__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ENERGIEHUIS

LEEFBAAR OOSTENDE


DE STAD AAN ZEE

WERKATELIERS

2


KLIMAATPLAN “LEEFBAAR OOSTENDE”

HORECA & TERTIAIR 

Screening & duurzaamheidscoaching

Stad : doelstellingen behalen

Sector : bewustmaken & stimuleren => kostenbesparing

Advies op maat

Expertise uitwisseling  

3

Hand in hand met ontzorgen Nieuw promotiemerk voor Oostende

Waterrecuperatie / ontharding

Parkeermanagement (verblijfssector)

WERKATELIERS – 30 SEPTEMBER 2020


INDUSTRIE & GROTE GEBOUWEN 

Platform duurzaam Oostende

KLIMAATPLAN “LEEFBAAR OOSTENDE”

4

In kaart brengen beschikbare data Samenwerking – uitwisseling

Faciliterende rol van stad/Energiehuis

Ontzorgen

Motiveren/stimuleren

WERKATELIERS – 30 SEPTEMBER 2020


KLIMAATPLAN “LEEFBAAR OOSTENDE”

WONEN & RENOVATIE 

Coördinerende rol van de stad

Informeren van VME’s 

5

Getuigenissen

Piloot

Doorlichting van gebouw op energetisch vlak

Trajectbegeleiding – full service

Groepspakket

Vertegenwoordiger vanuit VME – stad - Energiehuis

WERKATELIERS – 30 SEPTEMBER 2020


SAMENWERKING & FINANCIERING 

Daken appartementsgebouwen aanpakken

KLIMAATPLAN “LEEFBAAR OOSTENDE”

Piloot appartement 

Opschalen

Financiering VME

Deelnemers    

6

Diverse oplossingen

VME Syndicus Stad Energiehuis

Beschikbare technieken

WERKATELIERS – 30 SEPTEMBER 2020


SAMENWERKING & FINANCIERING 

Lokaal sustainable expertise centrum

KLIMAATPLAN “LEEFBAAR OOSTENDE”

7

Energie ingrepen die winstgevender zijn tov klassieke beleggingen

WERKATELIERS – 30 SEPTEMBER 2020


KLIMAATPLAN “LEEFBAAR OOSTENDE”

MOBILITEIT 

Geen enkele opportuniteit is te missen

Parkeren   

Samenhangend is een duidelijk bereikbaarheidsplan

Richting 2030 – 2050: bewaken   

 

Groei autoverbruik ↘ Groei vrachtverbruik ↘ Hoe?

Fietsen stimuleren 

8

Bovengronds €↗ Ondergronds €↘ + andere doelgroep => meer ruimte voor kwaliteit: duidelijk ingericht

Fietsboxen

Oostende wordt Copenhagen

WERKATELIERS – 30 SEPTEMBER 2020


ENERGIE: OPSLAG & PRODUCTIE 

Decentrale energieproductie

KLIMAATPLAN “LEEFBAAR OOSTENDE”

Gerichte inplanting zonnepanelen/windmolens   

9

Particulier & sociale woningen Industriezone Restzones luchthaven Haventerrein

Randbemerking: gebouwschil meenemen in het verhaal

Slib van Aquafin

WERKATELIERS – 30 SEPTEMBER 2020


leefbaar@oostende.be

Profile for Shelly D'hulster

Bevindingen Werkateliers 30/09/20  

Bevindingen Werkateliers 30/09/20  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded