Page 1

Instrukcje instalacji P/N 3007015PL, Rev. I Listopad 2003

Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX do obszar贸w zagro偶onych wybuchem Do instalacji zgodnymi z certyfikatami ATEX


Instrukcje i schematy instalacyjne ATEX do obszarów zagrożonych wybuchem Do instalacji zgodnymi z certyfikatami ATEX Pomoc techniczną można uzyskać w biurze Emerson Process Management: • W Polsce, telefon (22) 45 89 200 • W Europie, telefon +31 (0) 318 495 670


Spis treści Schematy instalancyjne ATEX Instalacja przy użyciu kabla 9−żyłowego Przetwornik Model 1700/2700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T sensors ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Przetwornik Model 1700/2700 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową . 2 Przetwornik Model 1700/2700 − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową . . . . . 3 Przetwornik Model 1700/2700 − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . 4 Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Przetwornik Model RFT9739R − czujniki CMF (poza CMF300A) F, H, D (poza D600), DL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Przetwornik Model RFT9739R − czujniki CMF300A ze skrzynką przyłączeniową 9 Przetwornik Model RFT9739R − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową. . . . 10 Przetwornik Model RFT9739R − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . 11 Przetwornik Model RFT9739D/E − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, D (poza D600), DL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Przetwornik Model RFT9739D/E − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Przetwornik Model RFT9739D/E − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową . . 14 Przetwornik Model RFT9739D/E − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . 15 Przetwornik Model 3700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Przetwornik Model 3700 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową. . . . . 17 Przetwornik Model 3700 − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . 18 Przetwornik Model 3700 − czujnik DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . 19 Przetwornik Model 3500 − czujnik CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Przetwornik Model 3500 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową. . . . . 21 Przetwornik Model 3500 − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . 22 Przetwornik Model 3500 − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . 23 Przetwornik Model IFT9701 − czujniki CMF010–CMF300 (poza CMF300A), H i F ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Przetwornik Model IFT9701 − czujniki D (poza D600) i DL ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Przetwornik Model IFT9701/9703 zintegrowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową 27 Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową 31 Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową 35 Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 i


Spis treści ciąg dalszy

Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Instalacja przy użyciu kabla 4−żyłowego Procesor lokalny z barierą − system nadrzędny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Procesor lokalny z barierą czujnika D600 − system nadrzędny . . . . . . . . . . . . . 40 Przetwornik Model 1700/2700 − Czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Przetwornik Model 1700/2700 − Czujnik D600 z procesorem lokalnym . . . . . . . 42 Przetwornik Model 2500 − Czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Przetwornik Model 2500 − Czujnik D600 z procesorem lokalnym. . . . . . . . . . . . 44 Przetwornik Model 3700 − Czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Przetwornik Model 3700 − Czujnik D600 z procesorem lokalnym. . . . . . . . . . . . 46 Przetwornik Model 3500 − Czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Przetwornik Model 3500 − Czujnik D600 z procesorem lokalnym. . . . . . . . . . . . 48

Instalacja wzmacniacza czujnika D600 Wzmacniacz z procesorem lokalnym zdalnie zamontowany od czujnika i przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Wzmacniacz ze skrzynką przyłączeniową zdalnie zamontowany od czujnika i przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Instalacja wyjść przetwornika Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami analogowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami fieldbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami Profibus PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami iskrobezpiecznymi . . . . . . . . . . . . . . Przetwornik Model 2700 z konfigurowanymi wejściami/wyjściami . . . . . . . . . . .

51 52 53 54 55

Instrukcje instalacji Dławiki kablowe i adaptery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Przetwornik Model 1700/2700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Procesor lokalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Zzdalny procesor lokalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Czujnik CMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Czujnik CMF400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Czujniki z serii F − dla certyfikatu ATEX: DMT 01 ATEX E 158 X . . . . . . . . . . . . 87 Czujniki z serii F − dla certyfikatu ATEX: BVS 03 ATEX E 176 X . . . . . . . . . . . . 95 Czujniki z serii R / CNG050. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Czujniki z serii T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Przetwornik Model RFT9739. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Czujniki D, DT, DL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Wzmacniacz czujnika D600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Czujnik D600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Przetwornik Model 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Przetwornik Model 3350, 3700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Przetwornik IFT9701/IFT9703. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Przetwornik Model 2500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Czujniki z serii H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

ii


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Śruba uziemienia

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Czarny

* Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Brązowy Fioletowy Żółty

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańw Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS Śruba uziemienia

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

MODEL 1700/2700

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Kabel IS

Kabel IS Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

Zielony Biały Brązowy Masa urządzenia

Masa urządzenia

Fioletowy Żółty Pomarań.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika Niebieski Szary Czerwony

Model CMF (POZA CMF300A)

Brą Cze Pom Żól Zie Nie Fio Sza Bia

Model T

Dostarczany jako iskrobezpieczny

F

H

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Electronika: ZDALNY PROCESOR LOKALNY EB–20001048 Rev. A

1


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

* Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Śruba uziemienia Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5

Czarny Brązowy Fioletowy Żółty

* Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Czerwony Zielony Biały

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Niebieski Szary Pomarań. Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS Śruba uziemienia

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/ 2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

Kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB Maksymalna długość kabla 20 m

Kabel IS

Niebieski Szary Czerwony

Masa urządzenia

Brązowy Biały Zielony Fioletowy Żółty Pomarańczowy

Skrzynka przyłączeniowa

Kabel czujnika CMF300A podłączenie do kabla IS 9 żył z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Numer żyły czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańcz.

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Elektronika: 1700/2700

EB–3600537 Rev. B Karta 1 z 1

2


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

*Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5

Śruba uziemienia Czarny

*Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

4

5

Czerwony Zielony Biały 6

0

9

8

7

1

2

3

Brązowy Fioletowy Żółty

Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilaniai uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX– D–IS

Niebieski Szary Pomarańczowy Śruba uziemienia

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

Kabel IS Obszar zagrożony wybuchem D600 EExde [ib] IIB T4

Maksymalna długość kabla 20 m

Okablowanie zdalnego wzmacniacza patrz EB−3007062

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Norma EN60079–14

Osłona rurowa

Dławik osłony EEx d IIB

Kabel

Dławik kablowy EEx d Rozdział 10.3 IIB

Maksymalna długość kabla 20 m

Rozdział 9.4

Kabel lub osłona kablowa o podwyższonym EEx e bezpieczeństwie

Kabel IS

Rozdział 11.3

Zewnętrzna średnica kabla musi być odpowiednia do dławika kablowego.

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po Zasilanie okablowaniu. (dostarczane przez użytkownika)

Do cewek w czujniku przepływu masowego

Masa urządz. 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

Zaciski iskrobezpieczne Zielony Biały Brązowy

Fioletowy Żółty Pomarań.

85−265 VAC N/L2 L/L1 50 − 60 HZ

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, zacisk uziemienia musi być podłączony do właściwego zacisku uziemienia w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być wykonane zgodnie z normą EN 60079−14 Rozdział 12 Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione

Model: D600

Niebieski Szary Czerwony

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Elektronika: 1700/2700 9 żył Czujnik: D600

EB−1005123 Rev. A

3


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − czujnik DT ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

*Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

Śruba uziemienia

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 *Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

3 2

5

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Czerwony Zielony Biały

4

Brązowy Fioletowy Żółty

Czarny

1

6 8

7

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0

9

Niebieski Szary Pomarań.

Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS

Śruba uziemienia

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

Kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIb

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania: dla czujników typ DT065, DT100 i DT150: minimalna temperatura medium +32oC. Maksymalna długość kabla 20 m

Kabel IS

Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu skrzynki przyłączeniowej użytkownika.

Masa

Sposób połączenia kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla czujnika DT

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Kabel czujnika DT Modele: DT65, DT100, DT150

4

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Elektronika: 1700/2700

EB−20000081 Rev. A Strona 1 z 1


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny ZDALNY PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Parametry dopuszczalne wyjść iskrobezpiecznych do procesora lokalnego w modelu 1700/2700 Voc

17.22 Vdc

Isc

484 mA

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

L/R

IIB

2.04 µF

IIC

151.7 µH

IIB

607 µH

IIC

17.06 µH/Om

IIB

68.2 µH/Om

RS485B

0.333 µF VDC –

Lo

IIC

RS485A

2.05 W

Co

VDC +

Po

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

4−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do żadnego innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZANYCH URZĄDZEŃ Voc

< = Vmax

Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

VDC +

MODEL 1700/2700

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Śruba uziemienia

RS485B

Czarny

y ow y ąz tow łty Br ole Żó Fi

ny wo er ny z C ielo Z iały B

Śruba uziemienia

VDC –

RS485A

N G ieb Po rey ies ki m ar ań cz ow

PARAMETRY DOPUSZCZALNE KABLA 4−ŻYŁOWEGO IS I PROCESORA LOKALNEGO VMAX

17.3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2.1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

9−żyłowy Kabel IS

y

Maksymalna długość kabla 20 m

ZDALNY PROCESOR LOKALNY

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC 9−żyłowy Kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Maksymalna długość kabla 20 m

9−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Zielony Biały Brązowy

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Masa Pomarańcz. urządzenia

MODEL CMF (POZA CMF 300A)

Brn Czerwo ny Orn Yel Grn Blu Vio

MODELE T

F

H

Dostarczany jako iskrobezpieczny

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Elektronika: 1700/2700

D, DL EB–20001040 Rev. A (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny Karta 1 z 1

5


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową ZDALNY PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS

* Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 Parametry dopuszczalne wyjść iskrobezpiecznych do procesora lokalnego w modelu 1700/2700

Lo L/R

1

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Ohm

IIB

68,2 µH/Ohm

VDC+

Co

2

3

4

4−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZANYCH URZĄDZEŃ Voc

< = Vmax

Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

VDC +

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do żadnego innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego i wewnętrzny zacisk dodatkowego wybuchem − patrz tabliczka czujnika uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, Śruba gdy wymagają tego normy uziemienia lokalne. Czarny

4−żyłowy kabel IS

RS485B

Czerwony Zielony Biały 4

Brązowy Fioletowy Żółty

6

1

5

2

Śruba uziemienia

3

2,05 W

RS485B

484 mA

Po

VDC–

17,22 Vdc

Isc

RS485A

Voc

* Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

RS485A 8

7

VDC –

VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

0

9

Dopuszczalne parametry dla kabla 4− żyłowego I.S. i niepalnego procesora lokalnego

Skrzynka Masa urządzenia przyłą− czeniowa

Maksymalna długość kabla 20 m

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Niebieski Szary Czerwony

Podłączenie czujnika CMF300A do 9−żyłowego kabla IS Numer żyły czujnika

Maksymalna 9−żyłowy długość kabla Kabel IS 20 m

Zdalny procesor lokalny

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel od czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Fioletowy Żółty Pomarańczowy Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Elektronika: 1700/2700

EB−3600721 Rev. C Strona 1 z 1

6

Niebieski Szary Pomarańczowy


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − zdalny procesor lokalny − czujnik DT ze skrzynką przyłączeniową ZDALNY PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i uziemienia − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX–D–IS

* Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Po

2,05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

3

4

4−żyłowy Kabel IS

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

RS485B

484 mA

2

VDC–

17,22 Vdc

Isc

VDC+

Voc

1

RS485A

Parametry dopuszczalne wyjść iskrobezpiecznych do procesora lokalnego w modelu 1700/2700

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla

Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60 µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do żadnego innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZANYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Vdc Isc < = Imax (Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co > = Ccable + Ci1 + Ci2 + ... Cin *Lo > = Lcable + Li1 + Li2 + ... Lin Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla VDC+

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Śruba uziemienia Czarny

RS485B Brązowy Fioletowy Żółty 3

7

Niebieski Szary Pomarań

8

RS485A

9

VDC−

6

1

5

2

4

Śruba uziemienia

Czerwony Zielony Biały

VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1W

Co

2200 pF

Lo

30 µH

0

Dopuszczalne parametry dla kabla 4− żyłowego I.S. i niepalnego procesora lokalnego

9−żyłowy kabel IS

ZDALNY PROCESOR LOKALNY

Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Maksymalna długość kabla 20 m

Numer żyły czujnika DT

9−żyłowy kabel IS

Czujnik DT musi być połączony z kablem IS przy wykorzystaniu skrzynki przyłączeniowej dostarczanej przez użytkownika

Masa

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuche EEx ib IIB Specjalne warunki bezpiecznego stosowania: dla czujników typ DT065, DT100 i DT150: minimalna temperatura medium +32oC.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Elektronika: 1700/2700 MODELE Kabel czujnika DT

DT65, DT100, DT150

EB−20000798 Rev. A

7


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739R − czujnik CMF (poza CMF300A) F, H, D (poza D600), DL ZDALNY PRZETWORNIK MODEL RFT9739R Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Naklejka z napięciem zasilania 110/115 VAC 220/230 VAC 12−30 VDC

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym: [EEx ib] IIB / IIC

Masa urządzenia

MODEL RFT9739 OPIS

100/115 VAC

220/230 VAC

AC +

L

L1

AC –

N

L2

12−30 VDC

Wyjścia nieiskrobezpieczne

GND DC –

CN2−D32

DC +

CN2−Z32

CN1 Czerwony B2 Żółty B4 Pomarańczowy B6 Biały B8 Szary B10

Z2 Brązowy Z4 Czarny Z6 Fioletowy Z8 Zielony Z10 Niebieski

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania/instalacji przetwornika RFT9739R Przetwornik musi być zainstalowany poza obszarem zagrożonym wybuchem w ten sposób, aby spełnione były wymagania klasy ochrony IP20 zgodnie z normą IEC529. Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwegozacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia powyżej 250V.

B32

Z32

Wyjścia iskrobezpieczne

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 300 m

Obszar niezagrożony wybuchem

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 300 m

9− żyłowy kabel IS

Zielony Biały Brązowy

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Fioletowy Żółty Pomarań. Masa urządzenia CMF (POZA CMF400)

F

Dostarczany jako iskrobezpieczny

8

H

Maksymalna długość kabla 300 m

Masa urządzenia

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

MODELE

9− żyłowy kabel IS

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Elektronika: RFT9739R Czujnik: CMF, F, D, DL, H Niebieski Szary Czerwony

MODELE D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

EB–20001047 Rev. A


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739R − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową ZDALNY PRZETWORNIK MODEL RFT9739R Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Naklejka z napięciem zasilania Przy instalacji w obszarze bezpiecznym: [EEx ib] IIB / IIC Masa urządzenia

OPIS

100/115 VAC

220/230 VAC

AC +

L

L1

AC –

N

L2

12−30 VDC

GND DC –

CN2−D32

DC +

CN2−Z32

CN1 Czerwony B2 Żółty B4 Pomarańczowy B6 Biały B8 Szary B10

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania/instalacji przetwornika RFT9739R

Z2 Brązowy Z4 Czarny Z6 Fioletowy Z8 Zielony Z10 Niebieski

Przetwornik musi być zainstalowany poza obszarem zagrożonym wybuchem w ten sposób, aby spełnione były wymagania klasy ochrony IP20 zgodnie z normą IEC529. Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia powyżej 250V.

B32

Z32

Wyjścia iskrobezpieczne

Kabel IS Obszar niezagrożony wybuchem

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa kabla

9− żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 300 m

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Niebieski Szary Czerwony Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

MODEL CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: RFT9739R EB–20000344 Rev. C Strona 1 z 1

9


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739R − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Naklejka z napięciem zasilania

CN2

CN1

110/115 VAC 220/230 VAC 12−30 VDC

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym: [EEx ib] IIB / IIC

IS IS

Masa urządzenia AC − AC +

OPIS

100/115 VAC 220/230 VAC

AC +

L

L1

AC −

N

L2

DC +

DC −

12−30 VDC

B Z

D Z

GND DC −

CN2−D32

DC +

CN2−Z32

Wyjścia nieiskrobezpieczne CN1

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania/instalacji przetwornika RFT9739R Przetwornik musi być zainstalowany poza obszarem zagrożonym wybuchem w ten sposób, aby spełnione były wymagania klasy ochrony IP20 zgodnie z normą IEC529.

Czerwony B2 Żółty B4 Pomarańczowy B6 Biały B8 Szary B10

Z2 Brązowy Z4 Czarny Z6 Fioletowy Z8 Zielony Z10 Niebieski

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia powyżej 250V. Z32

B32 B Z

Wyjścia iskrobezpieczne

Maksymalna długość kabla 300 m

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 300 m

Obszar zagrożony wybuchem D600 EEx de [ib] IIB T4 Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

Zaciski iskrobezpieczne

Zewnętrzna średnica kabla musi być odpowiednia do dławika kablowego. Uszczelnienie osłony kablowej wymagane w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczane przez użytkownika)

85−265 VAC 50 − 60 HZ Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwegozacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

10

Zasilanie Masa urządz.

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być wykonane zgodnie z normą EN 60079−14 Rozdział 12 Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione

Do cewek w Zielony Biały czujniku Brązowy przepływu masowego

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Fioletowy Żółty Pomarańczo Niebieski Szary Czerwony

N/L2 L/L1

Okablowanie zdalnego wzmacniacza zgodne z normą EB−3007062 Elektronika: RFT9739R Czujnik: D600 EB−20000849 Rev. A


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739R − czujnik DT ze skrzynką przyłączeniową Uziemienie bariery iskrobezpiecznej Naklejka z napięciem zasilania CN1

CN2

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym: [EEx ib] IIB / IIC

IS Masa urządzenia

110/115 VAC 220/230 VAC 12−30 VDC

IS

AC − AC + OPIS

110/115 VAC

220/230 VAC

AC +

l

l1

AC −

N

L2

12−30 VDC

DC −

D Z

DC +

B Z

GND DC −

CN2−D32

DC +

CN2−Z32

Wyjścia nieiskrobezpieczne CN1 Z2 Brązowy Z4 Czarny Z6 Fioletowy Z8 Zielony Z10 Niebieski

Czerwony B2 Żółty B4 Pomarańczowy B6 Biały B8 Szary B10 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania/instalacji przetwornika RFT9739R Przetwornik musi być zainstalowany poza obszarem zagrożonym wybuchem w ten sposób, aby spełnione były wymagania klasy ochrony IP20 zgodnie z normą IEC529. Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

B32

Z32 B Z Wyjścia iskrobezpieczne

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia powyżej 250V.

Maksymalna długość kabla 300 m

9−żyłowy kabel IS

Obszar niezagrożony wybuchem

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

Maksymalna długość kabla 300 m

9−żyłowy Kabel IS

Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu listwy i skrzynki przyłączeniowej użytkownika Masa

Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla DT

Kabel czujnika DT

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania: dla czujników typ DT065, DT100 i DT150: minimalna temperatura medium +32oC.

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały MODELE

DT65, DT100, DT150

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: RFT9739R Czujnik: DT EB−20000799 Rev. A

11


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739D/E − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, D (poza D600), DL Bez zainstalowanego modułu Uziemienie bariery iskrobezpiecznej Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

Biały Fioletowy Zielony Pomarańczowy Brązowy

Masa urządzenia 10 Masa urządzenia

Moduł wyjęty z obudowy

Szary Niebieski Żółty Czerwony Czarny

Zaciski iskrobezpieczne

Zewnętrzny zacisk uziemienia Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

MODEL RFT9739 29

28

9− żyłowy kabel

Zaciski zasilania 85−250 VAC 50/60 Hz

L

N

12−30 VDC

+

Uwaga: Kabel do przetwornika RFT9739 przygotować zgodnie z instrukcją dostarczną wraz z czujnikiem

UWAGA: Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce.

Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem

LUB

EExd [ib] IIC T6 W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIC

(RFT9739E z dławikami ognioszczelnymi)

MODEL RFT9739

W przypadku instalacji przetwornika w temperaturze pokojowej niższej od −20 oC należy zastosować odpowiednie do tych warunków kable i dławiki kablowe lub przepustykablowe .

MODEL RFT9739

(RFT9739D bez dławików kablowych ognioszczelnych)

IS

NIE−IS

Jeśli do podłączenia przetwornika wykorzystywane są atestowane przepusty, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia. Przetwornik może być instalowany tylko w oznaczonym obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli stosowane są metalowe dławiki kablowe (z gwintem 3/4"− NPT) z oznaczeniem EEx d II C dla obudów o objętości > 2dm3 i posiadają certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych. Niewykorzystane przepusty muszą być zaślepione przy użyciu zaślepek z oznaczeniem EEx d II C, posiadających certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych.

ZASILANIE

NIE−IS

IS

ZASILANIE

(RFT9739E bez dławików kablowych ognioszczelnych)

Aby uniknąć zapłonu w obszarze zagrożonym wybuchem, przed otwarciem pokryw należy odłączyć zasilanie. Pokrywy muszą być szczelnie zamknięte przy włączonym zasilaniu elektrycznym.

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików, które nie są ognioszczelne.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 300 m

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

9−żyłowy kabel

9− żyłowy kabel

Maksymalna długość kabla 300 m

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

Zielony Biały Brązowy

Masa urządzenia MODELE CMF (POZA CMF400) Dostarczany jako iskrobezpieczny

12

F

Fioletowy Żółty Pomarań.

MODELE Niebieski Szary Czerwony

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

H

EB–20001046 Rev. A

Elektronika: RFT9739D/RFT9739E Czujnik: CMF, F, D, DL, H


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739D/E − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową ZDALNY PRZETWORNIK MODEL RFT9739D/RFT9739E Z CZUJNIKAMI CMF I F

Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Biały Fioletowy Zielony Pomarańczowy Brązowy

Instalacja zgodna z normami narodowymi

Bez zainstalowanego modułu

30 Masa urządzenia

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

12

Moduł wyjęty z obudowy

Zaciski iskrobezpieczne

Masa urządzenia

Szary Niebieski Żółty Czerwony Czarny

10

11

Wewnętrzna śruba uziemienia w obudowie musi być wykorzystana do uziemienia urządzena. Zewnętrzna śruba uziemienia (jeśli jest) służy tylko do dodatkowego uziemienia urządzenia, gdy wymagają tego lokalne normy.

28

29 9− żyłowy kabel IS

Zaciski zasilania 85−250 VAC 50/60 Hz

L

N

12−30 VDC

+

Uwaga: Kabel do przetwornika RFT9739 przygotować zgodnie z instrukcją dostarczną wraz z czujnikiem

UWAGA: Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce.

LUB

Przy instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIC

EEx ib II B (RFT9739E z dławikami ognioszczelnymi)

(RFT9739D bez dławików kablowych ognioszczelnych)

Jeśli do podłączenia przetwornika wykorzystywane są atestowane przepusty, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia. Przetwornik może być instalowany tylko w oznaczonym obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli stosowane są metalowe dławiki kablowe (z gwintem 3/4"− NPT) z oznaczeniem EEx d II C dla obudów o objętości > 2dm3 i posiadają certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych. Niewykorzystane przepusty muszą być zaślepione przy użyciu zaślepek z oznaczeniem EEx d II C, posiadających certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych.

NIE−IS

ZASILANIE

ZASILANIE

IS

Aby uniknąć zapłonu w obszarze zagrożonym wybuchem, przed otwarciem pokryw należy odłączyć zasilanie. Pokrywy muszą być szczelnie zamknięte przy włączonym zasilaniu elektrycznym.

(RFT9739E bez dławików kablowych ognioszczelnych)

NIE−IS

IS

W przypadku instalacji przetwornika w temperaturze pokojowej niższej od −20 oC należy zastosować odpowiednie do tych warunków kable i dławiki kablowe lub przepustykablowe .

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików, które nie są ognioszczelne.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

9− żyłowy kabel

Maksymalna długość kabla 300 m

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa kabla

Niebieski Szary Czerwony

Połączenie kabla czujnika CMF300A z kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Masa urządzenia

Brązowy Biały Zielony Fioletowy Żółty Pomarańczowy

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

EB–20000779 Rev. A Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion. Elektronika: RFT9739D/RFT9739E Czujnik: CMF300A

13


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739D/E − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową Bez zainstalowanego modułu

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

11 Uziemienie bariery iskrobezpiecznej

Masa urządzenia 30 Masa urządzenia

Biały Fioletowy Zielony Pomarańc Brązowy

12 10

9 7 5 31

Zaciski iskrobezpieczne

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. 28 ZASILANIE Terminals 85−250 VAC 50/60 Hz L 12−30 VDC

14 15 16 21 22 23

Moduł wyjęty z obudowy

Szary Niebieski Żółty Czerwony Czarny

Zewnętrzny zacisk uziemienia

9 7 8 6

8 6 4 20

Uwaga: Kabel do przetwornika RFT9739 przygotować zgodnie z instrukcją dostarczną wraz z czujnikiem

29

N

+

UWAGA: Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce.

9− żyłowy kabel IS

Przy instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem EExd [ib] IIC T6

lub

(RFT9739D bez dławików kablowych ognioszczelnych) (RFT9739E bez dławików kablowych ognioszczelnych)

ZASILANIE

IS

NIE−IS

NIE−IS

ZASILANIE

IS

(RFT9739E z dławikami ognioszczelnymi) W przypadku instalacji przetwornika w temperaturze pokojowej niższej od −20 oC należy zastosować odpowiednie do tych warunków kable i dławiki kablowe lub przepustykablowe . Aby uniknąć zapłonu w obszarze zagrożonym wybuchem, przed otwarciem pokryw należy odłączyć zasilanie. Pokrywy muszą być szczelnie zamknięte przy włączonym zasilaniu elektrycznym. Jeśli do podłączenia przetwornika wykorzystywane są atestowane przepusty, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia. Przetwornik może być instalowany tylko w oznaczonym obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli stosowane są metalowe dławiki kablowe (z gwintem 3/4"− NPT) z oznaczeniem EEx d II C dla obudów o objętości > 2dm3 i posiadają certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych. Niewykorzystane przepusty muszą być zaślepione przy użyciu zaślepek z oznaczeniem EEx d II C, posiadających certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIC

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików, które nie są ognioszczelne.

Obszar zagrożony wybuchem D600 EEx de [ib] IIB T4 Metoda instalacji Osłona kablowa Kabel Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

EEx e

Rozdział 11.3

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości Zasilanie nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po Masa okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) urządz. 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem 85−265 VAC N/L2 L/L1 50 − 60 HZ

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Zewnętrzna średnica kabla musi być odpowiednia do dławika kablowego.

9−żyłowy Maksymalna kabel długość kabla 300 m IS Do cewek w Zaciski iskrobezpieczne czujniku przepływu masowego Zielony Biały Brązowy

Fioletowy Żółty Pomarańcz

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być wykonane zgodnie z normą EN 60079−14 Rozdział 12 Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione

Niebieski Szary Czerwony Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion

Dla zdalnie montowanego wzmacniacza − patrz EB−3007062 Elektronika: RFT9739R Czujnik: D600 EB−20000850 Rev. A

14


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model RFT9739D/E − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową Bez zainstalowanego modułu

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

11 Uziemienie bariery iskrobezpiecznej 12 Biały Fioletowy Zielony Pomarańczo Brązowy

10

Masa urządzenia 30 Masa urządzenia

Moduł wyjęty z obudowy

9 7 5 31 Zaciski iskrobezpieczne

86 4 20

Szary Niebieski Żółty Czerwony Czarny

Zewnętrzny zacisk uziemienia

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. 28

29

85–250 VAC 50/60 Hz

L

N

12−30 VDC

+

Uwaga: Kabel do przetwornika 9−żyłowy RFT9739 przygotować kabel IS zgodnie z instrukcją dostarczną wraz z czujnikiem

Zaciski zasilania

UWAGA: Napięcie zasilania musi być zgodne z wartością podaną na tabliczce. Przy instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem EExd [ib] IIC T6

(RFT9739D bez dławików kablowych ognioszczelnych)

(RFT9739E z dławikami ognioszczelnymi) W przypadku instalacji przetwornika w temperaturze pokojowej niższej od −20 oC należy zastosować odpowiednie do tych warunków kable i dławiki kablowe lub przepustykablowe .

Jeśli do podłączenia przetwornika wykorzystywane są atestowane przepusty, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia. Przetwornik może być instalowany tylko w oznaczonym obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli stosowane są metalowe dławiki kablowe (z gwintem 3/4"− NPT) z oznaczeniem EEx d II C dla obudów o objętości > 2dm3 i posiadają certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych. Niewykorzystane przepusty muszą być zaślepione przy użyciu zaślepek z oznaczeniem EEx d II C, posiadających certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib II B

Maksymalna długość kabla 300 m

Masa

NIE−IS

ZASILANIE

IS

NIE−IS

ZASILANIE

(RFT9739E bez dławików kablowych ognioszczelnych)

IS

Aby uniknąć zapłonu w obszarze zagrożonym wybuchem, przed otwarciem pokryw należy odłączyć zasilanie. Pokrywy muszą być szczelnie zamknięte przy włączonym zasilaniu elektrycznym.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIC

LUB

Przy instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików, które nie są ognioszczelne.

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania: dla czujników typ DT065, DT100 i DT150: minimalna temperatura medium +32oC.

9−żyłowy kabel IS

Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu listwy i skrzynki przyłączeniowej użytkownika Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla DT

Kabel czujnika DT

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały MODELE

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: RFT9739D/RFT9739E Czujnik: DT EB−20000800 Rev. A

DT65, DT100, DT150

15


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

Czerwony Brązowy Żółty Czarny Fioletowy Pomarańczowy Zielony Biały Niebieski Szary

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

Uziemienie obudowy

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

9

9−żyłowy kabel IS UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

10

85−265 VAC L/L2 N/L1 18−30VDC Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

+

MODEL 3700

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

9−żyłowy kabel IS

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Masa urządzenia Zielony Biały Brązowy

Skrzynka przyłączeniowa czujnika Masa urządzenia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz.

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Skrzynka przyłączeniowa czujnika

MODELE

MODELE CMF (POZA CMF300A and CMF400)

F

T

H

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Dostarczany jako iskrobezpieczny

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 EB–20001045 Rev. A

16


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

Czerwony Brązowy Żółty Czarny Fioletowy Pomarańczowy Zielony Biały Niebieski Szary

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

Uziemienie obudowy

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

9

9−żyłowy Kabel IS UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

10

85−265 VAC L/L2 N/L1 18−30VDC

+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione. Masa urządzenia

Skrzynka przyłączeniowa kabla

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Niebieski Szary Czerwony

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

9−żyłowy kabel IS

Brązowy Biały Zielony

9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Fioletowy Żółty Pomarańczowy Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: CMF 300A Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

EB−20000274 Rev. B Strona 1 z 1

17


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Warunki bezpiecznego stosowania:

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

Czerwony Brązowy Żółty Czarny Fioletowy Pomarańczowy Zielony Biały Niebieski Szary

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

Uziemienie obudowy

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

9

UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

18−30VDC

+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA CZUJNIKA

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB

Metoda instalacji Osłona kablowa Kabel

Wymagane złączki Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Zgodnie z normą EN 60079−14 Rozdział 9.4

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

EEx e

Rozdział 11.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

9−żyłowy kabel IS

Uszczelnienie osłony kablowej wymagane w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) Zasilanie

Do cewek w czujniku przepływu masowego

Masa urządz.

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

Zaciski iskrobezpieczne Zielony Biały Brązowy

Fioletowy Żółty Pomarań.......... 85−265 VAC N/L2 L/L1 50 − 60 HZ

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

W przypadku zdalnej instalacji wzmacniacza − patrz EB−3007062

Niebieski Szary Czerwony

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion. Elektronika: 3700 Czujnik: D600 EB−20000272 Rev. B Strona 1 z 1

18

10

85−265 VAC L/L2 N/L1

9−żyłowy kabel IS


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB/IIC

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

Czerwony Brązowy Żółty Czarny Fioletowy Pomarańczowy Zielony Biały Niebieski Szary

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

Uziemienie obudowy

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

9−żyłowy kabel IS UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

9

10

85−265 VAC L/L2 N/L1 18−30VDC

+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

9−żyłowy kabel IS

Masa

Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu listwy i skrzynki przyłączeniowej użytkownika

Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla DT

Kabel czujnika DT

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: DT MODELE: DT65, DT100, DT150 Dostarczane jako iskrobezpieczne.

EB−20000275 Rev. A Strona 1 z 1

19


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm.

3500 Złącze iskrobezpieczne

Czarny Pomarańczowy Biały Szary Czerwony

Żółty Fioletowy Zielony Niebieski Brązowy

3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

ZACISK UZIEMIENIA OBUDOWY

ZASILANIE 85−265 VAC

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

lub

18−30 VDC

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

MODEL 3500

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

9− żyłowy kabel lS

Masa urządzenia

Zielony Biały Brązowy Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarań.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

MODELE CMF (poza CMF300A i CMF400)

9− żyłowy kabel IS

MODELE F

T

H

Dostarczany jako iskrobezpieczny

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

D, DL (poza D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: 3500

EB–20001042 Rev. A

20


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm.

3500 Złącze iskrobezpieczne Żółty Fioletowy Zielony Niebieski Brązowy

3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Czarny Pomarańczowy Biały Szary Czerwony ZACISK UZIEMIENIA OBUDOWY

ZASILANIE 85−265 VAC

lub

18−30 VDC

9−żyłowy kabel IS

UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa kabla

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

9−żyłowy kabel IS

Niebieski Szary Czerwony

Kolor kabla IS

1

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Brązowy Biały Zielony

9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

Fioletowy Żółty Pomarańczowy Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: CMF 300A EB−20000279 Rev. B Strona 1 z 1

21


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm.

3500 Złącze iskrobezpieczne

Czarny Pomarańczowy Biały Szary Czerwony

Żółty Fioletowy Zielony Niebieski Brązowy

3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

ZACISK UZIEMIENIA OBUDOWY

ZASILANIE 85−265 VAC

UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

9−żyłowy Kabel IS

lub

18−30 VDC

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB Metoda instalacji

Wymagane złączki

Osłona kablowa Kabel

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Zgodnie z normą EN 60079−14 Rozdział 9.4

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

EEx e

Rozdział 11.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

9− żyłowy kabel IS

SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA CZUJNIKA Uszczelnienie osłony kablowej wymagane w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

Zasilanie

Do cewek w czujniku przepływu masowego

Masa urządz.

Zaciski iskrobezpieczne Zielony Biały Brązowy

Fioletowy Żółty Pomarań 85−265 VAC

N/L2 L/L1

50 − 60 HZ

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz EB−3007062

Niebieski Szary Czerwony UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione. Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: D600

EB−20000277 Rev. B Strona 1 z 1

22


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

3500 Złącze iskrobezpieczne

Czarny Pomarańczowy Biały Szary Czerwony

Żółty Fioletowy Zielony Niebieski Brązowy

ZACISK UZIEMIENIA OBUDOWY

ZASILANIE 85−265 VAC

lub

18−30 VDC

9−żyłowy kabel IS UWAGA: Kabel należy przygotować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi wraz z kablami.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

9−żyłowy kabel IS

Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu listwy i skrzynki przyłączeniowej użytkownika Masa Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla DT

Kabel czujnika DT

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

MODELE: DT65, DT100, DT150 Dostarczane jako iskrobezpieczne.

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: DT

EB−20000280 Rev. A Strona 1 z 1

23


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model IFT9701 − czujniki CMF010–CMF300 (poza CMF300A), H i F ze skrzynką przyłączeniową Uziemienie urządzenia

Parametry nieiskrobezpieczne

Zewnętrzny zacisk uziemienia urządzenia

Aktywny Pasywny

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

,

Zaciski iskrobezpieczne

Kabel IS

Biały

Szary

Niebieski

Fioletowy

Żółty

Zielony

Pomarańczowy

Brązowy

Czerwony

MODEL IFT9701

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Maksymalna długość kabla 300 m

lub ZASILANIE

NIE−I.S.

ZASILANIE

NIE−I.S.

W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIB/IIC

EEx de[ib] IIB/IIC T6

I.S.

I.S.

MODEL IFT9701

MODEL IFT9701

(IFT9701 z dławikami kablowymi o podwyższonym bezpieczeństwie (EExe))

(IFT9701 z przemysłowymi dławikami kablowymi)

W przypadku instalacji przetworników typ IFT9701**N*W** użytkowanie w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików kablowych, które nie mają zwiększonego poziomu bezpieczeństwa EExe.

Dla typu IFT9701*6N*W** Ostrzeżenie − Dla przetworników EEx d pokrywy można zdjąć po co najmniej 2 minutach od odłączenia zasilania. Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Kabel IS

Maksymalna długość kabla 300 m

Zielony Biały Brązowy

MODELE CMF010–CMF300, F, H (POZA CMF300A, CMF400)

Elektronika: IFT9701 Czujnik: CMF, F, H

Dostarczane jako iskrobezpieczne Masa urządzenia

24

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Fioletowy Żółty Pomarań

Niebieski Szary Czerwony

EB–20001039 Rev. A


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model IFT9701 − czujniki D (poza D600) i DL ze skrzynką przyłączeniową Uziemienie urządzenia

Zewnętrzny zacisk uziemienia urządzenia

Parametry nieiskrobezpieczne

Aktywny Pasywny

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

,

Kabel IS

Biały

Szary

Niebieski

Fioletowy

Żółty

Zielony

Pomarańczowy

Brązowy

Czerwony

Zaciski iskrobezpieczne

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Maksymalna długość kabla 300 m

lub ZASILANIE

NIE−I.S.

NIE−I.S.

ZASILANIE

W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem EEx de[ib] IIB/IIC T6

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIB/IIC

I.S.

I.S. (IFT9701 z dławikami kablowymi o podwyższonym bezpieczeństwie (EExe))

(IFT9701 z przemysłowymi dławikami kablowymi)

W przypadku instalacji przetworników typ IFT9701**N*W** użytkowanie w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików kablowych, które nie mają zwiększonego poziomu bezpieczeństwa EExe.

Dla typu IFT9701*6N*W** Ostrzeżenie − Dla przetworników EEx d pokrywy można zdjąć po co najmniej 2 minutach od odłączenia zasilania. Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Kabel IS Masa urządzenia

MODELE D, DL Dostarczany jako iskrobezpieczny

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Brą Cze Pom Zół Zie Nie Fio Sza Bia

Maksymalna długość kabla 300 m

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione. Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion. Elektronika: IFT9701 Czujnik: D,DL EB–20000370 Rev. A

25


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model IFT9701/9703 zintegrowany

Uziemienie urządzenia

zewnętrzny zacisk uziemienia urządzenia

Parametry nieiskrobezpieczne

Aktywny Pasywny

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

,

EEx de[ib] IIB/IIC T6

ZASILANIE

NON−I.S.

lub

Biały

Szary

Niebieski

Fioletowy

Żółty

Zielony

Pomarańczowy

Brązowy W przypadku instalacji w obszarze zagrożonym wybuchem

Czerwony

Zaciski iskrobezpieczne

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik IFT9701 i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym [EEx ib] IIB/IIC

ZASILANIE

NON−I.S.

Czujnik

Czujnik

(IFT9701 z dławikami kablowymi o podwyższonym bezpieczeństwie (EExe)) (IFT9703 z dławikami kablowymi o podwyższonym bezpieczeństwie (EExe))

(IFT9701 z przemysłowymi dławikami kablowymi) (IFT9703 z przemysłowymi dławikami kablowymi)

W przypadku instalacji przetworników typ IFT9701**N*W** lub IFT9703**N*W** użytkowanie w temperaturze poniżej –20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików kablowych, które nie mają zwiększonego poziomu bezpieczeństwa EExe.

Dla typu IFT9701*6N*W** i IFT9703*CN*W** Ostrzeżenie − Dla przetworników EEx d pokrywy można zdjąć po co najmniej 2 minutach od odłączenia zasilania. Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika. Elektronika: zintegrowany IFT9701/IFT9703 EB–20000372 Rev. A

26


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 2500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokal.

MODEL 2500 WIDOK A

WIDOK B

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Urządzenia nie wolno podłączać do żadnego innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB/IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka zdalnego procesora lokalnego

ŚRUBA UZIEMIENIA

Brązowy Fioletowy Żółty

ŚRUBA UZIEMIENIA Czarny Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne dla 4− żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego ZDALNY PROCESOR LOKALNY 9−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla 20 m

9−żyłowy Kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla 20 m

Masa urządzenia

Zielony Biały Brązowy

9−żyłowy kabel IS

Brą CzeP Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz. MODELE

CMF (POZA CMF300A) Dostarczane jako iskrobezpieczne

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

Maksymalna długość kabla 20 m

MODELE F

T

H

D, DL (POZA D600) Dostarczane jako iskrobezpieczne

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 2500 EB−20000764 Rev. A

27


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokal.

MODEL 2500

WIDOK A

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

4−żyłowy kabel IS

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

WIDOK B

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB/IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego

ŚRUBA UZIEMIENIA

ŚRUBA UZIEMIENIA

Brązowy Fioletowy Żółty

Czarny Czerwony Zielony Biały

Parametry dopuszczalne dla 4− żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego

Niebieski Szary Pomarańczowy ZDALNY PROCESOR LOKALNY 9−żyłowy Kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Masa urządzenia

9−żyłowy kabel IS

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

28

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Niebieski Szary Czerwony Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

Elektronika: 2500 Czujnik: CMF300A

Model: CMF300A EB−20000767 Rev. A


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 2500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokal.

MODEL 2500 WIDOK A

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

WIDOK B

4−żyłowy kabel IS *Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB/IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego ŚRUBA UZIEMIENIA Czarny Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

ŚRUBA UZIEMIENIA

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne dla 4− żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego ZDALNY PROCESOR LOKALNY

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB D600 Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

Uszczelnienie osłony kablowej wymagane w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

Zasilanie Masa urządz.

Do cewek w czujniku przepływu masowego

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna 9−żyłowy długość kabla kabel IS 20 m

Zaciski iskrobezpieczne Zielony Biały Brązowy

Fioleto Żółty Pomarańcz

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Niebieski Szary Czerwony

Maksymalna długość kabla 20 m

W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz schematy EB−3007062

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

WZMACNIACZ CZUJNIKA Elektronika: 2500 Model: D600 EB−20000766 Rev. A

29


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 2500 − zdalny procesor lokalny − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK MODEL 2500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokal.

MODEL 2500 WIDOK A

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

WIDOK B

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. 4−żyłowy kabel IS

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB/IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego ŚRUBA UZIEMIENIA Czarny Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

ŚRUBA UZIEMIENIA

Parametry dopuszczalne dla 4− żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego

Niebieski Szary Pomarańczowy ZDALNY PROCESOR LOKALNY

Maksymalna długość kabla 20 m

9−żyłowy kabel IS

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu listwy i skrzynki przyłączeniowej użytkownika Masa

Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla DT

Kabel czujnika DT

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

MODELE: DT65, DT100, DT150 Dostarczane jako iskrobezpieczne.

30

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion. Elektronika: 2500 Czujnik: DT EB−20000768 Rev. A


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

Masa urządzenia

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

MODEL 3700 Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

10 N/L1 –

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych.

< = Imax

Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax 1

9 L/L2

Maksymalna długość kabla 18–30 VDC + określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. *Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

85–265 VAC

4−żyłowy kabel IS

2

n

*Co

> = Ccable + Ci + Ci + . . . + Ci

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Śruba uziemienia

VDC–

Niebieski Szary Pomarańczowy

RS485A

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

ZDALNY PROCESOR LOKALNY Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla 20 m

Maksymalna długość kabla 9−żyłowy 20 m kabel IS

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

9−żyłowy kabel IS

Masa urządzenia Zielony Biały Brązowy

Masa urządzenia

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

MODELE

MODELE CMF (POZA CMF300A)

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

9−żyłowy kabel IS

F

T

Dostarczany jako iskrobezpieczny

H

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: 3700 EB−20001043 Rev. B

31


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

Masa urządzenia

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W

Co Lo L/R

MODEL 3700 Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

4−żyłowy IS kabel

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

9

10

85–265 VAC

L/L2

N/L1

18–30 VDC

+

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty Śruba uziemienia

VDC–

Czerwony Zielony Biały

RS485A

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

ZDALNY PROCESOR LOKALNY 9−żyłowy kabel IS

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR.

Masa urządzenia

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Niebieski Szary Czerwony

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: CMF300A Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

32

9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m

EB−20000213 Rev. C Strona 1 z 1


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

Masa urządzenia

MODEL 3700

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W

Co

IIC

Lo L/R

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

4−żyłowy IS kabel

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

9

10

85–265 VAC

L/L2

N/L1

18–30 VDC

+

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych.

< = Imax

Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax 1

2

*Co

> = Ccable + Ci + Ci + . . . + Ci

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

n

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty Śruba uziemienia VDC–

Czerwony Zielony Biały

RS485A Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB

ZDALNY PROCESOR LOKALNY Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Zgodnie z normą EN 60079−14

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Zgodnie z normą EN 60079−14

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika)

Zasilanie

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

85–265 VAC

N/L2

Masa urządz.

L/L1

Do cewek w czujniku przepływu masowego

9−żyłowy kabel IS

9−żyłowy kabel IS

Zaciski iskrobezpieczne Zielony Biały Brązowy

Fioletowy Żółty Pomarańcz

50–60 HZ

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Maksymalna długość kabla 20 m

Niebieski Szary Czerwony

Maksymalna długość kabla 20 m

W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz schematy EB−3007062

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: D600 Model: D600 EB−20000207 Rev. B Strona 1 z 1

33


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − zdalny procesor lokalny − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3700 I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

MODEL 3700

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne. 4−żyłowy IS kabel

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

9

10

85–265 VAC

L/L2

N/L1

18–30 VDC

+

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

Masa urządzenia

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Śruba uziemienia

VDC–

RS485A

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

ZDALNY PROCESOR LOKALNY 9−żyłowy kabel IS Maksymalna 9−żyłowy długość kabla kabel IS 20 m

Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu listwy i skrzynki przyłączeniowej użytkownika Masa Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla DT

Kabel czujnika DT

MODELE: DT65, DT100, DT150 Dostarczane jako iskrobezpieczne.

34

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Maksymalna długość kabla 20 m

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: DT EB−20000216 Rev. B Strona 1 z 1


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H i T ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

3500 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać Złącze obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie iskrobezpieczne z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, VDC+ VDC– a odległość między odizolowanymi elementami obwodów RS485A RS485B iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Zacisk uziemienia obudowy

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

ZASILANIE 85–265 VAC

4−żyłowy IS kabel

lub

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

MODEL 3500

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

18–30 VDC

< = Imax

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty

Czerwony Zielony Biały

Śruba uziemienia

VDC–

Niebieski Szary Pomarańczowy

RS485A

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

ZDALNY PROCESOR LOKALNY Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC Maksymalna długość kabla 20 m

Maksymalna długość kabla 20 m

9−żyłowy kabel IS

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Obszar zagrożony wybuchem: EEx ib IIB / IIC

Masa urządzenia Zielony Biały Brązowy

Masa urządzenia

9−żyłowy kabel IS

Czerwony Szary Niebieski

Fioletowy Żółty Pomarańcz.

Skrzynka przyłączeniowa czujnika

Maksymalna długość kabla 20 m

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione. Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

MODELE

MODELE CMF (POZA CMF300A)

Brą Cze Pom Żół Zie Nie Fio Sza Bia

9−żyłowy kabel IS

F

T

H

Dostarczany jako iskrobezpieczny

D, DL (POZA D600) Dostarczany jako iskrobezpieczny

Elektronika: 3500 EB−20001041 Rev. C

35


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujnik CMF300A ze skrzynką przyłącz. PRZETWORNIK 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać 3500 obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie Złącze z normą IEC 529. iskrobezpieczne 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, VDC+ VDC– a odległość między odizolowanymi elementami obwodów RS485B iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów RS485A nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Zacisk uziemienia obudowy

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

ZASILANIE 85–265 VAC

lub

18–30 VDC

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

4−żyłowy IS kabel

MODEL 3500

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

< = Imax

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty Śruba uziemienia

VDC–

Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańczowy

RS485A

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

9−żyłowy kabel IS

ZDALNY PROCESOR LOKALNY

UWAGA: PRZY WYKORZYSTANIU PRZETWORNIKA W WYŻSZEJ TEMPERATURZE NALEŻY ZASTOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PROCEDURY INSTALACYJNE DLA WYSOKICH TEMPERATUR. Maksymalna długość kabla 20 m

Masa urządzenia

Połączenie kabla czujnika CMF300A z 9−żyłowym kablem IS Numer żyły kabla czujnika

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

Brązowy Biały Zielony 9 żyłowy kabel z czujnika (żyły identyfikowane przez numery)

9−żyłowy kabel IS

Fioletowy Żółty Pomarańczowy

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: CMF300A Model: CMF300A Dostarczany jako iskrobezpieczny.

36

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

Niebieski Szary Czerwony

Skrzynka przyłączeniowa

Maksymalna długość kabla 20 m

EB−20000239 Rev. B Strona 1 z 1


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujnik D600 ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać 3500 obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie Złącze z normą IEC 529. iskrobezpieczne 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, VDC+ VDC– a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów RS485A RS485B nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Zacisk uziemienia obudowy

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

85–265 VAC

18–30 VDC

ZASILANIE

Maksymalna długość kabla 4−żyłowy określona jest przez parametry IS dopuszczalne i maksymalną kabel indukcyjność kabla.

MODEL 3500

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

lub

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Śruba uziemienia

Czarny

Brązowy Fioletowy Żółty Śruba uziemienia

VDC–

Czerwony Zielony Biały

RS485A

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

ZDALNY PROCESOR LOKALNY

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Zgodnie z normą EN 60079−14

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Zgodnie z normą EN 60079−14

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

Zasilanie Masa urządz.

Do cewek w czujniku przepływu masowego

9−żyłowy kabel IS

9−żyłowy kabel IS

Zaciski iskrobezpieczne Zielony Biały Brązowy

Fioletowy Żółty Pomarańcz 85–265 VAC

N/L2

L/L1

50–60 HZ

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

Maksymalna długość kabla 20 m

Niebieski Szary Czerwony

Maksymalna długość kabla 20 m

W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz schematy EB−3007062

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: D600 Model: D600 EB−20000233 Rev. B Strona 1 z 1

37


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − zdalny procesor lokalny − czujniki DT ze skrzynką przyłączeniową PRZETWORNIK 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM I CZUJNIK W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać 3500 obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie Złącze z normą IEC 529. iskrobezpieczne 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, VDC+ VDC– a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów RS485A RS485B nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Zacisk uziemienia obudowy

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

ZASILANIE 85–265 VAC

lub

18–30 VDC

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

Maksymalna długość kabla 4−żyłowy określona jest przez parametry IS dopuszczalne i maksymalną kabel indukcyjność kabla.

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

MODEL 3500

< = Imax

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

VDC+

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy IS kabel

RS485B

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego Śruba uziemienia Brązowy Fioletowy Żółty Śruba uziemienia

VDC–

RS485A

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

ZDALNY PROCESOR LOKALNY Maksymalna 9−żyłowy długość kabla kabel IS 20 m 9−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla 20 m Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB

Kabel czujnika DT musi być podłączony do kabla IS przy użyciu listwy i skrzynki przyłączeniowej użytkownika Masa Połączenie kabla czujnika DT z kablem IS Numer żyły kabla DT

Kabel czujnika DT

MODELE: DT65, DT100, DT150 Dostarczany jako iskrobezpieczny.

38

Czerwony Zielony Biały

Niebieski Szary Pomarańczowy

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

Czarny

Kolor kabla IS

1

Brązowy

2

Czerwony

3

Pomarańczowy

4

Żółty

5

Zielony

6

Niebieski

7

Fioletowy

8

Szary

9

Biały

UWAGA: Aby zapewnić iskrobezpieczeństwo, okablowanie iskrobezpieczne musi być oddzielone od innego okablowania Przetwornik i czujnik muszą być prawidłowo uziemione.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 Czujnik: DT EB−20000242 Rev. B Strona 1 z 1


Schematy instalacyjne ATEX Procesor lokalny czujnika z barierą − system nadrzędny

HOST RS485B

HOST RS485A

Obszar bezpieczny EEx [ib IIB] EEx [ib IIC]

24 VDC +

24 VDC –

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Parametry dopuszczalne wyjść IS bariery do procesora lokalnego

Co Lo Lo/Ro

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

RS485B

2,05 W

RS485A

484 mA

Po

15 VDC +

17,22 Vdc

Isc

15 VDC –

Voc

IS kabel Patrz uwaga 5

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIC / IIB

Patrz uwaga 5

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Parametry dopuszczalne procesora lokalnego iskrobezpiecznego i niepalnego Ui

17,3 Vdc

Ii

484 mA

Pi

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30 µH

IS kabel

PROCESOR LOKALNY MONTOWANY NA CZUJNIKU

VDC +

VDC –

RS485B

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Uo < = Ui Io

< = Ii

(Uo x Io) / 4 < = Pi *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

1. Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. 2. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. 3. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 600 pF/m Indukcyjność kabla = 1.6 µH/m 4. Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 5. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: BARIERA

EB–3600800 Rev. C Strona 1 z 1

39


Schematy instalacyjne ATEX Procesor lokalny czujnika D600 z barierą − system nadrzędny Obszar bezpieczny

Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

12

2,05 W IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

41 42

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

43

14

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

IS kabel

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx de[ib] IIC/IIB Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika i wzmacniacza.

13

44

RS485B

Lo/Ro

0,333 µF

RS485A

Lo

IIC

15 VDC+

Co

15 VDC−

Po

EEx [ib IIB] EEx [ib IIC]

HOST RS485B

24 VDC+

11

Parametry dopuszczalne wyjść IS bariery do procesora lokalnego

HOST RS485A

24 VDC−

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

IS kabel

PROCESOR LOKALNY VDC+ RS485B

Parametry dopuszczalne procesora lokalnego iskrobezpiecznego i niepalnego Ui

17,3 Vdc

Ii

484 mA

Pi

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30 µH

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

RS485A

VDC −

Zasilanie Do cewek w czujniku przepływu masowego (cewki pobudzające są przeciwwybuchowe)

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy.Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) Masa urządz.

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem 85−265 VAC

N/L2

L/L1 Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

50 − 60 HZ

Obudowa przeciwwybuchowa UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Uo < = Ui Io *Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych.

< = Ii

(Uo x Io) / 4 < = Pi *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

40

Elektronika: BARIERA EB−1005181 Rev. A


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − czujniki CMF (poza CMF300A), D (poza D600), DL, F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym ZDALNY MONTAŻ PRZETWORNIKA MODEL 1700/2700 W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i dławików kablowych w obszarze zagrożonym wubychem − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX przetworników Model 1700/2700.

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5

INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 1700/2700 do procesora lokalnego

2,05 W

Co Lo Lo/Ro

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

1

2

3

Kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIC/IIB

Kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2

4

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/ 2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

RS485B

Po

VDC–

484 mA

RS485A

17,22 Vdc

Isc

VDC+

Voc

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Patrz uwaga 5.

Patrz uwaga 5. Procesor lokalny RS485B

VDC+

Parametry dopuszczalne procesora lokalnego iskrobezpiecznego i niepalnego Ui

17,3 Vdc

Ii

484 mA

Pi

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30 µH

VDC–

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

1. Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. 2. Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. 3. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 600 pF/m Indukcyjność kabla = 1.6 µH/m 4. Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 5. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 1700/2700 Montaż zdalny EB–3600583 Rev. E Strona 1 z 1

41


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 − czujnik D600 z procesorem lokalnym ZDALNY MONTAŻ PRZETWORNIKA MODEL 1700/2700 W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700 /2700 podano na tabliczce przetwornika

Prawidłowa instalacja kabli I/O, zasilania i dławików kablowych w obszarze zagrożonym wubychem − patrz właściwa instrukcja instalacji ATEX przetworników Model 1700/2700.

* Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 INSTALACJA ZDALNA

Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 1700/2700 do procesora lokalnego

Co Lo Lo/Ro

2,05 W IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

VDC+

Po

Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5 1

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

2

3

4

Kabel IS

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB T4 Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika i wzmacniacza.

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/ 2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

RS485B

484 mA

VDC–

17,22 Vdc

Isc

RS485A

Voc

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA WZMACNIACZU

Kabel IS

VDC+ Parametry dopuszczalne procesora lokalnego iskrobezpiecznego i niepalnego Ui

17,3 Vdc

Ii

484 mA

Pi

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30 µH

RS485B

RS485A Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

VDC−

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) Zasilanie

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

Masa urządz.

Do cewek w czujniku przepływu masowego

85−265 VAC N/L2 L/L1 Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

50 − 60 HZ Obudowa przeciwwybuchowa W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz schematy EB−1005122

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Elektronika: 1700/2700 EB−1005121 Rev. B

42


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 2500 − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym PRZETWORNIK MODEL 2500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

MODEL 2500 Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokalnego

WIDOK A

4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB/IIC

4−żyłowy kabel IS

WIDOK B

Patrz uwaga 5

Patrz uwaga 5

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka procesora lokalnego

Parametry dopuszczalne dla 4−żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

1. * Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. 2. * Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. 3. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 600 pF/m Indukcyjność kabla = 1.6 µH/m 4. Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. 5. Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla. 6. Kiedy na jednej szynie DIN zamontowanych jest kilka przetworników Model 2500 i temperatura otoczenia jest wyższa od 45˚C, to prześwit między przetwornikami musi wynosić co najmniej 10 mm.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 2500 EB−20000763 Rev. A

43


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 2500 − czujnik D600 z procesorem lokalnym PRZETWORNIK MODEL 2500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar bezpieczny: [EEx ib] IIB/IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA)

MODEL 2500 WIDOK A

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 2500 do procesora lokalnego

4−żyłowy kabel IS

Obszar zagrożony wybuchem: EEx de [ib] IIB 4−żyłowy kabel IS

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika i wzmacniacza.

WIDOK B

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz schematy EB−1005122

Parametry dopuszczalne dla 4−żyłowego kabla IS i niepalnego procesora lokalnego

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA WZMACNIACZU

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3 Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Zasilanie Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

Do cewek w czujniku przepływu masowego Masa urządz.

Obudowa przeciwwybuchowa

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

WZMACNIACZ CZUJNIKA UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m

44

Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Elektronika: 2500 Czujnik: D600

Jeśli na jednej szynie DIN zamontowanych jest kilka przetworników Model 2500 i temperatura otoczenia jest wyższa od 45˚C, to prześwit między przetwornikami musi wynosić co najmniej 10 mm.

EB−20000770 Rev. A


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym PRZETWORNK 3700 W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

Warunki bezpiecznego stosowania: 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty.

3700 Zaciski iskrobezpieczne (kolor: niebieski)

2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

MODEL 3700

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

Masa urządzenia

2.05 W

Co

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

Lo

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

L/R

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

9

10

85–265 VAC

L/L2

N/L1

18–30 VDC

+

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU

4−żyłowy kabel IS VDC+

VDC–

RS485B

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co

> = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin

*Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 EB−20000225 Rev. B Strona 1 z 1

45


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3700 − czujnik D600 z procesorem lokalnym PRZETWORNK 3700 W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB / IIC

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Warunki bezpiecznego stosowania: 3700 1. Użytkowanie przetwornika w temperaturze poniżej – Zaciski iskrobezpieczne 20˚C jest możliwe tylko wówczas, gdy kable są (kolor: niebieski) przystosowane do tych temperatur, a dławiki kablowe posiadają odpowiednie certyfikaty. 2. Wycieranie suchą szmatką pokrywy wyświetlacza może spowodować wyładowanie elektryczne i wybuch w atmosferze zagrożonej wybuchem. W atmosferze zagrożonej wybuchem, do wycierania pokrywy wyświetlacza należy stosować czystą, wilgotną szmatkę.

3700 Zaciski nieiskrobezpieczne (kolor: szary)

VDC+ VDC– RS485A RS485B

MODEL 3700

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3700 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

Masa urządzenia

2.05 W

Co Lo L/R

IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

4−żyłowy kabel IS

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

N/L2

18–30 VDC

+

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU VDC+

Zasilanie Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika)

85–265 VAC

N/L1

Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika i wzmacniacza.

RS485B

VDC–

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

10

L/L2

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną 4−żyłowy indukcyjność kabla. kabel ISl

Metoda instalacji

9 85–265 VAC

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Do cewek w czujniku przepływu masowego Masa urządz.

L/L1

50–60 HZ

Obudowa przeciwwybuchowa

W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz schematy EB−1005122

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co > = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin *Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

46

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3700 Czujnik: D600 EB−20000222 Rev. B Strona 1 z 1


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − czujniki CMF (poza CMF300A), F, H, R, CNG i T z procesorem lokalnym PRZETWORNIK MODEL 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania 1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529. 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

3500 Złącze iskrobezpieczne VDC+ RS485A

VDC– RS485B Zacisk uziemienia obudowy

ZASILANIE 85–265 VAC

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

2.05 W IIC

0,333 µF

IIB

2,04 µF

Lo

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

L/R

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

Co

Obszar zagrożony wybuchem EEx ib IIB / IIC Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika.

4−żyłowy kabel IS

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

4−żyłowy kabel IS

VDC+

VDC–

lub

18–30 VDC

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

MODEL 3500

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU

RS485B

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co > = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin *Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych. Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy. Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Elektronika: 3500 EB−20000251 Rev. B Strona 1 z 1

47


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 3500 − czujnik D600 z pprocesorem lokalnym PRZETWORNIK MODEL 3500 W OBSZARZE BEZPIECZNYM Z CZUJNIKIEM W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM Specjalne warunki bezpiecznego stosowania

Obszar bezpieczny [EEx ib] IIB lub [EEx ib] IIC

1. Przetwornik instalowany w obszarze bezpiecznym musi posiadać 3500 obudowę gwarantującą klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie Złącze z normą IEC 529. iskrobezpieczne 2. Przy instalacji przetwornika należy zapewnić, aby odległość między odizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a metalowymi elementami obydowy wynosiła co najmniej 3 mm, VDC+ VDC– a odległość między odizolowanymi elementami obwodów RS485B iskrobezpiecznych a odizolowanymi elementami obwodów RS485A nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm. 3. W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

Zacisk uziemienia obudowy

Parametry dopuszczalne wyjść IS przetwornika 3500 do procesora lokal. Voc

17,22 Vdc

Isc

484 mA

Po

ZASILANIE 85–265 VAC

lub

18–30 VDC

2.05 W 0,333 µF

Co

IIC IIB

2,04 µF

Lo

IIC

151,7 µH

IIB

607 µH

IIC

17,06 µH/Om

IIB

68,2 µH/Om

L/R

Maksymalna długość kabla 4−żyłowy określona jest przez parametry kabel IS dopuszczalne i maksymalną indukcyjność kabla.

PROCESOR LOKALNY ZAMONTOWANY NA CZUJNIKU

Obszar zagrożony wybuchem EEx de [ib] IIB Pełne oznaczenie obszaru zagrożonego wybuchem − patrz tabliczka czujnika i wzmacniacza. Parametry dopuszczalne 4−żyłowego kabla IS i procesora lokalnego niepalnego VMAX

17,3 Vdc

Imax

484 mA

Pmax

2,1 W

Ci

2200 pF

Li

30µH

MODEL 3500

Maksymalna długość kabla określona jest przez parametry dopuszczalne i maksymalną 4−żyłowy indukcyjność kabla. kabel IS

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

VDC+

RS485B

VDC–

RS485A

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Zasilanie Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem 85–265 VAC

N/L2

Do cewek w czujniku przepływu masowego Masa urządz.

L/L1

50–60 HZ

Obudowa przeciwwybuchowa

W przypadku zdalnego montażu wzmacniacza − patrz schematy EB−1005122

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

UWAGI INSTALACYJNE: DOPUSZCZALNE PARAMETRY DODATKOWYCH PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ Voc < = Vmax Isc

< = Imax

(Voc x Isc) / 4 < = Pmax *Co > = Ccable + Ci1 + Ci2 + . . . + Cin *Lo

> = Lcable + Li1 + Li2 + . . . + Lin

*Całkowita pojemność Ci jest sumą pojemności Ci wszystkich podłączonych urządzeń. Ccable jest sumaryczną pojemnością wszystkich kabli łączeniowych. *Całkowita indukcyjność Li jest sumą indukcyjności Li wszystkich podłączonych urządzeń. Lcable jest sumaryczną indukcyjnością wszystkich kabli łączeniowych.

Podłączenie iskrobezpieczne przepływomierza Micro Motion.

Jeśli nie są znane parametry elektryczne kabli, to można przyjąć następujące wartości: Pojemność kabla = 180 pF/m Indukcyjność kabla = 0.60µH/m Urządzenia nie wolno podłączać do innego urządzenia, które wykorzystuje lub generuje napięcie większe niż 250Vrms względem masy.

Elektronika: 3500 Czujnik: D600 EB−20000248 Rev. B Strona 1 z 1

48


Schematy instalacyjne ATEX Wzmacniacz z procesorem lokalnym zamontowany zdalnie od czujnika i przetwornika D600 EExde [ib] IIB T3−T4

Dopuszczalny zakres temperatur medium w przypadku zdalnie montowanego wzmacniacza –20˚C < Tfluid < +87˚C dla standardowego czujnika D600 (cewki EEx e).

CZUJNIK Niebieski Szary

Masa urządzenia

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

Masa urządzenia Skrzynka przyłączeniowa przeciwwybuchowa / ognioszczelna EExd Nie otwierać przy podłączonym napięciu zasilania. Przed otwarciem odczekać 30 minut po wyłączeniu zasilania.

Dławiki 1/2"–14 NPT lub M20 x 1.5 dostarczane zgodnie z zamówieniem. Można wykorzystać dowolny przepust. Niewykorzystane przepusty zaślepić Instalacja osłon kablowych: Osłony, kable i uszczelki dostarczne przez użytkownika. Stosować skrętki w osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury. Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) Instalacja kabli: Stosować skrętki w podwójnej osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury.

Uszczelnienie

Fioletowy Żółty

Biały Zielony

Pomarańczowy

Skrzynka przyłączeniowa iskrobezpieczna EEx ib

Zyła brązowa i czerwona w dostarczanych kablach nie jest wykorzystywana. Zaizolować uniemożliwiając kontakt z elementami elektrycznymi. Okablowanie iskrobezpieczne. Ekranowany kabel wzmacniacza jest instalowany przez Micro Motion. Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m.

Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m. Wymagane mechaniczne zabezpieczenie. Patrz norma EN 60079–14 klauzula 9.1.1 (tylko kabel) Aby uzyskać zgodność z Dyrektywą niskonapięciową, zasilacz wzmacniacza musi być zainstalowany tuż przy wzmacniaczu.

Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika)

ZDALNY WZMACNIACZ Zasilanie Masa urządz.

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia –40˚C < Tamb < +60˚C 1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem

85–250 VAC 50/60 HZ

N/L2

L/L1

Przed podłączeniem kabli wykręcić śrubę i zdjąć pokrywę zacisków. Po okablowaniu ponownie założyć i umocować pokrywę. 2 1 Schemat podłączeń Zacisk we wzmacniaczu

Zacisk przeciwwybuchowy skrzynki przyłączeniowej czujnika

1

1

2

2

Przewód miedziany 20–14 AWG

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Elektronika: Wzmacniacz Czujnik: D600

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

EB−1005122 Rev. A

Zewnętrzna średnica kabla musi być odpowiednia do dławika kablowego.

49


Schematy instalacyjne ATEX Wzmacniacz ze skrzynką przyłączeniową zamontowany zdalnie od czujnika i przetwornika Dopuszczalny zakres temperatur medium w przypadku zdalnie montowanego wzmacniacza –20˚C < Tfluid < +87˚C dla standardowego czujnika D600 (cewki EEx e).

D600 EExde [ib] IIB T3−T4

CZUJNIK

Niebieski Szary

Masa urządzenia Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne. Masa urządzenia Fioletowy Biały

Żółty

Zielony Skrzynka przyłączeniowa przeciwwybuchowa / ognioszczelna EExd

Dławiki 1/2"–14 NPT lub M20 x 1.5 dostarczane zgodnie z zamówieniem. Można wykorzystać dowolny przepust. Niewykorzystane przepusty zaślepić

Nie otwierać przy podłączonym napięciu zasilania. Przed otwarciem odczekać 30 minut po wyłączeniu zasilania.

Instalacja osłon kablowych: Osłony, kable i uszczelki dostarczne przez użytkownika. Stosować skrętki w osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury. Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika)

Pomarańczowy

Skrzynka przyłączeniowa iskrobezpieczna EEx ib

Zyła brązowa i czerwona w dostarczanych kablach nie jest wykorzystywana. Zaizolować uniemożliwiając kontakt z elementami elektrycznymi. Okablowanie iskrobezpieczne. Ekranowany kabel wzmacniacza jest instalowany przez Micro Motion. Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m.

Instalacja kabli: Stosować skrętki w podwójnej osłonie plastikowej, 18–14 AWG, odpowiednie do medium procesowego i temperatury.

Uszczelnienie

Maksymalna odłegłość między wzmacniaczem a czujnkiem wynosi 18m. Wymagane mechaniczne zabezpieczenie. Patrz norma EN 60079–14 klauzula 9.1.1 (tylko kabel)

Metoda instalacji

Wymagane złączki

Zgodnie z normą EN 60079−14

Osłona kablowa

Uszczelnienie osłony EEx d IIB

Rozdział 9.4

Kabel

Dławik kablowy EEx d IIB

Rozdział 10.3

Osłona lub kabel o zwiększonym bezpieczeństwie

EEx e

Rozdział 11.3

Aby uzyskać zgodność z Dyrektywą niskonapięciową, zasilacz wzmacniacza musi być zainstalowany tuż przy wzmacniaczu. ZDALNY WZMACNIACZ Uszczelnienie osłony kablowej wymagana w odległości nie większej niż 50 cm od obudowy. Uszczelnić po okablowaniu. (dostarczana przez użytkownika) Zasilanie

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia –40˚C < Tamb < +60˚C

1/2"−14 NPT lub adapter M20 x 1.5 zgodnie z zamówieniem Masa urządz.

N/L2

85–250 VAC 50/60 HZ

L/L1

Przed podłączeniem kabli wykręcić śrubę i zdjąć pokrywę zacisków. Po okablowaniu ponownie założyć i umocować pokrywę. Schemat podłączeń Zacisk we wzmacniaczu

Zacisk przeciwwybuchowy skrzynki przyłączeniowej czujnika

1

1

2

2

2

1

Przewód miedziany 20–14 AWG

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej. Elektronika: Wzmacniacz Czujnik: D600. EB−3007062 Rev. A

50


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami analogowymi PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 Z WYJŚCIAMI ANALOGOWYMI W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Blu EEx de [ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx de [ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika EEx d [ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ib] IIB + H2 T5 Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

+ I/O 1 RT+) HA (m A

1– T–) I/O A R H A (m

W przypadku, gdy temperatura otoczenia obudowy zawiera się w zakresie od −40 do −20˚C należy stosować właściwe kable i dławiki kablowe certyfikowane dla tych warunków pracy. Jeśli wykorzystywane są certyfikowane dławiki kablowe w obudowie czujnika, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia.

I/ (F O 2 O + +) I/O 2– (FO–)

I/O 3+ (RS485A) 3– I/O 85B) 4 (RS

Uziemienie urządzenia

USP+ USP– (tylko do okresowych badań diagnostycznych) 85−250 VAC 50/60 Hz 18−100 VDC

9

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

10

N –

L +

Elektronika: 1700/2700 Analogowy EB–3600582 Rev. B Strona 1 z 1

51


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami fieldbus PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 Z WYJŚCIAMI FIELDBUSI W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Atesty FISCO Parametry I.S. Fieldbus VMAX

30 Vdc

Imax

380 mA

Pmax

5,32 W

Ci

0,0002 µF

Li

0,0 µFH

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

1– S–) I/O DBU L IE

+ I/O 1 US+) DB (FIEL

(F

W przypadku, gdy temperatura otoczenia obudowy zawiera się w zakresie od −40 do −20˚C należy stosować właściwe kable i dławiki kablowe certyfikowane dla tych warunków pracy. Jeśli wykorzystywane są certyfikowane dławiki kablowe w obudowie czujnika, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia.

Uziemienie urządzenia

USP+ USP– (tylko do okresowych badań diagnostycznych) 85−250 VAC 50/60 Hz 18−100 VDC

9

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

10

N –

L +

Elektronika: 1700/2700 Fieldbus EB–3600581 Rev. E Sheet 1 of 1

52


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami Profibus PA PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 Z WYJŚCIAMI PROFIBUS PA W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM

(OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5

Atesty FISCO Parametry I.S. Fieldbus VMAX

30 Vdc

Imax

380 mA

Pmax

5,32 W

Ci

0,0002 µF

Li

0,0 µFH

Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

– 1– PA I/O BUS FI RO

+ I/O 1 S PA+) FIBU

(PRO

(P )

W przypadku, gdy temperatura otoczenia obudowy zawiera się w zakresie od −40 do −20˚C należy stosować właściwe kable i dławiki kablowe certyfikowane dla tych warunków pracy. Jeśli wykorzystywane są certyfikowane dławiki kablowe w obudowie czujnika, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia.

Uziemienie urządzenia

USP+ USP– (tylko do okresowych badań diagnostycznych)

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

10

9

85−250 VAC 50/60 Hz

N

L

18−100 VDC

+

Elektronika: 1700/2700 Profibus PA

EB3600580 Rev. E Sheet 1 of 1

53


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 1700/2700 z wyjściami iskrobezpiecznymi PRZETWORNIK MODEL 1700/2700 Z WYJŚCIAMI ISKROBEZPIECZNYMI W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Atesty posiadane przez przetwornik Model 1700/2700 podano na tabliczce przetwornika * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 Parametry dopuszczalne wyjść I.S. mA1 HART, mA2

FO/DO

VMAX

30 Vdc

30 Vdc

Imax

300 mA

100 mA

Pmax

1,0 W

0,75 W

Ci

0,0005 µF

0,0005 µF

Li

0,0 µH

0,0 µH

* Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIC T5 Z wyświetlaczem EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5 Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 1700/2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

m A1

HA

T+ H AR

1 mA – RT

W przypadku, gdy temperatura otoczenia obudowy zawiera się w zakresie od −40 do −20˚C należy stosować właściwe kable i dławiki kablowe certyfikowane dla tych warunków pracy. Jeśli wykorzystywane są certyfikowane dławiki kablowe w obudowie czujnika, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia.

FO

+

FO–

mA2+

mA

2–

Uziemienie urządzenia

USP+ USP– (tylko do okresowych badań diagnostycznych)

9

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

10

85−250 VAC 50/60 Hz

N

L

18−100 VDC

+

Elektronika: 1700/2700 I.S. Outputs

EB–3600648 Rev. D Sheet 1 of 1

54


Schematy instalacyjne ATEX Przetwornik Model 2700 z konfigurowalnymi wejściami/wyjściami PRZETWORNIK MODEL 2700 Z KONFIGUROWALNYMI I/0 W OBSZARZE ZAGROŻONYM WYBUCHEM (OSTRZEŻENIE: WYMIANA ELEMENTÓW MOŻE SPOWODOWAĆ UTRATĘ ISKROBEZPIECZEŃSTWA) Atesty posiadane przez przetwornik Model 2700 podano na tabliczce przetwornika EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia z podwyższonym bezpieczeństwem: Bez wyświetlacza EEx de [ib] IIC T5 Bez wyświetlacza Z wyświetlaczem EEx de [ib] IIB + H2 T5 * Wyjścia ognioszczelne: Bez wyświetlacza EEx d [ia/ib] IIB + H2 T5 Z wyświetlaczem EEx d [ib] IIB + H2 T5 Uwaga: Obszar zagrożony wybuchem przy montażu zintegrowanym przetwornika 2700 może być ograniczony przez atesty czujnika. Patrz tabliczka z atestami czujnika.

A2 KA /DO NA 1/ Ł FO B +

T+ HAR mA1 NAŁ A KA

T– AR A 1 H AŁ mAKAN

m

W przypadku, gdy temperatura otoczenia obudowy zawiera się w zakresie od −40 do −20˚C należy stosować właściwe kable i dławiki kablowe certyfikowane dla tych warunków pracy. Jeśli wykorzystywane są certyfikowane dławiki kablowe w obudowie czujnika, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia.

mA2/DO1/FO – KANAŁ B

FO/DO2/DI+ KANAŁ C

I– 2/ D / DO Ł C F O A NA K

USP+ USP– (tylko do okresowych badań diagnostycznych)

Uziemienie urządzenia

9

Urządzenie wyposażone jest w zewnętrzny i wewnętrzny zacisk dodatkowego uziemienia. Zacisk ten wykorzystywany jest wówczas, gdy wymagają tego normy lokalne.

10

85−250 VAC 50/60 Hz

N

L

18−100 VDC

+

Elektronika: 2700 konfigurowalne I/O

EB–3600668 Rev. B Strona 1 z 1

55


Schematy instalacyjne ATEX

56


Dławiki kablowe i adaptery

Instrukcje instalacji ATEX

Cable glands and adapters Wszystkie dławiki kablowe i adaptery czujników i przetworników muszą mieć certyfikaty ATEX. Instrukcje instalacji można znaleźć na stronach internetowych producentów konkretnych elementów.

57


58


Instrukcja dla przetworników Model 1700/2700

Instrukcje instalacji ATEX

Model 1700/2700 Instructions

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez Adres

Przetwornik typ *700********** Micro Motion, Inc. Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50018:1994 EN 50019:1994 EN 50020:1994

Wymagania ogólne Obudowa ognioszczelna ’d’ Zwiększone bezpieczeństwo ’e’ Iskrobezpieczeństwo ’i’

Kod oznaczenia

EEx d [ib] IIB + H2 T6, EEx de [ib] IIB + H2 T5/T6 EEx d [ia/ib] IIB + H2 T6, EEx de [ia/ib] IIB + H2 T5/T6 EEx d [ib] IIC T6, EEx de [ib] IIC T5/T6 EEx d [ia/ib] IIC T6, EEx de [ia/ib] IIC T5/T6

59


Instrukcja dla przetworników Model 1700/2700 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Przetwornik typ *700********** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: Type* 700* 1* * * * * * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem F = EEx d **** Z = EEx de *** Przepust kablowy (litera) A = Jedno mA, jedno częstotliwościowe B = Wyjście I/O konfigurowane domyślnie C = Wyjście I/O konfigurowane przez użytkownika D = Wyjścia iskrobezpieczne E = Foundation fieldbus H1 G = Profibus PA 1 = Z wyświetlaczem = EEx *** IIB + H2 T6 3 = bez wyświetlacza = EEx *** IIC T6 Typ montażu (litera) R = montaż zdalny I = montaż na czujniku C = montaż zdalny z procesorem lokalnym typ 700 B = montaż zdalny przetwornika i procesora lokalnego cyfra

2)

1 = Przetwornik jednej zmiennej lub 2 = Przetwornik wielu zmiennych

Opis Przetwornik, w połączeniu z czujnikiem, wykorzystywany jest do pomiarów natężenia przepływu i transmisji danych. Obwody elektryczne przetwornika umieszczone są wewnątrz metalowej obudowy typ 1700/2700..*..*.., która dzieli się na trzy komory. W komorze o klasie ochrony "Flameproof Enclosure" (obudowa ognioszczelna) zamontowane są obwody drukowane (płytki) zacisków, zasilania, funkcji specjalnych, cyfrowa i Fieldbus (tylko w typie 2700*1********). W komorze o klasie ochrony "Increased Safety" (zwiększone bezpieczeństwo) (typ *700*1***Z*****) lub "Flameproof Enclosure" (obudowa ognioszczelna) (typ *700*1***F*****) znajdują się zaciski do podłączenia obwodów iskrobezpiecznych Fieldbus, jak i obwodów nieiskrobezpiecznych oraz wyjścia iskrobezpieczne. Obudowa jest wyposażona w komorę przyłączy do podłączenia zdalnie montowanych czujników iskrobezpiecznych (typ *700R1*********). Alternatywnie, obudowa może być zamontowana bezpośrednio na czujniku przy wykorzystaniu komory przejściowej zawierającej procesor lokalny typ 700 (Typ *700I1*********). Ten typ montażu musi być certyfikowany oddzielnie. Przetwornik typ *700C1******** jest wyposażony w komorę przyłączy przeznaczoną do montażu procesora lokalnego typ 700 i obwodu drukowanego (płytki przyłączeniowej).

60


Instrukcja dla przetworników Model 1700/2700

3)

Parametry

3.1

Główny obwód (zaciski 9 − 10) napięcie maks. napięcie

Um

Instrukcje instalacji ATEX

AC/DC AC/DC

18 − 240 V + 10 % 265 V

3.2

Nieiskrobezpieczne obwody wejścia/wyjścia (zaciski 1 − 6) tylko dla typu *7001*(A, B lub C)****** napięcie Um AC/DC 60 V

3.3 3.3.1

Iskrobezpieczne obwody wyjściowe o kodzie oznaczenia EEx ia IIC. Obwody Fieldbus (zaciski Fieldbus 1 i 2) tylko dla typu 2700*1*E****** i typu 2700*1*G****** napięcie Ui DC 30 V prąd Ii 380 mA moc Pi 5,32 W efektywna indukcyjność wewnętrzna Li pomijalna efektywna pojemność wewnętrzna Ci pomijalna w przypadku podłączenia obwodówFieldbus zgodnie z normą FISCO.

3.3.2

Wyjścia iskrobezpieczne (zaciski 1 − 2 mA wyjście 1 i zaciski 5 − 6 mA wyjście 2) tylko dla typu *700*1*D****** , wartość dla każdego obwodu: napięcie Ui DC 30 V prąd Ii 300 mA moc Pi 1 W efektywna indukcyjność wewnętrzna Li pomijalna efektywna pojemność wewnętrzna Ci pomijalna

3.3.3

Wyjścia iskrobezpieczne (zaciski 3 − 4 wyjście częstotliwościowe) tylko dla typu *700*1*D****** napięcie Ui DC 30 V prąd Ii 100 mA moc Pi 0,75 W efektywna indukcyjność wewnętrzna Li pomijalna efektywna pojemność wewnętrzna Ci pomijalna

3.4

Zakres temperatur otoczenia

3.5

Iskrobezpieczne obwody zasilania i sygnałowe dla typu *700R1******** napięcie Uo DC prąd Io ograniczony przez bezpiecznik o wartości moc Po

17,22 0,484 0,16 2,05

V A A W

kod oznaczenia EEx ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co maks. stosunek indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

151 333 17,06

µH nF µH/Ω

kod oznaczenia EEx ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co maks. stosunek indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

607 2,04 68,2

µH µF µH/Ω

Ta

–40 ˚C do +60 ˚C

61


Instrukcja dla przetworników Model 1700/2700 3.6 3.6.1

Instrukcje instalacji ATEX

Iskrobezpieczne obwody zasilania i sygnałowe dla typu *700C1******** Obwód zasilania cewek; zaciski numer 3 i 4 napięcie Uo DC prąd Io moc Po rezystancja wewnętrzna Ri

10,5 2,45 2,54 4,32

V A W Ω

dla grupy IIC maks. pojemność zewnętrzna Co maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro

2,41 5,9 5,5

µF µH µH/Ω

dla grupy IIB maks. pojemność zewnętrzna Co maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

16,8 24 22

µF µH µH/Ω

Maksymalna zewnętrzna indukcyjność L (cewka czujnika) może być obliczona w następujący sposób:

Ri + Ro L = 2 × E ×  ---------------------  1,5 × Uo

2

gdzie E = 40 µJ dla grupy IIC i E = 160 µJ dla grupy IIB. 3.6.2

3.6.3

Obwody detektorów zaciski numer 5−6 i 7−8 napięcie Uo prąd Io moc Po

17,3 6,9 30

V mA mW

dla grupy IIC maks. pojemność zewnętrzna Co maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

353 742 1,19

nF mH mH/Ω

dla grupy IIB maks. pojemność zewnętrzna Co maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

2,06 2,97 4,75

µF H mH/Ω

17,3 26 112

V mA mW

353 52,6 0,32

nF mH mH/Ω

Obwód pomiaru temperatury zaciski numer 1, 2 i 9 napięcie Uo prąd Io moc Po dla grupy IIC maks. pojemność zewnętrzna Co maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

62

DC

DC


Instrukcja dla przetworników Model 1700/2700

Instrukcje instalacji ATEX

dla grupy IIB maks. pojemność zewnętrzna Co maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro 3.6.4

Zakres temperatur otoczenia

4)

Oznaczenie

2,06 210 1,26 Ta

µF mH mH/Ω

–40 ˚C do +55 ˚C

II 2G dla wszystkich modeli poza 2700*1*E*(Z lub F)****, 2700*1*G*(Z lub F)**** i *700*1*D*(Z lub F)****. II 2 (1)G dla modeli 2700*1*E*(Z lub F)****, 2700*1*G*(Z lub F)**** i *700*1*D*(Z lub F)****

–40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

− typ *700*11**F**** *700*11**Z**** 2700*11E*F**** 2700*11G*F**** 2700*11E*Z**** 2700*11G*Z**** *700*13**F**** *700*13**Z**** 2700*13E*F**** 2700*13G*F**** 2700*13E*Z**** 2700*13G*Z**** *700C11**F**** *700C11**Z**** 2700C11E*F**** 2700C11G*F**** 2700C11E*Z**** 2700C11G*Z**** *700C13**F**** *700C13**Z**** 2700C13E*F**** 2700C13G*F**** 2700C13E*Z**** 2700C13G*Z**** *700R11D*F**** *700R11D*Z**** *700C11D*F**** *700C11D*Z**** *700R13D*F**** *700R13D*Z**** *700C13D*F**** *700C13D*Z**** *700I11D*F**** *700I11D*Z**** *700I13D*F**** *700I13D*Z****

− kod oznaczenia EEx d[ib] IIB+H2 T6 EEx de[ib] IIB+H2 T6 EEx d[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx d[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx de[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx de[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx d[ib] IIC T6 EEx de[ib] IIC T6 EEx d[ia/ib] IIC T6 EEx d[ia/ib] IIC T6 EEx de[ia/ib] IIC T6 EEx de[ia/ib] IIC T6 EEx d[ib] IIB+H2 T5 EEx de[ib] IIB+H2 T5 EEx d[ia/ib] IIB+H2 T5 EEx d[ia/ib] IIB+H2 T5 EEx de[ia/ib] IIB+H2 T5 EEx de[ia/ib] IIB+H2 T5 EEx d[ib] IIC T5 EEx de[ib] IIC T5 EEx d[ia/ib] IIC T5 EEx d[ia/ib] IIC T5 EEx de[ia/ib] IIC T5 EEx de[ia/ib] IIC T5 EEx d[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx de[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx d[ia/ib] IIB+H2 T5 EEx de[ia/ib] IIB+H2 T5 EEx d[ia/ib] IIC T6 EEx de[ia/ib] IIC T6 EEx d[ia/ib] IIC T5 EEx de[ia/ib] IIC T5 EEx d[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx de[ia/ib] IIB+H2 T6 EEx d[ia/ib] IIC T6 EEx de[ia/ib] IIC T6

63


Instrukcja dla przetworników Model 1700/2700

− typ *700R11A*F**** *700R11B*F**** *700R11C*F**** *700R11A*Z**** *700R11B*Z**** *700R11C*Z**** *700R13A*F**** *700R13B*F**** *700R13C*F**** *700R13A*Z**** *700R13B*Z**** *700R13C*Z**** *700C11A*F**** *700C11B*F**** *700C11C*F**** *700C11A*Z**** *700C11B*Z**** *700C11C*Z**** *700C13A*F**** *700C13B*F**** *700C13C*F**** *700C13A*Z**** *700C13B*Z**** *700C13C*Z**** *700I11A*F**** *700I11B*F**** *700I11C*F**** *700I11A*Z**** *700I11B*Z**** *700I11C*Z**** *700I13A*F**** *700I13B*F**** *700I13C*F**** *700I13A*Z**** *700I13B*Z**** *700I13C*Z**** *700B11**F**** *700B11**Z**** *700B13**F**** *700B13**Z****

Instrukcje instalacji ATEX

− kod oznaczenia EEx d[ib] IIB+H2 T6 EEx d[ib] IIB+H2 T6 EEx d[ib] IIB+H2 T6 EEx de[ib] IIB+H2 T6 EEx de[ib] IIB+H2 T6 EEx de[ib] IIB+H2 T6 EEx d[ib] IIC T6 EEx d[ib] IIC T6 EEx d[ib] IIC T6 EEx de[ib] IIC T6 EEx de[ib] IIC T6 EEx de[ib] IIC T6 EEx d[ib] IIB+H2 T5 EEx d[ib] IIB+H2 T5 EEx d[ib] IIB+H2 T5 EEx de[ib] IIB+H2 T5 EEx de[ib] IIB+H2 T5 EEx de[ib] IIB+H2 T5 EEx d[ib] IIC T5 EEx d[ib] IIC T5 EEx d[ib] IIC T5 EEx de[ib] IIC T5 EEx de[ib] IIC T5 EEx de[ib] IIC T5 EEx d[ib] IIB+H2 T5 EEx d[ib] IIB+H2 T5 EEx d[ib] IIB+H2 T5 EEx de[ib] IIB+H2 T5 EEx de[ib] IIB+H2 T5 EEx de[ib] IIB+H2 T5 EEx d[ib] IIC T5 EEx d[ib] IIC T5 EEx d[ib] IIC T5 EEx de[ib] IIC T5 EEx de[ib] IIC T5 EEx de[ib] IIC T5 EEx d [ib] IIB+H2 T6 EEx de [ib] IIB+H2 T6 EEx d [ib] IIC T6 EEx de [ib] IIC T6

Po wyłączeniu odczekać 5 min 5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji

5.1

W przypadku aplikacji, w których temperatura otoczenia jest niższa od –20 ˚C należy stosować odpowiednie kable i dławiki kablowe, certyfikowane do takich warunków pracy.

5.2

Jeśli do podłączenia do obudowy przetwornika wykorzystywane są certyfikowane dławiki do osłon kablowych, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia.

64


Instrukcja dla procesora lokalnego

Instrukcje instalacji ATEX

Core Processor Instructions

Urządzenie Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Urządzenie przetwarzające sygnał typ 700 Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

EEx ib IIB/IIC T5

1)

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

´i´

Urządzenie i typ Urządzenie przetwarzające sygnał typ 700

2)

Opis Urządzenie przetwarzające sygnał służy do podłączenia czujników do przetwornika. Elementy elektryczne są całkowicie zahermetyzowane w plastikowej obudowie. W górnej części obudowy znajdują się zaciski do podłączenia sygnałów wejścia/wyjścia z przetwornika, w dolnej części znajduje się łącznik 9−wtykowy do podłączenia czujnika.

3)

Parametry

3.1

− Obwód wejściowy (zaciski 1− 4) − napięcie − prąd − moc − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcyjność wewnętrzna

Ui Ii Pi Ci Li

DC

17,3 484 2,1 2200 30

V mA W pF µH

65


Instrukcja dla procesora lokalnego 3.2

− Obwody wyjściowe (czujnik)

3.2.1

− obwód zasilania cewek (wtyki 7 − 8) − napięcie − prąd − moc − rezystancja wewnętrzna

3.2.2

3.2.3

3.3

66

Instrukcje instalacji ATEX

10,5 2,45 2,54 4,32

V A W Ω

− dla grupy IIC − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro

2,41 5,9 5,5

µF µH µH/Ω

− dla grupy IIB − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

16,8 24 22

µF µH µH/Ω

17,3 6,9 30

V mA mW

− dla grupy IIC − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

353 742 1,19

nF mH mH/Ω

− dla grupy IIB − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

2,06 2,97 4,75

µF H mH/Ω

17,3 26 112

V mA mW

− dla grupy IIC − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

353 52,6 0,32

nF mH mH/Ω

− dla grupy IIB − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

2,06 210 1,26

µF mH mH/Ω

− Zakres temperatur otoczenia

–40 ˚C do +60 ˚C

− Obwody detektorów (wtyki 3 do 6) − napięcie − prąd − moc

Uo Io Po Ri

DC

Uo Io Po

DC

− Obwód pomiaru temperatury (wtyki 1, 2 i 9) − napięcie Uo − prąd Io − moc Po

Ta

DC


Instrukcja dla procesora lokalnego

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Kod oznaczenia

4.1 II 2G EEx ib IIB/IIC T5 –40 ˚C ≤ Ta ≤ +60 ˚C 5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji

5.1

Urządzenie przetwarzające sygnał musi być zamontowane w obudowie zapewniającej klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnej z normą EN 60529.

5.2

Urządzenie przetwarzające sygnał musi być zamontowane wewnątrz obudowy w taki sposób, aby odległość między elementami slużącymi do podłączenia przewodów a uziemionymi elementami metalowymi wynosiła co najmniej 3 mm.

67


68


Instrukcja dla zdalnego procesora lokalnego

Instrukcje instalacji ATEX

Remote Core Processor Instructions

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Urządzenie przetwarzające sygnał Model 700C Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

EEx ib IIB/IIC T5

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

´i´

69


Instrukcja dla zdalnego procesora lokalnego 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ

Urządzenie przetwarzające sygnał Model 700C 2)

Opis

Urządzenie przetwarzające sygna Model 700C jest instalowane "między" zdalnie montowanym czujnikiem zdalnie montowanym przetwornikiem 1700/2700 MVD. Obudowa Modelu 700C o klasie ochrony IP67 posiada dwa przepusty kablowe M20 lub 1/2"NPT. Jeden przepust służy do kabla 9−żyłowego do podłączenia zdalnego czujnika, a drugi przepust do kabla 4−żyłowego do podłączenia do zdalnego przetwornika 1700/2700 MVD. Cała konstrukcja posiada kod oznaczenia EEx i. Prawidłowe okablowanie czujników i przetworników 1700/2700 MVD przedstawiono na schematach EB−3600679, EB−3600680 or EB−3600721. 3)

Parametry

3.1

− Obwód wejściowy, podłączenie do przetwornika 1700/2700 MVD (zaciski 1 − 4) − napięcie Ui DC 17,3 − prąd Ii 484 − moc Pi 2,1 − efektywna pojemność wewnętrzna Ci 2200 − efektywna indukcyjność wewnętrzna Li 30

V mA W pF µH

3.2

− Obwody wyjściowe, podłączenie do czujnika

3.2.1

− obwód zasilania cewek (zaciski 3−4, przewód czerwony i brązowy) − napięcie Uo DC − prąd Io − moc Po − rezystancja wewnętrzna Ri

10,5 2,45 2,54 4,32

V A W Ω

− dla grupy IIC − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro

2,41 5,9 5,5

µF µH µH/Ω

− dla grupy IIB − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

16,8 24 22

µF µH µH/Ω

Maksymalną zewnętrzną indukcyjność L (cewka czujnika) można obliczyć przy wykorzystaniu zależności: Ri + Ro L = 2 × E ×  ---------------------  1,5 × Uo

gdzie

2

E = 40 µJ dla grupy IIC E = 160 µJ dla grupy IIB Ro = Całkowita rezystancja czujnika (Rcewki + Rszeregowa)

Przetwornik można podłączyć do dowolnego czujnika spełniającego powyższe równanie.

70


Instrukcja dla zdalnego procesora lokalnego

Instrukcje instalacji ATEX

Maksymalna długość kabli Stosunek Lo/Ro kabla 9−żyłowego dostarczanego do połączenia przetwornika z czujnikiem wynosi 11,2 µH/Ω. W przypadku grupy IIC, przekracza to maksymalną wartość Lo/Ro dla procesora lokalnego (5,5 µH/Ω). Długość kabla 9−żyłowego między przetwornikiem a czujnikiem musi być ograniczona do do 20 m lub mniej, aby nie przekroczyć maksymalnej wartości Lo 5,9 µH. Indukcyjność kabla 9−żyłowego wynosi 0,27 µH/m (patrz P/N 1004276). Maksymalna długość kabla = 5,9 µH / 0.27 µH/ft = 20 m.

3.2.2

3.2.3

− Obwody detektorów (zaciski 5 i 6, przewód zielony i biały, zaciski 7 i 8, przewód niebieski i szary) − napięcie Uo DC 17,3 V − prąd Io 6,9 mA − moc Po 30 mW − dla grupy IIC − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

353 742 1,19

nF mH mH/Ω

− dla grupy IIB − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

2,06 2,97 4,75

µF H mH/Ω

− Obwód pomiaru temperatury (zaciski 1, 2 i 9, przewody żółty, fioletowy i pomarańczowy) − napięcie Uo DC 17,3 V − prąd Io 26 mA − moc Po 112 mW − dla grupy IIC − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

353 52,6 0,32

nF mH mH/Ω

− dla grupy IIB − maks. pojemność zewnętrzna Co − maks. indukcyjność zewnętrzna Lo − maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

2,06 210 1,26

µF mH mH/Ω

3.3

− Zakres temperatur otoczenia

–40 ˚C do +60 ˚C

4)

Kod oznaczenia

Ta

4.1 II 2G EEx ib IIB/IIC T5 –40 ˚C ≤ Ta ≤ +60 ˚C

71


72


Instrukcja dla czujników CMF

Instrukcje instalacji ATEX

CMF Sensor Instructions

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Czujnik typ CMF*** *******Z**** Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

EEx ib IIB/IIC T1 − 6

Wymagania ogólne Iskrobezpiczeństwo

´i´

73


Instrukcja dla czujników CMF 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: typ CMF* * * * * * * * ** Z* * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = procesor lokalny B = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego H = skrzynka przyłączeniowa w wersji wysokotemperaturowej do kabla 9−żyłowego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej R = skrzynka przyłączeniowa do kabla 9−żyłowego V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry)

74


Instrukcja dla czujników CMF

2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie CMF*** *****(A, B, D lub E)*Z**** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej i CMF*** ***** (Q, V, W lub Y) *Z **** w przypadku obudowy z aluminium. Wersja wysokotemperaturowa CMF300A******Z**** jest dostępna tylko ze skrzynką przyłączeniową; tego typu czujniki posiadają oznaczenie CMF300A****(R lub H)*Z****. Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym. Uzupełnienie No. 3 Certyfikatu ATEX DMT 01 ATEX E 140 X uwzględnia poprawione parametry cewek pobudzających czujników CMF 100, CMF 200 i CMF300, dla uzyskania zgodności z innymi przetwornikami z certyfikatami ATEX. Czujniki z nowymi parametrami cewek będą identyfikowane w kodzie identyfikacji konstrukcji (Construction Identification Code − C.I.C.) przez A2.

75


Instrukcja dla czujników CMF 3)

Parametry

3.1 3.1.1

Typ CMF********R*Z**** lub CMF********H*Z****. Obwody cewek

Instrukcje instalacji ATEX

PARAMETRY DLA ZACISKÓW 1 I 2 (PRZEWODY CZERWONY i BRĄZOWY ) Moc 2,54 W Napięcie 11,4 VDC Prąd 2,45 A Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna Efektywna wewnętrzna indukcyjność LI , minimalna rezystancja cewek & i rezystor szeregowy (–20˚C) CMF010 2,51mH 86,8 Ω 946,6 Ω CMF025 2,51mH 86,8 Ω 170,4 Ω CMF050 2,51mH 86,8 Ω 170,4 Ω CMF100 6,7mH 64,5 Ω 89 Ω CMF200 10,4mH 65,7 Ω 24,7 Ω CMF300 9,0mH 74,8 Ω 5,9 Ω CMF300A 8,5mH 63,2 Ω 31,3 Ω 3.1.2 OBWODY DETEKTORÓW PARAMETRY DLA ZACISKÓW 5,9 I 6,8 (KOLORY PRZEWODÓW ZIELONY/BIAŁY I NIEBIESKI/ SZARY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna

Efektywna wewnętrzna indukcyjność LI , rezystancja cewek & i rezystor szeregowy (–20˚C) CMF010 2,51mH 86,8 Ω CMF025 2,51mH 86,8 Ω CMF050 2,51mH 86,8 Ω CMF100 0,441mH 12,2 Ω CMF200 0,61mH 19,6 Ω CMF300 0,61mH 19,6 Ω CMF300A 0,393mH 35,1 Ω 3.1.3

0Ω 0Ω 0Ω 0Ω 0Ω 0Ω 31,3 Ω

Obwód pomiaru temperatury. PARAMETRY DLA ZACISKÓW 3, 4 I 7 (KOLORY PRZEWODÓW POMARAŃCZOWY, ŻÓŁTY I FIOLETOWY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna Efektywna inukcyjność wewnetrzna pomijalna

76


Instrukcja dla czujników CMF

3.1.4

Instrukcje instalacji ATEX

Klasy temperaturowe.

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

77


Instrukcja dla czujników CMF 3.1.5

Instrukcje instalacji ATEX

Zakres temperatur otoczenia.

Ta

–20˚C do + 55˚C

Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika. Minimalna temperatura medium –20˚C. Temperatura otoczenia czujnika może być niższa niż –20˚C, jeśli temperatura medium nie będzie niższa od 0˚C. 3.2

Typ CMF********(A, B, D, E, Q, V, W lub Y) *Z****

3.2.1

Obwody wejściowe (zaciski 1−4) Napięcie Prąd Moc Efektywna pojemność wewnętrzna Efektywna indukcyjność wewnętrzna

3.2.2

do do do

17,3 Vdc 484 mA 2,1 W 2200 pF 30 µH

Klasy temperaturowe.

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW CMF Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.3

Zakres temperatur otoczenia.

Ta

–20˚C do + 55˚C

Temperatura otoczenia czujnika może być niższa niż –40˚C, jeśli temperatura medium nie będzie niższa od 0˚C.

78


Instrukcja dla czujników CMF

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II 2G –20 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

Typ CMF010*****(R lub H)*Z**** CMF025*****(R lub H)*Z**** CMF050*****(R lub H)*Z**** CMF100*****(R lub H)*Z**** CMF200*****(R lub H)*Z**** CMF300*****(R lub H)*Z**** CMF010*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF025*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF050*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF100*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF200*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** CMF300*****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z**** 5)

Kod oznaczenia EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIB T1−T6 EEx ib IIB T1−T6 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIB T1−T5 EEx ib IIB T1−T5

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji 1. B2. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania czujnika z atestem IIB w obszarze zagrożonym wybuchem IIC, to możliwa jest modyfikacja czujników przez dodanie właściwego rezystora szeregowego w obwodzie zasilania cewek. Czynność tę może wykonać tylko producent lub jego przedstawiciel. W takim wypadku, zmodyfikowany czujnik musi zostać oznaczony IIC i kodem identyfikacyjnym (tak zwany numer CEQ). Jednocześnie producent lub jego przedstawiciel musi wydać Deklarację Wytwarzania (Manufacturing Declaration), która zawiera wszystkie obliczenia, jaki rezystor został dodany i jaki jest kod identyfikacyjny. 2. Powyższa uwaga dotyczy również czujników IIB lub IIC, które mają być stosowane do pomiarów mediów o temperaturach niższych, niż podanych w deklaracji zgodności EC. 3. Dopuszczalne jest połączenie warunków 1 i 2.

79


80


Instrukcja dla czujników CMF400

Instrukcje instalacji ATEX

CMF400 Sensor Instructions

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez Adres

Czujnik typ CMF400* ********Z** Micro Motion, Inc. Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

’i’

EEx ib IIB T1−T6

81


Instrukcja dla czujników CMF400 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Czujnik typ CMF400 *******Z****

Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: Typ

C M F 4 0 0 *

*

*

*

*

*

* Z *

*

*

*

Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Atest Z = Iskrobezpieczeństwo ATEX Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = procesor lokalny B = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej R = ze skrzynką przyłączeniową do kabla 9−żyłowego H = skrzynka przyłączeniowa w wersji wysokotemper− aturowej do kabla 9−żyłowego D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdal− nego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego

Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem

2)

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie CMF400 *****(A, B, D lub E)*Z**** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej i CMF400 *****(Q, V, W lub Y)*Z**** w przypadku obudowy z aluminium. Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym. Uzupełnienie No. 3 Certyfikatu ATEX DMT 01 ATEX E 140 X uwzględnia poprawione parametry cewek pobudzających i detektorów czujników zoptymalizowane do pomiarów cieczy i gazów. Czujniki z nowymi parametrami cewek będą identyfikowane w kodzie identyfikacji konstrukcji (Construction Identification Code − C.I.C.) przez A1.

82


Instrukcja dla czujników CMF400

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1 3.1.1

Typ CMF400*****R*Z**** lub CMF400*****H*Z**** kod identyfikacji konstrukcji (C.I.C.) A1 Obwód cewek PARAMETRY DLA ZACISKÓW 1 I 2 (KOLORY PRZEWODÓW CZERWONY I BRĄZOWY) Moc 2,54 W Napięcie 11,4 VDC Prąd 2,45 A Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna

Maksymalna efeltywna indukcyjność LI , minimalna rezystancja cewek i rezystor szeregowy (–50˚C) CMF400 4,4 mH 15,72 Ω 38,56 Ω 3.1.2

Obwód detektora PARAMETRY DLA ZACISKÓW 5,9 I 6,8 (KOLORY PRZEWODÓW ZIELONY/BIAŁY I NIEBIESKI/SZARY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna

Maksymalna efeltywna indukcyjność LI , minimalna rezystancja cewek i rezystor szeregowy (–50˚C) CMF400 6,9 mH 99,52 Ω 569,2 Ω 3.1.3

Obwód pomiaru temperatury PARAMETRY DLA ZACISKÓW 3, 4 I 7 (KOLORY PRZEWODÓW POMARAŃCZOWY, ŻÓŁTY I FIOLETOWY) Napięcie Do 30 VDC Prąd Do 101 mA Moc Do 750 mW Efektywna pojemność wewnętrzna pomijalna Efektywna indukcyjność wewnętrzna pomijalna

83


Instrukcja dla czujników CMF400 3.1.4

Instrukcje instalacji ATEX

Klasy temperaturowe. Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

3.1.5

Zakres temperatur otoczenia.

Ta

–50˚C do + 60˚C

Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 60 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika. Minimalna temperatura medium –50˚C. Temperatura otoczenia czujnika może być niższa niż –50˚C, jeśli temperatura medium nie będzie niższa od 0˚C.

84


Instrukcja dla czujników CMF400

Instrukcje instalacji ATEX

3.2 3.2.1

Typ CMF400*****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z**** kod identyfikacji urządzenia (C.I.C.) A1 Obwody wejściowe (zaciski 1−4) Napięcie do 17,3 Vdc Prąd do 484 mA Moc do 2,1 W Efektywna pojemność wewnętrzna 2200 pF Efektywna indukcyjność wewnętrzna 30 µH

3.2.2

Klasa temperaturowa Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

3.2.3

Zakres temperature otoczenia

Ta = –40˚C do +60˚C

85


Instrukcja dla czujników CMF400

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie − typ CMF400*****(R lub H)*Z**** CMF400*****(A, B, D lub E)*Z****

Kod oznaczenia EEx ib IIB T1−T6 EEx ib IIB T1−T5

Kod identyfikacji konstrukcji (C.I.C.) A1 5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji Brak

86

Temperatura otoczenia –50˚C ≤ Ta ≤ +60˚C –40˚C ≤ Ta ≤ +60˚C


Instrukcja dla czujnika z serii F

Instrukcje instalacji ATEX

Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X F Series Sensor Instructions

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Czujnik typ F*** *******Z***** Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

Kod oznaczenia

EN 50014:1997 +A1–A2 EN 50020:2002

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

´i´

EEx ib IIB/IIC T1 − T6

87


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Czujnik typ F*** ********Z***** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: typ F* * * * * * * * ** Z* * * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = procesor lokalny B = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej C = zintegrowany przetwornik 1700/2700 D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E =procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego H = skrzynka przyłączeniowa w wersji wysokotemperaturowej do kabla 9−żyłowego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej R = skrzynka przyłączeniowa do kabla 9−żyłowego V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry)

88


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X 2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie F*** *****(A, B, D, E)*Z***** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej oraz F*** *****(Q, V, W lub Y)*Z***** w przypadku obudowy aluminiowej. Bezpośrednio na czujniku może być zamontowany przetwornik typ *700**********; tego typu czujniki posiadają oznaczenie F*** *****C*Z*****. Montaż bezpośredni czujnika na przetworniku powoduje zmianę kodu oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem zgodnie z następującą tabelą:

Czujnik Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

F025 *****C*Z***** F050 *****C*Z***** F100 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1−T5 EEx ib IIC T1−T5

F200 *****C*Z***** EEx ib IIB T1−T5 EEx ib IIB T1−T5

Uwaga: Jeśli czujnik montowany jest bezpośrednio na przetworniku, to przepływomierz może być instalowany tylko w obszarze określonym przez bardziej wymagające oznaczenie (np. jeśli czujnik F025 ma oznaczenie EEx ib IIC T1−T6 i jest zintegrowany z przetwornikiem typ *70011******* przeznaczonym do pracy w EEx ib IIB+H2 T1−5, to powstały przepływomierz może pracować tylko w obszarze EEx ib IIB+H2 T1−5). Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym. Uzupełnienie No. 3 Certyfikatu ATEX DMT 01 ATEX E 158 X uwzględnia poprawione parametry cewek pobudzających czujnika F 100, dla uzyskania zgodności z innymi przetwornikami z certyfikatami ATEX. Czujniki z nowymi parametrami cewek będą identyfikowane w kodzie identyfikacji konstrukcji (Construction Identification Code − C.I.C.) przez A1.

89


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Typ F*** *****(R lub H)*Z*****

3.1.1

Obwód zasilania cewek (zaciski 1 − 2 lub przewód czerwony i brązowy) − napięcie Ui DC − prąd Ii − moc Pi efektywna pojemność wewnętrzna

typ czujnika

Ci

3.1.2

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

5,83 5,83 29,3 9,4

24,1 24,1 69,8 37,4

typ czujnika

Ci

pomijalna

indukcyjność [mH]

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

5,83 5,83 5,83 5,83

24,1 24,1 24,1 24,1

F025 *****(R lub H)*Z***** F050 *****(R lub H)*Z***** F100 *****(R lub H)*Z***** F200 *****(R lub H)*Z*****

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C 128,5 128,5 128,5 59,2

Obwód pomiaru temperatury (zaciski 3, 4 i 7 lub pomarańczowy, żółty i fioletowy) − napięcie Ui DC 30 − prąd Ii 101 − moc Pi 750 efektywna pojemność wewnętrzna efektywna indukcyjność wewnętrzna

90

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C [Ω] 988,8 469,7 267,0 59,2

Obwód detektorów położenia (zaciski 5 , 9 i 6, 8 lub przewody zielony, biały i niebieski, szary) − napięcie Ui DC 30 V − prąd Ii 101 mA − moc Pi 750 mW efektywna pojemność wewnętrzna

3.1.3

V A W

pomijalna

indukcyjność [mH]

F025 *****(R lub H)*Z***** F050 *****(R lub H)*Z***** F100 *****(R lub H)*Z***** F200 *****(R lub H)*Z*****

11,4 2,45 2,54

Ci Li

pomijalna pomijalna

V mA mW


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X 3.1.4

Instrukcje instalacji ATEX

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.1.5

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C

Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika.

91


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X 3.2

Typ F*** *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z*****

3.2.1

Obwód wejściowy (zaciski 1–4) − napięcie − prąd − moc − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcja wewnętrzna

3.2.2

Ui Ii Pi Ci Li

Instrukcje instalacji ATEX

DC

17,3 484 2,1 2200 30

V mA W pF µH

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.3

92

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40˚C do +55˚C


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X

Instrukcje instalacji ATEX

3.3

Typ F*** *****C*Z*****

3.3.1

Parametry elektryczne − przetworniki typ *700********** patrz instrukcja przetwornika 1700/2700

3.3.2

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.3.3

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40˚C up to +55˚C

93


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: DMT 01 ATEX E 158 X 4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II 2G –40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

Typ F025 *****(R lub H)*Z***** F050 *****(R lub H)*Z***** F100 *****(R lub H)*Z***** F200 *****(R lub H)*Z***** F025 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** F050 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** F100 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** F200 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** 5)

kod oznaczenia EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIC T1−T6 EEx ib IIB T1−T6 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIC T1−T5 EEx ib IIB T1−T5

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji 1.

Przy montażu czujników typ F*** *****C*Z***** bezpośrednio na przetwornikach *700********** następuje zmiana kodu oznaczenia zespołu pomiarowego:

Czujnik Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

F025 *****C*Z***** F050 *****C*Z***** F100 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1−T5 EEx ib IIC T1−T5

F200 *****C*Z***** EEx ib IIB T1−T5 EEx ib IIB T1−T5

Uwaga: Jeśli czujnik montowany jest bezpośrednio na przetworniku, to przepływomierz może być instalowany tylko w obszarze określonym przez bardziej wymagające oznaczenie (np. jeśli czujnik F025 ma oznaczenie EEx ib IIC T1−T6 i jest zintegrowany z przetwornikiem typ *70011******* przeznaczonym do pracy w EEx ib IIB+H2 T1−5, to powstały przepływomierz może pracować tylko w obszarze EEx ib IIB+H2 T1−5). 2. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania czujnika z atestem IIB w obszarze zagrożonym wybuchem IIC, to możliwa jest modyfikacja czujników przez dodanie właściwego rezystora szeregowego w obwodzie zasilania cewek. Czynność tę może wykonać tylko producent lub jego przedstawiciel. W takim wypadku, zmodyfikowany czujnik musi zostać oznaczony IIC i kodem identyfikacyjnym (tak zwany numer CEQ). Jednocześnie producent lub jego przedstawiciel musi wydać Deklarację Wytwarzania (Manufacturing Declaration), która zawiera wszystkie obliczenia, jaki rezystor został dodany i jaki jest kod identyfikacyjny. 3. Powyższa uwaga dotyczy również czujników IIB lub IIC, które mają być stosowane do pomiarów mediów o temperaturach niższych, niż podanych w deklaracji zgodności EC. 4. Dopuszczalne jest połączenie warunków 2 i 3.

94


Instrukcja dla czujnika z serii F

Instrukcje instalacji ATEX

Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X F Series Sensor Instructions

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Czujnik typ F*** *******Z***** Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

Kod oznaczenia

EN 50014:1997 +A1–A2 EN 50020:2002

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

´i´

EEx ib IIC T1–T6

95


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Czujnik typ F*** ********Z***** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: typ F* * * * * * * * ** Z* * * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = procesor lokalny B = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej C = zintegrowany przetwornik 1700/2700 D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E =procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego H = skrzynka przyłączeniowa w wersji wysokotemperaturowej do kabla 9−żyłowego I = zintegrowany przetwornik IFT9701 Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej R = skrzynka przyłączeniowa do kabla 9−żyłowego V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry)

96


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X 2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie F*** *****(A, B, D, E)*Z***** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej oraz F*** *****(Q, V, W lub Y)*Z***** w przypadku obudowy aluminiowej. Bezpośrednio na czujniku może być zamontowany przetwornik typ *700**********; tego typu czujniki posiadają oznaczenie F*** *****C*Z*****. Bezpośrednio na czujniku może być zamontowany przetwornik typ IFT9701*******; tego typu czujniki posiadają oznaczenie F*** *****I*Z*****. Montaż bezpośredni czujnika na przetworniku powoduje zmianę kodu oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem zgodnie z następującą tabelą:

Czujnik Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

F025 *****C*Z***** F050 *****C*Z***** F100 *****C*Z***** F200 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1–T5 EEx ib IIC T1–T5

97


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Typ F*** *****(R lub H)*Z*****

3.1.1

Obwód zasilania cewek (zaciski 1–2 lub przewód czerwony i brązowy) − napięcie Ui DC − prąd Ii 2,45 − moc Pi efektywna wewnętrzna pojemność

typ czujnika

Ci

3.1.2

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

5,83 5,83 29,9 9,4

24,1 24,1 262,1 37,4

typ czujnika

Ci

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C 988,8 469,7 207,7 148,3

pomijalna

indukcyjność [mH]

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

6,9 6,9 6,9 23,8

105 105 105 182,5

F025 *****(R lub H)*Z***** F050 *****(R lub H)*Z***** F100 *****(R lub H)*Z***** F200 *****(R lub H)*Z*****

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C 0 0 0 0

Obwód pomiaru temperatury (zaciski 3, 4 i 7 lub pomarańczowy, żółty i fioletowy) − napięcie Ui DC 30 − prąd Ii 101 − moc Pi 750 efektywna wewnętrzna pojemność efektywna wewnętrzna indukcyjność

98

W

Obwód detektorów położenia (zaciski 5 , 9 i 6, 8 lub przewody zielony, biały i niebieski, szary) − napięcie Ui DC 30 V − prąd Ii 101 mA − moc Pi 750 mW efektywna wewnętrzna pojemność

3.1.3

V

pomijalna

indukcyjność [mH]

F025 *****(R lub H)*Z***** F050 *****(R lub H)*Z***** F100 *****(R lub H)*Z***** F200 *****(R lub H)*Z*****

11,4 A 2,54

Ci Li

pomijalna pomijalna

V mA mW


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X 3.1.4

Instrukcje instalacji ATEX

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.1.5

Zakres temperatur otoczenia

Ta–40 ˚C do +55 ˚C

Czujniki typ F*** *****(R lub H)*Z***** mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika.

99


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X 3.2

Typ F*** *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z*****

3.2.1

Obwód wejściowy (zaciski 1–4) − napięcie − prąd − moc − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcja wewnętrzna

3.2.2

Ui Ii Pi Ci Li

Instrukcje instalacji ATEX

DC

17,3 484 2,1 2200 30

V mA W pF µH

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.3

100

Zakres temperatur otoczenia

Ta–40 ˚C do +55 ˚C


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X

Instrukcje instalacji ATEX

3.3

Typ F*** *****C*Z*****

3.3.1

Parametry elektryczne − przetworniki typ *700********** patrz instrukcja przetwornika 1700/2700

3.3.2

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.3.3

Zakres temperatur otoczenia

Ta–40 ˚C do +55 ˚C

101


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X

Instrukcje instalacji ATEX

3.4

Typ F*** *****I*Z*****

3.4.1

Parametry elektryczne− patrz instrukcja przetwornika IFT9701 dla przetworników typ IFT9701*******

3.4.2

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANYM PRZETWORNIKIEM IFT9701 W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.4.3

102

Zakres temperatur otoczenia

Ta–40 ˚C do +55 ˚C


Instrukcja dla czujnika z serii F Dla certyfikatu ATEX numer: BVS 03 ATEX E 176 X 4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II 2G –40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

Typ F025 *****(R, H lub I)*Z***** F050 *****(R, H lub I)*Z***** F100 *****(R, H lub I)*Z***** F200 *****(R, H lub I)*Z***** F025 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** F050 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** F100 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** F200 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** 5)

kod oznaczenia EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T5 EEx ib IIC T1–T5 EEx ib IIC T1–T5 EEx ib IIC T1–T5

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji 1.

Przy montażu czujników typ F*** *****C*Z***** bezpośrednio na przetwornikach *700********** następuje zmiana kodu oznaczenia zespołu pomiarowego:

Czujnik Czujnik typ *700*11******* Czujnik typ *700*13*******

F025 *****C*Z***** F050 *****C*Z***** F100 *****C*Z***** F200 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1–T5 EEx ib IIC T1–T5

2.

Jeśli aplikacja wymaga zastosowania czujnika z atestem IIB w obszarze zagrożonym wybuchem IIC, to możliwa jest modyfikacja czujników przez dodanie właściwego rezystora szeregowego w obwodzie zasilania cewek. Czynność tę może wykonać tylko producent lub jego przedstawiciel. W takim wypadku, zmodyfikowany czujnik musi zostać oznaczony IIC i kodem identyfikacyjnym (tak zwana liczba CEQ). Jednocześnie producent lub jego przedstawiciel musi wydać Deklarację Wytwarzania (Manufacturing Declaration), która zawiera wszystkie obliczenia, jaki rezystor został dodany i jaki jest kod identyfikacyjny.

3.

Powyższa uwaga dotyczy również czujników IIB lub IIC, które mają być stosowane do pomiarów mediów o temperaturach niższych, niż podanych w deklaracji zgodności EC.

4.

Dopuszczalne jest połączenie warunków 2 i 3.

103


104


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050

Urządzenie:

Typ

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Instrukcje instalacji ATEX

Czujnik typ R*** *******Z***** CNG050 *******Z**** Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Normy bazowe

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

Kod oznaczenia

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

´i´

EEx ib IIC T1 − 6

105


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ

Czujnik typ R*** *******Z***** lub CNG050 *******Z****

Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: CNG050 * * * * * ** Z* * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = zintegrowany procesor lokalny typ 700 C = z przetwornikiem typ *700*** D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry)

typ R* * * * * * * * ** Z* * * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = zintegrowany procesor lokalny typ 700 B = zintegrowany procesor lokalny typ w wersji wysokotemperaturowej C = z przetwornikiem typ *700*** D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry)

106


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050

2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie (R*** lub CNG050) *****(A,B,D,E)*Z***** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej oraz (R*** lub CNG050) *****(Q,V,W lub Y)*Z***** w przypadku obudowy aluminiowej. Bezpośrednio na czujniku może być zamontowany przetwornik typ *700**********; tego typu czujniki posiadają oznaczenie (R*** lub CNG050) *****(C)*Z*****. Montaż bezpośredni czujnika na przetworniku powoduje zmianę kodu oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem zgodnie z następującą tabelą: R025 *****C*Z***** R050 *****C*Z***** Czujnik

Przetwornik typ *700*11******* Przetwornkk typ *700*13*******

CNG050 *****C*Z**** R100 *****C*Z***** R200 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1−5 EEx ib IIC T1−5

Uwaga: Jeśli czujnik montowany jest bezpośrednio na przetworniku, to przepływomierz może być instalowany tylko w obszarze określonym przez bardziej wymagające oznaczenie (np. jeśli czujnik R025 ma oznaczenie EEx ib IIC T1−T6 i jest zintegrowany z przetwornikiem typ *70011******* przeznaczonym do pracy w EEx ib IIB+H2 T1−5, to powstały przepływomierz może pracować tylko w obszarze EEx ib IIB+H2 T1−5). Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym.

107


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Typ R*** *****R *Z*****

3.1.1

Obwód zasilania cewek (zaciski 1 − 2 lub przewód czerwony i brązowy) − napięcie Ui DC − prąd Ii − moc Pi efektywna pojemność wewnętrzna

typ czujnika

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

5,83 5,83 29,9 9,4

24,1 24,1 262,1 37,4

typ czujnika

Ci

pomijalna

indukcyjność [mH]

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

6,9 6,9 6,9 23,8

105 105 105 182,5

R025 *****R*Z***** R050 *****R*Z***** R100 *****R*Z***** R200 *****R*Z*****

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C [Ω] 0 0 0 0

Obwód pomiaru temperatury (zaciski 3, 4 i 7 lub pomarańczowy, żółty i fioletowy) − napięcie Ui DC 30 − prąd Ii 101 − moc Pi 750 efektywna pojemność wewnętrzna efektywna indukcyjność wewnętrzna

108

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C [Ω] 988,8 469,7 207,7 148,3

Obwód detektorów położenia (zaciski 5 , 9 i 6, 8 lub przewody zielony, biały i niebieski, szary) − napięcie Ui DC 30 V − prąd Ii 101 mA − moc Pi 750 mW efektywna pojemność wewnętrzna

3.1.3

V A W

pomijalna

indukcyjność [mH]

R025 *****R *Z***** R050 *****R *Z***** R100 *****R*Z***** R200 *****R*Z***** 3.1.2

Ci

11,4 2,45 2,54

Ci Li

pomijalna pomijalna

V mA mW


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050

3.1.4

Instrukcje instalacji ATEX

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII R Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C) 3.1.5

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C

Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika.

109


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050 3.2

Typ (R*** lub CNG050) *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z*****

3.2.1

Obwód wejściowy (zaciski 1–4) − napięcie − prąd − moc − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcja wewnętrzna

3.2.2 3.2.3

Ui Ii Pi Ci Li

Instrukcje instalacji ATEX

DC

17,3 484 2,1 2200 30

V mA W pF µH

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII R Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMP. MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.4

110

Zakres temperatur otoczenia

Ta

−40 ˚C do +55 ˚C


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050

Instrukcje instalacji ATEX

3.3

Typ (R*** lub CNG050) *****C*Z*****

3.3.1

Parametry elektryczne − przetworniki typ *700********** patrz instrukcja przetwornika 1700/2700

3.3.2

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII R Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.3.3

Zakres temperatur otoczenia

Ta

−40 ˚C do +55 ˚C

111


Instrukcja dla czujników z serii R / CNG050 4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II 2G –40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

Typ R025 *****R*Z***** R050 *****R*Z***** R100 *****R*Z***** R200 *****R*Z***** R025 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** R050 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** CNG050 *****(A,D, Q lub W)*Z**** R100 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** R200 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** 5)

Kod oznaczenia EEx ib IIC T1−6 EEx ib IIC T1−6 EEx ib IIC T1−6 EEx ib IIC T1−6 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIC T1−5

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji 1.

Przy montażu czujników typ (R*** lub CNG050) **C*Z***** bezpośrednio na przetwornikach *700********** następuje zmiana kodu oznaczenia zespołu pomiarowego:

Czujnik

Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

R025 *****C*Z***** R050 *****C*Z***** CNG050 *****C*Z**** R100 *****C*Z***** R200 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1−5 EEx ib IIC T1−5

Uwaga: Jeśli czujnik montowany jest bezpośrednio na przetworniku, to przepływomierz może być instalowany tylko w obszarze określonym przez bardziej wymagające oznaczenie (np. jeśli czujnik R025 ma oznaczenie EEx ib IIC T1−T6 i jest zintegrowany z przetwornikiem typ *70011******* przeznaczonym do pracy w EEx ib IIB+H2 T1−5, to powstały przepływomierz może pracować tylko w obszarze EEx ib IIB+H2 T1−5). 2. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania czujnika z atestem IIB w obszarze zagrożonym wybuchem IIC, to możliwa jest modyfikacja czujników przez dodanie właściwego rezystora szeregowego w obwodzie zasilania cewek. Czynność tę może wykonać tylko producent lub jego przedstawiciel. W takim wypadku, zmodyfikowany czujnik musi zostać oznaczony IIC i kodem identyfikacyjnym (tak zwany numer CEQ). Jednocześnie producent lub jego przedstawiciel musi wydać Deklarację Wytwarzania (Manufacturing Declaration), która zawiera wszystkie obliczenia, jaki rezystor został dodany i jaki jest kod identyfikacyjny. 3. Powyższa uwaga dotyczy również czujników IIB lub IIC, które mają być stosowane do pomiarów mediów o temperaturach niższych, niż podanych w deklaracji zgodności EC. 4. Dopuszczalne jest połączenie warunków 2 i 3.

112


Instrukcja dla czujników z serii T

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Czujnik typ T*** *******Z***** Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

Kod oznaczenia 1)

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Wymagania ogólne Iskrobezpieczne

´i´

EEx ib IIB/IIC T1 − 6

Urządzenie i typ Czujnik typ T*** ********Z***** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: typ T* * * * * * * * ** Z* * * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A = zintegrowany procesor lokalny B = zintegrowany procesor lokalny typ w wersji wysokotemperaturowej C = zintegrowany z przetwornikiem 1700/2700 R = ze skrzynką przyłączeniową do podłączenia kablem 9−żyłowym (nie dotyczy czujników T025/T050) H = ze skrzynką przyłączeniową do podłączenia kablem 9−żyłowym w wersji wysokotemperat. (nie dotyczy czujników T025/T050) D = procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E = procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Q = procesor lokalny w obudowie aluminiowej V = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W = procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Y = procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry) 113


Instrukcja dla czujników z serii T 2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie T*** *****(A, B, D, E)*Z***** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej oraz T*** *****(Q, V, W lub Y)*Z***** w przypadku obudowy aluminiowej. Bezpośrednio na czujniku może być zamontowany przetwornik typ *700**********; tego typu czujniki posiadają oznaczenie T*** *****C*Z*****. Montaż bezpośredni czujnika na przetworniku powoduje zmianę kodu oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem zgodnie z następującą tabelą:

Czujnik Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

T025 *****C*Z***** T050 *****C*Z***** T075 *****C*Z***** T100 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1−5 EEx ib IIC T1−5

T150 *****C *Z***** EEx ib IIB T1−5 EEx ib IIB T1−5

Uwaga: Jeśli czujnik montowany jest bezpośrednio na przetworniku, to przepływomierz może być instalowany tylko w obszarze określonym przez bardziej wymagające oznaczenie (np. jeśli czujnik T025 ma oznaczenie EEx ib IIC T1−T6 i jest zintegrowany z przetwornikiem typ *70011******* przeznaczonym do pracy w EEx ib IIB+H2 T1−5, to powstały przepływomierz może pracować tylko w obszarze EEx ib IIB+H2 T1−5). Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym. 3)

Parametry

3.1 3.1.1

Typ T*** *****(R lub H)*Z***** Obwód zasilania cewek (zaciski 1 − 2 lub przewód czerwony i brązowy) − napięcie Ui DC − prąd Ii − moc Pi efektywna pojemność wewnętrzna typ czujnika T075 *****(R lub H)*Z***** T100 *****(R lub H)*Z***** T150 *****(R lub H)*Z*****

114

Ci

11,4 2,45 2,54

V A W

pomijalna indukcyjność [mH] 9,8 10,5 11,6

rezystancja cewek w temperaturze –40 ˚C [Ω] 171 176,5 91


Instrukcja dla czujników z serii T

3.1.2

Obwód detektorów położenia (zaciski 5 , 9 i 6, 8 lub przewody zielony, biały i niebieski, szary) − napięcie Ui DC 30 V − prąd Ii 101 mA − moc Pi 750 mW efektywna pojemność wewnętrzna typ czujnika T075 *****(R lub H)*Z***** T100 *****(R lub H)*Z***** T150 *****(R lub H)*Z*****

3.1.3

Ci

indukcyjność [mH] 13,1 13,1 13,1

pomijalna rezystancja cewek w temperaturze –40 ˚C [Ω] 97,8 97,8 97,8

rezystancja szeregowa w temperaturze −40 ˚C [Ω] 568 568 568

Obwód pomiaru temperatury (zaciski 3, 4 i 7 lub pomarańczowy, żółty i fioletowy) − napięcie Ui DC 30 − prąd Ii 101 − moc Pi 750 efektywna pojemność wewnętrzna efektywna indukcyjność wewnętrzna

3.1.4

Instrukcje instalacji ATEX

Ci Li

V mA mW

pomijalna pomijalna

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMP. CZUJNIKÓW Z SERII T Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.1.5

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C

Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika.

115


Instrukcja dla czujników z serii T 3.2 3.2.1

3.2.2

Instrukcje instalacji ATEX

Typ T*** *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** Obwód wejściowy (zaciski 1–4) − napięcie Ui − prąd Ii − moc Pi − efektywna pojemność wewnętrzna Ci − efektywna indukcja wewnętrzna Li

DC

17,3 484 2,1 2200 30

V mA W pF µH

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII R Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMP. MEDIUM I OTOCZENIA

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.3

116

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C


Instrukcja dla czujników z serii T

Instrukcje instalacji ATEX

3.3 3.3.1

Typ T*** *****C*Z***** Parametry elektryczne − przetworniki typ *700********** patrz instrukcja przetwornika 1700/2700

3.3.2

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII R Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.3.3

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C

117


Instrukcja dla czujników z serii T 4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II 2G –40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

Typ T075 *****(R lub H)*Z***** T100 *****(R lub H)*Z***** T150 *****(R lub H)*Z***** T025 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** T050 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** T075 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** T100 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** T150 *****(A,B,D,E,Q,V,W lub Y)*Z***** 5)

Kod oznaczenia EEx ib IIC T1−6 EEx ib IIC T1−6 EEx ib IIB T1−6 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIC T1−5 EEx ib IIB T1−5

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji 1. Przy montażu czujników typ T*****C*Z***** bezpośrednio na przetwornikach *700********** następuje zmiana kodu oznaczenia zespołu pomiarowego:

Czujnik Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

T025 *****C*Z***** T050 *****C*Z***** T075 *****C*Z***** T100 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1−5 EEx ib IIC T1−5

T150 *****C*Z***** EEx ib IIB T1−5 EEx ib IIB T1−5

Uwaga: Jeśli czujnik montowany jest bezpośrednio na przetworniku, to przepływomierz może być instalowany tylko w obszarze określonym przez bardziej wymagające oznaczenie (np. jeśli czujnik T025 ma oznaczenie EEx ib IIC T1−T6 i jest zintegrowany z przetwornikiem typ *70011******* przeznaczonym do pracy w EEx ib IIB+H2 T1−5, to powstały przepływomierz może pracować tylko w obszarze EEx ib IIB+H2 T1−5). 2. Jeśli aplikacja wymaga zastosowania czujnika z atestem IIB w obszarze zagrożonym wybuchem IIC, to możliwa jest modyfikacja czujników przez dodanie właściwego rezystora szeregowego w obwodzie zasilania cewek. Czynność tę może wykonać tylko producent lub jego przedstawiciel. W takim wypadku, zmodyfikowany czujnik musi zostać oznaczony IIC i kodem identyfikacyjnym (tak zwany numer CEQ). Jednocześnie producent lub jego przedstawiciel musi wydać Deklarację Wytwarzania (Manufacturing Declaration), która zawiera wszystkie obliczenia, jaki rezystor został dodany i jaki jest kod identyfikacyjny. 3. Powyższa uwaga dotyczy również czujników IIB lub IIC, które mają być stosowane do pomiarów mediów o temperaturach niższych, niż podanych w deklaracji zgodności EC. 4. Dopuszczalne jest połączenie warunków 2 i 3.

118


Instrukcja dla przetworników RFT9739

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez Adres

Normy bazowe

Kod oznaczenia

Instrukcje instalacji ATEX

Przetwornik typ RFT9739**E**** Micro Motion, Inc. Boulder, Co. 80301, USA

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50018:2000 EN 50020:1994

Wymagania ogólne Obudowa ognioszczelna ’d’ Iskrobezpieczeństwo ’i’

EEx d [ib] IIC T6 [EEx ib] IIC

119


Instrukcja dla przetworników RFT9739 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Przetwornik typ RFT9739**E**** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: Typ

R F T 9 7 3 9 *

* E *

*

*

* Opcje fabryczne (litera) Język Przepust kablowy (litera) Atesty Y = Wyjścia iskrobezpieczne ATEX do czujnika W = Wyjścia iskrobezpieczne do czujnika i obudowa ognioszczelna ATEX Zasilanie 1 = 110/115 VAC (tylko dla RFT9739R) 2 = 220/230 VAC (tylko dla RFT9739R) 3 = 12−30 VCD (tylko dla RFT9739R) 4 = 85−250 VAC (tylko dla RFT9739D & E) 5 = 12−30 VCD (tylko dla RFT9739D & E) E = Bez pokrywy wyświetlacza D = Pokrywa wyświetlacza R = Montaż w kasecie

2)

Opis Przetwornik, w połączeniu z czujnikiem, jest wykorzystywany do pomiarów natężenia przepływu masowego i transmisji danych. Przetwornik typ RFT9739E umieszczony jest w obudowie ognioszczelnej. Przetworniki RFT9739D i RFT9739R nie mają obudów ognioszczelnych.

120


Instrukcja dla przetworników RFT9739

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Obwody główne (opis zacisków − patrz dokumenty EB−3007165 lub EB−3008013) napięcie AC/DC 12 − 250 maks. napięcie Um AC/DC 250

V V

3.2

Obwody iskrobezpieczne o kodzie oznaczenia EEx ib IIC / EEx ib IIB Obwody te są wykorzystywane do podłączenia czujników, które są przeznaczone do obsługi gazów w grupie IIC. Przy podłączeniu konkretnych czujników można je wykorzystywać w grupie IIB.

3.2.1

Obwody cewek (opis zacisków − patrz dokumenty EB−3007165 lub EB−3008013) napięcie Umax DC 11,4 prąd Imax 1,14 bezpiecznik 250 moc Pmax 1,2 rezystancja wewnętrzna Ri 10

V A mA W Ω

kod oznaczenia EEx ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co maks. stosunek indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

27,4 1,7 < 10,9

µH µF µH/Ω

kod oznaczenia EEx ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna Lo max. external capacitance Co maks. stosunek indukcyjność/pojemnośćLo/Ro

109 11,7 < 43,7

µH µF µH/Ω

Maksymalna indukcyjność zewnętrzna L (cewka czujnika) może być wyznaczona przy użyciu następującego równania: L = 2 x E x ( Ri + Ro / 1,5 x Uo)2 Gdzie E= 40 µJ dla grupy IIC i E = 160 µJ dla grupy IIB, Ro jest rezystancją całkowitą (rezystancja cewek + rezystancja szeregowa). 3.2.2

Obwody detektorów (opis zacisków − patrz dokumenty EB−3007165 lub EB−3008013) napięcie Umax DC 7,6 prąd Imax 4,75 moc Pmax 18

V mA mW

kod oznaczenia EEx ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

1,5 10,4

H µF

kod oznaczenia EEx ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

6,3 160

H µF

121


Instrukcja dla przetworników RFT9739 3.2.3

3.3

122

Instrukcje instalacji ATEX

Obwód pomiaru temperatury (opis zacisków − patrz dokumenty EB−3007165 lub EB−3008013) napięcie Umax DC 14 V prąd Imax 7 mA moc Pmax 25 mW kod oznaczenia EEx ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

725 0,73

mH µF

kod oznaczenia EEx ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

2,9 4,6

H µF

Zakres temperatur otoczenia RFT9739R*E**** Ta –20˚C do +55˚C RFT9739(D lub E)*E****Ta –30˚C do +45˚C lub Ta –40˚C do +45˚C (wymagany test standatdowy, tylko dla RFT9739E*EW***)


Instrukcja dla przetworników RFT9739

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II 2 G lub II (2) G –20 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C dla RFT9739R –30 ˚C ≤ Ta ≤ +45 ˚C dla RFT9739(D lub E)*E**** lub –40 ˚C ≤ Ta ≤ +45 ˚C (wymagany test standardowy, tylko dla RFT9739E*EW***) − typ RFT9739E*EW*** RFT9739E*EY*** RFT9739D*EY*** RFT9739R*EY***

− kod oznaczenia EEx d[ib] IIC T6 [EEx ib] IIC [EEx ib] IIC [EEx ib] IIC

5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji dla RFT9739E*EW***.

5.1

Możliwa jest praca przetworników przy temperaturze otoczenia niższej od − 20 ˚C, jeśli stosowane są odpowiednio certyfikowane do tych warunków kable i dławiki kablowe.

5.2

Jeśli do podłączenia do obudowy wykorzystywane są certyfikowane przepusty kablowe, to przy obudowie muszą być zainstalowane przerywacze ognia.

5.3

Przetwornik może być zainstalowany w obszarze zagrożonym wybuchem, jeśli stosowane są metalowe dławiki kablowe (z gwintem 3/4 −14 NPT) z kodem oznaczenia EEx d IIC dla obudów o objętości >2dm3 i posiadają certyfikaty właściwych instytucji certyfikacyjnych.

5.4

Niewykorzystane przepusty muszą być zaślepione przy użyciu zaślepek z certyfikatem EEx d IIC atestowanych przez właściwe instytucje certyfikacyjne.

5.5

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym, dławiki kablowe nie muszą być ognioszczelne.

5.6

Dla wyrównania ptencjałow, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do odpowiedniego zacisku uziemienia w obszrze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

5.7

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia wyższe od 250V.

5.8

Po wyłączeniu zasilania przetwornika RFT9739 w wersji ognioszczelnej, należy odczekać 5 minut do otwarcia obudowy.

6)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji dla RFT9739(R lub D lub E)*EY***.

6.1

Przetwornik musi być zainstalowany w obszarze bezpiecznym tak, aby spełnione były wymagania klasy ochrony co najmniej IP20 zgodnie z normą IEC529.

6.2

Dla wyrównania ptencjałow, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do odpowiedniego zacisku uziemienia w obszrze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

6.3

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, w których nie występują napięcia wyższe od 250V.

123


124


Instrukcja dla czujników D, DL i DT

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie: Typ

Czujnik typ D* *** * ****B

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

EEx ib IIB/IIC T1 − 6

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

125


Instrukcja dla czujników D, DL i DT 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Czujnik typ D* *** * ****B Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: typ

D * *** * **** B

3 cyfry oznaczające typ czujnika

2)

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Czujnik może być przeznaczony do pomiarów mediów palnych, jeśli nie tworzą one stałej lub okresowej atmosfery zagrożonej wybuchem. Czujnik musi być być poddawany okresowym testom ciśnieniowym. Uzupełnienie No. 1 Certyfikatu ATEX DMT 02 ATEX E 156 X uwzględnia poprawione parametry cewek pobudzających czujników D*100, DL100 i D*150, dla uzyskania zgodności z innymi przetwornikami z certyfikatami ATEX. Czujniki z nowymi parametrami cewek będą identyfikowane w kodzie identyfikacji konstrukcji (Construction Identification Code − C.I.C.) przez A1.

3)

Parametry

3.1 3.1.1

Obwód cewek

PARAMETRY DLA ZACISKÓW 1 I 2 (PRZEWODY CZERWONY i BRĄZOWY ) Zdalny Przetwornik Model 1700/2700 z procesorem lokalnym Model 700

Inne certyfikowane przetworniki Micro Motion

Napięcie

Do 10.5 VDC

Do 11,4 VDC

Maksymalny prąd lub bezpiecznik bariery

160mA

250mA

Prąd Ii

2,45 A

1,14 A

Pi

2,54 W

1,2 W

Efektywna pojemność bariery

pomijalna

pomijalna

Efektywna rezystancja bariery

4.32 oma

10 omów

126


Instrukcja dla czujników D, DL i DT

Typ czujnika

Rezystancja cewek Indukcyjność [mH] w temperaturze −20 ˚C [Ω]

Rezystancja szeregowa w temperaturze −20 ˚C [Ω]

D*025

6,9

106,2

946,6

DH038

6,9

106,2

946,6

D*065

0,2

3,16

482,6

DL050X

0,2

3,16

189,3

DL065

0,2

3,16

482,6

D*100

32,8

108,7

59,3

DL100

32,8

108,7

59,3

D*150

32,8

108,7

59,3

DL200

3

35,8

9,5

D*300

3

35,8

9,5

Typ czujnika

3.1.2

Instrukcje instalacji ATEX

Rezystancja cewek Indukcyjność [mH] w temperaturze +32 ˚C [Ω]

Rezystancja szeregowa w temperaturze +32 ˚C [Ω]

DT065

3

44

0

DT100

3

44

0

DT150

3

44

0

Obwód detektorów położenia (zaciski 5 , 9 i 6, 8 lub przewody zielony, biały i niebieski, szary) − napięcie Ui DC 17,3 V − prąd Ii 6,9 mA − moc Pi 30 mW efektywna pojemność wewnętrzna

Ci

pomijalna

127


Instrukcja dla czujników D, DL i DT

Typ czujnika

Instrukcje instalacji ATEX

Rezystancja cewek Indukcyjność [mH] w temperaturze −20 ˚C [Ω]

D*025

6,9

106,2

DH038

6,9

106,2

D*065

0,2

3,16

DL050X

0,2

3,16

DL065

0,2

3,16

D*100

6,18

113,8

DL100

6,18

113,8

D*150

6,18

113,8

DL200

6,18

113,8

D*300

6,18

113,8

Typ czujnika

Rezystancja cewek Indukcyjność [mH] w temperaturze +32 ˚C [Ω]

DT065

1,2

15,7

DT100

1,2

15,7

DT150

1,2

15,7

3.1.3

Obwód pomiaru temperatury (zaciski 3, 4 i 7 lub pomarańczowy, żółty i fioletowy) Napięcie Uo DC 17,3 V Prąd Io 26 mA Moc Po 112 mW Pojemność Co pomijalna Indukcyjnośc Lo pomijalna

3.1.4

Klasa temperaturowa. Klasa temperaturowa zależy od maksymlanej temperatury medium, tak jak pokazano na kolejnych wykresach:

128


Instrukcja dla czujników D, DL i DT

Instrukcje instalacji ATEX

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMP. CZUJNIKÓW D100, D150 Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMP. CZUJNIKÓW Z SERII DT Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

129


Instrukcja dla czujników D, DL i DT

Instrukcje instalacji ATEX

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMP. CZUJNIKÓW D25, D38, D65, DL25, DL50, DL65 i DL100 Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMP. CZUJNIKÓW D300, DL200 Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

130


Instrukcja dla czujników D, DL i DT

3.1.5

Instrukcje instalacji ATEX

Zakres temperatur otoczenia. Ta –20˚C do + 55˚C Czujniki mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika. Temperatura otoczenia czujnika może być niższa od –20˚C, jeśli tylko temperatura medium nie będzie niższa od 0˚C.

3.1.6

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania: Dla czujników DT065, DT100 i DT150: Minimalna temperatura medium procesowego wynosi +32 ˚C.

131


132


Instrukcja dla wzmacniacza czujnika D600

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie:Typ

Wzmacniacz

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Morny bazowe

EN 50014:1997 EN 50018:2000 EN 50019:2000 EN 50020:1994 EN 50281−1−1:1998

Wymagania ogólne Obudowa ognioszczelna ‘d’ Zwiększone bezpieczeństwo‘e’ Iskrobezpieczeństwo ‘i’ Pył ‘D’

EEx d [ib] IIB T5 lub EEx de [ib] IIB T5

Jeśli procesor lokalny (Model 700) jest zintegrowany ze wzmacniaczem

EEx d [ib] IIB T6 lub EEx de [ib] IIB T6

Jeśli ze wzmacniaczem zintegrowana jest skrzynka przyłączeniowa do kabla 9−żyłowego

Kod oznaczenia

133


Instrukcja dla wzmacniacza czujnika D600 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Wzmacniacz

2)

Opis Wzmacniacz wraz czujnikiem przepływu masowego Micro Motion Model DS600S i przetwornikiem Micro Motion tworzy przepływomierz natężenia przepływu masowego Micro Motion. Wzmacniacz może być zintegrowany z czujnikiem lub zamontowany zdalnie od czujnika, w zależności od maksymalnej temperatury medium procesowego. Wzmacniacz może być podłączony do wejść skrzynki przyłączeniowej Micro Motion kabla 9−żyłowego lub procesora lokalnego (Model 700). Komora przyłączy wzmacniacza może posiadać certyfikat ognioszczelności (EEx d) lub zwiększonego bezpieczeństwa (EEx e). Wzmacniacz posiada dodatkowo skrzynkę przyłączeniową iskrobezpieczną do podłączenia okablowania iskrobezpiecznego przetwornika i czujnika. Klasa temperaturowa wzmacniacza to T5 przy montażu na procesorze lokalnym (Model 700); w innym przypadku posiada klasę temperaturową T6.

134


Instrukcja dla wzmacniacza czujnika D600

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Nieiskrobezpieczne obwody wejściowe (obwód główny) − napięcie Ui AC − maks. napięcie Um AC − maks. prąd Ii − maks. moc Pi

85 − 265 265 500 50

V V mA W

Nieiskrobezpieczne obwody wyjściowe (cewki) − maks. napięcie Uo − maks. prąd Io

32 2

V A

3.2

3.3

3.3.1

DC

W przypadku instalacji iskrobezpiecznych EEx [ib] IIB należy wykonać podłączenia tylko do certyfikowanych obwodów iskrobezpiecznych, przy zachowaniu podanych niżej wartości maksymalnych: Obwody wejściowe (Model 700) procesora lokalnego (zaciski 1−4): − napięcie Ui DC 17,3 V − prąd Ii 484 mA − moc Pi 2,1 W − efektywna pojemność wewnętrzna Ci 2,2 ηF − efektywna indukcyjność wewnętrzna Li 30 µH

3.3.2 Obwody wejściowe skrzynki przyłączeniowej 9−żyłowej (izolowane przewody czerwony i brązowy): 3.3.2.1 Obwód cewek pobudzających − napięcie − prąd − moc − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcyjność wewnętrzna

Ui Ii Pi Ci Li

DC

11,4 2,45 2,54 pomijalna pomijalna

V A W

3.3.2.2 Cewki detektorów (izolowane przewody zielony i biały, niebieski i szary): − napięcie − prąd − moc − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcyjność wewnętrzna przy podłączeniu do D600

Ui Ii Pi Ci Li Li

DC

30 215 1,6 pomijalna pomijalna 6,18

V mA W

mH

3.3.3.3 Okablowanie obwodu pomiaru temperatury (izolowane przewody fioletowy, pomarańczowy i żółty): − napięcie − prąd − power − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcyjność wewnętrzna

Ui Ii Pi Ci Li

DC

30 253 1,9 pomijalna pomijalna

3.4

Zakres temperatur otoczenia

Ta

−40˚C do +60˚C

3.5

Maksymalna temperatura powierzchni w atmosferze zapylonej Td

V mA W

+80˚C

135


Instrukcja dla wzmacniacza czujnika D600 4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

0575 II 2 G D EEx d [ib] IIB T5 lub EEx de [ib] IIB T5

Jeśli procesor lokalny (Model 700) jest zintegrowany ze wzmacniaczem

EEx d [ib] IIB T6 lub EEx de [ib] IIB T6

Jeśli ze wzmacniaczem zintegrowana jest skrzynka przyłączeniowa do kabla 9−żyłowego

T80˚C

Maksymalna temperatura powierzchni w atmosferze zapylonej

-40°C ≤ Ta ≤ +60°C 5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji

5.1

W przypadku certyfikowanych instalacji rur osłonowych konieczne jest zastosowanie uszczelnienia w odległości do 50 cm od obudowy.

5.2

Ryzyko zapłonu w atmosferze zagrożonej wybuchem − odłączyć zasilanie i odczekać 30 minut po wyłączeniu zasilania przed otwarciem pokrywy. Podczas pracy urządzenia wszystkie pokrywy muszą być szczelnie zamknięte.

5.3

Niebezpieczeństwo wybuchu − wymiana elementów może spowodować utratę certyfikatu iskrobezpieczeństwa.

5.4

Tylko do współpracy z czujnikiem przepływu masowego Micro Motion typ D*600.

136


Instrukcja dla czujnika D600

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie: Typ

Czujnik typ DS600* ***S**(Z lub F)*****

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

EN 50014:1997 Amend. 1 & 2:1999 EN 50018:2000 EN 50019:2000 EN 50020:1994

Kod oznaczenia

Wymagania ogólne Obudowaognioszczelna Zwiększone bezpieczeństwo‘ Iskrobezpieczeństwo

‘d’ e’ ‘i’

EEx de [ib] IIB T4 lub EEx de [ib] IIB T3 – T4

137


Instrukcja dla czujnika D600 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Czujnik typ DS600* ******(F lub Z)***** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem:

DS 6 0 0 * * * * S * * Z * * * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Atest F = Ognioszczelność komory przyłączy Z = Zwiększone bezpieczeństwo komory przyłączy Przepust kablowy (litera) Interfejs elektroniczny (litera) K = Wzmacniacz zintegrowany z procesorem lokalnym L = Wzmacniacz zintegrowany z procesorem lokalnym do podłączenia bezpośredniego M = Wzmacniacz zintegrowany ze skrzynką przyłączeniową do kabla 9−żyłowego N = Zdalny wzmacniacz z procesorem lokalnym O = Zdalny wzmacniacz z procesorem lokalnym do podłączenia bezpośredniego P = Wzmacniacz zdalny ze skrzynką przyłączeniową do kabla 9−żyłowego Opcje obudowy S = Ciśnienie standardowe Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem

2)

Opis Wzmacniacz do stosowania z czujnikiem przepływu masowego Model D600 zostałl przeprojektowany i certyfikowany jako element spełniający wymagania normy KEMA 01 ATEX 2184 U. Wzmacniacz może być zintegrowany z czujnikiem lub zamontowany zdalnie od czujnika, w zależności od maksymalnej temperatury medium procesowego. Wzmacniacz może być podłączony do wejść skrzynki przyłączeniowej Micro Motion kabla 9−żyłowego lub wejść procesora lokalnego (Model 700) (certyfikowanego jako EEx ib IIB/IIC T5 zgodnie z normą DMT 01 ATEX E 081 U). Komora przyłączy wzmacniacza może posiadać certyfikat ognioszczelności (EEx d) lub zwiększonego bezpieczeństwa (EEx e). Komora przyłączy wzmacniacza może posiadać certyfikat ognioszczelności (EEx d) lub zwiększonego bezpieczeństwa (EEx e). Cewki pobudzające posiadają kod oznaczenia EEx e. Montaż procesora lokalnego (Model 700) bezpośrednio na wzmacniaczu powoduje zmianę kodu oznaczenia całości urządzenia zgodnie z poniższą tabelą: Czujnik

138

DS600* ***S(N, O lub P)*(F lub Z)*****

DS600* ***S(K, L lub M)*(F lub Z)*****

EEx de [ib] IIB T3 – T4

EEx de [ib] IIB T4


Instrukcja dla czujnika D600

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Parametry elektryczne: patrz rozdział dotyczący wzmacniacza

3.2

Typ DS600* ***S(K, L lub M)*(F lub Z)***** (zintegrowany wzmacniacz ze skrzynką przyłączeniową do kabla 9−żyłowego lub procesorem lokalnym)

3.2.1 3.2.2

Zakres temperature otoczenia Ta – 20°C do +60°C Klasa temperaturowa Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKA D600 (CEWKI EExe) ZE SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ LUB PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMP. MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

139


Instrukcja dla czujnika D600

Instrukcje instalacji ATEX

3.3

Typ DS600* ***S(N, O lub P)*(F lub Z)***** (zdalny wzmacniacz ze skrzynką przyłączeniową do kabla 9−żyłowego lub procesorem lokalnym)

3.3.1 3.3.2

Zakres temperatur otoczenia Ta – 20˚C do +60˚C Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKA D600 (CEWKI EExe) ZE SKRZYNKĄ PRZYŁ. LUB PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMP. MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

140


Instrukcja dla czujnika D600

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

0575

II 2 G

Typ

Kod oznaczenia

DS600

*

***

S (K, L lub M)

*

(F lub Z)

* * * * *

EEx de [ib] IIB T4

DS600

*

***

S (N, O lub P)

*

(F lub Z)

* * * * *

EEx de [ib] IIB T3 –T4

−20˚C ≤ Ta ≤ +60˚C 5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji

5.1

W przypadku certyfikowanych instalacji rur osłonowych konieczne jest zastosowanie uszczelnienia w odległości do 50 cm od obudowy.

5.2

Ryzyko zapłonu w atmosferze zagrożonej wybuchem − odłączyć zasilanie i odczekać 30 minut po wyłączeniu zasilania przed otwarciem pokrywy. Podczas pracy urządzenia wszystkie pokrywy muszą być szczelnie zamknięte.

5.3

Niebezpieczeństwo wybuchu − wymiana elementów może spowodować utratę certyfikatu iskrobezpieczeństwa.

5.4

Tylko do współpracy ze wzmacniaczem i przetwornikami Micro Motion.

141


142


Instrukcja dla przetwornika Model 3500

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie:Typ

Przetwornik typ 3500******1B****

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2

Wymagania ogólne

EN 50020:1994

Iskrobezpieczeństwo

Kod oznaczenia

‘i’

[EExib] IIB/IIC

143


Instrukcja dla przetwornika Model 3500 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Przetwornik typ 3500******1B**** Zamiast * podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem:

3 5 0 0 * * * * * * 1 B * * * * Litera kodu oprogramowania Litera kodu języka Litera A lub B zacisków Cyfra 3,4,5 lub 6 interfejsu czujnika Cyfra kodu dodatkowego wyposażenia Litera kodu komunikacji cyfrowej Zasilanie 1 = 85−265 VAC 2 = 18−30 VDC Litera R lub P opcji montażu 2)

Opis Przetwornik, w połączeniu z czujnikiem, wykorzystywany jest do pomiarów natężenia przepływu i do wskazywania, jak i wprowadzania parametrów. Elementy elektryczne przetwornika są umieszczone w obudowie z metalu lekkiego, która musi być instalowana poza obszarem zagrożonym wybuchem. Przetwornik może być zamówiony w dwóch wersjach. Typ 3500R*****1B**** jest przeznaczony do instalacji w kasecie. Typ 3500P*****1B**** jest przeznaczony do montażu panelowego. Przetwornik 3500******1B**** dostępny jest z różnymi obwodami drukowanymi interfejsu do czujników. Przetwornik 3500****3*1B**** jest przeznaczony do instalacji z użyciem przewodu 9−żyłowego do czujnków ze skrzynką przyłączeniową. Przetwornik 3500****4*1B**** posiada układ DSP (cyfrowego przetwarzania sygnałów) na płytce interfejsu czujnika, w celu uzyskania zgodności z czujnikami T***********Z***** (DMT 01 ATEX E 083 X). Przetwornik 3500****5*1B**** jest przeznaczony do instalacji z użyciem przewodu 4−żyłowego do czujnków z procesorem lokalny (Model 700). Przetwornik 3500****6*1B**** jest przeznaczony do podłączenia do zdalnego procesora lokalnego (DMT 02 ATEX E 002). Przetwornik 3500******1B**** dostępny jest z dwoma typami zacisków. Przetwornik Model 3500*****A1B**** ma złącze do lutowania. Przetwornik Model 3500*****B1B**** ma złącze z zaciskami śrubowymi.

144


Instrukcja dla przetwornika Model 3500

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Obwód główny Dla typu 3500*1****1B**** (zaciski J3−1 i J3−3, płytka zasilania) Napięcie AC 85 − 265 Dla typu 3500*2****1B**** (zaciski J3−1 i J3−3, płytka zasilania) napięcie DC 18 − 30 maks. napięcie Um AC/DC 265

3.2 3.2.1

V V V

Obwody iskrobezpieczne podłączenia czujnika dla typu 3500****3*1B**** Obwód cewek (zaciski J2−A12 −C12), kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo DC 11,4 prąd (w impulsie) Io 1,14 ograniczony przez bezpiecznik 250 moc Po 1,2 maks. indukcyjność zewnętrzna Lo 27,4 maks. pojemność zewnętrzna Co 1,7 maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro 10,9

V A mA W µH µF µH/Ω

kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) ograniczony przez bezpiecznik moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność

V A mA W µH µF µH/Ω

Uo Io Po Lo Co Lo/Ro

DC

11,4 1,14 250 1,2 109 11,7 43,7

Maksymalna zewnętrzna indukcyjność L (cewka czujnika) może być obliczona na podstawie następującego równania: L = 2 x E x ( Ri + Ro / 1,5 x Uo)2 Gdzie E= 40µJ dla grupy IIC i E = 160µJ dla grupy IIB, Ro jest rezystancją całkowitą (rezystancja cewek + rezystancja szeregowa).

145


Instrukcja dla przetwornika Model 3500

3.2.2

Obwody detektorów (zaciski J2−A8/C8 i J2−A10/C10): kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co

DC

15,6 10 40 355 500

V mA mW mH nF

DC

15,6 10 40 1,4 3,03

V mA mW H µF

DC

15,6 10 40 355 500

V mA mW mH nF

DC

15,6 10 40 1,4 3,03

V mA mW H µF

Obwody iskrobezpieczne podłączenia czujnika dla typu 3500****4*1B* Obwód cewek (zaciski J2−A12 −C12), kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo DC prąd (w impulsie) Io ograniczony przez bezpiecznik moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro

11,4 1,14 250 1,2 27,4 1,7 10,9

V A mA W µH µF µH/Ω

kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) ograniczony przez bezpiecznik moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność

11,4 1,14 250 1,2 109 11,7 43,7

V A mA W µH µF µH/Ω

kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna 3.2.3

Uo Io Po Lo Co

Obwód pomiaru temperatury (zaciski J2−C6/A6/C4) kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

3.3 3.3.4

Instrukcje instalacji ATEX

Uo Io Po Lo Co

Uo Io Po Lo Co Lo/Ro

DC

Maksymalna zewnętrzna indukcyjność L (cewka czujnika) może być obliczona na podstawie następującego równania: L = 2 x E x ( Ri + Ro / 1,5 x Uo)2 Gdzie E= 40µJ dla grupy IIC i E = 160µJ dla grupy IIB, Ro jest rezystancją całkowitą (rezystancja cewek + rezystancja szeregowa). 146


Instrukcja dla przetwornika Model 3500

3.3.5

Obwody detektorów (zaciski J2−A8/C8 i J2−A10/C10): kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

3.3.6

3.5

Uo Io Po Lo Co

Obwód pomiaru temperatury (zaciski J2−C6/A6/C4) kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

3.4

Instrukcje instalacji ATEX

Uo Io Po Lo Co

DC

21,13 8,45 45 490 180

V mA mW mH nF

DC

21,13 8,45 44 1,9 1,24

V mA mW H µF

DC

21,13 17 90 122 180

V mA mW mH nF

DC

21,13 17 90 490 1,24

V mA mW H µF

Dla typu 3500****5*1B**** i 3500****6*1B**** (zaciski J2−A4/C4 i J2−A6/C6) płytka do podłączenia kabla 4−żyłowego kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo DC 17,22 V prąd Io 484 mA moc Po 2,05 W maks. indukcyjność zewnętrzna Lo 151,7 µH maks. pojemność zewnętrzna Co 0,333 µF maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro 17,06 µH/Ω type of protection EEx ib IIB voltage current power maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność

Uo Io Po Lo Co Lo/Ro

Zakres temperatur otoczenia

Ta

DC

17,22 484 2,05 607 2,04 68,2

V mA W µH µF µH/Ω

–20 ˚C to + 60 ˚C

147


Instrukcja dla przetwornika Model 3500 4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II (2) G –20°C ≤ Ta ≤ +60°C − typ

− kod oznaczenia

3500******1B****

[EEx ib] IIB/IIC

5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji

5.1

Przetwornik zainstalowany poza obszarem zagrożonym wybuchem musi być umieszczony w obudowie gwarantującej klasę ochrony co najmniej IP 20 zgodnie z normą IEC 529.

5.2

Przetwornik musi być zainstalowany tak, aby odległość między niezaizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a elementami obudowy metalowej wynosiła co najmniej 3 mm, a odległość między niezaizolowanymi elementami obwodów iskrobezpiecznych a niezaizolowanymi elementami obwodów nieiskrobezpiecznych wynosiła co najmniej 6 mm.

5.3

W przypadku przetworników typ 3500*****A1B**** zaciski do podłączenia zewnętrznych obwodów iskrobezpiecznych muszą być w odległości co najmniej 50 mm od zacisków odizolowanych przewodów obwodów nieiskrobezpiecznych lub muszą być rozdzielone przez barierę zgodną z normą EN 50020 klauzula 6.4.1.

148


Instrukcja dla przetwornika Model 3350/3700

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie:Typ

Przetwornik typ 3**0******Z****

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA EN 50014:1997 +A1−A2

Wymagania ogólne

EN 50018:2000

Obudowa ognioszczelna´d´

EN 50019:2000

Zwiększone bezpieczeństwo´e´

EN 50020:1994

Iskrobezpieczeństwo

Normy bazowe

Kod oznaczenia

´i´

EEx de [ib] IIB/IIC T4

149


Instrukcja dla przetwornika Model 3350/3700 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Przetwornik typ 3**0******Z**** Zamiast * podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem:

3 * *0 A * * * * * Z * * * * Litera kodu oprogramowania Litera kodu języka Litera A, B, C lub D kodu przepustu kablowego Cyfra 3,4,5 lub 6 interfejsu czujnika Cyfra kodu dodatkowego wyposażenia Litera kodu przyszłych opcji Zasilanie 1 = 85−265 VAC 2 = 18−30 VDC Montaż polowy Liczba 70 lub 35 oznaczająca model przetwornika 2)

Opis Przetwornik, w połączeniu z czujnikiem, wykorzystywany jest do pomiarów natężenia przepływu i do wskazywania, jak i wprowadzania parametrów. Elementy elektryczne przetwornika są zamontowane wewnątrz obudowy z metalu lekkiego typ 3700, która dzieli się na trzy komory. W komorze o klasie ochrony "Flameproof Enclosure" (obudowa ognioszczelna) zamontowane są obwody drukowane (płytki) zasilania, APPS, bariery PPI, interfejsu do podłączenia kabla 9−żyłowego czujnika lub interfejsu do podłączenia kabla 4−żyłowego czujnika. W komorze o klasie ochrony "Increased Safety" (zwiększone bezpieczeństwo) znajdują się zaciski do podłączenia obwodów iskrobezpiecznych, jak i obwodów nieiskrobezpiecznych. W przedniej pokrywie obudowy znajduje się klawiatura, zespół iskrobezpiecznym PPI, a za okienkiem, umocowany na stałe wyświetlacz. Przetwornik 3**0A*****Z**** dostępny jest z różnymi obwodami drukowanymi interfejsu do czujników. Przetwornik 3**0A***3*Z**** jest przeznaczony do instalacji z użyciem przewodu 9−żyłowego do czujnków ze skrzynką przyłączeniową. Przetwornik 3**0A***4*Z**** posiada układ DSP (cyfrowego przetwarzania sygnałów) na płytce interfejsu czujnika, w celu uzyskania zgodności z czujnikami T***********Z***** sensors (DMT 01 ATEX E 083 X). Przetwornik 3**0A***5*Z**** jest przeznaczony do instalacji z użyciem przewodu 4−żyłowego do czujnków z procesorem lokalny (Model 700). Przetwornik 3**0A***6*Z**** jest przeznaczony do podłączenia do zdalnego procesora lokalnego (DMT 02 ATEX E 002).

150


Instrukcja dla przetwornika Model 3350/3700

3)

Parametry

3.1

Obwód główny Dla typu 3**0A1****Z**** (zaciski J18−10 i J18−9) Napięcie Dla typu 3**0A2****Z**** (zaciski J18−9 i J18−10) napięcie maks. napięcie Um

3.2

AC

85 − 265 V

DC 18 − 30 AC 265

V V

29

V

obwody nieiskrobezpieczne zaciski J18−1 i J18−8 i J18−11 i J18−20 napięcie

3.3 3.3.1

Instrukcje instalacji ATEX

do

DC

Obwody iskrobezpieczne do podłączenia czujnika dla typu 3**0A***3*Z**** Obwod cewki (zaciski J19−11 i J19−12), kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo DC 11,4 prąd (w impulsie) Io 1,14 ograniczony przez bezpiecznik 250 moc Po 1,2 maks. indukcyjność zewnętrzna Lo 27,4 maks. pojemność zewnętrzna Co 1,7 maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro 10,9

V A mA W µH µF µH/Ω

kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) ograniczony przez bezpiecznik moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność

V A mA W µH µF µH/Ω

Uo Io

DC

Po Lo Co Lo/Ro

11,4 1,14 250 1,2 109 11,7 43,7

Maksymalna zewnętrzna indukcyjność L (cewka czujnika) może być obliczona na podstawie następującego równania: L = 2 x E x ( Ri + Ro / 1,5 x Uo)2 Gdzie E= 40µJ dla grupy IIC i E = 160µJ dla grupy IIB, Ro jest rezystancją całkowitą (rezystancja cewek + rezystancja szeregowa). 3.3.2

Obwody detektorów (zaciski J19−18/17 i J19−20/19): kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co

DC

15,6 10 40 355 500

V mA mW mH nF

151


Instrukcja dla przetwornika Model 3350/3700 kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna 3.3.3

DC

15,6 10 40 1,4 3,03

V mA mW H µF

DC

15,6 10 40 355 500

V mA mW mH nF

DC

15,6 10 40 1,4 3,03

V mA mW H µF

Obwody iskrobezpieczne podłączenia czujnika dla typu 3**0A***4*Z**** Obwód cewki (zaciski J19−11 i J19−12), kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo DC prąd (w impulsie) Io ograniczony przez bezpiecznik moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro

11,4 1,14 250 1,2 27,4 1,7 10,9

V A mA W µH µF µH/Ω

kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) ograniczony przez bezpiecznik moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność

11,4 1,14 250 1,2 109 11,7 43,7

V A mA W µH µF µH/Ω

Obwód pomiaru temperatury (zaciski J19−15/16/13) kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

3.4 3.4.1

Uo Io Po Lo Co

Instrukcje instalacji ATEX

Uo Io Po Lo Co

Uo Io Po Lo Co Lo/Ro

DC

Maksymalna zewnętrzna indukcyjność L (cewka czujnika) może być obliczona na podstawie następującego równania: L = 2 x E x ( Ri + Ro / 1,5 x Uo)2 Gdzie E= 40µJ dla grupy IIC i E = 160µJ dla grupy IIB, Ro jest rezystancją całkowitą (rezystancja cewek + rezystancja szeregowa).

152


Instrukcja dla przetwornika Model 3350/3700

3.4.2

Obwody detektorów (zaciski J19−18/17 i J19−20/19): kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

3.4.3

Obwód pomiaru temperatury (zaciski J19−15/16/13) kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo prąd Io moc Po maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co kod oznaczenia EEx ib IIB napięcie prąd (w impulsie) moc maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

3.5

Uo Io Po Lo Co

Uo Io Po Lo Co

Instrukcje instalacji ATEX

DC

21,13 8,45 45 490 180

V mA mW mH nF

DC

21,13 8,45 44 1,9 1,24

V mA mW H µF

DC

21,13 17 90 122 180

V mA mW mH nF

DC

21,13 17 90 490 1,24

V mA mW H µF

Dla typu 3**0A***5*Z**** i 3**0A***5*Z**** (zaciski J19−13/14 i J19−15/16) płytka do podłączenia kabla 4−żyłowego kod oznaczenia EEx ib IIC napięcie Uo DC 17,22 V prąd Io 484 mA moc Po 2,05 W maks. indukcyjność zewnętrzna Lo 151,7 µH maks. pojemność zewnętrzna Co 0,333 µF maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro 17,06 µH/Ω type of protection EEx ib IIB voltage current power maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność

Uo Io Po Lo Co Lo/Ro

DC

17,22 484 2,05 607 2,04 68,2

V mA W µH µF µH/Ω

153


Instrukcja dla przetwornika Model 3350/3700 3.6

obwód wyświetlacza (zaciski J19−1 i J19−4) napięcie

3.7

Zakres temperatur otoczenia

4)

Oznaczenie

Ta

Instrukcje instalacji ATEX

Uo

DC

13,4

V

–20 ˚C do + 60 ˚C –30 ˚C do + 60 ˚C na specjalne zamówienie

II 2 G –20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C lub –30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C (dostępne na specjalne zamówienie) − typ

− kod oznaczenia

3**0******Z****

EEx de [ib] IIB/IIC T4

5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji

5.1

W przypadku aplikacji, w których temperatura otoczenia jest niższa od –20 ˚C należy stosować odpowiednie kable i dławiki kablowe, certyfikowane do takich warunków pracy.

154


Instrukcja dla przetwornika IFT9701/IFT9703

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie:Typ

Przetwornik typ IFT9701******* i IFT9703*C******

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Normy bazowe

EN 50014:1997 +A1−A2

Wymagania ogólne

EN 50018:2000

Obudowa ognioszczelna‘d’

EN 50019:2000

Zwiększone bezpieczeństwo‘e’

EN 50020:2002

Iskrobezpieczeństwo

Kod oznaczenia

155

EEx de [ib] IIB/IIC T6 [EEx ib] IIB/IIC

‘i’


Instrukcja dla przetwornika IFT9701/IFT9703 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Przetwornik typ IFT9701******* Zamiast * podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: I F T 9 7 0 1 * * * * * * * Litera kodu opcji fabrycznych Litera kodu języka Atest Y = wyjścia iskrobezpieczne czujnika ATEX W = wyjścia iskrobezpieczne czujnika, przetwornik ognioszczelny ATEX Litera kodu przyłącza przepustu kablowego Wyświetlacz N = Bez wyświetlacza D = Wyświetlacz LCD Zasilanie 3 = 20−30 VDC 6 = 85−250 VAC Litera kodu sposobu montażu

Przetwornik typ IFT9703******** Zamiast * podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: I F T 9 7 0 3 * C * * * * * * Litera kodu opcji fabrycznych Litera kodu języka Atest Y = wyjścia iskrobezpieczne czujnika ATEX W = wyjścia iskrobezpieczne czujnika, przetwornik ognioszczelny ATEX Litera kodu przyłącza przepustu kablowego Wyświetlacz N = Bez wyświetlacza D = Wyświetlacz LCD Zasilanie 3 = 20−30 VDC 6 = 85−250 VAC Litera kodu sposobu montażu

156


Instrukcja dla przetwornika IFT9701/IFT9703

2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Przetwornik, w połączeniu z czujnikiem, wykorzystywany jest do pomiarów natężenia przepływu i do transmisji danych. Dostępne są dwa rodzaje przetworników: 1. Do montażu w obszarze zagrożonym wybuchem typ IFT9701**N*W** i IFT9703*C*N*W**. 2. Do montażu w obszarze bezpiecznym typ IFT9701**(N lub D)*Y** i IFT9703*C*(N lub D)*Y**. Elementy elektryczne przetwornika są zamontowane wewnątrz obudowy z metalu lekkiego. W przetwornikach typ IFT9701**N*W** i IFT9703*C*N*W**, obudowa składa się ze skrzynki przyłączeniowej o zwiększonym bezpieczeństwie do podłączenia nieiskrobezpiecznych obwodów zasilania i sygnałowych, komory ognioszczelnej i skrzynki przyłączeniowej do podłączenia obwodów iskrobezpiecznych czujnika.

3)

Parametry

3.1

Obwód główny (zaciski 7 i 8) dla typu IFT9701*3***** i IFT9703*C3***** napięcie maks. napięcie

Um

DC DC

20 − 30 30

V V

dla typu IFT9701*6***** i IFT9703*C6***** napięcie maks. napięcie

Um

AC AC

85 − 250 250

V V

Wyjścia nieiskrobezpieczne dla typu IFT9701*6***** i IFT9703*C****** zaciski mA (zaciski 6 i 5) napięcie

Um

DC

20

V

Zaciski wyjścia częstotliwościowego (zaciski 2 i 1) maks. napięcie Um

DC

30

V

3.2

3.3

Obwody iskrobezpieczne o kodzie oznaczenia EEx ib IIC / EEx ib IIB Obwody do podłączenia czujnika są przeznaczone do stosowania w grupie IIC. Jednakże, przy podłączeniu określonych czujników mogą być stosowane w grupie IIB.

3.3.1

Obwód cewek (zaciski 1 1 2) maks. napięcie maks. prąd bezpiecznik nominalny maks. moc rezystancja wewnętrzna kod oznaczenia EEx ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek indukcyjność/pojemność

Um Im

DC

Pm Ri

11,4 1,14 250 1,2 10

V A mA W Ω

Lo Co Lo/Ro

27,4 1,7 <10,9

µH µF µH/Ω

157


Instrukcja dla przetwornika IFT9701/IFT9703

kod oznaczenia EEx ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna maks. stosunek indukcyjność/pojemność

Instrukcje instalacji ATEX

Lo Co Lo/Ro

109 11,7 <43,7

µH µF µH/Ω

Maksymalna zewnętrzna indukcyjność L (cewka czujnika) może być obliczona na podstawie następującego równania: L = 2 x E x ( Ri + Ro / 1,5 x Uo)2 Gdzie E= 40µJ dla grupy IIC i E = 160µJ dla grupy IIB, Ri = 10 omów i Uo = 11,4 V, Ro jest rezystancją całkowitą (rezystancja cewek + rezystancja szeregowa). 3.3.2

3.3.3

3.4

Obwody detektorów (zaciski 5, 9 i 6, 8) napięcie Umax prąd Imax moc Pmax

15,6 10 40

V mA mW

kod oznaczenia EEx ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

355 500

mH nF

kod oznaczenia EEx ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

1,4 3,03

H µF

15,6 10 40

V mA mW

Obwody pomiaru temperatury (zaciski 3, 4, 7) napięcie Umax prąd Imax moc Pmax

DC

kod oznaczenia EEx ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

355 500

mH nF

kod oznaczenia EEx ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna maks. pojemność zewnętrzna

Lo Co

1,4 3,03

H µF

Zakres temperatur otoczenia IFT9701******* IFT9703*C******

158

DC

Ta −40˚C do +55˚C Ta −40˚C do +55˚C


Instrukcja dla przetwornika IFT9701/IFT9703

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie II 2 G lub II (2) G −40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C − typ

− kod oznaczenia

IFT9701**N*W**

EEx de [ib] IIB/IIC T6

IFT9701**(N lub D)*Y**

[EEx ib] IIB/IIC

IFT9703*C*N*W**

EEx de [ib] IIB/IIC T6

IFT9703*C*(N lub D)*Y**

[EEx ib] IIB/IIC

5)

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji dla IFT9701 lub IFT9703

5.1

W przypadku aplikacji, w których temperatura otoczenia jest niższa od –20 ˚C należy stosować odpowiednie kable i dławiki kablowe, certyfikowane do takich warunków pracy.

5.2

W przypadku instalacji w obszarze bezpiecznym możliwe jest stosowanie dławików kablowych, które nie mają zwiększonego poziomu bezpieczeństwa EEx e.

5.3

Aby uzyskać wyrównanie potencjałów, należy podłączyć zacisk uziemienia przetwornika do właściwego zacisku uziemienia znajdującego się w obszarze zagrożonym wybuchem przy wykorzystaniu instalacji uziomowej.

5.4

Zaciski nieiskrobezpieczne przetwornika mogą być podłączone tylko do urządzeń, gdzie nie występują napięcia wyższe od 250V

5.5

Dla typów IFT9701**N*W** i IFT9703*C*N*W** Uwaga − Przetworniki z kodem oznaczenia EEx d wolno otwierać w co najmniej 2 minuty po wyłączeniu zasilania.

159


160


Instrukcja dla przetwornika Model 2500

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie:Typ

Przetwornik typ 2500*********

Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Normy bazowe

Kod oznaczenia

EN 50014:1997 +A1−A2

Wymagania ogólne

EN 50020:1994

Iskrobezpieczeństwo ´i´

II (2) G [EEx ib] IIB/IIC

161


Instrukcja dla przetwornika Model 2500 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Przetwornik typ 2500********** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: Typ 2 5 0 0 * * * * *

*

* * * * Opcje bez wpływu na iskrobezpieczeństwo B = Atest ATEX do stosowania w obszarze bezpiecznym z wyjściami iskrobezpiecznymi do podłączenia czujnika Zaciski: B = Zaciski śrubowe B = jedno mA; dwa konfigurowalne kanały we/wy; RS485 − domyślnie C =jedno mA; dwa konfigurowalne kanały we/wy; RS485 − na życzenie Zasilanie 3 = 19.2 do 28.8 VDC Kod oznaczenia typu montażu D = montaż zdalny na szynie DIN z wykorzystaniem kabla 4−żyłowego B = montaż zdalny na szynie DIN z wykorzystaniem kabla 4− żyłowego i 9−żyłowego do zdalnego procesora lokalnego

162


Instrukcja dla przetwornika Model 2500

2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Przetwornik, w połączeniu z czujnikiem, wykorzystywany jest do pomiarów natężenia przepływu i do transmisji danych. Elementy elektryczne przetwornika są zamontowane wewnątrz obudowy z metalu lekkiego. Cztery zaciski (1−4) wyposażone są w barierę iskrobezpieczną do podłączenia procesora lokalnego Micro Motion. Pozostałe zaciski nie są iskrobezpieczne (wejścia/wyjścia i zasilanie) Zaciski iskrobezpieczne znajdują się po przeciwnej stronie szyny DIN w stosunku do pozostałych zacisków.

163


Instrukcja dla przetwornika Model 2500

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Zaciski zasilania (zaciski 11 − 14) napięcie maks. napięcie

Um

DC DC

24 V +/− 20 % 28.8 V

Nieiskrobezpieczne obwody wejścia/wyjścia (zaciski 21−24,31−34) napięcie

Um

DC

30

3.3

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40˚C do +55˚C

3.4

Iskrobezpieczne obwody zasilania i sygnałowe dla typu 2500***** B **** (zaciski 1−4) napięcie Uo DC 17,22 prąd Io 0,484 ograniczony przez bezpiecznik o wartości nom. 0,16 moc Po 2,05

V A A W

kod oznaczenia [EEx] ib IIC maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro

151 333 17,06

µH nF µH/Ω

kod oznaczenia [EEx] ib IIB maks. indukcyjność zewnętrzna Lo maks. pojemność zewnętrzna Co maks. stosunek zewn. indukcyjność/pojemność Lo/Ro

607 2,04 68,2

µH µF µH/Ω

3.2

V

Aby zastosować dłuższe kable niż określone w normie EN60079−14:1999 rozdział 12.2.5.1, należy wykorzystać poniższe równania:

a cable+coil = L barrier-max ⋅ R

2

cable

b cable+coil = 2R cable ⋅ ( R barrier + R coil ) ⋅ L barrier-max – L cable ⋅ R 2

c cable+coil = L barrier-max ⋅ ( R barrier + R coil ) – L coil ⋅ R

2

2

barrier

barrier

– b – b 2 – 4ac x max-cable+coil = ------------------------------------2a gdzie: Lbarrier−max = 151µH (IIC) lub 607µH (IIB) R barrier = 35,6 Ω. L cable = maksymalna indukcyjność kabla; patrz dane techniczne kabla R cable = maksymalna rezystancja kabla; patrz dane techniczne kabla L coil = wewnętrzna indukcyjność urządzenia polowego; patrz certyfikat urządzenia polowego R coil = wewnętrzna rezystancja urządzenia polowego; patrz certyfikat urządzenia polowego x max−cable + coil = maksymalna długość kabla

164


Instrukcja dla przetwornika Model 2500

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie CE

II (2) G [EEx ib] IIB/IIC

–40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C − typ 2500*****B****

5) 5.1

− kod oznaczenia II (2) G [EEx ib] IIB/IIC

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji. Jeśli na jednej szynie DIN zamontowanych jest kilka przetworników Model 2500 i temperatura otoczenia jest wyższa od 45˚C, to prześwit między przetwornikami musi wynosić co najmniej 10 mm.

165


166


Instrukcja dla czujników z serii H

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie: Typ Wyprodukowane i przedstawione do badań przez

Czujnik typ H*** *******Z***** Micro Motion, Inc.

Adres

Boulder, Co. 80301, USA

Podstawa badań

Dodatek II Dyrektywy 94/9/EC

Normy bazowe

Kod oznaczenia

EN 50014:1997 +A1–A2 EN 50020:2002

Wymagania ogólne Iskrobezpieczeństwo

´i´

EEx ib IIC T1–T6

167


Instrukcja dla czujników z serii H 1)

Instrukcje instalacji ATEX

Urządzenie i typ Czujnik typ H*** ********Z***** Zamiast *** podawane są oznaczenia literowe i cyfrowe zgodnie z poniższym opisem: typ H* * * * * * * * ** Z* * * * * Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Przepust kablowy (litera) interfejs elektroniczny (litera) A procesor lokalny B procesor lokalny typ w wersji wysokotemperaturowej C zintegrowany z przetwornikiem 1700/2700 D procesor lokalny do podłączenia zdalnego systemu zarządzającego E procesor lokalny w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego H ze skrzynką przyłączeniową do podłączenia kablem 9−żyłowym w wersji wysokotemperaturowej I zintegrowany z przetwornikiem IFT9701 Q procesor lokalny w obudowie aluminiowej R ze skrzynką przyłączeniową do podłączenia kablem 9−żyłowym V procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej W procesor lokalny w obudowie aluminiowej do zdalnego systemu zarządzającego Y procesor lokalny w obudowie aluminiowej w wersji wysokotemperaturowej do zdalnego systemu zarządzającego Pola bez wpływu na kod oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem Typ czujnika (3 cyfry)

168


Instrukcja dla czujników z serii H

2)

Instrukcje instalacji ATEX

Opis Czujnik przepływ w połączeniu z przetwornikiem służy do pomiarów natężenia przepływu. Czujnik zawierający rurki drgające pobudzane do drgań polem magnetycznym składa się z następujących elementów elektrycznych: cewki, rezystory, czujniki temperatury, zaciski i listwy zaciskowe. Zamiast skrzynki przyłączeniowej może być wykorzystana obudowa zawierające urządzenie przetwarzające sygnał typ 700; tego typu czujniki posiadają oznaczenie H*** *****(A, B, D, E)*Z***** w przypadku obudowy ze stali nierdzewnej oraz H*** *****(Q, V, W lub Y)*Z***** w przypadku obudowy aluminiowej. Bezpośrednio na czujniku może być zamontowany przetwornik typ *700**********; tego typu czujniki posiadają oznaczenie H*** *****C*Z*****. Bezpośrednio na czujniku może być zamontowany przetwornik typ IFT9701*******; tego typu czujniki posiadają oznaczenie H*** *****I*Z*****. Montaż bezpośredni czujnika na przetworniku powoduje zmianę kodu oznaczenia do pracy w obszarze zagrożonym wybuchem zgodnie z następującą tabelą:

Czujnik Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

H025 *****C*Z***** H050 *****C*Z***** H100 *****C*Z***** H200 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1–T5 EEx ib IIC T1–T5

169


Instrukcja dla czujników z serii H

Instrukcje instalacji ATEX

3)

Parametry

3.1

Typ H*** *****(R lub H)*Z*****

3.1.1

Obwód zasilania cewek (zaciski 1 − 2 lub przewód czerwony i brązowy) − napięcie Ui DC − prąd Ii − moc Pi efektywna pojemność wewnętrzna

typ czujnika

Ci

3.1.2

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

5,83 5,83 29,3 9,4

24,1 24,1 69,8 37,4

typ czujnika

Ci

pomijalna

indukcyjność [mH]

rezystancja cewek w temp. –40 ˚C [Ω]

6,9 6,9 6,9 23,8

105 105 105 182,5

H025 *****(R lub H)*Z***** H050 *****(R lub H)*Z***** H100 *****(R lub H)*Z***** H200 *****(R lub H)*Z*****

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C [Ω] 0 0 0 0

Obwód pomiaru temperatury (zaciski 3, 4 i 7 lub pomarańczowy, żółty i fioletowy) − napięcie Ui DC 30 − prąd Ii 101 − moc Pi 750 efektywna pojemność wewnętrzna efektywna indukcyjność wewnętrzna

170

rezystancja szeregowa w temp. –40 ˚C [Ω] 988,8 469,7 267,0 148,3

Obwód detektorów położenia (zaciski 5 , 9 i 6, 8 lub przewody zielony, biały i niebieski, szary) − napięcie Ui DC 30 V − prąd Ii 101 mA − moc Pi 750 mW efektywna pojemność wewnętrzna

3.1.3

V A W

pomijalna

indukcyjność [mH]

H025 *****(R lub H)*Z***** H050 *****(R lub H)*Z***** H100 *****(R lub H)*Z***** H200 *****(R lub H)*Z*****

11,4 2,45 2,54

Ci Li

pomijalna pomijalna

V mA mW


Instrukcja dla czujników z serii H

3.1.4

Instrukcje instalacji ATEX

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie:

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII H Z ZINTEGROWANĄ SKRZYNKĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.1.5

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C

Czujniki Typ H*** *****(R lub H)*Z***** mogą być stosowane w temperaturach otoczenia wyższych niż 55 ˚C, jeśli temperatura otoczenia nie przekracza maksymalnej temperatury medium uwzględniając klasyfikację temperaturową i maksymalną temperaturę roboczą czujnika.

171


Instrukcja dla czujników z serii H

Instrukcje instalacji ATEX

3.2

Typ H*** *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z*****

3.2.1

Obwód wejściowy (zaciski 1–4) − napięcie − prąd − moc − efektywna pojemność wewnętrzna − efektywna indukcja wewnętrzna

3.2.2

Ui Ii Pi Ci Li

DC

17,3 484 2,1 2200 30

V mA W pF µH

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.2.3

172

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C


Instrukcja dla czujników z serii H

Instrukcje instalacji ATEX

3.3

Typ H*** *****C*Z*****

3.3.1

Parametry elektryczne − przetworniki typ *700********** patrz instrukcja przetwornika 1700/2700

3.3.2

Klasy temperaturowe Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII F Z ZINTEGROWANYM PROCESOREM LOKALNYM W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.3.3

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C

173


Instrukcja dla czujników z serii H

Instrukcje instalacji ATEX

3.4

Typ H*** *****I*Z*****

3.4.1

Parametry elektryczne− patrz instrukcja przetwornika IFT9701 dla przetworników typ IFT9701*******

3.4.2

Klasy temperaturowe zależą od temperatury medium przy uwzględnieniu maksymalnej temperatury pracy czujnika i są przedstawiona na poniższym wykresie: DOPUSZCZALNE TEMPERATURY CZUJNIKÓW Z SERII H Z ZINTEGROWANYM PRZETWORNIKIEM IFT9701 W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY MEDIUM I OTOCZENIA

MAKS. TEMP. OTOCZENIA (˚C)

NACHYLENIE = –.25˚ TEMP. OTOCZENIA NA ˚C TEMP. MEDIUM

TEMPERATURA MEDIUM (˚C)

3.4.3

174

Zakres temperatur otoczenia

Ta

–40 ˚C do +55 ˚C


Instrukcja dla czujników z serii H

4)

Instrukcje instalacji ATEX

Oznaczenie

II 2G –40 ˚C ≤ Ta ≤ +55 ˚C

Typ H025 *****(R, H lub I)*Z***** H050 *****(R, H lub I)*Z***** H100 *****(R, H lub I)*Z***** H200 *****(R, H lub I)*Z***** H025 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** H050 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** H100 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** H200 *****(A, B, D, E, Q, V, W lub Y)*Z***** 5)

kod oznaczenia EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T6 EEx ib IIC T1–T5 EEx ib IIC T1–T5 EEx ib IIC T1–T5 EEx ib IIC T1–T5

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania / instalacji 1.

Przy montażu czujników typ H*** *****C*Z***** bezpośrednio na przetwornikach *700********** następuje zmiana kodu oznaczenia zespołu pomiarowego:

Czujnik Przetwornik typ *700*11******* Przetwornik typ *700*13*******

H025 *****C*Z***** H050 *****C*Z***** H100 *****C*Z***** H200 *****C*Z***** EEx ib IIB+H2 T1–T5 EEx ib IIC T1–T5

2.

Jeśli aplikacja wymaga zastosowania czujnika z atestem IIB w obszarze zagrożonym wybuchem IIC, to możliwa jest modyfikacja czujników przez dodanie właściwego rezystora szeregowego w obwodzie zasilania cewek. Czynność tę może wykonać tylko producent lub jego przedstawiciel. W takim wypadku, zmodyfikowany czujnik musi zostać oznaczony IIC i kodem identyfikacyjnym (tak zwany numer CEQ). Jednocześnie producent lub jego przedstawiciel musi wydać Deklarację Wytwarzania (Manufacturing Declaration), która zawiera wszystkie obliczenia, jaki rezystor został dodany i jaki jest kod identyfikacyjny.

3.

Powyższa uwaga dotyczy również czujników IIB lub IIC, które mają być stosowane do pomiarów mediów o temperaturach niższych, niż podanych w deklaracji zgodności EC.

4.

Dopuszczalne jest połączenie warunków 2 i 3.

175


Instrukcja dla czujnik贸w z serii H

Instrukcje instalacji ATEX

177


Instrukcja dla czujnik贸w z serii H

178

Instrukcje instalacji ATEX


© 2003, Micro Motion, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. P/N 3007015PL, Rev. I

*20001194PL*

Dane techniczne wszystkich produktów Micro Motion można znaleźć na stronie internetowej www.micromotion.com

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02−667 Warszawa T (22) 45 89 200 F (22) 45 89 231

Micro Motion Inc. USA Worldwide Headquarters 7070 Winchester Circle Boulder, Colorado 80301 T (303) 530−8400 (800) 522−6277 F (303) 530−8459

Micro Motion Europe Emerson Process Management Wiltonstraat 30 3905 KW Veenendaal The Netherlands T +31 (0) 318 495 670 F +31 (0) 318 495 689

TM

Micro Motion

MAN_1700-2700_ATEX_PN3007015PL_I_2003-11_PL  

Do instalacji zgodnymi z certyfikatami ATEX P/N 3007015PL, Rev. I Listopad 2003 Instrukcje instalacji Do instalacji zgodnymi z certyfikatami...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you