Page 1

Tehnoloogilised lahendused mikro-ja kogukondliku tootmise k채ivitamisel


Millest tuleb juttu? • Elektri tootmise võimalused PV Tuulegeneraatorid • Soojuse tootmise võimalused Soojuspumbad Katelseadmed • Koostootmine ORC tehnoloogia Gaasistamine Gaasimootorid • Kalkulaator


Elektri tootmine – PV • • • • •

Miks paigaldada? PV paigaldamisest PV toodang Eesti tingimustes PV toodang omatarbeks või müügiks PV elektrivõrgus ja võrgu toeta


Vaatame lähemalt • Päikesevalgus on prognoositav ressurss, aastas 1100 kWh/m2, sellest 85% aprill-okt. • Lihtsalt paigaldatav(seinale, katusele, maapinnale) • Toodang kattub ettevõtte tarbimisega päeva lõikes - 1kW(6m2)paneele - 900-1000 kWh elektrienergiat. Sesoonselt ei kattu. • Paigaldusel oluline PV paneeli orientatsioon(lõuna +/- 15%, kalle 35-45kraadi) ja varjutuse puudumine. (2% varjutust vähendab toodangut kuni 70%) • Majanduslikult mõistlik toota omatarbeks. Tootes müügiks saad energia hinna ja TE toetuse mis on 18% võrra vähem võrreldes sisseostetava elektri täishinnast (energia+võrgutasu+TE toetus+maksud) - 0,101 vs 0,124 €/kWh • Võimalik töötada ka lahus elektrivõrgust. Täiendavad seadmed(aku, laadimiskontroller) • „Võtmed kätte“ hind 1,3 €/W


Elektri tootmine - tuulegeneraator • • • •

Milleks ja kuhu? Väikese võimsusega tuulikud Tuulegeneraatori paigaldusest Tootlikus Eesti näidetel


Vaatame lähemalt • Toodang kattub sesoonselt tarbimisega • Toodang prognoosimatu ja juhitamatu • Paigalduskohad on piiratud. Tuule turbulents (20 takistuse kõrgust) Keskmised tuulekiirused ja tihedus sisemaal ei ole piisavad. • Suurte tuuleparkide tootmishinnad: meretuulepark 104 €/MWh, maismaatuulepark 85 €/MWh, toodang (2,6 MWh/kW) 30% tootlusega väiketuulik 20% tootluse juures 190 €/MWh • Naissaare 2,4 kW tuulik tootis 2012.a. 4500 kWh (tootlus 28,8%, keskmine tuul 8 m/s, tiivik 10,87 m2, mast 26m)


Tuule tihedus 30m k천rgusel


Tuule kiirus 10m k천rgusel


Soojuse tootmine - soojuspumbad Maasoojuspumbad - COP 3,5 Õhk-vesi soojuspumbad – COP 3,0 Õhk-õhk soojuspumbad – COP 2,0


Soojuse tootmine - katelseadmed • Kütuste valikuvõimalused

• Soojuse hinnad sõltuvalt kütustest

Elekter Kütteõli Halupuit Pellet Maagaas


Soojuse maksumus EUR/m2a


Koostootmine • ORC tehnoloogia kasutatav soojuskoormusel alates

13 GWs/a • Puidu gaasistamise tehnoloogia kasutatav soojuskoormusel alates 400 MWh/a • GFE 45 koostootmisjaam (45 kWe, 120 kWs) • Gaasimootorid-ja turbiinid (mikroturbiin alates 30 kW)


ORC tehnoloogia


Puidu gaasistamine


Mis on puugaas? Puugaas tekib puidu kuumutamisel (üle 700°C) ilma õhu juurdepääsuta või gaasistamisel kuivdestillatsiooni ehk pürolüüsi meetodil. Kasutatakse haket 8-63 mm, niiskus 10-18% Puugaas koosneb peamiselt süsinikoksiidist ehk vingugaasist (CO),metaanist (CH4) ja süsihappegaasist (CO2). Kütteväärtus on umbes 1,25 MWh/1000 m³. 100 kg puidust saab 34...40 m³ puugaasi.


Kalkulaator tootmise v천imaluste hindamiseks

www.energiayhistud.ee/tooriistakast/kalkulaator/


T채nan kuulamast!

T채iendav info www.energiatalgud.ee

lembit.vali@arengufond.ee tel. 5163600

150917_tehnoloogilised-lahendused_lembit-vali