Page 1

Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051

Includes Transmitter Option TR

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051

UWAGA Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Pełne zrozumienie i stosowanie się do zawartych w instrukcji procedur gwarantuje bezpieczeństwo personelu oraz urządzeń. W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management. Telefon: 0− 22 45 89 200.

UWAGA Urządzenie NIE jest przeznaczone do pracy w aplikacjach nuklearnych. Stosowanie urządzeń nieposiadających atestów do pracy w aplikacjach nuklearnych może być przyczyną niedokładnych pomiarów. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze firmy Emerson Process Management Przetworniki ciśnienia firmy Rosemount Model 3051 są chronione następującymi patentami amerykańskimi 4466290; 4612812; 4791352; 4798089; 4818994; 4866435; 4878012; 4988990; 4926340; 5083091; 5122794; 5166678; 5248167; 5278543; 5287746; 5329818; 5333504; 5585777; 6017143; 6119047; 6295875; Des. 317266; Des. 318432; Des 342456. Liczne patenty w wielu krajach.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

Spis treści ROZDZIAŁ 1 Wstęp

Sposób korzystania z instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opisywane modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROZDZIAŁ 2 Instalacja

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−1 Warunki instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Montaż mechaniczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−2 Wpływ warunków pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Wpływ środowiska pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−3 Procedura instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−5 Montaż przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−6 Przyłącza procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−11 Obrót obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−12 Obrót wyświetlacza LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−13 Konfiguracja zabezpieczenia i poziomów alarmowych. . . . . . . . 2−14 Okablowanie i włączenie zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−15 Opcjonalny blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym . . . . . . . . . . . . . . . . 2−17 Uziemienie obudowy przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−17 Zintegrowane zblocza zaworowe Rosemount 305, 306 i 304 . . . . . 2−18 Procedura instalacji zintegrowanego zblocza Rosemount 305 . 2−19 Procedura instalacji zintegrowanego zblocza Rosemount 306 . 2−19 Procedura instalacji zblocza tradycyjnego Rosemount 304 . . . . 2−19 Obsługa zblocza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2−20

ROZDZIAŁ 3 Konfiguracja

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−1 Uruchomienie przetwornika w warsztacie przy wykorzystaniu komunikatora HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−2 Przełączenie sterowania w pętli na sterowanie ręczne . . . . . . . . 3−2 Schemat połączeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−3 Odczyt danych konfiguracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−4 Komunikator HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 Schemat menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−5 Skróty klawiszowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−6 Sprawdzenie wyjść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Zmienne procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Temperatura czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−7 Konfiguracja podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−8 Konfiguracja jednostek zmiennych procesowych . . . . . . . . . . . . . 3−8 Konfiguracja wyjścia (charakterystyka sygnału wyjściowego) . . . 3−8 Zmiana zakresu pomiarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−9 Tłumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−12 Wyświetlacz LCD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3−12

1−1 1−2 1−3 1−4

Spis treści−1


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Konfiguracja szczegółowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziomy alarmowe i nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja poziomu alarmowego i nasycenia . . . . . . . . . . . . Konfiguracja poziomu alarmowego i nasycenia dla trybu nadawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja poziomu alarmowego i nasycenia dla pracy sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawdzenie poziomów alarmowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alerty procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konfiguracja zmiennych skalowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana przypisania zmiennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostki temperatury czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diagnostyka i obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Test pętli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funkcje zaawansowane protokołu HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapis, odczyt i powielanie danych konfiguracyjnych . . . . . . . . . Tryb nadawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikacja sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiana adresu przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikacja z przetwornikiem pracującym w sieci . . . . . . . . . . Wyszukiwania przetwornika w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3−13 3−13 3−14 3−14 3−15 3−15 3−15 3−16 3−19 3−19 3−20 3−20 3−20 3−22 3−22 3−24 3−25 3−26 3−26 3−26

ROZDZIAŁ 4 Obsługa i konserwacja

Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−1 Kalibracja przy wykorzystaniu protokołu HART . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−1 Opis kalibracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−2 Określenie częstotliwości procedur kalibracji . . . . . . . . . . . . . . . . 4−4 Wybór procedur kalibracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−5 Kalibracja cyfrowa czujnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−5 Kalibracja cyfrowa zera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Pełna kalibracja cyfrowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−6 Powrót do fabrycznej kalibracji cyfrowej − czujnik . . . . . . . . . . . . 4−7 Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−8 Kalibracja cyfrowa przetwornika cyfrowo−analogowego . . . . . . . 4−8 Powórt do fabrycznej kalibracji cyfrowej − wyjście analogowe. . 4−10 Kompensacja ciśnienia statycznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−10 Komunikaty diagnostyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4−12

ROZDZIAŁ 5 Określanie źródeł niesprawności

Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedura demontażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyłączenie z eksploatacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontaż bloku przyłączeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demontaż zespołu interfejsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyjęcie modułu czujnika z obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedury składania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mocowanie modułu czujnika w obudowie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja zespołu w obudowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja bloku przyłączeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podłączenie kołnierza procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spis treści−2

5−1 5−1 5−1 5−3 5−3 5−3 5−4 5−4 5−5 5−5 5−5 5−5 5−6


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

ROZDZIAŁ 6 Systemy bezpieczeństwa SIS

Rosemount 3051 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identyfikacja przetworników 3051 SIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przygotowanie do eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tłumienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poziomy alarmowe i nasycenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obsługa i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Testy weryfikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Badanie stanu technicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Częstotliwość awarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6−1 6−1 6−2 6−2 6−2 6−3 6−3 6−3 6−5 6−5 6−6 6−6 6−6 6−6 6−6

Spis treści−3


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051

Spis treści−4

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rozdział 1

Rosemount 3051

Wstęp Zawartość instrukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−1 Opisywane modele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−2 Opis przetwornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−3 Zwrot urządzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 1−4

ZAWARTOŚĆ INSTRUKCJI

www.rosemount.com

W rozdziale niniejszym zawarto informacje na temat instalacji, obsługi, konserwacji i napraw przetworników ciśnienia firmy Rosemount Model 3051. Układ instrukcji jest następujący: •

Rozdział 2: Instalacja zawiera instrukcje instalacji mechanicznej i elektrycznej oraz opcje uaktualniania w warunkach polowych dla opcji protokołu HART.

Rozdział 3: zawiera informacje o przygotowaniu do pracy i obsłudze przetworników Model 3051. W rozdziale tym zawarto również informacje o funkcjach programowych, parametrach konfiguracyjnych i zmiennych online. Rozdział ten dotyczy tylko protokołu HART.

Rozdział 4: Obsługa i konserwacja zawiera procedury obsługowe i konserwacyjne. Rozdział ten dotyczy tylko protokołu HART.

Rozdział 5: Wykrywanie niesprawności zawiera procedury określania źródeł najczęściej występujących niesprawności. Rozdział ten dotyczy tylko protokołu HART.

Rozdział 6: Systemy bezpieczeństwa SIS zawiera informacje o identyfikacji, konfiguracji i działaniu przetworników 3051 SIS.


Instrukcja obsługi 00809−0100−4051, wersja AA Styczeń 2007

Model 3051 OPISYWANE MODELE

W niniejszej instrukcji opisano następujące modele przetworników ciśnienia z serii 3051: Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051C Coplanar™ Rodzaj pomiarów Różnica ciśnień

Ciśnienie względne

Ciśnienie bezwzględne

X

X

X

Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051T z przyłączem gwintowym Rodzaj pomiarów Różnica ciśnień

Ciśnienie względne

Ciśnienie bezwzględne

X

X

Przetwornik poziomu cieczy Rosemount 3051L Rodzaj pomiarów Różnica ciśnień

Ciśnienie względne

Ciśnienie bezwzględne

X

X

Wszystkie przetworniki ciśnienia Rosemount 3051 dostępne są z certyfikatem SIS (opcja kod QT).

1−2


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

OPIS PRZETWORNIKA

Rosemount 3051 Do pomiarów ciśnienia różnicowego (DP), ciśnienia względnego (GP) i ciśnienia bezwzględnego (AP) przeznaczona jest konstrukcja Rosemount 3051C Coplanar™. Przetwornik Rosemount 3051C wykorzystuje czujnik pojemnościowy do pomiarów DP i GP. W przetwornikach Rosemount 3051T i pomiarach AP w 3051C wykorzystywany jest czujnik piezoelektryczny. Głównymi elementami Rosemount 3051 są moduł czujnika i obudowa części elektronicznej. Moduł czujnika zawiera wypełniony cieczą system czujnika (membrana oddzielająca, układ wypełnienia cieczą i czujnik) i elektronikę czujnika. Elektronika zainstalowana w module czujnika zawiera czujnik temperatury (RTD), moduł pamięci i przetwornik pojemności na sygnał cyfrowy (konwerter C/D). Sygnały elektryczne z modułu czujnika są przekazywane do elektornicznych układów wyjściowych w obudowie elektroniki. W obudowie części elektronicznej znajduje się płytka obwodów wyjściowych, lokalne przyciski zera i zakresu oraz blok przyłączeniowy. Schemat blokowy przetwornika Rosemount 3051CD przedstawiono na ilustracji 1−1. W przetworniku Rosemount 3051C, ciśnienie podawane jest na membrany oddzielające, olej powoduje ugięcie membrany środkowej, co powoduje zmianę pojemności. Sygnał pojemnościowy zamieniany jest na sygnał cyfrowy w konwerterze C/D. Mikroprocesor na podstawie sygnałów z czujnika RTD i konwertera C/D oblicza prawidłowy sygnał wyjściowy przetwornika. Sygnał ten jest wysyłany do konwertera D/A, który zamienia sygnał ponownie ma sygnał analogowy i nakłada sygnał HART na sygnał prądowy 4−20 mA.

Ilustracja 1−1. Schemat blokowy działania Moduł czujnika

Elektronika Sygnał 4—20 mA do systemu sterowania

Przetwarzanie sygnału

Temp. czujnika

Pamięć modułu czujnika

Mikrokomputer • Linearyzacja czujnika • Zmiana zakresu • Tłumienie • Diagnostyka • Jednostki • Komunikacja

Moduł pamięci • Wartosci graniczne • Konfiguracja

Konwersja cyfrowo− analogowa

Komunikacja cyfrowa

Lokalne regulacja zera i zakresu (opcja)

Komunikator HART

1−3


Instrukcja obsługi

Model 3051 Zwrot urządzeń

00809−0100−4051, wersja AA Styczeń 2007

Przed zwrotem urządzenia należy skontaktować się z biurem firmy Emerson Process Management. Użytkownik zobowiązany jest podać model i numer seryjny przetwornika oraz poinformować o mediach procesowych, które były ostatnio mierzone przez przetwornik. Biuro przedstawicielskie przesyła protokół zwrotu urządzenia (Return Material Authorization − RMA) oraz wszystkie informacje konieczne do umożliwienia zwrotu urządzenia do producenta.

1−4


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rozdział 2

Rosemount 3051

Instalacja Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 2−1 Warunki instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Czynniki mechaniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−2 Zakres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−3 Czynniki środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−3 Procedury instalacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 2−5 Zintegrowane zblocza Rosemount 305, 306 i 304 . . . . . . strona 2−18

INFORMACJE WSTĘPNE

Informacje w tym rozdziale dotyczą instalacji przetworników 3051C i 3051T z protokołem HART. Skrócona instrukcja instalacji przetworników z protokołem HART (numer 00825−0100−4051) dostarczana z każdym przetwornikiem zawiera podstawowe informacje i procedury instalacji mechanicznej i okablowania. Rysunki wymiarowe dla każdej konfiguracji montażu dla wszystkich modeli 3051 można znaleźć w karcie katalogowej. Instrukcje wykonywania procedur diagnostycznych dotyczą komunikatora HART i programu AMS. Dla ułatwienia dla każdej z funkcji programowej podano skróty klawiszowe komunikatora HART i oznaczono “Skrót HART”.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Procedury i instrukcje opisane w tym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników obsługi. Informacje wymagające zwiększenia bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności poprzedzonych tym symbolem należy zapoznać się szczegółowo z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników obsługi. Instalacja przetwornika w środowisku wybuchowym musi być wykonana zgodnie z właściwymi normami lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi oraz zasadami praktyki inżynierskiej. Ograniczenia w instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem podano w instrukcji obsługi przetworników 3051S. • Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenie pracujące w pętli prądowej podłączone zostały zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. • Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w instalacjach przeciwwybuchowych i ognioszczelnych. Wyciek medium procesowego może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowaników obsługi. • Przed podaniem ciśnienia należy zainstalować i dokręcić wszystkie cztery śruby kołnierza. Porażenie elektryczne może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników. • Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów i zacisków, gdyż na nich może indukować się wysokie napięcie grożące porażeniem.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

OSTRZEŻENIE Porażenie elektryczne może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników. • Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów i zacisków. Wyciek medium procesowego może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowaników obsługi. • Przed podaniem ciśnienia należy zainstalować i dokręcić wszystkie cztery śruby kołnierza. • Nie wolno odkręcać i wyjmować śrub mocujących kołnierz przy przetworniku działającym w instalacji technologicznej. Stosowanie nieautentycznych części zapasowych może spowodować zmniejszenie wytrzymałości ciśnieniowej przetwornika, co stanowi zagrożnie dla pracowników obsługi. • Jako części zamienne można używać śruby dostarczone lub zakupione w firmie Emerson Process Management. Nieprawidłowy montaż zblocza na kołnierzu tradycyjnym może spowodować zniszczenie modułu czujnika. • Przy prawidłowym montażu zblocza na kołnierzu tradycyjnym, śruby muszą wystawać poza tylną płaszczyznę kołnierza, lecz nie mogą dotykać do obudowy modułu.

INFORMACJE OGÓLNE

Dokładność pomiarów zależy od poprawności instalacji przetwornika i pomiarowych rurek impulsowych. Najwyższą dokładność uzyskuje się wówczas, gdy rurki są jak najkrótsze, czyli gdy przetwornik jest zamontowany jak najbliżej instalacji procesowej. Przy wyborze miejsca instalacji należy pamiętać o konieczności zapewnieniu dostępu do urządzenia, bezpieczeństwie pracowników, konieczności kalibracji w warunkach polowych i wymaganiach środowiskowych. Przetwornik należy zainstalować w miejscu o jak najmniejszych drganiach mechanicznych i zmianach temperatury otoczenia. UWAGA W niewykorzystanych przepustach kablowych należy zainstalować dostarczone zaślepki rurowe (w przesyłce wewnątrz opakowania) i wkręcić o co najmniej 5 obrotów. Zgodność materiałów − patrz instrukcja 00816−0100−3045 na stronie www.rosemount.com.

INSTALACJA MECHANICZNA

2−2

UWAGA W przypadku pomiarów pary wodnej lub aplikacji, w których temperatura procesowa jest większa niż dopuszczalna dla przetwornika, nie wolno przepłukiwać rurek przez przetwornik. Rurki impulsowe należy przepłukiwać przy zamkniętych zaworach odcinających. Przed wznowieniem pomiarów należy rurki wypełnić wodą.


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 UWAGA Jeśli przetwornik jest zamontowany z boku instalacji procesowej, to kołnierze Coplanar należy zamontować w pozycji umożliwiającej prawidłowe odwodnienie lub odgazowanie przetwornika. Prawidłowe pozycje montażu przedstawiono na ilustracji 2−4 na stronie 2−10. W przypadku pomiarów gazu przyłącze spustowo−odpowietrzające musi znajdować się od dołu, a w przypadku cieczy od góry.

ZAKRES

Instalacja W przypadku przetwornika ciśnienia 3051CD0 zaleca się montaż z oddzielaczami ustawionymi równolegle do poziomu. Instalacja przetwornika w ten sposób zmniejsza wpływ efektu montażu i zapewnia najlepszą temperaturę działania. Sprawdzić, czy przetwornik jest bezpiecznie zamontowany. Przechylenie się przetwornika może spowodować przesunięcie zera sygnału wyjściowego. Zmniejszenie szumu procesowego Istnieją dwie zalecane metody zmniejszenia szumu procesowego: tłumienie sygnału wyjściowego i w przypadku pomiarów ciśnienia względnego, filtrowanie strony referencyjnej. Tłumienie wyjścia Tłumienie wyjścia ma fabrycznie nastawioną wartość 3,2 sekundy. Jeśli sygnał wyjściowy jest zaszumiony, należy zwiększyć wartość tłumienia. Jeśli wymagana jest szybsza odpowiedź przetwornika, należy zmniejszyć czas tłumienia. Szczegółowe informacje o tłumieniu podano na stronie 3−16. Filtrowanie strony referencyjnej Przy pomiarach ciśnienia względnego ważnym czynnikiem jest minimalizacja zmian ciśnienia atmosferycznego podawanego na stronę niskociśnieniową oddzielacza. Jedną z metod zmniejszenia fluktuacji ciśnienia jest podłączenie długiego przewodu rurowego do strony referencyjnej przetwornika, który odgrywa rolę bufora ciśnienia. Inną metodą jest szczelne podłączenie strony referencyjnej do zbiornika posiadającego niewielkie połączenie z atmosferą. Jeśli aplikacja zawiera kilka przetworników ciśnienia względnego, to zaleca się ich podłączenie do tego samego zbiornika dla uzyskania jednakowego ciśnienia referencyjnego.

WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH

Wymagania dostępu do przetwornika i instalacji pokryw przedstawione na stronie 2−6 mogą pomóc w wyborze prawidłowej lokalizacji przetwornika. Przetwornik należy montować w sposób minimalizujący wpływ zmian temperatury otoczenia, drgań zewnętrznych i możliwość kontaktu z mediami korozyjnymi.

2−3


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Ilustracja 2−1. Schemat instalacji przetwornika z protokołem HART

START

Kalibracja w warsztacie?

Nie

Instalacja polowa

Tak

Konfiguracja (Rozdział 3)

Wybór jednostek

Określenie zakresu pomiarowego

Sprawdzenie przełączników i zwór (strona 2−14)

Weryfikacja

Montaż przetwornika (strona 2−6)

Sprawdzenie konfiguracji przetwornika (strona 3−19)

Okablowanie (strony 2−16 do17) Podać ciśnienie

Podłączenie zasilania (strona 2−16)

Określenie typu wyjścia Zgodność ze specyfikacją? Określenie tłumienia

Tak

Sprawdzenie przyłączy procesowych (strona 2−12)

Nie Patrz Rozdział 4 Określanie niesprawności

Sprawdzenie konfiguracji przetwornika (strona 3−20)

Kalibracja przetwornika (efekty montażu) (strona 4−5)

Koniec

2−4


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

PROCEDURY INSTALACJI

Rosemount 3051 Rysunki wymiarowe można znaleźć w karcie katalogowej przetwornika. Orientacja kołnierzy procesowych Kołnierze procesowe muszą być tak ustawione, by umożliwić przyłączenie ich do instalacji procesowej. Dla bezpieczeństwa zawór spustowo− odpowietrzający powinien być tak ustawiony, aby przy otwarciu zaworu ciecz lub gaz nie wypływała w kierunku osób obsługi. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę możliwość wykonania testów lub kalibracji obwodów wejściowych. Obrót obudowy Patrz “Obrót obudowy” na stronie 2−12. Strona przyłączy elektrycznych Przetwornik należy zainstalować tak, by łatwy był dostęp do komory przyłączy elektrycznych. Konieczne jest pozostawienie prześwitu 19 mm do zdjęcia pokrywy. W niewykorzystanych przepustach kablowych należy zainstalować zaślepki rurowe. Strona obwodów drukowanych W przypadku przetworników bez wyświetlacza LCD pozostawić prześwit 19 mm. Jeśli zainstalowany jest wyświetlacz, to pozostawić prześwit 75 mm. Instalacja pokryw Prawidłowa instalacja pokryw obudowy części elektronicznej wymaga uzyskania kontaktu metal na metal. Należy stosować tylko pierścienie uszczelniające firmy Rosemount. Śruba blokady pokrywy W przypadku przetworników dostarczanych wraz ze śrubą blokady pokrywy konieczne jest jej prawidłowe zainstalowanie po podłączeniu okablowania i włączeniu zasilania. Śruba blokady pokrywy uniemożliwia zdjęcie pokrywy w środowiskach zagrożonych wybuchem bez używania narzędzi. W celu instalacji śruby blokady pokrywy należy wykonać następujące kroki: 1. Sprawdzić, czy śruba jest całkowicie wkręcona w obudowę. 2. Zainstalować pokrywę obudowy przetwornika i sprawdzić, czy pokrywa ściśle dociska do obudowy. 3. Przy użyciu klucza sześciokątnego M4 odkręcić śrubę blokady pokrywy do uzyskania kontaktu z pokrywą przetwornika. 4. Odkręcić śrubę o dodatkowe pół obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara zabezpieczając pokrywę. (Uwaga: Przyłożenie zbyt dużego momentu siły może spowodować uszkodzenie gwintu.) 5. Upewnić się, że pokrywa nie może zostać odkręcona.

Śruba blokady obudowy

2−5


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Montaż przetwornika

Obejmy montażowe Obejmy umożliwiają montaż przetwornika na rurze 2 calowej lub w panelu. Obejma B4 (ze stali nierdzewnej) stanowi standard dla kołnierzy Coplanar i przetworników z przyłączem gwintowym. Obejmy B1–B3 i B7–B9 są trwałymi, pokrytymi farbą epoksypoliestrową obejmami przeznaczonymi do kołnierzy tradycyjnych. Obejmy B1–B3 mają śruby ze stali węglowej, a obejmy B7–B9 śruby ze stali nierdzewnej. Obejmy BA i BC i śruby są wykonane ze stali nierdzewnej. Obejmy B1/B7/BA i B3/B9/ BC służą do montażu na rurze 2 calowej, a obejmy B2/B8 do montażu panelowego. UWAGA W większości przypadków przetworniki kalibrowane są w pozycji poziomej. Montaż w innej pozycji powoduje przesunięcie zera równoważne wyskości słupa cieczy pozycji montażu głowicy od poziomu. Po instalacji należy sprawdzić zerowanie przetwornika. W celu kalibracji punktu zerowego patrz “Kalibracja cyfrowa czujnika” na stronie 4−5. Śruby montażowe Przetwornik 3051 jest dostarczany w kołnierzami Coplanar lub tradycyjnymi zainstalowanymi przy użyciu śrub 1.75 cala (44 mm). Prawidłowe konfiguracje śrub montażowych do kołnierzy Coplanar i tradycyjnych przedstawiono na stronie 2−8. Śruby ze stali nierdzewnej dostarczane przez Emerson Process Management pokrywane są smarem ułatwiającym instalację. Śruby ze stali węglowej nie wymagają smarowania. Przy instalacji obu typów śrub nie należy stosować dodatkowego smarowania. Śruby dostarczane przez firmę Emerson Process Management można zidentyfikować dzięki oznaczeniom na łbach: B7M

Łby śrub ze stali węglowej (CS)

316

B8M

660 CL A

KM

Łby śrub z Monelu

Łby śrub ze stali nierdzewnej (SST)

2−6

F593_*

* Ostatni znak w oznaczeniu F593_ może być dowolną literą od A i M.


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Instalacja śrub W przypadku przetworników Model 3051 należy stosować śruby dostarczane wraz z przetwornikiem lub sprzedawane przez firmę Rosemount Inc. jako części zamienne. Przy instalacji przetwornika na jednej z opcjonalnych obejm montażowych należy dokręcić śruby momentem siły 0,9 Nm. Przy instalacji śrub zastosować poniższą procedurę: 1. Śruby dokręcić palcami. 2. W sposób krzyżowy dokręcić śruby początkowym momentem siły. 3. W ten sposób krzyżowy dokręcić śruby końcowym momentem siły. Wartości momentów sił dokręcających dla śrub kołnierza i adapterów zblocza są następujące:

Tabela 2−1. Momenty sił dokręcających śruby

Materiał śrub

Początkowy moment siły

CS−ASTM−A445 Standard 316 SST—Opcja L4 ASTM−A−193−B7M—Opcja L5 Monel®—Opcja L6 ASTM−A−193−B8M—Opcja L8

34 Nm 17 Nm 34 Nm 34 Nm 17 Nm

Końcowy moment siły 73 Nm 34 Nm 73 Nm 73 Nm 34 Nm

Ilustracja 2−3. Śruby przy kołnierzu tradycyjnym

Przetwornik różnicy ciśnień

Spust/ odpowietrzenie Spust/ odpowietrzenie

Przetwornik ciśnienia względnego/bezwzględnmego

Zaślepka Spust/ odpowietrzenie

1.75 (44) × 4

1.50 (38) × 4

1.75 (44) × 4

1.50 (38) × 2

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach).

2−7


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Ilustracja 2−4. Śruby przy kołnierzu Coplanar

PRZETWORNIK Z ADAPTERAMI KOŁNIERZY I ŚRUBAMI KOŁNIERZ/ADAPTER

PRZETWORNIK ZE ŚRUBAMI KOŁNIERZY

1.75 (44) × 4 2.88 (73) × 4 Opis

Długość cale (mm)

Śruby kołnierza

1.75 (44)

Śruby kołnierza/adaptera

2.88 (73)

Śruby zblocza/kołnierza

2.25 (57)

Przetworniki z przyłączem gwintowym Rosemount 3051T są montowane bezpośrednio i nie wymagają do tego śrub.

UWAGA Wymiary podano w calach (milimetrach).

2−8


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Rurki impulsowe (pomiarowe) Aby pomiary były dokładne, rurki pomiarowe pomiędzy instalacją a przetwornikiem muszą precyzyjnie przenosić ciśnienie procesowe. @ ródłem błędów przy przenoszeniu ciśnienia procesowego mogą być: nieszczelność rurek pomiarowych, drgania na skutek tarcia (szczególnie przy czyszczeniu instalacji), obecność gazów przy pomiarze cieczy, obecność cieczy przy pomiarach przepływu gazu i różnica w gęstości medium procesowego w przewodach pomiarowych. Wybór lokalizacji przetwornika w stosunku do rurek pomiarowych zależy od samej instalacji procesowej i mierzonego medium. Przy wyborze lokalizacji przetwornika i rurek pomiarowych należy kierować się następującymi zaleceniami: •

Rurki impulsowe powinny być jak najkrótsze.

Przy pomiarach cieczy pochylić do dołu rurki impulsowe co najmniej 8 cm na jeden metr długości rurek, w kierunku przetwornika w stosunku do przyłącza procesowego.

Przy pomiarach gazów pochylić do góry rurki impulsowe co najmniej 8 cm na jeden metr długości rurek, w kierunku przetwornika w stosunku do przyłącza procesowego.

Unikać montażu w wysokich punktach instalacji procesowej dla cieczy i w niskich punktach dla gazów.

Upewnić się, że obie rurki pomiarowe znajdują się w tej samej temperaturze.

Stosować rurki pomiarowe o odpowiednio dużej średnicy w celu uniknięcia efektów tarcia lub zatkania się rurek.

Odpowietrzyć rurki pomiarowe wypełnione cieczą.

Utrzymywać jednakowy poziom cieczy w rurkach pomiarowych przetworników.

Jeśli wymagane jest przyłącze do czyszczenia, to umieścić je blisko zwężki i podłączyć rurki o tej samej długości i średnicy. Unikać czyszczenia przez przetwornik.

Nie dopuszczać do kontaktu agresywnych lub gorących mediów (powyżej 121˚C) z SuperModułem czujnika i kołnierzami.

Nie dopuszczać do powstawania osadów w rurkach pomiarowych.

Zapewnić jednakowe ciśnienie działające na głowicę w obu rurkach pomiarowych.

Unikać warunków, w których może nastąpić zamarznięcie medium procesowego w przyłączu procesowym.

2−9


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Wymagania montażu

Konfiguracje montażu przedstawiono na ilustracji 2−4: Pomiary natężenia przepływu cieczy Zawory powinny znajdować się w na wysokości instalacji procesowej, aby nie gromadziły się w nich osady. Przetwornik powinien być zamontowany na tej samej wysokości lub poniżej, by ułatwić jego odpowietrzanie. Pomiary natężenia przepływu gazów Zawory powinny znajdować się powyżej lub na wysokości instalacji procesowej. Przetwornik powinien być zainstalowany na wysokości lub powyżej zaworów dla łatwego odprowadzania ewentualnych skroplin. Pomiary natężenia przepływu pary Zawory powinny znajdować się na wysokości instalacji procesowej. Przetwornik powinien być zamontowany na tej samej wysokości lub poniżej instalacji, by zapewnić wypełnienie rurek impulsowych kondensatem. UWAGA W przypadku pomiaru pary lub innych mediów o wysokiej temperaturze należy pamiętać, by temperatura przyłącza procesowego z kołmierzem Coplanar nie przekroczyła 121˚C dla wypełnienia olejem silikonowym lub 85˚C dla wypełnienia cieczą chemicznie obojętną. W zastosowaniach próżniowych temperatury te są zmniejszone do 104˚C dla wypełnienia olejem silikonowym i do 71˚C dla wypełnienia cieczą chemicznie obojętną.

Ilustracja 2−5. Przykłady instalacji POMIARY CIECZY

POMIARY GAZÓW

Flow

2−10

POMIARY PARY


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Przyłącza procesowe przetwornika Rosemount 3051 Przetworniki Rosemont 3051 mają przyłącza procesowe 1/4–18 NPT. Jako opcja DF dostępne są adaptery kołnierzowe 1/2–14 NPT. Gwinty są klasy 2, przy wykonywaniu połączeń należy gwinty pokryć odpowiednim smarem. Rozstaw przyłączy procesowych na kołnierzu przetwornika wynosi 21/8−cala (54 mm), co umożliwia bezpośredni montaż zblocza trójzaworowego lub pięciozaworowego. Obrót jednego lub obu adapterów umożliwia uzyskanie rozstawu 2 cale (51 mm), 21/8 cala (54 mm) lub 21/4 cala (57 mm). Informacje o przyłączu procesowym w Rosemount 3051T znajdują się na stronie 2−12. Aby uniknąć przecieku, należy przed podaniem ciśnienia procesowego zainstalować i dokręcić wszystkie cztery śruby kołnierza. Przy prawidłowej instalacji śruby kołnierza przechodzą przez przyłącze do obudowy modułu czujnika. Nie wolno wykręcać lub demontować śrub kołnierza w trakcie pracy przetwornika. W celu zainstalowania adapterów na kołnierzu Coplanar należy wykonać poniższą procedurę. 1. Wykręcić śruby kołnierza. 2. Umieścić adaptery wraz z pierścieniami uszczelniającymi na dotychczasowych kołnierzach. 3. Umocować adaptery i kołnierze Coplanar to modułu przetwornika przy użyciu dłuższych śrub dostarczanych wraz z przetwornikiem. 4. Dokręcić śruby. Momenty sił dokręcających podano na stronie 2−7.

OSTRZEŻENIE Nieprawidłowe założenie pierścienia uszczelniającego może spowodować wyciek medium procesowego, a w konsekwencji śmierć lub zranienie personelu. Są dwa rodzaje adapterów i każdy z nich wymaga innego pierścienia uszczelniającego, tak jak pokazano na rysunku poniżej. Rodzaj adaptera można rozpoznać po wyżłobieniu na uszczelkę.

ROSEMOUNT 3051S/ 3051/3001/3095/2024 Adapter kołnierza Pierścień uszczelniający

Modele 3051S

3051C

2024

Teflon Elastomer

ROSEMOUNT 1151

Adapter kołnierza Pierścień uszczelniający

3051−0569A01A

Przyłącza procesowe

Rosemount 3051

Teflon Elastomer Sprawdzić w wykazie części zamiennych prawidłowy numer katalogowy adaptera i pierścienia uszczelniającego przeznaczonego dla przetwornika ciśnienia Model 3051.

2−11


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

Przy każdorazowym demontażu kołnierzy lub adapterów należy wizualnie zbadać stan techniczny pierścieni uszczelniających z Teflonu®. Jeśli widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzeń lub zużycia, to należy wymienić go na nowy. Po wymianie pierścienia uszczelniającego na nowy należy po instalacji ponownie dokręcić śruby kołnierza, by skompensować efekty płynięcia na zimno. Patrz procedura składania korpusu czujnika opisana w rozdziale 5. Przyłącze procesowe w przetworniku Rosemount 3051T

OSTRZEŻENIE Nie wolno przykładać momentu siły bezpośrednio do modułu czujnika. Obrót modułu czujnika względem przyłącza procesowego może spowodować zniszczenie elektroniki. Dokręcać można tylko sześciokątną śrubę przyłącza procesowego.

Moduł czujnika

Przyłącze procesowe

Obrót obudowy

Obudowa przetwornika może być obracana w obu kierunkach, by ułatwić dostęp i odczyt opcjonalnego wskaźnika LCD. W celu obrotu obudowy należy wykonać następującą procedurę: 1. Poluzować śrubę blokady obrotu obudowy przy użyciu klucza 3/32 cala. 2. Obrócić obudowę w lewo lub w prawo o maksymalnie 180˚ od oryginalnego położenia. Obrót o większy kąt spowoduje uszkodzenie przetwornika. 3. Dokręcić śrubę blokady obrotu obudowy.

Śruba blokady obrotu obudowy (3/32−cala)

2−12


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Obrót wyświetlacza LCD

Rosemount 3051 Przetworniki zamówione z opcją LCD dostarczane są z zainstalowanym wyświetlaczem LCD. Instalacja wyświetlacza na istniejącym przetworniku 3051 wymaga małego wkrętaka i zestawu wyświetlacza. Poza obrotem obudowy możliwy jest również obrót opcjonalnego wyświetlacza LCD co 90 stopni przez wykonanie poniższej procedury: 1. Zdjąć pokrywę obudowy. 2. Poluzować śruby mocujące wykręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara o 4−5 obrotów. Nie wolno całkowicie wykręcać śrub.

Śruby mocujące

3. Obrócić nieznacznie wyświetlacz LCD w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu jego rozłączenia. UWAGA Wyświetlacz LCD jest połączony z przetwornikiem przy użyciu przewodów sygnałowych. Nie wolno próbować wyjmować wyświetlacza z przetwornika wyjmując go z obudowy. 4. Wyjąć wyświetlacz LCD na odległość około 5 cm i obrócić go w dowolnym kierunku o 90 lub 180 stopni do żądanego położenia. 5. Ustawić wyświetlacz LCD tak, aby pokryły się otwory z zaciskami i śrubami. 6. Obrócić wyświetlacz LCD w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do uzyskania zatrzaśnięcia się w prawidłowym położeniu. 7. Sprawdzić, czy wszystkie zaciski są prawidłowo zatrzaśnięte. 8. Dokręcić śruby mocujące wyświetlacz LCD do przetwornika. 9. Założyć pokrywę obudowy przetwornika. Dokręcić do momentu uzyskania kontaktu metal−metal. Stosować tylko pierścienie uszczelniające firmy Rosemount.

2−13


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Konfiguracja zabezpieczenia i alarmów

UWAGA Jeśli regulacje alarmu i blokady nie są zainstalowane, przetwornik będzie używał wartości domyślnych: stan alarmowy wysoki i zabezpieczenie przed zapisem off (wyłączone). Zabezpieczenie (zabezpieczenie przed zapisem) Możliwe jest zabezpieczenie przed zmianą danych konfiguracyjnych przy użyciu przełącznika. Blokada zapisu lub jej brak zależy od pozycji przełącznika znajdującego się w zespole interfejsu. Ustawienie przełącznika w pozycji “ON” zabezpiecza przed przypadkowymi lub nieautoryzowanymi zmianami danych konfiguracyjnych. Jeśli przełącznik blokady przetwornika ustawiony jest w pozycji “ON”, przetwornik nie realizuje rozkazów zapisu do pamięci. Dlatego też, zmiany konfiguracji takie jak kalibracje cyfrowe i zmiana zakresu nie mogą być przeprowadzane przy włączonym zabezpieczeniu przetwornika. W celu zmiany pozycji przełączników należy wykonać poniższą procedurę. 1. Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w atmosferze wybuchowej przy włączonym zasilaniu elektrycznym. Jeśli przetwornik jest zainstalowany, to przełączyć sterowanie urządzeń w pętli na sterowanie ręczne i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę komory układów elektronicznych znajdującą się po przeciwnej stronie do komory przyłączy..Zmienić ustawienie przełącznika korzystając z opisu przedstawionego na ilustracji 2−5. 3. Założyć pokrywę przetwornika. Pokrywy przetwornika muszą być silnie dokręcone, aby spełnić wymagania norm przeciwwybuchowości.

Ilustracja 2−6. Konfiguracja przełączników zabezpieczenia i alarmów (opcja D1)

Z wyświetlaczem LCD

Bez wyświetlacza LCD

Blokada

Blokada

Alarm

Alarm

Ustawienie przełączników zabezpieczenia i poziomu alarmowego zmienić przy użyciu małego śrubokręta.

2−14


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 3, 4, 5

Komunikator HART może być wykorzystywany do włączania lub wyłączania blokady. Jeśli przetwornik wyposażony jest w opcję D1, to ustawienie przełącznika decyduje o stanie blokady przetwornika. Menedźer urządzeń AMS Menedżer urządzeń AMS może być wykorzystywany do konfiguracji blokady. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać z menu “Device Configuration”, a następnie “Config Write Protect”. 1. Wpisać nastawę zabezpieczenia przed zapisem, kliknąć Next. 2. Kliknąć Next w celu potwierdzenia wprowadzonej zmiany. Jeśli aktywne są ustawienia sprzętowe, to kliknąć Next w celu potwierdzenia ekranu “Switch option detected, function disabled, write protect unchanged”. Jeśli ustawienia sprzętowe są aktywne, to nie zostanie zmieniona konfiguracja zabezpieczenia przed zapisem. 3. Kliknąć Finish w celu zakończenia procedury zmiany konfiguracji. Konfiguracja poziomu alarmowego Poziom sygnału alarmowego określany jest przez ustawienie przełącznika. Ustawienie przełącznika w pozycji HI określa wysoki poziom alarmowy, pozycja LO określa niski poziom alarmowy. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 2, 7, 6

Uwaga Komunikator HART może być wykorzystywany do określania poziomu alarmowego wysokiego (HI) lub niskiego (LO). Jeśli przetwornik wyposażony jest w opcję D1, to ustawienie przełącznika decyduje o poziomie alarmowym przetwornika. Menedźer urządzeń AMS Menedżer urządzeń AMS może być wykorzystywany do konfiguracji poziomu alarmowego. Kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać “Device Configuration”, a następnie kolejno “Alarm/Saturation Levels” i “Alarm Direction”. 1. Wpisać żądany poziom alarmowy, następnie kliknąć Next. 2. Kliknąć Next w celu potwierdzenia wprowadzonej zmiany. Jeśli aktywne są ustawienia sprzętowe, to kliknąć Next w celu potwierdzenia ekranu “Switch option detected, function disabled, alarm direction unchanged”. Jeśli ustawienia sprzętowe są aktywne, to nie zostanie zmieniona konfiguracja poziomu alarmowego. 3. Kliknąć Finish w celu zakończenia procedury zmiany konfiguracji.

2−15


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Podłączenie okablowania i zasilania

Podłączenie przetworników z protokołem HART UWAGA Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując jako przewody skrętki ekranowane. Dla zapewnienia prawidłowej komunikacji stosować przewody 24 AWG lub większe o długości nieprzekraczającej 1500 m.

Ilustracja 2−7. Bloki przyłączeniowe HART

Standardowy blok przyłączeniowy

Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (opcja T1)

W celu podłączenia kabli wykonać poniższą procedurę: 1. Zdjąć pokrywę obudowy od strony przyłączy elektrycznych. Nie wolno zdejmować pokryw w atmosferach wybuchowych przy włączonym zasilaniu. Przewody sygnałowe służą również do zasilania przetwornika. 2. Przewód biegnący od dodatniego zacisku zasilacza połączyć do zacisku oznaczonego (+), a ujemny do zacisku oznaczonego (pwr/comm –). Nie dotykać odizolowanych przewodów i zacisków. Nie wolno podłączać przewodów zasilania do zacisków testowych, gdyż zniszczeniu może ulec dioda testowa. 3. Zaślepić i uszczelnić niewykorzystane przepusty kablowe, aby uniknąć gromadzenia się wilgoci wewnątrz obudowy. Na przewodach wykonać pętle okapowe. Dolny punkt pętli okapowej powinien znajdować się poniżej przepustu kablowego do obudowy przetwornika. Uziemienie okablowania sygnałowego Nie należy prowadzić okablowania sygnałowego w tych samych osłonach kablowych lub korytkach co przewody zasilania elektrycznego oraz w pobliżu urządzeń o dużym poborze mocy. Okablowanie sygnałowe należy uziemić tylko w jednym punkcie. Zaleca się uziemienie ujemnego zacisku zasilacza. Zasilanie przetworników 4–20 mA Zasilacz prądu stałego powinien dawać napięcie o zniekształceniach mniejszych niż dwa procent. Całkowita rezystancja obciążenia zasilacza, to suma rezystancji przewodów, sterownika, wskaźnika i wyposażenia dodatkowego. Jeśli jest podłączona bariera iskrobezpieczna, to konieczne jest również uwzględnienie jej rezystancji.

2−16


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 UWAGA Do uzyskania komunikacji z komunikatorem HART konieczna jest obecność w pętli rezystancji co najmniej 250 omów. Jeśli jeden zasilacz zasila więcej niż jeden przetwornik 3051, to zasilacz i obwody podłączone do przetwornika nie mogą mieć impedancji większej niż 20 omów przy częstotliwości 1200 Hz.

Ilustracja 2−8. Ograniczenia obciążenia zasilania, przetworniki 4–20 mA

Maksymalna rezystancja pętli = 42.4 * (Napięcie zasilania − 10.5)

Obciążenia (omy)

1387 1000

500

Zakres roboczy

0 10.5

20

30

42.4

Napięcie (V dc) Do komunikacji wymagana jest minimalna rezystancja pętli 250 omów.

Opcjonalny blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym

Przetwornik jest odporny na przepięcia elektryczne o przeciętnych poziomach energii pojawiające się przy rozładowaniach ładunku elektrostatycznego lub indukowane w trakcie przełączania. Jednakże przepięcia o dużej energii indukowane przez bliskie wyładowania elektryczne mogą zniszczyć przetwornik. Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym może być zamówiony jako instalowana opcja (kod opcji T1 w numerze zamówieniowym przetwornika) lub jako część zamienna do modyfikacji polowej działającego przetwornika. Symbol błyskawicy na ilustracji 2.6 oznacza blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.

Uziemienie obudowy przetwornika

Obudowę przetwornika należy uziemić zgodnie z lokalnymi lub narodowymi normami. Najbardziej efektywną metodą uziemienia obudowy przetwornika jest podłączenie go do instalacji uziomowej przy użyciu przewodu o minimalnej impedancji. Metody uziemienia obudowy przetwornika: •

Wewnętrzny zacisk uziemienia: Wewnętrzny zacisk uziemienia znajduje się w komorze przyłączy elektrycznych obudowy przetwornika. Śruba oznaczona jest znakiem ( ) i stanowi wyposażenie standardowe we wszystkich przetwornikach 3051.

Zespół zewnętrznego zacisku uziemienia: Zespół ten jest dostarczany z listwą zaciskową z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (kod opcji T1) oraz przy wyborze różnych atestów do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Zespół zewnętrznego zacisku uziemienia może być zamawiany wraz z przetwornikiem (kod opcji V5) lub jako część zapasowa.

2−17


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

UWAGA Uziemienie przetwornika przez gwintowe przyłącze procesowe może być niewystarczające. Blok przyłączeniowy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (kod opcji T1) nie spełni swojej roli, jeśli przetwornik nie zostanie prawidłowo uziemiony. Przetwornik należy uziemić zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami. Przewód uziemienia nie może biec razem z przewodami sygnałowymi; przez przewód uziemienia może płynąć prąd o dużym natężeniu, szczególnie w przypadku wyładowań elektrycznych.

ZBLOCZA ZAWOROWE ROSEMOUNT 305, 306 I 304

Dostępne są dwa typy zbloczy Rosemount 305: tradycyjne i Coplanar. Tradycyjne zintegrowane zblocze zaworowe 305 może być instalowane przy użyciu adapterów na większości dostępnych urządzeń wytwarzających spadek ciśnienia. Zintegrowane zblocze 306 przeznaczone do przetwornika 3051Twyposażone jest w zawory odcinająco−spustowe do ciśnień do 10000 psi (690 bar).

Ilustracja 2−9. Zblocza zaworowe

3051C I 304 KONWENCJONALNE

3051C I 305 ZINTEGROWANE TRADYCYJNE

2−18

3051C I 305 ZINTEGROWANE COPLANAR

3051T I 306 GWINTOWE


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Procedura instalacji zintegrowanego zblocza Rosemount 305

Rosemount 3051 W celu instalacji zintegrowanego zblocza 305 na przetworniku 3051 należy: 1. Zbadać stan techniczny pierścieni uszczelniających z teflonu w module czujnika. Jeśli pierścienie uszczelniające nie są uszkodzone, zaleca się ich ponowne wykorzystanie. Jeśli są zniszczone (zarysowane, przecięte), to należy wymienić na nowe. UWAGA Przy wymianie pierścieni uszczelniających zwrócić uwagę, by nie uszkodzić powierzchni wyżłobień pod pierścienie lub powierzchni uszczelniającej membrany oddzielającej. 2. Zainstalować zintegrowane zblocze na module czujnika. Wykorzystać cztery śruby 2.25 cala. Śruby dokręcić palcami, a następnie stopniowo w sposób krzyżowy właściwym momentem sił − patrz strona 2−6. Przy pełnym dokręceniu śruby powinny wystawać ponad górną powierzchnię obudowy modułu. 3. Jeśli wymieniono pierścienie uszczelniające modułu czujnika z Teflonu, to w celu kompensacji płynięcia Teflonu na zimno, po instalacji przetwornika śruby kołnierza należy ponownie dokręcić. UWAGA Po instalacji przetwornika, w celu wyeliminowania efektów związanych z montażem, należy wykonać procedurę kalibracji cyfrowej zera.

Procedura instalacji zintegrowanego zblocza Rosemount 306

Zintegrowane zblocze 306 przeznaczone jest tylko do współpracy z przetwornikami 3051 z przyłączem gwintowym.

Procedura instalacji konwencjonalnego zblocza Rosemount 304

W celu instalacji konwencjonalnego zblocza 304 na przetworniku 3051 należy wykonać poniższą procedurę:

Przy montażu zblocza 306 na przetworniku 3051 należy stosować uszczelniacz do gwintów.

1. Umocować zblocze do kołnierza przetwornika przy użyciu czterech śrub. 2. Śruby dokręcić ręcznie, a następnie w sposób krzyżowy końcowym momentem siły. Szczegółowe informacje o śrubach i momentach sił dokręcających zawiera rozdział “Śruby mocujące” na stronie 2−6. Przy poprawnym dokręceniu śruby powinny wystawać ponad górną powierzchnię obudowy modułu. 3. Sprawdzić szczelność połączenia przy maksymalnym ciśnieniu przetwornika.

2−19


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Opis działania zblocza Pokazano zblocze trójzaworowe. W normalnych warunkach działania dwa zawory odcinające między przyłączami procesowymi a przyłączami przetwornika będą otwarte, a zawór (zawory) wyrównawczy będzie zamknięty.

L

H Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (otwarty)

Z. wyrównawczy (zamknięty)

Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (otwarty)

Przyłącza procesowe

W celu wyzerowania przetwornika 3051 należy w pierwszej kolejności zamknąć zawór odcinający po stronie niskociśnieniowej (wylotowej).

L

H Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (otwarty)

Z. wyrównawczy (zamknięty)

Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (zamknięty)

Przyłącza procesowe

Następnie należy otworzyć zawór (zawory) wyrównawczy w celu wyrównania ciśnienia po obu stronach przetwornika.

L

H Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (otwarty)

Z. wyrównawczy (otwarty)

Przyłącza procesowe

2−20

Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (zamknięty)


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Zblocze jest wówczas ustawione w prawidłowej konfiguracji do zerowania przetwornika. Aby powrócić do normalnego działania przetwornika, należy w pierwszej kolejności zamknąć zawór (zawory) wyrównawczy.

Rosemount 3051

L

H Zawór spustowo− odpowietrzający

Z. wyrównawczy (zamknięty)

Zawór odcinający (otwarty)

Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (zamknięty)

Przyłącza procesowe

Następnie należy otworzyć zawór odcinający po stronie niskociśnieniowej przetwornika.

L

H Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (otwarty)

Z. wyrównawczy (zamknięty)

Zawór spustowo− odpowietrzający Zawór odcinający (otwarty)

Przyłącza procesowe

2−21


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051

2−22

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rozdział 3

Rosemount 3051

Konfiguracja Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 3−1 Uruchomienie w warunkach warsztatowych . . . . . . . . . . strona 3−2 Przegląd danych konfiguracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−4 Komunikator HART wersja 1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−5 Sprawdzenie wyjść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−7 Konfiguracja podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−8 Wyświetlacz LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−12 Konfiguracja szczegółowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−13 Diagnostyka i obsługa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−20 Zaawansowane funkcje protokołu HART. . . . . . . . . . . . . . strona 3−22 Komunikacja sieciowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 3−25

INFORMACJE WSTĘPNE

W rozdziale tym przedstawiono informacje dotyczące procedur i sprawdzeń, które powinny być wykonane w warunkach warsztatowych, przed instalacją przetwornika. Informacje dotyczą tylko przetworników 3051 HART. Instrukcje wykonywania procedur diagnostycznych dotyczą komunikatora HART i programu AMS. Dla ułatwienia dla każdej z funkcji programowej podano skróty klawiszowe komunikatora HART i oznaczono “Skrót HART”.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Procedury i instrukcje opisane w tym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników obsługi. Informacje wymagające zwiększenia bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności poprzedzonych tym symbolem należy zapoznać się szczegółowo z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników obsługi. Instalacja przetwornika w środowisku wybuchowym musi być wykonana zgodnie z właściwymi normami lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi oraz zasadami praktyki inżynierskiej. Ograniczenia w instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem podano w instrukcji obsługi przetworników 3051S. • Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenie pracujące w pętli prądowej podłączone zostały zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. • Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w instalacjach przeciwwybuchowych i ognioszczelnych. Wyciek medium procesowego może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowaników obsługi. • Przed podaniem ciśnienia należy zainstalować i dokręcić wszystkie cztery śruby kołnierza. Porażenie elektryczne może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników. • Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów i zacisków, gdyż na nich może indukować się wysokie napięcie grożące porażeniem.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051 PRZYGOTOWANIE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH PRZETWORNIKA DO EKSPLOATACJI

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Przygotowanie do eksploatacji składa się z przetestowania przetwornika oraz weryfikacji danych konfiguracyjnych. Przetworniki 3051 mogą być sprawdzane przed, jak i po instalacji. Zaleca się przeprowadzenie powyższych sprawdzeń przed instalacją, w warunkach warsztatowych, przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS, co jest gwarancją prawidłowego działania wszystkich elementów przetwornika. W warunkach warsztatowych do konfiguracji potrzebny jest zasilacz, miliamperomierz i Komunikator HART lub menedżer urządzeń AMS. Na ilustracji 3−1 przedstawiono sposób podłączenia przetwornika. Należy sprawdzić, czy napięcie zasilania mierzone na zaciskach przetwornika zawiera się w przedziale od 10,5 do 42,4 V dc. Aby umożliwić komunikację cyfrową, w pętli sygnałowej musi być obecna rezystancja co najmniej 250 omów między komunikatorem HART a zasilaczem. Komunikator HART wersja 1.8 należy podłączyć do zacisków przetwornika oznaczonych “COMM” (podłączenie do zacisków “TEST” uniemożliwia nawiązania komunikacji). Wszystkie ustawienia sprzętowe przetwornika należy wykonać podczas przygotowania do eksploatacji, aby uniknąć wystawiania układów elektronicznych przetwornika na działanie czynników środowiskowych na instalacji. Jeśli do zmian konfiguracji wykorzystywany jest Komunikator HART, nowe wartości parametrów muszą zostać wysłane do przetwornika przez naciśnięcie klawisza “Send” (F2). W programie AMS zmiany zostają zapisane po kliknięciu przycisku “Apply”.

Przełączenie pętli na sterowanie ręczne

3−2

Przed każdorazowym wysłaniem lub żądaniem odczytu danych, które przerywa działanie pętli sygnałowej należy przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie ręczne. Komunikator HART lub program AMS wyświetlają odpowiedni komunikat. Potwierdzenie komunikatu nie powoduje przełączenia sterowania. Komunikat stanowi tylko informację i przypomnienie; przełączenie na sterowanie ręczne stanowi odrębną operację.


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Schematy połączeń

Rosemount 3051 Podłączenie w warunkach warsztatowych Podłączyć urządzenia zgodnie ze schematem przedstawionym na ilustracji 3− 1 i włączyć Komunikator HART naciskając klawisz ON/OFF lub zalogować się do programu AMS. Komunikator HART lub AMS poszukuje w pętli urządzeń posługujących się protokołem HART. Wynik poszukiwań wyświetlany jest w postaci komunikatu. Jeśli nie zostanie znaleziony podłączony przetwornik, to patrz Rozdział 5: Określanie niesprawności. Podłączenie w warunkach polowych Podłączyć urządzenia zgodnie ze schematem przedstawionym na ilustracji 3− 1. Komunikator HART lub AMS może być podłączony do zacisków “COMM” w bloku przyłączeniowym przetwornika, do rezystora obciążenia lub w dowolnym zakończeniu pętli sygnałowej. Pętla sygnałowa może być uziemiona w dowolnym punkcie lub pozostać nieuziemiona.

Ilustracja 3−1. Podłączenie przetwornika (4−20 mA)

3−3


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 ODCZYT DANYCH KONFIGURACYJNYCH

UWAGA Informacje i procedury w tym rozdziale wykorzystujące Komunikator HART oraz program AMS zakładają, że przetwornik i urządzenia komunikacyjne są podłączone, zasilone i działają prawidłowo. Przed przekazaniem przetwornika do eksploatacji należy odczytać dane konfiguracyjne przetwornika, które zostały skonfigurowane fabrycznie. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 5

Wprowadzić skrót klawiszowy w celu odczytu danych konfiguracyjnych. Manufacturer “Rosemount” Transmitter model Measurement type Module configuration type Range PV Unit PV Lower Sensor Limit (LSL) PV Upper Sensor Limit (USL) PV Lower Range Value (LRV) PV Upper Range Value (URV) PV minimum span Lower sensor trim point Upper sensor trim point Sensor trim calibration type Transfer function Damping Alarm direction High Alarm (Value) Low Alarm (Value) High saturation Low saturation Alarm/Saturation type Sensor S/N Isolator material Fill fluid Process connector Process connector material

O−Ring material Drain/Vent material Number of diaphragm seals Seal type Remote seal isolator material Seal fill fluid Tag Date Descriptor Message Write protect Meter type Local keys Universal revision Field device revision Software revision Hardware revision Physical signal code Final assembly number Device ID Burst mode Burst option Poll address Number req preams Multisensor device Command #39, EEProm Control required Distributor

Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym klawiszem myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. W celu odczytu danych konfiguracyjnych wybrać właściwe zakładki.

3−4


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

KOMUNIKATOR HART

Rosemount 3051 W przypadku przetworników 3051 SIS − patrz rozdział 6.

Schemat menu 1. PROCESS VARIABLES

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pressure Percent of Range Analog Output Sensor Temperature Scaled Variable Process Variable is

2. DIAG/SERVICE 1. TEST DEVICE

3. BASIC SETUP

1. Self test 2. Status

1. Keypad Input 2. Apply Values

2. Loop Test

1. RERANGE

3. CALIBRATION

2. ANALOG OUTPUT TRIM 3. SENSOR TRIM 4. Recall Factory Trim

1. Tag 2. Unit 3. RANGE VALUES 4. 5. 6. 7.

1. Keypad Input 2. Apply Values

DEVICE INFO Transfer Function Damp LCD Display Config.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Digital−to−Analog Trim 2. Scaled Digital−to−Analog Trim

Date Descriptor Message Write Protect Config. Write Protect Model Model Number I Model Number II Model Number III 1. PROCESS VARIABLES

1. SENSORS

2. SIGNAL CONDITION

Online Menu 1. 2. 3. 4. 5.

DEVICE SETUP PV AO PV URV PV LRV

1. PROCESS VARIABLES 2. RANGE VALUES 3. Unit 4. Transfer Function 5. Damping 6. Sensor Temperature Unit 7. ALM/SAT LEVELS

3. OUTPUT CONDITION 5. Review

1. PROCESS VARIABLES

4. SCALED VARIABLE

5. PROCESS ALERTS

6. VARIABLE REMAPPING 4. DEVICE INFORMATION

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pressure Percent of Range Analog Output Sensor Temperature Scaled Variable Process Variable is

1. SENSOR TRIM 2. Recall Factory Trim

1. Sensor Temperature 2. Sensor Temperature Unit

1. Keypad Input 2. Apply Values 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Alarm Direction High Alarm Low Alarm High Saturation Low Saturation Config. Alarm Direction Config. Alarm Level Config. Saturation Levels

2. ANALOG OUTPUT

3. HART OUTPUT

Zero Trim Lower Sensor Trim Upper Sensor Trim Sensor Trim Calibration Type Sensor Trim Points

2. SENSOR SERVICE 3. Unit

1. PRESSURE SENSOR

2. DEVICE TEMP. SENSOR 4. DETAILED SETUP

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

Poll Address Num Req Preams Burst Mode Burst Option

SV DATA POINTS SV Units SV Transfer Function SV Cutoff Mode SV Low Flow Cutoff SV Linear Offset SV Config. Pressure Alert Mode Temp Alert Mode CONFIG. PRESSURE ALERT 4. CONFIG. TEMP ALERT

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Zero trim Lower Sensor Trim Upper Sensor Trim Sensor Trim Calibration Type 5. Sensor Trim Points 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pressure Percent of Range Analog Output Sensor Temperature Scaled Variable Process Variable is

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pressure Percent of Range Analog Output Sensor Temperature Scaled Variable Process Variable is

Loop Test Digital−to−Analog Trim Scaled Digital−to−Analog Trim Alarm Direction 1. 2. 3. 4.

Pressure Input 1 Pressure Input 2 SV Output 1 SV Output 2

1. Pressure High Alert Value 2. Pressure Low Alert Value 3. Upper Span Limit 4. Lower Span Limit 1. Temp. High Alert Value 2. Temp. Low Alert Value 3. Sensor Temp. Upper Span Limit 4. Sensor Temp. Lower Span Limit

1. Process Variable is 2. Secondary Variable is 1. Tag 3. Tertiary Variable is 2. Date 3. Descriptor 1. FIELD DEVICE 1. Measurement Type 4. Message INFO 5. Model 2. Module Config Type 6. Model Number I 3. Isolator Material 2. SENSOR INFO 4. Fill fluid 7. Model Number II 8. Model Number III 5. Process Connector 3. Self Test 6. Process Connection Material 9. Write Protect Conf Write Protect Local 7. O−Ring Material Keys 8. Drain Vent Material REVISION #’S 1. # of Diaphragm Seals Final Assembly # 2. Seal Type Device ID 3. Seal Fill Fluid 4. DIAPHRAGM Distributor 4. Remote Seal Isolator SEALS INFO Material

1. Universal Rev. 2. Field Device Rev. 3. Software Rev.

3−5


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Skróty klawiszowe

W poniższej tabeli przedstawiono sekwencje naciskania klawiszy dla najbardziej popularnych funkcji. Wytłuszczone opcje oznaczają podstawowe parametry konfiguracji, które muszą zostać zweryfikowane podczas procedury konfiguracji i pierwszego uruchomienia.

Funkcja Konfiguracja poziomów alarmowych Poziomy sygnałów nasycenia i alarmowych Poziom sygnału analogowego Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego Tryb nadawania On/Off Opcje trybu nadawania Tłumienie Data Opis Kalibracja cyfrowa konwertera cyfrowo− analogowego (wyjście 4−20 mA) Informacje o urządzeniu Test pętli Kalibracja cyfrowa czujnika dolnego Komunikat Konfiguracja miernika Liczba wymaganych nagłówków Konfiguracja alarmu ciśnienia Adres sieciowy Poszukiwanie przetwornika w sieci Przypisanie zmiennych Zmiana zakresu pomiarowego z klawiatury Konfiguracja poziomu nasycenia Kalibracja cyfrowa konwertera cyfrowo− analogowego w innej skali (wyjście 4–20 mA) Konfiguracja zmiennej skalowanej Autotest przetwornika Informacje o przetworniku Temperatura przetwornika Kalibracja cyfrowa czujnika Punkty kalibracji cyfrowej czujnika Stan przetwornika Oznaczenie projektowe Konfiguracja alarmu temperatury Określenie typu wyjścia Zabezpieczenie przetwornika przed zapisem Jednostki zmiennej procesowej Kalibracja cyfrowa czujnika górnego Kalibracja cyfrowa zera

3−6

Sekwencja naciskania klawiszy KART (skrót klawiszowy) 1, 4, 2, 7, 7 1, 4, 2, 7 1, 4, 2, 7, 6 1, 2, 3, 2 1, 4, 3, 3, 3 1, 4, 3, 3, 4 1, 3, 6 1, 3, 4, 1 1, 3, 4, 2 1, 2, 3, 2, 1 1, 4, 4, 1 1, 2, 2 1, 2, 3, 3, 2 1, 3, 4, 3 1, 3, 7 1, 4, 3, 3, 2 1, 4, 3, 5, 3 1, 4, 3, 3, 1 Strzałka w lewo, 4, 1, 1 1, 4, 3, 6, 4 1, 2, 3, 1, 1 1, 4, 2, 7, 8 1, 2, 3, 2, 2 1, 4, 3, 4, 7 1, 2, 1, 1 1, 4, 4, 2 1, 1, 4 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3, 5 1, 2, 1, 2 1, 3, 1 1, 4, 3, 5, 4 1, 3, 5 1, 3, 4, 5 1, 3, 2 1, 2, 3, 3, 3 1, 2, 3, 3, 1


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

SPRAWDZENIE WYJŚCIA

Przed rozpoczęciem działania przetwornika on−line należy przejrzeć parametry wyjść cyfrowych, sprawdzić poprawność działania przetwornika i prawidłowość konfiguracji zmiennych procesowych.

Zmienne procesowe

Zmienne procesowe na wyjściu przetwornika 3051 są w sposób ciągły uaktualniane. Odczyt ciśnienia, zarówno w wybranych jednostkach, jak i jako procent zakresu pomiarowego zmienia się wraz ze zmianą ciśnienia wejściowego, nawet poza zdefiniowanym zakresem pomiarowym, w zakresie od dolnej do górnej wartości granicznej pracy modułu czujnika. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 1

Menu zmiennych procesowych wyświetla następujące zmienne procesowe: •

Ciśnienie

Procent zakresu pomiarowego

Wyjście analogowe

Temperatura czujnika

Zmienna skalowana (SV)

Zmienna procesowa (PV)

Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Process Variables...”. Ekran zmiennych procesowych wyświetla następujące zmienne:

Temperatura czujnika

Ciśnienie

Procent zakresu pomiarowego

Wyjście analogowe

Temperatura czujnika

Zmienna skalowana (SV)

Zmienna procesowa (PV)

Przetwornik 3051 wyposażony jest w czujnik temperatury znajdujący się w pobliżu modułu czujnika. Przy odczycie tej temperatury należy pamiętać, że nie jest to temperatura medium procesowego. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 1, 4

Wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok i odczytać temperaturę czujnika. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Process Variables...”. “Snsr Temp” jest aktualną temperaturą czujnika.

3−7


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 KONFIGURACJA PODSTAWOWA Wybór jednostek zmiennej procesowe

Funkcja ta umożliwia wybór jednostek zmiennej procesowej właściwych dla danej aplikacji. Komunikator HART j Skrót klawiszowy

1, 3, 2

Wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok. Jednostki miary wybrać spośród wymienionych poniżej : • • • • • •

inH2O inHg ftH2O mmH2O mmHg psi

• • • • • •

bar mbar g/cm2 kg/cm2 Pa kPa

• • • • •

torr atm MPa inH2O dla 4 ˚C mmH2O dla 4 ˚C

Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. W zakładce Basic Setup, wybrać jednostki z rozwijalnego menu “Unit”.

Charakterystyka sygnału wyjściowego

Przetwornik 3051 ma dwie opcje charakterystyki sygnału wyjściowego: liniowa i pierwiastkowa. Wybór pierwiastkowej powoduje, że wyjściowy sygnał analogowy jest proporcjonalny do natężenia przepływu. Gdy sygnał wejściowy zbliża się do zera, to przetwornik 3051 automatycznie zmienia charakterystykę sygnału na liniowy, aby zachować gładki i stabilny sygnał wyjściowy w pobliżu zera (patrz ilustracja 3−2). Od 0 do 0,6 % zakresu sygnału wejściowego nachylenie prostej jest równe jedności (y = x). Umożliwia to precyzyjną kalibrację w pobliżu zera. Duże nachylenie powodowałoby duże zmiany sygnału wyjściowego przy małych zmianach sygnału wejściowego. Od 0,6 do 0,8 % nachylenie prostej wynosi 42 (y = 42x), aby zachować ciągłość przejścia w punkcie zmiany charakterystyki z liniowej na pierwiastkową. UWAGA Jeśli jako główna zmienna procesowa została wybrana zmienna skalowana i konieczna jest charakterystyka pierwiastkowa, to należy wybrać Square Root podczas konfiguracji zmiennej skalowanej lub konfiguracji wyjścia. Należy unikać powtórzenia konfiguracji pierwiastkowej. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 3, 5

Wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”.

3−8


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 1. W zakładce Basic Setup, z menu rozwijalnego “Xfer fnctn” wybrać typ charakterystyki i kliknąć Apply. 2. Po uważnym zapoznaniu się z ostrzeżeniami wybrać yes.

Ilustracja 3−2. Punkt zmiany chartakterystyki wyjściowej

Sygnał wyjściowy (mA dc)

Krzywa pierw.

Procent zakresu (%) Krzywa pierw. Punkt przejścia

Punkt zmiany Część liniowa

Nachylenie=42

Nachylenie=1

UWAGA W przypadku pomiarów natężenia przepływu przy współczynniku zakresowości skali większym do 10:1 nie zaleca się pierwiastkowania w przetworniku, które powinno odbywać się w systemie zarządzającym.

Zmiana zakresu pomiarowego

Funkcja zmiany zakresu pomiarowego przypisuje punktom 4 i 20 mA konkretne wartości sygnału wejściowego (dolna i górna wartość graniczna). Zmiany zakresu pomiarowego można dokonywać tak często, jak konieczne jest odzwierciedlenie zmian warunków procesowych. Zmiana dolnej i górnej wartości zakresu pomiarowego daje rezultaty podobne do zmiany szerokości zakresu pomiarowego. UWAGA Przetworniki dostarczane bezpośrednio od producenta są skalibrowane zgodnie z życzeniami w zamówieniu lub zgodnie z nastawami domyślnymi (szerokość zakresu pomiarowego = górna wartość graniczna).

UWAGA Niezależnie od wartości granicznych zakresu pomiarowego przetwornik 3051 będzie wykonywał pomiary w całym zakresie roboczym czujnika. Na przykład, jeśli jako punkty 4 i 20 mA wybrano ciśnienia 0 i 10 inH2O, a na przetwornik podano ciśnienie 25 inH2O, to na wyjściu cyfrowym pojawi się wartość 25 inH2O oraz 250% szerokości zakresu pomiarowego. Jednakże pomiary spoza zakresu pomiarowego obciążone mogą być błędem ±5,0%.

3−9


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

Istnieje kilka metod zmiany zakresu pomiarowego. Każda z metod jest inna; przed wyborem właściwej dla danej aplikacji należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi metodami. •

Zmiana zakresu przy użyciu tylko komunikatora HART.

Zmiana zakresu przy użyciu źródła ciśnienia i komunikatora HART.

Zmiana zakresu przy użyciu źródła ciśnienia i lokalnych przycisków regulacji zera i szerokości zakresu pomiarowego (opcja D1).

Zmiana zakresu przy użyciu tylko programu AMS.

Zmiana zakresu przy użyciu źródła ciśnienia i programu AMS.

UWAGA Jeśli przełącznik zabezpieczenia przetwornika znajduje się w pozycji ON, niemożliwa jest zmiana zera i szerokości zakresu pomiarowego. Informacje na temat zabezpieczenia przetwornika patrz strona 2−14. Zmiana zakresu przy użyciu tylko komunikatora HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 1, 1

Najprostszą i najpopularniejszą metodą zmiany zakresu jest metoda wykorzystująca tylko komunikator HART. W metodzie tej zmienia się niezależnie od siebie wartości punktów 4 i 20 mA, bez konieczności przykładania ciśnienia wejściowego. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną powyżej. 1. W opcji “Keypad Input” wybrać 1 i przy użyciu klawiatury wprowadzić dolną wartość graniczną. 2. W opcji “Keypad Input” wybrać 2 i przy użyciu klawiatury wprowadzić górną wartość graniczną. Zmiana zakresu przy użyciu źródła ciśnienia i komunikatora HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 1, 2

Zmiana zakresu przy użyciu komunikatora HART i źródła ciśnienia lub ciśnienia procesowego jest metodą zmiany zakresu, gdy charakterystyczne punkty 4 i 20 mA nie są znane. UWAGA Przy zmianie punktu 4 mA szerokość zakresu nie ulega zmianie. Ulega ona zmianie przy zmianie nastawy punktu 20 mA. Jeśli dolna wartość graniczna ma mieć wartość, przy której górna wartość graniczna przekracza górną wartość zakresu roboczego czujnika, to górna wartość graniczna zakresu przyjmuje wartość górnej wartości zakresu roboczego czujnika, a szerokość zakresu pomiarowego zostaje zmieniona w odpowiedni sposób. 1. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną powyżej i skonfigurować dolną i górną wartość graniczną, postępując zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie komunikatora.

3−10


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Zmiana zakresu przy użyciu źródła ciśnienia i lokalnych przycisków zera i szerokości zakresu pomiarowego (opcja D1) 1. Przy użyciu źródła ciśnienia o dokładności regulacji od trzech do dziesięciu razy większej niż żądana dokładność, przyłożyć ciśnienie równe dolnej wartości granicznej do wysokociśnieniowej strony przetwornika. 2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zerowania przez co najmniej dwie sekundy, lecz nie dłużej niż przez dziesięć. 3. Przyłożyć ciśnienie równe górnej wartości granicznej do wysokociśnieniowej strony przetwornika. 4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk szerokości zakresu pomiarowego przez co najmniej dwie sekundy, lecz nie dłużej niż przez dziesięć.

Z wyświetlaczem LCD

Bez wyświetlacza LCD

Zakres Zero

Zero

Zakres

Zmiana zakresu przy użyciu tylko Menedżera urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. W zakładce Basic Setup znaleźć okno Analog Output i wykonać poniższą procedurę: 1. W odpowiednich polach wpisać dolną (LRV) i górną wartość graniczną (URV). Kliknąć Apply. 2. Po uważnym zapoznaniu się z ostrzeżeniami wybrać yes. Zmiana zakresu przy użyciu źródła ciśnienia i Menedżera urządzeń AMS Kliknąć prawym klawiszem na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate”, a następnie “Apply values”. 1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać Next. 2. Postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami. 3. Wybrać Exit w celu opuszczenia ekranu “Apply Values”. 4. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać Next. 5. Wybrać Finish w celu potwierdzenia zakończenia procedury.

3−11


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Tłumienie

Funkcja tłumienia wprowadza opóźnienie w przetwarzaniu sygnału, co zwiększa czas odpowiedzi przetwornika i wygładza zmiany w sygnale wyjściowym spowodowane gwałtownymi zmianami sygnału wejściowego. Właściwa nastawa tłumienia zależy od wymaganego czasu odpowiedzi, stabilności sygnału oraz innych wymagań dotyczących dynamiki pętli sygnałowej. Wartość tłumienia może być zmieniana przez użytkownika w zakresie od 0 do 60 sekund. Aktualne wartości tłumienia można określić przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 3, 6

Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. 1. W zakładce “Basic Setup” wpisać wartość tłumienia w oknie “Damp” i kliknąć Apply. 2. Po uważnym zapoznaniu się z ostrzeżeniami wybrać yes.

WYŚWIETLACZ LCD

Wyświetlacz LCD podłączany jest bezpośrednio do płytki interfejsu, co zapewnia bezpośredni dostęp do zacisków sygnałowych. Na ekranie wyświetlana jest wartość sygnału wyjściowego i skrócone komunikaty diagnostyczne. Wraz ze wskaźnikiem dostarczana jest specjalna pokrywa. Wskaźnik wyposażony jest w dwuwierszowy wyświetlacz. Pierwszy pięcioznakowy wiersz wyświetla aktualną wartość sygnału, drugi sześcioznakowy jednostki. Wyświetlacz LCD może wyświetlać również komunikaty diagnostyczne.

Konfiguracja wyświetlacza LCD

Komunikatora HART Skrót klawiszowy

1, 3, 7

Funkcja ta pozwala określić zmienne wyświetlane przez wyświetlacz LCD. Wyświetlacz LCD będzie wyświetlał naprzemiennie wybrane zmienne. Możliwy jest wybór następujących parametrów: •

Ciśnienie (w wybranych jednostkach)

Procent zakresu

Skalowana zmienna

Temperatura

Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. 1. W zakładce “Device” wybrać opcję “LCD Display Configuration”. Wybrać opcje spełniające wymagania żądanej aplikacji i kliknąć Apply. 2. Po uważnym zapoznaniu się z ostrzeżeniami wybrać yes.

3−12


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

KONFIGURACJA SZCZEGÓŁOWA Poziomy alarmowe i nasycenia

Przetwornik 3051 wykonuje cyklicznie automatyczne procedury autodiagnostyki. Jeśli nastąpi wykrycie błędu w działaniu, to sygnał wyjściowy przetwornika zostaje ustawiony na określonym poziomie. Jeśli wartość sygnału wejściowego przekracza zakres pomiarowy, to sygnał wyjściowy zostaje ustawiony na poziomie nasycenia. Stan alarmowy i nasycenia mogą być stanami wysokimi lub niskimi, w zależności od ustawienia przełącznika wyboru poziomu alarmowego, patrz strona 2−14. UWAGA Poziom sygnału alarmowego może być określony również przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS. Przetworniki 3051 umożliwiają wybór jednej z trzech opcji poziomów stanu alarmowego i nasycenia:

Tabela 3−1. Poziomy alarmowe i nasycenia przy wyborze opcji Rosemount (Standard)

Tabela 3−2. Poziomy alarmowe i nasycenia przy wyborze opcji zgodności z normą NAMUR

Tabela 3−3. Poziomy alarmowe i nasycenia przy wyborze opcji definiowania przez użytkownika

Rosemount (Standard), patrz tabela 3−1

NAMUR, patrz tabela 3−2

Określone przez użytkownika, patrz tabela 3−3

Poziom

4–20 mA nasycenie

4–20 mA alarm

Niski Wysoki

3,9 mA 20,8 mA

≤ 3,75 mA ≥ 21,75 mA

Poziom

4–20 mA nasycenie

4–20 mA alarm

Niski Wysoki

3,8 mA 20,5 mA

≤ 3,6 mA ≥ 22,5 mA

Poziom

4–20 mA nasycenie

4–20 mA alarm

Niski Wysoki

3,7 mA — 3,9 mA 20,1 mA — 21,5 mA

3,6 mA — 3,8 mA 20,2 mA — 23,0 mA

Poziomy alarmowe i nasycenia mogą być konfigurowane przy wykorzystaniu komunikatora HART lub programu AMS. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 3−3 określane przez użytkownika poziomy alarmowe i nasycenia mogą zawierać się w przedziale od 3,6 mA do 3,9 mA dla stanu niskiego i w zakresie od 20,1 mA do 23 mA dla stanu wysokiego. Przy wyborze poziomów należy przestrzegać następujących zasad: •

Niski poziom alarmowy musi być mniejszy od niskiego poziomu nasycenia

Wysoki poziom alarmowy musi być wyższy od wysokiego poziomu nasycenia

Wysoki poziom nasycenia nie może przekroczyć wartości 21,5 mA

Poziom alarmowy i nasycenia muszą się różnić o co najmniej 0,1 mA

3−13


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

Komunikator HART lub program AMS generuje komunikat błędu, jeśli podczas konfiguracji nie są spełnione powyższe warunki.

Konfiguracja poziomu alarmowego i nasycenia

W celu skonfigurowania poziomów alarmowych i nasycenia przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS należy wykonać poniższą procedurę: Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 2, 7

1. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok. 2. W celu konfiguracji poziomów alarmowych wybrać 7 Config. Alarm Level. 3. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać OK. 4. Wybrać OK w celu potwierdzenia aktualnych nastaw. 5. Wpisać żądane wartości HI i LO, jeśli wybrano opcję “OTHER” 6. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać OK. 7. W celu konfiguracji poziomów nasycenia wybrać 8, Config. Sat. Levels. 8. Skonfigurować poziomy nasycenia powtarzając kroki 3−6. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym klawiszem na urządzenie, z menu wybrać kolejno “Device Configuration”, “Alarm/Saturation Levels” i “Alarm Levels”. 1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać Next. 2. Kliknąć Next w celu potwierdzenia aktualnych nastaw poziomów alarmowych. 3. Wybrać żądaną nastawę: NAMUR, Rosemount lub Other (inna). 4. Jeśli wybrano “Other”, to wpisać wartości “HI Value” i “LO Value”. 5. Kliknąć Next w celu potwierdzenia nowych nastaw poziomów alarmowych. 6. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać Next. 7. Wybrać Finish w celu zakończenia procedury zmiany nastaw poziomów alarmowych. 8. Kliknąć prawym klawiszem na urządzenie, z menu wybrać kolejno “Device Configuration”, “Alarm/Saturation Levels” i “Saturation Levels”. 9. W celu konfiguracji poziomów nasycenia powtórzyć kroki 2 − 8.

Poziomy alarmowe i nasycenia w trybie nadawania

3−14

Przetworniki pracujące w trybie nadawania w różny sposób obsługują warunki alarmowe i nasycenia. Warunki alarmowe: •

Sygnał analogowy zostaje ustawiony na wartość alarmową

Główna zmienna procesowa nadawana jest z wybranym bitem stanu

Po głównej zmiennej nadawana jest wartość zmiennej jako procent zakresu

Temperatura jest nadawana z wybranym bitem stanu


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Nasycenie:

Poziomy alarmowe i nasycenia przy pracy sieciowej

Sygnał analogowy zostaje ustawiony na wartość nasycenia

Główna zmienna procesowa jest nadawana normalnie

Temperatura jest nadawana normalnie

Przetworniki pracujące w połączeniu sieciowym w różny sposób obsługują warunki alarmowe i nasycenia. Warunki alarmowe: •

Główna zmienna procesowa nadawana jest z wybranym bitem stanu

Po głównej zmiennej nadawana jest wartość zmiennej jako procent zakresu

Temperatura jest nadawana z wybranym bitem stanu

Nasycenie: •

Główna zmienna procesowa jest nadawana normalnie

Temperatura jest nadawana normalnie

Sprawdzenie poziomów alarmowych

Przed ponownym przekazaniem przetwornika do eksploatacji należy sprawdzić ustawienie poziomów alarmowych, jeśli wymieniono lub naprawiono płytki drukowanej przetwornika, modułu czujnika lub wyświetlacza LCD. Funkcja ta jest również przydatna w testowaniu reakcji systemu sterowania na alarmy generowane przez przetwornik. W celu sprawdzenia poziomów alarmowych należy przeprowadzić test pętli i ustawić poziom alarmowy na wyjściu przetwornika (patrz tabele 3−1 i 3−2 na stronie 3−13 oraz “Test pętli” na stronie 3−20).

Alerty procesowe

Alerty procesowe umożliwiają skonfigurowanie wyjścia przetwornika, by generowany był komunikat HART w momencie przekroczenia zadanej wartości zmiennej procesowej. Alerty procesowe mogą dotyczyć ciśnienia, temperatury lub obu parametrów. Alert będzie uaktywniony, gdy ciśnienia lub temperatura przekroczy zadaną wartość i tryb alertu będzie ustawiony na ON. Alert zostanie wyświetlony na komunikatorze HART, ekranie stanu programu AMS lub w wierszu komunikatów błędów wyświetlacza LCD. Alert zostaje skasowany, gdy wartość zmiennej procesowej powróci do dozwolonego zakresu. UWAGA Alert wysoki HI musi mieć wartość większą nić alert niski LO. Obie wartości alertowe muszą mieścić się w zakresie dopuszczalnych ciśnień i temperatur czujnika. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 3, 5

W celu skonfigurowania alertów procesowych przy użyciu komunikatora HART należy wykonać poniższą procedurę: 1. Z ekranu HOME wykonać sekwencję naciskania klawiszy podaną powyżej.

3−15


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

2. Wybrać 3, “Config Press Alert” w celu konfiguracji alertu ciśnienia. Wybrać 4, “Config Temp Alert” w celu konfiguracji alertu temperatury. 3. Przy użyciu klawisza kursora w prawo skonfigurować wartości HI i LO alertów. 4. Przy użyciu klawisza kursora w lewo powrócić do menu alertów procesowych. Wybrać 1, “Press Alert Mode” w celu włączenia alertu ciśnienia. Wybrać 2, “Temp Alert Mode” w celu włączenia alertu temperatury. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. 1. W zakładce “Analog Output”, w oknie “Configuration Pressure Alerts” wpisać wartości w “Press Hi Alert Val” i “Press Lo Alert Val” konfigurujące alerty ciśnienia. 2. W rozwijalnym menu “Press Alert Mode” wybrać “ON” lub “OFF” włączając lub wyłączając alert ciśnienia. 3. W oknie “Configuration Temperature Alerts” wpisać wartości “Temp Hi Alert Val” i “Temp Lo Alert Val” konfigurujące alerty temperatury. 4. W rozwijalnym menu “Temp Alert Mode” wybrać “ON” lub “OFF” włączając lub wyłączając alarm temperatury i kliknąć Apply. 5. Po uważnym zapoznaniu się z ostrzeżeniami wybrać yes.

Konfiguracja zmiennej skalowanej

Konfiguracja zmiennej skalowanej umożliwia użytkownikowi zdefiniowanie zależności/konwersji między odczytaną wartością ciśnienia a nowymi jednostkami. Konfiguracja zmiennej skalowanej definiuje następujące parametry: •

Nazwa jednostek zmiennej skalowanej − nazwa wyświetlana.

Opcje skalowania danych − określa charakterystykę wyjścia a. liniowa b. pierwiastkowa

Wartość ciśnienia 1 − dolna wartość ciśnienia (możliwy punkt 4 mA) z możliwością przesunięcia poziomu stałego.

Skalowana zmienne dla wartości ciśnienia 1 − ilość jednostek nowej zmiennej skalowanej dla wartości ciśnienia 1 (dolna wartość może, ale nie musi odpowiadać punktowi 4 mA.)

Wartość ciśnienia 2 − górna wartość ciśnienia (możliwy punkt 20 mA)

Skalowana zmienne dla wartości ciśnienia 2 − ilość jednostek nowej zmiennej skalowanej dla wartości ciśnienia 2 (możliwy punkt 20 mA.)

Przesunięcie poziomu stałego − Wartość konieczna do wyzerowania sygnału wyjściowego dla danego odczytu ciśnienia.

Wartość przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu (Low flow cutoff) − Wartość, poniżej której sygnał wyjściowy przyjmuje wartość zero w celu uniknięcia problemów związanych z szumami.

UWAGA Jeśli jako główna zmienna procesowa została wybrana zmienna skalowana i konieczny jest typ charakterystyki pierwiastkowej, to należy wybrać Square Root podczas konfiguracji zmiennej skalowanej lub konfiguracji wyjścia. Należy unikać powtórzenia konfiguracji pierwiastkowej. 3−16


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 3, 4, 7

W celu skonfigurowania zmiennej skalowanej przy użyciu komunikatora HART należy wykonać poniższą procedurę: 1. Z ekranu HOME wykonać sekwencję naciskania klawiszy podaną powyżej. 2. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać OK. 3. Wprowadzić nazwę jednostek zmiennej skalowanej. a. Nazwa może składać się z maksymalnie sześciu znaków obejmujących A — Z, 0 — 9, −, /,% i *. Domyślną nazwą jest DEFLT. b. Pierwszym znakiem musi być gwiazdka (*), która oznacza, że wyświetlane jednostki są jednostkami zmiennej skalowanej. 4. Wybrać charakterystykę sygnału wyjściowego: a. Liniową, jeśli zależność między zmienną procesową i zmienną skalowaną jest liniowa; po wyborze tej zależności należy wpisać dwa punkty danych. b. Pierwiastkową, jeśli zależność między zmienną procesową a zmienną skalowaną jest pierwiastkowa (pomiary natężenia przepływu); po wyborze tej zależności należy wpisać jeden punkt danych. 5. Wpisać wartość ciśnienia 1. Wartość ciśnienia musi zawierać się w zakresie pomiarowym przetwornika. a. (Jeśli wybrano Linear Function) Wprowadzić znaną dolną wartość uwzględniając przesunięcie poziomu zera. b. (Jeśli wybrano Square Root Function) Wybrać OK w celu potwierdzenia wartości ciśnienia równego zero. 6. Wpisać wartość zmiennej skalowanej 1. a. (Jeśli wybrano Linear Function) Wprowadzić wartość zmiennej skalowanej odpowiadającą wartości ciśnienia 1; wartość nie może mieć więcej niż siedem cyfr. b. (Jeśli wybrano Square Root Function) Wybrać OK w celu potwierdzenia wartości zmiennej skalowanej równej zero. 7. Wpisać wartość ciśnienia 2. Wartość ciśnienia musi zawierać się w zakresie pomiarowym przetwornika. a. (Jeśli wybrano Linear Function) Wprowadzić znaną dolną wartość. 8. Wpisać wartość zmiennej skalowanej 2. a. (Jeśli wybrano Linear Function) Wprowadzić wartość zmiennej skalowanej odpowiadającą wartości ciśnienia 2; wartość nie może mieć więcej niż siedem cyfr. b. (Jeśli wybrano Square Root Function) Wprowadzić wartość zmiennej skalowanej odpowiadającą wartości wprowadzonej w kroku 7; wartość nie może mieć więcej niż siedem cyfr. Przejść do kroku 10. 9. Wprowadzić przesunięcie zera (jeśli wybrano Linear Function). Przejść do kroku 11. 10. Przejść do parametru Low Flow cutoff (jeśli wybrano Square Root Function) a. Wybrać OFF, jeśli funkcja przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu ma być nieaktywna. b. Wybrać ON, jeśli funkcja przerwania pomiarów dla małego natężenia przepływu ma być aktywna i wprowadzić tę wartość na następnym ekranie.

3−17


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

11. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać OK. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Device Configuration”, a następnie “SV Config”. 1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć Next. 2. Wpisać nazwę jednostki zmiennej skalowanej w oknie “Enter SV units” i kliknąć Next. 3. Wybrać typ charakterystyki wyjścia: linową lub pierwiastkową i kliknąć Next. Jeśli wybrano charakterystykę pierwiastkową to przejść do kroku 9. 4. Wpisać wartość ciśnienia 1 i kliknąć Next. 5. Wpisać wartość zmiennej skalowanej dla ciśnienia 1 i kliknąć Next. 6. Wpisać wartość ciśnienia 2 i kliknąć Next. 7. Wpisać wartość zmiennej skalowanej dla ciśnienia 2 i kliknąć Next. 8. Wpisać przesunięcie poziomu stałego i kliknąć Next. Przejść do kroku 14. 9. Kliknąć Next w celu potwierdzenia, że wartość ciśnienia dla punktu 1 jest nastawiona na zero. 10. Kliknąć Next w celu potwierdzenia, że wartość pierwiastka dla dla punktu 1 jest ustawiona na zero. 11. Wpisać wartość ciśnienia 2 i kliknąć Next. 12. Wpisać wartość pierwiastka dla ciśnienia 2 i kliknąć Next. 13. Wejść do trybu Low Flow cutoff i wybrać: Off lub On. Jeśli wybrano off (tryb wyłączony) to przejść do kroku 15. 14. Wpisać wartość przerwania pomiaru dla małego natężenia przepływu i kliknąć Next. 15. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać Next. 16. Wybrać Finish w celu zakończenia procedury konfiguracji zmiennej skalowanej. Poniższy przykład przedstawia sposób konfiguracji zmiennej skalowanej. Ilustracja 3−3. Przykład pomiaru poziomu Ilustracja 3−3. Zbiornik

20 mA

230 cali 0.94 gw 200 cali H

L

4 mA 12 cali

3−18

Przetwornik ciśnienia różnicowego wykorzystywany jest do pomiaru poziomu, w którym szerokość zakresu pomiarowego wynosi 188 cali H2O (200 cali * 0,94 gęstości względnej). Po zainstalowaniu, przy pustym zbiorniku i otwartych zaworach odczyt zmiennej procesowej wynosi −209,43 cala H2O. Zmienna procesowa jest ciśnieniem wytwarzanym w głowicy przez ciecz wypełniającą kapilarę. W oparciu o dane na ilustracji 3−4 konfiguracja zmiennej skalowanej będzie następująca: Jednostki zmiennej skalowanej: Charakterystyka wyjścia: Wartość ciśnienia dla punktu 1: Wartość zmiennej skalowanej dla punktu 1: Wartość ciśnienia dla punktu 2: Wartość zmiennej skalowanej dla punktu 2: Przesunięcie poziomu stałego:

cale liniowa 0 cali H2O 12 cali 188 cali H2O 212 cali 209,43 inH2O


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Zmiana przypisania zmiennych

Rosemount 3051 Funkcja zmienia przypisanie zmiennych do głównej, drugiej i trzeciej zmiennej procesowej. Domyślne przypisanie zmiennych jest następujące: Główna zmienna (PV) = Ciśnienie Druga zmienna (SV) = Temperatura Trzecia zmienna (TV) = Zmienna skalowana UWAGA Zmienna przypisana głównej zmiennej procesowej jest reprezentowana przez analogowy sygnał wyjściowy 4−20 mA. Zmienna skalowana może być wybrana główną zmienną procesową. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 3, 6, 4

Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną powyżej. 1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać OK. 2. Określić żądaną główną zmienną procesową i nacisnąć Enter. 3. Określić żądaną drugą zmienną procesową i nacisnąć Enter. 4. Wybrać OK w celu potwierdzenia wybrania trzeciej zmiennej procesowej. 5. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać OK. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configure”. 1. W zakładce “Basic Setup” odnaleźć okno “Variable Mapping”. 2. Określić żądaną główną zmienną procesową. 3. Określić żądaną drugą zmienną procesową. 4. Określić żądaną trzecią zmienną procesową. 5. Kliknąć Apply, a po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać Next. 6. Wybrać Finish w celu zakończenia procedury przypisania zmiennych procesowych.

Jednostki temperatury czujnika

Możliwy jest wybór stopni Celsjusza lub Fahrenheita dla określenia temperatury czujnika. Sygnał wyjściowy temperatury czujnika jest dostępny tylko przez protokół. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 1, 2, 2

AMS wersja 7.0 Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configuration Properties”. 1. W zakładce “Process Input”, z rozwijalnego menu “Snsr temp unit” wybrać F (Farenheit) lub C (Celsius). Kliknąć Apply. 2. Kliknąć Next w celu potwierdzenia komunikatu ostrzeżenia. 3. Wybrać Finish w celu potwierdzenia zakończenia procedury.

3−19


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

4. Wyświetlony zostanie ekran “Apply Parameter Modification”, wprowadzić żądane informacje i kliknąć OK. 5. Po szczegółowym zapoznaniu się z ostrzeżeniem wybrać OK.

DIAGNOSTYKA I OBSŁUGA

Funkcje opisane poniżej są wykorzystywane przy obsłudze przetwornika w instalacji technologicznej. Test przetwornika pozwala sprawdzić poprawność działania przetwornika, może być wykonywany w warsztacie, jak i w warunkach polowych. Test pętli sprawdza prawidłowość okablowania przetwornika i działania układów wyjściowych i może być wykonywany tylko po zainstalowaniu przetwornika.

Test przetwornika

Test przetwornika stanowi zespół procedur diagnostycznych bardziej szczegółowych niż procedury autodiagnostyki wykonywane w sposób nieprzerwany przez przetwornik. Test może wykryć błędy w działaniu układów elektronicznych. Jeśli zostanie wykryty błąd, to właściwy komunikat wyświetlany jest na ekranie komunikatora HART. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 1, 1

Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Diagnostics and Test,” a następnie “Self test”. 1. Kliknąć Next w celu potwierdzenia wyników testu. 2. Wybrać Finish w celu potwierdzenia zakończenia procedury testowania.

Test pętli

Test pętli sprawdza działanie układów wyjściowych przetwornika, integralność pętli sygnałowej oraz poprawność działania dodatkowych urządzeń pracujących w pętli. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 2

W celu zainicjalizowania testu pętli należy wykonać poniższą procedurę: 1. Podłączyć miernik referencyjny do przetwornika: do zacisków testowych przetwornika w listwie przyłączeniowej lub szeregowo w pętli sygnałowej. 2. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok. 3. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać OK. Patrz strona 3−2. 4. Wybrać poziom sygnału analogowego, który będzie generowany przez przetwornik. W menu CHOOSE ANALOG OUTPUT wybrać 1: 4mA, 2: 20mA lub 3: “Other”, aby wpisać inną wartość. a. Jeśli przeprowadza się test w celu sprawdzenia działania układów wyjściowych przetwornika, to podać wartość z zakresu 4 − 20 mA. b. Jeśli przeprowadza się test w celu sprawdzenia poziomów alarmowych, to podać wartość odpowiadającą poziomowi alarmowemu (patrz tabele 3−1, 3−2 i 3−3 na stronie 3−13). 5. Sprawdzić, czy miernik referencyjny wskazuje wartość wpisaną w poprzednim kroku.

3−20


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 a. Jeśli wartości są identyczne, to przetwornik i pętla są właściwie skonfigurowane i działają prawidłowo. b. Jeśli wartości różnią się, to przyczyną może być błędne podłączenie miernika referencyjnego, brak kalibracji cyfrowej wyjścia przetwornika lub uszkodzenie miernika referencyjnego. Po zakończeniu procedury testowej wyświetlacz powraca to ekranu testu i możliwy jest wybór innej wartości prądu wyjściowego lub zakończenie procedury testowej. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Diagnostics and Test,” a następnie “Loop test”. 1. Podłączyć miernik referencyjny do przetwornika: do zacisków testowych przetwornika w listwie przyłączeniowej lub szeregowo w pętli sygnałowej. 2. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać Next. 3. Wybrać żądaną wartość poziomu sygnału analogowego. Kliknąć Next. 4. Kliknąć Next w celu potwierdzenia wyboru żądanego poziomu. 5. Sprawdzić, czy miernik referencyjny wskazuje wartość wpisaną w poprzednim kroku. a. Jeśli wartości są identyczne, to przetwornik i pętla są właściwie skonfigurowane i działają prawidłowo. b. Jeśli wartości różnią się, to przyczyną może być błędne podłączenie miernika referencyjnego, brak kalibracji cyfrowej wyjścia przetwornika lub uszkodzenie miernika referencyjnego. Po zakończeniu procedury testowej program powraca to ekranu testu, który umożliwia wybór innej wartości prądu lub zakończenie procedury testowej. 6. Wybrać End i kliknąć Next w celu zakończenia testu. 7. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne wybrać Next. 8. Wybrać Finish w celu zakończenia procedury testu pętli.

3−21


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 FUNKCJE ZAAWANSOWANE DLA PROTOKOŁU HART Zapis, odczyt i powielanie danych konfiguracyjnych

Do powielania danych można wykorzystać komunikator HART lub programu AMS (funkcja “User Configuration”). Funkcje opisane poniżej umożliwiają identyczne skonfigurowanie kilku przetworników 3051S. Powielanie obejmuje skonfigurowanie przetwornika, zapis danych konfiguracyjnych oraz przesłanie kopii danych do innego przetwornika. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi komunikatora HART numer 00809−0100−4275 lub w pomocy on−line programu AMS. Jedna z metod została opisana poniżej: Komunikator HART Skrót klawiszowy

left arrow, 1, 2

1. Wykonać pełną konfigurację pierwszego przetwornika. 2. Zapisać dane konfiguracyjne: a. Wybrać F2 SAVE z ekranu HOME/ONLINE komunikatora HART. b. Upewnić się, że dane zostaną zapisane w lokalizacji MODULE. Jeśli tak nie jest, wybrać 1: Location w celu wyboru miejsca zapisu MODULE. c. Wprowadzić nazwę zbioru danych konfiguracyjnych. Domyślną nazwą jest oznaczenie projektowe przetwornika. d. Upewnić się, że typ danych wybrano STANDARD. Jeśli typ danych NIE JEST STANDARD, wybrać 3: Data Type w celu wyboru typu danych STANDARD. e. Wybrać F2 SAVE. 3. Podłączyć i włączyć zasilanie drugiego przetwornika i komunikatora HART. 4. Przejść do menu głównego komunikatora HART naciskają klawisz kursora w lewo z ekranu HOME/ONLINE. 5. Wybrać 1: Offline, 2: Saved Configuration, 1: Module Content w celu przejścia do menu MODULE CONTENT. 6. Przy użyciu KURSORA DO DOŁU przewijać wykaz dostępnych zbiorów konfiguracyjnych w pamięci modułu, a naciskając KURSOR W PRAWO wybrać i odczytać żądaną konfigurację. 7. Wybrać 1: Edit. 8. Wybrać 2: Mark All. 9. Wybrać F2 SAVE. 10. Przy użyciu KURSORA DO DOŁU przewijać wykaz dostępnych zbiorów konfiguracyjnych w pamięci modułu, a naciskając KURSOR W PRAWO wybrać i odczytać żądaną konfigurację. 11. Wybrać 3: “Send” w celu zapisania konfiguracji w przetworniku. 12. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne wybrać OK. 13. Po wysłaniu zbioru konfiguracyjnego, wybrać OK potwierdzając, że sterowanie w pętli może być ponownie przełączone na sterowanie automatyczne. Po zakończeniu procedury zapisu komunikator HART informuje o aktualnym stanie przetwornika. W celu skonfigurowania kolejnego przetwornika powtórzyć kroki od 3 do 13. 3−22


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 UWAGA Przetwornik, w którym zapisywane są dane powielone musi posiadać tę samą wersję oprogramowania (lub nowszą) co przetwornik oryginalny. Tworzenie użytecznej kopii przy użyciu Menedżera urządzeń AMS W celu stworzenia kopii zbioru konfiguracyjnego należy wykonać poniższą procedurę: 1. Całkowicie skonfigurować przetwornik. 2. Wybrać View, a następnie User Configuration View z paska menu (lub kliknąć właściwy przycisk na pasku zadań). 3. W oknie User Configuration, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać New z menu podręcznego. 4. W oknie New, wybrać urządzenie z listy szablonów i kliknąć OK. 5. Szablon zostaje skopiowany do okna User Configurations z podświetlonym oznaczeniem technologicznym; zmienić nazwę na żądaną i nacisnąć Enter. UWAGA Ikona urządzenia może zostać również skopiowana metodą przeciągnięcia szablonu urządzenia lub dowolnej innej ikony z Explorera AMS lub z Device Connection View do okna User Configurations. Wyświetlone zostanie okno “Compare Configurations”, pokazujące wartości aktualne (Current values) skopiowanego urządzenia po jednej stronie w większości puste pola po drugiej stronie konfiguracji użytkownika (User Configuration). 6. Skopiować wartości z aktualnej konfiguracji do konfiguracji użytkownika lub wpisać żądane wartości w odpowiednie pola. 7. Kliknąć Apply w celu zapisania wartości lub kliknąć OK w celu zapisania wartości i zamknięcia okna. Wykorzystanie konfiguracji użytkownika w Menedżerze urządzeń AMS Dla danej aplikacji użytkownik może stworzyć dowolną liczbę zbiorów konfiguracyjnych. Mogą być one zapisane do podłączonych urządzeń lub do urządzeń znajdujących się w wykazie urządzeń (Device List) lub w bazie danych aplikacji (Plant Database). UWAGA Przy stosowaniu Menedżera urządzeń AMS wersja 6.0 lub nowsza, urządzenie w którym ma być zapisana konfiguracja użytkownika musi być tym samym typem urządzenia, dla którego konfiguracja została stworzona. Przy stosowaniu Menedżera urządzeń AMS wersja 5.0 lub starsza wymagana jest zgodność typu i numeru wersji. W celu zastosowania konfiguracji użytkownika należy wykonać poniższą procedurę:

3−23


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

1. Wybrać żądaną konfigurację użytkownika w oknie User Configurations. 2. Przeciągnąć ikonę na urządzenie w Explorerze AMS lub Device Connection View. Otworzy się okno Compare Configurations, pokazujące parametry docelowego urządzenia po jednej stronie i parametry konfiguracji użytkownika po drugiej. 3. Skopiować wartości z konfiguracji użytkownika do urządzenia docelowego i kliknąć OK w celu zapisania wartości i zamknięcia okna.

Tryb nadawania

Wybór trybu nadawania zapewnia szybszą komunikację cyfrową między przetwornikiem 3051 a systemem sterowania dzięki wyeliminowaniu czasu koniecznego do wysłania żądania przez system sterowania. Tryb nadawania jest kompatybilny z sygnałem analogowym. Ponieważ protokół HART zapewnia jednoczesną transmisję danych analogowych i cyfrowych, możliwe jest wykorzystanie sygnału analogowego do sterowania pracą urządzeń w pętli sygnałowej, przy jednoczesnym odczycie informacji cyfrowej przez system nadrzędny. Tryb nadawania dotyczy tylko transmisji danych dynamicznych (ciśnienie i temperatura w jednostkach, ciśnienie jako procent zakresu pomiarowego i/lub wartość sygnału analogowego) i nie wpływa na możliwość dostępu do innych danych przetwornika. Dostęp do innych niż dynamiczne danych przetwornika jest możliwy przy wykorzystaniu standardowych metod komunikacji. Komunikator HART, Menedżer urządzeń AMS lub system nadrzędny mogą zażądać wysłania dowolnej informacji, mimo iż przetwornik jest w trybie nadawania. Między kolejnymi nadawanymi danymi krótka pauza umożliwia odebranie żądania z komunikatora HART, programu AMS lub systemu nadrzędnego. Przetwornik odbiera żądanie, wysyła odpowiedź i kontynuuje nadawanie danych około trzy razy na sekundę Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 3, 3, 3

W celu wyboru trybu nadawania należy wykonać następujący krok: 1. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną powyżej. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configure”. 1. W zakładce “HART”, z menu rozwijalnego wybrać “Burst Mode ON lub OFF.” Dla “Burst option” wybrać żądane parametry z rozwijalnego menu. Opcej trybu nadawania: •

Zmienna procesowa

% zakresu/prąd

Zmienne procesowe/prąd

Zmienne procesowe

2. Po wyborze opcji kliknąć Apply. 3. Po uważnym zapoznaniu się z ostrzeżeniami wybrać yes.

3−24


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

PRACA SIECIOWA

Rosemount 3051 Praca sieciowa oznacza podłączenie kilku przetworników do jednej linii komunikacyjnej. Komunikacja między systemem zarządzającym a przetwornikiem odbywa się w sposób cyfrowy, przy jednoczesnym zablokowaniu analogowego wyjścia prądowego. Przy zastosowaniu protokołu HART do jednej pojedynczej skrętki można podłączyć maksymalnie piętnaście przetworników. Podłączenie sieciowe wymaga uwzględnienia czasu uaktualniania dla każdego z przetworników i długości linii transmisyjnych oraz umożliwia podłączeniem różnych typów przetworników. Komunikacja z przetwornikami może być nawiązana przy wykorzystaniu modemów Bell 202 oraz systemu zarządzającego posługującego się protokołem HART. Każdy przetwornik ma przypisany niepowtarzalny adres sieciowy (1–15) i odpowiada na zapytania określone w protokole HART. Komunikator HART i Menedżer urządzeń AMS może testować, konfigurować i formatować przetworniki pracujące w sieci w sposób identyczny, jak w przypadku podłączenia bezpośredniego. Na ilustracji 3−4 przedstawiono typowy schemat instalacji sieciowej. Schemat ten jest tylko przykładowym schematem, a nie instalacyjnym. UWAGA Przetwornik pracujący w sieci ma ustawiony analogowy sygnał wyjściowy na stałą wartość 4 mA. Jeśli przetwornik wyposażony jest w wskaźnik LCD, to na wyświetlaczu wyświetlane są naprzemiennie “current fixed” oraz wartość sygnału wyjściowego.

Ilustracja 3−4. Typowe podłączenie sieciowe RS−232−C

Modem Bell 202

Zasilacz

Przetworniki 3051 mają fabrycznie ustawiony adres sieciowy zero (0), który umożliwia standardową pracę przetwornika z wyjściowym sygnałem analogowym 4–20 mA. W celu uaktywnienia komunikacji sieciowej należy zmienić adres sieciowy na wartość z przedziału od 1 do 15. Zmiana ta powoduje zablokowanie wyjścia prądowego i ustawienie stałej wartości prądu równej 4 mA. Wyłączeniu ulegają również analogowe sygnały alarmowe, 3−25


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

których poziom określany jest przez ustawienie zwory/przełącznika wyboru poziomu alarmowego. Sygnały alarmowe przy pracy sieciowej są wysyłane tylko przy wykorzystaniu protokołu HART.

Zmiana adresu przetwornika

W celu uaktywnienia komunikacji sieciowej należy zmienić adres sieciowy przetwornika na wartość z przedziału od 1 do 15. Każdy przetwornik ma inny, niepowtarzalny adres sieciowy. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 4, 3, 3, 1

1. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć prawym myszy na urządzenie i z menu wybrać “Configure”. 1. W zakładce “HART” , w ramce “ID”, w polu “Poll addr” wpisać adres sieciowy i kliknąć Apply. 2. Po uważnym zapoznaniu się z ostrzeżeniami wybrać yes.

Komunikacja z przetwornikiem pracującym w sieci

Komunikator HART Skrót klawiszowy

Kursor w lewo, 4, 1, 1

W celu nawiązania komunikacji z przetwornikiem pracującym w sieci należy skonfigurować Komunikator HART do poszukiwania przetworników o adresie niezerowym. 1. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok. 2. Z menu sieciowego wybrać “Digital Poll.” W tym trybie komunikator HART przy włączeniu automatycznie poszukuje urządzeń o adresach 0−15. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć na ikonę modemu HART i wybrać “Scan All Devices.”

Przeszukiwanie pętli w poszukiwaniu przetworników

Przeszukiwanie pętli przy połączeniu sieciowym pozwala na określenie modelu, adresu i liczby przetworników działających w danej pętli. Komunikator HART Skrót klawiszowy

Kursor w lewo, 4, 1

1. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję klawiszy podaną obok. Menedżer urządzeń AMS Kliknąć na ikonę modemu HART i wybrać “Scan All Devices.”

3−26


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rozdział 4

Rosemount 3051

Obsługa i konserwacja Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 4−1 Kalibracja przy wykorzystaniu protokołu HART . . . . . . . . strona 4−1

INFORMACJE WSTĘPNE

W rozdziale tym zawarto informacje na temat przekazywania do eksploatacji oraz obsługi przetworników ciśnienia Rosemount 3051. Opisano również procedury, które należy wykonać w warunkach warsztatowych, przed instalacją przetwornika. Przedstawiono informacje o sposobie wykonania kolejnych procedur przy użyciu komunikatora HART oraz programu AMS. Pod nazwami kolejnych procedur podano skróty klawiszowe odnoszące się do komunikatora HART.

KALIBRACJA PRZY WKORZYSTANIU PROTOKOŁU HART

Kalibracja przetwornika 3051 może obejmować następujące procedury: •

Zmiana zakresu: Przypisanie punktom 4 i 20 mA żądanych wartości ciśnień.

Kalibracja cyfrowa czujnika: Dopasowanie fabrycznej krzywej charakteryzacji w celu optymalizacji dokładności pomiarów w określonym zakresie ciśnień lub wyeliminowanie wpływu efektów związanych z montażem przetwornika.

Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego: Dopasowanie wyjścia analogowego do lokalnych standardów lub wymagań pętli sterującej.

Moduł czujnika przetwornika 3051 zawiera mikroprocesor, w którym zapisane są informacje dotyczące reakcji czujnika na zmiany ciśnienia i temperatury. Przetwornik kompensuje tego typu zmiany. Proces otrzymywania profilu charakterystyki działania i reakcji czujnika nazywany jest charakteryzacją. Charakteryzacja fabryczna umożliwia regulację punktów 4 i 20 mA bez konieczności przykładania ciśnienia do przetwornika. Kalibracja cyfrowa i zmiana zakresu to dwie różne procedury. Zmiana zakresu dopasowuje sygnał wyjściowy do wybranych punktów dolnej i górnej wartości granicznej, z lub bez przyłożonego ciśnienia. Zmiana zakresu nie zmienia fabrycznej krzywej charakteryzacji zapisanej w pamięci mikroprocesora. Kalibracja cyfrowa czujnika wymaga zastosowania precyzyjnego źródła ciśnienia wejściowego i zmienia pozycję krzywej charakteryzacji dla uzyskania jak najdokładniejszych pomiarów w określonym przedziale ciśnień. UWAGA Kalibracja cyfrowa czujnika zmienia krzywą charakteryzacji. Nieprawidłowa kalibracja lub wykorzystanie niedokładnych urządzeń może spowodować. zmniejszenie dokładności pomiarów.

4−1


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

UWAGA Komunikator HART stanowi niezbędne narzędzie do wykonania wszystkich procedur kalibracji cyfrowej czujnika i wyjścia przetwornika. Przetworniki Rosemount 3051C zakres 4 i 5 wymagają specjalnych procedur kalibracyjnych, gdy stosowany jest do pomiarów ciśnienia różnicowego przy wysokich ciśnieniach statycznych (patrz strona 4−10).

Tabela 4−1. Zalecane procedury kalibracyjne Przetwornik

Procedury kalibracyjne warsztatowe

Procedury kalibracyjne polowe

3051CD 3051CG 3051L 3051TG, zakres 1−4

1. Konfiguracja parametrów wyjścia: a. Wybór punktów granicznych zakresu. b. Wybór jednostek. c. Wybór typu wyjścia. d. Wybór tłumienia. 2. Opcja: Pełna kalibracja cyfrowa czujnika. (Konieczne precyzyjne źródło ciśnienia.) 3. Opcja: Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego. (Konieczny precyzyjny multimetr.)

1. Zmiana parametrów konfiguracyjnych w razie potrzeby. 2. Kalibracja cyfrowa zera w celu wyeliminowania wpływu efektów związanych z montażem lub ciśnieniem statycznym.

3051CA 3051TA 3051TG, zakres 5

1. Konfiguracja parametrów wyjścia: a. Wybór punktów granicznych zakresu. b. Wybór jednostek. c. Wybór typu wyjścia. d. Wybór tłumienia. 2. Opcja: Pełna kalibracja cyfrowa czujnika, jeśli dostępne jest odpowiednie wyposażenie (precyzyjne źródło ciśnienia bezwzględnego), w innym przypadku wykonać tylko część procedury kalibracji czujnika dotyczącą części niskociśnieniowej. 3. Opcja: Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego. (Konieczny precyzyjny multimetr.)

1. Zmiana parametrów konfiguracyjnych w razie potrzeby. 2. Wykonać tylko część procedury kalibracji czujnika dotyczącą części niskociśnieniowej w celu wyeliminowania efektów związanych z montażem przetwornika.

Przegląd procedur kalibracyjnych

Pełna kalibracja przetwornika ciśnienia 3051S obejmuje następujące procedury: Konfiguracja parametrów wyjścia analogowego: •

Wybór jednostek zmiennej procesowej (strona 3−6)

Wybór charakterystyki wyjścia (strona 3−7)

Zmiana zakresu pomiarowego (strona 3−8)

Wybór tłumienia (strona 3−10)

Kalibracja czujnika

4−2

Pełna kalibracja cyfrowa czujnika (strona 4−6)

Kalibracja cyfrowa zera (strona 4−6)


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Kalibracja wyjścia 4–20 mA •

Kalibracja cyfrowa wyjścia 4–20 mA (strona 4−8) lub

Kalibracja cyfrowa wyjścia 4–20 mA w innej skali (strona 4−9)

Na ilustracji 4−1 na stronie 4−3 przedstawiono schemat przepływu danych w przetworniku 3051. Przepływ danych można podzielić na cztery główne etapy: 1. Zmiana ciśnienia powoduje zmianę sygnału wyjściowego czujnika (sygnał czujnika). 2. Sygnał czujnika jest zamieniany na postać cyfrową zrozumiałą dla mikroprocesora (konwersja analogowo−cyfrowa sygnału). 3. Mikroprocesor wykonuje korekcje w celu uzyskania reprezentacji cyfrowej zmiennej procesowej ciśnienia wejściowego (cyfrowa zmienna procesowa). 4. Cyfrowa zmienna procesowa jest zamieniana na wartość analogową (konwersja cyfrowo−analogowa sygnału). Na ilustracji 4−1 przedstawiono również miejsce przetwornika w każdym z zadań kalibracyjnych. Przepływ danych odbywa się z lewa na prawo, zmiana każdego z parametrów wpływa na wszystkie wartości znajdujące się na prawo od zmienianego parametru. Nie wszystkie procedury kalibracyjne mogą być wykonane dla każdego typu przetwornika 3051. Niektóre z procedur powinny być wykonane w warunkach warsztatowych, inne nie powinny być wykonywane w warunkach polowych. W tabeli 4−1 przedstawiono zalecane procedury kalibracyjne dla różnych typów przetworników 3051.

Zakres pomiarowy przetwornika 0 do 100 inH2O (0 do 0,25 bar)

A/D

MICRO

D/A

100 in. H20 20.00 mA 3051:LT−8793 Online 1 Device setup 2 PV 100.00 in.H20 3 AO 20.00 mA 4 LRV 0.00 in.H20 5 URV 100.00 in.H20

UWAGA Wartość PV powinna być równa ciśnieniu wejściowemu. Wartość AO powinna być równa wartości wskazywanej przez urządzenie podłączone do wyjścia przetwornika.

CALIBRATION

Ilustracja 4−1. Przepływ danych w przetworniku z opcjami kalibracji

4−3


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Określnie częstotliwości wykonywania kalibracji

Częstotliwość wykonywania kalibracji zależy od konkretnej aplikacji, wymaganej dokładności pomiarów i warunków procesowych. Przedstawiona poniżej procedura umożliwia wyznaczenie częstotliwości kalibracji spełniającej wymagania konkretnej aplikacji. 1. Określenie żądanej dokładności. 2. Określenie warunków pracy przetwornika. 3. Obliczenie całkowitego prawdopodobnego błędu (TPE). 4. Obliczenie stabilności na jeden miesiąc. 5. Obliczenie częstotliwości kalibracji. Przykładowe obliczenia Krok 1: Określenie żądanej dokładności. Żądana dokładność

0,30% szerokości zakresu pomiarowego

Krok 2: Określenie warunków pracy przetwornika. Przetwornik:

Model 3051CD, Zakres 2 (URL=250 inH2O (623 bar)),

Skalibrowana szerokość zakresu pomiarowego:

150 inH2O (374 mbar)

Zmiana temperatury otoczenia:

± 50˚F (28˚C)

Ciśnienie statyczne:

500 psig (34,5 bar)

Krok 3: Obliczenie całkowitego prawdopodobnego błędu (TPE). TPE = (Dokł.referencyjna)2+(WpływTemperatury)2+(Wpływ ciśnienia statycznego)2 = 0,117% szerokości zakresu pomiarowego

Gdzie: Dokładność referencyjna =

± 0,065% szerokości zakresu pomiarowego

Wpływ temperatury otoczenia =

± ((0,125 x URL)/zakres + 0,0625) na 50oF = ± 0,0833 szerokości zakresu pomiarowego

Wpływ ciśnienia statycznego(1) =

0,1% odczytu na 1000 psi = ± 0,05 szerokości zakresu pomiarowego dla maksymalnej szerokości

(1) Wpływ ciśnienia statycznego na zero może zostać wyeliminowany przez kalibrację cyfrową zera w obecności ciśnienia statycznego.

Krok 4: Obliczenie stabilności na jeden miesiąc.. Stabilność = ± ((0,125 x URL)/szerokości zakresu pomiarowego na 5 lat = ± 0,0035% szerokości zakresu pomiarowego na miesiąc

Krok 5: Obliczenie częstotliwości kalibracji.. Częstotliwość kalibracji = (Wymagana dokładność − TPE)/stabilność na jeden miesiąc = = (0,3% − 0,117%)/0,0035% = 52 miesiące

4−4


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Wybór procedury kalibracji cyfrowej

Rosemount 3051 Wybór procedury kalibracji cyfrowej zależy od tego, który z układów elektronicznych przetwornika wymaga kalibracji. W tym celu należy wykonać poniższą procedurę (patrz ilustracja 4−1): 1. Do przetwornika podłączyć źródło ciśnienia, komunikator HART lub AMS oraz cyfrowy miernik. 2. Nawiązać komunikację cyfrową między przetwornikiem i komunikatorem HART. 3. Przyłożyć ciśnienie równe górnej wartości granicznej zakresu pomiarowego. 4. Porównać wartość przyłożonego ciśnienia z wartością Process Variable (PV) wskazywaną przez komunikator HART w menu On−line Menu lub na ekranie Primary Variables programu AMS. Instrukcje dostępu do zmiennych procesowych przedstawiono na stronie 3−7. a. Jeśli wartości nie są równe (przy użyciu wysokiej dokładności urządzeń pomiarowych), należy wykonać kalibrację cyfrową czujnika. W rozdziale “Kalibracja cyfrowa czujnika” na stronie 4−5 przedstawiono sposób wyboru właściwej kalibracji czujnika. 5. Porównać wartość Analog Output (AO) wskazywaną przez komunikator HART lub AMS ze wskazaniem miernika cyfrowego. a. Jeśli wartości nie są równe (przy użyciu wysokiej dokładności urządzeń pomiarowych), to wykonać kalibrację cyfrową wyjścia analogowego. Patrz “Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego” na stronie 4−8.

Kalibracja cyfrowa czujnika

Kalibracja cyfrowa czujnika może obejmować pełną kalibrację czujnika lub tylko zerowanie. Obie procedury różnią się złożonością, zależą od konkretnych aplikacji oraz modyfikują interpretację sygnału wejściowego przez przetwornik. Kalibracja zera jest regulacją jednopunktową. Wykorzystuje się ją do kompensacji efektów związanych z montażem przetwornika, a jest najbardziej efektywna, gdy wykonuje się ją po zainstalowaniu przetwornika w docelowym położeniu. Ponieważ korekcja ta zachowuje nachylenie krzywej charakteryzacji, to nie może być wykonywana zamiast pełnej kalibracji cyfrowej czujnika w całym zakresie pomiarowym czujnika. Podczas wykonywania kalibracji cyfrowej zera z wykorzystaniem zblocza zaworowego, patrz strona 2−23. UWAGA Nie wolno wykonywać kalibracji cyfrowej zera w przetwornikach ciśnienia bezwzględnego Rosemount 3051. Kalibracja zera odnoszona jest do wybranego ciśnienia zerowego, a dla przetworników ciśnienia bezwzględnego ciśnieniem referencyjnym jest zero bezwzględne. W celu wyeliminowania efektów montażowych należy wykonać dolną kalibrację cyfrową pełnej kalibracji cyfrowej czujnika. Efekty tej kalibracji podobne są do kalibracji cyfrowej zera, lecz nie jest konieczny sygnał wejściowy zerowy. Pełna kalibracja cyfrowa jest kalibracją dwupunktową czujnika, w której podawane są dwa ciśnienia graniczne zakresu pomiarowego, a sygnał wyjściowy między tymi punktami jest linearyzowany. W pierwszej kolejności należy kalibrować dolną wartość, by uzyskać właściwe przesunięcie poziomu stałego. Kalibracja górnej wartości granicznej definiuje nachylenie krzywej charakteryzacji, przy uwzględnieniu wyników kalibracji dolnej wartości. 4−5


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

Procedura ta nie zmienia fabrycznej krzywej charakteryzacji. Kalibracja cyfrowa umożliwia optymalizację dokładności pomiarów w określonym zakresie ciśnień dla danej temperatury.

Kalibracja cyfrowa zera

UWAGA Aby wykonać procedurę kalibracji cyfrowej zera przetwornik musi mieć podane ciśnienie różniące się nie więcej niż o trzy procent od rzeczywistego zera. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 3, 1

Kalibracja czujnika przy użyciu komunikatora HART wymaga wykonania następującej procedury: 1. Odpowietrzyć przetwornik i podłączyć komunikator HARTdo pętli sygnałowej. 2. Z ekranu HOME wybrać skrót klawiszowy przedstawiony obok. 3. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie komunikatora HART. AMS Kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate,” a następnie “Zero trim”. 1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć Next. 2. Kliknąć Next w celu potwierdzenia ostrzeżenia. 3. Po przyłożeniu właściwego ciśnienia do czujnika kliknąć Next. 4. Wybrać Next w celu potwierdzenia, że sterowanie w pętli może zostać przełączone na sterowanie automatyczne. 5. W celu zakończenia procedury wybrać Finish.

Pełna kalibracja cyfrowa

UWAGA Należy zastosować źródło ciśnienia o dokładności co najmniej trzy razy większej niż dokładność przetwornika i odczekać dziesięć sekund do stabilizacji sygnału wejściowego. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 3

Pełna kalibracja czujnika przy użyciu komunikatora HART wymaga wykonania następującej procedury: 1. Złożyć i zasilić cały system kalibracyjny obejmujący przetwornik, komunikator HART, zasilacz, źródło ciśnienia wyjściowego i wskaźnik zewnętrzny. 2. Z ekranu HOME wprowadzić sekwencję przyciskania klawiszy przedstawioną obok. 3. Wybrać 2: Lower sensor trim (kalibracja cyfrowa wartości dolnej). Wartość dolnej kalibracji cyfrowej czujnika powinna być jak najbliższa zeru.

4−6


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Przykłady: Kalibracja: 0 do 100” H2O − dolna wartość = 0, górna wartość = 100 Kalibracja: −100 do 0” H2O − dolna wartość = 0, górna wartość = −100 Kalibracja: −100 do 100” H2O − dolna wartość = −100 lub 100, górna wartość = −100 lub 100 UWAGA Wybrać wartości ciśnień wejściowych tak, by były równe lub leżały poza przedziałem 4−20 mA. Nie można uzyskać wyjścia odwracającego zamieniając punkty graniczne dolny i górny. Sposób zmiany wyjścia na wyjście odwracające opisano na stronie 3−9. Przetwornik dopuszcza pięcioprocentowe odchylenie od krzywej charakterystycznej uzyskanej w warunkach fabrycznych. 4. Postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie komunikatora HART. 5. Powtórzyć procedurę dla górnej wartości granicznej zastępując 2: Lower sensor trim przez 3: Upper sensor trim w kroku 3. AMS Kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate,” a następnie “Sensor trim”. 1. Wybrać “Lower sensor trim.” 2. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć Next. 3. Kliknąć Next po przyłożeniu właściwego ciśnienia do czujnika. 4. Wybrać Next w celu potwierdzenia, że sterowanie w pętli może zostać przełączone na sterowanie automatyczne. 5. W celu zakończenia procedury wybrać Finish. 6. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate,” a następnie “Sensor trim”. 7. Wybrać “Upper sensor trim” i powtórzyć kroki 2−5.

Powrót do nastaw fabrycznych − kalibracja cyfrowa czujnika

Funkcja ta umożliwia powrót do nastaw fabrycznych kalibracji cyfrowej. Może być użyteczna w przypadku błędnego wykonania kalibracji cyfrowej zera przetwornika ciśnienia bezwzględnego lub zastosowania niedokładnego źródła ciśnienia. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 4, 1

Wykonać skrót klawiszowy przedstawiony obok. AMS Kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate,” a następnie “Recall Factory Trim”.

4−7


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć Next. 2. Wybrać “Sensor trim” z “Trim to recall” i kliknąć Next. 3. Kliknąć Next w celu potwierdzenia przywrócenia wartości fabrycznych. 4. Wybrać Next w celu potwierdzenia, że sterowanie w pętli może zostać przełączone na sterowanie automatyczne. 5. W celu zakończenia procedury wybrać Finish.

Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego

Kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego umożliwia regulację prądu wyjściowego przetwornika dla wartości 4 i 20 mA, w celu dopasowania sygnału wyjściowego do lokalnych standardów. Funkcja ta modyfikuje konwersję cyfrowo−analogową sygnału (patrz ilustracja 4−1 na stronie 4−3).

Kalibracja cyfrowa konwertera cyfrowo− analogowego

Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 2, 1

Kalibracja cyfrowa konwertera cyfrowo−analogowego przy użyciu komunikatora HART wymaga wykonania następującej procedury: 1. Z ekranu HOME wykonać przedstawioną obok sekwencję naciskania klawiszy. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć OK. Patrz strona 3−2. 2. Po wyświetleniu komunikatu CONNECT REFERENCE METER podłączyć do przetwornika precyzyjny miliamperomierz. Przewód biegnący od zacisku dodatniego miernika podłączyć do dodatniego zacisku testowego w przetworniku, ujemny podłączyć do ujemnego lub podłączyć miernik szeregowo w pętli sygnałowej. 3. Po podłączeniu miernika referencyjnego wybrać OK. 4. Wybrać OK po wyświetleniu komunikatu SETTING FLD DEV OUTPUT TO 4 MA. Przetwornik zacznie generować sygnał wyjściowy o wartości 4,0 mA. 5. Zapisać wartość wskazywaną przez miernik referencyjny i wprowadzić ją po komunikacie ENTER METER VALUE. Komunikator HART wyświetli pytanie, czy wartość wskazywana przez miernik jest równa sygnałowi wyjściowemu. 6. Wybrać 1: Yes (tak), jeśli wartości są równe lub wybrać 2: No (nie) jeśli nie są. a. Jeśli wybrano 1, to przejść do kroku 7. b. Jeśli wybrano 2, to powtórzyć krok 5. 7. Wybrać OK po wyświetleniu komunikatu SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20 MA i powtórzyć kroki 5 i 6, do momentu gdy wskazanie miernika będzie równe sygnałowi wyjściowemu. 8. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie automatyczne kliknąć OK. AMS Kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate,” a następnie “D/A Trim”.

4−8


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć Next. 2. Kliknąć Next po podłączeniu miernika referencyjnego. 3. Kliknąć Next na ekranie “Setting fld dev output to 4mA”. 4. Zapisać wartość wskazywaną przez miernik referencyjny, wprowadzić ją w pole “Enter meter value” i kliknąć Next. 5. Wybrać Yes, jeśli wartości są równe lub wybrać No jeśli nie są. Kliknąć Next. a. Jeśli wybrano Yes, to przejść do kroku 6. b. Jeśli wybrano No, to powtórzyć krok 4. 6. Kliknąć Next na ekranie “Setting fld dev output to 20mA”. 7. Powtórzyć kroki 4 i 5 do momentu, gdy wskazanie miernika będzie równe sygnałowi wyjściowemu. 8. Wybrać Next w celu potwierdzenia, że sterowanie w pętli może zostać przełączone na sterowanie automatyczne. 9. W celu zakończenia procedury wybrać Finish. Kalibracja cyfrowa konwertera cyfrowo−analogowego w innej skali Kalibracja cyfrowa konwertera cyfrowo−analogowego w innej skali umożliwia dopasowanie punktów 4 i 20 mA do wybranej przez użytkownika innej skali niż 4 − 20 mA (na przykład, 1 do 5 V przy pomiarze napięcia na rezystorze 250 omów lub 0 do 100 procent przy pomiarach wykonywanych przez system zarządzający DCS). Procedura kalibracji cyfrowej w innej skali wykonywana jest w sposób podobny do opisanej wcześniej procedury kalibracji cyfrowej sygnału wyjściowego przy podłączonym do wyjścia przetwornika precyzyjnym mierniku referencyjnym. UWAGA Tylko zastosowanie precyzyjnego rezystora umożliwia uzyskanie żądanej dokładności pomiarów. Jeśli do pętli zostaje podłączony dodatkowy rezystor, to należy sprawdzić, czy zasilacz ma wystarczającą wydajność do uzyskania sygnału wyjściowego przetwornika 20 mA przy dodatkowym obciążeniu w pętli. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 2, 2

Wykonać skrót klawiszowy przedstawiony obok. AMS Kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate,” a następnie “Scaled D/A Trim”.

4−9


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć Next. 2. Wybrać Change w celu zmiany skali i kliknąć Next. 3. Wpisać w nowej skali dolną wartość graniczną zakresu i kliknąć Next. 4. Wpisać w nowej skali górną wartość graniczną zakresu i kliknąć Next. 5. Kliknąć Next w celu kontynuowania procedury. 6. Kliknąć Next po podłączeniu miernika referencyjnego. 7. Kliknąć Next na ekranie “Setting fld dev output to 4mA”. 8. Zapisać wartość wskazywaną przez miernik referencyjny, wprowadzić ją w pole “Enter meter value” i kliknąć Next. 9. Wybrać Yes, jeśli wartości są równe lub wybrać No jeśli nie są. Kliknąć Next. a. Jeśli wybrano Yes, to przejść do kroku 10. b. Jeśli wybrano No, to powtórzyć krok 8. 10. Kliknąć Next na ekranie “Setting fld dev output to 20mA”. 11. Powtórzyć kroki 8 i 9 do momentu, gdy wskazanie miernika będzie równe sygnałowi wyjściowemu. 12. Wybrać Next w celu potwierdzenia, że sterowanie w pętli może zostać przełączone na sterowanie automatyczne. 13. W celu zakończenia procedury wybrać Finish.

Powrót do nastaw fabrycznych − kalibracja cyfrowa wyjścia analogowego

Funkcja ta umożliwia powrót do nastaw fabrycznych kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego. Może być ona użyteczna w przypadku błędnego wykonania kalibracji cyfrowej, niewłaściwych standardów zakładowych lub uszkodzonego miernika. Komunikator HART Skrót klawiszowy

1, 2, 3, 4, 1

AMS Kliknąć prawym przyciskiem myszy na urządzenie, z menu wybrać “Calibrate,” a następnie “Recall Factory Trim”. 1. Po przełączeniu sterowania w pętli na sterowanie ręczne kliknąć Next. 2. Wybrać “Analog output trim” z “Trim to recall” i kliknąć Next. 3. Kliknąć Next w celu potwierdzenia przywrócenia wartości fabrycznych. 4. Wybrać Next w celu potwierdzenia, że sterowanie w pętli może zostać przełączone na sterowanie automatyczne. 5. W celu zakończenia procedury wybrać Finish.

Kompensacja ciśnienia statycznego

Przetworniki ciśnienia Rosemount 3051 zakres 4 i 5 wymagają zastosowania specjalnej procedury kalibracji, gdy przetwornik wykorzystywany jest do pomiarów różnicy ciśnień. Procedura ta umożliwia zwiększenie dokładności pomiarów przez kompensację wpływu ciśnienia statycznego. Przetworniki różnicy ciśnień 3051 (zakresy 0, 1, 2 i 3) nie wymagają wykonania procedury kompensacji, gdyż kompensacja wykonywana jest w czujniku. Obecność dużego ciśnienia statycznego w przetwornikach różnicy ciśnień Rosemount 3051 zakresy 4 i 5 powoduje systematyczne płynięcie sygnału wyjściowego. Przesunięcie zależy liniowo od ciśnienia statycznego; skorygowane może być przez zastosowanie pełnej kalibracji cyfrowej opisanej na stronie 4−6.

4−10


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Poniżej podano wpływ ciśnienia statycznego na dokładność pomiarów różnicy ciśnień dla przetworników Rosemount 3051 zakresy 4 i 5: Wpływ na zero: ±0,1% górnej wartości granicznej na 1000 psi (69 bar) zmiany ciśnienia dla ciśnień statycznych od 0 do 2000 psi (0 do 138 bar) Dla ciśnień statycznych powyżej 2000 psi (138 bar) wpływ zera wynosi ±0,2% górnej wartości granicznej plus dodatkowo ±0,2% górnej wartości granicznej na 1000 psi (69 bar) zmiany ciśnienia dla ciśnień statycznych powyżej 2000 psi (138 bar) Przykład: Ciśnienie statyczne wynosi 3000 psi (207 bar). Obliczenie błędu dla zera: ± {0,2 + 0,2 x [3 kpsi − 2 kpsi]}=0,4% górnej wartości granicznej. Wpływ na szerokość zakresu pomiarowego: Możliwość korekcji do wartości ±0.2% odczytu na 1000 psi (69 bar) zmiany ciśnienia dla ciśnień statycznych od 0 do 3626 psi (0 do 250 bar) Systematyczna zmiana szerokości zakresu pomiarowego spowodowana ciśnieniem statycznym wynosi −1,00% wartości mierzonej na 1000 psi (69 bar) zmiany ciśnienia dla zakresu 4, i −1,25% wartości mierzonej na 1000 psi (69 bar) zmiany ciśnienia dla zakresu 5. Poniżej przedstawiono przykład obliczenia skorygowanych wartości sygnału wejściowego. Przykład Przetwornik 3051CD4 będzie wykorzystywany do pomiarów różnicy ciśnień w obecności ciśnienia statycznego 1200 psi (83 bar). Zakres sygnałów wyjściowych przetwornika: 4 mA dla 500 inH2O (1,2 bar) i 20 mA dla 1500 inH2O (3,7 bar). W celu skorygowania błędu spowodowanego przez ciśnienie statyczne należy w pierwszej kolejności obliczyć skorygowane wartości dolnej i górnej wartości granicznych, przy wykorzystaniu podanych zależności. LT = LRV + S (LRV) P Gdzie:

LT =

Skorygowana dolna wartość graniczna

LRV =

Dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego

S=

–(zmiana szerokości zakresu pomiarowego zgodnie z danymi technicznymi)

P=

Ciśnienie statyczne

HT = URV + S (URV) P Gdzie:

HT =

Skorygowana górna wartość graniczna

URV =

Górna wartość graniczna zakresu pomiarowego

S=

–(zmiana szerokości zakresu pomiarowego zgodnie z danymi technicznymi)

P=

Ciśnienie statyczne

W podanym przykładzie: URV =

1500 inH2O (3,74 bar)

LRV =

500 inH2O (1,24 bar)

P=

1200 psi (82,74 bar)

S=

± 0,01/1000 4−11


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Obliczenie wartości skorygowanej (LT): LT =

500 + (0,01/1000)(500)(1200)

LT =

506 inH2O (1,26 bar)

Obliczenie wartości skorygowanej (HT): HT =

1500 + (0,01/1000)(1500)(1200)

HT =

1518 inH2O (3,78 bar)

W celu poprawnego zakończenia pełnej kalibracji cyfrowej przetwornika 3051 wprowadzić wyznaczone wartości graniczne (LT) i (HT), zgodnie z opisem podanym na stronie 4−6. Podane wartości należy wprowadzić przy użyciu klawiatury komunikatora HART po przyłożeniu nominalnego ciśnienia do wejścia przetwornika. UWAGA Po kalibracji przetworników 3051 zakres 4 i 5 w obecności wysokiego ciśnienia statycznego należy przy użyciu komunikatora HART zmienić przypisanie wartości granicznych zakresu pomiarowego, czyli punktów 4 i 20 mA, aby zachować korekcję efektu ciśnienia statycznego. Po zainstalowaniu należy wyzerować przetwornik, w obecności ciśnienia statycznego przy użyciu lokalnego przycisku zerowania, co nie wpływa na opisaną wyżej procedurę kalibracji.

Komunikaty diagnostyczne

W przypadku wystąpienia błędów, przetwornik poza generowaniem sygnałów alarmowych wyświetla na wyświetlaczu LCD miernika skrócone komunikaty diagnostyczne. Komunikaty wyświetlane są zgodnie z ich priorytetami; komunikat określający prawidłowe warunki pracy wyświetlany jest jako ostatni. Do określenia przyczyny komunikatu można wykorzystać komunikator HART lub program AMS. Poniżej podano opis wszystkich komunikatów diagnostycznych wskaźnika LCD. Komunikaty błędów Komunikaty błędów wyświetlane na ekranie wskaźnika LCD wskazują na poważne problemy mające wpływ na działanie przetwornika. Wskaźnik wyświetla komunikat błędu do ustąpienia przyczyny błędu, a analogowy sygnał wyjściowy zostaje ustawiony na poziomie alarmowym. W warunkach alarmowych na ekranie nie są wyświetlane żadne inne informacje. FAIL MODULE Moduł czujnika działa nieprawidłowo. Możliwe przyczyny błędu:

4−12

SuperModuł nie otrzymuje sygnałów ciśnienia lub temperatury.

Procedury sprawdzania pamięci wykryły błąd w pamięci stałej modułu wpływający na działanie przetwornika. Niektóre z błędów pamięci stałej mogą zostać usunięte przez użytkownika. Komunikator HART lub program AMS pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy jest to możliwe. Komunikat błędu kończący się słowem “Factory” wskazuje na błąd, który nie może być usunięty przez użytkownika. Konieczna jest wówczas wymiana SuperModułu. Patrz “Procedura demontażu” na stronie 5−3.


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 FAIL CONFIG Wykryty został błąd w pamięci, który może wpływać na działanie przetwornika i może zostać usunięty przez użytkownika. W celu usunięcie tego błędu należy przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS przekonfigurować odpowiednią część pamięci przetwornika. OSTRZEŻENIA Ostrzeżenia wyświetlane na ekranie wskaźnika LCD mają na celu zwrócenie uwagi użytkownika na problemy z przetwornikiem lub jego działaniem, które mogą zostać usunięte przez samego użytkownika. Ostrzeżenia wyświetlane są naprzemiennie z innymi informacjami do momentu usunięcia przyczyny błędu lub zakończenia operacji będącej przyczyną komunikatu ostrzeżenia. PV LIMIT Główna zmienna procesowa mierzona przez przetwornik jest poza zakresem pomiarowym przetwornika. NONPV LIMIT Druga zmienna procesowa mierzona przez przetwornik jest poza zakresem pomiarowym przetwornika. CURR SAT Ciśnienie mierzone przez moduł ma wartość spoza zakresu pomiarowego i sygnał analogowy przyjmuje wartość nasycenia. XMTR INFO Procedury weryfikacyjne pamięci wykryły błąd w pamięci stałej przetwornika. Błąd dotyczy informacji o przetworniku i może zostać usunięty przez użytkownika. W celu usunięcie tego błędu należy przy użyciu komunikatora HART lub programu AMS przekonfigurować odpowiednią część pamięci przetwornika. To ostrzeżenie nie wpływa na działanie przetwornika. PRESS ALERT Alert HART jest generowany wówczas, gdy wartość głównej zmiennej procesowej przekracza dopuszczalny zakres określony przez użytkownika. TEMP ALERT Alert HART jest generowany wówczas, gdy wartość drugiej zmiennej procesowej przekracza dopuszczalny zakres określony przez użytkownika. DZIAŁANIE Podczas prawidłowej pracy przetwornika, na ekranie wyświetlacza LCD wyświetlane są komunikaty potwierdzające działania lub informujące o stanie przetwornika. Komunikaty dotyczące działania wyświetlane są wraz z innymi informacjami i nie wymagają podejmowania żadnych działań lub zmiany nastaw przetwornika. LOOP TEST Trwa test pętli. Podczas testu pętli lub kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego 4–20 mA sygnał analogowy ma stałą wartość. Na ekranie wyświetlane są naprzemiennie wartość prądu w mA i “LOOP TEST.”

4−13


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

ZERO PASS Wartość zera, ustawiona przy użyciu lokalnego przycisku kalibracji zera została zaakceptowana przez przetwornik i sygnał wyjściowy powinien przyjąć wartość równą 4 mA. ZERO FAIL Wartość zera, ustawiona przy użyciu lokalnego przycisku kalibracji zera, przekracza dopuszczalną wartość graniczną dla danego zakresu pomiarowego lub ciśnienie zmierzone przez przetwornik przekracza dopuszczalną wartość dla czujnika. SPAN PASS Wartość szerokości zakresu pomiarowego, ustawiona przy użyciu lokalnego przycisku kalibracji szerokości zakresu pomiarowego została zaakceptowana przez przetwornik i sygnał wyjściowy powinien przyjąć wartość równą 20 mA. SPAN FAIL Wartość szerokości zakresu pomiarowego, ustawiona przy użyciu lokalnego przycisku kalibracji szerokości zakresu pomiarowego, przekracza dopuszczalną dolną wartość graniczną dla danego zakresu pomiarowego lub ciśnienie zmierzone przez przetwornik przekracza dopuszczalną wartość dla czujnika. KEYS DISABL Komunikat ten wyświetlany podczas procedury zmiany zakresu pomiarowego przy użyciu lokalnych przycisków regulacji zera i szerokości zakresu oznacza, że działanie tych przycisków zostało zablokowane. Możliwość regulacji została zablokowana w wyniku rozkazów z komunikatora HART lub programu AMS. Przyciski nie są aktywne, gdy zwora blokady ustawiona jest w pozycji uniemożliwiającej dokonywanie zmian. Jeśli przełączniki zabezpieczenia i alarmu nie są zainstalowane, przetwornik będzie działał prawidłowo z domyślnymi nastawami poziomu alarmowego (wysoki) i zabezpieczenia (wyłączone). STUCK KEY Przycisk zera lub zakresu został zablokowany w pozycji wciśniętej lub naciśnięty jest zbyt długo.

4−14


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rozdział 5

Rosemount 3051

Określanie niesprawności Informacje wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−1 Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 5−1 Procedura demontażu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−3 Procedura składania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5−5

INFORMACJE WSTĘPNE

W tabeli 5−1 przedstawiono najczęściej występujące niesprawności przetwornika oraz zalecane działania naprawcze. Jeśli zachodzi podejrzenie błędnego działania przetwornika, mimo braku komunikatów błędów na ekranie komunikatora HART, należy postępować zgodnie z przedstawionymi procedurami umożliwiającymi sprawdzenie poprawności działania układów elektronicznych przetwornika i połączeń procesowych. W pierwszej kolejności należy wykonać sprawdzenia najbardziej prawdopodobnych przyczyn niesprawności.

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Procedury i instrukcje opisane w tym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników obsługi. Informacje wymagające zwiększenia bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności poprzedzonych tym symbolem należy zapoznać się szczegółowo z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Ostrzeżenia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników obsługi. Instalacja przetwornika w środowisku wybuchowym musi być wykonana zgodnie z właściwymi normami lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi oraz zasadami praktyki inżynierskiej. Ograniczenia w instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem podano w instrukcji obsługi przetworników 3051S. • Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenie pracujące w pętli prądowej podłączone zostały zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. • Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w instalacjach przeciwwybuchowych i ognioszczelnych. Wyciek medium procesowego może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowaników obsługi. • Przed podaniem ciśnienia należy zainstalować i dokręcić wszystkie cztery śruby kołnierza. Porażenie elektryczne może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników. • Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów i zacisków, gdyż na nich może indukować się wysokie napięcie grożące porażeniem.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Tabela 5−1. Najczęstsze objawy uszkodzeń przetwornika 3051 Objawy Sygnał prądowy przetwornika równy zero

Zalecane działania Sprawdzić poprawność polaryzacji napięcia zasilania Sprawdzić, czy napięcie zasilania na zaciskach wynosi od 10,5 do 42,4 V dc Sprawdzić, czy dioda na wejściu testowym nie jest rozwarta

Brak komunikacji cyfrowej między przetwornikiem a komunikatorem HART

Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy ma wartość z przedziału 4 − 20 mA lub poziom nasycenia Sprawdzić jakość napięcia zasilania przetwornika (maksymalny szum AC 0,2 V p−p) Sprawdzić rezystancję pętli, 250 Ω minimum Sprawdzić adres przetwornika

Analogowy sygnał wyjściowy przetwornika za niski lub za wysoki

Sprawdzić wartość ciśnienia wejściowego Sprawdzić wartości graniczne zakresu pomiarowego 4 i 20 mA Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy nie jest w stanie alarmowym Sprawdzić, czy nie jest konieczna kalibracja cyfrowa wyjścia 4 – 20 mA

Przetwornik nie reaguje na zmiany ciśnienia wejściowego

Sprawdzić urządzenia testujące Sprawdzić drożność rurek impulsowych i zbloczy Sprawdzić, czy ciśnienie wejściowe mieści się w dopuszczalnym zakresie pomiarowym Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy nie jest w stanie alarmowym Sprawdzić, czy przetwornik nie jest w trakcie wykonywania testu pętli

Cyfrowa zmienna procesowa ma wartość za dużą lub za małą

Sprawdzić urządzenia testujące (dokładność) Sprawdzić drożność rurek impulsowych i zbloczy Sprawdzić, czy przetwornik jest prawidłowo skalibrowany Sprawdzić obliczenia ciśnienia dla danej aplikacji

Cyfrowa zmienna procesowa ma wartość błędną

Sprawdzić, czy poprawnie działają urządzenia w instalacji technologicznej

Analogowy sygnał prądowy jest błędny

Sprawdzić, czy zasilacz przetwornika daje prawidłowe napięcie i ma odpowiednią wydajność prądową

Sprawdzić, czy przetwornik reaguje na włączanie i wyłączanie urządzeń w instalacji technologicznej Sprawdzić poprawność ustawienia tłumienia

Sprawdzić, czy nie ma zewnętrznych źródeł zakłóceń Sprawdzić poprawność uziemienia przetwornika Sprawdzić, czy ekrany skrętek uziemione są tylko z jednej strony

5−2


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

PROCEDURY DEMONTAŻU

Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w atmosferze zagrożonej wybuchem przy włączonym zasilaniu.

Wyłączenie przetwornika z eksploatacji

Należy zastosować się do poniższych zaleceń: •

Przestrzegać wszystkich lokalnych zasad bezpieczeństwa.

Przed wyłączeniem przetwornika z eksploatacji należy odciąć go od ciśnienia procesowego i uwolnić zgromadzone medium procesowe i ciśnienie.

Odłączyć wszystkie przewody elektryczne i dławiki.

Odkręcić cztery śruby mocujące kołnierz przetwornika oraz dwie śruby centrujące.

Należy uważać, by nie zarysować, przebić lub zgiąć membran izolujących.

Oczyścić membrany izolujące przy użyciu miękkiej ściereczki i delikatnych roztworów czyszczących i spłukać wodą.

Przy każdorazowym demontaż kołnierzy procesowych lub adapterów należy zbadać wizualnie stan techniczny pierścieni uszczelniających z Teflonu. Jeśli pierścień nosi ślady zużycia lub jest uszkodzony, należy wymienić go na nowy. Jeśli nie jest uszkodzony, można go ponownie wykorzystać.

Przetwornik 3051 jest mocowany do przyłącza procesowego przy użyciu czterech śrub mocujących i dwóch śrub centrujących. Należy wykręcić cztery śruby i wyjąć przetwornik z przyłącza procesowego. Przetwornik 3051 z przyłączem gwintowym jest mocowany do instalacji technologicznej przy użyciu jednej nakrętki sześciokątnej. Odkręcenie nakrętki sześciokątnej umożliwia odłączenie przetwornika.

Demontaż bloku przyłączeniowego

Przyłącza elektryczne znajdują się w bloku przyłączeniowym w komorze oznaczonej “FIELD TERMINALS.” 1. Zdjąć pokrywę obudowy od strony przyłączy elektrycznych. 2. Poluzować dwie małe śruby znajdujące się na godzinie 9 i 3. 3. Wyciągnąć w całości blok przyłączeniowy.

5−3


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Demontaż zespołu interfejsu

Zespół interfejsu znajduje się w komorze położonej po przeciwnej stronie do strony przyłączy obudowy. W celu demontażu zespołu należy wykonać poniższą procedurę: 1. Zdjąć pokrywę obudowy od strony przeciwnej do strony przyłączy elektrycznych. 2. Poluzować dwie małe śruby znajdujące się na godzinie 9 i 3. 3. Wyciągnąć w całości zespół i odszukać złącze kabla do modułu czujnika. 4. Nacisnąć zacisk i wyjąć złącze (unikać ciągnięcia za kabel).

Ilustracja 5−1. Złącze modułu czujnika Złącze kabla modułu czujnika

Demontaż modułu czujnika z obudowy

UWAGA Aby uniknąć zniszczenia kabla modułu czujnika, przed wyjęciem modułu z obudowy konieczne jest odłączenie kabla. 1. Odkręcić śrubę blokady obrotu obudowy przy użyciu klucza sześciokątnego 3/32−cala o jeden pełen obrót. 2. Wykręcić obudowę z modułu czujnika. Aby uniknąć zniszczenia kabla należy upewnić się, że skręca się swobodnie podczas obrotu obudowy.

Śruba blokady obrotu obudowy (3/32 cala)

5−4


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

PROCEDURY MONTAŻU Mocowanie modułu czujnika w obudowie

1. Gwinty modułu czujnika i pierścień uszczelniający pokryć cienką warstwą niskotemperaturowego smaru silikonowego. 2. Wkręcić moduł czujnika całkowicie w obudowę. Aby uniknąć zniszczenia kabla należy upewnić się, że skręca się swobodnie podczas obrotu obudowy. Obudowa nie może znajdować się dalej niż w odległości jednego pełnego obrotu od modułu, co gwarantuje spełnienie norm przeciwwybuchowości. 3. Przy użyciu klucza sześciokątnego 3/32−cala dokręcić śrubę blokady obrotu obudowy.

Instalacja zespołu interfejsu w obudowie

1. Złącze kabla modułu czujnika włożyć w gniazdo na tylnej ścianie zespołu interfejsu, upewnić się że złącze zatrzasnęło się w gnieździe. 2. Ostrożnie wsunąć zespół w obudowę zwracając uwagę, by wtyki obudowy weszły w odpowiednie gniazda zespołu. 3. Dokręcić uwięzione śruby montażowe. 4. Dokręcić pokrywę obudowy, aby uzyskać połączenie metal na metal, co zapewnia spełnienia wymagań atestów przeciwwybuchowości.

Instalacja bloku przyłączeniowego

1. Ostrożnie wsunąć blok przyłączeniowy w obudowę zwracając uwagę, by wtyki obudowy weszły w odpowiednie gniazda bloku przyłączeniowego. 2. Dokręcić uwięzione śruby montażowe bloku przyłączeniowego. 3. Dokręcić pokrywę obudowy, aby uzyskać połączenie metal na metal, co zapewnia spełnienia wymagań atestów przeciwwybuchowości.

5−5


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Podłączenie kołnierza procesowego

1. Zbadać wizualnie stan techniczny teflonowych pierścieni uszczelniających moduł czujnika. Jeśli pierścień nosi ślady zużycia lub jest uszkodzony, należy wymienić go na nowy. Jeśli nie jest uszkodzony, można go ponownie wykorzystać. UWAGA Przy wymianie pierścieni uszczelniających zwrócić uwagę, by nie uszkodzić wyżłobień pod pierścień i membrany oddzielającej przy usuwaniu uszkodzonych pierścieni uszczelniających. 2. Zainstalować kołnierz procesowy na module czujnika. Trzymając we właściwym położeniu kołnierz wkręcić palcami dwie śruby centrujące (śruby nie są wytrzymałe na ciśnienie procesowe). Nie dokręcać ich zbyt mocno, gdyż wpływa to na prawidłowe scentrowanie modułu względem kołnierza. 3. Założyć właściwe śruby mocujące kołnierz. a. Jeśli instalacja wymaga przyłącza 1/4–18 NPT, zastosować cztery śruby 1.75 cala. Przejść do kroku f. b. Jeśli instalacja wymaga przyłącza 1/2–14 NPT, to zastosować cztery śruby kołnierza/adaptera 2.88 cala. W przypadku pomiaru ciśnień względnych wykorzystać dwie śruby 2.88 cala i dwie śruby 1.75 cala. Przejść do kroku d. c. Jeśli instalacja wykorzystuje zblocze trójzaworowe (tylko w aplikacjach pomiarów różnicy ciśnień), to zastosować cztery śruby kołzblocza 2.25 cala. Przejść do kroku e. d. Trzymając we właściwym położeniu adaptery kołnierza i pierścienie uszczelniające dokręcić śruby palcami. Przejść do kroku g. e. Scentrować położenie kołnierza procesowego i zblocza trójzaworowego. f. Palcami dokręcić śruby. g. W sposób krzyżowy dokręcić śruby początkowym momentem siły. Wartości momentów dokręcających podano w tabeli 5−2. h. W sposób krzyżowy dokręcić śruby końcowym momentem siły. Wartości momentów dokręcających podano w tabeli 5−2. Po właściwym dokręceniu śruby powinny wystawać ponad górną powierzchnię obudowy modułu. i. Jeśli instalacja wymaga zastosowania zblocza trójzaworowego, to zainstalować adaptery kołnierzy na przyłączu procesowym zblocza przy użyciu śrub 1.75 cala dostarczanych wraz z przetwornikiem.

5−6


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007

Tabela 5−2. Wartości momentów sił dokręcających

Rosemount 3051 Materiał śrub CS−ASTM−A445 Standard 316 SST—Opcja L4 ASTM−A−193−B7M—Opcja L5 Monel®—Opcja L6 ASTM−A−193−B8M—Opcja L8

Początkowy moment siły 34 Nm 17 Nm 34 Nm 34 Nm 17 Nm

Końcowy moment siły 73 Nm 34 Nm 73 Nm 73 Nm 34 Nm

4. Jeśli były wymieniane pierścienie uszczelniające moduł czujnika wykonane z Teflonu, to po zainstalowaniu przetwornika należy jeszcze raz dokręcić śruby kołnierzy w celu skompensowania efektu płynięcia Teflonu na zimno. 5. Zainstalować zawór spustowo−odpowietrzający. a. Gwinty zaworu pokryć taśmą uszczelniającą, co najmniej dwa pełne obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara rozpoczynając okręcanie od podstawy zaworu w kierunku instalatora. b. Dokręcić zawór momentem siły 28,25 Nm. c. Otwór wylotowy zaworu powinien być skierowany do dołu, w kierunku przeciwnym do miejsca pobytu personelu. UWAGA W przypadku przetworników zakres 1, po wymianie pierścieni uszczelniających i instalacji kołnierzy procesowych, należy wygrzać przetwornik w temperaturze 85˚C przez dwie godziny. Dokręcić w sposób krzyżowy śruby kołnierzy, a przed przystąpieniem do kalibracji ponownie wygrzać przetwornik w temperaturze 85˚C przez dwie godziny.

5−7


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051

5−8

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007


Instrukcja obsługi 00809−0114−4051, wersja AA Styczeñ 2007

Rozdział 6

Rosemount 3051

Systemy bezpieczeństwa SIS Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa pracy . . . . . . . . . strona 6−1 Certyfikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6−2 Identyfikacja przetworników 3051 SIS . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6−2 Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6−2 Przygotowanie do eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6−2 Obsługa i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6−5 Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6−6 Części zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6−6

KOMUNIKATY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Procedury i instrukcje opisane w tym rozdziale mogą wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników obsługi. Informacje wymagające zwiększenia bezpieczeństwa pracy oznaczono symbolem ( ). Przed przystąpieniem do wykonywania czynności poprzedzonych tym symbolem należy zapoznać się szczegółowo z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy.

Ostrzeżenia

OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników obsługi. Instalacja przetwornika w środowisku wybuchowym musi być wykonana zgodnie z właściwymi normami lokalnymi, narodowymi i międzynarodowymi oraz zasadami praktyki inżynierskiej. Ograniczenia w instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem podano w instrukcji obsługi przetworników 3051S. • Przed podłączeniem komunikatora HART w obszarze zagrożonym wybuchem należy sprawdzić, czy wszystkie urządzenie pracujące w pętli prądowej podłączone zostały zgodnie z wymaganiami iskrobezpieczeństwa lub niepalności. • Nie wolno zdejmować pokryw przetwornika w instalacjach przeciwwybuchowych i ognioszczelnych. Wyciek medium procesowego może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowaników obsługi. • Przed podaniem ciśnienia należy zainstalować i dokręcić wszystkie cztery śruby kołnierza. Porażenie elektryczne może spowodować śmierć lub poważne zranienie pracowników. • Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów i zacisków, gdyż na nich może indukować się wysokie napięcie grożące porażeniem.

www.rosemount.com


Instrukcja obsługi

Rosemount 3051

00809−0100−4051, wersja AA Styczeń 2007

CERTYFIKATY

Certyfikowany przetwornik ciśnienia 3051 posiada certyfikaty IEC61508 do zastosowań nieredudancyjnych w systemach SIL 1 i 2 SIS i do zastosowań redudancyjnych w systemach SIL 3 SIS

IDENTYFIKACJA PRZETWORNIKÓW 3051 SIS

Wszystkie przetworniki 3051 muszą być zidentyfikowane jako certyfikowane przez ich instalacją w systemach SIS.

INSTALACJA

Nie są wymagane żadne dodatkowe procedury instalacyjne w porównaniu do tych opisanych w instrukcji obsługi. Zawsze należy szczelnie dokręcić pokrywę układów elektronicznych do uzyskania kontakt metalu z metalem.

Certyfikowane przetworniki 3051 posiadają kod opcji QT w numerze modelu przetwornika.

Wymagania środowiskowe opisane są karcie katalogowej przetworników 3051 (numer 00813−0114−4051). Dokument ten można znaleźć na stronie www.rosemount.com/safety/certtechdocumentation.htm. Pętlę należy podłączyć tak, aby napięcie na zaciskach nie spadało poniżej 12,5 Vdc przy prądzie wyjściowym przetwornika 23,0 mA. Jeśli jest, to przełącznik zabezpieczający ustawić w pozycji “ON” podczas normalnego działania przetwornika. Patrz ilustracja 6−2 “Konfiguracja zabezpieczenia i alarmu (opcja D1)” na stronie 6−4. Jeśli przełączniki zabezpieczające nie są zainstalowane, należy włączyć zabezpieczenie programowe, aby zapobiec przypadkowym lub niepowołanym zmianom danych konfiguracyjnych podczas standardowej pracy przetwornika.

PRZYGOTOWANIE DO EKSPLOATACJI

W celu przygotowania certyfikowanego przetwornika 3051 do eksploatacji należy wykorzystać menu komunikatora HART przedstawione na stronie 3−5 i skróty klawiszowe przedstawione na stronie 3−6. UWAGA Wyjście przetwornika nie jest iskrobezpieczne podczas następujących procedur: zmiany konfiguracji, pracy sieciowej i w czasie wykonywania testów. Podczas konfiguracji przetwornika konieczne jest zapewnienie innych środków gwarantujących bezpieczeństwo procesowi technologicznemu. Szczegółowe informacje o komunikatorze polowym HART 375 można znaleźć w instrukcji obsługi 00809−0100−4276. Przy stosowaniu programu AMS można wykorzystać menu on−line programu.

6−2


Instrukcja obsługi 00809−0100−4051, wersja AA Styczeń 2007

Tłumienie

Rosemount 3051 Wartość tłumienia wybierana przez użytkownika wpływa na zdolność przetwornika do odpowiedzi na zmiany warunków procesowych. Czas równy sumie czasu tłumienia i czasu odpowiedzi nie może przekraczać wymagań określonych przez pętlę regulacyjną. Skrót klawiszowy − 1, 3, 6

Poziomy alarmowe i nasycenia

DCS lub sterownik logiczny muszą zostać skonfigurowane tak, aby uzyskać zgodność z konfiguracją przetwornika. Na ilustracji 6−1 przedstawiono dostępne poziomy sygnałów alarmowych i nasycenia.

Ilustracja 6−1. Poziomy alarmowe

Poziomy alarmowe Rosemount Zakres roboczy 3.75 mA

(1)

20 mA

4 mA

3.9 mA niski nasycenia

20.8 mA wysoki nasycenia

21.75(2)

Poziomy alarmowe Namur Zakres roboczy 3.6 mA(1)

4 mA

22.5(2)

20 mA

3.8 mA niski nasycenia

20.5 mA wysoki nasycenia

Poziomy alarmowe użytkownika(3)(4)

Zakres roboczy 3.6 − 3.8 mA(1) 3.7 − 3.9 mA niski nasycenia

4 mA

20 mA

20.2 − 23.0(2)

20.1 − 21.5 mA wysoki nasycenia

(1) Uszkodzenie przetwornika, alarm sprzętowy lub programowy ustawiony w pozycji LO. (2) Uszkodzenie przetwornika, alarm sprzętowy lub programowy ustawiony w pozycji HI. (3) Poziom wysoki alarmu musi być większy o co najmniej 0.1 mA od wartości wysokiego stanu nasycenia. (4) Poziom niski alarmu musi być mniejszy o co najmniej 0.1 mA od wartości niskiego stanu nasycenia

Procedury ustawiania wartości alarmów i kierunku zależą od tego, czy zainstalowana jest opcja przełącznika sprzętowego. Do ustawienia wartości alarmowych i nasycenia można wykorzystać system nadrzędny HART lub komunikator HART. UWAGA Niektóre usterki zgłaszane są przez stan wysoki na wyjściu analogowym, niezależnie od ustawienia przełącznika poziomu alarmowego. Nastawy wartości alarmowych i poziomów alarmowych zależą od tego, czy zainstalwoany jest czy nie przełącznik sprzętowy. Do ustawienia wartości alarmowych i nasycenia można wykorzystać system nadrzędny HART lub komunikator HART.

6−3


Instrukcja obsługi 00809−0100−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051 Ilustracja 6−2. Konfiguracja przełączników blokady i alarmu (opcja D1)

Z wyświetlaczem LCD

Bez wyświetlacza LCD

Blokada

Blokada

Alarm

Alarm

Przełącznik blokady i poziomu alarmowego należy ustawić w żądanym położeniu przy użyciu małego wkrętaka.

Przełączniki zainstalowane 1. Przy użyciu komunikatora, do ustawienia wartości alarmowych i nasycenia należy wykonać poniższe skróty klawiszowe: Poziomy alarmowe − skrót; 1, 4, 2, 7, 7 Poziomy nasycenia − skrót; 1, 4, 2, 7, 8 2. Ręcznie ustawić kierunek alarmu HI lub LO wykorzystując przełącznik ALARM przedstawiony na ilustracji powyżej. Przełączniki niezainstalowane 1. Przy użyciu komunikatora, do ustawienia wartości alarmowych i nasycenia oraz kierunku alarmu należy wykonać poniższe skróty klawiszowe: Poziomy alarmowe − skrót; 1, 4, 2, 7, 7 Poziomy nasycenia − skrót; 1, 4, 2, 7, 8 Kierunek alarmu − skrót; 1, 4, 2, 7, 6

6−4


Instrukcja obsługi 00809−0100−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

OBSŁUGA I KONSERWACJA Testy weryfikacyjne

Zaleca się przeprowadzenie poniższych testów weryfikacyjnych. Wyniki testów weryfikacyjnych i podjętych działań naprawczych należy dokumentować na stronie www.rosemount.com/safety/certtechdocumentation.htm (przyciski Report a Failure), jeśli znaleziono błąd w działaniu certyfikowanego przetwornika. W celu wykonania testu pętli, kalibracji cyfrowej wyjścia analogowego lub kalibracji cyfrowej czujnika należy wykonać właściwy skrót klawiszowy przedstawiony na stronie 3−6. Test weryfikacyjny 1 Przeprowadzenie testu pętli wyjścia analogowego spełnia wymagania testu weryfikacyjnego i wykrywa więcej niż 52% uszkodzeń niewykrytych przez procedury automatycznej diagnostyki w przetwornikach 3051C lub 3051L oraz więcej niż 62% uszkodzeń niewykrytych przez procedury automatycznej diagnostyki w przetwornikach 3051T. Wymagane narzędzia: System nadrzędny/komunikator HART i miliamperomierz. 1. W komunikatorze HART wprowadzić skrót klawiszowy 1, 2, 2. 2. Wybrać “4 Other” (inna). 3. Wprowadzić wartość w mA reprezentującą wysoki stan alarmowy. 4. Sprawdzić, czy wartość wskazywana przez miliamperomierz referencyjny jest równa wartości wprowadzonej. 5. Wprowadzić wartość w mA reprezentującą niski stan alarmowy. 6. Sprawdzić, czy wartość wskazywana przez miliamperomierz referencyjny jest równa wartości wprowadzonej. 7. Udokumentować wyniki testów zgodnie z lokalnymi normami. Test weryfikacyjny 2 Ten test w połączeniu z testem weryfikacyjnym 1 wykrywa więcej niż 92% uszkodzeń niewykrytych przez procedury automatycznej diagnostyki w przetwornikach 3051C lub 3051L oraz więcej niż 95% uszkodzeń niewykrytych przez procedury automatycznej diagnostyki w przetwornikach 3051T. Wymagane narzędzia: System nadrzędny/komunikator HART i urządzenia do kalibracji ciśnienia. 1. Wykonać minimum dwupunktową kalibrację czujnika wykorzystując wartości graniczne zakresu pomiarowego 4−20 mA jako punkty kalibracji. 2. Sprawdzić, czy wartości wskazywane przez miliamperomierz referencyjny są równe wartości podanego ciśnienia. 3. Jeśli zachodzi konieczność, to wykonać jedną z procedur kalibracji cyfrowej przedstawionych na stronie 4−5. 4. Udokumentować wyniki testów zgodnie z lokalnymi normami.

6−5


Instrukcja obsługi 00809−0100−4051, wersja AA Styczeń 2007

Rosemount 3051

UWAGA Użytkownik określa wymagania testów sprawdzających dla przewodów impulsowych.

Badanie stanu technicznego

Badanie wizualne Nie jest konieczne Specjalne narzędzia Nie są konieczne Naprawa Przetwornik 3051 może być naprawiany przez wymianę głównych podzespołów. Konieczne jest raportowanie wszystkich uszkodzeń wykrytych przez procedury diagnostyczne przetwornika lub przez testy weryfikacyjne. Można je zgłaszać elektronicznie na adres www.rosemount.com/safety/certtechdocumentation.htm (przyciski Report a Failure).

DANE TECHNICZNE

Przetwornik 3051 SIS musi działać zgodnie z danymi funkcjonalnymi i metrologicznymi podanymi w karcie katalogowej przetworników 3051 (numer 00813−0114−4051).

Częstotliwość awarii

Raport FMEDA zawiera częstotliwości awarii i oszacowanie współczynnika Beta. Raport dostępny jest na stronie www.rosemount.com/safety/certtechdocumentation.htm .

Czas eksploatacji

50 lat − w oparciu o zużycie się najgorszych elementów − ale nie elementów stykających się z medium procesowym. Wszystkie informacje na temat urządzeń bezpiecznych można znaleźć www.rosemount.com/safety/certtechdocumentation.htm

CZĘŚCI ZAMIENNE

6−6

Wykaz części zamiennych znajduje się w Instrukcji serwisowej przetworników 3051 (numer 00809−0114−4051)


Instrukcja obsługi 00809-0114-4051, wersja AA Styczeń 2007

Emerson i logo Emerson są zastrzeżonymi znakami towarowymi Emerson Process Management. Wszystkie inne znaki towarowe zastrzeżone są przez ich prawowitych właścicieli.

Emerson Process Management Emerson Process Management Sp. z o.o ul. Konstruktorska 11A 02−673 Warszawa Polska Tel 0 22 45 89 200 Fax 0 22 45 89 231 www.emersonprocess.pl info.pl@emersonprocess.pl

© 2007 Rosemount Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rosemount 3051

_MAN_3051_00809-0114-4051_AA_2007-01_PL  
_MAN_3051_00809-0114-4051_AA_2007-01_PL  

00809−0114−4051, wersja AA Styczeń 2007 Includes Transmitter Option TR Instrukcja obsługi www.rosemount.com

Advertisement