Page 1

Deklaracja zgodności Numer: RMD 1041 Rev.C Firma FISHER−ROSEMOUNT Limited Heath Place Bognor Regis West Sussex PO22 9SH England deklaruje z pełną odpowiedzialność, że następujący produkt:

Przetwornik przepływomierza magnetycznego Model 8742 wyprodukowany przez Rosemount Inc. 12001 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344−3695 USA którego niniejsza deklaracja dotyczy, spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej zgodnie z załączonym wykazem. Deklaracja zgodności opiera się na zastosowaniu zharmonizowanych standardów i jeśli tego dotyczy lub jest wymaganie, certyfikatów jednostek notyfikacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z załączonym wykazem.

(podpis)

Ron Migliorini 28/06/01 Viceprezydent, Marketing & Sales EMEA

Strona 1 z 2


Wykaz do Deklaracji zgodności numer: RMD 1041 Rev. C Przetwornik przepływomierza magnetycznego Model 8742C Dyrektywa elektromagnetyczna EMC (89/336/EEC) EN 50081−1: 1992 EN 50082−2: 1995 EN 61326−1: 1997

Dyrektywa niskonapięciowa (Low Voltage 93/68/EEC) EN 61010−1: 1995

Strona 2 z 2

DEKL ZG_8742_RMD 1041_C_PL  

którego niniejsza deklaracja dotyczy, spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej zgodnie zzałączonym wykazem. Przetwornik przepływomierza...

DEKL ZG_8742_RMD 1041_C_PL  

którego niniejsza deklaracja dotyczy, spełnia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej zgodnie zzałączonym wykazem. Przetwornik przepływomierza...

Advertisement