Page 1

Druk informacyjny PF51.1:010−PL

Marzec 1998

Zawory regulacyjne z trzpieniem przesuwnym

W6724

W6507

W1916/IL

W6119

l

Fisher Controls oferuje szeroką gamę zaworów różnego typu, wielkości i wykonań materiałowych − od zaworów 1/4 cala o małym natężeniu przepływu do zaworów DN 500 i większych do obsługi pary pod wysokim ciśnieniem i węglowodorów

Cyfrowe sterowniki zaworów FIELDVUE® umożliwiają sterowanie cyfrowe i zdalną diagnostykę. Ofertę uzupełnia szeroka gama sprawdzonych urządzeń produkcji Fisher Controls: ustawników pozycyjnych, sterowników, przetworników i wyłączników krańcowych l Systemy dławnic ENVIRO−SEAL® i HIGH−SEAL™ możliwe do zastosowania w wielu konstrukcjach zapewniają zgodność z wymaganiami norm dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń l Dla większości zaworów dostępne są antykawitacyjne i zmniejszające poziom hałasu zespoły gniazdo−zawieradło Whisper Trim® i Cavitrol® l Dostępny system sterowania FloVue™, siłowniki membranowe ze sprężyna powrotną, siłowniki tłokowe dwustronnego działania, elektrohydrauliczne lub elektryczne l Powyższe urządzenia o najwyższej dokładności działania ograniczają różnorodność stosowanych urządzeń, co prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji l


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Zawory o małym natężeniu przepływu

W6967

W6725−1

H.D. Baumann z serii 51000

W6780−1

H.D. Baumann z serii 24000 Little Scotty

Sterowanie przepływem o małym natężeniu dla wysokich ciśnień

Zastosowania Zawór o korpusie z brązu do regulacji ciśnienia, natężenia przepływu lub temperatury do stosowania w przemyśle włókienniczym, farmaceutycznym, półprzewodników, do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych oraz w wielu innych gałęziach przemysłu

H.D. Baumann z serii 24000S

Wykonanie ze stali nierdzewnej H.D. Baumann Little Scotty do obsługi mediów korozyjnych

Konstrukcja Zawór przelotowy z prowadzeniem trzpienia z jednym gniazdem Nieodciążony

Zawór przelotowy z prowadzeniem trzpienia z jednym gniazdem Nieodciążony Wkręcany pierścień gniazda Gniazdo miękkie lub metalowe

1/4 i 1/2 cala

1/2 do 2 cali

Zawór przelotowy z prowadzeniem trzpienia z jednym gniazdem Nieodciążony Wkręcany pierścień gniazda Gniazdo miękkie lub metalowe

Wielkość 1/2 do 3 cali Wytrzymałość 207 Bar (3000 psig)

ANSI Class 300 (Class 150 dla wielkości 3 cale)

ANSI B16.24 Przyłącza procesowe

Gwintowe G (metryczny) lub NPT wewnętrzny

Gwintowe wewnętrzne NPT

24000S: gwintowe NPT (może być instalowany między kołnierzami instalacji) 24000SF: ANSI Class 150 lub 300 kołnierzowe z przylgą płaską z uskokiem (3 cale tylko Class 150)

Materiał korpusu CF8M (316 stal nierdzewna)

Brąz ASTM B62

Stal nierdzewna 316

Materiał grzybka zaworu i pierścienia gniazda Stal nierdzewna 316 Miękkie gniazdo z PTFE

Stal nerdzewna 316 z gniazdem z PTFE

Stal nierdzewna 316 Miękkie gniazdo z PTFE

Charakterystyka przepływu i maksymalny współczynnik przepływu Modyfikowana stałoprocentowa Maksymalne C V od 0.00013 do 2.5

Klasa IV lub VI

Liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne CV od 0.200 do 50.0

Liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne C V od 0.005 do 61.0

Klasa szczelności (IEC 534−4 i ANSI/FCI 70−2−1991) Klasa IV (standard z gniazdem metalowym), Klasa IV (standard z gniazdem metalowym), Klasa V (opcja z gniazdem metalowym) lub Klasa V (opcja z gniazdem metalowym) lub Klasa VI (z opcjonalnym miękkim gniazdem) Klasa VI (z opcjonalnym miękkim gniazdem) Dostępne typy siłowników (patrz strony 8 i 9)

Siłowniki pneumatyczne H.D. Baumann 6in2 lub 16in2 J436T05

2

Siłowniki sprężynowe i membranowe H.D. Baumann 32in2, 54in 2 lub 70in 2

Siłowniki sprężynowe i membranowe H.D. Baumann 32in2, 54in 2 lub 70in2


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Zawory ogólnego przeznaczenia i do ciężkiej pracy

W6570

W3421−3

W2966−1

MODEL 1018S

MODEL EZ

MODEL ES

Zastosowania Do ciężkich warunków pracy przy regulacji natężenia przepływu cieczy i gazów, również mediów o dużej lepkości i trudnych w obsłudze.

Ogólnego przeznaczenia

Do ciężkich warunków pracy, ogólnego przeznaczenia do czystych cieczy i gazów. Dobra szczelność gniazda.

Konstrukcja Zawór przelotowy z prowadzeniem trzpienia z jednym gniazdem Nieodciążony Wkręcany pierścień gniazda Metalowe lub miękkie gniazda

Zawór przelotowy lub kątowy z prowadzeniem trzpienia z jednym gniazdem Nieodciążony Pierścień gniazda dociskany przez pierścień dystansowy Metalowe lub miękkie gniazda

Zawór przelotowy z prowadzeniem tulei lub zawór kątowy Nieodciążony Pierścień gniazda dociskany przez tuleję

Wielkości DN 15 do 100 i 1/2 do 4 cali

DN 15 do 100 i 1/2 do 4 cali

DN 15 do 200 i 1/2 do 8 cali (ES) DN 100 x 50 do 600 x 500 i 4 x 2 do 24 x 20 cali (EWS)

Wytrzymałość DIN PN 16, 25 lub 40 i ANSI Class 150 lub 300

DIN PN 16, 25, 40, 64 lub 100 i ANSI Class 125, 300 lub 600

DIN PN 10, 16, 25, 40, 64 lub 100 i ANSI Class 150, 300 lub 600

Przyłącza procesowe Kołnierzowe z przylgą płaską z uskokiem lub z wyżłobieniem

Gwintowe wewnętrzne NPT, kołnierzowe z przylgą płaską, z przylgą płaską z uskokiem, z przylgą płaską z wyżłobieniem, spawane doczołowo lub spawane wpuszczane

Gwintowe wewnętrzne NPT, kołnierzowe z przylgą płaską, z przylgą płaską z uskokiem, z przylgą płaską z wyżłobieniem, spawane doczołowo lub spawane wpuszczane

Materiał korpusu Stal lub stal nierdzewna (zgodne z normami DIN, ASME lub ASTM)

Żeliwo, stal, stopy stali lub stal nierdzewna (zgodne z normami DIN, ASME lub ASTM)

Żeliwo, stal, stopy stali lub stal nierdzewna (zgodne z normami DIN, ASME lub ASTM)

Materiał grzybka zaworu i pierścienia gniazda Stal nierdzewna DIN 1.4571 z pokryciem alloy 6 lub nie na powierzchniach uszczelniających Miękkie gniazdo z PTFE

Stal nierdzewna z pokryciem alloy 6 lub nie na gnieździe lub gnieździe i prowadnicy Miękkie gniazdo z PTFE

Stal nierdzewna bez lub z pokryciem alloy 6, na gnieździe lub gnieździe i prowadnicy Miękkie gniazdo z PTFE

Charakterystyka przepływu i maksymalny wspłczynnik przepływu Szybkootwierająca, liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne C V od 4.47 do 190

Liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne C V od 1.3 do 185

Szybkootwierająca, liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne C V od 6.53 do 1110

Klasa szczelności (IEC 534−4 i ANSI/FCI 70−2−1991) Klasa IV (standard z gniazdami metalowymi), Klasa V (opcja z gniazdami metalowymi) lub Klasa VI (z opcjonalnym miękkim gniazdem)

Klasa IV (standard z gniazdami metalowymi), Klasa V (opcja z gniazdami metalowymi) lub Klasa VI (z opcjonalnym miękkim gniazdem)

Klasa IV (standard z gniazdami metalowymi), Klasa V (opcja z gniazdami metalowymi) lub Klasa VI (z opcjonalnym miękkim gniazdem)

Dostępne typy siłowników (patrz strony 8 i 9) Sprężynowo−membranowe typu 3024S, 657 i 667; system sterowania System 9000 FloVue

Sprężynowo−membranowe typu 657 i 667; tłokowe typu 585C i 585CR; system sterowania System 9000 FloVue

Sprężynowo−membranowe typu 657 i 667; tłokowe typu 585C i 585CR; system sterowania System 9000 FloVue

J436T04

3


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Zawory do ciężkiej pracy i mediów agresywnych

W3162−3

W0451−3

M O D EL E D

W5815−1

MODEL ET

M O D E LE H P I E H

Zastosow ania Zaw ór typu easy−e® do ciężkiej pracy ogólnego przeznaczenia i do m ediów agresyw nych, do czystych cieczy i gazów, do dużych różnic ciś nień, gdzie nie jest w ym agana dobra szczelnoś ć zam knięcia

Z aw ór typu easy−e® do ciężkiej pracy ogólnego przeznaczenia i do m ediów agresyw nych, do czystych cieczy i gazów, do dużych różnic ciś nień, szczelnie zam kykający i tem peratur do 232˚C (do 316˚C z opcjonalnym m ateriałem gniazda)

Zaw ór przelotow y z prowadzeniem tulei lub zaw ór kątow y O dciążony zespół gniazdo−zaw ieradło Pierś cień gniazda dociskany przez tuleję

Z aw ór przelotow y z prowadzeniem tulei lub zaw ór kątow y O dciążony zespół gniazdo−zaw ieradło Pierś cień gniazda dociskany przez tuleję

D N 25 do 200 i 1/2 do 8 cali (ED ) D N 100 x 50 do 600 x 500 i 4 x 2 do 24 x 20 cali (E W D )

D N 25 do 200 i 1/2 do 8 cali (E T) D N 100 x 50 do 600 x 500 i 4 x 2 do 24 x 20 cali (EW T)

D IN P N 10, 16, 25, 40, 64 lub 100 i A N S I C lass 150, 300 lub 600

D IN PN 10, 16, 25, 40, 64 lub 100 i AN SI C lass 150, 300 lub 600

G w intowane w ew nętrzne N PT, kołnierzow e z przylgą płaską, z przylgą płaską z uskokiem , z przylgą płaską z w yżłobieniem , spawane w puszczane lub spawane doczołow o

G w intowane wew nętrzne N P T, kołnierzowe z przylgą płaską, z przylgą płaską z uskokiem , z przylgą płaską z w yżłobieniem , spawane w puszczane lub spawane doczołow o

D o zastosowań w ysokociś nieniow ych i do m ediów agresyw nych. D ostępny ze specjalnym i antykaw itacyjnym i i o niskich poziom ach hałasu zespołach gniazdo− zaw ieradło. C zęsto stosowany w energetyce.

Konstru kcja Z aw ór przelotow y z prowadzeniem tulei lub zaw ór kątow y O dciążony lub nieodciążony zespół gniazdo− zaw ieradło

W ielkoś ci D N 25 do 500 i 1 do 20 cali

W ytrzym ałoś ć D IN PN 160, 250, 420 i AN S I C lass 900, 1500, 2500 lub poś rednie wartoś ci A N S I

Przyłącza p ro cesow e Kołnierzowe z przylgą płaską z uskokiem , z przylgą płaską z w yżłobieniem , spaw ane w puszczane lub spawane doczołowo P rzyłącze odsunięte

M ateriał korp usu Żeliwo, stal, stopy stali, stal nierdzew na (zgodne z norm am i D IN , A SM E lub A STM )

Żeliw o, stal, stopy stali, stal nierdzew na (zgodne z norm am i D IN , AS M E lub AS TM )

Żeliwo, stal, stopy stali, stal nierdzew na (zgodne z norm am i D IN , A S M E lub A S TM )

M ateriał grzybka zaw oru i zesp ołu gniazdo−zaw ieradło S tal nierdzew na z lub bez pokrycia z alloy 6 gniazda lub gniazda i prowadnicy

Stal nierdzew na z lub bez pokrycia z alloy 6 gniazda lub gniazda i prowadnicy. M iękkie gniazdo z PT FE

Stal nierdzew na z lub bez pokrycia z alloy 6 gniazda lub gniazda i prowadnicy

C h arakterystyka przep ływ u i m aksym aln e w spółczynniki p rzepływ u S zybkootw ierająca, liniowa lub stałoprocentowa M aksym alne C V od 17.2 do 6500

Szybkootw ierająca, liniowa lub stałoprocentowa M aksym alne C V od 17.2 do 6500

Liniowa, stałoprocentowa lub specjalna M aksym alne C V od 0.354 do 2600

K lasa szczelno ś ci (IE C 534−4 i A N S I/FC I 70−2−1991)

K lasa II (standard) K lasa III lub IV (opcjonalnie zależnie od w ielkoś ci)

S tand ardow y test szczelnoś ci dla pow ietrzat: 0.05 m L/m in/psid/cal ś rednicy gniazda (standard z m iękkim gniazdem ) K lasa IV (standard z gniazdem m etalow ym ), K lasa V (opcja z gniazdem m iekkim lub m etalow ym )

Klasa II, III, IV lub V (zależnie od w ielkoś ci i konstrukcji)

D ostępne typy siłow n ików (patrz strony 8 i 9) S prężynow o−m em branow e typu 657 i 667; tłokowe typu 585C i 585C R ; system sterowania S ystem 9000 F loVue

J436T03

4

Sprężynowo−m em branowe typu 657 i 667; tłokowe typu 585C i 585C R ; system sterowania S ystem 9000 FloVue

Sprężynowo−m em branowe typu 657 i 667; tłokow e typu 470, 490, 585C i 585C R ;


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Zawory trójdrogowe i zawory z wyłożeniem

W6835/IL

W0665−3

MODELE YD I YS

W4521−2

MODELE GULDE 1040 I 1045

MODEL RSS

Zastosowanie Trójdrogowy zawór do mieszania lub rozdzielania przepływu. Model YS jest nieodciążony, a model YD odciążony.

Trójdrogowy zawór do mieszania lub rozdzielania przepływu. Model 1045 jest przeznaczony do wysokich ciśnień.

Zawór z wykladziną do obsługi mediów agresywnych lub toksycznych. Ekonomiczna alternatywa dla zaworów z korpusami wykonanymi ze stopów. Ograniczenia temperaturowe i ciśnieniowe.

Konstrukcja Trójdrogowy zawór przelotowy z prowadzeniem tulei Zespół gniazdo−zawieradło odciążony lub nie

Trójdrogowy zawór przelotowy z prowadzeniem w gnieździe Zespół gniazdo−zawieradło nieodciążony

Zawór przelotowy, z pojedynczym gniazdem, całkowicie pokryty wykładziną, nieodciążony Uszczelnienie mieszkowe trzpienia

Wielkości 1/2 do 6 cali

DN 15 do DN 400 lub 1/2 do 16 cali

1/2 do 4 cali (wymiar do zabudowy zgodny z normami DIN lub ANSI/ISA)

Wytrzymałość Typ 1040: PN10 − PN40 dla DN 200, DN 250, DN 300 i Class 300 dla 8, 10, 12 cali Typ 1045: PN160 dla DN 15 − DN 200 lub Class 900 dla 1/2 − 8 cali

ANSI Class 125, 150, 250, 300 lub 600

ANSI Class 150 lub 300 (wytrzymałość dławnicy mieszkowej DIN PN 10 lub 16)

Przyłącza procesowe Gwintowe wewnętrzne NPT (do 2 cali), ANSI Class 125, 150, 250, 300 lub 600 kołnierzowe z przylgą płaską, z przylgą płaską z uskokiem lub z przylgą płaską z wyżłobieniem

PN10 − PN 160 i Class 300 lub 900 kołnierzowe

Kołnierzowe z przylgą płaską z uskokiem

Materiał korpusu Żeliwo, stal, stopy stali, stal nierdzewna (zgodne z normami ASME lub ASTM)

Stal DIN 1.0619 lub stal nierdzewna DIN 1.4581

Żeliwo ciągliwe, stal lub stal nierdzewna z wyłożeniem z PFA

Materiał grzybka zaworu i pierścienia gniazda Stal nierdzewna DIN 1.4571 utwardzana lub nie z alloy 6 na powierzchniach uszczelniających Opcjonalne miękkie gniazdo z PTFE

Stal nierdzewna

PTFE wzmacniane włóknem węglowym, PTFE wzmacniane włóknem szklanym, dławnice mieszkowe z PTFE lub Hastelloyu C276

Charakterystyka przepływu i maksymalne współczynniki przepływu Liniowa, stałoprocentowa lub dwustanowa (on− off) Maksymalne C v od 8.76 do 1270

Liniowa Maksymalne C V 8.42 do 567

Stałoprocentowa Maksymalne C v od 0.212 do 145

Klasa szczelności (IEC 534−4 i ANSI/FCI 70−2−1991) Klasa II lub IV (Model YD) Klasa IV lub V (Model YS)

Mniejsza niż 0.05% maksymalnego C v (gniazdo metalowe) lub test pęcherzykowy (miękkie gniazdo)

Klasa VI (miękkie gniazdo)

Dostępne typy siłowników (patrz strony 8 i 9) Sprężynowo−membranowe typu 657 lub 667; system sterowania System 9000 FloVue; i tłokowe typu 585C i 585CR

Sprężynowo−membranowe typu 657 lub 667; system sterowania System 9000 FloVue; i tłokowe typu 585C i 585CR

Sprężynowo−membranowe typu 657 lub 667; system sterowania System 9000 FloVue; i tłokowe typu 585C i 585CR

J436T02

5


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Zawory spustowe do zbiorników i zawory do zastosowań niskotemperaturowych

W6782−1

W6396

W6781−1

GULDE MODEL 1080

MODELE ET−C I EZ−C

GULDE MODEL 1163

Zastosowania

Zawór spustowy do zbiorników

Zawory typu easy−e® ze stali nierdzewnej do zastosowań niskotemperaturowych, do Kątowy zawór z aluminium do zastosowań obsługi skroplonego gazu ziemnego, niskotemperaturowych węglowodorów i innych związków 0 chemicznych o temperaturze do −198 C

Zawór kątowy z prowadzeniem trzpienia, który może być przykręcony bezpośrednio do kołnierza na zbiorniku Nieodciążony zespół gniazd−zawieradło Miękkie lub metalowe gniazda

Zawór przelotowy z prowadzeniem trzpienia (EZ−C) lub z prowadzeniem tulei (ET−C) Nieodciążony (EZ−C) lub odciążony (ET−C) Gnizdo dociskane przez pierścień dystansowy (EZ−C) lub tuleję (ET−C) Metalowe gniazda

DIN DN 50/32 (wlot/wylot) do 200/150 (2/1.25 do 8/6 cali)

DN 80 do 250 x 200 lub 3 do 10 x 8 cali (ET− C) DN 15 do 100 lub 1 do 4 cali (EZ−C)

Konstrukcja

Zawór kątowy z prowadzeniem trzpienia Nieodciążony Metalowe gniazda

Wielkości DIN DN 25 do 150 (1 do 6 cali)

Wytrzymałość DIN PN10, 16, 25, 40, 64, 100 i ANSI Class 150, 300, 600

DIN PN 25, 40 lub 63 (ANSI 150 lub 300)

DIN PN 16 do 63 (ANSI 150 , 300 lub 600)

Przyłącza procesowe Kołnierzowe z przylgą płaską z uskokiem

Kołnierzowe z przylgą płaską z uskokiem

Stal lub stal nierdzewna (zgodne z normami DIN, ASME lub ASTM)

Stal nierdzewna (zgodna z normami DIN, ASME lub ASTM)

Spawane zgodne z życzeniami Użytkownika

Materiał korpusu Korpus aluminiowy z pokrywą wydłużoną ze stali nierdzewnej

Materiał grzybka zaworu i pierścienia gniazda Stal nierdzewna z pokryciem z alloy 6 na gnieździe, pierścieniu gniazda lub powierzchni prowadzącej Miękkie gniazdo z PTFE

Stal nierdzewna z pokryciem z alloy 6 na gnieździe

Stal nierdzewna

Charakterystyka przepływu i maksymalne współczynniki przepływu Szybkootwierająca, liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne Cv od 35 do 561

Szybkootwierająca, liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne Cv od 13.2 do 924

Szybkootwierająca, liniowa lub stałoprocentowa Maksymalne Cv od 1.5 do 450

Klasa szczelności (IEC 534−4 i ANSI/FIC 70−2−1991) Klasa IV (standard z metalowym gniazdem) Klasa V (opcja z metalowym gniazdem) Klasa VI (z opcjonalnym miękkim gniazdem)

Klasa IV (standard) 0.05 mL/min/psid/cal średnicy gniazda (opcja−ET−C) lub klasa V (opcja dla EZ−C)

Klasa IV (standard z metalowym gniazdem) Klasa V (opcja z metalowym gniazdem)

Dostępne typy siłowników (patrz strony 8 i 9) Sprężynowo−membranowe typu 3024 i 3025 J436T01

6

Sprężynowo−membranowe typu 657 i 667; tłokowe typu 585C i 585CR; system sterowania System 9000 FloVue

Sprężynowo−membranowe typu 3024 i 3025


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Wyposażenie zaworów Ciecze kawitujące... Zespół gniazdo−zawieradło Cavitrol ® jest dostępny dla wielu typów zaworów, również do obsługi mediów agresywnych. Przy prawidłowym doborze zaworu zespół Cavitrol może wyeliminować zjawisko kawitacji, zmniejszyć hałas i prawdopodobieństwo uszkodzenia zaworu. Hałas przy obsłudze gazów... Tuleje Whisper Trim® zmniejszają

W3747

w znaczący sposób poziom hałasu przy obsłudze gazów i pary. Tuleje Whisper Trim są dostępne w wielu wykonaniach dla szerokiej gamy zaworów. Zawory do kondycjonowania pary... Urządzenia CON−TEK do kondycjonowania pary umożliwiają precyzyjną regulację natężenia przepływu pary w energetyce, zastosowaniach przemysłowych, urządzeniach grzewczych i innych

wykorzystujących parę wodną. Dostępna jest szeroka gama zaworów do kondycjonowania pary, schładzaczy i systemów obejścia turbin. W celu uzyskania szczegółowych danych technicznych urządzeń opisanych powyżej należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielstwem Fisher− Rosemount.

W5235

7


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Siłowniki do zaworów z trzpieniem przesuwnym

G6663−1B

W6571

SYSTEM STEROWANIA 9000 FloVue

W6726−1

TYP 3024 I 3024S

SIŁOWNIKI H.D. BAUMANN 32IN 2, 54IN2 LUB 70IN2

Cechy charakterystyczne Siłownik o zwartej konstrukcji umożliwiający dwukierunkową komunikację cyfrową z zaworem i siłownikiem. Zaawansowane funkcje diagnostyczne. Wykorzystuje cyfrowy sterownik zaworu FIELDVUE® lub pneumatyczny ustawnik pozycyjny

Siłowniki o zwartej i lekkiej konstrukcji do współpracy z zaworami modele 1080, 1163 i 1018S

Siłowniki o zwartej i lekkiej konstrukcji do współpracy z zaworami model 24000

Konstrukcja Siłownik wysokociśnieniowy ze sprężyną powrotną ze zintegrowanym sterownikiem i wyposażeniem dodatkowym

Membranowy siłownik pneumatyczny wysokociśnieniowy ze sprężyną powrotną

Membranowy siłownik pneumatyczny ze sprężyną powritną

Maksymalna siła dynamiczna, Newtony (zależy od ciśnienia zasilania, sprężyny i konstrukcji) 6500

16 000

3750

Wyposażenie dodatkowe Wyłączniki krańcowe FieldOpitions, przetworniki położenia, zawór wylotowy i regulator z filtrem sprężonego powietrza zasilania H415T04

8

Ustawniki pozycyjne pneumatyczne lub elektropneumatyczne, cyfrowy sterownik zaworu FIELDVUE®, zespół wyłączników krańcowychi regulator z filtrem sprężonego powietrza zasilania

Ustawniki pozycyjne pneumatyczne lub elektropneumatyczne, cyfrowy sterownik zaworu FIELDVUE®, zespół wyłączników krańcowych, regulator z filtrem sprężonego powietrza zasilania i napęd ręczny do siłowników 54in2


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Siłowniki do zaworów z trzpieniem przesuwnym

W0363−1

W6304−1

TYP 657 I 667

W0341−1/IL

TYP 585C, 585CR, 585 I 585R

TYP 470 I 490

Charakterystyka Siłowniki do ciężkiej pracy

Siłowniki do ciężkiej pracy

Siłowniki do ciężkiej pracy, do dużych zaworów o dużym skoku

Konstrukcja Pneumatyczny siłownik membranowy ze sprężyną powrotną

Siłowniki tłokowe dwustronnego działania lub ze sprężyną powrotną

Siłowniki tłokowe dwustronnego działania

Maksymalna siła dynamiczna, Newtony (zależy od ciśnienia zasilania, sprężyny i konstrukcji) 70 300 przy ciśnieniu zasilania 10.3 bar

169 000

100 000 przy ciśnieniu zasilania 8.6 bar

Wyposażenie dodatkowe Ustawniki pozycyjne pneumatyczne lub elektropneumatyczne, cyfrowy sterownik zaworu FIELDVUE®, wyłączniki krańcowe, przetworniki położenia, napęd ręczny i regulator z filtrem sprężonego powietrza zasilania

Ustawniki pozycyjne pneumatyczne lub elektropneumatyczne, cyfrowy sterownik zaworu FIELDVUE®, wyłączniki krańcowe, przetworniki położenia, napęd ręczny i regulator z filtrem sprężonego powietrza zasilania

Ustawniki pozycyjne pneumatyczne, przetworniki położenia, napęd ręczny, wyłączniki krańcowe i regulator z filtrem sprężonego powietrza zasilania

H415T05

Inne dostępne siłowniki to: l l l l

Siłowniki elektrohydrauliczne z lub bez zintegrowanej pompy i silnika Siłowniki ball float Pełny zakres zaworow regulacyjnych bezpośredniego działania Siłowniki z napędem ręcznym

9


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Sterowniki i ustawniki pozycyjne zaworów Cyfrowy sterownik zaworu−FIELDVUE® Cyfrowe sterowniki zaworu FIELDVUE są mikroprocesorowymi urządzeniami przetwarzającymi sygnał prądowy na sygnał pneumatyczny wykorzystywany do sterowania siłownikami. Zastosowanie protokołu HART® pozwala na łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych informacji o stanie zespołu zawór− siłownik. Pakiet programów ValveLink™ umożliwia dostęp do tych informacji. Programy dostarczają informacji diagnostycznych o błędach w działaniu i szybkości odpowiedzi na zmianę sygnału wejściowego.

W6701

Ustawniki pozycyjne zaworów pneumatyczne i elektropneumatyczne Dostępne są ustawniki pozycyjne pneumatyczne i elektro− pneumatyczne. Te oraz inne urządzenia elektryczne posiadają znak CE zgodności z Dyrektywą EMC i certyfikaty do prac w obszarach zagrożonych wybuchem.

W5401−3

W5500

1 0


Druk informacyjny PF51.1:010竏単L

1 1


Druk informacyjny PF51.1:010−PL Szczegółowe informacje można uzyskać: AUSTRIA Fisher-Rosemount Industrie - Zentrum No Sud Straße 2a, obj M29 A- 2351 Wr. Neudorf ) +43.2236.607 3 +43.2236.60744 BELGIA Fisher-Rosemount De Kleetlaan 4 B-1831 Diegem ) +32.2.716.77.11 3 +32.2.725.83.00 BUŁGARIA Process Control Tzarichina Str.1 BG- 1505 Sofia ) +359.2.70.35.49 3 +359.2.75.91.43 CHORWACJA Fisher-Rosemount Berny Commerce Zagorska 27 10000 Zagreb ) +385.1.305.071. 3 +385.1.33.59.25 CZECHY Fisher-Rosemount V olsinách 75 Cz- 100 97 Praha 10 ) +420.2.810.026 66 3 +420.2.810.026.70 DANIA Fisher-Rosemount Hejrevang 11 DK-3450 Allerød ) +45.48.17.03.33 3 +45.48.17.02.44 FINLANDIA Oy Valmet-Rosemount Sinimaentie 10B FIN - 02630 Espoo ) +358.9.523.500 3 +358.9.523.997

FRANCJA i FRANCUSKO− JĘZYCZNA CZĘŚĆ AFRYKI Fisher-Rosemount 1 rue Traversière Silic 125 F- 94523 Rungis ) +33.01.49.79.73.00 3 +33.01.49.79.73.99 GRECJA T.C.B. 44, Pentelis str. GR-17564 Faliro-Athens ) +30.1.80.33.652 3 +30.1.80.33.819 HISZPANIA Fisher-Rosemount Ctra Fuencarral-Alcobendas Km 12.2; Edificio Auge 1 E-28049 Madrid ) +34.1.358.91.41 3 +34.1.358.91.45 HOLANDIA Fisher-Rosemount Patrijsweg 140 NL-2289 EZ Rijswijk ) +31.70.413.66.66 3 +31.70.390.68.15 NIEMCY Fisher-Gulde Mannheimerstr. 63 D-67071 Ludwigshafen ) +49.0621.6811.0 3 +49.0621.6811.359 NORWEGIA Solberg & Andersen Postboks 34 Bryn N - 0611 Oslo ) +47.22.63.57.00 3 +47.22.65.73.03 POLSKA Fisher-Rosemount Al. Wilanowska 272 PL- 02665 Warszawa ) +48.22.85.73.766 3 +48.22.85.73.856

PORTUGALIA Fisher-Rosemount Rua Alfredo da Silva 8 P-2720 Alfragide ) +351.01.471.28.850 3 +351.01.472.88.55

UKRAINA Fisher-Rosemount Tereschenkovskaya St. 13, Rm. 58 252004 Kiev ) +38.44.246.46.56 3 +38.44.246.46.58

RUMUNIA Fisher-Rosemount Romania Calea Floreasca No. 91-11 BL. F1, Tronson 5. AP.44 Sector 1 RO-71401 Bucharest ) +40.1.230.41.49 3 +40.1.230.05.01

WĘGRY Fisher-Rosemount Ersébet Királyné útja 1/c Hu- 1146 Budapest ) +36.1.343.02.03 3 +36.1.343.01.73

SŁOWACJA Fisher-Rosemount Hanulova 5/b SR- 84101 Bratislava ) +421.07.787.811 3 +421.07.787.245

WIELKA BRYTANIA i BLISKI WSCHÓD Fisher-Rosemount Knight Road, Strood Rochester, Kent ME2 2EZ GB ) +44.1634.73.60.00 3 +44.1634.736.655

SŁOWENIA MIR Strmeckijeva 16 Sl-8270 Krsko ) +386.608.231.470 3 +386.608.231.471. SZWAJCARIA Fisher-Rosemount Blegistr. 21 CH-6341 Baar ) +41.41.768.61.11 3 +41.41.761.87.40 SZWECJA PEAB Ilanda Gård S - 65350 Karlstad ) +46.54.53.07.50 3 +46.54.53.18.51.

WŁOCHY Fisher-Rosemount Via dell’ Artigianato 8/12 I-20053 Muggió (Mi) ) +39.2.278.0590 3 +39.2.270.2302 WNP Fisher-Rosemount Malaya Trubetskaya Street 8 - 11th floor CIS-119881 Moscow ) +7.095.232.69.68 3 +7.095.232.69.70

TURCJA Fisher-Rosemount Sti Tophanelioglu Cad 28/5F Altunizade 81130 TR- Üsküdar - Istanbul ) +90.216.492.40.42 3 +90.216.492.40.47

Cavitrol, ENVIRO−SEAL, FieldOptions, FIELDVUE, Fisher, Fisher−Rosemount, FloVue, HIGH−SEAL, Managing The Process Better i Whisper Trim są zastrzeżonymi znakami towarowymi Fisher Controls International, Inc. lub Fisher−Rosemount Systems, Inc. HART jest zastrzeżonym znakiem towarowym The HART Communications Foundation, Inc. Wszystkie inne znaki towarowe są zastrzeżone przez ich prawowitych właścicieli. © Fisher Controls International, Inc. 1996, 1998; Wszystkie prawa zastrzeżone

Zawartość niniejszej publikacji ma charakter informacyjny. Żadne informacje nie mogą stanowić podstawy dochodzenia praw gwarancyjnych. Fisher Controls nie gwarantuje uzyskania zadowalających rezultatów w przypadku opierania się wyłącznie na tych informacjach. Fisher Controls zastrzega sobie prawo zmian i ulepszania konstrukcji urządzeń oraz do zmiany danych technicznych bez dodatkowej informacji.

Adres internetowy: www.Fisher.com. Wydrukowano we Francji przez LIPS ( Bron) − 11/98

1 2

No Title  
No Title  

undefined

Advertisement