Page 1

HEALTH


Uvod.... Katalogom koji imate u Vašim rukama pokušali smo, kako njegovim sadržajem, tako i dizajnom te materijalom od kojeg je izrađen, skrenuti pažnju na dve najbitnije stvari današnjice: lično zdravlje i prirodu koja nas okružuje. Danas, više nego ikada do sada, postajemo svesni da su te dve stvari postale nerazdvojivi i osnovni činioci onoga što zovemo sreća. Ovo je naš pokušaj da doprinesemo toj najvažnijoj misiji današnjice.

detoxamin.... Jedan poznati prorok je prorekao da će se u XXI veku pojaviti kamen koji će biti lek za mnoge bolesti. Da li je to zeolit, osnovni element naše linije detoxamin proizvoda? Decidan odgovor Vam ne možemo dati, ali Vas pozivamo da to pokušamo zajedno odgonetnuti.

e-FLEX....... Pokušavajući da rešimo pojedine probleme zdravlja razvili smo liniju proizvoda e-FLEX, namenjenu rešavanju specifičnih problema ljudskog organizma, te preventivi kao najboljem putu ka cilju da naučimo da nije teško biti zdrav.


Šta je zdravlje?

Po definiciji Svetske zdravstvene organizacije zdravlje nije samo puko odsustvo bolesti, već zdravlje čini potpuno fizičko, psihičko i materijalno blagostanje. Zdravlje znači uravnotežen saživot nas samih sa svime što nas okružuje. Ako zdravlje posmatramo kao privilegiju pojedinca, onda zdravlje sigurno nije nešto čime će se baš svaki pojedinac moći pohvaliti. Zato, ako zagađujemo planetu na način da ogroman broj fabrika izbacuje mnoštvo otpadnih štetnih materija, ako je trujemo izradom i konzumiranjem proizvoda koji nisu prirodni i kojima treba čak i stotine godina da se u prirodi rastvore i razgrade, onda je suludo razmišljati da činimo dovoljno da sami sebi omogućimo uživanje u toj neprocenljivoj privilegiji - privilegiji sopstvenog zdravlja. Ako prirodu prekomerno iskorišćavamo i zagađujemo, onda će zdravlje koje dobijamo rođenjem biti samo kratkoročno naša privilegija, neposredno nakon toga bićemo stalno u borbi da ga koliko-toliko sačuvamo, a

da ne govorimo o tome kakve predispozicije za zdrav život ostavljamo našoj deci. Naša kompanija je stoga odlučila da u svom programu, koji je isključivo posvećen očuvanju i unapređenju zdravlja, koristi samo ono najbolje što nam je priroda ponudila, a na šta smo pomalo zaboravili. Korišćenje prirodnih proizvoda naoružava nas za borbu da odbranimo nivo zdravlja, da nam ono bude privilegija koja će omogućiti da uživamo u svom postojanju i ravnoteži koja ne remeti sklad čoveka i prirode. Isključivo prirodni sastojci naših proizvoda pomoći će Vašem telu da brže i efikasnije eliminiše sve vrste toksina koji su dospeli u Vaš organizam kroz zagađenu vodu, vazduh i hranu, vraćajući Vam prirodne mehanizme imuniteta koji će zdravlje dovesti u nivo da ono služi Vama, a ne Vi njemu. Prvi u nizu takvih prirodnih proizvoda jeste zeolit, vulkanski mineral koji se javlja u 106 različitih oblika i podvrsta, od čega se


40 podvrsta koristi u praksi, a njegov najdelotvorniji i najefikasniji oblik je klinoptilolit ili hojlandit. Prirodni mineral klinoptilolit je prvi opisao švedski naučnik Axel A.F. Cronstadt, još 1756. godine, tako da je istorija korišćenja zeolita stara već 250 godina. Prva međunarodna konferencija o nalazištima, osobinama i mogućnostima upotrebe zeolita organizovana je u Tucsonu, u Arizoni, 1976. godine. Zeolit (klinoptilolit) je prirodni silikatni materijal rešetkaste porozne strukture, sa mikroporama, nastao mešanjem vulkanske lave sa podzemnim alkalnim vodama u posebnim geološkim uslovima, u milenijumskom vremenskom periodu. Kristalna rešetka se sastoji od silicijuma ( SiO4 ) i aluminijuma ( AlO4 ), a u ovim jakim rešetkastim mrežama nalaze se katjoni kao što su kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. Zahvaljujući ovakvoj strukturi, zeolit poseduje veoma snažnu sposobnost jonske donacije navedenih katjona uz istovremenu apsorptivnu sposobnost. Stoga se već dugo upotrebljava u poljoprivredi, kao dodatak zemljištu u cilju njegovog čišćenja da bi se smanjila količina pesticida, herbicida i pojačala kontrola veštačkih đubriva, a takođe i sačuvala njegova vlažnost. Upotrebljava se kao oplemenjivač hrane za stoku, jer se njegovim dodatkom u ishrani stoke znatno smanjuje koncentacija aflotoksina u mleku, kao i u žitaricama

korišćenim za ishranu domaćih životinja. Koristi se za detoksifikaciju štala, za čišćenje nuklearnih postrojenja, te industrijskih otpadnih voda i vodotoka. Nakon katastrofe u Černobilu, 1986. godine, da bi se izvršila njegova dekontaminacija posle nuklearne katastrofe, upotrebljeno je 500.000 tona klinoptilolita. U dekontaminaciji reke Dnjepar, korišćenjem klinoptilolita smajena je koncentacija Cs iz otpadnih voda atomske centrale za 95%. Zeolit se širom sveta koristi takođe za humanu upotrebu, i to kao suplement koji je preko 20 godina poznat kao jedan od najboljih „čistača“ i detoksifikatora ljudskog organizma. Da bi se pojačao efekat i delovanje klinoptilolita, on se obrađuje posebnim tehnološkim postupkom, koji je patentom zaštićen. To je postupak TRIBO-MEHANIČKE AKTIVACIJE, gde je prirodni zeolit u posebno konstruisanim turbinama, podvrgnut procesu u kome rotacijom turbina sa veoma velikim brojem obrtaja u minuti, međusobnim sudaranjem njegovih čestica, dolazi do njihovog usitnja-


vanja do mikronskih vrednosti. Zahvaljujući tome on poprima nova fizička svojstva, povećava svoju aktivnu površinu, i pojačava apsorpciju, jonsku izmenu i kapacitet elektronske donacije, tako da je mnogo potentniji od polaznog proizvoda. Dok klinoptilolit koji nije tribomehanički aktiviran ima apsorpcionu sposobnost od 300 m2/kg, aktivacijom njegova apsorpciona sposobnost iznosi 1000 m2/kg. Tako aktiviran klinoptilolit postaje DETOXAMIN. Zahvaljujući svojoj sposobnosti jonske donacije, detoxamin ima visoko izraženi afinitet prema teškim metalima, pa olovo, živa, kadmijum i drugi teški metali bivaju privučeni i vezani u njegovu rešetku i na takav način eliminisani iz organizma. Oksidativni metabolizam je najdelotvorniji način stvaranja energije neophodne ćeliji, ali on sa druge strane dovodi do formiranja oksidativnih slobodnih radikala koji oštećuju biološke strukture, lipidnu ćelijsku membranu, DNK, te ćelijske organele. Povećanu produkciju i stvaranje slobodnih radikala u telu uzrokuje i zagađenje životne sredine (zagađenje vazduha, teški metali, pesticidi), UV zračenje, ishrana bogata mastima, duvan, alkohol, neadekvatna fizička aktivnost, metabolizacija nekih lekova (oralni kontraceptivi). Oksidatvni stres igra značajnu ulogu u nastanku arteroskleroze (a samim tim u nastanku infarkta miokarda

i moždanog udara), šećerne bolesti, reumatskih obolenja, zaraznih bolesti, katarakte, malignih tumora, te prouzrokuje prerano starenje. Antioksidansi su supstance koje svojim delovanjem smanjuju produkciju ili ubrzavaju eliminaciju slobodnih radikala koji su već formirani. Detoxamin pokazuje veoma visoku antioksidativnu aktivnost ne samo predupređujući dejstvo slobodnih radikala, već svojim kapacitetom vezivanja katjona smanjuje mogućnost njihovog nastanka. Kod pacijenata koji zbog teškog kliničkog stanja ili iz nekih drugih razloga ne mogu da neutrališu delovanje oksidativnog stresa, detoxamin može da poboljša efekte i učinak terapije kao i da dovede do poboljšanja opšteg stanja i da dovede do smanjenja subjektivnih tegoba, povećanja apetita, regulacije rada digestivnog trakta. Detoxamin ima izuzetne i pozitivne efekte kod malignih tumora, s jedne strane pomaže oporavak a sa druge strane povećava učinak hemoterapije, te


dovodi do poboljšanja opšeg stanja bolesnika aktivacijom limfocita i interleukina. Primenjen kod osteoporoze, dovodi do povećanja gustine kostiju, povećavajući resorpciju kalcijuma. Intenzivni fizički napor kao i intenzivan spotski trening, a posebno nestručno doziran i vođen trening, dovodi do direktog povećanja slobodnih radikala i laktatnih supstanci u krvi. Posledice oksidativnog stresa i povećanja laktata kod sportista su brojne. U lakšim slučajevima manifestuju se bolovima u mišićima, zamorom, usporenim oporavkom, a u težim slučajevima i trajnim oštećenjem mišića. U ekstremno visokom porastu laktata u krvi, kada govorimo o laktoacidozi, kao rezultat oksidativnog stresa i teškog poremećaja opšteg stanja javlja se mučnina, povraćanje, dehidratacija, a u najtežim oblicima nastaje šok, laktoacidična koma i dolazi do prestanka rada bubrega. Studije sprovedene sa korišćenjem detoxamina pokazuju da se nakon dvonedeljnog korišćenja detoxamin kapsula u dozi od 3 puta dnevno po 3 kapsule, i to u toku intenzivnog treninga, nivo laktata u krvi smanjuje za 46,9%. Lokalna aplikacija detoxamin praha dovodi do ubrzanog zarastanja rana zahvaljujući vezivanju eksudata iz rane i njenom zasušenju. Primena detoxa-

min praha kod rana koje su teško izlečive, kod venskih i arterijskih ulceracija, usnih i genitalnih herpesa dokazano je brže i bezbolno zarastanje bez pratećih komplikacija. Takođe su postignuti odlični rezultati u sanaciji mladalačih akni uz kombinovanu oralnu i lokalnu primenu detoxamina. Izuzetno je važno naglasti da detoxamin deluje iz gastrointestinalnog trakta, da se ne resorbuje, da nije toksičan, da se ne kumulira u unutrašnjim organima, te da ne postoji toksična niti letalna doza. Kombinujući sva ova pobrojana svojstva klinoptilolita sa supstancama koje takođe imaju izuzetno visoko mesto u zaštiti zdravlja i u povećanju naših mogućnosti kao što su guarana, matični mleč, akai-bobice, došli smo do proizvoda kojima se ponosimo i koje ćemo detaljnije predstaviti na sledećim stranama. Vodeći računa o kvalitetu biljnih i mineralnih sastojaka, obradom u visoko zahtevnim tehnološkim uslovima, proizvođač detoxamin proizvoda garantuje visok kvalitet i delotvornost svih proizvoda.


Svi proizvodi imaju sledeća dejstva: • Apsorpcija toksina preko cele površine kože i/ili iz unutrašnjih organa • Energetska potpora organizmu preko poboljšanja energetskog stanja na nivou ćelije, putem odavanja elektrona i promene elektrostatičkog napona ćelijske opne • Apsorpcija i neutralizacija slobodnih radikala • Pozitivan uticaj na razvoj i aktivaciju limfocita i interleukin Preporučujemo ga: • Za detoksifikaciju organizma od teških metala, slobodnih radikala, amonijaka, radionuklida • Kod hroničnih bolesti • Sportistima, jer smanjuje nagomilavanje mlečne kiseline i dovodi do bržeg oporavka • Za jačanje i stimulaciju imunog sistema (posebno kod imunodeficijentnih osoba) • Za snabdevanje organizma neophodnim mikroelementima • Za regulaciju pH krvi • Kao pomoćno sredstvo kod zračenja i hemoterapije • Kao nutrikozmetik, dovodi do poboljšanja celokupnog metabolizma kožnog tkiva i čini kožu lepšom • Proizvod je kontraindikovan kod osoba koje su imale transplantaciju većih organa, jer stimuliše imuni sistem, pa bi moglo doći do odbacivnja transplantata

Sigurnosna uputstva: U toku trudnoće, dojenja, uzimanja lekova ili ako postoje neki medicinski problemi, konsultujte se sa Vašim lekarom pre nego što počnete sa primenom detoxamina. Ukoliko primetite neuobičajene efekte, prekinite sa uzimanjem. Pacijenti sa hroničnom opstipacijom treba da obrate pažnju na to da ovaj proizvod može imati dodatno opstipacijsko dejstvo. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Čuvati van domašaja dece mlađe od 6 godina. Bočicu nakon upotrebe uvek zatvarati. Čuvati na suvom mestu na sobnoj temperaturi. Za proizvodnju naših proizvoda nijedna životinja nije dala život ili bila izložena bilo kakvim mučenjima i testiranjima!


Linija detoxamin....

Linija proizvoda bazirana na zeolitu kao mineralu za koji predviđaju da će u budućnosti biti sastavni deo hrane, za ljude kao i za životinje. Zeolit, obrađen na način kako mi to činimo, je jedan od najdelotvornijih poznatih „čistača“ organizma koji tu svoju ulogu obavlja bez ikakvih nus-efekata, i koji bitno pojačava svaki dodatni elemenat koji mu se eventualno dodaje. Koristeći bilo koji od detoxamin proizvoda postajete deo budućnosti.


Detoxamin Basic Farina Zdravima preventiva, bolesnima pomoć!

Minerali su integrisani u sve životne procese biljaka, životinja i ljudi. Oni s jedne strane formiraju skelet ljudi i životinja, a sa druge strane učestvuju u svim regulatornim procesima u organizmu. Nema biohemijskog i biofizičkog procesa u organizmu u kom minerali ne učestvuju. Bez minerala život nije moguć. Prirodni zeolit, klinoptilolit, sa svojim mnogobrojnim regulatornim osobinama može da bude velika pomoć kod regulisanja razmene elektrolita, jer je u stanju da oslobodi organizam od štetnih materija kroz razmenu jona. Da bi organizam primio minerale, prvo moraju da budu odstranjene

štetne materije iz organizma. Prirodni zeolit, klinoptilolit, u organizmu ulazi u različite interakcije sa ostalim elementima, jonima i elektrolitima. Pritom dolazi do zamena, substitucija i drugih procesa, pri čemu ključnu ulogu igraju kako apsorpcija i razmena jona, tako i njihova sposobnost da budu biokativni hidratiziranom stanju ćelija. Zbog osobina koje smo ukratko naveli prirodni zeolit klinoptilolit se naziva dirigentom razmene minerala.


Basic Farina DT - 001, 125 gr 100% pririodni zeolit, klinoptilolit Način upotrebe: 1 kašičicu praha (3-5gr) razmutiti u malo tečnosti i popiti 3 puta dnevno, pola sata pre jela, odvojeno od drugih lekova. Ukoliko se jede teška hrana onda se uzima uz obrok, ili neposredno posle obroka. U zavisnosti od potreba, njegova upotreba može biti kombinovana i sa drugim proi zvodima iz detoxamin programa, sa kapsulama sa matičnim mlečom, te akai-bobicama. DT - 001 Cena 40 bodova

Created by Nature


Detoxamin Basic Capsule Zdravima preventiva, bolesnima pomoć!

Prirodni zeolit, klinoptilolit, spada u grupu primarnih antioksidanata. Kao takav smanjuje novo formiranje štetnih slobodnih radikala u digestivnom traktu za do 50%. On umanjuje katalitičko formiranje radikala pomoću jona prelaznih metala i to kako u čistim lipidnim emulzijama tako i u kompleksnijim sistemima. Tretman prirodnim zeolitom, klinoptilolitom, sproveden sa pacijentima obolelim od malignih obolenja pokazao je jasno poboljšanje ukupnog antioksidativnog statusa kod svih pacijenta. Detoxamin, prirodni zeolit u kapsulama, ili u prahu, bitno poboljšava uspehe svih vrsta terapija na

takvim bolesnicima, ili u najmanju ruku ostvaruje bitno subjektivno olakšanje (u smislu poboljšanja opšteg stanja). Bitno smanjuje nivo slobodnih radikala što je uvek u korelaciji sa tim da se pacijent dobro oseća.


Basic Capsule DT - 002, 180 kapsula Zeolit 410 mg, kapsula: celuloza 90 mg Način upotrebe: 2-3 puta dnevno uzimajte po 3 kapsule sa vodom. Kod težih bolesti, pri hemoterapiji, pomoći kod malignih tumora, trovanja hranom i sl., doze se proporcionalno povećavaju. DT - 002 Cena 50 bodova

Created by Nature


Detoxamin Guarana Capsule Održite nivo koncentarcije!

Guarana (Paullinia Cupana), pospešuje misaone procese, memoriju i budnost, dobar je antioksidans, i preporučuje se za redukciju oksidativnog stresa (posebno kod sportista). Ovaj preparat treba oprezno uzimati kod osoba se visokim krvnim pritiskom, poremećajima srčanog ritma, sa čirem na želudcu i dvanaestopalačnom crevu, hipertireozom, mada su efekti mnogo blaži nego kada se pije kafa.

Posebna preporuka ovog proizvoda je za studente u periodu pojačanog intelektualnog napora, za sportiste pred jake fizičke napore, te sve intelektualce u svakodnevnom radu.


Guarana Capsule DT - 003, 180 kapsula Zeolit 205 mg Guarana 205 mg (od toga kofein 90 mg) Kapsula: celuloza 90 mg NaÄ?in upotrebe: Prema potrebi uzimati 3-6 kapsula sa vodom. DT - 003 Cena 55 bodova

Created by Nature


Detoxamin Skin Powder Pomozite koži!

Aktivne čestice brzo dolaze u kontakt sa epidermom i pomažu ubrzanoj regeneraciji ćelija. Lokalna aplikacija detoxamin praha dovodi do ubrzanog zarastanja rana, zahvaljujući vezivanju eksudata iz rane, te bitno doprinosi njenom bržem zasušenju. Primena detoxamin praha kod rana koje su teško izlečive, kod venskih i arterijskih ulceracija, usnih i genitalnih herpesa dokazano je brže i bezbolno zarastanje bez pratećih komplikacija. Takođe su postignuti odlični rezultati u sa-

naciji mladalačih akni uz kombinovanu oralnu i lokalnu primenu detoxamina. Puder se preporučuje kod: povreda, opekotina, za ubrzano zarastanje rana, zbog apsorpcionog delovanja kao detoksifikator, kod neugodnih mirisa, kao i pomoć osnovnoj terapiji pri raznim kožnim oboljenjima. Idealan je za tretiranje problematične kože u kombinaciji sa ostalim kozmetičkim preparatima.


Skin Powder DT - 004, 60 gr 100% prirodni zeolit klinoptilolit Način upotrebe: Dva do pet puta dnevno naneti puder na kožu, kao pomoć osnovnoj terapiji pri raznim kožnim oboljenjima. Koža prethodno treba da bude ovlažena magnetnom vodom. Takođe se može primeniti za higijenu usne duplje,kod paradentoze, upalnih procesa u ustima, kao i na kosmatom delu glave. DT - 004 Cena 18 bodova

Created by Nature


Detoxamin Royale Capsule Učimo od prirode i životinja!

Matični mleč služi da transformiše larvu obične pčele u maticu koja živi trideset do četrdeset puta duže od pčele radilice. Životni vek pčele radilice je oko 35-40 dana, dok matica živi 5-6 godina i ekstremno je plodna, i to baš radi matične mleči. Sadrži tri vrste organskih supstanci: lipide, glicide i proteine a ono što joj daje posebna svojstva je udeo različitih vitamina, naročito vitamina B i E. Ova bogata koncentrovana hrana nije korisna samo za pčele. Sadrži sve ono što je potrebno za izgradnju i opstanak živog organizma, počev od masti, fermenata, belančevina, mikroelemenata, aminokiselina, ugljenih hidrata, pa sve do vitamina. Zato matičnu mleč mnogi nazivaju „super hrana“. Veoma je cenjen kako u zapadnoj tako i istočnoj medicini, te predstavlja dragoceno sredstvo za oporavak organizma. Posebno se preporučuje za veću plodnost, zdavlje urogenitalnog trakta, i kod imunodeficijencija. Mleč regeneriše telo, kožu i kosu, utiče na rast ćelija, jača mišićnu masu, ubrzava oporavak posle bolesti, poboljšava opšte stanje

iznurenih i deprimiranih osoba, povećava fizičku sposobnosti, podiže imunitet, usporava starenje, stimuliše regeneraciju krvi, ubrzava rast i razvoj tela i povećava radne sposobnosti, deluje kao energizer i normalizuje krvni pritisak. Preparati koji sadrže matičnu mleč su izvanredni prirodni regeneratori koji višestruko pomaže ljudskom organizmu da normalno ili poboljšano funkcioniše, a zeolit sa matičnim mlečom efekat mleči višestruko pojačava.


Royale Capsule DT - 007, 90 kapsula Sastojci po kapsuli: Zeolit 328 mg Matični mleč 82 mg Kapsula: celuloza 90 mg Način upotrebe: Preporučena dnevna doza: tri puta po 1 kapsulu sa malo tečnosti. DT - 007 Cena 50 bodova

Created by Nature


Detoxamin Alcosorb Tablets Sprečite neželjene posledice konzumiranja alkohola! Alkohol je odavno postao deo svakodnevnice i socijalno prihvaćena aktivnost. Ipak, socijalna prihvatljivost ne rešava problem neželjenih efekata kao što su nesposobnost upravljanja vozilom i posledice koje konzumenti osećaju narednog dana. Konzumiranje alkohola izaziva oksidativni stres i opterećuje organizam. Neki kažu da je jedini lek za mamurluk san, ali da li je to jedina i potpuna istina? ALCOSORB je revolucionaran proizvod koji na biofizički način smanjuje obrazovanje slobodnih radikala u digestivnom traktu. ALCOSORB takođe ima sposobnost da veže određeni deo alkohola i time smanji njegovu resorpciju u tankom crevu. Drugim rečima, uz pomoć ovog proizvoda telo apsorbuje manje alkohola, a i ono što je apsorbovalo brže se razgrađuje. ALCOSORB je potpuno prirodni dodatak koji se proizvodi jedinstvenim nanotehnološkim procesom koji višestruko pojačava apsorpcionu moć njegovog osnovnog sastojka, čistog prirodnog zeolita, koji uz dodatak drugih aktivnih supstanci postaje pravi čistač alkohola iz organizma. Testovi delovanja ALCOSORBA su rađeni prema najnovijim naučnim standardima, a ekperimentalno su sprovedeni u Austriji uz učešće tamnošnje policije koja je verifikovala

postignute rezultate. Tako sprovedeni testovi, kao i naučne studije, pokazuju rezultate koje možemo sumirati u 4 najvažnije i najbitnije činjenice: • dodavanje ALCOSORBA u alkoholna pića značajno smanjuje nivo alkohola u tako tretiranoj tečnosti ne menjajući njen ukus i okus; • istovremenim uzimanjem ALCOSORBA i bilo kog alkoholnog pića, količina alkohola koji će organizam apsorbovati može da se redukuje i do 50%; • ALCOSORB bitno ubrzava razgrađivanje već apsorbovanog alkohola u organizmu, skraćujući vreme razgrađivanja i do 70%; • ALCOSORB pozitivino utiče na oporavak organizma posle konzumiranja alkohola i proizvodi lični utisak da je osoba popila bitno manje alkoholnog pića nego što je zapravo unela u sebe.


Alcosorb Tablets DT - 008, 30 tableta Sastojci tablete: Zeolit 600 mg Pomoćne supstance: mikrokristalna celuloza, polivinilpirolidon, kukuruzni skrob. Način doziranja: Po jedna tableta ALCOSORBA na svakih 30 minuta tokom celog perioda konzumiranja alkoholnih pića. DT - 008 Cena 20 bodova

Created by Nature


Detoxamin Acai Slim Capsule Budite zadovoljni svojim izgledom!

Acai Berry, je biljka koja svojim nutritivnim i drugim zdravstvenim dobrobitima pomaže pri smanjenju apetita, a time gubljenju viška kilograma, regulaciji šećerne bolesti, sprečavanju nastanka srčanih oboljenja, poboljšavanju varenja, vida, koncentracije, spavanja, te seksualne funkcije. Bitno utiče na poboljšanje imuniteta, i neophodan je suplement ishrani kod sportista i osoba sa povećanim fizičkim potrebama. Popravlja i odlaže pojavu Alzheimerove bolesti, usporava rast ćelija leukemije. Odlaže i usporava starenje, i neophodna je i nužna karika u borbi protiv tumora. Zbog svih ovih karakteristika, a na osnovu brojnih naučnih članaka i saopštenja, akai-bobice su svrstane među 10 najzdravijih prirodnih namirnica, odnosno u „super-hranu“.

Pojam „super-hrana“ obuhvata kategoriju prirodnih produkata, posebno bobičastog voća, koje obiluju materijama i sastojcima koji pomažu u rešavanju zdravstvenih tegoba. Akai-bobice su pravo skladište ovih dragocenih materija, pa ako nekoj namirnici možemo dati naziv „super-hrane“, onda su one na prvom mestu.


Acai Slim Capsule DT - 009, 90 kapsula Sastojci po kapsuli: Zeolit 287 mg Acai Berry 123 mg Kapsula: celuloza 90 mg Preporučujemo korišćenje 3 puta dnevno, pola sata pre konzumiranja obroka, uz 2 do 3 decilitra magnetno-polarizovane vode. DT - 009 Cena 45 bodova

Created by Nature


TTC-10 Tobacco Toxin Cleanser Zdrava odluka svakog pušača!

Poznato je da pušenje cigareta uzrokuje mnoge hronične i neizlečive bolesti, ali je još poznatije to da je pušenje vrlo raširena socijalna pojava i teško izlečiva navika. TTC-10 je novi, revolucionarni proizvod koji premošćava jaz između štetnosti duvanskog dima i uživanja u pušenju, navici koja obično postaje i stil življenja. TTC-10 metodom kristalne apsorpcije tribomehaničkom aktivacijom dobijenih granula zeolita, eliminiše veliki deo štetnih materija iz duvana pre nego što zapalite cigaretu!!! Zato, umesto da sugerišemo prestanak pušenja koji je za mnoge nemoguća misija, mi savetujemo da sebi ne dozvolite više nijednu cigaretu koju nije pročistio nezamenljivi TTC-10. Princip funkcionisanja se zasniva na visoko jonizirajućem i apsorptivnom potencijalu zeolita i jedinstvenom tehnološkom rešenju forsiranog mikrostrujanja vazduha u kućištu TTC-10, čime se trenutno stvara idealna pH sredina u kutiji cigareta koja omogućava otpuštanje toksičnih materija iz duvana. Otpušteni toksini trajno se vezuju u tetrahedralnoj strukturi zeolita.Efikasnost je proporcionalna dužini izlaganja dejstvu zeolita, a obrnuto proporcionalna razdaljini, pa je najveći intenzitet dejstva na mestu kontakta TTC-10 i cigarete gde se optimalan efekat postiže već nakan 30 minuta. Pored najpoznatijih štetnih materija u duvanu kao

što su nikotin, katran, ugljen-monoksid i gasovi duvanskog dima, poznate su ukupno 43 kancerogene, kao i 4000 drugih štetnih materija, a ni jedna korisna. Uz to duvanska industrija u cigarete dodatno ubacuje još 600 hemijskih komponenti. Sumpor se dodaje da bi nekvalitetan duvan dobio žutu boju. Olovo se dodaje da bi se korigovao ukus i zbog ovog sastojka pušači često osećaju metalni ukus u ustima. Da bi se stabilizovala vlaga, ubacuje se antifriz. Kako se pepeo ne bi krunio dodaju se azbestna vlakna, a da bi se postigla beličasta boja, ubacuje se titan-dioksid. Na kraju još treba pomenuti da se sagorevanjem papira i duvana stvara se lenvodonik, dve stotine puta otrovniji od cijanvodonične kiseline.


TTC-10 Tobacco Toxin Cleanser TTC-10 je dizajniran tako da staje u kutiju cigareta i zauzima prostor jedne standardne cigarete. Uzimanjem prve cigarete iz novootvorene kutije na njeno mesto se stavlja TTC-10, koji u toj kutiji ostaje sve dok se iz nje ne izvadi i poslednja cigareta. I tako u krug - iz stare i već potrošene kutije cigareta u novootvorenu kutiju. Zato, neka upotreba TTC-10 postane i Vaša zdrava navika koja upotpunjava Vaš svakodnevni ritual pušenja cigareta. TTC-10 Cena13 bodova

Created by Nature


Basic Farina

Basic Kapsule

Guarana Kapsule

Skin Powder

DT - 001 Cena 40 bodova

DT - 002 Cena 50 bodova

DT -003 Cena 55 bodova

DT -004 Cena 18 bodova


Royale Capsule

Alkosorb Tablete

Acai Slim Kapsule

Tobacco Cleanser

DT - 007 Cena 50 bodova

DT - 008 Cena 20 bodova

DT - 009 Cena 45 bodova

TTC - 010 Cena 13 bodova


Linija e-FLEX....

Linija prozvoda različite namene, od onih za preventivu kao najbolji način „lečenja“ bilo koje bolesti, do onih koji su namenjeni za vrlo specifične probleme od kojih pate milioni ljudi širom sveta. Pokušavamo preventivom smanjiti broj onih kojima je potreban lek, ali i pomoći onima koji su već u problemu zbog današnjeg načina življenja. U tim pokušajima imamo velikog uspeha, proverite!


Premium Plums Detoksifikacija organizma = duži život!

Još pre 4000 godina kineski lekari su opisali creva kao centar dobrog zdravlja, a savremena medicina samo potvrđuje ovaj stav. U crevima se obavlja najveći deo razmene materija, a time i proizvodi najveći deo onih materija koje je potrebno eliminisati iz tela. Odavno je poznato da je debelo crevo najvažniji detoksifikacioni organ u našem telu. Ono je početak i kraj našeg limfnog i krvnog sistema, ono je alfa i omega našeg imunološkog sistema. Prema današnjim medicinskim saznanjima najveći deo imunološkog sistema (60–80%) je u direktnoj vezi sa stanjem crevne sluzokože i crevne flore. Premium šljive su vlažno pasterizovane suve šljive sa dodatkom probiotičkih kultura i prirodnih biljnih ekstrakata koje ciljano čiste i uklanjaju toksine i štetne materije iz creva, omogućavajući na taj način bolju apsorpciju vitalno važnih hranljivih materija. Ove šljive na Dalekom Istoku zovu i „voćem dugovečnosti“, jer su bogate kalcijumom, natrijumom, gvožđem i magnezijumom. Šljive su alkalna namirnica i stoga sprečavaju zakišeljavanje telesnih tečnosti. Istovremeno ubrzavaju peristaltiku creva, ubrzavaju metabolizam, pomažu varenje, te bitno olakšavaju pražnjenje creva. Bitan sastojak Premium šljive je probiotička kultura bakterija Lactobacillus. Drugi aktivni sastojak Premium šljive je ekstrakt biljke Angelica Keiskei, poznate i pod imenom „ženski ginseng“. Bogata je vitaminom B12, organskim germanijumom, te kalcijumom, a njeno delovanje snižava nivo holesterola i deluje preventivno na rast tumora. HCA, hidrolimunska kiselina je još jedan sastavni deo navedenog preparata. Ona se dobija iz sasušene kore drveta Garsinia Cambogia, dok se njeno osnovno delovanje ogleda u sprečavanju konverzije ugljenih hidrata u masti, te istovremeno taloženje masti u organizamu, i s toga se posebno preporučuje dijabetičarima. U crevima se odvija najintenzivniji kontakt stranih, štetnih materija sa našim organizmom, te je zato neophodno prisustvo

snažne zaštitne barijere koja će svojom aktivnom ulogom sprečiti prelaz toksičnih materija u naš orgnizam. Još pre 100 godina poznati ruski naučnik i Nobelovac Ilja Mečnikov je postavio tezu „da smrt sedi u crevima“. Naveo je primer kavkaskih naroda koji su svojoj svakodnevnoj ishrani koristili kisele mlečne proizvode bogate probiotičkim kulturama, ističući da njihova dugovečnost i doživljavanje duboke starosti počivaju upravo na toj činjenici. Najveći deo imunološkog sistema organizma je u crevima, u kojima se, ako su ona zdrava, nalazi tri puta više imunoloških ćelija nego u slezini, koštanoj srži i limfnim žlezdama zajedno. Ovaj sistem zaštite funkcioniše samo kada se u crevima nalazi dovoljna količina aktivnih probiotičkih bakterija, a njihov najbolji izvor je upravo Premium šljiva. Potpuna sinergija u mehanizmu delovanja nameće potrebu da se Premium šljiva koristi uz detoxamin Acai Slim, jer će se efekti i jednog i drugog proizvoda bitno uvećati njihovim kombinovanim konzumiranjem.


Premium Plums Način upotrebe: 100 gr proizvoda sadrži Protein 1,20 gr, Fat 0,60 gr, Carbohydrate 56,40 gr Sodium (Na) 678,10 mg Kalorijska vrednost 235,80 Kcal Tokom tretmana PREMIUM šljivom unosite što više vode, te smanjite unos jače masne i jače začinjene hrane.

Posle obroka konzumirati jednu, a najviše dve, PREMIUM šljive i zaliti sa 200-300 ml hladne vode ili soka. Već sutradan bi trebalo da osećate gubitak težine. Koristiti 6 dana zaredom, zatim jedan dan napraviti pauzu, pa opet nastaviti koristiti 6 dana, te opet pauzirati jedan dan, i sve dalje u istom ritmu sve dok problem postoji. Kompletan tretman traje tri meseca, s tim da ako ste izgubili previše težine, prestanite konzumirati ili smanjite konzumiranje PREMIUM šljive.

E-004, 5 kom. Cena 15 bodova E-005, 20 kom. Cena 45 bodova

Created by Nature


Power Drink Jak imunitet = zdravlje = bogatsvo!

Lekovita svojstva brusnice poznata su od davnina, još su je Indijanci koristili za lečenje rana. Rezultati najnovijih istraživanja pokazuju da bioaktivne biljne materije koje sadrži brusnica sprečavaju prodor bakterija u ljudski organizam, dok na slobodne radikale deluju kao antioksidanti. Pretpostavlja se da upravo slobodni radikali velikim delom utiču na pojavu raka. Novi antibiotik? Aktivne materije brusnice mnogi naučnici nazivaju „novim antibiotikom“. One štite od bakterija, a da pritom ne dolazi do poznate otpornosti bakterija. U raznim studijama širom sveta zabeležena su i mnoga druga pozitvna dejstva brusnice. Resveratol je enzim koga najviše ima u crnom grožđu, dakle i u crnom vinu. Naučnici upravo ovom činjenicom objašnjavaju takozvani „francuski paradoks“: Francuzi u proseku žive znatno duže od ostalih stanovnika Zapadne Evrope i kod njih mnogo ređe dolazi do oboljenja kardiovaskularnog sistema, iako jedu podjednako masnu hranu punu holesterola kao i pripadnici drugih naroda u ovom delu sveta. Postoji veliki broj publikacija koje upravo resveratolu i brusnici pripisuju neverovatna dejstva: da sprečavaju srčana obolenja, da povećavaju nivo „dobrog“ HDL-holesterola, da usporavaju proces starenja organizma, da sprečavaju razmnožavanje virusa, te da blokiraju izazivače raka u svim stadijumima razvoja. Na konačnom dokazu tim tvrdnjama se još uvek radi, međutim budućnost je već počela!

Naši saveti: • dugoročno konzumiranje Power Drink-a preventivno deluje na mogućnost bilo kojeg obolenja čiji uzrok može biti slab imunitet organizma, tako da se preporučuje njegova stalna upotreba kako zdravima, radi prevencije, tako i bolesnima da pojačanjem vlastitog imuniteta što pre prebrode bolest; • preporučujemo da ujutru popijete 2 dl vode, u kojoj ste razmutili jednu supenu kašiku Power Drink-a, i na taj način započnete dan, sigurni da ste uradili nešto dobro za sebe; • Power Drink može da se pije kako razmućen u vodi, ali i da se kombinuje sa drugim bezalkoholnim pićima; • Power Drink se može koristiti i kao kao preliv za sladoled ili neki drugi desert, a vrlo je ukusan i kao dodatak šejkovima i koktelima. Ritam života, kao i potreba da uživamo u ukusima, hrani ili aktivnostima koja često nisu najbolje rešenje za naše zdravlje, čine ovakav proizvod izuzetno potrebnim da bi vlastito telo održali u ravnoteži i zdravlju. Uz Power Drink možete sebi dopustiti uživanje u stvarima koje volite, a stres i svakodnevna opterećenja, uz ovaj dodatak ishrani za pojačanje imuniteta, više neće biti pretnja Vašoj vitalnosti.


Power Drink Način upotrebe: Power Drink kao osnovne sastojke sadrži ekstrakte američke brusnice i crnog grožđa. Pored toga bogat je i vitaminom C, i kao takav idealan je kao Vaša dnevna doza za vitalnost. Stalno konzumiranje ovog prirodnog proizvoda pojačaće Vaš imunitet i učiniće Vas vitalnijim i zdravijim.

Ujutru popite 2 dl vode u kojoj ste razmutili jednu supenu kašiku Power Drink-a. Može da se pije i u kombinaciji sa drugim bezalkoholnim pićima ili kao preliv za razne dezerte. Ukusan je i kao dodatak šejkovima ili koktelima.

E - 001, Cena 50 bodova

Created by Nature


Kroz prethodne stranice nastojali smo da Vam približimo ono čemu se ceo svet svakog dana sve više okreće prirodnom načinu života. Pokušali smo da Vam prenesemo deo strasti koja nas je ponela na put istraživanja drugačijih načina brige o sebi. Odlučili smo da zajedno sa rastućom armijom istomišljenika, budemo produžena ruka sveta u borbi za povratak prirodi, u borbi za očuvanje zdravlja, za očuvanje prirodnih resursa i celog eko-okruženja. Odlučili smo da budemo karika u tom lancu ljudi kojima je stalo, koji ne okreću glavu, koji čuvaju našu planetu, i to već danas, za lepše sutra, svima nama... Odlučili smo i mi da stanemo na stranu humanosti za sva živa bića na zemlji. Ako i Vi tako osećate, onda smo u istom timu, ako razumete potrebu povratka prirodnom načinu života, onda zajedno sa nama činite našu kariku mnogo čvršćom.


Energetix d.o.o. | Prve pruge 1d | 11070 Zemun - Beograd Telefon 011 20 16 410 | www.energetix.rs

Detoxamin  
Detoxamin  

Линија производи базирана на минералот зеолит, составен дел на исхраната.

Advertisement