Page 1

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Wielofunkcyjny przetwornik MultiVariable™ Rosemount 3051S Wielofunkcyjny przepływomierz MultiVariable Rosemount 3051SF Start

Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Obrót obudowy Krok 3: Ustawianie przełączników Krok 4: Podłączenie kabli i zasilania Krok 5: Konfiguracja Krok 6: Sprawdzanie konfiguracji Krok 7: Kalibracja przetwornika Atesty

Koniec

HART®

www.emersonprocess.com/rosemount


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

© 2008 Rosemount Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością ich prawnych właścicieli. Nazwa i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Rosemount Inc.

Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317 Tel. (USA) (800) 999-9307 Tel. (międzynarodowy) (952) 906-8888 Faks (952) 949-7001

Emerson Process Management Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska Tel. +48 22 45 89 200 Faks +48 22 45 89 231 info.pl@emersonprocess.pl www.emersonprocess.pl

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited

Argelsrieder Feld 3 82234 Wessling Niemcy Tel. +49 (0) 8153-939-0 Faks +49 (0) 8153-939-172

1 Pandan Crescent Singapore 128461 Tel. (65) 6777 8211 Faks (65) 6777 0947 / (65) 6777 0743

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing 100013, Chiny Tel. (86) (10) 6428 2233 Faks (86) (10) 6422 8586

WAŻNA INFORMACJA Skrócona instrukcja instalacji zawiera tylko podstawowe informacje o wielofunkcyjnych przetwornikach MultiVariable Rosemount 3051S (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi nr 00809-0100-4803). Skrócona instrukcja instalacji zawiera również podstawowe informacje na temat konfiguracji wielofunkcyjnych przepływomierzy 3051SFA (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi nr 00809-0100-4809), 3051SFC (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi nr 00809-0100-4810) i 3051SFP (szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi nr 00809-0100-4686). Skrócona instrukcja instalacji nie zawiera informacji o diagnostyce, obsłudze, serwisie i usuwaniu usterek opisywanych urządzeń. Więcej informacji zawiera instrukcja obsługi wielofunkcyjnego przetwornika MultiVariable 3051S. Wszystkie dokumenty można pobrać w formie elektronicznej ze strony www.emersonprocess.com/rosemount.

2


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami, przepisami i procedurami. Przed instalacją należy zapoznać się z rozdziałem w instrukcji obsługi przetwornika wielofunkcyjnego 3051S (00809-0100-4803) poświęconym ograniczeniom wynikającym ze stosowania się do norm dotyczących bezpieczeństwa. • Przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej są zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa i niepalności. • W przypadku instalacji przeciwwybuchowych i ognioszczelnych nie wolno zdejmować pokryw przetwornika przy podłączonym zasilaniu elektrycznym. Wycieki mediów procesowych mogą spowodować uszkodzenie ciała lub śmierć. • Przed zastosowaniem ciśnienia należy zainstalować i dokręcić przyłącza procesowe. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. • Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami. Przewody mogą być pod wysokim napięciem grożącym porażeniem elektrycznym.

3


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

KROK 1: MONTAŻ PRZETWORNIKA Zastosowania do pomiaru natężenia przepływu cieczy 1. Króćce umieścić z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej króćców. 3. Przetwornik należy zamocować tak, by zawory spustowo-odpowietrzające były skierowane do góry.

PRZEPŁYW

Zastosowania do pomiaru natężenia przepływu gazu 1. Króćce umieścić z góry lub z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub powyżej króćców.

PRZEPŁY

PRZEPŁYW

Zastosowania do pomiaru natężenia przepływu pary 1. Króćce umieścić z boku instalacji. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej króćców. 3. Napełnić wodą przewody impulsowe.

4

PRZEPŁYW


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Obejmy montażowe Kołnierz Coplanar™ Montaż panelowy

Montaż na wsporniku

Kołnierz tradycyjny Montaż panelowy

Montaż na wsporniku

5


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Przykręcanie śrub Jeśli montaż przetwornika wymaga zastosowania kołnierza procesowego, zblocza lub adapterów kołnierzowych, prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z poniższymi wskazówkami, co zapewni dokładne uszczelnienie i optymalną pracę przetwornika. Stosować wyłącznie śruby dostarczone w komplecie z przetwornikiem lub śruby oferowane jako części zamienne przez firmę Emerson Process Management. Ilustracja 1 przedstawia najczęściej stosowane konfiguracje przetworników oraz informacje na temat odpowiedniej długości śrub, które umożliwiają poprawny montaż przetwornika. Ilustracja 1. Typowe konfiguracje A. Przetwornik z kołnierzem Coplanar

C. Przetwornik z tradycyjnym kołnierzem i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi

4 x 44 mm (4 x 1,75 cala) B. Przetwornik z kołnierzem Coplanar i opcjonalnymi adapterami 4 x 44 mm kołnierzowymi (4 x 1,75 cala)

D. Przetwornik z kołnierzem Coplanar, opcjonalnym zbloczem i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi

4 x 57 mm (4 x 2,25 cala)

4 x 38 mm (4 x 1,50 cala) 4 x 44 mm (4 x 1,75 cala)

4 x 73 mm (4 x 2,88 cala)

6


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Śruby są zwykle wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej. Oznaczenia na łbie śruby oraz Ilustracja 3 umożliwiają określenie materiału, z którego wykonano dany element. Jeśli Ilustracja 3 nie zawiera informacji o materiale śruby, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Emerson Process Management, który udzieli więcej informacji. Śruby należy montować następująco: 1. Śruby ze stali węglowej nie wymagają smarowania, a śruby ze stali nierdzewnej zostały już pokryte smarem, co ułatwia ich montaż. Niezależnie od stosowanej śruby, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych smarów podczas montażu. 2. Dokręcić śruby palcami. 3. Dokręcić śruby naprzemiennie wstępnym momentem. Dane na temat wstępnej wartości momentu obrotowego zawiera Ilustracja 3. 4. Dokręcić śruby naprzemiennie wstępnym momentem. Dane na temat końcowej wartości momentu obrotowego zawiera Ilustracja 3. 5. Przed dociśnięciem należy sprawdzić, czy śruby kołnierza przechodzą przez płytę czujnika modułu. Ilustracja 2. Moduł czujnika Śruba Moduł czujnika

7


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Ilustracja 3. Wartości momentów obrotowych dla śrub kołnierza i adaptera kołnierzowego

Materiał śruby

Oznaczenia na łbach

Stal węglowa (CS) Stal nierdzewna (STT)

8

B7M

316

B8M

316 R

STM 316

316 SW 316

Wstępny moment obrotowy

Końcowy moment obrotowy

34 Nm

74 Nm

17 Nm

34 Nm


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Pierścienie uszczelniające do adapterów kołnierzowych

OSTRZEŻENIE Jeśli nie zostaną zamontowane poprawne pierścienie uszczelniające adapterów kołnierzowych, wystąpi ryzyko przecieków mediów procesowych, a przez to ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń. Adaptery kołnierzowe można rozpoznać po charakterystycznych wyżłobieniach na pierścienie uszczelniające. Należy wyłącznie stosować pierścienie zaprojektowane pod konkretny adapter kołnierzowy, zgodnie z poniższą ilustracją. Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3001 / 3095 / 2024 Adapter kołnierzowy Pierścień uszczelniający

Na bazie PTFE Elastomer

Rosemount 1151 Adapter kołnierzowy Pierścień uszczelniający

PTFE Elastomer

Przy każdym zdjęciu kołnierza lub adaptera należy dokładnie obejrzeć pierścienie uszczelniające. Jeśli można zauważyć oznaki uszkodzeń, jak np. ubytki lub nacięcia, pierścień należy wymienić. Po wymianie pierścieni uszczelniających należy ponownie dokręcić śruby kołnierza oraz śruby regulujące odpowiednim momentem obrotowym, kompensując osadzenie pierścieni. 9


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

KROK 2: OBRÓT OBUDOWY Aby ułatwić dostęp do przewodów elektrycznych lub wyświetlacza LCD, należy: 1. Poluzować śrubę blokady obrotu obudowy. 2. Obrócić obudowę w lewo lub w prawo o najwyżej 180 stopni od pozycji pierwotnej (fabrycznej). 3. Dokręcić śrubę blokady obrotu obudowy.

Ilustracja 4. Śruba blokady obudowy przetwornika Płytka elektroniki

Śruba blokująca obrót obudowy (3/32 cala)

UWAGA Obudowy nie wolno obracać o więcej, niż 180 stopni bez uprzedniego demontażu (patrz Część 4 instrukcji obsługi wieloczynnościowego przetwornika 3051S (00809-0100-4803). Zbyt duży obrót może spowodować przerwanie przewodu łączącego moduł czujnika z elektroniką.

10


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

KROK 3: USTAWIANIE PRZEŁĄCZNIKÓW Według domyślnej konfiguracji przetwornika, stan alarmu znajduje się w pozycji wysokiej (HI), a zabezpieczenie jest wyłączone (OFF). 1. Jeśli przetwornik jest zainstalowany, zabezpieczyć pętlę prądową i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę obudowy od strony przeciwnej do zacisków elektrycznych. Nie wolno demontować osłony w obszarze grożącym wybuchem. 3. Przesunąć przełącznik zabezpieczenia i stanu alarmowego w wybrane położenie za pomocą małego śrubokręta. 4. Założyć pokrywę obudowy ponownie, aby metalowe styki stykały się w sposób spełniający wymagania ochrony przed wybuchem. Ilustracja 5. Konfiguracja przełączników przetwornika

Zabezpieczenie

Stan alarmowy

11


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

KROK 4: PODŁĄCZENIE KABLI I ZASILANIA UWAGA Nie podłączać zasilania do zacisków testowych. Może to spowodować uszkodzenie diody w przyłączu testowym. Najlepsze wyniki uzyskuje się w przypadku zastosowania skrętki dwużyłowej. Należy stosować przewody o średnicy od 0,5 mm (24 AWG) do 0,9 mm (14 AWG) i maksymalnej długości 1500 m.

W celu podłączenia kabli do przetwornika należy wykonać następujące czynności: 1. Zdjąć pokrywę obudowy po stronie zacisków elektrycznych. 2. Podłączyć przewód dodatni do zacisku „PWR/COMM+”, a przewód ujemny do zacisku „PWR/COMM –”. 3. Jeśli nie ma pomiaru temperatury medium procesowego, należy uszczelnić nieużywane przyłącze. Jeśli jest pomiar temperatury medium procesowego, należy przeczytać rozdział „Podłączenie opcjonalnego czujnika temperatury (Czujnik Pt 100 RTD)” na stronie 15.

WAŻNA INFORMACJA Zaślepkę wejścia kablowego należy wkręcić przynajmniej na głębokość pięciu gwintów, zgodnie z wymaganiami odporności na wybuchy. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika wielofunkcyjnego Rosemount 3051S (numer 00809-0100-4803). 4. W razie potrzeby wykonać pętlę zapobiegającą dostaniu się wilgoci do obudowy. Pętlę należy wykonać tak, aby jej najniższa część znajdowała się poniżej przepustów i obudowy przetwornika. 5. Założyć pokrywę obudowy ponownie i dokręcić w sposób spełniający wymagania ochrony przed wybuchem.

12


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Ilustracja 6 przedstawia schemat okablowania koniecznego do zasilenia wielofunkcyjnego przetwornika 3051S i umożliwienia komunikacji z ręcznym komunikatorem HART. Ilustracja 6. Okablowanie przetwornika 3051SMV bez opcjonalnego przyłącza pomiaru temperatury

3051SMV z opcjonalnym przyłączem pomiaru temperatury Zasilacz

Zasilacz

RL ≥ 250 Ω

RL ≥ 250 Ω

UWAGA Zainstalowanie bloku przyłączeniowego z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym nie zabezpiecza przed przepięciami, jeśli obudowa przetwornika wielofunkcyjnego 3051S nie jest prawidłowo uziemiona.

Podłączenie okablowania w przypadku szybkozłączki (opcja GE lub GM) W przypadku przetworników wielofunkcyjnych 3051S z szybkozłączką opcje GE lub GM szczegółowy opis instalacji zawiera instrukcja instalacji producenta kabla z szybkozłączką. W przypadku instalacji iskrobezpiecznych FM, w obszarze zagrożonym Klasy 2, przetwornik należy zainstalować zgodnie ze schematami instalacyjnymi Rosemount 03151-1009 gwarantującymi uzyskanie klasy ochrony NEMA 4X i IP66 w zastosowaniach polowych. Patrz Dodatek B instrukcji obsługi przetwornika wielofunkcyjnego 3051S (00809-0100-4803).

13


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV Zasilacz

Zasilacz powinien gwarantować napięcie o tętnieniach poniżej 2 procent. Całkowite obciążenie jest sumą rezystancji przewodów sygnałowych i rezystancji obciążenia sterownika, wskaźników, wewnętrznych zabezpieczeń i innych urządzeń. Ilustracja 7. Ograniczenie obciążenia

Wielofunkcyjny przetwornik 3051S

Obciążenie (omy)

Maksymalna rezystancja pętli = 43,5 x (Napięcie zasilania – 12,0)

1322 1000 500

Zakres roboczy

0 12,0

20

30

Napięcie (VDC)

42,4

Komunikator HART wymaga obecności w pętli rezystancji co najmniej 250 Ω.

14


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Podłączenie opcjonalnego czujnika temperatury (Czujnik Pt 100 RTD) UWAGA Aby spełnić wymaganie certyfikatu ognioszczelności ATEX/IECEx, w montażu należy stosować wyłącznie przewody z atestem ATEX/IECEx (kod temperatury C30, C32, C33 lub C34).

1. Zamontować czujnik Pt 100 RTD w odpowiednim miejscu. UWAGA Do połączenia czujnika temperatury procesowej należy stosować ekranowane przewody czterożyłowe.

2. Podłączyć przewód czujnika RTD do przetwornika wielofunkcyjnego 3051S, wkładając jego przewody przez nieużywany otwór w obudowie, a następnie podłączając je do czterech śrub umieszczonych na bloku przyłączeniowym przetwornika. Należy użyć odpowiedniego dławika kablowego. 3. Podłączyć przewód uziemiający RTD do zacisku uziemienia obudowy. Ilustracja 8. Podłączenie przewodów RDT do wielofunkcyjnego przetwornika 3051S Zacisk uziemienia

Biały

Czerwony

Kabel RTD

Czujnik Pt 100 RTD

15


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

KROK 5: KONFIGURACJA Program Engineering Assistant wersja 6.1 lub nowsza Program 3051SMV Engineering Assistant 6.1 lub nowszy to oprogramowanie dla komputerów PC, które umożliwia wykonanie konfiguracji, diagnostyki i pełni funkcję głównego interfejsu komunikacyjnego przetwornika 3051S wyposażonego w elektronikę wyliczającą w pełni skompensowany przepływ masy i energii. Oprogramowanie 3051SMV Engineering Assistant jest niezbędne do zakończenia procedury konfiguracji przepływu.

Instalacja i konfiguracja wstępna Poniżej zawarto minimalne wymagania systemowe programu 3051SMV Engineering Assistant: • • • • • •

16

Procesor klasy Pentium 500 MHz lub szybszy System operacyjny: Windows 2000 lub Windows XP Professional 256 MB pamięci RAM 100 MB wolnej przestrzeni dyskowej Port szeregowy RS232 lub USB (do modemu HART) Napęd CD-ROM


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Instalowanie programu 3051SMV Engineering Assistant 6.1 lub nowszego 1. Włożyć płytę instalacyjną do napędu CD-ROM w komputerze. 2. System Windows powinien automatycznie wykryć włożoną płytę i uruchomić program instalacyjny. Wyświetlane na ekranie kolejne polecenia przeprowadzą użytkownika przez proces instalacji. Jeśli system Windows nie wykryje włożonej płyty CD, należy wyświetlić zawartość płyty za pomocą Eksploratora Windows lub poprzez widok Mój Komputer, a następnie kliknąć dwukrotnie program SETUP.EXE. 3. Kreator instalacji programu wyświetli serię ekranów, które pomogą użytkownikowi w przeprowadzeniu instalacji. Należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranach. Zaleca się korzystanie z domyślnych ustawień instalacji. UWAGA Program Engineering Assistant w wersji 6.1 lub nowszej wymaga uprzedniego zainstalowania oprogramowania Microsoft® .NET Framework w wersji 2.0 lub nowszej. Jeśli w systemie nie zainstalowano .NET w wersji 2.0, to oprogramowanie zostanie zainstalowane automatycznie podczas procesu instalacji programu Engineering Assistant. Microsoft .NET w wersji 2.0 wymaga dodatkowych 200 MB wolnej przestrzeni dyskowej.

17


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Połączenie z komputerem PC Ilustracja 9 schemat diagram połączenia komputera z przetwornikiem wielofunkcyjnym 3051S. Ilustracja 9. Podłączanie komputera PC do przetwornika wielofunkcyjnego 3051S 3051SMV bez opcjonalnego wejścia czujnika temperatury procesowej

3051SMV z opcjonalnym wejściem czujnika temperatury procesowej

Zasilacz

Zasilacz

RL ≥ 250 Ω

Modem

RL ≥ 250 Ω

Modem

1. Zdjąć pokrywę obudowy po stronie zacisków elektrycznych. 2. Zasilić urządzenie zgodnie ze wskazówkami w rozdziale „Uruchamianie programu Engineering Assistant 6.1 lub nowszego” na stronie 22. 3. Podłączyć modem HART do komputera PC. 4. Przyłączyć uchwyty modemu do boku przetwornika z oznaczeniami „PWR/COMM”. 5. Uruchomić oprogramowanie 3051SMV Engineering Assistant. Dalsze informacje na temat uruchamiania oprogramowania zawarto w części „Uruchamianie programu Engineering Assistant 6.1 lub nowszego” na stronie 22. 6. Po zakończeniu czynności konfiguracyjnych, założyć pokrywę obudowy ponownie w sposób spełniający wymagania ochrony przed wybuchem.

18


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Configure Flow (Konfiguracja przepływu) Program 3051SMV Engineering Assistant został zaprojektowany po to, by przeprowadzić użytkownika przez proces konfiguracji przepływu wielofunkcyjnego przetwornika 3051S. Ekrany konfiguracji umożliwiają użytkownikowi określenie medium, warunków pracy, elementu spiętrzającego, w tym wewnętrznej średnicy rury. Program 3051SMV Engineering Assistant użyje tych informacji do wyznaczenia parametrów konfiguracji przepływu, które następnie zostaną przesłane do przetwornika lub zapisane do wykorzystania w przyszłości. Tryby pracy Online i Offline Oprogramowanie Engineering Assistant może pracować w dwóch trybach: Online i Offline. W trybie Online użytkownik może pobrać konfigurację z przetwornika, edytować ją, a także wysłać zmienioną konfigurację do przetwornika lub zapisać ją do pliku. W trybie Offline użytkownik może tworzyć nową konfigurację przepływu i zapisać ją do pliku, bądź otworzyć lub modyfikować istniejący plik. Na następnych stronach opisano sposób tworzenia nowej konfiguracji przepływu w trybie Offline. Więcej informacji na temat innych funkcji zawiera instrukcja obsługi przetwornika wielofunkcyjnego 3051S (00809-0100-4803).

19


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Podstawowe elementy nawigacji – przegląd Ilustracja 10. Podstawowe elementy nawigacji programu Engineering Assistant – przegląd

Użytkownik może poruszać się po oprogramowaniu Engineering Assistant na wiele różnych sposobów. Poniższe liczby odpowiadają liczbom przedstawionym na Ilustracja 10. 1. Zakładki nawigacyjne zawierają informacje nt. konfiguracji przepływu. W trybie Offline poszczególne ekrany zostaną uaktywnione dopiero po wypełnieniu obowiązkowych pól na ekranie poprzedzającym. Podczas pracy programu w trybie Online ekrany są zawsze dostępne.

20


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

2. Przycisk Reset (Zeruj) przywróci wartości wszystkich pól na ekranach konfiguracji przepływu (Fluid Selection (Wybór medium), Fluid Properties (Właściwości medium) oraz Primary Element Selection (Wybór elementu spiętrzającego)) do wartości, które były wyświetlane przed rozpoczęciem konfiguracji.

3. 4.

5.

6. 7.

8.

a. Podczas pracy Online, czynność resetowania przywraca wartości, które zostały pobrane z urządzenia przed rozpoczęciem konfiguracji. b. Podczas edytowania poprzednio zapisanej konfiguracji przepływu, resetowanie przywraca wartości do ostatnio zapisanych. Wprowadzone wartości zostaną usunięte po rozpoczęciu nowej konfiguracji przepływu. Przycisk Back (Wstecz) umożliwia powrót do poprzedniej zakładki. Przycisk Next (Dalej) umożliwia przejście do następnej zakładki. W trybie Offline (Poza siecią) przycisk Next (Dalej) zostanie uaktywniony dopiero po wypełnieniu obowiązkowych pól w karcie poprzedzającej. Użytkownik może w każdej chwili kliknąć przycisk Help (Pomoc), aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienia, które opisują informacje wymagane na bieżącym ekranie. W tej części ekranu znajdują się pozycje konfiguracji, które wymagają wprowadzenia lub sprawdzenia. Menu prowadzą do ekranu Configure Flow (Konfiguracja przepływu), Basic Setup (Podstawowa konfiguracja), Device (Urządzenie), Variables (Zmienne), Calibration (Kalibracja) oraz Save/Send Configuration (Zapisz/Wyślij konfigurację). Te przyciski prowadzą do sekcji Config/Setup (Konfiguracja/ustawienia), Device Diagnostics (Diagnostyka urządzenia) lub Process Variables (Zmienne procesowe).

21


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Uruchamianie programu Engineering Assistant 6.1 lub nowszego Aby rozpocząć proces konfiguracji wielofunkcyjnego przetwornika 3051S, należy uruchomić program Engineering Assistant z menu START. 1. Wybierz pozycje: Menu start > Wszystkie programy > Engineering Assistant. W programie Engineering Assistant zostanie otwarty ekran przedstawiony na Ilustracja 11. 2. Kliknij przycisk Offline, widoczny w prawym dolnym rogu ekranu, przedstawiony na Ilustracja 11. Ilustracja 11. Zakładka Engineering Assistant Device Connection (Podłączanie urządzenia)

22


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Preferences (Preferencje) Ekran Preferences (Preferencje), widoczny na Ilustracja 12, umożliwia wybranie preferowanych przez użytkownika jednostek, a także określenie informacji o konfiguracji przepływu. 1. Wybór preferowanych jednostek. 2. Jeśli wybrano opcję Custom Units (Jednostki użytkownika) należy skonfigurować Individual Parameters (Parametry indywidualne). 3. Aby program Engineering Assistant zachował preferencje na przyszłość, należy zaznaczyć to pole. Ilustracja 12. Zakładka Preferences (Preferencje)

23


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Wybór medium w bazie danych ciecz/gaz Zakładka Fluid Selection (Wybór medium) widoczna na Ilustracja 13 umożliwia wybór medium. Ilustracja 13. Zakładka Wybór medium

UWAGA Poniższy przykład ilustruje konfigurację dla gazu z bazy danych (powietrza), stosowanego z elementem spiętrzającym 405C – kryzą kondycjonującą. Procedura konfiguracji dowolnego medium z dowolnym innym elementem spiętrzającym jest podobna do przykładowej. Gaz ziemny, a także inne niestandardowe przygotowane ciecze i gazy wymagają wykonania dodatkowych kroków podczas konfiguracji. Więcej informacji na ten temat zawiera Rozdział 3 instrukcji obsługi przetwornika wielofunkcyjnego 3051S (00809-0100-4803).

1. Program Engineering Assistant zostanie najprawdopodobniej otwarty z ekranem Preferences (Preferencje) tab. Z zakładek na górze ekranu wybierz zakładkę Fluid Selection (Wybór medium). 2. Rozwiń zakładkę Gas (Gaz), klikając ikonę „+”. 24


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

3. Rozwiń kategorię Database Gas (Baza danych gazów). 4. Z listy bazy danych cieczy wybierz pozycję Air (Powietrze). 5. Wprowadź Nominal Operating Pressure (Nominalne ciśnienie robocze), a następnie naciśnij klawisz Enter lub Tab. 6. Wprowadź Nominal Operating Temperature (Nominalną temperaturę roboczą), a następnie naciśnij klawisz Enter lub Tab. Program Engineering Assistant automatycznie wypełni wartości sugerowanych zakresów pracy. Przykład podano na Ilustracja 13. Użytkownik może zmienić te wartości wedle potrzeby. 7. Sprawdzić, czy wybrane parametry Reference / Atmospheric Conditions (Referencyjne/Warunki atmosferyczne) są prawidłowe. do danego zastosowania. Użytkownik może zmienić te wartości. UWAGA Program Engineering Assistant używa warunków referencyjnych wartości ciśnienia i temperatury do przeliczania prędkości przepływu z jednostek masy na jednostki masy wyrażone w standardowych lub normalnych jednostkach objętościowych.

8. Kliknij przycisk Next > (Dalej >), aby przejść do zakładki Fluid Properties (Właściwości medium).

25


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Fluid Properties (Właściwości medium) UWAGA Zakładka Fluid Properties (Właściwości medium) jest krokiem opcjonalnym; wypełnienie jej nie jest konieczne do zakończenia konfiguracji przepływu.

Zakładka Fluid Properties (Właściwości medium) dla powietrza jako gazu z bazy danych została pokazana na Ilustracja 14. Użytkownik może sprawdzić, czy właściwości wybranego medium są poprawne. 1. Aby sprawdzić gęstość, ściśliwość oraz lepkość wybranego medium w innych warunkach ciśnieniowych lub temperaturowych, wprowadź wartość Pressure (Ciśnienie) i Temperature (Temperatura), a następnie kliknij Calculate (Oblicz). UWAGA Zmiana wartości ciśnienia i temperatury na ekranie Fluid Properties (Właściwości medium) nie wpływa na konfigurację medium. Ilustracja 14. Zakładka Fluid Properties (Właściwości medium)

26


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Primary Element Selection (Wybór elementu spiętrzającego) Zakładka Primary Element Selection (Wybór elementu spiętrzającego) widoczna na Ilustracja 15 umożliwia wybranie elementu spiętrzającego. Ilustracja 15. Zakładka Primary Element Selection (Wybór elementu spiętrzającego)

Ciąg dalszy przykładowego procesu konfiguracji: 1. Rozwiń menu Conditioning Orifice Plate (Kryza kondycjonująca). 2. Wybierz 405C/3051SFC. 3. Wprowadź Measured Meter Tube Diameter (pipe ID) (Zmierzoną średnicę rury (ID rury)) w Reference Temperature (Temperatura). Jeśli średnicy rury nie można zmierzyć, wybierz pozycję Nominal Pipe Size (Nominalny rozmiar rury pomiarowej) oraz Pipe Schedule (Typoszereg rur), aby wprowadzić przybliżoną wartość średnicy rury (wyłącznie w calach). 27


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

4. W razie potrzeby zmień wartości w pozycji Meter Tube Material (Materiał czujnika). 5. Wprowadź Line Size (Wielkość rurociągu) i wybierz wartość Beta kryzy. Wymagane parametry różnią się w zależności od wybranego elementu. 6. Jeśli jest to konieczne, wybierz Primary Element Material (Materiał elementu spiętrzającego) z menu rozwijanego. 7. Kliknij przycisk Next > (Dalej >), aby przejść do ekranu Save / Send Configuration (Zapisz / Wyślij konfigurację). UWAGA Wartości beta oraz średnica rury powinny zawierać się wewnątrz zakresów określonych przez stosowane standardy krajowe lub międzynarodowe. Program Engineering Assistant poinformuje użytkownika, gdy wartości przekraczają te zakresy, pozwalając jednak na dalszą konfigurację przepływu.

28


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Save / Send Configuration (Zapisz / Wyślij konfigurację) Zakładka Save / Send Configuration (Zapisz / Wyślij konfigurację) pokazana na Ilustracja 16 umożliwia użytkownikowi sprawdzenie, zapisanie i wysłanie informacji konfiguracyjnych do przetwornika 3051S wyposażonego w elektronikę wyliczającą przepływ masy i energii. 1. Należy sprawdzić poprawność informacji w częściach Flow Configuration (Konfiguracja przepływu) oraz Device Configuration (Konfiguracja urządzenia). UWAGA Dalsze informacje na temat konfiguracji urządzenia zawarto w części „Krok 6: Sprawdzanie konfiguracji urządzenia”. Ilustracja 16. Zakładka Save / Send Configuration (Zapisz / Wyślij konfigurację)

29


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

2. Aby edytować informacje konfiguracyjne w którymkolwiek z tych okien, kliknij ikonę nad wybranym oknem. Jeśli wszystkie informacje są poprawne, przejdź do kroku 3. UWAGA Program powiadomi użytkownika, jeśli konfiguracja została zmodyfikowana od momentu ostatniego przesłania danych do przetwornika. Obok pól wyboru Send Flow Data (Wyślij dane przepływu) i/lub Send Transmitter Data (Wyślij dane przetwornika) zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy.

3. Kliknij przycisk Send To (Wyślij do), aby przesłać konfigurację. UWAGA Pola wyboru Send Flow Data (Wyślij dane przepływu) i Send Transmitter Data (Wyślij dane przetwornika) służą do wybrania rodzaju danych wysyłanych do przetwornika. Odznaczenie danego pola sprawi, że odpowiadające mu dane nie będą przesyłane.

4. Zostanie wyświetlony zakładka Podłączanie przetwornika programu Engineering Assistant – patrz Ilustracja 17. Ilustracja 17. Zakładka Engineering Assistant Device Connection (Podłączanie przetwornika programu Engineering Assistant)

30


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

5. Kliknij przycisk Search (Szukaj), widoczny w prawym dolnym rogu ekranu. Program Engineering Assistant rozpocznie wyszukiwanie podłączonych przetworników. 6. Po zakończeniu wyszukiwania, wybierz przetwornik, z którym program powinien się połączyć i kliknij przycisk Send Configuration (Wyślij konfigurację). 7. Po zakończeniu przesyłania konfiguracji użytkownika, program wyświetli odpowiednie okno dialogowe. UWAGA Zalecamy zapisanie pliku konfiguracji po przesłaniu go do przetwornika. Więcej informacji na temat zapisywania pliku konfiguracji zawiera instrukcja obsługi przetwornika wielofunkcyjnego 3051S (00809-0100-4803).

8. Po zakończeniu procesu konfiguracyjnego użytkownik może zamknąć program Engineering Assistant.

31


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

KROK 6: SPRAWDZANIE KONFIGURACJI Do komunikacji i sprawdzenia konfiguracji przetwornika 3051SMV można wykorzystać dowolne urządzenie nadrzędne wykorzystujące protokół HART. lub 3051SMV Engineering Assistant. Tabela 1 ilustruje skróty klawiszowe komunikatora polowego 375 dotyczące elektroniki w pełni skompensowanego przepływu masy i energii. Tabela 2 przedstawia skróty klawiszowe elektroniki z wyjściami odpowiadającymi mierzonym parametrom przepływu. UWAGA Procedury konfiguracji w programach 3051SMV Engineering Assistant 6.1 lub nowszym, bądź AMS Device Manager 9.0 lub nowszym opisano w instrukcji obsługi przetwornika wielofunkcyjnego 3051S (00809-0100-4803).

Symbol (⻫) oznacza podstawowe parametry konfiguracji. Sprawdzenie tych parametrów jest konieczne podczas procedury konfiguracji i uruchomienie przetwornika. Tabela 1. Skróty klawiszowe elektroniki w pełni skompensowanego przepływu masy i energii Funkcja

Skrót klawiaturowy

Adres sieciowy ⻫ Ciśnienie różnicowe przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu Dopasowywanie czujników Callendar van Dusen Informacje o czujniku Informacje o oddzielaczach Informacje o przetworniku Jednostki ciśnienia bezwzględnego Jednostki ciśnienia różnicowego Jednostki energii Jednostki mierzonego ciśnienia ⻫ Jednostki natężenia przepływu Jednostki sumatora Jednostki temperatury Jednostki temperatury procesu Ciąg dalszy na następnej stronie

32

1,4,3,3,1 1,4,1,1,6 1,2,5,5,4 1,4,4,2 1,4,4,5 1,4,4,1 1,3,3,5 1,3,3,4 1,3,3,2 1,3,3,6 1,3,3,1 1,3,3,3 1,3,3,8 1,3,3,7


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Tabela 1. Skróty klawiszowe elektroniki w pełni skompensowanego przepływu masy i energii Funkcja

Skrót klawiaturowy

Kalibracja cyfrowa dolnego zakresu ciśnienia statycznego (czujnik AP) ⻫ Kalibracja cyfrowa zera ciśnienia różnicowego Kalibracja cyfrowa zera czujnika ciśnienia statycznego (czujnik GP) Konfiguracja alarmów i progów nasycenia Konfiguracja sumatora Konfiguracja trybu nadawania Konfiguracja wyświetlacza LCD Konfiguracja zmiennych ustalonych Ochrona przed zapisem Odczyt energii oraz status Odczyt mierzonego ciśnienia oraz status Odczyt przepływu oraz status Odczyt sumatora oraz status Odczyt temperatury medium procesowego oraz status Odczyt temperatury oraz status Opcje kalibracji cyfrowej czujnika ciśnienia różnicowego Opcje kalibracji cyfrowej czujnika ciśnienia statycznego Opcje kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego Opcje kalibracji czujnika temperatury medium procesowego Opcje trybu nadawania ⻫ Oznaczenie projektowe Poziomy stanu alarmowego i nasycenia Przypisanie zmiennych Przywracanie fabrycznych ustawień Rodzaj obliczeń przepływu

1,2,5,4,2 1,2,5,3,1 1,2,5,4,1 1,4,2,6,6 1,4,1,3 1,4,3,3,3 1,3,8 1,2,4 1,3,5,4 1,4,2,1,2 1,4,2,1,6 1,4,2,1,1 1,4,2,1,3 1,4,2,1,7 1,4,2,1,8 1,2,5,3 1,2,5,4 1,2,5,2 1,2,5,5 1,4,3,3,4 1,3,1 1,4,2,6 1,4,3,4 1,2,5,2,3 1,4,1,1,2

Ciąg dalszy na następnej stronie

33


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Tabela 1. Skróty klawiszowe elektroniki w pełni skompensowanego przepływu masy i energii Funkcja

Skrót klawiaturowy

Status przetwornika Test pętli Testowanie obliczeń przepływu ⻫ Tłumienie ⻫ Tryb czujnika temperatury medium procesowego

1,2,1 1,2,2 1,2,3 1,3,7

Wartość ciśnienia bezwzględnego oraz status Wartość ciśnienia różnicowego oraz status ⻫ Zakres wyjścia analogowego Zakresy czujnika ciśnienia bezwzględnego Zakresy czujnika mierzonego ciśnienia Zamontowane czujniki

1,4,2,1,5 1,4,2,1,4 1,2,5,1

1,4,1,6,8

1,4,1,5,8 1,4,1,5,9 1,4,4,4

Tabela 2. Skróty klawiszowe wyjść przetwornika odpowiadające mierzonym parametrom przepływu Funkcja

Skrót klawiaturowy

Adres sieciowy Dopasowywanie czujników Callendar van Dusen ⻫ Funkcja przesyłu Informacje o czujniku Informacje o oddzielaczach Informacje o przetworniku Jednostki ciśnienia bezwzględnego ⻫ Jednostki ciśnienia różnicowego

1,4,3,3,1 1,2,4,5,4 1,3,6

Jednostki mierzonego ciśnienia Jednostki temperatury Jednostki temperatury procesu Kalibracja cyfrowa dolnego zakresu ciśnienia statycznego (czujnik AP) ⻫ Kalibracja cyfrowa zera ciśnienia różnicowego Kalibracja cyfrowa zera czujnika ciśnienia statycznego (czujnik GP)

1,3,3,3 1,3,3,5 1,3,3,4 1,2,4,4,2

Ciąg dalszy na następnej stronie

34

1,4,4,2 1,4,4,4 1,4,4,1 1,3,3,2 1,3,3,1

1,2,4,3,1 1,2,4,4,1


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Tabela 2. Skróty klawiszowe wyjść przetwornika odpowiadające mierzonym parametrom przepływu Funkcja Konfiguracja alarmów i progów nasycenia Konfiguracja trybu nadawania Konfiguracja wyświetlacza LCD Ochrona przed zapisem Odczyt mierzonego ciśnienia oraz status Odczyt temperatury medium procesowego oraz status Odczyt temperatury oraz status Opcje kalibracji cyfrowej czujnika ciśnienia różnicowego Opcje kalibracji cyfrowej czujnika ciśnienia statycznego Opcje kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego Opcje kalibracji czujnika temperatury medium procesowego Opcje trybu nadawania ⻫ Oznaczenie projektowe Poziomy stanu alarmowego i nasycenia Przypisanie zmiennych Przywracanie fabrycznych ustawień kalibracji Stan przetwornika Test pętli ⻫ Tłumienie Wartość bezwzględna ciśnienia oraz status Wartość różnicowa ciśnienia oraz status ⻫ Zakres wyjścia analogowego Zakresy czujnika ciśnienia bezwzględnego Zakresy czujnika mierzonego ciśnienia Zamontowane czujniki

Skrót klawiaturowy 1,4,2,6,6 1,4,3,3,3 1,3,8 1,3,5,4 1,4,2,1,3 1,4,2,1,4 1,4,2,1,5 1,2,4,3 1,2,4,4 1,2,4,2 1,2,4,5 1,4,3,3,4 1,3,1 1,4,2,6 1,4,3,4 1,2,4,2,3 1,2,1 1,2,2 1,3,7 1,4,2,1,2 1,4,2,1,1 1,2,4,1 1,4,1,2,8 1,4,1,2,9 1,4,4,3

35


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

KROK 7: KALIBRACJA PRZETWORNIKA Dostarczane przez producenta przetworniki są w pełni skonfigurowane fabrycznie zgodnie ze specyfikacją zamówieniową lub zgodnie z wartościami domyślnymi.

Kalibracja cyfrowa zera Cyfrowa kalibracja zera jest kalibracją jednopunktową, stosowaną do kompensacji wpływu pozycji montażu i efektów ciśnienia statycznego na czujniki ciśnienia statycznego i różnicowego. Podczas kalibracji zera zawór wyrównawczy zblocze musi być otwarty, a rurki impulsowe wypełnione medium procesowym. Przetwornik umożliwia skorygowanie błędu tylko do 5% maksymalnego zakresu danego czujnika (URL). Wykonywanie kalibracji cyfrowej zera za pomocą komunikatora polowego 375 1. Wyrównać ciśnienie na komorach lub odpowietrzyć przetwornik i podłączyć komunikator 375 (więcej informacji na temat podłączania komunikatora 375, zawiera Ilustracja 6 na stronie 13). 2. Jeśli przetwornik jest wyposażony w czujnik ciśnienia statycznego, wyzerować czujnik za pomocą następującej sekwencji klawiszy w menu wielofunkcyjnego przetwornika 3051S. Skróty klawiszowe Klawisze skrótu wyjścia Opis dla przepływu bezpośredniego 1,2,5,4

1,2,4,4

Opcje kalibracji cyfrowej czujnika ciśnienia statycznego

3. W przetwornikach wyposażonych w czujnik ciśnienia statycznego względnego należy zastosować kalibrację cyfrową zera (wybór 1), a w przetwornikach wyposażonych w czujnik bezwzględnego ciśnienia statycznego – dokonać kalibracji cyfrowej zakresu dolnego ciśnienia (wybór 2).

36


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

UWAGA Przy kalibracji cyfrowej zakresu dolnego ciśnienia należy zachować ostrożność, ponieważ zastosowanie niedokładnego osprzętu kalibracyjnego może pogorszyć pracę czujnika. Należy stosować barometr o przynajmniej trzykrotnie większej dokładności, niż czujnik bezwzględny przetwornika wielofunkcyjnego 3051S.

4. Wyzerować czujnik ciśnienia różnicowego za pomocą następującej sekwencji klawiszy w menu wielofunkcyjnego przetwornika 3051S. Skróty klawiszowe Klawisze skrótu wyjścia Opis dla przepływu bezpośredniego 1,2,5,3,1

1,2,4,3,1

Kalibracja cyfrowa zera czujnika ciśnienia różnicowego

37


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

ATESTY Lokalizacja zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota, USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG – Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapur Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – Pekin, Chiny

Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Standardowo przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i przeciwpożarowymi. Badania są przeprowadzane w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Informacje o dyrektywach europejskich Deklaracja zgodności ze wszystkimi właściwymi dyrektywami europejskimi dla tego urządzenia znajduje się na stronie internetowej www.emersonprocess.com/rosemount. Kopię deklaracji można otrzymać od lokalnego przedstawicielstwa firmy Emerson Process Management. Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Zgodność z Dyrektywą ATEX.

38


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Dyrektywa w sprawie sprzętu ciśnieniowego (PED) (97/23/WE) Modele z zakresami ciśnienia różnicowego = 2 do 5 włącznie z ciśnieniem statycznym = wyłącznie zakres 4. Także opcje P9 i P0. Wszystkie pozostałe przetworniki ciśnienia Model 3051S – Sound Engineering Practice (zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej) Wyposażenie dodatkowe: Membrany oddzielające – Kołnierz procesowy – Zblocze – Sound Engineering Practice (zgodne z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej) Elementy powodujące spadek ciśnienia, przepływomierz – Patrz właściwe skrócone instrukcje instalacji Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/WE) EN 61326-1:2006 i EN 61326-2-3:2006

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Certyfikaty północnoamerykańskie Atesty FM E5 Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; atest niepalności pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G; obudowa typu 4X, niewymagane szczelne osłony kablowe. I5 Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasa II, strefa 1, grupy E, F i G; klasa III, strefa 1, klasie I strefa 0 AEx ia IIC, gdy urządzenie jest podłączone zgodnie z rysunkiem Rosemount 03151-1206; niepalny w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D, typ obudowy 4X. Parametry dopuszczalne – patrz schemat 03151-1206.

39


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Atesty kanadyjskie – Canadian Standards Association (CSA) Wszystkie przetworniki zatwierdzone przez CSA do pracy w otoczeniu niebezpiecznym posiadają certyfikat podwójnego uszczelnienia wg ANSI/ISA 12.27.01-2003. E6 Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D; atest niepalności pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G; możliwość stosowania w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D, obudowa CSA typ 4X; niewymagane szczelne osłony kablowe. I6 Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli urządzenie zainstalowano zgodnie ze schematami Rosemount numer 03151-1207; Parametry dopuszczalne – patrz schemat 03151-1207. Atesty europejskie I1

Iskrobezpieczeństwo ATEX Numer certyfikatu: 08ATEX0064X II 1G Ex ia IIC T4 (Totocz. = –60°C do 70°C) – HART 1180 Parametry wejściowe

Pętla/zasilanie Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,0 W Ci = 14,8 nF Li = 0

Grupy HART HART HART HART HART

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 634.12 normy EN 60079-11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

40


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008 N1

Rosemount 3051SMV

ATEX Typ n Numer certyfikatu: Baseefa 08ATEX0065X Ex nA nL IIC T4 (Totocz. = –40°C do 70°C) Ui = maks. 45 VDC IP66

II 3 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego przez rozdział 6.8.1 normy 60079-15. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia. ND

Atest niepalności pyłów ATEX Numer certyfikatu: BAS01ATEX1303X T105°C (–20°C ≤ Totocz. ≤ 85°C Vmaks = maks. 42,4 woltów A = 24 mA IP66 1180

II 1 D

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) 1. Użytkownik musi upewnić się, czy maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania i prąd (42,4 V, 22 mA prądu stałego) nie zostały przekroczone. Wszystkie podłączenia do innych urządzeń muszą również spełniać powyższe wymagania, co jest równoważne kategorii „ib”, zgodnie z normą EN 60079-11. 2. Stosowane przepusty kablowe muszą zapewnić stopień ochrony obudowy minimum IP66. 3. Niewykorzystane przepusty kablowe muszą być zaślepione za pomocą zaślepek, gwarantujących stopień ochrony obudowy minimum IP66. 4. Przepusty kablowe i zaślepki muszą być odpowiednie do zakresu temperatur urządzenia i wytrzymywać test udaru 7J. 5. Przetwornik 3051S-* musi mieć odpowiednio dokręcone pokrywy obudowy, aby zapewnić właściwą klasę ochrony.

41


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV E1

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Ognioszczelność ATEX Numer certyfikatu: KEMA 00ATEX2143X Ex d IIC T6 (–50°C ≤ Totocz ≤ 65°C) Ex d IIC T5 (–50°C ≤ Totocz ≤ 80°C) Vmaks = 42,4V 1180

II 1/2 G

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) 1. Stosowane zaślepki zewnętrzne, dławiki kablowe oraz przewody powinny być odporne na temperaturę 90°C. 2. Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji konserwacji dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. 3. Przetwornik 3051SMV nie spełnia wymagań normy IEC 60079-1 w klauzuli 5.2, Tabeli nr. 2 dla wszystkich złączy. Informacje dotyczące wymiarów złączy ognioodpornych można otrzymać od firmy Emerson Process Management. Atesty japońskie E4 I4

42

Ognioszczelność TIIS Sprawdzić dostępność u producenta. Iskrobezpieczeństwo TIIS Sprawdzić dostępność u producenta.


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Certyfikaty INMETRO E2 I2

Ognioszczelność INMETRO BR-Ex d IIC T6/T5 Iskrobezpieczeństwo INMETRO BR-Ex ia IIC T4

Certyfikaty chińskie (NEPSI) E3 I3

Ognioszczelność wg norm chińskich Ex d II B+H2T3~T5 Iskrobezpieczeństwo wg norm chińskich Ex ia IIC T3/T4

Certyfikaty IECEx I7

Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Numer certyfikatu: IECExBAS08.0025X Ex ia IIC T4 (Totocz. = –60°C do 70°C) – HART IP66

Parametry wejściowe

Pętla/zasilanie Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,0 W Ci = 14,8 nF Li = 0

Grupy HART HART HART HART HART

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) Urządzenie 3051SMV HART 4–20 mA nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500V wymaganego przez klauzulę 6.3.12 normy IEC 60079-11. Fakt ten należy uwzględnić przy instalacji urządzenia.

43


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV N7

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

IECEx typ n Numer certyfikatu: IECExBAS08.0026X Ex nAnL IIC T4 (Totocz. = –40°C do 70°C) Ui = maks. 45 VDC IP66

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) Przetwornik nie przechodzi testu izolacji dla napięcia 500 V wymaganego przez klauzulę 6.8.1 normy IEC 60079-15. E7

IECEx Ognioszczelny Numer certyfikatu: IECExKEM08.0010X Ex d IIC T6 (–50°C ≤ Totocz ≤ 65°C) Ex d IIC T5 (–50°C ≤ Totocz ≤ 80°C) Vmaks = 42,4 V

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (x) 1. Stosowane zaślepki zewnętrzne, dławiki kablowe oraz przewody powinny być odporne na temperaturę 90°C. 2. Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji konserwacji dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. 3. Przetwornik 3051SMV nie spełnia wymagań normy IEC 60079-1 w klauzuli 5.2, Tabeli nr. 2. Dodatkowe informacje można otrzymać od firmy Emerson Process Management.

44


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Certyfikaty łączone Jeśli określono opcjonalne atesty, wówczas tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Urządzenie przeznaczone do określonej strefy i oznakowane określonymi certyfikatami na tabliczce znamionowej nie może być instalowane w strefie, dla której te certyfikaty nie obowiązują. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenie zostało zainstalowane. K1 K2 K4 K5 K6 K7 KA KB KC KD

Połączenie E1, I1, N1 i ND Połączenie E2 oraz I2 Połączenie E4 oraz I4 Połączenie E5 i I5 Połączenie E6 i I6 Połączenie E7, I7 i N7 Połączenie E1, E6, I1 oraz I6 Połączenie E5, E6, I5 oraz I6 Połączenie E5, E1, I5 i I1 Połączenie E5, E6, E1, I5, I6 oraz I1

45


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Deklaracja zgodnoĞci WE Nr RMD 1072 wersja A Firma Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-6985 deklaruje z peáną odpowiedzialnoĞcią, Īe produkty,

Przetworniki ciĞnienia modele 3051SMV i 300SMV wyprodukowane przez, Rosemount Inc. 12001 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-3695 USA

i

8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9687 USA

których ta deklaracja dotyczy, speániają wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej áącznie z ostatnimi uzupeánieniami, zgodnie z zaáączonym wykazem. Deklaracja zgodnoĞci opiera siĊ na zastosowaniu zharmonizowanych standardów i jeĞli tego dotyczy lub jest wymagane, certyfikatów urzĊdów certyfikacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z zaáączonym wykazem.

Wiceprezes ds. jakoĞci globalnej (podpis)

Timothy J Layer (imiĊ i nazwisko)

46

(stanowisko)

29 sierpnia 2008 r. (data wydania)


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Deklaracja zgodnoĞci WE Nr RMD 1072 wersja A Dyrektywa elektromagnetyczna EMC (2004/108/WE) Wszystkie przetworniki ciĞnienia modeli 3051SMV i 300SMV EN 61326:2006

Dyrektywa PED (97/23/WE) Wyáącznie modele przetworników ciĞnienia 3051SMV z zakresem 4 ciĞnienia statycznego (oraz opcjami P0 i P9) Peány certyfikat jakoĞci – WE Nr PED-H-100 Certyfikat jakoĞci Moduá H Wszystkie pozostaáe przetworniki ciĞnienia Model 3051SMV Sound Engineering Practice (Dobra praktyka inĪynierska) WyposaĪenie dodatkowe przetwornika: oddzielacze – koánierz procesowy – zblocze Sound Engineering Practice (Dobra praktyka inĪynierska)

Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Przetworniki ciĞnienia modele 3051SMV/300SMV Certyfikat: BAS08ATEX0064X IskrobezpieczeĔstwo w grupie II, kategoria 1 G Ex ia IIC T4 (Totoczenia = –60°C do +70°C) Zastosowane standardy zharmonizowane: EN60079-0:2006; EN60079-11:2007 Certyfikat: BAS08ATEX0065X Typ n – grupa II, kategoria 3 G Ex nA nL IIC T4 (Totoczenia = –40°C do +70°C) Zastosowane standardy zharmonizowane: EN60079-0:2006; EN60079-15:2005 Certyfikat: BAS01ATEX1374X Typ pyáowy – grupa II, kategoria 1 D T 105°C (Totoczenia –20°C do 85°C) Zastosowane standardy zharmonizowane: EN50281-1-1: 1998 + A1 Certyfikat: KEMA00ATEX2143X OgnioodpornoĞü – Grupa II kategoria 1/2 G Ex d IIC T6 (–50°C ” Totoczenia ” +65°C) Ex d IIC T5 (–50°C ” Totoczenia ” +80°C) Zastosowane standardy zharmonizowane: EN60079-0:2006; EN60079-1:2007; EN60079-26:2007 File ID: 3051_CE Marking

Strona 2 z 3

3051SMV_RMD1072A_9-9-08_pol.doc

47


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

Deklaracja zgodnoĞci WE Nr RMD 1072 wersja A Instytucja wydająca certyfikat PED Det Norske Veritas (DNV) [numer w wykazie oficjalnych instytucji: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norwegia

Afiliowane instytucje ATEX wystawiające certyfikaty badaĔ WE KEMA (KEMA) [numer w wykazie oficjalnych instytucji: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Holandia Postbank 6794687 Baseefa. [numer w wykazie instytucji notyfikowanych: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

Instytucja notyfikowana ATEX wystawiająca certyfikaty jakoĞci Baseefa. [numer w wykazie instytucji notyfikowanych: 1180] Rockhead Business Park, Staden Lane, Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

File ID: 3051_CE Marking

48

Strona 3 z 3

3051SMV_RMD1072A_9-9-08_pol.doc


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

Rosemount 3051SMV

NOTATKI

49


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 3051SMV NOTATKI

50

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008

_QIG_3051SMV_00825-0114-4803_AA_2008-09_PL  

00825-0114-4803, wersja AA Wrzesień 2008 HART ® Skrócona instrukcja instalacji www.emersonprocess.com/rosemount Koniec Start

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you