Association UWAGA Po zainstalowaniu przetwornika z kilkoma atestami, nie należy go instalować w innym miejscu wykorzystując inne atesty. Zawsze sprawdzić, czy zaznaczono na naklejce, zgodnie z którym z atestów został zainstalowany.

(1)

Sprawdzić dostępność atestu u producenta.

B−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 248

00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

248-00248-1055A04A

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

ILUSTRACJA B−1. Schemat instalacji iskrobezpiecznej i niepalnej Factory Mutual (FM) 00248−1055, Rev. AD, strona 1 z 2

B−4


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

248-00248-1055B04A

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

ILUSTRACJA B−2. Schemat instalacji iskrobezpiecznej i niepalnej Factory Mutual (FM) 00248−1055, Rev. AD, strona 2 z 2

B−5


Instrukcja obsługi

Rosemount 248

00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

248-00644-1049A03A

ILUSTRACJA B−3. Schemat instalacji przeciwwybuchowej Factory Mutual (FM) 00644−1049, Rev. AD

B−6


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

248-00248-1056A04A

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

ILUSTRACJA B−4. Schemat instalacji przeciwwybuchowej i niepalnej Canadian Standards Association (CSA) 00248−1056, Rev. AB

B−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 248

00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

248-00644-1059A03A

ILUSTRACJA B−5. Schemat instalacji przeciwwybuchowej Canadian Standards Association (CSA) 00248−1059, Rev. AE.

B−8


Instrukcja obsługi 00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

248-00248-1057

Electronic Master - PRINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - Rosemount Proprietary

ILUSTRACJA B−6. Schemat instalacji iskrobezpiecznej zgodnej z IECEx 00248−1057, Rev. AD

B−9


Instrukcja obsługi

Rosemount 248

B−10

00813−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248

Indeks A AMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3−2 Zapisanie zmian . . . . . . . . . .3−2 Atesty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem . . . . . . B−1

C Certyfikaty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem Atesty amerykańskie . . . . . . Atesty australijskie . . . . . . . Atesty brazylijskie . . . . . . . . Atesty europejskie . . . . . . . Atesty japońskie . . . . . . . . . Połączenie atestów . . . . . . .

B−1 B−3 B−3 B−2 B−3 B−3

D Dane techniczne Czujniki . . . . . . . . . . . . . . Osłony . . . . . . . . . . . . Rezystancyjne . . . . . . Termoelekteryczne . . . Czujniki rezystancyjne Błąd zanurzenia . . . . . . Czas odpowiedzi . . . . . Dokładność . . . . . . . . Materiał osłony . . . . . . Przewody doprowadzeń Rezystancja izolacji . . . Samonagrzewanie . . . Typ czujnika . . . . . . . . Zakres temperatur . . . . Czujniki termoelektryczne ASTME 230 Konstrukcja . . . . . . . . Przewody doprowadzeń Rezystancja izolacji . . . Czujniki termoelektryczne IEC 584 Konstrukcja . . . . . . . . Przewody doprowadzeń Rezystancja izolacji . . . Dane konstrukcyjne Klasa ochrony obudowy Masa . . . . . . . . . . . . . Materiały konstrukcyjne

www.rosemount.com

A−6 A−7 A−7 A−6 A−7 A−7 A−7 A−7 A−7 A−7 A−7 A−7 A−7 A−6 A−6 A−6 A−6 A−6 A−6 A−3 A−3 A−3

Montaż . . . . . . . . . . . .A−3 Przyłącza HART . . . . . .A−3 Dane metrologiczne Autokalibracja . . . . . . .A−4 Oznaczenie CE . . . . . .A−4 Podłączenie czujnika . . .A−4 Stabilność . . . . . . . . . .A−4 Standard EMC . . . . . . .A−3 Wpływ drgań . . . . . . . . .A−4 Wpływ napięcia zasilania A−4 Temperatura otoczenia .A−5 Funkcjonalne Czas gotowości do pracy A−2 Czas uaktualniania . . . .A−2 Dopuszczalne temperatury . .A−2 Dopuszczalna wilgotnośćA−1 Izolacja . . . . . . . . . . . .A−1 NAMUR . . . . . . . . . . . .A−1 Poziomy alarmowe . . . .A−2 Poziomy nasycenia . . . .A−2 Tryby alarmowe . . . . . .A−2 Wejścia . . . . . . . . . . . .A−1 Wyjścia . . . . . . . . . . . .A−1 Zasilanie . . . . . . . . . . .A−1 Zabezpieczenie przed przepięciami . .A−2 Osłony Konstrukcja . . . . . . . . .A−7 Materiały . . . . . . . . . . .A−7 Przetwornik . . . . . . . . . . . .A−1 Dane funkcjonalne . . . . .A−1 Dane konstrukcyjne . . . .A−3 Dane metrologiczne . . . .A−3 Diagnostyka . . . . . . . . . . . . . . . 3−9

I Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . 1−2 Instrukcja obsługi . . . . . . . . . 1−2 Przetwornik . . . . . . . . . . . . 1−2

Instalacja Amerykańska . . . . . . Europejska . . . . . . . Montaż w główce Czujnik typu DIN Czujnik wkręcany Praca sieciowa . . . . . Schemat instalacji . . . Instalacja wielokanałowa .

. . . . . 2−5 . . . . . 2−4 ..... ..... ..... ..... .....

2−4 2−5 2−6 2−2 2−6

K Kalibracja cyfrowa przetwornika Wejścia czujnika . . . . . . . . Wyjścia . . . . . . . . . . . . . . Wyjścia w innej skali . . . . . Komunikacja sieciowa . . . . . . . Komunikator polowy 375 . . . . . Diagnostyka i serwis . . . . . Komunikaty diagnostyczne . Konfiguracja . . . . . . . . . . Przegląd danych konfig. . . . Schemat menu . . . . . . . . . Skróty klawiszowe . . . . . . . Sprawdzenie wyjść . . . . . . Zmienne informacyjne . . . . Komunikaty diagnostyczne . . . . Dotyczące sprzętu . . . . . . .

. 4−2 . 4−2 . 4−4 . 4−4 3−14 . 3−3 . 3−9 . 4−6 . 3−5 . 3−5 . 3−3 . 3−4 . 3−5 . 3−8 . 4−5 . 4−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount 248 Konfiguracja . . . . . . . . . 3−5, A−15 Diagnostyka i obsługa . . . . . .3−9 Aktywny kalibrator . . . .3−10 Alarm i nasycenie. . . . .3−11 Blokada zapisu . . . . . .3−10 Detekcja czujnika . . . . .3−12 Detekcja rozwarcia . . . .3−12 Master Reset . . . . . . . .3−9 Przegląd czujnika . . . . .3−10 Reakcja na rozwarcie . .3−13 Test pętli . . . . . . . . . . . .3−9 Test urządzenia . . . . . .3−9 Wartości graniczne zmiennej procesowej . . .3−11 Wyjście HART . . . . . .3−10 Filtr 50/60 Hz . . . . . . . . . . .3−6 Przegląd danych konfiguracyjnych . . .3−5 Przegląd . . . . . . . . . . .3−5 Przesunięcie poziomu stałego dla czujnika 2−przew. . .3−7 Przypisanie zmiennych . . . . .3−5 Sprawdzenie wyjść . . . . . . . .3−5 Zmienne procesowe . . . .3−5 Temperatura zacisków . . . . .3−6 Tłumienie zmiennej proces. . .3−6 Wybór jednostek wyjścia . . . .3−6 Wybór typu czujnika . . . . . . .3−5 Zmienne informacyjne . . . . . .3−8 Data . . . . . . . . . . . . . .3−8 Komunikat . . . . . . . . . .3−8 Numer seryjny czujnika . .3−8 Opis . . . . . . . . . . . . . .3−8 Oznaczenie technolog. . .3−8

M Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2−3 Na szynie DIN . . . . . . . . . . .2−3

O Okablowanie . . . . . . . . . . . . . . .2−6 Schemat pętli . . . . . . . . . . . .2−7 Schemat podłączenia czujnika2−8 Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . A−15 Oznaczenie Sprzętowe . . . . . . . . . . . A−15 Oznaczenie technologiczne Programowe . . . . . . . . . . A−15

Indeks−2

P Podłączenie czujnika . . . . . . . . . 2−7 Wejścia miliwoltowe . . . . . . . 2−8 Wejścia omowe . . . . . . . . . . 2−8 Wejścia czujnika rezystancyjnego . . . 2−8 Wejścia czujnika termoelektrycznego . 2−8 Przełączenie na sterowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Przełącznik trybu alarmowego . . . 2−6 Przełączniki . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 Poziomy alarmowe . . . . . . . . 2−6 Przepięcia . . . . . . . . . . . . . . . 2−10 Przygotowanie do eksploatacji . . . 3−2 Przełączenie sterowania na sterowanie ręczne . . 3−2

R Rozważania . . . . . . . . . . . . . . . 1−3 Elektryczne . . . . . . . . . . . . 1−3 Mechaniczne . . . . . . . . . . . 1−3 Lokalizacja . . . . . . . . . 1−3 Montaż specjalny . . . . . 1−3 Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 1−3 Przygotowanie do ekspoloat. . 1−3 Środowiskowe . . . . . . . . . . 1−3 Wpływ temperatury . . . . 1−3 Rysunki Instalacyjne . . . . . . . . . . . .B−3 Okablowanie . . . . . . . . . . . 2−8 Wymiarowe . . . . . . . . . . . .A−8 Rysunki wymiarowe . . . . . . . . . .A−8 Obudowy . . . . . . . . . . . . . .A−8 Przetwornik Model 248 . . . .A−8 Zespół z osłoną . . . . . . . . . .A−8

S Schemat menu komunikat. HART 3−3 Schemat podłączenia czujników . . 2−8 Schematy instalacyjne . . . . . . . .B−3 Skróty klawiszowe kom. HART . . 3−4 Specyfikacja zamówieniowa . . . .A−9 Wyposażenie dodatkowe . .A−14

U Układy elektroniczne . . . . . . . . . . 4−4 Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Sprawdzenie czujnika . . 4−4

Uziemienie przetwornika. . . . . . 2−10 Nieuziemione Wejścia mV . . . . . . . . 2−10 Wejścia RTD/Om . . . . 2−10 Wejścia czujników term. 2−10 Uziemione Wejścia czujników termoelektr. . . 2−12

Z Zasilanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−9 Przepięcia . . . . . . . . . . . . 2−10 Uziemienie . . . . . . . . . . . 2−10


Instrukcja obsługi 00809−0100−4825, Wersja BB Sierpień 2005

Rosemount i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi Rosemount Inc. PlantWeb jest zastrzeżonym znakiem towarowym koncernu Emerson Process Management. HART jest zastrzeżonym znakiem towarowym HART Communications Foundation. Lexan i Noryl są zastrzeżonymi znakami towarowymi General Electric. WAGO jest zastrzeżonym znakiem towarowym Kontakttechchnik GmbH, Germany. Wszystkie inne znaki są zastrzeżone przez ich prawowitych właścicieli.

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa Polska Tel. 0 22 45 89 200 Fax 0 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl

© 2005 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MAN_248_00809-0114-4825_BB_2005-08_PL  

00809−0100−4825, Rev BB Sierpień 2005 Instrukcja obsługi www.rosemount.com UWAGA Wersja elektroniki przetwornika Rosemount 248 Do montażu w...