Page 1

SCALE September 2009

Danmark Cohousing Investigation of the cohousing concept: Visit to Danish cohousing projects to explore the phenomenon,supplemented by guiding by inhabitants as well as participating in common dinners

LIVING the democrativ way contempory living alternative living single family houses

SAMSØ ENERGI AKADEMI VI FORMIDLEDE TIL 50 UNGE DESIGNSTUDERENDE FRA HELE VERDEN. Hvad kan den gode historie ? Hvorfor skal vi energioptimere ? Hvorfor skal vi begynde at tænke på nye måder ? 1.To what extent are the metodes being

exampample, car batteries wind

used in Samsø ones that can be

turbines use major amounts of copper,

implementented in other Island/countries,

solar panels have extremely

and how can we go about making this a

toxic byproducts, etc.

reality? Vi mødtes en lørdag formiddag i 2.Does proximity and identity whit

september, hvor 50 elever fra hele verden

renewabable energy foster innovation in

havde overnattet i camps på øen.

behavior or development?

De studerende var umanerligt forberedte

Changing the status?

på hvad Samsø havde udført med energi planen. De var en stor gruppe med

3.How does the wind turbine store energy to be used later ?

næsten alle kontinenter repræsenteret. De unge designstuderende ville havde indblik i, hvordan vi have forberedt os på

4.How do you avoid sectarian self -

at få de lokale “Samsinger”

destruktian in group meeting ?

til at interessere sig for visionen Samsø som Danmarks

5.Along the same lines,hou do you think a

vedvarende energi ø.

community with less wind might be able

De ville høre om alt lige fra

to power themselves ?

invitationerne til hvordan og hvilke metoder, der er blevet brugt til de mange

6.How do we reconcitle the fact that we

forskelligt artede folkelige møde,der er

rely on extractive polluting industries

blevet afviklet i løbet af de ti år .

for our renewable technologies? For

[1]

Scaledenmark iværksatte besøget på Samsø. Hvad er scaledenmark ? Scaledenmark helps you to explore ways of sustainable living in Danish architecture and design. Through personal expert guides – all trained as architects - you will get a deep and professional insight into the world of Danish architecture and design. We provide tours, workshops and lectures, seen through the eyes of sustainable living. We operate in Denmark and the Øresund Region.


SAMSØ ENERGI AKADEMI Design og konstruktion ud fra stedet, den lokale byggeskik og minimering af resurseforbruget

Hvorfor ser Energiakademiet ud på denne måde ? På Samsø satser man bæredygtigt med en række Akademiet er beklædt med zink kontrasteret af vedvarende energiprojekter. For at samle og gøre felter med sortbemalede gran-plader. For at denne unikke viden tilgængelig er Samsø minimere elforbruget har akademiet Energiakademi blevet bygget. Her optimale dagslysindfald, solafskærmning formidles alle de erfaringer, som og naturlig ventilation. Integreret i Samsø har fået fra arbejdet med zinktagets markante profil placerer vi Hvad menes der med øens mange VEØ-projekter fra et skjult solvarmeanlæg og et synligt vindmøller og halmbaseret “bæredygtigt “byggeri solcelleanlæg. Akademiet har et fjernvarme til rapstraktorer og minimalt drikkevandsforbrug og solfangere. Samtidig fungerer anvender regnvand til toiletskyl. akademiet som konferencecenter, når virksomheder, forskere eller politikere diskuterer vedvarende energi, energibesparelser og nye teknologier. Desuden har akademiet udstilling og energilejrskole til øens turister og Langhuset på Samsø. skoleelever. Bygninger Energi Klima. Mod et nyt paradigme argumenteres for at Midt på en grøn eng med udsigt ud over havet lavenergihuskonceptet skal inkludere ligger det dobbeltlængede akademi. Tæt på havets elforbruget til apparater og belysning, så energi og med masser af solvarme bagende ned man reelt kan tale om et energineutralt hus. over sig. Akademiets formsprog er en moderne Her Samsø Energi akademi, Ballen, der fortolkning af den lokale byggeskik med enkle samlet har et meget lavt energiforbrug saddeltags huse. Derudover er både form og materialevalg afstemt efter en bæredygtig tankegang. Det er arkitektur med energilette, præfabrikerede højisolerede bygningsdele.

[2]


Solceller bliver ofte forvekslet med solvarmeanlæg. Men hvor solvarmeanlæg som f.eks. solfangere laver varmt vand, producerer solceller elektricitet. Solceller er en forureningsfri energikilde, som producerer elektricitet direkte af solens lys. De solceller, der findes i dag, kan omsætte op til 20 procent af lysets energi til elektricitet.

INDBYGGEDE SOLCELLER I ZINKTAGET

Hvad er solceller og hvad er solvarme Aktiv solvarme: Et solvarmeanlæg kan opvarme brugs- og badevand og samtidig bruges til rumopvarmning. Solfangeren bruger solens energi til opvarmning af vand i bagvedliggende rør, som løber ned til en lagertank hvortil varmen overføres. Lagertanken er dimensioneret efter varmtvandsbehovet/ rumopvarmningsbehovet i bygningen. Produktionen afhænger af solfangerarealet på taget. Ved renovering af tag, er det oplagt at bruge noget af budgettet til en solfanger eller et solcelleanlæg, da et anlæg kan træde i stedet for noget af taginstallationen. Solvarmen suppleres typisk med varme produceret på traditionel vis.

Solceller: En solcelle omsætter solens lys til elektricitet. Anlægget opbygges i moduler og på den måde kan opbygge anlægget så det giver den ønskede strømstyrke og spænding. Det er muligt at producere strøm selvom der ikke er optimal placering af cellerne i forhold til solen. Både solfanger og solcelleanlæg fungerer på gråvejrsdage, men selvfølgelig ikke med optimal styrke. Hvis elforbruget i bygningen er mindre end produktionen af strøm fra solcellerne er det muligt at sende overskuddet ud på el-nettet og dermed få elmåleren til at løbe baglæns, som kaldes Nettomålingsordningen. Den gælder indtil videre frem

Forskelle

[3]


NATUR

DESIGN

Er der brug for design og arkitektur i energi sektoren ? Fremtidens design og arkitektur skulle gerne gå hånd i hånd feks med inspiration fra filosofier som Cradle to Cradle med arkitekten William A. McDonough. Keep it simple, eller hvad har den alternative energi bevægelse at byde ind med? F. eks er kunstneren Hunterwaser sjov og inspirende, han har som kunstner i sine byggerier tænkt natur ind i processen fra start til slut “ Værket”

og design i bygninger og radiatorer hos forbrugeren, måske ikke er de mest smarte i forhold til praktisk håndtering og æstetik ? De tre nyere fjernvarmeværker på Samsø er alle meget forskellige i forhold til ejerkonstruktionen, forskellige i forhold til

Hvordan varetages planlægning som eksempler det at blive enige i et område om at gå sammen om at bygge et fjernvarmværk for ens landsby til ca 200 beboere.Er det muligt at tænke helhed ind i forhold til byggeri ideer,som kan række helt ud til fru Jensens håndtag til hendes radiatorer, samt til at hun forstår ilustrationerne og skemaerne på sine varmeregninger. Nogle af disse processer kan meget vel virke meget overordnet. De er besluttet fra højere instans. Derfor har vi som varmeforbruger ikke ejerskab af at der f.ex er taget nogle beslutninger som ikke virker. Når en brugergruppe til et kommende fjernvarmeværk skal sammensætte økonomien og skabe konsensus, så skal flest mullige brugere tilslutte sig fjernvarmeværket ,for at ALLE kan få den bedst tænkelig økonomi. Så er det kr og øre på

Hunterwasser

Bæredygtige spørgsmål Hvad Hvem Hvem Hvem Hvem Hvem Hvad ikke

bundlinjen der, er afgørende for arkitektur

er natur i din obtik? kan skabe et blad? kan bygge et træ? kan forme en mose? kan føde en ko? kan gøre naturen efter? tror du der kunne ske,hvis der fandtes natur?

[4]

teknologi.Bygningerne er desværre ikke nogle smukke perler, de ligner ladebygninger som falder ind i landbrugslandskabet. Det kunne havde været en begivenhed af den store slags,hvis Samsøs fjernvarmeværker havde haft tårne og spir, det havde kunnet fortælle omverdenen, at her har vi så meget styr på vores forbrug, at vi samtidigt kan bygge små fjernvarmeværker, som lyser i landbrugslandskabet som fyrtårne til lands. På Samsø var der i processen ved at skulle omstille samfundet til at blive selvforsynet med varme, stor interesse fra Århus Arkitektskole, som har arbejdet med og udstillet alternative bygninger til kommende fjernvarmeværker. Der har været afholdt små eksamens opgaver og vist demonstrationsmodeller, som fremstod som smukke forslag til hvordan fremtidens fjernvarmeværk kunne se ud.


DET SIDSTE NYE SKUD PÅ STAMMEN. I maj 2007 åbnede Samsø Energiakademi officielt dørene for offentligheden. Energiakademiet huser Samsøs energiorganisationer og danner ramme om kursus- og forskningsmæssige relationer og partnerskaber til kommuner og universiteter. For at kunne servicere alle disse gæster vil der på grunden ud for akademiet blive bygget en række forskerboliger. Boligerne skal dels fungere som en udvidelse af akademiets funktion,og skal desuden give mulighed for overnattende gæster. Endelig bliver husene en del af Energi-Ø projektet og bygges derfor som passivhuse med energiforsyning fra et nyetableret brintanlæg. På den måde kan kursusdeltagere og andre besøgende både diskutere energispørgsmål i teorien og selv opleve nogle af løsningerne i praksis. Såvel forskerboliger som gruppeboliger er designet således, at de overholder de strenge krav til passivhuse. Retningsmæssigt tilpasses de nye bygninger til det eksisterende energiakademi, stedets markante øst-vestgående levende hegn og alléen op over marken, så der opnås en samlet bygningsmæssig og landskabelig helhed. Bygningerne har et asymmetrisk snit, der får sydfacaden til at skråne let, og der opnås på den måde formmæssigt slægtskab bygningerne imellem. Stuernes glaspartier markeres på sydfacaden som markante kviste, der tilfører husene variation og karakter. [5]

Designskolebesøg på Energilejrskolen  

Designskolebesøg på Energilejrskolen på Samsø Energiakademi