Page 1

Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2051 z protokołem FOUNDATION™ Fieldbus Start

Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Oznaczenia Krok 3: Obrót obudowy Krok 4: Podłączenie kabli i zasilania Krok 5: Weryfikacja konfiguracji Krok 6: Kalibracja cyfrowa przetwornika Certyfikaty urządzenia

Koniec

www.rosemount.com


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

© 2009 Rosemount Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki są własnością ich prawnych właścicieli. Nazwa i logo Rosemount są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Rosemount Inc.

Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN USA 55317 T (USA) (800) 999-9307 T (międzynarodowy) (952) 906-8888 F (952) 949-7001

Emerson Process Management Sp. z o.o.

Emerson Process Management GmbH & Co. OHG

ul. Konstruktorska 11A 02-673 Warszawa Polska T +48 22 45 89 200 F +48 22 45 89 231 info.pl@emersonprocess.pl www.emersonprocess.pl

Argelsrieder Feld 3 82234 Wessling Niemcy T 49 (8153) 9390 F 49 (8153) 939172

Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited

Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited

1 Pandan Crescent Singapore 128461 T (65) 6777 8211 F (65) 6777 0947 / (65) 6777 0743

No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing 100013, Chiny T (86) (10) 6428 2233 F (86) (10) 6422 8586

WAŻNA INFORMACJA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 2051. Nie zawiera ona instrukcji konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji oraz instalacji przeciwwybuchowych, ognioszczelnych i iskrobezpiecznych. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika 2051 (numer 00809-0200-4101). Niniejsza instrukcja jest dostępna także w formie elektronicznej na stronie www.emersonprocess.com/rosemount.

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała: Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami, przepisami i procedurami. Szczegółowe informacje o ograniczeniach, wynikających z bezpiecznej instalacji zawiera instrukcja obsługi przetwornika 2051. • Przed podłączeniem komunikatora polowego w atmosferze zagrożonej wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa i niepalności. • W przypadku instalacji przeciwwybuchowych i ognioszczelnych nie wolno zdejmować pokryw przetwornika przy podłączonym zasilaniu elektrycznym. Wycieki mediów procesowych mogą spowodować uszkodzenie ciała lub śmierć. • Dla uniknięcia wycieków mediów, do adapterów kołnierzowych należy stosować tylko właściwe pierścienie uszczelniające. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. • Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Przewody mogą znajdować się pod wysokim napięciem, grożącym porażeniem prądem elektrycznym.

2


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

KROK 1: MONTAż PRZETWORNIKA A. Zastosowania Zastosowanie do pomiaru natężenia przepływu cieczy 1. Króćce zainstalować (przyspawać) z boku rurociągu. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej króćców. 3. Przetwornik zamocować tak, aby zawory spustowo-odpowietrzające były skierowane do góry.

yw pł ze r P

Zastosowanie do pomiaru natężenia przepływu gazu 1. Króćce zainstalować (przyspawać) z góry lub z boku rurociągu. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub powyżej króćców.

Pr ze pły w

Zastosowanie do pomiaru natężenia przepływu pary 1. Króćce zainstalować (przyspawać) z boku rurociągu. 2. Przetwornik zamocować na poziomie lub poniżej króćców. 3. Napełnić wodą przewody impulsowe.

p ze Pr

ływ

3


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051 KROK 1 CIĄG DALSZY... B. Opcjonalne wsporniki montażowe

Podczas montażu przetwornika z użyciem jednego z opcjonalnych wsporników montażowych moment dokręcenia śrub powinien wynosić do 14 Nm (125 cali × funt). Rosemount 2051C Montaż panelowy(1)

Montaż na rurze Kołnierz Coplanar

Kołnierz tradycyjny

Rosemount 2051T

(1)

4

Śruby do montażu panelowego nie są objęte dostawą.


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

KROK 1 CIĄG DALSZY... C. Przykręcanie śrub Jeśli montaż przetwornika wymaga zastosowania kołnierzy procesowych, zbloczy zaworowych lub adapterów kołnierzowych, prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z poniższymi wskazówkami, co zapewni dokładne uszczelnienie i niezawodne działanie przetworników. Stosować wyłącznie śruby dostarczone w komplecie z przetwornikiem lub śruby oferowane jako części zamienne przez firmę Emerson. Rysunek 1 przedstawia typowe zestawy montażowe przetworników oraz informacje na temat odpowiedniej długości śruby, która umożliwia poprawny montaż przetwornika. Rysunek 1. Typowe zestawy montażowe przetworników A. Przetwornik z kołnierzem Coplanar

C. Przetwornik z tradycyjnym kołnierzem i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi

D. Przetwornik z kołnierzem Coplanar, opcjonalnym zbloczem i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi

4 x 57 mm (2,25 cala) 4 x 44 mm (1,75 cala)

B. Przetwornik z kołnierzem Coplanar i opcjonalnymi adapterami kołnierzowymi 4 x 44 mm (1,75 cala)

4 x 38 mm (1,50 cala)

4 x 44 mm (1,75 cala) 4 x 73 mm (2,88 cala)

Śruby są zwykle wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej. Należy potwierdzić rodzaj materiału, sprawdzając oznaczenia na łbie śruby i porównując je z rysunkiem 2. Jeśli rysunek 2 nie zawiera informacji o materiale śruby, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Emerson Process Management, który udzieli więcej informacji. Śruby należy montować następująco: 1. Śruby ze stali węglowej nie wymagają smarowania, a śruby ze stali nierdzewnej zostały już pokryte smarem, co ułatwia ich montaż. Niezależnie od stosowanej śruby, nie ma potrzeby stosowania dodatkowych smarów podczas montażu. 2. Dokręcić śruby palcami. 3. Dokręcić naprzemiennie śruby, ze wstępną wartością momentu obrotowego. Dane na temat wstępnej wartości momentu obrotowego przedstawia rysunek 2. 4. Dokręcić naprzemiennie śruby, z końcową wartością momentu obrotowego. Dane na temat końcowej wartości momentu obrotowego przedstawia rysunek 2. 5. Przed zadaniem ciśnienia należy sprawdzić, czy śruby kołnierza przechodzą przez płytę kołnierza. 5


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051 KROK 1 CIĄG DALSZY...

Rysunek 2. Wartości momentów obrotowych śrub kołnierza i adaptera kołnierzowego Materiał śruby

Oznaczenia na łbach

Stal węglowa (CS)

Stal nierdzewna (SST)

B7M

316

B8M

316 R

STM 316

Wstępny moment siły

Końcowy moment siły

300 cali × funt

650 cali × funt

150 cali × funt

300 cali × funt

316 SW 316

D. Pierścienie uszczelniające z adapterami kołnierzowymi

OSTRZEŻENIE Jeśli nie zostaną zamontowane odpowiednie pierścienie uszczelniające adapterów kołnierzowych, wystąpi ryzyko przecieków płynów procesowych, a przez to ryzyko śmierci lub poważnych obrażeń. Dwa adaptery kołnierzowe można rozpoznać po charakterystycznych żłobkach na pierścienie uszczelniające. Należy stosować wyłącznie pierścienie uszczelniające zaprojektowane pod konkretny adapter kołnierzowy, zgodnie z poniższą ilustracją. Rosemount 3051S / 3051 / 2051 / 3095

Adapter kołnierzowy Pierścień uszczelniający

Na bazie PTFE Elastomer Rosemount 1151

Adapter kołnierzowy Pierścień uszczelniający

PTFE Elastomer Przy każdym zdjęciu kołnierza lub adaptera należy dokładnie obejrzeć pierścienie uszczelniające. Jeśli można zauważyć oznaki uszkodzeń, np. ubytki lub nacięcia, pierścień należy wymienić. Po wymianie pierścieni uszczelniających należy ponownie dokręcić śruby odpowiednim momentem. 6


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

KROK 1 CIĄG DALSZY... E. Ustawienie przetwornika montowanego w torze przepływu Przyłącze niskiego ciśnienia (atmosferyczne ciśnienie odniesienia) przetwornika montowanego w torze przepływu znajduje się w szyjce przetwornika za obudową. Tor przepływu powietrza wynosi 360° wokół przetwornika pomiędzy obudową a czujnikiem (patrz Rysunek 3). Droga przepływu powietrza musi być wolna od jakichkolwiek przeszkód, w tym farby, kurzu i smarów przez umieszczenie przetwornika w taki sposób, by substancje skażające mogły swobodnie spłynąć. Rysunek 3. Przetwornik montowany w torze przepływu

Przyłącze po stronie niskiego ciśnienia (atmosferyczne ciśnienie odniesienia)

KROK 2: OZNACZENIA Tabliczka identyfikacyjna (papierowa) Do identyfikacji danego urządzenia służy papierowa tabliczka identyfikacyjna dostarczana z każdym przetwornikiem. Należy upewnić się, że oznaczenie technologiczne przetwornika (PD Tag field) jest wpisane prawidłowo na obu częściach tabliczki i odciąć jej dolną część.

COMMISSIONING TAG Device ID:

UWAGA Opis urządzenia (device description) znajdujący się w systemie sterowania musi być taki sam jak podany dla przetwornika. Opisy urządzeń są dostępne w Internecie na stronie www.emersonprocess.com/rosemount.

Tear Here COMMISSIONING TAG Device ID:

0011512051010001440-121698091725

PD Tag:

0011512051010001440-121698091725

PD Tag:

7


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

KROK 3: OBRÓT OBUDOWY Aby ułatwić dostęp do przewodów elektrycznych lub wyświetlacza LCD, należy: 1. Poluzować śrubę blokady obrotu obudowy. 2. W pierwszej kolejności należy spróbować obrócić obudowę do żądanej pozycji zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Jeśli w ten sposób nie można uzyskać żądanej pozycji, obrócić obudowę w kierunku przeciwnym (maksymalnie o 360° Śruba blokująca obrót obudowy ograniczone zakresem gwintu). (5/64 cala)

3. Dokręcić śrubę blokady obrotu obudowy.

KROK 4: PODŁĄCZENIE KABLI I ZASILANIA Zastosować zwykłe kable miedziane o przekroju gwarantującym, że napięcie na zaciskach zasilania nie spadnie poniżej 9 V DC. W celu podłączenia zasilania przetwornika należy podłączyć przewody zasilania do zacisków wskazanych na tabliczce bloku przyłączeniowego. Zaciski zasilania nie mają określonej polaryzacji, co oznacza, że sposób podłączenia przewodów zasilających nie ma znaczenia. Zaleca się instalację wtyków widełkowych na końcówkach przewodów zasilających. Dokręcić śruby zacisków śrubowych zapewniając właściwy kontakt elektryczny. Podłączenie jakiegokolwiek innego zasilania nie jest potrzebne.

Zacisk uziemienia

Zaciski zasilania

Zasilanie Przetwornik wymaga do poprawnej pracy napięcia w zakresie 9 do 32 V DC (9 do 15 V DC dla FISCO).

Zasilacz segmentu FF Segment fieldbus wymaga stabilizowanego zasilacza pełniącego też rolę odseparowania segmentu od innych segmentów zasilanych z tego samego zasilania.

Uziemienie Nie można uziemiać przewodów sygnałowych segmentu fieldbus. Uziemienie jednego z przewodów sygnałowych powoduje wyłączenie całego segmentu fieldbus.

8


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

KROK 4 CIĄG DALSZY... Uziemienie przewodu ekranującego W celu ochrony segmentu fieldbus przed zakłóceniami zwykle wymagane jest odpowiednie uziemienie przewodu ekranującego w pojedynczym punkcie. Punkt uziemienia jest zwykle zlokalizowany przy zasilaczu. Bardzo ważne jest, aby ekran przewodu przyrządu: • został ucięty i dobrze zaizolowany, tak aby nie stykał się z obudową przetwornika; • został połączony z ekranem kolejnego odcinka przewodu, jeśli przewód prowadzony jest przez puszkę połączeniową; • został dobrze uziemiony po stronie zasilania. Rysunek 4. Okablowanie

Uciąć ekran i zaizolować

DP

Zaizolować ekran

Podłączyć ekran do uziemienia po stronie zasilania

Terminatory sygnałowe Na początku i na końcu każdego segmentu sieci fieldbus należy zamontować terminatory.

9


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

KROK 5: WERYFIKACJA KONFIGURACJI Każdy system nadrzędny fieldbus oraz narzędzia konfiguracyjne wyświetlają ustawienia i dokonują konfiguracji na swój sposób. Niektóre z nich wykorzystują opisy urządzeń (DD) lub metody konfiguracji i wyświetlania danych zależnie od rodzaju platformy. Nie jest konieczne, aby system nadrzędny lub narzędzie konfiguracyjne obsługiwało wszystkie te funkcje. Przy podstawowej konfiguracji przetwornika należy korzystać z zamieszczonych przykładów. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetworników 2051 (numer 00809-0200-4101). UWAGA Użytkownicy systemu DeltaV powinni korzystać z narzędzia DeltaV Explorer przy konfiguracji bloków zasobów i przetwornika oraz z narzędzia Control Studio w przypadku bloków funkcyjnych.

W celu skonfigurowania bloku AI Parametry konfiguracyjne bloku AI Postępować zgodnie z przykładami podanymi dla ciśnienia, przepływu i poziomu. Parametry Kanał L_Type

Dane 1 = Ciśnienie lub 2 = Temperatura czujnika Direct (bezpośredni), Indirect (pośredni) lub Square Root (charakterystyka pierwiastkowa) XD_Scale Skalowanie i jednostki Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Pa kPa torr

Out_Scale

bar mbar atm

inH2O @ 68°F mmH2O @ 68°F ftH2O @ 68°F

psi g/cm2 kg/cm2

inHg @ 0°C mmHg @ 0°C mmH2O @ 4°C inH2O @ 4°C

Skalowanie i jednostki inżynierskie

Przykład dla pomiarów ciśnienia Parametry Kanał L_Type XD_Scale

Dane 1 Direct (bezpośredni) Należy porównać z listą obsługiwanych jednostek inżynierskich Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Out_Scale Ustawić wartości wykraczające poza zakres roboczy Przykład dla pomiarów przepływu Parametry Dane Kanał 1 L_Type Square Root (charakterystyka pierwiastkowa) XD_Scale 0–100 kPa Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Out_Scale 0–10 Nm3/h

10


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

KROK 5 CIĄG DALSZY... Przykład dla pomiaru poziomu Parametry Dane Kanał 1 L_Type Indirect (pośredni) XD_Scale 0–100 kPa Uwaga: Można wybrać tylko jednostki obsługiwane przez urządzenie. Out_Scale 0–25 m

W celu wyświetlenia ciśnienia na wskaźniku LCD: Parametr Display Parameter Block Type #1 Block Tag Param Index Units Type

Dane 1 Sensor Transducer Block (blok przetwornika czujnika) TRANSDUCER (przetwornik) Primary Variable (główna zmienna procesowa) Auto

KROK 6: KALIBRACJA CYFROWA PRZETWORNIKA UWAGA Dostarczane przez producenta przetworniki są w pełni skonfigurowane fabrycznie zgodnie ze specyfikacją zamówieniową lub zgodnie z wartościami domyślnymi (szerokość zakresu pomiarowego = górna wartość graniczna).

Kalibracja cyfrowa zera Kalibracja cyfrowa zera jest kalibracją jednopunktową, stosowaną do kompensacji wpływu pozycji montażu i ciśnienia statycznego. Podczas kalibracji zera zawór wyrównawczy musi być otwarty, a rurki impulsowe wypełnione medium procesowym. Przetwornik umożliwia skorygowanie błędu tylko w zakresie 3–5% maksymalnego zakresu danego czujnika (URL). Większe błędy punktu zerowego należy skorygować za pomocą parametrów XD_Scale, Out_Scale i Indirect L_Type bloku wejścia analogowego AI.

Korzystanie z systemu nadrzędnego Procedurę kalibracji cyfrowej zera można wykonać, jeżeli system nadrzędny obsługuje metody związane z blokiem TRANSDUCER 1400. Jeżeli system nadrzędny nie obsługuje tych metod, postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi przetwornika 2051 (00809-0200-4101).

11


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 2051

00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

CERTYFIKATY URZĄDZENIA Lokalizacja zakładów produkcyjnych Rosemount Inc. – Chanhassen, Minnesota USA Emerson Process Management GmbH & Co. OHG – Wessling, Niemcy Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited – Singapore Beijing Rosemount Far East Instrument Co., LTD – Beijing, Chiny

Informacje o dyrektywach europejskich Deklaracja zgodności WE znajduje się na stronie 18. Najbardziej aktualną wersję można znaleźć na stronie www.emersonprocess.com. Certyfikaty do pracy w obszarze niezagrożonym wydawane przez producenta Standardowo przetworniki są badane i testowane w celu sprawdzenia zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi i przeciwpożarowymi. Badania są przeprowadzane w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Certyfikaty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Certyfikaty północnoamerykańskie Atesty FM E5

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Niepalność pyłów w klasie II, strefa 1, grupy E, F i G. Niepalność pyłów w klasie III, strefa 1. T5 (Ta = 85°C), uszczelnienie fabryczne, typ obudowy 4X

I5/IE Iskrobezpieczeństwo przy stosowaniu w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D; klasa II, strefa 1, grupy E, F i G; klasa III, strefa 1, gdy urządzenie jest podłączone zgodnie ze schematem Rosemount 02051-1009. Niepalność w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D. Kod temperatury: T4 (Ta = 40°C), T3 (Ta = 85°C), Obudowa Typ 4X Parametry wejściowe podano na schemacie 02051-1009. Certyfikaty kanadyjskie – Canadian Standards Association (CSA) Wszystkie przetworniki zatwierdzone przez CSA do pracy w otoczeniu niebezpiecznym mają certyfikat wg ANSI/ISA 12.27.01-2003. E6

12

Przeciwwybuchowość w klasie I, strefa 1, grupy B, C i D. Niepalność pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Odpowiedni do zastosowań w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D lokalizacji w obszarach zagrożonych wybuchem w pomieszczeniach zamkniętych i w warunkach polowych. Typ obudowy 4X, fabrycznie uszczelniona. Uszczelnienie pojedyncze.


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

I6/IF Atesty iskrobezpieczeństwa. Iskrobezpieczeństwo w klasie I, strefa 1, grupy A, B, C i D, jeśli urządzenie zainstalowano zgodnie z schematem Rosemount numer 02051-1008, kod temperatury T3C. Niepalność pyłów w klasie II i III, strefa 1, grupy E, F i G. Odpowiedni do zastosowań w klasie I, strefa 2, grupy A, B, C i D lokalizacji w obszarach zagrożonych wybuchem. Typ obudowy 4X, fabrycznie uszczelniona. Uszczelnienie pojedyncze. Parametry wejściowe podano na schemacie 02051-1008. Certyfikaty europejskie I1

Atest iskrobezpieczeństwa ATEX Certyfikat nr Baseefa08ATEX0129X Ex ia IIC T4 (Totocz. = –60 do +60°C) IP66 1180

II 1 G

Tabela 1. Parametry wejściowe Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 0 µF

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego przez rozdział 6.3.12 normy EN60079-11. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia. IA

Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO Certyfikat nr Baseefa08ATEX0129X II 1 G Ex ia IIC T4 (Totocz. = –60 do +60°C) IP66 1180

Tabela 2. Parametry wejściowe Ui = 17,5 V Ii = 380 mA Pi = 5,32 W Ci = ≤ 5 µF Li = ≤ 10 µH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego przez rozdział 6.3.12 normy EN60079-11. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia. N1 Atest niepalności typu n ATEX Certyfikat nr Baseefa08ATEX0130X II 3 G Ex nAnL IIC T4 (Totocz. = –40 do +70°C) Ui = maks. 32 V DC IP66 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego przez rozdział 6.8.1 normy EN60079-15. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia.

13


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 2051

00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

E1

Atest ognioszczelności ATEX Certyfikat nr KEMA 08ATEX0090X II 1/2 G Ex d IIC T6 (Totocz. = –50 do +65°C) Ex d IIC T5 (Totocz. = –50 do +80°C) IP66 1180 Vmax = 32 V DC Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Stosowane zaślepki, dławiki kablowe oraz przewody w wersji ex d powinny być odpowiednie dla temperatury 90°C. 2. Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji konserwacji dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. 3. Przetwornik 2051 nie spełnia wymagań normy IEC 60079-1, klauzula 5, w zakresie ognioodporności złączy. Informacje dotyczące wymiarów złączy ognioodpornych można otrzymać od firmy Emerson Process Management. ND Atest niepalności pyłów ATEX Certyfikat nr Baseefa08ATEX0182X II 1 D Maksymalna temperatura pyłów: Ex tD A20 T115 °C (–20 ≤ Ta ≤ 85 °C) Vmax = 42,4 V DC A = 22 mA 1180 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Użytkownik musi upewnić się, czy maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania i prąd (42,4 V, 22 mA prądu stałego) nie zostały przekroczone. Wszystkie podłączenia do innych urządzeń muszą również spełniać powyższe wymagania, co jest równoważne kategorii „ib”, zgodnie z normą EN 60079-1. 2. Stosowane przepusty kablowe muszą zapewnić stopień ochrony obudowy minimum IP66. 3. Niewykorzystane przepusty kablowe muszą być zaślepione za pomocą zaślepek, gwarantujących stopień ochrony obudowy minimum IP66. 4. Przepusty kablowe i zaślepki muszą być odpowiednie do zakresu temperatur urządzenia i wytrzymywać test udaru 7J. Certyfikaty IECEx I7

Atest iskrobezpieczeństwa IECEx Certyfikat nr IECExBAS08.0045X II 1 G Ex ia IIC T4 (Totocz. = –60 do +60°C) IP66 1180

Tabela 3. Parametry wejściowe Ui = 30 V Ii = 300 mA Pi = 1,3 W Ci = 0 µF

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego w punkcie 6.3.12 normy IEC60079-11. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia. 14


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009 IG

Rosemount 2051

Atest iskrobezpieczeństwa ATEX FISCO Certyfikat nr IECExBAS08.0045X II 1 G Ex ia IIC T4 (Totocz. = –60 do +60°C) IP66 1180

Tabela 4. Parametry wejściowe Ui = 17,5 V Ii = 380 mA Pi = 5,32 W Ci = 5 µF Li = 10 µH

Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego przez rozdział 6.3.12 normy IEC60079-11. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia. E7

Atest przeciwwybuchowości IECEx (ognioszczelności) Certyfikat nr IECEx KEM 08.0020X II 1/2 G Ex d IIC T6 (Totocz. = –50 do +65°C) Ex d IIC T5 (Totocz. = –50 do +80°C) IP66 1180 Vmax = 32 V DC Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Stosowane zaślepki, dławiki kablowe oraz przewody w wersji ex d powinny być odpowiednie dla temperatury 90°C. 2. Urządzenie zawiera cienkościenną membranę. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi należy uwzględniać warunki środowiskowe, na jakie narażona będzie membrana. Należy ściśle przestrzegać instrukcji konserwacji dostarczanej przez producenta, co gwarantuje długą i bezawaryjną pracę. 3. Przetwornik 2051 nie spełnia wymagań normy IEC 60079-1, klauzula 5, w zakresie ognioodporności złączy. Informacje dotyczące wymiarów złączy ognioodpornych można otrzymać od firmy Emerson Process Management. N7 Atest niepalności typu n IECEx Certyfikat nr IECExBAS08.0046X II 3 G Ex nAnL IIC T4 (Totocz. = –40 do +70°C) Ui = maks. 32 V DC IP66 Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): Urządzenie nie przechodzi testu izolacji dla 500 V wymaganego w punkcie 6.8.1 normy IEC60079-15. Fakt ten należy uwzględnić podczas instalacji urządzenia.

15


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 2051

00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Certyfikaty TIIS E4

Ognioszczelność TIIS Certyfikat nr Ex d IIC T6

I4

Iskrobezpieczeństwo TIIS Certyfikat nr Ex ia IIC T4

ID

Iskrobezpieczeństwo FISCO TIIS W trakcie wydawania

Certyfikaty Inmetro E2

Ognioszczelność Certyfikat nr Ex-1767/09X BR-Ex d IIC T6/T5

I2

Iskrobezpieczeństwo Certyfikat nr Ex-1769/09X BR-Ex ia IIC T4

IB

Iskrobezpieczeństwo FISCO Certyfikat nr Ex-1769/09X BR-Ex ia IIC T4

Certyfikaty GOST IM

Iskrobezpieczeństwo Certyfikat nr Ex ia IIC T4

EM Ognioszczelność Certyfikat nr Ex d IIC T5/T6 Certyfikaty chińskie (NEPSI) E3

Ognioszczelność Certyfikat nr GYJ081230 Ex d IIC T5/T6

I3

Iskrobezpieczeństwo wg norm chińskich Certyfikat nr GYJ081231X Ex ia IIC T4

Pętla/zasilanie

Grupy

Ui = 30 V

HART / FOUNDATION fieldbus / Zdalny wskaźnik / Szybkozłącze / Diagnostyka HART FISCO HART / FOUNDATION fieldbus / Zdalny wskaźnik / Szybkozłącze / Diagnostyka HART FISCO HART / Zdalny wskaźnik / Szybkozłącze / Diagnostyka HART FOUNDATION Fieldbus FISCO HART FOUNDATION fieldbus / FISCO FOUNDATION Fieldbus HART

Ui = 17,5 V Ii = 300 mA Ii = 380 mA Pi = 1,0 W Pi = 1,3 W Pi = 5,32 W Ci = 0,01 nF Ci = 0 Li = 0 Li = 10 µH

16


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

Certyfikaty KOSHA EP Ognioszczelność Certyfikat nr Ex d IIB+H2 T5 IP

Iskrobezpieczeństwo Certyfikat nr Ex ia IIC T3

Certyfikaty CCoE IW

Iskrobezpieczeństwo Certyfikat nr Ex ia IIC T4

EW Ognioszczelność Certyfikat nr Ex d IIC T5 lub T6 Certyfikaty łączone Jeśli określono opcjonalne atesty, wówczas tabliczka z atestami jest wykonana ze stali nierdzewnej. Po zainstalowaniu urządzenia z kilkoma atestami nie należy go ponownie instalować przy zastosowaniu innego atestu. Konieczne jest trwałe oznaczenie atestu, zgodnie z którym urządzenie zostało zainstalowane. K1 Połączenie atestów E1, I1, N1 i ND K4 Połączenie atestów E4 i I4 K5 Połączenie atestów E5 i I5 K6 Połączenie atestów I6 i E6 K7 Połączenie atestów E7, I7 i N7 KA Połączenie atestów E1, I1, E6 i I6 KB Połączenie atestów E5, I5, E6 i I6 KC Połączenie atestów E1, I1, E5 i I5 KD Połączenie atestów E1, I1, E5, I5, E6 i I6

17


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051 CERT

EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A We, Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-6985 declare under our sole responsibility that the product,

Models 2051 Pressure Transmitter manufactured by, Rosemount Inc. 12001 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-3695 USA

and

8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9687 USA

to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule. Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in the attached schedule.

Vice President of Global Quality (signature)

Timothy J Layer (name - printed)

18

(function name - printed)

15-Aug-2008 (date of issue)


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A EMC Directive (2004/108/EC) All Models 2051 Pressure Transmitters EN 61326:2006

PED Directive (97/23/EC) Models 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (also with P9 option); Pressure Transmitters QS Certificate of Assessment - EC No. PED-H-100 Module H Conformity Assessment All other model 2051 Pressure Transmitters Sound Engineering Practice Transmitter Attachments: Diaphragm Seal - Process Flange - Manifold Sound Engineering Practice

ATEX Directive (94/9/EC) Model 2051 Pressure Transmitter Certificate: BAS08ATEX0129X Intrinsically Safe - Group II Category 1 G Ex ia IIC T4 (Ta =-60°C to +70°C) Ex ia IIC T4 (Ta =-60°C to +60°C) FISCO Harmonized Standards Used: EN60079-0:2006; EN60079-11:2007 Certificate: Baseefa08ATEX0130X Type n - Group II Category 3 G Ex nA nL IIC T4(Ta =-40°C to +70°C) Harmonized Standards Used: EN60079-0:2006; EN60079-15:2005 Certificate: KEMA08ATEX0090X Flameproof - Group II Category 1/2 GD Ex d IIC T6 (-50°C ” Ta ” +65°C) Ex d IIC T5 (-50°C ” Ta ” +80°C)

Harmonized Standards Used: EN60079-0:2006; EN60079-1:2007; EN60079-26:2007 Certificate: Baseefa08ATEX0182X Type Dust - Group II Category 1 D Ex tD A20 T115ºC (-20°C ” Ta ” +85°C) Harmonized Standards Used: EN61241-0:2006; EN61241-1:2004 File ID: 2051_ CE Marking

Page 2 of 3

2051_RMD1071A_8-26-08.doc

19


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

EC Declaration of Conformity No: RMD 1071 Rev. A PED Notified Body Det Norske Veritas (DNV) [Notified Body Number: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norway

ATEX Notified Bodies for EC Type Examination Certificate KEMA (KEMA) [Notified Body Number: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem The Netherlands Postbank 6794687 Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

ATEX Notified Body for Quality Assurance Baseefa. [Notified Body Number: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

File ID: 2051_ CE Marking

20

Page 3 of 3

2051_RMD1071A_8-26-08.doc


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

Deklaracja zgodnoĞci WE Nr RMD 1071 wersja A Firma Rosemount Inc. 8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-6985 deklaruje z peáną odpowiedzialnoĞcią, Īe produkt,

Przetwornik ciĞnienia model 2051 wyprodukowany przez Rosemount Inc. 12001 Technology Drive Eden Prairie, MN 55344-3695 USA

i

8200 Market Boulevard Chanhassen, MN 55317-9687 USA

którego ta deklaracja dotyczy, speánia wymagania Dyrektyw Unii Europejskiej, áącznie z ostatnimi uzupeánieniami, zgodnie z zaáączonym wykazem. Deklaracja zgodnoĞci opiera siĊ na zastosowaniu zharmonizowanych standardów i jeĞli tego dotyczy lub jest wymagane, certyfikatów urzĊdów certyfikacyjnych Unii Europejskiej, zgodnie z zaáączonym wykazem.

Wiceprezes ds. jakoĞci globalnej (stanowisko)

Timothy J Layer (imiĊ i nazwisko)

15 sierpnia 2008 r. (data wydania)

21


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

Deklaracja zgodnoĞci WE Nr RMD 1071 wersja A Dyrektywa elektromagnetyczna EMC (2004/108/WE) Wszystkie modele 2051 przetworników ciĞnienia EN 61326:2006

Dyrektywa PED (97/23/WE) Modele 2051CG2, 3, 4, 5; 2051CD2, 3, 4, 5 (takĪe z opcją P9); przetworniki ciĞnienia Peány certyfikat jakoĞci – WE Nr PED-H-100 Certyfikat jakoĞci Moduá H Wszystkie pozostaáe przetworniki ciĞnienia model 2051 Sound Engineering Practice (Dobra praktyka inĪynierska) WyposaĪenie dodatkowe przetwornika: oddzielacze – koánierz procesowy – zblocze Sound Engineering Practice (Dobra praktyka inĪynierska)

Dyrektywa ATEX (94/9/WE) Przetwornik ciĞnienia model 2051 Certyfikat: BAS08ATEX0129X IskrobezpieczeĔstwo w grupie II, kategoria 1 G Ex ia IIC T4 (Ta = –60°C do +70°C) Ex ia IIC T4 (Ta = –60°C to +60°C) FISCO Zastosowane standardy zharmonizowane: EN60079-0:2006; EN60079-11:2007 Certyfikat: Baseefa08ATEX0130X Typ n – grupa II, kategoria 3 G Ex nA nL IIC T4 (Ta = –40°C do +70°C) Zastosowane standardy zharmonizowane: EN60079-0:2006; EN60079-15:2005 Certyfikat: KEMA08ATEX0090X OgnioodpornoĞü – Grupa II kategoria 1/2 GD Ex d IIC T6 (–50°C ” Ta ” +65°C) Ex d IIC T5 (–50°C ” Ta ” +80°C) Zastosowane standardy zharmonizowane: EN60079-0:2006; EN60079-1:2007; EN60079-26:2007 Certyfikat: Baseefa08ATEX0182X Typ pyáowy – grupa II, kategoria 1 D Ex tD A20 T115ºC (–20°C ” Ta ” +85°C) Zastosowane standardy zharmonizowane: EN61241-0:2006; EN61241-1:2004 File ID: 2051_ CE Marking

22

Strona 2 z 3

2051_RMD1071A_8-26-08_pol.doc


Skrócona instrukcja instalacji 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

Rosemount 2051

Deklaracja zgodnoĞci WE Nr RMD 1071 wersja A Instytucja wydająca certyfikat PED Det Norske Veritas (DNV) [numer w wykazie instytucji wydających certyfikaty: 0575] Veritasveien 1, N-1322 Hovik, Norwegia

Afiliowane instytucje ATEX wystawiające certyfikaty badaĔ WE KEMA (KEMA) [numer w wykazie instytucji wydających certyfikaty: 0344] Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem Holandia Postbank 6794687 Baseefa. [numer w wykazie instytucji wydających certyfikaty: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

Instytucja ATEX wydająca certyfikaty jakoĞci Baseefa. [numer w wykazie instytucji wydających certyfikaty: 1180] Rockhead Business Park Staden Lane Buxton, Derbyshire SK17 9RZ United Kingdom

File ID: 2051_ CE Marking

Strona 3 z 3

2051_RMD1071A_8-26-08_pol.doc

23


Skrócona instrukcja instalacji

Rosemount 2051

24

00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009

_QIG_2051 FF_00825-0214-4101_CA_2009-08_PL  

Rosemount 2051 00825-0214-4101, wersja CA Siepień 2009 Skrócona instrukcja instalacji www.rosemount.com Koniec Start

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you