Page 1

Energiahatékonyság elemzése a gazdaságban” tevékenység magyarországi tapasztalatai


PROJEKT Határon átnyúló partnerség felállítása a régió hatékonyágának elérése céljából az energia terén, amely az első fázisban magába foglalja a módszertan kidolgozását és a térség elemzését energiahatékonyság szempontjából. A folytatásban a helyzetfelmérés következik, az adatok feldolgozása és határon átnyúló stratégia elkészítése a térség energiahatékonyságához. Különböző célcsoportok eléréséhez összefoglalók készülnek egyes ágazatoknak, mint például a háztartások, középületek és gazdaság, ezen összefoglalók alapján pedig e- ajánlások készülnek. Megvalósult “Csináld magad“ pilot - kampány, amely a nyílászárók energia- hatékonyságára irányul valamint a nemzeti ösztönzési keretek összehasonlítása szerelvények beszerelésére az energiahatékonyság terén. Curriculum elkészítése és megvalósult pilot - képzések valamennyi célcsoport számára megfelelő képzettség eléréséhez. Megfelelő, energiahatékonyság témájú tartalmak meghatározása valamint mobil kiállítás és minta-ház létrehozása prezentációkkal. CEEA (crossborder energy efficient area) –a határon átnyúló energiahatékony régió koncepciójának elkészítése, amely olyan pilot hozzáállású alapokkal oldja meg a kialakult helyzet, mint az épületek IR diagnosztikai vizsgálata, a gazdaság energiahatékonyságának elemzése, intézkedések bemutatása virtuális épületen, tájékoztatási bázis létrehozása, különböző promóciós-tudatosító termékek elkészítése és interaktív tanácsadót központ létrehozása. PROJEKT EREDMÉNYEI • Módszertan kidolgozása és határon átnyúló energiahatékonysági stratégia kidolgozása valamint ajánlásokként elkészített összefoglalók elkészítése célcsoportok számára. • Képzési programok elkészítése és megvalósítása, e-anyagok elkészítése háztartások, közszféra és gazdaság számára. • Energiahatékonyság témájú mobil kiállítás és tábor gyerekeknek E-plus mintaház építésével. • Közös koncepció kidolgozása határon átnyúló energia hatékony régióhoz és 100 épület IR termodiagnosztikai pilot tevékenységeinek megvalósítása, kulcsfontosságú szereplők hálózatának felállítása az energiahatékonyság terén, energia átvilágítások a gazdaságban, virtuális modell-ház elkészítése, anyagok elkészítése szakemberek/ szerelők, tervezők, stb... • Határon átnyúló tanácsadási központok létrehozása interaktív tanácsadással és két energia iroda létrehozása, energia-takarékosság témájú kifestő elkészítése. • A projekt grafikai arculatának elkészítése, honlap létrehozása, projekthez E- névjegy és promóciós - terjesztési termékek.


Az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. három szlovéniai partnerével a Lokalna Energetska Agencija za Pomurje (Pomurje Régió Energetikai Ügynökség), mint vezető partner; E-zavod; Pomurski tehnoloski park d.o.o. vesz részt az Energo Optimum – Közös intézkedésekkel a határmenti energia hatékony térségért - SI-HU-1-2-014/01 azonosító számú projektben, amely a Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 része. Ezen program keretében került kiírásra pályázat 10 gazdasági tevékenységet folytató szervezet energia felhasználását elemző energiahatékonysági elemzés elkészítésére, melyet a Rama-H Kft. nyert el.

Az energiahatékonyságot szabályozó hatósági előírások Európai Uniós irányelvek: - EN 832:1998/AC Épületek hőtechnikai viselkedése, A fűtési energia igény számítása, Lakóépületek,. -Az Európai Parlement és a Tanács 2002. december 16-i 2002/91/EK Irányelve az épületek energiateljesítményéről - MSZ CR 1752 Közösségi Épületek Beltéri Környezet Tervezési Kritériumai, Támogatása, - 2006/32/EK Irányelv az Energiafelhasználás Hatékonyságára - 2010/31/EU Irányelv (EPBD II.) Épületek Tanúsított Energiafelhasználása

Hazai szabványok: - MSZ EN 832:2002, 2008. Márciusa óta az MSZ EN ISO 13790 szabvány foglalja magába - 7/2006. (V.24.) sz. TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról - 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról - Részletes módszertani útmutató-tervezet épületek energetikai jellemzőinek tanúsításához (2008.szeptember 1.) - MMK/MÉK információ „az épületek hőtechnikai tanúsításáról, 2008. október 22.” - 264/2008. (XI.6.) Korm. rendelet a hőtermelő berendezésekés légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról - 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelete az építésügy, a településfejlesztés és rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról - Az energetikai tanúsítás meglévő épületekben, mért fogyasztások alapján (javaslat, 2009. március 25.) - A Kormány 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelete az egyes építésügyi szakmagyakorlók tevékenységéről


A gazdálkodó szervezetek energiahatékonysági elemzése szektoronként valósult meg: -

külön -külön

Irodai/Kereskedelmi szektor Vendéglátás/Szolgáltatási szektor Ipari szektor

Az energiahatékonysági elemzés módszertanának leírása A felmérés során az alábbi tematikát használtuk: I. A Vállalat bemutatása Az adott cég képviselőjének tájékoztatása alapján, kérdőíves felmérés alapján 1.) Főbb energia fajták felhasználása: - Technológia - Fűtés, - Világítás - HMV 2.) Humán erőforrás programok vizsgálata - Üzemeltetés - Karbantartás - Az ott dolgozó alkalmazottak szokásai, tudatossága - Vállalati szabványok II. Épület energetika III. Meglévő energia vásárlási szerződések felülvizsgálata, veszteségek, túlfizetések feltárása - Elektromos áram - Gáz - Termálhő - Távhő IV. Megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségei HMV előállítás, fűtés, vagy technológiai célra - Napkollektorok - Napcellák - Szél generátor - Biomassza

2


AZ ELEMZÉSBEN FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK SZEKTORONKÉNT Iroda/Kereskedelem szektor: Nincs energia tudatosság a cégeknél. Az üzemeltetés, energetikai adatok nyilvántartása esetleges. Nincsenek szabványok, eljárások az energiatudatosságra vonatkozóan. Nagyon kevés helyen jelenik meg valamifajta tudatos energiatakarékossági program. Vendéglátás/Szolgáltatás szektor: Az egyes cégek hozzáállása az energia tudatossághoz nagyon változó. Van amelyik, precízen nyilvántartja a fogyasztási adatokat, de van olyan is aki nem is tudja prezentálni azokat, még tájékoztató értékeket sem tud mondani. Egyszerűen kifizeti azokat a számlákat, amit kap. Jellemzően azok a cégek fordítanak rá kevesebb figyelmet, ahol megy a szekér, jövedelmező az alaptevékenység. Az érzékeny mező az évi 10 000 kWh óra és a 6000 m3 gáz felett van, mert itt már az energia költség nemcsak relatíve, hanem már abszolút értékben is jelentős. Ipari szektor: Megjelenik a tudatos energetikai költségtervezés. Sajnos a színvonal hullámzó. Az éves pontos és konkrét cselekvési tervektől az eseti intézkedésekig terjed a skála. Jellemzően azonban nincs olyan cég aki ne foglalkozna az energetikával. Jó példa, hogy a gazdálkodók elősször a beruházás nélkül vagy kis beruházással megvalósítható megoldásokhoz nyúlnak. Ennek jellemző megnyilvánulási példája az energia vásárlási szerződések újrakötése, csoportos beszerzési lehetőségekhez való csatlakozás. Épület Energetika: a problémákat szektor semlegesen kezelhetjük. Az épület határoló szerkezetekre vonatkozó követelményeknek szinte senki sem felel meg.

TAPASZTALATOK: Iroda/kereskedelem szektor: Jellemzően az energiafogyasztás épület energetikai, kismértékben jellemző a számítástechnikai eszközök elektromos áram fogyasztása, minimális a HMV szükséglet. Nagyon fontos a megfelelő világítás. Heti öt napos működés, néha túlóra vagy szombati munka. Az árbevétel képzéshez nincs szükség az informatikai eszközökön kívül más termelőeszközre Szolgáltatás/Vendéglátás: Megjelenik a technológiai energiafogyasztás. A vendéglátóhelyeken a melegkonyhai berendezések, hűtő-, fagyasztó szekrények igényelnek elektromos áramot vagy gázt. A

3


Fitness Stúdiónak is vannak elektromos berendezései. A HMV igény magas. Jellemző a heti hétnapos üzemelés. Az energia fogyasztás nagy részét a fűtés viszi el Ipari szektor Nagyon magas a technológiai energiafogyasztás. Mindhárom helyen az iroda épületek fűtése, világítása lényegesen kevesebb energiát igényel, mint a technológia. Ezeken a helyeken az adódó veszteségek csökkentését illetve újra felhasználhatóságát kell megvizsgálni.

JAVASLATOK SZEKTORONKÉNT: Iroda/Kereskedelem szektor: Az árbevételhez kapcsolódó költségekben az energiavásárlásra fordított hányad viszonylagosan kicsi. Ha jövedelem termelő tevékenységhez kapcsoljuk az energetikai felújítást, akkor nem jön ki megfelelő megtérülési mutató. Figyelembe kell venni az épület értéknövekedését és az energetikai költségek várható növekedését is. Vendéglátás/Szolgáltatás szektor: Az idényjelleg miatt szinte minden helyen meg lehet vizsgálni a napkollektoros melegvíz ellátás lehetőségét. A szektorban a nyári időszakban van a nagyobb forgalom és a megnövekedett melegvíz fogyasztás. Nagyon jó ötlet a fűtésben a tűzi fa felhasználása. A közösségi terek hangulatos eleme lehet a kandalló vagy cserépkályha. Főleg az átmeneti időszakban segít a központi fűtés (gázfogyasztás) későbbi indításában illetve korábbi leállításában. Ipari szektor: Nagyon magas a technológiai energiafogyasztás. Az iroda épületek fűtése, világítása lényegesen kevesebb energiát igényel, mint a technológia. Ezeken a helyeken a veszteség áramok újra felhasználhatóságát kell megvizsgálni.

EGYÉB JAVASLATOK, az alábbi számítások elvégzése, ellenőrzése javasolt: - Az irodaház fűtésére fordított hőmennyiség külön mérése - A különböző épületek hőfogyasztásának egyenkénti mérése - A használati meleg-víz mennyiségének mérése - Termelésre vonatkoztatott energiaköltség számítása - Létszámra vonatkoztatott energiaköltségek számítása

4


5


Tartalmi vázlat és szövegek: Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Kiadás éve: 2012

A Javaslatok az Energo Optimum projekt keretében kerültek kiadásra, amelyet részben az Európai Unió támogat éspedig az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, Szlovénia – Magyarország Operatív program 2007-2013 keretén belül. A tatalomért a szerzők felelnek és nem szükséges, hogy az Európai Bizottság álláspontját tükrözi, ugyanakkor az Európai Bizottság nem felel a jelen dokumentumban esetlegesen felhasznált információkért.

Priporocila gospdarstvo hu  

Priporocila gospdarstvo hu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you