Page 1

Fremtidens rammer for erhvervslivet i Haderslev Kommune Gå – hjem – møde 3. September 2009, Lysbjergvej 6, EP3 (blåt område)

Type • Navn • 4. september 09


Program

•  EP3 – i Haderslev Kommune, Syddanmark og den østjyske millionby v. direktør Willy Feddersen, Haderslev Kommune

•  Fokus på Erhvervs- og Borgerservice: Haderslev Kommunes nye organisation v. direktør Willy Feddersen, Haderslev Kommune

•  Fremtidens rammer for erhvervslivet

v. Susanne Krawack, direktør for Trekantområdet

Type • Navn • 4. september 09


Attraktion og vækstdynamo

Type • Navn • 4. september 09


EP 3

Type • Navn • 4. september 09


Erhvervslivet i kommuneplanforslag 2009

Erhvervsudvikling

Erhvervsarealer www.ep3.dk Erhvervsstrategi 8.500 virksomheder Detailhandelsplanlægning Iværksætteri Erhvervsjord Veje Kloakering Naturområder Turisme Boligpolitik Byudvikling

Type • Navn • 4. september 09


32 hektar

allerede udlagte arealer 18 hektar

(areal bestseller 62 hektar)

Type • Navn • 4. september 09


EP3 og Haderslev Kommune … i Syddanmark og Den Østjyske Millionby

• 

• 

Den Østjyske Millionby –  17 kommuner –  1,2 mio. indb. –  Et samarbejde mellem stat og kommuner Haderslev Kommune i Syddanmark –  Høj attraktion som bosætningskommune –  City hybrider og forstadssingler

Type • Navn • 4. september 09


Kommunaldirektør

Kontraktenheder

UdviklingsCenter Haderslev

(Servicecenter, outsourcing m.v.)

Stab •  Byråds- og Direktionssekretariat •  Økonomi •  HR og personale •  Udvikling, IT og Kommunikation

Direktion Voksen & Sundhed Stab

Tværgående projekter

Stab

Stab

Erhverv, Udvikling og Planlægning

Dagtilbud Tandpleje Sundhedspleje Familierådgivning Specialfunktioner

Byggeri, Vej & Park, Miljø & Natur Borgerservice, og Ydelseskontor

Skoleområde og PPR

Visitation Integration

Kultur og Fritid Sygedagpenge Kontanthjælp Formidling Aktivering

Jobcenter

Tværgående projekter

Pleje & Træning

Børn & Familie

Familieafdeling

Sundhed Tværgående projekter

Voksne med særlige behov

Tværgående projekter

Psykiatri Misbrug Handicap

Erhverv & Borgerservice


Erhverv & Borgerservice

Type • Navn • 4. september 09

• 

Nytænkning om service og udvikling af service i forhold til borgere, brugere og erhvervsliv.

• 

Èn indgang til kommunen for alle borgere, bruger og erhverv

• 

Brugerinddragelse i udviklingen af serviceprodukter

• 

Planlægning – synergi, sammenhæng og og helhed ved samling af de samlede planlægningsfunktion.

• 

Decentral ledelse – central styring sammenarbejde med den øvrige organisation.


Kontraktenheder og UdviklingsCenter Haderslev

• 

• 

Type • Navn • 4. september 09

Servicecenter – for eksempel outsourcing af forskellige kommunale serviceydelser. Konkurrenceudsættelse

• 

Nye organisationsformer vil blive overvejet.

• 

Udviklingscenter Haderslev

• 

Styrkelse af Haderslev Kommunes strategisk indsats, koordinering og planlægning omkring erhvervsudvikling, uddannelse, turisme, handel, håndværk og industri via kontakt og dialog direkte med Haderslev Kommunes Direktion.


Erhvervs- og projektsalg

Kontakt: •  John Bo Hansen, Chefkonsulent for erhvervs- og projektsalg, Haderslev Kommune –  Email jbha@haderslev.dk –  Telefon direkte 7434 1726 • 

Type • Navn • 4. september 09

Poul-Georg Jertrum, erhvervschef, UCH –  Telefon: 73 54 56 21 –  Mobil: 24 48 56 92 e-mail: erhvervschef@uch.dk


Tak for opmærksomheden !

Type • Navn • 4. september 09

Haderslev Kommune WF  

Den fremtidige udvikling af erhversområdet EP3.DK i Haderslev.

Haderslev Kommune WF  

Den fremtidige udvikling af erhversområdet EP3.DK i Haderslev.

Advertisement