Page 1

Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

www.emersonprocess.com


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Bramka bezprzewodowa 1420 Wersja fizyczna urządzenia: 1.0 Wersja serwera internetowego: 3.0.10 Wersja sieci: 1.0 UWAGA Należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem przed rozpoczęciem korzystania z wyrobu. Przed zainstalowaniem, rozpoczęciem korzystania lub przystąpieniem do konserwacji wyrobu należy upewnić się, że instrukcje są zrozumiałe - służy to zapewnieniu bezpieczeństwa osób i systemu oraz optymalnego funkcjonowania wyrobu. Firma Emerson Process Management prowadzi w Stanach Zjednoczonych AP dwie bezpłatne linie telefoniczne pomocy technicznej: Customer Central Wsparcie techniczne, oferty i odpowiedzi na pytania związane z zamówieniami. 1-800-999-9307 (7:00 - 19:00, CST) North American Response Center Serwis wyposażenia. 1-800-654-7768 (całodobowo, w tym obsługa klientów z Kanady) Użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych AP odsyła się do miejscowych przedstawicieli firmy Rosemount.

Wyroby opisane w niniejszym dokumencie NIE ZOSTAŁY przewidziane do stosowania w instalacjach jądrowych. Nie zakwalifikowane wyroby zastosowane w instalacjach jądrowych mogą być źródłem nieprawidłowych odczytów. Informacje o wyrobach firmy Rosemount zakwalifikowanych do stosowania w instalacjach jądrowych dostępne są u jej miejscowych przedstawicieli handlowych.

Nazwa "PlantWeb" jest zarejestrowanym znakiem handlowym jednej ze spółek należących do grupy Emerson Process Management. Nazwa "Honeywell" jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Honeywell Inc. Nazwa "Modbus" jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Schneider Automation Inc. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Zdjęcie na okładce: 1420_wrong_cover.tif

www.emersonprocess.com


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie

Podstawowe funkcje i informacje ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 Wymagania wobec systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 Objaśnienia - bramka bezprzewodowa 1420. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 Wspólne pojęcia i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 Części . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 Objaśnienia - podręcznik bramki bezprzewodowej 1420. . . . . . . . . . . .1-3

ROZDZIAŁ 2 Wstępna konfiguracja

Uruchomienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 Konfigurowanie przy użyciu instalatora z dysku CD . . . . . . . . . . . .2-2 Konfigurowanie ręczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 Konfiguracja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7 Konfiguracja podstawowych zabezpieczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7 Konfiguracja daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8 Konfiguracja sieci Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8 Konfigurowanie redundantnej sieci Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . .2-10 Konfiguracja połączenia szeregowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12 Przywracanie pierwotnych ustawień komputera . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12

ROZDZIAŁ 3 Montaż

Przegląd ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 Informacje związane z montażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 Instalacja fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 Instrukcje montażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 Przyłączanie przewodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3 Przyłączanie zewnętrznej anteny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 Przyłączanie bramki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 Informacje dotyczące protokołów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5 Ethernet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6 Bezprzewodowy Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7 Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8

ROZDZIAŁ 4 Integracja danych

Integracja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1 Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 Sprawdzenie dołączalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 Dodawanie urządzeń bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 Odwzorowanie danych programu na bramkę . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4 Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4 Komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-4

www.emersonprocess.com


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Mapa rejestru sieci Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 OPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6 Odwzorowanie danych programu na system informatyczny . . . . . .4-6 Bezprzewodowa sieć Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6 Instalacja oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 Sprawdzenie dołączalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 Dodawanie urządzeń bezprzewodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7 Odwzorowanie danych programu na bramkę . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9 Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9 Komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9 Mapa rejestru sieci Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10 OPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11 Odwzorowanie danych programu na system informatyczny . . . . .4-11 Szeregowe połączenie Modbus/RS485. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11 Komunikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12 Mapa rejestru sieci Modbus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-13

ROZDZIAŁ 5 Eksploatacja sieci bezprzewodowej

Przegląd ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 Umocnienie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1 Bezpieczeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 Identyfikator sieciowy i klucz dołączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5 Rotacja klucza szyfrowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5 Trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5 Definiowanie trendów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-5 Monitorowanie trendów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6

ROZDZIAŁ 6 Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1

ROZDZIAŁ Glosariusz

Glosariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glosariusz-1

ZAŁĄCZNIK A Dane techniczne

Specyfikacje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacje funkcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacje fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Specyfikacje łączności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki wymiarowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje dotyczące zamawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A-1 A-1 A-1 A-2 A-3 A-4

ZAŁĄCZNIK B Karta konfiguracji bramki bezprzewodowej 1420

Zatwierdzone miejsca produkcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zgodność z przepisami telekomunikacyjnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FCC i IC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacje o dyrektywach UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B-1 B-1 B-1 B-1

2


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Zatwierdzenie FM dla normalnych lokalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . Oznaczenie CE EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty dla miejsc niebezpiecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty europejskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty IECEx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B-1 B-1 B-1 B-2 B-2

ZAŁĄCZNIK C Współpraca AMS™ Suite: Intelligent Device Manager z bramką bezprzewodową 1420

Korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-1 Podłączanie Bezprzewodowej bramki 1420 do AMS DEVICE MANAGERC-2 Korzystanie z Interfejsu Bezprzewodowego w PROGRAMIE AMS DEVICE MANAGER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-2 Korzystanie z Alert Monitor (Monitor Alertów) Menadżera Urządzeń AMS z bramką 1420.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-3

ZAŁĄCZNIK E Skalowanie liczb całkowitych

Skalowanie liczb całkowitych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfigurowanie skalowanych liczb całkowitych. . . . . . . . . . . . . . . . . . Etap 1: Wyznaczenie maksymalnej liczby całkowitej . . . . . . . . . . Etap 2: Wyznaczenie wzmocnienia (nachylenia wykresu) . . . . . . Etap 3: Wyznaczenie przesunięcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastosowanie skalowania liczb całkowitych do zdefiniowania granic zakresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-2 E-2 E-3 E-4 E-4 E-4

3


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

4


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

5


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

6

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział 1

Bramka bezprzewodowa 1420

Wprowadzenie Podstawowe funkcje i informacje ogólne . . . . . . . . . . . . strona 1-1 Wymagania wobec systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1-1 Objaśnienia - bramka bezprzewodowa 1420 . . . . . . . . . . strona 1-2 Objaśnienia - podręcznik bramki bezprzewodowej 1420 strona 1-3

PODSTAWOWE FUNKCJE I INFORMACJE OGÓLNE

Bramka umożliwia bezprzewodowym, samokonfigurującym się urządzeniom nawiązanie łączności i zarządza bezpieczeństwem i dołączalnością. Bramka jest punktem wejściowym dla danych z urządzeń bezprzewodowych, które to dane są następnie przekształcane na format kompatybilny z innymi systemami. Integrację systemów umożliwiają protokoły Modbus, OPC, TCP/IP stosowane w sieci Ethernet lub w połączeniach szeregowych. Bramka pozwala użytkownikom monitorować punkty, które znajdowały się wcześniej poza zasięgiem. Bramka charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem, skalowalnością i funkcjonalnością. Użytkownicy mogą dostosowywać poziomy bezpieczeństwa do norm zakładowych, korzystając z interfejsu internetowego. Interfejs ten umożliwia również monitorowanie punktów, wykrywanie prostych trendów, tworzenie niestandardowych wykazów punktów pomiarowych, wprowadzanie podstawowych ustawień i zarządzanie bezpieczeństwem. Bramka pozwala na łatwe rozszerzenie sieci: dla dołączenia nowego urządzenia wymagane jest tylko ustawienie w nim kodu sieci i klucza dołączania.

WYMAGANIA WOBEC SYSTEMU

Komputer systemu informatycznego posiadać musi co najmniej konfigurację opisaną poniżej, by możliwe było zainstalowanie i korzystanie z bramki. Wstępna konfiguracja wymaga dostępności karty sieci Ethernet i przeglądarki internetowej. System operacyjny: •

Windows 2000, Service Pack 4

Windows Server 2003

Windows XP (Home lub Professional), Service Pack 1 lub nowszy

W przypadku braku wymaganego systemu operacyjnego, instalator wyświetli komunikat o błędzie i zakończy pracę. Programy: •

Internet Explorer, wersja 6.0 lub nowsza

Mozilla Firefox, wersja 1.5 lub nowsza

Sun Microsystems™ Java™ Runtime, wersja 1.4.1 lub nowsza

Jeśli instalowany jest podręcznik użytkownika, wymagany jest również następujący program: •

Adobe® Acrobat®, wersja 5.0 lub nowsza

1-1


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Jeśli instalowany jest program użytkowy Network Assistant lub OPC Proxy Setup, wymagany jest dodatkowo następujący program: •

.NET Framework 2.0

Jeśli którykolwiek z opisanych wyżej warunków nie został spełniony, instalator zainstaluje następujące programy: •

Internet Explorer 6.0, Service Pack 1

Sun Microsystems™ Java™ Runtime 1.5.0_10

Adobe® Acrobat Reader® 8.0

.NET Framework 2.0

Ilość wolnego miejsca na twardym dysku: •

250 MB w przypadku kompletnej instalacji (jeśli wszystkie niezbędne programy nie zostały wcześniej zainstalowane)

35 MB w przypadku typowej instalacji (wszystkich funkcji, jeżeli wszystkie niezbędne programy są już zainstalowane w komputerze) Komponenty sprzętowe: Port sieci Ethernet

OBJAŚNIENIA BRAMKA BEZPRZEWODOWA 1420 Wspólne pojęcia i definicje

Przedstawione poniżej terminy i wyjaśnienia definiują sposób rozumienia pojęć przyjęty w niniejszym podręczniku. Definicje mogą odbiegać nieco od standardowego pojmowania tych terminów. Dodatkowe pojęcia i definicje zawiera punkt “Glosariusz” na stronie Glosariusz-1. Termin

Definicja

Dołączalność

Połączenie pomiędzy urządzeniami, a w szczególności statystyka ścieżki i niezawodność połączenia. Bezprzewodowy nadajnik ciśnieniowy lub temperaturowy.

Urządzenie Bramka

System informatyczny

Sieć prywatna / Sieć lokalna

Części

1-2

Bramka bezprzewodowa 1420 Interfejs pomiędzy siecią urządzeń i systemem informatycznym. W tym przypadku jest to protokół HART w urządzeniach oraz wyjścia Modbus, szeregowe RS485 i Ethernet. Dowolny system informatyczny (sieć komputerowa), system hosta lub system sterowania. Typowe systemy: rozproszone systemy sterowania (DCS), sterowniki programowalne (PLC), archiwa danych i systemy zarządzania aktywami. Połączenie lokalne pomiędzy bramką bezprzewodową 1420 i komputerem PC (desktop lub laptop). Sieć ta służy do uruchamiania i konfigurowania bramki.

Do bramki dołączony jest jeden kabel skrośny, cztery metalowe wtyki wejść kanałów kablowych i jeden instalacyjny dysk CD. W przypadku braku któregokolwiek z tych komponentów należy skontaktować się z firmą Emerson Process Management.


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Wejścia kanałów kablowych Występują cztery wejścia kanałów kablowych NPT o średnicy 1/2”. Każde niewykorzystane wejście należy zaślepić metalową zatyczką dostarczoną wraz z bramką. Pokrywa górna W obszarze bramki znajdującym się za górną pokrywą znajdują się komponenty elektroniczne bramki, a w tym procesor i karta komunikacyjna RS485. Otwieranie tej pokrywy podczas instalacji lub eksploatacji bramki nie jest zazwyczaj wymagane. Pokrywa dolna Pod pokrywą dolną znajduje się skrzynka przyłączeniowa. Skrzynka zawiera blok zacisków przewodów zasilania, wyjść Modbus, wyjść Ethernet, nadmiarowych wyjść Ethernet i przewodów zasilania przez Ethernet (POE).

STOP

OBJAŚNIENIA PODRĘCZNIK BRAMKI BEZPRZEWODOWEJ 1420

OSTRZEŻENIE Użycie gniazda POE w nadbiorniku radiowym sieci Ethernet standardowym lub pochodzącym od innego dostawcy niż Rosemount skutkować może uszkodzeniem wyposażenia.

Podręcznik ten zawiera instrukcje wstępnej konfiguracji, instalacji, nawiązywania połączenia, korzystania z sieci bezprzewodowej i rozwiązywania problemów. Występuje w nim również kilka załączników zawierających dodatkowe informacje: specyfikacje, zatwierdzenia i skalowania liczb całkowitych w sieci Modbus. Na końcu podręcznika zamieszczono glosariusz terminów.

1-3


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział 2: Wstępna konfiguracja Rozdział ten zawiera instrukcje bezpośredniego dołączania urządzeń do bramki w celu wstępnego skonfigurowania ich przy użyciu komputera i kabla skrośnego. Procedura ta przygotowuje bramkę do współpracy z systemem informatycznym. Rozdział 3: Mocowanie Rozdział ten zawiera instrukcję mocowania bramki. Zawiera on informacje potrzebne do zainstalowania bramki w pomieszczeniu lub na zewnątrz (na rurze lub na wsporniku), a także instrukcje przyączania anteny. Rozdział 4: Integracja danych Rozdział ten zawiera instrukcje zestawiania połączenia pomiędzy bramką i systemem informatycznym oraz instrukcje wprowadzania danych odbieranych przez furtkę do systemu informatycznego. Najwięcej uwagi poświęcono trzem typowym interfejsom: szeregowy RS485, Ethernet przewodowy i Ethernet bezprzewodowy. Rozdział 5: Korzystanie z sieci bezprzewodowej Rozdział ten zawiera opis procedur korzystania z sieci bezprzewodowej po jej zainstalowaniu. Omówiono w nim w szczególności techniki wzmacniania i zarządzanie kontami użytkowników.

1-4


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów Rozdział ten zawiera opisy typowych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania w podziale na trzy główne obszary: połączenia fizyczne, łączność bezprzewodowa i integracja aplikacji. Glosariusz i załączniki Podręcznik zawiera glosariusz wyjaśniający niektóre pojęcia. W załącznikach znajdują się dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje dotyczące różnych zagadnień.

STOP

OSTRZEŻENIE Symbolem tym oznaczone są ostrzeżenia. Dotyczą one określonych zagrożeń dla osób i wyposażenia. NAJLEPSZE PRAKTYKI Symbolem tym oznaczone są najlepsze praktyki związane z instalacją, konfigurowaniem i utrzymaniem sieci bezprzewodowej. WSKAZÓWKA Symbolem tym oznaczone są wskazówki (podpowiedzi). Są to wskazówki związane z instalacją, konfigurowaniem i utrzymaniem sieci bezprzewodowej. BEZPIECZEŃSTWO Symbolem tym oznaczone są informacje związane z bezpieczeństwem, dotyczące szczególnie ważnych aspektów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej.

1-5


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

1-6

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział 2

Bramka bezprzewodowa 1420

Wstępna konfiguracja Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-1 Konfiguracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2-7 Przywracanie pierwotnych ustawień komputera . . . . . . . strona 2-12

Eksplozja skutkować może poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią: •

URUCHOMIENIE

Nie otwierać pokrywy sekcji elektronicznej bramki, jeśli znajduje się ona w środowisku zagrożonym wybuchem lub pożarem.

Skonfigurowanie bramki wymaga zestawienia lokalnego połączenia pomiędzy komputerem i bramką. Wymaga to połączenia kablem skrośnym bramki z komputerem dedykowanym bramce lub komputerem tymczasowo skonfigurowanym do wprowadzenia ustawień bramki. WSKAZÓWKA W przypadku użycia komputera stosowanego w innej sieci należy zanotować aktualny adres IP komputera, co ułatwi ponowne przyłączenie komputera do jego własnej sieci po skonfigurowaniu bramki. Jeśli stosowany jest komputer pracujący w innej sieci, należy wyłączyć komputer i odłączyć go od sieci przed przystąpieniem do konfigurowania połączenia lokalnego z bramką.

PC/Laptop

24 V DC Power Input

+

-

Modbus

S

S

A

Not Used

B

Not Used

+

-

S

S

+

-

S

S

-

+

-

+

Case

POE

P2

P1

Not Used

Not Used

(Covered)

Kabel skrośny

Gniazdo Ethernet P1

2-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420 Konfigurowanie przy użyciu instalatora z dysku CD

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Najprostszym sposobem skonfigurowania komputera do współpracy z bramką jest użycie programu Network Assistant zapisanego na dysku CD dołączonym do bramki. Bramkę konfiguruje się z przeglądarki internetowej. By połączyć się z bramką, należy utworzyć prywatną sieć lokalną o masce podsieci 192.168.1.XX. Bramka będzie widoczna w tej sieci pod adresem IP 192.168.1.10. 1.

Połączyć komputer z gniazdem P1 bramki kablem skrośnym Ethernet dostarczonym z bramką.

2.

Uruchomić w komputerze program Network Assistant, klikając dwukrotnie jego ikonę na pulpicie lub w menu Start.

3.

Jeśli pojawi się żądanie, wybrać adapter sieciowy połączony z bramką.

4.

Kliknąć przycisk Direct, by nawiązać bezpośrednie połączenie z bramką.

Przed odłączeniem komputera od bramki należy najpierw uruchomić program Network Assistant i kliknąć przycisk Normal, by przywrócić pierwotne ustawienia w komputerze. By sprawdzić połączenie, należy przejść do punktu 5 poniżej.

Konfigurowanie ręczne

Ustawienia adresu i hosta w komputerze można również zmienić ręcznie, wykonując czynności opisane poniżej w programie Internet Explorer w systemie Windows XP. W innych systemach operacyjnych i przeglądarkach procedura ta może przebiegać nieco inaczej. 1.

Zainstalować w komputerze dodatek (plug-in) do platformy Java zapisany na dysku CD dołączonym do bramki. Dodatek ten można również znaleźć na stronie http://java.com/.

2.

W oknie Network Connections: a. Wybrać Local Area Connection

2-2


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 b. Wyświetlić menu podręczne, klikając prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Properties.

4

5

2 3

1

c. Wybrać opcję Internet Protocol (TCP/IP) i kliknąć przycisk Properties. d. Zaznaczyć pole wyboru Use the following IP address i wpisać adres IP: 192.168.1.12. e. W polu Subnet Mask wpisać adres: 255.255.255.0

4 3 1

2

f. Kliknąć przycisk OK w każdym z otwartych okien ustawień.

2-3


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 3.

Połączyć kablem komputer z gniazdem P1 bramki (skrajne prawe gniazdo Ethernet).

PC/Laptop Gniazdo Ethernet P1

24 V DC Power Input

+

-

Modbus

S

S

A

Not Used

B

Not Used

+

-

S

S

+

-

S

S

-

+

-

+

Case

POE

P2

P1

Not Used

Not Used

(Covered)

Kabel skrośny

OSTRZEŻENIE Nie łączyć komputera z gniazdem P3, ponieważ port ten zawiera linię zasilania (POE). Doprowadzenie tego zasilania do portu Ethernet komputera mogłoby uszkodzić komputer. 4.

Uruchomić standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox lub inny program).

5.

Usunąć zaznaczenia z pola Use a proxy server... (Tools \ Internet Options \ Connections \ LAN Settings).

1

3

4

2

6.

Wpisać adres interfejsu konfiguracyjnego bramki: https://192.168.1.10.

a. Wpisać nazwę użytkownika: admin 2-4


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 b. Wpisać hasło: default

c. Kliknąć przycisk Yes, by pominąć ostrzeżenie związane z bezpieczeństwem.

By zapobiec wyświetlaniu takich ostrzeżeń w przyszłości, przejść sekwencję Setup \ Security \ Certificates i kliknąć przycisk Import 1420 certificate into web browser.

2-5


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Wyświetlona zostanie zilustrowana poniżej główna strona konfiguracyjna bramki.

2-6


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

KONFIGURACJA Konfiguracja podstawowych zabezpieczeń

Kliknąć ikony Setup \ Security \ User Accounts, by zmienić hasła. Wpisać hasła użytkowników o różnych poziomach uprawnień. Administrator może zmienić dowolne ustawienie systemu i każdego urządzenia lokalnego. Operator może zmienić tylko niektóre parametry. Należy zachować ostrożność w przypadku zmieniania hasła administratora. W razie utracenia tego hasła, bramki nie będzie można skonfigurować. W bramce są fabrycznie zapisane hasła domyślne przedstawione poniżej. By skonfigurować podstawowe zabezpieczenia bramki, należy wykonać czynności opisane poniżej. 1.

Kliknąć ikony Setup \ Security \ User Accounts.

2.

Wpisać dwukrotnie hasło dla każdego poziomu dostępu.

3.

Kliknąć przycisk Submit.

Tabela 2-1. Domyślne hasła Użytkownik

Hasło

Executive (exec) Operator (oper) Maintenance (maint) Administrator (admin)

default default default default

Tabela 2-2. Uprawnienia Rola

Dostęp z przeglądarki internetowej

Executive (exec)

Dostęp do wszystkich stron (z uprawnieniem "tylko do odczytu") z wyjątkiem ustawień fabrycznych (Setup/factory.html).

2-7


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Rola

Dostęp z przeglądarki internetowej

Operator (oper) Maintenance (maint)

Brak dodatkowych uprawnień

Administrator (admin)

• Ustawianie znaczników urządzeń • Kofigurowanie komunikacji w sieci Modbus • Kofigurowanie mapy rejestru sieci Modbus • Konfigurowanie ustawień sieci (adres, ustawienia domyślne) • Ustawianie haseł • Ustawianie godzin i dat • Ustawianie opcji dostępu do głównej strony konfiguracyjnej • Ponowne uruchamianie programów

NAJLEPSZE PRAKTYKI Zaleca się zmodyfikowanie haseł dla większego bezpieczeństwa. Wskazówek dotyczących ustawiania haseł udzielić może administrator sieci.

Konfiguracja daty i godziny

Konfiguracja sieci Ethernet

1.

Kliknąć ikony Setup \ Time

2.

Wybrać metodę i kliknąć przycisk Submit.

Po nawiązaniu lokalnego połączenia z bramką, konfigurację prowadzić można przez interfejs użytkownika bramki. Ustawienia bramki można zmienić w celu zapewnienia optymalnej komunikacji po trwałym zainstalowaniu bramki i zintegrowaniu jej z systemem informacyjnym. Jeśli bramka połączona jest z siecią LAN lub jeśli w sieci prywatnej stosowana będzie większa liczba bramek, urządzeniu trzeba nadać nowy adres IP i nową nazwę hosta. Nowy adres IP i nazwę hosta dodać trzeba do pliku hostów - można to zrobić w programie Network Assistant lub ręcznie, w sposób opisany powyżej.

2-8


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Adres Jeśli bramka ma łączyć się z intranetem, może ona mieć adres IP dynamiczny (przydzielany przez DHCP) lub statyczny (Rysunek 2-1). Pomocy w wyborze odpowiedniej opcji udzielić może administrator sieci. NAJLEPSZE PRAKTYKI Bramce przypisać należy statyczny adres IP.

1.

Wybrać port ethernetowy bramki, który wykorzystany zostanie do połączenia jej z siecią Ethernet.

UWAGA Jeśli stosowane jest połączenie przewodowe, należy użyć portu P1. Administrator lub technik sieci kontroli systemu informatycznego/procesu dostarczyć mogą: a. stały adres IP bramki lub nazwę hosta DHCP, b. maskę sieci (maskę podsieci), c. bramkę. NAJLEPSZE PRAKTYKI Wartości te należy zapisać i przechować w bezpiecznym miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

2.

Skonfigurować ustawienia IP bramki a. Wejść do interfejsu konfiguracyjnego bramki i zarejestrować się z uprawnieniami Administratora. b. Kliknąć ikony Setup \ Internet Protocol \ Address.

2-9


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

c. Wpisać informacje konfiguracyjne opisane powyżej. 3.

By dokończyć konfigurację bez ustawiania zapory firewall, kliknąć przycisk Submit i wyrazić zgodę się na ponowne uruchomienie bramki po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu.

By skonfigurować zaporę firewall, wykonać następujące czynności:

Konfigurowanie redundantnej sieci Ethernet

2-10

1.

Kliknąć ikony Setup \ Security \ Protocol.

2.

Włączyć lub wyłączyć kliknięciem zabezpieczenia w poszczególnych protokołach. Wymienione porty to domyślne porty bramki. Można je zmienić w zależności od potrzeb konkretnej instalacji.

3.

Kliknąć przycisk Submit i zgodzić się na ponowne uruchomienie bramki po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu. NAJLEPSZE PRAKTYKI By uniknąć przypadkowego błędnego ustawienia adresów IP, adresy IP gniazd P1 i P2 najlepiej jest zmieniać pojedynczo. W przypadku błędnego skonfigurowania adresu portu P1, port można będzie skonfigurować ponownie przez port P2.


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Jeśli bramka wyposażona została na zamówienie w redundantne złącze sieciowe, na stronie konfiguracji sieci (Setup \ Internet Protocol \ Address) widoczne będą parametry drugiego interfejsu (ilustracja poniżej).

Drugi interfejs umożliwia przypisanie bramce dwóch odrębnych adresów sieciowych. Dodatkowy interfejs zwiększa odporność bramki na awarie sieci. Obsługiwana jest sieć o topologii przedstawionej na Rysunku 2-1. Rysunek 2-1. Topologia redundantnej sieci Ethernet

PC

LAN A (Subnet 192.168.1.XX)

PC

LAN B (Subnet 192.168.2.XX)

UWAGA Numery podsieci przedstawione na ilustracji są wartościami przykładowymi. Akceptowane są wszystkie prawidłowe podsieci. Jeśli stosowany będzie dodatkowy port sieci Ethernet, może on mieć adres IP dynamiczny (przydzielany przez DHCP) lub statyczny. Pomocy w wyborze odpowiedniej opcji udzielić może administrator sieci.

2-11


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Konfiguracja połączenia szeregowego

Bramka bezprzewodowa 1420 1.

Skonfigurować ustawienia łączności szeregowej. a. Wejść do interfejsu konfiguracyjnego bramki i zarejestrować się z uprawnieniami Administratora. b. Kliknąć ikony Setup \ Modbus \ Communication. c. Zaznaczyć pole Enable Modbus.

d. Skonfigurować ustawienia komunikacji w sieci Modbus tak, aby odpowiadały one ustawieniom hosta tej sieci. WSKAZÓWKA Jeśli ustawienia komunikacji wprowadzone w hoście i w bramce będą się od siebie różnić, łączność nie zostanie nawiązana.

e. Kliknąć przycisk Submit i zgodzić się na ponowne uruchomienie bramki. 2.

PRZYWRACANIE PIERWOTNYCH USTAWIEŃ KOMPUTERA

Po skonfigurowaniu bramki odłączyć komputer od bramki i przywrócić wcześniejsze ustawienia sieciowe komputera.

Po wstępnym skonfigurowaniu bramki można odłączyć od niej komputer i przywrócić pierwotne ustawienia sieciowe komputera. Bramka powinna być teraz gotowa do zintegrowania z systemem informacyjnym.

2-12


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

2-13


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

2-14


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

2-15


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

2-16

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział 3

Bramka bezprzewodowa 1420

Montaż ³Przegląd ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-1 Informacje związane z montażem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-2 Instalacja fizyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-2 Przyłączanie zewnętrznej anteny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-4 Przyłączanie bramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3-5

PRZEGLĄD OGÓLNY

Rozdział ten zawiera instrukcję mocowania bramki.

Bezpieczeństwo

Wykonanie czynności opisanych w tym rozdziale może wymagać podjęcia szczególnych środków ostrożności dla ochrony osób. Czynność, z którą związane jest potencjalne zagrożenie, oznaczona jest znakiem ostrzegawczym ( ). Przed wykonaniem czynności oznaczonej tym symbolem należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia

Eksplozja skutkować może poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. •

Nie wyjmować nadajnika z obudowy instalacyjnej w atmosferze wybuchowej, jeśli obwód jest zasilany.

Upewnić się, że warunki pracy nadajnika są zgodne z odpowiednimi certyfikatami dla strefy zagrożenia.

Porażenie elektryczne skutkować może poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Jeśli urządzenie zainstalowane jest w pobliżu urządzeń wysokiego napięcia i jeśli wystąpi stan zakłóceniowy lub błąd w instalacji, przewody i zaciski nadajnika mogą znaleźć się pod wysokim napięciem. •

Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy z przewodami i zaciskami.

Nie przestrzeganie tych zaleceń skutkować może poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. •

Wykonanie instalacji należy powierzyć osobom o odpowiednich kwalifikacjach.

Urządzenie spełnia wymagania Części 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym warunkom: Urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i musi przyjmować wszelkie zakłcenia odebrane, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądaną pracę. Urządzenie musi zostać zainstalowane w sposób zapewniający pozostawienie co najmniej 20 cm odstępu pomiędzy anteną a człowiekiem.

Informacje ogólne

Bramkę zainstalować można w dowolnym miejscu ogólnego przeznaczenia. Należy upewnić się, że pokrywy są dokładnie zamknięte, gdyż chronią one elementy elektroniczne przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Bramkę zainstalować należy w miejscu zapewniającym dogodny dostęp do systemu informacyjnego - najlepiej w odległości co najmniej 3 stóp (1 metra) nad innymi konstrukcjami dachu (np. nad dachem sterowni). Jeśli nie jest to możliwe, zainstalować bramkę w pobliżu najbliższego oprzewodowanego punktu integracji.

3-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Jeśli bramki nie można zainstalować na zewnątrz, należy ją połączyć z zewnętrzną anteną bezkierunkową kablem nie dłuższym niż 50 stóp (15 metrów). W celu zapewnienia wydajnej łączności sieciowej należy uwzględnić położenia urządzeń bezprzewodowych, których sygnały będą rozprowadzane przez bramkę. Zapewnienie optymalnej dołączalności wymagać może zastosowania dodatkowych urządzeń. Bramka obsługuje sieci skupiające do 100 nadajników. Najbliższy nadajnik powinien znajdować się w odległości nie większej niż 100 stóp od bramki. Bramkę można zainstalować na wsporniku przymocowanym do ściany lub rury.

INFORMACJE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM

Najwyższą jakość sygnału zapewni zamontowanie bramki na zewnątrz pomieszczeń. W tym przypadku wymagana jest co najmniej Klasa I, Dział 2, lub Strefa 2. Zainstalować bramkę w odległości co najmniej 3 stóp (1 metra) nad innymi konstrukcjami. Jeśli bramki nie można zainstalować na zewnątrz, należy ją połączyć z zewnętrzną anteną bezkierunkową kablem nie dłuższym niż 50 stóp (15 metrów). Bramkę zainstalować należy w pierwszej kolejności. Umożliwi to sprawdzenie działania każdego urządzenia dodawanego do sieci i nawiązującego komunikację z bramką.

INSTALACJA FIZYCZNA

Rysunki wymiarowane przedstawiono w Załączniku A, "Dane techniczne" na stronie A-4. Pod obudową z odlewanego aluminium znajdują się komponenty elektroniczne i obwody bramki. Z przodu występują dwie pokrywy: górna i dolna. Górna zapewnia dostęp do zespołów elektronicznych, a w tym mikroprocesora. Otwieranie górnej pokrywy nie jest zazwyczaj wymagane. Pod pokrywą dolną znajduje się skrzynka przyłączeniowa z zaciskami zasilania i gniazdami sieci Ethernet i Modbus.

Instrukcje montażu

Montaż bramki na wsporniku Potrzebne narzędzia i wyposażenie: •

cztery śruby o średnicy 15/16 cala,

wspornik montażowy,

wiertło o średnicy 3/8 cala,

klucz o średnicy 1/2 cala.

Wykonać następujące czynności:

3-2

1.

Wywiercić 4 otwory o średnicy 3/8 cala (9,525 mm) we wsporniku w miejscach odpowiadających otworom w obudowie bramki.

2.

Posługując się kluczem z łbem gniazdowym o średnicy 1/2 cala, przykręcić moduł do wspornika czterema śrubami 15/16 jednocalowymi.


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Montaż bramki na rurze Potrzebne narzędzia i wyposażenie: •

dwie śruby U-kształtne o średnicy 5/16 cala,

klucz o średnicy 1/2 cala.

Wykonać następujące czynności:

Przyłączanie przewodów

1.

Założyć jedną ze śrub U-kształtych wokół rury, przez górne otwory montażowe zamocowania na rurze i przez otwory modułu, a drugą śrubę - przez dolne otwory montażowe zamocowania na rurze i przez otwory modułu.

2.

Nakręcić nakrętki na śruby kluczem z łbem gniazdowym o średnicy 1/2 cala.

1.8 m (6 ft.) Strain Relief

Przewody przyłączyć należy do bloku zacisków. Jest on dostępny po otwarciu dolnej pokrywy skrzynki przyłączowej. Etykieta bloku zacisków znajduje się na wewnętrznej ścianie pokrywy skrzynki przyłączowej i na Rysunku 3-1 na stronie 3-4. Uziemianie modułu W przypadku instalacji bramki w terenie moduł należy uziemić przewodem o impedancji 1 Ω lub mniejszej, przeprowadzonym z zewnętrznego zacisku uziemienia do ziemi. Jeśli moduł instalowany jest w sterowni, wystarczające uziemienie zapewnia uziemienie szafki. W obydwu przypadkach należy przestrzegać miejscowych przepisów. We wlotach kanałów NPT o średnicy 1/2 cala na dole skrzynki przyłączowej znajdują się cztery plastikowe zaślepki (włożone fabrycznie). Do modułu dołączone są cztery metalowe wtyki. Służą one do zasłaniania niewykorzystywanych portów. Obudowę modułu należy w każdym przypadku uziemić zgodnie z lokalnymi przepisami. Najefektywniejsze uziemienie zapewnia bezpośrednie połączenie z ziemią przewodem o możliwie najmniejszej impedancji. Wewnętrznym przyłączem uziemienia znajdującym się na zaciskach zasilania jest wewnętrzna śruba zacisku uziemienia. Śruba ta oznaczona jest następującym symbolem:

UWAGA Uziemienie obudowy modułu przez gwintowane złącze kanału może nie zapewnić wystarczającego uziemienia.

3-3


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Przyłączanie zasilania modułu

Moduł zasilany jest prądem stałym o napięciu 24 V. Należy zastosować źródło zasilania odporne na temperaturę 85°C (185°F), o mocy wystarczającej dla zasilenia modułu. Pobór mocy bramki wynosi 500 mA. Zaciski dodatniego i ujemnego bieguna zasilania znajdują się z lewej strony bloku zacisków. Z lewej strony przedziału znajduje się również zacisk uziemienia obudowy. Oprzewodowanie powinno zawierać zewnętrzny wyłącznik ręczny lub automatyczny. Wyłącznik ten powinien znajdować się w pobliżu modułu. NAJLEPSZE PRAKTYKI Zastosowanie zasilacza awaryjnego (UPS) zapewni funkcjonowanie sieci mimo utraty zasilania.

Rysunek 3-1. Schemat połączenia bramki wyposażonej w drugi port Ethernet i port POE

Serial Modbus

24 V DC Power Input

+

S

-

A

B

Not Used

+

Not Used

-

S

S

-

S

S

-

+

-

+

Case

+ POE

P2 (Secondary)

(Covered)

Rysunek 3-2. Schemat połączenia bramki wyposażonej w port światłowodowy

Serial Modbus

24 V DC Power Input

+

S

-

P1 (Primary)

A

B

Not Used

Not Used

Not Used

Not Used

+

-

S

S

-

+

+

-

S

S

-

+

Case

TX

RX

Fiber Optic P1 (Primary)

Not Used

Not Used

Połączenie światłowodowe jest połączeniem typu SC Nie powinno ono wymagać czyszczenia, ponieważ zaciski powinny pozostawać zakryte od chwili wyprodukowania urządzenia aż do dostarczenia do odbiorcy.

PRZYŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNEJ ANTENY

3-4

Dla bramki dostępna jest zewnętrzna antena (informacje u producenta). Można ją przyłączyć do bramki za pośrednictwem adaptera umieszczanego na górze obudowy. Jest to antena bezkierunkowa, wyposażona w kabel o długości 50 stóp, co umożliwia zainstalowanie jej w optymalnym miejscu, gdy nie może się w nim znaleźć sama bramka.


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

PRZYŁĄCZANIE BRAMKI

Punkt ten zawiera opis połączenia bramki z siecią szeregową Modbus (RS485) i przewodową lub bezprzewodową siecią Ethernet. W niektórych zastosowaniach wymaganych może być wiele typów połączeń (np. jeśli wymagana jest obsługa systemu DCS i archiwum danych) - bramka je obsługuje.

Rysunek 3-3. Opcje przyłączania bramki

Local Interface (PC/Laptop)

Remote Interface (Commissioning and Operation)

DeltaV or AMS

Serial Modbus (RS232/485)

Modbus TCP/IP

OPC Server

Data Historian

OPC Application

Informacje dotyczące protokołów

Ethernet W przypadku instalacji połączenia Ethernet wymagane jest połączenie bramki kablem z puntem dostępowym sieci Ethernet. Należy uwzględnić długość kabla i zapotrzebowanie na punkt dostępowy. Bezprzewodowy Ethernet W przypadku instalacji bezprzewodowego Ethernetu wymagane jest stabilne połączenie pomiędzy bramką i siecią Ethernet. Należy pamiętać o uwzględnieniu ograniczeń takiego połączenia.

3-5


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Szeregowe połączenie Modbus

W przypadku instalacji połączenia szeregowego Modbus wymagane jest połączenie bramki kablem ze sterownikiem programowalnym lub cyfrowym systemem sterowania sieci Modbus. Należy uwzględnić długość i ułożenie tego kabla. Najważniejsza informacja potrzebna administratorowi to liczba rejestrów Modbus potrzebnych do integracji. Dobrym założeniem do oszacowania liczby rejestrów jest przyjęcie trzech rejestrów przypadających na każdy punkt danych, co umożliwi zdalne monitorowanie zmiennych technologicznych i wskaźników stanu urządzeń. NAJLEPSZE PRAKTYKI Do wykonania połączenia szeregowego stosuje się najczęściej skrętkę dwużyłową. Standardową praktyką jest uziemienie ekranu po stronie hosta szeregowego i pozostawienie ekranu bez uziemienia po stronie bramki. Należy pamiętać o odizolowaniu ekranu bramki, co pozwoli uniknąć problemów z uziemieniem. WSKAZÓWKA W większości systemów A = Tx + i B = Rx -. W niektórych systemach konfiguracja ta jest odwrócona. Systemy czteroprzewodowe przedstawia Rysunek 3-4.

Rysunek 3-4. Schemat konwersji typowego systemu pełnodupleksowego (czteroprzewodowego) na półdupleksowy (dwuprzewodowy)

Tx + Tx + = (A) Rx + Tx Rx - = (B) Rx Sprawdzić konfigurację oprzewodowania w dokumentacji systemu hosta.

UWAGA Nie otwierać obudowy sekcji elektronicznej bramki w środowisku zagrożonym wybuchem.

Ethernet

Bramka wyposażona jest w dwa porty 10/100 Base-T Ethernet. Znajdują się one z lewej strony bloku zacisków (Rysunek 3-1 na stronie 3-4). Podczas instalacji bramki, bramkę przyłączyć można do istniejącego rozdzielacza, przełącznika lub routera sieci Ethernet. Główny port Ethernetu (P1) służy do łączenia bramki z systemem informacyjnym, a konkretnie - ze zdalnym komputerem zawierającym interfejs, serwerem proxy OPC (i komputerem zawierającym program OPC) lub z komputerem zawierającym program Modbus TCP. Połączenie może być szyfrowane lub nieszyfrowane - odpowiednie ustawienia wybrać można w programie Security Setup. BEZPIECZEŃSTWO Najbezpieczniejsze jest zastosowanie Ethernetu szyfrowanego.

3-6


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Drugi port Ethernetu (P2) w bloku zacisków bramki jest portem opcjonalnym (redundantnym), skonfigurowanym fabrycznie (typ wyjścia oznaczony w zamówieniu kodem "2").

Bezprzewodowy Ethernet

Bramka może komunikować się z systemem informacyjnym za pośrednictwem bezprzewodowej sieci Ethernet. Zapewnia to większą elastyczność wyboru miejsca instalacji bramki bez ograniczania jej funkcjonalności. Utworzenie takiego połączenia polega na zamontowaniu bramki i przyłączeniu do niej anteny. Wyjąć zaślepkę z gniazda POE i przyłączyć do niego kabel anteny (Rysunek 3-1 na stronie 3-4).

STOP

OSTRZEŻENIE Przyłączenie standardowego nadbiornika bezprzewodowego do gniazda POE skutkować może uszkodzeniem tego urządzenia.

WSKAZÓWKA By zastosować standardowy nadbiornik, należy upewnić się, że jest on kompatybilny ze specyfikacjami portu POE furtki. Alternatywnie można użyć nadbiornika zasilanego z zewnątrz. Nadbiornik taki należy przyłączyć do portu P1. Rysunek 3-5. Specyfikacje portu POE

Tx

Rx

1 2 3 4 5 6 7 8

Napięcie linii zasilania portu POE: 24 V prądu stałego, ± 4; 500 mA. Należy porównać tę wartość ze standardowymi specyfikacjami nadbiorników bezprzewodowych i potwierdzić kompatybilność nadbiornika z portem POE

+ 24 V DC

Podczas instalacji bramki, bramkę przyłączyć można do istniejącego rozdzielacza, przełącznika lub routera sieci Ethernet. Port ten służy do łączenia bramki z systemem informatycznym, a konkretnie - ze zdalnym komputerem zawierającym interfejs, serwerem proxy OPC (i komputerem zawierającym program OPC) lub z komputerem zawierającym program Modbus TCP. Połączenie może być szyfrowane lub nieszyfrowane odpowiednie ustawienia wybrać można w programie Security Setup. BEZPIECZEŃSTWO Najbezpieczniejsze jest zastosowanie Ethernetu szyfrowanego.

3-7


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420 Modbus

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Zaciski interfejsu Modbus znajdują się na górze, w środkowej części bloku, w pobliżu zacisków zasilania (Rysunek 3-1 na stronie 3-4). Interfejs Modbus wymaga odpowiedniego przyłączenia biegunów. Biegun ujemny przyłączyć należy do prawego skrajnego zacisku (B), a biegun dodatni - do środkowego zacisku (A). Skrajny lewy zacisk służy do przyłączania ekranu kabla, jeśli jest to wymagane. Ustawienia zakończeń połączenia Modbus Modbus RTU jest przesyłany przez warstwę fizyczną interfejsu RS485. Dostępne są 3 przełączniki dwustanowe aktywujące zespół obwodów RS485 zawierający terminator sieciowy. Przełączniki te znajdują się w sekcji elektronicznej, na karcie RS485 znajdującej się na górze, w środkowej części sekcji. Przełącznik 2 włącza terminator szyny o rezystancji 120 omów. Jest on stosowany w razie potrzeby do dostosowania impedancji kabla, gdy wymagane jest wytłumie odbić na długich kablach. Jego użycie zależy od wybranej prędkości transmisji i długości kabla sieci Modbus. Przełączniki 1 i 3 połączone są z rezystorami wymuszającymi wysoki/niski stan logiczny w sieci Modbus. Ich użycie zapobiega interpretowaniu zakłóceń jako prawidłowych sygnałów komunikacyjnych w okresach braku komunikacji w sieci. W sieci RS485 wymagany jest tylko jeden zestaw.

3420/3420FA01.EPS

Rysunek 3-6. Ustawienia sieci Modbus

Interfejs szeregowy RS485 Standard RS485 opisuje zrównoważoną linię przesyłową pracującą we współdzielonej lub wielogałęziowej konfiguracji. Z pojedynczej sieci korzystać może jednocześnie nawet 32 par sterownik/odbiornik. Rysunek 3-7 przedstawia typową dwuprzewodową sieć wielogałęziową, taką jaka stosowana jest w połączeniu z bramką 1420. Specyfikacje RS485 określają, że linia przesyłowa powinna być zakończona urządzeniem końcowym po obydwu końcach sieci. Niemniej jednak zakończenia należy stosować tylko przy wysokich prędkościach przepływu danych (powyżej 115 kbps) i przy długich odcinkach kabli, co oznacza, że nie powinny być one wymagane przy prędkościach transmisji generowanych przez bramkę 1420.

3-8


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420 Rysunek 3-7. Typowa dwuprzewodowa sieć wielogałęziowa

A Node 2

B

Node N (up to 32 possible)

Terminators required only for high data rates and long cable runs

1420/RS485_WIRING.EPS

Up to 4,000 feet (1,220 meters)

Node 1

3-9

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

3-10

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdzał 4

Bramka bezprzewodowa 1420

Integracja danych Integracja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-1 Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-1 Bezprzewodowa sieć Ethernet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-6 Szeregowe połączenie Modbus/RS485 . . . . . . . . . . . . . . . strona 4-11

Eksplozja skutkować może poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. •

Nie otwierać pokrywy sekcji elektronicznej bramki, jeśli znajduje się ona w obszarze zagrożonym wybuchem. Można to robić jedynie w miejscu chronionym przed eksplozją lub pożarem.

Pokrywa musi pozostawać całkowicie zamknięta, by spełnione zostały wymagania w zakresie zapobiegania wybuchom.

INTEGRACJA DANYCH

Bramka bezprzewodowa 1420 może wprowadzać dane pochodzące z różnych bezprzewodowych urządzeń pomiarowych do szeregu systemów informatycznych. Rozdział ten zawiera instrukcje integrowania danych przy wykorzystaniu trzech dostępnych protokołów wyprowadzania danych: Ethernet (TCP/IP), Ethernet bezprzewodowy (TCP/IP) i szeregowy/RS485.

ETHERNET

Bramka bezprzewodowa 1420 przesyła dane do systemu informatycznego za pośrednictwem przewodowego połączenia typu Ethernet. Punktem wyjścia jest zainstalowanie oprogramowania w systemie informatycznym.

Instalacja oprogramowania

By przygotować system informatyczny do komunikowania się z bramką, należy włożyć do napędu komputera dysk CD zatytułowany Setup Assistant & Support Files, dołączony do bramki. Należy zainstalować odpowiednie komponenty, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Programy do zainstalowania wybrać może administrator danych/aplikacji. W oknie Setup Type wybrać należy opcję Complete lub Custom - w zależności od potrzeb użytkownika. Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie poszczególnych komponentów: 1420 User Interface

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie dodatkowego programu potrzebnego do korzystania z komputera w charakterze interfejsu użytkownika bramki 1420. Wybranie tegoelementu oznaczać może jednoczesne zainstalowanie programów Microsoft Internet Explorer i Sun Microsystems Java Runtime.

4-1


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Wybranie tej opcji powoduje zainstalowaniee elektronicznej wersji 1420 Reference Manual instrukcji obsługi bramki bezprzewodowej 1420. Zainstalowany może zostać również program Adobe Acrobat Reader. Network Assistant

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie programu Network Assistant ułatwiającego konfigurowanie bramki.

Security Setup

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie programu zabezpieczającego, szyfrującego dane przesyłane pomiędzy bramką i AMS, Modbus, OPC itd.

Po wybraniu elementów należy uruchomić instalację, klikając przycisk Next. Pozostałe opcje do wyboru obejmują instalację ikon pulpitowych programów Network Assistant i Security Setup.

Bezpieczeństwo

Jeśli bramka łączyć się będzie z innymi urządzeniami przez zaporę firewall, należy uruchomić program Security Setup, co umożliwi bramce komunikowanie się z systemem informatycznym. Program wymaga wprowadzenia adresu IP bramki i portu zapory, przez który bramka komunikować się będzie z siecią.

Sprawdzenie dołączalności

Należy sprawdzić, czy bramka połączona jest z systemem informatycznym i czy dane przesyłane są prawidłowo. Sposób weryfikacji zależy od typu stosowanego systemu informatycznego. Instrukcje weryfikacji zawiera odpowiednia dokumentacja.

Dodawanie urządzeń bezprzewodowych

Należy najpierw włączyć bramkę, a następnie bezprzewodowe urządzenia pomiarowe, zaczynając od urządzenia znajdującego się najbliżej bramki. Jeśli identyfikator sieciowy i klucze połączenia wprowadzone zostały prawidłowo, bramka automatycznie wykryje i uporządkuje urządzenia występujące w sieci. Instrukcje konfiguracji i instalacji zawierają instrukcje obsługi urządzeń: Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 (00809-0100-4648) i Bezprzewodowy przetwornik ciśnienia Rosemount 3051S (00809-0100-4802). UWAGA Wykrywanie urządzeń może potrwać kilka godzin w zależności od czasu aktualizacji, liczby urządzeń i ścieżek sieciowych. Kolejno dodawane urządzenia pojawiają się w oknie interfejsu sieciowego na stronie Explorer \ Status. Na stronach Diagnostics \ Network \ Overview wyświetlane są następujące informacje o sieci: Typ danych Wireless Device Count Live

Urządzenia połączone i przesyłające dane.

Late

Urządzenia połączone, które nie przesłały jeszcze jednej lub dwóch informacji.

Stale

Urządzenia połączone, lecz nie przesyłające danych.

Joining Unreachable Unknown

4-2

Opis Łączna liczba urządzeń bezprzewodowych bez względu na ich stan.

Urządzenia dołączane aktualnie do sieci. Urządzenia, które przestały się zgłaszać w sieci. Urządzenia, których stan nie jest znany i które nie komunikują się z bramką.


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Typ danych Conventional HART devices

Opis Bezprzewodowe urządzenia HART połączone z routerem urządzenia bezprzewodowego (WDR).

Devices with unknown tags Urządzenia, których znaczniki nie zostały jeszcze wczytane. Devices with undefined tags

Urządzenia nie posiadające znaczników lub o nieaktywnych znacznikach.

Devices with duplicate tags Urządzenia o powielonych znacznikach. Devices with invalid tags

Urządzenia o znacznikach zawierających niepoprawne znaki (np. myślnik lub przecinek).

Devices with duplicated IDs Urządzenia o powielonych identyfikatorach.

Rysunek 4-1. Okno programu Explorer

4-3


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Odwzorowanie danych programu na bramkę Modbus

Kliknąć ikony Setup \ Modbus w oknie interfejsu użytkownika, by skonfigurować interfejs Modbus. Automatycznie wyświetlona zostanie strona Setup \ Modbus \ Communication. By włączyć protokół Modbus, należy zaznaczyć pole Enable Modbus na górze okna.

Komunikacja

Kliknąć ikony Setup \ Modbus \ Communication (Ilustracja 4-7), by skonfigurować ustawienia komunikacji w protokole Modbus. Opcje dostępne na tej stronie umożliwiają skonfigurowanie ustawień łączności w protokole Modbus. Ustawienia te powinny odpowiadać ustawieniom wprowadzonym w module głównym sieci Modbus (Modbus Master). Należy pamiętać o zaznaczeniu opcji Enable Modbus na górze okna. Zmierzone wartości mogą być prezentowane jako jednorejestrowa liczba całkowita, skalowana liczba całkowita lub dwurejestrowa (standardowa lub zamieniona) liczba zmiennoprzecinkowa. Jedną z typowych różnic pomiędzy urządzeniami głównymi sieci Modbus jest reprezentacja liczby zmiennoprzecinkowej. Bramka stosuje domyślnie standardowy format zmiennoprzecinkowy, lecz na stronie konfiguracyjnej można również wybrać zamieniony format zmiennoprzecinkowy, w którym kolejność wysyłania danych z rejestrów zmiennoprzecinkowych jest odwrócona. Dodatkowe informacje o skalowanych liczbach całkowitych zawiera Załącznik E "Skalowanie liczb całkowitych", strona E-1. Wartość Response delay time umożliwia skonfigurowanie bramki na oczekiwanie przez ustalony czas przed wysłaniem odpowiedzi na żądanie urządzenia głównego. Niektóre urządzenia główne mogą nie być w stanie natychmiast odebrać odpowiedzi z uwagi na czas konfigurowania odbiornika. Ustawienie to pozwala dostosować pracę bramki do potrzeb takich urządzeń głównych. Ustawienie nieodwzorowanej reakcji rejestru umożliwia wybranie wartości wprowadzonej do rejestru, jeśli wartości tej nie jest przypisany znacznik. Opcja Scaled Floating Point umożliwia zwracanie wartości w postaci wyskalowanych liczb całkowitych zamiast liczb całkowitych otrzymanych bezpośrednio. Dzięki użyciu parametrów Gain i Offset prezentowane mogą być wartości dodatnie i/lub ujemne. Dodatkowe informacje o skalowaniu liczb zawiera Załącznik E, "Skalowanie liczb całkowitych", strona E-1. Dodatkowe informacje o sieci Modbus zawiera dokumentacja systemu informatycznego i można je znaleźć na stronie http://www.modbus.org/specs.php.

4-4


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Rysunek 4-2. Komunikacja w sieci Modbus

Mapa rejestru sieci Modbus

Strona Modbus Register Map znajduje się w sekcji Setup \ Modbus \ Mapping (Ilustracja 4-8). Na stronie tej można odwzorować rejestry Modbus na punkty pomiarowe. Należy zauważyć, że rejestry przedstawione w Tabeli 4-3 są predefiniowane. By utworzyć nowy wpis, należy kliknąć przycisk New Entry. Powoduje to utworzenie w tabeli rejestrów Modbus wiersza zawierającego pola tekstowe. Należy najpierw wpisać wartość do pola Register Number, a następnie wybrać lub wpisać nazwę punktu pomiarowego. Kliknąć przycisk Submit, by zatwierdzić zmiany.

Rysunek 4-3. Odwzorowanie sieci Modbus

4-5


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Tabela 4-1. Predefiniowane rejestry diagnostyczne Opis

Rejestr (1)

Aktualny rok Aktualny miesiąc (1) Aktualny dzień (1) Aktualna godzina (1) Aktualne minuty (1) Aktualne sekundy (1) Odebrane komunikaty Odebrane nieprawidłowe komunikaty Wysłane komunikaty z sygnałem nieprawidłowości (reakcje na błędy) Liczba wysłanych komunikatów Zignorowane prawidłowe komunikaty (podczas pracy w trybie "tylko nasłuch")

49001 49002 49003 49004 49005 49006 49007 49008 49009 49010 49011

(1) Godziny przedstawione są jako czas uniwersalny (GMT).

OPC

Wybrać stronę Setup \ OPC w interfejsie użytkownika, by skonfigurować ustawienia OPC. Kliknąć przycisk New Entry, by utworzyć punkt o nowej nazwie. Skutkuje to otwarciem pola tekstowego w tabeli nazw punktów. Wpisać nazwę punktów w tym polu lub wybrać ją, klikając strzałkę z prawej strony (wyświetlona zostanie lista rozwijana). Kliknąć przycisk Submit, by zapisać i uaktywnić zmiany.

Odwzorowanie danych programu na system informatyczny

Szczegółowe instrukcje odwzorowywania danych programów w protokole TCP/IP zawiera dokumentacja systemu informatycznego.

BEZPRZEWODOWA SIEĆ ETHERNET

Bramka bezprzewodowa 1420 przesyła dane do systemu informatycznego za pośrednictwem przewodowego połączenia typu Ethernet. Punktem wyjścia jest zainstalowanie oprogramowania w systemie informatycznym.

4-6


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Instalacja oprogramowania

Bramka bezprzewodowa 1420 By przygotować system informatyczny do komunikowania się z bramką, należy włożyć do napędu komputera dysk CD zatytułowany Setup Assistant & Support Files, dołączony do bramki. Zainstalować odpowiednie komponenty, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Programy do zainstalowania wybrać może administrator danych/aplikacji. W oknie Setup Type należy wybrać opcję Complete lub Custom - w zależności od potrzeb użytkownika. Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie poszczególnych komponentów: 1420 User Interface

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie dodatkowego programu potrzebnego do korzystania z komputera w charakterze interfejsu użytkownika bramki 1420. Wybranie tego elementu oznaczać może jednoczesne zainstalowanie programów Microsoft Internet Explorer i Sun Microsystems Java Runtime

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie elektronicznej wersji 1420 Reference Manual podręcznika bramki bezprzewodowej 1420. Zainstalowany może zostać również program Adobe Acrobat Reader. Network Assistant

Wzbranie opcji powoduje zainstalowanie programu Network Assistant ułatwiającego konfigurowanie bramki.

OPC Client Runtime

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie programu umożliwiającego klientom OPC pracującym na komputerze dostęp do bramki.

OPC Proxy Setup

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie programu OPC Proxy Setup służącego do wybrania bramek 1420, z którymi łączyć się będą klienci OPC działający na tym komputerze.

Security Setup

Wybranie opcji powoduje zainstalowanie programu zabezpieczającego, szyfrującego dane przesyłane pomiędzy bramką i AMS, Modbus, OPC itd.

Po zaznaczeniu elementów należy uruchomić instalację, klikając przycisk Next. Pozostałe opcjonalne elementy to ikony pulpitowe programów Network Assistant i OPC Proxy Setup oraz opcja automatycznego uruchamiania serwera OPC deviceCOM.

Bezpieczeństwo

Jeśli bramka łączyć się będzie z innymi urządzeniami przez zaporę firewall, należy uruchomić program Security Setup, co umożliwi bramce komunikowanie się z systemem informatycznym. Program wymaga wprowadzenia adresu IP bramki i portu zapory, przez który bramka komunikować się będzie z siecią.

Sprawdzenie dołączalności

Należy sprawdzić, czy bramka połączona jest z systemem informatycznym i czy dane przesyłane są prawidłowo. Sposób weryfikacji zależy od typu stosowanego systemu informatycznego. Instrukcje weryfikacji zawiera odpowiednia dokumentacja.

Dodawanie urządzeń bezprzewodowych

Należy najpierw włączyć bramkę, a następnie bezprzewodowe urządzenia pomiarowe, zaczynając od urządzenia znajdującego się najbliżej bramki. Jeśli identyfikator sieciowy i klucze połczenia wprowadzone zostały prawidłowo, bramka automatycznie wykryje i uporządkuje urządzenia występujące w sieci. Instrukcje konfiguracji i instalacji zawierają podręczniki urządzeń: Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 (00809-0100-4648) i Bezprzewodowy przetwornik ciśnienia Rosemount 3051S (00809-0100-4802).

4-7


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

UWAGA Wykrywanie urządzeń potrwać może kilka godzin w zależności od czasu aktualizacji, liczby urządzeń i ścieżek sieciowych. Kolejno dodawane urządzenia pojawiają się w oknie interfejsu sieciowego na stronie Explorer \ Status. Na stronach Diagnostics \ Network \ Overview wyświetlane są następujące informacje o sieci: Typ danych Wireless Device Count

Opis Łączna liczba urządzeń bezprzewodowych bez względu na ich stan.

Live

Urządzenia połączone i przesyłające dane.

Late

Urządzenia połączone, które nie przesłały jeszcze jednej lub dwóch informacji.

Stale

Urządzenia połączone, lecz nie przesyłające danych.

Joining Unreachable Unknown Conventional HART devices

Urządzenia dołączane aktualnie do sieci. Urządzenia, które przestały się zgłaszać w sieci. Urządzenia, których stan nie jest znany i które nie komunikują się z bramką. Bezprzewodowe urządzenia HART połączone z routerem urządzenia bezprzewodowego (WDR).

Devices with unknown tags Urządzenia, których znaczniki nie zostały jeszcze wczytane. Devices with undefined tags

Urządzenia nie posiadające znaczników lub o nieaktywnych znacznikach.

Devices with duplicated tags

Urządzenia o powielonych znacznikach.

Devices with invalid tags

Urządzenia o znacznikach zawierających niepoprawne znaki (np. myślnik lub przecinek).

Devices with duplicated IDs Urządzenia o powielonych identyfikatorach.

Rysunek 4-4. Okno programu Explorer

4-8


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Odwzorowanie danych programu na bramkę Modbus

Kliknąć ikony Setup \ Modbus w oknie interfejsu użytkownika, by skonfigurować interfejs Modbus. Automatycznie wyświetlona zostanie strona Setup \ Modbus \ Communication. By włączyć protokół Modbus, należy zaznaczyć pole Enable Modbus na górze okna.

Komunikacja

Kliknąć ikony Setup \ Modbus \ Communication (Ilustracja 4-7), by skonfigurować ustawienia komunikacji w protokole Modbus. Opcje dostępne na tej stronie umożliwiają skonfigurowanie ustawień łączności w protokole Modbus. Ustawienia te powinny odpowiadać ustawieniom wprowadzonym w module głównym sieci Modbus (Modbus Master). Należy pamiętać o zaznaczeniu opcji Enable Modbus na górze okna. Zmierzone wartości mogą być prezentowane jako jednorejestrowa liczba całkowita, skalowana liczba całkowita lub dwurejestrowa (standardowa lub zamieniona) liczba zmiennoprzecinkowa. Jedną z typowych różnic pomiędzy urządzeniami głównymi sieci Modbus jest reprezentacja liczby zmiennoprzecinkowej. Bramka stosuje domyślnie standardowy format zmiennoprzecinkowy, lecz na stronie konfiguracyjnej można również wybrać zamieniony format zmiennoprzecinkowy, w którym kolejność wysyłania danych z rejestrów zmiennoprzecinkowych jest odwrócona. Dodatkowe informacje o skalowanych liczbach całkowitych zawiera Załącznik E, "Skalowanie liczb całkowitych", strona E-1. Wartość Response delay time umożliwia skonfigurowanie bramki na oczekiwanie przez ustalony czas przed wysłaniem odpowiedzi na żądanie urządzenia głównego. Niektóre urządzenia główne mogą nie być w stanie natychmiast odebrać odpowiedzi z uwagi na czas konfigurowania odbiornika. Ustawienie to pozwala dostosować pracę bramki do potrzeb takich urządzeń głównych. Ustawienie nieodwzorowanej reakcji rejestru umożliwia wybranie wartości wprowadzonej do rejestru, jeśli wartości tej nie jest przypisany znacznik. Opcjonalnie można wybrać zastępowanie wskazanej wartości rzeczywistym odczytem z urządzenia lokalnego w przypadku błędu. Umożliwi to hostowi dostrzeżenie stanu błędu bez potrzeby odczytywania odrębnego zbioru rejestrów zawierających wskaźniki stanu. Opcja Scaled Floating Point umożliwia zwracanie wartości w postaci wyskalowanych liczb całkowitych zamiast liczb całkowitych otrzymanych bezpośrednio. Dzięki użyciu parametrów Gain i Offset, prezentowane mogą być wartości dodatnie i/lub ujemne. Dodatkowe informacje o skalowaniu liczb zawiera Załącznik E, "Skalowanie liczb całkowitych", strona E-1. Dodatkowe informacje o sieci Modbus zawiera dokumentacja systemu informatycznego i można je znaleźć na stronie http://www.modbus.org/specs.php.

4-9


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rysunek 4-5. Komunikacja w sieci Modbus

Mapa rejestru sieci Modbus

Strona Modbus Register Map znajduje się w sekcji Setup \ Modbus \ Mapping (Ilustracja 4-8). Na stronie tej można odwzorować rejestry Modbus na punkty pomiarowe. Należy zauważyć, że rejestry przedstawione w Tabeli 4-3 są z góry zdefiniowane. By utworzyć nowy wpis, należy kliknąć przycisk New Entry. Spowoduje to utworzenie w tabeli rejestrów Modbus wiersza zawierającego pola tekstowe. Należy najpierw wpisać wartość do pola Register Number, a następnie wybrać lub wpisać nazwę punktu pomiarowego. Kliknąć przycisk Submit, by zatwierdzić zmiany.

Rysunek 4-6. Odwzorowanie sieci Modbus

4-10


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Tabela 4-2. Predefiniowane rejestry diagnostyczne Opis

Rejestr (1)

Aktualny rok Aktualny miesiąc (1) Aktualny dzień (1) Aktualna godzina (1) Aktualne minuty (1) Aktualne sekundy (1) Odebrane komunikaty Odebrane nieprawidłowe komunikaty Wysłane komunikaty z sygnałem nieprawidłowości (reakcje na błędy) Liczba wysłanych komunikatów Zignorowane prawidłowe komunikaty (podczas pracy w trybie "tylko nasłuch")

49001 49002 49003 49004 49005 49006 49007 49008 49009 49010 49011

(1) Godziny przedstawione są jako czas uniwersalny (GMT).

OPC

Wybrać stronę Setup \ OPC w interfejsie użytkownika, by skonfigurować ustawienia OPC. Automatycznie wyświetlona zostanie strona Setup \ OPC \ Settings. By uwzględnić status związany z wartością jako atrybut OPC, należy zaznaczyć pole Yes i kliknąć przycisk Submit. Kliknąć ikony Setup \ OPC \ Browse Tree, by odwzorować dane programu za pośrednictwem bramki. Wybrać na tej stronie nazwę punktu (Point Name) i opcję włączenia wartości ciągu (String Value). Kliknąć przycisk New Entry, by utworzyć punkt o nowej nazwie. Skutkuje to otwarciem pola tekstowego w tabeli nazw punktów. Wpisać nazwę punktów w tym polu lub wybrać ją, klikając strzałkę z prawej strony (wyświetlona zostanie lista rozwijana). Kliknąć przycisk Submit, by zapisać i uaktywnić zmiany.

Odwzorowanie danych programu na system informatyczny

Szczegółowe instrukcje odwzorowywania danych programów w protokole TCP/IP zawiera dokumentacja systemu informatycznego.

SZEREGOWE POŁĄCZENIE MODBUS/RS485

Bramka bezprzewodowa 1420 obsługuje protokół Modbus RTU przez port szeregowy RS485. Należy zacząć od dodania urządzeń bezprzewodowych. Należy najpierw włączyć bramkę, a następnie bezprzewodowe urządzenia pomiarowe, zaczynając od urządzenia znajdującego się najbliżej bramki. Jeśli identyfikator sieciowy i klucze połączenia wprowadzone zostały prawidłowo, bramka automatycznie wykryje i uporządkuje urządzenia występujące w sieci. Instrukcje konfiguracji i instalacji zawierają podręczniki urządzeń: Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 (00809-0100-4648) i Bezprzewodowy przetwornik ciśnieniowy Rosemount 3051S (00809-0100-4802). UWAGA Wykrywanie urządzeń potrwać może kilka godzin w zależności od czasu aktualizacji, liczby urządzeń i ścieżek sieciowych. Kolejno dodawane urządzenia pojawiają się w oknie interfejsu sieciowego na stronie Explorer \ Status.

4-11


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Na stronach Diagnostics \ Network \ Overview wyświetlane są następujące informacje o sieci: Typ danych Wireless Device Count

Opis Łączna liczba urządzeń bezprzewodowych bez względu na ich stan.

Live

Urządzenia połączone i przesyłające dane.

Late

Urządzenia połączone, które nie przesłały jeszcze jednej lub dwóch informacji.

Stale

Urządzenia połączone, lecz nie przesyłające danych.

Joining Unreachable Unknown Conventional HART devices

Urządzenia dołączane aktualnie do sieci. Urządzenia, które przestały się zgłaszać w sieci. Urządzenia, których stan nie jest znany i które nie komunikują się z bramką. Bezprzewodowe urządzenia HART połączone z routerem urządzenia bezprzewodowego (WDR).

Devices with unknown tags Urządzenia, których znaczniki nie zostały jeszcze wczytane. Devices with undefined tags

Urządzenia nie posiadające znaczników lub o nieaktywnych znacznikach.

Devices with duplicated tags

Urządzenia o powielonych znacznikach.

Devices with invalid tags

Urządzenia o znacznikach zawierających niepoprawne znaki (np. myślnik lub przecinek).

Devices with duplicated IDs Urządzenia o powielonych identyfikatorach.

Kliknąć ikony Setup \ Modbus w oknie interfejsu użytkownika, by skonfigurować interfejs Modbus. Automatycznie wyświetlona zostanie strona Setup \ Modbus \ Communication. By włączyć protokół Modbus, należy zaznaczyć pole Enable Modbus na górze okna.

Komunikacja

Kliknąć ikony Setup \ Modbus \ Communication (Ilustracja 4-7), by skonfigurować ustawienia komunikacji w protokole Modbus. Opcje dostępne na tej stronie umożliwiają skonfigurowanie ustawień łączności w protokole Modbus. Ustawienia te powinny odpowiadać ustawieniom wprowadzonym w module głównym sieci Modbus (Modbus Master). Należy pamiętać o zaznaczeniu opcji Enable Modbus na górze okna. Zmierzone wartości mogą być prezentowane jako jednorejestrowa liczba całkowita, skalowana liczba całkowita lub dwurejestrowa (standardowa lub zamieniona) liczba zmiennoprzecinkowa. Jedną z typowych różnic pomiędzy urządzeniami głównymi sieci Modbus jest reprezentacja liczby zmiennoprzecinkowej. Bramka stosuje domyślnie standardowy format zmiennoprzecinkowy, lecz na stronie konfiguracyjnej można również wybrać zamieniony format zmiennoprzecinkowy, w którym kolejność wysyłania danych z rejestrów zmiennoprzecinkowych jest odwrócona. Dodatkowe informacje o skalowanych liczbach całkowitych zawiera Załącznik E, "Skalowanie liczb całkowitych", strona E-1. Wartość Response delay time umożliwia skonfigurowanie bramki na oczekiwanie przez ustalony czas przed wysłaniem odpowiedzi na żądanie urządzenia głównego. Niektóre urządzenia główne mogą nie być w stanie natychmiast odebrać odpowiedzi z uwagi na czas konfigurowania odbiornika. Ustawienie to pozwala dostosować pracę bramki do potrzeb takich urządzeń głównych.

4-12


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Ustawienie nieodwzorowanej reakcji rejestru umożliwia wybranie wartości wprowadzonej do rejestru, jeśli wartości tej nie jest przypisany znacznik. Opcjonalnie można wybrać zastępowanie wskazanej wartości rzeczywistym odczytem z urządzenia lokalnego w przypadku błędu. Umożliwi to hostowi dostrzeżenie stanu błędu bez potrzeby odczytywania odrębnego zbioru rejestrów zawierających wskaźniki stanu. Opcja Scaled Floating Point umożliwia zwracanie wartości w postaci wyskalowanych liczb całkowitych zamiast liczb całkowitych otrzymanych bezpośrednio. Dzięki użyciu parametrów Gain i Offset, prezentowane mogą być wartości dodatnie i/lub ujemne. Dodatkowe informacje o skalowaniu liczb zawiera Załącznik E, "Skalowanie liczb całkowitych", strona E-1. Dodatkowe informacje o sieci Modbus zawiera dokumentacja systemu informatycznego i znajdują się na stronie http://www.modbus.org/specs.php.

Rysunek 4-7. Komunikacja w sieci Modbus

Mapa rejestru sieci Modbus

Strona Modbus Register Map znajduje się w sekcji Setup \ Modbus \ Mapping (Ilustracja 4-8). Na stronie tej można odwzorować rejestry Modbus na punkty pomiarowe. Należy zauważyć, że rejestry przedstawione w Tabeli 4-3 są z góry zdefiniowane. By utworzyć nowy wpis, należy kliknąć przycisk New Entry. Skutkuje to utworzeniem w tabeli rejestrów Modbus wiersza zawierającego pola tekstowe. Należy najpierw wpisać wartość do pola Register Number, a następnie wybrać lub wpisać nazwę punktu pomiarowego. Kliknąć przycisk Submit, by zatwierdzić zmiany.

4-13


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Rysunek 4-8. Odwzorowanie sieci Modbus

Tabela 4-3. Predefiniowane rejestry diagnostyczne Opis

Rejestr (1)

Aktualny rok Aktualny miesiąc (1) Aktualny dzień (1) Aktualna godzina (1) Aktualne minuty (1) Aktualne sekundy (1) Odebrane komunikaty Odebrane nieprawidłowe komunikaty Wysłane komunikaty z sygnałem nieprawidłowości (reakcje na błędy) Liczba wysłanych komunikatów Zignorowane prawidłowe komunikaty (podczas pracy w trybie "tylko nasłuch")

49001 49002 49003 49004 49005 49006 49007 49008 49009 49010 49011

(1) Godziny przedstawione są jako czas uniwersalny (GMT).

4-14


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

4-15


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

4-16


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

4-17


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

4-18

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział 5

Bramka bezprzewodowa 1420

Eksploatacja sieci bezprzewodowej Przegląd ogólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-1 UmOcniEnie sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-1 Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-4 Trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5-5

PRZEGLĄD OGÓLNY

Rozdział ten omawa warunki efektywnej i bezpiecznej pracy sieci bezprzewodowej. Po uruchomieniu sieci wystarczy wykonać dwie proste czynności, które zapewnią jej długoterminową efektywność i niezawodność. Czynności te to "umocnienie" sieci i zlokalizowanie "wąskich gardeł". Niezwykle łatwe jest również rozszerzenie sieci, które nie tylko zwiększa jej zasięg, lecz również przyczynia się do zwiększenia efektywności i niezawodności działania. W drugiej części rozdziału przedstawione zostały wskazówki dotyczące poprawy bezpieczeństwa sieci.

Główne urządzenia

UMOCNIENIE SIECI

Sprawdzanie połączeń Wzmocniona sieć umożliwia urządzeniom komunikowanie się za pośrednictwem bramki w najbardziej optymalnej konfiguracji. Należy najpierw sprawdzić na stronie Explorer \ Status, jakie urządzenia zostały dołączone do sieci i czy komunikują się one prawidłowo. Jeśli połączenia nie można nawiązać, można dodać nowe urządzenie pełniące funkcję pomostu do sieci.

5-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Dobre połączenie powinno mieć następujące cechy: •

niezawodność transmisji danych > 99%,

zwłoka w transmisji danych < trzykrotny czas aktualizacji,

okres pracy akumulatorów > pożądany okres funkcjonowania przy najkrótszym czasie aktualizacji,

główne połączenia sieciowe,

stabilność ścieżek,

dobre wskazania siły sygnału radiowego (RSSI) w diagnostyce bramki. Cecha ta jest wymieniona na końcu, ponieważ sama w sobie może wprowadzić w błąd - słaby sygnał może docierać do celu, jeśli ścieżka jest stabilna - lecz może ułatwić wykrycie problemu, gdy taki wystąpi).

Wykrycie wąskich gardeł W dalszej kolejności należy sprawdzić, czy w sieci nie występują "wąskie gardła". Jeśli sygnały z wielu urządzeń muszą w swej drodze do bramki przejść przez pojedyncze urządzenie, urządzenie to jest "wąskim gardłem". Jest to pojedynczy punkt, którego awaria może zagrozić długoterminowej niezawodności sieci.

Wąskie gardło

Sytuacja taka zdarza się jednak rzadko dzięki występowaniu nadmiarowych ścieżek komunikacyjnych w większości samokonfigurujących się sieci. Rozwiązanie polega na dodaniu urządzeń (zwielokrotnieniu ścieżek komunikacji) w pobliżu wąskiego gardła. Ogólnie na każde dziesięć urządzeń przypadać powinny co najmniej dwa połączenia z odrębnymi urządzeniami bezprzewodowymi.

5-2


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 WSKAZÓWKA Do lokalizacji wąskich gardeł przystąpić należy po 24 godzinach od przyłączenia wszystkich urządzeń do sieci. Umożliwi to sieci samoczynne ustabilizowanie się i przeprowadzenie optymalizacji. Obiekty nieprzenikalne dla fal radiowych W typowym zakładzie występuje wiele obiektów potencjalnie nieprzenikalnych (budynków, grubych rur, betonowych ścian) i dużych odległości. Wpływ takich obiektów i odległości na siłę sygnału przedstawia ilustracja. Występują trzy poziomy: podstawa, strop i poziom wierzchni. Na każdym poziomie występują różne obiekty wpływające na przesył danych w sieci.

Pełna moc sygnału Połowa mocy lub mniej

Sterowni a

W zilustrowanym przykładzie, na poziomie podstawy - obszar na wysokości od podłoża do ok. 15-20 stóp (5-6 m) - występuje bardzo gęsta infrastruktura osłabiająca sygnał o 50% lub więcej. Tłumienie zależy od częstotliwości nadajników oraz od rzeczywistej gęstości obiektów. Z drugiej strony, na poziomie podstawy występuje najczęściej wiele punktów pomiarowych, co oznacza wielość urządzeń bezprzewodowych. Urządzenia te tworzą sieć alternatywnych ścieżek komunikacji omijających nieprzenikalne obiekty. Strop to poziom znajdujący się powyżej silników i zawieszeń rur, poniżej pomostów schodów na trzecim piętrze. Jest to zazwyczaj przestrzeń otwarta, lecz sygnały mogą być zakłócane przez wysokie konstrukcje. Na trzecim poziomie znajdują się konstrukcje wynoszące się ponad strop, takie jak kolumny destylacyjne lub wieże wentylacji. Konstrukcje takie mają zazwyczaj minimalny wpływ na sygnały radiowe, o ile nie stanowią części większej struktury. Rozległe badania wykazały, że urządzenia zamontowane na tym poziomie mogą komunikować się z urządzeniami zainstalowanymi poniżej stropu, położonymi w odległości wynoszącej nawet 160 stóp (50 m).

5-3


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Wzrost odległości oznaczać może osłabienie sygnałów - dotyczy to wszystkich poziomów. Jeśli transmisję pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi zakłócają nieprzenikalne obiekty, na ogół wystarczy dołączyć do sieci dodatkowe urządzenia zapewniające alternatywne ścieżki omijające przeszkody. Rozbudowa sieci Jeśli chodzi o sieci samokonfigurujące się, im większa sieć, tym lepsza. W rzeczywistości, im więcej urządzeń bezprzewodowych zawiera sieć, tym łatwiej ją rozbudować. Wynika to z dostępności wielu alternatywnych ścieżek komunikacji. Sieć wykrywa dołączane urządzenia, a algorytmy trasowania w urządzeniach i w bramce automatycznie wyszukują optymalną drogę do celu. Istniejąca sieć funkcjonuje jak wielka antena obsługująca każde nowe urządzenie dodawane na peryferiach sieci, a dla urządzeń znajdujących się w jej wnętrzu dostępne są ogromne ilości kombinacji połączeń. Jedynym ograniczeniem jest wielkość ruchu obsługiwanego przez każdą bramkę i przez każde urządzenie bezpośrednio się z nią łączące. Wysokie zagęszczenie urządzeń w pobliżu urządzenia głównego może skutkować powstaniem wąskich gardeł. Opisane cechy sieci nie tylko ułatwiają masową rozbudowę, lecz również dodawanie pojedynczych, tymczasowych punktów. Można nawet zainstalować urządzenie tymczasowo w celu sprawdzenia zasadności wprowadzenia go na stałe lub dla potrzeb czasowego monitorowania jakiegoś parametru w celach diagnostycznych.

BEZPIECZEŃSTWO

W bramce skonfigurowane są fabrycznie następujące nazwy i hasła użytkowników:

Tabela 5-1. Domyślne hasła Użytkownik

Hasło

Executive (exec) Operator (oper) Maintenance (maint) Administrator (admin)

default default default default

Tabela 5-2. Uprawnienia

5-4

Rola

Dostęp z przeglądarki internetowej

Executive (exec)

Dostęp do wszystkich stron (z uprawnieniem "tylko do odczytu") z wyjątkiem ustawień fabrycznych (Setup/factory.html).

Możliwość wyświetlania okna Explorer’a Dostęp z prawem "tylko do odczytu".


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Rola

Dostęp z przeglądarki internetowej

Operator (oper)

Brak dodatkowych uprawnień.

Możliwość wyświetlania okna Explorer’a Takie same uprawnienia, jak w przypadku wykonawcy, lecz z prawem do odczytu i zapisu. Wszystkie parametry z prawem odczytu i zapisu.

Maintenance (maint)

• Ustawianie znaczników urządzeń • Konfigurowanie komunikacji w sieci Modbus • Konfigurowanie mapy rejestru sieci Modbus

Administrator (admin)

• Konfigurowanie ustawień sieci (adres, Brak dodatkowych uprawnień. ustawienia domyślne) • Ustawianie haseł • Ustawianie godzin i dat • Ustawianie opcji dostępu do głównej strony konfiguracyjnej. • Ponowne uruchamianie programów

Po zainstalowaniu sieci hasła należy co pewien czas zmieniać. Należy się w tym celu skonsultować z lokalnymi informatykami lub z administratorem sieci.

STOP

OSTRZEŻENIE Należy zachować ostrożność w przypadku zmieniania hasła administratora. W razie utracenia tego hasła, bramki nie będzie można skonfigurować.

Identyfikator sieciowy i klucz dołączania

Kombinacja identyfikatora sieciowego i klucza dołączania zapewnia odizolowanie sieci od urządzeń zewnętrznych w stosunku do sieci. Obydwa te kody muszą być takie same w bramce i w każdym urządzeniu - jest to warunek nawiązania łączności. Bramka może generować losowe klucze połączenia. Alternatywnie, użytkownik może wprowadzić własny klucz zapisany znakami szesnastkowymi.

Rotacja klucza szyfrowania

Kolejną opcją zabezpieczenia bramki jest funkcja "rotacji" klucza szyfrowania. Jej ustawienia dostępne są na stronie Setup \ Mesh.

TRENDY Definiowanie trendów

Definiowanie trendu jest procesem dwuetapowym. W pierwszej kolejności wymagane jest skonfigurowanie globalnych ustawień trendów na stronie Setup \ Trends \ Settings. Na stronie tej skonfigurować można wyświetlane serie maksymalne, maksymalne próbki początkowe, czas przechowywania danych dla potrzeb wyznaczania trendów oraz przedział czasowy widoku (czas prezentowany na wykresie). Po wprowadzeniu ustawień należy kliknąć przycisk Submit.

5-5


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Nowy trend By rozpocząć gromadzenie danych do wyznaczenia nowego trendu, należy wybrać stronę Setup \ Trends \ Collections, a następnie kliknąć przycisk New Trend. Wyświetlona zostanie nowa strona, na której wpisać należy nazwę nowego trendu, okres gromadzenia danych i okres przechowywania danych. Należy następnie kliknąć przycisk New Entry i wybrać nazwę punktu pomiarowego. Alternatywnie można wybrać punkt z listy i dodać etykietę. Ułatwi to odróżnienie punktu pomiarowego od zwykłego punktu HART. Powtórzyć opisane czynności w celu dodania kolejnych punktów pomiarowych do trendu. Kliknięcie przycisku Submit kończy definiowanie trendu. Edycja istniejącego trendu Aby edytować istniejący trend, należy wybrać stronę Setup \ Trends \ Collections. Jeśli istnieją jakiekolwiek aktywne trendy, zostaną one wyświetlone. Kliknąć przycisk Edit by zmienić ustawienia trendu, dodać lub usunąć punkty pomiarowe, bądź zmodyfikować etykietę punktu pomiarowego. Kliknąć przycisk Submit po zakończeniu edycji. Usuwanie trendu Aby usunąć trend, należy wybrać stronę Setup \ Trends \ Collections i kliknąć przycisk Delete znajdujący się w pobliżu trendu przeznaczonego do usunięcia. Wyświetlony zostanie komunikat z żądaniem potwierdzenia. Należy kliknąć przycisk OK by usunąć trend, lub przycisk Cancel by powrócić do strony zbiorów trendów bez usuwania trendu. Kliknięcie przycisku Return to form skutkuje ponownym wyświetleniem strony Trend Collections.

Monitorowanie trendów

Trendy prezentowane mogą być w dwóch formatach: w postaci wykresu na ekranie lub w postaci pliku *.CSV, *.XLS lub *.XML. Wykres By wyświetlić wykres trendu, należy wybrać stronę Monitor \ Trend \ Graph. Wyświetlone zostaną wykresy dostępnych trendów. Należy kliknąć nazwę trendu, który ma zostać wyświetlony. Wykres można dostosować poprzez zmodyfikowanie powiększeni, trybu wyświetlania lub innego atrybutu. Ustawienia te można zmieniać przy użyciu menu dostępnych na górze okna wykresu. Raport By wyświetlić raport o trendzie, należy wybrać stronę Monitor \ Trend \ Report. Wybrać trend, czas lokalny lub czas serwera, godzinę początkową i końcową oraz format raportu (CSV, XLS, lub XML), a następnie kliknąć przycisk Generate Report.

5-6


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

5-7


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

5-8

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział 6

Bramka bezprzewodowa 1420

Rozwiązywanie problemów Informacje o instalacji, ustawieniach, diagnozowaniu i nadzorowaniu urządzenia wyświetlone zostaną po kliknięciu menu Help w prawym górnym rogu okna przeglądarki internetowej. Tekst pomocy zawiera również informacje o urządzeniu lokalnym i szczegółowe dane o bramce 1420. Informacje o linii pomocy telefonicznej dostępne są na stronie internetowej firmy Rosemount: http://www.rosemount.com/support/support.html. Pomoc można również uzyskać, wysyłając wiadomość do ekspertów technicznych: Specialist-Wireless.EPM-RTC@EmersonProcess.com. Dodatkowe wsparcie zapewniają miejscowi przedstawiciele (patrz: punkt p.t. "Serwis" na stronie 1-1).

Tabela 6-1. Dołączalność do bramki 1420

Brak łączności pomiędzy bramką i komputerem przez kabel połączeniowy Sprawdzić, czy do połączenia z komputerem stosowany jest kabel Ethernet. Sprawdzić, czy adres IP komputera skonfigurowany jest na komunikację z bramką. Upewnić się, że serwer proxy w programie Internet Explorer jest wyłączony. Upewnić się, że w programie Internet Explorer wpisany został pełny adres IP z przedrostkiem "https://". Upewnić się, że w łączności z bramką stosowany jest prawidłowy adres IP.

Porównać kolejność barwnych przewodów widocznych przez tworzywo wtyków po obydwu stronach kabla. Jeśli kolejność po obu stronach jest taka sama, kabel jest kablem standardowym, a nie "połączeniowym". Jeśli kolejność jest różna, jest to kabel połączeniowy. Patrz: "Uruchamianie", strona 2-1.

Patrz: "Uruchamianie", strona 2-1.

Kompletny adres IP: https://192.168.1.10 Niepełne adresy IP: 192.168.1.10 -lubhttp://192.168.1.10 Administrator bramki mógł zmienić adres IP ze względów bezpieczeństwa (jest to najlepsza praktyka). Pierwszy i drugi port Ethernet oraz port Ethernetu z linią zasilania (POE) posiadają unikalne adresy IP. Jeśli adres IP pierwszego portu jest nieznany, spróbować użyć drugiego portu. Jeśli adresy IP pierwszego i drugiego portu są nieznane, należy skontaktować się z firmą Emerson Process Management. Nie przyłączać komputera do portu POE, ponieważ grozi to uszkodzeniem karty Ethernet komputera.

Brak łączności pomiędzy komputerem i bramką przez port Ethernet Sprawdzić, czy kabel łączący komputer z bramką jest standardowym kablem sieci Ethernet. Sprawdzić, czy adres IP komputera skonfigurowany jest na komunikację z siecią Ethernet.

Porównać kolejność barwnych przewodów widocznych przez tworzywo wtyków po obydwu stronach kabla. Jeśli kolejność po obu stronach jest taka sama, kabel jest kablem standardowym, a nie "łcznikowym". Jeśli kolejność jest różna, jest to kabel łącznikowy. Komputer i bramka muszą posiadać unikalne adresy IP. Dodatkowych informacji o łączeniu komputera z siecią Ethernet udzielić może administrator tej sieci. Patrz również: "Ethernet", strona 4-1.

6-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Brak łączności pomiędzy komputerem i bramką przez port Ethernet Upewnić się, że serwer proxy w programie Internet Explorer jest wyłączony. Upewnić się, że w programie Internet Explorer wpisany został pełny adres IP z przedrostkiem "https://". Upewnić się, że w łączności z bramką stosowany jest prawidłowy adres IP.

Upewnić się, że warunkiem nawiązania połączenia przez zaporę firewall sieci Ethernet pomiędzy komputerem i bramką nie jest użycie bezpiecznego protokołu.

Patrz: Rozdział 2, "Wstępna konfiguracja".

Kompletny adres IP: https://192.168.1.10 Niepełne adresy IP: 192.168.1.10 -lubhttp://192.168.1.10 Administrator bramki mógł zmienić adres IP ze względów bezpieczeństwa (jest to najlepsza praktyka). Pierwszy i drugi port Ethernet oraz port Ethernetu z linią zasilania (POE) posiadają unikatowe adresy IP. Jeśli adres IP pierwszego portu jest nieznany, spróbować użyć drugiego portu. Jeśli adresy IP pierwszego i drugiego portu są nieznane, należy skontaktować się z firmą Emerson Process Management. Nie przyłączać komputera do portu POE, ponieważ grozi to uszkodzeniem karty Ethernet komputera. Skontaktować się z administratorem sieci Ethernet i sprawdzić, czy zapora firewall jest stosowana. Jeśli tak, skonfigurować zabezpieczenia w komputerze. Instrukcje nawiązywania bezpiecznego połączenia pomiędzy komputerem i bramką przedstawiono w Rozdziale XXX.

Brak łączności pomiędzy komputerem i bramką przez bezpieczne połączenie Upewnić się, że w komputerze wprowadzone zostały odpowiednie ustawienia zabezpieczeń. Sprawdzić, czy ustawienia zabezpieczeń w komputerze skonfigurowane są na komunikację z odpowiednim portem zapory firewall. Upewnić się, że bramka skonfigurowana jest na komunikację z odpowiednim portem zapory firewall. Upewnić się, że usługa Security Setup jest aktywna. Upewnić się, że w łączności z bramką przez bezpieczne połączenie stosowany jest prawidłowy adres IP.

6-2

Patrz: Rozdział 4, "Integracja danych".

Zapytać administratora sieci Ethernet lub zapory firewall, którego portu zapory należy użyć. Portem domyślnym jest port 1164.

Patrz: Rozdział 4, "Integracja danych".

Usługa ta jest uruchamiana po zainstalowaniu, co umożliwia skonfigurowanie bezpiecznego połączenia. Patrz: Rozdział 4, "Integracja danych". Program Security Setup nadaje bramce unikalny adres IP w celu zapewnienia bezpieczeństwa łączności. Otworzyć sesję programu Security Setup i sprawdzić bezpieczny adres bramki. Każdy komputer obsługujący bezpieczne połączenia z bramką korzysta z unikalnego bezpiecznego adresu bramki. Patrz: Rozdział 4, "Integracja danych".


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 System hosta nie odbiera danych OPC Upewnić się, że dla połączenia bramka serwer OPC aktywna jest usługa Security Setup. Upewnić się, że w serwerze OPC zainstalowany i uruchomiony jest program 1420 OPC Server. Upewnić się, że program 1420 OPC Server korzysta z prawidłowego, bezpiecznego adresu IP bramki. Upewnić się, że w ustawieniach bramki wprowadzone zostały znaczniki OPC umożliwiające bramce wysyłanie danych do OPC. Sprawdzić, czy dane OPC są przesyłane do serwera OPC.

Upewnić się, że w komputerze i w serwerze OPC zainstalowana jest ta sama (najnowsza) wersja programu OPC Client. Sprawdzić, czy klient OPC skonfigurowany jest na współpracę z prawidłowym serwerem OPC.

Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie dane OPC i Modbus TCP przesyłane są tylko przez bezpieczne połączenie. Patrz: Rozdział 4, "Integracja danych". Patrz: "Ethernet", strona 4-1.

Bramka musi korzystać z bezpiecznego adresu IP bramki utworzonego przez sesję programu Secure Setup. Patrz: Rozdział 4, "Integracja danych".

Patrz: "OPC", strona 4-6.

Sprawdzić przesył danych programem OPC Explorer firmy Matrikon. Jest to bezpłatny program służący do rozwiązywania problemów w połączeniach OPC. Jeśli dane docierają do serwera OPC, źródłem problemu może być program OPC Client wprowadzający dane do programu OPC. Najprościej jest zainstalować oprogramowanie serwera i klienta OPC w tym samym komputerze. Upewnić się, że stosowana jest najnowsza wersja klienta OPC. Skontaktować się z administratorem aplikacji i sprawdzić, czy stosowana jest najnowsza wersja klienta. Program 1420 OPC Server może odbierać dane z wielu bramek 1420 w tym samym czasie. Klient OPC musi zostać skonfigurowany na współpracę z odpowiednią bramką za pośrednictwem programu 1420 OPC Server. Patrz: "Ethernet", strona 4-1.

System hosta nie odbiera danych Modbus TCP Upewnić się, że dla połączenia bramka serwer Modbus TCP aktywna jest usługa Security Setup. Upewnić się, że typ danych Modbus TCP w bramce jest prawidłowo skonfigurowany - musi on być taki sam, jak w systemie hosta Modbus TCP.

Ze względów bezpieczeństwa, wszystkie dane OPC i MOdbus TCP przesyłane są tylko przez bezpieczne połączenie. Patrz: Rozdział 4, "Integracja danych".

Bramka musi być skonfigurowana na wartości zmiennoprzecinkowe (z cyframi dokładności) lub na zaokrąglone cyfry dokładności (liczby całkowite). Sprawdzić typ danych u administratora i w specyfikacjach. Patrz: "Ethernet", strona 4-1.

6-3


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 System hosta nie odbiera danych Modbus TCP Upewnić się, że w ustawieniach bramki wprowadzone zostały znaczniki Modbus TCP umożliwiające bramce wysyłanie danych do Modbus TCP. Sprawdzić rejestry Modbus w systemie szeregowym hosta. Upewnić się, że urządzenia bezprzewodowe są aktywne.

Patrz: "Mapa rejestru Modbus", strona 4-10.

Rejestry Modbus w bramce 1420 i w systemie szeregowym hosta muszą być takie same - jest to warunek prawidłowego przesyłania danych. Jeśli rejestry nie są identyczne, dane nie będą przesyłane lub przesyłane będą dane nieprawidłowe. Jeśli urządzenia bezprzewodowe są wyłączone, przez rejestry Modbus przesyłane będą wartości błędne.

System hosta nie odbiera danych szeregowego Modbus RS232/RS485. Upewnić się, że ustawienia łączności szeregowej bramki są takie same, jak w systemie hosta. Upewnić się, że w bramce skonfigurowany jest prawidłowy adres szeregowego urządzenia podporządkowanego (Serial Slave Address). Upewnić się, że system hosta komunikuje się z odpowiednim adresem podporządkowanym przypisanym bramce przyłączonej do prawidłowej karty wejść szeregowych. Upewnić się, że stosowany jest prawidłowy typ szeregowego połączenia Modbus: RS232 lub RS485. Sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne pomiędzy bramką i hostem szeregowym. Upewnić się, że w bramce skonfigurowane zostały rejestry Modbus. Upewnić się, że rejestry Modbus zostały wprowadzone do systemu szeregowego hosta. Upewnić się, że urządzenia bezprzewodowe są aktywne.

6-4

Ustawienia łączności szeregowej bramki muszą być takie same, jak ustawienia systemu szeregowego hosta. Każda różnica skutkuje brakiem łączności. Sprawdzić ustawienia u administratora systemu, w specyfikacjach systemu hosta i w punkcie "Ethernet" na stronie 4-1. Bramce należy przypisać adres podporządkowany inny niż analogiczne adresy wszystkich pozostałych urządzeń szeregowych przyłączonych do wejścia szeregowego. Sprawdzić ustawienia u administratora systemu, w specyfikacjach systemu hosta i w punkcie "Ethernet" na stronie 4-1. System szeregowy hosta musi zostać skonfigurowany na komunikację z bramką przez adres podporządkowany bramki przypisany do odpowiedniej karty wejść szeregowych. Sprawdzić ustawienia u administratora systemu, w specyfikacjach systemu hosta i w punkcie "Ethernet" na stronie 4-1.

Domyślnym typem wyjścia Modbus bramki jest RS485. Jeśli system hosta wymaga połączenia RS232, pomiędzy bramką i wejściem szeregowym systemu hosta wymagane jest zainstalowanie przejściówki RS485-RS232. Alternatywnie (w niektórych przypadkach) karta wejść szeregowych może być skonfigurowana na połączenie typu RS232 lub RS485. Patrz: "Ethernet", strona 4-1. Każdy przetarty lub uszkodzony przewód pomiędzy blokiem zacisków bramki i systemem hosta wywoływać może przerwy i błędy w transmisji danych. Patrz: "Mapa rejestru Modbus", strona 4-5.

Rejestry Modbus w bramce 1420 i w systemie szeregowym hosta muszą być takie same - jest to warunek prawidłowego przesyłania danych. Jeśli rejestry nie są identyczne, dane nie będą przesyłane lub przesyłane będą dane nieprawidłowe. Jeśli urządzenia bezprzewodowe są wyłączone, przez rejestry Modbus przesyłane będą wartości błędne.


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

6-5

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

6-6

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział

Bramka bezprzewodowa 1420

Glosariusz Przedstawione poniżej terminy i wyjaśnienia definiują sposób rozumienia pojęć przyjęty w niniejszym podręczniku. Definicje mogą odbiegać nieco od standardowego pojmowania tych terminów. Termin Rozsiew Poziom dachu

Dołączalność

Zwłoka danych

Urządzenie DHCP

Nazwa domeny Poziom nadpowierzchniowy Poziom podłogi Bramka Nazwa hosta

HTML HTTP HTTPS System informacyjny

IP (TCP/IP) Pozycja Klucz połączenia Maska sieci

Sieć Identyfikator sieciowy

Definicja Adres, do którego wysyłać może stacja i który odebrany zostanie przez wszystkie urządzenia w sieci. Poziom zespołu technologicznego znajdujący się pomiędzy "poziomem podłogi" i "poziomem nadpowierzchniowym" (od ok. 20 stóp (6 m)) Termin ten oznacza zazwyczaj połączenie statystyki ścieżki i niezawodności łącza. Może również dotyczyć funkcjonalności połączenia pomiędzy bramką i systemem informacyjnym. Czas od wyjścia komunikatu z urządzenia do dotarcia komunikatu do bramki. Powinien on być krótszy niż 1/3 czasu aktualizacji. Na przykład: przy 60-sekundowym czasie aktualizacji zwłoka danych powinna być krótsza niż 20 sekund. Bezprzewodowy nadajnik ciśnieniowy lub temperaturowy. Dynamiczny protokół konfiguracji hosta. Wykorzystywany do automatycznego konfigurowania parametrów sieci. Urządzenie zawiera klienta DHCP pobierającego parametry konfiguracji sieci z sieciowego serwera DHCP. Unikalny oznacznik internetowy składający się z symboli rozdzielonych kropkami (np. ta.domena.com) Poziom zespołu technologicznego znajdujący się powyżej "poziomu dachu" (do 160 stóp (50 m)) Poziom zespołu technologicznego w zakresie 0-20 stóp. (0-6 m) Adres węzła sieciowego pełniący funkcję punktu dostępu do innych sieci. Unikalny oznacznik należący do domeny, związany z adresem IP urządzenia (np. urzadzenie.ta.domena.com.) W tym przykładzie nazwą hosta jest słowo "urzadzenie". Język znaczników hipertekstowych. Format plików stosowany do definiowania stron wyświetlanych w przeglądarkach. Protokół przesyłu hipertekstu. Protokół definiujący sposób wysyłania/odbierania danych do/z przeglądarki internetowej. Protokół HTTP nałożony na zaszyfrowaną warstwę bezpiecznych gniazd (SSL) Dowolny system informacyjny (sieć komputerowa), system hosta lub system sterowania. Typowe systemy: rozproszone systemy sterowania (DCS), sterowniki programowalne (PLC), archiwa danych i systemy zarządzania aktywami. Protokół internetowy. Protokół definiujący sposób przesyłania danych przez Internet. Parametr protokołu OPC zawierający wartość. Podobny do parametru "Register" w protokole Modbus. Kod szesnastkowy łączący urządzenia z bramką. Kod ten musi być taki sam w urządzeniu i w bramce. Ciąg zerojedynkowy maskujący (ukrywający) część sieciową adresu IP w ten sposób, że widoczna jest tylko część identyfikująca hosta. Część sieci, w której rezyduje urządzenie. Kod numeryczny łączący urządzenia z bramką. Kod ten musi być taki sam w urządzeniu i w bramce.

Glosariusz-1


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Termin NTP/SNTP

Wypełnianie Zasilanie przez Ethernet (POE) Urządzenie główne Sieć prywatna / Sieć lokalna Rejestr Sieć samoorganizująca się Znacznik TCP

Glosariusz-2

Definicja Protokół czasu sieciowego / Prosty protokół czasu sieciowego. Stosowany do ustawiania czasu w systemie. Urządzenie zawiera klienta NTP służącego do synchronizacji czasu z sieciowym serwerem czasu. Proces łączenia się urządzenia z siecią i przesyłania danych do bramki. Gniazdo zapewniające zasilanie elektryczne przez kabel sieci Ethernet. OSTRZEŻENIE: Niestandardowa konfiguracja POE. Urządzenie znajdujące się w najbliższej warstwie, przyłączone bezpośrednio do bramki. Połączenie lokalne pomiędzy bramką bezprzewodową 1420 i komputerem PC (desktop lub laptop). Sieć ta służy do uruchamiania i konfigurowania bramki. Pojęcie związane z protokołem Modbus. Topologia sieci wykorzystywana w bramkach i urządzeniach bezprzewodowych firmy Rosemount. Element danych HART rezydujący w urządzeniu i pełniący funkcję nazwy urządzenia. Protokół kontroli transmisji. Podstawowy protokół w zestawie protokołów internetowych (TCP/IP).


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Załącznik A

Bramka bezprzewodowa 1420

Dane techniczne Specyfikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-1 Rysunki wymiarowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-3 Informacje dotyczące zamawiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona A-4

SPECYFIKACJE Specyfikacje funkcjonalne

Zasilanie 24 V prądu stałego Pobór mocy: 500 mA Warunki otoczenia Zakres temperatury podczas eksploatacji: od -40 do 60°C (od -40 do 158°F) Zakres wilgotności podczas eksploatacji: 0-95 % wilgotności względnej (bez kondensacji)

Specyfikacje fizyczne

Waga 4,85 kg (10,7 lb) Materiały Obudowa Stop aluminiowy niskomiedziowy, NEMA 4X i IP65 IEC 529 Stopień zanieczyszczenia 2 Lakier Poliuretanowy Uszczelka pokrywy Guma

A-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420 Specyfikacje łączności

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

RS485 2-przewodowe łącze komunikacyjne dla połączeń sieci wielogałęziowej Modbus Prędkość transmisji w bodach: 57600, 38400, 19200 lub 9600 Protokół: Modbus RTU Oprzewodowanie: pojedyncza skrętka dwużyłowa, 18 AWG. Długość przewodów: ok. 1524 m (5000 stóp) Ethernet Webserver i Modbus TCP/IP OPC z Webserver and Modbus TCP/IP HSE dla AMS z Webserver i Modbus TCP/IP HSE dla AMS z OPC, Webserver i Modbus TCP/IP Modbus • Obsługuje Modbus RTU i TCP/IP z 32-bitowymi wartościami zmiennoprzecinkowymi, liczbami całkowitymi i skalowanymi liczbami całkowitymi. • Rejestry Modbus przypisywane sygnałom wejściowym z pomiarów na podstawie znacznika bloku wejścia analogowego. • Numery rejestru Modbus zdefiniowane przez użytkownika. • Stan każdej zmiennej dostępny w 16-bitowym rejestrze. • Konfiguracja interfejsu Modbus na stronach interfejsu HTML bramki bezprzewodowej 1420. UWAGA W zastosowaniach krytycznych zalecane jest użycie zewnętrznych stabilizatorów zasilania. Umożliwi to odłączenie bramki dla potrzeb konserwacji i zapewni działanie szyny Fieldbus w razie niedostępności bramki 1420.

A-2


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

RYSUNKI WYMIAROWANE Rysunek A-1. Bramka bezprzewodowa 1420 ANTENA 900 MHz

ANTENA 2,4 GHz

6,925 (176) 9.02 (229) 2,78 (70,61)

3.51 (89)

3.06 (77)

2.99 (76)

12,03 (305) 11,15 (283) Połączenia elektryczne znajdują się pod

2,96 (75) 6,72 (170) 4,78 (121) 3,08 (78) 1,14 (29) Przyłącze kanału NPT 1 /2" (4 punkty)

Zacisk uziemi

3,99 (101)

1,59 (40)

UWAGA Wymiary podano w calach

A-3


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA Model 1420 Kod A Kod 1 2 3 Kod A1 A2 Kod N A Kod 0 1 2 4 Kod C1 N5 N6 N1 N7 NF ND J1 J2

Opis wyrobu Bramka bezprzewodowa Zasilanie 24 V prądu stałego Wyjścia RS485 + Ethernet RS485 + dodatkowy port Ethernet RS485 + światłowodowy port Ethernet Częstotliwość robocza i protokół HART, sieć samokonfigurująca się - DSSS 2,4 GHz HART, sieć samokonfigurująca się - FHSS 900 MHz Łączność przez port szeregowy RS-485 Brak łączności przez port szeregowy RS-485 Modbus RTU Łączność przez sieć Ethernet Webserver i Modbus TCP/IP OPC z Webserver and Modbus TCP/IP Połączenie z AMS przez Webserver i Modbus TCP/IP Połączenie z AMS przez OPC, Webserver i Modbus TCP/IP IP Pozostałe opcje Konfiguracja oprogramowania Niestandardowa konfiguracja oprogramowania Certyfikaty wyrobu FM, Dział 2, odporność na zapłon pyłu CSA, Dział 2, odporność na zapłon pyłu Typ ATEX n Typ IECEx n IECEx, odporność na zapłon pyłu ATEX, odporność na zapłon pyłu Adaptery Adapter kanału CM 20 Adapter kanału PG 13,5

Typowy numer modelu:

A-4

1420

A

1

A2

1

N5

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Rozdział A

Bramka bezprzewodowa 1420

Karta konfiguracji bramki bezprzewodowej 1420

Nr zamówienia ______________________

Nr zespołu _____________________________ Wypełnia producent

Nr linii ____________________________

Informacje o konfiguracji Klient: _____________________________________________

Nr zamówienia:____________________________________________ ___

Nr modelu: _____________________________________________

Pozycja linii: ______________________________________________

Parametry samokonfigurującej się sieci M

Wygenerowane parametry sieci

M

Niestandardowe parametry sieci Identyfikator sieciowy(1) Klucz połączenia1 Czas aktualizacji Czas aktualizacji powinien mieścić się w zakresie od 10 sekund do 60 minut

(1) Poprawne znaki: 0-9, A-F

Wielkość sieci M 50 lub mniej urządzeń

M 51-100 urządzeń

A-5


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

A-6


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

A-7


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

A-8

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Załącznik B

Informacje o zatwierdzeniach

ZATWIERDZONE MIEJSCA PRODUKCJI

Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI TELEKOMUNIKACYJNY MI

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe podlegają obowiązkowi certyfikacji. Służy to zapewnieniu przestrzegania przepisów dotyczących wykorzystania pasma częstotliwości radiowych. Certyfikat taki wymagany jest niemal we wszystkich krajach. Firma Emerson współpracuje z organami rządowymi na całym świecie, aby oferować w pełni kompatybilne produkty i wyeliminować ryzyko naruszenia lokalnych przepisów dotyczących korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Listę krajów, które otrzymały certyfikaty dopuszczające do stosowania przedstawiono na stronie www.rosemount.com/smartwireless.

FCC I IC

Urządzenie spełnia wymogi Części 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym warunkom: urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń i musi przyjmować wszelkie zakłócenia odebrane, a w tym zakłócenia mogące powodować niepożądaną pracę. Urządzenie musi zostać zainstalowane w sposób zapewniający pozostawienie co najmniej 20 cm odstępu pomiędzy anteną a człowiekiem.

INFORMACJE O DYREKTYWACH UE

Deklarację zgodności z wymogami WE dotyczącą wszystkich europejskich dyrektyw dotyczących wyrobu przedstawiono na stronie firmy Rosemount: www.rosemount.com. Wersję drukowaną otrzymać można od firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Zarządzanie procesami w firmie Emerson spełnia wymogi Dyrektywy ATEX. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) (2004/108/WE) EN 61326-1: 1997 ze zmianami A1, A2, i A3—Zastosowania przemysłowe Dyrektywa w sprawie wyposażenia terminali radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE) (1999/S/WE) Zarządzanie procesami w firmie Emerson spełnia wymogi Dyrektywy R&TTE.

Zatwierdzenie FM dla normalnych lokalizacji

Bramka bezprzewodowa 1420 została poddana ocenie i zatwierdzona przez "Factory Mutual" (FM) do stosowania w normalnych lokalizacjach.

Oznaczenie CE EMC

Zgodność z dyrektywą UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

CERTYFIKATY DLA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Certyfikaty północnoamerykańskie N5 Dział 2 FM Nr certyfikatu: Patrz - certyfikat Wyrób niezapalający - Klasa I, Dział 2, Grupy A, B, C i D; Odporny na zapłon pyłu - Klasa II, III, Dział 1, Grupy E, F i G; umiejscowienie wewnątrz/na zewnątrz budynku; Typ wg NEMA: 4X Kod temperatury: T4 (-40°C < Ta < 60°C) B-1


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420

Kanadyjskie Stowarzyszenie Normalizacyjne (CSA) N6 Dział 2 CSA i odporność na zapłon pyłu Nr certyfikatu: Patrz - certyfikat Odpowiedni dla Klasy I, Dział 2, Grupy A, B, C, D; Odporność na zapłon pyłu - Klasa II, Grupy E, F i G; Odpowiedni dla miejsc niebezpiecznych Klasy III. Instalacja zgodnie z ilustracją 01420-1011 opracowaną przez firmę Rosemount. Kod temperatury: T4 (-40°C < Ta < 60°C) Typ obudowy wg CSA: 4X

CERTYFIKATY EUROPEJSKIE

N1 Typ n (ATEX) wg CENELEC Patrz: przypis poniżej Nr certyfikatu: Patrz - certyfikat Oznaczenie ATEX: Ex II 3 G EEx nA nL IIC T4 (-40°C < Ta < 60°C) ND Zatwierdzenie ATEX dla wyrobu odpornego na zapłon pyłu Nr certyfikatu: Patrz - certyfikat EX tD A22 IP66 TI35 (-40°C < Ta < 60°C) EE nA Nl IIC T4 (-40°C < Ta < 60°C) II 3D

Certyfikaty IECEx

N7 Typ n wg IECEx Patrz: przypis poniżej Nr certyfikatu: Patrz - certyfikat Ex nC IIC T4 (-40°C < Ta <= +60°C) Napięcie znamionowe: 28V NF Zatwierdzenie IECEx dla wyrobu odpornego na zapłon pyłu Nr certyfikatu: Patrz - certyfikat EX tD A22 IP66 TI35 (-40°C < Ta < 60°C) Vmaks = 28V Warunki instalacji N1 i N7 Aparat nie wytrzymuje badania izolacji napięciem 500V wymaganego Klauzulą 9.4 normy EN 60079-15: Soo5. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji aparatu. Tabela 1. Kraj Bułgaria Francja Włochy Norwegia Rumunia

B-2

Ograniczenie Wymagane ogólne dopuszczenie do stosowania poza budynkami i w służbach/usługach publicznych. Zastosowanie poza budynkami ograniczone do 10mW e.i.r.p. Wymagane ogólne dopuszczenie do zastosowania poza własnymi pomieszczeniami. Możliwe ograniczenia w promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund. Stosowane na zasadzie urządzeń wtórnych. Wymagane indywidualne zezwolenie.


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Etykieta z oznaczeniem mocy radiowej (Ilustracja 3) informuje o mocy wyjściowej nadajnika. Urządzenia oznaczone tą etykietą skonfigurowane są na moc wyjściową mniejszą niżą 10 mW e.i.r.p. Nabywca musi wskazać docelowy kraj instalacji i eksploatacji w chwili zakupu.

Etykieta krajowa występuje tylko w krajach, w których obowiązują w/w

B-3


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

B-4

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2008

Bramka bezprzewodowa 1420

Załącznik C

Współpraca AMS™ Suite: Intelligent Device Manager z bramką bezprzewodową 1420

KORZYŚCI

AMS Suite udostępnia szeroki wachlarz aplikacji do proaktywnego i predykatywnego serwisowania, wliczając w to interfejs do diagnostyki urządzenia. AMS Suite: Intelligent Device Manager jest zgodny z ponad 140 urządzeniami w technologii FOUNDATION™ fieldbus, produkowanymi przez ponad 33 różnych producentów, oraz z 267 urządzeniami zgodnymi z protokołem HART® produkowanymi przez 39 firm. Zestaw narzędzi analitycznych i raportujących pozwala na prowadzanie diagnostyki predykcyjnej, dokumentacji, zarządzania i konfiguracji urządzeń. W połączeniu z bramką bezprzewodową 1420, Intelligent Device Manager stanowi zaawansowane narzędzie dla całościowego zarządzania ważnymi urządzeniami. Oprócz przyjaznego interfejsu konfiguracji, diagnostyki i kalibracji bezprzewodowych urządzeń HART, Device Manager zapewnia kompletny zapis wszystkich wydarzeń związanych z tymi czynnościami. Alert Monitor w AMS zapewnia informacje o stanie diagnostycznym powiązanych z nim bezprzewodowych urządzeń HART. Calibration Assistant SNAP-ON™ dostępny w pakiecie aplikacji AMS umożliwia łatwe zarządzanie kalibracją tych urządzeń.

Bezprzewodowa bramka 1420 w AMS Device Manager.

C-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420 PODŁĄCZANIE BEZPRZEWODOWEJ BRAMKI 1420 DO AMS DEVICE MANAGER

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2008

Bramka 1420 jest podłączona do komputera z oprogramowaniem AMS Device Manager za pomocą karty Ethernet. AMS Device Manager może współpracować z 16 bramkami 1420 w jednej sieci bezprzewodowej Ustanawianie połączenia między programem AMS Intelligent Device Manager a bramką 1420 jest proste. Należy wykonać następujące kroki: 1.

Wyłączyć AMS Device Manager, jeżeli jest włączony.

2.

Wybrać Start\>Programs\>AMS Device Manager\>Network Configuration na pasku zadań.

3.

Kliknąć Add.

4.

Wireless Network z listy sieci w oknie dialogowym Select Network Component Type.

5.

Kliknąć Install.

6.

Wpisać nazwę sieci bezprzewodowej. Nazwa ta będzie wyświetlana na szczycie hierarchii sieci bezprzewodowych w AMS Device Manager.

7.

Kliknąć NEXT.

8.

Wpisać nazwę lub adres IP bramki i kliknąć Add.

9.

Jeżeli wyświetli się żądanie należy podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do Setup Utility (Asystent Ustawień) bramki 1420. Kliknąć OK.

10. Jeżeli wyświetli się komunikat, wprowadzić informacje pozwalające na bezpieczną (SSL) komunikację między bramką 1420 a AMS Device Manager. Kliknąć OK. 11. Kliknąć FINISH. 12. Kliknąć Close. Po ponownym uruchomieniu programu AMS Device Manager, sieć bezprzewodowa zostanie wyświetlona zostanie w Device Explorer i Device Connection. Należy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę sieci bezprzewodowej i wybrać Rebuild oraz Identify Hierarchy. Następnie kliknąć ikonę sieci i wybrać Scan | New Devices. W przeciwieństwie do innych urządzeń, AMS Device Manager wyszukuje urządzenia sieci bezprzewodowej jednocześnie, aby skompensować przewidywane zwłoki w sieci bezprzewodowej. Po zakończeniu skanowania, interfejs można rozwinąć klikając na znak plus obok każdej ikony i przejść w dół hierarchii.

KORZYSTANIE Z INTERFEJSU BEZPRZEWODOWEGO W PROGRAMIE AMS DEVICE MANAGER

Sieć bezprzewodowa przedstawiona jest za pomocą ikony, która znajduje się na szczycie hierarchii w widokach Device Connection View lub Device Explorer. Drugi poziom hierarchii przedstawia bramki bezprzewodowe. Bramka jest urządzeniem zgodnym z protokołem HART; ikona zależy od producenta urządzenia. Poniżej ikon bramek znajdują się ikony sieci kratowej. Sieć kratowa jest zbiorem urządzeń bezprzewodowych, które razem przekazują informacje między sobą i bramką bezprzewodową. Poniżej ikon sieci kratowej znajdują się ikony bezprzewodowych urządzeń HART (WHDs). Ikony w sieci bezprzewodowej posiadają menu kontekstowe zapewniające dostęp do ich funkcji oraz funkcji AMS Device Manager. Więcej informacji podano w AMS Device Manager Books Online.

C-2


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2008

Bramka bezprzewodowa 1420 Przeglądarkę internetową bramki 1420 można łatwo uruchomić z poziomu widoku Device Connection lub Device Explorer poprzez dwukrotne kliknięcie na ikonę bramki 1420 i wybranie "Launch Setup" z menu kontekstowego. Po uruchomieniu przeglądarki sieciowej, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło.

KORZYSTANIE Z ALERT MONITOR (MONITOR ALERTÓW) MENADŻERA URZĄDZEŃ AMS Z BRAMKĄ 1420.

Alert Monitor w programie Device Manager jest potężnym narzędziem do monitorowania alertów zgłaszanych przez urządzenia bezprzewodowe HART. Po zgłoszeniu alertu przez urządzenie bezprzewodowe i dodaniu go do listy Device Monitor, na pasku statusu AMS Device Manager podświetlana zostaje ikona dzwonka, a w oknie Alert Monitor’a pojawia się komunikat. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dany alert, wyświetlony zostanie ekran podający przyczynę alertu. Po kliknięciu na alert, a następnie na Details, wyświetlone zostaną dodatkowe informacje na temat danego alertu. Więcej informacji na temat korzystania z aplikacji Alert Monitor podano w AMS Device Manager Books Online. Jeżeli przyczyna alertu zostanie usunięta, alert znika z okna Alert Monitor’a. Alerty urządzeń są również zapisywane w Audit Trail.

AMS Alert Monitor wyświetla alerty na bieżąco Aby umożliwić raportowanie alertów urządzeń do Monitora Alertów z bramki 1420, konieczna jest zmiana ustawień. Aby alerty danego urządzenia wyświetlane były w Monitorze Alertów, należy wykonać następujące kroki: 1.

Dodać urządzenie do AMS Device Manager Plant Database poprzez przeciągnięcie urządzenie wyświetlonego pod bramką 1420 do folderu Equipment Module w bazie danych.

2.

Dodać urządzenie do listy Device Monitor poprzez wykonanie następujących kroków. a.Kliknąć CONFIGURE w oknie Monitora Alertów. b.Kliknąć ADD w oknie listy Device Monitor. c. Wybrać urządzenia/e, które mają zostać dodane i kliknąć OK.

C-3


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2008

d.Kliknąć ponownie OK.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu można wyświetlić w AMS Alert Monitor

C-4


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Załącznik D

Bramka bezprzewodowa 1420

Konfiguracja sieci Modbus w Honeywell® TDC APM/HPM Informacje o konfiguracji sieci Modbus zawiera Podręcznik Honeywell OP01-501 APM/HPM z opcjonalnymi komponentami interfejsu szeregowego. Bramka może odwoływać się do rejestrów o numerach dochodzących do 65535. TDC wymaga użycia konkretnych zakresów rejestru do odczytu liczb zmiennoprzecinkowych. Podręcznik Honeywell zawiera następujące informacje: “Dane w formacie zmiennoprzecinkowym dla zakresu adresów od 20001 do 29999 zwracane są w standardowym formacie zmiennoprzecinkowym IEEE z tym wyjątkiem, że słowo niskie i wysokie są zamieniane miejscami. Format ten jest odpowiedni dla sterownika programowalnego (PLC) Modicon 984.” Wymaga to ustawienia opcji przecinka zamienionego miejscami w bramce bezprzewodowej 1420 na stronie konfiguracji sieci Modbus.

D-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

D-2

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Załącznik E

Bramka bezprzewodowa 1420

Skalowanie liczb całkowitych

E-1


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Skalowanie liczb całkowitych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E - 2 Konfigurowanie skalowanych liczb całkowitych . . . . . . . E - 2 Zastosowanie skalowania liczb całkowitych do zdefiniowania granic zakresu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E - 4

SKALOWANIE LICZB CAŁKOWITYCH

W przypadku wczytywania zmiennych technologicznych z rejestrów liczb całkowitych, bramka zwraca normalnie zaokrągloną liczbę całkowitą (np. 2712 zamiast wartości 2711.97 grama na minutę lub 1 zamiast wartości 1,2534 gramów na centymetr sześcienny). Skalowanie liczb całkowitych skutkuje zwracaniem przez bramkę liczb całkowitych o dokładności 1:65536, reprezentujących zmierzoną wartość zmiennej technologicznej (np. wartości 50000 reprezentującej przepływ materiału o prędkości 50 gramów na sekundę). Wyskalowane liczby całkowite wzmacniają i linearyzują niewielkie zmiany w krytycznych zmiennych technologicznych. Skalowanie liczb całkowitych wdrożyć można w celu: •

kompensowania wartości ujemnych, takich jak temperatury niższe od zera lub odwrócone przepływy, co umożliwia wczytywanie tych wartości jako dodatnich liczb całkowitych,

zwiększenia rozdzielczości wyprowadzanych wartości, takich jak gęstość, temperatura, ciśnienie, czy niskie współczynniki przepływu.

UWAGA Skalowanie liczb całkowitych stosowane jest zazwyczaj w starszych systemach. Reprezentacja zmiennoprzecinkowa stosowana jest najczęściej wówczas, gdy obsługuje ją system informacyjny.

KONFIGUROWANIE SKALOWANYCH LICZB CAŁKOWITYCH

Jeśli skalowanie liczb całkowitych skonfigurowane zostanie dla więcej niż jednej zmiennej technologicznej, to ta sama maksymalna liczba całkowita obowiązuje w odniesieniu do wszystkich skalowanych zmiennych technologicznych. Każda skalowana zmienna technologiczna może posiadać własną wartość przesunięcia i własny współczynnik wyskalowania. Bramka wykorzystuje wariację równania liniowego do określenia wyskalowanej liczby całkowitej proporcjonalnej do zmierzonej wartości zmiennej technologicznej. Równanie stanowi liniową korektę zmierzonej wartości: y = Ax - (B - 32768) gdzie: y = wyskalowana liczba całkowita zwracana przez bramkę A = wzmocnienie wartości skalowanej liczby całkowitej x = zmierzona wartość zmiennej technologicznej B = przesunięcie wartości skalowanych liczb całkowitych

E-2


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Procedura konfigurowania skalowania liczb całkowitych zmiennych technologicznych:

Etap 1: Wyznaczenie maksymalnej liczby całkowitej

1.

Wybrać maksymalną liczbę całkowitą i wpisać jej wartość do odpowiedniego pola na stronie Setup \ Modbus \ Communications. Jeśli stosowane są globalne współczynniki skalowania i przesunięcia, wpisać je na ten samej stronie. W innym przypadku:

2.

Wyliczyć wzmocnienie dla każdej odpowiedniej zmiennej technologicznej i wpisać wartości do odpowiedniego punktu We/Wy.

3.

Wyliczyć przesunięcie dla każdej odpowiedniej zmiennej technologicznej i wpisać wartości do odpowiedniego punktu We/Wy.

Skalowana liczba całkowita to wartość "y" w równaniu przedstawionym powyżej. Maksymalna liczba całkowita to największa liczba całkowita proporcjonalna do zmierzonej wartości zmiennej technologicznej. Domyślna maksymalna liczba całkowita to 65534. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA STOSOWANIA MAKSYMALNYCH LICZB CAŁKOWITYCH Jeśli skalowanie liczb całkowitych stosowane jest do więcej niż jednej zmiennej technologicznej, wszystkie skale muszą posiadać identyczną maksymalną liczbę całkowitą, lecz mogą mieć różne przesunięcia i współczynniki skalowania. Można zaprogramować maksymalną liczbę całkowitą mniejszą niż domyślna maksymalna liczba całkowita. O wyborze maksymalnej liczby całkowitej decydować mogą możliwości hosta sieci Modbus. Na przykład: układ sterowania Honeywell umożliwia przesyłanie liczb całkowitych o wartościach od 0 do 9999 lub od 0 do 4096. Nadmiarowa liczba całkowita zdefiniowana jest jako maksymalna liczba całkowita plus 1. W związku z tym, jeśli maksymalną liczbą całkowitą jest 1000, nadmiarową liczbą całkowitą jest 1001. Jeśli stosowana jest domyślna liczba całkowita (65534), nadmiarową liczbą całkowitą jest 65535. Bramka zwraca nadmiarową liczbę całkowitą wówczas, gdy zmierzona wartość zmiennej technologicznej skutkuje wyliczeniem liczby całkowitej większej niż maksymalna liczba całkowita. Nadajnik zwraca nadmiarową liczbę całkowitą również wówczas, gdy występuje którykolwiek z następujących stanów alarmowych:

Etap 2: Wyznaczenie wzmocnienia (nachylenia wykresu)

awaria czujnika,

przekroczenie zakresu sygnału wejściowego,

gęstość poza zakresem czujnika,

temperatura poza zakresem czujnika,

usterka komponentu elektronicznego nadajnika.

Współczynnik skalowania to wartość "A" w równaniu przedstawionym powyżej. Współczynnik skalowania jest równy nachyleniu liniowemu liczb całkowitych, które są proporcjonalne do zmierzonych wartości zmiennej technologicznej. Współczynnik skalowania jest więc stosunkiem zmiany mierzonej wartości do proporcjonalnej zmiany wartości skalowanych liczb całkowitych.

E-3


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Etap 3: Wyznaczenie przesunięcia

Przesunięcie skalowanych liczb całkowitych to wartość "B" w równaniu przedstawionym powyżej. Punkt przecięcia wykresu z osią współrzędnych, czyli wartość przesunięcia minus 32768, rwny jest wartości zmiennej technologicznej reprezentowanej wyskalowaną wartością liczby całkowitej równą zeru. Przesunięcie umożliwia skalowanym liczbom całkowitym (będącym zawsze wartościami dodatnimi) reprezentowanie wartości ujemnych, takich jak temperatura niższa od zera lub odwrócony kierunek przepływu. Ponieważ B (przesunięcie) posiada zawsze wartość z zakresu od 0 do 65534, bramka wylicza dodatni lub ujemny punkt przecięcia z następującego wzoru: Punkt przecięcia = Przesunięcie - 32768 •

Maksymalna ujemna wartość punktu przecięcia wynosi -32768, w którym to przypadku wartość przesunięcia wynosi zero.

Wartość punktu przecięcia wynosi 0 wówczas, gdy wartość przesunięcia wynosi 32768.

Maksymalna dodatnia wartość punktu przecięcia wynosi 32767, w którym to przypadku wartość przesunięcia wynosi 65535.

Wynika z tego, że nawet jeśli wpiszemy wartość przesunięcia jako liczbę całkowitą z zakresu od 0 do 65535, zmienna technologiczna może mieć wartość mniejszą, równą lub większą ni 0.

ZASTOSOWANIE SKALOWANIA LICZB CAŁKOWITYCH DO ZDEFINIOWANIA GRANIC ZAKRESU

Maksymalna liczba całkowita, przesunięcia i współczynniki skalowania wyznaczają programowalne granice zmiennych technologicznych. Skalę liczb całkowitych dla programowalnych granic zmiennych technologicznych ustalić należy dowolną z dwóch metod opisanych poniżej. Metoda 1 Procedura (zilustrowana przykładami 1 i 2): 1.

Użyć następujących równań do ustalenia granic skalowanych liczb całkowitych odpowiadających minimalnej i maksymalnej wartości zakresu zmiennej technologicznej: Offset = ( Gain × x 1 ) – y 2 + 32768

y2 – y1 Gain = ----------------x2 – x1

gdzie: x1 = dolna granica zakresu x2 = górna granica zakresu y1 = maksymalna liczba całkowita

E-4


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 y2 = liczba całkowita (zazwyczaj 0) o wartości mniejszej niż maksymalna liczba całkowita 2.

Wpisać wartość liczby całkowitej y (maksymalna liczba całkowita) do odpowiedniego pola konfiguracyjnego.

3.

Wpisać wartość liczby całkowitej A (wzmocnienie) do odpowiedniego pola konfiguracyjnego.

4.

Wpisać wartość liczby całkowitej B (przesunięcie) do odpowiedniego pola konfiguracyjnego.

E-5


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Przykład 1

FIM 1420 FIM połączony jest z systemem sterowania Honeywell TDC3000 przez bramkę ze sterownikiem programowalnym. Operator systemu sterowania ustala punkt analogowego sygnału wejściowego w celu doprowadzenia wartości objętościowego natężenia przepływu, co umożliwia wykorzystanie alarmów informujących o przepływach granicznych w systemie sterowania. Zakres wartości analogowego sygnału wejściowego w systemie sterowania ustalono na 0-4095, a każda wartość większa niż 4095 wskazuje na nieprawidłową zmienną technologiczną. Dolną granicą zakresu jest 100 baryłek dziennie. Górną granicą zakresu jest 300 baryłek dziennie. 1.

W razie potrzeby ustawić należy maksymalną liczbę całkowitą.

2.

Ustawić granice skalowanej liczby całkowitej odpowiadające dolnej i górnej granicy zakresu.

3.

Wyznaczyć wzmocnienie: y2 – y1 = ----------------x2 – x1 4095 – 0 = ---------------------------------300 – ( – 100 ) 4095 = ------------400 = 10,2375

4.

Wyznaczyć przesunięcie: = ( Gain × x 1 ) – y 1 + 32768 = [ 10 × ( – 100 ) ] – 0 + 32768 = – 1000 + 32768 = 31768

5.

Wyliczony współczynnik skalowania wynoszący 10,2375 został zaokrąglony do wartości 10, więc rzeczywisty zakres nadajnika wykroczy nieco poza pożądany zakres (od -100 do 300). By zapewnić odpowiednie skalowanie danych z punktu doprowadzenia sygnału analogowego przez układ sterowania Honeywell, należy wyliczyć rzeczywisty zakres nadajnika odpowiadający skalowanym wartościom liczby całkowitej wynoszącym 0 i 4095: Dolna granica zakresu = x 1 = – 100

Górna granica zakresu y2 – y1 + x1 = ----------------Gain = 309,5

– 0- – 100 = 4095 --------------------10

Przykład 2

E-6

Wyskalować przepływ objętościowy tak, by 0 odpowiadało natężeniu -100 funtów na minutę, a 30000 natężeniu 200 funtów na minutę.


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Współczynnik skalowania: y2 – y1 = ----------------x2 – x1 30000 – 0 = --------------------------------200 – ( – 100 ) = 100

30000 = ---------------300

Przesunięcie: = ( Gain × x 1 ) – y 2 + 32768 = [ 100 – ( – 100 ) ] – 0 + 32768 = 22768

Metoda 2 Należy wybrać maksymalną liczbę całkowitą równą lub mniejszą niż 65534, a następnie wykonać obliczenia dla A (współczynnik skalowania) i B (przesunięcie) w sposób pokazany w Przykadzie 3.

Przykład 3

1.

Wpisać wartość liczby całkowitej y (maksymalna liczba całkowita) do odpowiedniego punktu We/Wy.

2.

Wpisać wartość liczby całkowitej A (współczynnik skalowania) do odpowiedniego punktu We/Wy.

3.

Wpisać wartość liczby całkowitej B (przesunięcie) do odpowiedniego punktu We/Wy.

Masowe natężenie przepływu musi pozostawać w zakresie od 30 do 40 gramów na minutę. Wyskalować masowe natężenie przepływu tak, aby 0 odpowiadało natężeniu 40,000 g/min, a 10001 natęeniu większemu niż 40,000 g/min. 10000 = A ( 40 ) – ( B – 32768 ) 0 = A ( 30 ) – ( B – 32768 )

Wykonać obliczenie dla A: 10000 = A ( 10 ) 10000 A = ---------------10 A = 1000

E-7


Instrukcja obsługi 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Bramka bezprzewodowa 1420 Wykonać obliczenie dla B:

10000 = 1000 ( 40 ) – ( B – 32768 ) 10000 = 40000 – ( B – 32768 ) 10000 = 40000 + 32768 – B B = 62768

UWAGI:

E-8

Maksymalna liczba całkowita to 10000. Jeśli masowe natężenie przepływu przekracza 40,000 g/min, nadajnik zwraca liczbę całkowitą 10001.

Współczynnik skalowania wynosi 1000. Zmiana wartości liczb całkowitych o 1 odpowiada zmianie przepływu masowego o 0,001 g/min.

Wartość przesunięcia wynosi 62768. Jeśli masowe natężenie przepływu przekracza 30,000 g/min, nadajnik zwraca 0.


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

E-9

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

E-10

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

E-11

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Instrukcja obsługi

Bramka bezprzewodowa 1420

E-12

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007


Podręcznik informacyjny 00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007

Znak graficzny (logo) Emerson jest znakiem handlowym i znakiem serwisowym firmy Emerson Electric Co. Nazwa "Rosemount" i logotyp Rosemount są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Rosemount, Inc. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich odpowiednich właścicieli. Standardowe warunki sprzedaży dostępne są na stronie www.rosemount.com\\terms_of_sale

Emerson Process Management Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317 USA T (U.S.) 1-800-999-9307 T (International) (952) 906-8888 F (952) 949-7001 www.rosemount.com

Emerson Process Management Shared Services LTD. Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England T 44 (1243) 863 121 F 44 (1243) 867 554

¢00809-0100-4023(¤ © 2008 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore 128461 T (65) 6777 8211 F (65) 6777 0947/65 6777 0743 Enquiries@AP.Emersonprocess.com

MAN_1420_00813-0100-4420_AA_2007-08_PL  

00809-0100-4420, wersja BA Sierpień 2007 Instrukcja obsługi www.emersonprocess.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you